Parkenblad winter 2019

Page 1

Een uitgave van Wijkraad de Parken | winter 2019

IN DIT NUMMER o.a.

› Terug in de tijd › Parkenportret › Energiefabriek Apeldoorn › Jong in De Parken › Het visuele geheugen van De Parken › Nieuw en duurzaam openbaar vervoer

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


Nu isoleren is duurzaam investeren met een hoog rendement Spouwmuurisolatie Vloerisolatie • Dakisolatie Bodemisolatie • Zonnepanelen Dubbele beglazing

Totaal energiebesparingsadvies in onze showroom

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS WEER VAN KRACHT Bezoekadres Kayersdijk 169 7332 AS Apeldoorn

Telefoon 055 - 30 300 10 E-mail info@rouwenhorst-isolatie.com Website www.rouwenhorst-isolatie.com


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de wijkraad wordt gevormd door: Dolf Sijbesma: Voorzitter Peter de Jong: Vice voorzitter Ingrid Kortenhoff : Secretaris Paulus Kosters: Penningmeester Gerjan de Vries: Lid info@deparken.nl Zie ook de website www.deparken.nl. Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Klaaske de Vos, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: Bart Schudel

Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Beste medewijkbewoners, Het is weer tijd om u te melden wat er zoal is gebeurd en gaat gebeuren in onze wijk. • Te beginnen met het afgelopen Parkenfeest. We hadden prachtig weer, misschien wel té mooi, waardoor de zaterdag, met de kermis, minder goed bezocht werd. Daarentegen was de vrijdagavond(borrel) een behoorlijk succes. We zijn ons aan het beraden of we ‘iets’ aan de opzet kunnen doen, dan wel toevoegen om e.e.a. aantrekkelijker te maken voor een grotere groep. Hierover leest u op pagina 21 meer. • De ombouw van onze lanen gaat gestaag door; we krijgen m.i. een steeds mooier straat- /laanbeeld. De werkzaamheden zullen nog tot in 2023 doorgaan voordat alles klaar is. Er is een nieuwe aan­nemer, Dusseldorp, begonnen, die tot eind april bezig is om op de Canadalaan en omgeving het `wegdeksel` te vervangen en het regenwater apart af te laten voeren. De geplande werkzaamheden na april worden opnieuw aanbesteed. Wie dan de gelukkige aan­nemer wordt is nog niet bekend. • De maandelijkse borrel in het Koetshuis wordt wisselend bezocht. Op verzoek van enkele wijkbewoners wordt, mede om milieutechnische redenen, de aankondiging hiervan voortaan éénmaal per halfjaar aan huis bezorgd. Hopelijk resulteert dit niet in een teruggang in opkomst. Elders treft u het schema aan voor het eerste half jaar van 2020, altijd op de laatste zondag van de maand, behalve de borrel van december van dit jaar. Die is op zondag 15 december gepland, en dit wordt weer een `aangeklede borrel`. • Met de gemeente zijn wij, nog steeds, bezig om meer duidelijkheid te krijgen over het parkeren in de wijk. Daar zit helaas nog niet veel schot in, maar we blijven er mee bezig! • Op de jaarvergadering zijn wij enigszins bijgepraat over de energie­ transitie in onze wijk. De Initiatiefgroep duurzame Parken (voorheen droomteam) is daar heel intensief mee bezig. Meer daarover kunt u lezen in de energiespecial, die in september bij u in de bus viel. • Verder wil ik uw aandacht vragen voor de nieuwsbrief die wij regel­ matig rondmailen. U kunt zich hiervoor inschrijven via onze website. • Tot slot: vergeet niet om de jaarvergadering in uw agenda te zetten: 19 februari 2020. Rest mij nog om u mooie feestdagen en een goed nieuw jaar toe te wensen, voor u en uw familie, en tot ziens op de `kerstborrel` op 15 december. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, uw voorzitter

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

Van links naar rechts: Dolf Sijbesma, hoff Gerjan de Vries, Paulus Kosters, Ingrid Korten en Peter de Jong.

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

3

Parkenblad


Terug in de tij Boeiende architectuur van Henk Wegerif tekst: WIm Nijhof

Wie een wandeling maakt door de Parkenbuurt, kan op enkele plekken kennis maken met ontwerpen van de Apeldoornse architect Henk Wegerif (1888-1963), een in Nederland vooraanstaande bouwmeester, die in Apeldoorn woonde tot hij in 1925 verhuisde naar Wassenaar. Henk Wegerif, geboren op 13 april 1888, ging na de lagere school direct aan de slag als timmermansleerling in het aannemersbedrijf van zijn vader Gerrit, die een dure opleiding niet nodig vond; zelf had hij het vak immers ook in de praktijk geleerd. Henk was achttien jaar, toen hij zijn eerste woning ontwierp, het huis De Klaproos aan de Burglaan 47, in opdracht van zijn vriend Anne Schilstra, een voorman van de SDAP in Apeldoorn. Schilstra en Wegerif deelden de socialistische opvatting dat een mens werk en een goed huis nodig heeft om gelukkig te zijn. De Klaproos had dan ook een arbeiderswoning moeten worden, maar de uiteindelijke bouwsom bleek te hoog.

4

Parkenblad

De Parken Omstreeks 1910 was de villawijk De Parken grotendeels afgebouwd. Welgestelden, fabrikanten, hogere ambtenaren en ook repatrianten uit Nederlands Indië zochten ruimte voor een eigen woning. Enige Apeldoornse architecten, onder wie Wegerif, kropen in de rol van projectontwikkelaar. Ze kochten bouwkavels en bouwden er villa’s, landhuisjes en middenstandswoningen. De Pasch Het boeiendste werk van Wegerif in Apeldoorn is het huis De Pasch, gebouwd in 1912, op de hoek van de Regentesselaan en de Van der Houven van Oordtlaan, waar notaris Louis van Dooren jarenlang zijn domicilie had. De bouwmeester had één groot probleem op te lossen: het uitzicht van het huis was het mooist in de richting van het Oranjepark, maar dat was de donkere noordkant, dus zou er weinig zonlicht binnenkomen. Hij vond de oplossing, heel simpel eigenlijk, creatief vertaald in drie ramen, waardoor de zon ook in de middaguren de kamer kon binnenkomen. Opmerkelijk aan het pand zijn de kolommen van de ingang en het terras, niet klassiek met een vierkant voetstuk en een ronde zuil, maar tegengesteld: vierkante zuilen op een rond basement. Deze keuze is stringent doorgezet in zelfs de schoorstenen en de stoelen op het terras. Duidelijk is ook hier dat Wegerif veel inspiratie vond in de Engelse landhuisbouw, in de plattegrond, en ook bijvoorbeeld in de besloten intieme sfeer van het interieur, met een haard met vuurzicht. Nog meer In 1914 bouwde hij aan de Regentesselaan 12 voor zijn zus het huis Op den Paschviever, met een fotografisch atelier, waarover hij zelf schreef:


