Berita Kumpulan Yayasan Sabah Vol.2, No.06 (Mei-Ogos 2006)

Page 1


sumbangan Yayasan Sabah

dalam menokok tambah usaha Kerajaan Negeri dan Persekutuan terhadap pembangunan negeri sejak 40 tahun yang lalu, maka tidak dinafikan telah Tan Sri Datu Khalil m nyarnPilikan cenderak9!Jsngan kepada YAB Datuk MusaHajiAman. ramai rakyat negeri Sabah menikmati hasil Keluarga dan sahabat AI-Marhum Tun pembangunan negeri Sabah dan Datu Mustapha yang terdekat turut mencapai kejayaan dalam dijemput sebagai tetamu khas bagi pelbagai bidang. menghargai sumbangan mereka khususnya sumbangan artifak untuk Pada 14 Mei 2006, Yayasan Sabah pengisian Galeri Tun Mustapha. telah melakar sejarahnya dengan pelancaran "Yayasan Sabah Ke Era Baru" yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Yayasan Sabah Ke Era Baru merupakan satu detik perubahan Yayasan Sabah dalam menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Perasmian Galeri Tun Mustapha oleh TYT Yang Di Ketua Menteri Sabah yang memberi h

rombongan yang terdiri daripada 40 orang konvoi berbasikal membawa bendera-bendera Malaysia, Sabah dan bendera Yayasan Sabah dari Pekan Masapol, Sipitang telah dijadikan salah satu pengisian dalam Majlis Malam Mesra bersempena dengan pelancaran Yayasan Sabah ke Era Baru itu. Bendera tersebut diserahkan

Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Peng/ima Haji Ahmadshah bin Abdullah

Selain itu para pemimpin terdahulu termasuk mantan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yaysan Sabah dan Pengarah Yayasan Sabah turut dihargai dengan memuatkan sumbangan dan jasa mereka melalui pameran Ulang Tahun Ke-40 Yayasan Sabah. Sumbangan dan idea AI-Murham Tun Datu Mustapha dalam pembangunan negeri Sabah terus direalisasikan oleh Yayasan Sabah khususnya melalui perlaksanaan program pendidikan, sosio ekonomi dan juga program social di peringkat Zon Yayasan Sabah. Dengan adanya peranan dan

penekanan terhadap konsep modal insan dalam pengurusan organisasi. Hal ini secara t id a k Ia n 9 5 U n 9 mencerminkan terhadap pentingnya usaha berterusan dalam menambahbaik perkhidmatan yang diberikan oleh setiap individu mahupun organisasi secara keseluruhannya. Pada pelancaran 'Yayasan Sabah Ke Era Baru' satu

kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan seterusnya akan menyerahkannya kepada Pengarah Yayasan Sabah. Pada Majlis Malam Mesra itu juga, orang ramai dijemput dan dialualukan untuk hadir bagi memeriahkan lagi majlis yang dihiburkan oleh Pancaragam Kumpulan Yayasan Sabah yang terdiri daripada staf Kumpulan Yayasan Sabah dan juga artis undangan dari Kuala Lumpur seperti Misha Omar, Awie dan Farah Diya.


r.··---- .... --·.--- ... ·.. -·--·--·.-.·-.·-.-~·--·-·--·-··-··-··_---··_·_-··

I

l I I

__·_-_·----·-i

MAlLISBERSAMAJABATAN

_-_._

..._-_._.------_._-----------------_._--_._._----_._.

_ ..

2. 3. 4. 5.

6.

yang

menghadiri

Majlis Bersama

r

Ok Catherine Ong Bhg. Kewangan dan Pelaburan (Kumpulan) Tuan Haji Yunus Ambar Zon Pantai Barat Selatan Encik Christopher Robin Manjaji Bhg. Kewangan dan Pelaburan (Kumpulan) Encik Stephen Jilimin Bhg. Komunikasi Korporat Encik Ramdan Ahmad Bhg. Perhutanan, Pemprosesan & Pemasaran Wilayah Lahad Datu Encik Pailin Jani Bhg. Penyelidikan dan Pembangunan

Pengerusi juga berterima kasih atas sokongan yang diberikan oleh wakil Majlis Bersama Jabatan dan juga staf keseluruhannya atas sokongan terhadap aktiviti yang dilaksanakan.

lMHJ)

H\DRIAN

ASAN SABAH 2006

.

Tuan Haji Dollah @ A. Zunaidey Haji Mahmood • pemilihan Wakil pekerja sesi 200612007.

-

semasa mempengerusikan

I I

._._._------------_._ ....

Pemilihan Wakil Pekerja pada majlis itu telah dipengerusikan oleh Tuan Haji Dollah @ A. Zunaidey Haji Mahmood sebagaimana yang telah diputuskan pada Mesyuarat Khas MBJ pada 16 Mei 2006. Wakil pekerja telah dipilih oleh para pekerja sendiri tanpa campur tangan dari Pihak Pengurusan dan selepas Pemilihan Wakil Pekerja Sesi 2006/2007 telah diadakan, susunan AJK di pihak pekerja adalah seperti berikut:

1.

para pekerja

l

Dalam ucapan Puan Hajjah Rosmawati Haji Lasuki selaku Pengerusi MBJ Kumpulan Yayasan Sabah telah menggariskan perkembangan organisasi ini dalam tiga tahun yang mana telah melalui tUjuh fasa iaitu Align, Build, Assess, Developed, Leverage, Stretch dan Measure.

Seramai 349 staf Kumpulan Yayasan Sabah menghadiri Pemilihan Wakil Pekerja Sesi 2006/2007 Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Kumpulan Yayasan Sabah pada 19 Mei 2006 bertempat di Auditorium Tun Raffae, Menara Tun Mustapha. Tujuan Majlis adalah untuk memperolehi kerjasama seluas-Iuasnya di antara Pihak Pegawai dengan Pihak Pekerja Kumpulan Yayasan Sabah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan, untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpulkan buah fikiran daripada pekerjapekerja melalui wakil-wakil rasmi Kumpulan Yayasan Sabah.

Sebahagian Jabatan.

__

I

I

r

Puan Hajjah Rosmawati Hi Lasuk; selaku Pengerus; M8J Kumpulan Yayasan Sabah bersama dengan En.Andi F.K. Toyong, Pengurus Kumpulan, Bahagian Kewangan & Pelaburan.

/". _a.3I-==::!l::!l~,

~


MAlLIS PERJUMPAAN PELAJAR DIPLOMA KEJURURAWATAN

KOlE] TEKNOlOGI ISLAM ANTARABANGSA MELAKA Seramai 30 pelajar Diploma Kejururawatan Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka Sesi 2006/2007 telah diraikan dan

Timbalan Pengarah Yayasan Sabah Tuan Hj. Darus Nasir, Pengurus Kumpulan, Bahagian Pembangunan Pendidikan Yayasan Sabah.

walaupun lazimnya bidang jururawat ini dimonopoli oleh kaum wanita, namun em pat daripada kumpulan pelajar terpilih ini adalah lelaki. Beliau menyeru dan berharap akan lebih ramai lagi calon-calon lelaki yang akan turut menceburi bidang ini di masa hadapan.

Dalam ucapan Pengarah Yayasan Sabah berkata bahawa tajaan Diploma Kejururawatan Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka ini merupakan Projek Perintis Gambar ber#<umpulan 30 pelajar Diploma Kejururawatan Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka Sesi 200612007 dengan di bawah Pengarah Yayasan Sabah. Tan Sri Datu Khalil (tengah). Dr. Johan Arriffin (kiri) dan Hj. Darus Nasir (kanan) kendalian Bahagian bertemu dengan Pengarah Yayasan Pembangunan Sabah, YBhg. Tan Sri Datu Khalil bin Pendidikan, Kumpulan Datu Hj. Jamalul, J.P. sebelum Yayasan Sabah. mereka berlepas ke Melaka pada 20 Jun 2006 di Kompleks Ibu Pejabat Tan Sri Datu Khalil juga Yayasan Sabah. mengucapkan syabas kepada kesemua Penyampaian surat tawaran kepada salah seorang pelajar Diploma Kejururawatan Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka Sesi Turut hadir juga adalah Dr. Johan pelajar sambil 200612007 oleh Pengarah Yayasan Sabah, Tan Sri Datu Khalil Arriffin bin Datuk Hj. Abdul Samad, memaklumkan bahawa

MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH BIASISWA CEMERLANG NEGERI SABAH SIRI KE 17 Majlis Penyampaian Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah siri ke-17 yang bertema "Ilmu Meningkatkan Martabat Bangsa" anjuran Kumpulan Yayasan Sabah telah diadakan pada 23 Jun, 2006 bertempat di Auditorium Tun Raffae, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah. YAB Datuk Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah telah menyempurnakan majlis tersebut. Seramai 25 orang pelajar dikalangan calon-calon yang mendapat keputusan terbaik pada peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2005, telah dipilih menerima Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah (ABCNS) kali ini. Sepuluh (10) pelajar untuk kategori terbuka dan lima belas (15) pelajar untuk kategori bumiputera. Seterusnya juga menyaksikan penyampaian tawaran biasiswa perubatan kepada seramai 10 orang pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Kursk State Medical University (KSMU) Russia. Orang ramai khususnya penduduk disekitar Kota Kinabalu juga dialu-alukan hadir bersama bagi menjayakan majlis itu.

