Berita Yayasan Sabah Vol.7, No.4 (Julai-Ogos 1985)

Page 1

1ffiRl~A YAYASANSA Projek Perkampungan ~~~;:~ Pe I·aJar· YS Pengarah Yayasan Sabah, Dr. Jeffrey G. Kitingan melahirkan rasa bangga atas ~emangat keghairahan para ;elajar berkorban berpisah dengan keluarga semata-mata untuk menimbah ilmu pengetahuan demi kepentingan masa depan merek.a sendiri. Dr. Jeffrey Kitingan menegaskan bahawa Yayasan Sabah sentiasa mengambil berat tentang perkembangan pembelajaraan di negeri Sabah. Berucap di majlis penutupan Projek Perkampungan Pelajar di Sekolah Berasrama Penuh Sabah di Bukit Padang, Kota Kinabalu baru-baru ini, Dr. Jeffrey Kitingan menyatakan ~cara langsung projek perkampungan ini berasaskan dengan objektif utama Yayasan Sabah untuk memperbaiki dan memperluaskan kemajuan pendidikan dan kemudahan kemudahan pendidikan di Sabah, selaras dengan kehendak serta aspirasi kerajaan Sabah. Projek Perkampungan Pelajar bertujuan untuk memupuk semangat integrasi di kalangan pelajar-pelajar yang berbilang kaum dan keturunan, di samping mengisi masa cuti dengan lebih berfaedah agar setiap . individu pelajar mendapat latihan kepimpinan. Projek ini juga memberi peluang kepada para pelajar melengkapkan diri dalam berbagai aspek termasuklah pembangunan mental, fizikal dan sosial.

Pengarah Yayasan Sabah berkeyakinan projek seumpama ini akan dapat melahirkan satu generasi pelajar yang mempunyai sifatsifat toleransi, berdisiplin, bertanggungjawab dan saling bantu membantu di antara satu dengan yang lain. Dr. Jeffrey Kitingan berharap agar para pelajar yang mengikuti projek perkampungan itu supaya mengabadikan pendedahan yang dialami bagi menempuh masa depan yang lebih komplek· dan mencabar.

da;gaSem~ij~~;~~ mengikuti perkampungan pelajar Yayasan Sabah di Semenanjung Malaysia. Usaha serupa ini diharapkan akan memberi peluang kepada para pelajar berbincang dan bertukar pendapat bukan

sahaja di kalangan pelajarpelajar Yayasan Sabah sendiri bahkan juga dengan pelajar· pelajar dari negeri lain. Secara tidak disedari interaksi pelajar membantu memperluaskan pengetahuan mereka dalam aspek silang·budaya (crosscultural communications).

Pengarah Yayason Sabah, Dr. Jeffrey G. Kitingan merasmikan penutupan Projek Perkampungan Pelajar Yayason Sabah.

Sementara itu, seramai 250 pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran tahun ini terlibat dalam projek perkampungan pelajar yang diadakan di Sekolah Menengah Kerajaan Tambunan. Projek Perkampungan Pelajar yang diadakan di SMK Tambunan lebih berorientasikan kelas-kelas bimbingan. Acara-acara lain seperti gotong royong dan perbincangan mengenai mata-mata pelajaran juga diperhatikan. Usaha yang sarna juga diadakan di empat kawasan di Semenanjung Malaysia-Melaka (pusat untuk Kawasan Selatan), Kuala Terengganu (pusat untuk Kawasan Pantai Timur), Kuala Lumpur (pusat untuk Kawasan Tengah) dan Sungei Petani (pusat untuk Kawasan Utara). dengan cita-cita Sejajar Yayasan Sabah untuk memupuk semangat integrasi nasional, pelajar·pelajar

Dr. Jeffrey Kitingan beTJfIIM Tengku D. Z. Adlin, diJrln,t oklr Ketua Bahagion Pengajilm Rendoh, YaYtlltl1l StIbah, Encik Dtmu Nasir memperhatlkon pamerrm pelajar.


Catatan Dalam Perjalanan Sekali sebut setiap orang baik kakitangan Yayasan Sabah sendiri mahupun masyarakat akan terfikir bahawa kayu balak khasnya dan beberapa hasil-hasil usaha penanaman hutan yang lain merupakan sumber kewangan yang paling besar bagi Yayasan Sabah. Tetapi tidak ramai yang benar-benar mengetahui dan berkesempatan menyaksikan sendiri bagaimana ia dikerjakan. Hal ini contohnya dapat dirasai bila cadangan memberi kesempatan kepada Pengurus/ Ketua-Ketua Jabatan/ Bahagian serta pegawaipegawai untuk melawat ke kawasan terse but (Tawau dan Sandakan) telah diadakan pada 9hb hingga 13hb lulai yang lalu. Pengalaman lawatan selama lima hari yang saya kira amat berguna sekali telah memberi berbagai-bagai implikasi serta kesan bagi masing-masing Pengurus/ Ketua labatan/Bahagian dan pegawai-pegawai Yayasan Sabah. Lawatan tersebut telah dapat mendedahkan Pengurus / Ketua-Ketua labatan/Bahagian dan pegawai-pegawai Yayasan Sabah yang turutserta dalam rombongan kepada kehidupan sebenar yang terpaksa dilalui oleh kakitangan atau pekerja-pekerja yang berada di kawasan perhutanan Yayasan Sabah yang selama ini telah menjadi sumber kemegahan dan yang telah memberi nafas kepada Yayasan Sabah untuk meneruskan aktiviti-aktivitinya. Melalui jalanraya yang tidak bertar, berselisih di perjalanan dengan trak-trak yang sarat dengan muatan kayu balak, menyusuri bukit-bukit kecil yang licin, merentasi paya, memasuki hutan yang ada pacat (eh! bikin geli ....) dan menaiki sampan adalah di antara pengalamanpengalaman yang menarik yang telah dilalui semasa lawatan ke kern Luasong dan kern Brurnas yang jauh· nya dari bandar Tawau lebih

