PINYA BLAVA - 12

Page 1

PINYA BLAVA REVISTA NÚM.

12

n

ANY

1996

X'WfTff r» Pft £ &#0


PINYA BLAVA. C

O

L

EQUIP DE REDACCIÓ: Octavi Ramos Jordi Mallol Jordi Franquet Nuri Bordas Jaume Badia

COL·LABORADORS: • Josep M. Sabaté • Skin • Laura Giné

X

I

Q

U

E

D

T

E

L

I,

I.

COL·LABORACIONS ASSOCIACIÓ

! ta

CULTURAL

Generalitat de Catalunya Direcció General de Cultura

C

««¡11™,^^™»^

SERRALLO

I

INDEX Paraules del President

3

Tres anys pas a pas

5

Una gran colla petita

6

Crònica castellerà

8

D.L.T. 2963-1989

FOTO PORTADA: Concurs (Foto: Octavi)

EDITA: Pinya blava A.C. Serrallo Apartat de correus 1.357-43080 TARRAGONA

COL·LABORACIONS: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura. Consell Comarcal de Tarragona.

COMPOSICIÓ I IMPRESSIÓ: Gràfiques Ortiga • Rovira. 4 • 43850 CAMBRILS

Els grallers a les festes majors

12

Cares amagades

13

Tres minuts de glòria

14

Pilar caminant

15

Cent de set i un de vuit

16

Món casteller

18

El bustiot

19

La canalla i ses illes

20

A galet

22

El comerç mariner de Tarragona ^s

O


PINYA BLAVA.

EDITORIAL .r\questa nova revista que teniu

ÉJJ

entre mans és la primera que s'ha fet al nostre local. Un local que ja és tota una realitat, però a més, un lloc de trobada important per tots aquells castellers que tenen iniciativa i, sobretot, ganes de treballar voluntàriament pel bé de la nostra colla. El disposar d'un local propi on confeccionar "PINYA BLAVA" fa que la nostra revista hagi sofert un canvi significatiu en quan a contingut, presentació i qualitat. Tot i així, l'equip redactor voldria més col·laboració i participació de tots els membres de la colla, si més no, observar interès i desig de que la revista sigui un vehicle de comunicació per tots aquells temes que giren al voltant de la colla i dels castells. Malauradament, ja portem dues temporades publicant només una revista. Els serrallencs sempre en un contrasentit, ara que la colla puja esglaons dins del món casteller, la revista disminueix les seves publicacions. Per això, demanem l'esforç col·lectiu de tothom per seguir la línia ascendent de la colla. No volem acomiadar aquestes paraules sense agrair a tots aquells/es que directa o indirectament han fet possible aquesta nova "PINYA BLAVA". L'Equip de redacció

PARAULES DEL PRESIDENT

Quan els fets són prou evidents, de paraules, poques. I és que enguany hem complert unes expectatives que a principi de temporada veiem quasi inabastables. Som els que som i fem el que podem, i una miqueta més encara, perquè amb les nostres possibilitats gairebé hem tocat el sostre. Amb això no vull dir que la il·lusió no ens faci pensar en superar el nostre particular sostre en una campanya futura, però, Déu n'hi do!, fins on hem arribat. I a l'hora d'analitzar el mèrit dels castells assolits i la seguretat dels castellers de la nostra colla he d'agrair en primer lloc l'assenyada dedicació del cap de colla i de l'equip tècnic que en tot moment han sabut arriscar amb la justa mesura. No cal dir que res del que hem aconseguit hauria estat possible sense el sacrifici constant i continuat de tots i cadascun dels "Xiquets del Serrallo", presents no sols en les sortides i actuacions, sinó molts especialment en els assajos des de molt abans de Sant Jordi i fins a les portes de la nostra diada anual. La clau del petit-gran èxit d'enguany, corn el dels vuit anys que portem ja a l'esquena, ha estat precisament aquesta dia rera dia de treball i d'abnegada il·lusió sols enfosquida per l'infortuni i la mala sort en la realització d'algun castell que també tenim a l'abast. Si més no, i malgrat aquests petits entrebancs, el balanç d'enguany és positiu i força favorable. Vet aquí, doncs, que com a president, des d'aquest finestral de la "Pinya Blava" no puc menys que felicitar-vos a tots i agrair molt especialment als membres de la Junta el suport que en tot moment m'han donat. Pit i amunt. Salvador Navarro Martí

X^


PINYA BLAVA. DATA, LLOC i DIADA

P4

23-4-96 TARRAGONA

SANT JORDI

2D

18-5-96 NASTIC

GIM. RÍTMICA

3D

19-5-96 TARRAGONA

PAGESOS S, ISIDRE 2D

26-5-96 LA GRANJA 1-6-96

4/6

3/6

4/6a 5/6 3/6s 2/6 D

D

D

D

COMUNIÓ MONTSE

13-6-96 SERRALLO

INA. MOSTRA. MARI. D

15-6-96 SERRALLO

MOSTRA MARINERA 2D

18-6-96 PLA. DEL REI

REI

D

23-6-96 SERRALLO

FLAMA CANIGÓ

D

24-6-96 TARRAGONA

SANT JOAN

2D

29-6-96 LORITO

CASA. M. CARMEN

2D

29-6-96 SERRALLO

PROF. SA. PERE

9D

30-6-96 SERRALLO

SANT PERE

2D

16-7-% SERRALLO

V. DEL CARME

5D

FESTES BARRI

4D

28-7-96 NALEC

LLEIDA

2D

D

LA VAQUERÍA

D

11-8-96 MAS BLANC

EL CATLLAR

2D

18-8-96 LACANONJA

F. MAJOR

2D

D

D

D

D

. D

I

2I

D

D

D

D

D

D

2/7 4/8

D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

I/D

D

D

C

C

D

D

D

D

D

C

D

D

D D

D

D

19-8-96 TARRAGONA

SANT MAGÍ

19-8-96 TARRAGONA

PROS. SANT MAGÍ

8D

25-8-96 PUIGVERD

LLEIDA

D

D

31-8-96 PORT AVENTURA 7-9-96

D

5/7 3/7S

D

28-7-96 M. CRISTINA

18-8-96 AIGUA SANT. MAGÍ.

D

4/7a

3D

21-7-96 FCO, BASTOS

TARRAGONA

C

D

20-7-96 TORREDEMBARRA PORT

1-8-96

3/7

D

5E.ANI.GANXETS

23-6-96 SERRALLO

4/7

D

3D

REUS

P/5

BARRI DEL PORT

2D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

14-9-96 LA PINEDA

D

19-9-96 TEA. METROPOL

EXP. FOT. CASTELLS D

23-9-96 TARRAGONA

STA. TECLA

23-9-96 TARRAGONA

PROS. SANTA TECLA 3D

24-9-96 TARRAGONA

LA MERCÈ

D*

5-10-96 SERRALLO

BODATOFUL

D

6-10-96 TARRAGONA

CONCURS CASTELL!

10-11-96 ALTAFULLA

FESTA MAJOR

TOTAL DESCAREGATS

D

D

4

2I

D

D

D

D

D

D

C

16

5

3

1

2

1

D 5

4

1

6

11

TOTAL CARREGATS

2

TOTAL INTENS

1

* Pilar caminant

D

C

I

D

2D 72

C

D

12

1

6

2

D:DESCARREGAT. C:CARREGAT. l·INTENT

•\v

I

D I 1

1 1

3

1


PINYA BLAVA.

TRES

A N Y S PAS

<m

A

PAS

D 'es f d'aquestes pàgines de la nostra revista, voldria fer un petit anàlisi dels tres anys que porto com a cap de colla.

