Page 1

_=,0$_.รฟ_(85

-$.

=,03ฤ…(รฅยซ7 %,9 1 $. รŒ

(&2120<&/$66 7,3<1$$75$.7,91ยซ287'225/2.$/,7<.286(.=$0รท67(0

63257)$6+,21+$5':$5(


63257291ÂŤ

32'356(1.$

020(1780

'\QDPLFNÂżSUDNWLFNÂżDSURG\xQÂżSRGSUVHQNDFĂ&#x2039;OHQøSRGSRUXMHVSRUWRYN\Qø YLQWHQ]LYQĂ&#x2039;PSRK\EX-HXUĂŞHQÂżSÄ&#x2020;HGHYxĂ&#x2039;PĂŚHQÂżPNWHUĂ&#x2021;VLSÄ&#x2020;HMĂ&#x2039;QHERSRWÄ&#x2020;HEXMĂ&#x2039; H[WUĂ&#x2021;PQøGREUĂ&#x2021;GUĂŚHQĂ&#x2039;SRSUVĂ&#x2039;QHERSURYR]XMĂ&#x2039;VSRUWVY\VRNĂ&#x203A;PVWXSQøP]ÂżWøÌH

ProdyĹĄnĂ˝ High-Tech-materiĂĄl peÄ?uje o vyrovnanĂŠ tÄ&#x203A;lesnĂŠ klima. Pro pokoĹžku pĹ&#x2122;Ă­jemnĂŠ, hydrofilnĂ­ mikro-frotĂŠ je svrchu potaĹženo funkÄ?nĂ­m Eyelet-materiĂĄlem, kterĂ˝ dokĂĄĹže uchovĂĄvat teplo. Toto spojenĂ­ umoĹžĹ&#x2C6;uje aktivnĂ­ â&#x20AC;&#x17E;sweat managementâ&#x20AC;&#x153;, tzn. vlhkost je absorbovĂĄna a aktivnÄ&#x203A; odvĂĄdÄ&#x203A;na od tÄ&#x203A;la. ZĂĄroveĹ&#x2C6; ale nedochĂĄzĂ­ k vysuĹĄovĂĄnĂ­ pokoĹžky. ObzvlĂĄĹĄtÄ&#x203A; hebkĂŠ a bezeĹĄvĂŠ koĹĄĂ­Ä?ky bezpeÄ?nÄ&#x203A; stabilizujĂ­ poprsĂ­ u tÄ&#x203A;la a pozitivnÄ&#x203A; ovlivĹ&#x2C6;ujĂ­ pevnost pojivovĂŠ tkĂĄnÄ&#x203A;, zvlĂĄĹĄĹĽ ve velkĂ˝ch velikostech. VyĹĄĹĄĂ­ lemovĂĄnĂ­ vĂ˝stĹ&#x2122;ihu a prĹŻramkĹŻ celkovĂŠ dobrĂŠ drĹženĂ­ jeĹĄtÄ&#x203A; umocĹ&#x2C6;uje. VypodloĹženĂĄ odlehÄ?ovacĂ­ nastavitelnĂĄ ramĂ­nka pĹ&#x2122;Ă­jemnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ilnou k ramenĹŻm a optimĂĄlnÄ&#x203A; odlehÄ?ujĂ­ oblast ĹĄĂ­je.

ZZZDQLWDFRP


2%6$+

'23,6-(ĂĽÂŤj.29, VĂĄnoce jsou takĹ&#x2122;ka tady, tak hlavnÄ&#x203A; ŞådnĂ˝ stres z tzv. vĂĄnoÄ?nĂ­ch nĂĄkupĹŻ. VĹždyĹĽ jste si pĹ&#x2122;eci mezi svĂ˝mi nejbliŞťími slĂ­bily, Ĺže si velkĂŠ dĂĄrky letos opravdu dĂĄvat nebudete, Ĺže si dopĹ&#x2122;ejete drobnosti nejlĂŠpe ze sportovnĂ­ho ranku. JenĹže realita vÄ&#x203A;tĹĄinou bĂ˝vĂĄ jinĂĄ. Co tĹ&#x2122;eba navrhnout kamarĂĄdkĂĄm, maminkĂĄm, Ĺže je tĹ&#x2122;eba vrĂĄtit se do dÄ&#x203A;tskĂ˝ch let a napsat JeŞíťkovi? Redakce WILD CAT se Ăşkolu zhostila, aby vĂĄm i vaĹĄim blĂ­zkĂ˝m dala potĹ&#x2122;ebnou inspiraci, tĹ&#x2122;eba to letos vyjde.

:,/'&$)(â&#x20AC;&#x201C; :,/')2&86 9ÂŤ7(-7(9(69á7á¸=.Âť&+35.Âť1(.â&#x20AC;&#x201C; 7áüjÂŤ1(ĂĽ-60(ĂŠ(.$/<â&#x20AC;&#x201C; 0$=$&ÂŤ$/&+<0,(â&#x20AC;&#x201C; 52=+2925.$7(Ä&#x2026;,1$%$8(529Â&#x; 9ÂŤ7(-$.9<3$'Â&#x;%áü.$Ä&#x2026;6.Âť6(1"â&#x20AC;&#x201C; 1$+5$1á9ĂĽ(16.§07$.78â&#x20AC;&#x201C; :,/'&(/(%5,7<$1'5($.5Âť=/29Â&#x; :,/'7(67 :,/'&(/(%5,7<(',7$923$729Â&#x;â&#x20AC;&#x201C; :,/'&+$//(1*( =,01ÂŤ75,$7/21â&#x20AC;&#x201C; (&2120<&/$66â&#x20AC;&#x201C; =,0$0á672$287'225â&#x20AC;&#x201C; =,01ÂŤ%,.( :,/'7(67 52=+29259Âť67831$'+$8/$*,5,â&#x20AC;&#x201C; =,01ÂŤ%,9$.â&#x20AC;&#x201C; :,/'7(67 :,/'75$,1,1*â&#x20AC;&#x201C; (.9Â&#x;'25â&#x20AC;&#x201C; 1$%áü.Â&#x;&+6'á70,9(92=ÂŤ.8â&#x20AC;&#x201C; 'á7,1$/<ĂĽÂŤ&+â&#x20AC;&#x201C;

PĹ&#x2122;ejeme pĹ&#x2122;ekrĂĄsnĂŠ, pohodovĂŠ, sportovnÄ&#x203A; ladÄ&#x203A;nĂŠ vĂĄnoÄ?nĂ­ svĂĄtky. V novĂŠm roce zas v plnĂŠ sĂ­le a s WILD CAT vykroÄ?te nanovo! Redakce Wild Cat

,9$5(=.29Â&#x; UdÄ&#x203A;lejte partnerovi radost â&#x20AC;&#x201C; napiĹĄte JeŞíťkovi o novĂŠ sedlo DobĹ&#x2122;e zvolenĂŠ sedlo je nejen zĂĄkladem pohodlnĂŠ jĂ­zdy, kterou si uĹžijete bez poposedĂĄvĂĄnĂ­ a nĂĄslednĂŠho pĂĄlenĂ­ na toaletÄ&#x203A;. Je zĂĄroveĹ&#x2C6; zĂĄkladem dobĹ&#x2122;e klapajĂ­cĂ­ho vztahu! PĹ&#x2122;Ă­prava celodennĂ­ho vĂ˝letu na biku u nĂĄs Ä?asto pĹ&#x2122;ipomĂ­nĂĄ plĂĄnovanĂŠ rodiÄ?ovstvĂ­. Pokud s pĹ&#x2122;Ă­telem chceme strĂĄvit vĂ­kend v sedle a zĂĄroveĹ&#x2C6; si uŞít trochu romantiky, nenĂ­ radno improvizovat. JinĂ˝mi slovy je nĂĄm jasnĂŠ, Ĺže po biku nic nebude â&#x20AC;Ś Po vyzkouĹĄenĂ­ dĂĄmskĂŠho sedla Specialized Body Geometry jsem zjistila, Ĺže romantika a den na biku se dajĂ­ skloubit. PĂ­ĹĄi tedy JeŞíťkovi o novĂŠ sedlo, Ä?Ă­mĹž pĹ&#x2122;Ă­teli udÄ&#x203A;lĂĄm urÄ?itÄ&#x203A; velkou radost.

9(521,.$.2/Â&#x;Ä&#x2026;29Â&#x; UrÄ?itÄ&#x203A; dopis uletÄ&#x203A;l â&#x20AC;Ś MĹŻj milĂ˝ JeŞíťku, kaĹždĂ˝ rok Ti pĂ­ĹĄu o koleÄ?kovĂŠ brusle a nikdy jsem je pod vĂĄnoÄ?nĂ­m stromeÄ?kem nenaĹĄla. KdyĹž jsem dĂĄvala svĹŻj dopis za okno, doufala jsem, Ĺže neuletĂ­. Ale je moĹžnĂŠ, Ĺže sis mĹŻj dopis nikdy nevyzvedl. Jednou jsem naĹĄla pod vĂĄnoÄ?nĂ­m stromkem kolo i lyĹže, ale koleÄ?kovĂŠ brusle nikdy. KaĹždĂ˝ rok si musĂ­m pĹŻjÄ?ovat brusle od kamarĂĄdek nebo v pĹŻjÄ?ovnĂĄch. Proto bych, milĂ˝ JeŞíťku, koneÄ?nÄ&#x203A; pod stromeÄ?kem rĂĄda naĹĄla dĂĄmskĂŠ brusle, nejlĂŠpe K2, protoĹže na nich se mi jezdilo nejlĂŠpe! â&#x20AC;&#x17E;Kuju â&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x153;

.$7.$62%27.29Â&#x; VĂĄnoÄ?nĂ­ shon a radost vĹĄem KdyĹž se blíŞí VĂĄnoce, tak jsem pÄ&#x203A;knÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x17E;ve stresuâ&#x20AC;&#x153;. Asi si hned pĹ&#x2122;edstavĂ­te shĂĄnÄ&#x203A;nĂ­ dĂĄrkĹŻ, uklĂ­zenĂ­, peÄ?enĂ­ cukrovĂ­ â&#x20AC;Ś JĂĄ mĂĄm ale vĹždycky plnou hlavu zĂĄvÄ&#x203A;reÄ?nĂ˝ch testĹŻ a zkouĹĄek v kombinaci s plĂĄnovĂĄnĂ­m vĂĄnoÄ?nĂ­ch nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;v a vĂ˝jezdĹŻ za praĹĄanem. Na otĂĄzku, co bych rĂĄda naĹĄla pod stromeÄ?kem, opakovanÄ&#x203A; odpovĂ­dĂĄm: â&#x20AC;&#x17E;nevĂ­m, nechci, nepotĹ&#x2122;ebuju nic â&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x153; Letos se ale nÄ&#x203A;co zmÄ&#x203A;nilo. BÄ&#x203A;hem vĹĄech svĂ˝ch vĂ˝letĹŻ rĂĄda fotĂ­m. BavĂ­ mÄ&#x203A; fotit ostatnĂ­, a kdyĹž vidĂ­m, jak se jim fotky lĂ­bĂ­ a majĂ­ z nich radost, mĂĄm i jĂĄ radost. TakĹže jsem se rozhodla, Ĺže si pod stromeÄ?ek nadÄ&#x203A;lĂ­m poĹ&#x2122;ĂĄdnou digitĂĄlnĂ­ zrcadlovku (a to Nikon D 7000). Radost budu mĂ­t samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ jĂĄ, ale doufĂĄm, Ĺže ji budou mĂ­t Ä?asem dĂ­ky mĂ˝m fotkĂĄm i ostatnĂ­ :-).

3


: 0$5.§7$'$9,'29Â&#x;

JeŞíťku, pĹ&#x2122;ĂĄla bych si jezdit s vÄ&#x203A;trem o zĂĄvod! Zima je obdobĂ­, kdy svĹŻj padĂĄk strÄ?Ă­m nahoru na skĹ&#x2122;Ă­Ĺ&#x2C6; a zĹŻstĂĄvĂĄm nohama na zasnÄ&#x203A;ĹženĂŠ zemi. Jestli mi ale JeŞíťek splnĂ­ moje tajnĂŠ pĹ&#x2122;ĂĄnĂ­, bude ta letoĹĄnĂ­ zima jinĂĄ. ChtÄ&#x203A;la bych si zkusit osedlat vĂ­tr pro zmÄ&#x203A;nu na snowkitu. PĹ&#x2122;edstava, jak se prohĂĄnĂ­m zasnÄ&#x203A;Ĺženou plĂĄnĂ­ taĹženĂĄ drakem, mi zkrĂĄtka vhĂĄnĂ­ adrenalin do Ĺžil. MĹŻj promyĹĄlenĂ˝ plĂĄn, jak dostat kurz snowkittingu k VĂĄnocĹŻm, je jednoduchĂ˝. NechĂĄm na pĹ&#x2122;Ă­telovÄ&#x203A; notebooku neNĂ PADNÄ&#x161; otevĹ&#x2122;enou strĂĄnku snowkitovĂŠ ĹĄkoly Harakiri, a to pĹ&#x2122;Ă­mo na objednĂĄvce dĂĄrkovĂŠho balenĂ­ kurzu. Snad mu to dojde. OstatnÄ&#x203A; on sĂĄm si u nich kurz uĹž dÄ&#x203A;lal. Tak drĹžte palce, aĹĽ na mÄ&#x203A; zas nespĂĄchĂĄ dĂĄrkovĂŠ harakiri jako loni, ale aĹĽ se uĹž po VĂĄnocĂ­ch prohĂĄnĂ­me s vÄ&#x203A;trem o zĂĄvod spolu!

.$52/ÂŤ1$3,/$Ä&#x2026;29Â&#x;

MilĂ˝ JeŞíťku, je to jiĹž dobrĂ˝ch dvacet let, co jsem ti psala naposled. Od tĂŠ doby uteklo hodnÄ&#x203A; vody i VĂĄnoc, vcelku jsem dospÄ&#x203A;la, a proto ve mnÄ&#x203A; letos uzrĂĄl pocit, Ĺže bychom si mÄ&#x203A;li nÄ&#x203A;co vyjasnit. JĂĄ vĂ­m, Ĺže jsem TÄ&#x203A; asi naĹĄtvala tĂ­m, Ĺže jsem mĂĄmÄ&#x203A; po rozbalenĂ­ tohoto Ä?ervenĂ˝ho kaĹĄmĂ­rovĂ˝ho svetru Ĺ&#x2122;ekla, Ĺže to nenĂ­ mĹŻj styl a nebudu ho nosit. Ale jĂĄ nechtÄ&#x203A;la kazit vĂĄnoÄ?nĂ­ atmosfĂŠru lhanĂ­m! VĹždyĹĽ to opravdu nejsem jĂĄ! VidÄ&#x203A;l jsi nÄ&#x203A;kdy v poslednĂ­ch deseti letech moji fotku? JĂĄ pĹ&#x2122;ece kaĹĄmĂ­rovĂ˝ svetry nikdy nenosĂ­m! JasnÄ&#x203A;, vrĂĄtil jsi mi to hned zpĂĄtky. KdyĹž jsem pĹ&#x2122;ed prvnĂ­mi spoleÄ?nĂ˝mi svĂĄtky Ĺ&#x2122;ekla svĂŠmu pĹ&#x2122;Ă­teli (dnes manĹželovi), Ĺže nic nechci. VĹĄiml sis, Ĺže KarolĂ­na je ĹženskĂŠ jmĂŠno? A pĹ&#x2122;ece kdyĹž holka pronese, Ĺže nic nechce, znamenĂĄ to: Jdi a skup celĂ˝ obchoÄ?ĂĄk! Nebo alespoĹ&#x2C6; nÄ&#x203A;co úŞasnĂŠho, co mi budou vĹĄechny kamarĂĄdky zĂĄvidÄ&#x203A;t! TakĹže jsme si kvit. SkĂłre 1:1. RemĂ­zu beru, tuhle bitvu vyhrĂĄt nemusĂ­m. Proto si letos pĹ&#x2122;eji dĂĄrky dva. Jeden pro mÄ&#x203A; a druhĂ˝ pro Tebe. TobÄ&#x203A; hodnÄ&#x203A; snÄ&#x203A;hu, aĹĽ ti nevrĹžou kameny pod sĂĄĹ&#x2C6;kami. A sobÄ&#x203A; sporttester a vnitĹ&#x2122;nĂ­ vytrvalost, aĹĽ ho po Ä?ase pouŞívĂĄm stĂĄle ke svĂŠmu ĂşÄ?elu a nejen jako hodinky. TĹ&#x2122;eba prĂĄvÄ&#x203A; na tom TvĂŠm snÄ&#x203A;hu. P. S. Adresu snad stĂĄle znĂĄĹĄ.

5('$.&(

ĂŞĂ&#x2039;VORURĂŞQĂ&#x2039;N

Ĺ Ă&#x2030;FREDAKTORKA Hanka TopolovovĂĄ, hanka@wild-cat.cz DESIGN MarkĂŠta AntonĂ­Ä?kovĂĄ

INZERCE inzerce@wild-cat.cz, tel.: 775 610 757

REDAKTORKY KĂĄja PolĂ­vkovĂĄ, MarkĂŠta DavidovĂĄ, KateĹ&#x2122;ina SobotkovĂĄ, Milada HebelkovĂĄ Ä&#x152;inÄ?erovĂĄ, KateĹ&#x2122;ina PrincovĂĄ, Martina PrĂĄĹĄilovĂĄ, Iva RezkovĂĄ JAZYKOVĂ KOREKTURA Dagmar KrĹŻĹĄkovĂĄ

DISTRIBUCE A PĹ&#x2DC;EDPLATNĂ&#x2030; Veronika KolĂĄĹ&#x2122;ovĂĄ Informace na www.wild-cat.cz nebo na predplatne@wild-cat.cz VYDAVATEL SLIM media s.r.o., IÄ&#x152; 27175511 HusitskĂĄ 344/63, Praha 3

ADRESA REDAKCE Husitskå 344/63, 130 00 Praha 3-ŽiŞkov redakce@wild-cat.cz. tel.: 222 780 286

PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky, fotografie a nĂĄzory zasĂ­lejte na adresu redakce. COVER FOTO: Craft CENA: 74 KÄ? / 3,49 â&#x201A;Ź

VychĂĄzĂ­ 4x roÄ?nÄ&#x203A;. Toto Ä?Ă­slo vyĹĄlo 2. prosince 2010, dalĹĄĂ­ vyjde 10. 3. 2011. RozĹĄiĹ&#x2122;uje PNS a.s. a sĂ­ĹĽ sportovnĂ­ch prodejen.

Ä&#x152;lĂĄnky oznaÄ?enĂŠ tĂ­mto logem jsou komerÄ?nĂ­ prezentacĂ­. Š SLIM media s.r.o. 2010 PARTNEĹ&#x2DC;I:

4

FOTO: DANIEL MACH

MK Ä&#x152;R: EÂ 18 892, ISSN: 1803-8662


let hülsty. 70 let s trvalými hodnotami.

HOME STYLE s.r.o., showroom - Vinohradská 34/30, 120 00 Praha 2 tel./fax: +420 224 255 146, e-mail: homestyle@homestyle.cz www.homestyle.cz


FOTO: PETR HAVELKA

WILD CAFE

: : :,/'&$7'(6,*1

V rámci letošního mezinárodního sportovního veletrhu Bike Brno proběhlo udílení nového ocenění WILD CAT DESIGN.

WILD CAT DESIGN je na českém trhu první ocenění, které si klade za cíl posuzovat a oceňovat exponáty ženským pohledem. Hodnotit design, celkový dojem, originalitu a objevovat co nejúčelnější propojení funkční a estetické stránky navrhovaných exponátů. Což vyžaduje jak technické, tak výtvarné schopnosti. Právě proto je porota sestavena ze samých dam – odbornic, které mají široké pole působnosti. Jsou to bývalé sportovkyně, fotografky

a designérky, které spojuje láska k cyklistice, sportu, designu a pěkným věcem. Ceny, které tato porota vybrala, byly uděleny hned v šesti kategoriích – nejstylovější horské a silniční kolo, dětské kolo, oblečení, komponenty a doplňky.

VÍTĚZ KATEGORIE CYKLISTICKÉ OBLEČENÍ CYKLISTICKÝ DRES CRAFT ELITE JERSEY VÍTĚZ KATEGORIE KOMPONENT SILNIČNÍ PLÁŠŤ MICHELIN RACE PRO 2613

VÍTĚZ KATEGORIE MTB KOLO GIANT ANTHEM XW

6

32527$

KÁJA POLÍVKOVÁ – ME a MS v kvadriatlonu MARKÉTA NAVRÁTILOVÁ – sportovní fotografka – TOUR DE FRANCE HANA DVORSKÁ – kaskadérka, která se převtělovala do Nastassji Kinské, pracovala s Jackie Chanem HANKA TOPOLOVOVÁ– šéfredaktorka časopisu WILD CAT

VÍTĚZ KATEGORIE DĚTSKÉ KOLO AMULET MY FIREST

VÍTĚZ KATEGORIE CYKLISTICKÝ DOPLNĚK ANTIBAKTERIÁLNÍ LAHEV RB MĚDÍLEK ZDRAVÁ LAHEV

VÍTĚZ KATEGORIE SILNIČNÍ KOLO SCOTT COMTESSA SPEEDSTER 15


3č-é7(6,6.,$/3< 3ą«021$+ą(%(1,.5.212j

Vysoko nad Špindlerovým Mlýnem, na dosah horským vrcholkům, leží Brádlerovy boudy, ideální výchozí bod pro skialpové výlety po okolí. Potřebné vybavení přitom seženete přímo tady nahoře. Půjčí vám tu nejen lyže, pásy, pípák, sondu i lopatu, ale poradí vám ochotně i trasu výletu nebo s vámi rovnou pošlou instruktora. Po návratu si můžete zalézt ještě na ledopádu za chatou, nebo rovnou do krásně vytopené sauny. WWW.BRADLEROVYBOUDY.CZ

j(',9Ÿé.č9/21* 36«'2%52'58å679«1$=$61÷å(1»&+3/Ÿ1«&+

V úterý 25. ledna se do Deštného v Orlických horách sjedou už po patnácté milovníci psů a ledových dní. Mezi nimi i několik odvážných žen z celé Evropy. Šediváčkův long je nejtěžším a nejdelším závodem psích spřežení ve střední Evropě a každý rok se jej účastní zhruba stovka musherů. Celková délka tohoto náročného podniku, který zahrnuje i povinný bivak, je 222 km. Od úterý do soboty tak budete mít možnost v Deštném a na hřebenech Orlických hor potkat kolem šesti set psů nejrůznějších plemen. WWW.CZECHLONGTRAIL.COM

&27$.+/('Ÿ76,.5.212j6.28

Chcete prověřit své síly, běžkařské dovednosti a prožít nezaměnitelnou atmosféru? Dejte si Krkonošskou 70 – závod, jehož start se 19. 3. opět uskuteční ve SKI areálu Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně. Podnik, který se řadí mezi nejtěžší a ojedinělé běžecké amatérské závody. Již 56 let se schází ženy, muži, aby změřili své síly nejen s nástrahami krkonošského pohoří a jeho nevyzpytatelným počasím, ale především sami se sebou, a prověřili tak týmového ducha, který je v 5členné skupině základním stavebním kamenem. Někteří pojmou K-70 jako závod, jiní jako turistický pochod s pohodovým tempem, ale všechny spojuje jedno, ujet v časovém limitu předepsanou trať. WWW.LOKOTRUTNOV.CZ


7(;7 .Â&#x;-$32/ÂŤ9.29Â&#x;+$1.$7232/2929Â&#x;

)272 /(.,&5$)7),6&+(50$/2-$$+$1.$7232/2929Â&#x;

WILD FOCUS

Nordic

8

9ÂŤ7(-7(

9(69á7á

¸=.Âť&+35.Âť1(. TakĂŠ patĹ&#x2122;Ă­te mezi ty, co se nemohou doÄ?kat prvnĂ­ho snÄ&#x203A;hu, co sledujĂ­ s oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­m pĹ&#x2122;edpovÄ&#x203A;Ä? poÄ?asĂ­ nebo rannĂ­ panorama, kdy uĹž naĹĄe hory dovolĂ­ obout bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;skĂŠ nĂĄdobĂ­Ä?ko a vyrazit do prvnĂ­, asi trochu mÄ&#x203A;lkĂŠ stopy? NÄ&#x203A;kterĂŠ z vĂĄs se moĹžnĂĄ â&#x20AC;&#x17E;rozmazlilyâ&#x20AC;&#x153; a v podzimnĂ­m Ä?ase vyrazily na nÄ&#x203A;jakĂ˝ ledovcovĂ˝ kemp, ale vÄ&#x203A;tĹĄina Ä?ekĂĄ na bĂ­lĂŠ nadÄ&#x203A;lenĂ­ v Ä?eskĂ˝ch pohoĹ&#x2122;Ă­ch. PojÄ?me tu dobu Ä?ekĂĄnĂ­ vyuŞít k naÄ?erpĂĄnĂ­ informacĂ­, novinek a tipĹŻ, jak si blíŞícĂ­ se zimu na bÄ&#x203A;ĹžkĂĄch nĂĄleĹžitÄ&#x203A; uŞít. A tĹ&#x2122;eba doplnit vĂ˝bavu, nauÄ?it se ji dobĹ&#x2122;e namazat, vylepĹĄit svou techniku â&#x20AC;&#x201C; a tĹ&#x2122;eba si stoupnout i na start nÄ&#x203A;jakĂŠho bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠho zĂĄvodu?! Tak jdeme na toâ&#x20AC;Ś


OPAKOVÁNÍ  MATKA MOUDROSTI To už říkával i učitel národů pan Komenský. Proto hned v úvodu nemůže chybět stručný přehled, co vše budeme k první jízdě potřebovat a podle čeho vybírat. Lyže, boty, odpovídající vázání a také běžecké hole. Nejdůležitější je vědět, co vás baví. Míněno na lyžích: zda vás oslovil skate, ctíte-li klasickou „klasiku“ anebo toužíte po samotě horských plání, v tom případě je tu backcountry. Na každý z těchto stylů je dobré mít speciální výbavu. Je pravda, že existují tzv. kombi produkty, ale pokud to jde, nešetřete na sobě a dopřejte si technicky plnohodnotnou výzbroj. Snad jen pokud váháte, co vám bude vyhovovat nebo s běžkami začínáte, můžete tyto univerzální (řečí Divoké kočky „cat/dog“-) lyže a boty pořídit, později vám mohou sloužit jako rezervní vybavení.

LISTOPAD  IDEÁLNÍ ČAS UDĚLAT SI RADOST A VYRAZIT NA NÁKUPY Pokud jste plánovali napsat Ježíškovi, zkuste ho přemluvit, ať přijde dřív. Právě teď máte totiž největší možnost výběru, kdy můžete uspokojit své nároky nejen po technické, ale také po designové stránce – a o to nám ženám přeci jde!

LYŽE Při výběru lyží sledujeme dva základní parametry : DÉLKU A TVRDOST U výběru délky platí obecné pravidlo: lyže klasické přesahují výšku člověka o 25–30 cm, lyže na skate o 15–20 cm.

Tvrdost lyží v závislosti na tělesné hmotnosti je ale mnohem důležitější údaj než délka. Zejména u klasických lyží způsobuje špatný výběr fatální následky – příliš tvrdá lyže má totiž příliš malou styčnou plochu se sněhem, a tak dochází k „ustřelování“ – hlavně na tvrdých a dobře upravených tratích. Naopak měkká se neustále dotýká sněhu, zvyšuje se tření, jízda je pomalejší, skluz krátký. Pokud máte sportovní či závodní ambice, budou vás zajímat ještě další funkční vlastnosti lyží: TOČIVOST, VODIVOST A RYCHLOST Na klasickou a skate lyži jsou v tomto směru kladeny rozdílné nároky. Zatímco u klasických lyží není vodivost a točivost tak podstatnou vlastností vzhledem k předpokládanému použití v upravených stopách, u skate lyží je to naopak podstatné, protože velmi ovlivňuje ovladatelnost lyže. Právě proto nemohou mít kombi lyže nikdy optimální vlastnosti, zejména pro skate styl. Specifickou kategorií jsou backcountry lyže určené do volného terénu. Jsou širší než sportovní běžky, bočně vykrojené a mají kovové hrany. Svými rozměry ale umožňují také jízdu ve stopě. Díky odlehčenému jádru se podařilo docílit citelné redukce váhy. I vázání se na ně osazuje robustnější než na běžky, ale má volnou patu. U většiny modelů je možné si vybrat mezi hladkou, mazací skluznicí nebo provedením se šupinami pod nohou, které není třeba na stoupání mazat. Doporučená délka těchto lyží je o něco kratší než u lyží sportovních, klidně může být totožná s výškou jezdce.

-$.9<%5$7 • NEVYBÍREJTE POUZE PODLE VÝŠKY POSTAVY, ALE I PODLE SVÉ HMOTNOSTI • PRO ZAČÍNAJÍCÍ JE VŽDY VHODNĚJŠÍ KRATŠÍ LYŽE, NEŽ JSOU „TABULKOVÉ“ PARAMETRY • PŘI NÁKUPU ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ LYŽE PODÉLNĚ ZKROUCENÁ, TZV. „DO VR TULE“ • POZORNOST VĚNUJTE I ROVNOSTI ŽLÁBKU, HRANÁM, ODCHLÍPNUTÉ SKLUZNICI • NEKUPUJTE NEJDRAŽŠÍ MODELY URČENÉ PRO ZÁVODNÍKY, POKUD JIMI NEJSTE. ZÁ VODNÍ MODELY JSOU TOTIŽ CITLIVÉ NA DO KONALOU TECHNIKU JÍZDY A NEPOSKY T NOU VÁM OČEKÁVANÝ POCIT Z JÍZDY • NAKUPUJTE VE SPECIALIZOVANÝCH OBCHO DECH  KROMĚ VĚTŠÍ NABÍDKY VČETNĚ TOP MODELŮ ZDE NAJDETE I KVALITNÍ PORA DENSKÝ SERVIS

LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ BOTY Výběru věnujte stejnou péči jako střevíčkům ke kostýmu! Jde o nezbytnou součást vybavení, která dokáže v případě špatného výběru udělat z idylického zimního výletu nepříjemné peklo stejně tak i z vidiny umístění na bedně jen nedosažitelný sen. Správná bota vám musí padnout, ale musí i splňovat všechny ty funkce, které od ní očekáváme a potřebujeme. ROZDĚLENÍ DLE VYUŽITÍ

MÍRA TUHOSTI BOTY

MÍRA ZATEPLENÍ

závodní

maximální

minimální

sportovní

velmi vysoká

mírné

turistické

měkká

komfortní

9


WILD FOCUS

Nordic

10


A samozřejmě je tu ještě rozdělení dle typu použití: máte-li sportovní či závodní ambice, určitě si pořiďte speciální boty na skate i na klasiku. Boty klasické jsou nízké, bez zpevněného kotníku, umožňují maximální rozsah pohybu. Naopak ty na skate jsou pevné, vyšší, nohu zpevňují, neumožňují vybočit mimo přímý směr. Kombi, jak jsem už zmiňovala, jsou pro oba styly jízdy. Podrážka takové boty je středně tvrdá, střih vyšší než u boty klasické a konstrukce měkčí, než má bota na skate.

DALŠÍ OŘÍŠEK  VÁZÁNÍ Ruku v ruce s výběrem bot jde vázání. Typu boty odpovídá i typ vázání. S nostalgií opomeneme tzv. pětasedmdesátku (75 mm), stejně ji v obchodě už neseženete. Nejrozšířenější jsou dva typy vázání: SNS – Salomon Nordic System nebo NNN- New Nordic Norm, firmy Rottefella. A opět si odpovězte na to, jak vážně to s lyžováním myslíte – i podle toho je nabídka od turistického provedení (nášlapné, s možností vypínat bez ohýbání hůlkou) až po závodní, kde je různá tuhost gumových flexorů v přední části vázání.

JAK NA HOLE? Už se nám výbava pěkně kompletuje. Zbývají běžecké hole – máte-li sportovní či závodní lyže a boty, dopřejte si také kvalitní hole. Naopak pokud vás čekají první běžecké zážitky a s nimi možná i nějaké ty karamboly, je zbytečné pořizovat závodní, ale méně odolné modely. Lyžařské hole se dnes vyrábějí ze dvou materiálů – z hliníku a z kompozitu, kde kvalitu (i cenu) ovlivňuje podíl karbonových vláken. Tento podíl se může pohybovat procentuálně od 0 do 100 %. A nezapomeňte si vyzkoušet i dobře padnoucí poutka (hůlka by měla po odpichu zůstat viset zavěšená v poutku). VÝBĚR BĚŽECKÝCH HOLÍ DLE MATERIÁLU MATERIÁL

VÁHA

TUHOST

CENA

POUŽITÍ

kompozit karbon

++

++

-

závodní

komp. sklolaminát

+

+

+

sportovní

hliník

-

-

++

turistika

VÝBĚR BĚŽECKÝCH HOLÍ DLE DÉLKY A POUŽITÍ VÝŠKA BĚŽKAŘKY

KLASIKA

SKATE

-30

-20

CO DODAT NA ZÁVĚR … Milé kočky, i když většina z nás má pro nakupování talent a vlohy, a přestože jsou obchody i se zimním vybavením nabité zbožím, čeká vás nelehký úkol vybrat pro sebe to NEJ. Funkční, finančně příznivé, designem líbivé. Proto mějte svou představu, ale využijte také rady odborníků ze specializovaných prodejen.

11


WILD FOCUS

Nordic

å(1$=$38/7(0,9$-,50$129Ÿ 6(675$5$',0$1<é(.7(5Ÿ'1(6 $'(11÷5$'«$320Ÿ+Ÿ3ą,9»%÷58%÷å.$ą6.§+21Ÿ'2%«é.$  JAKOU ROLI SEHRÁVAJÍ VE TVÉM ŽIVOTĚ BĚŽKY? JEDNÍM SLOVEM VELKOU. I KDYŽ JSEM VYZKOUŠELA V ŽIVOTĚ VÍC SPORTŮ, BĚŽKY VŽDY PŘEVAŽOVA LY. TAŤKA NÁS VEDL KE SPORTU A TO HLAVNĚ K BĚŽKÁM. NĚJAKÉ ZÁVODY JSEM ABSOLVOVALA, ALE ZÁVODĚNÍ NEBYLA MOJE PARKETA. TO BRÁCHA SE POVEDL VÍC. VYSTUDOVALA JSEM TĚLOCVIK NA FA KULTĚ V ÚSTÍ A PAK UČILA NA SPORTOVNÍ ŠKOLE SE ZAMĚŘENÍM NA LYŽOVÁNÍ. UDĚLALA JSEM SI TRE NÉRSKOU DVOJKU A TRÉNOVALA BĚH NA LYŽÍCH PŘES DVACET LET. NAKONEC JSEM SKONČILA U BRÁ CHY V OBCHODĚ A LYŽOVÁNÍ  BĚŽKOVÁNÍ JE PRO MĚ JAK PRACÍ, TAK KONÍČKEM. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY ŽEN – BĚŽKAŘEK, SE KTERÝMI SE SEKÁVÁŠ? NEJVÍCE DOTAZŮ ŽEN SE TÝKÁ FUNKČNOSTI OBLEČENÍ. JAK POSKLÁDAT JEDNOTLIVÉ VRSTVY, ABY JIM NEBYLO ZIMA A SAMOZŘEJMĚ ABY TO DOBŘE VYPADALO. U LYŽÍ PAK NEJČASTĚJI ŘEŠÍME SPRÁVNOU VOLBU TVRDOSTI A DÉLKY LYŽÍ, ABY SE DOBŘE OVLÁDALY. JAKÝ JE TVŮJ TIP NA VÁNOČNÍ BĚŽKAŘSKÝ DÁREK? MYSLÍM SI, ŽE DOBŘE ZVOLENÁ SADA VOSKŮ NIKDY NEURAZÍ. POKUD NEMÁTE PŘEHLED, CO BY DO TYČNÝ Z VOSKŮ ČI PARAFÍNŮ POTŘEBOVAL, VOLILA BYCH NĚJAKOU PĚKNOU ČEPICI. TOU SE TAKY VĚT ŠINOU NIC NEZKAZÍ, KDYŽ VÍTE, K JAKÉ BUNDĚ TO BUDE. DALŠÍ TIP PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE JE BIZON LÁHEV. A POKUD CHCETE ZKUSIT KOUZLO VEČERNÍHO LYŽOVÁNÍ, PŘIJDE VHOD ČELOVKA.

12


7(;7 .Â&#x;-$32/ÂŤ9.29Â&#x; 14

7áüj1(ü-60(Ê(.$/<"

)272 &5$)7),6&+(5/(.,

WILD FOCUS

Nordic

0(72',.$/<ĂĽ29Â&#x;1ÂŤu3Â&#x;55$'-$.1$72

UrÄ?itÄ&#x203A; jste to takĂŠ zaĹžily: krĂĄtkĂ˝ odpoÄ?inek mimo stopu, v nohou pĂĄr desĂ­tek kilometrĹŻ, jeĹĄtÄ&#x203A; nÄ&#x203A;co zbĂ˝vĂĄ k cĂ­li trasy. NohĂĄm se uĹž moc nechce, ale vlĂĄdne spokojenost z odjetĂŠho. A najednou kolem vĂĄs prosviĹĄtĂ­ nÄ&#x203A;kdo s elegancĂ­, lehkostĂ­, dlouhĂ˝m skluzem â&#x20AC;&#x201C; jakoby nic. KĂŠĹž bych to takĂŠ umÄ&#x203A;la! K uvaĹ&#x2122;enĂ­ dobrĂŠho jĂ­dla slouŞí recepty, pĹ&#x2122;ehled ingrediencĂ­ i jejich pomÄ&#x203A;r ale nezaruÄ?Ă­, Ĺže se to na prvnĂ­ pokus povede. I my vĂĄm pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­me â&#x20AC;&#x17E;receptâ&#x20AC;&#x153;, jak zvlĂĄdnout techniku jĂ­zdy, tĂŠ klasickĂŠ i populĂĄrnĂ­ho bruslenĂ­. BuÄ?te pĹ&#x2122;i nĂĄcviku trpÄ&#x203A;livĂŠ, zkouĹĄejte znovu a znovu. VĂ˝sledek se jistÄ&#x203A; dostavĂ­.


CO BYSTE MĚLY VĚDĚT Rozdíl mezi klasickou technikou a bruslením je v mechanismu odrazu a postavením lyží. U klasiky se odrážíme z plochy lyže, která se při odrazu zastavuje. Odraz při bruslení se děje z hrany lyže, která je vytočená špičkou ven, lyže je při odrazu v pohybu. Klíčem k úspěchu u obou technik je rovnováha a práce s těžištěm.

KLASICKÝ BĚH Nejčastější formou mezi rekreačními a sportovními jezdci je střídavý běh dvoudobý. Vychází z normální chůze, ale běžcem se stanete až ve chvíli, kdy zvládnete skluz na jedné lyži. A skluzu předchází správný odraz. Bohužel ani s odrazem to není jednoduché – energie musí směřovat dolů a dopředu – nikoliv vzad. V tom případě noha ustřelí, nevyužije se kontaktu stoupacího vosku se sněhem. A ještě k tomu přidáme práci s těžištěm, resp. s váhou našeho těla. Z odrazové nohy, kterou zatěžujeme plnou vahou, přenášíme elegantním pohybem boků vpřed na nohu skluzovou. Tato technická cvičení jsou vhodná nejen pro úplné začátečnice, ale i pro zkušenější – po dlouhé letní pauze na začátku lyžařské sezóny. Ale klidně můžete využít jako druhou fázi po náročném dopoledním tréninku, který jste absolvovali bruslařskou technikou.

ZAPAMATUJTE SI : Ċ Prvotní je správný postoj: nohy cca 15 cm od sebe (nejlépe ve stopě!), nohy mírně pokrčené v kolenou, trup v mírném předklonu Ċ nácvik odrazu trénujte v mírně svažité, nejlépe strojově upravené stopě Ċ na nácvik si dobře namažte, pokud jste úplná začátečnice, klidně i prodlužte mazací komoru Ċ hole mohou zpočátku sloužit jako výpomoc k rovnováze, nesoustřeďte se na odpich Ċ odraz začíná z celé plochy chodidla Ċ zkuste systém dva kroky chůze, třetí co nejdelší skluz na jedné lyži Ċ další modifikace: „jízda na koloběžce“, jedna noha je pouze skluzová, druhá odrazová, pak vystřídejte Ċ přehánějte práci boků: jde o subjektivní pocit, výsledek vás potěší Ċ přidávejte práci paží: nejprve nácvik bez holí, pak s držením uprostřed těžiště, nakonec s lehkým zapichováním

O STUPÍNEK VÝŠ  BĚH SOUPAŽ A JEDNODOBÝ Kvalitní stopy, materiální vybavení i velký výběr mazacích vosků – spolu s vaší dobrou kondicí mohou jízdu zrychlit tak, že vám bude klasický dvoudobý běh málo, resp. vás může v urči-

Nejlepší oblékají prádlo CRAFT.

