Parkenblad winter 2020

Page 1

Een uitgave van Wijkraad de Parken | winter 2020

IN DIT NUMMER o.a.

› Buikschuierende bijen › Jong in De Parken › Coronagegevens De Parken › Raar (bestuurs)jaar › Generaals in de Parken › Parkenportret

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


DRM Duurzaam Totaalinstallaties Mulder Duurzaam en De Ruijter Totaalinstallatie

airconditioning, zonnepanelen, warmtepompen,

realiseren onder naam DRM Duurzaam Totaal­

luchtbehandeling, verwarmingstechniek, verlich­

installaties voor bedrijven en woningen. Beiden

tingsinstallaties, installatie- en watertechniek.

zijn samen al meer dan 200 jaar actief op het gebied van installatietechniek en verduurzaming. DRM Duurzaam Totaalinstallaties realiseert alle installaties op het gebied van elektrotechniek,

Meer informatie? Bel gerust (055) 303 40 40 of kijk op drmduurzaam.nl


Colofon

Beste medewijkbewoners,

Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de wijkraad wordt gevormd door:

Ditmaal een verkorte versie van mijn intro voor het Parkenblad. Verderop in dit blad treft u namelijk een paar pagina’s aan met uitgebreide bestuursmededelingen, waarin het reilen en zeilen van onze wijk beschreven wordt.

Dolf Sijbesma: Peter de Jong: Ingrid Kortenhoff: Paulus Kosters: Gerjan de Vries:

Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

info@deparken.nl

Helaas hebben we het afgelopen jaar, om u welbekende redenen, vrijwel alle plannen moeten laten varen: geen maandelijkse wijkborrel, geen Parkenfeest etc. Ook daarover vindt u op de bestuurspagina’s meer. Rest mij wel u nog veel gezondheid toe te wensen, fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar, waarin hopelijk alles er een beetje anders uit gaat zien. Dolf Sijbesma, uw voorzitter

Zie ook de website www.deparken.nl. Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Klaaske de Vos, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: Bart Schudel

Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Oproep! Herinnert u zich Bas en Jeroen nog? Zij hebben een handje hulp nodig In een van de vorige Parkenbladen interviewden wij hen als bewoners van wooninitiatief Villande in het ‘Sophiahuis’ aan de Mariannalaan. Zij vertelden hoe plezierig ze met z’n twaalven in De Parken wonen. Maar nu hebben zij en hun huisgenoten onze hulp nodig: “Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om ons naar ons werk of naar andere activiteiten in en om Apeldoorn te brengen en weer op te halen. Dat mag wekelijks, maar ook minder vaak, als u dat beter uitkomt. Bij ons mooie huis staat een auto die daarvoor gebruikt kan worden. Lijkt het u leuk om vrijwilliger bij ons te worden, belt u dan naar ons telefoonnummer 055 207 1372 en vraag naar Patricia van Veldhuizen of Toos Hanson. Zij kunnen u meer informatie geven en een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. We hopen tot ziens!”

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

Informatie over het huis vindt u op: www.wooninitiatief-villande.nl

Van links naar rechts: Dolf Sijbesma, hoff Gerjan de Vries, Paulus Kosters, Ingrid Korten en Peter de Jong.

3

Parkenblad


Buikschuierende bijen

IJsvogels spotten in het Wilhelminapark

Fietsen door De Parken met mede-buurtbewoner en bioloog Quirien Kosters is een belevenis. Kijkend door haar oog voor detail en voor het grote ‘plaatje’, besef je dat er ongelooflijk veel te zien is aan planten en dieren in onze wijk, maar zie je ook dat er nog wel wat schort aan diversiteit en groenbeleid. Tekst en foto’s: Herma van Eijk

Onze ontdekkingstocht begint aan het Wilhelminapark. “Mooi hoor, die gazons, maar jammer dat er zo veel gemaaid wordt”, steekt Quirien van wal. “Kijk, gelukkig is een kleine rand in het water ongemoeid gelaten. Dat geeft ruimte voor waterplanten, en daardoor weer voor meer insecten en grotere dieren. Laatst zag ik hier hoe een kikker opgepeuzeld werd door een reiger, en dat vier ik als een feestje, want het is een onderdeel van de natuurlijke keten. Ook langs het water zou je de diversiteit flink kunnen vergroten door twee meter ongemaaid te laten. Dan komen er diverse klavers, ratelaars en waarschijnlijk ook wel een orchidee op. En vervang dan meteen de wat donkerder stukken gras door daslook, salomonszegel, varens, en andere schaduwminnende planten. Dat maakt het meteen

4

Parkenblad

een stuk diverser, en zoveel mogelijk variatie in de natuur maakt die robuust én aantrekkelijk!” Gastheren Quirien Kosters is zeker niet voor ‘laat maar waaien’: “In een woonomgeving moet natuur beheerd worden, maar er kan zoveel meer.” Dat is goed te zien in haar eigen tuin aan de Louisalaan. Daar staan bijvoorbeeld een boeren- en savooiekool, speciaal voor koolwitjes, die niet voor niets zo heten. Dat brengt haar op het fenomeen waardplanten, de planten die vlinders uitkiezen om hun eieren op af te zetten. Niet zo’n fijn voorbeeld daarvan zijn de buxusstruiken die inmiddels vrijwel allemaal opgegeten zijn door de buxusmot. Quirien had dan ook geen enkele moeite om zowel de rups als de mot daarvan aan een snel einde te helpen


als ze de kans kreeg. Vorig jaar hielpen de mussen daarbij een handje. “Ook op de eikenprocessierups ben ik niet dol, maar de bestrijding kan wel anders. Ik heb zo mijn twijfels over het middel waarmee ze nu bestreden worden. Een eik levert immers voedsel voor gemiddeld ruim 300 soorten insecten; het is de basis van de voedselpiramide. Ik kan me niet voorstellen dat je met het huidige bestrijdingsmiddel alleen net die ene rups verdelgt.” Samenwerking Van waardplanten komen we op drachtplanten, nodig voor de vele – wilde – bijensoorten die allemaal hun eigen favoriete fastfoodplant hebben. En daar komt de buikschuierende bij in beeld, de soort die al wapperend met vleugels en pootjes het stuifmeel - het voedsel voor de volgende generatie - aan zijn buikharen plakt en zo naar het nest vervoert. Als we langs het Verzetsstrijderspark fietsen, speurt Quirien nauwgezet de bloeiende rand langs de afrastering af. Op een halve vierkante meter is zoveel te zien: “Ook uitgebloeid kan een plant prachtig zijn. Haal niet meteen alles weg, maar laat bijvoorbeeld die zaaddozen zitten. En ook als een plant aangevreten is door een slak of insect, kan dat een mooi plaatje opleveren.” Dat laat de savooiekool in haar eigen tuin zien; het lijkt wel kantwerk met al die gaatjes. Asperge en ijsvogel Soms is het verbijsterend wat Quirien allemaal ontdekt. In een tussenbermpje aan de Regentesselaan staat een dappere asperge te bloeien, terwijl het verkeer eromheen raast. Maar niet alleen planten hebben haar warme belangstelling. Opeens onderbreekt ze zichzelf: “Ik hoor de ijsvogel. Op zoek!” Het duurt niet lang of we spotten hem, laag scherend over de Wilhelminavijver. Kennelijk zit er vis genoeg. “Hier zag ik dit voorjaar ook een paar nijlganzen twee jongen grootbrengen; hun nest heb

ik niet kunnen ontdekken.” En dan hebben we het nog niet eens over haar scherpe oog voor zwerfafval. Op haar tochten neemt ze dan ook standaard een afvalzak mee. De gemiddelde oogst alleen al aan blikjes en flesjes in onze wijk is 6 stuks. Per dag.

