Page 1

styczeń

nr1(255)/2013

Cena 4,90 zł (wtym5%VAT) ISSN1231-9139

karnawał

w i ę cej na w w w.ku l t u ra p oz na n .p l

Wydawnictwo Miejskie Posnania


pisma teatralne Lecha Raczaka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n Więcej niż jedno życie. Kreacje zbiorowe Teatru Ósmego Dnia (1977-1985). Postzapisy

n Plac Wolności i inne scenariusze teatralne 1982-2010 n Szaleństwo i metoda. 48 tekstów o teatrze. więcej na str. 22–23

do kupienia na

sklep.wmposnania.pl


W Instytucie Kultury Stosowanej trwa nasza całoroczna gra w kulturalne zaliczenia – wciąż można się do niej przyłączyć!

Studentko! Studencie! # czy wpisaliście się już na listę studentów IKS-a?

jeśli nie – wciąż możecie to zrobić na stronie wmposnania.pl/ indeks # czy macie indeks IKS-a? jeśli nie – wciąż możecie go za darmo odebrać w naszym dziekanacie w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44 # jeśli jesteście już na liście studentów i macie indeks, możecie się z nami bawić – w tym miesiącu można zdobyć jedno zaliczenie i 5 punktów # sylwetkę Bernarda Ejgierda, wykładowcy, u którego zdobywacie styczniowe zaliczenia, zamieszczamy obok re(da)ktor Ewa Obrębowska-Piasecka

zaliczenie wykładu

Żeby zaliczyć wykład, wystarczy pojawić się 18.01. w Meskalinie i zgłosić się po stempel Instytutu Kultury Stosowanej w odpowiedniej rubryce Waszego indeksu. Możecie za to dostać 3 punkty.

zaliczenie ćwiczeń

Żeby zaliczyć ćwiczenia, należy wziąć udział w dyskusji o płytach wydanych przez Meskalinę (więcej piszemy o nich na str. 29), która odbędzie się 18.01. o g. 19. Możecie za to dostać 5 punktów a potem jeszcze dobrze się bawić przez cały wieczór. W końcu to karnawał! Zdobyte punkty wpiszcie do Waszego indeksu elektronicznego. Lista nagród i dodatkowe informacje na: wmposnania.pl/indeks kontakt: indeks@wm.poznan.pl

Nazywa się Bernard Ejgierd

Ma oryginalne imię, oryginalne nazwisko i oryginalne pomysły na kulturalne animowanie Poznania. Mało jest w mieście osób, które go nie znają albo o nim nie słyszały. Jeśli nie znają – to z pewnością wkrótce poznają, jeśli nie słyszały – to prędzej czy później usłyszą. Wszyscy znają go jako Benka. – To mózg wszystkiego – mówi o  nim Michał Wybieralski. – Do koncertów potrafi dołożyć z  własnej kieszeni, bo czuje misję. Chce, by ludzie mogli przyjść też na ambitniejszy występ, by się kultura w naszym prowincjonalnym grajdole szerzyła – dodaje. W 2010 r. otrzymał Medal Młodej Sztuki za... „radykalną zmianę definicji salonu artystycznego”. Zmienił tę definicję, to fakt, choć każdy z klubów, które kolejno otwierał w Poznaniu (W Starym Kinie, Meskal, Meskalina) z tradycyjnym salonem też miały, paradoksalnie, sporo wspólnego: przyciągały i  integrowały ludzi, spotykały ich i  konfrontowały. Tak jest do dziś. Choć Benek kokieteryjnie mówi, że w  Meskalinie tylko „leje piwo”, to nieprawda – angażuje się, jak mało kto, nie tylko w kulturę. Kilka lat temu „liznął” nawet trochę polityki. W  wyborach samorządowych w  2006 r. poznańscy aktorzy teatrów alternatywnych, animatorzy kultury niezależnej, muzycy, plastycy i  krytycy zarejestrowali komitet wyborczy „100 Procent Kultury”. „Zróbmy z Poznania wesołe miasteczko” – takie było główne hasło ich kampanii. – Startujemy na poważnie, ale nie będziemy prowadzili kampanii z  zasępioną miną – mówił wtedy dziennikarzom Benek. 

Sylwia Klimek


kalendarium wydarzeń Wydawca Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań tel. 61 851 86 01 fax 61 856 04 56 Redakcja ul. Ratajczaka 44 I p. 61-728 Poznań, tel. 61 851 96 49 fax 61 856 04 55 www.kulturapoznan.pl www.ikspoznan.pl iks@wm.poznan.pl Redagują Ewa Obrębowska-Piasecka (p.o. redaktora naczelnego) eop@wm.poznan.pl Elżbieta Woźna (z-ca redaktora naczelnego) elbe@wm.poznan.pl Grażyna Soroka (sekretarz redakcji) soroka@wm.poznan.pl Korekta Anna Rogulska Tłumaczenie kalendarium Robert Pagett Opracowanie graficzne Joanna Pakuła Skład i łamanie Studio Graficzne Wydawnictwa Miejskiego Posnania tel. 61 851 96 85 studio@wm.poznan.pl Fotografie w działach „polecamy” Anna Skowrońska Druk Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak Nakład: 3000 egz. Prenumerata RUCH S.A. www.prenumerata.ruch.com.pl prenumerata@ruch.com.pl tel. 801 800 803 lub 22 717 59 59 w g. 7-18 Copyright by Wydawnictwo Miejskie Posnania Poznań 2013 Redakcja przyjmuje informacje o imprezach do 8. dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów oraz opracowania zamówionych tekstów. Redakcja nie odpowiada za zmiany repertuarowe oraz za treść reklam. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programach. Indeks nr 369845

P2

¦  W każdą sobotę o g. 12.15 odbywają się farne koncerty organowe i kameralne (dochód z koncertów przeznaczony jest na renowację kościoła farnego). ¦  Rezerwat Archeologiczny Genius loci, 14-27.01. ferie zimowe z dobrym duchem, szczegóły na 47 str. IKS-a ¦  Zima z książką imprezy dla dzieci w okresie ferii zimowych, szczegóły na www. bracz.edu.pl ¦  14-25.01. Zimowisko na Ostrowie Tumskim (dla grup zorganizowanych), szczegóły na: www.poznan.pl/trakt ¦  14-26.01. g. 9-15 i 16-20 Akcja Zima Ale Jazda w MDK nr 2 ¦  14-25.01. g. 9-15 zajęcia artystyczno-rekreacyjne w czasie ferii zimowych dla dzieci w wieku 7-13 lat oraz warsztaty artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, MDK nr 3 ¦  14-26.01. ferie zimowe dla dzieci i młodzieży Spotkanie z kulturą 2013 w DK Stokrotka ¦  14-25.01. g. 8-16 Zimowe wakacje Pod Lipami, czyli w krainie uśmiechniętych książek Kornela Makuszyńskiego wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat ¦  Zima w Zamku, szczegóły na: www.zamek.poznan.pl 1 stycznia wtorek Nowy Rok 2 stycznia środa Koncert Nowy Jork kontra Wiedeń: Sinfonietta Polonia Cheung Chau – dyrygent Barbara Gutaj – sopran Hubert Stolarski – tenor Duo skrzypcowe – Blanka Bednarz i Marcin Herman aula UAM g. 19 3 stycznia czwartek Kopytko i Kwak K. Makuszyńskiego Teatr Animacji g. 9.30

Koncert kolęd: Inspiro Ensemble kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa g. 18.30 Koncert noworoczny, dyrygent Gabriel Chmura Teatr Wielki g. 19 Koncert kolęd: Musica Viva Chór Kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, os. Wichrowe Wzgórze g. 19.30 Bluesowy czwartek z charyzmą koncert Zespołu Blue Wave Klub Crime Story, Stary Rynek 68, g. 19.30 4 stycznia piątek Pierwszy dzień wystawy Yesterday Once More. Mój 4 Wymiar Izabela Rudzka – malarstwo Galeria Think Art. Myślenie Sztuką Kopytko i Kwak K. Makuszyńskiego Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30 Karnawałowa pracownia mody połączona z pokazem MDK nr 3 g. 17.30 Wernisaż wystawy Wojciech Gorączniak – malarstwo Muzeum Archidiecezjalne g. 18 Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 18 Koncert kolęd: Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Szamarzewskiego g. 18.30 Koncert kolęd: Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu Ekonomicznego kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Stolarska g. 18.45 Koncert kolęd: Poznański Chór Polihymnia kościół pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi os. Stare Żegrze g. 19

Don Juan Moliera Scena Nowa Teatru Nowego g. 19 Koncert noworoczny, dyrygent – Gabriel Chmura Teatr Wielki g. 19 Koncert: Zespół Good Staff – promocja płyty Blue Note Jazz Club g. 20 5 stycznia sobota Trzeci konkurs gitarowy Kolędowanie z gitarą ODK Pod Lipami g. 9.30-14 Sobotnia wycieczka: Małe uliczki wokół dużego Rynku, przewodnik Krystyna Srokówna, zbiórka przed wejściem do Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania Stary Rynek 10, g. 10 I otwarty turniej brydża sportowego par DK Stokrotka g. 10 Drzwi do muzyki – warsztaty artystyczne z cyklu Muzyczne zabawy u Mistrza Feliksa dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego g. 11 www.nowowiejski.pl Zegar zabaw warsztaty plastyczne dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami MDK nr 3 g. 11 Kopytko i Kwak K. Makuszyńskiego Teatr Animacji g. 11 i 13 Z cyklu Muzealna Akademia Dziecięca, spotkanie Mój dom III – śladami artystówpodróżników poprowadzą Paulina Broniewska i Sabina Kiełczewska Muzeum Narodowe g. 11.15 Życie to nie teatr – koncert jubileuszowy aranż. i reż. J. Satanowski Teatr Nowy g. 18 Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 18


kalendarium wydarzeń Kolędowanie na Fredry: Paweł Szajek i Przyjaciele, akompaniament – Agnieszka Skorupa kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 18.45 Koncert kolęd: Chór Nova im. Stanisława Moniuszki kościół pw. Ducha Świętego, ul. Jaromira g. 19 Kolędy narodów przez wieki koncert zespołu muzyki dawnej Anonymous Piwnica duchowa oo. Karmelitów Bosych g. 19 Koncert kolęd: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Ostatnia g. 19.30 Dancing Days – Led Zeppelin Night Blue Note Jazz Club g. 20 Don Juan Moliera Scena Nowa Teatru Nowego g. 20.30 6 stycznia niedziela Święto Trzech Króli XX Przechadzki dla Mieszkańców Poznania w roku 2012/2013: Powstanie Wielkopolskie, spacer prowadzi Stanisław Chwaliński, Stary Rynek przed Odwachem g. 10 Spektakl dla dzieci Świąteczne Pudełko Studia Teatralnego Blum Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3, g. 10, 11.30 i 13

Spektakl dla dzieci w wieku 1-5 lat Słoń Trąbibombi Teatru Atofri CK Zamek, sala 218, g. 10.30 i 12 Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego; w spektaklu wystąpią uczniowie i absolwenci Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” Teatr Muzyczny g. 11, 13 i 16 Orszak Trzech Króli na Poznańskiej Starówce, g. 12 Spotkanie z Patrykiem Frankowskim: XVIII-wieczne instrumenty muzyczne we współczesnej praktyce wykonawczej Muzeum Narodowe g. 12 Z cyklu Ku nowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych warsztat plastyczny Uszyj sobie przytulankę Muzeum Narodowe g. 12 Krzyk o Dobro bożonarodzeniowy koncert kolęd zespołu Arete Piwnica duchowa oo. Karmelitów Bosych g. 17 135. Koncert Świętomarciński: kolędy i pastorałki w wykonaniu Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod dyr. Michała S. Mierzejewskiego kościół pw. Świętego Marcina g. 17 Spotkanie ornitologiczne Dzięcioł czarny – lekarz, którego interesują głównie martwi pacjenci Ogród Botaniczny g. 17

styczeń 2013 II Koncert noworoczny występują: Bogusław Kaczyński, Krzysztof Skiba, Grażyna Brodzińska, Jacek Wójcicki, Anna Głogowska, Jan Kliment oraz Orkiestra Collegium F pod dyr. Marcina Sompolińskiego Teatr Wielki g. 17 i 20 Świąteczny koncert kolęd Gloria in excelsis Deo!: Chór Dziewczęcy Małe Skowronki, Chór Dziewczęcy Skowroneczki, Chór Dziewczęcy Skowronki kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 17.30 Koncert kolęd: Poznański Chór Chłopięcy fara poznańska g. 18 Życie to nie teatr – koncert jubileuszowy, aranż. i reż. J. Satanowski Teatr Nowy g. 18

7 stycznia poniedziałek Pierwszy dzień wystawy Aneta Rapacz. Kobiecość Galeria Obok Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego; w spektaklu wystąpią uczniowie i absolwenci Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” Teatr Muzyczny g. 9, 11 i 13 Zimowe ptaszki zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 5-6 lat MDK nr 2 g. 16.30-18.05 Wykład Marka Rezlera: Powstańcy styczniowi zza kordonu, mała sala sesyjna Urzędu Miasta, pl. Kolegiacki 17, g. 18

Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 18

Rodzinne kolędowanie z francuską nutą Księgarnia Między Słowami g. 18

Koncert kolęd: Chór Kameralny UAM kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha g. 19

23-73-13. Inauguracja Roku Jubileuszowego – zamknięta gala jubileuszowa Teatr Nowy g. 19

Kolędowanie na Fredry: Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dyrygent – Michał Sergiusz Mierzejewski kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 19.45

Z cyklu Klub Zwierciadła Ku Nowej Ziemi, która najpierw powstaje w nas; dyskusję i warsztaty poprowadzi Renata Dziurdzikowska Księgarnia z Bajki g. 19

Koncert: Fokus Blue Note Jazz Club g. 20 Don Juan Moliera Scena Nowa Teatru Nowego g. 20.30

Koncert kolęd i muzyki świeckiej w wykonaniu Chóru Mieszanego Hasło pod kier. artyst. Henryka Górskiego ODK Pod Lipami g. 19

Książka o najpiękniejszej dzielnicy Poznania

Sołacz. Domy i ludzie Książka Piotra Korduby o willowym Sołaczu. O jego architekturze i mieszkańcach: inteligencji i ziemiaństwie, przemysłowcach i kupcach. Odsłania historie kilkudziesięciu domów i ich właścicieli, uwikłane w najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta i kraju w 1. połowie XX w.

www.wmposnania.pl

Znów na półkach księgarskich! P3


kalendarium wydarzeń Koncert Kolędy Narodów: Mate.O & Głyk P.I.K Trio Blue Note Jazz Club g. 20 8 stycznia wtorek

Szałaputki M. Joterki Teatr Animacji g. 9.30 Spotkanie z Markiem Fiedlerem Unikalne pamiątki z podróży filia 59 Biblioteki Raczyńskich, ul. Osinowa 14/16, g. 10 Promocja książki Skazany Andrzeja Górnego Teatr Polski, g. 18 Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 18 Spotkałam wieczór autorski Wandy Wasik w XXX rocznicę śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny Klub Literacki Dąbrówka PCK Dąbrówka g. 18

Koncert: Moja Muzyka #13, Łukasz Kuropaczewski – Gitara z klasą Scena Nowa CK Zamek g. 19 Koncert: Kacper Sadowski Blue Note Jazz Club g. 20 9 stycznia środa Szałaputki M. Joterki Teatr Animacji g. 9.30 Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 11 i 18 Wieczór akademicki w Willi Wśród Róż – koncert z udziałem Studentów i Pedagogów poznańskiej Akademii Muzycznej Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego g. 18 www.nowowiejski.pl

Finisaż wystawy Stanisław Mrowiński i plakaty Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego g. 18

Koncert muzyki dawnej: Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej Jarosław Thiel – kier. artyst., pedagodzy i studenci Zakładu Instrumentów Historycznych Aula Nova g. 19

Pierwsze spotkanie z nowego cyklu Animacja w Arsenale Galeria Miejska Arsenał g. 18

Przyjęcie dla głupca F. Webera Teatr Nowy g. 19

Koncert z cyklu Wtorki wokalne w wykonaniu studentów klas śpiewu solowego Akademii Muzycznej Sala Kameralna Akademii Muzycznej g. 19

Utøpia reż. Andrzej Pakuła Teatr Polski g. 19

Wieczór poetycki laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej Słowo jak chleb Piwnica duchowa oo. Karmelitów Bosych g. 19

Spotkanie i prelekcja Pojedynek na zabytki, czyli o tym co najcenniejsze i najciekawsze na Ostrowie Tumskim Cafe Misja, ul. Gołębia 1, g. 19

styczeń 2013 Koncert: wieczór w kolędowym nastroju Blue Note Jazz Club g. 20 Kameralny Akt Solowy w Meskalinie: CeZik & KlejNuty Klubokawiarnia Meskalina g. 20 10 stycznia czwartek Szałaputki M. Joterki Teatr Animacji g. 9.30 Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 11 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Izrael – Ziemia Obiecana. Ziemia Święta – wystawa judaików ze zbiorów biblioteki i z prywatnych kolekcji Biblioteka Raczyńskich, ul. Św. Marcin 65, g. 12 Otwarcie wystawy monograficznej poświęconej życiu i twórczości austriackiego pisarza Alexandra Lernet-Holeni Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38-40, g. 14 Wykład dla seniorów Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga omnes – Sieci społeczne: od herbatki po Facebooka dr M. Ratajczak-Mrozek sala 111A g. 15 Rodzinne kolędowanie Księgarnia z Bajki g. 16.30

Uwaga! premiera! Utøpia reż. Andrzej Pakuła Teatr Polski g. 19

Dom tańca – Struktura kryształu Teatr Strefa Ciszy, ul. Grunwaldzka 55 barak 1 g. 19-23

Otwarcie trzyczęściowej wystawy fotograficznej: Monidło – kolejna próba rehabilitacji, Pracownia Monideł Ewy Martyniszyn, Support Mamidło – Jerzy Piątek Galeria Wojewódzka Biblioteka Publiczna CAK, ul. Prusa 3, g. 17

Koncert świąteczny Anova String Quartet oraz Barbara Włodarska-Fabisiak Cafe Misja g. 19

Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30

Koncert noworoczny w wykonaniu dzieci z kółek muzycznych Stokrotki DK Stokrotka g. 17

Przyjęcie dla głupca F. Webera Teatr Nowy g. 19

P4

XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Bramy Jerozolimy – wernisaż wystawy pasteli Piotra Sztymy ODK Pod Lipami g. 19

Wykład Sebastiana Cichockiego Od A do B, od B do C; zaprezentuje subiektywną historię wystawjako-książek oraz inspiracji Galeria Miejska Arsenał g. 18 Czwartek o sztuce: wykład Macieja Szymaniaka Fenomen Wyspiańskiego Hol Balkonowy CK Zamek g. 18 Wykład Piotra Szaradowskiego Francuskie rewolucje (w modzie) Dom Bretanii g. 18.30 Koncert Arcydzieła kameralistyki w wykonaniu studentów i pedagogów Międzywydziałowego Studium Kameralistyki Akademii Muzycznej Aula Akademii Muzycznej g. 19 Przyjęcie dla głupca F. Webera Teatr Nowy g. 19 Utøpia reż. Andrzej Pakuła Teatr Polski g. 19 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30 Bluesowy czwartek z charyzmą – koncert Zespołu Muchos Cojones, Klub Crime Story, Stary Rynek 68, g. 19.30 11 stycznia piątek Szałaputki M. Joterki Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30 Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 11 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. – Święta żydowskie – warsztaty dla młodzieży na podst. Lekcji religii 9. Święta żydowskie. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013 prowadzenie: Justyna Bartoszyńska, ul. Stawna 10, g. 12


kalendarium wydarzeń – Przy szabasowych świecach – spotkanie z piosenką i poezją żydowską, Zespół Nona-Art, ODK Pod Lipami g. 19 Z cyklu Od Fidiasza do Banksy’ego, spotkanie Sztuka baroku w krajach katolickich (cz. II – architektura) Muzeum Narodowe g. 17 Kalejdoskop fotograficzny wernisaż wychowanków koła fotograficznego MDK nr 3 g. 18 Międzyuczelniany koncert muzyki współczesnej: Orkiestra CoOperate, Adam Domurat – dyrygent Aula Nova g. 19

12 stycznia sobota Sobotnia wycieczka: z cyklu Hotele warte Poznania – Bazar i Hotel Rzymski, przewodnik Krystyna Srokówna zbiórka przed Hotelem Rzymskim g. 10 Mobile warsztat sztuki współczesnej dla dzieci w wieku 7-12 lat MDK nr 2 g. 10-12.30 Wielka GRAnda IV MDK nr 1 g. 10-16 Otwarte zajęcia tańca współczesnego oraz realizacja zdjęć do filmu poklatkowego MDK nr 2 g. 11

Koncert Karnawał, karnawał...: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Marek Pijarowski – dyrygent, Tine Thing Helseth – trąbka aula UAM g. 19

Breloczek – prezent dla dziadków warsztaty plastyczne dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami MDK nr 3 g. 11

Poper. Komedia z piosenkami H. Levina uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Scena Nowa Teatru Nowego g. 19

Koncert Pro Sinfonika: Trąbka w karnawale, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Marek Pijarowski – dyrygent, Tine Thing Helseth – trąbka aula UAM g. 11

Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30

Pan Kuleczka W. Widłaka Teatr Animacji g. 11 i 13

Koncert: przeboje Czesława Niemena w aranżacji Piotra Kuźniaka PoemaCafe g. 20

Z cyklu Sito Sztuki, zajęcia dla dzieci (5-10 lat) Noworoczne postanowienia, prowadzenie: Agata Urbańska i Marianna Wiszniewska Muzeum Narodowe g. 11.15

Nocne zwiedzanie zamku CK Zamek wejście do rotundy g. 21

Zabawa karnawałowa dla seniorów DK Stokrotka g. 16

styczeń 2013 Koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu studentów Katedry Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej Aula Nova g. 17 Obsługiwałem angielskiego króla B. Hrabala Teatr Nowy g. 17 Koncert Karnawałowy Teatr Muzyczny g. 18 Kolędowanie na Fredry Oktet Da Capo kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 18.45 Portugalia Z. Egressy Teatr Polski g. 17 i 20 Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 19 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Kołysanki na wieczny sen – koncert Leny Piękniewskiej i zespołu Soundcheck Scena na Piętrze g. 19 Koncert Spotkanie po latach: Jarosław Śmietana – Andrzej Olejniczak Kwartet Blue Note Jazz Club g. 20 Koncert: Miuosh Klub U Bazyla, ul. Św. Wojciech 28, g. 20 Spektakl Bywalcy Absurdutu Teatr u Przyjaciół g. 20 Poper. Komedia z piosenkami H. Levina uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia

Scena Nowa Teatru Nowego g. 20.30 13 stycznia niedziela

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Centrum Kultury Zamek od g. 10 XX Przechadzki dla Mieszkańców Poznania w roku 2012/2013 Poznańskie żłóbki – spacer po kościołach Starego Miasta prowadzą Małgorzata Stankowska i Krzysztof Wawrzyniak przy wejściu do kościoła pw. św. Franciszka przy pl. Bernardyńskim g. 10 Spektakl dla dzieci w wieku 1-5 lat Grajkółko Teatru Atofri Stary Browar, Słodownia +2, g. 10.30 i 12 Spotkanie z Aliną Mądry Co nam może powiedzieć rękopis muzyczny? na wystawie W służbie sacrum... Muzeum Narodowe g. 12 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Janusz Korczak, Modlitwy ludzi, którzy się nie modlą, teksty J. Korczaka kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, g. 16 Obsługiwałem angielskiego króla B. Hrabala Teatr Nowy g. 17 Karnawałowa Gala Wokalna: Aleksandra Kamińska –

Bokeh Restaurant & Cafe ul. Półwiejska 26, tel. 535 15 15 15, czynna w godz. 12-24 l polecamy pyszne wypieki, malownicze desery

reklama

i włoską kawę Vergnano 100% arabica l serwujemy obiady kuchni polskiej i regionalnej l dania na wynos z dowozem gratis P5


kalendarium wydarzeń sopran, Laura Sobolewska – fortepian Waga – Scena i Restauracja g. 18 Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 18 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30 Kolędowanie na Fredry Chór Jutrzenka dyr. s. Trojana Szymańska kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 19.45 14 stycznia poniedziałek Zimowe wakacje z Leonardem, 14-18.01. więcej inf. na www.csdpoznan.pl Zimowe Pogotowie Sztuki 14-25.01. więcej inf. na www.csdpoznan.pl Warsztaty teatralne dla uczniów gimnazjum i szkół średnich, 14-16.01.; wstęp wolny (obowiązują zapisy) Dom Bretanii g. 10-13 Ferie z Tańcem i Sztuką – warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 14-18.01. Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź ul. Strzałkowskiego 5/7 www.szkolabaletowa.poznan.pl Z cyklu (R)Ewolucje Dizajnu spotkanie Co w mieście piszczy? Ekosystemy miejskie i architektura dla zwierząt Galeria Miejska Arsenał g. 18 Koncert: Pierwsze kroki na estradzie w wykonaniu studentów I roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej Sala Kameralna Akademii Muzycznej g. 19 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Koncert muzyki żydowskiej: Hagada ODK Pod Lipami g. 19

P6

Koncert: James Harries Klubokawiarnia Meskalina g. 20 15 stycznia wtorek Kopytko i Kwak K. Makuszyńskiego Teatr Animacji g. 10 i 12 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Synagogi poznańskie – dr Rafał Witkowski, promocja książki: Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach Klubokawiarnia Głośna, ul. Św. Marcin 30, g. 17 Wieczór poezji Teresy Tomsi Dom Literatury, ul. Wroniecka 14, g. 18

styczeń 2013 prof. Jana Grosfelda i prof. Pawła Śpiewaka Sala Czerwona pałacu Działyńskich g. 18 Prezentacja dwóch filmów: François (w j. francuskim z polskimi podpisami) oraz Kulisy filmu François (w j. polskim z podpisami francuskimi) Szkoła Języka Francuskiego UAM, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, g. 18 Wykład otwarty Wszechnicy Piastowskiej PTPN: dr Andrzej Prinke – Profesor Józef Kostrzewski na nowo odkrywany Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 18

Wernisaż wystawy Projekt Edukacja Artystyczna II edycja CK Zamek g. 18

Wernisaż wystawy Transformacja. Agnieszka Lisiak Skórka. Rzeźba Galeria Profil g. 18

Międzyuczelniany Koncert Katedr Akordeonu w wykonaniu studentów i pedagogów Katedr Akordeonu z polskich uczelni muzycznych Aula Nova g. 19

Firma P. Demirskiego uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Teatr Nowy g. 18.30

Studencki koncert z cyklu Kreaspiracje Aula Akademii Muzycznej g. 19 Koncert z cyklu Wtorki wokalne w wykonaniu studentów Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej Akademii Muzycznej Sala Kameralna Akademii Muzycznej g. 19

Koncert z cyklu Środy organowe w wykonaniu studentów klasy organów Akademii Muzycznej Aula Nova g. 19 Nowa Scena Muzyczna – Projekt Sinatra Scena Nowa Teatru Nowego g. 19 Romeo i Julia S. Prokofiewa Teatr Wielki g. 19

Wykład dla seniorów Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga omnes – Polska na filmowo. Turystyka śladami znanych filmów i seriali Marek Szymański – dziennikarz, wydawca sala 111A g. 15 Koncert z cyklu Czwartki z muzyką dawną w wykonaniu studentów i pedagogów Zakładu Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej Aula Akademii Muzycznej g. 18 Czwartek o sztuce: wykład Agaty Miatkowskiej-Gołdyn Urok dawnej ilustracji Hol Balkonowy CK Zamek g. 18 Otwarcie wystawy rzeźby Sagi Dany Kobiety – Zamki PoemaCafe g. 18.30 Firma P. Demirskiego uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Teatr Nowy g. 18.30 Księżniczka Czardasza Teatr Muzyczny g. 19 Romeo i Julia S. Prokofiewa Teatr Wielki g. 19 Nowa Scena Muzyczna – Projekt Sinatra Scena Nowa Teatru Nowego g. 19

Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30

Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30

Koncert: No Project Trio Blue Note Jazz Club g. 20

Koncert Czy mnie jeszcze pamiętasz: Piotr Kuźniak Band Blue Note Jazz Club g. 20

XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego oraz przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filii w Poznaniu kościół pw. św. Wojciecha g. 19

Koncert: Janek Samołyk w Meskalinie Klubokawiarnia Meskalina g. 20

Performer – wystawa, film, sztuka, życie Galeria Art Stations g. 19 więcej na P 37 str. IKS-a

17 stycznia czwartek

Bluesowy czwartek z charyzmą – koncert Sebastiana Riedla i Michała Kielaka

16 stycznia środa Kopytko i Kwak K. Makuszyńskiego Teatr Animacji g. 10 i 12 XVI Dzień Judaizmu, 9-18.01. Ja jestem Józef, brat wasz... – debata o wspólnocie losów Żydów i chrześcijan z udziałem

Jaś i Małgosia J. Brzechwy Teatr Animacji g. 10 i 12


kalendarium wydarzeń Klub Crime Story, Stary Rynek 68, g. 19.30 Koncert: PKS Trio Blue Note Jazz Club g. 19.30 18 stycznia piątek

Jaś i Małgosia J. Brzechwy Teatr Animacji g. 10 i 12 Spektakl dla dzieci Gerda i Kaj H.Ch. Andersena Teatru Mer z Łodzi Sala Wielka CK Zamek g. 12 Wernisaż wystawy Kobiety Kraszewskiego – portret literacki i nie tylko Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego g. 14 Fotografia studyjna warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej MDK nr 3 g. 16 Impreza karnawałowa dla seniorów ODK Pod Lipami g. 17

styczeń 2013

spotkanie Moda na ulicy prowadzi Piotr Szaradowski Muzeum Narodowe g. 18

Koncert w ramach XVI Dnia Judaizmu: zespół Tempero Blue Note Jazz Club g. 20

Malowanie świetlnych obrazów – nocne spotkanie dla dzieci

Spektakl Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego: XL. Polski Teatr Tańca wczoraj i dziś. Odcinek I: lata 1973-76 Don Juan i inni hala nr 2 na terenie MTP g. 20

Księgarnia Między Słowami g. 18 Wernisaż wystawy Katarzyna Dreszer. Maski i mapy Galeria Miejska Arsenał g. 18 Koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu studentów Katedry Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej Aula Nova g. 19 Księżniczka Czardasza Teatr Muzyczny g. 19 Koncert: L.U.C Kosmostumostów Sala Wielka CK Zamek g. 19

Zażynki A. Wakulik Sztuka ubioru – nowy cykl Malarnia Teatru Polskiego spotkań warsztatowych IKS_CzK0612 18/12/12 19:24 Page 1 poświęconych modzie; g. 19.30

Koncert Evgena Malinovskiyego – w repertuarze pieśni rosyjskich bardów PoemaCafe g. 20 19 stycznia sobota Warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców i dla dzieci Fundacja Mały Dom Kultury g. 9-17 www.mdk.krzyk.pl Warsztat Od jutra się odchudzam, czyli o silnej woli i nieodpartej ochocie na coś słodkiego Pracownia, ul. Garbary 95c/19, g. 10-16 więcej na: www.podeszczu. com.pl

Spotkanie w muzeum: Poznański Dzień Fotografii Muzeum Archeologiczne g. 10-19 Sceny z życia smoków B. Krupskiej Teatr Muzyczny g. 10 Kocham Babunię i Dziadka! plastyczne warsztaty dla dzieci 3-6-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3 g. 11 Jaś i Małgosia J. Brzechwy Teatr Animacji g. 11 i 13 Z cyklu Sito Sztuki, zajęcia dla dzieci (5-10 lat) Kilka słów o małym co nieco Muzeum Narodowe g. 11.15 Koncert familijny kier. muzyczny Marcin Sompoliński Teatr Wielki g. 12 Wykład Beaty Salamon z cyklu Świat obrazów: Zjawa Barbary Radziwiłłówny, Wojciech Gerson, 1886 r. Muzeum Narodowe g. 12.15 Księżniczka Czardasza Teatr Muzyczny g. 18

reklama

Specjalizacja wiedzy sprawia, ˝e coraz wi´cej ludzi – wÊród nich wielu naukowców – nie nadà˝a i nie rozumie, co si´ dzieje poza dyscyplinà naukowà, w której si´ kszta∏cà. Jakie obawy budzi to zjawisko? Jaka jest przysz∏oÊç tak szybko rozwijajàcej si´ wiedzy? W numerze „Czasu Kultury”, który nazwaliÊmy Demony nauki, podejmujemy zagadnienie zwiàzków nauki z politykà, rozwa˝ajàc mi´dzy innymi mo˝liwoÊci jej kontroli. Przyglàdamy si´ kontrowersyjnym tematom, które interesujà nie tylko badaczy. Andrzej W. Nowak w swoim eseju próbuje odpowiedzieç na pytanie, czy mo˝liwe jest wyjÊcie poza opozycj´ naukowej technokracji w stosunku do nowych form irracjonalizmu, który objawia si´ mi´dzy innymi l´kami przed naukà. Maciej B∏aszak dekonstruuje mit badaƒ nad ludzkim genomem, a Marcin Moskalewicz zastanawia si´, w jaki sposób zjawisko medykalizacji kszta∏tuje kultur´ wspó∏czesnego Êwiata. Ponadto przyglàdamy si´ konfliktom ujawniajàcym si´ w praktycznym zastosowaniu organizmów genetycznie zmodyfikowanych i omawiamy spory towarzyszàce u˝ytkowaniu energii jàdrowej czy ujawniajàce si´ podczas publicznych debat nad zjawiskiem globalnego ocieplenia.

� Dost´pny w dobrych ksi´garniach i EMPIK-ach. Ksi´garnia wysy∏kowa:

www.e.czaskultury.pl

CzytajSprawdzaj

Pisz

www.sklep.czaskultury.pl P7


kalendarium wydarzeń Imperium, reż. C. Studniak uwaga! spektakl dla widzów dorosłych Scena Nowa Teatru Nowego g. 18

Niedziela na zamku: g. 11.15 wykład poświęcony historii zamku, g. 12 zwiedzanie zamku z przewodnikiem, start: wejście-rotunda

Firma P. Demirskiego uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Teatr Nowy g. 18.30

Spotkanie z Maciejem Broniewskim na wystawie W służbie sacrum... Działalność rodziny Casparinich Muzeum Narodowe g. 12

Kolędowanie na Fredry Chór Kameralny Collegium Cantorum dyr. Małgorzata Kwaśnik-Chmielewska kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 18.45 Spektakl Underground Ch. Bojczewa w wyk. Studio – Teatru Castingowego mplusm, Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka g. 19 Koncet Wibracje Palsecam #7: Julien Ottavi (Francja), support Radosław Włodarski Scena Nowa CK Zamek g. 19 Zażynki A. Wakulik Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30 Koncert: Inity Dub Mission Klubokawiarnia Meskalina g. 20 Spektakl Alexanderplatz Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego hala nr 2 na terenie MTP g. 20 Koncert Evgena Malinovskiyego – w repertuarze pieśni rosyjskich bardów PoemaCafe g. 20 Koncert zespołu Izrael Blue Note g. 20 Drum Obsession #50 Cafe Mięsna, ul. Garbary 62 g. 21 20 stycznia niedziela Spektakl dla dzieci Stół – ciuchcia – miś Teatru Atofri CK Zamek, sala 218, g. 10 i 12.30 Jaś i Małgosia J. Brzechwy Teatr Animacji g. 11 i 13

P8

Wernisaż wystawy My się śmierci nie ustraszym… w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego Wielkopolskie Muzeum Wojskowe g. 12 Koncert familijny kier. muzyczny Marcin Sompoliński Teatr Wielki g. 12 Karnawał u Hopka i Siupka balik kostiumowy z atrakcjami dla dzieci w wieku 1-5 lat Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 g. 13 i 15.30 Ogródek poetycki Ogród Botaniczny g. 16 (kawiarenka w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym) Imperium, reż. C. Studniak uwaga! spektakl dla widzów dorosłych Scena Nowa Teatru Nowego g. 18 Firma P. Demirskiego uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Teatr Nowy g. 18.30 Koncert z cyklu Jazz w Akademii w wykonaniu studentów i wykładowców Zakładu Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej Aula Nova g. 19 Zażynki A. Wakulik Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30 Kolędowanie na Fredry: Chór Kameralny Collegium Posnaniense, dyrygent – Barbara Nowak kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 19.45

styczeń 2013 21 stycznia poniedziałek Pierwszy dzień wystawy Paulina Konieczna. Punkt i kontrapunkt Galeria Obok Wernisaż wystawy Inspiracje fotograficzne w malarstwie Jana Wojciecha Malika PBG Gallery g. 12 Wernisaż wystawy Mikołaj Poliński. Przesunięcie błękitu/ Blueshift Galeria Miejska Arsenał g. 18 Tercet czyli kwartet – koncert Teatr Muzyczny g. 18 i 21 Wieczór z piosenkami Anny German ODK Pod Lipami g. 19 Karnawał z radiem Luxembourg! w wykonaniu zespołu Żuki Rock & Roll Band Scena na Piętrze g. 19 Koncert: Yasmin Levy aula UAM g. 20 22 stycznia wtorek Sceny z życia smoków B. Krupskiej Teatr Muzyczny g. 10 Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 10 i 12 Warsztaty Art In Practice, prowadzenie Jarosław Trybuś Galeria Art Stations g. 17 Imperium, reż. C. Studniak uwaga! spektakl dla widzów dorosłych Scena Nowa Teatru Nowego g. 18 Pokaz filmu Grzegorza Królikiewicza Piwnica duchowa oo. Karmelitów Bosych g. 19 Służąca Panią G. Pergolesiego Sala Kameralna Teatru Wielkiego g. 19.30 Koncert: Oleś Brothers & Theo Jörgensmann Klubokawiarnia Meskalina g. 20

Oszust C. Goldoniego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 23 stycznia środa Sceny z życia smoków B. Krupskiej Teatr Muzyczny g. 10 Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 10 i 12 Imperium, reż. C. Studniak uwaga! spektakl dla widzów dorosłych Scena Nowa Teatru Nowego g. 18 Wykład otwarty Wszechnicy Piastowskiej PTPN: dr Agnieszka Mączyńska – Delta Nilu w IV tysiącleciu p.n.e. – stan badań oraz perspektywy badawcze Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 18 Z cyklu Filmy o sztuce film Z daleka widok jest piękny reż. A. Sasnal, W. Sasnal Studio Słodownia +3 g. 18 #WStronęInnego: prolog – wykład dr. Thomasa Irmera z prezentacją zapisu fragmentów spektakli Constanzy Macras Scena Nowa CK Zamek g. 18 Koncert Tak jest i już w wykonaniu Piotra Bukartyka ODK Pod Lipami g. 19 Służąca Panią G. Pergolesiego Sala Kameralna Teatru Wielkiego g. 19.30 Oszust C. Goldoniego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 24 stycznia czwartek Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 10 i 12 Wykład dla seniorów Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga omnes – Dlaczego upadają firmy turystyczne?


kalendarium wydarzeń prof. G. Gołembski sala 111A g. 15 Warsztaty literackie klubu Zielone pióra MDK nr 2 g. 17 Inauguracja nowego cyklu spotkań Moje w Internecie. Kulturowe debaty o własności intelektualnej Galeria Miejska Arsenał g. 18 Czwartek o sztuce: wykład Anny Poczobutt Styl międzynarodowy w architekturze Hol Balkonowy CK Zamek g. 18 Wesele Figlary, czyli obraz i podobieństwo, autor libretta i tekstów piosenek J. Kubel Teatr Muzyczny g. 19 Bluesowy czwartek z charyzmą – koncert duetu Przytuła & Kruk Klub Crime Story g. 19.30 Koncert Cinema Meets Jazz: Witold Janiak Trio Blue Note Jazz Club g. 19.30 Bestia na podst. dramatu Rozbity dzban H. von Kleista Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 25 stycznia piątek Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 10 i 12 Popołudnie z dokumentem: 150. rocznica powstania styczniowego Archiwum Państwowe g. 16 – spotkanie z komisarzami wystawy Wielkopolska w powstaniu styczniowym – 150. rocznica wybuchu Muzeum Historii Miasta Poznania, g. 17 – wykłady, prezentacja archiwaliów, zwiedzanie ekspozycji muzealnej Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a Teatr Nowy g. 18 Malowanie świetlnych obrazów – nocne spotkanie dla dzieci Księgarnia Między Słowami g. 18

Z cyklu Ku nowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych, prelekcja Teresy Michałowskiej-Barłóg Ci ostatni Sarmaci. Ubiory kontuszowe z końca XIX w. z kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych Muzeum Narodowe g. 19 Koncert: Barbara Morgenstern Klub Meskalina g. 19 Koncert: Klasycy XX wieku w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Marek Pijarowski – dyrygent, Alena Baeva – skrzypce aula UAM g. 19 Wesele Figlary, czyli obraz i podobieństwo, autor libretta i tekstów piosenek J. Kubel Teatr Muzyczny g. 19 Uwaga premiera! Balladyna M. Cecko Teatr Polski g. 19 (prapremiera) Wolny strzelec C.M. von Webera Teatr Wielki g. 19 Noc fanów Metalliki Blue Note Jazz Club g. 20 Koncert: Retro Trio PoemaCafe g. 20 Bestia na podst. dramatu Rozbity dzban H. von Kleista Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 26 stycznia sobota My French Film Festival, 26-27.01.; wstęp wolny Dom Bretanii Uwaga premiera! Gra spektakl dla dzieci w wieku 2-6 lat Studia Teatralnego Blum Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, g. 10 i 11.30 Bańka-wstańka plastyczne warsztaty dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami MDK nr 3 g. 11

styczeń 2013 Otwarte warsztaty lepienia w glinie MDK nr 2 g. 11-14 Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 11 i 13 Spotkanie z Joanną Bryl w klubie dyskusyjnym Art forum: Anna Tyczyńska W poszukiwaniu małej dziewczynki. Analiza problemu dzieciństwa na podstawie wybranych wystaw sztuki współczesnej Muzeum Narodowe g. 12.30 Ferie w Muzeum – Weekend syberyjski Muzeum Archeologiczne g. 13-17 Spotkanie z Iwoną StoińskąKairską: Rozmowa z… misą z cyklu Przedmiot do rozmowy Muzeum Etnograficzne g. 16 Spektakl gościnny Diabli mnie biorą z udziałem Olafa Lubaszenko, Krzysztofa Kiersznowskiego, Moniki Buchowiec, Bartka Żukowskiego Kino Apollo g. 16 i 19.30 Warsztaty twórczych interpretacji sztuki współczesnej Dekoder: Izabela Gustowska – Poza sobą III, Poza sobą IV, 1987/88, Muzeum Narodowe g. 16.30 Promocja trzech tomów Pism teatralnych Lecha Raczaka wydanych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz przedpremierowy pokaz reportażu Lecha Raczaka gry z czasem Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 55 barak nr 1, g. 17 Chłopiec malowany P. Rowickiego Malarnia Teatru Polskiego g. 17 Wesele Figlary, czyli obraz i podobieństwo, autor libretta i tekstów piosenek J. Kubel Teatr Muzyczny g. 18

Kolędowanie na Fredry: Chór Parafii Farnej w Poznaniu, dyrygent – Paweł Łuczak kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 18.45 Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a Teatr Nowy g. 19 Balladyna M. Cecko Teatr Polski g. 19 Wolny strzelec C.M. von Webera Teatr Wielki g. 19 Otwarcie wystawy prac Małgorzaty Kadelskiej Zamknięte światłem przestrzeni Green Galeria, ul. Zeylanda 3 g. 19 Koncert: zespół 1984, support: Cabaret Grey, dogs in trees Klub U Bazyla g. 19 Bal karnawałowy VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Głogowska 92, g. 19-23 Dom Lalki Sz. Adamczaka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Scena Nowa Teatru Nowego g. 19.30 Jazz Top w Blue Note: Ulf Wakenius & Amc Trio Blue Note Jazz Club g. 20 Recital Anny Girdziejewskiej PoemaCafe g. 20 27 stycznia niedziela Spektakl dla dzieci dla dzieci w wieku 1-5 lat 1, 2, 3... Szukam! Teatru Atofri CK Zamek, sala 218, g. 10.30 i 12 Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 11 i 13 Spotkanie z Adrianą Podmostko na wystawie W służbie sacrum... Architektura i wyposażenie dawnej kolegiaty farnej w Poznaniu Muzeum Narodowe g. 12

P9


kalendarium wydarzeń Spotkanie z Aliną Sokołowską, kuratorem wystawy upamiętniającej 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego Wielkopolskie Muzeum Wojskowe g. 12 Warsztaty dla dzieci i rodziców – spotkanie z książką Yeti autorstwa Evy Susso i Benjamina Chauda Fundacja Mały Dom Kultury g. 12.30-14 www.mdk.krzyk.pl Chłopiec malowany P. Rowickiego Malarnia Teatru Polskiego g. 17 Prezentacja poświęcona ks. Janowi Ziei Piwnica duchowa oo. Karmelitów Bosych g. 17 Recital Marka Torzewskiego Teatr Muzyczny g. 17 i 19.30 Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 18 Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a, Teatr Nowy g. 19 Balladyna M. Cecko Teatr Polski g. 19 Dom Lalki Sz. Adamczaka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia Scena Nowa Teatru Nowego g. 19.30 Kolędowanie na Fredry: Chór Cantanti, dyrygent – Michał Sergiusz Mierzejewski kościół pw. Najświętszego Zbawiciela g. 19.45 Koncert: zespół TSA klub Eskulap g. 20 Gra spektakl dla dzieci w wieku 2-6 lat Studia Teatralnego Blum Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, g. 20 (premiera prasowa)

P10

28 stycznia poniedziałek #WStronęInnego: instalacja towarzysząca – Marek Miller flaga romska, 21-26.01. wieża CK Zamek Karnawałowe przebierańce zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 5-6 lat MDK nr 2 g. 16.30-18.05 Weekend z R. wg R. Hawdona Teatru Polonia z Warszawy reż. Krystyna Janda Teatr Wielki g. 17.30 i 20.15 Żywot człowieka zabawnego – program kabaretowy Andrzeja Grabowskiego Teatr Muzyczny g. 19 Spotkanie Katolickiego Klubu Biznesu, Cafe Misja g. 19 Spotkanie z Krystyną Tyszarską-Skołudą, autorką książki Pomieszkać w chwili Księgarnia z Bajki g. 19 IV PeStKa czyli Poznańskie Spotkanie Kabaretowe ODK Pod Lipami g. 19 Koncert: Moja Muzyka #12 i Anna Kokocińska – Identycznie różni Sala Wielka CK Zamek g. 19.30 Koncert: Please The Trees Klubokawiarnia Meskalina g. 20 29 stycznia wtorek Budma Międzynarodowe Targi Budownictwa, CBS Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa, Glass Targi Branży Szklarskiej, WinDoor-tech Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad, 29.01.-1.02.tereny MTP Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30 Pchła Szachrajka J. Brzechwy Teatr Muzyczny g. 10 Piotruś i wilki S. Prokofiewa Teatr Wielki g. 12

styczeń 2013 Promocja książki Danuty Bartosz Tylko smutek jest wierny, Centrum Kultury Dąbrówka g. 18 Dyskretny urok burżuazji reż. Marcin Liber Teatr Nowy g. 19 Balladyna M. Cecko Teatr Polski g. 19 30 stycznia środa

Zapis automatyczny spektakl gościnny Teatru Porywacze Ciał Scena Nowa Teatru Nowego g. 19.30 Spektakle: Balladyna i Trzy siostry – wyobrażenie Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego Teatr Ósmego Dnia g. 20 31 stycznia czwartek

Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30

Calineczka na motywach baśni H.Ch. Andersena Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30

Pchła Szachrajka J. Brzechwy Teatr Muzyczny g. 10

Zemsta nietoperza J. Straussa Teatr Muzyczny g. 18

Z cyklu Środowiska film o Witoldzie Lutosławskim Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego ul. Świętosławska 7, g. 18 Występ muzyczno-teatralny Zimowo – kolorowo… MDK nr 2 g. 18 Wykład otwarty Wszechnicy Piastowskiej PTPN: Agnieszka Stempin – Szachy sandomierskie – problem pochodzenia i usytuowanie na tle średniowiecznych figur szachowych z terenu Polski Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 18 Wernisaż wystawy Kamil Strudziński – Zwiastuny dojrzałości, Galeria Fotografii pf CK Zamek g. 19 Dyskretny urok burżuazji reż. Marcin Liber Teatr Nowy g. 19 Balladyna M. Cecko Teatr Polski g. 19 Z cyklu Kryminał z Poznaniem w tle spotkanie autorskie Piotra Bojarskiego filia wildecka Biblioteki Raczyńskich, ul. Robocza 4 g. 19 Dom tańca – Struktura kryształu Teatr Strefa Ciszy, ul. Grunwaldzka 55 barak 1 g. 19-23

Teatr w działaniu – ruch w teatrze – spotkanie z Romanem Pawłowskim Trzecia Scena Teatru Nowego g. 18 Z cyklu Audioaktywni koncert Mirrored Damaged (Daniel Koniusz & Max Psuja) Galeria Miejska Arsenał g. 18 Czwartek o sztuce: wykład Macieja Szymaniaka Malarstwo i muzyka Hol Balkonowy CK Zamek g. 18 Wieczór poetycki Edyty Kulczak, PoemaCafe g. 18.30 Dyskretny urok burżuazji reż. Marcin Liber Teatr Nowy g. 19 Traviata G. Verdiego Teatr Wielki g. 19 Bluesowy czwartek z charyzmą – koncert Zespołu Jaromi zez Ekom, Klub Crime Story, Stary Rynek 68, g. 19.30 Uwaga premiera! W zakątku cmentarza reż. Tomasz Zajcher Teatr u Przyjaciół g. 20 Kalendarium zamknięto 18.12.2012 r. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za zmiany w repertuarze i terminach imprez wprowadzone po oddaniu numeru do druku. oprac. E.W.


