Page 1

voor Sprankracht werkt rs. e v e g t h c a r d p o p e o een brede gr tot n e g in t h ic t s e s d n Van Nederla drijven. e b le a n io t a n r e t in grote

stageverslag Wilfred Beukens bij Studio Spankracht

1


inhoud het begin van...

3

wie is eigenlijk...

4

Studio Spankracht

6

gemaakt werk

12

project Ars Musica

23

eind in zicht...

26

BEDANKT! 27

Dit verslag is van Wilfred Beukens, klas RM3VP, grafische vormgeving stageperiode: 28/09/13 t/m 17/01/14

2


het begin van... Kwaliteiten en talenten worden gegeven. Je krijgt ze óf je krijgt ze niet. Bij Spankracht hebben ze talenten. En verschillende. Veel. Heel veel. Maar als je talenten voor jezelf houdt heeft een ander er niets aan. Dat is kort samengevat de visie van Spankracht. Waarom nu zo’n talentvolle inleiding? Dat zit zo: in 2008 werd Studio Spankracht door Henk Oudijn en Arjan Griffioen opgericht. Beiden hebben jarenlange ervaring in de grafische branche. Door die krachten te bundelen ontstond er een jonge en succesvolle studio die al snel uitbreiding kreeg van een freelancer. Communicatieconcepten, huisstijlen, beurspresentaties en nog veel meer kregen kleur en vorm bij Studio Spankracht. Maar… de wereld is groter dan alleen Nederland. Daarom werd Spankracht Foundation opgericht. Van de netto winst uit Studio Spankracht gaat 10% naar de foundation. Waarom? Talenten deel je. Ook met mensen die het minder hebben. In Ethiopië in dit geval. Ontwikkelingsprojecten, gezondheidsprojecten, onderwijsprojecten… De Foundation ondersteunt dit. Dankzij de tevreden klanten van Studio Spankracht. Wie kent bijvoorbeeld de campagnes van Bond tegen vloeken niet? Daar kun je op het station écht niet omheen. Dan Adullam; een grote landelijke zorginstelling voor gehandicapten. Een compleet nieuwe huisstijl die tot in de details werd uitgedacht. Of de campagnes van de CHE? Allemaal gecreëerd door Studio Spankracht!

pagina te zeggen dat voor Eigenlijk bedoelde ik op deze ligt en dat ik u heel u op tafel mijn stageverslag ! veel kijk- en leesplezier wens 3


wie is eigenlijk... Op de vorige pagina heeft u een inleidende tekst

niet snel vergeten. Een beter eerste stagebedrijf had ik

Een stageperiode begin je niet zonder leerdoelen, simpel-

gelezen over Studio Spankracht. Natuurlijk bent u

werkelijk niet kunnen hebben. Geweldige collega’s, veel

weg ben je gewoon nooit uitgeleerd! En bij een bedrijf als

benieuwd wie die tekst en de rest van dit verslag nu

zelfstandigheid, leuke opdrachten en niet minder een heel

Studio Spankracht is veel te leren omdat een relatief klein

geschreven heeft. Ik zal u op deze pagina vertellen wie

leerzame periode.

bedrijf toch vrij forse projecten aanneemt. Een leerdoel dat hier bij aansluit is het leren werken met sneltoetsen.

deze tekst geschreven heeft. Mijn naam is Wilfred Beukens, op het moment van schrijven ben ik 18 jaar. Na mijn stageperiode hoop ik de opleiding Grafische Vorming op het CIBAP in Zwolle weer op te pakken. De eerste twee en een half jaar studie zit er dan al weer op. Tijdens de schoolperiode heb ik een stevige basis aan grafische kennis aangeleerd gekregen die op stage goed van pas kwam.

Je bent snelgroeie nd op je vakgebied, hebt een positiev e levensopvatting en werkinstelling en heb je ervaren als een so ciaal persoon. Kortom: het was erg aangenaam samenwerken!

Wat mijn verwachtingen voor de stageperiode waren? Nou in ieder geval niet van wat er van gekomen is. En dat

Willem van Kan, DTP’er

Dit zorgt voor een snellere manier van werken; een muis gebruiken is voor de tools eigenlijk helemaal niet nodig. Andere leerdoelen die ik had:

• • • • •

nodige uitingen; duidelijk communiceren en meningen kunnen beargumenteren; werken met maskers en pentool in Photoshop. pakketkennis verdiepen en vergroten; controleren op fouten in eigen werk zoals het omzetten naar goede kleurmodus, afloop en gebruik van

bedoel ik op een meer dan positieve manier. Het vinden

4

vasthouden en bewaken van een huisstijl op alle

de goede kleurinstellingen; preflight;

van een stageplaats ging niet zonder slag of stoot. Studio

Tijdens de stageperiode is mijn voornemen om een

Spankracht was mijn één van de laatste bedrijven op

vervolgopleiding op HBO niveau in de richting van re-

m’n lijstje. Na de sollicitatie vertelde Arjan me dat ik over

clamecommunicatie of reclame en media bevestigd. Het

een week zou horen of ik wel of niet bij Spankracht stage

grafisch ontwerpen vind ik erg leuk om te doen vanwege

mocht en kon lopen. Maar... binnen 20 minuten had ik be-

het creatieve karakter maar het communiceren met de

Tijdens de evaluatie momenten kwam er naar voren dat

richt: Ik heb het er hier over gehad. Wat ons betreft kan je

klant en het ontwikkelen van een communicatieconcept

archiveren en het drukklaar aanleveren belangrijke punten

in de periode van augustus tot januari stage komen lopen

vind ik minstens zo interresant. Op mijn huidige studie is

van aandacht zijn. Dit vind ik dan ook belangrijke leerpun-

bij Studio Spankracht. En wat een tijd was dat; die zal ik

dit dan zeker een waardevolle aanvulling.

ten voor de rest van de stageperiode en de toekomst!

verdelen van kleurvlakken en de combinatie van tekst en beeld.


