Gi LOS nr. 3 2020

Page 1

Gi’ LOS

# 3 | 2020

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

BESTYRELSEN SOM LEDERENS SPARRINGSPARTNER Pia Kjær Rolander havde et krav om en bestyrelse Jeg ser bestyrelsen som nogen, der skal rådgive mig, fremfor nogen der bestemmer over mig.

KLAR MELDING FRA SOCIALTILSYNET EN KOMPETENT BESTYRELSE ER VEJEN TIL KVALITET Bestyrelsen kommer i fokus, når der er kvalitetsproblemer.

SKAB TRYGHED FOR UNGE PÅ SOCIALE MEDIER

Lørdag aften virkede det som en god idé at sende bankoplysninger på Messenger til ham, der tilbød en billig Playstation.”


INDHOLD

” UDGIVER LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf: 70 23 34 00 E-mail: los@los.dk www.los.dk REDAKTION Anja Dhyrbye Kommunikationschef

Står jeg med et spørgsmål, hvor jeg har brug for viden, eller for at blive ekstra godt klædt på til, kan jeg altid ringe til min bestyrelse.”

8

Marcus Hauerslev Bendtsen Kommunikationskonsulent DEADLINE NÆSTE NR. DEN 1. MARTS 2021 Kontakt Anja Dhyrbye eller Marcus Hauerslev Bendtsen

FORSIDEFOTO Gua Studio ANNONCER OG PRISER Kontakt mhb@los.dk Tlf: 22 60 62 30 LAYOUT Gua Studio Titel: Gi LOS (Online version)

BESTYRELSEN ER MIN SPARRINGSPARTNER Pia overtog Maglesøhus og var fra starten bevidst om, at hun ville få brug for stærke sparringspartnere med en professio­ nel bestyrelse til at understøtte ledelsen.

2 Gi’ LOS - LOS.dk | # 2 | 2020


#3 | 2020

04 VI SKIMTER LYSET FORUDE Aldrig før har det været så berettiget, at LOS’ medlemmer modtager aner­ kendelse. Særligt for den utrolige ind­ sats, der er leveret, hvor alle har taget fat om coronakrisens udfordringer fra dag ét.

24

FÅ RÅD OG HJÆLP TIL BESTYRELSESARBEJDET I LOS

DE FASTE 04 LEDER

LOS’ konsulenter uddanner og råd­ giver både ledere og bestyrelses­ medlemmer i stort og småt. og vi har samlet 7 skarpe råd til medlemmerne.

30 UDEFRA OG IND 38 KURSER OG ARRANGEMENTER 40 RÅDGIVER -HJØRNET

34

46 ANNONCER

SOCIALPRIS Det kan være et svært valg at finde den rette modtager blandt de indstil­ lede. En kold decemberdag uddelte og anerkendte LOS en særlig indsats med Socialprisen 2020.

12

EN KOMPETENT BESTYRELSE ER VEJEN TIL KVALITET

44

Kvalitetsmodellen stiller krav om en kompetent og aktiv bestyrelse, og ifølge Socialtilsyn Hovedstaden, stilles der skarpt på bestyrelsens medansvar for tilbuddets kvalitet og ledelse – sær­ ligt, når der opstår udfordringer på tilbuddet.

16

EN BESTYRELSE SKAL FUNGERE SOM ET TEAM En velfungerende, godt sammensat og samarbejdende bestyrelse, skaber vejen for indsatser, der løfter og virker på den lange bane. Rådgiver Laura Vilsbæk deler ud af sine erfaringer og

VELKOMMEN TIL EN NY FORMAND LOS hilser ny bestyrelsesformand velkommen. Kom tættere på Susan Knage Møller, der har fået socialområ­ det helt ind under huden.

26 SKAB TRYGHED FOR UNGE PÅ SOCIALE MEDIER Nyt digitalt læringsværktøj skal hjælpe unge med kognitive funktionsnedsættelser til at begå sig i en kompleks virtuel virkelighed.

indsigt fra virkeligheden.

20 BRUG TID PÅ REKRUTTERINGEN Hvordan finder jeg en god bestyrelses­ kandidat? Og hvor? Flemming Trapp giver konkrete råd, der hjælper jer videre med rekrutteringen.

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

3


LEDER | VI SKIMTER LYSET FORUDE

VI SKIMTER LYSET FORUDE Årets socialpris fra LOS gik i år til medlemmet Lundekollektivet, der henvender sig til unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. Et stort tillykke til dem. Men i år er der ekstra grund til, at vi alle klapper os selv på skulderen. Aldrig før har det nemlig været så berettiget, at alle LOS’ medlemmer fik en pris for den helt utrolige indsats, som I har stået igennem i 2020.

4 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

Jeg tror, at 2020 har været et hårdt år for de fleste. Coronavirus har på mange måder sat sit præg på året. Vores hverdag blev pludselig en anden, og I har på meget kort tid skulle tilpasse jeres arbejde og rutiner, så I på en gang begrænser smitterisikoen så meget som muligt og samtidig fastholder en hverdag med indhold og nærhed for de udsatte borgere, som jeres virksomheder har ansvaret for. Det har I formået, og det fortjener stor anerkendelse. Ikke mindst fordi I har taget fat om udfordringerne fra dag ét. Det har kostet mange arbejdstimer og omkostninger. Og derfor har vi i LOS også arbejdet for, at den private del af branchen får del i de afsatte midler til coronarelaterede udgifter. Vi har oplevet, at ordningen fra start har været bøvlet, og mange LOS-medlemmer venter fortsat på at få dækket de ekstra omkostningerne. Derfor kommer vi til at holde fast i den sag, så der ikke kan være tvivl om, at både ikke-offentlige og offentlige sociale tilbud skal have dækket de ekstra udgifter, som relaterer sig til coronakrisen. En anden sag, vi holder fast i, er at personalet på de sociale tilbud er de første i køen til vaccinen. Også personalet på de ikke-offentlige tilbud. I opretholder en kritisk funktion og er


VI SKIMTER LYSET FORUDE | LEDER

i kontakt med mange mennesker dagligt. Det har vi allerede taget kontakt til de relevante ministre om.

INITIATIVER DER PEGER FREMAD Selvom de sidste måneder har været hårde med stigende smittetal og endnu flere restriktioner, så har I holdt fast og løst udfordringerne. Nu er der grund til at tro, at der med vaccinen endelig er lys på vej. Det giver en ekstra motivation til at holde fast. Jeres store indsats er netop det, der kendetegner branchen her og jeres virksomheder. I finder løsninger her og nu. I ser fremad. Og I har respekten for borgerne med i alt, hvad I gør. Alt sammen uden, at I har en stor kommune, region eller stat bag jer. Det fundament bygger vi videre på – også når vi er på den anden side af coronakrisen. I LOS har vi de seneste måneder haft fuld fokus på både coronakrisen og de politiske forhandlinger om branchens organisering på baggrund af debatten om profit på velfærd. Men vi har også en lang række af andre

initiativer i gang, og vi har flere gode initiativer på vej, som peger fremad og snart vil sætte sit præg på vores branche. Et af de initiativer er blandt andet de ikke-offentliges arbejde som bannerførere i forhold til bæredygtighed og Verdensmål, som vi ser frem til at folde ud i 2021.

KLAR TIL EN POSITIV DAGSORDEN I LOS er vi overbeviste om, at velfærdssamfundets udfordringer står og falder med vores evne til at udnytte de ikke-offentliges aktørers evne til hele tiden at tænke løsningsorienteret og visionært uanset udfordringerne. Det er evnen til at se lyset gennem den mindste sprække og tro på fremtiden. Evnen til at trodse modgang. Præcis som I har gjort i år. Vi i LOS er klar til sammen med jer at sætte en positiv og visionær dagsorden med borgeren i centrum. Det er derfor, vi siger, at velfærd er noget, vi skaber sammen. Med venlig hilsen Susan Knage Møller Bestyrelsesformand

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

5


TEMA | BESTYRELSE

Af Niels Svanborg Journalist

BESTYRELSE

6 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


BESTYRELSE | TEMA

STYRK VIRKSOMHEDEN MED EN AKTIV BESTYRELSE Enhver leder har brug for sparring og rådgivning. Både for at sikre kvaliteten og driften i dagligdagen og for at vende de store visioner og planer i fremtiden. Derfor er bestyrelsen et vigtigt værktøj i ledelsen af sociale tilbud uanset virksomhedens størrelse eller selskabsform. De tider, hvor bestyrelsen blot var en formalitet, er nemlig endegyldigt slut. Socialtilsynet kræver en kompetent og aktiv bestyrelse. Men forskningen viser også, at de virksomheder, der har en aktiv bestyrelse, klarer sig bedre, så der er god grund til at tage bestyrelsens sammensætning og rolle i virksomheden op til revision og hente inspiration ind udefra. Hvordan bestyrelsen så kan spille en mere aktiv rolle, kan du læse mere om i temaet på de næste sider. Her ser vi nærmere på bestyrelsens rolle, hvordan man som leder arbejder aktivt med bestyrelsen, og hvordan man rekrutterer til en aktiv bestyrelse.

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

7


TEMA | BESTYRELSE

Af Niels Svanborg Journalist

BESTYRELSEN ER MIN SPARRINGSPARTNER

8 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


BESTYRELSE | TEMA

Maglesøhus Kurt Ove Helt Martin Kjær Rolander Pia Kjær Rolander

Behovet for hurtig adgang til kvalificeret sparring og viden. Det var baggrunden for, at Pia Kjær Rolander valgte at etablere en professionel bestyrelse, da hun etablerede Opholdsstedet Maglesøhus. Den beslutning har hun ikke fortrudt.

”Står jeg med et spørgsmål, som jeg har brug for viden eller blive klædt ekstra godt på til at håndtere, så kan jeg altid ringe til én fra min bestyrelse. Det er uanset, om det er et pædagogisk fagligt spørgsmål, personalejura eller markedsføring. Det er en kæmpe styrke for mig som forstander,” siger Pia Kjær Rolander. Hun overtog i 2016 opholdsstedet Ousbjerggaard, der havde eksisteret i mere end 30 år. Pia Kjær Rolander var selv ansat som leder af stedet. I forbindelse med ejerskiftet ændrede Pia Kjær Rolander blandt andet navn til Maglesøhus og etablerede en professionel bestyrelse.

Det var et krav fra mig, at der skulle være en professionel bestyrelse."

