Page 1

crystal pages a light _ diary


_

crystal pages a light _ diary


diary

index

_

a light lampade a sospensione/suspension lamps: ariel caifa phebo ugolino ugolino system v-carrÊ v-rondò vladimiro vladimiro xl

p p p p p p p p p

006 012 022 039 052 062 070 074 078

_ _ _ _ _ _ _ _ _

lampade a parete/wall lamps: ofelia p 092 _ vladinia p 100 _ ariel p 110 _ technical data p 116 _

oo3


italian views

paesaggi italiani

oo5

_


arielo6:15 _ winter

pm

atelier De Cotiis, Brescia, Italy

oo7


ariel

l16o x d15 x h4o

oo9

_


ariel details

_ white crystals

o1o


captured moments

momenti sospesi

o13

_


caifa _ o4:22 spring

pm

Euroluce Exhibition, Milano, Italy

o14


caifa square model

h1oo/15o/2oo 25o/3oo

o17

_


caifa circular

_ ø18/24/3o/36/42 o18

o19


coincidences

coincidenze

o21

_


phebo

_ o8:o5 evening, summer

pm

atelier De Cotiis, Brescia, Italy

o22


_

phebo

square model

o24


phebo structure

_ 3ooo

square crystal droplets

o26


phebo

l44 x d44 x h6o

o28

o29

_


phebo

coloured crystals

o31

_


_

phebo

circular model

o32


_

phebo

circular

phebo

coloured details

o34

o35

_


light textures

trame di luce

o37

_


ugolino o3:38 _ summer

pm

atelier De Cotiis, Brescia, Italy

o39


ugolino

slim model

o41

_


ugolino slim

detail

o42

o43

_


ugolino

circular model

o45

_


ugolino

_ square model

o46


_

ugolino circular

detail

ugolino square

detail

o48

o49

_


snapshots

_ istantanee o50


system am 11:41

ugolino fall

Brej, Milano, Italy

o53

_


ugolino system

square model

o54

o55

_


ugolino system

_ circular model o56


ugolino system circular

ø 12o/15o/18o

o58

o59

_


light rain

_ pioggialeggera o6o


vcarrĂŠ _ 1o:18 spring

am

atelier De Cotiis, Brescia, Italy

o62


v-carrĂŠ

o65

_


v-carrĂŠ

_ l8o x d8o x h3o o66

o67


_

structure

square

colours

5 combinations africa/amazon/asia india/oceania

o68

o69

_


_

v-rondò o8:15 spring

am

Euroluce Exhibition, Milano, Italy

o7o


_ colazione per due lunch for two

o72


vladimiro summer

pm

o1:o4

Showroom, Milano, Italy

o75

_


_

vladimiro

elliptic

o76


_

vladimiro

xl

o78


vladimiro xl

ø4o x h7o

o8o

o81

_


vladimiro

circular

o83

_


_

vladimiro circular

ø2o/3o/4o/5o/6o/7o 8o/9o/1oo/12o/15o/18o

o84


vladimiro

_ circular

o86


vladimiro

_ details

o88


nighttime intuitions

intuizioni notturne

o91

_


_ 11:o6 ofelia pm spring

atelier De Cotiis, Brescia, Italy

o92


_ ofelia o94


_

ofelia detail

crystals of several shapes

o96

o97


afternoon on the hills

_ pomeriggio in collina

o98


pm

_ o4:27 vladinia fall

Showroom, Milano, Italy

1oo


vladinia

_ rectangular 1o2

1o3


vladinia

_ half circular 1o4


_

vladinia half circular

ø 22/3o/4o

1o6


_

vladinia

details

vladinia

bohemian crystals

1o8

1o9

_


am

1o:3o

_ ariel summer

Showroom, Milano, Italy

11o

applique


ariel applique

_ detail

112

113


crystal pages a light _ diary

114


p.118

_ _ caifa phebo _ _ ugolino _ ugolino _ ugolino _ ugolino system v-carrÊ/v-rectangular _ _ v-rondò vladimiro _ vladimiro _ vladimiro xl _ _ vladinia _ vladinia ofelia _ _ ariel colours _ ariel