Wilfred is een optimistische rkvloer kerel, die je er op de we ker gezien zijn leeftijd goed bij kunt hebben. Ze wat hij al gepresteerd or vo en bb he t ec sp re je kan n volop in ontwikkeling, zij heeft. Als graficus is hij ien wat op vooruit. ch iss m ar da pt loo st ee ondernemersg kenheid maatschappelijke betrok e ld de id em ng ve bo n zij Als je h ja, heel wat verwachten. O g no we en nn ku lt te op der daarbij er. Die steekt hij niet on ov ing en m n ee al er ov t Wilfred heef waar oeten nog wel ontdekken stoelen of banken. We m eft ;-) hij echt verstand van he

Willem van Kan

Henk Oudijn

Bastiaan Berends, Interaction Designer

nds

Bastiaan Bere

Euhh.. hoe ik Wilfred zou type ren? Als een enthousiaste positieve gast, die van aanpakken weet, op grafisch gebied mooie din gen maakt, vaak veel kletst, zingt, fluit en bovena l een prettige collega is. Henk Oudijn, eigenaar Arjan Griffioen, eigenaar en begeleider

Wilfred is een stagiair die zijn verantwoording neemt en creatief kan e omgaan met het uitvoeren van het werk. Een echt r menig ondernemer die meedenkt en een drive heeft waa de vormgever jaloers op zou zijn. Nu alleen nog even meer dan controle en structuur stroomlijnen en je bent een 100% volwaardig vormgever.

Arjan Griffio

en

5


Studio Spankracht Beschrijving van de bedrijfsformule

vooral om webdesign, applicatiedesign, functioneel-

Plaats

en interactiedesign. Toegevoegde waarden aan het

Studio Spankracht is gevestigd in Ede, een centrale

Klanten

product zijn de korte maar goede communicatie lijnen,

plek midden in Nederland. Via de snelwegen A12 en

Studio Spankracht is een jong en vernieuwend bedrijf

hoge kwaliteit, afstemming van het project in combina-

A30 en het openbaar vervoer is Spankracht prima

dat werkt voor verschillende bedrijven. Zo werkt Span-

tie met het beschikbare budget en de grote hoeveel-

bereikbaar voor klanten. Daarnaast heeft Spankracht

kracht voor non-profit instellingen zoals gemeenten,

heid ervaring binnen het Spankracht-team.

ook meetings bij bedrijven op locatie. Omdat het proces van A tot Z meestal verloopt via de e-mail is het

zorginstellingen en stichtingen, commerciële bedrijven in de ICT en handel en onderwijsinstellingen, zowel

Prijs

niet van belang waar het bedrijf zich gevestigd heeft.

basisonderwijs als hogescholen. Het klantenbestand is

Spankracht gaat voor het optimale proces, een hoog

Doordat de communicatie via de e-mail en telefoon

zowel nationaal (80%) als internationaal (20%) en ver-

rendement en een hoge kwaliteit. Om continuïteit te

verloopt heeft Spankracht klanten uit verschillende re-

spreid over heel Nederland (en de rest van de wereld).

waarborgen werkt Spankracht met een vast tarief per

gio’s; de afstand hoeft hierin geen verschil te maken.

uur voor vormgeving en DTP. 10% van het netto winst is bestemd voor de missie van Spankracht: Hulp aan

Promotie

de allerarmsten. Dit project verloopt via Spankracht

De promotie van Spankracht gaat min of meer

Foundation en richt zich dit jaar op het gestarte project

vanzelf; door te investeren in kwaliteit en communi-

Product

in Ethiopië wat zich bezighoudt met de productie,

catie valt het bedrijf op. Huidige klanten ervaren dit

Studio Spankracht werkt voor veel verschillende

logistiek en marketing van appels zodat de lokale

als zeer prettig en geven deze ervaring door aan

opdrachtgevers. Afhankelijk van de wensen van een

bevolking zich zelfstandig kan ontwikkelen.

hun partners en (zakelijke)relaties. Deze vorm van

Marketing

opdrachtgever wordt een logo, huisstijl (zoals brief-

mond-tot-mondreclame is het belangrijkste pro-

papier, visitekaartje, with compliments card, ect.),

motiemiddel binnen Spankracht. Daarnaast heeft

folder, flyer, brochure, beurspresentatie, advertentie of autobelettering ontworpen. Door de vraag naar onlineproducten zoals websites en apps is op 1 januari 2013 Spankracht Online begonnen. Spankracht Online richt zich op de online dienstverlening. Het gaat hierbij

6

Sprankracht werkt voor ers. een brede groep opdrachtgev n tot Van Nederlandse stichtinge en. grote internationale bedrijv

Spankracht ook een nieuwe website waarop bedrijven kunnen zien wat het bedrijf doet voor welke opdrachtgevers en wie die opdrachtgevers zijn.


