Berita Kumpulan Yayasan Sabah Vol. 2/2016 (Mei-Julai 2016)

Page 1

,

,

E VA BUT

GSAA 201


-

Pembangunan pendidikan akan tetap menjadi agenda utama Kumpulan Yayasan Sabah demi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia di Sabah. Dalam hal ini, pelbagai aktiviti pendidikan telah dilaksanakan oleh Kumpulan Yayasan Sabah. Pada tahun ini, sempena dengan bulan Ramadan yang mulia, Kumpulan Yayasan Sabah telah menganjurkan Majlis Berbuka Puosa Ketua Menteri Sabah Bersama Mahasiswa-Mahasiswi Sabah di Semenanjung Malaysia bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur pada 27 Jun 2016. Dalam ucapan beliau, Datuk Seri Musa berkata, "Pelbagai program yang melibatkan belia khususnya mahasiswa-mahasiswi sedang giat diatur oleh kerajaan agar anak-anak sekalian tidak akan terpinggir dalam orus pembangunan negeri dan negara ." Terang beliau lagi, "Biarpun berdepan dengan pelbagai caboran namun komi akan tetap meneruskan usaha murni agar dapat mendekoti golongon mudo sekolian. Ini kerono anda semuolah yang bakal menyombung kepimpinan negeri dan negara pada masa hadapon. Niat ikhlas Kerajaan Negeri adalah bagi memastikan generasi muda pelapis kepimpinan negara ini mendapat pembelaan dan perhatian yang sewojarnya dalam segenap ospek berkaiton."

Datuk Sapawi (enam, kiri) bersama antara barisan pengurusan atasan yang menghadiri majlis.

Tambah beliau lagi, Kerajaan Negeri dan Persekutuan sentiosa mengambil berat kepentingan belia di Sabah. Sebagai bukti komitmen itu, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM90 juta menerusi Bajet Negeri Sabah 2016 bagi memperkasa program pembangunan belia . "Ini sejajar dengan usoho melahirkan modal insan yang cemerlang, berkemahiran tinggi dan mampu memacu pembangunan negeri dalam pelbagai sektor," jelas beliau. Datuk Seri Musa turut menekankon kepoda para pelojor bahawa usaha pemontapan belia adalah proses berterusan yang perlu digembleng secora bersepadu. Untuk itu katanya , Kerajaan Negeri akan terus komited untuk mempelbagaikan peluang serta dasar pembangunan yang komprehensif bagi menjana kejayaan belia. Dalam pada itu, Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad dalam ucapan beliau berkata, transformasi perlu

dilaksanakan bagi memastikan Kumpulan Yayasan Sabah terus relevan . "Pada masa yang soma, Kumpulan Yayasan Sabah sentiosa peka dengan perkembangan dan situasi terkini serta bergerak seiring dengan era transformasi bagi memastikan Kumpulan Yayasan Sabah terus membantu merealisasikan hasrot kerojaan," jelas beliau. "Kumpulan Yayasan Sabah mensasarkan generasi muda dalam mencapai matlamat transformasi itu," katanya. Bagi memenuhi matlamat itu Datuk Sapawi berkata Kumpulan Yayosan Sabah okan terus meletakkan pembangunan pendidikan sebagai keutamaan . "Kumpulan Yayasan Sabah amat berbangga kerana dapat membantu memenuhi impian generasi muda bagi mencapai pendidikon yang tertinggi don amat membanggakan. Usaha Kumpulan YayasafJ Sabah ini turut mendopat sokongan berterusan daripada Ketua Menteri Saboh," kotonyo logi.

,.


Para jemputan dan pelajar menyanyikan lagu korporat Yayasan sobah beramai-ramai.

"Sejak tahun 1966, Yayasan Sabah tidak pernah putus memberi bantuan melalui pemberian biasiswa, dermasiswa dan pinjaman. Dari pendidikan menengah sehinggalah ke institut pengajian tinggi, sejumlah RM577 juta telah dibelanjakan kepada seramai 71,889 orang pelajar Sabah yang mengikuti pelbagai disiplin ilmu. Dari jumlah tersebut, seramai 17,084 orang pelajar telah mendapat manfaat tajaan, biasiswa dan dermasiswa pengajian tinggi yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM217 .3 juta," katanya. Menurut Datuk Sapawi lagi seramai 9,286 orang pelajar pula telah mendapat tajaan pinjaman pengajian tinggi yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM 196.7 juta. Di samping itu, seramai 463 orang pelajar telah mendapat manfaat melalui Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM69.8 juta .

Datuk seri Musa menyampaikan duit raya kepada salah seorang pelajar IPT sambil diperhatikan oleh Datuk sapawi (dua, kiri).

Sementara itu, sejumlah RM92.6 juta dibelanjakan untuk memberikan tajaan biasiswa menengah. Majlis Berbuka Puasa kali ini dihadiri oleh lebih 1,000 mahasiswa dan mahasiswi Sabah dari 33 buah IPTAlIPTS di Semenanjung Malaysia. Hadir soma pada majlis tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri , Datuk Abdul Rahman Dahlan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Dr. Salleh Said Keruak, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Dr. Ronald Kiandee, Pembantu­ pembantu Menteri, Ahli Lembaga Pengarah ICSB, Tan Sri Ampong Puyon dan Pengurus­ pengurus Kumpulan, Kumpulan Yayasan Sabah . Datuk seri Musa dan para tetamu memotong kek sempena Ulang Tahun ke-50 Yayasan Sabah.


Di maliis tersebut juga, sidang redaksi Berita Kumpuian Yayasan Sabah sempat menemuramah beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di majiis itu. Antaranya ialah Kasruddin Bin Darwis, 22, yang mengambil kursus dalam bidang Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau ' Kasruddin Bin merupakan anak

Darwis. sulung doripada limo

orang adik beradik don merupakan anak

jati Daerah Kunak.

"Horapan saya terhadap program ini ialah semoga ia dapat menyatukan semua pelajar yang bela jar di Semenanjung Malaysia. Program ini juga menjadi platform kepada semua untuk mengenali satu sama lain walaupun belajor di IPT yang berbeza," kongsi Kasruddin. Beliau turut berpendapat bahawa program ini patut diteruskan bagi memberi peluang kepada mahasiswa­ mahasiswi dalam skala yang besor untuk duduk bersama dan beramah mesra serta dapat mengembangkan pembangunan kemahiran. "Melalui program sebegini, soya berpeluang berjumpa dengan ramai rakan-rakan doripada pelbagai institusi pengajian tinggi dan dapat bersua dengan lebih dekat dengan Ketua Menteri Sabah, pemimpin yang disegani dan disayangi," tambah Kasruddin. Seorang lagi mahasiswa adalah Manuel Gakim, 22, dari Universiti Sains Malaysia (USM) .

Manuel Gakim.

Beliau merupakan anak bongsu doripada empat orang adik beradik dan berasal dari Daerah Ranau.

"Program tahunan ini sangat baik kerana ianya dapat merapatkan hubungan pemimpin dan pora pelajor, tidak kira bangsa ataupun agama," kata Manuel apabila ditanya mengenai harapan beliau terhadap program ini.

"Tidak dinafikan, peluang untuk turut serta dalam program ini, secara tidak langsung membolehkan saya mempraktikkan sifat kepimpinan kerana saya telah dipertanggungjawabkan menjadi pengurus kepada para pelajar USM yang lain ke program ini," katanya. Beliau juga berpendapat bagi memperbaiki program ini, adalah lebih baik sekiranya program ini dapat diadakan di pelbagai lokasi yang berlainan.

"Soya berharap pihak penganjur dapat menyediakan satu slot untuk mahasiswa­ mahasiswi berinteraksi serta menyampaikan masalah terus kepada pemimpin kita. Dengan cora ini ianya dapat memberi inspirasi kepada pelajor untuk terus maju ke hadapan dan seturusnya dapat memberi manfaat kepada semua yang hadir," demikian harapan Liew. Tambah beliau melalui program ini, pelajar dapat meramah mesra bersama pemimpin yang disayangi iaitu Ketua Menteri Sabah.

Sementara itu seorang lagi pelajar iaitu Nafidah Binti Ismail, 20, Apabila ditanya mengenai cadangan pelajor Diploma untuk penambahbaikan, beliau Pengurusan mencadangkan agar mewujudkan online Pelancongan, Politeknik portal bagi membolehkan pendaftoran Ibrahim Sulton Johor pelajar dibuat secara online. Dengan yang berasal dari Kota cora ini, ianya dapat Nafidah Binti Ismail. Belud berpendapat mempercepatka n urusan pihak penganjur. program ini harus dikekalkan kerana dapat memberi pengajaran kepada beliau Juehadi Bin Abdul untuk berurusan dengan pihak luor. Hasim, 22, pelajar UKM berasal dori Kg . "Program ini merupakan satu inisiatif Check Point, Tawau murni dalam usaha untuk mengumpul pelajor Sabah yang sedang melanjutkan luehadi Bin Abdul merupakan anak keempat doripada Hasim. pelajoran di Semenanjung Malaysia," enam orang adik beradik. Juehadi tinggal tambah beliau. di kawasan pedalaman, di mana ayah Menurutnya lagi program ini dapat beliau merupakan seorang pekebun kecil­ meningkatkan komunikasi dan seterusnya kecilan manakala ibunya pula adalah mengeratkan hubungan silaturahim antara seorang suri rumah. Juehadi mengambil pelajar, di samping mendengar ceramah Kursus Pendidikan Sukan dan Rekreasi di motivasi yang berguna untuk UKM. meningkatkan keyakinan diri pelajor. "Saya berhorap agar program seumpama "Bagi meningkatkan prestasi pengendalian ini menjadi program tahunan setiap kali program ini, adalah lebih baik jika kuota tibanya bulan Ramadan, kerana program pelajar yang menyertai program ini dapat seumpama ini mampu mengeratkan lagi diperluaskan kepada pelajor di Politeknik hubungan silaturahim," kata Juehadi . '"-~--=------

Liew Tsun Hiung.

Premier, Politeknik Konvensional dan Politeknik METRO. Saya ingin menyeru agar memperbanyakkan lagi aktiviti dalam program ini bagi menorik perhatian pora pelajar semua," demikian cadangan Nafidah.

Seorang lagi pelajar yang terlibat adalah Liew Tsun Hiung, 23, seorang anak tunggal yang berasal dari Sandakan. Beliau mengambil program Ijazah Sorjana Muda Pendidikan (Keusahawanan dan Perdagangan) di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Perak.

Selain doripada berpeluang untuk bertemu dengan Ketua Menteri, pora pelajar dari IPTNIPTS yang berbeza agama menyambut Ramadan di perantauan di seluruh Semenanjung Malaysia dapat berinteraksi sesama sendiri. Antara faedah yang didapati daripada program sebegini adalah semua pelajar dari IPTNIPTS dapat berkumpul selain dapat berjumpa dengan rakan-rakan yang berada di IPTNIPTS yang loin. Para pelajar juga dapat bertemu rakan baru dan ini menjadikan hubungan di antara anak Sabah menjadi lebih erat.


~ I

:~ .

Datuk Seri Musa (centre) chaired the meeting.

Chief Minister of Sabah, Datuk Seri

Pang lima Musa Haji Amon urged all

relevant State Government departments

and agencies to give their full

commitment and support to ensure the

Sabah International Convention Centre

[SICC) project can be completed as

planned.

The Deputy Director of Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki briefed the meeting on the latest development on the SICC construction followed by reports on KKCC, Jesselton Quay, Proposed Development of Sapanggar Bay Conventional Terminal, upgrading of road and relocation of the Marine Police Base.

He stressed, "SICC is a national project and we must see to it that the project is complete as scheduled." He said this during a meeting held on 26 July 2016 at Wisma Innoprise.

Concluding the meeting, Datuk Seri Musa reminded all relevant parties, "This is a very important project and the Federal Government is strongly supporting the construction of SICC. The project is to benefit the people of Sabah therefore we must make sure it will be a success."

The meeting was to inform all concern on the progress of the SICC construction as well as projects which form part of Kota '. ~inabalu Convention City (KKCC).

Reaffirming his seriousness and commitment to the project, Datuk Seri Musa who is also the Chairman of Yayasan Sabah Board of Trustees, proposed to have regular meetings in order to get updates and discuss related issues. The meeting were also attended by State Secretary, Tan Sri Dotuk Seri Ponglimo Haji Sukarti Wakiman, Director of Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad as well as relevant State Government departments and agencies.


ABCNS Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah (ABCNS) merupakan penghargaan Kerajaan Negeri Sabah atas kejayaan cemerlang 25 orang pelajar dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2015. Demikian menurut Datuk Seri Panglima Musa Haji Amon, Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah pad a Majlis ABCNS kali ke-27 pada 23 Mei 2016 beriempat di Auditorium Tun Ahmad Raffae, Menara Tun Mustapha. "Sesungguhnya ABCNS bukan sahaja merupakan pengiktirafan tertinggi dalam pendidikan negeri ini bahkan penganugerahan ini juga membuktikan komitmen tinggi Kerajaan Negeri Sabah dalam memartabatkan usaha-usaha penjanaan dan pembangunan modal insan Sabah," terang Datuk Seri Musa. Menurut beliau, Negeri Sabah memerlukan modal insan yang berilmu, berkualiti dan berkemahiran serta mempunyai keberanian berfikir di luar kotak. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri bersama-sama dengan Kerajaan Persekutuan komited terhadap usaha pembangunan dan pemantapan sistem pendidikan di negeri ini. Tanggungjawab kerajaan bukan sahaja menambah dan meningkatkan peluang pendidikan kepada semua rakyat Sabah malah sangat menitikberatkan kualiti sistem pendidikan. Dalam aspek ini, kerajaan menyediakan peruntukan besar untuk membolehkan aktiviti dan program sektor pendidikan don pembongunan modal inson di negeri ini berjolon dengon loncor.

PENGHARGAAN KECEMERLANGAN

PELAJAR SPM Ucopan beliau teloh disampoikon oleh Timbolon Ketua Menteri merongkop Menteri Pembangunan Infrostruktur, Tan Sri Dotuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan. Tamboh Dotuk Seri Muso lagi, "Kerajoon Negeri okon terus mengombil langkah­ langkah proaktif dalam memperluoskan peluong-peluong pendidikon. Sehubungon dengan itu, Kerojoon Negeri menerusi Kumpulon Yayoson Saboh meneruskon penojoon pelojar-pelojor yang mengikuti kursus-kursus perubatan, kejuruteraan don kursus-kursus profesional loin." Di samping· itu, Kerajaan Negeri Sabah juga mewujudkan Hob Pendidikan Sandokan bagi membuko lebih banyak peluang kepada onak-anak tempatan meneruskan pengajian ke peringkot tinggi di negeri ini. Bagi mencapai tujuan tersebut, sebonyak 1,356 ekar kawasan telah diperuntukkan untuk membangunkan institusi-institusi pengajian tinggi, pusat-pusat penyelidikan dan kolej swasla. Antaranya adalah Universiti Malaysia Saboh cawangan Sandakan, Politeknik Sandokan, Kolej Tunku Abdul Rahman, Maktab Rendoh Soins MARA Tun Muhammad Fuod Stephens dan terkini Universiti Teknologi Malaysia juga akan bertapak di Negeri Sabah. Beliau turut menyeru semua penerimo anugerah memonfaatkan sepenuhnya peluang melanjutkan pelajoran bagi meningkatkan lagi tahap penguasaan ilmu dalam bidang masing-masing.

"Gunakan peluong ini bukan sohoja untuk meneruskan kecemerlangon akademik tetapi juga mengasah soft skill, komunikasi don pengetahuan am untuk meningkatkan kualiti yang ada pado diri," demikion nasi hat beliau kepada semua penerima ABCNS ke-27, 2016. Dalam pado itu, Pengaroh Yayasan Sobah, Datuk Sapowi Bin Haji Ahmad berkata, "Sejak penubuhan Yoyasan Saboh 50 tohun yang lalu, organisasi ini terus konsisten memberikan tojoon biasiswa don pinjaman pendidikon kepada anak-anak negeri ini untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidong selaras dengon keperluan guna tenago negeri ini." Terong Datuk Sopowi, "Bagi melipotgondokan usaha membangunkon pendidikan di negeri ini, Kumpulan


Yayasan Sabah bekerjasamo dengan institusi-institusi pengajian tinggi bagi memberi peluang yang lebih besar kepada anak-anak negeri ini melanjutkan pengajion mereka." Beliau berharap melalui sinergi ini, Kumpulan Yayasan Sabah dapat memberikan impak yang lebih besar kepada pembangunan pendidikan di Negeri Sabah. Pada tahun ini sohaja, Kolej Teknikal Yayasan Sabah mengadakan kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang dalam menyediakan pusat asasi untuk kursus kejuruteraan. Selain itu, Kumpulan Yayasan Sabah juga akan menaja para belia dan beliawanis dalam kursus-kursus kemah iran dengan kerjasamo Jabatan Belia don Sukan Negeri Sabah.

Untuk kursus-kursus di bowah skim ABCNS, Kumpulan Yayasan Sabah mengodakan kerjasamo dengan beberapa IPTA/IPTS dalam menyediakon tempat

terbaik kepada para pelajar. Antara institusi yang terlibat adalah Melaka Manipal Medical College, India, Institut Sinaran, Kolej Yayason UEM dan University College of Technology Sarawak. Institusi-institusi ini menyediakon tempot terbaik untuk para penerima meneruskan program osasi dan A-Level don seterusnya membuka lebih banyok peluong kepada para pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah dalam bidang masing-masing. Selama 27 tahun penganjurannya, seramai 463 orang pelajar teloh menerima manfaat dengan perbelanjaan RM69. 7 juta. Daripada jumlah ini, seramai 323 orang telah pun menamatkan pengajian

dan kini berkhidmat di pelbagai sektor penting dan menyumbang bakti kepada negeri ini.

Malah, paling membanggakan, 20 orang pelajar ABCNS telah berjaya mengekolkan kecemerlangan mereka dengan memperoleh Kelas Pertama . "Soya berharap, para penerima biosiswa ini yang masih dalam pengajion akan menjadikan pencapaian 20 orang pelajar ini sebagai motivasi untuk terus cemerlang dalam pengajion," nasi hat Datuk Sapawi kepada semua pelojar. Pada mojlis yang soma, mobile collection Kumpulan Yayasan Sabah turut dilancorkan. Mobile collection ini merupakan inisiatif Kumpulan Yayasan Sabah untuk memudahkan para peminjam membuat bayaran pinjaman pendidikan.