Honza Lásko extrémní kajaking

Radek Jaroš horolezectví

Tereza Huříková MTB

Lukáš Bauer běžecké lyžování

www.vavrys.cz

Ondra Bank sjezdové lyžování

Honza Kopka extrémní cyklistika


WILD FOCUS

Nordic OPĚT PLATÍ, ŽE KLÍČEM K ÚSPĚCHU JE ROVNOVÁHA A PRÁCE S TĚŽIŠTĚM A stejně jako u klasického běhu je naším cílem pěkný odraz a skluz. Provedení, přenos váhy a způsob odrazu se však od klasiky liší!

BRUSLENÍ OBOUSTRANNÉ, DVOUDOBÉ První z technik je bruslení oboustranné, dvoudobé. Laicky řečeno: jeden odpich rukama na dva skluzy pravé a levé nohy. Nácvik pohybu si zpočátku v duchu rozdělte na dvě části: odraz a skluz. V prvních fázích se soustřeďte na provedení odrazu – lyži (která dokončuje skluz a nad kterou je i větší část naší hmotnosti) překlopíme z plochy na hranu, v tu chvíli následuje odraz. Ideální ukončení odrazu vypadá tak, že odrazová noha je v podstatě propnutá a směřuje vzad, za tělo. Lyže směřuje šikmo vpřed – to, v jakém úhlu je „véčko“, závisí na prudkosti stoupání: čím prudší je kopec a čím pomaleji jedeme, tím širší máme rozevření. V momentě odrazu se zároveň odpichujeme – díky postavení trupu a ramen (přenesením těžiště nad lyži, která začíná skluz) není intenzita odpichu pažemi stejná – paže u odrazové nohy provádí mohutnější odpich. Toto postavení paží je asynchronní (lidový výraz pro tento styl je „pavouk“) – používá se v stoupáních. Druhou variantou je synchronní, kdy se hole zapichují ve stejné úrovni (v klasice jsme postavení rukou popisovaly jako „soupaže“). Je ideální pro rovné úseky, kdy nám to „jede“.

tých fázích jízdy „zpomalovat“. V tu chvíli je prostor pro tzv. „soupaže“ nebo běh jednodobý. Při těchto technikách je důležitá práce paží i trupu, odpich obou rukou jde současně – hůlky zapichujeme v ostrém úhlu, v konci odpichu je trup v předklonu. Při správném běhu soupaž využíváte nejen sílu paží, ale celého zádového svalZAPAMATUJTE SI: Ċ Paže jsou na začátku v mírném pokrčení, hůlky zapichujeme v ostrém úhlu, nikoliv daleko před sebe Ċ Nepodklesávejte příliš v kolenou - energie vydaná rukama a trupem by se „ztratila“ Ċ Při běhu jednodobém jsou ruce v okamžiku odrazu v nejvyšším místě, okamžitě však následuje mohutný odpich Ċ Zapojte svaly celého trupu – pojedete-li pouze pažemi, dlouho nevydržíte

16

stva… Při běhu jednodobém je práce paží i trupu stejná, jen vám k rychlosti napomáhá odrazem noha. Koordinačně je tento styl ještě náročnější, proto si nejprve osvojte v ideálním terénu (tedy opět mírně z kopce) běh soupažný.

BRUSLENÍ NEBOLI SKATE Obliba této techniky je v současné době veliká u lyžařek všech výkonnostních úrovní. Jedna z největších výhod je, že bruslení nevyžaduje mazání stoupacími vosky, což oceníme zejména v „problematických“ teplotách kolem bodu mrazu a vyšších. Techniku bruslení využije i řada rekreačních lyžařek v momentě, kdy zmizí upravená klasická stopa, kdy je obtížné vedení lyže v přímém směru. Ale není nad to, vychutnat si skate na rolbou uhlazeném „manšestru“. A samozřejmě i tady platí: čím lépe ovládáte techniku jízdy, tím příjemnější zažijete pocit z jízdy.

ZAPAMATUJTE SI: Ċ Pro nácvik techniky si vyhledejte rovnou, upravenou plochu, bez klasických stop Ċ První nácviky provádějte bez holí – lépe se pak můžete soustředit na práci nohou Ċ Zvykejte si na jízdu po jedné a druhé lyži – odšlapování doprava, doleva Ċ Při nácviku odrazu a skluzu zvýrazňujte přenášení váhy – zkoušejte dlouhý skluz na jedné lyži Ċ Pozor na velmi častou chybu - tzv. „přisedávání“ – kdy zůstává těžiště vzadu uprostřed, mezi lyžemi - ochuzujete se tak o skluz, nezapojíte sílu paží

BRUSLENÍ JEDNODOBÉ Chcete-li začít báječný pocit z rychlosti jízdy v rovinatém terénu, nebo ještě zrychlit v mírném sjezdu, naučte se tuto techniku. Koordinačně o trochu jednodušší než bruslení dvoudobé, ale klade mnohem vyšší nároky na rovnováhu, protože se delší čas pohybujete na jedné lyži. Popis je jednoduchý, realizace těžší.


ALE VYZKOUŠEJTE! Ċ Jeden odraz a skluz nohy doprovází jeden odpich se symetrickým postavením paží Ċ Snažte se udržet lyži co nejdelší čas na ploše, v momentě převratu na hranu začnete automaticky „padat“ do dalšího kroku Ċ Paže jsou neustále v pohybu – nenechávejte je staticky v „mrtvém bodě“ – kazí to plynulost jízdy a zhoršuje rovnováhu

NĚCO PRO DRAVÉ KOČKY Pokud není vaší hlavní starostí neupadnout a naopak si užíváte s radostí i jízdu z kopce, je tu pro vás ještě jedna technika: bruslení prosté. Tedy bez hůlek, ty držíme pevně podél těla, provádíme bruslařský skluz, tělo je v předklonu, kvůli odporu vzduchu, nohy pokrčené v kolenou. Takto si zvýšíte rychlost v mírném sjezdu.

ZÁVĚR Vám všem, které se pustíte do tréninku – ať už jako úplné začátečnice nebo s nějakými zkušenostmi, ale s chutí se vylepšit či připravit na nějaký závod: buďte při nácviku trpělivé, nebojte se svěřit do péče odborníka, užijte si víkendový pobyt s výukou, bojujte, když to nepůjde hned. Ale nezapomeňte, že nejdůležitější je fajn pocit z pohybu v zimní zasněžené přírodě.

%÷+1$/<å«&+

TRÉNUJEME S KATEŘINOU NEUMANNOVOU EMIL BOLEK, JÁN ILAVSKÝ, LIBOR SOUMAR CELOBAREVNÁ, 176 STRAN + DVD CENA 199 KČ

6/291«é(.e125',&r32-0č$1(%&20čå(7(6/<j(79%«/§6723÷ f SOUPAŽ  JÍZDA, KDY VÁS VPŘED POHÁNĚJÍ POUZE RUCE f ODŠLAPOVÁNÍ  ÚKROKY STRANOU Z JEDNÉ LYŽE NA DRUHOU, KTERÉ SLOUŽÍ KE ZMĚNĚ SMĚRU f SKATE  TECHNIKA BĚHU ZVANÁ BRUSLENÍ f PLUH  TECHNIKA VEDOUCÍ KE ZPOMALENÍ NEBO ZASTAVENÍ JÍZDY f MANŠESTR  ČERSTVĚ ROLBOU UPRAVENÁ STOPA NA BRUSLENÍ f PAVOUK  JÍZDA DO KOPCE S ASYMETRICKÝM POSTAVENÍM RUKOU f PRÁŠEK  SYPKÝ SKLUZNÝ VOSK f VYPOUŠTĚNÍ HŮLEK  UVOLNĚNÍ UCHOPENÍ HŮLEK OTEVŘENÍ DLANĚ V ZADNÍ FÁZI ODPICHU f KDYŽ TO „USTŘELUJE“  ŠPATNĚ NAMAZANÁ KLASICKÁ LYŽE  NOHY V ODRAZU NEDRŽÍ NA SNĚHU f KOPYTO  SPECIÁLNÍ DRŽÁK K UCHYCENÍ LYŽE, POUŽÍVANÝ PŘI JEJÍM MAZÁNÍ


0$'6+860$,<$6.$7(

B jorn Sprin

WILD MARKET

Nordic -$&.(7 &+$//(1*(5:20(1

Lyže pro fitness až hobby závodní lyžařky, TORSION CAP konstrukce, remodelovaný původní model ULTRA W, osvědčené stabilní krojení 44-41-44 mm, váha 1 150 g/190 cm/pár; závodní skluznice P-Tex 2000 Electra; vyráběné délky – 160–190 cm/po 10 cm.

Ideální pro aktivní běžkyně i pro turistiku MATERIÁL: 90 % tkaný streč, 10 % polyester, zakončení rukávů z Thermolife Light 3D, ventilace pomocí laserových děr.

A CEN .êA CEN .ê

A CEN .ê

7,*+76&+$//(1*(5:20(1

Sportovní elastické kalhoty z tkaného strečového materiálu společně s polyestrem, vrchní materiál odolný proti oděru, zadní lýtkové reflexní zipy, ploché švy.

0$'6+860(7,653&

lyž.bota pro výkonnostní lyžařky pro klasiku, nově konstruovaná závodní bota poskytující vysokou stabilitu pohodlí a cit pro odraz, SoftShell MemBrain konstrukce pro větší klimat.pohodlí (sucho, TEPLO), vyráb.velikosti 35-43

A CEN .ê6:,;23$/

Nově vyvinutá hliníková hůl, pohodlné poutko Comfort se systémem JustClick, rukojeť s korkem plněným termoplastem, doporučené užití: upravené klasické tratě, fitness až turistika.

ENA

ê .

C

+$7635,17

Maloja Ma M lloja j Velmi lehká sportovně-závodní čepice. MATERIÁL: Thermolife Light 3D.

ATrikot i kalhoty jsou vyrobené z Power Lycry®, která má dokonalejší schopnost vrátit se do původního tvaru – lépe přilne po natažení zpět. Touto svou stahovací schopností pozitivně stimuluje svaly, což je u sportovního oblečení vítaným přínosem. Vyznačuje se zvýšenou nemačkavostí a lépe splyne s tělem. Je ze strečového materiálu, který podporuje volnost a plynulost pohybu. Triko má „semi autolock“ systém upevnění zipů, kdy se zipy při pohybu ani nepohnou.

ZZZPDORMDVSRUWF]

18

ê

.

ZZZEMRUQGDHKOLHF]

0$/2-$%÷å.$ą6.» .203/(7,&(

A CEN .ê

CEN

A CEN .êZZZVSULQWF]F]

$1,7$632576%5$

Novinkou kolekce sportovního prádla je podprsenka Momentum, která rozšíří nabídku sportovních podprsenek na českém trhu. Výrobce slibuje špičkové materiály a propracovanou konstrukci švů, s možností přizpůsobení délky ramínek pro vyvinutější slečny a dámy. Přestože se jedná o výrobek německé firmy, patrioty potěší, že se vyrábí v Herálci na Vysočině. Na výběr je v černé a bílé barvě. VELIKOSTI: od košíčku B do H

ZZZDQLWDFRP


e t r o n i p S am L Leki Le Lek ki k G A CEN .ĂŞ3(581:20$1

ZZZVSRUWHQF]

HLEDĂ M ď&#x161;ŽIDEĂ LNĂ? PARTNERď&#x161;Ż: DĂ­vky a Ĺženy, kterĂŠ lyĹžujĂ­ rĂĄdy a dobĹ&#x2122;e, pĹ&#x2122;itom si ale stavĂ­ na tom, aby byly stĂĄle krĂĄsnĂŠ a ĹženskĂŠ. NABĂ?ZĂ?M: PÄ&#x203A;knĂŠ lyĹžovĂĄnĂ­, dĹžentlemanskĂ˝ servis (nenĂ­ potĹ&#x2122;eba mÄ&#x203A; mazat) a vĹždy reprezentativnĂ­ vzhled. VELIKOSTI: DĂŠlky [cm]: 166-174-182, ProďŹ l [mm]: 51-46-48

A CEN .ĂŞ%áü.29Â&#x;+Ä?//(.,&5266/,7(

VynikajĂ­cĂ­ pevnĂĄ a lehkĂĄ hĹŻl z alu. VhodnĂĄ pro jakĂŠkoliv pouĹžitĂ­. SystĂŠm Trigger Shark zajiĹĄĹĽuje vĂ­ce sĂ­ly a pevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;zakousnutĂ­â&#x20AC;&#x153; dĂ­ky pĹ&#x2122;Ă­mĂŠmu pĹ&#x2122;enosu sĂ­ly. NejrychlejĹĄĂ­ a nejkomfortnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ nasazenĂ­ a vycvaknutĂ­, prostÄ&#x203A; click and go! DĂ&#x2030;LKA: 130â&#x20AC;&#x201C;165 cm ĂĄ 5 cm. MADLO: komponetnĂ­ Shark cork. POUTKO: Power Race Trigger Shark s jednoduchou zmÄ&#x203A;nou velikosti.*36+2',1.<1$'&+128 9j(&+1<6325729&(

Novinka americkĂŠ znaÄ?ky Garmin, sportovnĂ­ hodinky Forerunner 110 HR, nadchnou vĹĄechny sportovce, kteĹ&#x2122;Ă­ chtÄ&#x203A;jĂ­ vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;t jak rychle, jak daleko, nebo kde probÄ&#x203A;hl jejich trĂŠnink. Hodinky uvnitĹ&#x2122; ukrĂ˝vajĂ­ vysoce citlivĂ˝ GPS pĹ&#x2122;ijĂ­maÄ?, kterĂ˝ je schopen zmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it rychlost a vzdĂĄlenost nejen u bÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ch disciplĂ­n, jako je bÄ&#x203A;h nebo cyklistika, ale i u sportĹŻ, jako je lyĹžovĂĄnĂ­, in-line bruslenĂ­ nebo napĹ&#x2122;Ă­klad kanoistika. Hodinky do pamÄ&#x203A;ti zaznamenĂĄvajĂ­ celĂ˝ prĹŻbÄ&#x203A;h trĂŠninku, vÄ?etnÄ&#x203A; srdeÄ?nĂ­ho tepu a pomocĂ­ USB jsou schopny vĹĄechna uloĹženĂĄ data zobrazit nad mapou v poÄ?Ă­taÄ?i.

ZZZOHNLF]

Vo s k S W I X V 4 0 M o d r Ă˝ E x t r a

ZZZJDUPLQF]

Ly Ĺž e M A D S H U S M E T I S

.A CEN .ĂŞ

Hole SWIX ETW90

ZateplenĂĄ rukavice. ZĂĄvodnĂ­ high tech rukavice, kterĂĄ je vybavena termoizolaÄ?nĂ­ membrĂĄnou Gore softshell. Trigger Shark poutko. DlouhĂĄ manĹžeta. POUĹ˝ITĂ? MATERIĂ L: mikrovlĂĄkno. Thinsulate VRCHNĂ? MATERIĂ L: kombinace NY span a neoprenu. VELIKOST: 6â&#x20AC;&#x201C;11.

A CEN ĂŞ

B o t y M A D S H U S AT H E N A

58.$9,&(/(.,6+$5.7+(502


WILD FOCUS

Nordic ČÍM SE -  SI NAMAŽEME? Vosky dělíme na skluzné a stoupací. Jak už název napovídá, ty první se používají k tomu, aby lyže hladce klouzaly po sněhu, s co nejmenším třením. Používají se na lyže bruslařské – tam na celou délku, i lyže klasické – zde jen do skluzné zóny. Dělí se dle teplotní škály, od hodně mínusových teplot až po teploty nad nulou. Výrobci je pro snadnou orientaci barevně odlišují. Stoupací vosky mají umožnit odraz, nanášejí se do prostoru tzv. „mazací zóny“, kterou je nutné vyměřit každé běžkyni individuálně. NÁŠ TIP: „papírková“ metoda – položte lyže na zem, stoupněte na ně, pomocník prostrčí pod vázáním proužek papíru, posunuje s ním až do míst, kde se lyže začínají dotýkat s plochou, označíme na bok lyže. Totéž opakujeme, ale s přenesením celé hmotnosti pouze na jednu lyži. Opět označíme – získáme tím druhý údaj směrem u špičky a stejně tak i u patky. Tím získáme údaje pro „mazací zónu“ – kratší pro klistry, delší pro tuhé vosky. Při zdokonalování své techniky můžete postupně i zkracovat mazací zónu, ale jen do určité míry!

0$=$&«$/&+<0,( 7(;7 .Ÿ-$32/«9.29Ÿ

)272 6:,;

$1(%$&+7$0Ÿ=$

20

Jak ráda bych vám všem, milé kočky, co se chystáte na divokou (i poklidnou) jízdu po bílých pláních, nabídla jednoduchý recept, jak svoje lyže tou správnou „mázou“ dokonale a nejlépe za pár minut připravit. Leč nic takového neexistuje a věřte, že i profesionální servismani často bádají po vzoru alchymistů císaře Rudolfa II. Nevěšte ale hlavu, existují určitá pravidla, osvědčené postupy, které při troše základních znalostí vedou k úspěchu. A k dobrému pocitu, že si umíte poradit.

Stoupací vosky určené pro klasický běh pak ještě rozdělujeme podle typu a stáří sněhu na tvrdé a tekuté – klistry. Základní vodítko pro použití je, že tuhé vosky se používají pro sníh v „původním stavu“, tedy pro takový, který neprošel oblevou. Jejich rozdělení je dle teploty sněhu i venkovní teploty na měkké a tvrdé. Naopak klistry jsou určeny pro teploty nad 0 °C, sníh starý, přemrzlý, jarní firn. NÁŠ TIP: jste-li nerozhodní ve volbě vosku, je lepší začít tvrdším voskem a podle potřeby přidávat vrstvy vosků měkčích.

JAK NA TO ANEB NEBOJTE SE ŽEHLIČKY Správný výběr vosku je první krok k dobrému svezení. Ale stejně tak je nutné si lyže správně namazat. Lyži, resp. skluznici před nanášením vosků nejprve překartáčujeme, vždy směrem od špičky k patce, aby se očistila a tzv. „oživila“. K nanášení skluzných vosků se používá speciální lyžařská žehlička, kde si nastavíte přesnou teplotu (bývá doporučená na běžeckém vosku). Vosk pak opakovaně nahříváte vždy až do stavu, kdy může stékat na skluznici. Pozor na přepálení – nemělo by se z něj kouřit. Takto u lyží na bruslení pokryjeme celou skluznici, u lyží klasických vynecháme mazací komoru, kam patří stoupací vosky! A teď přijde další práce s žehličkou – opatrně zažehlíme vosk tak, aby pokrýval i okraje skluznice. Následuje finální úprava: po důkladném vychladnutí odstraníme přebytečný vosk plexi


škrabkou – vyčistíme žlábek i plochu skluznice. Pak už jen vykartáčujeme a vyleštíme – opět speciálními kartáči. U přípravy klasických lyží nás čeká ještě nanesení stoupacích vosků. Ty patří pouze na mazací komoru, proto si ji můžete předem vyznačit papírovou páskou. Tuhé vosky (práce s nimi je poměrně snadná) nanášíme do dvou až tří tenčích vrstev, každou NAŠE RADA: pokud musíte přimazávat během jízdy, osušte si co nejvíce skluznici od sněhu, nanášení jde pak lépe. Roztírání zas půjde hladčeji teplou dlaní… z nich roztíráme korkem směrem od špičky k patce tak, aby nezůstaly na skluznici žádné hrudky. Pokud se ze dne na den změní počasí, je nutné odstranit ze skluznice zbytky vosků – první, nejjednodušší způsob je použít stěrku, zkušenější mohou vosk nahřát a okamžitě čistým hadříkem setřít. Samostatnou kapitolu tvoří klistry. Tyto tekuté vosky, balené v tubách, nepatří u lyžařů

mezi „miláčky“ pro svou schopnost lepit se a zanechat stopu na všem v okolí. Proto více opatrnosti s nimi. Nanáší se přímo z tuby, roztírají se buď stěrkou, lépe ještě dlaní ruky. Nepříjemnosti nezpůsobuje jen již zmíněná lepivost, ale i následné očištění skluznice před dalším lyžováním za jiných sněhových podmínek. Musíme škrabkou odstranit zbytky klistru a pak použít smývač vosků klistr dokáže být nejen na skluznici lyže, ale i na boku, z vrchu… Tato práce je tak protivná, že by se i samoHOT TIP PRO TY NEJDIVOČEJŠÍ: pokud se chystáte na závod, na kterém vám hodně záleží, vyzkoušejte na své lyže tzv. práškování. Jde o skluzný vosk (v sypké podobě), který má výjimečnou odpudivost vody a odolnost vůči nečistotám ve sněhu. Používá se při vlhkém vzduchu, kdy lyže připravené běžným parafínem pocitově „drhnou“. Finančně náročnější, ale ta jízda!

statná „divoká kočka“ mohla stát na chvíli „fifinkou“ a požádat o výpomoc nějakého přítomného kocoura -.

.8)ą«.6$0267$71§/<å$ą.< • SADA SKLUZNÝCH VOSKŮ • SADA STOUPACÍCH VOSKŮ • LYŽAŘSKÁ ŽEHLIČKA • STĚRKA • KOREK • SADA KARTÁČŮ  S KOVOVÝM I UMĚLÝM VLA SEM • SMÝVAČ VOSKŮ + HADŘÍK NEBO SPECIÁL NÍ UTĚRKY

SPRÁVNÁ BUNDA

PRO SPRÁVNÉ MÍSTO

Lokace: Hůrka / Šumava / Česká republika / nadmořská výška: 990 m. n. m. / vlhkost vzduchu: 74% / teplota sněhu: - 7°C / rychlost větru: 35 km / hod. / tepová frekvence: 148 tepů za minutu / bunda: Neance / fotograf: Filip Komorous

www.hannah.cz


WILD FOCUS

Rozhovor Spíš se choulí ve stínu svého manžela Lukáše – současné hvězdy českého lyžování první velikosti. Nikam se necpe, mediálně se nevystavuje a raději si užívá svých dvou dětí a nového domečku na Božím Daru. Ale přitom i Kateřina Bauerová, která pochází ze sportovní rodiny, bývala reprezentantkou v běhu na lyžích a sportovní krev jí stále proudí v žilách.

å(1$932=$'«

Kateřina Bauerová Šlo ve vaší rodině vůbec běžky nedělat? Asi nešlo. Ale dělala jsem je moc ráda. Bavilo mě to, bylo to automatické a přirozené. Nic jiného jsem dělat ani nechtěla.

Kdy jsi si na běžky stoupla poprvé? Ve dvou letech. Vzpomínám si, že když jsme byly se sestrami trochu větší, taťka nám dělal různé sjezdy, překážky a závody.

7(;7.$7(ą,1$21'529Ÿ

)272$5&+«9.$7(ą,1<%$8(529§

Kdy sis uvědomila, že chceš běh na lyžích dělat vážně? Ve čtvrté třídě, když se dělaly talentovky na sportovní školu. Strašně moc jsem se tam chtěla dostat. A pak na sportovní gympl. Měla jsem pocit, že chci vyhrávat, ale především mě tam bavila ta parta.

22

Bylo těžké vyrovnat se mamince (Helena Balatková, roz. Šikolová, získala v olympiádě v Sapporo 1972 bronz na pětikilometrové trati, pozn. redakce)? Nebo to naopak fungovalo jako skvělá motivace? Velkou motivací pro mě byla mladší sestra (Helena Erbanová je stále jednou z nejlepších českých běžkyň na lyžích, pozn. redakce), která byla vždycky rychlejší. Snažila jsem se jí vyrovnat. A to, že mamka byla dobrá a měla medaili, jsem si začala uvědomovat až tak na gymplu. Kdy ti poprvé opravdu došlo, že ti jsou běžky osudné a proč? Šlo to automaticky, dělala jsem je moc ráda. Chodíte někdy s dětmi do stopy?

S dětmi chodíme, ale víc je zatím baví sjezdovky. Ale i na běžky chodíme, Matyáš i Anetka se snaží a šlapou. Loni si i „zazávodili“.

Závidíš někdy Lukášovi, že jde na trénink a ty se musíš starat o domov? Spíš výjimečně. Musí se sejít, že je venku hezky, děti zlobí a já bych se ráda projela.

Co se ti vybaví, když se řekne stopa? Krásné počasí a šustění běžek, jak si prorážejí stopu. Na co se před zimou těšíš nejvíc? Těším se, až si obuju běžky a poprvé se sklouznu po sněhu. Už dopředu vím, že až dojedu k lesu, budou mě bolet ruce a budu funět, ale nemůžu se dočkat.

Myslíš si, že ti běžky něco vzaly? Myslím, že ne. Ba naopak.

Co cítíš, když začne padat sníh? Že nastává příjemná změna, blíží se jiné období. Na podzimu mám ráda, když svítí sluníčko a už je cítit ten příjemný zimní chlad.

Dobře, tak co ti všechno daly? Disciplínu a to, že když něco chceš, musíš pro to něco udělat. Také jsme se potkali s Lukášem. Díky běžkám jsem poznala super lidi. A pak taky tu potřebu pořád se hýbat a sportovat. Nemám ráda pocit, že neuběhnu delší trasu bez zastavení.

A co naopak, když je březen a už si ani nepamatuješ, jaké to je mít na sobě jen tričko? To už se těším, že nebudu muset sebe ani děti navlíkat do spousty vrstev pokaždé, když půjdeme ven.

Jak jste se vůbec s Lukášem seznámili? Na soustředění juniorské reprezentace v Ramsau. Jak moc často se doma a u rodičů bavíte o běžkách? Často. S Lukášem každý den. A i když je na soustředění nebo závodech, tak si voláme, probíráme, jaký byl trénink, a tak vše kolem toho. Přijde mi to úplně normální a zajímá mě to. S rodiči také, ptají se na Lukáše. Jaký je tvůj oblíbený sport? Samozřejmě mimo běžky … Běžky (směje se), pak taky horské kolo. Mám ráda i volejbal, když je s kým hrát. A v televizi mě baví gymnastika, atletika, krasobruslení, plavání.

Chtěla bys žít jinde než na horách? Určitě ne. Ale zároveň si užívám chvíle třeba u moře nebo kdekoli jinde než na horách. Schází ti závodnické prostředí? Atmosféra startu? Závodnické prostředí mi občas schází. Najednou mě to chytne a já chci zažít tu atmosféru, proto jsem se letos zúčastnila dvou závodů. Ale jeden v zimě a jeden v létě stačí!

.$7(ą,1$%$8(529Ÿ VĚK: 33 LET ZNAMENÍ: ŠTÍR ŽIVOTNÍ KRÉDO: NEČIN JINÝM TO, CO NE CHCEŠ, ABY ONI ČINILI TOBĚ OBLÍBENÉ MÍSTO: JEJICH VÍC, ALE TŘEBA CES TY KOLEM BOŽÍDARSKÉHO ŠPIČÁKU, ČERNÁ STUDNICE  KOPEC NAD NOVOU VSÍ, KDE JSEM VYRŮSTALA OBLÍBENÉ JÍDLO: PEČENÉ KUŘE S RÝŽÍ, LO SOS , TVAROHOVÉ KNEDLÍKY ATD … JE TOHO HODNĚ


Organised by

Více informací a přihlášky na www.stopaprozivot.cz

15.–16.1. 2011

Lipenská stopa

12.–13.2. 2011

Karlův Běh

26.–27.2. 2011

Šumavský Skimaraton Kooperativy

Bruslení i klasika Krátké i dlouhé tratě Dětské závody Lyžařská škola


WILD FOCUS

Nordic

0$=(-7(1$

-,=(56.28 Tradiční závod po hřebenech Jizerských hor má před sebou již 44. ročník. Amatérští i profesionální lyžaři vyběhnou na trať hlavního závodu 9. 1. 2011, ale program Jizerské 50 začíná už v pátek. Vyberte si svůj závod a registrujte se na www.jiz50.cz! Porovnejte své síly s přáteli a profesionály!

Jizerské hory opět zaplní milovníci běžeckého lyžování z naší republiky a z celého světa. Program začne pátečním během Bedřichovská 30, který se pojede volnou technikou. Páteční večer pak bude ve znamení historie a tradice, protože na tratě se vydají lyžníci v dobových kostýmech a na historických lyžích! Sobotní dopoledne bude patřit těm nejmenším. Děti se podle

věku vydají na tratě od 300 metrů do 3 kilometrů. Startovné činí 150 Kč, děti pojištěnců u VZP však jedou za půlku. Hlavní závod Jizerská 50 odstartuje v neděli 9. ledna v 9:00. Pokud si nevěříte na celých 50 kilometrů, přihlaste se na poloviční 25kilometrovou trať. Při všech závodech budou pro závodníky na tratích připraveny občerstvovací stanice

a v pohotovosti bude samozřejmě také lékařský dozor. Startovné na hlavní závod činí 1 300 Kč, můžete však využít některou z připravených slevových akcí. Slevu 500 Kč na startovném získáte v případě, že se přihlásíte na jakýkoliv závod Jizerské 50 a zároveň si založíte nový účet u sázkové kanceláře BetClic, vložíte na něj 500 Kč a vsadíte je na sázku bez rizika. Pokud totiž váš tip nevyjde, získáte vložené peníze zpět a budete si je moci převést zpět na svůj účet. Zcela zdarma pak můžete závodit na Jizerské 50, když přivedete dva nováčky. Registrujete se a pak pomocí formuláře „Doporuč a získej“ vyplňte údaje o dvou nových závodnících, kteří nejeli Jizerskou 50 v posledních pěti letech. Poté, co za ně bude zaplaceno startovné, získáte vaše startovné zdarma! To platí také pro jednoho ze tří nováčků, kteří se zaregistrují společně. Pokud se na některý závod registrujete na některé z 34 prodejen Intersportu v ČR, získáte slevu na startovném 20 %. Na pokladně vyplňte registrační formulář, zaplatíte a můžete rovnou vyrazit trénovat. A ještě jedna výhoda: pokud jste členy benefičního programu O2 Extra, můžete na portálu www.o2extra.cz získat kód, po jehož zadání získáte ke své registraci běžeckou čepici Swix zdarma.

www.jiz50.cz 352*5$0-,=(56.§ PÁTEK 7. 1. 2011 13.30 BEDŘICHOVSKÁ 30 30 KM VOLNĚ 18.00 LYŽNÍCI ZÁVOD V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH SOBOTA 8. 1. 2011 9.00 VZP MINI JIZERSKÁ OD 300 M DO 3 KM DLE KATEGORIE 14.00 JIZERSKÁ FIREMNÍ FIREMNÍ ŠTAFETA NA 4X3 KM VOLNĚ NEDĚLE 9. 1. 2011 9.00 JIZERSKÁ 50 50 KM KLASICKY 10.15 INTERSPORT JIZERSKÁ 25 25 KM KLASICKY

24


44. ROČNÍK 7.–9. LEDNA 2011 BEDŘICHOV JIZERSKÉ HORY WWW.JIZ50.CZ

ZÍSKEJTE SLEVU NA STARTOVNÉM 500 KČ A

MAZEJTE NA JIZERSKOU! Hlavní partneři:

Partneři:

Hlavní mediální partneři:

Marketingový partner:

Součást série:

Pořadatel:


WILD FOCUS

Trip

9ÂŤ7(-$.9<3$'Â&#x;

%áü.$Ä&#x2026;6.Âť6(1" 352),/

Pro kaĹždou z nĂĄs vlastnÄ&#x203A; tento sen vypadĂĄ tak trochu jinak, nÄ&#x203A;kterĂŠ z nĂĄs preferujĂ­ strojovÄ&#x203A; upravenĂŠ stopy plnĂŠ bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;ĹŻ a bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;ek, jinĂŠ volnĂ˝ terĂŠn bez lidĂ­, nÄ&#x203A;kterĂŠ tak trochu od kaĹždĂŠho nÄ&#x203A;co. PrĂĄvÄ&#x203A; to tzv. od kaĹždĂŠho nÄ&#x203A;co vĂĄm nabĂ­zĂ­ RĂ˝chory a Ĺ˝aclĂŠĹ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝chodnĂ­ brĂĄna KrkonoĹĄ.

Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;

NĂ ROÄ&#x152;NĂ&#x2030; TRASY I VYSOKĂ NADMOĹ&#x2DC;SKĂ VĂ?Ĺ KA NEDÄ&#x161;LĂ Z KRKOď&#x161;ş NOĹ  PROCHĂ ZKU RĹŽĹ˝OVĂ?M SADEM. PĹ&#x2DC;ESTO NEHĂ ZEJTE FLINTU DO Ĺ˝ITA, NAJDOU SE ZDE I JEDNODUĹ Ĺ Ă? TRASY.

5(/$;)$.725

Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;

DO BAZĂ&#x2030;NU MĹŽĹ˝ETE ZAJET DO TRUTNOVA, ALE MĂ?STNĂ? SAUNA TAKĂ&#x2030; STOJĂ? ZA TO.

$'9(1785()$.725

Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;

NUDIT SE URÄ&#x152;ITÄ&#x161; NEBUDETE. I VE VĂ?CHODNĂ?CH KRKONOĹ Ă?CH SE DAJĂ? PODNIKNOUT SLUĹ NĂ&#x2030; BACKCOUNTRY.

)$0,/<)$.725

Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;

DÄ&#x161;TI SE ZDE MOHOU VYĹ&#x2DC;Ă DIT.

26

NIC NOVĂ&#x2030;HO POD SLUNCEM

RĂ?CHORY A Ĺ˝ACLĂ&#x2030;Ĺ&#x2DC;

NenĂ­ pochyb, Ĺže KrkonoĹĄe jsou nejznĂĄmÄ&#x203A;jĹĄĂ­m a nejvyĹĄĹĄĂ­m pohoĹ&#x2122;Ă­m v Ä&#x152;eskĂŠ republice, nachĂĄzejĂ­cĂ­m se na severovĂ˝chodÄ&#x203A; mezi Ä&#x152;eskou republikou a Polskem, pĹ&#x2122;iÄ?emĹž hranice prochĂĄzĂ­ pĹ&#x2122;Ă­mo po hlavnĂ­m hĹ&#x2122;ebeni. StejnÄ&#x203A; tak nenĂ­ tĹ&#x2122;eba polemizovat o tom, Ĺže prĂĄvÄ&#x203A; v zimnĂ­ sezĂłnÄ&#x203A; jsou nejvyhledĂĄvanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ oblastĂ­ v Ä&#x152;echĂĄch dĂ­ky svĂ˝m pestrĂ˝m podmĂ­nkĂĄm pro bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;e. VĂ­te vĹĄak o tom, Ĺže RĂ˝chory, Ĺ˝aclĂŠĹ&#x2122; a blĂ­zkĂŠ okolĂ­ jsou pro vyznavaÄ?ky zimnĂ­ch sportĹŻ jako stvoĹ&#x2122;enĂŠ?

HorskĂ˝ hĹ&#x2122;eben RĂ˝chory, kterĂ˝ se nachĂĄzĂ­ mezi HornĂ­m MarĹĄovem, Ĺ˝aclĂŠĹ&#x2122;em a Svobodou nad Ă&#x161;pou, tvoĹ&#x2122;Ă­ nejvĂ˝chodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ä?ĂĄst KrkonoĹĄ. DĂ­ky svĂŠmu pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­mu bohatstvĂ­ byl vyhlĂĄĹĄen pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­ rezervacĂ­. Pod samotnĂ˝m RĂ˝chorskĂ˝m hĹ&#x2122;ebenem leŞí mÄ&#x203A;steÄ?ko Ĺ˝aclĂŠĹ&#x2122; zmiĹ&#x2C6;ovanĂŠ jiĹž v 14. stoletĂ­ v souvislosti s hradem, kterĂ˝ stĹ&#x2122;eĹžil obchodnĂ­ stezku vedoucĂ­ do Polska. Zemskou branou po nĂ­ tehdy prochĂĄzeli kupci i vojĂĄci. A rodnou vlast po nĂ­ opustil takĂŠ Jan Ă mos KomenskĂ˝. Zde se doporuÄ?ujeme ubytovat a zde bude rovnÄ&#x203A;Ĺž vĂ˝chozĂ­ bod pro bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;skĂŠ tĂşry.

PRO BÄ&#x161;Ĺ˝KAĹ&#x2DC;KY ď&#x161;ť ZĂ VODNICE Pokud mĂĄte chuĹĽ zmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it sĂ­ly s mĂ­stnĂ­mi pĹ&#x2122;Ă­znivci bÄ&#x203A;Ĺžek, mĂĄte jedineÄ?nou moĹžnost. PravidelnÄ&#x203A; poÄ?ĂĄtkem Ăşnora (druhou Ăşnorovou sobotu) si zdejĹĄĂ­ bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;i dĂĄvajĂ­ dostavenĂ­Ä?ko na boudÄ&#x203A; HUBERTUSCE a mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ svĂŠ sĂ­ly na trati bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠho zĂĄvodu trojÄ?lennĂ˝ch druĹžstev volnou technikou. TraĹĽ zĂĄvodu je sice cca Ä?tyĹ&#x2122;i km, ale o to vĂ­ce Ä?lenitĂĄ a pestrĂĄ. Po prvnĂ­m stoupĂĄnĂ­ Ä?ekĂĄ na zĂĄvodnĂ­ky kontrola s povinnĂ˝m dopingem v podobÄ&#x203A; Ä?ĂĄbelskĂŠho drinku. StejnÄ&#x203A; tak nezapomenutelnĂ˝ je i zĂĄvÄ&#x203A;reÄ?nĂ˝ Ăşsek tratÄ&#x203A;, sjezd lesem, kterĂ˝ potrĂĄpĂ­ nejednoho ĂşÄ?astnĂ­ka.


Kryštof z Gendorfu v r. 1 565. Cestou podél státní hranice narazíte na odbočku k restauraci a penzionu Krakonoš. Rovně vede trasa k můstku přes Boberský potok a navazuje na 4km okruh pod Růžovým paloučkem 626 m n. m. Trasa pak klesá až k rozcestí v Černé Vodě. A zde navazuje na další 5 km dlouhý okruh osadou, která se rozkládá v mírně zvlněné krajině s krásným výhledem k Vraním horám. Na konci Černé Vody se můžete rozhodnout, zda se vrátíte po okruhu, nebo budete pokračovat dále směrem do Královce 2 km. Poslední 3km okruh je upraven západně pod železniční tratí Žacléř – Lampertice. Nástup do stopy je naproti firmě Köster za žacléřským nádražím. Také tato trasa je propojena s ostatními. V INFOCENTRU  MUZEUM ŽACLÉŘ – je možné získat tištěný leták s mapkou a popisem jednotlivých úseků lyžařské cesty.

NEJEN SPORTEM JE ČLOVĚK ŽIV

PRO BĚŽKAŘKY  ROMANTIČKY Právě Rýchory jsou vhodným místem pro běžkařky s duší romantičky, které se rády kochají horskými scenériemi, jelikož většina tras je vedena i do hřebenových poloh v nadmořské výšce 1 400 m a jsou propojené s „Krkonošskou lyžařskou cestou", která v délce 90 km protíná celé Krkonoše z Rýchor až k Jizerským horám. To vše vytváří pohodu, klid, nezapomenutelné výhledy z vrcholků. Tratě se upravují sněžnými rolbami dle počasí několikrát týdně. Díky tomu je zcela na vás, zda zvolíte klasický nebo bruslařský styl. Na co určitě nezapomeňte, je vysokohorský charakter s výrazným převýšením, který může být pro bruslařky náročnější na fyzickou kondici.

PRO KLASIKU I BRUSLENÍ Od žacléřského zámku, 655 m n. m., budete stoupat táhlou příjemnou upravenou tratí směrem k Rýchorské boudě do výše 1 001 m n. m. A zatímco se budete kochat výhledem, krásně se vydýcháte. Pod vámi se nad Boberskou strání směrem k severu a východu táhne hranice s Polskem k přehradní nádrži Bukowka. V sedle zva-

ném Vízov se zase směrem k jihu, k Trutnovu, vine údolí osady Rýchory. Odsud následuje další stoupání k Polzovu kříži. Odměna opět stojí za to. Nejdříve se otevře pohled k východu přes Královecké sedlo k Vraním horám a dál k Broumovským stěnám. Za Braunovou chalupou pak dohlédnete i k západu na nádherné panorama Studniční hory, Sněžky a Svorové hory. Hluboko pod vámi je Suché údolí a napravo Albeřice.

