__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


KS. DONALD H. CALLOWAY

Konsekracja św. Józefowi CUDA NASZEGO DUCHOWEGO OJCA

tłumaczyła

Małgorzata Samborska

Wydawnic­t wo Esprit


Originally published under the title Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father Copyright © 2019 The Marian Fathers of the Immaculate Conception of the B.V.M. All rights reserved Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo Esprit 2021 All rights reserved Na okładce: Icona dello studio Loscriptorium di Giovanni Raffa e Laura Renzi / Ikona ze studia Loscriptorium Giovanniego Raffy i Laury Renzi † IMPRIMATUR † Most Rev. Jeffrey Monforton, DD Bishop of Steubenville, Ohio October 22, 2019 Imprimi Potest Very Rev. Kazimierz Chwalek, MIC Provincial Superior The Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy Province October 10, 2019 Nihil Obstat Dr. Robert A. Stackpole, STD Censor Deputatus August 31, 2019 Redakcja: Lidia Kozłowska Korekta: Krystyna Stobierska (do s. 208), Monika Nowecka (od s. 209) ISBN 978-83-66407-95-4 Wydanie I, Kraków 2021 Druk i oprawa: CPI Moravia Wydawnictwo Esprit sp. z o.o. ul. Władysława Siwka 27a, 31-588 Kraków tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19 e‑­mail: sprzedaz@esprit.com.pl ksiegarnia@esprit.com.pl biuro@wydawnictwoesprit.com.pl Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl


Milczący Wojownik wchodzi do akcji! Otoczony przez Boga tajemnicą rozpoczyna odkrywanie swojej szczególnej misji, która ma przygotować triumf Niepokalanego Serca Maryi, jego Oblubienicy. Objawienia Matki Bożej w Fatimie finalizuje błogosławieństwo świata przez św. Józefa trzymającego w ramionach małego Jezusa. Objawienia św. Józefa w Itapirandze mówią o zawierzeniu każdej rodziny i każdego człowieka św. Józefowi, jako patronowi rodziny i Kościoła. Siostra Łucja, widzącą z Fatimy, przekazuje słowa Matki Bożej o tym, że ostateczna walka między Bogiem a Szatanem rozegra się o rodzinę. Marta Robin, słynna stygmatyczka, powtarza, że św. Józef będzie patronem Kościoła trzeciego tysiąclecia, by każdą rodzinę uczynić duchowym Nazaretem. Kościół ogłasza rok 2021 Rokiem św. Józefa. Niebo daje nam zbyt dużo wskazówek, by móc je zlekceważyć. Nadszedł dla ciebie czas kairos, czas odkrycia św. Józefa, czas powierzenia mu siebie i swojej rodziny. To najlepsza inwestycja duchowa tego roku, a ta książka bardzo ci w tym pomoże. ks. Dominik Chmielewski SDB Konsekracja św. Józefowi stanie się dla wielu jak Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Kompendium wiedzy i duchowości. Zaproponowana przez autora droga zawierzenia św. Józefowi poprowadzi wszystkich, którzy zdecydują się nią pójść, do triumfu Niepokalanego Serca Maryi. ks. Dariusz Dąbrowski COr


Wiele lat temu otrzymałem egzemplarz Traktatu o prawdziwym nabożeń­ stwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montfort. Ta książka jak żadna inna wpłynęła na moje życie duchowe. Polecałem ją wielu ludziom. Wierzę, że Konsekracja św. Józefowi ks. Callowaya będzie miała podobny wpływ na życie duchowe ludzi na całym świecie. Jeśli Najświętsza Maryja Panna jest naszą duchową matką i ucieczką, to św. Józef jest naszym kochającym duchowym ojcem i brakującym ogniwem w świecie szukającym prawdy, pokoju i nadziei. Jim Caviezel, aktor występujący w roli Chrystusa w filmie Pasja Ta książka jest cudowna. To synteza wszystkiego, co powiedziano o św. Józefie – mądrości świętych, nauczania papieży oraz rozważań teologów. Zarazem jest przystępna i zrozumiała dla każdego – duchownych i świeckich, mężczyzn i kobiet, żonatych i singli. Ta książka oraz sam akt poświęcenia się św. Józefowi są darami nie tylko od ks. Callo­waya. To również dar, który daje nam Pan, aby przeprowadzić nas przez obecny kryzys – i to przeprowadzić aż do naszego domu w niebie. Wpatrujmy się w św. Józefa, duchowego ojca nas wszystkich, i uczmy się od niego. prof. Scott Hahn, teolog, Katedra Teologii Biblijnej i Nowej Ewangelizacji na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville


DEDYKACJA

Wielu osobom, które się modliły, aby ta książka powstała. Wasze modlitwy i poświęcenie sprawiły, że to się udało. Dziękuję!