Tan Sri Datu Khalil menyampaikan cenderahati kepada YAB Datuk Musa Aman.

Sesi bergambar bersama pelajarpelajar cemer/ang.


Mei-Ogos, 2006

MAlLIS PEMBUKAAN RASMI TASKA KRISTAL RIA, YAYASAN SABAH Pada 27 Mei 2006, Majlis Pembukaan Rasmi Taska kesungguhan Kumpulan Yayasan Sabah dalam Kristal Ria telah diadakan di Kompleks Sadong Jaya, menjana pembangunan pendidikan di negeri ini. Kota Kinabalu. Majlis ini telah disempurnakan oleh Kejayaan melahirkan taska ini begitu signifikan dengan Y.A.Bhg. Datin kedewasaan Seri Hajah organisasi Faridah Haji Yayasan Sabah Tussin, Isteri yang merayakan kepada YAB ulang tahunnya Ketua Menteri yang ke-40 pada Sabah dan tahun ini dengan turut dihadiri I menunjukkan Datin Hajah Faridah Hi Tussin(kanan) menerima oleh Pengarah bahawa Yayasan cenderakenangan daripada Norhaiza Syazwani Datin Hajah Faridah Hi Tuss;n merasmikan Taska Yay a san Abd.Hafim. Sabah terus Kris~/,Ri~ d::!:.saksikan oleh Tan Sri Datu Khalil Sabah, Tan Sri komited dengan Datu Khalil bin perjuangan asasnya untuk meningkatkan kualiti hidup ""atu Hj. Jamalul, J.P., pegawai-pegawai kanan rakyat di negeri ini melalui pembangunan pendidikan. I\.umpulan Yayasan Sabah, dif-dif undangan dan para ibu bapa diperkarangan bangunan taska tersebut. Kewujudan Taska Krista I Ria yang beroperasi sebagai Usaha Kumpulan Yayasan Sabah untuk menubuhkan Taska Kristal Ria merupakan satu tindakan proaktif yang begitu bermanfaat selaras dengan tuntutan keperluan semasa dalam bidang pendidikan dan pengasuhan kanak-kanak. Ini menunjukkan

~-----_._._--------_. : :

__

cawangan kepada Taska Ria di bawah naungan Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak Yayasan Sabah akan memberi peluang dan alternatif kepada ibu bapa yang tinggal atau berkerja di Kota Kinabalu untuk mendapat penjagaan dan pendidikan awal yang berkualiti kepada anak-anak mereka.

._-_. __ ._------------------------------------------_--_---------.

MAlLIS PELANCARAN PROGRAM DERMA DARAH SEMPENA ULANGTAHUN KE-40 YAYASAN SABAH

~------------------------------------

••

._-------------------

••••

- •••

Pengurus Kumpulan, Bahagian Komunikasi Korporat Yayasan Sabah, Encik Abdul Rashid YABhg_ Dalin Hjh. Faridah Hj. Tussin memberikan Salleh hadiah kepada salah seorang penderma darah pada majlis program Derma Darah. menyatakan _. , ~ objektif utama program ini diadakan adalah untuk membantu memastikan kepentingan golongan kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan terus terbela. Selain itu, beliau menambah Kumpulan Yayasan Sabah juga adalah komited dalam menjalankan programprogram sosialnya seperti salah satunya dengan mengadakan Program Derma Darah ini.

_.-

--

-

YABhg. Dalin Hjh. Faridah Hi Tussin memberi ucapan dalam perasmian Program Derma Darah.

1_

Program Derma Darah anjuran Kumpulan Yayasan Sabah dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan KK Plaza Management Sdn Bhd telah diadakan pada 26 Ogos 2006 di Ruang Legar KK Plaza, Kota Kinabalu bermula jam 10:00 pagi hingga 5:00 petang. Ramai yang telah hadir bersama bagi menjayakan Majlis ini. Program Derma Darah ini disempurnakan oleh Y.A.Bhg. Datin Hjh. Faridah Hj. Tussin, Isteri kepada Y.A.B. Ketua Menteri Sabah, Datuk Musa Haji Aman.

Encik Abdul Rashid Salleh menjelaskan bahawa Program sebegini diharap dapat menyemai perasaan kasih sayang menyayangi seterusnya menggerakkan orang awam untuk membantu golongan yang memerlukan dan kurang upaya sebagai satu budaya hidup masyarakat kita.

: I I 1


r····PR(iG·RAM-·YAYASAN··SA·BA·ii··BE-RSAMA··RAKYAY··CYSBR5;··1 ~.~R.~.~.~.KAT_.~Q_N __ ~AN.TA_~ __ ~A.MT..~.TA.M

t

Program Yayasan Sabah Bersama Rakyat (YSBR) 2006 yang bertujuan mendekatkan programprogram Kumpulan Yayasan Sabah kepada rakyat disempurnakan dengan rasminya oleh YAB Datuk Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah di Padang Pekan Kota Marudu pada 30 Julai, 2006.

..i

Pantai Barat Utara (daerah Kudat, Kota Belud, Kota Marudu, Pitas, daerah keeil Matunggong dan Banggi) merupakan aeara sehari, bermula daripada jam 7:00 pagi hingga 5:00 petang, disulami dengan pelbagai aeara termasuklah sukan lumba basikal, sukaneka rakyat, aeara memanggang jagung bersama para pemimpin, persembahan Marsha (artis Akademi Fantasia 3) dan Abu Bakar Ellah, persembahan tarian dan musik tradisi, pertandingan karaoke, jualan kraftangan, gerai-gerai pameran, kempen amal derma darah dan eabutan tiket bertuah turut diadakan. Pihak penganjur telah menyediakan sebanyak 39 buah gerai pameran bagi membolehkan agensi-agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan, agensi-agensi

Datuk Musa Aman bersiap sedia meniup wisel bagi memulakan acara tarik tali diantara 2 kumpulan peserla yang berentap pada majlis terse but.

LA

..JII"'I-

Pengurus Kumpulan, Bahagian Komunikasi Korporat, Kumpulan Yayasan Sabah, Abdul Rashid Salleh menyatakan bahawa selain daripada membantu dan menokok tambah usaha kerajaan dalam peningkatan

Datuk Musa Aman melekatkan cenderamata semasa lawatannya di Kota Merudu .

. ~•• ~

,,", pada

d salah sebuah

rumah

J ~-,'.~

Swasta, IPTA dan IPTS mengambil bahagian dalam pameran yang menjurus ke arah penghayatar 'Halatuju' kerajaan Negeri dalam bidang pertanian, pelaneongan dan pembuatan, disamping menyebarluaskan perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat.

,

Datuk Musa Aman memanggangjagung.

(tengah)

bersama

para pemimpin

lain di dalam acara

mutu kehidupan rakyat Malaysia di Sabah, Yayasan Sabah juga mengajak agensi-agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di daerah Kota Marudu turun padang bersama-sama menyemai konsep pengupayaan, perpaduan, dan patriotisme. Program Yayasan Sabah Bersama Rakyat yang bertemakan 'Sepakat Harmoni' peringkat Zon

Antara penyertaan pada pameran sehari itu termasuk Jabatan Kesihatan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Perpaduan Negara, Koperasi Pembangunan Desa (KPD), Syarikat Telekom Malaysia Bhd., Jabatan Bomba & Penyelamat, KEMAS, PUSPANITA, Polis DiRaja Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Ternakan, Pusat Giat Mara, UITM, UMS, Kolej Yayasan Sabah dan lain-lain. Orang ramai khususnya penduduk disekitar Zon Pantai Barat Utara termasuk Banggi, Kudat, Pitas, Matunggong, Kota Belud, Ranau dan Kota Marudu, selaku tuan-rumah, adalah dialu-alukan hadir bersama para pemimpin Kerajaan Negeri dan Persekutuan untuk menyertai aeara-aeara yang telah disusun oleh Jawatankuasa Penganjur.


Mei-Ogos, 2006

MAlLIS PERASMIAN PENUTUPAN PROGRAM WACANA KECEMERLANGANILMU

Penyampaian cek biasiswa harianlasrama berjumlah RM47,375.00 kepada Encik Musa Hj. Abdul Hamid (paling kanan), Guru Kaunselor, SMK Bahang selaku wakil sekolah-sekolah lon Pantai Barat Selatan oleh Tuan Haji Doflah lunaidey (kiri). Turut kelihatan dalam gambar ialah Dr. Ishak Johari (paling kiri).

