Wijkblad 2017 12

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 13E JAARGANG NUMMER 49

GREUNIN DE SJTROAT LUCHTBALLON

KERSTMIS IN DE

ANNAKERK

DECEMBER 2017

WINKANS GEBRUIKTE

BOUWSTENEN

VOORMALIGE

MTS - HTS


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 06-47600307 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 06-47600307 06-18228368 045-5766666

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners Hulpplatforms

2

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl wehelpen.nl nlvoorelkaar.nl sevragramconnect.nl


VOORWOORD “De tijd gaat snel, gebruik hem wel.” Misschien kent u het spreekwoord (of is het een gezegde ?) nog. Ik moest er aan denken toen ik dit voorwoord schreef. 2017 Had toen voor mij en u nog een volle maand in petto. Als u dit leest is daar niet veel meer van over en staan we op de drempel naar 2018. Hebben we 2017 goed gebruikt ? Tja, hoe weet je dat, hoe meet je dat ? Wanneer is tijd goed gebruikt en wanneer niet ? Heb ik veel gedaan ? Heb ik iets zinnigs gedaan ? Heb ik iets voor een ander gedaan ? Heb ik plezier gehad ? Heb ik iets geleerd ? Heb ik gedaan wat ik wilde doen ? Kortom: ik vind het moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Ik heb ooit een boek gelezen waarin onder andere werd verteld hoe de snelheid zich ontwikkelde waarmee de mens zich verplaatste. U kunt zich daar waarschijnlijk wel wat bij voorstellen: van eerst te voet via de ossenwagen naar de fiets, de auto en uiteindelijk de raket. Zou je daar een grafiekje van maken dan krijg je een langzaam stijgende lijn die aan het einde (de huidige tijd) opeens steil omhoog gaat. Het werd gebruikt om ook iets te zeggen over het aantal contacten waar we mee te maken hebben. Eerst weinig (zoveel mensen pasten immers niet in een grot), al wat meer in de nederzetting en vervolgens nog meer in de stad. Toen moesten de social media nog komen en inmiddels bestaan er officiële afkickprogramma’s ! Begrijp me niet verkeerd: niets tegen de moderne tijd, niets tegen de moderne middelen, niets tegen social

media. Maar het kan haast niet anders, zo was de conclusie in het boek, of dat moet ten koste gaan van de diepgang van de contacten, en van de nuance. Is dat waarom zo veel discussies zo snel polariseren ? We bereiken veel mensen, maar lijken elkaar soms ook kwijt te raken. Als we door de veelheid van contacten de echte gesprekken inleveren, dan betalen we een hoge prijs. De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Ik kan er nu een vraag aan toevoegen: Heb ik in 2017 goede, leuke, zinvolle gesprekken gehad ? Heb ik ‘contact’ gehad ? Met dat in het achterhoofd wens ik u voor 2018 niet alleen veel, maar vooral ook goed contact toe ! Frans Thuis Voorzitter wijkraad

3


INHOUD DECEMBER 2017

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 Inhoud 5

Nieuw kunstwerk kweekvijver 7 Monument 8 Straetfeescht! 10 Gebruikte bouwstenen voormalige MTS-HTS 14 Sleutels kwijt Een telefonisch moeder-zoon gesprek 15 Greun in de sjtroat 16 Kerststralletjes 19 Uitstapje 20 Fotopagina

22 Vuurwerk 24 Wild west 27 Kestmis in de Annakerk 28 politie en bureau handhaving gemeente Heerlen 31 Winkans / Parkeervakken 33 Luchtballon 35 Gedicht Sadarijn 37 Moppen 38 Het wijkkijkertje 39 Sudoku

4


NIEUWK U N S T W E R K I N

D E

K W E E K V I J V E R

Op 6 oktober werd het nieuwe kunstwerk in de kweekvijver op de rotonde bij de St.Franciscusweg geopend. Het was helaas een wat druilerige dag. Kunstenaar Fabrice Hermans gaf uitleg over zijn project, een zuil van gestapelde potten jodiumpillen, voor een groep belangstellenden. De kunstenaar hoopte op bewustwording van de risico’s van kernenergie bij de passerende automobilisten, fietsers, voetgangers en natuurlijk de scholieren van Bernardinus. Het was niet bedoeld als een politiek stellingname. Actievoerders in rode jassen werden gemaand zich even op de achtergrond te houden. De jodium pillen toren is een baken van bewustwording niet alleen voor Heerlen maar voor heel Limburg en Nederland. Een direct resultaat is al zichtbaar. Bij de afdeling van het ministerie VWS die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de jodiumtabletten kwam een hele discussie op gang naar aanleiding van de “Jodiumpillentoren” toen ze een zending jodiumpotjes met begeleidende folder binnen kregen . Kijk voor meer informatie over de jodiumpillen: https://www.vwsdia.nl/ vwsdia-10-2017 Paul Höppener, John Smits en Michiel Janssen

5


GRATIS Proeflidmaatschap (7 dagen) Neem even de tijd om Anytime Fitness Heerlen-Centrum te leren kennen en vraag een 7 dagen pas aan. De pas is GRATIS en zonder enige verplichting. Je mag onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten, zelfs een proefbegeleiding bij een van onze trainers is inclusief! Vraag je 7 dagen pas nu direct aan via heerlen-centrum@anytimefitness.nl of bel 045-2030000 AKERSTRAAT 108 B, HEERLEN (KANTONGERECHT) | WWW.ANYTIMEFITNESS.NL

