Page 1

9 771231 91304 9 01

Musicalowy koncert noworoczny

10/11/12 stycznia

/ pod dyrekcją Agnieszki Nagórki / sobotnie koncerty z udziałem Janusza Radka

W 2014 POKOCHAJ

TEATR MUZYCZNY 23/24/25

30/31

stycznia

stycznia

01

lutego

My fair lady

Baron cygański

/ wznowienie pod dyrekcją Adama Banaszaka

06/07/08

/ wznowienie pod dyrekcją José Maria Florêncio

14/15/16

lutego

lutego

Phantom / upiór w operze

/ pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego

Latynoska Noc / Koncert Walentynkowy

/ pod dyrekcją José Maria Florêncio

/ Łukasz Kuropaczewski / Miguel Angel Orengo / Maciej Frąckiewicz / Orkiestra Teatru Muzycznego

Teatr Muzyczny w Poznaniu ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań Bilety dostępne w Kasie Teatru oraz on-line na Bilety24.pl i na stronie Teatru:

www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Wydawnictwo Miejskie Posnania

styczeń

nr 1 (267)/2014

Cena 4,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1231-9139


Już w sprzedaży

Niecała dekada działalności Wydziału Architektury Szkoły Inżynierskiej stworzyła wreszcie w Poznaniu środowisko architektów wyrosłych z przestrzeni i architektury tego miasta. Po dokończeniu studiów, przeważnie na Politechnice Wrocławskiej, „pokolenie SI” opanowało wszystkie możliwe aktywności związane z zawodem architekta: konserwację zabytków, projektowanie architektoniczne wszelkich typów obiektów i zespołów, design, planowanie urbanistyczne i przestrzenne, wykonawstwo, szkolnictwo architektoniczne i pracę naukową [...]. Autorzy kreślą w swoich relacjach szeroki obraz kontekstu społecznego, indywidualnych losów wpisanych w przestrzeń Poznania w okresie PRL i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej. Istotne akcenty wspomnień stanowią ważne wydarzenia historyczne: wybuch II wojny światowej, wypędzenia z Poznania, wyzwolenie miasta, Czerwiec 1956 roku, powstanie „Solidarności” w 1980 roku i transformacja ustrojowa. Przez karty wspomnień przewijają się setki osób, nie tylko z Poznania, przede wszystkim związanych z architekturą, konserwacją zabytków, budownictwem, urbanistyką i planowaniem przestrzennym. fragment Wstępu Grażyny Kodym-Kozaczko

Najnowsza „Kronika Miasta Poznania” poświęcona została poznańskiemu kolejnictwu. Na 344 stronach znajdziemy m.in. opowieści o ludziach, którzy je tworzyli, poznamy historię linii kolejowych, poznańskich dworców i innych budynków związanych z  koleją, lokomotyw i  wagonów produkowanych w zakładach Cegielskiego. „Kronika” zawiera ok. 250 zdjęć, z których duża część nie była dotąd nigdzie publikowana. szukaj w księgarniach i na sklep.wmposnania.pl

Oni zbudowali drugi Poznań Wspomnienia poznańskich architektów z lat 1945-2005 w pięknie wydanej i bogato ilustrowanej książce Projekt – miasto szukaj w poznańskich księgarniach i na sklep.wmposnania.pl


sięcy zdrowia 365 dni szczęścia 8760 godzin pomyślności w 2014 roku 12 mie sięcy zdrowia 365 dni szczęścia 8760 godzin pomyślności w 2014 roku 12 mie sięcy zdrowia W 2014 roku 365 dni szczę ścia 8760 godzin pomyślności w 2014 w 2014 roku 12 miesięcy zdrowia roku 365 dni szczęścia w 2014 roku 12 miesięcy zdrowia 365 dni szczęścia 365 dni szczę ścia 8760 godzin pomyślności zdrowia roku 8760 godzin pomyślności w 2014 roku 12 miesięcy pomyślności 2014 roku godzin pomyślności w 2014 roku w 2014 w 2014 roku Czytelnikom iks-a roku 12 miesięcy zdrowia 365 dni szczęścia 8760 pomyślności życzy redakcja miesięcy zdrowia 365 dni szczęścia 8760 godzin pomyślności w 2014 roku 12 miesięcy zdrowia 8760 godzin pomyślności 365 dni szczęścia 8760 godzin pomyślnośc w 2014 roku 12 miesięcy zdrowia 365 dni szczęścia 8760 godzin pomyślnośc w 2014 roku 8760 godzin pomyślnośc


polecamy

Bądźmy lepsi i bardziej radośni! Styczeń, początek roku – czas postanowień, nowych szans, pełnych optymizmu założeń. Niemal każdy obiecuje sobie, że ten rok będzie lepszy, jeszcze lepszy, najlepszy. Czy te obietnice się spełnią zależy tylko od nas: od tego, czy znajdziemy czas na wypoczynek, kontakt z  kulturą, rozrywkę, od naszego podejścia do kwestii zawodowych – nie mogą przecież całkiem przesłonić nam innych spraw. I  wreszcie od naszych relacji z  innymi ludźmi, zwłaszcza tymi najbardziej pokrzywdzonymi przez los i potrzebującymi naszej pomocy. Okazji do zabawy w  styczniu nam nie zabraknie. Sale koncertowe i  teatry zabrzmią najpiękniejszymi przebojami karnawału. W kościołach (i nie tylko) nadal będziemy mogli wysłuchać kolęd lub wspólnie je zaśpiewać. Nie brak w  Poznaniu dobrych lokali, w  których można posłuchać świetnej muzyki i  potańczyć. A zatem korzystajmy z uroków karnawału! Przed nami jednak także znacznie ważniejsze wydarzenie – fenomen na skalę niemal światową – kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra od lat jednoczy nas wokół idei pomocy dzieciom i poprawy poziomu opieki medycznej. Jej finał to z jednej strony wielka akcja charytatywna, z drugiej radosne wydarzenie kulturalne. Poznań zawsze aktywnie włączał się w  działania Orkiestry, a  poznaniacy zadziwiali kraj hojnością i wielkim sercem. Jestem przekonany, że i  tym razem tak będzie. Nie zapominajmy jednak, że szlachetnych akcji i organizacji charytatywnych o uznanym dorobku jest bardzo wiele. Jeśli więc z  jakichś względów ominie nas finał Orkiestry, znajdźmy inny szczytny cel. Nie bądźmy obojętni. Pomaganie bliźnim to wielkie źródło satysfakcji i radości. Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

2

4

Jak uleczyć przestrzeń miasta?

12

XVII Dzień Judaizmu

13

Dorota Masłowska na afiszu w Gnieźnie


w numerze TEMAT MIESIĄCA

styczeń 2014 24 Fotografia / Ł. Walaszczyk Małe przyjemności

4 Kto ładnie nas urządzi? / J. Głaz

o mądrej diagnozie i intensywnej terapii dla miejskiej przestrzeni

5 Liczę na maksymalne wsparcie / J. Głaz

rozmowa z Piotrem Libickim, nowym koordynatorem ds. estetyki wizerunku miasta

WYDARZENIA

26 Nowa muzyka w Poznaniu / T. Janas Rust, czyli hard nostalgia

27 Za rogatkami / W. Gostyński Dimanche à Ławica...

TURYSTYKA I SPORT

7 20 lat minęło

8 Piękne dwudziestoletnie / G. Wrońska

jubileusz Wydawnictwa Miejskiego Posnania dwie dekady Wydawnictwa Miejskiego Posnania

11 Orkiestra dla młodych i starszych / T. Janas 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 Pan jest moją mocą / J. Gładysiak

28 Linia rzeki, linia czasu / N. Młyńczak Co kryje się za logotypem Bramy Poznania?

29 Styczniowa rozgrzewka / J. Gonia-Kołodziejczyk czyli zima na sportowo w Poznaniu i okolicach

30 Gwiazdy na Poznańskiej Gali Sportu / L. Gracz najlepsi poznańscy sportowcy 2013 r.

XVII Dzień Judaizmu

13 Teatralny esej o polskiej duszy / M. Nawrocka-Leśnik Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie

14 Architekt w mieście / M. Malinowski rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu na opowiadanie fantastyczne

RECENZJE 15 Gogol pod Pegazem / T. Dorożała-Brodniewicz

Portret Wajnberga w poznańskim Teatrze Wielkim

16 Dwa poruszające powroty / A. Szulc

Wiśniowy sad w reżyserii Izabelli Cywińskiej w Teatrze Nowym

18 Budowanie mostów / T. Janas VIII festiwal Made In Chicago

CO, GDZIE, KIEDY 32 KINO 34 TEATR 42 MUZYKA 53 SZTUKA 58 MUZEA 68 CENTRA KULTURY 78 VARIA 82 kalendarium wydarzeń

20 Klasyczne urodziny baroku / M. Lubocka jubileusz Arte dei Suonatori

HISTORIA, JUBILEUSZE 21 Bunt ekspresjonizmu / P. Korduba

125. rocznica urodzin Stanisława Kubickiego

22 Kłuje mnie powietrze… / A. Sikorski 5. rocznica śmierci Witka Różańskiego

Instytucje i imprezy dotowane przez Urząd Miasta Poznania

Instytucje i imprezy dotowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Naszym logo oznaczamy wydarzenia, którym patronuje IKS

Z CYKLU 23 Zdarzyło się w Poznaniu / D. Kolbuszewska Z szafy do muzeum

Archiwalne numery IKS-a dostępne są na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania: wmposnania.pl

Wydawca Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 61 851 96 49, ­iks@wm.poznan.pl, wmposnania.pl, kultura.poznan.pl Zespół Katarzyna Kamińska (redaktor naczelna), Elżbieta Woźna, Grażyna Soroka, Sylwia Klimek, Tomasz Bombrych (redaktor prowadzący), Mateusz Malinowski, Cezary Omieljańczyk, Jan Gładysiak Korekta Anna Jesionowska Opracowanie graficzne Joanna Pakuła Skład i łamanie Studio Graficzne WMP Druk Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak Nakład 2800 egz. Prenumerata RUCH S.A., prenumerata. ruch.com.pl, prenumerata@ruch.com.pl, tel. 801 800 803 lub 22 717 59 59, w g. 7-18. Copyright by Wydawnictwo Miejskie Posnania 2014 Informacje o imprezach i wydarzeniach przyjmowane są do 8. dnia każdego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów oraz opracowania zamówionych tekstów. Nie odpowiadamy za zmiany repertuarowe oraz treść reklam (również na stronach okładkowych). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programach. Indeks nr 369845

3


T EM AT MIE SI ĄCA

Kto ładnie nas urządzi? o mądrej diagnozie i intensywnej terapii dla miejskiej przestrzeni pisze Jakub Głaz Inaugurujemy na łamach IKS-a nowy cykl – Architeka. O architekturze, urbanistyce, problemach miejskiej przestrzeni pisać dla nas będzie Jakub Głaz – poznański dziennikarz, architekt i krytyk architektury.

4

Niewydolność, przerost tkanki, egzema i liszaje – to tylko kilka schorzeń polskiej przestrzeni. Potrzeba jej pilnie intensywnej terapii. W Poznaniu skierowano do niej jednego lekarza. Czeka go długi ostry dyżur.

W

ielu Polaków chce ładnej i wygodnej przestrzeni. Większości brak jednak wyczucia, by cel ten urzeczywistnić. Bo wściekle różowy budynek to nie wynik złośliwości, lecz chęci, by było ładnie. Ładnie – zdaniem tego, kto pokrył ściany różową farbą. Na nic protesty! W odwodzie czai się banał na temat gustów, o których się nie dyskutuje. Fakt: dyskusji brak. Nikt nie kształtuje estetycznych postaw, nie tłumaczy wpływu ładu na codzienne funkcjonowanie i samopoczucie. Pozwala się dorosłym myśleć jak przedszkolakom, dla których kolor to wesołość, a szarość – smutek; umiar to bieda, a  mnogość – bogactwo. Harmonia, kompozycja, proporcje – to słowa używane przez nielicznych, którzy tłumaczą, że domorosłe „ładne” bywa szkodliwe. Że, wbrew źródłosłowowi, nie prowadzi do ładu, lecz go zaburza. Trzeba nam więc estetycznej intensywnej terapii. Jej namiastkę zapewnić może powołany w Poznaniu „plastyk miejski”, a oficjalnie: koordynator ds. estetyki wizerunku miasta. Ta nazwa to formalny wytrych, bo ponad 10 lat temu stanowisko plastyka zniknęło z poznańskiego urzędu, a później – z przepisów. Uznano zapewne, że to fanaberia, która zatruje życie inwestorom i mięknącym na ich widok decydentom. Plastyk odradza się dziś w nowej postaci. Od grudnia jest nim Piotr Libicki, historyk sztuki, ekspert Instytutu Sobieskiego. Brał też udział w  pracach zespołu ds. odnowy centrum Poznania i  współtworzy inicjatywę „Otwarte”. Teraz ma m.in. koordynować prace urzędników oraz wydziałów, których działania wpływają na estetykę miasta.

Czym powinien się zająć? Zadań starczy dla kilku osób. Drażnią krzykliwe reklamy, nielegalne lub nieestetyczne szyldy, płachty i tablice. Uderza nierówna jakość ławek, słupów, lamp lub ogrodzeń. Rozmnożyły się ponad miarę wzory chodników, a  w  wielu miejscach rażą nieudane nowe barwy domów. Dotkliwa jest wysypka znaków drogowych o  natężeniu uniemożliwiającym ich odbiór. Nocą drażni zaś oświetlenie ulic o  barwach i  sile nieadekwatnych do rodzaju miejsca. A są jeszcze kwestie nowych pomników, estetyki straganów czy elementów systemu informacji miejskiej! Nowy koordynator powinien mieć też duży wpływ na te jednostki miejskie, które z  trudem przyswajają europejskie standardy przyjazne pieszym i  rowerzystom. Tu pojawia się jedno z  ważniejszych zadań: edukacja i promocja dobrych praktyk – wśród mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i urzędników. Czy plastykowi się powiedzie? Na razie to król bez wojska i  poddanych: prawnych narzędzi oraz pracowników. Jego sukces zależy głównie od siły argumentów, dyplomacji, uporu i dobrej woli decydentów. Gdy woli tej zabrakło, stołeczny naczelnik ds. estetyki zrezygnował z  pracy po 3 miesiącach. Poznański koordynator patrzy w  przyszłość optymistycznie. Stawia na edukację, pracę w  terenie oraz współpracę z  miejskimi stowarzyszeniami i  aktywistami, którzy – podobnie jak niedawno sam Libicki – od wielu lat apelują o estetyczne pospolite ruszenie. Rozmowa z Piotrem Libickim – str. 5-6


T emat miesiąca

Liczę na maksymalne wsparcie Bycie miejskim plastykiem to trudny chleb. Niedawno warszawski szef od estetyki odszedł z urzędu po 3 miesiącach. Wytrzymasz dłużej? Stanowczo mam taki zamiar. Za pół roku chcę dokonać pierwszych podsumowań, odpowiedzieć na pytania: co już zrobiłem, z  czym są problemy. A to będzie dopiero początek! Co uda się zrobić przez te 6 miesięcy? Przede wszystkim chcę rozpocząć jeden z  planowanych przeze mnie programów edukacyjnych we współpracy z  instytucjami kulturalnymi oraz stowarzyszeniami. Chcę też zaprosić biura architektoniczne, które i tak już kształtują postawy najmłodszych w Muzeum Narodowym. Liczę tu także na wsparcie urzędu, wydziału oświaty czy Biura Promocji Miasta. Na efekty edukacji przyjdzie poczekać. Czy po półroczu uda się dostrzec zmiany w przestrzeni miasta? Tego jeszcze nie wiem. Chcę jednak jak najszybciej opracować wzornik szyldów i  reklam dla miasta w oparciu o istniejącą, choć słabo znaną, koncepcję polityki reklamowej dla obszaru staromiejskiego autorstwa MPU. Chcę dystrybuować wzornik za pomocą m.in. mediów jako broszurkę z  programem komputerowym. To będzie

dobre narzędzie dla inwestorów i przedsiębiorców działających w  śródmieściu. Dziś nawet poważni inwestorzy nie wiedzą o  istnieniu opracowania MPU! Ulice nie odmienią się więc raczej zbyt szybko. Byłbym nieodpowiedzialny, podając dziś jakiekolwiek terminy. O  swoim działaniu myślę raczej długofalowo i kompleksowo. Stawiam na promocję dobrych praktyk. Robiąc programy dla dzieci, chcę docierać też do ich rodziców – wtedy efekt będzie szybszy. Nawet wzornik szyldów nie zapewni od razu efektów. Będzie można o  nich mówić pewnie po kilku latach. Czeka mnie mrówcza praca: usuwanie po jednej sztuce nieaktualnych lub nielegalnych szyldów. Jeśli uda się usunąć co dziesiąty, to już będzie sukces. Może jedna osoba to po prostu za mało? Są na szczęście aktywiści i  siły społeczne, z  którymi chcę ściśle współpracować. Będę przecież nie tylko koordynatorem działań w  magistracie. Zależy mi także na budowaniu współpracy między miastem urzędowym a miastem obywatelskim, które coraz aktywniej zmienia rzeczywistość. Ta współpraca powoli się rodzi. Przykładem może być, opracowany przez stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, katalog nawierzchni chodników, który stanie

fot. archiwum prywatne

rozmowa z Piotrem Libickim, nowym koordynatorem ds. estetyki wizerunku miasta

Piotr Libicki (ur. 1973). Historyk sztuki, absolwent UAM, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, od 2004 r. ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie z zakresu krajobrazu, wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

5


się dokumentem miejskim. Zgłosił się też do mnie człowiek, który chce udostępnić aktualne zdjęcia śródmiejskich ulic. Nie muszę mieć od tego pracownika! Urzędnicy są niepotrzebni? Tego nie powiedziałem. Urząd to podstawa zarządzania miastem. Miasto obywatelskie nie jest dlań opozycją, ale pożądanym uzupełnieniem. Miasto przez duże M musi być złożone z tych dwóch miast. Liczysz na silne wsparcie miasta urzędowego? Liczę na maksymalne wsparcie. Z  prawnego punktu widzenia moje kompetencje są niemal zerowe. Muszę więc działać w  oparciu o  siły konserwatora zabytków, nadzoru budowlanego czy wydziałów UM. Będę posłańcem przekonującym, a nie nakazującym, by usunąć nielegalny szyld czy reklamę. Jeśli samowole nie znikną, odpowiednie wydziały wyślą urzędowe pisma pod wskazany adres. W Warszawie urząd nie szedł na rękę tamtejszemu „plastykowi”. Nie boisz się u nas podobnej sytuacji? Urząd to ogromny organizm, gdzie nie wszyscy mogą być przekonani do moich propozycji. Jestem jednak optymistą po tym, gdy dyrektor Wydziału Oświaty, Przemysław Foligowski, zadeklarował współpracę w  kwestii kolorystyki remontowanych szkół. Jest jeszcze problem tego, co pojawia się na płotach i  ścianach budynków szkolnych. Było też kilka innych pozytywnych sygnałów płynących z urzędu. Od magistratu muszę zresztą zacząć. Trudno jest przecież walczyć z  nielegalnymi reklamami, gdy można znaleźć je na budynkach będących w gestii miasta. Trzeba dać przykład! Na miejskich budynkach nie powinno być żadnych nośników reklamowych, poza niezbędnymi szyldami. Zresztą zarządzenie prezydenta z zeszłego roku bardzo jasno to określa. A  jak wyobrażasz sobie współpracę z  Zarządem Dróg Miejskich, którego działania mają silny i nie zawsze pozytywny wpływ na wygląd miasta? Nie podjąłbym się swojego zadania, gdybym nie wierzył, że jest jednak możliwa współpraca z jednostką, która w co najmniej 50 procentach wpływa na kształtowanie ładu w  mieście. Place, ulice, chodniki, pasy drogowe – tym wszystkim zarządza

6

ZDM! Chciałbym mieć swój głos w sprawie ich wyglądu i  funkcji. Bardzo drażni mnie kwestia znaków drogowych. Na obszarze śródmiejskim trzeba ograniczyć ich liczbę, a na Starym Mieście – rozmiar. Robi tak, na przykład, Kraków. W Krakowie na Starym Mieście uchwalono tzw. park kulturowy, który ułatwia walkę z estetycznym chaosem. Czy powinniśmy zrobić to samo? Nie jestem przekonany do tego pomysłu w Poznaniu. Każde miasto jest inne. Kraków ma na Starym Mieście o wiele więcej punktów usługowych, których szyldy nawarstwiały się i wzajemnie zakłócały. U nas jest luźniej, panuje większy porządek. Poza tym przygotowanie parku kulturowego to prawie 5 lat pracy. Trzeba powołać specjalny zespół. Koszty są spore. Rezultat jest niewątpliwy, choć w  Krakowie nadal wisi połowa pierwotnej liczby nielegalnych szyldów. Plusem parku jest możliwość określenia rodzaju handlu i  usług. Pomogłoby to w  ograniczeniu ekspansji klubów go-go i sklepów spożywczych o odzwierzęcych nazwach. Można też skutecznie karać za nielegalne płachty. Owszem. Tyle, że i tak park kulturowy objąłby tylko Stare Miasto. Tymczasem większy problem z estetyką ma ścisłe centrum oraz Łazarz, Jeżyce, Wilda. Skoro więc nie Kraków, to może jakieś inne dobre wzorce? Chciałbym zobaczyć w Poznaniu przestrzeń o jakości stołecznych ulic: Krakowskiego Przedmieścia i  Nowego Światu. Dobrze byłoby skonsultować z  autorami tych rozwiązań projekt przebudowy naszej ul. 27 Grudnia. Skoro już nie ogłoszono konkursu, to chociaż zasięgnijmy fachowej opinii. Skoro mówimy o  opiniach. Przed wojną Cyryl Ratajski jeździł po mieście i, w  razie nieporządku, interweniował w  magistracie. Czy liczysz na podobne uwagi dzisiejszego prezydenta? Bardzo chciałbym odebrać taki telefon od prezydenta Grobelnego. Pierwszy ze wskazaniem miejsca, gdzie coś wymaga pilnej interwencji. A drugi – z pochwałą, że jest już pięknie i że jest to również zasługa koordynatora ds. estetyki wizerunku miasta. rozmawiał Jakub Głaz


W Y D A R Z E N I A nasze urodziny

20 lat minęło dla Poznania, jego mieszkańców, historii, kultury i tradycji – jubileusz Wydawnictwa Miejskiego Posnania Wydawnictwo Miejskie Posnania świętuje 20 lat działalności. I choć w obecnej formie – jako samorządowa instytucja kultury – istnieje od 2010 r., to jest przecież kontynuatorem Wydawnictwa Miejskiego, którego historia rozpoczęła się w 1994 r.

P

omysłodawcą utworzenia Wydawnictwa był ówczesny wiceprezydent Poznania, Jacek Łukomski, a pierwszym jego dyrektorem została Danuta Kosińska. Nowo powstała oficyna, formalnie będąca gospodarstwem pomocniczym Urzędu Miasta Poznania, scaliła kilka funkcjonujących oddzielnie redakcji: Informatora IKS, Kroniki Miasta Poznania oraz Biuletynu Miejskiego. Co ciekawe, przez pierwsze cztery lata redakcje te, a także dyrekcja i księgowość, miały swe siedziby w różnych (oddzielnych) pomieszczeniach Urzędu Miasta, a nawet różnych budynkach, np. redakcja IKS-a mieściła się w Zamku. Dopiero w 1998 r. siedzibą dla całego Wydawnictwa stała się Arkadia, a adres przy ul. Ratajczaka 44 okazał się stały. Przez te lata rozbudowana została struktura jednostki. Do trzech redakcji, stanowiących główne zręby instytucji, doszły stopniowo: studio graficzne, powielarnia, dział wydawnictw nieperiodycznych oraz Centrum Informacji Miejskiej, a i to się cały czas zmieniało, podobnie jak zakres funkcji tych działów. Przełomowy dla Wydawnictwa okazał się rok 2010, w  którym przekształcono je w  instytucję kultury. Zmieniła się jego struktura, doszły dodatkowe zadania, których różnorodność powoduje, że jest to bodaj najbardziej nietypowe wydawnictwo w  Polsce. Największym jego działem jest Centrum Informacji Miejskiej, w  skład którego wchodzi pięć punk-

tów informacyjnych oraz Salon Posnania. W CIM-ie powstają także pomysły na poznańskie pamiątki. Dział Publikacji Informacyjnych wydaje IKS-a, informator POZnan* oraz dwa portale internetowe: kulturapoznan.pl i  Poznański Biuletyn Miejski. W  Dziale Wydawniczym z  kolei tworzony jest kwartalnik Kronika Miasta Poznania, wydawane są publikacje nieperiodyczne (przewodniki, albumy, monografie, książki dla dzieci) oraz informacyjno-promocyjne o  Poznaniu. Dział ten odpowiada za działalność edukacyjną i promocyjną Wydawnictwa. Funkcjonuje w  nim CYRYL, czyli Cyfrowe Repozytorium Lokalne, które zajmuje się digitalizowaniem zasobów archiwalnych poznańskich instytucji kultury oraz ich upowszechnianiem w formie portalu internetowego. Wydawnictwo to także Studio Graficzne oraz administracja, sprzedaż, księgowość i dyrekcja. Przed Wydawnictwem stoi wiele wyzwań. Trzeba ulepszyć i  rozwinąć istniejące przedsięwzięcia, a  także szukać nowych wyzwań. Wśród nich znajdzie się z  pewnością organizacja poznańskiego fotoplastykonu. Historia i  współczesność, architektura i  ludzie, oferta kulturalna i życie społeczne, włodarze i mieszkańcy – tym od 20 lat zajmuje się Wydawnictwo Miejskie Posnania. Zaprasza wszystkich, którzy kochają Poznań, do korzystania ze swojej oferty. kam

7


W Y d A R Z E N I A nasze urodziny

Piękne dwudziestoletnie dwie dekady Wydawnictwa Miejskiego Posnania, czyli jak to się udało – Jeździłam na ulicę Ziębicką wiele razy, żeby przyspieszyć druk, usprawnić pracę, bo terminy goniły, a tam styl – powiedziałabym – peerelowski. Pełen luz, niejednokrotnie też podwójny gaz, na co przymykałam oczy, a nieraz – nie tylko zresztą ja – chcąc nie chcąc – dawałam przyzwolenie na coś energetycznego – wspomina Danuta Kosińska, pierwsza dyrektor Wydawnictwa Miejskiego.

K

ońcówka PRL-u i wielkie nadzieje związane z nową rzeczywistością. Potrzeba wydawania książek, także prasy, po czasach niedostatku i  cenzury, była ogromna. U  początków Wydawnictwa, którego 20-lecie właśnie obchodzimy, stał IKS, Informator Kulturalny, Sportowy i  Turystyczny. Jego ojcem chrzestnym był Jan Stryjski, wówczas szef Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, potem wieloletni wicedyrektor wydawnictwa. – Bałem się ryzyka, ale zdecydowanie przeważały marzenia o  stworzeniu czegoś nowoczesnego i  pożytecznego. Zacząłem się zastanawiać komu zlecić realizację projektu. Trafiłem w dziesiątkę, dzieląc się pomysłem z koleżanką ze studiów, energiczną i  zdolną prawniczką Danutą Kosińską. Wystartowaliśmy jesienią 1989 r., a  regularnie IKS zaczął ukazywać się od 1990 r. – wspomina Jan Stryjski. Od 1994 r. Danuta Kosińska kierowała już nie tylko IKS-em, ale całym Wydawnictwem Miejskim. Za sprawy kultury odpowiadał wówczas w  mieście Jacek Łukomski, który przeorganizował dotychczasowe wydawnicze gospodarstwo, nieodpowiadające już ówczesnym wymaganiom. Warto przypomnieć, że działo się to wszystko w trudnych warunkach gospodarczych na początku transformacji ustrojowej. – Mieliśmy do czynienia z  zała-

8

maniem finansowym i los wydawnictw miejskich był poważnie zagrożony – wspomina Jacek Łukomski i  dodaje, że efekty pojawiły się bardzo szybko. – Nie tylko pokazywaliśmy nasze wydawnictwa gościom, którzy składali oficjalne wizyty w  urzędzie, ale woziliśmy je za granicę. Bez zbędnej skromności mogę powiedzieć, że  imponowaliśmy naszym rozmówcom, którzy traktowali nas wtedy jeszcze jak biedne, zacofane dziecko z obrzeży Europy. A tu proszę – świetnie wydawany Raport zdrowotny, który bardzo dużo mówił o  mieście, IKS i  ambitna, sprofilowana tematycznie Kronika Miasta Poznania. Były wiceprezydent przypomina, że  redakcje wszystkich miejskich pism – w grę wchodził jeszcze Biuletyn Miejski – miały pełną niezależność i ani on, ani ówczesny prezydent Poznania, Wojciech Szczęsny Kaczmarek, nie ingerowali w prace redakcji. Miejscy decydenci byli przekonani, że ster Wydawnictwa spoczywa w pewnych, energicznych rękach. – Bałam się oczywiście odpowiedzialności, ale lubię wyzwania, więc chciałam spróbować swych sił – mówi Danuta Kosińska. – Miałam zresztą nie tylko prawnicze przygotowanie. Pracowałam poprzednio w PAN-ie, znałam sporo ciekawych i zasłużonych osób, a poza tym byłam mocno zakorzeniona w Poznaniu. Stwierdziłam, że mogę podjąć się realizacji tego zadania. Miałam dużo szczęścia, bo trafiłam na ludzi, którzy myśleli podobnie i  którzy – nie boję się tego słowa – po prostu kochali Poznań. Wkrótce kolejne pozycje Wydawnictwa były nominowane i  nagradzane w  wielu konkursach, ogólnopolskich i  regionalnych. Albumy o  secesji, budownictwie w  Poznaniu w  dawnych epokach i w wieku XX, książki o odnawianych zabytkach, o  domach i  ludziach Sołacza i Grunwaldu, wybitnych architektach, ratuszu, komunikacji, życiu miasta w latach 60. i 70.


fot. archiwum WMP

Wymieniać można bardzo długo, a przecież były jeszcze dobrze przyjęte i od dawna oczekiwane nowoczesne przewodniki po mieście, atlas architektury. Zbiorowe prace, trudne ze względu na wielu różnych autorów i konieczność zachowania dyscypliny w opisach, stylu. Januszowi Pazderowi udało się zgromadzić plejadę najlepszych specjalistów i  powstały książki, którymi wciąż można się chwalić. – Zależało nam na dobrej, szlachetnej reklamie miasta – wyjaśnia Danuta Kosińska. – Merytoryczny tekst, ciekawe ilustracje, także archiwalne, i współczesne zdjęcia. Po prostu elegancka i wartościowa całość. Oryginalnym pomysłem było zaprezentowanie twórczości Minutolego i  Wyczółkowskiego. Ukazały się specjalne teki zawierające ich obrazy Poznania. Kolejnym powodem do chwały jest nieprzerwana, dobra passa Kroniki Miasta Poznania. Profesor Jacek Wiesiołowski, niemal ćwierć wieku temu zaproponował nowy kształt wydawanego już w  międzywojniu periodyku, a  wspomagało go konsekwentnie kolegium redakcyjne. Nie sposób nie wymienić tutaj Danuty Książkiewicz-Bartkowiak, sekretarza redakcji Kroniki, która do dziś koordynuje pracę całkiem sporego grona oddanych autorów. Oprócz kwartalnika ukazują się jeszcze – Biblioteka Kroniki, kierowana przez prof. Jana Skuratowicza, seria Zabytki Poznania, najczęściej autorstwa Zofii Kurzawy i Bolesławy Krzyślak, monografie poszczególnych ulic, cenne wznowienia, jak choćby Przechadzki po mieście Marcelego Mottego, niegdyś nie do zdobycia, oraz może nie tak popularne i  szeroko znane, ale niezwykle cenne Kroniki Staropolskie. W ciągu 20 lat powstał też wcale bogaty dział książek dla dzieci i  młodzieży. Autorzy tacy jak: Bohdan Butenko, Wanda Chotomska czy Eliza Piotrowska ukazali Poznań jako miasto tajemnicze, pełne dziwów i  nadzwyczajnych zdarzeń. – Przywołajmy jeszcze album Edwarda Dwurnika – dodaje Kosińska. – I nie zapominajmy o atrakcyjnych kalendarzach, seriach pocztówek. Publikacje i  różnorodne pamiątki można nabyć w  Salonie Posnania, do którego już

Danuta Kosińska

poznaniacy zdążyli się przyzwyczaić. Odbywają się w nim promocje książek, spotkania z  autorami, wydarzenia edukacyjne. Na co dzień można w Salonie przysiąść przy kawie i  poprzeglądać upatrzone książki. Poznaniacy i  turyści chętnie korzystają też z  usług Centrum Informacji Miejskiej i  jego filii na Starym Rynku, MTP, Ławicy, a od niedawna na nowym Dworcu Głównym. Najnowszym polem aktywności Wydawnictwa jest CYRYL – nowoczesny projekt digitalizacji, którego celem jest ratowanie i  upowszechnianie najcenniejszych zbiorów archiwalnych poznańskich instytucji kultury. Wydawnictwem – z małą przerwą, kiedy szefował mu Dariusz Jaworski – rządzą panie. Przez kilkanaście lat Danuta Kosińska, od 2012  r. – Katarzyna Kamińska. Czy teraz łatwiej niż

9


kilkanaście lat temu kierować taką różnorodną i skomplikowaną machiną? Z  pewnością inne są obecnie wyzwania i problemy niż 20 lat temu, ale niezależnie od tego zespół Wydawnictwa stara się wykonać swoje zadania jak najlepiej i ciągle stawia przed sobą nowe. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się konkurs na opowiadanie fantastyczne o Poznaniu, którego

druga edycja właśnie się zakończyła, a trzecia już została zapowiedziana. Ostatnio na horyzoncie pojawił się zabytkowy fotoplastykon, który Miasto chce przywrócić mieszkańcom, a zadanie to zlecono właśnie Wydawnictwu. Dwadzieścia lat minęło... Nie jak jeden dzień, ale jednak bardzo szybko... Grażyna Wrońska

Dariusz Jaworski, obecnie zastępca prezydenta Poznania, był dyrektorem Wydawnictwa od kwietnia 2011 r. do lutego 2012 r. Przyszedł w momencie przełomowym i  musiał nadać instytucji inny kierunek. Oto jak wspomina ten czas: – Największym wyzwaniem jest spotkanie z ludźmi. Oni tworzą każdą instytucję, realizują jej cele, ale mają też swoje marzenia i ambicje. Wydawnictwo było wtedy w trakcie poważnych zmian. Jego dyrektor i twórca, Danuta Kosińska, odchodziła z pracy, ale nie ukrywała, że chętnie dalej pozostałaby na tym stanowisku. Prezydent chciał jednak zmiany. Przekształceniu ulegała także forma organizacyjna. Należało formalnie zlikwidować Wydawnictwo jako gospodarstwo pomocnicze i stworzyć – miejską instytucję kultury. Na to nakładał się jeszcze moment zwrotny w moim życiu. Wróciłem do Poznania po trzech latach nieobecności. Z  poprzednich miejsc pracy wyniosłem nawyki związane z charakterem pracy w  firmie prywatnej, a  teraz   zetknąłem się z innym modelem zarządzania. Będąc dyrektorem Wydawnictwa, przede wszystkim postawiłem sobie pytanie: na ile jest ono zdolne kreować pewne dobra dla miasta? Taki fot. archiwum WMP

podmiot nie może być jedynie zakładem pracy. Jeśli jest instytucją kultury, to jego działania powinny być twórcze, skierowane do mieszkańców. Wydawnictwo zastałem jako strukturę składającą się z części, które słabo ze sobą współpracowały, z pracownikami zaszufladkowanymi w swoich

Dariusz Jaworski

redakcjach i działach. Moim pierwszym zadaniem było stworzenie poczucia wartości współpracy w ramach jednego organizmu. Ten kierunek udało się osiągnąć bardzo szybko, ponieważ umożliwił to potencjał ludzki. Odchodząc z Wydawnictwa zaproponowałem na stanowisko dyrektora osobę, która dawała największą gwarancję, że obrany model działania zostanie utrzymany. Uważam, że nie pomyliłem się, a pod nowym kierownictwem Wydawnictwo staje się jeszcze bardziej kreatywne. 

10

oprac. Mateusz Malinowski


WOŚp

Orkiestra dla młodych i starszych 12 stycznia na ulicach Poznania… Po raz dwudziesty drugi w styczniową niedzielę na ulicach pojawią się wolontariusze z puszkami, a dzień upłynie w rytmach różnorodnej muzyki. 12 stycznia czeka nas kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. rudno dziś wyobrazić sobie polskie szpitale bez sprzętu, jaki został im podarowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Równie trudno wyobrazić sobie styczeń bez dorocznej zbiórki pieniędzy, która staje się swego rodzaju świętem życzliwości i wzajemnego wsparcia Polaków. W  tym roku Orkiestra zagra już po raz dwudziesty drugi, a  pieniądze – podczas styczniowego finału – będą zbierane na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Poruszenie Historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jedna z piękniejszych przygód, jakie przytrafiły się nam wszystkim, w  publicznej sferze, w  ostatnich dwóch dekadach. To opowieść o  tym, jak odruch serca, dotyczący chęci pomocy chorym dzieciom, spowodował wielkie społeczne poruszenie. Wszystko zaś w kontekście muzyki – na początku rockowej, później już wszelakich stylów i  gatunków. Pierwsza, jeszcze symboliczna, zbiórka pieniędzy odbyła się przecież podczas festiwalu w Jarocinie w 1992 r. Pierwszy właściwy Finał – 3 stycznia 1993 r. Od rana Poznańskie centrum finału będzie się mieściło już tradycyjnie w  CK Zamek. Tam też, w  samym zamku, przed nim oraz na placu Mickiewicza czeka nas również, jak zwykle, najwięcej atrakcji. Od g. 10 do 16 na placu Mickiewicza trwać będzie prezentacja służb mundurowych. W  samo południe powinien wystartować bieg „Policz się z cukrzycą”.

fot. M. Maniewski

T

Na parkingu przed zamkiem będzie miał miejsce także zwyczajowy już kiermasz mediów, staną też stoiska gastronomiczne. W samym zamku czynny będzie punkt krwiodawstwa oraz kącik promocji zdrowia. Od g. 16 w holu zamkowym odbywać się będą licytacje. Muzyka, muzyka Oczywiście Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także muzyka. Główną muzyczną gwiazdą dnia będzie Dubska – czołowa formacja polskiej sceny reggae. Ta pochodząca z Bydgoszczy grupa działa już od 1999 r. Jej członkowie inspirują się nie tylko muzyką reggae, ale również nurtami ska, dub oraz jazzem. W październiku 2013 r. ukazał się najnowszy minialbum zespołu Love & Culture. Na krążku znalazły się własne wersje popularnych piosenek z repertuaru Everly Brothers, Hopetona Lewisa, Boba Marleya oraz Black Uhuru. Gwiazda wieczoru to oczywiście nie jedyna muzyczna atrakcja poznańskiej WOŚP. Przed zamkiem wystąpią również Marta Lisiewicz z zespołem, Blitz, Eby Nwoko z zespołem, Papa Musta oraz Vanessa Jaskólska. Około g. 20 popłynie stąd Światełko do nieba. Bądźmy hojni tego dnia!

Zespół Dubska wystąpi podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tomasz Janas

11


W ydarzenia V A R I A

Pan jest moją mocą XVII Dzień Judaizmu

Koncerty, wystawy, warsztaty i rzecz jasna modlitwa. Dzień Judaizmu od lat przypomina poznaniakom o żydowskiej spuściźnie naszego miasta.

P

XVII Dzień Judaizmu, 10-18.01, szczegóły programu na stronie www. coexist.org.pl.

12

olski Kościół katolicki od 1997 r. obchodzi w styczniu Dzień Judaizmu. W tym roku w Poznaniu XVII Dzień Judaizmu trwać od 10 do18 stycznia, jego hasłem będą słowa z Księgi Wyjścia Pan jest mocą moją, (…) Jemu zawdzięcza moje ocalenie (Wj, 15, 2). Do oglądania W  gmachu głównym Biblioteki Raczyńskich będzie można obejrzeć (10.01, g. 12, czynna do 25.01) wystawę judaików pt. Jezus, praktykujący Żyd, czyli charakterystycznych dla Żydów przedmiotów przede wszystkim mających funkcję religijną. Towarzyszyć jej będą zdjęcia Ziemi Świętej autorstwa Danuty Witkowskiej. Za to Obrazy żydowskie Dawida Marszewskiego będzie można zobaczyć (13.01, g. 19) w  ODK Pod Lipami. Do obejrzenia zaprasza też Scena Wspólna przy ul.  Brandstaettera, która wystawi (14.01, g. 18.30) spektakl Sztukmistrz z  Lublina na motywach prozy Isaaca B. Singera. Do słuchania W  ośrodku na os. Pod Lipami zagoszczą nie tylko obrazy, z koncertem muzyki żydowskiej

wystąpi tam (17.01, g. 19) zespół Duo Ruach. W pałacu Działyńskich muzyka będzie towarzyszyć spotkaniu z  rabinem Stasem Wojciechowiczem z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w  Warszawie. Swoją muzyczną cegiełkę do Dnia Judaizmu dołoży również Blue Note Jazz Club, gdzie wystąpi (18.01, g. 20) Bester Quartet. Prawdziwą ucztą nie tylko dla ucha, bo również dla ducha będzie nabożeństwo biblijne w kościele pw. św. Wojciecha (16.01, g. 19). Muzyczną oprawę zapewni Schola Młodzieżowa Jordan, natomiast na altówce zagra Lech Balaban. Modlitwę poprowadzi abp Stanisław Gądecki oraz przedstawiciele poznańskiej Gminy Żydowskiej. Gminy, która podczas Dnia Judaizmu rozpocznie obchody 15-lecia odtworzenia działalności. Inauguracja obchodów tego jubileuszu rozpocznie się koncertem w Sali Wielkiej CK Zamek (16.01, g.16.30). Do robienia Organizatorzy, czyli Referat ds. Dialogu Archidiecezji Poznańskiej i Stowarzyszenie Coexist, na styczniowe dni szykują również warsztaty dla młodzieży (17.01, g. 20). Prowadzący ks. Adam Prozorowski za ich podstawę przyjął książkę Zbawienie bierze początek od Żydów. Zajęcia odbędą się w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu przy ul. Stawnej. Jan Gładysiak


W ydarzenia T eatr

Teatralny esej o polskiej duszy Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej w teatrze w Gnieźnie

Sztuka Doroty Masłowskiej to zapowiedź zmian w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Premiera – 26 stycznia. Reżyseruje Piotr Waligórski.

D

orota Masłowska słynie ze snucia ciekawych, choć gorzkich opowieści o współczesnej Polsce. Tekst Między nami dobrze jest napisała na zamówienie Teatru Rozmaitości w  Warszawie i  berlińskiego Schaubuehne am Lehniner Platz. Sztuka swoją prapremierę miała w 2009 r. Wtedy także otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike. Opowieść o nowym człowieku W  styczniu Między nami dobrze jest trafi na afisz Teatru im. Aleksandra Fredry w  Gnieźnie. I wskaże kierunek repertuarowych zmian, jakie planowane są w  najbliższym czasie. To bowiem pierwsza od wielu lat poważna inscenizacja współczesnego polskiego dramatu na gnieźnieńskiej scenie. Groteskowa opowieść o „nowym człowieku”, który wiedzę o świecie czerpie z kolorowych gazet i telewizji. To sztuka o trzypokoleniowej rodzinie, w której każdy ma inne doświadczenie wojny. O żyjącej wspomnieniami babce i córce, która mimo wszystko potrafi marzyć...

