Berita Kumpulan Yayasan Sabah Vol. 1/2017 (Januari-April 2017)

Page 1

KUMPULAN YAYASAN SABAH


“Happy Birthday Datuk Seri” antara staf Kumpulan Yayasan Sabah yang menyambut ketibaan Datuk Seri Musa.
Mencuri Hati Pengunjung IMAGODatuk Hajah Rosmawati memberi taklimat kepada Datin Faridah mengenai SICC.“Saya mempunyai impian untuk membuka perniagaan sendiri dan menjual produk-produk kraftangan...” - Encik Marstveel.


PKS

shines in

Europe


KURSUS

FASA PERALIHAN

MS ISO


Group activities during conference.

APC

2017

Antara pelajar-pelajar yang terlibat dengan lawatan.


Puan Hajah Muhilim menyampaikan taklimat kepada peserta program pertukaran pelajar.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.