PINYA BLAVA - 28

Page 1

NĂşmeroQ Editorial

Maurici Ferré

I n 11 •••"••" Editorial Para ules La Canalla

Crónica Diades colla/proposta Concurs Taula de castells El Concurs de Castells Collage El Concurs de Castells La Colla es mou El Racó de la Canalla Apunts histories Bustiot

A Galet

a o Q o 22 39 S SI

ES 33 £) 23 20

Hem iniciat el 2010 amb una técnica nova, i ¡Husions renovades. Amb un comengament al ralentí (els primers castells de 7 no han arribat fins a sant Joan) poc a poc s'ha anat agafant el ritme. Malauradament, han tornat a aflorar errors del passat, amb massa individualismes d'uns i certa apatia d'uns altres. Després d'una santa Tecla preocupant, s'ha aconseguit el primer 3 de 7 amb águila en un bon concurs on no hi ha faltat l'épica, després d'un inici amb una llenya inesperada. El millor moment, dones, ha arribat al final. Aquest final, i el rejoveniment de la colla fa teñir certa esperanza de cara a l'any vinent. En la vessant institucional, continua havent-hi l'amenaga judicial en forma d'acusació per contaminado acústica i l'etern problema del local social, amb un ajuntament que allarga el problema eternament. D'altra banda, hem de veure com respon el món casteller a la proposta de reforma del Concurs de Castells que ha fet la Colla. Diguem dones, que és un any d'impás, amb incógnites de cara al futur.

Gemma Liado

Q El convidat

Lluís Marsal

El Concurs premia el Serrallo

Maurici Ferré

Joan Ramón Ocaña

Equip Revista

moltes

Víctor Franquet X a v i del Amo "pska" Col-laboradors Carme Moran, Daniella Niell, Jordi Vidal " G o m a l " , J . M . Garrigós " P e m i " , Joan Ramón Ocaña, Julia Gimeno, Mar Cobo, Miquel Á. Magan, Silvia Briansó, Xavi Bailach, Yaiza de la Cruz

Fotos Arxiu XS, Daniella Niell, G e m ma Liado, Laura Palau, Lluís Marsal, María Gaya, Maurici Ferré, Ton i Va lis Impressió Graphicpoint Av. María Cristina 36 43003 Tarragona

Els Xiquets del Serrallo segur que recordaran l'any 2010 per la seva gran actuado aconseguida en el darrer Concurs de Castells. Fins aleshores, els del barri mariner estaven protagonitzant una temporada correcta pero poc Huida, amb nombrosos, sólids i segurs castells de set, pero amb pocs de la gamma alta de les set algades, on la primera estructura d'aquest tipus va arribar per Sant Magí, el quatre de set amb l'agulla. Pero en el Concurs, els de la camisa blau marí es van "desmelenar", i després d'un mal inici, amb la caiguda en l'intent de sortida del quatre de set amb el pilar, i el precedent de la desafortunada diada de Santa Tecla, amb la caiguda també en el cinc de set, que presagiaven una catástrofe, l'agrupació serrallenca, sorprenent a tothom, va reaccionar amb brillantor i autoritat, i va completar, per primera vegada en la seva historia, tres castells de la gamma alta de set, i alhora, el primer tres de set amb l'agulla de tota la seva trajectória. Aquesta gran diada, assolida en la darrera gran cita de compromís del present curs, els va servir també per, en el darrer sospir, superar els seus rivals locáis de Sant Pere i Sant Pau, que durant tot l'any havien aconseguit i mantingut un lleuger avantatge, pero que van perdre en el darrer minut del "partit". Em va recordar la final de la Champions de 1999, on el Bayer de Munich, que guanyava un a zero, va veure com el Manchester United l¡ feia dos gols en el darrer minut i li remuntava la final.

Pinya Blava


QParaules de la técnica I Josep María Garrigós " P e m i " , cap de colla No és gens fácil estar al capdavant d'una agrupació com la nostra, on la falta de gent és tónica habitual. Cada any comencem de zero i hem de fer un sobreesforg per arribar al final de temporada i assolir el nostre sostre. I el camí no és gens fácil. Sempre hi ha alguna sorpresa desagradable, que si una caiguda, que si ara m'enfado..., ja sabeu de qué parlo. El mes preocupant és la falta de gent ais assajos i activitats que organitza la colla, una situació que comenga a ser preocupant. Intentem excusar-nos en qué som d'aquesta manera, o que no tenim local, pero la situació es repeteix any rere any i ja és hora que ens plantegem que potser no anem per bon camí.

seria el concurs. Es comenga amb molts nervis, sabent que és un dia important, en qué no es pot fallar. I després de la primera ronda tot sembla una mica mes difícil, pero vam ser capagos de treure la rabia i el coratge i fer un sobreesforg per acabar la diada, i a mes a mes convertir-la en una de les mes importants de la nostra historia. De vegades només cal creure en nosaltres mateixos per fer coses d'aquesta mena. Cree que a Sant Jordi ja hauríem d'intentar castells de set. I no per les altres colles, sino per nosaltres mateixos. I I' actuació del Concurs hauria de ser una actuació típica al nostre repertori, i a les diades grans (Sant Magí, Santa Tecla, Concurs) intentar pujar un grau mes (dos de set, tres de set aixecat per sota i fins i tot algún intent de vuit). Si volem aconseguirem coses que altres consideren impossibles per la nostra colla. Pero tots hem de remar cap al mateix cantó. Tots plegats hem de fer una reflexió profunda sobre el nostre paper en aquesta colla per tal de sumar esforgos, i intentar que la colla faci un pas endavant, que cree que ja toca.Ens veiem a I' assaig i a les places.

Si resumíssim la temporada en una actuació, aquesta

Paraules de la junta Q Xavier del A m o " P s k a " , vice-president Portem anys tirant endavant certs projectes que ens ha demanat la gent de la colla: el gimnás, la web, el rocódrom, la digitalització de l'arxiu fotografíe, i aquest any la xarxa, que ha suposat un elevada despesa económica, i per qué. Tots aquest elements han estat infrautilitzats i no han servit per engrescar a la gent, ni ais equips técnics per donar-los la utilitat per la que han estat projectats, tot i que part de culpa la pot teñir el fet de no teñir un local en condicions, on realitzar o instal-lar aqüestes projectes, o potser la directiva no ha sabut fer-los arribar ais castellers. Pero aixó no treu que sembla que anem fent projectes sense mes ni mes i sense saber cap a on anem, semblem filis de la nostra ciutat, la del projectes inacabats i deis projectes inútils. Som una colla sense projecte i amb un grup huma que de vegades mostra un cert desencís, passotisme i poca convicció i peí que sembla amb poques ganes de

Pinya Blava 4

creixer, o sigui femnos-ho mirar tots plegats o ens espera una altra temporada "d'un altre cop el mateix".


