Parkenblad zomer 2021

Page 1

Een uitgave van Vereniging de Parken | zomer 2021

IN DIT NUMMER o.a.

› The Canadian Walk › Bestuursbesluiten › Jong in De Parken › G.W. van den Beld, architect › Parkenportret › Parkenbuurt.nl › Schildjes en bescherming

De Parken

V EW RE GIN OOR N I JN KIRA AG D • APELD DO RN


DRM Duurzaam Totaalinstallaties Mulder Duurzaam en De Ruijter Totaalinstallatie

airconditioning, zonnepanelen, warmtepompen,

realiseren onder naam DRM Duurzaam Totaal­

luchtbehandeling, verwarmingstechniek, verlich­

installaties voor bedrijven en woningen. Beiden

tingsinstallaties, installatie- en watertechniek.

zijn samen al meer dan 200 jaar actief op het gebied van installatietechniek en verduurzaming. DRM Duurzaam Totaalinstallaties realiseert alle installaties op het gebied van elektrotechniek,

Meer informatie? Bel gerust (055) 303 40 40 of kijk op drmduurzaam.nl


Colofon

Beste medewijkbewoners,

Het Parkenblad is een uitgave van vereniging De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

Hierbij weer een kort overzicht van wat er zo´n beetje gebeurt in onze wijk. Ook wij hebben natuurlijk te maken met een op vele vlakken ´stilstaande wereld´. Dingen organiseren, plannen etc… daar is de afgelopen tijd weinig van terecht gekomen. Over het opheffen van dorps- en wijkraden is de afgelopen tijd e.e.a. te doen geweest. Dit is per januari geëffectueerd, en over wat dat voor ons betekent, leest u verderop meer. De gemeente heeft voor communicatie met de ´burger´ voor een andere opzet gekozen: meer een direct contact van burger naar overheid. Wij zijn bang dat in deze opzet de helicopterview verloren gaat en zullen dan ook proberen die te blijven invullen. Na lange periode van zogenaamde lock down zien wij ook weer licht aan het eind van de tunnel en zijn we weer voorzichtig plannen aan het maken voor de toekomst. We hebben echter wel het besluit genomen om de Algemene Leden Vergadering, die voor de tweede helft van juni gepland stond, te verplaatsen naar voorjaar 2022. Verder zijn we voorzichtig bezig met de planning voor het jaarlijkse Parkenfeest. Dat zal dan op 27 – 28 augustus plaatsvinden in en rondom Het Koetshuis. Ook volgen wij de situatie nauwlettend om te bepalen wanneer wij weer kunnen starten met de maandelijkse parkenborrel. Zodra wij hierop en op bovenstaande enig zicht hebben, zullen wij u hiervan ´kond doen´. Verder is er weinig te melden en rest mij slechts u en uw familie een mooie zomer toe te wensen met hopelijk toch een mooie veilige vakantie (ergens). Tot spoedig ziens!.

Dolf Sijbesma: Voorzitter Peter de Jong: Vice voorzitter Ingrid Kortenhoff: Secretaris Marcel Bosch: Penningmeester Gerjan de Vries: Lid Richard Berkhoff: Lid info@deparken.nl Zie ook de website www.deparken.nl. Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Klaaske de Vos, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: Bart Schudel

Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Dolf Sijbesma, uw voorzitter

Het bestuur van Vereniging De Parken: Van links naar rechts: Marcel Bosch, Peter de Jong, Richard Berkhoff, Gerjan de Vries, Dolf Sijbesma, Ingrid Kortenhoff.

3

Parkenblad


Alle tijd en aandacht Huis en hypotheek | Familierecht | Zakelijk | Stichtingen en verenigingen

www.dnvn.nl Paslaan 16 | Apeldoorn

HULP IN DE TUIN NODIG? Wij hebben uw tuinhulp al gevonden die uw tuin weer voorjaarsklaar kan maken en onderhouden Bent u senior en heeft u klussen in de tuin (of in huis) waar u tegen op ziet of wilt u uw tuin weer voorjaarsklaar gemaakt hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken graag onze mogelijkheden.

055 3030628 Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl


Van vereniging naar wijkraad en weer terug

Over een wijkvereniging die nooit is weggeweest Het afgelopen jaar was misschien rustig op bestuursgebied, maar er was wel veel te doen over het opheffen van de wijk- en dorpsraden in Apeldoorn. Ons bestuur had daardoor ook het nodige te overleggen, met de gemeente en met de collega dorpsen wijkraden. Hoe ziet het nou precies? Voorzitter Dolf Sijbesma en secretaris Ingrid Kortenhoff zetten alles op een rij. Sijbesma kun je gerust een Parkenveteraan noemen. Hij groeide er op, woont er al heel lang, en is al lange tijd voorzitter van onze wijkraad, nee: de vereniging. Vereniging De Parken is in 1976 opgericht met als doel het gezamenlijke belang van de inwoners te behartigen: “In 1999 richtte de gemeente de dorpsen wijkraden in als aanspreekpunt, en vanaf dat moment is de vereniging de taken van de wijkraad gaan uitvoeren. Maar in het kader van burgerparticipatie heeft de gemeente nu weer besloten om de wijkraden op te heffen. De participatie gaat op een andere manier ingericht worden, via indeling in gebieden.” Kortenhoff: “Die gebiedsindeling pakt voor ons goed uit, omdat de grenzen van onze wijk zoals die voor de vereniging/wijkraad golden, dezelfde zijn als de ‘nieuwe’. En ook inhoudelijk blijft ons werk grotendeels hetzelfde. We blijven vraagbaak voor onze bewoners en blijven overleggen met de gemeente. Zoals het bestuur van de vereniging ooit ging fungeren als bestuur van de wijkraad, gebeurt dat nu ook, maar dan andersom. Verder blijven onze website, de nieuwsbrief, dit Parkenblad en de ledenvergaderingen de vaste waarden, net als de