L'any 1994, quan em vaig tornar a fer càrrec de la direcció tècnica de la colla, em vaig trobar amb la moral dels castellers molt baixa i el primer objectiu que ens vàrem proposar l'equip tècnic, era tornar a fer pujar la moral dels castellers. Un cop complert aquest objectiu, tornar-lis la il·lusió pels castells i recuperar els casells de set, no va ser massa complicat. Inclus vàrem aconseguir castells com el quatre de set amb l'agulla i carregar el dos de set. L'any 1995 els objectius eren consolidar els castells de set i preparar els castells de set i mig. Això ho vàrem aconseguir i també vàrem ser capaços de descarregar el cinc de set, que feia molts anys que li anàvem al darrera. Les coses començaven a funcionar a la perfecció. A l'any 1996 ha estat el veritable revulsiu de la colla, hem consolidat els castells de set i mig i s'ha carregat el quatre de vuit. La darrera fita ha estat descarregar el tres de set aixecat per sota, castell que també era molt desitjat. Potser el que ens ha fallat aquest any, ha estat el dos de set, el qual encara no hem aconseguit, però, confio que aviat el tornarem a recuperar. Solament em queda dir-vos que han estat tres anys d'autèntica recuperació i feina ben feta de tota la colla. Espero que durant la temporada del 97, siguem capaços de consolidar els castells de vuit, perquè amb il·lusió, ganes, sacrifici i companyonia, puguem arribar allà on ens proposem, i fer dels Xiquets del Serrallo una gran colla. Des d'aquestes línies vull aprofitar per felicitar-vos per les grans temporades que portem. i

* Wl

E N H O R A B O N A S E R R A L L E N C S I NO AFLUIXEU NI UN PEL. El cap de colla, Joan Anton Gual

mont MODA DE TARDOR-HIVERN

Gavina, 2 - Trafalgar, 1 (Font Moll de Costa) • Tel. 24 03 47 SERRALLO (Tarragona)

\y


PINYA BLAVA.

UNA GRAN COLLA PETITA ¿Jentir-se casteller dels "Xiquets del Serrallo" comporta molta paciència, una gran dosi de sacrifici, a cops desil·lusions, més d ' u n ensurt, algun altre enuig o empipament entre els propis companys de colla i amb els membres de determinades colles veïnes, però també ens ofereix la possibilitat de viure petits grans moments de glòria. D'ençà aquell ja llunyà diumenge de novembre de 1988 en que carregarem els nostres primers castells de sis i aixecarem el primer pilar de cinc ha plogut bastant i n'hem passat de verdes i de madures. Tal vegada les que més fàcilment s'obliden -per sort- són les verdes i en el record perduren les imatges alegres dels moments feliços viscuts amb la camisa blava. Les diferents fotografies ben emmarcades que decoren el nostre local social afavoreixen aquest record i testimonien una part molt important de la nostra història: el primer quatre de set. el primer tres de set, ambdós amb l'església de sant Pere com a teló de fons, aquell cinc de set que carregarem a la plaça de les Cols per sant Magí de l'any 1990 i que reprodueix el "pòster" corresponent, el pilar de quatre caminant del dia de la Mercè del mateix any que arribà fins l'Ajuntament, el retrobament amb els castells anomenats de set i mig a partir de la temporada de 1994 amb el quatre de set amb l'agulla i el cinc de set descarregats regularment, l'arribada a la plaça de la Font del segon pilar de quatre caminant, el primer i únic -per ara- dos de set carregat a la plaça de braus en el concurs de l'any 1994 que també reflecteix un altre "pòster", ... fins a cloure el capítol gràfic dels records amb el "carro gros" carregat la diada de Sant Magí d'enguany. Són fotografies amb història, petita història, però història al capdavall. La historia que hi ha darrera d'aquestes fotografies comença molt abans del moment de la instantània: és en l'assaig de cada dia i amb l'esforç anònim de molts castellers -que quasi mai es veuen- com es va aixecant un castell. L'exemple d'enguany és ben clar: gairebé des del començament de la temporada el cap de colla -seriós i fins i tot malhumorat de vegades- preparà l'assaig del quatre de vuit, sobretot a partir dels segons i amb la gent que presentava millors condicions per castell; la resta, ja s'aniria concretant quan el tronc del castell estigués ben definit. En les primeres actuacions, sia a la Rambla Nova o bé en alguna de les sortides, com la de la plaça del Prim de Reus, ja s'insinuava el quatre de vuit amb un quatre de set molt carregat de pes, però no seria fins la primera quincena d'agost quan amb els segons a terra i amb els dossos col.locats la il.lusió i l'esperança de carregar el carro gros deixà d'ésser un somni.

\ÏS

El dia de sant Magí, de bon matí. entre els que esmorçarem espineta i cargols al local de la colla, aquella i l . l u s i ó i esperança quasi que es començava ja a pair. Després a migdia i en el punt tradicional de trobada, a les Coques, quan el cap de colla ens anuncià que sortiríem amb el quatre de v u i t . no hi va haver cap sorpresa puix que tots ho teniem gola a v a l l . El torn d'espera a la plaça de les Cols -en el sorteig previ érem els segons en actuar- passà sense adonar-nos i de com anà el castell ben poca cosa podem dir perquè a partir del moment en què es quadrà la posició dels baixos, cadascú anà per feina i amb l'emoció ni el so de les gralles sentirem: per la part que a mi em tocà us puc ben bé assegurar que no vaig notar el pes i no vaig saber que l'haviem carregat fins que es va


PINYA BLAVA.

començar a dsefer la pinya. Després, evidentment, he vist més d ' u n a vegada el video del castell i he escoltat la retransmissió que les emissores tarragonines varen fer, però sols nosaltres, tots els Xiquets del Serrallo, sabem el que vam donar en aquells breus o llargs m i n u t s i la serietat que hi vàrem posar, abans de que els nervis -només els nervis i la emoció- ens juguessin una petita mala passada i no ens permetessin descarregar-lo. Malgrat aquest petit desencís l'alegria esclatà a la plaça i la simpatia que de sempre el món casteller sent per la nostra petita colla es palesà en un fort aplaudiment per part de tots els qui allí presents, mentre els nostres castellers, entre plors i riatlles, petons i abraçades, vivíem aquest breu instant de glòria. Amb la serenor que sols el temps i la distància pot donar, avui i ara voldria destacar uns trets significatius d'aquell moment: en primer lloc el reconeixement a la feina de tots —els castells els fem tots—. però molt especialment els que des del primer dia hi ha\ iem estat treballant: en segon lloc. la inestimable col·laboració dels Xiquets deTarragona que des de la pinya van viure el castell gairebé com si fos propi: i finalment, com a millor i més sentida anècdota del que va significar l'alegria de veure'l carregat -a banda el bany a les aigües del port i les "pelades" d'alguns membres de la colla- als meus ulls de casteller dels Xiquets del Serrallo, el que més colpí els meus particulars sentiments fou la forta abraçada amb la que es van estrènyer dos germans castellers, que per una d'aquelles picabaralles f a m i l i a r s tan corrents entre nosaltres p o r t a v e n u n a temporadeta sense parlar-se. Després s'assaborir aquest "èxit" aconseguit, no defallirem amb el plaque ens haviem marcat, però, primer la pluja de la diada de 1' 1 1 de setembre i altre cop els nervis en una actuació posterior a La Pineda, impediren coronar el dos de set que teníem -i tenim- a l'abast; i com que les desgràcies mai venen soles, afrontarem l'actuació de santa Tecla amb tres o quatre baixes significatives i amb una

manca de concentració que convertí en llenya l ' i n t e n t de tres de set aixecat per sota. Per sort, l'endemà, el dia de la Mercè retrobarem la il.lusió perduda i l'arribada del pilar de quatre caminant, enguany fins a la Rambla Vella, fou un altre d'aquells petits moments de glòria que ens enorgulleixen. També aquí voldria resaltar la feina feta als assajos per tots els que porn el pilar i que veuen degudament recompensat el seu treball. Finalment no podem deixar d'esmentar el paper que vàrem fer en el concurs de castells de la plaça de braus el 6 d'octubre,

tot i que amb una miqueta més de sort la nostra classificació hauria estat uns llocs més amunt. Malgrat això no ens podem quixar, p u i x que, aquest cop sí, aconseguirem carregar i descarregar el nostre primer tres de set aixecat per sota. Tanquem doncs una temporada que sense dubte ha estat la m i l l o r : hem assolit dos castells nous -quatre de v u i t i tres de set aixecat per sota- i hem portat a bon terme per tercera vegada el pilar de quatre camin a n t , unes fites que ens han d ' o m p l i r de satisfacció i que ens han de servir per a emprendre amb esperança el futur. Som una colla petita, és cert, però sabem que amb l ' a j u d a de tots els Xiquets del Serrallo podem fer encara coses grans.

