Berita Yayasan Sabah Vol.16, No.3 (Mei-Jun 1994)

Page 1

"'------------------:-:Ma-y-:-:/J-un-e-:-1g:::::9:-;-4-;;:IS;;:;S-;-;UE;:-------------~F:;;;re~enD~isttriiribh;"urt;;tio;;n~/P~er;;cu:;;;m:;a ~ol. 16 No.3

DATUK KHALIL RASMI PROJEK ANAK ANGKAT DESA BAKTI

INSIDE

Ourcontributiontowardsthe International Yearof the Family1994 7 RealignmentExercise: PromotionforTen

YS/ICSBSecretariesWeek: Acelebrationwithatouchofclass

8-9

12

PasariaPembangunanInsanterus mendapatsambutanbaik

16

Kelabthe YoungCyclistslawat PulauManukan

17

KejohananHokiTerbuka: YS layak ke suku akhir

18

Setiausaha Kerajaan Negeri selaku Pemangku Pengarah Yayasan Sabah, Datuk (Datu) Khalil bin Datu Haji Jamalul telah merasmikan Projek Anak Angkat Desa Sakti di kampung Ongkilan di Kota Marudu pada 5 Jun 1994. Projek anak angkat ini telah dijalankan oleh Yayasan Sabah dengan kerjasama Maktab Perguruan Kent, Tuaran. Di dalam projek ini seramai 33 orang penduduk kampung Ongkilan secara sukarela menyertai untuk menjadi keluarga angkat kepada 43 orang pelatih dari Maktab Perguruan Kent, Tuaran. Projek ini dijalankan berdasarkan beberapa matlamat utama. Di antara matlamatnya adalah menanam semangat untuk membangun dan mencintai kampung sendiri, membantu meningkatkan kesedaran para belia dan

ibubapa tentang kepentingan pendidikan serta membantu mengedar maklumat-maklumat pendidikan secara langsung kepada penduduk setempat. Projek seminggu ini merupakan anjuran tahunan oleh Sahagian Pembangunan Pelajaran Yayasan Sabah yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Kerjayadan Kaunseling. Pejabat kawasan Yayasan Sabah, Kota Marudu terlibat sepenuhnya sebagai penyelaras program di kampung tersebut. Di antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah seperti memberi pendidikan tambahan kepada pelajar-

pelajar UPSR, memberi ceramah pendidikan dan motivasi, membuat pameran (mini) pendidikan dan kerjaya, melakukan kerja kebajikan seperti mengadakan gotong royong, bersukan

I


dengan penduduk kampung dan melawat tempat-tempat yang menarik di sekitar kampung Ongkilan. Projek Anak Angkat mula dilaksanakan pad a tahun 1989 dengan penglibatan pelajar-pelajar pengajian tinggi di kampung-kampung yang terpilih khususnya di kawasan luar bandar. Pad a tahun lepas projek ini telah dilaksanakan di Pusat Pembangunan Insan di kampung Suasa, Beaufort dan di Sungai Beruang, Sandakan.

PROGRAM PEMERIKSAAN KESIHATAN

Program Keluarga Angkat di PPI Beaufort. Pusat Pembangunan Insan, Kampung Suasa, Beaufort telah dipilih oleh Outward Bound School sebagai tempat pelaksanaan program keluarga angkat selama dua hari (15-17 Jun) bagi sepuluh orang peserta, tujuh dari Singapura, dua dari Sabah dan dua lagi kakitangan Outward Bound School. Oi antara matlamat program keluarga angkat ini adalah membentuk integrasi sesama para peserta dengan penduduktempatan sambi Imenimba pengalaman tentang cara hidup di kampung.

Majlis penyerahan anak angkat tersebuttelah dihadiri oleh Pengurus Pembangunan Sosio-Ekonomi,

Encik Oollah @ A. Zunaidy Hj. Mahmood, Pemangku Pengurus PPI kawasan Beaufort , Encik Jeffrey Ludis, Ketua Kampung Kg. Suasa, Encik Pili Antol dan bekas Pengerusi JKPI, Encik Mahdan Ismail. Seramai lima keluarga terlibat dalam program tersebut. Menurut Bekas Pengerusi JKPI, Encik Mahdan Ismail, program gotong royong di sekitar kampung dan Jawatan ke ladang jagung tidak dapat dijalankan kerana kampung tersebut baru-baru sahaja dilanda banjir. Namun demikian, aktiviti kunjung mengunjung ke rumah penduduk kampung akan tetap akan dijalankan.

Pusat Pembangunan Insan Penampang, Jawatankuasa Pembangunan Insan Kampung Kipouvo dan Kelab Lions Kota Kinabalu telah menganjur program pemeriksaan kesihatan khusus di kampung Kipouvo, Penampang pada 12 Jun 1994. Program ini melibatkan tiga orang doktor dan beberapa orang ahli daripada kelab Lions sendiri. Oi antara objektif utama program ini adalah untuk memberi perkhidmatan perubatan kepada penduduk luar bandar yang masih lagi kurang memuaskan. Program seperti ini sedikit sebanyak dapat membantu penduduk luar bandar yang amat memerlukan rawatan perubatan. Oi dalam program tersebut kira-kira 100 orang penduduk kampung Kipouvo yang berumur antara enam bulan sehingga Japan puluh tahun telah mendapat perkhidmatan rawatan secara percuma.

Pemangku Pengurus PPI Kawasan Beaufort, Encik Jeffrey Ludis memberi taklimat kepada peserta program keluarga angkat turut hadir ialah Pengurus Pembangunan Sosio-Ekonomi, Encik Dollah @ A. Zunaidey Hj. Mahmood, (kiri sekali), Ketua Kampung Kg. Suasa, Encik Pili Antol (kanan sekali) dan bekas Pengerusi JKPI, Encik Mahdan Ismail (tengah)

Ketua Kampung Kg. Suasa, Encik Ali Antol menerima anak angkat beliau saudari Jovinia Jelomy

Oi antarajenis pemeriksaan dan rawatan yang diberikan adalah seperti pemeriksaan mata, pemeriksaan am, rawatan penyakit bercacing, pemberian ubat kutu dan pelbagai penyakit ringan yang lain.