Kumpulan Yayasan Sabah melalui Yayasan Sabah, Zon 'ntai Barat Selatan telah mengadakan Majlis t-'erasmian Penutupan Program Wacana Kecemerlangan Ilmu pada 11 Julai, 2006 bertempat di Mini Teater Tun Hamdan, Menara Tun Mustapha. Majlis ini telah disempurnakan oleh Tuan Haji Dollah @ A. Zunaidey Haji Mahmood, Ketua Penyelaras Petadbiran' Zon merangkap Pembantu Eksekutif kepada Pengarah Yayasan Sabah selaku wakil YBhg. Tan Sri Datu Khalil, Pengarah Yayasan Sabah. Majlis ini turut dihadiri oleh Dr. Ishak Hj. Johari, Ketua Pentadbir Zon Pantai Barat Selatan selaku Pengerusi Penganjur, Pengurus-pengurus Kumpulan dan Ketua Pentadbir Zon, Kumpulan Yayasan Sabah, dif-dif jemputan, penceramah, guru-guru dan para peserta. Objektif utama program ini adalah untuk mengenali dengan lebih dekat pelajar-pelajar tajaan Yayas?ln

T.) Pengurus-pengurus Kumpulan, Ketua Pentadbir lon, Yayasan Sabah, dlfdif jemputan, penceramah, guru-guru dan para peserta antara yang had;r

Sabah Zon Pantai Barat Selatan di bawah Skim Biasiswa Harian dan Asrama (SBHA). Dalam ucapan Tuan Haji Dollah Zunaidey bahawa ceramah motivasi yang juga disuntik dengan tips-tips bagaimana menjana kecemerlangan, sudah tentu akan memberi banyak input berguna kepada para peserta dan beliau juga berharap agar para pelajar mengambil maklumat yang dikongsi oleh penceramah sebagai suatu strategi menghadapi dan menghayati pembelajaran seharian. Majlis ini juga memperlihatkan penyampaian cek biasiswa harianjasrama berjumlah RM47,375.00 kepada Encik Musa Hj. Abdul Hamid, Guru Kaunselor, SMK 6ahang selaku wakil sekolah-sekolah Zon Pantai Barat Selatan.

,.--------.---- ..---------------.-----------------------------------------------------i

SEMINAR PENDIGITAN DOKUMEN, KUMPULAN YAYASAN SABAH

i

Hj. Abdul Samad telah mewakili Pengarah Yayasan S a b a h u n t u k menyempurnakan majlis pembukaan rasmi seminar tersebut. (' Pengimbasan demonstrasi pendigitan oleh En. Patrick KOh, Scientific & Technical Products Sdn Bhd.

Kumpulan Yayasan Sabah dengan kerjasama Shining Star Trading Sdn Bhd telah menganjur Seminar Pendigitan Dokumen sehari pada 29 Jun 2006 di Teater Tun Hamdan, Menara Tun Mustapha, Yayasan Sabah. Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Dr Johan Arriffin bin Datuk

Objektif seminar itu adalah untuk memberi pendedahan para peserta kepada aspek-

Penyampaian Cenderakenangan oleh Dr. Johan Arriffin kepada YBhg. Thomas Khung Fan En DPTJ, J.p, Group Chairman of Galaxy Group of companies.

aspek asas yang terlibat dalam sesuatu projek pendigitan dalam perpustakaan. Demikian juga diharap peserta akan memahami pelbagai isu yang terlibat dan bersedia untuk membangunkan cadangan projek pendigitan yang lengkap dan berkesan selepas

menghadiri seminar itu. Seramai 70 peserta yang terdiri daripada para Pustakawan, Pegawai-pegawai kerajaan dan agensi swasta serta warga Kumpulan Yayasan Sabah telah menghadiri seminar tersebut.


SEMINAR RMK-9 : PELUANG DAN CABARAN KEPADA

PENGUSAHAINDUSTRIRAKYAT Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Selatan telah melaksanakan Seminar RMK9 : Potensi dan Peluang Kepada Pengusaha Industri Rakyat di Sabah pada 22 Mei 2006 bertempat di Hotel Airport View, Kota Kinabalu. Seminar ini mensasarkan peserta-peserta yang terlibat dalam program-program sosioekonomi anjuran Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Selatan. Seramai 72 orang peserta terdiri daripada

mereka yang menceburi bidang pembuatan seperti pengusaha kuih kering, kraftangan dan juga perniagaan pelancongan "homestay" telah mengikuti seminar ini dengan jayanya. Ucapan alu-aluan Pengarah Yayasan Sabah disampaikan oleh Tuan Hj. Dollah @ A. Zunaidey Hj. Mahmood, Ketua Penyelaras Pentadbiran Zon / Pembantu

Eksekutif Kepada Pengarah Yayasan Sabah dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Tawfiq Datuk Haji Abu Bakar Titingan, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar.

SEMINAR MOTIVASI PELAJAR UPSR DAERAH PAPAR DI PERPUSTAKAAN CAWANGAN PAPAR Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Selatan telah melaksanakan Seminar Motivasi Pelajar UPSR Daerah Papar dengan kerjasama Majlis Guru Besar Daerah Papar bertempat di Dewan Perpustakaan Cawangan Papar pada 26 Mei2006.

meningkatkan akademik mereka memberi kepada mengenai pengurusan diri yang

Objektif seminar ini adalah untuk mendedahkan peserta bagaimana meningkatkan motivasi dan kemahiran meniawab soalan UPSRbaqi

Seramai 120 tahun 6 dari sekolah daerah Papar mengikuti dengan jayanya.

pencapaian dan untuk pendedahan peserta kaedah masa dan berkesan. pelajar sekolahrendah tel a h seminar ini

SEMINAR MOTIVASI PELAJAR UPSR 2006 DI SK. KONVEN ST. FRANCIS, KOTA KINABALU Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Selatan telah melaksanakan Seminar Motivasi Pelajar UPSR 2006 bertempat di SK. Konven St. Francis, Kota Kinabalu pada 16Jun 2006. Objektif seminar ini adalah untuk mendedahkan peserta bagaimana meningkatkan motivasi dan kemahiran pengurusan diri, masa serta teknik belajar yang berkesan dan untuk memberi pendedahan kepada

pelajar

teknik pengurusan masa/diri sebagai persediaan menghadapi peperiksaan UPSR.

Seramai 157 pelajar tahun 6 SK. Konven St. Francis telah mengikuti seminar ini dengan jayanya. Perasmian penutupan telah disempurnakan oleh Hj.Yunus Ambar wakil kepada Ketua

Pentadbir, Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Selatan.


SEMINAR KECEMERLANGAN UPSR 2006 DAERAH PAPAR Sejumlah 42 buah sekolah dari seluruh kawasan Papar telah terlibat dengan menghantar pelajar-pelajar Darjah Enam mereka untuk menghadiri Seminar Kecemerlangan UPSR 2006 Daerah Papar pada 14 ogos, 2006 bertempat di Dewan Masyarakat Papar. Seminar Kecemerlangan UPSR 2006 Daerah Papar ini merupakan anjuran Yayasan Sabah melalui Zon Pedalaman Selatan dengan kerjasama Pejabat Ahli Parlimen Papar, Pejabat Daerah Papar dan Jabatan Pendidikan <;abah. Majlis ini telah disempurnakan oleh YB Rosnah Hj. Abdul Rashid Shirlin, Ahli Parlimen P.17S Papar. Turut hadir di majlis seminar ini adalah Encik Zulkhairi Hj. Ismail, Ketua Pentadbir Zon, Zon Pedalaman Selatan, Encik Iman AIi, Pegawai Daerah Papar dan Encik Salleh Idris, Pegawai Jabatan Pendidikan Sabah.

JiA PENUfuPAN

•"~SAMII .:' PUAJAR UP::'

.. . '~

J .~~.;

.- ~NVU DENGIIN \'

.

Datuk Seri Panglima Hi Lajim Hi Ukin (kiri) menerima cenderakenangan daripada Ketua Pentadbir Zon, Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan, Zulkhairi Hi Ismail (kanan). Kelihatan wakil Pegawai Pelajaran Kuala Penyu, Abdullah Ag. Anak (tengah)

SEMINAR MOTIVASI PMR &. KEIBUBAPAAN I(umpulan Yayasan Sabah (Yayasan Sabah, Zon . antai Barat Selatan dengan kerjasama Unit Bimbingan Kunseling dan PIBG SMK. Bahang II talah melaksanakan Seminar Motivasi PMR & Keibubapaan di SMK. Bahang II, Penampang pada 12 Ogos 2006.

rangsangan betapa pentingnya generasi masakini mempunyai ilmu dan kemahiran dalam menghadapi masa depan yang cemerlang dan untuk memupuk hubungan silaturahim yang arkab dan sihat antara ibu bapa dengan sekolah.

Objektif program ini adalah untuk memberi suntikan berkenaan dengan peranan ibubapa dalam mendidik anakdi rumah; menyampaikan maklumatserta

Dianggarkan seramai 270 peserta hadir dalam program ini. Ucapan perasmian penutupan telah disempurnakan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Penampang iaitu En.Denis Gompion.

