{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

8e jaargang nummer 26

Maart 2012

BEKKERVELD AARVELD

ONS BEKKERVELD - RKSV - PLASTIC HEROES - WE AAR BEK TWITTER - MOPPEN - PEUTERSPEELZAAL - POPUP POP


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

Te k

....... oop: .. ....... .. .. ....... .............. ... ... ....... .............. .. ....... ....... .....

....

ht: . ................. c o z e G ....

......... ......... ................ ....... ... ... ......... ................. ... ......... ................ ... ......... ........... ... .........

Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Begin januari was het bestuur van de wijkraad aanwezig op een avond die was georganiseerd door de vrijwilligerscentrale. Educatief, maar ook een beetje feestelijk: de vrijwilligerscentrale bestaat 30 jaar en het Jaar van de Vrijwilliger, 2011, werd hiermee afgesloten. Ik moet heel eerlijk bekennen: ik heb eigenlijk nauwelijks gemerkt dat 2011 het Jaar van de Vrijwilliger was, al moet ik terugkijkend vaststellen dat er her en der wel degelijk aandacht aan is besteed. Maar voordat ik iets in de gaten had, was het jaar al ver gevorderd. Maar ik heb het ook nooit zo op “Het Jaar van”, “De Week van” of “De Dag van”. Wist u dat er meer “Dagen van” zijn dan er in een jaar passen ? En dat er zelfs een aparte dag-van.startpagina op internet is ? Het Jaar van de Aardappel, de Week van de Teek (echt waar!) en de Dag van het Aangespannen Paard, ze zijn er allemaal op terug te vinden. Maar meestal hoor je er weinig van en blijft het beperkt tot een feestje voor Bobo’s en in het beste geval een artikel in een of ander blad. Met toch, tja, een enkele uitzondering zoals Burendag of NLDoet. Nee, vergeet die Dagen Van en kijk om je heen. Dan kun je gemakkelijk zien dat er dagelijks héél veel vrijwilligers

actief zijn. Wist u dat op de vrijwilligerslijst van de wijk nu iets meer dan 60 mensen staan? Jong en oud, heel actief of wat minder, allen naar vermogen. En heel veel mensen in de wijk zijn actief als vrijwilliger in een vereniging, bij het theater, in de zorg of anderszins. Volgens de Parkstadmonitor gaat het in onze wijk zo om 37 % van de bewoners. Dat zijn ruim 1000 mensen ! Van de Heerlense wijken is dat zelfs het hoogste percentage. En als je dan ook nog eens de mensen meetelt, die actief zijn voor een ander of voor iets anders, maar dat zelf geen vrijwilligerswerk noemen, dan kom je beslist tot een nog veel hoger aantal. Allemaal mensen die op een of andere manier betrokken durven te zijn. Daarmee de ander én zichzelf een dienst bewijzen. Mooi toch ? Overigens, wist u dat de Vrijwilligerscentrale een apart scholingsaanbod voor vrijwilligers heeft ? tegen een geringe vergoeding (die vaak door een vereniging vergoed wordt), kunt u zich als vrijwilliger scholen. U vindt de scholingskalender bij de Downloads op aarbek.nl.

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Inhoud

4

Waarom valt Pasen... Hout ophalen

6

Ons Bekkerveld

7

Een schone buurt

7-8

Rioolrenovatie

8

De wijk vertelt

8-9

Jeu de Boules toernooi

9-10

RKSV

11

Plastic Heroes

11

Wandelen voor 55+ers

12

Jeugdconferentie

13

Parkje

13

Verkeersbesluiten

14

Ons Rosarium 2012

15

Fotocollage Carnaval 2012

16-17

Ons Rosarium 2012 (vervolg)

18-19

IVN

4

5-6

19

Column

20-21

We Are Bek 2012

21-23

Moppen

24

Zonnebloem/ Winnaar Sudoku

25

Mensen aan de deur...

26-27

Twitter

27-28

Heerlenvertelt.nl

28

Woninginbraak

28-29

Peuterspeelzaal Dribbel

30-31

Jeugdpagina 1

32

Kinderpagina op aarbek.nl

33

Hartstichting

34

Popup Pop 2011

35-36

Sandarijn

37

Nieuwe Bomen

37

Gedicht Lente

38

Zelf met leer werken

38

Sudoku

39

Handwirrekhoes

Grote sortering garens en verstelwerk aan kleding OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


WAAROM VALT PASEN IEDER JAAR OP EEN ANDERE DATUM? De berekening van de paasdatum is tamelijk ingewikkeld. Maar globaal kunnen we zeggen: Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente. En met de paasdatum hangen ook carnaval samen, Hemelvaart en Pinksteren.

DÉ ONTMOETINGSPLEK VAN BEKKERVELD / AARVELD

TUINTERRAS - FEESTZAAL POOLTAFEL - LIVE MUZIEK EREDIVISIE LIVE - 25 BIEREN 7 DAGEN PER WEEK OPEN 0 4 5 - 5 7 1 2 7 7 7 W W W. C A F E D E Z O T T E . N L

Belangrijker nog wanneer we Pasen vieren is wát we dan vieren. Katholieken en andere christenen vieren de verrijzenis van Jezus: Jezus staat op uit het graf. Op Goede Vrijdag is Jezus aan het kruis gestorven. Nog dezelfde dag is Hij in een graf gelegd. En op de derde dag, dat is dus een zondag, is Hij uit het graf opgestaan. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Pasen valt dus – anders dan Kerstmis – altijd op een zondag. De naam ‘Pasen’ komt van het Hebreeuwse Pesach. De joden vieren met Pesach de bevrijding uit de slavernij uit Egypte, met de doortocht door de Rode Zee. Door Pasen zo te blijven noemen en niet alleen het woord verrijzenis [katholiek], of opstanding [protestants] te gebruiken, drukken we een verwantschap uit met de Joodse wortels. Jezus heeft ons verlost uit de slavernij of de macht van het kwaad. De band met het water zien we dan in het doopsel: door het doopsel

5


worden wij verlost. De definitieve macht van de Boze of van het kwade is door Jezus overwonnen. Mensen die wat verder van de christelijke traditie staan denken met Pasen eerst aan kuikentjes en eieren, en aan de paashaas. Over waar de paashaas vandaan komt doen verschillende verhalen de ronde. Bijvoorbeeld dat de paashaas eerst een vogel (of kip) was, die nu nog maar een keer per jaar eieren legt. Maar de paashaas heeft geen christelijke betekenis. De (gekleurde) eieren hebben wel een christelijke symboliek: een kuiken breekt de schaal en komt naar buiten. Een ei verwijs zo naar Jezus’ opstaan uit het graf. Al vóór Christus had het eten van eieren een symbolische betekenis. Bij de Joden at men bijvoorbeeld eieren op de begrafenismaaltijd als teken van wedergeboorte na de dood. Er zijn ook Germaanse verhalen die hier naar verwijzen. Ongetwijfeld heeft ook het vasten het eten van eieren op Pasen bevorderd. Toen de vasten nog strenger gehouden werd, at men gedurende deze 40 dagen geen eieren. Met Pasen natuurlijk wel weer.

6

Om mensen religieus niet te ontwortelen, gaven de christelijke missionarissen aan van oorsprong hei-

dense feesten vaak een christelijke dimensie. In die zin sluit Pasen aan bij het feest van de lente: de opkomende zon en het nieuwe leven. Voor christenen is Jezus de opgaande zon, die de duisternis van het ongeloof verdrijft. En na de winterse dorheid zien we in het ontluikende leven een verwijzing naar het eeuwig leven dat Jezus ons is komen brengen. Over de paasdatum is in het verleden veel onenigheid geweest. Omdat de kerken van Oost en West verschillende kalenders gebruiken is er ook nu geen eenheid. Enkele decennia geleden werd er wel gedacht aan een vaste paasdatum. Maar of wij het nog zullen meemaken dat vastgesteld wordt dat we Pasen vieren op de tweede zondag van april betwijfel ik. Pastoor Wim Miltenburg fso

In december werd een boom gekapt in het parkje aan de Cicerostraat. Bij wijze van experiment konden omwonenden het hout komen ophalen, bijvoorbeeld voor hun open haard. Binnen anderhalf uur was alle hout weg. We hebben nu met de gemeente geëvalueerd, met als conclusie: voor herhaling vatbaar !