kalendarium wydarzeń kalendarium sportowe 4 stycznia piątek UKH Start 1954 Gniezno – KS Pomorzanin Toruń mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 18. KS Stella Gniezno – LKS Rogowo mecz o mistrzowo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 20 5 stycznia sobota AZS AWF Poznań – WKS Grunwald Poznań mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala AWF przy Drodze Dębińskiej g. 15 AZS Politechnika Big-Plus Poznań – Sokół Łańcut mecz koszykarzy o mistrzostwo I ligi sala UAM przy ul. Zagajnikowej g. 18 6 stycznia niedziela UKH Start 1954 Gniezno – LKS Rogowo mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 17

II edycja Grand Prix w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie stok narciarski Malta Ski ul. Wiankowej nad Jeziorem Maltańskim g. 17.45 Stella Gniezno – KS Pomorzanin Toruń mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 19 9 stycznia środa Stella Gniezno – WKS Grunwald Poznań mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 17 11 stycznia piątek UKH Start 1954 Gniezno – KS Stella Gniezno mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 18 12 stycznia sobota AZS AWF Poznań – LKS Rogowo mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy AWF przy Drodze Dębińskiej g.15

styczeń 2013 AZS UAM Poznań – Jadar Siedlce mecz o mistrzostwo I ligi siatkarzy sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku g. 16

21 stycznia poniedziałek

WKS Grunwald Poznań – KS Pomorzanin Toruń mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala „B” POSiR przy ul. Chwiałkowskiego g. 17 Inea Poznań – Baton Basket 25 Bydgoszcz mecz koszykarek o mistrzostwo I ligi sala „A” POSiR przy ul. Chwiałkowskiego g. 18.15 AZS Politechnika Big-Plus Poznań – Znicz Basket Pruszków mecz koszykarzy o mistrzostwo I ligi sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku g. 19.30 13 stycznia niedziela WKS Grunwald Poznań – LKS Rogowo, mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala „B” POSiR przy ul. Chwiałkowskiego g. 11 AZS AWF Poznań – KS Pomorzanin Toruń mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala AWF przy Drodze Dębińskiej g. 13

UKH Start 1954 Gniezno – KS AZS AWF Poznań mecz o mistrzostwo I ligi hokeja halowego sala przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie g. 18 26 stycznia sobota AZS UAM Poznań – Ślepsk Suwałki mecz o mistrzostwo I ligi siatkarzy sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku g. 16 MKS Poznań – Orlik Brzeg mecz o mistrzostwo II ligi piłkarzy ręcznych sala Gimnazjum 54 przy ul. Newtona g. 18 Inea AZS Poznań – MKS POWSZ Konin mecz koszykarek o mistrzostwo I ligi sala „A” POSiR przy ul. Chwiałkowskiego g. 18.15 AZS Politechnika Big-Plus Poznań – AZS Polfarmex Kutno mecz koszykarzy o mistrzostwo I ligi sala UAM przy ul. Zagajnikowej na Morasku g. 19.30 oprac. Leszek Gracz

Azalia

tel. 61 853 24 42 czynna codz. w g. 12-22.30 reklama

• bogate menu • dania na wynos dowóz gratis

w nowym numerze rowertouru

ul. Św. Marcin 34

P11


opracowanie - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - listopad 2012

P12 C

E

N

T

R

U

M

POZNAŃ


calendar of events n Every Saturday at 12:15pm, organ and chamber music concerts are held in Poznań Parish Church, ul. Gołębia. All proceeds go to the church restoration fund. Tuesday 1st January New Year’s Day Wednesday 2nd January Concert New York against Vienna: Sinfonietta Polonia, Cheung Chau – conductor Adam Mickiewicz University auditorium, 7pm Thursday 3rd January

Concert: Good Staff – to promote their cd Blue Note Jazz Club, 8pm Saturday 5th January 1st open pairs bridge tournament Stokrotka Cultural Centre, 10am Kopytko and Kwak K. Makuszyński Animation Theatre, 11am and 1pm Life is not theatre – Jubilee concert, arranged and directed by J. Satanowski Nowy Theatre, 6pm

Kopytko and Kwak K. Makuszyński Animation Theatre, 9:30am

Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm

Carol concert: Inspiro Ensemble Church of Hedwig of Silesia, ul. Cyniowa, 6:30pm

Carolling on Fredry: Paweł Szajek and Friends, accompaniment – Agnieszka Skorupa Church of the Holy Saviour, 6:45pm

New Year’s concert Wielki Theatre, 7pm Carol concert: Musica Viva Chamber Choir from the University of Economics Church of the Ascension, os. Wichrowe Wzgórze, 7:30pm Blues Thursday with charisma – Concert by the band Blue Wave Crime Story Club, Old Market Square 68, 7:30pm Friday 4th January Kopytko and Kwak K. Makuszyński Animation Theatre, 9:30am and 11:30am Exhibition vernissage Wojciech Gorączniak – paintings Archdiocesan Museum, 6pm Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm Carol concert: Wielkopolanie Folk Ensemble Church of the Raising of the Cross, ul. Szamarzewskiego, 6:30pm Carol concert: Sonantes Women’s Choir from the University of Economics Church of the Archangel Michael, ul. Stolarska, 6:45pm Carol concert: Poznań Polihymnia Choir Church of the Blessed Virgin Mary, os. Stare Żegrze, 7pm

Carol concert: Stanisław Moniuszko Nova Choir Church of the Holy Spirit, ul. Jaromira, 7pm Nations’ carols through the centuries Concert by the early music ensemble Anonymous Piwnica duchowa at the Barefoot Carmelites Church, 7pm Carol concert: Poznań Philharmonic Men and Boys Choir Poznań Nightingales Church of Christ the King, ul. Ostatnia, 7:30pm Dancing Days – Led Zeppelin Night Blue Note Jazz Club, 8pm Don Juan Moliere Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 8:30pm Sunday 6th January Epiphany A performance for children Christmas Box Blum Theatre Studio Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 10am, 11:30am and 1pm A performance for children aged 1-5 Trumpetytrump the elephant Atofri Theatre Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, room 218, 10:30am and 12noon

Don Juan Moliere Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7pm

The Nutcracker P. Tchaikovsky; the performance features pupils and graduates of the ‘Fouetté’ School of Dance and Ballet Muzyczny Theatre, 11am, 1pm and 4pm

New Year’s concert Wielki Theatre, 7pm

Procession of the Three Kings in Poznań’s Old Town, 12noon

January 2013 Meeting with Patryk Frankowski: 18th-century musical instruments in contemporary performance National Museum, 12noon A shout for good Christmas carol concert by the band Arete Piwnica duchowa at the Barefoot Carmelites Church, 5pm 135th St. Martin’s Concert: carols performed by the Poznań Police Choir, cond. by Michał S. Mierzejewski St. Martin’s Church, 5pm 2nd New Year’s concert featuring: Bogusław Kaczyński, Krzysztof Skiba, Grażyna Brodzińska, Jacek Wójcicki, Anna Głogowska, Jan Kliment and the Collegium F Orchestra cond. by Marcin Sompoliński Wielki Theatre, 5pm and 8pm Christmas Carol concert: Gloria in excelsis Deo!: Little Larks Girls Choir, Larks Girls Choir Church of the Holy Saviour, 5:30pm Carol concert: Poznań Boys Choir Poznań Parish Church, 6pm Life is not theatre – Jubilee concert, arranged and directed by J. Satanowski Nowy Theatre, 6pm Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm Carol concert: Adam Mickiewicz University Chamber Choir St. Adalbert (Wojciech)’s Church, Wzgórze św. Wojciecha, 7pm

Concert: Carols of nations: Mate.O & Głyk P.I.K Trio Blue Note Jazz Club, 8pm Tuesday 8th January Scatterbrains M. Joterka Animation Theatre, 9:30am The Nutcracker P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 6pm Concert in the series Vocal Tuesdays performed by students from the solo singing class at the Academy of Music Chamber Hall (Sala Kameralna), Academy of Music, 7pm The Dinner Game F. Weber Nowy Theatre, 7pm Premiere! Utøpia dir. by Andrzej Pakuła Polski Theatre, 7pm Festive concert Anova String Quartet and Barbara WłodarskaFabisiak Cafe Misja, 7pm Concert: My Music #13, Łukasz Kuropaczewski – Guitar with class New Stage (Scena Nowa), Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 7pm Concert: Kacper Sadowski Blue Note Jazz Club, 8pm Wednesday 9th January Scatterbrains M. Joterka Animation Theatre, 9:30am The Nutcracker P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 11am and 6pm

Carolling on Fredry: Poznań Police Choir, cond. by Michał S. Mierzejewski Church of the Holy Saviour, 7:45pm

Concert of early music: Academy of Music Baroque Orchestra, Jarosław Thiel – artistic director Nova auditorium, 7pm

Concert: Fokus Blue Note Jazz Club, 8pm

The Dinner Game F. Weber Nowy Theatre, 7pm

Don Juan Moliere Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 8:30pm

Utøpia dir. by Andrzej Pakuła Polski Theatre, 7pm

Monday 7th January First day of an exhibition Aneta Rapacz. Femininity Obok Gallery The Nutcracker P. Tchaikovsky; the performance features pupils and graduates of the ‘Fouetté’ School of Dance and Ballet Muzyczny Theatre, 9am, 11am and 1pm Carol concert and secular music performed by the Hasło Choir, artistic director Henryk Górski Pod Lipami Cultural Centre, 7pm

16th Judaism Days, 9th-18th January The Gates of Jerusalem – Exhibition vernissage – pastels by Piotr Sztyma Pod Lipami Cultural Centre, 7pm Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert: an evening in a carolling mood Blue Note Jazz Club, 8pm A Solo Act in Meskalina: CeZik & KlejNuty Klubokawiarnia Meskalina, 8pm

P13


calendar of events Thursday 10th January Scatterbrains M. Joterka Animation Theatre, 9:30am The Nutcracker P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 11am 16th Judaism Days, 9th-18th January – Israel – the Promised Land. The Holy Land – an exhibition of judaica from private collections and libraries, Raczyński Library, ul. Św. Marcin 65, 12noon Exhibition opens Monographs by the Austrian writer Alexandra Lernet-Holeni University Library, ul. Ratajczaka 38-40, 2pm 3-part exhibition opens: photography: Wedding Portraits – an attempt at rehabilitation, Ewa Martyniszyn Portrait Studio, Support Mamidło – Jerzy Friday CAK Public Library Voivodeship Gallery, ul. Prusa 3, 5pm Concert: Masterpieces of chamber music performed by students and teachers from the Inter-faculty Chamber Music Centre at the Academy of Music Academy of Music auditorium, 7pm The Dinner Game F. Weber Nowy Theatre, 7pm Utøpia dir. by Andrzej Pakuła Polski Theatre, 7pm Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Blues Thursday with charisma – Concert by the band Muchos Cojones, Crime Story Club, Old Market Square 68, 7:30pm Friday 11th January Scatterbrains M. Joterka Animation Theatre, 9:30am and 11:30am The Nutcracker P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 11am 16th Judaism Days, 9th-18th January – By the Sabbath light – Meeting with Jewish songs and poetry, and the group Nona-Art, Pod Lipami Cultural Centre, 7pm Inter-university concert of contemporary music: CoOperate Orchestra, Adam Domurat – conductor Nova auditorium, 7pm Concert: Carnival, carnival...: Poznań Philharmonic Orchestra, Marek Pijarowski – conductor, Tine Thing Helseth – trumpet

P14

Adam Mickiewicz University auditorium, 7pm Poper. A comedy with songs H. Levin Please note! Performance for the over-16s Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7pm Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert: Czesław Niemen’s hits arranged by Piotr Kuźniak PoemaCafe, 8pm Saturday 12th January Concert: Pro Sinfonika – The trumpet in Carnival, Poznań Philharmonic Orchestra, Marek Pijarowski – conductor, Tine Thing Helseth – trumpet Adam Mickiewicz University auditorium 11am Mr Ball W. Widłak Animation Theatre, 11am and 1pm Concert of piano music performed by students of the Faculty of Piano, Harpsichord and Organ at the Academy of Music Nova auditorium, 5pm I served the King of England B. Hrabal Nowy Theatre, 5pm

January 2013 Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 8:30pm Sunday 13th January 21st Grand Orchestra for Christmas Charity Zamek (‘Castle’) Cultural Centre from 10am A performance for children aged 1-5 Grajkółko Atofri Theatre Stary Browar, Słodownia +2, 10:30am and 12noon I served the King of England B. Hrabal Nowy Theatre, 5pm Carnival Vocal Gala: Aleksandra Kamińska – soprano, Laura Sobolewska – piano Poznań City Scales (Waga) – Stage and Restaurant, 6pm Eugene Onegin P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 6pm Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Carolling on Fredry: Jutrzenka Choir Church of the Holy Saviour, 7:45pm Monday 14th January

at Polish music academies Nova auditorium, 7pm Student Concert in the series Kreaspiracje Academy of Music auditorium, 7pm Concert in the series Vocal Tuesdays performed by students of the Unit for Song and Vocal Chamber Music at the Academy of Music Chamber Hall (Sala Kameralna), Academy of Music, 7pm Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert: No Project Trio Blue Note Jazz Club, 8pm Wednesday 16th January Kopytko and Kwak K. Makuszyński Animation Theatre, 10am and 12noon Two films: François (in French with Polish subtitles) and Behind the scenes of “François” (in Polish with French subtitles) School of French, Adam Mickiewicz University, ul. 28 Czerwca 1956 r. no. 198, 6pm

Carnival concert Muzyczny Theatre, 6pm

Winter holidays with Leonard, 14th-18th January More information at www.csdpoznan.pl

Exhibition vernissage Transformation. Agnieszka Lisiak Skórka. Sculptures Profil Gallery, 6pm

Carolling on Fredry: Da Capo Vocal Group Church of the Holy Saviour, 6:45pm

Winter Holiday Art Emergency Service, 14th-25th January More information atwww. csdpoznan.pl

The Firm P. Demirski Please note! Performance for over-16s Nowy Theatre, 6:30pm

Portugal Z. Egressy Polski Theatre, 5pm and 8pm

Concert: First steps on the stage performed by 1st-year students from the Faculty of Vocal-Acting Studies at the Academy of Music Chamber Hall (Sala Kameralna), Academy of Music, 7pm

Concert in the series Organ Wednesdays performed by students from the organ class at the Academy of Music Nova auditorium, 7pm

Eugene Onegin P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 7pm 16th Judaism Days, 9th-18th January Lullabies for eternal sleep – Concert by Lena Piękniewska and the band Soundcheck The Upstairs Stage (Scena na Piętrze), 7pm Concert: Meeting years on: Jarosław Śmietana – Andrzej Olejniczak Quartet Blue Note Jazz Club, 8pm Concert: Miuosh U Bazyla Club, ul. Św. Wojciech 28, 8pm

16th Judaism Days, 9th-18th January Concert of Jewish music: Hagada Pod Lipami Cultural Centre, 7pm Concert: James Harries Klubokawiarnia Meskalina, 8pm Tuesday 15th January Kopytko and Kwak K. Makuszyński Animation Theatre, 10am and 12noon

Performance Regulars of the Absurd u Przyjaciół Theatre, 8pm

Exhibition vernissage Art Education Project 2nd edition Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 6pm

Poper. A comedy with songs H. Levin Please note! Performance for the over-16s

Inter-university Accordion Department performed by students and teachers from the Departments of Accordion studies

New Music Stage – Project Sinatra Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7pm Romeo and Juliet S. Prokofiev Wielki Theatre, 7pm Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert: Do you still remember me – Piotr Kuźniak Band Blue Note Jazz Club, 8pm Concert: Janek Samołyk in Meskalina Klubokawiarnia Meskalina, 8pm Thursday 17th January Hansel and Gretel J. Brzechwa Animation Theatre, 10am and 12noon


calendar of events Concert in the series Thursdays with early music performed by students and teachers from the Department of Historical Instruments at the Academy of Music Academy of Music auditorium, 6pm Exhibition opens – Sculptures Saga Dana Women – Castles PoemaCafe, 6:30pm Firma P. Demirski Please note! Performance for the over-16s Nowy Theatre, 6:30pm

The Csardas Princess Muzyczny Theatre, 7pm Concert: L.U.C Kosmostumostów Great Hall (Sala Wielka), Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 7pm Zażynki winter festival A. Wakulik Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert as part of the 16th Judaism Days: Tempero Blue Note Jazz Club, 8pm

Romeo and Juliet S. Prokofiev Wielki Theatre, 7pm

Performance Polish Dance Theatre – Poznań Ballet: XL. The Polish Dance Theatre yesterday and today. Part I: 1973-76 Don Juan and others Hall no. 2, Poznań International Fair, 8pm

New Music Stage – Project Sinatra Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7pm

Concert: Yevgeny Malinovskiy – featuring songs by the Russian bards PoemaCafe, 8pm

The Csardas Princess Muzyczny Theatre, 7pm

16th Judaism Days, 9th-18th January Biblical services with Archbishop Stanisław Gądecki and members of the Jewish Community, Poznań branch St. Adalbert (Wojciech)’s Church, 7pm Performance – exhibition, film, art, life Art Stations Gallery, 7pm more on page 37 of IKS Blues Thursday with charisma – Concert by Sebastian Riedel and Michał Kielak Crime Story Club, Old Market Square 68, 7:30pm Concert: PKS Trio Blue Note Jazz Club, 7:30pm Friday 18th January Hansel and Gretel J. Brzechwa Animation Theatre, 10am and 12noon A performance for children The Snow Queen H. Ch. Andersen by the Mer Theatre from Łódź Great Hall (Sala Wielka), Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 12noon Exhibition vernissage Kraszewski’s Women – a literary portait and not just that Józef I. Kraszewski Studio-Museum, 2pm Exhibition vernissage Katarzyna Dreszer. Masks and maps ‘Arsenal’ City Gallery, 6pm Concert of piano music performed by students from the Department of Piano, Harpsichord and Organ at the Academy of Music Nova auditorium, 7pm

Saturday 19th January Scenes from the lives of dragons B. Krupska Muzyczny Theatre, 10am Hansel and Gretel J. Brzechwa Animation Theatre, 11am and 1pm Family concert, musical director, Marcin Sompoliński Wielki Theatre 12noon The Csardas Princess Muzyczny Theatre, 6pm Imperium, dir. by C. Studniak Please note! Performance for adults Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 6pm

January 2013 Concert: Yevgeny Malinovskiy – featuring songs by the Russian bards PoemaCafe, 8pm Concert by the band Izrael Blue Note, 8pm Sunday 20th January A performance for children Table– choo-choo – teddy Atofri Theatre Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, room 218, 10am and 12:30pm Hansel and Gretel J. Brzechwa Animation Theatre, 11am and 1pm Exhibition vernissage We do not fear death… on the 150th anniversary of the January uprising Wielkopolska Military Museum, 12noon Family concert, musical director, Marcin Sompoliński Wielki Theatre, 12noon Carnival with Hopek and Siupek costume ball with attractions for children aged 1-5 Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 1pm and 3:30pm Imperium, dir. by C. Studniak Please note! Performance for adults Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 6pm Firma P. Demirski Please note! Performance for the over-16s Nowy Theatre, 6:30pm

Firma P. Demirski Please note! Performance for the over-16s Nowy Theatre, 6:30pm

Concert in the series Jazz at the Academy performed by students and lecturers from the Department of Jazz and Stage Music at the Academy of Music Nova auditorium, 7pm

Carolling on Fredry: Collegium Cantorum Chamber Choir Church of the Holy Saviour, 6:45pm

Zażynki Winter Festival A. Wakulik Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm

Concert: Wibracje Palsecam #7: Julien Ottavi (France), support: Radosław Włodarski New Stage (Scena Nowa), Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 7pm

Carolling on Fredry: Collegium Posnaniense Chamber Choir, conductor – Barbara Nowak Church of the Holy Saviour, 7:45pm

Zażynki Winter Festival A. Wakulik Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert: Inity Dub Mission Klubokawiarnia Meskalina, 8pm Performance Alexanderplatz Polish Dance Theatre – Poznań Ballet Hall no. 2, Poznań International Fair, 8pm

Monday 21st January First day of an exhibition Paulina Konieczna. Point and counterpoint Obok Gallery Exhibition vernissage Mikołaj Poliński. Przesunięcie błękitu/ Blueshift ‘Arsenal’ City Gallery, 6pm A trio, that is a quartet – Concert Muzyczny Theatre, 6pm and 9pm

Carnival with Radio Luxembourg! performed by the Żuki Rock & Roll Band The Upstairs Stage (Scena na Piętrze), 7pm Concert: Yasmin Levy Adam Mickiewicz University auditorium, 8pm Tuesday 22nd January Scenes from the lives of dragons B. Krupska Muzyczny Theatre, 10am Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 10am and 12noon Imperium, dir. by C. Studniak Please note! Performance for adults Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 6pm The Servant Mistress G. Pergolesi Chamber Hall (Sala Kameralna), Wielki Theatre, 7:30pm Concert: Oleś Brothers & Theo Jörgensmann Klubokawiarnia Meskalina, 8pm The Deceiver C. Goldoni Nowy Theatre, Stage no. 3, 8:30pm Wednesday 23rd January Scenes from the lives of dragons B. Krupska Muzyczny Theatre, 10am Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 10am and 12noon Imperium, dir. by C. Studniak Please note! Performance for adults Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 6pm #WStronęInnego: prologue – lecture by Dr. Thomas Irmer with a presentation of a record of a performance by Constanza Macras New Stage (Scena Nowa), Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 6pm The Servant Mistress G. Pergolesi Chamber Hall (Sala Kameralna), Wielki Theatre, 7:30pm The Deceiver C. Goldoni Nowy Theatre, Stage no. 3, 8:30pm Thursday 24th January Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 10am and 12noon

P15


calendar of events The Marriage of Figlaro, or portrait and likeness, libretto and lyrics by J. Kubel Muzyczny Theatre, 7pm

January 2013

Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 11am and 1pm

Balladyna M. Cecko Polski Theatre, 7pm

Blues Thursday with charisma – Concert by the duet Przytuła & Kruk, Crime Story Club, 7:30pm

Holidays at the Museum – Siberian weekend Archaeological Museum, 1pm5pm

Concert: Cinema Meets Jazz: Witold Janiak Trio Blue Note Jazz Club, 7:30pm

The Painted Boy P. Rowicki Polski Theatre, Malarnia Stage 5pm

A Doll’s House Sz. Adamczak, M. Siegoczyński, K. Mokrosiński Please note! Performance for the over-16s Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7:30pm

The Beast based on the play The Shattered Jug by H. von Kleist Nowy Theatre, Stage no. 3, 8:30pm

The Marriage of Figlaro, or portrait and likeness, libretto and lyrics J. Kubel Muzyczny Theatre, 7pm

Friday 25th January Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 10am and 12noon 12 angry men R. Rose Nowy Theatre, 6pm Concert: Barbara Morgenstern Meskalina Club, 7pm Concert: 20th-century classics on the 100th anniversary of the birth of Witold Lutosławski, Poznań Philharmonic Orchestra, Marek Pijarowski – conductor, Alena Baeva – violin Adam Mickiewicz University auditorium, 7pm

Carolling on Fredry: Poznań Parish Choir, conductor – Paweł Łuczak Church of the Holy Saviour, 6:45pm 12 angry men R. Rose Nowy Theatre, 7pm Balladyna M. Cecko Polski Theatre, 7pm The Freeshooter C.M. von Weber Wielki Theatre, 7pm Concert: by the band 1984, support: Cabaret Grey, dogs in trees U Bazyla Club, 7pm

The Marriage of Figlaro, or portrait and likeness, libretto and lyrics J. Kubel Muzyczny Theatre, 7pm

A Doll’s House Sz. Adamczak, M. Siegoczyński, K. Mokrosiński Please note! Performance for the over-16s Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7:30pm

premiere! Balladyna M. Cecko Polski Theatre, 7pm (premiere)

Jazz Top at the Blue Note: Ulf Wakenius & Amc Trio Blue Note Jazz Club, 8pm

The Freeshooter C.M. von Weber Wielki Theatre, 7pm

Recital Anna Girdziejewska PoemaCafe, 8pm

Metallica Fans Night Blue Note Jazz Club, 8pm Concert: Retro Trio PoemaCafe, 8pm The Beast based on the play The Shattered Jug by H. von Kleist Nowy Theatre, Stage no. 3, 8:30pm Saturday 26th January My French Film Festival, 26th27th January; free entrance Brittany House premiere! The Game A performance for children aged 2-6, the Blum Theatre Studio Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 10am and 11:30am

P16

Sunday 27th January A performance for children aged 1-5 1, 2, 3... Here I come, ready or not! Atofri Theatre Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, room 218, 10:30am and 12noon Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 11am and 1pm The Painted Boy P. Rowicki Polski Theatre, Malarnia Stage, 5pm Recital by Marek Torzewski Muzyczny Theatre, 5pm and 7:30pm Swan Lake P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 6pm 12 angry men R. Rose Nowy Theatre, 7pm

Carolling on Fredry: Cantanti Choir, conductor – Michał Sergiusz Mierzejewski Church of the Holy Saviour, 7:45pm Concert: by the band TSA Eskulap Club, 8pm Monday 28th January #WStronęInnego: an installation by Marek Miller The Roma flag, 21st-26th January The Tower at the Zamek (‘Castle’) Cultural Centre A Weekend with R. R. Hawdon, Polonia Theatre from Warsaw, dir. by Krystyna Janda Wielki Theatre, 5:30pm and 8:15pm The life of a funny man – caberet programme with Andrzej Grabowski Muzyczny Theatre, 7pm Concert: My Music #12 and Anna Kokocińska – Identically different Great Hall (Sala Wielka), Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 7:30pm Concert: Please The Trees Klubokawiarnia Meskalina, 8pm Tuesday 29th January Budma International Construction Fair, CBS Sports Facilities, Amenity Areas, Wellness & Spa Glass Glass Industry Fair, WinDoor-tech Fair of Machines and Components for Window, Door, Gate and Facade Production, 29th January-1st February Poznań International Fair Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 9:30am and 11:30am A Cheating Flea J. Brzechwa Muzyczny Theatre, 10am Peter and the Wolf S. Prokofiev Wielki Theatre, 12noon The discreet charm of the bourgeosie, dir. by Marcin Liber Nowy Theatre, 7pm

Balladyna M. Cecko Polski Theatre, 7pm Wednesday 30th January Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 9:30am and 11:30am A Cheating Flea J. Brzechwa Muzyczny Theatre, 10am Exhibition vernissage Kamil Strudziński – harbingers of maturity pf Gallery of Photography, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 7pm The discrete charm of the bourgeosie, dir. by Marcin Liber Nowy Theatre, 7pm Balladyna M. Cecko Polski Theatre, 7pm Autosave Guest performance by the Porywacze Ciał Theatre Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 7:30pm Performances: Balladyna and Three Sisters – imagination Polish Dance Theatre – Poznań Ballet Theatre of the Eighth Day, 8pm Thursday 31st January Thumbelina based on H.Ch. Andersen Animation Theatre, 9:30am and 11:30am Die Fledermaus J. Strauss Muzyczny Theatre, 6pm In the series Audioaktywni Concert: Mirrored Damaged ‘Arsenal’ City Gallery, 6pm The discrete charm of the bourgeosie, dir. by Marcin Liber Nowy Theatre, 7pm La Traviata G. Verdi Wielki Theatre, 7pm Blues Thursday with charisma – Concert: Jaromi zez Ekom, Crime Story Club, Old Market Square 68, 7:30pm premiere! In a quiet corner of the cemetery dir. by Tomasz Zajcher u Przyjaciół Theatre, 8pm

Calendar – compiled by E.W. Translation – R. Pagett


kino

Słuchaj, kiedy śpiewa lud

Les Miserables – Nędznicy (Les Miserables) Toma Hoopera

Przemysław Toboła poleca Cztery słońca (Ctyri slunce) Bohdana Slamy Reżyser znany z takich filmów jak Dzikie pszczoły, Szczęście czy Mój nauczyciel po raz kolejny posłużył się formułą

fot. archiwum dystrybutora

słodko-gorzkiego dramatu, by opowiedzieć o radościach i  smutkach współczesnych Czechów. Bohaterowie jego Czterech słońc uwikłani w  nieszczęśliwe związki próbują za każdą cenę, nawet zdrady, odnaleźć chociaż odrobinę czułości u drugiej osoby. Niestety, ran

ny okazało się, że Hugo był prawdziwym

ani szybki numerek, ani kolejny skręt

zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy

piewcą ludzkiej niedoli, a jego postacie,

z marihuaną, wypalony już bardziej

głos ludzi wykluczonych czy oburzonych

choć fikcyjne, poruszają do żywego,

z nałogu, niż dla wyluzowania. Poszu-

nabiera siły pomruku rewolucyjnego.

zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy

kiwania nowej świadomości w stylu

Wiktor Hugo pisał Nędzników – swoje

głos ludzi wykluczonych czy oburzonych

New Age też prowadzą donikąd. Rado-

życiowe opus magnum – przez prawie

nabiera siły pomruku rewolucyjnego.

sne niegdyś hasło buntu społecznego

20 lat, a wydał 150 lat temu. Powstała

Adaptacja kinowa jednego z najsłyn-

„sex, drugs and rock&roll”, na serio

literacka panorama ludzkich losów na

niejszych musicali w historii show

potraktowane przez bohaterów, po la-

tle dramatycznych wydarzeń z dziejów

­businessu, czyli filmowi Nędznicy Toma

tach okazało się koszmarną pułapką dla

Francji; od czasu cesarza Napoleona po

Hooppera, przesuwa granice filmowych

serca i ducha.

rewolucję 1832 r. Geniusz pisarski Hugo,

możliwości w nieosiągalne dotychczas

który pragnął ukazać odwieczne zmaga-

strefy. Kadry wyimaginowanej Francji

nia Dobra i Zła w  realiach bliskich ów-

porażają dokładnością prawie jak z au-

czesnemu czytelnikowi, stworzył dzieło

tentycznego dokumentu. Na dodatek ob-

prawdziwie nieśmiertelne. Po latach,

sada aktorska skrojona na hollywoodzką

w 1980 r., epopeja zamieniła się w mu-

miarę gra i śpiewa bez dublerów. Nawet

sical skomponowany przez Claude-Mi-

kumple z Australii, czyli słynny Gladia-

chel Schoenberga, który odtąd wzrusza

tor (Russell Crowe) i Rosomak (Hugh

widzów na całym świecie. Po raz kolej-

­Jackman).

P.T.

fot. archiwum dystrybutora

zadawanych sobie przez lata nie zagoi Postacie Hugo poruszają do żywego,

P17


kino

Limuzyną do wolności? Holy Motors Leosa Caraxa

Bartosz Żurawiecki poleca Koszmarne zabawy Pragnienie miłości Michela Franco Pod cokolwiek absurdalnym tytułem fot. archiwum dystrybutora

Pragnienie miłości, który sugeruje jakiś trzeciorzędny melodramat, pokazany będzie w Polsce jeden z najbardziej przerażających filmów minionego roku: horror, którego sprawcami nie są żadne wampiry ani zombie, lecz najzwyklejsi nastolat-

P18

kowie. Główna bohaterka, Alejandra, po

Klikamy, symulujemy, kupujemy, zmie-

Lavant, jeździ po Paryżu wielką limuzyną

śmierci matki przenosi się wraz z ojcem

niamy kanały, przyjmujemy nicki, pod-

na spotkania, podczas których wciela się

do dużego miasta. Tu zaprzyjaźnia się ze

stawiamy cudze zdjęcia. Ale co to ma

w kolejne postacie: rzeczywiste, baśnio-

swoimi rówieśnikami, zdaje się dobrze

wspólnego z wolnością, którą opiewa-

we, futurystyczne… Przechodzi przez róż-

aklimatyzować w nowym środowisku.

li Buñuel czy Breton?

ne konwencje i narracje – raz jest bestią,

Jednak podczas pewnej weekendowej

Reżyser Leos Carax błysnął w połowie

raz żebraczką, raz ojcem rodziny.

suto zakrapianej imprezy dziewczyna

lat 80. dwoma filmami, które kryty-

Surrealiści dążyli do wolności za wszelką

wpada w ramiona swego kolegi z klasy,

ka zaliczyła, razem z dziełami Jeana-

cenę, chcieli przekraczać granice, łamali

który nagrywa ich akt seksualny na ko-

-­Jacquesa Beineixa i Luca Bessona, do

społeczne i artystyczne tabu. Carax pyta,

mórkę. To, co dzieje się od tego momen-

tzw. francuskiego neobaroku. Chłopak

czy jest to wciąż możliwe w świecie,

tu, wywołuje zgrozę porównywalną z tą,

spotyka dziewczynę, Zła krew, potem

w którym każdy z nas dokonuje każdego

jaka towarzyszyła oglądaniu słynnego

doszli jeszcze Kochankowie z Pont-Neuf

dnia setek „transgresji”, choćby surfując

filmu Michaela Hanekego Funny ­Games.

i… Carax na wiele lat zniknął z pola wi-

po necie. Klikamy, symulujemy, kupu-

Łatwo byłoby sprowadzić fabułę do

dzenia, a jego próby powrotu do łask

jemy, zmieniamy kanały, przyjmujemy

wymiaru moralizatorskiej opowiastki

publiczności kończyły się niepowodze-

nicki, podstawiamy cudze zdjęcia. Ale co

o nieodpowiedzialnej młodzieży. Jednak

niem. Aż tu nagle, na ubiegłorocznym

to ma wspólnego z bezkompromisowym

meksykańskiemu reżyserowi Michelowi

festiwalu w Cannes, przedstawił swój

gwałceniem reguł, z bezinteresownym

Franco udało się dużo więcej. Pokazał

nowy film – Holy Motors – który, ow-

pięknem aktu zbrodni lub miłości, które

konformizm grupy i łatwość, z jaką każ-

szem, znowu podzielił widownię, wywo-

opiewali Buñuel czy Breton?

dy z nas może wejść w rolę kata.

łał jednak poruszenie i zdobył nagrodę

Nie da się zrobić rewolucji z tylnego sie-

Pragnienie miłości prezentowane było

jury młodzieżowego.

dzenia limuzyny, nie można dojechać do

na festiwalu w Cannes, gdzie wygrało

Reżyser nawiązał do najlepszych trady-

wolności wygodnie i luksusowo. Zabaw-

konkurs w sekcji Un certain regard.

cji surrealizmu, tego spod znaku Luisa

ne, ale też mroczne i nieodparcie piękne

Jest także oficjalnym kandydatem

Buñuela i jego Złotego wieku czy Widma

Holy Motors dowodzą jednak, że niektó-

Meksyku do Oscara.

wolności. Trudno tutaj mówić o poczci-

rych ciągle jeszcze stać przynajmniej na

wej fabule. Ulubiony aktor Caraxa, Denis

wolność artystyczną.

B.Ż.


fot. archiwum organizatorów

teatr

Balladyna we współczesnej scenerii premiera w Teatrze Polskim Nie tylko Słowackiego zainteresował problem władzy

Krok po kroku za fabułą dramatu Juliusza Słowackiego podążą

oraz etyki. Młody pisarz i poeta Marcin Cecko przepisał

twórcy premierowego spektaklu w Teatrze Nowym. 25 stycznia

na nowo dramat romantyka, a jego reżyserią zajął

poznamy Balladynę, której osobowość będzie równie złożona jak ta

się Krzysztof Garbaczewski. Efekt pracy obu Panów

bohaterki romantycznego utworu. Twórcy zabiorą jednak widzów

zobaczymy już niebawem w Teatrze Polskim.

w podróż do małego ośrodka badawczego nad jezioro Gopło

Niemal każdy Polak, który przeszedł elementarny kurs

w województwie kujawsko-pomorskim. Do miejsca, w którym

języka polskiego, zna treść Balladyny Juliusza Słowackiego.

młodzi naukowcy (Balladyna, Alina oraz Filon) modyfikują

Przypomnę jednak krótko, o czym opowiada, bo pamięć

genetycznie nasiona roślin uprawnych. A Grabiec, który w wersji

potrafi płatać figle! Balladyna to historia dwóch sióstr:

Marcina Cecko jest pracownikiem technicznym, wpada zimą

tytułowej Balladyny oraz Aliny, które mieszkają wraz z Matką

podczas czynności pomiarowych do przerębla. Cudem zostaje

w ubogiej chatce. Dziewczynom przyszło rywalizować

uratowany, jednak od tamtej chwili nieustannie myśli o nieludzkiej

o względy księcia Kirkora, który nie mógł się zdecydować,

istocie, którą zobaczył na dnie jeziora. Nie mówiąc nic nikomu,

którą wybrać. Goplana – nimfa wodna, zakochana

zaczyna jej poszukiwać. W tym samym czasie do ośrodka trafia

w zapatrzonym w ciemnowłosą siostrę Grabcu, podsunęła

polski inwestor, który marzy o nowoczesnym rolniczym imperium

księciu pomysł, by zorganizował konkurs. Tak też żoną Kirkora

i chce przejąć placówkę, miejsce badań młodych naukowców.

miała zostać ta, która zbierze pełen dzban malin. Udało się

W imieniu twórców zapraszam na spektakl. Sama jestem

to Alinie, jednak Balladyna zabiła ją w lesie i  przypisała

ciekawa, jak zakończy się żywot Balladyny, której pierwowzór

sobie jej zwycięstwo. Świadkiem tego wydarzenia był

zginął przez porażenie piorunem. Zastanawiam się, w jaki

biedny Grabiec, którego Goplana zamieniła w wierzbę. A na

sposób w tych zupełnie nowych, choć chyba bardziej nam

czole władczej bohaterki pojawiło się wówczas czerwone

znanych realiach, zostanie przedstawiony problem władzy,

znamię. Niczego nieświadomy Kirkor poślubił morderczynię

sumienia oraz zasad. Monika Nawrocka

i chwilę później wyjechał na wojenną wyprawę. Balladyna w tym czasie wyrzuciła z zamku własną matkę i zabiła nocą

¦ Balladyna Marcina Cecko

Grabca, który już nie był wierzbą, a posiadaczem korony

reżyseria: Krzysztof Garbaczewski

Lecha – gwarancji władzy. W pośpiechu jednak zapomniała

dramaturgia: Marcin Cecko

upragnionego łupu. Zabrał go Kostryn, z którym wspólnie

scenografia: Agnieszka Brzezańska

popełniła kolejną zbrodnię – powiesili Pustelnika, by ten nie

kostiumy: Dagmara Rosa

zaszkodził ich dalszym złowieszczym planom. Bohaterowie

muzyka: Joanna Duda

przekupują następnie wojsko Kirkora i sam dowódca straży

światło/wideo: Robert Mleczko

zabija księcia. Balladyna marzy o tym, by władza pozostała

Teatr Polski, Duża Scena

tylko w jej rękach i  na koniec truje wspólnika chlebem.

25.01. g. 19 (prapremiera)

Jednak nie pozostaje przy władzy długo. Sprawiedliwości

26, 27, 29 i 30.01. g. 19

staje się zadość.

więcej na str. 61

P19


teatr repertuar – Poznań

rezerwacja biletów: impresariat@ptt-

bilety: 35 zł rodzinny (dziecko plus

poznan.pl, tel. 61 852 40 08

dwoje opiekunów)

Art Stations Foundation

bilety: 30 i 20 zł

¦ Świąteczne Pudełko spektakl dla

ul. Półwiejska 42

¦ XL. Polski Teatr Tańca wczoraj

dzieci w wieku 1,5-5 lat

tel. 61 859 61 22

i dziś. Odcinek I: lata 1973-76 „Don

6.01. g. 10, 11.30 i 13

of fice@artstationsfoundation5050.

Juan i inni”

¦ Karnawał u Hopka i  Siupka balik

com

18.01. g. 20

kostiumowy z atrakcjami dla dzieci

www.artstationsfoundation5050.com

uwaga! spektakl będzie grany na MTP,

w wieku 1-5 lat

Hala nr 2, ul. Głogowska 14

20.01. g. 13 i 15.30

Kwadrat Expo

więcej o PTT na str. 35

¦ Gra spektakl dla dzieci w wieku

ul. Zbąszyńska 27

¦ Alexanderplatz

2-6 lat

tel./fax 61 861 54 54

choreografia Paulina Wycichowska

uwaga! premiera!

biuro@kwadrat-expo.com.pl

19.01. g. 20

reżyseria Lucyna Winkel, Katarzyna

uwaga! spektakl będzie grany na MTP,

Pawłowska

Mój Teatr

Hala nr 2, ul. Głogowska 14

26.01. g. 10 i 11.30 oraz  27.01. g. 20

dyrektor artystyczny Marek Zgaiński

¦ Balladyna

(premiera prasowa)

ul. Gorczyczewskiego 2/1A

choreografia, kostiumy, scenografia:

Spektakl powstał na bazie autorskiego

tel. 668 85 64 44

Karina Adamczak-Kasprzak i Agata

scenariusza, do którego punktem wyj-

biuro@mojteatr.pl

Ambrozińska-Rachuta

ścia była twórczość Krystyny Miło-

www.mojteatr.pl

30.01. g. 20

będzkiej.

bilety: 25 i 20 zł (dla studentów

uwaga! Spektakl będzie grany w Teatrze

Twórcy piszą: Na czym polega istota

i uczniów)

Ósmego Dnia

dziecięcej zabawy? Na twórczym i kre-

¦ Trzy siostry – wyobrażenie

atywnym stosunku do rzeczywistości

Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

choreografia Andrzej Adamczak

wokół? Na znajdowaniu innych, na znaj-

30.01.

dowaniu siebie, na odkrywaniu siebie

dyrektor naczelna i artystyczna Ewa

uwaga! spektakl będzie grany w Teatrze

w innych i  innych w  sobie? Gra nie ma

Wycichowska

Ósmego Dnia po pokazie Balladyny o g. 20

końca, czasem nie ma początku, trwa,

Studio, ul. Kozia 4

spektakle poza Poznaniem

się dzieje. Zaskakuje. Pomiędzy i w. Gra.

tel. 61 852 42 41, 61 852 42 42

¦ 25.01. g. 19 Słupsk, Filharmonia Sin-

uwaga! spektakle będą grane w Con-

fax 61 853 23 70

fonia Baltica

cordia Design, ul. Zwierzyniecka 3

teatr@ptt-poznan.pl

Jesień – Nuembir

www.ptt-poznan.pl

choreografia Jacek Przybyłowicz

Teatr Atofri

¦ 25.01. Słupsk, Filharmonia Sinfonia

tel. 535 151 538

Baltica

www.teatratofri.pl

Wiosna – Effatha

¦ Słoń Trąbibombi spektakl dla dzieci

idea i choreografia Ewa Wycichowska

w wieku 1-5 lat

uwaga! spektakl będzie grany po poka-

reżyseria, scenariusz, muzyka Beata

zie Jesień – Nuembir

Bąblińska, Monika Kabacińska

Jesień – Nuembir Polskiego Teatru Tańca

fot. Z. Nowak

6.01. g. 10.30 i 12

P20

Studio Teatralne Blum

uwaga! spektakl grany w CK Zamek,

OK Wierzbak

sala 218, II piętro

ul. Wojska Polskiego 6/8

¦ Grajkółko

blum@free.art.pl

w wieku 1-5 lat

www.teatr-blum.pl

reżyseria, scenariusz Beata Bąblińska,

konieczna jest wcześniejsza rezerwacja

Monika Kabacińska

biletów:

13.01. g. 10.30 i 12

tel. 666 987 001

uwaga! spektakl grany w Starym Bro-

lub marketing.blum@gmail.com

warze, Słodownia +2

spektakl

dla

dzieci


teatr ¦ Stół – ciuchcia – miś scenariusz,

reżyseria,

choreografia

Beata Bąblińska, Grażyna Walerych, Monika Kabacińska 20.01. g. 10 i 12.30 uwaga! spektakl grany w  CK Zamek, sala 218, II piętro ¦ 1, 2, 3... Szukam! spektakl dla dzieci w wieku 1-5 lat reżyseria i scenariusz Beata Bąblińska, Monika Kabacińska 27.01. g. 10.30 i 12 uwaga! spektakl grany w  CK Zamek, sala 218, II piętro

fot. archiwum Teatru Animacji

Studio – Teatr Castingowy mplusm Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka os. B. Chrobrego 117 mplusm@op.pl www.mplusm.one.pl ¦ Underground Christo Bojczewa

Kopytko i Kwak w Teatrze Animacji

reżyseria Anna Szymczak 19.01. g. 19

¦ Szałaputki Marii Joterki

barakkultury@barakkultury.pl

bilety: 10 i 15 zł

reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski

www.barakkultury.pl

uwaga! spektakl pod patronatem Insty-

8-10.01. g. 9.30 oraz 11.01. g. 9.30

tutu Filologii Słowiańskiej UAM

i 11.30

Teatr Muzyczny 

¦ Pan Kuleczka Wojciecha Widłaka

dyrektor naczelny i artystyczny

Teatr Animacji 

reżyseria Krzysztof Dutkiewicz

Przemysław Kieliszewski

dyrektor naczelny Antoni Kończal

12.01. g. 11 i 13

ul. Niezłomnych 1e, tel. 61 852 17 86

dyrektor artystyczny Janusz Ryl-Kry-

uwaga! spektakl dla dzieci od lat 5

kasa: pon. 9-14, wt.-pt. w g. 9-19, sob.

stianowski

¦ Jaś i Małgosia Jana Brzechwy

15-18, niedz. – dwie godziny przed

ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 853 72 20

reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski

spektaklem, tel. do kasy 61 852 29 27

kasa: wt.-czw. g. 10-12 i 15-17

17 i 18.01. g. 10 i 12 oraz 19 i 20.01. g. 11

bow@teatr-muzyczny.poznan.pl

pt. g. 10-12 i 15-18, sob.-niedz. g. 10-14

i 13

www.teatr-muzyczny.poznan.pl

bow@teatranimacji.pl

uwaga! spektakl dla najmłodszych

bilety: 15-40 zł

rezerwacje grupowe w Dziale Marke-

widzów

¦ Koncert Karnawałowy

tingu: tel. 61 853 69 64

¦ Calineczka na motywach baśni

12.01. g. 18

lub 61 64 65 215

H.Ch. Andersena

¦ Księżniczka Czardasza Imre Kál-

www.teatranimacji.pl

reżyseria Artur Romański

mána

bilety: 16, 18 i 20 zł

22-25.01. g. 10 i 12, 26 i 27.01. g. 11 i 13

reżyseria Daniel Kustosik

w okresie ferii bilety dla wszystkich 18 zł

oraz 29-31.01. g. 9.30 i 11.30

17 i 18.01. g. 19 oraz 19.01. g. 18

¦ Kopytko i Kwak Kornela Makuszyń-

¦ Wesele Figlary, czyli obraz i podo-

skiego

Teatr Ba-Ku

bieństwo

reżyseria Lech Chojnicki

Fundacja Barak Kultury

autor libretta i tekstów piosenek Juliusz

3.01. g. 9.30, 4.01. g. 9.30 i 11.30, 5.01.

ul. Św. Marcin 80/82 p. 329

Kubel

g. 11 i 13 oraz 15 i 16.01. g. 10 i 12

tel. 61 646 53 44

24 i 25.01. g. 19 oraz 26.01. g. 18

P21


teatr

fot. B. Sowa

Imperium w Teatrze Nowym

¦ Zemsta nietoperza

¦ Żywot człowieka zabawnego –

¦ Przyjęcie dla głupca

Johanna Straussa II

program kabaretowy Andrzeja Grabow-

Francisa Webera

w przekładzie Juliana Tuwima

skiego

reżyseria Tadeusz Bradecki

reżyseria Daniel Kustosik

28.01. g. 19

8-10.01. g. 19 ¦ Obsługiwałem angielskiego króla

31.01. g. 18

P22

spektakle dla dzieci:

Teatr Nowy 

Bohumila Hrabala

¦ Sceny z życia smoków Beaty Krupskiej

dyrektor Piotr Kruszczyński

adaptacja i reżyseria Piotr Cieślak

reżyseria Arnold Pujsza

ul. Dąbrowskiego 5

12 i 13.01. g. 17

19.01. g. 10 (dzień rodzinny)

tel. 61 848 48 85, fax 61 848 49 33

¦ Firma Pawła Demirskiego

oraz 22 i 23.01. g. 10

info@teatrnowy.pl

uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku

¦ Pchła Szachrajka Jana Brzechwy

kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. g. 16-19

życia

adaptacja i reżyseria Arnold Pujsza

rezerwacja biletów: Biuro Obsługi

reżyseria Monika Strzępka

29 i 30.01. g. 10

Widzów

16 i 17.01. g. 18.30

spektakle gościnne:

tel. 61 847 24 40, 61 847 86 24

oraz 19 i 20.01. g. 18.30

¦ Dziadek do orzechów z muzyką Pio-

bow@teatrnowy.pl, www.teatrnowy.pl

¦ Dwunastu gniewnych ludzi Regi-

tra Czajkowskiego

bilety: 15-60 zł

nalda Rose’a

choreografia Beata Książkiewicz

Duża Scena

reżyseria Radosław Rychlik

6.01. g. 11, 13 i 16 oraz 7.01. g. 9, 11 i 13

¦ Życie to nie teatr – koncert jubile-

25.01. g. 18, 26 i 27.01. g. 19

uwaga! w spektaklu wystąpią ucznio-

uszowy

¦ Dyskretny urok burżuazji

wie i absolwenci Szkoły Tańca i Baletu

aranżacje i reżyseria Jerzy Satanowski

reżyseria Marcin Liber

„Fouetté”

5 i 6.01. g. 18

29-31.01. g. 19

¦ Tercet czyli kwartet – koncert

¦ 23-73-13. Inauguracja Roku Jubi-

Scena Nowa

21.01. g. 18 i 21

leuszowego – zamknięta gala jubile-

¦ Don Juan Moliera

¦ Marek Torzewski – recital

uszowa

reżyseria Aleksander Kaniewski

27.01. g. 17 i 19.30

7.01. g. 19

4.01. g. 19, 5 i 6.01. g. 20.30


teatr

fot. M. Grotowski

Eugeniusz Oniegin w Teatrze Wielkim

¦ Poper. Komedia z piosenkami

¦ Bestia na podstawie dramatu Roz-

Teatr Ósmego Dnia 

Hanocha Levina

bity dzban Heinricha von Kleista

dyrektor Ewa Wójciak

reżyseria Ana Nowicka

inscenizacja Janusz Wiśniewski

ul. Ratajczaka 44, II p.