Nabożeństwo do św. Józefa jest jedną z największych łask, jakie Bóg może dać duszy, ponieważ prowadzi ono do odkrycia całego skarbca łask naszego Pana. Kiedy Bóg pragnie wynieść duszę na najwyższe wysokości, jednoczy ją ze św. Józefem, obdarowując ją wielką miłością do tego przepełnionego dobrocią świętego•. św. Piotr Julian Eymard


Wstęp Nie rozumiałem go [św. Józefa] zbyt dobrze, ale to się zmieni1. św. Jan od Krzyża

Żyjący w XVI wieku św. Jan od Krzyża, jeden z największych mistyków Kościoła, pokornie przyznał, że brakuje mu właściwego zrozumienia wielkości św. Józefa. Zainspirowany gorącym uwielbieniem, jakim jego przyjaciółka, św. Teresa z Ávili, darzyła tego świętego, św. Jan od Krzyża przyrzekł sobie solennie, że lepiej pozna św. Józefa i bardziej go pokocha. A co z wami? Czy znacie św. Józefa? Czy uważacie, że rozumiecie jego wielkość i jego miłość do was? No cóż, moi przyjaciele, przygotujcie się! W książce Konsekracja św. Józefowi przeczytacie o cudach tego świętego opisanych jak nigdy przedtem! Nadszedł czas św. Józefa! Przyznaję, że to bardzo śmiałe twierdzenie! A jednak głęboko wierzę, że w naszej epoce Pan wyraźnie pragnie zwrócić ku św. Józefowi nasze serca, rodziny, parafie, diecezje i Kościół. Od dawna Wstęp 9


widać w życiu Kościoła wzmożone działania Ducha Świętego w tym kierunku. Dobrze mnie zrozumcie: św. Józef zawsze zajmował szczególne miejsce w sercach chrześcijan. Przez stulecia święci, papieże, mistycy, uczeni i świeccy czcili i wielbili go w jego chwale. W XVI wieku Duch Święty posłużył się św. Teresą z Ávili, aby uświadomić Kościołowi znaczącą rolę św. Józefa. Jeszcze przed św. Teresą podkreś­lali jego wielkość tacy święci, jak Bernard z Clairvaux, Bernardyn ze Sieny czy Wawrzyniec z Brindisi. W bliższych nam czasach bł. Wilhelm Józef Chaminade, św. Piotr Julian Eymard, bł. Petra od św. Józefa oraz św. Andrzej Bessette umacniali cześć dla św. Józefa w życiu Ludu Bożego. Święty Andrzej Bessette zainicjował budowę świątyni, która stała się największym na świecie kościołem pod wezwaniem św. Józefa – oratorium św. Józefa w Montrealu w Kanadzie. Święty Józef Manyanet y Vives, prezbiter w dziewiętnastowiecznej Hiszpanii, gorliwie głosił cześć dla św. Józefa i Świętej Rodziny. Wyprorokował, że wkrótce w życiu Kościoła nadejdzie „czas św. Józefa”. Napisał: Wierzę, że prawdziwy czas św. Józefa jeszcze nie nadszedł: po dwóch tysiącach lat dopiero zaczęliśmy dostrzegać cień tajemnicy, w której jest zanurzony2.

Wiecie co, moi przyjaciele? Teraz nadszedł czas św. Józefa! Dlaczego mogę to twierdzić z takim przekonaniem? To proste: Bóg wskazał nam wyraźnie, że pragnie, aby Jego lud zwrócił większą uwagę na św. Józefa, zrobił to o wiele wyraźniej niż w jakiejkolwiek wcześniejszej epoce w historii Kościoła. W roku 1961 święty papież Jan XXIII napisał tak:

10 Wstęp


W historii kultu Kościoła Świętego Jezus, Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, otrzymał natychmiast uwielbienie przysługujące tylko Jemu, jako blask istoty Ojca, a promieniujące w chwale Świętych, Maryja, Jego Rodzicielka, od pierwszych wieków Mu towarzyszy, pobożnie czczona w obrazach katakumb i bazylik: Święta Maryja, Matka Boża. Święty Józef natomiast poza jakąś wzmianką jego postaci, pojawiającą się tu i tam w pismach Ojców, pozostał przez długie wieki w charakterystycznym ukryciu, jakby w obrazie życia Zbawiciela był tylko ornamentem. Potrzeba było czasu, aby jego kult sprzed oczu wiernych przeniósł się do serc, wydobywając stamtąd szczególne wzloty modlitewne i ufne oddanie. Te radości, jakże liczne i wspaniałe – zostały przeznaczone pobożności nowszych czasów3.

