Page 1

Den där. Den mest köpta.

Årgång 12

augusti 2008 nummer 07

r På Kastelli-vis förverkligas de bästa hemmen. r De bästa husmodellerna finns i Kastelli-Husbok. r Du kan också lätt hitta dina hus- och fritidshusmodeller på Kastellis internet-sidor.

KASTELLI-HUS KASTELLI-HUS Storalånggatan 60,Vasa Storalånggatan Vasa Mikael Boberg tel.60, 046 850 3590 mikael.boberg@kastelli.fi Mikael Boberg tel. 046 850 3590 Raimo Korkeamäki tel. 040 052 0271 mikael.boberg@kastelli.fi raimo.korkeamaki@kastelli.fi

www.kastelli.fi

KOLLA IN VÅR FESTIVAL-ÖP! Sidorna 11-14

ÖSTERBOTTNISKA POSTEN ÖP fyller 40 år och siktar mot webben. Tina koordinerar.

Föreningsfestivalen i Åbo 5-6.9.2008

Ring och kolla våra förmånliga höstpriser!

Thomas Smeds 040 056 8947 TB-Service E. Westergård Ab 06 364 5130 Jens Tåg 040 076 4597

Resor under hösten… Ikea, Reso (Raisio) 13.09 & 17.10 Ikea, Haparanda * 11-12.10 (sista bokn.dag 26.09) * 01-02.11 (sista bokn.dag 17.10) * 06-07.12 (sista bokn.dag 21.11) Bokmässa i Helsingfors 25.10 Jultomtens verkstad, Rovaniemi 16-18.10 (höstlovet) & 21-23.11 Skansens julmarknad 05-08.12

Minnen, upplevelser och resor… INGVES RESOR Närpes 0207 434530, Vasa 0207 434520 www.ingvesresor.fi

Tina sidan 5, kalaset sidan 7 och webben sidan 13.

Lajvsommar: IVS på Snäröarna och skräcklajv på Båskas.

BRÄNNOLJOR OCH DIESEL

TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!

Bränsletjänst Johnny & Kent 66240 Petalax 347347 04170417 Kolla våra 347 0462 347 0462 050 016 2803 torkningsvillkor. 050 321 3799 0500-162803 050-3213799 Johnny Gammal Nordling Johnny Gammal KentKent Nordling

Sidorna 16 - 17.


Nummer 07/2008

2

ÖP

SÖU

Redaktörens hörna SÖU:s

Innehåll Sid 3 Malax Uf:s jubileum Sid 5 Tina Storsjö, projektkoordinator. Sid 7 ÖP:s 40-årsfest. Sid 11-14 Festivalbilaga Sid 16-17 Lajv: I Vargens Spår IV & Elorias skräcklajv. Sid 18-19 Reportage från sommarteatrarna. Richard skådar utgår tyvärr ur detta nummer på grund av platsbrist.

ÖP nr 08 Medlemsföreningar puffar gratis! Puffar sänds till adressen: op@sou.fi eller till ÖP Handelsesplanaden 10D 65100 VASA

Deadline 19.9 Utdeln. v. 40 (29.9-5.10)

Utgivningsdagar och deadlines finns även på www.sou.fi/SOU/OP

medlemsföreningar kallas till förbundets

HÖSTMÖTE

på Norra Korsholms

skola i Karperö

Lördag 18.10. kl 17.30 Höstmötesordförande: Mikael Gädda

På höstmötet behandlas de i förbundets stadgar §8 nämnda ärendena. Motioner eller förslag ska inlämnas till SÖU:s kansli. Handelsesplanaden 10 D, 65100 VASA eller per mail till helena@sou.fi senast 30.9. Medlemsföreningarna har rätt att rösta på förbundets höstmöte -om medlemsantalet understiger 100 med två röstberättigade representanter -om medlemsantalet överstiger 100 med två representanter för de 100 första medlemmarna samt med ytterligare en representant för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Efter höstmötet Johannesgala och oktoberfest.

Johannesnomineringar in 10.9! Johannesgalan som är SÖU:s egen oscarsgala arrangeras redan den 18 oktober i år i Karperö. Därför är det aktuellt att nominera kandidater till de olika kategorierna redan nu. Vem som helst kan nominera, men kandidaterna ska ha sin hemförening bland SÖU:s medlemsföreningar.

Nominera senast 10 september

Priskategorierna har förnyats i år och nu kan personer och föreningar nomineras i följande kategorier; Årets eldsjäl En eldsjäl är en person som inspirerar och engagerar folk i sin omgivning och aktivt får personer att delta. Årets uf-veteran En uf-veteran är en person som under lång tid förtroget arbetat och slitit för sin förening.

Österbottniska Posten Utgivare: Ab Sidwill Oy, Handelsesplanaden 10D 65100 VASA tel 06 320 5000 gsm 050 432 3948 e-post op@sou.fi www.sou.fi/SOU/OP Ansvarig utgivare: Mats Brandt Redaktör: Jona Nyström Ombrytning: Peter Snickars Annonser: Jonny Åstrand, Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06 347 0608, GSM 0500 924 528, e-post: cjcenter@malax.fi Annonspriser: Första sidan: sv/v 1,85 euro /spmm I text: sv/v 1,35 euro /spmm Sista sidan: sv/v 1,43 euro /spmm Tidningens största ansvar för fel som har uppstått i samband med publicering av annons är annonsens pris. Tidningen ansvarar inte för fel och brister som beror på undermåligt annonsmaterial. Tidningen ansvarar inte heller för postala förseningar. Upplaga: 51.715 ex Tryckeri: I-Print, Vasa

Årets ungdom Årets ungdom är en resursperson som arbetat för och med barn och unga. Årets förening Årets förening är en grupp som vidareutvecklat sin verksamhet. Nytänkande och målmedvetenhet kännetecknar deras arbete. Årets talang Årets talang är en person eller grupp som utmärkt sig speciellt inom t.ex musik, dans eller teater. Regler: Det måste gå 5 år mellan gångerna som man kan vinna, en jury väljer vinnarna och den nominerade ska ha sin hemförening bland SÖU:s medlemsföreningar. Nomineringar och motiveringar sänds till kansli@sou.fi eller SÖU, Handelsespl. 10 D, 65100 Vasa senast den 10 september 2008 kl. 16.

Väl mött på Johannesgalan!

Föreningarna 5 ringen Sundom marknad 13.9!

Hembakt, handarbete, fisk och mycket mera hittar du på Sundom marknad 13.9. Marknaden pågår klockan 10 - 15 på sportplanen i Sundom. För mera information, se www.sundommarknad.fi. Ännu finns lediga försäljningsplatser!

6 ringen Loppis i Malax!

Loppis i Bygdegården 12.10 - 19.10. Ring och boka bord fr.o.m. 15.9. Tel. 050-5675509, vard. 17:30-19:30.

Dansgala i Norrvalla

Övermark och Korsnäs Uf ordnar dansgala i Norrvalla 4.10 kl. 21-02 Svenska Fernandoz med Git Persson och Österbottniska Dansexpressen spelar upp till dans. Inträde 22€ Se dagspressen framöver för mera info. Alla hjärtligt välkomna!

7 ringen Stort LOPPIS i Pörtom!

Pörtom Uf ordnar stort loppis den 20-28 september Öppet: må-fre kl.17-20 & lö-sö kl. 12-16 Alla varmt välkomna!

ÖP 40 år!