Turut hadir pada majlis ini ialoh Menteri-menteri Kabinet, Ketua-ketua Jobatan Negeri dan Persekutuan, Kumpulan Yayosan Sabah, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar.


111111

Rah~1f!~sj ayaan

menyediakan diri untuk peperiksaan . Tambah beliau, "Believe in yourself and never give-up." "Soya amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Kumpulan Yayasan Sabah kerana memilih soya sebagai salah seorang penerima ABCNS untuk tohun ini. Melalui biasiswa ini soya dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang yang soya impikan dan soya juga merasa leg a kerana do pat meringankan bebon kewangan keluorga/, demikian azam Teck Vui .

Noor Ayuni adalah anak ketiga daripada

empat adik-beradik dan berasal dari Kg .

Weston, Beaufort. Beliau mula bersekolah

di SK Jabang don melanjutkan pelojaran

di SMK Agama Limauan, Kimanis . Podo

peperiksaan SPM tahun lolu, beliou

mendapat keputuson lOA dan bersyukur

kerana terpilih untuk menerimo ABCNS

tahun ini .

Liew Teck Vui merupakan anak bongsu doripada duo orang adik-beradik. Ayah beliau bekerja di sektor perladangon manakala ibu Teck Vui merupakan seorang suri rumah . Ketika ini, Teck Vui sedang melanjutkan pelajaran di tingkatan Enam, SM St. Patrick, Tawau sementara beliou menunggu tawaran daripada kolej .

" Soya berasa amot gembira apabilo mendapat tahu soya telah dipilih menjadi salah seorang penerima ABCNS. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Kumpulan Yayasan Sabah kerana memberi tajaan pengajion tinggi. Biasiswa "Soya amat terujo apabila mendengor ini amat bermakna kerana membantu berita bahawa soya dianugerahkan soya untuk mencapai cita-cita menjodi ABCNS/' demikian menurut Yap Wei Kong seorang ahli neurologi kelak/' jelas Teck yang mendapat keputusan 11 A dalom

Vui yang mendapat 10A pada SPM 2015 . peperiksaon SPM. Beliau merupakan anak keduo daripada tiga orang adik beradik. Sejak kecillagi, Teck Vui sentiasa tertarik untuk memahami bagoimana otak "Seperti yang dikatakan oleh Thomas manusia berfungsi . Sehubungan dengan Edison, There is no substitute for hard itu, dengon biasiswa yang diterima ini, work. Soya berpegang kepada kata-kata Teck Vui akan melanjutkan pelajaran di ini . Sebagai persediaan menghadapi Melaka Manipal Medical College. peperiksaon SPM 2015, soya "Selepas mendapat Ijazah Perubatan, soya menumpukan sepenuh perhatian kepada akan menyambung pengajian untuk pelajaran dan membuat ulang kaji setiap menjadi pakar neurologi/' demikian azam hari bagi membantu soya berjaya Teck Vui . mendopat markah yang cemerlang/'

Ditanya mengenai rahsia kejayaan beliau,

"Antara rahsia kecemerlangon soya ialah

sentiasa mengambil peluang untuk bela jar

semasa orang lain sedang tidur. Selain itu,

sentiasalah konsisten dalam

mengulangkaji pelajaran ."

Matlamat beliou adalah untuk

meneruskon pengajian Asasi Peru baton di Universiti Islam Antarabangsa dan

seterusnya mendapatkon Ijazah Sarjana

Muda Perubotan di universiti yang soma

supayo dapat memiliki kebolehan untuk

membantu orang loin, terang beliau

apabila ditanya mengapa dia ingin

menjadi seorang doktor.

" Kepada ibu bapa soya, terima kasih

kerana sentiasa mendorong dan

memberikon pelbagai peluang serta

kemudahan untuk soya fokus dalam

pembelajoran . Kepada guru-guru, beliau

berkata, "Tanpa doa dan usaha guru ­

guru, soya pasti tidak akan mencapai opa

yang soya peroleh."

"Di kesempatan ini, setinggi-tinggi

penghargaan soya rakamkan kepado

Kerajaan Negeri dan Kumpulon Yayasan

Sabah atas usaha murni untuk membantu

komi anak-anak Sabah terus berjaya dan

menjadi insan-insan yang berguna/'

tambah bel iau.

Ketika ditanya rahsia kejayaan beliau, Teck Vui berkata, "Soya sentiasa bersedia lebih awol sebelum guru mengojar topik baru. Soya akan membaca topik tersebut dan merujuk dengan guru jika soya tidak faham tentang topik tersebut." Teck Vui turut menasihati rakan-rakan yang akan menduduki peperiksaan SPM agar berdisiplin apabila mengulangkaji pelojoron dan sentiasa bersabar dengan caboran-cabaran yang dihadapi ketika

terong Wei Kong sebagai nasi hat kepada para pelajar yang bakal menduduki SPM tohun ini. "Soya berharap apabila menjadi ahli farmasi kelak boleh membantu menyembuhkan orang yang sokit terutamanya di negara-negara dunio ketiga. Ini kerona nyawa seseorang itu amat berharga ." Be liau tidak lupa memberi penghargaan kepada kedua ibu bapa dan guru-guru


yang tidak jemu membimbing dan memberi semangat untuk terus berusaha. "Soya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Kumpulan Yayasan Sabah di atas anugerah ini. Oengan bantuan ini, soya dapat melanjutkan pelajaran soma ada di dalam atau luar negara. Komi berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh dan akan kembali berkhidmat di negeri yang tercinta ini. Komi okan membuat Kerajaan Negeri dan rakyat Sabah bangga dengan kejayaan komi nanti," demikian azam Wei Kong .

"Soya ingin melanjutkan pengajian dalam bidang peru baton dan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor di masa depan," ujar beliau penuh semangat. Joriana turut berkongsi nasihat kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini . "000, disiplin, pengurusan masa yang baik dan kesungguhan merupakan kunci yang membantu soya mencapai keputusan cemerlang. Jangan biarkan sesiapapun menjatuhkan semangat anda dan jangan melihat sesuatu kegagalan sebagai tanda untuk berputus asa . Belajar dari kesilapan kerana kegagalan juga merupakan satu proses pembelajaran," terang Joriana. Beliau berkata lagi, "Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada guru dan ibu bapa yang telah memberi dorongan. Soya amat berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar dan sentiasa memberi sokongan kepada soya."

Joriana Ginawoi, salah seorang penerima kategori terbuka ABCNS, merupakan bekas pelajar SM Lok Yuk, Likas. Kini beliau menuntut di Universiti Malaysia Sabah dalam program Asasi Sains. Anak sulung daripada tiga adik beradik ini mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2015 iaitu lOA dan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Ayah Joriana, Encik Johan Alexander merupakan seorang Pegawai Sains manakala ibu Joriana pula, Puan Lorino Stephen merupakan seorang Pegawai Perikanan. Apabila ditanya tentang perasaan beliau mengenai penganugerahan ABCNS, beliau berkata, "Soya amat bersyukur atas penganugerahan ini dan rasa lega kerana ia dapat meringankan beban kedua ibu bapa soya dalam menanggung yuran pengajian." Joriana juga berkata bahawa tiada rahsia dalam mencapai kejayaan dan yang perlu hanyalah usaha gigih.

"Tidak lupa juga kepada Kerajaan Negeri dan Kumpulan Yayasan Sabah kerana telah memberi biasiswa ini kepada soya. Soya amat berterima kasih atas penganugerahan ini dan soya amat terharu kerana segala penat lelah dan kerja keras soya dihargai," kata beliau lagi.

mendapat pendidikan awol di SM St. Anthony, Labuan dan kemudian di SMK Labuan. Dalam SPM 2015, beliau telah memperoleh 11 A dan juga merupakan antara pelajar terbaik SPM di Labuan. Menyentuh tentang ABCNS, beliau berasa amat bersyukur kerana dipilih untuk menerima anugerah ini. "Soya sungguh gembira kerana dapat mengurangkan beban kewangan ibu bapa untuk melanjutkan pelajaran soya ke luar negara memandangkan ayah akan bersara pada tahun ini dan ibu soya dalam masa tiga tahun lagi," tambah beliau. "Proses pembelajaran horus konsisten dan berdisiplin. Selain itu, mencuba sebanyak soalan yang mencabar juga dapat menyediakan kita untuk menghadapi peperiksaan SPM," kata Shoun apabila diminta untuk berkongsi rahsia kejayaan beliau. Bercita-cita untuk menjadi jurutera mekanikal, beliau menasihati semua bakal colon SPM untuk proaktif bertanya soalan agar mereka mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek dan tahu bagaimana untuk menangani soalan dengan lebih berkesan. Shoun juga menggalakkan semua pelajar untuk mencuba soalan dari karya-karya IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), kertas-kertas dari Sekolah Berasrama Penuh dan MRSM. "Soya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa atas sokongan mereka yang tidak pernah berkesudahan mendorong soya untuk melakukan yang terbaik dalam pembelajaran soya, tidak lupa kepada Pengetua dan guru-guru serta tutor soya, tanpa mereka soya tidak akan mencapai keputusan cemerlang di dalam SPM 2015," kata Shoun.

Shoun Ho merupakan anak sulung daripada duo orang adik-beradik. Dilahirkan di Kota Kinabalu, beliau

"Soya amat berterima kasih atas peluang yang diberikan kepada soya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Soya berharap dapat menyumbang kepada pembangunan di Sabah pada masa hadapan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat," Shoun melahirkan rasa bersyukur.

Peiajar-peiajar SM Tshung Tsin gembira dapat berjumpa dengan mantan Pengetua mereka.


Beliau turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah serla Kumpulan Yayasan Sabah ke atas penganugerahan ini dan beliau berharap anugerah ini akan menjadi pendarang kepada pelajar yang lain untuk belajar bersungguh-sungguh pada peperiksaan SPM akan datang.

1/

Ahmad Syukri bin Aidy merupakan anak ketiga daripada em pat orang adik-beradik dan berasal dari Papar. Beliau mula mendapat pendidikan di Sekolah Rendah SK Mutiara don seterusnya ke SM All Saints, likas . Oalam peperiksaan SPM 2015, beliau berjaya mendapat 9A. Ketika ditanya perasaan apabila terpilih untuk mendapat biasiswa ini, beliau berkata "Soya merasa sangat bersyukur kerana diberi peluang keemasan seperti ini kerana bukan semua orang berpeluang untuk mendapat biasiswa berprestij ini dan penganugerahan ini merupakan salah satu anak tangga untuk mencapai impian saya ."

Seorang lagi penerima ABCNS ialah Brenda Song Pei Chui yang berasal dari Oaerah Tuaran, yang telah memperoleh lOA dalam SPM 2015. Brenda adalah anak bongsu daripada duo orang adik beradik dan mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan St. John, Tuaran.

Apabila ditanya rahsia kejayaan, beliau berkata, "Apa yang poling penting ialah memilih kawan yang mampu menjadi pendorong untuk bela jar bersama-sama seterusnya mendapat keputusan yang baik."

Apabila ditanya tentang perasaan semasa ditawarkan ABCNS, Brenda dengan rendah diri berkata, "Soya berasa syukur don berluah apabila mendapat biasiswa ini kerana terdapat banyak saingan dalam pelajaran don kokurikulum jika dibandingkan pencapaian soya sendiri ."

Minat mendalam beliau dalam subjek Fizik, Biologi dan Kimia membuatkan beliau ingin mempelajari tiga subjek ini dengan lebih mendalam agar dapat menyambung pengajian di luar negara untuk menjadi doktor pakar tulang . Pesanan beliau kepada adik-adik yang yang bakal menduduki SPM, "Jangan lupa lima tahun di sekolah menengah bukanlah tempoh masa yang lama. Ini kerana sekolah merupakan pentas yang amat penting bagi seorang pelajar. Oi pentas inilah masanya untuk mengenal diri sendiri, mengenal siapa kawan kita serta mencari bakat sendiri . Gunalah pentas ini dengan sebaik-baiknya." "Hanya ungkapan terima kasih yang tidak terhingga atas dorongan kedua ibu bapa don guru-guru untuk membantu soya sehingga mencapai kecemerlangan ini," terang Syukri dengan penuh kegembiraan.

Brenda turut berkongsi rahsia mengenai kecemerlangan dalam keputusan SPM yang lalu, "Oengan usaha yang berterusan, kesabaran dan tidak mudah berputus asa di samping perlu bijak mengatur masa antara bela jar dan rehat agar dapat menyiapkan tugosan sekolah." "Jika diizinkan, matlamat terdekat soya adalah untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke menara gading don mendapat pekerjaan yang tetap dalam bidang yang soya minati. Soya meminati bidang kedoktoran don bercita-cita menjadi seorang doktor pada usia muda dan mempunyai keinginan untuk membantu merawat peso kit-peso kit," kata beliau dengan penuh semangat. Peso nan Brenda kepada adik-adik yang menduduki SPM tahun ini adalah, "Semoga berjaya dengan cemerlang dan jangan pernah berputus asa kerana usaha itu tangga kejayaan ."

Brenda mengucapkan terima kasih don setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua ibu bapa atas sokongan moral, kewangan don dorongan yang tidak pernah putus dalam usaha memperoleh kecemerlangannya . Tidak lupa juga guru­ guru sekolah rendah dan sekolah menengah, tanpa berkat don tunjuk ajar daripada mereka, tidak mung kin mencapai keputusan cemerlang ini. Brenda juga berlerima kasih kepada kawan-kawan yang sering membantu dalam pelajaran don juga kesetiaan mereka menemani dalam melalui masa suka don duka di sekolah. "Penghargaan juga ditujukan khas kepada Kerajaan Negeri don Kumpulan Yayasan Sabah sebagai penaja atas peluang yang berharga ini. Sesungguhnya ini merupakan peluang keemasan bagi soya untuk menerima anugerah ini. Soya akan berusaha dengan lebih gigih selepas ini don semoga Kerajaan Negeri don Kumpulan Yayasan Sabah akan terus maju jaya pada masa akan datang," tambah Brenda.

Nur Shaheerah, 17 tahun, berasal daripada Oaerah Keningau, merupakan anak bongsu daripada enam adik-beradik kepada pasangan Rasamin Bin Sariman don Anisah Binti Sakiman yang bekerja sebagai guru. Beliau bersekolah rendah di SK Luagan don meneruskan pembelajaran ke SMK Agama Kota Kinabalu dan berjaya mendapat keputusan 11 A dalam SPM 2015 . Menurut Shaheerah, beliau sangat gembira don bersyukur apabila ditawarkan untuk menerima ABCNS. Beliau percaya dia anfara loin pelajar yang bertuah kerana penganugerahan ini. Oitanya apakah matlamat beliau pada masa hadapan beliau menjawab "Soya bercita-cita untuk membuka Klinik Ortodontik yang pertama di tempat


kelahiran soya, Keningau. Niat soya untuk membuka klinik adalah untuk memberi peluang pekerjaan kepada graduan dalam bidang pergigian .

Dalam bidang ko-kurikulum, beliau berkata, "Soya pernah memenangi Champion Moth Gomes Tournament 2073 don First Runner Up Moth Gomes Tournament 2075 bagi penyertaan Karnival Matematik Se-Malaysia."

Oleh itu, soya mestilah menamatkan pembelajaran soya di peringkat ijazah dan mendaftarkan diri sebagai seorang doktor gigi yang bertaul iah. Kemudian, soya akan menyambung pengajian soya di peringkat sarjana tetapi kali ini bertumpukan bidang ortodontik demi mencapai cita-cita soya untuk menjadi seorang pakar ortodontik," kata beliau. Kepada adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM, Shaheerah berpesan, "Jagalah adab bela jar, sentiasa meminta restu dan doa daripada ibu bapa dan guru. Kongsikanlah ilmu yang ada, sudah pasti lebih banyak ilmu yang akan diterima. Sentiasa juga ingot niat kita untuk belajar agar kita tidak kecundang," demikian nasihat Shaheerah. Beliau juga mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada kedua ibu bapa beliau dan guru-guru kerana merekalah sumber utama inspirasi beliau. Tambah Shaheerah, "Sejujurnya tanpa dorongan daripada mereka soya mungkin tidak mampu mencapai kejayaan hari ini." ABCNS yang diperoleh ini akan menjadi platform beliau untuk mencapai cita-cita dan Shaheerah berazam satu hari nanti dapat berkhidmat kepada rakyat di Sabah sepertimana yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Kumpulan Yayasan Sabah. "Peluang yang diberikan ini tidak akan disia-siakan," demikian janji Shaheeroh.

Ibu bapa bangga dengan kejayaan anak-anak mereka.

Nur Asnizah yang berasal dari Kinabatangan adalah anak sulung daripada lima adik-beradik. Beliau mula bersekolah di SK Jaya Baru, Kinabatangan dan seterusnya di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Kota Kinabalu. Pencapaian 9A dalam SPM mencerminkan usaha beliau . "You get, what you deserve," kata beliau. Apabila ditanya tentang perasaan semasa ditawarkan sebagai penerima ABCNS, beliau berkata, "Soya berasa syukur tak terhingga dengan penganugerahan ini dan soya bertuah kerana menjadi di kalangan yang terpilih . Soya sangat terharu kerana sudah lama bercita-cita untuk mendapat biasiswa ini dan akhirnya soya dapat. Terima kasih Kumpulan Yayasan Sabah!" Menyentuh mengenai rahsia kejayaan beliau, "Bagi soya, yang pertama ialah jaga hubungan dengan Allah S.W.T, sentiasa kita meminta doa restu dari kedua ibu bapa don pilih rakan yang terbaik serta beri fokus dalam kelas ketika guru mengajor." Tambah beliau lagi, "Rajin-rajin membuat ulangkaji sebanyak duo kali ganda."

Bagi matlamat masa hadapan, beliau berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun yang mana negara ini sangat maju dalam perindustrian dan menyediakan tempat pembelajaran yang terbaik dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal. Tentang pilihan bidang yang diminati, beliau berkata, "Soya boleh menjadi seorang pensyarah atau guru Matematik dan guru Fizik dan juga boleh membina firma sendiri atau sebagai seorang pereka model mesin ." Pesanan kepada bakal pelajar yang menduduki SPM 2016, beliau menasihati, "Kejayaan ialah satu tanggungjawab yang kita horus tunaikan dan persiapkan diri untuk sentiasa bangun ketika jatuh. Yang paling penting ialah jangan pernah berpuas hati dengan pencapaian yang kita peroleh pada masa kini dan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada." Untuk ibu bapa, beliau ucapkan, "Terima kasih kerana membentuk soya menjadi seorang manusia yang berkeyakinan dan kepada guru -guru pula, tanpa ilmu yang soya terima dari kalian, belum tentu soya mampu dapat keputusan yang cemerlang." "Soya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Negeri dan Kumpulan Yayasan Sabah atas penganugerahan ini yang mana mencerminkan betapa prihatin dan memberi perhatian kepada kebajikan pelajar-pelajar Negeri di Bawah Bayu ini," kata beliau.


