Wijkblad 2018 06

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 13E JAARGANG NUMMER 51

IK HANG ER NOG

BIG BROTHER

d e m e n t i e v r i e n d e l i j k e

UW PROFIEL

JUNI 2018

buurt

ADRIANE BUURTSTEUN


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 06-47600307 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 06-47600307 06-18228368 088-4597777

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners Hulpplatforms

2

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl wehelpen.nl nlvoorelkaar.nl sevragramconnect.nl


VOORWOORD Ik kom, tegenwoordig bijna ondenkbaar, uit een gezin met 9 kinderen. Daarvan was ik de middelste en, zoals we thuis noemden, de oudste van de vijf kleintjes. Onlangs, op de verjaardag van mijn oudste zus, hebben we weer eens een groepsfoto gemaakt: alle negen op volgorde van leeftijd. Ooit heb ik wel eens gekscherend geopperd: had iedereen nu dezelfde naam gegeven (bijvoorbeeld alle jongens Theo en alle meisjes Thea), dan hoef je niet het hele rijtje af te raffelen om iedereen bij elkaar te krijgen. Onzin natuurlijk. Dat is helemaal niet handig en bovendien moesten bij het toekennen van namen in die tijd ook opa’s en oma’s en ooms en tantes bediend worden en er hoorde altijd een patroonheilige bij (die de keuze ook al wat beperkte). Toch hebben we nu in het bestuur iets dergelijks: we zijn nu met zes. Alle mannen heten Frans, de vrouwen hebben gelukkig wel alle drie een andere naam: Leonore, Désiree en Margriet. Wat de mannen betreft: nee, handig is dat helemaal niet. We zijn erg blij met de benoeming van Margriet en Frans (Frans van Velzen dus, om misverstanden te voorkomen). Ze hebben een paar maanden ‘proefgedraaid’ en de komende tijd zullen ze invulling gaan geven aan een eigen taakgebied. In dit wijkblad stellen Margriet en Frans (van Velzen dus) zich aan u voor. U gaat meer mensen tegenkomen. Sandarijn kent u al van de gedichten. In een interview over buurtsteun vertelt ze aan Maud (ook bewoonster) hoe ze zelf een keer behoefte had aan wat ondersteuning en hoe andere bewoners (niet bij naam genoemd) daarin voorzagen.

Wiepkje moet u al kennen, al wist u dat misschien niet. Ze kijkt u aan van menig poster aan lantaarnpaal of in bushokje. Ze staat model voor al haar collega’s die als vrijwilliger het rosarium onderhouden. Leest u zelf maar. Adriane, die ons vanuit de gemeente ondersteunde maar nu als wethouder een andere taak heeft gekregen (ook wel een beetje helaas, want we zijn haar niet graag kwijt). Jos, Fons en Tim, betrapt door een andere Jos toen ze stiekem zomergoed wilden zaaien. Bjarne, Fleur, Jimmy en Martijn, die zelf de handen uit de mouwen staken om een door hen zo vurig gewenst skatebaantje te realiseren. Ze staan misschien een beetje model voor u: maar liefst 87 % van de bewoners in Aarveld/Bekkerveld voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt. Pluim voor u !

3


INHOUD JUNI 2017

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 Inhoud 5 Op de schop 6 Bijeenkomst buurtplan 7 Ik hang er nog 8 Bengels 9 Big Brother 10/11 Tarcisius 12 Adriane

13 Bijeenkomst bewoners Bekkerveld 14 /15 Nieuw: Frans en Margriet 16 Programma IVN 17 Uw Profiel 18/19 Nieuwe plantjes in de straat 20/21 Foto’s fietsen versieren 23 Buurtsale 24/25 Monument 26 Geheugentafel 27 Blauw 29 Skatebaan 30/31 Buurtsteun 32 Programma Tobias 33 Dementie vriendelijke buurt 35 Gedicht Sandarijn 37 Moppen 38 Het wijkkijkertje 39 Sudoku 4


OP DE SCHOP In het maartnummer kondigden we de werkzaamheden aan de Benzenraderweg en aansluitend aan de Welterlaan aan. Ook als u dat stukje niet gelezen hebt, zal het u niet ontgaan zijn dat het werk nu in volle gang is. Als de planning van de wegenbouwer ĂŠn die van het wijkblad uitkomen, is de Welterlaan wanneer u dit leest afgesloten voor uitgaand verkeer. Verkeer dat de stad in komt, kan doorrijden maar moet rekening houden met vertraging, verkeer dat de stad uit wilt, wordt omgeleid. Houd daarom rekening met extra drukte op de Akerstraat ! Voor fietsers gold al een omleiding sinds 14 mei: omdat aan de parallelwegen onder de brug werd gewerkt, werden zij omgeleid via de voetgangers/fietsersbrug over de autoweg. Fietsers en voetgangers vanuit de Ovidiusstraat kunnen tijdens de werkzaamheden aan de Welterlaan overigens wel oversteken naar de Hamerstraat en vice versa. We verwachten dat de afsluiting van de Welterlaan tot extra drukte zal leiden aan de zuidkant van de Tarcisiusschool, zeker tijdens de schoolspits. Dat geldt met name voor het kruispunt Vergiliusstraat/Ovidiusstraat, waar begin april helaas een ernstig ongeluk is gebeurd. Houd ook daar daarom rekening met de extra drukte. De werkzaamheden duren naar verwachting tot ergens in oktober en op aarbek. nl vindt u steeds de actuele stand van zaken.