J

app, så är det, och fest var det. Tack alla som sökte sig till Carpella och deltog i festen, och tack också till Tom Juslin som gav en intressant och inspirerande föreläsning, samt festfixarna i Karperö Uf! Nu siktar ÖP mot nya mål. Utvecklingsprojektet är i full gång och snart ska ÖP finnas på nätet. Det är spännande tider. Redaktörer värvas och utbildning för dem är på gång. Workshopen under jubileumsfesten sådde många idéfrön, och projektkoordinatorn Tina jobbar på högvarv för att driva projektet vidare! Festfunderingar hittar du på sidorna 16 och 17. I detta nummer av ÖP har en liten bilaga sökt sig in. Det är föreningsfestival på gång och detta till ära kan du ta del av en fyrasidig festivalbilaga! I fjol missade jag festivalen som hölls i Helsingfors, men i år har jag möjlighet att delta, och ser fram emot att åka ner till Åbo och uppleva Föreningsfestivalen 2008. I nästa ÖP kan du läsa en

rapport från festivalen! Sommaren börjar vara förbi, men lite sommar hittar du ännu i denna tidning. Jag har tillsammans med SÖU:s och ÖP:s praktikant Calle Tengman haft nöjet att ta del av Österbottnisk sommarteater, och det kan du också göra på sidorna 18 och 19. Ja, så var man igång igen! Visserligen har jag inte haft någon semester, men nog känns det ändå som att hösten innebär en nystart med vardag jobb och allt vad det heter. Det är bara att bryta ihop och komma igen, som det heter! Jona Nyström

SÖU:s pidroturnering Årets pidrokval närmar sig med stormsteg. Matcherna går precis som tidigare mellan sexmannalag. Ringarna avgör själva vilken spelplan som används. En förening kan ställa upp med flera lag. Lagnamnet är föreningens namn, till exempel Petalax uf, Pensala uf. OBS! När ni anger lagnamn, använd INTE förkortningar, skriv ut hela föreningens namn. Många föreningar använder samma förkortning, t.ex. NUF (Nämpnäs uf, Nykarleby uf, Närpes uf.) Anmälan om deltagande i ringarna 1, 2 och 3 samt 5, 6 och 7 skall vara respektive kontaktperson tillhanda senast den 8:e oktober. För 8:e och 4:e ungdomsringen ska anmälan vara inne senast 3:e november. I anmälan ska ingå lagnamn, kontaktuppgifter till laget, spelplats för hemmamatcher samt namn på lagets samtliga deltagare och reserver. Efter kompletta anmälningar inkommit meddelas alla lag av kontaktpersonerna in till SÖU:s kansli. Denna säsong ska kvalen i ringarna spelas så att resultaten är klara senast den femte mars 2009. Semifinal och final spelas i slutet av mars, exakt plats och datum meddelas senare. Detta år önskar SÖU också att resultaten sammanställs veckovis av ansvarspersonerna i varje ring så att vi kan publicera mellanresultat kontinuerligt i ÖP och på vår hemsida. Resultaten kan skickas till SÖU antingen via mail, fax eller delges per telefon. Precis som tidigare får ringarna inbördes göra upp sina egna spelplaner såtillvida att de hålls inom de av förbundet angivna datumgränserna. Vi kan naturligtvis hjälpa till med uppgörande av spelplan från SÖU om så önskas (ringens kontaktperson meddelar oss i sådant fall). Kontaktpersoner för respektive ring publiceras i kommande ÖP i början av oktober samt på vår hemsida inom kort. Vid frågor, kontakta gärna oss så hjälper vi till eller berättar mera. Regler, blanketter m.m. finns naturligtvis på vår hemsida, www.sou.fi. Tveka inte att ta kontakt om ni vill ha kurser eller annan understödande verksamhet för pidron i DIN förening. Info / förfrågningar: Josip, SÖU Tel. 06 320 5000, fax 06 320 5025, e-post: josip@sou.fi adress: SÖU, Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa

Lediga kursplatser! Ännu finns kursplatser kvar till den gyllene peruken. Kurserna är helt kostnadsfria för SÖU:s medlemmar, anmäl dig så snabbt som möjligt! Kurser: Kuplettverkstad (6.9.2008), Anders Teir (6h). Koreografi (7.9.2008), Kristin Siegfrids (6h). Improvisation (13-14.9.2008), Elisabeth Öhman (12h). Textverkstad 1 (20-21.9.2008), Göran Sjöholm (12h). Textverkstad 2 (27-28.9.2008), Billy Nilsson (12h). Mera info på www.projekt.sou.fi eller från vårt kansli!


Nummer 07/2008

3

Malax Uf 120 år! I sommar var det fest på Bygdegården då Malax Ungdomsförening firade 120-års jubileum. Som äldsta ungdomsförening i Österbotten lider Malax Uf ingalunda av några ålderskrämpor. Bygdegården sjuder av aktivitet och föreningen hade i år en lyckad nystart med revyspelandet Festen Egentligen tänkte föreningen spara firandet tills det var dags för 125års jubileum. Men planerna ändrades då Petter Ohls tog kontakt och berättade att han komponerat ”Marsch för Malax Ungdomsförening”, med text av Gånge Rolf, och undrade om det fanns något bra tillfälle för ett framförande av marschen. Det hela slutade med att marschen fick sitt tillfälle, en 120års jubileumsfest. Inte så illa, och när det ska festas så ska det festas ordentligt! En vacker sommardag i slutet av juni firades det för fullt i Bygdegården. – Först hade vi kransnedläggning, och sen bjöd vi på köttsoppa. Våra kockar Helena och Anita hade kokat för 200 personer, berättar Ann-Louise Malm, Malax Uf:s ordförande. På festprogrammet stod bland annat tal av Idrotts- och kulturminister Stefan Wallin, utdrag ur årets revy, musik och diktläsning, och marschen förstås, framförd av Jokilaakson Laulajat från Jämsä. Festdeltagarna fick också en glimt av forna tider, tack vare en föreningsaktiv som varit med länge. – Lars-Göran Sperring kom och slog sig ner med sin klippbok, och visade hur det gick till på hans tid, förklarar Ann-Louise. Som avslutning på festen bjöds det på kaffe och tårta, och deltagarna var nöjda.

– Alla jag pratat med har sagt att vi hade det så fint, berättar Petra Stenbacka, som sitter i styrelsen och är bufféföreståndarinna. – Jag blev så glad då Åminne folkparks talkogäng kom med och hjälpte till inför festen, och vi har fått mycket hjälp av Mikko Ollikainen som skött om annonserandet, säger Ann-Louise.

Föreningen Malax Uf:s stora stolthet är Bygdegården. Den ståtliga lokalen är i gott skick och används flitigt. – Vi har mycket uthyrningar. Vi hyr ut lokalen, men man kan också hyra Marthasalen och Lions-rummet skilt. Sen hyr vi också ut serviser och bord, förklarar Ann-Louise I Bygdegården hålls också MIkurser och Åminne Folkpark har sitt kontor i lokalen. Föreningen ordnar själv loppis i lokalen, nästa gång nu på hösten, och farsdagslunchen hör till föreningens traditioner. – I höst kommer en pensionärskör att uppträda i lokalen, och då ordnar vi servering. Sen efter nyår börjar revygänget öva, berättar Ann-Louise. Malax Uf har en aktiv styrelse, och talkofolk får man också med då det behövs. – Jag tycker att vi har bra med folk med, säger Ann-Louise. – Mest är det ju vi i styrelsen som jobbar, men vi är ju ganska många, förklarar Mats Back, kassör och

Föreningsmänniskor Mats Back 44 år Hur länge har du varit med i Malax Uf:s verksamhet? – Jag har varit med sedan 1997. Det var då de började renovera som någon frågade mig om jag ville vara med, och i ett svagt ögonblick så lovade jag att hjälpa till. Hur deltar du i föreningens verksamhet? – Jag är kassör i styrelsen, så är jag med på talkojobb och håller också koll på oljepannan. Vad betyder verksamheten för dig? – Det är roligt att vara med, det händer mycket som är intressant och kul.

Petra Stenbacka 39 år Hur länge har du varit med i Malax Uf:s verksamhet? – Jag har varit med sedan förra våren, eller är det två år? Nä, det var 2007. Jag kom med för att jag brinner för Bygdegården, att huset ska bevaras för våra aktiviteters och för barnens skull.

