Bram MEI18

Page 51

Een zomer zonder barsten Een column van een familierechtadvocaat en mediator. Wellicht denk je direct aan allerlei smeuïge verhalen – geloof me, ik heb er genoeg – maar natuurlijk wil ik niet dat iemand zich in mijn verhaal zou herkennen, laat staan dat je er iemand anders in herkent. Maar het luchtig houden, is nog een hele uitdaging, want mijn dagelijks werk bestaat tenslotte uit het in goede banen leiden van een echtscheiding en alle daaraan verwante zaken. En een echtscheiding is niet niks. Laatst noemde iemand het een ‘life-event’, en dat klopt. Eén van de heftigste gebeurtenissen in je leven, die je wereld op zijn kop zet. Je toekomstbeeld, dat nagenoeg stabiel was of in ieder geval voorspelbaar, staat ineens volledig op zijn kop en alle zekerheid die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd, is ineens weg. Ongeveer tweederde(!) van de mensen is ongelukkig in zijn of haar huwelijk of relatie. Ik vind dit een verschrikkelijk hoog aantal. Niet al deze situaties leiden ook direct tot een echtscheiding, maar nog altijd meer dan eenderde van de huwelijken en relaties strandt. Er zijn vele redenen of aanleidingen waarom het uiteindelijk toch niet lukt. Mijn ervaring is wel dat, als we kijken naar de kern, er altijd wel sprake is geweest van een soort sluipmoordenaar in de relatie. De waan van de dag of dat iedereen altijd maar druk is, zorgen er op een bepaald moment voor dat je elkaar niet meer ziet en geen aandacht meer voor elkaar hebt. Dat zijn vaak de eerste, vaak niet meer te repareren, barsten geworden.

Gelukkig staan er wel heel veel zonnige dagen en ook de vakanties weer voor de deur (en genoeg leuke tips en ideeën te vinden in deze BrAM). Probeer er echt van te genieten, vooral samen! Trek er op uit, pak het terrasje of rijd gerust nog even ’s avonds naar het strand voor een wandeling. Zorg ervoor dat de sluipmoordenaar je niet in het vizier krijgt. Geniet van de zomer! Karina Beers

Verdrietig word ik daar soms van, wat wellicht gek is om van mijn kant te lezen. Maar ik meen het oprecht, wetende wat een echtscheiding met mensen doet. Scheiden is lijden.

BrAM | 51

Karina Beers Familierechtadvocaat en mediator Veersedijk 59 Hendrik-Ido-Ambacht, T 078 682 36 26 www.beersadvocatenkantoor.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.