Josep M" Sabaté i Bosch

\Lr


c

o

i.

PINYA BLAVA.

23 d'Abril. Tarragona

Tarragona

Aquest any començàvem la temporada a la nostra ciutat. La colla es trobava en millor estat que al començament de la temporada passada, fet que ens portà a realitzar una bona actuació. Vàrem descarregarei 3/7, el 4/7 i el 2/6. Començàvem la temporada amb bones vibracions. Vam acabar amb un pilar de cinc carregat i dos pilars de quatre descarregats, amb el so dels segadors de fons.

Primera de les nostres sortides amb els Ganxets de Reus. Aquest començament de temporada, vam coincidir en un grapat de sortides i vam tenir una bona cooperació. La colla, amb alguns castellers no habituals al tronc, va demostrar que li teníem presa la mida als castells de set. Una bona sortida amb el 3 / 7, 4/7,2 / 6 i tres pilars de quatre, tot descarregat. 1 de Juny. Reus

18 de Maig. Poliesportiu del Gimnàstic Amb motiu del campionat estatal de gimnàstica rítmica, vàrem realitzar una actuació de sis, amb molta gent jove als castells i fent proves de cara a les següents actuacions. Tres pilars de quatre, un 3/6 i un 4/6 descarregats. 19 de Maig. Tarragona La celebració de la diada anual del Gremi de Pagesos va comptar amb la nostra presència. Actuació de sis on es va poder veure algun baix fent com a segon. Els castells que vam fer: 3 / 6,4 / 6a, 2/6 i dos pilars de quatre, tot descarregat. 26 de Maig. La Granja,

Diada dels Ganxets de Reus, on també va actuar la Jove de Valls. Vàrem realitzar una molt bona actuació, on es va poder veure que la colla tenia ganes de castells. La prova la vàrem tenir descarregant el primer 4/7 amb agulla. I val a dir que era el primer 4/7a de la colla on el segon no era el conegut "Papeleta". Sortida on tornàvem a descarregar-ho tot. 3/7, 4/7a, 4/ 7 i pilar de 5. Com a anècdota recordem que vam sortir de 3/7 per la tardança d'alguns castellers en arribar a la plaça. La sortida donava bones prespectives de futur.

Actuació dins els actes lúdics de la Mostra Pescadora i Marinera, on vàrem tenir l'actuació més fluixa i confusa de la temporada. Mermats per varis components, no vam poder amb el 4/ 7, ni amb el pilar de 5. Si que vam descarregar el 3/7, 2/6 i dos pilars de quatre. 18 de Juny. Tarragona Amb motiu de la visita dels Reis d'Espanya a la ciutat, les colles vàrem fer acte testimonial amb un castell cada colla. 4/ 6a descarregat. 24 de Juny. Tarragona Diada de Sant Joan. Vàrem tornar a repetir la millor actuació de la temporada, 3/7, 4/7, 4/7a i pilar de cinc, tot descarregat. Respecte a l'any anterior, teníem millor nivell i més seguretat en l'execució dels castells. Portàvem més 4/ 7 per aquestes dates que en tota l'anterior temporada. Volia dir alguna cosa això? 29 de Juny. Processó de Sant Pere, Serrallo

Tradicional pilar de quatre descarregat a la inaguració de la Mostra Marinera i Pescadora.

Sortida on veiem alguns dels baixos fixos de la temporada fent de segons en algun dels molts pilars de quatre que vam fer durant la processó. Aquest any vam acabar fent proves, 4/6 i 3/6 nets.

15 de Juny. Serrallo

30 de Juny. Serrallo

13 de Juny. Serrallo

••¡mm \^

Diada de Sant Pere. Vàrem actuar conjuntament amb els Xiquets de Tarragona, Jove dels Xiquets de Tarragona i Ganxets de Reus. Vàrem realitzar una molt bona actuació. Va destacar el primer5/7dela temporada i un 4 / 7 molt carregat de pes. Aquesta sortida va reforçar la il·lusió i les ganes de tots els components de la colla, doncs vèiem que podríem tirar més amunt. Pilar de cinc, 4 / 7 i 5 / 7 descarregats, 4/7a carregat. Va ser una de les millors diades castelleres de Sant Pere, on es va poder veure un pilar de 6 ( X.T ) i dos4/8(X.T. iCJXT).


PINYA BLAVA. 20 de Juliol. Torredembarra En el bonic marc del Port Esportiu, vàrem realitzar una bona actuació. Vam obrir la nostra actuació amb el nostre "vaixell insígnia", el 3/7. També demostràvem que li teníem agafat el peu al 4/7a. Vam arrodonir l'actuació amb un 2/6 i pilar de cinc descarregats. 21 de Juliol. Fes. Bastos, Tarragona Dins de les festes d'a-quest barri tarragoní vam realitzar una actuació que demostrava que el 3 / 7 és el nostre castell, doncs amb molt pocs components a la pinya, el vam descarregar sense cap mena de problema i amb molt de domini. 5/6, 2/6 i quatre P4 descarregats. 28 de Juliol. Nalec, Lleida Diumenge de Juliol en el que teníem sortida per partida doble. Pel matí ens vam desplaçar a Nalec (Lleida) on vàrem realitzar una completa actuació de castells de sis nets. Cal destacar que molts castellers es van reservar per la tarda i no els vam poder veu re per Nalec. L'actuació era al costat de les piscines del poble, i de ben segur que molts components, haurien canviat la faixa pel tratge de bany. 4/6, 2/6, 3/6 i 3/6 per sota. 28 de Juliol. Maria Cristina, Tarragona. Actuació a les Festes del

Carrer Maria Cristina i on vam poder comptar amb la presència de molts castellers de la colla. Molt bona actuació on vam descarregar el 5/7 i el 4/7a, castells que anys enrera solament els fèiem per les festes de la ciutat, mentre que aquesta temporada els teníem més assequibles. L'anècdota va passar amb el 3/7, que tant sols el vam carregar. Ni els més amants de les estadístiques ens van poder dir quin va ser l'úlitm cop d'aquest fet. Per acabar, pilar de 5 carregat. 11 d'Agost. Urb. Mas Blanc, Catllar. En un am-bient cordial i molt amistós, vàrem realitzar una bona actuació. Va destecar el 3/7 descarregat, amb molts canvis i pocs components a la pinya. 3/6, 4/6a i dos pilars de quatre. La colla estava molt motivada i això es veia en la forma de realitzar els castells. 18 d'Agost. La Canonja La nostra participació en les festes de la Canonja, ja comença a ser habitual. Alguns components de la colla i dels grallers van haver de quedar-se a Tarragona per a fer el pilar de rebuda de l'aigua de Sant Magí. Els altres van realitzar una actuació fent les últimes proves al pom de dalt cara l'actuació que teníem al dia següent per la Festa de Sant Magí de Tarragona. 3 / 7, 2/ 6 i 2 P/ 4 tot descarregat.