Para peserta yang menghadiri Seminar Motivasi yang diadakan pada 12 Ogos 2006


MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2006 BADAN KEBAJIKAN ISLAM YAYASAN SABAH (BAKIYS) Kumpulan Yayasan Sabah dalam menerapkan nilai-nilai m urn i , samada dari

s

e

9

i

kesungguhan d a I a m menjalankan tugas, menghargai Tan Sri Datu Khalil (kiri) menyampaikan ucapan pada mesyuarat Agung Tahunan 2006 , masa, BAKIYS. Turut kelihatan Dr Johan Arriffin (kanan) dan Hj. Dollah @ A, Zunaidey Hj.',· ketelusan, Mahmood (kedua dar~ki'2')L . ..:' ._, i.' _. c' v' """ berbelanja den 9 a n Pada 30 Jun, 2006 Majlis Mesyuarat berhemah dan juga mesra Agung Tahunan 2006 BAKIYS telah pelanggan. Dengan perkataan berlangsung di Teater Tun Hamdan, lain, Badan ini begitu sesuai dalam Kompleks Ibu Pejabat Yayasan menerapkan pengurusan secara Sabah. Badan Kebajikan Islam Islam khususnya kepada ahliKumpulan Yayasan Sabah ahlinya serta menjadi tauladan melakarkan sejarah tersendiri khasnya dan Kumpulan Yayasan kepada warga Kumpulan Yayasan Sabah kerana buat pertama kalinya Sabah yang lain. berjaya mengadakan mesyuarat agung sejak ditubuhkan. 7

Pengarah Yayasan Sabah, YBhg. Tan Sri Datu Khalil bin Datu Hj. Jamalul, J.P. menegaskan bahawa perkara yang amat signifikan pada mesyuarat agung ini ialah untuk memilih jawatankuasa bagi sesi 2006/2008 dan juga untuk mengesahkan dan meluluskan satu garis panduan dan perlembagaan BAKIYS yang akan diterima pakai oleh badan ini kelak. Mesyuarat agung ini telah dihadiri oleh warga Kumpulan Yayasan Sabah yang beragama Islam telah menyaksikan pemilihan Tuan Hj. Dollah @ A. Zunaidey Hj. Mahmuh sebagai Pengerusi, Tuan Hj. Mohd. Jaafar Hj. Ibrahim sebagai Timbalan Pengerusi dan enam orang Ahil Jawatankuasa yang baru bagi sesi 2006/2008. Dalam ucapan Tan Sri Datu Khalil bahawa beliau berharap BAKIYS dapat memainkan peranannya membantu pihak pengurusan

Berbuka Puasa bersama masyarakat Islam diluar Bandar dan pemberian sumbangan derma kepada warga Islam Kumpulan Yayasan Sabah yang menghadapi bencana atau kemalangan/kematian.

a

Tan Sri Datu Khalil juga mengatakan bahawa kejayaan Badan ini dalam melaksanakan program dan aktivitinya, secara tidak langsung akan meningkatkan imej organisasi dan pada masa yang sama mengembangkan syiar Islam di negeri ini. Pada majlis ini Tan Sri Datu Khalil selaku Penaun~ BAKIYS juga mengucapan terima kasih kepada barisan ahli Jawatankuasa yang lama kerana perkhidmatan dan sumbangan mereka kepada badan ini. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada barisan ahli

, Duduk dari kiri: Hj. Dollah @ A Zunaidey HI Mahmood, Tan Sri Datu Khalil dan Dr Johan Arriffin bersama barisan AhIi·ahli Jawatankuassa BAKIYS sesi 2006/2008.

Beberapa tahun yang lepas, BAKIYSjuga berjaya melaksanakan beberapa aktiviti yang memberi manfaat kepada warga Islam Kumpulan Yayasan Sabah dengan penganjuran aktiviti-aktiviti seperti Majlis Qurban bersempena Hari Raya Qurban untuk diagih-agihkan kepada golongan miskin dan majlis

Jawatankuasa yang baru dan mengharapkan agar kepimpinan baru ini akan memberi nafas dan bergerak dengan lebih aktif lagi dalam membantu pihak pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah bagi menjayakan misi dan visinya demi faedah warga kerja dalam organisasi ini.


Mei-Ogos, 2006

BENGKEL "EFFECTIVE TEACHING PRACTICE & EVALUATION OF TEACHING"

Para peserta bengkel bersama Puan Hajah Rosmawati Hj Lasuki (ke empat dari kiri) pada majlis penutupan rasmi bengkel pada 5 Julai, 2006. Turut kelihatan Ketua Pegawai Eksekutif, Kolej Yayasan Sabah, En. Jainudin Jabidin (ke tiga dari kanan).

I Puan Hajah Rosmawati Hi Lasuki menyampaikan •• salah sea rang bengke/ pada Majlis penutupan. Jabidin (kiri).

sijil penyertaan kepada Kelihatan En. Jainudin

Seramai 30 orang pegawai di kalangan Pensyarah dan Jurulatih Kolej Yayasan Sabah telah menghadiri engkel "Effective Practice & Evaluation of Teaching" anjuran Kolej itu yang diadakan selama 2 hari pada 4 dan 5 Julai, 2006 bertempat di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Majlis penutupan rasmi bengkel ini telah disempurnakan oleh Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki, Pengurus Kumpulan, Bahagian Sumber

Manusia & Pentadbiran (Kumpulan), Yayasan Sabah pada 5 Julai, 2006.

Kumpulan

Objektif bengkel ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para Pensyarah dan Jurulatih Kolej Yayasan Sabah mengenai kaedah pembelajaran dan pengajaran terkini sesuai dengan keperluan Kolej ini bagi meningkatkan lagi kemahiran tenaga pengajarnya.

BENGKEL KECEMERLANGAN SRU 2006, PERINGKAT DAERAH SIPITANG Kumpulan Yayasan Sabah melalui Pejabat Yayasan mendedahkan para peserta di kalangan pelajar Sabah, Zon Pedalaman Selatan telah menganjurkan Sekolah Ugama mengenai resepi-resepi untuk menjadi Bengkel Kecemerlangan Sekolah Rendah Ugama pelajar cemerlang; Memberikan pendedahan teknik(SRU) 2006, Peringkat Daerah Sipitang dengan teknik menjawabkertas soalan SRU terutamanya mata kerjasama UMNO, Bahagian Sipitang dan JHEAINS, pelajaran teras (AI-Quran, Imlak dan Bahasa Arab); 'aerah Sipitang bertempat di Sekolah Ugama Islam. ::iabah (SUIS), Haji Hashim, Sipitang pada 16 Mei, 2006.

Sebahagian daripada para peserta bengkel yang terdiri daripada murid-murid dari 8 buah Sekolah Ugama di daerah Sipitang sedang mengikut ceramah yang disampaikan oleh Ustazah Hjh. Rukaiah Hi Bahrun (salah seorang penceramah).

--

"f

~-"--..-....II1l!iI Wakil Rakyat Membakut, YB Tuan Hi Mohd Arifin Mohd Arif (kedua dari kanan) menerima cenderahati daripada Ketua Pentadbir Zan, Yayasan Sabah, Zon Peda/aman Selatan, Zulkhairi Hi Ismail (tiga dari kiri) pada Majlis Penutupan Rasmi Bengkel Kecemerlangan SRU, Peringkat Daerah Sipitang pada 16 Mei, 2006. .,'

~

I

-

Bagaimana mengulangkaji mata pelajaran teras dan untuk menanamkan kesedaran kepada para pelajar betapa pentingnya kecemerlangan pendidikan Islam dalam era globalisasi.

Majlis Perasmian Penutupan Bengkel Inl telah disempurnakan oleh VB. Datuk Hj. Sapawi Hj. Ahmad, Pembantu Menteri Kewangan Negeri Sabah. Antara lain objektif Bengkel ini adalah untuk

Seramai kira-kira 165 orang peserta yang terdiri daripada murid-murid dari (8) buah Sekolah Ugama di Daerah Sipitang telah menghadiri bengkel ini.


LAWATAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN BINUANG, KUNAK KE MENARA TUN MUSTAPHA,KOMPLEKS IBU PEJABAT YAYASAN SABAH Seramai 21 orang murid Sekolah Kebangsaan Binuang, Kunak dengan diiringi oleh 4 orang Guru telah melakukan lawatan sambil belajar ke Menara Tun Mustapha, kompleks ibu pejabat Yayasan Sabah pada 10 Julai, 2006. Semasa lawatan ini para peserta rombongan telah diberi taklimat mengenai aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah dan peluang-peluang tajaan pendidikan yang disediakan oleh Kumpulan Yayasan Sabah bertempat di bilik Multivision, Yayasan Sabah.

En. Abdul Rauf bin Mohd Noor (kiri) selaku Ketua Rombongan, SK Binuang, Kunak menerima cenderamata daripada Eksekutif Komunikasi Korporat, Bahagian Komunikasi Korporat, Kumpulan Yayasan Sabah, En. Ariffin Mohd. Noor(kanan).

LAWATAN ROMBONGAN KEMENTERIAN BELlA DAN SUKAN NEGERI SABAH KE LEMBAH DANUM

sebuah jambatan Lembah Danum.

gantung

di kawasan konservasi

Satu rombongan dari Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah yang diketuai oleh Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan, Puan Suzannah Liaw mewakili VB. Encik Jahid Jahim, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah telah membuat lawatan rasmi ke Lembah Danum pada 11 Ogos, 2006.

Semasa lawatan tersebut, Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan, Puan Suzannah Liaw telah berkesempatan menanam pokok mata kucing di plot kenamaan yang telah disediakan.

