{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

8e jaargang nummer 28

September 2012

BEKKERVELD AARVELD

DE SNOEZELKONING - WIJKFEEST - PCL - BRIGADIEREN GROEN DICHTBIJ - POP UP - GEHACKT - ENERGY 4ALL


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

Hallo

Sint

ween

erkla

2 nov

as 1 d

embe

r

ecem

be

r Houd d de ga e posters ten! in

dem: o b n e latt ede Mooie in zeer go 0 90x20 staat. 15€. or Nu vo gister erlen Lo Fam weg 58 He er Bekk 4 1583 7 5 : l Te

Sinds 1 juli maakt de wijkraad voor de vergaderingen gebruik van het Meandergebouwtje op de hoek Ovidiusstraat/Vergiliusstraat. Ook het spreekuur van de wijkagent vindt daar plaats. Op www.aarbek.nl kunt u onder ‘Diversen’ de tijden vinden dat de wijkagent in het wijkgebouwtje aanwezig is.

Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Als ik mijn blik van het scherm naar het raam laat dwalen, zie ik buiten vooral de regendruppels. Precies één week na het hart- en al het ander verwarmende wijkfeest. Wat was het warm! Maar ook gezellig en leuk. Dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers bij opbouw en opruimen, de aanwezigheid van de kraamhouders en natuurlijk de badjes. “Zwembad Aarveld geopend” twitterde iemand. In deze periode vindt de Buurtpicknick plaats op het Bekkerveld. Hij is net geweest of staat er aan te komen. Voor de eerste keer, we zien wel of het aanslaat. Zomaar een opmerking. Ergens in mei, tussen de circuswagens op datzelfde Bekkerveld. Het gesprek ging over de actie ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld en een bewoner zei: “Zou toch leuk zijn, hè, weer eens net als vroeger hier te picknicken.” Zo simpel kan het zijn. Een idee en wat mensen die er iets mee willen doen is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ook ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld is zo ontstaan: een idee en wat mensen die er iets mee willen doen. En de vraag: “Moeten we niet ook eens muziek bieden voor de wat oudere jeugd ?”, geruime tijd na een wijkfeest, luidde het ontstaan in van We Aar Bek Festival en Open Podium. Dat zelfs werd uitgebreid met We Aar Bek PopUp Pop Festival in Mondriaan en de

We Aar Bek Band Contest. Eigenlijk is het natuurlijk een ontzettend open deur wat ik hierboven zeg. Iets ontstaat immers niet als er géén idee is met mensen die er iets mee willen doen. Ook De Wijk Vertelt kon pas ontstaan toen er een idee was én wat mensen die er iets mee wilden doen. Maar ik zou eens willen weten hoeveel ideeën er zijn die het zover niet schoppen. Die ergens in iemands hoofd opborrelen en weer weg zijn. Hebt u zo’n idee, maar nog niet de mensen die er samen met u iets mee willen doen? We willen graag met u onderzoeken of het levensvatbaar is en of wij misschien mensen kennen of kunnen vinden die samen met u aan de slag willen. Toen we het idee van de Kinderconferentie in daden wilden omzetten, bleek dat in elk geval geen probleem. Zo kunnen we ook weer vooruitkijken naar Halloween en Sinterklaas, respectievelijk 2 november en 1 december. En over ‘doen’ gesproken? Komt u tijdens Burendag op 22 september een handje helpen in het Rosarium ?

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Inhoud

4

Annakerk Brigadieren Energy4all/ De Snoezelkoning

7 7-8

Gehackt

8

Wijkfeest

9

Park City Live 2012

10

Collegebezoek

11

ONS Bekkerveld, JOUW...

12

Groen Dichtbij

13

PopUp Show en ...

14

Winterkledingbeurs

15

Park City Live 2013

15

Fotocollage PCL 2012

16-17

Rioolwerkzaamheden

18

PopUP 2012 en ...

19

Kloothommels

20

Verkeersbrigadiers

21

Buurtpicknick Bekkerveld

22-23

Recept Maiskoeken

23

Moppen

24

Met een veilig gevoel ... Winnaar Sudoku Ons Rosarium 4

5-6

De Wijk Vertelt

25-26 26 26-29 28

Spreekuren

29

Michelles KInderopvang

30

De Tovercirkel

31

Cesar Seniorengym

31

Burendag

32

Cursus Tekenen/ Schilderen

32

Jeugdpagina 1

33

Gedicht

34

Sudoku

35

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en verstelwerk aan kleding OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


ANNAKERK - MARKANT OOK ZONDER TOREN In 2013 staat onze Annakerk zestig jaar: “op 25 juli 1953 zegende deken Bemelmans het nieuwe kerkgebouw in.” Daarvóór hadden we dertien jaar in de Bernardinuskapel gekerkt. Bouwpastoor Victor Kellenaers had in samenwerking met architect Peutz en technisch constructeur Héman het altaar in het nieuwe kerkgebouw zo geplaatst dat de H. Mis zowel ‘richting oosten’ als richting ‘volk’ gevierd zou kunnen worden. Er was al een openheid naar wat met het Tweede Vaticaans Concilie mogelijk zou worden. Het maakt de Annakerk ook vanuit theologisch-historisch perspectief markant. Bezinning op geloof en kerk wordt bij vijftig jaar Tweede Vaticaans Concilie gevraagd in het jaar van het geloof. Het loopt van 11 oktober (50e verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie) tot 24 november 2013, het hoogfeest van Christus Koning. Onze kerkgebouw is door zijn vorm en zijn fraaie ramen een verwijzing naar de christelijke dimensie van ons leven. – De groene omgeving en de ‘kruisgang’ van kastanjebomen onderlijnt dit. – De kerk is een stille getuige ‘in beton’. Stil, ook omdat onze kerk geen toren met klokken heeft. In de pastorie hangt een schets als schilderij van de M. Annakerk mét toren en acht klokken. Deze toren 5 was oorspronkelijk wel door


de architect gepland, maar uit kostenoverweging is er van afgezien. Op die schets staat de toren ten zuidoosten van de kerk, bij het parochiezaaltje. Zonder deze naar de hemel verwijzende toren en zonder klokken zijn wij als mensen geroepen om zelf getuigen van ons geloof te zijn. De poort van het geloof staat voor ons open. Porta fidei – poort van het geloof – zo heet het document waarin de Paus het jaar van het geloof aankondigt, bij gelegenheid van vijftig jaar Tweede Vaticaans Concilie. Door die poort gaan brengt met zich mee dat wij een weg opgaan die heel ons leven duurt en eindigt met de overgang naar het eeuwige leven. Porta fidei gaat ervanuit dat het geloof in 2012 niet vanzelfsprekend is, maar wel een uitnodiging voor iedereen. Dit is het werk dat God van u vraagt; te geloven in Degene die Hij gezonden heeft (Joh. 6, 29).