p.119

square/circular

p.12o

circular/square

p.121

circular

p.122-123

square/rectangular p.124-125

slim/elliptic/oval p.126-127

circular/square/rectangular

p.128

technical data

p.129

p.13o-131

elliptic/oval

p.132

circular

p.133

circular

p.134

applique rectangular p.135

applique half circular

p.136

applique

p.137

applique

p.138-139

crystals

116

117


_

_

ariel d l

118

ariel suspension lamp l 80 x d 15 x h 40 cm l 100 x d 15 x h 40 cm l 120 x d 15 x h 40 cm l 140 x d 15 x h 40 cm l 160 x d 15 x h 40 cm l 180 x d 15 x h 40 cm l 200 x d 15 x h 40 cm

l 31 H’’ x d 6’’ x h 15 I’’ l 40 N’’ x d 6’’ x h 15 I’’ l 47 G’’ x d 6’’ x h 15 I’’ l 55 J’’ x d 6’’ x h 15 I’’ l 63’’ x d 6’’ x h 15 I’’ l 70 M’’ x d 6’’ x h 15 I’’ l 78 I’’ x d 6’’ x h 15 I’’

caifa d l

caifa square h 100 x l 20 x d 20 cm h 40 N’’x l 7 M’’ x d 7 M’’ h 150 x l 26 x d 26 cm h 59’’ x l 10 G’’ x d 10 G’’ h 200 x l 32 x d 32 cm h 78 I’’ x l 12 H’’ x d 12 H’’ h 250 x l 38 x d 38 cm h 98 H’’ x l 15’’ x d 15’’ h 300 x l 44 x d 44 cm h 118 J’’ x l 17 N’’ x d 17 N’’

ø

caifa circular h 100 x ø 18 cm h 40 N’’ x ø 7’’ h 150 x ø 24 cm h 59’’ x ø 9 H’’ h 200 x ø 30 cm h 78 I’’ x ø 11 M’’ h 250 x ø 36 cm h 98 H’’ x ø 14 G’’ h 300 x ø 42 cm h 118 J’’x ø 16 H’’

119


_

_

phebo phebo square l 44 x d 44 x h 60 cm l 17 N’’ x d 17 N’’ x h 23 O’’

d l

12o

phebo circular ø 56 x h 60 cm ø 22’’ x h 23 O’’

ø

ugolino ø

ugolino circular ø 50 x h 20-25 cm ø 60 x h 20-25 cm ø 70 x h 20-25 cm ø 80 x h 25-30 cm ø 90 x h 25-30 cm ø 100 x h 30-35 cm ø 120 x h 35-40 cm ø 150 x h 45-50 cm ø 180 x h 55-60 cm

l 19 N’’ x h 7 M-8 M’’ l 23 O’’ x h 7 M-8 M’’ l 27 H’’ x h 7 M-8 M’’ l 31 H’’ x h 8 M-11 M’’ l 35 H’’ x h 8 M-11 M’’ l 40 N’’ x h 11 M-13 I’’ l 47 G’’ x h 13 I-15 I’’ l 59’’ x h 17 I-19 N’’ l 70 M’’ x h 21 O-23 O’’

121


_

ugolino d l

122

ugolino square l 40 x d 40 x h 15-20 cm l 50 x d 50 x h 15-20 cm l 60 x d 60 x h 20-25 cm l 70 x d 70 x h 20-25 cm l 80 x d 80 x h 25-30 cm l 90 x d 90 x h 25-30 cm l 100 x d 100 x h 30-35 cm l 120 x d 120 x h 35-40 cm l 150 x d 150 x h 45-50 cm l 180 x d 180 x h 55-60 cm

l 15 I’’ x d 15 I’’ x h 6-7 M’’ l 19 N’’ x d 19 N’’ x h 6-7 M’’ l 23 O’’ x d 23 O’’ x h 7 M-8 M’’ l 27 H’’ x d 27 H’’ x h 7 M-8 M’’ l 31 H’’ x d 31 H’’ x h 8 M-11 M’’ l 35 H’’ x d 35 H’’ x h 8 M-11 M’’ l 40 N’’ x d 40 N’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 47 G’’ x d 47 G’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 59’’ x d 59’’ x h 17 I’’-19 N’’ l 70 M’’ x d 70 M’’ x h 21 O’’-23 O’’

