Jubileumuitgave 50 jaar Kleine Meierij

Page 1

JUNI 2019 Dit magazine is een eenmalige uitgave ter ere van het 50-jarig bestaan van woningstichting Kleine Meierij.

EEN JUBILEUM MET EEN GOUDEN RANDJE

50 JAAR HISTORIE BACK TO THE SUMMER OF ‘69 HUREN OP NUMMER 50

Gouden weetjes 4 | Woning toen en nu 5 | Onze collega’s 10 | Koffie in de caravan 16 Van bijbetalen naar terugkrijgen 18 | Samen verder als JOOST 28


VOORWOORD

50 JAAR KLEINE MEIERIJ Hier staan we dan. 50 jaar! Wat mij betreft niet zomaar een jubileum, maar eentje met een gouden randje. We staan namelijk aan de vooravond van onze fusie met St. Joseph, wat dit feestje extra speciaal maakt. Allereerst gefeliciteerd en een welgemeend dankjewel aan alle huurders, medewerkers, samenwerkingspartners, leden van de Raad van Toezicht en andere betrokkenen. Zonder jullie inzet en vertrouwen vierden we nu ons 50-jarig bestaan niet. Jullie hebben dan ook de hoofdrol in dit magazine, waarin naast huurdersverhalen en informatie over projecten een hoop interessante nieuwtjes en achtergrondartikelen te lezen zijn. Ook de historie zijn we uiteraard niet vergeten. Door de jaren heen heeft Kleine Meierij een grote ontwikkeling doorgemaakt. Toen ik begon in 2008 stonden we voor een reorganisatie, momenteel zijn we weer volop in beweging. Beide keren met hetzelfde doel: er nóg beter en sterker uit komen. Persoonlijk ben ik hartstikke blij met de krachtenbundeling met onze nieuwe Boxtelse collega’s. Het maakt onze organisatie niet alleen slagvaardiger, maar ook toekomstbestendig. Zodat we er vol vertrouwen weer 50 jaar aan vast kunnen plakken. Maar voordat het zover is, vieren we nog één keer feest als Kleine Meierij. Op pagina 31 lees je meer over onze zomermarkt op 29 juni. Ben jij erbij? Ik hoop met z’n allen te kunnen proosten op de afgelopen 50 jaar én op een positieve toekomst. We zijn er klaar voor! Simon Jansen Directeur-bestuurder

COLOFON UITGAVE

GRAFISCHE VORMGEVING

Cindy Rovers Reclame Ontwerp, www.cindyrovers.nl

Kleine Meierij

FOTOGRAFIE

Postbus 212

Cindy Langenhuijsen Fotografie, www.fotocindy.nl

5240 AE ROSMALEN T: 073 851 00 00 E: info@kleinemeierij.nl www.kleinemeierij.nl

TEKSTEN Tekstbureau Typisch Fem, www.typischfem.nl DRUKWERK Bob Hoefsloot, Multi-click BV

2

50 JAAR KLEINE MEIERIJ


INHOUD Voorwoord 2 Colofon 2 Inhoud 3 Gouden weetjes 4 Woning toen en nu 5 50 jaar historie Kleine Meierij 6 Onze medewerkers 10 Hoera voor Hintham 12 Voor huurders door huurders 13 BIJZONDER WONEN IN BERNHEZE

14

Koffie in de caravan 16 Wij werken samen met ... 17 Van bijbetalen naar terugkrijgen 18 Back to the summer of ‘69 20 50 JAAR GETROUWD & 50 JAAR HUREN

21

21

Erica en Frederik, huurders van het eerste uur, aan het woord

26

Huren op nummer 50 22 Hulde aan het huishoudboekje 24 WONEN EN WERKEN OP DE BOERDERIJ

26

SAMEN VERDER ALS JOOST

28

Raad van Toezicht 30 Zomermarkt 31

14

In gesprek met de eerste huurders van nieuwbouwplan Rodenburg

Op Zorgboerderij Buiten Gewoon is het goed, gezellig en groen toeven

28

Directeur-bestuurders Rob Dekker en Simon Jansen over de fusie

3


3000

GOUDEN WEETJES

BIJNA 3000 WONINGEN Kleine Meierij heeft 2957 zelfstandige huurwoningen, verspreid over de gemeentes Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Bernheze.

150

ANDERHALVE EEUW ERVARING Dit jaar fuseren we met Sint Joseph in Boxtel. Precies in het jaar dat Sint Joseph 100 en Kleine Meierij 50 jaar bestaat. Samen 150 jaar ervaring dus!

97

LANG THUIS BLIJVEN WONEN De oudste huurder is 97 jaar en woont nog steeds zelfstandig.

27

PERSONEEL Bij Kleine Meierij werken momenteel 27 mensen.

344

BEGELEID OF INTERN WONEN Het zorgvastgoed breidt de laatste jaren uit. Op 1 januari 2019 telde Kleine Meierij 344 zorgwoningen.

19

OP JEZELF WONEN De jongste huurder van Kleine Meierij is geboren in het jaar 2000 en dit jaar 19 jaar oud geworden.

2

GEMIDDELDE WACHTTIJD De gemiddelde inschrijftijd voor een woning was in 2018 9,5 jaar. De gemiddelde zoektijd, dus de tijd tussen eerste reactie en toewijzing, is slechts 2 jaar.

4


HISTORIE

NIEUWBOUW VAN TOEN Het eerste complex dat Kleine Meierij liet bouwen, bestond uit 36 seniorenwoningen in Rosmalen. In deze tijd namen kinderen steeds minder vaak hun ouders in huis, dus de woningbouwvereniging voorzag in een grote behoefte. De bouw van deze bejaardenwoningen werd echter ingehaald door project Hondsberg met 126 grote gezinswoningen. Hoe het kan dat deze nieuwe wijk eerder af was dan het seniorencomplex? Hondsberg is het eerste project in Rosmalen waarbij systeembouw werd toegepast. Binnen een jaar werden de woningen opgeleverd. Om er te wonen, betaalde je 240 gulden per maand voor een tussenwoning en 255 gulden voor een hoekwoning. En ook al was dat fors in die tijd, de huizen waren enorm gewild.

WONING TOEN EN NU

WERELD VAN VERSCHIL Regels, richtlijnen en technieken veranderen door de tijd heen. Dat geldt ook voor het bouwen van huizen. Waar systeembouw begin jaren zeventig nog vernieuwend was, en de woningen voorgefabriceerde puien en grote raampartijen met enkel glas hadden, draait het tegenwoordig vooral om duurzaamheid. De woningen die in 2019 opgeleverd zijn in Bernheze, zijn energieneutraal en voorzien van zonnepanelen, goede isolatie en moderne verwarmings- en ventilatiesystemen. Milieuvriendelijke materialen en klimaatneutraal bouwen hebben de toekomst. Niet zo gek dus dat Kleine Meierij investeert in een duurzaam woningbezit.

WEETJE Hondsberg was eigenlijk het tweede nieuwbouwproject van Kleine Meierij, maar dankzij de razendsnelle manier van bouwen waren deze 126 prefab-woningen eerder klaar dan project ĂŠĂŠn: 36 bejaardenwoningen in Maliskamp. Zo werd Hondsberg alsnog eerste!