Pemberian ubat cacing kepada kanak-kanak penduduk Kg. Kipouvo

.-----------------------,2---------------====:::J


I

MAYIJUNE

KURSUS PERGURUAN PRASEKOLAH DIIPD

Encik Timothy pengalaman

Bujin ... ingin

mencari

Gik Helena Kimsin (kanan) dan Gik Ong Kim Fah (kiri)

kanak-kanak. Selain daripada itu iajuga bertujuan untuk memberi kemahiran kepada individu yang ingin menceburi bidang ini sebagai profesyen dan ingin membuka tadika atau taska sendiri. Kursus ini terbahagi kepada tiga jenis latihan iaitu Kursus Pengetahuan Am seperti pertanian, pertukangan kayu dan sebagainya, Kursus Perguruan yang meliputi tajuk-tajuk akademik, psikologi pendidikan dan sebagainya serta Latihan Mengajaryang akan menempatkan para peserta kursus di beberapa tadika dan taska di sekitar Kota Kinabalu. Kurikulum yang akan dilaksanakan dalam kursus ini adalah singkatan daripada Kurikulum Kursus Perguruan Prasekolah Yayasan Sabah. Selain belia dan beliawanis lepasan sekolah yang bekelulusan SPM/MCE, Guru-guru prasekolah yang sedang berkhidmat tetapi belum mendapat latihan juga layak memohon untuk mengikuti kursus ini. Yuran yang dikenakan untuk mengikuti kursus ini ialah sebanyak RM350.00. Namun demikian bayaran tambahan dikenakan kepada para peserta yang menggunakan kemudahan penginapan Institut Pembangunan Insan di pusat latihannya di Sembulan, Kota Kinabalu. Selain pensyarah dan kakitangan Pusat Perkembangan Kanak-kanak Yayasan Sabah, penceramah-penceramah dari badan-badan luarjuga dijemput sebagai pence ramah jemputan. Antara badanbadan-badan luar juga dijemput sebagai penceramah jemputan. Antara bad anbadan tersebut ialah Jabatan Pendidikan Sabah, KEMAS, MUIS, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Kesihatan Sabah, Jabatan Kebajikan Sabah, Maktabmaktab perguruan dan Jabatan Bomba.

Institut Latihan Perkembangan Kanakkanak, Pusat Perkembangan Kanakkanak Yayasan Sabah sedang menganjurkan satu kursus pendekyang dinamakan Kursus Asas Perguruan Prasekolah. Kursus yang dikendalikan oleh Institut Pembangunan Insan, Yayasan Sabah itu merupakan kursus sepenuh masa yang akan berjalan selama enam bulan iaitu dari 3 Mei hingga 29 Oktober 1994.

Peserta yang menamatkan kursus ini akan dianugerahkan Sijil Kursus Asas Perguruan Prasekolah. Kursus ini telah mendapat sambutan yang baik daripada para belia lepasan sekolah. Setakat ini seramai 36 orang belia daripada daerahdaerah Kota Belud, Kota Kinabalu, Tawau, Sipitang dan lain-lain sedang mengikuti kursus ini.

Antara objektif kursus itu ialah untuk memberi peluang kepada belia dan beliawanis lepasan sekolah mendapat latihan dalam bidang perguruan prasekolah dan pendidikan awal bagi

Cik Helena Saiman, 21 tahun, yang berasal dari kampung Tiung Ratau Tamparuli merupakan salah seorang peserta kursus tersebut. Menurut cik Helena, beliau sememangnya amat

I

3

meminati bidang perguruan prasekolah kerana sikapnya yang sukakan kanakkanak. Apabila melihat iklan untuk mengikuti kursus tersebut, maka beliau melihatnya sebagai peluang keemasan yang tidak harus dilepaskannya. Cik Helena yang tinggal di asrama Institut Pembangunan Insan semasa kursus berjalan bercadang untuk bekerja untuk mencari pengalaman sebelum membuka tadika sendiri apabila menamatkan kursus ini. Seorang lagi peserta kursus, cik Ong Kim Fah, 22 tahun, yang berasal dari Beaufort pula mempunyai azam untuk membantu mendidik kanak-kanak di peringkat prasekolah apabila memohon untuk mengikuti kursus ini. Beliau juga bercadang untuk mengajar di Taska atau Tadika swasta atau kerajaan dan akan membuka Tadika sendiri apabila mempunyai modal. Timothy Bujin, 23 tahun, merupakan salah seorang daripada dua orang peserta lelaki yang mengikuti kursus ini. Beliau yang berasal dari Penampang memohon untuk mengikuti kursus ini kerana ingin mencari pengalaman serta ingin mendalami pengetahuannya tentang perguruan dan pengurusan prasekolah. Berbeza dengan peserta-pesert lain, beliau tidak bercadang untuk bekerja atau membuka Taska atau Tadika sendiri apabila menamatkan kursus ini sebaliknya bercadang untuk membuka kerja sukarela di Tadika KEMAS di kampungnya. Timothy sangat tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan profesyen perguruan prasekolah hanya sesuai untuk golongan wan ita sahaja. Menurutnya lelaki juga boleh menjadi pendidik prasekolah yang baik asalkan dia memiliki sifat lembut dan penyabar dalam menghadapi karenah kanakkanak. "Semuanya bergantung kepada sifat seseorang individu, tidak kira perempuan atau lelaki," tambahnya. Oleh itu bagi Timothy, profesyen perguruan pra sekolah bukanlah hak mutlak golongan wan ita sahaja kerana setiap individu mempunyai sifat yang berbeza.