Q La canalla I Xavier del Amo

Aixó comenta a brostar Després d'un inici de temporada difícil, amb només una parella de dosos ( Yaiza i Arnau) ,una parella d'enxanetes (Ariadna i Vane) una d'elles un pél gran, i amb només un acotxador que tot just comencava (Roger) i pocs recanvis o canalla encara verda, vam afrontar un inici de temporada que es preveia Marga i difícil. Pero la perseveranga de la gent, que any rere any ha anat fent tallers pels centres educatius de la ciutat, feina feixuga amb resultat minsos, mes el boca a boca de pares que han enredat a d'altres pares, la cosa al final va donar resultáis. Amb la incorporado de l'Álex, La Malen, el Natxo, la Nuria, l'Ayoub, el Zakaria, Timad, el Jofre i l'assaig constant sobre l'íngrid i l'Aleix va donar els seus fruits i vam acabar la temporada amb els resultáis d'un concurs que pocs ens havíem imaginat (4/7a, 5/7,3/7a ). Un final esperangador que ens deixa albirar una petita llum a la fi del túnel.

Pinya Blava 5


Q Crónica de la temporada %j¡ Maurici Ferré

QAbril

Q J U ny

Cornelia. 10 d'abril

Esplugues de Llobregat. 1 3 d e j u n y

En companyia deis C. de Cornelia i d'Esplugues vam realitzar una actuació mínima caracteritzada per la desconfianca de la canalla. Aixó sí, amb tres enxanetes diferents. p/4, 3/6, 4/6, 4/6a, p/4.

Amb els d'Esplugues i Tirallongues. Comencant amb un p/4, es va provar el 3 de 7 en primera ronda. Va petar tot just carregat, a l'encaix entre quarts i dosos. Vam seguir amb un 4 de 6 per asserenar ánims, per aconseguir tot seguit el segon 2 de 6 de l'any. Vam acabar amb un p/4,

Tarragona. 18 d'abril Altre cop convidáis pels Xiquets, en la seva diada d'inici, i també amb els Nens, vam repetir la mateixa actuació, tot i que amb mes seguretat al pom de dalt. 3/6, 4/6, 4/6a, p/4. Tarragona. 23 d'abril. Sant Jordi Poca cosa a dir de sant Jordi. Seguíem rodant canalla i algún casteller de tronc.

QMaig Altafulla. 16 de maig Amb els Castellers d'Altafulla i els de la Sagrada Familia. Vam sortir de 3 de 7, pero al primer intent l'acotxador es va encallar, i amb uns quarts tancats es va desmuntar. El segon intent no va anar millor, pero aquest cop va baixar l'enxaneta. Després d'un 4 de 6 amb águila es va fer el primer dos de sis (el de set sense els dosos) i pilar de cinc de l'any, per tancar amb un P/4.

Súria. 30 de maig En companyia deis Salats i no massa castellers vam fer el primer 3 amb águila, acompanyat d'un 4 de 6 amb águila, el 4 de 6 i altre cop el pilar de cinc i per tancar amb un altre p/4.

Pínya Blava 6

Tarragona. 24 de juny, SantJoan La incompareixenca d'un segon va obligar a fer canvis, i després d'un 4 de 6 net es va haver de desmuntar el 3 de 7. A la repetició es va fer de sis net, i la cosa va anar millor. Amb un 2 de 6 i un p/5 vam cloure una actuació per oblidar. Serrallo. 26 de juny. Sant Pere Aquest any amb Xiquets de Tarragona i C. de Lleida. Si a sant Joan mancava un segon, aquí manca una q u a r t a . Sortosa men t, queda en anécdota. Es va reforcar el pis de quarts i per fí ens en vam sortir amb el 3 de 7 i el 4 de 7. Conjuntament amb el dos de sis i el p/5, vam fer el que s'anomena la "clássica de set". La primera alegria de la temporada.


O Crónica de la temporada Qjuliol Serrallo. 17 de julio). Diada del Carme

19 d'agost. Processó de Sant Magí

Amb poques camises i amb els amics d'Esparreguera i Cornelia vam repetir amb castells de set: primer el 3 i després el 4. Un 4 de 6 amb águila per provar e de set, un p/5 i un de 4. A mes d'un li va caure la cara de vergonya: els castells de set no haguessin estat possibles sense les altres colles, i tot i aixó prácticament ningú coMaborá en les pinyes deis nostres convidats.

Impresentable. Mitja hora abans de comencar encara no sabíem si es faria o no. Aquest dia molts castellers no teñen temps d'anar a casa i canviar-se de roba. I l'organització encara reclamava que ens poséssim la roba mullada! La processó va acabar abans d'hora per la pluja, perdent-nos així la part mes interessant: el pilar caminant de Termita de Sant Magí. 3 p/¿

QAgost Vilallonga. 1 d'agost Amb la Vella de Valls i Jove de Tarragona. Després del sermó del cap de colla aquell dia sí que hi va haver coHaboració amb la resta de pinyes, cosa que sorprengué a mes d'un. Altre cop es va fer la clássica de set: 3 de 7, 4 de 7, 2 de 6 (que va patir mes del compte), p/5 i p/4. 8 d'agost. Els Pallaresos amb Xiquets de Tarraogona i C. d'Altafulla. Amb massa nervis i poques camises, es va aconseguir un 3 de 7, i vam continuar amb un 4 de 6 amb águila net que gairebé cau i un 4 de 6 net que també es va haver de treballar. Un p/5 mes que solvent va cloure l'actuació.

J 19 d'agost. Sant Magí El sant Magí mes plujós deis últims anys. Vam comentar amb un 4 de 7 que ja teníem ben segur, i amb les primeres gotes de pluja vam descarregar el 4 amb aguda. L'actuació es suspengué a l'acabar la segona ronda.

ü Setembre 11 de setembre. Diada Nacional Al matí vam descarregar un magnífic p/5, en homenatge a la resistencia anitborbónica. A la tarda vam comentar amb un 3 de 7. Mercés a un curios intercanvi de baixos amb els C. de Mallorca vam suplir l'abséncia d'un "Cagueta" per un altre "Cagueta", i vam aconseguir el segon 4 de 7 amb águila de l'any. En tercera ronda es va fer un 5 de 6. Amb un vano de 5 defensadíssim i un p/4 ps familiar vam enllestir l'actuació. 19 de setembre. Barcelona Amb els Castellers de de Barcelona. L'avaria l'autobús va impedir de fer els pilars de salutació. El 4 de 7 de la la ronda és la nota mes destacada del dia. El segon 3 de 6 amb águila de l'any i el 5 de 6 van precedir els 2 p/4 de comiat. Molt poques camises, i és que estávem de festa major. Pero ciar, ens han bandejat de la diada de sant Ferriol.

Pinya Blava 7


Crónica de la temporada USetembre

O Octubre

23 de setembre. Santa Tecla

3 d'octubre. X X I I I Concurs de Castells

Aquest any vam assolir un p/5 a l'entrada de l'ofici, al matí. En quant a la diada de Festa Major, vam sortir a assegurar, amb el 4/7a, que es va haver de treballar. Per una baixa d'última hora vam haver de canviar un segon, i el cinc va acabar caient, esionant-se l'enxaneta. A la ronda de repetició, l'enxaneta es va endur l'acotxador del 3 de 7. Sense enxanetes, vam renunciar a la tercera ronda. Un p/4 al baleó va cloure l'actuació. A la processó vam realitzar 3 p/4.

