__MAIN_TEXT__

Page 1

8e jaargang nummer 27

Juni 2012

BEKKERVELD AARVELD

DE WIJK GAAT OP DE SCHOP - KINDERCONFERENTIE - RKVS GEDICHT - ONS BEKKERVELD - PCL - AMATEURKUNST -


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

e ginel i r o n ee ete compl

OOP K E T tra C c e V l Ope nset.

Te h u 4 pe ur van p rs. v akan articulie in It r: a t meer lië, direc iewoning t en z van Lug aan het w a 14 ju embad. no met tui Nog li tot 2 sep vrij va n Tel. n te 06-5 35 3 mber.

24 6

1

: thuis j e i t t m a j m bi 34 halen e 8 t 5 f A 1 - 57 kerweg 58 5 4 0 : T. ister - Bek ,0 g Als u op een van de prikbordmemo’s Gé Lo oor €1 v n wilt reageren of u wilt zelf iets te Heerle koop aanbieden...mail dan gerust naar...

In het ontwerp bestemmingsplan MAB staat onder andere: “In de planvorming is de buurt direct betrokken door middel van een informatiebijeenkomst d.d. 26 september 2011”. De wijkraad is die avond aanwezig geweest en heeft daaraan beslist een heel andere beleving overgehouden. We hebben ten aanzien van die passage dan ook een zienswijze ingediend.

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Als wijkraad zijn we er alert op dat de gemeente en eventueel anderen ons betrekken in wat ze in de wijk willen doen. Als we vinden dat dat niet of te weinig gebeurt, dan trekken we aan de bel. Zo staat in het ontwerpbestemmings plan voor de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld: “In de planvorming is de buurt direct betrokken door middel van een informatiebijeenkomst d.d. 26 september 2011”. We hebben die bijeenkomst bijgewoond en hebben er beslist een andere herinnering aan. We hebben dan ook een zienswijze ingediend. Soms worden we echter zelf aan het jasje getrokken. Zo vonden bewoners van de Dr. Jaegerstraat dat wij hen hadden moeten betrekken bij het overleg met de gemeente over de aanleg van het parkje. En bewoners van de Akerstraat vroegen zich af waarom we wel aanschoven bij het overleg over het stopverbod voor de middenberm, maar daarover geen ruggespraak hielden met de bewoners. We kunnen ze geen ongelijk geven …. Strikt genomen praat de wijkraad altijd voor zichzelf. Het is immers geen gekozen orgaan. Maar dat zou een antwoord zijn waar die bewoners weinig aan hebben en dat ook geen recht doet aan de intenties van de wijkraad. Immers, de wijkraad heeft geen eigen

belang bij die zaken en wil juist staan voor het belang van de wijk en zijn bewoners. Als we dan een keer te snel gaan en mensen vergeten, dan mogen we daar op gewezen worden. We hoeven het niet altijd eens te worden, maar het is wel belangrijk er met elkaar over gesproken te hebben. Dat we niet namens bewoners kunnen spreken, hebben we duidelijk aangegeven in ons gesprek met de organisatoren van Park City Live. Dat gesprek vond plaats naar aanleiding van met name onvrede over de veranderde kortingsregeling. Wel hebben we advies gegeven en merkten dat PCL daarvoor ook open stond. We proberen overigens van harte u goed zo mogelijk op de hoogte te houden. Via dit wijkblad, maar ook via de website, via Twitter en via de digitale nieuwsbrief. Maar we willen ook graag gevoed worden. Loopt u tegen zaken aan waarvan u denkt dat dat anders kan, heeft u ideeën voor activiteiten of voor verbetering van de leefomgeving, laat het ons dan weten! Tenslotte is het vooral en op de eerste plaats uw wijk. We zijn ook benieuwd naar uw mening over het wijkblad, de website, de activiteiten, enzovoort. U kunt ons bereiken via e-mail info@aarbek.nl of per telefoon 06 - 476 00 307 Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Inhoud

4

Overeind blijven in de crisis De wijk gaat op de schop Interview met Dhr. Verberne Wijkfeest komt eraan! ParkCity Live

5-6 7 7-8 9 10-12

Week van de Amateurkunst

13

Nieuwe huisvesting

14

Even voorstellen

15

Fotocollage Kinderconferentie 16-17 Bekkerveld gaat voor ...

18

Gezocht keepster

19

Dankjewel

19

Column

20

ONS Bekkerveld/ JOUW...

4

21-22

Twee werelden

23

Moppen

24

Kinderconferentie

25-26

Festival en Open podium

27-29

Buiten speeldag

Handwirrekhoes

30

Bandcontest

31-32

Jeugdpagina

33

De Snoezelkoning

34

Sudoku

35

Grote sortering garens en verstelwerk aan kleding OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


OVEREIND BLIJVEN IN DE CRISIS Alles wordt wat minder zeker. En dat vinden we lastig. “Maak u geen zorgen over de dag van morgen … “ lezen we in de H. Schrift (Mat. 6, 34). Maar dat ligt niet in onze aard. We worden al ongerust als onze pensioenen over twintig jaar niet meer zeker zijn. En hoe zit het met onze baan? Hoe overleven we de crisis? We kunnen naar anderen wijzen; naar mensen die méér, méér, méér wilden. Zelfverrijking ten koste van anderen. Achter de financiële crisis zit zeker een morele crisis. Verontwaardigd wijzen we naar hoge bonussen. “Dat mag niet!”, roepen wij. Ook al is dat waar; het blijft wat moralistisch. Achter de morele crisis zit weer een spirituele crisis. Wat zijn onze waarden? Wat is nu van blijvende waarde? Economen wijzen naar goud. En in de H. Schrift lezen we meer dan goud, meer dan het zuiverste goud, heb ik uw geboden lief (Ps. 119, 127). Het sluit aan bij onze ervaring dat geld wel gemakkelijk en nodig is, maar dat er waarden in het leven zijn die je niet met goud of geld kunt kopen: liefde, vertrouwen, een thuis, en ook de genade van ons geloof in God. Investeren in dat geloof biedt een waardevaste zekerheid. En dan bedoel ik niet een wat vage algemene religiositeit, maar het geloof zoals 5 ons dat in het doopsel


wordt gegeven. Het geloof in Jezus Christus. Niet zo zeer een geloven als een middel om ons uit de crisis te helpen. Maar het geloof waarbij het om Jezus zelf gaat. Ons hart laten raken door zijn Hart. Een geloof waar we Jezus niet ‘gebruiken’ voor ons doel – als een soort laatste redmiddel -, maar waar het om zijn persoon gaat. Een geloof waar we Hem kunnen liefhebben. Liefde en vertrouwen raken ons dieper dat geld en goed. Ontdekken wie Jezus voor ons is, biedt een vreugde. Dan kunnen we de blijheid bewaren, zelfs zonder dat we zeker zijn van ons pensioen, zonder dat we zeker zijn van onze baan. Dan beseffen we dat we in Gods hand veilig zijn.