5


BIJEENKOMST BUURTPLAN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is de buurtgerichte aanpak. In iedere buurt spelen immers andere zaken en dat maakt maatwerk noodzakelijk. In Aarveld/Bekkerveld wordt het Buurtplan Leefbaarheid & Veiligheid opgesteld door het buurtteam. Dat is een periodiek overleg van de wijkraad, de afdelingen Beheer & Onderhoud en Buurtgericht Werken van de gemeente, politie, handhaving en Wonen Zuid. De basis van het plan wordt gevormd door de cijfers van politie en handhaving, maar ook de ervaringen van de deelnemende partners spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk wordt aan de hand van die gegevens een prioriteitenlijst opgesteld en per prioriteit wordt aangegeven welke actie elke partij onderneemt. Daarnaast is er ruimte voor kleinschalige projectjes op het gebied van veiligheid. Twee keer per jaar bekijken we wat de acties hebben opgeleverd en stellen we het plan weer bij. Op die manier is het altijd actueel. U vindt het geldende Buurtplan op aarbek.nl, onder ‘Documenten’. Omdat we waarde hechten aan uw inbreng willen we het Buurtplan L&V graag met u bespreken. Herkent u de prioriteiten ? Wat vindt u van de acties ? Wit u andere onderwerpen inbrengen ? Hoe kunnen we bewoners beter betrekken bij de veiligheid in de buurt ? We nodigen u daarom alvast uit voor een bijeenkomst op woensdag 12 september, vanaf 19.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@ aarbek.nl. Vermeld s.v.p. ook uw adres en telefoonnummer.


IK HANG ER NOG

“Oh, ik hang er nog.” Zegt ze.

Ik ben samen met Wiepkje onderweg als ik haar wijs op ‘haar’ poster in het bushokje aan de John F. Kennedylaan. Ze aarzelt als ik voorstel even te stoppen en een foto te maken. Dat doen haar vrienden en vriendinnen al iedere keer als ze haar zien hangen: even erbij gaan staan, een selfie maken en naar Wiepkje sturen met: “Ik heb je weer gevonden !” Ze vindt het weliswaar leuk om op de poster van Buitenkans te staan, maar hoeft ook weer niet zo nodig op de voorgrond. “Is toch ook een mooie reclame voor het rosarium ?”, probeer ik. Dat geeft de doorslag. Het rosarium is haar lust en haar leven en haar trots. En dan staat ze op de poster ook nog eens tussen haar lievelingsroosjes. Die ze na het planten zo heeft geholpen te wortelen en te groeien door steeds zorgvuldig het onkruid weg te halen. Bijna met ‘gevaar voor op eigen leven’, want onder een gaatje in de grond bleek een keer een wespennest te zitten … Haar allerallerlievelingste rozen zijn echter de trotse Queens Elisabeths: dat is voor Wiepkje een roos zoals een roos moet zijn. De modernere rozen zijn ook prachtig, maar wat wulpser .. Hoe rozengek Wiepkje ook is, voor haar zijn de mensen met wie ze een keer in de twee weken in het rosarium werkt minstens zo belangrijk. “Het zijn allemaal zo’n bijzondere mensen, zó divers en toch klikt het geweldig ! Het is iedere keer weer een warm bad als ik kom en na gedane arbeid (en de al werkend gevoerde gesprekken) ga ik telkens weer tevreden naar huis.”. Wilt u haar verhaal een keer uit eigen mond horen ? Dat kan ! Wiepkje is iedere zaterdagochtend in de oneven weken in het rosarium aan het werk. Net als haar collega-vrijwilligers, elk met zijn/haar eigen verhaal. Kopje koffie meedrinken ? Kom dan rond een uur of 12.

Even terug naar Buitenkans: met de actie Buitenkans wil de gemeente bewoners stimuleren zelf actief te zijn in het beheer van een stukje openbare omgeving en ruimte te bieden aan eigen initiatieven. Meer informatie vindt u op aarbek.nl.


BENGELS Bengels zijn het: Fons, Jos en Tim. Ze dachten even snel en ongezien hun plannetje te kunnen uitvoeren. Maar zo gemakkelijk ging dat niet. Om te beginnen bleef het niet ongezien: een oplettende buurtbewoner legde hun actie vast op foto. En even snel ging het ook al niet: de grond was keihard en gras stond hoog. Als ik hen later spreek, vraag ik wat ze nu eigenlijk van plan waren. Ze leggen uit: ze kennen elkaar omdat ze jarenlang gezamenlijk hun honden uitlieten. De hond van Fons is vorig jaar weliswaar overleden, maar hij is toch mee blijven wandelen. Steeds komen ze dan, op weg naar het gebied rond de Weltervijver, langs de berm van de autoweg. Saaaaiiiiii ….. Groen en verwilderd, maar nooit eens een leuke bloem. Niet alleen saai. Ze lezen ook kranten en weten dus heel goed dat het niet goed gaat met de Nederlandse bijen en hommels. Toen bij de Action het wildzaaigoed in de aanbieding was dachten ze meteen: twee vliegen in één klap ! We gaan bloemen zaaien ! En daar werden ze dus bij betrapt. Niet erg trouwens, want ze willen er ook geen geheim van maken: als we op die manier de buurt wat fleuriger en vrolijker kunnen maken én de bijen en hommels een dienst bewijzen, dan mag iedereen dat weten. Als het dit jaar wat wordt met de bloemen, volgend jaar misschien meer … Eigenlijk kan ik me daar alleen maar bij aansluiten. Wat hen bij het wandelen trouwens ook opvalt: het gebied rond de Weltervijver is prachtig, maar wordt nogal eens ontsierd door zwerfvuil. Mensen gooien wel eens wat op de grond en als ze toch de prullenbak gebruiken halen de kraaien het er soms weer uit. Fons, Jos en Tim ruimen regelmatig wat op, maar eigenlijk, zo vinden ze, zouden we dat een keer wat groter moeten aanpakken. Al pratend ontstaat het idee om een keer een ‘opschoondag’ te organiseren, waarna de fantasie meteen op hol slaat. Enfin, inmiddels heeft de buurtorganisatie (wijkraad) van Welten laten weten er wel oor naar te hebben om mee te doen, dus daar gaan we mee verder ! Bent u ook zo’n bengel ? Laat het ons weten via info@aarbek.nl !