11.01. g. 19 i 12.01. g. 20.30

24 i 25.01. g. 20.30

tel. 61 855 20 86, teatr@osmego.art.pl

uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku

¦ Teatr w działaniu – ruch w teatrze

bilety w biurze teatru pon.-pt. w g. 11-14

życia

– spotkanie z Romanem Pawłowskim

lub przed spektaklami

¦ Nowa Scena Muzyczna – Projekt

31.01. g. 18

rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa

Sinatra

Gościem spotkania będzie redaktor

www.osmego.art.pl

16 i 17.01. g. 19

działu kulturalnego Gazety Wyborczej,

bilety:

¦ Imperium

recenzent, felietonista i autor dwóch

normalny – 25 zł, ulgowy – 20 zł, gru-

reżyseria Cezary Studniak

antologii polskiego dramatu współ-

powe – 15 zł (powyżej 10 osób, opieku-

19, 20, 22 i 23.01. g. 18

czesnego: Pokolenia porno i innych

nowie wstęp wolny)

uwaga! spektakl dla widzów doro-

niesmacznych utworów teatralnych

spektakle poza siedzibą

słych

oraz Made in Poland. Prowadzący

¦ Czas Matek

¦ Dom Lalki Szymona Adamczaka,

wprowadzi widzów w świat teatru

16-19.01. Santiago de Chile, Museo de

Michała Siegoczyńskiego, Kuby Mokro-

dokumentalnego. Omówi jego najważ-

la Memoria

sińskiego

niejsze zjawiska i zaprezentuje frag-

reżyseria zespół Teatru Ósmego Dnia

reżyseria Michał Siegoczyński

menty spektakli.

26 i 27.01. g. 19.30

¦ Zapis automatyczny

Teatr Polski 

uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku

reżyseria

dyrektor naczelny i artystyczny Paweł

życia

Kasia Pawłowska, Maciej Adamczyk

Szkotak

Trzecia Scena

30.01. g. 19.30

ul. 27 Grudnia 8/10

¦ Oszust Carlo Goldoniego

uwaga!

tel. 61 852 56 27-9

reżyseria Sergio Maifredi

spektakl gościnny Teatru Porywacze

kasa: wt.-sob. g. 10-19

22 i 23.01. g. 20.30

Ciał

niedz. i święta 16-19

P23


teatr Utøpia Korporacji Teatralnej w Teatrze Polskim

rezerwacje: tel. 61 852 05 41 i 61 852 56 28

O swoim najnowszym spektaklu mówi reżyser Andrzej Pakuła:

oraz rezerwacja@teatr-polski.pl

– Poruszenie tematu utopii wynika z dwóch kwestii: potrzeby podjęcia krytycznej

www.teatr-polski.pl

analizy naszej europejskiej historii w kontekście coraz częściej pojawiających się

bilety: 20-35 zł

w europejskiej przestrzeni społecznej radykalnych i  niebezpiecznych postaw oraz

Duża Scena

przekonań, a także postawienia pytania o kształt współczesnej i przyszłej Europy.

¦ Utøpia

Punktem wyjścia dla naszej pracy jest z jednej strony szereg wydarzeń, począw-

uwaga! premiera!

szy od doświadczenia III Rzeszy i II wojny światowej, aż po wydarzenia z Utøyi.

reżyseria Andrzej Pakuła

Z drugiej zaś strony stawiamy pytanie o nową utopię, możliwość jej zaistnienia.

8.01. g. 19 (premiera), 9 i 10.01. g. 19

Naszym celem nie jest jednak odtwarzanie tych wydarzeń, ich zestawianie czy

Spektakl zrealizowany w koprodukcji

proste porównywanie. Nie zajmujemy się „efektami” przywoływanych przez nas

z Korporacją Teatralną

ideologii czy utopijnych wizji, ale raczej stawiamy pytanie o to, z czego się zrodziły.

więcej obok

Zajmujemy się językami, które z pozoru były „niewinne”, a przerodziły się w najbar-

¦ Portugalia Zoltana Egressy

dziej traumatyczne doświadczenia Europy XX i XXI w.

reżyseria Iwona Kempa

Spektakl nie ma formy fabularnej, nie jest linearną opowieścią o historii Europy

12.01. g. 17 i 20

XX w. Stanowi raczej swoistą układankę, rozsypane klocki do ułożenia na nowo.

¦ Balladyna Marcina Cecko

Bo to, co przyzwyczailiśmy się nazywać przeszłością, uświęciliśmy jako historię,

uwaga! premiera!

która już nigdy się nie powtórzy, wydaje się wciąż cały czas się tlić gdzieś pod

reżyseria Krzysztof Garbaczewski

powierzchnią i czekać na dogodny moment, żeby ponownie wypłynąć na wierzch.

25.01. g. 19 (prapremiera) oraz 26, 27,not. M.N.

29 i 30.01. g. 19

28 i 29.12. odbyły się pokazy premierowe spektaklu – na zasadzie warsztatowego

więcej na str. P19 i P61

„work in progress” w ramach projektu edukacyjnego towarzyszącego spektaklowi.

Malarnia

Wzięli w nich udział studenci kulturoznawstwa, teatrologii i  słuchacze studium

¦ Hamlet Williama Szekspira

aktorskiego.

reżyseria Paweł Szkotak 4-6.01. g. 18 ¦ Utøpia reżyseria: Andrzej Pakuła scenariusz: Jan Burzyński, Andrzej Pakuła dramaturgia: Jan Burzyński scenografia: Natalia Pakuła ruch sceniczny: Przemysław Kamiński wideo: Wojtek Kaniewski mapping: Mikołaj Szymkowiak muzyka: Filip Szymczak Teatr Polski Duża Scena 8.01. g. 19 (premiera) 9 i 10.01. g. 19

¦ Kotka na rozpalonym blaszanym dachu Tennessee Williamsa reżyseria Kuba Kowalski 9-11.01. oraz 13, 15 i 16.01. g. 19.30 ¦ Zażynki Anny Wakulik reżyseria Katarzyna Kalwat 18-20.01. g. 19.30 ¦ Chłopiec malowany Piotra Rowickiego reżyseria Piotr Ratajczak 26 i 27.01. g. 17

Teatr Strefa Ciszy ul. Grunwaldzka 55 barak 1 tel. 61 867 17 85 i 602 299 066 teatr@strefaciszy.com.pl www.strefaciszy.com.pl

Scena Robocza – ośrodek rezydencji teatralnej ¦ Dom tańca – Struktura kryształu 9 i 30.01. g. 19-23 bilety: 15 zł

P24


teatr Teatr u Przyjaciół

Oniegin Teatrze Wielkim Firma ww Teatrze Nowym – próba spektaklu

ul. Mielżyńskiego 27/29 tel. 61 851 67 95 teatr@uprzyjaciol.pl www.facebook.com/teatr.uprzyjaciol www.uprzyjaciol.pl bilety: 15 zł ¦ Bywalcy Absurdutu reżyseria Tomasz Zajcher i Krzysztof

fot. P. Kaczmarek

Skibski 12.01. g. 20 ¦ W zakątku cmentarza uwaga! premiera! reżyseria Tomasz Zajcher 31.01. g. 20

Opowieści Hoffmanna oraz Perichola,

¦ Koncert familijny

Twórcy piszą:

George Gershwin Porgy and Bess,

kierownik muzyczny

Leonard Bernstein West Side Story oraz

Marcin Sompoliński

cmentarnego porzekadła głoszącego,

Leroy Anderson

19 i 20.01. g. 12

że w mogile, jak w kompocie: zawsze na

3 i 4.01. g. 19

¦ Służąca Panią

dnie się coś ostaje, zleciliśmy naszym

¦ Dziadek do orzechów

Giovanniego Pergolesiego

agentom polowym pogłębiony wywiad

Piotra Czajkowskiego

reżyseria Natalia Babińska

na szeroką skalę. Ze zniesionego

choreografia i inscenizacja Sławomir

22 i 23.01. g. 19.30

w wyniku tej akcji materiału – dzięki

Woźniak

uwaga! spektakl grany

uprzejmej pomocy dr Letalii − udało się

8.01. g. 18, 9.01. g. 11 i 18

w Sali Kameralnej

zrekonstruować (sklecić?) dodatkowo

oraz 10 i 11.01. g. 11

¦ Wolny strzelec

trzech – zupełnie wyjściowych (może

¦ Eugeniusz Oniegin

Carla Marii von Webera

nawet o własnych siłach), choć nieko-

Piotra Czajkowskiego

reżyseria Maria Sartova

niecznie kompletnych denatów…

reżyseria i kostiumy Michał Znaniecki

25 i 26.01. g. 19

12.01. g. 19 oraz 13.01. g. 18

uwaga! powrót do repertuaru

Teatr Wielki 

¦ Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa

¦ Jezioro łabędzie

im. Stanisława Moniuszki

inscenizacja i choreografia Emil Weso-

Piotra Czajkowskiego

dyrektor naczelna Renata Borowska-

łowski

choreografia Kenneth Greve

-Juszczyńska

16 i 17.01. g. 19

27.01. g. 18

Przeczuwając

słuszność

starego,

ul. Fredry 9, tel. 61 659 02 00 kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. i święta g. 16-19

Zażynki w Teatrze Polskim

tel. do kasy 61 659 02 31 zamówienia: Biuro Obsługi Widzów tel. 61 659 02 80, 61 659 02 28 www.opera.poznan.pl bilety: 50-40 zł, 25 zł (dla dzieci), 40-20 zł (Opera Kieszonkowa) ¦ Koncert noworoczny dyrygent Gabriel Chmura w  programie: Johann Strauss Zemsta nietoperza, Charles Gounod Faust, Léo Delibes Lakmé, Jacques Offenbach

fot. K. Paletko

prowadzenie Anna Kochnowicz

P25


teatr inscenizacja i reżyseria

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Marek Weiss-Grzesiński

dyrektor naczelny i artystyczny Igor

31.01. g. 19

Michalski

spektakle dla dzieci

pl. Bogusławskiego 1

¦ Piotruś i wilki

tel. 62 760 53 00 i 62 751 07 38

Sergiusza Prokofiewa

kasa biletowa: tel. 62 760 53 11

reżyseria Iwona Pasińska

i 62 760 53 14

29.01. g. 12

sekretariat@teatr.kalisz.pl

spektakle gościnne

bow@teatr.kalisz.pl

¦ Traviata Giuseppe Verdiego

www.teatr.kalisz.pl

¦ II Koncert noworoczny występują:

Piotr Gąsowski zagra w spektaklu Tercet czyli kwartet w repertuarze WojArtu

n Tercet czyli Kwartet, Teatr Muzyczny, 21.01.2013 grają: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Wojciech Kaleta i zespół muzyczny n Single i Remiksy, Teatr Muzyczny, 18.02.2013, grają: Anna Mucha, Weronika Książkiewicz, Lesław Żurek, Wojciech Medyński n Roma i Julian, Teatr Muzyczny, 25.02.2013, grają: Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki, Agata Wątróbska/ Katarzyna Ankudowicz, Bartłomiej Firlet Uwaga! Wyłącznie w CIM-ie (ul.  F. Ratajczaka 44) ze styczniowym  numerem IKS-a  bilety na wymienione spektakle ze zniżką 10 proc. P26

Bogusław

Kaczyński,

Duża scena

Krzysztof Skiba, Grażyna Brodzińska,

¦ Orkiestra Titanic Christo Bojczewa

Jacek Wójcicki, Anna Głogowska, Jan

reżyseria Rudolf Zioło

Kliment oraz Orkiestra Collegium F p/d

4-6.01. g. 19

Marcina Sompolińskiego

¦ Szalone nożyczki Paula Portnera

6.01. g. 17 i 20

reżyseria i opracowanie muzyczne Mar-

¦ Weekend z R. wg Robina Hawdona

cin Sławiński

Teatr Polonia z Warszawy

11-13.01. g. 19

reżyseria Krystyna Janda

¦ Trzy po trzy wg Aleksandra Fredry

28.01. g. 17.30 i 20.15

reżyseria Rudolf Zioło

Wielkopolska

18-20.01. g. 19 ¦ Mayday Raya Cooneya reżyseria Igor Michalski

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

26 i 27.01. g. 16.30

dyrektor naczelny i artystyczny Tomasz

reżyseria Norbert Rakowski

¦ Plotka Francisa Vebera

Szymański

31.01. g. 19

ul. Chrobrego 32, tel. 61 426 22 91

Scena Kameralna

inf. Dział Organizacji Widowni,

¦ Napis Geralda Sibleyrasa

tel. 61 426 16 15

reżyseria i opracowanie muzyczne Nor-

bilety@teatr.gniezno.pl

bert Rakowski

www.teatr.gniezno.pl

4.01. g. 11 oraz 5 i 6.01. g. 17

bilety: 20 i 25 zł, ulgowe 14 zł, wej-

¦ Tadek Niejadek wg Wandy Cho-

ściówka dla opiekunów grup zorganizo-

tomskiej

wanych – 2 zł

scenariusz

¦ Świętoszek Moliera

Kałędkiewicz

przekład, reżyseria, scenografia i opra-

11.01. g. 9, 12 i 13.01. g. 16

cowanie muzyczne Józef Jasielski

¦ Czarodziejskie sztuczki wg Sto-

4.01. g. 10 oraz 8-11.01. g. 10

liczku nakryj się Braci Grimm

¦ Per procura Neila Simona

adaptacja sceniczna Dariusz Sosiński

reżyseria Bartosz Zaczykiewicz

17 i 18.01. g. 9 oraz 20.01. g. 16

5, 12 i 26.01 g. 18

¦ Przełamując fale Larsa von Triera,

¦ Gelsomino w Kraju Kłamczuchów

Petera Asmussena, Davida Pirie

Gianniego Rodari

opracowanie tekstu i reżyseria Maciej

adaptacja i reżyseria Tomasz Szymański

Podstawny

17 i 18.01. g. 10, 19.01. g. 11 oraz 22, 30

25-27.01. g. 19

i 31.01. g. 10

i reżyseria

Małgorzata

oprac. M.N.


muzyka ny bas Johna Paula Jonesa oraz wybu-

i pretensjonalności. I znowu porównania

chowa gra Jasona Bonhama na perkusji

przeciwności Mariah Carey i Alicii Keys

pieczętują własną legendę. (9,7)

wydają się oczywiste. Sand uwiarygod-

DONALD FAGEN – Sunken Condos

nia piosenki nie tylko żarliwym śpiewem,

­(Reprise) – Od niepamiętnych czasów Fa-

lecz także tekstami opowiadającymi

gen razem z Walterem Beckerem tworzą

wzruszające historie. Specjalna edycja

zespół Steely Dan. Długie pauzy pomię-

albumu zawiera 18 nagrań ze słynną Ima-

dzy kolejnymi płytami grupy wypełniają

gine Lennona. (8,8)

solowe poczynania samego Fagena. Dla wyrobionego słuchacza jego autorskie produkcje dostarczają muzycznej rozko-

Wojciech Skrzydlewski i Ryszard Gloger polecają nowe płyty

szy na najwyższym poziomie. Mieszanka ­jazzu, bluesa i popu rewelacyjnie stopiona, zaaranżowana niemal z ekstrawaganckim wyszukaniem i w precyzyjny sposób wykonana. Wszystko podporządkowane synkopowanym rytmom i  melodyjnym

LED ZEPPELIN – Celebration Day

wątkom, obudowanym na poskręcanej

(Atlantic) – Zapis koncertu reaktywowa-

subtelnie harmonii. Z nagrań emanuje

nej na jeden wieczór legendarnej grupy

przejrzyste brzmienie i instrumentarium

rockowej. Chętnych do przeżycia tego

lat 70., a piosenki jedna po drugiej kuszą

JOE COCKER – Fire It Up (Sony) – Je-

wydarzenia było 10 grudnia 2007 r. po-

miękkim pulsem swingu. (10,10)

den z bohaterów festiwalu w  Wood-

nad 2 miliony. Do O2 Arena w Londynie

EMELI Sandé – Our Version Of Events

stock dobija siedemdziesiątki. Serca do

dostało się tylko 18 i pół tysiąca. Album

(Parlophone) – Globalny odbiorca mógł

śpiewania ciągle nie brakuje, chociaż

zawiera płyty CD i DVD, lepiej zacząć od

wyłowić głos angielskiej artystki podczas

coraz trudniej wywołuje dawne emocje.

przesłuchania tylko ścieżki audio. Mimo

ceremonii otwarcia i zamknięcia Olimpia-

Poprzedni album Hard Knocks z banalną

upływu lat magia zespołu ciągle działa.

dy w Londynie. Obsypywana nagrodami

muzyką był tego przykrym potwierdze-

Powróciło wszystko, co kiedyś tak sku-

i wyróżnieniami Sandé prezentuje w pełni

niem. Na szczęście 23 płyta studyjna

tecznie odurzyło miliony wyznawców

talent i oryginalność na tej debiutanckiej

wokalisty dowodzi, że może nie wszyst-

mocnego rocka z domieszką bluesa. Moc

płycie. Skrajnie porównywana do Niny

ko bezpowrotnie przepadło. Zebrano

muzyki Led Zeppelin niezmiennie elektry-

Simone lub Leony Lewis, przenikliwy

zgrabne, melodyjne kompozycje, produk-

zuje, a energia i poziom wykonania ciągle

głos o dużej skali rzuca na szalę wła-

cja nagrań z wysokiej półki komercyjne-

imponują. Głos Roberta Planta bogaty

snych emocjonalnych kompozycji. Kom-

go myślenia. Muzyka wiedzie Cockera

w dole skali i nie sięgający już wysokich

binacja podkładu elektroniki, smyczków,

w stronę rocka, soulu i wysmakowane-

dźwięków, riffy i nieustannie atakujące

akustycznego fortepianu daje w efekcie

go popu. Płyta dostarcza porcji solidniej

brzmienie gitar Jimmiego Page’a, natręt-

piosenki na krawędzi soulowego dramatu

skrojonych piosenek i jak zwykle zaangażowanego śpiewu, na próżno jednak szukać na niej śladów świeżości. (7,8) WANDA JACKSON – Unifished Business (Sugar Hill) – W  zacnym wieku po siedemdziesiątce

wielu

wykonawców

muzyki popularnej myśli o kuracjach medycznych i  zabawach z  wnukami, a  nie o  koncertach i  kolejnych sesjach nagraniowych. Wanda Jackson, legenda muzyki country i  rockabilly zza oceanu, tryska energią oraz doskonałą formą artystyczną. Jej charakterystyczny śpiew z  biegiem Ocena w skali dziesięciostopniowej. Pierwsza cyfra oznacza muzyczne wykonanie, druga – produkcję i realizację.

P27


muzyka kariery nie stracił na jakości, a sceniczny

mentalistów sesyjnych z Nashville. Ozdo-

temperament jest godny uznania. Nowy

bą krążka jest utwór Living for a song

krążek to kontynuacja The party ain’t over

z melorecytacją samego Hanka Cochra-

z 2011 r., wyprodukowanej muzycznie

na nagraną krótko przed jego śmiercią.

przez Jacka White’a, choć zawiera więcej

Ta płyta powinna się znaleźć w  kolekcji

piosenek z klasycznego repertuaru coun-

każdego prawdziwego fana country. (9,8)

try. Tym razem za produkcję muzyczną

MUMFORD & SONS – Babel (Glass

płyty zabrał się wokalista Justin Townes

Note Music) – Druga płyta londyńskiego

Earle, co jeszcze bardziej uwydatniło talent

zespołu jest jeszcze lepsza niż Sigh no

Wandy, wielokrotnie nagradzanej Grammy

more, debiut z 2010 r. Oprócz świetnych

oraz zaszczytnym umieszczeniem w Rock

partii wokalnych na uwagę zasługują par-

and Roll Hall of Fame. Na kolejnym, 31 już

tie bandżo, pełniące wybitnie motoryczną

gitarze akustycznej oraz udziałem basisty

krążku wokalistki, znalazły się takie pereł-

rolę. Cały mijający rok zespół poświęcił

Robby’ego Turnera zestaw swoich no-

ki jak It’s all over now, autorstwa ­Bobby

światowemu tournée, jednak podczas

wych utworów. Nagrania nie zostały wte-

Womacka, a rozsławionej przez The Rolling

wolnych chwil przygotowywał piosenki

dy opublikowane. Jednak 10 lat po tym

Stones, Two hands Townesa Van Zandta,

na nową płytę. W wyniku tego zaangażo-

fakcie Turner z towarzyszeniem koncer-

czy California stars ­Woody’ego Guthrie

wania powstały zróżnicowane i dopraco-

towego zespołu Jenningsa pieczołowicie

i Jeffa ­Tweedy’ego. Unfinished Business

wane utwory, z bardzo dobrymi tekstami,

zrealizował nową wersję nagrań sprzed

to 40 minut dobrej amerykańskiej muzyki

nienaznaczone presją tworzenia w pośpie-

lat. Pozostał śpiew Jenningsa i oryginalna

w klimacie lat 60. (7,7)

partia basu, resztę nagrano współcześnie.

JAMEY JOHNSON – Living For a Song

Powstał doskonały zestaw piosenek, sta-

– A Tribute to Hank Cochran (Mercury)

nowiący jeszcze jeden dowód geniuszu

– Kiedy w świecie muzyki amerykańskiej

tego wokalisty i autora piosenek. Dla

rozeszła się wieść, że Jamey Johnson

fanów Waylona Jenningsa Goin’ down

przygotowuje płytę z utworami Cochra-

rockin’ jest nie tylko wspomnieniem nie-

na, legendarnego twórcy z Nashville,

zapomnianego głosu, ale przede wszyst-

swój udział w nagraniach zgłosiła plejada

kim emocjonalną podróżą w świat outlaw

gwiazd pierwszej wielkości. Dość powie-

country – stylistyki, która niestety z odej-

dzieć, że w nagraniach udział wzięli m.in.

ściem Casha i Jenningsa bezpowrotnie

Alison Krauss, Merle Haggard, Emmylou

przemija. (9,8)

Harris, Elvis Costello, Willie Nelson, Kris Kristofferson i Lee Anna Womack. Jamey

chu na potrzeby aktualnej sesji nagra-

wspomina tę sesję jako przyjemność ob-

niowej. Również ta płyta ma oryginalny

cowania z klasyką amerykańskiej muzyki

klimat muzyczny, pochodzący ze świata

PŁYTY 2012

popularnej w najlepszym wykonaniu.

kabaretu czy ulicznych przedstawień mu-

1. JACK WHITE – Blunderbuss

Oprócz solistów na jakość sesji nagranio-

zycznych. Wokalista i gitarzysta Marcus

2. MARK LANEGAN – Blues Funeral

wej składa się udział wybitnych instru-

Mumford, wokalista i wirtuoz bandżo Win-

3. LEONARD COHEN – Old Ideas

ston ­Marshall, wokalista i klawiszowiec

BOB DYLAN – Tempest

Ben Lovett oraz wokalista i basista Ted

4. GRIZZLY BEAR – Shields

Dwane są nadzieją brytyjskiej sceny fol-

5. DR JOHN – Locked Down

k-rockowej. Na płycie znalazła się świeża

6. JOE BONAMASSA

interpretacja utworu Boxer, swoisty hołd

– Driving Towards The Daylight

dla duetu Simon & Garfunkel. (9,7)

7. BRUCE SPRINGSTEEN – Wrecking Ball

WAYLON JENNINGS – Goin’ Down

8. DONALD FAGEN – Sunken Condos

­Rocking (Sugaro Road Records) –

9. BOBBY WOMACK – The Bravest Man

w 2002  r., krótko przed swoją śmiercią, legendarny country-rockman z  Teksasu nagrał z  własnym akompaniamentem na

P28

Ryszard Gloger Wojciech Skrzydlewski

In The Universe JIMMY CLIFF – Rebirth 10. MUMFORD AND SONS – Babel


muzyka

Kulturalny kamikadze Meskalina wydaje płyty Można potraktować te płyty jako meskalinowe pamiątki,

muzyka chyba najbardziej przystępna dla przeciętnego słucha-

ale takie podejście byłoby błędem. Na trzech krążkach

cza i jednocześnie od dawna koncertowa lektura obowiązkowa

zarejestrowano mnóstwo bardzo dobrej muzyki. Jeśli

w naszym mieście. To kapela stworzona przez wybitnych i już

ktoś jest ciekaw, jak się gra w Poznaniu – niech pędzi

doświadczonych muzyków. Niektórzy grali wcześniej jazz,

do Meskaliny.

inni udzielali się w orkiestrze dętej. Spotkali się razem podczas

To jest tak, że wydawanie płyt, a osobliwie wydawanie płyt

okolicznościowej imprezy w bałkańskim stylu w klubie Dra-

na polskim rynku, jest w 2012 r. zadaniem raczej samobój-

gon. Razem zmienili się w zbiorowego, scenicznego papieża

czym. Na wielką sprzedaż liczyć nie można. Prestiżu ta dzia-

wschodnio-południowego klimatu. Pewnie jeśli spotkałby

łalność nie przynosi, prędzej można się dopracować łatki

ich kiedyś na swej drodze Emir Kusturica, zakochałby się od

oryginała i dziwaka. A  już wydawanie płyt koncertowych

pierwszego wejrzenia. Bo mnóstwo w ich muzyce bałkań-

w czasach, gdy nieprzebraną liczbę nagrań live z najmniej-

skich klimatów i tamtejszej nostalgii, która zamiast kończyć

szego nawet występu w najbardziej zapomnianej miejsco-

się płaczem, wybucha energią. Jeśli ktoś jest stworzony do

wości można zobaczyć na portalu YouTube... O, to już jest

nagrania płyty live, to zdecydowanie właśnie oni.

szaleństwo czystej wody.

Breaking News

No, ale Benek Ejgierd, właściciel klubokawiarni Meskalina, już

Breaking News to także muzyka do potupania nóżką. Jazz,

tak ma, że lubi czasami odgrywać rolę kulturalnego kamikadze.

ale bez pretensji do awangardowych wygibasów, funky, ale

Dzięki temu usłyszeliśmy w Poznaniu kilka wybitnych koncer-

przeplatane inspiracjami z wielu kultur, no i głos Gosi Wit-

tów, zobaczyliśmy kilkudziesięciu (jeśli nie kilkuset) artystów,

kowskiej, który bierze to wszystko w karby. Z Tsigunz łączy

posłuchaliśmy mnóstwa ciekawej muzyki. Teraz Meskalina

ich to, że najlepiej sprawdzają się podczas grania na żywo,

rozpoczyna serię wydawniczą, która będzie dokumentowała

dla nich również płyta „live” to jeden z najlepszych sposo-

występy w klubie na Starym Rynku. Mają oddawać energię,

bów na zarejestrowanie swoich utworów.

specyfikę i klimat miejsca. Na pierwszy ogień idą płyty trzech

Qlhead

poznańskich projektów: Tsigunz Fanfara Avantura, Breaking

Najbardziej eksperymentalny w meskalinowym zestawie

News i Qlheada w duecie z Wojtkiem Luchowskim.

jest Qlhead. Bo to po pierwsze elektronika, po drugie nie-

Stylistycznie krążki są rozstrzelone mniej więcej tak, jak

stroniąca od podróży w stronę eksperymentu, po trzecie

gatunkowo różnorodna jest Meskalina. Mamy więc pory-

tego rodzaju granie najtrudniej przełożyć na koncertowe

wający folk, jazz z elementami funku i muzyki etno, ekspe-

emocje. Qlhead, czyli Tomasz Kułdo, zawiaduje również

rymentalną elektronikę. Do kompletu brakuje jeszcze rocka

wytwórnią 3Loop Records, specjalizującą się w ambitnej

i któregoś z licznie występujących w klubie songwriterów.

elektronice z naciskiem na ambient, down tempo i chill out. Michał Danielewski

Tsigunz Fanfara Avantura Jeśli miałbym szczególnie wyróżnić któryś z tych trzech krążków, wskazałbym na Tsigunz Fanfara Avantura. Bo to

¦ p łyty można kupić w klubie Meskalina przy Starym Rynku, więcej na str. P1

P29


muzyka muzyka klasyczna

wykonawcy: studenci i pedagodzy katedr akordeonu

Elżbieta Woźna poleca W tanecznych rytmach

P30

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego

z polskich uczelni muzycznych

ul. Św. Marcin 87

¦ Studencki koncert z cyklu Kreaspi-

tel. 61 856 89 00

racje

fax 61 853 66 76

15.01. g. 19 Aula Akademii

rektor: Halina Lorkowska

więcej na str. 13

www.amuz.edu.pl

¦ Koncert z cyklu Wtorki wokalne

¦ Koncert z cyklu Wtorki wokalne

wykonawcy: studenci Zakładu Pieśni

wykonawcy: studenci klasy śpiewu solo-

i Kameralistyki Wokalnej

wego prof. Grażyny Flicińskiej-Panfil, ad.

15.01. g. 19 Sala Kameralna

dr Małgorzaty Woltmann i as. Marzeny

¦ Koncert z cyklu Środy organowe

Michałowskiej

wykonawcy: studenci klasy organów prof.

8.01. g. 19 Sala Kameralna

Elżbiety Karolak i Sławomira Kamińskiego

¦ Koncert muzyki dawnej

16.01. g. 19 Aula Nova

15.01. g. 19 Aula Nova

wykonawcy:

¦ Koncert z cyklu Czwartki z  muzyką

Karnawał w pełni, więc może warto

Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej

dawną

wybrać się na koncert w pogodnym

im. I.J. Paderewskiego

wykonawcy: studenci i pedagodzy Zakła-

nastroju? Propozycje organizatorów są

Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne

du Instrumentów Historycznych

interesujące i różnorodne, ale szcze-

pedagodzy i studenci Zakładu Instrumen-

17.01. g. 18 Aula Akademii

gólnie polecam trzy koncerty: Nowy

tów Historycznych

¦ Koncert muzyki fortepianowej

Jork kontra Wiedeń w ramach VI wiel-

9.01. g. 19 Aula Nova

wykonawcy: studenci Katedry Fortepia-

kopolskiego

¦ Koncert Arcydzieła kameralistyki

nu, Klawesynu i Organów

Sinfonietty Polonii, którą poprowadzi

wykonawcy:

18.01. g. 19 Aula Nova

jej szef – Cheung Chau (2.01 g. 19,

studenci i pedagodzy Międzywydziało-

¦ Koncert z cyklu Jazz w Akademii

aula UAM), Karnawał, karnawał...

wego Studium Kameralistyki

wykonawcy: studenci i wykładowcy Za-

Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod

10.01. g. 19 Aula Akademii

kładu Jazzu i Muzyki Estradowej

dyrekcją Marka Pijarowskiego z udzia-

¦ Konferencja metodyczna rytmiki

20.01. g. 19 Aula Nova

łem młodej Norweżki Tine Thing Hel-

11.01. g. 10-18 Aula Akademii

na koncerty Akademii wstęp wolny

seth – trąbka (11.01. g. 19, aula UAM)

¦ Międzyuczelniany koncert

oraz koncert z cyklu Jazz w Akademii

muzyki współczesnej

Filharmonia Poznańska

w wykonaniu studentów i  wykładow-

Orkiestra CoOperate

im. Tadeusza Szeligowskiego

ców Zakładu Jazzu i Muzyki Estradowej

Adam Domurat – dyrygent

ul. Św. Marcin 81

Akademii Muzycznej (20.01. w Auli

11.01. g. 19 Aula Nova

tel. 61 852 47 08, fax 61 852 34 51

Nova). Chciałabym zatrzymać się przy

¦ Koncert muzyki fortepianowej

www.filharmoniapoznanska.pl

jednej wyjątkowej kompozycji, której

wykonawcy: studenci Katedry Fortepia-

dyrektor Wojciech Nentwig

posłuchamy w wykonaniu poznańskich

nu, Klawesynu i Organów

dyrygent-szef Marek Pijarowski

filharmoników, a mianowicie Tańcach

12.01. g. 17 Aula Nova

tel. kasy biletowej 61 853 69 35

z Galanty Zoltana Kodaly’a. Ten poemat

¦ Koncert Pierwsze kroki na estradzie

kasa czynna od pn. do pt. w g. 13-17 oraz

taneczny, cieszący się na Węgrzech

wykonawcy: studenci I roku Wydziału

godzinę przed koncertem

niezwykłą popularnością, nasycony jest

Wokalno-Aktorskiego

rezerwacja w kasie i przez Internet

muzyką cygańską. Inspiracją dla kompo-

14.01. g. 19 Sala Kameralna

¦ Koncert Pro Sinfonika

zytora były melodie wykonywane przez

¦ Seminarium poświęcone muzyce

Muzykoteka Młodego Człowieka

sławną kapelę cygańską z Galanty, któ-

akordeonowej

Trąbka w karnawale

rej członkowie pochodzili z tych samych

15.01. g. 10-18 Sala Prezydencka

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

rodów od ponad stu lat.

¦ Międzyuczelniany koncert katedr

Marek Pijarowski – dyrygent

akordeonu

Tine Thing Helseth – trąbka

tournée

noworocznego


muzyka w programie: A. Dvořák – Uwertura kon-

lu West Side Story w wykonaniu Barbary

certowa op. 92 Karnawał, J.N. Hummel –

Gutaj i Huberta Stolarskiego, wprowadzą

Koncert na trąbkę Es-dur, Z. Kodály – Po-

słuchaczy w klimaty płomiennej i dramatycznej miłości. Na estradzie pojawi się bardzo oryginalny instrument solowy, ale

12.01. g. 11 aula UAM

to jedna z kilku dowcipnych, noworocz-

bilety: 15 zł (wejściówki)

nych niespodzianek. Sportowe emocje

¦ Koncert Klasycy XX wieku

wieczoru wzmocni również skład samej

w 100. rocznicę urodzin Witolda Luto-

orkiestry – w tym roku międzykontynen-

sławskiego

talny, z gościnnie występującymi artysta-

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

mi z USA, Niemiec i  Chin. Dyryguje szef

Marek Pijarowski – dyrygent

Sinfonietty Polonii – Cheung Chau.

Alena Baeva – skrzypce

2.01 g. 19 aula UAM

w programie: K. Szymanowski – Uwertu-

Honorowy patronat: Ryszard Grobelny –

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

ra koncertowa E-dur op. 12, S. Prokofiew

Prezydent Miasta Poznania

Marek Pijarowski – dyrygent

– I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19,

Bilety: CIM, www.bilety24.pl oraz na go-

Tine Thing Helseth – trąbka

W. Lutosławski – III Symfonia

dzinę przed koncertem w holu auli UAM

w programie: A. Dvořák – Uwer-

25.01. g. 19 aula UAM

szczegóły:

tura koncertowa op. 92 Karnawał,

bilety: 50, 45, 35, 30, 25, 20, 15 zł (wej-

www.sinfoniettapolonia.pl 

J.N. Hummel – Koncert na trąbkę

ściówki) 

fot. materiały organizatorów

emat taneczny Tańce z Galanty, H. Berlioz – Uwertura Karnawał rzymski op. 9

Koncert Karnawał, karnawał...

Es-dur, Z. Kodály – Poemat taneczny Tańce z Galanty, G. Enescu – Rapsodia

Fundacja Muzyczna Apollo

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

www.fundacjamuzycznaapollo.pl

Willa Wśród Róż, al. Wielkopolska 11

Tine Thing Helseth – norweska wirtuoz

¦ Koncert Nowy Jork kontra Wiedeń

www.nowowiejski.pl

trąbki. Z instrumentem tym związana

VI wielkopolskie tournée noworoczne

¦ 5.01. g. 11 Drzwi do muzyki – warsz-

jest od połowy lat 90. XX w., gdy jako

Sinfonietty Polonii

taty artystyczne z cyklu Muzyczne zaba-

siedmiolatka rozpoczęła na nim naukę.

Sinfonietta Polonia

wy u Mistrza Feliksa dla dzieci w  wieku

Dziś występuje na estradach świata

Cheung Chau – dyrygent

przedszkolnym (4-6 lat). Celem cyklu jest

(m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jor-

Barbara Gutaj – sopran

wprowadzenie dzieci w świat muzyki

ku, Royal Albert Hall w Londynie), gra

Hubert Stolarski – tenor

w sposób dla nich zrozumiały i naturalny.

ze słynnymi orkiestrami (w tym z  Fil-

Duo skrzypcowe – Blanka Bednarz i Mar-

Korzystając z własnych spostrzeżeń, po-

harmonikami Wiedeńskimi), a także

cin Herman

mysłów, odkryć i eksperymentów, dzieci

prowadzi swój żeński zespół instrumen-

narracja – Monika Mańkowska i Tomasz

mają podążyć w głąb świata muzyki, po-

tów dętych tenThing. Artystka nagrała

Raczkiewicz

znać prawa rządzące dźwiękami. Podczas

kilka płyt, z których jedna, po trzech

W najnowszym projekcie noworocznym

warsztatów poznają różne instrumenty –

tygodniach od ukazania się, zdobyła

Sinfonietty Polonii najsławniejsze przebo-

uczą się je rozróżniać, nazywać i krótko

miano złotej płyty na norweskiej liście

je Nowego Jorku „walczyć będą” o ser-

charakteryzować, a niektóre instrumenty

przebojów muzyki klasycznej. Trębacz-

ca publiczności z muzyką wiedeńskich

próbują nawet zrobić same. Opłata uczest-

ka otrzymała wiele nagród, w tym m.in.

salonów. Zabrzmią słynne tematy mu-

nika – 10 zł (wcześniejsza rezerwacja).

Norweską Nagrodę Grammy, Nagrodę

zyczne z filmu Ojciec chrzestny oraz uho-

¦ 9.01. g. 18 Wieczór akademicki

Kulturalną Księcia Eugena w Sztok-

norowanego siedmioma Oskarami filmu

w Willi Wśród Róż – koncert z udziałem

holmie, Luitpold Prize dla najbardziej

­Lawrence z Arabii, w znakomitych aranża-

Studentów i Pedagogów poznańskiej

interesującego młodego artysty roku

cjach Marcina Hermana, który wystąpi też

Akademii Muzycznej

podczas Kissinger Summer Festival.

w duecie ze skrzypaczką Blanką Bednarz

Organizatorzy: Towarzystwo im. Feliksa

¦  11.01. g. 19, aula UAM

jako solista. Uwertura do operetki Baron

Nowowiejskiego oraz Akademia Muzycz-

bilety: 50, 45, 35, 30, 25, 20,

Cygański, fragmenty Cygańskiej miłości

na im. I.J. Paderewskiego

15 zł (wejściówki)

i Hrabiny Maricy oraz piosenki z musica-

wstęp wolny

rumuńska nr 1 A-dur op. 11, H. Berlioz – Uwertura Karnawał rzymski op. 9

P31


muzyka koncerty kolęd

kościół pw. Narodzenia Pańskiego,

¦ Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu

os. Stefana Batorego g. 18.45

Ekonomicznego

V Poznańskie kolędowanie 

30 grudnia

kościół pw. św. Michała Archanioła,

26.12.2012-6.01.2013

¦ Chór Dziewczęcy Skowronki

ul. Stolarska g. 18.45

27 grudnia

kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Żbi-

¦ Poznański Chór Polihymnia

¦ Zespół Wokalny Affabre Concinui

kowa g. 13

kościół pw. Najświętszej Bogarodzicy

kościół pw. św. Marka Ewangelisty,

3 stycznia

Maryi, os. Stare Żegrze g. 19

os. Czecha g. 18.30

¦ Inspiro Ensemble

5 stycznia

¦ Zespół Tańca Ludowego Politechniki

kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cy-

¦ Chór Nova im. Stanisława Moniuszki

Poznańskiej Poligrodzianie

niowa g. 18.30

kościół pw. Ducha Świętego, ul. Jaromira

kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewange-

¦ Musica Viva Chór Kameralny Uniwer-

g. 19

listy, ul. Forteczna g. 19

sytetu Ekonomicznego

¦ Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii

28 grudnia

kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskie-

Poznańskiej Poznańskie Słowiki

¦ Chór Męski Arion

go, os. Wichrowe Wzgórze g. 19.30

kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Ostatnia

kościół pw. Zmartwychwstania Pańskie-

4 stycznia

g. 19.30

go, ul. Dąbrówki g. 19

¦ Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie

6 stycznia

29 grudnia

kościół pw. Podwyższenia Krzyża Święte-

¦ Poznański Chór Chłopięcy

¦ Zespół Tańca Ludowego Staropolanie

go, ul. Szamarzewskiego g. 18.30

Fara Poznańska g. 18 ¦ Chór Kameralny UAM kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha g. 19 Organizacja koncertów: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania wstęp wolny ¦ 135. Koncert Świętomarciński kolędy i pastorałki w nowych opracowaniach w wykonaniu Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Chór Cantanti pod dyrekcją Michała Sergiusza Mierzejewskiego

fot. A. Wilak

Michał Sergiusz Mierzejewski – dyrygent wystąpią też laureaci konkursu kolędowego dla dzieci i młodzieży z dn. 5.01.2013 r. 6.01. g. 17 kościół pw. Świętego Marcina

Kolędowanie na Fredry

wstęp wolny

5.01. g. 18.45 Paweł Szajek i Przyjaciele, akompaniament – Agnieszka Skorupa 6.01. g. 19.45 Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Chór 50 + ,

¦ Świąteczny koncert kolęd

dyrygent – Michał Sergiusz Mierzejewski

Gloria in excelsis Deo!

12.01. g. 18.45 Oktet Da Capo

Chór Dziewczęcy Małe Skowronki

13.01. g. 19.45 Chór Jutrzenka, dyrygent – s. Trojana Szymańska

Chór Dziewczęcy Skowroneczki

19.01. g. 18.45 Chór Kameralny Collegium Cantorum, dyrygent – Małgorzata Kwa-

Chór Dziewczęcy Skowronki

śnik - Chmielewska

Julia Łynsza – dyrygent

20.01. g. 19.45 Chór Kameralny Collegium Posnaniense, dyrygent – Barbara Nowak

Alicja Szeluga – kier. artystyczny i dyrygent

26.01. g. 18.45 Chór Parafii Farnej w Poznaniu, dyrygent – Paweł Łuczak

Czesław Łynsza – fortepian

27.01. 19.45 Chór Cantanti, dyrygent – Michał Sergiusz Mierzejewski

Piotr Szczechowiak – konferansjer

¦ kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11 wstęp wolny

w programie: polskie kolędy i  pastorałki oraz cykl kolędowy A Ceremony of Carols op. 28 B. Brittena

P32


muzyka 6.01. g. 17.30 kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry organizacja: CK Zamek i Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu wstęp wolny

klubowe granie Blue Note Jazz Club ul. Kościuszki 79 fot. R. Nowakowski

tel. 61 657 07 77 www.bluenote.poznan.pl ¦ 4.01. g. 20 Zespół Good Staff – promocja płyty Inspirowane muzyką renesansu piosenki

TSA w Eskulapie

do tekstów Leopolda Staffa. skład zespołu: Michalina Brudnowska

Grupa powstała jako zespół instrumentalny w Opolu w roku 1980. Swoją wielką

– śpiew, Karolina Kaiser – skrzypce, fla-

karierę rozpoczęła w momencie, gdy do zespołu dołączył wokalista Marek Pie-

żolety, Wojciech Winiarski – gitara kla-

karczyk. Ich styl muzyczny to klasyczne brzmienie heavy metalowe. Dwie uzu-

syczna, akustyczna, lutnia, Jacek Skow-

pełniające się gitary, sekcja rytmiczna, czyli bas-perkusja oraz wyrazisty wokal.

roński – instrumenty klawiszowe, Paweł

Sukces TSA wynika między innymi z tego, iż od początku swego istnienia (poza

Głowacki – kontrabas, gitara basowa,

krótkimi przerwami) grają w tym samym składzie osobowym. Brzmienie grupy

Robert Rekiel – instrumenty perkusyjne

jest rozpoznawalne po kilku taktach niezależnie od tego, czy wykonują swoje

¦ 5.01. g. 20 Dancing Days – Led

stare przeboje, czy mniej znane utwory. W Poznaniu pojawią się: Marek Kapłon –

­Zeppelin Night

perkusja, Janusz Niekrasz – bas, Andrzej Nowak – gitara, Stefan Machel – gitara,

bilety: 10 zł (wejściówka), 15 zł (miejsca

Marek Piekarczyk – śpiew.

siedzące)

¦ 27.01. g. 20 klub Eskulap

Spotkanie z twórczością Led Zeppelin:

bilety: 35 zł (do 24.12.2012), 45 zł (do 20.01.), 55 zł (od 21.01.)

zagra zespół Joe’s Garage, a utwory

organizacja: Agencja Artystyczna Ranus, www.ranus.pl 

przeplatane będą anegdotami i pokazami dokumentów filmowych oraz teledysków legendarnej grupy.

¦ 9.01. g. 20 Wieczór w kolędowym

w Polsce! Grupa powstała w  2009  r.

¦ 6.01. g. 20 Fokus

nastroju

w Lizbonie i obecnie jest jednym z naj-

¦ 7.01. g. 20 Mate.O & Głyk P.I.K Trio

bilety: 10 zł

bardziej docenianych zespołów jazzo-

– Kolędy Narodów

Koncert kolęd w ciekawych aranżacjach

wych w Portugalii.

Wieczór kolęd; w programie kolędy ukra-

przygotowany przez studentów Zakładu

¦ 16.01. g. 20 Czy mnie jeszcze pa-

ińskie, angielskie, niemieckie, irlandzkie,

Jazzu i Muzyki Estradowej poznańskiej

miętasz – Piotr Kuźniak Band

sycylijskie i również te, które znamy naj-

Akademii Muzycznej. Usłyszymy także

Koncert w przeddzień 9. rocznicy śmierci

lepiej – polskie.

standardy muzyki jazzowej oraz utwory

Czesława Niemena.

Mate.O – głos, gitara akustyczna; Irek

w klimacie soul i pop. Wystąpią: Nata-

bilety: 15 zł (wejściówka), 25 zł (miejsca

Głyk – wibrafon; Kinga Głyk – gitara ba-

lia Świerczyńska – śpiew, Tobiasz Got-

siedzące)

sowa; Patryk Głyk – perkusja

fryd – fortepian, Anita Sobiechowska –

¦ 17.01. g. 19.30 PKS Trio

¦ 8.01. g. 20 Kacper Sadowski

kontrabas.

bilety: 20 zł (studenckie), 30 zł (normalne)

bilety: 10 zł

¦ 15.01. g. 20 No Project Trio

PKS to skrót pochodzący od pierwszych

Nieprzeciętny wokalista, który śpiewa

bilety: 20 zł

liter imion członków zespołu: Przemysła-

sercem. Jego wykonania wzruszają

Improwizowany jazz w wykonaniu

wa Smacznego (perkusja); Kosmy Ka-

i przypominają, że w  muzyce najważ-

młodego

zespo-

lamarza (bas) i Sebastiana Rucińskiego

niejsze są emocje.

łu występującego po raz pierwszy

(gitara), utalentowanych absolwentów

portugalskiego

P33


muzyka katowickiej Akademii Muzycznej. Kompozycje PKS Trio to jazz będący fuzją wielu gatunków. ¦ 18.01. g. 20 Tempero – koncert w ramach XVI Dnia Judaizmu Ekspresyjne, jazzowe aranżacje muzyki klezmerskiej na skrzypce, akordeon, kontrabas i instrumenty perkusyjne. Tempero w jednym z dialektów języka hiszpańskiego oznacza przyprawę. Muzyka zespołu tworzonego przez czterech krakowskich artystów, wywodzących się z  nurtów jazzu i  klasyki, podobnie jak przyprawy, silnie oddziałuje na zmysły. Dominik Bieńczycki – skrzypce, Konrad Ligas – akor-

Spotkanie po latach

deon, Krzysztof Augustyn – kontrabas,

Jarosław Śmietana – Andrzej Olejniczak Kwartet

Łukasz Kurzydło – perkusja

Ponowne po 30. latach spotkanie dwóch filarów legendarnej grupy Extra Ball. Kwar-

¦ 24.01. g. 19.30 Witold Janiak Trio:

tet gra nowoczesną, energetyczną muzykę jazzową, bardzo komunikatywną i jedno-

Cinema Meets Jazz

cześnie kreatywną.

bilety: 20 zł (wejściówka), 25 zł (miejsca

Jarek Śmietana – polski gitarzysta jazzowy, jeden z najwybitniejszych muzyków na

siedzące)

naszej scenie jazzowej.

Stylowe, autorskie opracowania tema-

Andrzej Olejniczak – czołowy polski saksofonista, od 28 lat mieszkający w Hiszpa-

tów muzyki filmowej na akustyczne trio

nii, muzyk znany w całej Europie.

jazzowe – bardzo osobiste i jednocześnie

Ponadto zagrają: perkusista Adam Czerwiński i kontrabasista Adam Kowalewski.

pozostawiające wiele miejsca na własne

¦ 12.01. g. 20 Blue Note

skojarzenia. Zagrają: Witold Janiak – fortepian, Rafał Różalski – kontrabas, Kamil Miszewski – perkusja. ¦ 25.01. g. 20 Noc fanów Metalliki ¦ 26.01. g. 20 Jazz Top w Blue Note Ulf Wakenius & Amc Trio Wirtuoz jazzowej gitary Ulf Wakenius wystąpi ze słowackimi muzykami z AMC Trio. Ulf ma na swoim koncie 10 solowych albumów oraz wspólne projekty z  całą plejadą największych osobowości muzycznej sceny, takich jak Oscar Peterson, Herbie Hancock, Michael Brecker czy Pat Metheny. Każdy wydany przez Wakeniusa album spotykał się z entuzjastycznym fot. materiały organizatorów (2x)

przyjęciem odbiorców i krytyków. Ulf Wakenius – gitara, Peter Adamkovič – fortepian, Martin Marinčák – kontrabas, Stanislav Cvanciger – perkusja.

Klub Crime Story Stary Rynek 68 (wejście od ul. Szkolnej) początek koncertów o g. 19.30

P34


muzyka rezerwacje: tel. 61 852 93 38

¦ 31.01. Jaromi zez Ekom

wstęp: 5 zł

Zespół Jaromi zez Ekom, to pomysł

Po koncertach odbywa się losowanie

mieszkającego w Hiszpanii Pawła Drze-

wszystkiego, co związane z bluesem, np.

wieckiego, a jego plany zrealizowali:

płyt, biletów na koncerty, koszulek, itp.

Jarek Jaromi Drażewski – śpiew i gitara,

Bluesowe czwartki z charyzmą:

Asia Dudkowska – bas, Tomek Boguś –

¦ 3.01. Zespół Blue Wave

perkusja.