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

9


TEMA | BESTYRELSE

OM MAGLESØHUS Maglesøhus er et privat døgnbehandlingstilbud og et professionelt alternativ til det eksisterende behandlingstilbud i offentligt regi og består af to separate afdelinger, hvor den ene, Villa Bella, ligger i Holbæk, og den anden, Villa Alba, ligger i Tølløse. Målgruppen er normalt begavede børn og unge mellem 10 og 26 år. I Villa Bella er aldersgrupperingen 10 til 18 år, mens den i Villa Alba er 16 til 26 år. Maglesøhus har egen dagbehandlingstilbud/skole tilknyttet, Farmen, hvor de fleste af vores børn og unge går.

10 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


BESTYRELSE | TEMA

”Det var et krav fra mig, at der skulle være en professionel bestyrelse. Først og fremmest et krav over for mig selv. Derfor sammensatte jeg bestyrelsen ud fra de kompetencer, som jeg vidste var nødvendige, hvis jeg skulle drive Maglesøhus professionelt og samtidig udvikle virksomheden. Det er blandt andet jura, personaleledelse og markedsføring,” siger Pia Kjær Rolander. Og den beslutning har hun ikke fortrudt. ”Jeg hører jo somme tider fra andre, at de ikke ønsker en bestyrelse, der ”bestemmer over dem”. Det er selvfølgelig en smagssag, men det er slet ikke sådan, at jeg ser bestyrelsen. Der sidder fem kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og sørger for, at vi får en drøftelse. Jeg ser bestyrelsen som nogle, der skal rådgive mig fremfor nogle, der bestemmer over mig. Jeg har endnu ikke oplevet, at de har dikteret en beslutning, som jeg var uenig i” siger Pia Kjær Rolander, der mener, at bestyrelsen giver hende

mulighed for at kvalificere og styrke de ideer og tanker, som hun kommer med for Maglesøhus og udviklingen af virksomheden.

GØR FORMÅLET KLAR ”Bestyrelsen er meget lydhør over for mig. Ideerne og udviklingen kommer fra mig. Men bestyrelsen gør mig skarpere, fordi de beder mig om at argumentere både fagligt og økonomisk for ideen. På den måde tænker vi sammen hele vejen rundt, og er mine argumenter i orden, så er de med på ideen,” siger Pia Kjær Rolander, der bruger bestyrelsen til både drøftelser på de ordinære bestyrelsesmøder en gang i kvartalet og i hverdagen til sparring på forskellige områder i driften og udviklingen af virksomheden. ”Medlemmerne af min bestyrelse er tæt på og kender Maglesøhus. De skal ikke først sætte sig ind i virksomheden og

området, hvis jeg har brug for sparring. Det er meget værdifuldt. Havde jeg ikke bestyrelsen, så skulle jeg købe ekstern konsulentbistand. Nu har jeg den nødvendige viden og rådgivning i bestyrelsen,” siger Pia Kjær Rolander. Hun råder andre, der vil arbejde med en professionel bestyrelse til at gøre sig klart, hvad man vil med bestyrelsen. ”Man skal gøre sig klart, hvorfor man vil have en bestyrelse, og hvad man vil bruge den til. Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der? Og hvilke kompetencer har vi brug for? Og så skal man formalisere samarbejdet. Vi har formaliseret rammerne på flere måder. Vi har et fælles online system, hvor vi kan dele informationer, og så har vi formaliserede rammer for møderne. Det er vigtigt at have det på skrift, hvis der skulle opstå uenighed. Og det er også vigtigt at kunne fremvise over for Socialtilsynet,” siger Pia Kjær Rolander.

Man skal gøre sig klart, hvorfor man vil have en bestyrelse." #3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

11


TEMA | BESTYRELSE

Af Niels Svanborg Journalist

EN KOMPETENT BESTYRELSE ER VEJEN TIL KVALITET Er der problemer med kvaliteten, vil det næsten altid være relateret til ledelsen og bestyrelsen. Derfor er en professionel bestyrelse en måde at sikre både kvalitet og udvikling af sociale tilbud, mener Elsebeth Brogaard Kristensen, der er juridisk og økonomisk chefkonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden.

12 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

En kompetent og aktiv bestyrelse. Sådan lyder kravet i Kvalitetsmodellen til bestyrelserne for sociale tilbud. Men hvori består det kompetente og aktive? Det er en vurderingssag, som Socialtilsynet har fokus på i tilsynets Kvalitetsmodellens tema Organisation og ledelse. ”Bestyrelsen er medansvarlig for ledelsen af tilbuddet. De skal kunne påtage sig en ledelsesmæssig rolle og kunne sparre med ledelsen, så de medvirker til, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Det er det, man kan kalde en professionel bestyrelse,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen og uddyber: ”Socialtilsynet kan ikke blande sig i sammensætningen af bestyrelsen, men kan se om bestyrelsen er i stand til at være medansvarlig for ledelsen af tilbuddet. Der skal være kompetencer, der kan sikre, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at driften er effektiv. Og så er der selvfølgelig det faglige aspekt. Så bestyrelsen skal sikre en


BESTYRELSE | TEMA

sparing i forhold til helheden i tilbuddets drift,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen, der løfter lidt af sløret for tilsynets fokus på bestyrelsen.

TJEKKER BESTYRELSENS ARBEJDE ”Vi ser overordnet på, om bestyrelsen gør sit arbejde. Om den handler på det aktuelle og lægger visioner for tilbuddet. Vi ser på cv’er for både bestyrelsesmedlemmerne og tilbudsleder for at se på kompetencerne. Og via vedtægterne kan man se, hvordan de træffe beslutninger i bestyrelsen. Vi kigger også på, hvordan arbejdet i bestyrelsen bliver praktiseret ved blandt andet at se i bestyrelsesreferaterne. På den måde kan vi vurdere, om bestyrelsen er aktiv og involveret i driften, eller om den bare et det, man kalder en tantebestyrelse,” siger Elsebeth

Brogaard Kristensen med henvisning til den type bestyrelse, der mere er en formel bestyrelse end en reel sparringspartner, der både involverer sig i driften og visionerne. Ifølge Elsebeth Brogaard Kristensen er begrebet tantebestyrelse ikke et udbredt begreb i branchen for sociale tilbud, der i øvrigt er den eneste branche, hvor der er bestemte krav til bestyrelsen for selskabsformerne anpartsselskaber og aktieselskaber. Et af kravene til private tilbud er uafhængighed mellem leder og bestyrelsen. Mange private sociale tilbud er i dag ejerledede virksomheder. Men mindst en tredjedel af bestyrelsen skal være uafhængig af tilbudsleder og dennes familien. Også det er en del af tilsynets opgave at tjekke.

SKABER JERES BESTYRELSE VÆRDI? En moderne bestyrelse skaber værdi – for ledelsen, for medarbejderne og for brugere og pårørende. Evidentia tilbyder kurser, seminarer og workshops for bestyrelser i sociale tilbud. Fokus afhænger af behov, men kan for eksempel omhandle bestyrelsens opgaver og ansvar, kompetencer, strategi, bestyrelsens årshjul eller det gode bestyrelsesmøde. Tag en uforpligtende snak med os om behov og muligheder. Kontakt organisationskonsulent, Jes Jessen, jej@evidentia.dk eller ring på 20 14 41 77 PS: Lige nu er der også stor interesse for vores workshops om god dokumentation. Kontakt os for at høre mere. Læs mere på www.evidentia.dk

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

13


TEMA | BESTYRELSE

BESTYRELSEN ER MEDANSVARLIG FOR KRISER Socialtilsynet kan dog ikke direkte sanktionere bestyrelsens sammensætning eller arbejdsgange. Men der, hvor det ifølge Elsebeth Brogaard Kristensen oftest får det største fokus, er når der er kvalitetsproblemer eller opstår uforudsete hændelser. ”Når der er sager med kvalitetsmangler eller manglende faglige ressourcer og kompetencer, så ser vi ofte en forbindelse til temaet Organisation og ledelse i Kvalitetsmodellen. Så vil det ofte være udtryk for et ledelsessvigt, og der kan i sidste ende være en bestyrelse, der ikke har handlet rettidigt. Ved kritiske forhold vil bestyrelsen være medansvarlig for at få lagt en handleplan for at få løftet kvaliteten,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen, der lægger vægt på, at dialog med tilbuddene er den bedste og mest effektive vej. ”Vurderer vi, at bestyrelsen ikke lever op til kravene, så vil vi gå i dialog med tilbuddet. Og vi vil gøre det klart for bestyrelsen, at de har en opgave som medleder i forhold til både det visionære, det økonomiske og det faglige. Hvis ikke der er grundlag for at sanktionere tilbuddet, kan Socialtilsynet rapportere forholdene i tilsynsrapporten under temaet Organisation og ledelse,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen

Formelle krav til bestyrelsen Tilbuddets organisering/ledelse skal medvirke til, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Tilbuddets ledelse kan bestå af et flertal af enkeltpersoner; bestyrelsesmedlemmer, ejer og daglig driftsleder. Private tilbud med undtagelse af enkeltmandsvirksomheder og interessantselskaber skal have en vedtægt og en bestyrelse.

14 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

Der skal være tydelighed om ledelsen i tilbuddet. Dvs. den leder, der ønskes godkendt som den øverst ansvarlige for tilbuddets drift, skal fremstå med navn, alder, faglig baggrund og erhvervserfaring. Der skal være en oversigt over bestyrelsesmedlemmer i tilbuddet med angivelse af kompetencer og rolle i bestyrelsen. § 14 stiller formelle krav (ift. godkendelsen) til bestyrelsens uafhængighed ift. daglig driftsleder (mindst ét medlem/1/3-uafhængighed). Skelnen mellem den daglige ledelse og bestyrelsen i et privat tilbud understreges af, at tilbuddets leder kan være medlem af et tilbuds bestyrelse, men ikke må have stemmeret i bestyrelsen. Dette gælder alene tilbuddets øverste daglige leder.

Bestyrelsens ansvar Daglig driftsledelse varetages af botilbudsleder, og bestyrelsen er sparringspartner samt fastlægger vision og målsætninger – driftsmæssig udvikling af tilbuddet. Bestyrelsen godkender regnskabet, og det er bestyrelsens opgave løbende at følge op på tilbuddets driftsbudget. Når bestyrelsen udarbejder/godkender budgettet, foretager de økonomiske prioriteringer og fastlægger tilbuddets retning. Revisionsprotokollen forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Revisor skal i revisionsprotokollen redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Kilde: Socialtilsyn Hovedstaden


Institutioner

Mere end 380 institutioner har allerede valgt Planner4You – har din?