JURURAWAT PELATIH

KANADA

MULAKAN

TUGAS Sebelas orang jururawat pelatih dari Cegep du Vieux Montreal, Montreal, Kanada yang dihantar ke Sabah melalui program Work-Partner anjuran bersama Yayasan Sabah dan Canadian World Youth telahpun memulakan tugas mereka di kawasan masing-masing. Mereka telah ditempatkan di beberapa Pusat Pembangunan Insan di kawasan luar bandar. Empat orang telah ditempatkan di Kudat, tiga orang di Kota Marudu, dua orang di Kota Selud dan dua orang di Ranau. Walau bagaimanapun, program itu masih lagi belum berjalan sepenuhnya kerana mereka masih lagi dalam peringkat pengenalan dan penyesuaian. Suat masa ini para pelatih jururawat itu mengadakan lawatan ke kampungkampung di kawasan masing-masing untuk melihat keadaan kampung di samping meninjau keadaan kesihatan dan penyakit-penyakit yang biasanya dihidapi oleh para penduduk kampung.

Genevieve de Lorme

Johnny Van Deborre

bukan sahaja dipegang oleh kaum wan ita tetapi juga kaum lelaki. Johnny van Denborre, 19 tahun, merupakan peserta lelaki tunggal dalam program ini. Seliau ditempatkan di daerah Ranau bersama seorang peserta wan ita. Seliau mendapati program ini adalah suatu program yang baik untuk integrasi antara masyarakatyang berlainan kebudayaan kerana beliau boleh mempelajari kebudayaan lain. Selain daripada itu mereka juga dapat bertukar-tukar maklumat dengan para kenalan mereka di sini tentang berbagai perkara. Menurut beliau penduduk di;.kampungkampung yang dilawatinya menyambutnya dengan baik dan ramah. Walaupun berbeza bahasa namun menurutnya tidak timbul masalah komunikasi kerana ,mereka biasanya diiringi oleh pegawai daripada Pejabat Kawasan YayasarfSabah daerah Ranau yang bertindak sebagai penterjemah. Keadaan cuaca yang agak sejuk di daerah Ranau memudahkan beliau meyesuaikan diri kerana menurutnya cuaca di tempat tinggalnya hanya lebih sejuk sedikit sahaja daripada cuaca di daerah Ranau. Suat masa ini beliau dan rakannya menumpang tinggal di rumah Pemangku Pengurus PPI, Pejabat Kawasan Yayasan Sabah Ranau.

Genevieve DeLorme, 26 tahun, juga mempunyai pendapat yang sam a

dengan Johnny

van Denborre.

Menurutnya beliau merasa gembira dengan sambutan penduduk kampung yang sangat baik terhadapnya dan seorang lagi rakannya yang ditempatkan bersamanaya di daerah Kota Selud. Seliau bersama seorang rakannya, Josee Champagne, juga tinggal dengan sebuah keluarga di kampung Tombol yang terletak tidak jauh dari pekan Kota Selud. Mereka tidak menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan setempa1, Misalnya menurut Genevieve mereka tidak menghadapi banyak masalah dari segi makanan walaupun ada kalanya makanan tempatan agak pedas dan berempah. Program selama tiga bulan itu diselaraskan oleh Yayasan Sabah dengan bantuan beberapa agensi tempatan iaitu Persatuan S1, John Ambulan, Persatuan Perancangan Keluarga Sabah, Sukit Harapan dan Pusat Pembangunan Insan Yayasan Sabah di bawah Sahagian Pembangunan Sosio Ekonomi. Para jururawat pelatih itu yang sampai ke sini pad a 27 Mei yang lalu, akan berkhidmat di kawasan masing-masing di sepanjang tempoh itu.

Johnny Van Denborre bersama rakannya Montonemy Djiux dibawa melawat kawasan kampung

Josee Champagne


DR. GHAZALI LAWAT PROJEK INSPIRE Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang, Prof. Dr. Mohd. Ghazali Osman telah melawat beberapa sekolah rendah yang terlibat dalam projek InSPIRE di daerah Beaufort untuk meninjau kemajuan projek tersebut. Dr. Ghazali yang merupakan salah seorang ahli jawatankuasa tertinggi perlaksanaan projek tersebut, bersama rombongan dari Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian Pembangunan Pendidikan, Yayasan Sabah telah melawat beberapa buah sekolah di antaranya S.K. Lumat, S.K. Klias Baru dan S.K. St. Paul Beaufort. Projek InSPIRE (Integrated System of Program Instruction for the Rural Environment atau Sistem Panduan Pengajaran Terancang untuk Luar Bandar) merupakan satu projek perancangan pendidikan luar bandar yang secara umumnya bertujuan untuk menyediakan kemudahan dan teknik pengajaran yang lebih mudah difahami oleh murid-murid di sekolah-sekolah luar bandar untuk meningkatkan prestasi pencapaian mereka. Projek InSPIRE ini telah dimulakan oleh Yayasan Sabah, Universiti Sains Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri pada tahun 1984 dan kini telahpun memasuki fasa yang ke III. Projek yang dibiayai oleh Yayasan Sabah ini dibantu oleh universiti Sains Malaysia dalam bentuk latihan dan bimbingan kepada guru-guru yang terlibat serta penyediaan bahan. Jabatan Pendidikan Negeri pula bertindak sebagai penyelaras perlaksanaan projektersebut di sekolahsekolah yang terlibat. Sebanyak 39 buah sekolah rendah di daerah Beaufort terlibat dalam projek ini. Semasa lawatan tersebut, Dr. Ghazali dan rombongan dari Jabatan Pendidikan Negeri dan Yayasan Sabah telah mengadakan sesi perbincangan dengan guru-guru di sekolah-sekolah yang terlibat. Perbincangan berkisar kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam penyampaian dan penggunaan alat-alat bantu mengajar