Grupa powstała w 2003  r. Pierwszy

Koncert premierowy zespołu Jaromi zez

okres działalności to poszukiwanie

Ekom, odbył się w klubie Kuźnia w Kościa-

brzmienia, stylu i… instrumentalistów.

nie 27.05.2011 r. i tak to właśnie zaczęło

Obecny styl jest mieszanką bluesa,

się dziać... Zespół nagrał płytę z muzyką

rythm­&bluesa i rocka. Na repertuar

bluesową i w gwarze poznańskiej. fot. M. Kaczmarek

składają się standardy bluesowe i rockowe, ale również własne kompozycje

Klubokawiarnia Meskalina

wyrastające z tych gatunków. Zespół

Stary Rynek 6

występuje w uznanych klubach mu-

(przy Galerii Miejskiej Arsenał)

zycznych Poznania oraz innych miast

www.meskalina.com

w Polsce, a także na dużych, masowych

¦ 9.01. g. 20 CeZik & KlejNuty – Kame-

imprezach.

ralny Akt Solowy w Meskalinie

Gościnnie: Bartosz Łęczycki, Jacek

¦ 10.01. Muchos Cojones – 3. roczni-

bilety wyprzedane!

Jaguś, Marcin Hilarowicz, Tomasz

ca działalności zespołu

Klipy CeZika na jego kanale zostały

Kamiński, Roman Badeński, Piotr Mi-

wystąpią Goście – zaprzyjaźnione zespo-

obejrzane ponad 27 milionów razy. Bawi

chalak, Piotr Ziółkowski, Roman Ba-

ły oraz Maciej Romul – gitara i śpiew,

się stylami muzycznymi, miesza diame-

deński...

Tomek Dybul – gitara, Piotr Przybylski –

tralnie odmienne gatunki. Kolejne jego

Sebastian Riedel (ur. 2.03.1978

bass, Grzegorz Siciński – perkusja

wcielenie pod nowym pseudonimem to

w Tychach) jest wokalistą, gitarzystą

Tworzenie muzyki i radość ze wspólnego

KlejNuty, czyli CeZik miksujący przeróż-

oraz autorem większości repertuaru

grania oraz umiłowanie swobody i szcze-

ne materiały wideo, tworząc z nich swo-

założonego przez siebie w 1993 r. ze-

ry dystans do spraw opętanego szaleń-

je własne, szalone kompozycje. CeZik

społu Cree, z którym gra do tej pory.

stwem popkultury i pieniądzem świata –

lubi „siedzieć” w Internecie. Jednak cza-

Cree to zespół grający rocka o moc-

tym kierowali się muzycy, kiedy trzy lata

sem wychodzi z wirtualnego świata, sia-

nym zabarwieniu bluesowym, stylem

temu powstawał zespół.

da z gitarą na krześle i gra akustycznie.

przypominający muzykę z lat 60. i 70.

¦ 24.01. Przytuła & Kruk

Po jednym z koncertów Czesław Mozil

minionego wieku.

Przytuła & Kruk to dwaj młodzi ludzie,

mówił (pisownia oryg.): koncert CeZika

Michał Kielak (ur. 6.11.1977 w Po-

których łączy miłość do żywej muzy-

był jeden z najlepszych inspirujących

znaniu) – muzyk bluesowy grający

ki i pasja grania tradycyjnego, aku-

przeżyć w moim krótkim życiu. Mówię to

na harmonijce ustnej. Jest członkiem

stycznego bluesa. W ich repertuarze

głośnie. Niech żyje Mistrz. Polska scena

zespołu Kasa Chorych. Obecnie poza

standardy przeplatają się z utworami

muzyczna ma nową gwiazdę, nazywa

macierzystą grupą regularnie wystę-

autorskimi, które często nawiązują do

się CeZik.

puje w projektach: Harmonijkowy

bluesowych korzeni. Głos i harmonijka

¦ 14.01. g. 20 James Harries

Atak, Kulisz & Kielak, Roman Puchow-

Bartka Przytuły przenosi słuchacza do

bilety: 10 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu

ski & Michał Kielak, Riedel & Kielak

Delty Missisipi, przywodząc na myśl

koncertu

oraz gościnnie m.in. z grupami Cree

głosy mistrzów czarnego bluesa. Ory-

W styczniu w  Meskalinie ponownie wy-

i Krzak. Dwukrotnie zwyciężył (w 2009

ginalny akompaniament gitary Dobro

stąpi James Harries z Wielkiej Brytanii.

i 2011  r.) w  plebiscycie Blues Top

Tomka Kruka, na zmianę z gitarą aku-

Mimo że w Polsce dopiero zdobywa po-

2010 pisma Twój Blues, w kategorii

styczną i banjo dopełnia obrazu, któ-

pularność, warto wiedzieć, iż ma na kon-

„Harmonijka ustna”.

ry jest godną kontynuacją bluesowej

cie sześć albumów, dwie EP-ki, świetne

¦ 17.01. g. 19.30 Klub Crime Story

tradycji. W lutym 2011  r. ukazał się

recenzje w prasie i  koncerty na całym

debiutancki krążek duetu.

świecie (ostatnio odwiedził Izrael, Chiny,

Sebastian Riedel & Michał Kielak

Stary Rynek 68, wstęp: 5 zł

P35


muzyka Niemcy, Wietnam, Holandię i Słowację).

autorskich kompozycji w oryginalnym

tro-popu. Obecna na scenie od 1996 r.,

Jego muzyka to wypadkowa folku, alt

wirtuozowskim wykonaniu.

świetnymi albumami i fantastycznymi

country i bluesa. Utwory Jamesa gościły

Theo Jörgensmann, urodzony w 1948 r.

koncertami zdobyła życzliwość fanów na

w czternastu międzynarodowych filmach!

niemiecki klarnecista, uznawany za

całym świecie. Popularnością cieszy się

¦ 16.01. g. 20 Janek Samołyk w Me-

najwybitniejszego instrumentalistę eu-

także w Polsce, a jej recital prezentowany

skalinie

ropejskiego free jazzu, jeden z twórców

był m.in. na TVP Kultura.

bilety: wstęp wolny

współczesnego

¦ 28.01. g. 20 Please The Trees

Janek Samołyk to wrocławski gitarzysta,

klarnetu. Bracia – Marcin Oleś kontra-

bilety: 20 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu

wokalista oraz autor piosenek. Wystę-

basista i Bartłomiej Brat Oleś perkusista

koncertu

puje od 2008 r. Od tamtej chwili m.in.

– od ponad dziesięciu lat tworzą autorską

Gwiazdy czeskiej alternatywy w Pol-

zwyciężył w konkursie debiutów na OFF

muzykę, której głównym punktem odnie-

sce! Zespół przyjeżdża do naszego kraju

Festivalu 2009, nagrał dwie płyty długo-

sienia jest jazz. Są twórcami autorskich

na piątą trasę koncertową, by promować

grające, zagrał trasę koncertową w Chi-

projektów oraz towarzyszą wielu sław-

swój nowy album A Forest Affair. Za nimi

nach, a single Codziennie i  Piosenka

nym jazzmanom z całego świata.

dwie trasy po USA oraz setki niezapo-

o pointach zagościły na Liście Przebojów

¦ 25.01. g. 19 Barbara Morgenstern

mnianych koncertów w Europie. Please

Trójki. Muzykę artysty określa się jako

bilety: 25 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu

The Trees reprezentowali Czechy na ame-

mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej

koncertu (kameralny koncert dla 100

rykańskim South By Southwest Festival

poezji śpiewanej.

osób, miejsca siedzące)

2010 i 2011, jednym z  największych

¦ 22.01. g. 20 Oleś Brothers & Theo

Gwiazda europejskiego avant-popu jest

festiwali świata! Liderem i wokalistą

Jörgensmann

jednym z symboli nowego Berlina. Wyko-

kapeli jest Vaclav „SelFbrush” Havelka –

bilety: 25 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu

nywana przez nią muzyka oparta na no-

songwriter. Inspiracje członków zespołu

koncertu

woczesnej elektronice pełna jest poetyki,

są bardzo różnorodne: od twórczości

Muzyka grupy to mieszanka jazzowej

kobiecej wrażliwości i nostalgii, czerpie

­Mogwai aż po muzykę Neila Younga.

dynamiki, brzmień rodem z muzyki

też z bogatej tradycji kabaretowych son-

Podczas polskiej trasy koncertowej jako

współczesnej, energii muzyki etnicznej,

gów, nawiązując do krautrocka i elec-

support zagra Ali Warren.

brzmienia

jazzowego

Ali Warren – 24-letni songwriter pochodzący z Taunton, miasta w  południowozachodniej Anglii. Inspiruje go muzyka takich artystów jak: Joni Mitchell, Tom Waits, Warpaint, Neutral Milk Hotel, The fot. materiały organizatorów

Tamborines, Ray Charles, Fela Kuti czy The Pogues. Jego brzmienia to wypadkowa folku i bluesa.

inne koncerty ¦ W każdą sobotę o  g. 12.15 w  po-

Inity Dub Mission

znańskiej farze, ul. Gołębia, odbywają

IDM, albo po prostu Zjednoczona Misja Dubowa, to zespół, który prowadzi czołówkę

się farne koncerty organowe i kameralne

polskiej instrumentalnej awangardy w ciągu ostatnich kilku lat. Grupa trzyma się

(dochód z koncertów przeznaczony jest

z dala od komercyjnego zgiełku i  przepychanek na listach przebojów, dając sobie

na renowację fary).

czas na medytacyjną zadumę, spokój ducha i jasność umysłu. Nazwa zespołu wy-

¦ Karnawałowa Gala Wokalna

raża filozoficzne credo – tworzenia muzyki jako misji, której zadaniem jest – tak jak

Aleksandra Kamińska – sopran

widział to Lee ,,Scratch” Perry czterdzieści lat temu – przywrócenie porządku we

Laura Sobolewska – fortepian

Wszechświecie, zjednoczenie jego rozbitych i rozczłonkowanych elementów w  lo-

13.01. g. 18 Waga – Scena i Restauracja,

giczną i harmonijną całość za pomocą dubowej wibracji.

Stary Rynek

¦ 19.01. g. 20 Klubokawiarnia Meskalina, wstęp wolny

www.waga.poznan.pl oprac. E.W.

P36


sztuka

Artysta w cieniu masek Performer w Galerii Art Stations Oskar Dawicki – artysta czy wytwór wyobraźni?

widza z doświadczeniem śmierci sztuki. Sztuka i  film

Odpowiedzi szuka Łukasz Gorczyca, kurator wystawy

zestawia filmowe portrety „performera totalnego” z figurą

Performer, którą w styczniu otwiera Galeria Art

bohatera w pracach z  kolekcji Grażyny Kulczyk. Muzeum

Stations.

Oskara Dawickiego to retrospektywa wybranych realizacji

Dawicki to twórca konceptualny i performer, którego

artysty. Pojawią się również fragmenty filmu Performer,

znakiem rozpoznawczym jest obciachowa błyszcząca

w którym Dawicki gra samego siebie.

marynarka. Igra ze światem artystycznym, wychodzi

Jeden z dawnych rysunków Andrzeja Mleczki przedstawia

z wystaw oknem, nie pojawia się na własnych

postać, która po zrzuceniu wszystkich masek w miejscu

wernisażach. Wątpi nie tylko w sztukę, ale i  własną

twarzy ma białą plamę. Co pod swoimi kryje Oskar

egzystencję. W trakcie Show ontologicznego pyta

Dawicki?

wernisażową

publiczność:

„Czy

Oskar

Aleksandra Glinka

Dawicki

istnieje?”. Choć 80% odpowiada „tak”, Dawicki nie jest przekonany. Podszywając się pod rzekomego teścia, wynajmuje prywatnego detektywa, a wyniki śledztwa (zdjęcia i raporty) prezentuje w warszawskiej Zachęcie. Nie ufa swoim autoportretom, jego wizerunek utrwalają uliczni rysownicy. Z  biegiem lat Dawicki zakłada kolejne maski, staje się żywym palimpsestem. Kiedy w 2 005 r. prosi internetowego „zawodowca” o napisanie pracy magisterskiej Tożsamość współczesnego artysty na przykładzie twórczości Oskara fot. dzięki uprzejmości galerii Raster

Dawickiego, zostaje schwytany w szpony akademickiego dyskursu. Za sprawą powieści W  połowie puste trafia do literatury. W  powstającym Performerze w  reżyserii Rodundy i  Macieja Sobieszczańskiego Dawicki przenosi się do świata filmu. Nie sposób dociec, co w  jego życiu jest prawdą, a  co przetworzeniem i  artystyczną wyobraźnią. Na wystawie Performer, którą od 17.01. będzie można oglądać w Galerii Art Stations, Łukasz Gorczyca zbiera

Oskar Dawicki, Portret człowieka, który sprzedał kamień nerkowy

fikcyjne opowieści o Oskarze Dawickim. Kurator łączy

swojego ojca, 2010, fotografia

film, literaturę, sztuki wizualne i balansuje na granicy dzieła sztuki i rzeczywistości. Performer Dawicki jawi się

¦ Performer

jako artysta totalny. Jak pisze Gorczyca: Przyjmuje rolę

Wystawa, Film, Sztuka, Życie

ironisty i iluzjonisty, wdziewa nieco przymałą i wyblakłą

Galeria Art Stations, Stary Browar, Poznań

brokatową marynarkę, by zaczarować na krótką chwilę

kurator: Łukasz Gorczyca

publiczność swoim przewrotnym poczuciem humoru

artyści:

i cierpkim sceptycyzmem. Przybliża nas do ostatecznego

Oskar Dawicki, Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer

doświadczenia, a zarazem wskazuje niezliczone drogi

i Grupa Nowolipie, Vanessa Beecroft, Edward Dwurnik,

ucieczki.

Zbigniew Libera, Jacek Malczewski, Roman Opałka,

Wystawa będzie się składać z trzech części. Cmentarz

Zbigniew Rogalski i inni

artystów – zbiór nagrobków Dawickiego, które stworzone

wernisaż: 17.01. g. 19

zostały przez zaprzyjaźnionych artystów – konfrontuje

wystawa czynna do 5.05.

P37


fot. materiały organizatorów

sztuka

Galeria Miejska Arsenał: Mikołaj Poliński, One Day in Paradise, 2006

galerie

P38

Semiotyki Wizualnej. Zajmuje się obra-

w Arsenale, której towarzyszy retro-

zem płynnym i zatrzymanym.

spektywny katalog jego twórczości,

Galeria Miejska Arsenał

¦ Mikołaj

Stary Rynek 6

błękitu/Blueshift

wybór realizacji z lat 2001-2012.

tel./fax 61 852 95 01, tel. 61 852 95 02

kurator Jarosław Kozłowski

¦ Mvp – Most Valuable Publishers

www.arsenal.art.pl

wernisaż 21.01. g. 18

kurator Honza Zamojski

arsenal@arsenal.art.pl

wystawa czynna do 10.02.

artyści:

dyrektor Wojciech Makowiecki

Jest to czwarta kuratorska prezentacja

Bodzianowski,

czynna: wt.-sob. g. 12-19, niedz. g. 11-15

artystów poznańskich nawiązujących

Maurizio Cattelan, Aleš Čermák, David

¦ Katarzyna Dreszer. Maski i mapy

do tradycji awangardowych, przygoto-

Horvitz, Brian Kennon, Rick Myers,

wernisaż 18.01. g. 18

wana przez Jarosława Kozłowskiego.

Paulina Ołowska, Slavs and Tatars,

wystawa czynna do 27.01.

Mikołaj Poliński to jeden z najbardziej

Josh Smith, Tadej Pogačar, TTC (Emil

Autorzy wystawy piszą: Obserwa-

aktywnych artystów młodszego poko-

Alsbo, Magnus F. Clausen and Simon

tor odkrywa sensy, określa znaczenia

lenia, pedagog Uniwersytetu Arty-

H. Hansen)

i nazywa to, co rozpoznane. Prezento-

stycznego w Poznaniu, malarz, twórca

wystawa czynna do 13.01.

wane przez autorkę grafiki i animacje

wielkoformatowych rysunków, insta-

Każdy z autorów prezentowanych na

są wynikiem opisanych doświadczeń,

lacji przestrzennych i działań penetru-

wystawie we właściwy tylko sobie

dotyczących interpretowania nienazwa-

jących związki między sztukami wizu-

sposób podchodzi do publikowania.

nych znaczeń.

alnymi a muzyką i dźwiękiem. Od 9 lat

Publikacje zebrane na wystawie przez

Katarzyna Dreszer ukończyła Akade-

prowadzi alternatywną Galerię Naprze-

kuratora tworzą unikatową kolekcję

mię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest

ciw, w latach 2006-2010 współtworzył

jego własnych wydawniczych i arty-

profesorem UAP i kieruje Pracownią

również Galerię Aneks. Na wystawę

stycznych fascynacji.

Poliński.

Przesunięcie

składają się prace najnowsze oraz

Tauba

Auerbach, Christophe

Cezary Boutin,


sztuka ¦ 5. Festiwal Fotodokumentu

w sprawie granic pomiędzy tym, co

ABC Gallery

Sztuka rewitalizacji

wspólne a sferą zastrzeżoną prawami

ul. Koszalińska 15

kurator główny Peter Liedtke

autorskimi; spotkania poprowadzą dr

(teren ośrodka Strzeszynek)

kurator wspierający Monika Piotrowska

Magdalena Kamińska, Tomasz „Qlhead”

tel. 605 446 182

wystawa czynna do 13.01.

Kułdo i Bogna Błażewicz

www.abcgallery.pl

współorganizatorzy: Instytut Fotografii

Pierwsza debata poświęcona będzie

galeria@abcgallery.pl

ProFotografia,

Pixelprojekt_Ruhrgebiet,

zagadnieniu Twórca jako przetwórca.

właściciel

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Gośćmi będą Cezary Ostrowski i dr

Katarzyna Jankowiak-Gumna

i Dziennikarstwa, Galeria Miejska Arsenał

Jarosław Klupś.

czynna: pon.-pt. w g. 12-18

spotkania

Po debacie koncert inaugurujący nowy

¦ 8.01. g. 18 pierwsze spotkanie

cykl spotkań/debat, zagrają Tomasz

Antyki. Galeria Mokra

z nowego cyklu Animacja w  Arsenale;

„Qlhead” Kułdo i Wojtek Luchowski

Bazar Poznański Galeria

realizacje studentów i pedagogów Kate-

¦ 31.01. g. 18 z cyklu Audioaktywni

(były Pasaż Niebieski)

dry Animacji Uniwersytetu Artystycz-

koncert Mirrored Damaged (Daniel

ul. Paderewskiego 7

nego w Poznaniu; wstęp wolny

Koniusz & Max Psuja), tagi: impro,

tel./fax 61 851 87 37

koordynacja: dr hab. Piotr Muszalski

noise, minimal, ambient

www.galeriamokra.pl

(UAP), Bogna Błażewicz (Arsenał)

za Ludwig Mies van der Rohe Less is

info@galeriamokra.pl

Animatic – animacja z muzyką na żywo

more; koordynacja Anna Czaban

malarstwo polskie XIX w.

łem studentów Akademii Muzycznej

Galeria 2piR

Galeria Art Stations

w Poznaniu

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Stary Browar, ul. Półwiejska 42

wstęp wolny

i Dziennikarstwa

tel. 61 859 61 22

¦ 10.01. g. 18 wykład Sebastiana

ul. Kutrzeby 10, www.profotografia.pl

of fice@artstationsfoundation5050.

Cichockiego Od A do B, od B do C; zapre-

¦ 5. Festiwal Fotodokumentu

com

zentuje subiektywną historię wystaw-

Sztuka rewitalizacji

www.artstationsfoundation5050.com

-jako-książek oraz inspiracji: począw-

kurator główny Peter Liedtke

czynna codziennie w g. 12-19

szy od eksperymentów ekspozycyjnych

kurator wspierający Monika Piotrowska

¦ Performer

Setha Siegelauba z końca lat 60., przez

wystawa czynna do 11.01.

wystawa, film, sztuka, życie

teorię rzeczy, eseje Roberta Smithsona,

współorganizatorzy: Instytut Fotografii

wernisaż 17.01. g. 19

ruiny i telepatię, po brzuchomówstwo.

ProFotografia, Pixelprojekt_Ruhrgebiet,

wystawa czynna do 5.05.

Spotkanie

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

w roli tytułowej Oskar Dawicki, udział

i Dziennikarstwa, Galeria Miejska Arsenał

biorą: Magdalena Abakanowicz, Paweł

w wykonaniu Zbigniewa Kozuba z zespo-

towarzyszące

wystawie

Most Valuable Pulishers ¦ 14.01. g. 18 z cyklu (R)Ewolucje

Arteonie redakcyjne podsumowanie

Dizajnu spotkanie Co w mieście piszczy?

W styczniowym

Ekosystemy miejskie i architektura dla

wystawienniczego roku 2012.

zwierząt; prowadzenie Joanna Walew-

Ponadto:

ska, koordynacja Magda Popławska

¦ paryską wystawę poświęconą impresjonizmowi

Joanna Walewska – pracuje jako asy-

i modzie omawia Diana Wasilewska

stentka na Wydziale Fizyki, Astronomii

¦ pokaz The Northern Renaissance: Dürer to Holbein

i Informatyki Stosowanej w  Zakładzie

w The Queen’s Gallery w  Londynie relacjonuje Adam

Technologii Gier oraz jest doktorantką

Dąbrowski

w Instytucie Sztuk Audiowizualnych

¦ prezentację Ocaleni z Holokaustu w krakowskiej Fabryce Emalia Schindlera

Uniwersytetu Jagiellońskiego

recenzuje Karolina Staszak

¦ 24.01. g. 18 nowy cykl spotkań

¦ w Czytaniu sztuki Piotr Bernatowicz analizuje grafikę Syn marnotrawny

pt. Moje w  Internecie. Kulturowe

Albrechta Dürera.

debaty o własności intelektualnej to

W styczniowym Arteonie tradycyjnie również komentarze, recenzje książkowe,

zaproszenie skierowane do wszystkich

aktualia i inne stałe rubryki.

zainteresowanych

zabraniem

głosu

P39


sztuka Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki

Althamer i Grupa Nowolipie, Vanessa Beecroft, Edward Dwurnik, Zbigniew

i Rzeźby w  pracowni metalu. Zajmuje

Libera, Jacek Malczewski, Roman

się malarstwem olejnym i akwarelo-

Opałka, Zbigniew Rogalski i inni

wym, pastelami i rysunkiem. Należy

kurator wystawy Łukasz Gorczyca

do Stowarzyszenia Eko-Art. Mieszka

scenariusz i reżyseria filmu Performer:

i pracuje w Poznaniu.

Maciej Sobieszczański i Łukasz Ronduda fot. archiwum Artykwariatu

więcej na P37 str. spotkania ¦ 22.01. g. 17 warsztaty Art In Practice, prowadzenie Jarosław Trybuś, wejściówki: 25 zł, obowiązują zapisy ¦ 23.01. g. 18 z cyklu Filmy o  sztuce

Galeria Sztuki Współczesnej Cechmanowicz ul. Paderewskiego 7 tel. 505 370 600 www.galeria-cechmanowicz.pl czynna: pon.-pt. g. 11-18 sob. g. 11-14.30

film Z daleka widok jest piękny, reż.

Artykwariat: Gustave Jean Jacquet (1846-

A. Sasnal, W. Sasnal, Polska 2011

1909), Dziewczyna w niebieskiej sukni, olej

Forform

Studio Słodownia +3, wejściówki: 5 zł

na desce, 20,8 x 16,1 cm

ul. Paderewskiego 8

Artykwariat

Galeria AT

tel. 61 883 42 43

malarstwo i sztuka użytkowa XIX

Uniwersytet Artystyczny

www.forform.pl

i początku XX w.

ul. Solna 4

info@forform.pl

ul. Paderewskiego 8

tel. 61 826 66 02, at@free.art.pl

czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16

(hotel Bazar)

www.galeria-at.siteor.pl

Nowe miejsce na mapie Poznania

tel. 61 855 10 16,

prowadzi Tomasz Wilmański

specjalizujące się we wzornictwie –

(hotel Bazar)

fax 61 853 11 88

oferujące sztukę europejską i polską

www.artykwariat.pl, info@artykwariat.pl

Bokeh Restaurant

drugiej połowy XX w. Projekty Philp-

czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16

ul. Półwiejska 26

pe’a Starcka, produkcje Fritza Han-

Artykwariat – umiejscowiony w histo-

tel. 535 15 15 15

sena czy zdjęcia Edmunda Kestinga

rycznym budynku hotelu Bazar –

czynna: codziennie g. 12-24

to zapowiedź dostępnych w Forform

posiada w swojej kolekcji szeroką

¦ Katarzyna Makowska

obiektów.

gamę dzieł sztuki europejskiej XIX

Wystawa prac absolwentki Uniwer-

i początku XX w.

sytetu Artystycznego w Poznaniu.

Galeria Garbary 48 ul. Garbary 48

Drugi

numer

magazynu

Sztuki Piękne

Arttak

otwiera rozmowa

z Lechem Majewskim, reżyserem, malarzem, pisarzem i poetą. W numerze eseje poświęcone laureatom Nagrody im. Jana i  Cybisa i  im. Kazimierza Ostrowskiego: Ryszardowi Grzybowi i Zbigniewowi Makowskiemu. Ponadto: rozmowy z rektorem warszawskiej ASP Adamem Myjakiem i architektem Czesławem Bieleckim, sylwetki malarzy Władysława Jackiewicza, Wojciecha Zubali i Piotra Nalewajki. Pismo dostępne w Empikach.

P 40

tel./fax 61 852 91 70 www.garbary48.com.pl galeria@garbary48.pl czynna: pon.-pt. g. 10-18, sob. g. 10-14

Galeria u Jezuitów ul. Dominikańska 8 galeriaujezuitow@gazeta.pl czynna w  czasie wystaw wt.-niedz. w g. 13-18 (oprócz świąt) kierownictwo artystyczne Andrzej Maciej Łubowski tel. 606 440 250 kierownictwo organizacyjne Ludomir Gałdowski, tel. 783 488 822


sztuka Galeria Miejska Mosina

¦ Aneta Rapacz. Kobiecość

Gąsior, Jacek Gulczyński, Kazimierz

pod patronatem ZPAP Okręgu Poznań-

wystawa czynna 7-19.01.

Rafalik, Jędrzej Stępak

skiego, UA w Poznaniu i MOK

¦ Paulina Konieczna. Punkt i kontra-

wystawa w Skalar Office Center,

ul. Niezłomnych 1, tel. 61 819 15 91

punkt

ul. Górecka 1, czynna do 15.01.

www.galeriamosina.kultura.gmina.pl

wystawa czynna 21.01.-2.02.

kierownik artystyczny Dorota Strze-

PBG Gallery

Galeria/Restauracja Piano Bar

lecka

Wysogotowo k. Poznania

Słodownia w Starym Browarze

czynna: wt.-pt. g. 9-15

ul. Skórzewska 35, tel. 61 665 17 02

ul. Półwiejska 42, tel. 61 859 65 70

sob.-niedz. g. 10-13

¦ Inspiracje fotograficzne w malar-

www.pianobar.poznan.pl

¦ Sławomira Chorążyczewska. Tka-

stwie Jana Wojciecha Malika

nina

wernisaż 21.01. g. 12

Galeria Pies

wernisaż 18.01. g. 17.30

¦ Atelier: malarstwo, rzeźba, grafika

ul. Dąbrowskiego 25a

wystawa czynna do 3.02.

komputerowa, fotografia

www.galeriapies.pl

¦ Jerzy Muszyński. Konstelacje

Iwona Bis, Mariusz Frankowski, Edward

galeria czynna wt.-pt. g. 16-20

galeriamosina@kultura.gmina.pl

wystawa czynna do 6.01.

Galeria mil’ART Danuty Milian ul. Wroniecka 6, tel./fax 61 851 74 01 czynna: pon.-pt. g. 11-18, sob. g. 11-14 sztuka współczesna, prace ponad 60 autorów, m.in. prof. Leszka Rózgi, Edwarda Dwurnika, Tadeusza Siary

Galeria na Polskiej Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego siedziba wydawnictwa Forum ul. Polska 13

Poznańska Galeria Nowa Stowarzyszenie Twórcze Nowa Nowa ul. Mielżyńskiego 20 www.galerianowa.pl www.nowanowa.org.pl

Galeria Obok Naukowe Koło Medialne Fotografia UAM ul. Słowackiego 20, tel. 61 829 28 12 www.galeriaobok.art.pl galeria@galeriaobok.art.pl opiekun Janusz Kostrzewski ¦ Janusz Kostrzewski. W świetle, cieniu i między nimi wystawa czynna do 5.01.

Forform: Jan Lenica (1928-2001), Kwiat, serigrafia, 54,5 x 38,4 cm

P 41


sztuka Rzeźby Agnieszki Lisiak „Skórka” Absolwentka Wydziału PedagogicznoArtystycznego w Kaliszu UAM w  Poznaniu. Dyplom artystyczny uzyskała w  Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Andrzeja Jocza oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalizacja rzeźba pod kierunkiem prof.  Janusza Kucharskiego i  ceramika pod kierunkiem prof. Krystyny Cybińskiej. Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, malarstwem i modą. Jest autorką realizacji rzeźbiarskich m.in. stolika Stefana Rowińskiego (1875-1943), pierwszego burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego w  odrodzonej Polsce, a także pomnika Jana Pawła II przy konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzi autorską Pracownię Artystyczną Unikat. Organizuje spotkania ze sztuką, warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne i malarskie, również w wymiarze międzynarodowym. ¦ Galeria Profil Transformacja.

Agnieszka

Lisiak

„Skórka” otwarcie wystawy 16.01. g. 18

Galeria Profil

Galeria Szyperska

Wystawa ukazuje znane motywy twór-

CK Zamek

w budynku ZPAP

czości artysty oraz rzeźby prywatne,

ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 646 53 20

ul. Szyperska 2, II piętro

nigdy wcześniej niepokazywane. Pre-

profil@zamek.poznan.pl

tel. 61 852 70 17

zentowane na wystawie rzeźby pocho-

prowadzi art. plast. Waldemar Idzikow-

czynna pon.-pt. w g. 10-17

dzą z kolekcji Fundacji Pod Sukniami

ski

lub po umówieniu telefonicznym

prowadzonej przez Romka Zańko.

czynna: wt.-niedz. g. 11-19

¦ Ocielenie Świata – malarstwo

¦ Transformacja. Agnieszka Lisiak

Tadeusza Sobkowiaka

Think Art

„Skórka”. Rzeźba

wystawa czynna do 4.01.

Myślenie Sztuką ul. Za Groblą 3/4 m. 101

wernisaż 16.01. g. 18, wystawa czynna

P 42

do 8.02.

Galeria tak

tel. 61 221 35 87 i 601 637 099

spotkania

ul. Mielżyńskiego 27/29

www.thinkart.pl

¦ Mała Akademia Sztuki – zajęcia

www.galeriatak.pion.pl

¦ Yesterday Once More. Mój 4.

plastyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat,

tel. 61 222 37 35

Wymiar

odbywają się raz w tygodniu w  pon.

czynna: pon.-pt. w g. 12-18

Izabela Rudzka – malarstwo; druga edy-

w g. 17-18.15

sob. 10-14

cja niepokazywanych obrazów i pasteli

¦ Spotkania z Wyobraźnią – zajęcia

¦ Konrad Kwasek.

wystawa czynna 4-31.01.

plastyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat,

ś29.10.19958w29.10.2058

(grupy zorganizowane – klasy szkolne)

wystawa czynna do 30.01.

oprac. G.S.


muzea muzea w Poznaniu Archeologiczne

fot. archiwum Muzeum Archeologicznego

pałac Górków, ul. Wodna 27 tel. 61 852 82 51, www.muzarp.poznan.pl dyrektor Marzena Szmyt wt.-czw. g. 10-15, pt. i sob. g. 10-18, niedz. g. 12-17, 1.01. zamknięte bilety: 8 zł, ulgowe 4 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ Pradzieje Wielkopolski – prezentuje życie ludzi w Wielkopolsce od epoki kamienia do schyłku starożytności ¦ Tu powstała Polska – obejmuje czasy średniowiecza i  przedstawia rolę, jaką odegrał nasz region w tworzeniu polskiej państwowości ¦ Śmierć i życie w starożytnym Egipcie ¦ Archeologia Sudanu ¦ Sztuka naskalna Afryki Północnej ekspozycje czasowe ¦ Srebrny koń. Archeologiczne skarby między Morzem Czarnym i  Kaukazem wystawa czynna do 13.01. kuratorki wystawy: Agata Drejer-Kowalska, Kamila Dolata-Goszcz Wystawa daje możliwość obejrzenia w  jednym miejscu starożytnych dzieł sztuki z kolekcji wielu muzeów: Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche

W styczniu w Muzeum Archeologicznym obejrzeć można interaktywną wystawę Egipski sen

Museen zu Berlin, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To również okazja do zapoznania się ze wspólną polsko-niemiecką historią archeologii. Prezentowane na wystawie przedmioty pochodzą z  okresu od połowy drugiego tysiąclecia p.n.e. do VII w. n.e. Obejrzeć można cenne i  efektowne egzemplarze broni z epoki brązu, biżuterię i części stroju, wyroby antyczne ze szkła i  kamieni szlachetnych, rytualne kotły, starożytne lustra, ozdobne elementy uprzęży końskiej nomadów ze Wschodu oraz wiele innych eksponatów niepokazywanych dotąd w Polsce. ¦ Egipski sen wystawa z cyklu Bliskie spotkania z... czynna do lutego kuratorzy: Andrzej Ćwiek, Szymon Zdziebłowski Interaktywna wystawa z rekonstrukcjami staroegipskiego łoża i podgłówka, umożliwiająca praktyczne sprawdzenie, jak sypiali starożytni Egipcjanie. W tle przedstawienie egipskich obyczajów, wierzeń i senników. spotkania w muzeum ¦ 19.01. g. 10-19 Poznański Dzień Fotografii Impreza zorganizowana we współpracy ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W programie warsztaty dla dzieci, pokazy zdjęć, wystawa, prelekcje oraz praktyczne porady dla fotografów. ¦ 26.01. g. 13-17 Ferie w  Muzeum – Weekend syberyjski Sobota poświęcona bogatej historii i  kulturze Syberii. Będzie można dowiedzieć się, jak wyglądało i  wygląda obecnie życie w  tajdze syberyjskiej, poznać tajemnice mumii odkrytych w  okolicach gór Ałtaju i  posłuchać opowieści o  zwyczajach szamanów. Ponadto w  programie wykłady, relacja z  podróży koleją transsyberyjską, filmy o tematyce syberyjskiej oraz warsztaty dla dzieci.

Jacek Kowalski poleca Co z tą Polską Malczewskiego? Równo sto pięćdziesiąt lat temu, w  styczniu roku 1863 „poszli nasi w  bój bez broni”. Zbiorowe szaleństwo zaowocowało hekatombą, która jednak realnie zbliżyła nas do Niepodległej. Ta przeszłość i  te dylematy wydają się dziś wielu Polakom „coraz bardziej aktualne”. I oto wchodzimy do galerii, a tutaj mocne uderzenie: fauny, driady, sybiracy, a w środku tego rozgardiaszu siedzi sobie na drabinie malarczyk i  myśli zdezorientowany: co z tym fantem zrobić? Czyli: co z tą Polską? Krok dalej już wylewają mu się spod pędzla kosynierzy i strzelcy. A zatem, parafrazując znanego poetę, na wiosnę jednak „nie wiosnę, lecz Polskę zobaczył”. Dobrze Państwo kojarzą: to Błędne koło i Melancholia Jacka Malczewskiego. Dziś „coraz bardziej aktualne”. Od grudnia można oba obrazy oglądać obok siebie w Galerii Malarstwa Polskiego w  naszym Muzeum Narodowym, gdzie otwierają nową ekspozycję. Uwaga: Melancholia będzie tu tak długo, jak długo potrwa remont galerii przy pałacu w Rogalinie, potem tam powróci.

P 43


muzea Archidiecezjalne

Etnograficzne

w Akademii Lubrańskiego ul. Lubrańskiego 1, tel. 61 852 61 95 www.muzeum.poznan.pl dyrektor ks. dr Wiesław Garczarek wt.-pt. g. 10-17, sob. g. 9-15 1.01. zamknięte bilety: 8 zł, ulgowe 5 zł ¦ Sztuka gotycka, Skarbiec, Salon ofiarodawców, Galeria sztuki nowożytnej ekspozycja czasowa ¦ Wojciech Gorączniak – malarstwo wernisaż 4.01. g. 18, czynna do 2.02.

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu ul. Grobla 25 (wejście od Mostowej 7) w budynku b. loży masońskiej tel. 61 852 30 06 www.mnp.art.pl kierownik Aneta Skibińska wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18; 1.01. zamknięte 6.01. g. 10-16 bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł w soboty wstęp bezpłatny ekspozycje czasowe ¦ Żłóbek Wielkopolski wystawa pokonkursowa XIV edycji konkursu szopek bożonarodzeniowych Żłóbek Wielkopolski wystawa czynna do 13.01. ¦ Rzeczy Mówią 100 lat zbiorów etnograficznych w  Poznaniu wystawa czynna do 31.12. kurator: Aneta Skibińska z zespołem ME Na jubileuszową prezentację dokonano takiego wyboru i  sposobu ekspozycji, który ma sprzyjać „wysłyszeniu mowy rzeczy”. Każdy obiekt jest samodzielnym bohaterem z indywidualną „biografią”, własną historią do opowiedzenia. Opowieści te współtworzą historię muzeum, odkrywają informacje mówiące nie tylko o  samym obiekcie, ale i o ludziach, których losy były z nim związane.

Armii „Poznań” (Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych) Cytadela Mała Śluza, tel. 61 820 45 03 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Jarosław Bączyk wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16 1 i 6.01. zamknięte bilety: 4 zł, ulgowe 2 zł w piątki wstęp bezpłatny ¦ Wierni przysiędze – Armia „Poznań” w kampanii wrześniowej 1939 r.

Bambrów Poznańskich ul. Mostowa 7 pt.-sob. g. 10-14, grupy prosimy zgłaszać wcześniej, nr tel. 602 658 961 wstęp bezpłatny ¦ dzieje rolników z Bambergu, którzy przybyli na zaproszenie władz miasta Poznania do wsi podmiejskich w  1. poł. XVIII w.

¦ Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie czynna do 1.04. kurator: Joanna Minksztym Jest to pierwsza tego typu wystawa w  Europie prezentująca gromadzoną od ponad 20 lat, największą w Polsce i jedną ze znaczących na naszym kontynencie, kolekcję muzealną obejmującą ponad 250 zabytków z terenu Kosowa i Północnej Albanii. Ekspozycja poświęcona jest problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości jego mieszkańców. spotkania w muzeum ¦ 26.01. g. 16 z  cyklu Przedmiot do rozmowy spotkanie Rozmowa z… misą; Iwona Stoińska-Kairska, która w 1980 r. uczestniczyła w wyprawie badawczej do Wenezueli, odpowie na pytanie Czy zwykłe naczynie kuchenne używane przez Indianie Panare może służyć jeszcze do innych celów?; wstęp wolny

Farmacji Al. Marcinkowskiego 11 tel. 61 851 66 15 kierownik Stanisław Pic pon., śr., pt. g. 9-15 wstęp bezpłatny ¦ meble z apteki w Miłosławiu w stylu neorenesansu północnego z  końca XIX w., naczynia apteczne: porcelanowe, cynowe, szklane od XVII w., sprzęt apteczny z XIX i XX w.

fot. archiwum MNP

Historii Miasta Poznania

Muzeum Etnograficzne zaprasza 26 stycznia na spotkanie z cyklu Przedmiot do rozmowy: Rozmowa z… misą

P 44

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Ratusz, Stary Rynek 1 tel. 61 856 80 00, 61 852 56 13 www.mnp.art.pl kierownik Magdalena Mrugalska-Banaszak wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21 sob. i niedz. g. 11-18 1.01. zamknięte, 6.01. g. 10-16 bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ historia Poznania od XV w. do 1945 r.


muzea spotkania w muzeum ¦ 25.01. Popołudnie z  dokumentem: 150. rocznica powstania styczniowego Archiwum Państwowe g. 16 – spotkanie z  komisarzami wystawy pt. Wielkopolska w powstaniu styczniowym – 150. rocznica wybuchu Muzeum Historii Miasta Poznania g. 17 – wykłady, prezentacja archiwaliów, zwiedzanie ekspozycji muzealnej

Poznania. Pierwsza przedstawia gród na Ostrowie Tumskim w czasach pierwszych Piastów, druga – miasto z początku XVII w. Półgodzinnym prezentacjom towarzyszy komentarz historyczny oraz efekty specjalne. Trzecia makieta, przedstawiająca Stary Rynek, przeznaczona jest dla osób niewidomych.

Instrumentów Muzycznych

(Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych) ul. Polska, tel. 61 848 31 38 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Krzysztof Płonka wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16 1 i 6.01. zamknięte wstęp bezpłatny ¦ Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej ¦ Więźniowie Fortu VII w  więzieniach i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni ¦ Wysiedlenia mieszkańców Poznania i  Wielkopolski do Generalnej Guberni w latach 1939-1941 ekspozycje czasowe ¦ …i  ślad po nich zaginął. Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej w Forcie VII ¦ Ja szukam życia i umrę cicho… życie i twórczość Stefana Balickiego

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 45, tel. 61 852 08 57 www.mnp.art.pl kierownik Janusz Jaskulski wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21 sob. i niedz. g. 11-18 1.01. zamknięte, 6.01. g. 10-16 bilety: 5,50 zł, ulgowe 3,50 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ kolekcja instrumentów lutniczych, fortepianów, instrumentów drewnianych i blaszanych

Komunikacji Miejskiej MPK Poznań ul. Głogowska 131/133 tel. 61 839 62 07 czynne dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ¦ pamiątki związane z historią komunikacji miejskiej w Poznaniu: przedwojenne bilety, mundury, torby i  akcesoria konduktorskie, kasowniki i  automaty biletowe oraz oryginalne elementy wagonów tramwajowych

Makiety Dawnego Poznania podziemia klasztoru Franciszkanów na Górze Przemysła wejście od ul. Ludgardy tel. 61 855 14 35 www.makieta.poznan.pl zwiedzanie codziennie (również wersje obcojęzyczne) od g. 11 do 17 bilety: 14 zł, dzieci 10 zł, grupowe 10 zł ¦ W podziemiach klasztoru Franciszkanów można oglądać makiety dawnego

Martyrologii Wielkopolan Fort VII

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny (Oddział Biblioteki Raczyńskich) ul. Gajowa 4 m. 8, tel. 61 847 36 45 kierownik Elżbieta Andrzejewska pon. g. 13-15, czw. g. 16-18, grupy wycieczkowe prosimy awizować telefonicznie pod nr. 61 853 66 71 w. 19 w g. 13-15 lub pod nr. 61 847 36 45 wstęp bezpłatny ¦ dorobek literacki, materiały ikonograficzne, pamiątki po poetce

Narodowe Galeria Malarstwa i Rzeźby Al. Marcinkowskiego 9 tel. 61 856 80 00, 61 852 59 69 www.mnp.art.pl

dyrektor Wojciech Suchocki wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21 sob. i niedz. g. 11-18 1.01. zamknięte, 6.01. g. 10-16 bilety: 12 zł, ulgowe 8 zł w soboty na wystawy stałe wstęp wolny ¦ nowy gmach: Galeria Sztuki Polskiej od oświecenia do współczesności ¦ stary gmach: Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Sztuki Polskiej XVI-XVIII w., Galeria Malarstwa Obcego ekspozycja czasowa ¦ W służbie sacrum … Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku wystawa czynna do 10.03. kuratorzy: Patryk Frankowski i Alina Mądry współorganizatorzy: klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu więcej na str. P46 spotkania w muzeum ¦ 5.01. g. 11.15 z cyklu Muzealna Akademia Dziecięca, spotkanie Mój dom III – śladami artystów-podróżników poprowadzą Paulina Broniewska i Sabina Kiełczewska; wstęp w  cenie biletu normalnego; materiały plastyczne zapewniają organizatorzy ¦ 6.01. g. 12 spotkanie z  Patrykiem Frankowskim na wystawie W  służbie sacrum... pt. XVIII-wieczne instrumenty muzyczne we współczesnej praktyce wykonawczej ¦ 6.01. g. 12 z cyklu Ku nowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych warsztat plastyczny Uszyj sobie przytulankę ¦ 11.01. g. 17 z  cyklu Od Fidiasza do Banksy’ego, spotkanie Sztuka baroku w krajach katolickich (cz. II – architektura), wstęp wolny ¦ 12.01. g. 11.15 z cyklu Sito Sztuki, zajęcia dla dzieci (5-10 lat) Noworoczne postanowienia, prowadzenie: Agata Urbańska i  Marianna Wiszniewska; wstęp w cenie biletu normalnego; materiały plastyczne zapewniają organizatorzy ¦ 13.01. g. 12 spotkanie z  Aliną Mądry na wystawie W  służbie sacrum...

P 45


muzea pt. Co nam może powiedzieć rękopis muzyczny? ¦ 18.01. g. 18 Sztuka ubioru – nowy cykl spotkań warsztatowych poświęconych modzie; spotkanie styczniowe pt. Moda na ulicy poprowadzi Piotr Szaradowski ¦ 19.01. g. 11.15 z cyklu Sito Sztuki, zajęcia dla dzieci (5-10 lat) Kilka słów o małym co nieco; wstęp w cenie biletu normalnego; materiały plastyczne zapewniają organizatorzy ¦ 19.01. g. 12.15 z  cyklu Świat obrazów, wykład Beaty Salamon Zjawa Barbary Radziwiłłówny, 1886 – Wojciech Gerson; wstęp wolny ¦ 20.01. g. 12 spotkanie z  Maciejem Broniewskim na wystawie W  służbie sacrum... pt. Działalność rodziny Casparinich ¦ 25.01. g. 19 z  cyklu Ku nowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych, prelekcja Teresy Michałowskiej-Barłóg Ci ostatni Sarmaci. Ubiory kontuszowe z końca XIX w. z kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych ¦ 26.01. g. 12.30 w  klubie dyskusyjnym Art forum spotkanie z  Joanną Bryl Anna Tyczyńska – W poszukiwaniu małej dziewczynki. Analiza problemu dzieciństwa na podstawie wybranych wystaw sztuki współczesnej; wstęp wolny ¦ 26.01. g. 16.30 Dekoder – warsztaty twórczych interpretacji sztuki współczesnej, spotkanie z  Agnieszką Szwachłą Izabela Gustowska – Poza sobą III, Poza sobą IV, 1987/88; wstęp wolny ¦ 27.01. g. 12 spotkanie z Adrianą Podmostko na wystawie W służbie sacrum... pt. Architektura i  wyposażenie dawnej kolegiaty farnej w Poznaniu

Barokowe instrumentarium

Kultura Muzyczna Jasnej Góry i Poznania Na przykładzie dwóch zespołów muzycznych – kapeli klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze oraz poznańskiej kapeli kościoła pw. św. Marii Magdaleny poznajemy barokowe instrumentarium. Instrumenty, które rzeczywiście były w użyciu muzyków, pochodzą z kapeli jasnogórskiej. W przypadku kapeli poznańskiej, po której nie zachowały się instrumenty, jej skład został odtworzony na podstawie kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych. Prezentowane na wystawie rękopisy muzyczne pochodzą z archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W osiemnastowiecznej Polsce władcy preferowali kompozytorów francuskich, włoskich lub niemieckich. Podobnie było na dworach magnackich. Miejscami, które sprzyjały polskiej twórczości lokalnej, były ośrodki kościelne – zakonne i diecezjalne. Zarówno w kapelach klasztornych, jak i parafialnych często nie tylko zatrudniano muzyków, ale również dbano o  ich edukację, kupowano instrumentarium i  zapewniano codzienną egzystencję. Tego typu zespołów muzycznych na terenie XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej było bardzo dużo. Do najbardziej znaczących, jeśli nie najważniejszych w tym czasie, należała kapela klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze. Do dziś świadectwem świetności tego zespołu jest ocalałe instrumentarium i repertuar. Typowym zespołem działającym w tym czasie przy parafii, wspieranym przez władze miejskie, była poznańska kapela kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Rękopisy i druki muzyczne, które stanowiły jej repertuar i zachowały się do naszych czasów, potwierdzają jej znaczenie nie tylko dla życia muzycznego parafii, ale i  całego miasta. Muzycy swoją pracą służyli Kościołowi i mieszkańcom danego ośrodka, współtworząc jednocześnie kulturę muzyczną całej XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. MNP ¦ Muzeum Narodowe W  służbie sacrum… Z  kultury muzycznej Jasnej Góry i  Poznania w XVIII wieku wystawa czynna do 10.03.

fot. archiwum MNP

Nierozpoznani 

P 46

Cytadela, łąka między Dzwonem Pokoju a Rosarium ¦ Pierwsza w  Polsce i  największa na świecie plenerowa realizacja Magdaleny Abakanowicz. Nierozpoznani to tłum 112 bezgłowych postaci podążających przed siebie. Dzieło zostało zrealizowane w 2003 r. w ramach obchodów 750-lecia lokacji miasta.


muzea Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 852 94 64 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Krzysztof Głyda wt.-pt. g. 9-17, sob.-niedz. g. 10-16 1 i 6.01. zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych Odwach, Stary Rynek 3 tel. 61 853 19 93 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Marcin Wiśniewski wt.-pt. g. 10-17, sob. i niedz. g. 10-15 1 i 6.01. zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ Polskie państwo powstańcze 1918-1919 w byłym zaborze pruskim ekspozycja czasowa ¦ Wielkopolskie lotnictwo wojskowe 1919-1921 wystawa czynna do poł. kwietnia

Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego Oddział Biblioteki Raczyńskich ul. Wroniecka 14, tel. 61 855 12 44 kierownik Krzysztof Klupp pon.-pt. g. 10-14 (inny termin można uzgodnić telefonicznie lub listownie) 1.01. zamknięte wstęp bezpłatny ¦ dary i pamiątki, które otrzymał pisarz w 1879 r. z okazji 50-lecia pracy literackiej (depozyt PTPN) ekspozycja czasowa ¦ Kobiety Kraszewskiego – portret literacki i nie tylko wystawa przygotowana przez Muzeum J.I Kraszewskiego w Romanowie wernisaż 18.01. g. 14

spotkania ¦ 8.01 g. 18 finisaż wystawy Stanisław Mrowiński i plakaty

Rezerwat Archeologiczny Genius loci ul. ks. Posadzego 3 tel. 61 852 21 67 kierownik Agnieszka Stempin wt.-czw. g. 10-15, pt. g. 12-19, sob. g. 11-19, niedz. g. 10-15 1.01. zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 4 zł w niedz. wstęp bezpłatny ¦ unikatowe relikty wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X w. – oryginalne pozostałości obwarowań grodowych z  X w. i  relikty średniowiecznych murów z czasów biskupa Lubrańskiego spotkania ¦ 14-27.01. Ferie zimowe z  dobrym duchem – 17 i 24.01. g. 11-13 warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci – codziennie Średniowieczny salon gier – zajęcia w  kooperacji z  Traktem Królewsko-Cesarskim i  Muzeum Archidiecezjalnym: 15 i  22.01. Średniowieczny kufer (tajniki mody sprzed tysiąca lat), 17 i  24.01. Gród w  budowie (inżynieria średniowieczna), 18 i  25.01. W  co się bawić? (filmy i  gra planszowo-terenowa Tajemnice władców wyspy)

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego al. Wielkopolska 11, tel. 61 853 40 76 inf. o koncertach: www.nowowiejski.pl wt.-sob. g. 10-16 (grupy prosimy o wcześniejszy kontakt tel.) 1.01. zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 4 zł, grupy szkolne bezpłatne ¦ Salon istnieje w  miejscu, gdzie żył i  tworzył Feliks Nowowiejski w  latach 1929-1939, i  gdzie zmarł 18 stycznia 1946 r., po powrocie z wojennej tułaczki. W  mieszkaniu pozostawiono pierwotny układ wystroju wnętrz z bogatym zbiorem pamiątek po kompozytorze.