Secretaris Ingrid Kortenhoff en voorzitter Dolf Sijbesma

maandelijkse borrels en het Parkenfeest.” Sijbesma ziet wel een probleem in het mogelijk ontbreken van een helikopterblik: “Als wijkraad hield je het belang van de wijk als geheel in de gaten, en niet per se dat van individuele bewoners. Belangen kunnen immers behoorlijk botsen, en dan moet je als bestuur voldoende afstand kunnen hebben om het algemeen belang voorop te zetten. De vraag is of dat straks voldoende gebeurt.” Geld Dus eigenlijk heeft het besluit van de gemeente voor De Parken niet zoveel gevolgen. Immers, subsidie aanvragen kon en kun je nog steeds als particulier of groep bewoners doen, bijvoorbeeld voor een straatbarbecue. Daar is de wijkraad/vereniging niet voor nodig. De geldstromen van gemeente naar – voormalige - wijkraad gaan wel iets anders lopen, maar vooralsnog heeft dat geen negatieve gevolgen voor de begroting van de vereniging. Conclusie: Voor onze Parken verandert er niet zoveel. Het is alleen even wennen aan ‘vereniging De Parken’ in plaats van ‘wijkraad’. Het doel, bevorderen van de sociale cohesie van de wijk, blijft hetzelfde.

5

Parkenblad


De bevrijding van Apeldoorn in 26 stappen

The Canadian Walk Tekst: Klaaske de Vos

U hebt ze vast wel gezien, de stoeptegels met een QR-code en de vlaggen met foto’s van (jonge) Canadese soldaten. Ze staan en liggen voor een deel in De Parken, met start aan de Loolaan, en eindigend aan de Paslaan. Ze vertellen het verhaal van de bevrijding van Apeldoorn door de Canadese soldaten, waarbij vooral hun persoonlijke verhalen centraal staan: wat hebben ze ervaren toen en later, toen ze terugkeken op die heftige periode? De Canadian Walk is vorig jaar ter ere van 75 jaar bevrijding georganiseerd en is gelukkig opnieuw aangeboden. Want deze korte en prettige wandeling is de moeite waard: informatief, to the point, prettig

6

Parkenblad

om naar te luisteren, juist door de afwisseling van het grote verhaal van de bevrijding naar het kleine verhaal van de soldaat. De 26 verhalen kunt u beluisteren door de app Canadian Walk op uw telefoon te laden.


Het werkt niet altijd even vlekkeloos en ik kon drie tegels niet vinden. Maar dat kan aan mij liggen en heeft in elk geval mijn ervaring niet negatief gekleurd. Kunst Het begin en eindpunt worden beide gemarkeerd door een monument/kunstwerk. Het werk aan de Loolaan kent u natuurlijk, de grote bronzen mens (man of vrouw) met twee hoeden, die ons verwonderd/open aankijkt en begroet. Beeldhouwer Henk Visch toont een naakt mens, die de bevrijder verwelkomt. En tegelijk is deze mens een Canadees, die de Nederlanders begroet. Het beeld kent een bijna identieke tegenpool in de Canadese hoofdstad Ottawa, waarmee de verbondenheid van beide landen wordt benadrukt. Ik kende het werk natuurlijk al, maar nu pas heb ik me verdiept in de betekenis en context ervan. Mooi!

informatief, to the point, prettig om naar te luisteren Het beeld aan de Paslaan, de boom der vrijheid van André Kruysen, is geplaatst tegen de gevel van de vroegere Kijkshop en is eigenlijk een wandsculptuur. Het is de bedoeling dat het bedekt wordt door groene planten. Momenteel groeit er een blauwe regen tegenaan. Dit kunstwerk was me zelfs nooit opgevallen. Ligt dat aan mij? Hoog Sammy, kijk omhoog: want boven de etalages is vaak veel moois te zien! Verhalen Zoals gezegd bevat de wandeling verhalen van individuele soldaten, hun motivatie, angst of blijdschap over successen. Daarnaast is er het verhaal

van het verloop van de bevrijding door de Canadezen vanaf de landing in Normandië in september 1944. En het bevat uitstapjes naar wat de Apeldoorners in deze periode tot 17 april, de Apeldoornse Bevrijdingsdag, overkwam. Bijvoorbeeld het verhaal van Gijs Numan. Op 16 april kwamen de Canadezen vanuit Deventer naar Apeldoorn. Ze bereidden zich voor op een gewapende strijd met de Duitsers, inclusief bombardement van Apeldoorn, niet wetend dat bijna alle Duitsers inmiddels de benen hadden genomen. De verzetsstrijders Gijs Numan en Albert van der Scheur voorkwamen dat de bevrijders met beschietingen de stad binnentrokken, door de resterende Duitsers te manen zich over te geven. Dat lukte en Numan sloot de Duitsers op in een kelder. Numan kon vervolgens de Canadezen ervan overtuigen dat er geen weerstand van Duitse kant was te verwachten en dat beschietingen niet meer nodig waren. Aan het sluisje vindt u de plaquette die herinnert aan deze voortvarende actie. Hommage Uiteraard gaat de wandeling langs de Canadalaan. Wist u dat deze laan vroeger Marialaan heette? In 1946, een jaar na de bevrijding, besloot de gemeenteraad deze straatnaam te wijzigen, uiteraard als hommage aan de Canadezen. Wat u niet hoort tijdens de Canadian walk, maar misschien wel weet: veel Canadese soldaten zijn in Apeldoornse huizen ingekwartierd geweest, uiteraard ook in die van De Parken. Ik weet dat dat in elk geval zo was aan Canadalaan 35. De band met Canada is gebleven, wat o.a. bleek uit de jaarlijkse tocht van oud-militairen. Vorig jaar en dit jaar ging dat niet door en het is de vraag of dit ooit nog herhaald kan worden, want de veteranen zijn merendeels overleden. Gelukkig is er de Canadian walk, zodat u de Canadese bevrijding via deze weg kan meemaken en herdenken.

Foto’s: CODA Beeldbank

7

Parkenblad


Weet Weet je je wie wie jullie jullie huis huis zou zou willen willen kopen? kopen? Doorbraak op het gebied van e-bikes Bij ons krijgt u 5 jaar garantie ook op de accu en motor ! Vraag naar de voorwaarden.