Namiestnik Kościoła jednoznacznie stwierdził, że teraz jest czas św. Józefa. Żyjemy w nowoczesnych czasach – czasach, w których Kościół jest świadkiem bezprecedensowej ery nabożeństwa do św. Józefa. Według świętego papieża Jana XXIII Bóg pragnie, aby nabożeństwo do św. Józefa rozpowszechniło się w naszych czasach w formie specjalnych modlitw „ufnego oddania”. To oznacza zwłaszcza jedno: Nadszedł czas całkowitego zawierzenia św. Józefowi! Zaraz dokładniej wyjaśnię, jak Bóg doprowadził Kościół do tej chwili. W roku 2018 wydawałem dziennik poświęcony św. Józefowi zatytułowany St. Joseph Gems: Daily Wisdom on Our Spiritual Father (Skarby św. Józefa. Codzienna mądrość naszego ojca duchowego). We wstępie przedstawiłem listę niezwykłych zdarzeń, Bożych wskazówek, jeśli wolicie, do których doszło w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat. Wskazują one wyraźnie na rosnące znaczenie Wstęp 11


św. Józefa w życiu Kościoła. Są jednoznacznym dowodem, że żyjemy w bezprecedensowych czasach św. Józefa. Oto ta lista: 1868 błogosławiony dominikanin Jan Józef Lataste napisał list do błogosławionego papieża Piusa IX z prośbą, aby ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. 1870 błogosławiony papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. 1873 św. Leonard Murialdo założył Kongregację św. Józefa. 1878 św. Józef Marello założył Zgromadzenie Oblatów św. Józefa. 1879 w Knock w Irlandii św. Józef objawił się wraz z Błogosławioną Dziewicą Maryją i św. Janem Ewangelistą, a Jezus ukazał się w postaci Baranka Bożego. 1889 papież Leon XIII napisał encyklikę Quamquam plu­ ries poświęconą św. Józefowi. 1895 bł. Petra od św. Józefa zaczęła budowę sanktuarium pod wezwaniem św. Józefa w Barcelonie. Konsekrowano je w 1901 roku. Podczas beatyfikacji w 1994 roku św. Jan Paweł II nazwał bł. Petrę „apostołką św. Józefa w XIX wieku”. 1904 św. Andrzej Bessette zbudował w Montrealu kaplicę poświęconą św. Józefowi. Później rozbudowano ją tak, że uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Ostatecznie budowa dobiegła końca w 1967 roku. Obecnie bazylika jest znana jako oratorium św. Józefa i przez wielu uważana za główny międzynarodowy ośrodek kultu św. Józefa. 1908 św. Alojzy Guanella rozpoczął w Rzymie budowę kościoła poświęconego św. Józefowi. Kościół 12 Wstęp


ukończono i konsekrowano jako bazylikę w 1912 roku. 1909 święty papież Pius X oficjalnie zaaprobował tekst Litanii do św. Józefa. 1914 św. Alojzy Guanella założył Pobożną Unię św. Józefa, Patrona Cierpiących i Umierających. 1917 w trakcie ostatniego objawienia w Fatimie, 13 października ukazał się św. Józef trzymający w ramionach Dziecię Jezus, które błogosławiło świat i trzykrotnie uczyniło znak krzyża. 1921 papież Benedykt XV włączył zawołanie „Niech będzie błogosławiony św. Józef, jej dziewiczy małżonek” do treści modlitwy eucharystycznej. 1947 hiszpańscy karmelici bosi założyli „Estudios Jose­ finos”, pierwsze czasopismo teologiczne poświęcone św. Józefowi. Lata 50. XX w.  domniemane objawienia Matki Bożej Ameryki s. Mary Ephrem przyczyniły się do odnowienia kultu św. Józefa. Święty Józef sam przemówił w tej sprawie do widzącej. 1955 czcigodny sługa Boży papież Pius XII ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika obchodzone 1 maja. 1962 święty papież Jan XXIII umieścił imię św. Józefa w Kanonie rzymskim (I modlitwa eucharystyczna). 1989 święty papież Jan Paweł II ogłosił Redemptoris Custos, adhortację apostolską o św. Józefie. 2013 papież Franciszek, kontynuując i spełniając zamiary papieża Benedykta XVI, włączył imię św. Józefa do wszystkich modlitw eucharystycznych. Poświęcił św. Józefowi miasto-państwo Watykan. Wstęp 13


Chwileczkę! Wiedzieliście o tym wszystkim? Większość ludzi nie ma pojęcia o tych niezwykłych wydarzeniach. Można bez przesady stwierdzić, że Kościół zrobił więcej dla rozpropagowania kultu św. Józefa przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat niż przez wcześniejsze tysiąc osiemset lat chrześcijaństwa! Ale dlaczego właśnie teraz? I dlaczego św. Józef ? Jest po temu wiele powodów, lecz dwa z nich wydają mi się szczególnie ważne. Po pierwsze, potrzebujemy ojcostwa duchowego św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina były atakowane od zawsze, jednak w czasach współczesnych te napaści stały się wyjątkowo wzmożone. Wielu ludzi zatraciło świadomość, co to znaczy być mężczyzną czy kobietą, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą, czym jest małżeństwo i rodzina. Wiele krajów świata przyznało sobie nawet prawo do przedefiniowania małżeństwa i rodziny. Istnieje w tych kwestiach ogromne pomieszanie pojęć, większe niż we wszystkich epokach w historii ludzkości. Służebnica Boża siostra Łucja od Jezusa, najdłużej żyjąca wizjonerka z Fatimy, znała powagę sytuacji i napisała pełne mocy oświadczenie w tej sprawie: Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i Szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę4.