6


MONUMENT

In de discussie over de nieuwbouw van Tarcisius wordt nogal eens de voormalige HTS aan het Bekkerveld genoemd. De gemeente onderzoekt de financiële plaatjes van zowel de huidige locatie als de HTS. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar externe financiering om eventueel vestiging in de duurdere HTS mogelijk te maken. Waarschijnlijk ontstaat er in februari wat dat betreft wat meer duidelijkheid. We houden u via de website zo goed mogelijk op de hoogte. In dat zelfde verband wordt nogal eens geopperd dat de voormalige HTS een monument zou zijn. Dat is niet zo. Het is natuurlijk een markant gebouw en iconisch bovendien: immers ooit gebouwd als Mijnschool. Daardoor is het ook een van de weinige tastbare herinneringen aan het mijnverleden, al zie je dat er aan de buitenkant niet zo gemakkelijk van af. Het gebouw zou om allerlei redenen misschien een monumentstatus verdienen. Maar, zoals gezegd, die status heeft het gebouw nog niet, het is geen rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument. We hebben wel wat andere rijksmonumenten in de buurt. In willekeurige volgorde: • Villa Haex aan de Akerstraat: gebouwd als woning voor directeur Haex van de Staatsmijnen • Dubbele stadsvilla, ook aan de Akerstraat (op de hoek met de Vlotstraat) • De Bernardinuskapel • De voormalige Kweekschool Maria Immaculata aan het Bekkerveld (nu Humanitas) • De Annakerk Bovendien valt een gedeelte van de buurt onder ‘beschermd stadsgezicht’. In de komende uitgaven willen we graag deze gebouwen eens verder uitlichten en toelichten wat ze nu zo bijzonder maakt dat ze monument zijn geworden. Weet u daar meer van? Dan komen we graag in contact via info@aarbek.nl of 06-47600307 ! In dit nummer beginnen we in elk geval met een gebouw dat dus géén monument is, geschreven door Paul Kisters.

7


STRAETFEESCHT ! Na vier succesvolle jaren was het dit jaar de beurt aan de van Sonsbeeckstraat om het jaarlijkse straatfeest te organiseren. Een jaarlijks terugkomende feestgelegenheid binnen de: Pluijmaekersstraat, Mr. Adriaan Sassenstraat, Burg. Waszinkstraat, Lintjesstraat, Kemmerlingstraat en een deel van de van Sonsbeeckstraat. Op zaterdag 16 september was het zover.

De organisatie van het straatfeest lag in handen van de van Sonsbeeckstraat. Een mooi initiatief om de buren onder het genot van eten, drinken, muziek en vermaak samen te laten komen. Nadat een deel van de van Sonsbeeckstraat was afgezet, met hekken van de gemeente Heerlen, kon de straat versierd worden. De partytenten en slingers, waren geleend bij de Aarbek wijkraad.

8


Om 16.30 begon het feest en kon het springkussen aangezet worden. Al gauw kwam jong en oud langzaam op gang, om samen te praten of een oud Hollands spelletje te spelen. Het Italiaans eten werd verzorgd door Enzo. Tijdens het eten werd er muziek gemaakt door Paul Logister en Ralph Winkler van Hey Angie! Zij hebben de wijk twee uur lang terug brachten in de jaren 70 en 80. Dit jaar werd er voor het eerst een loterij aan het straat feest toegevoegd. Een loterij waarbij de buurbewoners zelf een prijs meenamen, welke vervolgens werd verloot onder de genodigde. De loterij was een groot succes. De opbrengst van de loterij, 47,60 euro, is naar het Rode Kruis gegaan. Met ons straatfeest zijn de slachtoffers van Sint Maarten een beetje geholpen. Het straatfeest wordt volgend jaar georganiseerd door de Kemmerlingstraat. De van Sonsbeeckstraat wenst ze veel plezier. Tot volgend jaar!

Mark, Sonja, Eric, Rick, Roy en Natashia

13


GEBRUIKTE

BOUWSTENEN

VOORMALIGE

MTS - HTS

Aan het Bekkerveld verrijst in 1922 het door architect J. Seelen ontworpen gebouw van de Mijnschool, de latere HTS (vanaf 1957). In de wijk zullen ongetwijfeld mensen wonen die nog sterke binding hebben met dit prachtige gebouw. Seelen is de 1ste gemeentearchitect van Heerlen. Exact op de start van een nieuwe eeuw, op 1 januari 1900, werd Seelen onder burgemeester De Hesselle de eerste gemeentearchitect van Heerlen. Op 15 februari 1900 ging hij wonen in het hotel van weduwe Roijen Theunissen. Nu werd hij ook als architect ingeschreven in het bevolkingsregister. De zaken liepen goed en in 1903-1904 kon hij zijn eigen kantoor en woonhuis laten bouwen op de Valkenburgerweg, nummer 22. In 1919 besloot het bestuur van de Mijnschool een eigen gebouw te realiseren. Het nieuwe gebouw aan het Bekkerveld was ontworpen door architect Jozef Seelen en werd gebouwd door het aannemersbedrijf Heijnen. De officiĂŤle opening vond plaats op 5 oktober 1922. De nieuwbouw was van alle moderne gemakken voorzien. Er was volop de ruimte voor praktijklessen. Het souterrain was zelfs als leermijn ingericht. Daar konden de Mijnscholieren naar hartenlust oefenen wat hun in hun latere ondergrondse leidinggevende functie te wachten stond.

MTS 1922

MTS 1952

Het MTS gebouw werd in eerste instantie gebouwd zonder de huidig aanwezige rechtervleugel van het gebouw.

10

HTS 1987


De wijkraad heeft mij gevraagd om enige tekst en uitleg te verzorgen betreffende de gebruikte bouwstenen, die gebruikt zijn bij de bouw van dit toch zo imposante gebouw daterend uit de vorige eeuw, realiseer je dat dit gebouw bijna 100 jaar geleden ontworpen en gebouwd is met de toenmalige kennis. Het zou fantastisch zijn als dit gebouw de status van monument zou mogen verwerven. Zeker omdat we hier kunnen spreken van een bouwstijl, die niet meer direct verwees naar de beginperiode van Seelen. Rond de eeuwwisseling is de invloed van andere architecten zoals Godschalk en van Gendt duidelijk terug te vinden in de ontwerpen. We spreken hier van neogothiek, nieuwe renaissance en zelfs fantasie in de ontwerpen zoals de MTS-HTS uit 1922. De voormalige hoofdentree met de opgaande trappen recht voor de ingang uitgevoerd. De oorspronkelijke opgang was vanaf de zijkanten gemaakt.

