{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

11e jaargang nummer 40

OKTOBER 2015

BEKKERVELD AARVELD

- HART ONDER DE RIEM - COVERFOTO - ‘T OLIFANTJE - MAB BLAUWE ZONE - VEILIGHEID - VLUCHTELINGENHULP


Te koop herenfiets, merk Giant, kleur donkerblauw hoogte 60 cm. in goede staat

Te koop heren wandelschoenen merk Dockers, kleur bruin slechts enkele malen gedragen

prijs 35 euro

prijs 50 euro

NIEUW op de V.W.POELMANSTRAAT: de workshop bloemschikken wordt nu op deze locatie gegeven van oktober t/m mei. Kom en vraag om info- groetjes miriam en hellen ´T BOEKETJE - V.W.POELMANSTRAAT 34 - heerlen 2


BESTE WIJKBEWONERS Wat was het rustig, deze vakantieperiode ! Fijn, jawel. Het was lekker, we waren er misschien ook wel aan even toe, de een misschien wat meer dan de ander. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. Toch ook wel fijn dat iedereen er weer is (op een enkeling na die deze periode heeft uitgekozen om op adem te komen). Hoe moet je elkaar anders tegenkomen, als het gros elders op de wereld vertoeft ? Kansen op contact zijn er weer volop: Bekkerveldfestival, de overnachting voor kinderen uit de buurt (het was geweldig !), op school, werk, winkel of op straat. Soms niet meer dan een vluchtig “hallo”, soms uitgebreid bijpraten. Soms gepland, wellicht vaker nog toevallig. Soms gezocht, soms ook gewoon gevonden. Ik kan er vaak van genieten ! De waarde van die gewone, menselijke contacten wordt ook begrepen door de organisatoren van de verschillende straatbarbecues of -feesten die in de buurt georganiseerd worden: van Sonsbeeckstraat, Marcellusstraat, Lintjensstraat en omliggende straten, Bekkerveld/Savelbergstraat, Sint Annalaan, Pliniusstraat, Vlotstraat, Molenberglaan …. Mogelijk vergeet ik er nog een. Een straatwandeling, oud- of nieuwjaarsborrel, ook goede ideeën. Als u plannen heeft, laat het ons weten ! We ondersteunen graag, eventueel ook materieel.

Wellicht is ook een financiële bijdrage van de gemeente mogelijk, via de buurtactieregeling. Je zegt de dag erna toch anders hallo, soms ontdek je zelfs: “Hé, die woont hier ook.” En tussen die momenten door ? Spreek gewoon eens iemand aan. Er is niemand om bang voor te zijn ! Van één zo’n georganiseerd moment, het rosariumconcert, hebben we dit keer helaas moeten besluiten om het niet door te laten gaan. Maar het blijft op de lijst ! We beginnen trouwens binnenkort weer aan ons werkplan voor volgend jaar. Als er onderwerpen zijn die er volgens u beslist in moeten (activiteiten, verbetering omgeving en/of veiligheid, leefbaarheid, groen, verkeer, etc. etc.) kunt u ons dat laten weten. Want werken aan een buurt waarin het leuk is elkaar te ontmoeten: dat doen we samen ! Tot voor kort maakte George Hundscheid deel uit van het bestuur. In augustus liet hij weten zijn functie te willen neerleggen. Nu zijn pensioen in zicht komt wordt er van alle kanten aan hem getrokken en hij wil graag even gelegenheid om te overdenken wat hij verder wil gaan doen. Tijdens zijn bestuurslidmaatschap heeft George een goede bijdrage aan het bestuur geleverd. Bedankt daarvoor ! Enne … we houden contact !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


Prikkertjes

2

Voorwoord

3

Inhoud

4

Column

24-25

Gedicht Sandarijn

33

Wijkkijkertje

34

Colofon

42

Sudoku

43

Free Run Open dag Tobias

18 18-19

Schatten van Heerlen

19

Kom op onze Cover!

20

MAB

De Opening

De Nieuwe Naam

9 10

Foto’s overnachting ‘t Olifantje 22-23 ParkCity Live - Kids Corner

28

Moppen

29

Ik stop je in een doosje

30

- knutselpagina -

Het geheim van de molen

- overnachting speeltuin ‘‘ t olifantje -

Verslag van Merijn

35-36 37

Blauwe zone

5-6

Hondenpoep

6-7

Veiligheid Jongerenaccomodatie

...van Angelique

12-13

...van Ruud

13-15

De vlaaien van Ger

15

VLUCHTELINGENHULP

Wie wil helpen

39

Wiepkje

40

Joyce

41

DIVERSEN 11

Enquête

7-8

Buurtactie

26-27

Straatfeest v Sonsbeeckstraat 16-17

BBQ Marcellusstraat

Mededeling Huisartsenpost 34

Rosarium

31

Vrijwilligers

32

4

EEN HART ONDER DE RIEM

17


BLAUWE ZONE In mei heeft de enquête plaatsgevonden over het al dan niet invoeren van de blauwe zone. Ter herinnering: in een blauwe zone mag maximaal 2 uur geparkeerd worden (mits er een parkeerschijf op het dashboard ligt) en bewoners kunnen een ontheffing aanschaffen waardoor ze daar kunnen parkeren zonder beperking. Die ontheffing kost eenmalig € 25,- en is geldig totdat het kenteken wijzigt, bijvoorbeeld bij aanschaf van een andere auto. Dat is anders dan bij vergunningparkeren, waar voor een ontheffing een maandelijkse bijdrage is verschuldigd (per half jaar te betalen).

Op basis van de uitslag van de enquête heeft de gemeente de volgende gebieden aangewezen als blauwe zone: * Het gedeelte van Aarveld binnen de ring stadsautoweg – Welterlaan – Benzenraderweg – Vergiliusstraat

* De Burg. Savelbergstraat (beide zijden) en het Bekkerveld (aan de woningkant en enkel voor zover er woningen staan) * De driehoek Bekkerweg (doodlopend gedeelte) – Burg. Waszinkstraat – Sint Annalaan (woningkant) en het gedeelte tussen het paadje naar de Akerstraat en de St. Annalaan. In de Benzenraderweg (tussen Burg. Gijzelslaan en Vergiliusstraat, de Dr. Jaegerstraat, de Bekkerweg tussen Burg. Gijzelslaan en Bekkerveld en de Vlotstraat blijft vergunningparkeren. De aanwijzing tot blauwe zone gebeurt officieel door het nemen van zgn. verkeersbesluiten. Op 28 juli zijn die door de gemeente gepubliceerd en hebben we ze ook opgenomen op onze website. We hebben de gemeente er op attent gemaakt dat er nogal wat fouten en inconsequenties in stonden. Naar aanleiding daarvan zullen nieuwe besluiten worden genomen, waarbij de oorspronkelijke weer worden ingetrokken. De nieuwe besluiten worden gepubliceerd rond de tijd dat het ook dit wijkblad uitkomt. Op onze website vindt u in elk geval de actuele stand van zaken.

