Page 1

azine

#2 NEW STYLE MAGaZINE innovations TRAVEL cultuRE design sportS shopping wining&Dining f

ree

Wining and Dining with

GUUS meeuwis

tick ets

gratis gratis ticket s

cirqu e dcuisroqlEIL ue du solEIL

WISE design hotel restaurant & shop

WISE TRAVEL helsinki

WISE innovation Cradle 2 Cradle

ga naar pagina 20 DOE mee en win


V ERRASSEND G O ED

Pronto Wonen is de actieve, eigentijdse en sfeervolle woonspeciaalzaak Of het nu gaat om wonen, slapen of opbergen? Wij bieden de stijl en sfeer die bij u past! Onze kracht is het snel leveren van kwaliteitsmeubelen en accessoires tegen aantrekkelijke prijzen. Wij helpen graag opgedane inspiratie en ideeën concreet te maken! Kom dus snel eens langs en laat u verrassen!

Z I E

www . P R O N T O W O N E N . N L

M E E R

I N FO !

Pronto Wonen Breda

Pronto Wonen Den Bosch

Pronto Wonen Eindhoven

Pronto Wonen Nijmegen

Pronto Wonen Uden

Openingstijden

Gevestigd op woonboulevard breda

Gevestigd op de bossche boulevard

Gevestigd op meubelplein ekkersrijt

Gevestigd op woonboulevard nOvium

Gevestigd op woonboulevard uden

Ma.

13.00 – 18.00 uur

Kruisvoort 99 4814RX Breda

Reitscheweg 12

Ekkersrijt 4113

Wijchenseweg 176

Industrielaan 17D

Di. t/m vr.

10.00 - 18.00 uur

5232BZ Den Bosch

5692DD Son

6538SX Nijmegen

5405AA Uden

Za.

10.00 – 17.00 uur

T 076 - 51 51 715

T 073-6440666

T 040 - 72 00 700

T 024-3449344

T 0413-254555

Koopzondag 11.00 - 17.00 uur

E info@prontowonenbreda.nl

E info@pronto-denbosch.nl

E info@prontowoneneindhoven.nl

E info@prontowonennijmegen.nl

E info@prontowonenuden.nl

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Koopzondag 22 en 29 januari en 26 februari

Koopzondag 22 en 29 januari 5, 12, 19 en 26 februari

Donderdag koopavond tot 21.00 uur Vrijdag koopavond tot 21.00 uur Koopzondag 22 en 29 januari 5, 12, 19 en 26 februari

2

VOO R

wise

Koopzondag 29 januari en 26 februari

nie u w

Koopzondag 29 januari en 26 februari


colofon Wise MAGAZINE is een uitgave van Wise Business Products (WBP) BV en verschijnt 3x per jaar in een oplage van 10.000 stuks. WISE MAG wordt verspreid in Nederland en is o.a. te vinden in hotels, restaurants en andere geselecteerde bedrijven. Redactie adres Wise Magazine P.F. Bergmansstraat 1 5017 JH Tilburg Postbus 96 5000 AB Tilburg T + 31 (0)13 57 71 490 F + 31 (0)13 58 20 848 E: info@wisemag.org I: www.wisemag.org REdactie en vormgeving Christel Gevers Mirjam Smit Nico van den Boom AAn dit NuMmer werkten mee: Katinka Barnhoorn Manuela Bijl Frans van den Boom Natasja de Bruin Desso Nol Havens Sandra Kagie Sergio Politi Roos Mols Tess Mulders Rutger Rijken Natalie Stoffelsen-Dings De WISE MAG rubriek Listen See & READ is geselecteerd door Bol.com WHERE DO WE GO is geselecteerd door Missyvy DrukWERK Control Media, Wildert, BelgiĂŤ

INdex

4 5 7 8 13 14 16 20 22 27 28 33 34 39 42 43

advertentie verkoop Wise Magazine E: info@wisemag.org T: + 31 (0)13 57 71 490 I: www.wisemag.org

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

WISE people WISE Travel, HELSINKI WISE Charity, Drinkwater ALS BLUSWATER WISE Listen, SEE & Read WISE Passion, walter van oel WISE ACTIE, met wise magazine naar cirque du soleil WISE Fashion and Design, ExChange, Stock en Options! WISE Column, die eet lekker mee WISE wining and diniNg with guus meeuwis WISE Shopping WISE Sports, mijke van GriEnsven WISE innovation, cradle to cradle WISE Where do we go? WISE Product, wise TG

39

22

copyright Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Op alle offertes, overeenkomsten en diensten van WBP zijn, met uitzondering van alle andere voorwaarden, de algemene voorwaarden van WBP van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd onder nummer 18044601.

WISE Welcome

16

Disclaimer

algemene VOORWAARDEN

WISE adviCe

8

28 wise

3


Wise ADViCe In elke Wise advice een advies, deze keer 3 adviezen voor het nieuwe jaar

juridisch advies arbeidsrecht Belangrijkste veranderingen arbeidsrecht 2012 kort op een rij: · Sinds 1 augustus 2009 gold als crisismaatregel een verruiming van de mogelijkheid tot afwijking van het alom bekende ‘afspiegelingsbeginsel’ (dit beginsel regelt de ontslagvolgorde) bij ontslag. Per 1/1/2012 eindigt die tijdelijke verruiming; · Per 1/1/2012 wijzigt ook de vakantiewetgeving. Zieke werknemers bouwen per 1/1/2012, in tegenstelling tot voorheen (toen de volledige arbeidsongeschikte werknemer alleen over de laatste zes maanden vakantiedagen opbouwde), hetzelfde aantal vakantiedagen op als de gezonde werknemers. Wel mogen werkgever en werknemer ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen (wettelijke minimum = vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week) afwijkende afspraken maken. Een andere wijziging is dat per 1/1/2012 de wettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd moeten worden opgenomen binnen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Anders komen ze te vervallen (tenzij een werknemer niet in staat is geweest de dagen op te nemen). Deze wijzigingen hebben overigens geen terugwerkende kracht. Check wel de CAO. Daarin kunnen afwijkende regels staan. Deze wijziging vereist wel een nauwkeurige administratie. · De tijdelijke crisismaatregel ‘extra tijdelijke contracten voor jongeren’ is niet verlengd; · Op 1/1/2012 stopt de regeling loonkostensubsidie; · AOW gaat vanaf 1/4/2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar op de dag zelf dat die leeftijd wordt bereikt; · De spaarloonregeling wordt per 1/1/2012 afgeschaft; · Per 1/1/2012 hoeft de werkgever geen zwangerschapsverklaring meer op te sturen bij de aanvraag voor een WAZO–uitkering; · Voorts gaan per 1/1/2012 de Arbeidsinspectie, SIOD en IW op in ‘Inspectie SZW’ die zich hardmaakt voor betere werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen. De inspectie heeft voor 2012 vooral als speerpunten het hard aanpakken van bedrijven die werknemers uitbuiten, waar onveilig wordt gewerkt en waar illegaal wordt gewerkt; · De regels van de Wet Melding Collectief ontslag (die kortgezegd inhouden dat een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers moet worden gemeld aan de vakbonden en het UWVwerkbedrijf) worden met ingang van 1/3/2012 aangepast. Vanaf dan zullen ook ontslagen door middel van een beëindigingsovereenkomst onder de WMCO vallen.

duurzaam advies Hoe word je ® Cradle to Cradle

Cradle to Cradle® is zonder twijfel een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Bij een juiste aanpak maakt een bedrijf of organisatie écht een verschil en is er een meer dan positief effect op mens en milieu. C2C moet in de genen gaan zitten van een bedrijf en dat wordt vaak gezien als een obstakel. Kennelijk moet de hele organisatie om en dat lijkt een onmogelijke opdracht. Een belangrijke regel bij C2C is echter dat je niet vanaf dag 1 perfect hoeft te zijn. Het gaat erom dat je een strategie uitzet voor een langere termijn en daarin aangeeft welke doelstellingen je wilt behalen. Begin bij de zaken die gemakkelijk op te pakken zijn en werk zo naar het totaalplan. Door goede interne communicatie zorg je ervoor dat iedereen gaat meedenken en meewerken, wat vaak verrassende resultaten oplevert. Door het extern communiceren van de successen kan het imago van het bedrijf versterkt worden. En succes extern zorgt ook weer voor motivatie intern. Laat je niet afschrikken door een complex certificeringssysteem, maar kijk wat voor het bedrijf van belang is. Certificering kan relevant zijn, maar vaak is de weg er naar toe even zinvol. Neem koplopers als voorbeeld en ga samenwerking niet uit de weg. De juist niet voor de hand liggende samenwerkingen kunnen onverwachte resultaten opleveren. Zo zorgt de samenwerking tussen Desso, Ahrend en Interwand voor een C2C totaal oplossing bij kantoorrenovatie. De algemene aandacht voor C2C zorgt ervoor dat klanten een voorkeur hebben voor bedrijven die hier serieus mee bezig zijn. Dus laat je niet afschrikken, start met het plan wat er wellicht al is en werk in fases naar het eindresultaat toe. Daphne Rolf en Rob Kragt, Desso T 0416 684100, I www.desso.com

Mr. Nathalie Stoffelsen, SB-advocaten T 013-58 20 850, I www.sb-advocaten.nl

top3

advies

2012

4

wise

spiritueel advies Van Mindfoolness naar Mindfulness

Wist u dat er steeds meer bewijs komt dat mindfulness ook in het bedrijfsleven belangrijke resultaten boekt? Mindfulness vermindert stress en zorgt voor minder ziekte uitval én dus minder kosten voor de werkgever. Dit zijn mooie economische plussen in de tijd waarin wij nu leven. Kent u van die momenten dat u helemaal in gedachten raakt terwijl u in een gesprek naar de ander aan het luisteren bent? U luistert wel naar hetgeen gezegd wordt, maar zodra een herkenbaar woord of een situatie wordt gezegd, gaat uw mind er meteen mee aan de haal. Iets vanuit uw thuis- of werksituatie trekt ineens meer aandacht in uw gedachten. Het zijn meestal zorgen waarover u piekert waardoor uw gedachten afdwalen en een beeld gaat schetsen dat meestal niet reëel is. Dan wordt het al gauw mindfoolness; een malle maalmolen van dwaze gedachten die de realiteit niet meer overzien. Mindfulness betekent juist het accepteren van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen en gedachten. Je storen of ergeren aan gedachten en gevoelens en erop in gaan, geven geen rust in je gemoedstoestand. Elke dag komen er in ons hoofd alledaagse nieuwe impressies binnen. Via de media, computers, laptops, tabloids, pads en mobieltjes. Er is veel naar nieuws. Ons hoofd maakt overuren aan gedachten die uitmonden in zorgen en gepieker. Daarom is rust en even tijd voor jezelf maken een belangrijk onderdeel dat je in jouw dag kunt indelen. Richt in de ochtend bij het opstaan je aandacht op je ademhaling. Voel en luister naar je ademhaling. Je wordt je even bewust van jezelf, je ademt dus je leeft! Tijdens het tandenpoetsen: wees bewust van wat je doet, voelt, ruikt en proeft. Het zijn maar kleine dingen waarmee je al bij het begin van de dag kunt beginnen met mindfulness. Een andere oefening die je op je werk of thuis kunt toepassen is met aandacht te praten en te luisteren tijdens de gesprekken die je met een ander voert. Zodra je merkt dat je afdwaalt, ga dan terug naar het gesprek zonder een oordeel te vellen over je gedachten die je daarvoor nog had. En vóel je aandacht tijdens het gesprek. Zo gaan we van mindfoolness naar mindfulness. Het is eenvoudig maar het vraagt doorzettingsvermogen om mindfulness in onze alledaagse bezigheden te integreren. Mindfulness zorgt voor meer bewuste aandacht over en weer, want wat je geeft krijg je terug. Minder stress en meer kracht en authenticiteit van je ware ik. Door meer rust in jezelf heb je een betere kijk op problemen. Het bevordert innoverend denken en handelen. En een beter contact met jezelf en je omgeving. Roos Mols, Pure Art Expose

T 06 58 9080 64, I www.pureartexpose.nl


wise welcome

De ingrediënten voor een inspirerend 2012

TWO

Een beloftevol nieuw jaar betekent een gloednieuwe editie van WISE Magazine! De feestdagen zijn traditioneel gezien het ideale moment om tot rust te komen. Wat ons betreft is het ook een periode waarin we reflecteren op het voorbije jaar en inspiratie opdoen voor het jaar dat voor de deur staat. Wij van WISE staan in ieder geval weer boordevol energie klaar om de lezers op de hoogte te houden van de nieuwste trends op het gebied van automotive, design, reizen, koken, mode, cultuur en sport. Dit alles met de positieve, onderscheidende twist van WISE natuurlijk. Om 2012 knallend en vooral verfrissend in te luiden hebben we in deze editie weer een aantal fantastische onderwerpen en fascinerende mensen bijeengebracht. De perfecte ingrediënten voor een inspirerend begin van 2012, zeg maar. Zo leest u in WISE Travel alles over Helsinki, de prachtige hoofdstad van Finland waar de oosterse en westerse cultuur elkaar ontmoeten. Dankzij de indrukwekkende natuur én cultuur kun je hier een absolute droomvakantie beleven. De stad is dit jaar bovendien designhoofdstad van de wereld; helemaal hip dus. Op het gebied van design en fashion bespreken we de place-to-be in Amsterdam van dit moment: Hotel The Exchange op het Damrak. Overnachten alsof je over een catwalk loopt? In The Exchange kan het allemaal! Omdat een nieuw jaar onlosmakelijk verbonden is met goede voornemens staat diëten – de moeder aller voornemens – centraal in onze column. Het beste voornemen van 2012 is volgens ons toch wel ‘cradle to cradle’, een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. We gaan dieper op het principe in en laten zien waarom afval gelijk kan staan aan voedsel. Verder doet Nol Havens in ‘Wining and dining with celebrities’ verslag van zijn smaakvolle en openhartige ontmoeting met zanger Guus Meeuwis. Onder het genot van een heerlijk diner sprak hij met zijn collega over zijn werk en zijn leven. In WISE People staat de vanuit Bali werkende kunstschilder Walter van Oel centraal. Een markant mens die de wereld wil overspoelen met de positieve energie van zijn imposante doeken. Laat je verleiden door prachtige schilderijen en intrigerende woorden. Voor u ligt kortom een editie van WISE Magazine met meer dan genoeg verrassende onderwerpen om het nieuwe jaar goed mee te beginnen! De redactie

winNaar

h o te l W b

a

r

c

e

l

o

n

a

Met de juiste antwoorden op de vragen en de slogan

heeft de jury Claudia van Dam gekozen als winnaar van deze actie.