Lawatan rasmi ini adalah bagi menlnJau aktiviti sekumpulan peserta Raleigh International seramai 14 orang yang sedang melaksanakan projek pembinaan

Rombongan ini juga telah diberi taklimat oleh Pengurus Pentadbiran Lembah Danum, Encik Jimmy Omar.


MALIAU EXPEDITION My fourth j ourney through Sabah's Lost World materialized by following the Maliau Expedition 2006 which was jointly organized by Academy of Sciences Malaysia and Sabah Foundation. It was another memorable journey with new discoveries which were totally different from my earlier trip in 1997. My journey started on June 14th morning to Tawau by plane. Sitting by the window I could see a rainbow over Maliau Basin as it was drizzling. The sign of the rainbow was definitely a promise of many wonderful things to come. From Tawau to Belian Camp, I travelled in a 4WD together with a famous pro f e s s ion a 1 Helipad at Eucalyptus camp photographer Ricky Teo who is known over all the world for his nature photography. We arrived late in the evening at Belian Camp and were put up a night in a tent of three persons in one. Next day on June 15th, a total of seventy researchers/scientists and thirty research assistants/support group gathered at Belian Camp for a general briefing and first aid briefing. On June 16th morning, we were divided into 19 groups, three in each group as the helicopter could only airlift three persons at anyone time to the Eucalyptus Camp, a new camp located in the northwestern part of Maliau Basin which has never been explored before. It took the whole day to airlift all the participants and tons of food to Eucalyptus Camp as we had only one helicopter. In our journey to Eucalyptus Camp we could see the spectacular 7-Tiered Maliau Falls from a distance very clearly. As we flew closer to Eucalyptus Camp, we noticed the change of vegetation from lowland forest to tropical heath forest. As we approached nearer to our site which was 1000m above sea level, it was cloudy and suddenly it started to rain heavily and we could not see what was in front of us. Luckily our captain was a veteran and a very experienced pilot. He managed to land us safely at a well prepared helipad which was very close

to our camp site. The camp site consisted of one female camp and 2 male camps each accommodating 30 people, a laboratory area, a kitchen area, a surau, 4 supporting staff quarters and 15 first class jungle toilets. Our camp site was Flooded river beside the camp site located between two beautiful streams with tea-co loured water • and elegant ferns. It was amazing to know from the scientists that we were actually sleeping on what was a beach front 10 million years ago. It was mind boggling how Maliau Basin could be transformed from a coastal area into a Highland Basin. It looks like a volcanic caldera but no volcanic rocks have been found anywhere near Maliau. Some may think the formation of Mali au Basin was due to the huge impact of a meteorite or comet but there is no evidence of that found in Maliau. We were given to understand geologists that Maliau Basin became what is today due to changes in the structure of the earth's crust and plate tectonic movements more than 17 million years ago. For me, I am just content with what we have today, the spectacular Maliau Basin. My only worry would be, how long can we continue to share its natural beauty with others and our future generations? I have been to Maliau more than three times and this is the first time I saw coal in its natural environment. I was surprised when the geologist told us that we were actually sitting right on top of it at the dining area. The discovery of coal at the Eucalyptus Camp will probably be the most attractive tourism package here. The other attraction for Eucalyptus Camp would be to bring tourists to walk on the long stretch of waterfalls on the sandstone up the gentle slope to the upper rim. Another attraction would be the Green


LAWATAN PESERTA KEM BELlA ISLAM ANTARABANGSA-NEGARA ASEAN

KE MENARA TUN MUSTAPHA, KOMPLEKS IBU PEJABAT YAYASAN SABAH Semasa lawatan Inl para peserta rombongan telah diberi taklimat mengenai aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah dan pertunjukan video mengenai aktiviti Lambangan Maliau bertempat di BilikMultivision, Yayasan Sabah. Para peserta Kem Belia Islam Antarabangsa-Negara ASEAN sedang mengikuti taklimat aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah yang disampaikan oleh Eksekutif Komunikasi Korporat, Bahagian Komunikasi Korporat, Kumpulan Yaysan Sabah, En. Ariffin MoM Noor.

Seramai 100 orang peserta Kem Belia . Islam Antarabangsa-Negara ASEAN anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA) dan Majlis Dakwah Islam Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik(RISEAP) dengan diiringi oleh 4 orang Pegawai telah melakukan lawatan belajar ke Menara Tun Mustapha, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah pada 4 Mei, 2006.

En. Talib Aming (kiri) selaku Ketua Rombongan, Kem Belia Islam Antarabangsa-Negara ASEAN menerima cenderamata daripada Pengurus, Unit Pengurusan Acara, Bahagian Komunikasi Korporat, Kumpulan Yayasan Sabah, En. Hanafiah Diman (Kanan).

LAWATAN PERKIM CAWANGAN KESIDANG, MELAKA KE MENARA TUN MUSTAPHA, KOMPLEKS IBU PEJABAT YAYASAN SABAH <;eramai 43 ahli-ahli Jawatankuasa ,~ERKIM Cawangan Kesidang, Melaka telah melakukan lawatan sambil belajar ke Menara Tun Mustapha, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah pada 21 Ogos, 2006. Semasa lawatan ini para peserta rombongan telah diberi taklimat mengenai aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah bertempat di Bilik Multivision, Yayasan Sabah.

L

Ketua Rombongan, PERKIM Cawangan Kesidang, Melaka, HI MoM. Farid B. MoM. Saleh (kanan) menerima cenderamata daripada Eksekutif Komunikasi Korporat, Bahagian Komunikasi Korporat, Kumpulan Yayasan Sabah, Ariffin MoM Noor (kiri).

.-

Sebahagian peserta rombongan PERKIM Cawangan Kesidang, Melaka sedang mengikuti taklimat aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah pada 21 Ogos, 2006 bertempat di Bilik Multivision, Yayasan Sabah.

'"


r

15 to 24 JUNE 2006


Mei-Ogos, 2006

I

LAWATAN PELAJAR DARI SEKOLAH PEKAN BEAUFORT

Seramai 103 orang pelajar dari Sekolah Pekan Beaufort, dengan diiringi oleh 7 orang Guru telah melakukan lawatan sambil belajar ke Menara Tun Mustapha, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah pada 8 Jun, 2006.

..II

En. Ariffin Mohd. Noor, Eksekutif Komunikasi Korporat, Bahagian komunikasi koporat apabi!a memberi taklimat kepada pelajar-pelajar.

8•

Semasa lawatan ini para peserta rombongan tela~ diberi taklimat mengenai aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah yang disampaikan oleh Eksekutif Komunikasi Korporat dan juga maklumat mengenai Tajaan Pendidikan yang diberi oleh Pengurus Kumpulan, Bahagian Pembangunan Pendidikan, Kumpulan Yayasan Sabah di Teater Tun Hamdan, Yayasan Sabah.

SAMBUTAN BULAN MEMBACA TADIKA RIA YAYASAN SABAH Negara Gemilang adalah merupakan program tahunan Tadika Ria, Yayasan Sabah yang telah bermula sejak pada 4 dan berakhir pada 17 Ogos, 2006.

Kumpulan, Bahagian Perkembangan Kanak-kanak, Puan Hajah Nabsia Hj. Yunus. Sambutan Bulan Membaca pada kali ini dengan tema Minda Cemerlang

Pelbagai aktiviti berbentuk pertandingan telah diadakan sempena sambutan Bulan Membaca termasuklah aktiviti membaca buku cerita, berpantun dan deklamasi puis. dalam bahasa Inggeris. Lainlain aktiviti termasuklah melebal gambar, senireka doh dan kraf turut diadakan.

Antara lain program ini bertujuan untuk mendedahkan kanak-kanak dengan aktiviti berbentuk bukubuku bacaan di kanak-kanak. M e I a I u i program ini, kanak-kanak d a pat memupuk semangat, minat dan amalan membaca sebagai asas budaya hidup Pengurus Kumpulan, Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak,Puan Hajah Nabsia HI Yunus (keempat dari kanan) bersama para ibubapa dan Guru-guru dan berilmu. pada Majlis Penyampaian Hadiah sempena sambutan Bulan Membaca pada 17 Ogos, 2006. Kelihatan Adik Dayang Per1andingan Membaca Cerita.

Izyan

bte Irari!

(gambar

kecil)

Johan


PELANCARAN RASMI KEBANGSAAN PERINGKAT NEGERI SABAH KEMBARA JALUR GEMILANG KEBANGSAAN 2006 Pelancaran Rasmi Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah, Kembara Jalur Gemilang Kebangsaan 2006 diadakan pada 28 Ogos 2006 di perkarangan Menara Tun Mustapha, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Yahya Hussin, Timbalan Ketua Menteri. Ketibaan Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang disertai oleh 49 kenderaan pacuan empat roda dan 50 motosikal berkuasa tinggi turut melalui daerah Papar, Beaufort, Sipitang sebelum berlepas ke Lawas Sarawak.

satu peluang untuk pihak Kumpulan Yayasan Sabah menyumbang dalam konteks menyemarakkan lagi semangat hari kebangsaan dan seterusnya menjayakan hari Kebangsaan pada tahun ini.