nostre i encara semblava que el podíem descarregar, però en el moment en que els dosos es deixaven de braç va petar. L'eufòria, plors i crits d'alegria varen inundar la plaça de les Cols. L'ovasió més grossa de la diada ens la vàrem emportar nosaltres, i ens ho mereixíem, Quin 4/8 més bonic. Vàrem rubricar l'actuació amb un 5/ 7 molt treballat per part de la rengle i molt curiós pel lloc per on va baixar l'acotxador del dos. Un 3/7 per posar f i a la festa, P/5 i tots cap a la mar. Sant Magí tornava a ser una diada històrica per a la nostra colla i per a la ciutat. 25 d'Agost. Puigverd, Lleida. Sortida a les terres de Lleida

19 d'Agost. Sant Magí. Diada que no podrà oblidar cap casteller, ni cap afeccionat als castells. Millor actuació de la història de la nostra colla. Pocs minuts abans de les 12 de matí, el cap de colla canviava l'ordre en la realització dels castells a la nostra actuació. Al darrer assaig va anunciar que sortiríem de 5/7, aquell matí va dir que sortiríem de 4 / 8, la colla en ple esclatava d'alegria, li teníem moltes ganes al castell, al cap dels castellers sols hi havia el 4/8. Era el nostre torn i amb més concentració i ofici que mai van anar posant els pisos al 4 / 8, en cap moment es va desfigurar, quints, dosos, acotxador, enxaneta, aleta, i 4/8 carregat, el carro gros era

\y


PINYA BLAVA. on vàrem contestar amb gent de la colla que hi ha a Lleida. Vàrem realitzar una actuació molt complerta. Amb un toc de gralla i un pilar de quatre caminant fins davant de l'Ajuntament vàrem començar. Em de dir que la gent del poble va participar activament a les pinyes i en van gaudir de valent. 4/6a amb molta gent dels pisos superiors, quarts i quins van baixar dos pisos. 2/6,3/6 sota i 3 / 7 descarregats feien que la gent de Puigverd disfrutessin d'una bona matinal castellerà. P/5 al balcó de l'Ajuntament, on no va fer falta la faixa per agafar a l'enxaneta.

caigudes vàrem tenir mala sort i alguns cops va fer que gent del tronc quedés tocada cara a properes actuacions. 4/7 i P / 5 descarregats. 23 de Setembre. Santa Tecla. Aquest Santa Tecla era

7 de Setembre. Barri del Port. Dins del marc de les festes del barri on tenim la seu de la nostra colla vàrem realitzar una completa actuació cara a preparació de les properes actuacions. Vàrem repetir l'actuació de Port Aventura, treballant els castells en els pisos superiors. 3/6s, 2/6, 3/7, P/5 i 2 P/4 tot descarregat.

24 de setembre. La Mercè. Les darreres proves del pilar caminant donaven esperances, però no les teníem totes. Dos castells de sis per fer temps, 4/6 i 3/6 i som-hi amb el pilar. Vàrem estar molt concentrats i mentalitzats de que podíem ferho, i amb força, il·lusió i ganes vàrem fer caminar el pilar de manera que sense adornar-s'en el teníem a la Rambla Vella, ara calia que les mans del pilar ho donessin tot i així va ser, les mans que portaven el pilar ho van donar tot. Era el nostre tercer pilar que arribava. Enhorabona a tots.

31 d'Agost. Port Aventura. Com si hagués estat un regal vàrem tenir l'oportunitat de passar un dia a Parc Temàtic, on els més valents varen provar el Dragón Khan i més d'un es va mullar els pantalons. Vàrem realitzar una actuació molt seriosa i on es feia palès que la colla mantenia unbon nivell. 3/6 sota, 2/6, 3/7 i P/5 descarregats. Molts dels turistes que varen veure la nostra actuació varen dir que preferien muntar al Dragón Khan.

va sentir el crit del cap de colla per aixecar i vàrem fer llenya. Vàrem tenir una actuació més que acceptable. No vàrem provar el 4 / 8, però és que no el podíem provar, ja se sap a les colles petites no es poden fer canvis a darrera hora.

diferent per a totes les colles, actuàvem a la plaça Corsini. Amb moltes baixes al tronc dels castells i tocant de peus en terra vàrem realitzar una bona actuació. Un 5/7 carregat que el vàrem muntar amb molts de canvis als pisos, un 3/7 descarregat i un intent de 3/7 per sota va ser la nostra actuació, junt amb P/5 de comiat. Val a dir que aquell dia no vàrem tenir sort, doncs el 3 / 7 per sota es va quedar a un cop de orella, doncs una de les rengles no

«r-«P

^lk:i:,. •^•aaar^/;-^ •*¿**&m^£w*\*? r^r v 'ra*1 -• L/. •

-*j

tf*m m

14 de Setembre. La Pineda. La colla venia preparant el 2/7 per a la diada del 11 de setembre però la pluja va privar del que hauria pogut ser el primer 2/7 de la temporada. En aquesta diada de la Pineda teníem l'oportunitat de fer-ho. Però no vam tenir un bon dia, no es notaven les mateixes vibracions que teníem pel dia de Sant Magí. Vàrem intentar per dos cops el 2/7 però el castell va fer llenya molt abans del que ens podíem pensar, mol t abans del que els darrers assaigs mostraven. Amb aquelles

6 d'octubre. Concurs de Castells de Tarragona. La Colla patia moltes baixes al tronc del 4/8, baixes causades, algunes per la darrera sortida a la Pineda, altres per la pràctica del futbol per part d'alguns castellers. Malgrat aquesta situació, vàrem repescar algun casteller per intentar fer una estructura que garantís el castell. La colla tenia moltes ganes de com a mínim tornar a carregar el 4/8, però els darrers assajos no acabaven de donar la ^10,


PINYA BLAVA. vàrem seguir amb un castell que també el teníem preparat per al Concurs, el 4/7 amb agulla. El castell es va realitzar amb alguns canvis al tronc, calia assegurar i donar més tranquil·litat, no van haver problemes i el 4 / 7 amb agulla es va descarregar. Va ser en el nostre darrer castell on vàrem sorprendre a molts. Amb l'experiència del dia de Santa Tecla, vàrem preparar el 3/7 per sota, castell que encara no havíem carregat mai. La gent que aixecava estava molt concentrada i es volia treure l'espina del dia de Santa Tecla, el castell pujava ràpid i de forma molt acompassada, faltava el pis més difícil, ficar segons dalt dels baixos, amb molt de silenci el cap de colla va dir: " esteu, DALT", el castell amb molta suavitat es va aixecar, l'enxaneta va fer l'intent de pujar, però encara feia falta ficar als baixos drets i m a n t e n i r l'estructura, l'enxaneta es tornava a col·locar al lloc i els. tres baixos fortament agafats eren a i x e c a t s , l'enxaneta fa l'aleta, el 3/7 per sota era un fet. Amb fermesa i serenitat vàrem descarregar el nostre primer 3/7 s. No va semblar que era el primer cop que el fèiem, el vàrem aixecar molt acompanyat i amb molt bon ritme. Un altre cop enhorabona. Vàrem acabar l'actuació amb un P/5 i amb un castell nou que apuntar a la

9&fáè/f*um*™

confiança de poder-ho fer. En aquest Concurs vàrem sortir en la primera ronda de les colles del grup B, sortíem de 4/8, el castell va pujar ràpid però amb masses nervis, cosa que va provocar que es tingues que defensar massa aviat, el 4/8 va fer llenya amb els dosos col·locats. La caiguda va causar cops a alguns castellers, vam hipotecar l'actuació. Per a calmar la situació vàrem fer el 3/7, castell que sense cap mena de problema vàrem descarregar. Després

IM

-viy

llista dels nostres castells. 10 de novembre. Festa Major d'Altafulla. Com a darrera actuació de l'any vàrem anar a Altafulla amb la intenció de fer castells de set i de fer pujar alguns castellers que no havien tingut oportunitat durant la temporada. Vàrem sortir de 3/ 7, un castell que acostuma a donar-nos serenor i confiança, el vàrem descarregar, un altre per les estadístiques. Després seguírem amb un 4/7 amb agulla que vàrem que tenir que treballar molt i sols vàrem poder carregar. I ja quan acabava l'actuació és quan va sorgir la sorpresa, el cap de colla preparava el 2/7. Amb un plantejament diferent, l'acotxador i l'enxaneta pujarien un cop col·locats els dosos, el castell va anar pujant, la mida erabona, amb els dosos col·locats el castell estava molt be, vàrem tirar amunt acotxador i enxaneta i quan l'acotxador era al damunt dels quarts i l'enxaneta damunt dels terços el castell es va trencar. Ho

vàrem intentar però no va poder ser. Per finalitzar dos pilars de quatre un tant familiars. Tenim pendent el dos de set per a la propera temporada, segur que serà nostre.