Koninginnelaan 54 7315 BT Apeldoorn

Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Thoma Makelaars is actief als aankoopen verkoopmakelaar Op zoekPost naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Thoma Post Makelaars is actief als aankoopen verkoopmakelaar Thoma Post Makelaars is actief als aankoop- en verkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk als maar eens open www.thomapost.nl Thoma Post Makelaars is actief aankoopverkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk maar eens op www.thomapost.nl in Apeldoorn en omgeving. Kijk maar eens op www.thomapost.nl in Apeldoorn en omgeving. Kijk maar eens op www.thomapost.nl Loolaan 1 Loolaan 1 Loolaan 1 Loolaan 1

Telefoon 055-5212582 www.profilejanssen.nl

| | | |

7314 AA Apeldoorn 7314 AA Apeldoorn 7314 AA Apeldoorn 7314 AA Apeldoorn

| | | |

055 5260888 055 5260888 055 5260888 055 5260888

| | | |

www.thomapost.nl www.thomapost.nl www.thomapost.nl www.thomapost.nl

Ve Verschillende Vele T

er! nliefh ber! wijnlie fhebebb adi voorr de wij t par adijsjsvoo HeHe t par js voor de wijnliefhebber! Het paradi

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Wijnkoperij Henri Bloem Wijnkoperij Henri Bloem Asselsestraat 52 | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 Henri Bloem Asselsestraat 52 | Wijnkoperij 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl E-mail: | www.henribloem.nl Asselsestraat 52apeldoorn@henribloem.nl | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70

0224784.pdf 1

E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl 1-3-2019 16:17:51

Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032


Bijzondere tijden vragen om bijzondere beslissingen Tekst: Ingrid Kortenhoff

Vanwege alle onzekerheden rondom de corona­ maatregelen heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering 2021 definitief te schrappen en naar 2022 te verplaatsen. U heeft al een paar keer bericht ontvangen dat de vergadering verplaatst werd, maar wij denken dat eind juni nog te vroeg is, gelet op de ontwikkelingen rondom corona. En vergaderen in de zomer is vanwege de vakantieperiode niet praktisch. Ter wille van de voortgang van ons werk heeft het bestuur alvast een aantal acties ondernomen: - De jaarstukken 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden. Op basis daarvan hebben wij het boekjaar 2020 afgesloten; de formele décharge houden we aan tot de algemene ledenvergadering in 2022. - De twee voorgestelde nieuwe bestuursleden draaien inmiddels volwaardig mee; zij hebben zich aan u voorgesteld in de vorige editie van het Parkenblad. • Marcel Bosch is onze huidige penningmeester; in verband met het vertrek van Paulus Kosters uit Apeldoorn was het noodzakelijk direct een opvolgend penningmeester in het bestuur te hebben. Hij handelt daarom als zodanig.

• Regelmatig zijn er ‘groene’ onderwerpen in de wijk; ook op de jaarvergadering komt ‘groen’ regelmatig aan de orde. Reden voor ons om een bestuurslid met verstand van groen te zoeken; die hebben we in de persoon van Richard Berkhoff gevonden. - Op de agenda van de jaarvergadering in 2022 zal in ieder geval ook de afsluiting van 2020 als apart agendapunt staan. - Bij de jaarvergadering 2022 worden zowel de stukken over 2020 als over 2021 verstrekt. Samen met de beide nieuwe bestuursleden maken we plannen voor de toekomst en houden u daarvan via de nieuwsbrieven op de hoogte. We hopen met het Parkenfeest in het laatste weekend van augustus een nieuwe start van de activiteiten te kunnen maken; we gaan er vanuit u dáár en daarna op de ‘laatste-zondag-van-de-maandborrels’ weer persoonlijk te ontmoeten. Mocht u nu al de verslagen over 2020 willen ontvangen, dan kunt u die per mail opvragen via: info@deparken.nl.

9

Parkenblad


Haal meer uit uw vermogen

er uit uw vermogen

en, u heeft er hard voor gewerkt en u wilt er verstandig mee omgaan. Het behouden in turbulente tijden en het geleidelijk laten groeien ker nu de spaarrente negatief is. Dat is precies waar het bij 1Vermogensbeheer om gaat. Vermogen, u heeft er hard voor gewerkt en u wilt er verstandig mee omgaan. Het behouden in turbulente tijden en het geleidelijk laten groeien door de jaren heen. gensbeheer beheert al vermogens vanaf €250.000. Wilt u eens van gedachte wisselen over de mogelijkheden in uw situatie, neem dan Zeker nu de spaarrente negatief is. Dat is precies waar het bij 1Vermogensbeheer om gaat. op met collega en medewijkbewoner Laurens Tabak. 1Vermogensbeheer beheert al vermogens vanaf k 250.000. Wilt u eens van gedachte Contactgegevens: wisselen over de mogelijkheden in uw Laurens@1Vermogensbeheer.nl situatie, neem dan gerust contact op met 06 411 74 867 collega en medewijkbewoner Laurens Tabak.

www.1Vermogensbeheer.nl

or HR(+(+))Contactgegevens: isolatieglas? Oud glas vervangen voor HR(+(+)) isolatieglas?Oud glas vervangen voor HR(+(+)) isolatieglas? Laurens@1Vermogensbeheer.nl | 06 411 74 867 | www.1Vermogensbeheer.nl

huis ening * e waarde van uw-

Hoger comfort in huis Lagere energierekening Mogelijk subsidie* Verbetering van de waarde van uw woning 1Vermogensbeheer | Vergunninghouder DNB | Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.v.K. 56644299 | Brediusweg 19 1401 AB Bussum | 035-7400250 | info@1vermogensbeheer.nl oud van de Mogelijk met behoud van de straling monumentale uitstraling

solerende maatregel, zie RVO.nl * In combinatie met een andere isolerende maatregel, zie RVO.nl

Hoger comfort in huis Lagere energierekening Mogelijk subsidie* Verbetering van de waarde van uw woning Mogelijk met behoud van de monumentale uitstraling

* In combinatie met een andere isolerende maatregel, zie RVO.nl

oor een vrijblijvende Neem contact op voor een vrijblijvende Neem contact op voor een vrijblijvende 055-760 1111 offerte en advies: 055-760 1111 offerte en advies: 055-760 1111