(dus niet in de genoemde straten zelf !) 5


Hoewel er dus nieuwe besluiten komen heeft de wijkraad toch bezwaar ingediend om zo de fouten te herstellen. De bezwaartermijn van de oorspronkelijke besluiten zou immers verlopen voordat de nieuwe gepubliceerd worden. We willen graag voorkomen dat uitsluitend om juridische redenen de fouten definitief van kracht kunnen worden. De uitvoering laat dus nog even op zich wachten. Er zijn immers nieuwe besluiten nodig, bewoners in de aangewezen gebieden moeten nog de gelegenheid krijgen al dan niet een ontheffing aan te vragen, er moeten borden geplaatst worden en blauwe lijnen geschilderd. Onder andere omdat dat schilderen niet in de winter kan, wordt invoering niet verwacht voor het einde van voorjaar 2016.

HONDENPOEP In juli heeft de gemeenteraad nieuwe maatregelen vastgesteld om de overlast door hondenpoep te verminderen. Dat betekent onder andere dat nu ook een opruimplicht geldt voor de goot. Eigenlijk komt dat er op neer dat altijd een opruimplicht geldt, behalve in de uitrengebieden. Wel wordt nog eens benadrukt dat 贸贸k de rode afvalbakken gebruikt mogen worden om zakjes met hondenpoep achter te laten.

De gemeente verstrekt nu ook gratis zakjes om de hondenpoep op te ruimen. Die zijn verkrijgbaar in de supermarkten en de hondenbezitters hebben daarover bericht gehad. Tenslotte realiseert de gemeente zich dat de speelvelden (waar zelfs aangelijnde honden niet mogen komen) niet altijd voldoende zijn aangegeven. Die aanduidingen zullen verbeterd worden. In Aarveld/Bekkerveld geldt dat voor een gedeelte van het Bekkerveld (aan de kant van het rode pad waar ook 6


de speelplekken zijn) en een gedeelte van het parkje tussen Vergiliusstraat en Cicerostraat. Overigens: Voor heel Heerlen geeft 46 % van de bewoners aan overlast te ervaren van hondenpoep. In Aarveld/Bekkerveld is dat ‌‌‌ 18 %. We mogen dus trots zijn op de hondenbezitters hier !

VEILIGHEID Lichamelijke behoeften (bijvoorbeeld eten, drinken) worden gerekend tot de belangrijkste behoeften van mensen. Wordt daar niet aan voldaan dan houdt het immers snel op. Direct daarna komt de behoefte aan veiligheid. Veiligheid vind je natuurlijk op de eerste plaats in je heel directe omgeving: gezin, familie, vrienden.

Je veilig voelen, je geborgen weten. Gekend, gehoord, gewaardeerd. Veilig kunnen opgroeien. Denk ook aan de veiligheid in de fysieke omgeving: veilig in je huis, vrij over straat kunnen, respect voor je eigendommen. Maar ook hulp bij calamiteiten: ambulance, brandweer, politie.

We spreken dan over integrale veiligheid. De gemeente stelt om de paar jaar beleidskaders op voor de komende jaren en vertaalt die in jaarlijkse werkplannen. Nu worden de beleidskaders voor de periode 20162018 voorbereid. Relatief nieuw daarin is het besef dat veiligheid niet iets is wat je zomaar kunt uitbesteden aan instanties als politie, handhaving, gemeente en anderen. Natuurlijk zorg je zelf dat niet iedereen zo maar je huis kan binnenwandelen, in het verkeer houd je rekening met andere weggebruikers, je let op het huis van je buren als ze met vakantie zijn, enzovoort. 7


Dat betekent dat het thema veiligheid ook voor de wijkraad de komende jaren belangrijker zal worden. En voor u als bewoner !

Gelukkig mogen we van Aarveld/ Bekkerveld zeggen dat het een veilige buurt is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit wat gebeurt en het betekent ook niet dat het niet beter zou kunnen. Bovendien moeten we ons inspannen om te zorgen dat het zo blijft. Heeft u suggesties hoe we daar als wijkraad en als bewoners aan kunnen bijdragen ? Wilt u daar mogelijk zelf een actieve rol in spelen ? We horen het graag ! U kunt reageren via info@aarbek.nl of telefonisch via 06-47600307.

8


MAB/ DE OPENING Vrijdagmiddag 19 juni 2015 heeft wethouder Peter van Zutphen de nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Benzenraderweg in Heerlen, voorheen MAB, officieel geopend en de nieuwe naam onthuld: A gene Bek.

geweest voor jong en oud. Voor de kleinere kinderen was er op woensdagmiddag van alles georganiseerd: een soort apenkooi in de sportzaal (georganiseerd door GV Corriovallum), cupcakes versieren en buttons maken onder begeleiding van de medewerkers van Kiki’s sport BSO, lekker buiten voetballen of van de opblaasglijbaan af… Het was superdruk en erg leuk.

Het nieuwe gebouw is een plek voor sport en ontmoeting, met name voor onze buurt Aarveld/Bekkerveld, de buurt Douve Weien en Caumerveld. A gene Bek is de eerste sportaccommodatie die aangesloten wordt op het Mijnwaternetwerk.

Bovenstande foto´s met dank aan GV Coriovallum (www.gvcoriovallum.nl)

Aansluitend op de opening zijn er een week lang feestelijke activiteiten 9


MAB/ DE NIEUWE NAAM De opening van de MAB is achter de rug en de nieuwe naam is bekendgemaakt: A gene Bek.

Een naam die voor sommigen in de wijk meteen begrijpelijk is, en waar voor de wat jongere en nieuwere bewoners van de wijk wellicht een beetje uitleg verhelderend werkt: Ongeveer schuin tegenover Hoeve de Bek aan de Bekkerweg ligt nu de Burgemeester Van Rooijstraat. Echter in het verleden lag daar de Mgr. Schrijnenstraat en op nummer 20 lag het Trefcentrum A gene Bek. Een gemeenschapshuis waar bruiloften gevierd werden, buurtverenigingen vergaderden, kaarten werden gelegd, dansavonden werden gehouden en gerepeteerd werd met de zangvereniging. Een spilfunctie in de wijk dus, net als het nieuwe A gene Bek! Er waren meer dan 100 inzendingen met suggesties voor een nieuwe naam voor de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld en vijf 10

daarvan kwamen niet met een nieuwe naam, maar met deze nostalgische naam die bij het verleden van de wijk hoort en uiteindelijk is uitgekozen. Mevrouw Kisters is van die vijf inzendingen uitgeloot als winnares.

bandjes is leuk en zelf vuur maken ook én spellen met honden. En mozaïektegel en circusschool dan ? Oh ja, die ook. Enfin, met 75 opgavebriefjes konden de puzzelaars aan de slag om het programma voor de Kinderconferentie 2015 samen te stellen. En dat lukte ook nog: alle kinderen konden workshops doen waar ze ook voor gekozen hadden. Dankzij het mooie weer gezellig met zijn allen op het Bekkerveld.