Personeel De kwaliteit van personeel is bepalend voor de keuze

MERKIDENTITEIT

ONTWERPEN

TOEPASSEN

bedrijf (Spankracht) is de kwaliteit van het perso-

Continu herinnerd

Huisstijldenken

Eenheid is op

neel een visitekaartje. In totaal is er, binnen het nu

worden aan

voorkomt

lange termijn vast

5 jaar bestaande bedrijf, meer dan 43 jaar ervaring

merkwaarden geeft

smaakdiscussies

te houden en

en kennis van het grafische proces aanwezig. De

richting en helpt

en zorgt voor een

werk is makkelijk

kennis in combinatie met de snelle communicatie en

ambities realiseren.

professionele

overdraagbaar.

van een opdrachtgever. Voor het dienstverlenende

klantvriendelijkheid zijn voor veel opdrachtgevers een

uitstraling.

doorslaggevende factor. Positionering van het bedrijf Studio Spankracht is binnen de regio een bekende

waar de klanten van spankracht zich bevinden:

speler op het gebied van corporate design. De hoge kwaliteit, korte lijnen en daardoor snelle communicatie zorgt voor een imago dat in de wijde omgeving bekend is. Door dit imago komen via bestaande klanten nieuwe klanten binnen waardoor de regio waarin Spankracht

21%

59%

20%

non-profit

bedrijven

scholen

15%

40%

45%

concept

ontwerp

uitwerken (dtp)

werkzaam zich steeds verder uitbreidt. De meerwaarde van samenwerken met Spankracht ligt in de korte communicatie (je preekt rechtstreeks met de vakman), een creatieve oplossing die is afgestemd op het beschikbare budget en een grote hoeveelheid ervaring binnen het team.

waar de tijd van spankracht in zit:

7


Offertes? Echt niet! Veel dingen die bij Studio Spankracht gebeuren vinden plaats op een informele manier. Het klantcontact en presenteren, maar ook het opmaken van begrotingen. Offertes zijn te zakelijk en onpersoonlijk. Een begroting wordt daarom altijd persoonlijk toegelicht tijdens de presentatie van het project concept. De begroting wordt altijd opgesteld door Arjan. Hij is de man van de financiën en het directe klantcontact. Samen met alle betrokken partijen wordt gekeken welke werkzaamheden er in het project naar voren zullen komen en hoeveel uur er voor de uitvoer van de werkzaamheden nodig is. Om eenduidig te zijn naar de klanten werkt Studio Spankracht met een vast tarief voor alle werkzaamheden. Er zijn enkele uitzonderingen met betrekking tot het vaste tarief. Hieronder vallen bijvoorbeeld stichtingen en scholen. Zij betalen een lager tarief. Ook is het mogelijk om een hoger tarief te betalen, waarvan een deel geïnvesteerd wordt in de Spankracht Foundation, de stichting waarmee Studio Spankracht ontwikkelingsprojecten ondersteunt in onder andere Ethiopië.

8


De opdrachtgever gaat akkoord met een begroting

omzet. De kracht van Studio Spankracht lag en ligt in

Collectief is dat je specifieke kennis voor een bepaal-

nadat er een mondeling of schriftelijk akkoord is.

het klein zijn; de snelle, duidelijke communicatie(lijnen)

de periode kunt inhuren en dat deze mensen vaak

Meestal is dit binnen 30 dagen na de presentatie van

en de hoge kwaliteit. De naamsbekendheid groeide en

erg flexibel zijn. De kosten voor deze mensen zijn

het concept en de ontvangst van de begroting. Aan

daarmee ook de klantenkring. Uiteindelijk werd in 2008

vaak hoger. Risico’s zijn er ook. Denk aan concur-

het einde van het project wordt er indien nodig een

de eerste freelancer aangenomen. In 2009 kwam Wil-

rentie of rechtstreeks contact tussen de klant en de

nacalculatie gemaakt en wordt het gehele traject geë-

lem, als DTP’er, het team versterken. 2012 was het jaar

inlener terwijl dit contact via Spankracht zou moeten

valueerd zodat er voor eventuele komende projecten

van de online media. Websites, apps en andere online

verlopen. Door middel van een contract worden hier

punten kunnen worden verbeterd.

producten waren dé producten waar vraag naar was.

afspraken over gemaakt.

Bastiaan en Arjan begonnen het terrein te verkennen

Werken bij of met Spankracht Hoe werkt het bij Spankracht?

en al snel bleek er voldoende vraag te zijn om Online

Aannemen personeel

Spankracht te starten. Op 1 januari 2013 was Online

Zowel bij Studio Spankracht als bij Online Spankracht

Spankracht dan niet alleen een feit maar ook een groot

werken een aantal mensen met een vast dienstver-

succes. De ene na de andere opdracht kwam binnen.

band. Alle andere betrokken personen bij Span-

In 2008 is Studio Spankracht ontstaan, met toen twee

krachtprojecten werkzaam zijn, vallen binnen het door

vaste medewerkers (en eigenaren), Henk en Arjan.

Online Spankracht werkt samen met het Spankracht

Studio Spankracht opgerichte Collectief. Hierdoor is

Zij richtten zich voornamelijk op het corporate design.

Collectief, een netwerk van professionals wat be-

er weinig te vertellen over het aannemen, behoud en

Na verloop van tijd groeide het werk en daarmee de

staat uit zelfstandige ondernemers. Denk hierbij aan

ontslag van personeel.

bijvoorbeeld webprogrammeurs, marketingspecialisten

Als iedereen doet waar hij of zij goed in is creëer je de meest ideale situatie en wordt het beste gepresteerd!

en projectmanagers. Deze mensen worden voor een

Bij selectie van de vakprofessionals van het Collectief

bepaald project en voor een bepaalde periode gecon-

wordt gekeken naar de ervaring en kennis van deze

tracteerd. Afhankelijk van de opdracht en de omvang

mensen. Na één of meerdere kennismakende gesprek-

daarvan worden er specifieke vakprofessionals bij

ken wordt er een samenwerkingsverband binnen het

betrokken. De technische realisatie wordt uitbesteed

Collectief aangegaan. In het contract worden verschil-

aan ondernemers binnen het Collectief.

