Parkenblad zomer 2018

Page 1

Een uitgave van Wijkraad de Parken | zomer 2018

In dit nummer o.a.

› Repaircafé in De Vlijt › Energietransitie › De Parkwachter › Wijknieuws › Party time!

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RNColofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de wijkraad wordt gevormd door:

Beste medewijkbewoners, Hier weer meer over het reilen en zeilen van onze wijk.

Zie ook de website www.deparken.nl.

De algemene ledenvergadering in februari is goed bezocht. Op deze vergadering hebben enkele deskundigen ons deelgenoot gemaakt van de verschillende manieren waarop je een wijk energieneutraal kunt maken. De conclusie was dat e.e.a. nog in de aanvangsfase verkeert en dat er in de komende tijd/jaren nog veel ontwikkeld moet en zal worden. Er is intussen door de gemeente een ‘energieregisseur’ aangesteld met wie wij als wijkraad sparren hoe we de energietransitie vorm kunnen geven en presenteren aan onze bewoners. Deze energieregisseur, Albert van Dam, presenteert zich aan u in dit Parkenblad en tijdens allerlei toekomstige gelegenheden.

Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Klaaske de Vos, info@deparken.nl

Ook is op deze vergadering Paulus Kosters geïnstalleerd als opvolger van Berend Reinink, waarmee we weer een compleet bestuursteam hebben.

Dolf Sijbesma: Voorzitter Peter de Jong: Vice voorzitter Ingrid Kortenhoff : Secretaris Paulus Kosters: Penningmeester Monique Plas: Lid Gerjan de Vries: Lid Mailadres: info@deparken.nl

Contacten adverteerders Marjolein Hoefsloot, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: Tess tussen de tulpen in het Oranjepark. Foto: Daniëlle van Triest. Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

De maandelijkse borrel in het Koetshuis wordt redelijk tot goed bezocht. Als de plannen voor een soort kinderopvang vastere vorm gaan aannemen, wordt u via de flyer daarover geïnformeerd. Allemaal hebben we intussen ervaren, dat de herstelwerkzaamheden aan onze lanen zijn begonnen. We moeten er maar aan wennen dat we de komende jaren her en der door de wijk worden ’omgeleid’. Een bijkomend voordeel is wel dat we onze wijk beter leren kennen! Verder zijn we bezig met het realiseren van een communicatieplan om zo de bewoners meer bij de wijk te betrekken. Onderdelen hiervan zijn de website, een nieuwsbrief, facebook enz.. Zoals boven vermeld, zijn we actief betrokken bij het realiseren van ‘het wonen zonder fossiele brandstoffen’, de herstelwerkzaamheden, maar ook bij het afkoppelen van regenwater en de bouwplannen voor de Remeha/groenvoorziening-locatie en Vlijtsekade.

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

ue Van links naar rechts: Gerjan de Vries, Moniq Plas, Peter de Jong, Ingrid Kortenhoff, Paulus Kosters en Dolf Sijbesma.

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

Rest mij nog u een mooie zomer toe te wensen, en hopelijk tot ziens op onze maandelijkse borrel en/of op het jaarlijkse Parkenfeest op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd via de bekende flyer. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, uw voorzitter

3

Parkenblad


Geef de Parken Sinds 1 april ben ik, Albert van Dam, energieregisseur voor De Parken. In opdracht van de gemeente Apeldoorn ga ik aan de slag om u – inwoner van deze prachtige wijk - te ondersteunen en te helpen bij de overgang naar een duurzame wijk, vrij van CO2 uitstoot. Deze transitie gaat natuurlijk jaren duren, maar ik hoop dat we gezamenlijk alvast stappen zetten in de juiste richting. Onder andere door te gaan besparen op energie en door samen in gesprek te gaan over de kansen, de mogelijkheden en vooral de wensen van u als bewoner van De Parken.

Op het wijkfeest in september ben ik aanwezig met informatie over verduurzaming van woningen

4

Parkenblad


nieuwe energie! Wie ben ik Ik ben 48 jaar en woon in Apeldoorn in de wijk Westenenk, ben getrouwd met Marjan en samen hebben we twee meiden: Meike en Laura. Ik heb vele jaren gewerkt in de financiële sector als ITprojectleider. Een aantal jaar geleden heb ik besloten een nieuwe richting in te slaan: ik wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland, met name gericht op (particuliere) woningen. Om te zorgen voor goede en voldoende kennis heb ik begin 2017 de opleiding Energiebeheer afgerond en heb ik mij op alle mogelijke manieren in het onderwerp verdiept.

Voor u geen kosten Mocht u zich afvragen of mijn bezoek u geld kost, dan is het antwoord: “nee”. Ik word betaald door de gemeente om u en uw wijk vooruit te helpen in de energietransitie. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Dan nodig ik u graag uit om contact met mij op te nemen. En mocht er spontaan een bedrijf bij u aan de deur komen met advies over verduurzaming, ook dan kan ik helpen, indien u dit wenst. Ik ben bereikbaar via: 06 12 654 741 / deparken@energiekapeldoorn.nl

Wat betekent dat voor u Iedere woning - en vooral iedere bewoner van die woning - heeft zijn of haar eigen vragen ten aanzien van energie. Misschien heeft u last van tocht of wilt u uw huis isoleren? Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen of in mogelijkheden voor verminderen van het gasverbruik (omdat uw energierekening de pan uitrijst)? Graag ga ik met u in gesprek door bij u thuis uw situatie door te spreken. De basis hiervoor zijn altijd úw wensen en úw (financiële) mogelijkheden. Als u interesse heeft in een adviesgesprek, dan nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen. Na de zomer Op het wijkfeest in september ben ik graag aanwezig met informatie over verduurzaming van woningen. Ik zorg dan voor voorlichtingsmateriaal over de verduurzaming van monumenten en een overzicht van wat mogelijk is met/zonder vergunning. In het najaar ga ik voor u een aantal bijeenkomsten organiseren met interessante sprekers over verschillende onderwerpen t.a.v. verduurzaming en energiebesparing. Begin van komende winter (dat is gelukkig nog ver weg!) wil ik bij 50 woningen warmtefoto’s maken. Die foto’s geven een goed beeld waar uw woning warmte verliest. Hiervoor moet het buiten rond of onder het vriespunt zijn, dus ga ik dat in de winter oppakken. Als u interesse heeft in warmtefoto’s van uw huis, kunt u zich nu al wel aanmelden. Energieregisseur Albert van Dam.

5

Parkenblad


Onze zwierige bandenlijnen Tekst en foto’s: Herma van Eijk

Aardige mensen, die Parkenbewoners: “Ze hebben begrip voor het ongemak dat ons werk voor hen met zich meebrengt, en denken actief mee aan het oplossen van onverwachte hobbels.”