Onkruid? Liever: Nederlands inheemse planten “Echt dol op paardenbloemen ben ik niet”, verzucht Quirien, “maar ik laat ze tegenwoordig toch maar in mijn tuin staan, en oogst de zaden om ze in toom te houden. Er mogen ook twee brandnetels blijven, voor de rupsen van veel van onze kleurrijke vlinders. En het is vooral leuk om niet al te veel in te grijpen. In gemeentebermen groeit ook allerlei moois voordat het afgemaaid, omgeschoffeld of weggestrimd wordt: pinksterbloemen, bolderik, koekoeksbloemen, klaprozen, malva, hazepootjes, zelfs courgette. Ik pleit dan ook voor meer aandacht voor al die inheemse planten die bijdragen aan de diversiteit: kruiskruid, luzerne, vlasbekjes, duizendblad, weegbreesoorten.. plant en/of zaai ze in je tuin! En geniet vooral van alles wat erop afkomt.” Tot slot tipt Quirien de app Obsidentify, waarmee je – alleen wilde – planten en dieren kunt herkennen. Verslavend…

5

Parkenblad


Te Huur: Coronaproof privé fitness ruimte van 3*4 m met: • Tacx trainer en video • Infinity roeimachine • stepper • losse gewichten en dumbells • EN pully De fitnessruimte heeft eigen douche en toilet. Er is ook een coldtub! Fitnessruimte is beschikbaar vanaf 1 januari 2020, tussen 8 en 12. De kosten zijn € 12,- ex. btw per uur Verder begeleiding door psycholoog bij: mindfulness, ademhaling, basic yogaroutines, silent walking De kosten voor begeleiding zijn € 25,- per uur ex btw Reservering en meer informatie: Resuldata b.v., G.J. de Vries, 0653397898


Tekst: Herma van Eijk, foto’s: Bart Schudel

De Parken als mooie visstek

Ponies en schapen aaien op het veld bij Marialust is ingeruild voor gamen en boksen, maar verder heeft Thijn Wigman het nog prima naar zijn zin in De Parken.

Jong in De Parken

Als baby van 6 maanden verhuisde hij 13 jaar geleden met zijn ouders van Amsterdam naar Apeldoorn, en hij kan dus niet echt vergelijken, maar het bevalt hem prima hier. Precies tien jaar geleden stond het gezin WigmanVerschuren ook al in dit blad, destijds in de rubriek Parkenportret. Inmiddels is er naast zus Julie van 11 jaar nog een dochter bij gekomen (de 8-jarige Pomme) en zijn ze verhuisd van de Van Aelstlaan naar de Anna Paulownalaan. Hun ‘Parkenbladjubileum’ leek ons een mooie gelegenheid voor een evaluatie. We vragen daarvoor aan dertienjarige Thijn wat hij ervan vindt om in onze wijk te wonen. Plus Wat bevalt hem het meest aan De Parken? “Er staan mooie, oude huizen en er is veel natuur”, steekt hij van wal. “We wandelen best vaak door de wijk, zeker in coronatijd, en je kunt er goed vissen.” Zijn tips: voorntjes en karpers in het Prinsenpark, en snoeken in het Oranjepark. In de pan belanden ze niet; hij zet ze weer terug. “Ik vis met een vast clubje; we hebben het ons zelf zo’n beetje aangeleerd, en ook mijn oudste zusje vist wel eens mee.” Min Een suggestie voor verbetering van De Parken heeft hij al snel paraat: “De wijk zou er op vooruit gaan als er meer speelmogelijkheden waren voor kinderen, bijvoorbeeld een trapveldje met twee goals en een speeltuin met wat schommels en zo.” Het is niet de eerste keer dat dit in deze rubriek voorgesteld wordt. Over de plek waar dat gerealiseerd zou kunnen worden tipt hij het Zwitsalterrein of het grote veld daartegenover. Vrije tijd Thijn’s lagere school was de Montessorischool PassePartout aan het kanaal, maar hij zit nu in de tweede van de HAVO op de KSG, vlakbij dus. Zijn vrienden wonen lang niet allemaal in De Parken. Hij heeft wel goed contact met de kinderen van de vrienden van zijn ouders die in de wijk wonen. Als ze elkaar zien, is het

Het gezin in 2010

Lees verder op pagina 9 7

Parkenblad


Coronagegevens De Parken Tekst: Herma van Eijk

We kunnen er niet omheen: corona (COVID-19) is overal en we hebben er maar mee te dealen. Maar los van ongemak of erger, zit er ook een interessante kant aan. Daarvoor praten we – uiteraard digitaal – met IMAGEM, een bedrijf in De Parken aan de Deventerstraat. Hun specialisatie is het visueel maken van allerlei data, vooral gekoppeld aan locatiegegevens. Zo hebben zij een zogenaamd ‘dashboard’ ontwikkeld, waarop je kunt zien hoe corona zich in de loop van de tijd over Nederland en dus ook Apeldoorn verspreidt. Niels van de Graaf en Tieme de Jonge van IMAGEM laten met plezier en veel enthousiasme zien wat hun werk inhoudt, en wat we er als Parkenbewoners mee kunnen: “Een van onze bedrijfsdoelen is: Vereenvoudigen om complexe zaken binnen enkele seconden te begrijpen, en dan is corona natuurlijk een ‘mooie’ gelegenheid om te laten zien wat we kunnen.” Zichtbaar De Jonge opent het scherm met kleuren en grafieken: “Iedereen moet het kunnen snappen, dat is onze uitdaging. We willen allemaal grip op de verspreiding van COVID-19 krijgen, maar dan moet je wel weten waarover je het hebt, en hoe het zich ontwikkelt. Er zijn genoeg gegevens, maar hoe koppel je die aan elkaar? Hoe verbind je die data én hoe laat je de uitkomsten zien? Je wilt de aantallen, het verloop van de tijd, maar ook de plaatsen zoveel mogelijk aan elkaar verbinden. En die weer koppelen aan het aantal besmette mensen, de overledenen en de ziekenhuisopnames. Natuurlijk hebben de gemeenten hun eigen data, net als de GGD-en en uiteraard het RIVM, maar het moet wel samenkomen, wil je iets kunnen zeggen over de verspreiding. Als je al die gegevens analyseert en zichtbaar maakt, heb je de gereedschappen om beslissingen te nemen die op