Malax Uf:s ordförande Ann-Lousie Malm poserar glatt med Bygdegården i bakgrunden. talkojobbare.

Framtiden

ningen som en sak man behöver börja fundera på. – Oljan är ju inte billig.

I Bygdegården står Malax Uf:s verksamhet på en stabil grund. Marthasalen, Lions-rummet och trappan upp till andra våningen har inte många år på nacken, och köket är modernt. Föreningen jobbar aktivt med att åtgärda det som behöver åtgärdas i lokalen. – Det pågår någonting hela tiden, säger Mats, och nämner uppvärm-

I och med nystarten för revyn lyckades föreningen engagera många ungdomar, och styrelsen är som sagt aktiv. Utbyte av styrelsemedlemmar sker nu och då, vilket inte är annat än naturligt. – Man ska vara med så länge man tycker det är roligt, funderar Mats. – Så länge man känner att man har något att ge, tillägger Ann-Louise.

Med en nystartad revytradition och en fin lokal har Malax Uf:s verksamhet alla förutsättningar att vara såväl givande som rolig. Johannes Klockars var drivkraften bakom grundandet av föreningen för 120 år sedan, och vakar fortfarande över föreningsverksamheten, avbildad på sin stod utanför Bygdegården. I sommar fick han glädjas över en fin fest, och vad månne han tycker om revyn? Text: Jona Nyström.

TOPPEKONOMISKA FIRESTONE. Alltsedan 1930-talet har Firestone traktordäcken gjort väl ifrån sig också i Finland, effektivt och ekonomiskt. Firestone har flera slitbanemodeller för olika slags arbeten och förhållanden. Radial 7000 '70'

PJELAX Tfn. 225 9252, fax 225 9330

RINGSERVICE

Bra på slask!

Jordbyggnads Rodas är ett stabilt familjeföretag med över fyrtio års erfarenhet av krävande jordbyggnadsarbete. Målsättningen i det dagliga arbetet är pålitlighet och kvalitet. Det finns inga genvägar till ett bra utfört arbete.

Hur deltar du i föreningens verksamhet? – Jag är med i styrelsen och sitter på möten, deltar i talko och är bufféföreståndarinna. Vad betyder verksamheten för dig? – Jag tycker att det är jätteroligt att vara med!

Vikby industriområde, Helsingby Tfn: (06) 356 8000, 044-322 1818 www.rodas.fi

Jordbyggnads Maarakennus

AB

RODAS

OY


Nummer 07/2008

4

www.alandstrafiken.ax

Njut av din

ålandssemester! Boka julens fester nu!

Annonsera i Österbottniska Posten! Ring: 050 092 4528

Ålands östra skärgård är väl värd att upptäcka. Dit tar du dig lätt med skärgårdsfärjorna som sammanbinder öarna med ett finmaskigt nät av färjelinjer. Ge dig ut på upptäcksfärd – passagerare utan bil åker gratis!

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Strandgatan 25, 22100 Mariehamn Tel. +358 18 525 100, fax +358 18 17 815

Skicka artikeltipsen till jona@sou.fi FÖDELSEDAGSFESTER, PERSONALFESTER, BRÖLLOP, KUNDTILLSTÄLLNINGAR

Festplats vid havet TRE OLIKA UTRYMMEN

Sommarestaurangen för 100 personer LoggInn-kabinettet för 70 personer Paviljongen för 600 personer

Vi tar hand om maten och alla drycker. Ta kontakt för mer information!

Sommarrestaurang Tfn. 06-3651 950, 06-3651 215 Gsm: 050-4656 390 E-mail: malin@aminnefolkpark.net www.aminnefolkpark.net


Nummer 07/2008

5

Två projekt, en Tina För ett par veckor sedan dök ett nytt ansikte upp på SÖU:s kansli i Vasa. Tina Storsjö heter förbundets nya anställda, och hon jobbar som koordinator för projekten 15 minutes of fame och ÖP-projektet. – Det är två roliga projekt, så jag måste ju söka jobbet, berättar Tina om hur hon tog beslutet att söka jobbet som projektkoordinator. Hon har läst till pedagogie magister på Åbo Akademi i Vasa, och har erfarenhet av media genom frilansjobb och jobb på Yle. Erfarenheten från media och utbildningen kommer väl till pass när Tina ska leda ÖP-projektet. – Jag har mest jobbat med tidningar, men webben är ju starkt på kommande. Det ska bli roligt att vara med och göra en webbtidning åt Finlands största gratistidning, och starta upp något nytt. Min utbildning kommer in i och med att vi ska utbilda redaktörer, det kan jag! Tina hoppas att ÖP genom webbtidningen ska få ett lyft och bli attraktivare för ungdomar, och att tidningen ska leva i minst 40 år till!

Gällande 15 minutes of fame har Tina ett konkret mål. – Jag vill hitta tio nya artister som kan börja jobba via Artisto. I projektplanen för 15 minutes står det att två av de tio nya artisterna ska vara av de lite mer udda slaget. Något som Tina först var osäker på om hon kunde hitta. – Men det finns ju en hel massa intressanta och udda typer, det gäller bara att gräva runt, man hittar nog. Tina medger att det till en början kändes lite stressigt och skrämmande att ta i tu med två olika projekt, men hon har kommit över det. – Då jag började jobba konkret med projekten så började det rulla på. Det är mycket jobb och tiden blir aldrig lång, men det trivs jag med! Text: Jona Nyström.

Som koordinator för två olika projekt har Tina Storsjö fullt upp, och hon trivs! Foto: Jona Nyström. Vaasan kesäyliopisto Vasa sommaruniversitet

SOMMARUNIVERSITETET ÖPPET FÖR ALLA undervisning året om www.vasasommaruniversitet.fi

SIMHALLEN ÄR ÖPPEN 1.9 - 19.12

ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING Hösten 2008

Biljettförsäljningen avslutas 1 h 15 minuter före stängning.

FILOSOFI (ÅA), grundstudier start 7.10. FINSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN (ÅA), ämnesstudier start 3.10. INFORMATIONSFÖRVALTNING (ÅA), studiehelhet 70 sp fortsätter 6.9. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (ÅA), grundstudier start 7.11. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (ÅA), kurspaket 30 sp start 22.9. KONSTVETENSKAP (ÅA), approbatur start 23.9. OFFENTLIG FÖRVALTNING (ÅA) •medborgaren och inflytandet 10 sp start 25.8. •kommunalpolitik 10 sp start 3.10. RELIGIONSVETENSKAP (ÅA), genus och religion 10 sp start 4.10. RÄTTSVETENSKAP (ÅA), rättsnotarieprogrammet 60 sp start 3.10. STATISTIK (ÅA), grundkurs i statistisk data-analys 10 sp start 18.8.

MÅN, ONS, FRE 06:00 - 21:00 TIS, TO 08:00 - 22:00 LÖR 10:00 - 18:00 (Om ej babysim öppnas simhallen kl.8:00)

SÖN

MÅN, ONS, FRE LÖR SÖN

08:00 - 18:00

06:00 - 09:00 08:30 - 10:00 08:00 - 12:00

Morgonsim Babysim Inva-&Kond.sim

UTHYRES!

Nytt, fräscht mötesutrymme för upp till 15 personer. Även kaffe ordnas! Adress: Handelsespl. 10D, Vasa. Boka via SÖU, på tfn. 06 320 5000

KORSHOLM MUSTASAARI


Nummer 07/2008

6

Ditt Visa-kort ser nu ut precis som du själv vill. FĂśreviga en min, fotografera en ďŹ skfĂĽngst eller skanna in ditt favoritmĂśnster och ytta bilden till din dator. Designa ett kort som är lämpligt fĂśr just dig. www.sparbanken.ďŹ www.aktia.ďŹ

Aktia, Kristinestad, Kvevlax, Närpes, VÜrü, Yttermark och Övermark

LĂ–RDAG 13.9

SĂ–NDAG 14.9

11.00 14.00 17.00 18.00

Öppet fältläger i Oravais Kom och se soldaterna i fält Slaget i Oravais ca 300 soldater i gamla uniformer Kransnedläggning vid Jutas Tal av von DÜbelns ättling Afton i NyCarleby Sküdespel, süng, mat‌ Obs! FÜrkÜp av matbiljetter!