Live Wise, Read WISE, It satisfies

De vragen en antwoorden kunt u terugvinden op www.wisemag.org

wise

5


nieuwsgierig?

voor nog veel meer le u ke inte R v iews re c e p ten en acties

www.wisemag.org

6

wise


wise people Roos Mols

Rutger Rijken

Beroep: Puurzame kunstenaar Rubriek: wise advice Hobby’s: Dans (Zumba/Sh’Bam), koken, spirituele zaken, schilderen,

Beroep: Tekstschrijver, adviseur op het gebied van cultuur, muziekjournalist Rubriek: wise passion, wise design Hobby’s: Muziek maken en beluisteren, lezen, schrijven, reizen

Roos is kunstenaar in Puurzame kunst en is autodidact. Het heeft nogal wat tijd gekost om het juiste verfmedium te vinden om écht puurzaam uit natuurlijke verfmiddelen milieuvriendelijke kunst te maken. De beginselen van deze vorm van kunst zijn gebaseerd op technieken die reeds dateren uit het oude Marrakesch. Om deze techniek onder de knie te krijgen heeft Roos onder andere daarin een cursus gevolgd. Ze gebruikt echter niet de Tadelakt techniek, maar een ander soort nieuwe generatie kalkpleister, gestoken in een moderner jasje. Deze nieuwe generatie techniek gebruikt Roos zowel als verfmedium als pleisterwerk voor haar kunst. Haar kunst maakt ze op FSC-hout.

Als afgestudeerd cultuurwetenschapper ben ik breed georiënteerd en houd ik me bezig met tekst in de meest ruime zin van het woord. Of het nu gaat om persberichten, commerciële stukken en redactionele artikelen, of uitgebreide interviews, recensies en essays, ik ben creatief en van alle markten thuis. Het is mijn passie om mijn werk prikkelend, beeldend en vooral leesbaar te maken, ongeacht de tekstsoort of opdracht. Een goede tekst leeft!

Roos volgt momenteel de opleiding voor mediumschap in Naarden en de opleiding voor Medische Basiskennis als toevoeging om het mediumschap beter te kunnen aanschouwen.

Pagina 16 Wise Passion of Walter Van OEL Wise FaShion Pagina 22 and DesigN

Informatie: Atelier: Pure Art Expose, Vught www.pureartexpose.nl mail: info@pureartexpose.nl Tel.: 06 58 9080 64

Frans van den Boom

Pagina 4

Wise ADVICE

Mirjam Smit Beroep: Graphic Designer Rubriek: WISE Magazine Hobby’s: Magazines verzamelen, hardlopen, shoppen, koken, genieten, op vakantie gaan en mooie steden bekijken. Mirjam Smit is de Graphic Designer van WISE Magazine. Mirjam heeft haar opleiding gevolgd aan het Grafisch Lyceum. Daarna is ze gaan werken bij verschillende reclamebureaus en bij een uitgeverij. Ze heeft daar geleerd om ideeën concreet te vertalen in een product, zoals een goede advertentie, een catalogus, een nieuwe huisstijl of een magazine. Vormgeving is een van haar grootste passies. Zowel folio als digitaal.

Informatie: www.wisemag.org mail: msmit@wisemag.org Tel.: 013 57 71 490

Informatie: www.rutgerrijken.Blogspot.Com mail: rutgerrijken@gmail.Com

Beroep: Directeur-Bestuurder Organisatie: NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Rubriek: Wise Charity Hobby’s: Fotografie, muziek Frans is sinds 1½ jaar Directeur-Bestuurder van de NCDO. Kerntaken van de NCDO zijn: onderzoek en kennisontsluiting, training en deskundigheidsbevordering, en kennis- en informatieverspreiding. Daarvoor was Frans 10 jaar werkzaam voor het International AIDS Vaccine Initiative als Vice President Country and Regional Programmes. Om de grote hedendaagse mondiale uitdagingen van deze tijd (bevolkingsgroei, beschikbaarheid van en toegang tot voedsel, water, grondstoffen en mineralen, milieu- en klimaat, armoede) is internationale samenwerking meer dan ooit noodzakelijk. Behalve overheden kunnen ook burgers zelf hierop invloed uitoefenen. Door anders te consumeren, door anders te produceren, door hun stemgedrag. NCDO biedt mensen kennis en inzicht, maar ook handelingsperspectief. Informatie: www.ncdo.nl mail: fvdboom@ncdo.nl Tel.: 020 569 8755 en vraag een gratis abonnement aan op One World (www.oneworld.nl) Pagina 13

Wise CHARITY

wise

7


WISE TRAVEL Al in 1550 werd Helsinki door de Zweedse koning Gustaaf gesticht. Dat deed hij om de stad als handelsconcurrent voor het aan de overkant van de Finse Golf gelegen Tallin te laten dienen. Dat bleek niet zo’n succes en Helsinki bleef tot 1809 een nietszeggend stadje. In dat jaar werd Finland door Rusland ingelijfd. Drie jaar later werd de stad tot hoofdstad van Finland gedoopt. Toen ging het snel.

Helsinki Heeft Het Shoppen, design en architectuur Na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1917 werd de stad strijdtoneel van de burgeroorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Helsinki een van de weinige hoofdsteden die niet door een vreemde mogendheid werd bezet. In 1952 vonden in Helsinki de Olympische Spelen plaats en in 1975 werd de slotakte van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in Helsinki getekend. Vandaag de dag bruist Helsinki. Met een kustlijn van 100 kilometer en omringd door 300 eilandjes is het een prachtige plek om te zijn. Volgens een oude mythe schonk de zee het leven aan Helsinki en voedde de haven haar op…. Door de geweldige ligging kunnen schepen het hart van de stad invaren. En eenmaal van de boot af, bevind je je Het meteen op een enorm bruisend marktplein. En stadssymbool: dat is nog maar het begin van een bezoekje aan de Finse hoofdstad. Helsinki De stad heeft veel te bieden. Architectuur en Cathedral design gaan hand in hand en dankzij de rijke historie is de cultuur fascinerend door de contrasten die westerse en oosterse invloeden ingaven. Die invloeden zijn zelfs te proeven in de vele restaurants die Helsinki telt. 8

wise

En of die mengeling van culturen nog niet voldoende is, herbergt Helsinki maar liefst 130 nationaliteiten. De overgrote meerderheid van de Finse bevolking spreekt Fins, 6% is Zweedstalig en 8% spreekt een andere taal. Deze mix van vele invloeden zorgt voor een trendy stadsleven. Er is voor iedereen wel iets te doen. De Domkerk van Helsinki is een evangelisch-lutherse kerk aan het Senaatsplein. De bisschop van Helsinki heeft er zijn zetel. Carl Ludwig Engel ontwierp de kerk in neoclassicistische stijl. Het gebouw werd gebouwd als eerbetoon aan tsaar Nicolaas I van Rusland. Helsinki Cathedral heeft de symmetrische plattegrond van een Grieks kruis. Wanneer je in het midden van de kathedraal staat zie je een ronde toren met een koepel van maar liefst 62 meter hoog, die wordt omringd door vier kleinere koepeltorens. Boven elk van de vier ingangen staan drie beelden van apostelen. Op deze manier worden dus alle twaalf apostelen weergegeven. Je kunt de kerk het best bezoeken op een zonnige dag. Het heldere licht reflecteert prachtig op het witte kalk van de kerk. Het zorgt voor een fata-morgana-achtige ervaring.


Tekst: Katinka Barnhoorn

1

2

3

4

5

6

7 Winkelen in Helsinki staat garant voor unieke aankopen. Of je nu een bezoekje brengt aan één shopping van de overdekte markthallen of aan de designerhuizen aan de Unionkatu, Pohjoisesplanadi of Aleksanterinkatu, het is allemaal even bijzonder. Vele winkelstraten, prachtige warenhuizen die ondergronds met elkaar verbonden zijn, markten met de meest verse producten en vlooienmarkten. Helsinki heeft het! De ‘PC Hooftstraat’ van Helsinki is Aleksanterinkatu, afgekort Aleksi. Deze winkelstraat loopt van het Senaatplein tot Mannerheimintie. Parallel aan Aleksi loopt de boulevard Esplanadi. Die is alleen al leuk om lekker overheen te slenteren. Hier vind je de meest exclusieve zaken. In de winter ziet Helsinki er prachtig uit, bedekt onder een dikke laag hagelwitte sneeuw. Dat sneeuw en winkelen niet altijd even handig samen gaan, hebben de Finnen ook ondervonden. De oplossing was simpel: winkelpaden ondergronds! 8 Vanaf het Kamppi metrostation loopt een weg naar het Kamppi Center, mét ondergrondse parkeerruimte. Het ondergrondse netwerk loopt ook naar het Forum winkelcentrum en de warenhuizen Sokos en de absolute topper: Stockmann.

1. winkelen in Helsinki: De bekendste warenhuizen in het stadscentrum zijn Stockmann, Sokos en Aleksi 13. bekend om hun dure merken en goede kwaliteit. 2. Temppeliaukio Rock Church: De architectuur van deze kerk, gebouwd in een rots, is erg bijzonder! 3. Sibelius-monumentti: Dit monument is een uit stalen pijpen bestaand beeldhouwwerk, dat op drie poten rust. 5. raku ya ravintol restaurant: Absoluut het beste Japanse restaurant in Helsinki. 6. Trash Design: Innovative lamp. Recycling was een van de grootste thema’s op de DEsign beurs in Helsinki. 7. science center Heureka: een interactief wetenschappelijk themapark, vooral leuk voor jongere kinderen. 8. boekenmarkt: op vele pleinen in Helsinki vind je diverse leuke kraampjes.

In Nederland is iedereen gehaast en als je af wil spreken moet dat met behulp van agenda’s.”

wise

9


WISE TRAVEL

Dat ‘Helsinki’ synoniem is voor ‘design’ bewijst het Design District wel! Maar liefst 25 straten en zo’n 150 designwinkels, galerijen, designstudios, designhotels, antiekwinkels, musea, kunstgalerieën, kledingwinkels en restaurants. Uiteraard heeft al het design die unieke Finse touch, het ene ontwerp met een klassieke uitstraling, het andere weer in een modern jasje. Elk jaar wordt hier ‘het product van het jaar Helsinki is gekozen’. In het jaar 2012 mag Helsinki zich volgens de commissie “International ‘s werelds Council of Societies of Industrial design” design ’s werelds derde hoofdstad van design hoofdstad noemen. Dat biedt veel kansen voor de van 2012 stad, want ze mogen hun prestaties laten zien in onder meer de ontwikkeling van, en samenwerking met overheid, scholen, industrie, ontwerpers en uiteraard de samenleving. De diverse design-musea hebben permanente exposities die de rijke geschiedenis van Finland vertellen. Maar ook kunstenaars uit het buitenland zijn welkom op wisselende thema-exposities.

Uitgaansleven Wie van het uitgaansleven houdt is in Helsinki aan het goede adres. De stad heeft vele bars (in het Fins ‘Baari’) die over het algemeen voorzien zijn van zeer eenvoudige interieurs. Maar ook de Finse bareigenaren gaan met hun tijd mee, en steeds vaker worden de cafés opgeknapt naar een wat modieuzere uitstraling. De uitgaansgelegenheden worden verschillend gebruikt. In de ene kroeg brengen de Finnen complete avonden 10

wise


1

4

2

3

1. Voor renovatie

door, anderen worden aangedaan voor een traditionele ‘kroegentocht’. Gebieden in de stad waar veel goede barretjes gevestigd zijn: Eerikinkatu, Uudenmaankatu en Iso Roobertinkatu. Voor wie een café niet zo nodig hoeft biedt Helsinki voldoende aanbod in alternatieven, zoals bijvoorbeeld het casino. Het mooiste en bekendste casino van Helsinki is zonder twijfel Casino Ray. Alles is hier te vinden; gokkasten, roulette en natuurlijk de bekende kaartspelen zoals blackjack en poker. Gokken zit de Finnen in het bloed, in Casino Ray worden dan ook internationale pokertoernooien gehouden. Het prijzengeld is erg hoog dus gelukszoekers vanuit de hele wereld komen naar de Finse hoofdstad om hun geluk te beproeven.

Hippe discotheken Voor degenen die van het bruisende nachtleven houden biedt Helsinki een breed scala aan mogelijkheden. Zo is Lounge & Disco Ottawa een trendy discotheek met een fantastische atmosfeer. Deze discotheek heeft twee verdiepingen met ieder een geheel eigen sfeer. Boven vind je de exclusieve lounge ruimte waar je relaxed aan een cocktail kunt nippen. Op de benedenverdieping kunnen de voeten van de vloer. Een schitterend witte vinyl dansvloer wordt magisch belicht terwijl het geluid van de muziek aanzwelt. Een andere bekende nachtclub is de Hesperia. Voor de Finnen ‘the place to be’ in het weekend. Het is de grootste en meest bekende discotheek van Helsinki. Ook de Kaivohuone is een favoriete club bij de jongeren van Helsinki. De dansvloer staat er ieder weekend boordevol met mensen.