Aby zwalczyć i zwyciężyć podstępy Szatana, Kościół potrzebuje św. Józefa. Jego przykład i ochrona są jedyną drogą wyjścia z tego strasznego zamętu, w jakim obecnie tkwimy. Do kogóż mamy się zwrócić, jeśli nie do głowy Świętej Rodziny i postrachu duchów piekielnych? Kto mógłby nam pomóc zrozumieć, czym jest małżeństwo i rodzina?

14 Wstęp


Po drugie, cały świat potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji, w tym także ogromna większość chrześcijan. Święty Józef był pierwszym misjonarzem. W naszych czasach pragnie ponownie przynieść Jezusa narodom. Wiele narodów i kultur oderwało się od swoich chrześcijańskich korzeni i wstąpiło na drogę prowadzącą do samozniszczenia. Kraje zbudowane niegdyś na fundamentach judeochrześcijańskich zostały zdominowane przez ideologie i organizacje, które dążą do odarcia społeczeństwa ze wszystkiego, co święte. Jeśli nic się nie zmieni, cywilizacji grozi samozagłada. W adhortacji apostolskiej o św. Józefie z 1989 roku św. Jan Paweł II przypomniał nam o konieczności wzywania jego pomocy w dziele ponownej ewangelizacji świata: Trzeba modlić się o to orędownic­two [św. Józefa]; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej „kraje i narody, w których niegdyś […] religia i życie chrześcijańskie kwitły… dzisiaj wystawione są na ciężką próbę”5.

Najwyższy czas powierzyć siebie św. Józefowi! Bóg mówi swojemu Kościołowi, że aby bronić małżeństwa i rodziny, przywrócić moralność, odzyskać stracony teren, zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa, musimy zabrać ze sobą na pole bitwy św. Józefa. On jest postrachem duchów piekielnych! Dzięki jego potężnemu ojcostwu duchowemu, niezwykłej miłości do swych dzieci duchowych i dzięki nieprzerwanemu orędownic­twu, Kościół może się odnowić jako światło dla narodów, jako piękne miasto położone na górze (zob. Mt 5, 14–16)!

Wstęp 15


Czym dokładnie jest konsekracja św. Józefowi? Spytam inaczej. Co to znaczy, że ktoś jest gotowy poświęcić siebie św. Józefowi? W zasadzie to uznanie go za swojego ojca duchowego i pragnienie, aby się do niego upodobnić. Dowiedziemy tego pragnienia, pokładając pełne zaufanie w jego ojcowskiej opiece, dzięki czemu będzie on mógł z miłością wspomagać nas w zdobywaniu cnót i dążeniu do świętości. Całkowite poświęcenie mu życia polega na dokonaniu formalnego aktu synowskiego zawierzenia swojemu ojcu duchowemu po to, aby mógł on zadbać o nasz duchowy dobrostan i zaprowadzić nas do Boga. Człowiek, który oddaje życie św. Józefowi, pragnie być jak najbliżej swojego duchowego ojca po to, aby przypominać go w cnocie i świętości. Święty Józef z kolei ofiarowuje osobom, które mu się oddały, swoją pełną miłości troskę, obronę i wskazówki. Być może ktoś czytający te słowa wcześniej zawierzył się Błogosławionej Dziewicy Maryi i zastanawia się, czy może również uczynić to w stosunku do św. Józefa i wszystko mu oddać. Odpowiedzią jest głośne „Tak!”. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci były otoczone miłością i troską zarówno matki, jak i ojca. Nie należymy do duchowej rodziny samotnego rodzica. Maryja jest naszą matką duchową, a Józef ojcem duchowym. Ojcostwo duchowe św. Józefa jest szczególnie ważne dla naszego wzrastania duchowego. Całkowite zawierzenie Maryi nie będzie pomniejszone przez poświęcenie siebie św. Józefowi. Maryja wręcz pragnie, abyśmy poświęcili mu życie! Wszystko to, co oddajemy Jezusowi i Maryi, możemy również oddać jemu. Bądźmy spokojni. Serca Jezusa, Maryi i św. Józefa są zjednoczone. Zapytacie: „Jak dokonać konsekracji św. Józefowi?”. Prawdę mówiąc, sposobów jest bez liku. Wystarczy prosta modlitwa zawierzenia. Jednakże jeśli naprawdę chcemy zrozumieć wielkość naszego ojca duchowego, najlepiej jest wziąć udział w dobrze opracowanym 16 Wstęp