yang disediakan. Guru-guru juga menyuarakan masalah bekalan bahan yang diterima serta masalah kesesuaian bahan yang dibekalkan. Tahun ini merupakan tahun penutup kepada fasa ke III projek InSPIRE Sabah. Dalam fasa ke III projek ini projek InSPIRE memberikan penekanan kepada mata pelajaran Sains memandangkan minat terhadap mata pelajaran dan bidang tersebut didapati semakin berkurangan bukan sahaja di peringkat sekolah malah juga di peringkat pengajian tinggi seperti di universiti. Menurut Dr. Ghazali, keadaan ini membimbangkan kerajaan yang sedang berusaha mencapai tahap sains dan teknologi yang tinggi seiring dengan Wawasan 2020. Memandangkan masalah tersebut, Kementerian Pendidikan telah membuat beberapa perubahan dalam kurikulum sekolah rendah dengan memberikan penekanan kepada mata pelajaran Sains. "Sehubungan dengan itu mata pelajaran Alam dan Manusia akan digantikan dengan mata pelajaran baru iaitu Sains dan Kajian Tempatan. Satu rombakan secara menyeluruh akan dilakukan ke atas bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran projek," kata beliau. Berpandukan kepada perubahan tersebut, objektif utama projek InSPIRE Sabah/USM Fasa III ialah untuk membina dan menstrukturkan semula serta melakukan pengubahsuaian terhadap bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran 'Alam dan Manusia' agar selaras dengan sukatan baru mata pelajaran 'Sains dan Kajian Tempatan'. Namun demikian mata pelajaran lain masih diambil berat dalam projek ini. Antara mata pelajaran lain yang dirangkumi dalam projek ini ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Kebanyakan guru-guru di sekolahsekolah yang terlibat mengatakan projek tersebut telah berjaya meningkatkan prestasi pencapaian murid-murid di

Dr. Ghazali meluangkan masa bermesra dengan seorang pelajar S. K. Lumat, Beaufort

Sesi perbincangan St. Paul, Beaufort

dengan guru-guru S.K.

Dr. Ghazali (tengah) bersama Dr. Kassim daripada Institut Pembangunan Insan (kanan) dan guru besar S.K. Klias Baru, Encik Maad A wang, (kiri)

sekolah mereka. Mereka berpendapat projek ini harus diteruskan memandangkan faedah yang diperolehi daripadanya. Dalam lawatan itu juga Dr. Ghazali sempat berbincang dengan guru-guru yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke universiti dalam bidang pendidikan. Selain daripada itu Dr. Ghazali juga telah meluangkan masa melawat ke kelas-kelas untuk meninjau sendiri tahap pencapaian murid-murid di sekolah-sekolah berkenaan.


KELAB YSKL ANJUR PROGRAM KEIBUBAPAAN

Acara rnemotong kek sempena Pengurus Cawangan

upacara perasmian

oleh

Anak-anak kakitangan YSKL kagum melihat abang PatricK yang menggunakan mesin braile semasa menjalankan tugas

Anak-anak dan ibu bapa sedang asyik mendengarcerita yang disampaikan oleh Pn. Sandra Pragas selaku Pengerusi Program Keibubapaan

Seramai sepuluh orang kakitangan Yayasan Sabah Kuala Lumpur bersama keluarga masing-masing telah menyertai program keibubapaan ataupun 'Parental Programme' yang telah berlangsung dengan jayanya pada 9 April di Wisma Yayasan Sabah. Program yang diadakan dua bulan sekali itu berasaskan konsep "Play school", di mana ia memerlukan penglibatan, penyertaan serta inisiatif ibubapa atau ahli Kelab YSKL untuk merancang dan mengendalikan aktiviti-aktiviti untuk anak masing-masing.

Menurut Pengurus Cawangan YSKL, Encik Jainudin Jabidin, di antara lain objektif program tersebut ialah untuk mengekalkan peranan dan tanggungjawab ibu bapa sebagai pembimbing utama disamping memberi peluang kepada para ibu bapa untuk berkongsi pengalaman dalam cara-cara membesarkan anak-anak mereka. "Program ini juga bertujuan untuk memberi peluang kepada anak-anak kakitangan YSKL di bawah umur dua belas tahun untuk berinteraksi mewujudkan suasana pembelajaran di kalangan ibu bapa dan anak-

Kelab YSKL telah membentuk satu Jawatankuasa Penasihat Ibu Bapa yang terdiri dari kakitangan YSKL untuk bertindak bagi pihak ibu bapa yang berminat dalam perlaksanaan program ini. Antara lain aktiviti-aktiviti dijalankan dibawah program ini lalah sesi bercerita, kerja kreatif, dan tayangan video berunsurkan pendidikan. Encik Jainudin berharap program ini akan terus dilaksana di sepanjang tahun ini.


HARI KELUARGA YSKL 1994

Kelab YSKL telah menyambut Hari Keluarga 1994pada 23 April yang lalu di Wisma Kuala Lumpurdalam meningkatkan aktivitinya dengan pelbagai program yang membabitkan ahli dan keluarga mereka

usahanya untuk terus

OUR CONTRIBUTION TOWARDS THE INTERNATIONAL YEAR OF THE FAMILY 1994

Ten staff of YSKL dressed in Sabah costumes participated in the grand launching of International Year of the Family 1994 '1 May 5 at Dataran Merdeka, Kuala Lumpur This event was organised by the Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara (LPPKN). The performance was to highlight the celebration of 'Family' which was participated by different races/ethnic groups.

OVER TO YOU, BOB

.