d l

ugolino rectangular l 40 x d 60 x h 20-25 cm l 40 x d 80 x h 20-25 cm l 40 x d 100 x h 20-25 cm l 40 x d 120 x h 20-25 cm l 40 x d 140 x h 20-25 cm l 40 x d 160 x h 20-25 cm l 40 x d 180 x h 20-25 cm l 40 x d 200 x h 20-25 cm l 60 x d 80 x h 25-30 cm l 60 x d 100 x h 25-30 cm l 60 x d 120 x h 25-30 cm l 60 x d 140 x h 25-30 cm l 60 x d 160 x h 25-30 cm l 60 x d 180 x h 25-30 cm l 60 x d 200 x h 25-30 cm l 80 x d 100 x h 30-35 cm l 80 x d 120 x h 30-35 cm l 80 x d 140 x h 30-35 cm

l 15 I’’ x d 23 O’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 31 H’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 40 N’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 47 G’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 55 J’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 63’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 70 M’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 15 I’’ x d 78 I’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 23 O’’ x d 31 H’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 23 O’’ x d 40 N’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 23 O’’ x d 47 G’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 23 O’’ x d 55 J’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 23 O’’ x d 63’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 23 O’’ x d 70 M’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 23 O’’ x d 78 I’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 31 H’’ x d 40 N’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 31 H’’ x d 47 G’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 31 H’’ x d 55 J’’ x h 11 M’’-13 I’’

l 80 x d 160 x h 30-35 cm l 80 x d 180 x h 30-35 cm l 80 x d 200 x h 30-35 cm l 100 x d 120 x h 35-40 cm l 100 x d 140 x h 35-40 cm l 100 x d 160 x h 35-40 cm l 100 x d 180 x h 35-40 cm l 100 x d 200 x h 35-40 cm l 120 x d 140 x h 40-45 cm l 120 x d 160 x h 40-45 cm l 120 x d 180 x h 40-45 cm l 120 x d 200 x h 40-45 cm l 140 x d 160 x h 45-50 cm l 140 x d 180 x h 45-50 cm l 140 x d 200 x h 45-50 cm l 160 x d 180 x h 50-55 cm l 160 x d 200 x h 50-55 cm l 180 x d 200 x h 55-60 cm

l 31 H’’ x d 63’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 31 H’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 31 H’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 40 N’’ x d 47 G’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 40 N’’ x d 55 J’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 40 N’’ x d 63’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 40 N’’ x d 70 M’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 40 N’’ x d 78 I’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 47 G’’ x d 55 J’’ x h 15 I’’-17 I’’ l 47 G’’ x d 63’’ x h 15 I’’-17 I’’ l 47 G’’ x d 70 M’’ x h 15 I’’-17 I’’ l 47 G’’ x d 78 I’’ x h 15 I’’-17 I’’ l 55 J’’ x d 63’’ x h 17 I’’-19 N’’ l 55 J’’ x d 70 M’’ x h 17 I’’-19 N’’ l 55 J’’ x d 78 I’’ x h 17 I’’-19 N’’ l 63’’ x d 70 M’’ x h 19 N’’-21 O’’ l 63’’ x d 78 I’’ x h 19 N’’-21 O’’ l 70 M’’ x d 78 I’’ x h 21 O’’-23 O’’

123


_

_

ugolino d l

ugolino slim l 140 x d 30 x h 20-25 cm l 160 x d 35 x h 20-25 cm l 180 x d 40 x h 20-25 cm l 200 x d 45 x h 20-25 cm l 220 x d 50 x h 25-30 cm l 240 x d 55 x h 25-30 cm l 260 x d 60 x h 30-35 cm l 280 x d 65 x h 30-35 cm l 300 x d 70 x h 35-40 cm

ugolino d

l 55 J’’ x d 11 M’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 63’’ x d 13 I’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 70 M’’ x d 15 I’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 78 I’’ x d 17 I’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 86 O’’ x d 19 N’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 94 H’’ x d 21 O’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 102 N’’ x d 23 O’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 110 G’’ x d 25 O’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 118 J’’ x d 27 H’’ x h 13 I’’-15 I’’

l

d l

124

ugolino elliptic l 60 x d 24 x h 15-20 cm l 80 x d 30 x h 15-20 cm l 100 x d 40 x h 20-25 cm l 120 x d 48 x h 25-30 cm l 140 x d 56 x h 25-30 cm l 160 x d 64 x h 30-35 cm l 180 x d 72 x h 35-40 cm l 200 x d 80 x h 40-45 cm ugolino oval l 60 x d 30 x h 15-20 cm l 80 x d 40 x h 15-20 cm l 100 x d 50 x h 20-25 cm l 120 x d 60 x h 25-30 cm l 140 x d 70 x h 25-30 cm l 160 x d 80 x h 35-40 cm l 180 x d 90 x h 40-45 cm l 200 x d 100 x h 45-50 cm