6

Wij worden gelukkig door te vertrouwen op de woorden van Jezus in de zaligsprekingen (Mat. 5, 3-12). Ze reiken ons de prioriteitenlijst aan van Jezus. En sporen ons aan de volle verantwoordelijkheid te nemen voor ons doen en laten. Het is de zekerheid van het geloof. Ons christelijk geloof heeft door de eeuwen heel wat crises doorstaan. Dat biedt hoop! Blij zijn in ons geloof en dat met overtuiging. “‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij [Petrus] pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en

enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen” (Hand. 3, 6-8). Pastoor Wim Miltenburg fso

De grond waarop ooit het voormalige politiebureau stond aan de Burg. Gijzelslaan, is heringericht als parkje. Het betreft een tijdelijke invulling in afwachting van een definitieve bestemming. Die kan nog wel even op zich laten wachten, maar in de tussentijd ziet het in elk geval een heel stuk beter uit.


DE WIJK GAAT OP DE SCHOP Na de zomervakantie gaat (een deel van) de wijk op de schop! Het gaat om twee grote projecten en allebei betreffen ze rioolrenovatie.

Die brieven (met daarbij een tekening) kunt u downloaden van www.aarbek.nl (kijk bij Downloads).

Half augustus start de rioolrenovatie van de Benzenraderweg. Die begint met het vervangen van het riool tussen Aarweg en Burg. Waszinkstraat. Er worden nieuwe parkeerhavens aangelegd en de ginkgo’s (waarvan de vrouwtjes naar hondenpoep ruikende vruchtjes produceren) worden vervangen door esdoorns. Vervolgens wordt het kruispunt met de Burg. Waszinkstraat vervangen door een rotonde en dan komt het riool tot aan de Tichelbeekstraat aan de beurt. Het laatste stukje riool, tot aan de Molenaarshof, komt als laatste aan de beurt. Tenslotte worden tussen de Welterlaan en de Aarweg rode fietsstroken aangebracht. Dan zijn we zo’n 24 weken verder. Het tweede project start waarschijnlijk in oktober en betreft de vervanging van het riool in de Leonard Stassenstraat, het Bekkerveld (het deel aan de voorkant van de kerk en voor Humanitas) en de Bekkerweg vanaf het Bekkerveld tot aan de rotonde bovenaan de Burg. Waszinkstraat. Op het Bekkerveld zelf wordt een infiltratievoorziening aangebracht. Die is bedoeld om regen- en rioolwater zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Voor beide projecten geldt dat aanwonenden een informatiebrief van de gemeente hebben ontvangen.

INTERVIEW MET DHR.VERBERNE Makkelijk zat, een interview met Dhr. Verberne, vooral bekend als kapper van de Benzenraderweg. Het is eigenlijk een kwestie van even naar buiten lopen als hij weer de stoep rond het plantsoentje veegt en een afspraak maken. Hij is direct bereid en twee dagen later zit ik in de gezellige huiskamer. Maar zo gemakkelijk blijkt het toch niet te zijn. Dhr. Verberne laat zich namelijk niet interviewen. Een gezellig gesprek met hem voeren, dat kan wel. Dus dan doe ik dat maar, een straf is het niet. Het gaat over de start van de kapsalon, in het pand waar nu Ut Bölke zit. De verhuizing naar de overkant, de uitbreiding. En de buurt. Zijn buurt, altijd al en hopelijk nog lang. Dat hij het vanzelfsprekend 7


vindt ook voor zijn buurt te zorgen. Gewoon even de rommel uit het plantsoentje halen, even de bladeren bij elkaar vegen, enzovoort. Soms is het bijna anekdotisch: hoe de plantsoenwerkers de bladeren onder de struiken blazen, die er bij het draaien van de wind even vrolijk weer onderuit komen.

Zelfs de politiek komt even ter sprake. We komen er gewoon op, ik hoef niet te interviewen. En we komen er op terug, op de buurt, de zorg voor elkaar, voor de straat en voor de vogels. Op hoe je uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk bent voor de leefbaarheid van je eigen buurt.

Soms wordt hij aangesproken als hij met hark of bezem in de weer is. Of hij soms bij de gemeente in dienst getreden is. Eigenlijk vindt hij dat een rare vraag. Is het immers niet vanzelfsprekend dat je als bewoner ook een beetje zorg voor je leefomgeving hebt, voor de buurt en trouwens ook voor de buren ?

Nou vooruit, één minpuntje: die vruchtjes van de ginkgo’s, die stinken wel enorm. Gelukkig kan ik hem daarin gerust stellen: bij de rioolrenovatie verdwijnen de ginkgo’s en daar komen esdoorns voor terug. Met wellicht iets meer bladafval, dat wel.

Het gaat ook over vakanties, het hondje, het uitzicht op de HTS vanaf het dakterras, het parkeren, de ontwikkeling van de zaak, het circus.

Sinds 1 mei geldt in de Akerstraat een stopverbod voor de middenberm. De middenberm werd veelvuldig gebruikt om leerlingen uit- of in te laten stappen en dat leidde regelmatig tot gevaarlijke situaties. Alternatieve breng- of haalplekken zijn bijv. de Bongaertslaan of de Bekkerweg.

8

Geen zorg, de bladhark staat klaar !