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en

Niet alleen kinderen trouwens: ook tevens verstelatelier veel ouders kwamen mee. Om te OPENINGSTIJDEN helpen, omdat zo hadden opMA ze dat13.00 / 18.00 gegeven, of om te helpen DI.WO.VR. 09.00hoewel / 18.00ze datDO niet hadden opgegeven. Bij een 09.00 / 18.00 workshop, als lid van09.00 de grandioze ZA / 17.00 opbouw- en opruimploeg, als fotoBenzenraderweg graaf, voor de limo, koffie, 92 thee en SV Heerlen cake. Zelfs6417 als nog vlug opgetromTel. 045-571omdat 64 51 er een melde workshopleider misverstandje was geweest … Of gewoon om te kijken, natuurlijk

www.utbolke.nl


ENQUÊTE R.A.T.-leden (afk. voor redactieteam) hebben een aantal maanden geleden een enquête gehouden bij de Bewonertop. In de vorige uitgave hebben we nog een enquête toegevoegd omdat we een hoop mensen niet bereikt hebben op de Bewonertop.

Alle resultaten zijn ondertussen binnen, en we willen de resultaten graag met u delen. Alsmede natuurlijk de winnaar bekendmaken van het beste nieuwe idee. In verband met de planning hebben we besloten dit door te schuiven naar de december-editie. Hopelijk kunnen we dan meteen een foto plaatsen van de winnaar in zijn/ haar R.A.T. outfit !! 11


EEN HART ONDER DE RIEM

van Angelique De dag van de gasexplosie zullen we allemaal niet snel vergeten. Grote verslagenheid en schade. Gelukkig geen zwaar gewonden of doden, wel een impact die nog steeds voelbaar is. Maar ook het gevoel van elkaar steunen en iets willen doen voor de getroffenen. Zo ook bij mij. Wat bleek, een paar andere bewoners hadden ook gemaild naar de wijkraad AarBek met de vraag of er iets werd georganiseerd en dat de behoefte er was om iets op touw te zetten en te kunnen betekenen voor de buurt. De wijkraad Aarbek heeft ons met elkaar in contact gebracht en we zijn samen met een afgevaardigde van de wijkraad Aarbek en wijkraad Douve Weien en de gemeente om de tafel gaan zitten. Al gauw was het duidelijk dat we iets voor de ontheemde omwonenden en ondernemers van de gasexplosie gingen doen en daar de inwoners van de wijken Aarveld, Bekkerveld en Douve Weien bij wilden betrekken. Maar wat? Diverse activiteiten zijn geopperd en uiteindelijk zijn we uitgekomen op een barbecue. Tijdens de wekelijkse vergadering hebben we de locatie en 12

een tijdstip bepaald, flyers, uitnodigingen en een draaiboek gemaakt en benodigdheden geregeld.

Toen kregen we ook nog het aanbod om de gasten uit te nodgen voor de Revue tijdens de opening van A gene Bek, wat een prachtige com binatie was met de barbecue. En toen was de dag aange broken. Een deel van de gasten is naar de Revue geweest. Het was een schitterende voorstelling waar we met volle teugen van hebben genoten. Daarna zijn we naar de barbecue gegaan, waar het sfeertje er al goed in zat. En wat hadden we geluk met het weer. Vanaf het opzetten van alles tot en met het opruimen was het droog en zonnig. Iedereen was gezellig met elkaar aan het kletsen aan de tafels met een drankje en wat lekkers te eten. De dj zorgde voor een leuk achtergrondmuziekje en de sfeer was gemoedelijk.


Het was fijn om iedereen zo te zien genieten. Precies wat we wilden bereiken. Onlangs hebben we de opbrengst van de donaties en de barbecue aangeboden aan de ondernemers ter besteding van een gezamenlijk doel. Het is een bedrag van € 1.000,00 geworden. Ongelooflijk! We hebben dit met iedereen samen voor elkaar gekregen. Daarom iedereen ontzettend bedankt voor de hulp en het aanwezig zijn en hopelijk tot volgend jaar. Angelique.

EEN HART ONDER DE RIEM

van Ruud Al mijn hele leven woon ik in onze buurten. Eerst in Douve Weien, daarna in Aarveld, nu in Bekkerveld. Voor mijn 1e communie ben ik nog bij Dhr. Logister ‘in de leer’ geweest, voor een dag meekijken in zijn bakkerij,

zoals zovelen voor mij en waarschijnlijk ook na mij. Ik speelde bij de vervallen melkfabriek, kocht snoepjes bij het Aral tankstation, ging boodschappen doen voor mijn oma bij de 4=6, werkte in de lokale horeca in de buurt, zag mijn oma van het oude naar het nieuwe Tobias verhuizen en de Dillegaard gebouwd worden. Eigenlijk veranderde er niks drastisch. Totdat in april een gasexplosie een letterlijke en figuurlijke schok bracht in het leven van velen in onze buurten Aarveld-Bekkerveld en Caumerveld-Douve Weien. Voor buurtbewoners een bizarre dag waarvan de gevolgen nog steeds invloed hebben op het dagelijks leven. Voor de een betekent het dat ze regelmatig langs het gapende gat lopen dat de inmiddels afgebroken flat heeft nagelaten, voor een ander betekent het dat een terugkeer naar de woning nog op zich laat wachten, wellicht veel geharrewar met verzekeringen en bouwbedrijven, of misschien zelfs dat de woning die ooit thuis was, inmiddels al afgebroken is. Vrij snel na de explosie ontstond bij mij en een aantal andere buurtbewoners het idee dat we ‘iets’ moesten doen, en contacteerden wij, toen nog afzonderlijk van elkaar, de wijkraden. 13


De twee wijkraden speelden in het traject dat volgde een prachtige faciliterende rol voor de groep buurtbewoners die zich achter de actie ‘Hart onder de riem’ hadden verzameld. In zeer goede samenwerking werd een actie bedacht die twee speerpunten had.

Het eerste doel was het organiseren van een leuke activiteit om de zinnen een beetje te verzetten en de mensen uit de buurten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast leek het ons goed om een kleine inzameling te doen voor de ondernemers. Het pleintje aan de Van Weerden Poelmanstraat vervulde namelijk voor vele buurtbewoners een belangrijke centrale en sociale functie, die door de explosie behoorlijk ontwricht was. Het resultaat was naar mijn mening een ontzettend gezellige ‘kook-voorje-buur’ barbecue waarbij buurtbewoners naar het veldje voor Tobias (waar vroeger dus dat Aral tanksta14

tion lag) kwamen om met elkaar te praten, lekker te genieten, elkaar beter te leren kennen, misschien even te praten over het gebeurde, maar zeker ook te lachen. Heel veel te lachen! De zon deed een goede duit in het zakje. Evenals de DJ, de BBQers en de materialen die door de beide wijkraden geleverd werden. En laat ik de kleine spontane acties toch vooral benoemen. Zo was er iemand die weliswaar niet aanwezig kon zijn, zich schriftelijk afmeldde, en een donatie bijvoegde. Heerlijk hartverwarmend! Of de dames die zelf hun appartement hadden moeten verlaten en dus eigenlijk onze gasten waren, maar toch drank meebrachten om te verkopen zodat dit weer ten goede zou komen aan de ondernemers van het pleintje. Dames, ontzettend bedankt! Twee prachtige voorbeelden van alle mooie gebaren die voor mij deze dag tot een geweldig succes hebben gemaakt!