NOVÉ BĚŽECKÉ TRATĚ VE MĚSTĚ Pokud se vám nechce stoupat na vrcholky a máte chuť dopřát si méně náročný výlet přímo v Žacléři, i zde je řešení. Díky dotaci získané z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci projektu „Na běžkách doma i k sousedům“ byl zakoupen sněžný skútr, který je určen k úpravě běžeckých tratí. Tratě se zde upravují v prostoru Bobr, Černá Voda až do nedalekého Královce. Jeden z možných nástupů je pod Žacléřským hřbetem zvaným Polák u TirBaru ve výšce 645 m n. m. Stopa vede k severu a mírně klesá až ke státní hranici s Polskem 600 m n. m. Po pravé straně směrem k východu se rozkládá osada Bobr, kterou založil

Nezbytnou součástí příjemně prožitého sportovního víkendu či týdenního pobytu je také regenerace. Věřte, že kilometry naběhané ve zdejších končinách vaše tělo unaví, a to díky převýšení i členitosti terénu, které vás na cestě potká. Takže relaxovat a nabrat síly pro další dny je třeba. Ideální je proto dopřát si saunu, ta zdejší je opravdu doslova a do písmene velmi specifická. Město Žacléř je mecenášem a díky tomu je cena opravdu symbolická, a když se k tomu přidá charismatická obsluha, je o atmosféru postaráno – vypotíte se a zároveň na vás čekají kulinářské hody a to vše v průměru za cca 70 Kč – opravdu. Pro náročnější návštěvníky se nabízí využití služeb rehabilitačního zařízení REHAMEDICA Žacléř, a.s., kde jsou k dispozici kvalifikovaní fyzioterapeuti a maséři, kteří opět napraví unavené tělo.

.$01$1÷&21$=8%$=$=Ÿ%$928 f OTTAS BAR  BAR S NOČNÍ ZÁBAVOU f RESTAURACE SKOL  RESTAURACE V MA LEBNÉM PODLOUBÍ PŘÍMO NA NÁMĚSTÍ f RESTAURACE KAHAN  S POSEZENÍM PŘÍ MO U KRBU

'23258é(1§8%<729Ÿ1« f PENZION SPORT  VELMI PŘÍJEMNÝ PENZI ON VHODNÝ I PRO RODINY S DĚTMI f PENZION DIANA  DOMÁCÍ ATMOSFÉ RA, NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ KOU TEK PRO DĚTI f ZELENÝ MLÝN  DÍKY SVÉ POLOZE U SJEZ DOVKY VHODNÝ PRO SJEZDAŘKY f AREÁL BRET  UBYTOVÁNÍ PŘÍMO V AREÁ LU SJEZDOVKY f UBYTOVÁNÍ U ŘEZNÍKA  STYLOVÉ UBY TOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ ZABĚHNOUT SI O PAT RO NÍŽE PRO UZENÁŘSKOU DOBROTU f CHALUPA HUBERTUS  ROMANTICKÉ UBY TOVÁNÍ  PŘÍMO U STOPY CCA ČTYŘI KM OD ŽACLÉŘE

27


WILD FOCUS

FOTO: ZDENĚK VOLECH

Nordic

Účastníci EYOWF jsou jen o pár let mladší než vy. Co byste jim poradila za zkušenosti, které z evropské olympiády sama máte? Aby se soustředili sami na sebe, nijak se nenervovali a snažili se o takový výsledek, ze kterého budou mít radost. Myslím si, že tady není zase tak důležité zvítězit, spíše aby si z této zkušenosti vzali maximum, které je může motivovat do dalších let. A hlavně, aby si celou akci užili. Jsou to vlastně malé olympijské hry, které je mohou přivést až na ty velké.

9(521,.$9«7.29Ÿ 52=+2'8-($å326/('1«9»67ą(/

7(;7(9$+520Ÿ'.29Ÿ

Dvaadvacetiletá biatlonistka Veronika Vítková je považována za největší talent českého biatlonu. První velkou mezinárodní zkušeností byla pro juniorskou mistryni světa evropská olympiáda mládeže do 18 let (EYOWF) v roce 2005 ve Švýcarsku. K této vrcholné akci se nyní znovu vrací, aby už jako zkušená patronka podpořila další mladé sportovce.

28

Vzpomenete si ještě na svůj start na evropské olympiádě mládeže ve švýcarském Monthey? Co pro vás tehdy znamenalo závodit v tak mladém věku se soupeřkami z celé Evropy? Je pravda, že pár let už to je. Ale když teď všude vidím, jak probíhají přípravy na EYOWF 2011, který se uskuteční v České republice, konkrétně v Libereckém kraji, všechno se mi zpětně vybavuje. Závodit na evropské olympiádě mládeže pro mě byla velká zkušenost, právě tam jsem pomalu začala poznávat, co znamená „velký biatlon.”

Nyní se k EYOWF opět vracíte, ovšem tentokrát jako patronka biatlonu. Jsou tyto akce pro mládež podle váš důležité? Určitě ano. Mladí závodníci vidí na vlastní oči, jak taková velká akce probíhá. Mají také obrovskou možnost podívat se na své konkurenty i z cizích zemí. Je to vlastně taková studie, která závodníka motivuje, aby na sobě dál pracoval a dostával se výkonnostně výš a výš. A je to samozřejmě skvělý zážitek podívat se do cizí země a navázat třeba nová přátelství.

Jak jste se dostala právě k této disciplíně? Biatlonu jsem se začala věnovat v páté třídě základní školy. Rodiče mě odmala vedli ke sportu, ale přímo biatlon jsem si objevila sama. Je velmi zajímavý a napínavý. Do posledního výstřelu není rozhodnuto o vítězi. Moje o dva roky mladší sestra Monika přišla biatlonu také na chuť a musím říct, že je velmi dobrá. Takže konkurence mi roste přímo doma. A dokonce naše nejmladší sestra, která chodí do osmé třídy, nám už teď říká, jak nás za pár let bude obě porážet. Pomáháte si při závodech i nějakým talismanem, který vám nosí štěstí? Přímo talisman žádný nemám, ale spíš rituál. Když se mi podaří nějaký závod, držím se pak toho, abych na ten další měla stejné rukavice, čepici a kombinézu. V roce 2013 se bude v Novém Městě na Moravě konat mistrovství světa v biatlonu. S jakými ambicemi do něj půjdete? Určitě bych chtěla před domácím publikem vystoupat na stupně vítězů. Medailové ambice rozhodně mám, a i když mě čeká spousta práce, udělám pro to maximum.

9(521,.$9«7.29Ÿ ZNAMENÍ: STŘELEC, V ČÍNSKÉM HOROSKO PU DRAK ŽIVOTNÍ KRÉDO: JÍT SI TVRDĚ ZA SVÝM CÍLEM NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ SEN: MEDAILE Z MIS TROVSTVÍ SVĚTA A ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER CO MĚ ČEKÁ: ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU OD PROSINCE 2010, MISTROVSTVÍ SVĚTA BIAT LONU V RUSKU V BŘEZNU 2011


1263

Globe

DOUBLE LENS

Ski

ANTI-FOG

Kids

DOUBLE LENS

ANTI-FOG

EVA FOAM 1

2

1190

Killer

DOUBLE LENS

ANTI-FOG

2

1249

Xcountry

1253

Cool for Kids

DOUBLE LENS

ANTI-FOG

1

3

1251

Cool for Kids

DOUBLE LENS

ANTI-FOG

1

1261

ANTI-FOG

1259

Slide

DOUBLE LENS

ANTI-FOG

2

Space for Kids

Sport

1266

Sight

1191

Brutal

DOUBLE LENS

ANTI-FOG 2

EVA FOAM EVA FOAM

3


7(;7 .$7.$62%27.29Â&#x;

)272 9´/.//(.,

1$+5$1á

WILD FOCUS

Snow

30

9ü(16.§07$.78

Ĺ&#x2DC;Ă­kĂĄ se, Ĺže Ĺženy jsou z VenuĹĄe a muĹži z Marsu. A takĂŠ se Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, Ĺže na kaĹždĂŠm ĹĄprochu pravdy trochu. A jak je to s dĂĄmskĂ˝mi lyĹžemi? Jsou od pĂĄnskĂ˝ch modelĹŻ tak odliĹĄnĂŠ, najde si mezi dĂĄmskĂ˝mi modely kaĹždĂĄ lyĹžaĹ&#x2122;ka ty svĂŠ? ProÄ? a jak vybĂ­rat prĂĄvÄ&#x203A; mezi lyĹžemi pro Ĺženy?


PROÄ&#x152; DĂ MSKĂ&#x2030; LYĹ˝E? Od dob, kdy vzali vĂ˝robci pĂĄnskou lyĹži a vyrobili odlehÄ?enou verzi pro dĂĄmy, pĹ&#x2122;idali pĂĄr kytiÄ?ek a sladkĂŠ jmĂŠno, naĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ uĹž nÄ&#x203A;jakĂ˝ Ä?as uplynul. DneĹĄnĂ­ dĂĄmskĂŠ lyĹže jsou dnes vyrĂĄbÄ&#x203A;ny tak, aby poskytly stejnĂŠ vlastnosti a vyĹžitĂ­ jako pĹ&#x2122;edvĂĄdĂ­ jejich pĂĄnskĂŠ protÄ&#x203A;jĹĄky, ale s ohledem na urÄ?itĂĄ speciďŹ ka â&#x20AC;&#x17E;dĂĄmskĂŠho sjĂ­ĹždÄ&#x203A;nĂ­â&#x20AC;&#x153;. NabĂ­dka je opravdu velmi pestrĂĄ, proto nenĂ­ divu, Ĺže rozhodovĂĄnĂ­, kterĂĄ je ta pravĂĄ, mĹŻĹže bĂ˝t Ä?asto dost nĂĄroÄ?nĂŠ.

ROZDĂ?LY SE NAJDOU RozdĂ­l, kterĂ˝m se dĂĄmskĂŠ lyĹže liĹĄĂ­ od pĂĄnskĂ˝ch, je zĹ&#x2122;ejmĂ˝ hned na prvnĂ­ pohled â&#x20AC;&#x201C; design. A protoĹže Ĺženy majĂ­ v tomto ohledu jinĂŠ nĂĄroky neĹž muĹži, dĂĄvajĂ­ si vĂ˝robci na vzhledu velmi zĂĄleĹžet. PÄ&#x203A;knĂ˝m designem to ale nekonÄ?Ă­. Ĺ˝eny majĂ­ i nĂĄroky na jĂ­zdnĂ­ vlastnosti lyŞí. ObecnÄ&#x203A; mĹŻĹžeme Ĺ&#x2122;Ă­ct, Ĺže jsou dĂĄmskĂŠ lyĹže lehÄ?Ă­ a mÄ&#x203A;kÄ?Ă­, vĂĄzĂĄnĂ­ (montĂĄĹžnĂ­ bod) se posunuje kvĹŻli jinĂŠmu tÄ&#x203A;ĹžiĹĄti asi o dva centimetry dopĹ&#x2122;edu, aby se lĂŠpe toÄ?ilo. To ale neznamenĂĄ, Ĺže by byly horĹĄĂ­ neĹž mode-

ly pro pĂĄny a vĂ˝bornĂŠ lyĹžaĹ&#x2122;ky by si mezi nimi nevybraly. Ĺ˝eny jsou totiĹž v prĹŻmÄ&#x203A;ru zhruba o 27 % lehÄ?Ă­, asi o 9 % menĹĄĂ­ a tÄ&#x203A;ĹžiĹĄtÄ&#x203A; tÄ&#x203A;la majĂ­ jinde neĹž muĹži. TakĂŠ se na lyŞích pohybujĂ­ trochu jinak neĹž muĹži, proto je konstrukce dĂĄmskĂ˝ch lyŞí odliĹĄnĂĄ, pĹ&#x2122;izpĹŻsobenĂĄ ĹženskĂŠm tÄ&#x203A;lu tak, aby i Ĺženy lehÄ?Ă­ nebo menĹĄĂ­ho vzrĹŻstu lyĹže utĂĄhly a krĂĄsnÄ&#x203A; postavily na hrany.

dovednosti. Pokud jste spĂ­ĹĄe rekreaÄ?nĂ­ lyĹžaĹ&#x2122;ka, sĂĄhnÄ&#x203A;te radÄ&#x203A;ji univerzĂĄlnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ lyĹži. DĂ­ky tomu, Ĺže jsou kratĹĄĂ­, snadnÄ&#x203A;ji zatĂĄÄ?Ă­ a umoĹžĹ&#x2C6;ujĂ­ pĹ&#x2122;i sprĂĄvnĂŠm postavenĂ­ na hrany carvingovĂ˝ oblouk. VÄ&#x203A;tĹĄinou se pohybujĂ­ v ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ce mezi 65 aĹž 70 mm ve stĹ&#x2122;edu. NejlĂŠpe se chovajĂ­ na upravenĂŠ pistÄ&#x203A;. Naopak nevĂ˝hodou je, Ĺže jsou Ăşzce zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂŠ a nedovolĂ­ vĂĄm jĂ­zdu pĹ&#x2122;Ă­mo z kopce.

VĂ?BÄ&#x161;R DĂ MSKĂ?CH LYĹ˝Ă?

â&#x20AC;&#x17E;Racecarverâ&#x20AC;&#x153; Tyto lyĹže bychom dĹ&#x2122;Ă­ve zaĹ&#x2122;adili do kategorie obĹ&#x2122;aÄ?ek. Ty jsou dnes spĂ­ĹĄe sportovnĂ­mi modely, umoĹžĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­ ostĹ&#x2122;ejĹĄĂ­ jĂ­zdu. Ĺ Ă­Ĺ&#x2122;ka ve stĹ&#x2122;edu tÄ&#x203A;chto lyŞí se pohybuje od 70 do 75 mm. Na rozdĂ­l od slalomek zvlĂĄdajĂ­ rychlejĹĄĂ­ jĂ­zdu v delĹĄĂ­ch obloucĂ­ch. Pokud jsou dost krojenĂŠ, dokĂĄĹžete na nich vykouzlit oblouk podobnĂ˝ jako na slalomkĂĄch.

VĂ˝bÄ&#x203A;r optimĂĄlnĂ­ lyĹže nenĂ­ vĹŻbec jednoduchĂ˝. NejjednoduĹĄĹĄĂ­ a nejlepĹĄĂ­ zpĹŻsob je lyĹže testovat a vybrat si ty, kterĂŠ nĂĄm nejlĂŠpe padnou. BohuĹžel ale takovĂŠ moĹžnosti Ä?asto nemĂĄme a musĂ­me se spolehnout na popisky vĂ˝robcĹŻ, recenze a parametry.

KATEGORIE LYĹ˝Ă? â&#x20AC;&#x17E;Slalomkaâ&#x20AC;&#x153; MĂĄte-li rĂĄdy rychlou, dynamickou jĂ­zdu v krĂĄtkĂ˝ch obloucĂ­ch, pak je pro vĂĄs slalomka ideĂĄlnĂ­ volbou. Slalomky jsou vhodnĂŠ pro sportovnĂ­ styl jĂ­zdy a vyĹžadujĂ­ od svĂŠ majitelky lepĹĄĂ­ lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠ

1(ĂĽ9<5$=ÂŤ7(1$1Â&#x;.83-('2%5§323Ä&#x2026;(0Âťj/(727á&+7235$9,'/(&+ Ä&#x160; JAK LYĹ˝UJETE ď&#x161;ť HNED NA ZAÄ&#x152;Ă TKU SE PODĂ?VEJTE PRAVDÄ&#x161; DO OÄ&#x152;Ă?, NEPODCEĹ&#x2021;UJTE SE A ANI SE NEPĹ&#x2DC;ECEĹ&#x2021;UJTE. JSTE ZAÄ&#x152;Ă TEÄ&#x152;NICE NEBO SI NEJRADÄ&#x161;JI UĹ˝Ă?VĂ TE JĂ?ZDU NA Ä&#x152;ERNĂ?CH SJEZDOVď&#x161;ş KĂ CH? RADÄ&#x161;JI KRĂ JĂ?TE KRĂ TKĂ&#x2030;, RYCHLĂ&#x2030; OBLOUKY NEBO SI SPĂ?Ĺ UĹ˝Ă?VĂ TE RYCHLOU JĂ?ZDU V OBĹ&#x2DC;Ă KOď&#x161;ş VĂ&#x2030;M TEMPU? MĂ TE CĂ?L TRĂ&#x2030;NOVAT A ZLEPĹ OVAT SE? Ä&#x160; JAKĂ&#x2030; JSOU VAĹ E FYZICKĂ&#x2030; DISPOZICE ď&#x161;ť KOLIK MÄ&#x161;Ĺ&#x2DC;Ă?TE, VĂ Ĺ˝Ă?TEâ&#x20AC;Ś Ä&#x160; JAK Ä&#x152;ASTO LYĹ˝UJETE ď&#x161;ť NA HORĂ CH TRĂ VĂ?TE KAĹ˝DĂ? VĂ?KEND, NEBO VYJEDETE NA TĂ?DEN JEDNOU ZA SEZĂ&#x201C;NU? Ä&#x160; JAKĂ JE VAĹ E KONDICE ď&#x161;ť PRAVIDELNÄ&#x161; SPORTUJETE, NA LYĹ˝Ă?CH MAKĂ TE NEBO SE JEN TAK VOZĂ?TE? Ä&#x160; JAKĂ&#x2030; JSOU PODMĂ?NKY, VE KTERĂ?CH LYĹ˝UJETE ď&#x161;ť JEZDĂ?TE ZA KAĹ˝DĂ?CH PODMĂ?NEK, AŤ JE UROLď&#x161;ş BOVĂ NO, ZMRZLĂ? NEBO ROZMÄ&#x161;KLĂ? SNĂ?H, NEBO SI VYÄ&#x152;KĂ TE JEN NA IDEĂ LNĂ? PODMĂ?NKY? Ä&#x160; ZNALOST JE ZĂ KLAD ď&#x161;ť ZJISTÄ&#x161;TE SI O LYĹ˝Ă?CH, KTERĂ&#x2030; VYBĂ?RĂ TE, CO NEJVĂ?CE INFORMACĂ?, Ä&#x152;TÄ&#x161;TE REď&#x161;ş CENZE, PTEJTE SE ZNĂ MĂ?CH, PODĂ?VEJTE SE NA STRĂ NKY VĂ?ROBCĹŽ A RĹŽZNĂ&#x2030; DISKUZE.

â&#x20AC;&#x17E;Allmountainâ&#x20AC;&#x153; Pokud si rĂĄdy uŞívĂĄte upravenĂ˝ch sjezdovek, ale obÄ?as vĂĄs to svede mimo nÄ&#x203A;, potĹ&#x2122;ebujete univerzĂĄlnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ lyĹži. Je to v podstatÄ&#x203A; takovĂ˝ kompromis. Na sjezdovce vĂĄm nepĹ&#x2122;inese tak dokonalĂ˝ poĹžitek jako speciĂĄlka, ale pĹ&#x2122;esto si to na sjezdovce uĹžijete a navĂ­c se vĂĄm odmÄ&#x203A;nĂ­ napĹ&#x2122;Ă­klad tehdy, kdyĹž napadne Ä?erstvĂ˝ snĂ­h, nebo je naopak mÄ&#x203A;kkĂ˝ a rozbĹ&#x2122;edlĂ˝. Ĺ Ă­Ĺ&#x2122;ka se pohybuje od 75 do 90 mm ve stĹ&#x2122;edu. â&#x20AC;&#x17E;UniverzĂĄlkaâ&#x20AC;&#x153; Do tĂŠto kategorie mĹŻĹžeme zaĹ&#x2122;adit lyĹže, kterĂŠ vyhovujĂ­ vÄ&#x203A;tĹĄinÄ&#x203A; rekreaÄ?nĂ­ch lyĹžaĹ&#x2122;ek, jsou spĂ­ĹĄe vĂ­ce vykrojenĂŠ, dobĹ&#x2122;e ovladatelnĂŠ a v poslednĂ­ dobÄ&#x203A; i ĹĄirĹĄĂ­, coĹž naopak dodĂĄvĂĄ stabilitu. Vyhovovat budou tÄ&#x203A;m lyĹžaĹ&#x2122;kĂĄm, kterĂŠ nemajĂ­ sportovnĂ­ ambice nebo tĹ&#x2122;eba jeĹĄtÄ&#x203A; nezjistily, kterĂĄ z výťe uvedenĂ˝ch kategoriĂ­ je pro nÄ&#x203A; ta pravĂĄ.

31


WILD FOCUS

Snow

A CO ŘÍCI NA ZÁVĚR?

JSTE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ? To by vás mohly zajímat lyže od firmy Rossignol Attraxion III, na jejichž výrobu bylo použito dřevo a přírodní vlákna, ubylo částí vyrobených z ropy a bylo použito méně laku.

DÁMY, JE LIBO ROCKER? Rocker neboli obrácené prohnutí se již pár let používá u freeridových lyží a umožňuje jednodušší ovládání a takzvané plavání v prašanu. Postupně se tato technologie začíná přenášet i do lyží univerzálnějších a allmountain modelů, takže jízda na takto vylepšených lyžích by měla být ještě jednodušší než dosud. Tuto vychytávku najdete například u dámských lyží Scott Realm (jen pod jiným názvem – Pre Track), Rossignol ji aplikuje pod označením Autoturn a Völkl uvádí jako součást Progressive Technology. Do všech dámských modelů zakomponovala rocker K2, můžete si vybrat z několika variant: Speed rocker – na tvrdý sníh, Catch free rocker – pro začátečnice a All-terrain rocker – nejvšestrannější.

A CO TAKHLE BIO LOGIC TECHNOLOGIE? Firma Völkl představila dámské lyže zohledňující anatomii ženského těla a potřeby lyžařek. Pomocí tří zásadních úprav (postavení nohy, speciálně upraveného krojení a flexe) poskytují lyže možnost sportovní jízdy spolu se šetrným přístupem k ženskému tělu.

32

Pokud jste dočetly až sem a stále nevíte, jaké lyže si vybrat, nezoufejte. Nikde není psáno, že to bude jednoduchá volba. Přeci jen si vybíráte lyže za nemalé peníze, které vám mají přinášet hlavně radost. S výběrem nespěchejte, zvolte si kategorii a pár značek, které vám jsou sympatické, porovnejte lyže s podobnými parametry a na závěr vyberte tu, která se vám líbí a se kterou budete nejvíc spokojená. Hodně štěstí s výběrem!

=(37$/<-60(6( n NA JAKÝCH LYŽÍCH JEZDÍŠ A PROČ? o KAM CHODÍŠ VYBÍRAT SVÉ LYŽAŘSKÉ NÁDO BÍČKO? p JAKÝ STYL JÍZDY PREFERUJEŠ? TECHNICKÝ/ AGRESIVNÍ q JAK O SVÉ LYŽAŘSKÉ NÁDOBÍČKO PEČUJEŠ? JANA NEKVIDOVÁ n UŽ PÁR LET JEZDÍM NA BLIZZAR DECH CMXROSS , PROTOŽE JSEM JE DOSTALA OD JEŽÍŠKA K VÁNOCŮM. o NEJČASTĚJI NECHÁVÁM VYBÍRAT ZKUŠENĚJŠÍ, KTEŘÍ MI PODLE MÝCH MOŽNOSTÍ A PŘEDSTAV DOPORUČÍ NEJ VHODNĚJŠÍ VÝBAVU. JÁ UŽ JEN PAK VYBÍ RÁM PODLE NEJLEPŠÍHO POMĚRU CENA/ VÝKON. p SNAŽÍM SE O TECHNICKOU JÍZDU, ALE ASI TO TAK MOC NEVYPADÁ, PROTOŽE MI JE VYČÍTÁ NO, ŽE MŮJ STYL VYPADÁ JAKO JEZDÍCÍ VĚŠÁK. MÁMLI VŠAK VOLNÝ PROSTOR A MOŽNOSTI, NEBOJÍM SE TO PUSTIT. q NA KONCI ZIMY LYŽE „ZAZIMUJI“ NAPUSTÍM NEJMĚKČÍM PARAFÍNEM A NA ZAČÁTKU ZIMY JEN STÁHNU PARAFÍN A VYKARTÁČUJI. BĚHEM SEZÓNY JE PARAFINUJI, AŽ KDYŽ MÍSTO ČERNÉ SKLUZNICE JE BÍLÁ -

ANIČKA KNÍŽKOVÁ n MÁM ASI 5 LET STARÉ SALOMONY. RÁ DIUS 14 M. JSOU TO TAKOVÝ TY ALL MOUNTAIN. NEJSOU TO ŽÁDNÝ SUPER LYŽE, ALE „VYMÁČKNU“ Z NICH MAXI MUM. V POSLEDNÍ DOBĚ UŽ MOC LYŽE NEJEZDÍM, TAK NEMÁM DŮVOD KUPOVAT NOVÉ. MĚLA JSEM ŠANCI TESTOVAT V „LEVNÝCH LYŽÍCH“ SALOMON SLALOM ZÁVODNÍ A MUSÍM ŘÍCT, ŽE FAKT DOBRÝ. KDYBYCH SE MĚLA ROZHODNOUT PRO NOVÉ LYŽE, TAK ZASE SALOMON. o TEĎ UŽ MOC NEKUPUJI. A TY SALOMONY BYLY DÁREK K VÁNOCŮM:O ALE MOŽNÁ BYCH SE NE BRÁNILA PRÁVĚ ZMIŇOVANÉMU TESTCENTRU, KDE SE DAJÍ POŘÍDIT SKVĚLÉ SPECIÁLY ZÁVODNÍ SENDVIČE ZA SLUŠNÉ PENÍZE I S VÁZKEM … p JAK BYCH TO POPSALA: TECHNICKY AGRESIV NÍ:O HLAVNĚ PRO POCIT  TO JE DŮLEŽITÝ! NE BRÁNÍM SE RYCHLÉ JÍZDĚ, ALE ČLOVĚK MUSÍ MÍT POD KONTROLOU SVÉ LYŽE  TAKŽE RESPEKT ROZHODNĚ MÁM. TECHNICKÉ JÍZDY MÁM DOST Z KDYSI ZDÁRNĚ ODJETÝCH ZÁPOČTŮ A PŘED VÁDĚCÍCH JÍZD V LYŽAŘSKÝCH ŠKOLÁCH. q CO SE TÝČE SKLUZNICE JAKO TAKOVÉ, KDYŽ NA NÍ NEJSOU NĚJAK VELIKÉ RÝHY OD KAMENŮ NEBO ČEHOSI, TAK STRUKTURU, ZAŽEHLOVÁNÍ VOS KU, STAHOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ SKLUZNICE PROVÁDÍM SAMA, VZHLEDEM K TOMU, ŽE TO NÁŘADÍ VLAST NÍM KVŮLI BĚŽKÁM. HRANY SI NECHÁVÁM NA BROUSIT V SERVISU. VÁZÁNÍ SI NASTAVUJI SAMA.


WILD FOCUS

Celebrit y OBLEČENÍ NA LYŽE: Oblíbila jsem si kombinézu od Salomonu, kterou si beru hlavně na freeride, protože dobře chrání záda a nepadá mi sníh za kalhoty. Jinak každoročně sáhnu po MAI TAI kompletu, který krásně ladí s lyžemi a je na něm spousta vychytávek, které holka a nejen freeskierka potřebuje. A taky nesmím zapomenout na kvalitní spodní prádlo, co sedí a je stylové. A to je jedině 69 Slam. Základ je přece být v pohodě ve všech vrstvách, ne?

BATOH: Batoh si beru jen tehdy, když jdu na freeride. Zvolila jsem jak jinak než Mai Tai od Salomonu. Nejen, že perfektně sedí na zádech, ladí k oblečení a lyžím, ale hlavně se na něj dají připevnit i lyže, když šlapeme za neporušeným prašanem.

HELMA A CHRÁNIČE: Bez helmy nevyrážím nikdy, ať jdu skákat do parku nebo jezdit freeride. Vybrala jsem si helmu SALOMON BRIGADE PRO MO DEL, perfektně drží a má zabudovaná sluchátka, takže když jsem v parku, poslouchám muziku z iPodu, která mě vždycky nakopne. Stejně tak páteřák a kraťasy. Ty jsou dobré v tom, že nejen ochrání při případných pádech, ale dá se v nich dobře sedět na sněhu a nenachladnout.

RUKAVICE: Ty volím vždycky parkovké od Salomonu, protože nepromoknou, ale hlavně se v nich dobře chytají grabby.

Andrejka Krýslová )5((6.,(5.$ $1'5(-.$.5»6/29Ÿ Věk: 27 Disciplína: FREESKI

LYŽE: Jezdím hlavně na freestylových lyžích SALOMON MAI TAI, protože mi sedí naprosto ve všem a mají parádní design. Navíc to jsou lyže přizpůsobené holkám, prostě jsou úžasné. Pak mám ještě lyže Suspect a na ně taky nedám dopustit.

)272 02-0«5/$1*(5

TALISMAN: Můj přítel Mojmír. Jezdí všude se mnou a má se mnou ohromnou trpělivost. Řekne mi, co dělám špatně (a že toho je). A jinak to asi budou lyže Suspecty. Beru si je vždycky s sebou.

34

LYŽÁKY: Lyžáky jsou hodně důležité. Měly by být pohodlné, ale zároveň podržet i na větších skocích. Letos jsem si vybrala PRO MO DEL SPK. Jsou určené pro freestyle, takže splňují přesně to, co potřebuji.

Výsledky: 1. místo Mistrovství republiky Big Air 2008, 3. místo Czech Freeski Open 2009, 2. místo Freeski Czech, 1. místo Freestyle Battle 2009, 1. místo Freestyle Battle 2010, 3. místo Seat Freeski Chelange Donovaly Freeski vzor: Martin Horák, Jirka Volák a samozřejmě Štivák von Bradrsdorf … a všichni, co dělají freeski pro radost Oblíbený trik: triky ze switche (z jízdy pozadu) a switch 540 Oblíbené středisko/park: Určitě FlowPark Dolní Morava a samozřejmě Červenohorské sedlo Oblíbená hudba: Missy Eliott, Skunk Anansie, Skin, Prodigy, Buraka som Sistema, United Flavour, System of A Down, Wyclef Jean, Laurin Hill … Shaun da Paul a 4TET Oblíbená značka: Salomon, 69 Slam, BMW a „jablko“ Nej zážitek: každý nový den – a je jich hodně. Já se těším z každé „blbosti” . Ale z poslední doby je to asi vidět Mt. Everest na vlastní oči a stát v 6 200 metrech a koukat na tu majestátnost. A vědět, že se tam určitě jednoho dne vrátím, ale s „výbavičkou” a ne na motorce. A ještě to, že jsem si dala minulý týden 540 polet tak na 25 metrech. Jsem ráda. A jsem ráda, že u toho všeho je vedle můj kluk, kterého si moc vážím, a že mám super rodinu, která při mně stojí i přes ten rozlítaný život. Životní motto: „Live life to the max”


A CEN .êWILD TEST

$','$6+,.,1*9 &/,0$3522)Œ67250 -$&.(7

287'22529§%81'<

+$11$+9,&7,0

Test

A CEN .êBunda Hannah Victim je opět novou generací lyžařského oblečení – lehce zateplená bunda se svrchním materiálem podobným softshellu. Vedle zajímavého designu to má výhodu zejména v tom, že je celá elastická, jak říkáme strečová. Stojí na vrcholu firemní kolekce, takže nese všechny top technologie Hannahu od membrány Climatic Extrema přes YKK zipy po Recco reflektory.

Zima je tu, a když sportujete v přírodě a venku prší nebo padá sníh, máte několik možností. Schovat se do tepla nebo si obléci něco nepromokavého a vydržet i přes nepřízeň počasí a  pořádně užít venkovní aktivity bez následků.

Byť není přehnaně objemná, výborně hřeje – není tedy třeba se pod ni příliš oblékat. V teplejším počasí lze k osvěžení použít větrání, které se nachází na rukávech v podpaží. I při samotném nošení působí lehce, téměř ani nevíte, že ji na sobě máte. Kapuce je odnímatelná, dá se stáhnout podle vaší potřeby a je dostatečně velká na to, aby se pod ni schovala i přilba. Praktická je malá kapsička na rukávu (na skipas a jiné drobnosti), další kapsy jsou na straně bundy a na prsou. Reflexní pásky přispívají k bezpečnosti při pohybu v šeru a za tmy – takže je funkční i při cestě z povedeného apre-ski. Má vyztužená ramena a záda, tedy pomáhá proti otlakům ramen při nošení batohu nebo lyží. Další výhodou jsou prodloužená záda. Je vybavena sněžným pásem, který se dá také odepnout zipem. Vnitřní záda jsou síťovaná, a tak dobře odvádí pot, límec je pokryt fleecem, který příjemně hřeje a neškrábe do brady. Rukávy jsou ještě vybaveny elastickým vnitřním rukávem, který zabraňuje proniknutí sněhu. Pro ty, co rádi poslouchají hudbu, má bunda kapsu na přehrávač nebo mobil s otvorem na protažení sluchátek. Další velká kapsa slouží k uložení brýlí. Na bundě jsme ocenily hlavně to, že je opravdu velmi lehká, přitom dostatečně teplá. Pod ní jsme si oblékly jen termotriko, maximálně lehčí mikinu. Dá se využít nejen na lyže, ale i na lehčí turistiku, dokonce i do města, když je deštivo nebo padá mokrý sníh. Další plus je velká kapuce, vhodná i přes přilbu, takže když hodně fouká a padá ostrý sníh, můžete se do ní pěkně zabalit. Mírnou kritiku zaslouží kapsa na brýle, respektive její materiál, který by měl odpovídat materiálům používaným pro skladování brýlí a umožňovat tak vkládat brýle i bez obalu.

My jsme zastánci druhé varianty, a proto jsme si daly za úkol otestovat outdoorovou bundu, která vás ochrání před větrem, bude funkční, ale také nebude chybět atraktivní vzhled. Vypravily jsme se proto na menší trekový výlet na Sněžku, oblékly bundu Adidas Hiking 3-v-1 CLIMAPROOF® Storm Jacket a zkoušely, co vydrží a jak se v ní budeme cítit. Bunda se skládá ze dvou nezávislých vrstev, což bylo pro náš výlet velmi příjemné, neboť na začátku se teploty pohybovaly okolo nuly a díky stoupající teplotě a stoupání do kopce jsme začaly pociťovat teplo. Proto bylo komfortní odložit vnitřní bundu z měkkého prošívaného materiálu a ponechat na sobě pouze vnější izolační bundu vyrobenou z funkčního materiálu CLIMAPROOF® Storm, navíc odolnou proti větru a dešti. Což se nám v průběhu túry hodilo, neboť silný vítr a poletující sníh se stal naším společníkem a vydržel s námi jak při výstupu na vrchol, tak i při sestupu dolů. Náš dojem je tedy v zásadě velmi příjemný a svou zásluhu na tom má i skrytá kapuce. Tu lze velmi jednoduše nastavovat, navíc materiál dokáže zabránit pronikání vnějších vlivů dovnitř, uvolňování tepla a odpařování potu ven. Co jistě stojí za zmínku, jsou vnější i vnitřní kapsy na zip. Ty poskytují dostatek prostoru pro všelijaké důležité nezbytnosti, které s sebou do hor či do přírody bereme. Pochvalu si zaslouží střih obou vrstev, který dobře kopíruje křivky ženského těla. Bunda mile překvapila a rozhodně se v ní budete cítit prima jak na kopci, tak i ve městě. Doporučujeme ji jako součást horského šatníku. Snad jediné, co může odradit, je vyšší pořizovací cena.

– poměr hřejivost/hmotnost – moderní a estetický design

– kapsa není šetrná pro uskladnění brýlí bez obalu

– dobře padnoucí střih – atraktivní design – funkčnost materiálu

– cena

35


6.9á/(3$'128&%81'$'2.$ü'§+232Ê$6,1$69$+

WILD TEST

Test

02817$,1+$5':($56<1&+526.,

MilĂŠ dĂĄmy, varuji vĂĄs. Tuhle softshellovou bundu nebudete chtĂ­t uĹž nikdy sundat.

Hned pĹ&#x2122;i prvnĂ­m vyzkouĹĄenĂ­ bundy Mountain HardWear Synchro Ski si zamilujete jejĂ­ pĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝ vnitĹ&#x2122;nĂ­ materiĂĄl, krĂĄsnĂ˝ design. Ale co je hlavnĂ­, nosit ji mĹŻĹžete skoro do kaĹždĂŠho poÄ?asĂ­. Ani silnĂ˝ vĂ­tr, ani neÄ?ekanĂĄ prĹŻtrĹž mraÄ?en, ani snÄ&#x203A;hovĂĄ vĂĄnice vĂĄs v nĂ­ nepĹ&#x2122;ekvapĂ­. JednoduĹĄe zapnete vodÄ&#x203A;odolnĂŠ zipy, nasadĂ­te dobĹ&#x2122;e padnoucĂ­ kapuci a bez obav se spolehnete na lepenĂŠ ĹĄvy. SamotnĂ˝ materiĂĄl ConduitTM Softshell, ze kterĂŠho je bunda uĹĄita, je nepromokavĂ˝, vÄ&#x203A;tru odolnĂ˝ a pĹ&#x2122;itom lehkĂ˝, pruĹžnĂ˝ a prodyĹĄnĂ˝ a odvĂĄdĂ­ pot a vlhkost pryÄ? od tÄ&#x203A;la. VĹĄechny Ĺživly tak udrŞí bezpeÄ?nÄ&#x203A; venku, zatĂ­mco uvnitĹ&#x2122; jste pÄ&#x203A;knÄ&#x203A; v teple a v nÄ&#x203A;ĹžnĂŠm objetĂ­ vnitĹ&#x2122;nĂ­ ďŹ&#x201A;eecovĂŠ vrstvy Synchro SBT. Na bundÄ&#x203A; ocenĂ­te i jejĂ­ dlouhĂŠ rukĂĄvy s pĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝mi nĂĄvleky na palec, dĂ­ky kterĂ˝m mĹŻĹžete zvedat ruce s cepĂ­nem nebo stavÄ&#x203A;t snÄ&#x203A;hulĂĄka, aniĹž by se vyhrnuly. RukĂĄvy se dajĂ­ i utĂĄhnout dĂ­ky designovÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eĹĄenĂŠmu velcro zipu tak, aby pod nÄ&#x203A; nefoukalo, kdyĹž zrovna nemĂĄte rukavice. PĹ&#x2122;Ă­domek Ski v nĂĄzvu bundy napovĂ­dĂĄ, Ĺže je navĂ­c vybavena odepĂ­natelnĂ˝m snÄ&#x203A;hovĂ˝m pĂĄsem, cvoky na pĹ&#x2122;ipnutĂ­ ke kalhotĂĄm a pĹ&#x2122;Ă­vÄ&#x203A;ĹĄkem na permanentku s vĂ˝taĹžnou gumiÄ?kou. DostateÄ?nÄ&#x203A; velkĂĄ kapuce se dĂĄ na svahu bez problĂŠmu natĂĄhnout i pĹ&#x2122;es helmu a pohodlnÄ&#x203A; utĂĄhnout i v opravdu tlustĂ˝ch palÄ?ĂĄcĂ­ch. To platĂ­ i o rozepĂ­nĂĄnĂ­ a zapĂ­nĂĄnĂ­ vĹĄech zipĹŻ, a to i na kapsĂĄch, kterĂ˝ch mĂĄ bunda opravdu dostatek. Bunda Mountain HardWear Synchro Ski je sice pomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; draŞťí na kategorii softshell, na druhĂŠ stranÄ&#x203A; vynikajĂ­cĂ­ vlastnosti materiĂĄlu ConduitTM vĂĄm uĹĄetĹ&#x2122;Ă­ penĂ­ze za svrchnĂ­ vrstvu, kterou uĹž v podstatÄ&#x203A; nebudete potĹ&#x2122;ebovat. â&#x20AC;&#x201C; kvalitnĂ­ materiĂĄl kombinujĂ­cĂ­ vlastnosti softshell a svrchnĂ­ vrstvy â&#x20AC;&#x201C; dokonale funkÄ?nÄ&#x203A; i designovÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eĹĄenĂŠ detaily â&#x20AC;&#x201C; dobĹ&#x2122;e padnoucĂ­ a velkĂĄ kapuce â&#x20AC;&#x201C; ĹženskĂ˝ stĹ&#x2122;ih a krĂĄsnĂ˝ design â&#x20AC;&#x201C; dlouhĂ˝ zadnĂ­ dĂ­l chrĂĄnĂ­cĂ­ ledviny pĹ&#x2122;i kaĹždĂŠm pohybu â&#x20AC;&#x201C; dlouhĂŠ rukĂĄvy s nĂĄvleky na palec â&#x20AC;&#x201C; dlouhĂ˝ zadnĂ­ dĂ­l chrĂĄnĂ­cĂ­ ledviny pĹ&#x2122;i kaĹždĂŠm pohybu

A CEN ĂŞ

.â&#x20AC;&#x201C; vysokĂĄ cena

2%-('1(-7(6,3Ä&#x2026;('3/$71§:,/'&$7 $=ÂŤ6.(-7(9ÂŤ&(1(ĂĽĂŠÂŤ6/$ VYBRAT SI MĹŽĹ˝ETE NAPĹ&#x2DC;Ă?KLAD:

)81.ĂŠ1ÂŤ3212ĂĽ.<0226(328='521$02%,/ 2 pĂĄry univerzĂĄlnĂ­ch sportovnĂ­ch ponoĹžek z kvalitnĂ­ch materiĂĄlĹŻ a pouzdro na mobil.