Uzbrojenia – Cytadela Poznańska Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych al. Armii Poznań, tel. 61 820 45 03 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Arkadiusz Maciejewski wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16 1 i 6.01. zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w piątki wstęp bezpłatny ¦ Między Wehrmachtem a  Armią Czerwoną – poznaniacy w  bitwie o  swoje miasto w 1945 roku ¦ Wystawa plenerowa ciężkiego sprzętu wojskowego XX w. ekspozycje czasowe ¦ Aprowizacja, czyli wojsko i  wojna od strony kuchni ¦ Za mundurem panny sznurem. Mundury, broń i oporządzenie polskich formacji wojskowych w latach 1914-1945 ¦ Broń pancerna Wojska Polskiego 1918-1945

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 9, tel. 61 852 67 39 www.mnp.art.pl kierownik Jarosław Łuczak wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18, 1.01. zamknięte, 6.01. g. 10-16 bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł ¦ m.in. pamiątki po kryptologach Enigmy, broń i oporządzenie wojska w XVII w., broń i  pamiątki narodowe z  XVI-XIX w., kolekcja biżuterii patriotycznej, galeria starej broni, pamiątki z  powstania wielkopolskiego 1918/19 (największy zbiór w  kraju), pamiątki po Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej i PSZ na Zachodzie ekspozycja czasowa ¦ My się śmierci nie ustraszym… w  150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wernisaż 20.01. g. 12, czynna do 7.04. kurator: Alina Sokołowska więcej na str. P48 27.01. g. 12 spotkanie z Aliną Sokołowską, kuratorem wystawy

P 47


muzea muzea wokół Poznania

Adolf Skarbek-Malczewski, uczestnik powstania listopadowego, kawaler orderu Virtuti Militari,

Adama Mickiewicza w Śmiełowie

uczestnik Wiosny Ludów 1848 r., przed 1887 r.

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu tel. 62 740 31 64, www.mnp.art.pl kierownik Ewa Kostołowska wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-16 1.01. zamknięte, 6.01. g. 10-16 bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ Klasycystyczny pałac otoczony parkiem krajobrazowym jest przykładem XVIII-wiecznej siedziby szlacheckiej. Wnętrza pałacowe mieszczą muzeum poświęcone pamięci Adama Mickiewicza, który tu właśnie spędził lato 1831 r.

fot. archiwum MNP

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

Broń, dokumenty, fotografie… W styczniu przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Pamiętanie i przypominanie ważnych dat z dziejów Polski jest tradycją Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Wystawa z  kolekcji muzeum zaprezentuje obiekty związane z  tym wydarzeniem. Będą to: broń, dokumenty, fotografie, biżuteria patriotyczna, grafika oraz przedmioty pamiątkowe. Obejrzymy grafiki Artura Grottgera, oraz bogaty zespół grafik pochodzących z gazet i czasopism niemieckich. W prasie niemieckiej, francuskiej, a także brytyjskiej drukowano artykuły poświęcone sytuacji w Polsce, które były ilustrowane sztychami najlepszych ówczesnych grafików. Pokazywały sceny potyczek, powstańcze obozy, wsie grabione przez wojska rosyjskie. Z biżuterii patriotycznej będzie można zobaczyć m.in. krzyżyki, medaliki i pierścionki z czasów manifestacji warszawskich1861 r. i „żałoby narodowej” czy komplet złoconej i czarno emaliowanej biżuterii z napisem „BOŻE ZBAW POLSKĘ”. Broń reprezentować będą kosy bojowe, karabiny kapiszonowe z bagnetami oraz pistolety. Podczas trwania wystawy odbędzie się promocja monety wybitej z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego przez Narodowy Bank Polski. G.S. ¦ Wielkopolskie Muzeum Wojskowe My się śmierci nie ustraszym… wernisaż 20.01. g. 12

P 48

ul. Kolegiaty 2, tel. 61 426 37 78 www.muzeumag.pl dyrektor ks. Jarosław Bogacz wt.-sob. g. 9-16 1.01. zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 4 zł ¦ skarby gnieźnieńskie, barokowa i gotycka rzeźba sakralna, barokowe malarstwo sakralne, tkaniny i hafty liturgiczne, Castrum doloris – portrety trumienne

Gród w Grzybowie Rezerwat Archeologiczny Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Grzybowo k. Wrześni kierownik Jacek Wrzesiński tel. 507 513 798, e-mail: grod.grzybowo@onet.eu czynne: pon.-pt. g. 8-16; 1.01. zamknięte bilety: 4 zł, ulgowe 2 zł ¦ Gród w Grzybowie pochodzi z okresu formowania się państwa Piastów. Jest największym (4 ha powierzchni) grodem z X-XI w. na terenie Wielkopolski. Zachowane do dziś wały osiągają 8-9 metrów wysokości. ¦ Między plemieniem a państwem


muzea

Martyrologiczne w Żabikowie Luboń, ul. Niezłomnych 2 tel. 61 813 06 81 www.zabikowo.home.pl dyrektor Anna Ziółkowska wt.-pt. g. 9-15, sob.-niedz. g. 10-14 1 i 6.01. zamknięte wstęp bezpłatny ¦ Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy historia hitlerowskiego obozu karno-śledczego, funkcjonującego w  latach 1943-1945 w Żabikowie ¦ Obozy Pracy Przymusowej dla Żydów 1941-1943. Reichsautobahnlager

Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie poczta Komorniki, tel. 61 810 76 29 www.muzeum-szreniawa.pl dyrektor Jan Maćkowiak do 15.02. muzeum czynne tylko dla grup zorganizowanych po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym; 1 i 6.01. zamknięte bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ rolnictwo polskie od VIII do XVIII w., gleboznawstwo, uprawa roli i  roślin, chów i hodowla zwierząt, pszczelarstwo, przetwórstwo i  przemysł rolno-spożywczy, rzemiosło wiejskie, narzędzia i  maszyny rolnicze oraz historia społeczna wsi; dzieje lecznictwa zwierząt i  weterynarii na ziemiach polskich; transport wiejski; zaopatrzenie wsi w wodę

Pierwszych Piastów na Lednicy Lednogóra, tel. 61 427 50 10 www.lednicamuzeum.pl dyrektor Andrzej M. Wyrwa w styczniu zamknięte

Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 1 tel. 61 426 46 41 www.mppp.pl dyrektor Gerard Radecki wt.-niedz. g. 9-17 1.01. zamknięte, 6.01. otwarte bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w niedziele wstęp bezpłatny ¦ Początki państwa polskiego ¦ Broń w dawnej Polsce ¦ Piastów malowane dzieje ¦ Gniezno w dawnych wiekach ekspozycja czasowa ¦ Czasy katedr Architektura romańska we Francji i  gotycka w Anglii w fotografii prof. Zygmunta Świechowskiego wernisaż 18.01. g. 14, czynna do 7.04. spotkania w muzeum ¦ 15.01. g. 15 wykład z cyklu Muzeum XXI wieku. Nowe narracje wygłosi Alicja

ul. Ogrodowa 3a, tel. 61 814 69 52 dyrektor Michał Krzyżaniak wt.-sob. g. 8-15, grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, 1.01. zamknięte bilety: 3 zł, ulgowe 1,50 zł ¦ kolekcja pamiątek po powstańcach wielkopolskich, pamiątki po gen. Józefie Dowborze Muśnickim i jego rodzinie ekspozycja czasowa ¦ Barwa i broń wojsk wielkopolskich wystawa czynna do 31.01.

Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie ul. Słowackiego 1 tel. 61 813 37 94, www.fiedler.pl dyrektor Marek Fiedler wt.-niedz. g. 10-15, 1.01. zamknięte bilety: 9 zł, ulgowe 8 zł ¦ ekspozycja w starym domu rodzinnym Fiedlerów (książki A. Fiedlera, pamiątki z  podróży) oraz kolekcja monumentów egzotycznych w Ogrodzie Tolerancji

Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Pałac w Rogalinie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu tel. 61 813 80 30, www.mnp.art.pl kierownik Joanna Nowak zamknięty dla zwiedzających

Knast, pełnomocnik ds. głównej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie ¦ 14-24.01. ferie w Muzeum program na: www.edukacja.mppp.pl

fot. Z. Świechowski

spotkania w muzeum ¦ do czerwca: Grzybowska Akademia Małego Archeologa – warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci w  wieku przedszkolnym i szkolnym.

Katedra w Poitiers, Francja, wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego, wł. Muzeum Architektury we Wrocławiu

(Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie) tel. 61 818 12 11 www.muzeum-szreniawa.pl kierownik Anna Makarewicz wt.-pt. g. 9-15 (ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem) do 15.02. sob.-niedz. g. 10-15 tylko grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 1 i 6.01. zamknięte bilety: 8 zł, ulgowe 6 zł, pawilon trofeów egzotycznych 3 zł w soboty wstęp bezpłatny

P 49


muzea

Regionalne w Stęszewie Rynek 8 dyrektor Anna Krupecka tel. 61 813 40 12 www.muzeumsteszew.pl wt.-niedz. g. 10-14 (grupy zorganizowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie wycieczek), 1 i 6.01. zamknięte wstęp bezpłatny ¦ historia Ziemi Stęszewskiej i  miasta Stęszewa ekspozycja czasowa ¦ Używane klucze nie rdzewieją ze zbiorów Teresy i  Zbigniewa Tomaszewskich wystawa czynna do 31.01. prezentacja około 500 eksponatów: klucze do kłódek, kas pancernych, a  także rozmaitych schowków, chroniących od kradzieży

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu (Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie) www.muzeum-szreniawa.pl skansen czynny codziennie od świtu do zmierzchu – unikatowa kolekcja uli kłodowych, koszowych i figuralnych kierownik muzeum Jerzy Kamprowski wt.-pt. g. 9-15, sob.-niedz. g. 11-15 1 i 6.01. zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ historia bartnictwa i  pszczelarstwa, rasy hodowanych pszczół, ich anatomia oraz produkty wytwarzane przez te pożyteczne owady

Śremskie

Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30 tel. 61 292 18 13, www.zamek.org.pl dyrektor Michał Kruszona wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-17 1.01. zamknięte bilety: zamek 4 zł, ulgowe 2,50 zł; baszta 4 zł, ulgowe 2,50 zł; oficyna 3 zł, ulgowe 2 zł; spichlerz 3 zł, ulgowe 2 zł w  czwartki wstęp bezpłatny do jednego z obiektów ¦ w zamku: wnętrza zamkowe ¦ w baszcie Halszki: Historia ziemi szamotulskiej, od pradziejów do 1945 r. ¦ w oficynie: wystawa etnograficzna ekspozycje czasowe ¦ Wagi i miary. Zbiory metrologiczne Aliny i Janusza Gustowskich wystawa czynna 11.01.-21.04 więcej na str. P51 ¦ Mycielscy herbu Dołęga właściciele Szamotuł i Gałowa wernisaż 25.01., czynna do 31.05.

Wielkopolski Park Etnograficzny Dziekanowice-Lednogóra (Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) tel. 61 427 50 40 www.lednicamuzeum.pl kierownik Antoni Pelczyk w styczniu zamknięty

Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie) tel. 61 442 23 11

Zamek Opalińskich w Sierakowie

Muzeum w Szamotułach otwiera w styczniu wystawę Mycielscy herbu Dołęga

P 50

www.muzeum-szreniawa.pl kierownik Andrzej Chwaliński wt.-sob. g. 9-15, sob.-niedz. g. 11-15 (ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem), 1 i 6.01. zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny ¦ historia wikliniarstwa i  plecionkarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem terenu Wielkopolski, historia chmielarstwa w  Polsce prezentująca rejon nowotomyski

Śrem, ul. Mickiewicza 89 tel. 61 283 59 38, www.muzeum.srem.pl dyrektor Mariusz Kondziela pon., śr., czw., pt. g. 8-15, wt. g. 8-17, druga sob. m-ca g. 11-17, grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, 1.01. zamknięte bilety: 3 zł ekspozycje czasowe ¦ Melancholijna podróż w czasie Śremianie na starej fotografii cz. III wystawa plenerowa i we wnętrzu ¦ 94. rocznica Powstania Wielkopolskiego wystawa plenerowa spotkania w muzeum ¦ 5.01. g. 16 tradycyjne już wspólne śpiewanie kolęd

fot. materiały organizatorów

muzeum znajduje się na terenie zespołu parkowo-pałacowego ¦ w pałacu: historia łowiectwa ¦ w powozowni: zwierzęta Wielkopolski w  ich naturalnym środowisku, kolekcja ptaków i jaj ¦ w  pawilonie: trofea egzotyczne oraz zbiór papug

ul. Stadnina 3 a, tel. 61 295 23 92 www.muzeum-sierakow.pl dyrektor Robert Jędrzejczak wt.-pt. g. 8.30-15.30, sob. g. 11-15, niedz. g. 13-17 1 i 6.01. zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł ¦ sarkofagi rodziny Opalińskich, wnętrza zamkowe, badania archeologiczne zamku Opalińskich, zabytki kultury materialnej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego


muzea ekspozycja czasowa ¦ Woda – źródło życia. Żywioł i rekreacja wystawa Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie czynna w styczniu

Zamek w Gołuchowie Oddział Muzeum Narodowego w  Poznaniu tel. 62 761 50 94 www.mnp.art.pl kierownik Danuta Marek wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-16 1.01. zamknięte, 6.01. g. 10-16 bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł we wtorki wstęp bezpłatny ¦ zbiory malarstwa zachodnioeuropejskiego i  polskiego XVI-XVII w., meble, tkaniny oraz wazy starożytne

Zamek w Kórniku

Ile wody w maśle, ile opium w opium Muzeum w Szamotułach zaprasza na kolejną wystawę kolekcjonerską – tym razem będą to wagi, odważniki i przymiary pochodzące niemalże z całego świata. Właściciele kolekcji Alina i  Janusz Gustowscy, którzy na wystawę przekazali około 150 obiektów, zwracają uwagę na kilka wyjątkowych. Do szczególnych eksponatów zaliczają wagę osobową z  1929 r. wyprodukowaną w  Warszawie przez Fabrykę Wag Weber-Dähnes sp. akc. Pomiar masy można odczytać na przesuwniku oraz wykonać wydruk (odcisk) na kartoniku. Tego rodzaju wagi były używane w  szpitalach oraz w  większych aptekach. Do wyjątkowych eksponatów należy waga opiumowa używana na Dalekim Wschodzie na początku XIX w. Interesujące są też wagi do określania ilości wody w maśle. Tego rodzaju wagi jako dozorowe, czyli przenośne, były używane jeszcze w  latach 70. XX  w., za ich pomocą w  próbce masła, margaryny, ziarna oleistego, sera czy twarogu o  masie 10 gramów określano zawartość wody z  dokładnością do 0,1%. ¦ Muzeum Zamek Górków w Szamotułach Wagi i miary. Zbiory metrologiczne Aliny i Janusza Gustowskich Wystawa czynna 11.01.-21.04. G.S.

Waga osobowa z 1929 r.

Biblioteka Kórnicka PAN Kórnik, ul. Zamkowa 5 tel. 61 817 00 81 dyrektor Tomasz Jasiński w styczniu muzeum nieczynne spotkania w Klaudynówce ¦ 12, 13, 19, 20 oraz 26 i 27.01. g. 11-13 warsztaty dotyczące stroju w  średniowieczu. Zarówno męskie jak i  damskie stroje można przymierzać, a  także wypróbować swoje umiejętności w posługiwaniu się ciężkimi, średniowiecznymi mieczami; wstęp wolny

tel. 61 285 10 23 dyrektor Jacek Piotrkowski wt.-pt. g. 9-15, sob. g. 10-14 1.01. zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny Dworek szlachecki z  XVIII w., pamiątki związane z przeszłością ziemi średzkiej. ¦ Mała siedziba ziemiańska w  Wielkopolsce – meble, obrazy i przedmioty dekoracyjne z przełomu XIX i XX w. oprac. G.S.

fot. materiały organizatorów

Ziemi Średzkiej w Koszutach

P 51


centra kultury kuratorzy: Sabina Palmowska, Bartosz Buszkiewicz Wystawa otwiera projekt kuratorski pt. Ludzkie przypadki, na który składają się trzy indywidualne wystawy (Kamila Strudzińskiego, Michała Sosny, Anny

Centrum Kultury Zamek

Orłowskiej).

ul. Św. Marcin 80/82

Bohaterami fotografii Strudzińskiego są

tel. 61 646 52 76

dzieci, ale ukazane w sposób bardzo nie-

kasa tel. 61 646 52 60

stereotypowy.

dyrektor Anna Hryniewiecka

koncerty

Do niedawna arkadowe wejścia

www.zamek.poznan.pl

¦ Moja Muzyka #13 | Łukasz Kuropa-

do Centrum Kultury Zamek były

wystawy

czewski – Gitara z klasą

zasłonięte, a monumentalne okna

¦ Projekt Edukacja Artystyczna

8.01. g. 19 Scena Nowa

pod nimi ciemne. Od grudnia

II edycja

Orkiestra Gitarowa w składzie: Tomasz

w tych ostatnich błyszczą wspa-

wernisaż 15.01. g. 18, wystawa czynna

Fechner, Piotr Bąk, Wojciech Jurkiewicz,

niale odnowione żyrandole z lat 60.

do 29.01. w g. 11-19

Kamil Filipski, Bartosz Wesołowski, Ju-

XX w. zdobiące foyer Sali Wielkiej.

Wystawa prac zgłoszonych do II ogólno-

styna Nakraszewicz, Anna Chorążyczew-

To widoczny już z ulicy efekt ostat-

polskiego konkursu na najlepszy dyplom

ska, Igor Dedusenko, Karol Mruk, Adrian

niej modernizacji i przebudowy tej

magisterski z lat 2011 i  2012 kierunku

Furmankiewicz, Joe Williams, Łukasz Ku-

części Zamku. Gmachu, którego

edukacja artystyczna w zakresie sztuk

ropaczewski oraz Ksenia Szawszyszwili

jestem wielkim fanem. Unikatowej

plastycznych.

(sopran) i Agata Muchalska (skrzypce).

w skali europejskiej rezydencji,

Organizatorzy: Wydział Edukacji Arty-

¦ XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świą-

w której przeglądała się histo-

stycznej UA w Poznaniu oraz CK Zamek.

tecznej Pomocy

ria kontynentu, Polski, Poznania.

¦ Kamil Strudziński – Zwiastuny doj-

13.01. Centrum Kultury Zamek

Wybudowany przez ostatniego nie-

rzałości

Podczas XXI finału WOŚP wolontariu-

mieckiego cesarza, przebudowany

Galeria Fotografii pf

sze zbierać będą pieniądze na ratowanie

przez Hitlera, spożytkowany na

wernisaż 30.01. g. 19, wystawa czynna

życia dzieci i godnej opieki medycznej

siedzibę ważnej dla miasta insty-

do 3.03. w g. 11-19

seniorów. Zamek – organizator poznań-

Piotr Korduba poleca Zamek nie do poznania

tucji – CK Zamek, został przez nią całkowicie oswojony. Gdy obok niego przechodzę, wcale nie stają mi więc przed oczami „pruskie rządy w  Wielkopolsce”, tylko np. zjawiskowa i  ekscentryczna Nina Antkowiakowa, dama, która prowadziła w  Zamku zajęcia z  historii sztuki. Miejmy nadzieję, że te nowe wielkie dla

przestrzenie,

rzeźby,

doskonałe

wielkoformatowego

malarstwa i instalacji, właśnie nimi fot. materiały organizatorów

będą się często wypełniały. Choć niektóre z estetycznych efektów tej przebudowy są dyskusyjne, wobec ostatniej skłonności do odbudowywania powiedzieć trzeba jedno: dziękujemy, że jest nowocześnie! 30 stycznia Galeria pf otwiera wystawę prac Kamila Strudzińskiego Zwiastuny dojrzałości

P 52


fot. materiały organizatorów

centra kultury

Arka Noego zagra na poznańskim finale WOŚP

skiego finału – zaprasza na plenerową

senkowej, jak i ocierającej się o  twór-

spotkania

scenę, która stanie na placu Mickiewi-

czość zrytmizowaną.

¦ 10.01. g. 18 Czwartek o  sztuce: wy-

cza (g. 10-16) oraz na parkingu przed

¦ L.U.C Kosmostumostów

kład Macieja Szymaniaka Fenomen Wy-

zamkiem (g. 16-22). Zagrają na niej

18.01. g. 19 Sala Wielka

spiańskiego, Hol Balkonowy

m.in. zespoły Arka Noego i Luxtorpeda.

Kosmostumostów to jeden z pierwszych al-

¦ 11.01. g. 21 Nocne zwiedzanie zamku,

W zamku przez cały dzień trwać będą

bumów muzycznych, który powstaje rów-

start: wejście-rotunda

licytacje,

uruchomione

nolegle z komiksem. Dodatkowo w niespo-

¦ 17.01. g. 18 Czwartek o  sztuce: wy-

zostanie też centrum krwiodawstwa.

tykany dotąd sposób kreuje odrealniony

kład Agaty Miatkowskiej-Gołdyn Urok

Na zakończenie ok. g.  20 rozbłyśnie

mikroświat, odnosząc się do konkretnego

dawnej ilustracji, Hol Balkonowy

światełko do nieba.

miasta, wychodząc w jego przestrzeń po-

¦ 20.01. Niedziela na zamku: g. 11.15

¦ Wibracje Palsecam #7

przez murale i akcje ambientowe.

wykład poświęcony historii zamku, g. 12

Julien Ottavi (Francja), support: Rado-

Płyta opowiada w fabularny przygodowy

zwiedzanie zamku z przewodnikiem, start:

sław Włodarski

sposób o autentycznej przemianie szare-

wejście-rotunda

19.01. g. 19 Scena Nowa

go zakompleksionego człowieka w zde-

¦ 24.01. g. 18 Czwartek o  sztuce: wy-

Julien Ottavi od lat interesuje się kom-

terminowanego i nagradzanego twórcę

kład Anny Poczobutt Styl międzynarodo-

puterowym przekształcaniem głosu. Jest

znanego dziś jako L.U.C. Wszystko to

wy w architekturze, Hol Balkonowy

założycielem i członkiem kwartetu ka-

przez pryzmat baśniowo ukazanego Mia-

¦ 31.01. g. 18 Czwartek o  sztuce: wy-

meralnego współczesnej muzyki elektro-

sta Stumostów – Wrocławia.

kład Macieja Szymaniaka Malarstwo

akustycznej, a także członkiem projektu

¦ Moja Muzyka #12 | Anna Kokociń-

i muzyka, Hol Balkonowy

APO33, którego celem jest propagowa-

ska – Identycznie różni

zima w zamku

nie audio artu.

28.01. g. 19.30 Sala Wielka

Dzieci i młodzież spędzające ferie zimowe

Radosław Włodarski – artysta od 20

Wykonawcy: Anna Kokocińska, Jolanta

w mieście zapraszamy na warsztaty pla-

lat działający na styku muzyki/kolażu/

Kazimierowicz, Tomasz Kłodawski (cho-

styczne, taneczne, teatralne, modowe i mu-

grafiki/instalacji/poezji. W realizacjach

reografia i taniec), Konrad Mikołajczyk

zyczne, a także na Zamek szyfrów – podróż-

dźwiękowych – solo i grupowych –

(akordeon), Elżbieta Spychała (fortepian),

grę przestrzeniami zamkowymi, śladami

proponuje de/kolaż i mutacje odgłosów

Wojciech Świeca (gitara elektryczna),

historii i wyobraźni… W Sali Wielkiej odbę-

przemysłowej natury zarówno antypio-

Łukasz Szopka (multimedia).

dą się dwa spektakle dla dzieci: Teatr Mer

tradycyjnie

P 53


centra kultury przestrzeni, konwencji czy też konkretnie pojmowanej społecznej rzeczywistości). To praktyczne zastosowanie idei teatru angażującego, który od często przywoływanego teatru zaangażowanego różni się znacznym przesunięciem z odtwarzania antagonizmów społecznych na scenie, do stawiania pytań o same linie podziału fot. materiały organizatorów

i tym samym aktywizację publiczności. #WStronęInnego ¦ 23.01. g.  18 Scena Nowa: prolog – wykład dr. Thomasa Irmera z prezentacją zapisu fragmentów spektakli Constanzy Macras ¦ 28.01-3.02. wieża CK Zamek – instalacja towarzysząca: Marek Miller flaga

Podczas XXI finału WOŚP wystąpi Luxtorpeda

romska z Łodzi na nowo opowie baśń Andersena

została z transparentu jednego z  demon-

¦ 1.02. g. 20 Sala Wielka, spektakl:

(spektakl Gerda i Kaj 18.01. g. 12), a Teatr

strantów manifestacji Occupy Wall Street.

Constanza Macras Open for everything

Baj Pomorski z Torunia pokaże przedstawie-

Jego treść przywołała Naomi Klein: w spo-

Constanza Macras, urodzona w Buenos

nie Olbrzym. Na Scenie Nowej dla swoich

łeczeństwie, w którym ludzie nauczyli

Aires, a pracująca obecnie wraz ze swo-

rówieśników zagra Studio Teatralne Próby;

się unikać swojego wzroku i mówić „Jak

im zespołem DorkyPark w Berlinie, to

w Nowym Pałacowym odbędą się seanse

kogoś nie stać na lekarza, niech umiera”,

jedna z najważniejszych współczesnych

filmowe dla dzieci i ich rodziców. Więcej

to jest radykalna polityczna deklaracja.

tancerek i choreografek. Autorka ponad

informacji: www.zamek.poznan.pl.

Program # nie jesteś mi obojętny ma

15 spektakli tanecznych o  charaktery-

# nie jesteś mi obojętny

za zadanie budowanie relacji i przestrze-

stycznym języku łączącym elementy tań-

program

ni dialogu dotyczącego takich właśnie,

ca, teatru i performansu. Spektakl Open for

(kurator – Marcin Maćkiewicz) oparty jest

ważnych dla funkcjonowania społeczno-

Everything miał swoją premierę w maju

o prezentacje spektakli teatru i tańca, a tak-

ści tematów poprzez traktowanie sztuki

2012 roku podczas Wiener Festwochen.

że towarzyszące mu działania kontekstowe

jako wartości symbolicznej, w której nie

Oparty został na badaniach socjologicz-

i edukacyjne. Idea programu zaczerpnięta

ma miejsca na obojętność (wobec widza,

nych i warsztatach, w rezultacie których

Całoroczny

międzynarodowy

jego głównymi wykonawcami, poza kilkoScena na Piętrze

ma profesjonalnymi tancerzami z między-

¦ 12.01. g. 19 Kołysanki Na Wieczny

narodowego zespołu Macras, są młodzi

Sen

ludzie pochodzenia romskiego z Europy

Lena Piękniewska i zespół Soundcheck,

Środkowo-Wschodniej. Macras konfron-

Krzysztof Dys – fortepian, Maciej „Ko-

tuje nasze stereotypy na temat Romów

cin” Kociński – saksofon, Krzysztof

z prawdziwymi opowieściami ludzi wy-

Estrada Poznańska

Szmańda – perkusja, Andrzej Święs –

wodzących się z tej kultury, próbujących

Scena na Piętrze

kontrabas

znaleźć swoje miejsce w społecznościach

ul. Masztalarska 8, tel. 61 852 88 33

gospodarz wieczoru: Romuald Grząśle-

miast Europy Środkowo-Wschodniej.

www.estrada.poznan.pl

wicz

¦ 2.02. g. 15 Świetlica – wykład Krzysz-

dyrektor Tomasz Karczewski

zaproszenia

tofa Podemskiego oraz dyskusja z zapro-

dyrektor artystyczny Wojciech Juszczak

¦ 21.01. g. 19 Karnawał z  radiem

szonymi gośćmi

bilety: pon., śr., czw. g. 15-18

Lux­embourg! w wykonaniu zespołu

¦ 2.02. g. 18 Scena Nowa – projekcja

wt. i pt. g. 10-13, oraz godzinę przed

Żuki Rock & Roll Band

spektaklu Berlin Elsewhere Constanza

imprezą rezerwacja biletów: 61 855 26 81

bilety: 65, 50, 35 zł

Macras oprac. J.P.

P 54


fot. materiały organizatorów

centra kultury

A my się zimy nie boimy!

Centrum Sztuki Dziecka zaprasza na dwa zimowe wydarzenia: Wakacje z Leonardem oraz Pogotowie Sztuki Centrum Sztuki Dziecka jak zawsze dba o  najmłodszych

Projekt zaplanowany na 12 spotkań przewiduje szereg

uczestników kultury. To z myślą o nich przygotowało dwa pro-

warsztatów interdyscyplinarnych. Dzieci pod okiem artystów będą miały możliwość swobodnej wypo-

gramy, dzięki którym zimowy krajobraz za oknem nabierze

wiedzi artystycznej w ramach różnorod-

odrobiny koloru. Leonardo dla najmłodszych

nych działań plastyczno-literackich oraz warsztatów animacji poklatkowej. Zróż-

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Zi-

nicowana tematyka spotkań oraz dobór

mowych Wakacji z Leonardem będzie teatr

odpowiednich technik plastycznych

i dziedziny pokrewne. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali artyści, którzy popro-

(rysunek, malarstwo, kolaż, komiks,

wadzą dzieci przez tajemniczy i niezwykły

obiekty, fotografia i animacja cyfro-

świat sceny. Zaangażowane zostaną

wa) sprawią, że ta zima na pewno nie będzie biała. 

wszystkie środki wyrazu – ruch, taniec,

T.B.

muzyka, a w  programie znajdą się również warsztaty z tworzenia marionetek oraz masek czy budowania

program

scenografii teatralnej.

¦ 14-18.01. g. 10-12 i 12.30-14.30 Zimowe wakacje z Le-

Pogotowie do zadań specjalnych

onardem

Domy kultury, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły, orato-

¦ 14-25.01. Zimowe Pogotowie Sztuki

ria już po raz trzynasty odwiedzi Zimowe Pogotowie Sztuki.

więcej na: www.csdpoznan.pl

P 55


centra kultury ośrodki kultury

¦ 30.01. g. 19 (filia wildecka, ul. Ro-

Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

Andrzej Górny Skazany Biblioteka Raczyńskich oraz Teatr Pol-

w tle, spotkanie autorskie Piotra Bojar-

ski w Poznaniu zapraszają na promo-

skiego

ul. Hawelańska 1

cję książki Andrzeja Górnego. Bohater

¦ styczeń (filia wildecka, ul. Robo-

tel. 61 223 28 68

wieczoru – pisarz i krytyk teatralny,

cza 4) w  ramach cyklu Bajeczna Nie-

fundacja@adarte.pl

znany czytelnikom z takich powieści

dziela u Raczyńskich, Magiczne Drzewo

www.adarte.pl

jak m.in. Samobój, Krew czy W drogę

Andrzeja Maleszki zaprezentuje sam au-

zaprezentuje poznańskiej publiczności

tor, reżyser i scenarzysta, specjalizujący

ARS – Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki

swoją najnowszą powieść Skazany.

się w twórczości dla dzieci i młodzieży;

Spotkanie oraz dyskusję poprowadzi

szczegóły na www.bracz.edu.pl

ul. Nowowiejskiego 15/15a

krytyk literacki Sergiusz Sterna-Wa-

¦ styczeń Książka jesieni 2012 spotka-

tel. 61 855 25 45

chowiak.

nie z laureatami Poznańskiego Przeglądu

ars@ars.org.pl

Na deser wystąpi Michał Kaleta, aktor

Nowości Wydawniczych; szczegóły na

www.ars.org.pl

Teatru Polskiego, który zaprezentuje

www.bracz.edu.pl

fragmenty powieści.

¦ styczeń Zima z książką imprezy dla

Austriacki Ośrodek Kultury UAM

więcej informacji na temat autora

dzieci w okresie ferii zimowych; szczegó-

oraz powieści na stronie:

ły na: www.bracz.edu.pl

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

www.andrzejgorny.pl

kierownik Bernadeta Sturzbecher

¦ 8.01. g. 18 Teatr Polski

ul. Zwierzyniecka 7

Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40

tel. 61 829 24 24, tel./fax 61 829 25 20

P 56

bocza 4) z cyklu Kryminał z  Poznaniem

austruni@amu.edu.pl

Biblioteka Raczyńskich

tel. 61 829 38 17

www.austria-uniwersytet.poznan.pl

pl. Wolności 19

library@amu.edu.pl

czynne: pon.-pt. g. 9.30-16.30; sob. 10-14

tel. 61 852 94 42, www.bracz.edu.pl

www.lib.amu.edu.pl

¦ 10.01. g. 14 (Biblioteka Uniwersytec-

uwaga! z uwagi na rozbudowę Biblio-

ka, ul. Ratajczaka 38-40) wernisaż wy-

teki Raczyńskich spotkania, wystawy

stawy monograficznej poświęconej życiu

i imprezy odbywają się w  oddziałach

Biblioteka i Czytelnia Brytyjska UAM

i twórczości austriackiego pisarza Ale-

i filiach BR

ul. Międzychodzka 5

xandra Lernet-Holeni; czynna do 31.01.

¦ 8.01. g. 10 (filia 59, ul. Osinowa

tel. 61 829 27 25

¦ od 7.01. zapisy na kursy j. niemieckie-

14/16) Unikalne pamiątki z podróży spo-

biblbryt@amu.edu.pl

go na wszystkich poziomach

tkanie z Markiem Fiedlerem

www.librarynet.pl/poznan

¦ do 14.01. zapisy na egzaminy ÖSD na

¦ 8.01. g. 18 (Teatr Polski, ul. 27 Grud-

kierownik Joanna Kopel

najbliższą sesję egzaminacyjną 14-15.02.

nia 8/10) promocja najnowszej książki

godziny otwarcia: pon.-pt. g. 10-18, sob.

Andrzeja Górnego Skazany

g. 10-14

Babiląd

¦ 10.01. g. 12 (gmach Biblioteki Ra-

Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet

czyńskich przy ul. Św. Marcin 65) w ra-

Cafe Misja

W krainie czarów

mach XVI Dnia Judaizmu wernisaż wy-

Centrum Kultury Fara

ul. Bukowska 31/ 6, tel. 608 437 377

stawy Izrael – Ziemia Obiecana. Ziemia

ul. Gołębia 1

info@babilad.pl

Święta; czynna do 10.02.; więcej na str.

tel. 61 415 14 43

www.babilad.pl

P62 i P63

www.cafemisja.pl

¦ 15.01. g. 18 (Dom Literatury, ul.

¦ 6.01. g. 12 Orszak Trzech Króli na Po-

Barak Kultury

Wroniecka 14) wieczór poezji Teresy

znańskiej Starówce

Fundacja Barak Kultury

Tomsi

¦ 8.01. g. 19 Koncert świąteczny w wy-

ul. Św. Marcin 80/82 p. 329

¦ 18.01. g. 14 (Pracownia-Muzeum

konaniu Anova String Quartet oraz Barba-

tel. 61 646 53 44

J.I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14)

ry Włodarskiej-Fabisiak; bilety 15 zł

barakkultury@barakkultury.pl

wernisaż wystawy Kobiety Kraszewskie-

¦ 28.01. g. 19 spotkanie Katolickiego

www.barakkultury.pl

go – portret literacki i nie tylko

Klubu Biznesu; wstęp wolny


centra kultury

fot. materiały organizatorów

W ramach Bajecznej Niedzieli u Raczyńskich bajki czytał m.in. Jacek Braciak

Magicznie u Raczyńskich Bajeczna niedziela u Raczyńskich to comiesięczny cykl czytania bajek, w którym znani aktorzy filmowi i teatralni muszą zmierzyć się z najbardziej wymagająca publicznością… dziećmi. Gościem styczniowej odsłony Bajecznej niedzieli będzie Andrzej Maleszka, reżyser i scenarzysta, specjalizujący się w twórczości dla dzieci i młodzieży. Już ten wstęp gwarantuje sukces frekwencyjny i pełne zainteresowanie publiczności. Autor zaprezentuje fragmenty swojej dobrze znanej książki Magiczne drzewo. Ta pełna przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji powieść dzięki ekranizacji podbiła serca nastolatków na całym świecie. Poznań na pewno T.B.

nie będzie wyjątkiem. 

Centrum Sztuki Dziecka

Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

Fundacja Mały Dom Kultury

ul. Św. Marcin 80/82

tel. 61 667 44 00

ul. Zamkowa 3/4

dyrektor Jerzy Moszkowicz

info@concordiadesign.pl

mdk@krzyk.pl,

tel. 61 646 44 70

www.concordiadesign.pl

www.mdk.krzyk.pl ¦ 19.01. g. 9-17 warsztaty z pierwszej

www.csdpoznan.pl ¦ 14-18.01. g. 10-12 i 12.30-14.30

Dom Bretanii

pomocy dla rodziców i dla dzieci prowa-

Zimowe wakacje z Leonardem

Fundacja Poznań

dzone przez zespół praktyków CSU Me-

pod hasłem W świecie teatru (warsztaty

– Ille-et-Vilaine

daid; cena 115 zł za osobę (obowiązują

plastyczne i teatralne

Stary Rynek 37

zapisy tel. pod nr 696 310 592 lub mailo-

dla dzieci w wieku 7-12 lat);

dyrektor Mariola Samulska-Musiał

wo julia@fundacjamdk.pl)

bilety 10 zł do nabycia w kasie Centrum

tel. 61 851 68 51

¦ 27.01. g. 12.30-14 warsztaty dla

Kultury Zamek od 2.01.

www.dombretanii.org.pl

dzieci i rodziców – spotkanie z  książką

¦ 14-25.01. Zimowe Pogotowie Sztuki

¦ 10.01. g. 18.30 wykład Piotra Szara-

Yeti autorstwa Evy Susso i Benjamina

dowskiego Francuskie rewolucje (w mo-

­Chauda; wstęp wolny (obowiązują zapisy

Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej

dzie)

tel. pod nr. 696 310 592 lub mailowo ju-

¦ 14-16.01. g. 10-13 warsztaty te-

lia@fundacjamdk.pl)

średnich; wstęp wolny (obowiązują

Kluboksięgarnia Głośna

ul. Jana Pawła II 28

zapisy)

ul. Św. Marcin 30/8-9

tel. 61 665 29 13

¦ 26-27.01. My French Film Festival;

glosna.poznan@gmail.com

centrum.wykladowe@put.poznan.pl

wstęp wolny

www.glosna.pl

atralne dla uczniów gimnazjum i szkół

P 57


centra kultury ¦ 7.01. g. 19 w ramach cyklu Klub Zwierciadła Ku Nowej Ziemi, która najpierw powstaje w nas; dyskusję i warsztaty poprowadzi Renata Dziurdzikowska; wstęp wolny ¦ 10.01. g. 16.30 Rodzinne kolędowanie; wstęp wolny ¦ 28.10. g. 19 spotkanie z  Krystyną Tyszarską-Skołudą, autorką książki Pomieszkać w chwili, reżyserką, podróżniczką; wstęp wolny

fot. materiały organizatorów

Księgarnia Tristero

Jak co miesiąc Fundacja Mały Dom Kultury zaprasza na warsztaty dla dzieci i rodziców

www.tristero.pl tristero@tristero.pl

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA)

Klub Literacki Dąbrówka

¦ pon.-pt. g. 12 karnawałowe ferie Mię-

w Polsce programem zarządza:

Piątkowskie Centrum Kultury

dzy Słowami; obowiązują zapisy, wstęp

Stowarzyszenie Nastawnia

Dąbrówka

płatny

ul. Madalińskiego 11/12

os. Bolesława Chrobrego 117

¦ 7.01. g. 18 rodzinne kolędowanie

office@nastawnia.com.pl

imprezy prowadzi Jerzy Grupiński

z francuską nutą; wstęp wolny

www.nastawnia.com.pl

¦ 8.01. g. 18 Spotkałam wieczór autor-

¦ 18 i 25.01. g. 18 malowanie świetl-

ski Wandy Wasik w XXX rocznicę śmierci

nych obrazów – nocne spotkanie dla dzie-

Museum Cafe

Kazimiery Iłłakowiczówny

ci; wstęp 20 zł

w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

¦ 29.01. g. 18 promocja książki Danuty

ul. Wodna 27

Księgarnia z Bajki

(wejście od ulicy Klasztornej)

os. Przyjaźni 125

tel. 697 452 942

Kolektyw 1a

os. Wichrowe Wzgórze 124

rezerwacje@museumcafe.pl

ul. Święty Wojciech 1a

tel. 61 820 05 82

www.museumcafe.pl

tel. 602 747 880

www.ksiegarnia-bajka.com.pl

kolektyw1a@gmail.com

¦ grudzień literackie imieninki dla

www.kolektyw1a.blogspot.com

chłopczyka lub dziewczynki – 90 mi-

Bartosz Tylko smutek jest wierny

P 58

ul. Św. Marcin 30/8-9

nut zabawy dla solenizanta i jego gości

Księgarnia Między Słowami

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu

w wybranej bajce; rezerwacja terminów

ul. Biedrzyckiego 13

uwaga! zmiana adresu

tel. 61 820 05 82

tel. 61 864 10 48

ul. Galileusza 8 (os. Kopernika)

¦ w każdą sobotę g. 11 Poranki lite-

mcko.poznan@gmail.com

tel. 795 234 395

rackie dla najmłodszych – prezentacja

www.mcko.pl

miedzy.slowami@go2.pl

najnowszej,

www.ksiegarnia-miedzyslowami.blog-

dla dzieci i sposoby jej czytania; wstęp

Nastawnia Poc

spot.com

wolny

Park Wieniawskiego

¦ soboty g. 10.30 i 12 (do wyboru)

¦ 6.01. g. 10-20 warsztaty dla kobiet

tel. 61 670 00 70

rodzinne spotkania Między Słówkami;

z baśniami według Pinkoli Estess; wstęp

info@nastawniapoc.pl

wstęp 5 zł (kupon wymienny na książki)

z zaproszeniami

www.nastawniapoc.pl

współczesnej

literatury


centra kultury Ogród Botaniczny

PoemaCafe

delskiej Zamknięte światłem przestrzeni;

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-

uwaga! nowy adres!

czynna do 30.03.

znaniu

ul. Langiewicza 2

¦ do 30.03. (Green Way, ul. 23 Lute-

ul. Dąbrowskiego 165

www.poemacafe.pl

go 11) wystawa zbiorowa Pejzaże

Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny

¦ 11.01. g. 20 największe przeboje Cze-

¦ do 30.03. (Galeria 2. Piętro, Szkoła

(do 30.04. park będzie zamknięty;

sława Niemena w aranżacji Piotra Kuź-

Podstawowa nr 62, ul. Druskiennicka

Pawilon

niaka; bilety 25 zł

32) wystawa prac plastycznych wyko-

czynny codziennie, w g. 9-16; kawia-

¦ 17.01. g. 18.30 wernisaż wystawy

nanych przez dzieci ze Szkoły Podstawo-

renka i księgarnia w  okresie zimowym

rzeźby Sagi Dany Kobiety – Zamki; wstęp

wej nr 62 To My – dzieci z Podolan oraz

zamknięta)

wolny

występ uczniów ze Społecznej Szkoły

tel. 61 829 20 23

¦ 18 i 19.01. g. 20 koncerty Evgena

Muzycznej I stopnia nr 1 w Poznaniu

www.ogrod.amu.edu.pl

Malinovskiyego – w repertuarze pieśni

¦ do 30.06. (Klub Seniora Rady Osiedla

¦ warsztaty artystyczne w Botaniku

rosyjskich bardów; bilety 25 zł

Podolany, Szkoła Podstawowa nr 62,

Styczeń w Ogrodach wyobraźni; więcej

¦ 25.01. g. 20 Było, ale nie minęło, czyli

ul. Druskiennicka 32) wernisaż wystawy

na www.ogrod.amu.edu.pl

lata 20-ste i 30-ste w  polskiej muzyce

fotograficznej W cieniu F-16

¦ 6.01. g. 17 spotkanie ornitologiczne

rozrywkowej koncert Retro Trio; bilety

¦ do 30.03. (Green Way, ul Taczaka 2)

Dzięcioł czarny – lekarz, którego intere-

25 zł

wystawa prac wykonanych podczas

sują głównie martwi pacjenci

¦ 26.01. g. 20 recital polskiej muzyki

warsztatów dla młodzieży w Kołobrzegu

¦ 20.01. g. 16 (kawiarenka w Pawilonie

filmowej w wykonaniu Anny Girdziejew-

w 2011 r.