10 8


BIG BROTHER Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Daarin wordt geregeld hoe organisaties en instellingen om moeten gaan met persoonsgegevens: wat wordt verzameld, wie heeft inzage, hoe werkt de versleuteling, enzovoort. Natuurlijk denken we meteen aan Facebook, Twitter, Whatsapp, enzovoort. Goed dat er een einde wordt gemaakt aan het ongebreideld verzamelen en verhandelen van onze gegevens! (Al moeten we natuurlijk even afwachten of dat ook zo gaat werken …) Maar de wet gaat niet alleen over de ‘grote jongens’: ook winkels (klantenkaarten!), webshops, verenigingen (voetbal, scouting), belangenorganisaties en goede doelen (KBO, Zonnebloem) moeten aan de wet voldoen. En dus ook de wijkraad. De wijkraad verzamelt en beheert immers ook persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens van bewoners, gegevens van mensen die zich aanmelden voor een activiteit, ontvangers van de digitale nieuwsbrief, gegevens van (zakelijke) relaties zoals gemeente, adverteerders. Verder dan naam, adres, telefoon, e-mail en (alleen bij kinderactiviteiten) leeftijd, gaat dat weliswaar niet, maar het zijn even goed persoonsgegevens. Die gegevens zijn alleen voor eigen gebruik, worden dus aan niemand doorgegeven en al helemaal niet verhandeld. Aan de hand van een stappenplan van de Stichting AVG voor Verenigingen hebben we ons gegevensbeheer gecontroleerd en zo nodig aangepast. Hoe we met de gegevens omgaan hebben we vastgelegd in onze Privacy Policy, doe u kunt vinden op onze website (kijk onder ‘Wijkraad’). Sinds 11 mei beschikt de wijkraad ook over een door de Stichting AVG voor Verenigingen afgegeven AVG-verklaring. De Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of de wijkraad zich aan de voorschriften van de AVG houdt. U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens we over u hebben opgeslagen, u kunt ze laten corrigeren en u kunt ze ook laten verwijderen.

9


TARCISIUS oals u waarschijnlijk weet, heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de verkeerssituatie rond de Tarcisiusschool. Dat gebeurde naar aanleiding van het voornemen om op de huidige locatie nieuwbouw voor de school te realiseren.

De wijkraad heeft gelegenheid gekregen om op het onderzoek te reageren. Een aparte werkgroep heeft het daarvoor uitputtend bestudeerd en alle berekeningen zelf ook nog eens uitgevoerd. De werkgroep kwam tot opmerkelijke verschillen en daardoor ook tot een andere conclusie dan het onderzoeksbureau. Dat bureau stelde enkele (relatief) kleine aanpassingen voor en dan zou nieuwbouw in elk geval verkeerstechnisch moeten kunnen. De werkgroep concludeerde daarentegen dat de voorgestelde aanpassingen volstrekt onvoldoende zouden zijn. Deelnemers aan de bewonersraadpleging die de werkgroep op 24 maart organiseerde kwamen tot dezelfde conclusie als de werkgroep. De verschillen komen vooral voort het feit dat het bureau grotendeels werkt met aannames en statistische gegevens, terwijl de werkgroep uitgaat van de feitelijke situatie.

10


Zo veronderstelt het bureau dat van de leerlingen van groep 1 en 2 40% met de auto wordt gebracht en van de leerlingen van groep 3 tot en met 8 30 %. De werkelijkheid is anders: in 2009 hebben de leerkrachten in de klas geturfd hoe de leerlingen naar school gekomen waren. Daaruit bleek dat maar liefst 52 % van ĂĄlle leerlingen met de auto kwam ! Dat scheelt nogal ! Er is overigens geen reden om te veronderstellen dat het sinds de telling sterk veranderd is. Het onderzoek en de reactie van de werkgroep (overgenomen door de wijkraad) vindt u op aarbek.nl. Behalve een onderzoek naar de verkeerssituatie heeft ook een onderzoek plaatsgevonden naar de kosten van vestiging in de voormalige HTS aan het Bekkerveld. De uitkomsten daarvan zouden worden besproken in de gemeenteraad van 30 mei. Hoewel de agenda een ongekend aantal onderwerpen telde, stond Tarcisius daar op 15 mei (toen dit geschreven werd) niet bij. Inmiddels heeft het nieuwe college een duidelijke voorkeur voor de HTS uitgesproken. Bewoners in Aarveld/Bekkerveld zijn daarover eind mei in een bewonersbrief over geĂŻnformeerd. Mocht er op enig moment meer te melden zijn over hoe het verder gaat, dan vindt u dat natuurlijk op aarbek.nl.

11


ADRIANE Sinds 1 mei 2016 was Adriane onze gebiedsregisseur. Een gebiedsregisseur is de ambtenaar van de gemeente die er voor zorgt dat het contact tussen de wijkraad en de gemeente soepel kan verlopen, hij/zij weet de weg binnen de gemeente en brengt partijen die met de buurt te maken hebben bij elkaar. Daarnaast is de gebiedsregisseur sparring partner voor het bestuur van de wijkraad. We waren erg blij met Adriane. Het klikte, ze dacht mee en was kritisch tegelijk en kende ongelooflijk veel mensen. Ze voelde zich erg betrokken bij de buurt en probeerde er zo vaak mogelijk bij te zijn. Sinds 9 mei heeft ze officieel een andere functie en zijn we haar helaas kwijt … En toch ook weer niet: op die datum is immers benoemd tot wethouder van de gemeente. Haar portefeuille: integraal ouderenbeleid, publieke dienstverlening en … buurtgericht werken. Ook in haar nieuwe functie zullen we dus weer met haar te maken krijgen en we hopen ook in de komende jaren samen te kunnen werken aan versterking van buurtgericht werken en burgerparticipatie. We wensen haar veel succes !

Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

12

tŝũ ǁĞƌŬĞŶ njŽŶĚĞƌ ĂĨƐƉƌĂĂŬ͊ ƵƐ ůŽŽƉ ŐĞƌƵƐƚ ĞĞŶƐ ďŝŶŶĞŶ͘


B I J E E N KO M S T B E W O N E R S

BEKKERV E L D

In het voorjaar van 2017 kwamen er nogal wat meldingen van overlast op het Bekkerveld. Om omwonenden te laten weten wat er is gedaan om die te verminderen Ên om samen te spreken over de aanpak in 2018 organiseerde de wijkraad een bijeenkomst voor omwonenden, in samenwerking met gemeente, politie, handhaving, Alcander en straatcoaches. Bij zo’n 130 adressen in de directe omgeving werd een uitnodiging bezorgd, 12 bewoners besloten aan de uitnodiging gehoor te geven. De aanwezigen hadden waardering voor de inspanningen die zijn verricht om de overlast terug te dringen. Dat desalniettemin de overlast nooit tot nul gereduceerd zal kunnen worden, was echter ook voor iedereen wel duidelijk, naast het feit dat er gelukkig ook veel jongeren zijn die zich gewoon rustig gedragen en weinig of geen rommel maken. En ja, ook de jongeren moeten ergens een plekje hebben. Is de overlast onaanvaardbaar groot, dan is melden zinvol (via 14-045, heerlen. nl of de gemeente-app). Niet dat er dan meteen politie of handhaving ten tonele verschijnt, maar het helpt wel om ook bij de toekenning van capaciteit blijvende aandacht te bewerkstelligen. Voorgesteld werd een keer een ontmoeting tussen omwonenden en gebruikers van het veld te organiseren. Dat voorstel werd positief ontvangen. In het buurtteam (een periodiek overleg van wijkraad, gemeente, politie, handhaving en Alcander) zal dat verder worden uitgewerkt. Met dank aan de Nieuwe Thermen voor het ter beschikking stellen van de ruimte !