WIJKFEEST KOMT ERAAN !!! Het is pas juni en de vakantie moet nog komen. Maar toch: noteer alvast 19 augustus. Want op die dag vindt het jaarlijkse wijkfeest plaats. Tenzij de rioolrenovatie roet in het eten gooit hopen we elkaar weer te ontmoeten op het kruispunt van de Ovidiusstraat en de Vergiliusstraat. Behalve de bekende ingrediënten, treft u deze keer ook een rommelmarkt aan. U kunt - wanneer u in Aarveld of Bekkerveld woont - gratis de beschikking krijgen over een marktkraam om uw gebruikte spulletjes (of ‘spullen met ervaring’) te verkopen. Natuurlijk kunnen ook kinderen hun verkooptalent ten volle in de strijd gooien ! Behalve om spulletjes te verkopen, kunt u ook over een hele of een halve kraam beschikken om een ‘eigen’ goed doel te promoten. Als u met een stel vrienden bijv. een schooltje in Gambia sponsort, is dit misschien een mooie kans om daar bekendheid aan te geven. Het gaat echter nadrukkelijk niet om de ‘bekende’ goede doelen, zoals Wereldnatuurfonds, KWF, Greenpeace en dergelijke. Bij twijfel kunnen we natuurlijk altijd even overleggen. Het wijkfeest begint altijd om 13.00

uur en dan moet de kraam ook ingericht zijn. Dat moet die ook blijven tot 16.00 uur (het wijkfeest zelf gaat door tot 18.00 uur). En na afloop moeten alle niet verkochte (en nieuw aangeschafte) zaken weer mee terug naar huis. Wilt u in aanmerking komen voor een hele of halve kraam, dan kunt u dat laten weten via info@aarbek.nl. We verzoeken uw adres te vermelden en aan te geven of de kraam bedoeld is voor de rommelmarkt of voor een goed doel. U kunt het e-mailadres ook gebruiken wanneer u eerst nadere informatie wenst. Heeft u overigens andere ideeën voor het wijkfeest ? Bijvoorbeeld voor een optreden, demonstratie of activiteit ? Ze zijn welkom !

9


PARKCITY LIVE 23 en 24 JUNI De derde editie van ParkCity Live nadert met rasse schreden. Het mooie Bekkerveld wordt weer omgetoverd tot een waar festivalterrein. De opbouw, het festival en het afbreken brengt overlast met zich mee voor de buurt. Voor ons is het belangrijk dat de bewoners van Aarveld-Bekkerveld het festival een warm hart toe dragen want eerlijk is eerlijk, zonder uw medewerking , geen geslaagd festival!

Graag willen we via dit redactioneel stuk alle buurtbewoners informeren over het nieuwe ticketbeleid, op- en afbouwschema, geluidsoverlast en het parkeerbeleid. Kortingsregeling omwonende: Een korte geschiedenis is wellicht van belang. ParkCity Live heeft in 2010 en 2011 essentieel verlies gedraaid. Wellicht heeft u dat ook uit de kranten vernomen. De reden van deze rode cijfers lag o.a. in het feit dat te veel mensen gratis, dan wel met stevige korting op het festivalterrein zijn gekomen. Dit beleid hebben we drastisch moeten aanpassen, om het financieel bestaansrecht van ParkCity Live te waarborgen. Het is helaas onmogelijk als organisatie zo’n festival met deze artiesten en infrastructuur te organiseren zonder inkomsten van de entreegelden. Voor deze editie bieden we u als omwonende graag het volgende aan:

10

1.Uit de omwonenden die een kaartje gekocht hebben (of nog gaan kopen) worden 4 prijswinnaars uitgekozen, die conform hun ticket (dagkaart of combikaart) recht hebben op een artiestenpas. Deze pas geeft toegang tot de backstage ruimtes, artiestencatering, maar zelfs ook toegang tot ‘op’ de podia. Uiterlijk 1 week voor het festival maken we de winnaars


bekend via de mail. Dus wilt u hier aan mee doen, dan dient u voor 15 juni een omwonende kortingsticket te kopen via internet.

5.Alle uitgebreide kinderactiviteiten op het festival zijn overigens geheel gratis. Check onze site voor meer informatie.

2.Indien omwonenden (met ticket) dat wensen krijgen ze tijdens het festival een rondleiding backstage. Wilt u dat? Stuur daarvoor een mail naar info@parkcitylive.nl en u krijgt voor het festival nog instructies. Omwonenden (ook zonder ticket) kunnen tijdens de opbouwdagen gewoon komen kijken, ook backstage.

6.De kortingstickets voor omwonende kunt u tot en met vrijdag 22 juni 23.59 uur via internet bestellen.

3.Tevens krijgen de omwonenden die een kaartje hebben gekocht 2 gratis consumptiedrankbonnen (twv €5,–) per gekocht dagkaartje. Voor een combiticket zijn dat 3 consumptiedrankbonnen (twv €7,50). Kidsticket; dagkaart 1 gratis consumptiedrankbon (twv €2,50), combikaart 2 gratis consumptiedrankbonnen (twv €5,–). U kunt deze bonnen afhalen voordat u het terrein opgaat, bij de infobalie. Daar wordt uw E-ticket gescand en de bonnen meteen aan u uitgereikt. Er kan hier om legitimatie gevraagd worden. 4.Op KidsTickets (5 tot 12 jaar) wordt door de organisatie geen korting verstrekt. Kinderen tot en met 4 jaar hebben gratis toegang. Alle kinderen tot en met 11 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen het festivalterrein op.

7.Omwonende zijn bewoners van adressen zoals vermeld op onze website: http://www.parkcitylive. nl/tickets/omwonende-tickets/ Op- en afbouwdagen: We starten met de opbouw op zaterdag 16 juni. Vanaf die dag wordt er iedere dag hard gewerkt met het opbouwen van podia, techniek, catering, toiletten etc. De werkzaamheden starten ‘s ochtends om 08.00 uur en eindigen om 20.00 uur. Naar mate de festivaldata naderen zal er beslist ook na de klok van 20.00 uur doorgewerkt worden. Natuurlijk plannen we dan die werkzaamheden die geen geluidsoverlast met zich meebrengen. Vanaf maandag 25 juni wordt er met man en macht gewerkt om het festivalterrein weer terug te brengen in de originele staat. We streven erna om op donderdag 28 juni Het Bekkerveld schoon op te leveren. Tijdens de op-en afbouw wordt het terrein ’s nachts bewaakt. 11


Geluidsoverlast: De organisatie is er alles aan gelegen om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Echter dat blijkt niet altijd mogelijk. Voornamelijk de lage bastonen gaan dieper door tot in de wijk. In overleg met de Gemeente zijn er continue geluidsmetingen in en rond de wijk. Indien wij de geluidsnorm volgens de vergunning overschrijden worden wij als organisatie meteen op onze vingers getikt. Wij houden ons dus aan de door de Gemeente opgelegde regels; sterker nog we proberen hier ver onder te blijven. We realiseren ons dat ook wanneer we binnen of onder de normen blijven, het natuurlijk mogelijk is dat het geluid tot overlast leidt. Parkeerbeleid: Voor de editie van ParkCity Live 2012 mogen de bezoekers en omwonenden gratis gebruik maken van de parkeergarage van het APG. Deze is bewaakt. Op die manier voorkomen we parkeerproblemen in de wijk. De bewoners behouden het recht van parkeren, echter enkel in bezit van een parkeerkaart. De parkeerkaarten worden huis aan huis rondgebracht voorafgaande aan het festival.