kurang dua jam perjalanan menggunakan kenderaan. Pada suatu masa salah seorang Ketua labatan terjatuh ke dalam lumpur, terpaksa mengambil masa beberapa minit untuk mengeluarkannya - itupun dengan bantuan ahli rombongan yang lain. Semasa menginap di Rumah Rehat, masing-masing berebut cari bilik dan ada yang tidur berkongsi satu katil kerana bilik tidak cukup. Ada pula ke hulu ke hilir dengan pistolnya, kononnya maim tembak payau tetapi akhirnya payau pun tidak nampak dan macam-macam lagi ... semuanya pengalaman. Di kawasan hutan di mana kerja-kerja menyukat dijalankan, rombongan sempat menyaksikan bagaimana pekerja-pekerja berkhemah di pondok tanpa dinding melainkan kelambu an selimut serta beberapa alat memasak. Dalam perbualan singkat yang sempat dilakukan dengan salah seorang dari mereka iaitu Encik Salleh, menceritakan ia bersama dengan beberapa orang rakannya akan berada di kawasan terse but selama lebih kurang 27 hari dalam sebulan. Meraka akan keluar ke bandar (Tawau) untuk dua atau tiga hari sahaja dan kembali lagi ke hutan. Bila ditanya perasaannya terhadap tugas yang dijalankan, Encik Salleh yang telahpun beristeri dan mempunyai dua orang cahayamata menjawab, tugas terse but tidak menimbulkan apa-apa masalah baginya walaupun ia terpaksa meninggalkan anak dan isterinya di Tawau. Seperkara sahaja yang membuatnya agak kesal ialah setelah berkhidmat hampir setahun lamanya ia masih lagi menerima gaji hari dengan kadar $9.00 sehari. Ini adalah di antara contoh yang boleh dijadikan bahan perbincangan dan difikirkan bersama. Apakah memadai kadar gaji yang diterirna dengan situasi kerja yang harus mereka

Ketua-ketua Jabatan Yayasan Saboh melawat don menyaksikon operasi pembolakan di kawasan hutan Yayasan Saboh, Tawau.

Ketua-ketualabatan Yayasan Sabah ditempat penyemaian pokok. pokok yang cepat membesar.

tempohi? Apa kata jika orang-orang seperti mereka ini secara beramai-ramai mengadakan mogok, tidak mahu bekerja? Apa akan terjadi dengan kerja-kerja pembalakan? Sepanjang lawatan tersebut, rombongan juga berpeluang menyaksikan proses kerjakerja pembalakan dilakukan, dari ditebang hinggalah di hantar ke Pengkalan Brumas dan seterusnya diekspot melalui kapal yang berlabuh di kawasan perairan Tanjung Batu but, T~N3U. Ini adalah suatu pengalaman yang menyeramkan tetapi seronok. Rombongan juga sempat dibawa ke kawasan perladangan getah, kopi, koko dan lain-lain lagi. Berada di tengah-tengah perladangan tersebut, saujana mat a memandang kehijauan yang luas terhampar di sekeliling, cantik sekali. Selain dari itu rombongan juga telah dibawa ke kilang pemerosesan kayukayan Sabah Melale Wood Industries di Tawau dan juga kilang papan lapis di Sinora Sdn. Bhd., Sandakan. Pendek kata, pengalaman yang dilalui oleh rombongan adalah

lengkap dengan sendirinya merangkumi kesemua peringkat pemerosesan kayukayan, dari tapak semaian hinggalah menjadi papan yang siap untuk diekspot atau dipasarkan. Kesimpulannya lawatan tersebut di samping telah menambahkan pengetahuan dan pengalaman Pen gurus/ Ketua-Ketua Bahagian dan pegawai-pegawai Yayasan Sabah dalarn hal-hal yang berhubung dengan penanaman dan pemerosesan kayu-kayan dan hasil-hasil tanaman yang lain, ia juga secara tidak langsung telah memberi peluang pada masing-masing Pengurus / Ketua-Ketua labatan/Bahagian serta pegawai-pegawai mengenali antara satu dengan lain dengan lebih dekat lagi dan juga mungkin boleh dianggap sebagai 'masa untuk makan angin/bercuti' lari dari kerjakerja pejabat untuk seketika. Dengan yang demikian, lawatan tersebut memang amat berguna sekali. Bahkan harus digalakkan agar pegawaipegawai yang lain khasnya dari Ibu Pejabat Yayasan Sabah sendiri diberi peluang untuk melawat ke tempat yang sam:!.


DIRECTOR)S ACTIVITIES IJ

I

His Excellency the Ambassador of Republic of Argentina to Malaysia, Mr. Juan Marcelo Garastau calling on our Director, Dr. Jeffrey G. Kitingan at his office.

The Bangladesh High .,Commissioner to Malaysia, Mr. Farooq Sabhan calling on our Director, Dr. Jeffrey G. Kitingan at his office. Pix shows Dr. Jeffrey briefmg Mr. Farooq Sabhan on Yayasan Sabah activities.

Universiti Kebangsaan Malaysia Vice-Chancellor, Prof. Dato Dr. Haji Abd. Hamid bin Hj. Abd. Rahman (2nd from left) calling on our Director, Dr. Jeffrey G. Kitingan at his office.

Mr. Osamu Tsubuki, Director and General Manager of Building Materials Division, Sanyo and Mr. Koji Uchiyama, General Manager Particleboard and- Plywood Deparunent, Sanyo, paid a courtesy call on our Director, Dr:' Jeffrey G. Kitingan at his office.

Our Director, Dr. Jeffrey Kitingan received Ethnography books on Sabah from Universiti Kebangsaan Malaysia Vice Chancelor. Prof. Dato Dr. Haji Abd. Hamid bin Hj. Abd. Rahman at the launching ceremony held at Chancellery Building, UKM, Bangi, Selangor.

Our Director, Dr. Jeffrey Kitingan being briefed by the Vice Chancellor, Finance and Development, Universiti Malaya, Prof. Ahmad Nawawi bin Hj. Ayob on UM campus site at UM, Kuala Lumpur.

Yayasan Sabah recently signed a four-year sale of round logs agreement with effect from August 16, 1985 with four Japanese timber companies. The companies are Yunako Timber Ltd., C. Itoh and Co. Ltd., Sumitomo Forestry Co. Ltd., and Marubeni Corporation. Signing for Yayasan Sabah was our Director, Dr. Jeffrey G. Kitingan.

The Institute for Public Policy Analysis held their first board meeting at Yayasan Sabah attended by Sabah Chief Minister, YAB Datuk Joseph Pairin Kitingan recently. Ow Director, Dr. Jeffrey Kitingan, Chairman of the IPPA chaired the meeting.