‘...een woonkamer [...] welke de hoogte van twee verdiepingen heeft, een zeer aardige variatie op den gewonen woonkamervorm. Doordat het karakter dezer kamer van dat der andere kamers in dit huis zozeer verschilt, heeft dit vertrek een bijzonder cachet. Een ruimtelijke ontwikkeling als hier geeft wel een heerlijk bevrijdend en ruim gevoel’. De naam van het huis verwijst naar de tuin met de vijver van het landgoed De Pasch, dat enkele tientallen meters verder lag, op de plaats waar later de Bibliotheek zou worden gebouwd. In dit buurtje staan overigens nog meer huizen van Henk Wegerif: Van Swietenlaan 3, Tuthein Noltheniuslaan 4 en nummer 2 dat het Bloemenhuis heette, omdat op het houtwerk diverse bloemen waren geschilderd.

Weg uit Apeldoorn In 1925 verliet Wegerif zijn geboorteplaats, hij verruilde Apeldoorn voor Den Haag. Naar de reden moeten we gissen. Zou hij in het westen van het land meer emplooi hebben gevonden? In elk geval bouwde hij in Den Haag en omgeving diverse villa’s, kantoren, een flatgebouw en in 1953 de Flora Bioscoop in Amsterdam. Eind jaren vijftig ontwierp hij het crematorium in Groningen en ook de landschappelijke omgeving daarvan. Het was na Westerveld en Dieren het derde crematorium in Nederland. Daarnaast ontwierp hij voor film en toneel decors, bijvoorbeeld in 1935 voor de eerste Nederlandse speelfilm met geluid, over Willem van Oranje, die op 4 januari 1934 voor het eerst werd vertoond. Henk Wegerif overleed in 1963 en werd in Velsen gecremeerd.

5

Parkenblad


Parkenportret Bart Schudel (fotograaf), Bas Backerlaan 34 Tekst: Klaaske de Vos Foto: Folkert Leemans

Misschien hoef ik Bart niet voor te stellen, want veel van de bewoners van De Parken kennen hem als huisarts. Maar toch… Bart is begonnen aan een nieuwe fase in zijn leven, dus is het interessant om terug en vooruit te kijken. Waar kom je vandaan? “Ik ben geboren in Apeldoorn, aan de Deventerstraat 40. Mijn vader was huisarts en had de praktijk aan huis, zoals dat toen gebruikelijk was. Hij overleed toen ik 14 was en we verhuisden tijdens zijn ziekte naar de Soerenseweg. Misschien een beetje raar,

6

Parkenblad

maar eerlijk gezegd heb ik daar een prachtige tijd gehad. Niet vanwege het huis, maar vooral door mijn leven als puber, waarin ik alles interessant, leuk en opwindend vond. Ik had al besloten om dokter te worden, iets wat vaker gebeurt in een artsengezin. Ik wilde eigenlijk elders werken, maar het was in de jaren ’80 niet zo makkelijk een praktijk te vinden. Toen ik het aanbod van dokter Katzenstein aan de Regentesselaan 18 kreeg om zijn opvolger te worden, heb ik toch onmiddellijk ja gezegd. De praktijk verhuisde later naar de Regentesselaan 22 en in 1994 naar de van Heutszlaan 158. Vanaf 1997 werkte ik daar met veel genoegen samen met huisarts Froukje Runia. Sinds medio 2018 ben ik met pensioen.”


Hoe voelt dat, na een periode van intensief dokteren nu een leven zonder het ritme en de sturing van een dokterspraktijk? “Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Ik had de laatste tijd wat meer last van de stress en onrust die een dokterspraktijk meebrengt. Dat gevoel verdween direct toen ik stopte, en nu voel ik weer ruimte en energie om nieuwe dingen op te pakken. Ik kan terugkijken op een prachtige periode, waarin ik met veel patiënten een band had, want dat krijg je als je 36 jaar in dezelfde praktijk werkzaam bent. Ik voelde me daarom vooral een dokter die mensen behandelde in plaats van ziektes. Het ‘er zijn’ voor patiënten tijdens de moeilijkste periodes in hun leven, bijvoorbeeld tijdens de terminale fase, gaf me veel voldoening. Dokters gaan uit van genezen, daarvoor zit je in het vak, maar het meest betekenisvol ben je als het gaat om leven en dood.”

Parken BuurtBorrel Elke laatste zondag van de maand

2019:

• 15 december

2020:

• 26 Januari • 23 Februari • 29 Maart • 26 April • 24 Mei • 28 Juni

Hoe ziet je leven er nu uit? “Er begint een nieuwe periode in mijn leven, temeer daar ik binnenkort ga verhuizen. Ik woon al een tijdje samen met mijn partner, Irene Katzenstein, en we hebben besloten dat we een ander huis willen. Dit huis is veel te groot en we willen een nieuwe start maken in een huis dat echt van ons tweeën is. Dus binnenkort wonen we aan de Bas Backerlaan 34, waar we beiden met veel verwachting naar uitkijken.” Wat betekent het huis aan de van Heutszlaan voor je? “Ik heb hier met plezier gewoond. Het huis is ruim en het was makkelijk dat de praktijk erbij was. Ik geniet nog steeds van onze extended tuin: het groene sportveld aan het Verzetsstrijderspark en het geluid van de voetballende jongelui. Maar nu is het te groot en ik hecht niet zo aan stenen. Dus ik laat het niet met verdriet achter, maar wel met nostalgie, want je laat ook een stuk geschiedenis achter.” Veel gepensioneerden zoeken een nieuwe activiteit of hobby. Geldt dat ook voor jou? “Ik heb een oude hobby, waar ik me nu weer volop aan kan wijden. Ik heb in 2003-2004 de fotovakschool gedaan en had in dit huis een doka, waar ik zelf kon ontwikkelen. Dat doe ik niet meer, maar ik fotografeer nog steeds graag, het liefst portretten of architectuur.” Gelukkig houdt Bart deze hobby hoog, want zoals u misschien weet, is hij de huisfotograaf van het Parkenblad.