WEETJE Meer lezen over dit duurzame nieuwbouwplan in Bernheze? De kersverse huurders zijn aan het woord op pagina 14 en 15.

s 1971, Hondsberg, Rosmalen, 126 eensgezinswoningen

019, Plan Rodenburg, Heeswijk-Dinther, 22 energieneutrale woningen s 2 5


1969 - 1980

50 JAAR HISTORIE KLEINE MEIERIJ Op 28 juni 1969 is Kleine Meierij officieel opgericht als Stichting Woningbouw Rosmalen (SWR). Als gevolg van de snelgroeiende Rosmalense bevolking (van 12.000 in 1966 naar 18.000 in 1970) was het van groot belang dat er betere volkshuisvesting zou komen. En dus nam een groepje ambtenaren en burgers het initiatief. Woningen werden overgenomen van de gemeente, de eerste zelfbouw vond plaats in 1971 en de functionerende woningcorporatie was een feit. 100 GULDEN STARTKAPITAAL Omdat de overheid vond dat sociale woningbouw niet door gemeentes maar corporaties moest plaatsvinden én omdat een corporatie jaarlijks meer kon bouwen, besloten de toenmalig wethouder van volkshuisvesting E.J. Coppens en raadslid J.E.S. v.d. Berg een woningcorporatie voor Rosmalen op te richten. Coppens legde 100 gulden in en het bestuur werd aangevuld met de Maliskampse pastoor B.J.M. Eras, de heer P.C.A. Giebels en mevrouw J. Janssen.

Koninklijke bevestiging van toelating van de Stichting Woningbouw Rosmalen

6

t r a t s p O REORGANISATIE BESTUUR EN BEDRIJF In 1973 breidden het bestuur en het administratief apparaat uit. Tijd voor het eerste kantoortje: een zolderkamer aan de Achillesstraat 12A. Na een conflict met de gemeente, waarna geen gemeentelijke ambtenaren meer werden benoemd in verband met belangenverstrengeling, trad provincieambtenaar Jan Reuser in 1975 aan als bestuursvoorzitter. Reuser vond dat de gemeente zich te veel focuste op koopwoningen en te weinig op sociale huurwoningen en ging de strijd aan. Met succes. In 1976 kregen de eerste twee medewerkers een vast dienstverband, in 1978 werd het nieuwbouwproject Sparrenburg gerealiseerd en in 1979 verhuisde het kantoor van de corporatie naar een eengezinswoning aan de Orpheusstraat 4. Het bezit was op dat moment zo’n 600 woningen. HET EERSTE LUSTRUM Het tienjarig bestaan van SWR in 1979 werd uitgebreid gevierd. Er was een speciale nieuwsbrief, een prijsvraag en een tentoonstelling in het gemeentehuis. Met de woorden “De corporatie voldoet ruimschoot aan haar doelstelling en vaart de goede koers” en “Omdat er in Rosmalen nog 450 woningzoekenden zijn, zal de corporatie actief voortgaan met haar beleid” werd het volgende lustrum ingeluid.


Groei

Werden er begin jaren tachtig nog volop nieuwe woningen gebouwd, in de loop van het decennium verschoof het accent van bouwen naar beheren. Een eigen huuradministratie werd opgezet en de financiële administratie werd geautomatiseerd. In 1990 kwamen er 2500 woningen bij dankzij overname van de gemeentelijke woningbedrijven in Rosmalen en Berlicum. In 1994 volgde Heeswijk-Dinther. Over groei gesproken. DE 1000E WONING Groot feest op 27 november 1987: de 1000e woning werd opgeleverd! Deze woning aan het Wethouder Tiboschplein maakte deel uit van een complex van 18 seniorenwoningen. Voor de gelegenheid hield SWR twee dagen open huis en liet een fototentoonstelling zien hoe in 16 jaar tijd 1000 woningen tot stand waren gekomen. Er was een kindermiddag en zelfs een speciale vrouwenbijeenkomst, omdat de bouw vooral een mannenwereld was en juist vrouwen en kinderen de woning een groot deel van de dag beleefden. Als aandenken gaf SWR de gemeente een beeld cadeau van drie vrouwen die een dak boven hun hoofden houden. Dit kunstwerk is nog altijd te bewonderen op het pleintje tegenover het huidige kantoor van Kleine Meierij.

1981 - 1995 ▼ 1 000e woning

OVERNAME GEMEENTELIJKE WONINGBEDRIJVEN Na jaren van voorbereiding en overleg was het in 1989 zover: de gemeentelijke woningbedrijven werden overgenomen. Eerst ging het om 785 woningen van de gemeente Rosmalen, daarna om 492 woningen in Berlicum en vier jaar later zouden nog eens 432 woningen in Heeswijk-Dinther volgen. DE KLEINE MEIERIJ In 1990 telde SWR ongeveer 2500 woningen. De organisatie groeide van zeven naar 25 medewerkers en verhuisde van de voormalige St. Jozefschool, waar ze vanaf 1984 vier klaslokalen huurde, naar een ‘echt’ kantoor in de Weidestraat. Vanaf nu heette de woningstichting De Kleine Meierij. Het bestuur trad terug en er kwam een eerste directeur: de heer Hans Jansen.

s Kunstwerk ter ere van de 1000e woning

TECHNOLOGISCHE EN BESTUURLIJKE VERNIEUWING In 1987 werd begonnen met de automatisering van geldstromen. Zo’n zeven jaar later, rond 1994, waren alle afdelingen geautomatiseerd en werd het eerste interne computernetwerk in gebruik genomen. In dit jaar kwam ook een nieuwe bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen en een bestuur, met resp. Jan Jansen en Jan Reuser als voorzitter. Het doel? “Groeien naar een woningcorporatie van vier- tot viereneenhalfduizend woningen”, aldus directeur Jansen bij het 25-jarig jubileum in 1994.

7


1996 - 2009

g n i v i u h c s r e v

Rol

s Simon Jansen, directeur-bestuurder per 1 juli 2008

In de jaren rond de millenniumwisseling kreeg het ‘samen wonen’ meer en meer aandacht. Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, economische ontwikkelingen en individualisering deden het woonklimaat niet altijd goed. En dus ging De Kleine Meierij zich meer bezighouden met verbetering van de leefomgeving, veiligheid en voorzieningen. Bewoners kregen meer eigen verantwoordelijkheid, bewonerscommissies werden omgevormd tot de Huurders Belangen Vereniging en er kwam samenwerking met externe partijen op het gebied van zorg en welzijn.

EERSTE WEBSITE DE KLEINE MEIERIJ Op 17 maart 1999 presenteerde De Kleine Meierij zich als eerste woningcorporatie in de regio op internet. Op www.dkmrosmalen.nl konden huurders voortaan inschrijven, zoeken en reageren op woningadvertenties.

JANSEN, JANSSEN & NOG EENS JANSEN De naam Jansen loopt als een rode draad door de historie. Het begon in 1969 met Ans Janssen in het bestuur. De eerste directeur vanaf 1990 heette Hans Jansen en in 1994 werd Jan Janssen voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hans Jansen bleef bijna 18 jaar directeur. Simon Jansen volgde hem op per 1 juli 2008 als directeur-bestuurder. Het toeval wil dat de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht Hans Janssen heet en dat er in de Raad van Toezicht van St. Joseph, de corporatie waarmee Kleine Meierij per 1 juli 2019 fuseert, een Giel Janssens zit. Hoe zou het de Jansens en Janssens vergaan na de fusie?

2008: VERANDERING ALOM Als een van zijn eerste taken boog de net aangestelde directeur-bestuurder Simon Jansen zich over een interne reorganisatie en bezuinigingsronde. Een efficiëntere werkwijze, aflossingen op de nieuwbouw van voorgaande jaren en een nieuwe Raad van Toezicht moesten de financiële positie van De Kleine Meierij versterken.

AFSCHEID JAN REUSER Na 25 jaar nam Jan Reuser afscheid als bestuursvoorzitter in 1998. De bestuurlijke organisatie werd opnieuw ingericht en per 1 januari 1999 traden nieuwe leden toe tot de Raad van Commissarissen en het bestuur.