Dat is de ervaring van Tijmen Kroeze, omgevingsmanager van aannemer Roelofs, die op veel plekken in de wijk het asfalt aan het vervangen is door klinkers. “Als er sprake is van overlast, zoals een geblokkeerde inrit voor iemand die net moet verhuizen, of de kerk die niet meer bereikbaar is voor mensen die slecht ter been zijn, dan komen we daar steeds in goed overleg uit, bijvoorbeeld door het tijdelijk leggen van rijplaten. De bewoners begrijpen het wel, en wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn, al betekent dat wel eens een kink in de planningskabel.” Kroeze is in het hele proces ‘klinkers voor beton’ de schakel tussen aannemer, gemeente en andere belanghebbenden. Alles komt samen in het bouwteam, waar hij als ontwerper en omgevingsmanager de samenhang van de

6

Parkenblad

activiteiten bewaakt. In het bouwteam zitten aannemer Roelofs en de gemeente met hun projectleiders, ontwerpers, uitvoerders en vakspecialisten, samen met communicatiebureau Keijzer. Typisch De Parken is niet voor niets een beschermd stadsgezicht. Dat heeft voor- en nadelen voor ‘klinkers voor beton’. Zo is de aannemer beducht voor de vele bomen die dicht op de rijbaan staan. Kroeze: “We treffen gelukkig tot op heden minder boomwortels aan dan we dachten. Vermoedelijk zijn veel wortels al door de bestaande betonplaten van de rijbaan afgedrukt. Hierdoor hebben we meer ruimte om het nieuwe regenwaterriool aan te brengen. Verder hebben we te maken met die


Het hergebruik van bronnen Circulair Een van de redenen dat Roelofs als aannemer gekozen is, is dat zij zoveel mogelijk ‘circulair’ werken. Dat houdt onder andere in: het hergebruik van bronnen, en het werk zó ontwerpen en uitvoeren dat je zo min mogelijk afval produceert. Kroeze: “Bij de aanbesteding en de uiteindelijke gunning aan ons speelde het feit dat wij op deze manier willen werken de grootste rol. Je ziet het terug in de zogeheten ‘circulaire tegels’, waar vrijgekomen betonpuin (bijvoorbeeld uit het Wilhelminapark) wordt gebroken, samengevoegd en weer opgewerkt tot ‘nieuwe’ betontegels, onder andere voor de Van Heutszlaan. Verder liggen er zonnepanelen op onze bouwkeet; de stroom daarvan gebruiken we voor het opladen van het werkmaterieel.”

zwierige bandenlijn, de afscheiding tussen de rijbaan en de trottoirs. Rechte lijnen en hoeken werken natuurlijk veel makkelijker, maar De Parken kenmerkt zich juist door die slingerende lanen. De ontwerpers van de gemeente hebben hier terecht kritisch naar gekeken, en een voorstel aangedragen.” En, het moet gezegd, met de nieuwe bestrating komen die lijnen nu veel beter tot hun recht. Dilemma’s “Er zijn wel eens discussies over het ontwerp”, aldus Kroeze. “Neem de driehoek waar het Wilhelminapark uitkomt bij de Van Heutszlaan. Die wil je verkeerskundig zo klein mogelijk houden, maar we willen wel de zwierige bandenlijn terugzien. Dat soort overwegingen komt aan de orde in ons bouwteam, waar diverse vakspecialisten van de gemeente in zitten, zoals groen- en verkeersdeskundigen. Daarnaast stemmen we natuurlijk af met de omgeving, als het moet ad hoc, bijvoorbeeld rondom de open dag van de KSG. Net op die dag was de school slecht bereikbaar door de werkzaamheden. Dan passen we de

uitvoeringsplanning zo aan, dat de KSG op dat moment wél bereikbaar is. In overleg is er veel mogelijk! Zo zorgen we er ook voor dat de jaarlijkse haringparty bij Marialust in ieder geval vanaf één kant bereikbaar is. Daarom werken we sowieso met korte werkvakken, dan hoef je maar een klein stukje om te rijden. En tekst en uitleg blijven geven aan de bewoners en gebruikers, zowel via de site en brieven als op de inloopavonden .. dat is essentieel voor het houden van draagvlak!” Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk op: www.apeldoorn.nl/werkzaamheden-deparken Via de site kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief, en/of download de app van aannemer Roelofs. En wilt u meer weten over het ‘circulaire werken’ in onze wijk? Bekijk dan dit filmpje: www.youtube.com/watch?v=GOhvrXKaeEU

7

Parkenblad


Na

Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaĂŻek: Granito di Italia is dĂŠ specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Hallo Ondernemer Ken je ons?

Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid

Tijd voor een nieuw logo, een website, een magazine of gewoon voor de productie van nieuwe communicatiemiddelen? Probeer ons! Dit is een goed moment om kennis te maken en de proef op de som te nemen. Bel of mail ons voor een kennismaking. Dan praten we snel verder.

055 3 011 011 wijontwerpen.nl wijontwerpen voor o.a.:

Dagen ennacht nacht Dag Dag en nacht bereikbaar op bereikbaar op bereikbaar op 055-2032243 055-2032243 055-2032243 06-40871862 06-40871862 06-40871862 Mijn naam naam is is Marcel Marcel van Kesteren. Mijn Kesteren. Ik Ikkan kanuu Mijn naam is Marcel van Kesteren. Ik kan u helpen om, om, samen samen met u en helpen en uw uw familie, familie,een een helpen om, samen met u en uw familie, een persoonlijk en en betekenisvol betekenisvol afscheid persoonlijk afscheidvan vaniemand iemand persoonlijk en betekenisvol afscheid van iemand van wie u houdt te verzorgen. van wie u houdt te verzorgen. van wie u houdt te verzorgen. Ook kunt kunt u, u, geheel geheel vrijblijvend, Ook vrijblijvend, een een afspraak afspraak Ook kunt u, geheel vrijblijvend, een afspraak maken om al uw vragen over uw eigen afscheid maken omalaluw uwvragen vragenover over uw uw eigen eigen afscheid afscheid makenom te stellen. tetestellen. stellen. PrinsMauritslaan Mauritslaan 19-2 Prins Prins Mauritslaan19-2 19-2 7316 EL Apeldoorn 7316 7316EL ELApeldoorn Apeldoorn

info@vankesterenuitvaartzorg.nl info@vankesterenuitvaartzorg.nl info@vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl


-Advertorial-

Marcel van Kesteren, uitvaartverzorger in De Parken Sinds medio vorig jaar is De Parkenbuurt een uitvaartonderneming rijker. Vanuit zijn woning aan de prins Mauritslaan wil Marcel van Kesteren mensen helpen om op een goede manier afscheid te nemen van iemand die je moet verliezen. “Afscheid nemen van iemand van wie u houdt brengt veel verdriet. Juist omdat emoties zo’n grote rol spelen, wilt u erop vertrouwen dat de organisatie van de begrafenis of crematie met alle aandacht en zorg gebeurt. Ik kan u daarbij helpen.” “Toen ik anderhalf jaar geleden in De Parkenbuurt kwam wonen, werkte ik nog bij een grote landelijke uitvaartonderneming. Hier heb ik het vak van uitvaartverzorger in de praktijk geleerd en veel ervaring opgedaan”. Medio vorig jaar is Van Kesteren gestart met zijn eigen onderneming en dat geeft hem de vrijheid om op zijn eigen manier te werken. “Dat maakt een groot verschil. Ik kan nu veel meer tijd en aandacht aan mensen geven. Ook moest ik wel eens een uitvaart aan een collega overdragen, om organisatorische redenen. Dat geeft geen voldoening. Als zelfstandig uitvaartverzorger ben ik altijd zelf met de mensen in contact. Daarbij kan ik veel goedkoper werken, omdat ik geen hoge kosten heb. Wat veel mensen niet weten is dat ze altijd zelf voor een uitvaartverzorger kunnen kiezen, óók als zij bij een grote onderneming verzekerd zijn. “ Er rusten nog veel taboes op de dood en afscheid nemen. Met als gevolg dat nabestaanden bij een overlijden vaak met veel vragen achterblijven. “Dat is jammer, want het kan voor uw familieleden prettig zijn om te weten wat uw wensen zijn bij uw eigen uitvaart. U kunt mij altijd benaderen om hier een oriënterend gesprek over te hebben. Als ik met mijn hond door de wijk loop of op mijn huisadres, prins Mauritslaan 19-2. Belt u rustig aan voor een gesprek bij een kop koffie. Maar natuurlijk kom ik ook graag bij u langs”. Van Kesteren Uitvaartzorg Prins Mauritslaan 19-2 T 055-2032243/06-40871862 E info@vankesterenuitvaartzorg.nl I www.vankesterenuitvaartzorg.nl

9

Parkenblad


Vanaf dit nummer vindt u in het Parkenblad een nieuwe rubriek: ‘Jong in De Parken’. Hierin laten we een jongere wijkbewoner

Jong in De Parken

aan het woord over hoe hij/zij tegen het wonen in De Parken aankijkt.

Ewout Voorrips

Tekst: Klaaske de Vos

Waar woon je en met wie? “Ik woon aan de Frederikslaan nummer 14, in een huis van twee onder één kap. Ik woon hier met mijn vader Aart en mijn moeder Margreet en twee zussen van 18 en 20 jaar. Ik ben 16, dus de jongste. Dat vond ik niet zo leuk toen ik klein was, ik werd soms geplaagd en mijn zussen wisten en konden het altijd beter dan ik. Maar nu is dat niet meer zo, ik ben veel groter dan zij en heb geen last meer van geplaag. Wat is er fijn aan het wonen in jullie huis? We wonen in een mooi huis, lekker ruim. Ik heb een leuke kamer op de 2e verdieping met uitzicht op de straat. De tuin is groot, daar voetbalde en pingpongde ik met mijn vader. Omdat het een oud huis is, moet er wel vaak iets verbouwd worden, dat vind ik dan iets minder. Ik help dan wel met puin ruimen en schilderen. Weet je wie er bij je in de straat wonen? We wonen hier nu 12 jaar; toen we hier kwamen, woonden er veel oudere mensen. Maar dat is behoorlijk veranderd, er zijn meer kinderen, meestal jonger dan ik. Maar ik ken geen leeftijdgenoten uit de buurt. Ik zat ook niet op de basisschool in deze wijk, daardoor leerde ik minder makkelijk buurtkinderen kennen. We kennen onze buren links en rechts en aan de overkant goed, ze komen hier af en toe wat drinken, maar ze hebben geen kinderen van mijn leeftijd. Wel kleintjes, mijn zussen passen daar af en toe op. Eén keer per jaar is er een buurtborrel, dat is wel gezellig, maar daar blijf ik niet zo lang, want er zijn vooral volwassenen.

10 Parkenblad

Wat is voor jou de fijnste plek in de Parken? Ik vind de buurt heel mooi, vooral Marialust. Daar loop ik soms hard. En ik vind de gedenkstenen van de verzetsstrijders bijzonder, ik heb de teksten wel eens gelezen. Verder sport ik daar, dat gebeurt vanuit mijn school. Ik ben geen hangjongere, dus je vindt me ‘s avonds niet met vrienden op een bankje in het park…. Toen ik klein was, miste ik speelplekken voor kinderen. Er zijn wel scholen met speelapparaten, maar die waren niet echt toegankelijk. Dus voor jonge kinderen zou het leuk zijn als er wel een speelplek komt in één van de parken. Ik zit op de KSG aan de Molleruslaan, op het VWO,

Dus voor jonge kinderen zou het leuk zijn als er wel een speelplek komt in één van de parken. 4e klas. Dat is een leuke school met relaxte leraren, dus ook een fijne plek. Ik heb een techniekpakket met natuur- en scheikunde. Grappig, in mijn klas zitten 7 jongens en 16 meisjes, wat je niet zou verwachten met mijn pakket. Maar best leuk, want met de jongens kan ik het goed vinden en de meisjes zijn aardig. En hoe ziet je toekomst eruit? Ik weet het nog niet, ik wil wel iets studeren in de techniek, maar ik weet nog niet welke richting en ook niet met welk doel. Ik zie wel….