Det er ikke spørgsmålet, om din institution skal anvende elektroniske værtøjer i dagligdagen med effekt- og progressionsmåling samt dokumentation. Nu er spørgsmålet bare – hvilket værktøj? Det er ikke uden grund, at mere end 380 institutioner allerede har valgt Planner4You. Vi betjener med vores online-løsning i dag mere end 9000 brugere og leverer en professionel service og support. Vores kunders tilfredshed er vores bedste markedsføring, og vi bestræber os på hele tiden at yde den bedste og mest fleksible assistance – men tag ikke vores ord for det – spørg vores kunder. Planner4You – Institutioner. Alt i én løsningen indeholder: · · · · · · · · · · · · ·

Kartotek Journal Opgavestyring, årshjul Mødeplan, timeregnskab og arbejdstidsregler Håndtering af ledige- og byttevagter Kvalitetsmodel til styring ift. tilsynet Fillagring – dokumenthåndtering Individuel adgangsopsætning Modul til skemaopbygning og evalueringsskemaer Effektmåling Progressionsmåling Mulighed for 2 faktor login Gratis telefonsupport

· · · · · · · · · · · · ·

Medicinhåndtering med UTH Internt beskedsystem samt Send og modtag SMS mulighed Kalender, påmindelser på aftaler Onlineredigering af filer Sikker fildeling med eksterne brugere Filskabeloner - opret dokumenter direkte i P4Y via egne skabeloner Opslagstavle Løbende backup Magtanvendelse Egen tilpasning i kartotekerne Mulighed for special udvikling Passwordregler Online løsning – platformsuafhængigt

Planner4You udvikles og forbedres løbende, det er din garanti for, at programmet altid lever op til både dine, tidens og myndighedernes krav. For priser fra kun kr. 504,- ekskl. moms pr. mdr. er du i gang. Pristalsreguleres. Planner4You er registreret hos Datatilsynet og opfylder alle krav i.h.t. personoplysningsloven. Planner4You er GDPR-Compliant. Det betyder, at vi lever op til persondataloven og de krav, der stilles i forhold til GDPR.

Engelsholmvej 33 D, DK-8940 Randers SV 86 78 47 77 – www.imagedata.dk info@imagedata.dk


TEMA | BESTYRELSE

Af Mette Oscar Pedersen, journalist

EN BESTYRELSE SKAL FUNGERE SOM ET TEAM En god blanding af forskellige kompetencer giver lederen flere perspektiver på beslutningerne. Det giver mulighed for at lave helhedsorienterede indsatser, der virker på den lange bane, mener bestyrelsesekspert Laura Vilsbæk. Samtidig er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er godt forberedt, inden de træder ind i en bestyrelse

16 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

“Det er ensomt at sidde på toppen som ejerleder og træffe beslutningerne alene. Bestyrelsen er et forum for fortrolig og faglig sparring,” siger forfatter, foredragsholder og bestyrelsesekspert Laura Vilsbæk. Hun er ikke i tvivl om, at det kan være til stor gavn for en virksomhed at arbejde målrettet med at få en aktiv bestyrelse. ”Har virksomheden brug for at stå stærkt i kommunikationen udadtil? Er der behov for sparring omkring opkvalificering af personalegruppen? Er der behov for en tydeligere definition af brugermålgruppen? Bestyrelsen kan hjælpe dig på vej, hvis den består af de rette kompetencer,” siger Laura Vilsbæk.


BESTYRELSE | TEMA

Forfatter og foredragsholder Laura Vilsbæk arbejder professionelt med at rådgive både ejerledere og bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesarbejde. Hun er blandt andet forfatter til bogen Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt - sådan får du din første bestyrelsespost og driver desuden platformen nyibestyrelsen.dk

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

17


TEMA | BESTYRELSE

Ejerlederen skal stille sig selv nogle spørgsmål. Hvad slås jeg mest med? Hvad vil jeg gerne lykkes med? Og hvilke erfaringer kan jeg trække på for, at det lykkes?”

EN BESTYRELSE SKAL HAVE DE RETTE BETINGELSER Ifølge Laura Vilsbæk er der stor forskel på, hvad en virksomhed har brug for i en bestyrelse. Der vil altid være behov for medlemmer med basiskompetencer som for eksempel en regnskabskyndig og en, der har forstand på vedtægter. Men derudover anbefaler Laura Vilsbæk, at man som ejerleder kigger på, hvad virksomheden mangler: Udover de faglige kompetencer mener Laura Vilsbæk, at det er vigtigt at få sammensat et team, der fungerer sammen og supplerer hinanden. “Det er alfa og omega, at bestyrelsen fungerer som et team, at man kan lide hinanden og har lyst til at samarbejde,” siger Laura Vilsbæk.

SÅDAN LAVER DU GODT BESTYRELSESARBEJDE Laura Vilsbæk har samlet 4 råd til kommende og siddende bestyrelsesmedlemmer.: VÆR SIKKER PÅ AT DER ER EN FORSVARLIG DRIFT Som kommende bestyrelsesmedlem, skal du se på, om foreningen er i ansvarlig økonomisk gænge. Det er en del af det formelle bestyrelsesansvar, og det skal du have viden om, inden du siger ja til en bestyrelsespost. Man skal vide, hvad man går ind til. Det kan godt være en kriseramt organisation, du indtræder i, men så skal dit mål være at forandre den. TILGODESE DE VÆRDIER, DU ER SAT I VERDEN FOR AT FORVALTE Når du er i gang med bestyrelsesarbejdet, er det vigtigt, at du arbejder i samme retning som organisationen. Måske har I nogle økonomiske mål eller en grøn dagsorden. Du skal kunne se de langsigtede mål og tænke strategisk i stedet for ad hoc brandslukning. Dette gør sig især gældende i frivillige bestyrelser, hvor man også tit bliver blandet

18 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

ind i driften. Her er det vigtigt at have fokus på den overordnede retning, fordi man træffer bedre beslutninger, når man har langsigtede mål. HUSK AT BRINGE ALLE STEMMER I SPIL Det er vigtigt at sørge for, at alle bliver hørt og engang imellem åbne døren til bestyrelseslokalet og kigge på verden udenfor. I en bestyrelse kan man ofte komme til at kigge meget indad. Men kig på kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere og tag alle perspektiver i spil. Er der for eksempel politiske vinde, der blæser, som organisationen skal være på forkant på? Eller er der en mulighed for at søge midler eller sætte projekter i gang? INTERESSER DIG FOR TRIVSLEN I MEDARBEJDERSTABEN Kan medarbejderne se formålet med alle de ting, bestyrelsen og ledelsen beslutter? Det er bestyrelsens opgave at have helikopterblikket.


Foto: Amy Hirschi -unsplash

BESTYRELSE | TEMA

I valget af bestyrelse, mener hun, at tillid er centralt. Derfor er det vigtigt at finde en bestyrelse, der forstår kulturen i virksomheden: “Det er vigtigt at investere tid i at sætte det rigtige team og finde nogen, man har tillid til. Du skal give dem de rette betingelser, og så er det væsentligt, at der er tillid til, at bestyrelsen kan hjælpe dig med at lykkes.”

KULTURBÆRERE ER VIGTIGE Ifølge lov om socialtilsyn skal mindst et bestyrelsesmedlem være uafhængigt af tilbuddets leder. Det vil sige, at det ikke må være en bestyrelse, der kun består af familiemedlemmer og nære relationer. Men ifølge Laura Vilsbæk er netop en professionel bestyrelse også en forudsætning for at lykkes med sin virksomhed. Dog mener Laura ikke, at der er noget i vejen for at beholde personer, der har indgående kendskab virksomheden. De kan sagtens have en berettigelse, blandt andet som kulturbærere. “Hvis ejerlederen siger, det er vigtigt, at hans mor sidder med i bestyrelsen, fordi hun er kulturbærer, så er det vigtigt. Man skal ikke undervurdere familiestyrelser eller tantebestyrelser. De bidrager også med noget værdifuldt. Men der skal flere kompetencer ind”, siger Laura Vilsbæk. 

DET SIGER LOVEN OM FAMILIE I BESTYRELSER § 14. Private tilbuds leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af tilbuddets leder, og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen. Stk. 2. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i stk. 1.

Kilde: Lov om socialtilsyn https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2019/846

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

19


TEMA | BESTYRELSE

Af Mette Oscar Pedersen, journalist

BRUG TID PÅ REKRUTTERINGEN Giv dig tid til processen og samtalerne, når du skal finde medlemmer til en aktiv bestyrelse, lyder rådet fra konsulent Flemming Trap, der selv sidder i flere bestyrelser for sociale tilbud.

Der er god grund til at satse på en aktiv og kompetent bestyrelse. Men den største udfordring er, at puljen af potentielle kandidater ikke er særlig stor. Der har nemlig ikke været tradition for at tænke i professionelt bestyrelsesarbejde inden for omsorgsområdet, mener Flemming Trap fra Trap Consulting, der anbefaler, at man i høj grad skal prioritere rekrutteringsprocessen af nye bestyrelsesmedlemmer. “En god rekrutteringsproces er altafgørende”, siger Flemming Trap og fortsætter:

Det tager tid at finde et nyt bestyrelsesmedlem, for der er ikke mange egnede kandidater.”

20 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


BESTYRELSE | TEMA

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

21


TEMA | BESTYRELSE

“Det tager tid at finde et nyt bestyrelsesmedlem, for der er ikke mange egnede kandidater. Man skal have indsigt i branchen for at kunne løfte opgaven, og mange af de egnede kandidater er optaget af bestyrelsesarbejde i forvejen.”

“Man skal give sig tid til at undersøge opgaverne og have samtaler. Det kommende medlem skal sætte sig ind i virksomheden og de opgaver, der venter, og bestyrelsen skal kunne se det nye medlem som en del af bestyrelsen”, siger Flemming Trap, der mener, at en rekrutteringsproces snildt kan vare 3-6 måneder.

START I GOD TID Derfor er det ifølge Flemming Trap vigtigt at starte i god tid, når man skal have et nyt bestyrelsesmedlem, og det kræver både noget af virksomheden, den siddende bestyrelse og det kommende medlem.

At sidde i en bestyrelse for et opholdssted er en krævende opgave, og man står til ansvar over for lovgivningen og Socialtilsynet. Derfor anbefaler Flemming Trap, at honorering af bestyrelsesarbejde kommer ind som en post på budgettet i virksomheden. “Det er sværere at tage ansvar for opgaver, man ikke bliver honoreret for, og derfor skal man som minimum have dækket sine timer på forberedelse og møder. Jo mere professionel en bestyrelse er, jo lettere er det også at bruge bestyrelsen aktivt. Det er de opholdssteder, der har de kompetente bestyrelser, der rykker på markedet,” siger Flemming Trap

Hvad er bestyrelsens rolle Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede ledelse af tilbuddet og står til ansvar for lovgivningen Bestyrelsen skal være rollen som tilbuddets samlede ledelse bevidst Bestyrelsen skal sørge for at optagelse af nye medlemmer gennemføres professionelt Afsæt den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet. Der skal være plads i kalenderen til både møder og forberedelse.