Er zijn vele mensen betrokken geweest bij het mogelijk maken van deze actie, deze wil ik allemaal bedanken. Zeer zeker wil ik alle buurtbewoners bedanken voor hun reacties, voorstellen en feedback, en alle mensen die bijgedragen hebben voor hun giften. Opbrengst voor het ondernemerscollectief was in totaal het prachtige bedrag van duizend euro. Tja, en mij is de vraag gesteld... Volgend jaar weer? Wat mij betreft wel! Ruud Linssen Wat sinds de explosie regelmatig naar voren komt is dat mensen de vlaaien van Ger Logister zo missen. De bakker, die al zo lang in onze wijk zat en waar ook mijn kinderen vanwege de communie broodjes mochten gaan bakken. Die bakker waar mensen voor hun verjaardagsvlaaien speciaal naar toe kwamen. Vanwege de explosie heeft Ger Logister helaas zijn bakkerij moeten sluiten. Maar wie weet wat de toekomst nog brengt? Vlaaien op bestelling bij Ger? Of zelf leren maken bij een workshop van de authentieke bakker uit de wijk? Wie weet? Hij heeft in ieder geval een speciaal plekje bij de mensen in de wijk. Veel succes, Ger!!

15


BUURTACTIE Initiatieven van bewoners dragen eigenlijk altijd bij aan een betere en fijnere buurt. Of het nu gaat om een straatfeest, het verbeteren van de fysieke omgeving, een gezamenlijke activiteit. Als buurtbewoners besluiten om samen iets op of aan te pakken: het levert altijd meerwaarde op. Om dat te stimuleren heeft de gemeente voor 2015 de buurtactieregeling in het leven geroepen.

Daardoor is het vaak mogelijk een financiële bijdrage te ontvangen om het idee te realiseren. Overigens kan ook de wijkraad soms een bijdrage leveren, in geld, materialen of anderszins. Vanuit Aarveld/Bekkerveld zijn tot nu toe vier aanvragen voor de buurtactie ingediend. Alle vier hebben een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen. Meer informatie over de actie vindt u op onze website aarbek.nl onder het kopje “Goed idee?”. Als u voordat u een aanvraag indient wilt weten of uw idee kansrijk is, kunt u ook even bellen met de wijkraad: 06-47600307.

STRAATFEEST VAN SONSBEECKSTRAAT voor herhaling vatbaar!

Zaterdag 27 juni had het eerste gedeelte van de Van Sonsbeeckstraat (1 t/m 15) een straatfeest georganiseerd. De bedoeling was om eens verder te praten dan de ‘Goede dag’ en elkaar beter te leren kennen. Het straatfeest comité verzorgde de drank en koude schotel met stokbrood. Ieder deelnemend huishouden was gevraagd om iets te maken ter aanvulling van het koud buffet. Iedereen had zijn best gedaan en het resultaat was 16


een gevarieerd buffet met slechts één ‘dubbel’ gerecht. Van soep, tot pastasalade tot ijsjes. Er werd flink gesmuld aan lange tafels op straat. Het was erg gezellig, er werd veel gelachen en we kwamen veel te weten over ieders interesses. De conclusie was dan ook dat er volgend jaar zeker weer een straatfeest moest komen!

BBQ MARCELLUSSTRAAT Zondag 9 augustus hadden wij onze 2de straat BBQ. Ook dit keer georganiseerd door het Marcelluscomité. En ik kan bij deze zeggen, dat het zeer geslaagd was en dat we ons doel, de saamhorigheid in de Marcellusstraat, absoluut behaald hebben.

nieuwe huurders en net als de 1ste BBQ kwam er ook dit jaar spontaan nog wat aanwandelen, wat meegenoot van een hapje en een drankje, de gezelligheid en muziek. Hoe leuk is dit dan en ik kan ook niet anders zeggen dan dat het wederom een goede samenwerking was met de wijkraad. Bedankt wijkraad weer voor de party tenten, tafels en de banken. Helaas hadden we wel een klein momentje van regen, maar dat mocht de pret niet drukken: we hebben met zijn allen genoten. Voor al mijn collega’s van het comité (Kathy, Tallinja, Rob, Andy, Rick en Rolf): we hebben de 2de straat activiteit goed gedaan! Bedankt hiervoor en nu maar weer gaan brainstormen over de volgende straatactiviteit. Tot dan, bewoners van de Marcellusstraat Vriendelijke groetjes Iloon

Voor deze BBQ hadden wij een subsidie aangevraagd bij Gemeente Heerlen (buurtactie) en deze ook gekregen. Dat maakte het extra leuk om de BBQ te organiseren voor de straat. Onder het gezeldschap hadden we ook oud-bewoners en recent 17


FREE RUN

OPEN DAG TOBIAS

Gratis free run lessen en jongensturnen in sporthal A gene Bek. (MAB)

Eind jaren ’50 werd aan de rand van onze buurt “Tobias” gebouwd. Een bejaardenhuis zoals toen het spraakgebruik was. We danken er nu nog het rosarium aan. In 1989 werd het nieuwe Tobias gebouwd, op de plek waar ooit de melkfabriek stond. En in de afgelopen tijd werd Tobias grondig verbouwd. Nu spreken we over zorgcentrum. Maar niet alleen plek en de aanduiding veranderden.

SV Marathon start nu ook met lessen indoor free runnen in de nieuwe sporthal A gene Bek in Bekkerveld De hele maand oktober worden gratis kennismakingslessen gegeven en kunnen alle nieuwsgierige deelnemers (J/M) vanaf 12 jaar hieraan meedoen. Vanaf 1 oktober iedere donderdag van 20.30-22.00 uur. Jongens (vanaf 6 jaar) die liever starten bij de basis kunnen dit doen bij de nieuwe groep jongens-turnen. Ook voor deze nieuwe groep worden de hele maand oktober gratis proeflessen gegeven in sporthal A gene Bek in Bekkerveld. Vanaf 7 oktober iedere woensdag van 18.00-20.00 uur. Meer info: www.svmarathon.nl

Zo richt Tobias zich nu op een nieuwe doelgroep en biedt het voornamelijk opvang voor ouderen die leiden aan dementie. Tegelijk veranderde het van een instelling die erg op zichzelf stond tot een voorziening die nadrukkelijk deel wil uitmaken van de buurt. Niet voor niets nam Tobias het initiatief voor het project ‘Buren voor Buren’. Op 3 oktober a.s. is heel de buurt uitgenodigd om het vernieuwde Tobias te komen bekijken.