Alert in de wijk Op dinsdag 6 februari organiseerde de Gemeente Apeldoorn de training ‘Alert in de Wijk’ in Wijkcentrum De Groene Hoven. Frisolaanbewoonster Mariëtte ter Laare-Dik was erbij en noteerde: Mariëlle Klein Heerenbrink, medewerker Openbare Orde en Veiligheid Apeldoorn, verzorgde de introductie, waarna wijkagenten Ronald de Man en Sharon Koenders de avond openden met het tonen van vergelijkingen betreffende inbraken in woningen over de afgelopen drie jaar. Opvallend was de daling van het aantal inbraken in Berg en Bos in 2017, toen inwoners een WhatsApp-groep oprichtten en preventief aan de slag gingen met POINT. Rick Bolink van Valentijn Opleiding Training & Coaching legde ons uit dat deze Proactieve Observatie en Interventie Training (POINT) een geijkt middel is om vroegtijdig crimineel gedrag te onderkennen. Normaal Als wijkbewoner ben je het best op de hoogte van wat normaal is in jouw wijk. Dus signaleer je een afwijking snel. Kijk daarom altijd even goed om je heen als je de straat opgaat. Proactief personen benaderen die een afwijkend gedrag vertonen zal leiden tot vermindering van inbraken; verdachten veronderstellen immers daardoor dat ze gesignaleerd zijn. Hier haalde Bolink het voorbeeld aan van een terrorist die meende door marechaussees op Schiphol te zijn herkend, terwijl deze hem alleen maar hadden aangekeken. En, naar achteraf bleek, niet eens hadden herkend. Maar de terrorist zag af van zijn geplande bomaanslag op Schiphol. Proactief bleek hier preventief uit te pakken.

Denk echter altijd wel eerst aan je eigen veiligheid. Verzin desnoods een tweede persoon tegen wie je iets roept, terwijl je alleen thuis bent. Treed vervolgens proactief op: • Ga even naar buiten, positioneer je in de straat (bijvoorbeeld om zogenaamd je auto te wassen), ga wandelen met de hond. • Maak gebruik van de WhatsApp-groep. • Kijk de mensen recht in de ogen en spreek ze aan. Verzin desnoods een verhaal, en stel daarbij open vragen. Kijk en luister vervolgens naar de reactie. Iemand die kwaad in de zin heeft zal een fysiolo­ gische reactie vertonen (vecht- vluchtreactie), plotseling zijn gedrag aanpassen (zich zomaar omdraaien en de andere kant oplopen, een on­ samenhangend verhaal ophangen of wegkijken). • Een situatie kan snel escaleren, bijvoorbeeld als je een foto neemt. Wees daarop bedacht. • Alleen al een verdacht persoon recht aankijken kan voldoende zijn om hem uiteindelijk van zijn plannen te doen afzien. Het was een succesvolle avond, er waren legio reacties vanuit de zaal, er werden tips uitgewisseld en ook was er tijd om even (opgelucht?) te lachen. En altijd geldt: Verdacht gedrag meld je bij de politie, en bij dringende verdenkingen bel je 112.

Proactief Tijdens de pauze was er gelegenheid om met de organisatoren te spreken en konden meer specifieke vragen worden gesteld. Hierna volgt hét leermoment van deze avond: wees proactief. Wees alert op afwijkend gedrag: het onderbuikgevoel dat er ‘iets niet in de haak is’ blijkt in 80% van de gevallen correct. Hoe vreemd of onbenullig het soms ook lijkt, registreer en/of noteer wat er gebeurt. De verdachte persoon zou voorbereidingen aan het treffen kunnen zijn voor een delict op een later tijdstip.

11

Parkenblad


Terug in de tij Links en rechts in Apeldoorn

Wie was Jhr. Mr. G.W. Mollerus? Tekst en foto’s : Wim H. Nijhof

Felle tegenstanders waren ze, de liberale jonkheer mr. Gustaaf Willem Mollerus (1842-1919), en de overtuigde socialist dr. Jan Martinus Smit (1852-1942). Mollerus was lid van de in 1885 opgerichte Liberale Unie. Smit, leraar aan de Koninklijke HBS, was vanaf 1886 actief in socialistische gelederen, in de Bond voor Algemeen Kiesrecht. Hij maakte samen met drukker K. Kroeseklaas het radicale weekblad Voorwaarts. Mollerus, in 1842 geboren in ’t Zand, in de Groningse gemeente Loppersum, trouwde in 1870 met jonkvrouw Anna Maria Jacoba Agneta Bas Backer (1844-1911), dochter van Apeldoorns burgemeester jhr. mr. Dirk Bas Backer. Na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht werkte hij aan de kantongerechten van Zaltbommel en Heusden, en werd hij in 1877 kantonrechter in Apeldoorn, tot 1907. Hij vertegenwoordigde de Liberale Unie van 1889 tot 1901 in de Provinciale Staten van Gelderland. Daarnaast was hij van 1879 tot 1919 - veertig jaar lang - voor de liberalen lid van de Apeldoornse gemeenteraad en opmerkelijk actief in het openbare leven. Hij ontwikkelde zich tot een bekwaam debater, en had daarbij een bijzondere aanpak: hij gaf zijn tegenstander eerst alle ruime om argumenten op te noemen, die hij zelfs aanvulde - meestal tot grote verbazing van zijn opponent - om ze daarna één voor één te ontkrachten. Politiek agitator In de strijd om uitbreiding van het kiesrecht waren Mollerus en Smit elkaars felle tegenstanders. Smit was naar de mening van zijn schoolbestuur echter té actief in de socialistische beweging. De ‘verworpenen der aarde’ in Apeldoorn waren nog nauwelijks ontwaakt, het was nog een onderstroom, die zich echter in snel tempo ontwikkelde tot een betekenisvolle factor in het politieke leven van het dorp. Medio 1887 riep burgemeester mr. J.A. van Hasselt leraar Smit op het matje, in opdracht van gemeenteraadslid en kantonrechter Mollerus. Ernstig

12 Parkenblad

spraken de burgemeester en het raadslid Smit toe, die een verbod kreeg zich verder in politieke zin uit te laten. Mollerus verweet hem een slechte leraar en een gevaarlijk voorbeeld voor zijn leerlingen te zijn en meende dat zijn aanvallen op koning Willem III en de bestaande regering getuigden van ‘politiek agitatorschap’. Smit echter wees de heren op zijn grondrechten, weigerde pertinent en bleef politieke redevoeringen houden. Machtsmisbruik Maandenlang vulde deze Apeldoornse kwestie de kolommen van tal van lokale, regionale en landelijke kranten en bladen. Verschillende media beschuldigden Mollerus van regentesk gedrag, en lokale vakbonden veroordeelden hem omdat hij naar hun visie zijn machtspositie misbruikte. Toch werd Smit met ingang van oktober 1887 geschorst, vanwege een vermeend oproepen tot revolutie. De kwestie spitste zich toe op twee aspecten: worden leerlingen bedreigd in hun