Zijaanzicht om de onderstaande tekening te ondersteunen Kunrader kalksteen (Maastrichtien)

Naamse steen, kolenzandsteen Namurien

De eerste doorlopende grijze zandsteenlaag is de scheiding tussen de Nievelsteiner zandsteen in de sokkel en de Kunrader kalksteen Nievelsteiner zandsteen Neogeen

11


GEBRUIKTE

BOUWSTENEN

VOORMALIGE

MTS - HTS

Bovenaanzicht van het huidige complex. De schuine daken van het oude gebouw hebben als bedekking bekapte leien; De oude leien zullen op enig moment vervangen zijn vanwege de kwaliteit van de lei in het algemeen. De lei is van oorsprong klei geweest die in de diepe ondergrond samengedrukt is onder hoge druk (schalie), maar eenmaal aan het oppervlak weer snel poreus wordt en snel uiteenvalt. Ouderdom: Carboon

Met dank aan: Paul Kisters Burg. Savelbergstraat 16

12


Nievelsteiner zandsteen (Neogene zandsteen) Voorkomen: Wormdal bij Nievelstein en Kerkrade. Dikke zandsteenbanken komen voor in het Miocene zand (Formatie van Heksenberg). Bij Nievelstein ook in ondergrondse groeven ontgonnen. Drukvastheid ca. 224 tot 543 kg/cm2. Toepassing: Boerderijen en grote gebouwen in het Wormdal. Abdijkerk Rolduc uit de 12e eeuw, MTS Heerlen, kerk van Gulpen, Margraten (deels), retraitehuis Spaubeek, Gitstappermolen te Haanrade, kerk Eygelshoven. Romeinse grafkisten te Heerlen, Limbricht en Stein.

Kunrader kalksteen Voorkomen: omgeving Kunrade, Ubachsberg, Simpelveld en Bocholtz. Afwisseling van harde en zachte kalksteenbanken, behorend tot de Formatie van Maastricht. Harde banken staan bekend als taai en fijn kristallijn en uitstekend geschikt als bouwsteen. Deze kalksteen werd ook gebruikt als landbouwkalk. Drukvastheid ca. 1000 kg/cm2. Toepassing: groot aantal boerderijen, kerken en woonhuizen in Kunrade, Ransdaal, Winthagen, Ubachsberg, Bocholtz, Simpelveld. Kerk Odiliënberg, Ransdaal, Ubachsberg, Lambertuskerk Maastricht, MTS Heerlen

Carbonische zandsteen (kolenzandsteen) Voorkomen: Geuldal bij Cottessen – Epen De oudste gesteenten die in Nederland aan de oppervlakte komen zijn kwartsieten, zandstenen en schalies uit het Boven-Carboon (Namurien). Deze gesteenten vinden we in een smalle strook. De bekendste groeven waarin het Boven-Carboon is ontsloten zijn de Heimansgroeve, Kampgroeve en Kwartsietgroeve, alle gelegen bij Cottessen. In deze groeven is goed waar te nemen dat het gesteente geplooid is. Als bouwsteen zijn deze bonte zandstenen en kwartsieten, waarin vaak witte kwartsaders voorkomen, uitermate geschikt. De zandsteen, die gebruikt is aan het MTS gebouw komt hoogstwaarschijnlijk uit de omgeving van Namen in België. Toepassing: boerderijen en woonhuizen in de directe omgeving van Epen

13


SLEUTEL KWIJT Kan gebeuren, toch ? Je geeft je kind de huissleutel mee en ergens onderweg glipt die uit de broekzak en: weg ! Later komt je er achter, paniek. Het gaat immers wel om je huissleutel ! Gelukkig hebben we nextdoor. Daardoor kun je gemakkelijk de hele buurt inschakelen om mee te zoeken. Alleen … je wilt natuurlijk niet graag dat mensen die jouw sleutel vinden weten bij welk huis die hoort. De meeste mensen zijn natuurlijk gewoon te vertrouwen, maar de ‘meeste’ is nu eenmaal niet iedereen. Een bewoner die dat overkwam loste dat op door de wijkraad (maar dat had ook ieder ander kunnen zijn) te vragen een berichtje op nextdoor te zetten. Nog diezelfde avond meldde de vinder zich !

EEN TELEFONISCH MOEDER-ZOON GESPREK M: “Ik heb overal brobbels. Ik jeuk me een ongeluk. Ik denk dat ik te veel aardbeien gegeten heb.” Z: “Wát, te veel aardbeien gegeten ? Die zijn hartstikke duur ! Dat kunnen de meeste mensen zich niet permitteren.” M: “Dat weet ik. Maar ik wél.” Z: “Zo ! Daarom zit jij nou onder de brobbels. God straft snel. Er is nog rechtvaardigheid.” Anonymous

beter dan

de beste!

14


GREUNIN DE SJTROAT Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat vorig jaar een deel van de wijk opnieuw bestraat is, waaronder ook onze straat. Het was even afzien maar eerlijk is eerlijk, het is prachtig geworden. Sommige bewoners maakten meteen van de gelegenheid gebruik om mooie plantenbakken bij hun woning neer te zetten of de gevel met groen te verfraaien en de wens werd uitgesproken om de straat wat groener te maken. Uit gesprekken met een aantal ouders van de Vrije School bleek dat die gedachte ook bij hun leefde. uitgezocht, strategieën Gelukkig werd er actie ondernomen en plantjes na een enquête bleek er genoeg animo bedacht om de plantenbakken op te hangen, waarna ze te zijn vanuit de straat Of zou dit stukje gevuld en opgehangen om dit samen met de school op te pakken. “Verbónge durch greun in de werden. En wat was het een leuke dag! Er werd besloten Dr. Jaegerssjtroat” Op 16 september was om te beginnen met moeten heten? het tijd voor fase 2. plantenbakken aan de lantaarnpalen en het opknappen van Nadat eerder met een graafmachine de de groenstrook aan de voorzijde van oude beplanting was verwijderd uit de de school. Dankzij een subsidie van groenstroken voor de school, sloegen Gemeente Heerlen, een bijdrage van ouders en bewoners de handen ineen de eigenaar van het schoolgebouw, om te schoffelen en planten in de bijdragen vanuit de bewoners en geld grond te zetten. Dit alles op basis van opgebracht door de kinderen was er een prachtig plantenplan, gemaakt op vrijwillige basis door een tuinarchitect. genoeg geld om dit te realiseren. Op 27 mei was het zover. Door een aantal vrijwilligers waren al mooie plantenbakken geregeld voor aan de lantaarnpalen en deze dag werden