22 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


BESTYRELSE | TEMA

Sådan finder du en god bestyrelseskandidat

DET VIGTIGSTE ER AT KUNNE LYTTE En bestyrelse må ikke være for stor. Flemming Trap mener, at omkring 5 personer er den perfekte størrelse. En lille bestyrelse på under 5 medlemmer har svært ved at dække alle nødvendige kompetencer, og hvis den bliver for stor, er den svær at have med at gøre. “En god bestyrelse har en god kemi og evnen til at indgå i forpligtende samarbejder. Både de faglige og personlige kompetencer skal være dækkende,” siger Flemming Trap, der mener, at det vigtigste for et godt bestyrelsessamarbejde er evnen til at lytte til hinanden og det, der bliver sagt. “Der skal være plads at tilkendegive holdninger, meninger og viden i en bestyrelse. At lytte til hinanden og give plads til alle. Derfor er rekruttering så ekstremt vigtig”.

Find ud af, hvad du mangler At finde en ny bestyrelseskandidat er som at skulle ansætte en ny chef eller direktør. Det er nødvendigt at lave en profil og afdække, hvad den nye person skal kunne spille ind med i forhold til andre. Se bredt i dit netværket Bagefter handler det om at kigge ud i sit bredere netværk. Hvem kender til nogen, der har den profil? Måske skal personen ”nudges” eller prikkes lidt til for at fatte interesse for bestyrelsesarbejdet. Få en indledende snak Det er vigtigt at få en indledende snak med det kommende medlem og interessere sig for, hvad det er for et menneske, I har med at gøre. I skal mødes, og snakke åbent om, hvad I har af udfordringer, og hvad det er, I mangler. Kandidaten skal overveje nøje og researche virksomheden. Hav formalia på plads Fremsend tilsynsrapporter, godkendelser og vedtægter til bestyrelseskandidaten og inviter personen ind til en snak med hele bestyrelsen. Her får I en fornemmelse af, om I kan samarbejde med kandidaten. Lad kandidaten se stedet En ting er bestyrelsen, men det er også vigtigt, at kandidaten får en fornemmelse af stedet. Inviter kandidaten på besøg på stedet. Rekruttering af den rette bestyrelse kræver tid og en lang proces. Men har man ikke den tid, skal man bede om CV, oplysninger og data på det nye medlem, og hele bestyrelsen skal møde personen. Kilde: Flemming Trap

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

23


TEMA | BESTYRELSE

FÅ RÅD OG HJÆLP TIL BESTYRELSESARBEJDET I LOS Hos LOS er der rig mulighed for at få hjælp til bestyrelsesarbejdet. LOS holder både åbne kurser for bestyrelsesmedlemmer og kommer ud til den enkelte bestyrelse og holder temaarrangementer.

Anne Mette Andersen er juridisk konsulent i LOS og rådgiver ligesom chef- og ledelseskonsulent i LOS Jytte Therkildsen bestyrelsesmedlemmer. Omkring halvdelen af alle henvendelser drejer sig om ledelsesmæssige spørgsmål. Det kan for eksempel være en bestyrelse, der henvender sig omkring opsigelse eller ansættelse af en leder.

Anne Mette Andersen er juridisk konsulent i LOS. Hun arbejder med at holde kurser for bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejde.

24 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


BESTYRELSE | TEMA

7 GODE RÅD FRA LOS TIL BESTYRELSESMEDLEMMER: 1. Gå til arbejdet med interesse. 2. Bestyrelsesarbejde er mere end et møde 3-4 gange om året. Du skal forberede dig/sætte dig ind i tingene. 3. Skab en struktur for arbejdet, så man ved, hvad men skal mødes om ved for eksempel at have et årshjul. Brug ikke for meget tid på udenomssnak. 4. Tjek vedtægterne i forhold til hvilke kompetencer, der skal være repræsenteret i bestyrelsen og sørg for, at der er mangfoldighed i de faglige kompetencer 5. Mærk efter. Hvis ikke du har mere at give i bestyrelsen er det på tide at trække sig. 6. Nye bestyrelsesmedlemmer skal klædes ordentligt på til arbejdet 7. Lav en evaluering af bestyrelsesarbejdet en gang om året

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

25


SOME | SÆT DIGITAL DANNELSE PÅ DAGSORDENEN

OM OS ONLINE Os Online består af undervisningsmaterialet Træningsbanen til STU og bosteder og SoMe-spillet med film, som unge kan se på egen hånd eller sammen med en pædagog, kontakt­person eller forældre. Begge dele fokuserer på de samme otte temaer: digitale vaner, privatliv, grænser, kildekritik, relationer, konflikter, dating og identitet. I aftentimerne kan unge mellem klokken 19 og 22 også få hjælp til alt det, der er mærkeligt, svært eller pinligt på nettet ved at skrive anonymt til Os Online’s chatrådgivning. Tanken bag Os Online er at skabe en rød gråd i unges liv, så de kan tale om digitale erfaringer og udfordringer både på STU, bosteder og evt. med forældre. En undervisningsvejledning og en Dialogguide hjælper til at sætte dialogen i gang. Osonline.dk er udviklet af SUMH i samarbejde med bl.a. STU’er, Red Barnet, Ungdommens Røde Kors og Center for Digital Dannelse med støtte fra Novo Nordisk Fonden. SUMH er en politisk interesseorganisation, der repræsenterer ca. 5500 unge med kognitive, fysiske og psykiske handicap. SUMH arbejder for, at målgruppen kan leve det ungdomsliv de ønsker og har både faglige og sociale aktiviteter og projekter med fokus på bl.a. uddannelse, beskæftigelse, frivilligt arbejde, tilgængelige naturfællesskaber og sund seksualitet. www.osonline.dk www.sumh.dk

26 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

Pædagog Anders Kjer fra STU’en på Østagergård


SÆT DIGITAL DANNELSE PÅ DAGSORDENEN | SOME

Af Annette Haugaard, SUMH

SKAB TRYGHED FOR UNGE PÅ SOCIALE MEDIER Nyt digitalt læringsunivers øver unge med kognitive funktions­ nedsættelser i at begå sig på f.eks. Messenger, Snapchat, YouTube, Discord og Tinder

Lørdag aften virkede det som en god idé at sende bank­oplysninger på Messenger til ham, der tilbød en billig PlayStation, at dele et intimt billede med det nye match på Tinder eller bede andre om at holde kæft i en hidsig tråd på Discord, men mandag formiddag flyder bostedet og STU’en over af skuffelse, vrede, tårer og rygter. For de unge blev snydt, gjort til grin eller fik skabt utilsigtede konflikter, og nu skal personalet samle følelserne op. Igen. Oplevelser på nettet og sociale medier er langt fra kun positive for unge med en funktionsnedsættelse. Ifølge den svenske undersøgelse ’Ungar & Medier’ fra 2017 udsættes målgruppen dobbelt så ofte for mobning, ondskabs­f uld adfærd og trusler i den digitale verden sammenlignet med andre unge. Det er især vanskeligt at begå sig online for unge med f.eks. autisme, ADHD eller udviklingshæmning, fordi de typisk har svært ved at aflæse og forstå egne og andres følelser, grænser og behov. Derfor har SUMH skabt det interaktive

lærings­univers Os Online, hvor unge med kognitive funktions­ nedsættelser øver sig i at håndtere digitale udfordringer – uden at det får konsekvenser for andre. Det er pædagog Anders Kjer fra STU’en på Østagergård begejstret for. ”Vi oplever, at det hjælper vores unge til at føle sig mere sikre især i forhold til at kunne vurdere tilbud fra fremmede på nettet, både når det handler om køb, salg og dating,” siger han.

VIRKELIGHEDSNÆRE CASES SKABER EFTERTANKE Østagergård er et af de bosteder og STU’er, som har prøve­testet Os Online siden foråret 2020 og ladet forskellige elevgrupper arbejde med historierne i nogle af undervisnings­­materialets 33 virkelighedsnære cases. De handler bl.a. om STU-eleven Magnus, der føler sig udenfor, fordi han ikke er med i en Messenger-gruppe, hvor vennerne deler sjove videoklip. Om Anders, der #3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

27


SOME | SÆT DIGITAL DANNELSE PÅ DAGSORDENEN

er i tvivl om, hvordan han skal kommunikere med dejlige Tina fra Happn. Om Maja, der surfer fra fest til fest af frygt for at gå glip af noget og om Karen, der ikke får job i Fakta, fordi hun på sin offentlige Facebook-profil har skrevet, at hun er doven. Undervejs i hver case er der indbyggede stop, hvor de unge enten diskuterer tilhørende spørgsmål eller stemmer om, hvilken reaktion hovedpersonen skal vælge, og derefter ser, hvordan reaktionen påvirker handlingen. Bagefter får de hjælp af Anders Kjer og hans kollega til at koble casenes indhold med deres egne erfaringer i den digitale verden. ”Det er nemt at bruge Os Online, og det giver gode diskussioner, fordi casene får de unge til at tænke over og snakke med hinanden om, hvordan de er på nettet og sociale medier. Nogle ved egentlig godt, hvad man skal og ikke skal, men de efterlever det ikke altid i praksis og har brug for hyppigt at blive mindet om det,” siger pædagog Martin Rando Surrow fra Østagergårds botilbud.

28 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

Han er især glad for, at Os Online tager højde for, at unge med kognitive funktions­nedsættelser har brug for et konkret afsæt for at kunne tale om et abstrakt emne som digital dannelse, og at materialet er illustreret med enkle og letforståelige foto, ikoner og farver.

SOME RUMMER VIGTIGE FÆLLESSKABER Ifølge formanden for interesseorganisationen SUMH, Mads Edelvang-Pejrup, er det ekstra vigtigt, at unge med en kognitiv funktionsnedsættelse får hjælp til at begå sig online. En del i målgruppen tilbringer mange timer dagligt på nettet og kan let komme galt afsted, mens andre modsat holder sig helt væk fra sociale medier af frygt for at blive udsat for krænkelser. Begge dele er uheldigt, mener han. ”Det er ikke smart, hvis unge med en kognitiv funktions­ nedsættelse helt vælger sociale medier fra, for det er en vigtig vej til at bryde ensomhed og blive inkluderet i fællesskaber. Man skal i

stedet lære at bruge sociale medier på en god måde - både for sig selv og for andre - for det er her man holder kontakt med vennerne, kan dele interesser med andre eller møde nye mennesker og måske ligefrem en kæreste,” siger Mads Edelvang-Pejrup. Formanden for SUMH understreger, at digital dannelse ikke kommer af sig selv. Det kræver dialog med andre at finde ud, hvordan man forventes at opføre sig på nettet, og hvis uheldet er ude er det også vigtigt, at fagpersoner, forældre og andre omkring unge allerede er vant til at tale med dem om, hvad de oplever i den digitale verden. ”Det kan godt virke ret privat at snakke om, hvad man foretager sig på YouTube eller Instagram, men det er så stor en del af vores liv, at det også er rart at kunne dele det, hvis bare dialogen foregår på en respektfuld og fordomsfri måde, og det hjælper Os Online med,” siger Mads Edelvang-Pejrup.


