PINYA BLAVA - 29

Page 1

REVISTA N°28

M í iiMíi mm\

/

IB V.

I <

f 4

H

&

11 y/

ÍH

l ¿A lAifl

Masar


ÍNDEX 02 Credits

03

Editorial

04

La Junta

05

La Técnica

06

Joves i canalla..

07

Cróniques

08 - 12

Taula de castells

13

Diades de la Colla

14

Aném de colonies

15

Collage de fotos

16 - 1 7

La colla es mou

18 - 20

El Pilar caminant

21

Diada de reflexió

22 - 23

Xarxes socials

24

El local foradat

25

Agalet

26

Apunts histories.....

27 - 30

Bustiot

31

D I P U T A C I Ó

&

DE

T A R R A G O N A


CRÉDITS

Equip Revista:

Articles:

David Porta Eloy Gaspar Gemma Liado Lluís Marsal "Beta" Maurici Ferré Pau González Sergi Rauta Xavier del Amo "Pska"

Eloy Gaspar David Porta Joan Boronat Jordi Vidal "Gomal" Josep Ramón Garcia Lluís Marsal "Beta" Maurici Ferré Miquel Ferré Roger Príncep Sergi Ralita Silvia Briansó Toni Valls Xavi Bailach Xavier del Amo "Pska"


EDITORIAL Aquest any, castellerament parlant, ha representat un canvi de tendencia respecte els últims anys. Ha comencat ben diferent deis últims anys, per l'actuació a les decennals de Valls, pero 'també per la posterior dimissio de l'equip técnic encapgalat per en Pemi Garrigos, en trobar-se sense equip de canalla. Convocades les eleccions, n'lsaac Herrera ha agafat el relleu. Si bé el primer castell de set no ha arribat fins a sant Pere, el fet que a la diada de Sant Magí ja s'hagi igualat la millor diada de l'any passat ha permés de plantejar seriosament objectius mes ambiciosos que els últims anys. Mercés a l'entrada de gent jove i l'entusiasme d'aconseguir noves fites la técnica ha plantejat dos objectius: el 7 de 7 i el 2 de 7. El primer a santa Tecla, i el segon peí tram final de la temporada. Amb assajos de gran qualitat s'han treballat ambdues construccions. A la diada de santa Tecla s'ha provat el 7, malauradament sense éxit i, després d'un bon primer intent desmuntat el segon ha acabat en llenya, provocant una serie de lesionats que hem arrossegat fins a final d'any. Si Santa Tecla ha estat la creu, la Mercé d'alguna manera ha representat la cara, en arribar el pilar caminant a l'Ajuntament per setzena vegada consecutiva, establint-ne un nou récord. Enhorabona Colla! Pero, incomprensiblement, aquí ha sortit altre cop aquest míster Hyde que sembla que portem incorporat els castellers blaus. I és que enlloc de rematar la feina del dos, hi ha hagut una deserció en massa que no només ha impedit de provar-lo a plaga sino que ha obligat a acabar la temporada de la pitjor manera, descarregant amb prou feines castells de sis. Sens dubte el final tan decebedor ha estat determinant en la dimissio de n'lsaac. Com pot ser que la gent no es cregui un dos de set si a les setmanes precedents s'ha anat descarregant amb solvencia el dos de sis net? En la vesant institucional hem de destacar la manca de respecte demostrada per l'organització de les festes de sant Pere del Serrallo, que fins i tot van fer-ne perillar la participado de la Colla. Unes converses d'última hora van permetre salvar els mobles. En quant a l'ajuntament tarragoní, les coses desgraciadament segueixen com els últims anys, és a dir: entestat en la diada de sant Ferriol, arraconant la colla tan com pot, i proposant un suposat local d'assaig a tocar de les eleccions municipals, i amb silenci administratiu així que s'ha escollit alcalde... Sí que sembla que tira endavant,-caldrá estar a l'aguait de com acaba tot plegat- la proposta presentada per la colla per refer el Concurs de Castells i la capitalitat castellera de Tarragona. Un altre aspecte a destacar ha estat la jornada de reflexió, en qué s'han tractat tots els temes relacionáis amb la colla: el compromís amb la colla, les causes de tantes baixes, la canalla, metodología en els assajos, idoneítat del calendan de sortides, la relació amb la resta de colles a les places... L' interés demostrat pels castellers fa pensar que ha estat un dia realment profitós, i pot marcar el punt d'inflexió que ens permeti sortir d'aquest dia de la marmota en qué sembla que s'hagi quedat atrapada l'entitat. L'any acaba amb l'elecció d'en Roger Príncep com a máxim responsable técnic. Per primer cop en molts anys hi hagut dues candidatures a cap de colla, i aquest cop sense mals rotllos entre elles! la gran participado a l'assemblea fa teñir bones víbracions respecte la temporada vinent. Esperem que sigui una etapa ben exitosa!

e

Port de Tarragona


L A JUNTA Afináis del 2010 una serie de gent impulsada peí Rellotger decidim fer un pas endavant i presentem una llista per dirigir la colla. La votació es fa el día de la festa major d'hivern del millor poblé del món (la Bisbal del Penedés) Primera ronda Ens situem a la junta, primer acte: les decennals de Valls, una bonica cercavila i un diñar de germanor. Eleccions a cap de colla, en Pemi plega i surt l'lsaac : un honor tindre'l a ell com a cap de colla. I amb ell debuto com a segon fent el pilar de cinc. Presentem la nostra proposta per un nou concurs on el que destaca la regidora de cultura es el títol "Tarragona capital mundial deis castells". I jo pregunto: Quan algú destaca el títol, será que no ha vist el contingut?. Segona ronda Any d'eleccions a la casa gran, truques ais polítics i volen parlar amb tu, sembla que t'escoltin. Uns passen peí local i fan un esbós de com haurien d' anar les coses, presentant projectes i detallant dates, no repetirán al consistori. Amb la regidora de cultura visitem el gran teatre Tarragona que ja és a punt d'inaugurar-se. Comentari: "amb el vestíbul del teatre la colla ja en té prou" i ella respon "tant maco com us quedará el vostre local!" (paraules buides) i després a diñar pagant els polítics pero segur que no de la seva butxaca. Un cop reelegits ja no agafen el teléfon. I quan exposes la falta de local d'assaig ais altres (que tant bé coneixen), aquests ni tan sois deixen de fer anar la Blakberrry, i és llavors que tu no pots deixar de pensar que grácies a ells tenim el local social que tant veíns com naltros patim. Tercera ronda Tots els companys de junta no treballem igual, pero des del primer dia tots som junta i tirem endavant. Pilars Playbacks, sopar de luju, jocs... cares somrients Penses que el primer any ja el podem tancar i mires totes les cares noves i esperes que juntament amb les cares velles -velles d'experiéncia i no d'arrugues- l'any que ve també hi serán, des de l'inici de la temporada. Per finalitzar un bon castell sempre has d'agrair la gent desinteressada que ha vingut a fer pinya i per tant, grácies a la junta sortint per la seva ajuda i a tothom que ha fet un pas per donar un cop de má, gracies. Els castells es fan entre tots i la colla la fem tots, deis mes petits ais mes grans. TOTS SOM XIQUETS DEL SERRALLO Jordi Vidal " G o m a l " , president


TÉCNICA L'inici de la temporada 2011 va ser matiner, amb la diada per la Candela a Valls. Setmanes després va haver la dimissió de la Técnica i, davant el buit de poder, un grup de castellers vam unir-nos per intentar reconduir la situació. S'ha de reconéixer que molts castellers i castelleres ens van donar un cop de má que hem d'agrair, pero el pes del passat es notava. Va costar arrancar, treure les estructures, conjugar pinyes, troncs i canalla... Ara bé, la sortida de Sant Pere va marcar un punt i a part. Va ser descarregar el 4 de 7 i el 3 de 7, que la gent va veure que podiem fer castells de set. I aixó va portar un pél mes de gent ais assajos, una de les gran assignatures de sempre. La diada de la Verge del Carme va ser la confirmado de qué anávem cap amunt. El 4 de 7 amb l'agulla mes matiner deis darrers anvs i, sobretot, la bona sortida de Vilallonga amb el 3 de 7 amb l'agulla van acabar per confirmar el que des de la técnica ja intuíem. L'eclosió va arribar a Sant Magí, amb tres castells de set i mig (un d'ells el 5 de 7) i, potser millor que aixó, amb solvencia i amb una gran presencia de castellers. Llavors la Técnica ens vam trobar que a l'agost havíem complert els objectius que ens havíem plantejat quan ens vam presentar. Calia trobar incentius, i vam pensar en un gran repte per a la nostra colla, un 7 de 7: 28 persones al tronc, dos poms de dalt complets, un centenar de castellers a la pinya, les dificultáis técniques d'aquesta novetat... El mes de setembre va ser la demostració que la nostra gent respon si la sabem estimular. Vam arribar a treure el 7 de 7 del no-res en els assajos. Pero Santa Tecla no ens va somriure i va quedar en intent. El pilar caminant, assolint el récord absolut de la ciutat de Tarragona, era un bon colofó a l'esforc de l'any. Pero d'igual manera que els mesos de juliol, agost i setembre vam anar progressant, les dues darreres setmanes de temporada (Diada Blava i Vilaplana) van ser una frenada en sec desencoratjadora. Ni tal sois l'anunci de voler intentar el 2 de 7 a Vilaplana va portar la gent que tocava ais quatre assajos darrers. Aixó va ser un cop moral per ais components de la Técnica. El 2011 ha estat un any d'alts i baixos. Hem tocat fons, pero també ens hem pogut plantejar reptes histories com un 7 de 7. La Técnica ha d'agrair l'ajuda de tothom, la paciencia inclosa, pero té el deure d'expressar que la frenada en sec després del pilar de la Mercé és un contratemps que tant de bo no es repeteixi mai mes, h¡ hagi qui hi hagi a la Técnica. Si ens demanéssiu amb quines sensacions ens agradaría recordar la temporada, respondríem amb l'ímpetu de la colla en el mes de setembre preparant el 7 de 7. El mateix esperit d'aquell mes és el que ens pot portar a assolir reptes com el 2 de 7 o els castells de vuit. Plegats en som capacos.