18


Ook partners van Tobias zullen zich die dag presenteren. Het programma voor die dag kunt u tegen die tijd vinden op www.aarbek.nl. Overigens: niet alleen het gebouw en de doelgroep veranderden. Ook de gedachten over hoe de zorg het beste ingevuld kan worden en hoe het zorgcentrum en de soos een rol in de buurt kunnen vervullen hebben zich verder ontwikkeld. Zo is het inzicht ontstaan dat vrijwilligers een nadrukkelijke meerwaarde kunnen leveren aan het leven van bewoners van Tobias en aan buurtbewoners. Denkt u dat u als vrijwilliger aan die meerwaarde kunt bijdragen ? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Dorien Tenney. Dorien is telefonisch te bereiken via 045- 5426444 Of via Dorien.Tenney@sevagram.nl.

SCHATTEN VAN HEERLEN

- Bijzondere Romeinse vondsten tijdelijk in Thermenmuseum Vorig jaar hebben we als vrijwilligers van de wijk Aarbek een rondleiding gekregen door onze wijk en door het centrum van Heerlen. Aan de hand van een overzichtskaart vertelde een archeologe waar in onze wijk en elders in de stad bijzondere vondsten zijn gedaan, daterend uit de Romeinse tijd. Veel historisch belangrijke vondsten uit deze tijd zijn verkocht aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, waar het tot de vaste collectie behoort. Dat museum wordt op dit moment verbouwd en geeft daarom het Thermenmuseum de schatten tijdelijk in bruikleen. Het gaat om vroege vondsten van Romeins Heerlen: heel bijzondere, fraaie stukken die u nu tijdelijk in Heerlen zelf kunt gaan bekijken. Wie weet, bij u in de straat opgegraven? Door uw opa?

De expositie Schatten van Heerlen is t/m 3 januari te bezichtigen bij een bezoek aan het Thermenmuseum. Meer informatie via www.thermenmuseum.nl 19


KOM OP ONZE COVER!!! Wij veilen onze cover voor Serious Request!!

Welke klas, welk bedrijf, welke straat, welke vereniging of huisartsen- of andere praktijk wil in december in Kerststijl op onze cover?? Wie graag op een leuke manier een bijdrage wil leveren aan het goede doel van Serious Request kan met zijn team zoveel mogelijk geld inzamelen en daarmee een bod uitbrengen op een coverfoto op het wijkblad! “Schrijf op wie jullie zijn, hoe hoog je bod is en wie je contactpersoon is, samen met je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Je kunt dit uiterlijk 10 november mailen naar redactie@aarbek.nl of afgeven op de Benzenraderweg 92. Leuke ideeën hoe je op de cover wil staan: stuur maar mee!!” De opbrengst van onze veiling gaat naar het Glazen Huis van Serious Request om het zo in te kunnen zetten voor de jeugd in oorlog en conflictsgebieden, de stille slachtoffers van oorlog en conflict. De generatie van de toekomst.

20


Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

Wij werken zonder afspraak! Dus loop gerust eens binnen.

21


24


GRENZELOOS AARBEK In de middeleeuwen markeerden banpalen de grens van een rechtsgebied, de banne, rond een stad. Wie ‘verbannen was’, mocht deze niet passeren. Langs onze wijken Aarbek en Bekkerveld vinden we geen banpalen maar er lopen toch grenzen, in de zin van scheidingslijnen tussen verschillende bestuurlijke eenheden. Pak de kaart van Heerlen en je ziet dat Aarveld tussen de autosnelweg, de Welterlaan, de Benzenraderweg en het verlengde van de Burgemeester Waszinkstraat ligt. Het Bekkerveld is wat groter en de grens loopt, met de Benzenraderweg aansluitend aan het Aarveld, langs de Ruys de Beerenbroucklaan, via de St.Franciscusweg, de Bongaertslaan weer richting de rotonde onder aan de Heesberg en de Burgemeester Waszinkstraat. Zo kan het zijn dat de ene bewoner van de Caumerbeeklaan (van de Bongaertslaan richting Heesberg) wél dit wijkblad ontvangt, en de bewoner richting de Molenberg niet. Dan ben je dus in Caumerveld. Hmmm… Gelukkig hebben we dit wijkblad ook digitaal op aarbek.nl staan, dus in principe kan heel Heerlen het lezen.

officieel dus niet! Nee, officieel doe ik dus regelmatig boodschappen in Douve Weien. En neem ’t Olifantje, dat toch echt dé plek is waar onze kinderen naar toe gaan: dat is de wijk Lindeveld. Wat is dat toch gek, zo’n grens. Het is wel praktisch en overzichtelijk, maar eigenlijk denken we in de praktijk gelukkig een beetje groter. Zoals in het geval van de explosie. Waar we met zijn allen voelden dat ónze buurtondernemers en buurtgenoten getroffen waren. Of dat nu de bewoners aan de ene kant van de Burgemeester Waszinkstraat waren of aan de andere kant. En zo zal de inhoud van het wijkblad ook mee blijven veren met de bandbreedte van bewoners, zodat ook het Tobias, A gene Bek en het Olifantje aan bod komen in ons wijkblad. Want als we écht rechtlijnig gaan worden dan kan dat nog verstrekkende gevolgen hebben in de wijk. Dan zullen alle tenues van RKSV Bekkerveld veranderd moeten worden in RKSV Douve Weien!! Want die voetbalvelden liggen toch echt bij de buren ;-)

Toch voelt het gek, want de winkels waar ik graag gebruik van maak liggen voor mijn gevoel in de wijk, maar 25


JONGERENACCOMMODATIE HEERLEN ZUID De gemeente Heerlen realiseert in de vier verschillende stadsdelen van Heerlen een jongerenaccommodatie. Zo ook in Heerlen Zuid. Vandaag de dag werkt het jongerenwerk met jongere jeugd (kerngroep 10-16 jaar) dan vroeger. Ook worden er op basis van activiteiten gewerkt terwijl vroeger in een jongerenaccommodatie het ontmoeten centraal stond. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan jongerenaccommodaties dan vroeger.

Voor jongeren is het belangrijk dat zij naast school en thuis een gevarieerde vrijetijdsbesteding hebben. Zo kunnen zij zich breed ontwikkelen, leren in een groep te functioneren, gezond bewegen, kennis maken met wat de wereld te bieden heeft. Verenigingen spelen daarin een belangrijke rol. Denk aan sportverenigingen, muziekschool, scouting en andere. Niet alle kinderen zijn (al) lid van een vereniging. In opdracht van de gemeente organiseert daarom ook Alcander activiteiten voor jongeren. Het jongerenwerk van Alcander wil 26

kinderen en jeugdigen een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden en zoveel mogelijk verder begeleiden naar het reguliere verenigingsleven. Een andere belangrijke taak van het jongerenwerk is het vroegtijdig signaleren van problemen en hulpvragen en het geven van voorlichting. Voor de groep 10 tot 16-jarigen gebeurt dat onder andere in de jongerenaccommodaties. In elk van de vier stadsdelen is er één jongerenaccommodatie, al in bedrijf of gepland. Twee van deze accommodaties zijn inmiddels geopend en functioneren naar tevredenheid.