ONS BEKKERVELD We hingen dagen bij het circus rond, klommen in de bomen (voor zover voor onze korte armen en beentjes mogelijk), bouwden hutten van bladeren en gingen op een oude deken picknicken. We verzamelden eikels en kastanjes, om poppetjes te maken en voor de wilde dieren, speelden verstoppertje tussen de dennen. Later mocht ik als vakantiekracht bij plantsoenendienst de kantjes steken, maar dat was natuurlijk heel wat minder uitdagend. Wie heeft geen verhaal bij het Bekkerveld ? Lees anders eens de verhalen op HeerlenVertelt.nl (kijk bij De Hees). Het voelt toch een beetje als mijn veld, als ONS veld. Waar we blij mee zijn en trots op zijn. ONS veld dat het best tot zijn recht komt als er wat te doen is, leven is. Dan is het niet alleen ONS veld, dan is het ook JOUW veld. Voor ieder op een andere manier en liefst zonder de ander last te bezorgen. Dat is de gedachte achter het project dat de wijkraad samen met gemeente, politie, handhaving en Alcander gaat uitvoeren: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar houd rekening met elkaar en veroorzaak geen overlast. De aftrap vond plaats op 15 maart tijdens een bewonersavond in de Thermenschool. De omwonenden van het Bekkerveld hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Vanaf 16 april, de dag na de jeugdconferentie, gaan we letterlijk het veld op. We gaan de gebruikers

welkom heten: scholieren, kinderen, hondenbezitters, fietsers en wie er verder komt. We heten ze welkom ĂŠn verzoeken ze om er aan mee te werken dat ONS veld, JOUW veld, een Bekkerveld is en blijft waar het voor ieder goed toeven is !

EEN SCHONE BUUR(T), DAT BEN JE ZELF! Ik ken iemand die met enige regelmaat bladeren en het ergste onkruid verwijdert rond een plantsoentje voor zijn huis. Dan neemt ie meteen even de goot mee, zodat die niet hoeft te wachten op de veegwagen. Ik ken ook een mevrouw, al van achtenswaardige leeftijd, die gewapend met een knijpertje elke ochtend even kijkt of er troep ligt in het rosarium en dan het ergste even in de prullenbak kiepert. Veel jonger is de man die er bij sneeuw als een van de eersten met zijn sneeuwschuiver op uit trekt om een fatsoenlijk en sneeuwvrij pad op de stoep te maken. Meteen ook maar even bij zijn bejaarde buurvrouw en bij haar buren. En zo is er ook iemand die in de gaten houdt of de struiken in de boomspiegel op de hoek niet te hoog worden en het vrije uitzicht van het verkeer hinderen. Zo nodig pakt hij er even de snoeischaar bij. Zo ken ik nog wel meer mensen, die even in het parkje kijken of er 7


troep ligt. Of verstopte putten doorgeven aan de gemeente. Wat zij gemeen hebben, is dat zij oog hebben voor hun leefomgeving en er prijs op stellen dat die er goed uit ziet. Het zijn mensen die beseffen dat het in een schone en verzorgde buurt fijner wonen is. We denken dat het de moeite waard is te werken aan de leefbaarheid van onze eigen buurt. We vertoeven er immers dagelijks! Daarom hebben we de gemeente en nog enkele andere buurtorganisaties gevraagd daar eens met ons over na te denken. Hebt u daar ideeën over, kent u andere voorbeelden of wilt u iemand in het zonnetje zetten ? Laat het ons even weten via info@aarbek.nl.

U gaat er in elk geval meer over horen !

Bewoners van de Benzenraderweg hebben in januari een brief ontvangen over de rioolrenovatie. Naar verwachting start het werk in juli en het gaat in totaal zo’n 8 maanden duren. De bewonersbrief en bijbehorende tekening vindt u bij de Downloads op aarbek.nl.

8

DE WIJK VERTELT Als dit wijkblad bij u in de bus valt, hebben we de eerste cyclus van de Wijk Vertelt juist afgesloten. Dat gebeurde met een presentatie over vleermuizen, verzorgd door Alexander Timmers, dé deskundige bij uitstek. In de Wijk Vertelt nodigen we buurtbewoners uit om iets te vertellen vanuit hun specifieke deskundigheid en bij voorkeur met een link naar de buurt. We openden deze cyclus door een presentatie van Michel Huisman. Hij woont aan de Akerstraat en is bekend van het Maankwartier. Maar meer dan dat heeft hij een bijzondere blik op wat een stad, of buurt, leefbaar maakt. Daar vertel je niet over, dat laat je vooral zien! En hoewel het soms duizelde van alle beelden, is hij daarin meer dan geslaagd. Tijdens de tweede avond doken we de grond in: Paul Kisters, Burg. Savelbergstraat, gunde ons een blik op een wereld die we eigenlijk nooit zien: de ondergrond. Nou ja, niet zien: maar al te vaak is aan de oppervlakte te herkennen wat zich daaronder bevindt of wat er zich in een ver verleden heeft afgespeeld en waar we nu nog lust of last van hebben.


De derde avond, door Alexander Timmers van de Leonard Stassenstraat en IVN-er in hart en nieren, ging over vleermuizen. Binnenkort zien we ze waarschijnlijk wel weer ’s avonds de straten op en af vliegen. Mogelijk komt er een tweede cyclus. Heeft u een goed verhaal of weet u iemand die een goed verhaal heeft ? We houden ons aanbevolen ! En wilt u alleen maar komen kijken/ luisteren? Houdt dan de aankondigen op website, twitter of wijkblad in de gaten.

JEU DE BOULES TOERNOOI In het kader van Koninginnedag organiseren de veteranen van de voetbalvereniging Bekkerveld voor de zestiende keer (16e) een groots vrije-tijds Jeu de Boules toernooi. De voorgaande jaren mocht de organisatie zich verheugen op een groot aantal deelnemers, die in een zeer goede sfeer diverse partijen hebben kunnen spelen. Ook dit jaar rekent de organisatie wederom op zeer veel deelnemers en een groot aantal toeschouwers. Het toernooi is in het bijzonder bedoeld voor mensen, die niet of nauwelijks eerder met dit spel in aanraking zijn gekomen. Voor hen is dit vrije-tijds toernooi een unieke gelegenheid om in een ongedwongen sfeer samen met vrienden en bekenden kennis te maken met het Jeu de Boules oftewel PĂŠtanque spel. Competitiespelers worden daarom niet toegelaten (wel uiteraard als toeschouwers). Per spel spelen twee teams tegen elkaar. Elk team, dat bestaat uit drie personen (de zogenaamde triplettes), wordt ingedeeld in een poule en zal dus meerdere wedstrijden spelen. Dit jaar willen we ook de mogelijkheid bieden om teams per straat in te schrijven. Hiervoor is een speciale prijs ter beschikking.

9


De minimum leeftijd bedraagt 16 jaar. Voor de jeugd staan er tussen 13.00u en 15.00u banen ter beschikking om onder begeleiding het spel te spelen. De deelnemende teams worden verzocht zelf voor jeu de Boules ballen zorg te dragen. Voor degenen, die niet hierover beschikken, worden door de organisatie ballen tegen borg ter beschikking gesteld. Het toernooi vindt plaats op Koninginnedag, maandag 30 april 2012, op het sportcomplex van voetbalvereniging Bekkerveld. De aanvang van het toernooi is om 12.00 uur.