En ook de kinderen hebben zich enorm ingezet, later hebben zij nog 5.500 bloembollen in de grond gestopt dus onze straat wordt alleen maar mooier!

15


K E R S T S TA L L E TJ E S We hadden vroeger thuis een prachtige kerststal. Kort na Sinterklaas haalde mijn vader een grote tekenplank van zolder en daarop werd met grotpapier en mos de basis gelegd voor een prachtige kersttafereel. Samen met ons, kinderen, werden de gipsen beeldjes op de goede plek gezet. De meeste (of zelfs alle ?) inmiddels met een bruin lijmkraagje rond de nek, maar dat maakte niet uit. We hadden er veel plezier aan. Marloes en Bert Janssen van de Benzenraderweg zetten nog steeds ieder jaar hun kerststal op. En nog een en nog een. Ze redden het niet in een middag, want in de loop van de jaren kwam er nog een bij. En nog een en een. Toen ik op hun uitnodiging kwam kijken hadden ze er maar liefst 94 en dat is alweer een jaar geleden. Iedere Kerst worden alle stalletjes uitgehaald. Er zijn er bij met een losse stal en losse beeldjes, ze hebben ook een aantal ‘ all-inone’ stalletjes: samengeperst in de schil van een of andere vrucht, in de buiken van drie aan elkaar geklonken Koningen, in een plastic hemeltje zonder sneeuw. Met dat laatste, denk aan zo’n tafereeltje waarmee je moet schudden om het te laten sneeuwen –maar dan zonder sneeuw- is de spaarzin ooit begonnen: zoon Bram was misdienaar in de Pancratiusparochie en elk jaar kregen de misdienaars van de kapelaan een dergelijk kleinood. Toen Bram ophield met misdienaar zijn, gingen Bert en Marloes door met sparen. Van familie en van kennissen kregen ze stalletjes, uit Amerika, van rommelmarkten, enzovoort. De stalletje hebben bijna allemaal wel een verhaal, mooi of lelijk, en –jawel- ook ergens drie Koningen met het bekende lijmkraagje. Je blijft kijken en je blijft ontdekken: Jozef en Maria op klompen, een hark en spade achteloos tegen de stal, een piepklein stalletje van louter kleine houten blokjes …

16


Het is bijna ondenkbaar dat het gebeurt, maar ik vraag het toch: als je nou eens alle stalletjes weg zou moeten doen, op ééntje na … Marloes vat hem meteen: dan bleef die staan en ze wijst de stal aan die ze zelf als allereerste gekocht hebben. Toen ze de stal trots aan de familie toonde, merkte die op dat ze erg vrolijk was. Bron van de vrolijkheid, maar dat wisten ze toen nog niet, zou hun eigen kindje, Bram

dus, die er stiekem al bij was. Ook al is Bram geen Kerstkind geworden, dat eerste stalletje zal daar altijd mee verbonden blijven. Nieuwsgierig ? Bert en Marloes willen hun stalletjes graag laten zien, u kunt gewoon bellen om wat af te spreken (045-5718154). Trek er wel even wat tijd voor uit, want bij die 94 van een jaar geleden is het vast niet gebleven ….

17


18


UITSTAPJE Een à twee keer per jaar organiseert de wijkraad een activiteit voor bewoners die actief zijn voor de wijkraad, bijvoorbeeld in het rosarium, bij het organiseren van activiteiten, in de werkgroep buurtsteun, etc. Meestal gaat het dan om een bijzonder uitstapje in de buurt, gevolgd door gezellig samenzijn.Zo hebben we eens een excursie gehad op de begraafplaats Akerstraat, kregen we tekst en uitleg over cameratoezicht, nam de conservator van het Thermenmuseum ons mee langs de Romeinse geschiedenis in onze buurt, bezochten we de Annakerk, picknickten we in de Loorenhof, enzovoort Onze buurt wordt aan twee zijden begrensd door een beekdal: dat van de Caumerbeek in het oosten en dat van de Geleenbeek in het westen. Vlakbij de plek waar de twee beken samenkomen, komt ook een derde ‘beek’ uit onze buurt uit: ons rioolwater komt immers uit in de waterzuivering in Hoensbroek. Een mooi reisdoel voor het uitstapje van dit najaar, onder een heerlijk najaarszonnetje. Om 10 uur stonden met een kleine 20 mensen voor de poort, die helaas alleen op auto’s bleek te reageren. Na wat telefoontjes schoof die toch open en konden we binnen voor een interessante excursie. Het gaat wat ver om alle informatie hier te herhalen, maar u mag van ons aannemen dat het een boeiende rondleiding was ! Wist u overigens, om toch maar wat te noemen, dat een van de grootste problemen bij de zuivering wordt gevormd door medicijnen? Zowel de restanten die na inname ons lichaam via de urine weer verlaten als de medicijnen die gewoon in de afvoer gegooid worden. Niet gebruikte medicijnen kunt u ook om die reden dus beter inleveren bij de apotheek. Het water dat gezuiverd is komt uit in de Caumerbeek en dan gaat het op weg naar de ontmoeting met de Geleenbeek. Wij gingen ook die kant op, onder begeleiding van een ervaren watergidsenkoppel. Met wat omzwervingen, want in het prachtige –en vooral onbekende- stukje natuur is veel meer te zien dan water alleen. Spectaculair is de samenloop van Geleen- en Caumerbeek zelf bepaald niet. Geen wilde stromen, watervallen, draaikolken, enzovoort, maar wel gewoon leuk om een keer gezien te hebben. Intussen toch al wat uurtjes onderweg, begonnen de magen zich langzaam maar zeker te roeren. In het zelfde gebiedje, dat wisten we natuurlijk, ligt de Naamse Steen, een voormalige hoeve waar je tegenwoordig heerlijk kunt lunchen, zoals we nu uit eigen ervaring kunnen bevestigen … Ons wateruitstapje werd in stijl afgerond: precies toen we weer op weg gingen naar de auto’s begon het toch te regenen …. Foto’s van het uitstapje vindt u op de middenpagina’s. Meer foto’s staan in het fotoboek op de website. Daar vindt u ook links naar het waterschap, een vergelijkbare wandeling in hetzelfde gebied én een link naar de Naamse Steen.