13


W U E I N

MARGRIET

Nu ik lid wordt van het bestuur van Aarbek, de buurtorganisatie in uw buurt, wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Margriet Roozen, ik woon in de van Sonsbeeckstraat. In mijn leven ben ik altijd verbonden geweest met het Bekkerveld. Vroeger op de Mater Dei school bij zuster Elisa, later heb ik jaren in een flatje op de Mgr Schrijnenstraat gewoond en nu sinds 2012 in de van Sonsbeeckstraat. En hier hoop ik nog lang te wonen. Ik ben ook werkzaam in Heerlen, bij het AZL, een pensioenuitvoerder, als stafmedewerker bij de IT-afdeling. Naast werken ben ik graag in beweging. Ik golf, wandel en doe gymnastiek. Een andere hobby van mij is politiek. Al jaren ben ik lid van D66 en van 2014-2018 was ik lid van de gemeenteraad in Heerlen. Helaas ben ik nu niet herkozen, maar ik ben zeker nog actief. Ik ben lid van de commissie MF (Maatschappij en Financien). Hier worden alle zaken met betrekking tot de WMO en de jeugdzorg besproken, evenals de financiĂŤle middelen. In de gemeenteraad is mijn uitgangspunt altijd geweest dat we moeten streven naar een Heerlen voor iedereen. Dat geldt in de buurt precies zo. Ik wil me graag inzetten voor een buurt waarin ieder op zijn eigen manier kan leven zoals hij wil. Met oog voor de ander. Samenleven zodat iedereen meedoet, iedereen zich veilig voelt en iedereen vindt wat hij zoekt. Maar ook een buurt waar een beroep gedaan wordt op ieders inzet om een buurt te maken waarin wij allen gelijkwaardig kunnen samenleven. Dat betekent dat ik open sta voor allerlei initiatieven, om die samen met de andere bestuursleden, maar vooral met de buurtbewoners, te bedenken, uit te werken of te faciliteren. Ik heb er zin in en hoop u allemaal te ontmoeten. Margriet Roozen Van Sonsbeeckstraat 11 6417 XV Heerlen

14


W U E I N

FRANS Beste buurtbewoners,

Mag ik mij voorstellen. Ik ben Frans van Velzen, bijna 62 jaar geleden geboren in deze stad. Zoals zovelen van mijn generatie in de Voedvrouwenschool. Ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Sinds 30 jaar woon ik in de buurt Bekkerveld. In die jaren ben ik actief geweest voor de Peuterspeelzaal als bestuurslid en op de Tarcisiusschool als lid van de Medezeggenschapsraad. Daarnaast heb ik mij vooral geconcentreerd op mijn werk in de zorg voor burgers met een verstandelijke beperking. De laatste 15 jaar tot nu bij Radar. In die jaren ben ik, naast mijn reguliere werk als leidinggevende, ook actief geweest in de ondernemingsraad als lid en als voorzitter. In al die jaren werkzaam in de zorg, nu bijna 43 jaar, heb ik de beweging meegemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit betekent dat de ondersteuning en hulpverlening niet enkel gericht is op zorgen maar ook de burger ondersteunen om zaken zelf op te pakken en vervolgens ook te doen. Dit is ook mijn link naar het lid worden van het bestuur van de Buurtraad AarveldBekkerveld. Ik wil mij graag op deze manier gaan inzetten voor de buurt in de brede zin van het woord. Dit betekent voor mij actief zaken uitvoeren maar vooral ook creëren van mogelijkheden in de buurt voor eigen initiatieven. Het ondersteunen en meedenken om onze buurten nog socialer te maken dan zij nu al zijn. Er zijn voor elkaar is een groot goed in onze prachtige buurten. Borgen wat we nu al hebben en uitbreiden daar waar er een behoefte is. In de afgelopen maanden ben ik als gast aanwezig geweest tijdens de bestuursvergaderingen. Dit en bovenstaande heeft er toe geleid dat ik mij committeer om mij de komende jaren in te zetten in en voor de buurt. Ik nodig u uit om mij, waarover dan ook, te benaderen. Frans van Velzen Pluijmaekersstraat 26 6417 XM Heerlen.