Inschrijving vindt plaats van 11.30 uur tot 11.45 uur. Zoals gebruikelijk zal ook nu de Franse entourage zeker niet ontbreken. Door middel van een glaasje wijn, Franse hapjes/soep en originele Franse muziek wordt hieraan invulling gegeven. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 p.p. Voor de winnaars staan leuke prijzen ter beschikking. Aanmelding kan geschieden via e-mail: Frans.meertens@live.nl of middels onderstaand formulier. Dit formulier kan worden ingeleverd bij Frans Meertens, De Mullender 9 in Welten; ( ook telefonisch 06-512-53-809) of in de kantine van bekkerveld. S.v.p. inleveren of reageren vóór 28 april a.s.

Ondergetekende neemt deel aan het jeu de Boules tournooi van bekkerveld op Koninginnedag, zaterdag 30 april a.s.:

10

Naam team: of straat: -----------------------------------------------Aantal deelnemers: -----------------------------------------------Naam teamleider: -----------------------------------------------Telefoon teamleider: ------------------------------------------------


RKSV BEKKERVELD BEGROET 800ste LID! Voor aanvang van de wedstrijd Bekkerveld-Schaesberg werd door het bestuur van RKSV Bekkerveld en de trainer Dominique Vergoossen het 800e lid verwelkomd. Nog nooit kende de vereniging zoveel leden. Lucas Schiffelers maakte de dag van zijn leven mee door de ontvangst van het eerste elftal. Als bankzitter mocht hij een uiterst spannende wedstrijd meemaken met maar liefst 10 doelpunten. Bijzonder daarbij was, dat hij zijn oom Thomas Kuijer in de tweede helft zag invallen. Het bestuur is bijzonder verguld met de groei van de vereniging. Hiermee wordt de doelstelling om zoveel als mogelijk jonge mensen een leuke sportieve hobby te bieden, steeds beter gerealiseerd.

PLASTIC HEROES Van een van de bewoonsters in de wijk ontvingen we bijgaande foto. Het is een ring met haken die je bijvoorbeeld om een lantaarnpaal kunt doen en hij is bedoeld om er de Plastic Heroeszakken aan op te hangen. Zo wordt voorkomen dat de zakken bij harde wind de hele straat door zwerven. We stellen het zeer prijs dat bewoners van Aarveld/Bekkerveld meedenken, hoe dingen beter zouden kunnen. Daarom hebben we de suggestie ook voorgelegd aan de gemeente en die bleek er al een proef mee gedaan te hebben. Inderdaad waaien zo de zakken niet weg. Er kleeft echter ook een belangrijk nadeel aan: voor de ophalers is het vaak lastig om de zakken los te maken van de haken en dat kost erg veel extra tijd. De gemeente zal het gebruik van zo’n ring daarom niet stimuleren. Maar het probleem van wegwaaiende zakken is daarmee natuurlijk nog niet opgelost. U kunt voorkomen dat de zakken wegwaaien (en daarbij om het nog erger te maken mogelijk ook openscheuren) door de zakken bij elkaar te leggen en eventueel aan elkaar te knopen.

11


WANDELEN VOOR 55+ERS Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten. Al geruime tijd voordat we op stap gaan met de wandelgroep van Alcander zijn er door de werkgroep al menige passen oftewel stappen gezet om de wandelingen voor te bereiden. We krijgen dan ook voortdurend lovende en waarderende woorden te horen van enthousiaste wandelaars, tijdens of na weer een mooie wandeling. Veel wandelaars hebben vaak al een heel lang wandelverleden, ze zijn al op jonge leeftijd begonnen te wandelen (bv. in Oostenrijk) als er vakantie gevierd werd. Het verschil met het Oostenrijkse land is, dat hier de dalen niet zo diep zijn, maar we toch wel rekening moeten houden met het heuvelachtige Limburg. Voor de leden van de werkgroep, die zelf ook enthousiast zijn, is het dan ook elke keer weer een uitdaging om mooie plekjes te zoeken in ons prachtige Limburgse land. We genieten hier zelf ook elke keer weer van en kunnen zo het nuttige met het aangename verenigen. De Werkgroep organiseert zes wandelingen per jaar. Op twee donderdagen in de maanden april tot en met september trekken wij er op uit. Iedere keer bestaat de groep uit zo’n vijftig personen. Men kan deelnemen aan een lange wandeling van ± twee 12

uur of een korte van ± één uur. Wij worden met bussen naar het startpunt van de wandeling gebracht en aan het eindpunt weer opgehaald, nadat wij eerst hebben genoten van heerlijke koffie met vlaai (voor eigen rekening) en de gezelligheid van elkaar. Ook voor 2012 hebben wij weer mooie wandelingen uitgezocht: April Mei Juni

Rijckholt – Withuis (Eijsden) Doenrade – Bingelrade (rondwandeling) Bocholtz (rondwandeling)

Juli Reijmerstok – Gulpen Augustus Schinveld – Susterseel Mindergangelt September Doenrade – Windraak In oktober zal er, als afsluiting van het seizoen, een dagwandeling zijn, waarvan de route nog niet vaststaat. Als u van wandelen houdt en graag eens als introducé met ons mee wil gaan, of lid wil worden van onze wandelgroep, dan kunt u zich aanmelden bij ALCANDER, T. 045-711 15 60 of via e-mail: psmeets@alcander.nl. U bent van harte welkom.


JEUGDCONFERENTIE Zit jij in de eerste twee jaar van de middelbare school ? Of op de basisschool ? Dan mag je de jeugdconferentie van Aarveld/Bekkerveld niet missen ! Blauwe pannenkoeken bakken, je eigen stoeptegel beschilderen (en die ook leggen!), in een sambaorkest spelen. Meedoen aan de Grote Poepquiz, een mega-wandkleed weven of de buurt veiliger maken. Speel de hoofdrol op het toneel, maak een beeld voor in het rosarium of breng zwerfafval weer thuis. Kortom: er is van alles en nog meer te doen op zondagmiddag 15 april, maar ‌. Je moet wel kiezen ! Hoe dat precies in zijn werk gaat, kun je lezen in de uitnodiging die je persoonlijk thuisbezorgd krijgt. Vergeet je niet aan te melden, want anders mis je de kinderburgemeester, de hapjes en drankjes en de slotvoorstelling. Zijn je ouders ook nieuwsgierig ? Ze mogen meekomen, maar dan moeten ze wel een handje meehelpen. Want een jeugdconferentie ? Die draait om jou !

Het terrein waar het politiebureau heeft gestaan wordt een parkje en het eerste werk is uitgevoerd. De grond moet nu even inklinken en in april wordt de aanleg weer verder ter hand genomen. Op aarbek.nl (nieuws) vindt u een schets hoe het moet worden.

13


VERKEERSBESLUITEN In het recente verleden zijn door de gemeente twee verkeersbesluiten genomen. Het eerste had betrekking op de paden op het Bekkerveld, die in het besluit werden bestempeld tot voetpad. Van oorsprong is met name het rode bakstenen pad een zgn. “onverplicht fietspad”. Dat wil zeggen dat fietsers er gebruik van mogen maken. Gemotoriseerd verkeer (brommers, scooters, electrofietsen) met ingeschakelde motor is op zo’n fietspad verboden. Het pad wordt echter nog altijd druk gebruikt door bewoners en scholieren. Zo vermijden ze ook de onoverzichtelijke aansluiting op de Bekkerweg nabij Humanitas. Om die reden hebben we de gemeente laten weten bezwaar te hebben tegen dit besluit, wat voor de gemeente

14

aanleiding was om het besluit weer in te trekken. Het tweede besluit heeft betrekking op de middenberm van de Akerstraat, ter hoogte van Grotius en Bernardinus. Tijdens breng- en haaluren wordt op deze middenberm geparkeerd door ouders die hun zoon of dochter brengen of halen. Omdat voor het overige, drukke verkeer dan nog slechts een smalle rijbaan overblijft leidt dit tot gevaarlijke situaties. Dat is niet nodig, want er zijn voldoende andere mogelijkheden. In een breed overleg, waaraan ook de wijkraad deelnam, is besloten dat de gemeente voor deze middenberm een stopverbod instelt. Het verbod wordt van kracht wanneer de verbouwing van Grotius geheel achter de rug is. Overigens is tegen dit besluit door enkele bewoners bezwaar gemaakt, waarvan de uitkomst op het moment van schrijven echter nog niet bekend was.