Karnival Pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah Siri-2 telah diadakan pada 21 hingga 23 Mei 2016 bertempat di perkarangan Menara Tun Mustapha. Karnival ini diadakan bersempena dengan Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah ke-27 . Program ini telah dirasmikan oleh Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad pada 21 Mei 2016. Menurut Datuk Sapawi, "Sempena dengan karnival ini, Kumpulan Yayasan Sabah memberikan peminjam pemberian rebat duo puluh peratus untuk melunaskan pinjaman mereka."

Tambah beliau, langkah ini diambil selaras dengan visi Kumpulan Yayasan Sabah iaitu Dinamik, Berjiwa Rakyat, Prihatin dan Komited. Pada majlis perasmian tersebut juga, Datuk Sapawi telah menyampaikan Bantuan One-Off kepada 200 orang pelajar yang melanjutkan pelajaran ke kolejluniversiti. Melalui Bantuan One-Off tersebut, setiap pelajar mendapat RM500 untuk membantu mereka menyambung pengajian kelak. Pelajar-pelajar yang layak menerima dermasiswa ini adalah mereka yang baru

memulakan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di Sabah, Sarawak atau Semenanjung Malaysia dan ibu bapa yang berpendapatan rendah. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki, Setiausaha Korporat Yayasan Sabah, Dr. Karim Samsuri, Pengurus Kumpulan Kanan, Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, Encik Andi F.K. Toyong, Pengurus Kumpulan, Bahagian Pembangunan Pendidikan, Puan Bahiwata Haji S. Mulia, Ketua Eksekutif, Kolej Teknikal Yayasan

t.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

2' MEllO\

PERKA.RANC MENARA TUN MU\

Sabah, Datin Dr. Hajah Tarsiah TZ Taman, Ketua-ketua Bahagian, wakil-wakil daripada agensi keraiaan don swasta serta staf Kumpulan Yayasan Sabah. Sepaniang karnival ini berlangsung, beberapa seminar telah diadakan. Antaranya Seminar Rahsia Cemerlang Matematik yang dikendalikan oleh Dato' Haji Yahya Bin Zainal Abidin, Presiden Kolei Universiti Islam Pahang Sulton Ahmad Shah (KUIPSAS); Seminar Profesionalisma Kedoktoran & Homeopathy (SPKH) oleh Prof. Dato' Dr. Mohamad Bin Abd Rozak, Presiden Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS); Seminar Strategi &

Salah searang pelajar menerima Bantuan One-Off.

Motivasi Belajar oleh Dr. Shukri Abdullah; Seminar Skor A+ SPM oleh NSTP dan Seminar Keusahawanan khusus untuk para belia yang ingin mencebu ri bidang keusa hawa no n. Selain daripada program-program berbentuk ilmiah, para penguniung karnival juga dihiburkan oleh beberapa orang ortis terkenal tanahair antaranya Datuk Ramli Sarip, Atu (Kumpulan ZERO Maharaja Lawak), Felix AF, Velvet AF don Jimmy Palikat.

Turut diadakan aktiviti sampingan seperti cabutan tiket bertuah, pertandingan tarik tali antara Bahagian, persembahan penyanyi IPTA/IPTS dan taklimat kemasukan ke peringkat pengajian tinggi oleh IPTA/IPTS. Karnival ini juga dimeriahkan dengan pameran pendidikan, gerai iualan seperti makanan, produk kecantikan don kraftangan di Sunset Plaza, Menara Tun Mustapha .


Majlis Penyerahan Kuih-Muih telah dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sabah bagi menghargai pengorbanan anggota­ anggota keselamatan yang bertugas di bulan Ramadan serta Hari Raya Aidilfitri. Program ini telah diadakan di Auditorium Tun Ahmad Raffae, Menara Tun Mustapha pada 23 Jun 2016. Sebanyak 32 agensi kerajaan serta organisasi bukan kerajaan telah menyertai sumbangan kuih-muih untuk diserahkan kepada sembilan agensi anggota keselamatan.

Datuk Sapawi (kanan) menyampaikan sumbangan Kumpu/an Yayasan Sabah kepada Datuk Seri Musa, yang kemudiannya diserahkan kepada pasukan kesefamatan.

Sebagai simbolik kepada sumbangan kuih-muih kepada pasukan keselamatan, Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad telah menyerahkan hamper berupa kuih muih sebagai tanda penghargaan kepada anggota keselamatan yang bertugas demi keselamatan negara. Majlis penyerahan ini telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Amon. Turut hadir ialah isteri beliau, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah Haji Tussin, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Sukarti Wakiman dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah (Pentadbiranl, Datuk Asnimar Haji Sukardi.

Datuk Seri Musa sedang memerhati produk yang dijuaf semasa fawatan ke gerai-gerai.


KYS bermula dengan langkah kanan dalam

PEMBRNGUNRN PENDIDII{RN· Baluk Sapaw;

Kumpulan Yayasan Sabah membuktikan apa yang dikata pasti akan dikotakan apabila membuka lembaran baru dalam pembangunan pendidikan. Seta kat ini Bahagian Pembangunan Pendidikan masih menunggu dokumen dari Melaka Manipal Medical College dan memorandum persefahaman (MoU) dengan Melaka Manipal Medical College dijangka akan diadakan pada tahun ini. Memorandum persefahaman itu akan membuka peluang kepada pelajar Sabah untuk mengikuti kursus perubatan dan pergigian . "Persefahaman itu membuka peluang kepada pelajar Sabah dalam bidang perubatan," kata Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad yang berkunjung ke kolej tersebut pada 27 Mei 2016. Katanya pelajar tajaan Kumpulan Yayasan Sabah di bawah program Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah dalam pengajian Foundation In Science akan mengikuti pengajian tersebut. Menerusi persefahaman itu, pelajar tajaan Kumpulan Yayasan Sabah yang mengikuti kursus perubatan akan terlebih dahulu menimba ilmu di India Manipal Medical College selama dua tahun

KEMUDAHAN... Prof. Dr. Abdul Rahsid (tengah) sedang memberi penerongan kepada Datuk Sapawi dan Puan Bahiwata tentang kemudahan yang terdapat di kolej tersebut.

setengah dan kembali meneruskan pengajian dalam tempoh yang sama di Manipal Medical College di Melaka.

mempersiapkan diri mereka sebelum memasuki bidang yang akan menjadi kerjaya kepada mereka," katanya.

Datuk Sapawi berkata pelajar yang telah menamatkan pengajian terlebih dahulu akan mengikuti latihan di beberapa hospital di India sebelum kembali ke Malaysia.

Menurutnya, persefahaman itu membuka peluang yang terbaik kepada pelajar Sabah yang berminat dan mahu menjadikan bidang perubatan dan pergigian sebagai kerjaya.

"Pelajar terlebih dahulu akan diberikan persiapan penuh selain daripada pengajian yang perlu diikuti. Mereka juga akan menjalani latihan praktikal di hospital serta klinik di India dan juga di Malaysia. Langkah itu adalah untuk

Katanya Kumpulan Yayasan Sabah sentiasa berusaha untuk membuka ruang dan peluang kepada pelajar Sabah dalam melanjutkan pengajian sama ada di dalam ataupun luar negara . "Kita berharap dengan adanya persefa haman itu nanti kita berupaya melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang perubatan dan pergigian," katanya lagi. Hadir sama pada lawatan tersebut termasuklah Naib Canselor Melaka Manipal Medical College, Prof. Datuk Abdul Razzak Bin Mohd Said, Dekan Fakulti Perubatan, Prof. Dr. Jaspal Singh Sahota, Dekan Fakulti Pergigian, Prof. Dr. Abdul Rahsid Ismail, Pengurus Kumpulan, Bahagian Pembangunan Pendidikan Yayasan Sabah, Puan Bahiwata S. Haji Mulia dan Pengurus Kanan, Cawangan Yayasan Sabah Kuala Lumpur, Puan Zaidah Hussain.

PRAKTlKAL...Datuk Sapawi (kanan) dan Puan Bahiwata (tengah) sedang memerhati salah seorang pelajar perubatan pergigian merawat pesakit gigi pada kunjungan tersebut.


Pro

A

G

ke Semenanjung Malaysia

Sehubungan dengan itu, sebagai salah satu usaha Kumpulan Yayasan Sabah untuk memberi pendedahan budaya kehidupan masyarakat di Semenanjung Malaysia, Program Anak Angkat bertempat di Felda Bukit Taiau, Pahang telah diadakan bermula pada 3 hingga 8 Jun2016. Menurut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haii Ahmad di Majlis Penyerahan Anak Angkat pada 3 Jun 2016, "Kita bukan sekadar mahu pelajar khususnya daripada luar bandar mengikuti atau meneruskan pengajian menengah mereka di sekolah menengah yang mempunyai catatan atau pencapaian yang terbaik di Semenanjung Malaysia tetapi kita juga mahu mendekatkan mereka dengan masyarakat setempat."

SERAH...Datuk Seri Ismail (en am, kiri) diperhatikan oleh Datuk Sapawi (empat, kiri) dan

Puan Bahiwata (tiga, kiri) menyerahkan pelajar tojaan Kumpulan Yayasan Sabah kepada salah seorang

keluarga angkat di majlis tersebut.

Program penghantaran pelajar untuk meneruskan pengajian di Semenaniung Malaysia bukan sekadar untuk membolehkan pelaiar Sabah mengikuti pengajian di beberapa sekolah terbaik di negara ini tetapi untuk memberikan pendedahan terhadap budaya kehidupan masyarakat di luar persekitaran mereka. Jika sebelum ini mereka hanya mampu menghayati budaya kehidupan di tempat sendiri, namun menerusi program tersebut, pelajar terbabit dapat melihat,

mengikuti dan merasa budaya kehidupan masyarakat yang berada jauh daripada kawasan masing-masing . Program penghantaran pelaiar ke Semenanjung Malaysia telah diperkenalkan oleh Kumpulan Yayasan Sabah seiak tahun 1968 sebagai usaha untuk membolehkan peiaiar Sabah mengikuti dan meneruskan pengajian di beberapa sekolah Semenanjung Malaysia yang mempunyai pencapaian terbaik.

Tambah Datuk Sapawi, "Cara itu membolehkan mereka untuk memahami dan merasai budaya kehidupan masyarakat tersebut yang mungkin sesuatu yang baharu buat mereka." Beliau berkata program itu dilaksanakan pada cuti persekolahan. Program ini turut memberikan pengalaman yang berguna kepada pelajar berkenaan dan pengalaman itulah nanti yang akan memastikan mereka tidak terasa terasing. "Program seumpama ini bukan hanya untuk merealisasikan integrasi nasional tetapi untuk mendekatkan pelaiar Sabah dengan budaya masyarakat di Semenanjung Malaysia . la merupakan pengalaman yang bukan sahaia menarik tetapi amat berguna," katanya lagi .


DIHARGAI... Datuk Seri Ismail diperhatikan oleh Puan Nurhidayah (kanan) dan Puan Bahiwata (tiga, kiri) menyampaikan cenderakenangan kepada Datuk Sapawi di majlis tersebut.

Majlis di Kampung Felda Bukit Tajau Pohang telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga Ahli Porlimen Moron, Datuk Seri Ismail Abdul Mutalib . Pengisian program anak angkat kali ini termasuklah aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royong membersihkan Sekolah Menengah Felda Bukit Tajau, gotong-royong di Masjid AI Tohir, melawat kolam memancing belia di kawasan Felda, pertandingan sukan di antora pelajar Kumpulan Yayasan Sabah don

belia-belia Felda Bukit Tajau serta pelbagai lagi aktiviti kemasyarakatan . Datuk Sapawi juga berharap pelajar berkenaan turut menjadi duta kecil untuk memperkenalkan Sabah kepada masyarakat tersebut. "Kita berharap mereka turut soma memperkenalkan budaya kehidupan masyarokat mereka don sekaligus memperkenalkan Sabah," katanya lagi.

Seramai 35 pelajar tajaan Kumpulan Yaya san Sabah yang bersekolah di Semenanjung Malaysia diserahkan kepada 18 keluorga angkat di kampung berkenaan . Hadir soma pada majlis tersebut termasuklah ADUN Luit, Puan Nurhidayah Mohamad Shahaimi, Pengurus Felda Bukit Tajau, Mohd Amin Ton, Pengurus Kumpulan, Bahagian Pembangunan Pendidikan Yayasan Sabah, Puan Bahiwata S. Haji Mulia don Pengurus Kanan,Yayasan Sabah Cawangan Kuala Lumpur, Puan Zaidah Hussain.


DIB UAI D ENGAN KEJAYAAN &

MUDAH MENGALAH -gjatu/cffJajuuni

Kejayaan yang dicapai harus menjadi motivasi kepada pelajar untuk terus berusaha bagi mengekalkan kecemerlangan mereka. Kepada pelaja r yang kurang berjaya, jangan mengalah, terus kan usaha anda untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik di masa hadapan. Demikian nasihat Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad pada Majlis Berbuka Puasa Pengarah Yayasan Sabah bersama para pelajar di Semenanjung Malaysia di Pusat Dagangan Dun ia Putra yang berlangsung pada 9 Jun 2016.


CEMERLANG Datuk Sapawl bersama Puan Hajah Rasmawal7 (duduk, kIn) dan Puan Bahlwata merakamkan kenangan bersama pl?lajar cemerlang pada pepeflksaan PT3 tahun lalu.

Beliau berkata kejayaan yang dicatatkan bukan bermakna ia akan berpanjongan tonpo meneruskon usoha untuk berjayo. Katanyo masih bonyok yang perlu dilolui oleh pelajor don kejayoon itu sewajornyo dijadikan sebagoi salah satu pendorong untuk terus berjaya. Tombah beliau, "Pelajar yang terus gigih berusoha akon pasti dapot meningkatkon lagi pencapaion dan bukan sohojo mengekolkon kecemerlongon tetopi mompu mempertingkotkannyo . " "Ramoi pelajor yang cemerlong dolom peperiksaon seperti UPSR don PT3 tidok mompu mencatatkon kecemerlongan dalam peperiksoan SPM dan juga STPM. Ini berloku kerana mereka dibuai dengan kejayaan sehinga lupo untuk terus berusaho dengon lebih gigih lagi/' tegas Datuk Sapawi .


Begitu juga katanya kepada pelajar yang tidak mencatatkan keputusan yang cemerlang . Katanya pencapaian itu mampu diubah dengan semangat gigih dan kental untuk berjaya. "Soya yakin jika pelajar terus berusaha dengan gigih keputusan yang cemerlang mampu dicatatkan," katanya lagi. Di samping itu, Datuk Sapawi juga menyeru para pelajar untuk menggunakan peluang tersebut dengan sebaik mungkin. "Anda adalah yang terpilih dan waiar bersyukur serta mempergunakan sebaik mungkin peluang yang diberi," nasihat beliau. Pada majlis itu seramai 13 pelajar tajaan Kumpulan Yayasan Sabah yang mencatatkan keputusan cemerlang pada

PT3 tahun lalu menerima penghargaan berupa seutas jam tangan dan sijil. Seramai 81 pelajar tajaan Kumpulan Yayasan Sabah daripada tingkatan Satu hingga lima yang belajar di Semenanjung Malaysia hadir pada majlis tersebut yang turut dihadiri oleh Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki, Timbalan Pengarah Pelajaran Wilayah Timur, Encik Juahir Mandakir, Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Encik Mohd Fathullah Yusof, Ketua Penolong Pengarah, Pengurusan Sekolah Harian, Encik Cyril Christoper, Pengurus Kumpulan, Bahagian Pembangunan Pendidikan, Puan Bahiwata S.Haji Mulia dan Pengurus Kanan, Cawangan Yayasan Sabah Kuala Lumpur, Puan Zaidah Hussain.

SEMANGAT lMALAYSIAi... Puan Bahiwata (tiga, kiri) dan Puan Zaidah (tiga, kanan) mengambil kesempatan bergambar dan beramah mesra bersama pelajar-pelajar Sabah yang berbilang kaum dan ago mo.


111111 I BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

enerasi pelapis kep-mpinan negara


BERITA ICUMPULAN YAYASAN SABAH I

111111

IIMa/as dan enggan

berfilcir serta sulca

bergaduh

menjadilcan umat Islam

lemah sehingga mudah

dipergunalcan dan

dipera/atlcan." Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad berkata perkara itu turut mendorong umat Islam menjadi ghairah kepada dunia dan lupa kepada akhirat. "Inilah antara kelemahan utama yang berlaku kepada umat Islam dan wajor membangkitkan rasa bimbang di kalangan kita kerana kelemahan ini turut mendorong berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam sendiri," katanya ketika merasmikan Program Bicara di Ambang Ramadan pada 23 Mei 2016 berlempat di Auditorium Tun Ahmad Raffae, Menara Tun Mustapha. Program tersebut dianjurkan oleh Puteri Islam Sabah dengan kerjasama Kumpulan Yayasan Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah yang menampilkan duo pendakwah bebas iaitu Ustoz lui Ramli dan Ustoz Malai Ali Malai Ahmad. Datuk Sapawi memberitahu umat Islam perlu sentiasa rajin untuk berfikir sebelum membuat seborang keputusan. Katanya umat Islam juga horus tidak

mengamalkan hobi suka bergaduh

sesama sendiri dan menjadikan diri

mereka diperalatkan.

TERTARIK.•.Oatuk Sapawi dan Puan Hajah Rosmawati (duduk, duo, kiri) bersama hadirin sedang mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ustaz lui Ramli (gambar kiri berbaju putih) bertajuk Transformasi Oiri Ke Arah Mencopai MardhatilJah.

MAD peringkat Negeri Sabah Menurut beliau akibat malas berfikir dan mempunyai hobi suka bergaduh, pihak terlentu yang merupakan musuh Islam mudah mempergunakan mereka. "Musuh kita sentiosa berusaha untuk memecahbelahkan umat Islam dan usaha mereka mudah jika kita terus mengamalkan hobi suka bergaduh dan enggan untuk bersatu," katanya lagi . Mengenai program itu, Datuk Sapawi memberitahu ia membantu menyemarakkan semangat umat Islam untuk menyambut Ramadan.