8

OPRICHTING HUURDERSVERENIGING Eind 2000 werden de verschillende bewonerscommissies omgedoopt tot één Huurders Belangen Vereniging. Hiermee werd de onafhankelijke positie van de huurders benadrukt. SAMENWERKING ZORGINSTELLINGEN De Kleine Meierij nam haar maatschappelijke rol serieus en investeerde in de jaren ‘00 volop in seniorenwoningen, leefhuizen, aanleunwoningen, aangepaste zorgwoningen en andere woonvoorzieningen. Dit is ook de periode waarin begonnen werd met de bouw van kinderdagverblijf Het Beertjeshuis en woonzorgcentrum De Annenborch.

▼ D e allereerste website van De Kleine Meierij


g n i r e s i l a n o i s s e f o Pr Na roerige tijden kwam er ruimte voor stabilisatie. De genomen maatregelen wierpen hun vruchten af en De Kleine Meierij werd weer gezond. De jaren die volgden stonden in het teken van groeien en verder ontwikkelen. Onder een nieuwe naam, met een nieuwe huisstijl, in een nieuw kantoor. En de nieuwste juridische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgend. NAAMSWIJZIGING Het begon als Stichting Woningbouw Rosmalen. Vanaf 1990 heette de corporatie De Kleine Meierij, om in 2011 verder te gaan als Kleine Meierij, inclusief bijpassende huisstijl. KANTOREN KLEINE MEIERIJ Van een zolderkamer boven een fietsenberging in 1975 trok Kleine Meierij naar een tijdelijk als kantoor ingerichte woning in 1979. Dit laatste was in strijd met het bestemmingsplan: in dit huis moest gewoond worden! En dus ging de woningbouwvereniging voor de huur van vier klaslokalen in de voormalige Sint-Jozefschool (nu achterzijde Jumbo). Hier zaten ze van 1984 tot 1990, om vervolgens een kantoor te betrekken in de Weidestraat. Sinds 2015 is Kleine Meierij gevestigd aan Dorpsstraat 58. De verhuizing is destijds feestelijk gevierd met zakelijke partners, huurders, omwonenden en andere belangstellenden. NIEUWE WONINGWET Woningen die beter passen bij inkomens en meer openheid over geldzaken. Zorgbehoeftigen en ouderen langer zelfstandig laten wonen en meer energiezuinige woningen realiseren. Allemaal taken en zaken die het gevolg zijn van de nieuwe Woningwet die in 2015 is

2010 - 2019

s Het huidige pand van Kleine Meierij

aangenomen. Ook Kleine Meierij heeft haar beleid en bijvoorbeeld de prestatieafspraken met gemeentes over nieuwbouw aangescherpt. Al bleef de kerntaak zoals hij altijd al luidde: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. SNELLE DIGITALISERING Het laatste fysieke bewonersblad dateert van december 2015. Sinds 2016 krijgen huurders de nieuwsbrief per e-mail, veel interactiever en duurzamer. Ook de website is eind 2015 gemoderniseerd en bevat sindsdien een klantportaal waar huurders online kunnen betalen en zelf reparatieafspraken kunnen inplannen. De tijd vroeg erom. DUURZAAMHEID Duurzaam wonen is de laatste 15 jaar met de maand hoger op de agenda gekomen. Bouwen, renoveren, isoleren, verlichten, verwarmen en koelen: het gebeurt op steeds andere, betere, milieuvriendelijkere en meer toekomstbestendige manieren. Anno 2019 zijn energieneutrale woningen en een lage energierekening voor huurders bijna de standaard geworden.

9


STAFAFDELING “Onze bestuurssecretaresse, HR-adviseur en communicatieprofessional zijn ondersteunend én adviserend naar de organisatie en ons bestuur. Vanuit deze afdeling worden bijvoorbeeld de nieuwsbrieven naar onze huurders verstuurd, krijgen het PR- en personeelsbeleid vorm en worden afspraken gemaakt. Samen gastvrij zijn, dat vinden we belangrijk. Zowel richting huurders als richting collega-medewerkers en samenwerkingspartners.”

AFDELING BEDRIJFSDIENSTEN “Als back office medewerkers verzetten we bergen werk op de achtergrond. We faciliteren, informeren en ondersteunen zowel internen als externen zoals de Raad van Toezicht. Met z’n tienen zijn we verantwoordelijk voor alle financiële, administratieve, facilitaire en ICT-processen.”

ONZE MEDEWERKERS 10


AFDELING MARKT EN BEHEER “Zie ons als de afdeling die alle klantprocessen raakt. Via telefoon of e-mail en aan de balie hebben we contact met onze huurders. We houden ons bezig met zaken als verhuur, onderhoud en leefbaarheid. Samengevat: draait het om stenen of klanten, dan komt het bij onze opzichters, woonconsulenten, verhuurmakelaars, klantadviseurs, incassoconsulenten, buurtmedewerkers of beleidsadviseur terecht.”

Terwijl de een zich bezighoudt met binnenkomende huren, wettelijke premies en betaalafspraken, is de ander druk met het up-to-date houden van de website en het woningaanbod, het beheren van inschrijvingen en het informeren van huurders. En waar de ene afdeling zich buigt over nieuwbouwprojecten en renovatie van woningen, gaan collega’s van de andere afdeling actief de wijk in om te weten te komen wat er zoal speelt in de buurt. Bij Kleine Meierij gebeurt meer dan je op het eerste gezicht ziet! Wat precies, dat vertellen onze medewerkers je graag.

11


IN DE BUURT

HOERA VOOR HINTHAM

In 2018 bestonden de flats aan de Engstoep, Fort Prins Willem, Hoogveld en de Herman Moerkerklaan 50 jaar. Dat moest gevierd worden, en wel met z’n allen! Tante Netty, een organisatie die helemaal thuis is in sociaal design, werd ingevlogen voor een reeks leuke buurtactiviteiten. Projectleider Annet Nooijen vertelt.

s K leurrijke liften, ontworpen door de buurtbewoners

HINTHAM HOLIDAYS “De bewoners met elkaar in contact brengen, ze leren kennen en ontdekken wat er allemaal leeft in de flat. Dat was het idee achter onze eerste activiteit. Terwijl het buiten tropisch was, nodigden we bewoners uit voor een minivakantie van twee minuten in de portiek. Onder het genot van een zomerse cocktail gingen we in gesprek. Stel dat deze flat een vakantiepark was. Wat zouden wij in de brochure moeten zetten? Het resultaat was een goed beeld van de buurt. Naast het feit dat het gehorig is, werd gezegd dat buren elkaar helpen, kinderen samen spelen en de lift open wordt gehouden voor elkaar. In alle gezelligheid bleven mensen hangen, raakten ze met elkaar aan de praat en ontstonden er spontane buurtborrels. Op naar dag twee!”

12

HINTHAM IN DE LIFT “De lift is de verbindende factor in een flat. Bewoners staan er dagelijks in, samen met hun buren, dus gaven we hem de hoofdrol in onze tweede bijeenkomst. Tijdens de buitenspeeldag ging een grote groep bewoners ijverig aan de slag met stencils en verf om een gezamenlijk kunstwerk voor in de lift te ontwerpen. Kunstenaar Almar Sinte Maartensdijk maakte er vervolgens panelen van, die te bewonderen zijn in de verschillende liften. Zo heeft dat ritje naar beneden of naar boven een nieuwe, kleurrijke dimensie gekregen. Met dank aan de buren.”