ONS ROSARIUM 2012 We hebben het vorig jaar op een geweldige manier kunnen afsluiten. Niet alleen dat we ons prieel hebben kunnen laten plaatsen, maar ook dat het weer nog lekker lang heeft door gezomerd. Op die manier hebben we nog lekker lang kunnen genieten van Ons Rosarium. Het bleef zelfs zo lang goed weer, dat sommige mensen dachten dat we helemaal geen winter en zeker geen horror winter zoals sommige voorspellingen ons wilden doen geloven, zouden krijgen. Maar dat hebben we geweten, toen de winter dan eindelijk ook kwam,

was hij ook echt aanwezig. Maar we mogen natuurlijk niet klagen, want ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn, die de seizoenswisselingen echt zouden willen missen. Maar dat mopperen op het weer, hoort natuurlijk ook een beetje bij onze aard. Dit jaar hebben we besloten om maar eens flink op tijd van start te gaan, zodat we lekker veel bezig kunnen zij in het Rosarium. Maar dat is ook wel nodig, want er staat veel op

het programma. Buiten de normale bezigheden die er nodig zijn om Ons Rosarium weer klaar te maken voor een nieuw seizoen, gaan we een aantal perken drastisch vernieuwen. Zo zullen er een viertal perken geruimd gaan worden. Deze gaan ongeveer een half jaar plaats maken voor de ons wel bekende “Afrikaantjes� . Niet dat we deze gaan zaaien alleen voor hun kleuren pracht, maar vooral omdat dit nodig is als voorbereiding van de grond voor de nieuwe rozen die er gaan komen. Na deze periode zullen de Afrikaantjes weer verdwijnen uit onze rozentuin en plaats maken voor prachtige nieuwe rozen.

Door deze manier van werken en omdat de oude rozen toch hun beste tijd gehad hadden, zal onze tuin er dan nog veel prachtiger bij liggen dan dat hij eerst al deed. Omdat dit allemaal toch erg veel werk is, hebben we ons aangemeld voor NL.Doet. Het is namelijk mogelijk om via NL.Doet een bijdrage te krijgen uit het Oranje Fonds in bepaalde kosten van een project. Tevens is het zo dat je ook hulp kunt krijgen, uit soms wel 15


een heel onverwachte hoek. Dit kan van alles zijn, van voetbalclub tot soms wel het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente. Nou is het wel leuk om een aantal bobo’s aan het werk te zien, maar wij zouden het veel leuker vinden als JULLIE ons in grote getale zouden komen helpen. Vandaar deze oproep, kom met zijn allen op Zaterdag 17 maart naar Ons Rosarium om samen met ons (tussen 10.00 uur en 14.00 uur) er eens flink de schouders onder te zetten. Als jullie ons komen helpen, dan zorgen wij ervoor dat de koffie klaarstaat met iets lekkers voor erbij. Onze werkcyclus gaat er als volgt uitzien: We zijn gestart op zaterdag 25 februari en werken vervolgens op de zaterdagen van de even weken. Dus, 10 maart, 24 maart, 7 april enz. Let op, 17 maart is dan Extra in het kader van NL DOET ! Ook dit jaar geldt weer, dat gasten die eens een kijkje willen komen nemen, natuurlijk van harte welkom zijn en er altijd wel iemand is die tijd heeft voor een gezellig babbeltje onder het genot van een kopje koffie. Wat er verder nog allemaal in Ons Rosarium te gebeuren staat, buiten het reguliere onderhoud, is nog niet allemaal duidelijk. 18

Voor alles wat met

Lente & Pasen te maken heeft

't Boeketje Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf


Wel kan ik alvast verklappen, dat we een link gaan leggen tussen de activiteiten die we op het Bekkerveld en de Drie-veldjes organiseren en Ons Rosarium. Zodat de investeringen die we op één plaats in de wijk doen, tevens ten goede komen aan de andere plekken in onze wijk. Misschien is het zelfs zo, doordat we een nieuwe plek erbij krijgen aan de rand van onze wijk (herinrichting terrein oude politiebureau), dat deze positieve ontwikkelingen ook tot ver buiten onze wijk zijn invloed doet gelden. Want we leven natuurlijk niet op een eiland en daarom is het zeker zo belangrijk dat ook buiten onze wijk er een prettige leefomgeving ontstaat. Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)

IVN De winter schijnt voorlopig voorbij te zijn. Voor maart staan er nog een aantal activiteiten op de agenda. Zondag 17 maart is het weer tijd voor de wandeling van Stefan vanaf Kasteel Elsloo, lekker lopen door de hellingbossen in de omgeving. Vertrek is om 13.00 uur vanaf het IVN home. Donderdag 29 maart is de algemene ledenjaarvergadering. Hier wordt terug en vooruit gekeken naar wat het IVN Heerlen doet. Na het officiële gedeelte is er nog een gezellige nazit. Vrijdag 30 maart is er een lezing over de bever. Het gaat goed met de bever in Limburg en het is het Jaar van de Bever. Tijd om eens nader kennis te maken met dit mooie dier. Aanvang is om 19.30 uur in het IVN home. Zo zien jullie: je hoeft je niet te vervelen bij ons. Want ook de "normale" activiteiten gaan gewoon door: de donderdag groep is iedere donderdag druk bezig rondom het IVN home en tijdens inventarisaties. Ook ander werkgroepen houden regelmatig bijeenkomsten of activiteiten. Kom eens vrijblijvend langs of neem contact op!!

Alexander Timmers IVN Vereniging voor natuur-en milieueducatie / afdeling Heerlen Gallusstraat 1 / 6417 VD Heerlen 045-5712609 / timmers22@zonnet.nl

Kijk op onze website voor meer info www.ivnheerlen.nl met vriendelijke groeten Alexander Timmers

19


COLUMN ZELFORGANISATIE De start van de carnavalsoptocht aan het Bekkerveld is al sinds jaar en dag een georganiseerde chaos. Iedereen heeft bij benadering aangegeven gekregen, waar men moet gaan wachten en vanaf hoe laat…de meesten houden zich daar weer niet aan. Bij de Vlotstraat moet van alles samenkomen en daar vinden we de eerste official die het ritsen regelt… Het doet me denken aan simpele vormen van zelforganisatie. Laat betrokkenen maar zelf regelen om tot het resultaat te komen en intervenieer zo min mogelijk. Bij de start van de Heerlense optocht lijkt dit best goed te werken. Deelnemers nemen zelf verantwoording om het verkeer van groepen, einzelgängers en wagens even te regelen, initiatief en vraag me niet hoe, maar men komt op gang en ondanks deze chaotische taferelen in een redelijke volgorde (althans in het deel van de optocht waar ik liep). Zelforganisatie lijkt hier beter te werken dan alles met veel mannetjes en vrouwtjes proberen te regelen, want hoe meer je regelt des te groter de chaos lijkt te worden… Een fenomeen dat we bij steeds groter wordende bedrijven en ook zorgorganisaties ook zien gebeuren. Elk beleidsplan leidt tot meer chaos en minder effectief functioneren, zo lijkt het wel. Ik moest hier opeens aan denken toen ik het projectplan ONS Bekkerveld onder ogen kreeg. Een in detail uitgewerkt