19
VOORKOM ONGELUKKEN MET

VUURWERK Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Dat vindt ook de wijkagent Fred Janssen van onze wijk: “Maar sluit je ogen niet voor de risico’s,” waarschuwt hij. Elk jaar worden kinderen en volwassenen verminkt door verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten ontbreken. Mijn tip voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling: “houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar ingaan met schade of letsel.” Toch is het helaas zo dat ziekenhuizen jaarlijks geconfronteerd worden met verminkte kinderen en volwassenen door verkeerd en onveilig gebruik. Vuurwerk dat verkocht wordt door erkende vuurwerkhandelaren, moet altijd voldoen aan een aantal eisen. Zo moet het vuurwerk altijd voldoen aan het opschrift “Geschikt voor particulier gebruik ” en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Het vuurwerk waar de meeste ongelukken mee gebeuren betreft de “Big Five”. De belangrijkste soorten zijn: Mortierbommen, Cobra’s (verschillende categorieën) en lawinepijlen. Wie illegaal vuurwerk opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op massa-explosies. Om die reden pakken politie en justitie de handel, het vervoer én de opslag ervan hard aan. Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk is

22

opgeslagen en wordt verkocht, worden door de wijkagent Fred Janssen geadviseerd de anonieme tiplijn 08007000 te bellen. Dit voor uw eigen veiligheid en die van hun omgeving. Heeft u overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844. De afsteektijd is dit jaar op zondag 31 december tussen 18:00 tot 02:00 uur. Buiten deze periode is het afsteken van vuurwerk altijd strafbaar. Wijkagent Fred Janssen


Van een bewoner ontvingen we onderstaande oproep, die wij als wijkraad, van harte ondersteunen:

Beste allemaal! Vuurwerk is mooi voor diegene die ervan houdt. Geen enkel probleem hebben we ermee, alhoewel we zelf geen vuurwerkliefhebbers zijn. Maar aan al diegene die vuurwerk afsteken willen we vragen, heb dan ook het fatsoen om het op te ruimen, de dag erna! Want tot in het voorjaar lag er vuurwerk op het veld aan de Vergiliusstraat/Cicerostraat! Het is op de eerste plaats zeer onsierlijk, en op de tweede plaats slecht voor het milieu. Het veld aan de Vergiliusstraat / Cicerostraat is een geliefde plek om vuurwerk af te steken voor mensen uit de omliggende straten, maar opruimen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus neem uw verantwoordelijkheid, of laat uw kinderen hun verantwoordelijkheid nemen, en laten we samen zorgen voor een schone wijk.

23


GEZELLIG STRAATFEEST CAUMERBEEKLAAN

WILD WEST Op zaterdag 23 september is in het eerste deel van de Caumerbeeklaan een straatfeest gehouden in het kader van Burendag 2017. Om 14.00 uur werd de Caumerbeeklaan tussen de rotonde Akerstraat en de Bongaertslaan met hekwerken voor het verkeer afgesloten en om 15.00 uur kon het feest echt beginnen.

Het straatcomité van dit jaar, bestaande uit drie enthousiaste buurtbewoners, Joep, Maurice en Joep, heeft zijn best gedaan om van deze dag iets bijzonders te maken. Het thema van dit jaar was “Wild West”, dus een feest in Country en Western stijl. De meeste straatgenoten waren dan ook gekleed in lange rokken, laarzen, passende Country kleding en cowboy hoed. Een deel van de straat was door middel van diverse attributen, zoals strobalen, ijzeren gieters, antieke klapdeuren, lampions, vlaggetjes en vuurkorven omgetoverd in een western stadje.


Een groot aantal bewoners had gezorgd voor koekjes, cake, vlaai, wafels en koffie/thee. Voor de kinderen was er snoepgoed, schuimpjes en chocolade. Uiteraard was er ook voldoende frisdrank en een biertap geregeld. Aan twee lange tafels en dito banken konden de volwassenen gezellig met elkaar keuvelen onder het genot van de aanwezige drank en lekkernijen. Voor de kinderen was een groot opblaaskussen en een trampoline opgesteld en verder werd de vrije straat over een grote lengte ook door veel kinderen van 3 tot 10 jaar nu eens benut om goed te kunnen racen met hun kleine fietsjes. Bijzonder is te noemen dat ook de beide nestors uit de straat van 93 jaar zich met hun echtgenoten rond een uur of vier hebben aangesloten bij het overige gezelschap. Hoewel zij de meeste, nog jonge, bewoners en hun gezinnen niet allemaal kenden zijn ze toch gezellig met andere bewoners in gesprek gegaan. En dat was ook het doel van deze dag. Omdat bewoners veelal niet de tijd nemen om elkaar te leren kennen is de burendag hiervoor een perfect middel. Het resultaat is dan dat we in een gezellige straat wonen, elkaar beter kennen en zo nodig ook wat voor elkaar over kunnen hebben.