Aby słowa miały ludzi – Tekst Masłowskiej jest odzwierciedleniem stanu duszy współczesnego Polaka – mówi Piotr Waligórski, reżyser. – Staram się znaleźć dla niego właściwe okoliczności, aby wypowiadany ze sceny był prawdziwy. Chodzi mi o to, by widz nie mógł być obojętny wobec rzeczywistości scenicznej, żeby się zaangażował – dodaje. – Wykorzystując samą grę słowną (bardzo atrakcyjną u Masłowskiej), pozostalibyśmy tylko odbiorcami na poziomie lektury a  nie rzeczywistości scenicznej. Tekst Masłowskiej świetnie się czyta, ale niezbyt ciekawie ogląda. Dlatego moim zamiarem jest dodanie tkanki scenicznej. Chcę, aby słowa „miały” ludzi – tłumaczy. O realizacji opowiada: – Skupiłem się na mocnym rozgraniczeniu dwóch światów: slumsów i  wesołego miasteczka mediów. Zależy mi na tym, żeby między nimi nie zachodziła żadna prawdziwa komunikacja. Jedni myślą o  drugich, ale mając fałszywe dane – są w  błędzie. A widz, obserwując te dwie perspektywy i brak wzajemnego porozumienia, dostrzega cały absurd sytuacji. Tutaj jest miejsce na śmiech, ale gorzki... – opowiada reżyser. Monika Nawrocka-Leśnik

Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej reżyseria i opracowanie muzyczne: Piotr Waligórski Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie premiera: 26.01, g. 18 kolejne spektakle: 29-31.01, g. 10

13


W Y DARZENIA VARIA

Architekt w mieście Grzegorz Piórkowski zwyciężył w konkursie Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Druga edycja konkursu na opowiadanie fantastyczne dziejące się w Poznaniu już za nami. Zainteresowanie było spore, a nagrodzone prace zostaną wydane w antologii pokonkursowej.

fot. M. Malinowski

P

Grzegorz Piórkowski napisał najlepsze opowiadanie konkursowe Architekt

14

oznań Fantastyczny MIASTO DWA ZERO – tak zatytułowaliśmy temat naszego konkursu. Do autorów należało zaproponowanie i opisanie tego, czym lub kim ma być owe miasto. Otrzymaliśmy 159 opowiadań z całego kraju przedstawiających najrozmaitsze wizje Poznania. Sporo było apokaliptycznych wariantów przyszłości od epidemii poprzez miasto kontrolowane przez systemy informatyczne po zagładę atomową i  zmutowane potwory opanowujące Poznań. Pojawiał się też motyw konfrontacji między ludźmi a miastem, niezadowolonym ze sposobu, w jaki się w nie ingeruje. Autorzy zadbali także o  wykreowanie bohaterów swoich opowiadań, jednostek wplątanych w niesamowite, często koszmarne wydarzenia, zagubionych w mieście i w czasie. Wybór najlepszych utworów nie był prostą sprawą dla Jury w składzie – prof. Przemysław Czapliński (przewodniczący), Marcin Mortka, Piotr Bojarski, Andrzej Sikorski, Katarzyna Kamińska (dyrektor Wydawnictwa) i  Joanna Gaca-Wyczółkowska. – Poza bodajże jednym opowiadaniem, ukazującym Poznań jako stolicę Polski, większość opowieści wieszczyła gorsze a nie lepsze czasy – mówi Piotr Bojarski. – Jakby ich autorzy nie wierzyli w  prosty, pozytywny efekt rozwoju miasta i ludzkości. Nawet jeśli z pozoru miasto zdawało się prężnie rozwijać, w tle pojawiał się motyw fałszu działania władzy, korupcji czy

wręcz zbrodniczych planów. Czy naprawdę będzie już tylko gorzej? No cóż, może nie będzie tak źle, a póki co ze zwycięstwa cieszy się Grzegorz Piórkowski. – Architekt eksploruje koncept powstawania świadomości w  złożonych sieciach zdolnych do przesyłu informacji, takich jak nasze mózgi lub połączone ze sobą elementy systemu składającego się na miasto przyszłości – tak autor wyjaśnia przesłanie swojego utworu. W  opowieści idzie jednak o krok dalej i próbuje przewidzieć czego taka świadomość – gdyby już powstała – mogłaby chcieć, jakie pragnienia powodowałyby jej decyzjami, jaki sens życia by sobie wymyśliła. Pytania o  przyszłość świata, ludzkości, miasta, stawiają także inni z  nagrodzonych autorów, a łączy ich talent pisarski i niesamowita fantazja. – Wybrane opowiadania z pewnością będą interesującą lekturą dla czytelników – ocenia Joanna Gaca-Wyczółkowska, sekretarz Wydawnictwa. Będzie je można przeczytać w antologii, która ukaże się pod koniec I kwartału 2014 r. Mateusz Malinowski

Laureaci konkursu I miejsce – Architekt, Grzegorz Piórkowski II miejsce – Wielkimi krokami, Michał Sobkowiak III miejsce – Skutki braku teleportera, Klaudyna Bajkowska Wyróżnienia: Zmiana warty, Jakub Góralczyk, W  Piksel mnie cmoknij, Anna Rosner, Poznań, Michał Wrzodak, Twierdza Maius, Jakub Baranek, Instrukcja numer dziewięć, Michał Rybiński


R ecenzje teatr

Gogol pod Pegazem Do listy spektakularnych realizacji naszej sceny operowej, wystawianych po premierze zaledwie kilka razy, dołączył Portret Mieczysława Wajnberga.

O

dwieczny dylemat artystów – czy kreować sztukę autonomiczną, czystą, szlachetną, ale mało dochodową, czy raczej z dobrym zyskiem sprzedawać swój talent, tworząc „pod publiczkę” – to naczelny problem fabuły najnowszej premiery Teatru Wielkiego według opowiadania Mikołaja Gogola. Akcja toczy się w  dziewiętnastowiecznym Petersburgu, gdzie na krawędzi ubóstwa wegetuje malarz Czartkow. W jego marzeniach pojawia się i znika Psyche – uosobienie piękna i natchnienia. Momentem zwrotnym jest nabycie przez niego obrazu przedstawiającego portret starca. Dzięki temu zakupowi malarz staje się bardzo bogaty. Czartkowa stać na opłacenie świetnej recenzji swoich prac, skutkiem czego w  jego pracowni ustawia się kolejka chętnych do sportretowania. To dobrze płacący, „ważni” reprezentanci petersburskiego establishmentu, którzy żądają, by malować ich jako ludzi urodziwych, sympatycznych, pełnych dobroci. Po latach prosperity artysta zdaje sobie sprawę ze zmarnowanego talentu. Przestaje przyjmować klientów, wykupuje obrazy innych malarzy i w geście rozpaczy niszczy je. Nie udaje mu się naszkicować portretu „swojej” Psyche. Umiera w rozpaczy i osamotnieniu. Wizja reżysera Pountney w pierwszych dwóch aktach pozostał w  zgodzie z  gogolowskim oryginałem, umieszczając akcję w  mocno skarykaturowanych, ale jednak petersburskich realiach. Akt III – co uważam za sztuczne i niecelowe – przeniósł w czasy sowieckiego totalitaryzmu, w  nachalny sposób drażniąc widzów zwielokrotnionym portretem Józefa Stalina. Główny bohater, ucharakteryzowany na Andy’ego Warhola, umiera z przedaw-

kowania leków, a jego ostatnie chwile – filmowane ręczną kamerą – obserwujemy na wielkim ekranie. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że poznańska realizacja Portretu jest przeniesieniem, łącznie ze scenografią i światłami, spektaklu reżyserowanego przez Davida Pountneya w Opera North w Leeds. Nawet zamieszczone w programie (zresztą bardzo ładnym edytorsko) fotografie są rejestracją angielskiego a nie poznańskiego spektaklu, co uważam za kuriozalne! W świecie dźwięków Wajnberga Muzyka zapomnianego przez lata Wajnberga przeżywa ostatnio renesans, z  czego, oczywiście, należy się cieszyć. Jednakże akurat warstwa dźwiękowa Portretu, naznaczona kalkami z twórczości Strawińskiego, Prokofiewa i Szostakowicza, nie porywa. Wręcz przeciwnie – niezwykle trudna interpretacyjnie i, zwłaszcza w  I  akcie, nieznośnie nużąca w  odbiorze, pozbawiona jest niemal całkowicie melodii-kluczy przyporządkowanych poszczególnym scenicznym postaciom. Tym większe uznanie należy się solidnie przygotowanym wykonawcom – solistom i orkiestrze pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. Śpiewacy potrafili i  wokalnie, i  aktorsko różnicować kreowane przez siebie, często odmienne role, np. Natalia Puczniewska była Sprzedawczynią, a później Damą, a Marek Szymański Sprzedawcą, Turkiem i  Kelnerem. Bardzo dobrze zaprezentował się Michał Partyka w roli służącego Nikity, natomiast śpiewający ściśniętym, niebrzmiącym głosem Jacek Laszczkowski jako główny bohater stworzył zupełnie nieprzekonującą, papierową sylwetkę nieszczęśliwego malarza. Czy poznaniacy pokochają to przedstawienie? Wątpię, chociażby z tego powodu, iż w bieżącym sezonie – poza trzema spektaklami grudniowymi – operę tę będzie można oglądać jeszcze tylko dwukrotnie, w styczniu. Teresa Dorożała-Brodniewicz

fot. archiwum prywatne

Portret Wajnberga w poznańskim Teatrze Wielkim

Teresa Dorożała-Brodniewicz teoretyk muzyki, krytyk muzyczny, redaktorka i autorka książek

Portret Mieczysława Wajnberga Teatr Wielki, premiera 6.12

15


R E C E N Z J E teatr

Dwa poruszające powroty fot. archiwum prywatne

Wiśniowy sad w reżyserii Izabelli Cywińskiej w Teatrze Nowym

Agata Szulc absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i poznańskiej Akademii Muzycznej. Interesuje się zagadnieniami korespondencji sztuk i szeroko rozumianą kategorią dramatyczności.

16

Ostatnia z tegorocznych premier w Teatrze Nowym odbyła się w atmosferze wielkiego święta – oto na scenę, z wyjątkową inscenizacją, wróciła wieloletni dyrektor teatru przy Dąbrowskiego – Izabella Cywińska.

W

iśniowy sad to ostatni dramat Antoniego Czechowa. Sztuka, z którą krytyka nigdy sobie nie poradziła, dzieło nastręczające obaw i  trudności – tak niejednoznaczne, tak zwinnie wymykające się interpretacjom. Wynalazczość dramatów Czechowa polega bowiem na odsłonięciu nieopisywalnej, niewygodnej prawdy o rzeczywistości, na piętrzących się paradoksach. Niewiele tu wątków, więc nic nie powinno się plątać jak pajęcza nić, a przecież niejeden widz gubi się w  gąszczu relacji między bohaterami, relacji nasyconych silnymi i często sprzecznymi emocjami. Postaci u Czechowa same dla siebie są zagadkami – skazane na upływ czasu, na bycie-w-świecie i zmaganie się z  nim bez pomocy ironii, bez rozbudowanej, życiowej filozofii. Kim jest Lubow Raniewska – bohaterka Wiśniowego sadu – kobieta, która wraca do rodzinnego majątku po latach, łudząc się, że zegar tu stoi w miejscu i wciąż wskazuje czas spokoju i beztroski? Czy ktokolwiek rozumie ją w tym domu, dawniej radosnym i ciepłym, otoczonym kwitnącymi, białymi drzewami jak murem? Czy jej pragnienie ocalenia wiśniowego sadu, któremu grozi licytacja, raczej wzrusza czy irytuje Gajewa, Anię i  Warię? Lubow, rozchwiana emocjonalnie, zarazem denerwująco egzaltowana i  w  niezwykłym stopniu samoświadoma, to kobieta, która nie jest zdolna do podjęcia żadnej decyzji – i doskonale o tym wie. Poddaje się więc temu, co nadchodzi, zawsze niepewnie i zawsze odrzucając myśl o jutrze.

Cywińska i jej zespół świetnie rozumieją Czechowa. Rozumieją to, co u  niego najtrudniejsze: niepewność siebie jako bohatera dramatu życia – tego życia, które przynosi całkiem zwyczajne, niewyszukane problemy. Przeszłość, która nie chce wrócić W inscenizacji Wiśniowego sadu publiczność znajdzie wszystko, na co można liczyć u Czechowa: wielkie emocje, zawsze z największym trudem utrzymywane na wodzy i  nieustannie powściągane, z  wyczuciem zarysowane, złożone relacje między bohaterami (zwłaszcza bohaterkami – Anią, Warią i  Lubow) i  nieuleczalną obsesję upływającego czasu. Tę ostatnią w  świetny sposób zaakcentowano scenografią, która była – a  to prawdziwa rzadkość – zarazem poetycka i  funkcjonalna. Przywołując obrazy przemijania – okna, przywiędły bluszcz, kamienie nagrobków, odwoływała się do tradycyjnych, melancholijnych emblematów. Niemoc odejścia od tego, co już minęło, wyrażały też bardzo wymowne dialogi, w  mistrzowski sposób przepełnione wątpliwościami, wahaniem, milczeniem, upartym poszukiwaniem czegoś, co mogłoby być takie samo jak dawniej. Kiedy Lubow (zachwycająca w  tej roli Antonina Choroszy) wita brata, mówiąc mu, że się nie zmienił, czuć, że w  jej słowach więcej jest życzenia niż prawdy. Leonid zresztą (kolejna świetna kreacja Tadeusza Drzewieckiego) reaguje na słowa siostry zmieszaniem. Przecież to nieprawda – utyka, bywa zrzędliwy, a niekiedy śmiesznie sentymentalny. Nic dziwnego – czas mija. Dlatego spotkanie Raniewskiej z Firstem, starym sługą, który w trochę straszny, a trochę zabawny sposób traci kontakt z  rzeczywistością, jest w Wiśniowym sadzie tak tragiczne. Jakeś ty się postarzał, First – mówi Lubow i w jej słowach brzmi rozpacz.


fot. archiwum Teatru Nowego

Wiśniowy sad – zdjęcie z próby

Wśród rekwizytów przemijania szczególną rolę pełnią dawne zabawki znalezione przez Lubow w pokoju „wciąż jeszcze zwanym dziecinnym”. Scena, w  której Raniewska otwiera starą szafę i wyjmuje z niej czepek i lalkę, aż zapiera dech w piersiach. Światło, sączące się przez uchylone drzwi, jest jak wtrącenie się jasnej, radosnej przeszłości w niepewne dziś: oto lalka nierówno stawia kroki na scenie, a  bohaterowie nieruchomieją z bezradnymi uśmiechami na twarzach. W podziwie zastyga też publiczność. Ten niezwykły moment podzielenia przez postaci na scenie i publiczność tego samego oczarowania trwa tylko moment – i powrót do rzeczywistości dla wszystkich jest tym dotkliwszy. Śmiech przez łzy i łzy przez śmiech Ale Czechow to nie tylko melancholia – w Wiśniowym sadzie nie brakuje przecież wątków zabawnych albo groteskowych. I o nich Cywińska i jej zespół nie zapomnieli. Śmiech wzbudza zwłaszcza podszyty poczuciem wyższości konflikt między Leonidem a  Jaszą, któremu Gajew wciąż zwraca uwagę, że śmierdzi kurą. Humorystyczne są także prośby o  pieniądze, kierowane do Raniewskiej przez zadłużonego Piszczyka (Lubow pozostaje rozrzutna jakby na przekór sytuacji finansowej rodziny i  na przekór logice). Ale śmiech u Czechowa łatwo przeradza się w płacz. To, co nawet początko-

wo bawi, jest sygnałem czegoś trudnego i przerażającego: niemocy zmiany, braku pogodzenia się przez bohaterów z  odejściem starego porządku. Najbardziej ciekawa ze scen groteskowych jest scena tańca, który poprzedza sprzedaż sadu. Bohaterowie, po raz ostatni rozrzutni, urządzają zabawę, do której przygrywa żydowska orkiestra. Aktorzy w  maskach zwierząt poruszają się sztywno w takt muzyki (wielkie brawa dla Jerzego Satanowskiego) i  somnambulicznym tańcem przypieczętowują swój los. Ich bierność i zabobonne niemal przywiązanie do sadu jest obce tylko dwóm bohaterom – Ani (w tej roli bardzo emocjonalna i podkreślająca dziecinność swojej bohaterki Anna Mierzwa) i  Trofimowowi. Reprezentują oni nowe pokolenie deklarujące brak przywiązania do tradycji, ale też, przynajmniej w  tej inscenizacji, pozbawione pewnej subtelności. Powrót Raniewskiej i  powrót Cywińskiej – szczęśliwie oba były w Teatrze Nowym równie poruszające. Zachwycały i mistrzostwo Czechowa, i  mistrzostwo reżyserskiego zrozumienia czy może raczej, przeczucia? Inscenizacja dramatu zdradzała nieprzeciętne znawstwo całego zespołu, wnikliwość, pasję, wrażliwość, dzięki którym wiśniowy sad mógł znów zakwitnąć. Agata Szulc

Wiśniowy sad Antoniego Czechowa reżyseria: Izabella Cywińska Duża Scena Teatru Nowego, premiera 14.12

17


R ecenzje muzyka

Budowanie mostów

fot. K. Machowina

Made In Chicago (29 listopada – 1 grudnia 2013)

fot. archiwum prywatne

Dee Alexander

Tomasz Janas absolwent polonistyki na UAM, recenzent muzyczny

18

Ósmy festiwal Made In Chicago przeszedł do historii. Dedykowana Wojciechowi Juszczakowi impreza przyniosła sporo wzruszeń – i mnóstwo świetnej muzyki.

T

o był trudny festiwal. Trudny w sensie emocjonalnym. Miał w  swej nazwie hasło Tribute To Wojciech Juszczak – był dedykowany pamięci jego twórcy i pomysłodawcy, zmarłemu latem 2013 r. dyrektorowi artystycznemu Estrady Poznańskiej. Duch Wojtka cały czas unosił się nad festiwalem, brzmiała przecież muzyka, którą ukochał i którą zaplanował (zdążył jeszcze pracować nad programem tegorocznej imprezy). Również artyści, pojawiający się na festiwalowych scenach, przywoływali pamięć o nim, mówiąc jak niezwykłą był postacią – również dla nich. Podczas dwóch koncertów artyści w  nazwach swych zespołów nawiązali do pamięci o Wojtku… Mosty Lauren Deutsch, szefowa Jazz Institute Of Chicago, współtwórczyni poznańskiego festiwalu podczas poprzedzającej go konferencji praso-

wej mówiła – w kontekście dokonań Juszczaka i idei samej imprezy – że jest to budowanie mostów. To sformułowanie wracało jeszcze w  trakcie festiwalu i  było swoistym „wyznaniem wiary” w  siłę muzyki, wspólnej pasji i przyjaźni ludzi z różnych stron świata. Przypomnijmy, że idee stowarzyszenia muzyków AACM (bezpośrednio związanego z nurtem jazzu chicagowskiego), od lat 60. wiązały się z akcentowaniem równości praw i podmiotowości każdego obywatela, ale też budowaniem zbiorowej tożsamości w  oparciu o  tradycję i kontekst duchowy. Ten sens nadaje szczególnego wyrazu chicagowskiej muzyce, przy okazji wzmacnia jeszcze znaczenie więzi, jaka łączy tych artystów z poznańską publicznością. Dwa oblicza W  tym roku – podobnie zresztą jak to było w  poprzednich latach – każdego dnia mogliśmy posłuchać dwóch koncertów. Wieczór zaczynały każdorazowo występy w Scenie na Piętrze, gdzie słuchaliśmy muzyki nieco bardziej wyrafinowanej albo bardziej kameralnej czy wymagającej większego skupienia. W  drugiej


części każdego dnia muzyka rozbrzmiewała w Sali Wielkiej CK Zamek (jedynie ostatniego dnia w Pawilonie Nowej Gazowni) i za każdym razem było to znacznie bardziej energetyczne, żywiołowe, ekspresyjne granie. Głos Piękne przeżycia czekały nas już od początku festiwalu. Znakomita flecistka Nicole Mitchell przedstawiła swój nowy zespół Sun Dial. To trio (flet, kontrabas, instrumenty perkusyjne) intrygująco improwizujące w  duchu etno-jazzowym. Jedną z głównych ról odgrywał też czwarty artysta: wokalista Dwight Trible. W jego śpiewie było wszystko: radość, skarga, modlitwa – a  jako że głos ma więcej niż potężny, publiczność była zachwycona. Uwagę budził też grający na kongach i innych instrumentach perkusyjnych Najite Agindotan, którego nauczycielem był jeden z  legendarnych afrykańskich muzyków – wielki Fela Kuti. Spotkanie Te harmonijne utwory zespołu Nicole Mitchell następnego dnia w  Scenie na Piętrze ustąpiły nieco bardziej radykalnym, chropowatym, surowym brzmieniom. Kto jednak nie dał zwieść się pozorom „trudnej muzyki”, na tego czekała moc niecodziennych przeżyć. Legenda muzyki jazzowej – saksofonista Roscoe Mitchell (najbardziej znany jako lider Art Ensemble Of Chicago) spotkał się tu z perkusyjnym wizjonerem Mike’em Reedem. „Spotkał się” to dobre określenie, bowiem kreowana w duecie muzyka rzeczywiście rodziła się na naszych oczach. I  zachwycała. Podczas ostatniego koncertu w Scenie na Piętrze swój zespół przedstawił pianista Robert Irving III. To jeden z tych przypadków tegorocznego festiwalu, gdy symboliczne były nawet nazwy. Irving na ten wieczór przechrzcił zespół na Chicago Woj-tet i przedstawił wraz z  nim muzykę odwołującą się do najlepszych tradycji chicagowskiego jazzu. Z  rozkwitającymi, bogatymi partiami improwizowanymi, atrakcyjnymi kompozycjami, radością grania, a zarazem powściągliwością i dyscypliną. Funkowy Jimi Wspomnianej radości grania i  dynamizmu mnóstwo było przez pierwsze dwa dni festiwalu w Sali Wielkiej Zamku. Jako pierwsza sygnał

do zabawy dała wokalistka Dee Alexander, która przywiozła tu swój projekt – hołd dla Jimiego Hendrixa i Jamesa Browna. W pierwszej części ubrana niczym hipisowski kolorowy motyl, w drugiej – w stroju skrzącym się cekinami. Do tego peruka afro – a więc niekłamany hołd dla mistrzów, ale i zabawa konwencją. Przez dwie godziny brzmiały utwory funkowe, choć grane głównie na akustycznych instrumentach. Tak, bo właśnie do funku Dee sprowadziła również repertuar Hendrixa – i  to było świetne. Wydarzeniem było słynne Hey Joe – rewelacyjnie zgrane na wiolonczelę i dwa kontrabasy. Hołd i fiesta Drugiego dnia w Sali Wielkiej zagrało na scenie aż szesnastu muzyków, a koncert trwał dwie i pół godziny. Wieczór zatytułowany Kizuna: A  Gathering For Wojciech przygotowany przez dwóch liderów – Mwatę Bowdena i  Tatsu Aokiego – przyniósł bigbandowe, orkiestrowe brzmienia i  wspaniałe solówki poszczególnych artystów. Był też długą epicką wycieczką do Chicago, zainspirowaną z jednej strony tradycją afrykańską, z  drugiej – azjatycką. Pod koniec za pulpitem dyrygenta stanęła też Nicole Mitchell, przypominając fragmenty swego dzieła Harambee napisanego na prośbę Wojtka Juszczaka specjalnie na pierwszy festiwal, przed siedmioma laty… Trzeciego dnia – na sam koniec festiwalu była już tylko wielka fiesta. Zespół Liquid Soul przedstawił pełną furii muzykę, łączącą elementy jazzu z  rockową energią i  hip-hopem, w grupie byli m.in. dwaj raperzy. Publiczność bawiła się świetnie, a idea budowania mostów dotyczyła nie tylko Chicago i Poznania, ale też różnych gatunków, które raptem stały się jednym – wyrazem nieskrępowanej radości bycia. Za rok…? Wojtek Juszczak mówił kiedyś, że organizując pierwszy festiwal, nie miał pojęcia jak – i  czy – potoczy się on dalej. Dziś wielu sympatyków muzyki improwizowanej (nie tylko z Poznania i nie tylko z Polski – byli bowiem na festiwalu i  słuchacze zagraniczni!) zadaje sobie pytanie, jaka teraz przyszłość czeka Made In Chicago. Wszyscy jednak mają nadzieję, że jesienią 2014 r. spotkamy się na dziewiątej edycji festiwalu. Tomasz Janas

19


R ecenzje muzyka

Klasyczne urodziny baroku

fot. R. Mateja

jubileusz Arte dei Suonatori

Magdalena Lubocka skrzypaczka, studentka III roku poznańskiej Akademii Muzycznej. Z dwudziestu lat swojego życia większość spędziła w Gdańsku, ale Poznań również kocha jak własny.

Koncert Arte dei Suonatori i Rachel Podger – skrzypce, Aula Nova, 1.12

20

Chociaż są zespołem wykonującym głównie muzykę barokową, na swoje dwudzieste urodziny dali koncert w całości klasyczny. Poznańska orkiestra Arte dei Suonatori zaprosiła do współpracy także brytyjską skrzypaczkę – jubileuszowy koncert uświetniła Rachel Podger.

M

ożna by z pewnością znaleźć mnóstwo epitetów określających grę Rachel Podger. Ta brytyjska skrzypaczka, o jednym z  najbardziej rozpoznawalnych nazwisk na światowej scenie wykonawców muzyki dawnej na historycznych instrumentach, jest bowiem uważana za muzyka bardzo charakterystycznego. To, co jej zwolennicy nazywają wiernością epoce, dla przeciwników jest nieprzyjemną manierą. Spodziewałam się więc silnej dawki muzycznych emocji, a  tymczasem wrażenia, jakie wywarł na mnie występ Podger są raczej niezbyt intensywne, wręcz ulotne. Przepiękna barwa instrumentu i co ponadto… Koncertu D-dur KV 218 Wolfganga Amadeusza Mozarta z przyjemnością słuchałam, a z początku również oglądałam. Już w orkiestrowej ekspozycji pierwszej części solistka starała się zaciekawić publiczność, wchodząc poniekąd w  rolę dyrygenta, dyskretnie zwracającego uwagę na wybrane motywy; niejako „pokazując” partyturę gestem. Dała nam również wsłuchać się w przepiękną barwę swojego instrumentu w  części drugiej, będącej jedną z najurokliwszych w swej prostocie drugich części koncertów skrzypcowych w  ogóle. Dużą dawkę scenicznego dowcipu zawarła także w finałowym, charakternym Rondo. Szkoda tylko, że to, co w D-durze było walorem, w Koncercie G-dur KV 216 powielone zostało w sposób trochę już nużący. Te same pomysły zastosowane w  podobnych miejscach

zdołały wręcz zepsuć dobre wrażenie, jakie zrobiły na mnie za pierwszym razem. W pewnym momencie nie mogłam oprzeć się myśli, że część tych gestów jest... karykaturą samych siebie. Nie przekonała mnie także uparcie ciemna, świadomie (jak ufam) zaniżana intonacja solistki, która kłóciła się w  moim odbiorze z  kolorami Mozartowskich koncertów, a przez to sprawiała niemały dyskomfort. Przyjemność słuchania orkiestry Zdecydowanie więcej bezwarunkowej radości dała mi orkiestra. Ogrom energii i emocji wypełniający Arte dei Suonatori ekspansywnie przenosił się na słuchaczy; równocześnie nie brakowało pewności i  spokoju w  ich graniu. Szczególnie poruszył mnie finał Symfonii e-moll nr 44 Josepha Haydna, a w nim zwłaszcza dolna grupa smyczków; altowiolista, wiolonczelista i  kontrabasista, choć występowali w  pojedynczej obsadzie, mieli w sobie tyle energii, że spokojnie wystarczyłoby jej na wielką orkiestrę symfoniczną. Z kolei obie grupy skrzypiec grały wewnętrznie niezwykle spójnie, dając słuchaczowi odczuć głęboki profesjonalizm, wyrażający się we wspólnym, jednomyślnym realizowaniu zamierzeń. Cały występ orkiestry pełen był retoryki i dobrego smaku. Zespół zaprezentował swoje najlepsze strony, w dyskretny sposób przemycając do Mozartowskich akompaniamentów barokowe niuanse, co dało ciekawy stylistycznie efekt. Wspominając koncert, staję teraz przed dylematem – czy od wielkich artystów więcej powinno się wymagać, czy też więcej im wybaczać? Występ Rachel Podger nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie; utwierdził natomiast w  przekonaniu, że z  obcowania z  muzyką na żywo należy najzwyczajniej w świecie wyciągać jak najwięcej przyjemności. Magdalena Lubocka


H istoria , jubileusze

Bunt ekspresjonizmu 125. rocznica urodzin Stanisława Kubickiego Łączył w sobie wiele talentów, przekraczał i pokonywał granice pomiędzy niemiecką i polską kulturą. Dzięki niemu Poznań pojawił się na artystycznych językach całej Polski. akkolwiek próbowano w ciągu drugiej połowy XX w. o tym zapomnieć, Berlin jest dla Poznania nie tylko najbliższym na zachód dużym miastem, ale tym samym najpoważniejszym z tej strony kulturalno-artystycznym sąsiadem. Niezależnie od politycznych animozji, byliśmy tego sąsiedztwa beneficjentami. Na berlińskiej politechnice kształcili się poznańscy architekci, w  berlińskich koneksjach Raczyńskich tkwiły elementy ich artystycznego mecenatu. Poznań na językach Stanisław Kubicki (1889-1942) to kolejny bohater tych relacji. Dla urodzonego z ojca Polaka i matki Niemki artysty, egzystowanie na zmianę w Berlinie i w Poznaniu było czymś naturalnym. Studiując przed I wojną światową w niemieckiej stolicy architekturę, ale będąc bardziej zainteresowany filozofią i  naukami przyrodniczymi, nasiąknął rodzącym się tam ekspresjonizmem. Tym, zakładającym odnowę sztuki i  kultury, antyestetycznym i  przeciwnym mieszczańskim gustom oraz wartościom nurtem zainteresował poznańskie środowisko artystyczne. Dołączył tu do grupy intelektualistów skupionych wokół wydawanego przez Jerzego Hulewicza czasopisma Zdrój, na którego łamach publikował swe prace. To właśnie dzięki temu periodykowi i zamieszczanym w nim treściom mieszczański Poznań, pierwszy raz w swej długiej historii, pojawił się na artystycznych językach całej Polski. Ikona awangardy Wraz z  Hulewiczem, rzeźbiarzem Augustem Zamoyskim i  swoją małżonką Małgorzatą założył grupę artystyczną Bunt, która wykreowała program artystyczny, inspirowany w  dużej

Stanisław Kubicki Autoportret VII (1922)

fot. archiwum MNP

J

mierze właśnie niemieckim ekspresjonizmem. Wczesne prace Kubickiego to przede wszystkim linoryty ze słynną Budową wieży Babel (1918 r.) – właściwie ikoną polskiej sztuki awangardowej. W  latach dwudziestych poszerzył swe zainteresowania o technikę pastelu i oleju. Sztuka nie była jednak dla niego wytwarzaniem estetycznych obiektów, a  kreacyjną aktywnością, domeną ducha, silnie osadzoną w  filozofii, ale zarazem wynikającą z refleksji nad światem natury. Po fazie postimpresjonizmu oraz ekspresjonizmu wypracował własny styl, który trzeba określić jako abstrakcyjno-kubistyczny. W czasie okupacji hitlerowskiej znalazł się w Warszawie. Brał tam czynny udział w  ruchu oporu, skutkiem czego został aresztowany w  1941 r. i  stracony w  Berlinie w  kolejnym roku. Prace artysty znajdują się w  zbiorach prywatnych i w poznańskim Muzeum Narodowym. Piotr Korduba

21


H istoria , jubileusze

Kłuje mnie powietrze… 5. rocznica śmierci Witka Różańskiego

fot. archiwum prywatne P. Kubiaka

Wspomnienie o półświętym poecie z Ostrobramskiej, przyjacielu „kaskaderów i kibiców” literatury polskiej

Wincenty Różański

22

W

oczy niewyspane/ ta poezja rozpaczy/ bicie serca nieznane/ te kroki wieczorne/ na wysokim obcasie/ i ptaki (…) Tam pozostać/ życie ostawić/ jak rozstać się z  muchą (…) – pisał w  tomiku Ciemna rzeka (1996). Gdyby nie sobotnia kolacja 3 stycznia 2009 r., pewnie świętowałby swój jubileusz w  Bibliotece Raczyńskich. Zupełnie niespodziewanie Zostawił nas w  okresie Godów i  sobie poszedł w mroźną noc. Nawet teraz, po 5 latach trudno uwierzyć, że Witka nie ma. Są wiersze, wspomnienia i  pamięć ziemi, w  alei Zasłużonych na cmentarzu Miłostowskim. W  Domu Literatury, z  dziesięciu kartonów Regina Kurewicz rozkłada tomiki, stosy korespondencji, zapisków i  pokreślonych karteczek – czyli spuściznę po „prowincjonalnym” Poecie, który nigdy nie wpychał się na salony. Pewnie dlatego jest i czasem powraca, jak inni… „We śnie, około 6 rano, przyszedł do mnie w Widzeniu duchowym (wcześniej w taki sposób uobecniali się „po raz ostatni”, m.in. Andrzej Babiński, Roman Brandstaetter czy Egon Naganowski). W panoramicznym ujęciu…” – wspomina Tadeusz Żukowski, ubiegłoroczny Laureat Nagrody Literackiej im. Witka Różańskiego. W Mosinie Spędził najpiękniejsze chwile życia. Wiele, kto wie czy nie najwięcej, zawdzięczał Mamie, Pani Józefie (miała niewyczerpalne pokłady dobra i  cierpliwości) i  rodzeństwu (siostrom i  braciom). Ojca, okaleczonego powstańca wielkopolskiego, podziwiał. Na początku lat 60. ubiegłego wieku Różańscy przenieśli się do Poznania, na Górczyn. To tutaj, na Ostrobramskiej, zbudował swoje poetyckie obserwatorium

i/lub pustelnię, w której składał wiersze (proste, przepojone atmosferą małomiasteczkowej peryferii z  ledwie zarysowaną śmiesznostką, w którą wdziera się strach i niepewność), tutaj na luźnych karteluszkach pisał opowiadania, piosenki, życzenia i  rysował (każdy z  rodzeństwa miał zdolności plastycznie). Wysyłał i  otrzymywał tysiące listów. Próbował studiować filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale szybko poderwała go liryka (czego nie żałował). Debiutował w Głosie Wielkopolskim. Potem drukował Nie tylko wiersze, m.in. w Czasie Kultury, Gazecie Malarzy i  Poetów, Literaturze, Nurcie, Toposie i  Twórczości. Opublikował ponad 20 tomów poezji i  dwa wybory. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień (Medal Młodej Sztuki, 1977; Pierścień Mędrców Betlejemskich, 2006). Jego wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków. Żartował, że przeszedł już do historii, jako bohater Całej jaskrawości i poematu Po ogrodzie niech hula szarańcza, Edwarda Stachury, a przecież było inaczej. Od niedawna Przyznawana jest Nagroda Literacka im. Witka Różańskiego – Cenna, 5 gramów prawdziwego złota – podkreśla Małgorzata Kasztelan-Różańska, pomysłodawczyni i  szefowa Kapituły. W ub. roku wyróżniono nią rzeźbiarza prof. Józefa Petruka i Tadeusza Żukowskiego, poetę, reżysera, krytyka literackiego. W 2010 r. otrzymał Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej i ulicę na os. Czarnokurz („po sąsiedzku” z F. Nowowiejskim, I. J. Paderewskim i  H. Wieniawskim). – On wszystko dostawał po śmierci! Ale chyba tak chce… – mówi żona Witka. – Po pięciu latach dopiero zaczynam sobie wybaczać: walczę z żałobą i z tym, że można było więcej, lepiej i inaczej. Pomału sobie daję z tym radę… I my też, Małgosiu! Andrzej Sikorski


z cyklu zdarzyło si Ę w poznaniu

Z szafy do muzeum 12 stycznia 2010 r. odzyskano obraz Claude’a Moneta Początek historii wstrząsnął Poznaniem. Ale szczęśliwy finał był chyba jeszcze większym zaskoczeniem! mpresjonistyczną Plażę w Pourville z 1882 r. zakupiono w 1906 r. do poznańskiego Muzeum Fryderyka III. Do dziś to jedyny Monet w  Polsce. Wartość obrazu szacuje się na 1-7 milionów złotych. W  niedzielę 17 września 2000 r. wśród zwiedzających poznańskie muzeum jest mężczyzna podający się za studenta Akademii Sztuk Pięknych. Przez kilka godzin siedzi na krześle i  pracowicie szkicuje Plażę w  Pourville. Kiedy pracownica muzeum wychodzi z  sali, mężczyzna powoli wycina obraz nożykiem do glazury, kiedy pracownica wraca – z powrotem szkicuje. Kobieta nosi szpilki, co ułatwia mu zadanie. Tuż przed zamknięciem muzeum mężczyźnie udaje się podmienić oryginał na zamówioną wcześniej kopię, którą trzyma w  teczce na rysunki. Po dwóch dniach pracownica robiąca poranny obchód zauważa, że obraz Moneta odkleił się od ramy w jednym z rogów. Powiadomiona o tym dyrekcja z przerażeniem stwierdza, że prawdziwy (nieubezpieczony) Monet zniknął, a na jego miejscu wklejona została kiepska kopia. Zaczyna się potężne zamieszanie, kłopotliwe pytania, sensacyjne hipotezy i śledztwo, które prowadzi do… umorzenia w 2001 r. Gdyby nie alimenty… W  odnalezieniu sprawcy kradzieży pomógł przypadek. Sześć lat po zniknięciu Moneta do policyjnych kartotek trafiły odciski palców pewnego mężczyzny, ponieważ nie płacił alimentów byłej żonie. Choć ślady pozostawione przez złodzieja na ramie obrazu były niezbyt wyraźne, trzy lata później powiązano uchylającego się od płacenia alimentów mieszkańca Olkusza ze sprawą kradzieży Moneta. 12 stycznia 2010 r. obraz odzyskano, w dobrym stanie.

fot. archiwum MNP

I

Reprodukcja obrazu Claude’a Moneta Plaża w Pourville

Sprawca kradzieży trzymał go w szafie i oglądał, kiedy miał ochotę, bo, jak zeznał w czasie procesu, zakochał się w  Monecie i  chciał go mieć zawsze pod ręką. Został skazany na trzy lata pozbawienia wolności, ponieważ – zdaniem sądu – nie działał z chęci zysku. Komiks i gra Kradzież i jej fantastyczny finał do dziś poruszają masową wyobraźnię. W bezpłatnym poznańskim tygodniku od 1 września 2003 r. ukazywał się komiks znanej pary autorów Bogusława Polcha i Władysława Krupki, w którym występował słynny kapitan Żbik. W 2013 r. komiks został wydany w formie książkowej pt. Tajemnica „Plaży w Pourville”, z  nowym, szczęśliwym zakończeniem. W  czerwcu 2010 r. w  Poznaniu odbyła się gra miejska nawiązująca do kradzieży obrazu, przymierzano się również do nakręcenia na ten temat filmu sensacyjnego. We wrześniu 2013 r. historią ponownie zainteresowali się filmowcy. Podobno sprawca sprzedał prawa do niej za słoną cenę. Daina Kolbuszewska

23


Z CYKLU FOTOGRAFIA

Małe przyjemności fotografia, czyli przyjaciel na całe życie Koniec roku to czas podsumowań, analizy tego, w jakim punkcie jesteśmy, czego udało się nam dokonać, a jednocześnie wkraczamy w następny, z nowym planem na cały rok.

T

o czas, kiedy składamy sobie różne obietnice, snujemy plany i tworzymy mapę tego, co chcielibyśmy zrealizować. Poza klasyką, czyli zdrowiem i pełnym portfelem czy ciekawą pracą, chcemy mieć czas spełniać marzenia lub/i  mieć czas na rozwijanie swojego hobby. Jak ryba wody tak my wszyscy potrzebujemy karmić się, oprócz chlebem, poczuciem, że coś dla siebie robimy, szukamy nowych bodźców i  stymulatorów, rozwijamy się duchowo. Zadbajmy także o rozwój naszych najbliższych. Wszyscy – bez względu na wiek – teraz, nie kiedyś, za rok, jak zmienię pracę, jak dzieci podrosną... Teraz właśnie jest czas, by rozwijać pasję. Może fotograficzną pasję? Fotografia? Taaaak! Od wielu lat prowadzę zajęcia z  fotografii w  różnych szkołach, na kursach, warsztatach z osobami dojrzałymi, małymi dziećmi, a także – od niedawna z seniorami. Wszystkich zazwyczaj pytam, kiedy i  co spowodowało zainteresowanie fotografią. Dzieciaki to carte blanche, i je można zarażać wszelakimi zainteresowaniami, każdą pasją, jeśli tylko potrafimy dzielić się i  przekazywać tę naszą wiedzę i  zainteresowania. Podstawą jednak jest wsparcie rodziców, którzy wręcz powinni mieć obowiązek, aby być na tak! Tym bardziej, że obecnie sprzęt fotograficzny jest łatwo dostępny, na każdą kieszeń, a dodatkowo jest wstrząso- i  wodoodporny. Dzieciaki mają nietuzinkowe podejście do fotografii, począwszy od tego, że kulturowo jeszcze nie zostały zaaplikowane im żadne schematy i kanony, skończywszy na tym, że sam punkt

24

widzenia dziecka jest zupełnie inny niż nasz, inny pod względem wysokości robienia zdjęć i całkowicie dziecięcy, jeśli chodzi o  postrzeganie ważności sytuacji czy miejsc do fotografowania. Istotną cechą dzieci jest też otwartość, chęć poznawania nowych rzeczy, Fotografia? Taaaaak! Senior ze swoim Kodakiem! Seniorzy to grupa, która całkowicie mnie zaskoczyła. Nigdy bym nie przypuszczał, że po sześćdziesiątce (+-) apetyt na samodoskonalenie, na rozwijanie pasji jest tak duży. Seniorzy (ci, z którymi mam do czynienia) to ludzie otwarci i najważniejsze – SĄ NA TAK! W  tym wieku ma się więcej czasu wolnego, „emeryt przed południem nie pracuje, a  po południu ma wolne” – jak to jeden z  seniorów zwykł mawiać, ale do tego potrzebna jest jeszcze pasja, hobby. Najstarsza uczestniczka letnich warsztatów fotograficznych ma 85 lat! Pani Eugenia dojeżdżała na zajęcia zza Swarzędza autobusem. Sama? Nie, zawsze ze swoim Kodakiem. Współczesna fotografia jest wręcz sprzężona z komputerem, ponieważ zdjęcia cyfrowe potrzebują szlifu, choćby podstawowego, w programie do edycji zdjęć, a do tego „cyfrówki” jednak mają zdecydowanie więcej funkcji do opanowania i ustawienia niż proste aparaty kompaktowe na kliszę. Seniorzy dzielnie radzą sobie z  tymi aspektami technicznymi, równie sprawnie, jak osoby o  30 lat młodsze, a jeśli mają z czymś problem, nie zawahają się zapytać czy poprosić o dokładniejsze wytłumaczenie – co jest rzadkością u osób młodszych! Pasja przez duże P Dla wielu seniorów aparat i robienie zdjęć to integralna część życia. Prawdziwa Pasja przez duże P. Pani Danusia, z  zawodu inżynier budownictwa, zawsze zaczynała pakowanie


fot. Ł. Walaszczyk (4 x)

bagaży na wakacje od aparatu. – Jak ogon ciągnęłam się na końcu każdej wycieczki – mówi Pani Danusia – bo zdjęcia i robienie albumów to przedłużenie okresu urlopowego. Fotografia to forma przeżywania świata i rejestrowanie jego uroku, to także odskocznia od spraw zawodowych. – Nie istniała żadna bariera językowa, gdy chciała zrobić komuś zdjęcie. Jak mawia: – Gestami i uśmiechem też można się porozumieć i otrzymać odpowiedź zrozumiałą dla każdego. Jej zainteresowania fotograficzne nie zawężają się tylko do człowieka, bo jak mówi o  sobie: „uwieczniam piękno tego świata”. Pan Andrzej – emerytowany instruktor nauki jazdy – ma ponad 30 aparatów, którymi fotografuje przez całe życie. Tematy fotograficzne, którymi interesuje się „kolekcjoner” Andrzej, są tak liczne, jak ilość jego sprzętu. W zasadzie każdy temat fotograficzny był w  kadrze jego aparatu. Pytany o najlepsze zdjęcie, jakie zrobił, odpowiada, że wszystko przed nim. Pan Hieronim – były pracownik administracji w  firmie budowlanej, która „zbudowała całe Piątkowo”, znalazł czas na rozwijanie pasji, chociaż praca zawodowa i  życie rodzinne pochłaniały ogromną część jego życia. Oprócz zawodowych obowiązków w  swoim zakładzie pracy pełnił jeszcze rolę fotografa. Dokumentował wszystkie ważniejsze wydarzenia: raz aparatem, raz kamerą. Obecnie jego konikiem jest reportaż z  wydarzeń muzycznych. Należy do stowarzyszenia PTAAAK. Nie lubi zdjęć pozowanych, szuka kadru i  idealnego ujęcia, starając się być niezauważonym. Pan Andrzej – były zaopatrzeniowiec i  przewodnik wycieczek w PTTK, to miłośnik fotografii czarno-białej. Reportażysta uwielbiający jarmarki i  miejsca, w  których dużo się dzieje. Obecnie robi zdjęcia do publikacji popularnohistorycznych i krajoznawczych. A jak zaczęła się ich przygoda z fotografią? Pan Andrzej, rocznik 1948, pierwszy aparat – Alfa 2, dostał w prezencie gwiazdkowym od rodziców. Pani Danusia, rocznik 1956, aparat fotograficzny marki Kodak dostała od rodziców, gdy miała 12 lat. Pan Hieronim, rocznik 1948, dostał aparat Druh jako prezent od matki chrzestnej

Danusia

Andrzej

Hieronim

Andrzej

na Pierwszą Komunię Świętą. Pan Andrzej, rocznik 1948, pierwszy aparat marki Druh, także prezent od rodziców. Wszyscy posiadają do tej pory swoje pierwsze aparaty. Cicho namawiam do inwestowania w swoje pasje, namawiam do rozwijania ich też z  bliskimi. Zachęcam do odnalezienia palcówek, które pomogą nam je rozwinąć, a nie brakuje ich w Poznaniu: CK Zamek, U3W – czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku, palcówki oświatowe w  domach kultury czy choćby nauka za pomocą internetu. Fotografia rozwija wyobraźnię, wrażliwość, uczy cierpliwości, a  przede wszystkim może stać się przyjacielem na całe życie, tak jak u Pani Danusi, która robi zdjęcia, by „uwieczniać piękno tego świata”. Łukasz Walaszczyk

25


Z cyklu N owa muzyka w poznaniu

Rust, czyli hard nostalgia Czy do nich będzie należał rok 2014?

fot. Zuza Ch.

Zespół Rust podczas koncertu

Byli jednym z odkryć rockowej sceny 2012 r., ale być może do nich będzie też należał rok 2014.