8

Parkenblad

Tieme de Jonge aan het werk in het kantoor van IMAGEM aan de Deventerstraat

feiten zijn gebaseerd. Voor beleidsmakers is dit natuurlijk essentieel. Zij kunnen hierop hun scenario’s en plannen baseren en eventueel wijzigen.” Gemoedstoestand En dan komt De Parken in beeld. Omdat alles rondom corona ook zijn uitwerking op vrijwel ieders geestesgesteldheid heeft, heeft IMAGEM samen met verschillende partners een tweede ‘COVID-19 dashboard’ ontwikkeld. Je kunt er filteren op parameters als leeftijd, mate van ‘beroerd voelen’, en de afstand die men in acht neemt... of niet. Deze gegevens kun je bekijken tot op postcodeniveau, en dat betekent dus een aardig inzicht in hoe er in De Parken met corona omgegaan wordt. Het is een interactief dashboard: als je een van de filters kiest, veranderen de andere onderdelen meteen mee. Overigens zijn de data van de site: www.zovoelikmij.nl gehaald. Daarop kan iedereen aangeven hoe het met hem/haar gesteld is in deze coronatijden. De Graaf en De Jonge geven daarbij wel aan dat er nog niet veel mensen deelnemen aan het onderzoek, dus dat de cijfers nog niet representatief zijn.


Vervolg van pagina 7 goed chillen met elkaar. Verder is hij, naast het vissen, begonnen met boksen, en is daar super enthousiast over: “Ik voetbal bij Robur, meestal in de verdediging, maar bij het boksen ben je veel meer bezig met je hele lijf. Je krijgt natuurlijk wel eens een klap, maar je kunt ook lekker losgaan!” Min of meer vaste vakantiebestemmingen zijn wintersport in de buurt van München bij familie, en ieder jaar wel een keer naar Schiermonnikoog. Verder staan nog in ieder geval Aruba, Bonaire en Amerika op de wensenlijst, met New York op nummer 1, met stip.

Big Brother? De technologie voor locatieweergave wordt ook ingezet wanneer je wilt weten hoeveel mensen er op welk moment op welke plek zijn. Dat gebeurt door het aantal smartphones in een bepaald gebied te tellen. Ook dat heeft te maken met corona; op die manier kan immers een gemeente of veiligheidsregio besluiten om een locatie, bijvoorbeeld het Zwitsalterrein, af te sluiten voor nog meer publiek. Mooi dus, al die gegevens! Maar hoe zit het met de privacy? Goed of niet goed, het is maar hoe je het bekijkt. Want de gegevens die verwerkt, geanalyseerd en gevisualiseerd worden, zijn allemaal openbaar. Denk daarbij aan Google Maps, luchtfoto’s, satellieten smartphone data. Niets geheimzinnigs dus. En, je kunt het allemaal zelf inzien.

Later Vindt Thijn Apeldoorn leuk genoeg om er later ook te blijven wonen? “Nou..” aarzelt hij: “In de grote stad is wel veel meer te beleven. Het is hier allemaal wat rustig, maar ook wel weer vertrouwd, en dat is fijn.” Toch lijken hem Maastricht, Utrecht en Amsterdam als mogelijke woonplaatsen leuker. Wie weet, eerst maar school afmaken. Daar zijn talen niet zijn sterkste kant: “Zodra ik Frans kan laten vallen, doe ik dat, daar is niks aan.” Maar natuurkunde, gymnastiek en vooral wiskunde hebben zijn warme belangstelling. Wat hij ooit wil worden heeft hij nog niet heel specifiek voor ogen, maar in ieder geval ziet hij zichzelf later als leidinggevende. Over tien jaar dus nog maar een keer evalueren.

Jong in De Parken

Thijn met zijn twee zusjes

IMAGEM werkt voor 80% voor overheids­ organisaties, de overige klanten zijn commerciële bedrijven. Maar ook als burger kun je hun gegevens raadplegen. Ga daarvoor naar: www.imagem.nl/covid-19-dashboards en vraag een inlog aan. Er gaat een wereld voor je open.

9

Parkenblad


Raar (bestuurs)jaar

Wat een jaar was en is 2020! Tekst: Ingrid Kortenhoff

In februari begonnen wij enthousiast aan ons nieuwe bestuursjaar. Plannen te over, maar terugkijkend hebben we daar bijna niets van

gemeente om de dorps- en wijkraden op te heffen. Wij trekken hierin op met collega-wijkraden, omdat we allemaal het nut en belang van deze raden onderschrijven.

kunnen uitvoeren. Corona zat ook ons dwars…. We hebben de contacten met u allen gemist, en wij hopen u, zodra de coronamaatregelen dat toelaten, weer bij de maandelijkse borrel te zien. U krijgt daarover te zijner tijd bericht.

We realiseerden ons ook dat het juist dit jaar jammer en lastig is dat niet álle bewoners de Nieuwsbrief ontvangen, waarmee we snel kunnen communiceren. Binnenkort ontvangt u daarom een aan u gerichte brief in uw brievenbus, waarin wij nog eens toelichten hoe u zich voor de nieuwsbrief kunt aanmelden. Maar u kunt zich natuurlijk ook nu meteen al aan­melden via het formulier rechtsonder op onze website: www.deparken.nl

Wat deden we? • De relatief rustige periode hebben we onder meer gebruikt om de website te actualiseren en mooier en toegankelijker te maken. De nieuwe versie is nog ‘in bewerking’ maar we gaan ervan uit dat deze begin 2021 in de lucht is. • Het overleg met de gemeente heeft ook geleden onder corona; veel bijeenkomsten zijn uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Over incidentele punten is telefonisch overlegd. Wij gaan ervan uit dat we het structureel overleg binnenkort kunnen hervatten. • Het overleg over het voortbestaan van de dorps- en wijkraden heeft even stilgelegen, maar is in november in alle hevigheid hervat. Als bestuur hebben wij, samen met onze collega-wijkraden, bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de

10 Parkenblad

Jaarvergadering Voor de zekerheid hebben wij wel een datum voor de jaarvergadering gepland: woensdag 17 februari 2021 om 19.30 uur in gebouw Irene aan de Koninginnelaan bij de Grote Kerk. Omdat nu nog niet duidelijk is of deze door kan gaan en zo ja, onder welke omstandigheden, hebben we dit jaar geen externe spreker uitgenodigd. Als er maar een beperkt aantal bewoners aanwezig mag zijn, vergaderen we tweemaal een uur met dezelfde agenda (aanvang 19.30 en 20.45) om op die manier zoveel mogelijk buurtbewoners te ontmoeten. Wij vragen u de datum vast te reserveren. Via de website en de Nieuwsbrief laten we u weten of en zo ja op welke manier de vergadering door kan gaan.