%$/ÂŤĂŠ(.$0,1267$5 V balĂ­Ä?ku naleznete: Bidon Xpower â&#x20AC;&#x201C; ve ĹžlutĂŠm designu o obsahu 700 ml, 2Ă&#x2014; XPower Carbogel XT â&#x20AC;&#x201C; energetickĂ˝ gel, 2Ă&#x2014; Xpower Energy Bar â&#x20AC;&#x201C; energetickĂĄ tyÄ?inka a Xpower Flash XT â&#x20AC;&#x201C; sĂĄÄ?ek iontovĂŠho energetickĂŠho nĂĄpoje.

35$.7,&.§38%/,.$&( =1$./$'$7(/679ÂŤ*5$'$ LyĹžovĂĄnĂ­ â&#x20AC;&#x201C; 21 kondiÄ?nĂ­ch programĹŻ, BÄ&#x203A;hĂĄme po Praze a okolĂ­, Lexikon spoleÄ?enskĂŠho chovĂĄnĂ­

67</29287$j.8125'%/$1&9+2'127á.ĂŠ ZnaÄ?ka NORDBLANC nabĂ­zĂ­ sportovnĂ­ a outdoorovĂŠ zboŞí, u kterĂŠho je kladen dĹŻraz pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m na kvalitnĂ­ materiĂĄl, aktuĂĄlnĂ­ technologie, funkÄ?nost a praktiÄ?nost vĂ˝robkĹŻ, modernĂ­ design a vyvĂĄĹženou cenu. VĂ˝robky svĂ˝m zpracovĂĄnĂ­m nabĂ­zejĂ­ uĹživateli vysokĂ˝ komfort a do velkĂŠ mĂ­ry tak zkvalitnĂ­ sportovnĂ­ a volnoÄ?asovĂŠ aktivity. Na trhu pĹŻsobĂ­ od roku 2003 a svĹŻj nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ rozvoj zaznamenala v poslednĂ­ch tĹ&#x2122;ech letech.

'$/jÂŤ:,/'&$79<&+Â&#x;=ÂŤ

Celou aktuĂĄlnĂ­ kolekci balĂ­Ä?kĹŻ naleznete na:


10/11

ski & snowboard collection

lyže sjezdové

www.sporten.cz

MYSTERY WD


WILD CHALLENGE

Zimní t riatlon

=,01« 75,$7/21

.'<å),é«=(6751,jċ $-(=,0$-$.2ą(0(1

7(;7 .Ÿ-$32/«9.29Ÿ

)272 $5&+,9jŸ5.$*5$%0º//(529Ÿ

Jaro, léto, podzim, zima… tohle vůbec neřešíte. Hledáte výzvu! Běháte. Máte ráda kolo. A zvládáte i jízdu v bílé stopě. Tak právě pro vás máme sportovní výzvu! Dejte si zimní triatlon!

38

NA VLASTNÍ KŮŽI ANEB JAKÉ JE TO POPRVÉ Je to pěkných pár let dozadu, kdy jsem vyjela za hranice vyzkoušet novinku ve sportovním světě – zimní triatlon! A hned na Evropský pohár vyzbrojená teoretickými informacemi, s poměrně dobrou kondicí a očekáváním, co pro nás, závodníky, ve známém rakouském středisku v Ramsau připraví. Kromě perfektního zázemí a stejně tak fungující organizace to byla spousta nových poznatků a zkušeností. A také zážitků. CO JE ZIMNÍ TRIATLON? Běh – cyklistika – bruslení na lyžích Tři disciplíny, které patří do zimního triatlonu: běh, cyklistika a skate na lyžích byly ve svém pořadí přeházené. Začínalo se jízdou na biku (a to pěkně zostra) osmikilometrovým stoupáním ze Schladmingu, vesničky v úpatí Dachsteinu. Sebralo nám to dost sil, ale ani když se pro-

fil narovnal, neulehčilo se nic – jízda ve sněhu vyžadovala technickou zručnost i sílu v nohou. Druhý v pořadí byl běh – měla jsem „obyčejné“ maratonky, jen s malinko hrubším vzorkem. Můj nácvik v domácích podmínkách vzal brzo za své – nohy ve sněhu podkluzovaly, tiše jsem záviděla závodníkům, co měli speciální návleky na špičky bot s hřebíčky. Deset kilometrů bylo nekonečně dlouhých a moc jsem se těšila na závěrečnou „patnáctku“ na běžkách. Jelo se po tratích z mistrovství světa, což bylo pro každého těžké. A hlavně až poslední disciplína.

JE NA CO VZPOMÍNAT Vzpomínky na to mi doteď vykouzlí úsměv ve tváři, i když tenkrát mi úplně veselo nebylo. V mém minirealizačním týmu byl kamarád, bývalý závodník Radim Nyč, který mi připravil lyže naprosto profesionálně, použil tenkrát novinku – tzv. práškování. Nikdy mé lyže nejely tak rychle! Ten skluz… nádhera, i prudké kopce se zdály mírnější. To stejné platilo po rovině


&21$72jŸ5.$ Co tě na tomto náročném sportu baví, co je motivací k obtížnému tréninku, často v tvrdých klimatických podmínkách? ZTT je nejnáročnější sport, který jsem kdy zkoušela. Významnou roli hraje počasí, od toho se vše odvíjí, a proto je každý závod naprosto odlišný. Musíte promyslet oblečení, obutí kola, mazání lyží a i technika jízdy na kole je na každém sněhu jiná, velký rozdíl je i v běhu, jinak se běží v čerstvém prašanu, jiné je to, když je dvacet pod nulou, sněží a fouká vítr. Při tréninku je pro mě asi nejtěžší jít na kolo, když je hodně pod nulou, je mi v podstatě pořád zima. Ale ZTT mám ráda i pro jeho drsnost, tento sport mě dělá hodně odolnou a v životě mě pak hned tak něco nerozhodí.

i z kopce. Sice mám ráda „vítr ve vlasech“, ale pocity skokana na lyžích, které jsem prožívala při přejezdu – vlastně spíš přeletu „velblouda“ – to bylo až moc adrenalinové. V cíli jsem padla do sněhu vyčerpaná, ale šťastná. Nejen za 5. místo, které jsem vybojovala, ale za přežití i úžasnou zkušenost. A nemyslete, ještě jsem si několikrát ten zážitek – na jiném místě, na jiném závodě – zopakovala. Zimní triatlon je totiž výzva – přestože máte vše perfektně naplánované, v den D se musíte ještě poprat s přírodou, respektive s počasím,

které dokonale prověří vaši odolnost a houževnatost. Ale stojí to za to!

ŽE BY - … Doba pokročila, zimní triatlon má své pevné místo mezi zimními sporty, i když nepatří mezi masové. Závody se konají po celý rok, i v mnohdy exotických končinách. Pokud ve vás zahořel plamínek zvědavosti a zvažujete nějaký závod vyzkoušet, nechte se inspirovat naší dlouholetou jedničkou tohoto sportu, Šárkou Grabmullerovou.

Jakou bys dala radu, doporučení tomu, kdo by si chtěl ZTT vyzkoušet? Jaké minimální dovednosti, zkušenosti by měl člověk před startem mít? Za dobu, kterou ZTT provozuji, se hodně věcí změnilo, hlavně zdokonalilo, každý závod přináší nové zkušenosti a ZTT se stále vyvíjí. Všechny tři disciplíny probíhají na sněhu, a tak je rozhodující vybavení na běh, kolo i běžky. Začínající zimní triatlonista by si měl rozhodně pořídit kvalitní funkční oblečení, boty pro běh ve sněhu, vyzkoušet si jízdu na sněhu na kole, správně nahustit gumy a pro jízdu na lyžích vědět co namazat. Pro začátek bych doporučila vybrat si nějaký kratší a lehčí závod, pokud možno za příjemného zimního počasí, protože pokud bude mít někdo první zkušenost se ZTT za hustého sněžení a velké zimy, tak si tento sport pravděpodobně nezamiluje. Tvůj NEJ závod – extrémní, exotický ZTT mi kromě sportovních zážitků dal příležitost hodně cestovat. V podstatě se tento sport dá provozovat po celý rok, stačí si jen za sněhem a za závody doletět. A tak jsem měla možnost závodit třeba až na samém konci světa v Ohňové zemi – v Ushuaze, v Argentině nebo na Novém Zélandu. Nejkrásnější zážitky jsem si přivezla právě z Argentiny, kde jsem s organizátory prožila na cestě pampou neuvěřitelné chvíle. Ve Španělsku zase byla taková mlha, že jsme několikrát seběhli z trati a následně se bořili po pás ve sněhu. Zajímavý byl i závod ve Finsku, kde se sice běželo a jelo na kole v lese, ale protože nenapadl sníh a naházené kolečko bylo krátké, tak se lyžovalo v tréninkovém tunelu. Venku bylo 15 nad nulou a v tunelu –7, každý průjezd tunelem byl nepříjemný asi tak, jako když vás zavřou do mrazáku.

jŸ5.$*5$%08//(529Ÿ VĚK: 41 26. 8. 1969 ZNAMENÍ: PANNA OBLÍBENÉ JÍDLO: DOMÁCÍ NUDLE OD MAMINKY S KUŘETEM OBLÍBENÉ MÍSTO: TRHONÍN  CHATA RODIČŮ ŠUMAVA ŽIVOTNÍ KRÉDO: „CHCEŠLI HÝBAT SVĚTEM, POHNI SÁM SEBOU“. SOKRATES

39


)272 $'5(;&=6.,.9$6(-29,&(+$5$.,5,.,7(%2$5',1*&+2728Ăż835$+<

WILD CHALLENGE

Out door

NA BÄ&#x161;Ĺ˝KY ZA PRAHOU PĹ&#x2DC;Ă?MÄ&#x161;STSKOU DOPRAVOU KdyĹž napadne dost snÄ&#x203A;hu, zmÄ&#x203A;nĂ­ se okolĂ­ naĹĄeho hlavnĂ­ho mÄ&#x203A;sta na nefalĹĄovanĂ˝ rĂĄj vyznavaÄ?ĹŻ bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠho backcountry. Jezdit po lesĂ­ch a loukĂĄch kĹ&#x2122;Ă­Ĺžem krĂĄĹžem se dĂĄ v chrĂĄnÄ&#x203A;nĂŠ oblasti Velkopopovicka, nebo o kousek dĂĄl na Ä&#x152;eskĂŠ SibiĹ&#x2122;i kolem MiliÄ?Ă­na. NejoblĂ­benÄ&#x203A;jĹĄĂ­ lokalitou vĹĄech PraŞåkĹŻ vĹĄak zĹŻstĂĄvajĂ­ bezesporu Brdy. Tento rozsĂĄhlĂ˝ zalesnÄ&#x203A;nĂ˝ hĹ&#x2122;eben tĂĄhnoucĂ­ se ze Zbraslavi pĹ&#x2122;es DobĹ&#x2122;Ă­ĹĄ, PĹ&#x2122;Ă­bram aĹž do Rokycan, nabĂ­zĂ­ svou dĂŠlkou vyĹžitĂ­ mĂŠnÄ&#x203A; i vĂ­ce zdatnĂ˝m jedincĹŻm. Pozor jen na mĂ­sty prudkĂŠ sjezdy pĹ&#x2122;es strĹže a potoky a na zakĂĄzanĂ˝ vojenskĂ˝ prostor, do kterĂŠho vĂĄs ovĹĄem vyĹĄlapanĂŠ stopy Ä?asto zavedou.

7,3

HĹ&#x2DC;EBENOVKA PĹ&#x2DC;ES BRDY (cca 45 km) â&#x20AC;&#x201C; NĂĄstup na Ä?ervenou turistickou znaÄ?ku u vysĂ­laÄ?e CukrĂĄk (z Prahy bus 317, 318, 321, 338, 360), dĂĄle dolĹŻ do JĂ­loviĹĄtÄ&#x203A;, pak hustĂ˝m lesem a po strĂĄni k Ä&#x152;ernolickĂ˝m skalĂĄm, odtud po HĹ&#x2122;ebenech pĹ&#x2122;es Skalku na KytĂ­nskou louku, dĂĄle po ĹžlutĂŠ na StoĹžec, opÄ&#x203A;t po Ä?ervenĂŠ strmĂ˝m sjezdem a mĂ­rnĂ˝m stoupĂĄnĂ­m na KuchyĹ&#x2C6;ku a tĂĄhlĂ˝ sjezd ke KĹ&#x2122;iĹžatkĂĄm, odtud vzhĹŻru na PleĹĄivec 653 m n. m. a koneÄ?nÄ&#x203A; dolĹŻ do Lochovic na vlak. POZOR: OvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it info o aktuĂĄlnĂ­m stavu snÄ&#x203A;hu na www.hsbrdy.cz a svaÄ?inu s sebou!

(&2120<&/$66

7(;7 0$5.§7$'$9,'29Â&#x;

=,01287'225/2.$/,7<.286(.=$0á67(0

40

VyĹ&#x2122;ĂĄdit se na snÄ&#x203A;hu mĹŻĹžete skoro stejnÄ&#x203A; dobĹ&#x2122;e za humny velkomÄ&#x203A;st jako ve vzdĂĄlenĂ˝ch horĂĄch. NevÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­te? Pro vĹĄechny PraĹžandy a BrĹ&#x2C6;aÄ?ky mĂĄme proto pĂĄr tipĹŻ, kam vyrazit na bÄ&#x203A;Ĺžky, sjezdovky, ledopĂĄdy nebo tĹ&#x2122;eba na snowkite, kdyĹž nemĂĄte mnoho Ä?asu, nebo nechcete platit drahĂŠ ubytovĂĄnĂ­.

Pokud vĂĄs backcountry zrovna nelĂĄkĂĄ, i za Prahou se dĂĄ najĂ­t nÄ&#x203A;kolik upravenĂ˝ch bÄ&#x203A;ĹžeckĂ˝ch stop. Na miniareĂĄly pro bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;e se totiĹž mÄ&#x203A;nĂ­ nÄ&#x203A;kterĂĄ stĹ&#x2122;edoÄ?eskĂĄ golfovĂĄ hĹ&#x2122;iĹĄtÄ&#x203A;, kterĂĄ navĂ­c nabĂ­zĂ­ i restauraÄ?nĂ­ a nÄ&#x203A;kdy i wellness sluĹžby. ZabÄ&#x203A;hat na okruhu si tak mĹŻĹžete napĹ&#x2122;Ă­klad na hĹ&#x2122;iĹĄti Na VeselĂŠ na Berounsku, kam si kromÄ&#x203A; bÄ&#x203A;Ĺžek vezmÄ&#x203A;te i brusle. Na zamrzlĂ˝ch vodnĂ­ch pĹ&#x2122;ekĂĄĹžkĂĄch se budou hodit.

NA BÄ&#x161;Ĺ˝KĂ CH KOLEM BRNA POBÄ&#x161;Ĺ˝Ă?TE JAKO DIVOKĂ KOÄ&#x152;KA Brno leŞí sice o nÄ&#x203A;co nĂ­Ĺže neĹž naĹĄe hlavnĂ­ mÄ&#x203A;sto, ale napadne-li snÄ&#x203A;hovĂĄ nadĂ­lka, nemĂĄ se, co se tĂ˝Ä?e bÄ&#x203A;ĹžeckĂ˝ch terĂŠnĹŻ, za co stydÄ&#x203A;t. NejbliŞťí, a proto dosti frekventovanou lokalitou pĹ&#x2122;Ă­mo u Brna, je zmrzlĂĄ hladina mĂ­stnĂ­ pĹ&#x2122;ehrady zvanĂŠ Prygl. PĂĄr kilometrĹŻ na sever od Brna zase leŞí bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;i oblĂ­benĂŠ golfovĂŠ hĹ&#x2122;iĹĄtÄ&#x203A; JinaÄ?ovice. A dojedete-li si ĹĄalinou na severozĂĄpadnĂ­ okraj Brna, do LĂ­ĹĄnÄ&#x203A; nebo MalomÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ic, stanete na bÄ&#x203A;ĹžkĂĄch pĹ&#x2122;Ă­mo na okraji MoravskĂŠho krasu a z vĂ˝letu do jeho hlubin se zpÄ&#x203A;t dostanete pohodlnÄ&#x203A; linkami IDS.


7,3

NOČNÍ BĚH PO PŘEHRADĚ – Vyrazit na běžkách po rovném terénu zamrzlého a zasněženého Pryglu u Brna můžete i po setmění s čelovkou. Budete tu skoro sami a večer to namrzlou stopou pěkně pofrčí. Ve Veverské Bítýšce se pak v hospůdce zahřejete a zpátky k přehradě vás hodí autobus, který jede až do čtvrt na jedenáct v noci.

MALÉ, ALE ŠIKOVNÉ SJEZDOVKY PŘÍMĚSTSKÉ Lyžařských areálů pro milovníky jízdy z kopce je kolem Prahy také překvapivě mnoho. Většina z nich se sice délkou nevyrovná svahům na našich horách, ale pro svou snadnou dostupnost a výrazně levnější cenu permanentek stojí přesto za zvážení, zvláště pokud jste začátečníci nebo chcete-li naučit lyžovat své ratolesti.

I kolem jihomoravské metropole mají lyžařské svahy dostatek sněhové pokrývky, zvlášť pokud mrzne a areály mohou využít svých sněžných děl. Bez obav pak můžete vyrazit třeba do areálu Karasín u Bystřice nad Pernštejnem, nebo na Klínek v Předklášteří u Tišnova či na svahy nad Blanskem do areálu Hořice. Mimo tyto najdete u Brna jednu raritu, a to ten nejníže položený lyžařský svah ve střední Evropě - Němčičky.

SE SNOWKITEM NA POLI NA DOSAH METROPOLI Na hrátky s drakem a lyžemi nebo snowboardem najdete mnoho docela dobrých plácků kolem obou našich největších měst. V Brně je jednou z nejdostupnějších snowkitingových lokalit prostor kousek na jih od letiště Tuřany pod silnicí 417. Praha se zase může pyšnit svým Smeťákem, bývalou skládkou mezi Uhřiněvší a Pitkovicemi, která ve větrných dnech slouží vyznavačům právě tohoto sportu. Ale napadne-li sníh a fouká, můžete skoro na každém poli, jen pozor na dráty.

NA PŘÍMĚSTSKÝ LEDOPÁD NA KAŽDÝ PÁD

7,3

SJEZDOVKA PRO NEJMENŠÍ – Jen dvacet kilometrů za Prahou najdete malou, 200 metrů dlouhou lanovku Šibeniční vrch. K dispozici tu je však jak půjčovna, tak škola lyžování pro dospělé i děti.

1(-%/,åj«6-(='29.<=$35$+28

7,3

LYŽOVÁNÍ NEJNÍŽE VE STŘEDNÍ EV ROPĚ – Sjezdovka v Němčičkách u Hustopečí leží 40 km od Brna v pouhých 180 metrech nad mořem. I tak tu však najdete 350 metrů dlouhý vlek, půjčovnu, lyžařskou školu, servis a noční osvětlení. Jedna jízda pro děti tu stojí přitom necelých 7 korun.

7,3

LEDOVÁ STĚNA U PŘEHRADY VÍR – (u Bystřice nad Pernštejnem) Ledopád na skále nad řekou Svratka, k zapůjčení veškeré lezecké vybavení, a to včetně cepínů, maček a instruktora pro začátečníky. Vstupné 100–150 korun na 4 hodiny.

&(1$'(11« 3(50$1(17.<

6/8å%<

'235$9$

'$/j«,1)2

20 km

150 Kč

Červená sjezdovka 250 m, umělé zasněžování, večerní lyžování, lyžařská škola, půjčovna, restaurace

Autem po D1, či vlakem do Strančic, a pak bus 495 do zastávky Mnichovice, Myšlín

www.sibenicnivrch.cz

Chotouň – Jílové u Prahy

30 km

Vleky 300 m a 280 m, dětský vlek 120 m, večerní 300 Kč dospělý, lyžování, lyžařská škola, sněžná děla, občerstvení, 250 Kč dítě parkování zdarma

Autem po silnici 105 do Jílového u Prahy a tam doleva; příměstskými autobusy ze Smíchovského nádr. nebo z Budějovické do Jílového u Prahy a pak bus 444 do zastávky Pohoří, Chotouň

Webkamera na www.vlekychotoun.cz

Padák Příbram

60 km

1 jízda 10 Kč, děti 8 Kč

Vlek 320 m, dětský cvičný svah s lanovým vlekem, umělé zasněžování, osvětlení, občerstvení, parkování zdarma, lyžařská škola

Autem do Příbrami po R4, dále po silnici 66, naproti Nového rybníka

Webkamera na www.skipribram.cz

Ski Kvasejovice u Sedlec - Prčice

75 km

290 Kč dospělí, 190 děti

Vlek 300 m, snow park, lyžařská škola, půjčovna, noční lyžování

Autem přes Sedlec-Prčice dále na západ do Kvasejovic

Sněhové podmínky na www.kvasejovice.cz/ski-kvasejovice

490 Kč Monínec

80 km

Čtyřsedačka 1200 m a kotva 600 m, půjčovna, servis, lyžařská škola, dětská loučka, pohyblivý kobeAutem přes Sedlec-Prčice dále na jih rec, snow park, umělé zasněžování, večerní lyžová- do Jetřichovic ní, restaurace, hotel, parkování zdarma

$5(Ÿ/ Šibeniční vrch – Mnichovice

9='Ÿ/(1267 2'35$+<

Na své si v zimě kousek za městem přijdete i jako lezkyně, tedy spíše ledolezkyně. Nejbližší ledová stěna i s půjčovnou vybavení se od Brna nachází v šedesát kilometrů vzdálené obci Vír. Za Prahou zase můžete na ledopády narazit kolem Vltavy u Vraného nad Vltavou (z Jarova proti proudu řeky) či na skále zvané Mařenka nedaleko Teletína.

(pro držitele SNOWcard – předplatitele WILD CAT, SNOW, jeden den zdarma. Více ve SNOW 56 a na www.skipas-zdarma.cz

www.moninec.cz

41


.-86

+$1':($5 .20)257$å32.21(é.<3567č Co chrání lidské ruce při každodenní zátěži? Jsou vydány napospas sněhu, dešti, tření, změnám teplot – a všechno musí vydržet. Dokonalou ochranu mohou poskytnout ty správné rukavice. Právě ty mnohdy rozhodnou o lyžařském zážitku – musí hřát, být pevné, ale dostatečně ohebné, nesmí promoknout a musí dobře přilnout k hůlce. Vaše ruce se uvnitř musí cítit jako v pokojíčku – až po konečky prstů. Na rukavicích totiž záleží a pro KJUS je dost dobré jen to nejlepší – dokazuje to historicky první kompletní kolekce rukavic pod názvem KJUS Hand Wear. Je to název více než výstižný. Lidská ruka je zázrakem evoluce, komplexním systémem a výzvou pro designéry. Malá plocha s pěti prsty, která potřebuje ochranu a zároveň volnost pohybu. Požadavky, které si mohou vzájemně odporovat. Ne však u KJUS. „Rukavice navrhuji již 20 let, a toto je poprvé, kdy mám na vývoj i výrobu dostatečný rozpočet. Proto jsem mohl použít ty nejlepší materiály, hrát si s detaily, a nemusel jsem zohledňovat náročnost zpracování,“ říká návrhář Tommy Schumacher. Schumacher vnesl do lyžařských rukavic zcela nové prvky, zejména ze světa závodních motocyklů, kde jsou nároky na kvalitu a zpracování rukavic opravdu extrémní. „Kůže je pro

42

šití rukavic nejlepším materiálem, ale je tuhá, špatně ohebná. Proto jsme ji tam, kde je třeba, perforovali,“ popisuje Schumacher.

DEJTE POZOR NA ZÁPĚSTÍ! „Víte, že nejvíce tepla z těla uniká zápěstím?“ ptá se, a ukazuje, že této partii věnoval také zvláštní pozornost – aby zápěstí bylo v teple a zároveň dobře ohebné, protože hůlka musí přesně padnout do ruky a rukavice ji musí uchopit. Celé rukavice přitom zohledňují fakt, že ne na všech místech se ruka stejně potí – potřebujete více tepla na hřbetu ruky a méně na dlani.

CHCETE BÝT VIDĚT? Až po celodenním lyžování vyrazíte na procházku, do baru anebo s dětmi do závějí, nechte své lyžařské rukavice v klidu odpočívat. KJUS má pro vás úžasné palčáky z jemného peří a v nepřehlédnutelném designu. Sněhová bitva může začít!

www.kjus.cz


SPRÁVNÁ BUNDA

PRO SPRÁVNÉ MÍSTO

Lokace: Nendaz / Švýcarsko / nadmořská výška: 2 450 m. n. m. / vlhkost vzduchu 62% / teplota sněhu: - 7°C / rychlost větru: 63 km / hod. / tepová frekvence: 136 tepů za minutu / bunda: Cona / materiál: membrána Resstex 8000 + Softshell / fotograf: Lubomír Sušila

www.hannah.cz


7(;7 ,9$5(=.29Â&#x; 44

=,0$0á672$287'225"

)272 &5$)76:,;1,.(/8%2j68j,/$

WILD CHALLENGE

Out door

721(1ÂŤ2;<0Âą521

,7$+/(.20%,1$&(-(727,ĂĽ02ĂĽ1Â&#x;

Dny se nĂĄm zkrĂĄtily, slunĂ­Ä?ka si pĹ&#x2122;es tĂ˝den uĹžijeme vÄ&#x203A;tĹĄinou jen z oken pracoviĹĄĹĽ Ä?i studoven a venkovnĂ­ teplomÄ&#x203A;r nemilosrdnÄ&#x203A; ukazuje, Ĺže je naÄ?ase zaÄ?Ă­t se balit jako cibule. VÄ&#x203A;tĹĄina Ĺžen sportovkyĹ&#x2C6; se tÄ&#x203A;mito faktory nechĂĄ zviklat, uloŞí svĂŠ kolo do sklepa, tenisky na bÄ&#x203A;h vymÄ&#x203A;nĂ­ za tenisky do ďŹ tka a tretry vyvenÄ?Ă­ jednou tĂ˝dnÄ&#x203A; na hodinÄ&#x203A; spinningu.


Ale co když některé z nás opravdu nejsme indoorové typy a vidina fitness klubu nám nahání hrůzu? Co když se s našimi biky a jinými outdoorovými aktivitami nechceme rozloučit ani v zimě? Jak se můžeme i ve městě po práci outdoorově vyžít, když odcházíme a vracíme se téměř za tmy? „Možnosti tu jsou“, zpívá Monika Načeva a my ji vezmeme za slovo.

ZIMNÍ BĚH V zimě nevydržíme venku tak dlouho jako v létě, a především po práci to na dlouhé pobíhání po lese už opravdu není. Jakmile si však dobře rozplánujeme poměr čas a výkon, vytěžíme i v zimě z běhu maximum. Přes sezónu se povětšinou soustředíme na vytrvalost, v zimě však kratší doba strávená venku znamená soustředit se především na sílu a udržení kondičky. Velmi dobrou fází tréninku je běhání do schodů, kopců či opakované sprinty. Stačí tak krátký, intenzivní trénink, kde si vytyčený úsek zaběhnete několikrát na rychlost. Běh do schodů je velmi fyzicky náročný. Vyberte si dostatečně dlouhé schody (alespoň 100 až 200 metrů) a běhejte bez přestávky a naplno. Napoprvé vyběhnete úsek dvakrát za sebou, příště třikrát a nakonec i pětkrát! Cílem by mělo být dosáhnout stejného časového intervalu při každém vyběhnutí. Trénink je krátký, ale opravdu intenzivní, a svaly takto perfektně připravíte na jarní běžeckou sezónu. Trénink můžete spojit i s kulturou a vybíhat zámecké schody (150 m). Stejnou fyzickou námahu ale vynaložíte i kdekoli jinde, jedinou nevýhodou snad bude jen to, že si vás rodinní příslušníci v Japonsku nebudou prohlížet na fotkách z dovolené. Místo schodů si ve vašem oblíbeném lese můžete vybrat dlouhý kopec a postupovat stejným způsobem. Kopec vybíhejte bez zastavení a naplno. Měřte si čas a zkuste podruhé kopec vyběhnout se stejnou časovkou. Běhání do kopců je šetrnější ke kolenům než betonové schody, ale jedná se většinou o úseky bez osvětlení, takže naopak pozor, abyste si koleno ve tmě nenabily. Pro zpestření tréninku zaintegrujte jednou za čas místo kopců a schodů i sprint. Vytyčený úsek s přesně daným začátkem a koncem si měřte, a stejně jako v případě schodů a kopců běžte naplno, s cílem dosáhnout stejné časovky při každém sprintu.

%÷+9=,0÷ Ċ TRASA: DOBŘE ZVAŽTE, ZDA JE VAŠE OBLÍBENÁ BĚŽECKÁ TRASA VHODNÁ I PO SETMĚNÍ; PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ RADĚJI ZVOLTE NOVÉ TRASY S POULIČNÍM OSVĚTLENÍM. Ċ NAŠLAPOVÁNÍ: POZOR NA ZRANĚNÍ! POD VRSTVOU SNĚHU SE MOHOU VYSKYTOVAT NEČEKANÉ NEROVNOSTI ČI VRSTVA LEDU. DOŠLAPUJTE PROTO OPATRNĚJI! Ċ PITÍ: DODRŽUJTE PITNÝ REŽIM! V ZIMĚ MÍVÁME TENDENCI PÍT MÉNĚ, ALE PITNÝ REŽIM JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO U SPORTU V LÉTĚ. NEPODCEŇUJTE TO, AŤ NEZVÝŠÍTE NEBEZPEČÍ DEHYDRATACE. Ċ OBLEČENÍ: V OBLEČENÍ ZAVEĎTE SYSTÉM VRSTEV. MĚJTE NA SOBĚ RADĚJI NĚKOLIK TENKÝCH VRS TEV NEŽ JEDNU TLUSTOU. Ċ OBUV: POZORNOST VĚNUJTE I VZORKU PODRÁŽEK SVÝCH TENISEK, ROZHODNĚ SE VYVARUJTE HLADKÝM PODRÁŽKÁM. Ċ BEZPEČÍ: POKUD BĚHÁTE U SILNICE ČI NA CYKLOSTEZCE, NEZAPOMEŇTE NA REFLEXNÍ PRVKY.

45


WILD CHALLENGE

Out door

BĚŽKY Po- či předpracovní běžkování, stejně jako běh, by se mělo zaměřovat především na sílu či nácvik techniky na kratších okruzích (např. bruslení či odpich). Sílu i lepší styl poté bezesporu zúročíte při víkendovém „celodeňáku“. Opět tedy platí heslo krátce, ale o to intenzivněji. Hodinovou vyjížďku můžete pojmout jako trénink, jeden den zaměřit na ruce (odpich s nohama u sebe), jiný den věnovat bruslení (bruslení je komplexní pohyb, posilujete při něm i břišní a zádové svaly, ale nejvíce zabírají ruce, ramena a stehna).

BRUSLENÍ ANEB VE MĚSTĚ NA OSTŘÍ NOŽE Místo koleček ostří a můžete se i v zimě věnovat své oblíbené bruslařské aktivitě. Pro opravdu outdoorový zážitek se kromě uměle vytvořených kluzišť a stadionů provozovaných většinou měst dá bruslit na přírodním ledu na rybnících, přehradách a řekách. Zde samozřejmě kromě bruslí potřebujeme i pořádný mráz… neradno vstupovat na tenký led!

%586/( Ċ POKUD SE NA BRUSLE CHYSTÁTE AŽ PO PRÁ CI, VYBERTE SI RADĚJI LEDOVÉ PLOCHY, NA KTERÉ DOPADÁ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ. Ċ JAKÁKOLI PŘÍRODNÍ LEDOVÁ PLOCHA JE NE HOMOGENNÍ, A TUDÍŽ NENÍ NIKDY STOPRO CENTNĚ BEZPEČNÁ. RADĚJI TEDY VYRÁŽEJ TE VE DVOU, NEJEN ŽE SE MŮŽETE VZÁJEMNĚ SPORTOVNĚ MOTIVOVAT, ALE I DUCHAPLNĚ ZASAHOVAT V PŘÍPADĚ PRASKLÉHO LEDU.

V dalším článku vás seznámíme také s možností zimního bikování, takže jak vidíte, s outdoorem se před zimou bezesporu loučit nemusíte! Kolo do sklepa neschovávejte, tenisky nechte v pohotovosti a jen se pořádně vybavte správným zimním sportovním oblečením. Pro zpestření si můžete své zimní outdoorové aktivity rozšířit o návštěvu Spolku vltavských otužilců nebo o kvalitní koulovačku!

46


FESTIVAL CYKLISTIKY A VŠEHO, CO K TOMU PATŘÍ www.forbikes.cz

25. 3. – 27. 3. 2011 PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

ABF, a.s., tel.: +420 225 291 134, e-mail: forbikes@abf.cz


WILD CHALLENGE

Bike

=,01ÂŤ

%,.( 35$.7,&.§$7(&+1,&.§,1)2

Ä&#x160; BRZDÄ&#x161;NĂ?: S CITEM JAKO V AUTÄ&#x161; , PĹ&#x2DC;EDVĂ?DAT CO BUDE A BRZDIT LEHCE. POKUD POJEDETE VE SNÄ&#x161;HU A NEMĂ TE KOTOUÄ&#x152;OVKY, POÄ&#x152;Ă?TEJTE SE ZRADOU V PODOBÄ&#x161; NAMRZLĂ?CH RĂ FKĹŽ. NA NICH TOTIĹ˝ ULPĂ? SNĂ?H. PĹ&#x2DC;I PRVNĂ?M ZABRĹ˝ď&#x161;ş DÄ&#x161;NĂ? SE RĂ FKY OHĹ&#x2DC;EJĂ? SNĂ?H ROZTAJE A VZĂ PÄ&#x161;ď&#x161;ş TĂ? ZMRZNE NA LED. NAHOĹ&#x2DC;E NA KOPCI TEDY KOLO BRZDĂ?, V POLOVINÄ&#x161; UĹ˝ Ä&#x152;ASTO NĂ&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2030;.

7(;7 .Â&#x;-$32/ÂŤ9.29Â&#x;

)272 $5&+,9

NĂ Ĺ TIP: TERMOLAHEV NEBO CAMEL BAG I V ZIMÄ&#x161; JE NUTNO PRAVIDELNÄ&#x161; PĂ?T, I KDYĹ˝ NEď&#x161;ş TRPĂ?TE ZROVNA Ĺ˝Ă?ZNĂ?. V CHLADNĂ?CH DNECH VĂ M NĂ POJ BUDE URÄ&#x152;ITÄ&#x161; LĂ&#x2030;PE CHUTNAT Z TERď&#x161;ş MOLAHVE NEBO CAMEL BAGU, OBOJĂ? VĂ M UDRď&#x161;ş Ĺ˝Ă? DĂ&#x2030;LE PĹ&#x2DC;Ă?JEMNOU TEPLOTU TEKUTINY.

48

Ä&#x160; OSVÄ&#x161;TLENĂ?: ZIMNĂ? DNY JSOU KRĂ TKĂ&#x2030;, VÄ&#x161;TĹ INOU SE ZHORĹ ENOU VIDITELNOSTĂ?, TAK SI KOLO URÄ&#x152;ITÄ&#x161; VYBAVTE Ĺ IKOVNĂ?M OSVÄ&#x161;Tď&#x161;ş LENĂ?M, NEJLĂ&#x2030;PE ZADNĂ? I PĹ&#x2DC;EDNĂ? BLIKAÄ&#x152;KOU ď&#x161;ť Ä&#x152;Ă?M SILNÄ&#x161;JĹ Ă?, TĂ?M LEPĹ Ă?. I TADY PLATĂ? ZĂ SADA â&#x20AC;&#x17E;VIDÄ&#x161;T A BĂ?T VIDÄ&#x161;Nâ&#x20AC;&#x153;ď&#x161;ş PROTO VOLTE I OBLEÄ&#x152;ENĂ? S REFLEXNĂ?MI PRUHY. POKUD PLĂ NUJETE JĂ?ZDU I ZA TMY, VYBAVTE KOLO POĹ&#x2DC;Ă DNĂ?M SVÄ&#x161;TLEM. 1W Ä&#x152;ELOVKA , KTEROU POUĹ˝Ă?VĂ TE NA TĂ BOĹ&#x2DC;ENĂ? CESTU V LESE MOC NEOSVÄ&#x161;TLĂ?. POĹ&#x2DC;Ă DNĂ SVÄ&#x161;TLA ZAÄ&#x152;Ă?NAJĂ? NA 5W LED NEBO SVÄ&#x161;TELNĂ&#x2030;M TOKU 250LM. MĂ M VYZKOUĹ Eď&#x161;ş NOU LUPINE 12W 700 LM A S TĂ?M SE DĂ JET KDEKOLI KDYKOLI. NĂ Ĺ  TIP: CHRĂ NIÄ&#x152;E PRO JĂ?ZDU NA OPRAVDU ZMRZLĂ&#x2030;M A KLUZKĂ&#x2030;M POVRCHU, KDE JE RIZIKO PĂ DU VELMI VYSOKĂ&#x2030; SE VYPLATĂ? POUĹ˝Ă?T MALĂ&#x2030; CHRĂ NIÄ&#x152;E NA KOLENA A LOKTY, SE KTERĂ?MI SE DĂ DOBĹ&#x2DC;E Ĺ LAPAT. VĂ?BORNĂ&#x2030; JSOU VPD OD POCU , ALE POSLOUĹ˝Ă? I HĂ ZENKĂ Ĺ&#x2DC;SKĂ&#x2030;.

.'<ĂĽ 0,/8-(j7$.086ÂŤj Pokud patĹ&#x2122;Ă­te mezi krĂĄsnÄ&#x203A; zĂĄvislĂŠ a bez ohledu na roÄ?nĂ­ obdobĂ­, kterĂŠ biku nepĹ&#x2122;eje, musĂ­te alespoĹ&#x2C6; o vĂ­kendu nacvaknout pedĂĄly a vyrazit, jsou prĂĄvÄ&#x203A; pro vĂĄs urÄ?eny tyto Ĺ&#x2122;ĂĄdky. I v zimÄ&#x203A; si mĹŻĹžete jĂ­zdu uŞít, jen je potĹ&#x2122;eba se dobĹ&#x2122;e vybavit a takĂŠ pĹ&#x2122;izpĹŻsobit jezdeckĂ˝ styl aktuĂĄlnĂ­m podmĂ­nkĂĄm. MyslĂ­m tedy zimu poĹ&#x2122;ĂĄdnou, kdy mrzne anebo kdy snÄ&#x203A;hovĂĄ nadĂ­lka i v pĹ&#x2122;Ă­mÄ&#x203A;stskĂ˝ch oblastech pokryje rozsĂĄhlĂŠ louky, pronikne na lesnĂ­ cesty a teplota se drŞí pod bodem mrazu. JAK PĹ&#x2DC;IPRAVIT KOLO ObecnÄ&#x203A; platĂ­, Ĺže kdyĹž je mrĂĄz, musĂ­me poÄ?Ă­tat s tĂ­m, Ĺže nebude tak dobĹ&#x2122;e fungovat pruĹženĂ­ (vĹĄechny kapaliny a oleje v mrazu trochu tuhnou) a zĂĄroveĹ&#x2C6; to v terĂŠnu vĂ­ce â&#x20AC;&#x17E;drncĂĄâ&#x20AC;&#x153;, protoĹže zem je zmrzlĂĄ. Proto obouvĂĄme ĹĄirĹĄĂ­ plĂĄĹĄtÄ&#x203A; (2,35â&#x20AC;&#x201C;2,5), kterĂŠ foukĂĄme na niŞťí tlak. To stejnĂŠ platĂ­ ve snÄ&#x203A;hu. PĹ&#x2122;Ă­jemnĂĄ zprĂĄva je, Ĺže vĂ˝robci nabĂ­zejĂ­ speciĂĄlnĂ­ plĂĄĹĄtÄ&#x203A; s ocelovĂ˝mi, cca 1mm hroty, kterĂŠ jsou v desĂŠnu plĂĄĹĄtÄ&#x203A;. Jsou sice tÄ&#x203A;Şťí, ale ochrĂĄnĂ­ vĂĄs od neÄ?ekanĂŠho podklouznutĂ­ na zmrzlĂŠm podkladu.