JOVES I C A N A L L A JOVES Si una cosa caracteritza a una colla és que s'hi troben gent de totes les edats, com en tota familia, grans i petits pero no cal oblidar ais joves. Els joves de la colla som cada cop mes i ens movem per tirar-la endavant. Ais castells ocupem quasi totes les posicions, tant de tronc com de pinya, així com a les celebracions pero no ens limitem a aixó. Entre nosaltres intentem que hi hagi bon rotllo i muntar alguna que altra activitat. Guardem bons records i intentem construir-ne de nous al futur. Per fer-ho utilitzem les noves tecnologies.

Tenim un grup al Facebook on posem en comú les idees i suggeriments sobre els nostres plans. Discutim les nostres idees i pensaments i intentem que tots ens hi trobem representáis. Per altra banda, quan l'ocasió ho mereix, ens reunim en persona per debatre-ho cara a cara. Aviat ve el 25é aniversari i els joves ho esperem amb molta emoció. Ens espera una reunió per elaborar tot un planning de festa que, sens dubte, será épic. Concursos, concerts i molta gresca. Tot el que calgui per celebrar l'ocasió com cal! Silvia Briansó.

CANALLA Vam comencar els assajos amb gran nombre de nens i amb grans esperances de veure nous poms. Es van treballar els dosos novells (l'Ayoub, la Vane i la Malen) amb els veterans (la Yaiza i l'Arnau). A nivell d'acotxadors l'Aleix va sorprendre i juntament amb en Roger, Timad i en Jofre, es va fer un bon equip. L'Ariadna va continuar coronant els castells sense arronsarse. I la Maria va donar exemple de motivació i esforc. La temporada ens va deixar grans actuacions i grans moments, on la canalla va estar a l'algada i va sorprendre la seva actitud valenta i lluitadora. Malgrat tot, certes diades van ser compli-

cades per no poder disposar de tots els efectius. Al final la temporada es va fer Marga i aixó també va influir en la Canalla. Les incorporacions de final de temporada ens permetran seguir treballant i poder preparar un any complicat, un any de Concurs. Antoni Valls. 1

1 til .. .

!

r 1

i \*

fíflí

V


Créniques •

m

02/04/11 Tarragona P/4, P/4 30/01/11 VALLS P/5. 4/6A. P/4 Actuació multitudinaria a les decennals de la Candelera de Valls. Un desastre d'organització. No es va calcular bé els temps. Tampoc hi havia els dinars que havia promés l'organització. El pilar davant l'ajuntament va ser un vist i no vist. després de fer-nos esperar mes d'una hora i mitja, ens van fer fora de la plaga quan encara ni s'havia descarregat. Feina rai per arribar a l'indret de l'actuació conjunta.

En una fira amb mostres de les diverses cultures del món que podem trabar a Tarragona vam fer un parell de pilars, improvisant acotxadors i enxanetes.

14/04/11 Tarragona P/4, P/4PS, P/4 C A M * En motiu d'un congrés d'infermeria l'Ajuntament va demanar a la colla (via Consell Municipal) de fer-los-hi un tastet de castells. Actuació en dijous a mitja tarda, els hi vam fer una demostració deis diversos pilars. fins i tot els hi vam ensenyar un dos de cinc net.

23/04/11 SANT JORDI 3/6. 3/6A. ID 2/6. 2/6. 3 P/4

Aquest any sant Jordi va caure en dissabte sant. Les colles van decidir d'actuar tothom conjuntament, per tal d'agilitar la diada (ja m'agradaha veure la cara que farien algunes colles si els hi diguessin d'actuar coniuntament a l'actuació de sant Ferriol). Amb qent de vacances, no vam prémer l'accelerador.

Experts en peix i marisc des de 1931 Un prove'ídor global amb resposta local. Som un proveídor únic per a tot Espanya amb resposta personalizada per a cada tipus de client. Que s'adapta a les seves necessitats. Disposem de sales d'elaboració I processat de peix frese i congelat que ens permeten subministrar-lo net, filetejat, en rodanxes o supremes, en funció de les necessitats del client. Que distribueix en 24 hores. Elevada capacitat i capil-laritat de distribució a tota Espanya a través de la nostra propia flota de vehicles de repartiment, que permet garantir el manteniment de la cadena de fred fins que el producte arriba a les seves cuines. Amb absoluta regularitat en el subministrament. Qualitat estandarditzada en mes de 1.200 productes deis quals prop de la meitat son marca propia.

GÁRCIMAR 902 101 019

www.garcimar.com


01/05/11 Esparreguera p/4. 3/6. 4/6. 3/6a. p/4 Acompanyats del Castellers d'Esparreguera i de la Jove de Barcelona vam fer castells de sis. Mancats d'efectius, no podíem fer massa cosa mes.

28/05/11 Vinebre 3/6. ID 4/6. P/4 Actuació amb públic poc entes de castells (trobada de motos) ¡ molt agraída. L'abséncia de bona part deis mes petits va obligar al debut (massa prematur) d'un acotxador. Després de molts problemes en el primer castell, el segon queda en intent. Vam renunciar a la tercera ronda.

29/05/11 Altafulla, 3/6. 3/6A. 4/6. P/5. Amb Altafulla i Nois de la Torre. Un desastre. Castells de sis mal lligats i mal executats. El 4 prácticament va ser caminant. Només en salvem el pilar de comiat.

0 1 / 0 6 / 1 1 C a m p d e Mart P/4 Les quatre colles de la ciutat van saludar el congrés internacional de Joves Cambres. Castellerament parlant, una presa de pél. Amb els diners que s'hi van gastar no entenem com les colles hi van actuar gratuitament. Aqüestes coses fan mal al món deis castells.

12/06/11 Talladell. 4/6. 3/6. 3/6A. P/5. Amb Margeners i Castellers de Cerdanyola. Es portaven treballats els troncs, pero mancava la pinya. Com que no hi havia el mínim cordó demanat per la técnica es van fer castells de sis. Com anécdota, el cap de colla es va distreure al pilar i aquest va romandre carregat gairebé un minut.

24/06/11 Sant Joan 3/6.4/6.4/6A. P/4 Diada condicionada per moltes baixes, especialment per la canalla. No es va poder fer mes del que es va fer. Castells lents, que van servir per perfeccionar els mes petits. Teníem ciar que la diada de compromís era la de sant Pere.

Peix>>A Frese

anna MEflCAT CENTRAL • TARRAGONA

Mercat Central de Tarragona Plaga Corsini, s/n 43D01 Tarragona Tel. 977 240 822

Claustre Bonachi Encarregada

Tel. 629 787 977

*r**


24/07/11 María Cristina.

ML 26/06/11 Sant Pere 4/7. 3/7.4/6A. P/5 Tot i que l'assaig previ no va funcionar com tots voldríem la técnica va ser agosarada i va optar per sortir de 4. El castell va anar molt bé. Ben lligat des de la pinya prácticament no es va moure. El tres es va treballar molt mes, sobretot a la descarregada. El 4 amb águila era una prova del de set (hi mancaven els baixos). El pilar de comiat va servir per estrenar un segon.

29/06/11 processó de Sant Pere 8P/4 L'exclusió de la colla en els actes promocionals de les testes va provocar un rebuig general entre els castellers. Unes converses d'última hora van encaminar la situado i es va participar a la processó.

Amb la Jove de Tarragona i SP i SP. Vam obrir plaga amb un bon 4 de 7. Acabat el castell va marxar l'ambuláncia i es va acabar l'actuació després d'esperar-la mes d'una hora.