9.00 Gudstjänst i Oravais kyrka Predikan: biskop Gustav BjÜrkstrand 10.00 Parad frün kyrkan till slagfältet Svea Liv Garde till häst, traditionstrupperna 11.00 Kransnedläggning, minnesstoden i Oravais Stats- o fÜrsvarsmakten, historiska släkter ‌ 14.00 MinneshÜgtid i Centrumskolan i Oravais Ministertal, süng, sküdespel, (bl.a. Carl Bildt). FÜrhandsanmäln. MATBILJETTER pü tel. 06 785 6111 & ANMÄLNINGAR pü tel. 050 313 1902

Skicka artikeltipsen till jona@sou.fi

www. unituli.fi

God sÜmn ger pigga morgnar Unituli Ab hÜr till den internationella Hilding Anders koncernen, och är Finlands stÜrsta och mest energiska madrasstillverkare. Vi tillverkar hÜgklassiga resürmadrasser, justerbara sängar och ramsängar, samt bäddmadrasser. I kollektionen finner du bl.a. bäddar fÜr privata hem, hotell och olika typer av inrättningar. Vi erbjuder allt frün basmodeller till eleganta lyxbäddar.

!,,40Âą 36%.3+!

Hovrättsesplanaden 9, 65100 Vasa 4EL www.gros.fi

DANSKURSER HĂ–STEN 2008

Algotsvägen 2, 64200 Närpes Tel. (0)6 433 7000 Fax (0)6 433 7050

Mül och medel: OP-Visa Electron fungerar büde i Finland och utomlands. Du kan betala med det i affärer, ta ut kontanter i automater och tryggt gÜra inkÜp pü internet. Kortet är gratis fÜr under 26üringar. Läs mera pü adressen op.fi/ungdomar

Tävlingsdans Grundkurs, barn Grundkurs, vuxna Lavadans Grundkurs FĂśrsättningskurs Dansklubben LavaTorsdag Danskurs fĂśr äldre Bailatino Mamma&Barn 3-6 mĂĽn Mamma&Barn 6-12 mĂĽn Mamma&Barn 1-2 ĂĽr Mamma&Barn 2-3 ĂĽr Bailatinobaby 3-4 ĂĽr Bailatinobaby 5-6 ĂĽr BailatinoKids 7-10 ĂĽr BailatinoKids Ăśver 10 ĂĽr Grundkurs (vuxna) MIX-Dance ,grundkurs ShowDance,grundkurs StreetDance ,grundkurs Street-MIX (fortsättn.nivĂĽ) BreakDance Grundkurs ‘Harrastajaryhmä’

Startar 26.8. ti 26.8. ti

Tid Sal â‚Ź 17:00-18:00 2 50* 19:30-21:00 2 70

27.8. 25.8. 24.8. 28.8. 25.8.

19:30-21:00 19:30-21:00 17:15-18:45 19:45-21:15 11:00-13:00

on mĂĽ sĂś to mĂĽ

1 1 1 1 1

70 70 70 ** 60

(Mamma&Barn kurs. omf. 10 gĂĽnger)

7.10. 7.10. 6.10. 8.10. 26.8. 28.8. 27.8. 27.8. 24.8. 28.8. 26.8. 27.8. 26.8.

ti ti mĂĽ on ti to on on sĂś to ti on ti

11:15-12:00 10:00-10:45 10:15-10:45 10:30-11:00 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-18:00 17:00-18:00 17:30-18:30 19:45-21:15 18:00-19:00 18:15-19:15 19:00-20:00

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

38 38 35 35 38 38 50 50 57 70 *** *** ***

25.8. 25.8.

mĂĽ 17:00-18:00 1 mĂĽ 18:15-18:15 1

*** ***

* 5-16 ür pojkar deltar hela hÜsten endast fÜr medlemsavgiften 6 ₏! ** 11₏/fÜrsta güng, därefter 7₏/güng *** 50₏ under 18 ür, 57₏ Üver 18 ür Magasinsgatan 7, 2. vün., Vasa Danssalarna: www.rolling.fi Internetsida: postilaatikko@rolling.fi E-post: 040 - 4846251 Danslinjen: Ändringar av kurserna kan fÜrekomma, aktuell information finns pü internetsidan.


Nummer 07/2008

7

ÖP 40 år! Lördagen den 16.8.2008 var det fest på Carpella i Karperö. ÖP firade 40-årsjubileum med ett fullspäckat festprogram!

E

ftersom ÖP har tagit de första stegen mot en lansering på webben så inleddes festligheterna under temat webbtidningar. Tom Juslin var inbjuden för att föreläsa om varför tidningar ska satsa på webben. Som drivande kraft bakom Västerbottens-Kurirens framgångsrika webbtidning var Juslin precis rätt man att ha ordet. Han gav en intressant och väl genomförd föreläsning, där han bland annat förklarade hur han och Västerbottens-Kuriren gått tillväga i skapandet av webbtidningen, och vilka resultat arbetet givit. Efter en kaffepaus var det dags för workshop. Temat var ÖP på webben, och diskussionen kretsade kring hur webb-ÖP ska byggas upp och vad som ska finnas i ÖP:s webbversion. Tom Juslin ledde workshopen och under en och en halv timmes tid bollades idéer mellan deltagarna i diskussionen. Många bra idéer framhölls, bland

andra av SÖU:s ordförande Niclas Sandnabba och ÖP-projektets koordinator Tina Storsjö. Det blir spännande att se hur projektet kommer att utvecklas! I och med att workshopen avlutades, avslutades också den officiella delen av festligheterna. Före festdeltagarna högg in på buffén, tog ÖP:s ordförande Mats Brandt ordet och konstaterade att det går bra för ÖP, och att tidningen är väl värd att firas. Buffén som serverades var medelhavsinspirerad, och riktigt läcker! Det är bara att tacka Karperö Uf:s kockar för ett gott dagsverke. Kvällen fortsatte med musik. Lasse Eriksson och Sven Rosendahl underhöll med dialektrock. Efter det äntrade Kryzz scenen och spelade upp till dans, och festen pågick en god bit förbi midnatt! Text: Jona Nyström

Gamla ÖP-nummer intresserade många av kvällens gäster. Foto: SÖU

Kryzz rockiga toner höll stämningen på topp! Foto: SÖU

Medelhavsbuffén mättade många magar! Foto: SÖU

ÖP-festen i backspegeln

J

a så var den över då, festen vi planerat så länge. Det gick ju över förväntningarna kan man lugnt säga. God mat, roligt program och dans långt in på natten. Så roligt har jag inte haft på länge. För er som inte var där kan jag bara säga att ni anar inte vad ni gick miste om! För en projektkoordinator för ÖP:s virtuella projekt är det ju något av en dröm att Tom Juslin kommer och berättar hur han gått tillväga då han startade upp VästerbottensKurirens webbtidning. Att sen dessutom sitta med en grupp ytterst kompetenta människor, många med år av erfarenhet från branschen, och bolla idéer för projektet. Det är ju rentav fantastiskt! Jag antecknade massvis och det var nästan så jag ville sammankalla min arbetsgrupp genast för att inte behöva vänta en enda minut på att få köra igång jobbet. Fast när dofterna från Sunes goda