6

Het Tweede Vaticaans Concilie wil voor onze tijd een bruikbaar kompas zijn om in onze wereld gelovig te kunnen leven. Ook kathedralen en andere kerkgebouwen helpen ons het geloof van de ene op de andere generatie doorgeven. Geloven veronderstelt daarbij een combinatie van ‘weten wat je gelooft’ (de inhoud) en ons hart laten aanspreken, waardoor we geëngageerd raken. Veel mensen voelen zich tegenwoor-

dig minder betrokken bij de kerk en het katholieke geloof, maar zijn wel op zoek naar wat waar en echt is. Bij anderen is de beleving wat verslapt. Laat het jaar van het geloof een uitnodiging zijn onze blik op Jezus Christus te richten. Waar de wereld van vandaag behoefte aan heeft, zijn mensen die getuigen van hun geloof. En onze Moeder Annakerk nodigt uit om erbinnen te gaan en de bronnen van ons geloof te ontdekken. We kunnen dan wel geen klok laten luiden, maar zou toch jammer zijn als we aan zo’n waardig godshuis zomaar voorbijgaan … zo dichtbij en … de poort van het geloof staat er voor ons open! Pastoor Wim Miltenburg fso


BRIGADIEREN Hoi, Ik ben Anne en zit in groep 8 van de Tarcisiusschool. Elke donderdagochtend ga ik brigadieren. Eind groep 7 kregen wij de vraag of wij volgend jaar wilden gaan brigadieren. Mij leek dat leuk, omdat ik dan kinderen kan helpen oversteken. Vooral de Benzenraderweg is een drukke weg en auto’s kunnen daar hard rijden. Eind groep 7 kwam er een mevrouw naar school om ons te leren hoe je moet brigadieren. We kregen toen een filmpje te zien waar alles werd uitgelegd. Daarna gingen we naar de Benzenraderweg om te oefenen. Dat was leuk om te doen, maar je moest het wel serieus nemen. Als je gaat brigadieren moet je letten op het verkeer. Je kunt je bord pas opsteken als er binnen 60 meter geen auto’s aankomen. Dan loop je de straat op met je bord omhoog en fluit je. Kinderen en ouders mogen dan oversteken en auto’s en fietsers die aankomen rijden, moeten dan stoppen. Als de kinderen en ouders zijn overgestoken moeten wij weer affluiten en op de stoep gaan staan. Het verkeer op de weg mag dan weer doorrijden. Aan elke kant van de straat staat een brigadier. Altijd iemand uit groep 8 samen met een vader of moeder. Als je gaat brigadieren moet je altijd vroeg op school zijn, zodat je klaarstaat als iedereen naar school komt. Groeten, Anne

AANDACHT VOOR

ENERGY4ALL/ DE SNOEZELKONING Sinds ik in contact ben gekomen met de stichting Energ4all, sta ik op scherp. Mijn bedrijfje Woordkriebels, waar ik met mijn passie voor schrijven een heleboel energie uit kan halen, is ondertussen een ware ambassadeur geworden voor deze stichting. Schrijven levert mij genoeg energie op om de warmte die ik binnen mijn gezin voel, ook nog te kunnen overdragen op andere ouders. Ouders, die door stomme genetische pech een kindje krijgen met een energiestofwisselingsziekte. Deze kindjes worden doodmoe geboren. Maar dat is volgens een moeder niet het ergste. Deze ziekte zorgt voor een ware aftakeling van dat kleine lichaampje en het kan niet gestopt worden. Suikers, vetten en eiwitten kunnen door het genetisch foutje niet omgezet worden in energie. 7


Energie, die onze vitale organen gewoon nodig hebben om te kunnen leven. Daar sta je als gezond mens toch helemaal niet bij stil‌ En toch doe ik dat wel. En blijf ik dat doen. Stofwisselingsziektes blijven doodsoorzaak nummer 1 bij kindjes in Nederland. De stichting Energy4all is klein, maar wordt groter. Door de inzet van een heleboel mensen, die net als ik open staan voor nieuwe inzichten. Met mijn nieuwe gedichtenbundel De Snoezelkoning, die zaterdag 1 september officieel gepresenteerd is, sta ik in de startblokken om mensen nieuwsgierig te maken naar mijn poÍtische woorden over de krachten en talenten van kinderen met een beperking. Het titelgedicht gaat over Noa, een lief manneke van bijna 5 met een energiestofwisselingsziekte.

Onze website is even gehackt geweest. Natuurlijk zijn we vereerd met de belangstelling, maar het betekent ook dat we maatregelen moeten nemen en zullen overstappen naar de nieuwste software. Heeft u ervaring met Joomla 2.5 of kent u iemand die dat heeft, dan houden we ons aanbevolen voor een handje hulp.

8

Aan hem draag ik mijn bundel op. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Energy4all. Nieuwsgierig naar mijn bundel of meer weten over de stichting. Kijk op mijn website www.woordkriebels.nl of mail naar info@woordkriebels.nl


WIJKFEEST We wilden graag eens een wijkfeest zonder regen. Nou, we zijn geloof ik nog nooit zo op onze wenken bediend! De warmste dag van het jaar, met een temperatuur die volgens sommige waarnemers ter plekke de 40°C oversteeg. Dan moet je van de nood een deugd maken en bij de dichtstbijzijnde discounter de laatste zwembadjes opkopen, parasols regelen, partytentjes, enzovoort. Sommige kinderen hadden de dag van hun leven en maakten van de gelegenheid gebruik om, met stiekeme toestemming van de organisatie, hun ouders eens lekker nat te spuiten. Die dat overigens in geen enkel geval erg vonden! En als er toevallig even geen ouders in de buurt waren …. En nog een nood waarvan we een deugd maakten: omdat de Benzenraderweg was afgesloten vanwege de rioolwerkzaamheden durfden we het niet aan de Ovidiusstraat óók nog eens af te sluiten. Dus werd de podiumwagen een kwartslag gedraaid en speelde alles zich op het veld af. Véél gezelliger! Voor Moose en Bizzle, die geweldige optredens verzorgden, was het daardoor wel even wat warmer, maar daar sloegen ze zich dapper doorheen. Als het aan het publiek ligt, komen

ze volgend jaar gewoon weer terug. En zo werd het toch een heel gezellig wijkfeest. Misschien met wat minder deelnemers dan anders, maar degenen die er waren hadden geen spijt van hun komst. Enfin, de foto’s op onze website en elders in dit wijkblad spreken voor zich. Helemaal vanzelfsprekend is zo’n activiteit overigens niet. Die kan immers alleen bestaan bij de gratie van de inzet van vrijwilligers en deelnemers. Hulde en dank voor degenen die ’s ochtends en ’s avonds hebben lopen sjouwen met marktkramen en ander materiaal. Ook dank voor degenen die de hitte trotseerden en gewoon hun kraam kwamen inrichten en bemensen. Met de opmerking dat we natuurlijk begrip hebben voor de mensen die de hitte daarvoor toch een beetje té vonden. En ook een dankjewel aan ieder ander die heeft bijgedragen !