Oud glas vervangen voor HR(+(+)) isolatieglas? Hoger comfort in huis Lagere energierekening Ook uw leverancier voor Ook-uw leverancier voor - Voorzetramen - Voorzetramen Mogelijk subsidie* - Glas-in-lood - Glas-in-lood Verbetering van de waarde van uwdeuren - Hardglazen deuren - Hardglazen - Keukenachterwand - Keukenachterwand woning - Verandaglas - Verandaglas Mogelijk met behoud van de monumentale uitstraling

orn

* In combinatie met een andere isolerende maatregel, zie RVO.nl

Wilmersdorf info@aartbouman.nl 29 7327 055 AD - 760 Apeldoorn 1111

Ook uw leverancier voor - Voorzetramen - Glas-in-lood - Hardglazen deuren - Keukenachterwand - Verandaglas

info@aartbouman.nl Wilmersdorf 29 055 7327 - 760 AD1111 Apeldoorn

Neem contact op voor een vrijblijvende

info 055


Apeldoorn is wel oké

Jong in De Parken

Tekst: Herma van Eijk Foto: Bart Schudel

Apeldoorn, De Vlijt, De Parken: prima om op te groeien, en misschien zelfs wel om later weer te gaan wonen. Maar niet per se. “Apeldoorn is leuk genoeg, maar nou ook weer niet zó leuk”, aldus Anna (17) en Aize (15) de Jong. Beiden wonen al hun hele leven aan de Vlijtseweg, samen met ouders Nynke en Peter en jongere broer Julian. Achterin de tuin scharrelen de krielkippen; de boom waarin ze een boomhut hadden gebouwd, is helaas gesneuveld. Ze houden allebei van buiten zijn. Zo gaat Aize regelmatig basketballen met vrienden, en zit Anna op scouting. Dat basketballen is wel een punt van aandacht, vindt Aize: “Ik zou wel meer plekken in de buurt willen hebben waar je serieus kunt spelen. Nu kan dat (nog) bij een klein veldje op het plein van de Julianaschool (red: in de wijk Het Loo), maar meestal gaan we naar de Maten.” School De Maten is sowieso bekend terrein voor allebei, want daar staat de Heemgaard, hun school. Anna doet dit jaar eindexamen VWO en Aize zit in HAVO4. Uiteraard was afgelopen jaar voor hen ook anders dan anders, maar veel last hebben ze niet ervaren van de coronamaatregelen. Anna vond het eigenlijk wel prima: “Ik houd van rust om me heen, maar mijn klas is nogal druk. Dus voor mij werkte dit prettig. De lastige momenten waren vooral als de docent tegelijk de ene helft van de klas live voor zich had, en de andere helft digitaal. Op een gegeven moment is daarom afgesproken dat de leraar in die situaties geen aandacht gaf aan degenen die thuis achter het scherm zaten, want het was te verwarrend voor iedereen.” Aize had meer moeite om de discipline op te brengen, toen hij niet regelmatig naar school kon: “Maar met de huiswerkbegeleiding die ik nu heb, gaat

Anna (links) en Aize in hun achtertuin aan de Vlijtseweg

het weer goed.” Voor Anna is het wel pech dat het eindexamengala niet doorgaat. Vrije tijd Veel vrienden in de wijk hebben ze niet, vooral omdat ze er niet op school zitten. Maar in hun vrije tijd hebben ze contacten genoeg. Naast scouting schermt Anna ook (sabel). Verder leest en tekent ze graag. Aize wisselt basketbal af met skateboarden bij Omnisport en vissen, waarbij de vijver aan het Prinsenpark favoriet is. En met een dagje Netflixen is natuurlijk ook niks mis. Toekomst Hun eerste baan was het rondbrengen van het Parkenblad. Na een paar jaar stopt Aize er binnenkort mee, maar Anna gaat er nog wel mee door. Door hun bezorgbaan kennen ze inmiddels De Parken wel als hun broekzak. Met een gedetailleerde kaart op zak, waarop alle huizen staan, lopen ze meestal een blok rond, en soms lopen ze een straat op en neer langs beide kanten. Een vaste volgorde hebben ze daarbij niet. Omdat ze het van de weekenden moeten hebben, kan het dus gebeuren dat niet iedere wijkbewoner het Parkenblad op dezelfde dag in de bus krijgt. Het zijn immers best veel adressen! Ook Anna zal het bezorgen niet lang meer doen. Na haar eindexamen vertrekt ze naar Groningen of Wageningen voor een studie planologie. Ze zal dan zeker “de deur uitgaan”, want met openbaar vervoer reizen is te omslachtig. Aize ziet een toekomst voor zich waar hij “iets met economie” gaat doen. Zijn uiteindelijke doel is om veel geld te gaan verdienen, en met zijn vaste baan bij Albert Heijn in Anklaar probeert hij daar alvast een start mee te maken!

11

Parkenblad


van Swietenlaan 14 (1912)

Molleruslaan 17 karakteristiek pand (1915)

Prinsenlaan 7 (1919)

van Heutszlaan 14 karakteristiek pand (1920)

van Heutszlaan 20-22 3) gemeentelijk monument (192

Frisolaan 18 gemeentelijk monument (1923)

van Swietenlaan 8 gemeentelijk monument (1932)

Tut. Noltheniuslaan 19a gemeentelijk monument (1965)

G.W. van den Beld, architect in Apeldoorn Tekst: Klaaske de Vos Foto’s: Berry Meesters

Vanaf het ontstaan van de Parken als wijk heeft een handjevol architecten een flink aantal huizen gebouwd. Hiervan zijn er nog heel wat in gebruik, al of niet met aanpassingen. We laten u hier kennis maken met architect Gerardus Wilhelmus van den Beld en zijn zoon Caspar Melchior Balthasar van den Beld. En natuurlijk, via de foto’s, met de huizen die ze ontwierpen. Bouwkundige G.W. van den Beld (1883-1960) werkt begin 20e eeuw in dienst van de gemeente Apeldoorn, als medewerker van gemeente­architect Gerrit de Zeeuw. In 1909 richt hij een eigen architectenbureau op. In die begintijd werkt hij samen met bouwkundige J.H. Wessels. Al snel werkt Van den Beld zich op tot de status van