Vam sortir a assegurar el tret, amb el 4/7a, pero la cosa va anar fatal. Molt bellugadís, i massa lent, va petar quan sortia el pom de d a 11. Després de fer uns canvis, a la segona ronda es va desea rrega r. En tercera ronda, i ara s e n s e sorpreses, sí v a m aconseguir de descarregar el 5 de 7. Perfi! I per acabar d'arrodonir la diada, en quarta ronda v a m aconseguir el primer 3/7a. Amb el p/5 de comiat vam arrodonir la millor diada de I any, i un deis millors concursos.

24 de setembre. La Mercé La cosa no esta va per massa alegries, i a les dues rondes de castells vam fer 4/6a i 3/6. El pilar caminant va anar bastant mes lent que a l'assaig general, pero no va patir en cap moment. I ja van 15 p i Ia rs c a m i n a n t s consecutius!

10 d'octubre. Vilaplana Havíem d'actuar amb els Xiquets de Reus i Castellers d'Altafulla, pero la pluja ho va esguerrar, fent només un p/4 simbólic.

Conclusions

J Octubre 2 d'octubre. Diada Blava Amb Els Margeners de Guissona i els castellers d'Esplugues, vam preparar l'actuació del concurs: 3/7, 5/6, 3/6a, p/5.

Pinya Blava 8

Una temporada en qué hem seguit amb el cicle descendent deis ú 11 i m s a n y s, mancats d'IMusió. I ja en van unes q u a n t e s . Sortosament, el millor ha vingut al final. Si som capagos de mantenir aquella ¡Musió l'any vinent podem fer grans coses.


Q Proposta de Concurs

Q Diades de la colla

J pska

pska Sant Pere.

La nostra proposta de Concurs

Acompanyats de Castellers de Lleida i Xiquets, ja son quatre els anys que actuem a la placeta del Serrallo, i un altre cop s'han vist castells folrats al barri, tot i el passotisme del mateix vers la colla i la manca de suport per part de la cofraria.

Aquest any la junta va proposar les primeres jornades de debat intern, el tema a tractar va ser el Concurs de Castells. El debat es va centrar en si teniem cabuda, com colla, en Tactual model de Concurs o com s'hauria d'articular el mateix pertenir-ne .

Castellers de Lleida: 4/8; 3/8; 2/8f vano de S

Vam sortir de les premises que el Concurs de Castells i la Ciutat de Tarragona es mereixen un espectacle millor i mes participatiu.

Xiquets de Tarragona: 5/7; 4/8, 3/8, 2 p 5 Xiquets del Serrallo 3/7, 4/7, 2/6 i vano de 5

Les conclusions que és van recollir son que volem obrir el mateix al máxim nombre de colles, tenint en compte Tespai disponible a la TAP (Tarraco Arena Plaga ), antiga plaga de Bous.

Diada del Carme.

Volem multiplicar les possibilitats del públic de gaudir del millor espectacle casteller del món, convertint el primer cap de setmana d'octubre, deis anys parells, en la gran festa deis castells i alhora, donar un impuls al comerg local.

Una altra actuació al barri, a voramar, amb Castellers de Cornelia i Esparraguera. Una actuació de trámit pero que al julio! va bé per anar provant coses, en aquesta si que tenim el suport de l'ARCS ( Associació de Restauradors i Comerciants del Serrallo) i de l'Associació de Vei'ns.

En definitiva volem convertir la ciutat de Tarragona en la Capital Mundial deis Castells.

La proposta que va sorgir és la següent: A l'actualltat només un 25% de les colles participen en el concurs i sembla ser que cada cop es vol reduir mes el nombre de les mateixes, per aixó proposem ampliar el concurs a dos dies, dissabte i diumenge, conservant la data actual. Al doblar els dies també doblarem el nombre de colles, ampliant-lo fins aproximadament el 53% de les mateixes, 30 colles.

Seguint el format de Tactual ránquing, es farien dos grups.

Xiquets del Serrallo 3/7, 4/7, 4/6a, pS Castellers d'Esparraguera: 3/6, Castellers de Cornelia: 3/6a,

3/6a, 4/6,

2/6,

4/6,

p4

p4

GRUP B, que actuaría dissabte, les 18 colles següents classificades segons el ránquing.

Diada Blava. Aquest any si, dissabte abans del Concurs a la plaga deis Sedassos, amb Margeners i un altre cop amb els Cargolins d'Esplugues. Bones proves abans del concurs, una sortida mancada de ritme que com ja comenga a ser habitual sempre acabem a les fosques Margeners de Guissona: 3/7, 5/7, 4/7a, Castellers d'Esplugues: 3/7, Xiquets del Serrallo: 3/7,

GRUP A, que actuaría diumenge, les 12 primeres colles classificades al ránquing mes les dues primeres classificades del concurs de dissabte.

3/7a,

S/6net,

p5,2p4

Es mantindria el mateix format de concurs que en Tactualitat. Tot i aixó les colles membres del Consell Municipal de Castells de Tarragona tindrien dret a participar en el mateix encara que no quedin entre les trenta millors classificades del ránquing.

4/7, pS 3/6a,

pS

Pinya Blava 9


QTaula de castells D

Xavier Bai.ach Construcció

Data p4

P4S p 4 c m

p5

3 6

46

3 6a

4 6a

05/01/10 Cabalga! Reís

2

10 04.10 Cornelia

3

1

1

1

18 04.10 Tarragona Pl. Del Reí

1

:

'

1

23 04.10 Tarragona Sant Jordi

2

1

1

1

16.05 10 Altalulla

1

24 04 10 Serrallo comunió Arnau

2

08 05 10 Tarragona. Comerc Just

1

30.05.10 Súria

1

13 06.10 Esplugues de Llobreqat

2

1306 10 Tarragona. Nou Estadi

1

1

1

t

:

26 06 10 Serrallo Diada sanl Pere

I

16.0710 Serrallo. Processó el Carme

3

17/07/10 Serrallo. Diada el Carme

1

i

0 1 0 8 10 Vilallonga

1

08 08 10 els Pallaresos (2)

1

3

2 id

!

te

1 1

i

1

1

1

t

57

27

1 1 1

1

1 1

19,08'10 Tarragona. Diada sant Magi

1

1 1

19 08/10 Tarragona Processó sant Magi 11 09 10 Tarragona. Homenatge herois 1714

1

11.09/10 Tarragona. Diada Nacional

3

19/09,10 Barcelona. Objectius del mileni

2

1

23 09.10 Santa Tecla Entrada Ofici

!