B&W stelde voor om de Vijverlaan te veranderen in Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan mentale ontwikkeling, wanneer één van hun docenten er socialistische opvattingen op na houdt, en ten tweede: mag een gemeentelijk ambtenaar zich in het openbaar in woord en daad met politieke vraagstukken


bemoeien? De meeste leden van de gemeenteraad en ook de kranten meenden dat het gevaar voor de geestelijke ontwikkeling van de Apeldoorne HBSleerlingen groot was, hoewel het bewijs dat werd aangevoerd, uiterst schamel was. Vertrek Smit werd in januari 1888 dan ook ontslagen als leraar van de Koninklijke HBS. Hij vertrok uit Apeldoorn, raakte nauw betrokken bij de oprichting van het weekblad Morgenrood, en na ruim een jaar in de Verenigde Staten werd hij leraar natuurkunde en kosmologie aan de Rijks-HBS in Warffum. In 1898 werd hij er directeur en dat bleef hij, tot zijn pensionering in 1917. De rust keerde terug in het altijd zo vriendelijke Veluwse dorp.

ijver en onkreukbare eerlijkheid heeft de heer Mollerus zijn groote werkkracht, zijn geheele leven feitelijk, belangeloos aan de gemeente gegeven’. De raad applaudisseerde en de voorzitter stelde voor de Oranjelaan, waar de heer Mollerus woonde, te herdopen; een ander raadslid opperde het idee een nieuwe laan, bijvoorbeeld de eerste laan van ‘Berg en Bosch’ naar hem te noemen. Uiteindelijk stelde B&W voor om de Vijverlaan te veranderen in Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan. In de raad vond toch nog een stevige discussie plaats over het voorstel, want de socialisten verzetten zich fel. Het voorstel werd met 19 stemmen voor en één stem tegen aangenomen. Apeldoorn kreeg zijn Molleruslaan.

Sociaal gezicht In de loop der tijd ontwikkelde kantonrechter en gemeenteraadslid Mollerus echter ‘een steeds socialer kloppend hart’. Hij gaf bij verkiezingen de liberale kandidaten de opdracht mee een sociaal gezicht te tonen. Een enkele maal beklom hij hiervoor zelf het spreekgestoelte. Na 1901 trok Mollerus zich terug uit de provinciale en landelijke politiek. Hij bleef alleen nog actief in de gemeenteraad en in het lokale sociaal-culturele leven. Vanaf 1909 mocht hij zich baron noemen, een adellijke promotie. Landelijk kregen zijn verdiensten erkenning door zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Parkenlaan Het gemeentebestuur van Apeldoorn uitte zijn waardering door een lange laan in De Parken naar hem te noemen. Raadslid Wegerif herinnerde in de raadsvergadering van 4 juli 1919 eraan dat het die zomer veertig jaar was geleden dat Mollerus zitting kreeg in de raad. Uit de raadsnotulen: ‘Met grooten

Op initiatief van jhr. mr. G.W. Mollerus kreeg Apeldoorn een Ambachtsschool. Bij het 25-jarige bestaan boden leerlingen hem deze bronzen plaquette aan, gemaakt door de Apeldoornse kunstenaar Pieter Puype, met Mollerus in het midden.

13 Parkenblad


je auto weer als nieuw! ?? n e d e r v e t ? l n n a e e a d d m llee evvrree e e t t l h l a t a e a i a m N m e l e e h h t t ! ie NNie ttiiijjjdd l A . p o ! t d e l h t l A n A . e ssssseenn hheett oopp. jj llloo i W o s i j i W W

Laan van Spitsbergen 110, www.blinq.nl Laanvan vanSpitsbergen Spitsbergen110, 110, www.blinq.nl www.blinq.nl Laan 14 Parkenblad


Nieuwe redactie Parkenblad Na een aantal jaren in de goede handen van Coosje Wesselink te zijn geweest, wordt het Parkenblad voortaan samengesteld door Herma van Eijk (Frisolaan en links op de foto) en Klaaske de Vos (Louisalaan). Beiden hebben ervaring met schrijf- en redigeerwerk, en hebben veel zin in ‘de klus’. Laat gerust weten wat u van het blad, immers úw blad vindt, via info@deparken.nl. Suggesties zijn ook van harte welkom!

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester Paulus Kosters: “Wij wonen sinds 1999 in Apeldoorn en sinds 2011 in de Parken. Wij wonen hier met veel plezier en ik wil graag iets bijdragen aan deze mooie wijk, vandaar dat ik de functie van penningmeester op mij heb genomen. Daarnaast wil ik mij vooral inzetten voor de natuur in de wijk: bomen en planten behouden, zorgen voor meer kleur en leefgebied voor insecten, vogels, eekhoorns en al het andere dat deze wijk zo bijzonder maakt.”

Elke laatste zondag van de maand

Neem een voorbeeld aan deze wijkgenoten, en noteer: elke laatste zondag van de maand… borreltijd! Vaste prik in Parksociëteit Marialust aan het Verzetstrijderspark. Vanaf 16:00 uur tot ongeveer 19:00 uur. Leer je wijkgenoten kennen, of klets lekker met ze bij.

15 Parkenblad


Uw auto altijd op de 1e plaats

• APK • Airco Service • Banden en velgen • Technische diagnose • Volledig onderhoud

AutoFirst Saab Apeldoorn

• Verkoop nieuw en gebruikt • Schadeherstel • Trekhaken • Uitlaten

Sleutelbloemstraat 71 7322 AJ Apeldoorn 055 – 366 32 32 autofirst-apeldoorn.nl

B lo e m en & M eer….

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032

Koninginnelaan 35 Tel: 055 5225051


Parkenportret Tekst: Klaaske de Vos

In elke levensfase maken we belangrijke keuzes: welke school, opleiding, werk? Een lief voor het leven of voor even? Een huis met een tuin of een tiny house? Ook als je 80 bent, heb je keuzestress. Zo ook Tom Wichers, die in het prachtige huis aan de Oranjelaan 9 woont en die heeft besloten om het te verkopen. Maar wat daarna? Waar kom je vandaan? “Ik ben geboren en getogen in Geleen, mijn vader was ingenieur en één van de directeuren van wat nu DSM is. In 1948 verhuisden we naar Leidschendam. Toen aan het eind van mijn HBS-tijd mijn studiekeuze voorbij kwam, wilde ik huisarts worden, maar mijn vader vond dat niets: “Jij bent immers geen idealist”. Enige tijd daarna koos ik voor de studie werktuigbouwkunde in Delft, waarmee ik in de voetsporen van mijn vader trad.” Waar kwam je terecht? “Ik kreeg een baan als ingenieur bij Philips en werkte op verschillende plekken in Nederland en Brazilië. In 1979 kwam ik bij Philips Apeldoorn en in 1982 kochten mijn tweede vrouw en ik het huis aan de Oranjelaan. We waren er direct verliefd op, vanwege haar charme en de romantiek van het oude: de waranda met het Jugendstil glas-in-lood, de glazen serres, de vestibule met de gekleurde ornamenten, de mahoniehouten trap en de herenkamer met de houten lambriseringen. Tegelijk was het een zwaar verwaarloosd pand met bijvoorbeeld bedradingen uit 1919 en met schade door diverse verbouwingen. We besloten om met beperkte middelen zoveel mogelijk op te knappen, maar al snel bleek dat we te ambitieus waren. Van de 100 kaartjes met grote klussen hebben we er misschien 10 afgemaakt, waaronder alle buitenverfwerk, de vestibule, de gestuukte plafonds en de panelen in de herenkamer.” Hoe verliep je leven in dit huis? “Met mijn tweede vrouw kreeg ik hier twee dochters. Al snel werd het huis voller, mijn ouders trokken bij ons in en later ook mijn drie dochters uit mijn eerste huwelijk, evenals mijn broer. Op een gegeven moment woonden we er met tien personen.