31/07/11 Vilallonga 4/7A, 3/7A. 14/7.4/7. P/5 Altre cop convidáis a aquesta magnífica vila del Tarragonés. Per primer cop plaga de nou. Actuació molt digne. Un 4 amb águila molt maco, i un 3 amb águila amb els tergos molt oberts, que es va haver de defensar al límit. Es va descarregar mercés al patiment de tos els castellers. el 4 de la 3a ronda va patir massa aviat. Excessivament obert per baix i massa tancat de dalt, va acabar petant per tergos tot just a l'entrada deis dosos. Sens dubte es devia no tar el cansament de la 2a ronda. Després de fer alguns ajustaments al tronc es va descarregar amb seguretat. Un únic pilar de cinc va cloure l'actuació.

17/07/11 actuació Carme 4/7. 4/7A. 3/7. P/4 L'objectiu del dia era aconseguir el 4 amb águila. Per preparar-lo bé es va fer en primera ronda el 4. Un 4 amb alguns canvis de tronc respecte l'any anterior, i a qui s'estava traient pes. No hi va haver cap problema. Amb la confianga que et donen els bons assajos deis dies previs (aixó sí, un cop mes sabotejats per la pluja i l'incivisme deis veins d'escala) es va encarar el repte del dia sense nervis. Dit i fet. Tot i que massa lent, va ser de gran execució. El tres, tot i que bellugadís, no va perillar en cap moment. Ens vam plantejar d'acabar amb un vano pero al final es va descartar. Vam acabar amb un pilar de 5.

wt

Mercat Central, 52 - 53 • Tarragona Tels. 977 23 89 23 i 977 24 01 24 Mestres artesans cansaladers


AGOST

13/08/11 Riudoms, 14/6 NET. P/4. 3/6.4/6. 3/6A. P/4 Vam participar a la 31a edició de la Fira de l'Avellana, en companyia deis Xiquets de Reus. A la Cercavila es feia un castell, i no podia anar pitjor. Excessivament lent, es va ensorrar peí pis de tergos. Sense dosos, vam haver d'improvisar una dos, vam acomplir l'expedient com vam poder. Vergonyosa la deserció d'un munt de castellers. Per molt que l'ambuláncia trigui en arribar si la gent marxa el mínim que pot fer és avisar ais responsables. Diada per oblidar.

un 4 de 7.Es va desquadrar molt rápid i el vam desmuntar. Després de canviar un segon es va tornar a intentar. Es va obrir massa de pressa. I va petar poc després d'haver-se carregat. Amb molts nervis, el tercer castell no va anar gaire millor. Amb acotxador coHocat es va enfonsar un deis dosos i feina rai perqué no caigués. L'enxaneta no va arribar a passar. Aixó si, l'acotxador va coronar el pilar. Vam fer un pilar per sota per a que el públic veiés una variant mes deis pilars. Com anécdota, era el primer cop en mes de deu anys que carregávem un castell de set en solitari.

14/08/11 Vallmoll 3/7.4/7. 3/6A. 2 P/4 Un any mes amb la Vella de Valls. Amb mes efectius que el dia anterior es van fer castells de set amb molta solvencia. Per manca de dosos no es va poder fer el 5 de 6, com volia la técnica.

19/08/11 diada Sant Magí. 4/7A. 5/7. 3/7A. P/5 El dia de la veritat. Veníem amb la meitat deis deures fets: el 4 amb águila descarregat amb solvencia i un únic 3 amb águila. El 4 amb águila es va descarregar amb prou solvencia, tot i que un baix va prendre mal. El cinc va fer patir bastant. Una mica descompensat d'algades i amb molts nervis. Tot i el bloqueig de part de la canalla es va acabar descarregant. La tercera ronda va ser mes del mateix. Feia anys que no reuníem tantes camises blaves en una actuado.

28/08/11 Calahorra, Festa Major P/4 CAM. 3/6. ID 4/7. 4/7C. ID 3/6A. P/4 PS. 2 P/4 SIM Sortida diferent. Anávem a passar-nos-ho bé. Volien una mostra de folklore forani i els hi vam oferir un tastet de castells, amb caiguda inclosa. Vam fer caminar un pilar uns 50m. L'actuació va ser bastant decebedora. Després d'un primer castell prou corréete vam intentar

11/09/11 Diada Nacional 4/7A. 4/7. 3/7. VANO 5. Amb bastants canvis de tronc, els castells van patir mes del que hauria de ser. es va descartar el 5 per falta de gent. Al 4 hi va haver molts canvis de tronc. El 3 es va haver de defensar bastant.

23/09/11 Santa Tecla. Festa Major. 4/7a, 5/7, id 7/7, i 7/7, p/4. El 4 amb águila va anar perfecte, clavadet que diria algú. El 5 ja va ser una altra historia. Molt bé fins que es va carregar, després va patir bastant, pero es va descarregar bé. Amb massa nervis, bastant inexplicables tenint en compte que la construcció ja s'havia fet enguany. Tants nervis hi havia que un deis dosos es va fer mal a la baixada, i a la tercera ronda es va haver de pujar un quart a dosos. Al primer intent la cosa pintava bé, pero l'acotxador del tres (amb poc rodatge en castells de set) es va fer enrere. Al segon intent es va substituir l'acotxador del tres per un altre amb menys experiencia encara en castells de set. Ja passaven de 3 A de 4 i es va notar el cansament. L'estructura va cedir quan entraven els dosos. Hauríem d'agilitar les construccions. Els nostres castells no son tant rápids com ens agradaría, i al final aixó pot acabar passant factura, sobretot en castells amb alguns membres de tronc o pinya no massa habituáis.


01/10/11 Diada Blava ID4/7. ID 4/7. 3/6. ID 4/6. P/4 la gent no es va acabar de creure l'anunci de la técnica del dos de set, i els dos assajos de la setmana tingueren una intensitat menor que les setmanes precedents. La canalla es va encomanar d'aquest ambient. Vam provar fins a tres acotxadors diferents. El primer intent de 4/7 va anar prou bé, pero els mes petits van dir que no. El segon intent estava massa obert de quarts, i els dosos es van abocar, es va haver de desmuntar. es van rebaixar pretensions. Després d'un 3/6 sense historia es va provar un quatre de sis, que tambes es va haver de desmuntar.

09/10/11 Vilaplana. Festa Major. 3/6. 4/6. 3/6A. P/4

24/09/11 la Mercé 4/6A. 3/6. P/4 CAM. Amb mes públic que ma¡ (queia en dissabte), la diada es va allargar mes del compte pels problemes de mobilitat deis castellers. Amb unes quantes baixes per la caiguda del dia anterior es va decidir no forcar la máquina amb els castells. Un quatre amb águila amb un pilar poc habitual, i un tres sense massa historia. Pilar treballadíssim. Va comencar bé, pero va patir mes del compte a la placa de la Font, on es va fer una entrada triomfal amb derrapada exterior inclosa, que va obligar al públic a moure's. Molt castigat, es va haver d'aturar, obligant a un canvi de baix no previst, a l'algada de la sortida del párquing. Per no rebregar es van fer allí els canvis necessaris i ja no es va permetre cap mes canvi. Amb molt de patiment es va arribar al final, amb una durada propera ais 12 minuts. On no va poder entrar el pilar va ser dins l'Ajuntament. Un cop mes, el consistori distingeix entre colles, i no permet ais XS el que ha permes a les dues colles mes antigües de la ciutat. Sigui com sigui, ja en van 16 de seguits, i aixó només ho podem dir naltros!

Si la diada blava fou decebedora, aquesta diada va ser un esperpent. Amb poca gent, i amb la moral per térra (com pot ser que es renuncií a provar un castell després de tota la feina feta?) vam fer mes pena que una altra cosa. Alguns van passar vergonya i tot.

roUatárerícL' Ignasi

i

Tere.