2 en 3. renovatie Tweha

4. Na renovatie Tweha

Helsinki is niet alleen aantrekkelijk voor toeristen. Ook voor ondernemers is een beEconomische zoek aan de stad de moeite waard. Hoewel kansen ook Finland last heeft van de economische mineur zijn er voor verschillende bedrijven volop kansen. In Helsinki worden bijvoorbeeld oude stadswijken volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Waar in Nederland juist beknibbeld wordt op de renovatie van oude gebouwen en woonwijken, pompt de Finse regering miljoenen in dergelijke projecten. Puur om de economie op gang te helpen. En dan met name de sector die het zwaar te verduren heeft: de bouw. Tweha, een Nederlands bedrijf van Mario van Leeuwen, ontdekte inmiddels de kansen die deze Finse strategie biedt. De core business van Tweha is het leveren van vijf verschillende lijmsystemen waarmee onder meer gevels efficiënt en goed geïsoleerd geplaatst kunnen worden. Het bedrijf heeft bijzonder veel know how op dit gebied. Tweha mag dan ook een groot project gaan uitvoeren in Helsinki en ziet nog veel meer kansen voor in de toekomst. Het is helder: De Finse hoofdstad moet je Een bezoek gezien hebben. Je moet er snuiven aan de cultuur, genieten van de mooie architectuur waarD en het Design District bewonderen. En als je even geen zin hebt in de drukte van de stad kun je in de auto stappen en genieten van de prachtige natuur die Finland kent. Op twee uur autorijden ligt het nationale park van Teijo, een beschermd natuurgebied met meer dan 40 kilometer wandelpaden. Even uitwaaien en de indrukken van bruisend Helsinki verwerken...

1 1 wise


BETROKKEN INSPIREREND WERELDS ONDERNEMEND BE PART OF IT! NEEM EEN ABONNEMENT Ontvang je OneWorld magazine nog niet thuis? Ga dan naar www.oneworld.nl/magazine en meld je aan. Abonnementen in Nederland zijn gratis. Woon je in het buitenland, dan betaal je € 30,- (Europa) of € 40,- (buiten Europa) per 10 nummers. NUMMER 1 DECEMBER 2011

GRatis aPP where does my aid go?

Liever sloppen dan strand AuthENtIEk toERIs

ME

FILM IN NIGERIA

De powervrouwen van Nollywood GRoEN DoEN

In de leer bij de biocoach

PRinses tussen wereldleiders van Waarom Tutu en Mandela

Mabel houden

BE PART OF IT

58_Abonnee.indd 58

12

wise

18-01-12 13:55


wise charity In elke Wise charity een artikel over goede doelen , een rubriek door Frans van den Boom

Drinkwater ALS BLUSWATER Aan de rand van Accra ligt een van de grootste stortplaatsen en sloperijen van Aan het einde van deze keten gaat het om het restafval: de bekabeling van Afrika. Het is er een van de 10. Volgens de man die er de scepter zwaait (de elektrische apparaten, het hard plastic omhulsel ervan, de isolatiematerialen ‘chairman’) simpelweg omdat de andere Afrikaanse landen het afval niet wil- van koel- en vries kasten. Ze leveren metalen op als het koper in elektrische len. Het is het afval waarvoor we in Nederland de verwijderingsbijdrage beta- bekabeling of het ijzeren frame uit een beeldscherm, het binnenwerk van len, en waarvan we denken dat het op een verantwoorde manier gerecycled een airconditioning. Het metaal win je door de omhulsels in de fik te steken,. wordt. Maar ergens in de keten wordt het afval - (vracht)auto’s, huishoudelijke De rook die dat veroorzaakt is giftig. Maar het vereist ook een zeker vakmanapparaten, tv’s, computers, printers, airco’s etc.) gelabeld als tweedehands schap om de kabels op tijd te blussen zodat het koper niet smelt. En daarvoor of zelfs als hulpgoederen, wordt het uitgevoerd en op deze wijze kan het de gebruikt men zakjes met water die de jonge meisjes in grote schalen op hun Ghanese douane passeren. Van de haven gaat het merendeel rechtstreeks hoofd dragen. Zuiver water is een schaars goed, maar toch wordt het op deze naar de dump. En van de dump uit elkaar gehaald en gedump gebruikt als bluswater. Want het riviertje dat over de sorteerd in containers naar voornamelijk China. Ergens in de dump is inkomen, dump loopt is zo vervuild en toxisch, dat niemand het waagt afvalverwerkingsketen gaat het dus fout, en wordt Accra het wat je niet ziet om daar nog water uit te halen. ontluisterende einde van onze waardeketen, de rioolput van De allerkleinsten (zo rond de 10 jaar) zijn degenen die de alweet je niet de globalisering lerkleinste kruimeltjes van de grond rapen. Een kilo van dat kleine spul levert hen ongeveer 1 euro op. Daar zijn ze dan wel een minstens De dump, met een omvang van 40 of misschien wel 80 voetbalvelden, wordt een dag mee bezig. Maar het is dan toch weer 1 euro. omsloten door de grootste nieuwe slum van Accra, die in de volksmond So- De vervuiling, de gezondheids- en de milieuproblemen worden op de koop dom en Gomorra wordt genoemd . Hij is eenvoudigweg niet te missen. Op toegenomen. Door de mensen zelf: waarom zou je je druk maken over de het terrein een voetbalveld dat het eigendom is van The MInistry of Youth and lange termijn effecten, als je dagelijkse zorg is om genoeg te eten en te Sports. De giftige rookpluimen zijn vanuit de wijde omgeving te zien en te drinken te krijgen? En voor beleid, politiek en gezag lijkt te gelden dat als je ruiken. Het kostte ons dan ook geen enkele moeite om de dump te vinden en je ogen voor iets sluit, je het ook niet weet. Optreden is lastig, het vuil moet er eens zelf een kijkje te gaan nemen. ergens heen, en als het hier niet is dan wel ergens anders. We waren op het spoor gezet door een documentaire van de BBC waarin met GPS de gang van een stuk e-waste werd gevolgd, en het boek van de Zuid Wat is de moraal van dit verhaal? Misschien wel dat de moraal ontbreekt. UitAfrikaanse fotograaf Pieter Hugo over de grootste e-waste dump ter wereld. eindelijk is het ons afval, dat via onze havens, en onze afvalverwerkingsindustrie Iedereen riep er schande van: de regering, de ambassades, maar niet onze in Accra belandt. Omdat het goedkoper is om het afval daar en niet hier te verchairman, noch het mannetje dat zo vriendelijk was om ons uiteraard voor werken. Aan deze illegale praktijken wordt verdiend. Een beetje hier, een beetje een paar Cedi’s bij de chairman te introduceren. Eerste vraag was natuurlijk meer daar, en ergens een heleboel. En dat ergens is ergens in het Westen. of we journalisten waren, want dan moesten we wel betalen. Maar als we Het is de verdienste van de media en de maatschappelijke organisaties dat gewoon een kijkje wilden nemen, dan kon dat. Hij stuurde wel een mannetje er aandacht komt voor deze problemen. Door het publiek te maken, komt mee, want het was rauw volk op de scrap yard, en als we foto’s wilden maken men in beweging. Maar het zal nog een hele tijd duren voordat de dumps zijn moest daar wel een kleine vergoeding tegenover staan. Konden we met eigen opgeruimd en de grond en het water weer enigszins schoon zijn. Niemand ogen zien dat die documentaire zwaar overdreven was. In zijn ogen runde weet hoeveel van dergelijke industrial waste lands er zijn in de arme landen, hij een goed geoliede (en inderdaad: het hele terrein zag zwart van de olie) maar we weten wel dat er iets aan gedaan moet worden. Door wetgeving, organisatie, waar een hoop mensen een boterham verdienden. En omdat er strenge controle en bestraffing van illegale praktijken, door die landen te ook handige mensen waren die van vier kapotte computers of ventilatoren helpen industrial waste lands op te ruimen, maar ook door op een andere weer eenwerkende maakten, konden ook de armen een PC, een ventilator, manier te gaan produceren. En gelukkig zijn er steeds meer bedrijven voor of een tv aanschaffen. wie de korte termijn winstmaximalisatie plaats maakt voor lange termijn En het moet gezegd: de sloperij was goed georganiseerd: netjes opgedeeld duurzame ontwikkeling. in compartimenten: vrachtauto’s, auto’s, huishoudelijke apparaten, elektroFrans van den Boom nische apparatuur, en aan het eind het restafval. De grote jongens, de midBeroep: Directeur NCDO, Nationale Commissie voor delgrote jongens, de kleine jongens; de vrouwen met het eten en de meisjes Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. met het water. En onderaan de ladder: het milieu. wise

13


Listen, SEE AND read cd’s

Listen,

in iedere wise magazine een selEctie van mooie, bijzondere cd’s, films en bOeken Selah Sue Selah Sue

speciaal voor u gesElecteerd

Het album Selah Sue is geproduceerd door Patrice & Farhot. Naast haar eerste twee singles Raggamuffin en Crazy Vibes, bevat het

DVD’s

album ook de track Mommy die is geproduceerd door de befaamde Meshell Ndegeocell en de

Daniel is de eerste Europese man met

track Please waar Cee Lo Green aan mee werkt.

Down syndroom die is afgestudeerd aan

Selah Sue is geboren als Sanne Putseys in Leu-

de universiteit. Als hij een baan bij de So-

ven, België en is 21 jaar oud. Haar stem houdt

cial Service krijgt, ontmoet hij de vrijden-

het midden tussen Amy Winehouse, Erykah

kende Laura.

Badu en Duffy maar is onmiskenbaar Selah Sue.

Snel ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen de twee, wat stuit op afkeurende blikken van collega’s en vrienden.

Fatoumata Diawara (1982) is een Malinese

Onder de druk van regels door duikend en

zangeres/gitariste/liedjesschrijfster die mo-

wars van alle commentaar weten zij een

menteel in Frankrijk woont. Geboren in

vriendschap en liefde te beleven die uniek

Ivoorkust uit Malinese ouders verhuisde Dia-

is. Maar is de band tussen hen sterk ge-

warra naar Frankrijk om actrice te worden.

noeg als Daniel verliefd wordt op Laura?

Ze speelde in verschillende films en had de hoofdrol in de musical Kirikou et Karaba. Tot de dag dat ze een gitaar oppakte en liedjes begon te schrijven. Voor haar spaarzaam aangeklede songs gebruikt ze elementen uit jazz en funk en creëert haar eigen moderne versie van traditionele Afrikaanse muziek.

As it is in Heaven Kay Polak

Afro-pop met de wiegende ritmes en bezwerende melodieën van de Wassoulou traditie.

Daniel Daréus is een succesvolle internationaal bekende dirigent die aan de top mee-

Fatoumata Diawara Fatou

draait. Maar hij is ook eenzaam en de uitputting nabij. Hij stopt zijn carrière en keert terug naar zijn geboortedorp in het noorden van Zweden. Als Daniel met het plaatselijke koor gaat werken, herontdekt hij zijn liefde voor muziek. En dankzij de lieve Lena overwint hij langzamerhand zijn eigen onzekerheid en angsten. Zijn aanpak tilt het koor naar ongekende hoogte, maar stuit ook op veel weerstand. Naast Daniel maken de andere personages namelijk ook allemaal hun persoonlijke verandering door. Dat soapachtige element maakt As It Is In Heaven een heerlijke wegkijkfilm vol meeslepende emoties en herkenbare menselijke levensvragen.

14

wise

Yo También

Álvaro Pastor & Antonio Naharro


SEE & boeken

De familieblues

Het familie portret

vis en veg

Yvonne Kroonenberg

Je familie kies je niet uit. Je hoort erbij of

Jenna Blum

Minder vlees eten. Natuurlijk. Beter voor

je dat leuk vindt of niet. Sommige men-

Is alles geoorloofd in oorlogstijd? Vijftig

het milieu, beter voor je gezondheid en

sen vinden het enig, ze gaan naar alle

jaar lang heeft Anna Schlemmer gewei-

beter voor de meeste dieren. Alleen

verjaardagen. Ze helpen elkaar. In an-

gerd te praten over haar leven in Duits-

komt die linksdraaiende bonensalade

dere families heerst een koele afstand.

land tijdens de Tweede Wereldoorlog.

met tofu al snel je neus uit. Hier is je in-

Yvonne Kroonenberg maakte een rond-

Anna’s dochter Trudy herinnert zich

spiratie: 4 x per week een vis- of een ve-

gang langs allerlei families. In dit vro-

niet veel: zij was nog maar vier toen

getarisch recept, verzameld bij vrienden

lijke boek legt ze uit waarom broers lie-

zij en haar moeder door een Ameri-

en familie. De een wat makkelijker dan

ver niet op elkaar lijken en zussen juist

kaanse soldaat werden bevrijd en met

het ander, maar stuk voor stuk recepten

wel. Waarom omas elkaar niet aardig

hem meegingen naar Minnesota. Maar

om je vingers bij op te eten! Oh nee, dan

vinden en ooms flauwe grappen maken.

ze bezit één bewijsstuk uit het verle-

is het toch weer een vleesrecept...

Ze ziet hoe sommige schoondochters op-

den: een familieportret waarop zijzelf

permachtig zijn, terwijl andere als voet-

staat, samen met haar moeder en een

veeg worden gebruikt. Terwijl je dit boek

nazi-officier. Gedreven door schuldge-

leest, zie je hoe het er in je eigen familie

voel over wie haar voorouders zouden

aan toegaat.Yvonne Kroonenberg (1950)

kunnen zijn, gaat Trudy op onderzoek

is psycholoog en woont in Amsterdam. Zij

uit. Ze slaagt erin om eindelijk de dra-

schreef onder meer de bestsellers Alles

matische, hartverscheurende waarheid

went behalve een vent, Het zit op de bank

over haar moeders verleden boven ta-

en het zapt, Monogamie voor beginners

fel te krijgen. Het familieportret is een

en Alleen de knor wordt niet gebruikt.

gepassioneerd maar gedoemd liefdes-

uitgeverij snor

verhaal en een indringend portret van een moederdochterrelatie, dat de lezer nog lang zal bijblijven.