Encik Edward Sung Burongoh (left) welcoming Encik Bob Rashid Mohd. Salleh as the new YSIICSB Group Manager, Public Affairs during a handing over ceremony on May 14. Encik Burongoh is now Public Affairs Consultant


REALIGNMENT EXERCISE

Promotion for Ten The recent realignment of YS/ICSB management team saw ten officers promoted to senior management positions. They are Encik Kamis Hj. Awang Ali, Encik Sabri Mohd. Noh, Encik Mohammad Zikrun, Hj. Darus Nasir, Encik Hassan Hj. Momong, Encik Dollah Mahmood, Puan Nabsiah Hj. Yunus, Encik Dalahan Buduk, Encik Awang Sham Pulau and Encik Bob Rashid Mohd. Salleh.

Name Present Post Former Post

Tuan Hj Safari Hj Abd Manan Corporate Secretary Corporate Consultant

Name Present Post

Encik Kamis Hj Awang Ali Executive Secretary to the Director/Group Manager, Administration & Personnel Administration & Personnel Division (YS) Manager, Monitoring and Coordination Department Centre for Borneo Studies

Name Present Post Present Dept Former Post

Name Present Post Present Dept Former Post

Former Corporate Consultant, Hj. Mohd. Safari Hj. Abd. Manan was appointed Corporate Secretary while Dr. Kassim Ali, formerly the Research and Planning Manager is now Principal of the Institute for People Development and former Child Development Centre's Group Managercum Principal, Dr. Liddy Hj. Sallun, has been appointed Group Manager for the Centre for Borneo Studies.

Present Dept Former Post Former Dept Name Present Post Present Dept

Encik Dalahan Buduk General Manager, Forestry Division Forestry Division Regional Forestry Manager, Tawau Forestry Division

Name Present Post Present Dept Former Post

Puan Nabsiah Hj Yunus Group Manager/Principal, Child Development Centre Child Development Centre Head, Pre School and Primary School Department Child Development Centre

rormer Dept

Name Present Post Present Dept Former Post Former Dept 8

Encik Dollah @ Zunaidey Haji Mahmood Group Manager, SocioEconomic Development Division Socio-Economic Dev. Div. Welfare Manager Health and Welfare Division Tuan Haji Darus Nasir Group Manager, Education Development Division Education Development Division Dr Kassim Ali Principal, Institute for People Development Institute for People Development Manager, Research and Planning Department (YS) Research and Planning Department (YS) Encik Hassan Haji Momong Group Manager, Health and Welfare Services Division Health and Welfare Services Division Deputy Welfare Manager Health and Welfare Services Division


MAY/JUNE

Name Present Post Present Dept Former Post Former Dept Name Present Post Present Dept Former Post Former Dept

Name Present Post Present Dept Former Post Former Dept

Name Present Post Present Dept Former Post Former Dept Name Present Post Present Dept Former Post Former Dept Name Present Post

Dr Liddy Haji Sallun Group Manager, Centre for Borneo Studies Centre for Borneo Studies Group Manager/Principal, Child Development Centre Child Development Centre Encik Sabri Mohd Noh Manager, Planning Dept Administration and Personnel Division Senior Research Officer Research and Planning Department (YS) Encik Mohammad Zikrun Manager, Management Information System Dept Administration and Personnel Division Research Officer Research and Planning Department (YS) Encik Awang Sham Pulau General Manager, Marketing Division Marketing Division Principal.Forest Officer Forestry Division Encik Abdul Rashid Mohd Salleh @ Bob Rashid Group Manager, Public Affairs Public Affairs Division Senior Group Executive, Public Affairs Public Affairs Division Dr Lungkiam Dambul Minudin Consultant, Child Development Centre

Name Present Post

Encik Raja Indran Programme Coordinator

Name

Tuan Haji Ruhimin Haji Adzim Education Consultant

Name Present Post

Puan Juliana Siton Management Consultant Encik James Mudezaim Muyau General Affairs Consultant Encik Donald S. J. Malinggang Consultant, Health and Welfare Services

Name Present Post

Dr Libin K Rampasan Consultant, Institute for People Development Encik Edward Sung Burongoh Public Affairs Consultant

Name Present Post

Encik Cyril Pinso Forestry Consultant

Name Present Post

Encik Vincent Gadalon Marketing Consultant

Name Present Post

Encik Semion Lalung Corporate Consultant

Name Present Post

Encik Sylvester Fung Management Information Services Consultant

sl~wlml~illiJtl~III:IIIM~~1

DJ.I~~I;~;~~~~l"R K~P~Qg~~~nlv1~.I~Ysia;terfilnce§j~q~l.d<iln Danny

ApongM~I~hmei1jalcmilatihan afJ1~li~i~ahagianHal EhwalA.wamselama lapan mtnggIJ b~rmuladari 3 Meiy~og]alu:

.

..

...Lat~anamalitersebut yangbertuj~6ntuk memberi periq~pahankepada mereka dalap1dynia ~kerjaan merUp~kaJ1.pfasyarat .bagik~PM~:puafflahasiswa tersequluntuk membuatpeng~hY§9§andtJabatan Komu.njt(asl sewaktu ditahunK~puj!~I"W

sem~S~djBahagian HaJEtlwalil~I~~~tek~itelah

Present Post

terliba(cJ~hgankerj~seha~anp~h~gjaqlr1f9alam

penX~9i~~n;k~?rd~n~~ip~pgrl~~(i~~en~~p~rluan .·komqnika$ijabataddl;lbaJaridiM$II(4$S •.......