lende voorwaarden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het

Het voordelen van het inhuren van externen vanuit het

verbod om direct contact op te nemen met de klanten

9


van Studio Spankracht of Online Spankracht. Daar-

Omdat er bij Studio Spankracht geen vastomlijnd

naast wordt er verder ingegaan op de vergoeding van

loonsysteem is, spaart iedereen voor zijn eigen

de contractant en eventuele secundaire arbeidsvoor-

pensioen. Pensioensparen verloopt dus niet via een

waarden zoals reiskostenvergoeding en dergelijke.

pensioenfonds. Dit heeft voor een ondernemer risico’s en voordelen. Een risico kan zijn dat bij een eventuele

Behoud personeel

beslaglegging op het vermogen ook het opgebouwde

Zoals bij elk bedrijf worden er ook bij Studio Spankracht

pensioen onder het beslag valt. Een voordeel kan zijn

functioneringsgesprekken gehouden. Denk hierbij niet

dat er geen beleggingen worden gedaan met het pen-

aan een gesprek onder vier ogen, maar vaak gebeurt

sioen zoals als dat bij een pensioenfonds gebeurd.

dit door een informeel gesprek op de werkvloer. Een open cultuur vormt een belangrijke basis voor de sterke

Redenen vertrek en ontslag personeel

samenwerking onderling.

Omdat Spankracht een klein bedrijf is heb je eigenlijk niet te maken met het komen en gaan van medewer-

Spankracht is een bedrijf dat qua omvang klein te

kers. Hierdoor valt er over de ontslagregeling niet

noemen is. Hierdoor is er weinig of geen sprake van

veel te vertellen.

doorgoeimogelijkheden, gebruik van ARBO-richtlijnen en worden er ook bijna geen opleidingsfaliciteiten aan-

Binnen het Collectief worden er regelmatig evalua-

geboden. Carrière maken wordt bij Spankracht gezien

tiegesprekken gehouden waarbij de kwaliteiten en

als een continu proces; elk project zorgt voor nieuwe

verbeterpunten van de betreffende persoon worden

inzichten en verdere specialisering. Salarisverhoging

besproken. Wanneer de kwaliteiten niet voldoende zijn

is over het algemeen gebaseerd op productiviteit,

wordt de samenwerking beëindigd en wordt er een

werkervaring en het takenpakket. Natuurlijk kunnen er

nieuwe samenwerkingspartner gezocht die wel aan de

uitzonderingen optreden zoals een inflatiecorrectie of

gestelde eisen voldoet.

een extra vergoeding omdat er een bijzonder goede jaaromzet is gemaakt.

10

stellingen over personeel


70

De pensioengerechtigde leeftijd voor werknemers in de communicatiebranche kan wel met drie jaar omhoog.

De overheid doet er te weinig aan om meer gehandicapten in de branche aan het werk te krijgen.

Het zou makkelijker moeten zijn om personeel te ontslaan.

Binnen de communicatiebranche kan de pensioen-

De overheid moet sowieso meer aandacht

Binnen de communicatiebranche zou het werken

gerechtigde leeftijd met drie jaar omhoog omdat

besteden aan werkgelegenheid voor gehandi-

met flexcontracten niet verkeerd zijn, omdat je

de lichamelijke belasting veel minder is dan in

capten. Dat is niet persĂŠ nodig in de communi-

vaak werkt op basis van projecten. Dit is min of

andere branches. Vanuit de overheid moet er dan

catiebranche, maar veel breder. Veel gehandi-

meer ook de manier waarop Studio Spankracht en

als tegenprestatie wel een aanvullend pakket met

capten (vooral lichamelijke) zitten onnodig thuis

Online Spankracht werken. De praktijk leert echter

bijvoorbeeld extra sessies voor de fysiotherapeut

en kunnen in een andere branche dan waaruit

vaak dat alleen het bedrijf er beter van wordt en

komen, net als sport-bevorderende activiteiten. Be-

zij afkomstig zijn vaak met enige inspanning

de contractant niet. Aan de andere kant is het voor

weging is in de branche vaak een punt waar weinig

weer een baan vinden. Van beide kanten moet

een contractant die houdt van afwisseling een

aandacht aan wordt gegeven. Voor een gezonde

er aandacht aan besteed worden. Binnen deze

ideale manier van werken. Je werkt binnen een

leefstijl, die nodig is om langer door te werken is het

branche zijn vaak specifieke werkzaamheden

project met de vaste zekerheid dat je tijdens het

dan ook noodzakelijk dat er stimulerende maatrege-

die niet alle gehandicapten kunnen uitvoeren.

project een vaste bron van inkomsten hebt. Daarna

len worden genomen om de mensen in de branche

Creativiteit kun je bijvoorbeeld niet aanleren en is

kan je je een periode je eigen tijd indelen en op-

in een gezonde conditie te houden.

van groot belang binnen deze branche.

zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

11


gemaakt werk In het volgende deel van dit stageverslag kunt u wat van het werk zien dat ik tijdens mijn stageperiode bij Studio Spankracht heb gemaakt. Natuurlijk is dit een selectie, anders zou er ondertussen gewerkt moeten worden aan deel twee van dit stageverslag. Daarom alleen de mooiste of de meest leerzame projecten. Al vanaf de eerste dag draaide ik mee in het productieproces. Een e-mail met daarin een planning, een instructie waar alles te vinden was, en de stage kon beginnen. Er zitten ook kleinere projecten in waarin, vooral DTP-werk zit, maar die daarom zeker niet minder leerzaam zijn! Dankzij het DTP-werk is het werken met Illustrator, Photoshop en Indesign wel verbeterd. Denk aan het gebruik van sneltoetsen wat efficient en tijdsbesparend werkt. Dat zijn dingen die zeker een toegevoegde waarde hebben voor de toekomst. Alle opdrachten die in dit stageverslag zijn afgebeeld, zijn daadwerkelijk door het desbetreffende bedrijf of organisatie gebruikt. Op de vraag of ik een werkelijk een bijdrage heb kunnen leveren, kan ik dus kort en krachtig ja zeggen. Natuurlijk heb ik niet alles volledig zelf gedaan. Soms kwam ik er qua pakketkennis niet uit, of had ik even een duwje in de rug nodig om met een grote hoeveeheid tekst en een klein formaat toch iets verantwoords te maken, of om het juist n贸g een tikkeltje sprekender te maken. Maar dankzij Arjan, Henk, Willem en Bastiaan is alles (al dan soms met een omweg) toch goed gekomen.