'Hu-tan HIi-ta' LAUNCHED

Deputy

Director

of

Educa-

tion, Dr. Hasbollah Hj. Taha who received on behalf of the Education Department. The book is produced and published by Yayasan Sabah as part of its educational mission in the state. Since Yayasan Sabah derives most of its income from timber which is cut on a sustainedyield basis, the Yayasan is strongl y concerned to foster an appreciation of the value

Director of Yayasan Sabah, Dr. Jeffrey G. Kitingan presenting "Hutan Kita" book to the Deputy Director of Education Department, Dr. Hasbollah Hj. Taha.

Dr. Jeffrey Kitingan presenting "Hutan Kita" book to the Senior Assistant Conservator of Forest, Encik Ag. Tengah Hj. Ag. A min. Director of Yayasan Sabah, Dr. Jeffrey G. KitinQfn officially launched "Hutan Kita", a 25-page full-colour book on the ecology of forests and their value to people in Sabah at Yayasan Sabah Penthouse recently.

Dr. Jeffrey Kitingan handed over both Bahasa Malaysia and English version of the book to the Senior Assistant Conservator of Forest, Encik Ag. Tengah Hj. Ag. Amin, who received on behalf of Forest Department and the

of natural resources and the importance of using them in a sustainable manner. The book is thus intended to supplement the work of the Forest Department, Sabah Parks and the Ministry of Manpower Planning and Resource Development in environmental education.

"Hutan Kita" is written for children of primary school age, but will also be of interest to secondary school students and the general publ ic. Several copies will be distributed free of charge to all schools in Sabah. In addition, the book will be distributed commercially by Penaraja Educational Services and will retail in bookshops and elsewhere for $5.00 per copy. It is available in either Bahasa Malaysia or Engl ish versions.

Each page of the book consists of a full colour illustration and a few line of text on some aspects of forest

ecology or human use. For example, one illustration shows that forests act like a sponge absorbing water in wet periods and releasing it slowly during droughts, thus assuring the supply of this most vital resource. Other pages illustrate problems of soil erosion, shifting cultivation, logging, hunting and so-called "minor" forest produce. The final pages shows a map of the main categories of protected area in Sabah, including National Parks, Sabah (State) Parks, some Virgin Jungle Reserves (such as Sepilok, near Sandakan) and two Conservation Areas within the Yayasan Sabah concession. As a further service in the field of enviromental education, Yayasan Sabat plans in 1986 to initiate a system of Nature Clubs to operate as an extra curricular activity within secondary schools. It is intended that the scheme will provide regular information sheets and ideas for club activities, together with badges, posters and opportunities for special visits to the Danum Valley Field Studies Centre, near Lahad Datu. This facility is currently under construction and will be managed by Yayasan Sabah jointly with the Forest Department and Universiti Kebangsaan Malaysia (Sabah Campus). Any teachers interested in participating in the scheme are invited to contact the Yayasan Sabah Environmental Education Officer.

DIRECTOR'S ACTIVITIES Encik Harun Hj. Salleh from Sembulan received a cheque for $2,000.00 as a gift of appreciation from our Director, Dr. Jeffrey G. Kitingan at the prize giving presentation of Yayasan Sabah-GAPENA /II.

Our Director meets the officers and staff of Yayasan Sabah Branch Office in Semenanjung Malaysia at Wisma Yayasan Sabah, Kuala Lumpur.


I

Deputy Director, Tengku Datuk Zainal Adlin showing the Community Development members from Perak around Tun Fuad Research library.

George Dingle, a Yayasan Sabah staff formerly attached to Public Relations Department returns from United Kingdom for a short holiday to wed his long-time sweetheart, Miss Christiana Chin Seth Choo.

Public Relations Executive (Editorial), Encik Bob Rashid giving a briefmg to Malaysian Scouts High Commissioners on Yayasan Sabah Headquarters Building.

Berita Yayasan Sabah wishes the couple many happy years ahead and best wishes in all their undertakings.

A "Kerapu" fish weighing around 80 kg. and measuring 5' 2" was caught by the officers and crew of MV. Kinabalu Sepuluh in Tawau water. Pix. shows Captain Kao Wen Chang with the 'big' catch. Yayasan Sabah staff from Tawau, Sandakan and Lahad Datu attended a two weeks computer operation course in Yayasan Sabah Headquarters, conducted by Senior System Analyst, Mr. Sylvester Fung, Computer Division.


KURSUS BIMBINGAN Kerjaya & Kaunseling untuk Guru-Guru Kaunseling

1915

National Integration Yayasan Sabah dan Jabatan Pelajaran dengan kerjasama MAVOGA (Malaysia Vocational Guidance) telah sekali lagi berjaya mengadakan kursus Bimbingan Kerjaya dan Kaunseling untuk guruguru sekolah menengah. Kursus ini telah dijalankan selama lima hari, mulai pada 29hb Julai 1985 hingga 2hb Ogos 1985 di Mini Teater Yayasan Sabah. Pembukaan kursus ini telah dirasmikan oleh Y. Bhg. Dr. Jeffrey Kitingan, Pengarah Yayasan Sabah. Para penceramah yang turut men· jayakan kursus ini terdiri dari Encik Hamzah Mohammed, Setiausaha Agung MAVOGA; Prof. Yunus Noor Naib, Chansellor Universiti Malaya; Dr. Suradi, Pensyarah Universiti Malaya; dan Puan Adelaide Fronda, Pengarah Far Eastern Universiti, Manila. Jumlah peserta yang telah mengikuti kursus ini ialah 45 orang. Penutupan kursus ini telah dirasmikan oleh Dr. Hasbollah Hj. Taha bagi pihak Pengarah Pelajaran Negeri Sabah.

Timbohm Pengrzrrm Soboh. Dr. Halbolloh lijil kepada leorang peserta kursus.

EMPLOYEE COUNSELING By Syed A. Ghafur

[Part 41

NONDIRECfIVE COUNSELING Nondirective or client-centred counseling is the process of skillfully listening and encouraging a counselee to explain bothersome emotional problems, understand them and determine courses of action. If focuses on the counselee rather than on the counselor as judge and adviser; hence, it is "clientcentred". This is the type of counseling usually practised by professional counselors; however, managers may use its techniques to work more effectively with employees.

Care should be taken to

Hi.