CERIA... Oatin Patimah menyampaikan cenderakenangan kepada pendakwah bebas Ustaz Malai Ali di majlis tersebut.

Beliau turut melahirkan penghargaan kepada organisasi bukan kerajaan yang mempunyai kesedoran dalam program dakwah dan berhorap program seumpama itu dapat diperbanyakkan . Hadir soma pada majlis tersebut ialah Timbalan Pengorah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki, Pengerusi Puteri Islam Perhubungan Negeri Sabah Datin Hajah Patimah Ali dan Pengerusi Badon Dakwah dan Kebajikan Islam Yayasan Sabah, Dr. Karim Samsuri serlo lebih 1,000 orang peserla.

OIHARGAI..• Oatuk Sapo wi menerima cenderakenangan daripada Oatin Patimah di majlis tersebut.


M

P

Usaha horus diambil bagi memastikan pengurusan kewangan yang baik dilaksanakan di Kumpulan Yayasan Sabah. Demikian menurut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad ketika menutup Mesyuarat Pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah Siri ke-2 pada 14 Julai 2016 bertempat di Bilik Mesyuarat, Tingkat 19, Menara Tun Mustapha. Menurut beliau, ini adalah seiringan dengan saranan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Amon ketika mempengerusikan Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah yang diadakan pada 12 Julai 2016. Kata Datuk Sapawi, ini adalah penting bagi memperoleh penarafan sangat baik berdasarkan Indeks Akauntabiliti Jabatan Audit Negara. Tambah beliau, penarafan prestasi tersebut telah ditambah baik dengan melibatkan penarafan lima bintang bagi prestasi kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. "Penarafan lima bintang ini kelak akan meletakkan mana-mana organisasi

seperti Kumpulan Yayasan Sabah antara yang terbaik dari segi pengurusan kewangan. Sebelum ini penarafan tersebut hingga ke tahap empat bintang." Beliau yakin jika semua pihak bertindak dengan ketelusan dan bekerja keras, sudah tentu kejayaan tersebut boleh dicapai. "Saya percaya sekiranya omolon pengurusan kewangan yang cekap dan berhemah terus dibudayakan dalam kerja seharian kita, prestasi kewangan kita akan bertambah cekap," jelas beliau lagi. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki, Setiausaha Korporat, Dr. Karim Samsuri, Pengurus Kumpulan Kanan, Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, Encik Andi F.K. Toyong serta Ketua-ketua Bahagian dan Zon serta Anak Syarikat berkaitan pendidikan iaitu Universiti College Sabah Foundation dan Kolej Teknikal Yayasan Sabah.


Kumpulan Yayasan Sabah, selaku tuan rumah kepada Pesta Sukan Antara Yayasan Se-Malaysia (PESAYA) ke- 12 telah menganjurkan Mesyuarat Jawatankuasa Induk ke-2 telah diadakan pada 20 Julai 2016 bertempat di Grand Borneo Hotel, Kota Kinabalu, Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad dan telah dihadiri oleh pengarah , pengurus besar dan wakil-wakil dari 13 yayasan­ yayasan negeri dari seluruh Malaysia,

Tujuan utama mesyuarat ini diadakan adalah untuk membincangkan persia pan teknikal, tempat dan lokasi pertandingan, Pada mesyuarat tersebut juga, jadual pertandingan dan cabutan penentuan kumpulan turut dibincangkan bersama, Selain itu, taklimat turut diadakan oleh Jawatankuasa Kerja Pendaftaran dan Teknologi Maklumat, Jawatankuasa Kerja Penginapan serta Jawatankuasa Kerja Logistik ,

Datuk Sapawi (kat warna biru) mempengeruslkan mesyuarat.


BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

. '.

Sejurus selepas mesyuarat, Pengurus Innoprise Capital Sdn. Bhd . selaku Pengerusi Urusetia PESAYA ke- 12, Encik Abas Bin Haji Mohd Ali telah mengiringi Oatuk Sapawi dan AJK Induk PESAYA untuk melawat kemudahan-kemudahan yang disediakan sempena pesta sukan di Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah. Oi samping itu, AJK Induk PESAYA juga berkesempatan untuk melawat Galleria Artisan Kumpulan Yayasan Sabah.

PESAYA ke-12 akan bermula pada 11 hingga 18 November 2016. Tiga belas yayasan di Malaysia yang akan menyertai pesta sukan ini ialah Yayasan Pahang, Yayasan Kelantan Oarul Naim, Yayasan Islam Negeri Kedah, Yayasan Wilayah Persekutuan, Yayasan Selangor, Yayasan Melaka, Yayasan Sarawak, Yayasan Negeri Sembilan, Yayasan Pelajaran Johor, Yayasan Terengganu, Yayasan Perak, Yayasan Perlis serta Kumpulan Yayasan Sabah . Seramai 800 atlet dijangka mengambil bahagian dalam sebelas bidang sukan iaitu futsal, golf, badminton, boling, bola tampar, karom, petanque, bola jaring, ping pong, dart dan bola sepak.


.ITP(N5 Bantu HALATUJU Kerajaan Negeri Sabah telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kraftangan Negeri Sabah (JTPKNS) untuk membantu Pusat Kraftangan Sabah (PKS) menyusun dan mengkaji semula Pelon Transformasi PKS bagi membolehkannya mengenal pasti stralegi jangka pendek dan panjang bagi mencapai matla matnya.

Pada mesyuarat lersebut, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki telah menyampaikan taklimat mengenai peranan JTPKNS serlo pelaksanaan Program Transformasi Kraftangan Kumpulan Yayasan Sabah (2015­ 2023). Selain itu, taklimat mengenai peranan PKS dalam pembangunan industri kraftangan Negeri Sabah turut dibentangkan.

JTPKNS juga berfungsi sebagai badan profesional memberi khidmat nasihat kepada PKS dalam membuat keputusan, perancangan, peramalan (foreca sting) dan kajian semula ke atas program yang dijalankan.

Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap daripada Kementerian Kewangan, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serlo pegawai-pegawai daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Majlis Perbandaran Sandakan dan Tawau serlo Kumpulan Yayasan Sabah.

Sehubungan dengan itu, mesyuarat JTPKNS telah diadakan pada 20 Jun 2016 dan telah dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Sukarli Bin Wakiman.


111111 I BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

--

._---­

EGERI SABAH - - - - - - - - ­_. ._-

Satu kunjungan hormat dari Kumpulan Yayasan Sabah ke Pengarah Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Sabah telah diadakan pada 24 Mei 2016. Rombongan tersebut diketuai oleh Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki. Kumpulan Yayasan Sabah dan MARA Negeri Sabah telah dijemput untuk menganggotai Jawatankuasa Utama Gerak Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Koridor Pembangunan Sabah (SOC) 2016. Urusetia bagi Jawatankuasa tersebut adalah Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA) yang telah diberi mandat oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk menganjurkan Program Gerak IKS SOC

2016. Sebanyak lapan program telah dikenalpasti untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2016. Oalam mesyuarat Jawatankuasa Utama awol tahun ini, Kumpulan Yayasan Sabah dan MARA Negeri Sabah dijemput untuk berkolaborasi untuk menganjurkan duo program, iaitu di Sandakan dan Keningau. Pengarah MARA Negeri Sabah, Encik Ruzlan Bin Abd. Malek telah memberi taklimat mengenai pelbagai program yang dilaksanakan oleh MARA bagi membantu usahawan khususnya Bumiputera. MARA juga terlibat dalam membangunkan infrastruktur perniagaan yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan IKS.

Sementara itu, Puan Hajah Rosmawati dalam ucapan beliau mengatakan Kumpulan Yayasan Sabah dan MARA mempunyai hubungan kerjasama baik sejak awol penubuhan masing-masing, terutama dalam bidang pendidikan, pembangunan kemahiran dan keusahawanan melalui seminar, bengkel dan motivasi. Beliau berharap jalinan kerjasama yang sedia ada akan terus berjalan baik di masa akan datang. Perbincangan duo halo memberi fokus kepada pembentukan jawatankuasa untuk duo program pengisian Gerak IKS SOC 2016. Program periama telah diadakan di Sandakan pada 19 hingga 21 Ogos 2016 sementara di Keningau akan diadakan pada awol tahun depan.


TALLEST fol?d(~

SABAH'S A recent survey conducted by conservationi sts from University of Cambridge, UK and the Sabah Forestry Deportment using a LiDAR scanner mode a surprise discovery of having found a tree that could possibly be the tallest tropical tree in this port of the region. The LiDAR scanner is on instrument used to produce detailed 3D images of rainforest canopies over hundreds of square kilometres. The tree that was roughly measured to be more than 294 feet or 89.5 metres toll , beating the lo st record-holder also a Yellow Meranti tree standing at 88.3m located at Tawau Hills Notional Pork.

The Yellow Meronti tree found in Maliau Basin could possibly be the tollest tropical tree in this part of the region.

The tree is classified as on endangered species by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List status due to logging activities. IUCN is a membership Union comprised of both government and civil society organisations that provides public, private and non­ governmental organisations with the knowledge and tools that enable human progress, economic development and nature conservation to toke place together. At the moment IUCN is based in Switzerland. The Shorea faguetiono or commonly known as Yellow Meranti was found inside Maliau

Basin Conservation Area (MBCA) . According

to Dr. David Coomes, who led the study, "It' s

a smidgen toller than the record , which makes

it quite probably the tallest tree reco rded in

the Tropics ."

",.

.,

........ .

'­ '

­

~

.

The measurement was carried out by Unding

Jami, on expert climber from Sobah who

confirmed the height upon reaching the top of

the tree .

Article refe rence . Minecalt Iree "pro bably" Ihe laUesllree in the

lropics

By using a helicopter with a UDAR Scanner, the Yellow Meronti Tree was

to be the tallest tree in the tropics.

hHps://www.cam.ac.uk/research/n ews/minecrolt-/ree-prabably-Ihe­ found laUesl-lree -in -lhe-/rapics


Kristal Handal Sdn. Bhd. took the opportunity to introduce their second outlet, the Galleria Artisan located at Menara Tun Mustapha to tour agencies operating in Sabah. The programme was jointly organised with Inno Travel & Tour Services Sdn. Bhd. on 4 June 2016. The programme was to showcase Pusat Kraftangan Sabah's finest colledion. According to Puan Zaiton Bakri, General Manager of Kristal Handal, "We are comm itted to assist the locals and promoting their handicraft into the market." She added, "Only through smart partnership with local tour operators can we gain from incoming tourists. We are therefore grateful to have the opportunity to work with them." A total of 40 tour operators from 1 7 tour companies including media personne l came for the half-day programme . As a follow-up from the Familiarisation Programme, about 40 students from University of Hong Kong were brought to the Galleria by Skyzon Travel. Skyzon was one of the travel agencies that participated in the programme.


BERITA KUMPULAN VAYASAN SABAH

111111

AUDIT PEMRNTR~FlN

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. telah menjalankan aktiviti Audit MS ISO 9001 :2008 di Kumpulan Yayasan Sabah selama empat hari bermula dari 19 Julai 2016. Audit pemantauan ini telah dikendalikan oleh seramai empat orang juruaudit yang terdiri daripada Tengku Aidil Alhaj Bin Tengku Amiruddin selaku Ketua, Tuan Haji Tajul Arif Ariffin, Encik Iskahaarudin Bin Haji Ahmad dan Encik Mohd. Abd. Kadir Johari. Audit ini antara lain melibatkan Pejabat Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, Bahagian Komunikasi Korporat, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Ekonomi, Bahagian Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar, Bahagian Audit Dalaman, Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak, Bahagian Pembangunan Pendidikan, Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran, Zon Pedalaman Utara (ZPU), Zon Pedalaman Selatan (ZPS), Zon Pantai Barat Utara (ZPBU), Zon Pantai Barat Selatan (ZPBS), Pejabat Ketua Urusetia MS ISO Zon di Pejabat Pengarah dan Innoprise Capital Sdn. Bhd.

5


Tujuan audit SIRIM ini adalah untuk menilai dan mengesahkan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) mengikut keperluan Standard MS ISO 9001 :2008 serta mengesahkan tindakan susulan terhadap penemuan audit terdahulu untuk memastikan pelaksanaan dan keberkesanannya . Pembentangan penemuan audit telah dibuat semasa penutupan audit pada 22 Julai 2016 bertempat di Bilik Mesyuarat Tingkat 3, Wisma Innoprise yang mana telah dihadiri oleh wakil-wakil dari Bahagian/Zon/Unit yang terlibat. Melalui pembentangan tersebut, didapati Sistem Pengurusan Kualiti di organisasi ini telah dilaksana dan diselenggarakan mengikut keperluan proses organisasi.

VAVASA

Pemantapan SPK dapat dilihat melalui program Amalan Persekitaran Berkualiti 5S, Bengkel Penyelarasan Dokumen Kualiti, Kursus Pemantapan Juruaudit dan perubahan terhadap beberapa prosedur selaras dengan cadangan migrasi ke Standard ISO 9001 :2015. "Komitmen daripada semua pihak adalah baik dan untuk itu pensijilan dengan pindaan layak diteruskan," demikian antara lain rumusan yang telah disampaikan oleh Tengku Aidil. Beliau turut menekankan bahawa tindakan pembetulan, tindakan pencegahan dan analisa data perlu dijadikan mekanisma bagi proses penambahbaikan berterusan SPK. Sebanyak 12 Peluang-Peluang Penambahbaikan (Opportunity for Improvement) telah dikeluarkan yang melibatkan 12 klausa .

SABAH GROUP

Instillin9 t

Yayasan Sabah Group and the Department of Occupational Safety and Health Sabah jointly organised a seminar on 'Cultivating the Culture of Prevention in Occupational Safety and Health' on

cul~ure~f PREVlfN

Among others, the seminar was held to promote awareness among the staff and instil the culture of prevention in occupational safety and health at the workplace.

Employee Responsibilities," "Safety and Health Notes for the Manufacturing Sector" and "Occupational Safety and Health Committee at the Office."

During the seminar, four topics were presented entitled "Employer and

were from various subsidiaries companies under Yayasan Sabah Group.

24 May 2016 at Sabah Softwoods

Berhad, Tawau.

Participants attending the one-day seminar


Encik Burhan memberi taklimat kepada para peserta kursus pada 24 hingga 26 Mei 2016.

Kumpulan Yayasan Sabah kini sedang dalam proses transisi daripada MS ISO 9001 :2008 ke MS ISO 9001 :2015 . Standard yang terkini ini mengadaptasikan high-level structure yang terdiri daripada 10 klausa. 10 juga lebih menekankan pengurusan risiko. MS ISO 9001 :2015 dijangka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan imej organisasi serta mengawal risiko yang mungkin dihadapi . 10 juga memberi fokus kepada kehendak organisasi di samping menambah baik proses kerja. Selain daripada itu, standard ini memberi tumpuan kepada pengekalan dan kepuasan pelanggan serta memberi kredibiliti yang tinggi dan fleksibiliti dalam mendokumentasi data .

Pada 16 hingga 17 Mei 2016, Kursus Pengenalan MS ISO 9001 :2015 telah diadakan di Bilik Mesyuarat, Auditorium Tun Ahmad Raffae yang telah disampaikan oleh Encik Khalid Bin Libar dari SIRIM STS Sdn. Bhd. dan dihadiri oleh Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki, Pengurus Kumpulan Kanan, Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, Encik Andi F.K. Toyong, Pengurus-pengurus Kumpulan, Wakil-wakil Pengurusan dan Pengawal Dokumen. Seterusnya, pada 24 hingga 26 Mei 2016 pula, Bengkel Dokumentasi telah diadakan di Wisma Innoprise yang telah dihadiri oleh Pengurus-pengurus Kumpulan serta Pengawal-pengawal

Antara peserta yang hadir pada 16 hingga 17 Mei 2016.

Dokumen. Fasilitator untuk bengkel ini adalah Encik Burhan Noor Din yang juga dari SIRIM STS Sdn. Bhd. Susulan daripada bengkel tersebut, pada 25 hingga 27 Julai 2016, Bengkel Pemahaman dan Implementasi Penilaian Risiko MS ISO 9001 :2015 telah diadakan di Bilik Multivision, Menara Tun Mustapha . Taklimat pada bengkel tersebut juga telah disampaikan oleh Encik Burhan. Melalui bengkel tersebut, para peserta berpeluang mendapat maklumat lanjut mengenai pengurusan dan penilaian risiko. Melalui kursus-kursus ini, ia diharap dapat mempersiapkan lagi organisasi dalam menghadapi transisi ke MS ISO 9001 :2015.

Kursus bagi mempersiapkan stat menghadapi transisi ke M5 ISO 9001:2015 pada 25 hingga 27 Julai 2016.


"ACCOR to assist YS G

in developing HUD1.an Capit.al

for SICC"

S

aid the Deputy Director of Yayasan Sabah cum Deputy Chief Executive Officer of ICSB, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki during the courtesy call by the management of ACCOR Hotels to Yayasan Sabah Group on 15 June 2016. The meeting was held at the Conference Room, Level 21, Menara Tun Mustapha.

The group which comprised of six people was led by its Chief Operating Officer for Malaysia-Indonesia-Singapore, Mr. Garth Simmons. ACCOR Hotels is the appointed operator of Sabah International Convention Centre (SICC) . Puan Hajah Rosmawati in her welcoming remarks mentioned that the time is right for both parties to meet in-view of the SICC project completion is by end of

2018. "Being the appointed operator of SICC, it is important to update ACCOR on the SICC project," said Puan Hajah Rosmawati. She also requested ACCOR to come up with relevant syllabus to troin potential SICC employees. "We have the

Puan Hajah Rosmawati (centre) in discussion with the group.

venue but we do not have the syllabus that ACCOR Academy has," she added. During the courtesy cali, the Senior Manager of SICC Project Management Unit, Encik Peter Fung briefed the delegation on the SICC project development. Also present during the courtesy call were Mercure Hotels General Manager, Mr. Jacques Leizerovici, Vice President,

Operation Upscale and Midscale Hotels

Malaysia-Indonesia, ACCOR Hotels,

Mr. Michel Vivier, Vice President

Development and Executive Director,

Indonesia-Malaysia, ACCOR Hotels,

Mr. Rio Kondo, Vice President Design

and Technical Services North Asia and

South East Asia, ACCOR Hotels, Mr.

Robert Crestani and Director of

Development-Malaysia, ACCOR Hotels,

Ms. Harriet Hoong.