9


PARKCITY LIVE Eind juni vond voor de derde keer Park City Live (PCL) plaats, het zal u niet ontgaan zijn. Voor heel veel mensen een geweldig evenement, niet in het minst door de bijzondere locatie op het Bekkerveld. Midden in de wijk dus, dat wel. Velen vinden het geweldig dat zo’n evenement hier kan plaatsvinden, maar dit jaar werden er toch de nodige klachten geuit. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat PCL dit jaar door een ander bureau

georganiseerd werd en het blijkbaar niet altijd eenvoudig was de effecten in te schatten van door de organisatie gemaakte keuzes. We vinden het als buurtorganisatie dan ook belangrijk bij te dragen aan een goede terugkoppeling. Immers, het evenement kan alleen blijven bestaan als de goodwill van de omwonenden niet op het spel wordt gezet. We hebben bewoners (voor zover we beschikten over e-mailadressen) daarom opgeroepen hun bevindingen aan ons door te geven. Die bevindingen hebben we in een uitgebreid gesprek besproken met de organisatoren en de dag daarna nog eens met de gemeente. Het is nu aan de organisatie en aan de gemeente (als vergunningverlener) om met die bevindingen rekening te houden bij de organisatie van PCL 2013. We hebben wel aangedrongen op een informatieavond vooraf, maar ook aangeboden om te adviseren als het gaat om specifieke maatregelen. Overigens realiseren we ons, zie ook het voorwoord in het vorig wijkblad, dat we dat niet namens de bewoners kunnen doen, maar dat we wel naar eer en geweten de geluiden die ons bereiken kunnen overbrengen.

10


COLLEGEBEZOEK 26 JUNI Buurtgericht Werken is in Heerlen een belangrijk onderdeel van het beleid. Om dat te onderstrepen probeert het College van Burgemeester en Wethouders in een zittingsperiode alle buurten een keer te bezoeken. Aan de buurtorganisatie wordt dan gevraagd om in samenspraak met de afdeling Buurtgericht Werken een programma op te zetten. Op 26 juni bezocht het College Aarveld/Bekkerveld. Niet helemaal onbekend terrein: twee van de wethouders wonen in de buurt zelf en een derde maar net daarbuiten. En de laatste is nog eens onze buurtwethouder ook. Dus om er nu een rondje ‘mooie gebouwen en parken’ van te maken …. Bovendien: waar het in een buurt toch eigenlijk iedere keer om draait, dat zijn de bewoners. En als buurtorganisatie zijn we trots op de manier waarop heel veel bewoners een steentje bijdragen aan een leuke en leefbare wijk. Dus stuurden we na de gezamenlijke ontvangst in de Thermenschool elk collegelid apart (overigens wel nog vergezeld door een ambtenaar) op ‘mensenjacht’. In de eerste ronde maakten ze kennis met iemand die zich voor een bepaalde plek in de buurt inzet, (het Bekkerveld, Rosarium, het parkje boven aan de Bekkerweg, Vlotstraat en parkje Cicerostraat).

Daarna belden ze op een door ons gekozen adres aan om met de betreffende bewoners letterlijk een blokje om te lopen. De individuele rondgang werd afgesloten, het was inmiddels 18.00 uur, met een etentje bij mensen thuis. Hoewel we als buurtorganisatie hadden aangegeven dat ook collegeleden gewoon eten ‘wat de pot schaft’, had ieder gastgezin er toch wat bijzonders van gemaakt. Tijdens de afsluiting in het IVN-gebouw kreeg ieder collegelid gelegenheid een indruk van het bezoek te geven. Zonder uitzondering spraken ze hun grote waardering uit voor de hartelijkheid waarmee ze op alle adressen ontvangen waren. Dat is wat ons al buurtorganisatie ook bijblijft: we hadden een redelijk willekeurige lijst opgesteld van mensen die we zouden vragen als gastheer of –vrouw voor een van de onderdelen. Weliswaar kon niet iedereen aan ons verzoek gehoor geven, maar er was niemand die niet wilde! Als afscheid boden we elke deelnemer van de gemeente het net verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid “Vertrouwen in Burgers” aan. We beschikken ook over een pdf-versie daarvan. Mocht u interesse hebben, laat het ons even weten via info@aarbek.nl, dan sturen we u dat bestand graag toe. 11


ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld In het wijkblad van juni hebben we al uitvoerig geschreven over de actie ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld. Eind augustus geldt gelukkig nog steeds dat het goed gaat: er is weinig overlast, de prullenbakken worden redelijk tot goed gebruikt (soms ook voor huisvuil, maar dat is een ander verhaal) en de hondenpoep wordt in de regel opgeruimd. Wel is er regelmatig kritiek op het aanlijngebod voor honden. Helaas kunnen we wat dat laatste betreft er nu eenmaal niet omheen dat dat gebod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Overigens zijn er ook bezoekers van het Bekkerveld die er maar wat blij mee zijn, omdat ze bang zijn voor honden. Nu de scholen weer begonnen zijn, zal het aantal bezoekende leerlingen ook weer toenemen. Om die reden heeft de projectgroep (wijkraad, gemeente, handhaving en politie) afgesproken een tweede actieronde te houden. Die tweede ronde hebben we op 27 augustus voorbereid met de omwonenden die al eerder meewerkten. Concreet betekent dat in de week van 3 september bezoekers weer werden aangesproken door koppels van omwonenden. 12