DVD’s

1 Selah Sue, Selah Sue 2 Fatoumata Diawara, Fatou 3 Birdy, Birdy 4 Noel Gallagher, Noel Gallagher’s High Flying Birds 5 Ed Sheeran, Plus ‘+’

1 As it is in Heaven, Kay Polak 2 Yo También, Álvaro Pastor 3 Biutiful, Alejandro González Iñárritu 4 Nowhere boy , Sam Taylor-Wood 5 Le Gamin Au Velo, Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

top5

CD’s

Books 1 Vis & Veg 2 Het familieportret 3 De familieblues 4 Coco & Co 5 Tout Robuchon

Deze boeken, cd’s en dvd’s zijn speciaal geselecteerd voor wise mag door - en verkrijgbaar bij -

bol.com wise

15


WISE passion

De verbluffende schilderkunst van

Welkom in mijn studio in Bali

Baden in de energie van een kunstwerk Achter de deuren van een typisch Hollands huis in een klein straatje in Deventer gaat de Nederlandse woonen werkplaats van kunstschilder Walter van Oel schuil. Hij werd in 1942 in Den Haag geboren, studeerde hier cum laude af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en woont en een zestiger werkt nu al twaalf jaar in zijn prachtige met de levenslust studio op het Indonesische eiland Bali. Zijn van een dertiger nieuwste ontwikkeling betitelt hij als ‘Quantum Art’. Grote, kleurrijke werken vol herkenbare (vaak oosterse) symbolen, figuren en iconen. Schilderijen die een sacrale rust uitstralen en die een beroep

16

wise

doen op je gevoel. Schilderijen die dankzij een bijzondere techniek zelfs in een verduisterde ruimte licht uitstralen. Voor zijn gehele oeuvre kreeg hij in 2008 de ‘Médaille d’Or de la Ville de Paris’, Karel Appel en Kees van Dongen gingen hem voor. Reden genoeg om binnen te stappen in de wereld van deze gelauwerde schilder. Van Oel, een zestiger met de levenslust van een dertiger, verwelkomt me hartelijk in zijn monumentale levensruimte. Het speelse ronde brilletje, de twinkeling in zijn ogen en de felrode verf onder zijn vingers (“Dit doek hier naast me zag er een paar dagen geleden nog totaal anders uit!”), alles wijst erop dat ik oog in oog


Tekst: RUTGER RIJKEN

sta met een gepassioneerd kunstenaar. Omringd door zijn imposante kunstwerken - veel doeken beslaan een halve muur - heb ik een openhartig en vooral inspirerend gesprek met schilder, visionair en vertegenwoordiger van de nieuwe tijd Walter van Oel. Nog voordat ik mijn jas goed en wel uit heb begint hij druk te vertellen: “We moeten af van de cultuur van het niet. Op naar de cultuur van wat altijd was, wat altijd is en altijd zal zijn. We staan aan de vooravond van een nieuwe tijd, alles wijst erop. Positieve energie, liefdesenergie, daar draait het om. Neem nu het internet, ik zie dat zo, wij krijgen dat Positieve aangereikt omdat de tijd nu rijp is. Wereldenergie, wijde communicatie, afstanden bestaan niet daar draait meer. Dat alles gebeurt nu in de ‘buitenwehet om reld’ maar dit was in de ‘binnenwereld’, ons innerlijk, al veel langer mogelijk. Er zijn heel veel mensen die inmiddels het spirituele aspect van het internet weten te doorgronden. De positieve energie van het universele is spiritueel gezien de voorloper van het internet.” Het feit dat Walter ons gesprek over schilderkunst begint met een prachtige verhandeling over spiritualiteit en positieve energie zegt veel over hoe hij in het leven staat. Als ik hem vraag naar de reden waarom hij schildert, gaat hij vol enthousiasme verder. “Kijk, ik ben een soort doorgeefluik, ik sta als het ware tussen hemel en aarde. Ik kanaliseer positieve energie en breng die in een eruptie van creativiteit op het doek. Mijn taak is het bundelen van die energie in een werk en het doel is dat mensen die mijn werk zien deze energie niet alleen zien in de gebruikte kleuren en technieken, maar ook onbewust voelen. Mijn werk komt pas tot leven als je als toeschouwer baadt in de energie van een doek. Dan kan het zijn helende werking uitoefenen. Het lijkt wel alsof we in een energiecrisis zitten. Door materie - verf, linnen, bladgoud - als het ware een ziel te geven wordt de juiste energie geboren.” Van Oel lijkt een onbedwingbare drang te hebben om de wereld mooier te maken met zijn ‘healing paintings’. Een van hogerhand ingegeven drive om te schilderen vanuit een vooropgezet plan? “Dat ik door een kracht in en buiten mij gestuurd wordt is zeker, maar dat is in de schilderkunst niet ongebruikelijk hoor. Een man als

wise

17


140x250 cm

WISE passion

Picasso was niet religieus of spiritueel, niet zoals ik dat bijvoorbeeld ben, maar ook bij hem voltrok zich dagelijks het proces van genade. Genade is een proces dat zich uitstort over jou, zich voltrekt aan jou, ondanks jou. Noem het goddelijke inspiratie. Een vooropgezet plan heb ik daarentegen nooit. Ik maak geen voorstudies, je zou kunnen zeggen dat ik begin met het eindresultaat. Ik zie zo altijd achteraf pas wat ik heb gemaakt en soms ontdek ik dat ik tien, twaalf uur onophoudelijk heb gewerkt.” Samen lopen we na een voorbijgevlogen uur langs de werken die in zijn expositieruimte hangen. Hij vertelt honderd uit, over het ontstaan, over de symboliek en over het kleurenspel. “Ik zal eens gaan spelen met het licht, let maar eens op.” Hij dimt puur willekeuBij een andere rig een aantal lichten waardoor het steeds invalshOek of ander donkerder wordt in de ruimte. Of ik twee licht VerDwijnt werken, die niet zouden misstaan naast de of verschijnt de schilderijen van Appel en Corneille, vanuit verschillende standpunten wil gaan bevoorstelling kijken, vraagt hij. Wat zich voor mijn ogen voltrekt is verbluffend. De twee schilderijen sprankelen, trillen op mijn netvlies. Als twee bakens van licht schijnen de doeken de kamer in. Ik heb afbeeldingen van zijn werk bekeken, maar niets is zo overweldigend als dit. Wat opvalt is de levenslust, de intense kleuren maar vooral ook het vakmanschap van deze Hollandse meester. Van Oel is een harde werker, met een stijl waarin hij gebruik maakt van prachtige toetsen en hoogwaardige materialen. De werken langzaam in me opnemend valt op dat ze zó rijk van kleur en textuur zijn, dat je vermoedt dat de schilder maanden met één enkel doek bezig is. Niets is minder waar. “Tijdens één van mijn meest recente projecten heb ik in vier maanden tijd zo’n vijftig schilderijen gemaakt. Dat is keihard werken, maar de energetische output van de doeken, de energie die ik ervan krijg, is enorm. Ik ben nog niet zo lang geleden ernstig ziek geweest. Ik was bang dat ik nooit meer op hetzelfde niveau zou kunnen werken, maar nu ik genezen ben voel ik me krachtiger en creatiever dan ooit. Ik heb zelfs ontdekt dat ik nu een nieuw, nog zuiverder kleurenpalet gebruik dan voorheen.” Hoe langer ik in het gezelschap van Van Oel verkeer des te meer wordt me duidelijk met een bijzonder en eigenzinnig mens te maken te hebben. Hij kan prachtig

18

wise

vertellen en staat meerdere malen breed gebarend op om zijn verhaal kracht bij te zetten. Zeker als we het hebben over het eiland Bali zie je hem opbloeien. “Natuurlijk is Bali fijn voor mij als schilder, met z’n mooie natuur. Op Bali, maar eigenlijk in het hele oosten is men ook veel ontvankelijker voor spiritualiteit, voor spirituele energie. De mensen gaan af op hun gevoel en innerlijk weten. Ik voel me zodoende begrepen zonder dat ik mezelf of mijn werk hoef te verklaren. Ik geloof zelfs dat het eiland mij koos, zo voelt het. Ik heb daar een opdracht te vervullen.” Vlak voordat ik de Nederlandse tempel van Van Oel verlaat wil ik graag weten wat hij van de toekomst verwacht. Wat gaat hij doen als de nieuwe tijd waarover hij spreekt aanbreekt? “De toekomst zie ik heel helder voor me. Op dit moment heb ik contact met een aantal grote musea in China, waar ze mijn werk willen gaan exposeren. Ook hoop ik over een paar jaar een grote tentoonstelling in New York te mogen doen. Ik ben er geestelijk maar ook lichamelijk klaar voor om de komende vijfentwintig jaar nog een enorme hoeveelheid hoogwaardige werken te produceren. Ik ben klaar voor het grotere werk, klaar om te knallen!” Meer info: I: waltervanoel.com E: waltervanoel@waltervanoel.com


Vakantiehuizen Spanje

v akantie h u izen

ruige kust

bra v a

luxe villa autovakantie trein vliegtuig zeezicht vakantiewoningen prachtige stranden natuurschoon Pyreneeën Mediterrannée schilderachtige landschappen vakantievilla Middellandse Zee idyllischebaaitjes privé zwembad privacy vakantie bijzonder mooi laagste prijs Spanje

Catalonië

c o sta huur vakantie

www.costacabana.nl

Wilt u ook minimaal 10.000 lezers bereiken in heel nederland? U wilt dus alles weten over adverteren in Wise MAGAZINE. Want Wise MAG is meer dan adverteren... Wise MAG is meedenken en zorgen dat adverteren leuk wordt. Nieuwsgierig? Stuur een mailtje of bel naar onderstaand nummer.

E info@wisemag.org

T 013 577 14 90

I www.wisemag.org

BE wise ADVERTISE wise

19


WISE ACTIE Cirque du Soleil (Frans voor Circus van de Zon) is een wereldwijd optredend samenwerkingsverband van groepen artiesten, opgericht in 1984 en met zijn thuisbasis in Montréal, Québec, Canada. Cirque du Soleil heeft verschillende acts verspreid over de hele wereld. In maart 2012 komt in Nederland de voorstelling Corteo ...

corteo

t i c k e ts

grateitss g rat itsi c k

e u q c i r EIL l o s dcu i r q u e EIL l o s u d

Corteo, wat ‘processie’ betekent in het Italiaans, is een vrolijke stoet, een feestelijke parade vanuit het perspectief van een clown. In de show smelt de passie van de acteurs samen met de elegantie en de kracht van onze acrobaten. Zij nemen het publiek mee naar een theatrale wereld vol entertainment, comedy en spontane actie in een mysterieuze ruimte tussen hemel en aarde.

don’t miss it WIN YOUR tickets NOW...

De clown stelt zich zijn eigen teraardebestelling voor in een carnavalssfeer, terwijl zorgzame engelen stil de wacht houden. In de show worden groot en klein, spot en tragiek, en de magie van perfectie en de charme van imperfectie naast elkaar gezet als toonbeeld van de kracht en kwetsbaarheid van de clown, maar ook van zijn wijsheid en vriendelijkheid. Het is een uiting van de menselijke trekken die wij allen bezitten. De muziek, bij tijden uitgelaten en speels, maakt van Corteo een tijdloos feest waarin de illusie de realiteit tart.

ga naar www.wisemag.org En lees hoe u kans maakt op tickets voor de nieuwe show van Cirque du soleil: Corteo.

U

vindt

20 wise

daar

ook

de

voorwaarden

die

op

deze

actie

van

toepassing

zijn.


GESCHREVEN EN GEREGISSEERD DOOR DANIELE FINZI PASCA

KAARTEN NU VERKRIJGBAAR BIJ cirquedusoleil.com START OP 23 MAART

Op P2 naast de Amsterdam Arena OFFICIËLE SPONSOREN

MEDIA

wise

CORTEO – ANN JRNL – AMSTERDAM – JANUARY 23

031173

21


WISE fashion and design

Met Hotel The Exchange op het Damrak in Amsterdam is de stad een prachtig hotel rijker. In dit cross-over project dat maar liefst drie panden beslaat komen mode en architectuur op een wel heel bijzondere manier samen. De talloze kamers van het hotel zijn namelijk ‘aangekleed’ alsof het topmodellen zijn die over een catwalk lopen.