l 23 O’’ x d 9 H’’ x h 6’’-7 M’’ l 31 H’’ x d 11 M’’ x h 6’’-7 M’’ l 40 N’’ x d 15 I’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 47 G’’ x d 19’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 55 J’’ x d 22’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 63’’ x d 25 G’’ x h 11 M’’-13 I’’ l 70 M’’ x d 28 N’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 78 I’’ x d 31 H’’ x h 15 I’’-17 I’’ l 23 O’’ x d 11 M’’ x h 6’’-7 M’’ l 31 H’’ x d 15 I’’ x h 6’’-7 M’’ l 40 N’’ x d 19 N’’ x h 7 M’’-8 M’’ l 47 G’’ x d 23 O’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 55 J’’ x d 27 H’’ x h 8 M’’-11 M’’ l 63’’ x d 31 H’’ x h 13 I’’-15 I’’ l 70 M’’ x d 35 H’’ x h 15 I’’-17 I’’ l 78 I’’ x d 40 N’’ x h 17 I’’-19 N’’

125


_

_

ugolino ugolino system circular øa 120-øb 70 x h 15-20 cm øa 150-øb 100 x h 15-20 cm øa 180-øb 130 x h 15-20 cm

øa 47 G’’-øb 27 H’’ x h 6-7 M’’ øa 59’’-øb 40 N’’ x h 6-7 M’’ øa 70 M’’-øb 51 J’ x h 6-7 M’’

ugolino

a

b

øb øa

s d l

126

ugolino system square a 120-b 60 x h 20-25 cm a 47 G’’-b 23 O’’ x h 7 M-8 M’’ a 130-b 70 x h 20-25 cm a 51 J’’-b 27 H’’ x h 7 M-8 M’’ a 140-b 80 x h 20-25 cm a 55 J’’-b 31 H’’ x h 7 M-8 M’’ a 150-b 90 x h 20-25 cm a 59’’-b 35 H’’ x h 7 M-8 M’’ ugolino system rectangular l 100 x d 120 (s 30) x h 20-25 cm l 40 N’’ x d 47 G’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 100 x d 140 (s 30) x h 20-25 cm l 40 N’’ x d 55 J’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 100 x d 160 (s 30) x h 20-25 cm l 40 N’’ x d 63’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 100 x d 180 (s 30) x h 20-25 cm l 40 N’’ x d 70 M’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 100 x d 200 (s 30) x h 20-25 cm l 40 N’’ x d 78 I’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 120 x d 140 (s 30) x h 20-25 cm l 47 G’’ x d 55 J’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 120 x d 160 (s 30) x h 20-25 cm l 47 G’’ x d 63’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 120 x d 180 (s 30) x h 20-25 cm l 47 G’’ x d 70 M’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 120 x d 200 (s 30) x h 20-25 cm l 47 G’’ x d 78 I’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 140 x d 160 (s 30) x h 20-25 cm l 55 J’’ x d 63’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 140 x d 180 (s 30) x h 20-25 cm l 55 J’’ x d 70 M’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 140 x d 200 (s 30) x h 20-25 cm l 55 J’’ x d 78 I’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 160 x d 180 (s 30) x h 20-25 cm l 63’’ x d 70 M’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 160 x d 200 (s 30) x h 20-25 cm l 63’’ x d 78 I’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’ l 180 x d 200 (s 30) x h 20-25 cm l 70 M’’ x d 78 I’’(s 11 M’’) x h 7 M-8 M’’