Dit keer met de boodschap: “Fijn dat jullie meewerken om het veld schoon en gezellig te houden, help je ons dat zo te houden ?�. In de twee weken die daarop volgen wordt die boodschap ook uitgedragen door politie en handhaving. En mocht het nodig zijn, maar dat bleek de eerste ronde niet het geval, kan er bekeurd worden. Wilt u ook bijdragen aan een fijn Bekkerveld ? Dat kan nog altijd! Stuur dan een mailtje naar info@aarbek.nl of bel met Frans Thuis: 06-476 00 307


GROEN DICHTERBIJ Met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Steeds meer mensen vergroenen samen hun buurt en brengen groen dichterbij. Ze leggen bijvoorbeeld speelnatuur aan, beginnen een buurtmoestuin of nemen een dorpsbos in eigen beheer. Mooi voor de omgeving en goed voor het contact in de buurt. Zo komen mensen dichter bij elkaar en bij de natuur te staan. Groen Dichterbij is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink. nl & SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Een mooi voorbeeld binnen Aarveld/Bekkerveld is het Rosarium. Maar wellicht hebt u een idee voor een ander project dat de wijk vergroent en mensen bij elkaar brengt. Dan kan het interessant zijn als (deel van de) buurt mee te doen mee aan de wedstrijd Groen Dichterbij. Wanneer u een idee heeft, dan willen we graag met u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Stuur dan een mailtje naar info@aarbek.nl of bel met Frans Thuis: 06-47600307. Projecten kunnen bij Groendichterbij worden ingediend tot 1 oktober. Meer informatie vindt u op groendichterbij.nl.

13


POPUP SHOW & ALLEMAAL ANDERS PopUp Show is een afsplitsing van PopUp Pop, zoals we deze vorig jaar voor het eerst georganiseerd hebben. We hebben dit gedaan om tegemoet te komen aan de wensen van de mensen van Stichting Samenspel. Onder de bezielende leiding van Niels en Isabelle Neumann zullen de “hangjongeren” van De Sleutel een show op voeren die het midden houdt tussen een modeshow en een theater stuk. De Sleutel is een ontmoetingsplek voor veel (alternatieve) jongeren uit de regio Parkstad die vanwege hun kledingkeuze of muzieksmaak gepest worden. Tijdens de show leren ze dat ze zichzelf mogen laten zien en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen.

14

PopUp Show zal ingepast worden in het programma van Allemaal Anders op Zondag 11 november dat wordt gehouden in de Filmzaal van Mondriaan aan de John F Kennedeylaan 301 en wel tussen 15.00 - 16.30 uur. Wij zijn gevraagd om het middelste deel van het programma te verzorgen. Het programma ziet er als volgt uit: 1. Klassieke muziek uitgevoerd door jonge leerlingen van het conservatorium. 2. PopUp Show uitgevoerd door jongeren van “De Sleutel”. 3. Klassieke muziek uitgevoerd door jonge leerlingen van het conservatorium. Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven organisatie: We Aar Bek


WINTERKLEDINGBEURS

PARK CITY LIVE 2013...

Basisschool Tarcisius oudervereniging organiseert de Winterkledingbeurs!

Beste inwoners Aarveld en Bekkerveld,

De zomervakantie ligt alweer een paar weken achter ons en alhoewel we nog stevig aan het genieten zijn van de welverdiende zonuurtjes, zullen we langzaam al moeten gaan nadenken over de winterkleding van onze kinderen. Je weet het namelijk maar nooit met het weer in Nederland… De kledingbeurs wordt georganiseerd door fanatieke ouders van Bs Tarcisius. Het is een mooie gelegenheid om op een aangename manier kennis te maken met goede tweedehandskleding. Je bevindt je als het ware in een prijspaleis! Naast het feit dat je leuke kleding voor een leuke prijs kunt krijgen, zal de kledingbank dit jaar als goed doel gesteund worden. Op maandag 17 september van 14:30-18:30 bent u welkom op de Celsusstraat (dependance-gebouw van Tarcisius)

Momenteel zijn we het festival ParkCity Live 2012 intern aan het evalueren en aan het brainstormen over onze plannen voor 2013. Graag zouden wij met u als direct omwonenden deze informatie willen delen. Op maandag 5 november 20.00 uur in Café Fabel (voormalig Café de Zotte) hebben we een informatieavond georganiseerd, waar uiteraard ook de evaluatie vanuit de direct omwonenden op de agenda staat. Graag hoop ik u dan te ontmoeten, Met vriendelijk groet, Hans Paul Nieskens Voorzitter Stg. ParkCity Live N.B. Er is tijdens het schrijven van dit stuk nog geen exacte datum voor editie 2013 geprikt.

Gewoon doen, het is de moeite waard! 15


RIOOLWERKZAAMHEDEN De gemeente had het al vroeg aangekondigd, de rioolrenovatie op de Benzenraderweg. Met gedetailleerde informatie en planning. Toch zullen er weinig mensen zijn die er naar uitgezien hebben. Inmiddels zijn de werkzaamheden al even aan de gang. En eigenlijk kunnen we alleen zeggen: chapeau! Natuurlijk, zonder overlast gaat het niet, maar het gaat snel, zaken zijn goed geregeld (op een kinderziektetje na) en de werkers zijn vriendelijk en bereid precies uit te leggen wat ze doen. Menig jongetje, ook wat oudere jongetjes en soms een meisje kunnen ademloos staan kijken naar wat de Bob de Bouwers daar onder in de kuil aan het doen zijn met hun grote machines. Precieze informatie over de werkzaamheden en over de planning kunt u vinden op aarbek.nl (bij downloads). Op de website vindt u ook een fotogalerij van de werkzaamheden (helaas krijgen we de volgorde van de foto/ galerijen niet goed geregeld, dus misschien moet u even naar beneden ‘scrollen’). Geen klachten dus? Nou ja, ze beginnen wel wat vroeg …. 18