Op zoek Naar de grenzen van mode en architectuur in hartje Amsterdam 22 wise

Als gast kun je je in één van de 61 smaakvol ingerichte kamers laten verrassen door een uniek samenspel van fashion en interieur. Sleeping in fashion dus! Aan het hotel zitten bovendien restaurant Stock en OPTIONS!, het kleinste designwarenhuis van Nederland, vast. Dit alles tegen de achtergrond van onze historisch indrukwekkende en zeer hippe hoofdstad natuurlijk. Initiatiefnemers van dit opvallende concept zijn kunsthistoricus Otto Nan en onafhankelijk curator Suzanne Oxenaar. Zij stonden ook aan de wieg van het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade en het Llove Hotel in Tokio en hebben met andere woorden heel wat ervaring met het opstarten van zo’n multidisciplinair project. De drie gekozen namen, The Exchange, OPTIONS! en Stock, zijn geïnspireerd op de pal tegenover het hotel gelegen Beurs van Berlage. Het is een eerbetoon aan het imposante gebouw, dat tussen 1898 en 1903 werd gebouwd door architect H.P. Berlage en wordt gezien als een mijlpaal in de geschiedenis van de moderne architectuur. Het drieluik – dat op 3 december jongstleden haar deuren opende – is onderdeel van ‘De Rode Loper’. Dit stadsvernieuwingsproject van NV Stadsgoed is in het leven geroepen om het Damrak een grondige opknapbeurt te geven. Voor de talloze toeristen die Amsterdam jaarlijks trekt is de rode loper met zijn toeristische winkels en fastfoodrestaurants namelijk de toch wat onaantrekkelijke entree tot de stad. Samen met de aangrenzende rosse buurt passen ze niet bij de ambities van de metropool en de kwaliteit van de historische binnenstad. Dankzij het omvormen van talloze panden tot bijvoorbeeld modeateliers, en nu dus een nieuwe hotelformule, krijgt Amsterdam kortom het uithangbord dat het verdient. Het idee achter Hotel The Exchange is even simpel als vernieuwend. In blijvende samenwerking met het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) is het hotel vanaf het begin van 2010


Tekst: RUtger Rijken

ter beschikking gesteld aan acht zorgvuldig geselecteerde studenten en oud-studenten van de bacheloropleiding van het grote mode-instituut. De jonge mode-ontwerpers Malu Gehner, Denise de Geijter, Paul Hanraets, Iris Kloppenburg, Juanita Koerts, Sofie Sleumer, Roos Soetekouw en Anne Wolters, hebben het hotel als atelier mogen gebruiken. Onder bezielende begeleiding van Ingrid Horsselenberg, Matthijs van Cruijsen en Ina Meijer zijn de acht talenten erin geslaagd om de 61 kamers aan te kleden met onvervalste haute couture. Centraal stond daarbij het vinden van een vorm waarbij de verschillende karakters van de ontwerpers sterk naar voren zouden komen. De kamers zijn daardoor enorm divers en inspirerend geworden, eigenlijk net zoals de buurt waarin het hotel is gesitueerd. Voor een romantische overnachting voor twee is er bijvoorbeeld een op Marie-Antoinette geïnspireerde kamer, waar de wand oogt als een korset en de rok, via het bed, doorloopt over de grond. Om te ontspannen na een zakendiner is er een minimalistische kamer, gebaseerd op het sprookje ‘De Kleren van de Keizer’. hotel with rooms Of je nu overnacht in een eenvoudige één-sterren kamer of in een dressed like models luxueuze ‘haute avontuur’ vijf-sterren kamer, een verblijf in Hotel The Exchange is dankzij de unieke aankleding een echte belevenis. Van Cruijsen en Meijer, die samen ontwerpstudio INA MATT vormen, hebben naast het stuk coaching ook de eindverantwoordelijkheid in handen gehad voor wat betreft het interieur en de huisstijl van het hotel, het restaurant en de winkel. De ontwerpen van INA MATT kenmerken zich door een totaalaanpak. Logistiek, ruimtelijk ontwerp, materiaal en kleurgebruik, grafiek, speciaal meubilair en textiel worden dan ook vanuit één centrale visie ontwikkeld. Er is bovendien ruimte voor toeval en kleine afwijkingen wise 23


WISE fashion and design

waardoor hun projecten een zeer menselijke breakfast signatuur krijgen. In hun ontwerp voor The Exchange is dit onder andere terug te vinden in all day de lopers met garens van restpartijen en in de tegels, die gezien kunnen worden als de huid van het gebouw. De tegels werden samen met Koninklijke Mosa ontworpen. Zo werd de ‘veeg-tegel’ en de unieke, binnenstebuiten gekeerde ‘tosti-tegel’ ontwikkeld, met als patroon de achterkant van de regulier Mosa-tegels. De matte structuur van de tosti-tegel is geglazuurd en nodigt uit tot aanraken. Ook werd er samengewerkt met het Textielmuseum in Tilburg. Voor de kledingstukken van de verschillende kamers werden in hun laboratorium samen met de acht (oud-)studenten speciale stoffen gecreëerd. Deze en andere samenwerkingsverbanden met ambachtelijke producenten uit Nederland tonen het belang dat initiatiefnemers Otto Nan en Suzanne Oxenaar hechten aan het talent en het vakmanschap dat we in Nederland hebben op het gebied van mode, design en interieur. Ook buiten de kamers van het hotel valt er genoeg te beleven. Zo kun je in het vrolijk ingerichte restaurant Stock terecht voor heerlijke, ambachtelijk bereide gerechten uit eigen keuken. Door het gebruik van lokale, gezonde producten – geselecteerd bij gepassioneerde leveranciers – heeft het restaurant een echt Amsterdams karakter. Zo levert Miss Marmelade speciale ‘prêt-à-porter’ jams, is er huisgemaakte perenijsthee en wordt de koffie gemaakt van in de Jordaan gebrande bonen van Bocca Coffee. Het 24 wise

ijs is van Frozen Dutch en zelfs de miniworstjes, gedraaid in de fameuze slagerij van de familie Louman, zijn Amsterdams. Het concept van Stock is even vooruitstrevend als de inrichting van de kamers van het hotel. Je kunt in Stock namelijk de hele dag door ontbijten. Stock is zo de ideale locatie voor mensen die fast living met slow food willen combineren. Naast een menu met soepen en sandwiches speelt het restaurant met dit ontbijtconcept in op het bruisende nachtleven van Amsterdam. Om de unieke samenkomst van mode en architectuur te vervolmaken herbergt het hotel tevens OPTIONS!, het kleinste designwarenhuis (slechts 230 m2!) van Nederland. Florianne Eshuis, die verantwoordelijk is voor


Foto Remmert Bolderman

het winkelconcept en het assortiment, selecteert werk van jong en gevestigd mode- en designtalent, en vult dit aan met diverse cadeauartikelen uit verschillende landen. OPTIONS! wordt ook gebruikt als atelier, waar wisselende presentaties plaatsvinden en eigentijdse ambachtelijkheid centraal staat. De winkel stimuleert daarnaast designers om exclusieve producten te ontwikkelen voor het speciaal in het leven geroepen OPTIONS! by‌-label. Tot slot kun je in de winkel terecht voor stoffen en kleine meubelen die exclusief werden ontworpen voor de hotelkamers. Het ideale aandenken aan een bijzonder verblijf dus. Zin gekregen in een onvergetelijk bezoek aan onze mooie hoofdstad? Nieuwsgierig geworden om zelf een kijkje te

nemen op de bruisende rode loper? Klaar om ondergedompeld contemporary te worden in een inspirerende department store cross-over van mode, design en architectuur? Laat je dan verrassen in Hotel The Exchange en profiteer tot en met februari 2012 van maar liefst 50% openingskorting op alle boekingen! Meer info: I: exchangeamsterdam.com | optionsamsterdam.com Reserveringen: T: 020-5613699 | E: post@exchangeamsterdam.com

230 m2

wise 25


Op de uitkijk naar uw kansen?

Herkenbare foto? Elke ondernemer zoekt naar inzicht in zijn activiteiten maar waar is de juiste informatie te vinden? Waar schuilen de kansen en waar de bedreigingen? De cijfers de baas zijn is een taak die wij samen met de ondernemer uitvoeren op basis van zijn visie en beleid. Hier maken wij de vertaalslag naar cijfers en inzicht om de onderneming te sturen in de goede toekomstrichting. Elke dag wordt u geconfronteerd met kansen, bedreigingen en uitdagingen die om oplossingen vragen. Samen creëren wij die oplossing die hieraan invulling geeft. Jaarrekeningen en belastingzaken is het standaardwerk. Volgens onze relaties gaan wij verder dan dit. Met de inzet van nieuwe media, tools en technologieën zorgen wij ervoor dat onze relaties dat punt van visie en beleid bereiken. Vergelijk ons met een huisarts, piloot, bankier en reisgids. Ofwel wij bieden de ondernemer kwalitatief hoogwaardige directe hulpverlening in zijn ondernemingsavonturen. Bent u geprikkeld? Op zoek naar die samenwerking? Bel, mail of tweet ons voor een afspraak.

Aresstraat 13-07 | 5048 CD Tilburg | T (013) 570 05 45 F (013) 570 37 76 E info@accountantskantoorvanhoek.nl I www.accountantskantoorvanhoek.nl

accvanhoek

Ee n schone z aak Vanzelfsprekend wilt u uw pand helemaal perfect schoon hebben. Het is tenslotte het visitekaartje van uw bedrijf. Goed schoonmaken is echter wel een specialisme. CSS Schoonmaakdiensten beheerst dit specialisme en is al jarenlang expert in reinigen. Met een speciaal werkprogramma garanderen wij dat uw gebouw het hele jaar door van binnen én van buiten in perfecte conditie is. Schoon, verzorgd én hygiënisch.

Schoonmaken en schoonhouden CSS Schoonmaakdiensten is een full-service schoonmaakbedrijf:

Alle zaken die schoongemaakt moeten worden komen aan bod. Van gevel tot toilet en van kantoor tot raam. Zo bent u er zeker van dat alles op elkaar afgestemd

• interieur en exterieur • glasbewassing

is en uw pand het hele jaar door voor treffelijk schoon is. Bovendien heeft CSS Schoonmaakdiensten meer

• gevelreiniging • levering van sanitaire voorzieningen

dan 25 jaar ervaring in de schoonmaakbranche, zodat u zeker niet voor verrassingen komt te staan.

interieurschoonmaak, gevelreiniging, glasbewassing, levering van sanitaire producten Schijfstraat 24 5061 KB Oisterwijk Tel. 013-5331985 www.css-schoonmaak.nl info@css-schoonmaak.nl wise 26 2030010_Adv_184x134_01.indd 1

10-01-12 14:12


In elke Wise MAG een column, geschreven door Manuela Bijl

WISE COLUMN

DIEEET lekker mee Je kunt geen blad, tweet of site meer openen of het gaat over diëten. Het uit elkaar getrokken woord ‘die eet’ zegt meestal het tegenovergestelde. Want elk uitgebalanceerd beschreven dieet, vol met dwingende leefregels en ellenlange schema’s met uitgebreid beschreven maaltijden zeggen niks anders dan dat er geminderd moet worden met eten.

Navraag bij een manspersoon wat hij nu vindt te denken. Waarom hebben we toch zo’n van niet-etende vrouwen geeft een opzienba- Consuminderen moeite met eten en de gevolgen daarvan in plaats van rende mening prijs. “Als vrouwen vinden dat ze voor ons lichaam? consumeren af moeten vallen met een dieet en ze houden het Alles waar te voor staat is niet goed, behalve vol, vind ik dat heel knap. Als je van het begin af tevreden. Kent u hem nog van vroeger? En aan al merkt dat ze het toch niet gaan volhouden en dan oeverloos daar zit de nieuwe trend in voorgebakken. De nieuwste dieetspeciagaan zeuren over diëten, dan word ik daar meer dan moe van. Is het listen richten zich op de psyche in plaats van op de talrijke calorieën. je wel eens opgevallen dat de dunste vrouwen het meeste aan de lijn Nadenken voor je iets in je mond stopt en voelen wat eten met je doen”, gaf hij terug. En zo is het vaak wel. Vele dieetgoeroes in zowel doet, of nadenken welk gevoel je juist probeert weg te eten. Vroeger binnen- als buitenland lieten ons jaren achter een vaak te schriele aten we drie keer per dag, soms wat tussendoor als het werk het bips aanlopen. De meesten van hen werden echter zelf slachtoffer toeliet of als er onverhoopt iets extra’s was. Dat moet ons weer aanvan het jojo effect en een groot aantal van de dieetmethodes zijn als geleerd worden, net zo als we ook moeten leren wat de fabrikant aan als vervelend vet rond de heupen weggezogen uit ons leven. extra’s in ons voorverpakte eten stopt om te zorgen dat we steeds meer gaan eten en dus gaan kopen. Consuminderen in plaats van Toch waren deze dieetgoeroes onze rots in de afvalbranding. Vaak consumeren, duurzaam omgaan met je lijf, je geest en wat je daar noemen ze zich zelfs dokter, of zijn dat ook daadwerkelijk. Alles waar allemaal instopt. ‘dokter’ voor staat is natuurlijk zeer vertrouwenswekkend. Minder Eten en diëten, één grote vicieuze cirkel waar we mindful van af koolhydraten, meer vet, of juist andersom. Pillen die zelfstandig hele moeten zien te komen en gewoon na moeten gaan denken en vooral vetbergen omzetten in hele andere stoffen en dan als sneeuw voor niet moeten vergeten om te genieten. En als je met liefde eten kiest, de zon verdwijnen. Dagenlang verschijnen zongeblakerde twintigers koopt, klaarmaakt en opeet proef je dat. En liefde en lief zijn voor op televisie die niets anders te doen schijnen te hebben dan de hele jezelf smaakt heel erg lekker, dat kan ik u wel vertellen. Natuurlijk dag, bij voorkeur op de bank, hete gordels net boven de gordel te met een goed glas wijn erbij, want genieten doe je nooit met mate. bevestigen die zorgen voor een optimale vetverbranding. Deze vrouwen lijken uit een ander universum te komen. Altijd zongebruind, Manuela Bijl blijkbaar geen werk of drukke kinderen in de woonkamer, maar tijd Beroep: Tekstschrijver, communicatieadviseur en ondernemer genoeg om, ja, niets te doen want het vet verdwijnt vanzelf, zonder Hobby’s: Schrijven, lezen, koken, lachen, wielrennen, skiën en dat zij er iets voor hoeven te doen of te laten! Niet te sporten, niet van het leven genieten te lijnen en zeker geen noodzaak om anders over een zelfbeeld na wise 27


Nol Havens

meets

WISE WINING AND DINING WITH celebrities

Nol Havens is bij het grote publiek onder andere bekend als zanger van VOF de Kunst .

