Page 1

Burgemeester De Jong van Westvoorne Bestuurlijke toekomst Voorne (1)

Door Janet van Klink Rockanje – Hij is burgemeester van de enige gemeente op Voorne zonder stadsrechten. Juist de geringe fysieke afstand tussen burger en bestuur maakt Westvoorne volgens Peter de Jong uniek. Ook van de keerzijde is hij zich bewust. ‘We hebben hier een extra slag te maken’.

Knelpunten Uit de regionale bestuurkrachtmeting van 2008 kwamen volgens De Jong twee duidelijke knelpunten naar voren: een gedragen identiteit en het vertrouwen tussen burger en bestuur. Op beide punten probeert de gemeente zich te verbeteren. In december 2009 is de Toekomstvisie Westvoorne vastgesteld. Deze visie bepaalt de richting van het gemeentelijke beleid tot 2020. Het gemeentebestuur wil onder andere het authentieke dorpse en groene karakter versterken en het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid verbeteren. Burgerparticipatie is zelfs het speerpunt van het coalitieakkoord ‘Samen werken aan verbetering’. De burgemeester: ‘sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad vindt het bepalen van het beleid nog meer in samenwerking met de bevolking plaats’.

Spijkenisse ‘Het gebrek aan vertrouwen tussen burgers en bestuur is overal. Hier is dat wel minder dan in de omliggende gemeenten’, beseft De Jong. ‘Er zijn belangrijke slagen gemaakt, maar er is voor ons nog een lange weg te gaan’. In 1994 trad de nu 48-jarige burgemeester aan als raadslid in Spijkenisse en werd twee jaar later fractievoorzitter van de destijds in de oppositie zittende PvdA. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 bekleedde hij daar de positie van wethouder Sociale en Maatschappelijke Zaken. In augustus viert De Jong zijn eerste lustrum als burgervader. Hij voelt zich prettig bij de kleinschaligheid van Westvoorne.

Noodzakelijker Al jaren was er sprake van samenwerking tussen de gemeenten op ambtelijk niveau. De regionale bestuurskrachtmeting toonde de structurele noodzaak tussen de vijf gemeentebesturen op VoornePutten daartoe. Sindsdien geeft een stuurgroep, bestaande uit alle burgemeesters en gemeentesecretarissen, richting hieraan. De Jong spreekt van een uniek eiland. ‘Dit gebied heeft met name op toeristisch en recreatief gebied zo veel te bieden. We hebben alles in feite’. Door het gezamenlijk optreden op vooral economisch terrein wordt Voorne-Putten sterker gemaakt. De gemeenten zijn hierdoor bovendien een volwaardigere partner richting andere organisaties, zoals het Havenbedrijf, en hogere overheden. Op het gebied van de complexe jeugdzorg is er eveneens sprake van intensieve samenwerking.


Onontkoombaar Herindeling is op een bepaald moment misschien onontkoombaar. De burgemeester: ‘als er van bovenaf zo wordt gedacht gebeurt het uiteindelijk toch wel. De centrale vraag moet echter blijven: ‘wordt de burger er beter van?’. Het huidige kabinet vraagt een actieve rol van de Provincie bij samenvoegingen. Naar zijn mening worden het op 2 maart aanstaande dus interessante Provinciale Statenverkiezingen. Samenwerking moet niet alleen tussen gemeenten plaatsvinden. Hun inwoners kunnen veel betekenen om de bestuurskracht te versterken. ‘We willen graag met de burgers hierover spreken’, geeft de burgemeester van Westvoorne ten slotte mee. ‘Praat er als burger vooral over met ons mee’.

drieluik-de-jong  
drieluik-de-jong  
Advertisement