Mercat Central P-68 Tarragona

Tel. 682 554 207

**n

Marr.arnflnlr¡H«3 287 293-2»* magaiu

WL

_J


TAULA DE CASTELLS Construcció

Data p/4 30/01/11 Valls, lestes de la Candelera

p/4s p/4cm

p/5

1

01/03/11 Tarraqona, C X X V aniv. Nástic

1

02/04/11 Tarraqona, Palau Conqressos

1,1c

14/04/11 Tarraqona, Placa de la Font

I

23/04/11 Tarraqona, sant Jordi

3

01/05/11 Esparraguera

2

4/6

3/6a

3/6

4'tía

l

5/6

3/6s

2/6

4/7

'I / a

3/7a

3/7

5/7

7/7

1

1

1 1

lid, 1

1

1

07/05/11 Port Aventura 22/05/11 Tarragona

1

28/05/11 Vlnebre

1

1¡d

29/05/11 Altafulla 01/06/11 Tarraqona, Camp de Mart

1

1

1

1

I

1

1

1

I

12/06/11 Talladell, Tárrega 23/06/1 1 Serrallo, Flama del Canigó

1

24/06/11 Tarraqona, Sant Joan

1

26/06/11 Serrallo, Sant Pere

1

I

29/06/1 1 Serrallo, processó san! Pere

8

16/07/11 Serrallo, processó Carme (1)

3

17/07/11 Serrallo, a c t u a d o Carme

1

24/07/11 Tarraqona, lestes María Cristina

1

1

1

1

1

31/07/11 Vilallonqa

1

07/08/11 Bot, casament Pep Bosc

1

I

1

I

1i, 1

2

13/08/11 Rludoms (2)

2

14/08/11 Vallmoll

2

11,1

1

1 l

18/08/11 Tarraqona, arribada aigua st.Magl

I

1

1

19/08/11 Tarragona, diada sant Maql

1

19/08/11 Tarraqona, processó sant Maqí

5

28/08/11 Calahorra

2

1 1/09/1 1 Homenatge ais herois de 1714

1

11/09/11 Diada Nacional

2

23/09/11 Santa Tecla, entrada otici

1

23/09/11 Santa Tecla, diada

1

23/09/11 Santa Tecla, processó

3

I

1

1

I

1

09/10/11 Vilaplana

1

1id

1

p/4s p'4cm

4/6

p/5

3/6

ID

3

1

1 2

4

8

5

Id, I

2 Id 1

3/6a

4/6a

3/6S

5/6

2/6

1

8

11

4/7 I

3

0

0

Resultáis

Total

Inents desmunlats nienls

9

7,26%

3 2 110

2,42% 1,61% 88,71%

Carregats Descarregats

I

1

1 lid

(1) un deis pilars, dalt de la barca (2) el Ir Intent de 4/6 era net

1

I

I

1 49

1ld,1c

1

1

C D

lid

1

01/10/11 diada Blava

p/4

I

1

24/09/11 la Mercé

TOTALS

1

1

3/7

3/7a

4/7a

7/7

5/7

3

t

1

1

I 6

4

2

5

2

0

Percentatge

La taula de castells del 2011 demostra unes quantes coses. La primera, que a la colla li costa plantar castells de set pero que quan ho fa, els acostuma a descarregar. La segona, que l'any va comengar i acabar igual, amb castell de sis, i entremig hi va haver tres mesos (del 26 de juny al 23 de setembre) amb bona collita de 7 i de 7 i mig. I la tercera, que som capacos de descarregar nou castells de set i mig de deu intents (el 7 de 7 és l'espineta), pero també d'ensopegar amb la construcció de set pisos teóricament mes fiable, el 4 de 7 (6 d, 1 c i 4 intents). Curiositats que conviden a reflexionar: la desaparició del 2 de 6 a la primera de canvi (Sant Jordi i prou), i la no necessária prova a plaga d'un 5 de 6 per plantar el 5 de 7. El comú denominador del 2011 amb els anys antehors és: quan la gent va a treballar a l'assaig amb quantitat suficient, els castells de 7 i de 7 i mig surten mes de pressa del que un pugui pensar; pero quan la gent no baixa ais assajos, el motor de la colla es cala. Xavier Bailach


Diades de la Colla Aquest any a sant Pere només teníem una coila convidada: Els Xiquets de Tarragona. I 'per si fós poc, no sortíem ni al programa de festes del barri. De fet, va anar d'un pél que renunciéssim a participar a la processó. De fet, algún casteller va venir sense la camisa com a senyal de protesta. Per acabar-ho d'adobar, la Coral del Serrallo havia contractat unes coráis foránies per actuar a la mateixa hora que els castells, i van haver d'ajustar els actes per no contraprogramar-nos. Tot plegat, un despropósit. Per si fos poc, encara no ens havíem estrenat en els castells de set. I hi havia cert desencís. Per acabar-ho d'adobar, a l'assaig previ la cosa no va acabar de funcionar. Pero vet aquí que el 4 va sortir perfecte. I el tres es va haver de treballar una mica, pero també va anar molt bé. Els Xiquets van descarregar 4 i 3 de 8, a mes d'un 5 de 7.

El Carme Els assajos previs pronosticaven una diada plácida i reeixida. La ventada de diumenge a la tarda va fer canviar l'actuació de lloc, a la plaga sant Magí enlloc de Vora Mar. Encara mes anécdotes: el cap de colla estava afónic, i va ser un deis responsables de la canalla que va acabar cridant ais castells. Aquesta afonía és la que va provocar el retard en la pujada de l'enxaneta del quatre. Tot i que molt llarg, en cap moment va perillán En segona ronda l'objectiu del dia: el 4 amb águila. També es va descarregar amb molta solvencia. El tres, tot i que bellugadís, no va pehllar en cap moment. Molt millor que el de sant Pere. Vam cloure l'actuació amb un únic pilar de cinc. Les nostres colles convidades van sortir satisfetes a mitges de l'actuació: els Salats de Súria volien aconseguir el tres de set mes llunyá, pero tot i que s'hagués pogut descarregar sense cap problema, la canalla va dir que no. &

En primera ronda van descarregar el 2 de 6, i després de desmuntar el 3 de 7 van fer el 3 de 6. Un 4 de 6 sense historia, un pilar de 5 i després un de 4 integrat només per dones. Ais Xicots la cosa els hi va anar millor. Després de descarregar el 3 de 7 amb águila en primera ronda van assolir el 5 de 7 a la segona. A la tercera van fer un 4 de 7 net que es va descarregar amb molta tranquil litat. Amb un pilar de cinc van acabar l'actuació. Qui es va guanyar les garrotes van ser els nostres grallers i timbalers, dones els de Vilafranca no portaven gralles. Els de Súria també anaven justets d'efectius, i van haver de col laborar amb un graller i el timbaler. Bravo per nosaltres!

Diada blava Poc abans de santa Tecla el cap de colla va fer públie el desig de provar el dos de set després de santa Tecla. Pero aixó no va motivar/ convencer el personal i els assajos posteriors a la festa major foren decebedors. Castellerament parlant, la diada fou bastant trista. Després de desmuntar un 4 de 7 per indecisió de la canalla, es feu un segon intent, massa obert, sobretot a quarts, que impediren el pas deis mes petits. s'enllestí l'actuació amb el 3 de 6 i un 4 de 6 que també queda en intent desmuntat. Amb un pilar enllestírem l'actuació. Els Margeners van fer una diada sencera de castells de set, amb el 3, el 4 (que van repetir després d'un intent desmuntat), el 3 amb águila i un bonic pilar de 5. D'altra banda, els Castellers de Badalona van teñir una diada condicionada per la seva participado, l'endemá, al Concurs7 de Torredembarra. No es van complicar la vida, i van anar a fer una actuado de sis. Una part de la colla es queda a dormir a Tarragona. Vam preparar entrepans pels nostres convidáis. N'hi havia tants que mitja colla que també acaba sopant! Maurici Ferré


A N E N DE COLONIES!!! És el mes de novembre, concretament el cap de setmana entre N1 i el 13. I tradicionalment en aqüestes dates els castellers ja están de vacances, han acabat temporada. Pero tots?? Nooo! Un grup d'irreductibles i inimitables castellers segueixen fent activitats i no una activitat qualsevol d'assaig o diada, no, unes colonies amb totes les de la regla. Així dones va ser com el divendres tarda, 18:30 hores per ser mes exactes, la canalla deis Xiquets del Serrallo agafava abrics, llanternes, sacs de dormir, botes de muntanya i mitjons ben calents i sortia des del carrer Nou de Santa Tecla amb quatre cotxes ben carregats amb jocs, pintura, fang, material per a fer collarets i polseres ¡ ganes de boges de passar-ho bé. Cap al tard vam arribar a les Piles, els revolts no s'acabaven mai! Quin mareig! Pero tranquils que a la casa de colonies Món seré ja ens esperaven amb un bon plat de verdura ben calentet. Ens ho vam passar molt bé, excursioneta al Castell de Sant Miquel de Montclar, la gimeana de descoberta del poblé, el joc de nit, amagant-nos entre els arbres o a la piscina ( sense banyarnos-hi que feia un fred que pelavaü). Ah, me'n descuidava! vols saber qué mes vam fer? Quins jocs ens van agradar mes? Quines histories de por van explicar els monitors o qui roncava mes dins a l'habitació? Tot aixó i molt mes ho podrás saber si t'animes ajudar-nos a l'equip de canalla i a venir a les próximes colonies que ja queda poquet! Liequip de canalla

Hi MOBLES ROCH MOBLES CLÁSSICSIMOÚERMS MATALASSOSI SOMIERS LÁMINA Reding, 16

T é * 977 214310

Mobil: 606 62 42 15 43001 - TARRAGONA

BAR P E T I T Entrepans • Tapes Variadcs

legunycutot/ l«MHJar#

I o

S.

MSOCH Ti^fiflaoorp.