12


wilfredbeuke

ns.nl/stage/b

anner

web-banner Sofon Op 29 oktober 2013 organiseerde Sofon een seminar over export. Studio Spankracht werd gevraagd om in stijl van de andere uitingen een animated gif te ontwikkelen, die de aandacht van de website bezoekers zou trekken. Aan de hand van de aangeleverde briefing is bovenstaande banner tot stand gekomen. Natuurlijk zal deze banner niet bewegen, maar scan de QR-code en het beeld gaat leven!

13


advertentie Christenen voor Israël Christenen voor Israël heeft in 2013 verschillende vernieuwde folders en brochures uitgegeven in de vernieuwde huisstijl. Onderdeel hiervan was ook de informatie over schenken en nalaten. Naast de brochure over schenken en nalaten heb ik ook een advertentie ontwikkeld zoals hiernaast te zien is. De Joodse man bij de klaagmuur in Jeruzalem is een belangrijk beeld in de nieuwe stijl en komt daarom ook terug in deze advertentie. Hier is het goed te zien dat het soms lastig is om op een klein formaat advertentie een groot en sprekend beeld te plaatsen en de tekst (boodschap) duidelijk en leesbaar over te brengen zonder dat de advertentie rommelig wordt, of er bepaalde onderdelen missen of geen aandacht krijgen in de advertentie.

DENKT U AAN VANDAAG ÉN MORGEN? Schenken en nalaten aan Israël Denkt u erover om Israël te steunen met een gift of met uw nalatenschap? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en over de wet- en regelgeving rondom schenkingen en nalatenschappen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op via telefoon: 033 24 588 24 of per e-mail: schenken@christenenvoorisrael.nl We zijn dankbaar wanneer u bij de vaststelling van uw schenking of testament onze organisatie gedenkt.

“Ik zal zegenen wie u zegenen.” Genesis 12:3

14


5

3

Verticaal

2

1. Tot dit volk behoort de Heere Jezus.

1

3. In dit land vindt de wederkomst plaats [Zacharia 14]. 5. Aan dit volk heeft God Zijn Naam verbonden.

advertentie Christenen voor Israël

4

Horizontaal 2. Aan dit volk heeft God Zijn woorden in de eerste plaats toevertrouwd [Romeinen 3] 4. Psalm 122 roept op om te bidden voor de hoofdstad van dit land.

ontwerpen. Een combinatie van een puzzel en advertentie voor Israël Aktueel, een nieuwsbrief met allerlei

Vandaag actueler dan ooit.

informatie over de staat Israël.

Volg het nieuws, achtergronden en Bijbelstudies over Israël via gratis krant Israël Aktueel.

Ook deze advertentie is opgemaakt volgens de vernieuwde stijl die overeenkomt met de advertentie op de linkerpagina. Opnieuw is de biddende man bij de

Word gratis abonnee!

klaagmuur gebruikt in het ontwerp.

Stuur de bon in of kijk op christenenvoorisrael.nl/nd Voorletters

Net als bij de advertentie hiernaast moest er een

Naam m/v

Straat

Huisnr

‘Voorbereiding op de wederkomst’ van Lance Lambert (t.w.v. € 9,95) boek, 120 pagina’s ‘Gods trouw aan Israël, ook aan ons’ van Marianne Glashouwer

Postcode

Telefoon

weg gezocht worden tussen het beeld en de tekst en ook nog tussen de puzzel en de antwoordbon. Als je aan zo’n opdracht begint is dat best even denken.

Plaats

Datum (DD-MM-JJ)

Maar uiteindelijk kan je de opdrachtgever toch een advertentie opleveren waar alles in staat en waar je

(t.w.v. € 9,95) boek, 112 pagina’s ‘Helden van Sion’

ten puzzelpagina’s. Ook Christenen van Israël kwam de puzzelaars tegemoet en liet de advertentie hiernaast

Altijd weer Israël!

Kies uit één van de welkomstcadeaus:

Aan het einde van het jaar verschijnen er in veel kran-

E-mail

zelf ook trots op bent.

(t.w.v. € 9,95) DVD, 50 minuten Stuur de ingevulde bon in een gesloten envelop naar Christenen voor Israël, Antwoordnummer 616, 3860 WB Nijkerk. Een postzegel is niet nodig.

15


kerstkaart Huyskweker Aan het einde van het jaar is het voor veel bedrijven de gewoonte om de relaties een bedankje, in de vorm van een kerstkaart of kerstwens, te sturen. Ook Huyskweker wilde, mede door het 5-jarig jubileum, een kerstwens versturen. Natuurlijk wel eentje die past bij het bedrijf. Verschillende bloembaken moesten de vorm krijgen van een kerstster. In Photoshop zijn 12 verschillende bloembakken verweven in ĂŠĂŠn ster, zonder te zien dat de bloembakken niet bij elkaar hoorden of dat er aan gephotoshoped is. Het cijfer 5, aan de binnenkant van de kaart, was een stuk lastiger om te maken. De ronding, de hoek en een recht stukje; alles moet kloppen. Na een middag te hebben gepuzzeld aan de ster en de 5 was het dan toch gelukt. Tot slot nog de toepassing met tekst en het logo in lijn met de huisstijl uitwerken tot een mooie kerstkaart, drukklaar maken en ... zie daar het resultaat!