Hoensbroek, Hommerterweg 119

T. 045 521 26 60

Amstenrade, Hoofdstraat 6

T. 046 442 15 66

Heerlen, Benzenraderweg 88-90

T. 045 571 55 07

Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79

T. 046 442 14 04

Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6

T. 045 400 98 28


Een derde wordt nu gerealiseerd in Heerlerheide. Voor Heerlen-Zuid (en dus ook voor Aarveld/Bekkerveld) zijn gemeente en Alcander in gesprek gegaan met Schunck* over samenwerking bij de bibliotheeklocatie aan de Vullingsweg 68 nabij het winkelcentrum Giesen-Bautsch in Heerlerbaan. Tijdens deze gesprekken bleek dat er mogelijkheden zijn tot een goede inhoudelijke samenwerking tussen het jongerenwerk en de bibliotheek.

de gemeente Heerlen via G.Dackus@ Heerlen.nl. We zullen dan zo snel mogelijk met u contact opnemen en uw vragen beantwoorden.

Het pand aan de Vullingsweg 68, waar nu de bibliotheek is gevestigd, is geschikt te maken voor gezamenlijke gebruik. De gemeente is met direct omwonenden in gesprek gegaan en heeft verteld wat de plannen zijn. De voorbereidende werkzaamheden om daar een jongerenaccommodatie te realiseren zijn nu gestart. Denk aan vragen als: Aan welke eisen moeten de ruimtes bijvoorbeeld voldoen ? Hoe kun je optimaal gebruik maken van de verschillende functies die in het gebouw komen en welke materialen heb je daarvoor nodig ? Naar verwachting kan de jongerenaccommodatie voor Heerlerbaan in het voorjaar van 2016 geopend worden. Mocht u vragen hebben over het jongerenwerk, openingstijden van de bibliotheek of andere zaken die betrekking hebben op deze samenwerking, stuur dan even berichtje naar 27


PARKCITY LIFE

Op 11 en 12 juli was ons rustige park Bekkerveld weer veranderd in een gezellig en kleurrijk festivalterrein, voor het jaarlijks terugkerende ParkCityLife. Hierdoor was de speeltuin een weekje niet beschikbaar.

En de speelplek met de klimbomen en de rioolbuizen veranderde tijdens het weekend in een lommerrijke loungeplek waar volwassenen dit keer hun vertier vonden.

Aan de andere kant van het veld was echter juist een kidscorner gemaakt waar de kinderen tijdens het festival allerlei leuke dingen konden doen. Scouting Bekkerveld, Kinderopvang Humanitas en Schunck Heerlen had28

den de handen ineengeslagen en het resultaat was ernaar: er was een klimwand, een leeshoek, een springkussen, je kon sieraden maken en glittertattoos laten maken, djenga spelen en gitaar- drum- ĂŠn pianoles krijgen.

De kidscorner werd druk bezocht en veel kinderen hebben zich hier even terug kunnen trekken van de drukte van het festival en even kunnen spelen. Kortom: een geslaagde Kidscorner op PCL ! Zeker voor herhaling vatbaar!


Twee oenen liggen in een kanaal te verdrinken en zijn om hulp aan het roepen. Opeens zien ze een man langslopen... De ene oen roept heel hard: “Help!” Maar, de man hoort hen niet. Dan zegt de ene oen tegen de andere: “Laten we samen roepen”. Okee: “Samen, samen!!”

Komt een mevrouw bij de dokter, die zegt: “Dokter, als ik thee drink heb ik altijd zo’n pijn in mijn oog!” Zegt de dokter: “Dan moet u eerst het theelepeltje uit uw kopje halen voor u gaat drinken.”

Er zwemt een haai in de zee en hij komt een hooiberg tegen. Zegt die haai:”Haai!” Zegt die hooiberg:”Hoi”

29


IK STOP JE IN EEN DOOSJE Materiaal:

*houten theekistje (Xenos) *houten hart (Action) *verf *frutsels/plakkertjes/ stickertjes *kleine poppetjes *papier met print (Action)

Als je iemand heel bijzonder vindt, zou je deze persoon ook wel in een doosje willen doen. Hiermee laat je weten dat je deze persoon graag dicht bij je wilt hebben en altijd en overal mee wilt nemen. Een voorbeeld over hoe je mooie en persoonlijke doosjes kunt maken voor een bijzonder iemand. 1. De doosjes die je gebruikt verf je eerst. Zorg ervoor dat het hout van de doosjes niet meer te zien is. Misschien moet je het doosje wel twee keer verven. Laat de verf zeker 24 uur drogen! 2. De bovenkant kun je beplakken met gekleurd papier (dun karton) van de Action. 3. Versier de doosjes met kleine poppetjes of houten hartjes of bloemen. Laat je fantasie maar werken. De zijkanten kunnen ook beplakt worden. 4. Verzin een mooi gedicht voor de bijzondere persoon. 30

Maak dit gedicht op de computer, print het uit en plak het op het doosje met lijm. 5. Je kunt nog iets speciaals in het doosje doen. Bv. zelfgemaakte koekjes of gewoon een lief briefje.


ROSARIUM Nog enkele weken en dan beginnen we weer aan de najaarssnoei. Tot die tijd mogen de rozen nog blijven bloeien, mogen u en wij er nog van genieten. Alsof we dat nog niet gedaan hebben ! Vanaf het vroege voorjaar, als de ogenschijnlijk dorre struikjes weer uitlopen, de knoppen zich vormen en de eerste kleuren zich verraden, is het genieten. Van de uitbundig bloeiende klimrozen maar o zo bloemrijke roosjes in het zuiden tot de trotse hoge eenlingen in het westen. Maar ook van de met veel aandacht door de meeldauw heen gesleepte rode rozen in het noorden, de koninginnerozen (Queen Elisabeth) in het westen, achter de zonnehoedjes. Alleen de Friesia’s, die blijven nogal achter. Ze bloeien weliswaar redelijk tot goed, maar verliezen steeds hun blad en zien er daardoor wat armoeiig uit. Maar eens advies inwinnen bij onze vrienden in Lottum.

Ook weer wat ‘mensenmomenten’: twee nieuwe vrijwilligsters (welkom in het rosarium Kathy en Angelique !) en een dochtertje voor onze vrijwilligster uit Herten (!): Aimée. Welkom op deze wereld, Aimée !

Dat is het rosarium: planten, dieren én mensen. U weet dat u welkom bent !

Toch nog even schrik toen de kranten melding maakten van de buxusrups. We hebben het weliswaar bijna nooit over onze haagjes, maar denk ze maar eens weg …. vlug controleren dus ! Gelukkig: geen buxusrups te vinden.

31


VRIJWILLIGERS In het voorwoord hebt u al kunnen lezen dat in de buurt zo’n 100 vrijwilligers actief zijn.

Buurtbewoners, net als u, die een leefbare buurt belangrijk vinden. En zich daar ook voor willen inzetten. Voor sommigen betekent dat gewoon beschikbaar zijn, er zijn mensen die activiteiten organiseren, mensen die bij de uitvoering daarvan willen helpen, bewoners die iedere twee weken in het rosarium komen werken, die zorgen dat dit wijkblad steeds weer verschijnt, etc.