Een geluidsinstallatie zorgde voor gezellige muziek en tevens voor de begeleiding bij een “verplichte” workshop Linedance van ca. 30 minuten. Dit stond onder leiding van een jongeman en twee assistentes van een Lindance groep. Een aantal mannen en de meeste dames deden enthousiast mee aan de voorgedane Linedance oefeningen. Tegen 18.00 uur werd de barbecue aangezet. De royaal door slagerij Jongen verzorgde vlees- en saladeschotels vonden gretig aftrek voor de nodige versterking van de inwendige mens. Hoewel om 20.00 uur al diverse mensen huiswaarts keerden heeft een deel van de aanwezigen het nog volgehouden tot na 22.00 uur. Zelfs enkele kinderen fietsten nog rond tot in de late uurtjes. Uit de vele berichten op de buurtapp van de maandag daarna blijkt dat het straatfeest dit jaar zeer goed is bevallen en het organiserend comité ontving dan ook veel complimenten. Uiteraard is ook een oproep gedaan op drie enthousiaste medebewoners om de organisatie voor volgend jaar op zich te nemen. Deze kunnen zich nog aanmelden bij het oude comité. Jo van Loo

Tip: een van de bewoners had een plattegrond van de straat gemaakt. In elk huis had hij de namen van de bewoners geschreven en voor iedereen een kopietje gemaakt. Goed idee !


net anders dan anders EEN SNOEPJESWINKEL VOOR IEDERE VROUW VAN OKTOBER T/M MEI HEBBEN WIJ WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN, DEZE WORDEN GEGEVEN IN ONZE WINKEL.

Her- en verstelwerk aan kleding. Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. Maatkleding voor dames, heren en kinderen. Ontwerpen en maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg. • • • •

Verstel-atelier

voor al Uw kleding tevens stomerij depot

 

       


KERSTMIS IN DE

ANNAKERK

Met kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. Een mooi moment voor iedereen om de kerk te bezoeken. In de adventstijd, de aanlooptijd tot kerstmis, wordt met 4 grote verlichte sterren op de Annakerk aangegeven hoeveel weken het nog duurt. Iedere week is er weer een extra ster verlicht zodat er met kerstmis 4 branden. Een prachtig gezicht op het Bekkerveld. In de kerk wordt in deze periode een grote kerststal opgebouwd. Het hoogtepunt is de gezinsmis die op 24 december om 17.30 uur wordt gehouden. Deze mis zal een warme en bijzondere invulling geven aan kerstmis. Bij deze dienst worden de kinderen nadrukkelijk betrokken. Er is immers zoveel te doen tijdens de mis. Een aantal kinderen van de basisscholen mogen het kerstverhaal uitbeelden. Er worden samen kerstliederen gezongen. Dit zal gebeuren onder begeleiding van het koperkwartet van de familie Mulkens en de organist. Maar dat is niet alles. Ook dit jaar zullen de leden van de Scouting Bekkerveld het vredeslicht de kerk binnen brengen. Heel bijzonder. Het vredeslicht wordt namelijk elk jaar in Bethlehem ontstoken en door scouts verspreid over de hele wereld. In Nederland halen de scouts het vredeslicht in Utrecht op en brengen het naar Heerlen om tijdens de gezinsmis met kerstmis aan iedereen die het wil uit te delen. Een mooi moment: het vredeslicht is immers een teken van hoop. Een klein lichtpuntje dat door het verspreiden in korte tijd uitgroeit tot een zee van licht. Na de mis kunnen de kinderen zich warmen aan het kampvuur dat

met het vredeslicht ontstoken is en aan een beker warme chocomel. Wij, als werkgroep, hopen dat veel ouders, samen met hun kinderen en familie deze mis bezoeken en samen een bijzondere invulling zullen geven aan kerstmis 2017. Tip: neem een glazen potje mee voor het vredeslicht. Kinderen die graag een rol hebben in het kerstspel of taakje in de mis kunnen zich opgeven op het volgende e-mailadres: m.weijers@lvo-heuvelland.nl. Dit kan tot en met 17 december. Je krijgt dan spoedig een reactie. Wel moet je op 18 december, maandagmiddag na school in de kerk even kunnen oefenen. Op weg naar kerstmis kunt u ook een steentje bijdragen. Bij de supermarkt de Plus in de van Weerden Poelmanstraat staat een kartonnen doos op de inpaktafel. Hier kunt u de zegels voor de boodschappen-actie in kwijt. De pakketten zullen worden bezorgd bij inwoners van onze wijk die dat goed kunnen gebruiken. De actie wordt in samenwerking met Scouting Bekkerveld gehouden. Graag tot 24 december, Werkgroep Annakerk

27


Uw aanspreekpunten van de politie en bureau handhaving gemeente Heerlen Graag willen wij, Fred Janssen en Jeoffrey Scheepers van het Politie basisteam Heerlen, ons aan u voorstellen. Vanaf september 2016 ben ik, Fred Janssen, uw wijkagent. Naast de wijk Eikenderveld, ben ik ook wijkagent in de wijken Aarveld-Bekkerveld en Caumerveld-Douve Weien. Het gebied is vrij groot en telt dik 10.000 inwoners. Een hele klus, die ik gelukkig niet alleen hoef te klaren. Sinds kort werk ik veel samen met Jeoffrey Scheepers, Maurice Costongs en Joshi Laven. Maurice en Joshi werken bij bureau Handhaving van de gemeente Heerlen en zijn uw buurt-BOA’s, Buitengewoon Opsporings Ambtenaren. BOA’s sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Jeoffrey Scheepers werkt bij de politie en richt zich ook op de politiezorg in bedoelde wijken. Regelmatig zijn wij in verschillende samenstellingen in de wijk te zien. Tijdens patrouilles pakken we wijkproblemen samen aan. Maurice Costongs en Joshi Laven stellen zich in het volgende wijkblad aan u voor. Als wijkagent maak ik deel uit van het basisteam Heerlen dat bestaat uit ongeveer 160 politiemensen. Het team is verdeeld in clusters die zijn verbonden aan een wijk. De collegae uit het cluster waar uw wijk onder valt, worden regelmatig ingezet bij de afhandeling van wijkproblemen maar ze verrichten ook de zoge-