16


poster HSO/ Bredenoord HSO is een internationaal bedrijf dat zich richt op de

PROJECT SUZUKA

workflow binnen bedrijven. Denk hierbij aan automatisering van interne processen of het optimaliseren van ordersystemen. HSO maakt gebruik van het door

Bredenoord maakt haar ambities waar met Microsoft Dynamics AX

Microsoft ontwikkelde Microsoft Dynamics AX. Ook Bredenoord is in 2014 overgestapt op deze software en kan daarom haar ambities ook voor de toekomst waarmaken aan haar klanten. Om het personeel van Bredenoord (bekend van de gele generatoren bij bouwprojecten) van deze vernieuwing op de hoogte te stellen is er in stijl van de HSO huisstijl een stoere poster gemaakt die nu op verschillende locaties van Bredenoord hangt. Voor deze poster moest op een stockwebsite een passend stoer beeld worden gezocht en in de stijl van HSO worden toegepast op de poster. De tekst, een grote foto en drie verschillende logo’s maken het een leuke puzzel waar goed over nagedacht moest worden.

13_1156_HSO poster.indd 1

18-12-13 15:34

17


advertentie Israël Today Israël Today is een magazine boordevol informatie over Israël gerelateerde nieuwsfeiten. Christenen voor Israël adverteert regelmatig in hun nieuwsblad voor dit magazine. Hiernaast een activerende advertentie om een abonnement te nemen op het magazine waarbij je natuurlijk

Neem nu een abonnement op

Israel Today en ontvang een prachtig

welkomstgeschenk! >

israeltoday.nl/actie

11 nummers voor € 36,50

een welkomstgeschenk ontvangt. De afgebeelde magazines zijn geen foto’s maar gemaakt met behulp van een zogenoemde Mock-Up. Dat is een voorgeprogrameerde PSD waarbij de pagina’s van het magazine zijn aan te passen naar je eigen ontwikkelde magazine.

nieuws dat anderen niet brengen

We zijn met deze advertentie opnieuw positief verrast, geweldig! Arjan Wendt

18


ontwerp trouwkaart ÉÊn van de meest lastige opdrachten vond ik het ont-

its benjamin sm

t & rachelle zwarbenjamin smits

4 1 februari 201

& rachelle zwart

1 februari 2014

werpen van een trouwkaart. Waarom? Een trouwkaart is iets heel persoonlijks. Het ligt je of het ligt je niet. Het is de kunst om aan de hand van een beetje input een kaart te ontwerpen die aan de verwachting van het toekomstige bruidspaar voldoet. Het toekomstige bruidspaar wilde graag een trouwkaart

i 2014 wil len we den! Op 1 februar mag gevierd wor n gaan, wil len we met elkaar, dat g late te kki rbij gelu voo dol pgemerkt nog steeds mom ent niet ono Na 3 jaar zijn we huwelijk. Om dit en! esti gen met een ons te kom en vier onze relatie bev gen deze dag met u/ju llie uitnodi erk a/d Rijn

Bru nch in Koudek 52 Den Tollstraat

10.30 uur

13.00 uur

in vintage stijl met daarop: een foto uit een fotoshoot, een gedicht, de uitnodiging, de dresscode; het moet er

Oudshoornsekerk Kerkdienst in de 90 Oudshoornseweg

14.45 uur

allemaal op staan.

staan alle tijden voor de genodigden op een grappige maar toch passende timeline met icoontjes. Door het toepassen van de vintage stijl is het een opvallende en wat exclusieve kaart die het toekomstige bruidspaar bijzonder waardeerde!

18:30 uur

te Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn Gro ene Hart te Receptie in CSG g1 twe nan Du ry Hen

16:00 uur

Zoals hiernaast op de achterkant van de kaart te zien is

eentehu is in het oude gem Burgerl ijk huwelijk er Visserpark 30 eest gem Bur te Alphen a/d Rijn

a/d Rijn lce Vita te Alphen Diner in La Do Rijnplei n 15

21:00 uur

a/d Rijn lce Vita te Alphen

Feest in La Do Rijnplei n 15

eesters: onze ceremon iem Our God is an graag door naa r gen verwijzen wij an Voor eventuele vra ivem Du e Wouter en Lisann He reigns from iel 06 270 90 906 gm ail.com of mob tbenjam inrachelle@ With wisdom, per mai l: bru ilof

awesome God heaven above power and love

Cadeautip:

een age (kant/bretels/g Dressco de: vint

stropdas)

Our God is an awesome God!

es: Ons nieuwe adr a/d Rijn 6 AG te Alphen 240 72, raat isst Raadhu

Wat een geweldige kaart zeg! Wauw! Benjamin Smits

19


communicatieconcept PrePair PrePair is een organisatie die zich richt op de relatie binnen het huwelijk. PrePair is een onderdeel van de organisatie Ruimte voor je Relatie. Met dit nieuwe label willen zij zich vooral richten op jonge stellen die trouwplannen hebben en elkaar beter leren kennen. Aan de hand van bepaalde thema’s willen zij het toekomstige echtpaar houvast bieden. Binnen de organisatie Ruimte voor je relatie was al een logo ontwikkeld. Dit logo moest nog verder uitgewerkt worden en worden omgezet in een vector bestand. Daarnaast moest aan de hand van een door hun aangeleverd moodbord een communicatieconcept worden uitgedacht. Dit was het eerste wat grotere project dat ik mocht uitvoeren. De briefing was vrij kort en helder: ontwikkel een concept dat jongeren met trouwplannen, met de leeftijd van zo’n 20 tot 30 jaar aanspreekt.

Trouwplannen? PrePair! Aan de slag met de thema’s: . Elkaar beter begrijpen Uit welk nest kom jij? Wij hebben nooit ruzie!