De agenda van de jaarvergadering: 1 Opening en welkom 2 Ingekomen stukken en verslag vergadering 19 februari 2020. Het concept-verslag wordt in december 2020 op de website geplaatst (www.deparken.nl) 3 Financiën: - financieel verslag 2020 - verslag kascommissie - decharge - begroting 2021 4 Benoeming nieuwe kascommissie 5 Verslag activiteiten van 2020 en de plannen voor 2021 6 Bestuurswisseling 7 Rondvraag 8 Afsluiting


Huidige bestuursleden Peter de Jong, Ingrid Kortenhoff en Gerjan de Vries treden aanstaande februari af als bestuurslid in verband met het verstrijken van de bestuurstermijn van 4 jaar. Zij zijn alle drie herkiesbaar, en het bestuur stelt dan ook voor hen opnieuw voor een periode van 4 jaar te benoemen. Penningmeester Paulus Kosters treedt af als bestuurslid in verband met zijn verhuizing naar buiten Apeldoorn. Nieuwe bestuursleden Op onze oproep “kandidaten voor een bestuursfunctie” heeft financieel deskundige Marcel Bosch gereageerd. Gelet op het vertrek van onze penningmeester stelt het bestuur voor hem in de functie van penningmeester te benoemen. Daarnaast bestaat binnen het bestuur behoefte aan een bestuurslid met inzicht in ‘groen’. Wij hebben Richard Berkhoff, die ons van tijd tot tijd geadviseerd heeft, bereid gevonden zich

Voorzitter Dolf Sijbesma en secretaris Ingrid Kortenhoff bereiden de digitale bestuursvergadering voor

daarvoor verkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor Marcel Bosch en Richard Berkhoff tot bestuurslid te benoemen; beiden stellen zich hieronder aan u voor. Op basis van de statuten kunnen zich tot 7 dagen voor de ledenvergadering, dus voor 10 februari a.s., tegenkandidaten melden, mits gesteund door 40 leden. Toekomstige bestuursleden Naar verwachting zullen er in 2022 weer bestuursvacatures zijn of zullen de huidige bestuursleden van functie veranderen. Indien u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, of weet dat iemand daarvoor belangstelling heeft, kunt u contact op nemen met het bestuur; Het bestuur komt graag tijdig in contact met geïnteresseerden.

Lees verder op pagina 13

Zoomvergadering met huidige en voorgestelde toekomstige bestuursleden

11

Parkenblad


Na

Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaïek: Granito di Italia is dé specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid

Daaggeennnnaacchht t D Dagik eb n na c h t b b eerreeik baaaar roopp b e re i k ba ar op 005555--22003322224433 05 5 - 2 03 22 43 0066--4400887711886622 06 - 4 087 18 6 2 jn nnaaaam m iiss M Mar c el va n K MMijin Keesstteerreenn. . Ik Ikkkaannuu M i jn n aa m i s M ar c el va n K es t e re n. I k k a n u lpeenn oom m,, ssa am me n met u eenn uuw hheelp w ffaam miliile ie, ,eeeenn h e l p e n o m , s a me n m e t u e n u w f a m il i e , e e n dd ppeerrssoooonnlliijjkk eenn betekenisvvooll aaffsscchheeid idvvaannieiemmaann p e r s o o n l ij k en b e t e ken i s v o l a f s ch e id v a n i em a n d v a n w i e u h o u d t t e v e r z o r g e n . v a n w i e u h ou d t t e ver z org en . v a n w i e u h o u d t t e ver z o rg en . ee ell v OOookk kkuunntt uu,, ggeehhe vrriijjb blliijjvveenndd,, eeeenn aaffssppra raaakk O o k k u n t u , g eh ee l vr ij b li j ve nd , e en af sp r a ak m a k e n o m a l u w v r a g e n o v e r u w e i g e n a f scchheeidid mm akaekn l luuwwvvra enom omaa raggeennoovveerr uuw w eeiig ge en na affs sch e i d t e s t e l l e n . tetestsetlelelln e.n.

WESTRA KERSCHOTEN WESTRA WESTRA KERSCHOTEN KERSCHOTEN

Maak gebruik van onze handige services. Gewoon bij jou om de hoek! Maak Maak gebruik gebruik van van onze onze handige handige services. services. Gewoon Gewoon bij bij jou jou om om de de hoek! hoek! Bij Primera Westra Kerschoten kun je terecht voor: Bij Westra kun voor: Bij Primera Primera Westra Kerschoten Kerschoten kun je je terecht terecht voor: Stomerijservice Western Union Rekeningen betalen Rokersbenodigdheden

Stomerijservice Stomerijservice Kansspelen Kansspelen Kansspelen Tabak Tabak Tabak Gifts Gifts Gifts

Western Union Union Western Wenskaarten Wenskaarten Wenskaarten E-sigaretten E-sigaretten E-sigaretten Zoetwaren Zoetwaren Zoetwaren

Rokersbenodigdheden Rokersbenodigdheden Tijdschriften Tijdschriften Tijdschriften Cadeaukaarten Cadeaukaarten Cadeaukaarten Game-tegoeden Game-tegoeden Game-tegoeden

Bij ons Postkantoor kun je terecht voor: Bij ons ons Postkantoor Postkantoor kun kun je je terecht terecht voor: voor: Bij Kentekendiensten RDW

Kentekendiensten RDW RDW Kentekendiensten Postzegels Postzegels Postzegels Brieven Brieven Brieven Pakketten ophalen en verzenden Pakketten ophalen Pakketten ophalen en en verzenden verzenden Aangetekende verzending Aangetekende verzending Aangetekende verzending OV-Chip oplaadpunt OV-Chip OV-Chip oplaadpunt oplaadpunt

PrinsMauritslaan Mauritslaan 19-2 Prins Prins Mauritslaan19-2 19-2 7316 EL Apeldoorn 7316 7316EL ELApeldoorn Apeldoorn

inf o @v a nk es te re nu itv a a rtzo rg . nl inifnof@ v ank es te re nu itiv a artzo rg. n. nll o.@ w ww v avnakneksetsetreerneuniu tvtavaaratzrtozrogr.g nl ww v.avnakneksetsetreer e nnuui tiv ww w.w tvaaaartrtzzoorrgg. n . nl l

Rekeningen Rekeningen betalen betalen Boeken Boeken Boeken Kantoorartikelen Kantoorartikelen Kantoorartikelen Very Important Baby Very Very Important Important Baby Baby

Mercatorplein 26-28, 7316 HL Apeldoorn – Mercatorplein 7316 HL HL Apeldoorn Apeldoorn –– Mercatorplein 26-28, 26-28, 7316

facebook.com/primerawestra – Tel. 055-5218758 facebook.com/primerawestra –– Tel. Tel. 055-5218758 055-5218758 facebook.com/primerawestra


Vervolg van pagina 11

Nieuwe leden voor ons bestuur Foto’s: Bart Schudel

Marcel Bosch Ik ben 43 jaar en geboren en getogen in Apeldoorn. Mijn wieg stond in De Maten, en na mijn studietijd in