Ekspozycyjno-Dydaktycznym)

skiej; bilety 15 zł

Ekspozycyjno-Dydaktyczny

Ogródek

poetycki

Palmiarnia Poznańska

¦ 31.01. g. 18.30 wieczór poetycki Edy-

Strefa Kultywator

ty Kulczak; wstęp wolny

Zielona 8 tel. 605 611 271

ul. Matejki 18, tel. 61 865 89 07

SPOT.

strefa.kultywator@gmail.com

sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

ul. Dolna Wilda 87

www.strefakultywator.com

tel. 61 835 88 40

Piwnica duchowa

spot@spot.poznan.pl

Karmelitańskie Centrum Duchowości

www.spot.poznan.pl

Szkoła Języka Francuskiego UAM

Wzgórze św. Wojciecha

¦ 9.01. koncerty zespołu Trust; bilety

kierownik mgr Elżbieta Tchórz

klasztor oo. Karmelitów Bosych

w cenie 30 zł (przedsprzedaż) oraz 35 zł

Collegium H. Cegielskiego

ul. Działowa 25, tel. 61 852 92 93

(w dniu koncertu)

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198 tel./fax 61 829 29 47

wojciechciak@poczta.onet.pl

francuski@amu.edu.pl

wieki koncert zespołu muzyki dawnej

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu

Anonymous

Stary Rynek 56

biblioteka i czytelnia:

¦ 6.01. g. 17 Krzyk o Dobro bożonaro-

tel. 61 852 00 20

pon., czw., pt. g. 9-15, wt. oraz śr.

dzeniowy koncert kolęd zespołu Arete

poznan@sarp.org.pl

g. 9-17

¦ 8.01. g. 19 wieczór poetycki laure-

www.poznan.sarp.org.pl

¦ styczeń wystawa fotograficzna Mał-

prowadzący o. Wojciech Ciak OCD ¦ 5.01. g. 19 Kolędy narodów przez

www.amu.edu.pl/alliance sekretariat: pon.-pt. g. 9-15

gorzaty Kowalskiej Znane i mniej znane

atów VII edycji Ogólnopolskiego Konkur-

zamki nad Loarą

Słowo jak chleb

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury

¦ 22.01. g. 19 pokaz filmu Grzegorza

przy KWP w Poznaniu, www.stisk.pl

¦ 16.01. g. 18 prezentacja dwóch krót-

Królikiewicza

¦ do 25.01. (Green Galeria, ul. Zeylanda

kich filmów François (w j. francuskim

¦ 27.01. g. 17 prezentacja poświęcona

3) wystawa Wszystko, co mnie zachwy-

z polskimi podpisami) oraz Kulisy filmu

ks. Janowi Ziei; wybór tekstów i wpro-

ca Bożeny Fibik-Beim

François (w j. polskim z podpisami fran-

wadzenie Małgorzata Grzywacz; reżyse-

¦ 26.01. g. 19 (Green Galeria, ul. Zey-

cuskimi)

ria Aleksander Machalica

landa 3) wernisaż prac Małgorzaty Ka-

wstęp wolny

su Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej

¦ 2-11.01. zapisy na zimową sesję DELF

P 59


centra kultury Trakt Centrum Turystyki Kulturowej ul. Zagórze 6A, tel. 61 279 70 20 www.poznan.pl/trakt ¦ 9.01. g. 19 (Cafe Misja, ul. Gołębia 1) Pojedynek na zabytki czyli o tym co najcenniejsze i  najciekawsze na Ostrowie Tumskim otwarte spotkanie i  prelekcja; wstęp wolny ¦ 14-25.01. Zimowiska na Ostrowie Tumskim (dla grup zorganizowanych); szczegóły na www.poznan.pl/trakt

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ul. Bolesława Prusa 3 tel. 61 664 08 50 www.wbp.poznan.pl ¦ 10.01. g. 17 wernisaż trzyczęściowej wystawy fotograficznej: Monidło – kolejna próba rehabilitacji, pracownia Monideł Ewy Martyniszyn; Support Mamidło Jerzego Piątka; czynna do 31.01. w g. 8-18, fot. materiały organizatorów

wstęp wolny

domy kultury Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Droga Dębińska 21

SPOT zaprasza 9.01. na koncert zespołu Trust

tel. 61 833 79 10, www.mdk1.pl ¦ 14-26.01 g. 9-15 i 16-20 akcja zima

wstęp wolny

Ale Jazda

cownia mody połączona z pokazem;

¦ 24.01. g. 17 warsztaty literackie klubu

obowiązują zapisy telefoniczne; wstęp

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Zielone pióra

wolny

¦ 26.01. g. 11-14 otwarte warsztaty

¦ 5.01. g. 11 Zegar zabaw warsztaty

ul. Za Cytadelą 121, tel. 61 820 11 12,

lepienia w glinie

plastyczne dla dzieci 3-6-letnich z rodzi-

mdk2@mdk2.pl, www.mdk2.pl

¦ 28.01. g. 16.30-18.05 Karnawałowe

cami; obowiązują zapisy telefoniczne,

¦ 7.01. g. 16.30-18.05 Zimowe ptaszki

przebierańce zajęcia twórcze dla dzieci

wstęp 5 zł

zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 5-6

w wieku 5-6 lat; cena 8 zł

¦ 11.01. g. 18 Kalejdoskop fotograficzny

lat; cena 8 zł

¦ 30.01. g. 18 występ muzyczno-te-

wernisaż wychowanków koła fotograficz-

¦ 12.01. g. 10-12.30 Mobile warsztat

atralny Zimowo – kolorowo…

nego MDK nr 3; obowiązują zapisy telefoniczne, wstęp wolny

sztuki współczesnej dla dzieci w wieku

¦ 12.01. g. 11 Breloczek – prezent dla

¦ 12.01. g. 11 otwarte zajęcia tańca

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

współczesnego oraz realizacja zdjęć do

ul. Jarochowskiego 1, tel. 61 866 57 47

dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami; obo-

filmu poklatkowego

mdk3@tmpsc.pl, www.mdk3lazarz.pl

wiązują zapisy telefoniczne, wstęp 5 zł

7-12 lat; cena 10 zł

P 60

¦ 4.01. g. 17.30 karnawałowa pra-

¦ 12.01. g. 10-16 Wielka GRAnda IV

dziadków warsztaty plastyczne z cyklu


centra kultury ¦ 14-25.01. g. 9-15 zajęcia artystyczno-

¦ 5.01. g. 9.30-14 trzecia edycja kon-

rekreacyjne w czasie ferii zimowych dla

kursu gitarowego Kolędowanie z gitarą;

dzieci w wieku 7-13 lat oraz warsztaty

wstęp wolny

proponuje

artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej

¦ 7.01. g. 19 Od narodzin Pana do

i licealnej

muzyki współczesnej koncert kolęd

¦ 18.01. g. 16 Fotografia studyjna

i muzyki świeckiej w wykonaniu Chóru

warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i li-

Mieszanego Hasło pod kierownictwem

cealnej; obowiązują zapisy telefoniczne,

artystycznym Henryka Górskiego; bile-

wstęp wolny

ty 15 zł (przedsprzedaż) i 25 zł (w dniu

¦ 19.01. g. 11 Kocham Babunię i Dziad-

koncertu)

ka! plastyczne warsztaty dla dzieci

¦ 14-25.01. g. 8-16 Zimowe wakacje

­3-6-letnich z udziałem rodziców; obowią-

Pod Lipami, czyli w krainie uśmiechniętych

zują zapisy telefoniczne, wstęp 5 zł

książek Kornela Makuszyńskiego wakacyj-

¦ 26.01. g. 11 Bańka-wstańka plastycz-

ne zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

ne warsztaty dla dzieci 3-6-letnich z ro-

¦ 18.01. g. 17 impreza karnawałowa dla

Co ma Balladyna do GMO i dlacze-

dzicami; obowiązują zapisy telefoniczne,

seniorów; bilety 15 zł

go Słowacki wielkim aktualnym

wstęp 5 zł

¦ 21.01. g. 19 wieczór z piosenkami

poetą jest? Na te pytania odpowie

Anny German; bilety 10 zł (przedsprze-

nowy spektakl na deskach Teatru

daż) i 20 zł (w dniu koncertu)

Polskiego, który zawita na afiszu

DK Stokrotka

Modyfikowana genetycznie Balladyna

ul. Cyniowa 11, tel./fax 61 867 19 19

¦ 23.01. g. 19 Tak jest i już koncert

już w styczniu. Nowy rok przyno-

dkstokrotka@tlen.pl, www.dkstokrotka.pl

w wykonaniu Piotra Bukartyka; bilety

si świeży powiew w repertuarze

¦ 5.01. g. 10 I otwarty turniej brydża

35 zł (przedsprzedaż) i 45 zł (w  dniu

teatru, który nie zawodzi swoich

sportowego par

koncertu)

wiernych widzów i przyciąga ko-

¦ 5.01. g. 16 noworoczne spotkanie

¦ 28.01. g. 19 IV PeStKa czyli Poznań-

lejnych.

członków Poznańskiego Towarzystwa

skie Spotkanie Kabaretowe; bilety 15 zł

w spektaklu, za którego dramatur-

Sportowego Amatorów Ogniwo

¦ W ramach XVI Dni Judaizmu:

gię odpowiada Marcin Cecko, sta-

¦ 10.01. g. 17 koncert noworoczny

¦ 9.01. g. 19 wernisaż wystawy ry-

nowi dosyć ciekawie zapowiadają-

w wykonaniu dzieci z kółek muzycznych

sunku Piotra Sztymy Bramy Jerozolimy;

ce się zderzenie klasyki literatury

Stokrotki

wstęp wolny

ze współczesnością.

¦ 12.01. g. 16 zabawa karnawałowa dla

¦ 11.01. g. 19 Przy szabasowych świe-

Warto wybrać się na Balladynę nie

seniorów

cach spotkanie z piosenką i  poezją ży-

tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy

¦ 14-26.01. ferie zimowe dla dzieci

dowską w wyk. zespołu Nona-art; wstęp

można sobie jeszcze poradzić w te-

i młodzieży Spotkanie z kulturą 2013

wolny

atrze z uwspółcześnianiem zakurzo-

¦ 14.01. g. 19 Pieśni nadziei koncert

nych dzieł. Nawet tak przerobiony

ODK Orbita

muzyki żydowskiej w wyk. zespołu Haga-

Słowacki nie zostanie pozbawio-

os. Kosmonautów 118

da; bilety 20 zł oraz 30 zł

ny ładunku przemyśleń, refleksji

tel. 61 630 33 28 (po g. 15)

Przerobiony

Słowacki

i przemian wewnętrznych postaci

¦ do 11.01. wystawa Julii Kaczmar-

ODK Słońce

– tak przynajmniej zapowiada opis

czyk-Piotrowskiej oraz Jerzego Kubackie-

os. Przyjaźni 120

spektaklu. I należy pokładać w tym

go Mgnienia z natury

tel. 61 630 32 68

nadzieję. Dzieła polskiego roman-

odkslonce@psmwinogrady.pl

tyka są stworzone do tego, by

ODK Pod Lipami

www.psmwinogrady.pl

wystawiać je na deskach teatru,

Biblioteka Raczyńskich

¦ 3.01. rozstrzygnięcie konkursu pla-

a jeśli dodatkowo ktoś pokusił się

os. Pod Lipami 108 a

stycznego Drzewo, drzewa roztańczone;

o ich niesztampowe opracowanie,

tel. 61 820 07 93, fax 61 828 73 47

wernisaż prac konkursowych

to tym bardziej warto ustawić się

odkpodlipami@psmwinogrady.pl

¦ 10.01. g. 18 noworoczne spotkanie

w kolejce po bilet.

www.psmwinogrady.pl

z muzyką wokalną

więcej na str. P19

lub www.bracz.edu.pl

oprac. T.B.

P 61


varia

Zamiast monologów XVI Dzień Judaizmu (9-18.01.) Hasło XVI Dnia Judaizmu: „Ja jestem Józef, brat wasz” odnosi się do historii Józefa przedstawionej w Księdze Rodzaju. Opowieść ta opiera się na dramatycznych wydarzeniach związanych z  relacją Józefa wobec jego braci. Wskazuje

narodu żydowskiego to postawa z gruntu chrześcijańska,

przede wszystkim na przedziwne działanie Bożej Opatrzności,

w której nie tylko odkrywamy starotestamentalne korzenie,

ale wprowadza też w problematykę poczucia winy, skruchy

ale także wspólnotę najwyższych wartości.

i pojednania. Jest ona również wymowną ilustracją niezwykle

Dzisiaj musimy mieć świadomość, że chociaż współczesny

ważnego, ale i trudnego dialogu, który odbywa się w każdej

judaizm i chrześcijaństwo wyrastają z tego samego korzenia

rodzinie.

– wielobarwnego i zróżnicowanego judaizmu biblijnego – to

W sposób uzasadniony możemy o  takich właśnie, bardzo

jednak ich tożsamość przez lata kształtowała się we wzajemnej

ścisłych rodzinnych relacjach mówić w odniesieniu do

konfrontacji, przeradzając się czasem w skrywaną czy też jawną

chrześcijan i Żydów. W  obrazowy sposób czyni to Apostoł

wrogość. Wieki koegzystencji, uwikłania polityczne obu religii,

Narodów, kiedy w liście do Rzymian, posługując się figurą

bagaż historii, a nieraz także sama myśl teologiczna rodziły

drzewa oliwnego, porównuje Kościół pogan do dziczki oliwnej

realne – osłabiające braterskie więzi – trudności. Jednak tak

wszczepionej w szlachetne drzewo oliwne, którym jest lud

wczoraj, jak i dziś, wezwani jesteśmy do budowania mostów,

Przymierza. Na braterskie relacje i fakt, że czerpiemy pokarm

przezwyciężania uprzedzeń i niechęci, do oczyszczania pamięci,

z tych samych korzeni duchowych, wskazywał również

wzajemnego przebaczenia i odbudowywania nadwątlonych

Jan Paweł II, nazywając Żydów „umiłowanymi braćmi”

relacji. To wymaga cierpliwości, ufności, bezinteresowności

i podkreślając, że „religia żydowska nie jest dla naszej religii

i dobrej woli, a  także wolnego od stereotypów poznawania

rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”.

siebie nawzajem. To właśnie na gruncie tego poznania,

Podobne intuicje odnaleźć możemy dzisiaj u Benedykta XVI,

zrozumienia i przywróconego zaufania łatwiej będzie –

który na lotnisku w Tel Awiwie powiedział: „spotykamy się

w miejsce bezproduktywnych równoległych monologów,

jako bracia – bracia, których stosunki w pewnych okresach

prowadzonych z perspektywy wzajemnych nieporozumień –

historii były napięte, teraz jednak są mocno zaangażowani

rozpocząć owocny dialog z braćmi w wierze Abrahama, Izaaka

w budowanie mostów trwałej przyjaźni”. Jednak dialog

i Jakuba, w wierze Józefa i jego braci.

katolików z Żydami, braterskie spotkania, debaty i  wspólne

ks. Jerzy Stranz

pochylanie się nad świętą Księgą nie są związane tylko

referent ds. dialogu międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej

z charyzmatyczną osobowością tego czy innego papieża, lecz wynikają z  podstawowych założeń nauczania Kościoła

¦ Program VI Dnia Judaizmu zamieszczamy na sąsiedniej stronie.

fot. P. Skórnicki

i z przesłania Ewangelii. Dlatego też respekt i szacunek wobec

P 62


varia rocznice styczniowe

XVI Dzień Judaizmu

¦ 14.01. Koncert muzyki żydowskiej:

¦ Program

Hagada, ODK Pod Lipami g. 19

¦ 9.01. Bramy Jerozolimy – wernisaż

15.01. Synagogi poznańskie – dr Rafał

2.01.1988 Zmarł Stanisław Teisseyre

wystawy pasteli Piotra Sztymy

Witkowski, promocja książki: Żydzi

(ur. 1905), malarz, profesor i rektor

ODK Pod Lipami g. 19

w Poznaniu. Krótki przewodnik po histo-

Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-

¦ 10.01.

rii i zabytkach, Klubokawiarnia Głośna,

stycznych w Poznaniu (dzisiaj Uniwer-

– Izrael – Ziemia Obiecana. Ziemia

ul. Św. Marcin 30, g. 17

sytet Artystyczny) i w Gdańsku (dzisiaj

Święta – wystawa judaików ze zbio-

¦ 16.01. Ja jestem Józef, brat wasz...

Akademia Sztuk Pięknych).

rów biblioteki i z  prywatnych kolekcji,

– debata o wspólnocie losów Żydów

2.01.2003 Zmarł Piotr Buczkowski

Biblioteka Raczyńskich, ul. Św. Mar-

i chrześcijan z udziałem prof. Jana Gros-

(ur. 1950), socjolog, działacz samo-

cin 65, g. 12

felda i prof. Pawła Śpiewaka, prowadze-

rządowy, profesor Uniwersytetu im.

¦ 11.01.

nie: Zbigniew Nosowski, Sala Czerwona

Adama Mickiewicza.

– Święta żydowskie – warsztaty dla

pałacu Działyńskich g. 18

6.01.1813 Urodził się Hipolit Cegielski

młodzieży na podst. Lekcji religii 9.

¦ 17.01. Nabożeństwo biblijne pod

(zm. 30.11.1868), filolog, przemysło-

Święta

przewodnictwem ks. abp. Stanisława

wiec, działacz społeczny.

Święty Wojciech, 2013, prowadzenie:

Gądeckiego

7.01.1913 Założono Klub Sportowy

Justyna Bartoszyńska, ul. Stawna 10,

Związku Gmin Wyznaniowych Żydow-

Posnania.

g. 12

skich Filii w Poznaniu. Wykonanie psal-

11.01.1933 Urodził się Kazimierz Mły-

– Przy szabasowych świecach – spo-

mów Lena Piękniewska, kościół pw.

narz (zm. 1999), dziennikarz, krytyk

żydowskie.

Wydawnictwo

oraz

przedstawicieli

tkanie z piosenką i  poezją żydowską,

św. Wojciecha g. 19

filmowy, wieloletni redaktor naczelny

Zespół Nona-Art, ODK Pod Lipami g. 19

¦ 18.01. Koncert zespołu Tempero –

poznańskiego miesięcznika społeczno-

¦ 12.01. Kołysanki na wieczny sen –

jazzowe aranżacje muzyki klezmerskiej,

-kulturalnego Nurt.

koncert Leny Piękniewskiej i zespołu

Blue Note Jazz Club g. 20

15.01.1873 W Poznaniu urodził się Wła-

Soundcheck, Scena na Piętrze g. 19

Organizacja:

dysław Benda (zm. 1948), malarz, ilustra-

¦ 13.01. Janusz Korczak, Modlitwy

Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego

tor czynny w Stanach Zjednoczonych.

ludzi, którzy się nie modlą, teksty J. Kor-

Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzy-

15.01.1933 Zmarł Maciej Wierzbiński

czaka czyta Adam Woronowicz, oprawa

szenie Coexist, Związek Gmin Wyzna-

(ur. 1862), pisarz, dziennikarz, autor

muzyczna Mateusz Makuch (skrzypce),

niowych Żydowskich.

powieści o tematyce wielkopolskiej.

kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze

szczegóły na:

17.01.1888 W Dzienniku Poznańskim

św. Wojciecha 1, g. 16

www.coexist.org.pl

ukazał się pierwszy fragment Przechadzek po mieście Marcelego Mottego. 22.01.1863

Wybuchło

powstanie

styczniowe. 22.01.1883 Urodził się Jerzy Bandrowski (zm. 1940), pisarz w okresie międzywojennym związany z Poznaniem. 22.01.2003 Poznanianka Magdalena Majewska zwyciężyła w  finale konkursu Queen of the World 2003. 29.01.1913 Zmarł Władysław Bełza (ur. 1847), pisarz, autor m.in. popularnego do dziś zbiorku wierszy patriotycznych dla dzieci zatytułowanego Katechizm polskiego dziecka. W latach 1869-71 mieszkał w  Poznaniu, gdzie współpracował z Sobótką i Tygodnikiem Wielkopolskim. Synagoga Gminy Braci przy ul. Żydowskiej w początkach XX w., pocztówka ze zbiorów

31.01.1923 Ukazał się pierwszy numer

Biblioteki Uniwersyteckiej

Kroniki Miasta Poznania.

J.P.

P 63


varia Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania

¦ 30.01. mgr Agnieszka Stempin – Sza-

działalność publiczną. Ci, którzy ją pro-

chy sandomierskie – problem pochodze-

wadzili, wpadali w rodzaj pułapki, wpisu-

Stary Rynek 10

nia i usytuowanie na tle średniowiecz-

jącej wszelką aktywność w układ władza

tel. 61 852 85 20

nych figur szachowych z terenu Polski

– opozycja. Warto jednak pamiętać, że

¦ Wykład dr. Marka Rezlera:

początek o g. 18 w Sali Posiedzeń PTPN,

funkcjonowały w tym czasie instytucje,

Powstańcy styczniowi zza kordonu

ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29

które nie będąc jednoznacznie opozycyjnymi, zachowały spory zakres auto-

7.01. g. 18 mała sala sesyjna Urzędu ¦ Wykłady dla seniorów Uniwer-

nomii i były swego rodzaju enklawami

sytetu Ekonomicznego w Poznaniu

wolności. Jednymi z najważniejszych

w domu chodź na wycieczkę

w ramach Otwartej Wszechnicy Ekono-

takich organizacji były Kluby Inteligen-

– 5.01. Małe uliczki wokół dużego Rynku,

micznej Erga omnes

cji Katolickiej. Historię poznańskiego

zbiórka przed wejściem do Towarzy-

¦ 10.01. g. 15 sala 111A Sieci spo-

Klubu opisuje Konrad Białecki w książce

stwa Miłośników Miasta Poznania

łeczne: od herbatki po Facebooka dr

wydanej w ramach znanej serii Wielko-

Stary Rynek 10 g. 10, przewodnik Kry-

M. Ratajczak-Mrozek

polska – historia, społeczeństwo, kultura.

styna Srokówna

¦ 17.01. g. 15 sala 111A Polska na

Książka w chronologiczny sposób przed-

Miasta, pl. Kolegiacki 17 ¦ Sobotnie

wycieczki

Nie

siedź

– 12.01. Z cyklu Hotele warte Poznania:

filmowo. Turystyka śladami znanych fil-

stawia dzieje Klubu, począwszy od jego

Bazar i Hotel Rzymski, zbiórka przed

mów i seriali Marek Szymański, dzien-

powstania w 1956 r. Poszczególne roz-

Hotelem Rzymskim g. 10, przewodnik

nikarz, wydawca

działy odpowiadają okresom szefowa-

Krystyna Srokówna

¦ 24.01. g. 15 sala 111A Dlaczego upa-

nia Klubowi przez kolejnych prezesów.

dają firmy turystyczne? prof. G. Gołembski

Jednym z elementów książki jest też

Wstęp płatny, więcej informacji na

aneks, zawierający biogramy prezesów,

www.ue.poznan.pl/wszechnica.

a dodatkowo wzbogacają ją obszerne

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego pl. Kolegiacki 16

polecamy lekturę

tel./fax 61 853 03 97

przypisy, wykaz skrótów, bibliografia, indeks osób oraz spis ilustracji. Klub pro-

www.przewodnicy-pttk.org

wadził bogatą działalność intelektualną,

¦ XX Przechadzki dla Mieszkańców

społecznikowską i edukacyjną. W  jego

Poznania w roku 2012/2013

ramach działały liczne sekcje, które reali-

¦ 6.01. Powstanie Wielkopolskie, spa-

zowały idee Klubu, spajały jego człon-

cer prowadzi Stanisław Chwaliński,

ków, były w pewnym sensie realizacją

spotkanie o g. 10 na Starym Rynku

tak bliskiego poznaniakom etosu pracy

przed Odwachem

organicznej i pozytywistycznej. Konrad

¦ 13.01. Poznańskie żłóbki – spacer

Białecki dokonał niezwykle starannej

po kościołach Starego Miasta prowa-

kwerendy

dzą Małgorzata Stankowska i Krzysztof

Wykorzystał dostępne materiały pra-

Wawrzyniak, spotkanie o g. 10 przy

sowe a także nagrania relacji świadków

wejściu do kościoła pw. św. Franciszka

– kilkudziesięciu członków Klubu oraz

materiałów

źródłowych.

osób, które się z nim zetknęły. W wyniku

z Asyżu przy placu Bernardyńskim.

jego pracy powstała publikacja o charak-

wykłady, spotkania…

terze naukowym, ale jednocześnie interesująca, wciągająca lektura, zwłaszcza

Historia KIK w Poznaniu

dla osób zainteresowanych polityką

Piastowskiej Poznańskiego Towarzy-

Wydawnictwo Poznańskie, we współ-

i współczesną historią Polski.

stwa Przyjaciół Nauk

pracy z Instytutem Pamięci Narodowej,

Katarzyna Kamińska

¦ 16.01. dr Andrzej Prinke – Profesor

wydało obszerną monografię historyczną

Konrad Białecki Klub Inteligencji

Józef Kostrzewski na nowo odkrywany

przedstawiającą dzieje Klubu Inteligencji

Katolickiej w Poznaniu w  latach

¦ 23.01. dr Agnieszka Mączyńska –

Katolickiej w Poznaniu. Polska rzeczywi-

1956-1991, Wydawnictwo Poznań-

Delta Nilu w IV tysiącleciu p.n.e. – stan

stość społeczna i polityczna w czasach

skie 2012

badań oraz perspektywy badawcze

PRL-u zostawiała niewiele miejsca na

¦ Wykłady

P 64

otwarte

Wszechnicy

oprac. E.W.


Rabatka to IKS-owa Kart(k)a Rabatowa możecie z niej korzystać wielokrotnie od 1 do 31 stycznia. Wystaczy mieć przy sobie najnowszy numer IKS-a.

-30%

Cafe Zielona Gęś i Pod Minogą (ul. Nowowiejskiego 6 i 8) Ulica Nowowiejskiego to najbardziej klubowa ulica w  Poznaniu. Nocne życie często przenosi się tu na chodnik i  trwa do bladego świtu. Labiryntowe zakamarki biegnące od piwnic po strychy kamienic pod szóstką i pod ósemką mają szczególny klimat. Pełno tu małych kameralnych salek i tajemniczych przejść. Można w nich i tańczyć, i gadać, i obejrzeć dobry film, i posłuchać koncertu. Ze  styczniowym IKS-em macie 30% zniżki.

-20%.

Fripp ul. Stary Rynek 52 B (podcienia, wejście od ul. Wodnej) Jeśli idąc Starym Rynkiem usłyszycie nagle świetny jazzowy kawałek, to znaczy, że jesteście tuż obok Frippa. Koniecznie wejdźcie do tego sklepu muzycznego! W tym miesiącu macie 20% zniżki na wszystkie wydawnictwa płytowe multikulti project.

-15%

Museum Cafe ul. Wodna 27 (dziedziniec Muzeum Archeologicznego, wejście od ulicy Klasztornej) Kiedy przekroczy się próg dziedzińca pałacu Górków, człowiek znajduje się nagle w zupełnie innym świecie, zupełnie innym czasie. To miejsce ma niepowtarzalny klimat. Można tu też posmakować mnóstwa wyrafinowanych pyszności pieszczących podniebienie. W  tym miesiącu macie na wszystko 15% zniżki.Rabatka

-1 zł

Meskal ul. Nowowiejskiego 17 Klub legenda! Regularnie spotykają się w nim alternatywni artyści i  animatorzy kultury. Z  tym numerem IKS-a każde lane piwo dostaniecie tu taniej o złotówkę.

-10%

Bokeh Restaurant & Cafe ul. Półwiejska 26 (deptak) Znakomite miejsce, by skosztować ciast i malowniczych deserów, a także specjałów kuchni regionalnej przygotowywanych z naturalnych produktów. Macie tu 10% zniżki.

-10%

Gazeta Cafe ul. 27 Grudnia 3 Prasa, książki, płyty, spotkania z ciekawymi ludźmi, a  do tego... kawa! Ze styczniowym IKS-em wypijecie ją ze zniżką 10%.

-10%

Czekolada ul. Żydowska 29 Miejsce, które zainspirował film Czekolada, czekoladowe bywa tu nawet... mydło! Na jesień polecamy tu szczególnie jarskie smakołyki doprawione na przeróżne sposoby. Ze styczniowym IKS-em wszystkiego posmakujecie ze zniżką 10%.

-10%

Restauracja Toga plac Wolności 13 Jeśli ktoś traktuje jedzenie jak sztukę, jeśli szuka wyrafinowanych smaków, jeśli interesuje go kuchnia staropolska

– koniecznie powinien zajrzeć do Togi. To miejsce, w którym bywają najsłynniejsi smakosze z Piotrem Bikontem na czele! Ze  styczniowym IKS-em macie 10% zniżki na wszystkie specjały.

-10% Green Way ul. Taczaka 2 ul. Zeylanda 3 ul. 23 Lutego 11 Wegetariańskie obiady, ciasta, wegetariańskie towarzystwo, a od jesieni także spotkania na temat wegetariańskiej kuchni. Na ile sposobów można przyrządzić soję czy soczewicę? Przekonajcie się sami! Ze  styczniowym ­IKS-em macie tu zniżkę 10%

-10%

Wojart www.wojart.pl W nowym sezonie kultowe komedie z doborową obsadą aktorską. Na scenie m.in. Piotr Gąsowski! Ze styczniowym IKS-em bilety na zimowe spektakle można kupić w CIM (ul. Ratajczaka 44) ze zniżką 10%.

-10% CIM i Salon Posnania ul. Ratajczaka 44 Poznańskie książki, poznańskie pamiątki, poznańskie informacje – to nasza specjalność! Ze  styczniowym ­IKS-em wszystkie posnaniana kupicie ze zniżką 10%.

Tym znakiem oznaczamy przedsięwzięcia, na które macie zniżki

1


w numerze forum

Wspominamy

Jacek Hałas

Jagoda Ignaczak

4 Pochwała niekonieczności

o korzyściach płynących z dobrej zabawy

30 Wciąż wychodził mi Conrad

o Polskim Teatrze Tańca opowiada Przemysław Śliwa

KARNAWAŁ

ICHOT

Karolina Gumienna

Natalia Młyńczak

7 Taniec kołem się toczy warsztaty i bal

Mateusz Soroka

8 Zapusty i podkoziołki

o ludowym karnawale w Wielkopolsce

Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

10 Lara Croft w objęciach Berlusconiego doroczne bale karnawałowe w Śremie

Beata Zięba

12 Tango jest niczyje

o swojej pasji i profesji opowiada Michał Kaczmarek

Anna Sienkiewicz

14 Stań się kim innym

poznańskie wypożyczalnie kostiumów

Jan Gładysiak

16 Drum & bass jest wszędzie

mówią: Alegria, Artiztix, Kriss_J, Impakt i Zoo-E, czyli DrumObsession

Karolina Gumienna

19 ABC lumpeksowej królewny czyli polowanie na kreację

sztuka od kuchni Anna Kochnowicz

20 Paella i gitara

u Witka Łukaszewskiego

przedstawiamy Agnieszka Nawrocka

22 Sztuka trwania, sztuka odchodzenia szkic do portretu Lecha Raczaka

rozmawiamy Aleksandra Glinka

24 Niewyobrażalny koniec

mówi prof. Przemysław Czapliński, przewodniczący jury konkursu „Poznań Fantastyczny” Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Sylwia Klimek

26 Organicznik schodzi z pomnika

mówi Jacek Kubiak, reżyser filmu dokumentalnego o Hipolicie Cegielskim

Ewa Obrębowska-Piasecka

27 Rozrywka na najwyższym poziomie

mówi Przemysław Kieliszewski, nowy dyrektor Teatru Muzycznego

modernistyczny Poznań Marcin Stachowiak

28 Hotel widmo Polonez

2

styczeń 2013

31 Klucz do bramy na Ostrów Tumski

w Poznaniu powstaje Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Działamy Cezary Omieljańczyk

32 Poznań w Wersalu

o obrazie Jeana Antoine’a Siméona Forta

Witold Gostyński

34 Zdążyć przed podkoziołkiem karnawał z arystokratyczną nutą

Jan Gładysiak

35 Idziemy na ligawę! miejskie lodowiska

Leszek Gracz

36 W wodzie i na lądzie

sportowe imprezy w nowym roku

stajemy na głowie P1 Instytut Kultury Stosowanej P2 Kalendarium polskie (Elżbieta Woźna) P11 Kalendarium sportowe (Leszek Gracz) P12 Plan centrum Poznania P13 Calendar of events in English P17 k ino (Bartosz Żurawiecki, Przemysław Toboła) P19 teatr (Monika Nawrocka) 27 muzyka (Elżbieta Woźna, Ryszard Gloger, Wojciech P Skrzydlewski, Michał Danielewski)

37 sztuka (Grażyna Soroka, Aleksandra Glinka) P 43 muzea (Grażyna Soroka, Jacek Kowalski) P 52 centra kultury (Tomasz Bombrych, Piotr Korduba, P Joanna Przygońska)

P 62 varia (Elżbieta Woźna, ks. Jerzy Stranz)

T ym znakiem oznaczamy przedsięwzięcia, na które macie zniżki. Tym znakiem firmowane są instytucje i imprezy

dotowane przez Urząd Miasta Poznania.

Tym znakiem firmowane są instytucje i imprezy

dotowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Tym znakiem oznaczono imprezy, którym patronuje IKS.


w numerze

styczeń 2013

2013 W Nowym Roku życzymy naszym Czytelnikom właściwych proporcji, a w karnawale wyłącznie zabawy.

W co się bawić? Jak się bawić? Gdzie się bawić? Z  kim? Za ile? Na te pytania odpowiadają Autorzy naszych karnawałowych tekstów: Jacek Hałas chwali niekonieczność, Karolina Gumienna zaprasza do tańców w  kręgu i  doradza, jak  tanio ubrać się na wieczór, Mateusz Soroka przypomina ludowe zwyczaje karnawałowe, Danuta Bartkowiak zdradza sekrety celebrytów ze Śremu, Beata Zięba wprowadza nas w świat tanga, z Anną Sienkiewicz szukamy kostiumów do przebrania, Jan  Gładysiak tłumaczy zawiłości związane z  nową muzyką do tańca a Witold Gostyński zabiera nas na bal do podpoznańskich rezydencji.

Karnawał nawet we wrześniu

Uwielbiam karnawał, bo uwielbiam tańczyć. Od lat nie przepuszczamy z żoną żadnej okazji, żeby wyjść na parkiet. Dawniej to było wręcz nasze hobby. Liczyła się nie tyle jakość, co ilość. Zdarzało się, że byliśmy na dwóch balach w tygodniu. Czy któryś był najlepszy? Nie wiem. Wszystkie pamiętam jako udane. A szczególny? Tak. Przypomina mi się jeden. Wprawdzie nie odbył się w karnawale, tylko we wrześniu, ale było zabawnie. Pojechaliśmy po zdaniu matury na wakacje w góry. Swetry, grube skarpety, ciężkie buty – wszystko było jak trzeba. W takim rynsztunku pojawiłem się w orbisowskim hotelu, żeby kupić bilety na wieczorny dancing. – Czy pan wie, że tu obowiązują stroje wieczorowe? – usłyszałem. Oczywiście, że wiedziałem. Ja miałem w plecaku także garnitur, a Ewa wieczorową sukienkę. Stać nas było wyłącznie na bilet, więc bawiliśmy się potem do rana przy wodzie grodziskiej i naleśnikach. I było fantastycznie. Ryszard Grobelny

3


forum

Pochwała niekonieczności o korzyściach płynących z dobrej zabawy pisze Jacek Hałas rysuje Ola Szmida

4


Obyczaje związane ze świętowaniem odchodzą w mroki niepamięci wraz z obrzędami, językiem, ludowym zdobnictwem, smakiem potraw, zaś ślady po nich stają się jeno pretekstem do zabawy. Tylko zabawy? No właśnie – pochylmy się na chwilę nad pojęciem zabawy. Może nie wszystko stracone?

W

społecznościach tradycyjnych podział dotyczący czasu i  przestrzeni – na codzienne i  niecodzienne, na profanum i sacrum – był zdecydowanie bardziej czytelny niż dziś. Kalendarz (wyznaczający do dziś cykl pracy i odpoczynku) opierający się na obserwacji zjawisk przyrody dotyczył w gruncie rzeczy kontaktów z zaświatami i opisywał kosmiczny porządek, tak z pozycji nauki, jak i ducha. Czas codzienności wypełnionej pracą przeciwstawiony był świętowaniu pełnemu obrzędów, opatrzonemu we własne reguły, rekwizyty i rytuały. Największy chrześcijański doroczny cykl świąteczny zawiera się między zimowym przesileniem a  wiosenną równonocą. Wydaje się, że wiele europejskich i  polskich nawyków świątecznych nadal powiązanych jest z „wędrówką słońca” i związanymi z tym obrzędami. Odnawia się świat i człowieka Jednym z  wyjątkowych było praktykowane w  tej części Europy „kolędowanie”. Fenomen kolędowania współtworzyły pieśni i  muzyka, zachowania, wierzenia i  rekwizyty (choinka, opłatek, dary), praktyki kościelne i  domowe, urządzenie mieszkania, przygotowanie świątecznego jedzenia, a  także inscenizacje angażujące grupy przebierańców. Źródła tego teatrum mundi sięgają czasów przedchrześcijańskich i wyrastają z korzenia wspólnego dla wszystkich obrzędów przejścia znanych kulturom tradycyjnym całego świata. Obrzędy przejścia dotykają przede wszystkim zaświatów, nieznanego, chaosu i wobec nich działają. Ich istota opiera się na niemalże zapomnianym dzisiaj nielinearnym pojmowaniu czasu. W takim rozumieniu każdy okres formowany jest od początku i  nigdy nie ma pewności, czy nastąpiłby, gdyby nie dopełnić wszelkich

rytualnych powinności. Podstawa obrzędów czasu zimowego zasadzała się na przebudowie – znosi się stary i tworzy nowy czas, burzy stary porządek i buduje nowy, odnawia się świat i  człowieka. Również chrześcijański przekaz o narodzeniu Chrystusa nałożony na starsze formy obrzędowe głosi, że objawiające się sacrum jest pełne paradoksów: Bóg staje się człowiekiem, dziewica – matką; sfera sakralna wchodzi w  kontakt ze sferą świecką, niebiańska z  ziemską. Nieprzekraczalne granice zostają przekroczone. W miejsce zapustów Świętowanie polskie okresu zimowego było zbiorem rozmaitych rekwizytów i  rytuałów tegoż właśnie dotyczących. Prócz wspomnianych wcześniej elementów związanych z  kolędowaniem nieodłącznymi były oczywiście zabawy i tańce. Mimo że odbywały się podczas całego roku, ich szczególny charakter ujawniał się w czasie karnawału. Miano karnawału skutecznie wyparło i  zastąpiło dawne „zapusty” oznaczające czas, gdy nie obowiązywały żadne zakazy odnoszące się do jedzenia. Pochodzenie słowa karnawał niektórzy wywodzą z  łacińskiego połączenia słów „carne” (mięso) i  „vale” (żegnaj) oznaczającego krótki okres zabaw przed rozpoczynającym się Wielkim Postem. Inna etymologia tej nazwy każe szukać jej źródeł w nazwie wozu, który uczestniczył w  procesji świątecznej ku czci egipskiej bogini Izydy, a  później Dionizosa w  starożytnym Rzymie. Najstarsze formy taneczne związane z tym okresem to tańce dookoła ogniska, najczęściej w  formie koła lub korowodu oraz skoki ku przebłaganiu bogów i na dobre plony. Skoki z czasem przybierały formę tańców, które stały się elementem zabaw karnawałowych. Nie jest cnotą ani grzechem Zabawa. Jest być może starsza od kultury, a  w  najprostszych formach obejmuje swym zasięgiem zarówno ludzi, jak i  świat zwierząt. Wykracza poza granice działalności czysto biologicznej i fizycznej. Nie jest związana z żadnym stopniem kultury, światopoglądu czy edukacji. Przynależy jej kilka ciekawych cech, ale najważniejszą z nich jest wolność. Mimo iż w trakcie zabawy obowiązują reguły, to nakazana

5


– przestaje być zabawą. Jest bezinteresowna. Pociąga i urzeka. Nie jest zaś koniecznością czy obowiązkiem. Nie jest też „zwykłym” życiem – jest na niby, „dla zabawy” właśnie. Mimo że potrafi pochłonąć całkowicie jej uczestnika, często bardziej niż życie prawdziwe. Zabawie właściwe jest uporządkowanie i  wewnętrzny ład, niezbędne napięcie i  entuzjazm, prowadzić zaś może do uniesienia lub... rozpasania. Ma swój określony czas i miejsce, w którym obowiązują szczególne prawa i reguły. Jest powtarzalna, a jednocześnie za każdym razem jej przebieg jest inny. Wymykając się prostym przeciwieństwom, takim jak „powaga-śmiech”, „mądrość-głupota” czy „prawda-nieprawda”, zabawa zbliża się bardziej ku pojęciom związanym z  duchowością, choć sama w sobie nie ma żadnej funkcji moralnej. Nie jest cnotą ni grzechem. Chwalę taniec, ponieważ uwalnia ludzi od balastu rzeczy i wiąże jednostkę ze wspólnotą. Chwalę taniec, który wiele wymaga, ale też wszystkiemu sprzyja – zdrowiu i jasności umysłu, a także uskrzydleniu duszy. Tańczyć znaczy przemieniać czas i przestrzeń; tańczenie zmienia człowieka, który jest w stałym niebezpieczeństwie bycia wyłącznie umysłem, rozumem i wolą (...) O, człowieku, ucz się tańczyć, a jeśli nie, to aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z Tobą począć.

Jacek Hałas i Maciej Filipczuk zapraszają do Sceny Roboczej Idea międzynarodowego ruchu Dom Tańca to prezentacja kultury wiejskiej w mieście poprzez bezpośrednie uczestnictwo. Mieszkańcom miasta daje możliwość spotkania z muzyką, tańcem, zwyczajami i obrzędami – zapomnianym językiem małych społeczności; jednocześnie jest miejscem, gdzie artyści wiejscy oraz miłośnicy etnobrzmień mogą prezentować swą sztukę. Twórcą oraz motorem Poznańskiego Domu Tańca jest Jacek Hałas. Wraz z Maćkiem Filipczukiem przygotowali na nadchodzący sezon specjalny program. Poznański Dom Tańca sezon 2012/2013 świat, podłaźnik, pająk – Struktura Kryształu – badanie, praktykowanie Spotkania będą się odbywały w Scenie Roboczej (ul. Grunwaldzka 55/1) 9 i 30.01. o g. 19.

(Augustyn z Hippony, tłum. Jacek Jan Pawlik)

więcej na:

źródła i inspiracje: Johan Huizinga, Anna Zadrożyńska,

halas.art.pl

Grażyna W. Dąbrowska, Jerzy Bartmiński

Jacek Hałas – absolwent ASP, muzykant, śpiewak, tancerz, niespokojny duch, współtwórca formacji folkowych (Bractwo Ubogich, Muzykanci, Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Nomadzi Kultury), projektów artystycznych (Poznański Dom Tańca, Tikkun, the Book) oraz teatralnych (w Teatrze Cinema, Teatrze Strefa Ciszy, Scholi Węgajty). Zajmuje się tańcem korowodowym, tradycjami wędrownych śpiewaków, działalnością warsztatową i edukacyjną. Razem z małżonką Alicją jako Nomadzi Kultury od 2005 podróżują po Europie z tradycyjną jurtą, gdzie prezentują efekty swych poszukiwań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z całego świata.

6


karnawał

Taniec kołem się toczy warsztaty i bal Zabawa w kręgu to idealne rozwiązanie dla singli, którzy już nie muszą się martwić brakiem partnera.

K

oło – uznawane za kształt doskonały – od wieków stanowi symbol nieskończoności, jedności, harmonii i wewnętrznej jedności, a  także idealnego wiecznego ruchu. Moc tej figury wykorzystano w  różnych dziedzinach życia, między innymi w  religii, ale również w  tańcu. Renesans tańców w  kręgu, po dziś dzień praktykowanych między innymi na Bałkanach, nastąpił dzięki Bernardowi Wosienowi – urodzonemu na początku XX w. niemieckiemu tancerzowi, baletmistrzowi, choreografowi i  grafikowi. Sięgając do korzeni ludów europejskich, Wosien zebrał i opracował tańce tańczone nie w  parach, ale w  kręgu lub w  korowodzie. Obecnie moda na sięganie do  tradycji zabaw tanecznych dotarła również do Polski. W  Poznaniu próbuje ją zaszczepić Anna Trąbała, na co dzień nauczycielka języka niemieckiego, a kilka razy w tygodniu instruktorka tańców w kręgu. – Taki rodzaj tańca to świetna zabawa i relaks dla każdego, bez względu na wiek i  umiejętności – mówi Anna Trąbała. – Co więcej, jest

reklama

Bal Karnawałowy

to idealne rozwiązanie dla singli, którzy już nie muszą się martwić brakiem partnera – dodaje. Wiedzę na temat tańców w  kręgu zdobyła dzięki licznym podróżom. Odwiedziła Bułgarię, Macedonię, Kretę, Rumunię, Serbię i  Turcję, gdzie starsze generacje nadal pląsają w kole, między innymi na weselach. Czy taki rodzaj tańca ma szansę przyjąć się w Polsce? – Zauważyłam, że Polacy mają problem z doświadczaniem kontaktu z innymi osobami – mówi instruktorka. – Niechętnie łapiemy się za ręce i wolimy mieć pełną swobodę ruchów. Może jednak warto spróbować, bo taki rodzaj tańca pozwala wsłuchać się w  rytm własnego ciała i nawiązać kontakt ze światem wewnętrznym, ponadto usuwa napięcie, daje poczucie ciągłości oraz rozbudza świadomość bycia częścią większej całości – opowiada. Zajęcia prowadzone w studiu Etnobalans mają charakter otwarty i  do grupy można dołączyć w dowolnym momencie. 26 stycznia odbędzie się organizowany przez Annę Trąbałę Bal Karnawałowy Taneczna Mapa Świata, który poprzedzą warsztaty tańców greckich (26 i  27.01.), prowadzone przez specjalizującego się w  tańcach z  rejonu Tracji Apostolisa Skrekasa. Karolina Gumienna

Taneczna Mapa Świata tańce w kręgu i w parach

26.01. g. 19-23 VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Głogowska 92 cena 50 zł www.tancewkregu.eu

7


karnawał

Zapusty i podkoziołki o ludowym karnawale w Wielkopolsce W karnawale łamano konwenanse, przebierano się, by przez chwilę poodgrywać rolę odmienną od codziennej, a podczas zabawy zapominano o bieżących problemach.

P

ierwsze informacje o polskim karnawale datuje się na XVII w., choć z  dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że obchodzony był już wcześniej. Karnawał „zaimportowany” z południa rozwinął się w Polsce przede wszystkim w  miastach, gdzie odbywały się kostiumowe bale zwane niegdyś „redutami”, oraz w szlacheckich dworach. Z wielkim przepychem organizowano uczty, których uczestnicy raczyli się najlepszym jadłem i oczywiście obowiązkowymi pączkami. W  trakcie zabaw przygrywała kapela, a  goście tańczyli do białego rana. Świąteczny i  radosny nastrój panował również we wsiach. Dawne zwyczaje panujące na wsi oprócz wywołania płodności i  urodzaju miały za zadanie integrację najbliższego środowiska i  umacnianie międzyludzkich więzi. Przy tym wszystkim obowiązywała faktyczna równość – chociażby ze względu na to, iż widowiska ludowe nie znały podziału na aktorów i  widzów, a  w  wydarzeniach brali udział wszyscy zainteresowani. Kolędnicy idą! Niekiedy już w  niedzielę przed Popielcem na ulicach pojawiały się barwne pochody przebierańców pielgrzymujące od gospodarstwa do gospodarstwa. Pośród maszkar najczęściej pojawiały się: koza, niedźwiedź, bocian, postaci dziada, baby i  Żyda oraz przedstawiciele konkretnych zawodów, jak policjant czy kominiarz. Nie brakowało również żywego zwierzęcia – konia. Kolędnicy w każdym domostwie odgrywali żartobliwe scenki, śpiewali pieśni i wygłaszali oracje, czyniąc przy tym wiele hałasu

8

i wrzawy. Koza, uznawana za symbol płodności, bodła wszystkich dookoła, co miało zapewnić jej „ofiarom” pomyślność. Jednocześnie głośno becząc i kłapiąc drewnianą szczęką, starała się podkraść coś do jedzenia. Postać odgrywająca niedźwiedzia odziana była w  wywrócone na wierzch futro i  owinięta była grochowinami, w  ludowych wyobrażeniach symbolizującymi bezpłodność. W  powiecie żnińskim na zakończenie kolędowania palono grochowiny na  niedźwiedziu, symbolicznie unicestwiając martwy okres roku, jakim jest zima. Maszkarom często towarzyszyli muzykanci, zaś najczęściej spotykanymi instrumentami były skrzypce i  bęben. Po każdorazowym odegraniu przedstawienia wszyscy jego uczestnicy byli obdarowywani jadłem i  pieniędzmi bądź częstowani wódką. Usatysfakcjonowani przyjęciem, które wielu mieszkańców wsi stawiało sobie za punkt honoru, ruszali dalej, smarując napotkanych przechodniów sadzą i  blokując drogę przejeżdżającym pojazdom. Biedna gęś O ciekawej, choć drastycznej formie karnawałowej zabawy, występującej w południowej części Wielkopolski, pisał Oskar Kolberg. Do miasteczek w  określony dzień zapustów przyjeżdżali na koniach przebierańcy ucharakteryzowani na rzeźników. Na miejscu budowali bramę, na którą składały się dwa słupy, których wierzchołki były połączone liną. Na linie zawieszano gęś, której „rzeźnicy”, pędząc konno, starali się urwać łeb. Dodatkową trudnością był fakt, że  ustawieni w  szpalerze wzdłuż słupów widzowie smagali konie, zmuszając je do szybszego biegu. Zwycięzca tych koszmarnych zawodów zatykał łeb gęsi na szablę, po czym był zapraszany na zabawę, gdzie bawiono się do upadłego. Z punktu widzenia obecnych czasów zwyczaj niewyobrażalny, dawniej – powszechnie aprobowany.


Okup dla naguska i żywy kozioł Najistotniejszą częścią karnawału było jego pożegnanie, czyli ostatki. W  Wielkopolsce organizowano wówczas zabawę funkcjonującą pod nazwą „podkoziołka”, której termin przypadał na wtorek przed Wielką Środą. Już od rana po wsiach chodziły grupki młodych mężczyzn, zapraszając niezamężne dziewczęta na wieczorne wydarzenie w  karczmie. Gdy nadchodziła odpowiednia pora i  wszyscy byli wewnątrz, drzwi gościńca zamykano – od tego momentu nikogo nie wpuszczano ani nie wypuszczano. Przez cały wieczór trwały tańce, kapela przygrywała polki, krakowiaki i  kujawiaki, zaś uczestnicy wydarzenia intonowali frywolne w swej treści przyśpiewki. O godzinie 23 następował kulminacyjny punkt zabawy, podczas którego opłacano „podkoziołka”. Była to figurka wykonana z  brukwi, kartofla lub drewna, symbolizująca płodność. Stawiano ją na talerzu bądź beczce, a tańczące pary kolejno podchodziły do niej z  pieniężnym datkiem, który składały panny. Był to swoisty okup za pozostawanie w  bezżennym stanie. Niekiedy „podkoziołka”, zwanego również „naguskiem”, w  miarę gromadzenia funduszy stopniowo ubierano w  uprzednio przygotowane szmatki. Zebrane pieniądze miały rzekomo służyć wykupieniu figurce odzienia, choć w  istocie były przeznaczane na opłacenie kapeli i hulankę. W  poszczególnych miejscowościach Wielkopolski zarówno forma zabawy, jak i  sama postać „podkoziołka” mogły się różnić, jednak treść pozostawała ta sama. W  obrębie regionu istniały niegdyś ciekawe wariacje opisywanego zwyczaju. Na terenie dawnego powiatu kępińskiego zabawa występowała pod nazwą „bockfest” – o  wyraźnie niemieckiej proweniencji. W  tamtejszym obrzędzie występował żywy kozioł przystrojony w  kwiaty, wprowadzany na salę przed północą. Co ciekawe, obecnie w  Stanach Zjednoczonych organizowany jest czerpiący z  niemieckich tradycji festiwal piwa (funkcjonujący również jako „bockfest”), którego jedną z atrakcji jest… wyścig kozłów. Len, konopie i żeńcowa Po odprawieniu tańców przed „podkoziołkiem” do młodzieży mogli dołączyć starsi uczestnicy,

rys. O. Szmida

przy czym charakter zabawy zmieniał się na mniej żartobliwy. Gospodynie i  gospodarze rozpoczynali tańce „na len i  konopie”, względnie „na wytrzymanego”, co polegało na wysokich wyskokach do góry. Uprawy obu wspomnianych roślin były istotne dla mieszkańców wsi, w  związku z  czym próbowano w  ten magiczny sposób wywołać proces ich żywiołowego wzrostu. Istniał również zwyczaj łączący się z  ostatkami bądź odbywający się już w  Wielką Środę, zwany „wywożeniem żeńcowej”. Była to zabawa mężatek, które przyjeżdżały wozem pod dom dziewczyny, która danego roku wzięła ślub. Grono kobiet zawoziło ją do karczmy, gdzie pito i  biesiadowano na jej koszt, co było swoistym wkupnym do grupy zamężnych. Z  tej okazji również niekiedy się przebierano, co jednak nie było mile widziane przez Kościół, jako że zwyczaj ten kolidował już z Wielkim Postem. Mateusz Soroka

9


karnawał

Lara Croft w objęciach Berlusconiego doroczne bale karnawałowe w Śremie Gazety, portale internetowe i telewizje prześcigają się w komentowaniu celebryckiego życia i bycia gwiazd. Tu jest inaczej.