12 Parkenblad

vooraanstaand architect. Voor zover bekend, bouwt hij in De Parken 24 huizen. Hierbij ziet u een aantal hiervan. Daarnaast ontwerpt hij openbare gebouwen. De bekendste daarvan zijn (een deel van) het Talensgebouw aan de Sophialaan - de expressieve voorgevel - en de Doopsgezinde kerk aan de Paslaan.


van Swietenlaan 6 (1912)

Wonen in eigen werk Van den Beld past zich makkelijk aan aan de veranderende architectuurstijl of smaak van de opdrachtgever. Zijn huizen uit de beginjaren zijn de voor De Parken typerende huizen in neostijlen met veel decoratieve elementen. Een van de eerste panden is zijn eigen woonhuis met kantoor aan de Van Swietenlaan 6. De variaties in het metselwerk en de witgeschilderde houten delen in de nok met de rond gezaagde uiteinden zijn de kenmerkende decoratieve elementen. In 1929 werd de kantoorruimte aan de achterkant uitgebreid. Het huis is tot 1971 in eigendom geweest van de familie Van den Beld. Vanaf de jaren ’20 worden zijn huizen strakker van vorm, rationeler en minder druk gedecoreerd. De invloed van de architecten van de Amsterdamse school, die veel landelijke villa’s met rieten daken en

van Aelstlaan 40 (1922)

Kastanjelaan 14 gemeentelijk monument (1930)

gevarieerde grondvormen bouwden, zien we vooral terug in het huis aan de Kastanjelaan 14. Vader en zoon In de jaren ‘30 komt de zoon van Van den Beld (1918-1992) bij zijn vader op kantoor werken. De zoon bepaalt na WOII meer en meer de stijl van het architectenbureau. Ook hij volgt de gangbare architectuurstromingen. In zijn ontwerpen is zijn voorliefde voor een groot dakoverstek zichtbaar, bijvoorbeeld aan Noltheniuslaan 19A. Mij lijkt het meest opvallende aan de huizen van Van den Beld, dat ze gedurende de periode vanaf 1910 tot ca 1960, op een mooie manier de smaak van de tijd weerspiegelen, met als meest moderne variant het huis aan de van Heutszlaan 71.

van Heutszlaan 71 (1954)

Van al deze huizen heeft iedereen wellicht zijn favorieten. Als u een favoriet huis hebt in De Parken (uw eigen huis of dat van een ander), nodig ik u van harte uit om dat, onderbouwd, bij ons te melden via info@parkenblad.nl. Mogelijk kunnen we daar dan in de toekomst aandacht aan besteden in dit Parkenblad.

13 Parkenblad


Verliefd op De Parken

14 Parkenblad


Parkenportret Als beginnend kandidaat-notaris ging Leo Kok op bezoek bij een cliënt aan de Emmalaan, in verband met de nalatenschap van diens vrouw. Tijdens het gesprek liet hij, toen nog wonend in De Maten, zich ontvallen dat hij graag in een ‘typisch Parkenhuis’ als dat van de eigenaar zou willen wonen. Dat onthield de man, en toen hij twee jaar later zijn huis ging verkopen zei hij tegen de makelaar dat: “hij eerst maar eens met Kok moest gaan praten”. Dat was in 1977, en Leo heeft De Parken, samen met zijn vrouw Edda, nooit meer verlaten. Tekst: Herma van Eijk foto’s: Bart Schudel

Inmiddels wonen ze sinds 1989 aan de Prins Mauritslaan 5, in een modern ogend pand, maar dat al in 1970 is gebouwd, als eerste woning op dat stuk grond. Het is door architect Wiarda ontworpen en door aannemer Schreurs - voor zichzelf - neergezet. Werk Na zijn Groningse studentenbanen als studentassistent en barkeeper kwam Leo meteen in Apeldoorn terecht. In 1974 afgestudeerd, werd hij door een studiegenoot getipt om eens te gaan praten met diens vader, notaris Semmelink. Dat gesprek mondde uit in een aanstelling, en Apeldoorn werd en bleef het. Ook toen Leo in 1984 inmiddels notaris was geworden, bleef hij in (de buurt van) De Parken werkzaam. Hij maakte diverse kantoorfusies en –wisselingen mee en had daarbij vaak de rol van ‘managing partner’, zeg maar directeur. Op een uitstap naar Arnhem en Zutphen na, bleef zijn basis Apeldoorn, hoewel hij ook veel en vaak door heel Nederland reisde voor advies- en waarneemwerk. Zijn liefde voor auto’s kwam daarbij goed van pas; hij heeft er een groot aantal gehad! De kantoren breidden uit, en krompen weer in toen de crisis toesloeg. Uiteindelijk landde hij aan de Paslaan en vormde ‘de Notarissen van Naam’. Notaris mag je niet meer zijn na je 70e, maar Leo zet zijn kennis en ervaring nog steeds graag in als adviseur. Daarom bemenst hij, samen met

anderen, de Notaristelefoon, een laagdrempelige vraagbaak. Ander werk Stoppen met werken op je 50e, dat was het oorspronkelijke idee. Maar waarom toch nog niet even doorgaan tot je 55e? En na een sabbatical lukt 60 ook nog wel. Kortom, inmiddels is Leo 72 en hij kan het werken niet laten. “Bezig blijven

“Bezig blijven houdt je scherp!”, is zijn credo houdt je scherp!”, is zijn credo, en zijn lijst met vrijwillige functies is dan ook indrukwekkend. Een greep daaruit: bestuursfuncties bij SAM (Stichting Apeldoornse Monumenten) en Casa Bonita, fractielid van 50PLUS bij de Provincie Gelderland, en functies bij de Parkenschool, ‘k Leef en de Apenheul. Daarnaast had hij ook veel plezier in het maken van de maandelijkse uitzendingen van RTV Apeldoorn waarin hij zelf notariële adviezen gaf en andere specialisten interviewde die allerlei tips gaven op het gebied van “Je geld en je leven”.