KEMBARA MERDEKA ... Sebahagian peserta kembara merdeka Jalur Gemilang mengibarkan Jalur Gemilang di perkarangan Menara Tun Mustapha, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah.

I

~

..

---

. ' •

.;",/r"

~~1

VB. Da/uk Yahya Hussin (/engah) dilringi oleh Menteri Pertanian dan , Industri Makanan Negeri, Datuk Abdul Rahim Ismail (kanan) melepaskan ~ peserta Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang di Menwa Tun Mustapha pada 28 Ogos, 2006 . .,

Pi

,

Antara objektif Kembara Merdeka Jalur Gemilang ini untuk meningkatkan semangat patriosme dan rasa tanggungjawab terhadap negara dengan kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan individu. Program inijuga merupakan

HARI

KEBANGSAAN 310GOS

2006 Pada 31 Ogos 2006, Kumpulan Yayasan Sabah yang dianggotai seramai 36 orang warga Kumpulan Yayasan Sabah telah menyertai Perbarisan

sempena

Hari

Kebangsaan Ke-49 peringkat Negeri Sabah di Padang Bandaraya Kota Kinabalu.

Kontinjen Kumpulan Yayasan Sabah dengan pakaian melambangkan Ulang Tahun Ke-40 Yayasan Sabah yang bertemakan ·Yayasan Sabah Bersamamu ...• berjaya mendapat tempat keempa/ semasa menyertai Parbarisan.


·

················

.. ·

···.·······.··.···

.

: BERITA BERGAMBAR ZON PANTAI TIMUR UTARA I

Ceramah

disampaikan

oleh Pegawai daripada PEMADAM.

PKR Sugut En. Abd. Rahman Atang menyempurnakan

Program

tersebut.

Seramai 60 orang hadir pada program ini.

Tiga program sekaligus dilaksanakan, program terse but.

Puan Norhainah Harun selaku wakil kepada YAB Datuk Ketua Menteri tetah merasmikan

Program ini bertujuan menyemai semangat keindahan dipersekitaran kampung.

bergotong

royong dika/angan

penduduk

kampung

serta sikap cintakan

Tinjauan oteh Ketua Pentadbir, Zon Pantai Barat Timur Utara, Puan Rosinah Bte. Abd. Moin bersama Penyelaras Ane Abd. Rahman ke tokasi cadangan petaksanaan Projek YSBR

penutupan

kebersihan

dan

Daerah Sandakan Puan


i..·.····....····.···.···..·.-··.·-··.--.·.··.·--·.-· ...._...-..--..-..--..--...--..--j

:

I 1.

BERITA BERGAMBAR ZON PEDALAMAN UTARA ••••••••••••••••••••••

_ •••••••••••••••

_ ••••••••••••••••••••••••••

_ ••••••••••••••••

Sebahagian daripada pelajar yang hadir semasa Ceramah Motivasi PMR, SPM & STPM anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman utara di SMK Gunsanad /I pada 17 Jun 2006. Kelihatan tetamu kehormat VB. Encik Justin Guka, ADUN N.33 BINGKOR yang juga tidak ketingga/an mendengar ceramah daripada Professor Dr. Morni Kambrie

VB. Encik Justin Guka menyampaikan cenderahati kepada penceramah Ceramah Motivasi Pelajar PMR, SPM & STPM, Professor Dr. Morni Kambrie di SMK Gunsanad /I pada 17 Jun2006.

Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedafaman Utara menyampaikan ucapan semasa Majlis Penutupan Rasmi Seminar Motivasi PMR, SPM & STPM 2006 di SM Sf. Martin, Tambunan pada 9 Jun2006.

Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Utara, Encik Fedrick Junius menyampaikan cenderahati kepada Encik Ba/angkit@Thaddeus B. Gansing, Penolong Kanan (HEM), wakil pengetua SM Sf. Martin, Tambunan sempena Seminar Motivasi Pelajar PMR, SPM & STPM 2006 pada 9 Jun 2006

Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Utara bersama Pegawai Pendidikan Tambunan, Drs. Selamat Hi Ismail dan guru-guru besar 6 buah sekolah rendah di Sub PKG 2, Daerah Tambunan semasa Majlis Penutupan Rasmi Kem Motivasi Pelajar UPSR Tahun 6 di SK. Bambangan, Tambunan pada 24 Mei 2006.

Wakil pelajar bagi peserta Kem Motivasi UPSR 2006 di SK. Jawa Sumbi/ing pada 22 Jun 2006 menerima sijil penyertaan yang disampaikan oleh Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedafaman

Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Utara menerima cenderakenangan daripada Encik Frederick Anis Gintod, Pengetua SM St. Anthony sempena Ceramah Motivasi Pelajar anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Utara pada 21 Jun 2006.

VB. Encik Bobbey Ahfang Suan, ADUN N.38 NABAWAN, merangkap Pembantu Menteri Pertanian & Industri Makanan Sabah memberi ucapan Penutupan Rasmi Seminar Pendidikan Keluarga SK. Pekan Nabawan pada 23 Jun 2006 bertempat di Dewan Masyarakat Nabawan.

VB. Encik Bobbey Ahfang Suan, ADUN N.38 NABAWAN merangkap Pembantu Menteri Pertanian & Industri Makanan Sabah bersama dengan Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpufan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Utara serta tetamu kehormat yang fain semasa Majlis Penutupan Rasmi Seminar Pendidikan Kefuarga SK. Pekan Nabawan pada 23 Jun 2006 bertempat di Dewan Masyarakat Nabawan.

Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedafaman Utara menyampaikan ucapan penutupan rasmi semasa Ceramah Motivasi Pefajar PMR & SPM anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedafaman Utara di SMK Sepufut pada 27 April 2006 .

...-J

~ Encik Fedrick Junius, Ketua Pentadbir Zon Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Utara menerima cenderakenangan daripada Encik Ahmud Hi Saribin,

Pengetua SMK Sepulut selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Rasmi Ceramah Motivasi Pelajar PMR & SPM anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedafaman Utara di SMK Sepulut pada 27 April 2006.

: I ,


i------ ..----.---.-- ...-.--.--.--.-.--.-.-- ...--.-.--.._.__._._._._._._.m

: I

.•

._.... __ j

BERITA BERGAMBAR ZON PEDALAMAN UTARA

I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anggota daripada Jabatan Bomba & Penyelamat Daerah Tenom memberi latihan kepada para penghuni Asrama Yayasan Sabah Tenom caracara menggunakan alat pemadam api yang adakan pada 23 Jun 2006.

Kontingen Kumpulan Yayasan Sabah yang menyerlai Perbarisan sempena Bulan Kemerdekaan Dan Kempen Mengibarkan Jalur Gemilang di Padang Perbandaran Keningau pada 18 Ogos 2006 terdiri daripada kakitangan Pejabat Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Utara.

Salah seorang pengunjung sedang mencuba bermain alat muzik sompoton yang terdapat di gerai pameran dan jualan • Kumpulan Yayasan Sabah sempena Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Keningau pada 21 Mei 2006.

Rombongan VB. Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup semasa lawatan ke gerai pameran Kumpulan Yayasan Sabah, Zon Pedalaman Utara di Daerah Kecil Sook.

Sebahagian pengunjung pameran Jabatan dan kraftangan oleh Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Utara sempena Tamu Besar dan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Kecil Kemabong pada 20 Mei 2006.

Sebahagian peserla sedang sibuk membuat kerja-kerja anyaman semasa Program Bimbingan Teknikal Kraftangan di Kg. Kapayan Lama, Tambunan anjuran Kumpulan Yayasan Sabah, Zon Pedalaman pada 21-25 Ogos 2006.

Salah seorang peserla kursus yang berpotensi menerima hadiah daripada Encik Fedrick Junius Ketua Pentadbir Zon Pedalaman Utara semasa Penutupan Rasmi Kursus Bimbingan Teknikal Kraftangan di Kg. Kapayan Lama, Tambunan anjuran Kumpulan Yayasan Sabah, Zon Pedalaman pada 25 Ogos 2006.

Encik Teo Guan Leck, Pegawai Tadbir Kanan, Zon Pedalaman Utara sedang melihat hasil kerja kraf semasa Majlis Penutupan Rasmi Kursus Bimbingan Teknikal di Kg. Sinulihan, Sook pada 21 Julai 2006.

Peserla Program Bimbingan Teknikal Kraftangan di Kg Sinulihan Baru, Sook bergambar bersama Pegawai Tadbir Kanan, Zon Pedalaman Utara, Encik Teo Guan Leck dan jurulatih kursus semasa Majlis Penutupan Rasmi Kursus Bimbingan Teknikal di Kg. Sinulihan, Sook pada 21 Julai 2006. Peserla Program Bimbingan Teknikal Kraftangan di Kg Sinulihan Baru, Sook bergambar bersama Ketua Pentadbir Zon Pedalaman Utara, Encik Fedrick Junius, Pegawai Kawasan Zon Pedalaman Utara dan jurulatih kursus semasa Majlis Penutupan Rasmi Kursus Bimbingan Teknikal di Kg. Tinura, Tenom pada 24 Ogos 2006.