JAK PĹ&#x2DC;IZPĹŽSOBIT JĂ?ZDU Na suchĂŠm, zmrzlĂŠm povrchu vĂĄs neÄ?ekĂĄ nic, co byste nezaĹžila pĹ&#x2122;i jarnĂ­m, letnĂ­m Ä?i podzimnĂ­m jeĹždÄ&#x203A;nĂ­, jen musĂ­te poÄ?Ă­tat s tĂ­m, Ĺže je horĹĄĂ­ pĹ&#x2122;ilnavost plĂĄĹĄtÄ&#x203A; a v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; pĂĄdu je zem tvrdĹĄĂ­ a vĂ­c to bolĂ­. JĂ­zda ve snÄ&#x203A;hu klade nĂĄroky na sĂ­lu, protoĹže se vĂ˝raznÄ&#x203A; zvedne valivĂ˝ odpor. SnaĹžte

se jet frekvenÄ?nÄ&#x203A; a plynule, aby kolo nepodklouzĂĄvalo. Pokud jste jely nÄ&#x203A;kdy v pĂ­sku, mĹŻĹžete mĂ­t podobnĂ˝ pocit z jĂ­zdy, kolo nedrŞí zcela pĹ&#x2122;Ă­mĂ˝ smÄ&#x203A;r, nechte mu proto menĹĄĂ­ vĹŻli, necukejte s Ĺ&#x2122;idĂ­tky, celĂ˝ jĂ­zdnĂ­ projev by mÄ&#x203A;l bĂ˝t plynulejĹĄĂ­.

JAK SE OBLĂ&#x2030;KNOUT Komfort tĹ&#x2122;Ă­ vrstev je nezbytnĂĄ zĂĄleĹžitost. PrvnĂ­ pro odvod vlhka, druhĂĄ termoizolaÄ?nĂ­, tĹ&#x2122;etĂ­ chrĂĄnĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;ed vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­mi povÄ&#x203A;trnostnĂ­mi vlivy. Co ale takĂŠ k zimnĂ­mu biku potĹ&#x2122;ebujete, jsou dobrĂŠ zimnĂ­ tretry, do kterĂ˝ch oblĂŠknete pohodlnÄ&#x203A; teplou ponoĹžku a pĹ&#x2122;es kterĂŠ mĹŻĹžete pĹ&#x2122;etĂĄhnout speciĂĄlnĂ­ termoizolaÄ?nĂ­ nĂĄvleky. PeÄ?livÄ&#x203A; zvolte takĂŠ dostateÄ?nÄ&#x203A; teplĂŠ rukavice, kterĂŠ ale nesmĂ­ v ŞådnĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; bĂ˝t tÄ&#x203A;snĂŠ pĹ&#x2122;es prsty, aby nedoĹĄlo k omrzlinĂĄm. NÄ&#x203A;kteĹ&#x2122;Ă­ vĂ˝robci nabĂ­zejĂ­ â&#x20AC;&#x17E;tĹ&#x2122;Ă­prstĂŠâ&#x20AC;&#x153; modely, zvlĂĄĹĄĹĽ pro palec, ukazovĂĄÄ?ek s prostĹ&#x2122;ednĂ­kem, kterĂ˝mi brzdĂ­me, a zbylĂŠ dva prsty. Jsou vhodnĂŠ do vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho mrazu.

VĂ?TE, Ĺ˝Eâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;Ś existujĂ­ speciĂĄlnĂ­ kola na snĂ­h, tzv. snow bike? UĹž na prvnĂ­ pohled se liĹĄĂ­ od bÄ&#x203A;ĹžnĂŠho kola extrĂŠmnÄ&#x203A; objemnĂ˝mi balonovĂ˝mi plĂĄĹĄti a pevnou vidlicĂ­. UmoĹžĹ&#x2C6;ujĂ­ jĂ­zdu na takovĂŠm mnoĹžstvĂ­ snÄ&#x203A;hu, kde uĹž se normĂĄlnĂ­ bike zaboĹ&#x2122;Ă­. PouŞívajĂ­ se v extrĂŠmnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch podmĂ­nkĂĄch, k pĹ&#x2122;ejezdu zimnĂ­ch hor, expedicĂ­m, ale i jen tak pro zĂĄbavu - mĹŻĹžete si snow bike vypĹŻjÄ?it a vyuŞít i zkuĹĄenĂŠho prĹŻvodce.


A CEN 

6/8j1(-6752-352',92.28.2é.8

Test

6&277&5&203

 ê .

Prostě pokud jako my přesedláte z běžného silničního kola třeba i hliníkového rámu na SCOTT CR1, věřte mi, že rozdíl opravdu poznáte, ať už se jedná o tlumení nežádoucích vibrací při jízdě nebo optimální pružnost rámu a mnohé další.

tu z cyklistiky. Říkáte si k čemu, proč právě vy potřebujete karbonový rám? Jednoduše pro radost z jízdy, komfort a možná i pro výkonnost. Když vás totiž silniční kolo osloví, nevyplatí se šetřit.

POCITY A DOJMY

TECHNICKÝM POHLEDEM

Kolo jsme měly možnost testovat celou jednu sezónu a díky této skutečnosti si dovolujeme vyjádřit relativně objektivní poznatky. Celková geometrie rámu a jízdní vlastnosti jsou zaměřené především na výkon (i ten náš dámský), ale rozhodně ne na úkor komfortního posezu. To vše díky délce rámové a hlavové trubky a dalším faktorům. Rozhodně zapomeňte na klasický pocit, že když usednete na silniční stroj a přijde první rigol či dlažební kostka, vaše tělo „pozná středověk“. Z prostého důvodu: pohled ze sedla této silničky je opravdu o naprosto jiném poci-

Na první pohled nás zaujal nejen elegantní design, ale i profilace rámových trubek zadní stavby a vidlice, jež společně se systémem SDS (Shock Damping System) pohlcuje nežádoucí nárazy a vibrace, vznikající v důsledku nerovností povrchu vozovky (což na našich zimou rozbitých silnicích není nic neobvyklého). Díky SDS systému je přeskakování děr na tomto stroji téměř radostí. Na tom má zásluhu také nízká váha celého kola – 8,1 kg. Samotná geometrie rámu a strmější úhel sezení je rovněž optimální pro naše každodenní ježdění. Věřte, že tuto skutečnost oceníte při dlou-

– výborné jízdní vlastnosti – stylový design – pořizovací cena

– pouze nepohodlné sedlo

Hmotnost: 8.1 kg (hmotnost bez pedálů pro velikost M) Rám: Scott new CR1 HMF NET, IMP carbon technology Vidlice: Scott new CR1 HMF NET Komponenty: Shimano 105/Tiagra group set Kola: Shimano WH R500 sada/Continental pláště

hých výletech, kdy většina jezdkyň trpí nepříjemnými pocity, jako je bolest zad, brnění prstů … Přidáme-li nadprůměrný komfort (díky dobře „poskládaným“ HMF karbonovým vláknům a technologii CR1), k tomu vyvážené jízdní vlastnosti a SDS systém tlumení, získáme model pro nejširší spektrum silničních jezdkyň. Za zmínku rovněž stojí nový koncept karbonové vidlice CR1, která opět využívá systému SDS a má zcela nový design a velmi lehkou konstrukci. Snad jedinou výtku máme na adresu sedla Scott, které navzdory krásné a elegantní barvě je pro dámy nepohodlné.

VZHLED Vzhled celého kola je pastvou pro oči. Vše je provedeno čistě, celý rám i detaily mají skvělý design. Rovněž černá barva celého rámu, doplněná o bílé a žluté pruhy, působí stylově.

A ZÁVĚREM? Neradi bychom ve vás vyvolaly pocit, že jsme placené jezdkyně značky SCOTT, ale pravda je, že SCOTT CR1 je dle našeho názoru šitý na míru cyklistkám, které chtějí designově povedený stroj, výhody karbonového rámu, ale přitom se stále držet v rozumné cenové i váhové relaci okolo 8,1 kg (v závislosti na použitých komponentech a přesných specifikacích). Kvalitní rám je základ a doladit ještě nějaké ty komponenty je jen otázkou času.

7(;7+$1$7232/2929Ÿ

Kdo by neznal švýcarskou značku SCOTT, která je spojována hned s několika zeměmi, USA počínaje (kde vznikla) a zemí helvétského kříže konče (kde v současnosti sídlí) ? Ale to, co možná ještě neznáte, je model SCOTT CR1. Než se vrhneme na hodnocení jízdních vlastností tohoto silničního kola „samozřejmě dámským pohledem“, neodpustíme si komentář k celkovému pocitu z jízdy na CR1 – lábuž, nádhera – silniční euforie.

49


WILD MARKET

VĂĄnoce

32'67520.(0 %8'(3/12

f 3 Kjus TĂ­m myslĂ­me dĂĄrky a stromek samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; vĂĄnoÄ?nĂ­. ZaĹ&#x2122;iÄ?te si to tak, aby jste zase nedostaly k vĂĄnocĹŻm novĂŠ baÄ?kory a ubrusy na stĹŻl.

H ann ah

V obchodech je totiĹž vĂ˝bÄ&#x203A;r daleko pestĹ&#x2122;ejĹĄĂ­. Jen staÄ?Ă­ sprĂĄvnÄ&#x203A; naznaÄ?it ,co bychom chtÄ&#x203A;ly. K tÄ&#x203A;mto nenĂĄpadnĂ˝m nĂĄznakĹŻm pro vaĹĄe blĂ­zkĂŠ, vĂĄm mĹŻĹže poslouĹžit nĂĄĹĄ Wild Cat vĂ˝bÄ&#x203A;r. PodĂ­vĂĄme se na novinky pro Ĺženy na pĹ&#x2122;Ă­ĹĄtĂ­ sezĂłnu a takĂŠ na tipy na dalĹĄĂ­ moĹžnĂŠ vĂĄnoÄ?nĂ­ dĂĄrky vĹĄech cenovĂ˝ch kategoriĂ­. V jinĂ˝ch magazĂ­nech uĹž bylo o novinkĂĄch tipech na vĂĄnoÄ?nĂ­ dĂĄrky napsĂĄno hodnÄ&#x203A;, ale o tÄ&#x203A;ch pro DivokĂŠ koÄ?ky zatĂ­m nic. JakĂŠ znaÄ?ky tedy myslĂ­ na Ĺženy svĂ˝mi speciĂĄlnĂ­mi modely kol, lyŞí, Ä?elovek, fotoaparatĹŻ â&#x20AC;Ś ?

A

CEN

ĂŞ

.

)6,*+7

+$11$+%81'$1$77$1$

BrĂ˝le urÄ?enĂŠ pro sjezdovĂŠ lyĹžovĂĄnĂ­ a snowboarding. Jsou kompatibilnĂ­ s helmou. DvouvrstvĂĄ hypoalergennĂ­ pÄ&#x203A;na po obvodu rĂĄmu zajiĹĄĹĽuje maximĂĄlnĂ­ pohodlĂ­. BrĂ˝le jsou vybaveny dvojitĂ˝mi skly se 100% 3F VAF antifog technologiĂ­, kterĂĄ zajiĹĄĹĽuje absolutnĂ­ nemlĹživost. Ochrana UVA, B a C â&#x20AC;&#x201C; 400. BrĂ˝le jsou vybaveny rozjasĹ&#x2C6;ovacĂ­m sklem rĹŻĹžovĂŠ barvy. Z tohoto dĹŻvodu jsou vhodnĂŠ pro vĹĄechny druhy poÄ?asĂ­ i veÄ?ernĂ­ lyĹžovĂĄnĂ­ pod umÄ&#x203A;lĂ˝m osvÄ&#x203A;tlenĂ­m. Model je moĹžnĂŠ pouŞít pĹ&#x2122;es dioptrickĂŠ brĂ˝le.

)*+267

A CEN .ĂŞLyĹžaĹ&#x2122;skĂĄ pĹ&#x2122;ilba vybavenĂĄ aktivnĂ­m vÄ&#x203A;trĂĄnĂ­m. VrchnĂ­ skoĹ&#x2122;epina, odolnĂĄ proti mrazu, nĂĄrazu i odÄ&#x203A;ru je vyrobena z materiĂĄlu ABS. VnitĹ&#x2122;nĂ­ ochrannĂĄ vrstva je vyrobena z EPS pÄ&#x203A;ny. VnitĹ&#x2122;nĂ­ antialergennĂ­ materiĂĄl zajiĹĄĹĽuje maximĂĄlnĂ­ tepelnĂ˝ komfort. VnitĹ&#x2122;nĂ­ materiĂĄl je vyjĂ­matelnĂ˝ a pratelnĂ˝. Dual dial ďŹ t â&#x20AC;&#x201C; upĂ­nacĂ­ systĂŠm, kterĂ˝ umoĹžĹ&#x2C6;uje plynulou regulaci velikosti pĹ&#x2122;ilby podle obvodu hlavy a zajiĹĄĹĽuje tak bezpeÄ?nĂŠ a pohodlnĂŠ usazenĂ­ na hlavÄ&#x203A;. VELIKOSTI: M 56â&#x20AC;&#x201C;58 cm, HMOTNOST: 550 g BARVY: bĂ­lĂĄ

A CEN

ĂŞ

.

)3+272&+520,&

Model brĂ˝lĂ­ z velmi lehkĂŠho a zĂĄroveĹ&#x2C6; odolnĂŠho materiĂĄlu â&#x20AC;&#x201C; Grilamidu, vybavenĂ˝ fotochromatickĂ˝mi (samozabarvovacĂ­mi skly), kterĂĄ automaticky mÄ&#x203A;nĂ­ zabarvenĂ­ podle intenzity UV zĂĄĹ&#x2122;enĂ­ ze sluneÄ?nĂ­ho ďŹ ltru 1 aĹž po sluneÄ?nĂ­ ďŹ ltr 3. Propustnost svÄ&#x203A;tla se tedy pohybuje mezi 85â&#x20AC;&#x201C;17 %. DĂ­ky pouĹžitĂ˝m technologiĂ­m a materiĂĄlĹŻm jsou brĂ˝le urÄ?eny pro nĂĄroÄ?nĂŠ sportovkynÄ&#x203A;.

ZZZIYLVLRQFRP

50

Jestli se nechcete ztratit v davu, pak je pro vĂĄs jedinou moĹžnou volbou dĂĄmskĂĄ bunda Hannah NATTANA. AĹĽ uĹž si vyberete jakoukoliv barvu, ocenĂ­te nejen trendy vzhled, ale i dokonalou funkÄ?nost. ZajĂ­mavÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ˝ technickĂ˝ stĹ&#x2122;ih je propracovanĂ˝ do nejmenĹĄĂ­ch detailĹŻ, pouĹžitĂ˝ materiĂĄl Drypeak 6000 je vysoce nepromokavĂ˝ a prodyĹĄnĂ˝. Bunda je vybavena stahovacĂ­ a zĂĄroveĹ&#x2C6; odepĂ­natelnou kapucĂ­, snÄ&#x203A;hovou manĹžetou v rukĂĄvech, ventilacĂ­, podlepenĂ˝mi ĹĄvy a praktickĂ˝mi kapsami na vaĹĄe drobnosti. SkvÄ&#x203A;le se hodĂ­ k lyĹžaĹ&#x2122;skĂ˝m kalhotĂĄm Allvare. VELIKOST: 36â&#x20AC;&#x201C;42

A CEN .ĂŞ+$11$+.$/+27<$//9$5(

Kalhoty s netradiÄ?nÄ&#x203A; tvarovanĂ˝m zapĂ­nĂĄm a nĂĄpaditĂ˝m stĹ&#x2122;ihem potrhujĂ­, spoleÄ?nÄ&#x203A; s bundou Nattana, vaĹĄi osobitost. Jsou vybaveny odepĂ­natelnĂ˝m snÄ&#x203A;hovĂ˝m lĂ­mcem, majĂ­ podlepenĂŠ ĹĄvy a technickĂ˝ stĹ&#x2122;ih nohavic se snÄ&#x203A;hovou manĹžetou. PouĹžitĂ˝ materiĂĄl Drypeak 6000 je vysoce nepromokavĂ˝ a zĂĄroveĹ&#x2C6; prodyĹĄnĂ˝. K dostĂĄnĂ­ i prodlouĹženĂŠ dĂŠlky ve velikostech 36 a 38 . VELIKOST: 34â&#x20AC;&#x201C;42, 36+, 38+

ZZZKDQQDKF]

A

CEN

.ĂŞ

 

.-86/$',(67,(-$&.(7

A CEN .ĂŞInspirovĂĄno klasikou DĂĄmskĂĄ lyĹžaĹ&#x2122;skĂĄ bunda, vĂ˝raznĂ˝, klidnĂ˝ design inspirovanĂ˝ pĂĄnskĂ˝m oblekem pro klasickĂŠ sjezdaĹ&#x2122;ky. PropasovanĂ˝ stĹ&#x2122;ih dĂĄ vyniknout elegantnĂ­m kĹ&#x2122;ivkĂĄm postavy a oblouku. Kombinace izolaÄ?nĂ­ch materiĂĄlĹŻ, vÄ?etnÄ&#x203A; chytrĂŠho PCM, zaruÄ?uje tepelnĂ˝ komfort i pro vĹždy zmrzlĂŠ lyĹžaĹ&#x2122;ky. POPIS: design s jemnĂ˝m prouĹžkem, lĂĄtka 4-Way Stretch, vyjĂ­matelnĂ˝ nĂĄkrÄ?nĂ­k, snÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ pĂĄs, ventilaÄ?nĂ­ zipy, ďŹ xaÄ?nĂ­ poutka pro pĹ&#x2122;ipojenĂ­ kalhot. POUĹ˝ITĂ&#x2030; MATERIĂ LY: pÄ&#x203A;na 3D na ramenou, vklady z PCM ve stĹ&#x2122;ednĂ­ Ä?ĂĄsti zad, stĹ&#x2122;ih lĂĄtky pomocĂ­ laseru a podlepenĂŠ prvky, extra tenkĂĄ a streÄ?ovĂĄ podĹĄĂ­vka, vodÄ&#x203A;odolnĂŠ zipy VRCHNĂ? LĂ TKA: 100% Polyester â&#x20AC;&#x17E;only for KJUSâ&#x20AC;&#x153; LAMINĂ T: Dermizax EV PODĹ Ă?VKA A ZATEPLENĂ?: PCM, umÄ&#x203A;lĂĄ koĹžeĹĄina IZOLACE: 60 g PrimaLoft One ZZZNMXVF] VELIKOSTI: 32â&#x20AC;&#x201C;46


y d u H

Loap 0,//(7/$'<$,59,%5$7,21 -$&.(7

0,//(7/$'<6725< %2$5'3$17

A CEN .ĂŞTak tohle Millet opravdu umĂ­ â&#x20AC;&#x201C; parĂĄdnĂ­ freeridovĂĄ bunda s originĂĄlnĂ­m potiskem nenechĂĄ nikoho chladnĂ˝m. NaÄ? volit kompromisy, kdyĹž to nenĂ­ tĹ&#x2122;eba... OdepĂ­nacĂ­ kapuce s 2 polohami nastavenĂ­, snÄ&#x203A;hovĂ˝ lĂ­mec v pase, nastavitelnĂŠ manĹžety na rukĂĄvech. MATERIĂ L: DryEdgeâ&#x201E;˘ 2L HMOTNOST: 1125 g (M) VELIKOST: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL BARVA: bĂ­lĂĄ, Ä?ernĂĄ

A CEN .ĂŞZateplenĂŠ kalhoty s odolnou membrĂĄnou znamenajĂ­ dobrou volbu pro vĹĄe, co je na zasnÄ&#x203A;ĹženĂ˝ch horĂĄch free â&#x20AC;&#x201C; myĹĄleno lyĹže, snowboard atd. AnatomickĂ˝ tvar nohavic, zvýťenĂĄ zadnĂ­ Ä?ĂĄst pasu, snÄ&#x203A;hovĂŠ lĂ­mce na nohavicĂ­ch. MATERIĂ L: DryEdgeâ&#x201E;˘ 2L HMOTNOST: 1 000 g (M) VELIKOST: 36â&#x20AC;&#x201C;48 BARVA: ďŹ alovĂĄ

/2$3.(1=,(

DĂĄmskĂĄ lyĹžaĹ&#x2122;skĂĄ bunda spojuje jedineÄ?nĂ˝ design s maximĂĄlnĂ­ funkÄ?nostĂ­. HlavnĂ­ dvoucestnĂ˝ zip je atypicky tvarovĂĄn a tĂ­m dodĂĄvĂĄ bundÄ&#x203A; na zajĂ­mavosti. JistÄ&#x203A; potÄ&#x203A;ĹĄĂ­ i praktickĂ˝ odepĂ­nacĂ­ snÄ&#x203A;hovĂ˝ pĂĄs se spojovacĂ­mi poutky na kalhoty a ventilace v podpaŞí. VELIKOST: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL MATERIĂ L: Stormex, zĂĄtÄ&#x203A;r Aqua Pro I. W/R 5000 mm/MVP 5 000 g/m2/24 hod A N E C .ĂŞ PODĹ Ă?VKA: Durafo lio, 100 % polyester mesh, 100 % polyester velvet trickot VĂ?PLĹ&#x2021;: Polytherm

0,//(7/$'< (027,21-$&.(7

ZZZKXG\F]

LyĹžovĂĄnĂ­ je vzruĹĄujĂ­cĂ­ sport, ale lyĹžovĂĄnĂ­ v bundÄ&#x203A; Emotion pĹ&#x2122;edÄ?Ă­ nadobro vĹĄechna oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­ - aĹĽ uĹž na pohodu nebo nadoraz, nebude mĂ­t chybu. OdepĂ­nacĂ­ kapuce s 2 moĹžnostmi nastavenĂ­, praktickĂĄ kapsa na rukĂĄvu, snÄ&#x203A;hovĂ˝ lĂ­mec v pase, nastavitelnĂŠ manĹžety na rukĂĄvech. MATERIĂ L: DryEdgeâ&#x201E;˘ Stretch 2L, ThermoliteÂŽ HMOTNOST: 950 g (M) VELIKOST: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL BARVA: zelenĂĄ, modrĂĄ

/2$3.,66$

DĂĄmskĂŠ lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠ kalhoty jsou skvÄ&#x203A;lĂ˝m doplĹ&#x2C6;kem k bundÄ&#x203A; Kenzie. Sed je vyztuĹžen dvojitou vrstvou svrchnĂ­ho materiĂĄlu a kalhoty majĂ­ odepĂ­nacĂ­ ĹĄle. VELIKOST: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL MATERIĂ L: Stormex, zĂĄtÄ&#x203A;r Aqua Pro I. W/R 5000 mm/ MVP 5 000 g/m2/24 hod PODĹ Ă?VKA: Durafolio, 100 % polyester mesh, 100 % polyester velvet trickot VĂ?PLĹ&#x2021;: Polytherm

A CEN .ĂŞA

CEN

ĂŞ

.

/2$37$,3$

DĂĄmskĂĄ ďŹ&#x201A;eecovĂĄ mikina je ideĂĄlnĂ­ jako 2. vrstva pod svrchnĂ­ horskĂŠ obleÄ?enĂ­. DĂ­ky kvalitnĂ­mu materiĂĄlu zajistĂ­ dostatek tepla, aniĹž by vĂĄs omezila v pohybu. VELIKOST: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL MATERIĂ L: TechďŹ&#x201A;eece 260g/m2

Merrell A CEN ĂŞ

ZZZORDSF]

.=,01ÂŤ785,67,.$0Â&#x;129§-0§12u 0(55(//:+,7(287

C

ENA

ĂŞ

.

Tahle bota mĂĄ zkrĂĄtka vĹĄe, co pro svĹŻj trek v mrazivĂŠm poÄ?asĂ­ potĹ&#x2122;ebujete â&#x20AC;&#x201C; unikĂĄtnĂ­ zateplenĂ­ Opti-warmTM 400 g (komfort aĹž do â&#x20AC;&#x201C; 40°C), podrĂĄĹžku VibramÂŽ, kterĂĄ vĂĄm nedovolĂ­ uklouznout, speciĂĄlnĂ­ stĂŠlku OrtholiteÂŽ vyvinutou pro chĹŻzi ve snÄ&#x203A;hu, vodÄ&#x203A;odolnou membrĂĄnu, poutka pro uchycenĂ­ nĂĄvlekĹŻ a spoustu dalĹĄĂ­ch vychytĂĄvek. JedineÄ?nĂŠ technologie jsou navĂ­c v dokonalĂŠ harmonii a s velmi modernĂ­m designem. K dostĂĄnĂ­ dĂĄmskĂŠ i pĂĄnskĂŠ modely.

ZZZPHUUHOOF]

9Âťj/$3%(= 35202ĂŠ(1Âť&+3212ĂĽ(.

Je dobrodruĹžstvĂ­ souÄ?ĂĄstĂ­ vaĹĄĂ­ DNA? Pak je pro vĂĄs bota TEVA DALEA MID ta sprĂĄvnĂĄ volba. Poskytuje skvÄ&#x203A;lou trakci, vĂ˝bornÄ&#x203A; padne a navĂ­c vyĹĄĹĄĂ­ provedenĂ­ chrĂĄnĂ­ kotnĂ­k. Teplo a sucho za jakĂŠhokoliv poÄ?asĂ­ vaĹĄim nohĂĄm zaruÄ?Ă­ speciĂĄlnĂ­ membrĂĄna eVentÂŽ. JakĂŠmukoliv uklouznutĂ­ zabrĂĄnĂ­ vynikajĂ­cĂ­ vlastnosti podrĂĄĹžky ViA bramÂŽ. ZemitĂŠ odstĂ­ny N E C .ĂŞ hnÄ&#x203A;dĂŠ skvÄ&#x203A;le doplĹ&#x2C6;ujĂ­  zĂĄĹ&#x2122;ivĂŠ detaily.

A

CEN

.ĂŞ

='5$9Â&#x;/Â&#x;+(9ÂŽ&=(&+0$'(

Pro sportujĂ­cĂ­ Ĺženy (objem 0,7 l) i pro dÄ&#x203A;ti (objem 0,5 l) s antibakteriĂĄlnĂ­m ĂşÄ?inkem zabraĹ&#x2C6;uje ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enĂ­ bakteriĂ­, plĂ­snĂ­ a zĂĄpachu, neobsahuje ftalĂĄty ani BPA a hodĂ­ se do ĹĄkoly, zamÄ&#x203A;stnĂĄnĂ­ i ke sportu. UnikĂĄtnĂ­ Ä?eskĂ˝ vĂ˝robek zakoupĂ­te na www.zdravalahev.cz

ZZZWHYDF]F]

ZZZ]GUDYDODKHYF]

51


Nordblanc Leki Scott WILD MARKET

VĂĄnoce

'Â&#x;06.§/<ĂĽ$Ä&#x2026;6.§+2/(/(.,)/$,56

%$72+125'%/$1&

TuristickĂŠ batohy NORDBLANC pĹ&#x2122;edstavujĂ­ z hlediska uĹžitĂ­ nejuniverzĂĄlnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ skupinu batohĹŻ. Jejich vyuĹžitĂ­ mĹŻĹže zaÄ?Ă­nat na Ăşrovni praktickĂŠho pomocnĂ­ka pro krĂĄtkĂŠ prochĂĄzky a mĹŻĹže konÄ?it u funkce lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠho batohu. VelkĂ˝ dĹŻraz u turistickĂ˝ch batohĹŻ je kladen na kvalitnĂ­ zĂĄdovĂ˝ systĂŠm s odvÄ&#x203A;trĂĄvĂĄnĂ­m, praktickĂŠ dÄ&#x203A;lenĂ­ prostoru pomocĂ­ kapes a v neposlednĂ­ Ĺ&#x2122;adÄ&#x203A; takĂŠ na design, neboĹĽ mnoho turistickĂ˝ch batohĹŻ nalĂŠzĂĄ svĂŠ uplatnÄ&#x203A;nĂ­ i jako stylovĂŠ batohy ĹĄkolnĂ­ a mÄ&#x203A;stskĂŠ. VNITĹ&#x2DC;NĂ? OBJEM: 26 l HMOTNOST: 700 g ZĂ DOVĂ? SYSTĂ&#x2030;M: FULL AA AIR + ALU BARVY: zelenĂĄ, Ä?ervenĂĄ, Ä?ernĂĄ

NejvyĹĄĹĄĂ­ hĹŻl z dĂĄmskĂŠ kolekce. NadÄ?asovĂ˝ a velmi elegantnĂ­ design. HĹŻl mĂĄ prĹŻmÄ&#x203A;r 14 mm a je vyrobena z extrĂŠmnÄ&#x203A; lehkĂŠho a vysoce tvrdĂŠho aluminia. HĹŻl mĂĄ speciĂĄlnĂ­ zateplenĂŠ madlo vytvarovanĂŠ pro dĂĄmskou ruku. Trigger S poutko pro velikosti M-L-XL. KovovĂ˝ hrot, vymÄ&#x203A;nitelnĂ˝ talĂ­Ĺ&#x2122;ek. VELIKOST: 105â&#x20AC;&#x201C;125 cm.

A CEN .ĂŞA

CEN

ĂŞ .

'Â&#x;06.Â&#x;58.$9,&( $1*(/60,77(1

A CEN .ĂŞ%81'$125'%/$1&

KdyĹž pĹ&#x2122;ijdou velkĂŠ mrazy, tak je nejlepĹĄĂ­ se oblĂŠknout do peĹ&#x2122;Ă­. ZnaÄ?ka NORDBLANC nabĂ­zĂ­ pĂŠĹ&#x2122;ovĂŠ bundy plnÄ&#x203A;nĂŠ prvotĹ&#x2122;Ă­dnĂ­m vĂ˝bÄ&#x203A;rovĂ˝m husĂ­m peĹ&#x2122;Ă­m v pomÄ&#x203A;ru 70 % peĹ&#x2122;Ă­/30 % dutĂŠ vlĂĄkno Furtherm, kterĂŠ vĂĄs zaruÄ?enÄ&#x203A; zahĹ&#x2122;eje i v tĂŠ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ zimÄ&#x203A;. SamozĹ&#x2122;ejmostĂ­ je impregnace proti navlhnutĂ­, proĹĄitĂ­ aĹž do kapuce a bezeĹĄvĂĄ kapsa na rukĂĄvu. MATERIĂ L: vodnĂ­ sloupec 5000 mm/prodyĹĄnost 3000 g PODĹ Ă?VKA: vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ lĂĄtka VĂ?PLĹ&#x2021;: 70 % peĹ&#x2122;Ă­ a 30 % dutĂŠ vlĂĄkno Furtherm BARVY: modrĂĄ, ĹžlutĂĄ, ďŹ alovĂĄ, Ä?ernĂĄ, bĂ­lĂĄ

PalÄ?ĂĄkovĂĄ extrĂŠmnÄ&#x203A; teplĂĄ rukavice ve speciĂĄlnĂ­m stĹ&#x2122;ihu pro dĂĄmy. MembrĂĄna GORE-TEX zajiĹĄĹĽuje maximĂĄlnĂ­ vodÄ&#x203A;odolnost a tepelnĂ˝ komfort. UvnitĹ&#x2122; se nachĂĄzĂ­ mÄ&#x203A;kouÄ?kĂ˝ a jemnĂ˝ ďŹ&#x201A;eece. JemnĂĄ kozinka v dlani zajiĹĄĹĽuje dokonalĂ˝ cit pro hĹŻl. Trigger S poutko je souÄ?ĂĄstĂ­ rukavice â&#x20AC;&#x201C; ideĂĄlnĂ­ spojenĂ­ rukavice a hole.

ZZZOHNLF]

'Â&#x;06.Âť/<ĂĽ$Ä&#x2026;6.Âť.203/(79$1$ DĂĄmskĂ˝ komplet VANA je z lehkĂŠho dvojvrstvĂŠho materiĂĄlu Venturi streÄ?e, kterĂ˝ skvÄ&#x203A;le padne a je zaruÄ?en maximĂĄlnĂ­ komfort a volnost pohybu. Bunda i kalhoty dokonale zvĂ˝raznĂ­ Ĺženskou linii. LyĹžaĹ&#x2122;skĂŠ kalhoty VANA okouzlĂ­ svojĂ­ lehkostĂ­. VnitĹ&#x2122;ek bundy je tvoĹ&#x2122;en atraktivnÄ&#x203A;, a to modernĂ­m tiĹĄtÄ&#x203A;nĂ˝m designem.

A CEN

ĂŞ

.

7(50275,.2125'%/$1&

Ĺ piÄ?kovĂŠ profesionĂĄlnĂ­ dvouvrstvĂŠ termoprĂĄdlo NORDBLANC, kterĂŠ zahĹ&#x2122;eje, i kdyĹž se nepohybujete a pĹ&#x2122;i nĂĄmaze odvĂĄdĂ­ vlhkost od tÄ&#x203A;la velmi rychle, pomocĂ­ speciĂĄlnÄ&#x203A; tvarovanĂŠ Ä?tvercovĂŠ struktury na vnitĹ&#x2122;nĂ­ stranÄ&#x203A;. TermoprĂĄdlo znaÄ?ky NORDBLANC je antialergickĂŠ, antibakteriĂĄlnĂ­ a je vhodnĂŠ ho nosit na sport, prĂĄci a je urÄ?enĂŠ i pro bÄ&#x203A;ĹžnĂŠm noĹĄenĂ­. MATERIĂ L: 100 % polyester Dryfor BARVY: rĹŻĹžovĂĄ, bĂ­lĂĄ, Ä?ernĂĄ, Ä?ervenĂĄ

A

CEN

ĂŞ

.

A

ZZZQRUGEODQFFRP

CEN

.ĂŞZZZVFKRHIIHOVSRUWF]

A CEN

.ĂŞ6&277$,5

NĂĄmÄ&#x203A;t na vĂĄnoÄ?nĂ­ dĂĄrek z kolekce freeridovĂ˝ch batohĹŻ od Scotta, se kterĂ˝mi mĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ lyĹžaĹ&#x2122;i mimo sjezdovky do divokĂ˝ch terĂŠnĹŻ. Prostor pro lavinovou vĂ˝bavu a dalĹĄĂ­ pomĹŻcky je uspoĹ&#x2122;ĂĄdĂĄn tak, aby se v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; nouze uĹĄetĹ&#x2122;ila kaĹždĂĄ vteĹ&#x2122;ina. Batohy jsou kvalitnÄ&#x203A; polstrovanĂŠ a vyrobenĂŠ z velmi lehkĂ˝ch a odolnĂ˝ch materiĂĄlĹŻ, kapsy jsou snadno pĹ&#x2122;Ă­stupnĂŠ, lyĹže lze snadno pĹ&#x2122;ipevnit dvÄ&#x203A;ma libovolnĂ˝mi zpĹŻsoby, pĹ&#x2122;iÄ?emĹž pĹ&#x2122;i chĹŻzi Ä?i lezenĂ­ nepĹ&#x2122;ekĂĄĹžejĂ­ v pohybu.

52

6,/9$6,-8

A CEN ĂŞ

. 

VodÄ&#x203A;odolnĂĄ miniaturnĂ­ kapesnĂ­ Ä?elovka s hmotnostĂ­ pouhĂ˝ch 35 g. Parametry: Dosvit 20m SvÄ&#x203A;telnĂ˝ tok 10 Lumen IPX7 vodÄ&#x203A;odolnĂĄ SvÄ&#x203A;telnĂ˝ Ä?as aĹž 40 h CocoonTM obal ZZZYDYU\VF] Baterie 2 x CR2032 Hmotnost 35 g

A

CEN

ĂŞ

.


h t i c Sm Ĺ koda Salomon A CEN .ĂŞ

A CEN .ĂŞ

621<'6&+;9

A CEN .ĂŞ

60,7+$17+(0DĂĄmskĂŠ brĂ˝le Smith Anthem majĂ­ hned nÄ&#x203A;kolik pĹ&#x2122;ednostĂ­, kterĂŠ zaruÄ?Ă­ maximĂĄlnĂ­ komfort a proĹžitek z jĂ­zdy. Dokonale opisujĂ­ kĹ&#x2122;ivky ĹženskĂŠho obliÄ?eje, technologie Vaporator odstraĹ&#x2C6;uje meziskelnĂ­ mlĹženĂ­, ďŹ ltr PorexTM do brĂ˝lĂ­ propustĂ­ pouze molekuly vzduchu a Şådnou vodu, vrstva Carbonic-X poskytne ochranu pĹ&#x2122;ed vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­m poĹĄkozenĂ­m a vrstva Fog-X zamezĂ­ zamlĹženĂ­ vnitĹ&#x2122;nĂ­ho skla. Sklo Sensor Mirror se 70% propustnostĂ­ svÄ&#x203A;tla a vĂ­cevrstvĂ˝m zrcadlem maximalizuje deďŹ nice barev a zvyĹĄuje vnĂ­mĂĄnĂ­ hloubky. BARVA: Black Foundation SKLO: Sensor Mirror

ZZZVPLWKRSWLFVFRP

60,7+,175,*8(

Smith Intrigue mĂĄ vĹĄe, co kaĹždĂĄ Ĺžena od svĂŠ pĹ&#x2122;ilby oÄ?ekĂĄvĂĄ. ElegantnĂ­ design, absolutnĂ­ ochranu dĂ­ky tuhĂŠ konstrukci Bombshell ABS a maximĂĄlnĂ­ komfort v podobÄ&#x203A; superlehkĂŠ technologie In-Moldâ&#x201E;˘ a dlouhĂŠho ďŹ&#x201A;eecovĂŠho Ăşpletu s dokonalĂ˝m zateplenĂ­m. NovĂĄ generace nastavitelnĂŠho SystĂŠmu Helmet Fit navĂ­c dokĂĄĹže pĹ&#x2122;ilbu pĹ&#x2122;izpĹŻsobit na kaĹždou hlavu. VentilaÄ?nĂ­ systĂŠm Regulator vyuŞívĂĄ 10 nastavitelnĂ˝ch prĹŻduchĹŻ a umoĹžĹ&#x2C6;uje tak jednoduĹĄe kontrolovat teplotu a cirkulaci vzduchu uvnitĹ&#x2122; pĹ&#x2122;ilby. BARVA: White Pearl VELIKOSTI: S, M HMOTNOST: 490 gramĹŻ

JiĹž pĹ&#x2122;i prvnĂ­m pohledu z oka do objektivu si uvÄ&#x203A;domĂ­te, Ĺže pĹ&#x2122;ed vĂĄmi nestojĂ­ jen ledajakĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­stroj, Ĺže mĂĄte co do Ä?inÄ&#x203A;nĂ­ s vĂ˝jimeÄ?nĂ˝m pĹ&#x2122;Ă­strojem, kterĂ˝ se vĂĄm zĂĄhy stane pĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝m spoleÄ?nĂ­kem, bez nÄ&#x203A;jĹž neudÄ&#x203A;lĂĄte ani krok. GPS modul vĂĄm nedovolĂ­ ztratit se a pĹ&#x2122;i zpÄ&#x203A;tnĂŠm prohlĂ­ĹženĂ­ si dĂ­ky nÄ&#x203A;mu mĹŻĹžete uÄ?init pĹ&#x2122;edstavu, kam se o svĂŠm volnu zatoulalo vaĹĄe druhĂŠ jĂĄ. KromÄ&#x203A; toho, Ĺže je dokonalĂ˝m spoleÄ?nĂ­kem na cesty, mĂĄ vysoce kvalitnĂ­ zĂĄznam a okamĹžitou odezvu. Jeho tÄ&#x203A;lo skrĂ˝vĂĄ 10x optickĂ˝ zoom a snĂ­maÄ? CMOS Exmor Râ&#x201E;˘ s rozliĹĄenĂ­m 10,2 megapixelĹŻ. DalĹĄĂ­mi bonusy jsou natĂĄÄ?enĂ­ ďŹ lmĹŻ v HD rozliĹĄenĂ­ 1080i a funkce Sweep Panorama. Centrum FotoĹ koda nabĂ­zĂ­ fotoaparĂĄt za cenu 7 490 vÄ?. DPH a navĂ­c zĂ­skĂĄte originĂĄlnĂ­ nĂĄhradnĂ­ akumulĂĄtor a poukĂĄzku v hodnotÄ&#x203A; 300 KÄ? na bohatĂŠ fotograďŹ ckĂŠ sluĹžby.