programie przygotowań i konsekracji. Powinien on obejmować wiedzę o osobie św. Józefa, o jego przywilejach, tytułach i cnotach, a zwłaszcza o jego ojcowskiej miłości do Syna Bożego i do reszty ludzkości. Książka Konsekracja św. Józefowi zawiera obszerny program przygotowań i konsekracji temu świętemu przeznaczony dla pojedynczych osób, dla rodzin, parafii i diecezji. Mam nadzieję, że dzięki niemu zainicjuję pierwszy światowy ruch zawierzenia św. Józefowi! Czym jest ten program? Co to za sposób? Gdy modliłem się o wskazówki, jak zorganizować przygotowania do konsekracji św. Józefowi, pomyślałem, że najlepiej oprzeć się na sprawdzonej i wypróbowanej trzydziestotrzydniowej metodzie przygotowania do oddania się Maryi, stosowanej przez św. Ludwika Marię de Montfort. Po co drugi raz wynajdować koło? Metoda trzydziestotrzydniowych przygotowań według św. Ludwika jest prosta, przystępna i umożliwia uczestnikowi całkiem nieźle opanować temat. Wymaga również bardzo ważnego elementu: modlitwy. Podobnie jak program poświęcenia się Maryi autorstwa św. Ludwika, książka Konsekracja św. Józefowi składa się z trzech części. CZĘŚĆ I 33 DNI PRZYGOTOWAŃ

Zanim przystąpisz do trzydziestotrzydniowych przygotowań, powinieneś wybrać datę konsekracji (dzień 33), która z kolei ułatwi wyznaczenie daty początku pracy. Możesz swobodnie rozpocząć i zakończyć przygotowania w każdym dniu, który wybierzesz. Zamieściłem na stronie 23 tabelę ze świętami liturgicznymi związanymi ze św. Józefem, ponieważ uważam, że najlepiej wybrać na konsekrację dzień, który zbiega się z liturgicznym świętem św. Józefa. Wstęp 17


Należy przy tym pamiętać, że data uroczystego poświęcenia życia wypada w trzydziestym trzecim dniu przygotowań. Etapy przygotowań wyznacza Litania do św. Józefa. Jest potężną, skuteczną modlitwą. Pomoże wam w poznaniu i pokochaniu waszego duchowego ojca. Przytacza wiele tytułów, przywilejów i cech heroicznych św. Józefa. Każdy z trzydziestu trzech dni przygotowań (z wyjątkiem dni 1 i 2) zaczyna się od krótkiego wyjaśnienia jednego z wezwań z Litanii do św. Józefa (w części I); po nim następuje czytanie o św. Józefie (fragment części II); a na koniec odmawia się Litanię do św. Józefa (znajdującą się w części III). Korzystając z tej metody, lepiej poznasz i głębiej pokochasz swojego ojca duchowego. Trzydziestotrzydniowe przygotowania wymagają poświęcenia dwudziestu–trzydziestu minut dziennie. Jeśli pominiesz jeden dzień, nie wpadaj w panikę. Po prostu nadrób stracony czas i kontynuuj przygotowania. Dasz radę!

CZĘŚĆ II CUDA NASZEGO OJCA DUCHOWEGO

Część II zawiera materiały przeznaczone do czytania na każdy dzień. Większość czytań jest krótka. Dziesięć z nich jest trochę dłuższych, ale nie martw się. Żadne z nich nie sprawi ci kłopotów. Możesz mi wierzyć: pod wpływem tych lektur zakochasz się w św. Józefie. Część II opracowałem w taki sposób, aby stanowiła w tej książce osobny materiał. A to oznacza, że można ją czytać codziennie w ramach trzydziestotrzydniowych przygotowań, a także zapoznawać się z nią oddzielnie, nie biorąc udziału w spotkaniach. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak to rozwiązałem. Prawdopodobnie większość czytelników, która nabędzie książkę Konsekracja św. Józefowi, przejdzie od razu do trzydziestotrzy18 Wstęp


dniowych przygotowań. Jednakże mogą ją kupić osoby, które jeszcze nie są do końca przekonane do zawierzenia św. Józefowi. Niektóre z nich mogą odczuwać potrzebę lepszego poznania świętego, zanim przystąpią do ponadmiesięcznych przygotowań do zawierzenia komuś, o kim niewiele wiedzą. Mogą one pominąć część I (33 dni przygotowań) i przeczytać po prostu część II jak osobną książkę. Powinieneś jednak wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się na przeczytanie części II bez przystąpienia do trzydziestotrzydniowych przygotowań, będziesz musiał przeczytać ponownie odpowiednie fragmenty z części II, jeśli w końcu zdecydujesz się je podjąć. (Czytania z części II są ułożone w innym porządku, kiedy zostają włączone do trzydziestotrzydniowych przygotowań z części I). Dlaczego więc część II nosi tytuł „Cuda naszego ojca duchowego”? Mógł­bym odpowiedzieć na to pytanie bardzo obszernie, ale pozwolę, by wskazówki udzielił wam św. Josemaría Escrivá: Święty Józef bardziej niż ktokolwiek przed nim czy po nim nauczył się od Jezusa, by zachować czujność, by rozpoznać cuda Boże6.