Sabah Touri~m

Board

vttJa6# YSG

A delegation led by General Manager of Sabah Tourism Board, Encik Gordon C. Yapp paid a courtesy call to the Deputy Director of Yayasan Sabah cum Deputy

Chief Executive Officer of

ICSB, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki on 6 June 2016. Among others, the objective of the visit was to enhance cooperation between Yayasan Sabah Group and Sabah Tourism Board in promoting the Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) industry in Sabah. On this note, Sabah Tourism Board will be assisting Yayasan Sabah Group to coordinate the pre-tour in Sabah in conjunction with the 55,h International Congress

Puan Hajah Rosmawati (fourth, left) presenting a memento to Encik Gordon. Also in the picture are officers from Sabah Tourism

Board, Puan Angeline Engchuon (right), Puan Georgina Jinu (second, right) and Puon Noredah Othman (third, left) ond

officers from Yayasan Sobah Group, Encik Peter Fung (third, right), Puan Susan Malagob (second, left) and Puan Irene Liew (left).

and Convention Association (ICCA) 2016. The Congress is scheduled to be held in November 2016 in Kuching, Sarawak. The delegation was also briefed on the Sabah International Convention Centre (SICC) development project by Senior Manager, SICC Project Management, Encik Peter Fung.


LOOKING @ ART

THROUGH THE EYES OF CRACKO

Cracko with some of his artworks.

"Actually there are many requests by interested parties to showcase more of 'street art' or 'public art' which

I strongly

believe is good for the development of arts." - Cracko He added, "I like to produce large scale arts which has always been my dreom and by the way is shared by many artists in Malaysia and around the world. There are not many art galleries in Malaysia to showcase our arts so we take the opportunity to do in any open location that we are permitted to do so that we can share our talent to art enthusiasts and to foreig ners as a tou rist attraction."

Born and raised in Kota Kinabalu, Crig Francis, 38, or better known as Cracko started to have interest in arts since primary level. Crig caught the public's attention after producing a mural that is 350 metres in length at the Sabah International Convention Centre (SICC) site. According to him, the mural which took nine days to complete was carried out in colloboration with his friends from Cracko Art Group (Kota Kinabalu), Sliz (Kuala Lumpur and Penang), Escape (Kuala Lumpur) with the assistance from international artists, Ang and Yan from Kota Kinabalu.

Usually artist has certain preferences about creating art, so we asked Crig about his. "I don't have any special preferences at the moment as I am still learning. I am learning the proper technique in picture composition, giving subject character and many more. All these I find very interesting," he said .

A likable character and easy to get along type of person, we posed several questions regarding himself and his work which to him is more like a hobby. These are some of the things he shared with us .

His advice to those who are interested to be an artist,"Drawing is not really difficult but making a living producing art can be very challenging. You need to have strong interest and be really dedicated and focused in your work. You must be serious, patient and hungry to learn in order to bring your skills to the next level."

"I started working as a Graphic Designer but after six years I decided to become a full time artist in 2007. Between 2009 and 2010, I started producing mural for clients," Crig said. One of his artwork at the AT! building located along Jolon Goyo.

Crig concluded, "There is a bright future in street art for those who dares to dream big and work hard to achieve it./ICORRT-CORET

KARNIVAL PENDIDIKAN KUMPULAN YAYASAN SABAH SIRI-2, 2016cMtrilis ~erbuka~Ut{S'a Kumpu'Yan Yayasan Sabah eratkan HUBUNGAN KOMUNITI Mailis Berbuka Puasa Kumpulan Yayasan Sabah bersama masyarakat merupakan salah satu cora merapatkan hubungan silaturahim dengan masyarakat setempat. Demikian menurut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Hap Ahmad pada Mailis Berbuka Puasa Kumpulan Yayasan Sabah yang diadakan di Maspd At-Taqwa, Taman Merpati, Sandakan pada 18Jun2016.

"Bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita meningkatkan ibadah dan iuga masa yang sesuai untuk bertemu dengan pemimpin di akar umbi dan masyarakat terutamanya yang berada di luar bondar," tambah Datuk Sapawi. Menurut beliau, melalui hubungan yang erat, Kumpulan Yayasan Sabah dapat memahami permasalahan dan keperluan masyarakat setempat.

gjata/c !Pafnwi Melalui pemahaman tersebut, Kumpulan Yayasan Sabah boleh merancang program sosial yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Tambah Datuk Sapawi lagi, "Seiak 50 tahun yang lalu, Yayasan Sabah sentiasa komited dan prihatin dalam menokok tambah usaha-usaha Keraiaan Negeri dalam membangunkan seluruh negeri , ." Inl.


Majlis tersebut menjadi lebih istimewa dengan kehadiran Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Pada program itu, Kumpulan Yayasan Sabah telah menyerahkan 10 buah kipas dinding untuk kegunaan masjid tersebut. Selain itu, Datuk Seri Musa juga memberikan sumbangan duit raya dan beras kepada lebih daripada 800 orang warga tua , ibu tung gal , mualaf dan fakir miskin. Program ini merupakan anjuran bersama Kumpulan Yayasan Sabah, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.42 Sg. Sibuga dan Jawatankuasa Masjid At-Taqwa . Turut hadir adalah Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Zakaria Mohd. Edris, Ahli Parlimen P 184 libaran, Datuk Juslie Ajirol, ADUN N.48 Sukau, Datuk Saddi Haji Abdul Rahman, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Datuk James Wong, Ketua Wan ita UMNO Sabah, Datuk Hajah Armani Datuk Haji Amiruddin, Timbalan Pengarah Yayasan Soboh, Puan Hajah Rosmawati Haji Lasuki dan wakil-wakil daripada agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan.


~WMPUI!.AN

YAYASAN SABAH

ZON PANTAI BARAT UTARA Sumbangan sejadah kepada Pengerus i Ma sjid Pekan Sikuati, Tuan Haji Ismail Tukimin (duo, kiri) telah disampaikan oleh Setiau saha Korporat Yayasan Sabah, Dr. Karim Samsuri (duo, kanan) sambil disaksikan oleh Menteri Tugas-Tugas Khas di Jabatan Ketua Menteri yang juga merupakan ADUN N.2 Tanjong Kapor, Dat uk Teo Chee Kong (tiga, kanan) . Turut bersama mereka ialah Pengurus Kumpulan , Zon Pantai Timur Selatan, Encik Sabrin Sindan (tiga, kiri) dan Pegawa i Daerah Kudat, Encik Sabdin Ibrahim (em pat, kiri).

---'---'

- --.­

Di majlis ini , Datuk Teo turut menyampaikan sumbangan berupa pakej makanan kepada 15 orang warga emas dan ibu tunggal. Majlis berbuka puasa ini telah diadakan di perkarangan Masjid Pekan Sikuati pada 14 Jun 2016 . Sekitar 100 orang hadir di majlis tersebut.

ZON PEDALAMAN SELATAN Pengurus Kumpulan, Zon Pedalaman Selatan, Encik Zulkhairi Bin Haii Ismail (duo, kiri) menyampaikan sumbangan kepada Pengerusi Masjid As-Saadaq , Tuan Haji Jaini Abdullah sambil disaksikan oleh Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad (tiga, kiri) dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri di Jabatan Ketua Menteri merangkap ADUN N.24 Membakut, Datuk Haji Mohd Arifin Haji Mohd Arif (em pat, kanan). Majlis ini diadakan di perkarangan Masjid As-Saadaq, Kampung Pimping, Membakut pada 14 Jun 2016. Sekitar 150 orang hadir di majlis tersebut.

Encik Zulkhairi (lima, kiri) menyampo ikon sumbongan zakat kepada warga emas doripada Ulu Beaufort dan sejadah kepada Pengerusi Masjid Kompung Suasa, Beaufort, Tuan Haji Ruslan Muharam. Majlis ini diodakan di perkorangan Masjid Kampung Suasa, Beaufort pada 15 Jun 2016 . Sekitar 250 orang hodir di majlis tersebut.


ZON PANTAI BARAT SELATAN Pegawai Daerah Ranau, Tuan Haji Faimin (dua, kanan) menyampaikan sumbangan Kumpulan Yayasan Sabah kepada salah seorang penerima bantuan sambil disaksikan oleh Pengurus Kumpulan, Zon Pantai Barat Selatan, Eneik Hanafiah Diman. Pada majlis tersebut, Kumpulan Yayasan Sabah telah memberikan sumbangan berupa beras dan wang tunai . Seramai 16 orang penerima bantuan terdiri daripada warga emas, ibu tunggal serta golongan asnaf dan mualaf. Di samping itu, sebanyak 20 buah rehal telah diderma kepada Surau Silaturahim, Kg. Singgaron Baru. Majlis berbuka puasa ini telah diadakan di Mini Dewan Aki Pandan, Singgaron Baru, Ranau pada 15 Jun 2016. Sekitar 150 orang hadir di majlis tersebut.

ZON PEDALAMAN UTARA Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri/ Menteri Pembangunan Infrastruktur merangkap ADUN N.38 Nabawan, Datuk Bobbey Suan menyampaikan sumbangan Kumpulan Yayasan Sabah kepada salah seorang golongan asnaf sambil disaksikan oleh Pengurus Kumpulan Kanan, Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, Eneik Andi F.K. Toyong (tiga, kiri), Pegawai Daerah Nabawan, Eneik Fredian Gan (kiri), Pengurus Kumpulan, Zon Pedalaman Utara, Eneik Teo Guan Leek (em pat, kiri). Pada majlis tersebut, Datuk Bobbey turut menyampaikan sumbangan berupa duit raya kepada 120 orang pelajar Sekolah Rendah Agama AI-Falah. Majlis Berbuka Puasa ini telah diadakan di perkarangan Masjid AI-Falah pada 21 Jun 2016. Sekitar 400 orang dari sekitar Kg. Murni, Nabawan hadir di majlis tersebut.

ZON PANTAI TIMUR SELATAN ADUN N.49 Tungku, Datuk Haji Mohd. Suhaili Haji Said (tiga, kiri depan) menyampaikan sumbangan kepada wakil Masjid Nur Iman, sambil disaksikan oleh Setiausaha Korporat Yayasan Sabah, Dr. Karim Samsuri (lima, kanan) dan Pengurus Kumpulan, Zon Pantai Timur Selatan, Tuan Haji Sulaiman Haji Yunus (em pat, kiri). Majlis berbuka puasa ini telah diadakan di perkarangan Masjid Nur Iman, Kampung Tambisan Darat Tungku, Lahad Datu pada 22 Jun 2016. Sekitar 120 orang hadir di majlis terse but.

III IIIII__________________

-=~~--------~


MI!JMPUIl.AN VAYASAN SABAH

~ sjv.hw 'Pet\er~ S~~N\.. Ustaz Kinjang Haji Mat Diran, 64 tahun Kg. Singgaron Baru, Ranau "Soya berharap program berbuka puasa ini diteruskan untuk mengeratkan silaturahim sesama insan dan soya juga berharap penduduk kampung memberikan sokongan penuh kepada program-program anjuran Kumpulan Yayasan Sabah di sini," kata Ustaz Kinjang yang merupakan seorang pesara guru dari Selangor.

Puan Alilah Binti Ingkat, OKU 57 tahun Kg. Merpati, Sandakan "Soya telah menerima sumbangan daripada Kumpulan Yayasan Sabah sejak lima tahun yang lalu. Sangat-sangat berterima kasih kepada Ketua Menteri Sabah dan Kumpulan Yayasan Sabah kerana prihatin dengan nasib soya yang kurang upaya. Sesungguhnya, bantuan ini akan meringankan perbelanjaan perubatan kerana soya juga menghidap penyakit kencing manis," Puan Alilah melahirkan rasa kesyukuran.

Encik Wakilin Madi, 46 tahun Kg. Singgaron Baru, Ranau "Pendapat soya, majlis berbuka puasa ini dapat mengukuhkan perpaduan di kalangan

penduduk kampung. Program sebegini horus diteruskan agar dapat mengukuhkan

perpaduan di kalangan penduduk kampung dan juga pemimpin-pemimpin

masyarakat," demikian menurut Encik Wakimin seorang petani.

Puan Zainab Haji Ab. Rasit, 57 tahun Kg. Rampai Selatan, Sikuati, Kudat "Soya berharap program ini dapat menyatukan silaturahim antara penduduk kampung dan mudah-mudahan ibadah puasa komi diterima oleh Allah S.w.T. Program ini patut diteruskan demi kesejahteraan semua," katanya. "Melalui program ini juga kami dapat mendengar ceramah, berbuka puasa beramai-ramai dan solat berjemaah," tambahnya.

Kapten Haji Abdulah Bin Yusuf, 75 tahun Kg. Merpati, Sandakan "Terima kasih Kumpulan Yayasan Sabah kerana sudi memberi bantuan kepada komi sempena bulan Ramadan yang mulia ini . Soya berharap, bantuan seperti ini diteruskan di masa hadapan. Kalau boleh lebih banyak bantuan diberikan kepada golongan warga emas dan miskin di Sandakan," demikian menurut Kapten Haji Abdulah yang merupakan pesara Angkatan Tentera Malaysia.


Encik Hassan Bin Joyo, 52 tahun Kg. Rampai Selatan, Sikuati, Kudat "Soya berharap program berbuka puasa Kumpulan Yayasan Sabah ini dapat mengeratkan silaturahim sesama penduduk kampung dan diharap juga ramai lagi penduduk kampung dapat menerima sumbangan dan manfaat daripada Kumpulan Yayasan Sabah. Program ini juga harus diteruskan kerana ianya dapat mengeratkan hubungan ukhuwah dan dapat mengenali antara satu soma lain," kata beliau yang bekerja sebagai penoreh getah.

Puan Tauh Bt. Ampaun, 56 tahun Kg. Bahagia C, Nabawan "Soya amat bersyukur dan gembira kerana terpilih sebagai salah seorang penerima bantuan daripada Kumpulan Yayasan Sabah. Bantuan ini akan soya gunakan sebaik-baiknya. Soya berharap bontuon seperti ini diteruskon pod a tohun depon . Terimo kosih Kumpulan Yoyoson So bah," kota suri rumah kepodo enom orang onok ini.

Encik Jusman Bin Ali, 55 tahun Kg. Nipah, Tungku, Lahad Datu "Bontuon doripoda Kumpulon Yoyoson Soboh omot komi perlukan . Lebih-Iebih logi soya mempunyoi empot orang onok yang mosih bersekoloh . Soya berhorap, Kumpulon Yoyoson Soboh okon terus prihotin untuk membontu komi di kawoson Tungku . Kolau boleh lebih bonyok program dianjurkon di sini don lebih bonyok bantuon diberikan. Terima kosih Kumpulan Yoyosan Saboh ."

Puan Asmah Samai, 55 tahun Kg. Suasa, Beaufort "Program berbuko puoso ini amotlah boik jika diodokon setiop tohun di Kg. Suosa agar

kami boleh beromah mesro dengon pihok Pengurusan Kumpulon Yoyoson Soboh. Seloin itu,

komi juga dapot meropotkon siloturohim bersomo penduduk sekampung don bersolot

torowih berjemaoh. Dalam kesempatan ini, soya juga mengucopkon terimo kosih kepodo

Kumpulon Yayoson Sobah kerono sentioso memberikon komi bontuon yang dopat

meringonkan bebon keluargo . Soya omot bersyukur," kota Puan Asmoh,

ibu kepado enom orang onok ini.

Puan Anisah Sarap, 56 tahun Kg. Suasa, Beaufort Menurut Puon Anisah, program seperti ini omatloh boik di mono penduduk Kg. Suosa do pot berbuko puoso bersamo-samo dengan soudara mora, keluargo dan Kumpulon Yoyoson Sobah yang honyo dopot dirosoi seta hun sekoli. "Kami amat berhorop agar program seperti ini dopot diteruskon di mosa-moso akan datong. Ribuon terimo kosih kepoda Kumpulan Yoyoson Sobah," koto beliou.

"S'edelali"fll!J fJ~ utama cu(alai JedelalifJcu(CI/

bulan 'Rama4an." (Had is Riwayat at-Tirmizi)


Pengurus Kumpulan, ZPBU, Encik Sabrin Sindan (duo, kanan) menerangkan kepada Datuk Seri Musa produk kraftangan yang terdapat di pameran sempena Pesta Bengkoka, Pitas. Turut kelihoton Ahli Parlimen Kudot P.167, Dotuk Hoji Abdul Rahim Bin Bokri (kiri).

JUBU EMAS

ROADSHO Sempena dengan Ulang Tahun Yayasan Sabah ke-50, Pejabat-pejabat Zon don Bahagian Komunikasi Korporat mengadakan Roadshow dengan menyertai pameran sempena Pesta Kaamatan di pelbagai daerah di negeri In I.

Pada 25 April 2016 , pameran bergerak terse but menyertai pelancaran perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah bertempat di Padang Pekan, Tenom . Pesta sepanjang satu minggu itu telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Amon pod a 1, Mei 2016. Selepas menyertai pameran di Tenom , Kumpulan Yayasan Sabah turut menyertai pameran bergerak sempena Pesta Kaamatan Peringkat Daerah di Sabah sepanjang bulan Mei . Antara daerah yang terlibat adalah Pitas, Beluran, Tongod, Tenom, Keningau, Nabawan, Sook, Tuaran, Penampang, Ranau don Inanam. Susulan daripada penyertaan pameran semasa sambutan Pesta Kaamatan di seluruh Sabah, usaha Kumpulan Yayasan

Sabah untuk turun padang dipergiatkan dengan menyertai beberapa program anjuran agensi-agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Kumpulan Yayasan Sabah juga telah menyertai pameran Karnival Suria yang diadakan pada 27 sehingga 29 Mei 2016 bertempat di Kompleks Sukan Likas. Program ini merupakan anjuran bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Yayasan 1Suria. Diikuti dengan Festival Kudat, ZPBU telah turut serta dalam pameran yang bermula pad a 21 hingga 24 Julai 2016 bertempat di Esplanade Kudat. Festival tersebut telah dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Pong limo Musa Haji Amon. Seterusnya, ZPS telah menyertai Festival Bagandang bermula pada 29 hingga 31 Julai 2016 bertempat di Pekan Tamu, Beaufort. Program ini telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga don Masyarakat Malaysia merangkap Ahli Parlimen P.1 77 Beaufort, Datuk Seri Panglima Hajah Azizah Haji Mohd . Dun.