A CEN .ĂŞ&20(7

HLEDĂ M ď&#x161;ŽIDEĂ LNĂ? PARTNERď&#x161;Ż: NÄ&#x203A;kdo, kdo ocenĂ­ zejmĂŠna mĹŻj vzhled a pohodovĂ˝ charakter. NABĂ?ZĂ?M: ReprezentativnĂ­ vzhled a pomocnou ruku pĹ&#x2122;i lyĹžaĹ&#x2122;skĂ˝ch zaÄ?ĂĄtcĂ­ch a klidnĂŠ jĂ­zdÄ&#x203A;. SET: deska TYROLIA UltraďŹ&#x201A;ex, vĂĄzĂĄnĂ­ TYROLIA SL 100 ZZZVSRUWHQF] Parametry: pĹ&#x2122;i dĂŠlce 140 cm: 110-66-96, R 10,9; 150 cm: 110-66-96, R 12,5; 160 cm: 110-66-96, R 14,5

&$12132:(56+276;,6

A CEN .ĂŞ0<67(5<

HLEDĂ M ď&#x161;ŽIDEĂ LNĂ? PARTNERď&#x161;Ż: DÄ&#x203A;vÄ?e nebo Ĺžena, kterĂĄ hledĂĄ dokonalĂ˝ styl, ale pĹ&#x2122;i tom vysokou vĂ˝konnost a sportovnĂ­ kvalitu. NABĂ?ZĂ?M: KrĂĄsu na povrchu, modernĂ­ technologii uvnitĹ&#x2122;. SET: deska TYROLIA RailďŹ&#x201A;ex II / Tyrolia LiteRail Base, vĂĄzĂĄnĂ­ TYROLIA RF 10 / Tyrolia LR10 Parametry: pĹ&#x2122;i dĂŠlce 158 cm: 116-69-100, R 13,1; pĹ&#x2122;i 167 cm: 116-69-100, R14,8

DigitĂĄlnĂ­ kompaktnĂ­ fotoaparĂĄt Canon PowerShot SX210 IS pĹ&#x2122;edstavuje spojenĂ­ vĂ˝konu a stylu. PowerShot SX210 IS nabĂ­zĂ­ ĹĄirokoĂşhlĂ˝ 14nĂĄsobnĂ˝ optickĂ˝ zoom, optickou stabilizaci obrazu a rozliĹĄenĂ­ 14,1 megapixelu. NavĂ­c disponuje plnÄ&#x203A; ruÄ?nĂ­m ovlĂĄdĂĄnĂ­m a moĹžnostĂ­ poĹ&#x2122;izovat videozĂĄznamy v kvalitÄ&#x203A; HD. Centrum FotoĹ koda nabĂ­zĂ­ fotoaparĂĄt za cenu 6 490 KÄ? vÄ?. DPH a navĂ­c zĂ­skĂĄte pamÄ&#x203A;ĹĽovou kartu SDHC s kapacitou 8 GB a poukĂĄzku v hodnotÄ&#x203A; 300 KÄ? na bohatĂŠ fotograďŹ ckĂŠ sluĹžby.

A CEN .ĂŞZZZIRWRVNRGDF]

A

CEN

.ĂŞ6$/202125,*,1623$/=7,

DĂĄmskĂŠ top lyĹže s celodĹ&#x2122;evÄ&#x203A;nĂ˝m jĂĄdrem a titaniem z kolekce allmountain pro zkuĹĄenĂŠ sportovnĂ­ lyĹžaĹ&#x2122;ky, kterĂŠ hledajĂ­ stabilitu a snadnĂŠ vedenĂ­ a kterĂŠ si chtÄ&#x203A;jĂ­ uŞít hladkou jĂ­zdu absorbujĂ­cĂ­ terĂŠnnĂ­ nerovnosti, a to i ve vysokĂ˝ch rychlostech. DĂ&#x2030;LKY: 144, 152,160,168;

6$/2021',9,1(25,*,16 &86720$,5

6$/2021,'2/&6

DĂĄmskĂĄ top sportovnĂ­ bota s patentovanou technologiĂ­ CUSTOM SHELL, kterĂĄ umoĹžĹ&#x2C6;uje tepelnĂŠ tvarovĂĄnĂ­ skeletu pĹ&#x2122;Ă­mo podle nohy bÄ&#x203A;hem pouhĂ˝ch 20 minut, a to pĹ&#x2122;Ă­mo na prodejnÄ&#x203A;. AnatomickĂ˝ skelet z extra lehkĂŠho plastu pro perfektnĂ­ padnutĂ­ a pĹ&#x2122;enos sil s nastavitelnou manĹžetou a tvrdostĂ­ 90. VELIKOSTI: 22â&#x20AC;&#x201C;27,5

A

CEN

.ĂŞ 

A CEN .ĂŞDĂĄmskĂĄ poloskoĹ&#x2122;epinovĂĄ top pĹ&#x2122;ilba s novĂ˝m pĹ&#x2122;izpĹŻsobitelnĂ˝m CUSTOM AIR SYSTĂ&#x2030;MEM, kterĂ˝ umoĹžĹ&#x2C6;uje individuĂĄlnÄ&#x203A; nastavit usazenĂ­ helmy pĹ&#x2122;Ă­mo na hlavÄ&#x203A;, nabĂ­zĂ­ pĹ&#x2122;i maximĂĄlnĂ­ moĹžnĂŠ ochranÄ&#x203A; skuteÄ?nĂ˝ komfort a zamezuje neŞådoucĂ­m pohybĹŻm helmy. OdnĂ­matelnĂŠ polstrovĂĄnĂ­ uĹĄĂ­ a aktivnĂ­ ventilace umoĹžĹ&#x2C6;ujĂ­ nosit helmu v prĹŻbÄ&#x203A;hu celĂŠ lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠ sezĂłny. VELIKOSTI: XXSâ&#x20AC;&#x201C;L

ZZZDPHUVSRUWVF] 53


WILD CHALLENGE

Rozhovor

Dhaulagiri

7(;70,/$'$ĂŠ,1ĂŠ(529Â&#x;

)272'$9,')2-7ÂŤ.3$9/$3,/&+29Â&#x;

9Âť67831$

54

52=+292563$9/283,/&+2928 BlĂ­Ĺži se zima a moĹžnosti zimnĂ­ch vĂ˝stupĹŻ nĂĄs zaÄ?Ă­najĂ­ nezadrĹžitelnÄ&#x203A; lĂĄkat. O svĂŠ zĂĄĹžitky pĹ&#x2122;i loĹ&#x2C6;skĂŠ horolezeckĂŠ vĂ˝pravÄ&#x203A; na sedmou nejvyĹĄĹĄĂ­ horu svÄ&#x203A;ta Dhaulagiri (8 167 m) se s nĂĄmi podÄ&#x203A;lila jejĂ­ ĂşÄ?astnice Pavla PilchovĂĄ. Tato expedice byla zajĂ­mavĂĄ tĂ­m, Ĺže mÄ&#x203A;la za cĂ­l kromÄ&#x203A; ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠho dosaĹženĂ­ vrcholu takĂŠ sjezd hory na skialpovĂ˝ch lyŞích. DalĹĄĂ­ zajĂ­mavostĂ­ bylo, Ĺže se tato expedice sklĂĄdala pouze ze dvou Ä?lenĹŻ, Davida FojtĂ­ka a prĂĄvÄ&#x203A; Pavly.


Pavlo, co tě na tom přitahovalo, proč sis vybrala zrovna takový dosti náročný výlet? Dhaulagiri je nádherná hora a obrazy jejích bílých stěn mi uvízly v myšlenkách již před několika lety. Každý sen má svůj čas a tedy i na ten svůj výstup jsem si musela několik let počkat. A když vloni David hledal do svého týmu čtvrtého člena s vrcholovými ambicemi, který by pomohl natočit o sjezdu dokument, nebylo co řešit, s nadšením jsem mu nabídla své síly a zkušenosti z hor. Jeho dva partneři sice nakonec z nedostatku financí expedici zrušili, ale já s Davidem jsme se přesto rozhodli jet i v takto malém složení. Věděli jsme, že to bude o to náročnější, jak samotná organizace expedice, tak samozřejmě i výstup. V plánu byl také sjezd na lyžích. Jelikož i ty se aktivně věnuješ skialpinismu, nelákalo i tebe pokusit se o sjezd? Přiznám se, že když jsem se dozvěděla o Davidově plánu sjet Dhaulagiri dolů na lyžích, dlouho jsem si výstupovou cestu na fotografiích prohlížela. Sjezd byl reálný, ale vzhledem k tomu, že do té doby jsem se pohybovala ve výšce maximálně kolem 7 100 m, nevěděla jsem, jak na tuto výšku bude mé tělo reagovat, a nechtěla tudíž zbytečně riskovat. Navíc jsem se obávala omrzlin. Skialpinistické boty nejsou boty určené pro výškové horolezectví, kde je silný mráz a vítr. Hodně času trávím v zimě na skialpech v Alpách a vím, že není problém někdy omrznout i zde, natož v osmi tisících. Také lyžování v této výšce rozhodně není o požitku, a já když nasadím lyže, tak si chci oblouky vychutnávat, a ne se trápit. Mé rozhodnutí bylo

jasné, pokus o vrchol a pomoci Davidovi natočit o expedici film. Dosáhla jsi svého cíle? Vrcholu se mi sice dosáhnout nepodařilo, ale jsem zdravá zpátky doma se spoustou zážitků, což je důležité. Někdy je samotná cesta cílem. A pro mě samotné uskutečnění expedice na tuto horu bylo splněním jednoho velkého snu. Samozřejmě že bylo pro mne velice těžké, když jsem se rozhodovala, zda výstup ukončit. Před sebou jsem měla všechny ty těžké chvíle tvrdého tréninku, ale dnes nepochybuji, že jsem se rozhodla správně. Nebyla jsem jediná, kdo to po měsíční práci na kopci vzdal. A především málo z těch, co pokračují ve výstupu, bývá bez nějakých zdravotních následků. Jeden z našich nových přátel, horolezec z Íránu, také ve výstupu pokračoval. Kousek pod vrcholem se zřítil hluboko do severní stěny. Co je podle tebe na takovéto akci nejdůležitější? Myslím, že tým. To, s kým lezu. Taková expedice je silný zážitek na celý život. Je to značně náročné jak na fyzičku, tak na psychiku. Člověk v těchto extrémních situacích, kdy se často pohybuje na hranici mezi životem a smrtí, poznává perfektně nejen sám sebe, ale také ty ostatní. Co potřebuješ za vybavení? Oblečení? Nějaké postřehy? Samozřejmě je důležité mít kvalitní zimní vybavení. Počínaje zateplenými botami, určenými speciálně pro lezení v silných mrazech, přes tep-

32+/('='58+§675$1< 2é,0$3$5ċŸ.$'$9,'$)2-7«.$

PAVLA JE AMATÉR SKOU HOROLEZ KYNÍ MAJÍCÍ ZA SE BOU ŘADU LETNÍCH I ZIMNÍCH VÝSTUPŮ V ALPÁCH, TATRÁCH, ANDÁCH, NA KAVKA ZE A V PAMÍRU. JEJÍ PATRNĚ NEJNÁROČ NĚJŠÍ VÝSTUP BYL PRŮSTUP BEZENSKÉ STĚNY NA KAVKA ZE. Z NEJVYŠŠÍCH DOSAŽENÝCH VRCHOLŮ MŮ ŽEME ZMÍNIT SEDMITISÍCOVÝ PIK KORŽENĚVSKY V PAMÍRU. MIMO SKALNÍ A LEDOVÉ LEZENÍ JSOU JEJÍ DALŠÍ VÁŠNÍ LYŽE A SKIALPINISMUS.

PROČ SE ŽENOU A NE S MUŽEM? UPŘÍMNĚ, VYPLY NULO TO ZE SI TUACE, NEBYL TO ZÁMĚR. PAVLA JE VŠAK TECHNICKY ZDATNĚJŠÍ A TAKÉ ZKUŠENĚJŠÍ NEŽ VĚTŠINA LEZCŮ, KTERÉ ZNÁM. JE TAKÉ VELKÝ PRO FESIONÁL, PEČLI VÁ V PŘÍPRAVĚ. MĚL JSEM NA NI JAKO NA PARŤÁ KA VELKÉ ŠTĚSTÍ, SEDLI JSME SI TEMPEM I LIDSKY. VYTVOŘILI JSME SEHRANÝ TÝM A VZÁJEMNĚ SE PŘI VÝSTUPU PODPOROVALI.

HO ASI VIDĚL PADAT. STRAŠNÝ POCIT. HRANI CE MEZI ŽIVOTEM A SMRTÍ JE V HORÁCH NĚKDY STRAŠNĚ TENKÁ. TOP ZÁŽITEK NEJDE VYBRAT JEDEN, JÁ SI TO UŽÍVAL CELÉ, VČET NĚ AKLIMATIZACE. TU JSEM PRODĚLAL NA AN NAPURNA TREKU, KTERÝ JSEM ŠEL S MANŽELKOU A KAMARÁDY. HROZNĚ JSME SI TO UŽÍVALI A O TO SLOŽITĚJŠÍ PAK BYLO LOUČENÍ. PŘI VÝSTUPU NA DHAULA JSEM SI UŽÍVAL POCIT MÍT NA ZÁDECH LYŽE A PAK SI SJÍŽDĚT JEDNOTLIVÉ ÚSEKY MEZI TÁ BORY. DALO MI TO NOVOU DIMENZI POHYBU VE VELKÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH. JESTLI BUDE NĚJAKÉ PŘÍŠTĚ, TAK JEDINĚ S LYŽEMI!

JEDNA RADA ZA VŠECHNY POKUD MÁTE NĚJAKÝ SEN, JDĚTE SI ZA NÍM! POHYBUJI SE V KORPORÁTNÍ SFÉŘE, KDE VIDÍM NEJHORŠÍ OKAMŽIK CELÉHO PODNIKU SPOUSTU TŘICÁTNÍKŮ ZKLAMANÝCH A UNAVE SMRT KAMARÁDA MEHDIHO. TĚSNĚ POD VR NÝCH ŽIVOTEM A PRACÍ. PŘIJDE MI, ŽE UŽ NA CHOLEM JSEM PŘI SJEZDU KOUTKEM OKA ZA SVÉ SNY REZIGNOVALI. MNĚ POMÁHÁ TAKOVÝ HLÉDL NĚKOHO PADAT. JÁ ALE NEVĚDĚL, JEST SEZNAM VĚCÍ/SNŮ, ZATÍM SE TO VEJDE NA JED LI JE TO SKUTEČNOST ČI NĚJAKÁ VIDINA, BYLA NU A4. KAŽDÝ ROK VIDÍM NĚJAKÝ VÝVOJ, NĚCO VELMI HUSTÁ MLHA. ZASTAVIL JSEM SE A KŘI SI ODŠKRTNU. ZJISTIL JSEM, ŽE 95 % VĚCÍ NA ČEL DO TÉ MLHY, MARNĚ. PAK JSEM TO PUSTIL MÉM SEZNAMU JSOU ZÁŽITKY, VLASTNĚ TAM Z HLAVY A SOUSTŘEDIL SE NA SJEZD. AŽ DOLE JSEM SE DOZVĚDĚL, ŽE MEHDI SE NEVRÁTIL A JÁ MÁM JEN DVĚ „VĚCI“  DŮM SVÝCH SNŮ A PSA.

55


WILD CHALLENGE

Rozhovor lé, ale zároveň lehké oblečení až po kvalitní spacák a stan. Já preferovala ve svém vybavení značku Mountain Hard Wear. Není sice nejlevnější, ale mám ji vyzkoušenou a nedám na ni dopustit. Navíc dělají dámskou řadu i do extrémních podmínek. Ostatní lezecký materiál, jako jsou cepíny, mačky, karabiny a podobně, je shodný s tím, který používám běžně při lezení v horách. Co se ti na tom nejvíce líbilo, nelíbilo? Hory, jak jinak… Jsou krásné, svůdné. A přestože v nich zažívám i spoustu bolesti, budu se do nich stále vracet. Navíc jsem během těchto dvou měsíců potkala spoustu zajímavých lidí. A to jak známé horolezecké osobnosti, tak ty neznámé, kteří mají tu sílu a jdou si za svým snem. Jsou v takovýchto podmínkách znát nějaké rozdíly mezi muži a ženami? Na tyto hory lezou ti nejlepší z nejlepších. Myslím, že ženy, i když mají sebelepší kondici, budou až na výjimky většinou v tempu o krůček pozadu. David byl rychlejší v chůzi než většina šerpů, takže se s ním těžko mohu srovnávat já jako žena. Naopak jsem ale měla větší metodické a horolezecké zkušenosti, protože David je především skialpinista. Myslím, že jsme byli dobrý tým a vzájemně jsme si ve výstupu pomáhali a doplňovali se. Co bys doporučila ostatním, především tedy děvčatům, kdyby chtěla podniknout podobnou akci? V dnešní době, pokud je člověk solventní, není problém se rozhodnout a do půl roku odjet. Pokud máte výbornou fyzičku, štěstí na počasí a podmínky na kopci a zkušeného horského vůdce nebo šerpu, je velká pravděpodobnost, že se vám vrcholu podaří dosáhnout. Pokud pro vás není důležitá samotná hora, ale jen výstup na „osmitisícovku“, vůdce vám pravděpodobně doporučí nějakou tzv. „lehkou osmu“. Zde bývá sice spousta komerčních expedic, ale terén není tak těžký a objektivní nebezpečí je mnohem menší. Na Dhaulagiri je výstup nebezpečný od začátku až do konce. Nervy máte opravdu napnuté, nikdy nevíte, kde na vás co spadne či kam se propadnete vy. Navíc se děvčata musí připravit na extrémní nepohodlí. Silný mráz a vítr nejen během výstupu, ale také v základním táboře. Věčné kruhy pod očima, spálené rty, opary, pach vlastního potu, dredy místo loken…, to vše vás čeká, pokud se rozhodnete stát se alespoň nakrátko horolezkyní. Ale když to nezkusíte, nikdy nezažijete ten krásný pocit čisté duše a radost z toho všeho kolem, co je pro vás dneska samozřejmostí. Nezbývá nám tedy než popřát mnoho zdaru u dalších krásných výstupů!

56


FASHION & OUTDOOR NEW AUTUMN – WINTER COLLECTION 2010/11

www.loap.cz


WILD CHALLENGE

Out door

-$.3ą(å«7

=,01«%,9$.

Mrzne, až praští, místo nosu rampouch a nohy ve spacáku pořádně zebou. Ať už je konečně ráno a můžeme jít domů! Jakmile ale první sluneční paprsky rozzáří sněhobílou krajinu kolem, je jasné, že se vidinou romantického spaní ve sněhu necháme rády zlákat znovu. Tak proč se na tu příští mrazivou noc trochu lépe nepřipravit?

7(;7 0$5.§7$'$9,'29Ÿ

)272 $5&+«9+8'<63257

Zimní bivak, tedy nocování bez stanu v zasněžené krajině, nemusí být vždy jen o probdělé noci a drkotajících zubech. S kvalitní výbavou v dobře vykopaném záhrabu nám totiž zima vůbec být nemusí, ani když venku opravdu přituhne.

58

V ZÁVĚTŘÍ JE TEPLEJI Bivakovat v zimě se dá jen tak na sněhu, s výhledem na zimní hvězdnou oblohu, která je tím jasnější, čím více mrzne, nebo se dá bivakovat pod sněhovou peřinou, tedy v nějakém více či méně improvizovaném úkrytu. V obou případech je však nutné vybrat místo pro přenocování tak, aby bylo chráněno před větrem. Severní vítr je totiž opravdu krutý a pronikne i přes kvalitní spacák. Jako větrolam poslouží skalní stěna, sněhová závěj, nebo nějaká uměle vystavěná překážka, třeba větve zapíchnuté do sněhu a zaházené sněhem, či zeď ze sněhových kvádrů. Při stavbě sněhového úkrytu je pak nutné situovat jej tak, aby vchod směřoval na opačnou stranu, než odkud fouká vítr. Jinak nám do úkrytu bude pronikat studený vzduch a spolu s ním i sníh.

POZOR: Nezapomeňte v zimě při výběru místa na přenocování na nebezpečí pádu lavin!

NA IGLÚ JE POTŘEBA SLEHLÝ SNÍH, PILA A ČAS Stavba snad nejznámějšího sněhového úkrytu, eskymáckého iglú, není ovšem tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Rozhodně se vyplatí vyzkoušet si ji nejprve nanečisto, když máme ještě k dispozici náhradní nocleh. Ověříme si také to, jak dlouho nám stavba samotná zabere, což bude stěžejní informace pro to, kdy musíme pak na výletě začít s přípravou na nocleh. ZAJÍMAVOST: Inuité staví svá iglú i z padesát let starého, pěkně slehlého sněhu. Postavit takové iglú může napoprvé dvěma lidem trvat i půl dne, a vyplatí se jej proto stavět, jen pokud plánujeme nocovat na stejném místě několik dní po sobě. Kromě sněhové pily navíc na úspěšné dokončení tohoto eskymáckého příbytku bezpodmínečně potřebujeme i ten správný slehlý kompaktní sníh, který ovšem v našich zeměpisných šířkách většinou není k mání.

ZAHRABAT SE JE RYCHLEJŠÍ Mnohem častějším příbytkem zimních traperů proto u nás bývá takzvaný záhrab, tedy vodorovný prostor pro přespání vyhrabaný do sněhu. Díky tomu, že vchod do něj leží níže než spací prostor, udrží se uvnitř vyhřátý vzduch a bude nám tak daleko tepleji než při spaní venku. Nesmíme však zapomenout na větrací otvory pro přísun čerstvého vzduchu, které se ovšem postupně táním sněhu zevnitř zatáhnou ledem a je třeba je průběžně kontrolovat. POZOR: Nářadí na hrabání je dobré nechat uvnitř úkrytu, pro případ nutnosti vyhrabání se ven. Ideální umístění záhrabu je pak na závětrné straně nějaké terénní nerovnosti, na které leží dostatečně hluboká vrstva pevného sněhu, který se při hloubení úkrytu nesype. Vyhrabat se však dá i na širé rovné pláni, pokud je na ní ovšem alespoň metrová vrstva sněhu. Jelikož hloubení díry není tak technologicky náročné jako stavba iglú, zabere nám takový záhrab pro dva daleko méně času a vyplatí se jej proto postavit, i když v něm strávíme jen jednu noc. Po-


kud ovšem máme pro hrabání vhodnou lopatu. Použít na hrabání se však dají i boby, lyže nebo třeba ešus. POSTUP STAVBY ZÁHRABU: 1. Ve spodní části závěje nejprve vyhloubíme krátkou předkomůrku. 2. Z ní pokračujeme směrem šikmo vzhůru, aby hlavní spací část záhrabu ležela nad úrovní vchodu. 3. Vyhrabáním zhruba 2–2,5 metru hlubokého prostoru nad předsíňkou vytvoříme vodorovnou plochu na spaní, dostatečně širokou, aby v ní mohli ležet všichni vedle sebe a případně byl i prostor na vaření. 4. Vstupní část pak úplně zakryjeme stěnou ze sněhových kvádrů a zaházíme sněhem. 5. Nakonec vyhrabeme dole vstupní otvor ústící do předsíňky pod úrovní plochy na spaní, tak akorát na proplazení se. 6. Zvenčí na závěr propíchneme hůlkami či klackem větrací otvory, na střechu záhrabu však při tom vstupujeme jen opatrně. A POZOR: ve sněhovém úkrytu se spí vždy s hlavou blíže k východu!

JE DŮLEŽITÉ ZŮSTAT V SUCHU Ať už se rozhodneme pro záhrab, iglú nebo si jen narychlo vyhloubíme úkryt v závěji pod rozložitým smrkem, důležité je se při práci zbytečně nezpotit. Zvlášť pokud s sebou nemáme dost věcí na převlečení. Sušení mokrého oblečení bývá totiž při několikadenním zimním bivakování jedním z největších oříšků.

Při práci na úkrytu si proto sundáme pár vrstev, abychom zabránily přehřátí, a jakmile cítíme, že už je nám při kopání horko, můžeme se vystřídat. Pokud se nám přesto nepodaří zůstat v suchu, někdy je nejlepší nechat mokré věci přes noc na mrazu a ráno z nich zmrzlou vlhkost jednoduše oklepat. To ovšem neplatí pro mokré boty. Ty by zmrzly tak, že bychom je na druhý den už neobuly bez rozehřátí nad ohněm. Nejlepší místo je pro ně proto uvnitř našeho spacáku nebo alespoň někde hned vedle. BIVAKOVACÍ VÝBAVA: SPACÁK: Musí být určený do mínusových teplot, které v noci nastanou, a jeho vnější materiál by měl být nejlépe nepromokavý. Péřový je do našich zimních podmínek výborný, ale do velké vlhkosti v mrazivém počasí bez sluníčka jsou vhodnější dutá vlákna, která ani po několika dnech nenavlhnou. KARIMATKA: Samonafukovačka má snad nejlepší izolační vlastnosti, ale může jí zamrznout ventilek a dofukováním ústy se uvnitř může tvořit námraza. Tlustá pěnová karimatka, nebo raději dvě, poslouží proto stejně dobře. OBLEČENÍ: Základ je suché oblečení, ať už funkční termoprádlo nebo bavlněné spodky. Ostatní vrstvy je lepší dát pod sebe a přes sebe, než si je obléknout, aby ve spacáku mohla vzniknout vrstva zahřátého vzduchu. Při velkých mrazech se hodí kukla na obličej.

VAŘENÍ NA SNĚHU Nic tak nepovzbudí zalézt do studeného spacáku ve sněhové závěji jako teplá polévka v žaludku a v mrazivém ránu nic tak nerozproudí krev jako hrnek horkého čaje. Vařit na sněhu však není taková samozřejmost jako v létě. Pokud kuchtíme venku na vařiči či na ohni, musíme se vždy přesvědčit, že nad námi není žádný sníh nebo rampouchy, co by mohly stoupajícím teplem roztát a spadnout. Ohniště je navíc dobré založit na podložce z kamenů nebo vlhkého dřeva, jinak se nám bude postupně propadat tajícím sněhem stále níže a níže. Pro zimní vaření je stěžejní i dobrý přístup k vodě. Šetří to čas i topivo. Vždy si sice můžeme roztopit v ešusu sníh, ale kdo to už někdy zkoušel, ví, že z plné misky sněhu zbude vody jen tak na dně. TIP: Rozpouštěním ledu získáte více vody, než rozpouštěním sněhu. A než se zavrtáme do spacáku, jsou tu ještě dvě dobré rady před spaním. Dovnitř spacáku je lepší nedýchat, protože pak zvlhne a bude v něm zima. A pokud je nám příliš dlouhý a dole nás zebou nohy, stačí si ho jednoduše přehnout pod sebe.

59


WILD FOCUS

Celebrit y

THE NORTH FACE® ATLAS TRICLIMATE JACKET WOMEN BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM „Mám se moc ráda na to, abych jezdila bez helmy. Už jsem si na ni zvykla a navíc, když přituhne, krásně hřeje. Když je nejhůř, nasadím svoje mimozemské brýle a jsem v suchu."

SMITH VARIANT

„Super BUNDA od The North Face – dá se z ní vyjmout vnitřní izolační vrstva. Takže když během dne vyleze sluníčko, jednoduše ji vyndám, když přituhne, vrátím ji zas zpět a je to.“

a Vopatová /(=.<1÷ Edit

60

„Proti zmrzlým prstům potřebuji opravdu pořádné RUKAVICE. Zmrzlé prsty dokážou zkazit celý den. Tyhle od značky MILLET s neoprenovými manžetami tvoří účinnou bariéru proti sněhu i proti mrazu. Na snowboardu dost ocením, že nepromoknou. Zvládnu pak klidně i večerní lyžování.“

(',7$923$729Ÿ Místo narození: Ústí nad Labem Datum narození: 17. 5. 1993

DEUTER FREERIDER 26

7(;7 +$1.$7232/2929Ÿ )272 $5&+«9+8'<63257

NA CO SÁZÍM NA HORÁCH  NA LYŽÍCH I NA SNOWBOARDU CHCI, ABY MI VYBAVENÍ UMOŽNILO FUNGOVAT CELÝ DEN – BEZ OHLEDU NA POČASÍ Prázdné sjezdovky a ježdění v čerstvém prašanu prostě miluju, ale ne vždycky se povede k tomu chytit sluníčko a oblohu bez mráčků. A přijít o skvělé jěždění kvůli troše sněžení, větru nebo pořádnému mrazu? To by byla fakt škoda. Takže moje výbava na lyže a snowboard musí obstát za jakéhokoli počasí. Na druhou stranu jsem holka, takže i ve vánici tak chci vypadat.“

MILLET LADY AM

BER GLOVE

„Do BATOHU se mi musí vejít všechno a zároveň musí samozřejmě vypadat pěkně a příjemně se nosit. Série batůžků na freestyle od zn. DEUTER jsou speciálně stavěné na lyže a snowboard, takže o nich při jízdě ani nevíte – hlavně díky zádovému systému Alpine. Mají spoustu vychytávek, třeba kapsu na lavinovou sondu (i když tu nosím jen občas) a můžete si na ně i připnout lyže či snb cestou domů nebo na svah. “

Edita Vopatová patří mezi naše nejúspěšnější lezkyně. K horolezectví ji jako malou inspirovali rodiče, když ji s sebou brali do Tiských stěn. Čtyřikrát se stala juniorskou mistryní České republiky a vyhrála Český pohár. Od roku 2007 je v české horolezecké reprezentaci a zúčastnila se i mistrovství světa. Zdolává přírodní cesty s vysokou obtížností, a řadí se tak svou výkonností do ženské světové špičky. Je členkou HUDY teamu – skupiny vynikajících sportovců, jejichž sny, cíle a plány v oblasti lezení a outdooru pomáhá plnit společnost HUDYsport.


L AS S/S AT EAKER ICEBR

JAK Ĺ&#x2DC;Ă?KĂ MAMINKA ď&#x161;ť TEPLĂ&#x2030; SPODNĂ? PRĂ DLO JE ZĂ KLAD â&#x20AC;&#x17E;Nechci utĂ­kat domĹŻ pĹ&#x2122;i prvnĂ­m mrĂĄÄ?ku na obloze, takĹže si docela potrpĂ­m na opravdu funkÄ?nĂ­ vÄ&#x203A;ci. Ty mÄ&#x203A; musĂ­ ochrĂĄnit pĹ&#x2122;ed zimou prostÄ&#x203A; kdykoli. ZaÄ?Ă­nĂĄm od spodnĂ­ch vrstev, kde mĂĄm vyzkouĹĄenĂŠ funkÄ?nĂ­ prĂĄdlo Icebreaker, na kterĂŠ nedĂĄm dopustit â&#x20AC;&#x201C; od ponoĹžek, kalhotky aĹž po triÄ?ka, aĹĽ uĹž s dlouhĂ˝m nebo krĂĄtkĂ˝m rukĂĄvem. Ta pouŞívĂĄm jako spodnĂ­ vrstvu i jako triko, protoĹže se mi i lĂ­bĂ­. A navĂ­c zahĹ&#x2122;ejĂ­. NejlĂŠpe se totiĹž jezdĂ­, kdyĹž zrovna snÄ&#x203A;Şí â&#x20AC;&#x201C; prĂĄzdnĂŠ sjezdovky a mÄ&#x203A;kouÄ?kĂ˝ snĂ­Ĺžek, to je moje!â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;Na ŞådnĂŠ diety si nepotrpĂ­m, ale snaŞím se hodnÄ&#x203A; pĂ­t. PĹ&#x2122;i sportu mĂĄm ŞízeĹ&#x2C6; skoro poĹ&#x2122;ĂĄd, tak s sebou vozĂ­m TERď&#x161;ş MOSKU s teplĂ˝m Ä?ajem nebo si skoÄ?Ă­m nÄ&#x203A;kam na Colu.â&#x20AC;&#x153; NEREZOVĂ TERMOSKA COLEMAN

IAMIR CHI D O FRIT S PR E ID FREER

LYĹ˝E A VYBAVENĂ? â&#x20AC;&#x17E;Nejsem ŞådnĂ˝ superdobrodruh, ale pĹ&#x2122;ekroÄ?it obÄ?as pravidla a utĂŠct ze sjezdovky je prostÄ&#x203A; fajn. Na snowboardu i na lyŞích. Trocha adrenalinu Ä?lovÄ&#x203A;ka nakopne a alespoĹ&#x2C6; se nemusĂ­te proplĂŠtat mezi ostatnĂ­mi. ZkrĂĄtka nÄ&#x203A;kdy hledĂĄm vlastnĂ­ cestu. A vĂĄlet se v praĹĄanu, kdyĹž nĂĄhodou spadnete? NejlepĹĄĂ­! TakĹže i vĂ˝bavu â&#x20AC;&#x201C; lyĹže, vĂĄzĂĄnĂ­ a boty â&#x20AC;&#x201C; mĂĄm freeridovou, aby se mi v tom â&#x20AC;&#x17E;hlubokĂĄÄ?iâ&#x20AC;&#x153; pÄ&#x203A;knÄ&#x203A; skotaÄ?ilo! LyĹže ĹĄirokĂŠ, aby mÄ&#x203A; nesly v praĹĄanu, boty tvrdĹĄĂ­, ale zĂĄroveĹ&#x2C6; pohodlnĂŠ a vĂĄzĂĄnĂ­, kterĂŠ jde vypnout na chĹŻzi do kopce."

BLACK DIAMONDâ&#x201E;˘ MEGAWATT

6,?6, 703:?>6Â&#x2022; 1]PP]TOP]VL

;LNP V sĂ­ti prodejen

www.hudy.cz

LOWA Xď&#x161;şALP CROSS

www.deuter.com


WILD MARKET

Fashion

ebreake r

2%/(ĂŠ(1Â&#x; 1(2%/(ĂŠ(1Â&#x;

Mi zu

JistÄ&#x203A; znĂĄte starĂŠ poĹ&#x2122;ekadlo o tom, Ĺže neexistuje ĹĄpatnĂŠ poÄ?asĂ­, pouze ĹĄpatnĂŠ obleÄ?enĂ­. PĹ&#x2122;i sportovnĂ­ch venkovnĂ­ch aktivitĂĄch a  pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m zimnĂ­ch platĂ­ tato starĂĄ pravda dvojnĂĄsob. PrĂĄvÄ&#x203A; prvnĂ­ vrstva je v systĂŠmu vrstvenĂ­ obleÄ?enĂ­ jednou z  nejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch, neboĹĽ slouŞí k odvodu vlhkosti od pokoĹžky. JejĂ­ nesprĂĄvnĂ˝ vĂ˝bÄ&#x203A;r mĹŻĹže pĹ&#x2122;i sportovnĂ­m vĂ˝konu pomoci, nebo takĂŠ pÄ&#x203A;knÄ&#x203A; potrĂĄpit. PROÄ&#x152;?

PĹ&#x2122;eci pro termoregulaÄ?nĂ­ systĂŠm, kterĂ˝ umoĹžĹ&#x2C6;uje, abychom se zejmĂŠna pĹ&#x2122;i zĂĄtÄ&#x203A;Ĺži pohybovaly na dolnĂ­ hranici tepelnĂŠho komfortu a zbyteÄ?nÄ&#x203A; se nepotily. Ĺ etĹ&#x2122;Ă­me tak vodu, kterou tÄ&#x203A;lo spotĹ&#x2122;ebovĂĄvĂĄ k chlazenĂ­ (pocenĂ­), a energii potĹ&#x2122;ebnou k nĂĄslednĂŠmu zvýťenĂ­, popĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; udrĹženĂ­ tÄ&#x203A;lesnĂŠ teploty. ZtrĂĄta tÄ&#x203A;lesnĂŠho tepla je totiĹž za mokra aĹž dvaatĹ&#x2122;icetkrĂĄt vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ neĹž za sucha! Proto nĂĄs po zĂĄtÄ&#x203A;Ĺži zaÄ?ne mokrĂŠ (nefunkÄ?nĂ­) triko studit, tepelnĂ˝ vĂ˝kon nestaÄ?Ă­ k udrĹženĂ­ potĹ&#x2122;ebnĂŠ povrchovĂŠ a nĂĄslednÄ&#x203A; vnitĹ&#x2122;nĂ­ teploty â&#x20AC;&#x201C; je nĂĄm zima. PrĂĄvÄ&#x203A; dĂ­ky vĂ˝bÄ&#x203A;ru funkÄ?nĂ­ho prĂĄdla se lze pĹ&#x2122;izpĹŻsobit takĹ&#x2122;ka jakĂŠkoliv nepĹ&#x2122;Ă­zni poÄ?asĂ­.

7(50235Â&#x;'/20,=812 %5($7+7+(502

A CEN .ĂŞA CEN .ĂŞ

dĂĄmskĂŠ

Oslavujte svĹŻj oblĂ­benĂ˝ zimnĂ­ sport s novĂ˝m potiskem populĂĄrnĂ­ho trika Oasis. AktivnĂ­ zĂĄkladnĂ­ vrstva je urÄ?ena pro noĹĄenĂ­ v chladnĂ˝ch podmĂ­nkĂĄch. Tento energickĂ˝ svrĹĄek lze vrstvit s ostatnĂ­m obleÄ?enĂ­m Icebreaker nebo mĹŻĹže bĂ˝t noĹĄen samostatnÄ&#x203A;. DĂ­ky okouzlujĂ­cĂ­mu potisku s motivem lilie jistÄ&#x203A; upoutĂĄ ten sprĂĄvnĂ˝ druh pozornosti. â&#x20AC;˘ KulatĂ˝ vĂ˝stĹ&#x2122;ih â&#x20AC;˘ RaglĂĄnovĂŠ rukĂĄvy â&#x20AC;˘ VĹĄitĂŠ panely pro vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ svobodu pohybu â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;edoboÄ?nĂ­ ĹĄev â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;ilĂŠhavĂ˝ stĹ&#x2122;ih â&#x20AC;˘ PlochĂŠ ĹĄvy â&#x20AC;˘ Ĺ tĂ­tek na lemu

ZZZPL]XQRHX

62

A CEN .ĂŞ

2$6,69)/(85

Zase nevĂ­te, co nadÄ&#x203A;lit pod stromeÄ?ek? Zkuste dĂĄrek, kterĂ˝ opravdu zahĹ&#x2122;eje a nejen u srdce. TermoprĂĄdlo Mizuno Breath Thermo urÄ?itÄ&#x203A; potÄ&#x203A;ĹĄĂ­ vĂĄs i vaĹĄi drahou poloviÄ?ku! ProÄ?? Je vyrobeno z revoluÄ?nĂ­ho materiĂĄlu, kterĂ˝ dokĂĄĹže sĂĄm vytvĂĄĹ&#x2122;et teplo. StaÄ?Ă­ ho aktivovat tÄ&#x203A;lesnĂ˝m pohybem. Mizuno Breath Thermo ocenĂ­te pĹ&#x2122;i bÄ&#x203A;hu za chladnĂŠho poÄ?asĂ­, na bÄ&#x203A;ĹžkĂĄch, lyŞích a pĹ&#x2122;i dalĹĄĂ­ch zimnĂ­ch sportech. KompletnĂ­ kolekci najdete na www.mizuno.eu.

pĂĄnskĂŠ

,*/22+22'

A CEN .ĂŞPo vyzkouĹĄenĂ­ luxusu merina uĹž o syntetickĂŠm ďŹ&#x201A;eecU nebudete chtĂ­t ani slyĹĄet. Navenek je Igloo Hood silnĂĄ a odolnĂĄ, zatĂ­mco zevnitĹ&#x2122; je jemnĂĄ, pohodlnĂĄ a tak pĹ&#x2122;Ă­jemnĂĄ na dotek! NĂĄdhera. â&#x20AC;˘ TvarovanĂĄ kapuce â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;ednĂ­ zip po celĂŠ dĂŠlce â&#x20AC;˘ VklĂĄdanĂŠ rukĂĄvy â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;ednĂ­ kapsy na bocĂ­ch na zip â&#x20AC;˘ VyĹĄitĂŠ logo Icebreaker a textilnĂ­ ĹĄtĂ­tek ve ĹĄvu

/63$&(=,3

ZĂ­skejte nĂĄskok s novĂ˝m trikem s dlouhĂ˝mi rukĂĄvy Pace Zip. DĂ­ky vĹĄitĂ˝m panelĹŻm v oblasti rukĂĄvĹŻ pro svobodu pohybu, stojĂĄÄ?ku na zip proti vÄ&#x203A;tru a sportovnĂ­mu stĹ&#x2122;ihu si tento pĹ&#x2122;Ă­rĹŻstek do Ĺ&#x2122;ady Icebreaker GT zamilujete. Pro Ĺženy, kterĂŠ svĹŻj sport berou vĂĄĹžnÄ&#x203A;. â&#x20AC;˘ KratĹĄĂ­ sportovnĂ­ stĹ&#x2122;ih â&#x20AC;˘ StojĂĄÄ?ek na zip â&#x20AC;˘ RaglĂĄnovĂŠ rukĂĄvy â&#x20AC;˘ VĹĄitĂŠ panely na rukĂĄvech pro vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ svobodu pohybu â&#x20AC;˘ TvarovanĂ˝ lem â&#x20AC;˘ PlochĂŠ ĹĄvy v kontrastnĂ­ barvÄ&#x203A; â&#x20AC;˘ ReďŹ&#x201A;exnĂ­ logo Icebreaker a logo GT

A CEN .ĂŞZZZLFHEUHDNHUFRP


WILD TEST

Test

/<ĂĽ$Ä&#x2026;.2&<./,67.2

JistÄ&#x203A; to moc dobĹ&#x2122;e znĂĄte: zima a vlhko zpĹŻsobenĂŠ pocenĂ­m jsou Ä?astou pĹ&#x2122;Ă­Ä?inou nemocĂ­ sportovkyĹ&#x2C6;. PrĂĄvÄ&#x203A; proto je kvalitnĂ­ funkÄ?nĂ­ prĂĄdlo nezbytnĂŠ pro sportujĂ­cĂ­ Ĺženy a stejnÄ&#x203A; tak dĹŻleĹžitĂ˝ je samotnĂ˝ vĂ˝bÄ&#x203A;r.