mat nådde näsborrarna kom jag genast på andra tankar. En underbar nötgryta med tomat och vitlök, fräscha sallader och en alldeles ljuvlig tiramisu var framdukad. Mats Brandt sa i sitt tal att vi skulle låta oss inspireras av medelhavstemat på menyn och i tankarna resa till medelhavet. Det var inte särskilt svårt, ute var det grått och regntunga skyar men inne på Carpella rådde semesterstämning, ljuvlig mat, trevliga vänner och många glada skratt. Det var bara solen som saknades. Då vi alla var mätta och belåtna var det dags för den musikaliska underhållningen. Först ut var Lasse Eriksson, han är ju alltid lika rolig. Med sig hade han Kristinestads medborgarinstituts rektor Sven Rosendahl. Lasse och Sven bjöd på massor av dråpligheter som fick publiken att koppla av och glömma vardagen för en stund. Precis vad en projektledare som stressat sig genom de två första veckorna på

jobbet behövde. Dansbandet Kryzz tog över efter Lasse och Sven. Genast fylldes dansgolvet av många duktiga dansare. Att många ville rocka loss snappade bandet snabbt upp och bjöd på flera rocklåtar förutom den vanliga valsen och foxtrotten. Flera av oss på jobbet klagade på sjuk nacke på måndag morgon. Kanske för att vi blev som tonåringar igen och rockade lite väl häftigt, eller?! Att börja på en ny arbetsplats med en stor fest är inte alls så dumt. Att vi har roligt nästan jämt på SÖU:s kansli är ingen hemlighet och mina arbetskamrater visade sig vara ett gäng man gärna festar med fler gånger. Se till att ni också kommer nästa gång SÖU bjuder till fest! Tina Storsjö

Besök oss på: www.sou.fi/sou/op

Priserna på Honda-fyrhjulingar har aldrig varit lägre än nu.

Förmånen Fö ö å gäller ä l när äl ä ddu kö köper en ny H Honda-fyrhjuling d f hj l i ochh väljer älj äl någon av följande extrautrustning: fälgar + däck, snöblad, botten-

En pålitlig partner under jakttider!

Honda fyrhjulingar är de mest köpta fyrhjulingarna i världen. Bra pansar, vinsch, stockkärra, terrängkärra. prestanda, dragkraft, bra köregenskaper i terräng är några av orsakerna + leveranskostnader och installation. till deras popularitet. Ett klart bevis på kvaliteten är att på Honda Erbjudandet gäller till 31.12.2007. fyrhjulingar beviljas hela 4 års garanti.

Kom in till Din Honda-handlare!

Fyrhjulsdrivna Honda-terränghjulingar, rek pris från 6.280,- (Honda TRX 420FM)

Wikro systems Ab varit Oy Priserna på Honda-fyrhjulingar har aldrig lägre än nu. Industrivägen 2, 68660, Jakobstad Tel: (06) 781 6000 Wikro Marin Duvaldtsvägen 5 (Vasklot), 65170, Vasa Förmånen Fö ö www.wikro.fi å gäller ä E-mail: äl l när äwk@wikro.fi ddu kö köper Tel: en ny Honda-fyrhjuling f hj l i ochh väljer älj äl (06)H 781d6040 Web:

någon av följande extrautrustning: fälgar + däck, snöblad, bottenpansar, vinsch, stockkärra, terrängkärra.


Nummer 07/2008

8

FÖRENINGSFESTIVAL I ÅBO DEN 5-6.9 2008 FREDAG 5.9 KL. 20.00 uppträder Segerstamkören på Sibeliusmuséet

FR IT T INTRÄD E!

LÖRDAG 6.9 KL. 10.00-16.00 Hansatorget och Universitetsgatan Bl.a. Sås och Kopp, Sister Twister, M.A. Numminen och Pedro Hietanen samt Borgå Big Band med Geir Rönning uppträder. Föreningarnas utställning. KONFERENCIER Thomas Lundin

www

i f . l a v i .fe s t

S V E N S K A K U LTU R F O N D E N

Vonne’s R VI Ä ER ADE S IALI E FÖR C E SP MOD CKOR PÅ A FLI R STO

450 m2 mode direkt från Frankrike och Italien, till importpriser!

KO FINA NSTAN ERB SPECI T A JUD AND LEN

HÖSTENS NYHETER FRÅN ITALIEN OCH FRANKRIKE HAR INKOMMIT AFFÄREN ÖPPEN: MÅ-FR 10–18, LÖ 10–16, SÖ 12–15 VÄLKOMNA!! Ulfvensvägen 38,

ÄVEN ÅTERFÖRSÄLJARE!

Vonne’s

Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent eller arbetar du redan som personlig assistent? Projektet för Vasanejdens assistentcenter ordnar i samarbete med Svenska yrkesinstitutet i Vasa

UTBILDNING AV PERSONLIGA ASSISTENTER under tiden 2.10.2008-22.1.2009

Utbildningen omfattar cirka 24 timmar och det utförs på kvällstid. Utbildningens syfte är att deltagarna erhåller kunskaper som stöder dem i att fungera som personlig assistent. Mera information ges av: Projektarbetare Maarit Pekkarinen Projektet för Vasanejdens assistentcenter Tel (06) 325 3957, 040 5110128 maarit.pekkarinen@vaasa.fi

Finländsk försäkringsservice

Lappfjärd, tel. 0400 419 978

För Dig som studerar! För Dig, som är 15-27 år, räcker det med en försäkring, Lokalförsäkrings ungdomsförsäkring. Den är en färdigt genomtänkt försäkringskombination som alltid planeras enligt behov. Denna hemförsäkring för ungdom innehåller också rese-, sak-, olycksfalls-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring.


Nummer 07/2008

9

Dü du behÜver en bostad, gÜr vi dig ett hem. Inyttningsklara Vasa, centrum

Vasa, centrum

Vasa, KrĂĽklund

Jakobstad, centrum

Nykarleby, centrum

Korsholm, Kvevlax

harraste/ tyĂśtila 54 m2

2h+k+s 59 m2

As Oy Vaasan Setterberginpiha Bs Ab, Vasaesplanaden 24 Centrumboende dü det är som bäst. Inyttningsklara centrumhem delvis med balkong, grÜnrum eller patio. Med hissen kommer du direkt till bilhallsparkeringen under markytan. EntrÊ-objekt. Kom och bekanta dig med den modellmÜblerade bostaden!

As Oy Waasan Willatavaratehdas Bs Ab, Vasaesplanaden 24 Inyttningsklar pärla i husets Üversta vüning. Bostaden är fÜrsedd med bastu och en underbar panorama-vy frün den egna balkongen. Yllevarufabriken är en värdefull industribyggnad frün 1904, som sanerades till ett stämningsfyllt bostadshus. Pris: fp ₏ sp ₏ 2r+avokeittiÜ+b+balkong 56,5 m2 126 665 205 331

As Oy Vaasan Poutapiha Bs Ab, Poutapolku 10 Inyttningsklara herrgürdsgula parhus alldeles intill golfplan. Kvar fyra- och femrums familjebostäder frün 1 576 ₏/m2. Dessa kvadratmetrar erbjuder dig och din familj ett lämpligt hem. De vackraste blommorna planterar du intill din egen husvägg! Prisexempel: fp ₏ sp ₏ 4-5r+k+b 114 m2 76 100 179 646 218 270 5-6r+k+b 137 m2 93 847

As Oy Pietarsaaren Aspegren Bs Ab, Puutarhakatu 2 A Inyttningsklar bostad i centrum med rymlig balkong och ett fÜrrüdsutrymme i nedre vüningen. MÜjligheternas fÜrrüd, kan användas ss arbetseller hobbyrum. HÜghusboende i parkmiljÜ. Ett hem fÜr dig, som inte nÜjer dig med det vanliga! Prisexempel: fp ₏ sp ₏ 2r+k+b+arbets-/hobbyrum 103 060 169 800 59 m2+ 54 m2 bilhallsplats 12 000