Fíats Combináis • Pata-tes Braves Especialitat cu "callos" • Marisc

yoct (¡fa'Vtagpn.a " Raro Quatre Torres, 1 • Tcl. 977 22 81 98 • 43002 TARRAGONA

[&k&8S«Dfl(!8
mou 'esplai del Serrallo a la xabola Enguany, l'Esplai del Serrallo, ha tornat a fer les sees activitats durant el curs. Després de mes de dos anys sense fer-ne, entre altres coses per falta d'un lloc adient per fer-les. Durant aquest temps hem estat buscant peí barrí del Serrallo, el nostre lloc natural. Cap a fináis de 1 any passat, se'ns va oferir la possibilitat, per part de la seva Junta, d'utilitzar el local deis "Xiquets del Serrallo". Un local, que s'adapta a les nostres necessitats d'espai, i que té la infraestructura que ens cal. I ho hem pogut tirar a endavant. Un local que "Xiquets del Serrallo", a l'igual que nosaltres, celebra hagi trobat un ús, ja que per la colla está ciar que no és adequat. La tasca de la colla és fer castells, i com mes alts millor. Per fer-los cal un lloc que permeti els assajos, amb unes minimes garanties. I está ciar que el carrer no ho és. Des d'aquí ens adherim a la seva reivindicació d'un local digne, a l'estil deis de les altres colles de la ciutat, al "prou promeses". A un local que totes les entitats ciutadanes haurien de teñir dret. Ánim i moltes grácies, "Xiquets del Serrallo". Josep Ramón García Borges, director de l'esplai.

d'aplicar el conveni entre la Generalitat i Repsol de deixar anar un cabal ecológic perqué el tram final del Gaiá tornes a teñir aigua. Vaja, una excursió amb forca assisténcia de gent, amb un dia agradable, amb uns paisatges impressionants i amb final de sortida amb sorpresa gratificant, ser testimonis després de 40 anys de segrest, de veure com corría 1 aigua per la llera final del riu Gaiá.

SANT SIMPLICI 2011 També per segon any consecutiu, es va fer lexcursió de Nadal a la muntanyeta de St. Simplici, el punt mes alt de la comarca del Tarragonés. Iniciativa del "rellotger" Xavi Montfort, la sortida té com a finalitat instal-lar un pessebre al cim d'aquest turó aprofitant la proximitat de les festes de Nadal i el que es mes important, fer de la participació de la canalla de la Colla el punt central d'aquest esdeveniment. El dia escollit va ser el diumenge 4 de desembre i com que era el segon any, es va millorar la infraestructura: Hi va haver coca, cava i el grup de gralles de luxe (a la foto) tocant nádales amb faristol inclós. La travessia comenca a l'aparcament de la platja Llarga, per a seguir per la sorra fins al Bosc de la Marquesa, el magnífic paratge protegit arran de costa. Un cop travessat aquest s'enfila el turó de Sant Simplici que s'enlaira poc mes de cent metres per sobre el nivell del mar. Lluis Marsal

Sortida a Les excursions de Calahorra l'any A Calahorra, el pes T RENAU, LALTRE AIGUA DE TARRAGONA El diumenge 30 dbctubre, per segon any consecutiu, la Colla i el grup excursionista i de natura GATA van unir esforcos en una sortida per a conéixer el territori que tenim a la vora. Aquest cop, lexcursió ens va portar a descobrir les aigües que tenim ben a l'abast: els pous de Renau, que subministren aquest líquid a la ciutat de Tarragona o a lembassament del Catllar, una infraestructura sobre dimensionada peí que és el cabal del riu Gaiá i que és propietat de Repsol des de la seva construcció ais anys 70. Per cert, uns dies abans de lexcursió hi va haver un seguit de pluges que van permetre

wt*

de la majoria d'actes de la festa major recau en les penyes que componen els seus habitants. Una d'elles, la "Peña Philips, hasta que el cuerpo aguante" ja fa uns anys que es dedica a fer tastets de cultures foránies I vet ací que per l'any 2011 volien veure en directe aixó deis castells.

r^C \ ~Vf*

*^*


Van parlar amb la nostra junta i, després de posar-se d'acord, es va preparar léxpedició. La cosa era una mica difícil, dones l'actuació estava prevista per 1 ultim dissabte del mes d'agost, data en qué tradicionalment la colla descansa. Aixó no va impedir que la técnica hi planifiques una actuació de set. I després de molts entrebanes, dones hi ha gent que encara no sap llegir mapes ni gps, el gruix de la colla es presenta a la bonica vila de Calahorra.a la comunitat autónoma de la Rioja, a Espanya. La radio local escalfa 1 auditori amb una entrevista a lexpresidenta Esther

Una cercavila va precedir l'actuació. Tampoc els hi vam deixar de fer un pilar caminant marca de la casa per entrar a placa. I, amb el cronista de Tarragona Josep Maria Sabaté fent d'speaker improvisat pels espectadors es van anar succeint les rondes, amb el quatre de set carregat com a millor castell. Un cop acabada l'actuació va venir el millor. La televisió local cercava entrevistes, i si bé va parlar amb el cap de colla i la mare d algún deis acotxadors, la cirereta del pastís va venir per les llicons d'história castellística que algún va deixar anar, grácies a la qual vam descobrir que els pilars caminant tarragonins son una tradició de la mare de Déu del Carme, o bé que en temps del rei Jaume I ja es feien castells a Tarragona.... Després d'un diñar al lcoal de la Peña Philips (naltros ja ens conformaríem amb una quarta part del seu local!) va arribar la festa grossa. Tothom va xalar de valent. Mediáticament, la cosa no passá gens desapercebuda. Lendemá els castells eren portada al "Diario de la Rioja". La televisió local feu un programa especial dedicat ais castells. Maurici

La diada colla Partit de fútbol, playback's, concurs de truites, de coc, sopars de germanor i de luju, de caries, de Risk, de la Wii.... buff! una infinitat d'activitats que cada any s'incrementen. Aquest any, com a novetat, hi ha haver dues noves propostes: un concurs fotografíe (bona ¡dea presiü) i "Serrallo per guanyar", ben fet Palamós!. Si d'alguna cosa serví la gimeana fotográfica fou per millorar l'estat de forma deis concursants, i és que van anar des del Serrallo fins a la plaga de les Cois. Em sembla recordar, si la memoria no em falla, que aquest any els premis van estar molt repartits, l'Ariadna, en Dani León, l'Eloy, l'Esther, L'Elena Guzmán, Gemma, Roger Príncep, Sergi Ralita, a mes d' un llarg etc. Com no, el moment estrella de la nostra diada arriba amb l'entrega del premi

"Casteller de l'any". En aquest cas, cree que ningú s'ho esperava, va recaure en el petit Fran Casadevall, el "timbaler indomable" peí seu compromís amb la colla al llarg de molts anys, tot i la seva curta edat. No sé qui es va emocionar mes, si ell, amb aquella cara de sorprés o el seu pare.... sí senyor, ben merescut! Gemma


IADAL Cada cop s'aplega mes canalla per cagar el tió, tots l'esperen amb gran ¡Musió per veure com aquell tros de soca els h¡ "caga" les llaminadures que tant els ni agrada.

I per Reis, no cal dir-ho que esperen a Melcior, Gaspar i Baltasar fets un sac de nervis i pensant si s'han portat lo suficientment bé per a que els grans Reis de la nostra colla els h¡ regalin aquella joguina que desitjant. És un gran dia per grans i petits, tots, a la nostra manera disfrutem d'alló mes! Gemma

Les activitats del Club Alpí " K 2 " El passat 25 de Novembre es va realitzar lacte d'inauguració de la remodelació del Rocódrom que han portat a terme la Colla Xiquets del Serrallo i Club Alpí K2.

Tant Jordi Vidal, president deis Xiquets del Serrallo, com Pau Salas, president del Club Alpí K2, van constatar amb molta joia, la coMaboració i l'agermanament de les dues entitats de profundes arrels tarragonines, amb la signatura del corresponent conveni que determina la utilització gratuita del rocódrom per ais associats de les dues entitats. Les dues entitats nbfereixen 1 us amb total gratui'tat amb 1 unic condicionant de formar part de la colla castellera, o d'estar associat i també federat en el cas del Club Alpí K2. Xavier Bailach

'Rgílotfleña i joiería

B A L A N D R A 'Jundal Canil 1932

Restaurant

75é aniyersarí AGENCIA OFICIAL BRFJL - CASIO - FESTINA - LOTUS -SEIKO C / E S P I N A C N ° 1 8 | EL SERRALLO

TEL.: 977 22 12 38

^E^í.