PINYA BLAVA.

ISOBO

ELS GRALLERS A LES FESTES MAJORS /\ la ciutat de Tarragona es viuen 2 diades castellares importants, la de sant Magí i santa Tecla, per la qual la colla es prepara durant tota la temporada. Però la participació dels grallers en aquestes diades no es limita només a l'actuació castellerà, sinó que representem a la colla en altres actes de les festes. La nostra feina comença de bon matí després d'una llarga nit de festa, ens referim a les matinades on s'ajuntem diferents grups de gralles que després de tocar conjuntament ens dispersem fent el nostre recorregut corresponent. Després d'un bon esmorzar, per agafar forces i pogué suportar la

llarga sortida castellerà. Per molts de nosaltres (no tots) la diada s'acaba aquí, però després d ' u n ràpid dinar, toc de professor. Tots pensem que no hi ha per tant, però això no es tot, ens cal recordar que aquesta es la Festa Major petita de Tarragona, el plat gros per santa Tecla on la nostra actuació comença tres dies abans de la diada castellerà, amb una cercavila de gegants per la part alta de la ciutat. Una gran fita per nosaltres és la trobada de PEIXATERIA música, on s'ajuntem colles d'arreu de Catalunya i País Valencià, per nosaltres aquesta actuació és molt important, ja que la trobada finalitza d'una manera molt especial, perquè tots els grups han de tocar la seva millor cançó d ' a l t d'un escenari, tot s'ha de dir que enguany, el nostre grup de gralles era molt nombrós i ens vàrem lluir. La diada de santa Tecla, la història es repeteix igual que per sant Magí, però amb la diferencia de què l'endemà em de llevar-nos d'hora per tornar a tocar les matinades de la Mercè, en aquestes només ens reunim els grallers de les 4 colles castelleres de Tarragona. Després del pilar caminant finalitza la nostra actuació de les festes majors. Us convidem a participar a les nostres festes com a acompanyants de les vostres gralles, al igual que fan el José Garrutxero i el cap de gralles, el Paquito (quan no es queda dormit).

MALENSTA

MERCAT CENTRAL P A R A D E S 314-315 TARRAGONA

ELS GRALLERS

12/

^y


PINYA BLAVA.

â'*£&>

CARES AMAGADES

som més els que el sostenim, que no pas els que s'enlairen. Aquests últims s'emporten tota la glòria cara la premsa, així que he decidit que algú, en algun lloc, hauria de parlar de nosaltres.

fas dins la teva colla, al respondre'l et digui ximpleries com per exemple: -Ah!, així doncs no fas res!- o -/ com és que tu no puges?-. Doncs no pujo perquè la meva feina és tant important com la de qualsevol altre casteller, encara que no s'em vegi la cara, i no crec que arribessin gaire lluny sense nosaltres. Que som molts els que patim el castell des de sota, i a l'igual que rebem les patacades, també volem rebre algun símbol d'agraïment i l'alegria corresponent.

Molta de la gent que no té una cultura castellerà com cal, no aprecia el treball de les crosses, les agulles, els laterals, els daus, els baixos, les primeres mans, etc., de fet, no saben ni que existim. Es molt normal que quan algun conegut et troba pel carrer i et pregunta què

Encara que no sortim als diaris, ja sabem quina feina fem i el que signifiquem per la nostra Colla, i sabem que els grans castells assolits aquesta temporada i totes les anteriors també són part de nosaltres. Vull que el patiment que sentim des de sota, la falta d'aire i

J_/n qualsevol castell,

la força física i de voluntat que necessitem per aguantar el pes d'una torre humana, siguin anomenats alguna vegada. Al cap i a la fi, aquests que com les cares amagades de la nostra Colla, som els que ens movem més perquè aquesta no es quedi al darrera, perquè encara que sigui la més petita, sigui la que tingui més força, valentia, companyonia i amistat d'entre totes les altres Colles catalanes. En definitiva, desfogáis aquests pensaments ocults, només em queda per dir que la Colla som tant les cares amagades com les fot o g r a f i a d e s . La Colla Xiq u e t s del S e r r a l l o de Tarragona som TOTS. Laura Giné' & Skin

BUSCATS PER LA GLÒRIA *

Xavi "uaiamsiei"

David el ganso

Laura "pausini"

Miquel Àngel d'Altafulla

Marc "estic cansat'

Joan "Oscar Cadiach'

David del sarri

* Aquesta tan sols és una petita mostra triada a l'atzar de les cares amagades, hem de considerar que som molts més. 13/ -^


PINYA BLAVA.

(^11 12 ^ ! itf

)

TRES MINUTS DE GLÒRIA

J. arragona, 19 d'agost de 1996, diada de sant Magí, carrer de les coques, 3/4 de 1 del migdia. Es l'hora d'enfaixar-nos i ens espera una jornada castellerà amb molt bones perspectives per a la colla. Després d'unes breus paraules del nostre "Purillo-President", és el torn del nostre Cap de Colla, que amb posat "simpàtic" i sense pels a la llengua, va al gra: "s'ha girat la truita, sortim de quatre de vuit". La sorpresa és considerable i pel cap dels castellers el pensament més generalitzat és com el de l'Albert; més o menys: "quina cabronada". D'altres s'ho veien venir com és el cas del Josep: "era el que s'esperava; el castell es tenia de tirar endavant i quan abans millor". Un cop enfaixats, tots en cercavila cap a la plaça de les cols amb l'únic pensament d'assolir el desitjat quatre de v u i t . Obren plaça els Xiquets de Tarragona tot descarregant un magnífic dos de vuit amb folre. A continuació és el torn de la nostra colla, els Xiquets del Serrallo, que per sorpresa de tota la plaça, comença a muntar el quatre de vuit. La tensió és evident, dins el castell i a tota la plaça; per sort alguns castellers, com la Carmen, aguanten: "em vaig quedar en blanc, estava molt concentrada en el toc de gralla". El quatre de vuit va agafant forma, però pateix dues rebrincades fortes que fan dubtar, fins i tot, a un "conegut" comentarista de televisió, que no ho acaba de veure clar: "sembla que el tindran que defensar molt, si el volen carregar". Finalment, les ganes poden més i s'aconsegueix carregar-lo, esclatant de joia tota l'afecció. Els nostres pensaments en aquell moment coincideixen força amb els del Joan: "no hi cabia en el meu cos per l'emoció, però va ser curt el

•^/

moment, doncs deseguida es va notar que la gent tibava una mica i esperava el pitjor". Altres pensaments en el moment de carregar el quatre de vuit es podrien identificar amb els del David: "vaig sentir un bram de tota la plaça que em va fer deduir que s'havia carregat, aleshores, però, vaig poder comprovar que la gent es ficava molt nerviosa i esperava la sotragada forta d'un moment a un altre, però al trigar, vaig pensar que es podia descarregar i tot". Malauradament, en baixar la canalla, el castell fa llenya, però donava igual, l'havíem carregat i això ja és molt, Déu ni Do!!. En els nostres pensaments s'hi barrejen l'alegria i la fustració com es el cas del Joan: "va ser una barreja entre alegria i fustració, i també una mica de ràbia, doncs des de la meva posició semblava que es podia descarregar, però potser els nervis, no ho van fer possible!!. D'altres en son més eufòrics, com el David: "vaig tenir una satisfacció... una alegria... una glòria, però acte seguit pensar que ara s'ha de descarregar". Aquest article és dedicat a la gent que mai no surt a les fotografies, evidentment, a tots aquells que des de baix fan que el castell tiri amunt i no son esmentats. Han col·laborat en la confecció del mateix l'Albert Ruiz que va fer de lateral, el Josep Forné que va fer de dau, la Carmen Alujas que va fer de crossa, el Joan Boronat que va fer de primeres mans, el David Porta que va fer d'agulla i el David Pallas que va fer de latéral al quatre de vuit carregat a la diada de sant Magí de 1996. Aquests pensaments han estat mitjanament ordenats per I'Skin i la Laura Giné.