12

We hopen u hiermee voldoende ge誰nformeerd te hebben. Mocht u echter nog vragen hebben, stuurt u dan gerust een mailtje naar : info@parkcitylive.nl Wij danken u op voorhand heel hartelijke en hopen u te mogen begroeten op het festivalterrein. Samen op naar een fantastisch festival! Met een Parkstadse groet, Hans Paul Nieskens Organisatie ParkCity Live 2012 (in 1966 geboren op de Bekkerweg 47)


WEEK V/D AMATEURKUNST PopUp Pop We Aar Bek doet dit jaar mee aan de Week van de Amateur Kunst (WAK) Deze wordt gehouden in het Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 en wel op Zaterdag 9 juni tussen 14.00 - 20.00 uur.

Zaterdag 23 juni ParkCity Live, dat midden in onze wijk gehouden wordt, mag openen. Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven (We Aar Bek)

Wij zijn gevraagd om met vier optreden het laatste deel van die dag voor onze rekening te nemen. Ons programma zal beginnen om 18.00 uur en duren tot 20.00 uur Iedereen die het leuk vindt is van harte uitgenodigd om die dag een kijkje te komen nemen. Ons programma ziet er als volgt uit: 1. Lonneke Zijlstra (deelnemer aan ons OpenPodium van 25 maart) voorheen deelgenomen aan “Birdy” contest 3FM 2. Red VII feat. Spin (deelnemer aan ons OpenPodium van 25 maart) “Rappers” @ Queensday Hoensbroek 3. After Seven (deelnemer aan de Voorronde van onze Band Contest op 29 april – zie 2e poster ) Pop-Rockband met wortels in onze wijk (Aarveld/Bekkerveld) 4. Come Miss Coma (Eén van de FINALISTEN van onze Band Contest op 13 mei – zie 3e poster) Helaas waren niet zij de winnaars, maar de Pop-Rockband Sneckers die op

13


NIEUWE HUISVESTING VOOR DE WIJKRAAD Tot voor kort maakte de wijkraad voor de vergaderingen gebruik van een leegstaande winkel in de van Weerden Poelmanstraat. Hoewel we erg blij waren met die mogelijkheid en met dank aan Wonen Zuid, ondervonden we toch ook enkele nadelen. Naast de slechte uitstraling van de ruimte waren de gebrekkige verwarmings- en toiletvoorzieningen een minpunt. Bovendien is de hele winkellaag in de van Weerden Poelmanstraat verkocht aan Plus Vastgoed, waarbij onduidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn voor de huidige gebruikers. Toen de huurdersvereniging Woonpunt kenbaar maakte het voormalige SNS-gebouwtje (later even Sies) aan de Ovidiusstraat (nabij de apotheek)

14

te zullen verlaten, hebben we geïnformeerd of het mogelijk zou zijn om dat, eventueel gezamenlijk met de wijkraad Douve Weien/Caumerveld, te huren. Wijkraad Douve Weien/ Caumerveld gaf er echter de voorkeur aan in de eigen wijk te blijven en voor ons alleen zou de huur niet op te brengen zijn. Toen later bekend werd dat Meander het gebouw in gebruik zou nemen, hebben we contact gezocht en troffen we een zeer bereidwillige partner aan. Meander gaat het gebouwtje overdag gebruiken en voor een geringe vergoeding staat het in de avonduren tot onze beschikking. Met de gemaakte afspraken zijn we zeer tevreden, zeker omdat het ook de deur opent naar inhoudelijke samenwerking tussen wijkraad en Meander. Het politie-spreekuur zal m.i.v. 28 juni ook verhuizen naar de Ovidiusstraat. Op www.aarbek.nl kunt u onder ‘Diversen’ de tijden vinden waarop de wijkagent in het wijkgebouwtje aanwezig is.


EVEN VOORSTELLEN Mijn naam is Susan Peters. Ik werk als wijkverpleegkundige in de wijken Aarveld, Bekkerveld en Douve Weien. Ik ben sinds 2000 werkzaam bij de Meander Groep als wijkverpleegkundige en heb als extra aandachtsgebied de wondzorg en decubituszorg. Daarnaast heb ik een extra functie en dat is de Zichtbare Schakel. Zichtbare Schakel: Wat betekent dat? Ik ben zichtbaar voor bewoners en professionals. Ik ben veel op straat en heb veel contacten met de hulpverleners uit de wijk. Als bewoner kunt bij mij terecht met vragen over gezondheid, welzijn, veiligheid en wonen. Samen met u kijk ik wat er aan de hand is, lever directe zorg of ondersteuning en regel in overleg met u datgene wat nodig is om weer prettig te kunnen functioneren. Ik heb goede contacten met andere professionals in de zorg en kan u dus gemakkelijk doorverwijzen naar de juiste (zorg)instantie. Als professionals kunt u bij mij, als zichtbare schakel, terecht met signalen over uw cliënten en wijkbewoners waar u zich zorgen over maakt. Het signaal kan heel breed zijn op het gebied van wonen, zorg

en welzijn. Ik heb een schakelfunctie tussen uw cliënt en verschillende disciplines en instanties. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van uw cliënt door een goede afstemming in zorg en communicatie met alle betrokken disciplines. Er is geen verwijzing of indicatie nodig voor de inzet van de Zichtbare Schakel, een signaal is voldoende! Maakt u zich zorgen over iemand in de buurt of over een probleem waar u zelf niet meer uit komt? Heeft u behoefte aan een gesprek hierover? Neem dan contact op met de Zichtbare Schakel voor een kosteloos gesprek bij u thuis.