W

krótce powinna się ukazać długo wyczekiwana płyta grupy Rust – materiał nagrany został kilka miesięcy temu. Wpływ na ostateczną datę premiery będą miały jednak ustalenia z wydawcą. Okazało się bowiem, że debiutem młodych rockmanów z Poznania jest ponoć zainteresowany jeden z fonograficznych potentatów. Jeśli tak, to znaczy, że potencjał grupy został dostrzeżony i doceniony również przez branżę muzyczną. Śladami mistrzów Zespół tworzą: Michał „Michu” Przybylski – wokal, Szymon Szymkowiak – gitara, Paweł Malinowski – bas i Jakub Martuzalski – perkusja. Swą muzykę określają terminem rust’n’roll. Ich specjalnością stały się odwołania do tradycji muzyki hard rockowej czy heavy metalu i splatanie ich ze współczesnym mocnym brzmieniem. Jako drogowskazy do twórczości młodych poznaniaków, recenzenci wskazywali dokonania takich wykonawców, jak Led Zeppelin, Black Sabbath, Guns n’ Roses, Aerosmith czy AC/DC. Ucieczka od szarości – Muzyka to ucieczka od szarości, od nieszczęść. Możesz się w  niej zatracić i  poukła-

26

dać rzeczywistość – mówił Michał Przybylski w jednym z wywiadów. W innym, pytany o to czy stylistyczna formuła, którą proponują, nie jest już wyczerpana, odpowiadał: – Można też przecież założyć, że forma muzyki klasycznej jest już zamknięta, ale mamy przecież wielkie hale, wypełnione po brzegi ludźmi. Pierwszą podstawową zasadą muzyki są emocje. Gdy się pojawiają, nie powinniśmy wówczas mówić o końcu, wręcz powiedziałbym, że można mówić o nieskończoności. Skrzydła u ramion Zespół został zwycięzcą tradycyjnego konkursu dla młodych kapel podczas festiwalu w Jarocinie w roku 2012. W tym samym roku był też laureatem eliminacji do Przystanku Woodstock 2012, a gitarzysta Szymon Szymkowiak otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego instrumentalisty. Kiedy wchodzą na scenę, jakby skrzydła rosły im u ramion. Siła, witalność i  bezpretensjonalność grania należą do największych atutów ich muzyki. Po ubiegłorocznym festiwalu w Jarocinie można było o nich przeczytać: „Dziś na scenie są jak jeden organizm”. I to bardzo żywotny. Długa droga Rust powstał w  Poznaniu na początku poprzedniej dekady, kiedy jego liderzy byli ledwie nastolatkami! Na koncie ma wiele sukcesów, zwycięstw w  konkursach i  przeglądach rockowych. Udział w jednym z nich zwieńczyło nawet wydanie krążka. Wspomniana płyta została wydana pod patronatem organizatora ogólnopolskiego przeglądu zespołów – Łódźstock 2009. Choć chyba i dla samych artystów prawdziwym debiutem będzie dopiero ten album, który ukaże się niebawem, na który czekają też sympatycy starego dobrego hard rocka, podszytego odrobiną bluesa... Tomasz Janas


Z CYKLU ZA ROGATKAMI

Dimanche à Ławica... lotnisko na Ławicy Przed laty, w piosence Dimanche à Orly (Niedziela na Orly), Gilbert Becaud zapraszał na paryskie lotnisko. Parafrazując francuskiego piosenkarza, Wojciech Młynarski śpiewał: „najlepszy jest relaks, niedziela na Głównym, na Głównym niedziela”. W zimowe dni proponuję Państwu bardzo krótką wycieczkę – na Ławicę.

W

prawdzie Ławica leży dziś w granicach Poznania, to jednak lotnisko jest „rogatką” dla często dalekich i egzotycznych podróży. Warto powędrować tam nie tylko z okazji wakacyjnego wyjazdu, lecz także by po prostu popatrzeć na samoloty, które jak we francuskiej piosence odlatują „pour tous les pays, pour toute une vie...” („do wszystkich krajów, na całe życie…”). Trochę historii Lotnisko na Ławicy w Poznaniu, które obchodziło 100. rocznicę powstania, jest najstarszym użytkowanym do dziś portem lotniczym na ziemiach polskich. Historia lotnictwa w  Poznaniu rozpoczęła się od zainicjowanej przez gazetę Posener Tageblatt społecznej zbiórki na samolot „Posen”; jego zaś zakup doprowadził do założenia przez niemieckie władze bazy lotniczej w podpoznańskiej Ławicy. W czasie powstania wielkopolskiego, 6 stycznia 1919 r., lotnisko zostało zdobyte przez powstańców. W  polskie ręce dostał się sprzęt lotniczy i  samoloty, które – wraz ze zdobytymi w hali Zeppelina na Winiarach – stanowiły podstawę do utworzenia polskiego lot-

nictwa wojskowego. Już w 1921 r., z okazji Targu Poznańskiego, uruchomiono pierwszą polską linię komunikacji powietrznej. W  1925  r. powstała w  Poznaniu spółka Aero, która zainaugurowała regularną komunikację lotniczą Poznań – Warszawa, a przed 85 laty, w miejsce prywatnych linii, powołano Polskie Linie Lotnicze LOT. Z myślą o przyszłości Przez ponad 40 powojennych lat istniało tylko jedno regularne połączenie lotnicze z Poznania – do Warszawy, a port lotniczy mógł obsłużyć jednocześnie zaledwie kilkudziesięciu pasażerów. Impulsem do rozbudowy i powstania lotniska na miarę XXI w. stały się mistrzostwa piłkarskie Euro 2012. Nowoczesne lotnisko może obsłużyć 3 mln pasażerów rocznie i jest szóstym polskim portem lotniczym pod względem liczby odprawianych pasażerów. Korzystając z mniejszego, zimowego ruchu pasażerskiego warto pospacerować po porcie lotniczym i z tarasu widokowego poobserwować startujące i  lądujące samoloty. Poznaniacy z zasobniejszym portfelem mogą wcielić się w pilotów – podczas symulacji lotu w kabinie samolotu Cirrus (informacje o  sesjach symulatorowych na poznan.aero/sim_pl); ci „bardziej poznańscy” mogą wypić herbatkę w  jednej z  lotniskowych kawiarni i  na laptopie lub tablecie śledzić trasy przelatujących samolotów (na www.flightradar24.com). Polecam – świetna zabawa. Wycieczkę można zakończyć „na Głównym” – lotnisko z  dworcem łączy pospieszna linia autobusowa. Witold Gostyński fot. Z

. Szm

idt

Na skwerze przed starym terminalem lotniska (ul. Bukowska 285) znajduje się pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą i płytą upamiętniającą powstańców i rozwój poznańskiego lotnictwa

27


T U R Y S T Y K A i S P O R T B R A M A P O Z N A N I A

Linia rzeki, linia czasu Co kryje się za logotypem Bramy Poznania? Błękitno-zielona wstęga dynamicznie przecina białą płaszczyznę. Mknie do przodu – przemierza drogę w czasie i przestrzeni. Znaczy wyraźny ślad. Skręca, zawraca, znów biegnie w przód. Jest rzeką, za chwilę – linią czasu, by zaraz ponownie się zmienić – w alegorię opowieści z wartko płynącą akcją.

T

W drugiej połowie stycznia animacja dostępna będzie pod adresem: www.trakt. poznan.pl oraz na: facebook.com/ trakt.poznan

28

ak rozpoczyna się animacja prezentująca logo Bramy Poznania ICHOT. Błękitno-zielona wstęga jest charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej instytucji i wkrótce stać ma się, obok logo, jej znakiem rozpoznawczym. Rzeka Motyw rzeki, nierozłącznie związany z  tematem Ostrowa Tumskiego i  Śródki w  Poznaniu stał się inspiracją do stworzenia systemu identyfikacji wizualnej Bramy Poznania. Warta i  Cybina, opływające katedralną wyspę, są punktem wyjścia dla pomysłu, by – nawiązująca kolorystyką do barwy wody – wstęga była graficznym wyrazem związku Bramy Poznania z miejscem i jego specyfiką. Bieg historii Wstęga ma budzić także skojarzenie z  upływem czasu, biegiem dziejów, tak czytelnym, gdy bliżej poznamy Ostrów Tumski i jego zabytki. Wstęga wyraża też historyczną ciągłość – czas nie stanął tu w miejscu – biegnie od ponad tysiąca lat. Dziś my – tak, jak w przeszłości różne społeczności, skupione wokół Ostrowa Tumskiego – współtworzymy historię. Podejmując różnorodne działania związane z  katedralną wyspą, jednocześnie kształtujemy jej przyszłość. Ilustracją tego nieustającego procesu jest właśnie błękitno-zielona wstęga. Kształt budynku i logo Także geometryczna bryła budynku Bramy Poznania była kluczem w  myśleniu o  tym, jakie

znaki graficzne powinny identyfikować i wyróżniać Bramę na tle innych instytucji. Wstęga układa się w kształt budynku, częściowo wrysowuje się w jego kontury – tak powstało logo Bramy Poznania. Przezroczyste ściany – zagięte płaszczyzny wstęgi – sugerują, iż w miejscu tym możliwy jest wgląd w  głąb dziejów. Brama Poznania, a tym samym logo, przywodzić mogą na myśl otwartą szkatułę, mieszczącą w swoim wnętrzu niezwykły skarb – dziedzictwo kulturowe. Natalia Młyńczak Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT


T U R Y S T Y K A i S P O R T P L O T

Styczniowa rozgrzewka czyli zima na sportowo w Poznaniu i okolicach Zimowa aura też może być pretekstem, by spędzić nieco czasu na świeżym powietrzu. ie trzeba jechać w góry, by móc korzystać z  zimowych atrakcji. Tym bardziej, że nie wszystkie z nich wymagają grubej pokrywy śnieżnej, o co czasami w Poznaniu i jego okolicach bywa trudno. Zimowe atrakcje już od września Jeśli ktoś nie wie, to sezon sportów zimowych rozpoczął się w  Poznaniu jesienią. Od września czynne jest lodowisko Chwiałka, zaś już od października miłośnicy białego szaleństwa mogą skorzystać z oferty Malta Ski. Dostępne są tam dwa stoki narciarskie: główny – o długości 150 m, z dwoma wyciągami (krzesełkowym i talerzykowym), oraz 30-metrowy, służący do nauki jazdy. Obok stoku znajduje się wypożyczalnia sprzętu, przy czym płaci się wyłącznie za wypożyczenie kasków. Specjalna sztuczna nawierzchnia stoków pozwala z  nich korzystać nawet wtedy, gdy brakuje śniegu. Natomiast przy ujemnej temperaturze uruchamiany jest system sztucznego naśnieżania. Godziny otwarcia stoku zależą od pogody i publikowane są codziennie na stronie internetowej www.maltaski.pl. Skoro o nartach mowa... Miłośnicy biegówek, choć są uzależnieni od warunków atmosferycznych, mają w  czym wybierać. Najpopularniejsze miejsca do jazdy na nartach biegowych w  Poznaniu znajdują się nad jeziorami: Rusałka i  Strzeszyńskim, a  także na Cytadeli, w  Lasku Marcelińskim i  nad Maltą, zaś pod Poznaniem w  Wielkopolskim Parku Narodowym (między innymi w  okolicach Puszczykowa) oraz w  Puszczy Zielonce. Jeśli nie mamy własnego sprzętu, możemy skorzystać z wypożyczalni oferujących wszystko co niezbędne do szusowania. W  Poznaniu

fot. A. Gogulski

N

znajdziemy je przy ul. Racławickiej (www.muszakski.com.pl) lub przy ul. Kazimierza Pułaskiego (www.nartypoznan.pl). Na łyżwach dookoła Poznania Jeśli ktoś ma ochotę na łyżwy, to będzie miał w czym wybierać. Ci, którzy wolą jazdę na świeżym powietrzu, mogą skorzystać z  oferty lodowiska Bogdanka przy ul. Północnej (www. bogdanka.poznan.pl). Można też wybrać się do Obornik i  pojeździć na Białym Orliku (www.ocs.oborniki.pl). Natomiast lodowiska zadaszone w  Poznaniu to wspomniana już Chwiałka (www.chwialka.poznan.pl), lodowisko nad Jeziorem Maltańskim (www.malta. poznan.pl) oraz Ligawa przy Stadionie INEA. Pod Poznaniem można się poślizgać pod dachem w IgloParku w Suchym Lesie (www.iglopark.pl), w  Swarzędzu (www.scsir.swarzedz. pl) i na lodowisku Misiałek w Tarnowie Podgórnym (www.lodowiskomisialek.pl). Wymienione obiekty mają wypożyczalnie łyżew, a  niektóre prowadzą naukę jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych. Joanna Gonia-Kołodziejczyk

29


TURYST YK A I SPORT

Gwiazdy na Poznańskiej Gali Sportu najlepsi poznańscy sportowcy 2013 r. Mamy w Poznaniu dwie mistrzynie świata i jednego mistrza Europy – to efekt startów naszych sportowców w 2013 r.

reklama

użo to czy mało? Apetyty bez wątpienia były większe, ale sport jest nieobliczalny, nieprzewidywalny... I na szczęście taki jest. Gdyby jednak zajrzeć głębiej w ubiegłoroczny dorobek naszych sportowców, wcale nie jest tak źle. Uzbierało się więcej srebrnych i brązowych medali, były miejsca na podium mistrzostw świata i Europy juniorów oraz na Uniwersjadzie. 15 stycznia podczas Gali Sportu w CK Zamek nagrody i wyróżnienia z  rąk prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego odbiorą najlepsi z najlepszych. Można ścigać się i do stu lat Jedyny dla Poznania złoty medal mistrzostw świata w 2013 r. w drużynowej akrobacji szybowcowej wywalczyły zawodniczki Aeroklubu Poznańskiego, studentki Politechniki Poznańskiej Katarzyna Żmudzińska i Magdalena Stróżyk. – Zawody w  Finlandii były prowadzone w  bardzo trudnych warunkach, a  niesprzyjająca pogoda sprawiła, że odbyły się tylko trzy z  sześciu zaplanowanych konkurencji – opowiadały zawodniczki podczas uroczystego spotkania z rektorem Politechniki Poznańskiej prof. Tomaszem Łodygowskim i  wiceprezydentem Poznania Dariuszem Jaworskim. Z  największym uznaniem trzeba przyjąć wyczyny Henryka Synorackiego w wyścigach motorowodnych. Ten 66-letni zawodnik z  PKM

30

fot. archiwum prywatne

D

Henryk Synoracki to najbardziej utytułowany zawodnik w historii polskiego sportu motorowodnego

LOK Poznań znów był wspaniały, pokazując lwi pazur rywalom, z których niektórzy mogliby być jego dziećmi. Wiek dla niego nie ma znaczenia. – Można ścigać się i  do stu lat – mówi z  szelmowskim uśmiechem Synoracki. I  ściga się... Obronił tytuł mistrza Europy w klasie F-125, a w klasie 0-250 zdobył brązowy medal mistrzostw świata. Obecnie jest najbardziej utytułowanym polskim motorowodniakiem w całej historii tego sportu. Sukcesy kajakarzy i wioślarzy Nie od dzisiaj wiadomo, że wodne dyscypliny są mocną stroną poznańskiego sportu, co potwierdzili kajakarze i wioślarze. Ewelina Wojnarowska (Warta), płynąc w naszej reprezentacji, wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata w kajakowej sztafecie 4 x 200 m. Marcin Grzybowski (Posnania) świetnie zaprezentował się podczas mistrzostw Europy, pływając w  kanadyjkowej jedynce. Przywiózł tytuł wicemistrzowski za wyścig długodystansowy na 5000 m oraz dwa brązowe medale na 500 i  1000 m. Czwarty medal dla Poznania wywalczyła na tych ME osada C-2 na 500 m w składzie Tomasz Kaczor (Warta) i  Vincent Słomiński (Stomil). Z  ko-


fot. M. Zakrzewski

lei na młodzieżowych mistrzostwach świata (do lat 23) Słomiński, płynąc w łódce z innym partnerem, sięgnął po złoto. Indywidualnie na tych mistrzostwach brązowy medal wywalczył Michał Kudła (C-1 na 1000 m). Wicemistrzami Europy zostali, płynąc w wioślarskiej czwórce podwójnej, Dawid Grabowski (Posnania) i Adam Wicenciak (KW 04). Medale na Uniwersjadzie Po brązowy medal mistrzostw Europy sięgnęła zapaśniczka Grunwaldu Monika Michalik w kategorii 63 kg oraz dyskobolka AZS Żaneta Glanc, występując w  naszej drużynie na mistrzostwach Starego Kontynentu. Karatecy Daniel Radlicki, Tomasz Przecinkowski, Włodzimierz Rydzyk to wicemistrzowie świata w kumite drużynowym, a Krzysztof Chmielnik zdobył indywidualnie brązowy medal (też w kumite). Z Uniwersjady poznańscy sportowcy przywieźli 14 medali. Najlepiej wypadł Bartosz Stabno w kajakarstwie, który wywalczył srebro. Poznań hokejem stoi W  krajowej rywalizacji tytułów mistrzowskich i  medali mistrzostw Polski było dużo, dużo więcej. Nie najlepiej jednak dzieje się w  grach zespołowych. Nie możemy narzekać na piłkarzy Lecha, wszak zdobyli tytuł wicemistrza kraju, ale w europejskiej konfrontacji wypadli już bardzo blado. Poza piłkarzami w  ekstraklasie krajowej występują oczywiście hokeiści na trawie, a także rugbiści, waterpoliści... Poznań hokejem stoi, ze stolicy Wielkopolski wywodzą się cztery kluby grające w ekstraklasie, a aktualny mistrz Polski – Grunwald – awansował do II rundy w rozgrywkach Europejskiej Ligi Mistrzów. Gdzie jednak koszykarki i koszykarze, gdzie piłkarze ręczni, z których stolica Wielkopolski była zwykle dumna? – Jasne, że chcielibyśmy mieć w ekstraklasie drużyny koszykarek, koszykarzy i  piłkarzy ręcznych, ale z  drugiej strony cieszą nas na sportowej mapie Poznania nowe,

– Aby myśleć o sukcesach w  sporcie kwalifikowanym seniorów – mówi Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania – trzeba prowadzić szeroko zakrojoną pracę z  dziećmi i  młodzieżą. Myślę, że nasz poznański system młodzieżowych centrów sportu (MCS) sprawdza się w  tym zakresie dobrze. Świadczą o tym choćby wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i  młodzieży za 2013  r. W  klasyfikacji zarówno gmin, jak i powiatów Poznań znalazł się po raz kolejny na drugim miejscu, ustępując tylko Warszawie. Wśród polskich klubów najwyżej został sklasyfikowany AZS Poznań, zajmując czwarte miejsce (za Zawiszą Bydgoszcz, Śląskiem Wrocław i  AZS AWF Warszawa). Na wysokim, ósmym miejscu uplasował się AZS AWF Poznań, na 13. – Posnania, a na 14. – Warta. W  punktacji drużynowej Wielkopolska zajęła drugie miejsce za Mazowszem i to oczywiście poznańska młodzież sportowa zapracowała najbardziej na tak wysoką lokatę. Co roku obejmujemy pomocą stypendialną pięćdziesiąt najbardziej uzdolnionych, najlepszych młodych sportowców. Stypendia każdego roku otrzymują również najlepsi zawodnicy w kategorii seniorów – w tym roku jest to 14 sportowców.

wskrzeszone dyscypliny, takie jak choćby waterpolo – mówi Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu UM Poznania. – Zespół piłkarzy wodnych na czele z Tomkiem Różyckim, jako jedyna drużyna z Poznania po raz kolejny zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Polski w  dyscyplinie olimpijskiej. A  od nowego sezonu planujemy wspólnie z  Wartą i  Termami Maltańskimi stworzyć sekcję skoków do wody. Leszek Gracz

Kajakarze nigdy nie zawodzą. Kanadyjkarz Marcin Grzybowski świetnie spisywał się nie tylko podczas Pucharu Świata w Poznaniu, ale przywiózł też trzy medale z mistrzostw Europy

31


kino

Kto nam robi piekło na ziemi? Dzieci księdza (Svecenikova djeca), reż Vinko Brešan

Bartosz Żurawiecki poleca Za garść narkotyku fot. materiały dystrybutora

Heli, reż. Amat Escalante Skoro już jesteśmy w piekle, to przejdźmy do jego meksykańskiej sekcji. Film Heli rozgrywa się w  mieście, w  którym toczy się wojna narkotykowa między bezwzględną mafią a  skorumpowanymi siłami porządku. Jak

Urokliwe chorwackie miasteczko na

nych obywateli. W połowie film nawet

to zwykle bywa, największymi

niewielkiej wyspie. Jednej z tych, którą

niebezpiecznie zahacza o klimaty komedii

ofiarami tej wojny stają się zwy-

polscy i nie tylko polscy turyści chęt-

romantycznych, gdyż okazuje się, że dzia-

kli ludzie. Tytuł to imię głównego

nie wybierają na miejsce wakacyjnego

łania księdza przynoszą pożądane efekty

bohatera, ale nietrudno skojarzyć

odpoczynku. Rząd dusz sprawuje tutaj

– nie tylko wzrasta rozrodczość, ale też

je z angielskim słowem „hell”

poczciwy proboszcz zaawansowany wie-

wyspa staje się sławna na cały kraj. Zjeż-

(piekło).

kiem. Nowy ksiądz, którzy przybywa do

dżają tutaj pary, by w pięknych okoliczno-

Nastoletnia, głupia miłość mało-

tej parafii, jakoś nie może zdobyć zaufa-

ściach przyrody począć potomstwo.

letniej siostry Heliego do niewiele

nia wiernych – prawdę mówiąc jest przez

Im jednak dalej w las, tym coraz więcej

od niej starszego policjanta wpę-

nich kompletnie ignorowany. Postanawia

drzew. Ingerencja duchownego w spra-

dza całą rodzinę w potworne tara-

więc od innej nieco strony zaznaczyć swą

wy intymne niszczy życie paru osób, ktoś

paty. Poddani torturom, upokorze-

obecność. Zaniepokojony panującym na

podrzuca księdzu nieślubne, niechciane

ni bohaterowie są bezsilni wobec

wyspie „rozluźnieniem obyczajów” i za-

dziecko, poznajemy historie wyrzuconych

przemocy,

czekają

razem wyraźnym spadkiem dzietności,

na margines społeczności odmieńców.

potem na sprawiedliwość. Sami

zaczyna ukradkiem w nocy – z  pomo-

Wreszcie Brešnan uderza w hipokryzję

ją więc będą musieli na ślepo

cą miejscowego kioskarza – dziurawić

katolickich dygnitarzy, by na końcu od-

wymierzyć. Film nie szczędzi nam

prezerwatywy, które trafiają potem do

wołać się do afer seksualnych, które

drastycznych szczegółów, ale też

sprzedaży.

wyszły niedawno na jaw z łona Kościoła.

nimi nie epatuje. Z pełnym sza-

Komedia chorwackiego reżysera Vinko

Tytuł Dzieci księdza nabiera bardzo dwu-

cunku dystansem przygląda się

Brešana Dzieci księdza z początku zdaje

znacznej wymowy.

dramatowi Heliego i jego familii.

się być łagodną satyrą na katolicką ob-

Koniecznie trzeba więc ten film w Polsce

Bez popadania w publicystyczną

łudę. Prominentni mieszkańcy miastecz-

obejrzeć. Choćby po to, by uświadomić

retorykę sporo nam mówi o obec-

ka utrzymują na boku pozamałżeńskie

sobie, że to dobrymi chęciami, a nie pre-

nej sytuacji w Meksyku.

romanse, ale co niedzielę stawiają się

zerwatywami, piekło jest wybrukowane.

Premiera 31 stycznia.

gromadnie w kościele, by podtrzymać

Premiera 3 stycznia.

daremnie

oficjalny wizerunek pobożnych, rodzin-

32

Bartosz Żurawiecki


kino

Cierpki smak magdalenki

Reżyser Cédric Klapisch wraca po raz

w Londynie, wyruszają do Rosji, gdzie

trzeci do opowieści o grupce znajo-

w Sankt Petersburgu ponownie zawikła-

mych i przyjaciół.

ją sobie życie towarzyskie i uczuciowe.

Francuski reżyser, rocznik ’61, jest moim

Matrioszka, bo tak brzmi przetłumaczony

Przemysław Toboła poleca

rówieśnikiem, tylko że znad Sekwany.

oryginalny tytuł filmu – wyjaśniam mło-

Hannah Arendt

Nie jest to generacyjnie bez znaczenia.

dym widzom, którzy rosyjskiego w szkole

reż. Margarethe von Trotta

Pierwszy Smak życia (L’Auberge espa-

uczyć się nie musieli – to taka rosyjska

Scenariusz: Margarethe von Trot-

gnole) z 2002 r. przybliżał chwalebnie

lalka: figurki można rozkręcić, a każda

ta. Pamel Katz. Reżyseria: Mar-

system międzynarodowej wymiany stu-

kryje kolejną i jeszcze mniejszą, aż doby-

garethe von Trotta. Występują:

dentów – Erasmus, który odmienił losy

wamy ze środka laleczkę, tę właściwą,

Barbara Sukova, Axel Milberg,

pokoleń Europejczyków. Wielopokojowe

jednolitą. I tak bohaterowie filmu z rozma-

Julia Jentsch.

mieszkanie w Barcelonie, gdzie Francuz,

itych krańców Europy poznają się coraz

Urywki z biografii Hannah Arendt,

Włoch, Angielka, Hiszpanka, Duńczyk,

lepiej i bardziej; i to na rosyjskiej ziemi, co

niemieckiej filozofki, której wpływ

Belgijka i Niemiec wspólnie zamieszkują,

dla mojej generacji brzmi jak prawdziwe

na umysły ludzi epoki XX w. jest

to klasyczny widok znany też wielu mło-

science fiction.

ciągle odkrywany. Autorka repor-

dym Polakom; na szczęście dla nich nie

Przeleciało 8 lat i spotykamy się ponow-

taży dla New Yorkera z procesu

muszą koczować w chambres de bonnes,

nie z Xavierem (Romain Duris), Martine

Adolfa Eichmana, gdzie po raz

w kilku chłopa na kilku metrach kwadra-

(Audrey Tautou), Izabelle (Cécile De Fran-

pierwszy postawiła rewolucyjną

towych, bo na więcej brak pieniędzy.

ce) i Wendy (Kelly Reilly). Tym razem

tezę o „banalności zła”.

Tak było wcześniej i to był widok znajomy

losy bohaterów reżyser przyrównuje do

Premiera 24 stycznia.

dla mojej generacji lat 60. Reżyser Smaku

chińskiej kasetki, magicznego pudełka,

życia pozwala swoim bohaterom pozna-

w który skomplikowany system szufla-

wać się w czasie nieustająco swoistej

dek otwieranych we właściwej, a za-

fiesty. Tak przy okazji kolejnej imprezy, ro-

gadkowej kolejności, pozwala dotrzeć do

mansu czy egzaminów poznają nawzajem

wnętrza układanki. Taka metafora życia

nie tylko swoje nawyki, ale pozwalają też

40-latków, którzy są dziećmi swej epoki

popękać stosom uprzedzeń, które dzielą na-

i nawet rozpoczęcie nowego etapu życia

rody jednoczącej się powoli Europy. Brzmi

za oceanem traktują jako kolejny rozdział

trochę patetycznie, ale też film zachwalał

życiowej odsłony. „Zaproszono mnie na

Erasmusa bezprzykładnie. Żałowałem, że

uroczystość tego świata i oto uświęcone

urodziłem się 20 lat za wcześnie.

jest moje życie” – tak modlił się niegdyś

Trzy lata później bohaterowie kolejnego

Rabindranath Tagore.

filmu Cédrica Klapischa Smak życia 2 (Les

Premiera 3 stycznia.

poupees russes), po krótkim epizodzie

fot. materiały dystrybutora

fot. materiały dystrybutora

Smak życia 3, czyli chińska układanka (Casse-tete chinois), reż. Cédric Klapisch

Przemysław Toboła

33


teatr repertuar Poznań

¦ Przystanek na pożądanie scenariusz i reżyseria Marek Zgaiński

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

12.01, g. 19; 16, 25 i 31.01, g. 20; 26.01,

ul. Półwiejska 42, tel. 61 859 61 29

¦ Portret z magnolią

office@artstationsfoundation5050.com

scenariusz i reżyseria Marek Zgaiński

www.artstationsfoundation5050.com

10 i 30.01, g. 20; 11 i 25.01, g. 18; 19.01,

www.starybrowarnowytaniec.pl

g. 19

Galeria Art Stations

¦ Rokendrol albo mów mi teściu

¦ Tony Orrico Penwald 4: unison sym-

scenariusz i reżyseria Marek Zgaiński

metry standing

12.01, g. 17; 18 i 23.01, g. 20; 26.01,

otwarty dla publiczności proces powsta-

g. 19

Na jubileuszowy wieczór Platfor-

wania pracy

¦ Usta Angeliny

my Artystycznej Zenona Lasko-

14-16.01, g. 12-16

scenariusz i reżyseria Marek Zgaiński

wika w Teatrze Polskim trafiłam

Studio Słodownia +3

11 i 24.01, g. 20; 19.01, g. 17

właściwie trochę za karę. Nie

¦ Joanna Leśnierowska Rooms by the

¦ Zastępstwo

przepadałam bowiem za telewi-

sea z cyklu Ćwiczenia w patrzeniu

scenariusz Artur Beling, Marek Zgaiński,

zyjnymi popisami legendy pol-

17.01, g. 19

reżyseria Marek Zgaiński

skiego kabaretu w towarzystwie

¦ Tony Orrico – wykład physical sym-

18.01, g. 18

Waldemara Malickiego, a spo-

metry practice

dziewałam się głównie powtórki

18.01, g. 17

Ewa Obrębowska-Piasecka poleca Śmiech gorzki, ale nie zgorzkniały

z („tej”, a nie „Tey”) rozrywki.

g. 17

Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

Tymczasem było pięknie: dowcip-

Mój Teatr

nie, mądrze, wzruszająco. Lasko-

dyrektor artystyczny

Ewa Wycichowska

wik i współpracujący z nim artyści

Marek Zgaiński

Studio, ul. Kozia 4

stworzeni są do kameralnych scen.

ul. Gorczyczewskiego 2/1A

tel. 61 852 42 41, 61 852 42 42

Umieją bowiem patrzeć widzom

tel. 668 856 444

teatr@ptt-poznan.pl, www.ptt-poznan.pl

prosto w oczy, mówić szeptem,

biuro@mojteatr.pl

rezerwacja biletów:

używać subtelnych gestów. Ich

www.mojteatr.pl

impresariat@ptt-poznan.pl

kabaret bywa bardziej teatralny

bilety: 25 i 20 zł

tel. 61 852 40 08

niż niejeden spektakl. Kiedy w tym

(dla studentów i emerytów)

bilety: 30 i 20 zł

dyrektor naczelna i artystyczna

towarzystwie mrużymy oko, patrząc na żałośnie niskie emerytury, żenujące swary polityków, upiorną służbę zdrowia, nieuchronnie zbliżającą się starość i kilkadziesiąt innych okropności kraju tego, rodzi się w nas śmiech, który jest gorzki, ale nie zgorzkniały, bo można go przyprawić wytrawnie liryczną mądrością. Bardzo się cieszę, że zespół Laskowika będzie regularnie gościł na

dorobił się własnej sceny. Z nimi chce się zostać na dłużej…

34

Tony Orrico w Art Stations

fot. Art Stations

scenie Teatru Polskiego, a jeszcze bardziej bym się ucieszyła, gdyby


fot. Z. Radkowski

teatr

Bajka o Misiu i Myszce w Teatrze Animacji

Studio – Teatr Castingowy mplusm

„Jak żyć we współczesnym świecie,

reżyseria, choreografia, scenografia i teksty Jo Strømgren

Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka

wione? Ostatni dzień z życia babci

17-18.01, g. 20, hala nr 2 MTP

os. B. Chrobrego 117, tel. 514 763 916,

Alicji zaczyna się jak zwykle – ona

607 194 255, mplusm@op.pl

jak zwykle prasuje, stetryczały dzia-

Scena Wspólna 

www.mplusm.one.pl

dek Antek jak zwykle gapi się tępym

Teatru Łejery

¦ Siedem grzechów głównych

wzrokiem w telewizor, przyklejony do

i Centrum Sztuki Dziecka

– odcinek I

kanapy wnuk Pawełek jak zwykle jest

ul. Brandstaettera 1/

uwaga! premiera!

pogrążony w świecie wirtualnym. Prze-

ul. Za Cytadelą

scenariusz i reżyseria Anna Szymczak

lotna wizyta syna tylko nieznacznie i na

tel. 603 441 012

7.01, g. 19.07

krótko ożywia atmosferę. Niespodzie-

teatr@lejery.pl

Pierwszy odcinek nowego serialu teatru

wanie przed babcią pojawia się ktoś,

www.teatr.lejery.pl

mplusm. „Na 7. urodziny teatru przez sie-

kogo ona widzi po raz pierwszy, jednak

¦ Pastorałki dla widzów najmłodszych

dem miesięcy, siódmego dnia każdego

on zna ją bardzo dobrze. Okazuje się,

9, 16 i 23.01, g. 10

miesiąca, o siódmej zero siedem wieczo-

że wie o życiu babci Alicji więcej niż

¦ Sztukmistrz z Lublina – spektakl na

rem, z siedmioma aktorami każdego mie-

ona sama. W jego towarzystwie babcia

motywach prozy Isaaca Singera

siąca – zapraszamy na niezwykły serial.

odbędzie wędrówkę i pozna tajemnicę

scenariusz i reżyseria

Ludzkie historie, skrywane tajemnice,

sensu życia…”

Katarzyna Golaszanka

ciemne strony duszy...” – piszą twórcy.

17.01, g. 19

występują: klasa III gimnazjum Łejery

¦ Nie taki anioł ładny jak go malują

¦ O kobiecie, która była Marylin

oraz gościnnie zespół szczudlarzy Z gło-

uwaga! premiera!

Monroe

wą w chmurach

scenariusz Anna Kapczyńska, reżyseria

scenariusz i reżyseria Anna Szymczak

14.01, g. 18.30

Anna Szymczak

24.01, g. 19

¦ Czterdzieści

gdzie nawet żelazka są duszy pozba-

35


fot. B. Sowa

teatr

Gorączka czerwcowej nocy w Teatrze Nowym

¦ Po sezonie

¦ Och, Emil!

Stary Browar, Słodownia +2

scenariusz Katarzyna Wojtaszak,

na podstawie tekstu Astrid Lindgren

¦ Stół – ciuchcia – miś – dla dzieci

reżyseria Anna Szymczak

Emil ze Smalandii

w wieku od 1. roku do 5 lat

31.01, g. 19

adaptacja i reżyseria Lech Chojnacki

scenariusz, reżyseria, choreografia Beata

11.01, g. 11 i 13; 14.01, g. 9.30 i 11.30;

Bąblińska, Grażyna Grobelna, Monika Ka-

Teatr Animacji

15.01, g. 10

bacińska

dyrektor artystyczny

¦ Calineczka

12.01, g. 10.30 i 12

Janusz Ryl-Krystianowski

na motywach baśni H.Ch. Andersena

Scena Nowa CK Zamek

ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 853 72 20

reżyseria Artur Romański

¦ 1, 2, 3…szukam! – dla dzieci w wie-

kasa: wt.-czw. godzinę przed spektaklem do

18.01, g. 11; 19.01, g. 11 i 13; 21.01,

ku od 1. roku do 5 lat

g. 12 i g. 15-17, pt. godzinę przed spektaklem

g. 10; 22.01, g. 9.30

scenariusz i reżyseria Beata Bąblińska,

do g. 12 i g. 15-18, sob.-niedz. g. 10-14

¦ Szałaputki Marii Joterki

Monika Kabacińska

bow@teatranimacji.pl

reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski

26.01, g. 10.30 i 12

www.teatranimacji.pl

23.01, g. 9.30 i 11.30, 24.01, g. 10,

bilety: 16, 18 i 20 zł

25.01, g. 11, 26.01, g. 11 i 13

36

Teatr Muzyczny dyrektor naczelny i artystyczny

¦ Bajka o Misiu i Myszce Magdaleny Podbylskiej

Teatr Atofri

Przemysław Kieliszewski

adaptacja i reżyseria Artur Romański

założycielki Beata Bąblińska

ul. Niezłomnych 1e, tel. 61 852 17 86

4.01, g. 11; 5.01, g. 11 i 13; 28-29.01,

i Monika Kabacińska

kasa: pon. g. 9-14, wt.-pt. g. 9-19, sob.

g. 9.30; 30.01, g. 10; 31.01, g. 9.30 i 11.30

ul. Rybaki 22/22

g. 15-18, niedz. – dwie godziny przed

¦ Pan Maluśkiewicz i spółka

tel. 601 378 158, 605 318 716

spektaklem

na podstawie wierszy Juliana Tuwima

atofri@gmail.com

tel. do kasy 61 852 29 27

adaptacja i reżyseria Lech Chojnacki

www.teatratofri.pl

bow@teatr-muzyczny.poznan.pl

8-10.01, g. 9.30 i 11.30; 16-17.01,

bilety (12 zł): rezerwacja CK Zamek,

www.teatr-muzyczny.poznan.pl

g. 9.30

tel. 61 646 52 60

bilety: 15-40 zł


teatr ¦ Mayday

spektakle dla dzieci

kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. g. 16-19

reżyseria Grzegorz Chrapkiewicz

¦ Królowa Śniegu

rezerwacja biletów:

4-5.01, g. 18

muzyka Michał Łaszewicz, libretto Artur

Biuro Obsługi Widzów

¦ Musicalowy Koncert Noworoczny

Romański na motywach baśni H.Ch. An-

tel. 61 847 24 40, 61 847 86 24

dyrygent Agnieszka Nagórka

dersena

bow@teatrnowy.pl

Znane fragmenty legendarnych spektakli

14, 21 i 28.01, g. 10 i 12.15, 19.01, g. 10

www.teatrnowy.pl

z teatrów londyńskiego West Endu i no-

(w ramach Dnia Rodzinnego)

bilety: 15-60 zł

wojorskiego Brodwayu.

¦ Kopciuszek

Duża Scena

10.01, g. 19; 11.01, g. 17 i 20 (z udziałem

muzyka Sergiusz Prokofiew, choreografia

¦ Gorączka czerwcowej nocy

Janusza Radka), 12.01, g. 17

Grzegorz Kawalec, opieka reżyserska Da-

dramaturgia Tomasz Śpiewak,

¦ Orfeusz w piekle Jakuba Offenbacha

niel Kustosik

reżyseria Remigiusz Brzyk

reżyseria Artur Hofman

31.01, g. 10 i 12.15

8-9.01, g. 20; 10-12.01, g. 19

16-17.01, g. 19 i 18.01, g. 18

koncerty i spektakle gościnne

¦ Wiśniowy sad Antoniego Czechowa

¦ Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej

¦ Recital Teresy Werner

reżyseria Izabella Cywińska

18.01, g. 12

20.01, g. 19

15-17.01, g. 19; 18.01, g. 18

¦ Baron cygański Johanna Straussa

¦ Recital Marka Torzewskiego

¦ Firma Pawła Demirskiego

adaptacja i reżyseria

26.01, g. 18

reżyseria Monika Strzępka

Daniel Kustosik/Artur Hofman

¦ Old Love

21-22.01, g. 19

23-24.01, g. 19 i 25.01, g. 18

27.01, g. 18 i 21

¦ Namiętność Petera Nicholsa

reżyseria Daniel Kustosik,

Teatr Nowy 

25-26.01, g. 19 – pożegnanie z tytułem!

kierownictwo muzyczne

dyrektor Piotr Kruszczyński

¦ Przyjęcie dla głupca

Michał Łaszewicz,

ul. Dąbrowskiego 5

Francisa Vebera

dyryguje Adam Banaszak

tel. 61 848 48 85

reżyseria Tadeusz Bradecki

30-31.01, g. 19

info@teatrnowy.pl

30-31.01, g. 19

Kwaśne mleko w Teatrze Polskim

fot. J. Siercha

reżyseria Krystyna Janda

¦ My fair lady – wznowienie!

37


fot. J. Wittchen

teatr

Wiśniowy sad w Teatrze Nowym (zdjęcie z próby)

38

Scena Nowa

Trzecia Scena

Teatr Ósmego Dnia

¦ Dom Bernardy Alba

¦ Lekcja Eugène Ionesco

dyrektor Ewa Wójciak

Federico Garcii Lorci

reżyseria Waldemar Szczepaniak

ul. Ratajczaka 44, II p.

reżyseria Magdalena Miklasz

3-4.01, g. 18

tel. 61 855 20 86

4-5.01, g. 19.30

¦ Jeżyce Story. Posłuchaj miasta:

teatr@osmego.art.pl

¦ Mister Barańczak

Lokatorzy (odcinek 2) Romana Pawłow-

bilety w biurze teatru pon.-pt. w g. 11-14

scenariusz, reżyseria, opracowanie

skiego i Marcina Wierzchowskiego

lub przed spektaklami

muzyczne Jerzy Satanowski

7-8.01, g. 18

rezerwacja telefoniczna lub mailowa

11-12.01, g. 17

¦ Umówmy się na dziś. Ballady i ro-

www.osmego.art.pl

¦ Imperium Cezi Studniaka

manse rosyjskie

¦ Teczki

scenariusz i reżyseria Cezi Studniak

uwaga! premiera!

wybór tekstów Ewa Wójciak,

18-19.01, g. 20.30


17.01, g. 18.30 – premiera; 18-19 i 21.01,

Katarzyna Madoń-Mitzner

¦ Dom lalki Szymona Adamczaka, Mi-

g. 18.30

16-18.01, g. 19

chała Siegoczyńskiego, Kuby Mokrosiń-

¦ Bestia na podstawie dramatu Rozbity

bilety: 25, 20 i 15 zł (grupowe)

skiego

Dzban Heinricha von Kleista

¦ Spotkanie z Karolem Modzelew-

reżyseria Michał Siegoczyński

inscenizacja Janusz Wiśniewski

skim wokół książki Zajeździmy ko-

uwaga! spektakl dla widzów

24.01, g. 19 i 20.30

byłę historii. Wyznania poobijanego

od 16. roku życia

¦ Jeżyce Story. Posłuchaj miasta:

jeźdźca

22-23.01, g. 19.30

Miasto kobiet (odcinek 4)

Wspomnienia

¦ Don Juan Moliera

Romana Pawłowskiego i Marcina Wierz-

działacza politycznego, jednego z gro-

reżyseria Aleksander Kaniewski

chowskiego

na najbardziej znanych opozycjonistów

25-26.01, g. 19.30; 28-29.01, g. 17

28-29.01, g. 20

z czasów Polski socjalistycznej. Książka

historyka

mediewisty,


teatr ukazuje dzieje rodziny i losy jego same-

Alicja, Marysia i Lala mieszkają razem.

go na tle historii politycznej Polski od lat

Poznajemy je w szczególnym momen-

czterdziestych XX w. do czasów współ-

cie, kiedy wyrządzona im w dzieciństwie

czesnych.

krzywda domaga się zemsty. Trzy ofiary

24.01, g. 19

zamieniają się w zbuntowane wojow-

wstęp wolny

niczki, by rozliczyć swoich oprawców z popełnionych wobec ich ciała, umysłu

Teatr Polski 

i duszy przestępstw…

dyrektor naczelny

Spektakl na podstawie jednego ze zwy-

i artystyczny Paweł Szkotak

cięskich dramatów konkursu Metafory

ul. 27 Grudnia 8/10

Rzeczywistości 2013.

tel. 61 852 56 27-9

10.01, g. 19

fax 61 852 64 95

– premiera prasowa;

kasa: wt.-sob. g. 10-19,

11 i 12.01, g. 17, 14-15.01, g. 19

Teatr Muzyczny zarejestrował na

niedz. i święta 16-19

¦ Kwaśne mleko Maliny Prześlugi

płycie DVD koncert największych

rezerwacje: tel. 61 852 05 41

reżyseria Ula Kijak

przebojów operetkowych i mu-

61 852 56 28

Spektakl na podstawie jednego ze zwy-

sicalowych, który 31 sierpnia

oraz rezerwacja@teatr-polski.pl

cięskich dramatów konkursu Metafory

2013 r. zabrzmiał w Auli UAM.

www.teatr-polski.pl

Rzeczywistości 2013.