15


PROGRAMMA IVN ZOMER 2018 Vrijdag 15 juni: Wie kijkt er met zijn oren? Lezing over de vleermuis. Tijdens de lezing ervaar je alles over het bijzondere leven van de in Limburg voorkomende vleermuizen. Geen enge verhalen maar een kijkje naar het leven van de vleermuis door de seizoenen. Na afloop heb je geen angst meer, deze heeft plaats gemaakt voor bewondering van deze fladderaars van de nacht. Aanvang is om 19.30 uur. Zaterdag 16 juni: Vleermuisexcursie. Deze avond gaan we, na een korte inleiding, in de omgeving van het IVN home met de batdetector op zoek naar vleermuizen. Al naar gelang we vleermuizen tegen komen gaan we richting de Weltervijver en eventueel verder naar Benzenrade. Vertrek is om 21.00 uur. Zondag 15 juli: Alles over boeren, huizen en gieren. Excursie over zwaluwen. Deze middag maakt u tijdens een wandeling vanaf ons IVN home richting Imstenraderbos kennis met een aantal zwaluwen die in Heerlen voorkomen. We zullen u vertellen over de verschillen tussen de soorten, hoe ze leven, wat ze eten, hoe ze hun nest maken en nog veel meer. U zult verrast zijn over hun doen en laten. En als het weer en de vogels meewerken, zullen we ze ook in actie kunnen zien. Vertrek is om 15 uur. Zaterdag 28 juli: Aambos wandeling. Avondwandeling door het Aambos en een stukje Caumerbeekdal. We wandelen door de mooie natuur, midden in het stedelijke gebied. Het is een zeer afwisselend gebied met duidelijke invloeden van de stad. Vertrek is om 19.00 uur aan de Groene Boord ter hoogte van het kerkhof. Zaterdag 25 augustus: Nacht van de vleermuis. Deze avond zullen we proberen met de batdetector de normaal onhoorbaar roepende nachtelijke fladderaraars te vinden. Tevens wordt onderweg uitleg gegeven over het leven van de vleermuis. U krijgt te horen dat de vele, vaak negatieve, fabels over deze beschermde dieren meestal op onwetendheid zijn gebaseerd. De vleermuis leidt namelijk een heel bijzonder leven en zal zelden overlast veroorzaken. Dit alles in het kader van de Europese Nacht van de Vleermuis. Vertrek is om 20.30 uur. Vrijdag 7 september: Wie scharrelt daar in de tuin? Lezing over de egel. Tijdens deze lezing ervaart u hoe de egel leeft, hoe we hem kunnen helpen en welke problemen dit leuke beestje tegenkomt. Ook zullen we u vertellen op welke wijze u de tuin egelvriendelijk kunt maken. Aanvang is om 19.30 uur. Alle activiteiten vinden plaats in het IVN home aan de Gallusstraat 1 in Heerlen tenzij anders vermeld


UW PROFIEL Als het om de buurt gaat, dan bent u een tevreden mens. Tenminste wanneer we u even als de gemiddelde bewoner mogen beschouwen. Dan waardeert u de kwaliteit van uw woonomgeving met een fraaie 8, een cijfer waarmee ik vroeger gerust durfde thuis te komen. Er zouden weliswaar wat meer prullenbakken mogen staan, vindt u, maar toch. Samen met 2661 (van de 2802) andere bewoners vindt u het prettig om in Aarveld/Bekkerveld te wonen. De voorzieningen in de buurt of directe omgeving zijn over het algemeen dan ook goed: winkels, sportaccommodaties, onderwijs, groenvoorzieningen en zo meer. Wat minder tevreden bent u over jongerenvoorzieningen, het straatmeubilair en er zouden meer oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten komen. Maar dat zijn wat kleinere minpuntjes, die niet verhinderen dat u gehecht bent aan de buurt en u daar ook medeverantwoordelijk voor voelt. Mooi, niks te klagen dus ? Toch wel: u ervaart soms jeugdoverlast en hondenpoep moeten we ook in de gaten houden: weliswaar nog altijd relatief laag, maar in de laatste jaren wel toegenomen. Wist u trouwens dat u meer dan wie ook maatschappelijk actief bent ? U gaat uit, doet aan sport, bent lid van een vereniging, werkt als vrijwilliger, enzovoort. Om dit allemaal te weten te komen, hebben we geen dealtje hoeven te sluiten met Facebook: deze gegevens zijn afkomstig uit de buurtmonitor en daar is nog véél meer te vinden. Ze zijn gebaseerd op het tweejaarlijkse bewonersonderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden en waarvoor in Parkstad zo’n 19.000 personen een enquêteformulier hebben ontvangen. Al die gegevens kunt u zelf ook bekijken op: https://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/ U kunt zelf selecties maken, vergelijken tussen buurten, kijken hoe het in eerdere jaren zat, enzovoort. De wijkraad gebruikt de gegevens om te onderzoeken waar voor onze buurt nog verbeterpunten liggen. En voor alles dat goed zit geldt: dat moeten we vooral zo houden !

17


NIEUWE PLANTJES IN DE STRAAT! Zaterdag 19 mei was de dag: het vullen van de bloembakken! Na een beetje teleurstellend resultaat de afgelopen twee jaar is dit jaar gekozen voor een andere leverancier: bijSTOX Heerlen. Daar hebben we van een uiterst behulpzame verkoper goed advies gekregen en mooie petunia’s uitgezocht. Zaterdagochtend werd door dezelfde verkoper alles netjes afgeleverd en konden we aan de slag.

Onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai gingen we aan de slag. Oude bekenden en diverse nieuwe bewoners vulden gezamenlijk hun bloembak. Ook de kleinste buurtgenoo tjes hadden er zin in een staken de handen uit de mouwen. Er was zelfs een heuse bezorgdienst die de bakken per kar op het juiste adres afleverde!

18


Een zaterdagochtend, 176 plantjes, 14 zakken potgrond en 30 deelnemers verder zijn de Burgemeester Savelbergstraat en het Bekkerveld wederom opgefleurd met mooie bloembakken. Kleine moeite met veel buurtgenoten voor hopelijk een fleurig resultaat dit jaar!

19


KONINGSDAG FIETSENVERSIERENVoor iedere leeftijd een passend aanbod!

Alle ruimte om te spelen en ontdekken Hartstikke veel BSO activiteiteN Heerlen Kinderdagverblijf Huize Kakelbont BSO Het Zeeroversnest BSO Windekind BSO Tarcisius

Bekkerveld 1 Bekkerveld 1 Van Weerden Poelmanstraat 192 Celsusstraat 99

Kom gerust eens bij ons kijken! Wij laten je graag onze locatie zien. Bel 045 - 571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl voor een rondleiding.

www.kinderopvanghumanitas.nl


BUURTSALE


V I J F

M O N U M E N T E N

DUBBELE STADSVILLA n de loop van zijn bestaan moet het pand vele duizenden bezoekers gehad hebben. Waarvan de meesten liever niet gekomen zouden zijn … Althans voor het wat betreft het linkergedeelte van deze, zoals Monumentenzorg het uitdrukt: “Dubbele stadsvilla, gedeeltelijk dokterswoning met praktijk”, gebouwd in 1918. het prachtige glas-in-loodraam in de haldeur. Ook het monumentale trappenhuis bleef uit zicht. Overigens wel begrijpelijk dat de dokter privé- en praktijkruimte graag gescheiden wilde houden.