_

_

v-carré d l

v-carré l 60 x d 60 x h 30 cm l 80 x d 80 x h 30 cm l 100 x d 100 x h 30 cm l 120 x d 120 x h 30 cm

l 23 O’’ x d 23 O’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 31 H’’ x h 11 M’’ l 40 N’’ x d 40 N’’ x h 11 M’’ l 47 G’’ x d 47 G’’ x h 11 M’’

l 140 x d 140 x h 30 cm l 160 x d 160 x h 30 cm l 180 x d 180 x h 30 cm

l 55 J’’ x d 55 J’’ x h 11 M’’ l 63’’ x d 63’’ x h 11 M’’ l 70 M’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’

l 23 O’’ x d 31 H’’ x h 11 M’’ l 23 O’’ x d 40 N’’ x h 11 M’’ l 23 O’’ x d 47 G’’ x h 11 M’’ l 23 O’’ x d 55 J’’ x h 11 M’’ l 23 O’’ x d 63’’ x h 11 M’’ l 23 O’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’ l 23 O’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 40 N’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 47 G’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 55 J’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 63’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’ l 31 H’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’ l 40 N’’ x d 47 G’’ x h 11 M’’

l l l l l l l l l l l l l l

l 40 N’’ x d 55 J’’ x h 11 M’’ l 40 N’’ x d 63’’ x h 11 M’’ l 40 N’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’ l 40 N’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’ l 47 G’’ x d 55 J’’ x h 11 M’’ l 47 G’’ x d 63’’ x h 11 M’’ l 47 G’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’ l 47 G’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’ l 55 J’’ x d 63’’ x h 11 M’’ l 55 J’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’ l 55 J’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’ l 63’’ x d 70 M’’ x h 11 M’’ l 63’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’ l 70 M’’ x d 78 I’’ x h 11 M’’

v-rectangular d l

128

l 60 x d 80 x h 30 cm l 60 x d 100 x h 30 cm l 60 x d 120 x h 30 cm l 60 x d 140 x h 30 cm l 60 x d 160 x h 30 cm l 60 x d 180 x h 30 cm l 60 x d 200 x h 30 cm l 80 x d 100 x h 30 cm l 80 x d 120 x h 30 cm l 80 x d 140 x h 30 cm l 80 x d 160 x h 30 cm l 80 x d 180 x h 30 cm l 80 x d 200 x h 30 cm l 100 x d 120 x h 30 cm

100 x d 140 x h 30 cm 100 x d 160 x h 30 cm 100 x d 180 x h 30 cm 100 x d 200 x h 30 cm 120 x d 140 x h 30 cm 120 x d 160 x h 30 cm 120 x d 180 x h 30 cm 120 x d 200 x h 30 cm 140 x d 160 x h 30 cm 140 x d 180 x h 30 cm 140 x d 200 x h 30 cm 160 x d 180 x h 30 cm 160 x d 200 x h 30 cm 180 x d 200 x h 30 cm

v-rondò ø

v-rondò ø 80 x h 30 cm ø 100 x h 30 cm ø 120 x h 30 cm ø 140 x h 30 cm ø 160 x h 30 cm ø 180 x h 30 cm

ø 31 H’’ x h 11 M’’ ø 40 N’’ x h 11 M’’ ø 47 G’’ x h 11 M’’ ø 55 J’’ x h 11 M’’ ø 63’’ x h 11 M’’ ø 70 M’’ x h 11 M’’

129


_

_

vladimiro d l

13o

vladimiro elliptic l 80 x d 30 x h 40 cm l 100 x d 40 x h 45 cm l 120 x d 48 x h 50 cm l 140 x d 56 x h 55 cm l 160 x d 64 x h 60 cm l 180 x d 72 x h 65 cm l 200 x d 80 x h 70 cm

l 31 H’’ x d 11 M’’ x h 15 I’’ l 40 N’’ x d 15 I’’ x h 17 I’’ l 47 G’’ x d 19’’ x h 19 N’’ l 55 J’’ x d 22’’ x h 21 O’’ l 63’’ x d 25 G’’ x h 23 O’’ l 70 M’’ x d 28 N’’ x h 25 O’’ l 78 I’’ x d 31 H’’ x h 27 H’’

vladimiro d l

vladimiro oval l 80 x d 40 x h 40 cm l 100 x d 50 x h 45 cm l 120 x d 60 x h 50 cm l 140 x d 70 x h 55 cm l 160 x d 80 x h 60 cm l 180 x d 90 x h 65 cm l 200 x d 100 x h 70 cm

l 31 H’’ x d 15 I’’ x h 15 I’’ l 40 N’’ x d 19 N’’ x h 17 I’’ l 47 G’’ x d 23 O’’ x h 19 N’’ l 55 J’’ x d 27 H’’ x h 21 O’’ l 63’’ x d 31 H’’ x h 23 O’’ l 70 M’’ x d 35 H’’ x h 25 O’’ l 78 I’’ x d 40 N’’ x h 27 H’’

