Gazette 20

Page 1

5de jaargang nummero 20 25 december 2016 Redactie-adres Buizemontstraat 19

Giesbaergske

9500 Geraardsbergen

Giesbaergen

koleuren gazette giesbaergske gazette vordat de koleuren goe zoan vermingen

Onafhankelijk multicultureel gazetje ter verdubbeling van de integratie die niet enkelvoudig kan werken. Giesbaergske Koleuren Gazette is een realisatie en uitgave van Studio Schrever en Uitg. Eigenbegeer

Licht op de stad I nhou dst a f e l Edit ie Win t e r ‘ 16 1 Licht op de stad Intussen in de wereld 2 Luna Liang: poëtische blik op het leven 3 Kerstcampagne ‘Cycling the City’ 4 Voordracht Prof. Corijn: Colofon Dalai Lama

Houden van, als verzet. Dat was wat er door m’n hoofd flitste wanneer de man die ik net een aalmoes had toegestopt nog even naar me omkeek als om mij te bedanken. Zijn blik was vele boeken. Het was op een druk verkeerspunt in Gent. Hij ging de rij wachtende auto’s af. Zijn smekende blik enkel ondersteund door een wit papier met wat uitleg op. En terwijl de meeste ramen nog ’s extra werden dichtgemaakt, joeg ik de mijne wijd open, als teken van minimale menselijkheid.

Het moet de man, een dertiger vermoed ik, die het hele rijtje wachtende auto’s afliep met een nederige vraag -voor hulp, voor iets, voor een kleinigheid- deugd hebben gedaan. Dat er toch iemand even naar hem wilde luisteren. Of tenminste de autoruit opende. Systeem-denkers orakelen nu vast dat ik dan wel evengoed een plak in mijn gezicht had kunnen krijgen. Maar dat is dan maar zo -dat zij dat denken. Ik stak mijn hoofd zelfs een beetje uit het raam met ‘Que

© Studio Schrever

in de wereld Vandaag sprak ik Belgen uit Colombia, een koppel Giesbaergeneirs met Chinese roots en een jong Russisch paar dat om de hoek woont met hun kleine uk, een schattig jongetje met warmbruine ogen. Vanmorgen had ik onze Togolese Boniface, naar waarheid bijgenaams ‘le bourgemestre de Grammont’, nog aan de telefoon. En met een Marokkaanse mama die een prachtige sluier droeg, had ik een heerlijk Vlaamse babbel, in een Antwerps accent. Heerlijk, zo’n reis door al die landen, hier in ons dorp. In een zwart/wit wereldje had je natuurlijk niet zo’n kleurenpracht.. (WiSch) 

© Studio Schrever

Intussen

5de jaargang, nummer 18, 1 juni 2016

puis-je faire pour vous?’. De man die naar een leven bedelde zag er moe en verslagen uit, hopend ook. Gelaten is het juiste woord. Ik weet niet welke taal hij sprak. Maar dit minieme gebaar liet hem even op adem komen. Ik beantwoordde zijn uitgestoken, vragende hand met enkele euromunten die ik al klaar had. Hij boog zwijgend het hoofd en vervolgde zijn weg, naar een volgende afgesloten auto. Bij het wegrijden van het kruispunt, op het moment dat hij me aankeek terwijl de dieselkolonne zich op gang trok, besefte ik het. Dat dit het enige teken is dat we kunnen geven. Om onze verwrongen wereld een hak te zetten tonen we het best, dat we van elkaar houden, ondanks alles, als teken van verzet. Verzet tegen de polariserende, solidariteitsarme, segregatieve, bange, racistische, uitsluitende en vernietigende politiek die ons het leven wil uitknijpen. Houden van, enkel dat. Fidel, hasta la victoria! (WiSch)

pagina 1


Poëzie Luna Liang

Jezelf ‘s vaker bedanken 谢谢我自己

‘Dank mij wel’

我们经常说谢谢你 我们从未说谢谢我自己 其实我们最应该谢的是自己 当我们有困难时 只有我们自己可以真正帮助自己 所以谢谢我自己 当我们生病时 只有我们自己才可以战胜病魔 所以谢谢我自己 当我们失望时 真正能走出阴影的是我自己 所以谢谢我自己 在我们孤单时 勇于自己一个人走的是我自己 所以谢谢我自己 在我们累的时候 永远不放弃的是我自己 所以谢谢我自己 当我们遇到挑战时 能战胜的也只有我 自己 所以谢谢我自己