20

beleidsplan “als antwoord op klachten over overlast op en rond het Bekkerveld..”. Mijn eerste gedachte was dat dit wel erg overdreven leek. Welke overlast? Niet meer dan een beetje rommel, toch? Wat jongelui die hun tijd op het veld doorbrengen en waarvan een enkeling af en toe een blowtje rookt? Toegegeven, ik woon niet aan het veld zelf (maar om de hoek), maar kom er vrijwel dagelijks, maar ja moet daar nu zo’n heisa om komen. Ik heb het plan gelezen en met enkele mensen gesproken over de overlast. En ja, overlastproblematiek is lastig te objectiveren, zeer divers van aard en ook beleefde overlast is overlast. Dingen op hun beloop laten heeft geen zin, zaken blijven dan zoals ze zijn. Mijn gebruikelijke aversie tegen beleidsnota’s, die de werkelijkheid aan het (digitale) papier wil aanpassen, had me er bijna toe gebracht de nota maar te laten voor wat hij was. Maar goed, er stond ook iets over mijn eigen stukje overlast…ja, ook parkeren in de wijk staat er bij, dus toch maar lezen.

Uiteindelijk moet ik constateren dat het plan “ONS Bekkerveld” een gestructureerde vorm van zelforganisatie is. Wijkbewoners zelf actief laten worden om een deel van hun wijk positief te beïnvloeden met ondersteuning van de gemeente, vanuit een gedeeld besef van eigenaarschap.


Eigenlijk verschilt het niet zoveel met de carnavalisten die zelf even het verkeer regelen, andere groepen er op attenderen de volgorde een beetje aan te houden en ja dat het niet perfect wordt, dat maakt toch niet uit…irritaties en frustraties blijven deel van het gebeuren, maar die optocht is vertrokken en iedereen ook weer aangekomen en ik heb me weer goed geamuseerd samen met de andere deelnemers en evenals velen langs de route.

plaatsvinden, namelijk op Zondag 25 maart. Deze keer hebben we nog meer ons best gedaan om er een superfeest van te maken. Het Festival gedeelte begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 24.00 uur.

PE10

WE AAR BEK 2012 Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden oud en we zijn al lang en breed begonnen met het organiseren van evenementen voor jullie. Ook dit jaar gaan we weer een aantal activiteiten organiseren dat ervoor gaat zorgen, dat het een feest is om in onze wijk te komen. De bedoeling is dat niet alleen mensen die in onze wijk wonen het er prettig vertoeven vinden, maar ook, en misschien zelfs vooral, ook die mensen die hier komen om naar school te gaan, die er werken en zelfs mensen die er recreëren. Iedereen is van harte welkom in onze wijk Aarveld/Bekkerveld. 1. Festival & Open Podium De tweede editie van ons Festival & Open Podium We Aar Bek staat er weer aan te komen. Het gaat al snel

Deze keer hebben we twee podia tot onze beschikking en we hebben maar liefst elf acts geprogrammeerd. Deze variëren van singer/songwriter over hiphop naar stevige rock tot fluweel zachte soul. Daarnaast zijn er nog wat nevenactiviteiten geboekt, maar welke dat zijn, blijft voorlopig nog even een verrassing. Extra aandacht hebben we dit jaar geschonken aan het Open Podium gedeelte, onder de volgende noemer. 21


Zelf Live on stage !! Ben jij tussen de 14 en 24, woon je in Aarveld of Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken) en bespeel je een instrument? Kom dan op Zondag 25 maart tussen 14.00 en 17.00 uur naar de Nieuwe Nor en doe mee aan het Open Podium onder de leiding van Angelo Bombrini. Dit is jouw kans om alleen of samen met Angelo’s Band op het podium te staan. Misschien word jij wel uitgekozen om die avond “live on stage” mee te spelen! Aanmeldingen via weaarbek@aarbek.nl Zorg dat je deze kans niet laat liggen! Ben er snel bij, want de beschikbare plaatsen zijn niet onbeperkt.

Benzenraderweg 90 Heerlen Tel: 045 571 64 71 www.lochtman.keurslager.nl keurslager@lochtman.nl

22

Kaartverkoop: • Middag vrij entree • Avond € 3,00 (in de vvk) • Avond € 3,50 (aan de kassa) Voorverkoop Adressen: • Via Artiesten/Bands (zie poster) • Café De Zotte, (open vanaf 16.00 uur) Benzenraderweg 104 • Keurslagerij Lochtman, Benzenraderweg 90 • Speciaalzaak Groente & Fruit Sies, Van Weerden Poelmanstr. 2 • Muziekhuis Guus Arons, Promenade 149 • Satisfaction Records, Oranje Nassaustraat 29 • Winnubst Plusmarkt Welten, De Doom 3 2. Band Contest Bij Park City Live on stage ! In de achtertuin van onze wijk hebben we sinds een aantal jaren een geweldig en gezellig festival van internationale allure. Waarom zouden we die gelegenheid niet benutten, om ook mensen uit onze wijk en directe omgeving een kans te bieden om nou net daar te schitteren. Wie wil dat nou niet. Iedereen toch? Zo dachten wij er ook over en we zijn er aan gaan werken om dat mogelijk te maken. Samen met Paul van café De Zotte zijn we om de tafel


gaan zitten en daar is het volgende idee geboren. Heb jij een band, woon je in Aarveld of Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken), schrijf je dan in voor één van onze voorronden. Hierin wordt je beoordeeld door een jury van deskundigen. De winnaars gaan door naar de finale en zullen daar strijden om die fel begeerde plaats op Park City Live. Wie weet, misschien word jij wel als winnaar gekozen en komt deze droom uit! De Finale zal gaan plaatsvinden op Zondag 13 mei en de aanvang zal zijn om 15.00 uur. Als locatie hebben we gekozen voor café De Zotte op de Benzenraderweg 104. Tevens zullen op deze locatie ook de voorronden gehouden worden. De voorronden zullen zijn op: • Zondag 15 april, vanaf 15.00 uur • Zondag 22 april, vanaf 15.00 uur • Zondag 29 april, vanaf 15.00 uur • Zondag 6 mei, vanaf 15.00 uur Voor meer informatie kijk op onze website www.aarbek.nl Aanmeldingen via weaarbek@aarbek.nl Ook hier geld dat de beschikbare

plaatsen niet onbeperkt zijn. 3. PopUp Pop Ook hier staat alweer de tweede editie te trappelen om van start te gaan. Nog tijdens de afsluiting van dit evenement, dat we vorig jaar voor de eerste keer mochten organiseren bij de Mondriaan Zorginstelling, kwam de baas van Bureau Evenementen van deze instelling naar mij toe met de vraag of wij dit feestje volgend jaar weer zouden willen doen. Tevens heb ik toen veel lof ontvangen over hoe we het georganiseerd hadden en de samen werking met De Houten Sleutel van de Stichting Samenspel. Natuurlijk hebben we meteen ja gezegd. Zodat we nu wel al een datum bekend kunnen maken, namelijk Vrijdag 23 november van 19.30 tot 21.30 uur, maar nog geen informatie over de invulling die we eraan gaan geven. Maar van een ding kun je zeker zijn, het wordt minstens zo gezellig als vorig jaar. Hopelijk tot ziens allemaal,

Frans Cleven (We Aar Bek)

P.S. Voor al deze evenementen geldt natuurlijk, vergeet vooral niet al je vrienden uit te nodigen ! (via Hyves, Facebook, Twitter ……….. )

23


MOPPEN!! Man en vrouw zijn samen op bezoek in een museum. ‘Moet je dat schilderij eens zien! Dat is het lelijkste wat ik ooit heb gezien,’ zegt de vrouw. Waarop de man antwoordt: ‘Zet je bril op en ga weg voor die spiegel!’ Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat van een glazen deur kijken. Twee dierenartsen opereren een olifant. Als het beest is dichtgenaaid, zegt de ene: ‘Deze keer hebben we geen instrumenten laten zitten.’ Waarop de andere zegt: ‘Nee, blijkbaar niet, maar waar is de verpleegster?’