naamde noodhulpdiensten. Dit zijnde diensten waarbij de politie 24 uur per dag in Heerlen bereikbaar en beschikbaar is. Als wijkagent werk ik ook samen met gespecialiseerde politiediensten. Bijvoorbeeld met collega’s van de surveillancedienst, recherche en jeugd werken wij voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. Als wijkagent ben je verantwoordelijk voor de totale politiezorg in de wijk. Voor de aanpak van sociale problemen maakt de wijkagent gebruik van de zogenaamde “Sociale buurtteams”, die ondergebracht zijn bij de gemeente. Uw informatie is belangrijk! De wijkagent richt zich niet alleen op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent heeft contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en oplossingen gezocht. Ook wordt afgesproken wie wat doet. Informatie uit de buurt is van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. U kunt dit doen door te mailen naar fred.emh.janssen@politie.nl of u spreekt ons aan in de wijk. Wat doet de wijkagent met uw melding? Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwcorporaties.

29


Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

30

Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


WINKANS

Hoe groot schat u de kans in dat u de hoofdprijs wint in een loterij ? Het antwoord is (natuurlijk) te vinden op internet: bij de Postcodeloterij is die kans 1 op 100 miljoen. Niet zo heel groot dus. Bij de Lotto gaat het al wat beter: 1 op 50 miljoen. En bij de Staatsloterij (waar de loten wel weer wat duurder zijn) hebt u al een kans van 1 op 20 miljoen. Nee, dan het wijkblad. Had u afgelopen keer een juiste oplossing ingestuurd voor de sudoku, dan was de kans dat de hoofdprijs uw richting op kwam maar liefst 1 op 15. Bovendien had u niet eerst een duur lot hoeven kopen, want deelname is immers gratis ! Zelfs nog meer kans had u gehad als u de oplossing voor het wijkkijkertje had ingestuurd: 1 op 4. Kom daar maar eens om bij die grote loterijen ! Nog steeds gratis bovendien. Helemaal mooi was uw winkans geweest wanneer u als enige een oplossing instuurde voor onze vraag naar die andere Heerlenaar uit de Romeinse tijd waarvan de naam bekend is: Lucius, de pottenbakker. Uw winkans was dan maar liefst 1 op 1 geweest ! Dat overkwam John Neuschwender, die we van harte feliciteren met zijn prijs !

PA R K E E R V A K K E N Naar aanleiding van de uitbreiding van de blauwe zone ontving de wijkraad verschillende mailtjes. Een daarvan was een oproep aan alle bewoners en dat nemen we daarom graag hieronder over: “Beste mensen, Onze gemeente heeft een parkeerbeleid bepaald. Parkeervergunningen en blauwe zones zijn een feit. Dat levert voor en nadelen op. ‘Parkeergedrag’ ligt bij ons zelf. Het komt regelmatig voor dat we zelf niet parkeren binnen de aangegeven parkeervakken en daarmee twee parkeervakken bezet houden. Dat brengt voor de andere parkeerders problemen met zich mee: een volgende parkeerder heeft namelijk geen plaats meer om te parkeren. Uiteindelijk betekent dit dat er minder auto’s geparkeerd kunnen worden in onze wijk. Terwijl we toch al niet zo ruim zitten in onze parkeerplaatsen. Wat zou het fijn zijn als wij ons zelf, als bewoners, zouden aanwennen om binnen de parkeervakken te parkeren!”

31


Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

tŝũ ǁĞƌŬĞŶ njŽŶĚĞƌ ĂĨƐƉƌĂĂŬ͊ ƵƐ ůŽŽƉ ŐĞƌƵƐƚ ĞĞŶƐ ďŝŶŶĞŶ͘


LUCHTBALLON Op zondag 28 mei heb ik de eerste communie gedaan. Toen kreeg ik een cadeautje van papa, mama en Ebbe. Het was een kaart waar in stond: “Je mag samen met papa of mama in een luchtballon”, ik was echt super blij. Ik heb papa gekozen omdat mama al een keer in een luchtballon is geweest. De datum was gepland, maar de eerste keer ging het niet door vanwege het slechte weer. Dat was heel erg jammer. De volgende keer toen ik mocht gaan ging het wel door. Toen ik mocht gaan had mama me echt helemaal ingepakt ik kon wel nog lopen, dat gelukkig wel. Maar boven was het best warm en mijn hele familie kwam kijken. Dat was echt leuk. Ik mocht op Bekkerveld opstijgen dat was natuurlijk het leukste. Het opblazen duurden even maar dat maakt niet uit. Het mandje ging omhoog dat was echt leuk, ik had kriebels in mijn buik. Toen mocht ik in de mand, die mand ging hoger en hoger. Het ging best snel dat was pas leuk! Ik hoorde hele zachte stemmetjes op de grond. Papa en ik hebben heel veel foto’s gemaakt en hier is een foto. Het was echt super mooi daarboven, ik kon zelfs bij mensen in de tuin kijken en we zwaaiden naar mensen en ook naar een boer en die zwaaide ook nog eens terug. We zagen konijnen en paarden en ook nog andere dieren. We zagen ook gekleurd gras. Toen we gingen landen kwamen we met het mandje in de prikkeldraad. Het mandje ging heen en weer. Toen ging papa eruit met een andere meneer. Papa en de meneer gingen eruit omdat ze de luchtballon moesten tegenhouden anders kwamen we weer in de prikel draad. Dat moest natuurlijk niet anders ging de luchtballon kapot. De meneer van de luchtballon was aan het schreeuwen en schreeuwen en de andere meneer viel en toen moest papa het alleen doen. Maar we zijn toch veilig geland in Duitsland. Toen moesten we het even opruimen, maar dat was best makkelijk, want mama had de auto die ons volgde gevolgd. Dus mama was er toen we geland waren, samen met oma, Ebbe ,Madelief en Auke, dat was erg fijn. Dus we konden met mama’s auto terug gaan naar huis, maar voordat we gingen natuurlijk eerst champagne drinken! Yfke

33


Voor iedere leeftijd een passend aanbod!