131


_

_

vladimiro ø

132

vladimiro circular ø 20 x h 40 cm ø 30 x h 40 cm ø 40 x h 40 cm ø 50 x h 45 cm ø 60 x h 45 cm ø 70 x h 45 cm ø 80 x h 50 cm ø 90 x h 50 cm ø 100 x h 50 cm ø 120 x h 60 cm ø 150 x h 60 cm ø 180 x h 60 cm

ø 7 M’’ x h 15 I’’ ø 11 M’’ x h 15 I’’ ø 15 I’’ x h 15 I’’ ø 19 N’’ x h 17 I’’ ø 23 O’’ x h 17 I’’ ø 27 H’’ x h 17 I’’ ø 31 H’’ x h 19 N’’ ø 35 H’’ x h 19 N’’ ø 40 N’’ x h 19 N’’ ø 47 G’’ x h 23 O’’ ø 59’’ x h 23 O’’ ø 70 M’’ x h 23 O’’

vladimiro xl ø

vladimiro xl circular ø 30 x h 50 cm ø 11 M’’ x h 19 N’’ ø 40 x h 70 cm ø 15 I’’ x h 27 H’’ ø 50 x h 80 cm ø 19 N’’ x h 31 H’’ ø 60 x h 100 cm ø 23 O’’ x h 40 N’’ ø 80 x h 130 cm ø 31 H’’ x h 51 J’’ ø 100 x h 165 cm ø 40 N’’ x h 65’’

133


_

vladinia applique d l

134

vladinia rectangular l 20 x d 11 x h 40 cm l 7 M’’ x d 4 N’’ x h 15 I’’ l 30 x d 11 x h 50 cm l 11 M’’ x d 4 N’’ x h 19 N’’ l 40 x d 12,5 x h 70 cm l 15 I’’ x d 5’’ x h 27 H’’

vladinia applique ø

_

vladinia half circular ø 22 x h 40 cm ø 8 O’’ x h 15 I’’ ø 30 x h 50 cm ø 11 M’’ x h 19 N’’ ø 40 x h 70 cm ø 15 I’’ x h 27 H’’

135


_

_

ofelia applique ø

136

ofelia applique ø 21 x h 100 cm ø 8 G’’ x h 40 N’’ ø 27 x h 150 cm ø 10 O’’ x h 59’’ ø 33 x h 200 cm ø 13’’ x h 78 I’’

ariel applique d l

ariel applique l 60 x d 11 x h 40 cm l 80 x d 11 x h 40 cm l 100 x d 11 x h 40 cm l 120 x d 11 x h 40 cm

l 23 O’’ x d 4 N’’ x h 15 I’’ l 31 H’’ x d 4 N’’ x h 15 I’’ l 40 N’’ x d 4 N’’ x h 15 I’’ l 47 G’’ x d 4 N’’ x h 15 I’’

137


_

_

crystals colors

nero cianite nero light

bianco ialino ametista ametista light kunzite light kunzite

lapislazzuli light lapislazzuli giada

138

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

crystals colors

olivina grigio dark grigio cianite grigio light

eliodoro

tanzanite madera rosa di francia

zaffiro zaffiro medium zaffiro light

acquamarina tormalina light tormalina

rubino blenda blenda light

andalusite light andalusite medium andalusite

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

diopside diopside light ambra light ambra medium ambra granato opale di fuoco

almandino almandino light

labradorite light labradorite medium labradorite

139


_

Lolli e Memmoli srl via Fratelli Vivarini 7, I-2o141 Milano, Italy tel. +39 o2 895 o23 42 fax +39 o2 895 4o9 74 info@lollimemmoli.it www.lollimemmoli.it photography: Gionata Xerra, Franco Capra, Nicola Righetti, Mathias Marchioni, archivio Lolli e Memmoli graphics: designwork art direction: Artemio Croatto artwork: Erika Pittis, Alberto Moreu colour separation: Fotolito Udinese printing: Grafiche Filacorda-Udine credits: Laboratorio Avallone, De Cotiis, Brej Milano, Pederzoli Ricci Design


the end a light _ diary

Lolli e Memmoli via Fratelli Vivarini 7 I-2o141 Milano, Italy www.lollimemmoli.it

XTRA lolli e memmoli  
Advertisement