111!lIf(lIll :ii! t


~,

Pemangku Pengarah YS, YB Datuk (Datu) Khalil menyampaikan cenderahati kepada Penolong Pengarah Yayasan Sarawak, Tuan Haji Salleh di majlis penutupan rasmi

Timbalan Pengarah YS, T D Z Adlin mempersembahkan tarlan kebudayaan

Yayasan Sabah berakhir dengan tempat kedua dalam kejohanan sepak takraw

Pemangku Pengarah YS bersama Pengarah Yayasan Selangor dan Timbalan Pengarah YS menyaksikan pertandingan akhir badminton lelaki di antara Yayasan Selangor dan Yayasan Sabah

Yayasan Sabah menjadi johan didalam perlawanan badminton lelaki, badm n wanita, bolatampar lelaki, bolatamparwanita dan ping pong wan ita dan naib johan di dalam perlawanan bola sepak, ping pong

.x

Juara ping-pong wanita PESAYA '94 (pasukan Yayasan Sabah)

SYABAS YA YASAN SABAH ... Wira-wira Yayasan Sabah disambt oleh Timbalan Pengarah YS setibanya mereka di lapanganter/;an: antarabangsa Kota Kinabalu pada 14 Jun. ../


lelaki, sepak takraw dan sepak raga bulatan. Yayasan Sabah juga mendapat tempat ketiga di dalam perlawanan bola jaring. PESAYA yang dipelopori oleh Yayasan Sabah dalam tahun 1990 adalah bertujuan antara lain untuk menjalin hubungan erat di kalangan Yayasan-Yayasan di Negara ini (I nping berusaha meningkatkan prestasi SUKanNegara. Kejohanan ini diadakan sekali dalam dua tahun.

Kapt. (B) Arullah men cuba 'pitching' sebelum pertandingan bermula

Cik Zaiton Yusuf, satu-satunya pemain golf wan ita mendapat tempat kedua

Juara ping pong lelaki (Yayasan Terengganu berbaju biru) bersama 1aib juara (Yayasan Sabah)

imbalan Pengarah YS mengadakan persidangan akhbar di bilik 9namaan lapanganterbang antarabangsa Kota Kinabalu.

X

Gambar kenangan dengan Piala Kejohanan PESA YA ... dari kiri: En. James Wong, En. Kamis Ag. Ali, Tengku D. Z. Adlin dan En. Clarence Estrop


YSIICS8 Secretaries Week

.

A CELEBRA TION WITH A TOUCH OF CLASS Known for organising activities with a touch of class, the YS/ICSB Secretaries Club members were again at their heels organising more community and recreational activities with its theme "Strive for Excellence" to coincide with this year's Secretaries Week from April 25 -

30. To begin with, Club President, Teresa Alberto, was given airtime through an interview over RTM Blue Network's programme "Women's Forum" on April 17 to highlight on her Club's activities. Speaking on behalf of the Club, Teresa outlined the Club's activities leading to the formation of the YS/ICSB Secretaries Club in 1991. The Club, she said, differs from the Secretaries Association of Sabah in that it is not registered with the Registrar of Societies and that its membership is confined to staff of YS/ JCSB and their group of companies.

wards the welfare of the community," she said. Other activities, she said, include contributing positively to the growth of the organisation and to form a better communication link amongst the secretaries of the organisations as well as to enhance the future of the secretaries and future secretaries of the organisations. Teresa believes that every individual is different, and given the opportunity, has room to develop into a better person, in terms of self-development, career and, thus contribute positively to the organisation she/he serves. "To achieve this end, the Club has plans to conduct numerous training for its members such as beginner's shorthand, typing, getting-to-know-your-computer, and knowledge about the latest technology," said Teresa.

"However, they share a similarity in their objectives, which is to contribute to-

past was a major fund-raising dinner held in conjunction with Bosses Day highlighting the "Asian Bridal Fashion Parade" with staff of YS/ICSB as models and an educational tour to ICSB branch office in Hong Kong. This year, the Club's activities included a visit to the Bukit Padang Mental Hospital followed by a luncheon treat at the YS cafeteria for some of the patients, a telematch, and a Boss/Secretary luncheon during the Secretaries Week. The Club also plans to hold a mini fundraising project called 'slipperton,' a running marathon wearing slippers and a visit to Banggi island, Pensiangan and other areas. "These will be carried out from start to finish with a touch a class," said Teresa. To date, the Club's membership stands at 50. Membership is open to all secretaries, clerical staff, typists, personal assistants and administrators both in the head office and the branch offices.

Rosnah pulling Ting Ming Chu as fast as she could to win the "Ride Coconut Ride" ame

The poison group working as a team to win the treasure hunt game

Juliana Um and Datuk Kong showing their hidden talents at the close of the secretaries week at STAR 12


MAY/JUNE

Contribute Postively says Tengku Adlin Yayasan Sabah Deputy DirectorTengku D Z Adlin urged the YS/ICSB secretaries and personal asistants to contribute positively towards the organisation's overall growth.

capability to hold and organise programmes with a panache that the organisation could be proud of.

He also reminded the secretaries and personal assistants that they were in the forefront, representing their immediate bosses and the organisation when meeting the public. In this respect, the secretaries and personal assistants have to chin up and keep up the good work, he said.

Tengku quoted an old proverb which says "Behind every successful man is a woman." He explained that it is true for wives at home but in the office it is the secretaries who have to live up to this, with a caution not to be over zealous. The YS/ICSB Secretaries Week which has celebrated annually, was aimed at fostering closer rapport amongst the secretaries and the bosses.

Tengku Adlin who spoke at the opening of YS/ICSB Secretaries Week at MultiVision Room on April 25, 1994 said it would not be an easy task but neither was it impossible to meet such a goal, adding that the secretaries and personal assistants could come up with ideas and programmes which would make their club a reliable one. "Yourtheme To Strive For Excellence is already the first step towards that direction," Tengku Adlin said. He pointed out that the YS/ICSB Secretaries Club has the ability and

Sec's told to • exercise teamwork .. YS/ICSB secretaries and personal assistants have been told to exercise team-work, loyalty and total cut-down

Tengku Adlin and Datuk Kong Yin Loong hitting the gong to mark the opening of the secretaries week

of any form of critism among colleagues and bosses in order to enhance their work performance and maintain a healthy image of the organisation. The remark came from a well-known businessman from Tawau, Encik Peter Sim who gave a talk on "Friends Make My Day" during the celebration of YSI ICSB Secretaries Week.

held at YS Training Room on April 25, 1994. Encik Sim also touched on the importance of work and the bosses appreciation, adding that superiors or bosses should play a role in working along with the employees in order to maintain that the work done by the employees was important to the organisation.