Een leven lang samen!

Op welke manie d r bereiden jullie je voor op een levenslang commitment? getrouw Gelukkig Hoe goed ken je elkaar? Hoe wordt Gods liefde in jullie relatie zichtbaar? (H)eerlijk! Seks !? ven gelo en Sam In het PrePair

weekend ga je aan de slag om je optimaal voor te bereid en op je huwelijk. Je krijgt van ons een goed programma met boeiende lezingen en leuke werkvormen om samen in gespre samen genieten. k te gaan. Ook ga je spannende en gekke kend Een wee uitdag ingen aan. Na het weekend ken je de ander nog beter dan nu. Je hebt dingen bij jezelf ontdekt die je nog niet wist. Jullie kunnen in vertrouwen de volgen de stap zetten.

Meld je aan via prepairweekend.nl

In de briefing werd aangegeven dat een element met een retrolook (pointilistisch) een voorkeur had. Dat onderdeel wordt nu op elke uiting gebruikt als beeldkader. De ene keer met een andere foto of in een andere vorm, maar een herkenbaar kenmerk van de huisstijl.

20

Wanneer & Waar? Vrijdag 28 – zondag 30 maart 2014 Conferentiecentrum De Kroeze Danne – Ambt Delden

www.prepairw eekend .nl Onderdeel van Ruimte voor je Relatie


Trouwplannen? PrePair!

Trouwplannen? PrePair! In het PrePair weekend ga je aan de slag om je optimaal voor te bereiden op je huwelijk.

Aan de slag met de thema’s: .

De thema’s zijn:

Elkaar beter begrijpen Uit welk nest kom jij?

Elkaar beter begrijpen Uit welk nest kom jij? Wij hebben nooit ruzie!

Wij hebben nooit ruzie! Gelukkig getrouwd (H)eerlijk! Seks Samen geloven!?

Gelukkig getrouwd (H)eerlijk! Seks Samen geloven!? 28 t/m 30 maart 2014

Locatie: Ambt Delden

28 t/m 30 maart 2014

Conferentiecentrum De Kroeze Danne

www.prepa irweekend. nl PrePair is onderdeel van Ruimte voor je Relatie

www.prep airwe eken d.nl

Investeren in een leve n lang samen 13_1111_PRE adv A5 - HGJB KC.indd

1

06-12-13 09:06

21


sponsorfolder WVO-scholen De basisscholengemeenschap Willem van Oranje in Barneveld is een 4-jarig project gestart om ondersteuning te bieden bij de bouw van een school in Zuid-Soedan. Het is de bedoeling dat de kinderen op verschillende manieren 140.000 euro gaan ophalen voor dit project. Daarnaast is het voor bedrijven mogelijk om bepaalde onderdelen van de te bouwen school te sponsoren. Denk hierbij aan een stuk muur, een klaslokaal of een deel van het dak. Binnen de huisstijl van de scholengemeenschap is in de stijl van het project een website ontwikkeld. Daarnaast moesten er ook folders en posters worden ontwikkeld. Hiernaast de sponsorfolder voor particulieren en bedrijven. Op de binnenzijde is de informatie gevisualiseerd met kleine icoontjes, waarbij kort en krachtig de informatie is weergegeven. Beeld speelt een belangrijke rol; het moet voor mensen duidelijk zijn waar ze hun geld aan besteden en dit is natuurlijk een prachtig doel!

22


project Ars Musica Op de voorgaande pagina’s heeft u verschillende wat kleinere projecten gezien. Een uitzondering was hierop het communicatieplan voor PrePair. Dit was een interresant en leerzaam project. Toch heb ik voor het grote project er voor gekozen om het project van stichting Ars Musica te laten zien. Ars Musica ziet het als een wezenlijke taak mensen te bereiken die niet eerder in aanraking zijn gekomen met klassieke muziek. Educatie staat hoog in het vaandel van Ars Musica. Voor alle leeftijdsgroepen worden speciale projecten georganiseerd. Het project wat ik op de volgende pagina’s zal beschrijven was het concert van Joseph Haydn genaamd “Die Schöpfung.“ Dit concert zal in muzikale bewoording uiting geven aan het begin van deze wereld; de schepping van de hemel en de aarde. Aan de hand van een door een communicatiebureau ontwikkelde briefing, is er gestart aan dit project. Ook hebben we zelf verder onderzoek gedaan naar de inhoud van deze muziek; in welke tijd is het stuk gecomponeerd, wie heeft het gecomponeerd, wat is de schepping en hoe beeld je dat uit?

Tijdens dit project heb ik geleerd dat een concept voor een poster maar ook voor een huisstijl er niet binnen enkele uren of een dag ligt. 23


briefing

Nieuwjaarsconcert

Van het communicatiebedrijf dat werkt voor stichting Ars Musica kregen we een briefing. Hierin kwam vooral naar voren dat de naamsbekendheid, het aantrekken van nieuwe bezoekers en de binding van trouwe be-

Concertkoor en Begeleidingsorkest

zoekers een belangrijke doelstelling was. Kernwaarden

Ars Musica

die genoemd werden waren onder andere persoonlijk, kwaliteit en professionaliteit. Een uitdaging was om

o.l.v. Patrick van der Linden

beleving te creëren.

Margreet Rietveld, sopraan Falco van Loon, tenor Daniël Hermán Mostert, bas

Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om de briefing helemaal los te laten omdat een groot deel van de briefing was gebaseerd op informatie die niet van toepassing was of geen toegevoegde waarde had.

start Omdat ik me aan het begin van dit project te veel vast

die

Schöpfung J. Haydn

hield aan de briefing en me te had vastgebeten aan de groenige kleur en het gebruik van een illustratie van Joseph Haydn liep ik totaal vast in een ”groenmet- Hayden-wereld”. Dit was het punt waarop we de aangeleverde briefing links hebben laten liggen. Het

18 januari 2014 Augustijnenkerk Dordrecht aanvang 20.00 uur

eerste concept staat hiernaast afgebeeld.