PINYA ßLAVA.

LA MERCÉ 96, PILAR CAMINANT Després d'una diada de Sta. Tecla que passarà als anals del món casteller, tant sols per la seva ubicació a la plaça Corsini i no a la de la Font, degut a les obres del pàrquing que s'estant realitzant. Ens trobem amb la diada de la Mercè, una diada en la que tothom espera veure com els pilars de les quatre colles enfilen el carrer Major, arribant fins al balcó del Ajuntament, però aquest any degut a les ja mencionades obres que s'estant fent a la plaça de la font, el itinerari va ser modificat, així que el lloc escollit pel patronat per substituir el balcó consistorial, no va ser un altre que la estàtua de Sta. Tecla que presideix la porta de entrada al Hospital de S. Pau i Sta. Tecla a la Rambla Vella. Així que amb aquest canvi en el recorregut ens trobem tots un any més en la plaça de les cols, que a malgrat ésser un dia feiner està de gom a gom. I encara que l'interès estigui amb els pilars caminats, primer vàrem realitzar un 3/6 i un 4/6, tots dos sense cap problema i en els quals no van pujar cap dels components del pilar caminant (cal estalviar forces). Sense donar-nos conté ja veiem com els de la jove enfilen el carrer major amb el seu pilar que avança lentament però segur. I sentim com Sabaté diu "som-hi nois", ben propet del primer esglaó es coloca Miquel Àngel i la gent va agafant el seu lloc, uns els que porten el pilar al costat del baix, altres fent cordo amb les faixes, uns altres preparats per fer matalàs, tothom sap el que ha de fer, mentre Cristian puja a sobre Miquel Àngel i demana que afluixin d' aquí i que li premin d'allí, quan ja està be manen pujar a la Miriam que coloca els seus peus correctament i s'acotxa per ajudar al petit Ismael, que tot i el dolent que, és feia cara d'espantat. Després els aplaudiments de la gent fan encoratjar a les mans que porten el segon ben agafat, però a poc a poc el pes i la calor es fan notar i quan arribem a la baixada de Misericòrdia es pateix d'allò més. Cristian sua la cansalada i fa l'impossible per aguantar el pilar el més dret possible però li costa. Les mans comencen a treballar de v a l e n t i mentre s'estrenyen fort, ja donem el revolt per entrar a la Rambla Vella, la gent a p l a u d e i x amb més força que mai, això fa que ningú a f l u i x i , sinó tot el contrari, i amb un pas lleuger ens trobem davant l'estàtua de Sta. Tecla. Abraçades, crits, algun que altre plor per part del més emotius, ja que arribar amb el pilar per la nostra colla significa molt, és una espineta que tenim clavada i cada any li tenim més ganes. La celebració va seguir per la tarda al local social, fent petar més ampolles de cava i brindant pel èxit obtingut.

OCTAVI

^15, REVISTA NÚM.


PINYA BLAVA.

¿t, de set i u» &

vuit

^ens cap mena de dubte enguany és l'any del quatre de vuit, però cal tenir molt present altres dades d'aquesta temporada que són molt importants i que estan una mica a l'ombra del carro gros. Així enguany en superat de llarg a totes les altres temporades en castells de set i en especial a l'any 1992 que era l'any en què se'n havien fet més, però tenint en compte que algun era conjuntament amb la colla de Sant Pere i Sant Pau degut a les olimpíades, i remarcant també que en aquest any tota la gama de set es va reduir al quatre de set i al tres de set, mentre que enguany el ventall de castells de la gama de set es quasi complerta, tan sols ens falta el dos de set. Per estructures no cal dir que nosaltres som una colla del tres, només cal dir que dels 17 intents d'enguany del tres de set en tan sols una vegada només l'hem carregat, i la resta es a dir 16 s'ha descarregat. Aquest fet ens ha de donar confiança pel dia en que afrontem el tres de vuit que no està massa lluny. Una altra lectura positiva és l'assoliment del 3/7 per sota, un castell que feia força temps que li anàvem al darrera i que després d'uns quants dies d'assajar-ho seriosament, l'hem agafat el "tranquillo" i més veient el que vàrem fer al concurs, que no va patir gens. Per tant una vegada més es confirma que els castells es fan als assajos. Del quatres de set amb el pilar i el cinc de set dir que són castells plenament consolidats i que a partir d'ara l'objectiu número 1 per la propera temporada és el 2/7, i completar així tota la gamma de set. De tots és conegut que la diada de St. Magí sempre ens ha anat força be, d'allí han sortit el 5 / 7, el 4 / 7 amb el pilar i ara el 4 / 8; alguna cosa especial tindrà aquella plaça que no tenen les altres, i que l'han convertit en la diada més favorable de la colla. Per tant, tot i la calor que fa aquell matí, tot i estar més apretat que una llauna de sardines durant una bona estoneta, ja ens podem començar a pensar el castell que plantarem l'any que ve, i penjar una nova foto a la paret del local amb la catedral de Tarragona de fons al castell blau. Es per això que enguany i dins els actes de l'aniversari de la nostra colla es farà ofrena d'una camisa blava a St. Magí, o dit d'altra manera que el fem casteller. Però enguany era una diada diferent i molt especial, degut a que ens vàrem presentar a la plaça tot just acabant de descarregar el castell de set que feia el numero 100, per tant podíem dir allò de cent de set i un de vuit, potser d'aquí a vuit anys més diré allò de cent de vuit i un de nou, (temps al temps)

funíaí C any1932

Però també hauríem d'associar a aquest any un altre "castell" tant o més important que el carro gros, com és el fet de tenir un local, el nostre local. Aquest també ha tingut part de culpa al 4/8, sense cap dubte, amb la seva arribada s'han acabat els pelegrinatges per tots els tinglados, enfortint el nucli social de la colla, nucli sobre el qual s'edifiqui tota una colla. Per tant tenim que saber valorar el que tenim i gaudir al màxim d'aquest local.

AGENCIA OFICIAL: TISOT - KRONOS - SEIKO - PULSAR - FESTINA TALLER PROPI

W


PINYA BLAVA.

^GstaCvty de ¿e& rtUitotû 4,ot¿¿de& RANKING LLOC

DATA

DIADA

CASTELLS

1

19-08-96

ST. MAGI

4/8c, 5/7, 3/7

2

02-10-94

XV CONCURS

2/7c, 4/7a, 3/7

3

06-10-96

XVI CONCURS

3/7s, 4/7a, 3/7

4

11-09-95

11 SETEMBRE

4/7a,5/7, 3/7

5

29-06-96

ST. PERE

5/7, 4/7a, 4/7

6

23-09-95

STA. TECLA

5/7, 4/7a, p/5

7

19-08-90

ST. MAGI

5/7c. 3/7. 4/7

8

24-06-96

ST. JOAN

4/73.3/7,4/7

M

19-08-94

ST. M U, I

4/7a. 3/7. 2/6

9

23-09-94

STA. TECLA

4/7a, 3/7. 2/6

y

01-11-94

VILAFRANCA

4/7a, 3/7, 2/6

9

20-06-95

TARRAGONA

4/7a, 3/7, 2/6

9

02-07-95

ST. PERE

4/7a, 3/7, 2/6

9

19-08-95

ST. MAGI

4/7a, 3/7, 2/6

9

24-06-95

ST. JOAN

4/7ac, 3/7c, 2/6

menys tele i| més assaig, carall. ln:iiaapBi|

Si observeu el quadre, veureu com les sortides d'aquest any estan entre les millors sortides de la nostra història.