Richard Berkhoff Ik ben 38 jaar en woon met mijn gezin aan de Laan van Kerschoten 109 aan de rand van de prachtige groene wijk De Parken. Van jongs af aan was ik gek op alles wat met de natuur te maken heeft en was het voor mij vanzelfsprekend dat ik iets in het groen zou gaan doen. Na mijn opleiding Bos- en Natuurbeheer aan Helicon mbo in Velp ben ik in de eerste jaren als werknemer en daarna als zelfstandige aan het werk gegaan als groenvoorziener en hovenier, maar vooral als boomverzorger, een vak dat ik tot op heden nog met veel plezier uitoefen. Sinds het schooljaar 2015/2016 heb ik mij als instructeur praktijkvakken deeltijds verbonden aan Helicon mbo Apeldoorn. Na het sluiten van deze school in 2018 doe ik dit werk op mijn oude school in Velp. In mijn vrije tijd mag ik graag alleen of met mijn gezin de natuur in gaan om wild en paddenstoelen te spotten, en vind ik het leuk om wat te knutselen met mooie stukken hout die ik in mijn werk tegenkom. Daarnaast besteed ik graag tijd aan de 2 bijenvolkjes die ik in onze achtertuin houd. Voor een potje honing uit je eigen wijk ben je dus bij ons aan het juiste adres!

Groningen heb ik een nieuwbouwhuis gekocht in de wijk Welgelegen. Vanwege gezinsuitbreiding hebben wij eind 2018 het huis gekocht aan de Mr. Van Hasseltlaan 20 in De Parken. Na een forse verbouwing zijn mijn vrouw Esther en ik met onze kinderen Laureen en Mees hier in april van dit jaar (2020) ingetrokken. Het bevalt ons prima op deze mooie nieuwe plek. Ik wil me dan ook graag inzetten om deze wijk mooi en bewoonbaar te houden, en heb mij daarom na een oproep in het Parkenblad aangemeld voor de bestuursfunctie van penningmeester. Het is een functie die bij mij past: ik ben registeraccountant en ben al eerder penningmeester geweest voor de VvE van het appartementencomplex in Welgelegen waar ik eerder woonde.

Afgelopen jaar heb ik kennis mogen maken met de Wijkraad, omdat ik een aantal keren benaderd ben voor het geven van advies over bomen in onze wijk. Omdat er vanuit de Wijkraad toch wat meer behoefte is aan kennis van groen in onze wijk en de prachtige parken die we hebben, is mij gevraagd of ik toe wil treden tot het bestuur. Ik vind dit een hele eer, en na er even over nagedacht te hebben heb ik besloten dat ik graag een goede invulling wil geven aan deze taak.

13 Parkenblad


Doorbraak op het gebied van e-bikes Bij ons krijgt u 5 jaar garantie ook op de accu en motor ! Vraag naar de voorwaarden.

Koninginnelaan 54 7315 BT Apeldoorn

Telefoon 055-5212582 www.profilejanssen.nl

Nu isoleren duurzaam investeren met een hoog rendement Nu NuNu Nu Nu isoleren isoleren isoleren isoleren isoleren isisduurzaam is is duurzaam isisduurzaam duurzaam duurzaam investeren investeren investeren investeren investeren met met met met een een een een hoog hoog hoog hoog hoog rendement rendement rendement rendement rendement Spouwmuurisolatie Vloerisolatie Dakisolatie Spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie ••Vloerisolatie Vloerisolatie ••••Vloerisolatie Vloerisolatie Vloerisolatie ••Dakisolatie Dakisolatie ••••Dakisolatie Dakisolatie Dakisolatie Bodemisolatie Zonnepanelen Dubbele beglazing Bodemisolatie Bodemisolatie Bodemisolatie Bodemisolatie Bodemisolatie ••Zonnepanelen Zonnepanelen ••••Zonnepanelen Zonnepanelen Zonnepanelen ••Dubbele Dubbele ••••Dubbele Dubbele Dubbele beglazing beglazing beglazing beglazing beglazing Totaal energieTotaal Totaal Totaal energieenergieenergieTotaal Totaal energieenergiebesparingsadvies besparingsadvies besparingsadvies besparingsadvies besparingsadvies besparingsadvies in onze showroom in inonze in onze showroom showroom showroom in inonze onze onze showroom showroom DESKUNDIG ADVIES VAN UW ISOLATIESPECIALIST DESKUNDIG DESKUNDIG DESKUNDIG DESKUNDIG DESKUNDIG ADVIES ADVIES ADVIES ADVIES ADVIES VAN VAN VAN VAN VAN UW UW UW UW UW ISOLATIESPECIALIST ISOLATIESPECIALIST ISOLATIESPECIALIST ISOLATIESPECIALIST ISOLATIESPECIALIST

Bezoekadres Kayersdijk 169 Bezoekadres Bezoekadres Bezoekadres Bezoekadres Bezoekadres 7332 AS169 Apeldoorn Kayersdijk Kayersdijk Kayersdijk Kayersdijk Kayersdijk 169 169 169 169 7332 73327332 AS 7332 AS 7332 Apeldoorn Apeldoorn AS AS ASApeldoorn Apeldoorn Apeldoorn

0233097.pdf 1

0233097.pdf 0233097.pdf 0233097.pdf 0233097.pdf 0233097.pdf 11 11 1

Postadres Telefoon 055 - 30 300 10 Postbus 20134 E-mail info@rouwenhorst-isolatie.com Postadres Postadres Postadres Postadres Postadres Telefoon Telefoon Telefoon Telefoon Telefoon 055 055 -055 -30 055 30 055 300 -300 -30 -30 30 10 300 10 300 300 10 10 10 7302 HC Apeldoorn E-mail Website www.rouwenhorst-isolatie.com Postbus Postbus Postbus Postbus Postbus 20134 20134 20134 20134 20134 E-mail E-mail E-mail E-mail info@rouwenhorst-isolatie.com info@rouwenhorst-isolatie.com info@rouwenhorst-isolatie.com info@rouwenhorst-isolatie.com info@rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com 7302 73027302 HC 7302 HC 7302 Apeldoorn Apeldoorn HC HC HC Apeldoorn Apeldoorn ApeldoornWebsite Website Website Website Website

10-9-2019 15:14:52

10-9-2019 10-9-2019 10-9-2019 10-9-2019 10-9-2019 15:14:52 15:14:52 15:14:52 15:14:52 15:14:52


Kent u deze al? Je huis zal maar een monument zijn! Het geldt voor veel van onze woningen in De Parken, en dat levert lusten op, maar ook lasten. Enerzijds kun je bijvoorbeeld aanspraak maken op subsidie voor aanpassingen, anderzijds kun je je huis niet altijd vernieuwen, restaureren of verduurzamen op de manier die je zou willen. Dat geldt voor een deel ook voor de als ‘karakteristieke’ en ‘beeldbepalende’ geboekstaafde panden. Om in dat doolhof enigszins houvast te hebben, maar ook om allerlei tips uit te wisselen, is het ‘Platform Monumenteneigenaren’ ingericht door de gemeente Apeldoorn en de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM). Via: www.apeldoornsemonumenten.nl/platformmonumenteigenaren/ kun je lid worden van het platform. Daarmee krijg je toegang tot allerlei informatie(bijeenkomsten) en zelfs cursussen.