K

iedy w karnawale do miasta jednocześnie zjeżdżają Silvio Berlusconi, Lew Rywin, Adam Małysz, Grażyna Kulczyk, Monika Lewinski, Doda i  Krzysztof Krawczyk, miejscowi nie popadają w  niezdrowe podniecenie. Od gwiazd pobiera się składkowe 15 zł i zaprasza do Śremskiego Ośrodka Kultury, gdzie bawią się do białego rana w  towarzystwie Anonymous, Harry’ego Pottera, Lary Croft, a także... maszynki do mięsa, stracha na wróble, warszawskiej Syrenki czy kobiety pod prysznicem. I tak od 20 lat. Tylko bohaterowie się zmieniają. Okolicznościowa impreza składkowa Rodowita warszawianka, etnolog po Uniwersytecie Warszawskim, Ewa Nowak poznała Marka, swojego przyszłego męża, śremianina, na obozie lotniarskim w  Suwałkach. Przeprowadziła się do Śremu i  spotkała ludzi takich jak ona – z  inicjatywą, kreatywnych, otwartych. Powołali Dyskusyjny Klub Filmowy, dwa zespoły muzyczne i  Amatorską Kompanię Teatralną, a  potem postanowili się zabawić. Pierwszy bal karnawałowy był spontaniczny, odbył się w śremskim Klubie Maciuś w 1992 roku i bawiło się na nim 30 osób. Miał być balem przebierańców, ale coś zazgrzytało w organizacji i ostatecznie był zwykłą imprezą okolicznościową. O  zmianie planów powiadomiono przyszłych uczestników, ale – jak się okazało – nie wszystkich. Na balu pojawiła się jedna przebrana para – Strażak i Cyganka. Wtedy Ewa postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Wraz z  grupą przyjaciół zajęła się organizacją sali i  jej wystroju (Ośrodkowi Kultury szefowała wówczas Gabriela Wasielewska, obecnie Ewa Kaźmierczak), muzyki, całym

10

marketingiem i reklamą. Od początku bale miały nie generować kosztów i tak jest do dzisiaj. Wpisowe wynosi 15 zł od osoby i przeznaczone jest na opłacenie wynajmu sali, napoje, jednorazowe naczynia i  sprzątanie. Każdy przynosi własnoręcznie przygotowane sałatki i ciasta – co kto umie i robi najlepiej. Stoły uginają się pod ciężarem przepysznych dań i  już tylko dla nich warto do Śremu przyjechać. Co ma Rywin do Małysza Śremskich pasjonatów kultury wysokiej i niskiej w najlepszym wydaniu poznałam dzięki mojej przyjaciółce ze studiów polonistycznych Małgorzacie Bukowy, zielonogórzance, która po ślubie z  poznaniakiem w  poszukiwaniu pracy i  mieszkania trafiła do śremskiej szkoły. Na Bale Przebierańców zapraszała nas przez wiele lat, ale musieliśmy chyba do nich dorosnąć i  nabrać dystansu do siebie, bo trafiliśmy tam dopiero wtedy, kiedy bale miały już kilkuletnią tradycję. Do dziś żałuję, że tyle straciłam. Oglądaliśmy fantastyczne zdjęcia z tych imprez i zazdrościliśmy inwencji twórczej ich uczestnikom. W końcu podjęliśmy decyzję. Na pierwszym naszym śremskim balu zaraz przy wejściu spotkaliśmy nie bardzo już młodego i  nieposiadającego wszystkich atrybutów Adonisa mężczyznę. W  skórze dzikiego zwierzęcia, a  najpewniej jej imitacji, biegał prawie goły po sali. Poznaliśmy potem tego wspaniałego człowieka, który na co dzień reanimował ciężkie przypadki, m.in. ofiary hucznych zabaw w słynnej dyskotece w Manieczkach. Ewa była warszawską Syrenką, a  jej mąż – poznańską pyrą, cały opakowany w kunsztownie uformowany szary papier z jakimś zielskiem na głowie. Mój mąż był wtedy Lwem Rywinem (akurat wybuchła Rywingate). Śremskie przebieranki często są związane z aktualnymi wydarzeniami: kiedy wygrywał Małysz – był Małysz, kiedy grasował wąglik – był wąglik, kiedy wybuchła


fot. archiwum organizatorów balu

afera z arcybiskupem Paetzem – był arcybiskup, kiedy szalała epidemia wściekłych krów – pojawiły się „wściekłe krowy”. Stroje bywają też odniesieniem do znanych powiedzeń czy przysłów, np. co ma piernik do wiatraka albo trafiło się ślepej kurze ziarno. Balowa kreacja zbiorowa O naszej pierwszej śremskiej imprezie opowiedzieliśmy poznańskim przyjaciołom, pokazaliśmy zdjęcia. A  że w  Śremie, jak w  ekskluzywnych klubach, obowiązuje zasada „wasi przyjaciele są naszymi przyjaciółmi”, mogliśmy zaprosić ich na kolejne bale. Postanowiliśmy, wtedy już 40-letni, zabawić się grupowo i  zaczęliśmy wymyślać przebrania zespołowe. W  ten sposób byliśmy pudełkiem kredek, utworzyliśmy kondukt pogrzebowy, który chował pierwszą młodość w  wielkiej, kartonowej trumnie (do dziś nie wiem, jak udało nam się ją do Śremu przetransportować!), klawiaturą fortepianu, przy której szalał krwistoczerwony J.M.  Jarre, odegraliśmy też scenę z  Królewny Śnieżki (tę z  jabłkiem), z  telewizyjnego show Gwiazdy tańczą na lodzie i ze Shreka. Wszystko ze śpiewem, podkładem muzycznym i  popisami akrobatycznymi. Co roku Śrem czeka na nas i  już kilka tygodni przed balem pyta, co pokażemy tym razem. Co nie znaczy, że sami próżnują. Ostatnie edycje to popisy Marka Nowaka, który fantastycznie odegrał człowieka „porąbanego” z siekierą w  głowie, nożem w  szyi i  dzidą na przestrzał (dzida trochę przeszkadzała mu w  tańcu, ale

efekt był powalający), był maszynką do mięsa (autentycznie wyrzucał z siebie parówki), wielkim kontaktem (Ewa była wtyczką), butelką denaturatu i igłą w stogu siana. Będzie jubileusz Zwyczajem jest, że każdy uczestnik balu (indywidualnie, w  parach lub grupowo) prezentuje swój strój, przygotowując scenkę rodzajową, popisy wokalne, taneczne lub pantomimiczne. W tym względzie nasz poznański zespół osiągnął mistrzostwo. Ale żeby to miało sens, bal nie jest dla nas jednorazowym wydarzeniem – myślimy o nim kilka tygodni wcześniej, przygotowujemy stroje, spotykamy się na próbach. Jednym słowem – bawimy się, intensyfikując nasze życie towarzyskie i znajdując radość w rzeczach małych w przerwach między codziennymi obowiązkami, co niekiedy inspiruje nas do działań, powiedzmy, poważniejszych. Oczywiście nie zdradzę, co wymyślamy w tym roku. Czeka nas 20. bal jubileuszowy. Już odbieram, jako koordynatorka grupy poznańskiej, telefony z pytaniami, czy się w tym roku załapią, i czy o nich pamiętam, bo bez tego śremskiego eventu nie wyobrażają sobie karnawału. Przednia zabawa niewymagająca większych nakładów finansowych, bo stroje robimy z tego, co mamy w szafach lub przetrząsając lumpeksy. Odpada fryzjer i makijaż, bo nie mają sensu. Wypożyczanie gotowych strojów raczej się nie zdarza. Trzeba mieć pomysł, dystans do świata i umieć się bawić. Reszta jest kompletnie nieistotna. Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

11


karnawał

Tango jest niczyje

fot. archiwum La Boca Cafe

o swojej pasji i profesji opowiada Michał Kaczmarek

Idea stworzenia miejsca dla tanga powstała w mojej głowie półtora roku temu. Miejsca, którego styl byłby wzorowany na najlepszych kawiarniach w Buenos Aires, takich jak Cafe Tortoni, znanych na całym świecie, szczególnie w środowisku tangowym.

P

odobne miejsce powstało kilkanaście lat temu w Warszawie, stworzone z  myślą o  tangu i  dla tanga, teraz przyszedł czas na Poznań. La Boca Cafe Ponieważ interesuje mnie bardzo historia tanga i  prawie już stuletnia jego obecność w  Polsce, stwierdziliśmy, że zaaranżujemy wnętrze tak, żeby połączyć to w  całość, czyli stworzyć taki przedwojenny polski salon. Poszukiwania

12

lokalu trwały bardzo długo, przymierzaliśmy się do różnych lokalizacji, w końcu padło na przepiękną przedwojenną (bardzo przedwojenną, bo z  1888 r.) willę miejską, która jako jedna z  nielicznych jest w  pełni odnowiona. Tu na parterze znaleźliśmy miejsce z  parkietem idealnym do tanga. Cała stylizacja wnętrz nawiązuje do wyglądu domu zamożnej rodziny polskiej, dlatego że tango trafiło w Polsce przede wszystkim na salony. Takiego miejsca w Poznaniu jeszcze nie było. Teraz jest, połączone z  kawiarnią o  nazwie La Boca Cafe. Tango to nie tylko taniec, to pewien sposób życia, to etykieta, to życie towarzyskie. Milongi Jeżeli chodzi o  rodzaje tanga, to mamy tango argentyńskie i tango towarzyskie (turniejowe), my zajmujemy się tangiem argentyńskim, które


wywodzi się z Buenos Aires. Tańczy się dla przyjemności. Tango argentyńskie dzieli się na cztery rodzaje: tango de salon, tango milonga (dość szybkie), tango wals (czyli tango w rytmie walca) i  tango nuevo tworzone współcześnie. Dużo się o tangu mówi, wiele osób chciałoby się nauczyć tańczyć, ale niektórzy też, sam słyszałem takie głosy, dochodzili do wniosku, że jest to środowisko dość zamknięte. Jak poznać środowisko tangowe? Trzeba przyjść na milongę, czyli taneczne spotkanie. U  nas zaczynamy od  podstaw, a  podstawą jest tango de salon, czyli osiem pierwszych kroków tanga. Nie da się nauczyć tanga ani w miesiąc, ani w dwa, najlepiej dać sobie czas i być cierpliwym, poświęcić się temu. Romansowanie z tangiem zawsze się zwraca. Zajęcia odbywają się w  poniedziałki wieczorem, trwają półtorej godziny, a  potem przez godzinę parkiet jest wolny do ćwiczeń, żeby nabyć „tango-kilometrów”. Oprócz tego są milongi w czwartki i soboty, jest to czas szlifowania swoich umiejętności. Bardzo ważne jest tańczenie z  różnymi partnerkami i  parterami, bo tango jest tańcem „towarzyskim”. Jeżeli nauczymy się tańczyć tylko z  jednym partnerem, będzie słabo, bo każdy inaczej tańczy. Każdy mężczyzna tańczący tango powinien podczas milongi zatańczyć z każdą (albo prawie każdą) partnerką. Prawdziwa radość, satysfakcja pojawia się wtedy, gdy każda partnerka

czuje się swobodnie z każdym parterem i  na odwrót. Obecnie poznańskie środowisko tangowe, osoby, które mają coś wspólnego z  tangiem, to około sześćdziesięciu osób. Taniec to improwizacja Jeżeli ktoś tańczy (albo zaczyna tańczyć), bo poszukuje miejsca albo sposobu wyrażania siebie, tango jest doskonałe. Ja to znalazłem właśnie w tangu. Liczne programy telewizyjne, w których gwiazdy tańczą, bardzo pomogły wypromować taniec. Jest tam jednak pewne zakłamanie. Wszystkie tezy mówiące o  tym, że da się jakiegoś tańca nauczyć w tydzień nie są prawdziwe. Można się nauczyć układu, można zrobić show, szczególnie jeżeli jedna z osób jest profesjonalnym tancerzem. Wszystkie nieprawidłowości można wtedy bez problemu ukryć. Tango, chociaż jest na pewno tańcem bardzo medialnym, prawie zawsze jest improwizacją. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś, kto tańczy tango argentyńskie, ułożył je od A do Z. To się mija z całą ideą tańczenia tanga, które jest interpretacją muzyki tu i teraz, a nie szablonem, który się ustawia. Parter proponuje ruch partnerce – jest to gra, w której odczytuje się intencje. Mój pierwszy instruktor powiedział mi: Tango nie jest ani twoje, ani moje, jest niczyje. W  tangu nikt nie może sobie go uzurpować, ono należy do wszystkich. wysłuchała Beata Zięba

Michał Kaczmarek jest pasjonatem tanga,

Parkiet w auli

pomysłodawcą

zaprasza Malwina Kotz, organizatorka koncertu:

i założycielem

– W listopadzie wraz ze studentami biorącymi udział w Konkursie o Złotą Gitarę rozpoczęliśmy koncertem

La Boca Cafe. Jego

Guitar heroes trzeci sezon cyklu koncertów Kreaspiracje. Akademia Muzyczna w Poznaniu przywykła już

żona Iwona jest

do naszych oddolnych estradowych działań, a my – coraz bogatsi w  doświadczenia i  coraz odważniejsi

instruktorem tańca.

– pozwalamy sobie na więcej. 15.01. scena akademickiej auli przeobrazi się w parkiet taneczny, a historia

Tango tańczy od

tanga opowiedziana będzie polifonicznie. Głos zabierze przede wszystkim Mistrz – synonim tanga – Astor

ponad sześciu lat.

Piazzolla. Zabrzmią także Richard Galliano oraz Goran Bregović. Czego się spodziewać? Jednego na pewno. Że wykonawcy – młodzi artyści, którym nieobce są nawet

Towarzystwo

skrajne emocje – wiedzą, o czym grają. Mówią muzyką śmiało, pewnie i z przekonaniem.

Tango Argentino

Kreaspiracje. Tango i inne historie

La Boca Cafe

15.01. g. 19

ul. Libelta 29

Aula Akademii Muzycznej

więcej na:

wykonawcy: Aleksandra Machaj, Paweł Sławiński, Agata Muchalska, Adrian Furmankiewicz, Magdalena

www.labocafe.pl

Lubocka, Ewelina Osowska, Oliwia Kędziora, Weronika Strugała, Patrycja Kubiak

facebook.com/ LaBocaCafe

13


karnawał

Stań się kim innym poznańskie wypożyczalnie kostiumów Sylwester już za nami. Końca świata nie było. Teraz hulaj dusza! Wszystko wolno! Nawet zmienić tożsamość – choćby za pomocą stroju.

B

ale, klubowe imprezy i „domówki” wieńczące rok 2012 pobrzmiewają już tylko w sferze wspomnień. Ale to nie koniec hucznych zabaw, które potrwają aż do czasu, kiedy na stołach królować będzie słony śledzik, przypominający o  zbliżającym się poście. A jeśli zabawa, to na całego. Więc może by tak na jeden wieczór stać się kimś innym? Kim? Odpowiedzi na to pytanie najlepiej poszukać w poznańskich wypożyczalniach strojów (nie tylko) karnawałowych. Anioły z opery (wypożyczalnia Teatru Wielkiego, ul. Polska 116)

Śnieżna i zimowa aura trochę utrudnia poruszanie się po mieście. Warto jednak skierować swoje kroki w  poszukiwaniu kostiumowych inspiracji na ulicę Polską 116, gdzie znajduje się zaplecze techniczne Teatru Wielkiego, a  w  nim wypożyczalnia kostiumów. Trafimy w  ręce ludzi, których charakteryzuje przede wszystkim anielska cierpliwość. Bo dobór stroju to ciężka praca, szczególnie, gdy brak zdecydowania u  pani bądź pana, czyją skórę przybrać na nocne szaleństwo. W ofercie są głównie stroje historyczne: suknie, zbroje, ale też góralskie kierpce, skrzydła, maski, kapelusze… Różnorodność akcesoriów i wielkość magazynu, w którym mieszczą się kostiumy, może przyprawić o  zawrót głowy. Być może stąd to częste niezdecydowanie aspirujących rycerzy i dam dworu. Ale stoicki spokój pracowników wyciągnie z opresji każdego przyszłego króla i przyszłą królową balu. Jak się dowiedziałam, panie (nawet jeśli długo wybierają strój), przeważnie wiedzą, czego chcą, panowie zaś bywają znacznie bardziej

14

problematyczni. Zdarza się także, iż koncepcja stroju, z jaką klient przychodzi do wypożyczalni (chociaż wydawała się pewna), zmienia się w zderzeniu z mnogością możliwości, jakie daje teatralne zaplecze. Ale na przykład nie można tam zostać damą z dwudziestolecia międzywojennego. Jak wyjaśniają pracownicy, tego typu strojów nie posiadają w obszernym magazynie. Magiczna garderoba (Atelier-Kulisy, ul. Kantaka 2)

Nic jednak straconego. Jak w krainie czarów można się poczuć po przekroczeniu progu Atelier-Kulisy, znajdującego się przy ulicy Kantaka 2. Schodząc po schodach, nie można sobie nawet wyobrazić, jak wielka przestrzeń skrywa ogromną kolekcję kostiumów, peruk i  dodatków. Wysokie sklepienie, kolumny i  nastrojowe światło sprawiają, że już sam proces poszukiwania przebrania jest niezapomnianą przygodą, a  wybór ogranicza chyba jedynie wyobraźnia. No, może jeszcze temat balu, na który szukamy stroju. Kto powinien być królewną? (Tęczowa Jaskinia, osiedle Lecha 59A)

A co z  dziecięcymi marzeniami o  karnawałowych przebierankach? I  na to znajdzie się rada, chociaż dzieci, podobnie jak dorośli, jeśli tylko mają możliwość przymierzenia wielu strojów, bardzo często nie mogą się zdecydować na jeden i  chciałyby być kilkoma postaciami naraz. Na szczęście pani Ewa Kowalska z  Tęczowej Jaskini z  pasją i  zainteresowaniem podchodzi do preferencji najmłodszych w  wyborze odpowiedniego kostiumu. Stara się o  to, aby w  jej propozycjach znajdowały się kostiumy szczególnie popularne pośród dzieci lub trudno dostępne. Na bieżąco gromadzi więc nowinki i ich realizacje powierza paniom krawcowym, mającym piątkę z  plusem z wyobraźni.


Bywa i tak, że dzieci nie chcą się przebierać (maluchy szczególnie nie lubią nakryć głowy) lub, co gorsza, rodzice narzucają im swoją własną wizję, bo przecież córka w  wybranym przez siebie stroju „wygląda żałośnie”, a  „powinna być królewną”. Jednak dzieci potrafią postawić na swoim i  rodzic nie ma wtedy wiele do gadania. Gorzej, jeśli tematyka balu, na który dzieci się wybierają, nie daje im możliwości stania się ulubioną postacią. A  tymi ulubionymi postaciami w  ostatnim czasie, szczególnie wśród chłopców, bywają mroczne kościotrupy.

Zrób to sam! Bawmy się więc, póki trwa karnawał. Przebierajmy, wybierajmy i zmieniajmy twarze. Jeśli jednak wśród propozycji wypożyczalni nie znajdziemy tej wymarzonej, to nic straconego! Możemy stworzyć kreację za pomocą inwencji i pracy własnych rąk. Jak pewien mój znajomy, który chciał zostać swym ukochanym bohaterem z  dzieciństwa – kapitanem Tsubasą. W związku z tym, że nie jest to postać, która cieszy się dziś dużą popularnością, musiał sobie poradzić sam. I  poradził sobie znakomicie.

Atelier-Kulisy fot. J. Gładysiak

Anna Sienkiewicz

15


karnawał

Drum & bass jest wszędzie mówią: Alegria, Artiztix, Kriss_J, Impakt i Zoo-E, czyli DrumObsession Co Wy właściwie robicie? Imprezy, dyskoteki, koncerty? Alegria: Imprezy. Gramy drum & bass*, czyli elektroniczną muzykę do tańca. Jeśli ktoś nie zetknął się wcześniej z tym gatunkiem, to zwykle przeżywa szok i  pyta: „a  jak się do tego tańczy?”. Impakt: Jedną rzecz trzeba powiedzieć wyraźnie: my nie tworzymy muzyki, jesteśmy didżejami, a zatem naszym zadaniem jest prezentowanie muzyki innych twórców, których świadomie wybieramy. Artiztix: Drum & bass miał swój początek na imprezach w  Anglii. Zaczęło się od muzyki rave*, później, we wczesnych latach 90., producenci weszli w muzykę typu jungle*. Podsumujmy: drum & bass jest gatunkiem muzyki elektronicznej. Kriss_J: Zdecydowanie. Drum & bass jest jednym z odłamów muzyki klubowej – nie tak bardzo znanym jak house czy techno, ale coraz bardziej nabiera siły. Charakteryzuje się tempem ok. 174 uderzeń na minutę (BPM) oraz tym, że czerpie z każdego właściwie stylu muzycznego. Artiztix: Gdyby nie było innej muzyki (funk, reggae, jazz czy hip-hop), nie byłoby drum & bassu. Kriss_J: Drum & bass może być zarówno bardziej folkowy, jak bardziej techno. Nie ma innego gatunku muzyki elektronicznej, który potrafiłby tak łączyć style. Alegria: Wszystko odbywa się w  ramach tej samej struktury tempa drum & bassu, ale zaznaczany jest wpływ innych gatunków czy to w postaci sampli*, czy wokali. W efekcie taka muzyka może być przyswajana przez każdego, bo każdy znajdzie w niej coś, co lubi. To raczej nie sprzyja temu, by drum & bass był łatwo identyfikowalny jako osobny gatunek. Artiztix: Rzeczywiście, dzisiaj scena drum &  bass jest bardzo podzielona. Są wytwórnie,

16

które skupiają się na minimalnym drum & bassie, inne na techno drum & bassie, a są też takie, które wydają typową „łatwą muzykę”, czyli po prostu dyskotekę. Ale jest też dużo formacji, które robią live acty* albo łączą didżejskie sety* z instrumentami na żywo. Muzyk dogrywa wtedy coś na skrzypeczkach, na trąbce czy na gitarce. Alegria: DnB sam w  sobie jest łatwo identyfikowalny, bo tempo zazwyczaj wynosi ok. 174 uderzenia na minutę i – jak sama nazwa wskazuje – dominują głównie perkusja i głęboki bas. Rytm nie jest jednostajny, jak w  techno czy house, a połamany dzięki użyciu synkopy. Czujecie się bardziej ambitni niż inni klubowi didżeje? Artiztix: Muzyka, która jest wszechobecna na komercyjnych imprezach, nie kładzie nacisku na umiejętności didżejskie. Często nie ma tam nawet najprostszego miksowania! Tymczasem w  didżejowaniu chodzi o  szlifowanie umiejętności od podstaw. Trzeba to ćwiczyć i  my to robimy, bo nas to jara. Alegria: Teraz technologia poszła tak do przodu, że (mówiąc w  ogromnym uproszczeniu) komputery miksują za didżeja. Wystarczy, że naciśniesz przycisk i  program sam zgrywa tempo dwóch utworów. No, ale wiadomo: komp nie wybierze za ciebie numerów, które publika będzie chciała usłyszeć. Artiztix: Nie lubimy sytuacji, kiedy DJ nie szanuje ani siebie, ani publiki i robi coś na pół gwizdka. My kładziemy nacisk na to, żeby każdy stawał się coraz lepszy w tym, co robi. Alegria: Użyłeś słowa „ambitni”. Ja bym to  powiedział tak: w  bardzo przemyślany sposób dobieramy gości, którzy u  nas grają. Chodzi o to, żeby od strony muzycznej zawsze było to coś świeżego, żeby to był ktoś, kto jeszcze nie grał w  Polsce albo chociaż w  Poznaniu. Tacy didżeje zazwyczaj grają sporo muzyki, której nikt u nas jeszcze nie słyszał.


fot. archiwum DrumObsession

Samplowanie, miksowanie, klubowość. Nie macie wrażenia, że jesteście niszowi? Kriss_J: Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że z drum & bassem mają do czynienia często. Oglądając np. stację Eurosport, czołówki w innych stacjach czy reklamy, w tle słyszą właśnie drum & bass. Alegria: Na pewno w  porównaniu do hitów pop wałkowanych w  radiu i  najpopularniejszych klubach jesteśmy niszowi, ale nie przesadzajmy, zawsze można znaleźć gatunek bardziej popularny, porównywać się do niego i biadolić, że  nisza, albo odwrotnie: wybrać coś jeszcze mniej znanego i  wozić się, że jesteśmy popularni. Nie ma co się porównywać. Tworzycie rodzaj kolektywu. Co chcecie wspólnie osiągnąć? Zoo-E: Chcemy zarazić drum & bassem jak najwięcej ludzi w Poznaniu, żeby scena muzyki klubowej odrodziła się w  naszym mieście. Oczywiście jest jakieś tam zainteresowanie, ale na takie miasto jak Poznań jest ono bardzo małe. Dlatego chcemy dotrzeć do ludzi, żeby zamiast na kanapie z  piwkiem w  domu odnaleźli się na dobrych imprezach w klubie. Kriss_J: Rzeczywiście ludzie się trochę rozwydrzyli w porównaniu z tym, co było dziesięć lat temu. Wtedy bilety do Eskulapa czy na imprezy Radiostacji rozchodziły się w  tysiącach, mimo że nie były tanie. Ale nie załamujemy się, wyznaczyliśmy sobie misję edukowania publiczności. Artiztix: Chcemy pokazać młodym, że można wymagać od siebie, bo młodzi dzisiaj jak nie mają na wyciągnięcie ręki podanego linka, to  nawet nie będzie im się chciało wpisać w  Google nazwiska gościa, którego zapraszamy na występ. Chcemy, żeby chciało im się odkrywać muzykę, której nie znajdą w tych wszystkich radiach. Alegria: Kiedyś, gdy nie było tak powszechnego dostępu do muzyki w  internecie, imprezy były jedynym miejscem, w którym można było usłyszeć nową muzykę elektroniczną, a  didżej był swego rodzaju gatekeeperem*, czyli kimś, kto spędzał mnóstwo czasu na odkrywaniu nowych kawałków i  wybieraniu tego, co zaprezentuje publice. Można powiedzieć, że kształtował gusty. Dziś to się zmieniło z prostego powodu: ludzie na wyciągnięcie ręki mają terabajty pirackiej muzyki.

dBridge

Mają też mniejszy szacunek do tej muzyki i przez to mniejszy szacunek do imprez. Poprzez DrumObsession chcemy ten szacunek przywrócić. W  styczniu szykuje się mały jubileusz – 50. edycja DrumObsession. Przygotowujecie coś specjalnego? Alegria: Na naszą „pięćdziesiątkę” zaprosiliśmy jedną z legend i najważniejszych postaci w DnB. Mowa o  dBridge’u, dawniej członku słynnej (nieistniejącej już) grupy Bad Company (czyli dBridge, DJ Fresh, Maldini i Vegas), a teraz szefie wpływowej i  wizjonerskiej wytwórni Exit Recordings, w  której muzykę wydają megautalentowani producenci. Warto też wspomnieć o  podcastach* Autonomic, które współtworzył i  dzięki którym całkowicie odmienił oblicze gatunku. dBridge z  ekipą, nie oglądając się na  resztę sceny, zaczął robić swoje i  skupiać się znowu na groove, na przestrzeni, na inspiracjach spoza samego drum & bassu, wręcz na eksperymentalnych formach. Jaramy się tym, że będziemy mieli zaszczyt stanąć z  dBridgem na jednej scenie, i że po raz pierwszy w naszym mieście zagra ktoś taki. Drugim gościem będzie Hydro, który wystąpił u  nas w  marcu i  podbił dusze naszej publiki. Zainteresowanie 50. edycją już jest spore: specjalnie na nią wybierają się klubowicze z  Torunia, Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, a także z Berlina i Pragi! To  jest dla nas samych wystarczający dowód, że niczym dBridge trzeba robić swoje i  robić to dobrze, a wtedy inni ludzie to docenią. *wyjaśnienie trudnych terminów - str. 18

DrumObsession Są jedną z najwytrwalej działających marek na polskiej scenie drum & bass. Ponad 50 wydarzeń w ich dorobku, wiele z zagranicznymi gośćmi, to dopiero początek tego, co planują. Jak sami o sobie mówią, ich filozofią jest stawianie na dźwięki, których jeszcze w Poznaniu nie było. DrumObsession #50 w Cafe Mięsna 19.01. (sobota) g. 21 zagrają: dBridge (Exit Records / UK), Hydro (Commercial Suicide / UK), Kriss_J, Artiztix, Alegria, Impakt, Zoo-E, Vols, Biba, Syrena Express więcej na: facebook. com/drumobsession

17


Członkowie DrumObsession:

Artiztix (Grzegorz Chudzicki): Kiedyś na „domówce” grałem jakiegoś secika dla znajomków i doszło do ostrej wymiany zdań. Oczywiście mądrowałem się, aż jeden ziomek powiedział do mnie: ty to jesteś artysta! A  inny: no, no, taki artiztik. I tak już zostało. Potem zmieniłem jeszcze z  Artistic na Artiztix, żeby było bardziej oryginalnie i  jeśli w  „googlach” ktoś wpisze moją ksywkę, wyświetli się tylko info o mnie. Zoo-E (Adam Dedoński): Mój pseudonim wziął się stąd, że maluję graffiti od połowy lat 90. i podpisuję je właśnie w taki sposób. Ludzie mnie już kojarzyli, więc kiedy zająłem się muzyką i zacząłem grać jako didżej, to zostawiłem tę ksywkę. Impakt (Jakub Mahlik): W  astronomii, którą się interesuję, impakt to zderzenie się dwóch ciał niebieskich. W języku angielskim „impact” oznacza uderzenie. To dobrze definiuje mój styl, bo z  naszego grona gram najciężej, głównie neurofunk, czyli nowoczesny, organiczno-industrialny drum & bass. Alegria (Piotr Häuser): Moja ksywa pochodzi z  języka portugalskiego, a  wzięła się ze sztuki afro-brazylijskiej capoeira, którą trenowałem. W tłumaczeniu oznacza „radość”. W capoeirze istnieje tradycja nadawania ksywek, a  moja w  sposób naturalny przeszła na działalność didżejską. Kriss_J (Krzysztof Janelt): Ksywka powstała banalnie – za sprawą serialu Przystanek Alaska. Był tam bohater, który prowadził audycję radiową Chris o poranku. Zawsze mi się podobało, że on fajne rzeczy puszczał ludziom na tej Alasce i  tak jakoś został ten Kriss. A  „J” od nazwiska.

Słownik Drum and bass (powszechnie skracane do: drum’n’bass, drum&bass, DnB, d’n’b, dnb lub d&b) – gatunek muzyki elektronicznej, który cechuje się szybkim tempem, zwykle w granicach 160-180 uderzeń na minutę, synkopowaną linią perkusyjną i głębokim basem. Jungle – gatunek muzyki elektronicznej wywodzący się z gatunku o nazwie rave. Charakteryzuje się użyciem pociętych, połamanych pętli perkusyjnych (breakbeat) samplowanych z  hip-hopu czy funku i  przyspieszenia ich do tempa 160-170 uderzeń na minutę. Rave – gatunek muzyki elektronicznej charakteryzujący się tempem od 110 do 160 uderzeń na minutę. Według słów fanów muzyka ta często wprowadza ich w swoisty rodzaj transu. Set didżejski – czas, kiedy dany DJ stoi za konsolą i wybiera muzykę, którą puszcza i miksuje. Live act – termin, którego w  muzyce elektronicznej używa się, aby odróżnić od setów didżejskich muzyka grającego z  urządzeń elektronicznych muzykę na żywo. Samplowanie – użycie fragmentu wcześniej dokonanego nagrania muzycznego, zwanego samplem, jako elementu tworzonego utworu. Gatekeeper – (z j. ang. „strażnik bramy”) ktoś, kto kontroluje dostęp do czegoś. Współcześnie terminu używa się metaforycznie mówiąc o kimś, kto decyduje, czy dana wiadomość zostanie przekazana odbiorcom kanałem środków masowego przekazu. Podcast – forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej występująca w postaci regularnych odcinków. Jan Gładysiak

festiwale koncer t y filmy spektakle w ystaw y p o r t a l z a i nsp i r o w a ny p r ze z

18


karnawał

ABC lumpeksowej królewny czyli polowanie na kreację Karnawał to trudny moment dla każdej kobiety. W czasie świątecznej histerii zakupowej portfel, niczym na diecie cud, w tempie ekspresowym traci na wadze. Jak go nie odchudzić ponad miarę? Cała nadzieja w „ciucholandach”.

P

rzypominam sobie swoją pierwszą wizytę w „szmateksowym” przybytku. Na początku lat 90. ubieranie się w takich sklepach było totalnym obciachem. Debiutujące na rodzimym gruncie lumpeksy nie należały ani do schludnych, ani do dobrze zaopatrzonych. Pamiętam wielkie pękate plastikowe worki i  kosze, w  których piętrzyły się stosy bluzek, spodni, swetrów, spódnic, sukienek, szalików, halek, koszul nocnych, kurtek i skarpetek czekających na swoich nowych właścicieli. Czasy jednak się zmieniły. Jakość ciuchów dostępnych w „lumpowych” zagłębiach rośnie z roku na rok, obsługa staje się coraz milsza i  lepiej wykwalifikowana, a to sprawia, że Polki coraz chętniej tam zaglądają. Na samych Jeżycach można naliczyć przynajmniej kilkanaście second handów. Postanawiam odwiedzić największy. Zaopatrzona w 50 zł, z kołaczącymi się po głowie słowami mojej babci („Pamiętaj, w  lumpeksie znajdziesz rzeczy niepowtarzalne”), jednej z pierwszych w naszym kraju fanek sklepów z odzieżą używaną, pełna nadziei wyruszam na łowy. Już z  daleka widzę ciągnący się na kilkanaście metrów ogonek. Wybija dziewiąta. Drzwi do kobiecego raju otwierają się i opętany żądzą posiadania ciuchożerczy tłum w kilka sekund opanowuje cały „szmateks”. Niesiona na fali ludzkiej masy, przywodzącej na myśl stado szarańczy, dostaję się do środka. Przyglądam się dantejskim scenom rozgrywającym się przy dźwiękach energicznie przesuwanych plastiko-

wych wieszaków. Mam wrażenie, że to nie sklep a pole walki. Deptanie po palcach i kuksańce wymierzane łokciami to standard i raczej nie ma co liczyć na łagodne traktowanie. W końcu to dzień dostawy. W dziale z sukienkami rzuca mi się w oczy idealna sylwestrowa kreacja, ale sokoli wzrok pani obok zauważa ją niemal w  tym samym momencie. Ułamek sekundy i modne cacko ląduje w koszyku. Tyle, że nie moim. No cóż, w „lumpie” jak na polowaniu – kto pierwszy ten lepszy. Mija pół godziny. Stoję w  niekończącej się kolejce, tym razem do przymierzalni. Tutaj panuje już zgoła inna atmosfera. Zadowolone z polowania drapieżne „lumpowe” bestie mogą odetchnąć z ulgą. Znowu wrócą do domu z pełnymi siatami. Adrenalina opada. Jest czas na ploteczki i wymianę zdań na temat zdobyczy. Wchodzę do przymierzalni z naręczem rzeczy. To za duże, to za małe, to z dziurą, a to z plamą – „lumpobranie” wymaga cierpliwości i opiera się głównie na szczęściu. Ostatecznie decyduję się na ciuch, który wymaga pewnych poprawek, ale rokuje nadzieje. Podchodzę do kasy. Nadchodzi ten najważniejszy moment. W tym wszystkim chodzi bowiem o  to, żeby kupić coś fajnego za grosze. Waga pokazuje, że tym razem bez problemu zmieszczę się w  budżecie. Zostanie jeszcze na błyskotki. No dobrze, a  buty? A  torebka? Spokojnie – od czego jest wypełniona skarbami, pękająca w  szwach szafa babci Helci? Karolina Gumienna

19


sztuka od kuchni

fot. A. Korońska

Paella i gitara u Witka Łukaszewskiego

Witek Łukaszewski – ur. 1956 w Szczecinie, muzyk, pisarz, poeta. W 1984 r. powołał do życia Międzynarodowy Festiwal Flamenco w Kościanie i był jego dyrektorem przez 17 lat. W marcu ukaże się jego kolejna powieść: Dialogi – Jimi Hendrix & Niccolo Paganini, w czerwcu kolejna płyta, a w listopadzie trzecia powieść Dialogi (2) – Morrison & Picasso.

20

Flamenco i karnawał to dobre połączenie? – bardziej chyba pytałam o to siebie niż mężczyznę, z którym umówiłam się na to spotkanie. – Bo ja wiem? – zadumał się. – Oni tam, w Hiszpanii, mają przez cały rok karnawał. Tańczą, grają, śpiewają przy okazji i bez okazji. No, ale karnawał to uśmiech, a flamenco często bywa płaczące… – Nie! Flamenco, nawet kiedy serce rozdziera, jest jednocześnie radosne. Nie może być smutne coś, bez czego żyć się nie da! Sztuka jest ponura, kiedy nie ma w niej energii. A to się nie zdarza we flamenco. *** Trudno temu zaprzeczyć. „Być flamenco” to żyć pełnią życia, jak najpiękniej, cieszyć się każdym dniem, dostrzegać pozytywne strony we wszystkim, co los przynosi. Myśląc o tym wszystkim, pokonałam kilkanaście kilometrów dzielących mój dom od domu Witka. Miałam być bardzo punktualnie. Dlaczego? Bo w kuchni czekała – jak się okazało – gotowa już paella, a najlepsza jest taka, która nie parzy, lekko przestudzona. Ta miała temperaturę idealną. Paella to potrawa rodem z Valencji, dziś funkcjonuje w  kilku odmianach. Niezmienne jest w  niej jedno: ryż gotowany w  bulionie (może być z  dodatkiem wina). Na ogół żółty od szafranu, choć bywa i  czarny. Zawsze też wśród dodatków znajdą się pomidory, groszek lub kukurydza, marchewka. A poza tym, w zależności od regionu, mięso lub owoce morza. Czasami jedno i  drugie. Tak było tym razem: paella galiciana – z małżami i krewetkami oraz jagnięciną. – Gdybym chciał być wierny tradycji, to powinienem pomidory rozgniatać palcami i  całość mieszać rękoma – usłyszałam, siadając do stołu.

Ale… po co? – Wtedy podobno pot z dłoni wchodzi w jakąś reakcję z  sokiem i  zachodzi proces przyspieszonej fermentacji. Tak w  każdym razie robili to moi znajomi stamtąd. I faktem jest, że nigdy więcej podobnie dobrej paelli nie jadłem. *** Mimo że pomidory były z  puszki i  wymieszane łyżką, zapewniam, iż całość smakowała wyśmienicie. Nie wiem, czy tajemnica tkwi w  ryżu, czy w  mięsie. Jagnięcina sama w sobie jest niezwykła, zwłaszcza, gdy dobrze przyprawiona czosnkiem. A  czosnek w  hiszpańskiej kuchni zawsze jest serwowany obficie. Ryż wymaga cierpliwości. Musi być średnioziarnisty, bo tylko ten ma odpowiednią chłonność. Najpierw podsmaża się go na oliwie (to cała ceremonia z  mieszaniem, podrzucaniem, żeby właściwie uprażył się w  oparach oliwy), potem gotuje w  połowie bulionu – aż płyn niemal w  całości wyparuje. Na osobnej patelni obsmaża się mięso pokrojone w spore kawałki, dodaje do paelli, potem małże (wyrzucić należy te, które się nie otworzyły), groszek, pomidory, podgotowane krewetki, zalewa kolejną porcją bulionu i dusi tak długo, aż uznamy, że konsystencja jest odpowiednia. Nic nie może być zbyt miękkie, łącznie z ryżem. Dobra paella wymaga wyczucia i wprawy. Je się ją wprost z patelni. Do tego czerwona Rioja, albo piwo – una rubia fría (jasne zimne). Prawdziwa uczta! Niezależnie od pory roku. *** – Jeśli szukasz prawdziwego flamenco puro – łowiąc widelcem kawałki mięsa, Witek wrócił do tematu, który sprowokował nasze spotkanie – to już go nie znajdziesz. Dziś jest wyłącznie estradowe, podrasowane.


Jak to? A w  Jerez? A  w  małych miastach Andaluzji? – Świat się zmienił. Dziś artyści flamenco są jak gwiazdy rocka. Puro może znajdziesz gdzieś w  małych, zagubionych wśród gór wioskach i u bardzo starych ludzi, którzy ledwo już chodzą, ale z wielką werwą jeszcze potrafią zatańczyć czy zaśpiewać. A co jest najwyższym stopniem wtajemniczenia we flamenco? Idealne odtworzenie tego, co ktoś kiedyś wymyślił czy improwizacja? – To jest jak z  muzyką klasyczną: wszystkie dźwięki zostały już zapisane, wykorzystane. Liczba kombinacji jest ograniczona. Nawet jeśli idzie w miliony. Wielcy muzycy do nut po prostu dokładają to, co znajdą między nimi – interpretację. Wszystko już zostało wymyślone przez Carlosa Montoyę, Sabicasa czy Manolo Sanlúcara, ale przecież te same dźwięki zagrane przez Paco de Lucíę były zupełnie inne. Nawet w  klasycznych utworach, nawet wtedy, kiedy akompaniował innym. We flamenco masz poza tym jeszcze jedno ograniczenie: compas, czyli rytm – ustalony raz na zawsze wieki temu. I tego zmienić nie możesz. Paco de Lucía zrobił jednak coś więcej: wyszedł poza flamenco, nawiązał kontakt z muzyką świata, z jazzem. – Kultury się przenikają. I całe szczęście. Dzięki temu żyją. Ty sam stworzyłeś nowy gatunek: flamenco-rock. W swoim czasie dostawałeś nagrody dla najlepszego gitarzysty flamenco w Polsce. – Dawno temu. Pionierskie czasy. Z  Hiszpanami nie mam co konkurować. Nikt z nas. A jak to się zaczęło u Ciebie? – Pierwszy raz usłyszałem flamenco u  mojego nauczyciela gitary klasycznej, puścił mi je z  magnetofonu. Oszalałem. To było w  1983  r. Rok później po raz pierwszy do Polski

przyjechał Paco Peña. Pojechałem na jego koncert. A potem niosłem mu gitary na lotnisko. Za rok przyjechał ponownie, z  zespołem. Przywiózł tancerki od Antonio Gadesa, prosto z planu Carmen. Nie gwiazdy, ale… mój Boże, jak one tańczyły! Wtedy też zaprosił mnie do swojej szkoły w  Córdobie. Pół roku czekałem na paszport i pojechałem, w 1987 r. Autostopem przez pół Europy. Z kilkoma wyuczonymi, jak mi się zdawało, utworami Paco. Chciałem, żeby pokazał, jak powinienem je grać w kilku miejscach. Wysłuchał mnie i  przez trzy tygodnie codziennie wałkowałem jedną i tę samą linijkę z partytury! Tak, żeby mistrz był zadowolony. Z nią wróciłem do Polski. Nie zniechęciło cię to? – Nie. Byłem zachwycony. Teraz odkrywam na nowo Bacha – cyzeluję każdą nutę tak, jak wtedy flamenco u Paco. Nie wolno się spieszyć. Grasz rock, muzykę klasyczną, piszesz książki, wiersze… Starasz się uciec od flamenco? – Uciec do końca nie można. I  nawet nie dlatego, że ludzie ciągle chcą, żebym je grał na koncertach. To po prostu jest i  tyle. Ja nawet jedną gitarę mam taką, która jest połączeniem klasycznej i flamenco. A co ci to doświadczenie dało? – Wykonawczo, obok Bacha, to najtrudniejszy rodzaj muzyki. Jak przejdziesz przez flamenco, wszystko inne jest łatwiejsze. Bo ono łączy w sobie wszystkie techniki. Dało mi więc pewność jako gitarzyście. Dzięki flamenco zakochałem się w Hiszpanii, chciałbym tam kiedyś zamieszkać. Przez Lorcę dotarłem do innych pisarzy, odkryłem bogactwo ich literatury. Niezwykłej. I chyba znalazłem w sobie radość. My  jako naród jesteśmy smutni, ja nauczyłem się cieszyć życiem, być na nie otwartym. rozmawiała Anna Kochnowicz

reklama

jes t eśmy t ym , co je my Poznań - Śródka, ul. Ostrówek 6 tel.: 61 8750 934, www.vinebridge.pl

21


przedstawiamy

Sztuka trwania, sztuka odchodzenia szkic do portretu Lecha Raczaka Teatr miał być studencką zabawą, stał się esencją życia. Bo „można albo zajmować się nim z powagą i oddaniem, albo dać sobie spokój”. Nie znoszę eksperymentów pozornych, nie znoszę odkrywania

O

d 1964 r. Lech Raczak współtworzył z przyjaciółmi Studencki Teatr Poezji Ósmego Dnia. Potem było spotkanie z Grotowskim, polityczny wstrząs Marca ’68. I „poezja” się skończyła.

języka, który został wynaleziony 20 czy wręcz 40 lat temu, a przede wszystkim nie cierpię, kiedy ten język się prezentuje jako nowe odkrycie. Denerwuje mnie zastępowanie publicystyką nieco głębszych rozważań. Denerwuje mnie wciskanie nam takiego konceptu teatru, że dyskusja i myślenie jest podstawą przedstawienia. Podstawą teatru jest zawsze emocja. Teatr, który nie wytworzy emocji, nie jest teatrem. – mówi Lech Raczak

22

Zbiorowo i indywidualnie – Jako lider Teatru Ósmego Dnia Lech Raczak otworzył świadomość bardzo wielu widzów (zarówno społeczną, jak i tę nakierowaną bardziej na wartości artystyczne). To była rewolucja w myśleniu o świecie i myśleniu o teatrze – przekonuje teatrolog profesor Juliusz Tyszka. Teatr Ósmego Dnia był blisko widza i  blisko uwierającej go rzeczywistości. To był teatr buntu, sprzeciwu wobec władzy i  myślowych schematów. Artyści pod przewodnictwem Raczaka tworzyli w  pełni autorskie spektakle, posługując się metodą „kreacji zbiorowej”. – Każdy miał takie same prawa, każdy był zobowiązany do wypowiedzi i  każda wypowiedź była tak samo ważna – wspomina obecna szefowa Ósemek Ewa Wójciak. – Stawialiśmy na zespołowość i wspólnotę twórczą – dodaje. Ta wspólnota (przynajmniej między Raczakiem a  resztą zespołu) rozpadła się po dwudziestu

latach – po sukcesach lat 70., po szykanach i zakazie występów z  czasów stanu wojennego, po trudzie emigracji i  walce o  miejsce dla poznańskiego teatru w  wolnej Polsce. Raczak odszedł z Ósemek w 1994 r. Związał się z Włoszką Darią Anfelli. – Ona miała pewien rodzaj swoich ambicji teatralnych, swoich wyborów, które były fundamentalnie różne. My byliśmy, i do dziś jesteśmy, wierni temu poczuciu, że teatr jest związany z rzeczywistością, musi jej towarzyszyć, odpowiadać na jej aktualne pytania. I  tutaj się nie spotykaliśmy – mówi Ewa Wójciak. Lech Raczak: – Chciałem porzucić te społeczne i  polityczne tematy, ich to interesowało nadal. Ja miałem takie poczucie, że wygraliśmy z tym mniejszym wrogiem, czyli z  systemem, ale mamy takiego wroga podstawowego, to znaczy czas. W pojęciu wręcz metafizycznym. Ale oni nie chcieli w to iść. No więc koniec końców należało się rozstać.

Dramatycznie i ulicznie Legenda teatru alternatywnego zostaje szefem repertuarowej sceny dramatycznej – Teatru Polskiego w Poznaniu. I... nie może się uwolnić od teatralnej rewolucji. – Już na pierwszym spotkaniu z zespołem określił swoje plany, chciał wyrwać ten teatr z zapaści. Użył słów „będziemy łamać konwencję” i to się od razu poczuło – wspomina pracownik


teatru Ryszard Książek. Raczak próbuje budować zespół i repertuar, po zamieszaniu z dyrektorami naczelnymi i  rozbiciu nowej aktorskiej grupy w 1998 r., po trzech latach zmagań odchodzi. Jest już wówczas szefem artystycznym Malty, w  której uczestniczył od pierwszego festiwalu w 1991 r. Dzięki jego włoskim kontaktom udaje się sprowadzić do Polski Teatro Nucleo, później kolejne zespoły, które gwarantują imprezie mocny start. Razem z Michałem Merczyńskim i Włodzimierzem Mielcarkiem Raczak tworzy trzon programowy festiwalu. Wierny swoim korzeniom staje się głównym patronem teatru alternatywnego Malty.

niezależne spektakle i bezskutecznie próbuje powołać grupę nawiązującą do działań przerwanych w Teatrze Ósmego Dnia. – Ambicje ma zawsze najwyższe i  jak spada, to z wysokiego konia. Nawet te niezbyt udane przedsięwzięcia miały w sobie potencjał i pozostawał żal, że nie mógł popracować nad nimi dłużej – mówi Juliusz Tyszka. – Do dziś zaskakuje mnie świeżością swoich obserwacji. On szuka w  świecie zadr, ran, nieścisłości, niekonsekwencji; w  odkrywaniu tej ambiwalencji świata jest niedościgniony. Kiedy wybieram się na jego spektakl, zawsze jestem przygotowany na pewien szok poznawczy, na to, że zapewne skonstatuję: „oj! to tak naprawdę jest?” albo „to wstrętne, ale prawdziwe”.

