Page 1

Acht (f) /acht/ (noun) - 1. Aufmerksamkeit uwaga: in Acht nehmen: zwrócić uwagę;; - 2. Verbannung; banicja: in

die Acht tun: skazywać na wygnanie; Berliner (m) /be:rliner/ - pączek; Buchtnachen (m) /buchtnachen/ (noun) - łódź kozacka; Burg (f) /burk/ (noun) - zamek: Drachenburg (f): smoczy zamek; ebenso wie /ejbenzo wi/ - oraz; eine gute Seele /ajne gute Ze:le/ (idiom) - ein guter Mann; dobra dusza; Faust (f) /fałst/ Körperteil - 1. pięść: das passt wie die Faust aufs Auge: podobne jak pięść do nosa; (noun) Sache 2. kułak; fein /fajn/ (adjective) - ładny; Freund (m) /freunt/ - 1. Partner, Liebegegenstand chłopak; - 2. Person aus dem Freundenkreis przyjaciel: Das ist

ein Freund von mir.: To mój przyjaciel.; fröhlich /fryliś/ (adjective) - radosny: in fröhlicher Weise: radośnie; Geh in Gottes Namen! /gej in gotes na:men/ (idiom) - Idź z Bogiem! geschmackvoll /geszmakfol/ (adjective) - 1. schmackhaft smaczny; - 2. elegant, gut aussehend elegancki, pełen smaku; grün /gryn/ (adjective) - zielony: grün werden: zielenić się; grüne Witwe: słomiana wdowa; Guten Appetit! /guten apetiti/ (idiom) - Smacznego!; hübsch /hybsz/ (adjective) - ładny: eine hübsche Larve: ładna buzia; in Wollust leben /in wolust lejben/ (idiom) - reich und gut leben; żyć w roskoszach; Junge (m) /junge/ (noun) - chłopak; Katze (f) /kace/ (noun) - kot: bei Nacht sind alle Katzen grau: w nocy wszystkie koty są bure; die Katze im Sack

kaufen: kupować kota w worku; die Katze lässt das Mausen nicht: natura ciągnie wilka do lasu; wie Hund und Katze leben: żyć jak pies z kotem; Kiebitz (m) /kibic/ (noun) - czajka: Kiebitzei (n): jajko czajki; Knack (m) /knak/ (noun) = Nuss (f) :1 - trzask Knospe (f) /knospe/ - pączek: Knospen treiben: wypuszczać pączki; köstlich /kystliś/ (adjective) - smaczny; Leckerbissen (m) /lekerbisen/ (noun) - smaczny kąsek; Lesebrille (f) /lejzebrile/ (noun) SEE lesen okulary do czytania; lesen /lejzen/ (verb transitive, verb intransitive) - czytać: laut lesen: głośno czytać; nachlesen: czytać raz jeszcze;

zwischen den Zeilen lesen: czytać między wierszami; Liebe (f) /li:be/ - miłość: geistige Liebe: miłość platoniczna; Liebe auf den ersten Blick: miłość od pierwszego

wejrzenia; lieben /li:ben/ (verb intransitive) - 1. kochać: heftig lieben: mocno kochać; - 2. sich ˜ lubić się: was sich liebt das

neckt sich: co się lubi to się czubi; Mann (m) /man/ - 1. Mensch männlichen Geschlechts mężczyzna; - 2. Ehemann mąż;: ein Mann ein Wort: słowo

się rzekło; mäuschenstill sitzen /mojsiensztyl zitzen/ (idiom) - siedzieć jak mysz pod miotłą; Maus (f) /małs/ (noun) - 1. kleines Tier mysz; - 2. Polizei policja drogowa; - 3. Computermaus mysz komputerowa Nuss (f) /nus/ (noun) orzech: welsche Nuss: orzech włoski; harte Nuss zum Knacken: twardy orzech do zgryzienia; Schloss (m) /szlos/ (noun) - 1. Bau - zamek: Luftschlösser bauen : budować zamki na lodzie; - 2. Türteil zamek:

das Schloss aufdrücken: otworzyć zamek; schmackhaft /szmakhaft/ (adjective) - smaczny; schön /szyn/ (adjective) - ładny: Das ist eine schöne Geschichte!: A to ładna historia!; sowie /zowie/ - oraz; Star (m) /star/ (noun) - bekannte,berühmte Person gwiazda: Filmstar (m) gwiazda filmowa Popstar (m) gwiazda

pop Stern (m) /sztern/ (noun) - gwiazda: -Abendstern (m): gwiazda wieczorna; unter einem glücklichen Stern geboren

sein: urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą; Tisch (m) /tisz/ (noun) - stół: auf dem Tisch: na stole bei Tisch: przy stole den Tisch decken: nakryć stół und /unt/ (conjunction) - oraz - i;

Slownik niemiecko-polski  

Druga czesc slownika, tym razem niemiecka wersja :)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you