Dit jaar geen ‘Beleef Kerst ‘ Het begon al bijna een traditie te worden in De Parken: een wandeltheater over de geboorte van Jezus op een avond vlak voor Kerst. De afgelopen drie jaar liepen veel buurtbewoners in het Wilhelminapark langs verbeeldingen van het Kerstverhaal via een parcours van lichtjes. De reacties waren erg positief en dat stimuleerde ons om door te gaan. Als organiserende kerken in de Parken begonnen we voor de zomer dan ook weer enthousiast met de voorbereidingen voor dit jaar. In ons achterhoofd hielden we uiteraard al rekening met de mogelijkheid dat er vanwege de corona-epidemie toch een streep door zou gaan, maar we hoopten anders. In oktober hebben we echter toch moeten besluiten dat het wandeltheater dit jaar niet door zal gaan. Hopelijk

kunnen we volgend jaar weer een nieuwe editie brengen! Voorbereidingscommissie Wandeltheater Beleef Kerst 2020: Barnabaskerk (Canadalaan) en Koningshof (Generaal van Heutszlaan) beleefkerst@kerkdekoningshof.nl

15 Parkenblad


Generaals in de Parken

Tekst: Klaaske de Vos, foto’s: Bart Schudel

Onlangs las ik de biografie over J.B. van Heutsz door Vilan van de Loo. Een interessant verhaal, juist nu er zoveel protesten zijn tegen standbeelden en straatvernoemingen van mensen die betrokken waren bij de koloniën, zoals Van Heutsz. En omdat deze generaal een prominente plek heeft in De Parken - de lange en statige Generaal van Heutszlaan - is er alle reden om in het Parkenblad aandacht aan hem te besteden. Maak in zijn kielzog ook kennis met de andere generaals uit De Parken: Jan van Swieten en Karel van der Heijden. Alle drie dienden in Nederlands-Indië als militair, o.a. in de rang van generaal, en als zodanig waren ze betrokken bij de Atjeh-oorlog. Daarnaast waren ze alle drie bestuursambtenaar. Ze verschilden ongeveer een generatie van elkaar, maar ze hebben elkaar zeker ontmoet en hadden ook opvattingen over elkaars optreden.

geadopteerd door Jean van der Heijden, een Nederlandsche korporaal in het Indische leger en groeide op in Drenthe. Hij maakte militaire carrière en werd bij de tweede expeditie in Atjeh ingezet, waar hij voor een harde aanpak koos. Ondanks kritiek op zijn aanpak werd hij benoemd tot generaal en in 1878 tot gouverneur in Atjeh.

Generaal Jan van Swieten (1807-1888) is de oudste van het drietal. Hij ging naar Nederlands-Indië vanwege de Java-oorlog (1825-1830). Later werd hij gouverneur van West-Sumatra (waaronder Atjeh), en als generaal werd hij in 1873 belast met de tweede Atjeh-expeditie. Van Swieten verzette zich daarbij tegen de ‘verschroeide-aarde tactiek’.

Generaal Joannes Benedictus van Heutsz (1851-1924) was de jongste van de drie. Hij was een bewonderaar van generaal Karel van der Heijden, de man van de ijzeren vuist. Hij was ook een aanhanger van het regeren van Nederlands-Indië door middel van pacificatie, een eufemisme voor militair ingrijpen. Hij rechtvaardigde harde militaire acties in Atjeh met zijn ethische visie: Nederland zou de gepacificeerde bevolking tot een hoger plan van beschaving brengen. Dat betekende o.a. aanleg van (spoor)wegen en infrastructuur, en zorg voor eenheid van bestuur op

Generaal Karel van der Heijden (1826-1900) was de buitenechtelijke zoon van generaal de Stuers en een onbekende inlandse vrouw. Hij werd als kind

16 Parkenblad


de diverse eilanden. Ondanks dat de ethische visie meer een goedpraten achteraf was, heeft Van Heutsz ook vernieuwende maatregelen ingevoerd. Hij had als uitgangspunt dat de Indische bevolking op een hoger plan gebracht moest worden, en dat zij ingezet konden worden als ambtenaar. Overigens was hier ook een praktische reden voor: Indiërs waren goedkoper dan Europese ambtenaren. Om deze mensen op te leiden steunde hij het desa­ onderwijs (elementaire lagere school). Tevens gaf hij steun aan de Kartinischolen (lagere school voor inlandse meisjes uit de aristocratie). Dat laatste gebeurde ongetwijfeld onder invloed van zijn vrouw Marie van der Zwaan, die belangstellend de vrouwenbeweging volgde. Indirect en ongewild droegen deze maatregelen bij aan de emancipatie en daarmee de roep om zelfstandigheid van de kolonie. Straatnamen in de Parken Bij de benoeming van de straten van De Parken zullen ongetwijfeld de sentimenten van de bewoners afkomstig uit Nederlands-Indië een rol hebben gespeeld. Zij immers woonden voor een deel in De Parken. Daarnaast kan ook koningin Wilhelmina indirect een rol hebben gespeeld: zij was een vurig verdediger van het koninkrijk, inclusief de koloniën. Daarmee vertolkte ze de mening van het grootste deel van de Nederlandse/Apeldoornse bevolking.

Discussie Er is momenteel groot ongemak over standbeelden en straatnamen van historische figuren die een aandeel hadden in het kolonialisme van Nederland. Er zijn Nederlanders die dit eerbetoon niet in stand willen houden, waar iets voor te zeggen is. Maar met misschien meer recht kan men pleiten voor handhaven van deze verwijzingen naar het verleden. Zo worden we gestimuleerd ons te herbezinnen over het Nederlandse koloniale verleden en de manier waarop we daarmee omgaan in het hier en nu.

Naamgeving straten De Generaal van Swietenlaan werd in 1906 een feit, tegelijk met de Generaal van Heutszlaan. De Generaal van der Heijdenlaan kreeg in 1925 zijn naam. Alle drie de straten grenzen aan elkaar.

Bron: Vilan van de Loo, Uit naam van de Majesteit, Het leven van J.B. van Heutsz, 1851-1921. Uitgeverij Prometheus, 2020

17

Parkenblad


Vacuümglas nieuwe oplossing voor monumenten. Wil je een woning goed isoleren, dan kan het slim zijn je glas te vervangen. Wordt het dan HR++ glas of triple glas? En welke mogelijkheden zijn er als je glas-in-loodramen hebt, of een monument bezit?

