Page 1

ACTIVITAT 1

AUDICIÓ DE LES QUATRE ESTACIONS Lloc on es durà a terme:

Durada de l’activitat:

Organització del grup:

A l’aula.

1 hora aproximadament.

Tot el grup classe de P5.

Depèn de l’actitud dels infants. Objectius que volem assolir:

→ Conèixer qui és Vivaldi. → Distingir els diferents instruments de l’audició de les quatre estacions. → Desenvolupar la capacitat auditiva. → Gaudir de l’activitat mentre aprenen història de la música.

Planificació de l’activitat lúdica (tot allò que hem de tenir preparat i previst per fer l’activitat):

Per poder dur a terme aquesta activitat, hem de tenir apunt l’espai on la volem realitzar i el material necessari per desenvolupar-la.

Descripció del joc i metodologia que utilitzarem:

Per treballar les quatre estacions de l’any us proposo fer aquesta activitat de música, amb la qual també coneixereu a Vivaldi:

Per començar amb l’activitat els nens i nenes haureu de fer una rotllana i seure al terra. Seguidament la mestra us posarà l’audició i deixarà que l’escolteu. Quan s’hagi acabat l’audició, explicarà qui va ser Vivaldi. A continuació tornarà a posar l’audició i entre tots anireu esbrinant quins instruments sonen. Finalment després d’anar parant per saber si


eren aquells instruments o no, l’escoltareu una vegada més sense parar-la. Audició de Vivaldi (Les quatre estacions): http://www.youtube.com/watch?v=s2lbGix2wtE

Paper del monitor/a en aquesta activitat lúdica:

En aquesta activitat, primer de tot l’educador ha d’explicar als infants en què consisteix l’activitat que durem a terme. A continuació, explicar un resum, adequat a l’edat de qui va ser Vivaldi. Mentre els infants escoltin l’audició, el docent avaluarà el paper de cadascun dels infants i controlar que no es dispersi l’activitat. En definitiva ha de tenir un paper d’observador encara que en algun moment és una activitat dirigida.

Recursos humans:

Recursos materials:

La professora de l’aula i els infants de

-

Resum de la història de Vivaldi.

l’aula de P5.

-

L’audició de les quatre estacions.

Avaluació dels i per part

Avaluació dels professionals:

dels infants: Les professores haurem d’avaluar si els Esperem que els infants la trobin

infants han trobat l’activitat divertida i si han assolit els objectius previstos.

una activitat divertida i s’ho També haurem d'avaluar si ha estat ben passin d’allò més bé.

organitzada, què es podria canviar per millorar-la...

Activitat 1  
Activitat 1  
Advertisement