W koncercie Teatr Muzyczny dla

bilety: 20-60 zł

21-22.01, g. 19; 25-26.01, g. 17

Poznania wystąpili soliści, chór

Duża Scena

Galeria

i orkiestra Teatru Muzycznego

¦ Piszczyk Jana Czaplińskiego

¦ Dr@cula. Vagina dentata

pod dyrekcją Jose Maria Flo-

i Piotra Rowickiego

Agaty Biziuk, Agnieszki Makowskiej

rencio, a jego program tworzyły

reżyseria Piotr Ratajczak

reżyseria Agata Biziuk

najpiękniejsze utwory składające

2.01, g. 19; 30-31.01, g. 19

w ramach Pracowni Inicjatyw Aktorskich

się na żelazny repertuar poznań-

¦ Szczaw, frytki Zoltana Egressy’ego

PiniA

skiego teatru, m.in. uwertura do

reżyseria Piotr Kaźmierczak

3 i 7.01, g. 19; 4 i 5.01, g. 17

Barona cygańskiego J. Straussa,

4 i 5.01, g. 19

Foyer I piętro

fragmenty Zemsty nietoperza

w ramach Pracowni Inicjatyw Aktorskich

¦ Opowiadanie świata

J. Straussa, Księżniczki czar-

PiniA

15.01, g. 18

dasza E. Kalmana czy Wesołej

Operetkowy zawrót głowy

wdówki F. Lehara. Brzmiały na

¦ Krawiec Sławomira Mrożka reżyseria Artur Tyszkiewicz

Teatr u Przyjaciół

scenie takie przeboje, jak: Ach

9, 11-12.01, g. 19

ul. Mielżyńskiego 27/29

jakże mi serduszko drży, Taki pan

¦ W blasku jubileuszu:

tel. 61 851 67 95

jak pan, Mów mi ty, Ach kobietki,

Zenon Laskowik

teatr@uprzyjaciol.pl,

Usta milczą, dusza śpiewa, Wiel-

14.01, g. 18 i 20.30

www.uprzyjaciol.pl

ka sława to żart. Spośród utwo-

więcej na str. 34

bilety: 15 zł

rów zarejestrowanych na płycie

¦ Mistrz i Małgorzata

¦ Senne łagodne prześwity

pojawia się także słynne Gdybym

Michaiła Bułhakowa

reżyseria Krzysztof Skibski,

był bogaczem ze Skrzypka na da-

reżyseria Grigorij Lifanow

Tomasz Zajcher

chu, a także fragmenty innych

16-19.01, g. 18

11.01, g. 20

musicali: My Fair Lady czy Czło-

¦ Otello Williama Szekspira

¦ Niebostrzyg

wieka z La Manchy.

reżyseria Paweł Szkotak

reżyseria Tomasz Zajcher

Płyta z zapisem koncertu kosz-

23-24.01, g. 19; 25-26.01, g. 19.30

16.01, g. 20

tuje 24.99 zł i jest dostępna

Malarnia

¦ Teatroza vel Rekrutremy

w sklepie internetowym na

¦ Ene due rike fake

reżyseria Krzysztof Skibski,

stronie

Marzeny Matuszak

Tomasz Zajcher

www.teatr-muzyczny.poznan.pl.

reżyseria Joanna Grabowiecka

25.01, g. 20

Teatru

Muzycznego:

39


Teatr Wielki

vich, Piotr Friebe, Jerzy Mechliński.

¦ Portret Mieczysława Wajnberga

im. Stanisława Moniuszki

Towarzyszyć im będzie orkiestra Teatru

libretto Aleksander Miedwiediew na pod-

dyrektor naczelna

Wielkiego pod batutą Gabriela Chmury

stawie opowiadania Nikołaja Gogola

Renata Borowska-Juszczyńska

i chór Teatru Wielkiego pod przewod-

kierownictwo muzyczne Tadeusz Kozłow-

ul. Fredry 9

nictwem Mariusza Otto. Koncert popro-

ski, reżyseria David Pountney

tel. 61 659 02 00

wadzi Jerzy Kisielewski.

17.01, g. 19

kasa: pon.-sob. g. 13-19,

3-4.01, g. 19

¦ Straszny dwór

niedz. i święta g. 16-19

¦ Dziadek do orzechów

Stanisława Moniuszki

tel. do kasy 61 659 02 31

Piotra Czajkowskiego

kierownictwo muzyczne Maciej Wieloch,

zamówienia: Biuro Obsługi Widzów

choreografia Sławomir Woźniak,

reżyseria i choreografia Emil Wesołowski

tel. 61 659 02 80, 61 659 02 28

kierownictwo muzyczne Wiktor Lemko

22-23.01, g. 19

www.opera.poznan.pl

5.01, g. 18, 7.01, g. 11; 19.01, g. 11 i 18

¦ Jezioro łabędzie

bilety: 50-40 zł, 25 zł

¦ Cyrulik sewilski

Piotra Czajkowskiego

¦ Koncert noworoczny

Gioachino Rossiniego

choreografia Kenneth Greve, kierownic-

dyrygent Gabriel Chmura, reżyser koncer-

reżyseria Marek Weiss-Grzesiński,

two muzyczne Agnieszka Nagórka

tów Monika Dobrowlańska

kierownictwo muzyczne Zbigniew Graca

25.01, g. 19; 26.01, g. 18

W programie: uwertury i arie ze znanych

8 i 10.01, g. 19

¦ Skrzypek na dachu Jerry’ego Bocka/

i lubianych oper i  utworów inspirowa-

¦ Piotruś i wilki

Josepha Steina

nych muzyką hiszpańską. Usłyszymy

Sergiusza Prokofiewa

kierownictwo muzyczne Jakub Kowal-

arie z Carmen Georgesa Bizeta, Cyrulika

(opera dla dzieci)

ski, reżyseria i choreografia Emil Weso-

sewilskiego Gioachino Rossiniego czy

kierownictwo muzyczne Aleksander Gref,

łowski

Don Carlosa Giuseppe Verdiego. Za-

reżyseria Iwona Pasińska

29-31.01, g. 19

brzmią także kompozycje Manuela de

9.01, g. 12

Sala Drabowicza

Falli – Trójgraniasty kapelusz – i słyn-

¦ Aida Giuseppe Verdiego

¦ Kto się boi wysokiego C?

ne Bolero Maurice’a Ravela. Wystą-

kierownictwo muzyczne Gabriel Chmura,

– spektakl dla dzieci

pią soliści Teatru Wielkiego i goście:

reżyseria Marek Weiss-Grzesiński

reżyseria i dramaturgia Daria Anfelli

Magdalena Nowacka, Helena Zubano-

12.01, g. 18; 14.01, g. 19

11-12.01, g. 12

Portret Mieczysława Wajnberga w Teatrze Wielkim

40

fot. K. Zalewska

teatr


teatr repertuar Wielkopolska Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie dyrektor Joanna Nowak ul. Chrobrego 32, tel. 61 426 22 91 inf. Dział Organizacji Widowni, tel. 61 426 16 15, bilety@teatr.gniezno.pl www.teatr.gniezno.pl bilety: 40 i 30 zł oraz 20 i 25 zł, ulgowe 14 zł, wejściówka dla opiekunów grup zorganizowanych – 2 zł ¦ Dzikie łabędzie na motywach baśni  H. Ch. Andersena tekst i reżyseria Krystyna Jakóbczyk fot. materiały Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

4.01, g. 11, 7-10.01, g. 10 ¦ Per procura Neila Simona reżyseria Bartosz Zaczykiewicz 11-12.01, g. 18 ¦ Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej uwaga! premiera! reżyseria i opracowanie muzyczne Piotr Waligórski 26.01, g. 18 – premiera; 29-31.01, g. 10 więcej na str. 13

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

¦ Piotruś Pan

IV roku Wydziału Aktorskiego łódzkiej

według Jamesa Matthew Barriego

PWSFTviT im. Leona Schillera przedsta-

dyrektor naczelny i artystyczny

adaptacja tekstu

wienie dyplomowe. Reżyser sięgnął po

Igor Michalski

i reżyseria Michał Derlatka

sztukę niemieckiego dramatopisarza Pe-

pl. Bogusławskiego 1

16-17.01, g. 9 i 11.45; 18.01, g. 16

tera Weissa Męczeństwo i śmierć Jean

tel. 62 760 53 00 i 62 751 07 38

¦ Wieczór Trzech Króli albo co chce-

Paul Marata przedstawione przez zespół

kasa biletowa: tel. 62 760 53 11

cie Williama Szekspira

aktorski przytułku w Charenton pod kie-

i 62 760 53 14

reżyseria i opracowanie tekstu

rownictwem pana de Sade, której prapre-

sekretariat@teatr.kalisz.pl

Jacek Jabrzyk

miera odbyła się w 1964 r.

bow@teatr.kalisz.pl

24.01, g. 11; 25.01, g. 19; 26.01, g. 16.30

11.01, g. 19 – premiera; 12, 16-19.01, g. 19

www.teatr.kalisz.pl

¦ Rewizor Mikołaja Gogola

¦ Versus Rodrigo Garcii

Duża Scena

reżyseria i opracowanie muzyczne

dramaturgia i opracowanie muzyczne Że-

¦ Szalone nożyczki Paula Portnera

Norbert Rakowski

lisław Żelisławski

reżyseria i opracowanie muzyczne

30.01, g. 11; 31.01, g. 19

23-24 i 26.01, g. 19 i 25.01, g. 16.30

Marcin Sławiński

Scena Kameralna

¦ Czarodziejskie sztuczki wg Stoliczku

4-5.01, g. 19; 8.01, g. 11

¦ Marat/Sade Petera Weissa

nakryj się Braci Grimm

¦ Mayday Raya Cooneya

uwaga! premiera!

adaptacja sceniczna Dariusz Sosiński

reżyseria Igor Michalski

reżyseria Rudolf Zioło

29-30.01, g. 9

10.01, g. 19; 11 i 12.01, g. 16.30

Rudolf Zioło przygotowuje ze studentami

Teatry – oprac. Sylwia Klimek

41


Fot. materiały prasowe zespołu

muzyka

Nie tylko Robin! Clannad w Poznaniu

Szeroka publiczność kojarzy ich twórczość przede

ście eksplorować wspólnie z Clannad nieznane muzyczne

wszystkim (a może wyłącznie) z  pamiętnym serialem

obszary, odkrywać nowe formy. Jednak każdy z nas musi

o Robin Hoodzie. Być może tak sugestywny był sam se-

mieć możliwość, by podążyć własną ścieżką, wykorzystać

rial albo tak wspaniale wpasowana była w jego klimat

zdobyte wspólnie doświadczenia, podjąć próbę samodziel-

muzyka... Zespół Clannad – bo oczywiście o nim mowa

nego zrealizowania czegoś nowego na ich bazie.

– to jednak dużo więcej, to wręcz zespół-instytucja na

Dyskografia grupy to szesnaście płyt studyjnych, co naj-

irlandzkiej scenie.

mniej drugie tyle rozmaitych składanek plus albumy kon-

Powszechne międzynarodowe uznanie przyniosła mu orygi-

certowe. Styl grupy ukształtowały już znakomite pierwsze

nalna, autorska, wizjonerska muzyka, w której splatają się

krążki z lat 1973-74 Clannad i Clannad 2. Do najważniej-

elementy tradycji celtyckiej, echa nurtu new age i stylowe,

szych dokonań zaliczano jednak również późniejsze płyty,

subtelne nawiązania do pop-rocka oraz folku. To one oraz ba-

choćby Fuaim, Macalla, Anam czy wydany w 1998 r. Land-

śniowość, romantyzm i szlachetność sprawiają, że muzyka

marks. Jednym z większych przebojów w historii zespołu

grupy cieszy się takim uznaniem.

była słynna piosenka In A Lifetime nagrana przez Clannad

Historia zespołu zaczyna się na początku lat 70. w mieście

wspólnie z innym słynnym Irlandczykiem – Bono, wokali-

Gweedore (po irlandzku Dobhair) w hrabstwie Donegall w Ir-

stą zespołu U2.

landii. Clannad to grupa rodzinna. Założyło ją rodzeństwo: Maire

Najnowszym wydawnictwem zespołu jest płyta Nadur, któ-

(Moya) Brennan oraz jej bracia – Ciaran i Pol. Dołączyli do nich

ra ukazała się we wrześniu 2013 r. Była to pierwsza studyjna

wujkowie Noel i Padraig Dugann. Przez krótki czas, na początku

płyta po piętnastoletniej przerwie w nagraniach! Album naj-

lat 80., w składzie zespołu była również młodsza siostra Bren-

pierw opublikowany został przez grupę w internecie, dopiero

nanów – Eithne, która kilka lat później zrobiła światową karierę

kilka dni później trafił do sklepów jako tradycyjna płyta CD.

pod swym imieniem w wersji angielskiej, znana jak Enya.

To właśnie ten krążek będzie promowany podczas krótkiej

Również Moya Brennan podjęła w pewnym momencie decy-

trasy koncertowej w Polsce. Tomasz Janas

zję o solowej karierze. Równolegle śpiewając w rodzinnym zespole, nagrała od początku lat 90. kilka wysoko ocenionych własnych płyt. Moya mówi: – Miałam wielkie szczę-

42

¦ Koncert Clannad, 29.01, Sala Ziemi MTP, g. 18 Bilety: 129 i 149 zł


muzyka muzyka klasyczna

¦ Koncert nadzwyczajny Gwiazdy

Dominik Dębski – altówka

BBC Proms

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

w programie: R. Wagner – Idylla Zyg-

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

fryda WWV 103, M. Bruch – Koncert na

Pietari Inkinen – dyrygent

ul. Św. Marcin 81

klarnet i altówkę e-moll op. 88 (wersja

Kirill Gerstein – fortepian

tel. 61 852 47 08

na skrzypce i altówkę), L. van Beetho-

w programie: L. van Beethoven –

fax 61 852 34 51

ven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica

V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73,

www.filharmoniapoznanska.pl

10.01, Aula UAM, g. 19

P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll op.

dyrektor Wojciech Nentwig

bilety: 50, 45, 35, 30, 25, 20, 15 zł (wej-

74 Patetyczna

dyrygent-szef Marek Pijarowski

ściówki)

Pietari Inkinen

tel. kasy biletowej 61 853 69 35

¦ Koncert Przeboje srebrnego ekranu

Urodzony w 1980 r. artysta jest absol-

kasa czynna od pon. do pt. w g. 13-17

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

wentem Akademii Sibeliusa (z dwoma

oraz godzinę przed koncertem

Frank Strobel – dyrygent

dyplomami – klasy skrzypiec i klasy

rezerwacja w kasie i przez internet

w programie m.in. muzyka z  filmów:

dyrygentury) w Helsinkach oraz Hoch-

¦ Koncert Noworoczny

E.T., Harry Potter i Kamień Filozoficzny,

schule für Musik und Tanz w Kolonii,

Przeboje świata

Harry Potter i więzień Azkabanu, Harry

gdzie studiował u Zakhara Brona.

Katarzyna Rościńska – śpiew

Potter i Komnata Tajemnic, Park Jurajski,

Występował jako solista-skrzypek z naj-

Janusz Szrom – śpiew

Władca Pierścieni, Piraci z Karaibów

ważniejszymi fińskimi orkiestrami. Arty-

Stanisław Gruszka – dyrygent

17.01, Aula UAM, g. 19

sta chętnie wykonuje muzykę kameralną

Big Stan Band

bilety: 50, 45, 35, 30, 25, 20, 15 (wej-

z założonym i  kierowanym przez siebie

Wojciech Malajkat – prowadzenie kon-

ściówki)

Inkinen Trio. Jako dyrygent gościnny

certu

¦ Jeans Concert Przeboje srebrnego

Inkinen pracował z takimi orkiestrami,

w programie: przeboje świata, w  tym

ekranu

jak: Dresden Staatskapelle, Gewandhau-

m.in. New York, New York, Love Story,

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

sorchester Leipzig, Symphonieorchester

Unforgettable, What a Wonderful World,

Frank Strobel – dyrygent

des Bayerischen Rundfunks, WDR Sin-

Georgia on My Mind, Cabaret

w programie m.in. muzyka z  filmów:

fonieorchester Köln, l’Orchestra della

1.01, Aula UAM, g. 18

E.T., Harry Potter i Kamień Filozoficzny,

Scala, Radio-Symphonieorchester Wien,

bilety: 100, 95, 80, 75, 60, 55, 40 zł

Harry Potter i więzień Azkabanu, Harry

Orkiestra Filharmonii w Rotterdamie,

(wejściówki)

Potter i Komnata Tajemnic, Park Jurajski,

BBC Symphony Orchestra oraz Orkiestry

¦ Koncert Idylla

Władca Pierścieni, Piraci z Karaibów

Filharmonii Izraelskiej i Monachijskiej.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

18.01, Aula UAM, g. 18

Od roku 2008 jest dyrektorem muzycz-

Gaetano D’Espinosa – dyrygent

bilety: 30, 20, 15 zł (wejściówki)

nym New Zealand Symphony Orchestra.

Kirill Gerstein

fot. J. Mykkänen

fot. M. Borggreve

Marcin Suszycki – skrzypce

Pietari Inkinen

43


muzyka W 2009 r. Pietari Inkinen objął stanowi-

Awiwie (2001). Jest jedynym w historii,

sko pierwszego dyrygenta gościnnego

podwójnym laureatem prestiżowej Gil-

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego

Japońskiej Orkiestry Filharmonicznej.

more Artist Award (w 2002 r. otrzymał

ul. Św. Marcin 87

Prowadzi również orkiestry operowe.

Gilmore Young Artist, a w 2010 Gilmore

tel. 61 856 89 00

Z sukcesem zadebiutował w  Théâtre

Artist Award). Pianista daje recitale

fax 61 853 66 76

Royal de la Monnaie w Brukseli, dyry-

w słynnych

www.amuz.edu.pl

gując Świętem wiosny I. Strawińskiego.

świata, a także współpracuje z  takimi

e-mail: amuz@amuz.edu.pl

Pod jego dyrekcją zabrzmiał cykl Pier-

orkiestrami, jak: Royal Philharmonic

rektor Halina Lorkowska

ścień Nibelunga R. Wagnera w Australii

Orchestra, London Philharmonic Orche-

¦ II

podczas Melbourne Ring Cycle 2013.

stra, Dresdner Staatskappelle, Zurich

cja Wokalna Stanisław Moniuszko in

Kirill Gerstein

Tonhalle, Boston Symphony Orchestra,

memoriam – w kręgu polskiej muzyki

Pianista o rosyjskich korzeniach uwa-

New York Philharmonic, Philadelphia

wokalnej

żany dziś za jednego z najbardziej intry-

Orchestra, St. Louis Symphony, Cleve-

7-9.01, Sala Prezydencka, g. 10-18

gujących i wszechstronnych muzyków.

land Orchestra, Los Angeles Philhar-

¦ Koncerty towarzyszące II Między-

Urodził się w 1979 r. w  Woroneżu.

monic, Montreal Symphony i Toronto

narodowej Konferencji Wokalnej

W wieku 14 lat wyjechał do Stanów

Symphony Orchestra, Czeskimi Filhar-

8.01, Aula Nova, g. 17, 9.01, Aula Aka-

Zjednoczonych, by studiować jazz w Ber-

monikami, Deutsches Symphonie-Or-

demii, g. 19.30

klee College of Music w Bostonie. Był

chester Berlin, NHK Symphony Orche-

¦ Koncert z cyklu Środy organowe

wówczas najmłodszym studentem tej

stra w Tokio. Jest częstym gościem

8.01, Aula Nova, g. 19

uczelni. Po trzyletnich studiach w Bosto-

festiwali, w tym m.in. w  Salzburgu,

¦ Koncert z cyklu Czwartki z  muzyką

nie przeniósł się do Nowego Jorku, by

Lucernie, BBC Proms w Londynie, Aspen

dawną

tam kontynuować naukę w Manhattan

Music Festival, Chicago’s Grant Park,

9.01, Aula Akademii, g. 18

School of Music. Artysta jest laureatem

Jerusalem Chamber Music Festival.

¦ Koncert muzyki fortepianowej

wielu nagród, w tym pierwszej nagrody

24.01, Aula UAM g. 19

9.01, Aula Nova, g. 19

w Międzynarodowym Konkursie Piani-

bilety: 100, 95, 80, 75, 60, 55, 40 zł

¦ Studencki koncert kompozytorski

stycznym im. Artura Rubinsteina w Tel

(wejściówki)

10.01, Aula Akademii, g. 19

salach

koncertowych

Międzynarodowa

Konferen-

fot. materiały organizatorów koncertu

Jakub Muras wystąpi 3.01 z Orkiestrą Sinfonietta Polonia

44


fot. materiały organizatorów koncertu

muzyka

Karnawał w rytmie marsza Orkiestra Miasta Poznania przy MPK zaprasza na Koncert Karnawałowy, który odbędzie się w niedzielę 26.01 o g. 11 w auli POSM, przy ul. Solnej 12. Orkiestra, powstała w 1955 r. i znajduje się w czołówce polskich orkiestr dętych. Zdobyła wiele nagród, takich jak, np. Złoty Róg przyznawany na Turnieju Orkiestr Dętych w Grodzisku Wielkopolskim. Współpracuje z nią grupa choreograficzna składająca się z uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, a w jej przemarszach bierze udział grupa mażoretek wraz z tamburmajorką. W programie koncertu zaplanowano m.in. Ouvertüre 2001 „Die Österreichische” Thomasa Dossa, Carnival variations w  opracowaniu Johna Mortimera, Nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa. Grupa choreograficzna, zaprezentuje Tańce połowieckie z opery Kniaź Igor E. Borodina oraz inne tańce. W repertuarze musicalowym usłyszymy solistów Teatru Wielkiego w Poznaniu: Karola Bochańskiego i Monikę Mych-Nowicką. K.K.

Bilety w cenie 5 zł można nabywać przed koncertem.

¦ Koncert z cyklu Rodzinne spotkania

14-15.01, Sala Prezydencka, g. 10-18

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia

z poezją i muzyką

¦ Międzyuczelniany koncert katedr

Amadeus

12.01, Sala Kameralna, g. 17

akordeonu

Agnieszka Duczmal – dyrygent

¦ Koncert z cyklu Jazz w Akademii

14.01, Aula Nova, g. 19

Olga Scheps – fortepian

koncert Zakładu Jazzu i Muzyki Estra-

Na koncerty Akademii wstęp wolny.

w programie: H. Czyż – Canzona di barocco, F. Chopin – II Koncert fortepia-

dowej

nowy f-moll, op. 21 (opr. A. Duczmal),

¦ Koncert z cyklu Poniedziałki w Aka-

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

demii

Al. Marcinkowskiego 3

Koncert odbędzie się w przededniu tour-

Pedagodzy i ich chóry

tel. 61851 66 86, www.amadeus.pl

née do największych miast Niemiec.

13.01, Aula Nova, g. 19

dyrektor-dyrektor artystyczny

Orkiestra wystąpi w najsłynniejszych

¦ Ogólnopolskie Seminarium Akor-

Agnieszka Duczmal

salach m.in. w Hamburgu, Kolonii i Ber-

deonowe

¦ Koncert Romantyczne niepokoje

linie. Solistką styczniowego koncertu

12.01, Aula Nova, g. 19

P. Czajkowski – Serenada C-dur op. 48

45


muzyka będzie Olga Scheps, niemiecka pia-

operowy i muzykę kantatowo-oratoryjną.

nistka, która karierę rozpoczęła w wieku

Jakub Muras to utalentowany 17-latek,

12 lat, wygrywając najważniejsze kon-

uczący się w Katowicach, ale już laureat

kursy muzyczne dla młodych muzyków

wielu konkursów saksofonowych polskich

w Niemczech. Jej interpretacje muzyki

i zagranicznych.

Do szopy, hej, pasterze!

romantyzmu, w szczególności utwory

Honorowy Patronat: Ryszard Grobelny

Tu króluje śpiew chóralny.

kompozytorów rosyjskich i Fryderyka

Prezydent Miasta Poznania

Kolejny raz kościół pw. Naj-

Chopina, wywołują najwięcej wzruszeń

bilety: Centrum Informacji Miejskiej,

świętszego Zbawiciela przy

i zachwytów melomanów.

www.bilety24.pl, szczegóły: www.sin-

ul. Fredry zabrzmi kolędami

12.01, Aula UAM, g. 18

foniettapolonia.pl

w sobotnie i  niedzielne wie-

Sprzedaż biletów: CIM i w  kasie Auli

czory. Zaproszeni wykonawcy

UAM, cena: 25 i 15 zł

uświetnią wieczorną mszę św.

www.amadeus.pl, facebook: Amadeus

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

o g. 19, po niej ok. g. 19.45,

Chamber Orchestra of Polish Radio

Willa Wśród Róż

wykonają krótki koncert kolędowy. Uwaga stali bywalcy – zmieniła się godzina kon-

al. Wielkopolska 11 www.nowowiejski.pl ¦ 11.01, g. 11, Muzyczna ukła-

certów sobotnich!

Koncert Noworoczny trójkąt

danka – warsztaty artystyczne z cyklu

¦ 4.01, Chór Męski Orły Białe,

Sinfonietta Polonia

Muzyczne zabawy u Mistrza Feliksa dla

dyr. Michał Sergiusz Mierze-

Cheung Chau – dyrygent

dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat)

jewski

Renata Drozd – sopran

opłata: 10 zł (rezerwacja)

¦ 5.01, Chór ProVobis, dyr.

Piotr Rafałko – tenor

¦ 15.01, g. 18, Wieczór Akademicki

Krystyna Kamińska

Jakub Muras – saksofon

w Willi Wśród Róż – koncert z udziałem

3.01, Aula UAM, g. 19

Studentów i Pedagogów poznańskiej

Uniwersytetu

Koncert odbędzie się w ramach siódmego

Akademii Muzycznej, wstęp wolny

Ekonomicznego, dyr. Marek

noworocznego tournée poznańskiej orkie-

¦ 17.01, g. 17, Wieczór sonat kla-

Gandecki

stry Sinfonietta Polonia po Poznaniu i Wiel-

sycznych – koncert z udziałem Łukasza

Wokalny

kopolsce. Istotą koncertów noworocznych

Nazarczuka – skrzypce i Katarzyny Sikor-

Sławomira

Chór

¦ 11.01, Musica

46

inne koncerty

Viva

Kameralny

¦ 12.01,

Zespół

Minimus,

dyr.

z Sinfoniettą Polonią jest nawiązanie do

skiej-Wrembel – fortepian; w programie

Raczyńska

tradycji koncertów wiedeńskich. Poznań-

sonaty skrzypcowe W. A. Mozarta

¦ 18.01, Chór Kameralny Col-

ska koncepcja witania 2014 r. łączy, prócz

i L. van Beethovena, wstęp wolny

legium Posnaniense, dyr. Bar-

zabawy i kontaktu z dobrą muzyką, także

¦ 29.01, g. 18, Koncert kameralny:

bara Nowak

pierwiastek poznawczy muzyki różnych

Feroce Trio w składzie: Natalia Makuch

¦ 19.01, Agnieszka Gertner-

kultur. W programie koncertu: przeboje

– wiolonczela, Paweł Kroczek – klarnet,

-Polak – sopran, Natalia Hyżak

Straussów, Franza Lehara, Imre Kálmána,

Anna Tarchała – fortepian; w programie

– organy

Johannesa Brahmsa oraz muzyka hiszpań-

m.in. utwory J. Brahmsa, A. Piazzoli

¦ 25.01, Oktet Da Capo

ska Pedro Iturralde, Nico Dostela i Augu-

oraz polskie kolędy w aranżacji instru-

¦ 26.01, Chór Cantanti, dyr.

stina Lary. Ponadto kompozycje związane

mentalnej, wstęp wolny

Michał Sergiusz Mierzejewski

z Petersburgiem i rosyjską rozrywką – Pio-

organizatorzy: Parafia

tra Czajkowskiego, Arama Chaczaturiana

Najświętszego Zbawiciela,

czy Wasilija Sołowiowa-Siedoja. Podczas

Chór Cantanti, Stowarzyszenie

koncertu wystąpią soliści: Renata Drozd,

Musica Nostra

Piotr Rafałko oraz Jakub Muras. Renata

VI Poznańskie Kolędowanie

Drozd jest absolwentką Akademii Muzycz-

26.12.2013-6.01.

nej w Łodzi, solistką Teatru Muzycznego

¦ 26 grudnia

w Lublinie. Piotr Rafałko ukończył woka-

¦ Chór Dziewczęcy Skowronki, kościół

listykę w Akademii Muzycznej w  War-

pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi,

szawie. Najchętniej wykonuje repertuar

os. Stare Żegrze, g. 19

koncerty kolęd


muzyka ¦ Poznański Chór Katedralny, kościół

¦ Chór Kameralny UAM, kościół pw. św.

pw. św. Ojca Pio, ul. Melchiora Wańko-

Boromeusza, os. Pod Lipami, g. 13

wicza, g. 19.15

¦ 6 stycznia

¦ 27 grudnia

¦ Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie,

Zespół Wokalny Affabre Concinui,

kościół pw. św. Antoniego z Padwy, ul.

kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewan-

Franciszkańska, g. 18.45

gelisty, ul. Forteczna, g. 19

¦ Musica Viva Chór Kameralny Uni-

¦ 28 grudnia

wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

¦ Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły

kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze

Chóralnej, kościół pw. św. Michała

św. Wojciecha, g. 19

Archanioła, ul. Stolarska, g. 18.45

Wstęp wolny na wszystkie koncerty

¦ Arka Noego, kościół pw. Św. Krzyża,

Realizacja projektu: Wydział Kultury

ul. Częstochowska, g. 19.30

i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania

¦ Chór ProVobis, kościół pw. Chrystusa

Tomasz Janas poleca Ania z debiutem

Króla, ul. Ostatnia, g. 19.30

Koncerty Świętomarcińskie

Tego chciałam, Charlie Charlie, Inna

¦ 29 grudnia

¦ Minifestiwal Kolędowy

to największe przeboje z debiu-

¦ Zespół Tańca Ludowego Staropolanie,

dla dzieci i młodzieży z  udziałem Chóru

tanckiej

kościół pw. Św. Trójcy, ul. 28 Czerwca

Francesco z Wir

Samotność po zmierzchu. Płyta uka-

1956 r., g. 16

Arkadiusz Klemczak – dyrygent

zała się niemal dokładnie dekadę

¦ Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu

11.01, kościół pw. św. Marcina, ul. Św.

temu – w lutym 2004 r. Z  tej okazji

Ekonomicznego w Poznaniu, fara poznań-

Marcin 13, g. 16.30

artystka rusza w trasę koncertową,

ska, ul. Gołębia, g. 18

(nagrody ufundowała Rada Osiedla Stare

podczas której przypomni materiał

¦ 30 grudnia

Miasto)

głównie ze wspomnianego krążka.

Chór Męski Arion, kościół pw. Wniebo-

¦ Koncert kolędowy

Zabrzmieć mają wszystkie piosenki

wstąpienia Pańskiego, os. Wichrowe

Żeński Chór Kameralny Canto Cantare LO

z pierwszej płyty oraz oczywiście

Wzgórze, g. 19

im. I. J. Paderewskiego

największe hity kolejnych wydaw-

¦ 1 stycznia

Ewa Maćkowiak-Sibilska – dyrygent

nictw. Dąbrowska jest dziś jedną

Chór Nova im. Stanisława Moniuszki,

Chór Kameralny Fermata

z najbardziej cenionych artystek na

kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej,

Mateusz MJ Sibilski – dyrygent

polskiej scenie muzyki pop. Smaku

ul. Cyniowa, g. 17.45

12.01. kościół pw. św. Marcina, g. 17

tej twórczości dodawał zawsze kli-

¦ 2 stycznia

płyty

Ani

Dąbrowskiej

mat retro jej piosenek, lekka melancholia i nawiązania do klasyki muzyki

Poznańskiej Poligrodzianie, kościół pw.

Koncert kolęd w Święto Trzech Króli

Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sza-

Chór Męski Arion CK Zamek

stępowała do nagrania debiutanc-

marzewskiego, g. 18.30

Maciej Grosz – dyrygent

kiej płyty, Dąbrowska była znana

¦ 3 stycznia

Karol Drynkowski – akompaniator

jako laureatka programu Idol. Dziś

Poznański Chór Polihymnia, kościół pw. św.

Piotr Szczechowiak – konferansjer

ma na koncie pięć bestsellerowych

Marka Ewangelisty, os. Czecha, g. 18.30

6.01, kościół pw. Najświętszego Zbawi-

albumów i swoje własne miejsce na

¦ 4 stycznia

ciela, g. 17.30, wstęp wolny

muzycznej scenie. Jak czytamy, po

¦ Poznański Chór Chłopięcy, kościół pw.

organizatorzy: CK Zamek, Parafia pw.

wydaniu pierwszej płyty dała ledwie

Wniebowzięcia NMP, ul. Żbikowa, g. 19

Najświętszego Zbawiciela

kilka koncertów z tamtym materia-

Zespół Tańca Ludowego Politechniki

¦ Inspiro Ensemble, kościół pw. Maryi Królowej, Rynek Wildecki, g. 19.20 ¦ 5 stycznia

klubowe granie

popularnej. Przed dekadą, gdy przy-

łem. Nadarza się więc znakomita okazja do przypomnienia jej debiutanckich piosenek.

¦ Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii

Blue Note Jazz Club

¦ Koncert: 18.01, Sala Wielka CK

Poznańskiej Poznańskie Słowiki, kościół

ul. Kościuszki 79

Zamek, g. 20

pw. Narodzenia Pańskiego, os. Stefana

tel. 61 657 07 77

Bilety: 59 i 69 zł

Batorego, g. 13

www.bluenote.poznan.pl

47


muzyka Łosowski – perkusja, Dominik Bukowski – wibrafon ¦ 12.01, g. 16.30 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wśród wykonawców: PWS (Przed Wschodem Słońca) i Mojojojos. ¦ 14.01, g. 20 Zapaska (Ukraina) Pawlo Nechytajlo i Janina Szpachynska brawurowo grają indie-pop z wpływami hip-hopu, łącząc klimatyczne teksty z  brzmieniem muzyki zakorzenionej w  folklorze ukraińskim oraz muzyką elektroniczną. ¦ 17.01, g. 20 Jazz Top w Blue Note: Rafał Sarnecki/Paweł Kaczmarczyk/

New Life’m kolęduje

Jerzy Małek/Wojciech Pulcyn/Łukasz

Tradycyjne kolędy i pastorałki – te najbardziej znane i  mniej popularne –

Żyta

zabrzmią podczas koncertu zespołu New Life’m w klubie Blue Note. O  ile

Zabrzmią autorskie kompozycje lidera

repertuar świąteczny dziwi nas czasami w wykonaniu niektórych artystów,

grupy – mieszkającego w Nowym

to nie powinien on absolutnie zaskakiwać, gdy na scenie pojawia się New

Jorku gitarzysty Rafała Sarneckiego.

Life’m. To bowiem od początku swej działalności jeden z czołowych przed-

Określić je można jako współczesny

stawicieli sceny chrześcijańskiej w naszym kraju. Na koncie mają siedem

akustyczny jazz z rozbudowanymi for-

płyt długogrających i mocną pozycję na rynku – bo trzeba też podkreślić,

mami i niestandardowymi rozwiąza-

że skład zespołu tworzyli zawsze znakomici instrumentaliści. New Life’m

niami aranżacyjnymi.

powstał w 1992 r. Pierwszym wokalistą grupy był Mieczysław Szcześniak,

Rafał Sarnecki – gitara, Jerzy Małek –

później śpiewały w nim też m.in. Natalia Niemen i Barbara Włodarska. Od

trąbka, Paweł Kaczmarczyk – fortepian,

początku fundamentem brzmienia zespołu jest basista (w istocie multiin-

Wojciech Pulcyn – kontrabas, Łukasz

strumentalista) i producent Marcin Pospieszalski, choć tym razem wyjąt-

Żyta – perkusja

kowo nie zagra z grupą. W Poznaniu wystąpią: Agnieszka Musiał – śpiew, Joachim Mencel – piano, Robert Cudzich – gitara, Konrad Basiuk – kontraT.J.

bas i Piotr Jankowski – perkusja. ¦ 7.01. Blue Note g. 20, bilety: 25 zł

¦ 4.01, g. 20 Gia Koka

48

piosenkarka,

jazz-fusion w świeżej, zwiewnej, trykompozytorka,

skającej pomysłami odsłonie.

autorka tekstów, przedstawi soulowy

Michał Ciesielski – fortepian, Piotr Gier-

i jazzujący materiał ze swojej płyty

szewski – gitara basowa, Adam Golicki

Dymitri

– perkusja

Gia – wokal, piano, Ferry Lagendijk –

¦ 10.01, g. 20 Led Zeppelin Night

piano, Bartek Kucz – bas, Mirek Kamin-

¦ 11.01, g. 20 Orange Trane – promo-

ski – perkusja

cja płyty Fugu

¦ 7.01, g. 20 New Life’m: Kolędy

Muzyka grupy wpisuje się w nurt

jakich mało...

współczesnego jazzu, który łączy trady-

¦ 8.01, g. 20 Confusion Project

cję, nowoczesność z ekspresją i  melo-

Zespół młodych trójmiejskich muzyków,

dyjnością.

których ambicją jest ukazanie muzyki

Piotr Lemańczyk – kontrabas, Tomasz

Rafał Sarnecki

fot. materiały Blue Note (2x)

Młoda


muzyka ¦ 18.01, g. 20 Dzień Dialogu z Juda-

bordello a’capello zagrają 4.01 w Meskalinie

izmem: Bester Quartet Bester

Quartet

podejmuje

dialog

z utworami Mordechaja Gebirtiga, wybitnego

artysty

zamordowa-

nego w krakowskim getcie. Tworzył w  języku jidysz niezapomniane pieśni i  wiersze, a  jego piosenki stały podstawowym

repertuarem

fot. materiały organizatorów

się

w teatrach jidysz. Intensywne i pełne emocji aranżacje Bestera wzbogacają liryczne melodie Gebirtiga o  współczesny, artystycznie niepowtarzalny kontekst. ¦ 19.01, g. 19.30 Piotr Kuźniak: Tribute to Czesław Niemen

Najpiękniejsze polskie piosenki w opra-

¦ 11.01, g. 19 Janek Samołyk

Wokalista, kompozytor i multiinstru-

cowaniach jazzowych.

bilety: 12 i 20 zł

mentalista, solista Poznańskich Słowi-

Janusz Szrom – śpiew, Zbigniew Wrom-

Artysta występuje od 2008 r. Zwy-

ków, szerszej publiczności znany przede

bel – bas, Piotr Wrombel – fortepian,

ciężył w konkursie debiutów na OFF

wszystkim jako wokalista zespołu Tru-

Krzysztof Szmańda – perkusja

Festivalu 2009, nagrał dwie płyty

senki Czesława Niemena w 10. rocznicę

Klubokawiarnia Meskalina

i Piosenka o  pointach zagościły na

śmierci artysty.

Stary Rynek 6, www.meskalina.com

Liście Przebojów Trójki. Muzykę Janka

długogrające, a single Codziennie

badurzy, przypomni najsłynniejsze pio-

¦ 21.01, g. 19.30 39. KLUSKA – KLU-

najczęściej opisuje się jako mieszankę

bowe Spotkania KAbaretowe w pełni

¦ 4.01, g. 19 bordello a’capello

brytyjskiego rocka i polskiej poezji

improwizowane

bilety: 12 i 20 zł

śpiewanej.

¦ 24.01, g. 20 Noc fanów zespołu

Zespół powstał w 2012 r. z  inicjatywy

¦ 12.01, g. 19 Natalia Grzebała

Metallica

Michała Klimaszewskiego. Ich muzykę

wstęp wolny

Wśród wykonawców m.in. Wolf Spiker.

prezentowały rozgłośnie radiowe m.in.

Artystka wykonuje depresyjne pio-

¦ 25.01, g. 20 Michał Wróblewski

3 program Polskiego Radia, McRadio,

senki o miłości. W październiku 2013 r.

Trio

Radio Afera, Radio Merkury. Wykonują

wydała debiutancką epkę Piórko do tek-

Fortepianowe trio młodego utalento-

własne utwory łączące stylistycznie

stów Barbary Piórkowskiej.

wanego pianisty gra różnorodne styli-

poezję śpiewaną, piosenkę kabare-

¦ 17.01, g. 19 Peter J. Birch & The

stycznie kompozycje lidera – od trady-

tową i lekki jazz. Wszystkie teksty

River Boat Band

cyjnego stride piano poprzez bop, cool,

pisze

bilety: 15 i 25 zł

polski folk po free jazz.

zespołu: Michał Klimaszewski – wokal,

Muzycy grają alternatywny folk, ame-

Michał Wróblewski – fortepian, Michał

saksofony, gitara, Tomek „Balbina”

rican country, szeroko pojęte indie.

Jaros – kontrabas, Paweł Dobrowolski

Maćkowiak – perkusja, Maciej „Żuk”

Zagrają w składzie: Piotrek Brzeziński

– perkusja

Żebrowski – bas, Michał Wejman –

– gitara, wokal, Marcin „Lokis” Lokś

¦ 28.01, g. 20 Anthimos Apostolis

gitary, Michał Ruksza – instrumenty

– gitara basowa, Mariusz „Gobas”

Trio

klawiszowe.

Szypura – syntezatory, Krystian „Pilu”

Marek

Klimaszewski.

Skład

¦ 29.01, g. 20 Fabula Rasa

Pilarczyk – perkusja, Tomasz „Sztrex”

Utwory Edwarda Stachury w ostrej,

¦ 9.01, g. 19 Bug Loop Trio

rockowej wersji.

bilety: 12 i 20 zł

materiał z albumu When The Sun’s Risin’

¦ 30.01, g. 19 Tomasz Makowiecki

Bug Loop Trio tworzą: Michael Gaugin,

Over The Town.

¦ 31.01, g. 19 Janusz Wrombel:

Danny Karpju Karpinsky, Bugman, wizu-

¦ 19.01, g. 19 Dominika Barabas

Śpiewnik

alizacje: Maciej Sierpień

bilety: 12 i 20 zł

Sztrekier – przeszkadzajki. Zaprezentują

49


muzyka Dominika Barabas wykonuje autorskie różnorodne piosenki. Charakterystyczna

Apostolis Anthimos

barwa jej głosu oraz specyficzny, emocjonalny sposób śpiewania przykuwają uwagę słuchaczy. Wokalistce towarzyszą: Piotr Pawlus – gitary, Michał Francuzik – gitara basowa, Mateusz Brzostowski – perkusja ¦ 21.01, g. 19 Kilwater bilety: 12 i 20 zł Zespół Kilwater powstał w 2011 r. Założyciel i  gitarzysta Marcin Boogie Wieczorfot. materiały Agencji Koncertowej Ranus

kiewicz grał na klawiszach w grupie Hellow Dog, Adam Nastawski jest perkusistą w grupie Plum, Grzegorz Książkiewicz jest basistą zespołu Snowman, a  saksofonista Michał Fetler liderem grupy Tsigunz Fanfara Avantura oraz współautorem projektu TonyTony. Muzycy określają swój styl jako psycho surf movie rock. ¦ 24.01, g. 19 Zespół Masturbator bilety: 15 i 20 zł

Agencja Koncertowa Ranus zaprasza na koncerty

26.01, g. 19 Co-Sovel wstęp wolny

¦ Kazik Na Żywo

Izolda (Co-Sovel) muzykę, którą wyko-

Drugi koncert na początku swojej działalności formacja zagrała w Poznaniu.

nuje, nazywa roboczo popem.