Bij Glashandel La Paloma BV uit Apeldoorn kunt u terecht voor advies en hulp. Eigenaar Jerry Kers schetst nieuwe mogelijkheden, zoals dubbel glas dat dezelfde isolatiewaarde heeft als triple glas. Hij heeft zelfs een primeur: “Voor monumenten is er nu een super isolerend, dun (en mooi) vacuümglas op de markt, dat wij gaan leveren.” Het glas heeft een dikte vanaf 6mm, maar met een isolatiewaarde van 0.7W/(m2K) dus dezelfde waarde als triple glas. Soms is het in bijzondere gevallen lastig te kiezen voor isolerend glas, omdat dit ten koste gaat van esthetische factoren. “Bij glas-in-loodramen bijvoorbeeld, is een voorzetraam aan

de buitenkant een goede optie”, aldus Jerry. “Deze beschermt het lood en het glas en isoleert hetzelfde als dubbel glas; daarmee heb je toch 30% minder energieverlies.

“La Paloma Glas BV is gespecialiseerd in glas voor monumenten en oude gebouwen” La Paloma Glasindustrie B.V. Molenstraat 145 7321 BD Apeldoorn Tel: 055-366 66 66 www.la-paloma.com

Ve Verschillende Vele T

er! nliefh ber! wijnlie fhebebb adi voorr de wij t par adijsjsvoo HeHe t par js voor de wijnliefhebber! Het paradi

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Wijnkoperij Henri Bloem Wijnkoperij Henri Bloem Asselsestraat 52 | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 Henri Bloem Asselsestraat 52 | Wijnkoperij 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl E-mail: | www.henribloem.nl Asselsestraat 52apeldoorn@henribloem.nl | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70

0224784.pdf 1

E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl 1-3-2019 16:17:51

Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032


Hans-en-Grietje in de Parken

Parkenportret Tekst: Klaaske de Vos, foto’s: Bart Schudel

Wandelend door de Parken geniet ik altijd van de bijzondere huizen, maakt niet uit in welke stijl of uit welke periode: neoclassicistisch of romantisch, traditioneel van vorm of modern. Het huis dat ik onlangs bezocht, hoort in geen enkel rijtje thuis. Het is een Hans-en-Grietje huis, expressionistisch en romantisch, beïnvloed door de vormentaal van de Amsterdamse school en die van de Apeldoornse architect Henk Wegerif. Dit huis (en het expressionisme in de bouwkunst) kenmerkt zich vooral door individualisme: elk huis kent een andere vormentaal en drukt daarmee iets uit van de visie van de opdrachtgever en/of de architect. De bouwer/eigenaar wil dat het huis emoties en associaties oproept, door symbolische vormen die vaak zijn ontleend aan de natuur. Het Hans-en-Grietje huis staat aan de Frederikslaan 24 en wordt bewoond door Gerd-Jan van Oers. Hij kwam hier met zijn vrouw Lisette in 1987 wonen, vanwege een baan bij de Vereniging voor Gasbedrijven Nederland. Zijn laatste baan was makelaar in onroerend goed, van huizen weet hij dus het één en ander af. Inmiddels woont hij alleen, zijn twee kinderen, Jard en Marga zijn volwassen en wonen elders; zijn vrouw overleed een paar jaar geleden. Verrassend Zijn huis was en is zijn passie. Van Oers is er alles aan gelegen om het huis in de oorspronkelijke stijl te houden en/of het erin terug te brengen. En met recht, want het huis heeft niet alleen van buiten een bijzondere architectuur, maar ook binnenshuis is het verrassend. Het is in 1923 gebouwd door de architect Pieter Dijkstra, een Friese bouwkundige in Apeldoorn, over wie weinig informatie is te vinden. Zijn belangrijkste nalatenschap is een minstens zo curieus huis aan de 2e Beukenlaan 44, de Paddenstoel (1925, rijksmonument). Dit heeft grote verwantschap met het huis van Van Oers, dat overigens een gemeentelijk monument is. Bijzonder aan het huis aan de Frederikslaan zijn alle decoratieve elementen, bouwkundige en ornamentale,

die het huis gelukkig niet maken tot een Pippi Langkoushuis. Dat komt doordat de vormen verwantschap met elkaar hebben en op diverse plekken terugkomen. Aan de buitenkant is het meest bijzondere de gebroken kap, met een ’opwippende’ onderrand, zoals bij de hoed van een paddenstoel. Curieus zijn de steunberen links en rechts van de voorgevel. Ze zijn niet zwaar en recht, alsof ze het huis zouden stutten, maar hol van vorm, daarmee de vorm van de opwippende dakrand herhalend. Er is een inpandig balkon met openslaande deuren die zandlopers als ruitverdeling hebben. Ook de dakkapellen hebben die ruitverdeling. En om de ramen heen zie je een geschulpte rand, corresponderend met de opwippende rand van het dak. Ontwikkeling Het huis is in 1923 gebouwd in opdracht van Hendrika Nijk uit Steenwijkerwold en Jantina van der Schaaf (1885-1960) uit Oudehaske (Friesland). Nijk was verloskundige en Van der Schaaf had (waarschijnlijk) een hoedenwinkel.

Lees verder op pagina 21 19 Parkenblad


HULP IN DE TUIN NODIG? Wij hebben uw tuinhulp al gevonden die uw tuin weer voorjaarsklaar kan maken en onderhouden Bent u senior en heeft u klussen in de tuin (of in huis) waar u tegen op ziet of wilt u uw tuin weer voorjaarsklaar gemaakt hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken graag onze mogelijkheden.

055 3030628 Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl

Hét cadeau waarmee je punten scoort in corona-tijd!

Maria’s Eeuwige Villa

Dé online escaperoom experience Mia staat met de vreemde, oude brief in haar handen. Ze voelt… een sterke aantrekkingskracht. Ze kijkt op naar de mystieke villa voor haar. Zou zíj het zijn die dit honderdzestig jaar oude geheim kan oplossen?

€34,50 per spel

Slechts € 4,30 per persoon

Weet Weet je je wie wie jullie jullie huis huis zou zou willen willen kopen? kopen?

Stap in Mia’s schoenen en ontrafel het mysterie van Maria’s Eeuwige Villa. Als het je lukt…

Bestel of speel nu: www.mariasvilla.nl

Oo leuk k ls zakeliajk teamuit je

Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Thoma Makelaars is actief als aankoopen verkoopmakelaar Op zoekPost naar een woningmakelaar in Apeldoorn en omgeving? Thoma Post Makelaars is actief als aankoopen verkoopmakelaar Thoma Post Makelaars is actief als aankoop- en verkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk maar eens op www.thomapost.nl Thoma Post Makelaars is actief aankoopverkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk als maar eens open www.thomapost.nl in Apeldoorn en omgeving. Kijk maar eens op www.thomapost.nl in Apeldoorn en omgeving. Kijk maar eens op www.thomapost.nl Koninginnelaan 69 Koninginnelaan 69 Koninginnelaan 69 Koninginnelaan 69