HUURDERS

VOOR HUURDERS, DOOR HUURDERS

s V .l.n.r. secretaris Maarten van Opdorp, bestuurslid Elle Timisela en voorzitter Peter van Keulen. Bestuurslid Ifna Francisca ontbreekt op de foto.

Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij. Zo heet de huurdersvereniging van Kleine Meierij voluit. Dat de vereniging zich hard maakt voor huurders mag duidelijk zijn, maar wat doen ze nu eigenlijk precies? Lees mee en ontdek wat de huurdersvereniging voor jou bereikt én bereikt heeft. WAT DOET DE SHKM PRECIES? Opkomen voor de belangen van alle huurders, daar komt het op neer. We kaarten relevante onderwerpen aan bij Kleine Meierij en adviseren de organisatie over te nemen besluiten. Soms moeten we zelfs instemmen, anders gaat een plan niet door. Doordat we zelf ook huurders zijn, kunnen we ons goed inleven in de praktijk. NOEM EENS WAT BEHAALDE SUCCESSEN? • De huurverhoging per 1 juli 2019. Zoals elk jaar bepaalde de minister wat de verhoging maximaal zou mogen zijn. Wij hebben ervoor gezorgd dat de verhoging dit jaar lager uitvalt, voor sommige inkomensgroepen zelfs lager dan de in eerste instantie voorgestelde correctie. • Het onderhoudsschema. Sinds vorig jaar kan iedereen vanuit huis zien wat er wanneer in zijn wijk gebeurt. • Nieuwbouw Heeswijk-Dinther. Al jaren dringen we aan op meer nieuwe woningen. Gelukkig is nu plan Rodenburg gerealiseerd. • Fusie met St. Joseph. Als kleine corporatie is het bijna onmogelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te vol-

doen. Wij hebben geadviseerd te gaan samenwerken met een partner van gelijke grootte, zodat sommige kosten gespaard en meer mooie plannen in de praktijk gebracht kunnen worden. Zelf zijn we ook al druk in overleg met de Boxtelse huurdersbelangenvereniging. WAAR WORDT MOMENTEEL OVER GESPROKEN? • Renovatie. We willen het beleid aanpassen en het proces voor de huurder makkelijker en beter laten verlopen. • Duurzaamheid. Isoleren. Verwarmen. De overheid stelt veel eisen. Als huurdersvereniging maken we ons bijvoorbeeld zorgen over wat er gebeurt met cv-ketels die binnenkort kapot gaan, aangezien de regering geen nieuwe meer wil. We spelen ook een rol in het energieplan. Vóór 2025 moet Kleine Meierij 1300 huizen verduurzamen, dit jaar beginnen we met 175 ‘proefhuizen’. Als huurder heb je belang bij energiebesparende maatregelen, maar je wilt ook dat het betaalbaar blijft. Wij zoeken de balans. • De fusie blijft onderwerp van gesprek. Zo is St. Joseph voorloper in zonnepanelen. We hopen dat Kleine Meierij hierin meegaat.

13


NIEUWBOUW

BIJZONDER WONEN IN BERNHEZE Waarom het zo bijzonder is, wonen in plan Rodenburg in Bernheze? Nou, allereerst omdat het een splinternieuwe wijk en dus net opgeleverde huizen in Heeswijk-Dinther betreft. Ook de ruimte om je heen en natuur dichtbij zijn pluspunten volgens de huurders. En misschien wel het mooist van alles: we hebben het hier over energieneutrale huurwoningen. Dat betekent niet alleen milieuvriendelijker wonen, maar vooral ook lagere woonlasten en hoger comfort!

ENERGIENEUTRALE WONINGEN De 22 energieneutrale huurwoningen zijn gebouwd tussen april 2017 en maart 2019. De tussen- en hoekwoningen zijn energieneutraal opgeleverd. Ze zijn goed geïsoleerd, tochtvrij, hebben een mechanisch ventilatiesysteem en er liggen zonnepanelen op het dak. “Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van Kleine Meierij en onze fusiepartner St. Joseph“, vertelt directeur-bestuurder Simon Jansen. “Ons woningbezit verduurzamen staat hoog op de agenda.”

“Deze woningen staan symbool voor duurzaam, sociaal en comfortabel wonen.” De eerste huurders worden verblijd met de sleutel

14

PLAN RODENBURG De genoemde huurwoningen maken deel uit van het grotere plan Rodenburg. Hier komen uiteindelijk 130 tot 150 woningen in allerlei prijsklassen. 30% van alle woningen binnen dit project is bestemd voor sociale huur, waaronder dus deze 22 karakteristieke woningen die Kleine Meierij liet bouwen door BAM Wonen.

FEESTELIJKE SLEUTELOVERDRACHT In februari 2019 kregen de eerste bewoners de sleutel in het bijzijn van Peter van Boekel, wethouder in de gemeente Bernheze. “Deze 22 woningen staan symbool voor wonen in Bernheze: duurzaam, sociaal en comfortabel”, aldus de wethouder. “Ik ben er trots op dat Kleine Meijerij deze prachtige woningen heeft weten te realiseren.”


NIEUWBOUW

VAN DEN BOSCH NAAR BERNHEZE “We wonen al jaren in een appartement in de Maaspoort”, vertelt Letty. “Dat we nu naar een dorp gaan, vinden we hartstikke leuk. We stonden zevenenhalf jaar ingeschreven en kregen in oktober bericht over deze nieuwbouwhuizen. Alles splinternieuw, een tuin, heerlijk! Qua huur gaan we bovendien de helft betalen van wat we nu doen. Dat het iets kleiner is, vinden we geen probleem. Kunnen we eens goed opruimen en wat spullen wegdoen. En tja, we worden ook een dagje ouder hè.”

“We hebben veel zin om de stad te verlaten voor ons mooie nieuwe huis in het dorp!” INBURGEREN “Zowat mijn hele familie woont in Heeswijk-Dinther”, gaat Ad verder. “We zullen hier snel genoeg contacten leggen. ‘s Woensdags passen we op onze

LUCKY LOTING “Dit nieuwbouwproject kwam voorbij en ondanks dat ik pas tweeënhalf jaar ingeschreven stond, maakte ik een goede kans dankzij het lotingprincipe. In eerste instantie keek ik vooral naar huizen in Rosmalen, waar ik vandaan kom.

s A d en Letty van der Krabben, huurders huisnummer 2

kleindochter. Op de andere dagen hebben we alle tijd voor de rest van de familie, buren en hobby’s.””En ik ga me snel inschrijven bij de tennisclub”, besluit Letty.

De mogelijkheden van nieuwbouw en het soort huis trokken me echter zo dat ik dacht: ik reageer gewoon. Afgelopen zomer kwam het goede nieuws. Ik was tweede geworden!”

STADSJONGEN, OF TOCH NIET? “Mijn vrienden komen uit Rosmalen en Den Bosch. Heeswijk-Dinther is gelukkig dichtbij en in mijn huis zijn slaapplaatsen genoeg, dus ik verwacht dat iedereen gewoon langs blijft komen”, lacht Jaap. “Ik heb hier lekker veel ruimte en vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik in het dorp? Dat gaat helemaal goed komen.”

“Nieuwbouw is ideaal. Een paar weekjes klussen en alles is helemaal naar míjn zin.” Jaap Nijland, huurder huisnummer 6 15


IN DE BUURT

KOFFIE IN DE CARAVAN Het kan zijn dat je hem gespot hebt afgelopen jaar, de caravan van Buurtbinders. Samen met Kleine Meierij was deze sociale organisatie actief in de Rosmalense wijk rondom de Wethouder Noppenlaan en de Achillesstraat. “Er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor blije én bezorgde bewoners. Iedereen kon onder het genot van een bakje koffie zijn of haar verhaal doen in onze caravan. Het doel? Mensen in contact brengen en bewust maken van het feit dat je je buurt sámen leuk en leefbaar houdt. Zeker op een plek met veel diversiteit, is het zaak een beetje tolerant te zijn. In deze wijk wonen huurders, kopers, ouderen en mensen met én zonder beperking naast elkaar. Hoe beter mensen elkaar kennen, hoe kleiner de overlast en hoe hechter de buurt”, aldus Maartje van der Lee van Buurtbinders.