M, MOBLES ROCH

GRÀFIQUES ORTIGA

MOBLES CLÀSSICS I MODERNS MATALASSOS I SOMIERS LÀMINA

IM PRESOS COMERCIALS I PUBLICITARIS

Descompte als membres üe la cella Reding, 16 Telèfon 21 43 10 43001 -TARRAGONA

rovira,4-tel (977)365761 CAMBRILS

REVISTA NVN

\y


PINYA BLAVA.

/

MON CASTELLER tm l'última revista ja avançàvem que aquest any es veuria un XVI concurs de castells força emocionant, i no ens vàrem equivocar ! Recordo que en aquell escrit fèiem homenatge als castellers de Vilafranca, i ja aleshores, preveiem que aquesta colla del Penedès tenia molts números per sortir-se'n guanyadora del concurs. Enhorabona vilafranquins!. Llàstima de no poder aprofitar aquest bon moment que teniu i no anar més lluny amb l'intent del colossal 4/10 amb folre i manilles. Però tots s'ha de dir, heu arrodonit una bona temporada amb el 4/9 amb aeu-

XVI CONCURS

de CBSTELLS

6 d'octubre de 1996

Paca de ïra-s fc Tarragona

10 r.

CO.\CL'RS'96

descarregat. Una fita fins ara no aconseguida per ningú. Però, en aquesta petita finestra del món casteller, voldríem parlar de la colla degana per excel-lència: la colla vella dels xiquets de Valls. Si senyor, s'ho mereixen de veritat. Fins a l'últim segon, lluitant de valent per aconseguir el primer lloc del concurs amb un 5/9 amb folre fabulós que, malgrat tot, no va arribar a carregar-se. Això si, van tenir tot el reconeixement i el respecte de la resta de colles i el públic allí present. Ara bé, la temporada castellerà no s'acaba i després del concurs sempre ve Sta. Úrsula. I és aquí en plaça propia, on els vallencs toquen el cel. Amb aquest nou pas endavant, la vella sempre al capdavant del món casteller i tirant amb força. Que no pari aquest dolç moment que viu el món casteller. cinc de nou amb folre

/. F. M.

FOTO: AVUI

AÍ2/


PINYA BLAVA. C

O

L

I

.

K

T

S

S

E

K

K

El BI/STIOT NOTA DE REDACCIÓ

SOMNI BLAU La nit abans d'una de les grans Diades Castelleres de Tarragona em costava agafar el son, vaig sentir tocar la una, les dues i cap a les tres, calculo jo, aconseguia desconnectar del món real per endinsarme en un somni de castells i colors, on el blau ressaltava de debò. Evidentment, estava en una plaça castellerà amb molta gent de la meva colla, cares conegudes i desconegudes composaven un increïble mar de camises blaves. Hi havia tanta gent que ni tan sols el "garrutxero", patidor de socarreu, es movia per a comprovar que hi haguessin suficients crosses, o primeres mans, o canalla, o fins i tot pinya. No vaig veure grans castells folrats, sinó els que hem treballat enguany, és a dir de set i mig i algun de vuit; el que si puc refermà és que els feia amb gran domini i seguretat; sentia les gralles, l'esclat del públic i una increïble sensació de tranquil·litat. Per unes hores, havia deixat de sentir aquell neguit, abans d'una gran diada preguntant-me amb quanta pinya comptarem?. Uns dies després, recordant aquell bell somni, em qüestionava si algun cop es faria realitat i deixava volar la imaginació pensant en com serien els assajos sense que el cap de colla s'hagués de queixar per la manca de gent, quins castells podríem arribar a fer si disposéssim, per exemple, d'unes tres-centes persones, o les activitats que podríem desplegar, paral-lelament als castells, sense haver de ser sempre els mateixos els qui anem amunt i avall. No es que no em senti satisfeta de la temporada actual, ha estat, sens dubte, la millor de la nostra història i veig que la gent està contenta i orgullosa com mai. Però el qui és casteller, sempre ha de volguer més del que té, intentar nous reptes més alts, més difícils, amb més força. Això és el que conforma un veritable esperit casteller. Per aquest motiu dec somiar, per anar més enllà del que la realitat em permet, però només en el nombre de camises, doncs m'encanta l'actitud de la gent, el silenci i la concentració davant d'un nou intent, per a mi aquest és el camí que ens ha dut a assolir els èxits d'enguany. Somiar no costa un duro i fins i tot és reconfortant, però tant de bo el meu somni fos premonitori i algun dia pogués deixar de somiar. Carme

REVISTA NÚM.

\^/

Aquest escrit ens va ser remes tot just després de la diada de St. Magí per tal de publicai al Full Blau, fet que no va ser possible. Però creiem que el contingut és vàlid avui en dia i per això el publiquem a la revista, tot demanar disculpes al seu autor pel retard.

ARA NOSALTRES ! L'any 94 va ser l'any de la Jove. L'any passat els Xiquets van viure una temporada especialment dolça. El 96 és el nostre any!. Hem demostrat a tots els incrèduls, no tan sols que la consolidació dels castells de set i mig és una realitat (cosa que semblava impossible...) sinó que a més, ja hem aconseguit carregar el primer carro gros de la nostra curta història (no sense l'enveja i la prepotència dels de sempre....). Ara, amics, és un moment d'enamorar Tarragona pels Xiquets del Serrallo i vestir tots els tarragonins de blau marí. Per això cal ser una colla activa: donar més dinamisme a la associació cultural, organitzar actes de tota mena, xerrades, videos, penjar cartells als carrers de la ciutat, fer adhesius, escrits al diari, etc. en definitiva, no passar desapercebuts, no caure a la monotonia. El gran èxit que ha obtingut la Jove es deu en gran part a la seva gran infrastructura, a la seva bona organització i a un màrqueting molt acurat: han sabut vendre Jove. Hem de sentir-nos orgullosos de representar el Serrallo (tot i que la gent del Serrallo sembla que no se sent gaire identificada amb nosaltres...) i més enguany que hi ha concurs. A través de la colla, gent de tot Catalunya coneixerà l'existència d'un barri tarragoní anomenat Serrallo. Ara és el moment de fer història, donant tot el que duem a dins, anant a tots els assajos i millorant l'actuació de sant Magí a cada sortida. PIT I AMUNT, PER FER UN SERRALLO I UNA TARRAGONA MÉS GRAN !