Susan Peters 06-42941783 e-mail: susanpeters@mgzl.nl Verder heb ik vanaf maandag 18 juni elke maandag spreekuur in het wijkgebouw aan de Ovidiusstraat 115 van 13.00u-14.00u.

15


BEKKERVELD GAAT VOOR DIGITAAL...! Wie helpt ons mee ???

RKSV Bekkerveld wil haar archief digitaliseren. Daarom een oproep aan alle leden, oud-leden, kortom iedereen die Bekkerveld een warm hart toedraagt eventuele gegevens in de vorm van foto’s, oude clubbladen, notulen ,posters etc. ter beschikking te stellen voor het digitaal archief. De rijke geschiedenis van Bekkerveld moet voor de toekomst behouden blijven. In eerste instantie vanaf het begin (1944) tot de jaren 1980. Daarna volgt een tweede ronde die meer betrekking zal hebben op de laatste decennia . Stuur een mailtje naar jgdhondt@hetnet.nl of bel even naar één van de commissieleden: Jacques Pepels 571 11 13 Frans Luiten 542 98 90 Johan Dhondt 541 78 73 Wij zullen dan contact met u opnemen en een afspraak maken ter verdere afhandeling. Dank bij voorbaat namens de commissie.

vergeet de Vaders

niet bij

't Boeketje Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf

18


GEZOCHT KEEPSTER!!

DANKJEWEL !!!!!!

Het Dames 2 team van Bekkerveld zoekt een keepster. Heb jij zin om te voetballen in een gezellig damesteam dan zijn we hard op zoek naar jou. Ben jij sportief en lijkt het je leuk om bij ons te komen voetballen.

Van de Stichting Samenwerking Heerlen, vooral bekend van de Winkel van Sinkel aan de Akerstraat, ontvingen we een mooie gift voor het rosarium. De gift helpt ons geweldig om oude of afgestorven rozen te vervangen door nieuwe en enkele perken geheel opnieuw in te richten. Zo kunnen we het rosarium in goede conditie houden. En voor de vrijwilligers is het een belangrijke blijk van waardering, die hen stimuleert om door te gaan.

Kom eens gezellig langs tijdens onze trainings dagen op dinsdag en vrijdag van 19:00 uur tot 20:30 uur. of mail even naar dit adres:

15hhas59@tele2.nl

Een welgemeend Dankjewel is op zijn plaats! 19


COLUMN DE MAAT NEMEN Mag ik u even de maat nemen? Als u dit liever niet hebt, lees dan vooral niet verder! In mijn vorige wijkcolumn heb ik vol enthousiasme geschreven over ‘Ons Bekkerveld’, in mijn ogen een schoolvoorbeeld van zelforganisatie, positieve benadering en eigen verantwoordelijkheid van en door wijkbewoners. Ik heb de bewonersavond mogen bezoeken ook al woon ik niet direct aan het Bekkerveld en heb me aangemeld om mee te doen met de actieweek. Met als resultaat dat ik 3 avonden samen met een lid van de wijkraad heb geflyerd en met medegebruikers van het Bekkerveld gesproken: hondenbezitters, jeugd op bankjes en jeugd in auto’s. We ruimden het beetje rommel op dat er lag en voerden vriendelijke gesprekken met begripvolle mensen en natuurlijk iedereen die we spraken ergerde zich ook aan die anderen en ruimde zelf altijd hondenpoep op, deed altijd rommel in de prullenbak en had nooit de muziek te hard aan staan. Men vond het een goede zaak dat er actie werd gevoerd. Nu kan het zijn dat de overlastveroorzakers er toevallig die week niet 20

waren… want dat zijn natuurlijk sujetten die alleen bij heel goed weer of in de diepe duisternis uit hun krochten komen. Hoe dan ook, het was een gemoedelijke week waar ik met plezier op terugkijk. Toch blijft er iets knagen en daarom wil ik u de maat nemen….U leest dit stukje nog steeds, dus u hebt me toestemming gegeven. Volgens mij lag de ratio (professionals : wijkraad : bewoners) van deelnemers aan de actie bij benadering op 1:1:1. Dat moet beter kunnen denk ik! Wat hebt u gedaan en wat doet u nog om overlast te voorkomen en het Bekkerveld echt ‘Ons Bekkerveld’ te laten zijn? Gaat u ervoor om in september op 1:2:4 te komen?

PE´12


ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld NĂş ben ik nog in blijde verwachting van het circus, voor u is het al weer vertrokken. De geuren, de muziek, soms een trompetterende olifant, de bedrijvigheid: het is allemaal vertrouwd als vanouds. MĂŠt het Bekkerveld, want circus en Bekkerveld zijn bijna een twee-eenheid. Mijn Bekkerveld, waar ik als jochie tussen de circuswagens rondsloop, in de bomen klom, kastanjes uitgooide. Enfin, in het vorig nummer schreef ik er al over en kondigde ik de actie ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld aan.

aan te spreken, welkom te heten. Inderdaad: welkom. Zonder bedrijvigheid is het Bekkerveld immers slechts gras. Aan de hondenbezitters vroegen we de hond aan de lijn te houden en de hondenpoep op te ruimen. De jongeren verzochten we de prullenbak te gebruiken. En zo nodig ruimden we zelf even wat op. In een flyer legden we de bedoeling nog eens uit.

Politie en Handhaving deden het daarna nog eens dunnetjes over: spraken aan en legden uit. Bekeuren was niet nodig. De gemeente plaatste welkomstborden, de informatieborden volgen nog.

Vanaf 16 april zijn we op pad gegaan om alle gebruikers op het veld

Spannend? Ja, een beetje toch wel. Je weet immers niet of het gaat werken, hoe de mensen zullen reageren. Wat dat laatste betreft: verrassend en hartverwarmend zijn de vele positieve reacties. Natuurlijk, als iedereen zegt dat hij/zij de poep opruimt en als iedereen vol overtuiging zegt de prullenbakken te gebruiken, 21


dan weet je dat een knipoog op zijn plaats is. Maar toch: vooral positief. Helaas echter ook iemand die niet meer zal komen als de hond aan de lijn moet. Een beetje begrijpelijk ook wel: voor het betreffende hondje zou je graag een uitzondering willen maken, maar daarin voorzien de regels helaas niet. Maar levert het ook wat op? Ik nodig u uit: ga kijken en overtuig u zelf. Het is schoon (al moeten we nog iets bedenken voor de peuken), je kunt er veilig spelen en lekker in het zonnetje zitten. En als u toch gaat kijken, kijk dan ook eens omlaag en omhoog. In de stoep liggen de beschilderde stoeptegels

van de kinderconferentie en in de takken zitten de boombeestjes, ook al van de kinderconferentie. Ze onderstrepen nog eens: dit is ONS Bekkerveld en kom ze maar bekijken, want het is ook JOUW Bekkerveld.