WEETJE De gezellige koffiemomentjes sloegen hier twee vliegen in één klap. Naast fijne ontmoetingen is er ook een heuse tuinwedstrijd ontstaan. Een groep welwillende bewoners zet zich graag in voor de wijk, met een aantal mooie tuinen tot gevolg!

s Gezellige buurtbabbels rondom de caravan van Buurtbinders in 2018

16


WIJ WERKEN SAMEN MET ...

SAMENWERKINGSPARTNERS

JANSEN HUYBREGTS ONDERHOUD & RENOVATIE Jansen Huybregts verzorgt het onderhoud van de woningen in Heeswijk-Dinther en Berlicum. Van kleine storingen tot complete badkamerrenovaties, op de vestiging in Den Bosch pakken ze elke klus met beide rechterhanden aan. Dankzij hun 13 vestigingen in Nederland, staat het aannemersbedrijf altijd dichtbij de mensen. Zo ook bij de huurders van Kleine Meierij. ▼ Monteur Marcel Teurlings

“Het leukste vind ik dat ik overal kom en na 33 jaar een bekend gezicht ben voor huurders. Sommige kinderen noemen me zelfs ‘opa Thomas’ als ze me tegenkomen. Die aanspraak ga ik missen als ik volgend jaar met pensioen ga!”

s M onteur Thomas Verheugt

HOEDEMAKERS BOUW & ONTWIKKELING Het begon met het bouwen van De Heere Hintham in Rosmalen. De samenwerking beviel zo goed, dat Hoedemakers sinds 2011 structureel het dagelijks onderhoud van woningen in Rosmalen en Hintham verzorgt. Ook bij projecten, zoals de realisatie van het nieuwe kantoor van Kleine Meierij en de verbouwing van appartementencomplexen, worden ze betrokken.

“Ook in ons vak zijn het de kleine dingen die het doen. Even de kerstboom naar buiten helpen sjouwen. Even dat praatje bij de koffie. Die persoonlijke aandacht maakt iemand soms nog blijer dan het gerepareerde lek waar je eigenlijk voor kwam.”

s T on Heesakkers

“Ik heb het mooiste beroep van de wereld. Niet alleen omdat ik veel vrijheid en vertrouwen krijg in de uitvoering en contacten met de huurders, maar vooral omdat ik de hele dag mag improviseren.”

TON HEESAKKERS TIMMERWERK & ONDERHOUD Maar liefst 17 jaar werkte hij als onderhoudsmonteur en opzichter bij Kleine Meierij. Uiteindelijk miste hij het uitvoerende karakter van zijn vak en ging hij als zzp’er aan de slag. Een van zijn grootste opdrachtgevers? Je raadt het al. Ton wordt regelmatig ingehuurd door Kleine Meierij voor timmerwerk en onderhoud aan woningen in Rosmalen.

Ton Heesakkers timmerwerk & onderhoud

17


DUURZAAMHEID

VAN BIJBETALEN NAAR TERUGKRIJGEN Leo en Riekie van den Broek wonen al 43 jaar in hun woning aan de Cyclamenstraat. Jaar in jaar uit viel er een forse energierekening op de mat, maar sinds eind 2018 is dat verleden tijd. Ze hebben een reeks aan energetische verbeteringen binnengelaten en energielabel D voorgoed uitgezwaaid. Wat dat betekent? Meer warmte, meer oog voor het milieu en minder energielasten! ISOLATIE ALS TOVERWOORD “Vanaf het moment dat Kleine Meierij voorstelde onze woning te laten verduurzamen, zijn we eigenlijk al positief. Het was namelijk altijd koud binnen, ook al stond de kachel te loeien. Ik had continu koude voeten en waaide van de bank af, terwijl we ons suf betaalden aan energie. Verbeteringen waren dus harstikke welkom en we hebben de mannen van Wits Zuid met open armen ontvangen. Na een gesprek over onze wensen was de zolder eerst aan de beurt. Met 15 cm dik isolatiemateriaal gingen ze aan de slag. Ook de cv-leidingen en bestaande gevelkozijnen werden geïsoleerd. Verder hebben ze in het hele huis HR++ glas met ventilatieroosters gezet en de oude dakramen vervangen door nieuwe. De put bij de voordeur is geïsoleerd en hetzelfde geldt voor alle muren. Onze woning is werkelijk van boven tot beneden geïsoleerd nu.”

18

DE VOORDELEN VOLGENS RIEKIE EN LEO ✔ Je energielasten zijn stukken lager. ✔ Het is en blijft lekker warm binnen. ✔ Het tocht niet meer. ✔ Het is beter voor het milieu. ✔ Je huis kan er weer jaren tegenaan.

“Na drie maanden kregen we de eindafrekening en wat denk je? 400 euro terug!”


GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE “Het is een fijn idee dat we nu milieutechnisch gezien goed bezig zijn. Zonder dat de verwarming aan staat, is het al comfortabel omdat de warmte blijft hangen. Van energieklasse D naar minimaal B, het is echt een enorm verschil. Wat ook lekker is, is het financiële voordeel. We betalen weliswaar een kleine huurverhoging, maar die verdienen we dubbel en dwars terug. Al bij de eerste eindafrekening bleek dat we bijna 400 euro terugkregen. Toch laten we ons voorschotbedrag nog even zoals het was. Één keer per jaar een leuke binnenkomer staat ons wel aan. Misschien kunnen we er volgend jaar wel van op vakantie!”

DE AANGEBRACHTE VERBETERINGEN ✔ Vaarwel enkel glas. Welkom HR++ glas met raamroosters. ✔ Vaarwel 25 jaar oude zolderisolatie. Welkom 15 cm dik isolatiemateriaal en platen. ✔ Vaarwel oude dakramen. Welkom nieuwe, goed geïsoleerde ramen. ✔ Vaarwel vochtige put bij de voordeur. Welkom geïsoleerde watermeterput. ✔ Vaarwel kieren. Welkom spouwmuurisolatie en nieuwe voegen.

“Hartje winter hadden we de verwarming niet eens aan en het was al 20 graden.” ▼ Huurders Leo en Riekie van den Broek, Rosmalen

19


BACK TO THE SUMMER OF 69 Op 28 juni 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Kleine Meierij is opgericht. De zomer van 1969 is dus met recht een mooie zomer te noemen. Wat gebeurde er nog meer in dat jaar in Nederland en de rest van de wereld? Hoe zag ons leven eruit in die tijd?

Bert en Ernie waren voor ’t eerst op tv in de USA.

Nixon werd president van Amerika. De populairste meisjesnamen waren Maria, Johanna en Monique. De populairste jongensnamen waren Johannes, Jan en Marcel.

Het bruto jaarinkomen voor Jan Modaal was € 5.559. Per maand was dat ongeveer € 286 netto.

Lenny Kuhr won het Eurovisie Songfestival met het liedje ‘De troubadour’.

Op 01 januari 1969 werd de btw in Nederland ingevoerd.

20

De eerste testvlucht van de Boeing 747 vond plaats. Net als de eerste vlucht met de Concorde.

De Beatles gaven hun laatste publieke optreden.