De ParkenBuurtBorrel is een samenwerking tussen Parksociëteit Marialust en Wijkraad De Parken. www.deparken.nl

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN

p oproe

De Parken in de Tweede Wereldoorlog

In 2020 vieren we dat het dan 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd. Dat leek ons een mooie aanleiding om het volgende Parkenblad, dat in het voorjaar uitkomt, voor een groot deel te wijden aan hoe het onze wijk in 1940 – 1945 verging. In de afgelopen edities hebben we daar al een aanzet voor gegeven door verslag te doen van het leggen van de herinneringsstenen bij huizen waar Joodse families woonden.

Wilt u met ons meedenken over de invulling van dat nummer, mail dan aan: info@deparken.nl

Wij wensen Bart en Irene veel geluk in hun nieuwe huis.

7

Parkenblad


Energiefabriek Apeldoorn Vijf jaar geleden ontstond tijdens een verjaardagsborrel in een achtertuin in De Parken, een plan om met elkaar iets te betekenen voor onze eigen stad. Dat werd de basis voor wat inmiddels alweer enkele jaren de Stichting Energiefabriek Apeldoorn (EFA) is.

Tekst: Brandaan Lub

In de begintijd liepen de ideeën over hoe bij te dragen aan onze stad sterk uiteen. Langzaam maar zeker werd het concreter en zo werd besloten bij te dragen aan de ontwikkeling van het toen nog vrijwel braakliggende Zwitsalterrein. De initiatiefnemers zagen de enorme mogelijkheden ervan en na enige tijd streek de daarvoor inmiddels opgerichte stichting neer in ‘Gebouw 64’, vlak bij ingang Noord.

verbinden, met hen te experimenteren en te zoeken naar lokale samenwerkingen op verschillende niveaus. Kenmerkende thema’s zijn participatie, milieu, techniek, zorg, onderwijs, creatie en een vernieuwende overheid. Wij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige, energieke en gezonde stad en bouwen zo met verschillende generaties aan vernieuwende maatschappelijke modellen.

Actief Wat startte met een avond in Gigant, waarbij actieve burgers en innovatieve ondernemers uit de stad hun idee voor een activiteit op Zwitsal mochten pitchen, groeide langzaam maar zeker uit tot een netwerk van burgers, bedrijven en instellingen die op verschillende manieren vorm gaven aan zowel het Zwitsalterrein als aan initiatieven elders in de stad. Het eerste culturele festival ‘De Lopende Band’ werd georganiseerd op Zwitsal, daarna vond een provinciaal congres over burgerparticipatie plaats; tegelijk werden de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie op Zwitsal met de gemeente onderzocht.

Inmiddels is de EFA uitgegroeid tot een platform voor allerlei initiatieven

Divers Inmiddels is de EFA uitgegroeid tot een platform voor allerlei initiatieven in de stad. Dat doen we door mensen in de gelegenheid te stellen om hun professionele kennis en kunde (van hun dagelijks werk) ook in te zetten voor hun eigen stad door ze te

8

Parkenblad

Schakel Een mooi voorbeeld van zo’n vernieuwend maatschappelijk model is Newtech Park Apeldoorn. Daarin werken onderwijs, cleantech bedrijven, zorginstellingen en de gemeente samen. Zij zetten zich gezamenlijk in voor het versterken van arbeidsparticipatie, innovatieprojecten gericht op schone technologie en het geven van techniekonderwijs. Als stichting vormt de EFA de verbindende schakel tussen deze partijen. Plek Sinds november vorig jaar is de eigen locatie verbouwd en is de stichting Ondernemershuis


Apeldoorn ingetrokken bij de EFA. We bieden onderdak aan verschillende Apeldoornse initiatieven en startende ondernemers, en organiseren allerlei bijeenkomsten. Tegen een kleine vergoeding kunnen individuen of bedrijven gebruik maken van flexplekken op een vaste of incidentele basis, zodat we als stichting de kosten van ons pand kunnen dekken.

Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u meedoen of wilt u ook met stadsgenoten kunnen flexwerken op Zwitsal ? Kom op kantoortijden langs bij Energiefabriek Apeldoorn op het Zwitsalterrein (Vlijtseweg 144, ingang Noord) of mail voor informatie naar de voorzitter van de stichting, Brandaan Lub: brandaan.lub@energiefabriekapeldoorn.nl

De Energiefabriek apeldoorn, Samen op eigen kracht Dutchtech Integration T 0031653347796

9

Parkenblad


Na

Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaïek: Granito di Italia is dé specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid

Daaggeennnnaacchht t D Dagik eb n na c h t b b eerreeik baaaar roopp b e re i k ba ar op 005555--22003322224433 05 5 - 2 03 22 43 0066--4400887711886622 06 - 4 087 18 6 2 jn nnaaaam m iiss M Mar c el va n K MMijin Keesstteerreenn. . Ik Ikkkaannuu M i jn n aa m i s M ar c el va n K es t e re n. I k k a n u lpeenn oom m,, ssa am me n met u eenn uuw hheelp w ffaam miliile ie, ,eeeenn h e l p e n o m , s a me n m e t u e n u w f a m il i e , e e n dd ppeerrssoooonnlliijjkk eenn betekenisvvooll aaffsscchheeid idvvaannieiemmaann p e r s o o n l ij k en b e t e ken i s v o l a f s ch e id v a n i em a n d v a n w i e u h o u d t t e v e r z o r g e n . v a n w i e u h ou d t t e ver z org en . v a n w i e u h o u d t t e ver z o rg en . ee ell v OOookk kkuunntt uu,, ggeehhe vrriijjb blliijjvveenndd,, eeeenn aaffssppra raaakk O o k k u n t u , g eh ee l vr ij b li j ve nd , e en af sp r a ak m a k e n o m a l u w v r a g e n o v e r u w e i g e n a f scchheeidid mm akaekn l luuwwvvra enom omaa raggeennoovveerr uuw w eeiig ge en na affs sch e i d t e s t e l l e n . tetestsetlelelln e.n.