Taha menyampaikon

assure that managers are not oversold on the nondirective approach to the extend that they refrain from their normal directive leadership responsibilities. Professional nondirective counselors normally do not use advice and reassurance, but they do accomplish the other four counseling functions. Communication occurs, but it is primarily upward to management. Emotional release takes place, even more effectively than with directive counseling, and clarified thinking tends to follow. The unique advantage of nondirective counseling is its ability to cause the employee's reorientation. It stresses changing the person, instead of dealing only with the immediate problem in the usual manner of directive counseling.

The counselor's highest abilities are demanded throughout the interview. The counselor attempts to ask discerning questions, restate ideas, clarify feelings, and understand why these feelings exist. There is communication in many subtle ways. This is a fluid, sensitive relationship that requires minute attention to every detail in the overall situation. Throughout the counseling relationship, it is important for the counselor to accept feelings, rather than judge them and offer blame or praise because judgement may discourage the employee from stating true feelings. "Listen between the lines" to learn the full meaning of an employee's feelings. They

Programme for YS Students jn Peninsular Malaysia Forty Yayasan Sabah students studying in various schools in Peninsular Malaysia participated in a nine-day national student integration project in Port Dickson, Negeri Sembilan, during the recent school holiday. The Yayasan Sabah Regional Officer based in Kuala Lumpur, Encik Taidin B. Suhaimi informed Berita Yayasan Sabah that Yayasan Sabah students participating in the programme comprised of 20 male and 20 female students wno were selected from the Form Four anrl Lower Six classes. He pointed out that there were 80 other students from Sarawak and Peninsular Malaysia. All the students were given opportunities to be involved in organising workshops regarding social and academic activities. He felt that efforts to upgrade national integration and unity could be materialised through such programmes as adoption of students. look for the assumptions underlying the employee's statements and for the events and feelings that are so painful that the employee tends to avoid talking about them. Sometimes more feelings are hidden under the surface of a counselee's communication than are revealed. One way is to look and act interested. Another way is to ask appropriate questions. A third method of keeping the conversation going, and one that more managers could learn to use in day-to-day counseling is the practice of restatement or reflecting feelings. When an employee pauses and waits for the counselor to say something, the counselor cannot remain wholly quiet because the employee might think that counselor was bored or might become self-conscious.


the newly formed joint venture company was unfortunately reviewed and had to be postponed due to the increase of oil price which affected the price of plymill machinery as well. The plan was revised in 1976, but the construction only started in 1978 due to the change in government. Mr. Shimada then came back to Sandakan in May 1978 and being the Sawmill Manager, he supervised the construction of the factory wh ich was completed at the end of December the same year. The Managing Director Sinora Sdn. Bhd., Mr. Shimada from Japan, always been hoping that local people will manage company very soon.

of T, has the the

II/Ir. Shimada, who holds a Bachelor Degree in Agriculture (Forest Report), was appointed as the Managing Director of Sinora in May 1984. He said that at the moment, the sawmill side of the company is managed by Mr. John Mobilik from Penampang as the Sawmill Manager, while the General Manager is Mr. Francis Fung, from Kinarut, Kota Kinabalu. Mr. Shimada, 40, first joined the Yuasa Trading Company in 1969 before being transferred to Sandakan in October 1970 as the repre-ontative of the timber ;partment of the company. Yuasa Trading which started its operations in February 1971 was one of the Yayasan Sabah's timber buyers. Mr. Shimada then went back to Japan in November 1972 and came back the following month as one of the members of the feasibility study team for the joint venture between Yayasan Sabah and Yuasa Trading. In April 1973, Yuasa Trading was selected as a buyer of the Yayasan Sabah's timber. Mr. Shimada was transferred to Tokyo to join the newly formed Yayasan Sabah joint venture team. He started a new job as Sawmill Manager in Sinora which was registered on June 13, 1974. The

development

plan

of

Commercial production of Sinora then started in March 1979. Mr. Shimada went back to Tokyo office in 1981 and came back later in May 1984 to hold the post of Managing DirEctor of Sinora. Mr. Shimada's future plan on Sinora is to make it the number one plywood factory in Malaysia. "But the sawmill didn't make any profit until recently, this is due to the poor quality of the logs. Good quality of logs is needed to make profit for the sawmill", said Mr. Shimada. Sinora is also planning to establish some wood processing to uti Iise waste and small size sawn timber. Mr. Shimada revealed that Sinora wood is also being used for YAMAHA organs and for Toyota trucks because the wood Sinora produced is of good quality. Touching on cost reduction, Mr. Shimada said that several steps will be taken to improve the productivity of the company. This includes reducing the per unit cost and also to impose stronger control on purchasing. "Everyone in the company should work as a team because working as a team could produce much more better jobs and results", he said. "Regarding transfer of technology, Sinora will be sending two of its supervisors to Japan for training. At the same time, on-the-job training is also being conducted by the technical advisor from Japan", Mr. Shimada said.

Yayasan Sabah's free milk distribution programme is meant to supplement the meagre diet of poor school children in rural areas. The programme is also aimed at easing the financial burden of rural parents in providing nutritious food for their children. Speaking at the presentation of prizes to winners of the State's primary schools and kindergartens painting competition at the Mini-Theatrette on August 24, the Director of Yayasan Sabah, Dr. Jeffrey G. Kitingan, said 184,000 primary schools children and 21 ,000 kindergartens children in the State had benefitted from tllis programme.

million packets of milk would be supplied involving 886 primary schools and 307 kindergartens in Sabah. Dr. Jeffrey pointed out that Yayasan Sabah so far had spent S15.s million in its free milk distribution programme which started five years ago. He added results of the study on the programme revealed that following its introduction, the average attendance of rural school children had increased up to 87 percent from 80 percent. The statewide painting competition for primary schools and kindergartens was sponsored jointly by SEHAT Sdn. Bhd., Labuan, Desa Cattle (S) Sdn. Bhd., SAMA and Yayasan Sabah.

The Yayasan Sabah Store No. :2 at the BDC Warehouse, Inanam was gutted by fire on August 13, 1985 at 10.15p.m. The Store contained stocks of uniform, shoes, stationery, milk, hostel goods and office equipment.