Internet is geboren, in de vorm van het militaire computernetwerk Arpanet in Amerika.

Neil Armstrong zette als eerste mens voet op de maan.

Auto van het jaar was de Peugeot 504.

Boodschappen deed je eind jaren ’60 in guldens. Voor een brood betaalde je 75 cent, een kilo aardappelen kostte 36 cent en een kilo suiker fl. 1,24.


Erica en Frederik

ERICA EN FREDERIK VOORN Het was 1972 en er kwam een huis vrij in Hondsberg, dichtbij het nieuwe werk van Frederik. “Komende uit Haarlem en Hilversum, voelde het alsof we in een prentenboek terechtkwamen. Al die boerderijen en weidse landschappen. We zijn echt Brabanders geworden. In de afgelopen 50 jaar is er veel gebeurd. Zo kregen we hier onze drie dochters en inmiddels hebben we 11 kleinkinderen tussen de 17 maanden en 17 jaar. We vierden laatst onze gouden bruiloft en voelen ons rijker dan ooit!” Buurtbemiddelaar In de 47 jaar dat Erica en Frederik in dit huis wonen, hebben ze zich veel ingezet voor de buurt. “Ik zat jaren in de bewonerscommissie en heb me hardgemaakt voor onder andere een speeltuin en een

50 JAAR

50 JAAR GETROUWD & 50 JAAR HUREN huurverlaging van 25 gulden eind jaren zeventig. Als mensen problemen of ergernissen hadden, loste ik ze op. Lawaai, overlast van huisdieren, je kent het wel. Tegenwoordig is het contact wat minder. De tijd van een pannetje soep brengen is voorbij, iedereen werkt overdag. Bovendien ben ik al jaren ziek en na drie hartoperaties niet bepaald meer de fitste. Toch hopen we hier nog jaren te wonen, het bevalt nog steeds prima.”

“Het geheim van een goed huwelijk? Geven en nemen. En die mantel der liefde hè.”

50 JAAR HUREN BIJ KLEINE MEIERIJ WILLY, 97 JAAR Sinds 1961 woont hij in zijn huisje in Rosmalen. Dat is maar liefst 58 jaar. En wat misschien nog wel meer bijzonder is, is dat Willy met de 100 in zicht nog altijd zelfstandig woont en de boel eigenhandig onderhoudt. Elke avond loopt hij de trap op naar de slaapkamer, hij doucht nog gewoon staand en werkt regelmatig in de tuin. Met hulp van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die regelmatig langskomen en hun handen uit de mouwen steken, is thuis blijven wonen goed te doen. s Willy

“Een traplift, douchestoel of hoorapparaat? Geen denken aan!” 21


50 JAAR

HUREN OP NUMMER 50 s L iesbeth Pijnappels

LIESBETH PIJNAPPELS Gastenberg 50, Rosmalen

OVER SOCIALE CONTROLE IN HAAR BUURT “Bijna 40 jaar geleden kwamen we hier met een groep jonge gezinnen wonen. Ik weet nog dat we in slierten naar school liepen en dat alle kinderen na school op de zandverstuiving speelden. Eén man werkte bij het postkantoor en bracht voor iedereen de post mee. Inmiddels zijn we wat ouder aan het worden en vallen her en der mensen weg, waar weer nieuwe jongeren voor terugkomen. Dat zorgt voor een gemêleerd gezelschap. Met één buurvrouw wandel ik wekelijks. Met een andere overbuurvrouw, die op leeftijd is, heb ik de afspraak even te appen als om 10 uur haar rolluiken nog dicht zijn. Gewoon voor de zekerheid. Op oudejaarsdag bellen er kinderen aan met oliebollen en mijn 13-jarige buurjongen komt helpen als mijn iPad kuren vertoont. We zitten hier niet op elkaars lip, maar staan wel voor elkaar klaar.”

MINIE VAN DIJK Plein 1969 50, Heeswijk-Dinther

OVER HAAR EIGEN PLEKJE ONDER DE MENSEN “Ik hou niet van stilte, maar van leven om me heen. In dit appartementencomplex met andere ouderen zit ik dus precies goed. Het was even wennen 26 jaar geleden, toen we vanuit een vrijstaand huis hierheen kwamen, maar inmiddels wil ik voor geen prijs meer weg! Ik maak alle dagen een praatje met iemand van de buren en ’s middags ga ik koersballen, fietsen of koffie drinken in de KBO-ruimte in ’t dorp. Ook na het overlijden van mijn man Henk, nu vijf jaar geleden, ben ik dezelfde week nog naar de nieuwjaarsbijeenkomst gegaan. Je moet ’t zelf opzoeken hè, ze komen niet aanbellen.”

Minie van Dijk 22


50 JAAR

MARGARET SMULDERS Hermelijnhage 50, Berlicum

OVER DE CHARME VAN BERLICUM BOVEN DE REST VAN DE WERELD “Een groot deel van mijn leven woonde ik in Australië en Engeland, maar teruggaan naar Berlicum voelde meteen als thuiskomen. Als alleenstaande moeder met twee jonge kinderen moest ik 20 jaar geleden mijn leven weer helemaal opbouwen, maar inmiddels heb ik deze huurwoning helemaal naar mijn zin gemaakt. Ik pas met liefde op mijn kleinkinderen en ga Berlicum niet meer uit. Het verschil tussen Nederland en andere landen? We houden hier niet van schone schijn en zijn lekker direct en open. Onze kinderen spelen buiten en we kunnen gezellig bij elkaar langs zonder afspraak. Heerlijk.” s M argaret Smulders

Margaret Smulders

23


HUURDER

HULDE AAN HET HUISHOUDBOEKJE s H uurder Jan Colenbrander, Rosmalen

“In 2018 was ik 159,65 euro goedkoper uit dan in 2017!”

Zijn hele leven heeft Jan al weinig te besteden. Wat ervoor gezorgd heeft dat hij als de beste met geld omgaat. Tot op twee decimalen nauwkeurig houdt hij zijn inkomsten en uitgaven bij. In de min staat hij nooit. “Zover laat ik het niet komen.” GEEN VERRASSINGEN “Ik weet precies wat er in en uit mijn portemonnee gaat. Ik krijg een uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag en 30 euro voor de garage die ik verhuur. De huur, verzekeringen, een nieuwe blouse met Kerst; ik plan alles acht weken vooruit. Een beetje plussen en minnen kan, maar een basis geeft me rust. In 2011 had ik ooit een schuld van 2832 euro. Met vakantiedagen, vakantiegeld en het overlijdensbedrag van mijn moeder heb ik dit kunnen afbetalen. Budgetplanning is voor mijn eigen bescherming.”

24

CREATIEF MET EURO’S “Gemiddeld doe ik voor 50 euro in de week boodschappen. Brood, koffie, rijst; eerste levensbehoeften hebben prioriteit. Gebak heb ik nooit in huis en aan luxe uitjes heb ik geen behoefte. Ik geef liever geld uit aan mijn fiets of mijn vissen. Als ik onverwachts iets moet kopen omdat ik het écht nodig heb, compenseer ik dat met iets anders. Zo waren vorige week mijn schoenen sneller versleten dan voorzien. Over 10 dagen wordt dat weer rechtgetrokken. Mijn meetlat ligt sowieso niet op 60 of 70 cm, 20 cm is hoog genoeg. Tevreden zijn is een kunst.”


HUURDER

BUDGETTIPS 1. W einig geld? Laat je niet verrassen en plan alle uitgaven. 2. R eserveer een potje voor onverwachte gebeurtenissen en kosten.

“Mijn laatste vakantie was naar een bungalowpark, in 1995. Naar de film? Dat was de Titanic in 1996.”