| | | |

7315 BN Apeldoorn 7315 BN Apeldoorn 7315 BN Apeldoorn 7315 BN Apeldoorn

| | | |

055 5260888 055 5260888 055 5260888 055 5260888

| | | |

www.thomapost.nl www.thomapost.nl www.thomapost.nl www.thomapost.nl


Vervolg van pagina 19 Gerd-Jan van Oers voelt zich verbonden met het huis en de tuin en doet er alles aan om het de sfeer van toen te laten uitstralen. Hij bouwt en verbouwt, verbetert en past aan, maar altijd met oog op de oorspronkelijke bouw en de bedoeling van de architect. De garage verbouwde hij tot werkkamer en daarna tot gastenverblijf. Daarin zijn elementen aangebracht die afgeleid zijn van de architectuur van het huis. In het interieur betegelde hij de douche met decoratieve tegels, ontworpen door zijn dochter (storytiles.nl). De bomen in de tuin hield hij in ere en hij voegde vruchtbomen en struiken toe, inclusief een grote vijverpartij en veel beelden, waardoor de romantiek van een huisje in het bos wordt versterkt. Tuinhuis Eind vorig jaar vatte Van Oers het plan op om achterin zijn diepe tuin een tuinhuisje te bouwen met een groot terras. Hij wilde dit doen in de stijl van zijn huis: met steunberen, metselverbanden, deuren en raamstijlen. Tot zijn verbazing kreeg hij daar van de gemeente geen toestemming voor. Een tuinhuisje was geen probleem, maar dan niet in de stijl van

het huis. “Wonderlijk”, vond Van Oers en hij begon een uitgebreide procedure, die hij uiteindelijk won. Het schuurtje staat ruim 20 meter achter het huis, het staat visueel niemand in de weg en het past bij zijn Hans-en-Grietjehuis. Juist dat laatste schijnt het argument te zijn geweest waarom het aanvankelijk niet werd toegestaan: de gemeente zag liever een hedendaags tuinhuisje dan één in de stijl van 1923. Toen deze slag was gewonnen ging van Oers weer verder met zijn klus, ondersteund door Gerrit Mannessen, een timmerman van de ouderwetse stempel. Stijlvol Elk huis in de Parken heeft zijn eigen stijl. Het is fijn dat de meeste bewoners zich inzetten om die stijl te behouden en het tegelijk eigentijds maken, zodat ze er in het hier en nu met plezier wonen. Van Oers kiest er voor om zijn huis zoveel mogelijk terug te brengen in de staat van 1923. Ook dat past in De Parken en brengt niet alleen hem veel plezier, maar ook mij als wandelaar. En mogelijk valt ook u tijdens een avondwandeling dit markante huis op met zijn rode pannendak, mintgroene houtwerk en inpandige balkon.

21 Parkenblad


Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en advies: 055-760 1111

Oud glas vervangen voor HR(+(+)) isolatieglas? -

Hoger comfort in huis uw leverancier voor Lagere energierekeningOok - Voorzetramen Mogelijk subsidie* - Glas-in-lood - Hardglazen Verbetering van de waarde van uw deuren - Keukenachterwand woning - Verandaglas Mogelijk met behoud van de monumentale uitstraling

* In combinatie met een andere isolerende maatregel, zie RVO.nl

Wilmersdorf 29 7327 AD Apeldoorn

info@aartbouman.nl 055 - 760 1111

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en advies: 055-760 1111

Ook uw leverancier voor - Voorzetramen - Glas-in-lood - Hardglazen deuren - Keukenachterwand - Verandaglas

Alle tijd en aandacht

Huis en hypotheek | Familierecht | Zakelijk | Stichtingen en verenigingen Wilmersdorf 29 info@aartbouman.nl www.dnvn.nl 7327 AD Apeldoorn Paslaan 16 | Apeldoorn 055 - 760 1111


De Parkwachter Column

De kachel moet blijven branden In Den Haag namen de bestuurders een besluit: We moeten van ons gas af. Bij Vladimir kun je gas kopen, maar voor deze suggestie krijg je de handen van de meeste Nederlanders niet op elkaar. Een ingrijpend besluit is het, en begrijpelijk. De bron is immers niet oneindig. Een halve provincie is inmiddels verzakt, en de gaswinning heeft duizenden mensen de - ooit als veilig beschouwde - grond onder de voeten weggeslagen. Het is een prijzenswaardig initiatief om onze wijk De Parken als een pilot binnen de gemeente aan te wijzen. Dat betekent samen met de wijkbewoners overleggen en beslissen over de toekomst van onze energievoorziening. Geen eenvoudige zaak wanneer je de huizen in ons stadsdeel nader beschouwt. Geconstrueerd in een periode dat energievoorziening geen brandend aandachtspunt was. Men was minder veeleisend met betrekking tot behaaglijkheid. Het begrip ‘isolatie’ was slechts in het gevangeniswezen bekend. En alles wat branden kon mocht je benutten om de haard en het fornuis aan de praat te maken en te houden om het huis te verwarmen en de piepers aan de kook te brengen. De voorlichtingsbijeenkomst voor alle wijkbewoners werd goed bezocht. Er leek zelfs even een tekort aan stoelen. Het voorlichtingsprogramma was doordacht opgezet. Er was een gastspreker met drie titels die toch heel gewoon gebleven was. Zijn verhaal was best pittig, maar helder en voor een totale leek op het gebied van energie zoals ik gelukkig in grote lijnen te bevatten. Ik begrijp dat zo’n voordracht niet in Jip & Janneke taal kan worden gedaan. Al voel ik mij daar persoonlijk altijd wel prettig bij… Aan het einde van de bijeenkomst mochten de aanwezigen stickers plakken. Na al dat gedwongen passieve luisteren toch weer wat actie. Ik leefde helemaal op! De houtpelletkachel, de warmtepomp, het lage en het hoge temperatuur warmtenet

kregen weinig stemmen. Een meerderheid sprak de voorkeur uit voor een waterstofketel als verwarmingsbron, omdat dit met relatief lage kosten en gebruikmaking van het bestaand netwerk een interessante en betaalbare oplossing lijkt te zijn. Daarvoor moet je dan wel een waterstoffabriek gaan bouwen. Ongeveer een kwart van de aanwezigen wist nog niet wat te kiezen. De projectgroep heeft het voor elkaar gekregen om een flinke subsidiepot van de gemeente te mogen aanspreken. Er is nu een drietal knappe koppen van een adviesbureau op het project gezet die de mogelijkheden verder uitdiepen. Ze hebben een uitgebreid rekenprogramma opgezet en voor alle woningen in onze wijk een enorme bak gegevens ingevoerd in het rekenmodel. Je kan nu zelf uitrekenen wat de kosten en de voordelen zijn bij keuze van de verschillende energiebronnen. Na die rekenexercities heb ik een nieuw keuzeprobleem. Bij welke bank moet ik straks aankloppen voor de tweede hypotheek om alle noodzakelijke aanpassingen te financieren? Mijn wederhelft opperde dat ik weer een krantenwijk moet nemen: “Daar word je lekker warm van!’’

23 Parkenblad


Specialist in bijzonder wonen. Ontdek ons aanbod in Apeldoorn en omgeving.

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES GONDA 06 - 38 60 22 08 OF INGRID 06 - 53 25 23 78

W W W. L A N D H E E R E N . N L | 0 5 5 - 5 4 2 4 2 0 1