Alle ruimte om te spelen en ontdekken Hartstikke veel BSO activiteiteN Heerlen Kinderdagverblijf Huize Kakelbont BSO Het Zeeroversnest BSO Windekind BSO Tarcisius

Bekkerveld 1 Bekkerveld 1 Van Weerden Poelmanstraat 192 Celsusstraat 99

Kom gerust eens bij ons kijken! Wij laten je graag onze locatie zien. Bel 045 - 571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl voor een rondleiding.

www.kinderopvanghumanitas.nl


Woorden, geschreven en gepubliceerd als concreet, abstract, eenvoudig geregistreerden steunpilaren uit onze grammaticale pen. Op kaarten, in digitale voortvloeisels van wensen en pluk het avondrood met je ogen dicht. Van geluk uit noodzakelijke krachten voortkomend uit jezelf. In de flonkering van ’t nieuwe licht als lijnen dansend op je spiegelbeeld, zichtbare omarming daar waar duister verschijnt. Op eenzame vulkanen dichtbij uitbarsting van dromen die mogen uitkomen. Van zingstralende sterren in het holst van de nacht, tot wenselijke gedachten achter gesloten vizier. Dankbare stijlen, geschreven in blauwprint, vereeuwigd op digitale nauwgezette afdrukken. Afzender zond, ik ontving.

Š

Sandarijn


Luijten Advocaten Gratis spreekuur Iedere dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 uur Iedere donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur Graag aanmelden.

T 045 - 5713888 Onze specialisaties: · · · · · · · · · · ·

Echtscheidingen Mediation Omgangsregelingen Alimentatiegeschillen Erfrecht Jeugdrecht Huurrecht Strafrecht Verbintenissenrecht Incasso’s Burengeschillen

Ruys de Beerenbroucklaan 16 | Heerlen

WWW.LUIJTENADVOCATEN.NL


MOPPEN

Anna vraagt aan haar vader: “Papa, hoe heet een vrouwtjeskip?” Papa: “Een hen lieve schat.’’ “En een mannetjeskip?” Papa: “Een haan liefje.” “En hoe heet een kindjeskip?” vraagt Anna. “Een kuiken schat.” Dan vraagt Anna: “Papa, wat is dan eigenlijk een kip?” Quinn laat een scheet in de klas. De meester stuurt hem de klas uit Op de gang komt Quinn de directeur tegen en die vraagt hem: “Waarom sta jij op de gang?” Quinn: “Ik heb een scheet gelaten en nu blijven ze zelf in de stank zitten.” Een mooi meisje heeft haar armband laten repareren en komt het nu ophalen. Ze vraagt hoeveel het kost. “Een kusje”, zegt de man. “Oké, mijn opa komt zo afrekenen.” Alex ziet zijn buurman die zijn vissen aan het voeren is. Alex vraagt aan zijn buurman: “Wat voert u uw vissen?” Waarop de buurman antwoordt: “watervlooien.” “Dierenbeul!”, roept Alex, “vissen kunnen zich niet krabben!”

Mathilde geeft straks haar kinderfeestje. Haar moeder zet allemaal flessen limonade in de koelkast en dan zet Mathilde een lege fles in de koelkast. Vraagt haar moeder: “Waarom zet je een lege fles in de koelkast?” “Voor de kinderen die geen dorst hebben!” Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen over hun moeder te praten. Het eerste kind zegt: “Mijn moeder is als een sportwagen: ze is mooi en elegant.” Het tweede kind zegt: “Mijn moeder is als een jeep. ze is stoer en snel.” Het derde kind zegt: “Mijn moeder is als een ziekenwagen. Ze zegt altijd: Doe-dit Doe-dat.” Thijmen staat voor een huis ontzettend sip te kijken, dan komt er een meneer langs en die vraagt: “Waarom kijk je zo sip?” Zegt Thijmen: “Ik kan niet bij de bel.” De meneer biedt aan om voor Thijmen op de bel te drukken en Thijmen knikt met zijn hoofd. Als de meneer weer bij Thijmen komt staan, zegt Thijmen. “Nu moeten we vlug wegwezen, anders krijgen ze ons nog te pakken!!”


HET WIJK

KIJKERTJE Het wijkkijkertje van september was waarschijnlijk goed te herkennen aan de kleur: waar in de buurt vind je dat knalgeel? Wel, bij de speelplek in het parkje tussen Cicerostraat en Vergiliusstraat! Uit de inzenders hebben we ĂŠĂŠn winnaar getrokken. Margot van Hooren mag kiezen tussen een bioscoopbon of een boekenbon. Onderstaande foto bevat wat minder kleur. U kunt nu ook weer een bon naar keuze winnen door ons te laten weten waar die gemaakt is:

DEADLINE Ingezonden stukken voor de eerste wijkbladeditie van 2018, graag inleveren voor

16 februari 2018 Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU September editie *Ronald Wintjens*

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren

Stuur uw oplossing met naam en adres naar redactie@aarbek.nl

38

Druk: de Printgalerij Heerlen 046-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... E-MAIL:................................ TELEFOON:............................ LOS DEZE SUDOKU OP, LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKENBON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BENZENRADERWEG 103, 6417SL HEERLEN

39


Magisch Bekkerveld

16 december 2017

De Tent op het Bekkerveld is open vanaf 12:00 uur 13:00 uur - Christmas Jazz met Marc Huijnen & Bigband 16:00 uur - Leerlingen van Studio het Open Podium met hun Kerstverhaal, muziek en dans. 17:00 uur - Sway 19:00 uur - Kerstlichtjes Parade 20:00 uur - Fizz 21:00 uur - DJ Lex Nelissen & het Magisch Bekkerveld meezing orkest