Od tamtego czasu, pomimo drobnych zmian personalnych, w zespole nic się nie zmieniło. Kazik stoi na czele KNŻ i  opowiada, wyśpiewuje, rapuje o naszej rzeczywistości. Opowieści te opisują nasze realia polityczno-społeczne. Kazik Na Żywo tworzą: Kazik Staszewski – wokal, Adam Burzyński „Burza” fot. materiały organizatorów

– gitara, Robert Friedrich „Litza” – gitara, Michał Kwiatkowski „Kwiatek” – bass, Tomasz Goehs – perkusja 17.01, Eskulap, g. 19 ¦ Apostolis Anthimos Trio Miłośnikom rocka i bluesa znane jest brzmienie gitary Anthimosa z nagrań czy też koncertów Grupy SBB. Natomiast Lakis, czyli Apostolis Anthimos w wersji jazzowego tria, to ciekawostka. Artysta nie rezygnuje z wypracowanego w SBB brzmienia gitary. W swoim dorobku ma w sumie 63 płyty, na

¦ 31.01, g. 19 Kopyt/Kowalski

których słychać brzmienie jego gitary (czasami też perkusji, przy której czę-

bilety: 12 i 20 zł

sto lubi zasiadać). Inny charakter mają CD firmowane jego nazwiskiem. Tam

Kopyt/Kowalski to poznański duet elek-

ujawnia się Lakis kompozytor. Są to: Theatro (1999), Days We Can’t Forget

troakustyczny, który tworzą Szczepan

(2004) oraz Miniatures (2008). Muzyka na nich zawarta jest wypadkową

Kopyt – poeta i gitarzysta oraz Piotr

bluesa, jazzu, funky, które to gatunki gitarzysta doprawia z iście rockową

Kowalski – perkusista i producent

energią. Taki też będzie koncert w klubie Blue Note.

muzyczny. Wydali debiutancką płytę

Trio zagra w następującym składzie: Apostolis Anthimos – gitary, Robert

buch w 2011 r., która jest połączeniem

Szewczuga – bass, Krzysztof Dziedzic – perkusja

nowej poezji z muzyką elektroniczną

28.01, Blue Note, g. 20

i alternatywną. Muzyka – oprac. Elżbieta Woźna

50

więcej na


muzyka

Ryszard Gloger i Wojciech Skrzydlewski polecają nowe płyty

to jednak wpływu na poziom twórczości

wysokiej klasy kompozytor. Dodając do

śpiewającego pianisty i kompozytora. Po

tego nietuzinkową, bogatą grę gitarową

świetnym albumie nagranym z Leonem

i świetną stronę wokalną, album może

Russellem, John przygotował kolekcję

zachwycić kompleksowym przekazem

nowych piosenek z tekstami wypró-

artystycznym. Kilka utworów to świado-

bowanego partnera Berniego Taupina.

me odwołania do twórczości: Neila Youn-

Tym razem autor dziesiątków przebojów

ga (tytułowy Peace), Black Sabbath (Five

stworzył utwory bardziej impresyjne,

Bullets), Procol Harum (Sentimental Ti-

poetyckie i spontaniczne w wyrazie. Za-

mes) lub Paula McCartney’a (Dream Girl).

miast dopieszczonych nagrań popowych,

Album Peace wprowadza Osborne’a do

wykonuje spokojne piosenki w towarzy-

grona wykonawców, których grzech zi-

stwie małego składu instrumentalnego,

gnorować. (9,9)

wykorzystując elementy bluesa i gospel. Już dawno John nie eksponował tak bardzo swojej gry fortepianowej. Splot ekspresji wokalnej i charakterystycznego fra-

STARSHIP – Loveless Fascination

zowania, intensywnych tonów fortepianu

(Loud Proud Records) – Zespół Starship

i klimatu żywego studyjnego grania, daje

to epopeja muzyczna trwająca pół wieku.

razem efekt wyjątkowo bliskiego spotka-

Początek historii sięga lat 60. i dokonań

nia z artystą. Szlachetny charakter płyty

kalifornijskiej grupy psychodelicznego

wystarcza, by odrzucić kiczowaty, wode-

rocka Jefferson Airplane. Potem mieli-

wilowy stereotyp przyklejony do wizerun-

śmy mutację pod nazwą Jefferson Star-

ku i muzyki Eltona Johna. (8,8)

ship i po kolejnych zmianach światowe

ANDERS OSBORNE – Peace (Alligator)

przeboje sygnowane nazwą zespołu

– Urodził się w Szwecji, lecz żyje i tworzy

GREGORY PORTER – Liquid Spirit (Blue

Starship. Głosem grupy, i to bardzo

od lat w Luizjanie. Osborne potrafił stwo-

Note) – Z czterdziestką na karku zadebiu-

donośnym, stał się wokalista Mickey

rzyć bardzo osobistą muzykę, czerpiąc

tował płytą Water zaledwie cztery lata

Thomas. Po… 23 latach przerwy nagra-

z korzeni kultury Południa. Po bardzo uda-

temu. Na trzecim krążku kalifornijski wo-

niowej znowu pojawiło się na płycie jego

nych płytach American Patchwork i Black

kalista jazzowy zawarł w dużym stężeniu

nazwisko. Thomas to tej klasy wokalista,

Eye Galaxy, przygotował kolejny rozdział

to wszystko co urzekało od pierwszych

że wyśpiewa wszystko. Tutaj ma do

swojej opowieści o Ameryce widzianej

nagrań. Artysta operuje z niezwykłą swo-

dyspozycji wiele znakomitych piosenek

z własnej perspektywy. Artysta próbuje

bodą i plastycznością ciepłym baryto-

pop-rockowych lub nieco cięższych hard-

odczytać prawdziwe znaczenie wyda-

nem, wykonując głównie własne kompo-

rockowych. Większość kompozycji przy-

rzeń ze swojego życia, odkrywa ciemną

zycje, w których miesza elementy czarnej

gotował gitarzysta Jeff Pulson. Starship

stronę własnej natury, by w końcu w in-

muzyki

ciągle proponuje dynamiczną, brawuro-

tymny sposób podzielić się miłością do

i jazzu. Porter unika ekwilibrystyki i  po-

wą wersję melodyjnego rocka, z soczy-

rodziny. Osborne błyszczy na krążku jako

pisów wokalnych, skupiając uwagę na

rhythmandbluesowej,

gospel

stymi gitarami i ekspresyjnym śpiewem.

interpretacji tekstów, cieniowaniu barwy

Na koniec płyty piękna kompozycja Diane

głosu i nadawaniu piosenkom nastroju

Warren w klimacie muzyki gospel Nothin’

osobistych zwierzeń. Stylistycznie wo-

Can Keep me From You. Powrót Starship

kalista podąża w prostej linii śladami Nat

to nie sentymentalne podrygi dinozaurów

King Cole’a, Donny’ego Hathawaya i Billa

rocka, lecz solidny i dojrzały album, spra-

Withersa. Ten emocjonalny ładunek naj-

wiający przyjemność nie tylko starsza-

lepiej eksponuje w nagraniach Hey Laura

kom. (8,9)

i Brown Grass. Gregory Porter, nie tracąc

ELTON JOHN – The Diving Board

nic z artystycznego wymiaru muzyki, na

(Mercury) – Brytyjski artysta już nie eks-

płycie Liquid Spirit uczynił z jazzu kuszące

cytuje odbiorców jak przed laty. Nie ma

przeżycie dla każdego. (10,10)

51


muzyka untry Music Hall of Fame, występował na festiwalu muzycznym w Glastonbury dla wielotysięcznej widowni. Jego trasa koncertowa objęła występami takie kraje, jak: Wielka Brytania, Maroko, Irlandia, Szwajcaria, Kanada i  rodzinne USA. Dodatkowo dał się poznać jako uzdolniony autor książek. Najnowsza płyta potwierdza, że Kenny ma ciągle wiele do powiedzenia jako świetny wokalista country. 11 nowych piosenek, w tym dwa kapitalne duety z Dolly Parton i Buckwheat Zy-

Sheehan (znany z występów z  Davidem

LINDI ORTEGA – Tin Star (Last Gang

deco, przypadnie do gustu sympatykom

Lee Rothem, Mr. Big i Steve’em Vai) oraz

Records) – Kolejny, trzeci już udany

muzyki zza oceanu. (8,8)

współzałożyciel Dream Theater, perkusi-

krążek urodziwej Kanadyjki rezydującej

sta Mike Portnoy, nawiązują swoją mu-

w Nashville. Lindi, autorka piosenek

zyką do najlepszych nagrań Led Zeppelin,

i wokalistka, zakochana jest w  starych

Cream, Jimi Hendrix Experience i Grand

brzmieniach muzyki country. Jej piosen-

Funk Railroad, a więc do brzmień minio-

ki to coś pośredniego między utworami

nych, choć artystycznie wspaniałych. Po-

Johnny’ego Casha i Dolly Parton, nato-

tężne, rockowe brzmienie płyty wywoła

miast wokalnie przypomina Emmylou

uśmiech zadowolenia na twarzach fanów

Harris i Lindę Ronstadt. Tin Star brzmi

rocka z lat 70. The Winery Dogs koniecz-

jak stara płyta winylowa z początku lat

nie trzeba usłyszeć na koncercie! (9,8)

60. W warstwie tekstowej piosenki opo-

Ryszard Gloger

wiadają o życiu młodej gwiazdki country,

Wojciech Skrzydlewski

czyli są refleksją własnych doświadczeń artystki. Godną uwagi ozdobą płyty są

RECKLESS KELLY – Long Night Moon

wysmakowane partie gitary z klasycz-

(No Big Deal Records) – Tym razem gru-

nym brzmieniem twang, których autorem

pa z Austin w Teksasie przygotowała nie-

jest Dave Cobb. (8,7)

co lżejszy materiał piosenek rockowych.

KENNY ROGERS – You Can’t Make Old

Grupa braci Willy’ego i Cody Braunów

Friends (Warner) – Weteran country

to bezdyskusyjnie jedna z najlepszych

w życiowej formie wokalnej. Jego karie-

grup alternatywnego country-rocka. Tym

– Trouble Will Find Me

ra muzyczna to nieprzerwane pasmo suk-

razem bracia zostali wsparci muzycznie

3. ARCTIC MONKEYS – AM

cesów artystycznych i komercyjnych.

przez gitarzystę Lloyda Mainesa i piani-

4. ERIC BURDON

2013 r. był dla artysty szczególnie udany.

stę Bukka Allena, dzięki czemu nagrania

Został umieszczony w legendarnym Co-

nabrały szlachetnego szlifu muzycznego. Jak zwykle atutem nagrań są udane kompozycje i forma wokalna Willy’ego Brau-

PŁYTY 2013 1. QUEENS OF THE STONE AGE – …Like Clockwork 2. THE NATIONAL

– ‘Til Your River Runs Dry 5. STEVEN WILSON – The Raven That Refused To Sing

na. Po 17 latach udanej kariery na rynku

6. PEARL JAM – Lightning Bolt

amerykańskim, dzięki tej płycie, grupa

7. ARCADE FIRE – Reflektor

być może wypłynie na światowy rynek

8. MANIC STREET PREACHERS

muzyki popularnej. (9,8) THE WINERY DOGS (Loud & Proud) – Supergrupa w starym, dobrym stylu.

– Rewind The Film 9. ELTON JOHN – The Diving Board

Weterani amerykańskiej sceny rockowej:

10. RANDALL BRAMBLETT

gitarzysta i wokalista Richie Kotzen (grał

– The Brigth Spots

m.in. w Poison i  Mr. Big), basista Billy

52

Ocena w skali dziesięciostopniowej. Pierwsza cyfra oznacza muzyczne wykonanie, druga – produkcję i realizację.


sztuka Galeria Miejska Arsenał

Tarkawian, Zorka Wollny, Ewa Zarzycka,

Stary Rynek 6

Erwina Ziomkowska, Artur Żmijewski

tel./fax 61 852 95 01, tel. 61 852 95 02

W trakcie wernisażu odbędzie się per-

www.arsenal.art.pl

formance Ewy Zarzyckiej Czas przyszły

arsenal@arsenal.art.pl

miniony. Zastępcze struktury czasu przy-

czynna: wt.-sob. g. 12-19,

szłego – minionego w laboratorium sztuki

niedz. g. 11-15

performance.

uwaga! od stycznia na wszystkie wy-

Wystawa jest poświęcona autobiograficz-

darzenia, również wystawy, wstęp jest

nym relacjom w najnowszej sztuce polskiej.

bezpłatny

Zaproszeni artyści opowiadają własne

¦ Rookie – Book Ideas

historie z życia wzięte, w których narracja

14-16.01

zazwyczaj jest snuta w pierwszej osobie. Organizator: Ośrodek Kultury i  Sztuki we

Galeria Miejska Arsenał

Wrocławiu, współorganizatorzy: Muzeum

Tematem przewodnim drugiej edycji

Współczesne Wrocław, Galeria BWA

festiwalu Rookie – Book Ideas jest prak-

w Jeleniej Górze, Galeria Miejska Arsenał

Poznański artysta w poznańskim Muzeum Narodowym

tyka. Organizatorów interesują doświad-

w Poznaniu, Galeria BWA Sokół w  No-

czenia artystów i książkowych miłośni-

wym Sączu

ków, którzy próbują zgłębić tajniki udane-

Wystawa została zorganizowana w ra-

Na jednej ze ścian kilkanaście

go mariażu formy i treści. Rookie – Book

mach Dolnośląskiego Festiwalu Arty-

znakomitych plakatów anonsują-

Ideas to okazja przyjrzenia się książkom

stycznego OKiS

cych imprezy Międzynarodowych

i książkom artystycznym, będzie można

¦ Potrzebne

Targów Poznańskich, przedsta-

porozmawiać o nich, komentować ich

kuratorki: Sylwia Czubała,

wienia operowe, ale też Świato-

życiorysy, rozpatrywać okoliczności ich

Magdalena Popławska

wy Festiwal Młodzieży z 1955 r.,

powstawania i recepcji.

artystki: Ewa Kubiak, Daria Malicka

w gablotach świetne graficznie

¦ Dzień jest za krótki

wernisaż 20.01, g. 18

druki ulotne i książki, obok nich

trzecia odsłona wystawy (kilka opowie-

wystawa czynna do 23.02

fantastycznie dekorowany cho-

ści autobiograficznych)

Potrzebne otwiera nowy cykl wysta-

dzieski serwis, a jeszcze dalej

wernisaż 17.01, g. 18

wienniczy w Galerii Miejskiej Arsenał

niezłe płótna. To wszystko wyszło

wystawa czynna do 16.02

pt. Relacje złożone. Będą to cztery wy-

spod ręki niegdyś bardzo znanego

kuratorka: Magdalena Ujma

stawy zbudowane według koncepcji du-

poznańskiego grafika, scenografa

koordynatorka: Agnieszka Chodysz

etów kuratorskich oraz par zaproszonych

i plakacisty Ryszarda Kai (1924-

artyści: Azorro, Basia Bańda, Wojciech

1983). Choć przez wiele lat o nim

Bąkowski, Agata Bogacka, Monika Dro-

nie pamiętaliśmy, to jest z nami

żyńska, Pola Dwurnik, Aneta Grzeszy-

niezmiennie obecny logotypem

kowska, Elżbieta Jabłońska,

Głosu Wielkopolskiego i poznań-

Zuzanna Janin, Łukasz Ja-

skich Targów. W swoich pracach

strubczak & Małgorzata

zawsze syntetyczny i komunika-

Mazur, Katarzyna Jó-

tywny, swobodnie łączący figura-

zefowicz,

cję z abstrakcją, chętnie sięgający

Kozyra, Robert Kuśmi-

po miejskie i wielkopolskie mo-

rowski, Maess, Ce-

tywy. Szczególnie dobre są jego

cylia Malik, Malwina

linoryty z cyklu Wielkopolska, pra-

Niespodziewana, Han-

ca Bamberka z 1964 r. Wystawa

na Nowicka, Joanna

nie tylko przypomina artystę, ale

Pawlik, Joanna Rajkow-

też klasę grafiki z czasów Peerelu.

ska, Wilhelm Sasnal, Maciej

Piotr Korduba poleca

fot. materiały organizatorów

organizatorzy: Wydawnictwo Mundin,

Katarzyna

Sieńczyk, Janek Simon, Mariusz

Galeria Miejska Arsenał: wystawa Potrzebne – Ewa Kubiak, Twierdza, obiekt, 2013

53


sztuka Antyki. Galeria Mokra Bazar Poznański Galeria (były Pasaż Niebieski) ul. Paderewskiego 7, tel./fax 61 851 87 37 www.galeriamokra.pl info@galeriamokra.pl malarstwo polskie XIX w.

Galeria Art Stations Stary Browar

Galeria Miejska Arsenał: praca Malwiny Niespodziewanej, Komiks Białe Haribo na wystawie Dzień jest za krótki

fot. materiały organizatorów

ul. Półwiejska 42 tel. 61 859 61 22 office@artstationsfoundation5050.com www.artstationsfoundation5050.com czynna codziennie w g. 12-19 ¦ Dla każdego gestu inny aktor wernisaż 16.01, g. 19 wystawa czynna 17.01-4.05 ­twórców. Ideą projektu jest zestawienie

artystycznych eskapad na terytorium

kuratorka wystawy: Kasia Redzisz

ze sobą artystów, w pracy których po-

publikacji

kuratorka programu performatywnego:

jawiają się elementy komplementarne,

¦ 15.01, g. 19 dyskusja prowadzona

Joanna Leśnierowska

alternatywne lub też opozycyjne.

przez Piotra Rypsona z udziałem prof.

artyści: Magdalena Abakanowicz, William

Ewa Kubiak (1986) – ukończyła Malar-

Jarosława Kozłowskiego i prof. Przemy-

Anastasi, Mirosław Bałka, Geta Brătescu,

stwo i Edukację Artystyczną na Uniwer-

sława Czaplińskiego o roli książek arty-

Pierre Bismuth, Halina Chrostowska, Kate

sytecie Artystycznym w Poznaniu. Od

stycznych i artbooków w obiegu i życiu

Davis, Tadeusz Kantor, Tim Knowles,

2013 r. jest doktorantką Interdyscypli-

sztuki, o roli medium w sztuce

Jarosław Kozłowski, Edward Krasiński,

narnych Studiów Doktoranckich na wy-

¦ 16.01, g. 17.30 wykład Olgi Lewickiej

Marcin Maciejowski, Dora Maurer, Jerzy

dziale Komunikacji Multimedialnej (UAP).

połączony z prezentacją dotyczącą pracy

Nowosielski, Tony Orrico, Carol Rama,

Tworzy głównie niewielkie obiekty oraz

nad artbookami

Bruno Schulz, Alina Szapocznikow

wycyzelowane rysunki, które są autono-

¦ 16.01, g. 19 rozmowa Jakuba Bąka

miczne albo przyjmują formę książek/no-

z Polą Dwurnik i Radkiem Szlagą o przy-

tesów artystycznych lub zwojów. Rzeczy

godach z artbookami

i miejsca, które prezentuje, lawirują na

¦ 22 i 29.01, g. 18 oprowadzenia kura-

granicy codzienności i imaginacji.

torskie po wystawie Potrzebne

Daria Malicka (1985) – absolwentka

¦ 23.01, g. 18 audioperformans Łukasza

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Rodziewicza Jest tak jak teraz mikstejp

oraz studentka filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Tworzy małe formy przestrzen-

Galeria 2piR

ne, instalacje oraz kolaże. Zajmuje się

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

także

i Dziennikarstwa

wydawnictw,

w szczególności artbooków. spotkania

54

ul. Kutrzeby 10, www.profotografia.pl

fot. materiały organizatorów

projektowaniem

¦ 14.01, g. 17.30 wykład Daniela Mizie-

ABC Gallery

lińskiego o tworzeniu i obiegu artbooków

ul. Koszalińska 15

¦ 14.01, g. 19 spotkanie z projektanta-

(teren ośrodka Strzeszynek)

mi: Studio Noviki i Studio Fontarte

tel. 605 446 182, 61 848 31 29

¦ 15.01, g. 17.30 wykład Daniela

www.abcgallery.pl

Galeria Art Stations: Jerzy Nowosielski, Akt

Muzyczyka Od książki do książki. Kilka

galeria@abcgallery.pl

na krześle, 1962, kolekcja Grażyny Kulczyk


sztuka artyści programu performatywne-

Galeria AT

go: Aleksandra Borys, Jeremy Wade,

Uniwersytet Artystyczny

Tony Orrico, Magdalena Ptasznik, Ro-

ul. Solna 4, tel. 61 826 66 02

drigo Sobarzo, Anna Steller, Jeremy

galeriaat@wp.pl

Wade

www.galeria-at.siteor.pl

Wystawa otwiera dziesiąty rok dzia-

prowadzi Tomasz Wilmański

łalności Art Stations i po raz pierwszy

Podstawę stanowią rysunki z kolekcji

Galeria Sztuki Współczesnej Cechmanowicz

Grażyny Kulczyk. Punktem wyjścia dla

ul. Paderewskiego 7

połączy dwa główne programy funda-

fot. archiwum artysty

cji – wystawienniczy i performatywny.

wyboru dzieł była relacja pomiędzy gestem a rysunkiem. Prezentowane prace na papierze, obiekty, fotografie i  filmy czerpią znaczenia ze złożonych związków rysunku z  ciałem. Wybrane prace

Galeria Miejska w Mosinie zaprasza

osiemnastu artystów ujawniają perfor-

na wystawę prac Mariusza Korbańskiego

tel. 505 370 600 www.galeria-cechmanowicz.pl czynna: pon.-pt. g. 11-18 sob. g. 11-14.30

Galeria Ego ul. Wyspiańskiego 41/3

matywne właściwości medium, rolę scenariuszy i przypadków w  procesie

Artykwariat

tel./fax 61 853 15 81

tworzenia.

malarstwo i sztuka użytkowa XIX i  po-

www.galeriaego.pl, ego@galeriaego.pl

Wystawie towarzyszyć będą prezentacje

czątku XX w.

czynna: wt.-pt. g. 12-19, sob. g. 11-14

choreografów, którzy fascynację aktem

ul. Paderewskiego 8, Bazar Poznański

rysowania przetłumaczyli na język tańca

tel. 61 855 10 16, fax 61 853 11 88

ForForm

i przenieśli bezpośrednio na scenę.

www.artykwariat.pl, info@artykwariat.pl

ul. Paderewskiego 8

spotkania

czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16

Bazar Poznański

¦ 17.01, g. 16 oprowadzanie kurator-

Artykwariat – umiejscowiony w histo-

tel. 61 883 42 43

skie po wystawie Dla każdego gestu inny

rycznym budynku hotelu Bazar – ma

www.forform.pl

aktor

w swojej kolekcji szeroką gamę dzieł

info@forform.pl

¦ 25.01, g. 12 warsztaty dla dzieci

sztuki europejskiej XIX i początku XX w.

czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16 To wyjątkowe miejsce na mapie Poznania specjalizujące się we wzornictwie

W styczniowym Arteonie

– oferujące sztukę europejską i polską

¦ Redakcyjne podsumowanie roku 2013 na scenie polskiej sztuki. ¦ W kon-

drugiej połowy XX w. Projekty Philippe’a

tekście wystawy American Modern: Hopper to O’Keeffe w MoMA Karolina

Starcka, produkcje Fritza Hansena czy

Rosiejka przygląda się relacji artystycznej i pozaartystycznej łączącej dwie

zdjęcia Edmunda Kestinga to zapowiedź

kluczowe dla sztuki amerykańskiej do 1950 r. postaci: fotografa Alfreda

dostępnych w ForForm obiektów.

Stieglitza i malarkę Georgię O’Keeffe; tekstowi towarzyszy kalendarium. ¦ O twórczości Evy Hesse

Galeria Garbary 48

(wystawa w Hamburger Kunsthalle) pisze Wojciech

ul. Garbary 48, tel./fax 61 852 91 70

Delikta. ¦ W ramach serii przybliżającej techniki

www.garbary48.com.pl

artystyczne Milena Maćkowiak i Agata Ruszkowska

galeria@garbary48.pl

rozmawiają z młodymi graficzkami: Joanną Wal-

czynna: pon.-pt. g. 10-18, sob. g. 10-14

czykowską i Marią Kamińską o litografii. ¦ W dziale Czytanie sztuki Karolina Staszak analizuje obraz Judyta i Holofernes Artemizji Gentileschi. ¦ Kolekcję

Galeria u Jezuitów

Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu ocenia

ul. Dominikańska 8

Eulalia Domanowska. ¦ W najnowszym Arteonie także – jak zawsze – komen-

galeriaujezuitow@gazeta.pl

tarze, recenzje książkowe, aktualia i inne stałe rubryki.

czynna: wt.-niedz. w g. 13-18 (oprócz świąt)

55


sztuka prace członków Oddziału Poznańskiego Związku Artystów Plastyków

Galeria/Restauracja Piano Bar Słodownia w Starym Browarze ul. Półwiejska 42 tel. 61 859 65 70 www.pianobar.poznan.pl ¦ Sceny z życia wystawa malarstwa Henryka Trojana fot. materiały organizatorów

czynna do 28.02

Galeria Piano Bar: wystawa malarstwa Henryka Trojana

w Łodzi w  pracowni prof. Wiesława Garbolińskiego. Jego obrazy od lat pokazują człowieka i  jego naturę, ujmują kolorem, harmonią kompozycji i poetycką narracją o pospolitości i codzienności.

kierownictwo artystyczne: Andrzej Ma-

Galeria Obok

Galeria Piekary

ciej Łubowski, tel. 606 440 250

Naukowe Koło

ul. Św. Marcin 80/82

kierownictwo organizacyjne: Ludomir

Medialne Fotografia UAM

Dziedziniec Różany CK Zamek

Gałdowski, tel. 783 488 822

ul. Słowackiego 20

tel. 61 663 61 48

tel. 61 829 28 12

www.galeria-piekary.com.pl

Galeria Miejska Mosina

www.galeriaobok.art.pl

¦ Małe a cieszy – Poznański Salon

pod patronatem ZPAP Okręgu Poznań-

galeria@galeriaobok.art.pl

Zimowy

skiego, UA w Poznaniu i MOK

opiekun: Janusz Kostrzewski

wystawa czynna do 17.01

ul. Niezłomnych 1, tel. 61 819 15 91

¦ Janusz Kostrzewski – Jagódkowe

artyści: Jan Berdyszak, Marian Bo-

www.galeriamosina.pl

kamienie i inne

gusz, Tadeusz Brzozowski, Tomasz

galeriamosina@kultura.gmina.pl

wystawa czynna do 4.01

Ciecierski, Jan Cybis, Stanisław Fijał-

kierownik artystyczny: Dorota Strzelecka

¦ Katarzyna Fiorita – Nowy Jork, da-

kowski, Józef Jarema, Maria Jarema,

czynna: wt.-pt. g. 9-15, niedz. g. 10-13

lej i amisze

Tadeusz Kantor, Aleksander Kobzdej,

¦ Mariusz Korbański. Malarstwo

wystawa czynna 6-18.01

Janina Kraupe-Świderska, Jerzy Ku-

wernisaż 10.01, g. 18.15

¦ Grzegorz Czajka – Po obu stronach

jawski, Jan Lebenstein, Ewa Łunkie-

wystawa czynna do 2.02

linii

wicz-Rogoyska,

wystawa czynna 20.01-1.02

Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski,

Galeria mil’ART

56

Artysta ukończył studia w PWSSP

Adam

Marczyński,

Marek Oberlander, Henryk Stażewski,

Danuty Milian

PBG Gallery

Jonasz Stern, Leon Tarasewicz, Jerzy

ul. Wroniecka 6, tel./fax 61 851 74 01

Wysogotowo k. Poznania

Tchórzewski

czynna: pon.-pt. g. 11-18, sob. g. 11-14

ul. Skórzewska 35

sztuka współczesna, prace ponad 60 au-

tel. 61 665 17 00

torów, m.in. prof. Leszka Rózgi, Edwarda

czynna: pon.-pt. g. 8.30-16.30

Poznańska Galeria Nowa

Dwurnika, Tadeusza Siary

¦ IV Poznański Salon 

Stowarzyszenie Twórcze

Robinsonada

Nowa Nowa

Galeria Naprzeciw

wernisaż 10.01, g. 18

ul. Mielżyńskiego 20

Uniwersytet Artystyczny

wystawa czynna do 14.02 w Skalar Offi-

www.galerianowa.pl

ul. Solna 4

ce Center (ul. Górecka 1)

www.nowanowa.org.pl


sztuka Galeria Fotografii pf CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 646 53 30, www.zamek.poznan.pl galeria czynna: wt.-niedz. g. 11-19

Galeria Profil CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 646 53 20 www.zamek.poznan.pl czynna: wt.-niedz. g. 11-19 ¦ Imaginarium Anna Maria Brandys (instalacja), Jakub fot. materiały organizatorów

Malinowski (malarstwo), Jerzy Muszyński (instalacja) prezentacja dokonań artystów młodego pokolenia związanych z poznańskim Uniwersytetem Artystycznym wystawa czynna do 18.01 ¦ Joanna Marcinkowska. Malarstwo

Galeria Profil: wystawa malarstwa Joanny Marcinkowskiej

wernisaż 22.01, g. 18 wystawa czynna do 14.02

¦ Timelessness_Lubos Plny/Zdenek

¦ Artyzm natury – źródło subtelności

Artystka studiowała w Akademii Sztuk

Kosek

prezentacja Autorskiego Projektu Arty-

Pięknych w Poznaniu. Od 2007 r. jest

kuratorki: Małgorzata Szaefer i Terezie

stycznego Izabeli Rudzkiej, realizowane-

asystentką w Pracowni Malarstwa prof.

Zemankova

go we współpracy z Wydziałem Peda-

UAP Marka Przybyła w Poznaniu.

partner projektu: abcd Collection Paryż

gogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu,

spotkania

– Praga

Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu

¦ pon. g. 17-18.15 Mała Akademia

wystawa czynna do 22.01

i Instytutem Biologii Molekularnej UAM w Poznaniu

Sztuki – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat

Think Art

wernisaż 24.01, g. 19

¦ Spotkania z Wyobraźnią – zajęcia

Myślenie Sztuką, ul. Za Groblą 3/4 m. 101

wystawa czynna do 31.01

plastyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat

tel. 61 221 35 87, 601 637 099

Na prezentacji będzie można się zapo-

(grupy zorganizowane – klasy szkolne)

www.thinkart.pl

znać z całym projektem, jego ideami

inf. tel. 61 646 53 21, 607 609 034,

artystycznymi, dokumentacją opisującą

e-mail: profil@ckzamek.pl

jego działania, a także zobaczyć w orygi-

lub w.gostynska@ckzamek.pl

nale obrazy Izabeli Rudzkiej, które stały się punktem wyjścia do stworzenia wi-

Galeria Szyperska

zualnej części projektu Artyzm natury –

w budynku ZPAP

źródło subtelności.

ul. Szyperska 2, II piętro tel. 61 852 70 17 fot. materiały organizatorów

czynna pon.-pt. w g. 10-17 lub po umówieniu telefonicznym

Galeria tak ul. Mielżyńskiego 27/29 www.galeriatak.pion.pl tel. 61 222 37 35

Galeria Think Art: prezentacja projektu

czynna: pon.-pt. w g. 12-18, sob. 10-14

Artyzm natury – źródło subtelności

więcej na

Aula Uniwersytetu Artystycznego Al. Marcinkowskiego 29 ¦ 14-16.01, g. 17.30 prezentacja twórczości Marcina Berdyszaka, Dominika Lejmana, Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej, Przemysława Jasielskiego, Andrzeja Załeckiego oraz Marka Przybyła

Galerie – oprac. Grażyna Soroka

57


muzea

Ekspozycja wspólnie stworzona

fot. Fundacja Wielkopolska Brand

95. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Wizualizacja ekspozycji Mobilnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Zobaczymy tam hologram Ignacego Jana Paderewskie-

dzinnych, do tej pory szerzej nieprezentowanych. – Mamy bar-

go i poczujemy klimat epoki. Mobilne Muzeum Powsta-

dzo dużo zeskanowanych pamiątek, ale zbieramy je przez cały

nia Wielkopolskiego od 27 grudnia do końca stycznia

rok, bo chcemy pokazywać tę mobilną ekspozycję przez pięć

możemy odwiedzić za darmo w Poznań City Center.

lat – tłumaczy Agnieszka Wiśniewska, prezes Fundacji Wiel-

Robiąc zakupy, czekając na pociąg czy autobus, będziemy

kopolska Brand. Są to przede wszystkim zdjęcia, legitymacje

mogli obejrzeć unikalne pamiątki po powstaniu wielkopol-

powstańcze, dyplomy i inne pamiątki z tego okresu. – Po Po-

skim. W centrum handlowym Poznań City Center do końca

znaniu, jeżeli się uda, mamy zamiar pokazywać to muzeum

stycznia będzie można zwiedzać Mobilne Muzeum Powsta-

w innych miastach Wielkopolski oraz całego kraju – dodaje.

nia Wielkopolskiego. Wszystko za sprawą Fundacji Wielko-

Wciąż zbierają

polska Brand, głównego organizatora tej mobilnej placówki.

Zatem każdy kto ma w swoich rodzinnych archiwach po-

Hologram mistrza

wstańcze pamiątki, może je wciąż przekazać do powsta-

Wystawa naszpikowana jest najnowszymi technologiami,

jącego muzeum. – Marzę, by pewnego dnia zeskanować

skrywa dotykowe stoły, podłogi i ekrany. Mało tego, do

wszystkie pamiątki z powstania wielkopolskiego, zarówno

pokazania zgromadzonych zbiorów zostaną wykorzystane

te, które są własnością instytucji, jak i te, które przechowy-

techniki rozpoznawania ruchu oraz dotyku. Organizatorzy za-

wane są w rękach prywatnych – mówi Agnieszka Wiśniew-

prezentują nie tylko materiały faktograficzne, ale skupią się

ska. – Chcemy zgromadzić je w jednym miejscu, tworząc

także na oddaniu atmosfery tamtych czasów, co nie byłoby

w ten sposób Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskie-

możliwe bez multimedialnych urządzeń. Dzięki nim współ-

go – wyjaśnia. Jan Gładysiak

cześni poznaniacy spotkają, np. Ignacego Paderewskiego, który wyświetli się jako hologram. Pamiątki dotąd nieznane

58

¦ Muzeum

czynne

w dniach

27.12.2013-31.01.

Najnowsze technologie na nic by się jednak zdały, gdyby nie

Poznań City Center, poziom +1. Wstęp wolny.

zgromadzone pamiątki z okresu powstania wielkopolskiego.

Osoby, które posiadają pamiątki z tego okresu i chciałyby

Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego to bowiem

je zaprezentować w Muzeum proszone są o kontakt ma-

przedsięwzięcie obywatelskie, którego ważnym aspektem

ilowy: pamiatki@wielkopolskabrand.com lub telefo-

jest wspólne tworzenie instalacji z prywatnych pamiątek ro-

niczny: 791 062 515.


muzea muzea w Poznaniu

¦ Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku czynna 8.01-16.03

Archeologiczne 

wystawa przygotowana przez Muzeum

pałac Górków, ul. Wodna 27

Archeologiczne w Gdańsku, kuratorzy

tel. 61 852 82 51

z ramienia Muzeum Archeologicznego

www.muzarp.poznan.pl

w Poznaniu: M. Sierant, D. Kurkowicz;

wt.-czw. g. 9-15,

więcej na str. 60

pt.-sob. g. 10-18

¦ Korona z Ćmachowa

niedz. g. 12-17

wystawa z cyklu Bliskie spotkania z…

bilety: 8 zł, ulgowe 4 zł

kuratorzy: Alicja Gałęzowska

w soboty wstęp wolny (na niektóre

i Jakub Tamulski

wystawy czasowe również w soboty

czynna 21.01-16.03

obowiązują bilety)

Wystawa poświęcona jest naszyjniko-

1 i 6.01 nieczynne

wi odkrytemu w XIX w. na gruntach

ekspozycje stałe

wsi Ćmachowo w powiecie szamotul-

¦ Pradzieje Wielkopolski – prezentuje

skim. Zabytek ma kształt korony zęba-

życie ludzi w Wielkopolsce od epoki ka-

tej i należy do rzadkich znalezisk arche-

mienia do schyłku starożytności

ologicznych. W zbiorach poznańskich

¦ Tu powstała Polska – obejmuje czasy

znajdują się tylko dwa zabytki tego

średniowiecza i przedstawia rolę, jaką

typu: dobrze zachowany okaz z Ćma-

odegrał nasz region w tworzeniu polskiej

chowa i fragmenty naszyjnika odkryte-

państwowości

go w miejscowości Staw w  powiecie

¦ Śmierć i życie w starożytnym Egipcie –

słupeckim. „Koron” zębatych pierwot-

jedna z najlepszych w Polsce ekspozycji

nie nie interpretowano jako naszyjniki,

zabytków ze starożytnego Egiptu

lecz jako ozdoby głowy – korony, dia-

¦ Archeologia Sudanu – największa

demy. Naszyjniki w kształcie korony

w Polsce kolekcja prezentująca w sposób

datowane są na okres przedrzymski

przekrojowy dzieje tego kraju od paleolitu

i wywodzone z terenów Danii oraz pół-

aż po podbój Arabów

nocnych Niemiec.

¦ Sztuka naskalna Afryki Północnej – ryty naskalne sprzed tysięcy lat

Archidiecezjalne

ekspozycje czasowe

w Akademii Lubrańskiego

¦ Najstarsze pismo świata – tabliczki

ul. Lubrańskiego 1

klinowe z Mezopotamii

tel. 61 852 61 95

wystawa z cyklu Bliskie spotkania z…

www.muzeum.poznan.pl

kurator: Łukasz Bartkowiak

wt.-pt. g. 10-17

czynna do 15.01

sob. g. 9-15

Ile kłopotów przysporzyło uczonym

bilety: 8 zł, ulgowe 5 zł

odszyfrowanie

1 i 6.01 nieczynne

klinowych

znaków?

Dlaczego tak trudno nauczyć się pisać

ekspozycje stałe

klinami? Na te pytania odpowie wy-

¦ Sztuka gotycka, Skarbiec, Salon

stawa. Prezentowanych jest sześć ta-

ofiarodawców, Galeria sztuki nowo-

bliczek zapisanych pismem klinowym.

żytnej

Te cenne artefakty pochodzą z obszaru

ferie

starożytnej Mezopotamii, datowane są

¦ W styczniu można telefonicznie za-

różnie w przedziale od końca III po po-

pisywać dzieci na zajęcia w muzeum

łowę II tys. przed Chr.

w okresie ferii szkolnych

Jacek Kowalski poleca Medytacje w Szamotułach Istne fatum: Ukraina i „gender” (cudzysłów celowy), nim temat się rozognił, już prowokowały w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i poprowokują do końca stycznia. Mówię o Ukrainie, bo wystawę Walcząc z Bogiem przywiozło do Szamotuł lwowskie Muzeum Historii Religii. Dzieła – plakaty czołowych artystów epoki! – szydzą z  Boga, Eucharystii, Kościoła itp.; pochodzą z lat od narodzin po kraniec ZSRR. A  mówię o  „gender”, jako że bój rzekomej nauki z wiarą powraca nam dziś czkawką (wiem, bo na wykład ks. prof. Bortkiewicza veni et rzekomy happening vidi). Niektóre z  plakatów brzmią dziś niby abstrakcyjnie (oskarżenie popów o  Wielki Głód albo hasło Wielkanocną Babę unicztożym/ Dyscyplinę pracy pomnożym), inne jednak całkiem aktualnie, jak Precz z  Bożym Narodzeniem – w  dobie wymazywania tegoż z kartek świątecznych i  protestów przeciwko jasełkom w szkołach. Tamta „NieBoska komedia” już się skończyła; jaki będzie koniec naszej, przyszłość pokaże; tymczasem jedźmy do Szamotuł i pomedytujmy.

59


muzea Armii „Poznań” 

Złoty wiek Gdańska

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

Szesnaste stulecie określa-

Cytadela Mała Śluza, tel. 61 820 45 03

ne jest w dziejach Gdańska

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

„Złotym Wiekiem”. Wtedy to,

wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16

od przełomu XV i XVI w. do

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł

początku wieku XVII, miasto

1 i 6.01 nieczynne

stało się jednym z kluczowych

w piątki wstęp wolny

elementów

ekspozycja stała

się w Europie nowego ładu

¦ Wierni przysiędze – Armia „Poznań” w kampanii wrześniowej 1939 r.

Bambrów Poznańskich ul. Mostowa 7 pt.-sob. g. 10-14, grupy po wcześniejszym umówieniu się, tel. 602 658 961 wstęp wolny ekspozycja stała

fot. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (2x)

Niepodległościowych

kształtującego

gospodarczego. Powrót Gdańska do Polski umożliwił miastu wszechstronny rozwój gospodarczy. Złożyło się na to połączenie portu z jego naturalnym zapleczem i  główną arterią komunikacyjną – Wisłą, oraz nadanie miastu przez króla Awers żetonu gdańskiego z datą 1568 r.

Kazimierza

Jagiellończyka

¦ dzieje osadników z Bambergu, którzy

licznych przywilejów. Ściągali

przybyli na zaproszenie władz miasta

tu kupcy, marynarze, ludzie nauki i sztuki z całej Europy. Wykopaliska arche-

Poznania do wsi podmiejskich w 1. poł.

ologiczne potwierdzają tę wyjątkową wielokulturowość Gdańska w XVI w.

XVIII w.

Archeolodzy prowadzący badania w obrębie historycznej części miasta od lat odkrywają setki przedmiotów sprowadzonych do Gdańska z różnych stron Eu-

Etnograficzne

ropy. Niemieckie naczynia kamionkowe, norymberskie świeczniki, flamandzkie

Oddział Muzeum Narodowego

torby czy angielskie buty to tylko kilka przykładów znalezisk, które zobaczyć

w Poznaniu

można na prezentowanej ekspozycji.

ul. Grobla 25 (wejście od Mostowej 7) tel. 61 852 30 06 www.mnp.art.pl wt.-czw. g. 9-15,

Nóż stołowy z Gdańska z 1. poł. XVI w.

pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18 bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł

¦ Ekspozycja czasowa Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku,

– dzieci w wieku 7-16

wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,

w soboty wstęp wolny

kuratorzy z ramienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu:

1.01 nieczynne

M. Sierant, D. Kurkowicz, czynna 8.01-18.03

6.01 czynne w g. 10-16 ekspozycje czasowe ¦ Żłóbek wielkopolski 

budowli jest magia świąt Bożego Na-

się możliwe dzięki wsparciu Towarzy-

czynna do 25.01

rodzenia przekazana w swoich pracach

stwa Przyjaciół Muzeum Narodowego,

pokonkursowa wystawa XV edycji kon-

przez wykonawców.

i które wzbogaciły kolekcje ubiorów

kursu szopek bożonarodzeniowych

¦ Donum, czyli dar

ludowych, mebli, ceramiki, sztuki oraz

wystawa czynna do 30.05

zbiory pozaeuropejskie Muzeum Etno-

ne ze szczególną starannością, ukazują

To pierwsza tego typu prezentacja, po-

graficznego w Poznaniu.

dziecięcą fantazję i radość, stając się

kazująca szerokiej publiczności owoce

spotkanie

znakomitym, wielobarwnym elementem

współpracy muzealników i pasjonatów.

¦ 4.01, g. 16 spotkanie z cyklu Przed-

stymulującym atmosferę świąt Bożego

Znalazła się na niej część z ponad 200

miot do rozmowy: Rozmowa z… Formą

Narodzenia. Cechą wspólną wszystkich

eksponatów, których pozyskanie stało

do pierników – prelekcja Anety Skibiń-

Prezentowane prace, zawsze wykona-

60


muzea skej, utrzymana w klimacie świąt Boże-

ekspozycja stała

go Narodzenia, przybliży starą tradycję

¦ kolekcja

wypieku pierników oraz ukaże niezwy-

fortepianów, instrumentów drewnianych

kłość i oryginalność dawnych form do

i blaszanych.

pierników, wykonanych ze struganego

Wśród zbiorów można także obejrzeć sta-

drewna, często z bogatymi zdobienia-

tuetkę Oscara przekazaną przez jego zdo-

instrumentów

lutniczych,

bywcę kompozytora Jana A.P. Kaczmarka.

mi i w  przeróżnych kształtach. Wstęp

W 2005 r. zdobył on tę nagrodę za muzykę

wolny.

Do większości poznańskich mu-

¦ 25.01, g. 12 wręczenie Nagrody Pu-

zeów z Poznańską Kartą Tury-

do filmu Marzyciel z Johnnym Deppem

bliczności XV Edycji Konkursu na najpięk-

styczną wstęp wolny. Kartę moż-

i Kate Winslet w  rolach głównych. Obok

niejszą szopkę bożonarodzeniową Żłóbek

na nabyć m.in. w punktach CIM,

statuetki, kompozytor przekazał także mu-

Wielkopolski 2013

szczegóły: tel. 61 851 96 45

zeum pierwodruk partytury Marzyciela.

Farmacji Al. Marcinkowskiego 11

dowe związał z rodzinną Wielkopolską,

Komunikacji Miejskiej MPK Poznań

tel. 61 851 66 15, pon., śr., pt. g. 9-15

gdzie dał się poznać jako niestrudzony

ul. Głogowska 131/133

wstęp wolny

badacz i konserwator zabytków, muze-

tel. 61 839 62 07

1 i 6.01 nieczynne

alnik, autor publikacji naukowych i po-

czynne dla grup po wcześniejszym uzgod-

ekspozycja stała

pularnonaukowych, działacz społeczny

nieniu telefonicznym

¦ meble z apteki w  Miłosławiu w  sty-

i ekspert.

ekspozycja stała

lu neorenesansu północnego z końca

spotkania w ratuszu

¦ pamiątki związane z historią komuni-

XIX w., naczynia apteczne: porcelanowe,

¦ 5.01, g. 12 wykład Anny Ziółkowskiej,

kacji miejskiej w Poznaniu: przedwojenne

cynowe, szklane od XVII w., sprzęt ap-

Nikodem Pajzderski – więzień Fortu VII,

bilety, mundury, torby i akcesoria kon-

teczny z XIX i XX w.

odbędzie się w rocznicę tragicznej śmier-

duktorskie, kasowniki i automaty bileto-

ci Nikodema Pajzderskiego

we oraz oryginalne elementy wagonów

Historii Miasta Poznania

¦ 12.01, g. 12 wykład Aleksandry Pu-

tramwajowych

Oddział Muzeum Narodowego

delskiej Muzeum Sztuki Kościelnej na

w Poznaniu

zamku cesarskim

Ratusz, Stary Rynek 1, tel. 61 856 81 93

¦ 19.01, g. 12 wykład Agnieszki Mu-

Makiety Dawnego Poznania

www.mnp.art.pl

rawskiej Pro publico bono. O aktywności

podziemia klasztoru Franciszkanów na

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

publicznej Nikodema Pajzderskiego

Górze Przemysła wejście od ul. Ludgardy

i niedz. g. 11-18

¦ 26.01, g. 12 finisaż wystawy, opro-

tel. 61 855 14 35

bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł – dzieci

wadzenie przez Joannę Bryl, Tadeusza

www.makieta.poznan.pl

w wieku 7-16

Grabskiego, Agnieszkę Murawską, Ewę

zwiedzanie codziennie

w soboty wstęp wolny

Siejkowską-Askutję

(również wersje obcojęzyczne)

1.01 nieczynne

od g. 11 do 17 bilety: 14 zł, dzieci 10 zł, grupowe 10 zł

ekspozycja stała

Instrumentów Muzycznych

¦ historia Poznania od XV w. do 1945 r.

Oddział Muzeum Narodowego

¦ W podziemiach klasztoru Franciszka-

ekspozycja czasowa

w Poznaniu

nów można oglądać makiety dawnego

¦ Nikodem Pajzderski. Muzealnik –

Stary Rynek 45, tel. 61 852 08 57

Poznania. Pierwsza przedstawia gród

Konserwator – Historyk Sztuki

www.mnp.art.pl

na Ostrowie Tumskim w czasach pierw-

kuratorzy: Joanna Bryl,

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz.

szych Piastów, druga – miasto z począt-

Ewa Siejkowska-Askutja i Tadeusz Grabski

g. 11-18, bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł

ku XVII w. Półgodzinnym prezentacjom

czynna do 26.01, wstęp wolny

– dzieci w wieku 7-16

towarzyszy komentarz historyczny oraz

Wystawa poświęcona wybitnemu Wiel-

w soboty wstęp wolny

efekty specjalne. Trzecia makieta, przed-

kopolaninowi,

1.01 nieczynne

stawiająca Stary Rynek, przeznaczona

6.01 czynne w g. 10-16

jest dla osób niewidomych.