: I

,


Danum Valley is Important for its Biodiversity: British Minister At DVFC, Mr. Gardiner and his entourage was briefed on DVCA and YS Conservation efforts by the Group Manager, R&D Division of the Yayasan Sabah Group, Dr. Waidi Sinun and also by Tengku Adlin Zainal Abidin, Chairman of Sabah Tourism Development Corporation on the overall eco-tourism efforts of the State Government which emphasized on conservation activities. The entourage was also briefed on the Royal Society-SEARRP programme by its Project Manager, Mr. Glen Reynolds as well as on the Darwin Initiative projects by Prof. Datin Maryati Mohamed of UMS. Also on hand to brief the Minister on the Innoprise-Face Foundation Rainforest The United Kingdom is actively working with global partners around the world in order to help conserve nature and, in the process, hopes to address wider issue such as climate change. "We have to work globally and with our partners around the world; climate change and loss of species are not issues that can be solved by one country alone." This was stated by , 'In. Mr. Barry Gardiner, the Minister . -.:sponsible for Biodiversity in the United Kingdom's Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) in his exclusive press conference with the New Straits Times after visiting Danum Valley Field Centre (DVFC) on 29 to 30 July, 2006. The Danum Visit was part of Mr. Gardiner's trip to Malaysia, China and Thailand. The Minister was accompanied by the British High Commissioner to Malaysia, H.E. Mr. Bolyd McCleary, Mr. Edward Hobart (Head of Political, Economic & Public Diplomacy Section, British High Commission, (BHC) K.L.), Ms Hilary Thompson (Head of DEFRA's Wildlife Species Conservation Division) and Mr. Murugadas Loganathan (Sustainable Development Officer, BHC, K.L.).

Mr Gardiner added, " .../or this reason, the UK has remained interested in funding conservation initiatives in different parts of the world, including the Danum Valley in Sabah IS East Coast. People understand that if we care about our environment, there is no point in thinking we can simply act in the UK; it is not enough to make a difference." DVFC is currently the in-country host of several research and conservation initiatives, including the UK Royal Society-South-East Asia Rainforest Research Programme (RS-SEARRP) and Darwin Initiatives, which is funded by Mr. Gardiner's Ministry. Mr. McCleary

planting

a tree at the VIP Planting Lot at

Mr. Gardiner pointed out that INFAPROwith Tengku DatukAdlin giving a hand the Danum Valley is important for its biodiversity, adding "it gives Rehabilitation Project us the opportunity to work with our (INFAPRO) was Dr. Yap Sau Wai, Malaysian partners and to share Senior manager in the R&D expertise to carry out programmes on Division of the YSG. The issues such as ecosystems and climate entourage managed to witness change, which impact one another. " some of the on-going activities at DVCA.


p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

:

YAYASAN SABAH SPONSORED STUDENT EXCELLED!

I , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

On August 15 2006, he was invited by Deputy Director Yayasan Sabah, Dr. Johan Arriffin Datuk Hj. Abdul Samad for a chat and for Yayasan Sabah to take the opportunity to offer its sincere and personal congratulations to him.

Deputy Director Yayasan Sabah, Dr. Johan Arriffin Datuk Hj.Abdul Sarriad (third from left) presenting a gift to Bonny Fradolin.

Bonny Fredolin, hailed from Kampung Tampasak, Liwan, Tambunan has recently been emerged as the recipient of the Best Overall Award at the Malaysian Maritime Academy's (ALAM) gist Convocation ceremony. Bonny was sponsored by Yayasan Sabah to pursue a degree in Technology Management (Maritime Transportation) at ALAM. Apart from trophy, Bonny also received a wrist watch and a certificate from ALAM.

I 1

Dumai, Indonesia, last year. Bonny had also participated in other activities such as the KL International Marathon, Templer Park Rawang Open Marathon, Port Dickson Kayaking and Melaka Hockey Open.

The award is presented to the cadet who has demonstrated excellence not only in academic but also in other areas including sports and co-curricular activities. The person must also demonstrate other attributes of a well-rounded personality, such as leadership quality.

On behalf of Yayasan Sabah, Dr. Johan Arriffin Datuk Hj. Abdul Samad is very proud of Bonny and YS Scholarship programme as it shows that Yayasan Sabah effort has paid off. Dr. Johan Ariffin also stressed that Yayasan Sabah has always been committed to give less fortunatl and qualified Sabahan student an opportunity to pursue their education.

Besides, Bonny had made ALAM proud by creating history in the Malaysia Book of Records for a kayaking expedition organised for the first time from Malacca to

rYS-GRoijpwoN-;:HE-';B-EsT-ExHiB-i;:ioN-BOOTtiAWARD;~ I

:

1•••••••

__

._

•••

_-_._-_

••••••

_ ••••

AT THE SIE 2006 __

•••

_._

••••

_ ••

_ •••••••••••

_.

._

••

••••••••••

_ •••

I

The YS Group has won the "Best Exhibition Booth Award" during its participation at the Sabah International Exposition held on 10 - 13 August, 2006 at The Magellan Sutera Hotel, Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu.

WELL DONE TO THE YS GROUP The YS Group booth t with its colourful and informative display at the SIE2006 has indeed captured the hearts of judges in winning the "Best Exhibition Booth Award".

Tan Sri Datu Khalil receives the Best Exhibition Booth Award from YB Datuk Yahya Hussein, the Deputy Chief Minister of Sabah

:

__ 1

Group photo of officers in-charge for the SIE2006 together with Puan Hajjah Rosmawati Hj Lasuki, Group Manager, Human Resource & Administration Division (Group) during the Breakfast Meeting SIE2006 held as a token of a preciation from the management.


COURTESY CALL BY PAPUA NEW GUINEA TO YAYASAN SABAH DIRECTOR Papua New Guinea High Commissioner to Malaysia, His Excellency Mr. Peter Maginde made a courtesy call to Director of Yayasan Sabah, Tan Sri Datu Khalil bin Datu Haji Jamalul, J.P.at his office at Level 28, Menara Tun Mustapha on May 18, 2006. His Excellency the Commissioner was accompanied by First Secretary of Papua New Guinea, Mr. Frank Mizigi.

Tan Sri Datu Khalil receiving memento from Papua New Guinea High Commissioner to Malaysia, His Excellency Mr. Peter Maginde during the courtesy call on May 18, 2006. Seen is Group General Manager, ICSB, Mrs. Susanna Willie (Second left).

.-

Director of Yayasan Sabah, Tan Sri Datu Khalil (right) welcoming Papua New Guinea High Commissioner to Malaysia, His Excellency Mr. Peter Maginde (left) during the courtesy call on May 18, 2006.

PETROSAB LOGISTIK SON BHO SABAH SHELL PETROLEUM CO. LTO SIGNING A CONTRACT A contract signing ceremony for their rental of Usukan Port Deep Water Jetty held between Petrosab Logistik Sdn. Bhd and Sabah Shell Petroleum Co. Ltd on July 18, 2006 at Level 27, Menara Tun Mustapha. Exercutive Chairman and CEO, Dr. Johan Arriffin bin "'Iatuk Hj. Abdul Samad signed the contract on behalf vf petrosab Logistik Sdn Bhd while the other party was signed by Mr. George Ling, Managing Director of Sabah Shell Petroleum Co. Ltd.

Deputy Director, Yayasan Sabah cum Executive Chairman/CEO of Petrosab Logistik Sdn Bhd, Dr. Johan Arriffin (left) and Mr. George Ling (right) of Sabah Shell Petroleum Co. LId during a signing contract ceremony on July 18, 2006 witnessed by Tan Sri Datu Khalil, Director of Yayasan Sabah/Chairman Innoprise Corporation Sdn Bhd.

Exchange of Ducument by Dr. Johan Arriffin, Deputy Director of Yayasan Sabah cum Exercutive Chairman / CEO, Petrosab Logistik

Sdn 8M and Mr. George Ling, Managing Director, Sabah Shell Petroleum Co. LId witnessed by Tan Sri Datu Khalil, Director Yayasan Sabah/Chairman Innoprise Corporation Sdn Bhd.

of


OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AWARENESS (OSHA) PROGRAMME I

Presentation by En.Fadzii Abdullah, Director of on Operation Occupational Safely & Health Awareness (OSHA) Prowamme

The i-day OSHA Programme which was jointly organized by the Yayasan Sabah Group and Ebram Consultants & Associates Sdn Bhd was held at the Tun Hamdam Theater, Menara Tun Mustapha on June 15, 2006. Deputy Director of Yayasan Sabah, Dr Johan Arriffin Datuk bin Hj. Abdul Samad had officiated the programme on behalf of the Director of Yayasan Sabah. In his speech as delivered by Dr Johan stressed that all safety and

health procedures must be adhered to by staff and this includes planning hazard prevention steps, formulating objectives and strategies in handling hazards and the practice of continuous improvement, adaptation and monitoring at the workplace. Several OSH courses have been carried out this year in Sandakan, Tawau, Lahad Datu and Keningau such as Logging Safety and Health Supervision and First Aid in the pipeline. The Group's Safety and Health Committee had been formed with Dr

Group

It was informed that the group would also be organizing another course on logging safety and health management and emergency assistance in future. During the above programme, all the divisions were issued with

Manager

participants

Johan Arriffin as the Chairman assisted by Hj. Hassan Momong as the Safety and Health Officer. The main responsibility of the committee is to ensure all safety and health requirements are complied with.

of Yayasan

Sabah

during the Awareness

Group

together

with

--.