Nasz Bóg jest Bogiem cudów! A jednym z największych cudów jest św. Józef. Cuda naszego ojca duchowego ukażą nam jego postać inaczej, niż przedstawiano nam go do tej pory. Oczywiście św. Józefowi przypisuje się wiele cudów, ale w trakcie poszukiwania materiałów i pisania tej książki zdałem sobie sprawę, że dziesięć z nich jest wyjątkowych. Skupiając uwagę na tych dziesięciu, zyskamy pełniejszy obraz św. Józefa i lepiej zrozumiemy, dlaczego powinniśmy go głęboko kochać.

Wstęp 19


CZĘŚĆ III MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

Część III przygotowań do konsekracji św. Józefowi jest szczególnie ważna. Polega na modlitwie. Twoje przygotowania do tego wydarzenia muszą obejmować modlitwę. Codzienną. Bez codziennej modlitwy przygotowania polegałyby wyłącznie na poszerzaniu wiedzy o św. Józefie, lecz nie pomogłyby w nawiązaniu z nim synowskiej relacji. Na pewno musisz się wiele o nim dowiedzieć, ale przede wszystkim powinieneś się w nim zakochać. Codzienna modlitwa do św. Józefa pomoże ci wytworzyć pełną miłości relację ze swoim duchowym ojcem. Z tego powodu ta książka nie tylko wykłada teologiczne bogactwo Litanii do św. Józefa, ale nakłania do jej codziennego odmawiania. Pod koniec trzydziestu trzech dni przygotowań odkryjesz, że nauczyłeś się tej litanii na pamięć. Część III zawiera również kilka aktów poświęcenia życia św. Józefowi, a także wiele innych modlitw do naszego ojca duchowego. W dniu uroczystej konsekracji możesz wybrać akt, który najbardziej ci odpowiada, albo – jeśli chcesz – ułożyć własny. Jeśli jednak przystąpiłeś do przygotowań w grupie, zaleca się, aby wszyscy wspólnie odmówili tę samą modlitwę. W tej części znajdziesz również sekwencję Przybądź, Duchu Święty. Pod koniec książki zamieszczono wskazówki „Jak przeprowadzić trzydziestotrzydniowe przygotowania oraz uroczystość konsekracji św. Józefowi w grupie” (zob. s. 361). Są tam również wszystkie niezbędne materiały do cotygodniowych spotkań grupy oraz pytania do dyskusji. Przygotowania grupowe i uroczystość poświęcenia życia doskonale się sprawdzają w parafii i we wspólnotach modlitewnych. W tej jednej książce jest wszystko, czego potrzebuje grupa, by przygotować się do poświęcenia życia św. Józefowi. (Każdy członek grupy powinien mieć własny egzemplarz). 20 Wstęp


Konsekracja św. Józefowi kończy się medytacją na uroczystość św. Józefa pióra bł. Wilhelma Józefa Chaminade, niezwykłym artykułem br. Reginalda Garrigou-Lagrange’a OP oraz krótką listą kościołów i sanktuariów pod wezwaniem św. Józefa na całym świecie. Drogi przyjacielu! Jesteś na początku podróży, która odmieni twoje życie. Przebywanie blisko św. Józefa to szczególna łaska od Boga. Dzięki przeprowadzeniu trzydziestotrzydniowych przygotowań i poświęceniu życia św. Józefowi zostaniesz obdarzony prawdziwą łaską. W swoim czasie św. Maksymilian Kolbe pytał: „Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?”. Pragnął znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez dzieła kaznodziejskie, pisanie i apostolstwo poświęcenia życia Maryi. Dziś wielu ludzi pyta: „Kim jesteś, św. Józefie?”. Książka Konsekracja św. Józefowi odpowiada na to pytanie i ułatwia członkom Kościoła lepiej zrozumieć tego wielkiego świętego i bardziej go docenić. Najwyższy czas, aby poświęcić życie św. Józefowi! Donald H. Calloway MIC, wikariusz Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Prowincja pod wezwaniem Matki Miłosierdzia


Karta konsekracji św. Józefowi POCZĄTEK 33 DNI 22 grudnia

DZIEŃ ŚWIĘTA Zaślubiny św. Józefa z Najświętszą Maryją Panną*

DZIEŃ KONSEKRACJI 23 stycznia

1 stycznia

Ofiarowanie Pańskie

2 lutego

15 lutego** 30 marca

Świętego Józefa 19 marca Świętego Józefa Rzemieślnika 1 maja

11 kwietnia

Matki Bożej Fatimskiej

13 maja

20 lipca 30 września 8 listopada

Matki Bożej z Knock Wszystkich Świętych Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej Świętej Rodziny

21 sierpnia 1 listopada 10 grudnia

listopad***

grudzień

* Więcej o tym święcie na s. 190. ** W roku przestępnym, kiedy luty ma dwadzieścia dziewięć dni, data początku przygotowań wy­pada 16 lutego. *** Uroczystość Świętej Rodziny zwykle jest obchodzona w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Jeśli zaś Boże Narodzenie wypada w niedzielę, trzeba sprawdzić, na który dzień biskupi wyznaczyli uroczystość Świętej Rodziny i zacząć przygotowania trzydzieści dwa dni przed datą konsekracji (trzydziesty trzeci dzień).