Voor

Bloemen,

Kaarten moet u zijn bij

't Boeketje Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf


POPUP POP 2012 en ALLEMAAL ANDERS PopUp Pop is het kleine zusje van het Festival & Open Podium dat We Aar Bek organiseert. Ook dit evenement is bedoeld om onze jeugd een bredere horizon aan te bieden. Ook dit jaar mogen we weer meeliften met de Zorginstelling Mondriaan, bij de meesten beter bekend onder de naam Welterhof. Wij mogen ons hier aansluiten bij een evenement onder de naam Allemaal Anders. Voor de 14e keer heeft Mondriaan deze culturele manifestatie 'Allemaal Anders' georganiseerd. Allemaal Anders is een open kunstpodium voor cliënten en medewerkers van Mondriaan. Het hart van de manifestatie wordt gevormd door een expositie van kunstwerken. Daarnaast is er natuurlijk plaats voor andere cultuuruitingen, zoals concerten met bekende artiesten, koren, films, lezingen en toneel. Voor ieder wat wils en meer zelfs. Dit alles met de achterliggende gedachte om de Geestelijk Gezondheidszorg voor een breder publiek toegankelijk te maken en dan met name de evenementen die er georganiseerd worden. Deze zijn nu ook al vaak toegankelijk voor mensen van buiten de instelling. Voor de toekomst is men zelfs van plan om zelf met activiteiten naar buiten te treden om de zo de kloof

tussen instelling en buitenwereld nog kleiner te maken. Toch vonden wij van We Aar Bek het eerder al nodig om die kloof te verkleinen en daarom ook dat wij vorig jaar de eerste stap in die richting hebben gezet. Toen hebben wij aangeboden om voor de jongeren in de instelling een passend evenement te organiseren en dat is PopUp Pop geworden. Dit jaar gaan we het, ondanks of misschien wel dankzij het grote succes van vorig jaar, toch iets ander doen. We gaan het theater- en modeshow gedeelte afsplitsen van het muzikale deel. (lees hierover meer in PopUp Show & Allemaal Anders) PopUp Pop wordt gehouden in de Filmzaal van Mondriaan aan de John F Kennedeylaan 301 en wel op Vrijdag 23 november tussen 19.00 21.30 uur. Wij zijn gevraagd om drie optreden te verzorgen. Ons programma ziet er als volgt uit: 1. Lonneke Zijlstra (deelnemer aan ons OpenPodium van 25 maart) voorheen deelgenomen aan “Birdy” contest 3FM 2. Red VII feat. Spin (deelnemer aan ons OpenPodium van 25 maart) “Rappers” @ Queensday Hoensbroek 3. After Seven (deelnemer aan de Voorronde van onze Band Contest op 29 april – zie 2e poster ) Pop-Rockband met wortels in onze wijk (Aarveld/Bekkerveld)

Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven organisatie: We Aar Bek

19


COLUMN KLOOTHOMMELS!! De laatste tonen van Parkcity live waren nog niet weggestorven of ik wist al waar deze column over zou gaan. De deplorabele toestand van de grasmat van het Bekkerveld en het feit dat ik weinig vertrouwen er in had dat het nog goed zou komen hiermee…de klachten die ik hoorde over pcl. Dat was het plan totdat ik hoorde dat tijdens dit zelfde weekend de mergelbeeldjes in het rosarium waren vernield. Misschien wist u het niet of bent u het na een mooie vakantie alweer vergeten. Een serie beeldjes gemaakt door jonge kinderen moedwillig vernield door….ja door wie? Welke onverlaten, kloothommels, dumbo’s halen het zich in hun hoofd zoiets te doen.. ik censureer mijn eigen terminologie hier maar… het liefst zou ik ze….ja wat? Als we er al achter zouden komen wie dit gedaan heeft (of hebben) wat zouden we dan doen? Lijfstraffen en aanverwante mentale of geestelijke verminkingen leveren niets op in mijn optiek, maar wat dan? Ik stel, in het verlengde van het idee dat in de nieuwsbrief van de wijkraad werd geopperd, een confrontatie voor. Laten we de dader(s) uitdagen om lef tonen. 20

Meld je, kom uit voor wat je gedaan hebt en in ruil daarvoor geen boete of taakstraf, maar een gesprek. Een gesprek tussen dader(s) en de makers van de beeldjes. Laat de makers vertellen hoe leuk het was deze beeldjes te maken, laat ze vertellen welk plezier ze beleefd hebben aan het plaatsen hiervan in het Rosarium en hoe trots ze daarop waren als ze weer naar die beeldjes kwamen kijken! Laat ze, face to face, vertellen wat het met hun deed toen ze hoorden dat ze vernield waren. Laat vervolgens de dappere dader(s) vertellen waarom ze deden wat ze deden. Laat ze uitleggen wat de zin hiervan was en laat ze daarbij die kinderen aankijken en hun hart spreken.

PE´12


VERKEERSBRIGADIERS IN UW WIJK De basisschool St.Tarcisius neemt in de wijk Aarveld/Bekkerveld een belangrijke plaats in. Niet alleen gaan veel kinderen uit de wijk naar deze school, ook kiezen veel ouders van buiten de wijk voor deze school. Dit geeft een behoorlijke belasting voor wat betreft de bezetting van parkeerplaatsen en de verkeersdrukte op de wegen rondom de school. Met name in de ochtend rond 8.45, als de kinderen naar school gaan en in de middag rond 14.30, zodra de school uit is. Er ontstaat een chaotisch tafereel dat we liever niet zien, want chaos = onveiligheid. En niet alleen voor onze schoolgaande kinderen! Om de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te maken, heeft de school een enthousiast team van brigadierouders opgezet. Samen met kinderen uit groep 8 zorgen ze op de Ovidiusstraat en de Benzenraderweg voor veilige oversteekplaatsen. Brigadiers zijn herkenbaar aan de oranje jas, fluit en brigadiersbord. Door op de weg te gaan staan vormen de brigadiers een sluis voor een ieder overstekende voetganger. Dit lijkt een kleine, maar is een grote daad om orde in de chaos te scheppen.

Dit is één manier waarop de school een bijdrage levert aan de veiligheid in de wijk. Ook staan ze in contact met de gemeente, Bureau Handhaving en de mensen in de wijk zelf, om samen tot goede oplossingen voor problemen te komen. Zo zou een Kiss en Go zone een betere doorstroming kunnen geven. De gele betonnen paaltjes rondom de school zijn er gezet om te voorkomen dat er op de stoep geparkeerd wordt. Het mooiste resultaat, waar we met zijn allen echter naar willen streven, is het gebruik van de fiets en de voet. Door zoveel mogelijk te komen lopen of fietsen, bevorderen we met z’n allen de veiligheid, verminderen we de verkeersdrukte en houdt ons ook nog eens allemaal Fit!

