Page 1

Gdańsk, dn. 24.01.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.01.2012

Zleceniodawca: Jan Kowalski, 80-180 Gdańsk, ul. Kielecka 5 NIP: 000-00-00-000 Zleceniobiorca: mLingua Sp. z o.o., 61-733 Poznań, ul. Stary Rynek 100 NIP: 778-14-35-103 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy (stawka 19,50 zł brutto za 1800 znaków). Tłumaczenie OBWE.ppt 1 336 znaki

pol-ger

Tłumaczenie Bericht.pdf

pol-ger

69 854 znaki Tłumaczenie ger-pol Bawaria.xls 219 znaki Tłumaczenie Spółki.doc

pol-ger

291 znaki Razem: 71 700 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 776, 74 zł 2. Kwota uzysku: 388, 37 zł


3. Kwota do opodatkowania: 388, 37 zł 4. Podatek od wynagrodzenia: 69, 91 zł 5. Kwota do wypłaty: 706, 83 zł (słownie: siedemset sześć złotych, osiemdziesiąt trzy grosze)

Jan Kowalski

mLingua

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Rachunek umowa o dzielo (mLingua)  
Rachunek umowa o dzielo (mLingua)  

I ostatnia praca! Rachunek równiez na podstawie wzoru zaczerpnietego z internetu.

Advertisement