Karta konsekracji św. Józefowi 23


O autorze Ojciec Donald Calloway MIC, konwertyta na katolicyzm, należy do Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przed nawróceniem rzucił szkołę średnią, został deportowany z zagranicy, dwa razy znalazł się w zakładzie poprawczym, a następnie wielokrotnie trafiał do więzienia. Po radykalnym nawróceniu uzyskał licencjat z filozofii i teologii na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville w Ohio, stopień magistra i doktora teologii w Dominican House of Studies w Waszyngtonie oraz doktorat z mariologii w International Marian Research Institute w Dayton, w Ohio. Oprócz Konsekracji św. Józefowi napisał 10 Wonders of the Rosary (Marian Press, 2019), 26 Champions of the Rosary (Marian Press, 2017), How to Pray the Rosary (Marian Press, 2017), bestsellery Champions of the Ro­ sary: The History and Heroes of a Spiritual Weapon (Marian Press, 2016); Under the Mantle: Marian Thoughts from a 21st Century Priest (Marian Press, 2013); a także No Turning Back: A Witness to Mercy (Marian Press, 2010), bestseller, w którym opisuje dzieje swojego dramatycznego nawrócenia. Jest także autorem książki Purest of All Lilies: The Virgin Mary in the Spirituality of St. Faustina (Marian Press, 2008). Ponadto napisał wstęp i ułożył Marian Gems: Daily Wisdom on Our Lady (Marian Press, 2014); Rosary Gems: Daily Wisdom on the Holy Rosary (Marian Press, 2015); a także St. Joseph Gems: Daily Wisdom on Our Spiritual Father (Marian Press, 2018). Napisał także wiele artykułów naukowych. Był też redaktorem odpowiedzialnym za przygotowanie do druku wielu książek, m.in.: The Immaculate Conception in the Life of the Church (Marian Press, 2004) i The Virgin Mary and Theology of the Body (Marian Press, 2005).


Spis treści Dedykacja  7 Wstęp  9 Część I. 33 dni przygotowań  25 DZIEŃ 1. Po co powierzać siebie św. Józefowi?  27 Dzień 2. Litania do św. Józefa  30 DZIEŃ 3. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami  33 DZIEŃ 4. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami  36 DZIEŃ 5. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami  39 DZIEŃ 6. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami  42 DZIEŃ 7. Święta Maryjo, módl się za nami  45 DZIEŃ 8. Święty Józefie, módl się za nami  48 DZIEŃ 9. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami  51 DZIEŃ 10. Światło Patriarchów, módl się za nami  54 DZIEŃ 11. Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami  57 DZIEŃ 12. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami  60 DZIEŃ 13. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami  63 DZIEŃ 14. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami  66 DZIEŃ 15. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami  69 DZIEŃ 16. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami  72 DZIEŃ 17. Józefie najczystszy, módl się za nami  75 DZIEŃ 18. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami  78 DZIEŃ 19. Józefie najmężniejszy, módl się za nami  81 DZIEŃ 20. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami  84 DZIEŃ 21. Józefie najwierniejszy, módl się za nami  87 DZIEŃ 22. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami  90 DZIEŃ 23. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami  93 DZIEŃ 24. Wzorze pracujących, módl się za nami  96 DZIEŃ 25. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami  99


DZIEŃ 26. Opiekunie dziewic, módl się za nami  102 DZIEŃ 27. Podporo rodzin, módl się za nami  105 DZIEŃ 28. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami  108 DZIEŃ 29. Nadziejo chorych, módl się za nami  111 DZIEŃ 30. Patronie umierających, módl się za nami  114 DZIEŃ 31. Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami  117 DZIEŃ 32. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami  120 DZIEŃ 33. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich  123 Dzień konsekracji św. Józefowi  127

Część II. Cuda naszego ojca duchowego  131 CUD 1. Rozkosz wszystkich świętych  133 Oratorium św. Józefa  133 Rozkosz wszystkich świętych  137 Kanon rzymski  149 CUD 2. Nasz ojciec duchowy  153 Opiekun Kościoła Świętego  153 Nasz ojciec duchowy  157 Ite ad Ioseph! 169 CUD 3. Młody mąż Maryi  173 „Starcy nie wędrują do Egiptu”  173 Młody mąż Maryi  176 Rycerz konsekrowany  185 CUD 4. Dziewiczy ojciec Jezusa  190 Święto Zaślubin św. Józefa z Najświętszą Maryją Panną   190 Dziewiczy ojciec Jezusa  193 Santo Anello  205 CUD 5. Sprawiedliwy i bogobojny człowiek  209 Syn Dawida  209 Sprawiedliwy i bogobojny człowiek  212 Dary Ducha Świętego  228 Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego  232 CUD 6. Zbawca Zbawcy  233 Siedem boleści i siedem radości  233