1

1

1

1

1

23 09 10 Diada santa Tecla

1

23 09 10 Processó sama Tecla

3

1

24.09 10 Tarragona. La Mercé

1

1

0 2 1 0 10 Tarragona. 3a diada blava

1

0 3 1 0 / 1 0 XXIII Concurs de Castells

1

10/10.10 Vilaplana

1

21/10/10 Tarragona. Palau de Congressos

2

23 1 0 1 0 Serrallo Voramar

1

20/11 10 Pl. Cois, placa Palrimoni

1

P*

p 4S p 4 c m

p/5

/

3 6

3 6a

4 6a

56

3 6s

47

26

37

1i. 1

1

3 7a

4 7a

57

2 7

3

1 C D

1i

1

1

1

/

i

i

1

ID

(i) el 36 i el 4.6 son nets (2) el 4 6a i el 4 6 son neis

4 7a

1 id

1

i

1

18 08 10 Tarragona Arribada aigua S1 Magi

TOTALS

3 7a

i

1

1

3 7

!

i

1

14/08/10 Vallmoll

A 7

26

1

24/06.10 Tarragona Sant Joan (1)

5

3 6S

:

1

23 06.10 Serrallo. Flama del Canigó

29 06 10 Serrallo. Processó sant Pere

56

44

0

2

14

6

4

4

8

0

Q

Resuiials

Total

Percentatge

Inents desmuntats

3 2 1 111

2.56% 1.71%

Intents Carregats Descarregats

6

5

1 9

1

1

1

4

1

0

085% 94.87%

Progressa pero necessita millorar Un polític va dir un día "Que la prudencia no ens faci traídors"; venia a dir que a vegades convé teñir cops de geni (fer accelerades) per no caure en un excés de precaució. Aixó ve a tomb perqué aquest any -i en anteriors- hem estat espléndids en castells de sis,. Aixó demostra que en sabem, pero que alhora descartem d'intentar-ne mes de set. La prudencia no ens ha fet traídors, pero a la colla li ha faltat algún cop de geni. Els resultats teñen dues possibles lectures. La positiva: Hem tornat a descarregar el 5 de 7 (només carregat el 2009) i hem estrenat el 3 de

Pinya Blava

7 amb el pilar, al Concurs, on hem descarregat per primer cop 3 castells de set i mig. La no tan positiva: malgrat patir molt poques caigudes (3de7c, l i de 5/7 i l i de 4/7a), ens ha costat descarregar els castells de set (fins a Sant Pere) i que els intents desmuntats de 7 no han sigut pocs. La poca gent ais assajos i els canvis de canalla i de tronc, a inici i a la meitat de temporada dificulten qualsevol progressió. En resum, la temporada 2010 combina dues frases ben conegudes: "progressa adequadament" i "necessita millorar".


O El Concurs de Castells Crónica alternativa del Concurs de Castells de Tarragona ( V I I ) Q

BETA* & Lo Graller del Francolí

Aquesta secció -ja van set cops- es la crónica de les interioritats del Concurs de Castells (3/03/2010) vistes pels ulls del XS. Aquesta vegada -ja era hora!!- la nostra Colla va teñir una actuació rodona en un Concurs, tot i que la caiguda del primer castell no ho presagiava pas. Els castellers de Vilafranca van tornar a guanyar per cinquena vegada consecutiva. Nosaltres, vam mantenir la penúltima posicíó (13é lloc, amb 484 punts).

La colla vella ho va intentar.

Ja tenim local!

No ens referim pas ais castells intentats per arrabassar la "champions" ais Castellers de Vilafranca, no. Ens referim a la "perfomance" que els seguidors de la Vella de Valls van muntar a les grades del Tarraco Arena Plaga per a fer-se notar, tot replicant les mogudes del seguidors vilafranquins, coneguts mundialment com a Vilafranca Green Holigans. Dones sí, l'afecció rosada ho va intentar, pero malauradament no se'n van en sortirdel tot tal com podem veure a la fotografía. On s'hi havia de llegir "TOTS SOM COLLA VELLA" hi mancaven lletres i havies d' intuir la frase, com si es tractés de mots encreuats. Des de aquí recomanen a la Vella que de cara al Concurs del 2012, es creí una comissió per assajar la posada en escena. Si s'ho preñen seriosament, al proper Concurs podem veure dos veritables duels: castells de gamma extra i a grades amb dues afeccions enfrontades per a saber quina és mes "friki" . De moment, Vilafranca 1 - Valls 0.

L'organització del Concurs va teñir el "detall" de oferirnos un Local provisional (a naltros i a la resta de colles, of course) per a teñir la canalla ben controlada, Amb les mancances históriques que arrosseguem, aixó ens va saber a gloria. Vaja, que poc ens sembla moltíssim ¡ només veure el cartell "LOCAL COLLA XIQUETS DEL SERRALLO" ja ens imaginem un futur on assajar no sigui un veritable exercici de risc (fred, pluja, vent, vei'ns irritáis i denunciants...). Fixeu-vos en les cares somrients i radiants de la Laura, el Raúl, el Roger i la Nuria; son la prova de tot plegat. Posats a imaginar, mentre l'Ajuntament no compleixi (paciencia serrallencs) ens demanem la TAP (Tarraco Arena Placa) com a local provisional. Aixó sí, cada dos anys, el primer diumenge d' octubre la cedirem per a que es pugui celebrar el Concurs de Castells de Tarragona.

I en Joan aconseguir.

Boionat

ho

va

De vegades, el poder de la imaginació pot aconseguir coses que semblen forga difícils. El Joan va saber llegir entre línles el mural no reeixit de la Vella de Valls i va pensar en treure'n profit, En acabar el Concurs, va anar a les grades de la Vella i, com si es tractés d'un "gitano" (paraules textuals d'en Joan), va recollir les escorrialles del mural. Hem de felicitar-lo per aquesta iniciativa que l'honora com a casteller deis XS, fent palés, un altre cop, la nostra eterna problemática de manca de Local. Malauradament, les presses del moment no li van fer veure del tot les possibilitats de la jugada. Les lletres del mural donaven també per a confeccionar la paraula "VOLEM LOCAL". Ah, per cert, el Joan és el que agua nta la Metra "A".

Pinya Blava 1 1


Isaac

L

° canalla

Roger

D

Pinya Blava 12

I

P U

T

A

C

I

O


Toni

^

i n

Nuria

D

E

Joan

TA R R A G Pinya Blava 1 3


O El XXIII Concurs de Castells U Beta* Homage to Catalonia.

Orgull de colla!

Quina cara posa un "guiri" després de veure un castell de gamma extra? Mireu la foto del nostre company David R Gayler després d'haver vist l'estratosféric 4 de 9 amb folre i aguda. Bufava i rebufava per la impressió. Ais anys de la guerra civil espanyola, George Orwell (británic com el David), va combatre el feixisme. De tot plegat en va sortir un llibre (que us recomano): "Homage to Catalonia" (Homenatge a Catalunya) on mostra 'ag raimen t i el reconeixement per a una gent que va lluitar per defensar uns ideáis de llibertat en els difícils i convulsos anys trenta. Qui sap si un dia en David (impressionat per tot plegat) s'anima i fa un llibre homenatge al món casteller des de el punt de vista "guiri", on exposi els valors que representen aquesta tradició tan nostrada. El títol podria ser: "Homage to Catalonia: Human Towers".