Reportaż Lecha Raczaka gry z czasem przygotowali w TVP Poznań: Agnieszka Nawrocka, Adam Talarek, Dariusz Migdalski, Michał Patecki, Katarzyna Janyska-Cyris. Jego przedpre­ mierowy pokaz odbędzie się w Scenie Roboczej 26.01. o g. 17 podczas promocji trzech tomów Pism teatralnych Lecha Raczaka wydanych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Współcześnie i historycznie Reżyseruje też w Polsce i we Włoszech, zarówno w teatrach dramatycznych, jak i budując efemeryczne, niezależne grupy. Na największy sukces przekłada się jego współpraca z Teatrem imienia Heleny Modrzejewskiej w  Legnicy. Stworzony tam Tryptyk Rewolucyjny: Dziady, Marat-Sade i  Czas terroru mieliśmy szansę zobaczyć podczas Malty w 2012 r. Michał Merczyński: – Mieliśmy gości z  USA, z różnych ośrodków uniwersyteckich i teatralnych, którzy obejrzeli właśnie Czas terroru. Mówili, że to było najlepsze, co widzieli na tym festiwalu. – Kocham te spektakle, które robi u nas, bo one są emanacją szlachetności spojrzenia na rzeczywistość, a jednocześnie, mimo że często ubrane w  kostium, pozostają mocno współczesne – przekonuje dyrektor legnickiego teatru Jacek Głąb (który bez skrępowania przyznaje też, że Lech Raczak jest jego teatralnym guru). Zadry, rany, nieścisłości Mimo to w Lechu Raczaku nie gaśnie miłość do teatralnego eksperymentu. Od 1994 r. tworzy

On się z tym nie godzi W zeszłym roku Raczak zrezygnował z funkcji dyrektora artystycznego festiwalu Malta. Tłumaczy, że nie potrafi uczciwie podpisać się pod nową formułą festiwalu. Michał Merczyński: – Rozumie czas, który się zbliża. Czas innych estetyk, które my chcemy pokazywać, a on się z tym nie godzi, więc zostawia to pole następnym pokoleniom. Szanuję taką decyzję, bo nie każdego byłoby na nią stać. Lech Raczak: – Mam jeszcze kilka książek do napisania, siedemnaście spektakli do zrobienia. – Jest taka anegdota, którą sam Lech często opowiada – śmieje się Michał Merczyński. – Kilkanaście lat temu po jakimś kryzysowym momencie życiowo-artystycznym Raczak trafił do szpitala. Leży wykończony i obolały w izbie przyjęć z  przymkniętymi oczyma, słyszy zbliżający się szmer, otwiera oczy... Nad nim ksiądz. A Leszek na to: „O nie! Jeszcze nie!”. Agnieszka Nawrocka

kadry z filmu Lecha Raczaka gry z czasem fot. TVP Poznań

23


rozmawiamy

Niewyobrażalny koniec

fot. archiwum

mówi prof. Przemysław Czapliński, przewodniczący jury konkursu „Poznań Fantastyczny” Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Przemysław Czapliński – krytyk literacki, profesor literatury współczesnej na UAM, autor wielu książek. Ostatnio opublikował Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu

24

Jaki obraz miasta wyłania się z konkursowych opowiadań? Konkurs dawał uczestnikom spory margines swobody, wobec czego nie ma jednej odpowiedzi na Pani pytanie. Można było tworzyć opowiadania w konwencji fantasy i tu najczęściej autorzy sięgali w głąb historii Poznania. Można też było wymyślać, jak miasto będzie wyglądało za lat 20 czy 50. W opowiadaniach retrospektywnych wyraźnie widać, które momenty pobudzają wyobraźnię. To punkty uznawane za węzłowe dla dziejów miasta, a przy tym tajemnicze, nieoczywiste, splątane. Pierwszym z  takich węzłów, opisanym w  kilkunastu opowiadaniach, jest okres królowania Przemysła i jego małżeństwo z Ludgardą. Drugim okres zaboru pruskiego. Jedno z ciekawszych opowiadań przedstawiało Poznań jako miejsce, w  którym na początku XX w. mogło dojść do spotkania cesarza Wilhelma II, początkującego w  dążeniu do władzy Hitlera oraz dowódcy tutejszego garnizonu; równolegle wybucha powstanie zainicjowane przez poznańskich anarchistów. W  tej narracji zwycięskie, narodowościowe ugrupowanie zinstrumentalizowało anarchistów, którzy rozpoczęli bój i  za cenę ogromnych strat odciągnęli siły niemieckie z  garnizonu, co z kolei umożliwiło narodowcom przechwycenie inicjatywy. Autor wymyślił więc Poznań bogatszy od znanego: ukazał społeczeństwo zróżnicowane, w  którym grupy prowadzące walkę o wolność różnie ją pojmują. Większość polskich opowiadań fantastycznych podszyta jest raczej ideologią prawicowonarodowościową. W  naszym konkursie reguła nie zadziałała z  taką siłą, ale myślenie w  kategoriach klasowych, płciowych czy ekonomicznych było o wiele rzadsze od prawicowo-nacjonalistyczno-

bogoojczyźnianego. Mam wrażenie, że jest to kwestia silnie znacjonalizowanej edukacji i języków komunikacji publicznej. Czym wyróżniły się zwycięskie opowiadania? Były dopracowane i  zawierały wszystko, co opowiadanie zawierać powinno. A  to forma niesłychanie okrutna, która wymaga szybkiego zawiązania akcji, wyrazistego pomysłu fabularnego, zróżnicowania postaci i indywidualnego języka. Zwycięska Zagłada ulicy wyobraźni ma charakter fantazji językowej. Bohaterem jest ulica, traktowana jako byt łączny, składający się z  ludzi i  domów. Ulica przeżywa swoistą zapaść z  powodu najścia gorszych lokatorów, więc mieszkańcy szukają gwałtownie sposobu zażegnania kryzysu. W  odniesieniu do tego tekstu – napisanego przez twórcę o wyobraźni suwerennej – podział na science fiction i  fantastykę zupełnie nie działa. Dobra literatura budzi rozmaite skojarzenia, ale nie daje się wyjaśnić w kontekście żadnego z nich. Drugie opowiadanie wykorzystało PeWuKę do szpiegowskiej intrygi, a  trzecie miało charakter postapokaliptyczny. Na konkurs nadesłano ponad 300 opowiadań. Skąd tak duży odzew? Od dobrych kilku lat mamy do czynienia z pospolitym ruszeniem. Ludzie chcą brać udział w komunikacji społecznej. Za sprawą telefonów komórkowych, SMS-ów, poczty elektronicznej, blogów i facebooka coraz więcej ludzi „ćwiczy” pisanie codziennie, więc to uczestnictwo w permanentnej komunikacji prowadzi do poszukiwania innych jeszcze sposobów ekspresji – wiersza, prozy, dramatu. W  Polsce organizuje się rocznie ponad 100 konkursów literackich i większość z nich cieszy się sporym odzewem. Coraz częściej indywidualna twórczość przenosi się na internetowe blogi. Czy dało się to odczuć?


rozmawiała Aleksandra Glinka

Adam Kubacki Autor zwycięskiego opowiadania Zagłada ulicy Wyobraźni startował w wielu konkursach. Nie jest wybredny, jeśli chodzi o dyscypliny. – Nie było mnie chyba tylko w Turnieju Czterech Skoczni, ale kto wie, co jeszcze może się zdarzyć – żartuje. Szczerze przyznaje, że wysyłając swoje opowiadanie do wydawnictwa, kierował się wyłącznie chęcią otrzymania nagrody. Pierwotny tekst Zagłady… powstał dziesięć lat temu. – Chciałem opisać konflikt rozgrywający się w głowie pewnego człowieka, który jest poznaniakiem i  podlega wewnętrznym sprzecznościom, wykluczającym się wyobrażeniom o  sobie i  rzeczywistości, w  której żyje – mówi. – Jeżeli dodamy do tego wpływ prozy Brunona Schulza, to będziemy mieli komplet. Na potrzeby konkursu musiałem gotowe opowiadanie skrócić, przez co uległo ono ujednoznacznieniu, stając się czymś w rodzaju satyry na obecny klimat intelektualny panujący w Poznaniu – objaśnia. Jeśli ktoś zechce doszukiwać się jakichkolwiek podobieństw do miasta czy jego konkretnych śladów, niech próbuje, ale autor wyraźnie zastrzega, że jego utwór jest aluzyjną metaforą, z zasady niewyraźną, zwodniczą i  niepewną. – Postawienie konkretnej tezy popsułoby opowiadanie, bo w tego typu literaturze z  pewnością nie chodzi o  to, by króliczka złapać – puentuje. mat

fot. archiwum

Konkursowe opowiadania świadczyły o poszukiwaniach języków innych niż styl blogowy czy SMS-owy. Mieliśmy do czynienia ze zwycięstwem klasycznej literatury, którą się tworzy wedle znanych i wypróbowanych wzorców. Najbardziej wpływowymi dla konkursu pisarzami – choć nie dotyczy to zwycięzców – byli Tolkien i Sapkowski. Dlaczego właśnie oni? Obaj to nauczyciele wyrazistych struktur epickich, w których postaci i wydarzenia są koralikami nizanymi na sznurek akcji. Dzięki temu opowiadanie jest mikropowieścią. Dlaczego literatura fantastyczna jest dziś tak popularna? Składa się na to wiele czynników, choć głównym wydaje mi się niewyobrażalność granic. Rozwój naszej rzeczywistości sprawia wrażenie niepohamowanego: osłabianie zapór obyczajowych, modyfikowanie ludzkiego ciała czy ingerencje w  funkcjonowanie psychiki stawiają pod znakiem zapytania możliwość wymyślenia końca. Nie chodzi o koniec przybierający postać inwazji obcej cywilizacji czy katastrofy planetarnej, bo takie rozwiązanie opisać dość łatwo. Chodzi o  immanentną granicę ludzkich możliwości rozwojowych. Ona właśnie wydaje się niewyobrażalna. Jednych to przeraża, innych niepokoi, jeszcze innych fascynuje. Ale w  każdym przypadku stanowi pobudkę dla wyobraźni. Po drugie, fantastyka ożywia ducha przygody, przywraca możliwość pisania o bohaterze i prowadzonej przez niego walce. To ekscytuje. Po trzecie, fantastyka zachęca do szukania generalnych prawidłowości dotyczących rozwoju bądź zagłady człowieka – pozwala uprawiać literacką filozofię postępu bądź apokalipsy. A to sprawia, że opisywanie przygód staje się przygodą pisania.

laureaci konkursu „Poznań Fantastyczny” I nagroda Zagłada ulicy wyobraźni Adama Kubackiego II nagroda Nieporadne świecidełko Jakuba Biernackiego III nagroda Miastośnienie Jędrzeja Burszty wyróżnienia Ludgarda Moniki Rebizant-Siwiło Formagedon Wojciecha Kulawskiego Jutro Marty Zucker Śmierć Pana Prezesa Waldemara Koniecznego Zamurowani od północy Andrzeja Sikorskiego Zdarzenie w Lunecie Aster Michała Krupskiego Wydawnictwo Miejskie Posnania zamieści nagrodzone teksty w antologii, którą wydamy w przyszłym roku.

25


rozmawiamy

Organicznik schodzi z pomnika mówi Jacek Kubiak, reżyser filmu dokumentalnego o Hipolicie Cegielskiem Czego nie wie o Hipolicie Cegielskim statystyczny poznaniak, a o czym dowie się z filmu Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868, który na przełomie stycznia i lutego pokaże Telewizja Polska?

Jacek Kubiak – (ur. 1957) dziennikarz, dokumentalista, działacz opozycyjny w PRL-u, absolwent polonistyki i germanistyki na UAM, w swoich filmach porusza tematy z obszaru historii, sztuki, a także stosunków polsko-niemieckich fot. M. Schmidt (archiwum J. Kubiaka)

Producenci

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

26

P

rzemysłowiec, organicznik, twórca zakładów, które istnieją do dziś i odegrały w historii Poznania niezwykłą rolę – taka jest powszechna wiedza o Hipolicie Cegielskim. Mało kto jednak wie, że był także profesorem literatury, wybitnym twórcą podręczników, a także dziennikarzem, publicystą, wydawcą prasy. Również w tych dziedzinach miał ogromne zasługi. Od jak dawna przyjaźni się Pan z Hipolitem? Wracałem do niego parę razy przy różnych okazjach. Krążyłem wokół niego i wokół innych postaci tego czasu, wybitnych organiczników – księdza Piotra Wawrzyniaka, Maksymiliana Jackowskiego… To była zupełnie niezwykła formacja. Z  jakich źródeł czerpał Pan, przygotowując film? Z  Hipolitem jest taki kłopot, że wojna zniszczyła większość archiwów (także prywatnych), w  których były pamiątki po nim. Nasza wiedza prawie w  całości budowana jest na książce Zdzisława Grota, który przed wojną zdążył przeczytać te archiwa, wynotować różne rzeczy i opublikować je w 1947 r. Poza tym źródeł jest bardzo niewiele. Niektóre rzeczy raczej sobie wyobrażamy, niż wiemy na pewno. Odbrązawiacie Hipolita czy nadal spogląda na nas z pomnika? To jest dosyć pomnikowa postać, ale oczywiście staramy się dostrzec też „ludzką” stronę jego biografii: na przykład jego stosunek do Prusaków. Hipolit kilka razy zachował się woPartnerzy

bec zaborcy na granicy dobrego smaku. Nigdy tej granicy nie przekroczył, ale był blisko. A co właściwie zrobił? Kiedy następuje zmiana na tronie pruskim, w Polakach znów budzi się nadzieja. Cegielski w tym czasie redaguje „Dziennik Poznański”– drugie jego duże przedsięwzięcie prasowe. I  właściwie nie ma powodu, żeby ogłaszać aż tak „lizusowski” tekst o  nowym władcy, jaki opublikował na łamach dziennika. To miało swoje reperkusje – poróżnił się wtedy z częścią przyjaciół, którzy mieli mu to za złe. Była też inna sprawa – trudna dla niego ogromnie. Kiedy wyrzucono go z pracy w gimnazjum, ustawicznie, przez wiele miesięcy starał się ją odzyskać i wtedy też składał deklaracje, których wcale składać nie musiał. Tym bardziej, że okazało się później, iż świetnie poradził sobie i bez tej posady. Był w  pewnym sensie dłużnikiem Flottwella – nadprezydenta prowincji poznańskiej, który ułatwił mu studia, przyznał stypendium. Czuł się może trochę zobowiązany. Został też ślad, że skarżyli się na niego pracownicy fabryki, bo nie wypłacał im zasiłku chorobowego czy pogrzebowego. Ale z drugiej strony – sam przecież uruchomił w swojej fabryce te formy zasiłków. Dziś nie jesteśmy w stanie do końca ustalić, jak to było. I takie momenty pojawiają się w naszym filmie. rozmawiała Sylwia Klimek ¦ Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868 scenariusz i realizacja: Jacek Kubiak zdjęcia: Mirosław Skrzypczak współpraca przy inscenizacjach: Stanisław Kubiak, Teatr Wolandejski produkcja: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wydawnictwo Miejskie Posnania


rozmawiamy

Rozrywka na najwyższym poziomie mówi Przemysław Kieliszewski, nowy dyrektor Teatru Muzycznego Znamy się od niepamiętnych czasów, ale nie miałam pojęcia, że jesteś fanem operetki. Teatr Muzyczny to coś więcej niż operetka. Nie wymiguj się. Kochasz operetkę czy nie kochasz? Bardzo lubię niektóre operetki, choć ich libretta może mniej, bo nie są zbyt wyrafinowane. Jest tu za to mnóstwo przepięknej muzyki, pisanej przez najlepszych kompozytorów: Strauss, Offenbach, Lehar… A muzyka to moja pasja. Zanim zacząłem studiować prawo, miałem już miejsce w  Akademii Muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim. Wciąż śpiewasz? Wciąż lubię śpiewać dla przyjemności i  jest to wspaniałe hobby. Wieloletni chórzysta i  miłośnik opery nie wstydzi się romansu z  jej frywolną siostrą zwaną „podkasaną muzą”? Oczywiście, że nie. Dobra operetka to skarb, a  Teatr Muzyczny to coś więcej. Jego repertuar został już poszerzany o  inne gatunki (farsy, musicale). Ważne, by dobrze grać dobrą muzykę. Sądzisz, że w  tej przestrzeni, która – powiedzmy to szczerze – jest bardzo siermiężna, da się wystawić musical z  prawdziwego zdarzenia? Oczywiście, że nie. Musical to zupełnie inny gatunek. Jak zatem chcesz to godzić pod jednym dachem? Tylko w  kilku ośrodkach w  kraju gra się dziś klasyczną operetkę i my chcemy to robić najlepiej w  Polsce. Poznaniacy czekają też na duże projekty musicalowe. One się z czasem pojawią na zasadzie koprodukcji, raczej w  większych przestrzeniach. A  jak ma wyglądać codzienność w  Teatrze Muzycznym? Rzadko wychodziłam stamtąd jako widz zadowolony. Szykujesz rewolucję?

Muszę mieć kilkanaście tygodni na szczegółowe rozeznanie problemów, by odpowiedzialnie ocenić, co jest powodem takich, a nie innych efektów artystycznych oraz wizerunku. Temu teatrowi potrzebne są zmiany, a zespół je zaakceptuje, ponieważ będą racjonalne i podziałają na korzyść wszystkich, którzy chcą czuć satysfakcję z pracy. Co proponujesz zespołowi? Normalność, rozumianą jako porządek, profesjonalizm, jasne reguły gry, wyznaczanie ambitnych celów i zamienianie ich w sukces. Przy okazji wszystkich, także bardzo krytycznych dyskusji na temat poznańskiej operetki padał zawsze argument, że frekwencja jest tam znakomita. Może publiczność nie chce zmian? To przede wszystkim miejsce rozrywki i  nie można z tego rezygnować. Sęk w tym, by zapewnić ją na najwyższym poziomie. Jeżeli to się uda, doceni to i dotychczasowa, i nowa publiczność, o którą będziemy zabiegać. Bardzo zależy mi też na właściwej, zarażającej pasją, animacji kulturalnej dzieci. Pakujesz się w  piekielnie trudną sytuację: kiepska renoma teatru, fatalne warunki lokalowe, perspektywa jeszcze większych oszczędności w kulturze. Po co Ci to? Lubię wyzwania. Po to zdobywa się kompetencje, by podejmować coraz trudniejsze. To dlatego, że lubisz wyzwania, startowałeś ostatnio aż w trzech konkursach: na dyrektora departamentu kultury, CK Zamek i  Teatru Muzycznego? Jest Ci wszystko jedno, czym zarządzasz? Oczywiście, że nie jest. Od 1 stycznia 2013 roku mam zaszczyt być dyrektorem Teatru Muzycznego w  Poznaniu i  cieszę się, że właśnie tej instytucji dotyczyła nasza rozmowa.

Przemysław Kieliszewski jest doktorem nauk humanistycznych, aktywnie działającym i na polu nauki (Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury), i jako animator kultury (od lat kieruje Festiwalem Polish Guitar Academy). (fot. S. Jankowski)

rozmawiała Ewa Obrębowska-Piasecka

27


modernistyczny P ozna ń

Hotel widmo Polonez Poznań, będący od początku XX w. prężnym ośrodkiem targowym, przyjmującym licznych wystawców, gości targowych i turystów, cierpiał na nieustanny niedostatek miejsc hotelowych.

J

uż organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej wymusiła budowę kilku nowych hoteli. Jednym z nich był Hotel Polonia, będący największym obiektem tego typu wybudowanym w  Polsce w  dwudziestoleciu międzywojennym. Hotel mieścił się przy ul. Grunwaldzkiej, posiadał 362 pokoje, które po zakończeniu PeWuKi zamienione zostały w  mieszkania. Obecnie w  budynku mieści się Szpital Wojskowy. Funkcje hotelowe na czas wystawy pełnił również Dom Studencki Hanka. Chcąc zaradzić problemom noclegowym, władze PRL w  latach 70. postanowiły wybudować w Poznaniu dwa wielkie hotele o najwyższym peerelowskim standardzie: Hotel Polonez oraz Hotel Poznań. Łącznie projektowane były na ponad 1600 miejsc noclegowych, liczba ta stanowiła więcej niż podwojenie wszystkich istniejących dotychczas miejsc w poznańskich hotelach.

28

Od Poznania do Władywostoku Hotel Polonez ulokowany został przy al. Stalingradzkiej (obecnie al. Niepodległości). Zaprojektowali go Jerzy Liśniewicz, Czesław Nawrocki, Stefan Zieleśkiewicz i Józef Maciejowski. Projekt opierał się na wykorzystaniu na szeroką skalę prefabrykowanej wielkiej płyty winogradzkiej, dobrze znanej z  wielu poznańskich osiedli. Technologia ta uniemożliwiała niemal zupełnie zindywidualizowanie projektu, dlatego hotel przypomina setki podobnych obiektów, które budowane były w  tamtym okresie od Łaby aż do Władywostoku. Hotel składał się z  dwóch części: wyższa, czternastopiętrowa, mieściła pokoje dla gości, natomiast w niższej, horyzontalnie rozciągniętej części dwupiętrowej znajdowały się sale konferencyjne oraz restauracje z dancingami. Imponujące, zarówno w  momencie powstania, jak i dzisiaj, są liczby związane z budynkiem: 408 pokoi, 612 łóżek, ponad 850 miejsc w salach konferencyjnych i restauracjach. Propaganda luksusu Budowa hotelu, jak większość ważnych inwestycji Polski Ludowej, miała istotne znaczenie propagandowe. Powinna pokazać siłę ówcze-


fot. M. Stachowiak

snej jedenastej potęgi gospodarczej świata, dlatego też robiono wiele, by pobić rekordy szybkości prac budowlanych. O tym, jak zawrotne było to tempo, może świadczyć fakt, iż jedno piętro części mieszkalnej hotelu stawiano średnio zaledwie w  sześć dni. Trudno się temu dziwić, gdyż bardzo spieszono się, aby reprezentacyjny hotel gotowy był na rocznicę 30-lecia PRL. Pomimo zastosowanej standardowej i dającej nikłe możliwości indywidualnej twórczości technologii wielkiej płyty, starano się nadać hotelowi powiew luksusu. Wszystkie meble w  Polonezie zostały specjalnie dla niego zaprojektowane i wykonane. Do wykończenia reprezentacyjnych wnętrz użyto marmur oraz bardzo modnej w  tamtych czasach boazerii wykonanej z różnych gatunków drewna. Akademik Polonez? Pomimo swojej „socjalistycznej” przeszłości po roku 1989 Hotel Polonez został pozytywnie zweryfikowany i  bardzo dobrze sobie radził. Stał się własnością grupy Orbis S.A. W  jego reprezentacyjnych salach odbywały się pierwsze w  Poznaniu „kapitalistyczne” bale i  dancingi, a  w  roku 1990 zostało

w nim otwarte jedno z pierwszych w Poznaniu kasyn. Dwadzieścia jeden lat później, w  grudniu 2011 r. okazało się, że było ono również ostatnim zamkniętym kasynem w Poznaniu. W marcu 2012 r. Hotel Polonez przyjął ostatnich gości, a 1 kwietnia został zamknięty. Od tego czasu jego dalsze losy stały się obiektem ożywionych spekulacji poznaniaków. Początkowo najbardziej prawdopodobny wydawał się wariant jego wyburzenia, a  następnie wybudowania na tym miejscu bloków mieszkalnych albo nowocześniejszego hotelu. Prawdopodobieństwo takiego końca Poloneza było wspierane dodatkowo informacjami, jak się później okazało niepotwierdzonymi, o  złym stanie technicznym konstrukcji budynku. Po sprzedaży hotelu, w  październiku 2012 r., inwestor zapowiedział, iż ma zamiar przekształcić go w  akademik. Taki plan wydaje się rozwiązaniem rozsądnym i  opłacalnym, szczególnie wobec bliskości Collegium Iuridicum Novum (opisywanego przeze mnie w październikowym numerze IKS-a) oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Marcin Stachowiak

więcej na blogu Modernistyczny Poznań: www. modernistycznypoznan.blogspot.com

29


wspominamy

Wciąż wychodził mi Conrad o Polskim Teatrze Tańca opowiada Przemysław Śliwa

Przemysław Śliwa tancerz, choreograf, w latach 1973-76 I solista PTT, kierował zespołami baletowymi w Gdyni, Bydgoszczy i Krakowie, inicjator Krakowskiej Fundacji Sztuki Baletowej, organizator festiwalu Krakowska Wiosna Baletowa

Jubileusz Polskiego Teatru Tańca sezon XL Polski Teatr Tańca powstał w 1973 r. W sezonie jubileuszowym będziemy na łamach IKS-a  przypominać sylwetki znakomitych artystów związanych z tym zespołem. Jubileuszowe spotkanie 18.01. g. 20 więcej na str. P20

30

Odchodziłeś do PTT z opery z wysokim statusem I  solisty. Nie żal ci było repertuaru i  wygodnej pracy w  „stacjonarnym teatrze z bufetem”? Repertuar, który mnie interesował, przechodził z opery do teatru. Balet klasyczny miałem już „wytańczony”, czekałem na coś, co mógł mi zapewnić tylko Conrad Drzewiecki. Do teatru przechodziła też cała, bardzo silna grupa świetnych tancerzy, moich przyjaciół. Pierwsza oryginalna premiera stworzona przez Conrada Drzewieckiego dla PTT to było Epitafium dla Don Juana. Jak wyglądały Twoje próby przy budowaniu tytułowej postaci? Miałem wiele indywidualnych prób z  Conradem. Spotykaliśmy się na poziomie ruchowym i  intelektualnym, literackim, a  nawet filozoficznym. Conrad miał swoja wizję, interesował go Don Juan nie jako podrywacz, kochanek, ale jako człowiek, który prowadzi grę. Ważniejsze było zaplanowanie i przewidzenie następnego ruchu, jak w szachach, niż dążenie do spełnienia seksualnego. Bardzo istotna była też postać Scanagrel-

fot. J. Unierzyski

Przemysław Śliwa w Epitafium dla Don Juana

la, Don Juan bez niego nie istniał. Jacek Solecki był w tej roli wymarzonym partnerem: idealnie się rozumieliśmy, on był moją siłą napędową na scenie. Ale partnerki oczywiście też: Hania Staszak, Roma Juszkat i Mira Wojtkowiak – każda z nich to wyjątkowa sceniczna osobowość. Conrad pozwalał nam na współkreowanie postaci w tych granicach, które były spójne z jego wizją. To były niuanse, detale, ale bardzo istotne, bo ostatecznie rola opierała się na indywidualnych cechach. Szczególnie było to widać, kiedy weszły drugie obsady: Emil Wesołowski i ja byliśmy zupełnie innymi Don Juanami. Zresztą podobnie było z Cudownym Mandarynem, którego rolę przekazałem Arkowi Duchowi. Także poszczególne spektakle różniły się od siebie: znaliśmy się doskonale, wiedzieliśmy, czego się po sobie spodziewać, ale nie było kopii, kalek, lubiliśmy się zaskakiwać, byliśmy kreatywni. Ten rodzaj twórczego porozumienia jest możliwy tylko w zespole budowanym świadomie przez lata. Wciąż mówisz o  PTT z  wielkim sentymentem, mimo że odszedłeś z zespołu. Pracowałem z Conradem 15 lat. Już się za dobrze znaliśmy, przestaliśmy się zaskakiwać, potrzebna była wymiana krwi, taka artystyczna transfuzja. Długo miałem „z  tyłu głowy” jego język choreograficzny, nawet kiedy chciałem zrobić coś zupełnie „do góry nogami”, to i tak mi wychodził Conrad. Potrzebowałem czasu, by się z tego wpływu wyzwolić i zacząć samodzielną drogę choreograficzną. Tancerz potrzebuje rozmowy w wielu językach choreograficznych, potwierdziła to droga, którą poszła Ewa Wycichowska, kierując zespołem już nie w konwencji autorskiej. Mam sporo przemyśleń na ten temat, spisuję je w postaci dziennika, który może kiedyś opublikuję. Mam już nawet tytuł: Góra – dół, czyli moja przygoda z baletem. rozmawiała Jagoda Ignaczak


ichot

Klucz do bramy na Ostrów Tumski w Poznaniu powstaje ICHOT ICHOT? Za tym skrótem, coraz bardziej popularnym w języku obiegowym Poznania, kryje się „pełnokrwista” nazwa: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

T

o miejsce, w którym przy użyciu różnych form przekazu oraz w efekcie działań programowych, prezentowane będzie dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego, wskazujące na niezwykłą rangę tej poznańskiej wyspy. Mit na micie… Pewna doza anonimowości wynikająca ze swoistego charakteru wyspy i  tymczasowy brak możliwości zaobserwowania „tu i  teraz” procesu przemian, jakie w ciągu wieków zaszły na Ostrowie, powoduje, że miejsce to kojarzy się z odciętą od świata enklawą, zamknięciem, niedostępnością. Przeciwwagę dla takiego wrażenia stanowi spojrzenie na Ostrów Tumski jak na tajemniczą, a przede wszystkim wartą odkrycia (sic!), wyspę skarbów. Wyspę – z racji uwarunkowań historycznych – o  znaczeniu nie tylko miejskim, ale i  ogólnopolskim. Wyspę, która – wbrew pozorom – stoi otworem dla zwiedzających. Należy jednak wiedzieć, od  czego jej poznanie zacząć! Dlatego w sercu Wielkopolski powstaje ICHOT – swoista brama na Ostrów Tumski. Po pierwsze: nie narzucać! Sztuka wyjaśniania znaczenia miejsca osobom, które je odwiedzają, w  taki sposób, żeby zwrócić uwagę na aspekt trwałości dziedzictwa kulturowego oraz konieczność jego ochrony, a  także uczynić atrakcyjnymi komunikowanie i  prezentowanie wydarzeń historycznych, zamyka się w pojęciu interpretacji dziedzictwa. Aby nie wywołać negatywnych konotacji hasła „interpretacja”, warto zobrazować je w  następujący sposób: każdy odwiedzający ICHOT otrzyma „klucz”, z którym samodzielnie będzie

mógł poznać wyspę i jej skarby. Otrzyma dostęp do  inspirującej wiedzy – zależnie od potrzeb – o  zróżnicowanym stopniu zaawansowania, cozagwarantuje autentyczność i wyzwoli emocje podczas spotkania z zabytkiem i historią już w  przestrzeni Ostrowa. Umożliwi mu się też poznanie wątków regionalnych z historią narodową i międzynarodową w tle. 3 w 1 Wsparciem dla takiej formuły opowiadania o historii będzie potrójna siła działań podejmowanych w Ichocie. Skupią się one na ekspozycji, edukacji i  turystyce, pociągając za sobą szereg wydarzeń, imprez i  projektów konstruujących nowoczesny wymiar prezentowania tematów historycznych. Uwaga! Maniacy Chociaż już dziś wiele można by powiedzieć o  tym, co w  planach, ważny jest fakt, że stoją za  nimi ludzie. Z  jednej strony wspaniała sceneria tumskiej wyspy, olbrzymi i  niewyczerpany jej potencjał, wartość historyczna, klimat i magia miejsca, a z drugiej – ludzie tworzący tę instytucję. Na to jednak, czym w  ostatecznym kształcie stanie się ICHOT, wpłyną zarówno oni, jak i  goście Centrum oraz interakcja z tym fascynującym miejscem. Natalia Młyńczak Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Wizualizacja ICHOTU wiz. Ad Artis

31


działamy

Poznań w Wersalu o obrazie Jeana Antoine’a Siméona Forta W wersalskich zbiorach, na co dzień ukryty przed oczami zwiedzających, znajduje się niewielki obraz. Pierwsze, co rzuca się na nim w oczy, to łąki i wiatraki, jednak tytuł dzieła nie pozostawia wątpliwości – to panorama XIX-wiecznego Poznania.

B

yła jesień 1806 r. Zwycięskiego pochodu napoleońskiej armii nic nie było w stanie zatrzymać – Francuzi i ich sojusznicy parli na wschód, zajmując jedno miasto za drugim. Na początku listopada dotarli do Poznania. Francuzi wkraczają do Poznania Ten właśnie moment pokazuje niepozorna akwarela z  archiwum w  Wersalu. Nosi tytuł Wkroczenie Francuzów do Poznania 6 listopada 1806 roku. „21 dni po bitwie pod Jeną” – głosi napis towarzyszący obrazowi – „pierwszy regiment strzelców konnych, dowodzony przez pułkownika Exelmansa, przybywa do Poznania. Davout [zwycięzca spod Auerstedt] był jeszcze we Frankfurcie nad Odrą.

Cała ludność przybyła na powitanie francuskiej armii”. – Ta akwarela jest częścią serii zamówionej przez króla Ludwika Filipa I dla Galerii Historycznych w Wersalu – mówi Frédéric Lacaille, konserwator z  Muzeum w  Wersalu. – Została zaprezentowana publicznie podczas wystawy w  1837 r., a  następnie trafiła do naszych zbiorów. Poznań od zachodu Twórcą obrazu jest Jean Antoine Siméon Fort (1793-1861), który w podobny sposób malował także inne sceny batalistyczne, np. wkroczenie armii napoleońskiej do Lipska. W  1806 r. Fort był nastolatkiem. Swój obraz namalował później. – Nie ulega wątpliwości, że Fort widział Poznań – mówi Janusz Pazder, historyk sztuki z  Centrum Kultury Zamek, który wspólnie z  dr. Andrzejem Kusztelskim z  Instytutu Historii Sztuki PAN przyjrzał się akwareli. – Malarze-bataliści w  tamtych czasach często odbywali studia w terenie. Dlatego np. Wojciech Kossak, zanim namalował słynną Somosierrę, pojechał do Hiszpanii.

Nasi tam byli (i są nadal) O tym, że nasi (poznańczycy) byli na całym świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Poznańskie ślady, obrazy, fotografie, wspomnienia, napisy upamiętniające nasze miasto i jego mieszkańców można znaleźć w wielu miejscach. Światowe posnaniana chcielibyśmy prezentować na łamach IKS-a. Zachęcamy do współpracy naszych Czytelników. Być może w trakcie podróży po bliższych lub dalszych krajach zetknęliście się z poznańskimi pamiątkami, spotkaliście ludzi, którzy mogliby o poznaniakach i Poznaniu wiele opowiedzieć? Może zaskoczył Was obraz, zdjęcie lub opowieść o  naszym mieście tam, gdzie w ogóle się tego nie spodziewaliście? Prosimy o kontakt z naszą redakcją – listowy: Redakcja IKS-a, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań lub mailowy: czarek@wm.poznan.pl.

32


Jean Antoine Siméon Fort (1793-1861), Wkroczenie Francuzów do Poznania 6 listopada 1806 roku

Na obrazie Forta patrzymy na Poznań od zachodu, mniej więcej z okolic dzisiejszego Mostu Teatralnego. Jak zauważa Janusz Pazder, to dość rzadka panorama naszego miasta. Zazwyczaj jest ono pokazywane od północy, ze Wzgórza Winiarskiego, lub od wschodu, zza Warty. Wiatraki, łąki i wieża ratuszowa Większość obiektów daje się zidentyfikować bez większych problemów. Począwszy od lewej strony widzimy więc Wzgórze św. Wojciecha i prawdopodobnie klasztor karmelitów, a nieco bliżej widza – być może magazyn zbożowy, który wówczas się tam znajdował. Obok – Ostrów Tumski z Katedrą, kościołem Najświętszej Marii Panny i Psałterią. Następnie, na dzisiejszym placu Wielkopolskim, wznosi się Inkwizytoriat – budynek sądowy. Dzisiaj stoi tutaj gmach Archiwum Państwowego. Możemy też zobaczyć Zamek na Wzgórzu Przemysła, a między nim i zabudowaniami kościoła franciszkanów widać wyraźnie wieżę ratuszową. W centrum akwareli, z nieco wyniesionym ponad inne budynki dachem,

Fort namalował kolegium pojezuickie. Kiedy Francuzi byli w Poznaniu, to tam właśnie swoją kwaterę miał sam Napoleon Bonaparte. Obecnie mieści się tu Urząd Miasta. Na obrazie zobaczymy jeszcze, tuż obok potężnego wiatraka w  środku panoramy, wieże kościoła bernardynów, a  nieco dalej zabudowania dawnych osad podpoznańskich, m.in. Św. Marcin. Jak przystało na obraz batalistyczny, nie brak na nim żołnierzy. Wśród jeźdźców widać też cywili. Niektórzy biegną, inni statecznie spacerują, jeszcze inni, z  rękoma w górze, zdają się wiwatować na cześć wkraczających wojsk. Gdzie jest Poznań? Zwiedzający muzeum wersalskie nie zobaczą w nim panoramy naszego miasta. – Ten obraz nie jest obecnie publicznie prezentowany – informuje Frédéric Lacaille. – Akwarele są zbyt delikatne, aby mogły być stale pokazywane. Ta znajduje się w naszym archiwum.

fot. archiwum Wersalu, © Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, service de l’inventaire.

Cezary Omieljańczyk

33


działamy

Zdążyć przed podkoziołkiem karnawał z arystokratyczną nutą

Capella Zamku Rydzyńskiego jest częstym wykonawcą koncertów noworocznych w Rydzynie

34

T

egoroczne ostatki, zwane w Wielkopolsce „podkoziołkiem”, przypadają już 12 lutego – trzeba więc pospieszyć się z  balowaniem. Na zachętę przytoczę fragment opowieści Janiny Fedorowicz i  Joanny Konopińskiej Marianna i  róże, opisującej życie rodzinne na przełomie XIX i  XX wieku (kolejne wydanie książki jest ciągle dostępne w mojej ulubionej księgarni Jedynka): (...) orkiestra zagrała najmodniejsze w tej chwili walce Nad pięknym modrym Dunajem i Wiedeńska krew tak, że ochocze tany przeciągnęły się aż do godziny piątej rano. Bejmowa jeszcze o trzeciej po północy, komenderując pokojówkami, podała entuzjastycznie przyjęty „podkurek” – bigos i barszcz czerwony w filiżankach (panowie też coś mocniejszego wypili przy kredensie), tak więc nie brakło sił ani ochoty do tańca (...). W dawnej Polsce życie było bardzo towarzyskie – wspólnie nie tylko pracowano i modlono się, ale też bawiono, biesiadowano i  pito. Nieodłącznym składnikiem życia towarzyskiego były zabawy taneczne, czyli bale. W  rezydencjach najzamożniejszych rodzin znajdowały się sale balowe (podziwialiśmy je między innymi w Rydzynie i Pawłowicach). Wydawanie balów było

fot. materiały zamku w Rydzynie

W minionym roku spędziliśmy z żoną kilka udanych weekendów w wielkopolskich pałacach i dworach. Teraz zapraszam tam Państwa na odrobinę „karnawałowego szaleństwa”.

polem rywalizacji między rodzinami. Liczyło się wszystko: liczba gości, wyszukane potrawy, jakość trunków, gra muzykantów, umiejętność stworzenia miłej atmosfery. Powodów do wydania balu nie brakowało nigdy. Bywały nimi: jubileusz małżeński, rocznica urodzin, pełnoletność dziecka, zaręczyny lub ślub, cel charytatywny. Gdzie miano panny na wydaniu, bale wydawano „obowiązkowo” (Andrzej Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie). Także obecnie w niektórych zamienionych na hotele pałacach organizowane są bale, wesela i imprezy rodzinne. Na ciekawej stronie internetowej www.regionwielkopolska.pl w katalogu obiektów opisano 112 wielkopolskich zamków, pałaców i  dworów; książka Marcina i  Piotra Libickich Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce opisująca zachowane do dziś dwory i pałace liczy 504 strony. Wybór miejsca, w którym z grupą przyjacół można spędzić karnawałowy weekend, należy zatem do Państwa – ciekawe oferty znajdują się między innymi na portalach zakupów grupowych. Gospodarze zamku w  Rydzynie (zamekrydzyna.com.pl) zapraszają również na koncerty noworoczne z muzyką operową, operetkową, musicalową i  filmową (6, 12 i  13.01.). 6.01. odbędzie się koncert w  pałacu w  Pakosławiu (www.pakoslaw.com.pl). Na przełomie stycznia i lutego koncert noworoczny odbędzie się w pałacu w  Antoninie (www.ckis.kalisz.pl/antonin/ antonin.php). Jeśli jednak zamiast na koncercie lub balu w wybranym pałacu „wylądują” Państwo na zwykłej potańcówce, na pocieszenie pozostaje wiersz Wisławy Szymborskiej (Bal): Czujmy się gośćmi w tutejszej remizie osobliwymi i wyróżnionymi, tańczmy do taktu miejscowej kapeli i niech nam się wydaje, że to bal nad bale. Witold Gostyński


działamy

Idziemy na ligawę!

fot. B. Paczkowski

miejskie lodowiska

Jazda na łyżwach po zamarzniętym jeziorze to nie najlepszy pomysł. Na szczęście na sztucznym lodowisku lód się nie zarwie, więc można jeździć do woli.

M

iłośnicy jazdy na łyżwach mają w tym roku w  Poznaniu do wyboru aż  cztery lodowiska. Bogdanka historyczna Najstarszym obiektem w  Poznaniu jest Bogdanka, która istnieje z  przerwami od 1967 r. Lodowisko powstało w tym miejscu, bo za płotem miało rzeźnię Poznańskich Zakładów Mięsnych i to ona dostarczała środka chłodzącego taflę. Poznaniacy tłumnie chadzali na to jedyne wtedy w mieście lodowisko, a drużyna Tarpany Poznań rozgrywała na nim swoje hokejowe mecze. System chłodzenia zestarzał się jednak i w 1994 r. obiekt zamknięto. Powrócił do życia w 2005 r. Przy ul. Północnej pośród drzew, przy muzyce łyżwiarze mają do dyspozycji siedem półtoragodzinnych tercji. Chwiałka pełnowymiarowa Lodowisko Chwiałka to od tego roku najlepszy obiekt w Poznaniu. Jest bowiem nie tylko jedynym pełnowymiarowym lodowiskiem, ale od niedawna znajduje się w hali z trybunami (jako

jedyne w mieście). Najłatwiej do niego dojść od strony Krzyża Papieskiego z  ul. Ojca Mariana Żelazka. – Dzięki temu lodowisku odrodził się w Poznaniu hokej na lodzie – cieszy się Stanisław Hoffa, szef oddziału POSiR Chwiałka. Trudno się więc dziwić, że jest to obiekt, na którym trenuje aż sześć drużyn hokeja. Na mecze spotykają się wieczorami, przed południem jazdy na łyżwach uczą się dzieci z podstawówek, w pozostałych wolnych godzinach i w weekendy z lodowiska może korzystać każdy. Party na Malcie Kto zamiast dostojnej jazdy woli szaleć na łyżwach, ten powinien wybrać się na IceParty, które organizuje lodowisko na Malcie w piątkowe i sobotnie wieczory. Łatwo dotrzeć na tę ślizgawkę: wystarczy wysiąść z tramwaju na przystanku Baraniaka. Lodowisko widać z daleka, bo namiotowa hala stoi przy starcie toru regatowego. – Choć to najmniejsze poznańskie lodowisko, cieszy się dużą popularnością – mówi Jarosław Forycki z POSiR. – Obok jest kampus Politechniki i studenci często tu przychodzą – dodaje. Ligawa przy stadionie Na nowych fanów liczy natomiast najnowszy obiekt w  Poznaniu – Ligawa przy Bułgarskiej obok Stadionu Miejskiego. Po konsultacjach na temat jego otoczenia, które przeprowadzono wśród okolicznych mieszkańców i kibiców, operator postawił namiot z taflą. Skąd taka nazwa? To proste, po poznańsku ślizgawka, lodowisko to właśnie ligawa. Nie ma więc rady, na lodowisko trzeba tej zimy iść. – To najlepszy rodzaj sportu dla tych, którzy chcą schudnąć – przekonuje Paweł Mateja, instruktor z lodowiska Chwiałka. Nie trzeba też od razu inwestować w łyżwy, bo przy każdym z obiektów czynne są wypożyczalnie sprzętu. Jan Gładysiak

Chwiałka ul. Chwiałkowskiego 34 tel. 61 831 67 16 czynne codziennie w g. 8-22 www.chwialka. poznan.pl Malta przy starcie Toru Regatowego od ul. Jana Pawła II tel. 61 877 03 54 www.malta.poznan.pl czynne codziennie w g. 8-22 (w piątki i soboty do 23) Bogdanka ul. Księcia Józefa/ Północna 9 tel. 61 851 60 78 www.bogdanka. poznan.pl czynne codziennie w g. 8-21.30 Ligawa przy Bułgarskiej ul. Bułgarska, obok Stadionu Miejskiego tel. 609 775 496 www.lechstadion. lechpoznan.pl/ lodowisko czynne od poniedziałku do piątku w g. 15-21.30, w weekendy w g. 9- 21.30

35


działamy

W wodzie i na lądzie sportowe imprezy w nowym roku Jak zapowiada się pod względem sportowym rok 2013? Dość ciekawie, choć bez wielkich fajerwerków.

P

oznańscy kibice wciąż jeszcze wspominają piłkarskie mistrzostwa Europy. Wspomnień nie przysłonią raczej sierpniowe futbolowe mistrzostwa osób bezdomnych i w piłce ulicznej, mimo że będą to mistrzostwa świata a nie kontynentu. Międzynarodowe pływanie Entuzjastów pływania na pewno cieszy fakt, że dzięki Termom Maltańskim pływanie na najwyższym poziomie krajowym wróciło do stolicy Wielkopolski. 50-metrowy basen i  wieża do skoków do wody w Termach zyskały uznanie władz Polskiego Związku Pływackiego i  odbyły się tutaj w  ubiegłym roku mistrzostwa Polski seniorów. Teraz nadszedł czas na imprezy mistrzowskie międzynarodowego formatu, wprawdzie jeszcze nie w kategorii seniorów, ale może i na takie przyjdzie już wkrótce czas. Tymczasem w dniach 10-14.07. w Poznaniu zaplanowana jest wielka rewia młodzieży – mistrzostwa Europy juniorów w  pływaniu synchronicznym, skokach do wody i pływaniu. Poprzedzi je kwietniowy wielomecz w tej kategorii wiekowej z  udziałem: Brazylii, Bułgarii, Cypru, Czech, Grecji, Izraela, Portugalii, Serbii, Szwajcarii, Turcji i Ukrainy. Doroczne bieganie Również w  kwietniu dorocznym zwyczajem rozegrany zostanie nad Jeziorem Maltańskim 6. Poznań Półmaraton. W  ubiegłym roku padł na nim rekord frekwencji, bo na starcie pojawiło się 4409 uczestników, a triumfowali oczywiście… Kenijczycy: Macharia Lucy Nieri wśród kobiet oraz Kipto Salomon wśród mężczyzn. Jesienią zaś odbędzie się nasz pełny maraton im. Macieja Frankiewicza – już po raz dwunasty. Także w  nim zanotowano

36

w ubiegłym roku rekord uczestnictwa – 5466 zawodniczek i zawodników, a zwyciężyli Białorusinka Sviatlana Kouhan wśród kobiet i wśród mężczyzn – jakby inaczej – Kenijczyk Edwin Yator. Mordercze zmagania Największym wydarzeniem tego lata będzie chyba poznański triathlon nad Jeziorem Maltańskim. Rozegrany zostanie 4.08. na połówkowym dystansie (pływanie na 1,9 km, jazda rowerem na 90 km i  bieg na 21,1 km). Start z wody około 100 m od brzegu. Uczestnicy po wykonaniu pętli i  pokonaniu 1,9 km wrócą na linię mety, wyjdą na brzeg, przebiorą się w stroje kolarskie i wsiądą na rowery. Wyznaczoną pętlę będą musieli pokonać sześciokrotnie, by wrócić nad jezioro do strefy zmian, założyć obuwie do biegania i  ruszyć wokół Jeziora Maltańskiego, które będą musieli okrążyć prawie czterokrotnie. Trzeba naprawdę żelaznego zdrowia, by się z  tym wszystkim uporać, a  lista startowa ma obejmować 1500 uczestników. Kajaki z piłką i bez W  ubiegłym roku serca poznaniaków podbiła piłka kajakowa i mistrzostwa świata w tej dyscyplinie na Jeziorze Maltańskim oglądały wręcz tłumy. W tym roku również będzie okazja do obejrzenia takich niezwykłych meczów, bo  w  dniach 22-25.08. rozgrywane będą mistrzostwa Europy w kajak polo. Oczywiście na jeziorze nie zabraknie także klasycznych regat. Odbędzie się kajakarski Puchar Świata (30.05.-2.06.) oraz mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców do 23 lat (23-30.06.), a  w  wioślarstwie akademickie mistrzostwa Europy (6-8.09.). Sportowy rok tradycyjnie zakończy Cavaliada, czyli wielkie zawody jeździeckie pod dachami hal MTP oraz Bieg Sylwestrowy. Leszek Gracz


książka o mundurze i broni Wielkopolan 1918–1920 Polsce zawsze i wszędzie służyć będę Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918–1920

Karol Szaładziński Leszek Rościszewski

www.wmposnania.pl


calendar of events January

ra

tu tera

i li

Je

rzy

pr anto zeczytaj pośw logię t e ięco nych kstów futbo lo

Bo wyb ro ór wc i o zy pra k, Wo cow jci ani ec e hH am ers k

i b o r a ? k ł i m p e i k o e C i utbol ia w o ł ość, f tolog z c z Młod – an

i

nr

je a ac wk str a ilu yk S

He

kalendarium wydarzeń styczeń

Jerzy Pilch Wołałem ich przez okno, ale nie wierzyli, że Boniek, Smolarek, Buncol i Lato nadrabiają bramkowe zaległości. Myśleli, że kpię sobie z nich rozpaczliwie, aż wreszcie, pokazując mi z dala, jak mnie ukarzą za te wymyślone gole, zdążyli na ostatnią bramkę Ciołka i honorową La Rosy, a ja dzięki temu mogłem im po meczu zrobić krótki wykład o wierze i wytrwałości. Wojciech Kuczok Mimo wspaniałych bramek Deyny i Szarmacha później na mistrzostwach, to może właśnie bramka Domarskiego w meczu najważniejszym, dla mitu założycielskim, stała się obrazem tamtych dni: golem-nikiforem, strzałem normalnie nie do wyobrażenia, a jednak dziwnym trafem nieobronionym. Domarski strzelił, do siatki trafiła cała Polska: trochę sposobem, trochę pod spodem, jak to my. Marek Bieńczyk Oto tu jest największe Colosseum świata, Tu serce żądz i życia bije najwymowniej, Tu tajemny sens wiąże i entuzjazm brata Milion ludzi na wielkiej rozsiadłych widowni. Kazimierz Wierzyński Gdzie bowiem twórca ma w zwyczaju Krzyczeć: „Ograniczenie! Gwałt!” – Piłkarz spokojnie stwierdza: „Aut”. Stanisław Barańczak

ISBN 978-83-7768-061-2

ISBN 978-83-60557-79-2

Jerzy Borowczyk, Wojciech Hamerski Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia

wi

Od strony literatury zbliżałem się do strony piłki nożnej, czyli życia. Ze strychu starej rzeźni schodziłem na zieloną murawę boiska wiślańskiego Startu. Składałem się do strzału i piłka lądowała w bramce. Trzepot siatki był równie ekscytujący, jak szelest stron tajemniczej powieści.

Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia

Jerzy Borowczyk, Wojciech Hamerski

IKS, styczeń nr 1 (255)/ 2013  

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you