Lees verder op pagina 17

15 Parkenblad


Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaïek: Granito di Italia is dé specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Na


Vervolg van pagina 15

Verliefd op De Parken De rode draad van zijn activiteiten was altijd de focus op lokale initiatieven. De Parken Wat is voor hem het aantrekkelijke aan onze wijk? Oorspronkelijk was dat het gemêleerde karakter ervan, toen er nog veel meer (studenten) kamerbewoning was. In die zin zag hij het ook met lede ogen aan dat veel onderwijsinstellingen destijds naar Deventer verhuisden. Dat had trouwens ook gevolgen voor de Parkenschool, waar zijn vier kinderen op zaten. Als Rijksleerschool moest die in handen van de gemeente overgaan, maar dat hebben ze met een aantal ouders weten te voorkomen. Er werd een constructie gevonden waarbij bestuur, ouderraad en ouders allemaal leden van de ‘algemeen bijzondere vereniging’ waren. Het aantrekkelijke van de wijk zit hem er ook in dat hij binnen één kwartier zijn kinderen naar school kon brengen en op kantoor was, wandelend. En dat ook

En dat ook nog allemaal vlak bij het centrum van ‘het dorp’ nog allemaal vlak bij het centrum van ‘het dorp’, zoals hij als rechtgeaarde Apeldoorn het centrum noemt. En verder Wandelen, fietsen, fitness, skiën en tennissen: hij doet het nu al graag, maar wie weet dat het er nog meer van komt, als hij uiteindelijk toch misschien een tandje lager gaat schakelen. Maar loslaten wil Leo niet meteen. Hij houdt dan ook een vurig pleidooi om meer jonge wijkbewoners te betrekken bij (het vastleggen van) de historie van Apeldoorn. Met name de SAM als bewaker van monumentaal erfgoed kan vers bloed goed gebruiken. En in De Parken als gezichtsbepalende wijk van Apeldoorn zouden toch jongere mensen gevonden moeten worden die zich daarin willen verdiepen. Dus: opvolgers gezocht! Maar tot die tijd wil hij best nog wel even doorgaan.

Leo Kok

17

Parkenblad


Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid

Daaggeennnnaacchht t D Dagik eb n na c h t b b eerreeik baaaar roopp b e r e i k ba ar op 005555--22003322224433 05 5 - 2 03 22 43 0066--4400887711886622 06 - 4 087 18 6 2 Wij zijn goed in

jn nnaaaam m iiss M Mar c el van K MMijin Keesstteerreenn. . Ik Ikkkaannuu M i jn n aa m i s M ar c el va n K es t e re n. I k k a n u lpeenn oom m,, ssa am me n met u eenn uuw hheelp w ffaam miliile ie, ,eeeenn h e l p e n o m , s a me n m e t u e n u w f a m il i e , e e n dd ppeerrssoooonnlliijjkk eenn betekenisvvooll aaffsscchheeid idvvaannieiemmaann p e r s o o n l ij k en b e t e ken i s v o l a f s ch e id v a n i em a n d dt te v vvaann wwiiee uu hhoouud ve errzzo orrggeenn.. v a n w i e u h o u d t t e ver z o rg en . ee ell v OOookk kkuunntt uu,, ggeehhe vrriijjb blliijjvveenndd,, eeeenn aaffssppra raaakk O o k k u n t u , g eh ee l vr ij b li j ve nd , e en af sp r a ak maakkeenn oom m all uuw w v ra g en over uw eeig ennaaffsscchheeidid m maken omaa l uwvvra raggeennoovveerr uuw w eiig ge e n af sch e i d t e s t e l l e n . tetes tsetlelelln e.n. PrinsMauritslaan Mauritslaan 19-2 Prins Prins Mauritslaan19-2 19-2 7316 EL Apeldoorn 7316 7316EL ELApeldoorn Apeldoorn

inf o @v a nk es te re nu itv a a rtzo rg . nl inifnof@ v ank es te re nu itiv a artzo rg. n. nll o.@ w ww v avnakneksetsetreerneuniu tvtavaaratzrtozrogr.g nl ww v.avnakneksetsetreer e nnuui tiv ww w.w tvaaaartrtzzoorrgg. n . nl l

bomen kappen bomen snoeien aanplanten bomen boomonderzoek boomziekten boomstronken verwijderen processsierups bestrijden

WWW.BBBOMEN.NL

026-3010012 - 06-50682538 - info@bbbomen.nl

Vacuümglas nieuwe oplossing voor monumenten. Wil je een woning goed isoleren, dan kan het slim zijn je glas te vervangen. Wordt het dan HR++ glas of triple glas? En welke mogelijkheden zijn er als je glas-in-loodramen hebt, of een monument bezit?

Bij Glashandel La Paloma BV uit Apeldoorn kunt u terecht voor advies en hulp. Eigenaar Jerry Kers schetst nieuwe mogelijkheden, zoals dubbel glas dat dezelfde isolatiewaarde heeft als triple glas. Hij heeft zelfs een primeur: “Voor monumenten is er nu een super isolerend, dun (en mooi) vacuümglas op de markt, dat wij gaan leveren.” Het glas heeft een dikte vanaf 6mm, maar met een isolatiewaarde van 0.7W/(m2K) dus dezelfde waarde als triple glas. Soms is het in bijzondere gevallen lastig te kiezen voor isolerend glas, omdat dit ten koste gaat van esthetische factoren. “Bij glas-in-loodramen bijvoorbeeld, is een voorzetraam aan

de buitenkant een goede optie”, aldus Jerry. “Deze beschermt het lood en het glas en isoleert hetzelfde als dubbel glas; daarmee heb je toch 30% minder energieverlies.