Met deze band heeft hij jarenlang hoog in de hitlijsten gestaan met o.a. “Suzanne” en “Een kopje koffie”. In 1989 ontving Nol een uitnodiging om samen met VOF de Kunst enkele

liedjes van Annie M.G. Schmidt te zingen in Sesamstraat. De CD “Dikkertje Dap” was

het resultaat en stond een jaar lang in de Album top 100. Nol heeft de behoefte om het volwassen- en kinderrepertoire in balans te houden door zich met beide bezig te houden.

Naast muziek is ook fotografie zijn grote passie. Sinds 2005 houdt hij zich naast muziek dan

ook bezig met professionele fotografie en heeft hij zijn eigen fotostudio. “De balans tussen

muziek en fotografie zorgt voor interessante kruisbestuivingen, ze inspireren me beide.”

Kijk op www.wisemag.org voor een korte impressie van deze top-avond en de recepten.

Voor iedere editie van Wise Mag nodigt Nol Havens een bekende Nederlandse of buitenlandse gast uit,

GUUS om onder het genot van heerlijke wijnen en een culinair diner te praten over zijn of haar leven.

Meeuwis 28 wise


Tekst: Sandra Kagie Fotografie: Nol Havens

Winnaar van de Televizier Talent Award, Ereburger van Brabant, een eerste 3FM Megahit dankzij de single ‘Nergens zonder jou’ met rapper Gers, een concert in poptempel Paradiso en natuurlijk de inmiddels jaarlijkse concertreeks Groots met een zachte G. Het jaar 2011 kan voor zanger Guus Meeuwis niet anders dan bijzonder succesvol worden genoemd. Reden voor Nol Havens om zijn Tilburgse collega uit te nodigen voor een interview in zijn studio. Dit onder het genot van een aantal mooie wijnen en een heerlijk diner bereid door kok Sergio.

wise 29


WISE WINING AND DINING WITH celebrities

Het gesprek mondt uit in een ontmoeting tussen twee gelijkgestemden. Liefhebbers van lekker eten, levensgenieters. Mannen die dat doen waar ze plezier in hebben. Nol neemt Guus tijdens het voorgerecht - Minestra di lenticchie e pancetta - allereerst mee terug naar het begin van zijn succes, de doorbraak met ‘Het is een nacht’ in 1995. Het nummer dat binnen enkele weken op één staat. Een succes dat Guus en zijn vrienden van Vagant letterlijk overvalt. “We wilden alles meemaken, een gouden plaat

We waren de new kid in town

ophangen en vervolgens terug naar de collegebanken”, blikt de zanger terug. “Ik had geen moment het idee dat ik bezig was met iets dat de rest van mijn leven zou gaan bepalen. We wilden als vrienden een heel mooi halfjaar beleven. Dat was onze intentie.” Het plezier en de onbevangenheid die deze instelling met zich meebrengt, is volgens Guus misschien wel de belangrijkste reden voor het succes dat de toenmalige studenten hebben. “We waren de new kid in town. We hadden plezier en dat sloeg over naar de mensen die naar ons kwamen kijken. Van echte ambitie was nog geen sprake. Met zessen

Nol Havens meets guus meeuwis in een busje door het land toeren, daar draaide het om. Vlieguren maken door overal te spelen. Daarna zouden we weer gaan studeren.” Voor Guus telt het studeren op een gegeven moment niet meer: “Op het podium was ik op mijn plek en dat besefte ik steeds meer. Dat geldt ook voor mijn ouders. Op een gegeven moment merkte mijn vader op dat ik nooit meer chagrijnig uit mijn bed kwam. Ik moest dus wel kiezen voor de muziek.” Een proces dat volgens de zanger zo’n twee jaar heeft geduurd. Daarna komt ook het besef dat zijn band, Vagant, niet bestaat uit echte muzikanten. “Ze hadden inmiddels ook bijna allemaal een andere carrière”, vertelt hij. “Zij waren wél afgestudeerd en hadden een baan, maar mijn baan was de muziek.” En hoewel het rationeel voor Guus dus duidelijk is dat hun wegen moeten scheiden, is dit emotioneel een heel moeilijke beslissing voor de zanger. De boodschap ‘ik ga door zonder jullie’ is volgens de Tilburger uiteindelijk een opluchting voor iedereen. “We konden na bijna zeven jaar niet langer volhouden dat we die lachende studenten 30 wise


Samen met 35.000 mensen een feestje bouwen. Letterlijk: groots!” waren. Dat wisten we allemaal, alleen de knoop moest nog worden doorgehakt”, zo vertelt hij. Op dat moment is het voor Guus tijd voor een heel nieuw begin. Inclusief een nieuwe platenmaatschappij en een nieuw management. “En toen?”, vraagt Nol terwijl het hoofdgerecht - Filetto alla griglia con olio alle erbe e parmigiano - wordt opgediend. “Ik had geen idee”, antwoordt Guus. “Het enige wat ik toen wist, is dat ik alleen dat moest doen waar ik achter kon staan. Alleen dan kan ik namelijk iets brengen met volle overtuiging. En dan gaan mensen met me mee. Ik moet geloven wat ik zie, anders haak ik af”, stelt hij. “Je ziet ook wel dat er acts worden gecreëerd, maar dat werkt vaak maar even. Neem bijvoorbeeld de Vengaboys.” “De sleutel tot je succes is dus je eerlijkheid?”, vraagt Nol. Guus: “Dat hoop ik, maar dat moeten anderen beoordelen.” “Ik ben ook niet zo van het analyseren”, gaat de zanger verder. “Ook dat laat ik graag aan anderen. Wanneer ik iets leuk vind, doe ik het. En daarom sta ik dus de ene week met Frans Bauer in Ahoy om de week daarna een concert te geven in Paradiso. Iets waar anderen wel eens gek van worden. Ik ben niet te plaatsen, misschien is dat wel mijn onderscheidend vermogen”, analyseert hij desgevraagd toch. Tijdens het dessert - Gelato stracciatella al tartufo con crème di cacao - vraagt Nol tot slot aan om zijn gast naar zijn mooiste moment tijdens de Groots-concerten. “Het opkomen”, antwoordt Guus zonder twijfel. “De verbazing die op dat moment door je heengaat, is onbeschrijflijk. Het begin van een trip van twee uur en vijftien minuten die voor mijn gevoel na een half uur alweer voorbij is. Samen met 35.000 mensen een feestje bouwen. Letterlijk: groots!” “Dit kan echter alleen dankzij een enorm goede voorbereiding”, gaat Guus verder. “Een voorbereiding die twee dagen na het laatste concert alweer begint. Dan zitten we alweer bij elkaar om te bespreken wat er goed ging, wat niet en hoe we het volgend jaar willen doen. We kennen elkaar inmiddels al zo lang. De band, de crew en iedereen er omheen. We weten precies wat we aan elkaar hebben, waardoor we eventuele fouten altijd kunnen opvangen. Twijfel is er niet meer en dus gebeurt het wanneer het moet gebeuren.” “Daarbij willen we gewoon heel graag spelen. Dat was al zo toen ik nog met Vagant op het podium stond en dat is nog steeds zo. Iets half doen, kan ik niet. Ik denk dat mensen dat inmiddels wel door hebben na zestien jaar.”

Decoratie Fiori project B.V. www.fiori.nu

de lichtspecialist www.delichtspecialist.nl

Kijk op www.wisemag.org voor de recepten voorgerecht

Minestra di lenticchie e pancetta HOOFDgerecht

Filetto alla griglia con olio alle erbe e parmigiano NAGERECHT

Gelato stracciatella al tartufo con crème di cacao Typeringen van geproefde wijnen: Merlot Alois Lageder, Alto Adige (€ 15,50): Middelrobijnrode wijn met granieten glinsteringen. De geur geeft hints van bessen, pruimen en kruiden (peper). De smaak is zacht, fruitig met lichte tannines en een licht zuurtje in de afdronk. De wijn is fris fruitig en niet zwaar. Marchese Antinori Riserva Chiant Classico (€ 26,50): Intens robijnrood van kleur. Unieke bondige fruitigheid samengesmolten met de minerale indrukken en kruidige tonen van kaneel, kruidnagel en peper, geven een krachtige, volle wijn. Het bewijs komt in de afdronk, waarin een prima balans aanwezig is tussen fruit, kruiden, zuren en tannines. Elysium Black Muscat, Quady Winery, California (€ 17,95): Krachtig robijnrood. Geur: geurt heerlijk naar zoete rode vruchtjes, rozen en lychee. Smaak: heerlijke rijke smaak gaat samen met een frisse zoetheid; royaal fruit, sappig, fijne zuren. Frisse portachtige zoetheid. Wijnen zijn geselecteerd en geleverd door: Vughtse Wijnkoperij www.vughtsewijnkoperij.nl wise

31


Wil jij opvallen? Dan kun je bij Remco terecht‌

32 wise


wise shoPping

Nescafe D o l c e G u s t o G e n i o Met de Genio machine introduceert NESCAFÉ Dolce Gusto een nieuw intelligent model. Met één druk op de knop maakt deze machine een smaakvolle cappuccino, latte macchiato, caffè lungo, espresso of warme chocolademelk. Door het intelligente watersysteem doseert de machine automatisch de juiste waterhoeveelheid en dus de juiste sterkte van de koffie.

Adidas eyewear breidt reeks skibrillen uit

Info: www.dolce-gusto.nl

Oplaadbare Mobiele Oplader van Duracell Met de vernieuwde Mobiele Opladers speelt Duracell in op het telefoongebruik van consumenten. De laders bieden mobiele telefoons extra energie any time, any place. De Mobiele Opladers worden verkocht inclusief een Micro- en een Mini-USB stekker en zijn geschikt voor alle Micro- en Mini-USB gevoede smartphones en iPods en iPhones (niet geschikt voor iPads). Info: www.duracell.nl

Adidas eyewear gaat dit najaar nog een stapje verder op het gebied van brillentechnologie. Dankzij technische vooruitgang en een volledig nieuw filteraanpassingssysteem, wordt er een professionele versie van de id2 ski- en snowboardbril op de markt gebracht: de id2 pro. Daarnaast is er nog een ander goed vooruitzicht voor alle skiërs, snowboarders en fietsers: de pinner. Deze bril bevat alle essentiële kenmerken voor perfect zicht in poedersneeuw, op fietsparcours en op racebanen.

Info: www.adidas.com/eyewear

Glenfiddich komt voor het eerst met een eigen vatting van een Vintage Reserve. Het is een menging van verschillende vaten Single Malt Scotch Whisky uit 1974. Deze Vintage Reserve is zeer exclusief, wereldwijd worden er slechts 1.000 flessen van verkocht.

Björ n Borg BAG De Scarlett tas van Björn Borg Sport is verkrijgbaar in zwart en wit. Van binnen is de tas met mesh gevoerd en hij is over de gehele breedte voorzien van een ritsvak. Info: www.bjornborg.nl

Glenfiddich Vintage Reserve 1974 Info: www.glenfiddich.com

wise

33


Wise sports Als dochter van een kunstenaarsechtpaar leken de kaarten al snel geschud. Na de middelbare school volgde ze als vanzelfsprekend de Kunstacademie in Amsterdam. Na haar afstuderen begon ze met veldwerk voor het maken van een animatiefilm over boksen. Voor ze het wist stond ze tussen de vier touwen en was ze in haar eigen project beland. Een schijnbaar merkwaardige samenloop van omstandigheden. Maar als Mijke van Griensven vertelt over haar passies klinkt het volkomen logisch. Een interview met een gedreven, sportieve, ambitieuze en kunstzinnige vrouw.

VAN GRIENSVEN Boksen en kunst hand in hand

In Den Bosch heeft Mijke een gezellig huis in het centrum van de stad. Bij binnenkomst vallen haar drijfveren meteen samen: een enorme boksbal en prachtige schilderijen sieren de benedenverdieping. Onmiddellijk begint Mijke te vertellen. Enthousiast en open, over alles wat haar bezighoudt en over alles waar ze passie voor heeft. De brandende vraag is natuurlijk: hoe komt het dat iemand die de Kunstacademie deed belandde in ik miste het de bokswereld? Lachend begint ze te vertellen. Fysieke contact “Ik heb altijd al een passie voor vechtsporten gehad. Ik zag mijn broer boksen en het fascineerde me altijd enorm om te zien hoe het spel gespeeld werd. Toen ik achttien was begon ik met karate. Dat was leuk en het ging ook goed. Karate is een mooie sport, maar veel afstandelijker dan boksen”, vertelt ze. “Ik miste het fysieke contact.” Dus ging ze kickboksen. Toen die trainingen vervielen doordat de coach ermee stopte, startte haar carrière als bokser, maar daar had ze wel een bijzondere reden voor…

maanden in Nederland om Husnu Koçabas te trainen voor een kwalificatie toernooi. Hij was voor mij een groot motivator. Henny Mandemaker was mijn eigen trainer op de club en ik trainde bij Arnold Vanderlyde op de Boxing Academy met alleen maar dames”, vertelt ze. Henny Mandemaker begon ooit zelf met het boksen in 1969. Zijn eerste partij bokste hij in 1970. Acht jaar later stopte hij met de wedstrijden en verlegde zijn aandacht naar krachttraining. Omdat destijds Den Bosch niet de benodigde faciliteiten bood moest hij uitwijken naar Oss. In 1980 richtte hij in ‘s-Hertogenbosch zijn eigen sportcentrum op: Olympia.