Naar aanleiding van onvrede bij buurtbewoners over o.a. de kortingsregeling voor Park City Live, heeft de organisatie overleg gevoerd met de wijkraad. De wijkraad heeft op verschillende onderdelen advies gegeven, overigens met de vaststelling dat PCL een zelfstandige organisatie is die eigen beleid voert.

Benzenraderweg 90 Heerlen Tel: 045 571 64 71 www.lochtman.keurslager.nl keurslager@lochtman.nl

22

Naar aanleiding van het overleg heeft PCL in een mail aan omwonenden (voor zover de e-mailadressen bij PCL of de wijkraad bekend waren) uitleg gegeven en een bewonersactie aangekondigd. De tekst daarvan vind u op

www.aarbek.nl.


TWEE WERELDEN Ze zaten, zoals inmiddels gebruikelijk, weer bij elkaar. Iedere ochtend ontmoetten de Zezeggers elkaar, tenminste als het redelijk weer was. Af en toe zei iemand iets: “Ze moesten er wat aan doen!” Dan was het weer even stil. “Ze moeten echt eens optreden!”, viel een ander dan toch bij. “Ze vegen de straten ook al niet meer zo vaak,” probeerde een ander het gesprek een andere kant op te sturen. Ruim voor etenstijd stonden ze op, strekten hun benen en sjokten huiswaarts. Morgen weer verder. Het bankje schuin tegenover, wat meer in de schaduw, was van de Wedoeners. Het bleef opvallend vaak leeg, maar als het vol was, was ook daar een interessant gesprek te volgen. “Wanneer beginnen we?”, meteen gevolgd door “Hoe zullen we het aanpakken?” of “En als we nou eens …?” Nog maar nét voor etenstijd stonden ze op, strekten hun benen en ijlden huiswaarts. Er was veel te doen. Vroeger liep nog wel eens een Wedoener naar het bankje van de Zezeggers. “Zullen we eens …” De antwoorden kwamen nog voor hij zijn zin had kunnen afmaken: “Daar ga ik niet over!”, “Daar betaal

ik toch belasting voor!”, “Dat is mijn verantwoordelijkheid toch niet!” En strikt genomen: nee, het was hun verantwoordelijkheid niet. De Wedoener trok zich dan weer terug om te overleggen en plannen te maken. De Zezeggers stelden vast dat ze ook niet met rust gelaten werden en gingen verder met onderzoeken waar de verantwoordelijkheid dan wel zou kunnen liggen. Om vervolgens conclusies te trekken: “Maar ze nemen hun verantwoordelijkheid ook niet!” ,“Wij zitten hier in de troep, want ze ruimen het niet op.” En: “We moeten hier wel steeds zitten, want ze organiseren niks voor ons.” “Onze ideeën worden niet gehoord, want ze vragen ons niks.” Ruim voor etenstijd stonden ze op, strekten hun benen en sjokten huiswaarts. Morgen weer verder. Bij het andere bankje vlogen de ideeën als lege blikjes in het rond. Die vond je er overigens niet: bij de Wedoeners was het altijd opgeruimd en gezellig. “Zullen we ze eens uitnodigen ….”, “Als ik nou eens ….”, “Misschien kunnen we eens samen ….” enzovoort. Nog maar nét voor etenstijd stonden ze op, strekten hun benen en ijlden huiswaarts. Er was veel te doen. Na etenstijd kwamen de Wedoeners terug en gingen aan de slag. 23


MOPPEN!! Als ik iets komisch zie, schiet ik altijd meteen in de lach, zegt Fred. Dat is wel triest, antwoordt zijn vriend, want dan kun je je nooit voor de spiegel scheren. Mw. Jansen woont naast een bijenhouder. Op een dag belt ze bij hem aan en zegt: “Een van uw bijen heeft me gestoken.” Waarop de bijenhouder geruststellend lacht en zegt: “Wijst u maar welke, mevrouw, dan zal ik hem straffen!” Een man komt bij Hem & Haar kappers en laat zich scheren. Vraagt de kapper:

“Bent u hier al eerder geweest?” “Nee, die littekens heb ik van een verkeersongeval.” Twee bewoners van Aarveld zitten bij de Weltervijver te vissen. Plots zegt een van hen: “Mag ik jouw dobber even lenen? De mijne gaat altijd onder.” Twee waarzegsters komen elkaar tegen. Zegt de een tegen de ander: “Je ziet er beter uit dan de volgende week.”


KINDERCONFERENTIE In september 2011 kwamen we voor het eerst bij elkaar, een groepje mensen zomaar bij elkaar gevraagd en niet eerder samengewerkt. Opdracht: laten we kijken of we een kinder- en jeugdconferentie voor de wijk kunnen organiseren. Spannend. Maar het groepje wilde wel, werd enthousiast en kon het! In maart konden we alle kinderen in de wijk een prachtige uitnodiging sturen.

voor zich. Die vind u op de kinderpagina van www.aarbek.nl. Op 23 mei heeft de werkgroep met veel plezier teruggekeken en geëvalueerd. Conclusie: volgend jaar weer! Met dank aan de leden van de werkgroep (die ook niet goed wisten waar ze aan begonnen), Richard voor het ontwerp, Gert van de HTS, de workshopleiders en vele anderen!

Op 15 april 2012 meldden 54 kinderen en zo’n 30 ouders zich in de kantine van de voormalige HTS om deel te nemen aan workshops (kinderen) of een handje te helpen (ouders). Helaas misten we de kinderburgemeester, maar dat deed aan het enthousiasme niets af. In verschillende workshops gaven de kinderen zich over aan boogschieten, blauwe pannenkoeken bakken, beeldhouwen (resultaat te zien in het rosarium), het schilderen van stoeptegels (Bekkerveld), wandkleed maken of ‘boombeestjes’ schilderen (nu op de takken rond het Bekkerveld). De kinderen die voor hiphop of theater hadden gekozen, sloten de middag af met een voorstelling.