“La Paloma Glas BV is gespecialiseerd in glas voor monumenten en oude gebouwen” La Paloma Glasindustrie B.V. Molenstraat 145 7321 BD Apeldoorn Tel: 055-366 66 66 www.la-paloma.com


Parkenbuurt.nl: voor al uw vragen over huis en straat Tekst: Klaaske de Vos foto’s: Bart Schudel

In het winternummer van 2019 lieten wij u kennismaken met Berry Meester, de man achter Parkenbuurt.nl. Inmiddels is zijn voor De Parken zeer interessante website helemaal vernieuwd en kan er meer informatie op geplaatst worden. Reden om hem naar zijn beweegredenen en handelswijze te vragen. Ontstaan “Het begon met belangstelling voor oude foto’s en ansichtkaarten van De Parken, met name van villa’s en straatgezichten, maar langzamerhand ben ik mij gaan interesseren voor alle aspecten van de wijk: de huizen, kerken en scholen, parken en het straatmeubilair, maar ook de bewoners ervan: wie waren ze, waar kwamen ze vandaan en welke maatschappelijke rol vervulden ze?” Op www.parkenbuurt.nl staan allerlei voorbeelden: • Bij flink wat huizen vindt u de bewonings­ geschiedenis, bijvoorbeeld van het huis aan de Nassaulaan 3. • Aan de hand van foto’s en ansichtkaarten kunt u zien hoe uw huis er oorspronkelijk uitzag en hoe het in de loop van de tijd veranderd is, bijvoorbeeld de Van Rhemenslaan 9. • (Oud-)bewoners vertellen over hun huis of straat, wat het huis meer maakt dan alleen een architectonisch product, maar een verhaal van bewoners, bijvoorbeeld het verhaal van een ex-bewoner van Paslaan 16. Speuren Meester: “Veel informatie vind ik door te zoeken in oude kranten (via Delpher.nl), oude adresgidsen (Erica’s), boeken en natuurlijk via het archief in CODA. Sinds kort ben ik bij CODA ook actief met zoeken naar bouwtekeningen van huizen uit de periode na 1906 tot

langzamerhand ben ik mij gaan interesseren voor alle aspecten van de wijk ca. 1915. Van veel huizen zijn die er wel, maar ze liggen niet bij de gegevens van het bijbehorende huis; en op veel van de bouwtekeningen staat geen adres, maar alleen een kadasternummer. Het lukt mij om de bouwtekening te koppelen aan de juiste kadasterkaart met het huidige adres van een bepaald huis. Daarmee wordt de bouwtekening toegankelijk voor huizen­ bezitters. Inmiddels vindt u in het kadaster bij veel huizen de oude bouwtekening toegevoegd, wat voor mensen die hun huis in oude staat willen herstellen een mooie bron is.”

Lees verder op pagina 21

19 Parkenblad


Schildjes en bescherming Tekst: Klaaske de Vos

Bij het woord schildje denk ik aan een lieveheersbeestje, of aan “mijn schild

ende betrouwen”…Twee verschillende associaties, maar beide geven aan dat een schild bescherming biedt. Zo heb ik echter nog nooit gekeken naar de schildjes die op veel huizen van De Parken prijken, ook op dat van ons. Maar nadat ik (wederom met Berry Meester, ja, die van Parkenbuurt.nl, zie pagina 19) in dit onderwerp ben gedoken, kijk ik niet alleen anders naar deze muurtekens, maar ook naar de betekenis en waarde ervan. Want door de vernieuwde website Parkenbuurt.nl en door het schrijven voor het Parkenblad werden zowel Berry als ik geconfronteerd met onduidelijkheden inzake de classificatie van de huizen in de Parken. Het zit zo:

1 rijksmonument: De naam zegt het al, de rijksoverheid heeft bepaald dat dit huis/gebouw van architectonische en cultuurhistorische waarde is voor Nederland, en dus beschermd en behouden moet blijven. Over het algemeen gaat het dan niet alleen om de architectuur aan de buitenkant, inclusief de decoraties, maar ook om de indeling van het huis in kamers en bepaalde ornamentale aspecten, bijvoorbeeld een plafond of een open haard. Er zijn in De Parken 35* huizen aangemerkt als rijksmonument.

Stadsgezicht en classificatie In 2005 is de wijk De Parken door de rijksoverheid aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Dit wordt als volgt geformuleerd: “De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied met als doel het toekomstig functioneren daarvan veilig te stellen.” Met andere woorden: niet alleen een groot aantal huizen in De Parken is monument, de wijk De Parken als geheel is dat ook. Dus elk huis, park, elke straat, bank en bomenrij is onderdeel van deze gezichtsbescherming.

* De aantallen zijn niet 100% zeker. Dat geldt ook voor de gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.

Huizen Zoals u waarschijnlijk weet, hebben veel huizen in onze wijk diverse classificaties. Deze zijn deels zo benoemd door de rijksoverheid, deels door de gemeente. De schildjes op de gevel van een huis geven aan welke classificatie uw huis heeft. Voor de meeste huizen geldt trouwens dat ze geen enkele classificatie hebben, dus ook geen schildje. In Apeldoorn hebben we drie classificaties van huizen:

20 Parkenblad

2. gemeentelijk monument: De gemeente Apeldoorn heeft bepaald dat dit huis architectonische en cultuurhistorische waarde heeft voor de gemeente. Dat betekent dat de architectuur beschermd is, inclusief een aantal aspecten van het interieur. Er zijn in De Parken 156 huizen aangemerkt als gemeentelijk monument.


Vervolg van pagina 19

3. karakteristiek pand: De gemeente Apeldoorn heeft deze classificatie gegeven aan huizen die als huis kenmerkend zijn voor een bepaalde architect of tijd of die, samen met dezelfde soort huizen, een straatbeeld vormen. Ze zijn vooral voor De Parken van cultuurhistorische waarde. Er zijn 140 karakteristieke huizen.

Berry Meester bij een van zijn favoriete Parkenvilla’s, de Bas Backerstraat 16. Dit lieflijke en stijlvolle rijksmonument is gebouwd in 1905 door architect Van Driesum, die veel huizen in deze en de omliggende straten bouwde. Het huis heeft een puntig dak met overstekende dakrand, een serre met balkon en een erker, kenmerken van de chaletstijl. Aan de prachtige decoraties zien we de invloed van de jugendstil: geglazuurde tegels in bogen boven de ramen, versieringen met slinger­ motieven in de nok van het dak en in het balkon. Ondanks de decoraties is het huis harmonisch en rustig door het gebruik van slechts twee kleuren: het wit van pleister- en houtwerk en het groen van raamomlijsting en tegels.