3. Jezelf een pleziertje of hobby gunnen is goed, zolang je je geld bewust uitgeeft. Besef dat je later de rekening gepresenteerd krijgt als je uit de band springt. 4. L ukt het een keer niet een factuur op tijd te betalen? Meld het vooraf! Dat voorkomt een hoop ellende. 5. G a in gesprek over mogelijkheden tot gespreid of uitgesteld betalen. In overleg is meer mogelijk dan je denkt.

EIGEN REGIE “Mijn inkomsten komen binnen op de 14e. En dus heb ik Kleine Meierij laten weten dat ik op de 14e mijn huur betaal. Ze houden het bedrag dus niet in, ik maak het zelf over. Vorig jaar april zat ik moeilijk en heb ik gevraagd of ik in mei dubbel mocht betalen. Dat was goed. Ik kom mijn verplichtingen na, maar graag wanneer het mij uitkomt. Vooral bij grote bedragen vind ik eigen beheer prettig. Met de zorgverzekering heb ik ook geregeld dat ik bepaal wanneer ik het overmaak en niet andersom. Ik ken mijn financiële vooruitzichten immers het best.”

ZORGEN DE BAAS “Door epilepsie en suikerziekte ben ik jaren terug in de ziektewet beland. Omdat ik bezig wil blijven, doe ik vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Ik organiseer activiteiten op De Annenborch en zet de boel klaar. Ook heb ik een vrijwilligersovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Ewijk, voormalig Oosterhof, hier in Rosmalen. Hier help ik mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking, dementerenden en gehandicapten. Zorgen zit in me. Maar geldzorgen? Die ben ik gelukkig de baas.”

25


ZORGBOERDERIJ

WONEN EN WERKEN OP DE BOERDERIJ Aan de Beekstraat in Berlicum vind je zorgboerderij Buiten Gewoon. En hier wordt niet alleen gezorgd en gewerkt, maar ook gewoond. Het terrein omvat naast een werkboerderij, dierenverblijf, kassen en een hooimijt ook een aanleunwoning voor meervoudig gehandicapten en 10 woningen van Kleine Meierij voor zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij mochten langskomen bij Wouter en Margje en met eigen ogen zien wat zij vinden van hun woon- en werkplek. Lees en kijk je mee?

“Het gras maaien. Vegen. Groente plukken en onkruid wieden. Ik doe hier eigenlijk alles. En dan heb ik ook nog eens een mooi huis en gezellige buren. Het is superfijn om te wonen en werken op dezelfde plek.� WOUTER, 35 JAAR

26


“Ik woon hier al acht jaar. Naast koken en boodschappen doen, werk ik vaak in de kas. Dan pot ik plantjes over. En in de zomer werk ik buiten bij de groente. Het is lekker om zoveel buiten te zijn!” MARGJE, 33 JAAR

STICHTING BUITEN GEWOON Dick Langerak, lid van het bestuur en vader van Wouter, en Edwin Koemans, projectleider en vader van Rick, zijn het erover eens. Hun kinderen zouden niet anders willen en hebben het super naar hun zin. Vanaf de oplevering in 2011, ruim 10 jaar nadat ze stichting Buiten Gewoon oprichtten, wonen Wouter, Rick en Margje hier. “Eens per jaar gaat onze Wouter met ons op vakantie. Als we dan weer terug zijn, de spullen nog niet uitgepakt, vraagt hij meteen wanneer hij weer naar huis mag.” OUDERINITIATIEF “Dit alles heeft een aanloopperiode van 10 jaar gehad”, leggen Dick en Edwin uit. “Rond het jaar 2000 kwamen we samen met andere ouders van kinderen met een beperking op het idee. We wilden zelf richting geven aan zorg en wonen en hebben diverse locaties bekeken en bezocht. Toen deze grond voorbijkwam, heeft onze stichting het gekocht en hebben we diverse woningbouwverenigingen benaderd. Kleine Meierij kocht 1000 m2 en heeft er 10 appartementen en een centrale ruimte op gebouwd. Onze kinderen en acht andere jongeren huren deze woningen, en tegelijkertijd helpen ze een of meerdere dagdelen met onderhoud van het terrein.”

ZELFSTANDIGHEIDSIMPULS “Mijn zoons zelfvertrouwen heeft echt een impuls gekregen”, vertelt Dick. “Voor kinderen met een handicap is zelfstandig wonen een extra mooie mijlpaal, velen van hen kunnen dit niet zomaar realiseren. Het is bovendien geen kamer, maar een complete woning. Ondanks dat er 24 uur per dag zorg aanwezig is, worden ze gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen.” Edwin lacht bevestigend. “Dat Rick het op zichzelf wonen geweldig vindt, zie ik wel aan hoe moeilijk het is om hem een weekend naar huis te krijgen.” DUURZAAM EN OP MAAT GEBOUWD “Fijn is dat we onze wensen vroeg kenbaar konden maken aan Kleine Meierij. Bij de bouw is rekening gehouden met veiligheidsaspecten en levensloopbestendigheid. Zo zijn de huizen ruim, brandveilig en uitgerust met uitluistersystemen. Ook wat duurzaam bouwen betreft waren we voor die tijd vooruitstrevend. Alle huizen zijn energieneutraal dankzij goede isolatie en vorig jaar zijn er zonnepanelen op gelegd. Wassen, koken en verlichten gaat elektrisch, alleen voor de verwarming is een beetje gas nodig.”

27


FUSIE

SAMEN VERDER ALS JOOST Op 1 juli 2019, twee dagen na het jubileumfeest van Kleine Meierij, fuseren Kleine Meierij en de Boxtelse Woonstichting St. Joseph tot Woonstichting JOOST. Rob Dekker en Simon Jansen, directeur-bestuurders van St. Joseph en Kleine Meierij, geven antwoord op enkele vragen over deze fusie. Ze vertellen wat de fusie betekent voor de organisatie en de huurders, wat jij als huurder van de fusie gaat merken en wat de gezamenlijke plannen zijn voor de toekomst. WAAROM IS BESLOTEN TOT DE FUSIE? Als grotere corporatie heb je meer slagkracht. De inspraak bij gemeentes en andere organisaties wordt groter, en dat is nodig in deze tijd waarin alleen al het voldoen aan wettelijke verplichtingen een hele uitdaging is voor kleine woningbouwverenigingen. Samenwerken brengt ook veel op financieel vlak. Er kan bijvoorbeeld bespaard worden op automatisering en huisvesting en ook gezamenlijke inkoop is voordeliger. WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR HUURDERS? Als fusiecorporatie met meer inspraak en financiële middelen kunnen we onder andere nieuwbouw, duurzaamheidsmaatregelen en energiebesparingen sneller en beter realiseren. In de grotere club zijn bovendien meer specialisten in huis. Huurders profiteren hiervan doordat er meer medewerkers zijn om vragen te beantwoorden. De continuïteit van

28

dienstverlening wordt beter, terwijl we in de buurt blijven en naar de mensen toe blijven komen. En dan is er nóg een voordeel: we zitten nu allemaal in hetzelfde woonruimteverdelingsmodel. Dat betekent maar één keer inschrijven en in de hele regio kunnen zoeken en huren. Zeker voor jongeren en mensen die van ver komen – en dat zijn er meer dan je denkt - is dat een grote plus! WAT VERANDERT ER VOOR HUURDERS? Ten eerste heten we per 1 juli JOOST en krijgen we een nieuwe, frisse huisstijl. Ook krijgen we twee klantcontactpunten, één in Boxtel en één in Rosmalen. Boxtel wordt de uitvalsbasis voor het personeel, in Rosmalen zijn we straks vier ochtenden per week open. Verder verandert er voor de huurders praktisch niets. Wijkbeheerders blijven bijvoorbeeld actief in de wijken die ze op hun duimpje kennen. Ook al krijgen we een groter werkgebied, we blijven dichtbij.