Prisexempel: 1r+kv+alkov+grĂśnr. 48 m2 2r+k+b 66 m2 2r+k+b+grĂśnr. 68 m2 3r+k+b+grĂśnr. 78,5 m2 4r+k+b+grĂśnr. 96 m2

fp â‚Ź 22 440 29 130 31 725 33 885 81 570

sp â‚Ź 149 600 194 200 211 500 225 900 271 900

As Oy TĂśysän Onnenpesä, Senioritie 15 TvĂĽ inyttningsklara seniorhem (50+) pĂĽ egen insjĂśtomt. Radhusena har terrass, fĂśrrĂĽd, bilplats och ett hobbyrum pĂĽ 100 m2. I grannskapet ďŹ nns servicehemmet Elvira. Här ďŹ nner du ett hem eller sommarbostad med landsbygdsmiljĂś. Sommarerbjudande, en roddbĂĽt pĂĽ kĂśpet! Pris: fp â‚Ź sp â‚Ź 2r+k+b 54 m2 59 485 84 900

As Oy Mustasaaren Herrgürdsbacken II Bs Ab, Pitkäkatu 3 Tvü inyttningsklara hem pü utmärkt ställe mitt i Kvevlax centrum. Rymliga, inglasade balkonger och en trevlig gürdsplan. Även fÜr Vasabor! Prisexempel: fp ₏ sp ₏ 3r+k+b 71 m2 70 624 136 939 74 462 155 241 4r+k+b 86,5 m2 biltakplats 6000

Byggs

Inyttningsklara TÜysä

As Oy Uusikaarlepyyn Topeliuksenpuistikko 15 Bs Ab, Topeliusesplanaden 15 Inyttningsklara hem alldeles intill torget. Lediga tvü- och trerummare. Müngsidigt och bekymmersfritt boende i ditt nya hem, i centrum av Nykarleby. Prisexempel: fp ₏ sp ₏ 2r+kv+b 50,5 m2 38 428 105 391 54 839 129 095 2r+k+b 56 m2 55 242 160 659 3r+k+b 79,5 m2

Jakobstad, Skata

FĂśrhandsmarknadsfĂśring

Vasa, Skogsberget

As Oy Pietarsaaren Gardien kartano Bs Ab, De La Gardiegatan 25 Alldeles i närheten av centrum pü Skataomrüdet, byggs ett hÜghus i sju vüningar. Standarden i hemmen är god och utbudet är müngsidigt. Flytta till ett hem som färdigställs 30.5.2008! Prisexempel: fp ₏ sp ₏ 2r+k+b 53,5 m2 48 864 119 484 58 910 140 750 2r+k+b 62 m2 3r+k+b 75 m2 51 900 150 900 69 020 170 000 3r+k+b 76,5 m2 4r+k+b 92,5 m2 86 950 209 050

Östermyra, TÜrnävä

As Oy Vaasan Kotihonka Bs Ab, Skogsbergsgatan 7 Under byggnad stütliga stockparhus med spis. Bara tre kilometer norr om Vasa. Beräknas vara färdiga 30.10.2008. KÜp till eget! Pris: fp ₏ sp ₏ 291 222 4r+k+b 114,5 m2 88 418 88 366 293 828 4r+k+b 116 m2 338 402 5r+k+b 134,5 m2 100 173

Karleby, centrum

As Oy Seinäjoen Emännänkartano, Emännäntie 5 Under byggnad ett femvĂĽnings-hĂśghus nära TĂśrnävä. Ypperligt läge, färdig service och mĂśjlighet att utnyttja kollektivtraďŹ ken. I omgivningen kring ditt nya hem ďŹ nns utevistelseomrĂĽden. Tänk pĂĽ trivsamt boende, välj Emännänkartano! Inyttningsklart 30.10.2008. Prisexempel: fp â‚Ź sp â‚Ź 2r+k+b 58 m2 21 435 142 900 20 775 138 500 2r+k+b 62 m2 21 360 142 400 2-3r+k+b 67 m2 24 250 156 000 2-3r+k+b 74 m2 31 010 195 400 4r+k+b 87 m2

As Oy Kokkolan Omenapiha Bs Ab, Ouluntie 53 FÜrhandsmarknadsfÜring müngsidiga smühushem nära centrum-service. Alldeles intill har du blomstrande äppelträd och Jungsborgs omrüde. Reservera nu din egen bostad, du har ännu mÜjlighet att püverka lÜsningarna i ditt nya hem. Prisexempel: fp ₏ sp ₏ 1r+kokplats+alkov+b 36 m2 13 725 91 500 2r+kokplats+b 46,5 m2 17 730 118 200 25 995 173 300 3r+kokplats+b 71 m2 26 370 175 800 3r+kokplats+b 72 m2 4r+kokplats+b 85,5 m2 31 050 207 000 31 950 213 000 4r+kokplats+b 88 m2 5r+kokplats+b 102,5 m2 36 975 246 500

Skanska Kodit Oy, Vaasan asuntomyynti, Vaasanpuistikko 26, 65100 Vaasa, puh. 0800 155 999, www.skanska.ďŹ

FÜr Nybyggen & Renoveringar. FÜnster, dÜrrar o. spegeldÜrrar füs i Ünskad storlek och modell samt färdigmülade. Speciellt fÜr gamla gürdar har vi fÜnster med tunna bügar och kittfals - füs även med profilerade bügar. Öjavägen 78, ÖJA (06) 834 0425, fax (06) 834 0566 e-post: kaj.backa@regionline.fi

Backas Snickeri

Tro Hopp och Kärlek Design: Tobias Mellberg Smycket är c.a. 23mm hÜgt, tillverkat i sterling-silver och levereras med kedja och ask. � Kärleken är det centrala, stÜdd av hoppet och tron�

Pris 35,50�/inkl postkostn. Kan även füs i 14K guld. Pris 145�/inkl. postkostn. Specialbeställning, ca. 2 veckors leveranstid

Sänd in din beställning till

Jonnys FÜrsäljningstjänst

Petalaxvägen 18, 66240 Petalax Telefon 06-347 0608 cjcenter@malax.fi Namn:______________________Tel:_____________ Adress:______________________________

Antal

&ORTBILDNINGSCENTRALENVIDÂŞBO!KADEMI 6ASA 6IERBJUDERDIGENINSPIRERANDEMILJš DĂ˜RDUHARMšJLIGHETATTTILLSAMMANSMEDANDRA UTVECKLADINAIDEÂŁROCHHITTANYAGREPPIDITTARBETE)VÂťRTKURSUTBUDHITTARDUENMĂ˜NGD INTRESSANTAKURSEROCHSEMINARIERINOMAKTUELLATEMAOMRÂťDEN (ARDUEGNAKURSFšRSLAG6Ă˜NDDIGTILLPLANERARNAPÂť&ORTBILDNINGSCENTRALENMEDšNSKEMÂťL OMSPECIlKAKURSERELLERKURSINNHEHÂťLL6IKANSKRĂ˜DDARSYFšRELĂ˜SNINGARELLERKORTARE SEMINARIERKRINGAKTUELLATEMAN &šRMERAINFORMATIONSEWWWVASAABOlFCELLERKONTAKTAINFORMATšR #ARINA™STERÂťKER TEL E POSTCARINAOSTERAKER ABOl

WWWVASAABOlFC

6ASA

MYCKET MER ÄN EN CYKELAFFÄR Paljon enemmän kuin pelkkä pyÜräliike

• Även brett sortiment av barntillbehÜr • Auktoriserad üterfÜrsäljare av Lastentarvikes produkter

• MyÜs laaja valikoima lastentarvikkeita • Auktorisoitu jälleenmyyjä Lastentarvikkeen tuotteista

Emma Bmx

79E

Cosmic XTP

Testvinnare TM Testivoittaja TM

299E (329E)

Monark Karl svart/musta, 3v

Emma Mico

79E

399E Stationsvägen 5, Jakobstad Asematie 5, Pietarsaari Tfn/puh 723 7199

! ! Välkommen Tervetuloa www.bike-trim.fi


Nummer 07/2008

10

Kom ihåg Farsdag. Boka i tid.