Aanspreekpunt Als u in een rijksmonument woont, hebt u met de rijksoverheid te maken wanneer u iets wilt veranderen. Woont u in een gemeentelijk monument of karakteristiek pand, is de gemeente uw aanspreekpunt bij veranderingen. Als u in een huis zonder classificatie woont, heeft u nog steeds te maken met de gemeente, wanneer u het huis van buiten wilt veranderen of afbreken. Dit gebeurt op grond van de gezichtsbescherming van De Parken. Als u toestemming krijgt tot sloop van uw huis, bepaalt de gemeente of het huis dat u nieuw wilt bouwen, past in het stadsgezicht van De Parken. Geen classificatie Berry Meester: “Van de huizen zonder classificatie zijn er heel wat die volgens mij van ’bouwkundige en cultuurhistorische waarde’ zijn en die dus, na goedkeuring van de gemeente voor de nieuwbouwplannen, gesloopt zouden mogen worden. Dat laatste vind ik kwalijk en jammer, en het lijkt mij ook in strijd met de status van het rijksbeschermd stadsgezicht. Daarom ben ik in gesprek met de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) in hoeverre een aantal huizen zonder classificatie minimaal karakteristiek pand zouden moeten zijn, zodat ze niet vervangen kunnen worden door nieuwbouw.” Hebt u vragen over de classificatie van uw huis? Neem dan contact op met Stichting Apeldoornse Monumenten of met de gemeente Apeldoorn, monumentenzorg.

-Bent u nieuwsgierig naar de bewoningsgeschiedenis van uw huis? -Heeft u oude foto’s van de Parken die nog niet op Parkenbuurt.nl zijn geplaatst? -Hebt u een verhaal over uw huis of straat, dat nog niet is gepubliceerd? Mail het aan Berry: berrymeester@upcmail.nl Hij onderzoekt wat hij voor u kan betekenen en/of uw materiaal bruikbaar is voor Parkenbuurt.nl

21 Parkenblad


Park Marialust Ook zo benieuwd naar Park Marialust, ons nieuw wijkje-in-de-wijk? Inmiddels is de bouw alweer wat gevorderd, en over een jaar zal dit gebied aan de Vlijtseweg er heel anders uit zien. Meer weten? Kijk op www.parkmarialust.nl. In vrijwel dezelfde periode zal ook de nieuwbouw aan de Vlijtsekade gerealiseerd zijn.

Meer kool in de wijk! In het vorige Parkenblad lieten we het – enthousiaste – woord aan Quirien Kosters, die overal mogelijkheden zag om ook in een stedelijke omgeving van alles te laten groeien en bloeien. Sterker nog, later vertelde ze dat bijvoorbeeld het groot koolwitje inmiddels zelfs al is uitgeweken naar de steden, omdat het niet meer kan leven in de tuinbouw: teveel bestrijdingsmiddelen. Dus koolplanten in je siertuin zetten is misschien even wennen, maar wel een goed idee! Het ziet er leuk uit, trekt vlinders aan, en je kunt ze nog opeten ook. Als dat geen win-win-win-situatie is. Even doordenkend, misschien kan de gemeente in de perken ook dergelijke planten neerzetten, en wat te denken van een wijkmoestuin? Hebben we er meteen een mogelijkheid bij om de cohesie in de wijk te stimuleren…

22 Parkenblad


De Parkwachter Column

GO! Raymond Pouwels van Go Sharing haalde tien miljoen euro op uit de markt en realiseerde kort geleden zijn idee. Inmiddels rijden in meerdere gemeenten in Nederland ruim drieduizend groene scootertjes rond die je van Raymond kan huren. Wellicht heeft hij gekeken naar de fietsen die je in Parijs kan huren en de elektrische autootjes die in de Lichtstad eveneens een bekend verschijnsel in het straatbeeld zijn. Ooit wilden wij twee van die fietsen huren in de Franse hoofdstad. Aan ons bleek het allemaal niet besteed. Als leden van de generatie van de typmachine en het telefoontoestel met draaischijf werden van ons acties verwacht die ons besef ver te boven gingen. We zijn verder gaan lopen. Dat die fietsen niet alleen bij ons frustratie opleverden werd duidelijk toen er laatst in Parijs een kanaal werd drooggelegd. Er kwamen tientallen van die stalen huurrossen voor de dag die door boze Parijzenaars in de plomp waren gesodemieterd. Maar terug naar de gifgroene scootertjes van Raymond. In Eindhoven, de bakermat van Go Sharing en in de stad Groningen had ik ze al ontwaard. En Felyx als alternatief, is ook van de partij. Ik kwam ze op de gekste plekken tegen. En dat is in Apeldoorn nu niet anders. Na gebruik laat je het ding achter. ‘t Maakt blijkbaar niet uit waar je hem neerzet. Bij een nietsvermoedende burger voor het pad naar de voordeur. Voor zijn oprit. Op een keerlus. Bij een nooduitgang van een winkel of een artsenpraktijk. Midden op de stoep. Ook nabij een appartementengebouw voor senioren met een rollator of in de nabije omgeving van een instituut voor blinden en slechtzienden.

Daarover heeft onze Raymond helemaal niet of ruim onvoldoende nagedacht. En dat had-ie beter wel van te voren kunnen doen. Het verschijnsel bestaat nu en het laat zich niet meer terugdringen. Tref ik zo’n groene kikker aan voor de deur, dan schop ik het ding omver. Dat klinkt niet erg aardig en dat is het ook niet. Fijn vind ik het echter niet wanneer iemand in het holst van de nacht meent zo’n apparaat te gaan parkeren of te gaan starten en bestijgen onder mijn slaap­ kamerraam. Want zonder overlast gaat dat niet. De moderne huurscooterberijder ontbreekt het klaarblijkelijk aan voldoende grijze massa om te bedenken dat het onhandig en respectloos is om zo’n vervoermiddel maar ondoordacht overal achter te laten. Wat mij betreft: bekeuren maar! De gebruikershistorie kan via de app eenvoudig achterhaald worden.

Hier ligt een schone nieuwe taak voor de Parkwachter!

23 Parkenblad


Spouwmuurisolatie | Vloer- en bodemisolatie | Dakisolatie | Isolatieherstel | Thermografische Scan

Rouwenhorst isolatie verbetert uw wooncomfort, verlaagt uw energierekening KIJK NU OP ONZE NIEUWE WEBSITE WWW.ROUWENHORST- ISOLATIE.COM

Bezoekadres Kayersdijk 169 7332 AS Apeldoorn

Telefoon 055 - 30 300 10 E-mail info@rouwenhorst-isolatie.com Website www.rouwenhorst-isolatie.com