Prijswinnaar SUDOKU Maart 2012

Al met al een bijzonder geslaagde middag, zelfs bij het wat tegenvallende weer. Enfin, de foto’s spreken

PROFICIAT!!

# RIET Kleijne Hertog 25


KINDERCONFERENTIE - 2 Hoi heel bekkerveld!

Hallo ik heet Thijs Gulpen.

Ik vond de jeugdconferentie superleuk ! Ik deed mee aan: xxl wandkleed maken en beeldentuin. Ik zit zelf op de dependance. Dat is nog een stuk van de Tarcisiusschool. Dat ligt bij het rosarium. En daar worden de beelden van de Workshop beeldentuin tentoongesteld.

Het is vandaag 15 april 2012. Ik ga straks naar een kinderconferentie van de wijk Aarveld-Bekkerveld. Dus eigenlijk AarBek. Je kon je voor veel dingen opgeven.

En jullie mogen allemaal komen kijken naar de beelden!!! Ik heb samen met mijn moeder een haasje gemaakt. Groetjes: Eva persoon!!!

Ik had me voor pijl en boogschieten, theater, blauwe pannenkoeken en stoeptegels schilderen opgegeven. Ik doe mee met theater, en misschien mijn nichtje ZoĂŤ en mijn neefje Ruben ook. Ik doe ook mee met stoeptegels schilderen. En zo rond kwart over elf, komt mijn vader me ophalen. En dan gaan wij naar de kinderconferentie. Ik heb met mijn opa 160 wafeltjes gemaakt. En die mogen de mensen opeten. En het is in het HTS gebouw (Hogere Technische School.) En ons hele gezin helpt vandaag mee, om alles goed te laten verlopen. Het was heel leuk om met de jeugdconferentie mee te doen. Ik heb een toneelstukje gedaan en dat was heel leuk. En ik heb een stoeptegel gemaakt. Het was echt super leuk.

26


FESTIVAL en OPEN PODIUM WE AAR BEK 2012: In de aanloop naar de tweede editie van ons Festival & Open Podium hebben we ook dit keer de nodige strubbelingen gehad. We hadden een geweldige groep uit ons buurland België weten te boeken, namelijk de tweemansformatie of eigenlijk moet ik zeggen tweevrouwsformatie “Lili Grace”. Dat dit een goede keuze was, daar zijn we achter gekomen. Zij kwamen namelijk in de finale terecht van de Belgische tegenhanger van “Nu of Nooit”, die de bands uitzicht geeft op een podiumplek op PinkPop. Dit konden ze natuurlijk niet aan hun neus voorbij laten gaan en je raad het al, die finale was op de zelfde dag als ons Festival. Jammer genoeg kwam dit op een moment dat al onze posters al verspreid waren en konden we dit niet meer communiceren naar ons publiek. Maar ook hiervoor hebben we een passende oplossing weten te vinden. Om ook aan de buitenkant van de Nieuwe Nor de mensen er op te attenderen dat er hier iets gaande is, wilden we ook hier graag een activiteit organiseren. Iets met kunst was het idee. Dus moesten we iets kiezen dat kort bij de jeugd zou staan. Zo kwamen we op het idee van een

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 3de wijkbladeditie van 2012, graag inleveren vóór

20 AUGUSTUS 2012 Alvast dank De redactie

graffiti-project. Om de kosten beheersbaar te houden, is er toen voor gekozen om iets te laten maken waar we later ook nog iets mee zouden kunnen. Samen met de graffitikunstenaars hebben we ervoor gekozen om een stuk te maken dat later tijdens het Festival als achtergrond op de bühne zou dienen. Tijdens de shows bleek dit, samen met de lichteffecten, een spectaculair beeld op te leveren. Extra aandacht hebben we dit jaar besteed aan het Open Podium gedeelte. We hebben een ervaren muzikant gevraagd om ons hierbij te helpen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Waar we vorig jaar nog stonden met één zielige 27


aanmelding, hadden we dit jaar maar liefst zes ingeschreven aanmeldingen. Hieronder waren drie “HipHop” groepen die een heel eigen show gaven, tevens hadden we twee zangeressen, die ieder afzonderlijk, samen met Angelo’s Band een prachtig optreden hebben verzorgd.

van een theatrale Rockopera, gebruikmakend van soms shockerende en de andere keer weer lieflijke en aandoenlijke scènes. Dit alles in prachtige kostuums en begeleid door bombastische muziek. Alsof dit alles niet genoeg was, had Angelo nog een verrassing voor ons in petto. We werden getrakteerd op een gastoptreden van niemand minder dan Jimmy Dee, een nieuwe ster aan het firmament. Samen met Angelo’s Band en Mitchel Ritchi hebben ze toen gezorgd voor een spectaculaire afsluiting van het Open Podium.

Verder had de stichting “Samen Spel” zich ingeschreven met de Kids van “De Sleutel” om voor ons een variété act op te voeren in de vorm

Het speeltoestel aan de Celsusstraat (nabij aansluiting op de Tacitusstraat) is aan vervanging toe. De gemeente bood drie alternatieven aan en leerlingen van de dependance van de Tarcisiusschool hebben daaruit een keuze gemaakt. Waarschijnlijk (afhankelijk van de levertijd) wordt het nieuwe speeltoestel na de zomervakantie geplaatst.

28

Na een pauze, waarin de aanwezige artiesten en het ondersteunend personeel de mogelijkheid hadden een gemeenschappelijke maaltijd te nuttigen, ging het Festival dan eigenlijk pas echt van start. Er stonden maar liefst elf bands gepland en nog een aantal intermezzo acts, ingevuld door de Kids van “De Sleutel”.


Gelukkig hadden we deze keer niet alleen de beschikking over het hoofdpodium van de Nieuwe Nor maar konden we ook het kleine podium in het café gebruiken. Op het hoofd podium werd afgetrapt door de band “Weekend Love”, één van de zes bands van het Arcuscollege die zich hadden aangemeld voor ons Festival.

