Page 1

ACTIVITAT 6

ACTIVITAT D’ANGLÈS Lloc on es durà a terme:

Durada de l’activitat:

Organització del grup:

A l’aula.

1 hora aproximadament.

Tot el grup classe de P5.

Depèn de l’actitud dels infants. Objectius que volem assolir:

→ Conèixer el vocabulari de les estacions de l’any en anglès. → Aprendre la pronuncia de les paraules. → Desenvolupar les capacitats lingüístiques (orals, escrites i auditives). → Gaudir de l’activitat mentre aprenen l’idioma.

Planificació de l’activitat lúdica (tot allò que hem de tenir preparat i previst per fer l’activitat):

Per poder dur a terme aquesta activitat, hem de tenir apunt l’espai on la volem realitzar i el material necessari per desenvolupar-la.

Descripció del joc i metodologia que utilitzarem:

Per treballar les quatre estacions de l’any us proposo fer aquesta activitat d’anglès:

Aquesta activitat consisteix en aprendre les peces de roba, adequades a cada estació de l’any. Primer de tot, la mestra ho ensenyarà en veu alta a tota la classe per tal d’adquirir el vocabulari, seguidament els alumnes repetiran la paraula per tal d’interioritzar-la.

Una segona alternativa que us proposo, és realitzar una activitat més interactiva a través


d’unes fotografies de vestuari, per tal de que dialoguin entre ells en anglès.

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.es/2012/09/mi-ropa-my-clothesingles.html Paper del monitor/a en aquesta activitat lúdica:

En aquesta activitat, primer de tot l’educador ha d’explicar als infants en què consisteix l’activitat que durem a terme. A continuació, la mestra haurà d’adequar el vocabulari en anglès a l’edat dels alumnes. Mentre els infants realitzin l’activitat, el docent avaluarà el paper de cadascun dels infants i controlar que no es dispersi l’activitat. En definitiva ha de tenir un paper d’observador encara que en algun moment és una activitat dirigida.

Recursos humans:

La professora de l’aula i els infants de l’aula de P5.

Avaluació dels i per part

Recursos materials:

-

Fotografies o imatges de les peces de roba.

Avaluació dels professionals:

dels infants: Les professores haurem d’avaluar si els Esperem que els infants la trobin

infants han trobat l’activitat divertida i si han assolit els objectius previstos.

una activitat divertida i s’ho També haurem d'avaluar si ha estat ben passin d’allò més bé.

organitzada, què es podria canviar per millorar-la...

Activitat 6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you