6.01 czynne w g. 10-16

dyrektorowi

Muzeum

Wielkopolskiego, który całe życie zawo-

1.01 nieczynne

61


muzea Martyrologii Wielkopolan Fort VII Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych ul. Polska, tel. 61 848 31 38 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16 Bilety normalne 2 zł, ulgowe 1 zł 1 i 6.01 nieczynne ekspozycje stałe ¦ Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej fot. archiwum MNP

¦ Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni ¦ Wysiedlenia mieszkańców Poznania i  Wielkopolski do Generalnej Guberni w latach 1939-1941 ekspozycje czasowe

Józef Pankiewicz, Targ na jarzyny za Żelazną Bramą (1888 r.) – wykład o obrazie w Muzeum

¦ …i ślad po nich zaginął. Zagłada

Narodowym

chorych psychicznie w komorze gazo-

62

wej w Forcie VII

ekspozycje stałe

w Poznaniu, a także z Polskim Teatrem

¦ Ja szukam życia i umrę cicho…

¦ nowy gmach: Galeria Sztuki Polskiej

Tańca oraz Teatrem Marcinek. Zbi-

życie i twórczość Stefana Balickiego

(od oświecenia do współczesności)

gniew Kaja pozostawił bogaty doro-

¦ stary gmach: Galeria Sztuki Starożyt-

bek, brał udział w licznych wystawach

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

nej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Ga-

w kraju i  za granicą, otrzymał szereg

leria Sztuki Polskiej XVI-XVIII w., Galeria

nagród.

Oddział Biblioteki Raczyńskich

Malarstwa Obcego

spotkania w muzeum

ul. Gajowa 4 m. 8, tel. 61 847 36 45

ekspozycje czasowe

¦ 4.01, g. 15 cykl Kreatywni (V edy-

pon. g. 13-15, czw. g. 16-18, grupy wy-

¦ Zbigniew Kaja (1924-1983)

cja) warsztaty plastyczno-projektowe

cieczkowe prosimy zgłaszać telefonicznie

kuratorzy: Ryszard Kaja, Teresa Micha-

dla gimnazjalistów i licealistów; temat:

pod nr. 61 885 89 24, w g. 13-15, lub pod

łowska-Barłóg, Irena Przymus

Studium malarskie martwej natury,

nr. 61 847 36 45

wystawa czynna do 26.01

technika: sucha, pastel na kolorowym

wstęp wolny,

Retrospektywna ekspozycja artysty

brystolu

1.01 nieczynne

niezwykle

silnie

¦ 5.01, g. 12 spotkanie na wystawie

ekspozycja stała

związanego z Poznaniem, legendarnego

Zbigniew Kaja – warsztat rodzinny,

¦ dorobek literacki, materiały ikonogra-

dla tego miasta. Kaja uprawiał grafikę,

Witold Przewoźny, Opłatkowe światy

ficzne, pamiątki po poetce

malarstwo, plakat, scenografię, wy-

– niezwykłe ozdoby choinkowe; zapi-

stawiennictwo, ale także projektował

sy pod nr. tel. 61 856 81 36, pon.-pt.

Narodowe

liczne drobne formy. W pejzażu Pozna-

w g. 8-15.30

Galeria Malarstwa i Rzeźby

nia rozpoznawalne były jego neony czy

¦ 10.01, g. 19 spotkanie na wystawie

Al. Marcinkowskiego 9, tel. 61 856 80 00,

znaki graficzne utrzymane w stylistyce

Zbigniew Kaja, Witold Przewoźny Ludo-

61 852 59 69, www.mnp.art.pl

nowoczesności lat 50. i 60. Był wykła-

we inspiracje Zbigniewa Kai

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

dowcą tutejszej PWSSP, współzało-

¦ 11.01, g. 11.15 cykl Muzealna Aka-

i niedz. g. 11-18, bilety: 12 zł, ulgowe 8 zł,

życielem i kierownikiem artystycznym

demia Dziecięca – przygoda XV, Grające

1 zł – dzieci w wieku 7-16, w soboty na

Wydawnictwa Artystyczno-Graficzne-

obrazy – malowane dźwięki. Muzyczne

wystawy stałe wstęp wolny

go, późniejszego KAW-u. Jako cenio-

historie zawarte w obrazach i czy można

1.01 nieczynne,

ny scenograf i projektant kostiumów

namalować muzykę?; prowadzenie Pauli-

6.01 czynne w g. 10-16

współpracował z Operą i  Operetką

na Broniewska.

wszechstronnego,


muzea ¦ 11.01, g. 15 cykl Kreatywni (V edy-

¦ 25.01, g. 11.15 w cyklu Świat ob-

cja) warsztaty plastyczno-projektowe

raz: Józef Pankiewicz, Targ na jarzyny

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

dla gimnazjalistów i licealistów; temat:

za Żelazną Bramą (1888 r.) oraz Targ

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

Studium malarskie martwej natury,

na kwiaty przed kościołem La Madele-

Niepodległościowych

technika: sucha, pastel na kolorowym

ine w Paryżu (1890 r.), wykład wygłosi

Odwach, Stary Rynek 3

brystolu

prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki,

tel. 61 853 19 93

¦ 12.01, g. 12 spotkanie na wystawie

wstęp wolny

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Zbigniew Kaja – warsztat rodzinny,

¦ 25.01, g. 12.30 klub dyskusyjny Art

wt.-pt. g. 10-17, sob. i niedz. g. 10-15

Aleksandra Podżorska, O czym baja Kaja?

Forum, Joanna Bryl, Historię sztuki trzeba

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł

Diabelskie sztuczki na ceramice; zapisy

napisać na nowo. Hilma af Klint jako pio-

w soboty wstęp wolny

pod nr. tel. 61 856 81 36, pon.-pt. w g.

nierka abstrakcji geometrycznej

1 i 6.01 nieczynne

8-15.30

¦ 25.01, g. 15 cykl Kreatywni (V edy-

ekspozycja stała

¦ 17.01, g. 19 spotkanie na wystawie

cja) warsztaty plastyczno-projektowe

¦ Polskie państwo powstańcze

Zbigniew Kaja, Joanna Dziubkowa, Zbi-

dla gimnazjalistów i licealistów. Portret,

1918-1919 w byłym zaborze pruskim

gniew Kaja, artysta powojenny. Obrazy

technika: sucha pastel

ekspozycje czasowe

¦ 18.01, g. 11.15 zajęcia dla dzieci

¦ 25.01, g. 16 cykl Dekoder warsztaty

¦ Polski plakat filmowy 1947-1988

z cyklu Sito Sztuki, pt. Podróże małe i…

interpretacji sztuki, Marcello Bacciarel-

w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum

duże!

li – Portret Stanisława Augusta w stroju

Walk Niepodległościowych

¦ 18.01, g. 16 w cyklu Muzeum Sztuk

koronacyjnym (ok. 1768-1771 r.), wstęp

kurator: Piotr Kędziora

Użytkowych – ku nowej ekspozycji wy-

wolny

kład Książę Pepi. Pamiątki związane

¦ 26.01, g. 12 ostatnia niedziela wy-

z osobą księcia Józefa Poniatowskiego,

stawy Zbigniew Kaja (1924-1983), poże-

Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego

uznawanego za jednego z najważniej-

gnalne oprowadzanie kuratorskie

Oddział Biblioteki Raczyńskich

szych naszych bohaterów narodowych.

¦ 31.01, g. 18 cykl Kaligrafia warsz-

ul. Wroniecka 14, tel. 61 855 12 44

Prowadzenie Magdalena Weber-Faul-

taty dla osób dorosłych poświęcone

pon.-pt. g. 10-14 (inny termin można

haber.

kaligrafii.

uzgodnić telefonicznie)

¦ 18.01, g. 15 cykl Kreatywni (V edy-

Nauka jednego z najstarszych pism śre-

wstęp bezpłatny

cja) warsztaty plastyczno-projektowe

dniowiecznych – uncjała – znanego m.in.

1 i 6.01 nieczynne

dla gimnazjalistów i licealistów. Pejzaż

z irlandzkich rękopisów. Prowadząca:

miejski w plenerze. Rysunek architekto-

Olga Paszkowska; zgłoszenia i wpłaty:

niczny – perspektywa ukośna. Technika:

7-17.01, tel. 61 856 81 36

Włochy, zajęcia dla dzieci od lat 6; pro-

Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

wadzenie Aleksandra Podżorska

Oddział Wielkopolskiego

¦ 24.01, g. 18 cykl Kaligrafia warsz-

Muzeum Walk Niepodległościowych

taty dla osób dorosłych poświęcone

CK Zamek

kaligrafii.

ul. Św. Marcin 80/82

Nauka jednego z najstarszych pism śre-

tel. 61 852 94 64

dniowiecznych – uncjała – znanego m.in.

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

z irlandzkich rękopisów. Prowadząca:

wt.-pt. g. 9-17

Olga Paszkowska; zgłoszenia i wpłaty:

sob. i niedz. g. 10-16

7-17.01, tel. 61 856 81 36

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł

¦ 24.01, g. 19 spotkanie na wystawie

w soboty wstęp wolny

Zbigniew Kaja, Jarosław Mulczyński Twór-

1 i 6.01 nieczynne

czość graficzna i exlibrisy Zbigniewa Kai

ekspozycja stała

¦ 25.01, g. 11.15 zajęcia dla dzieci z cy-

¦ Powstanie Poznańskie 1956 – ocalo-

klu Sito Sztuki pt. Szaro, biało za oknem?

na pamięć

¦ 19.01, g. 12 z cyklu Palcem po mapie:

fot. R. Jasionowicz

ołówek, akwarela.

Wystawa Punkt przywracania w Pracowni-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego

63


muzea ekspozycja stała ¦ dary i pamiątki, które otrzymał pisarz

Nowe życie tysiącletnich dębów

w 1879 r. z okazji 50-lecia pracy literac-

Poznańska projektantka dr Anna Orska, od lat zadziwiająca niepowtarzalną bi-

kiej (depozyt PTPN)

żuterią, łącząca nowe trendy z oryginalnymi materiałami, stworzyła dla Rezer-

ekspozycje czasowe

watu Archeologicznego Genius loci niecodzienną kolekcję. W średniowieczne

¦ Punkt przywracania

dęby tchnęła „nowe życie”. Po tysiącu latach drewniany budulec, z którego

otwarcie 22.01, g. 18, czynna do 6.02

wzniesiono pierwszy Poznań, powraca w no-

Wystawa instalacji fotograficznej Rafaeli

wej, artystycznej odsłonie. Od 17 stycz-

Jasionowicz. W pracach artystki ujaw-

nia w rezerwacie zagoszczą wspania-

nia się dialog z czasem, z  nieuchwyt-

łe, unikatowe naszyjniki. W każdym

nością, tworząc pewne napięcie, gdzie

z nich zaklęty jest fragment

ścieżki i tropy poszukiwań owego punk-

dziejów miasta w postaci dębowego drewna, po-

przestrzenie.

chodzącego z wykopalisk

Rezerwat Archeologiczny Genius loci Oddział Muzeum Archeologicznego

fot. K. Dąbrowski

tu budują całkiem nowe, alternatywne

prowadzonych na Ostrowie Tumskim. Wystawa jest częścią projektu Współczesne piękno dawnego drewna, realizowanego w Rezerwacie Archeologicznym Genius

w Poznaniu

loci, przez cały 2013 r. Do udziału w nim zaproszono

ul. ks. Posadzego 3

m.in. studentów Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego oraz

www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

uczniów Liceum Plastycznego im. P. Potworowskiego w Poznaniu.

tel. 61 852 21 67 wt.-czw. g. 10-16, pt. g. 11-18, sob.

¦ Wystawa 1000 lat w naszyjnikach – zabytek w nowej odsłonie,

g. 9-17, niedz. g. 10-15

wystawa biżuterii Anny Orskiej, Rezerwat Archeologiczny

(ostatnie wejście na pół godziny

Genius loci, czynna od 18.01

przed zamknięciem)bilety: 6 zł, ulgowe 4 zł w niedziele wstęp bezpłatny

-plastycznego, w którym brały udział

1946 r., po powrocie z wojennej tułaczki.

1 i 6.01 nieczynne

dzieci z różnych poznańskich szkół. Celem

W mieszkaniu pozostawiono pierwotny

ekspozycja stała

zajęć było przybliżenie współczesnym

układ wystroju wnętrz z bogatym zbiorem

¦ Doskonale zachowane umocnienia

młodym poznaniakom życia i zabaw ich

pamiątek po kompozytorze.

wałów grodu Mieszka I i  Bolesława

średniowiecznych rówieśników.

wystawa czasowa Powstanie Wielkopolskie w filatelistyce,

Chrobrego z X/XI w. oraz fundamenty

prasie i medalach

woczesnych rozwiązań, w tym dotyko-

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

we infokioski, a także dwa hologramy.

al. Wielkopolska 11

rów Marcin Nowakowski.

Zwiedzanie rozpoczyna się od projekcji

tel. 61 853 40 76

filmu dokumentalnego, wyświetlanego

inf. o koncertach:

w technologii 3D.

www.nowowiejski.pl

Uzbrojenia – Cytadela Poznańska

ekspozycja czasowa

wt.-sob. g. 10-16 (grupy prosimy z wcze-

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

¦ Wystawa 1000 lat w naszyjnikach

śniejsze zgłoszenie)

Niepodległościowych

– zabytek w nowej odsłonie, wystawa

bilety: 5 zł, ulgowe 4 zł, grupy szkolne

al. Armii „Poznań”, tel. 61 820 45 03

biżuterii Anny Orskiej

bezpłatnie

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

wystawa czynna od 18.01

1 i 6.01 nieczynne

wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16

¦ Wypisz, wymaluj

¦ Salon istnieje w miejscu, gdzie żył

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł

wystawa czynna do 10.01

i tworzył Feliks Nowowiejski w  latach

w piątki wstęp wolny

Koniec całorocznego projektu literacko-

1929-1939 i gdzie zmarł 18 stycznia

1 i 6.01 nieczynne

muru ceglanego otaczającego wyspę. W obiekcie zainstalowano szereg no-

64

czynna 7-31.01 Ekspozycję przygotował z własnych zbio-


muzea muzea wokół Poznania

ekspozycje stałe

w kraju zbioru krzyży, upamiętniających

¦ Między Wehrmachtem a Armią Czer-

zbrojny czyn Wielkopolan, gromadzony

woną – poznaniacy w bitwie o  swoje

przez wiele lat przez Eligiusza Tomkowia-

miasto w 1945 roku

ka z podpoznańskiego Dopiewa. 

¦ Dzieci Poznania. 95. rocznica po-

Adama Mickiewicza w Śmiełowie

tu wojskowego XX w.

wstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

ekspozycje czasowe

wystawa czynna 26.01-27.04

tel. 62 740 31 64, www.mnp.art.pl

¦ Przeciąga kawaleria, strzemieniem

wydarzenia

wt.-pt. g. 9-16, sob. i niedz. g. 10-16

srebrnym dzwoni…

¦ 5.01, g. 12 wykład Tadeusza Jezio-

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł

¦ Za mundurem panny sznurem. Mun-

rowskiego o dwukrotnym wprowadzeniu

w soboty wstęp wolny

dury, broń i oporządzenie polskich

Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego

1.01 nieczynne, 6.01 czynne w g. 10-16

formacji wojskowych w latach 1914-

¦ 12.01, g. 12 finisaż wystawy Wiel-

¦ Klasycystyczny pałac otoczony par-

-1945

kopolski Krzyż Powstańczy. 95. rocznica

kiem krajobrazowym jest przykładem

¦ Broń pancerna Wojska Polskiego

powstania wielkopolskiego 1918-1919

XVIII-wiecznej

1918-1945

¦ 26.01, g. 12 otwarcie wystawy Dzieci

Wnętrza pałacowe mieszczą muzeum po-

Poznania. 95. rocznica powstania 15. Puł-

święcone pamięci Adama Mickiewicza,

ku Ułanów Poznańskich

który tu właśnie spędził lato 1831 r.

¦ Wystawa plenerowa ciężkiego sprzę-

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

siedziby

szlacheckiej.

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 9, tel. 61 852 67 39 www.mnp.art.pl wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18 w wieku 7-16 1.01 nieczynne, Konni Strzelcy Straży podczas przysięgi Wojsk Wielkopolskich w Poznaniu 26.01.1919 r.

6.01 czynne w g. 10-16 ekspozycja stała

fot. archiwum MNP

bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł – dzieci

¦ pamiątki po kryptologach Enigmy, broń i oporządzenie wojska w  XVII w.,

Dzieci Poznania

broń i pamiątki narodowe z  XVI-XIX w.,

15. Pułk Ułanów Poznańskich wywodzi swoje korzenie bezpośrednio z po-

kolekcja biżuterii patriotycznej, galeria

wstania wielkopolskiego 1918-1919. Już 30 grudnia 1918 r. powstał oddział

starej broni, pamiątki z powstania wiel-

Konnych Strzelców Straży Poznania. Przyjęte wtedy biało-czerwone barwy pro-

kopolskiego 1918/19, pamiątki po Woj-

porczyka na lancę pozostały barwami pułku w jego dalszej historii. Konni strzel-

sku Polskim II Rzeczypospolitej i PSZ na

cy wzięli udział m.in. w walkach o zdobycie Stacji Lotniczej Ławica. W dniu

Zachodzie

26 stycznia na placu, nazwanym później Wolności, odbyła się uroczystość

ekspozycja czasowa

złożenia przysięgi Wojsk Wielkopolskich wobec Komisariatu Naczelnej Rady

¦ Wielkopolski Krzyż Powstańczy.

Ludowej, w której wzięli udział wielkopolscy ułani. Dzień otwarcia wystawy

95. rocznica powstania wielkopolskie-

nawiązuje do tego wydarzenia. Tematem ekspozycji będą losy tego jednego

go 1918-1919

z najsłynniejszych pułków kawalerii II Rzeczypospolitej. Wystawa przygoto-

czynna do 12.01

wana we współpracy z Towarzystwem Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku

Wystawa przypomina dzieje odznaczenia,

Ułanów Poznańskich oraz Stowarzyszeniem Historia Militaris.

jednego z ważniejszych symboli powstania wielkopolskiego 1918-1919. Przy-

¦ Wystawa Dzieci Poznania. 95. rocznica powstania 15. Pułku Ułanów

pomina nieżyjących już bohaterów walk

Poznańskich otwarcie: 26.01, g. 12, czynna do 27.04. kuratorzy: Jaro-

o odzyskanie niepodległości. Wystawę

sław Łuczak, Anna Szukalska-Kuś

wzbogaca

prezentacja

największego

65


fot. W. Rączkowski

muzea

Widok na Ostrów Lednicki z wystawy Wyspa władców. Ostrów Lednicki w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

z X-XI w. na terenie Wielkopolski. Zacho-

ul. Kolegiaty 2, tel. 61 426 37 78

wysokości.

www.muzeumag.pl

ekspozycja stała

Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

od 2.11 wt.-sob. g. 9-16

¦ Między plemieniem a państwem

Szreniawa, ul. Dworcowa 5

wane do dziś wały osiągają 8-9 metrów

tel. 61 810 76 29

bilety: 6 zł, ulgowe 4 zł

www.muzeum-szreniawa.pl

ekspozycja stała

Martyrologiczne w Żabikowie

¦ skarby gnieźnieńskie, barokowa i go-

Luboń, ul. Niezłomnych 2

sob.-niedz. 9-15

tycka rzeźba sakralna, barokowe malar-

tel. 61 813 06 81

do 15.02 tylko grupy zorganizowane po

stwo sakralne, tkaniny i hafty liturgiczne,

www.zabikowo.home.pl

uprzednim zgłoszeniu

Castrum doloris – portrety trumienne

wt.-pt. g. 9-15, sob. i niedz. g. 10-14

bilety: 12 zł, ulgowe 7 zł

ekspozycje czasowa

wstęp wolny

w soboty wstęp wolny

¦ Święci w świetle krzyża

1 i 6.01 nieczynne

1 i 6.01 nieczynne

Zarówno w Kościele katolickim, jak i pra-

ekspozycje stałe

wosławnym krzyż otaczany jest wielką

¦ Więzienie

czcią. Przez wieki swoim życiem podkre-

i Wychowawczy Obóz Pracy –

i hodowla zwierząt, pszczelarstwo, prze-

ślali to święci. Niektórzy z nich oraz ich

historia hitlerowskiego obozu karno-śled-

twórstwo i przemysł rolno-spożywczy

myśli są zaprezentowani na wystawie.

czego, funkcjonującego w latach 1943-

1 i 6.01 nieczynne

Policji

do 31.03 wt.-pt. 9-15,

¦ rolnictwo polskie od VIII do XVIII w., Bezpieczeństwa

Gród w Grzybowie

¦ Obozy Pracy Przymusowej dla Żydów

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Rezerwat Archeologiczny

1941-1943. Reichsautobahnlager

ul. Kostrzewskiego 1

Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na

ekspozycje czasowa

tel. 61 426 46 41

Lednicy

¦ Sprawa mosińska. Mieszkańcy Mo-

www.mppp.pl

Grzybowo k. Wrześni

siny podczas II wojny światowej

wt.-niedz. g. 9-17

tel. 507 513 798

ekspozycja czynna do 30.04.

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł

e-mail: grod.grzybowo@onet.eu

Wystawa upamiętnia ofiary największej

w niedziele wstęp wolny

wt.-pt. g. 9-17, sob. i niedz. g. 10-17

akcji pacyfikacyjnej, jaka miała miejsce

1 i 6.01 nieczynne

bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł

w okupowanej przez Niemców Wielko-

ekspozycje stałe

1 i 6.01 nieczynne

polsce. W I  połowie 1943 r. hitlerowcy

¦ Początki państwa polskiego

¦ Gród w Grzybowie pochodzi z okresu

pod zarzutem prowadzenia rzekomej akcji

¦ Broń w dawnej Polsce

formowania się państwa Piastów. Jest

trucicielskiej aresztowali grupę ponad

¦ Piastów malowane dzieje

największym (4 ha powierzchni) grodem

120 Polaków mieszkających w Mosinie.

¦ Gniezno w dawnych wiekach

1945 w Żabikowie

66

gleboznawstwo, uprawa roli i roślin, chów


muzea Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

2 zł; spichlerz 3 zł, ulgowe 2 zł w czwart-

¦ Wyspa władców. Ostrów Lednicki

Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie

1 i 6.01 nieczynne

kurator Janusz Górecki

tel. 61 818 12 11

ekspozycje stałe

czynna do 31.03

www.muzeum-szreniawa.pl

¦ w zamku: wnętrza zamkowe

Wystawa przygotowana przez Muzeum

do 31.03 wt.-pt. 9-15, sob.-niedz. 10-15

¦ w Baszcie Halszki: Historia ziemi sza-

Pierwszych Piastów na Lednicy. Pierw-

do 15.02 tylko grupy zorganizowane po

motulskiej, od pradziejów do 1945 r.

sza część ekspozycji jest poświęcona

uprzednim zgłoszeniu, bilety: 8 zł, ulgowe

¦ w oficynie: wystawa etnograficzna

czasom kształtowania się monarchii pia-

6 zł, pawilon trofeów egzotycznych 3 zł

ekspozycja czasowa

stowskiej. W drugiej, autorzy wystawy

w soboty wstęp wolny

¦ Walcząc z Bogiem

skupili się na prezentacji Ostrowa Lednic-

1 i 6.01 nieczynne

kurator: Elżbieta Ratajczak

kiego jako wyspowego ośrodka władzy

muzeum znajduje się na terenie zespołu

czynna do 31.03

Piastów.

parkowo-pałacowego

Na wystawie można obejrzeć 41 plaka-

ekspozycje stałe

tów dotyczących walki z kościołem (pla-

¦ w pałacu: historia łowiectwa

katy pochodzą z początku XX w.) oraz 19

¦ w powozowni: zwierzęta Wielkopolski

plakatów współczesnych dotyczących

w ich naturalnym środowisku, kolekcja

Wielkiego Głodu na Ukrainie. Wszystkie

ul. Ogrodowa 3a

ptaków i jaj

eksponaty są własnością Muzeum Histo-

tel. 61 814 69 52

¦ w pawilonie: trofea egzotyczne oraz

rii Religii we Lwowie, z którym szamotul-

wt.-sob. g. 8-16, grupy zorganizowane

zbiór papug

skie muzeum współpracuje.

prosimy o wcześniejszy kontakt telefo-

ekspozycja czasowa

niczny

¦ 135 lat zamku myśliwskiego Ohra-

Zamek w Gołuchowie

bilety: 3 zł, ulgowe 1,50 zł

da, Czechy

Oddział Muzeum Narodowego

1 i 6.01 nieczynne

czynna do 30.06

w Poznaniu

ekspozycja stała

Na wystawie będą zaprezentowane wybra-

tel. 62 761 50 94, www.mnp.art.pl

¦ kolekcja pamiątek po powstańcach

ne zabytki z kolekcji zamku w Ohradzie, ak-

wt.-pt. g. 9-16, sob. i niedz. g. 10-16

wielkopolskich, pamiątki po gen. Józefie

cesoria myśliwskie, poroża jeleniowatych

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł

Dowborze Muśnickim i jego rodzinie

(20 gatunków) i ich wizerunki malarskie.

we wtorki wstęp wolny

ekspozycje czasowe

Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

ekspozycja czasowa

ki wstęp wolny do jednego z obiektów

1.01 nieczynne, 6.01 czynne w g. 10-16

¦ Antoni Dzierżyński – powstaniec

Śremskie

ekspozycja stała

wielkopolski

Śrem, ul. Mickiewicza 89

¦ zbiory malarstwa zachodnioeuropej-

wystawa pamiątek po Antonim Dzierżyń-

tel. 61 283 59 38, www.muzeum.srem.pl

skiego i polskiego XVI-XVII w., meble,

skim, powstańcu wielkopolskim i zawo-

ekspozycja stała

tkaniny oraz wazy starożytne

dowym żołnierzu w latach międzywojen-

¦ nieczynna z powodu remontu

nych i powojennych

ekspozycja czasowa

Zamek w Kórniku

¦ wystawa plenerowa zorganizowana

Biblioteka Kórnicka PAN

Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

przed budynkiem muzeum z okazji 95. rocz-

Kórnik, ul. Zamkowa 5

nicy wybuchu powstania wielkopolskiego

tel. 61 817 00 81

wydarzenia

wt.-niedz. g. 10-16 (ostatnie wejście na

ul. Słowackiego 1

¦ 11.01, g. 16 wspólne śpiewanie kolęd

pół godziny przed zamknięciem)

tel. 61 813 37 94, www.fiedler.pl

bilety: 14 zł, ulgowe 7 zł 1 i 6.01 nieczynne

bilety: 9 zł, ulgowe 8 zł

Zamek Górków w Szamotułach

1 i 6.01 nieczynne

ul. Wroniecka 30

towa kolekcja etnograficzno-przyrodnicza

¦ ekspozycja w starym domu rodzinnym

tel. 61 292 18 13, www.zamek.org.pl

zebrana przez Władysława Zamoyskiego

Fiedlerów (książki A. Fiedlera, pamiątki

wt.-pt. g. 9-16, sob. i niedz. g. 10-17

podczas jego podróży do Australii i Oce-

z podróży) oraz kolekcja monumentów

bilety: zamek 4 zł, ulgowe 2,50 zł; baszta

anii w latach 1879-1881.

egzotycznych w Ogrodzie Tolerancji

4 zł, ulgowe 2,50 zł; oficyna 3 zł, ulgowe

wt.-niedz. g. 10-15

Wśród eksponatów uwagę zwraca unika-

Muzea – oprac. Jan Gładysiak

67


centra kultury lokrotnie nagradzany, m.in. przez czaso-

¦ 9-16.01, Festiwal Filmów Rosyj-

pismo poświęcone muzyce reggae: za

skich Sputnik nad Polską (sala kinowa)

najlepszą polską płytę, najlepszą polską

9.01, g. 19 Będę przy tobie, reż. Paweł

nadzieję muzyczną oraz najlepszy debiut

Ruminow, 2012; g. 20.30 Żyła sobie

płytowy. Brał udział w największych

baba, reż. Andriej Smirnow, 2011;

festiwalach reggae’owych w Polsce

10.01, g. 19 Córka, reż. Aleksander

Centrum Kultury Zamek

i Europie. Podczas koncertu w Poznaniu

Kasatkin, Natalia Nazarowa, 2012;

ul. Św. Marcin 80/82

usłyszmy m.in. utwory z nowej płyty

11.01, g. 21.30 Syberia. Monamour,

tel. 61 646 52 76, kasa tel. 61 646 52 60

Love & Culture.

reż. Sława Ross, 2011; 12.01, g. 18

dyrektor: Anna Hryniewiecka

Więcej na str. 11.

Ja, reż. Igor Wołoszyn, 2009; 13.01,

www.zamek.poznan.pl

kino

g. 17 Rusałka, reż. Anna Melikian,

Wielka Orkiestra

¦ 7-8.01 Dni Kina Łotewskiego (sala

2007; 14.01, g. 21 Żyć, reż. Wasilij Si-

Świątecznej Pomocy

kinowa)

gariew, 2012; 15.01, g. 19 Italianiec,

¦ 12.01, g. 10-16 parking

7.01, g. 16 Ursus, reż. Reinis Pētersons,

reż. Andriej Krawczuk, 2005; 16.01,

przed zamkiem – stoiska przedstawicieli

Atom Arts, 2011; Kocham Cię, mamo

g. 21 Portret o zmierzchu, reż. Angelina

mediów i sponsorów, strefa kulinarna;

(Mammu, es tevi mīlu), reż. Jānis Nords,

Nikonowa, 2011

w zamku – punkt krwiodawstwa oraz

Tanka, 2013;

¦ Klub Krótkiego Kina (sala kinowa)

kącik promocji zdrowia; od g. 16 w holu

7.01, g. 18 Chcę zobaczyć krasnoludki (Es

współczesny polski dokument na Off Ci-

zamkowym – licytacje; g. 16-21.30 par-

gribu redzēt rūķīšus), reż. Nils Skapāns,

nema 2013

king przed zamkiem – koncerty: Vanessa

2012; Instynkt rodzinny (Ģimenes lieta),

10.01, g. 19 Sezon (1971), Hydrobudo-

Jaskólska, Marta Lisiewicz z zespołem,

reż. Andris Gauja, Madara Melberga for

wa (1972), Ktoś od nich (1972), Pradzia-

Blitz, Eby’s Exploration, Papa Musta;

FA Filma, 2010

dek Sól (1973), Limanowa 74 (1974);

Dubska, g. 20 parking przed zamkiem –

8.01, g. 16 Tournee chóru (Kora turneja),

13.01, g. 19 Nils, reż. Ola Maciejczyk,

światełko do nieba

anim. dla dorosłych, reż. Edmunds Jan-

Nieumiałek, reż. Kalina Alabrudzińska,

Gwiazdą wieczoru będzie Dubska – za-

sons, Atom Art, 2012

Lecieć – nie lecieć, reż. Aniela Gabryel,

łożony w 1999 r. w  Bydgoszczy zespół

g. 17.30 Willa Antropoff (Villa Antropoff),

Okiem warszawskiego fryzjera, reż. Ja-

w swojej twórczości inspiruje się muzy-

reż. Vladimirs Leščovs, Kaspars Jancis,

kub Polakowski i Magdalena Pytlakow-

ką reggae, ska, dub oraz jazzem. Wie-

Lunohod, 2012

ska, Romanse, reż. Katarzyna Gondek; klasyka krótkiego metrażu – filmy Ewy Kruk; 27.01, g. 19 Monolog, reż. Magda Dragan (Szkocja, 2013); Cienie przeszłości, reż. Julita Pasikowska (Polska, 2013); Przepraszam państwa, że przeszkadzam, reż. David M. Lorenz (Niemcy, 2012); 1974, reż. Katelijne Schrama, (Holandia, 2013); Dzień dobry oporze, reż. Adrian Orr (Hiszpania, 2013); Kiedy będę ptakiem, reż. Monika Pawluczuk (Polska, 2013) ¦ Tajemnice Kina (sala kinowa) 8.01, g. 11 Tajemnice sztuki filmowego montażu – prof. UAM dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska; 22.01, g. 11 Tajemni-

68

fot. M. Maniewski

ce kina brytyjskiego – dr Anna Śliwińska Gwiazdą wieczoru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie zespół Dubska

¦ Kuchnia filmowa: Jak przyrządzić dobry film? 23.01 spotkanie z charakteryzatorem (sala kinowa)


fot. materiały organizatorów

centra kultury

L.U.C. & Motion Trio wystąpi 17.01 w CK Zamek

¦ Premiery filmowe

Koncert Ani Dąbrowskiej odbędzie się

matów powiązanych ze sobą na zasadzie

10.01, Nimfomanka, 17.01, Pod mocnym

w ramach trasy Samotność po zmierz-

luźnych skojarzeń; jest alegoryczną przy-

aniołem, 31.01, Heli, reż. Amat Escalante

chu, promującej debiutancki album ar-

powieścią o artyście, który boryka się

koncerty

tystki. Zostanie on zaprezentowany w ca-

ze światem, z własną mocą i  niemocą

¦ Taneczne impresje

łości, usłyszymy też jednak przeboje z jej

twórczą, prowadzi dialog wewnętrzny ze

10.01, g. 19 Sala Wielka – koncert karna-

nowszego repertuaru. (współorganizacja

swoją muzą – śpiewaczka jest głosem

wałowy Chóru Dziewczęcego Skowronki,

z GoAhead)

w znaczeniu fonii, jak również wewnętrz-

wystąpią: Chór Dziewczęcy Małe Skow-

¦ Gramy u siebie: Donut

nym głosem bohatera.

ronki, Chór Dziewczęcy Skowroneczki

24.01, g. 19 Sala Wielka

¦ Moja Muzyka: Panufnik

– dyr. Julia Łynsza; Chór Dziewczęcy

Poznański zespół powstał we wrześniu

29.01, g. 18 Sala Wielka

Skowronki – dyr. Alicja Szeluga, Czesław

2012 r. Grają nowoczesną muzykę elek-

Koncert Anny Kokocińskiej w ramach

Łynsza – fortepian oraz goście: Przemy-

troniczną, czerpiąc jednocześnie z takich

przewodu doktorskiego w dyscyplinie

sław Wawrzyniak – dudy szkockie, fle-

nurtów, jak soul, jazz, funky i rock & roll.

artystycznej rytmika i taniec. Andrzej

ty, Michał Zator – harfa celtycka, Beata

Laureaci kategorii otwartej w konkursie

Panufnik Arbor Cosmica, choreografia

Polak – instrumenty perkusyjne. W pro-

Good Time Radio. Grywali na takich fe-

– Anna Kokocińska; wystąpią: studenci

gramie muzyka chóralna inspirowana

stiwalach, jak Nowe Nurty czy Poznań

Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepia-

tańcem, okraszona szczyptą klimatów

Wzywa w Mobilnym Centrum Kultury

nowej Akademii Muzycznej im. I. J. Pa-

bretońskich.

KontenerArt w Poznaniu.

derewskiego w Poznaniu.

¦ L.U.C. & Motion Trio

¦ Ethno Port Powroty: Mosaik

teatr / taniec

17.01, g. 20 Sala Wielka

25.01, g. 20 Sala Wielka

¦ Friv Move Zamek: Ciało, ruch

Wspólny koncert Łukasza L.U.C.a Ro-

W ramach kolejnej odsłony cyklu Ethno

i nowe technologie

stowskiego i akordeonowego Motion Trio

Port Powroty wystąpi zespół Mosaik.

24-26.01, g. 13-17 Sala Kominkowa

to wyjątkowy spektakl multimedialny.

Jest to grupa łącząca polską muzykę

Oda di Neuro – instalacja interaktywna

Z jednej strony szalona nowoczesność

dawną, tradycyjną z orientem.

Joanny Malinowskiej, Patryka Lichoty

w wydaniu charyzmatycznego twórcy

¦ Moja Muzyka # 22: Natalia Kozłow-

i Krystiana Klimowskiego

muzyki elektronicznej, z drugiej zaś kla-

ska Księżycowy Pierrot

Pokazom towarzyszą wykłady, każdego

syczne trio z równie wyrazistym liderem,

28.01, g. 19.30 Sala Wielka

dnia o g. 17: Joanny Malinowskiej – o ba-

Januszem Wojtarowiczem.

Projekt artystyczny autorstwa Natalii

daniach fal mózgowych w naukach kogni-

¦ Ania Dąbrowska

Kozłowskiej. Księżycowy Pierrot Arnolda

tywnych, Krystiana Klimowskiego – o ko-

18.01, g. 20, Sala Wielka (wejście od

Schönberga to spektakl, który nie ma

munikacji człowiek – maszyna, elektrosty-

g. 19)

linearnej fabuły; składa się z 21 melodra-

mulacji i programowania urządzeń EEG,

69


centra kultury ¦ 14.01, g. 18 Sala pod Zegarem – Seryjni Poeci spotkanie z Kacprem Bartczakiem, Maciejem Meleckim i  Krzysztofem Lisowskim; prowadzenie: prof. Piotr Śliwiński; organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury oraz CK Zamek ¦ 14.01, g. 18 Sala Kominkowa – z cyklu

Film Syberia. Monamour zostanie pokazany w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich w Sali Kinowej CK Zamek

fot. materiały organizatorów

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku wykład Czy można zobaczyć cząsteczkę? I po co ją oglądać? Wygłosi prof. Maciej Kubicki z Wydziału Chemii UAM; organizatorzy: Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz CK Zamek ¦ 16.01, g. 18 Hol Balkonowy – z cyklu Czwartek o  sztuce wykład Anny Poczobutt Architektura niezauważana ¦ 17.01, g. 16-18 Warsztatownia 46 – warsztat Otwarta Pracownia Graficzna; prowadzenie: Sebastian Krzywak ¦ 21.01, g. 18 Sala Wielka – spotkanie z  Joanną Bator z  udziałem Juliusza Kurkiewicza i  Elizy Szybowicz, moderator: Błażej Warkocki Joanna Bator – pisarka, publicystka, autorka m.in. książek Piaskowa góra (2009), Chmurdalia (2011) oraz Ciemno, prawie noc (2013). Za tę ostatnią otrzymała nagrodę Nike. Pierwsze spotkanie w ramach programu Klucze do wyobraźni, którego kuratorem jest prof. Piotr Śliwiński (UAM). Będzie to roczny cykl spotkań z wybitnymi współ-

W ramach Dni Kina Łotewskiego obejrzymy film Pizze (Picas)

fot. A. Zeltina

czesnymi polskimi pisarzami oraz znakomitymi krytykami. Każde ze spotkań złoży się z debaty krytyków o twórczości autora, która przechodzić będzie w rozmowę z głównym gościem, ta zaś – w klasycz-

70

Patryka Lichoty – o wizualizacji procesów

¦ 10.01, g. 16-18 Warsztatownia 46

ny wieczór autorski (lekturę tekstów).

neuronalnych oraz zastosowaniu elektro-

– warsztat plastyczny skierowany do

¦ 23.01, g. 18 Hol Balkonowy – z cyklu

encefalografu w sztuce interaktywnej.

młodzieży i osób dorosłych pt. Impresja

Czwartek o sztuce wykład Karoliny Le-

spotkania

kolorystyczna na temat martwej natury;

śnik Malarki

¦ 3.01, g. 16-18 Warsztatownia 46 –

prowadzenie: Anna Kozłowska-Agaciń-

¦ 30.01, g. 18 Hol Balkonowy – z cyklu

warsztat plastyczny pt. Tajemnice portre-

ska

Czwartek o sztuce wykład Macieja Szy-

tu; prowadzenie: Jędrzej Stępak

¦ 11 i 18.01, g. 10 Bawialnia – zajęcia

maniaka Portreciści i portrety

¦ 4 i 25.01, g. 10 Bawialnia – zajęcia

dla dzieci Przestrzeń bajki; prowadzenie:

teatralne Teatr z kartki papieru; prowa-

Małgorzata Siekanko, Paulina Wielgosz-

dzenie: Julia Szmyt-Krych

-Konewka

więcej na

CK Zamek – oprac. Katarzyna Milecka


centra kultury centra kultury Austriacki Ośrodek Kultury UAM Centrum Egzaminacyjne ÖSD kierownik Bernadeta Sturzbecher ul. Zwierzyniecka 7 tel. 61 829 24 24, tel./fax 61 829 25 20 austruni@amu.edu.pl www.austria-uniwersytet.poznan.pl czynne: pon.-pt. g. 9.30-16.30, sob. 10-14 ¦ od 7.01 zapisy na kursy j. niemieckiego w semestrze letnim 2013/2014; wszystkie stopnie zaawansowania (A1, A2, B1- Zartifikat Deutsch, B2- Mittelstufe Deutsch, C1- Oberstufe) ¦ do 10.01 zapisy na egzaminy ÖSD (najbliższa sesja egzaminacyjna: luty) ¦ 22.01, g. 18 Wiedeń polskimi śladami spotkanie z cyklu Bliżej Austrii

Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40 tel. 61 829 38 17, library@amu.edu.pl ¦ 17.01, g. 17 wernisaż wystawy Fotogramy Przestrzenie Miasta autorstwa poznańskiego artysty plastyka Jerzego Kozioła. Prezentowane fotogramy, opowiadające o naszym mieście, stanowią

Austriacki Ośrodek Kultury UAM zaprasza 22.01, g. 18 na spotkanie Wiedeń polskimi śladami

bardzo osobiste postrzeganie światła

fot. materiały organizatora

www.lib.amu.edu.pl

oraz traktowanie przestrzeni. Jerzy Kozioł jest absolwentem Poznańskiej

¦ styczeń ogłoszenie konkursu plastycz-

łała jako Alix Barton, jednak powszechnie

Akademii Sztuk Pięknych, uczniem pro-

nego A to jest dla mnie Francja właśnie…

pamiętana jest jako Madame Grès – mi-

fesora Tadeusza Brzozowskiego. Twór-

XV edycja konkursu poświęcona jest

strzyni drapowania; wstęp wolny.

ca uprawia malarstwo, projektowanie

okrągłej rocznicy wstąpienia Polski do

¦ 16.01, g. 18.30 wykład z cyklu Wi-

graficzne oraz od niedawna artystyczną

Unii Europejskiej. Temat: Polska i Francja

niarskie regiony Francji: Alzacja. Pierw-

fotografikę. Wystawa jest pierwszą pu-

razem w Europie. Szczegóły oraz regula-

sze z trzech spotkań poświęconych fran-

bliczną prezentacją cyfrowych obrazów

min na www.dombretanii.org.pl.

cuskim tradycjom winiarskim. Spotkanie

artysty.

¦ 7, 14, 21, 28.01, g. 18 wtorkowe wie-

poprowadzi Konrad Terech, właściciel

czory z tańcem bretońskim; warsztaty

Winnicy Nadwarciańskiej, doradca wi-

Dom Bretanii

prowadzi Anna Kontor, wstęp: 5 zł

niarski w firmie WineLAND, członek

Fundacja Poznań – Ille-et-Vilaine

¦ 9.01, g. 18.30 wykład Piotra Szaradow-

Stowarzyszenia Sommelierów Polskich.

Stary Rynek 37

skiego z cyklu Haute couture i kobiety: Ma-

Podczas comiesięcznych prezentacji po-

dyrektor: Elżbieta Sokołowska

dame Grès – zapomniana mistrzyni. Boha-

znamy najsłynniejsze regiony winiarskie

tel. 61 851 68 51

terka spotkania urodziła się jako Germaine

na świecie: Alzację, Burgundię i Borde-

www.dombretanii.org.pl

Émilie Krebs. Przed II wojną światową dzia-

aux; wstęp wolny.

71


fot. J. Kozioł

centra kultury

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza 17.01, g. 17 na wernisaż wystawy Fotogramy Przestrzenie Miasta Jerzego Kozioła

¦ 23-25.01 MyFrenchFilmFestiwal.com

pertuarze najsłynniejsze arie i duety

cy oraz rozwijać w nich od najmłod-

4. edycja internetowego festiwalu kina

z musicali.

szych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. W trakcie warsztatów

francuskiego, którego głównym partw Warszawie; szczegóły na stronie

Fundacja Mały Dom Kultury

www.dombretanii.org.pl; wstęp wolny

ul. Zamkowa 3/4, mdk@krzyk.pl

z plastrami i bandażami, nauczy się wy-

¦ do 31.01, g. 10-16 wystawa fotografii

www.mdk.krzyk.pl

bierać numer alarmowy oraz rozmawiać

Briana McCombe’a Ptaki Bretanii; wstęp

¦ 5.01, g. 12.30 Zakamarki Małe-

z dyspozytorem, zapamięta ułatwione

wolny

go Domu Kultury warsztaty dla dzie-

postępowanie ratownicze w sytuacjach

ci i rodziców wokół książki Martina

zagrożenia zdrowia i życia. W pokazach

Dom Literatury i Pracownia-Muzeum JIK Biblioteki Raczyńskich

Widmarka i Heleny Willis Tajemnica

pomagają instruktorom Misie, a także

Pływalni. Zakamarki Małego Domu

wszelkiego rodzaju przytulanki, jakie

Kultury to spotkanie z książką, które

wezmą ze sobą maluchy. Miś to najlep-

ul. Wroniecka 14, tel. 61 855 12 44

może się skończyć w zupełnie innym

sze lekarstwo na smutek, strach i łzy,

klupp@bracz.edu.pl

czasie i przestrzeni; wstęp 20 zł, liczba

czasem trzeba jednak pomóc również

¦ 14.01, g. 18 spotkanie z prof. Edwar-

miejsc ograniczona (obowiązują zapisy

jemu. Wszystkie dzieci traktują taką

dem Balcerzanem i jego książką Pochwa-

tel. 696 310 592 lub mailowo: julia@

sytuację bardzo poważnie – chętnie

ła poezji. Z pamięci, z lektury; prowadze-

fundacjamdk.pl).

uczestniczą w ćwiczeniach i razem z ra-

¦ 26.01 w ramach Akademii Małego

townikami recytują numery alarmowe.