Wat voor Mijke begon als een soort veldwerk voor haar kunst-opdracht mondde uit in absolute topsport. In 2004 bokste ze haar eerste wedstrijd. Een jaar later stond ze op het wereldkampioenschap in Rusland. Daar ging de eerste ronde erg goed, maar moest ze het kampioenschap later opgeven omdat ze naar eigen zeggen conditioneel nog niet op niveau was. In de periode die volgde trainde ze eindeloos Mijke studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amster- en met onuitputtelijke doorzettingskracht. In 2007 mocht dam. Die studie verliep vlot en in 2001 studeerde ze af. Een ze zich nationaal kampioene boksen noemen. Een prestatie jaar later speelde steeds vaker de gedachte door haar hoofd die al haar inzet en discipline beloonde. “Om op topniveau te boksen heb je een verschrikom een film over boksen te maken. “In deze tijd deed ik veel onderzoek. Ik filmde en fotograsportcentrum kelijk goede conditie nodig. Dag in dag uit hard trainen, minimaal twee keer per dag, zes dagen in feerde bokswedstrijden.” Maar om echt goed te olympia de week. Daarnaast moet je natuurlijk ook zorgen begrijpen hoe een bokser beweegt, hoe hij het voor een afgepast en gezond voedingspatroon.” tactisch aanpakt, moest ze zich goed verdiepen in En om tot de absolute top te horen moet je alles de manier waarop het spel gespeeld wordt. Voor opzij zetten om je doel te bereiken. Nu is Mijke een animatiefilm zijn honderden gedetailleerde bijzonder gedreven. Maar nooit heeft ze haar oortekeningen nodig om het publiek te laten zien wat spronkelijke passie uit het oog verloren. De kunst je ze wilt vertellen. “En om exact te weten hoe die bleef haar bezig houden. Bovendien moest er boksbewegingen gaan begon ik dus te boksen”, natuurlijk ook gewoon brood op de plank komen. vertelt Mijke. In Den Bosch was in het sportcenDus werkte Mijke ook nog bij een ‘baas’. “Tsja, en trum Olympia een Cubaanse bokstrainer, Isinmiddels ben ik 33 lentes jong. Tijd dus om de mael Salas, aan de slag gegaan. “Salas was drie

34 wise


Tekst: Katinka Barnhoorn

Fotografie: piek fotografie

wise 35


Wise sports

definitieve koers uit te stippelen. De carrière van een bokser eindigt over het algemeen op 35-jarige leeftijd. In mei van dit jaar heb ik dan ook mijn laatste wedstrijd gebokst. Het is goed zo.” Mijke vertelt het met overtuiging. Maar als we komen op de toekenning van het vrouwenboksen op de Olympische Spelen glinstert er toch wat nostalgie in haar ogen. “Op de Olympische Spelen van 2008 was het onderdeel boksen voor vrouwen nog niet een officiële olympische sport. Op de spelen van 2012 is dit wel het geval “, legt Mijke uit. Maar ze geeft het stokje door. De combinatie is voor haar niet meer haalbaar. Haar andere passie roept. Net als de baan die ze heeft. Dat houdt overigens niet in dat ze de bokshandschoenen aan de wilgen heeft gehangen. Want al wil ze niet meer op topniveau mee boksen, ze kan het niet laten af en toe de ring in te stappen voor een lekkere training. Puur voor de lol.

Olympische Spelen

De oorsprong Dan de passie waar het allemaal mee begon: de kunst. De animatiefilm die ze voor haar afstuderen maakte, The Tables That Turn, draaide op nationale en internationale festivals. Datzelfde geldt voor de films My Melody en Bamboe. “Die film was een studie voor de boksfilm die in mijn hoofd zit. Ik wilde leren hoe ik de snelheid van boksen in mijn penseel kreeg.” Ze was en is een absolute uitblinker in de tak van kunst die ze gekozen had. Ziehier de overeenkomst tussen haar passies. Voor het maken van een animatiefilm zijn vele honderden tekeningen nodig om een verhaal tot leven te brengen. Geduld, discipline en doorzettingsvermogen zijn dus geen overbodige luxe in dit werk. Datzelfde geldt voor het boksen. 36 wise

Moeder & Co Samen met haar moeder, die nog altijd actief kunstenares is, heeft ze diverse tentoonstellingen gegeven. De vrouw die haar het vak bijbracht is nu haar compagnon in de liefde voor kunst die ze delen. “Dankzij mijn moeder ben ik doorgegaan met het maken van kunstprojecten. Ik mocht mijn werk vertonen op bijvoorbeeld het Filmfestival en in het Noord-Brabants Museum. We vormden een duo voor het project Ossensia in de Meanwhile in het Jan Cunen Museum in Oss. We kregen voor twee en half jaar de trouwzaal tot onze beschikking. En hoewel mijn moeder en ik verschillende stijlen hebben, hebben we een zeer goede samenwerking”. Haar moeder houdt zich tegenwoordig voornamelijk bezig met schilderijen die geïnspireerd zijn door haar reizen door Tibet. Samen maakten ze een expositieboek waarin beide leefwerelden werden weerspiegeld. Moeder met haar kunstwerken die de Japanse strip- en tekenfilmcultuur weerspiegelden, Mijke met haar werk voor animatiefilms.

Het hier en nu We komen even terug op de gewone dagelijkse gang van zaken. Mijke is nog altijd zeer sportief bezig. Minimaal vijf keer in de week is ze in de sportzaal te vinden. Want ze wil actief en fit blijven. Bovendien geeft ze workshops en boksles. “Dat is echt superleuk om te doen”, vertelt ze enthousiast. “Momenteel heb ik een groep van 20 meiden die gedreven in de sportzaal staan om de fijne kneepjes van het boksen te leren kennen.” Ze vindt het prachtig om ze te laten zien hoe mooi de bokssport is. De concentratie en focus die nodig zijn om fijn te trainen en lekker bezig te zijn. De dames in haar klasje snappen waar


het om gaat. De cadans, snelheid en het ritme waarmee je beweegt maken je een goede tegenstander in de ring. Het gaat om het samenspel van vele factoren en zeker niet, zoals velen denken, om brute kracht.

Het dagelijks leven Het lijkt duizelingwekkend waar Mijke allemaal mee bezig is. Sport, kunst, lesgeven. Past daar nog meer bij? “Dat zeker”, lacht ze breeduit. “Ik werk ook nog parttime bij een kinderopvang. Daar begeleid ik kinderen na school met alles wat ze bezig houdt. Maar uiteraard ligt wat mij betreft de nadruk op kunstzinnige vaardigheden. “Superleuk”, vertelt ze enthousiast. “Je krijgt van kinderen zo veel terug. De wereld door de ogen van een kind is zoveel mooier dan dat wij het zien. Ik heb zoveel plezier om die puurheid te ontplooien tot de meest geweldige knutselwerken”. Speciaal voor ‘haar’ kinderen op school en de kinderopvang schreef ze op haar site een blog (www.mijkebokst.blogspot. com) over de periode die vooraf ging aan haar wedstrijden. “Puur om ze te laten zien wat het inhoudt om topsport te bedrijven”, legt ze uit. Ze is ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel schoolgaande jeugd. Ze lijkt zoveel passies, hobby’s en dromen te hebben. Wat is haar ambitie? Wat wil Mijke in de toekomst? “Ik wil professioneel workshops gaan geven over boksen en kunst”, vertelt ze vastberaden. Haar persoonlijke ontwikkeling ziet ze op het vlak van creativiteit en sport. “Het zou prachtig zijn om mijn twee passies professioneel en beroepsmatig te kunnen uitoefenen. Inmiddels geeft ze af en toe al workshops voor verschillende

doelgroepen en bedrijven. Bijvoorbeeld in samenwerking met niemand minder dan Arnold Vanderlyde. sumy Ze heeft haar eigen ‘pin’ laten ontwerpen die inmiddels te koop ligt in een modezaak in Den Bosch. Wanneer een klant die ‘pin’ koopt, heeft hij of zij recht op een gratis proefles boksen. Op het speldje staat het unieke logo van Mijke: Sumy. En Sumy weerspiegelt de combinatie tussen kunst en boksen. Het gesprek met deze energieke vrouw loopt ten einde. Urenlang kun je luisteren naar haar verhalen. Kijken naar de prachtige werken van haar en haar moeder die de ruimte sieren. Eigenlijk blijf je nieuwsgierig naar deze vriendelijke en open vrouw die met zoveel geduld uitlegt waar haar drijfveer ligt. Voor meer informatie: www.sumy.nl

Boeken tip SECONDS OUT – faces of boxing Photography by Piek Een indringend fotoboek met haarscherpe close-up portretten van boksers in de ring gecombineerd met zwart-wit actiefoto’s. Een andere, nieuwe kijk op boksers. Dicht op de huid. De postproductie van de foto’s is in handen van www. magicgroup.nl. Iedere foto is een kunstwerk op zich. Het voorwoord wordt geschreven door de wereldberoemde fotograaf Erwin Olaf. Meer (verkoop) informatie op www.piek.tv wise 37


WISE advertise restaurants ‘t misverstant restaurant Restaurant ‘t Misverstant heeft twee gezichten: in het voorste deel van ‘t Misverstant dat u vanaf straat ziet vindt u een fantastische brasserie: ‘t kleine Misverstant. U kunt bij ‘t kleine Misverstant terecht voor een zeer betaalbaar menu, waarbij u keuze heeft uit verrassende voor-, hoofden nagerechten. In de chique achterzaal met open keuken bent u welkom voor een diner met sterallures bij ‘t Misverstant.

FOR the Best High Tea R eserveer nu voor de lekkerste H I GH T E A VAN nederland

d i t / m z o va n 12 tot 18 uur 020 470 19 10 Hobbemastraat 2 A m ster d a m

Verwersstraat 23 ‘s-Hertogenbosch www.misverstant.nl

www . s u c reresta u rant . nl

Restaurant de Saffraan is gevestigd op de “Hoop op Welvaart” een 100 jaar oude klipper, die volledig omgebouwd is tot restaurant. De Saffraan is bekroond met één Michelinster. U vindt ons in de Eemhaven, net buiten het oude centrum van Amersfoort.

R E S TA U R A N T

De Saffraan

Lekker begint bij de Florijn ONTMOETING MET SMAAK

…smaak…geur… liefde… passie… gedreven…gezellig…verwennen... lachen… hartstocht… plezier…

...leven… genieten… natuur…eten…creatief…drinken… Dit zijn de dingen waarom wij zo ontzettend veel houden van ons vak. Wij proberen u hier dan ook zoveel mogelijk van mee te geven en hopen dat u in het restaurant met ons mee geniet.

Kleine Koppel 3 www.desaffraan.nl Amersfoort 033 4481753

38 wise

Lunch wo t/m vr 12.00 uur tot 13.30 uur diner di t/m za v.a. 18.00 uur

WINNAAR GOUDEN POLLEPEL 2011 Restaurant ’de Florijn’ Weijland 82 2415 BD Nieuwerbrug Tel. 0348 68 86 13 1e Looiersdwarsstraat 19 hs 1016 VL Amsterdam T:WWW.DEFLORIJN.COM 020-7371435 I: www.alicebakker.nl info@deflorijn.com


Tekst: Sandra Kagie

WISE INNOVATION

Op weg naar een werelD waarin afval voedsel is De uitdrukking van wieg tot graf is bij iedereen bekend. In 2002 alweer introduceerden de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart een variant op dit gezegde: van wieg tot wieg. Ofwel Cradle to Cradle®, inmiddels veelvuldig afgekort tot C2C. Hun nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en produceren is nog geen gemeengoed. Wel omarmen steeds meer bedrijven en organisaties de uitgangspunten. Maar wat houdt Cradle to Cradle® nu eigenlijk in?

De kern van het Cradle to Cradle®-denken ligt in het principe afval=voedsel. Producten moeten zo worden ontworpen dat het leven van de materialen die erin verwerkt zijn, gewoon doorgaat. Op die manier ontstaat een eeuwigdurende cirkel. Van wieg tot wieg dus. De titel van het boek waarin McDonough en Braungart hun filosofie ontvouwen, is ‘Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things’. Cradle to Cradle® vraagt immers om een totaal nieuwe manier van creëren. Met als resultaat producten die een positieve invloed hebben op mens, milieu en maatschappij. Motto daarbij is, probeer goed te zijn in plaats van minder slecht.

Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn vereisten om C2C-denken daadwerkelijk in te voeren binnen een bedrijf of organisatie. Alles moet namelijk anders: onderzoek en ontwikkeling, productiemethoden en marketing. C2C gaat namelijk veel verder dan ‘gewone’ duurzaamheid of simpelweg recyclen. In het geval van recyclen bijvoorbeeld is niet van van wieg tevoren al rekening gehouden met hergebruik. tot wieg Neem het recyclen van plastic flessen. Reguliere plastics zitten vol chemische stoffen, weekmakers en dergelijke, die er niet meer uit te krijgen zijn. Met als gevolg dat plastics bij de eerste ronde hergebruik zodanig in kwaliteit wise 39


WISE INNOVATION

teruggelopen, dat je er niet opnieuw flessen van kunt maken. Desso. Wil je als bedrijf daadwerkelijk innoveren dan zul je Maar wel, zoals gebeurt, bloempotten. Die op hun beurt weer Cradle to Cradle® moeten gaan. Dit is althans de overtuiging een leven meekunnen. Waarna het plastic van de bloempot van Rob Kragt, marketing manager Benelux van Desso. “Iets nog een derde leven kan leiden als paaltje langs de snelweg. dat onze CEO direct door had toen hij de VPRO-documentaire Bij iedere stap loopt de kwaliteit van het materiaal verder ‘afval=voedsel’ zag”, vertelt hij. “En door de komst van Michael terug. Een vorm van downcyclen. En uiteindelijk houden we Braungart naar onze productielocaties raakte iedereen binnen troep over dat alleen nog goed is om verbrand te worden. Een ons bedrijf direct betrokken. Het enthousiasme was enorm.” “Cradle to Cradle® kun je als producent echter niet alleen voorbeeld van cradle to grave dus. De fout zit volgens McDonough en Braungart in het ontwerp van doen”, benadrukt de marketing manager. “Je hebt immers de fles. Alles wat je na die fout doet, staat volgens hen gelijk aan te maken met je toeleveranciers. In ons geval garenfabrikan‘lappen’. Het roer moet dus radicaal om en producten moeten ten. Samen zijn we gaan bekijken waaruit onze producten zo worden ontworpen dat het leven van de materialen die erin eigenlijk bestaan. En vervolgens zijn we op zoek gegaan naar verwerkt worden, gewoon doorgaat, oneindig. Van wieg tot wieg. bijvoorbeeld veilige kleurstoffen.” In de productiefase moeten we daarom al rekening houden Een belangrijk onderdeel van de tapijttegels van Desso met het moment dat iets weggegooid gaat worden. Op dat vormt traditioneel de bitumen asfalt onderlaag. Niet Cradle moment moet een product in eenvoudige componento Cradle®. Ook daarvoor moest dus een alternatief Voorbeeld worden gevonden. En dat is gelukt. Samen met Dow ten uit elkaar gehaald kunnen worden. En wat overChemical heeft Desso een alternatief ontwikkeld: blijft moet hergebruikt worden in een vergelijkbaar DESSO polyolefine. Een kunststof op basis van koolstof en of beter (!) product. Daadwerkelijk recyclen of zelfs upcyclen. Lukt dit niet dan moet het restmateriaal volledig waterstof. “Wanneer deze nieuwe tegels over tien of vijftien biologisch afbreekbaar zijn. Op die manier ontstaat een we- jaar bij ons terugkomen, halen we ze uit elkaar en kunnen we de onderlaag opnieuw gebruiken. Ditzelfde geldt voor het reld zonder afval. Afval is immers verworden tot voedsel. garen”, legt Kragt uit. Dat terughalen van tapijttegels door Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat de C2C-filoso- Desso gebeurt overigens nu al. Voor de ouderwetse tegels fie volledig heeft omarmd, is tapijt- en kunstgrasproducent met de bitumen onderlaag geldt dat deze onderlaag wordt hergebruikt in de wegenbouw en de dakbedekking. Sense of urgency Desso is de C2C-missie dus begonnen bij het ontwikkelen De aarde heeft anderhalf jaar tijd nodig om duurzaam te van C2C-producten, zoals tapijttegels. Verder investeert het produceren wat we in één jaar gebruiken. Onze ecologische bedrijf in een duurzaam energiebeleid. In 2020 zal het bedrijf voetafdruk laat zien dat we in 2050 2,8 aardbollen nodig volledig Cradle to Cradle® zijn, voorspelt Kragt. “Desso is hebben. De soortenrijkdom is tussen 1970-2007 met dertig wat dat betreft over de helft”, schat hij in. “Het feit dat de cultuuromslag ook financieel gezien vruchprocent geslonken, in de tropen zelfs met zestig procent. ten afwerpt, werkt hierbij natuurlijk extra stimulerend”, Bron: WWF ‘living planet’ report (2010) geeft hij aan. “Dankzij de C2C-aanpak kunnen we zelfs in 40 wise


Fotografie: DESSO

moeilijke tijden het verschil maken. Zo hebben we ons marktaandeel de afgelopen jaren in een krimpende markt zien groeien. Bovendien zijn we van een volgens velen oubollig, stoffig bedrijf in 2007 verandert in een trendsetter in de markt. We weten ons dankzij C2C steeds weer positief te onderscheiden.” Het voorbeeld van Desso laat zien dat je je als bedrijf ook of misschien wel juist in ecoWe weten ons nomisch moeilijke tijden, kunt onderscheiden dankzij C2C door het roer radicaal om te gooien en Cradle steeds weer to Cradle® te gaan. Onze grondstoffen raken op en we consumeren met z’n allen steeds positief te meer. Met als gevolg een afvalberg die steeds onderscheiden groter wordt. Verandert er niets dan heeft de mensheid tegen 2050 2,8 aardbollen nodig om in ieders behoefte te kunnen voorzien. Zo rekent het WWF ‘living planet’ report (2010) ons voor. De noodzaak om afval niet langer te zien als een eindproduct, maar als een waardevol begin van iets nieuws, is urgenter dan ooit.

Boekentips In het boek Cradle to Cradle: afval is voedsel, van Michael Braungart en William McDonough is alles te lezen over hun C2C-denkwijze. ISBN 9789055945771 Cradle to Cradle in bedrijf, door Marieke van der Werf, uitgeverij Scriptum, ISBN 978 90 5594 623 5. Het boek biedt inspiratie en ‘lessons learned’ rond hoe het Cradle to Cradle-concept toe te passen, aan de hand van een Kijk op www.wisemag.org voor meer Tesla vijftiental Nederlandse C2C-voorbeelden in de praktijk. experiences wise

41


Where DO We go FEBRUARI //oktober 2012 OBJECT Rotterdam Plaats: Rotterdam Locatie: Cruise Terminal Rotterdam en Las Palmas, LPII Rotterdam Datum: 9 T/M 12 februari OBJECT Rotterdam is de internationale beurs voor eigentijds design en vindt gelijktijdig met Art Rotterdam plaats in het tegenoverliggende gebouw Las Palmas. OBJECT Rotterdam toont unieke of in oplage geproduceerde objecten uit de wereld van actueel nationaal en internationaal ontwerp. De beurs presenteert limited editions en one-offs van nationale en internationale, gevestigde en upcoming designers, uit verschillende ontwerpdisciplines en in uiteenlopende materialen. OBJECT Rotterdam legt het snijvlak bloot tussen design, crafts, fashion, architectuur en beeldende kunst en is dé plek voor verzamelaars, professionals en andere design liefhebbers.

5 Days Off 2012 Plaats: Amsterdam Locatie: Paradiso en de Melkweg Datum: 7 t/m 11 maart 5 Days Off is een Amsterdams stadsfestival voor elektronische muziek en verwante disciplines als audio-visuele kunst, fotografie en film. Het festival speelt zich af rond het uitgaanshart van Amsterdam; het Leidseplein. Met de Melkweg en Paradiso betrekt 5 Days Off jaarlijks twee wereldwijd beroemde poppodia. Op muzikaal gebied brengt het festival een cutting edge programma waarin gerenommeerde namen en aanstormende talenten elkaar aanvullen. 5 Days Off geeft een zo divers mogelijk beeld van de ontwikkelingen binnen de verschillende genres; van minimal en techno langs hiphop en soul tot aan electro en live-acts. De eerste bevestigde artiesten zijn: Madeon, Gui Boratto, Ben Klock, Jessie Ware, Monolake (live) en The Gaslamp Killer.

we Dutch Harp Festival Plaats: Utrecht Locatie: Diverse locaties Datum: 27 maart t/m zondag 1 april

Het Dutch Harp Festival 2010 betekende een ware revolutie in de harpwereld. Internationaal werd het evenement geprezen om zijn bijzondere programmering, revolutionaire concours en uitgebalanceerde combinatie van concours en festival. De tweede editie – onder artistieke leiding van de 22-jarige harpist Remy van Kesteren – belooft wederom een opwindend festival te worden met evenementen op diverse locaties in Utrecht en met een verdubbeling aan prijzengeld.

Floriade Plaats: Venlo Locatie: In een oogverblindend park Datum: 5 april t/m 7 oktober Na tien jaar gaan de poorten van het spectaculaire theater van de natuur weer open! De Floriade is een mondiaal spektakel waar weer vele tientallen landen aan mee zullen doen. Je wordt ondergedompeld in een smeltkroes van culturen en maakt kennis met andere gebruiken en rituelen. Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke werelden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen decor, programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. Tijdens de Floriade is er iedere dag een bomvol, verrassend programma voor jong en oud van muziek, dans, theater, literatuur en beeldende kunst. Duurzame, innovatieve eyecatchers op het gebied van architectuur, zijn als eerste te bezichtigen op de Floriade.

Imagine Film Festival Plaats: Amsterdam Locatie: Filmtheater Kriterion Datum: 17 t/m 28 april Go Short Filmfestival

Plaats: Nijmegen Locatie: In en om LUX Datum: 14 tot en met 18 maart

Go Short is een groots internationaal filmfestival voor de korte film. Het festival is een ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers en filmmakers vanuit heel Europa. De vierde editie staat gepland van 14 tot en met 18 maart 2012. Vijf dagen lang zijn er meer dan 200 korte films te zien in en om LUX in Nijmegen. De beste recente Europese films worden geselecteerd voor de competitieprogramma’s. Daarnaast zijn er exposities, workshops, optredens, feestjes en is er een uitgebreid Go Shorty! programma voor kids en jongeren. 42 wise

Imagine vindt in 2012 voor de 28ste keer plaats en is dé vrijplaats voor films in de genres fantasy, horror, sciencefiction en animatie. Het programma van Imagine laat jaar na jaar zien dat ‘de’ fantastische film veel meer heeft te bieden dan een optelsom van genres. Beleef het zelf in Kriterion. Elf dagen lang kan je verrassende films bekijken met bijzondere kruisbestuivingen, grote titels én films die op ontdekking liggen te wachten, arthouse én mainstream, crowdpleasers én films die verhitte discussies zullen uitlokken. Het festival gaat daarnaast in gesprek met binnen- en buitenlandse gasten, presenteert een masterclass, legt in themaprogramma’s belangwekkende rode draden bloot, en bedient diehard horrorfans op hun wenken tijdens de beroemde The Night of Terror.

Deze rubriek is geselecteerd voor wise mag door www.missyvy.nl


WISE PRODUCT S m art t e x t g e n e rat i n g s o f twar e

wise

a WISE Business product

Het opstellen van veel documenten, zoals rapporten, contracten en processtukken, was tot nu toe handwerk. Het was een arbeidsintesief en foutgevoelig proces. Daar komt bij dat opbouwen en delen van kennis over dergelijke documenten binnen een organisatie op deze manier erg lastig was ...

Maar ... dat was gisteren Want Wise Business Products introduceert WISE TG. TG, Versie 1.0 12 januari 2012 De eerste generatie slimmeWISE software voor het genereren en opstellen van documenten. Rapportage test 12-1-2012.doc

WISE TG, Versie 1.0 12 januari 2012 Rapportage test 12-1-2012.doc NB

NB

Met WISE TG is het heel eenvoudig om de binnen een organisatie opgebouwde kennis te delen WISE TG wordt nu bewaard onder de hoofdmap Rimarcable. Ik wil dit in de definitieve versie wijzigen of WISE TG. en optimaal te gebruiken. inDeWBP datum wordt in onderstaand scherm als volgt weergegeven

WISE TG genereert bestaande documenten, en maakt nieuwe documenten dankzij een slim selectiesysteem. Daardoor weet de gebruiker van WISE TG zeker dat hij de juiste tekst gebruikt, Ik zou de datum wijzigen in 12-1-2012. voldoen opgestelde documenten aan de voorwaarden die de organisatie daaraan stelt en is de kans op onnodige fouten dus minimaal.

De schermen zijn te klein om de naam van de documenten volledig te zien.

Met WISE TG is het opstellen van ingewikkelde documenten dan ook een fluitje van een cent. En bovendien aanzienlijk goedkoper! WISE TG is niet beperkt tot een bepaald vakgebied of tot een bepaalde capaciteit aan kennis. De gebruiker is vrij in het bepalen van de grenzen en … van de mogelijkheden binnen WISE TG.

De voordelen van WISE TG™ op een rij Gegarandeerd kwaliteitsniveau

De button ‘Verder” is actief. Dit zouden we doen nadat een bestaande of Nieuwe klant geselecteerd is door de gebruiker. We zouden een melding opnemen dat een Bestaande klant of Nieuwe klant geselecteerd dient te worden. Het is niet duidelijk dat dit alle artikelen in de Database zijn. Dat is wel het geval volgens mij indien we navolgende regel opnemen “Overzicht in Database opgenomen artikelen”. Klant wijzigen in cliënt of relatie.

Tijdwinst

Minder kans op fouten Kennis hergebruiken 1

De tekst van de artikelen is niet volledig zichtbaar.

2

Kostenbesparend en een boost voor uw concurrentiepositie Meer weten over WISE TG ™? Neem dan contact met ons op of stuur een E-mail.

wise BUSINESS PRODUCTS B.V. P.F. Bergmansstraat 1, postbus 96, 5000 AB Tilburg T + 31 (0)13 57 71 490 E info@wisetg.com F + 31 (0)13 58 10 346 I www.wisetg.com

wise 43


Interview the ice baR

snijders Van den boom a d v o c ate n

advocaten voor ondernemers Snijders Van den Boom Advocaten bedient het bedrijfsleven in brede juridische zin vanuit een kantoor met een overzichtelijke omvang. Ons devies: snel en laagdrempelig schakelen via korte lijnen. Wij opereren graag helder en duidelijk. We zijn wars van belangenconflicten, ondoorzichtige hiĂŤrarchie en omslachtige benaderingen. Als sparringpartners gaan wij vol respect, dynamiek en interactie samen met u voor uw belangen. Het opstellen en verhelderen van contracten maakt dagelijks onderdeel uit van ons werk. Daarnaast, of in het verlengde daarvan, verlenen wij juridische bijstand bij een grote verscheidenheid aan procedures. Onze specialismen omvatten onder andere het ondernemingsrecht, fusies en overnames, algemene voorwaarden, arbeids- en faillissementsrecht, ICT-, IE- en bouwrecht. De afdeling incasso verzorgt de volledige incassoprocedure voor zowel kleine als grote ondernemingen.

www . s b - A d v o c ate n . n l P.F. Bergmansstraat 1

5017 JH Tilburg

Postbus 96

5000 AB Tilburg

T + 31 (0)13-58.20.850

F + 31 (0)13-58.20.848 E info@sb-advocaten.nl

The Netherlands

I www.sb-advocaten.nl

wise magazine2  

Een beloftevol nieuw jaar betekent een gloednieuwe editie van WISE MAGAZINE ! De feestdagen zijn traditioneel gezien het ideale moment om to...