SÆT DIGITAL DANNELSE PÅ DAGSORDENEN | SOME

Jeg har selv prøvet en masse 25-årige Patrick Lydeking er en af de 75 unge og voksne, der enten bor, går på STU eller er i beskæftigelse på Østagergård på Midtsjælland, og han har flere gange prøvet Os Online’s undervisnings­materiale. ”Det er sjovt og spændende. Også fordi jeg selv har prøvet en masse på nettet, som ikke alt sammen har været lige heldigt, så jeg kan jo også fortælle nogle historier,” griner han. Patrick Lydeking har dog ikke lyst til konkret at fortælle om sine uheldige digitale erfaringer, men han er glad for at kunne snakke med

andre unge på Østagergård om, hvordan personerne i Os Online’s cases skal reagere på deres udfordringer. ”Jeg har fået meget ud af de snakke, som vi får. Man kan lære af hinanden, og man kan hjælpe hinanden. Jeg var i forvejen en, der godt ved, at man ikke skal give sine VISA-kortkoder væk, men jeg er nok alligevel blevet lidt mere tryg ved at købe ting på nettet. Hvis færre skal blive snydt, skal de lære at bruge fornuften og få sig en lille indre alarmklokke, der ringer på et tidspunkt. Det svære er måske lige at huske at høre den!”.

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

29


UDE FRA OG IND | JEG VIL GØRE EN FORSKEL

UDE FRA OG IND Dansk Handicap Forbund (DHF) repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Omtrent 26 procent af de 16-64-årige, anses for at have et fysisk handicap. Af disse vurderes omkring halvdelen, til at have et mobilitetshandicap, hvor DHF repræsenterer god 8300 medlemmer. DHF er en medlemsstyret, landsdækkende organisation, som har mere end 40 lokalafdelinger, fire specialkredse og hovedkontor i Taastrup.

30 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


FRIVILLIGHED Af Ma ds Sta mp e

Ny bisidder:

Jeg vil gøre en forskel

Janne Sidenius er nyt medle m i Dansk Handicap Forbu nd og nyuddannet bisidder. dicap-nyt har talt med hend Hane om, hvad der driver hend e til at vil le hjæ lpe andre i deres dialog med kommunerne. Det hele startede efter fød slen af hendes datter i 20 13

J

ANNE SIDENIUS HAR altid haft hypermobile led, og i 2013, da hun var gravid og ventede sin datter, endte det med en bækkenløsning, som med Janne Sidenius’ egne ord aldrig faldt til ro og med tide n forplantede sig til hendes øvrige led. Efter graviditeten fan dt hun derfor sig selv som nybagt mor i kørestol, og den dag i dag støtter flere hjælpermidler op om , at hun kan leve det liv, hun gerne vil som mor, veninde, hustru, og hva d der ellers er. Janne brugte efter fødslen nogle år på at lande i det nye liv som mor og med et handicap, men lan gsomt begyndte hun at kede sig. Hun syntes ikke, hendes liv hav de nok indhold, og hun vidste, at hun ikke kunne vende tilbage til det job på et bosted for mennesker me d udviklingshæmning, som hun havde, før hun blev gravid. Hun kun ne heller ikke forfølge drømm en om at blive sygeplejerske, som ellers havde været hendes plan. Hun vidste til gengæld, at hun ville hjælpe andre mennesker.

Bisidderordning for medle mmerne Dansk Handicap Forbund tilb yder flere former for hjælp til me dlemmerne. I den tungere ende stiller forbundet uddannede socialr ådgivere til rådighed for medle mmerne. Derudover har forbundet en bisidderordning, som er baseret på, at medlemmer hjælper hinand en i mødet med kommunen. 50 • HANDICAP NYT 1 2020

Som bisidder i Dansk Handic ap Forbund har man gennemgåe t et bisidderkursus, og generelt ligg er der i jobbeskrivelsen som bisidd er, at man er et ekstra sæt øjne og ører til mødet med systemet, som hjælper med at sørge for, at den god e dialog holdes, at man hjælper med at huske på alle sagens aspekt er, og at man får spurgt om, og får sva r på de ting, man ønsker samt at ma n bidrager til at holde en god og ove rskuelig struktur gennem hele forløbet. Netop i den sammenhæng mener Janne Sidenius, at hun har meget, hun kan bidrage med.

Få belyst hele sagen med det samme

da har oplevet, at systemet ind i mellem forsøger at gå til grænse n for, hvad de kan tillade sig ifølge loven. ”Selvom jeg egentlig aldrig har oplevet det som svært at få den hjælp i kommunen, jeg har brug for, så er jeg helt klart bedre forbere dt i dag, end jeg var, da jeg første gan g skulle begå mig i systemet. Det bet yder, at jeg kan lukke dem ned, hvi s de begynder på noget, som jeg ved , de ikke kan få igennem. Jeg ved , hvad jeg ifølge love og regler kan tilla de mig at sige, og det gør en forskel , kan jeg mærke,” siger Janne Sideni us. Det er den erfaring fra hån dteringen af sin egen sag gen nem mange år, hun vil bringe me d sig ind i arbejdet som ny bisidder i Dansk Handicap Forbund.

Janne har både personlig og god erfaring med at få den rett e hjælp til rette tid fra de to kommu ner, hun Et landsdækkende korps har boet i, siden hun fik sit handiDer er i alt 44 uddannede bisi ddere cap. Derfor mener hun, hun har mei Dansk Handicap Forbund, som alle get at bidrage med som bis idder og sammen er medlemmer af forb undet, generel hjælp og støtte for medlemog de har hver især gennem gået et mer af Dansk Handicap For bund. kursus i, hvordan man bedst forvalter ”Jeg ved, at det betyder me get, at rollen som bisidder. Det ind ebæ rer man får stillet de rigtige spø rgsmål viden om retssikkerhed sam t direkte og får de rigtige svar på spø rgsmåog løbende vejledning og spa rring fra lene. Det handler ganske enk elt om forbundets socialrådgivere. at få belyst sagen rigtigt og fyldestBisidderne har tavshedspligt i forgørende med det samme. Det er hold til den sag, de er bisidde re på, min erfaring, at man på den måde og derfor kan medlemmet, som har bedst får skabt en god dialog og får sagen, trygt bruge bisidderen til støtte et forløb, som er behageligt at være og sparring i et forløb med en offenti for alle,” fortæller Janne Sid enius. lig myndighed. Tavshedspligt en gælGenerelt, fortæller Janne, køb er der også i forhold til Dansk Han dica p hun ikke præmissen om, at det er Forbunds socialrådgivere, me d mindre meget svært at få den hjælp, man der udtrykkeligt er aftalt and et. har brug for. Det er i hvert fald ikke Hvis man som medlem øns ker at noget, hun har oplevet, om end hun benytte en af forbundets bis iddere,

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

31


skal man kontakte rådgivnin gsteamet, som vil finde en bisidder til dig. Når du får tildelt en bisidd er, er det desuden vigtigt at være opm ærksom på, at en bisidder prim ært er et ekstra sæt øjne og ører, som kan hjælpe dig med at komme hele vejen rundt om en sag. En bisidder kan ikke vejlede om den kon krete sag, med mindre det handle r om selve sagsbehandlingen. Øn sker du den form for rådgivning, ska l du tage kontakt til rådgivningsteam et. En bisidder må desuden ikke modtage eller opbevare dokumenter for dig i din sag – hverken fysisk elle r digitalt – ligesom bisidderen hel ler ikke må være partsrepræsentan t for dig.

Janne Sidenius glæder sig til at få nogle bisidder opgaver.

Hjælper den gode dialog på vej Alt det er de enkelte bisidd ere uddannet til, og det er netop rollen som støtte og partner for me dlemmet, som tiltaler Janne Sid enius. ”Uanset hvad der sker, så er det ikke mig, der bestemmer, hva d kommunen beslutter. For mig han dler det om, at jeg er med på me dlemmernes hold, og til et møde kan jeg støtte op om, at den historie , der bliver fortalt, er sand. Jeg kan støtte medlemmet, som jeg hjælpe r, i, at få fortalt om behovet for hjælp så konkret som overhovedet muligt , for når man gør det, er det min erfa ring, at systemet lytter,” konstatere r Janne. På grund af sit handicap har Janne Sidenius en række hjælpemid ler som blandt andet kørestol, bil, diverse hjælpemidler i hjemm et og en el-scooter, så hun er godt klæ dt på til lidt af hvert. Og hun glæ der sig til at komme i gang. ”Jeg har endnu ikke haft nog le sager som bisidder, men jeg ser frem til det. Jeg ser især frem til at kunne gøre en forskel for medlemm er, som måske har svært ved at få gang i den gode dialog med deres kommune. Det er virkelig der, jeg kan gøre en forskel, tror jeg,” sige r Janne Sidenius. 32 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

HANDICAP NYT 1 - 2020

• 51


Græsted

AdministrAtion

BettinA

ZAnGenBerG revisor

Larsensvej 6

3230 Græsted

bettina@revisionen.as Mobil 4075 4243

Slip for besværet med den daglige bogføring. Regnskabs- og bogføringsassistance.

EG SENSUM BOSTED

Socialfaglig løsning til specialområdet

EG Sensum Bosted er et skræddersyet system, der understøtter og dokumenterer jeres professionelle indsats med udgangspunkt i faglighed, udvikling og evidens. Som medlem af LOS får du en fordelagtig pris, så du kan komme hurtigt og let i gang. Læs mere her www.eg.dk/losrabat Ring og få en snak med vores ekspert på +45 7260 1062

www.eg.dk/losrabat

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

33


SOCIALPRISEN | LOS PRISER DET SOCIALE ARBEJDE

LOS PRISER DET SOCIALE ARBEJDE Der er brug for at markere de sociale tilbud og mennesker, som gør en særlig indsats inden for sektoren. Derfor indstiftede LOS’ for tre år siden LOS’ socialpris, som tildeles et tilbud eller en person, som har været et særligt fyrtårn. Prisuddelingen afspejlede coronavirkeligheden anno 2020. Scenen en forårsdag på Comwell i Kolding måtte byttes ud med et udendørs livestreamet arrangement i december på Lundekollektivet i Gribskov kommune.

