Page 1

ACTIVITAT 4

VIDEO D’EN TEO I CONTESTAR PREGUNTES Lloc on es durà a terme:

Durada de l’activitat:

Organització del grup:

A l’aula.

30 min. aproximadament.

Tot el grup classe de P5.

Depèn de l’actitud dels infants. Objectius que volem assolir:

→ Desenvolupar les competències orals. → Saber explicar que succeeix al video. → Aprendre a respectar el torn de paraula. → Adquirir nous aprenentatges relacionats amb les estacions de l’any. → Gaudir de l’activitat.

Planificació de l’activitat lúdica (tot allò que hem de tenir preparat i previst per fer l’activitat):

Per poder dur a terme aquesta activitat, hem de tenir apunt l’espai on la volem realitzar i el material necessari per desenvolupar-la.

Descripció del joc i metodologia que utilitzarem:

A continuació us deixo un vídeo d’en Teo perquè vosaltres, els infants, us el mireu. Després de mirar el video, per tal de saber si els infants heu estat atents i per donar possibilitat a millorar i adquirir millors habilitats orals, les Mestres us proposaran unes preguntes. Aquestes preguntes són de lliure elecció, depenent del que la mestra cregui més convenient.

Alguns exemples són: demanar que expliquin entre tots i totes el vídeo des del principi, que us diguin què veu en Teo mentre va amb tren, quines estacions de l’any es poden veure…


http://www.youtube.com/watch?v=NXXjlUfiSLs Paper del monitor/a en aquesta activitat lúdica:

En aquesta activitat, primer de tot l’educador ha d’explicar als infants en què consisteix l’activitat que durem a terme. A continuació, posar el video i en finalitzar-lo plantejar preguntes perquè els infants tinguin la oportunitat d’expressar-se oralment. Mentre els infants parlin i contestin les preguntes, sempre respectant el torn de paraula, el docent avaluarà el paper de cadascun dels infants i controlar que no es dispersi l’activitat. En definitiva ha de tenir un paper d’observador.

Recursos humans:

La professora de l’aula i els infants de

Recursos materials:

-

El video

l’aula de P5.

Avaluació dels i per part

Avaluació dels professionals:

dels infants: Les professores haurem d’avaluar si els Esperem que els infants la trobin

infants han trobat l’activitat divertida i si han assolit els objectius previstos.

una activitat divertida i s’ho També haurem d'avaluar si ha estat ben passin d’allò més bé.

organitzada, què es podria canviar per millorar-la...

Activitat 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you