Bestel kaarten via www.stichtingarsmusica.nl

24


vervolg

NIEUWJAARSCONCERT

Uiteindelijk heb ik het concept een paar dagen laten liggen. Hierdoor liep de druk op het project wel op, omdat de poster op een bepaalde datum naar Ars Musica verzonden moest worden. Hierin heb ik ook ge-

die

leerd dat een concept voor een poster maar ook voor een huisstijl er niet binnen enkele uren of een dag ligt.

Schöpfung

Na de korte periode waarin ik het project heb laten liggen ben ik op zoek gegaan naar afbeeldingen die te maken hebben met scheppen of schepping. Hierbij kwam ik vaak uit bij de wolken of het heelal. Omdat iedereen een eigen voorstelling heeft van de schepping heb ik geprobeerd om een abstracte insteek te

CONCERTKOOR EN BEGELEIDINGSORKEST

ARS MUSICA

vinden. Uiteindelijk vond ik die in een foto met daarin

O.L.V. PATRICK VAN DER LINDEN

verschillende transparante vlakken. Met behulp van

MARGREET RIETVELD SOPRAAN FALCO VAN LOON TENOR DANIËL HERMÁN MOSTERT BAS

van het concept binnen een enkele uren de poster op

een collega hebben we uiteindelijk na het bedenken kunnen leveren waarbij er een mooi eindresultaat tot stand is gekomen.

18 2014 januari

AUGUSTIJNENKERK BESTEL

UW

DORDRECHT

KAARTEN

VIA

|

AANVANG

20.00

UUR

WWW.STICHTINGARSMUSICA.NL

ENTREE: 20 EURO VOORVERKOOP; 22 EURO AAN DE KERK

13_1033_ARS poster nieuwjaarsconcert A3 021213.indd 1

12-12-13 12:04

25


eind in zicht! Dit is alweer bijna het einde van mijn stageverslag en stageperiode bij Studio Spankracht. Een bijzonder leuke en leerzame periode is dan voorbij. Leuk, door de positieve manier van omgaan als collega’s onderling en uitdagingen in de verschillende projecten. Leerzaam, door het leren van nieuwe dingen zoals sneltoetsen, softwarefuncties, het gebruik van de juiste fonts en nog heel, heel veel meer. Tijdens de stageperiode heb ik een goede kijk op de creatieve keuken van Spankracht mogen hebben. Van de start van een project, tot de presentatie van de volwaardige huisstijl van een bedrijf. Het hoe en waarom je soms in een uur, soms in 4 dagen een concept voor een project hebt ontwikkelt, wat er vaak fout gaat bij het aanleveren van drukwerk, wat de kleurmodus doet... Ach, er is heel veel langs gekomen. Hierdoor is mijn rugzakje met kennis een stuk zwaarder geworden. Tijdens de afrondende fase van de opleiding en in de toekomst zal deze opgedane kennis zeker van pas komen. Denk hierbij aan het gebruik van sneltoetsen. Ik weet alle toetsen nog lang niet uit mijn hoofd, maar langzaam maar zeker begint het gebruik ervan er bij me in te slijten. Maskers en de pentool in Adobe Photoshop; nog nooit van gehoord toen ik bij Spankracht kwam. Ondertussen ben ik erachter dat die functies toch wel heel handig zijn. Of iets veel simpelers: het in verslagen eindeloos op enter drukken omdat er een woord af is gebroken. Even een vinkje aan zetten en ‘t scheelt een hoop gedoe. Zoals ik al eerder in dit verslag heb aangegeven is mijn doel om in de toekomst een opleiding op HBO-niveau te gaan volgen, op het gebied van (reclame)communicatie, reclamewetenschapen of natuurlijk iets in die richting, zeker bevestigd. Mijn huidige opleiding bevalt me nog steeds prima, al merk ik zelf dat ik af en toe wat meer verdieping nodig heb. Er is binnen de vormgeving een wereld van mogelijkheden. Grafische vormgeving, webdesign, interactieve vormgeving en meer. Door het stagelopen bij Spankracht heb ik gezien dat de combinatie van verschillende soorten vormgeving het concept alleen maar sterker kunnen maken als er intensief wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Een discipline die ik in de toekomst graag verder zou willen ontwikkelen is webdesign. Enorm complex omdat er veel bij komt kijken, maar in de toekomst hét visitekaartje van veel, heel veel bedrijven!

26


BEDANKT! een einde. Aan alle leuke dingen komt age... Helaas dus ook aan deze st nken voor jullie da be ijk el rt ha el he l aa m le Bij deze wil ik jullie al t delen van jullie he en ijn -z us rie se d, ei gh lli begeleiding, geze ijk mijn dankwoord nl ge ei ik n ka n de or wo In . is creativiteit en kenn m voor jullie ro aa D . en ar sp be e lli ju ik l wi niet uitdrukken, de tranen creativiteit en e lli Ju ! jd ti e ig ld we ge ze de een kleine herinnering aan missen. gezelligheid zal ik zeker gaan

27


Studio Spankracht Stationsweg 85 6711 PL Ede www.studiospankracht.nl

Cibap Vakschool voor Verbeelding Nijverheidstraat 11 8000 AW Zwolle www.cibap.nl

wilfredbeukens.nl 28

Stageverslag Studio Spankracht  

Stageverslag over de stageperiode bij Studio Spankracht. Deze periode was in het derde studiejaar van het de opleiding Grafisch Vormgeven op...

Advertisement