34 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


LOS PRISER DET SOCIALE ARBEJDE | SOCIALPRISEN

DE NOMINEREDE EKKO-FONDEN ”Der findes borgere i vores samfund, hvis livsbane har budt dem på mange svære betingelser. Det er de borgere, som EKKOfonden altid finder plads til. EKKOfonden er til for borgerne og ikke omvendt.” Fra EKKOfondens start har værdierne været drivende for arbejdet. Engagement, Kvalitet, Kommunikation og Omsorg er de fire værdier, som har drevet EKKOfonden. Det er værdier, der er rodfæstet i alle medarbejdere, så de bliver ved, indtil den rette løsning for borgeren er fundet. Der skal være et sted, hvor der altid er plads til alle borgere uanset hvilke udfordringer, hvilken fortid eller betingelser, de bærer med sig. Et sted, hvor borgerne, deres pårørende og kommunen ved, at medarbejderne aldrig siger nej men insisterer på at lykkes.,

MARTIN GODSKE, HABITUS ”Martin har formået at vende modgang til medgang ved at omorganisere hele virksomheden og få skabt stabilitet og udvikling.” Tilsynsrapporterne fra socialtilsynet i 2019 taler deres tydelige sprog om hvor vellykket hans indsats har været. Dette betyder at borgerne på Habitus dag- og botilbud sikres en et liv med mest mulig livskvalitet også i en turbulent tid. Martin brænder virkelig for at levere en ydelse der skaber mest muligt livskvalitet for nogle af de mest udsatte borgere i Danmark.

LUNDEKOLLEKTIVET

”Lundekollektivet formår noget ganske sjældent i den sociale sektor, nemlig at kombinere viden, følelse og fornuft på en sådan måde, at arbejdet på tilbuddet på samme tid er yderst professionelt og yderst personligt.” Lundekollektivet er et højt specialiseret tilbud, hvor unge, der ofte har været i kontakt med psykiatrien, får hjælp til at komme videre i tilværelsen. Dette indebærer høj pædagogisk og psykologisk faglighed, herunder fortløbende efter/videreuddannelse og ekstern supervision og sparring. Lundekollektivets ansatte er dedikerede og fagligt ambitiøse, og formår at være åbenlyst dygtige. De unge er ikke bare klienter, men bliver set som hele og unikke mennesker, som personalet må og skal knytte sig til rent emotionelt.

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

35


E S L E L E D D E M E S S E R P SOCIALPRISEN | LOS PRISER DET SOCIALE ARBEJDE

ber 2020 m e v o n . 4 2 . Taastrup d

Af Marcus Hauerslev Bendtsen, kommunikationskonsulent i LOS

LOKAL GRIBSKOV-VIRKSOMHED VINDER BRANCHEORGANISATIONS SOCIALPRIS FOR EN EKSTRAORDINÆR INDSATS FOR UNGE. LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud. LOS uddeler hvert år en socialpris til et sted, en person, en afdeling eller et projekt, som har været et særligt fyrtårn blandt de sociale tilbud. I år er denne hæder gået til 11 lokale ildsjæle i Vejby, Gribskov Kommune. Vinderen er Lundekollektivet, og stedets ansatte har ekspertise i blandt andet psykologi og pædagogik. Lundekollektivet henvender sig til unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. Det særlige ved Lundekollektivet er, at det ikke bare er et behandlings- og opholdssted, men i lige så høj grad et kollektiv og en familie. Det bygger ikke alene på ord og floskler, men en undersøgelse baseret på en række brugerinterviews viser, at det er netop denne følelse beboerne har hos Lundekollektivet.

36 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

Lundekollektivet formår som noget ganske sjældent i en social sektor at kombinere viden, følelse og fornuft på en sådan måde, at arbejdet på tilbuddet på samme tid er yderst professionelt og særdeles personligt. Derfor fortjener Lundekollektivet LOS› Socialpris 2020. Med LOS’ Socialpris følger der desuden 10.000 kroner og et diplom. LOS’ medlemsvirksomheder arbejder hver dag med sårbare udsatte børn, unge og voksne. En hverdag hvor misbrug, efterværn, seksuelle krænkelser, domsanbragte, tvangsfjernelser, specialiserede skoletilbud og diagnoser er virkeligheden. En hverdag hvor der samarbejdes bredt med bl.a. skole, hjem, sundhedspersonale, psykiatri og kriminalforsorgen. Det er også en hverdag, som er rig på svære og komplekse historier, der fylder godt op i medielandskabet. ”Som brancheorganisation er det vores opgave at gå forrest og insistere på professionalisme, kvalitet og engagement i de sociale tilbud. Både ved at udvikle og styrke de sociale tilbud, men også ved at synliggøre og hædre dem, der lykkedes med en særlig indsats, som hjælper udsatte mennesker videre,” udtaler bestyrelsesformand i LOS, Susan Knage Møller. Kontakt: Lundekollektivet: Tlf. 48 70 78 99, lk@lundekollektivet.dk


E

LOS PRISER DET SOCIALE ARBEJDE | SOCIALPRISEN

Fra venstre - Susan Knage Møller (LOS) Frank Falentin Sørensen og Anne-Grete Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Laila Gardezi Aggergaard #3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

37


LOS 2020 | ARRANGEMENTER OG KURSER

LOS KURSER & ARRANGEMENTER LOS glæder sig til afholde kurser og arrangementer. Grundet COVID-19 – situationen er det desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at udmelde eksakte datoer.

11 DATO

JANUAR

12 DATO

JANUAR

38 Gi’ LOS - LOS.dk | # 2 | 2020

www.los.dk

DATO

JANUAR

09:00 til 15:00

Var I klar til corona-pandemi? Få uddannet en hygiejneansvarlig til jeres bosted

LOS Sekretariatet Taastrup Blekinge Boulevard 2 DK-2630 Taastrup

Hold dig orienteret på

11

Medicinhåndtering og UTH

LOS Sekretariat, Aarhus Skæringvej 88 DK-8520 Lystrup

Vi orienterer først i det nye år og løbende – som situationen udvikler sig.

Alle tre dage er fra 10.00 til 16.00

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse (AMR del 2)

Odense

11 DATO

09:00 til 15:30

Magtanvendelse

JANUAR

LOS Sekretariat, Aarhus Skæringvej 88 DK-8520 Lystrup

09:30 til 15:30


ARRANGEMENTER OG KURSER | LOS 2020

DATO

Arbejdsmiljøuddannelsen

LOS Sekretariat, Aarhus Skæringvej 88 DK-8520 Lystrup

11 DATO

Alle tre dage er fra 8:30 til 16:15

Medlemsmøde

JANUAR

DATO

JANUAR

Ved dine unge på dit tilbud, hvad ÅOP, bikort og årsopgørelse er? Og kender de konsekvenserne af hurtige lån?

LOS Sekretariatet Taastrup Blekinge Boulevard 2 DK-2630 Taastrup

12 DATO

JANUAR

13:00 til 15:30

13:00 til 15:00

Ved dine unge på dit tilbud, hvad ÅOP, bikort og årsopgørelse er? Og kender de konsekvenserne af hurtige lån?

LOS Sekretariat, Aarhus Skæringvej 88 DK-8520 Lystrup

13:00 til 15:00

Bestyrelsesarbejde og samarbejde

LOS Sekretariatet Taastrup Blekinge Boulevard 2 DK-2630 Taastrup

11 DATO

JANUAR

Næstved, Nibe

12

DATO

17.00 til 20.00

Få mennesker du møder til at vokse – hvordan fremmer vi psykisk modstandskraft og handlekompetence?

Odense

11 DATO

9:00 til 15:00

Mødeledelse

JANUAR

LOS Sekretariatet Taastrup Blekinge Boulevard 2 DK-2630 Taastrup

11 DATO

JANUAR

09:30 til 15:30

Konflikthåndtering

LOS Sekretariatet Taastrup Blekinge Boulevard 2 DK-2630 Taastrup

9:00 til 15:00

# 2 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

39


Velkommen til rådgiverhjørnet. Her vil LOSkonsulenterne samle op på de store linjer fra de seneste måneder og komme med deres forudsigelser for de kommende måneder.

Af Marcus Hauerslev Bendtsen Kommunikationsmedarbejder hos LOS

RÅDGIVERHJØRNET

MARCUS HAUERSLEV BENDTSEN, KOMMUNIKATIONSOG ADMINISTRATIONSKONSULENT: Marcus står for at eksekvere store dele af LOS’ eksterne kommunikation. Han er blandt andet ansvarlig for LOS’ nyhedsbrev, Facebook-side og bidrager til Gi LOS. Derudover er han kursusansvarlig i LOS.

40 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

INDHOLD TIL SOCIALE MEDIER OG NYHEDSBREV Vi vil rigtig gerne inkludere vores medlemmer i LOS’ kommunikation. I den seneste tid har vi glædeligt delt opslag, hvor I inkluderer naturen i jeres hverdag. Det er tydeligt, at naturen har været med til, borgerne på medlemsstederne kommer helskindet ud på den anden side af covid-19, som forhåbentlig snart er et overstået kapitel. Vi tager meget gerne imod flere gode historier, så vi kan vise fakta fra jeres steder frem for de få sensationsnyheder på diverse medier, som skaber forargelse. Fakta fremfor forargelse er også et indslag vi har kørt på forskellige medier, hvor vi har fremhævet, hvad der reelt er op og ned ude på de ikke offentlige sociale tilbud, og hvordan virkeligheden kommer til at se ud, hvis de nuværende selskabskonstruktioner ændres til selvejende institutioner.

Derudover har vi netop skudt et netværk i luften under vores Facebook-side. Intentionen er, at LOS-medlemmer får et forum, hvor de kan udveksle ideer, sparre med hinanden, sælge produkter eller slå jobopslag op.

SAVNER DU NOGET I LOS’ KURSUSKATALOG? Vi arbejder netop på at tilbyde de mest relevante kurser til de bedste priser for vores medlemmer. Dog er vi altid åbne for at modtage ideer til, hvad vi ellers bør udbyde. Samtidig arbejder vi på at gøre flere kurser digitale, hvis det giver mening, så vi kan undgå at flytte kurser alt for langt ud i fremtiden, hvis nu covid-19 fortsat kommer til at influere på kursusplanlægningen. Vi lavede eksempelvis grundkurset i autisme om til et digitalt kursus over to dage a tre timers varighed pr dag. Det havde sine fordele men også sine ulemper.