Na elk optreden op het hoofdpodium, verplaatste het muzikale gebeuren naar het café. Met als gevolg dat ook het nodige publiek van locatie moest wisselen. In het café kwam de iets intiemere muziek aan bod, zodat ook de mensen die van de iets rustigere muziek houden, aan hun trekken kwamen. Singer-songwriter Karlijn Münstermann wist het publiek te bekoren met een paar prachtige ballads. Verder waren ook hier de muzikanten van het Arcuscollege sterk

vertegenwoordigd met o.a. Rocket Skates en Fin de Ciècle. Als overgang voor het optreden op het hoofdpodium hadden we nog een intermezzo act ingepland. Deze bestond uit een soms groteske show rond het thema Goed & Kwaad en de strijd om de Macht. Niet iedereen had behoefte aan deze muzikale marathon en dus verdeelde het publiek zich op een gegeven moment in twee groepen. De een ging voor de rustige ballads en de andere voor het meer spetterende vuurwerk in de grote zaal. Ik denk dan ook dat we voor iedereen wel iets leuks op het programma hadden staan. Als minpuntje moet ik misschien aanhalen, dat we het voor de gemiddelde bezoeker wel erg laat hebben gemaakt voor op de Zondagavond. Met een beetje goede wil kunnen we volgend jaar weer zo’n spetterend feest organiseren en als ik dan de zaal in kijk, kunnen jullie met zijn allen roepen ……………….. We Aar Bek! Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven (We Aar Bek) P.S. Voor foto’s/video’s van al onze evenementen kun je natuurlijk terecht op de website van de Wijkraad, onder de rubriek “Fotoboek” (http:// www.aarbek.nl/) 29


BANDCONTEST WE AAR BEK 2012 Ik liep al een tijdje met de gedachte rond om het succes dat we hadden met ons Festival & Open Podium in de Nieuwe Nor, dichter bij huis voort te zetten. Maar op welke manier, daar had ik nog geen idee van. Daarom ben ik maar eens om de tafel gaan zitten met Paul van cafĂŠ De Zotte op de Benzenraderweg.

wedstrijd mee te doen. Hiermee zijn we toen aan de slag gegaan. We hebben posters laten drukken en zijn die overal gaan ophangen. We hebben een event-pagina aangemaakt op FaceBook en we hebben hier en daar wat rond ge-Twitterd en dat allemaal om voldoende bands te lokken. Het heeft een tijdje geduurd voordat de eerste aanmelding binnen kwam, daarna volgden er al snel meer.

Al snel kwamen we op het idee om er een wedstrijd van te maken, want dat maakt het extra spannend. Maar dan moet er natuurlijk ook wel wat te winnen zijn. Maar wat dan? Toen kwam Paul met een wel heel spannend idee. Bij Park City Live on stage, wie wil dat nou niet? Dat was de manier, om bands te verleiden aan onze

Uiteindelijk hadden we zo’n 23 aanmeldingen en een volgend probleem erbij. Er zouden maar vier voorronden komen en dus moesten we ons beperken tot maar 8 kandidaten. We hebben ervoor gekozen om zelf de selectie te doen. Hierin hebben we geprobeerd om te kiezen voor zowel kwaliteit als originaliteit, zodat


we een grote diversiteit aan deelnemers zouden krijgen. In de eerste voorronde kwamen twee totaal verschillende bands tegenover elkaar te staan, waardoor de jury het er maar moeilijk mee had. Maar er kon maar één band door naar de Finale. Gelukkig had Paul gezorgd dat er nog een surprise act zou optreden, zodat de jury voldoende tijd had om tot een beslissing te komen. De andere voorronden waren al niet veel makkelijker voor de jury. In de ene voorronde stond een singer-songwriter tegenover een pop-band, in de andere een rock-band tegen over een rapper en in de volgende weer een electropop-band tegenover een stel hardrockers. Het publiek had daar geen boodschap aan, want die hadden vooral veel plezier en er zat voor iedereen wel wat bij. Uiteindelijk heeft de jury vier bands door gestuurd naar de FINALE.

duidelijk in hun nopjes met het winnen van deze finale, het publiek heeft vijf dagen genoten van een keur aan bands en Paul en ik waren tevreden met een evenement dat we als zeer geslaagd mogen bestempelen. Als het aan mij ligt, staan we volgend jaar rond dezelfde tijd weer in café De Zotte en roepen we met zijn allen ……………..We Aar Bek! Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven (We Aar Bek) P.S. Voor foto’s/video’s van al onze evenementen kun je natuurlijk terecht op de website van de Wijkraad, onder de rubriek “Fotoboek” (http://www.aarbek.nl/)

Ook hier was het een diversiteit van jewelste en dus weer een zware klus om de uiteindelijke keuze te maken. Om de driekoppige jury te versterken, was ook ParkCity Life directeur Hans-Paul Nieskens gevraagd mee te jureren. Uiteindelijk is men tot een unaniem besluit gekomen. De band die dit jaar ParkCity Life gaat openen heet SNECKERS. De bandleden van Sneckers waren 32


Jeugdpagina 1

.


DE SNOEZELKONING In een land, hier ver vandaan waar bomen op hoge heuvels staan, bedacht een prins met mooie zwarte krullen een bijzonder plan: hij verstopte zijn ziekte in een prachtig doosje en vierde het leven, zoals alleen een jonge prins dat kan. Al vroeg in de ochtend, hoorde heel het hof: “klap eens in je kleine handjes, blij, blij, blij”, gezongen door zijn moeder, “lief klein prinsje van mij”. Zodra de prins zijn mooie grote ogen opendeed en begon te lachen op muziek, wist de hele hofhouding het zeker deze kleine prins was bijzonder en uniek. Ook al kon hij niet praten en had ook geen zicht, snoezelen kon hij als de beste en werd dus uiteindelijk de Snoezelkoning uit dit gedicht. Op ontdekkingsreis in zijn stoere walker, deed de jonge prins wel graag, want lopen op zijn minder sterke beentjes, ging wat hem betreft veel te traag. Zodra de zon dan onderging, was de kleine prins heel erg moe. Hij blies dan vlug honderdduizend kusjes, wereldwijd naar alle mensen toe. Sandarijn Hilkhuijsen - WWW.WOORDKRIEBELS.NL Noa is 4 jaar en heeft een energiestofwisselingsziekte. Hij is de snoezelkoning uit dit gedicht. De snoezelkoning is het titelgedicht uit mijn nieuwste bundel.


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 30 juni 2012 en WIN een fantastische

Boekenbon!!

Stuur uw antwoord op naar Benzenraderweg 92 of 94 6417 SV Heerlen.

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad juni 2012  

Wijkblad juni 2012

Wijkblad juni 2012  

Wijkblad juni 2012

Advertisement