Kumpulan Yayasan Sabah juga telah menyertai pameran sempena Kursus Ahli Lembaga Pengarah Badon Berkanun don Agensi Kerajaan Negeri selama tiga hari bermula pada 30 Julai 2016 di 1Borneo yang dianjurkan oleh Kementerian Kewangan . Program ini dirasmikan oleh Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Teo Chee Kong wahl kepada Ketua Menteri Sabah . Beliau turut meluangkan masa melawat agensi­ agensi yang menyertai pameran . Kumpulan Yayasan Sabah menyertai aktiviti pameran ini untuk memberi pendedahan don pengetahuan kepada semua peserta, pegawai don kakitangan badan berkanun serta agensi kerajaan mengenai peranan dan aktiviti organisasi ini sepanjang 50 tahun penubuhannya . Selain itu, pameran ini juga terbuka kepada orang ramai yang mengunjungi pusat membeli-belah. Pameran Kumpulan Yayasan Sabah merangkumi aktiviti-aktiviti pendidikan, sosial, konservasi don komersial don juga Program Transformasi.


Antara pengunjung yang mengunjungi tapak pameran.

Datuk Seri Musa menandatangani buku kedatangan pelawat.

IILUIAN

Pen gurus Kumpulan, ZPTU, Puan Hajah Rasinah Haji Abd. Main, menyampaikan cenderakenangan kepada Setiausaha Sulit Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat/Ketua Pemuda UMNO P.183 Beluran, Encik Samad Bin Jamri di tapak pameran.

Antara pengunjung bertuah yang mengunjungi dan menyertai kuiz di tapak pameran.

TONGOD

Antara pengunjung yang menyertai kuiz di tapak pameran.

Menteri Belia dan Sukan, Datuk Haji Taw!iq Datuk Haji Abu Bakar Titingan (kanan) dan Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Datuk Masiung Banah melawat pameran 50 Tahun Yayasan Sabah.

TINOM

Si kecilleka melihat stat Pusat Kra/tangan Sabah mencanting batik yang bertemakan sambutan Pesta Kaamatan.


, Pengunjung yang bertuah memenangi hadiah saguhati berupa sebiji mug khas yang disampaikan oleh Pegawai ZPU, Encik Victor Petrus Gansau.

Antara para pengunjung yang hadir.

Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri/Menteri Pembangunan Infrastruktur, Datuk Bobbey Suan merasmikan Pesta Panawari menggunakan sumpit sebagai tanda simbolik perasmian.

Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan (dua, kiri) dan Datuk Bobbey berkunjung ke tapak pameran sambi! bersalaman dengan pembuat kraftangan .

---_ ._--- ­

SOOK

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup menyampaikan hadiah pertama kuiz kepada Mohd. Mirzi (duo, konon) dari Kg. Karanaan Baru, Sook.

Tan Sri Joseph diberi toklimat oleh Encik Rozlee Bin Jalinin, Renjer Hutan Lembongan Maliau semasa lawatan beliau ke tapak pameran.

TUAIAN

Pengurus Kumpulan ZPBS, Encik Hanafiah Diman (kanan) memberi taklimat kepada ADUN N.ll Kiulu, Datuk Joniston Bangkuai di tapak pameran.

Antara pengunjung yang men cuba bermain alat muzik tradisional 'Sompoton' di tapak pameran.


Pengurus ZP8S, Encik Arijfin Mohd Noor (limo, kiri) menyompaikan cenderakenangan kepoda Datuk Donald Mojuntin (enam, kiri).

Datuk Donald melawat tapak pameran.

IANAU

Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglimo Masidi Manjun diberi penerangan oleh Encik Hanafiah.

Antara para pengunjung yang bertuoh.

INANAM

Encik Honofioh menyompoikon cenderakenongon kepodo Pembantu Menterl Pembangunan Masyarakat dan Hal-Ehwal Pengguna, Datuk Anita 8aran ting.

Encik Hanafiah mengiringi Datuk Anita melawat pameran.ZON PANTAI BARAT SELATAN PROGRAM SUKARELAWAN Di bawah Program Sukarelawan, Zon

Pantai Barat Selatan (ZPBS) telah

mengadakan beberapa lawatan yang

bertujuan untuk membantu masyarakat

kurang bernasib baik.

Lawatan yang dibuat adalah kepada Puan

Sanggoi Sangka, ibu kepada Puan

Losimah Lamadag (seorang mangsa

kebakaran) dari Kampung Kalansanan,

Inanam. Bantuan yang berupa sebuah

kerusi roda dan kewangan disampaikan

kepada Puan Sanggoi oleh Pengurus

Kumpulan ZPBS, Encik Hanafiah Dimon

pada 30 Mei 2016 di Taman Flamingo, Manggatal. ZPBS juga melawat mangsa kebakaran di Kg. Contoh, Petagas, Putatan, iaitu keluarga Puan Nailah Aplasin dan Puan Salmah Aplasin. Kebakaran itu telah mengorbankan duo orang ahli keluarga,

antaranya Puan Niah Binti Awang, emak

mereka dan anak Puan Nailah yang

berumur 15 tahun.

Encik Hanafiah (dua, kiri) bersama Puan Sanggai Sangka (duduk) setelah menyampaikan bantuan kerusi rada.

Sumbangan yang berupa

kewangan dan makanan kering

telah disampaikan pada 21 Jun

2016 di Kg. Contoh, Petagas.

Encik Hanafiah menyampaikan sumbangan kepada Puan Nailah.

MAJLIS BERBUKA PUASA ~'-~~ r~·~~~==~ ~ls CBfflukA W""'" ' B"'I" dlll~1 :...'\lh r.ll·;;:"ll

Seramai 40 arang telah menghadiri Majlis Berbuka Puasa yang diadakan di Masjid As-Sajidin, Kg. Tambalang, Tuaran pada 13 Jun 2016.

Seramai 60 orang telah menghadiri Majlis Berbuka Puasa yang diadakan di Masjid A/-Taubah, Kg. Lok Batik, Tuaran pada 14 Jun 2016.


ZON PANTAI BARAT SELATAN

PROCRAM INTELEK DAN MINDA

Seramai 58 murid dari SK St. Aloysius, Penampang telah menyertai Program Kecemerlangan Murid tahun 6 yang diadakan pada 4 hingga 5 Mei 2016.

Seramai 78 pelajar dari SK Kg. Contah, Petagas, Putatan telah mengikuti Program Kem Jati Oiri UPSR yang diadakan

pada 20 hingga 21 Mei 2016.

PROCRAM PEMBANCUNAN SOSIOEKONOMI

Seramai 21 peserta dari Kg . Ouvansan, Putatan telah mengikuti Kursus Pemprasesan Makanan (Kek) yang diadakan pada 28 Mei 2016.

Seramai 35 peserta dari Kg. Sindil, Putatan telah mengikuti Kursus Pemprosesan Kuih-Muih Kukus dan Sejuk Beku yang diadakan pada 7 Mei2016.

Seramai 28 peserta dari Pekan Kiulu, Tuaran telah mengikuti Kursus Kuih Kukus yang diadakan pada 2 Jun 2016.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOBUDAYA

PROGRAM lATIHAN PAlUAN GONG t-.i lall''I YAYASAN SABAH, ZON PANTAllllARAT SELATAN

»t"l"iI" "·''IjO!,OI_ JKKK KG. NAMPASAN, PIENAr.l'PANG

Seramai 13 orang kanak-kanak berumur antara 8 hingga 15 tahun dari Pekan Kiulu, Tuaran telah menyertai

Program Latihan Paluan Gong yang diadakan pada 10 April hingga 15 Mei 2016.

Seromai 45 arang dari Rumah Transit Mualaf Sabah telah menyertai aktiviti Sumbangan Amal (Makanan Keringj yang diadakan pada 16 Jun 2016.

PROGRAM DESA CEMERLANG

DAN BERINOVASI

Seramai 300 orang telah menyertai Pertandingan Motor Cross. Program Desa Cemerlang dan Berinovasi di Lohan Dam (Motor Cross Track), Ranau ini diadakan pada 30 hingga 31 Mei 2016.


ZON PANTAI BARAT UTARA

Di bawah Program Intelek dan Minda, Zon Pantai Barat Utara (ZPBU) telah menganjurkan Bengkel Motivasi UPSR di SK Pinolobu, Kota Belud pada 20 hingga 21 April 2016. Seramai 30 orang pelajar tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan UPSR Tahun ini telah menyertai bengkel tersebut.Sementara itu, seramai 30 orang ibu bapa telah mendengar Ceramah Ibu Bapa yang telah disampaikan oleh Ustaz Japran Haji Kusin. Bengkel Motivasi UPSR dan Ceramah Ibu Bapa ini telah dirasmikan oleh Pengurus Kumpulan, ZPBU, Encik Sabrin Sindan .

BENGKEL MOTIVASI UPSR

Encik Sabrin (dua, kiri) menyampaikan sijil penyertaan kepada salah seorang pelajar yong terlibat dalam bengkel tersebut.

Ustaz Japran sedang bertanya kepada salah seorang pelajar.

PROGRAM UPSR Program Motivasi dan Teknik Menjawab Soalan UPSR telah dilaksanakan di SK Pandasan pad a 28 April 2016. Seramai 20 orang murid tahun 6 telah mengikuti program-program UPSR tersebut yang telah dirasmikan penutupannya oleh Encik Zainurin Sahat, Pengurus, ZPBU .

Encik Zainurin menyampaikan hadiah kepada seorang pelajor cemerlang sambil diperhatikan oleh Guru Besor, SK Pondasan, Puan Norsiah Bte Maimin (dua, kiri).

Cikgu Munirah Abdullah menyampaikan Ceramah Kertas Bahasa Malaysia 1 dan 2 kepada pelajar tahun 6.

KECEMERLANGAN KEIBUBAPAAN -------~~

Penceramah ibu bapa, Encik Awang Mad Said sedang menyampaikan ceramah.

Seramoi 90 orang ibu bapa telah menghadiri Ceramah Kecemerlangan Keibubapaan yang telah diadakan di Taman-Taman Sabah Stesen Sorinsim, Tandek, Koto Morudu pada 20 April 2016. Duo orang pegawai dari Jabatan Pendidikon Negeri Sabah iaitu Encik Awang Mad Said dan Encik Eswodi Salleh telah memberikan ceramah tersebut.

Pada maso yang soma, ceramah pendidikan don peluang-peluang melanjutkan pembelajaran anak­ anak telah diberikan oleh pegawai-pegawai daripada Kolej Teknikal Yoyoson Sabah. Turut bersama dalam majlis tersebut adalah Guru Besar SK Marak Parok, Puon Joimah Kundapit, Guru Besar SK. Sunsui, Encik Sudin Maidin, Guru Besar SK Melangkap, Encik Joseph John dan Encik Zainurin Sahat, Pengurus, Zon Pantai Barat Utara. Majlis Penutupan Ceramah Kecemerlangon Keibubapaan telah dirasmikan oleh Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna yang diwakili oleh Encik Julius Radani, Pemimpin Pembangunan Masyorakat N.S Tandek.

I

Encik Julius sedang menerima cenderahati daripada Puan Jaimah sambil diperhatikan oleh Encik Sudin dan Encik Joseph.


111111 Tiga buah sekolah terdiri dari SK Marak­ Parak, SK Sunsui dan SK Malangkap telah menghantar 100 pelajar tahun 6 yang akan mengikuti peperiksaan UPSR tahun ini, berkampung selama tiga hari duo malam bermula pada 17 hingga 19 Mei 2016 di Taman-Taman Sabah Stesen Sorinsim, Kota Marudu.

Ceramah Motivasi pelajar turut disampaikan kepada pelajar.

Encik Julius Radani, Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.5 Tandek telah menyampaikan teks ucapan perasmian dan seterusnya merasmikan Kem Motivasi Pelajar bagi pihak Pembantu Menteri kepada Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Pada masa yang soma, ceramah Motivasi pelajar turut disampaikan oleh Pegawai, ZPBU, Encik Binol Darimbang. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh Dato Verdon Bahanda, Pengerusi Yayasan Verdon Bahanda turut memberikan sumbangan untuk menjayakan Kem Motivasi tersebut.

Gambar beramai-ramai bersama dengan tetamu kehormat, Dato Verdon (depan, empat, kanan) dengan guru-guru dan murid-murid tahun 6.

- - - - -- - -... BENGKEL KECEMERLANGAN UPSR

--------====:1

Seramai 45 orang pelajar dan 37 ibu bapa telah mengikuti Program Kecemerlangan UPSR dan Ceramah Ibu Bapa selama duo hari bermula 25 hingga 26 Mei 2016, di SK Bangau yang terletak lebih kurang 25km dari Pekan Kudat. Ceramah kecemerlangan UPSR telah disampaikan oleh Cemerlang Bahasa Melayu, Encik Ahmad Nasrun Bin Maruson, Guru Cemerlang Bahasa Inggeris, Encik Muhamad Shahrizal Muhamad Ghazali, Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kudat merangkap Guru Cemerlang Matematik, Puan Sabahia Binti Abd. Karim dan Guru Cemerlang Sains, Puan lrawani Munira Binti Datu Haji Ismail.

Dari kiri: Encik Sanior, Encik Yusop Abd Wahab (Guru Besar SK BangauJ, Datu Akdan, Encik Milus dan Encik Liasin Hashim (Penolong Kanan Pentadbiran SK Bangau).

Manakala ceramah ibu bapa telah disampaikan oleh Guru Kaunselor, Pejabat

Encik Sanior Soludin telah menyampaikan ceramah bertajuk 'Masalah Sosial Remaja Masa Kini'. Majlis perasmian penutupan

Pendidikon Doeroh Kudot, Encik Awong

teloh disempurnokon oleh Penolong

Yahya dan Penolong Pegawai ZPBU,

Pegawai Pendidikan Daerah Kudat, Datuk Akdan Bin Datuk Basran.

Turut hadir dalam majlis tersebut adalah Pegawai ZPBU, Encik Milus Suip yang mewakili Pengurus Kumpulan, ZPBU.


ZON PEDALAMAN UTARA PROGRAM SKIM BANTUAN KHAS PERASMIAN DEWAN TERBUKA ZPU dengan kerjasama Unit Pemim pin Pembangunan Masyarakat (UPPM) N.34 Liawan telah mengadakan penyampaian beg sekolah kepada pelajar-pelajar SK Ulu Senagang, Keningau sempena Perasmian Dewan Terbuka SK Ulu Senagang, Keningau pada 7 April 2016 . Seramai 121 pelajar SK Ulu Senagang telah menerima bantuan berupa beg sekolah daripada Kumpulan Yayasan Sabah yang bertujuan untuk membantu ibu bapa meringankan beban kos perbelanjaan persekolahan anak-anak . Bantuan telah disampaikan oleh Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah merangkap ADUN N.34 Liawan , Datuk Haji Sairin Haji Karno .

Datuk Haji Sairin menyampaikan beg sekolah kepada salah seorang pelajar.

KEJOHANAN SEPAK TAKRAW Kejohanan Sepak Takraw Terbuka Mukim Entabuan/Saga di Gelanggang Futsal Entabuan, Tenom berlangsung selama duo hari bermula 16 April 2016. Lebih kurang 100 orang belia terlibat dalam kejohanan tersebut. Program ini merupakan kerjasama antara UPPM N.35 Melalap dan ZPU. Kejohanan ini dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Luar Bondar Sabah merangkap ADUN N.35 Melalap, Datuk Radin Malleh.

-----Datuk Radin menyepak bola takraw sebagai gimik pelancaran

kejohanan sepak takraw tersebut.

...--.~ • .-....... - - ~

.~""""'"

· &.n~_V

h Zon

al E o la bu ~ n, Tenom

Aksi peserta kejohanan .

Pegawai Pemaju Masyarakat Kawasan N.35 Melalap, Encik Madis Suman menyampaikan hadiah kepada pemenang.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

BANTUAN MENGAJAR Majlis Penyampaian Bantuan Alat Mengajar di Rumah Kanak-Kanak Bondulu, Toboh, Tambunan telah diadakan pada 6 Mei 2016 . Penyampaian alat bantuan mengajar ini merupakan cadangan daripada UPPM N.32 Tambunan, di bawah Program Skim Bantuan Khas Kumpulan Yayasan Sabah. Alat bantuan mengajar ini termasuklah LCD Projector dan Portable Speaker khusus untuk memberi kemudahan dan manfaat kepada 60 kanak-kanak di Rumah Kanak-Kanak Bondulu, Tambunan.

II.UlISPE.IIVW.llAlilUTBAllTtlIIEHGAIAR r· I ut"Cltt!QIIWI~ttfJUa'

0Wf0I~~~~1CMVJL

. mrnt

~~

­

'"*'. ~

Majlis penyampaian ini disempurnakan oleh PPM N.32 Tambunan, Encik Silverius Bruno. ~

Encik Silverius menyampaikan bantuan a/at bantu mengajar kepada Pentadbir, Rumah Kanak-Kanak Bandu/u, Tabah, Tambunan, Sister Germaine Angkangon.

GOTONG-ROYONG PERDANA Program Gotong-Royong Perdana di Kg. Masanoi dan Kg. Mampusu, Kemabong telah diadakan pada 24 Mei 2016. Program ini dianjurkan oleh UPPM N.36 Kemabong dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kg. Masanoi dan Kg. Mampusu. Objektif program adalah untuk mengeratkan hubungan kerjasama dan silaturahim antara masyarakat dan pemimpin di samping memelihara budaya bergotong-royong dan mengekalkan persekitaran yang bersih. Tempat-tempat yang dibersihkan ialah kawasan sekeliling padang dan tempat­ tempat kemudahan awam seperti balai raya dan tandas serta pemotongan rumput sepanjang jolon masuk ke Kg. Masanoi dan Kg . Mampusu, Kemabong, Tenom. ADUN N.36 Kemabong, Datuk Rubin Balang juga telah meluangkan masa untuk meninjau pelaksanaan program dan berinteraksi dengan seramai 200 orang penduduk yang terlibat dengan aktiviti ini .

Datuk Rubin (Japan, kiri) beramah-mesra dan bergambar bersama peserta gatang-royong.


ZON PEDALAMAN UTARA PROGRAM INTELEK DAN MINDA

SEMINAR MOTIVASI UPSR

ZPU telah menganjurkan Seminar Motivasi

UPSR di SK Simbuan Tulid, Sook,

Keningau pada 14 April 2016 .

Seramai 59 orang peserta yang terdiri

daripada pelajar tahun 4, 5 dan 6 telah

menyertai seminar ini yang disampaikan

oleh empat orang penceramah yang

terdiri daripada guru sekolah berkenaan

serlo staf Pejabat Pendidikan Daerah

Keningau.