Lees verder op pagina 19

17

Parkenblad


Huishoudelijke Huishoudelijke hulp hulp nodig? nodig? Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Diensten voor thuis een gestart om hulp en te maken. Diensten voor thuis is ismaar een initiatief initiatief gestart om huishoudelijke huishoudelijke hulp socialer socialer en prijsvriendelijker prijsvriendelijker te maken.die Wij rekenen namelijk € 16,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten Wij rekenen namelijk maar € 16,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten die Wij rekenen namelijk maar € 16,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten die u u het het leven leven comfortabeler comfortabeler kunnen kunnen maken maken zoals: zoals: Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, een een klussendienst, klussendienst, een een kapper kapper of of pedicure pedicure u het leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. aan aan huis huis maar maar ook ook een een kwalitatief kwalitatief hoogwaardige hoogwaardige maaltijdservice. maaltijdservice. Goed om te weten: Goed om te Goed omeen te weten: weten: -- u krijgt vaste, betrouwbare en gescreende hulp krijgt een vaste, betrouwbare -- u u krijgt een vaste, betrouwbare en en gescreende gescreende hulp hulp er zijn geen lidmaatschapskosten er zijn zijn geen geen lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten --- er u betaald veilig achteraf middels een factuur -- u betaald middels betaald veilig veilig achteraf achteraf middels een een factuur factuur -- u minimale minimale afname afname 2 2 uur uur - minimale afname 2 uur Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de Heeft u diensten Heeft u de de hulp hulptevan van diensten voor voor thuis thuis nodig? nodig? Wij Wij maken maken graag graag en en geheel geheel vrijblijvend vrijblijvend een een afspraak afspraak om om de de mogelijkheden bespreken. mogelijkheden te te bespreken. bespreken. mogelijkheden Mathijs van der Zande Mathijs Mathijs van van der der Zande Zande

& & &

Henk van Veldhuizen Henk Henk van van Veldhuizen Veldhuizen

055-3030628 055-3030628 055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

‘‘Verhuisplannen? Dit is hét moment om te verkopen!’’

Gratis waardebepaling en vrijblijvend verkoopadvies Het gaat erg goed met de woningmarkt. Koophuizen zijn nog steeds erg gewild onder onze zoekers! Heb je verhuisplannen? Dan is dit hét moment om de verkoopkansen in kaart te brengen. Maak nu een vrijblijvende afspraak. Bel 055 - 526 08 88 of mail naar apeldoorn@thomapost.nl. Tot snel!

18 Parkenblad


Vervolg van pagina 17

Ik werkte met plezier, maar te hard en kreeg in 1992 een burn out, mede doordat ik was begonnen met een vierjarige opleiding psychotherapie, daarbij gehoor gevend aan mijn jeugddroom om mensen te helpen. Toen ik daarmee bezig was, besloot ik te stoppen met mijn werk bij Philips. Kort daarna overleden mijn beide ouders, en in 1996 verliet mijn tweede vrouw mij met haar dochters. Ook de volwassen dochters uit mijn eerste huwelijk woonden inmiddels zelfstandig. Ik was dus weer alleen in dat grote huis en had het zwaar. Tegelijk kwam ik dichter bij mezelf en na een reis naar Israël kwam er een ommekeer in mijn leven. Ik ging mezelf meer waarderen en vond verdieping door spiritualiteit. Juist daardoor kon ik starten met een eigen psychotherapiepraktijk aan huis.” Wat betekent het huis voor je? “Ik voel me diep verbonden met het huis, het past me als een warme jas in de winter en een koele in de zomer. Het heeft sfeer, warmte en vertrouwdheid en de historie ervan zit onder mijn huid. De tuin blijft

prachtig, ook al kan ik die niet meer zo onderhouden als ik wil. Ik houd ook van de plek, dicht bij de stad en tegelijk zo rustig. Het geluid van de kinderen van de beide scholen is voor mij geen overlast, integendeel: ik geniet ervan als ze komen en gaan of rondhangen bij het hek.” Hoe sta je er nu voor? “Ik heb vorig jaar een ernstig auto-ongeluk gehad, waarvan ik grotendeels ben hersteld. Wat rest is minder concentratie en snelle vermoeidheid. Ook motorisch ben ik niet meer zo fit. Dat maakte dat ik besloot mijn huis te verkopen en te verhuizen naar het westen, waar twee dochters wonen. Tegelijk wil ik in Apeldoorn blijven. Mijn dochter met syndroom van Down woont in Apeldoorn, die wil ik regelmatig zien. En het huis is van alle gemakken voorzien, ik kan beneden blijven wonen. Misschien vind ik nog een gezelschapsdame, die boven kan wonen. Of ga ik verhuizen naar een appartement in Apeldoorn? Deze stad bevalt me prima….”

19 Parkenblad


Weggooien? Mooi niet …

Tekst: Klaaske de Vos

Wist u dat: • er een repaircafé is in de kringloop Foenix aan de Vlijtseweg (niet op de andere locaties)? • dit onderdeel is van een Nederlandse groep van 160 repaircafés (wereldwijd 1500)? • dat u daar gratis en voor niks uw elektrische apparaten kunt laten repareren? (u moet natuurlijk wel de nieuwe onderdelen betalen.) • u samen met de medewerker uw apparaat repareert (of de kunst afkijkt van de reparateur)? Na de serie ‘Het succes van de Kringloopwinkel’ werd ik nog enthousiaster over dit fenomeen dan ik al was. Ik zag dat het niet alleen gaat om de kringloop van spullen, maar vooral om die van mensen. Ieder die, om wat voor reden dan ook, “niet aan de bak komt” krijgt hier de kans om door middel van vrijwilligerswerk vaardigheden op te doen voor een baan bij een baas (of als zelfstandige, uiteraard). En dat lukt regelmatig, dankzij de positieve werksfeer en het zoeken en vinden van de juiste plek/klus voor iedere medewerker.