Un casteller punyent


PINYA BLAVA. I)

E

L

Là CAHAUA A SÍS UUS j

| a som aquí ü!. I després de cinc dies d ' a v e n t u r a no p o d r í e m oblidar-nos d'explicar aquest viatge a la nostra revista "Pinya Blava" ja que suposem que tots teniu curiositat per conèixer "pels i senyals". La sortida va ser el diumenge 1 de setembre de 1996 a les 12:30 però, una hora abans ja estàvem a l'Estació Marítima acompanyats de les gorres, les motxilles, un sac de nervis i no hem d'oblidar també els pares, amics i companys de la cola que ens desitjaven, amb un somriure, que ens ho passéssim bé per tots El "marro" va començar aviat: PASTILLES pel mareig. Fer-les prendre va ser tota una aventura, se'ls hi queia, no la volien, cares de fàstig i, fints i tot, alguns van marejar la pastilla per la boca fins arribar a fer diana dins l'ampolla. Resultat: l'aigua era una olla barrejada de baves, pastilles etc. Va arribar l'hora d'embarcar, i una mirada enrera ens va fer valorar tot el que ens deixàvem a port, però la il·lusió seguia sent la nostra gran força. Les hostesses, que segons Furiilo no estaven pas malament, ens van distribuir als nostres llocs. Com tots sabem, la canalla és "cul de mal seient" i, com a conseqüència, vam haver de portar-los, per torns, a veure el Ferry. Però la curiositat va pujar massa i davant la negativa de que els nens pujessin al Pont de Comandament, ens vam haver de conformar amb només poder-lo grabar. De sobte, un crit, LA DRAGONERAÜ!. El port ja era a prop i cada cop era més difícil controlar els nervis. A l'arribar a l'hotel Son Duy de dues estrelles (d'una altra galàxia) vam anar a distribuir-nos per les habitacions per desfer les maletes. La piscina ens esperava, un f r e d de "collons" (perdó) i els nens a l'aigua. L'hora de sopar l'esperàvem amb "candeleta" ja que només havíem dinat els entrepans de la mama. Després de j u g a r al billar i a les

A!°/

maquinetes, tots a dormir (o a xerrar). La nit era silenciosa, els nens s'estaven portant bé, però quan la son ens abatia... el senyor president de la Colla Xiquets del Serrallo ens demostrava que estava d o r m i n t amb les roncadisses que ens recordava la típica matança del porc. El dilluns pel matí, a primera hora, vam anar a Palma a fer quilòmetres i quilòmetres a peu. Però la ciutat valia la pena de visitar. Per la tarda, tots els "cigrons" es van ficar en remull (encara que el temps no acompanyava). El dimarts era el dia més esperat per tots ja que havíem d'anar al Acquacity però al despertarnos vam observar que estava plovent i vam arribar a la conclusió que era el mateix mulla'ns per dalt que per baix (gràcies que a l'arribar al parc aquàtic ja no plovia). Els més valents es van banyar només entrar i, les més figues, vam haver d'esperar una mica ja que l'aigua estava glaçada. Vam arribar a l'hotel més arrugáis que una col i amb els llavis totalment morats però alguns encara no en tenien prou i, per aquesta raó, van seguir banyant-se a la piscina. I, per la nit, tots a ballar. Per sort, a la terrassa del bar on vam anar no hi havia gent i el discjockey es va enrotllar molt amb la canalla. En un principi, tothom estava tant enfeinat amb el gelat que no feia cas de la música, excepte el petit Ismael que ens va ensenyar com es balla el rap (encara que sonés un bolero). Un concurs de ball ens va fer sortir a tots a la pista sent la guanyadora la Montse. Més d'un, com per exemple l'Àngel , es van quedar adormits avans


PINYA BLAVA. d'hora. El cansanci començava a fer el seu efecte. Un cop a l'hotel, i per als més grans, va haver sessió d'històries de por. Només dos d'ells eren atrevits: el Toíto i l'Óscar ja que el David i l'Amin veien llums i objectes en moviment per les parets. A les quatre de la matinada, ens va despertar el Jordi perquè l'Àngel havia caigut de la llitera fent-se un ou de campionat al front.

A les quatre del matí del dia següent, toc de diana. Les noies (Patri, Montse i Fátima) aviat ho tenien tot preparat però Ismael i el seu germà Raül ens van haver d'ajudar amb els més petits que ho havien perdut tot. Amb un minibus vam arribar a l'estació i els nervis del Ramon els van delatar a l'hora de distribuir les maletes i les ensaimades. En el viatge •de tornada hi havia una tranquilitat general que no era habitual en nosaltres ja que tots vam anar dormint durant tot el trajecte fins que, cinc minuts abans d'arribar a Tarragona, els ulls se'ns van f i c a r com a plats per les ganes que tots teníem de veure els pares i, el llit.

El dimecres va ser un dia totalment cultural. Vam visitar: la fàbrica de vidre, la fàbrica de Majorica, les coves del Drach i la fàbrica de pell. A la nit vam seguir en la mateixa línea i vam anar a veure la Colla de Mallorca que ens va sorprendre per la seva simpatia i per les ganes que tenien per fer castells i, per aquesta raó, els vam ajudar. La visita no va ser gaire llarga ja que al dia següent ens haviem de despertar molt aviat.

Muebles JE

Josepa Escoda Rosa Inglés

M

Zona Residencial Los Naranjos, Bloq. 1 (Tarragona) Tel. (977) 54 63 70 43006 TORREFÏ

M0£8tf$my

TAPIZADOS

JEIiiE CONFORT Apodaca, 34 • Tel. (977) 23 20 08 43004 TARRAGONA REVISTA NÚM.

\!î/


PINYA ßLAVA.

A GALET

'itSer\*J>^ *A

k-A

A

Seguint amb la moda d'obrir cadenes de restaurants i locals temàtics com Fashion cafe, Planet Holliwood, Hard Rock Cafe..., a Tarragona podem estarcontents ja que des de fa uns mesos podem gaudir del Planet Serrallo, primer local d'una cadena de locals que mica a mica o m p l i r à les c i u t a t s més cosmopolites d'arreu del món i on podreu tastar els plats més mariners i tarragonins, així com disfrutar de la companyia de les topsmodels Paxixa Mascó, Carmeta Lucky, i els no menys famosos actors de cinema Furiilo, Garruxero, Juan A n t o n i o (Banderas). Així xiquets no deixem perdre la oportunitat cle donar-vos un vol pel Planet Serrallo. tuenti tarantino

TOUR 96, IN CONCERT TARRAGONA NASTIC TARRAGONA LA GRANJA REUS SERRALLO SERRALLO SERRALLO TARRAGONA SERRALLO TARRAGONA LORITO SERRALLO SERRALLO SERRALLO TORREDEMBARRA TARRAGONA

FALSA ALARMA Pel que es veu el nou pilaner pel segle que ve era una falsa alarma, i tot va quedar tan sols en un mareig, però nois no defalliu que el futur dels pilars de la colla depenen de vosaltres dos.

NALEC TARRAGONA TARRAGONA EL CATLLAR LA CANONJA TARRAGONA PUIGVERD PORT AVENTURA TARRAGONA LA PINEDA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA SERRALLO TARRAGONA ALTAFULLA

4/8 (C) - Foto: Fer-vi

COLLA "XIQUETS DEL SERRALLO" S O R T E I G

D E

El portador juga la quantitat de CENT SEIXANTA pessetes en el

Num. 56.259 del sorteig que se celebrarà a Madrid, el 22 de desembre de 1996. El Dipositari, LA JUNTA

Donatiu: 200 Ptes. Caduca aïs 90 dies. Tota butlleta fencada o esmenada serà nula.

¿

N A D A L

N."

CA Nou de Sta. Tecla, 9

*« fa» (tt d 4/?, f o ^ K t H» CM pot ttetct IA $m*a? ^f

*•: \<n i, M-4** r^VÍ :-lA*JïffeÍ ,-;?w*?,^»^


PINYA BLAVA. C

O

L

R

A

A

AL**"" j**- MF '

^*"* j ••"** Tnp^Ç; y*-

IV-V^rl i/

4 'í''^iv• *i^A**

'JT» ^^.^

* 3

'^X^^Hk

-^

1

I \* ¿ï ^^§ '

A»/

L

L

O


a u t o c.a r s

„í/t ¿J

SERVEIS DISCRECIONALS DE VIATJERS AUTOCARS EQUIPATS AMB TELEVISIÓ, AIRE CONDICIONAT, VÍDEO, BUTAQUES RECLINABLES, WC, TELÈFON MÚSICA AMBIENTAL, FRIGORÍFIC

Tel. 24 24 60 Fax 23 23 14 Mòbil 908 83 57 27

C/. Amadeus Mozart, 9ó 43007 TARRAGONA