LOS-KONSULENTERNE | RÅDGIVERHJØRNET

JURA

HENRIK, JURIDISK KONSULENT: Henrik er juridisk konsulent hos LOS. Henrik holder en masse kurser i magtanvendelse og er ekspert på juraen indenfor socialområdet.

SPØRGSMÅL TIL MAGTANVENDELSE FYLDER MEGET BLANDT MEDLEMMERNE De seneste måneder har medlemmerne haft en del spørgsmål indenfor magtanvendelse omhandlende selvbestemmelsesretten vedrørende børn og teenagere. Flere har ringet ind og berettet om problemer med, at børnene og de unge ikke vil følge den gældende husorden eller anvisning fra bostedet eller kommunen. Det kunne være indtagelse af spiritus eller hash, som smugles ind på et værelse. Eller at der bliver røget på steder, som ikke er tilladt. Derudover kan de unge finde på at være ude hele weekenden, hvor de så skal blive fundet af personalet, før de vender tilbage. Derfor opstår der naturligvis nogle spørgsmål i den forbindelse. Jeg har forsøgt at gøre lederne på de sociale tilbud klogere på grænsen mellem guidning og magt – hvor går den i forhold til selvbestemmelsesretten? Magtanvendelse fylder med andre ord rigtig meget ude på LOS’ medlemssteder, og de vil gerne gøre det korrekt. Det har jeg også kunnet mærke på efterspørgslen af kurser i magtanvendelse. Jeg har afholdt et hav af dem her i efteråret. Det er dejligt, at jeg kan mærke, at de er glade for kurset, hvor jeg opfordrer til gensidig diskussion og erfaringsudveksling.

Jeg har ydermere modtaget en del spørgsmål til kontrakter, hvor jeg skulle rådgive dem i at gøre det klarere, hvad kontrakten drejer sig om. Det kunne fx være en opsigelse, som skal stå skarpere.

COVID-19 HAR GIVET LOS EN NY TYPE AF OPKALD Og så kan vi ikke komme udenom, at Covid-19 har givet rum til spørgsmål. Det kunne være manglende betalingsvillighed fra kommunerne, da det især er udgifter forbundet til netop Covid-19, at kommunerne ikke vil betale. Jeg er også blevet spurgt til værnemidler, hvordan de skal bruges, test for Covid-19, hvem der skal betale samt isolation i tilfælde af smitte.

HVAD BØR MEDLEMMERNE ELLERS VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I FREMTIDEN? Det er vigtigt, at bostederne følger tilsynets tilladelse og sikrer, at der kun modtages borgere, som er i målgruppen for tilladelsen. Ved den mindste ændring i tilbuddet, skal I sørge for at få informeret tilsynet, og sikre at tilladelsen skal ændres/fornyes. Samtidig skal I få opdateret handleplanerne løbende. Hvis kommunen er ”sløv”, så bed om et møde på bostedet med borgeren. På den måde er handleplanen hele tiden opdateret og i proces.

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

41


Photo by ron dyar on Unsplash

FAGLIG RÅDGIVNING

KASPER NORDBORG KIÆR, SKOLE- OG UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT: Kasper beskæftiger sig primært med områder indenfor det politiske, som vedrører skoler og uddannelse. Kasper startede i september 2020 og har fokus på at skabe mere opmærksomhed om skoleområdet, så der kan skabes nogle bedre vilkår.

42 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020

KOMMUNERNE SÆTTER MARKANTE OPSIGELSESVARSLER Jeg får i øjeblikket mange henvendelser om skoleoverenskomster. Her hjælper jeg skolerne med at gennemgå lovgivningen. Derudover giver jeg medlemssparring på, hvilke elementer der med fordel kan indarbejdes i skoleoverenskomsten. I arbejdet med skoleoverenskomster er det nemlig vigtigt både at være opmærksom på folkeskoleloven og på andre relevante lovgivninger og rammebetingelser. Det kunne fx være opsigelsesvarsler, hvor en række kommuner sætter markante opsigelsesvarsler for, hvor nemt skolerne kan opsiges uden varsel. Jeg har set eksempler på, at kommuner i princippet kan opsige skoleoverenskomsten uden at give skolerne et varsel til at rette op på problemerne, og hvor kommunen samtidig selv definerer, hvad der er en misligholdelse. Hvis skolen ved mindre kritikpunkter får forhandlet sig frem til et 14 dages varsel, kan det hjælpe skolerne i en tilspidset situation. Det vil være optimalt, hvis varslerne er forhandlet på plads på forhånd, da det dermed vil være nemmere for skolerne at håndtere kritikken og dermed også at imødekomme kritikpunkterne.

LOS’ MEDLEMMER BOKSER MED KOMMUNERNES FORSKELLIGE TOLKNINGER AF LOVGIVNINGEN Jeg arbejder en del i gråzonerne mellem folkeskoleloven og loven om social service. Gråzonerne har stor betydning for de interne skoler/dagbehandlingstilbud. Mange af LOS’ medlemmer bokser med kommunernes forskellige opfattelser af lovgivningen. Jeg hjælper medlemmerne med at skabe overblik og forståelse for lovgivningen, så skolerne altid kan leve op til folkeskoleloven. De mange gråzoner mellem områderne giver ligeledes plads til, at der kan forhandles med kommunerne. Jeg har en del eksempler på sager, der behandles forskelligt fra kommune til kommune. Derfor bruger jeg en del tid på at indsamle relevant lovgivning således, at skolerne har et godt udgangspunkt for dialog med kommunen. Det næste stykke tid arbejder jeg på at skabe politisk opmærksomhed på skoleområdet for at skabe bedre rammer til skolerne. På visse områder handler det om at få ændret lovgivningen, så det bliver nemmere at lave skole i. Jeg forudser desuden, at den kommende tid vil gå på frit skolevalg på dagbehandlingsområdet. Her kommer jeg til at fokusere på, hvordan lovgivningen kan ændres, samt hvordan den nuværende lovgivning bliver fortolket rundt omkring i landet.


LOS-KONSULENTERNE | RÅDGIVERHJØRNET

KUNNE DU TÆNKE DIG AT ANNONCERE I Gi’ LOS? Nu har du mulighed for at gøre reklame for dit tilbud, dit produkt, dit kursus eller noget helt fjerde i Gi LOS DU KAN LÆSE MERE OM Gi’ LOS OG PRISER PÅ WWW.LOS.DK KLIK HVAD ER LOS KLIK PÅ MEDLEMSFORDELE KLIK PÅ GI’ LOS MEDLEMSMAGASIN

Du er også velkommen til at kontakte annonceansvarlig fra LOS, Marcus, på mhb@los.dk eller på 2260 6230

Forbrugernes fortrukne

En hurtig, sikker og hygiejnisk opvaskemaskine - din tryghed i hverdagen.

Jeg hjælper medlemmerne med at skabe overblik og forståelse for lovgivningen, så skolerne altid kan leve op til folkeskoleloven."

Foto: Scott Graham - Unsplash

Overholder myndighedernes krav

Ring 4327 1510

Miele Professional. Immer Besser.

#3 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

43


LOS | INFORMATION 2020

LOS HILSER NY FORMAND VELKOMMEN I juni kunne LOS byde en ny

botilbudsleder har hun det

formand velkommen ombord.

specialiserede socialområde helt

Susan Knage Møller er langt fra

inde under huden og arbejder

et uskrevet blad i LOS-regi. Susan

i dag som forstander på Green

kommer med en baggrund som

Care Sødinge. Susan har et fagligt

bestyrelsesmedlem i LOS siden

afsæt som pædagog og en

2011, hvor hun bl.a. har været

række ledelsesuddannelser- som

LOS' bestyrelsesrepræsentant

hun siden 1997 har bragt i spil på

i Børnesagens Fællesråd. Som

botilbud for udviklingshæmmede

sin families 2. generations-

og et smut forbi asylverdenen.

44 Gi’ LOS - LOS.dk | # 3 | 2020


LOS | INFORMATION 2020

5 SKARPE TIL FORMANDEN HVAD ER DIN MOTIVATION FOR AT VÆRE FORMAND I LOS? Jeg brænder for at skabe en stærk landsorganisation, som er der for medlemmerne, der hvor der er brug for det, og som kan påvirke de rammer og vilkår, LOS’ medlemmer arbejder under. Både ved at være proaktive og sætte nye dagsordener og ved at være tilstede i den aktuelle politiske situation.

HVAD ØNSKER DU AT KUNNE SE TILBAGE PÅ AT HAVE VÆRET MED TIL AT UDRETTE, NÅR FORMANDSSKABET ENGANG ER SLUT? Jeg ønsker at kunne se en stærk brancheorganisation, som er det foretrukne valg, når man som ikke-offentligt tilbud skal vælge en brancheorganisation. LOS skal fortsætte arbejdet og yderligere styrke vores kurs som stærk politisk markør og som kompetent sparringspartner. Samtidig ønsker jeg, at vi er kommet tættere på en virkelighed, hvor ikke-offentlige og offentlige sociale tilbud er blevet kortlagt, og der er større transparens og sammenlignelighed på området.

HVAD VIL DU STILLE SKARPT PÅ DET FØRSTE ÅR SOM FORMAND? Det har været et svært år med barske vilkår bl.a. pga. corona, og det er et vilkår, vi fortsat uundgåeligt kommer

til at have fokus på. Jeg ser frem til det strategiske arbejde, når bestyrelsen i 2021 skal arbejde med nye strategiske indsatsområder, der kan styrke betingelserne for vores medlemmer.

HVAD ØNSKER DU AT SIGE TIL LOS MEDLEMMER? 2020 har på mange måder været en turbulent periode. På de interne linjer, har vi sagt farvel til en direktør, og vi har selv som bestyrelse været inde i maskinrummet og fungeret som konstitueret direktion. Jeg er stolt af, at vi som bestyrelse fælles har løftet opgaven, og LOS har et velfungerende sekretariat, som tager sig af de udfordringer, LOS’ medlemmer har brug for bistand til. Jeg glæder mig til i foråret at byde en ny direktør velkommen ombord.

HVOR SER DU DET SOCIALE OMRÅDE FOR LOS’ MEDLEMMER OM 5 ÅR? Jeg håber, at de ikke-offentlige sociale tilbud længere er dem, som der bliver peget fingre af: At vi en gang for alle har fået slået fast, at de ikke-offentlige bidrager til socialområdet med høj kvalitet og faglighed. Jeg vælger at tro på, at samarbejdet ml. kommunerne og tilbuddene er styrket, så vi kan få løftet velfærdsopgaven bedst muligt. Det er borgerne, der skal i fokus.