Boka julfesten och jullunchen redan nu...

Tfn. 344 0505

BOKA JULFESTEN JULFESTEN HOS OSS! OSS!

Nu i dessa skördetider kom och ta en öl eller cider En stor biff är alltid bra även en pizza kan man ta

Sjövägen 271, 66210 Molpe Tel. 347 6754, 040-910 0421 www.strand-molle.fi

���������� ���������������� ����������� ���������������

��������

�������� ������������������������������������������������

����������������������������

��������

����� !"�#�$%&&���������'�(������)�������*�)����������� �+�,���%&���*-(���./����#��# ��(��0���.��������#� �(�

����������� ��!�����������

Kom ihåg att boka julfesten i god tid!

��������

�!�#���%��&1$��� �������,����#����)�������*�)����������� �+�,����&&���*-(���./����#��# ��(��0���.��������#� �(�

"� �#���$�"� �%�"�&���'�� "�&���'���+���$)������ ,���-��������*�.�*���� ����-����.�!��+�����.�*���� ����0",1/1��"� �"�&��%� 2���0",1/1��"� �"�&��%� ����(�!!�0",1/1��"� �"�&��%�

(�)*����� (�)*�,���� ���,���� ���,//�� ���2/��� �����1�� ���/31��

������������� ������ ���������� ��������� ���������� ���������� ������������� ����� ��

����������

BLI MEDLEM I SÖU! Snabbt, modernt, mångsidigt. Full Service Tryckeri.

Vi jobbar med verksamhet för barn och ungdomar i hela svenska Österbotten.

Tfn. 320 5000 eller kansli@sou.fi

Res tryggt och bekvämt...

• Tidningar • Tabloid • Broadsheet • Broschyrer • Personerade direktmarketingbrev och kampanjer • Butik- och mässematerial • Årsberättelser • Prislistor • Kataloger • Affischer • Visitkort In • Brev och blanketter • Omträdesbiljetter • Stiftning, prägling, vikning • Lackering

Ring (06) 418 6750

www.iprint.fi

06-224 1271 www.westerlines.fi

Illuminare Närpesvägen 9 64200 Närpes www.illuminare.biz

!!!������������"# ���� # �����$��������%� &'�()*&&&+, ()*&-&+


Nummer 07/2008

Festivalbilaga

Föreningsfestivalen 2008

11

ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

Aktiviteter på Föreningsfestivalen 2008 sidan 12.

Tom Juslin om webbjournalistik Vad är, och vem är vad på SÖU? SÖU och dess personal presenteras på sidan 14.

sidan 13.

?


Nummer 07/2008

12

SÖU på föreningsfestivalen! Föreningsfestivalen är här igen! SÖU är på plats som vanligt och bjuder på aktivitet med tilltugg! Projekt är vad som gäller för SÖU:s del på årets festival. SÖU har en hel del projekt på gång, och flera av dem kommer att synas i festivalvimlet! Alla är välkomna att besöka SÖU:s monter, ta ett snack med personalen, knapra lite SÖU-godis, nappa med ett nummer av senaste ÖP och ta del av programmet! Medeltidsinspirerat Ett av SÖU:s färska projekt är Medeltids Camp, som ska ge barn i Österbotten kunskaper och upplevelser med medeltida tema. Medeltid blir det också under föreningsfestivalen. Projektkoordinator Veronika Söderblom kommer att vara på plats iklädd medeltidsklänning. Håll utkik efter henne, hon bjuder nämligen på läckra rostade mandlar! Projektledare Veronika Söderblom. Foto: Jona Nyström

Red Herring

Mera medeltidsinspirerat blir det då Red Herring uppträder. Vasabandet spelar en fusion av medeltida toner, 70-tals rock och blues. Under årets lyckade upplaga gav Red Herring publiken en annorlunda musikupplevelse. Nu står Åbo och Föreningsfestivalen på tur!

Bussigt! Ann-Sofie Finne är koordinator för ungdomskulturbussprojektet. Under föreningsfestivalen svarar hon gärna på frågor, och tar emot tips, rörande projektet. Passa på att delta i namnförslagstävlingen för ungdomskulturbussen, där du också får färglägga en bild av bussen! Projektkoordinator Ann-Sofie Udd. Foto: Jona Nyström

Peek!

Under artistnamnet Peek spelar Joakim Finholm Commodore 64-musik på ett sätt som du aldrig hört förr! Med sig på scenen har han syntar, samplare och trummaskiner, med vilka han bygger upp en ljudvärld som är väl värd att höra! – Det är en nostalgigrej. Jag är uppvuxen med dataspel och speciellt C64 var en viktig del av min barndom. Jag vet att det finns många andra också för vilka denna musik är en nostalgigrej och fylld med massor av minnen, berättar Joakim. Genom projektet 15 minutes of fame var Peek med bland uppträdarna på sommarens SÖU Rock. Nu kommer han till föreningsfestivalen för att ge en garanterat annorlunda show!

Pidro Under föreningsfestivalen kan du passa på att ”dra en pider” vid SÖU:s monter. Såväl nybörjare som erfarna korträvar kan komma förbi och spela några rundor med nya Young Power-kortlekar!


Nummer 07/2008

13

Webbsatsning, ett vinnande koncept! När det gäller webbtidningar så är Tom Juslin rätt man att konsultera. Närpesbördige Juslin är en framgångsrik journalist. Han har vunnit pris som årets folkbildare i Sverige för sin reportageserie Klimatresan, som bland annat publicerats i Vasabladet, och är drivkraften bakom Västerbottens-Kurirens lyckade webbsatsning.

R

edan som ung gillade Tom Juslin att skriva. Intresset fick honom att delta i en av ÖP:s korrespondenskurser som hölls på Norrvalla 1975. Efter kursen tog han sina första steg inom journalismen genom att frilansa för ÖP, med Närpes som arbetsområde. Under gymnasietiden jobbade Juslin tre somrar på Närpestidningen, och lyckades tack vare detta ta sig in på Journalisthögskolan i Stockholm, en utbildning som det inte var det lättaste att bli antagen till. Under studietiden på Journalisthögskolan praktiserade Juslin på Västerbottens-Kuriren i Umeå. Före han fick anställning på tidningen var han tillbaka i Österbotten där han bland annat jobbade med radio, men sen bar det av tillbaka till Umeå. Idag har han 26 år som reporter på Västerbottens-Kuriren bakom sig. – I samband med att man började datorisera så fick jag ansvaret för tekniken, på grund av att jag hade intresse för det, minns Juslin. I och med att datorerna togs med i bilden gick startskottet för vad som skulle bli en uppmärksammad webbsatsning inom tidningsjournalistiken i Sverige. – Jag var pådrivande för en satsning i webbutveckling, i början jobbade jag ensam och intensivt. Då den rådande trenden var att fylla webben med material från papperstidningen, valde Juslin och

Västerbottens-Kuriren ett annat sätt att utnyttja den nya teknologin. Fokus lades på lokala nyheter. – Vi blev en föregångare för andra tidningar genom vår satsning, och under de senaste åren har vi gått ännu mer in på det lokala planet då varje kommun har sin egen så kallade superlokala sida på vår webbsida. Juslin berättar att VästerbottensKurirens satsning på lokalt material var ett annorlunda drag inom branschen. – Då vi började med lokala nyheter på webben så var den rådande uppfattningen att webbtidningar skulle vara något spejsat, att de skulle innehålla olika spel och annan förströelse. Vi satsade på lokala nyheter, vilket var lite udda, men det visade sig att både äldre och yngre är intresserade av vad som händer lokalt. I dag publiceras en stor del av allt material först i webbtidningen, och en del av Västerbottens-Kurirens lokala satsning har varit att ge läsarna möjligheten att bidra med eget material, såväl i text- som i bildform. – Trenden har mer och mer blivit att läsarnas material lyfts fram. I dag har alla hushåll datorer och man ägnar allt mer tid framför datorn. En del av denna utveckling är att folk själv börjar bidra med material och att man ser en större interaktivitet, folk kommenterar det som händer.