Objektif seminar adalah untuk memberi

pendedahan awol kepada pelajar

mengenai persediaan peperiksaan UPSR

disamping memberi galakan motivasi agar

pelajar lebih berkeyakinan dalam sesi

pembelajaran .

Aktiviti para pelajar bersama penceramah.

SEMINAR KEIBUBAPAAN ZPU telah menganjurkan Seminar Keibubapaan di SK Simbuan, Sook pada 15 April 2016. Seminar "Ibu Bapa Prihatin, Anak Cemerlang" ini melibatkan penyertaan seramai 92 orang ibu bapa dan sesi ceramah telah disampaikan oleh Puan Kalsom Hussain yang bertugas sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling di SK Pasir Puteh, Keningau .

Wakil Persatuan Ibu 8apa dan Guru menerima sijil penyertaan yang disampaikan aleh

Datuk E/lran (dua, kiri).

Objektif program adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan ibu bapa mengenai peranan dan tanggungjawab dalam menerapkan pendidikan kepada anak-anak di samping mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara para guru dan ibu bapa pelajar dalam membantu kecemerlangan akademik anak-anak. Program ini telah dirasmikan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap ADUN 1'l.33 Sook, Datuk Ellron Alfred Angin.

Sebahagian daripada ibu bapa yang hadir.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

PROGRAM MOTIVASI KECENIERLANGAN PT3/SPM/STPM Program Motivasi Kecemerlangan PT3/SPM/STPM onjuran ZPU telah diadakan di Dewan SK Pekan Nabawan, pada 15 April 2016. Seramai 459 peserta yang terdiri daripada pelajor tingkatan 3, 5 don 6 SMK Nabawan telah menyertai program ini. Ceramah telah disampaikan oleh Encik Kasturia Bin Arif dori SlOMA College . Objektif program ini ioIah untuk memupuk kesedoran don menjana perkembangan diri pelajor seloras dengan keperluan dalam bidang akademik pada masa kini di samping meningkatkan motivasi untuk berusaha dengan lebih gigih.

Sebahagian daripada peserta yang mengikuti program motivasi.

KEM KECEMERLANGAN UPSR ZPU sekali lagi dengan kerjasama Majlis Guru Besar Tambunan telah mengadakan Program Kem Kecemerlangan UPSR di SK St. Theresa, pada 20 April 2016. Seramai 98 pelajor yang bakal menduduki UPSR pada tahun 2016 telah menyertai program ini. Objektif program ini adalah untuk menyuntik motivasi kepada colon UPSR yang berpotensi mendapat 5A agar terus komited dalam mencopai kejayaan dengan keputusan yang cemerlang dalam UPSR.

Para pelajar melakukan aktiviti bersama penceramah.

PROGRAM MOTIVASI KECEMERLANGAN DIRI PELAJAR ZPU dengan kerjasama SMK Tambunan telah mengadakan Program Motivasi Kecemerlangan Diri Pelajar pada 27 hingga 29 Mei 2016 bertempat di Mahua Rainforest Paradise Kg. Patau, Tambunan. Program ini bertujuan membantu membina kecemerlangan don memantapkan budaya ilmu di kalangan pelajar iaitu membina daya kepimpinan yang berwibawa, menggilap tanggungjawab terhadap diri, agama, bangsa don negara. Seramai 50 peserta telah menyertai program ini.

Antara aktiviti dan pengisian program.


ZON PEDALAMAN UTARA

I

PROCRAM SOSIOBUDAYA ZPU di bawah Program Sosiobudaya telah melaksanakan gotong-royong membina stor dan pendawaian elektrik bangsal serta pembaikan tangga rumah balai budaya di Kampung Ulu Mosopoh, Nabawan pada 28 hingga 30 April 2016.

PEMBINAAN STOR DAN PENDAWAIAN

ELEKTRIK BANGSAL

Selain mengeratkan keakraban di kalangan penduduk, gotong-royong ini juga telah dapat menambah baik kemudahan rumah balai budaya sebagai tempat bermusyawarah yang memberi manfaat lebih kurang 200 orang penduduk kampung. Gotong-royong ini turut memperkukuhkan lagi hubungan dengan agensi yang terlibat.

Gotong-royong membina stor bangsal.

Pembaikan tangga rumah balai budaya sedang dilakukan.

SUKAN TRADISI SEMPENA PESTA KAAMATAN

Aeora Sukan Tradisi ini telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah dan Ahli Parlimen P.180 Keningau, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan.

Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan merasmikan MajJis Penutupan Sukan Tradisi dan menyampaikan hadiah kepada para pemenang.

Acara tarik tali.

ZPU dengan kerjasama Kadazan Dusun Cultural Association (KDCA) Daerah Keningau, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat (UPPM) N.34 Liawan dan Pejabat Daerah Keningau telah mengadakan Sukan Tradisi sempena Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Keningau pada 20 hingga 21 Mei 2016 bertempat di Perkarangan Lansaran, Kompleks Sukan Keningau. Seramai 52 peserta telah mengambil bahagian dalam lima aeora sukan yang dipertandingkan iaitu tarik tali, gusti lengan, melastik, menyumpit dan rampanau.

Acara Jumbo rampanau.

Objektif program ini adalah untuk mengekalkan aeora sukan tradisi tempatan agar terus terpelihara, menggalakkan perpaduan dan semangat setia kawan di kalangan peserta dan mengeratkan hubungan masyarakat dengan pemimpin tempatan. Acara gusti lengan.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

PROGRAM DESA CEMERLANG DAN BERINOVASI (PDCB) LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Lawatan Sambil Belajar ke SK Pantai Labuan dan UMS Kampus Labuan (UMSKAL) telah dilaksanakan pada 15 hingga 17 Mei 2016. Program anjuran ZPU dengan kerjasama PDCB Kg. Sinaron, Sook dan SK Sinaron Tengah Sook, Keningau telah diserlai oleh seramai 15 orang pelajar tahun 6, tiga orang guru pengiring dan tiga orang AJK PDCB. Program ini bermatlamat mengukuhkan keupayaan modal insan di bawah Pelan Strategik PDCB sebagai pendedahan serla

peluang kepada peserla mendapat khidmat motivasi daripada pakar kaunseling luar.

kalangan murid mengikuti jadual perjalanan program dan kemahiran membuat cotatan log sepanjang lawatan berlangsung .

lanya juga memberi suntikan semangat serla membina disiplin dan kerjasama di

YAYASAN SABAH BERSAMA RAKYAT (YSBR) GOTONG-ROYONG MEMBAIKI PAIP GRAVITI ZPU dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung (JKKK) Kg. Sawang, Melalap, Tenom telah mengadakan Program Gotong-Royong Membaiki Paip Graviti pada 27 hingga 29 Mei 2016. Objektif utama program ini adalah untuk memberi kemudahan asas kepada penduduk kampung selaras dengan peranan Kumpulan Yayasan Sabah menokok tambah usaha-usaha kerajaan untuk memberi prasarana kepada rakyat. Dalam program ini Kumpulan Yayasan Sabah telah menyumbang dan membekalkan bahan-bahan binaan dan peralatan . Kerja-kerja pembaikan dilakukan secara bergotong-royong oleh penduduk kampung bersama dengan Kumpulan Yayasan Sabah. Kemudahan paip graviti ini memberi manfaat kepada 250 orang penduduk kampung.

Kerja-kerja memunggah peralatan untuk dibawa ke

tempat pemasangan.


ZON PANTAI TIMUR SELATAN

PROGRAM INTELEK DAN MINDA KEM MOTIVASI MENUJU PUNCAK GEMILANG 2016 Seramai 59 orang pelajar terlibat dengan program Kem Motivasi Menuju Puncak Gemilang 2016 yang diadakan di SK Andreasy Balung, Tawau pada 20 Mei 2016. Penceramah untuk program ini ialah Encik Ahad Bin Jaafor, Cik Renita Binti Mappah, Encik Ridwan Bin Tasa serla Encik Kong Ka Hui . Program ini telah dirasmikan oleh Pega wai Kawasan, Zon Pantai Timur Utora (ZPTU), Encik Matley Musir.

PROGRAM KARNIVAL BAKAT & APRESIASI TADIKA SWASTA Program Karnival Bakat dan Apresiasi Tadika Swasta telah diadakan pada 21 Mei 2016 berlempat di Dewan AI Farsa SK Kunak 1 dan telah dihadiri oleh 30 orang murid tadika . Program ini berlujuan untuk memberi peluang kepada peserla menunjukkan bakat dan potensi diri , menjalinkan silaturahim di antora Kumpulan Yayasan Sabah, pejabat pendidikan daerah dan guru serla memberi pendedahan kepada ibu bapa terhadap peranan Kumpulan Yayasan Sabah dalam menjalin hubungan komuniti masyarakat setempat. Program ini dirasmikan oleh Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas Negeri Sabah, Ak Jior Pg . Haji Duraman.

PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOBUDAYA KURSUS LANJUTAN MI KUNING & KAEDAH PEMBUNGKUSAN Program Kursus Lanjutan Mi Kuning dan Kaedah Pembungkusan telah diadakan di Kg. Lahat-Lahat, Semporna pada 7 April 2016. Tujuan program ini adalah untuk memupuk semangat belia serla menceburi bidang keusahawanan dan membuka minda masyarakat terhadap pasoran produk dalam dunia perniagaan. Penceramah program ini diketuai oleh Puan Junaidah Binti Madah, pengusaha mi kuning . Seramai 50 orang penduduk telah menghadiri kursus ini .

Gambar kenangan para peserta.

Fasiiitator menerangkan cara-cara pembungkusan mi dilakukan.


111111

TAKLIMAT DAN LATIHAN KAWAD Pada 23 April 2016 yang lalu, ZPTS telah

mengadakan taklimat dan latihan kawad

di Dewan Asrama Tawau. Tujuan program

ini diadakan adalah berkongsi

pengo 10 man dan memberi pendedahan

tentang langkah-Iangkah menghadapi

sebarang kemungkinan berlakunya

kebakaran di asrama serta memberi

pendedahan dan pengetahuan kepada

pelajar mengenai langkah-Iangkah

keselamatan ketika berada di asrama.

Program ini dirasmikan oleh Pegawai Kawasan ZPTS, Encik Abdul Jannah Haji

Omrah.

Para peserta dibantu oleh pegawai bamba dalam demontrasi memadam api.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Sebahagian daripada peserta yang

menghadiri program tersebut.

PENUBUHAN KELAB TAEKWONDO ZPTS melalui Program Pembangunan

Sosiobudaya telah menubuhkan Kelab

Taekwondo dan dirasmikan oleh ADUN

N.S1 Lahad Datu, Datuk Yusof Haji Apdal

di Pusat Rekreasi Komplek Sukan, Lahad

Datu pada 30 April 2016. Tujuan

program ini diadakan adalah untuk

mengeratkan hubungan silaturahim antara

masyarakat dan menarik minot golongan

belia dalam seni pertahanan diri serta

sebagai sukan kepada golongan muda.

Datuk Yusof (oga, kanan) menyampaikan sijil kepada peserta.

GOTONG-ROYONG MEMBERSIHKAN MASJID Program gotong-royong membersihkan kawasan Masjid Nurul Hidayah, Kunak telah diadakan pad a 12 Mei 2016. Seramai 20 orang ahli sukarelawan daerah Lahad Datu, Semporna dan Kunak telah menyertai gotong-royong ini . Program ini secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim di kalangan masyarakat setempat. Para peserta sedang membersih kawasan masjid.

CERAMAH ISRAK MIKRAJ Pada 17 Mei 2016, ZPTS telah menganjurkan Ceramah Israk Mikraj. Ceramah ini mengalakkan masyarakat menghayati alam ciptaan Allah S.W.T. dan perjalanan Rasulullah SAW yang berlaku dalam satu malam yang penuh dengan sejarah serta mensyukuri kebesaran, keagungan serta kemuliaan bulan Rejab. Ceramah ini telah disampaikan oleh Pegawai JAKIM Lahad Datu di Masjid Badul Rahman, Kg. Telesai, Lahad Datu, Ustaz Sudirman Moh Saleng.

Ustaz Sudirman (duo, kiri) bergambar kenangan bersama para peserta ceramah.

MEMBERSIHKAN

KAWASAN PERKUBURAN

Melalui Program Pembangunan Sosiobudaya, ZPTS telah mengadakan aktiviti gotong-royong mem bersihka n kawasa n perkuburan Islam di Pulau Pababag, Semporna pada 22 Mei 2016. Objektif program adalah bagi mengeratkan hubungan Para peserta sukarelawan sedang membersihkan kawasan perkuburan. silaturahim dengan masyarakat setempat.

Seramai 80 orang sukarelawan terlibat dengan aktiviti ini.

SEMINAR KECEMERLANGAN IBU BAPA ZPTS melalui program Pembangunan Sosiobudaya telah menganjurkan Seminar Kecemerlangan Ibu bapa bertempat di Dewan Asrama, Tawau pada 26 Mei 2016. Program ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada ibu bapa dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak agar menjadi anak yang beriman, beramal soleh

dan berilmu.

Para peserta mendengar ceramah yang disampaikan oleh

Encik Sufrimadil Bin Sunardio.


ZON PANTAI TIMUR UTARA

PROCRAM SEMARAK KASIH JIRAN SEKAMPUNC

Sepanjang bulan Mac hingga April, ZPTU turut menganjurkan beberapa siri Program Semarak Jiron Sekampung bertempat di Sungai Manila pada 12 Mac 2016, Beluran pada 30 Mac 2016 dan Kampung Jaya Bakti pada 10 April 2016. Progrom

ini merupakan anjuron bersama Kumpulan Yayasan Sabah, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat dari kawasan Sg. Sibuga, Beluran, Gum-Gum dan agensi-agensi Kerojaan Negeri dan Persekutuan .

SUNGAI MANILA Program Semarak Kasih Jiron Sekampung bertempat di Kampung Pangkalan Rancangan Sungai Manila, Sandakan telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Hap Amon pada 12 Mac 2016.

Sempena dengan penganjuron program tersebut, ZPTU telah mengadakan program sukaneka dan pertandingan mewarna, taklimat pengurusan diri dan kejohanan futsal.

WI KREATIVITI. ..Antora 40 orang konok-konak yang menyertoi pertandingan menyusun strow.

Datuk Seri Musa merasmikan Pragram Semarak Kasih Jiran Sekompung.

Aktiviti meworna merupokon oktiviti be/ajar sambi/ bermain.

Fasi/itator menunjukkan demo pembersihan muka.

Sebanyak 10 pasukan te/oh menyertoi kejohonan futso/.

Sebohagian doripada 15 orang peserta yang menyertai tak/imat pengurusan diri.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

BELURAN Program Semarak Kasih Jiran Sekampung bertempat di Dewan Kg. Kolapis Beluran, Sandakan telah disempurnakan oleh Pembantu Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap ADUN N.40 Labuk, Datuk Seri Panglima Michael Asang pada 30 Mac 2016. Sempena dengan penganjuran program tersebut, ZPTU

telah mengadakan program ratu contik kanak-kanak,

pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan karaoke,

pertandingan memasak kek dan pertandingan memasak lauk

tradisional. Dianggarkan seramai 500 orang telah hadir.

Antara kanak-kanak yang tU(ut serta dalam persembahan seni silat dan pertandingan ratu cantik kanak-kanak.

Puan Hajah Rasinah Haji Abd. Main (empat, kanan), Pengurus Kumpulan lPTU mengiringi Datuk Michael Asang (dua, kiri) melawat salah satu gerai pameran.

KAMPUNG JAVA BAKTI Program Semarak Kasih Jiran Sekampung bertempat di Kampung Jaya Bakti, Sandakan telah disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sabah merangkap ADUN N.41 Gum-Gum, Datuk Zakaria Haji Mohd . Edris pada 10 April 2016. Sempena dengan penganjuran program tersebut, ZPTU telah mengadakan program ratu contik kanak-kanak, pertandingan karaoke dan kejohanan futsal. Dianggarkan seramai 600 orang telah hadir.

Antara aksi 10 pasukan daripada sekitar kampung yang menyertai kejahanan futsal.

Mencari gula-gula dalam tepung dan makan epal merupakan antara pragram yang mendapat penyertaan aktif kanak-kanak.

Datuk lakaria (tiga, kanan) sedang menyampaikan hadiah kepada juara pertandingan karaake.

Antara penduduk yang menghadiri pragram. Turut sam a hadir Ketua Wanita UMNO Sabah,

Datuk Hajah Armani Datuk Haji Mahiruddin (depan, dua, kiri).


PROGRAM INTELEK DAN MINDA Seramai 70 orang ibu bapa dan para pelajar telah menyertai Ceramah Mencemerlangkan Pelajar Berpotensi dan Ceramah Keibubapaan yang diadakan pada 7 hingga 8 Mac 2016 bertempat di SK Buis, Beluran. Ceramah tersebut telah disampaikan oleh Pengurus Kumpulan, ZPTU, Puan Hajah Rosinah Haji Abdul Moin (depan, empat, kiri).

Gambar berkumpulan para peserta ceramah.

PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI KURSUS MENJAHIT Pada 19 Februari 2016, ZPTU telah menganjurkan Kursus Jahitan bertempat di Majlis Daerah Kinabatangan. Kursus selama dua hari ini yang disertai oleh 30 orang peserta wanita telah memberikan mereka panduan cara-cora menjahit baju.

Gambar berkumpulan peserta kursus jahitan.

CERAMAH KEUSAHAWANAN Pada 19 April 2016, ZPTU telah menganjurkan Ceramah Keusahawanan bertempat di Hotel Alice, Telupid. Ceramah tersebut telah disampaikan oleh Puan Hajah Rosinah.

Melalui program ini, para peserta telah memberikan pendedahan serta perkongsian mengenai strategi perniagaan . Seramai 10 orang pengusaha wanita telah menyertai program ini.

PROGRAM PEMBAiT.... ~ .. .

.

,..

...~ $OSlO EKONOMI 20J6

Gambar berkumpulan peserta kursus perniagaan bersama Puan Hajah Rosinah (lima, kiri).

Gombar berkumpulan peserta kursus jahitan bersama

Puon Hajah Rosinah (enam, kiri).

PROGRAM SUKARELAWAN Di bawah Program Sukarelawan, ZPTU lelah mengadakan program taklimat bersama agensi kerajaan yang berkait rapat dengan misi penyelamat dan memberikan perkhidmatan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kesihatan dan Kebajikan.

Pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat menerangkan cara-cara untuk menyelamatkan mangsa.