WESTRA KERSCHOTEN WESTRA WESTRA KERSCHOTEN KERSCHOTEN

Maak gebruik van onze handige services. Gewoon bij jou om de hoek! Maak Maak gebruik gebruik van van onze onze handige handige services. services. Gewoon Gewoon bij bij jou jou om om de de hoek! hoek! Bij Primera Westra Kerschoten kun je terecht voor: Bij Westra kun voor: Bij Primera Primera Westra Kerschoten Kerschoten kun je je terecht terecht voor: Stomerijservice Western Union Rekeningen betalen Rokersbenodigdheden

Stomerijservice Stomerijservice Kansspelen Kansspelen Kansspelen Tabak Tabak Tabak Gifts Gifts Gifts

Western Union Union Western Wenskaarten Wenskaarten Wenskaarten E-sigaretten E-sigaretten E-sigaretten Zoetwaren Zoetwaren Zoetwaren

Rokersbenodigdheden Rokersbenodigdheden Tijdschriften Tijdschriften Tijdschriften Cadeaukaarten Cadeaukaarten Cadeaukaarten Game-tegoeden Game-tegoeden Game-tegoeden

Bij ons Postkantoor kun je terecht voor: Bij ons ons Postkantoor Postkantoor kun kun je je terecht terecht voor: voor: Bij Kentekendiensten RDW

Kentekendiensten RDW RDW Kentekendiensten Postzegels Postzegels Postzegels Brieven Brieven Brieven Pakketten ophalen en verzenden Pakketten ophalen Pakketten ophalen en en verzenden verzenden Aangetekende verzending Aangetekende verzending Aangetekende verzending OV-Chip oplaadpunt OV-Chip OV-Chip oplaadpunt oplaadpunt

PrinsMauritslaan Mauritslaan 19-2 Prins Prins Mauritslaan19-2 19-2 7316 EL Apeldoorn 7316 7316EL ELApeldoorn Apeldoorn

inf o @v a nk es te re nu itv a a rtzo rg . nl inifnof@ v ank es te re nu itiv a artzo rg. n. nll o.@ w ww v avnakneksetsetreerneuniu tvtavaaratzrtozrogr.g nl ww v.avnakneksetsetreer e nnuui tiv ww w.w tvaaaartrtzzoorrgg. n . nl l

Rekeningen Rekeningen betalen betalen Boeken Boeken Boeken Kantoorartikelen Kantoorartikelen Kantoorartikelen Very Important Baby Very Very Important Important Baby Baby

Mercatorplein 26-28, 7316 HL Apeldoorn – Mercatorplein 7316 HL HL Apeldoorn Apeldoorn –– Mercatorplein 26-28, 26-28, 7316

facebook.com/primerawestra – Tel. 055-5218758 facebook.com/primerawestra –– Tel. Tel. 055-5218758 055-5218758 facebook.com/primerawestra


Luca Vermeulen Luca Vermeulen (7 jaar) woont sinds twee jaar aan de Frisolaan. Het huis is gerestaureerd,

Jong in De Parken

van buiten in stijl en van binnen ruim en mooi licht. Tekst: Klaaske de Vos Foto: Bart Schudel

Met wie woon je hier, Luca? “Ik woon met mijn moeder Paulieke. Papa en mama zijn gescheiden, daarom heb ik nu meer huizen. Hier woon ik met mama, en op de Louisalaan met papa; maar ik woon ook in Amsterdam, want daar woont de vriendin van papa en daar gaan we vaak naar toe.” En waar woon je het liefst? “Het liefst woon ik hier aan de Frisolaan, het is lekker groot en ik heb hier het meeste speelgoed en vriendjes vlakbij. Ik heb veel dieren, twee kippen, Zwartje en Grootje en twee hanen, Witje en Kleurtje, een konijn Snijntie en twee poezen, Timmie en Dipsey. En ik vind het park hier tegenover leuk, daar spelen we vaak.” Wat vind je ervan dat je in meer huizen woont? “Het is niet zo fijn dat papa en mama zijn gescheiden. Maar ik doe met allebei leuke dingen, in de zomervakantie ga ik met papa naar Corfu en kan ik onderwater zwemmen en snorkelen, dat is best gaaf. Dus het huis hier is het mooist, maar in Corfu is het heel fijn met papa.” Naar welke school ga je? “Ik zit op de Parkenschool in groep 4. Dat is leuker dan op de school in Wesepe. In het begin werd ik hier een beetje geplaagd met mijn lange haar, maar dat is nu over. ” Tjonge, dat is wel een beetje vervelend. Hoe kan het dat je geplaagd werd terwijl je zulk mooi lang haar hebt? Zijn ze jaloers op jou? “Dat weet ik niet, hoor, het maakt niet uit. De school

is best leuk, het buitenspelen is fijn en je mag zelf je drinken pakken, dat hoef je niet te vragen. Gymnastiek doe ik het liefste, en basketbal. En de juf is heel aardig, de meester ook, maar die is een beetje streng.” Welk spel vind je het leukste om te doen? “Ik verzin zelf een verhaal en daarna gaan we dat spelen. Dat doen we op mijn kamer, kijk, ik heb een hoog bed, daaronder kan je je verstoppen en dat kan ook in het speelhuisje. Of op de gang, de logeerkamer of de zolder. Ik speel met mijn vriendjes van school of met Joost, dat is de zoon van de vriend van mama.”