20 Parkenblad

Waarde In de lunchroom Loods 17 (zie inzet) ontmoet ik Arjin Jans, directeur van Foenix en Kees Grimmelikhuisen, leidinggevende facilitaire en technische dienst. Beiden vertellen over het reilen en zeilen van de kringloopwinkel, maar vooral over het repaircafé, want daar kom ik voor. Het belangrijkste doel daarvan is dat mensen zich bewust worden van de waarde van schijnbaar kapotte spullen. Het andere belangrijke doel is sociaal: mensen een zinvolle bezigheid geven en/of vaardigheden leren die leiden tot het vinden van een baan. Stuk In het repaircafé werken mannen (en een enkele vrouw) die houden van een apparaat met een stekker. Zij doen niets liever dan het uit elkaar halen en in elkaar zetten van de machine en hopla: hij doet het weer. Deels zijn het mannen die na hun werkzame leven een zinvolle en leuke vrijwilligersbaan willen, deels mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: nieuwkomers met een verblijfsvergunning of status, mensen met een beperking, pechvogels die hun baan kwijtraakten, etc.


“Het repaircafé wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwe afdeling, namelijk een kledingrepair”

Feest mee met je buurt ! Tekst: Coosje Wesselink

Kees werkte aanvankelijk als technisch medewerker in een groot bedrijf. Hij werd ontslagen en kwam bij Foenix in de technische werkplaats. Hij vond het er zo leuk en deed zijn werk zo goed, dat hij leidinggevende werd van de werkplaats en sinds drie jaar tevens van het repaircafé. Dat betekent dat hij zijn medewerkers niet alleen technische zaken leert, maar dat hij ze ook coacht. En om dat te kunnen, volgt hij regelmatig cursussen die de afdeling P&O van Foenix aanbiedt. Ja, de kringloop is dus een echt bedrijf... Uitbreiding Kees vertelt dat het repaircafé binnenkort wordt uitgebreid. Het is de bedoeling dat er een nieuwe afdeling bijkomt, namelijk kledingrepair. Een mooie aanvulling, lijkt me. Vooral kleding wordt snel afgedankt en het repareren ervan geeft met name vrouwen een kans om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Succes verzekerd!

Ik word ontvangen in de lunchroom, achterin de kringloopwinkel. Er is een opstelling als in een doorsnee café, met een grote leestafel en losse tafeltjes. Tegelijk is het anders, want alle meubels verschillen van elkaar, evenals het serviesgoed. Ik dronk bijvoorbeeld een heerlijke cappuccino uit een Engels kopje, zo één als mijn moeder altijd voor haar verjaardag kreeg. U kunt er zelf ook koffiedrinken of lunchen. En op woensdagmiddag is er een aanschuiflunch voor ieder die wil. Kosten? Euro 2,50… Binnenkort beslissen de medewerkers van het café, die veelal van niet-Nederlandse afkomst zijn, wat er die middag wordt gegeten. Dus behalve uitsmijter ham/kaas of hamburger kunt u Surinaamse Roti verwachten of een Afghaanse aardappelsalade met kikkererwten en feta…. Zullen wij als buurtbewoners een keer bij ze gaan eten? Lijkt me heerlijk en heel gezellig!

De kermisattracties, waaronder een zweefmolen, een carrousel en – nieuw dit jaar - de Freestyle springwand en de vertrouwde Kop van Jut zijn al gecontracteerd. En natuurlijk, wat dacht u, de poffertjeskraam. En ook de ronde tent met de bierbanken, de statafels en de tap voor altijd gezellige vrijdagavondborrel. Dus reserveer nu op uw beurt vrijdag 31 augustus vanaf 17.00 uur voor de wijkborrel en zaterdag 1 september vanaf 10.00 uur voor de kinderen, klein en groot! Help! Vrijdags gaan we in de loop van de ochtend de tent inrichten, watertoevoer en elektriciteit aanleggen, feestlampjes ophangen, en de bar en uitserveertafels inrichten. Wat zou het fijn als de wijkraad hierbij assistentie van Parkenbewoners krijgt. Meldt u gerust aan op het e-mailadres: info@deparken.nl en ik geef u graag een leuk of dankbaar klusje. Rond 18 augustus a.s. bezorgen wij de flyer waarop de laatste informatie staat, in uw brievenbus. Ook op de website van de Parken (www.deparken.nl) en op onze Facebook-pagina zal ik van tijd tot tijd informatie plaatsen.

Ik verheug me op het jaarlijkse feest en vind het – als voormalig Parkenbewoner - eervol nog steeds iets voor u Parkenbewoner te mogen organiseren. Tot 31 augustus in ieder geval!

21 Parkenblad


Bridgen in De Parken Bridgen is de derde sport van Nederland. Een half miljoen mensen speelt het. Bridge jij al? In de Parken bridgen al een aantal mensen. Harriët Luiten van de Frederikslaan is er één van. Zij is bestuurslid van de Apeldoornse Bridge Federatie, waar 17 bridgeclubs in Apeldoorn en omgeving zijn aangesloten. Als bestuurslid is zij verantwoordelijk voor de werving van nieuwe bridgers. Zij geeft je graag meer info. Ontspannend en spannend Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je speel-partner die tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer je met je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. Dit doe je door in te spelen op de ontwikkelingen tijdens het spel. Speel bridge met vrienden, met buren in de Parken, of in clubverband. Je kunt op meerdere plaatsen in Apeldoorn e.o. spelen en oefenen. Er is geen verplichte aanwezigheid. Bridge is voor jong en oud. Alleen of samen. Bridge opent de deur naar vele nieuwe contacten.

Kom naar een van onze gratis introductie-clinics! Na deze interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je inschrijven voor de bridgeopleiding die in september start. Meld je aan voor de clinic via de website of via Facebook. Meer info? www.bridgeninapeldoorn.nl/actie Facebook: Bridgen in Apeldoorn Email actie@bridgeninapeldoorn.nl Leer nu bridgen Daar heb je je leven lang plezier van! Iedereen kan het leren!!