Programme.

a safety and health policy by the group to ensure that all its workplace are free from accidents, sickness and dangerous material.

OFFICIAL LAUNCHING OF SAMEL PLANTATION'S EXECUTIVE QUARTERS Chief Minister of Melaka, YAB. Datuk Seri Mohd Ali Bin Mohd Rustam who is also SAMEL Plantation Sdn Bhd joint chairman, officiated the opening of executive quarters and office of the SAMEL Plantation at Brantian Kalabakan, in Tawau on July 1, 2006. Datuk Seri Mohd Ali also visited the nursery and attended a briefing given by its General Manager, Dr Adalbert Kinson.

~ YAB. Datuk Seri Mohd Ali Rustam officiating the executive quarters. Also present were Mr. Cyril Pinso, Executive Director of SAMEL Plantation Sdn Bhd (1" from right) and representatives from Yayasan Melaka and Yayasan Sabah Group during the launching ceremony

\

YAB. Datuk Seri Mohd Ali Rustam (in jacket, centre) visiting the oil palm nursery of SAMEL Plantation Sdn Bhd at Brantian Kalabakan. Tawau.

"

SAMEL Plantation Sdn Bhd was established to develop some 5,380 hectares of land at Kalabakan for oil palm cultivation on a joint venture basis between Yayasan Melaka and Yayasan Sabah (through its wholly-owned subsidiary B.W. Plantations Sdn Bhd).


HARI SUKANEKA KE-23 TADIKA RIA, YAYASAN SABAH 2006 Seramai kira-kira 200 orang ibu bapa termasuk pendedahan sukan kepada murid-murid tadika agar murid-murid Tadika Ria Yayasan Sabah telah mereka miliki kecergasan dan ketahanan fizikal di menghadiri Majlis Hari Sukaneka ke-23 Tadika Ria samping membiasakan diri dengan arena kesukanan. yang diadakan pada 4 Mei, 2006 bertempat di Kompleks Sukan Tun Adnan, Yayasan Sabah. Majlis ini telah disempurnakan oleh Pengurus Kumpulan, Bahagian Perkembangan Hajah Nabsia (Kedua dari Kanan) memotong reben Kanak-Kanak, semasa menyempurnakan perasmian Hari Yayasan Sukaneka Tadika Ria Yayasan Sabah ke-23 di Kom leks TunAdnan. Sabah, Puan Hajah Nabsia .. J' Yunus. Pelbagai acara sukan telah diadakan yang melibatkan murid-murid prasekolah dan juga para ibu bapa pada temasya sukan sehari ini.

Sebahagian daripada para peserta yang terdiri daripada kanak-kanak Tadika Ria, Yayasan Sabah melakukan senam robik pada Hari Sukaneka tersebut.

Sejajar dengan usaha kerajaan mempromosi sukan dan Dalam ucapan perasmiannya Hajah Nabsia pendidikan agar seiring, maka nilai-nilai positif bersukan menyatakan bahawa program sukaneka ini adalah dalam pembetukan golongan muda perlu dari akar umbi lagi. merupakan aktiviti tahunan yang memberi

KEJOHANAN TERBUKA KUMPULAN YAYASAN SABAH Bagi mempromosikan kemudahan sukan di Kompleks Sukan Tun Adnan Encik Mohd Zahari Zinin, Pengurus Bahagian Pengangkutan Yayasan Sabah, Unit Sukan dan Kumpulan, (kanan) selaku penaja Kejohanan menyampaikan piala Johan Kebudayaan di Bahagian Keseluruhan Kejohanan Futsal Komunikasi Korporat telah Terbuka Kumpulan Yayasan Sabah Pengurus Pasukan, Kolej menganjurkan dua Kejohanan kepada Yayasan Sabah. ·buka iaitu Kejohanan Badminton Novis Terbuka Kumpulan Yayasan Sabah pada 4 - 6 Ogos 2006 dan juga Kejohanan Futsal Terbuka Kumpulan Yayasan Sabah pada 16 18 Ogos 2006. Seramai 133 peserta daripada seluruh Sabah telah menyertai Kejohanan Badminton Terbuka Novis dalam tiga (3) kategori iaitu Perseorangan Lelaki, Perseorangan Wanita dan Beregu Lelaki manakala dalam Kejohanan I Terbuka Futsal disertai oleh 40 Perlawanan akhir diantara Pasukan Kalej Yayasan Sabah dengan Pasukan Dewan Bandaraya Kata Kinabalu amat bersaing sekafi terutama gelanggang ficin disebabkan hujan lebat sebelum perlawanan berlangsung.

Perlawanan akhir Perseorangan Lelaki diantara As!}' Abas dengan Cheong Khung Tze disaksikan aleh para penyokang dengan aksi masing-masing.

Dr. Johan Arriffin Datuk HI A Samad, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah bergambar kenangan dengan para pemenang Kejohanan Badminton Navis Terbuka serta Pengadil dan AJK Penganjur.


PERTANDINGAN GOLFAMAL SEMPENA ULANG TAHUN KE - 40 YAYASAN SABAH Pertandingan Golf Amal sempena Ulang Tahun Ke 40 Yayasan Sabah berlangsung dengan jayanya di Shan Shui Golf Resort, Tawau pada 22-23 Julai/2006. Seramai 120 orang peserta menyertai Pertandingan Amal ini. Pertandingan Golf Amal ini telah disempurnakan perasmiannya oleh Y.Bhg Tan Sri Datu Khalil bin Datu Hj. Jamalul, J.P./ Pengarah Yayasan Sabah yang mewakili YAB Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Hj. Aman. Sempena pertandingan tersebut, Puan Minah Hussin memenangi Kategori Wanita Terbuka, Encik John Nip bagi kategori VIP, Encik Yusof Laudu bagi Kategori Terbuka A Lelaki sedangkan bagi Kategori B lelaki dimenangi oleh Encik Michael Joison.

I

Sumbangan cek bernilai RM35 ribu diserahkan kepada Tan Sri Datu Khalil, Pengarah Yayasan Sabah oleh Pengerusi Penganjur, Tuan Hj. Pondren Nawa untuk tujuan tabung amal Yayasan Sabah.

.

'----

PERTANDINGAN GOLF PERSAHABATAN Pertandingan Golf Persahabatan sempena mesyuarat Penubuhan MAKAYA Holding Berhad (Majlis Kerjasama Kepimpinan Yayasan) telah diadakan di Shangri-La's Rasa Ria Dalit Bay Golf Club, Tuaran pada 27 Ogos 2006 diantara wakil Kumpulan Yayasan Sabah dan wakilwakil dari Yayasan-Yayasan Negeri.

Pengarah Yayasan Sabah, Tan Sri Datu Khalil (dari kiri) menyampaikan hadiah saguhati kepada Timbalan Pengarah Yayasan Sarawak, Encik Samat Junai.

.. Ii ngan . 6atan':l

'''lajlis ~

~O{.{ Kerjas

J

Kepi111pi ), a 1/(ISa'

Sf

~1


KL TOWER INTERNATIONAL JUMP 2006 SIRKIT MERDEKA Pada 12-13 Ogos 2006, Menara Tun Mustapha sekali lagi mencatat sejarah apabila dipilih sebagai salah satu lokasi terbaik terjun BASE di Sabah. Sebelum ini acara terjun BASE Terjunan Antarabangsa Menara Kuala Lumpur dijalankan di Menara Kuala Lumpur atau Menara Alor Star. Seramai 80 orang penerjun professional dari seluruh dunia seperti Australia, Norway, Jerman, Amerika Syarikat, England, New Zealand, Rusia, Switzerland, Finland, Singapura dan Malaysia. Sukan lasak ekstrem yang berlangsung dua hari berturut-turut berjaya menarik ramai pengunjung datang ke Menara , Mustapha untuk melihat sendiri Keberanian penerjun terjun dari Menara setinggi 106 meter. Aktiviti seperti ini amat mencabar dan menguji daya ketahanan mental dan fizikal peserta.

Penerjun dapat memerhati pemandangan selepas terjun dari Menara Tun Mustapha.

indah lautan biru dl'j'1

'i

If

Aktiviti seperti ini juga turut bertindak sebagai antara pakej mempromosikan pelancongan Malaysia khasnya di Sabah melalui aktiviti sukan bertaraf antarabangsa.

~

r

~

_

.

. - Para peserta bergambar kenangan bersama orang kenamaan -dan - perasaan gembira selepas meraikan kejayaan melakukan terjun BASE di'Mel1a

J .~

Sebilangan penerjun payung terjun BASE yang melakukan penerjunan dari Menara Tun Mustapha •••..• dengan aksi masing-masing.

"

~

..J.--'\:~

.femIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.