Met geen andere vergoeding dan de voldoening van het resultaat. Graag citeren we een van de vrijwilligsters 32

van het rosarium: “ Ik heb niet iedere keer evenveel zin, kom dan toch en als ik er ben merk ik steeds weer: deze tuin en de groep waarmee we werken, dat geeft me zoveel energie, iedere keer weer opnieuw !” . Ze zijn ons allen even lief. We vinden het vooral belangrijk dat mensen zich kunnen en willen inzetten naar de mogelijkheden die ze hebben, voor de dingen die ze kunnen, leuk of belangrijk vinden. Twee keer per jaar organiseren we daarom speciaal voor hen een activiteit in de omgeving.

De laatste keer, in juni, was dat een picknick in de Loorenhof, met aansluitend een rondleiding door de Weltermolen. Het weer werkte mee, het eten was lekker, de molen interessant. En vooral: het was ontspannen en gezellig. Inspirerend weer. Wat hebben we toch een fijne mensen ! Dankjewel ! Meer foto’s van deze activiteit vindt u natuurlijk op aarbek.nl.


Een hart voor vriendschap voor warmte, een speciale band Een hart voor meer personen samen houd je dit in stand Een hart voor liefde van intensiteit Een hart vol gloeiende warmte zo kun je alles bij elkaar kwijt Een hart van verlangen naar rust, geborgenheid Wie wil er nou geen veiligheid in deze moeilijke tijd Een hart vol inzicht vol kennis, kracht Een hart volgestopt met watten aaibaar en zacht Een hart om te geven van openheid, aaneen Zo waardevol in dit leven Heeft u er ook een te leen? Sandarijn

33


MEDEDELING Verhuizing huisartsenpost

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg verhuist naar het Spoedplein in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg is de nieuwe naam van de Centrale Huisartsenpost Nightcare.

De tekst op het bord klinkt gewichtig en officieel, maar het gewicht van de boodschap wordt afgezwakt door de vage, weggesleten letters en het onkruid op de directieparking.

Weet u waar dit is? Stuur uw antwoord naar redactie@aarbek.nl of lever het af in een envelopje met uw naam en contactgegevens op de Benzenraderweg 92. Of daag het R.A.T. uit en verras ons met een nieuwe foto als wijkkijkertje!!

34

Route: auto parkeren op de gezamenlijke parkeerplaats van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp aan de Henri Dunantstraat 5. Van daaruit leidt een trap en lift naar de ingang van het Spoedplein. Vooraf bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer van de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg is: 045-5778844. Meer info: http://www.huisartsen-ozl.nl/


HET GEHEIM VAN DE MOLEN logeren in Speeltuin ’t Olifantje

In de buurt van Aarveld/Bekkerveld staat een molen. Dat is niet zo bijzonder. Het is een oude molen. Dat is ook niet zo bijzonder. Maar wat er toen gebeurde … een paar honderd jaar geleden … Wil jij het Geheim van de molen ontdekken ?

Tenten klaar, bedjes opgemaakt: we kunnen op zoek ! Ho, ho, eerst even eten natuurlijk ! Van de barbecue. Jammer voor de vaders die waren komen helpen, maar dit keer konden de kinderen zelf barbecueën. Er waren wel 10 barbecues, dus er kon flink gegeten worden.

Dat vroegen we aan de kinderen die in Aarveld/Bekkerveld wonen en op de basisschool zitten. Nou, 36 kinderen wilden dat wel. Maar vonden het ook wel een beetje spannend, want er zat ook een overnachting in de tent bij !

Voordat de tenten werden opgezet (er was een grote tent, maar kinderen konden ook zelf een klein tentje opzetten), mocht er eerst zelf nog wat gespeeld worden. Dat kwam mooi uit, want we mochten logeren in Speeltuin ’t Olifantje. Daar hoef je je dus niet te vervelen !

Zo was iedereen goed voorbereid voor de speurtocht. Regenjas aan, zaklamp er bij, we zijn er klaar voor. In kleine groepjes werden de sporen gevolgd en opdrachten gemaakt. Zo kwamen we uit bij de Weltermolen en daar …. ergens op zolder ….schatkist …… Op slot ! En geen enkele sleutel paste !

35


Daarom namen we de kist mee naar ’t Olifantje, om zondag te kijken hoe we dat verder zouden kunnen aanpakken. Nog even marshmallows roosteren boven het kampvuur en dan naar bed.

Toen het zover was, was het erg spannend. Zou iemand de goede sleutel gevonden hebben ? En …. Wat zit er de kist ? Gelukkig ! De kist kon open ! Nu weten we wat er in zat …..maar …. dat is het geheim van de molen !

Dankjewel voor de werkgroep die het georganiseerd heeft, de ouders die geholpen hebben, de speeltuin waar we mochten logeren, juffrouw Dinie voor de ochtendgym, APG voor de parkeerplaats, de mensen van de molen en nog veel anderen.

Om te zorgen dat we zondag weer meteen fit waren, kwam juffrouw Dieny van de gymnastiekvereniging Coriovallum voor de ochtendgym. Wie dacht dat ochtendgym saai was, kwam er nu wel achter hoe leuk het kan zijn ! Vlug ontbijten en dan …. Sleutels gaan verdienen. Hoe meer sleutels, hoe groter de kans dat er eentje bij was die op de kist zou passen. 36

Er staan héél véél foto’s op de website. Daar kun je nog eens kijken hoe leuk het was !


Verslag van MERIJN Merijn vond het erg leuk bij het slapen in t .Op zaterdag was er een leuke speurtocht met lintjes die vertelde welke richting je op moest. Ook moet je vragen beantwoorden en een zoeken. In de molen van het welterpark vonden ze een schatkist maar geen paste. Een groep nam de kist mee naar t . Na de speurtocht was er een met marshmallows. Heel laat ging hij slapen in de met Gijs en Lasse. De volgende dag was er ochtendgymnastiek maar daar sliepen de jongens bijna doorheen. Toen ontbeten en allerlei spelletjes gedaan om nog meer te verdienen om uit te proberen op de kist. Uiteindelijk paste 1 en bleek er voor elk kind een zakje snoep in te zitten. Na de groepsfoto en even spelen in de speeltuin ging Merijn weer moe maar voldaan naar huis. Het leukste vond hij het met eindeloos veel marshmallows! En héééééél laat! Daarna was de speurtocht het leukst. Vooral toen het donker werd.

37


Zoekt u buitenschoolse opvang in Heerlen-Zuid? Heerlen-Zuid Kinderopvang Humanitas heeft vier centra voor buitenschoolse opvang en twee kinderdagverblijven in Heerlen-Zuid. Volop keuze voor een locatie bij u in de buurt. Kinderen willen in hun vrije tijd graag leuke dingen doen, activiteiten ondernemen, met vriendjes en vriendinnetjes spelen maar ook plannen maken voor bijvoorbeeld de dagen die zij op de (vakantie) kinderopvang doorbrengen.