“Ik speel elke dag in het park met mijn vriendjes” En wat vind je van de plek waar jullie huis staat, ben je daar blij mee? “Ik speel elke dag in het park met mijn vriendjes, heerlijk. En het is lekker dichtbij school. Het is heel fijn hier, met de andere kinderen, de dieren en mama.” Ik ben jaloers op Luca en alle leuke dingen die hij kan doen, maar vooral op zijn mooie haar…

11

Parkenblad


Het visuele geheugen van De Parken tekst: Klaaske de Vos foto: Barry Meester: Bart Schudel

Wilt u meer te weten komen over de huizen in De Parken, ga dan naar de website www.Parkenbuurt.nl, die beheerd wordt door Berry Meester. Meester heeft een duizelingwekkend goed geheugen voor alles wat er in De Parken is gebouwd en wie er hebben gewoond, dus maak hieronder kennis met hem en lees wat hij kan betekenen voor u als bewoner van De Parken. Berry Meester (1966) is geboren en getogen in de Parken, aan de Canadalaan 15. Daar heeft hij 50 jaar gewoond, maar drie jaar geleden verhuisden hij en zijn vrouw naar de Wendenlaan in de wijk Het Loo. Zijn grote passie: ‘de geschiedenis van de huizen in De Parken’ is gebleven. Wat maakte dat je zo geïnteresseerd was in De Parken? “Ik zag een keer een oude ansicht van het Wilhelminapark, werd enthousiast en vroeg me af of er daar meer van zijn. Nu, zo’n 25 jaar later, heb ik ca. 1500 oude ansichten en foto’s van Apeldoorn,

12 Parkenblad


waarvan veel van De Parken. In ca. 2005 werd een oud huis in de wijk met de beste bedoelingen gerestaureerd, maar het gebeurde niet op grond van de oorspronkelijke staat. Dat kon ik weten, want ik had er een oude foto van. Ik besloot toen om in samenwerking met Bert Kompanje (die voor het Parkenblad schreef), een website te beginnen, waar ik met collega-verzamelaars, CODA en de Vereniging Oud Apeldoorn alle foto’s uit de Parkenbuurt op één site bijeen wilde brengen. Bert was vrijwilliger bij het archief van CODA en deed daarom de bijschriften. In 2015 overleed Bert en sindsdien doe ik de site alleen. Ik ben destijds begonnen met het fotograferen van alle (ca. 1.000) huizen in de wijk (red: De Vlijt hoorde aanvankelijk niet bij De Parken) en plaatste die op de website. En waar het kan, voeg ik een of meer oude foto’s toe, maar er zijn nog veel huizen waar (nog) geen oud materiaal van is.” Merk je dat bewoners van de Parken geïnteresseerd zijn in je website? “Ik heb ca. 200 bezoekers per dag, dat is best veel. Dat zijn natuurlijk niet alleen bewoners, ook veel oud-bewoners of bijvoorbeeld mensen die een rondleiding door de wijk hebben gehad. Doordat ik nu veel onderzoek doe naar oud-bewoners en dat vermeld op de site, komen er ook bezoeken van mensen die stamboomonderzoek doen. Ook komen er ‘nieuwe’ oude foto’s doordat mensen googelen op de achternaam van bijvoorbeeld opa en oma en dan op de site terechtkomen.” Wat kan je voor geïnteresseerde Parkbewoners betekenen en omgekeerd? “Ieder die een vraag heeft over zijn huis en/of vroegere bewoners, mag mij vragen om informatie.

Ik zal dan proberen om een en ander uit te zoeken. Alle informatie die ik al heb, staat overigens op de website en zodra ik weer iets nieuws heb gevonden, voeg ik die informatie toe. Bewoners kunnen me vragen om een digitale foto, die stuur ik graag toe.

“En uiteraard ben ik geïnteresseerd in foto’s van huizen, parken of straten” En als ze bijvoorbeeld willen weten wat de oorspronkelijke kleur van het houtwerk was, of welk hekwerk er past, geef ik desgewenst advies. Omgekeerd ontvang ik graag informatie die nog niet op de website staat. Dat mag overal over gaan, over voormalige bewoners, een bijzondere verbouwing, een naamgeving, etc. En uiteraard ben ik geïnteresseerd in foto’s van huizen, parken of straten.” Waarom steek je hier zoveel energie in? “Ik houd van oude huizen en wil daarom bijdragen aan het zo goed mogelijk bewaren ervan. Dat doe ik door de visuele herinneringen te verzamelen en toegankelijk te maken met de daarbij behorende informatie. Ik hoop dat ik anderen hiermee een beetje aansteek en dat de wijk De Parken daardoor nog mooier wordt.... Informatie bij: berrymeester@upcmail.nl 06-2152 0800

13 Parkenblad


Oud glas vervangen voor HR(+(+)) isolatieglas? -

Hoger comfort in huis Lagere energierekening Mogelijk subsidie* Verbetering van de waarde van uw woning Mogelijk met behoud van de monumentale uitstraling

* In combinatie met een andere isolerende maatregel, zie RVO.nl

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en advies: 055-760 1111

Ook uw leverancier voor - Voorzetramen - Glas-in-lood - Hardglazen deuren - Keukenachterwand - Verandaglas

Wilmersdorf 29 7327 AD Apeldoorn

info@aartbouman.nl 055 - 760 1111


in De Parken Dit jaar staat ‘Wandeltheater Beleef Kerst’ op zaterdagavond 21 december op de rol. De Koningshof aan het Wilhelminapark en de Barnabaskerk aan de Canadalaan zetten dan weer in op verbinding met elkaar en met de buurt. Zij hopen, nu alweer voor de derde keer, een mooi spektakel neer te zetten in De Parken. Op deze manier willen ze de buurt een evenement bieden dat voor iedereen, jong en oud, toegankelijk is. Net als in de twee voorgaande edities van Beleef Kerst wordt het verhaal over de geboorte van Jezus Christus verteld. Er wordt van alles uit de kast gehaald om u deze oude geschiedenis al wandelend te laten beleven. Met spelers uit de twee kerken die vol overgave hun rol vertolken belooft het dit jaar ook weer een mooi geheel te worden. Wilhelminapark en Marialust De route van het verhaal zal verlicht worden met honderden lichtjes en tientallen lampionnen in de bomen van het Wilhelminapark en het veld bij

“Een mooie ambiance voor ontmoeting en napraten met elkaar” Marialust. Het kerstverhaal wordt verteld via tekst, muziek, lied en dans. Langs de scenes ontmoet u Romeinse soldaten, een heraut en zijn helpers, de

herbergier en zijn bezoekers en natuurlijk Maria en Jozef. U kunt kijken en luisteren naar hoe zij toeleefden naar de geboorte van hun bijzondere Kind. Aan het eind van dit openluchttheater staat in een gezellige tent warme chocolademelk samen met andere lekkere dingen op u te wachten. Een mooie ambiance voor ontmoeting en napraten met elkaar. Welkom! U bent van harte welkom op zaterdag 21 december vanaf 18.30 bij de Barnabaskerk. Elke 5 minuten vertrekt een groep bezoekers met een verteller naar het verhaal. De laatste groep vertrekt om 20.30. Dit wandeltheater wordt door de twee kerken speciaal voor de bewoners van De Parken uitgevoerd. Het is daarom fijn wanneer u te voet of met de fiets komt. Zo wordt overlast van parkeren tot een minimum beperkt. Lijkt het u / jou leuk om mee te werken aan dit wandeltheater? Bel dan naar Geri van As: 06 13 78 65 93 of mail naar beleefkerst@barnabaskerk.nl