You can actually choose the right way to diet to suit your convenience but first, you need to equip yourself with sound nutritional knowledge so that you may know which are proven facts and which are not. You can get these from many good books about nutrition and diets. Some newspapers and magazines also published good articles on proper dieting and nutritional information that you can use. A visit to a trained nutritionist though expensive, may prove to be fruitful in getting better insight on the right way to diet.

Nowadays, slim body is in, whereas fatness and obesity are a no-no. Every woman dreams of a slim and perfect body but few are endowed with their dream figures. Many fight their extra inches all their life, always envious of those people who could eat all they want and yet not gain an inch. All kinds of diet are being introduced everyday; several have been tried but though some may succeed in losing the extra pounds, others might go into a yo-yo kind of dieting.

Your friends, intending to help give all sorts of advice, yet some might give facts, while others merely fallacies or grandmothers' tales. An appointment with a trained nutritionist might prove to be expensive especially when combined with medical or cosmetic treatment to get rid of those ugly flabs. There are like lipo-suctions, regular cellulitis treatments, heat treatments, massages, etc. These are also many kinds of pills, creams, magic or special formula food or preplanned meal replacements available in the market but these are usually hazardous if used incorrectly.

To reach and maintain ideal body weight for many is a life-long battle and to these people, the only real way to achieve their dream figure is by changing their eating habits and be more aware of what goes into their mouths and how well they utilise their body energy. However, before embarking on any kind of dieting plans, you need to consider these facts first. EXERCISE: THE ONLY REAL DIET SECRET Unfortunately forthose who hate to move a muscle in the name of exercise, this may be disheartening for exercise is actually the only real way of losing those ugly bulges. Exercise not only helps to increase the body's demand for extra energy thus burning off fat but it also increases the body's metabolic rate, hence a more effective and efficient body energy utilisation. Some researchers found that it also affects our appestat - the body appetite signal system, whereby it dulls the appestat in order to reduce food intake. Some women would groan atthe thought of waking up early in the morning to do some workouts or go jogging in the evenings. Far more to join in the exhausting 45 minutes aerobic classes three times a week. But for those exercise loathers, there is still hope. You can incorporate exercise into your daily

routine. This is also true for those who simply cannot find time to exercise. Incorporating the exercise in your daily routine would mean you will have to take twice or even better thrice the effort to do your tasks to provide the same result. Waste your body energy so that most of your energy reserves are mobilised. For example, when you are setting the dinner table, take one item at a time and put them one by one on the table. If you're washing clothes, divide your dirty clothes into two or three heaps and wash and rinse them separately. Don't use a washing machine. Hand-wash all your clothes. Use those human energy. Have a tug-of-war with your kids, sweat off with them. While watching TV programmes, don't just sit there! In between programmes, while the commercials are on, flex those muscles a few times. Not only you exercise them but you tone them as well. The secret is in using more energy than what is taken into your body. You can also bring your camouflaged exercise to your work place. Walk up and down the stairs every morning before entering your office if they have stairs or walk along the corridors a few times if they don't have one. Don't stay fixed to your desk all day long. Walk and talk to your friends while jiggling those legs. Take the longest route to your destination by walking while swinging those hands and legs more. Don't take a ride when you can walk. Use the stairs instead of the lift or escalator. Use your own power to do things rather than depending on machineries to do yourwork. Waste your body energy to a slimmer you!

FOOD: QUALITY vs QUANTITY Food is what that brought you into this condition in the first place but without food, you might as well be dead for food is vital for our very existence. However,


good selection of nutritious but low-calorie foods can answer your problem. You don't have to starve yourself to be slim! Choose your food wisely by gaining information and loading yourself with nutritional knowledge. Find out the calorie contents of all yourfavourite foods. Learn to like steamed, broiled and baked food. Reduce your intake of fried foods and fast foods like red meat, cheese, cakes, creams, chocolate, etc. However do this

gradually. If your daily meal consists of a plate of rice with two third meat base and one third vegetable base, change it gradually until you eat more vegetables and less meat. Eating high-fibre food like peas, grains, germ wheats, etc which helps you to reduce food intake while giving a full feeling to the stomach. When snacking, think twice before reaching for the cakes and junk food. Instead bite into . 'an apple or eat a banana. Munch instead a stick of carrot or cucumber rather than finishing a bagful of potato chips. "You are what you eat" is true considering the more fat you eat, the more body fat you'll have. A gramme of fat gives 9 kcal of energy whereas protein and carbohydrate provides 4 kcal per gramme. If you reduce your fat intake your calorie intake will be lesser. Food as you eat them also need energy for their breakdown. This is caused by the specific dynamic action of food. A 100gm of protein needs 30 calories for its processing while fat and carbohydrate of the same amount need 5 to 7 calories. This means eating proteins compared to fats