Domu Kultury warsztaty Pierwsza Pomoc

Po zakończeniu zabawy każde dziecko

Estrada Poznańska

z Misiem:

otrzymuje dyplom Bardzo Dzielnego

ul. Masztalarska 8, tel. 61 852 88 33

dzieci w wieku 4-6: g. 12.30

Małego Ratownika oraz materiały dy-

sekretariat@estrada.poznan.pl

dzieci w wieku 7-10: g. 13.30

daktyczne do nauki w domu z  rodzica-

www.estrada.poznan.pl

Pierwsza pomoc z Misiem to ciekawa,

mi, aby i oni mieli wkład w ratowniczą

¦ 10-17.01 (kino Muza) T-Mobile Nowe

45-minutowa zabawa prowadzona przez

edukację swojej pociechy.

Horyzonty Tournée

specjalnie przeszkolonych instruktorów,

Prosimy, aby dzieci zabrały swojego mi-

¦ 20.01, g. 19 (Scena na Piętrze)

którzy wraz z dziećmi bawią się, ćwi-

sia/ulubioną przytulankę. Wstęp 25 zł,

Książę Karnawał spektakl muzyczny

czą, rysują, a nawet śpiewają. Warsz-

liczba miejsc ograniczona (obowiązują

w wyk. solistki Teatru Wielkiego Anto-

taty dla dzieci w tym wieku pomagają

zapisy tel. 696 310 592 lub mailowo: ju-

niny Kowtunow i jej studentów. W re-

oswoić się z tematem pierwszej pomo-

lia@fundacjamdk.pl do 20.01). 

nerem w Polsce jest Instytut Francuski

nie prof. Joanna Grądziel-Wójcik

72

dziecko dowie się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu, oswoi się


Klub Literacki Dąbrówka

¦ piątki, g. 17 (Klub Kopernik, ul. Galileusza

¦ Poznaj z nami Kurę Adelę – zarezer-

Piątkowskie Centrum

8) Popołudnia Literackie warsztaty karna-

wuj spotkanie z nową literacką bohaterką

Kultury Dąbrówka

wałowe na podstawie książek dla dzieci

dla dzieci, która pomoże poznać literki,

os. Bolesława Chrobrego 117

3-10 lat, wstęp wolny, obowiązują zapisy

pomoże w nauce czytania i  odpowie na

imprezy prowadzi Jerzy Grupiński

¦ wtorki, g. 11 (ODK Orbita, os. Ko-

ważne pytania; wstęp 10 zł (w cenie ma-

¦ 7.01, g. 18 spotkanie z Pawłem Ro-

smonautów 118) Walizka z książeczkami

teriały na warsztaty)

bertem Kaminem Perełki życia; Juliusz

warsztaty dla dzieci w wieku 2-4 lat: roz-

Rozmiłowski – wspomnienia i wiersze

wijanie kreatywności, wyobraźni poprzez

Księgarnia Z Bajki

¦ 21.01, g. 18 Szymon Ratajczak – lau-

działania w grupie; wstęp 15 zł, obowią-

os. Przyjaźni 125,

reat VIII Turnieju Wierszy o Pierścień

zują zapisy

os. Wichrowe Wzgórze 124

Dąbrówki prezentuje swą twórczość;

¦ niedziele, g. 11-13 (Palmiarnia Po-

tel. 61 820 05 82

warsztaty literackie Piotra Paschke – tek-

znańska, ul. Matejki 18, sala konferen-

www.ksiegarnia-bajka.com.pl

sty Marii Ciążeli, Zdzisława Czwartosa,

cyjna ) Czytanki w Palmiarni warsztaty

¦ styczeń, każdego dnia o umówio-

Małgorzaty Mylki

karnawałowe dla dzieci – wykonanie

nej porze spotkania z bohaterami bajek

masek, głośne czytanie, stoisko pełne

– warsztaty literackie z Panem Kuleczką,

Księgarnia Między Słowami

książek oraz spotkania z literackimi boha-

Mamą Indianką, Piaskowym Wilkiem

terami; wstęp: bilet do Palmiarni

i wieloma innymi postaciami, które zachę-

ul. Galileusza 8

¦ Żółw Franklin odwiedza dzieci

cają do podróżowania drukowaną ścieżką;

(os. Kopernika)

w przedszkolach, szkołach, bibliote-

bilety 8 zł, rezerwacja tel. 61 820 05 82

tel. 795 234 395, miedzy.slowami@go2.pl

kach; zarezerwuj spotkania w styczniu,

¦ sobota, g. 11 Poranki literackie go-

www.ksiegarnia-miedzyslowami.blog-

lutym i marcu tel. 795 134 395; wstęp

dzina zabawy i radości dla najmłodszych

spot.com

10 zł (w cenie książeczka)

gości; wstęp wolny

Jak co miesiąc Fundacja Mały Dom Kultury zaprasza na warsztaty dla dzieci i rodziców.

fot. materiały organizatora

centra kultury

73


centra kultury Szkoła Języka Francuskiego UAM od 15.01 zaprasza na wystawę fotograficzną Żelazna

fot. K. Fabiś

Dama Paryża autorstwa Karoliny Fabiś

¦ 10.01, g. 16.30 (os. Przyjaźni 125)

Ogród Botaniczny

¦ 10.01 Noc Biologów w Ogrodzie Bota-

Rodzinne kolędowanie Przybieżeli do Be-

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-

nicznym; więcej na www.nocbiologow.pl

tlejem; wstęp wolny

znaniu ul. Dąbrowskiego 165

¦ 15.01, g. 18 (Sala Wykładowa

¦ 19.01, g. 10-20 warsztaty dla kobiet

Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny czynny

im. Z. Czubińskiego) comiesięczne spo-

z baśniami z książki Biegnąca z wilkami

w okresie zimowym codziennie w g. 9-16

tkanie poznańskiej Grupy OTOP z cyklu

Clarissy Pinkoli Estes. – Ta książka to

(Kawiarenka i Księgarnia zamknięta).

Ptaki dla laika i przyrodnika

zbiór opowieści o kobietach, które po-

Ogród zamknięty w okresie 31.10 do

służą jako drogowskazy w naszej podró-

30.04.2014

ży. Warto je przeczytać i przemyśleć,

tel. 61 829 20 23

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury

by mieć podporę w zdobyciu naturalnej

www.ogrod.amu.edu.pl

przy KWP w Poznaniu www.stisk.pl

do zwierząt, ziemi, dzieci, sióstr i męż-

¦ do 31.01 (Green Way, ul. Zeylanda 3)

czyzn. Zawartość tej książki została do-

wystawa prac Małgorzaty Zgoły Malar-

brana tak, by dodać śmiałości, umocnić

stwo i rysunek

kobiety, które podążają swoją drogą

¦ do 31.01 (Galeria Green Way, ul 23

fot. materiały organizatora

wolności, miłości do siebie samych,

– pisze we wstępie autorka; prowadzenie Renata Dziurdzikowska, wstęp na zaproszenia. ¦ 20.01, g. 19 (os. Przyjaźni 125) Klub Zwierciadła: Ku Nowej Ziemi. Dyskusję

74

Lutego 11) wystawa prac Martyny Masiakowskiej Misz-masz ¦ do 28.02 (Green Way, ul. Taczaka 2) wystawa prac Anny Biernackiej Młode talenty Poznania

i warsztaty poprowadzi Renata Dziurdzi-

Ogród Botaniczny zaprasza 10.01 na Noc

¦ do 31.03 (Klub Seniora, sala nr 8

kowska, wstęp wolny

Biologów; więcej na www.nocbiologow.pl

w Szkole Podstawowej nr 62, ul. Dru-


fot. S. Kubacki (3x)

centra kultury

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaprasza 16.01 na otwarcie wystawy Fotografie Stanisława Kubackiego

skienicka 32) Jedwabiem malowane wy-

trzeby Wystawy Światowej w 1889 r.,

spotkanie z Izą Rudzką – malarką; całość

stawa prac dzieci z pracowni plastycznej

przetrwała do dzisiaj i wciąż zachwyca

przygotował i prowadzi Jakub Żmidziński

STiSK

miliony turystów z całego świata; wstęp

¦ 14.01, g. 19 z cyklu Dialogi poetyc-

¦ do 31.03 (Galeria 2 piętro, ul. Druskie-

wolny.

kie spotkanie z poezją Magdaleny M. Pocgaj; spotkanie prowadzi Andrzej

nicka 32) wystawa prac plastycznych dzieci i dorosłych To My, Mieszkańcy

Piwnica duchowa

Podolan

Karmelitańskie

¦ 28.01, g. 19 z cyklu Kino duchowe

Centrum Duchowości

pokaz filmów Jacka Jóźwiaka Śladami

Szkoła Języka Francuskiego UAM

Wzgórze św. Wojciecha

Pier Giorgia Frasatiego o bł. Pier Giorgiu

klasztor oo. Karmelitów Bosych

Frasatim, Fotozofia o Andrzeju Różyckim,

kierownik: mgr Elżbieta Tchórz

ul. Działowa 25

artyście fotografiku oraz Zobaczyć głos

Collegium H. Cegielskiego

tel. 61 852 92 93

o ludziach głuchych; spotkanie z reżyse-

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198

wojciechciak@poczta.onet.pl

rem poprowadzi Wanda Różycka-Zbo-

tel./fax 61 829 29 47

prowadzący o. Wojciech Ciak OCD

rowska.

francuski@amu.edu.pl

¦ 5.01, g. 17 prezentacja C.S. Lewis

www.amu.edu.pl/alliance

Listy starego diabła do młodego cz. 4,

sekretariat: pon.-pt. g. 9-15

wprowadzenie Wiesław Machalica, czy-

biblioteka i czytelnia:

ta Aleksander Machalica

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

pon., czw., pt. g. 9-15, wt. i śr. g. 9-17

¦ 6.01, g. 17 Bożonarodzeniowy kon-

ul. Bolesława Prusa 3

¦ od 15.01 wystawa fotograficzna Że-

cert kolęd zespołu Arete Jest taki dar...

tel. 61 664 08 50

lazna Dama Paryża autorstwa Karoliny

Niezapomniany nastrój najpiękniejszych

www.wbp.poznan.pl

Fabiś

polskich kolęd stworzą dla Państwa na-

¦ 16.01 otwarcie wystawy Fotografie

W trakcie budowy Wieża Eiffla miała

stępujący artyści: Katarzyna Kasprzak

Stanisława Kubackiego, który w latach

zarówno swoich zwolenników, jak i prze-

(śpiew), Agnieszka Kargulewicz i Maria

1949-1970 był prezesem gnieźnieńskie-

ciwników. Jedni nazywali ją cudem ze

Bogawska (skrzypce), Romuald Andrze-

go Oddziału PTF i promocja publikacji

stali, inni krytykowali jej gigantyczne

jewski (piano) i Jerzy Struk (śpiew, recy-

WBPiCAK

rozmiary i dziwaczny kształt. Wzniesio-

tacja); wstęp wolny.

w II połowie XX w; czynna do 10.02

na jako konstrukcja tymczasowa na po-

¦ 8.01, g. 19 z cyklu Galeria spotkań

w g. 8-18

Sikorski

Fotografia

Gnieźnieńska

75


centra kultury domy kultury Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. Za Cytadelą 121 tel. 61 820 11 12 mdk2@mdk2.pl www.mdk2.pl ¦ 24.01, g. 17 (Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka, ul. Brandstaettera 1) Scena Prezentacji Teatralnych: Scena Dziecięca; impreza towarzysząca – wystawa prac uczestników Pracowni Plastycznych MDK nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 ul. Jarochowskiego 1 tel. 61 866 57 47 mdk3@tmpsc.pl www.mdk3lazarz.pl ¦ 3.01, g. 16 warsztaty fotograficzne dla młodzieży od 12 lat Karnawałowe studio fotograficzne; wstęp wolny, obowiązują telefoniczne lub osobiste zapisy w sekretariacie MDK ¦ 4.01, g. 11 Noworoczny pociąg fot. materiały organizatora

warsztaty plastyczne z cyklu Tworzy-My dla dzieci 3-5-letnich z  udziałem rodziców; koszt udziału dziecka 5 zł; obowiązują telefoniczne lub osobiste zapisy w MDK ¦ 10.01, g. 16 zabawa karnawałowa dla dzieci ze świetlic środowiskowych (im-

76

preza zamknięta)

¦ 17.01, g. 17.30 Bajki i zagadki z  Pu-

lony Koń; wstęp wolny, obowiązują

¦ 10.01, g. 17.30 Dyskoteka śmiesz-

chatkowej chatki spotkanie z cyklu Od

telefoniczne lub osobiste zapisy w se-

nych czapek zabawa karnawałowa Sa-

czytania do działania dla dzieci w wieku

kretariacie MDK

morządu Wychowanków MDK nr 3 dla

6-9 lat; wstęp wolny, obowiązują telefo-

¦ 25.01, g. 11 Gra planszowa warsz-

dzieci i młodzieży w  wieku 10-13-lat;

niczne lub osobiste zapisy w sekretaria-

taty plastyczne z cyklu TworzyMy dla

wstęp wolny, obowiązują telefoniczne

cie MDK

dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców;

lub osobiste zapisy w sekretariacie

¦ 18.01, g. 11 Upominek dla dziadków

koszt udziału dziecka 5 zł; obowią-

MDK

warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy

zują telefoniczne lub osobiste zapisy

¦ 11.01, g. 11 Zimowy collage warsz-

dla dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców;

w MDK

taty plastyczne z cyklu TworzyMy dla

koszt udziału dziecka 5 zł; obowiązują te-

¦ 31.01, g. 17.30 Balik dla dzieci z przy-

dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców;

lefoniczne lub osobiste zapisy w MDK

tulanką – zabawa taneczna dla dzieci

koszt udziału dziecka 5 zł; obowią-

¦ 24.01, g. 17.30 koncert piosenek

w wieku 5-7 lat; wstęp wolny, obowiązu-

zują telefoniczne lub osobiste zapisy

Jacka Kaczmarskiego dla młodzieży

ją telefoniczne lub osobiste zapisy w se-

w MDK

i dorosłych w  wykonaniu zespołu Zie-

kretariacie MDK


centra kultury DK Stokrotka ul. Cyniowa 11, tel./fax 61 867 19 19 dkstokrotka@tlen.pl www.dkstokrotka.pl ¦ 1.01, g. 17.45 (kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa) współorganizacja koncertu z cyklu VI Poznańskie Kolędowanie – Chór Nova im. St. Moniuszki ¦ 4.01, g. 10 I  Otwarty Turniej Brydża fot. materiały organizatora

Sportowego Par ¦ 9.01, g. 12 Klub Seniora – koncert gitarowy Jerzego Szymańskiego Biało od kolęd ¦ 11.01, g. 16 Noworoczne spotkanie członków Poznańskiego Towarzystwa Sportowego Amatorów Ogniwo

ODK Pod Lipami zaprasza 17.01, g. 19 na koncert muzyki żydowskiej i klezmerskiej

¦ 12.01, g. 17 wspólne wyjście do Te-

w wyk. zespołu Ruach w ramach XVII Dnia Judaizmu

atru Nowego na przedstawienie Mister Barańczak

¦ 24.01, g. 17 Zabawa karnawałowa

zajęcia stałe:

¦ 16.01, g. 17 gościnny występ zespołu

dla seniorów – prowadzenie DJ Grześ,

¦ warsztaty gitarowe oraz nauka języ-

wokalnego Stokrotki w Klubie Raszyn

bilety: 15 zł

ków obcych (grafiki ustalane indywidual-

¦ 24.01, g. 12 konkurs kolęd i pastora-

¦ 27.01, g. 19 XII PeStKa, czyli Poznań-

nie z uczestnikami)

łek dla dzieci i młodzieży o Złotą nutkę

skie Spotkanie Kabaretowe. Wystąpią

¦ poniedziałki i piątki, g. 17-20 pra-

kabarety: Czesuaf, Czołówka Piekła, Wyj-

cownia modelarstwa lotniczego Astra

ODK Pod Lipami

ście Ewakuacyjne, Kabaret Krzesełko,

(os. Pod Lipami 5F)

Biblioteka Raczyńskich

Kabaret Od Jutra oraz goście specjalni:

¦ poniedziałki i środy, g. 10.30-14.30

os. Pod Lipami 108a

Jim Williams i Łukasz „Szampanek” Szy-

(w siedzibie Klubu Seniora) pracownia

tel. 61 820 07 93, fax 61 828 73 47

manek; bilety: 15 zł.

gobelinu, makramy i haftu

odkpodlipami@psmwinogrady.pl

¦ 29.01, g. 18 Powitanie nowego roku

¦ wtorki, g. 15.30-17 pracownia pla-

www.psmwinogrady.pl

chińskiego – Roku Drewnianego Ko-

styczna

lub www.bracz.edu.pl

nia. W programie: prognoza dla Polski

¦ wtorki, g. 15.30 i 16.15 zumba dla

¦ 8.01, g. 19 Orzeł biały koncert patrio-

i świata na 2014 r. oraz poszczególnych

dzieci

tyczno-kolędowy z okazji 95. rocznicy

znaków zodiaku horoskopu chińskiego,

¦ wtorki, g. 16.30-17.15 karate dla

wybuchu

potrawy orientalne; bilety: 90 zł, prowa-

dzieci

w wykonaniu Poznańskiego Chóru Na-

dzenie Jacek Kryg.

¦ wtorek – piątek, g. 16-20 (os. Pod

uczycieli im. Ignacego Jana Paderew-

¦ w ramach XVII Dni Judaizmu

Lipami 13 F) Klub Seniora Złota Jesień

skiego; wstęp wolny

¦ 13.01, g. 19 Obrazy żydowskie otwar-

(brydż, spotkania klubowe, chór, kon-

¦ 18.01, g. 9.30-14 czwarta edycja kon-

cie wystawy malarstwa Dawida Mar-

certy, kurs komputerowy – zajęcia bez-

kursu gitarowego Kolędowanie z gitarą;

szewskiego; wstęp wolny

płatne)

wstęp wolny

¦ 13.01, g. 20 Pamiętnik – krótka histo-

¦ czwartki, g. 15.30-17 scena plastycz-

¦ 20.01, g. 19 Tey-owe wspomnienia

ria peregrynacji człowieka w głębi same-

na – pracownia modelarstwa lotniczego

– recital kabaretowy Aleksandra Gołę-

go siebie – wiersze poświęcone Zagładzie

Astra (os. Pod Lipami 5F)

biowskiego; akompaniament Krzysztof

czyta: Ryszard J. Reisner; wstęp wolny

¦ czwartki, g. 15.30 i 16.30 taniec

Gruszka; bilety: 15 zł (przedsprzedaż) i 25

¦ 17.01, g. 19 koncert muzyki żydow-

współczesny

zł (w dniu imprezy)

skiej i klezmerskiej w  wyk. zespołu Ru-

powstania

wielkopolskiego

¦ 22.01, g. 19 Klub Obieżyświatów, bi-

ach; bilety: 20 zł (przedsprzedaż) i 30 zł

lety: 5 zł

(w dniu koncertu)

Centra kultury – oprac. Tomasz Bombrych

77


fot. M. Malinowski

varia

Orszak Trzech Króli, Poznań 2011 r.

Orszak Trzech Króli wyruszy 6 stycznia o g. 12 z pl. Wolności Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowa-

zję do udziału w Orszaku Trzech Króli, który organizowany

nia króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jero-

jest w wielu polskich miastach, w tym w Poznaniu.

zolimy i pytali: – Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?

Już od pierwszego poznańskiego orszaku, który odbył się

Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyli-

w 2011 r. w pochodzie biorą udział tysiące poznaniaków.

śmy oddać mu pokłon. (..)

– Trasa przemarszu będzie nieco inna niż ostatnio – wy-

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi,

jaśnia Szymon Dąbrowski, przedstawiciel organizatorów

aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dzie-

orszaku w naszym mieście. – Spotkamy się w  południe

cię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do

na pl. Wolności, tam będzie można wyposażyć się w sym-

domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na

boliczne korony oraz śpiewniki, dzięki którym wszyscy

twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiaro-

będziemy mogli wziąć udział we wspólnym kolędowaniu.

wali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (…)

Trasa przemarszu, na której uczestnicy napotkają przeróżne postacie z jasełkowej tradycji, powiedzie Alejami Mar-

78

Tak wizytę sprzed 2000 lat opisuje ewangelista Mateusz.

cinkowskiego, ulicami 23 Lutego i  Rynkową w  kierunku

Kim byli owi mędrcy lub królowie? Na ten temat wiele jest

Starego Rynku. Tam Trzej Królowie przy żłóbku pokłonią

domysłów i legend. Z  pewnością jednak należeli do osób,

się małemu Jezusowi. Po orszaku odbędzie się msza

które jako pierwsze zrozumiały, co wydarzyło się wtedy

święta w poznańskiej farze.

w Betlejem.

W drogę z Trzema Królami może wybrać się każdy, a wspól-

Dzień Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli, jest

ne spotkanie może stać się okazją do radosnego przeżywa-

jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Od kilku lat

nia świąt Bożego Narodzenia.

w Polsce jest to także dzień wolny od pracy, co stwarza oka-

Więcej informacji na www.orszak.org.


varia styczniowe rocznice 1.01.1904 Urodził się abp Antoni Baraniak (zm. 1977), od 1957 r. metropolita poznański. 2.01.1939 Zmarł Roman Dmowski (ur. 9.08.1864), polityk, publicysta, współzałożyciel Narodowej Demokracji. Od 1920 r. mieszkał w Poznaniu, a w latach 1922-34 w podpoznańskim Chludowie. 3.01.2009 Zmarł Wincenty Różański (ur. 1938), poeta, laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania w 2002 r. 5.01.1914 Urodził się Henryk Musiałowicz, nestor polskich malarzy, absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu.

Kultura w Karcie

two w zamkowych pracowniach: wstęp

10.01.2009 Zmarł Tadeusz Szymków (ur.

¦ Karta Rodziny Dużej to projekt skie-

dla 1 osoby 100 proc. ceny, wstęp dla

1958), aktor, odtwórca jednej z głównych

rowany do rodzin mających troje i więcej

pozostałych członków rodziny 50 proc.

ról w filmie Poznań 56.

dzieci, oferujący katalog ulg i promocji

ceny; Zamkowe Lato dla Dzieci: bilet dla

15.01.1894 Urodził się Zygmunt Zaleski

w usługach świadczonych przez insty-

rodziny 20 zł (bilet dotyczy tylko spektakli

(zm. 1940), ekonomista, historyk, wice-

tucje miejskie i podmioty niepubliczne.

teatralnych na Dziedzińcu Zamkowym).

prezydent Poznania, założyciel i pierwszy

Szeroką ofertę w ramach karty proponują

¦ Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnic-

redaktor Kroniki Miasta Poznania.

poznańskie instytucje kultury:

kiego: cena biletów na wszystkie spekta-

17.01.1814 Urodził się Ludwik Miero-

¦ Wydawnictwo Miejskie Posnania:

kle 25 zł od osoby (nie dotyczy spektakli

sławski (zm. 1878), działacz polityczny,

rabat 15 proc. na zakup publikacji i pa-

gościnnych, premier przedstawień oraz

pisarz, przywódca Wiosny Ludów w Wiel-

miątek miejskich sprzedawanych w Cen-

spektakli specjalnych)

kopolsce.

trum Informacji Miejskiej i jego filiach.

¦ Kino Muza: bilet 5 zł na seanse z cy-

17.01.1984 Zmarł ks. Ignacy Posadzy

¦ Teatr Muzyczny: spektakle dla dzieci

klu Poranki rodzinne (dorośli i dzieci);

(ur. 1898), organizator Towarzystwa

– rodzic/opiekun bilet 20 zł, dzieci bezpłat-

bilet 10 zł (dorośli i dzieci) na seanse

Chrystusowego dla Wychodźców.

nie (dwa spektakle w sezonie); spektakle

z cyklu Z dzieckiem w kinie (dzieci 0-6 lat

20.01.1889 Urodził się Stanisław Kubicki

wieczorne (nie dotyczy przedstawień go-

wstęp wolny).

(zm. 1942), grafik i poeta, związany z wy-

ścinnych) – rodzic/opiekun i jedno dziec-

¦ Centrum Sztuki Dziecka: 50 proc.

dawanym w Poznaniu w  latach 1917-22

ko bilet 20 zł, pozostałe dzieci bezpłatnie

zniżki na wydarzenia organizowane przez

czasopismem ekspresjonistycznym Zdrój.

(dwa spektakle w sezonie).

Centrum Sztuki Dziecka (szczegółowe in-

20.01.1974 Polski Teatr Tańca – Balet

¦ Teatr Animacji: wstęp 8 zł od osoby.

formacje w zakładkach poszczególnych

Poznański zaprezentował pierwszą pre-

¦ Dom Kultury Stokrotka: zniżka 50

wydarzeń na stronie Centrum www.csd-

mierę, Epitafium dla don Juana autor-

proc. za uczestnictwo w zajęciach płat-

poznan.pl), zniżka nie łączy się z innymi

stwa Conrada Drzewieckiego.

nych.

promocjami.

25.01.1934 Zmarł Bolesław Koreywo (ur.

¦ Teatr Polski: 40-67 proc. zniżki na bi-

¦ Muzeum Archeologiczne: 50 proc.

1880), pisarz, długoletni prezes Związku

lety dla rodziców.

zniżki na bilety wstępu na wystawy; 50

Zawodowego Literatów w Poznaniu.

¦ Centrum Kultury Zamek: nocne zwie-

proc. zniżki na warsztaty dla dzieci pod-

29.01.1994 W Poznaniu przebywał prezy-

dzanie zamku: wstęp dla 1 osoby 5 zł;

czas weekendów edukacyjnych, zniżki

dent Węgier Arpad Göncz. Od 1996 r. Ho-

wakacyjne zwiedzanie zamku: wstęp dla

nie łączą się z innymi promocjami

norowy Obywatel Miasta Poznania.

1 osoby 3 zł; koncerty dla dzieci: bilet dla

¦ Rezerwat Archeologiczny Genius

30.01.1989 Zarejestrowano Towarzystwo

rodziny 20 zł; spektakle dla dzieci: bilet

loci: 50 proc. zniżki na bilety wstępu na

Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

dla rodziny 20 zł; filmy dla dzieci: bilet

wystawy, zniżka nie łączy się z innymi

dla rodziny 20 zł; opłaty za uczestnic-

promocjami

oprac. J.P.

79


varia Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1. Podmioty, które chcą przystąpić do programu mogą zgłosić swoją ofertę do Wydziału Zdrowia i  Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, e-mail: krd@um.poznan.pl,

fot. www.fotoplastykon.com.pl

tel. 61 878 58 58.

książki Nie tylko orężem Wydawnictwo Rebis Książka autorstwa

Fotoplastykon

Marka Rezlera jest

wyjątkowy eksponat znowu ożyje

swoistą kontynu-

Zabytkowym urządzeniem umożliwiającym, oglądanie zdjęć w trójwy-

acją, rozwinięciem

miarze, zaopiekuje się Wydawnictwo Miejskie Posnania i udostępni go

i zamknięciem problematyki zwią­zanej

zwiedzającym.

z zaangażowaniem Wielkopolan w walkę

Urządzenie składa się z 24 wizjerów, przez które ogląda się zdjęcia. Co kilka

o niepodległość w czasach zaboru, podję-

sekund mechanizm podaje nowe fotografie przed okular. W fotoplastykonie

tej we wcześniejszych publikacjach Po-

wykorzystywane są fotografie stereoskopowe, które składają się z dwóch

wstanie wielkopolskie 1918-1919 oraz

zdjęć tego samego obiektu, ale wykonanych z różnych punktów widzenia. To

Wielkopolanie pod bronią 1768-1921.

wywołuje wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości obrazu.

Autor przedstawił specyfikę wielkopol-

Decyzją władz wykonawczych Poznania zabytkowy fotoplastykon zostanie

skiej drogi do niepodległości, odmiennej

odkupiony od właściciela Antoniego Ruta, który odziedziczył go w rodzinie.

niż w pozostałych zaborach, a  co naj-

Zadanie uruchomienia fotoplastykonu dla zwiedzających zostało powierzone

ważniejsze – skutecznej. Główną część

Wydawnictwu Miejskiemu Posnania. Pomysł ma również pełne wsparcie Ko-

książki stanowi prezentacja sylwetek

misji Rewitalizacji, której radni zaprosili na jedno ze swoich posiedzeń Antonie-

ludzi szczególnie zasłużonych w pracy

go Ruta, aby zapoznać się z tematem. Komisja dała wówczas zielone światło

organicznej i walce zbrojnej tego czasu,

na sfinansowanie zakupu zabytkowego urządzenia, a 10 grudnia Rada Miasta

a także próba zaprezentowania biografii

zatwierdziła w budżecie środki na zakup fotoplastykonu.

zbiorowej polskich działaczy w zaborze

Fotoplastykon od 1923 r. stał przy ul. Piekary, po wojnie – na ul. Św. Mar-

pruskim. Autor dokonuje też zupełnie

cin 53, gdzie działał do 2005 r. – Po raz ostatni fotoplastykon uruchomiłem

nowej oceny przyjmowanych dotąd me-

w 2009 r. podczas Biennale Fotografii w Starym Browarze. Był największą

tod walki o wolność z punktu widzenia

atrakcją tej edycji – mówił Antoni Rut. Wśród zdjęć, które ma w swojej

ich racjonalności i osiągniętych celów.

kolekcji, a które planuje przekazać miastu, jest mnóstwo starych fotogra-

Źródło opisu: Wydawnictwo Rebis.

fii Poznania. Najstarsze pochodzi z 1903 r. Ale nie tylko zdjęcia Antoniego Ruta prezentowane będą w fotoplastykonie: – Chcielibyśmy też skorzystać

Trzynasty dzień tygodnia

ze zbiorów Muzeum Narodowego i prywatnych kolekcji poznaniaków –

Wydawnictwo Zysk i S-ka

zapowiada zastępca prezydenta Dariusz Jaworski. – Rozmawialiśmy też

Kryminał Ryszarda Ćwirleja w realiach

z Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym chcemy się wymieniać ste-

stanu wojennego. Poznań, 13 grudnia

reoskopowymi fotografiami – dodaje. Uruchomienie fotoplastykonu przewi-

1981 r. W środku mroźnej nocy komu-

dziane jest na Imieniny Miasta w 2014 r.

nistyczne władze rozpoczynają operację wymierzoną w „Solidarność” i całe społe-

80


varia urodzony w Starachowicach, związany

telefony, stacje

jest z Poznaniem. Ukończył Wydział

radiowe przesta-

Architektury Politechniki Poznańskiej

ją nadawać. Na

i pracuje jako architekt. Z  zamiłowania

ulice Poznania,

rysownik i komiksiarz, ma na koncie

tak jak w ca-

kilkanaście publikacji komiksowych,

łym kraju, wy-

w tym autorski album Chomik zagłady.

jeżdżają czołgi

W 2004 r. otrzymał Grand Prix XV Mię-

i transportery opancerzone. Również

dzynarodowego Festiwalu Komiksów

milicja zostaje postawiona w stan peł-

w Łodzi za pracę Życie to nie bajka. Ry-

nej gotowości. Rozpoczyna się w Polsce

suje dla Focus Historia.

stan wojenny. Grupa funkcjonariuszy wysłana na jedno z poznańskich osiedli,

fot. M. Malinowski

czeństwo. Milkną

spotkania, wycieczki...

by aresztować działacza „Solidarności”, niespodziewanie znajduje w sąsiednim

¦ Wygrała Spowiedź

¦ 11.01 Trzy wzgórza, cztery kościoły,

mieszkaniu ciało zastrzelonego mężczy-

¦ Decyzją Jury konkursowego rozstrzy-

czyli wycieczka nie tylko dla alpinistów

zny. Tej samej nocy w innej części mia-

gnięto VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu

i świętych, g. 10, zbiórka przed kościołem

sta dochodzi do zaskakująco podobnego

Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej „Ocze-

pw. św. Józefa na Wzgórzu św. Wojcie-

morderstwa. Oba mieszkania zostały

kiwanie”. W konkursie zwyciężył Kacper

cha, przewodnik Piotr Ciesielski

splądrowane i najwyraźniej ktoś zabrał

Płusa z Pabianic za wiersz Spowiedź n.n.

Wycieczki są prowadzone w konwen-

z nich duże sumy marek niemieckich.

Wyróżnienia otrzymali: Mariola Kruszewska

cji Free Walking Tours, tzn. jeśli spacer

W pobliżu obu miejsc zbrodni świadkowie

z Mińska Mazowieckiego za wiersz Wiwi-

spodoba się uczestnikom, można podzię-

widzieli milicyjną nysę z mundurowym

sekcja; Natalia Zięba z Poznania za wiersz

kować przewodnikowi napiwkiem. Wię-

i cywilem. Na poszukiwania morderców

Profil widza telewizji śniadaniowej; Paweł

cej informacji www.PoPoznaniu.pl.

rusza grupa śledczych z Komendy Woje-

Waligóra z Lublina za wiersz Gołąb. Organi-

wódzkiej MO, kierowana przez porucznika

zatorem konkursu była Fundacja Wspiera-

¦ Koło Przewodników PTTK im. Marce-

Marcinkowskiego. Muszą działać szybko,

nia Kultury im. Łucji Danielewskiej.

lego Mottego zaprasza na przechadzkę:

¦ Towarzystwo Miłośników Miasta

kościołach Starego Miasta, g. 10 przy

¦ 12.01 Poznańskie Żłóbki – spacer po

bo tym samym tropem podąża też Służba Bezpieczeństwa.

Poznania zaprasza na:

wejściu do kościoła p.w. św. Franciszka

Duchy polskich miast i zamków

¦ Wykład dr. Marka Rezlera pt. Ksiądz

z Asyżu przy placu Bernardyńskim. Wię-

Piotr Wawrzyniak i nie tylko, 13.01, Mała

cej na: www.przewodnicy-pttk.org

Wydawnictwo

Sala Sesyjna Urzędu Miasta Poznania,

BOSZ

pl. Kolegiacki 17, g. 18, wstęp wolny

¦ O „Malinową Karafkę”

Pięknie ilustrowany

¦ Sobotnie wycieczki z cyklu Nie siedź

¦ Koło Literackie przy Klubie Nauczycieli

leksykon

duchów,

w domu chodź na wycieczkę, początek za-

Miasta Poznania serdecznie zaprasza do

i upiorów

wsze o g. 10: 4.01 Palmiarnia, zbiórka przy

udziału w VII Turnieju Poetyckim „O Ma-

straszących w pol-

wejściu (przewodnik Krystyna Srokówna);

linową Karafkę”, który odbędzie się 28.01

skich miastach i zamkach. Autorzy

11.01 Biblioteka Raczyńskich, zbiórka

o g. 17 w siedzibie Klubu Nauczycieli Mia-

Witold Vargas i Paweł Zych odszukali

przed wejściem do starego gmachu

sta Poznania, ul. J. Słowackiego 58/60

w polskiej historii i legendach postacie

(przewodnik Krystyna Srokówna); 18.01

(oficyna w podwórzu). Wystarczy przed-

najbardziej znane, ale też te zapomnia-

Roger Sławski – architekt Poznania, zbiór-

stawić własny wiersz nawiązujący do ha-

ne, a także ciekawe duchy i widma. To

ka przed ratuszem (przewodnik Marcin

sła wywoławczego „Drzwi do lasu”. Lau-

druga, utrzymana w podobnym tonie

Grabowski); 25.01 Wokół placu Wolności,

reat, którego wyłoni jury powołane przez

książka obu autorów po Bestiariuszu

zbiórka g. 10 przed Fontanną Wolności

publiczność, otrzyma dyplom i nagrodę:

słowiańskim. Obie pokazują bogactwo

(przewodnik Marcin Grabowski).

butelkę owocowego wina lub nalewki.

legend o zjawach i  demonach na na-

¦ Grupa przewodników PoPoznaniu

szych ziemiach. Paweł Zych, chociaż

zaprasza

zjaw

Varia – oprac. Mateusz Malinowski więcej na

81


kalendarium wydarzeń 1 stycznia (środa)

VI Poznańskie Kolędowanie: Chór Nova im. Stanisława Moniuszki kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa, g. 17.45 Koncert Noworoczny Przeboje świata, Katarzyna Rościńska – śpiew, Janusz Szrom – śpiew, Stanisław Gruszka – dyrygent, Big Stan Band, Wojciech Malajkat – prowadzenie koncertu Aula UAM, g. 18 2 stycznia (czwartek)

VI Poznańskie Kolędowanie: Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej Poligrodzianie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Szamarzewskiego, g. 18.30 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 3 stycznia (piątek)

Warsztat plastyczny Tajemnice portretu; prowadzenie: Jędrzej Stępak CK Zamek Warsztatownia 46, g. 16 Warsztaty fotograficzne dla młodzieży od 12 lat Karnawałowe studio fotograficzne MDK nr 3, g. 16 Lekcja E. Ionesco, reż. W. Szczepaniak Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18 VI Poznańskie Kolędowanie: Poznański Chór Polihymnia kościół pw. św. Marka Ewangelisty, os. Czecha, g. 18.30

82

Koncert Noworoczny trójkąt: Sinfonietta Polonia, Cheung Chau – dyrygent, Renata Drozd – sopran, Piotr Rafałko – tenor, Jakub Muras – saksofon Aula UAM, g. 19 Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk, A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Galeria Teatru Polskiego, g. 19

st yczeń 2014 Koncert Ireny Santor Sala Ziemi MTP, g. 17 i 20 Mayday reż. G. Chrapkiewicz Teatr Muzyczny, g. 18 Lekcja E. Ionesco, reż. W. Szczepaniak Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18

Koncert noworoczny, dyr. G. Chmura, reż. M. Dobrowlańska Teatr Wielki, g. 19

VI Poznańskie Kolędowanie: Poznański Chór Chłopięcy kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Żbikowa, g. 19

4 stycznia (sobota)

Koncert: bordello a’capello Meskalina, g. 19

Zajęcia teatralne Teatr z kartki papieru; prowadzenie: Julia Szmyt-Krych CK Zamek – Bawialnia, g. 10

Szczaw, frytki Z. Egressy’ego, reż. P. Kaźmierczak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19

Wycieczka po Palmiarni, zbiórka przed wejściem do budynku, g. 10

Koncert noworoczny, dyr. G. Chmura, reż. M. Dobrowlańska Teatr Wielki, g. 19

I Otwarty Turniej Brydża Sportowego Par DK Stokrotka, g. 10 Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A Romański Teatr Animacji, g. 11 Noworoczny pociąg – warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy dla dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11 Z cyklu Kreatywni – warsztaty plastyczno-projektowe dla gimnazjalistów i licealistów Muzeum Narodowe, g. 15 Z cyklu Przedmiot do rozmowy, Rozmowa z… Formą do pierników, prelekcja Anety Skibińskej Muzeum Etnograficzne, g. 16 Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk, A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Galeria Teatru Polskiego, g. 17

VI Poznańskie Kolędowanie: Inspiro Ensemble kościół pw. Maryi Królowej, Rynek Wildecki, g. 19.20 Dom Bernardy Alba F.G. Lorci, reż. M. Miklasz Scena Nowa Teatru Nowego, g. 19.30

Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A Romański Teatr Animacji, g. 11 i 13 Wykład Nikodem Pajzderski – więzień Fortu VII Muzeum Historii Miasta Poznania, g. 12 Wykład Tadeusza Jeziorowskiego o dwukrotnym wprowadzeniu Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, g. 12 Spotkanie na wystawie Zbigniewa Kai – Opłatkowe światy – niezwykłe ozdoby choinkowe Muzeum Narodowe, g. 12 Warsztaty dla dzieci i rodziców wokół książki Martina Widmarka i Heleny Willis Tajemnica Pływalni Fundacja Mały Dom Kultury, g. 12.30 VI Poznańskie Kolędowanie: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki kościół pw. Narodzenia Pańskiego, os. Stefana Batorego, g. 13

IV Kolędowanie na Fredry: Chór Męski Orły Białe, dyr. Michał Sergiusz Mierzejewski kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 19.45

VI Poznańskie Kolędowanie: Chór Kameralny UAM kościół pw. św. Boromeusza, os. Pod Lipami, g. 13

Koncert: Gia Koka Blue Note, g. 20

Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk, A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Galeria Teatru Polskiego, g. 17

5 stycznia (niedziela)

Koncert kolęd w wykonaniu Chóru św. Cecylii z Mosiny pod dyr. J. Nagórniaka Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, ul. Żydowska, g. 10

Prezentacja C.S. Lewis Listy starego diabła do młodego, cz. 4 Piwnica duchowa, g. 17 Mayday reż. G. Chrapkiewicz Teatr Muzyczny, g. 18


kalendarium wydarzeń Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego, choreogr. S. Woźniak, kier. muz. W. Lemko Teatr Wielki, g. 18 Szczaw, frytki Z. Egressy’ego, reż. P. Kaźmierczak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 Dom Bernardy Alba F.G. Lorci, reż. M. Miklasz Scena Nowa Teatru Nowego, g. 19.30 IV Kolędowanie na Fredry: Chór ProVobis, dyr. Krystyna Kamińska, g. 19.45 6 stycznia (poniedziałek)

Orszak Trzech Króli pl. Wolności, g. 12 więcej na str. 78 Bożonarodzeniowy koncert kolęd zespołu Arete Jest taki dar… Piwnica duchowa, g. 17 Koncert kolęd w Święto Trzech Króli: Chór Męski Arion CK Zamek, Maciej Grosz – dyrygent, Karol Drynkowski – akompaniator, Piotr Szczechowiak – konferansjer kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 17.30 VI Poznańskie Kolędowanie: Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie kościół pw. św. Antoniego z Padwy, ul. Franciszkańska, g. 18.45

VI Poznańskie Kolędowanie: Musica Viva Chór Kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha, g. 19 7 stycznia (wtorek)

st yczeń 2014 Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk, A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Galeria Teatru Polskiego, g. 19 uwaga! premiera! Siedem grzechów głównych – odcinek I, reż. A. Szymczak, Studio – Teatr Castingowy mplusm PCK Dąbrówka, g. 19.07

Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego, choreogr. S. Woźniak, kier. muz. W. Lemko Teatr Wielki, g. 11

Koncert: New Life’M Blue Note, g. 20

Dni Kina Łotewskiego: Ursus, reż. R. Pētersons, 2011; Kocham Cię, mamo, reż. J. Nords, 2013 CK Zamek – sala kinowa, g. 16

Pierwszy dzień wystawy Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne

Dni Kina Łotewskiego: Chcę zobaczyć krasnoludki, reż. N. Skapāns, 2012, Instynkt rodzinny, reż. A. Gauja, 2010 CK Zamek sala kinowa, g. 18 Jeżyce Story. Posłuchaj miasta: Lokatorzy (odc. 2) R. Pawłowskiego i M. Wierzchowskiego Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18 Wieczór z tańcem bretońskim Dom Bretanii, g. 18 Spotkanie z Pawłem Robertem Kaminem Perełki życia; Juliusz Rozmiłowski – wspomnienia i wiersze Klub Literacki Dąbrówka, g. 18

8 stycznia (środa)

Pan Maluśkiewicz i spółka na podstawie wierszy J. Tuwima, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 9.30 i 11.30 Spotkanie z prof. UAM dr hab. Katarzyną MąkąMalatyńską Tajemnice sztuki filmowego montażu CK Zamek – sala kinowa, g. 11 Dni Kina Łotewskiego: Tournée chóru, anim. dla dorosłych, reż. E. Jansons, 2012 CK Zamek sala kinowa, g. 16 Koncert towarzyszący II Międzynarodowej Konferencji Wokalnej Aula Nova, g. 17 Dni Kina Łotewskiego: Willa Antropoff, reż. V. Leščovs, K. Jancis, 2012 CK Zamek – sala kinowa, g. 17.30

Jeżyce Story. Posłuchaj miasta: Lokatorzy (odc. 2) R. Pawłowskiego i M. Wierzchowskiego Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18 Koncert z cyklu Środy organowe Aula Nova, g. 19 Cyrulik sewilski G. Rossiniego, reż. M. Weiss-Grzesiński, kier. muz. Z. Gaca Teatr Wielki, g. 19 Spotkanie z Izą Rudzką – malarką Piwnica duchowa, g. 19 Orzeł biały – koncert patriotyczno-kolędowy z okazji 95. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w wykonaniu Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego ODK Pod Lipami, g. 19 Koncert: Confusion Project Blue Note, g. 20 Gorączka czerwcowej nocy dramaturgia T. Śpiewak, reżyseria R. Brzyk Duża Scena Teatru Nowego, g. 20 9 stycznia (czwartek)

Pan Maluśkiewicz i spółka na podstawie wierszy J. Tuwima, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 9.30 i 11.30

Chcesz przeczytać pierwszy? Zapisz się na newsletter sklepu internetowego www.sklep.wmposnania.pl Dla naszych subskrybentów miłe niespodzianki!