Ĺ&#x2DC;ekly jsme si proto, Ĺže nÄ&#x203A;kterĂŠ funkÄ?nĂ­ prĂĄdlo podrobĂ­me redakÄ?nĂ­mu testu, abychom vĂĄm usnadnily rozhodovĂĄnĂ­ a nevystavily vĂĄs nepĹ&#x2122;Ă­jemnĂŠmu pocitu â&#x20AC;&#x201C; tzv. ono to

nefunguje â&#x20AC;&#x201C; kde soudruzi z NDR udÄ&#x203A;lali chybu. Hodnotily jsme jednak dobĹ&#x2122;e padnoucĂ­ stĹ&#x2122;ih, schopnost materiĂĄlu kopĂ­rovat kĹ&#x2122;ivky ĹženskĂŠho tÄ&#x203A;la, jak odvĂĄdĂ­ pot od tÄ&#x203A;la,

&21$6(%("

zda rychle schne a takĂŠ jakĂĄ je odolnost vĹŻÄ?i mechanickĂŠmu poĹĄkozenĂ­. RovnÄ&#x203A;Ĺž nĂĄs zajĂ­mala skuteÄ?nost, pro kterĂŠ pouĹžitĂ­ je vhodnĂŠ, zda prĂĄvÄ&#x203A; pro obdobĂ­, kterĂŠ nĂĄs Ä?ekĂĄ â&#x20AC;&#x201C; tedy do zimy â&#x20AC;&#x201C; a rovnÄ&#x203A;Ĺž pro jakĂ˝ charakter vaĹĄeho sportovnĂ­ho snaĹženĂ­, zda zĂĄvodnĂ­ Ä?i hobby.Triko Mizuno jsme necelĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­c zkouĹĄely pĹ&#x2122;i rĹŻznĂ˝ch outdoorovĂ˝ch aktivitĂĄch, cyklistickĂ˝ch vyjĂ­ĹžÄ?kĂĄch, pĹ&#x2122;i tĂşrĂĄch na horskĂ˝ch hĹ&#x2122;ebenech, tedy v relativnÄ&#x203A; chladnĂŠm a vÄ&#x203A;trnĂŠm poÄ?asĂ­. PĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝ dojem mĂĄme jednak z odvodu vlhkosti, kvality uĹĄitĂ­ jednak z dobĹ&#x2122;e padnoucĂ­ho stĹ&#x2122;ihu. Velikost M opravdu odpovĂ­dĂĄ klasickĂŠ velikosti 38 â&#x20AC;&#x201C; dlouhĂĄ zĂĄda, dostateÄ?nÄ&#x203A; dlouhĂŠ rukĂĄvy. PĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝m doplĹ&#x2C6;kem stĹ&#x2122;ihu je stojĂĄÄ?ek na zip, kterĂ˝ dobĹ&#x2122;e chrĂĄnĂ­ prĂĄvÄ&#x203A; v obdobĂ­ podzimu a zimy. ZnaÄ?ka uvĂĄdĂ­, Ĺže materiĂĄl Breath Thermo se tzv. aktivuje tÄ&#x203A;lesnou teplotou â&#x20AC;&#x201C; pohybem â&#x20AC;&#x201C; dĂ­ky fyzikĂĄlnĂ­m zĂĄkonĹŻm jsou molekuly pevnÄ&#x203A; uzavĹ&#x2122;eny ve struktuĹ&#x2122;e vlĂĄkna, takĹže nemohou nikam uniknout. Proto se postupnÄ&#x203A; zvyĹĄuje jejich vnitĹ&#x2122;nĂ­ energie a dĂ­ky tomu se zvýťí i teplota povrchu textilie a to cca o 2 stupnÄ&#x203A; Celsia. Ä&#x152;Ă­m chladnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ jsou podmĂ­nky, tĂ­m vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ teplo mĂĄ vytvoĹ&#x2122;it. To uĹž je zmÄ&#x203A;na, kterou pocĂ­tĂ­me. PrĂĄdlo doporuÄ?ujeme pro aktivity, jako jsou bÄ&#x203A;Ĺžky, zimnĂ­ bike, skialpinismus. Opomenout nelze ani antibakteriĂĄlnĂ­ Ăşpravu, dĂ­ky kterĂŠ se minimalizuje zĂĄpach a Ä?lovÄ&#x203A;k se i po vĂ˝konu pĹ&#x2122;i posezenĂ­ na horskĂŠ boudÄ&#x203A; cĂ­tĂ­ jako sleÄ?na. RovnÄ&#x203A;Ĺž chvĂĄlĂ­me i atraktivnĂ­ rĹŻĹžovou barvu, kterĂĄ vypadĂĄ velmi ĹĄik. JistĂ˝m zklamĂĄnĂ­m byla imunita materiĂĄlu proti mechanickĂŠmu poĹĄkozenĂ­, zatrĹženĂ­, tzv. vytahovĂĄnĂ­ ok. AniĹž bych si byla vÄ&#x203A;doma hrubĂŠho poĹĄkozenĂ­, na triku se objevila vytaĹženĂĄ vlĂĄkna. â&#x20AC;&#x201C; dobĹ&#x2122;e padnoucĂ­ stĹ&#x2122;ih â&#x20AC;&#x201C; design â&#x20AC;&#x201C; odvod vlhkosti

â&#x20AC;&#x201C; odolnost vĹŻÄ?i mechanickĂŠmu poĹĄkozenĂ­

&5$)7=(52(;75(0( &21&(373,(&(

A CEN .ĂŞ

0,=812 %5($7+7+(502

35Â&#x;'/29+2'1§'2&+/$'1á-jÂŤ+232ĂŠ$6ÂŤu352¸529(Ăż=Â&#x;92'1ÂŤ,+2%%<

A CEN .ĂŞDalĹĄĂ­m zĂĄstupcem je novinka od znaÄ?ky CRAFT Zero Extreme Concept Piece s 3D WING technologiĂ­. Byly jsme zvÄ&#x203A;davĂŠ, jak si i toto triko s dlouhĂ˝m rukĂĄvem poradĂ­ s podobnĂ˝mi klimatickĂ˝mi podmĂ­nkami â&#x20AC;&#x201C; rannĂ­ mrazy, mlha, dĂŠĹĄĹĽ a nĂ­zkĂŠ teploty. Co se tĂ˝kĂĄ funkce, je kaĹždĂŠ hodnocenĂ­ velmi subjektivnĂ­, ale nĂĄĹĄ pocit je nĂĄsledujĂ­cĂ­. Zero Extreme jsme se snaĹžily testovat pĹ&#x2122;i nĂĄroÄ?nĂŠm, intenzivnĂ­m zatĂ­ĹženĂ­, napĹ&#x2122;. pĹ&#x2122;i bÄ&#x203A;hu velmi dobĹ&#x2122;e transportoval vlhkost a rychle schnul. Faktem je, Ĺže pĹ&#x2122;i sezenĂ­ po vĂ˝konu jsme zaÄ?aly pociĹĽovat chlad â&#x20AC;&#x201C; prĂĄdlo je prostÄ&#x203A; zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;eno na vĂ˝kon. BÄ&#x203A;h vĹĄak nebyl jedinou aktivitou, pĹ&#x2122;i kterĂŠ jsme funkÄ?nost hodnotily, i pĹ&#x2122;i zimnĂ­m cyklistickĂŠm trĂŠninku (pĹ&#x2122;i teplotĂĄch okolo 0) dobĹ&#x2122;e plnil svou funkci. PrĂĄvÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i cyklistice (s ohledem na cyklistickĂ˝ posez) si vĂ­ce vĹĄĂ­mĂĄme stĹ&#x2122;ihu, nenĂ­ snad nic horĹĄĂ­ho, neĹž kdyĹž vĂĄm tĂĄhne na zĂĄda a mezi koncem rukĂĄvĹŻ a rukavic je mezera. CoĹž se vĂĄm v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; tohoto modelu nestane. ZajĂ­mavĂĄ je i kombinace materiĂĄlu Zero Extreme a Mesh Superlight, dĂ­ky kterĂŠ triko efektivnÄ&#x203A; kopĂ­ruje kĹ&#x2122;ivky tÄ&#x203A;la. V mĂ­stech bodymapping zĂłn (oblast lopatek a podpaŞí) je pouĹžit Mesh Superlight, kterĂ˝ vytvĂĄĹ&#x2122;Ă­ na zĂĄdech (jak vĂ˝robce uvĂĄdĂ­) pomyslnĂĄ kĹ&#x2122;Ă­dla, kterĂĄ zajiĹĄĹĽujĂ­ odvod potu a dostateÄ?nou volnost pohybu. NaĹĄe obavy smÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ujĂ­ na adresu odolnosti materiĂĄlu â&#x20AC;&#x201C; Mesh Superlight. Zde se obĂĄvĂĄme, kolik vydrŞí. Triko jsme testovaly mÄ&#x203A;sĂ­c a zatĂ­m bylo vĹĄe ok, aleâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝bornĂĄ funkÄ?nost materiĂĄlu â&#x20AC;&#x201C; zajĂ­mavĂŠ pouĹžitĂ­ materiĂĄlĹŻ â&#x20AC;&#x201C; nĂ­zkĂĄ hmotnost

â&#x20AC;&#x201C; absence jinĂ˝ch barevnĂ˝ch Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­ (pouze bĂ­lĂĄ) â&#x20AC;&#x201C; nĂĄchylnost k zatrĹženĂ­

63


WILD MARKET

Cra f De vold

Fashion

A

CEN

ĂŞ

. 

&5$)7=(52(;75(0( '/28+Âť58.Â&#x;9

'(92/'

PrvotĹ&#x2122;Ă­dnĂ­ norskĂŠ vlnÄ&#x203A;nĂŠ termoprĂĄdlo â&#x20AC;&#x201C; perfektnÄ&#x203A; padnoucĂ­ stĹ&#x2122;ih, mnoho modelĹŻ a variacĂ­. DvouvrstvĂ˝ Devold Active pro aktivnĂ­ sport, dvouvrstvĂ˝ Devold Optimum na zahĹ&#x2122;ĂĄtĂ­ pĹ&#x2122;i sportu i doma a velmi jemnĂ˝ jednovrstvĂ˝ Devold Breeze vĂĄs budou hĂ˝Ä?kat po celou zimu!

PrĂĄdlo s extrĂŠmnĂ­ funkÄ?nostĂ­, extrĂŠmnĂ­m komfortem a unikĂĄtnĂ­ kombinacĂ­ vlĂĄken. PrĂĄdlo, kterĂŠ tÄ&#x203A;lo ochladĂ­ Ä?i zahĹ&#x2122;eje podle aktuĂĄlnĂ­ potĹ&#x2122;eby organismu. SouÄ?ĂĄstĂ­ materiĂĄlu je technologie Silver + (ionty stĹ&#x2122;Ă­bra zabudovanĂŠ do vlĂĄkna) s aktivnĂ­ ochranou proti mikroorganismĹŻm a lidskĂŠmu pachu. PouĹžitĂ­ mikrovlĂĄken Zero Extreme vĂ˝raznÄ&#x203A; sniĹžuje ĹžmolkovĂĄnĂ­ pleteniny. CeloroÄ?nÄ&#x203A; pouĹžitelnĂŠ i dĂ­ky niŞťí gramĂĄĹži materiĂĄlu. U trik je vsazenĂ˝ klĂ­n na zadnĂ­ stranÄ&#x203A; ramen a podpaŞí, dĂ­ky tomu prĂĄdlo lĂŠpe sedĂ­ na tÄ&#x203A;le. Pro letoĹĄnĂ­ zimu opÄ&#x203A;t populĂĄrnĂ­ potisky. IdeĂĄlnĂ­ volba pro aktivnĂ­ trĂŠnink v chladnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch dnech. VELIKOSTI: Sâ&#x20AC;&#x201C;XL

'(92/'%5((=(

A

CEN

A

ĂŞ .

&5$)7=(5252/Â&#x;.6( =,3(0

UdrĹžuje tÄ&#x203A;lo v suchu a optimĂĄlnĂ­ teplotÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i pohybu v chladnĂŠm poÄ?asĂ­. IdeĂĄlnĂ­ jako prvnĂ­ vrstva obleÄ?enĂ­ pro zimnĂ­ sportovnĂ­ aktivity. SpolehlivÄ&#x203A; odvĂĄdĂ­ pot a hĹ&#x2122;eje. FenomĂŠn mezi funkÄ?nĂ­mi prĂĄdly letos opÄ&#x203A;t v novĂ˝ch trendovĂ˝ch barvĂĄch a s mĂłdnĂ­mi potisky. VELIKOSTI: Sâ&#x20AC;&#x201C;XL

ENA

C

ĂŞ

.

ZZZYDYU\VF]

A CEN .ĂŞ'(92/'$&7,9(

ck

'(92/'237,080

ZZZQRUVNDPRGDF]

60$57:22/0,':(,*+7&5(:

DĂĄmskĂŠ triko Crew z Ĺ&#x2122;ady Midweight je ideĂĄlnĂ­ jako prvnĂ­ nebo druhĂĄ vrstva. PouĹžitĂŠ vlĂĄkno Merino se vyznaÄ?uje vĂ˝bornĂ˝mi termoizolaÄ?nĂ­mi vlastnostmi. Triko je dostateÄ?nÄ&#x203A; hĹ&#x2122;ejivĂŠ, velmi dobĹ&#x2122;e prodyĹĄnĂŠ, ideĂĄlnĂ­ pro vyuĹžitĂ­ v chladnĂŠm poÄ?asĂ­ pĹ&#x2122;i aktivitĂĄch â&#x20AC;&#x17E;stop and goâ&#x20AC;&#x153; jako je lyĹžovĂĄnĂ­, turistika. PĹ&#x2122;ilĂŠhavĂ˝ stĹ&#x2122;ih, plochĂŠ ĹĄvy, dlouhĂ˝ rukĂĄv. K dostĂĄnĂ­ v sĂ­ti specializovanĂ˝ch outdoorovĂ˝ch obchodĹŻ Rock Point a na www.rockpoint.cz HMOTNOST: 210 g VELIKOST: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL

60$57:22/63257176=,37 DĂĄmskĂ˝ rolĂĄk s krĂĄtkĂ˝m zipem z Ĺ&#x2122;ady Sport NTS byl speciĂĄlnÄ&#x203A; vyvinut pro extrĂŠmnÄ&#x203A; namĂĄhavĂŠ aktivity. Lehkost, prodyĹĄnost, technickĂ˝ stĹ&#x2122;ih a zejmĂŠna pĹ&#x2122;irozenĂŠ termoizolaÄ?nĂ­ vlastnosti vlĂĄkna Merino pĹ&#x2122;edurÄ?ujĂ­ tuto Ĺ&#x2122;adu pro celoroÄ?nĂ­ vyuĹžitĂ­. K dostĂĄnĂ­ v sĂ­ti specializovanĂ˝ch outdoorovĂ˝ch obchodĹŻ Rock Point a na www.rockpoint.cz HMOTNOST: 210 g VELIKOST: Sâ&#x20AC;&#x201C;XL

A

CEN

ENA

.ĂŞ 

C

64

.ĂŞCEN

ZZZURFNSRLQWF]

.ĂŞ
ld

SPRÁVNÁ BUNDA

PRO SPRÁVNÉ MÍSTO

Lokace: Sulden / Jižní Tyrolsko / Itálie/ nadmořská výška: 2 230 m. n. m. / vlhkost vzduchu: 69% / teplota sněhu: - 9°C / rychlost větru: 54 km / hod. / tepová frekvence: 148 tepů za minutu / bunda: Victim / membrána: Climatic Extreme 2L - 25 000 mm H2O / 25 000 g / m2/ 24 hod. / zipy: vodonepropustné YKK / fotograf: Lubomír Sušila

www.hannah.cz 65


WILD CHALLENGE

Training

7áü.21$&9,Ê,j7,/(+.21$%2-,j7,

=,01ÂŤ3Ä&#x2026;ÂŤ35$9$

7(;7 +$1.$7232/2929Â&#x;0*592-7á&+%(5$175§1,1.29Âť6(59(5$//75$,1,1*&=

Ve spoluprĂĄci s trĂŠninkovĂ˝m centrem Alltraining.cz pokraÄ?ujeme v seriĂĄlu Ä?lĂĄnkĹŻ, kde vĂĄs struÄ?nÄ&#x203A; a vĂ˝stiĹžnÄ&#x203A; seznĂĄmĂ­me se zĂĄkladnĂ­mi trĂŠninkovĂ˝mi prvky, kterĂŠ vĂ˝raznÄ&#x203A; ovlivĹ&#x2C6;ujĂ­ vĂĄĹĄ celkovĂ˝ vĂ˝kon. VĂ­te, jak zlepĹĄit vytrvalost, sĂ­lu, rychlost a obratnost, kterĂŠ jsou zĂĄkladnĂ­mi pilĂ­Ĺ&#x2122;i nejen pro cyklistky?

66

ZĂĄkladem vytrvalostnĂ­ho, tedy cyklistickĂŠho vĂ˝konu je sprĂĄvnĂĄ a ekonomickĂĄ funkce organismu. Co tedy zĂĄsadnÄ&#x203A; ovlivĹ&#x2C6;uje sprĂĄvnĂ˝ vytrvalostnĂ­ vĂ˝kon? Je to pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m vĂĄĹĄ metabolismus, kterĂ˝ sprĂĄvnĂ˝m systĂŠmem trĂŠninku mĹŻĹžeme vytrĂŠnovat tak, Ĺže dokĂĄĹžete i pĹ&#x2122;i minimĂĄlnĂ­ch Ä?asovĂ˝ch moĹžnostech na vaĹĄe sportovĂĄnĂ­ zvlĂĄdnout i mnohonĂĄsobnÄ&#x203A; tÄ&#x203A;Şťí hobby Ä?i zĂĄvodnĂ­ nasazenĂ­, neĹž byste Ä?ekaly.

PODLE Ä&#x152;EHO SE Ĺ&#x2DC;Ă?DIT? Abyste pĹ&#x2122;esnÄ&#x203A; vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;ly, kdy pĹ&#x2122;i trĂŠninku zvyĹĄujete fyzickou kondici a shazujete pĹ&#x2122;ebyteÄ?nĂĄ kila, je tĹ&#x2122;eba znĂĄt svĂŠ aktuĂĄlnĂ­ trĂŠninkovĂŠ zĂłny, podle nichĹž mĹŻĹžete organismus sprĂĄvnÄ&#x203A; zatÄ&#x203A;Ĺžovat.

KLĂ?Ä&#x152;EM JE PĹ&#x2DC;IBLIĹ˝NĂ MAXIMĂ LNĂ? TEPOVĂ FREKVENCE ď&#x161;ŽTFď&#x161;Ż Tu zĂ­skĂĄte odeÄ?tenĂ­m svĂŠho vÄ&#x203A;ku od Ä?Ă­sla 220, z kterĂŠho mĹŻĹžete pĹ&#x2122;ibliĹžnÄ&#x203A; urÄ?it procenta zatĂ­ĹženĂ­, dle kterĂ˝ch se pak Ĺ&#x2122;Ă­dĂ­te. VaĹĄi aktuĂĄlnĂ­ tepovou frekvenci na trĂŠninku vĂĄm zmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ bÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;iÄ? tepovĂŠ frekvence.

Abyste mohly vyuŞít vĂ˝hod modernĂ­ho trĂŠninku, je tĹ&#x2122;eba znĂĄt svĂŠ aktuĂĄlnĂ­ fyziologickĂŠ hodnoty a jednou za tĹ&#x2122;i mÄ&#x203A;sĂ­ce si je nechat zmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it v rĂĄmci zĂĄtÄ&#x203A;ĹžovĂŠho vyĹĄetĹ&#x2122;enĂ­. NejznĂĄmÄ&#x203A;jĹĄĂ­ a cenovÄ&#x203A; nejdostupnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ pomĹŻckou pro kontrolu intenzity trĂŠninku je mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;iÄ? tepovĂŠ frekvence (vĂ­ce ve WILD CAT â&#x20AC;&#x201C; podzim). KromÄ&#x203A; nÄ&#x203A;j se dnes jiĹž setkĂĄte i s finanÄ?nÄ&#x203A; nĂĄroÄ?nÄ&#x203A;jĹĄĂ­m wattmetrem.

JAK TEDY NA TO? NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ motivacĂ­ pĹ&#x2122;Ă­pravy je bezesporu vylepĹĄenĂ­ vĂ˝konnosti na blíŞícĂ­ se sezĂłnu a pĹ&#x2122;Ă­padnĂŠ starty na hobby zĂĄvodech. CĂ­lem zimnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­pravy je zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it se v co nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ mĂ­Ĺ&#x2122;e na zvýťenĂ­ celkovĂŠ fyzickĂŠ kondice, zejmĂŠna po strĂĄnce vĹĄeobecnĂŠ. Za dodrĹženĂ­ vĹĄech trĂŠninkovĂ˝ch i výŞivovĂ˝ch pravidel by mÄ&#x203A;lo dojĂ­t k nĂĄbÄ&#x203A;ru svalovĂŠ hmoty, jejĂ­Ĺž optimĂĄlnĂ­ nĂĄrĹŻst ocenĂ­te v pozdÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch mÄ&#x203A;sĂ­cĂ­ch. CelkovÄ&#x203A; byste na sobÄ&#x203A; mÄ&#x203A;ly pozorovat lepĹĄĂ­ odolnost vĹŻÄ?i pravidelnĂŠmu zatĂ­ĹženĂ­, zlepĹĄenĂ­ trĂŠnovanostiâ&#x20AC;Ś

POSLOUCHAT SE VYPLATĂ? Pokud budete poctivÄ&#x203A; dodrĹžovat zĂĄkladnĂ­ trĂŠninkovĂĄ pravidla, nemusĂ­te se bĂĄt, Ĺže na kole na

AEROBNĂ? PRĂ H Na Ăşrovni asi 65 aĹž 70 procent maximĂĄlnĂ­ TF potom leŞí aerobnĂ­ prĂĄh. Pod jeho hranicĂ­ se jednĂĄ o Ä?istou aerobnĂ­ prĂĄci tÄ&#x203A;la, laktĂĄt je lĂŠpe odbourĂĄvĂĄn a dochĂĄzĂ­ k efektivnĂ­ redukci vĂĄhy. Kolem hranice aerobnĂ­ho prahu rozvĂ­jĂ­te zĂĄkladnĂ­ vytrvalost, kterĂĄ je pro cyklistiku (a nejen pro ni) bezpodmĂ­neÄ?nÄ&#x203A; nutnĂĄ. ANAEROBNĂ? PRĂ H AnaerobnĂ­ prĂĄh je potĂŠ na Ăşrovni asi 85 aĹž 90 procent maximĂĄlnĂ­ TF. Pracuje-li vĂĄm tÄ&#x203A;lo kolem tĂŠto hranice, zejmĂŠna tÄ&#x203A;snÄ&#x203A; pod nĂ­, rozvĂ­jĂ­ se dĂ­ky intenzivnĂ­mu vĂ˝konu vaĹĄe fyzickĂĄ kondice nejĂşÄ?innÄ&#x203A;ji.

1(-(1352 &<./,67.<


JAK BUDE ROZVOJ VYTRVALOSTI VYPADAT V OBDOBÍ LISTOPAD  DUBEN? Pro výkonnostně zdatné – čtyřdenní tréninkový cyklus s každým pátým dnem volna vyplněným kompenzačním tréninkem či úplným dnem volna. Pro dny sportovního volna vybírejte pracovní den a největší část objemového tréninku volte na víkend. Pro ty, co si nemohou dovolit přes zimu tolik sportovat – doporučuji vystupňovaný dvou- až třídenní cyklus s jedním (třetím či čtvrtým) dnem volna. Co bude trénink obsahovat? Náplň tréninkových jednotek bych doporučil zaměřovat nejen na rozvoj oblíbené vytrvalosti, ale neopomínat i intenzitu tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji výkonnosti sportovkyně. V průběhu přípravy přidáme cílený rozvoj síly. V závěru tréninku přidejte intenzivní rychlostní trénink a čas od času nezapomeňte oprášit potřebnou techniku v terénu. Při správném dodržení tréninkových intenzit i dávek začne speciální cyklistická výkonnost přerůstat ve sportovní formu. (Ale o tom až v příštím článku.) Pokud vám to možnosti dovolí, dopřejte si trénovat, jezdit ve výkonnostně podobné skupině kamarádek. Ve skupině se ideálně naučíte akceptovat změnu tempa, zlepšíte techniku jízdy a v neposlední řadě zábavně strávíte dlouhé hodiny vytrvalostního zatížení.

jaře neobstojíte. Ačkoli máte najeto třeba podstatně méně kilometrů než vaše kamarádky, věřte, že na tom budete lépe, neboť hodiny, které jste natrénovaly zejména všeobecnou přípravou (na lyžích, během či plaváním), jsou velmi kvalitním základem pro další trénink.

BEZ REGENERACE TO NEJDE Protože dlouhodobě zatěžované svaly mají tendenci se zkracovat, musí být součástí tréninkového programu i strečink. Přispívá k lepší regeneraci namožených svalů, snižuje riziko poranění svalů i natržení či přetržení vazů a šlach.

Nezapomeňte proto na něj vždy před tréninkem i bezprostředně po něm. Není to zdaleka okrajový tréninkový prvek. Díky důsledné regeneraci se může efektivita cvičení zvýšit až o 30 procent a vy se budete cítit mnohem lépe. BEZ KVALITNÍ STRAVY A ODPOČINKU JE VAŠE SNAŽENÍ MARNÉ • Jezte pestrou stravu a pamatujte, všeho s mírou. • Nezapomeňte se vydatně nasnídat, vzít si dopolední i odpolední svačinu, teplý oběd a lehkou večeři. • Stravujte se zhruba ve tříhodinových intervalech, poslední jídlo však nejezte po šesté hodině večer a méně než dvě hodiny před spánkem. • Na trénink byste rozhodně neměly přijít ihned po jídle, v kapse byste však měly mít raději o jednu energetickou tyčku více než méně. • Při vytrvalostním tréninku si dejte iontový nápoj, zatímco při krátkém postačí nápoj hypotonický. • Během dne byste měly vypít dva až tři litry tekutin, při tréninku pijte pravidelně po menších dávkách tak, abyste neměly pocit sucha v ústech.


7(;7 ,9$5(=.29Â&#x;

)272 /,%259$,&(1%$&+(5

WILD CHALLENGE

Trip

68

EkvĂĄdor

=(0á0$-(67Â&#x;71ÂŤ&+$1' 35Â&#x;='1Âť&+3/Â&#x;ĂĽÂŤ$%8-1§$0$=216.§'ĂĽ81*/( Tento malĂ˝ jihoamerickĂ˝ stĂĄt leŞícĂ­ na rovnĂ­ku v sobÄ&#x203A; kombinuje nÄ&#x203A;kolik naprosto jinĂ˝ch svÄ&#x203A;tĹŻ. Pro aktivnĂ­ dovolenou zemÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ majestĂĄtnĂ­ ĹĄtĂ­ty ledovcem pokrytĂ˝ch vrcholkĹŻ And, pro odpoÄ?inek atraktivnĂ­ pacifickĂŠ pobĹ&#x2122;eŞí a exotickĂŠ zĂĄĹžitky zajistĂ­ prosekĂĄvĂĄnĂ­ se bujnĂ˝m amazonskĂ˝m pralesem. Chcete-li zaŞít vĂ­ce druhĹŻ dovolenĂ˝ch najednou, je tato destinace zemĂ­ zaslĂ­benou! VĂ­tejte v EkvĂĄdoru!


ZEMĚ MNOHA SVĚTŮ Nemůžete se rozhodnout, jestli příští dovolenou strávíte aktivně, například vysokohorskými túrami, nebo spočinete u moře či objevíte dosud nepoznané exotické končiny? Ekvádor vám dilema vyřeší a nabídne vše v jednom. Tento malý jihoamerický stát ležící na rovníku v sobě kombinuje hned několik naprosto jiných světů a zcela odlišných zážitků. Pro aktivní dovolenou země nabízí majestátní štíty ledovcem pokrytých vrcholků And, pro odpočinek atraktivní pacifické pobřeží s prázdnými plážemi, a pokud byste toho po výstupech na vulkány a koupání se v oceánu neměly dost, můžete zavítat do Amazonie a prozkoumat tropický deštný prales. Pro cestovatelky, které chtějí zažít více druhů dovolených najednou, je Ekvádor zemí zaslíbenou. Nabízí snad všechna cestovatelská lákadla, jaká si aktivní povaha dokáže představit. Území se navíc pyšní jednou z největších biodiverzit světa, takže pro přírodomilce je Ekvádor pro svou neuvěřitelnou pestrost fauny a flóry přímo rájem. K turistickým atrakcím bezesporu patří i tradiční indiánské trhy, návštěva indiánských komunit a šamanů či vesnické slavnosti. V Ekvádoru jsem bydlela rok, a i přesto jsem zemi nestihla projezdit a poznat celou. Nejvíce času jsem strávila pokořováním místních hor, krásných andských velikánů, a právě ty chci dalším horským nadšenkyním nyní představit. TIP: Hlavní město Ekvádoru Quito (kolem 3 000 m n. m.) poskytuje možnost exotické i výškové adaptace před budoucími výstupy. Podobnou možnost aklimatizace vám nabídnou i menší města či vesnice, například krásná, UNESCEM chráněná koloniální Cuenca.

POKOŘOVÁNÍ AND Většina vulkánů kolem Quita se pne do výšek mezi 4 000 a 5 500 m n. m., takže si lze nabírání výškových metrů zkusit hezky postupně. Nenáročný výlet lanovkou Nejlepší způsob, jak si ověřit, co s vámi tato nadmořská výška udělá, je nechat se vyvézt lanovkou z Quita na nejbližší sopku Pichincha. Kabinkou TeleferiQo se bez námahy dostanete nad hranici 4 000 m n. m.; můžete si tak zkusit vyběhnout některý blízký kopeček a vyzkoušet si, jak rychle vám v těchto výšinách dojde v plicích kyslík. Výstupy na vrcholy sopek – Rucu Pichincha, 4 698 m n. m. a vzdálenější Gua Gua Pichincha, 4 784 m n. m., jsou již náročnější túry na celý den. Cesta na oba vrcholy vede překrásnou krajinou a při dobrém počasí odkrývá neuvěřitelné výhledy dolů na Quito.

69


WILD CHALLENGE

Trip

5(/$;)$.725

ÌÌÌÌ

Pobyt v amazonské nížině je exotickým pohlazením na duši i těle. Ubytování je zpravidla komfortní, pobyt zahrnuje plnou penzi a jídlo opravdu stojí za to, k dispozici máte průvodce, který vás bezpečně a s výkladem provádí po deštném pralese. V malých skupinkách se jezdí po amazonském povodí hledat kajmany a lovit piraně. Součástí výpravy do Amazonie je většinou i návštěva místní indiánské vesnice či šamana.

$'9(1785()$.725

ÌÌÌÌ

Andy jsou pro milovníky velehorských túr učiněnou lahůdkou. Fyzicky a často i technicky náročné výstupy na ekvádorské vulkány vás vyvedou do výšek mezi 4 000 a 6 000 m n. m.

)$0,/<)$.725

ÌÌÌÌ

Pro pohodovou rodinnou dovolenou zvolte západ země. Pralesy v okolí turistických městeček Mindo či Baňos nabízejí nenáročné vycházky po vodopádech, trasy s možností pozorování ptáků či obdivování místní bujné flóry a za zmínku stojí i motýlí farmy. Na pobřeží Pacifiku najdete rybářské vesnice, krásné pláže a chutné mořské plody. V červnu a srpnu zde dokonce můžete relax či surfování spojit s obdivováním pářících se velryb.

)$.7251(ą(j«03(1«=(

-

Pro finančně zajištěné dobrodružky je tady samozřejmě ještě možnost zavítat na Galapágy, známé svou jedinečnou faunou.

Adaptační výšlap „Adaptační” horou je hodinu od Quita vzdálená Pasochoa, 4 165 m n. m. Krásný výšlap z vesnice Amaguaña vede přes vlhký mlžný prales, který se po několika seti výškových metrech mění ve strmé a holé kopce párama (bujná tráva typická pro andské předhůří). K vrcholu Pasochoy se dostanete hřebenovkou za doprovodu divokých koní a s výhledem do hluboké kaldery vyhaslého vulkánu. Zpátky ve vesnici Amaguaña se po výletě můžete občerstvit třeba grilovaným morčetem, indiánskou specialitou tripa mishki – polévkou s nakrájenými střevy krav či polévkou yacralocro – jehněčím vývarem se sušenou krví. Ale pokud nemáte na tyto speciality zrovna chuť, indiánská kuchyně nabízí i jiné a pro některé možná lákavější dobroty, takže energii zde dobijete snadno … a většinou levně. Kondiční výšlap Pokud vše dobře strávíte, můžete v zápětí pokořit další čtyřtisícovku – Rumiñahui (4 631 m n. m.). Výstup začíná ve výšce 3 880 m n. m. u jezera Limpiopungo. Samotná Rumiñahui nebývá pokry-

70


tá sněhem. Mírně techničtějších a náročnějších je pouze závěrečných pár set metrů, a to kvůli nestabilnímu povrchu – lávovému písku a kamení, které se vám nekontrolovaně hrne pod nohama dolů. Po celou cestu máte výhled na jezero Limpiopungo pod vámi a na symetricky kuželovitý tvar Cotopaxi pokrytý sněhovou čepičkou, což je chvílemi pohled až neuvěřitelně kýčovitý.

antě výšlapu složit hlavu či si zde můžete nechat vybavení. Od refugia k vrcholu přichází náročnější stoupání po prudkých kamenných svazích a přímo na vrcholu vás přivítá železný kříž, neuvěřitelný výhled do okolí a spektakulární podívaná na sněhem pokrytou protější sesterskou sopku Iliniza Sur.

TIP: U jezera Limpiopungo vřele doporučuji zakempovat. Sopka Rumiñahui je totiž jen 13 km vzdálená od vulkánu Cotopaxi, vždy fotogenického symbolu Ekvádoru, a ranní pohled ze stanu na slunečním světlem zalitý ledovec je opravdu nepopsatelný.

TIP: Refugia, andské horské chaty, jsou v ekvádorských horách poměrně časté. Jedná se o prostá stavení pod vrcholky hor se základním vybavením pro přespání – palandami, plynovým vařičem, někdy tekoucí vodou či toaletou. Většina průvodců a map obsahují informace, u kterých hor se refugia nacházejí.

První pětitisícovka Hranici 5 000 m n. m. pokoříte výšlapem na Iliniza Norte (5 126 m). Trek se dá pojmout jako jednodenní či dvoudenní výprava. Na úpatí kopce ve výšce zhruba 4 700 m n. m. je vcelku slušně vybavené refugio, kde lze při dvoudenní vari-

Výstup na ledovec Opakované výstupy na zmíněné sopky byly pro mne zároveň přípravou k dosažení ekvádorského snu – pokoření věhlasné Cotopaxi, nejvyšší aktivní sopky na světě (5 897 či 5 911 m n. m. – údaje se rozcházejí). Pohled na Cotopaxi i vý-

hled z ní je unikátní především díky tomu, že ledovcem pokrytý vrchol sopky převyšuje všechny hory v okolí, a to až o 2 000 metrů. Jeho mohutnost a krása tak o to víc vyznívá a v krajině působí až neskutečně. Na Cotopaxi lze vystoupit bez předchozích horolezeckých zkušeností s ledovcem. Technická výbava typu mačky, cepín a lano je nutná, ale horolezecké znalosti a dovednosti vcelku nepotřebujete. Hora je oblíbenou destinací, a v ledovci je proto vyšlapaná a vytesaná ledová pěšina. Nenechte se ale zmást, že výstup na Cotopaxi je snadná záležitost. V rámci dobré propagandy a klasické snahy Ekvádorců vyrýžovat na cestovatelích co nejvíce peněz získá spousta turistů pocit, že výstup hravě zvládnou, div ne jen tak v nazouvácích. Výstup je však ve skutečnosti možný jen po velmi dobré aklimatizaci a v případě opravdu výborné kondice. Přeci jen se jedná o překonávání 1 500metrového rozdílu ve výšce blížící se 6 000 m n. m. Pokus o zdolání vrcholu tak doporučuji jen fyzicky opravdu zdatným a psychicky odolným horalkám.

71


WILD CHALLENGE

Trip

OBECNÉ INFO A ZAJÍMAVOSTI Rozloha: 283 561 km2 Počet obyvatel: téměř 15 mil. Hlavní město: Quito – 1,8 mil. obyv., nadmořská výška 2 850 m n. m. (druhé nejvýše položené hlavní město na světě) Krajina: Ekvádorská krajina je velice rozmanitá a to především díky tomu, že se země dělí na tři odlišná klimatická pásma – pobřeží Tichého oceánu na západě (Costa), andské pohoří táhnoucí se středem země (Sierra) a amazonský deštný prales na východě země (Oriente). Nejvyšší hora: Sněhem a ledem pokrytá vyhaslá sopka Chimborazo je se svými 6 310 metry nejvyšším bodem Ekvádoru. Měřeno od středu země je díky zploštělému tvaru planety ve skutečnosti nejvyšší horou světa (neboli nejvíce vystupujícím hrbolkem naší zeměkoule). Zajímavá jídla: V andském horském pásu je zajímavou delikatesou grilované morče (Cuy), které svou charakteristickou chutí připomíná králíka (jen se ho méně najíte), nebo polévka Tripa Mishki s kousky kravských střev, což je taková ekvádorská verze naší dršťkovky. Na pobřeží si užijete čerstvých ryb a krevet; asi nejoblíbenější pochoutkou jsou Ceviche – studená krevetová polévka podávaná s banánovými chipsy.

72


PRAKTICKÉ INFO DOPRAVA: Ekvádor má hustou síť dálkových autobusů, které vás levně zavezou téměř do každého koutu země. Také se zde skvěle stopuje; většina lidí totiž jezdí tzv. kamionetami, na jejichž korbu vás rádi a zadarmo přiberou. Městská doprava autobusy či trolejbusy je levná, ale nepřehledná. Pro pohyb po městě proto raději zvolte taxi, které vás rozhodně nezruinuje a bude bezpečnější. PENÍZE V Ekvádoru se platí americkým dolarem. Ceny potravin v supermarketech vycházejí stejně jako u nás, přes poledne mezi 12. a 2. hodinou se v tzv. almuerzeriích (obědárnách) najíte opravdu do syta za pouhé dva dolary. Jinak je stravování se v restauracích mimo polední meníčka často dražší než u nás, a to především v Quitu. Na vrchol Cotopaxi se vyráží v nočních hodinách – mezi půlnocí a druhou ranní. S úderem půlnoci refugio José Ribas, kde adepti na výstup tráví noc, ožívá cinkotem maček, cepínů a karabin a půlnoční výjev chvílemi připomíná závody ve zbrojení. Od chaty se nejdříve asi hodinu stoupá náročným lávovým polem, takže příchod k okraji ledovce je spíše úleva. S mačkami a cepínem je výstup přeci jen zajímavější a adrenalin dělá své. Chvílemi je nutné zastavovat každých pět kroků, aby vaše plíce opět nabraly stále

řídnoucí kyslík. Na vrcholu Cotopaxi jsem stanula v 6.30, právě když bylo svítání v plném proudu. Díky jasnému počasí šlo vidět úplně všechny ekvádorské hory – Chimborazo, Antisanu, Ilinizas, Altar, Sangay, Cayambe a dokonce i Sumaco, která vystupuje až z daleké Amazonie. Odkryl se nám i sto metrů hluboký kráter se svými doutnajícími fumarolami. Při cestě dolů jsem měla pocit, že lítám, díky neuvěřitelným výhledům několik kilometrů pod sebe i několik set kilometrů kolem sebe.

Zkrátka horolezectví (či vyplavené endorfiny?) vám dávají křídla!

PÁR SLOV ZÁVĚREM Jelikož je Ekvádor zemí vulkánů a sopek, jsou popsané treky jen několika andskými „ochutnávkami”. Mohla bych popsat mnoho stránek pouhým stručným výčtem dalších atraktivních míst a krajin. Ale ty vám již nechám na samostatné objevení, abyste neměly pocit, že cestujete podle návodu. Šťastnou cestu!