Alle tijd en aandacht Huis en hypotheek | Familierecht | Zakelijk | Stichtingen en verenigingen

www.dnvn.nl Paslaan 16 | Apeldoorn


De Parkwachter Column

Gluren bij de buren Veel buitenlanders zijn hogelijk verbaasd dat wij Nederlanders zoveel inkijk geven in ons dagelijks bestaan. Wij hebben doorgaans géén vitrages, overgordijnen of luiken voor onze ramen. Wat anderen die over straat gaan in staat stelt om bij ons naar binnen te kijken en te zien wat we allemaal aan het doen zijn. Muren noch heggen belemmeren het zicht op en de toegang tot onze domeintjes die we vaak als vorst en soms als schobbejak bezitten en bewonen. Voor mijn gezondheid, zowel de lichamelijke als de geestelijke, raadt mijn dokter me aan dagelijks een ommetje van minstens een half uur te maken. Soms ben ik liever lui dan moe en lonken het krat bier en de zak chips. Maar met regelmaat ben ik toch sterker dan Heineken en Lay’s en kuier ik ’s avonds door onze wijk. Het maakt het hoofd leeg en activeert de spiermassa, die op doordeweekse dagen slechts in zeer beperkte mate wordt aangesproken. Ik vind het héérlijk om onbeschaamd naar binnen te loeren bij de mensen in onze straten en lanen. Het voyeurisme pur sang levert me een nauwelijks onder woorden te brengen genoegen op. Het gluren bij de buren heb ik me eigen gemaakt tot een kosteloos en tegelijkertijd kostelijk vermaak. Niet dat ik er op welke manier dan ook wijzer van word, maar ik vind het gewoon lekker; zoals Pietje Petje dat ooit over een potje pindakaas heeft verteld. Waarvan ik ook snoepen kan, en dat zonder er de deur voor uit te hoeven, is het bestuderen van alle woningen die in onze wijk op de landelijke makelaarssite te koop worden aangeboden. Er waren ooit tijden dat potentiële kopers op een wachtlijst werden gezet voor een bezichtiging; de afgelopen jaren leek het er vaak op dat geen vogel op het dak van een te verkopen pand wilde zitten en er was al evenmin een hond te vinden die tegen de muur van zo’n woning wilde piesen. De ramen werden steeds vuiler, het gras groeide steeds hoger, onkruid en alg wonnen terrein en de troosteloosheid nam volledig beslag op het onroerend goed dat maar niet in

andere handen wilde overgaan. Gelukkig is het tij gekeerd en wisselen de huizen in onze wijk rap van eigenaar wanneer ze éénmaal onder de publieke aandacht zijn gebracht. Ik smul van alle foto’s op die woningensite; vergaap me af en toe aan de luxe en weelde, moet wel eens grinniken om het hoge toonkamergehalte van een interieur - alsof Jan de Bouvrie zojuist vertrokken is - en heel soms bekruipt me ook een gevoel van weemoed, wanneer een huis in oorspronkelijke staat wordt aangeboden, waarbij je nog kan zien op welke matras de vroegere stokoude bewoner zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Laatst ontwaarde ik op één van de foto’s een origineel setje van Gispen uit de jaren vijftig. Fris en ongeschonden stond het te pronken in één van slaapvertrekken van een mooie, nog in oorspronkelijke staat verkerende villa. Mijn ouders hadden zo’n setje; ik heb het ooit in mijn studententijd met de kwast en een blik felgele Hema verf onder handen genomen en het belandde daarna in een tweedehands verkooplokaal. Oude herinneringen kwamen boven. Ik belde de makelaar en vroeg of het setje te koop zou zijn, voor een symbolisch bedrag of in ruil voor een donatie aan een goed doel. Helaas. Het setje was al toegezegd aan één van de erfgenamen… De foto vond ik niet meer terug op de makelaarssite. Deze was in allerijl verwijderd…..

23 Parkenblad


doop IkIkdoop Ik doop Mijnkwast kwast Mooi, vooral ook mooi Ik doop Mijn Mijn kwast In liters kleuren Mijn kwast In liters kleuren In liters kleurenIk strijk de haren Van gure dagen liters kleuren Ik strijk de haren Ik strijk de haren trouwegezel gezel En Vanmijn mijntrouwe strijk de haren Van Van mijn trouwe gezel Op blanke kozijnen mijn trouwe gezel Op blanke kozijnen Op blanke kozijnen En deuren blanke kozijnen En deuren Met vaste hand En deuren En deuren Hij likt strak langs het glas Help ik tientallen huize Hij likt strak langs het glas Haarscherp Hij likt strak langs het glas strak langs het glas Doorstaan Haarscherp van de tand des De tijds door Haarscherp Doorstaan van de tand des tijds Haarscherp vooral ook mooi Doorstaan van de tandMooi, des tijds jaargetijde n van de tand des tijds Mooi, vooral ook mooi Van gure dagen Mooi, vooral ook mooi i, vooral ook mooi Van gure dagen Van gure dagen En slagregens Passeren vol eerbied an gure dagen En slagregens En slagregens Mijn levenswerk. En slagregens Met vaste hand Metikvaste hand Help tientallen huizen Met vaste hand Met vaste hand Help ik huizen winter door Detientallen Help ik tientallen huizen ik tientallen huizen Hollandse door De winterjaargetijden De winter door Passeren vol eerbied e winter door Hollandse jaargetijden Hollandse jaargetijden Mijn levenswerk andse jaargetijden Passeren vol eerbied. Passeren vol eerbied seren vol eerbied Mijn levenswerk. Mijn levenswerk. ijn levenswerk.

slagregens

winter de schilder Hollandse van

de Parken

Kies voor kwali Kies voor de meester

Kies voor kwaliteit. voor kwaliteit. voor de meesterschilder. Kies Kies voorKies kwaliteit.

oor kwaliteit. Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderw Kies voor dehet meesterschilder. liefde voor vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als es voor de meesterschilder. de meesterschilder. buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale pan Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en zijn we o.a. beloond panden met de Nationale SchildersVAKprijs. buitenschilderwerk Hiervoor aan historische gebouwen en monumentale in en rond Apeldoorn. Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte Hiervoor zijn we o.a. beloond met de Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch?

eesterschilders onderscheidt doorDaardoor subliem staan schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor zich het vak. wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en dt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte r het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnenen buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnenen lderwerk aan historische en beloond monumentale in en rond Apeldoorn.Meesterlijk toch? Hiervoorgebouwen zijn we o.a. met depanden Nationale SchildersVAKprijs. gebouwen monumentale in SchildersVAKprijs. en rond Apeldoorn. Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn zijn we o.a.enbeloond met de panden Nationale Meesterlijk toch? Telefoon (055) 366 53 33 e Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch? info@teloo.nl, www.teloo.nl

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn Telefoon (055) 366 53 33 Telefoon (055) 366 53 33 info@teloo.nl, www.teloo.nl Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn info@teloo.nl, www.teloo.nl Telefoon (055) 366 53 33 info@teloo.nl, www.teloo.nl

Waterman