83


kalendarium wydarzeń Pastorałki (dla widzów najmłodszych) Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka, ul. Brandstaettera 1, g. 10 Piotruś i wilki S. Prokofiewa, kier. muz. A. Gref, reż. I. Pasińska Teatr Wielki, g. 12 Klub Seniora – koncert gitarowy Jerzego Szymańskiego Biało od kolęd DK Stokrotka, g. 12 Koncert z cyklu Czwartki z muzyka dawną Aula Akademii Muzycznej, g. 18 Wykład Piotra Szaradowskiego z cyklu Haute couture i kobiety: Madame Grès – zapomniana mistrzyni Dom Bretanii, g. 18.30 Koncert muzyki fortepianowej Aula Nova, g. 19 Festiwal Filmów Rosyjskich: Będę przy tobie, reż. P. Ruminow, 2012 CK Zamek sala kinowa, g. 19 Krawiec S. Mrożka, reż. A. Tyszkiewicz Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 Koncert: Bug Loop Trio Meskalina, g. 19 Koncert towarzyszący II Międzynarodowej Konferencji Wokalnej Aula Akademii Muzycznej, g. 19.30 Gorączka czerwcowej nocy dramaturgia T. Śpiewak, reżyseria R. Brzyk Duża Scena Teatru Nowego, g. 20 Festiwal Filmów Rosyjskich: Żyła sobie baba, reż. A. Smirnow CK Zamek – sala kinowa, g. 20.30

84

10 stycznia (piątek)

XVII Dzień Judaizmu 10-18.01, więcej str. 12 T-Mobile Nowe Horyzonty 10-17.01, kino Muza Pan Maluśkiewicz i spółka na podstawie wierszy J. Tuwima, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 9.30 i 11.30 Warsztat plastyczny skierowany do młodzieży i osób dorosłych pt. Impresja kolorystyczna na temat martwej natury; prowadzenie: Anna Kozłowska-Agacińska CK Zamek – Warsztatownia 46, g. 16 Rodzinne kolędowanie Przybieżeli do Betlejem, księgarnia Z Bajki os. Przyjaźni 125, g. 16.30 Dyskoteka śmiesznych czapek zabawa karnawałowa Samorządu Wychowanków MDK nr 3 dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13-lat MDK nr 3, g. 17.30 Otwarcie wystawy IV Poznański Salon Robinsonada Skalar Office Center (ul. Górecka 1), g. 18 Otwarcie wystawy Mariusz Korbański. Malarstwo Galeria Miejska w Mosinie, g. 18.15 Koncert Idylla: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Gaetano D’Espinosa – dyrygent, Marcin Suszycki – skrzypce, Dominik Dębski – altówka Aula UAM, g. 19 Studencki koncert kompozytorski Aula Akademii Muzycznej, g. 19 Festiwal Filmów Rosyjskich: Córka, reż. A. Kasatkin, N. Nazarowa, 2012, CK Zamek – sala kinowa, g. 19

st yczeń 2014 Koncert karnawałowy Chóru Dziewczęcego Skowronki CK Zamek Sala Wielka, g. 19 Musicalowy Koncert Noworoczny, dyr. A. Nagórka Teatr Muzyczny, g. 19 Gorączka czerwcowej nocy dramaturgia T. Śpiewak, reżyseria R. Brzyk Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Ene due rike fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka – premiera prasowa! Malarnia Teatru Polskiego, g. 19 Cyrulik sewilski G. Rossiniego, reż. M. Weiss-Grzesiński, kier. muz. Z. Gaca Teatr Wielki, g. 19 Klub Krótkiego Kina CK Zamek – sala kinowa, g. 19 Spotkanie na wystawie Zbigniewa Kai Ludowe inspiracje Zbigniewa Kai Muzeum Narodowe, g. 19 Koncert: Led Zeppelin Night Blue Note, g. 20 Portret z magnolią reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20 11 stycznia (sobota)

Zimowy collage – warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy dla dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11 Och, Emil! na podstawie tekstu A. Lindgren Emil ze Smalandii, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 11 i 13 Muzealna Akademia Dziecięca, Grające obrazy – malowane dźwięki Muzeum Narodowe, g. 11.15 Kto się boi wysokiego C? – spektakl dla dzieci, reż. D. Anfelli Teatr Wielki – Sala Drabowicza, g. 12 Z cyklu Kreatywni – warsztaty plastycznoprojektowe dla gimnazjalistów i licealistów Muzeum Narodowe, g. 15 Noworoczne spotkanie członków Poznańskiego Towarzystwa Sportowego Amatorów Ogniwo DK Stokrotka, g. 16 Koncert Świętomarciński: Minifestiwal Kolędowy dla dzieci i młodzieży z udziałem Chóru Francesco z Wir, Arkadiusz Klemczak – dyrygent kościół pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13, g. 16.30 Mister Barańczak reż. J. Satanowski Scena Nowa Teatru Nowego, g. 17

Zajęcia dla dzieci Przestrzeń bajki; prowadzenie: Małgorzata Siekanko, Paulina Wielgosz-Konewka CK Zamek – Bawialnia, g. 10

Ene due rike fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Malarnia Teatru Polskiego, g. 17

Wycieczka Trzy wzgórza, cztery kościoły kościół pw. św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha, g. 10

Musicalowy Koncert Noworoczny (z udziałem Janusza Radka), dyr. A. Nagórka Teatr Muzyczny, g. 17 i 20

Wycieczka po Bibliotece Raczyńskich, zbiórka przed wejściem do starego gmachu, g. 10

Portret z magnolią, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 18


kalendarium wydarzeń Koncert: Janek Samołyk Meskalina, g. 19 Gorączka czerwcowej nocy dramaturgia T. Śpiewak, reżyseria R. Brzyk Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Krawiec S. Mrożka, reż. A. Tyszkiewicz Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 IV Kolędowanie na Fredry: Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego, dyr. Marek Gandecki kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 19.45 Koncert: Orange Trane – promocja płyty Fugu Blue Note, g. 20 Usta Angeliny reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20 Senne łagodne prześwity reż. K. Skibski, T. Zajcher Teatr u Przyjaciół, g. 20 Festiwal Filmów Rosyjskich: Syberia. Monamour, reż. S. Ross, 2011 CK Zamek – sala kinowa, g. 21.30 12 stycznia (niedziela)

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy CK Zamek, od g. 10 Poznańskie Żłóbki – spacer po kościołach Starego Miasta, zbiórka przed kościołem pw. św. Franciszka z Asyżu na pl. Bernardyńskim, g. 10 Stół – ciuchcia – miś Teatru Atofri, reż. B. Bąblińska, G. Grobelna, M. Kabacińska Słodownia +2, Stary Browar, g. 10.30 i 12

st yczeń 2014

Kto się boi wysokiego C? – spektakl dla dzieci, reż. D. Anfelli Teatr Wielki – Sala Drabowicza, g. 12

Ene due rike fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Malarnia Teatru Polskiego, g. 17

Spotkanie na wystawie Zbigniewa Kai O czym baja Kaja? Diabelskie sztuczki na ceramice Muzeum Narodowe, g. 12

Koncert Romantyczne niepokoje: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Agnieszka Duczmal – dyrygent, Olga Scheps – fortepian Aula UAM, g. 18

Wykład Muzeum Sztuki Kościelnej na zamku cesarskim Muzeum Historii Miasta Poznania, g. 12 Finisaż wystawy Wielkopolski Krzyż Powstańczy. 95 rocznica powstania wielkopolskiego 1918-1919 Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, g. 12 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Blue Note, g. 16.30 Koncert z cyklu Rodzinne spotkania z poezją i muzyką Sala Kameralna Akademii Muzycznej, g. 17 Koncert Świętomarciński: kolędy w wykonaniu Żeńskiego Chóru Kameralnego Canto Cantare LO im. I. J. Paderewskiego, Ewa Maćkowiak-Sibilska – dyrygent oraz Chóru Kameralnego Fermata, Mateusz MJ Sibilski – dyrygent kościół pw. św. Marcina, g. 17 Rokendrol albo mówi mi teściu, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 17 Musicalowy Koncert Noworoczny, dyr. A. Nagórka Teatr Muzyczny, g. 17 Mister Barańczak reż. J. Satanowski Scena Nowa Teatru Nowego, g. 17

Festiwal Filmów Rosyjskich: Ja, reż. I. Wołoszyn, 2009 CK Zamek – sala kinowa, g. 18 Aida G. Verdiego, kier. muz. G. Chmura, reż. M. Weiss-Grzesiński Teatr Wielki, g. 18 Koncert z cyklu Jazz w Akademii Aula Nova, g. 19 Koncert: Natalia Grzebała Meskalina, g. 19 Przystanek na pożądanie reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 19 Gorączka czerwcowej nocy, dramaturgia T. Śpiewak, reżyseria R. Brzyk Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Krawiec S. Mrożka, reż. A. Tyszkiewicz Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 IV Kolędowanie na Fredry: Zespół Wokalny Minimus, dyr. Sławomira Raczyńska kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 19.45 13 stycznia (poniedziałek)

Festiwal Filmów Rosyjskich: Rusałka, reż. A. Melikian, 2007 CK Zamek – sala kinowa, g. 17

Wykład Marka Rezlera Ksiądz Piotr Wawrzyniak i nie tylko Mała Sala Sesyjna UM, g. 18 Koncert z cyklu Poniedziałki w Akademii: Pedagodzy i ich chóry Aula Nova, g. 19 Klub Krótkiego Kina CK Zamek – sala kinowa, g. 19 Otwarcie wystawy Obrazy żydowskie Dawida Marszewskiego w ramach XVII Dnia Judaizmu ODK Pod Lipami, g. 19 Pamiętnik – krótka historia peregrynacji człowieka w głębi samego siebie – wiersze poświęcone Zagładzie czyta: Ryszard J. Reisner w ramach XVII Dnia Judaizmu ODK Pod Lipami, g. 20 14 stycznia (wtorek)

Rookie – Book Ideas, 14-16.01 Galeria Miejska Arsenał Och, Emil! na podstawie tekstu A. Lindgren Emil ze Smalandii, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 9.30 i 11.30 Królowa Śniegu muz. M. Łaszewicz, libretto A. Romański na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Muzyczny, g. 10 i 12.15 Ogólnopolskie Seminarium Akordeonowe, 14-15.01 Sala Prezydencka Akademii Muzycznej, g. 10-18 Tony Orrico Penwald 4: unison symmetry standing – otwarty dla publiczności proces powstawania pracy Galeria Art Stations, Stary Browar, g. 12-16

85


kalendarium wydarzeń Promocja albumu Jacka Kulma Teatr Nowy w latach 1973-1987 pod dyrekcją Izabelli Cywińskiej. Spotkanie dedykowane Ryszardowi Daneckiemu Pastela Restaurant & Cafe, ul. 23 Lutego 40 (róg ul. Zamkowej), g. 16

Sztukmistrz z Lublina – na motywach prozy I. Singera, reż. K. Golaszanka Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka, ul. Brandstaettera 1, g. 18.30

Wykład Daniela Muzyczyka Od książki do książki. Kilka artystycznych eskapad na terytorium publikacji Galeria Miejska Arsenał, g. 17.30

Międzyuczelniany koncert katedr akordeonu Aula Nova, g. 19

Prezentacja twórczości Marcina Berdyszaka, Dominika Lejmana, Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej, Przemysława Jasielskiego, Andrzeja Załeckiego oraz Marka Przybyła Aula Uniwersytetu Artystycznego, g. 17.30

Spotkanie z projektantami: Studio Noviki i Studio Fontarte Galeria Miejska Arsenał, g. 19

Wieczór Akademicki w Willi Wśród Róż – koncert z udziałem Studentów i Pedagogów poznańskiej Akademii Muzycznej Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, g. 18

Wykład Daniela Mizielińskiego o tworzeniu i obiegu artbooków Galeria Miejska Arsenał, g. 17.30 Seryjni Poeci, spotkanie z Kacprem Bartczakiem, Maciejem Meleckim i Krzysztofem Lisowskim; prowadzenie: prof. Piotr Śliwiński CK Zamek Sala pod Zegarem, g. 18 Wykład Czy można zobaczyć cząsteczkę? I po co ją oglądać? wygłosi prof. Maciej Kubicki z Wydziału Chemii UAM CK Zamek Sala Kominkowa, g. 18 Wieczór z tańcem bretońskim Dom Bretanii, g. 18 Spotkanie z prof. Edwardem Balcerzanem i jego książką Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury Dom Literatury i Pracownia-Muzeum JIK Biblioteki Raczyńskich, g. 18 W blasku jubileuszu: Zenon Laskowik Duża Scena Teatru Polskiego, g. 18 i 20.30

86

st yczeń 2014

Ene due rike fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Malarnia Teatru Polskiego, g. 19 Aida G. Verdiego, kier. muz. G. Chmura, reż. M. Weiss-Grzesiński Teatr Wielki, g. 19 Spotkanie z poezją Magdaleny M. Pocgaj Piwnica duchowa, g. 19 Koncert: Zapaska (Ukraina) Blue Note, g. 20 Festiwal Filmów Rosyjskich: Żyć, reż. W. Sigariew, 2012 CK Zamek – sala kinowa, g. 21 15 stycznia (środa)

Opowiadanie świata foyer, I piętro Teatru Polskiego, g. 18 Spotkanie poznańskiej Grupy OTOP z cyklu Ptaki dla laika i przyrodnika Ogród Botaniczny, g. 18 Festiwal Filmów Rosyjskich: Italianiec, reż. A. Krawczuk, 2005 CK Zamek – sala kinowa, g. 19 Dyskusja prowadzona przez Piotra Rypsona z udziałem prof. Jarosława Kozłowskiego i prof. Przemysława Czaplińskiego o roli książek artystycznych i artbooków Galeria Miejska Arsenał, g. 19

Och, Emil! na podstawie tekstu A. Lindgren Emil ze Smalandii, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 10

Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Duża Scena Teatru Nowego, g. 19

Tony Orrico Penwald 4: unison symmetry standing – otwarty dla publiczności proces powstawania pracy Galeria Art Stations, Stary Browar, g. 12-16

Ene due rike fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Malarnia Teatru Polskiego, g. 19

Prezentacja twórczości Marcina Berdyszaka, Dominika Lejmana, Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej, Przemysława Jasielskiego, Andrzeja Załeckiego oraz Marka Przybyła Aula Uniwersytetu Artystycznego, g. 17.30

16 stycznia (czwartek)

Pierwszy dzień wystawy Fotografie S. Kubackiego, WBPiCAK Pan Maluśkiewicz i spółka na podstawie wierszy J. Tuwima, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 9.30

Pastorałki (dla widzów najmłodszych), Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka ul. Brandstaettera 1, g. 10 Tony Orrico Penwald 4: unison symmetry standing – otwarty dla publiczności proces powstawania pracy Galeria Art Stations, Stary Browar, g. 12-16 Prezentacja twórczości Marcina Berdyszaka, Dominika Lejmana, Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej, Przemysława Jasielskiego, Andrzeja Załeckiego oraz Marka Przybyła Aula Uniwersytetu Artystycznego, g. 17.30 Gościnny występ zespołu wokalnego Stokrotki w Klubie Raszyn DK Stokrotka, g. 17 Wykład Olgi Lewickiej połączony z prezentacją dotyczącą pracy nad artbookami Galeria Miejska Arsenał, g. 17.30 Z cyklu Czwartek o sztuce wykład Anny Poczobutt Architektura niezauważana CK Zamek – Hol Bakonowy, g. 18 Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa, reż. G. Lifanow Duża Scena Teatru Polskiego, g. 18 Wykład z cyklu Winiarskie regiony Francji: Alzacja Dom Bretanii, g. 18.30 Rozmowa Jakuba Bąka z Polą Dwurnik i Radkiem Szlagą o przygodach z artbookami Galeria Miejska Arsenał, g. 19 Otwarcie wystawy Dla każdego gestu inny aktor Galeria Art Stations, g. 19


kalendarium wydarzeń Orfeusz w piekle J. Offenbacha, reż. A. Hofman Teatr Muzyczny, g. 19

-Wrembel – fortepian Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, g. 17

Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Duża Scena Teatru Nowego, g. 19

Wernisaż wystawy Fotogramy Przestrzenie Miasta Jerzego Kozioła Biblioteka Uniwersytecka, g. 17

Teczki, wyb. tekstów E. Wójciak, K. MadońMitzner Teatr Ósmego Dnia, g. 19

st yczeń 2014

Joanna Leśnierowska Rooms by the sea z cyklu Ćwiczenia w patrzeniu Studio Słodownia +3, Stary Browar, g. 19

Niebostrzyg reż. T. Zajcher Teatr u Przyjaciół, g. 20

uwaga! premiera! Umówmy się na dziś. Ballady i romanse rosyjskie Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18.30

Pan Maluśkiewicz i spółka na podstawie wierszy J. Tuwima, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji, g. 9.30

Koncert Przeboje srebrnego ekranu: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Frank Strobel – dyrygent Aula UAM, g. 19

Warsztat Otwarta Pracownia Graficzna; prowadzenie: Sebastian Krzywak CK Zamek – Warsztatownia 46, g. 16

Czwarta edycja konkursu gitarowego Kolędowanie z gitarą ODK Pod Lipami, g. 9.30-14

Teczki, wyb. tekstów E. Wójciak, K. Madoń-Mitzner Teatr Ósmego Dnia, g. 19

Zajęcia dla dzieci Przestrzeń bajki; prowadzenie: Małgorzata Siekanko, Paulina Wielgosz-Konewka CK Zamek – Bawialnia, g. 10

Portret M. Wajnberga, kier. muz. T. Kozłowski, reż. D. Pountney Teatr Wielki, g. 19

Wycieczka Roger Sławski – architekt Poznania, zbiórka przed ratuszem, g. 10 Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 11

Koncert muzyki żydowskiej i klezmerskiej w wyk. zespołu Ruach w ramach XVII Dnia Judaizmu ODK Pod Lipami, g. 19

Koncert: Peter J. Birch & The River Boat Band Meskalina, g. 19

Wieczór sonat klasycznych – koncert z udziałem Łukasza Nazarczuka – skrzypce i Katarzyny Sikorskiej-

Pierwszy dzień wystawy 1000 lat w naszyjnikach – zabytek w nowej odsłonie Rezerwat Archeologiczny Genius loci

Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Duża Scena Teatru Nowego, g. 19

Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa, reż. G. Lifanow Duża Scena Teatru Polskiego, g. 18

17 stycznia (piątek)

18 stycznia (sobota)

Orfeusz w piekle J. Offenbacha, reż. A. Hofman Teatr Muzyczny, g. 19

Otwarcie wystawy Dzień jest za krótki Galeria Miejska Arsenał, g. 18

Festiwal Filmów Rosyjskich: Portret o zmierzchu, reż. A. Nikonowa, 2011 CK Zamek – sala kinowa, g. 21

Czterdzieści Polskiego Teatru Tańca, reż. i choreogr. J. Strømgren hala nr 2 MTP, g. 20

uwaga! premiera! Nie taki anioł ładny jak go malują, reż. A. Szymczak, Studio – Teatr Castingowy mplusm PCK Dąbrówka, g. 19

Bajki i zagadki z Puchatkowej chatki – spotkanie z cyklu Od czytania do działania dla dzieci w wieku 6-9 lat MDK nr 3, g. 17.30

Przystanek na pożądanie reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20

Jazz Top w Blue Note: Rafał Sarnecki/Paweł Kaczmarczyk/Jerzy Małek/ Wojciech Pulcyn/Łukasz Żyta Blue Note, g. 20

Koncert: L.U.C. & Motion Trio, CK Zamek Sala Wielka, g. 20

Upominek dla dziadków warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy dla dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11

Spotkanie na wystawie Zbigniewa Kai – Zbigniew Kaja, artysta powojenny. Obrazy Muzeum Narodowe, g. 19

Koncert: Kazik Na Żywo Eskulap, g. 19

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań (Arkadia) tel. +48 61 851 96 45, +48 61 19431 e-mail: centrum@cim.poznan.pl czynne: pn.-pt. 10-19, sob. 10-17

ty informacje | b i l e w

w

w

.

c

i

m

.

!

| przewodniki | mapy p

o

z

n

a

n

.

p

Polecamy nowe gadżety Miasta Poznania

l

87


kalendarium wydarzeń Z cyklu Sito Sztuki, Podróże małe i… duże!, zajęcia dla dzieci Muzeum Narodowe, g. 11.15

Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Duża Scena Teatru Nowego, g. 18

Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej Teatr Muzyczny, g. 12

Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa, reż. G. Lifanow Duża Scena Teatru Polskiego, g. 18

Z cyklu Kreatywni – warsztaty plastyczno-projektowe dla gimnazjalistów i licealistów Muzeum Narodowe, g. 15 Z cyklu Muzeum Sztuk Użytkowych – ku nowej ekspozycji – wykład Książę Pepi Muzeum Narodowe, g. 16 Wykład physical symmetry practice Tony’ego Orrico Studio Słodownia +3, Stary Browar, g. 17 Jeans Concert Przeboje srebrnego ekranu: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Frank Strobel – dyrygent Aula UAM, g. 18 Promocja albumu Jacka Kulma Teatr Nowy w latach 1973-1987 pod dyrekcją Izabelli Cywińskiej Dom Trzeźwości, Aleje Marcinkowskiego 24, g. 18

st yczeń 2014 19 stycznia (niedziela)

Królowa Śniegu muz. M. Łaszewicz, libretto A. Romański na motywach baśni H.Ch. Andersena (w ramach Dnia Rodzinnego) Teatr Muzyczny, g. 10

Umówmy się na dziś. Ballady i romanse rosyjskie Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18.30

Warsztaty dla kobiet z baśniami z książki Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkoli Estes księgarnia Z Bajki, g. 10-20

Teczki, wyb. tekstów E. Wójciak, K. Madoń-Mitzner Teatr Ósmego Dnia, g. 19

Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 11 i 13

IV Kolędowanie na Fredry: Chór Kameralny Collegium Posnaniense, dyr. Barbara Nowak kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 19.45

Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego, choreogr. S. Woźniak, kier. muz. W. Lemko Teatr Wielki, g. 11 i 18

Dzień Dialogu z Judaizmem: koncert Bester Quartet Blue Note, g. 20

Z cyklu Palcem po mapie: Włochy, zajęcia dla dzieci od lat 6 Muzeum Narodowe, g. 12

Koncert Ani Dąbrowskiej Sala Wielka CK Zamek, g. 20 Rokendrol albo mówi mi teściu, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20

Zastępstwo reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 18

Czterdzieści Polskiego Teatru Tańca, reż. i choreogr. J. Strømgren hala nr 2 MTP, g. 20

Orfeusz w piekle J. Offenbacha, reż. A. Hofman Teatr Muzyczny, g. 18

Imperium C. Studniaka, reż. C. Studniak Scena Nowa Teatru Nowego, g. 20.30

Wykład Pro publico bono. O aktywności publicznej Nikodema Pajzderskiego Muzeum Historii Miasta Poznania, g. 12 Usta Angeliny reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 17 Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa, reż. G. Lifanow Duża Scena Teatru Polskiego, g. 18

Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60, tel. +48 61 852 61 56 e-mail: it@cim.poznan.pl czynne: pn.-sob. g. 10-18, niedz. g. 10-17 • informacja o mieście i regionie • usługi przewodnickie i wycieczki po Poznaniu • wydawnictwa i pamiątki

88

Umówmy się na dziś. Ballady i romanse rosyjskie Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18.30 Koncert: Dominika Barabas Meskalina, g. 19 Portret z magnolią, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 19 Koncert: Piotr Kuźniak: Tribute to Czesław Niemen Blue Note, g. 19.30 IV Kolędowanie na Fredry: Agnieszka Gertner-Polak – sopran, Natalia Hyżak – organy kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 19.45 Imperium C. Studniaka, reż. C. Studniak Scena Nowa Teatru Nowego, g. 20.30 20 stycznia (poniedziałek)

Otwarcie wystawy Potrzebne Galeria Miejska Arsenał, g. 18 Recital Teresy Werner Teatr Muzyczny, g. 19 Książę Karnawał spektakl muzyczny w wyk. solistki Teatru Wielkiego Antoniny Kowtunow i jej studentów Scena na Piętrze, g. 19 Tey-owe wspomnienia – recital kabaretowy Aleksandra Gołębiowskiego ODK Pod Lipami, g. 19


kalendarium wydarzeń Klub Zwierciadła: Ku Nowej Ziemi księgarnia Z Bajki, os. Przyjaźni 125, g. 19 21 stycznia (wtorek)

Pierwszy dzień wystawy Korona z Ćmachowa Muzeum Archeologiczne Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 10 Królowa Śniegu muz. M. Łaszewicz, libretto A. Romański na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Muzyczny, g. 10 i 12.15 Spotkanie z Joanną Bator z udziałem Juliusza Kurkiewicza i Elizy Szybowicz, moderator: Błażej Warkocki CK Zamek Sala Wielka, g. 18 Wieczór z tańcem bretońskim Dom Bretanii, g. 18

Koncert: Kilwater Meskalina, g. 19 Firma P. Demirskiego, reż. M. Strzępka Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Kwaśne mleko M. Prześlugi, reż. U. Kijak Malarnia Teatru Polskiego, g. 19

st yczeń 2014 Otwarcie wystawy Rafaeli Jasionowicz Punkt przywracania, instalacja fotograficzna Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego, g. 18

Z cyklu Czwartek o sztuce wykład Karoliny Leśnik Malarki CK Zamek Hol Balkonowy, g. 18

Firma P. Demirskiego, reż. M. Strzępka Duża Scena Teatru Nowego, g. 19

Audioperformans Łukasza Rodziewicza Jest tak jak teraz mikstejp Galeria Miejska Arsenał, g. 18

Kwaśne mleko M. Prześlugi, reż. U. Kijak Malarnia Teatru Polskiego, g. 19

Koncert: KLUSKA – KLUbowe Spotkania KAbaretowe w pełni improwizowane Blue Note, g. 19.30 22 stycznia (środa)

Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 9.30 Spotkanie z dr Anną Śliwińską Tajemnice kina brytyjskiego CK Zamek – sala kinowa, g. 11

Straszny dwór S. Moniuszki, kier. muz. M. Wieloch, reż. i choreogr. E. Wesołowski Teatr Wielki, g. 19 Klub Obieżyświatów ODK Pod Lipami, g. 19 Dom lalki S. Adamczaka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego, reż. M. Siegoczyński Scena Nowa Teatru Nowego, g. 19.30

Prezentacja twórczości Szymona Ratajczaka – laureata VIII Turnieju Wierszy o Pierścień Dąbrówki ; warsztaty literackie Piotra Paschke – teksty Marii Ciążeli, Zdzisława Czwartosa, Małgorzaty Mylki Klub Literacki Dąbrówka, g. 18

Oprowadzenia kuratorskie po wystawie Potrzebne Galeria Miejska Arsenał, g. 18 Otwarcie wystawy Joanna Marcinkowska. Malarstwo CK Zamek – Galeria Profil, g. 18

Szałaputki M. Joterki, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, g. 9.30 i 11.30

Umówmy się na dziś. Ballady i romanse rosyjskie Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 18.30

Wiedeń polskimi śladami spotkanie z cyklu Bliżej Austrii Austriacki Ośrodek Kultury UAM, g. 18

Pastorałki (dla widzów najmłodszych) Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka, ul. Brandstaettera 1, g. 10

23 stycznia (czwartek)

MyFrenchFilmFestival.com, 23-25.01

w nowym numerze rowertouru

reklama

ul. Św. Marcin 34 tel. 61 853 24 42 czynna codziennie w g. 12-22.30 • bogate menu • dania na wynos dowóz gratis

Otello W. Szekspira, reż. P. Szkotak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 Straszny dwór S. Moniuszki, kier. muz. M. Wieloch, reż. i choreogr. E. Wesołowski Teatr Wielki, g. 19 Dom lalki Sz. Adamczaka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego, reż. M. Siegoczyński Scena Nowa Teatru Nowego, g. 19.30 Rokendrol albo mówi mi teściu, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20 24 stycznia (piątek)

Szałaputki M. Joterki, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, g. 10

nowość!

sklep.wmposnania.pl

Azalia

Baron cygański J. Straussa, reż. D. Kustosik/A. Hofman Teatr Muzyczny, g. 19

2014 Szlakiem herbów POZNANIA

89


kalendarium wydarzeń Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży o Złotą nutkę DK Stokrotka, g. 12 Instalacja interaktywna Oda di Neuro Joanny Malinowskiej, Patryka Lichoty i Krystiana Klimowskiego CK Zamek – Sala Kominkowa, g. 13-17 Zabawa karnawałowa dla seniorów – prowadzenie DJ Grześ ODK Pod Lipami, g. 17 Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego dla młodzieży i dorosłych w wykonaniu zespołu Zielony Koń MDK nr 3, g. 17.30

Otello W. Szekspira, reż. P. Szkotak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 Bestia na podstawie dramatu Rozbity dzban H. von Kleista, inscenizacja J. Wiśniewski Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 19 i 20.30 Spotkanie na wystawie Zbigniewa Kai Twórczość graficzna i exlibrisy Zbigniewa Kai Muzeum Narodowe, g. 19

Z cyklu Kaligrafia, warsztaty dla dorosłych Muzeum Narodowe, g. 18

Noc fanów zespołu Metallica Blue Note, g. 20

Koncert nadzwyczajny Gwiazdy BBC Proms: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Pietari Inkinen – dyrygent, Kirill Gerstein – fortepian Aula UAM, g. 19

Usta Angeliny reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20

Koncert: Zespół Masturbator Meskalina, g. 19 Koncert zespołu Donut CK Zamek Sala Wielka, g. 19 Prezentacja autorskiego projektu Izabeli Rudzkiej Artyzm natury – źródło subtelności Galeria Think Art, g. 19

90

Spotkanie z Karolem Modzelewskim wokół książki Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca Teatr Ósmego Dnia, g. 19

25 stycznia (sobota)

Zajęcia teatralne Teatr z kartki papieru; prowadzenie: Julia Szmyt-Krych CK Zamek – Bawialnia, g. 10 Wycieczka Wokół placu Wolności, zbiórka przed Fontanną Wolności, g. 10 Szałaputki M. Joterki, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, g. 11

O kobiecie, która była Marylin Monroe reż. A. Szymczak, Studio – Teatr Castingowy mplusm PCK Dąbrówka, g. 19

Gra planszowa warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy dla dzieci 3-5-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11

Baron cygański J. Straussa, reż. D. Kustosik/A. Hofman Teatr Muzyczny, g. 19

Z cyklu Sito Sztuki: Szaro, biało za oknem?, zajęcia dla dzieci Muzeum Narodowe, g. 11.15

st yczeń 2014 Z cyklu Świat: Józef Pankiewicz Targ na jarzyny za Żelazną Bramą (1888) oraz Targ na kwiaty przed kościołem La Madeleine w Paryżu(1890) – wykład prof. W. Suchockiego Muzeum Narodowe, g. 11.15 Wręczenie Nagrody Publiczności XV Edycji Konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową Żłóbek Wielkopolski 2013 Muzeum Etnograficzne, g. 12 Klub dyskusyjny Art Forum: Joanna Bryl Historię sztuki trzeba napisać na nowo. Hilma af Klint jako pionierka abstrakcji geometrycznej Muzeum Narodowe, g. 12.30 Instalacja interaktywna Oda di Neuro Joanny Malinowskiej, Patryka Lichoty i Krystiana Klimowskiego CK Zamek – Sala Kominkowa, g. 13-17 Z cyklu Kreatywni – warsztaty plastyczno-projektowe dla gimnazjalistów i licealistów Muzeum Narodowe, g. 15 Z cyklu Dekoder: Marcello Bacciarelli Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, warsztaty interpretacji sztuki Muzeum Narodowe, g. 16 Kwaśne mleko M. Prześlugi, reż. U. Kijak Malarnia Teatru Polskiego, g. 17 Portret z magnolią reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 18 Baron cygański J. Straussa, reż. D. Kustosik/A. Hofman Teatr Muzyczny, g. 18

Namiętność P. Nicholsa, reż. K. Janda – pożegnanie z tytułem! Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego, choreogr. K. Greve, kier. muz. A. Nagórka Teatr Wielki, g. 19 Don Juan Moliera, reż. A. Kaniewski Scena Nowa Teatru Nowego, g. 19.30 Otello W. Szekspira, reż. P. Szkotak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19.30 IV Kolędowanie na Fredry: Oktet Da Capo, g. 19.45 Koncert: Michał Wróblewski Trio Blue Note, g. 20 Koncert zespołu Mosaik CK Zamek – Sala Wielka, g. 20 Przystanek na pożądanie, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20 Teatroza vel Rekrutremy, reż. K. Skibski, T. Zajcher Teatr u Przyjaciół, g. 20 26 stycznia (niedziela)

1, 2, 3…szukam! Teatru Atofri, reż. B. Bąblińska, M. Kabacińska Scena Nowa CK Zamek, g. 10.30 i 12 Koncert Karnawałowy Orkiestry Miasta Poznania przy MPK aula POSM, ul. Solna 12, g. 11 Szałaputki M. Joterki, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, g. 11 i 13 Oprowadzanie kuratorskie Ostatnia niedziela ze Zbigniewem Kają Muzeum Narodowe, g. 12


kalendarium wydarzeń Finisaż wystawy Nikodem Pajzderski. Muzealnik – Konserwator – Historyk Sztuki. Po wystawie oprowadzają kuratorzy: Joanna Bryl, Tadeusz Grabski, Agnieszka Murawska, Ewa Siejkowska-Askutja Muzeum Historii Miasta Poznania, g. 12

Recital Marka Torzewskiego Teatr Muzyczny, g. 18

Otwarcie wystawy Dzieci Poznania. 95. rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, g. 12

Rokendrol albo mówi mi teściu, reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 19

Warsztaty Pierwsza Pomoc z Misiem: dzieci w wieku 4-6 lat Fundacja Mały Dom Kultury, g. 12.30 Warsztaty Pierwsza Pomoc z Misiem: dla dzieci w wieku 7-10 lat Fundacja Mały Dom Kultury, g. 13.30 Instalacja interaktywna Oda di Neuro Joanny Malinowskiej, Patryka Lichoty i Krystiana Klimowskiego CK Zamek – Sala Kominkowa, g. 13-17 Przystanek na pożądanie reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 17 Kwaśne mleko M. Prześlugi, reż. U. Kijak Malarnia Teatru Polskiego, g. 17

fest iwa l e

XII PeStKa, czyli Poznańskie Spotkanie Kabaretowe ODK Pod Lipami, g. 19

Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego, choreogr. K. Greve, kier. muz. A. Nagórka Teatr Wielki, g. 18

28 stycznia (wtorek)

Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 9.30

Koncert: Co-Sovel Meskalina, g. 19

Namiętność P. Nicholsa, reż. K. Janda – pożegnanie z tytułem! Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Don Juan Moliera, reż. A. Kaniewski Scena Nowa Teatru Nowego, g. 19.30 Otello W. Szekspira, reż. P. Szkotak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19.30 IV Kolędowanie na Fredry: Chór Cantanti, dyr. Michał Sergiusz Mierzejewski kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, g. 19.45 27 stycznia (poniedziałek)

Old Love – spektakl gościnny Teatr Muzyczny, g. 18 i 21 Klub Krótkiego Kina CK Zamek – sala kinowa, g. 19

k onc er t y

st yczeń 2014

Królowa Śniegu, muz. M. Łaszewicz, libretto A. Romański na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Muzyczny, g. 10 i 12.15 Don Juan Moliera, reż. A. Kaniewski Scena Nowa Teatru Nowego, g. 17 Wieczór z tańcem bretońskim Dom Bretanii, g. 18 Pokaz filmów Jacka Jóźwiaka Śladami Pier Giorgia Frasatiego o bł. Pier Giorgiu Frasatim, Fotozofia o Andrzeju Różyckim, artyście fotografiku oraz Zobaczyć głos o ludziach głuchych Piwnica duchowa, g. 19 Spektakl Moja Muzyka # 22: Natalia Kozłowska Księżycowy Pierrot CK Zamek – Sala Wielka, g. 19.30 Koncert: Apostolis Anthimos Trio Blue Note, g. 20 Jeżyce Story. Posłuchaj miasta: Miasto kobiet (odc. 4) R. Pawłowskiego i M. Wierzchowskiego Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 20

f il m y

29 stycznia (środa)

Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 9.30 Don Juan Moliera, reż. A. Kaniewski Scena Nowa Teatru Nowego, g. 17 Koncert kameralny: Feroce Trio w składzie: Natalia Makuch – wiolonczela Paweł Kroczek – klarnet, Anna Tarchała – fortepian Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, g. 18 Koncert Anny Kokocińskiej Moja Muzyka: Panufnik CK Zamek – Sala Wielka, g. 18 Oprowadzenia kuratorskie po wystawie Potrzebne Galeria Miejska Arsenał, g. 18 Powitanie nowego roku chińskiego – Roku Drewnianego Konia. W programie: prognoza dla Polski i świata na 2014 r. oraz poszczególnych znaków zodiaku horoskopu chińskiego, nastroje i potrawy orientalne ODK Pod Lipami, g. 18 Koncert: Clannad Sala Ziemi MTP, g.18 Skrzypek na dachu J. Bocka/J. Steina, kier. muz. J. Kowalski, reż. i choreogr. E. Wesołowski Teatr Wielki, g. 19

sp ekt akle

wyst awy

por t a l za inspirowany przez

91


kalendarium wydarzeń Jeżyce Story. Posłuchaj miasta: Miasto kobiet (odc. 4) R. Pawłowskiego i M. Wierzchowskiego Trzecia Scena Teatru Nowego, g. 20 Koncert: Fabula Rasa Blue Note, g. 20 30 stycznia (czwartek)

Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 10 Z cyklu Czwartek o sztuce wykład Macieja Szymaniaka Portreciści i portrety CK Zamek – Hol Balkonowy, g. 18 Koncert: Tomasz Makowiecki Blue Note, g. 19 My fair lady – wznowienie!, reż. D. Kustosik, kier. muz. M. Łaszewicz Teatr Muzyczny, g. 19 Przyjęcie dla głupca F. Vebera, reż. T. Bradecki Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 Skrzypek na dachu J. Bocka/J. Steina, kier. muz. J. Kowalski, reż. i choreogr. E. Wesołowski Teatr Wielki, g. 19 Portret z magnolią reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20 31 stycznia (piątek)

Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji, g. 9.30 i 11.30

92

Kopciuszek S. Prokofiewa, choreogr. G. Kawalec, opieka reżyserska D. Kustosik Teatr Muzyczny, g. 10 i 12.15 Balik dla dzieci z przytulanką – zabawa taneczna dla dzieci w wieku 5-7 lat MDK nr 3, g. 17.30 Z cyklu Kaligrafia: warsztaty dla dorosłych Muzeum Narodowe, g. 18 Koncert: Janusz Wrombel: Śpiewnik Blue Note, g. 19 Koncert: Kopyt/Kowalski Meskalina, g. 19 Po sezonie reż. A. Szymczak, Studio – Teatr Castingowy mplusm PCK Dąbrówka, g. 19 My fair lady – wznowienie!, reż. D. Kustosik, kier. muz. M. Łaszewicz Teatr Muzyczny, g. 19 Przyjęcie dla głupca F. Vebera, reż. T. Bradecki Duża Scena Teatru Nowego, g. 19 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Duża Scena Teatru Polskiego, g. 19 Skrzypek na dachu J. Bocka/J. Steina, kier. muz. J. Kowalski, reż. i choreogr. E. Wesołowski Teatr Wielki, g. 19 Przystanek na pożądanie reż. M. Zgaiński Mój Teatr, g. 20 Kalendarium – oprac. Sylwia Klimek Kalendarium zamknięto 18.12.2013 r. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za zmiany wprowadzone w repertuarze i terminach imprez wprowadzone po oddaniu numeru do druku.

st yczeń 2014 kalendarium sportowe 4 stycznia (sobota)

AZS Politechnika Big Plus Poznań – MCKiS Termo Rex Jaworzno, mecz koszykarzy o mistrzostwo I ligi, sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku, g. 18 Lider Swarzędz – Poznań City Center, mecz koszykarek o mistrzostwo I ligi, sala SCSiR przy ul. Kosynierów w Swarzędzu, g. 18 8 stycznia (środa)

Poznań City Center – MKS MOS Karkonosze, mecz koszykarek o mistrzostwo I ligi, sala POSiR przy ul. Chwiałkowskiego, g. 18.15 11 stycznia (sobota)

Lider Swarzędz – Ślęza Wrocław, mecz koszykarek o mistrzostwo I ligi, sala SCSiR przy ul. Kosynierów w Swarzędzu, g. 18 12 stycznia (niedziela)

AZS UAM Poznań – AZS UJ Kraków, mecz w ekstraklasie futsalu kobiet, sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku, g. 16 18 stycznia (sobota)

AZS Politechnika Big Plus Poznań – MKS Dąbrowa Górnicza, mecz koszykarzy o mistrzostwo I ligi, sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku, g. 18 MKS Poznań – Polski Cukier Pomezania Malbork, mecz piłkarzy ręcznych o mistrzostwo I ligi, sala Gimnazjum nr 54 przy ul. Newtona, g. 18

19 stycznia (niedziela)

Poznań City Center – ŁKS SMS Łódź, mecz koszykarek o mistrzostwo ligi, sala POSiR przy ul. Chwiałkowskiego, g. 18.15 25 stycznia (sobota)

AZS UAM Poznań – UKS Medan Gniezno, mecz w ekstraklasie futsalu kobiet, sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku, g. 17 Grunwald Poznań – Warmia Traveland Olsztyn, mecz piłkarzy ręcznych o mistrzostwo I ligi, sala Gimnazjum nr 54 przy ul. Newtona, g. 18 26 stycznia (niedziela)

WKS Grunwald Poznań – ZSMS Poznań, IV turniej mistrzostw Polski w hokeju halowym, sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie, g. 10 KS Pomorzanin Toruń – KS AZS AWF Poznań, IV turniej mistrzostw Polski w hokeju halowym, sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie, g. 11 KS Stella Gniezno – ZSMS Poznań, IV turniej mistrzostw Polski w hokeju halowym, sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie, g. 12 KS AZS AWF Poznań – WKS Grunwald Poznań, IV turniej mistrzostw Polski w hokeju halowym, sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie, g. 13 KS Stella Gniezno – KS Pomorzanin Toruń, IV turniej mistrzostw Polski w hokeju halowym, sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie, g. 14 Kalendarium sportowe – oprac. Leszek Gracz


Już w sprzedaży

Niecała dekada działalności Wydziału Architektury Szkoły Inżynierskiej stworzyła wreszcie w Poznaniu środowisko architektów wyrosłych z przestrzeni i architektury tego miasta. Po dokończeniu studiów, przeważnie na Politechnice Wrocławskiej, „pokolenie SI” opanowało wszystkie możliwe aktywności związane z zawodem architekta: konserwację zabytków, projektowanie architektoniczne wszelkich typów obiektów i zespołów, design, planowanie urbanistyczne i przestrzenne, wykonawstwo, szkolnictwo architektoniczne i pracę naukową [...]. Autorzy kreślą w swoich relacjach szeroki obraz kontekstu społecznego, indywidualnych losów wpisanych w przestrzeń Poznania w okresie PRL i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej. Istotne akcenty wspomnień stanowią ważne wydarzenia historyczne: wybuch II wojny światowej, wypędzenia z Poznania, wyzwolenie miasta, Czerwiec 1956 roku, powstanie „Solidarności” w 1980 roku i transformacja ustrojowa. Przez karty wspomnień przewijają się setki osób, nie tylko z Poznania, przede wszystkim związanych z architekturą, konserwacją zabytków, budownictwem, urbanistyką i planowaniem przestrzennym. fragment Wstępu Grażyny Kodym-Kozaczko

Najnowsza „Kronika Miasta Poznania” poświęcona została poznańskiemu kolejnictwu. Na 344 stronach znajdziemy m.in. opowieści o ludziach, którzy je tworzyli, poznamy historię linii kolejowych, poznańskich dworców i innych budynków związanych z  koleją, lokomotyw i  wagonów produkowanych w zakładach Cegielskiego. „Kronika” zawiera ok. 250 zdjęć, z których duża część nie była dotąd nigdzie publikowana. szukaj w księgarniach i na sklep.wmposnania.pl

Oni zbudowali drugi Poznań Wspomnienia poznańskich architektów z lat 1945-2005 w pięknie wydanej i bogato ilustrowanej książce Projekt – miasto szukaj w poznańskich księgarniach i na sklep.wmposnania.pl


9 771231 91304 9 01

Musicalowy koncert noworoczny

10/11/12 stycznia

/ pod dyrekcją Agnieszki Nagórki / sobotnie koncerty z udziałem Janusza Radka

W 2014 POKOCHAJ

TEATR MUZYCZNY 23/24/25

30/31

stycznia

stycznia

01

lutego

My fair lady

Baron cygański

/ wznowienie pod dyrekcją Adama Banaszaka

06/07/08

/ wznowienie pod dyrekcją José Maria Florêncio

14/15/16

lutego

lutego

Phantom / upiór w operze

/ pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego

Latynoska Noc / Koncert Walentynkowy

/ pod dyrekcją José Maria Florêncio

/ Łukasz Kuropaczewski / Miguel Angel Orengo / Maciej Frąckiewicz / Orkiestra Teatru Muzycznego

Teatr Muzyczny w Poznaniu ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań Bilety dostępne w Kasie Teatru oraz on-line na Bilety24.pl i na stronie Teatru:

www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Wydawnictwo Miejskie Posnania

styczeń

nr 1 (267)/2014

Cena 4,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1231-9139

IKS, styczeń nr 1 (267)/ 2014  

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you