21


BUURTPICKNICK BEKKERVELD Het Bekkerveld bleek zondag 2 september de unieke locatie voor een buurtpicknick. Het weer was perfect om de mensen uit hun huizen te lokken en de drempel te verlagen om deel te nemen aan het eerste picknickfestijn. Terwijl de organisatoren nog druk bezig waren met het zetten van de koffie en het aansteken van de BBQ, kwamen de eerste gasten al met tafels en stoelen aangelopen. Al snel werd de rust verstoord door het knallen van de champagnekurken. De toon was hiermee gezet en het werd een geweldige middag voor de deelnemers. Iedereen had

zich uitgesloofd om lekkere dingen te maken. Er werd driftig geruild en ook passanten werden uitgenodigd om een hapje mee te eten. Er heerste een ongedwongen sfeer en iedereen kon genieten van de leuke verhalen die verteld werden. De laatste gast ging om 17 uur naar huis. Waar vind je dat nog, dat je gewoon een dagje als hangjongere op je gemak kunt lummelen zonder te denken dat je kostbare tijd verspilt.

No g n a gen i ete n van al die buitenlandse vleeswaren of toch die lekkere Hollandse pot.

Benzenraderweg 90 Heerlen Tel: 045 571 64 71 www.lochtman.keurslager.nl keurslager@lochtman.nl

22

De kinderen die meegekomen waren konden spelen met een reuzensjoelbak of gewoon een partijtje voetballen tegen de ouderen. De deelnemers hebben laten weten dat dit evenement zeker herhaald dient te worden.


De organisatie kan dus terugkijken op een geslaagd initiatief en wil dit ook herhalen in de toekomst. Uiteraard wil ik de koster van de Annakerk bedanken dat we gebruik mochten maken van hun toilet en het leveren van de stroom. De recepten van de lekkernijen zullen, als ik het goed heb begrepen, in het wijkblad een plaatsje krijgen . Ik kan jullie de maiskoeken van Petra Runow, de quiche van Frans Cleven en de koude soep van Katy Huijnen van harte aanbevelen. Het Bekkerveld had voor een dagje de sfeer van het Vondelpark en het Hyde park en bewees eens te meer haar multifunctionaliteit. George Hundscheid

RECEPT MAISKOEKEN Ma誰s koekjes - - - - - - -

2 blikjes ma誰s in een kom 4 eetlepels bloem 3 eieren Snuf zout 2 theelepels suiker Nootmuskaat En klein gesneden selderij groen

Dit alles goed met elkaar mengen. In de pan wok olie goed heet laten worden (TIP olie is heet als je de steel van de houten lepel in de olie houd, en er kleine bubbeltjes rondom ontstaan) 1 eetlepel van het ma誰s mengsels in de olie leggen (1 koekje) goed bruin laten worden dan omdraaien ook deze zijde laten bruinen. En de koekjes even op keuken rol laten afkoelen. Eet smakelijk

23


Koen maakt zijn huiswerk Frans, maar heeft er moeite mee. Daarom vraagt hij zijn vader: “Pa, is het nu le coeur of la coeur?” “Nee joh. Het is likeur!” Drie mannen zaten op een onbewoond eiland. Op een dag spoelde een flesje aan. Ze maakten het open en er kwam een geest uit. “Omdat jullie mij bevrijd hebben, mogen jullie een wens doen,” zei de geest. “Ik wou dat ik weer thuis was”, zei de eerste. En weg was hij. “Dat is ook mijn wens,” zei de tweede. En weg was hij. “Wat een saaie boel hier,” zei de derde. “Ik wou dat mijn vrienden weer terug waren.

Een olifant trapt midden in een mierennest. De ijverige mieren profiteren er meteen van om op de rug van de dikhuid te klimmen. Maar dat lijkt de olifant te kriebelen. Plotseling begint hij zijn dikke lijf heen en weer te schudden. Alle mieren vallen op de grond, behalve één. De mieren op de grond kijken allemaal naar diegene die is achtergebleven en roepen: “Wurg hem, Kamiel!” “Papa, je had me toch een nieuwe fiets beloofd als ik over mocht naar de zesde groep?” “Ja dat herinner ik me.” “Wel papa, ik heb goed nieuws voor je: je mag je centen houden!”


MET EEN VEILIG GEVOEL HEERLEN BINNENTREDEN Het moet een veilig gevoel geweest zijn wanneer gasten uit Aken, Maastricht of “het Noorden van het land” via de Welterlaan de Burgermeester Gijzelslaan bereikten. Achtereenvolgens kwam men namelijk langs het politiebureau en daarna de brandweerkazerne van Heerlen.

aan de voorkant van het bureau. Net als de naastliggende brandweerkazerne glooide ook het ontwerp van dit gebouw mee met de Burgermeester Gijzelslaan. Doordat het hoofdkantoor van de politie eind jaren ’90 verhuisde naar het stationsgebied in het centrum kwam het pand van het politiebureau leeg te staan. De jaren dat het gebouw leeg stond zorgde voor veel onrust.

Door Maurice van Opdorp De brandweerkazerne is nog steeds volop in gebruik, het politiebureau heeft in 2000 plaats moeten maken voor… een tot nu toe (2011 red.) leegstaand grasveld. Wie iets verder kijkt ziet op een gevel van een achterliggend huis het oude telefoonnummer (nr. 5412) van Autoverhuur Limburgia staan, over nostalgie gesproken..

Het hoofdkantoor van de politie is ontworpen door Th.H.A. Boosten (1920 – 1990) en kenmerkte zich door het opvallende dubbele trapje

Zo stonden enkele honderden omwonenden van de Heerlense wijken Bekkerveld en Aarveld op het punt om samen met een makelaar het leegstaande politiebureau voor 3 miljoen euro te kopen. Daarmee wilden ze voorkomen dat in het pand een verslaafdenopvang werd gevestigd. Uiteindelijk is het niet zo ver hoeven komen, omdat het gebouw in 2000 werd gesloopt. De plek waar voorheen het politiebureau lag, is nog steeds een doorn in het oog van de gemeente Heerlen. In 2003 werd er een architectuurwedstrijd uitgeschreven om het 25


grasveld te vervangen voor nieuwbouw. Architect Harnischmacher won de wedstrijd met een mooi ontwerp dat Heerlen weer een mooie stadsentree zou geven. Maar het gebouw kwam er nooit. (weten we waarom het er niet kwam?) In maart 2011 kreeg Architect Harnischmacher wel alsnog de geldprijs die verbonden was aan de wedstrijd. Doordat er nooit een nieuw gebouw is gebouwd, blijven voorlopig de herinneringen aan het politiebureau, zoals deze er tot 2000 heeft gelegen, actueel. Wat nu verder moet gebeuren met het braakliggende terrein is nog onbekend. Onlangs werd hier een provisorisch stadspark aangelegd. IdeeĂŤn voor definitieve bebouwing of het aanleggen van een parkeerplaats zijn nog niet van de tafel, maar er zijn nog geen definitieve plannen bekendgemaakt.