&(67$.'2%5§.21',&, Určitě to všechny znáte. Práce, rodina, nákupy, kde si v tom shonu najít čas a chuť na zlepšení postavy a kondice? Contrours má pro vás velmi elegantní řešení – intenzivní cvičení založené na kruhovém tréninku. A výsledky na sobě uvidíte velmi brzy.

Cvičení může trvat jen 30 minut včetně zahřátí a strečinku. K dispozici vám bude zkušená trenérka, která vám sestaví cvičební plán s přihlédnutím k vaší kondici a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Contours fitness nabízí útulné komorní prostředí a ryze ženskou společnost. V PŮLCE ŘÍJNA NÁS NAJDETE TAKÉ V BRNĚ A OPAVĚ  NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY PRO VÍCE INFORMACÍ. PRO ČTENÁŘKY WILD CAT NYNÍ AKCE TÝDEN CVIČENÍ ZDARMA, VČETNĚ ZAŠKO LENÍ OD TRENÉRKY. WWW.CONTOURS.CZ


WILD CHALLENGE

Family

6'÷70,$92=«.(0

1$%÷å.Ÿ&+

7(;7 .$7(ą,1$35,1&29Ÿ )272 .$7(ą,1$35,1&29Ÿ

V průběhu letních měsíců jste určitě zaregistrovali na cyklostezkách spoustu rodinek na kole se zapřaženým dětským vozíkem. Některé z vás samy s vozíkem aktivně jezdí a už dávno nebudí takovou pozornost jako dříve. Ale co v zimě? Dá se vozík využívat i v průběhu zimních měsíců? Ano, určitě dá a stojí to za to.

74


Z ČEHO MŮŽEME VYBÍRAT K nejprodávanějším značkám vozíků na českém trhu Chariot, Croozer i Burley lze totiž dokoupit i zimní lyžařské sety, za pomoci kterých za pár minut přestavíte vozík pro použití na sněhu. Set zahrnuje pár krátkých běžeckých lyží s upínacími tyčemi, které nasadíte na vozík namísto zadního páru kol. Vozík se tak změní v malý dětský domeček na lyžích. Namísto oje pro připojení jízdního kola se k vozíku dále upne pár tažných tyčí zakončených bederním pásem, který si lyžař upne kolem pasu. Bederní pás je vyměkčený pro větší pohodlí a tažné tyče zajišťují dobrou kontrolu nad vozíkem. Vozík vás nepředjíždí a ovládá se dobře v zatáčkách. Délku tažných tyčí lze většinou regulovat a upravit podle výšky a preferencí rodiče, který vozík táhne. Montáž i demontáž je opravdu jednoduchá a určitě ji zvládne i každá zručná maminka. Jen je potřeba myslet na to, že hliníkové tažné tyče na chladu rychle promrzají a manipulace bez rukavic je o něco obtížnější. Je proto dobré tažné tyče nechávat přes noc v teple horské chaty nebo je k běžeckým tratím vézt uvnitř auta a ne na střeše v autoboxu.

POHODOVÝM TEMPEM Samotná jízda s vozíkem a lyžemi se nijak extrémně neodlišuje od běžného běžkaření. Počítejte ale s tím, že vozík představuje další zátěž pro jezdce. Stojí za to si dopředu promyslet, kde budete jezdit. Určitě s vozíkem nezlomíte rekordy v délce ujeté trati nebo dosažené rychlosti. Spíše jde o příjemné rodinné výlety, kde nejde o výkon, ale

-$.729,'«0$0,1.< n JAK STARÉ MÁTE DÍTĚ A KDY JSTE S VOZÍKEM VYRAZILY NA BĚŽKÁCH POPRVÉ? o OBLÍBENÉ MÍSTO NA VÝLETY S VOZÍKEM NA BĚŽKÁCH? p POCITY A ZKUŠENOSTI S VOZÍKEM NA BĚŽKÁCH? KATEŘINA FOŘTOVÁ LENKA MATEÁSKOVÁ n DCEŘI JE V SOUČASNÉ DOBĚ 3,5 ROKU, n MÁM 3,5LETÉHO SYNKA. VOZÍK JSME POPRVÉ JSME S VOZÍKEM VYRAZILI DOSTALI OD KAMARÁDŮ KE SVATBĚ, LYŽE A TAŽNÉ TYČE JSME DOKUPO V ROCE 2008, KDYŽ BYLA 1,5 ROKU STARÁ. VALI, KDYŽ BYLO KUBOVI 10 MĚSÍCŮ. o OBLÍBENÝM MÍSTEM ZIMNÍCH VÝ VYZKOUŠELI JSME TAHAT „UPRAVENÉ PRAV JE PRO NÁS ŠUMAVA SÁNĚ“ A S KOMFORTEM VOZÍKU SE TO NEDALO MODRAVA A OKOLÍ A TAKÉ LIBERECKO. SROVNAT SOUDĚ PODLE OBOU KLUKŮ. p ZKUŠENOSTI MÁME VYNIKAJÍCÍ. KOMFORT o POPRVÉ JSME BĚŽKOVALI V NOVÉM MĚSTĚ U TEP NÍ, BEZPEČNÝ POCIT PŘI JÍZDĚ, JEDNODUCHÁ LIC, MOC SE NÁM TAM LÍBILO, VÝHODOU JE, ŽE MONTÁŽ. S VOZÍKEM LZE JET KLASICKÝ STYL, ZKUŠENĚJŠÍ BEZ POTÍŽÍ ZVLÁDNOU I BRUSLE SE TAM DÁ VYRAZIT JEN NA JEDNODENNÍ VÝ LET Z PRAHY. RÁDI MÁME JIZERKY, ŠUMAVA JE NÍ. I MAMINKY, KTERÉ SE VĚNUJÍ SPORTU POUZE TAKÉ KRÁSNÁ, JEN UŽ JE TO NA VÍKEND TRO REKREAČNĚ, NEBUDOU MÍT PODLE MÉHO NÁ CHU Z RUKY. LONI JSME BYLI TÝDEN NA MARIÁN ZORU S JÍZDOU POTÍŽE. DÍKY VOZÍKU MŮŽEME SKÉ. TAM JE V OKOLÍ BOŽÍHO DARU ŘADA PĚK SPORTOVAT PO CELÝ ROK. NĚ UPRAVENÝCH STOP A TERÉN NENÍ ZAS AŽ TAK KOPCOVITÝ, COŽ PŘI TAHÁNÍ VOZÍKU FAKT OCE ZUZANA VENCOUROVÁ NÍTE PARTNER TAHAČ TAK NEKLEJE. NAVÍC JSOU n MÁME ROČNÍ HOLČIČKU A POPRVÉ TAM PĚKNÉ DĚTSKÉ SJEZDOVKY, KUBA SE BĚHEM JSME VYRAZILI NA BĚŽKY CCA V JEJÍCH TÝDNE NAUČIL ZÁKLADY NA SJEZDOVKÁCH A PO 5 MĚSÍCÍCH. PÁR HODINÁCH DOBROVOLNĚ VE VOZÍKU USNUL. o JIZERSKÉ HORY. p VOZÍK JE SUPER, KDYŽ NECHCEŠ NA NĚJAKOU p JE TO VELICE PŘÍJEMNÁ MOŽNOST, DOBU, NEŽ DĚTI POVYROSTOU, PŘESTAT S OBLÍBE ABY CELÁ RODINA VČETNĚ PSA BYLA SPOLU NÝMI ČINNOSTMI. DOPORUČUJI JEŽÍŠKOVU CES A ZÁROVEŇ AKTIVNÍ. S MALÝM MIMINKEM MOC TU OKOLO BOŽÍHO DARU, AŤ UŽ V ZIMĚ NEJSOU TAKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NENÍ. ZPOČÁTKU JSME LI VELKÉ ZÁVĚJE ČI V LÉTĚ NA KOLE, PĚŠKY. JE TO MĚLI OBAVY, JAK DCERA ZVLÁDNE POBYT VE PRO DĚTI PŘÍJEMNÉ ZPESTŘENÍ. JEN TĚCH RESTAU VOZÍKU, ALE PŘÍRODA, TICHO A SNÍH TO VYŘEŠI RACÍ BY V KRUŠNÝCH HORÁCH MĚLO BÝT VÍCE. LY ZA NÁS, DCERA CELOU DOBU KRÁSNĚ SPALA.

75


WILD CHALLENGE

Family A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT Pro dítě je jízda ve vozíku poměrně zábavná a často se nám stávalo, že nás náš syn po cestě popoháněl a chtěl, abychom jeli rychleji a nezastavovali. Menší děti často příjemné pohupování vozíku a horský vzduch uklimbá ke spánku a budí se jen na svačinu a pohrání si na zastávkách. Dítě má ve vozíku svůj prostor, kde může mít svoje oblíbené hračky, lahvičku s pitím apod. Z hlediska bezpečnosti je dítě chráněné vícebodovým pásem, který se postará o to, aby v případě kolize zůstalo v bezpečí. I kdyby se vozík při nějakém karambolu převrátil, dítě zůstane bezpečně chráněné pásem a stěnami vozíku.

JAKO V POKOJÍČKU Před chladem je dítě ve vozíku chráněné lépe než při zimní procházce s kočárkem. Vozíky mají totiž standardně slídové zakrytí, které se dá v horším počasí nebo větší zimě zatáhnout. Dítě si brzy prostor vozíku zadýchá, neproniká k němu vítr ani sníh. Do vozíku je dobré dítě oblékat stejně, jako když si jde hrát v zimě ven včetně čepice a rukavic. Ideální je teplé, nepromokavé, ale přitom funkční oblečení. Na zastávkách tak můžete dítě bez obav vypustit z vozíku a nechat si ho hrát na sněhu. Pro tyto účely se nám osvědčilo s sebou vozit i nějaké hračky na sníh. V naší rodině byla hodně oblíbená sada hraček, kterou normálně používáme v létě na písku. Na zastávce stačilo vyndat kyblíčky s lopatkami a o zábavu bylo postaráno.

JISTOTA JE JISTOTA Pro větší zateplení dítěte vždy dáváme dovnitř vozíku i zimní fusak z kočárku. Většina fusaků je v současnosti vybavená otvory pro protáhnutí pásů z kočárku a dá se proto dobře použít i s vícebodovými bezpečnostními pásy, které jsou ve vozíku. V této kombinaci je dítě opravdu v teple a nemusíte mít o něj strach.

MÍSTA NENÍ NIKDY DOST o společný pohyb rodiny na lyžích. Pokud máte mladší a starší dítě, tak větší může jet samo na běžkách a mladší se může vézt ve vozíku.

76

Jizerské hory v okolí osady Jizerka, kde díky profilu a kvalitě tratí potkáte dětský vozík s lyžemi poměrně často.

STOPOU NESTOPOU

KLASIKA NEBO BRUSLENÍ

Ideální jsou pro vozík dobře upravované tratě, kde je vedle sebe stopa pro klasiku i pro bruslení a dostatek místa na vyhnutí jezdců. Jízdu samozřejmě usnadňují tratě, které nemají velké převýšení. Sportovnější běžkař zvládne s vozíkem i kopcovité terény. My jsme s vozíkem absolvovali spoustu výletů včetně běžkařských túr třeba na Voseckou boudu, kde se jede víceméně stále do kopce. V takových chvílích je určitě lepší, pokud vozík táhne tatínek. Pro maminky jsou vhodnější dobře upravené tratě s menším převýšením. V Čechách lze třeba doporučit

Vozík většina lidí táhne na běžkách klasickým stylem, při vhodně nastavené délce tažných tyčí se dá s vozíkem docela slušně i bruslit. Pro jízdu do kopce je každopádně lepší mít namazáno na klasiku. Pokud se na vozíku spustíte z kopce, chová se poměrně dobře a předvídatelně. Není vůbec těžké s ním jet, jezdce spíše tlačí dopředu a vozík je potřeba na větším sklonu kopce dobržďovat jízdou pluhem. Ovládání a jízdu s vozíkem si běžkař osvojí během chvilky a není potřeba nějaká speciální průprava. Vozík díky svému širšímu rozvoru lyžiček neničí běžeckou stopu na klasiku.

Vozík má ještě jednu velkou výhodu, a tou je dostatek úložného prostoru. Při normálních pěších procházkách vždy se mnou manžel diskutuje, zda jsem toho nesbalila s sebou do batohu moc. U vozíku vše můžete poschovávat do úložných kapes vozíku. Já osobně jsem s sebou vždy brala kromě náhradního oblečení pro našeho malého pasažéra i několik hraček, náhradní plenky, ubrousky a kapesníky na otírání, dostatek pití včetně teplého nápoje v termoláhvi, svačinu a jídlo na celou cestu.

VĚK DĚTSKÉHO PASAŽÉRA Co se věku dítěte týká, je možné s vozíkem na hory vyrazit i s několikaměsíčním miminkem. Do vozíku se dají upnout pro tyto účely speciální novorozenecké vložky, díky kterým se takto malým dětem ve vozíku pohodl-


nÄ&#x203A; a bezpeÄ?nÄ&#x203A; leŞí. U tÄ&#x203A;chto nejmenĹĄĂ­ch dÄ&#x203A;tĂ­ je ale dobrĂŠ vyrĂĄĹžet ven jen v menĹĄĂ­m chladu a skuteÄ?nÄ&#x203A; dobĹ&#x2122;e je oblĂŠci, podobnÄ&#x203A; jako je to v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; zimnĂ­ch prochĂĄzek s koÄ?ĂĄrkem. VÄ&#x203A;k dĂ­tÄ&#x203A;te v pĂĄsmu 1â&#x20AC;&#x201C;2 roky se dĂĄ povaĹžovat za zlatĂ˝ vÄ&#x203A;k pro pouŞívĂĄnĂ­ vozĂ­ku. Je to doba, kdy vozĂ­k vyuĹžijete asi nejvĂ­ce. VozĂ­k se dĂĄ dĂĄle v zimÄ&#x203A; s ĂşspÄ&#x203A;chem vyuŞít pro dÄ&#x203A;ti aĹž do 3â&#x20AC;&#x201C;4 let. V tomto vÄ&#x203A;ku uĹž dÄ&#x203A;ti zaÄ?Ă­najĂ­ s vlastnĂ­m lyĹžovĂĄnĂ­m a netrvĂĄ dlouho a vozĂ­k na bÄ&#x203A;ĹžkĂĄch vĹŻbec nepotĹ&#x2122;ebujĂ­. JĂ­zda s vozĂ­kem se pĹ&#x2122;itom v tĂŠto souvislosti u nĂĄs ukĂĄzala bĂ˝t dobrou lyĹžaĹ&#x2122;skou inspiracĂ­ pro syna. VidÄ&#x203A;l oba rodiÄ?e lyĹžovat, a kdyĹž pozdÄ&#x203A;ji dostal svoje prvnĂ­ lyĹže a mÄ&#x203A;l se na nich zaÄ?Ă­t uÄ?it, nepĹ&#x2122;iĹĄlo mu to vĹŻbec divnĂŠ.

KOUPIT NEBO PĹŽJÄ&#x152;IT â&#x20AC;Ś PANNA NEBO OREL ZimnĂ­ ski set za vozĂ­k je moĹžnĂŠ vĹždy zakoupit jako samostatnĂŠ pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄenstvĂ­ u prodejcĹŻ vozĂ­kĹŻ nebo se dĂĄ zapĹŻjÄ?it ve vybranĂ˝ch specializovanĂ˝ch pĹŻjÄ?ovnĂĄch lyŞí a vozĂ­kĹŻ. PĹŻjÄ?enĂ­ setu mĹŻĹže vychĂĄzet ďŹ nanÄ?nÄ&#x203A; vĂ˝raznÄ&#x203A; pĹ&#x2122;Ă­znivÄ&#x203A;ji, obzvlĂĄĹĄĹĽ pokud za zimu vyrazĂ­te s vozĂ­kem jen jednou Ä?i dvakrĂĄt na vĂ­kend a jednou na tĂ˝den. Kdo na horĂĄch trĂĄvĂ­ vĂ­ce Ä?asu, tomu se asi vyplatĂ­ ski set si k vozĂ­ku pĹ&#x2122;ikoupit. PĹ&#x2122;i nĂĄ-

kupu jen dejte pozor na vzĂĄjemnou kompatibilitu lyĹžaĹ&#x2122;skĂ˝ch setĹŻ, ne kaĹždĂ˝ set pasuje ke kaĹždĂŠmu vozĂ­ku.

CO DODAT ZĂ VÄ&#x161;REM? Snad jen to, Ĺže z vlastnĂ­ zkuĹĄenosti mĹŻĹžu vozĂ­k pro zimnĂ­ bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;enĂ­ skuteÄ?nÄ&#x203A; doporuÄ?it. VozĂ­k jsme si kupovali pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m na lĂŠto za jĂ­zdnĂ­ kolo a sama jsem na zaÄ?ĂĄtku o zimnĂ­m vy-

uĹžitĂ­ moc neuvaĹžovala. Nakonec jsme s vozĂ­kem na horĂĄch v zimÄ&#x203A; strĂĄvili spoustu krĂĄsnĂ˝ch chvil, na kterĂŠ rĂĄdi vzpomĂ­nĂĄme. VozĂ­k naĹĄĂ­ rodinÄ&#x203A; umoĹžnil trĂĄvit Ä?as na horĂĄch spoleÄ?nÄ&#x203A; a ne tak, Ĺže jeden Ä?ekĂĄ u chalupy s dĂ­tÄ&#x203A;tem, aĹž ho druhĂ˝ partner prostĹ&#x2122;Ă­dĂĄ po nĂĄvratu z lyŞí. JĂ­zda s vozĂ­kem na lyŞích nenĂ­ nic sloĹžitĂŠho a pro vÄ&#x203A;tĹĄinu Ä?tenĂĄĹ&#x2122;ek Wild Cat by to mÄ&#x203A;la bĂ˝t hraÄ?ka.

='5$9á+5$9á$%(=ĂĽÂŤ=1á VyråŞíte na kolo, bÄ&#x203A;hat Ä?i za jinou sportovnĂ­ aktivitou a nalĂŠvĂĄte si do svĂŠ oblĂ­benĂŠ sportovnĂ­ lahve Ä?erstvou svÄ&#x203A;Şí vodu. Po pĹŻl hodinÄ&#x203A; aĹž hodinÄ&#x203A; se tÄ&#x203A;ĹĄĂ­te na osvÄ&#x203A;ĹžujĂ­cĂ­ douĹĄek a pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­â&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x17E;skvÄ&#x203A;lĂ˝â&#x20AC;&#x153; nĂĄpoj s plastovou pĹ&#x2122;Ă­chutĂ­ zdarma! Se Zdravou lahvĂ­ÂŽ je podobnĂ˝m pĹ&#x2122;ekvapenĂ­m konec! ZdravĂĄ lahevÂŽ je unikĂĄtnĂ­ sportovnĂ­ lahev s antibakteriĂĄlnĂ­m ĂşÄ?inkem. DĂ­ky nanoÄ?ĂĄsticĂ­m stĹ&#x2122;Ă­bra obsaĹženĂ˝m pĹ&#x2122;Ă­mo v tÄ&#x203A;le lahve se v nĂ­ netvoĹ&#x2122;Ă­ plĂ­snÄ&#x203A;, bakterie a VĂĄĹĄ oblĂ­benĂ˝ nĂĄpoj zĹŻstĂĄvĂĄ dĂŠle Ä?erstvĂ˝ bez typickĂŠ plastovĂŠ pĹ&#x2122;Ă­chutÄ&#x203A;. ZdravĂĄ lahevÂŽ neobsahuje ftalĂĄty ani Bisfenol A a je tak vhodnĂĄ pro dÄ&#x203A;ti, dospÄ&#x203A;lĂŠ i seniory, prostÄ&#x203A; vĹĄechny, kteĹ&#x2122;Ă­ dbajĂ­ o svĂŠ zdravĂ­. ZdravĂĄ lahevÂŽ se dĂ­ky velkĂŠmu plnĂ­cĂ­mu otvoru snadno vymĂ˝vĂĄ, pouĹžitĂ˝ materiĂĄl je vhodnĂ˝ pro mytĂ­ lahve v myÄ?ce i krĂĄtkodobĂ˝ ohĹ&#x2122;ev v mikrovlnce. Zdravou lahevÂŽ ve variantĂĄch 0,5l nebo 0,7l zakoupĂ­te na Internetu i ve vybranĂ˝ch kamennĂ˝ch prodejnĂĄch, a to vÄ?etnÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x17E;nĂĄhradnĂ­ch dĂ­lĹŻâ&#x20AC;&#x153; (vymÄ&#x203A;nit mĹŻĹžete zĂĄtku lahve nebo tĹ&#x2122;eba celĂŠ vĂ­Ä?ko) a dalĹĄĂ­ho pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄenstvĂ­ (napĹ&#x2122;. praktickĂŠho termoobalu). www.zdravalahev.cz

77


7(;7 .$7(Ä&#x2026;,1$35,1&29Â&#x;

)272 .$7(Ä&#x2026;,1$35,1&29Â&#x;$5&+ÂŤ9),5(0

WILD CHALLENGE

Family

78

35Ä?92'&(1Â&#x;.83(0

'á76.Â&#x;/<ĂĽ$Ä&#x2026;6.Â&#x;9Âť%$9$ Zorientovat se pĹ&#x2122;i nĂĄkupu vhodnĂŠ vĂ˝bavy na lyĹžovĂĄnĂ­ nebĂ˝vĂĄ jednoduchĂŠ. PĹ&#x2122;ipravili jsme pro vĂĄs malĂŠho prĹŻvodce, kterĂ˝ by vĂĄm mÄ&#x203A;l pomoci pĹ&#x2122;i vĂ˝bÄ&#x203A;ru vhodnĂŠ dÄ&#x203A;tskĂŠ lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠ vĂ˝bavy.


KDY ZAČÍT U DĚTÍ S LYŽOVÁNÍM První krůčky na lyžích na rovince vedle domu si lze představit už od dvou let věku dítěte. Seriózně lze však začít s výukou někdy mezi třetím a čtvrtým rokem věku dítěte. Šikovné pětileté dítě už s vámi může brázdit i sjezdové tratě pro dospělé.

Pokud lyžím příliš nerozumíte, určitě se svěřte při výběru správného modelu a jeho délky do rukou odborníků. Navštivte některý ze specializovaných obchodů, kde vám fundovaně poradí, a vyvarujete se špatné koupi.

VYBÍRÁME TEN PRAVÝ MODEL LYŽÍ V úplných začátcích není až tak důležité vybrat ty „nejlepší“ lyže na trhu. Mnohem důležitější je zvolit správnou délku lyží. Právě tento faktor nejvíce ovlivní ovladatelnost lyží. Rodiče často chybují volbou příliš dlouhých lyží, a dětem tak pokroky na lyžích příliš neusnadní. Pamatujte, že volba délky lyží je u nejkratších lyží klíčová. Význam konstrukce a kvality lyží narůstá s délkou lyží a s věkem dětí. Zatímco u nejkratších délek se lyže od jednotlivých výrobců budou lišit (pomineme-li designovou stránku věci) relativně málo, u delších lyží je rozdíl mnohem větší. Vybírat je možné z různých krojení (rozdíl v rozměrech špička/střed/pata) a z různých konstrukcí lyží (kompozitové, dřevěné, nebo kombinované jádro, výztuhy a dotlumení jádra atd.). Právě tyto rozdíly, které nejsou na první pohled patrné, způsobují kvalitativní i cenový rozdíl mezi jednotlivými lyžemi. Každopádně je vždy dobré se kvalitou lyží zajímat a vyvarovat se „superkaufů“ lyží pochybných kvalit.

JAKOU ZVOLIT DÉLKU DĚTSKÝCH LYŽÍ? Nebojte se v začátcích sáhnout po lyžích velmi krátkých. Není dobré příliš koketovat s myšlenkou, že by lyže měly dítěti vydržet na tři zimní sezóny. Příliš dlouhé lyže se budou dítěti špatně ovládat a zpomalí jeho pokroky. V krajnosti mohou příliš dlouhé lyže dětem lyžařské začátky zcela znechutit. Obecně je možné doporučit pro malé děti lyže o deset až dvacet centimetrů kratší, než je výška jejich postavy. U nejmenších dětí se přitom nebojte v případě úplných začátků sáhnout i po lyžích až o 30 cm kratších. Teprve spolu s lyžařskými pokroky dítěte a jeho věkem je možné přidávat na délce lyží. I tak by délka lyže (s výjimkou kategorie juniorských závodních obřaček) měla zůstávat kratší, než je výška postavy malého lyžaře.

A S JAKÝMI LYŽEMI PRO DĚTI SE MŮŽEME SETKAT? Plastové lyžičky na hraní Jsou určené pro nejmenší děti od zhruba dvou let a k ťapkání po rovině. Většinou jsou vybavené jednoduchým plastovým vázáním s pásky a dají se použít s normálními zimními botami na chození. Nejde o lyže určené pro seriózní výuku lyžování ani pro nějaké větší ježdění. Dobře ale splní úlohu psychologickou. Dítě si zvykne na to, že existuje něco jako lyže a lyžování. Dětské lyže pro nejmenší (70–90 cm) Pro nejmenší děti jsou na trhu lyže od délky zhruba 70 cm. Tyto lyže jsou určené pro úplné začátečníky ve věku od zhruba necelých 3 let. Lyže této kategorie nevynikají speciálními konstrukčními prvky, jsou velmi lehké a měkké v ohybu. U vybraných modelů můžeme narazit v nejkratších délkách i na provedení s protismykem na skluznici. Jde o malé „šupinky“ v oblasti pod vázáním, které brání podkluzování lyží při pohybu po rovině nebo do mírného kopce. Nejmenší lyžaři si tak usnadní ťapkání na sněhu. Vzhled nejkratších lyží vychází vstříc malým dětem a vybírat se dá ze spousty krásných dětských motivů na lyžích. Není problém mít růžové lyže nebo lyže s „medvídkem“ či „kachničkou“. Dětské lyže pro malé děti (100–120 cm) Lyže v této kategorii jsou určeny pro něco málo větší děti, které už na svahu ledacos dokážou. I tak se stále počítá se začátečnickým pojetím jízdy. Vše je v konstrukci lyží podřízeno snadné ovladatelnosti a poslušnosti lyží. Lyže mají většinou velmi lehké kompozitové jádro bez dalších výztuh. Ve flexi (v ohybu) jsou lyže velmi poddajné, dobře kopírují terén a zvládnou je dobře i děti s malou tělesnou váhou nebo malými lyžařskými zkušenostmi. Kro-

jení lyží je v současnosti téměř bez výjimek carvingové, které posiluje točivost lyží a usnadňuje učení. Vzhledově v této kategorii lyží můžeme narazit jak na lyže s dětským, tak i „dospělým“ designem. Oblíbené jsou repliky dospělých závodních designů lyží. Dítě má tak lyže vzhledově podobné jako tatínek nebo maminka, což mu přidá na sebevědomí. Dětské a juniorské lyže (130–150 cm) V délkách 130 až 150 cm najdou malí lyžaři a jejich rodiče již mnohem větší výběr konstrukcí i kategorií lyží. Lyže se v těchto délkách vizuálně i konstrukčně blíží lyžím pro dospělé. Na jedné straně je možné vybírat modely, které jsou pokračováním lyží z předchozí skupiny. Tedy lyže s měkkou flexí a jednoduchou základní konstrukcí. Tyto lyže jsou zacílené na začátečníky a mírně pokročilé děti. Dále je zde možné sáhnout po lyžích pro zkušenější lyžaře a pro malé závodníky. U těchto lyží najdeme pokročilejší konstrukce jádra lyží. Objevují se konstrukce s dřevěným jádrem i různými výztuhami. Carvingové krojení je standardem. Navíc bývá od každého výrobce většinou k výběru hned několik modelů s různým krojením lyží. Je možné zvolit juniorské slalomové lyže s menším rádiusem do malých oblouků, nebo zvolit méně vykrojené juniorské „obřákové“ lyže do oblouku většího. Konstrukce nejlepších juniorských závodních modelů je natolik robustní, že se dají s úspěchem použít i u drobnějších žen s menší tělesnou váhou. Od délek 140 cm navíc děti nemusí vybírat jen mezi juniorskými lyžemi, ale podobně dobrou službu udělají těmto větším dětem i měkčí lyže pro dospělé.

LYŽAŘSKÉ VÁZÁNÍ Úkolem lyžařského vázání je zajistit pevné spojení lyžařské boty s vázáním ve všech standardních situacích a uvolnit botu z vázání v případě pádu. Lyžařské vázání je proto důležitým bezpečnostním prvkem v lyžařské výbavě. Klíčové je u vázání ohlídat vhodný rozsah vypínacích sil vázání a myslet na pravidelné seřízení.

79


WILD CHALLENGE

Family Vypínací síly jsou na vázáních uváděny v jednotkách DIN. Nastavení správné vypínací síly vždy zohledňuje více faktorů. Mezi tyto faktory patří i nejpoužívanější metody nastavení vázání: váha dítěte, jeho výška, lyžařské schopnosti, velikost podešve bot a věk dítěte. Pro rychlejší orientaci zákazníka při nákupu uvádí výrobci vždy orientační rozsah vypínacích sil nejenom v DIN, ale i v rozmezí podle tělesné váhy dítěte. Optimální je přitom, aby dítě nebylo ani na minimu, ani na maximu rozsahu vypínacích sil. Lyžařské bezpečnostní vázání vždy nejlépe funguje ve své střední třetině vypínacích sil. Nikdy není dobré, aby na vázání určeném do váhy 40 kg lyžovalo dítě vážící 39 kg a naopak. Vybírejte proto vždy vázání, které odpovídá aktuální váze dítěte a bude mít určitou rezervu do budoucna.

SEŘÍZENÍ VÁZÁNÍ Sebelepší lyžařské vázání nezabrání úrazu, pokud je špatně seřízené nebo neseřízené. Myslete proto na odborné seřízení vázání. Seřízení vázání by mělo probíhat ideálně na elektronickém kalibrovaném stroji, který vypínací síly vázání reálně prozkouší ve všech směrech. Stroj postupně testuje, zda vázání vypne směrem doprava, doleva a nahoru. O testu tiskne stroj i protokol o seřízení pro potřeby pojišťovny či lyžařských kurzů. Rozhodně nedejte na lyžařské „experty“, podle kterých stačí vázání nastavit od oka šroubovákem. Stupnice vypínacích sil uvedená na každém vázání je jen orientační a nemusí odpovídat reálným vypínacím silám vázání. Dvojnásob to platí pro starší bazarová lyžařská vázání, kde je mechanismus a pružina vázání vlivem používání opotřebená.

LYŽAŘSKÉ BOTY Další důležitá součást dětské výbavy na lyže jsou boty. Podobně jako u lyží dělá i u bot spousta rodičů chybu, když volí lyžařské boty příliš velké. Noha musí být v botách pevně fixovaná, a pokud bude dítě jezdit v botách o dvě čísla větší, nikdy se to nepodaří a může to být i nebezpečné. První lyžařské boty pro nejmenší se nejčastěji vyrábí se zadním nástupem, který hodně usnadní nazouvání boty na nohu dítěte. Některé modely nejsou ani celoplastové, ale kombinují plastový skelet s měkčími částmi, bota je potom lehčí, což může být pro nejmenší děti docela výhoda.

80


na nepřehledných místech, v zatáčkách, či pod zlomem. Sami se stavte tak, abyste při jízdě i zastávkách dítě chránili.

CHRÁNIČ PÁTEŘE Chrániče páteře neboli páteřáky jsou mezi rekreačními lyžaři novinkou několika posledních let. Nejde o nutné vybavení, které by se muselo pořizovat každému dítěti. Určitě ale o páteřáku stojí vážně zauvažovat u dětí, které baví jezdit rychleji, nenechá je chladným žádný skokánek a může se objevit riziko nebezpečného pádu. Páteřáky vyrábí pro děti hned několik značek a důležité je u nich zvolit zejména správnou velikost odpovídající výšce dítěte, aby páteřák vůbec mohl plnit svoji funkci. Kromě toho sledujte i provedení, které by mělo co nejméně omezovat pohyblivost dítěte. Páteřák by měl být vybavený příslušnými bezpečnostními atesty a přitom by měl být lehký, aby dítě netížil.

DĚTSKÁ HELMA

U větších velikostí bot potom začínají převažovat lyžařské boty s klasickým předním nástupem a přezkami, které vypadají jako boty pro dospělé. Podle velikosti mají tyto lyžařské boty dvě, tři nebo čtyři přezky. Klasické boty s více přezkami se sice hůře dítěti nazouvají, ale mají oproti botám se zadním nástupem výhodu v mnohem lepší fixaci nohou v botách a tím i přesnějšího přenosu sil. Tuhost bot v nákleku neboli flex index bot by měl odpovídat lyžařským schopnostem a váze či síle dítěte. Určitě dítěti začátečníkovi nepřilepšíte tvrdými juniorskými závodními botami.

LYŽAŘSKÉ HŮLKY U hůlek se v současnosti postupuje nejčastěji tak, že pro začátečníky se hůlky vůbec nepoužívají. Dítě se v té době pohybuje pod aktivním vedením rodiče nebo instruktora na mírném svahu a má „plné ruce“ práce se naučit základní dovednosti. Bez hůlek jsou pro dítě snadnější první hodiny v lyžařské školce i první jízdy na vleku.

S tím, jak si dítě osvojuje jednotlivé dovednosti na svahu, postupně sjede i lehčí sjezdovku, přichází i čas na lyžařské hůlky. Délku lyžařských hůlek můžete zvolit podle přiložené tabulky, nebo si ji ověříte jednoduše tak, že hůlku obrátíte hrotem směrem nahoru a necháte ji dítětem uchopit přímo pod kloboučkem. U správné délky hůlek by měla ruka dítěte svírat pravý úhel.

CO DALŠÍHO  BEZPEČNOST U dětí by se nemělo zapomínat ani na bezpečnost. To nejmenší, co můžete pro bezpečnost dětí udělat, je, že je na svah obléknete do výraznějšího barevného oblečení. Myslete na to, že na sjezdovce je dítě díky své tělesné výšce hůře vidět a další lyžaři svištící z kopce často nepřiměřenou rychlostí ho mohou snadno přehlédnout. Někteří rodiče a lyžařské školy proto dítěti přioblékají navíc i jednoduchou reflexní vestu, která je dobře vidět i za horší viditelnosti. Dítě od počátku věďte také k tomu, aby se vždy před rozjetím rozhlédlo, nezastavujte s ním

U každého dítěte by se určitě nemělo zapomenout na lyžařskou helmu. Volte vždy helmu s příslušnými bezpečnostními atesty (v Evropě EN 1078). Helmu dobře vyzkoušejte, nesmí být nikdy volná, aby se nesesmekla. Vždy ze stejného důvodu nezapomínejte dopnout i pásek pod bradou, jinak se helma při pádu neudrží na hlavě dítěte a nebude plnit svoji funkci. Při nákupu helmy sledujte i její váhu. Lehčí helma se dítěti bude určitě lépe nosit. Helmy se vyrábějí ve dvou základních provedeních: „fullshell“ se svrchním skeletem přes celé uši, dále potom ve variantě „halfshell“ s měkkými ušnicemi. Výhodou první varianty je možnost montáže integrálního plastového nebo kovového chrániče, který ochrání i čelist a bradu dítěte. Plusem druhé varianty je zpravidla nižší váha, civilnější vzhled a také to, že dítě v helmě lépe slyší. Pod helmu se nenosí tlusté čepice, ale jen tenčí čepičky nebo kukly ve větším mrazu.

LYŽAŘSKÉ BRÝLE Společně s helmou je dobré rovnou vybírat i lyžařské brýle. Někdy se totiž stává, že tvar brýlí nepasuje do helmy. Brýle potom tlačí na nos dítěte, nebo nepasují do vykrojení skeletu helmy. Lyžařské brýle nejsou absolutní nutností pro dítě, ale v mnoha situacích se hodí. Za horšího počasí poskytují další dodatečnou ochranu obličeje dítěte, za sněžení nebo mlhy se bez nich prakticky neobejdete. Kvalitnější dětské lyžařské brýle jsou vybavené UV filtrem a chrání i na horském sluníčku proti nebezpečnému ultrafialovému záření. Při výběru sledujte i to, jak jsou brýle ochráněny proti zamlžování. Minimem by měly být brýle s hydrofobní úpravou označovanou většinou jako Anti Fog, nebo o něco dražší provedení brýlí s dvojitým sklem, které vytváří navíc termální bariéru a brýle se méně mlží.

81


,17(51(729§

129,1.<

K časopisu WILD CAT patří nedílně potál www.wild-cat.cz, který přináší aktuální informace, nabízí prostor pro výměnu nápadů a postřehů mezi všemi „divokými kočkami“… NOVÝ KALENDÁŘ AKCÍ V novém kalendáři najdete zajímavé akce a hobby závody ze všech možných sportů konaných pod širým nebem. Můžete se jednak inspirovat, ale také můžete samy přidat svou akci či závod a pozvat na ni další ženy, holky…

PŘEHLED VŠECH DÁMSKÝCH LYŽÍ 2010/11 Další novinkou a specialitou je přehled všech dámských a juniorských lyží z kolekcí značek 2010/11. Pokud vybírat lyže pro sebe či své rato-

lesti, můžete lyže hledat dle nejrůznějších parametrů a taky je srovnávat mezi sebou.

BAZAR DÁMSKÉHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ Připravili jsme také platformu bazaru, který má za cíl sdružovat na jednom místě nabídky a poptávky dámského sportovního náčiní. Pokud máte nepoužívané vybavení k prodeji nebo hledáte něco speciálního, bazar na www.wild-cat.cz je tu právě pro vás!

inzerce

Sportujete nadoraz? lék Wobenzym® urychluje hojení úrazů posiluje oslabenou imunitu

Milé dámy, v žádném případě Vám nepřejeme nic špatného, ale samy víte, že na lyžích nebo na snowboardu můžete přijít k úrazu velmi snadno. Přijměte proto tento tip: Účinná pomoc při zranění

Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat. Význam enzymů po úrazu

Unikátní směs enzymů, které obsahuje jediný tradiční lék systémové enzymoterapie – lék Wobenzym – urychluje vstřebávání otoků a krevních podlitin a zkdracuje dobu hojení úrazu až o polovinu doby, která by jinak byla zapotřebí. Proto se Wobenzym hodí k léčbě otoků, krevních podlitin a výronů, pohmožděnin, ale i vykloubení a zlomenin. Při zranění přitom platí zásada, že čím dříve po úrazu se začne s podáváním Wobenzymu, tím účinnější je jeho působení. Posílení imunity, urychlení regenerace

Zvýšená fyzická zátěž při intenzivním sportování podobně jako psychické vypětí a stres oslabují imunitu. Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a urychluje regeneraci. Po namáhavém sportovním výkonu to Vaše svaly zvládnou s Wobenzymem mnohem lépe.

Více na www.wobenzym.cz www.wobenzym.cz konzultace z ltaace na tel zu tel.:: 267 2 7 7750 50 003 MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.


www.fotoskoda.cz

+ EF-S 18-55 IS + SD 8GB + Poukázka 300,-

18.990,-

Rozlišení 18.0 Mpx Videosekvence Full HD Digitální zrcadlovka EOS 550D v sobě skrývá tolik nečekaných možností, že samotné fotografování s ní je malým velkým dobrodružství. Vysoké rozlišení snímače a videosekvence v Full HD kvalitě vás přesvědčí o tom, že jste právě objevili fotoaparát, bez něhož, není možné žít. Přibylo několik nových prvků, dodávající nadčasový vzhled. Mimo jiné se při navrhování designu kladl důraz na bezpečnější držení přístroje při nepříznivých atmosférických podmínkách.

Zachyťte svůj příběh.

Palác Langhans Vodičkova 37, Praha 1


www.suunto.com

Navštivte testovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace o testovacích centrech naleznete na www.amersports.cz.

„LEHKÉ, FLEXIBILNÍ, NABITÉ ENERGIÍ, TO JSOU XR CROSSMAX, TY NEJLEPŠÍ TRAIL RUNNINGOVÉ BOTY VŠECH DOB.“ – JONATHAN WYATT UČASTNÍK DVOU OLYMPIJSKÝCH HER A 6-NÁSOBNÝ SVĚTOVÝ ŠAMPION V BĚHU DO VRCHU

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ

XR CROSSMAX

COPYRIGHT© SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED. PRODUCT PHOTOGRAPHY : SEMAPHORE

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz

WILD CAT 06 - zima 10/11  

Outdoorový časopis pro holky - cyklistika, běh, turistika, lyžování, in-line, lezení, golf…

WILD CAT 06 - zima 10/11  

Outdoorový časopis pro holky - cyklistika, běh, turistika, lyžování, in-line, lezení, golf…

Advertisement