FUSIE EN VOOR HET PERSONEEL VAN BEIDE CORPORATIES? Omdat we naar één automatiseringssysteem gaan, krijgt de helft van de medewerkers bijscholing. Verder zijn met het oog op een nieuw koersplan per eind 2019 vier overstijgende projectgroepen bezig met verschillende thema’s. We noemen ze Expeditie Dienstverlening, Expeditie Duurzaamheid, Expeditie Betaalbaarheid en Expeditie Leefbaarheid. Dankzij gemixte teams, overlegvormen, personeeluitwisseling en dagjes werken op de andere locatie leren we elkaar al goed kennen.

Nederlandse naam bij. Eentje die goed bekt en staat voor wat we zijn. We staan volledig achter de naam JOOST. WAT ZIEN JULLIE ALS UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST? Voldoende financiële middelen hebben om duurzaamheidsdoelen te behalen. Genoeg nieuwe woningen bouwen, bestaande woningen renoveren en groot onderhoud plegen. Meer woningen voor eenpersoonshuishoudens en zorgbehoeftigen realiseren en onze huurders nóg beter leren kennen.

“We gaan niet ineens koekenbakken hè. We blijven huizen verhuren.” Simon

HOE WORDEN HUURDERS BIJ DE FUSIE BETROKKEN? In 2018 en 2019 hebben diverse overleggen met groepjes huurders plaatsgevonden. Huurders van beide organisaties hebben meegedacht over de fusie en onze nieuwe naam. Ook de twee huurdersverenigingen zijn met elkaar in gesprek, om in de toekomst tot één vereniging of stichting te komen. Via ons nieuwe huurdersblad en de nieuwe website krijgen onze huurders straks alles mee en worden ze geïnformeerd over activiteiten en andere relevante zaken.

“JOOST. Als de buurman bij wie je de heggenschaar leent.”

s R ob Dekker en Simon Jansen

Zomaar wat aandachtspunten die op de agenda staan. En ons hoofddoel? Dat is en blijft mensen met een lager inkomen betaalbaar laten wonen. Met acceptabele huren en lage woonlasten.

Rob

JULLIE WORDEN JOOST. VERTEL! Uit de breinen van onze huurders, medewerkers, afdeling communicatie en een extern branding bureau kwam de naam JOOST. Voordat ze zover waren, hebben ze eerst onderzoek gedaan naar de vraag: waar zijn we trots op met z’n allen? Dit heeft geleid tot vier merkwaarden: Toegankelijk, Toekomstgericht, Samen en Nuchter. Hier past een

De nieuwe fusieorganisatie bouwt en beheert straks circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom Den Bosch. Het werkgebied van JOOST bevindt zich hoofdzakelijk in de gemeentes Boxtel en in Rosmalen, met daaromheen woningen in Sint-Michielsgestel, Liempde, Lennisheuvel, Heeswijk-Dinther, Berlicum en Den Dungen.

29


RAAD VAN TOEZICHT

WERKGEVER, KLANKBORD EN CONTROLEUR IN ÉÉN De taak van de Raad van Toezicht reikt verder dan toezicht houden op het beleid en de gang van zaken bij Kleine Meierij. Vicevoorzitter Robèrt Gradus vertelt. Robert Gradus, vicevoorzitter Raad van Toezicht

DIVERSITEIT Samen met voorzitter Hans Janssen en leden Monique Peels-Lammers, Harrie van de Kerkhof en Ingrid de Jong vormt Robèrt Gradus de Raad van Toezicht. De groep is niet alleen divers qua geslacht en leeftijd, maar ook qua competenties. Met ieder hun eigen specialisme en aandachtsgebied voeren ze alle genoemde taken uit.

WERKGEVER

“Allereerst zijn we formeel werkgever van de directeur-bestuurder. We kijken naar zijn functioneren en manier van aansturen. Hoe voert hij het beleid uit? Worden de doelen gerealiseerd? Zowel op financieel als maatschappelijk vlak rapporteert Simon Jansen aan ons.”

KLANKBORD & ADVISEUR

“Het koersplan dat Simon maakt samen met zijn management team legt hij aan ons voor. Wat vinden wij van de plannen? Onze rol is sparrend en adviserend. Als hij bijvoorbeeld zou komen met dure appartementen en penthouses, zouden we zeggen dat een woningcorporatie daarvoor niet op deze aardbol is. We sturen altijd richting de primaire taak van een corporatie: zorgen voor huisvesting voor hen die dat zelf niet kunnen. Als Kleine Meierij zitten we momenteel op 96% passende toewijzingen. Dat is 6% hoger dan verplicht, dus het gaat goed. Ook woonomgevingen op maat en samenwerkingen tussen corporaties en zorginstellingen, zoals bij De Annenborch in Rosmalen, zijn regelmatig onderwerp van gesprek.”

CONTROLEUR & BESLUITVORMER

“We checken of Kleine Meierij de wetten en regels naleeft. Verder nemen we beslissingen rondom investeringen en keuren we de jaarrekening goed. Afgelopen periode hebben we ook veel over de fusie gepraat. Aangezien we geen rijke corporatie zijn en wel het nodige willen doen voor onze huurders, is krachten bundelen een goed idee. Samen met St. Joseph kunnen we zaken als energietransformaties en nieuwbouw straks makkelijker, beter en sneller realiseren. We kunnen geld besparen, zodat er meer overblijft voor de huurders. Voordat we ja zeiden tegen de fusie, hebben we goed gekeken naar wat de huurders ermee opschieten. Ook het behoud van het dorpse karakter vinden wij belangrijk. Bij een grote stad hadden we de plannen zeker tegengehouden!”

30


ZOMERMARKT

VIER JIJ ONS FEESTJE MEE? Ons jubileumfeestje vieren we natuurlijk het liefst met รกl onze huurders. En dus delen we cadeautjes uit en hopen we jullie allemaal te zien op onze zomermarkt op zaterdag 29 juni. Of je nu graag snuffelt in kraampjes vol koopwaar, zin hebt in een workshop linedancen of potje kienen of zelf spulletjes komt verkopen; blokkeren die agenda!

ZOMERMARKT Wat? Kraampjes, springkussens, oud-Hollandse spelletjes, kienen & diverse activiteiten voor jong en oud Waar?

Cultureel Centrum De Biechten, Rosmalen

Wanneer? 29 juni, van 12.00 tot 16.00 uur

Wil je een kraampje reserveren of als bezoeker langskomen en heb je je nog niet aangemeld? Doe dit alsnog via het antwoordstrookje dat bij de uitnodiging zat die je ontvangen hebt. Mailen naar info@kleinemeierij.nl kan ook. Dan zorgen wij voor voldoende hapjes en drankjes.

Voor wie? Kinderen, ouderen, alleenstaanden, gezinnen, jongeren en alle huurders van Kleine Meierij die we nu nog vergeten zijn

CADEAUTJE Alle bezoekers van de zomermarkt gaan naar huis met een persoonlijk cadeautje. Kom je niet naar de markt en wil je alleen je cadeautje komen ophalen? Dat kan. Tussen 10.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom bij De Biechten in Rosmalen.

p o s n e i z ! t i o n t u j g a 9 a 2 Gr g a d r e t za

Kun je niet op 29 juni? Dan ligt je cadeau vanaf 1 juli voor je klaar bij onze woonwinkel op ons kantoor in Rosmalen.

31


www.kleinemeierij.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.