ONS ROSARIUM 2012 De zomer loopt op zijn einde en veel mensen zullen er met gemengde gevoelens op terug kijken. De een vindt dat we een lekkere zomer gehad hebben en de ander vindt dat hij grotendeels verregend is. Voor deze laatste groep is er misschien nog hoop en krijgen we net zo’n prachtige nazomer als vorig jaar. Toen hebben we nog flink wat weken kunnen genieten van de zon. Ook voor ons zou dat fijn zijn, want dan komen er nog veel mensen genieten van de kleuren pracht in Ons Rosarium. We hebben dan ook de afgelopen maanden met heel veel plezier heel veel werk verzet en het resultaat mag dan ook gezien worden.

Prijswinnaar SUDOKU Juni 2012

# Aad Giezeman

PROFICIAT!! 26

De rozen en andere bloemen staan er mooier bij dan ooit. Dit komt mede door het groeizame weer dat we afgelopen zomer hebben gehad. In aanloop naar de zomer hebben


we een aantal velden, waar de rozen iets minder fleurig erbij stonden, geruimd. Om de toekomstige nieuwe rozen een goede start te geven, hebben we ons “Oranje Team” ingezet. Daarmee bedoel ik dan niet ons Olympische dames hockeyteam, maar de “Afrikaantjes”. Het resultaat is in ieder geval het zelfde. Ze zien er prachtig uit op het veld en ze boeken ook nog eens het gewenste resultaat en dat is in ons geval het bestrijden van het rozenaaltje. Aan het einde van de zomer kunnen we dan daadwerkelijk over gaan tot het planten van zo’n 1000 tot 1200 nieuwe rozen. Buiten de velden die toch al op de nominatie stonden om geruimd te worden, hebben een aantal andere velden, tijdens de afgelopen winter, nog al wat schade op gelopen.

Door de strenge vorst zijn er heel veel rozen geweest die niet ongeschonden de winter zijn doorgekomen.

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 4de wijkbladeditie van 2012, graag inleveren vóór

2 NOVEMBER 2012 Alvast dank De redactie

Extra moeilijk hebben de nieuw aangeplante rozen het gehad, die we bij de pergola’s bij de entree gezet hebben en bij het prieel. De meeste hiervan hebben het niet gehaald en zullen we moeten herplanten. Dan is er ook nog ons zorgen veldje. Je zou het zo op het eerste gezicht niet zeggen, maar dat is de plek waar op het moment zo prachtig de wilde bloemen bloeien. Met name in het noordelijkste veld hebben we enorm veel last van de Paardenstaart. Het is niet verwonderlijk dat deze plant zo moeilijk uit te roeien is, want hij groeit al sinds de tijd van de dinosaurussen op onze aarde. Daarom gaan we aan het einde van het seizoen drastische maatregelen nemen. 27


We gaan, nadat we eerst de boel gemaaid, gehakseld en ondergespit hebben, afdekken met zwart plastic folie. Dit moet dan waarschijnlijk bijna twee jaar zo blijven liggen. Om het aanzien van dit veld dan toch nog wat op te fleuren, gaan we de hele boel afdekken met een laag grond waar op we dan wederom het mengsel van de wilde bloemen gaan inzaaien. Als deze periode dan voorbij is, gaan we bekijken of we ook dit veld weer kunnen gebruiken om nieuwe rozen te planten. Zodat ook voor dit veld de naam rozentuin weer van toepassing is. Buiten dat we toch flink wat werk in het Rosarium verzetten, is het natuurlijk niet allen werken wat we doen. De gezelligheid en het onderling contact is zeker zo belangrijk, zo niet zelfs het belangrijkst. Om dit te benadrukken hebben we de vrijwilligers daarom dit jaar nog eens extra in het zonnetje gezet.

Dit najaar start een nieuwe cyclus van ‘De Wijk Vertelt’. Omdat de details nog niet bekend zijn, kunnen we helaas nog geen precieze data en onderwerpen noemen. Zodra die bekend zijn, zijn ze te vinden op

www.aarbek.nl 28

We hebben een bezoek georganiseerd aan Het Rozen Evenement bij uitstek , namelijk het “Rozen Festival” in Lottum. We zijn daarvoor rond 17.00 uur uit Heerlen vertrokken en na een uurtje rijden in Lottum aangekomen.

Daar hebben ze naar hartenlust kunnen genieten van al het moois dat er met en van rozen gemaakt was. Later die avond hebben ze zich nog te goed kunnen doen aan een ruime keuze aan hapjes en drankjes op het festivalterrein, waarna we met een voldaan gevoel huiswaarts zijn gekeerd. Ik moet zeggen op de terugweg was het een stuk rustiger dan op de heenreis en ik denk dat de meesten “een beetje de knoopjes af hadden”. Het was dan ook een vermoeiende maar geslaagde dag en ik denk dat de meesten blij waren dat ze rond middernacht de oogjes dicht konden doen.


Ook dit jaar staat er weer een gemeenschappelijke activiteit op het programma van Ons Rosarium. Daarvoor willen we jullie graag uitnodigen om, samen met ons, op Zaterdag 22 september tijdens Burendag (tussen 10:00 en 14:00 uur) te komen werken in Ons Rosarium. We gaan dan, net als vorig jaar, kalk strooien in de diverse rozenperken. Het is geen zwaar werk waar we jullie hulp bij vragen, maar vele handen maken lichtwerk, is het spreekwoord en dat geldt natuurlijk ook hier. Hopelijk kunnen we weer op flink wat handjes rekenen, dan zorgen wij voor koffie en fris en voor iets lekkers erbij. Frans Cleven (ĂŠĂŠn van die Vrijwilligers)

SPREEKUREN Zoals eerder al is aangegeven vindt het politiespreekuur voortaan plaats in perceel Ovidiusstraat 115 in de buurt Aarveld. I.v.m. vakantie komen de politiewijkspreekuren op 20 september en 4 oktober a.s. te vervallen. De data waarop het spreekuur plaatsvindt, hangen op bij de voordeur van bedoeld gebouw, dat ook huisvesting biedt aan Meander Thuiszorg voor de buurten DouveWeien-Aarveld-Bekkerveld en Welten. Iedere donderdag in de even weken tussen 17.00 en 18.00 uur vindt dit spreekuur plaats.