Fa un temps, vaig escriure un article on descrivia un sentiment de pertinenca mitjangant els colors de la nostra Colla; l'orgull de portar la camisa blau marí, l'orgull de Colla. En aquesta edició del Concurs s'ha produít el mateix sentiment, donat que vam anar de menys a mes, amb un castell que ens va donar moltes alegries, el 5 de 7, i un altre d' inédit que vam descarregar al primer intent, el 3 de 7 amb l'agulla. Per tot plegat, els components de la Colla vam sentir una satisfacció coHectiva que feia temps que no compartíem. Sabem que no podem guanyar el la nostra participacíó al Concurs de castells es merament simbólica, pero diades radones com la de l'altre dia ens esperona a continuar endavant, tot i les nostres limitacions de Colla petita. Mentre els adults de la Colla expressávem aquesta satisfacció en forma d' abracades, la Canalla ho va fer al mes pur estil futbolístic: amb inscripcions a bracos i cara. A la foto podem veure na íngrid amb el brag i la gaita esquerra retolats amb la inscripcló "5 de 7". Aixó es el veritable ORGULL DE COLLA!

Les tres noves Maries + una. Des de fa un temps, l'equip de les tres Maries canvia a cada edició del Concurs. Vam teñir forga anys un grupet estable format per la María Esther, la María Laura i la Maria Pilar. Pero el pas del temps ha fet que tot plegat anés canviant, i a hores de ara les Maries son uns altres. Les tres noves Maries son afeccionades a la fotografía i amb unes molt bones cámeres van voler fer la "competencia" fotográfica al redactor d'aquesta crónica. Us les presento: de dreta a esquerra, la Maria Daniela, la Maria Gemma i la Maria Cristina. Enguany, pero, s'hi va afegir una quarta Maria: la Maria del Mar, que també va obtenir molt bones fotografíes amb la seva "modesta" camera. Dones be, després de posar de manifest que el tema de les Maries es una qüestió canviant, només ens queda preguntar-nos: qué passará l'any 2012? Quines serán les Maries afortunades? Ja son castelleres de la Colla, o encara s'hi han d' apuntar?? No sé si podré aguantar fins al 012...

Pinya Blava 1 4

B A L A N D R A Restaurant

C/ ESPiNAC N°18 | EL SERRALLO T E L . : 9 7 7 2 2 12 3 8


Q La colla es mou Q Beta* Sena del Montsant ( 9 / 5 / 2 0 1 0 )

com "El camí de l'aigua",

Un grupet de incondicionals -els irreductibles- vam fer una excursió per la Serra del Montsant, a pesar que el temps no donava bones perspectives.

Es tráete de la Mina de TArquebisbe a Puigpelat, una construcció del segle XVII que va ajudar en el seu moment a pal-liar la manca de aigua a la ciutat de Tarragona i que avui en dia encara es troba en funclonament gestionada per EMATSA.

Vam sortir del poblé de Albarca en direcció a Termita de St. Joan de Codolar a on vam esmorzar. Tot segult vam pujar fíns a la Cova Santa a on vam fer una mica d'espeleologia per continuar cap el cim mes alt de la serralada, la Roca C o r b a t e r a (1.166m) enmig de la boira persistent. Sense perdre's vam baixar fins a Termita de la M.D. del Montsant a on vam fer el diñar en un ambient una mica mes assolellat. Després de Tápat, tornada cap a Albarca, a on, per cinc minuts, no ens enganxa el diluvi.

El camí de l'aigua ( 2 4 / 1 0 / 2 0 1 0 ) El diumenge 24 de octubre la Colla Xiquets del Serrallo i el grup d'excursionisme i natura GATA vam organitzar conjuntament una sortida forca ambiciosa. Es tractava de fer mes de trenta quilómetres d'una tirada, des de Puigpelat (TAIt Camp) fins Tarragona (el Tarragonés), tot recorrent la conducció d'una mina histórica i de importancia cabdal per a la nostra ciutat en un determinat moment. Aquest itinerari es conegut

L'aventura va comencar ben de hora, a les 7 del matí, a la plaga Imperial Tárraco a on un autocar, patrocinat per EMATSA, ens va dur ais 36 excursionistes al punt de partida, Puigpelat. Després de una breu explicació histórica de la Mina i del recorregut, ens vam posar en marxa en un matí amb núvols baixos que després marxarien per donar pas a un dia forca radiant peí mes en que ens trobávem. El llogaret de Bellavista ens va servir per a fer la primera paradeta, per a seguir en acabat fins el Pont de TArquebisbe, lloc on ens vam aturar per a esmorzar. Després de reposar forces, Texcursió va continuar en direcció al poblé de La Secuita, gaudint de paratges veritablement naturals, només modificats per la ma de Thome tot conreant els camps. Oliveres, avellaners, vinyes.... tot un mostrari de natura al servei de les persones. Un cop al poblé de La Secuita, el següent objectiu era arribar ais Pallaresos, per a diñar en el pare de la Font de la Mina, un ¡ndret lligat directament al "camí de l'aigua". A partir d'aquí Texcursió travessaria el tram mes urbanitzat, sense perdre de cap manera interés, dones encara hi ha I loes a on la ma de Thome encara no ha fet mal, com la Font del Garrot o la Valí del Lio rito. I així, d'aquesta manera, i sense cap incldent remarcable, vam fer cap a Tarragona passant per L'Oliva i les fonts d'aigua del Cementiri per acabar "El camí de l'aigua" a la font de la plaga de St. Antoni, lloc a on el segle XVII hi rajava l'aigua de la Mina de TArquebisbe, l'aigua de Puigpelat.

Casteller de l'any. En "Pska" va ser premiat amb el títol de casteller de l'any. Va voler compart¡r-lo amb la gent que durant l'any ha dinamitzat la vida de la colla, ja siguí socialment, des de la junta o bé la técnica.

Pinya Blava 1 5


La colla es mou Carme Moran, Mar Cobo, Gemma Liado Tallers a les escoles.

John Maikovich

Al collü! responen. No, els mocadors no es poden posar al coll, per que us podríeu ofegar... aquesta és una de les respostes que mes es repeteixen quan preguntem on van cadascuna de les peces amb qué es vesteix un casteller en els tallers que fem a les escoles... pero en podem trobar de tota mena, de divertides i origináis a valentes o tímides, totes elles amb I' espontaneítat de la canalla que veu els castells amb la magia d'un món a descobrir. Aquest any hem estat a l'escola Pau Delclós i els Ángels, amb la Yaiza i la Candela com a representáis, respectivament, per fer la demostració práctica. Una de les novetats que ha fet molta gracia a la canalla ha estat veure al Jordi, amb pocs mesos, vestit de casteller, "I tan pequeño ya sube!!!!"... contrastant amb el nostre estimat Garrutxero, el nostre casteller mes gran... "Es su abuleo"... Aixó és un petit tast deis tallers a les escoles, que si no no heu provat us recomano fer-ho, encara que només sigui tants un dia, ja que es tota una experiencia.

EL 20 de maig part de la colla ens vam presentar davant les portes del Metropol per tal de protestar contra la calerada (300.000€) que I' Ajuntament s'havia gastat en l'obra de John Maikovich (a damunt diuen les males Dengues que tampoc n'hi havia per tant). I mentrestant nosaltres seguim esperant el tan desitjat local. Érem pocs, pero sorollosos i, pancarta en má vam cantar 1 cridar tot el que ens passava peí cap, polca inclusa. Va ser realment divertit.

A mes a mes, ¡ seguint el treball de l'any passat també hem participat a la Santa Tecla a les escoles i hem donat a conéixer els castells i els Xiquets del Serrallo al Gual Vi Mal bí i el Miracle. Baixada d'Amparitos i mustiada popular. Un any mes i per festa major tornem amb la ja típica baixada d'amparitos, amb una xaranga, la veritat que no massa enrotllada i amb moltes ganes de correr. Vam sortir de la Queveda en direcció a la plaga de la Font on hi havien el castellers de SP i SP que ens van convidar a una petita xistorrada, tot seguit vam anar cap a la Rambla Nova fins arribar al mercat central, , tot ballant entremig de les parades. Vam seguir amb la nostra ruta fins arribar al nostre local social, on ens esperava una fresquíssima ROSITA damunt la barra, per poder seguir ballant amb l'Amparito Roca i fer un pilaret amb: ( l'Isaac, la Maria i l'Aleix) Vam continuar amb la nostra gresca fins arribar al Serrallo, alia ens esperaven el Vermut Izaguirre i la musclada preparada pels nostres castellers. Aixó ens dona forces per seguir ballant i animar tota la gent, que n'era molta i que van poder gaudir de la mes que tradicional musclada. El millor de tot aixó, és trobar-te agust i en familia com som tots nosaltres ELS XIQUETS DEL SERRALLO.

fundai Canyl932 5é a n i versa ri AGENCIA OFICIAL BIU.IL - CASIO - FESTINA - LOTUS -SEIKO


Qxerrada a la Bisbal X I I I xerrades castelleres

Q Jordi Vidal En el marc de les XIII xerrades castelleres de la societat (mítica entitat en pro deis castells) ens varen demanar que anéssim a explicar la nostra historia la que cada un de nosaltres hem anat fent al llarg deis primers 20 anys de vida. Els encarregats van ser Jordi Mallol (Cagueta) Maurici Ferré (Tociner) i Miquel Ángel Magan (Palamós). La xerrada va ser molt divertida des del seu inici amb frases com: "si la gent del Serrallo crida és perqué el mar no te parets" Mallol o "tréiem a pasturar el sant" (Maurici). Explicacions sobre la nostra manera d'aixecar el tres, o com havíem d'ensenyar la faixa a la guardia civil de duanes quan assajávem en llocs diferents per dins del port van fer venir bons records a mes d'un. Poc a poc várem arribar al final amb pregunta estrella del senyor Bartolí, com no!, sobre el local. Comentan espectacular d'en Purillo de com va comentar la coordinadora i les assegurances i... en Bartolí no va dir res (algú ho havia de dir). Be, com és costum de la casa coca i cava per tothom i felicitacions deis assistents per tant be que s'ho havien passat. Encara avui a la Bisbal es comenta: "que rars son que treuen a pasturar la Mare de Déu".

QTeatre al Serrallo Sois i ben acompanyats P 1 Miquel Ángel Magan Grácies a la producció de la Colla, la Companyia de Teatre Nascuts de Peu en Terra (amb forta vinculacio i simpatía vers la Colla) actúa a la Sala Parroquial el 20 i 21 de febrer, quinze anys encá de l'última representació a la sala. Es va preveure una sola actuació, pero el recinte s'omplí en dues ocasions. El teatre de la sala parroquial, tot i mantenir I' esséncia i solera, estava totalment abandonada. Es netejá la sala. Es revisaren cortines, cametes i l'estructura técnica. També els equips de so i llum, totalment obsolets. La setmana de l'estrena, tant el fórum de la Colla com els mitjans locáis anaven plens de la reestrena de la sala. Tot i que la Companyia actúa gratuítament, les despeses foren quantioses (cortines, lloguer d'equip de llum i so, sou del técnic...). L'acord fou mutu: d'una banda els Xiquets del Serrallo cobrien el possible déficit i deixaven ais Nascuts assajar a la xaboía (ves per on, no som els únics amb problemes de local a Tarragona!). De l'altre, la companyia de teatre es comprometía a actuar-hi dos cops gratuítament. L'entrada es fixá a preu popular: 5 euros. I tothom hi treballá de valent! Cal ser agraíts, Anomenarem alguns deis qui feren possible I' experiencia (que esperem que tingui continuítat): Grácies, en primer lloc, ais Nascuts de Peu en Terra. A en Jordi Mateu, en Marc Ferré i en Joan Rioné fill, per la neteja i recuperació de la sala. A na Carme Pedrol, en Jordi Mallol, i les famílies Virgili, i BorrásAguiló, per fer de pont amb mossén Joaquim (es mostrá receptiu i interessat, i oferí les claus de la sala a \a Companyia). Grácies a en Pska, l'Esther i en Víctor Pomerol per l'ajut logístic, i ais membres de les dues candidatures a TAssociació de Véíns del barri per la difusió de l'acte (per aquelles dates hi havia eleccions -quelcom es mou si per primer cop en molts d'anys hi ha dues propostes diferents!-). Grácies especialment a Joan Rioné pare i a en Maties de "Cal Maties". I a la gent de "Cal Brut", disposats a dinamitzar l'oferta cultural del barri. La conclusió és que a tothom li sembla bé, i tothom s'ho passá pipa, tot i que no tothom hi va posar el seu granet de sorra. El silenci consistorial en ocasions és insultant. Tot i que teníem ciar que aquesta iniciativa es duria a terme, amb o sense el seu suport, encara esperem resposta... Indignant1 Ens adrecárem a cultura, al regidor del barri, al registre general... Tota una pérdua, de temps i de respecte: o están molt acostumats a viure capítols d'aquesta envergadura, o els importen ben poc!

Pinya Blava 1 7


QRacó de la canalla n

ÜColónies QYaiza passar proves relacionades amb castells va ser una gimcana divertidíssima. Després vam anar a diñar i per la tarda alguns van anar al camp de fútbol per acabar de passar l'estona abans de marxar i d'altres vam anar al pare. Després vam anar a la casa, vam agafar les maletes i vam tornar cap a Tarragona,

Aquest any vam anar de colónies a Vilanova de Prades. Vam sortir un divendres a la tarda en cotxe. En arribar vam anar a la casa de colónies, ens vam installar i vam anar a sopar a una altra casa. Quan vam acabar vam tornar a la habitació per agafar les llanternes i després vam anar al camp de fútbol a fer jocs de nit molt divertits. El dissabte peí matí vam anar a fer una excursió per la muntanya. Va ser molt divertida ja que en alguns llocs haviem de passar arrossegant-nos peí térra i també vam provar d'escalar. En acabar l'excursió vam anar cap a la casa a diñar. El dissabte per la tarda vam fer tallers com ara fer dibuixos amb pintures, fer polseres, trenes i després vam aprendre a fer un moneder personalitzat amb un bric de llet. En acabar de fer el moneder vam anar al camp de fútbol on vam estar jugant a fútbol o a un altre joc al que li déiem "paracaigudes". Aquella nit vam fer una gimcana en la que érem tres grups de quatre persones I haviem de anar passat proves per aconseguir que un personatge fantástic amic del Roger Príncep tornes al seu món.

LA BOTIGA RESTAURANT MARISQUERIA

El diumenge peí matí vam recollir i ens en vam anar al camp de fútbol a fer un altre gimcana, en aquesta ens vam separar en dos grups que representavem dues colles castelleres amb noms propis "els xiquets del pelo happy" i "els castellers del bob esponja". En aquesta gimcana teníem que fer una entrada a plaga i c/ Trdolgar, 31 baixos 43004 Tarragona

Pinya Blava 1 8

Telf: 977 21 35 32


QApunts histories U

Els presidents de la colla jMaurici Ferré

En aquest capítol repassarem breument els diferents presidents que ha tingut la colla. La colla va sorgir a recer de la sala parroquial del Serrallo, i és que el nostre fundador va ser mossén Xavier Fort. I també en fou el primer president. Per les seves obligacions s'apartá avíat del dia a dia de la colla, tot i que seguí! nominalment en el carree fins el! gener de 1991, en qué l'assemblea l'anomená president d'honor vitalici de la colla. Durant el seu mandat la colla s'introduí al Patronat Municipal de Castells, i a la Coordinadora de Colles Castelleres (la colla n'és una de les fundadores). Es feu la primera actuació fora del País, a Espanya, i s'iniciá la Pinya Blava.

11 'í^t^^^Ulk'" < L A .

El

relleu

|,a afa

9

el seu yice

"

m.¡Á president, Juan Antonio iarcia, que mantingué el carree una temporada. Aquell any es | crea el "full blau", (publicació (mensual de carácter intern) i es ¡crea I' "Associació Cultural Xiquets del Serrallo". Hagué de Ifer front a la dimissió del cap de (colla el mes de juny.

El succeí Salvador Navarro "Purillo", el president mes incombustible. Seguí en el carree fins a l'any 2000. Les veié de tots colors. Des de perdre el local social i haver d'assajar cada setmana en un lloc diferent fins a estrenar local social o organitzar sortides a Mallorca, Franga o Austria. L'any 91 hagué de fer front a una altra dimissió del cap de colla. També fou el president del XVIII Concurs de Castells.

I

El següent president fou en Xavier >ska", que hagué de feri front al pitjor any de la colla. La I bona feina de la junta impedí la desteta total de la colla. Es posa la paperassa al dia i es millorá la relació amb altres colles. Acabada la mala temporada, ho deixá conjuntament amb el cap de colla. hi 1hagué la primera presidenta, Rosa A*' fpftL* -~! itxitxa" . La meitat de la seva ¡gent no arriba a estrenar el carree, i la seva junta fou órfena des del primer moment. Avala amb el seu patrimoni personal la sortida a Mallorca de l'any 2006. Revifá la de sant Pere, També hagué de :¿/M II diada fer front a la creació, amb traídoria i nocturnitat, de la "diada del primer diumenge de festes", coneguda popularment com a "diada de sant Ferriol". El

2005

L'any 2007 torna al carree en "Pska". Amb junta i técnica potents, la colla feu la millor temporada del segle XXI. S'organitzaren tot d'actes del XX aniversari. Es crea la Diada Blava i es reinventá la diada de sant Pere, canviant-la d'ubicació i d'horari. El seu relleu, l'any 2009, l'agafá Esther Cabrera. Hagué de fer front a la denuncia p e r í j y j ¡ , contaminació acústica (i per la via J J6"*-, üLT-~ penal!). I per si fos poc, a la dimissió"* del cap de colla a 4 dies de sant Magí de 2009, que finalment pactar en retardar fins després de santa Tecla Continua parlant amb l'ajuntament per aconseguir un local social.

I

*

L'any 2001 comengá amb la presidencia de Jordi iu. Fou un mal any, amb poques camises, i després de l'actuació de sant Magí plegá sense voler-ne donar els motius. Jet>Acl Sort en vam teñir que en Xavier Montfort "Rellotger' , membre de ^BVk - la junta, es carregá la colla a l'espatlla, perqué i prácticament ell solet gestiona la i junta gestora. A final d'any retorna en Salvador Navarro, que fou president fins a fináis de 2003, en qué deixá el carree per problemes de salut. Aquells dos i anys s'intentá de recuperar sortides que s'havien perdut. El 2003 s'iniciaren les converses amb el consistori per aconseguir un local d'assaig.

ant Miquet Sant MlqueU2-Tel. 977241595 TARRAGONA Pinya Blava 1 9


O El Bustiot O La meva experiencia com a f l n o v a castellera

(

——— ^ • • • ^

Síliva Briansó

Moltes vegades he pensat que una pinya és com una gran abragada, que no és un suport només físic sino també moral, un mar de gent disposada a ajudar-te donant-te pit i a protegir-te deis cops de la vida. Aquesta idea, molt probablement, prové de la meva entrada ais Xiquets del Serrallo, dones tothom em va rebre amb els bracos oberts, com si ja auguressin la meva posició usual: la de crossa. La veritat és que va ser una benvinguda realment positiva, sobretot tenint en compte que tant jo com molts deis meus amics, que van arribar a l'hora, som d'alló mes tímlds i patim d'una por esgarrifosa a l'hora de conéixer gent pero ja alguna cossa en aquesta colla que ens fa treure aquests sentiments, com si estiguéssim en familia. De seguida ens van ensenyar totes les posicions i van insistir i insistir per fer-nos pujar, mai forgant-nos pero mostrant la seva ¡Musió perqué ho intentéssim, dones no es cap secret que som una colla petita i anem faltats de quarts. I, de sobte, sense adonar-nos va ser com si fóssim allá de tota la vida, ens sabíem els noms de tothom, féiem broma amb gent "desconeguda"... Ens vam fer un lloc o mes aviat ens vau fer un lloc. Ara, quan els nostres amics d'altres colles ens preguntem com ens trobem en la nostra, riem tot fent una metáfora digne d'una colla de barri mariner: "com un peix a l'aigua".

O El Concurs de Castells Juna Gimeno

Participar al concurs de castells per primera vegada és inoblidable. Un deis moments mes impressionants és quan entres a la placa acompanyada de la teva colla i la veus plena de colors, de camises, d'iHusions, plena de castellers: de castellers disposats a donar el millor d'ells mateixos, castellers disposats a deixarse la pell per la seva colla... Amb els primers sons de gralla s'aixequen els primers castells en ronda conjunta. És el nostre torn. Un castell ja fet i refet. Un castell que per nosaltres es relativament fácil. Un 4d7 amb águila. Segons, tercos, quarts, dosos, acotxador, enxaneta... i cau. El primer castell cau. Pero nosaltres no caiem amb ell. Seguim lluitant! Perqué sabem que podem aconseguir-ho. I units amb forca i coratge fem una de les millors actuacions nostres al concurs: 4d7 amb águila, 3d7 amb águila i 5d7. Increíble! Espectacular! Tots els assajos, totes les caigudes, l'esforc de tota una temporada reflectit en una gran actuado. Participar al concurs de castells per primera vegada és una experiencia única. Sentir una plaga plena de gent unida per una mateixa afició, per un mateix sentiment, és simplement máglc. Pero, vols que t'expliqui un secret? Si vols gaudir completament del concurs de castells, hi has d'anar amb la colla que et faci FELIQ!

Pinya Blava 2 0


QAmb esperit crític O Analisi DAFO • Víctor Franquet Vull aprofitar aquest espai per donar-vos a coneixer un analisi DAFO de la nostra colla sent ciar i transparent amb esperit crític a fi d'explotar el que ja fem bé i aprendre deis errors. Amb aquest article poso les cartes a sobre la taula, no és un atac personal ni res per í'estil, només és un exercici de reflexió per fer una passa endavant realment significativa. Les accions futures a emprendre son una tasca col-lectiva, hem d'aprendre de nosaltres mateixos i hem de fer benchmarking d'altres colles i entitats. Tenim els actius necessaris i, ara, només cal polir-los, explotar-los i implementar-los amb eficacia i eficiencia.

Debilitats

Fortaleses

DI) Pocs castellers. D2) Dependencia excessiva en certes posicions (no ni ha recanvis). D3) Pérdua de 16 castellers i 8 esdevenen irregulars. D4) Desconeixement deis objectius anuals. D5) Formació en técnica castellera. D6) Irregularitat ais assajos i sortides. D7) Disciplina de treball i treball en equip. D8) Mala comunicado interna entre eos técnic/ directiu i castellers. D9) Mala ubicado local i tema soroll. DIO) Alcohol ais assajos i sortides. D l l ) Forts personalismes i egoismes.

Amenaces

Fl) Petit nucli de castellers fortament compromesos i preparáis técnicament. F2) Ambient familiar i agradable. F3) Paciencia i perseverancia. F4) Incorporado de 33 nous castellers (5 antics castellers). F6) Inici del canvi en la imatge de la colla (posicionament i xarxes socials).

Oportunitats

A l ) Temporada irregular. A2) Desmotivació generalizada al comencament de temporada. A3) Pérdua de castellers i estancament en quant a incorporacions. A4) Forta competencia a Tarragona. A5) No tindre local futur.

01) Captació de nous castellers 02) Formació técnica, polivalencia técnica flexibilitat. 03) Majorgrau d'implicació. 04) Comencament fort amb la Candela 2011. 05) Ajut ocasional d'altres colles i castellers. 06) Equip técnic i directiu coordinat. 07) Estructures metal'liques i xarxa

i

'

MOBLES ROCH MOBLES CLASS1CSIMOÚEÍWS MATALASSOSI SOMIERS LÁMINA Reding, 16

Telf. 977 21 43 10

Móbtl: 606 62 42 15

43001 • TARRAGONA

Pinya Blava 2 1


DA galet Perill amb en Rellotger. Aquesta fotografía feta enguany per la Mar Cobo a la Diada de la Mercé en un principi mostra el moment magnífic, per cert- en que l'enxaneta del pilar caminant es agafat a dalt del baleó de l'Ajuntament després de haver arribat aquest sa i estalvi per quinzena vegada consecutiva. Fins aquí, tot corréete Pero si ens fixem en mes detall podrem observar que el rellotger -va demanar de ajudar a pujar l'enxaneta per primer cop- es troba en una posició de esforc una mica perillosa peí veí de balconada que no es altre que el senyor Alcalde de la ciutat. Fixeu-vos amb el colze del rellotger amenagador i la ma protectora del senyor Alcalde: Mira que si se li escapa -sense voler, es ciar- i li dona en plena cara!!!! Ara quan torneu a veure la foto, si us plau, que no se us escapi ni un petit somriure, dones us podrien acusar de atemptat a l'autoritat de pensament. "El Serrallo de dalt" vs "El Serrallo de mar". Hem de felicitar a les gralles de la Colla, dones van ser escollides per a participar en l'anunci d'una marca de rentavaixelles miraculosa. L'anunci de TV consistía en una mena de competido entre dos pobles veíns que després de menjar una paella gegant a les festes majors, qui deis dos la netejava mes rápíd i míllor. Les nostres gralles van ser escollides per a representar al poblé del Serrallo de Mar tot animant la festa. La casualitat va fer que aquest fos el poblé guanyador de la competició utilitzant el miraculós detergent, quina sort. Els diners recaptats per l'spot televisiu servirán per a comprar les canyes de les gralles i un nou mini faristol per a la Daniela. Per cert, hem sabut de fonts fidedignes que degut al bon paper de les nostre gralles, l'empresa anunciant compta amb elles un altre cop per a un nou anunci de TV a on els dos pobles es fusionen en un de nou, el Serrallo d'Enmig.

Pinya Blava 2 2

Jo no t'espero, senyor Alcalde. Sap greu haver d'arribar a aquesta situado, pero es que la Colla ja no pot aguantar mes promeses. Son ja massa anys d'esperar en va una solució satisfactoria a la nostra problemática a la hora d'assajar els castells i sembla que la cosa encara va per liarg. Son ja massa anys que quan plou, quan fa fred i quan fa vent ens recordem deis polítics de torn peí fet de no poder assajar. I ara, per acabar de complicar-no tot, tenim la denuncia deis veíns per contaminado acústica... Tot plegat es tradueix en una frustrado permanent que no es bona a la hora d'encarar els castells. Des de aquesta secció us proposem -de bon rotllo- de confeccionar unes mini pancartes a l'estil de les que van aparéixer durant la visita del Sant Pare a BCN, pero en aquest cas personalitzades a la ciutat de Tarragona i amb la cara del senyor Alcalde. Si en la propera actuado castellera davant de l'Ajuntament encara no está resolt el nostre "problema" podríem desfilar amb aquests cartells per la plaga de la Font. El respirad núm 69 Els que van participar a l'excursió del Camí de l'Aigua, de Puigpelat a Tarragona, saben que al llarg del recorregut es traben unes construccions cilíndriques de mes de 5 metres d'algada i que teñen la funció de ,entre d'altres coses, de treure la pressió de l'antiga conducció del segle XVII. seu En el moment es van construir 58 respíralls per a fer aquesta tasca i s'han conservat la forca be majoria fins ais nostres dies. Pero vet aquí que el dia de l'excursió, el passat mes de octubre, va aparéixer per art de magia, o no, al peu de carretera, TP-2031 de Tarragona a El Pont d'Armentera, una mena de

monument huma. Els excursionistes vam quedar de pedra, com els respíralls, al no estar previst aquest element a la travessa. Possiblement, per aixó i de manera gairebé espontánia, es va decidir batejar aquella "torre" com el respirall núm. 69. A la fotografía es pot apreciar les cares de "sorpresa" del Pska i del Quim després de passar per davant de la "troballa". P.D.: La organització de l'excursió declina qualsevol responsabilitat en aquest fet....o no.r

\

\ y