We zeggen zo vaak ‘dank je wel’ We zegden nog nooit ‘dank mij wel’ of ‘dank aan mezelf’ Nochtans is de persoon die we het meest moeten danken onszelf Wanneer we het moeilijk hebben Is de enige persoon die ons écht kan helpen de eigenste ik Daarom ‘dank mezelf’ Wanneer we ziek zijn Moeten we zélf tegen die ziekte vechten en ze overwinnen, niemand kan dat voor ons doen Daarom ‘dank mezelf’ Wanneer we wanhopig of teleurgesteld zijn Moeten we zélf uit schaduw en duisternis kruipen Daarom ‘dank mezelf’ Wanneer de te lopen weg zo eenzaam is, is de persoon die moedig verder stapt...ik Daarom ‘dank mezelf’ Wanneer we moe zijn, is de persoon die toch nooit opgeeft...ik Daarom ‘dank mezelf’ Wanneer we op uitdagingen stoten Is de enige persoon die daar overwinningen kan boeken...ik Daarom...’dank mezelf’

5de jaargang, nummer 19, 11 november 2016

2

www.giesbaergskekoleurengazette.be


Merry

Fietsmas! Cycling Year!

Artwork © Studio Schrever

&

a Happy

Kerst kan, ook met de fiets. Omdat fietsen meer uitspaart dan brandstof. Een campagne van Fietscampagne ‘Cycling the City’

5de jaargang, nummer 19, 11 november

3

www.giesbaergskekoleurengazette.be


Colofon

Hoofdredactie: Wim Schrever Eindredactie: Nele De Winde

Geraardsbergen

Redactie: Wim Schrever Nele De Winde Boniface Agboka Thierno Hamzata Sow Amir Jafari Inna Aksenova Alexandre Tusiime Celestino Pestana Gilbert Koulou Mohammed El Ahmad Kamal Aljaouny Mohammedbrhan Atta R. Santos Michel Rosaly Metta Vanessa Ribeiro

organiseren

De wereld wordt een stad Prof. Eric Corijn (VUB)

Fotografie & Vormgeving: © Studio Schrever All rights reserved

© Studio Schrever

op donderdag

16 maart 2017

Tekst: Nele De Winde Inna Aksenova Alexandre Tusiime Celestino Pestana Gilbert Koulou Mohammed El Ahmad Kamal Aljaouny Mohammedbrhan Atta R. Santos Michel Rosaly Metta Vanessa Ribeiro Productie: Studio Schrever

om 20u.

in JH De Spiraal (Zakkaai 29, Geraardsbergen)

Uitgeverij: Uitg. Eigenbegeer

Ontwerp: Studio Schrever

Toegang is gratis www.tragervzw.be www.vormingplusvlad.be

Redactie-adres: Buizemontstraat 19 9500 Geraardsbergen

Verantw. uitgever: Wim Schrever, Buizemontstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Steeds meer mensen wonen in de stad, wat een nieuwe manier van samenleven is. Vaker komen wereldproblemen voor in grote en kleine steden. Respect voor het milieu, gelijkheid, multiculturaliteit... klinkt allemaal mooi maar hoe begin je er aan en is het wel realistisch? Hoe kan de verbondenheid tussen de diverse bewoners versterkt worden? Prof. Dr. Eric Corijn -hoogleraar stadsstudies aan de VUB- deelt zijn visie en gaat met ons in dialoog

U kan de werking van de vrijwillige, onafhankelijke en interculturele Giesbaergske Koleuren Gazette ondersteunen via een vrijwillige bijdrage: alle bijdragen zijn welkom op rekeningnummer BE25 7370 1096 4982 van Uitg. Eigenbegeer, Buizemontstraat 19, 9500 Geraardsbergen, met vermelding ‘bijdrage Gazette’.

Oost-Vlaanderen Solidaire Provincie

“Happiness depends on inner peace, which depends on warm-heartedness. There’s no room for anger, jealousy or insecurity. A calm mind and selfconfidence are the basis for peaceful relations with others. Scientists have observed that constant anger and fear eat away at our immune system, whereas a calm mind strengthens it. Changing the world for the better begins with individuals creating inner peace within themselves.”

H. H. Dalai Lama

5de jaargang, nummer 19, 11 november 2016

4

www.giesbaergskekoleurengazette.be

Verantw. uitgever: Wim Schrever, Buizemontstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Giesbaergen multiculturèl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.