29


MICHELLES KINDEROPVANG Van Michelles Buitenschoolse Opvang naar Michelles Kinderopvang In juni 2011 opende Michelles Buitenschoolse opvang haar deuren. Inmiddels is de buitenschoolse opvang bekend in de regio en maken veel kinderen en ouders hier met plezier gebruik van. In januari besloten we onze diensten uit te breiden voor de jongere kinderen (0 tot 4 jaar) en binnen korte tijd wisten ouders ons kinderdagverblijf te vinden. Ik kan wel zeggen dat ik er trots op ben dat we dit samen met onze medewerkers, in zo’n korte tijd hebben weten te realiseren. Onze visie op kinderopvang is helder: • kinderen krijgen bij ons altijd een warm welkom en voelen zich thuis, • de groepen zijn en blijven klein, • we zijn flexibel in openingstijden en dagen en laten ons leiden door de behoefte van de ouders, • we bieden extra diensten aan zoals vervoer in eigen beheer, waardoor er meer rust ontstaat voor de ouders, • we bieden de kinderen een actief en afwisselend programma, waardoor er altijd iets leuks te doen is. • we laten zien dat onze kinderop-

vang niet zomaar een plek is, maar een plek die ondersteunend is voor ouders en kinderen door met hen mee te denken en onze dienstverlening op de wensen aan te passen. Er is veel rumoer binnen de kinderopvang: hot item zijn de kosten van de opvang en het zoeken naar alternatieven om deze kosten te drukken. Uiteraard begrijp ik dit als eigenaar van een vergunninghoudende kinderopvangorganisatie zeer goed en mijn antwoord hierop is dan ook eenvoudig: bied de kwaliteit die ouders en kinderen verwachten en verras ze met meer! Ook komend jaar gaan we de uitdaging aan ons te onderscheiden in de wereld van de kinderopvang. Nieuwsgierig geworden? Op www.michelleskinderopvang.nl vindt u veel meer informatie. Uiteraard is iedereen van harte welkom eens een kijkje te komen nemen en te ontdekken wat een kleinschalige en huiselijke kinderopvang (volgens ons) nu echt in houdt. Ik zie uit naar onze ontmoeting! Michelle Hurkens


DE TOVERCIRKEL De Tovercirkel is weer van start gegaan! Het is niet te geloven, maar de 6 weken vakantie zijn alweer om. Alle kinderen en leerkrachten van de Tovercirkel verzamelden zich op maandagochtend 13 augustus in de hal om elkaar welkom te heten. De peuters van de peuterspeelzaal zaten er dit keer ook bij. En wat hebben ze genoten dat ze eigenlijk al echt deel uitmaken van onze school!

PEUTERUURTJE Vrijdag 7 september van 13.15 tot 14.45 uur is bij ons weer het peuteruurtje. Ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden met peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom bij ons op school. Onder leiding van de juf doen de kinderen verschillende activiteiten. Een mooie gelegenheid om te zien hoe uw kind het vindt op school! Wij zien u graag komen!

CESAR SENIORENGYM bewegen voor ouderen

In het ouder worden verliest het lichaam aan kracht en souplesse. Het wordt strammer en stijver. Lopen gaat niet meer zo hard, bukken gaat niet meer zo diep en het reiken gaat niet meer zo hoog. De Cesar seniorengym biedt hierop een aanvulling door uw spieren en gewrichten rustig maar doeltreffend te bewegen. Wilt u meer bewegen, met leeftijdsgenoten, op muziek, in een kleine groep, onder verantwoorde begeleiding? Bij u in de buurt is er de Cesar seniorengym. Gymnastiek waarbij uw houdingen en bewegingen centraal staan. Gegeven door een oefentherapeut Cesar in de Akerstraat 73. Lichamelijke klachten hoeven geen beperking te zijn. Voor €5,- per uur kunt u deelnemen. Een proefles wordt u gratis aangeboden. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, bel dan gerust even of stuur mij een email. Ik sta u graag te woord. Tot ziens bij de Cesar seniorengymnastiek Monique van Raalten Akerstraat 73 6417 BJ Heerlen 045-5718075 mr.cesar@tele2.nl


BURENDAG

CURSUS TEKENEN/ SCHILDEREN

Beste Buren,

Beste buurtbewoners,

Op 22 september is het Burendag. In het kader hiervan nodigen wij als kdv Huize Kakelbont u allen uit om vrijdag 21 september een kijkje te komen nemen op ons Kinderdagverblijf onder het genot van een kopje koffie…..

Ik geef op de donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur een cursus Tekenen / Schilderen in mijn atelier binnen Werkplaats K. Werkplaats K bestaat uit een twintigtal kunstenaars die (in het voormalige Santamaria-college) aan de Elbereveldstraat 105 te Kerkrade werkzaam zijn.

Bent u nieuwsgierig hoe het er bij ons binnen uitziet en wat wij zoal doen met de kinderen, dan bent u van harte welkom op vrijdag 21 september tussen 15.30 uur 17.30 uur. De koffie staat voor u klaar. Met vriendelijke groeten, Team en kinderen van kdv Huize Kakelbont Bekkerveld, Heerlen

Als cursist bepaalt u zelf waar u aan wilt werken en met welk materiaal. Of u nu beginner bent of al enige ervaring heeft op het gebied van Tekenen of Schilderen maakt niet uit! Voor het hele jaar (30 lessen) bedraagt de cursus € 375,-. De mogelijkheid bestaat echter ook om uit te proberen of het iets voor u is en dat kan in de vorm van 10 lessen voor € 125,-. Instappen kan op elk moment! U kunt ook eens een kijkje komen nemen alvorens u beslist !! Marc van Soest Cicerostraat 10 6417 XC Heerlen 045-2057494 06-49310655 marcvansoest@hotmail.com 32


Jeugdpagina 1

.

Onze website www.aarbek.nl heeft een speciale kinderpagina! Daar vind je bijvoorbeeld een legpuzzel van het wijkfeest, maar ook een kleurplaat van de Buurtpicknick.


ONTSPANNING mijn lichaam als vlinders in de zwoele avondlucht één wordend met de geur van de rondvliegende bloesem Ontspanning door de warmte van de eerste zonnestralen op een mooie zomerdag Wegzinkend op het ritme van de zoem zoem zoemende natuur mijn lichaam als vlinders in de zwoele avondlucht

Sandarijn Hilkhuijsen - WWW.WOORDKRIEBELS.NL


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 30 september 2012 en WIN een fantastische

Boekenbon!!

Stuur uw antwoord op naar Benzenraderweg 92 of 94 6417 SV Heerlen.

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad september 2012  

Wijkblad september 2012

Wijkblad september 2012  

Wijkblad september 2012

Advertisement