Pengurus ZPTU, Tuan Haji Yunus Amba" selaku ketua penyelaras sukarelowan zon sedang memberikan taklimat kepado para peserta sukarelawan.

Program ini telah diadakan di Pejabat ZPTU pada 4 Mei 2016 yang disertai oleh 30 orang Sukarelawan Kumpulan Yayasan Sabah.


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

PROGRAM KRAFTANGAN Sepanjang bulan Mei hingga Jun, ZPTU telah menganjurkan beberapa siri program kraftangan bertempat di Kg. Permata Kinabatangan pada 13 hingga 17 Mei 2016 di Telupid dan Labuk pada 6 hingga 10 Jun 2016.

...

Para peserta pragram kraftangan di Kg. Permata Kinabatangan

mencuba membuat kraftangan berasaskan sumber lout.

Hasil kerja peserta di Kg. Permo to Kinabatangan.

GUNAH KRAFTRADISI NIl( LABUCI PAKAIAN KAMANS•

..... r'AKAIAN MAGALAI LAUUK

Peserta program kraftangan di Labuk tekun menyiapkan pakaian tradisi Magalai.

Para peserta bergambar kenangan bersama fasilitatar dan Pegawai Kawasan, ZPTU, Puan Theresa Ubing (depan, duo, kiri).

Salah sea rang peserta memperagakan baju tradisi Magali yang siap dijahit.

MAJLIS BERBUKA PUASA

Pengerusi Masjid Daerah Sandakan, Tuan Haji Hamson Haji Awang Supain (tiga, kanan) menerima sumbangan perala tan duo buah kipas berdiri dan sebuah mesin penyedut habuk (vacuum) daripada ZPTU semasa Majlis Berbuka Puasa di masjid tersebut pada 14 lun 2016.

Pengerusi Masjid Kg. Sungai-Sungai, Paitan, Encik Ibrahim Nasir (tiga, kiri) menerima sumbangan duo gulung tikar sembahyang dan beberapa naskah AI­ Quran dan Surah Yassin yang disampaikan aleh Penguru5, ZPTU, Tuan Haji Yunus Ambar semasa Majlis Berbuka Puasa di masjid tersebut pada 16lun 2016.

Puan Hajah Rasinah (empat, kanan) menyerahkan sumbangan Kumpulan Yayasan Sabah berbentuk tikar sembahyang kepada Masjid Nurussyakirin Taman Indah laya. Sumbangan berbentuk tikar sembahyang untuk kegunaan para jemaah diterima aleh Pengerusi Masjid, Tuan Haji Salza Haji Asa (lima, kanan) pada 17 lun 2016.

ADUN N.43 Sekang, Datuk Mejar (K) Samsudin Yahya(tig~ kanan)sedang menyerahkan sumbangan Yayasan Sabah kepada Pengerusi Masjid iaitu Encik Sharif Sabdan Titing (tiga, kiri), empat buah kipas dinding dan dua gu/ung tikar sembahyang sambil disaksikan aleh Puan Hajah Rosinah (duo, kanan) pada 21 lun 2016.


ZON PEDALAMAN SELATAN

KURSUS JAHITAN

Pada 1 hingga 3 Mei 2016, peiabat Zon Pedalaman Selatan (ZPS) telah mengadakan Kursus Jahitan-Jubah Muslimah di Ruang Legar Masiid Kerukan Kuala Penyu . Program ini membolehkan para peserta untuk mendapat tips dan cora-cora untuk meniahit iubah muslimah.

BENGKEL PEMANTAPAN

FARDHU KIFAYAH

Tidak lupa pada tanggungiawab dalam berkongsi ilmu fardhu kifayah, peiabat ZPS turut mengadakan Bengkel Pemantapan Fardhu Kifayah-Pengurusan Jenazah pada 21 Mei 2016 di Surau Kg. Buang Sayang 1 dan disertai oleh seramai 50 orang peserta. L

KURSUS KRAFTANGAN PEMBUATAN PARANG Salah satu usaha untuk meningkatkan kemahiran kraftangan para penduduk, peiabat ZPS telah mengadakan Kursus Kraftangan-Pembuatan Parang pada 22 hingga 31 Mei 2016 di Gelanggang Gasing Kg. Pantai, Sipitang. Kursus tersebut telah disertai oleh 12 orang pelatih.

Fasilitator memberi tunjuk ajar kepada peserta kursus.

Jurulatih Kursus Krattangan -Pembuatan Parang, Encik Zakaria Hassan (kiri) memberi penerangan kepada Pengurus Kumpulan, ZPS, Encik Zulkhairi Haji Ismail (kanan).

KURSUS KRAFTANGAN

SET KULINTANGAN

Antara peserta yang hadir ke kursus. Para peserta membuat latihan amali pengurusan jenazah.

PROGRAM MOTIVASI

IBU BAPA & PELAJAR

Seterusnya, pada 18 Mei 2016, peiabat ZPS telah mengadakan Program Motivasi Ibu Bapa dan Pelaiar SK Pelakat, Sipitang. Seramai 120 orang peserta yang terdiri daripada pelaiar dan ibu bapa telah menyertai program tersebut.

Peiabat ZPS turut mengadakan Kursus Kraftangan-Set Kulintangan pada 21 hingga 30 Jun 2016 di Bengkel Gambus Kg. Seri Serbang Bongawan, Papar.

KURSUS KRAFTANGAN

TIKAR PANDAN

Peiabat ZPS iuga telah mengadakan Kursus Kraftangan-Tikar Pandan pada 7 hingga 16 Jun 2016 di Balai Raya Kg. Tidung, Kuala Penyu.

Para peserta kursus bergambar kenangan bersama stat pejabat ZPS.

An tara peserta yang hadir pada Program Motivasi anjuran pejabat ZPS. Para peserta tekun dalam kerja-kerja menghasilkan replika set kulintangan .

II


111111

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

GOTONG-ROYONG Seterusnya pada 31 Mei 2016, pejabat ZPS telah menjalankan Program Gotong­ Royong Membina Dapur Memasak untuk

Surau An-Nur di Kg. Sungai Tiga Mesapol, Sipitang. Dengan dapur baru tersebut, ia diharap dapat memudahkan

lagi penduduk kampung dalam memasak sempena program-program yang dijalankan di surau dan di kampung berkenaan.

Encik Zulkhairi bersama pegawai­ pegawai pejabat ZPS bergambar kenangan dengan penduduk kampung. Encik Zulkhairi (tiga, kanan) membantu gatang­ rayang membina bilik memasak di surau An-Nur.

'. i.

: . ......

MAJLlS BERBUKA PUASA

Majlis Berbuka Puasa turut diadakan di Masjid Kg. Suasa, Beaufort pad a 15 Jun 2016 dan seterusnya di Surau An-Nur Taman Limauan Kinarut, Papar pad a 9 Jun 2016.

Selain itu, pejabat ZPS turut mengadakan Majlis Berbuka Puasa di Surau AI Hidayah, Kg. Seri Serbang Bongawan pada 13 Jun 2016 dan Surau Kg. Sungai Tiga, Sipitang pada 17 Jun 2016.

Encik Zulkhairi (kanan) menyampaikan sumbangan karpet sejadah kepada

Pengerusi Masjid, Tuan Haji Roslan Bin Muharam (empat, kiriJ.

Encik Zulkhairi (empat, kiri) menyampaikan sumbangan kepada Pengerusi

surau AI Hidayah, Kg. seri serbang, Tuan Haji Awang Bin Abas (tiga, kanan) sambi!

diperhatikan oleh Datuk Mohamad Haji Alamin, ADUN N23 Bongawan (lima, kanan).

Encik Zulkhairi (lima, kanan) menyampaikan sumbangan karpet sejadah kepada Pengerusi surau An Nur Taman Limauan, Encik Sohran Untai (lima, kiriJ. Majlis Berbuka Puasa ini turut dihadiri oleh pasukan sukarelawan Yayasan sabah Daerah Papar.

Encik Zulkhairi menyampaikan sumbangan kepada Encik Musi Bin Ahmad (tiga, kiri) sambil disaksikan oleh Pengarah Yayasan sabah, Datuk sapawi Bin Haji Ahmad.


ZON PEDALAMAN SELATAN

MAJLlS PENYERAHAN BIASISWA MENENGAH

P

One-Off ini merupakan safu logi usaha Kumpulan Yayasan Sabah unfuk membantu rakyat Malaysia di negeri ini terutama sekali dalam bidong pendidikan.

pembangunan sektor pendidikan soma

ada dari segi penyediaan prasarana

pendidikan mahupun meransang

perkembangan sohsiah diri pelajar.

Seramai 102 orang pelajar telah menerima biosiswa tersebut . Bantuon

Pemberian biasiswa menengoh ini menzahirkan peranan Kumpulo'n Yayasan Sabah bagi menokok tombah usaha Kerajaan Negeri dalom memocu

Bantuan tersebut disampaikan oleh

Ketua Pegowoi Pendidikan Daerah Papar,

Encik Abidin Morjan .

ada 19 Mei 2016, ZPS telah menganjurkan Majlis Penyerahan Biasiswa Menengah bertempat di Dewan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Papar.

Pada majlis tersebut juga, sidang redaksi Berita Kumpulan Yayasan Sabah sempat menemuromah duo orang pelajar dan seorang guru mengenai Bantuan One-Off Pendidikon Yayasan Sabah.

" Bantuan One-Off ini sangat bermanfaat untuk para pelajar yang kurong berkemampuan. Bantuon ini juga sebagai motivosi untuk pelajar supayo belajar dengan lebih cemerlong. Soya harap usaha ini dapat diteruskan di masa depan."

Salah seorang pelojar menerima sampul bantuan daripada Encik Abidin (dua, kiri) sambil diperhatikan Pengurus Kumpulan, ZPS, Encik Zulkhairi Haji Ismail (kiri).

Puan Rita Chau Guru SMK Benoni, Papar

Bagi adik Mohd . Soiful Nizam, biasiswa ini songat baik untuk semuo pelajar yang memerlukan . "Poda pendapat soya, bontuan ini sangat bogus untuk semua pelajar yang memerlukan atau kurong berkemampuan dari segi horta atau wang ringgit. "

Adik Mohd. Saiful Sekolah Menengah Agama Negeri loh Puan Haiiah Rahmah "Soya sangat gembiro menerima bantuon ini dan bantuan ini amot membantu mosyarokat."

. ~

Adik Nur Arnira Syazwani Binti Azne Sekolah Menengah Kebangsaan Agama TIIn Datu Mustapha

Wajah-wajah gembira para pelajar yang menerima bantuan.


,-,--._~r A\II3 IU~ 113 l[

I I\I V~SIE

Barisan Anggota Lembaga KPYSB 2016 (dari kiri) ; Puan Lenny Lee, Puan Zaiton Bakri, Encik Jessel A. Kamijan,

Cik Catharine Ong, Encik Clarence Estrop, Encik Gerard C. MOjiliu, Encik Christopher R. Manjaji dan Puan Susan Malagob.

Koperasi Pekerja Yayasan Sabah Berhad (KPYSB) telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan KPYSB yang telah diadakan pada 18 Jun 2016 bertempat di Vinusak Hall, Grand Borneo Hotel, 1 Borneo Hypermall, Kota Kinabalu. Dalam ucapan dasarnya, Pengerusi KPYSB, Cik Catharine Ong mengucapkan terima kasih kepada semua anggota KPYSB atas sokongan dan kerjasama khususnya anggota KPYSB yang hadir. "Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke mesyuarat agung tahunan ini menunjukkan sokongan padu kepada KPYSB serta semangat berkoperasi . Soya berharap sokongan dan semangat seperti ini akan berterusan," demikian kata Cik Catharine . Mesyuarat agung tahunan pada kali ini menyaksikan empat Anggota Lembaga KPYSB menang tanpa bertanding . Anggota Lembaga KPYSB tersebut ialah Cik Catharine Ong, Encik Christopher R. Manjaji, Encik Gerard C. Mojiliu dan Puan Susan Malagob. Mesyuarat ini juga telah meluluskan pembahagian keuntungan dividen

terkumpul setakat 31 Disember 2015 dan satu syer bonus bagi setiap 10 unit syer yang terkumpul kepada anggota KPYSB yang layak dan tertakluk kepada terma dan syarat yang telah diluluskan. Mesyuarat jug() telah memutuskan bahawa anggota KPYSB yang ingin memasukkan dividen ke akaun syer masing-masing untuk mengisi borang Sumbangan Syer atau Yuran Bulanan KPYSB. Dalam mesyuarat tersebut juga, penyampaian skim insentif pelajar cemerlang kepada anak-anak anggota KPYSB telah diadakan. Penerima insentif tersebut ialah Cik Ryihanah Mohd. Hafiz Wong anak kepada Puan Rusnih Mohd . Kaseh bagi kategori PT3 dan Cik Nur Sabrina Jasmi anak kepada Puan Somineh Sipin bagi kategori SPM.

Sebahagian daripada anggota KPYSB yang hadir.

Encik Pudin Ibrahim mengajukan pertanyaan semasa mesyuarat.

Turut diadakan ialah penyerahan bantuan wang ehsan kepada keluarga anggota KPYSB yang telah kembali ke rahmatullah iaitu, arwah Puan Sitih Latib, arwah Encik Osman Assin dan arwah Encik Ajamin Kiraman . Seramai 178 orang anggota KPYSB telah menghadiri mesyuarat tersebut.

sebanyak tiga peratus ke atas syer yang Cik Nor Hamizah Hamdan, anak kepada arwah Puan Sitih menerima wang ehsan daripada Cik Catharine (dua, kanan).


BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

111111 ,..

Sepanjang bulan Januari hingga Jun 2016, Pusat Transformasi Bandar (UTC), Kumpulan Yayasan Sabah telah melaksanakan bebe rapa aktiviti yang telah mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat umum . Antara program yang dijalankan adalah promosi pendidikan yang telah diadakan pada 1 hingga 2 Jun 2016 . Program ini melibatkan Kolej Teknikal Yayasan Sabah (KTYS) , Universitiy College Sabah Foundation (UCSF) dan Bahagian Pembangunan Pendidikan.

,

lua/an PIN tajaan pengajian semasa mmggu pendaftaran terbuka KTYS.

Oi samping itu, jualan PIN permohonan tajaan pengajian telah dijalankan pada 7 Mac hingga 30 Ap ril 2016. SebQnyak 480 PIN telah dijual berbanding tahun 2015 iaitu sebanyak 346 . Bayaran bolik p iAjaman pengajian juga te lah diterilT1.o di pejabat tersebut semenjak Jun 20 16 termosuk pembayar berulang. Secara keseluruhon, seromai 828 orang pelonggon teloh mengunjul')gi eunter Kumpulon Ya oson Sabdh ell UTE: pade enem ~ulon p~Qmo t bKlu nini.

Stat UCSF menerangkan program-program akademik yang dltawarkan o/eh UCSF semasa aktlvrt7 promosl pendldikan Kumpu/an Yayasan Sabah .


Bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak (BPKK), Kumpulan Yayasan Sabah dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) telah menganjurkan Majlis Sambutan Hari Raya Tadika Ria Kumpulan Yayasan Sabah pada 28 Julai 2016 bertempat di Dewan Serbaguna, Tadika Ria, Kota Kinabalu.

Menariknya, majlis yang disambut dengan meriah ini dianjurkan secara pot luck dan gotong-royong di mana semua staf BPKK, Ahli Jawatankuasa PIBG dan ibu bapa kepada kanak-kanak Tadika Ria telah membawa pelbagai juadah untuk dikongsikan bersama-sama. Seramai lebih kurang 300 orang kanak­ kanak bersama dengan para ibu bapa

Puan Noorizah Bte Hassan Stat Pejabat Pengarah Yayasan Sabah (lbu kepada AAZAD MIKHAIL BIN OMBRAH, 2 tahun) "Satu (leara yang menghiburkan anak-anak dan dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara ibu bapa dan guru-guru," jawab Puan Noorizah apabila ditanya mengenai sambutan Hari Raya yang diadakan di Tadika Ria Yayasan Sabah.

mereka dan juga staf BPKK serta rakan­ rakan dari Bahagian/Unit Kumpulan Yayasan Sabah hadir untuk memeriahkan majlis tersebut. Pada majlis tersebut juga, sidang redaksi Berita Kumpulan Yayasan Sabah telah berkesempatan menemuramah duo orang staf Kumpulan Yayasan Sabah yang mempunyai anak bersekolah di Tadika Ria, Kumpulan Yayasan Sabah.

Puan Jalitah Jamari Stat Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Fuad Stephens (Nenek kepada AlMAN PUTRA BIN ABDI RAFTI, 3 tahun) "Sungguh meriah ... sangat gembira do pat berjumpa dengan para ibu bapa yang lain," kata Puan Jalitah sambil menyuap eueu beliau dari Kelas Mawar.


EDITORIAL

PENASIHAT Hajah Rosmawati Haji Lasuki, J.P.

SIDANG EDITORIAL Sam S. Karnail Izan Binti Awang Razli Farrah Fadzil Mairon Winifred W. Julian Jeffrey Baxter

SUMBANGAN RENCANA StafCCD Stat Pejabat-pejabat Zon Stat PKS Pejabat Pengarah

REKA BENTUK & SUSUN ATUR

TERBITAN

Arthur Lee Alastair Nicholas Peter Juliana Lim Ahmad Fauziee Bin Wasimin Mawi Haji Hassan

Bahagian Komunikasi Korporat Kumpulan Yayasan Sabah Tingkat 15, Menara Tun Mustapha, Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah, Teluk Likas, 88817 Kota Kinabalu Sabah, Malaysia

JURUGAMBAR Samson Lawrence Jeffrey Baxter Zairulazrin Delin Ahmad Fauziee Bin Wasimin Bashir Nawab Khan Denis Patrick Lojui Bertille Alex Boyou Alastair Nicholas Peter Dzul Kassim Philip Chong Mawi Haji Hassan

Tel: 088435112/ Faks : 088 421546 Laman Web : http://www.yayasansabahgroup.org.my E-mel: ysinfo@ysnet.org.my

.......................................................................•.••.•••.........••.•••••••.........•••.••••.•.........•••••••.

Editorial Berita Kumpulan Yayasan Sabah mengalu-alukan sumbangan rencana daripada Sahagian/Zon/Unit untuk diterbitkan. o

Rekabentuk & letak oleh Bahagian Komun lkasl Korporat. Dlcetak oleh Percetakan Demasuco Sdn . Bhd. (467054-K) Tel: 088436111/088436555


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.