Thus by carefully selecting your food, both in quantity and quality, you can still plan an interesting meal for you and your family. To shed off the extra pounds from your body, you need to minus 3,500 kcal of energy from your food intake for a mere 11b of body fat. You need to lessen your daily energy requirements 500 kcal less every day if you wish to lose 1 Ib of body fat per week. It is not advisable to lose more than 31bs of body fat per week because you need to take in adequate amount of body energy for major nutrient absorption into your body. IDEAL WEIGHT Everybody wants to achieve their ideal weight. But what is your ideal weight? To determine this, you need to know your body frame first. Is it small, medium or large? One way to determining your body frame is by measuring your wrist girth. This can be done by using your thumb and forefinger. If you are righthanded, use your right fingers to measure you left wrist. If the thumb touches the forefinger easily, you are small built. If it doesn't, you are of a large frame. If it touches just nicely, your frame is medium. If you are a south-paw, use your left fingers to measure your right wrist using the same technique. Now, to know your ideal weight, find yourself a weight-height table, which is easily available in any diet books. Now that your ideal weight is determined, weigh yourself to get your current weight. If your body weight is between 28 to 30 percent above your ideal weight, you are probably obese. Overweight and obesity can also be determined by using these tests:

Magic 36 test If your waist girth in inches subtracted from your height in inches is less than 36, you are probably overweight. For

Pertukaran baton di antara peserta YS dala,." acara 4x400 M lelaki "B" yang mendapat tempat ketiga

example, you are 67 inches tall your waist girth is 34 inches (67-34=33), so you probably need to lose weight.

Weight index If your body weight (in kg) is greater than your height (in em) minus 100, you are overweight. For example, if your height is 167 cm and your weight 69.8 kg, your weight index is 67 (167-100=67). Since your weight in kg is greater that 67, you are overweight. DIET IN ACTION To diet successfully, you need to gather all the basic knowledge of nutrition and set yourself a realistic but simple goal. You need to examine why you need to diet and how serious you are in succeeding your goals. There is a difference in wishing, hoping, wanting and getting what you want. Move your rarely-used muscles and they'll co-operate with you to a new figure. Be realistic in your diet plan. There is no quick way to slimming down. Forget all those gimmicks that say you can lose those extra pounds in a few days time. You may lose a few pounds but it is only temporary. Plan your own diet regimen by using the nutritional information that you have gathered. Use all yourfavourite foods. Ifthey are high in calories, use them sparingly instead of shunning them for life. It might be beneficial to plan your diet plan on a weekly basis. Make it a point in your diet to include a one-day vegetable session where you eat only vegetables and fruits. Try to fast one a fortnight to clean your alimentary canal. If you fail the first week, try a fresh week. Eventually you'll come to accept the new eating system that you have established and be proud of showing off your new figure. Now that you have slimmed down, maintain by practising good nutritional value. If your weight creeps back along the way, you know you can control it. Isn't it a wonderful feeling?

Sabran Ali yang memenangi dua pingat gangsa masing-masing dalam acara 800M dan 1500M lelaki "B" diucap tahniah oleh Encik Bob Rashid 19


I

Kejohanan Perahu Naga

VI Jadi Pasukan Terbaik Pasukan pendayung Yayasan Sabah memenagi tiga daripada empat piala bagi acara yang disertai dalam Kejohanan Perahu Naga Negeri Sabah Ke • 9 di Teluk Likas, Kota Kinabalu pad a 5 Jun yang lalu. Sementara itu dalam satu lagi acara yang disertai, pasukan Yayasan Sabah telah memenangi tempat kedua. Pasukan wan ita telah memulakan kemenangan pasukan Yayasan Sabah dengan memenagi Piala Perbadanan Penggalakkan Pelancongan Sabah dengan catatan masa 3: 19.1 saat mengalahkan pencabar terdekat mereka yang juga merupakan pasukan favourite bagi acara itu iaitu Lembaga Sukan dan Kebudayaan Sabah (LSKS) di tempat kedua dengan catatan masa 3:28.5 saat. Pasukan Wan ita Yayasan Sabah memenagi hadiah wang tunai RM3,000.

Pasukan Wanita Yayasan Sabah - Pemenang Piala Perbadanan dan Penggalakan Pelancongan Sabah

Pasukan Campuran Yayasan Sabah - Pemenang Piala Rebutan Campuran Perkhidmatan Awam Ketua Menteri

Selepas itu Yayasan Sabah sekali lagi muncul johan dalam Piala Rebutan Campuran Perkhidmatan Awam Ketua Menteri dengan catatan masa 4:19.2 saat untuk memungut hadiah wang tunai RM3,000 mengalahkan pencabar terdekat mereka, Jabatan Ketua Menteri (JKM) jauh di belakang dengan catatan masa 4:35.9 saat di tempat kedua. Institut Pembangunan Insan sekali lagi menjulang nama Yayasan Sabah apabila memenangi Piala Menteri Kebudayaan, Selia dan Sukan dengan mencatatkan masa 3: 13.1 saat dan meraih hadiah wang tunai RM3,000. Akhir sekali, pasukan lelaki melengkapkan kemenangan Yayasan Sabah dengan merebut tempat kedua Piala Rebutan Yang Dipertua Negeri dengan kekalahan tipis kepada pemenang tempat pertama, Persatuan Perikanan Tawau. Pasukan Yayasan Sabah mencatat masa 4:30.6 saat, hanya 0.3 saat di belakang Persatuan

Pasukan Institut Pembangunan Insan - Pemenang Piala Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Perikanan Tawau yang mencatat masa 4:30.3 saat. Sebagai pemenang tempat kedua, pasukan lelaki Yayasan Sabah menerima hadiah wang tunai RM3,000. Walaupun gagal merebut tempat pertama dalam acara tersebut, Yayasan Sabah telah berjaya mencipta nama sebagai pasukan terbaik dengan membolot tiga piala utama dan naib johan dalam satu lagi acara. Secara keseluruhannya pasukan Yayasan Sabah telah menerima hadiah wang

tunai sejumlah RM12,000 kejohanan tahunan itu.

daripada

Sebanyak 50 pasukan dari seluruh negeri bertanding dalam sepuluh kategori yang menawarkan sepuluh piala serta hadiah wang tunai sejumlah RM54,000 untuk dimenangi. Kejohanan tahun ini telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Datuk Sakaran bin Dandai.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.