# 2 | 2020 | LOS.dk - Gi’ LOS

45


Næstegenerationskærlighed fra dig til mig - og til alle dem efter os

Nu kan du gøre din pension endnu mere klimavenlig. Så sparer du ikke alene op. Du bidrager også til en mere bæredygtig fremtid for dine børn og børnebørn. Dét er næstegenerationskærlighed. Tak.

Se hvordan på pfa.dkANNONCEAFSNIT

Kompetent og engageret advokatrådgivning Jeg har mange års erfaring med rådgivning af private opholdssteder, botilbud, interne skoler, dagtilbud, STU-virksomhed og og andre private, der løfter sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige opgaver. Jeg sætter stor pris på at samarbejde med mennesker, der driver sådanne tilbud, da de typisk er engagerede, påhitsomme og dygtige og desuden har hjertet på rette sted. Det prøver jeg at leve op til. Jeg repræsenterer desuden børn og unge i Børn og unge-udvalget, Ungdomskriminalitetsnævnet, Ankestyrelsen og retten i sager om blandt andet tvangsanbringelse, begrænsning af samvær og kontakt og ændring af anbringelsessted. Jeg lægger vægt på et tæt samarbejde og på at yde en personlig, engageret og kompetent rådgivning. Birgitte Brøbech ADVOKATFIRMA

Jægergårdsgade 14, 3. sal DK-8000 Aarhus C

T +45 60 18 77 27

Advokat, ph.d. og mediator bb@bbadvokat.dk www.bbadvokat.dk


Alt den energi du har brug for – samlet ét sted Bestil på 70 12 12 33

Hos OK har vi alt det, du har brug for, når det gælder energiprodukter. Og vi har altid et godt tilbud. Ring og bestil på 70 12 12 33 eller ok.dk – døgnet rundt.

ok.dk/erhverv

Få tilbud på Fyringsolie Smøreolie Diesel El Naturgas Varmepumper Service


ANNONCEAFSNIT

Trekroner Revision ønsker alle kunder og samarbejdspartnere god jul og godt nytår

Vores brancheindsigt sikrer dig den bedste

rådgivning

Himmelev Bygade 70 | 4000 Roskilde Tlf. 46 36 60 00 | beierholm.dk


Dagbogsprogrammet er et enkelt og brugervenligt redskab til dokumentation og effektmåling af den pædagogiske praksis.

Systematik, overblik & sammenhæng Dagbogsprogrammet er jeres enkle redskab til at sikre håndteringen af alt skriftligt arbejde, kommunikation og dokumentation vedrørende de børn, unge eller voksne, som I har ansvaret for. Via dagbogsprogrammet kan I effektmåle og dokumentere jeres praksis på en nem, overskuelig og brugervenlig måde. NYT! Nu er det også muligt at lave sundhedsfaglig dokumentation til brug ved det risikobaserede tilsyn. Alle medarbejdere – uanset IT-færdigheder – vil hurtigt kunne oplæres, og Dagbogsprogrammet er meget enkelt at bruge. Dermed kan I bruge mere af jeres tid på de mennesker, som I gør en forskel for i hverdagen.

Fordele for

Døgn- eller dagtilbuddet Dokumentation og effektmåling sikres på en enkel og overskuelig måde, som skaber sammenhæng i hverdagen Nem indsamling og deling af viden Medicinhåndtering sikres Sundhedsfaglig journalføring

Tilsynskrav om dokumentation af pædagogisk praksis efterleves Sparer tid foran computeren Sikrer sammenhæng mellem kommunens handleplan og målsætninger for børn og voksne med særlige behov Fælles sprog og kompetenceforståelse

Sikkerheden lever op til alle krav – også den nye dataforordning for 2018

Sofus har 4.098 brugere i 58 Kommuner

Kontakt os for yderligere informationer www.sofus.dk | 28 26 87 00 | kim@sofus.dk


ANNONCEAFSNIT

KUNNE DU TÆNKE DIG AT ANNONCERE I Gi’ LOS?

Gi ’ LOS and L OS - L

sorgan is

at ionen

for soci

020 #2| 2

ale ti lbud

Nu har du mulighed for at gøre reklame for dit tilbud, dit produkt, dit kursus eller noget helt fjerde i Gi LOS DU KAN LÆSE MERE OM Gi’ LOS OG PRISER PÅ WWW.LOS.DK KLIK HVAD ER LOS KLIK PÅ MEDLEMSFORDELE KLIK PÅ GI’ LOS MEDLEMSMAGASIN

IGGER DET LERNE I GENers og Andreales r

vars A nd Både t mange ad ge e overta har få lgt at va d et e d d. O g h ar e l h ve m e Allig virk so stor fordel. renes foræld da været en d h ar e n

sætter siværk Velfærd ER

Du er også velkommen til at kontakte annonceansvarlig fra LOS, Marcus, på mhb@los.dk eller på 2260 6230

LEN ILDSJÆ AFTEN . R promis å kom DRIVK ikke ke gå p øver ik os, skal Vi beh er hos e, som De ung dnu et svigt.” en ve le op

TIL AT E R TID R TAG JE M DE SVÆ O TALE TNINGER U L S BE

GEN ALER ANBEF VSPSYKOLO r sent R mer fo ERHVE

tet. e kom mang onsskif Alt for enerati med g kifte kræver i gang ss n o erati Et gen rberedelse. fo tid og

ADVOKATFIRMAET LENE DIEMER Med en fortid i det offentlige, suppleret med et bredt netværk, har jeg indsigt i, hvordan man på det specialiserede område sikrer en sund drift og bedst muligt møder myndighedernes krav med respekt for virksomhedens eget værdi­ grundlag. Kontakt mig derfor i forbindelse med opstart, organisationsudvikling, generationsskifte og varetagelse af sikker drift. CPH LEX ADVOKATER NY VESTERGADE 17 • 1471 KØBENHAVN K TLF. 33 12 79 13 • WWW.CPHLEX.DK

Advokatfirmaet Karin Høier Til kontorets klienter og samarbejdspartnere

Advokat og mediator LENE DIEMER Mail Ldi@cphlex.dk Tlf. 29 25 40 17


ANNONCEAFSNIT

Har du komplet overblik over jeres pensionsordning? Ved du, hvordan du er forsikret i tilfælde af sygdom, eller hvordan din pensionsopsparing bliver investeret? Det er blot et par af de relevante spørgsmål, der knytter sig til din virksomheds pensionsordning. Derfor er det en god idé at have en ekspert ved jeres side, som kan hjælpe jer med at skræddersy en pensionsordning, der passer til netop jeres virksomhed. Som medlem af LOS får du lettere adgang til løbende personlig og analytisk rådgivning om din virksomheds firmapension. På den måde sikrer du, at du og dine medarbejdere har den bedste pensionsløsning. Söderberg & Partners har i samarbejde med LOS og PFA indgået aftale om at yde professionel rådgivning til de medlemmer, der ønsker at være en del af denne solidariske pensionsaftale. En aftale hvor I både er sikret fordelagtige pensionsvilkår og priser.

Kontakt os for at høre nærmere Tlf. 66 11 88 34 Mail: mogens.lillelund@soderbergpartners.dk Web: www.soderbergpartners.dk


ANNONCEAFSNIT

S E G

E

M

OM

D

N JE

Ø S E

EKKOFONDEN SØGER EJENDOMME TIL BOTILBUD PÅ SJÆLLAND EKKOfonden oplever en stadigt større efterspørgsel på botilbudspladser på Sjælland. Derfor søger vi ejendomme til salg eller leje, som er velegnede til botilbud eller allerede i dag anvendes til botilbud. Vi søger på hele Sjælland, men gerne tæt på København. Ejendommen skal kunne rumme 8 til 25 borgere, og ejendomsmassen skal gerne bestå af flere bygninger, da vi har brug for at kunne skabe plads mellem borgerne, samt muligheder for beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Det er desuden vigtigt, at der er nem adgang til offentlig transport og mulighed for god internetforbindelse.

LARS LUNDSGAARD ll@ekkofonden.dk Tlf. 41776620

RENÉ NIELSEN rn@ekkofonden.dk Tlf. 41776575


ANNONCEAFSNIT

De nyoprettede pladser er fordelt på: Fonden Familiecentret LL. Nørremark - §66.2 og §107 og Bostedet Oasen - §108

NYH

7 nyo ED prette pladse de r

Neuropædagogikhuset

Målgruppen MÅLGRUPPEN er børn, unge og unge voksne, der har brug for en specialiseret indsats på grund af omfattende dysfunktioner i hjernen. Årsagerne til denne dysfunktion kan være mange:

Neuropsykologi og neuropædagogik NEUROPSYKOLOGIEN klarlægger hjernens forskellige centres betydning for vores færdigheder samt, hvad der kan føre til skader i hjernen: iltmangel under fødslen, stærk omsorgssvigt, trafikulykker etc.

Højresidede hjerneskader på grund af for tidlig fødsel, føtalt alkoholsyndrom, bilulykker eller tidlig sygdom.

NEUROPÆDAGOGIKKEN siger, at man skal træne det, et hjerneskadet menneske oplever succes med. Ved at træne de stærke sider, kompenseres for de svage.

Diffuse hjerneskader på grund af grov omsorgssvigt. Diagnosticerede, psykiatriske lidelser, herunder ADHD og autisme samt udviklingshæmning.

Leder Vibeke Monnick 21 44 92 67

NEUROPÆDAGOGIKHUSET har en bred vifte af tilbud i Odsherred. Opholdssted, undervisningstilbud for børn og unge, STU, dagtilbud, §103 og §104 beskæftigelse og aktiviteter, skærmet tilbud, botilbud efter §107 og §108 og kurser i neuropsykologi og (praktisk) neuropædagogik. Vibeke og Leif Monnick Nielsen plus deres store familie udgør fundamentet i organisationen. Sammenhold, kærlighed og omsorg er koblet med professionalitet og neuropædagogisk faglighed. På tværs af ”huset” er der en fælles ånd, fleksibilitet og vilje til forandring – og en ihærdighed, der betyder, at man aldrig giver op. Målet er at hjælpe hver enkelt til at finde sin plads i livet.


Alle har brug for nogen at holde i hånden Som medlem af LOS gør I en stor forskel for udsatte børn og voksne i Danmark. Som opholdssted kan I også selv få brug for en hånd – efter stormvejr, indbrud eller andre uheld. Sammen har LOS og Topdanmark udviklet en forsikringsløsning, der passer til jeres særlige professionelle behov. Vi sikrer jeres opholdssted og dækker også jeres beboeres private ting.

53232 01.19 CVR-nr: 78416114

Lad os tage hånd om det i dag – ring 70 15 85 85.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.