DIRE( MANAGING

ADMINISTRATIDN DEPARTMENT

E[)UCATION DEVELOPMENT DEPARTMENT

HIGHER EDUCATION DIVISION

SECONDARY fLOWER EDUCATION DIVISION

CAREER GUIDANCE & COUNSELLING DIVISION

CHILD DEVELOPMENT CENTRE DIVISION

HEALTH & PARAMEDICAL SERVICES DEPARTMENT

WELFARE SERVICES DEPARTMENT

AMBULANCE SERVICES

OPERATION & SUPERVISION DIVISION

ACQUISITION

DIVISION

FL YING DOCTOR SERVICES

PLANNING & EVALUATION DIVISON

CATALOGUE

DIVISION

AMANAH/I'lELD OFI'lCERS DIVISION

TIMl'E PRGDUCl DEPARTM

RESEARCH LIBRARY

PUBLIC SER VICES DIVISION

FOREST MANAC PLANNING DI

SURVEY DI',

ADMINISTR, BUDGET DI

&


CORPORATE PLANNING DEPARTMENT

TOR/ DIRECTOR

ADMINISTRATION DEPARTMENT

INVESTMENT DEPARTMENT

t

] I_TAW_AU

MARKETING DEPARTMENT

PROJECTS DEPARTMENT

REAL PROPERTY DEVELOPMENT DEPARTMENT

SHIPPING OPERATIONS DEPARTMENT


•••• fiiiiil_iiiII~_iiiiillI ••

I

YS Staff

L

Training Programme

I

I

Name: Mohd. Kassim b. Abdul Rahman Post: Assistant Property De pt: Real Property Course: Bachelor Degree Estate Management Duration: 3 years Place: New Castle Upon Polytechnic, U.K. Hometown: Petagas

I J

Name: Ag. Salleh Ag. Yusof Post: Clerk Dert: Accounts (SDG) Course: Business Mana~em.:nt Duration: 4 years Place: Coe College, Iowa, U.S.A. Hometown: Papar

Name: Mohd Jaafar Hj. Ibrahim Post: Maint.:nance Engineer Dept: Maintenance Course: M. Sc. in l3uildinj! S':rvk.:s Engineering Duration: I y.:ar Place: BruneI University, Uxbridge, Middl.:scx, U.K. Hometown: La buan

Name: Roger Balakan Post: Acting Distribu lion Manager Dept: Amanah Course: B.~,A. Marketing Duration: 4 years Place: Hawaii Pacific College, U.S.A. Hometown: Menggatal

Name: Sabri Mohd. Noh Post: Senior Research Officer Dept: Research Planning Unit Course: Masters Degree in Social Research Duration: I year Place: University of Kent, Canterbury, U,K. Hometown: Sipitang

Name: Joseph Wong Post: Investment Officer Dept: Investment Course: Postgraduatc course related to Agriculture Dura tion: 2 years Place: Wye Collcge (University of London), Kent, U.K. Hometown: Tanjung Aru

Hj. Manager in

Tyne

Name: Philip Sjem Post: Forest Ranger Dept: Forest, Sandakan Course: Dip. in rorestry Duration: 3 year~ Place: UPM, Sarawak

•... Name: Khamis Awang Ali Post: Administration Managcr Dert: Administration (SDG) Course: LLB Duration: 3 years Place: Univ.:rsity of Warwick , U.K. Hometown: Putatan

Name: Jasmie Slamat Post: Senior Clerk Dept: Career Guidance & Counseling Division Course: Education majoring in Counseling/Psychology Dura tion: 4 years Place: University of Southern California, Los Angeles, U.S.A. l:umetown: Menggatal

Name: Sa pardi Sumardi Post: Assistant Cult ural Officer Dept: Cultural Section Course: Theatre Speech and Communication Dura tio n: 4 years Place: Cornell College, Iowa, U.S.A. Hometown: Jempanoah Baru Beaufort C ,

Name: Aziz Othman Post: Senior Officer Dept: Higher Education Division Course: LLB DuratiOl,: :' years Place: Wolsely College, OXford, U.K. Hometown: Remban Negeri Sembilan ,-

Yayasan , Sabah Open Scholarship

~ 1 b.

Name: Mohamed ShU:y Ramli . Post: Senior Accounting Officer Dept: Accounts (SDG) rourse: B.A. (Accounting & Finance) Duration: 4 years Place: University of Warwick, U.K. Hometown: Kota Bahru, KelanJan

.•... Name: George Florentius Epin Post: Welfare Services Officer Dept: Welfare Services Course: Bachelor of Law Duration: 3 years Place: University of Lancaster, U.K. Hometown: Papar

Name: Nazri Jaafar Post: Library Officer Dept: Research Library Course: Master of Library Science Duration: 2 years Place: Syracuse University, Syracuse, New York Hometown: Bruas, Perak

Namc: Gulam Hassan b. Hapil Post: Library Assistant Dept: Research Library Course: Library Science Duration: 5 years Place: University of Wisconsin, U.S.A. Hometown: Semporna

Name: Mary Bernadette Buguk Post: Secretary Dept: Real Property Course: Secretarial & Oftice Management Duration: 3 years Place: Humberside College of Higher Education, U.K. Hometown: Kg. Dabak, Penampang


Company Secretary, Semion Lalung has been appointed Corporate Secretary with effect fron August 1, 1985. Semion from Sipitang holds a B. Sc. (Hons) Biochemistry (Cardiff), LL.B. (Hons) (Buckingham), Barrister-atLaw (Lincoln's Inn). Joined Yayasan Sabah on June 1985. mior Social Services Officer, Dollah @ A. Zuneidy Hj. Mahmood has been appointed as Acting Deputy Manager of Welfare Services with effect from June 1, 1985. Dollah from F.T. Labuan obtained his Bachelor of Arts (Hons) / Diploma of Education from Universiti Kebangsaan Malaysia. He joined Yayasan Sabah in June 1980.

Library Officer, S. Zareena Hj. Rani has been appointed as Acting Deputy Chief librarian with effect from June 1, 1985. Zareena from. Likas holds a Diploma in library Science (ITM). Post-grad. Dip. in Library Studies, Masters in Library Studies from United Kingdom.

Corporate "- Secretary, Mohd. Safari bin Hj. Manan has been appointed as the Corporate Consultant to the Director/ Managing Director with effect from August 1, 1985. He will be responsible to advise the Director /Managing Director regarding the overall corporate planning of the Organisation.

Child Development Centre Senior Officer, Nabsia Hj. Yunus has been appointed as Acting Head of the Child Development Centre with effect from June 1, 1985.

Safari joined the Yayasan Sabah in March 1969, also holds a Chartered Institute of Secretary & Administrators United Kingdom. Encik Safari is from Johore Bahru.

Nabsia from Kudat joined the Yayasan Sabah in 1980 and holds a Bachelor of Arts (Hons) and Diploma in Education from Universiti Malaya.

Dr. Kassim Ali, Education Services Manager has been appointed as Social Planner of the Yayasan Sabah Social Planning Unit with effect from August 1, 1985. Dr. Kassim from Kedah joined Yayasan Sabah in February 1982. He also holds a Ph. D. in Education Administration from the Southern Illinois University, U.s.A.

Student Welfare Officer, Patricia Nambiar has been, appointed as Acting Branch Manager, Kuala Lumpur with effect from July 1, 1985. Patricia from Tuaran holds a B. Sc. (Hons) from United Kingdom. She joined Yayasan Sabah in September 1978.

Just~ Returned I

Senior Accountant, Edwin Nelson Tan has been appointed as Acting Finance Manager for the Social Development Group with effect from January 1, 1985.

Suhaibol Hj. Omar has just returned from the United States after pursuing a Bachelor of Arts course in Social Science. He completed his course in May, 1985 from the Hawaii Pacific College.

Edwin from Sembulan joined Yayasan Sabah in 1976, also holds a Bachelor of Science in Accounting and a Maste~ of Science in Finance from United Kingdom.

Suhaibol from Kg. Me1ugus, Papar joined the Yayasan Sabah in 1973 and is presently attached to the Lower Education Division as Student Welfare Officer.


NewFaces

Name: Hayati bt. Harun Post: Operations Executive Dept: Yayasan Sabah Shipping Qualification: Adv. Dip. Business Administration (TPT) Hometown: Kota Kinabalu

Name: Janet D. Giluk Post: Junior Secretary Dept: Personnel Qualification: Dip. Secretarial Science (ITM) Hometown: Penampang

Name: Stella Maurice Post: Typist/General Clerk Dept: Marketing Qualification: OSC Hometown: Papar

Name: Easther Philip Pilim Post: Assistant Administrator Dept: Administration (SDG) Qualification: Dip. Public Administration (ITM) Hometown: Tambunan

Name: Denno U. Sahat Post: Field Officer Dept: Amanah Qualification: II1CE Hometown: Inanam

Name: Ledius Alliun Post: Asst. Field Officer Dept: Arnanah Qualification: SPM Hometown: Keningau

Name: James Mudezaim Muyau Post: Chief Establishment Officer Dept: Administration (SDG) Qualification: MBA (OZM), B.Sc. (Mgt), Dip. Public Admin. Hometown: Kota Belud

Name: Elvin Ronald Gaban Post: System Analyst Dept: Computer Division Qualification: B. Sc. Computer Science & A.S. Business Admin. (U.S.A.) Hometown: Tamparuli

Name: Ong Choon Cheong Post: Technical Superintendent Dept: Yayasan Sabah Shipping Qualitication: SPM & AOT (Japan Hometown: Perak, West Malaysia

Name: Edward Chaw Post: Senior Commercial Planning Officer Dept: Commercial Planning Division Qualification: Dip. Business Studies (ITM), B.Sc. Admin. Science, MBA Management & Organization (U.S.A.) Hometown: Kg. Marabajhai, Tuaran

,,

Name: Agnes Simon Post: Secretary Dept: Yayasan Sabah Shipping Qualification: Dip. Secretarial Science (ITM) Hometown: Ranau

Name: Jesmus Ongkudon Post: Accounts Clerk Dept: Yayasan Sabah Shipping Qualification: SPM Hometown: Kg. Moloson, Tambunan

Name: Liza Sawal Post: Clerk Dept: Research Library Qualification: SPM Hometown: Tenghilan

Name: Jessel Aloysius Kamijan Post: Accounts Clerk Dept: Yayasan Sabah Shipping Qualification: STPM Hometown: Papar

Name: Bertille Alex Boyou Post: Clerk Dept: Research Library Qualification: SPM Hometown: Penampang

~ ~ ~ ~ ~

-----Name: Haji Jamie bin Gindug Post: Senior Administration Officer Dept: Administration (SDG) Qualification: Dip. Public Admin. (U.K.), Dip. Community Development (Philippines) Hometown: Tamparuli

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.

Name: Jane Philip Post: Secretary Dept: Legal Unit Qualification: Dip. Secretarial Science (lTM) Hometown: Tambunan

Name: Roger Alex Post: General Clerk Dept: Administration (CDG) Qualification: Form V Hometown: Penampang

Name: Hibin Masalin Post: Clerk Dept: Research Library Qualification: SPM Hometown: Kudat


Name: Catherine Malek Post: Library Assistant Dept: Research Library Qualification: SPM Hometown: Tuaran

'lme: Annie Sipaut Jst: Typist Dept: Administration Qualification: SRP Hometown: Kinarut

.

(SDG)

\

Name: Pladius bin Panaya Post: Special Security Dept: Administration (CDG) Qualification: SRP Hometown: Tambunan

Name: Matu bin Dalimas Post: Special Security Dept: Administration (CDG) Qualification: SPM Hometown: Tambunan

Name: Virtus Edwin Ikon Post: Special Security Dep!: Administration (CDG) Qualification: SPM Hometown: Tambunan

Name: Juslin bin Allip Post: Special Security Dcpt: Administration (CDG) Qualification: SRP Hometown: Tambunan

Name: Razak bin Abd. Majid Post: Office Boy Dept: Computer Division Qualification: SRP Hometown: Putatan

Name: Abdul Salam b. Hussin Post: Career Guidance & Counseling Officer Dept: Career Guidance & Counseling Dhision Qualification: 15 years experience Hometown: Tawau

~ Name: Ronnie Jaikoh 1mbayan Post: Artist Dept: Tadika Ria Qualification: SPM Hometown: Keningau

Name: Noorbaini Haji Titu Post: Typist Dept: Social Qualification: SRP Hometown: Sandakan

Name: Gcoffrey G. Gakin Post: Special Security Dept: Administration (CDG) QuaW'ication: Police Pensioner

(lCE) Homctown:

Tambunan

Name: Subastianus T. Liansim Post: Special Security Dept: Administration (CDG) Qualification: LCE Hometown: Tambunan

Namc: Labinus Taraji Post: Special Security Dept: Administration (CDG) Qualification: SRP Hometown: Tambunan

Name: William Wong Post: Special Security Dep!: Administration (COG) Qualification: SRP Homctown: Tambunan

t

C"+-.9 C"+-.9 C"+-.9 C"+-.9

C'+-.!J c;+..!) c;+..!) ~

f

jMALAM CERAMAH tOAN PEMBACAAN PUISI Seksyen Kebudayaan Yayasan Sabah telah menganjurkan MALAM CERAMAH DAN PEMBACAAN PUISI dalam program Pertel11uan Seniman dengan kerjasama Maktab Perguruan Gaya, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Kota Kinabalu serta Kumpulan Anak Seni pada 5hb Ogos 1985 dari jam 7.00 hingga 10.00 malam bertempat di Mini Teater Yayasan Sabah. Tujuan utal11a pihak penganjur l11engadakan majlis terse but adalall untuk mendedahkan pengalaman dan pengetahuan penyair sel11asa berada di luar negeri kepada pencinta seni dan memberikan Appresiasi dalam bidang deklamasi sejak kepada guru-guru dan penyairpenyair muda.

penyair-penyair Kinabalu.

t sekitar

Kota

Diantara aturcara-aturcara yang menarik dan memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada hadirin ialah ceramahceramah oleh tiga orang penyair tempatan masingmasing bertajuk:1.

Puisi dan penyair di London yang telah disanlpaikan oleh Cik Hajjah Zaiton Hj. Ajaimain.

2.

Puisi dan penyair di Australia oleh Encik Musa Masran.

3.

Puisi dan penyair di Indonesia oleh Puan Sairah Haji Antin.

Acara tersebut telah dihadiri oleh kira -kira 300 orang yang

Kemudian diikuti dengan pembacaan puisi yang dibacakan oleh tiga orang wakil masing-masing dari Maktab

keseluruhannya

Perguruan

pada guru-guru Perguruan Gay'

terdiri dariMaktab dan para

Gaya,

Bahasa dan Pustaka Kumpulan Anak Seni.

Dewan dan


PAYS AMBULANCE OFFICERS TO RECEIVE AWARDS Perkhidmatan Ambulans Yayasan Sabah ambulance officers who submit the best case report or thesis will be presented with Director and Deputy Director of Yayasan Sabah Awards respectively on September 4, 1985, said the Head of PAYS, Encik Rajah Indran. He said that Director of Yayasan Sabah Award will be presented to those ambulance officers who have submitted the best case report of actual accident, recorded from the time of arrival up to the time of handing over to medical care. In addition, Encik Rajah Indran added that the crew members (driver or attendant) would also be presented with Crew Member's Award. For Deputy Director of Yayasan Sabah Award, ambulance officers are to submit thesis on any subject pertaining to Ambulance Service. Encik Rajah said, " this award shall be presented annually for the best 'thesis' submitted by an ambulance officer". During the Open Day itself, PAYS will also receive two new well-equipped ambulances to add to its present fleet of, eight.

KELUHAN RASA

u: ~

m•

Aku anak alam bumi dibawah angin haus akan pendidikan dahaga pada keadilan

yang telah luput

Dibumi hijau ini aku lah penghuni belen tara sembilan tahun yang lalu aku lah yang berkata-kata pada keadaan sekeliling aku lah yang bersahabat pada sungai pada unggas yang bebas dan . Malam adalah kengerian ribut hujan dan petir bergem bira lalu berserah pada Nya yang maha Esa dibawah eadar keeil kegigilan Ayah . Pandangi lah aku walau pun aku ini anak tiri mu ingin akan sedikit keselasahan mengapa . Kau seperti ta mengerti bahawa aku meminta setitek kaseh dan simpati mu demi yang mengandung aku walau pun seribu inei ditelapak kaki m u.

~~-I[--:.~

m [g]

I )

i i


Sayembara Penulisan Kreatif (Kesusasteraan) Sayembara Penulisan Kreatif anjuran Seksyen Kebudayaan Yayasan Sabah telah dilancarkan di Dewan Serbaguna Perpustakaan Negeri Sabah pada 17hb November 1985 oleh Encik Safari Haji Manan. Peraduan ini meliputi peringkat Sekolah Rendah, Menengah dan Umum. Sekolah Rendah dan Menengah adalah terbahagi kepada Cerpen dan Sajak sementara peringkat Umum pula terbagi kepada Skrip Drama Pentas Dewasa dan Kanak-Kanak.

b.

c.

d.

Mencungkil, mengasah bakat, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berkarya dikalangan orang-orang yang berbakat dan berkeinginan menjadi penulis kreatif. Membantu meningkatkan mutu sastera dan melahirkan imej Sabah khasnya dan Malaysia amnya melalui karyacipta. Membantu meningkatkan kemaruran membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia selaras dengan konsep Kerajaan Malaysia menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. Mendapatkan, menjadikan dan membantu menyediakan bahan karya audio-visual.

Setakat ini bahagian cerpen dan puisi telahpun selesai dihakimi dan keputusannya sudah berada di tangan pihak pengajur sementara skrip drama masih dalam tahap penghakiman. Panel hakim yang telah dilantik terdiri dari Pensyarah-Pensyarah dari Universiti Kebangsaan Bangi, Kuala Lumpur dan beberapa orang penulis dan penyair .npatan yang berkaliber dan berpengalaman. Penglibatan dari pelajar-pelajar amat menggalakkan dirnana peserta-peserta bukan saja dari Sabah tetapi juga dari Sarawak dan Brunei serta Semenanjung. Setakat ini karya yang terkumpul adalah sebanyak 255.

Pertama Kedua Ketiga Saguhati

B.

Wang tunai dan cenderamata berjumlah $200.00 Wang tunai dan cenderamata berjumlah $150.00 Wang tunai dan cenderamata berjumlah $100.00 Wang tunai dan cenderamata seorang (3 orang) berjumlah $25.00

Peringkat Sekolah Menengah Pertama Kedua Ketiga Saguhati

Wang Wang Wang $50.00

tunai $250.00 dan cenderamata tunai $200.00 dan cenderamata tunai $150.00 dan cenderamata dan cenderamata seorang (3 orang)

Pertama Kedua Ketiga Saguhati

Wang tunai $1,500.00 Wang tunai $1,200.00 Wang tunai $750.00 Wang tunai $500.00

Pertama Kedua Ketiga Saguhati

Wang tunai $1,000.00 Wang tunai $750.00 Wang tunai $500.00 Wang tunai $200.00

seorang (3 orang)

Penyampaian hadiah akan diadakan pada pertengahan bulan Oktober yang akan disampaikan oleh YB Encik Nahalan Haji Damsal, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri. Upacara tersebut akan melibatkan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah dan Rendah serta para Teaterawan di sekitar Kota Kinabalu, seperti mana yang telah dirancangkan terlebih awal oleh pihak penganjur dalam sebuah persembahan kebudayaan.

Acara Hiburan Hujung Minggu dalam program Appresiasi Kebudayaan telah dimulakan sejak 15 Jun 1985 yang lalu iaitu dua rninggu sekali, bertempat di Mini Teater, Yayasan Sabah dari jam 12.30 hingga 2.00 petang . Baru-baru ml, Seksyen Kebudayaan sekali lagi mengadakan acara hiburan terse but yang telah sama-sama dijayakan oleh Kugiran Pelangi pirnpinan Encik Larry Cadiz, nyanyian solo oleh D. Sofia (JKM) dan Donald Thompson (pejabat Pos) serta Padura oleh Kumpulan Puspanita Cawangan Kota Kinabalu, diikuti pula acara yang menarik iaitu Pembacaan Puisi dan Lagu, serta Tarian dari Kumpulan Anak Seni dibawah pimpinan Cik Haiiah Zaiton Haji Ajamain. Pengajur juga telah menjemput kumpulan Teater Klasik untuk membacakan puisi dan cerpennya yang disampaikan oleh Encik Norsahar Ahmad.

Projek yang bercorak hiburan itu adalah bertujuan untuk:·

1.

Memberikan tempat/ wadah kepada kumpulankumpulan kesenian yang dibina dan diawasi oleh Seksyen Kebudayaan untuk menunjukkan bakat dan persembahan.

2.

Untuk Appresiasi kepada umum.

memberikan Kesenian masyarakat

Objektif lain diadakan acara ini adalah agar Yayasan Sabah menjadi "CIVIC CENTRE" dirnana masyarakat dapat manafaatnya bersama. Menurut pengajur, kakitangan Yayasan Sabah atau kumpulan-kumpulan yang berkebolehan adalah diberi peluang untuk menunjukkan bakat mereka. Sesiapa yang berminat boleWah mendapat· kan keterangan lanjut dengan menghubungi 32211 sambungan 233.


Nearest the Pin (8th Hole) - Ladies

2nd YS GOLF~~

1. 2. 3. 4.

Competition" This year's competition attracted a record entry of 220 participants. As the response was so encouraging, the Yayasan Sabah working committee decided to accommodate all the entries, which originally was intended for only 140 participants.

Robert Ting Jusof Diego Sunny Daniel Uew Kai Seng

190 yards

2'9" 1. 2. 3. 4.

N. C..Leong Gary Gwee Ronnie Lim George Chin

It was a cool fresh Sunday morning and the participants were getting warmed up for the two-day battle. In a simple opening ceremony at 7.15 a.m., the Deputy Director of Yayasan Sabah, Tengku D. Z. Adlin welcomed all participants with a warm hello and a short speech. The Deputy Director then invited the TYT Tun Haji Mohd. Adnan Robert to cut the balloons and the Chief Minister of Sabah, Datuk Joseph Pairin Kitingan to tee-off a smoke ball to officially declare open the Second Yayasan Sabah Golf Competition. After two days of hard battle on the difficult terrain of the Sabah Golf and Country Club course, the participants were then treated to a barbecue party at 6.30 p.m. on August 26, at the SGCC. Our Director, Dr. Jeffrey G. Kitingan in his address stressed the importance of the objectives set out in this competition. He also proposed that a mini Yayasan Sabah Golf Competition be held in the various towns in Sabah next year, and that the ten golfers from the various towns be represented at the Yayasan Sabah Masters Competition at Kundasang. Dr. Jeffrey also gave away mementoes to TYT Tun Adnan Robert, Datuk Joseph Pair in Kitingan and Tan Sri Datuk Ben Stephens as a token of appreciation for having given up their leisure time to participate in the competition.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

Anthony Chiu Henry Hing H.G.A. Steel Choy Hon Nang

Chau Soon Pai Uzair Yahya Chua Pili Hui

Y.K. Yong Paul Cheong Anthony Samy William Tan

142 Nett 145 1460CB 146

142 Nett 147 1490CB 149

146 Nett 147 l500CB 150

283 yards 8 inches

1. 2. 3.

Datuk Charles Ho Abd. Rashid Bolong Datuk Nicholas Fung

150 Nett 156 Nett 160 Nett

1. 2. 3. 4. 5.

Khong Kwok Leong Chieng You Uk Francis Yapp Peter Tsen Yuso f Kechil

149 Nett 152 155 156 157

1. 2.

P. M. Sowdas William Baxter

149 Nett 153

Nett -I.-James Wong 2. Anthony Wong

Gross 1. Roger Chiew

150 Nett 158 Nett

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peter Tsen Jimmy Glynn Uzair Yahya Chew Ah Keng Hussein Ithnin David Chee

2nd Day (August 26. 1985) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Chau Soon Pai JaikulImbayan T. Ueno YB James Vitales T. Otsuka Chin Kok Chong Ricky Wong

Director of Yayasan Sabah, Dr. Jeffrey G. Kitingan presenting the Overall Men's Gross prize to Encik Chau Soon Pai.

~1

!~

Our Director, Dr. Jeffrey Kitingan presenting a memento to the Chief Minister of Sabah Datuk Joseph Pairin Kitingan. '

183 Gross OCB 183

1540CB 154 155

144 Nett 148 149 151

1. 2.

Nicholette Cuenca Yap Chui Chui

71 Nett 80 Nett

1. 2.

Ruby Azizan Thangam Rajaratnam

93 Gross 99 Gross

Diterbitkon

Dr. Jeffrey Kitingan presenting the Yayasan Sabah Staff Overall Nett prize to Encik James Wong.

oleh Jabatan Perhubungan Awam, Yayasan Sabah

Dicetak oleh The

Key Colour Printing Sdn. Bhd., Kota Kinabalu