Pilar caminan* Cridats per a fer historia Des de 1841, data del primer pilar caminant de la Mercé documentat a Tarragona, mai cap colla ha completat el recorregut en 16 ocasions de manera consecutiva. Aquest 2011, els XS estávem en disposició de fer-ho. Cridats per fer historia, els XS ens trobávem de nou un 24 de setembre a les escales de la catedral de Tarragona per afrontar aquest repte. Els castellers serrallencs, hereus i perpetuadors de la tradició del pilar caminant com qui mes, vam preparar l'edició de 2011 amb el compromís habitual cap a aquesta tradició i cap ais milers i milers de persones que, any rere any, omplen els carrers i places per on passa el pilar i consideren aquest acte Patrimoni de la Ciutat i fet casteller diferenciador respecte a altres festes majors.EIs escollits per a la proesa foren n'lsaac Herrera i en Jordi Mallol, en la posició de baix, en Josep Maria Gaya com a segon; la Maria Prieto de tere i l'Aleix Gaya coronant l'espadat; repetint així l'alineació de l'any anterior. Ala colla érem conscients de les dificultáis d'arribar un any mes a l'Ajuntament amb el pilar; pero tot i el respecte, també érem conscients que, d'arribar, seríem els primers de la historia en fer-ho en setze ocasions consecutives. Motiváis per aquest fet, la colla volia celebrar-ho amb la ciutadania, i regalar-los un fet que havia estat tradicional, pero que no es veia des de 1.983: pujar el pilar per les escales interiors de l'Ajuntament i treure'l peí baleó municipal, com havien fet habitualment anys enrere les colles Xiquets i Jove. Vam plantejar-nos recuperar aquest fet com a regal per ais tarragonins i per a totes aquelles generacions de tarragonins que no ho havien pogut veure mai. L'Ajuntament, pero, ens va negar la possibilitat de recuperar aquest acte i ens va prohibir pujar el pilar al baleó. L'ambient enrarit entre la colla i l'ajuntament i els constants rumors al voltant d'aquesta prohibido, va afectar negativament l'assaig general i provoca que aquest no camines amb la fluídesa que era d'esperar. Els nervis i les tensions van aparéixer a la Baixada de la Misericordia, lloc on el pilar es va haver de desmuntar donant l'assaig per finalitzat. El dia de la Mercé pero va anar tot rodat i el pilar completa el recorregut amb solvencia, amb esforc i dedicado extrema, pero amb les forces necessáries per celebrar com ens mereixem la fita que acabávem de realitzar. La recepció del pilar es produí sota una pluja de confeti mentre, un any mes, les abracades i els plors es feren presents entre els castellers serrallencs i entre el públie que omplia la Placa de la Font, tot reconeixent el nostre esforg. Del pilar caminant del 2011, pero, em queda clavada l'espineta de no pujar l'enxaneta a l'Ajuntament per la faixa d'un casteller com és tradicional i hauria de ser sempre, fet pero, que no desmereix en cap cas l'éxit assolit. Joan Boronat


Diada de reflexió Fa uns anys, a la colla, vam teñir la "I Jornada de reflexió". En aquella ocasió el tema estrella va ésser el concurs de castells. Amb la perspectiva del temps, el resultat de l'esmentada Jornada hauria d'etiquetar-se com excellent ja que allí va sorgir la proposta -encara embrionaria- que ha portat ha reformular el concurs del 2012. Passat un temps, des de la junta es va proposar la celebrado de la "II jornada de reflexió". A diferencia de la jornada anterior, aquesta no va ser monotemática (concurs) sino mes genérica: Present i futur de la colla. Un intercanvi d'impressions per tal de millorar la qualitat i quantitat tant d'assajos i sortides com d'activitats diverses que permeten de cohesionar el grup. I és que els castellers veterans mostraven un gran desencís quan van veuen passar les temporades i no hi ha manera de sortir d'un cert estancament. Per posar-hi remei ens vam reunir al local un dissabte de novembre, amb ganes de xerrar i debatre sobre un bon pilot de qüestions. Seguint una escaleta preparada peí Pska, vam anar desgranant punt a punt: vam parlar de la quantitat d'altes que va tenint la colla, i sobretot, la quantitat de baixes, que és el gran problema deis XS. I de la manera de donar la benvinguda i integrar a algú nou. També vam parlar d'un deis eterns debats: a qui es pot considerar casteller? Vam parlar extensament deis assajos, sobre com millorar-los, quins eren els punts forts i els febles, que si la culpa era del bar, de la puntualitat, del cansament, del ritme, de l'entorn...

^g<¿i


No ens vam deixar el tema de les sortides, vam debatre la ¡doneítat del calendan de diades, si féiem prou sortides (o en féiem massa), si era viable fer actuacions a molt quilómetres de Tarragona. També va sortir el multicompromís: aquells castellers que s'apunten a un bombardeig, i després els hi coincideix una sortida de castells, de diables, de gegants, de ball de bastons, i de tantes coses mes. Óbviament aixó es només un esbós: al llarg de la tarda vam teñir ocasió de dir moltíssim mes. No obstant, a tothom va veure que a gairebé cada punt de debat un moment o altre acabávem ensopegant inexorablement amb dues paraules mágiques: compromís i motivado. Podem fer propostes innovadores, origináis o eixelebrades, pero cap d'elles funcionará, la colla no avancará mentre no siguem capacos de potenciar aquests factors: compromís i motivado sostinguda, no només esporádicament. Aquest va ser un d'aquells dies en qué es fa colla, i va servir per esborrar una mica el mal de gust que havia deixat el final de temporada.

Amb o sense local, Si volem podem

Vírcífi

Miquel Ferré

carnisseríes

Cara d'Equí ANGELINES Especialítat en carns de corder, cabrít, vedella i bou. Mercat Central, 17 Tel. 670 228 768

TARRAGONA


X a r x e s socials : • • : • - personas i'jgara | C V Í J Í

El pes de les xarxes socials en aquests temps es bastant gran, per aixó la nostra colla no vol ser menys ¡ ens pots trobar a la red social amb mes usuaris: Facebook. Ens trabarás com "Colla Xiquets del Serrallo de Tarragona", on podreu trobar tota la informació sobre els assajos i les diades, podrás veure fotos i posar la teva opinió sobre el que vulguis. Recorda:

Está: püOkanúb, comentardo e rtlcanoo que rfga te gy

i I Colla Xiquets de! Serrallo ...

Biografía

Ahora -

Lo más destacado

Panel de administra'

\BH5M DE PASSAR-VOS LA PILOTA W, MKWQEL SERRALLO íi

ti Colla Xiquets del Serrallo de Tarragona fi <36 pcrrcn-i les 9Ja£e esta p i p n

60 persones están hadando de esto

VOLEM?PODEMI t

cwnw Hju da Sant* T « * n» 9, T e n ^ i » , £ 1

436

V 977 2 2 1 6 M

COLLA XIQUETS DEL SERRALLO DE TARRAGONA.

© «Of • tai 19:00 - 22:00

•jB PUMMOÜH

T'ESPEREM!

Qti Fots / Váteo

I Escrtoe a*go....

/ « \ Grita3Gc,wet»<tel&

Dos setmanes i un sol objectsu.. Teniu ganes de poder celebrar algo gran? De seguir enda vant i seguir crebcent? Dones s*ha de comencar a trebeGar. Mai es tard pmr tornar a comentar daten sód quenosatreía ta nostra, p*iamunt iaferun GRAN SANT MAGÍ> Aprof¡tem la Rguera ¡ al Wafe per agafarforces*Dema - 0 " s 3 s s a g F^rer- oasm gmw COMPARTÍ*!

Xiquets del Serrallo L'altra xarxa social amb gran impacte al 2011 ha sigut Twitter aixi que si busques @ X i q u e t s S e r r a l l o trabarás la nostra página

@XiquetsSerrallo Som un conjunt de persones d'origens diversos, pensem i viuim deformes diferente pero que tenrnx un element en eomú, som castellers deb Xiquets del Serrallo. Tarragona

http ifkvww facebook a>nveotia>wpietstiMsBrraiio

>

}••} T w e e t s

Siguiendo Xiquets del Serrallo . xrqualsSerraito Nosaltres sois, un sol oDjectki. «figuerade7.ííwalaae71 Irnaiment #santmagt<>e7imig VOLEM?..«PODEM sempre #senseiocai pie tvMter.conVTI2gB8mP

Seguidores Favorttos

Segueix-nos!