Zbawca Zbawcy  236 Warsztat św. Józefa  250 CUD 7. Czciciel Chrystusa  252 Wieczysta adoracja  252 Czciciel Chrystusa  255 Święty Domek z Loreto  265 CUD 8. Milczący świadek  275 Cudowne schody w Nowym Meksyku  275 Milczący świadek  277 Śpiący św. Józef  289 CUD 9. Patron dobrej śmierci  293 Msze wotywne  293 Patron dobrej śmierci  298 Pobożna Unia Świętego Józefa, Patrona Cierpiących i Umierających 310 CUD 10. Postrach duchów piekielnych  313 Święty Józef Rzemieślnik  313 Postrach duchów piekielnych  316 Przywileje nabożeństwa do św. Józefa  326

Część III. Modlitwy do św. Józefa  331 Litania do św. Józefa 333 Litania do św. Józefa (po łacinie)  335 Akty konsekracji św. Józefowi 337 Codzienne akty konsekracji św. Józefowi 343 Modlitwy do św. Józefa 345 Memorare do św. Józefa  345 Modlitwa św. Ludwika Marii de Montfort  345 Modlitwa bł. Wilhelma Józefa Chaminade  345 Modlitwa papieża Leona XIII 346 Modlitwa świętego papieża Piusa X do św. Józefa Rzemieślnika  347 Modlitwa Jana XXIII do św. Józefa  347 Modlitwa św. Franciszka Salezego  348 Modlitwa św. Jana Pawła II na uroczystość św. Józefa (19 marca)  349 Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny  350


Modlitwa św. Piotra Juliana Eymarda  350 Modlitwa bł. Bartłomieja Longo  350 Modlitwa bł. Bartłomieja Longo  351 Modlitwa św. Alfonsa Marii Liguoriego o dobrą śmierć  351 Chwała św. Józefa według św. Jana Eudesa  352 Święty płaszcz  353 Modlitwa do św. Józefa, postrachu duchów piekielnych  354 Modlitwa do św. Józefa o zbawienie duszy  354 Modlitwa do św. Józefa za duszę czyśćcową  355 Modlitwa do św. Józefa o czystość  355 Modlitwa do śpiącego św. Józefa  356 Przybądź, Duchu Święty   357

Dodatki  359 Dodatek A. Jak przeprowadzić trzydziestotrzydniowe przygotowania oraz uroczystość konsekracji św. Józefowi w grupie  361 Dodatek B. Po konsekracji życia św. Józefowi  381 ANEKS I Rozważania na uroczystość św. Józefa  384 Przeznaczenie św. Józefa a jego wybitna świętość  393 ANEKS II. Kościoły i sanktuaria pod wezwaniem św. Józefa  409 Przypisy  417 O autorze  442


Nadszedł czas św. Józefa! Liczne proroctwa ogłaszają niezwykle ważną rolę św. Józefa – od objawień w Cotignac, przez jego pojawienie się u boku Jezusa i Maryi w Fatimie aż po współczesne wizje z Itapirangi. W maju 2019 roku ks. Donald H. Calloway napisał do papieża Franciszka list z propozycją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele Roku św. Józefa. Ojciec święty spełnił tę prośbę. Jako wielki apostoł św. Józefa ks. Calloway stworzył trzydziestotrzydniowy program zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela, który swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Montfort. Ta konsekracja to potężna broń w walce duchowej – skuteczność opieki św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw wiernych. Podejmij wyzwanie i zostań duchowym synem św. Józefa! Ksiądz Donald H. Calloway MIC jest członkiem Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Po radykalnej zmianie życia i nawróceniu na katolicyzm ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Jest mariologiem i wielkim czcicielem św. Józefa. Nadszedł dla ciebie czas odkrycia św. Józefa. Czas powierzenia mu siebie i swojej rodziny. To najlepsza inwestycja duchowa tego roku, a ta książka bardzo ci w tym pomoże. – ks. Dominik Chmielewski SDB Zaproponowana przez autora droga zawierzenia św. Józefowi poprowadzi wszystkich, którzy zdecydują się nią pójść, do triumfu Niepokalanego Serca Maryi. – ks. Dariusz Dąbrowski COr. ISBN 978-83-66407-95-4

9

788366 407954

cena 39,90 zł (5% VAT) esprit.com.pl

Profile for Esprit

ks. Donald H. Calloway, Konsekracja św. Józefowi  

Wydawnictwo Esprit 2021

ks. Donald H. Calloway, Konsekracja św. Józefowi  

Wydawnictwo Esprit 2021

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded