Wijkblad 2017 03 light

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 13E JAARGANG NUMMER 46

BANIEREN

V LOT S T R A AT

EEN BEETJE

BAAS BUURT

PR E VEN T I E

HISTORY ISWHAT

MUSICAL U N L I M I T E D DE LANGSTE

MAART 2017


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 06-47600307 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 06-47600307 06-18228368 045-5766666

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl

2


VOORWOORD Terwijl ik dit schrijf, carnaval moet nog komen, inspecteert in de boom tegenover mijn werkkamer een duif het nest van vorig jaar. Ze stapt er voorzichtig op, loopt wat rondjes over de rand. Gaat in het midden staan en kijkt om zich heen. Je hoort haar bijna denken: “Hebben we toch mooi gemaakt vorig jaar.” Ze schikt een takje, kijkt nog eens rond en vliegt weer weg. Gaan we later dit jaar kennismaken met de nieuwe duifjes? Mocht ze terugkomen voor ik uitgeschreven ben, dan laat ik het weten. In dit nummer kunt u in elk geval alvast kennismaken met wat nieuwe mensen. We zijn blij met de komst van Desirée. We hebben haar in januari benoemd in het bestuur van de wijkraad, nadat ze enkele vergaderingen had meegemaakt en het goed bleek te klikken. We blijven een klein bestuur, maar er zijn gelukkig heel veel mensen in de buurt actief. Maurice is ook nieuw. Met ingang van 1 januari beschikt iedere buurt weer over een vaste BOA, spreektaal voor Buitengewoon Opsporings Ambtenaar van Bureau Handhaving. Het is fijn dat we weer een vast aanspreekpunt hebben en met Maurice klikt het ook. Het derde nieuwe gezicht hoort bij Bas. Bas is de opvolger van Yvonne als maatschappelijk werker in het Sociaal Buurtteam. Samen met Peter (jeugdconsulent) en Valery Rutjens (wijkverpleegkundige) is hij aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn.

meer? Dan nodig ik u uit om, mede namens ons, de nieuwe kastanjes en populieren op het Bekkerveld welkom te heten. Met de gemeente hebben we afgesproken dat de komende jaren steeds als er een groepje van een paar open plekken is, nieuwe bomen geplant worden. Zo blijft het aanzien en de sfeer van het Bekkerveld bestaan en daar zijn we erg blij mee. Behalve nieuwe mensen en nieuwe bomen ook nieuwe initiatieven: rommelmarkt, buurt(je)ontbijt en meer (al slaan we de Kinderconferentie dit jaar een keertje over). Vrijeschool en bewoners van de Dr. Jaegerstraat slaan de handen ineen om de straat een groener aanzien te geven, er wordt door kinderen in de buurt gewerkt aan een speelmiddag, mogelijk ergens in de zomer. En er komen ook dit jaar weer ongetwijfeld verschillende straatbarbecues, kerstborrels, oliebollenfeestjes en dergelijke. En

Zijn er bomenfluisteraars in de buurt? Ik hecht aan bomen, maar ik zou voor mezelf die titel niet durven reserveren. Heeft u dat wat

nieuwe

duifjes,

Frans Thuis Voorzitter wijkraad

zeker

weten.

3


INHOUD

MAART 2017

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 Inhoud 5 Banieren Vlotstraat 6 GV Coriovallum 60 jaar 9 Een beetje baas 10 Buurtpreventie 13 Buurtsteun 14 Geen Kinderconderentie 15 De apostelen komen terug 16 History is what 17 Tik een eitje 18 Musical Unlimited 20 Tweede leven 21 Vergroening 22 Oudercursus verslavingspreventie 25 De langste 26 Nieuwe gezichten 28 Blauwe zone 29 Gedicht Sandarijn 30 Moppen 31 Paden rosarium / Feest OBS 33 Prikkertjes 34 Wijkkijkertje 35 Sudoku 4


BANIEREN

V LOT S T R A AT

De bewoners van de Vlotstraat hadden hun straat al een eigen ‘look’ gegeven: met bloembakken aan de lantaarnpalen en seizoensgebonden versiering. Zo wordt met carnaval de sfeer er voor de nog prille optocht meteen ingebracht en brengt tegen het einde van het jaar de versiering een beetje Witte Kerst. Het is niet enkel uiterlijk schoon: een paar keer per jaar organiseren de bewoners activiteiten, variërend van een barbecue en een kerstborrel tot nestkastjes bouwen. De laatste aanwinst: banieren. Koud of niet, begin december kropen bewoners de rolssteiger op om elke lantaarnpaal te voorzien van een banier. Die eerste keer met een kerstgroet, begin februari vervangen door een welgemeend “Alaaf !”. Voor deze activiteiten ontving de Vlotstraat een bijdrage van de buurtactieregeling van de gemeente. Ook een idee voor een activiteit of voor verbetering van uw straat? Op aarbek.nl vindt u onder ‘Goed idee?’ meer informatie. U kunt ook altijd terecht bij de wijkraad voor advies of ondersteuning.

5


GYM- EN DANS VERENIGING

C O R I O VA L L U M

60JAAR

Op 1 maart 1957 werd de R.K. Gymnastiekvereniging Coriovallum opgericht door de heren M. Crijns, J. Magermans, L. Konsten en F. Konsten. De heren hadden het niet gemakkelijk gehad met het oprichten van deze nieuwe vereniging, want Coriovallum was een afsplitsing van de gymnastiekvereniging Velocitas. De oorspronkelijke naam “Vicoactus” (door strijd geboren) werd door de geestelijkheid, die toen nog veel invloed had op het verenigingsleven, afgekeurd. In de loop van de jaren heeft Gymnastiekvereniging Coriovallum zich uitgebreid met turnen, jazz-dans, fitt-gym, peuter en kleuter gym en Gym Plus. 2017 is het jubileum jaar voor GV Coriovallum, 60 jaar! Natuurlijk willen wij dit vieren!! Dit gaat gebeuren op 17 juni 2017 met een grootse REUNIË. Voor leden, oud-leden en betrokkenen. Deze avond start om 19.30 op de feestlocatie van A gene Bek. Gezellig samen zijn en herinneringen ophalen onder het genot van een hapje en een drankje. Een kaartje kost €5,inclusief 2 consumptiebonnen. U kunt zich aanmelden door uw vooren achternaam door geven aan:

6

reuniecoriovallum@outlook.com Vervolgens ontvangt u meer informatie over het aanschaffen van het kaartje. Oproep: Wij zijn op zoek naar oude foto’s of filmmateriaal, die wij kunnen tonen tijdens de reünie & op facebook. U kunt dit materiaal toezenden naar: reuniecoriovallum@outlook.com !! Voor de gehele geschiedenis, lesinformatie en meer: www.gvcoriovallum.nl Volg ons op facebook: www.facebook.com/gvcoriovallum en laat je sportgenoten weten dat jij naar ons evenement gaat: Reünie Gv Coriovallum 60 jaar.


Gym en Dans vereniging Coriovallum Locatie ‘’A gene Bek’’ heeft nieuwe lessen: Maandagavond: 20.30-21.30: Jazz-dance 21+ Woensdagmiddag: 13.30-14.15: Kleuterdans 4-6 jaar 14.45-.15.45: Peuter/kleutergym 2-6 jaar 15.45-16.45: Gym Plus 4-12 jaar Vrijdagmiddag: 15.30-16.30: peutergym 2-4 jaar 16.30-17.30: kleutergym 4-6 jaar

Voor het hele lesrooster en informatie: www.gvcoriovallum.nl

meer

7


Luijten Advocaten Gratis spreekuur Iedere dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 uur Iedere donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur Graag aanmelden.

T 045 - 5713888 Onze specialisaties: · · · · · · · · · · ·

Echtscheidingen Mediation Omgangsregelingen Alimentatiegeschillen Erfrecht Jeugdrecht Huurrecht Strafrecht Verbintenissenrecht Incasso’s Burengeschillen

Ruys de Beerenbroucklaan 16 | Heerlen

WWW.LUIJTENADVOCATEN.NL


EEN BEETJE

BAAS

Al eens meegemaakt ? Dat je een stap wilt zetten, maar merkt dat je schoen vastkleeft aan de stoep ? Kauwgom ! Andersom kan ook: dat je een stap zet en merkt dat je een beetje glijdt: hondenpoep ! Allebei niet leuk, het laatste ronduit vies. En niet alleen vies, mogelijk ook schadelijk voor de gezondheid. Hondenpoep kan namelijk besmet zijn met eitjes van bv. de spoelworm. Poep laten liggen kan dus leiden tot besmetting van andere honden of van mensen, zeker spelende kinderen. Niet voor niets staat hondenpoep steevast in de top 3 van ergernissen in de openbare ruimte. Eind vorig jaar organiseerde de gemeente een hondenpoepconferentie. Om mensen bewust te maken en om te onderzoeken hoe de overlast teruggedrongen kan worden.

We zijn blij met de baasjes in onze buurt. Onze buurt is de buurt waar de minste overlast door hondenpoep wordt gesignaleerd. De meeste baasjes gaan niet op zonder een of meer plastic zakjes en ruimen keurig op. Zo’n plastic zakje hoort daarna natuurlijk niet tussen de struiken of in de goot (zeker niet in een put), maar kan gewoon in elke openbare prullenbak (ook de rode!) achtergelaten worden. En nogmaals: de meeste baasjes doen dat ook. En die paar anderen nodigen we uit dat ook te gaan doen. Want een beetje baas ruimt op !

9


BUURT P REVENTIE Glasgerinkel bij de buren. Twee uur ’s nachts. Dat klopt natuurlijk niet, zeker niet omdat de buren –de soos van de toenmalige HTS- helemaal niet open zijn. Politie gebeld, inbrekers gepakt, goed zo. Misschien waren we, inmiddels al weer veertig jaar geleden, wel extra alert omdat nog niet zo lang daarvoor bij ons zelf was ingebroken. Dat was vervelend, vooral omdat in de gestolen diaprojector de dia’s van het eerste kleinkind zaten. Maar vooral omdat de inbrekers zichzelf hadden bijgelicht met lucifers. Die lagen, gelukkig uitgebrand, op de vloerbedekking. Wat in de tussenliggende veertig jaar niet veranderd is, is onze behoefte aan veiligheid. Wat wel veranderd is, zijn de mogelijkheden om daaraan te werken: beter hang- en sluitwerk, alarminstallaties, mobiele telefoons, enzovoort. De veiligheid is dan ook toegenomen, zoals steeds maar weer uit cijfers blijkt. Whatsapp-groepen kunnen helpen om de veiligheid verder te verbeteren of te behouden. Het kan immers nuttig zijn een waarneming van een onveilige

10

situatie met straat- of buurtgenoten te delen. Samen opletten kan onheil voorkomen. En toch: ondanks dat de veiligheid is toegenomen, zijn we ons niet veiliger gaan voelen. Dat is niet eenvoudig te verklaren. Misschien heeft dat te maken met een verschuiving van wat we acceptabel vinden. Denk ook aan de talloze voorschriften, keurmerken, voedselveiligheidsvoorschriften, enzovoort. Het heeft ongetwijfeld ook te maken met de toegenomen beschikbaarheid van informatie: we weten steeds meer, van de andere kant van de wereld en van de andere kant van de straat. Dat kán de andere kant van zo’n preventiegroep zijn. Als we elk onbekend busje dat voor de tweede keer door de straat rijdt rapporteren, maken we onszelf misschien wel ongeruster dan nodig is.


Ook in Aarveld/Bekkerveld zijn inmiddels verschillende whatsappgroepen actief. Soms zijn die exclusief gericht op veiligheid. Dan is het advies om ze ook nergens anders voor te gebruiken. Soms is eens whatsappgroep juist wel bedoeld om elkaar allerlei berichtjes te sturen. Daar kunnen dan natuurlijk ook waarschuwingen bij zijn. Hoe dan ook: Whatsappgroepen kunnen een mooie verbinding met de buren maken en kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid. Het vraagt wel verstandig gebruik. Zo wordt landelijk vaak verwezen naar de SAAR-methode: Signaleer Alarmeer door 112 te bellen App om je waarneming bekend te maken Reageer door bijvoorbeeld allemaal een lamp aan te doen Als het gaat om woninginbraak: op onze website aarbek.nl vindt u onder ‘Diversen’ een bericht met tips om het inbrekers wat lastiger te maken. Ook staat er een link naar de Consumentenbond met tips over Whatsappgroepen. Kunt u misschien met een iets geruster hart op Facebook zetten dat u op Ibiza zit, meedoet aan de marathon, onderweg bent naar de kookworkshop, etc. Natuurlijk wel even afschermen voor ongewenste meekijkers.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

11


AL 40 JAAR

BETER DAN

DE BESTE!

Her- en verstelwerk aan kleding. Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. Maatkleding voor dames, heren en kinderen. Ontwerpen en maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg. • • • •

 

       

12


BUURTSTEUN Buurtsteun in Aarveld/Bekkerveld heeft een lange traditie: zeker al vanaf 1796 toen Hoeve de Bek werd gebouwd. Waar mensen bij elkaar wonen wordt immers onderling hulp geboden als en voor zover dat nodig is. Later werd dat wat meer georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan de vroegere Vincentiusverenigingen of de oprichting van het Groene Kruis in 1900. In onze buurt begonnen we in 2009 met burenhulp: bewoners die op vrijwillige basis een ander wilden helpen wanneer hij of zij tijdelijk even met een probleem zat. Inmiddels spreken we over buurtsteun en proberen we gewoon hulpvraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast geldt nog steeds dat bewoners elkaar gewoon weten te vinden: familie, vrienden, buren. Dat is eigenlijk het mooiste. In 2016 werd 46 keer een beroep gedaan op buurtsteun. Veertien van die aanvragen hadden betrekking op Douve Weien of een andere buurt en werden zoveel als mogelijk overgedragen. Dat is een forse toename ten opzichte van 2015, waarin 19 keer een beroep op ons werd gedaan

(waarvan zeven aanvragen betrekking hadden op Douve Weien). In nagenoeg alle situaties hebben we kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing. Dankzij bewoners, want per vraag bekijken wie we in de buurt kennen die wellicht kan helpen. En waar we heel blij mee zijn: in 98 % van de keren dat we iemand vragen, was het antwoord: “Ja, dat wil ik wel doen.” Hulde ! Iedereen die een hulpvraag heeft, kan die gewoon stellen. Ongeveer de helft van de vragen in 2016 kwam overigens van derden, zoals de huisarts of het sociaal buurtteam. Enkele voorbeelden uit 2016: gedurende enkele weken één keer in de week koken om een gezin te ontlasten, boodschappen doen tijdens ziekte, gezelschap voor een partner die niet alleen kan blijven, helpen bij de eerste inrichting van een nieuwe woning, hulp bij de computer, hulp bij invullen formulieren, vervoer. Ook een vraag ? Bel 06-47600307 en we kijken wat we kunnen regelen ! Of kijk op aarbek.nl in het menu Zorg en Welzijn.

13


GEEN KINDERCONFERENTIE

In andere jaren hadden de kinderen in de buurt rond deze tijd al een uitnodiging in de bus gehad voor de Kinderconferentie. Die is er nog niet en gaat er dit jaar helaas ook niet komen. Door omstandigheden (o.a. gebrek aan menskracht) lukt het dit keer de organisatie op een goede manier rond te krijgen. Volgend jaar hopen we er weer te zijn !

VERANTWOORDING De Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld (zo heten we officieel) ontvangt elk jaar subsidie voor onder andere het organiseren van activiteiten, het uitbrengen van dit wijkblad en het werken aan sociale cohesie en buurtsteun. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het werkplan en de bijbehorende begroting. Vanzelfsprekend wil de gemeente achteraf ook weten of het geld goed en rechtmatig is besteed. Daarom stelt de wijkraad een jaarverslag en een jaarrekening op. De jaarrekening en de onderliggende boekhouding worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Het jaarverslag en de jaarrekening vindt u op onze website onder ‘Documenten’.

14


DE APOSTELEN

KOMEN TERUG Van de zeven Sacramenten zijn er nog maar drie over, de meeste apostelen lijken wat anders te zijn gaan doen en in de zuilengang tocht het behoorlijk. Staat het Bekkerveld, want daar gaat dit over, symbool voor wat zich volgens sommigen ook in de ‘grote wereld’ afspeelt? Zover zullen we maar niet gaan. Misschien is dat overigens wel jammer, want voor het Bekkerveld is er goed nieuws: de Sacramenten worden weer compleet gemaakt, de apostelen komen terug en de ergste tochtgaten worden gedicht. Ofwel: de gemeente begint met het herstel van de beplanting op het Bekkerveld. Mogelijk zijn bij het uitkomen van dit wijkblad de eerste nieuwe bomen al geplant. Het herstel wordt overigens een langdurige geschiedenis, in elk geval

voor de kastanjes. Mede vanwege de kastanjebloedings-ziekte wordt het niet zinvol één enkele boom te vervangen. Dat gebeurt daarom steeds als er een groepje naast elkaar staande bomen gerooid is. Bovendien is het financieel niet haalbaar alle bomen in één keer te vervangen en hopen we zo ook de uitstraling van het veld zo lang mogelijk intact te laten.Zo zal het hele bomenbestand in de loop van 15 jaar geheel verjongen om er daarna hopelijk weer lang tegen te kunnen. Weet u niet meer hoe dat precies zat met die symboliek? Op aarbek.nl, onder Diversen, vindt u de hele uitleg.

15


HISTORY

IS WHAT

In het wijkblad van juni 2016 meldden we dat een ondernemer wilde onderzoeken of het haalbaar zou zijn in het oude gedeelte van de HTS een wellnesscentrum te vestigen.

De uitkomst van dat onderzoek is nu bekend: het is economisch niet haalbaar. Dat betekent dat Wonen Limburg op zoek blijft naar mogelijkheden voor een andere invulling. Daarbij wordt nog steeds gedacht aan wonen en, op de begane grond, maatschappelijke of culturele activiteiten.

niet lukt een andere bestemming te vinden, wordt sloop toch weer een serieuze optie. Op de vrijgekomen plek kunnen dan 12 of 13 ‘grondgebonden’ woningen gebouwd worden. De spreuk die nu nog de ramen siert (History is what’s happening) wordt dan wel weer heel erg actueel !

Daarnaast is er natuurlijk nog de ‘nieuwbouw’ uit de jaren ’60. Nu is daar tijdelijk de Vrijeschool gevestigd en dat zal ook het geval zijn voor schooljaar 2017/2018. Dan hoopt de Vrijeschool elders definitieve huisvesting te vinden en komt het gebouw dus weer leeg te staan. Als het ook voor dat gedeelte

Wonen Limburg staat open voor alle suggesties voor een bestemming, zowel voor de oud- als de nieuwbouw. Vanzelfsprekend zal de economische haalbaarheid altijd een belangrijke rol spelen bij de beoordeling of iets mogelijk is.

16


TIK EEN EITJE Neemt u nog de tijd om lekker te ontbijten ? Het schiet er waarschijnlijk vaak bij in.Misschien kunnen we u verleiden er eens lekker voor te gaan zitten. Kopje koffie, broodje, eitje, misschien wat salade, verse jus ?

We geven dit jaar drie buurtontbijten weg: drie ontbijten voor telkens één straat of een groepje van straten. Op een af te spreken datum en samen vast te stellen plek. Liefst buiten in het zonnetje. Muziekje op de achtergrond, gezellig met de buren. Wij zorgen voor tafels, banken, koffie en thee, spek en ei. Aan de deelnemers vragen we ook wat mee te brengen: zelfgebakken brood(jes), cake, een verse salade, wat gekookte eitjes, misschien wel zelf gemaakte jam, …. Ziet u dat voor uw stukje buurt wel zitten ? Neem dan contact met ons op via info@aarbek.nl of 06-47600307.

17


MUSICAL U N L I M I T E D “ Ya ro J u n g le”

Hallo. Mijn naam is Janna. Ik woon samen met mijn ouders, broer en zus in de wijk. Samen met mijn broer en zus gaan we niet in deze wijk naar school, maar in Houthem naar een speciale school, ook wel mytylschool genoemd. Misschien kennen jullie de naam van deze school wel: Adelante Houthem. Via de extra zorg van deze school kunnen wij meedoen met Musical Unlimited. Deze musical groep bestaat uit verschillende kinderen. Jong en jongvolwassen, maar allemaal met een beperking. Weten jullie wat een beperking is? Bv. als je minder snel kunt leren of minder goed contact kunt maken met leeftijdsgenoten, maar ook als je in een rolstoel zit.

je beperking is. Iedereen doet op zijn eigen manier mee. Het bijzondere in deze musicalgroep is het talent van elk kind. Unlimited wil namelijk zeggen, zonder grenzen. Sanne (zang- en dansdocent), Petra (toneeldocent) en Vivian (begeleidster vanuit Adelante) maken het voor elk kind mogelijk een ware ster te worden. Hun uitgangspunt is: “wat ons speciaal maakt, maakt ons sterk”. Wat voor ons heel normaal is -leven met een beperking- is voor jullie misschien een uitdaging. Mag ik jullie uitdagen om op zondag 11 juni 2017 naar de musical Yaro Jungle te komen kijken. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Om 15:00 zullen we stralen op het grote podium. Voor ons een hele ervaring, maar zeker ook voor jullie. Ik ben ervan overtuigd dat jullie zullen genieten.

Maak kennis met een wereld zonder grenzen

Dit jaar bestaat Musical Unlimited 5 jaar. Dat betekent feest! Omdat we 5 jaar bestaan mogen we dit jaar in Parkstad theaters optreden. Een echt jubileum dus. Waar we graag voor een volle zaal willen spelen. Maar we zouden het ook echt geweldig vinden als jullie kennis met ons maken. In de musical die we oefenen, maakt het niet uit hoe ernstig

18


Onze musicalgroep heeft een eigen facebookpagina: Musical Unlimited Adelante. Ook zijn we te vinden op de website van PLT. (ParkstadLimburgTheater) Via de datum van 11 juni komen jullie bij de voorstelling Yaro Jungle uit. Alle kaartjes vanaf 12 jaar kosten 10 euro. Ben je jonger dan 12 jaar, dan kost de voorstelling 6,25 euro. Mijn zus, broer en ik gaan de komende maanden druk aan de slag. Wij hopen veel wijkgenoten te mogen ontmoeten. Wees welkom – jong en oud – om de wereld zonder grenzen binnen te stappen. Groeten Janna


TWEEDELEVEN Aan het einde van deze maand gaat de zomertijd weer in. Kijkt u daar ook zo naar uit? Voor veel mensen het moment om het huis weer eens flink open te gooien, emmers te vullen met sop en alles weer eens een flinke schoonmaakbeurt te geven. Het moment vaak ook om nog eens na te kijken welke spulletjes eventueel weg kunnen. Spullen die we niet meer gebruiken, niet meer mooi vinden of mogelijk dubbel hebben. Vaak wel nog in prima staat. Gooi ze niet te vlug weg! Op 21 mei organiseren we een rommelmarkt in het parkje tussen de Cicerostraat en de Vergiliusstraat. Daar kunnen uw spullen tussen 12.00 en 17.00 uur misschien een tweede leven beginnen. U kunt ze verkopen, ruilen voor weer andere spullen of weggeven.

20

Vraag bij ons (info@aarbek.nl of 0647600307) een tafel, neem zelf een kleedje mee of vul uw kruiwagen. Voor kinderen die een plekje inrichten en daar wat moois van maken valt een leuke prijs te winnen. De organisatie zorgt dat er ook wat te eten en te drinken is, u helpt mee het gezellig te maken, als deelnemer of als bezoeker. Let op: commerciĂŤle verkoop is niet toegestaan, verkoop van bv. wafels of zelfgemaakte jam e.d. wel. En: we gaan er van uit dat wat u aan het einde van de dag niet hebt verkocht, weer mee naar huis neemt.


VERGROENING Als we het hebben over vergrijzing, dan denkt u natuurlijk meteen aan ouderen. Een gegeven waar veel steden en buurten mee te maken hebben: een almaar toenemende gemiddelde leeftijd. In onze buurt valt dat nog mee: er is gelukkig sprake van een gezonde leeftijdsopbouw.

U hĂ d natuurlijk ook kunnen denken aan vergrijzing van de omgeving: meer stenen, meer asfalt, minder groen. Daar hebben we wel mee te maken, al kennen we ook wat dat betreft een goede mix. De Vrijeschool in de Dr. Jaegerstraat houdt zich niet zo bezig met vergrijzing. Ze denken liever aan vergroening. In dit geval van de enorme plantenbakken voor de school. Sinds de HTS uit het gebouw aan de Dr. Jaegerstraat vertrokken is, hebben ze er eigenlijk altijd een beetje treurig bijgestaan. In afwachting van wat er ooit met het gebouw gaat gebeuren, is er nooit veel aandacht aan besteed. Daar komt nu verandering in. Een actieve groep ouders, ondersteund door de schoolleiding, zocht contact

met de bewoners in de straat om samen eens te brainstormen over een mogelijke invulling van de plantenbakken. Het is belangrijk de bewoners er bij te betrekken. Zij kijken er immers tegenaan en tijdens de lange zomervakantie moet er mogelijk toch ook iets van onderhoud gebeuren. Bovendien: als goede buren doe je dat toch samen? En wat te denken van een gezamenlijk feestje als het zover is? Dat was in elk geval de conclusie van de gezamenlijke bijeenkomst op 2 februari. Een gemengde werkgroep gaat nu aan de slag om concrete plannen te maken. Om te beginnen voor de plantenbakken. Wat daarna nog komt, wie weet ‌

21


OUDERCURSUS VERSLAVINGSPREVENTIE

Viermaal per jaar organiseert de afdeling Verslavingspreventie van Mondriaan een cursus voor ouders, met als titel: ‘Laat je niks wijsmaken! Over puberteit, alcohol, andere drugs en gamen’. De startdata zijn 14 maart, 13 juni, 12 september en 24 oktober. Elke cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, telkens van 19.00 tot 21.30 uur. Voor wie is de cursus bedoeld? De bijeenkomsten zijn voor ouders (en andere opvoeders) met kinderen tussen de 10 en 16 jaar die: • vragen hebben over alcoholgebruik, roken en blowen door jongeren • vragen hebben over gamegedrag of internetgebruik van jongeren • informatie en advies hierover willen • te maken hebben met beginnend gebruik van alcohol, roken en blowen door hun kind. De cursus is niet geschikt voor ouders die zwaar experimenterende kinderen hebben. Deze ouders zullen wij een individueel traject aanbieden. Het doel van de cursus is om ouders informatie te geven over het gebruik van alcohol en drugs ( en de gevolgen hiervan). Zij krijgen handvatten aangereikt om drinken, roken en blowen te voorkomen of met het beginnende gebruik van hun puber om te gaan. De laatste avond staat vooral in het teken van het gamegedrag van pubers.

22

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de rol van de puberteit hierin. Een greep uit de reacties van ouders die de cursus reeds gevolgd hebben: ‘Het zet je tot nadenken. Een aantal praktische tips heb ik thuis al uitgeprobeerd’. ‘Niet roken en drinken door jongeren moet net zo normaal worden als niet meer roken in een restaurant’ ‘Nu kan ik actuele informatie geven aan mijn kinderen. Je kunt ze niet het leven voorleven. Maar je kunt ze wel richting geven en duidelijkheid bieden’

Zie www.mondriaan.eu voor meer info.


Hoe pak jij dit aan? “Mijn kind doet dit (nog) niet!” “Waarom zijn genotmiddelen zo aantrekkelijk voor jongeren?” “Hoe praat ik met mijn kind over alcohol en drugs?” “Mijn kind experimenteert soms...” “Ik kan wel wat advies gebruiken!”

Oudercursus genotmiddelen

Laat je niks wijsmaken ... over puberteit, alcohol, andere drugs en gamen Data: 14 en 28 maart en 11 april 2017 telkens van 19.00 tot 21.30 uur Locatie: nader te bepalen (afhankelijk van de deelnemers) De cursus wordt georganiseerd door de afdeling Verslavingspreventie en bestaat uit drie bijeenkomsten van twee en een half uur. Deelname kost € 23,00 per persoon. Wilt u samen met uw partner deelnemen? Dan kost het samen € 34,00. Meer informatie of aanmelden: Afdeling Preventie, 088 506 7200 preventie.vz@mondriaan.eu www.mondriaan.eu


Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


DE LANGSTE Weet u wat de langste straat in onze buurt is ? Waarschijnlijk denkt u nu aan de Benzenraderweg. Die is inderdaad lang en daarvan ligt ruim een halve kilometer in onze buurt: 546 meter. De Akerstraat maakt meer kans: die is weliswaar niet zo lang als de Benzenraderweg, maar daarvan ligt wel 639 meter in onze buurt. De winnaar ? Nee, dat is de Akerstraat niet. Daarvoor moeten we naar de Celsusstraat. Die is 680 meter en ligt ook nog eens zijn geheel in onze buurt. Dan wilt u misschien ook weten wat de kortste straat is. Mogelijk hebt u

er nog nooit van gehoord, maar dat is de Martialisstraat. Dat is het voetpad tussen Welterlaan en Julianusstraat en met 40 meter hebben we ruim gemeten. Waarom dat een straat is, weten we niet. Misschien was het dat ooit en is het pas later een voetpad geworden. Als iemand daar iets over weet, houden we ons aanbevolen ! Misschien roept het nog wel andere vragen op: wie waren Celsus en Martialis, dat de een de langste straat toegewezen krijgt en de ander genoegen moet nemen met een paar meter ?

25


NIEUWE GEZICHTEN...

BASROBEERST Ik ben Bas Robeerst en inmiddels al weer 10 jaar werkzaam in Heerlen voor het maatschappelijk werk. Sinds dit jaar maak ik deel uit van het Sociale Buurtteam van Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld en Douve Weien als maatschappelijk werker. Vorig jaar heb ik als maatschappelijk werker binnen het Sociaal Buurtteam van Welten Benzenrade gewerkt. Voor die tijd heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd en ben ik bij diverse buurtteams betrokken geweest om uit te helpen. Nu wederom een nieuwe buurt en een nieuw sociaal buurtteam om mee aan de slag te gaan. Inmiddels heb ik al een aantal mensen uit de buurt leren kennen maar ik weet zeker dat ik er nog een heleboel mis. De komende tijd wil ik dan ook proberen zo veel mogelijk te weten te komen over de buurt en alles wat er speelt in de buurt. Samen met mijn collega’s van het sociale buurtteam hebben wij iedere donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur inloop moment in Tobias waar iedereen terecht met vragen die wij proberen zo goed als mogelijk te beantwoorden.

MAURICE Sinds 1 januari is in iedere buurt behalve een vaste wijkagent ook een vaste Buitengewoon Opsporingsambtenaar van Bureau Handhaving werkzaam. Voor het gemak praten we dan over een BOA. In Aarveld/Bekkerveld hebben we het eigenlijk liever over Maurice. Want Maurice Costongs is onze BOA. Nou ja, niet helemaal ‘onze’: we moeten hem delen met Caumerveld/Douve Weien en Eikenderveld. Met die buurten vormen we samen de ABCDE-buurten. Niet helemaal toevallig is dat ook het werkgebied van Fred Janssen, de wijkagent. Hij en Maurice zullen dan ook nauw samenwerken als het over veiligheid in de buurt gaat. “Melden is belangrijk” zegt Maurice, als we hem daarnaar vragen. Natuurlijk, hij en zijn collega’s proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn, maar: “we kunnen

26


natuurlijk niet overal tegelijk zijn.” En: “Ook als een melding niet tot directe interventie hoeft te leiden, het geeft ons wel een beeld waar zich problemen voordoen. Die plekken kunnen we dan extra aandacht geven.” Melden kan altijd via het telefoonnummer 14-045 of 045-5605040.

DESIRÉE Sinds januari 2017 ben ik ‘t nieuwe lid van de wijkraad Aarveld/Bekkerveld. Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Desirée Stok-van den Kerkhof, 47 jaar en getrouwd met Niek Stok. Ik ben geboren en getogen in Welten. In oktober 1989 ben ik gaan samenwonen met mijn huidige man in de Sallustiusstraat. Zo ben ik in Aarveld terecht gekomen. Hier wonen wij nog steeds en met heel veel plezier. Sinds 2015 zit ik bij de CPO de Aartjes. Dit is ‘t contactpersonenoverleg voor de flats langs de autoweg: Celsusstraat, Julianusstraat, Sallustiusstraat, Senecastraat en Terentiusstraat. Wij komen 4 keer per jaar bij elkaar en bespreken dan met bv de wijkraad of Wonen Zuid zaken die voor de bewoners van deze straten van belang zijn. Wij zijn nog op zoek naar ‘n contactpersoon uit de Senecastraat en Terentiusstraat. Jij bent altijd welkom. Het volgende overleg is 24 april 2017. Loop gezellig binnen of meld je via aartjes@aarbek.nl. Via CPO de Aartjes heb ik de wijkraad leren kennen. Medio 2016 werd ik benaderd met de vraag of ik lid wilde worden van de wijkraad. Ik heb eerst een aantal vergaderingen bijgewoond om te kijken of het van beide zijden klikt; en dat deed het. Daarom ben ik sinds januari 2017 officieel wijkraadlid. Veel zaken binnen de wijkraad krijgen de aandacht; zoals Verbinden en Communicatie. Er is al veel bereikt in de loop der tijd maar er is altijd ruimte voor verbetering. Verbeter de buurt en begin bij jezelf. Mijn inzet is, zeker om samen met jullie als wijkbewoners, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van deze mooie wijk. Een specifieke rol binnen wijkraad heb ik nog niet. De komende tijd zal ik mij oriënteren en kijken waar de meeste raakvlakken en mijn interesse ligt. Misschien wordt ik uiteindelijk ‘n vliegende equipe; daar inzetbaar waar nodig. De tijd zal het uitwijzen. Groetjes en zeker tot ziens

27


BLAUWEZONE We hopen dat rond deze tijd de nieuwe enquêteformulieren blauwe zone zijn verspreid. Die worden bezorgd in de straten waar nu nog geen blauwe zone of vergunningparkeren van kracht is. Mocht dat nu nog niet gebeurd zijn, dan zal het in elk geval niet lang meer duren. Bij het invoeren van de blauwe zone in een gedeelte van Aarveld en Bekkerveld is de parkeerdruk opgeschoven naar straten die er voorheen weinig of geen last van hadden. In de evaluatie met de gemeente is daarom afgesproken dat die straten zich opnieuw konden uitspreken. Bewoners kunnen voor een lastige vraag komen te staan: “Nu heb ik nog niet zoveel last, maar wat als straks elders ook blauwe zone wordt ingevoerd? Kom ik dan mijn auto nog

wel kwijt of komt dan iedereen hier parkeren ”. Een voorspelling is moeilijk. Wel mag je er van uit gaan dat nu meer bewoners voor blauw zullen kiezen en dat de langparkeerders dus op zoek zullen gaan naar nieuwe vrije plaatsen. Heeft u na het lezen van de brief van de gemeente en de enquête nog vragen? Kijk dan eens op aarbek.nl. Daar hebben we de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

VC HEERLEN ORGANISEERT KIENAVOND 12 APRIL 2017 LOCATIE: a GENE BEK KANTINE AANVANG 20.00 UUR LEUKE PRIJZEN TE WINNEN IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM Berichtje van Sandarijn: “Als mensen mijn gedicht willen gebruiken, dan mag dat. Alleen zou ik het prettig vinden als ze me daarvoor toestemming vragen. In december ben ik gebeld door een wijkgenoot en hij wilde het gedicht graag gebruiken voor een kerstviering. Nou dat is prima!”

28


als jouw veren vleugels drijvend op de thermiek jou brengen waar de wind gaat en daar waar jij je onbeperkte mogelijkheden in vrijheid kunt ontplooien, pas dan kun je je verfomfaaide veren gladstrijken. Dromend over nieuwe vergezichten.

Sandarijn


HAHAHAH H A MOPPEN

A H A H AHA

HAHAHAH

Margot laat bij op en oma een antieke chinese vaas vallen. Roept opa:” Wat doe je nou toch, dat was een vaas uit 1610”. Zegt Margot:”Oh gelukkig, ik dacht dat het een nieuwe was”.

HA A H A PieterHzat in de klas en vroeg aan de HA “Meester, word je gestraft meester:

A

mevrouw, maar kan ik er wat aan doen dat het water niet hoger komt!” Het zoontje van 4 zit gefascineerd naar z’n moeder te kijken, terwijl ze een schoonheidsmasker aanbrengt. “Waarom doe je dat nou mama?” vraagt het jongetje. “Om mezelf mooi te maken,” zegt zijn moeder, die even later de crème weer van haar gezicht veegt. “En nou dan?” vraagt hij, “geef je het op?”

A H A H HAHA

voor iets dat je niet gedaan hebt?” Waarop de meester antwoordde: “Natuurlijk niet Pieter, als je niets gedaan hebt, waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven.” Pieter haalt opgelucht adem en zegt: “Ben ik ff opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan.”

HAHAHAH

HAHAHAH

A

A H A H A HAH Twee lucifers liggen op het strand. Zegt de ene tegen de andere: “Ben ik erg verbrand?” De juffrouw heeft op school een leuk idee, ze geeft de kids les in dichten. Om het duidelijk te maken geeft ze een voorbeeld: “Peer doet zich zeer.” De juf vraagt of iemand anders ook een leuk idee heeft. Gino steekt zijn hand op en zegt: “Ruth zit in de put en het water komt tot d’r knieën.” De juf zegt Gino bestraffend: “Gino, dat laatste rijmt helemaal niet!” Zegt Gino: “Sorry

HA

HA

30

HA

HA

A

Sem komt thuis na een lange schooldag en zijn vader zegt tegen hem: “Hoe was het ?” Zegt Sem: “Nou... we moesten een bom maken.” Zegt de vader: “Ik vroeg hoe het op school ging”. Zegt Sem: “Welke school ?” Jantje komt thuis met zijn rapport en na het bekijken ervan, zegt zijn vader: “Dat is een slecht rapport Jantje, dat verdient straf.” Waarop Jantje antwoordt: “Dat vind ik ook pa! Ik weet wel waar de meester woont.”

A H A AH

HAH

“Schat vind je het erg dat ik je babyfoto’s heb laten zien, zonder kleren ?” “Ja, je had tenminste iets aan kunnen trekken!”


PADEN ROSARIUM Helaas is het rosarium de winter niet helemaal zonder kleerscheuren doorgekomen. Bijna letterlijk: de asfaltbekleding van de paden vertoont op veel plekken schade door opvriezen. Door de vorst is het water dat zich onder het asfalt verzameld had bevroren. Water zet bij bevriezen uit en daardoor werd het asfalt omhoog geduwd, los van de ondergrond. Na de vorst ontdooide en verdween het water en kwam het asfalt als het ware los boven de grond te hangen. We bekijken nu met de gemeente wat er aan te doen is. Hoe de rozen de winter door zijn gekomen, kunnen we nog niet

zeggen. Over het algemeen kunnen ze een vorstperiode wel hebben. Waarschijnlijk staan ze te popelen om uit te lopen (als ze daar intussen niet al mee bezig zijn). De vrijwilligers zijn al weer begonnen. Voor het achtste jaar zullen ze rosarium verzorgen en onderhouden en dat met veel plezier ! U weet intussen: ze werken één keer in de twee weken op zaterdagochtend en u bent altijd welkom !

FEEST OP OBS DE TOVERCIRKEL Maandag 9 januari 2017 werd met een “klein” feestje de 3de kleutergroep gestart op OBS de Tovercirkel. Samen met de kleuters, ouders en de andere kinderen van de school werd het lokaal officieel in gebruik genomen. Vrijdag 3 februari vond de 2e Engelse middag van dit schooljaar plaats op OBS de Tovercirkel. Het thema was Londen. We maakten met groep 5 t/m 8 een plattegrond van de stad. De kinderen werden in groepjes van 4 tot 6 kinderen ingedeeld en mochten een envelop met een opdracht trekken. Samen met een ouder of stagiaire maakten ze een schets en materialenlijstje. In de

grote aula stonden de benodigdheden (lijm, scharen, papier, karton, klei, verf, kwasten, stiften enz.) klaar. Er werd zoveel mogelijk Engels gesproken.

31


Voor iedere leeftijd een passend aanbod! Warme en veilige omgeving

kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen

Ruime buitenruimte met nieuwe babytuin alle ruimte om te spelen en te ontdekken

Hartstikke veel BSO-activiteiten

zoals dansworkshops, djembĂŠ-workshops, wekelijkse zwemles en een jaarlijks kamp

Centraal gelegen in Heerlen

bij uitvalswegen richting o.a. Eindhoven en Maastricht

Ruim pand met veel extra ruimte’s zoals een atelier en een tienerhonk

Heerlen Kinderdagverblijf Huize Kakelbont Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest Buitenschoolse Opvang Windekind Buitenschoolse Opvang Tarcisius

Bekkerveld 1 Bekkerveld 1 Van Weerden Poelmanstraat 192 Celsusstraat 99

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking en rondleiding bij onze locaties! Neem contact op met regiokantoor Limburg-Zuid, tel: 045 - 571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl.

www.kinderopvanghumanitas.nl


PRIKKERTJE(S) Zoek clubje/aansluiting

bij mensen die graag patchworken Telefoon 0653414593 E van Os Omgeving Aarveld/Bekkerveld


HET WIJK

KIJKERTJE Het detail van de vorige keer lag in een uiterste puntje van de buurt: de trap die van de Celssusstraat naar de Welterlaan gaat. Misschien waren er daarom ook niet zoveel inzendingen. Kathy de Jong zond wel een oplossing in en ze had het goed gezien. Ze mag kiezen tussen een bioscoopbon of een boekenbon. U kunt nu ook weer een bon naar keuze winnen door ons te laten weten waar onderstaande foto gemaakt is: Stuur uw oplossing naar: redactie@aarbek.nl

DEADLINE Ingezonden stukken voor de eerste wijkbladeditie van 2017, graag inleveren voor

19 MEI 2017 Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU December editie *Rianne Gerrits*

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 046-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen

34


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... LOS DEZE SUDOKU OP EN LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKEN-

BON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BENZENRADERWEG 103, 6417SL HEERLEN

35


GRATIS Proeflidmaatschap (7 dagen) Neem even de tijd om Anytime Fitness Heerlen-Centrum te leren kennen en vraag een 7 dagen pas aan. De pas is GRATIS en zonder enige verplichting. Je mag onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten, zelfs een proefbegeleiding bij een van onze trainers is inclusief! Vraag je 7 dagen pas nu direct aan via heerlen-centrum@anytimefitness.nl of bel 045-2030000 AKERSTRAAT 108 B, HEERLEN (KANTONGERECHT) | WWW.ANYTIMEFITNESS.NL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.