Listas imágenes recientes

Joan BORONAT ©elpuluamu *li"riá L'Ajuntament de starragona fomenta la cultura popular catalana fent assajar ais @XrquelsSerTa!lo al canerl @TGNAjuntament ©ploallesleros £ 3 Retwrtteado por Xiquets ael Serrallo Q desde Tarragona Tarragona

Similares a U

Xiquets del Serrallo ííXiquetsSeriaiiu

Salvem Olga Xtrtnacs ^olgaíirii Seguir Jove de Srtges .¡¿jjovedesrtges Seguir Castellers de Talca Seguir

*w£

í¡OasteilersTa!ca

líh

Encara que segulm /'senselocal... volem «santmagide7imigl pero abans ?*laflguerade71 «walatíe7 pie twrtter com/CCKV9g03 • Variólo

fr

Xiquets del Serrallo g xiqueUSerraiio 31 jui Preparáis? Volem estar a concurs? Dones avui tots a trebaHar a remendadores Ja que estem rrsenselocaí svolemiocaí #casteliers


Local

foradat Després de la reivindicado de la processó de sant Magí del 2008 l'ajuntament ens va fer triar l'espai on volíem el local, comprometent-se a respectar el que decidís la Colla, i la colla va escollir l'espai de davant de la piscina. Aquest, pero, depenia de l'aprovació del POUM, que per cert després de quatre anys de govern Balllesteros encara no está aclarit. I vet aquí que a comencament d'any des de 1'ajuntament és treuen un as de la mániga, el local del fitosanitari, un local que ja havíem demanat feia anys i ens van dir que era impossible que ens poguéssim ubicar e aquest lloc. Pertant ja tenim l'enésima promesa de local d'assaig, aquesta amb un esbós indos, fet pels servéis técnics de l'ajuntament, que per cert és un espai a compartir amb la resta d'associacions culturáis del Serralllo. Encara sort que la Colla ho va fer públic i ho va enviar a la premsa, qué ho va publicar el quatre de juny, sino no hi hauria cap constancia d'aquesta promesa.

Pero qui n'és el propietari? ¿és cert que l'ajuntament ja en té les claus com ens va arribar a dir la regidora de Cultura Carme Crespo, o era pura propaganda electoral? Creieu que al 2012 comentaran les obres del fitosanitari tal i com van prometre? Creieu que aquest és l'espai definitiu que ens oferiran? Aconseguirem local anant de bones? Ens cal ser mes contundents en les nostres reivindicacions, per arribar a teñir local?

Nosaltres i només nosaltres decidim.

Prou p r o m e s e s i manipulacions, v o l e m local!

Xavier del Amo "Pska"


A galet L'AIGUA MIRACULOSA... DE ST. MAGÍ?? La llegenda atribueix a l'aigua de St. Magí propietats miraculoses, i per aixó cada any al voltant de les celebracions del copatró de la ciutat de Tarragona aquesta aigua és un deis elements centráis de la festa. Dit aixó, hem de desmentir que l'aigua mig gelada que podem veure a la foto fos de St. Magí de la Brufaganya. Aquesta aigua provenia d'un salt del Pirineu, a mes de 2.000 metres d'algada, i va correr entre els castellers assedegats. Ens reservem de dir el lloc exacte a on es va captar l'aigua, dones sembla ser aquesta també té propietats miraculoses.... A la Diada de St. Magí la Colla del Serrallo va esclatar en bons castells i potser, potser, l'aigua misteriosa del Pirineu hi va teñir alguna ,<p, rcosa a veure.

VISIONARIS Any 2009, Diada castellera de St. Joan a la plaga de la Font, en Garrutxa es posa la gorra revolucionaria i alga el puny al mes pur estil "Che Guevara". Sempre hem pensat que el Garrutxa ha estat una persona avangada ais seus temps, una mena de visionari. Eli va saber veure que vindrien temps difíciis i que caldria prendre una posició rupturista, dones la crisi de valors ja es veia venir... Concurs de Castells 2010, en Joan Boronat després de recollir les lletres de la Vella de Valls es fa un seguit de fotografies amb la paraula "LOCAL". El Joan sempre ha mantingut encesa la flama de la lluita per un Local Social de la Colla amb condicions dignes, esperant el dia que aquesta lluita tornes a revifar i esclatés del tot. Aquesta iniciativa ja es va comentar a la Pinya Blava número 28, temporada 2010, pero hi volem insistir per la condició de visionari del Joan....

Lluís Marsal "Beta"


Apunts histories La diada de sant Pere En aquest capítol repassarem la diada per excelencia de la Colla: sant Pere. Tan bon punt es forma la colla es tingué ciar que si hi havia una diada que motivava ais mes serrallencs de la colla aquesta era la de sant Pere. I és que ser els organitzadors i actuar a casa, encara que assagem lluny, sempre imposa. És una diada imprevisible. Tant pot servir per millorar la diada de Sant Joan, com per esmenar-la. o bé intentar d'assolir els castells que no hem assolit a la mateixa. La primera diada es celebra I' 1/07/89, i cal destacar-ne el primer 3/7 descarregat pels X¡quets del Serrallo, una gran fita per una colla que no portava ni un any al món casteller. La diada s'acabá amb un 4/6 de germanor de les 4 colles participants. L'any 90 havia de comptar amb la participado deis Nois de la Torre i Castellers d'Altafulla, pero les colonies de la seva canalla impediren la seva actuació. El 3/7 serrallenc fou el primer de la temporada. El sant Pere del 91 veié el primer castell 8 descarregat de la historia al Serrallo, el 4/8 deis Castellers de Barcelona. L'any següent, la participado de 5 colles feu que la diada es desenvolupés amb dues construccions per agrupació i fou testimoni del primer 3/8 descarregat al Serrallo i de la temporada 1992 a Tarragona, a carree deis Minyons de Terrassa. Cal destacar un 4/7 fet en col laborado amb els C. de S.Pere, que serví de preparado del que s'havia de veure a la cerimónia d'inauguració deis Jocs olímpics de Barcelona. Aquella diada va finalitzar amb una sardinada i un rossejat al tinglado! número 1 del Molí de Costa per a totes les colles. La cinquena diada (any 93) fou la mes fluixa de totes: la manca de "camises" en les colles participants condiciona els castells, essent el 3/7 el castell máxim assolit. De l'any següent cal destacar el 4/7 descarregat deis Castellers de Sants, colla tot just presentada el maig de 1993, i que actuava per primer cop a Tarragona. Amb un any d'existéncia ja s'atreviren a portar un castell de set lluny de Barcelona. La vuitena diada, la del 96, es torna a fer en diumenge, el 30 de juny, pero aquest cop a la tarda. Per primer vegada els Xiquets del Serrallo fan castells de set i mig al Serrallo, concretament el 4/7 águila carregat i el primer 5/7 de la temporada, també cal destacar el 4/8 de la colla Jove deis Xiquets de Tarragona i el primer 4/8 de la temporada deis Xiquets de Tarragona a mes del seu tercer pilar de 6 de l'any. Primer: descarregat


La diada anava agafant eos dins del calendan casteller. El dissabte 12/07/97 va ser l'escenari d'una magnífica actuació castellera que s'havia d'haver celebrat el 28 de juny pero que es va suspendre per la pluja. La colla Joves Xiquets de Valls \ue havia de ser-h¡ present el dia 28 ja no va venir el 12 de juliol per problemes d'agenda. La nostra colla tornava d'una gira castellera a Franca, i la impossibilitat d'assajar feu desisir de l'intent de vuit que sí s'havia previst peí 28 de juny. Molt remarcable i memorable fou l'actuació deis Castellers de Cornelia (4/8,2/7,5/7,2 P/5 simultanis) la millor de la seva historia. El seu cap de colla acaba a la mar, esperonat pels membres de la seva colla. Els Xiquets del Serrallo descarregaren un castell mai vist per la diada de Sant Pere, el 3/7 aixecat per sota. Els Xiquets de Tarragona ens brindaren un magnífic P/6. Diada histórica a la plaga bisbe Bonet el dia 27/06/98 dins el marc de celebracions del desé aniversari de la colla, on la Colla Jove deis Xiquets de Valls descarregá el primer 5/8 mai vist al barri i els Xiquets de Tarragona feren el primer castell folrat, també mai vist al barri, el 2/8 amb folre. L'exhibició de l'any 2000 comptá amb la participado de dues colles per la renuncia, la mateixa setmana de l'actuació, deis Castellers de Sants. A partir de l'any 2001 la diada entra en decadencia, tocant fons l'any 2005, en qué l'abséncia d'ambuláncia impedí el desenvolupament de l'actuació. Amb la intenció de revifar aquesta diada, l'any 2006 la junta feu un gran esforg i 5 de 8 deis c. De vnafranca, 2008 convida a la Colla Vella deis Xiquets de Valls i Xiquets de Tarragona el diumenge 2 de juliol al migdia, després de set anys es tornaren a veure castells de vuit a la plaga bisbe Bonet. Els vallencs van aprofitar la diada per estrenar el primer 4/8 amb l'agulla de la temporada, mai vist al Serrallo, i s'acomiadaren amb un magnífic P/6. Un diñar de germanor a la nova llotja va cloure la jornada. L'any 2007 es reformulá la diada es i s'estrená la plaga de Sant Magí, amb gran afluencia de públic. Els Xiquets del Serrallo vam fer el millor Sant Pere de la historia, a cabant amb dos pilars de 5 simultanis. La festa acaba amb una sardinada per a les colles participants. La diada del 2008 comengá al matí amb matinades d'antics i nous grallers. A la tarda, en companyia deis Castellers de Vilafranca, s'inaugurá una placa commemorativa al Molí de Costa del primer P/7f descarregat a Tarragona al segle XX per part deis vilafranquins. La posterior cercavila des del Molí de Costa fins a la plaga Sant Magí posa inici a la diada. Inoblidable fou l'actuació deis Castellers de Vilafranca, els verds

•3k


oferiren la seva primera catedral de la temporada i un espléndid P/7 amb folre. Després d'una caiguda amb el 4/7a els Xiquets del Serrallo hagueren de finalitzar la seva actuació de manera imprevista amb 2 pilars 4. Per l'any 2009 s'emparaulá la participació de la Joves de Valls, pero un canvi de junta els feu canviar de parer, i es convida ais Castellers d'Altafulla, que actuaren per primera vegada a la diada de Sant Pere. L'any següent els Castellers de Lleida estrenaren al Serrallo els seus primers 3/8 i 2/8f de la temporada 2010, mentre els Xiquets del Serrallojaconseguien els primers castells de set de la temporada, a mes del vano de 5. La diada acaba amb un sopar de germanor. Xiquets de Tarragona i Xiquets del Serrallo es trabaren a la plaga Sant Magí la temporada 2011. Els matalassers repetiren els seus registres de Sant Joan mentre que els Xiquets del Serrallo tornaven a assolir els primers castells de 7 de la temporada.