‘Zal ik eens een grapje achterstevoren vertellen?’ ‘Ja, doe dat.’ ‘Begin dan alvast maar te lachen!’ Tante: ‘Waarom eet je dat ei niet op, Liesje?’ Liesje: ‘Ik lust het niet, tante.’ Tante: ‘Toen ik zo oud was als jij, zou ik het maar wat graag gehad hebben.’ Liesje: ‘Toen was het ook nog vers, tante.’


ZONNEBLOEM AFD. BEKKERVELD E.O. Bent u lid en/of gast van de Zonnebloem? De Landelijke Zonnebloem Breda wordt door ca. 200 mensen uit de afdeling Bekkerveld financieel ondersteund. Wij weten niet welke mensen dat zijn, want vanwege de wet op de privacy mag de Landelijke Zonnebloem Breda ons geen namen en adressen van donateurs doorgeven, alleen het aantal. Mensen die donateur/ondersteunend lid zijn van de Landelijke Zonnebloem Breda denken veelal dat zij dan ook gast zijn van de plaatselijke Zonnebloemafdeling: echter als lid/donateur bent u niet automatisch gast en ontvangt u ook niet automatisch informatie over de activiteiten van een plaatselijke afdeling. Gasten van de Zonnebloem zijn mensen in een bepaalde doelgroep: ouderen, zieken, gehandicapten. Deze mensen kunnen worden bezocht door vrijwilligers van onze afd. en/ of kunnen deelnemen aan onze activiteiten. Zij hoeven daarvoor niet perse lid of donateur te zijn van de Zonnebloem. Aanmelding als gast. Wanneer u als bewoner van de wijk Bekkerveld bij de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. wilt deelnemen aan

de activiteiten voor onze gasten, zoals Kerstviering, kienmiddagen, lentemiddag, Ziekendag, Welfareactiviteiten of een uitstapje, dient u zich eerst zelf als gast van onze afdeling aan te melden. Dat kan bij onze secretaris mevr. M. ten Haaf, Het Bergske 5, 6417 GN Heerlen. T. 045-542 92 59 of onze penningmeester dhr. J. van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. T. 045-571 74 16. Vermeld daarbij a.u.b. uw naam, adres, geb. datum en tel. nummer en eventueel ook uw e-mail adres. U kunt ook aangeven of u aan alle activiteiten wilt deelnemen of alleen aan een van de specifieke activiteiten zoals hiervoor genoemd. U wordt na uw aanmelding ingeschreven als gast van onze afdeling en ontvangt van elke activiteit een uitnodiging. Het staat u echter altijd vrij om al of niet op een uitnodiging in te gaan. Wij zien uw aanmelding gaarne tegemoet. Met vriendelijke groet, M. ten Haaf, Secretaris Zonnebloem Afd. Bekkerveld e.o. Prijswinnaar SUDOKU December 2011

# Andy Fuchs

PROFICIAT!!

25


MENSEN AAN DE DEUR NIET ALTIJD TE VERTROUWEN!! De kans dat u slachtoffer wordt van mensen die met de verkeerde bedoeling aan uw deur komen is heel erg klein. Toch zijn de afgelopen weken een aantal mensen in onze regio slachtoffer geworden van diefstal uit of zelfs overvallen in hun woning. Vaak probeerden de daders met een smoes binnen te komen. Soms vragen ze u om een glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger uw huis binnen, terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen dieven zich wel voor als collectant, meteropnemer of reparateur. Het kunnen mannen, vrouwen of kinderen zijn. Vertrouw nooit zomaar een vreemde. De kans dat u dit overkomt is heel klein, maar om het risico nog kleiner te maken, volgen hier een aantal preventietips: • Laat nooit zomaar een onbekende binnen. Heeft u geen "spion" en ziet u niet wie er staat? Maak dan de deur open met behulp van de kierstandhouder (een stevige vorm van het 'kettinkje'). Heeft u ook geen kierstandhouder vraag dan wie er voor de deur staat. En vertrouwt u het niet, laat die persoon later terugkomen, mogelijk als u niet alleen 26

thuis bent. • Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld). • Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen. • Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever naar een openbaar toilet. • Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt. • Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen binnen die een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen terwijl zij buiten wachten. • Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen. • Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen.


Vraag daar gerust naar. Doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer in bijvoorbeeld de meterkast. Dit alles kan gerust terwijl de deur op de kierstandhouder staat. • Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen of schoorsteenvegen, leg dan van tevoren (schriftelijk) de prijs vast. Anders kunnen achteraf enorme rekeningen worden gepresenteerd. Weet met wie u zaken doet, zodat u als dat nodig is altijd achteraf kunt reclameren. • Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. Boven de € 34,- moet de verkoper u wettelijk 8 dagen bedenktijd geven, zodat u nog kunt annuleren. U kunt de verkoper gerust vragen op een ander tijdstip terug te komen, zodat u nog met iemand kunt overleggen. Ziet u iets bijzonders in uw omgeving of vertrouwt u de boel niet? Bel dan altijd met de politie via 0900 - 8844 (lokaal tarief). Soms kunnen juist zaken die heel onbelangrijk líjken, heel belangrijk zijn. Uw wijkagent

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 2de wijkbladeditie van 2012, graag inleveren vóór

18 MEI 2012 Alvast dank De redactie

TWITTER Beste redacties wijkraden, Vanaf vandaag ben ik te vinden op Twitter. Zoals wellicht bekend worden alle wijkagenten in de regio Limburg-Zuid uitgerust met een Blackberry telefoon en bestaat de mogelijkheid om berichten via Twitter de wijk in te sturen, zodat burgers op opsporingsberichten of andere zaken die de wijkagent van belang acht, te reageren. Ik ben te vinden onder de Twitternaam "waABCDE" (staat voor: wijkagent Aarveld-Bekkerveld-Caumerveld-Douve Weien-de Erk). 27


Mogelijk kunt u dit in uw wijkblad, danwel op de website van de wijk vermelden. Met vriendelijke groeten, Fred.

WONINGINBRAAK:

de gelegenheid maakt de dief! Een inbreker heeft vaak maar 30 seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij het risico om gesnapt te worden en zoekt hij vaak een andere locatie. Veilig wonen is dan ook vooral een kwestie van bewust wonen. Een goed, stevig slot op een deur helpt niet, als u bv. tegelijkertijd een raam open laat staan. In de donkere maanden van het jaar neemt het aantal inbraken weer toe. U kunt zelf ook wat doen om de kans op een geslaagde inbraak te verkleinen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een groot aantal woninginbraken eenvoudig voorkomen had kunnen worden en wel door een paar simpele maatregelen te treffen.

Op HeerlenVertelt.nl zijn steeds meer verhalen te vinden over Aarveld/Bekkerveld. U vindt ze op die website onder het kopje ‘De Hees’.

28

Geef een bewoonde indruk - laat licht branden Laat inbrekers niet weten dat u afwezig bent. Met een tijdschakelaar kunt u op onregelmatige tijdstippen het licht laten branden. Maar maak van uw woning geen showroom, sluit tijdig gordijnen en of rolluiken. Zorg ook voor goede buitenverlichting aangezien inbrekers niet graag in de spotlights staan. Sluit alles goed af Binnen enkele minuten staan inbrekers binnen, sluit daarom


ramen en deuren goed af. Ook als u maar even weg bent. Opvallend is dat er veel wordt ingebroken bij woningen waar geen gebruik is gemaakt van het nachtslot. Maar let u ook op openstaande ramen, die toegang tot uw woning kunnen verschaffen. Het gebruik van klauwen op ramen en deuren heeft een positief effect. Berg waardevolle spullen goed op Inbrekers slaan graag snel kun slag en willen het liefst binnen enkele minuten met de buit weer weg zijn. Laat sleutels, laptops en belangrijke papieren niet voor het grijpen in de hal liggen. Bovendien worden met gestolen autosleutels vervolgens ook auto's gestolen. Verder is de slaapkamer een favoriete plek voor inbrekers, omdat ze denken hier vooral juwelen te vinden. In de meeste gevallen is dat ook zo. Verberg daarom uw sieraden goed, zodat de inbreker ze niet kan vinden.