Kinderdagverblijf Huize Kakelbont Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest Bekkerveld 1 Buitenschoolse Opvang De Tovercirkel Vullingsweg 64-66 Kinderdagverblijf Heerlerbaan Heerlerbaan 157-Y Buitenschoolse Opvang Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 Buitenschoolse Opvang Tarcisius Celsusstraat 99

Kinderen van 4 jaar, die van een kinderdagverblijf komen, zijn al gewend om met andere kinderen in een groep te zijn. De overgang naar de basisschool gaat daardoor gemakkelijker. Op de BSO worden kinderen betrokken bij het opzetten van activiteiten zoals knutselen, buiten te spelen of te sporten. Buitenschoolse opvang is en blijft ‘vrije tijd’ en in je vrije tijd ben je bezig met elkaar, met hobby’s, vriendschappen sluiten en nieuwe dingen ontdekken. Grotere kinderen willen grotere uitdagingen. Kinderen tussen 8 en 12 jaar richten zich steeds minder op volwassenen, leeftijdsgenoten worden belangrijker en de zelfstandigheid neemt enorm toe. Ze voelen zich vaak te oud voor de buitenschoolse opvang maar de verantwoordelijkheid om alleen naar huis te gaan en te zijn is een hele grote stap. Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest, De Tovercirkel, Windekind en Tarcisius hebben ook voor deze groep kinderen hele leuke activiteiten: we gaan op kamp, we houden slaapnachten, we hebben sportdagen en een zeepkistenrace en een uitgebreid vakantieprogramma! Samen met de kinderen worden tal van leuke activiteiten gedaan en de kinderen gaan met veel plezier naar de buitenschoolse opvang. Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem contact op met het regiokantoor, tel: 045 -571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

38


WIE WIL HELPEN? Er wordt de laatste tijd veel gesproken en geschreven over vluchtelingenstromen die onze westerse landen bereiken. Er zijn mensen die zich hierover zorgen maken. Er zijn mensen die zich afvragen hoe zij iets kunnen doen om te helpen. Wij hebben twee bewoners van onze wijk gesproken die ieder op hun eigen wijze te maken hebben met vluchtelingen. Een impressie van hun ervaringen volgt op de volgende pagina’s...

We horen de laatste tijd vaker geluiden uit de wijk met de wens om wat te organiseren om de vluchtelingen te helpen. Heb je ook die gedachte en wil je je graag aansluiten en meedenken, laat dat dan weten via redactie@aarbek.nl dan proberen wij jullie met elkaar in contact te brengen.

Op pagina 20 meer info over onze cover veiling ten bate van Serious Request, waarvan de opbrengst ingezet wordt voor jeugd in oorlogs- en conflictgebieden.

39


Zo’n 30 jaar geleden is Wiepkje als vrijwilligster betrokken geraakt bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Mannelijke vluchtelingen, die als gevolg van politieke keuzes en geweld hun land zijn ontvlucht, kwamen hier in Zuid-Limburg terecht. Wiepkje is hen gaan helpen om de aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Dat betekende met name hen met Nederlandse omgangsvormen en gewoontes bekend te maken en Nederlands te oefenen door gewoonweg contact te hebben met Heerlenaren zoals zij. Tussen de vrijwilligers onderling ontstonden ook dierbare vriendschappen. Ruim vijf jaar later, konden deze mannen uiteindelijk met hun gezinnen herenigd worden. Na deze hereniging is Wiepkje voor één van de gezinnen blijvend een bijzondere rol gaan vervullen. Ze is een oma voor de kinderen geworden, ze is bij gesprekken op school aangeschoven om te vertalen en om te adviseren (omdat de ouders zelf in een hele andere onderwijscultuur groot waren geworden), ze is de kinderen gaan helpen met huiswerk, ze eet elke week een keertje mee en ze maakt al 16 jaar onderdeel uit van het gezin op verjaardagen en feestdagen. Ze heeft uit de groep ontheemde 40

mannen de kleine kinderen groot zien worden en er is een nieuwe generatie uit voortgekomen, die nu en straks allerlei functies in de maatschappij (zullen) vervullen, als arts, als automonteur, als ICT-ers .

Wiepkje geeft aan haar rol als die van een mediator te zien. Ze helpt “vertalen”, de ene keer letterlijk, maar soms ook meer figuurlijk, als het gaat om verschillen in systemen en culturen tussen het land van herkomst en Nederland. Het in huis nemen van vluchtelingen, waar tegenwoordig vaker sprake van is, zou ze niet aanbevelen.

Ieder moment in de tijd is er wel een ander conflictgebied of brandhaard, een plek waar mensen vrezen voor hun veiligheid of zelfs voor hun leven. Toendertijd ging het om vluchtelingen uit Sri Lanka. In de jaren ’90 kwam de vluchtelingenstroom uit Joegoslavië. Nu gaat het om mensen uit landen als Syrië.


Via een verhaal op Facebook maken we kennis met onze buurtgenote Joyce, een studente van Social Work in Sittard. Door een schoolbezoek aan het asielzoekerscentrum bij Sweikhuizen vorig jaar heeft ze Elona leren kennen. Elona komt met haar broertje en ouders uit Syrië en heeft het oorlogsgeweld van dichtbij meegemaakt. De bus waarin ze net had gezeten om richting haar universiteit te reizen ontplofte één halte nadat ze was uitgestapt: een aanslag. In onze wijk, waar we een verwoestende explosie hebben meegemaakt zonder opzet en zonder dodelijke slachtoffers, kunnen wij een vermoeden hebben wat voor impact dat moet hebben gehad. Het gezin, nu eindelijk gesetteld in Enschede, na al het oorlogsgeweld, de ontberingen van de vlucht en een lange asielprocedure, kenmerkt zich volgens Joyce door een enorme gastvrijheid. Ze vertelt erg onder de indruk te zijn van de manier waarop deze mensen, die een hoop hebben meegemaakt, de deur open zetten voor een “meadje” uit Limburg.

Ik mocht komen logeren, kreeg ‘zondags’ Syrisch eten en werd ondergedompeld in een van de meest gastvrije gezinnen waar ik ooit ben geweest. Ik ben hun dochter en ik mag altijd komen. “Mijn familie is jouw familie”.

Joyce geeft aan dat het belangrijkste wat er nu gedaan kan worden is er zijn. Luisteren, helpen dingen op te lossen, vertalen. En erbij betrekken: gewoon contact maken én houden. Mijn nieuwe vader lacht. Hij heeft laatst kennisgemaakt met de buurman. Spreken in het Nederlands is hij nog aan het leren. Om hem te groeten riep hij “Goed dag boerenvrouw”. De buurman vertelde met behulp van wat handen voetwerk dat hij toch echt een “Buurman” is.

41


Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 4de wijkbladeditie van 2015, graag inleveren v贸贸r

10 November 2015 Alvast dank De redactie

# Wil Maurer

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 Advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen

42


43


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2015 09  

Wijkblad 2015 09  

Advertisement