2012 vosaltres s e r e u els protagonistes de seguir fent historia. David Porta MERCAT CENTRAL Parada núm. 20 977 23 00 44 TARRAGONA

PEIXATERIA

5 de 7, en el millor sant Pere de la colla. Any 2007.

Restaurante Chino Plaga de la Font, 9

Tel. 977 23 22 27

S 977 23 22 27 COMIDA CHINA PARA LLEVAR

TARRAGONA Abierto todos los días Horario de: 12.00 a 16.30 h. de: 20.00 a 24.00 h.


ÜSuüíit^ DIADES DE SANT PERE 1989 XS

XT

N.Torredembarra

Xv Alcover

3/7,4/7,5/6,p5

3/7,4/7a,4/7,p5id,p4 p.s

2/6c,4/6a,3/7id,p5 1990

2/6,4/7,3/7¡d,p5

XS

XT

Xv Alcover

2/6,3/7¡d,3/7c,5/6¡d,p5ps

2/7,4/8¡d,4/8¡,3/7,vano de 5

3/7c,5/6,4/7¡d,2p4

XS

C Barcelona

C.Castelldefels

2/6,3/7c,4/6a,p/5,4p4

5/7,4/8,3/7psi,p/5

4/7i,3/7,2/6,2p4(lc) 1992

XS

XT

C Barcelona

M Terrassa

2/6,3/7,4/7*,p5ps,p4

3/7,5/7id,vano de 5

5/7,4/7a,p5

4/8,3/8,p5

1991

* castell conjunt 1993 XS

XT

X. Alcover

X.Vila-seca

2/6,3/7,4/6a,2p4(lps)

3/7,4/7,2/6,p5,4p4

3/7,4/7¡d,4/6a,2p4(lps) 1994

3/6,2/6,3/7,2p4

XS

XT

C Sans

3/7c,4/6a,2/6,2p4

4/7a,2/7,3/7, P 5

2/6,4/7,5/6,p5 1995

XS

SPSP

3/7,4/7,2/6¡d,2/6,p5

4/7,3/7,2/6,p5

XS

XT

CJXT

G Reus

4/7ac,5/7,4/7,p5,2p4

2/7,4/8,4/7a,p6,3p4

S/7,4/8,4/7a,vano de 5 1997

3/7,4/7ai,5/6,4/7,p5ps

1996

XS

XT

C.Cornelia

4/7a,3/7ps,4/7,p5,p4

2/7,5/7,4/7a,p6

4/8,2/7,5/7,2p5

XS

XT

C Barcelona

CJXV

4/7a,3/7,4/7,p5

3/8,2/8f,4/8,p6¡d

4/8,2/7c,5/7,p5

3/8,4/8,5/8,p5

1998

1999 XS

XT

TMontblanc

X.Cambrils

4/7,3/7,4/7ac,p5

4/7a.5/7,2/7,vano de 5

4/7id,4/7,3/7i,2/6,4/6a,p4 2000

3/6,2/6,4/6, p4

XS

XT

3/7,5/7¡d,5/7¡d,4/7aid,4/7aid,p5,2p4

3/8¡d,3/8id,2/7,4/8id,4/7,p5

XS

XT

C Sans

C Figueres

2/6,3/7,4/7,3p4

3/8¡d,4/7aid,4/7a,5/7,p5

3/7,4/7a,4/7,p5

3/7ps¡,4/7,2/6,3/6ps,p5

2001

2002 XS

XT

CvGrácia

3/6,4/6,2/6¡d,2p4

2/7,4/7a,5/7,vano de 5

4/7a,4/7,5/7,2p4

XS

XT

4/6a,5/6,3/6ps,2p4

3/7,4/7,2/6,p5

XS

XT

3/6,4/6,5/6,p4

3/7,2/7,4/7,vano de 5

XS

SPSP

2003

2004

2005 X. Alcover suspesa per r nanea d'ambulancia 2006 XS

XT

CVXV

3/7¡d,2/6,3/7id,4/6a,3/6¡d,p4

4/7a,3/8,2/7,vano de 5 (lp4c)

3/8,4/8ü,4/8,p6,vano de 5 2007

XS

XT

CVXV

4/7a,5/7,3/7,2p5

2/7,3/8,4/7a,vano de 5

4/8,2/8f,3/8,p6

XS

XT

4//,4/7a¡,2p4

3/8,4/8,2/7,p5

C Vilafranca S/8,5/8f,4/8a,p7f

XS

XT

C.AItafulla

i//,1//,4/6a,p5,3p4

3/8,4/8,4/7a,p5

4/6a,3/6net,2/6,p5

XT

C Lleida

S/7,4/8,3/8,2p5

4/8,3/8,2/8f,vano de 5

2008

2009

2010

gE

1 ( ' / 1/7.7/(>,Viino de 5

2011 XT

J


Bustiot Les temporades sense tocar el cel L'emoció de veure l'enxaneta tocar els núvols no és comparable amb la d'aprendre un terme d'un llibre. El primer fet és el que vols i el segon el que has de fer. De vegades, en aquesta vida cada cop mes plena de pors i de crisi, amb una visió de futur que t'ofega, poses en una balanga els teus desitjos immediats i els teus passos cap ais teus desitjos futurs i guanyen aquests segons. Així és com una crossa passa d'estar rodejada de pinya a estar rodejada de llibres i com deixa de preocupar-se per aguantar durant tot el castell per fer-ho per aprovar l'examen del dia següent. / \ Es fa dur. Reps noticies de la colla i sents una terrible enyoranca i culpabilitat. Per una part, t'agradaría gaudir deis éxits i per l'altra creus que, amb la teva presencia, les coses podrien anar mes rápides o es podrien evitar els fracassos. Pero el món sencer et diu que lo primer és lo primer i penses "quin món tan boig que avant posa la feina al gaudi!". Camines peí carrer i et trobes a gent de la colla que et recorda que pots baixar quan vulguis i penses que tant de bo fos així. Poc a poc, el temps passa i t' adones que, tot i que la paciencia s'esgota, estás fent el que has de fer i que quan tornis a la colla ho gaudirás com mai. Ara alguns de nosaltres ja hem descarregat el castell de les responsabilitats i estem disposats a viure una temporada amb construccions mes curtes, intenses i, sobretot, mes plaents. Comenga l'estiu i amb ell la temporada daurada de la colla. Avui, la nit del 24 de Juny, ja tenim a la butxaca els primers castells de set. Qui sap on podem arribar si ens mantenim junts. Portem quasi 25 anys sense local i ens mantenim com a colla, superant les adversitats. La historia de la nostra colla és un exemple per nosaltres mateixos, per seguir aportant la nostra magia el que queda d'aquesta temporada pero també ho és per les temporades sense tocar al cel. André Gide va dir "El secret de la meva felicitat es troba en no esforgar-se peí plaer, si no en trobar el plaer en l'esforg". I la nostra colla ho ha demostrat amb escreix. Sentiu-vos orgullosos, Xiquets del Serrallo! _ ^ ^

LA BOTIGA RESTAURANT MARISQUERIA

' R\BOTJLC6ert Qualitat en ¡'alimentado ALBERT RIBOT

C/ Trcifalgar. 31 baixos 43004 Tarragona

Telf: 977 21 35 32

MERCAT CENTRAL TARRAGONA TEL 977 22 69 69

eomandesribolúitínet .ral


Ens (robaras a: Carrer Nou de Santa Tecla ns 9, Tarragona

Colla Xiquets del Serrallo de Tarragona

WWW.xiqUetsdelserrallo.Cat

@XiquetSerrallo

info@xiqueisdelssrrallo.eat