Meld vreemde dingen Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt maak hiervan dan melding. De politie is ge誰nteresseerd in belangrijke details van 'vreemde' personen of auto's, zoals signalementen, kentekens, plaats en tijdstip. Hierdoor kan zij direct actie ondernemen. Bel daarom 0900-8844 (lokaal tarief) of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem bel dan met M. 0800-7000 (gratis).

Persoonlijk preventietips Op www.politiepreventieteam.nl kan iedereen advies inwinnen en een persoonlijke afspraak maken om de inbraakgevoeligheid van uw woning te beperken. U kunt het team ook te bereiken via 046-400 42 91. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met uw wijkagent. Na een keuring door het preventieteam ontvangt u het certificaat Veilig Wonen. De kans op een geslaagde inbraak neemt met het keurmerk maar liefst met 95% procent af! 29


PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL IN OBS DE TOVERCIRKEL Aan het begin van dit kalenderjaar is er in het gebouw van OBS de Tovercirkel aan de Benzenraderweg een peuterspeelzaal geopend. Na een aantal weken van voorbereidingen kon in januari de feestelijke opening plaatsvinden en uiteraard had de Tovercirkel ervoor gezorgd dat peuters, leidsters en ouders / verzorgers een warm welkom kregen. De peuters, hun ouders/verzorgers en leidsters werden door leerlingen en leerkrachten buiten opgewacht. De kleuters van de school vormden een erehaag met ballonnen en zon-

gen een welkomstlied voor de peuters. Daarna werd iedereen nogmaals welkom geheten en de naam van de peuterspeelzaal onthuld. Aansluitend was er nog een glaasje kinderchampagne voor iedereen en werd er geproost op de opening van de speelzaal. Daarna was het tijd om naar binnen te gaan en konden de peuters en hun ouders/verzorgers de nieuwe speelzaal bewonderen. Toen de peuters hun bekende spulletjes terug zagen, begonnen ze ook meteen te spelen. Aan het einde van de dag werden de kleuters van de school getrakteerd door de peuters.


Alle kleuters kregen een sleutelhanger. Ook voor de peuters was er een verrassing vanuit de school. Alle peuters kregen een “mini-poppenkast met vingerpoppen” als symbool voor de werkwijze Speelplezier welke op school in de kleutergroepen wordt gehanteerd en binnenkort ook in de peuterspeelzaal. Er wordt dus ook volop gewerkt aan de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en basisschool.

zelf zorg draagt voor de voorschoolse opvang.

OBS de Tovercirkel, een bredere voorziening. OBS de Tovercirkel locatie Douven Weien heeft door de huisvesting van de peuterspeelzaal weer een breder aanbod gerealiseerd binnen het gebouw. Naast de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool kunnen dus nu ook de peuters vanaf 2 jaar terecht op OBS de Tovercirkel. Wat betreft de buitenschoolse opvang werkt de school samen met diverse partners, maar voor schooltijd kunnen de kinderen al vanaf 7:30u op school terecht omdat de school

Leerlingen Tovercirkel maken eigen carnavalssjlager. Het carnavalsfeest zit er weer op maar ook dit jaar heeft de Tovercirkel weer meegelopen met de kinderoptocht van Heerlen. Bovendien hebben de leerlingen en leerkrachten van de Tovercirkel met hulp van enthousiaste ouders hun eigen carnavalssjlager, ut lupt op rullekes, gemaakt. Dit was een een leuke en leerzame ervaring voor de kinderen en de Sjlager is te vinden op YouTube.

Peuteruurtjes. OBS de Tovercirkel wil alle ouders / verzorgers die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind de kans bieden om met de school kennis te maken. Naast kennismakingsgesprekken die altijd vrijblijvend kunnen plaatsvinden, is de school daarom ook gestart met zogenaamde peuteruurtjes. Op 2 maart, 6 april en 1 juni zijn alle kinderen vanaf 2 jaar samen met hun ouders/verzorgers en/of andere belangstellenden welkom op school om o.l.v. een leerkracht deel te nemen aan activiteiten binnen de school. Het peuteruurtje start om 13:15u en duurt tot 14:45u. Iedereen is van harte welkom!


Jeugdpagina 1 EEN PAASHAAS VAN PAPIER MAKEN Dit heb je nodig

gekleurd, stevig papier of dun karton kleurpotloden viltstiften of verf bolletjes watten lijm schaar

Zo ga je te werk

- Knip twee stroken uit het papier.

- 1 strook maak je iets langer en breder dan de andere. Als je wit papier

gebruikt kun je het papier kleuren in de kleur van een konijn (wit laten, bruin kleuren of grijs). Je kunt natuurlijk ook gekleurd papier gebruiken. - Rol de twee stroken op en lijm de randen vast. - Lijm de twee rollen aan elkaar. - Klein rolletje voor de kop en grote voor het lijfje. - Teken op een ander stuk papier de oren en de poten voor de paashaas. Kleur ze eventueel in en knip ze uit. - Lijm de oren op de achterkant van de kop (kleine rolletje) en de voeten aan de onderkant van de kop. - Teken een gezicht van de paashaas en plak een bolletje watten op de achterkant van het lijfje voor de staart.


KINDERPAGINA OP AARBEK.NL Op 19 januari nam een afvaardiging van het bestuur deel aan het symposium ‘Zilveren Kracht’. Tijdens dit symposium, georganiseerd door de gemeente Heerlen, ging het o.a. om de vraag hoe de talenten en mogelijkheden van ouderen behouden kunnen blijven voor de maatschappij. Gelukkig kent onze wijk al enkele goede voorbeelden waarin dat ten volle gebeurt. En sinds kort is daar een nieuw voorbeeld bij! Een van de bewoonsters in onze buurt kreeg de mogelijkheid dit voorjaar met vroegpensioen te gaan. In haar ogen niet bepaald een moment om te gaan stilzitten, integendeel ! Ze was al langere tijd actief op internet en op www.aarbek.nl staat een link naar een van haar sites met online in te kleuren kleurplaten. Ze liet weten daar wel wat meer mee te willen doen en dacht aan een eigen kinderpagina voor aarbek.nl. Daar hadden we natuurlijk wel oren en spoedig zaten we met elkaar aan tafel.

oplossing voor gevonden. En niet lang daarna kwam een mailtje: “Kijk maar eens of het wat is”. Wij vinden dat het resultaat er mag zijn ! Maar kijk vooral zelf eens, via aarbek.nl of met behulp van de QRcode.

En heb je of heeft u suggesties voor de kinderpagina ?

Laat het ons vooral weten !

Overigens: hebt u zelf meer tijd ter beschikking gekregen en beschikt u over talenten of mogelijkheden waarvan u ook de buurt wil laten profiteren ? We horen het graag.

Er waren wat technische probleempjes, zo zou de pagina waarschijnlijk niet goed in het door ons gebruikte systeem passen, maar daar werd een 33


HARTSTICHTING In de week van 15 tot 21 april 2012 gaan ruim 75000 collectanten voor de Hartstichting op pad en deze zullen ongetwijfeld ook bij U langskomen!! Deze collectanten doen heel goed werk. Zij zijn bezig met de inzameling van giften ten behoeve van instellingen (Voor onderzoek, research en voorlichting) en dat doen ze door langs de huizen te gaan. Geheel belangeloos. Ze hebben vergunning en toestemming van Centraal Bureau Fondsenwerving, gemeente en politie.