15 Parkenblad


Uw auto altijd op de 1e plaats

• APK • Airco Service • Banden en velgen • Technische diagnose • Volledig onderhoud

• Verkoop nieuw en gebruikt • Schadeherstel • Trekhaken • Uitlaten

AutoFirst Saab Apeldoorn Sleutelbloemstraat 71 7322 AJ Apeldoorn 055 – 366 32 32 autofirst-apeldoorn.nl


Advertentie Even lekker tot rust komen in uw eigen vakantiehuis in het Reestdal , op goed bereisbare afstand van Apeldoorn ..? Aangeboden wordt een compleet ingerichte zespersoons vakantiewoning op kleinschalig landschapspark ‘’Striks Erve” in IJhorst, gemeente Staphorst . Heeft u interesse? Neem contact op met Makelaarskantoor Huls in De Wijk. www.hulsmakelaardij.nl tel. 0522 -441 072, de heer Henk Huls

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wilt u binnen een uur reistijd even naar een totaal andere omgeving en genieten van alles wat het Nationaal Park Wieden-Weerribben te bieden heeft ? Dit compleet ingerichte vier-persoons recreatiechalet met eigen parkeerplaats, steiger en visboot met buitenboordmotor op het rustig gelegen recreatiepark “Resort Venetië” is te koop. Heeft u interesse? Neem contact op met Makelaardij Zandbergen in Havelte. www.zandbergenmakelaardij.nl tel. 0521-340 043, de heer Gerben Zandbergen


Doorbraak op het gebied van e-bikes Bij ons krijgt u 5 jaar garantie ook op de accu en motor ! Vraag naar de voorwaarden.

Koninginnelaan 54 7315 BT Apeldoorn

Telefoon 055-5212582 www.profilejanssen.nl

Ve Verschillende Vele T

er! nliefh ber! wijnlie fhebebb adi voorr de wij t par adijsjsvoo HeHe t par js voor de wijnliefhebber! Het paradi

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Wijnkoperij Henri Bloem Wijnkoperij Henri Bloem Asselsestraat 52 | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 Henri Bloem Asselsestraat 52 | Wijnkoperij 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl E-mail: | www.henribloem.nl Asselsestraat 52apeldoorn@henribloem.nl | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70

0224784.pdf 1

E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl 1-3-2019 16:17:51

Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032


Nieuw en duurzaam openbaar vervoer Mobuur is een nieuwe vervoersdienst, voor iedereen. Met vrijwillige chauffeurs en twee elektrische auto’s brengen wij u op verzoek van deur-tot-deur binnen ons werkgebied. Maar ook kunt u onze auto’s huren! Tekst: Marjolein Tillema

Halen en brengen Wist u dat Mobuur ook in een deel van De Parken rijdt? Het werkgebied is grofweg de wijken Kerschoten, De Naald en het noordelijke deel van De Parken. Binnen dit gebied brengen en halen de vrijwilligers van Mobuur u van en naar elk gewenst adres. Daarnaast zijn er nog een aantal afspreekpunten búiten het werk­gebied waar we u naartoe kunnen brengen: • winkelcentrum Anklaar • denksportcentrum aan de Sleutelbloemstraat • hospice aan de Polkastraat • bushalte naar Zwolle (Zwolseweg of Oost Veluweweg) • bushalte naar Harderwijk (De Naald) • Zwitsalterrein • begraafplaats Soerenseweg • Paleis Het Loo / achteringang Paleispark • woonzorgcentrum De Loohof De spelregels Iedereen kan een ritje boeken bij Mobuur; een indicatie of abonnement is niet nodig. U hoeft alleen maar even te bellen, en binnen 15 minuten staat de auto bij u voor de deur. De vrijwillige chauffeurs van Mobuur brengen u graag, maar blijven binnen het werkgebied! En hebt u hulp nodig met het tillen van de boodschappen of het inklappen van een rollator? Ook dat doen we graag voor u. Een ritje kost € 1,50. Gaat u binnen het uur weer terug? Dan betaalt u niets extra.

U kunt pinnen bij de chauffeur of een 10-rittenkaart kopen. Mobuur rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur. Probeert zelf eens elektrisch te rijden! Wilt u zelf eens rijden in een elektrische auto? Onze auto’s zijn ook te huur (buiten de openingstijden). De reacties zijn erg positief: optrekken gaat snel in een elektrische auto en er is geen geluid van de motor te horen. De auto’s staan geparkeerd bij wijkcentrum De Groene Hoven aan de Koninginnelaan.•

Lees verder op pagina 21 19 Parkenblad


Diensten Diensten Diensten voor voor voor thuis thuis thuis 055-3030628 055-3030628 055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

ednaeZdrneadZnraevd snjiahvtasjM ihtaM & &

siuhtsiruohotvrnoeotvsneitDsneiD 82608320630-350530-550 ln.siulnh.tsriouohvtrnoeotvsneitds@ neoidfn@i ofni ln.siulnh.tsriouohvtrnoeotvsneitds.nwew idw .www

Henk Henk Henk van van van Veldhuizen Veldhuizen Veldhuizen

neziunhedzilu eV hdnleaV v knnaevHkneH

&& &

nekanmekjiaW m?jigW ido?ngisdiounhtsiruohotvrnoeotvsneitdsnneaivd pnlauvhpelduhu etdfeueHtfeeH ed meodkm aaorpkasfaarpnsefea dnneevdjinlbejvirjivlblejiervhelegenhe gganaergaarg .neke.nrp eksebrpesteb needtenhekdjielehgkojim legom