We vinden het pand, huisnummers 110 en 112, aan de Akerstraat, tegenover de gymzalen van het Bernardinuscollege. Een rijksmonument dat, weer volgens Monumentenzorg, door de gaafheid van ex- en interieur inzicht biedt in de woon- en leefcultuur van de gegoede stand in het tweede kwart van de vorige eeuw. Nu is het pand in gebruik door Damen Onroerend Goed en Jos Toussaint leidt me enthousiast door de vele ruimtes. Aanvankelijk was de praktijkruimte in het sousterrain. Patiënten kwamen binnen via de zijdeur en misten zo

24

Die scheiding werd nog sterker in 1933: toen werd een aparte praktijkruimte aan de Vlotstraat aangebouwd, met ‘geknikt schilddak’. Dat die wat soberder en functioneler was, is logisch. Al zijn het nog altijd karakteristieke ruimtes. Nee, voor versiering en ornamenten moeten we in het hoofdgebouw zijn. Via de mooie haldeur kom je dus in het trappenhuis en vandaar gaan we eerst even naar de kelder. De muren zijn van mergel en baksteen en in


de praktijkruimte vinden we een fraaie zwart marmeren haardlijst. Zou hier in de winter een vuurtje gebrand hebben. Zou gezellig zijn geweest, maar zoals in het begin al opgemerkt: de bezoekers kwamen hier niet voor de gezelligheid. Terug naar boven: nog meer glas in lood, met strik en vruchten. Ze laten mooi gefilterd licht toe tot de prachtige trappartij. Ieder stukje hout van de trap is versierd. Staande op de trap zie je ook goed de consoles (steunen) waar de balken op steunen. Ook die zijn versierd, met hoofden en bloemen. Via de overloop heb je toegang tot drie slaapkamers, nu mooi verbouwd tot kantoorruimte. Nog een trap, naar zolder, en daar waren nog eens twee slaapkamers. Het bleef allemaal onzichtbaar voor de patiënten. Maar om te weten dat het om een huis ‘op stand’ ging, hoefden ze ook helemaal niet in de woning zelf te komen. De buitenkant was al voldoende om indruk te maken. Kijk maar eens naar het ornament in de top van de voorgevel, met passer, meethoek en hamer, het dakje boven de ramen daaronder en de bloemenslingers. Eén detail vind ik persoonlijk dan weer jammer: de regenpijp onder de oorspronkelijke dakgoot aan de linker voorkant. Maar die zal ook niet in het oorspronkelijke ontwerp gezeten hebben.

In de serie “Vijf monumenten” beschrijven we de vijf rijksmonumenten in onze buurt. In maart openden we met de voormalige kweekschool aan het Bekkerveld.

25


E N D I T G E B E U RT E R BUITEN DE WIJK G EH EUG E N TA F E L Op 1 mei 2018 is SCHUNCK* bibliotheek gestart met de Geheugen Tafel. Dit initiatief is genomen door Alzheimer Parkstad Limburg en SCHUNCK* bibliotheek. De vrijwilligers van Alzheimer Parkstad Limburg zetten zich met hart en ziel in om mensen met dementie en hun naasten te helpen. Dit doen zij o.a. door het organiseren van het Alzheimer Café, elke tweede dinsdag van de maand in Tobias. Tevens is het op deze avond mogelijk om hun bibliotheek te raadplegen en boeken te lenen. SCHUNCK* bibliotheek staat met haar vestigingen midden in de samenleving. De speerpunten van ons beleid zijn taal- en leesbevordering en het stimuleren van (digitale) basisvaardigheden voor mensen bij wie deze niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. De bibliotheek is nog steeds een laagdrempelige plek waar veel inwoners van Heerlen haar weg naar toe vinden. Kennis en informatie voor iedereen, staat in onze bibliotheek centraal. Begin 2018 hebben we besloten onze krachten te bundelen en dit heeft geresulteerd in de activiteit Geheugen Tafel. 4x per maand kunnen mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en professionals elkaar ontmoeten aan de Geheugen Tafel in de bibliotheek. Elke week vindt deze plaats in één van de vier vestigingen van SCHUNCK* bibliotheek zodat er een goede spreiding over de stad ontstaat en de activiteit voor iedereen te bereiken is. Een vrijwilliger van Alzheimer afdeling Parkstad Limburg is aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Ook is er een EHBD- (Eerste Hulp Bij Dementie) koffer aanwezig met allerlei informatiemateriaal. De ontmoeting en het gesprek met elkaar staan centraal. De bibliotheek zorgt voor een plezierige ontmoetingsplek. Geheugen Tafel activiteit overzicht: Hoensbroek: elke 4e dinsdag van de maand (10.00-11.00 uur) op 22 mei, 26 juni, 24 juli, 25 sept, 23 okt, 27 nov. Heerlerbaan: elke 1e maandag van de maand (13.30-14.30 uur) op 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec. Heerlerheide: elke 3e vrijdag van de maand (10.00-11.00 uur) op 15 juni, 20 juli, 21 sept, 19 okt, 16 nov. Glaspaleis : elke 2e donderdag van de maand (13.30-14.30 uur) op 14 juni, 12 juli, 13 sept, 11 okt, 8 nov, 13 dec.

26


BLAUW Bij de 2e enquête over de blauwe zone hebben twee straten geen enquêteformulieren ontvangen: de Lintjensstraat en de Kemmerlingstraat. Nadat bewoners daarover aan de bel hadden getrokken heeft de gemeente besloten hen alsnog de mogelijkheid te bieden om hun voorkeur uit te spreken. De uitslag was duidelijk: wij willen –althans in meerderheid- blauw ! De gemeente wil die wens ook honoreren, maar onderzoekt nog even hoe dat het beste kan gebeuren. Als het even kan kiest de gemeente immers graag voor een blauwe zone die ook een beetje overzichtelijk is. Zodra een en ander duidelijk is, kan de blauwe zone uitgebreid worden. Dat betekent overigens wel weer gewoon een verkeersbesluit, de mogelijkheid om bewaar te maken, etc. Op aarbek.nl vindt u onder ‘Diversen’ altijd een kaartje met de geldende situatie. Ter plekke herkent u de blauwe zone natuurlijk altijd aan de borden en aan de blauwe streep op de trottoirband of op de straat. Hoewel …. Zeker de blauwe lijnen die in 2015 zijn aangebracht waren op sommige plaatsen al vrij snel niet goed meer zichtbaar. Zelfs de lijnen van 2017 gaan op sommige plaatsen zienderogen achteruit. In februari van dit jaar heeft de wijkraad daarom in elke straat een ‘foto-monster’ genomen en de foto’s aangeboden aan de gemeente. Dat heeft er toe geleid dat dit voorjaar daar waar dat nodig is de belijning vernieuwd wordt, dit keer wat duurzamer.