WORD OOK COLLECTANT. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons in de collecteweek slechts TWÉÉ (2) uurtjes zouden willen helpen. Een werk dat door vele patiënten zeer zeker gewaardeerd zal worden. Open uw HART voor uw medemens. Aarzel niet en neem contact op met uw wijkhoofd. Telefoon 045 - 571 17 83 Hij/Zij zal u de gewenste inlichtingen geven en graag indelen als collectant in uw eigen straat. Dat is toch ook een heel groot voordeel. Dus: NU BELLEN en OPGEVEN ALS COLLECTANT. Heel hartelijk dank.

34


POPUP POP 2011 PopUp Pop is het kleine zusje van het Festival & Open Podium dat We Aar Bek begin van dit jaar georganiseerd heeft. Ook dit evenement is bedoeld om onze jeugd een bredere horizon aan te bieden. Als locatie hebben we gekozen voor de Zorginstelling Mondriaan, bij de meesten beter bekend onder de naam Welterhof. Wij mochten ons hier aansluiten bij een evenement onder de naam Allemaal Anders.

van kunstwerken. Daarnaast is er natuurlijk plaats voor andere cultuuruitingen, zoals concerten met bekende artiesten, koren, films, lezingen en toneel. Voor ieder wat wils en meer zelfs. Dit alles met de achterliggende gedachte om de Geestelijk Gezondheidszorg voor een breder publiek toegankelijk te maken en dan met name de evenementen die er georganiseerd worden. Deze zijn namelijk vaak ook toegankelijk voor mensen van buiten de instelling. Toch vonden wij van We Aar Bek dat ook hier een grote groep over het hoofd werd gezien, namelijk de jongeren. Daarom hebben wij aangeboden om voor deze doelgroep een passend evenement te organiseren en dat is PopUp Pop geworden. Anders dan bij het Festival & Open Podium hebben we hier ook zelf moeten zorgen voor het geluid en het passende licht.

Voor de 13e keer heeft Mondriaan deze culturele manifestatie 'Allemaal Anders' georganiseerd. Allemaal Anders is een open kunstpodium voor cliĂŤnten en medewerkers van Mondriaan. Het hart van de manifestatie werd gevormd door een expositie

De avond is van start gegaan met de band Solid Sun, deze maakten hun entree met een stevige opening waarna men overging op de iets rustigere meer psychedelische nummers. Als tweede band hadden we de meer blues gerichte band El Perro op het podium staan en zij zorgden ervoor dat er wet meer mee geswingd kon worden op de muziek. Onze afsluiter was niemand minder dan de band BeeBee Freeman.


Zij zweepten het publiek op, mede door het extravagante optreden van hun frontman Beau Overdijk, tot het niveau van een echt festival. Om ervoor te zorgen dat het publiek niet de kans zou krijgen om na het optreden van de eerste band de zaal te verlaten, hadden we tussen elk optrede in een mode show georganiseerd. Deze gebruikte het thema van “Alice in Wonderland” om in het eerste deel een vrolijke en beetje poppy achtige show neer te zetten en in het tweede deel een meer lugubere en spoky sfeer te creëren. Dit alles uitgevoerd door de “hangjongeren” van De Houten Sleutel, onder de bezielende leiding van Niels en Isabelle Neumann. We hebben dit evenement dan ook afgesloten met een heleboel mensen met een tevreden blik in hun ogen en misschien wel met hier en daar een enkele traan, omdat het afgelopen was. Wat betref het volgend jaar? Wie zal het zeggen, als het aan ons ligt staan we er het volgend jaar weer. Frans Cleven organisatie: We Aar Bek


“in een klein bedrijf schep ik creatief schrijven kriebels wat spannend” (Sandarijn, 6 maart 2012) Vele gedichten verder begon het bij mij te kriebelen. Niet alleen ik moest positieve energie uit het schrijven kunnen halen, maar ook anderen. Deze gedachte bracht mij bij de volgende stap om van Woordkriebels een eenmanszaakje te beginnen. Als groepsleerkracht in hart en nieren richt ik me met Woordkriebels hoofdzakelijk op kinderen van de basisschool. Hun wil ik van jongs af aan een taal leren, waar ze in hun verdere leven gebruik van kunnen maken. Ik wil de boom buigen, als die jong is. Woordkriebels verzorgt workshops creatief schrijven via basisscholen en culturele instellingen zoals de bibliotheek. In deze workshops laat ik kinderen op hun eigen taal komen. Vooral jonge kinderen kunnen prachtige woorden zeggen, omdat ze nog niet belemmerd worden door cognitief leren. Door het proces in stappen aan te bieden, waardoor ieder kind zijn eigen tempo kan volgen, krijgen kinderen steeds meer zelfvertrouwen, plezier en uiteindelijk meer sociaal-emotionele groei.

Naast het verzorgen van workshops op basisscholen en culturele instellingen, blijf ik Woordkriebels gebruiken om mijn eigen werk te promoten en te publiceren. Ik ben begonnen met de vrije dichtvorm, specialiseer me op andere dichtvormen, schrijf met veel plezier columns en persoonlijke teksten en ontwikkel me op het schrijven van kinderverhalen. In September van dit jaar komt mijn eerste prentenboek uit, geïllustreerd door Richard Beerens. Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van Woordkriebels en wilt u mijn columns lezen, dan kan dat via www.woordkriebels.nl

Uiterlijk einde april worden op het Bekkerveld vier nieuwe kastanjes en een nieuwe populier geplant. Dan wordt ook de vorig jaar in tweeën gescheurde vleugelnootboom aan de Vergiliusstraat vervangen.


LENTE De bomen nog kaal Oud blad bijna weg Nieuwe plantjes groeien De lente komt eraan Oud blad bijna weg Soms vliegt het nog omhoog De lente komt eraan Ik voel het aan de lucht Soms vliegt het nog omhoog Op het ritme van de wind Ik voel het aan de lucht De winter is ten eind Op het ritme van de wind Drijven grijze wolken weg De winter is ten eind ik voel een eerste zonnestraal Drijven grijze wolken weg Nieuwe plantjes groeien Ik voel een eerste zonnestraal De bomen nog kaal (Pantoum, dichtvorm van Maleise oorsprong.)

Sandarijn Hilkhuijsen. www.woordkriebels.nl

ZELF MET LEER WERKEN? In twaalf weken kun je zelf een leren tas maken. Geheel zelf ontworpen en met de hand gemaakt. Je bepaalt zelf de kleur, leersoort, model en afwerking. Hoe doet je dat? Je kunt bij mij elke week een ochtend of avond met leer werken. Gereedschap, leer en fournituren zijn aanwezig. Info: Locatie: Kloosterweg 1 Heerlen (Oude CBS- gebouw achterkant station) Tijden: Ochtenden : maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur Avonden : maandag, dinsdag en donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Kosten: Per avond â‚Ź15,00. Inclusief garen, lijm en gebruik van gereedschap. Leer en fournituren zijn niet inbegrepen. Je mag natuurlijk ook zelf leer meebrengen (oude jas/broek). Aanmelden: Aanmelding geldt voor drie achtereenvolgende maanden t.w. : maart/ april en mei 2012. Telefoon: Jacqueline Mulders 06-183 66 854 of via mail: JacquelineMBMulders@ hotmail.com


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 30 april 2012 en WIN een fantastische

Boekenbon!!

Stuur uw antwoord op naar Benzenraderweg 92 of 94 6417 SV Heerlen.

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad maart 2012  

Wijkblad maart 2012

Wijkblad maart 2012  

Wijkblad maart 2012

Advertisement