Mathijs Mathijs Mathijs van van van der der der Zande Zande Zande

:nete:nweetetw meotdm eoGdeoG pluhpeldun heeedrncseeegrcnse gernaebewruaobrwteubor,teetbsa,vetnseaev tngejierktguji-rk u netsonkestpsoakhscpsatahacm stdaailm nedeilgnnejeizg rneji-z re ruutcru afuntceaef snleeddsilm edfdaim retfhacraetghicliaevgidlileavatdelb aaute-b u ruu 2rueum2anefm aaenlafameinlaimi-nim -

ekjileedkujiolehdsuiuohhsm iuohtm raotstergatfseeitgafiteiintianiteinei snieseiushi tsiruohotvrnoeotvsneitDsneiD nenenkeenrejikW er.jniW eka.nmekeatm reektjilreedknjieleirdvnsejiirrpvsnjierprenlaeicreolsaipcloushpluh roovrnoeotvsneitdsntefeidehtfteseahantsraanDra.rauDu .rreupu-r,e7p 1€ -,7r1aa€mrakajim lem kjailn eman teh uteehidu)geaidar)vgnaaravpnoaafepiroafte( inraet(sneitdsneerieddenraeedlneav ekloeov skiouohtsiuht ,duo,hdrueodhnroendiu nTon:siulaTo:zslnaeokzanmeknaem nnnueknrneulekbraetlerobfam troocfm neovcenl evel koo rkaoaomrasaiumh sniauah enrauaciedreupcifdoep refpopraekpnpeaek ,ntesnee,itdsnesidsu nlekssnuelek nee .eciv.reecsidvjrietlsadajm itlaeagm idreagaidwrgaoaowhgo feoithafteiliatw atkilanw eek nee

?gido?n gidpolunhpelu kjhiledku jiloehdsuiuoH hsiuH

namelijk namelijk namelijk maar maar maar €€17,17,€ 17,per per per uur. uur. uur. Daarnaast Daarnaast Daarnaast heeft heeft heeft diensten diensten diensten voor voor voor thuis thuis thuis ook ook ook vele vele vele andere andere andere diensten diensten diensten (tarief (tarief (tarief op opop aanvraag) aanvraag) aanvraag) die diedie uuhet u het het leven leven leven comfortabeler comfortabeler comfortabeler kunnen kunnen kunnen maken maken maken zoals: zoals: zoals: Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, een een een klussendienst, klussendienst, klussendienst, een een een kapper kapper kapper ofofnodig? pedicure of pedicure pedicure aan aan aan huis huis huis maar maar maar ook ook ook Huishoudelijke hulp een een een kwalitatief kwalitatief kwalitatief hoogwaardige hoogwaardige hoogwaardige maaltijdservice. maaltijdservice. maaltijdservice. Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk Goed Goed Goed om om om teteweten: te weten: weten: maar € 17,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten op aanvraag) die u het leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, - -u(tarief u-krijgt krijgt u krijgt een een een vaste, vaste, vaste, betrouwbare betrouwbare betrouwbare en enen gescreende gescreende gescreende hulp hulp hulp een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. - -erer - zijn er zijn zijn geen geen geen lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten - -uGoed u-betaald betaald u betaald veilig veilig veilig achteraf achteraf achteraf middels middels middels een een een factuur factuur factuur om te weten: - -minimale minimale -uminimale afname afname afname 22uur uur 2 uur - krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp - u betaald veilig achteraf middels een factuur - er zijn geen lidmaatschapskosten - minimale afname 2 uur Heeft Heeft Heeft uude de u de hulp hulp hulp van van van diensten diensten diensten voor voor voor thuis thuis thuis nodig? nodig? nodig? Wij Wij Wij maken maken maken Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? graag graag graag en enen geheel geheel geheel vrijblijvend vrijblijvend vrijblijvend een een een afspraak afspraak afspraak om om om de dede Wij maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. mogelijkheden mogelijkheden mogelijkheden tetebespreken. te bespreken. bespreken.

Weet je wanneer het tijd is om te verhuizen? Het gaat erg goed met de woningmarkt. Koophuizen zijn nog steeds erg gewild onder onze zoekers! Heb je verhuisplannen? Dan is dit hét moment om de verkoopkansen in kaart te brengen. Maak nu een vrijblijvende afspraak. Bel 055 - 526 08 88 of mail naar apeldoorn@thomapost.nl. Tot snel! Koninginnelaan 69, 7315 BN Apeldoorn 055 5260888 apeldoorn@thomapost.nl www.thomapost.nl


Vervolg van pagina 19 Voor de kosten hoeft u het niet te laten: • doordeweekse avond (na 17.00 uur): € 10,– • zaterdag of zondag: € 25,– • hele weekend: € 50,– En dit alles zonder kilometerbeperking. Wel vragen we u niet te laden langs de snelweg. Er is dus weinig reden om het niet gewoon een keertje uit te proberen. En wie weet bevalt het zo goed, dat u uw (tweede) auto wegdoet… As er voldoende belangstelling ontstaat, organiseren we een (deel)auto speciaal

voor de wijkbewoners, zodat u altijd een leenauto ter beschikking hebt. Laat het ons weten!

Driewerf dank aan onze sponsoren, die het weer mogelijk maakten om twee dagen het Parkenfeest te vieren. De borrel op vrijdag 30 en het kinderfeest op

zaterdag 31 augustus zouden zonder hen niet mogelijk zijn. Toch willen we het feest – eventueel – over een andere boeg gaan gooien. Denkt u mee?

Parken Feest nieuwe stijl?

Keuzes Wat wilt u tijdens het feest met anderen doen in onze wijk? Een eenmalige grote activiteit of een kleine activiteit die kan worden herhaald? Buiten of binnen? Gericht op plezier: culinair, amusement, sport, cultuur, etc., of een bijdrage leveren aan de wijk: bollen planten, een hek schilderen, bijenhotels maken, een berm insectenvriendelijk maken etc.…?

Al vele jaren organiseert de Wijkraad van de Parken in het laatste weekend van augustus het Parkenfeest. Op vrijdagavond is er een bijeenkomst met hapjes en drankjes voor de volwassen Parkenbewoners, en op zaterdag een kermis met poffertjes voor de jongste generatie, alles op de mooie locatie rond villa Maria­ lust. Het Parkenfeest is een belangrijke activiteit voor ons om bewoners bij elkaar te brengen, en we willen daar natuurlijk zo veel mogelijk wijkbewoners mee bereiken. Echter, de organisatie kost veel geld en inspanning, en de afgelopen jaren loopt het aantal bezoekers aan het Parkenfeest terug. Daarom willen we u uitnodigen om te komen met suggesties voor andere activiteiten. Het doel is om wijkbewoners samen iets te laten doen en daarmee voor verbinding in de wijk te zorgen.