27


Benieuwd naar de waarde van je woning?

vraag een

GRATIS

rlen

Kantoor Hee

Jouw makelaar Akerstraat 112 - Heerlen

WAARDEBEPALING aan!

www.damen-og.nl

28


SSKATEBAAN KATEBAAN Hee, wij zijn Jimmy, Fleur, Bjarne, Rafael en Martijn. Een tijdje geleden kwam Bjarne op het idee om een skatebaantje te laten komen in Aarveld/ Bekkerveld. We zijn meteen met dit idee naar de wijkraad gegaan. Na vele afspraken (met de wijkraad en de gemeente) wisten we het zeker, er komt een skatebaantje in onze buurt. Bij de volgende afspraak gingen we praten over wat er allemaal komt. Er komt 1 quarterpipe, 1 spine en 1 grindrail. Na deze afspraken gingen we stoeptegels leggen in het gras. Er is namelijk een klein stuk nodig van het gras, waar de ramps op komen te staan. Op 23 mei 2018 worden alle ramps neergzet. Natuurlijk is iedereen welkom om altijd heerlijk te komen skaten. De locatie van de skatebaan: Rozentuin Heerlen. Wij zijn trots dat het plan van de skatebaan gelukt is. Dankjewel :)


BUURTSTEUN “Dat pannetje eten 1 x per week heeft ons gezin ontzettend geholpen”

MAUD DE GRAAFF

Als je partner ernstig ziek wordt en je jouw gezin met 3 kinderen draaiende moet houden, ben je constant aan het overleven. Als het dan eindelijk weer wat beter gaat met je partner, komt de klap en ben je op een gegeven moment op. Frans Thuis van de Wijkraad vroeg of we misschien ondersteuning nodig hadden. Eén keer in de week niet zelf hoeven koken voor het gezin, dat zou al een stuk schelen. Met een pannetje de straat over Sandarijn: “Na een Buurtsteun oproep, reageerden 3 gezinnen die ons wilden helpen. Ieder gezin verzorgt één keer in de 3 weken een maaltijd. Ik krijg dan letterlijk een pannetje mee met een heerlijke maaltijd. Dat doet zoveel goed. Even niet koken en alles in huis halen, gewoon genieten van een gezonde maaltijd en samen als gezin rustig eten. Dat mensen reageren op de oproep en voor je koken, mensen die ik van tevoren niet kende, dat is zo mooi. Die onvoorwaardelijke hulp geeft enorm veel steun.” Ook hulp bij tuinieren En dan wordt ze ook zelf ziek. De tuin op orde houden wordt steeds moeilijker. Een buurtbewoner biedt aan te helpen. Sandarijn: “Ik heb hem leren kennen omdat hij ook vrijwilliger in het Rosarium is. Hij heeft verstand van tuinieren en bood aan ons te willen helpen. Inmiddels heeft hij zelfs onze tuin opnieuw aangelegd. Ik hoef hem maar te bellen of te mailen of hij komt langs. Het is ontzettend fijn om te weten dat we naar de tuin geen omkijken meer hebben en toch kunnen genieten van een mooie tuin. Juist nu we deze ontspanning zo hard nodig hebben.”

30


Meer contacten in de wijk Een leuke bijkomstigheid bij het ontvangen van buurtsteun, is dat je nieuwe contacten krijgt in de wijk en je hiermee een band opbouwt, geeft Sandarijn aan. ”Je leert elkaar kennen en zegt toch iets meer dan alleen ‘goedendag’ als je elkaar tegenkomt. Het is een fijn gevoel dat je een beroep op iemand kan doen.” Wat is Buurtsteun? Sinds 2009 kent Aarveld/ Bekkerveld een systeem van burenhulp: vrijwilligers die bereid zijn iets te doen. In de praktijk is het zo dat de meeste vragen bij de Wijkraad terecht komen. Deze kijkt waar de hulpvraag het beste kan worden neergelegd. Bij de vrijwilligers van burenhulp of dat er iemand uit de straat benaderd kan worden. Het is immers het prettigste als iemand op een paar stappen afstand je kan helpen. Zo ziet de wijkraad dus iedereen in de buurt als potentiële hulpbron. Vanzelfsprekend bepaalt iedereen zelf of je aan de jouw gestelde hulpvraag wel of niet wilt beantwoorden. Meer weten? Neem contact op met Frans Thuis via 06 – 476 00 307 of info@aarbek.nl . Tekst door Maud de Graaff, eigenaar van Geel Marketing en inwoonster van Bekkerveld: In 2018 doe ik voor de wijkraad verslag van bijzondere verhalen over Buurtsteun in de wijk Aarveld/Bekkerveld. Om meer bekendheid en enthousiasme voor Buurtsteun te creëren. Heb jij ook bijzondere verhalen die je wilt delen of wil je ook actief bijdragen aan Buurtsteun ? Neem contact op met Frans Thuis!