Wij zijn te bereiken via: www.mobuur.nl, 06 3047 8979, info@mobuur.nl voor de huurauto (’s avonds en in het weekend)

Ideeën Wie – jong en oud - wil meedenken, met ideeën komen en zich actief inzetten voor de wijk? De organisatie zal worden uitgevoerd door een groep wijkbewoners met ondersteuning van de Wijkraad. Die kan ook budget ter beschikking stellen. De ingediende ideeën worden op de jaarvergadering van 19 februari gepresenteerd. Dan worden er keuzes gemaakt en kan het uitvoerend groepje wijkbewoners aan de slag. We hopen dat er veel ideeën komen voor het ‘Parkenfeest nieuwe stijl’!

21 Parkenblad


Vacuümglas nieuwe oplossing voor monumenten. Wil je een woning goed isoleren, dan kan het slim zijn je glas te vervangen. Wordt het dan HR++ glas of triple glas? En welke mogelijkheden zijn er als je glas-in-loodramen hebt, of een monument bezit?

Bij Glashandel La Paloma BV uit Apeldoorn kunt u terecht voor advies en hulp. Eigenaar Jerry Kers schetst nieuwe mogelijkheden, zoals dubbel glas dat dezelfde isolatiewaarde heeft als triple glas. Hij heeft zelfs een primeur: “Voor monumenten is er nu een super isolerend, dun (en mooi) vacuümglas op de markt, dat wij gaan leveren.” Het glas heeft een dikte vanaf 6mm, maar met een isolatiewaarde van 0.7W/(m2K) dus dezelfde waarde als triple glas. Soms is het in bijzondere gevallen lastig te kiezen voor isolerend glas, omdat dit ten koste gaat van esthetische factoren. “Bij glas-in-loodramen bijvoorbeeld, is een voorzetraam aan

de buitenkant een goede optie”, aldus Jerry. “Deze beschermt het lood en het glas en isoleert hetzelfde als dubbel glas; daarmee heb je toch 30% minder energieverlies.

“La Paloma Glas BV is gespecialiseerd in glas voor monumenten en oude gebouwen” La Paloma Glasindustrie B.V. Molenstraat 145 7321 BD Apeldoorn Tel: 055-366 66 66 www.la-paloma.com

Alle tijd en aandacht Huis en hypotheek | Familierecht | Zakelijk | Stichtingen en verenigingen

www.dnvn.nl Paslaan 16 | Apeldoorn


De Parkwachter Column

Heel veel leuke dieren Na een aantal publicaties in het Parkenblad is het de lezer duidelijk dat schrijver dezes zich met enige regelmaat ergert aan gedragingen van de medemens in het algemeen en soms aan de wijkbewoner in het bijzonder. Dat zal te maken hebben met opvoeding en genen. Het geboortejaar zal wellicht een rol spelen.. opgevoed met Koopmans Kindermeel en pap uit een glazen fles. Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat zulks bijdraagt aan verdraagzaamheid en flexibiliteit op latere leeftijd. Mijn heil zoek ik dan ook met regelmaat in de natuur, en dan zijn we bijzonder bevoorrecht om in zo’n prachtig groene wijk te mogen wonen met een flora en fauna die je in Vinexwijken niet aantreft. De rijkdom aan dieren in onze buurt is indrukwekkend. Wat vliegt, zwemt, kruipt , loopt en rent.. er is zoveel te zien in onze Parkenbuurt! De Grift bruist van het leven; als het zonnetje op het wateroppervlak schijnt, zwemmen hele scholen visjes aan de oppervlakte in hoog tempo voorbij. De reiger die zich in onze wijk gesetteld heeft, weet dat ook en is met regelmaat te spotten langs de boorden van dit stromend water. De ijsvogel heeft zich hier eveneens gevestigd en we hebben hem al meerdere malen gespot ter hoogte van Villa Marialust. Gaaien, kraaien, kauwen, eksters, spechten, mussen ( terug van weggeweest), roodborsten, winterkoninkjes, groenlingen, koperwieken, lijsters en merels, mezen in allerlei soorten, boomkruipers en -klevers, het fladdert hier af en aan. En duiven ook, die continu lijken te poepen en kringen in de water-gedragen autolak veroorzaken. Maar gelukkig is hier nu ook een sperwer, die ze graag op zijn menu ziet en het bestand reeds flink heeft teruggebracht. Sporadisch ontwaar ik een konijn in onze laan. Egels manifesteren zich vaker, en wanneer ze de liefde bedrijven, dan doen ze dat bepaald luidruchtig; eekhoorntjes zijn hier kind aan

huis. Soms zijn ze met drie of meer bij de voerbak en dan is het bijzonder om te zien welke rangorde bestaat. Bosmuizen scharrelen graag in onze achtertuin; toen werkzaamheden aan de Grift ter hoogte van de Amerikaanse hamburgerketen plaatsvonden trokken ratten de wijk in, in de hoop hier een soort alternatieve drive-in aan te treffen. Het kan niet anders of ze moeten zwaar teleurgesteld zijn, want ook al vind je in onze buurt zwerfafval en wat etensresten, het aanbod is niet te vergelijken met dat wat er rond dat fast food restaurant te vinden valt. Vlinders leuken onze tuinen op en eigenlijk zou in elke tuin een vlinderstruik behoren te staan. Zou daarvoor een subsidiepotje kunnen worden gemaakt ? Laten we al dit moois koesteren en blijven beseffen dat we tot ‘the happy few’ behoren!

23 Parkenblad


DRM Duurzaam Totaalinstallaties Mulder Duurzaam en De Ruijter Totaalinstallatie

airconditioning, zonnepanelen, warmtepompen,

realiseren onder naam DRM Duurzaam Totaal­

luchtbehandeling, verwarmingstechniek, verlich-

installaties voor bedrijven en woningen. Beiden

tingsinstallaties, installatie- en watertechniek.

zijn samen al meer dan 200 jaar actief op het gebied van installatietechniek en verduurzaming. DRM Duurzaam Totaalinstallaties realiseert alle installaties op het gebied van elektrotechniek,

Meer informatie? Bel gerust (055) 303 40 40 of kijk op drmduurzaam.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.