31d e m e n t i e v r i e n d e l i j k e

buurt

Misschien hebt u het wel eens meegemaakt: iemand op straat of in de winkel die het even niet meer goed weet. Iemand die even de weg kwijt is, wat langer tijd nodig heeft aan de kassa , niet zo goed uit zijn woorden kan komen, ergens bang of verdrietig op een bankje zit, … Hoewel Aarveld/Bekkerveld juist een van de buurten is die verjongt, krijgen ook wij steeds meer bewoners die ouder worden en mogelijk gaan lijden aan dementie (hoewel je daarvoor niet per se oud hoeft te zijn !). Helaas een ziekte die steeds meer voorkomt. Juist dan is het fijn om te kunnen wonen in een vertrouwde omgeving en te merken dat men rekening met je houdt. Een keer in de twee maanden neemt de wijkraad deel aan een bijeenkomst van Buren voor Buren. Dat is een netwerk van instellingen en organisaties in Aarveld/ Bekkerveld en Caumerveld/Douve Weien. De bijeenkomst van mei stond geheel in het teken van een dementievriendelijke buurt. Hoewel duidelijk werd dat er geen sprake kan zijn van één altijd passende oplossing, werd wel duidelijk dat elke oplossing bij hetzelfde begint: begrip voor elkaar en acceptatie van het feit dat we nu eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn. Aarveld/Bekkerveld wil graag ook voor mensen met dementie een vertrouwde en veilige omgeving zijn. De wijkraad zal dan ook verder bekijken wat we op dat vlak kunnen verbeteren. Wilt u zelf ook alvast een steentje bijdragen ? Op https://samendementievriendelijk.nl/ vindt u al de nodige tips daarvoor ! Alzheimer Nederland, afdeling Parkstad, organiseert iedere maand het Alzheimercafé in Tobias. Elke keer staat een ander thema centraal en de bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken. Het programma vindt u op aarbek.nl, onder activiteiten.

33


beter dan

de beste!

net anders dan anders EEN SNOEPJESWINKEL VOOR IEDERE VROUW VAN OKTOBER T/M MEI HEBBEN WIJ WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN, DEZE WORDEN GEGEVEN IN ONZE WINKEL.

Her- en verstelwerk aan kleding. Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. Maatkleding voor dames, heren en kinderen. Ontwerpen en maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg. • • • •

Verstel-atelier

voor al Uw kleding tevens stomerij depot

 

       


Respect, de basis van vriendschap. Geen twijfel over mogelijk, aangezien twijfel de vriendschap in twijfel trekt en trekken is verspilde energie. Vriendschap is accepteren, begrijpen, snappen hoe de ander is, zoals die is, verschil mag er zijn. Luisteren naar verhalen, tijd invullende ervaringen, soms gedeelde smart, weemoedig terugkijkend op een lach en een traan. Intens verbonden door de tijd heen, van respectvolle aandacht, waar ter wereld dan ook, de basis gelegd. Š Sandarijn


De beste voorbereiding op de basisschool Hompeltje/Pompeltje (VVE) p/a dependance basisschool Tarcisius Celsusstraat 99, 6417 VB Heerlen 06 - 535 188 17

sam e spel n end leren

HKZgecertificeerd

Dribbel (VVE) p/a basisschool de Tovercirkel Benzenraderweg 270, 6417 SZ Heerlen 06 - 535 190 62 Kijk voor meer informatie op onze site: www.peuteropvangheerlen.nl

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


MOPPEN

Gijs en zijn grootvader lopen langs de zee. Opeens ziet Gijs een boot hij vraagt: “Opa opa wat is dat?” “Nou jongen, dat is een boot.” Gijs: “En hoe spel je dat opa.” “Nou dat spel je b-oo-t.” Even later vraagt Gijs: “Opa wat is dat?” “Nou jongen dat is een boot.” “Hoe spel je dat opa?” “Nou jongen dat spel je b-o-o-t.” Even later vraagt Gijs: “Opa opa wat is dat.” “Nou jongen dat is een hovercraft”, zegt opa. Gijs vraagt vervolgens: “Hoe spel je dat opa?” Opa: “O nee het is toch een boot.” Lars komt op school aan en zegt tegen zijn meester: “Ik heeft gisteren bij mama geslapen.” “Neen”, zegt de meester, “Ik HEB gisteren bij mama geslapen. “Waarop die kleine antwoordt: “Ik heeft u niet gezien, meester.”

“Wiesje, er wordt gebeld. Doe je even open?” Wiesje: “Ja pap!” Man aan de deur: “Hallo meisje, ik kom collecteren voor een zwembad.” “Papa, ze komen collecteren voor een zwembad!” Vader: “Geef ze maar wat water!”

fluisteren lieve woordjes. De ober staat al zeker tien minuten naast hun tafeltje wachten om de bestelling op te nemen. Plots zegt Bart: Bea, liefje, ik zou je welk kunnen opeten! Goed, zegt de ober snel en wat wilt u er bij drinken? Sjoerd ligt in bed. Hij roept naar zijn vader: mag ik een glaasje melk? Vader: nee Sjoerd, je moet slapen. 5 minuten later: mag ik een glaasje melk ? Nee Sjoerd, nu slapen. Nog 5 minuten later. Sjoerd:mag ik glaasje melk? Vader: nee Sjoerd, nu slapen anders kom ik naar boven! Sjoerd: ach neem dan gelijk een glaasje melk mee. Joris komt bij de dokter. Hij heeft een briefje waarop staat dat hij niet kan praten. De dokter leest het briefje en zegt: ‘leg je maar hand op de tafel.’ De dokter pakt een hamer en slaat keihard op de hand van Joris. Joris schreeuwt het uit van de pijn: ‘AAAAA’. Waarop de dokter zegt: ‘goed zo, morgen leren we de B.’

Bart en Bea zitten in een restaurant. Dolverliefd kijken ze elkaar aan en

37


HET WIJK

KIJKERTJE Blijkbaar was het wijkkijkertje van vorige keer nogal lastig. Wie via Ovisiusstraat, Horatiusstraat, Pliniusstraat of Tacitusstraat richting voetbalvelden gaat, kan nochtans zien waar het om gaat: de regenpijpen van de woningen aan de Liviusstraat en dan aan de kant van de garageboxen. We ontvingen twee oplossingen, waarvan één helaas fout was. We hoefden dus niet te loten, maar konden Yvonne Chaudry meteen aanwijzen als winnaar. Ze mag kiezen tussen een bioscoopbon of een boekenbon. Volgens ons is de nieuwe opgave gemakkelijk. Maar ja, eerlijk gezegd dachten we dat van de vorige ook ….

DEADLINE Ingezonden stukken voor de tweede wijkbladeditie van 2018, graag inleveren voor

17 AUGUSTUS 2018 Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU maart editie *Hanneke Mevissen*

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren

Stuur uw oplossing met naam en adres naar redactie@aarbek.nl.

38

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... E-MAIL:................................ TELEFOON:............................ LOS DEZE SUDOKU OP, LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKENBON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BENZENRADERWEG 103, 6417SL HEERLEN

39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.