Tom Juslin (mitten) ledde workshopen under ÖP-festen. Västerbottens-Kurirens framgång med webbtidningen har höjt ögonbryn och skapat intresse. – Man tar oss som ett bra exempel, vi satsade tidigt på lokala nyheter och andra började fundera på det vi gjorde. Det här har lett till att vi har åkt runt och berättat för andra om vårt arbete.

ning. Ett led i det utvecklingsprojekt för ÖP som pågår är att lansera ÖP på webben. Enligt Juslin är en dylik satsning helt rätt. – Jag tror att det är ett lyckat steg. Ungdomar som är framåt gällande datoranvändning och surfande är

en intressant målgrupp. Det är en myt att ungdomar inte skulle vara intresserade av nyheter, de är oerhört intresserade. Text & bild: Jona Nyström

Inom snar framtid är det tänkt att ÖP också ska finnas som webbtid-

Framgångssagan vk.se Västerbottens-Kuriren är en föregångare inom webbjournalistik. Ända från början har tidningen medvetet satsat på att publicera lokala nyheter på webben. Man har skapat egna sektioner för alla kommuner i Västerbotten och gett läsarna möjlighet att bidra med material genom enkla formulär som fylls i på webben. Man har satsat på att publicera nyheter som läsarna vill ha, lättillgänglighet, genomtänkt organisering, aktiv marknadsföring och läsarengagemang för att skapa en webbtidning som tilltalar. Västerbottens-Kurirens webbtidning har blivit ett fenomen som engagerar. Folk bidrar ivrigt med eget material och reportrarna är ständigt beredda att ge sig ut för att rapportera. Nyheterna kommer ut på nätet så snabbt att sköterskorna på akuten i Umeå börjat kolla vk.se då ambulanserna åker ut, eftersom information om olyckorna snabbt publiceras på sidan. Västerbottens-Kuriren har också satsat på att engagera lokalpolitiker. Dessa bloggar aktivt på tidningens sidor, och varje kommun i Västerbotten har också andra bloggare som luftar sina tankar på vk.se. År 1997 jobbade en person, Tom Juslin, som webbredaktör på Västerbottens Kuriren. Numera sysselsätts nio webbredaktörer och två programmerare av webbtidningen, och man samarbetar med en nattredaktion för att kunna erbjuda dygnet runt-rapportering. Antalet besök på webbtidningen har ökat stadigt och har i år legat på två miljoner besök per månad. Tidningens intäkter har ökat markant och den lyckade webbsatsningen har haft en positiv effekt på papperstidningen. Västerbottens-Kuriren har vuxit till en betydande aktör inom svensk media. Tidningen är majoritetsägare av Västerbottens andra stora tidning Västerbottens Folkblad, två radiokanaler och 51 % av webbcommunityn Apberget som har över 200 000 medlemmar. Tidningens webbversion ligger stadigt bland de mest besökta inom branschen.

Tom Juslin var inbjuden som föreläsare och workshop-ledare då ÖP firade 40-års jubileum. Blev du nyfiken på Juslin och VästerbottensKuriren? Kika in på Juslins hemsida på www.tom.juslin.com, eller kolla in kurirens webbtidning, www.vk.se är adressen.


Nummer 07/2008

14

SÖU…hur var det nu? Förkortningen SÖU är säkert bekant för många. Bokstavskombinationen dyker upp i många olika sammanhang. Men vad är riktigt SÖU egentligen? Här följer en liten presentation!

S

venska Österbottens Ungdomsförbund bedriver en bred verksamhet, där medlemsföreningarnas behov prioriteras högt. Förbundet ordnar kurser och projekt som anknyter till och inspirerar medlemmarnas verksamhet. Till årligt återkommande evenemang i SÖU:s regi hör den populära pidroturneringen, frågesporten Ringfrågan, och Johannesgalan, där bland annat föreningar och eldsjälar prisbelönas. Fadderföreningsprojektet, där medlemsföreningarna

erbjuds extra stöd i verksamheten, pågår också på årlig basis. Årligen ordnas också vår- och höstmöten, samt inspirationsträffar. SÖU håller även regelbunden kontakt med finansiärer, makthavare, samt andra organisationer och sammanslutningar som har betydelse för förbundets medlemmar. Man håller också koll på lagstiftning och andra företeelser som rör medlemmarna. SÖU:s medlemsföreningar är över hundra till antalet, och delas in i

åtta ringar, ur vilka en representant och en suppleant har plats i förbundsstyrelsen. Utöver ringarna finns även specialföreningar eller föreningar med verksamhet som omfattar medlemmar från ett större område. På sistone har SÖU engagerat sig allt mer i projektverksamhet. För tillfället pågår ett flertal projekt, med många olika teman. Ett exempel är projektet UNF i ungdomsföreningen (som under hösten döps om till Young Power), som riktar

sig direkt till ungdomar, då dessa under olika evenemang får möjlighet att ge önskemål om aktiviteter genom ungdomsenkäter. Just nu pågår också projekten 15 minutes of fame, Medeltids Camp, Den Gyllene Peruken, Utvecklingsprojekt inom Österbottniska Posten och Ungdomskulturbussen Hugo. Text: Jona Nyström

Personalen SÖU:s kansli finns strax intill torget i Vasa. Arbetsdagarna är livliga och personalantalet är idag större än någonsin. Trots att arbetet kan bli nog så stressigt så råder en familjär stämning och skrattet är inte långt borta under kaffepauserna. Här har du SÖU:s anställda! Jonas ”Josip” Rönnqvist Närpies Ombudsman för teater & kultur

En ’vanlig’ dag på jobbet...

Understöder medlemmarnas verksamhet inom områden som rör teater och kultur. Kan vara allt från marknadsföring, att hitta texter/pjäsval, regissering och scenografi, till att ordna kurser enligt behov samt utvecklingsprojekt inom området. Hjälper föreningarna med hemsidor inom Kulturhuset. Ansvarar för pidro & bridge inom förbundet.

Helena Höglund-Rusk Korsnäsbo Verksamhetsledare Sekreterare och föredragande i styrelsen och olika utskott. Drar fadderföreningsprojektet och frågetävlingen Ringfrågan. Skriver projektplaner, representerar SÖU i olika sammanhang, har personalansvar och så vidare.

Åsa Frants Petalaxare Ekonomiansvarig

Veronika Söderblom Petalaxare Projektkoordinator

Ann-Sofie Finne Sundombo Projektkoordinator

Tina Storsjö Korsnäsbo i Vasa Projektkoordinator

Sköter förbundets ekonomiska uppgifter och hjälper föreningar med sånt som har att göra med siffror.

Leder projektet Medeltids Camp.

Samordnar och utvecklar verksamheten i Ungdomskulturbussen.

Leder projektet för virtuella ÖP och projektet 15 minutes of fame.

Kjell Geberg Malaxbou Utvecklare för Artisto

Peter Snickars Solfbo Grafiker

Jona Nyström Korsnäsbo Redaktör

Jobbar med allt som rör artistförmedlingen Artisto. Disponent för Bisatsen.

Sköter ÖP:s grafiska innehåll och teknisk support på kansliet.

Ansvarar för stavfelen i ÖP. Det vill säga, sköter om det redaktionella materialet.

Carl ”Calle” Tengman Kasköbo i Vasa General på kansliet (= Praktikant) Allmän nakki-kone.


Nummer 07/2008

15

Vepi 5,4m3 spridar svämvagn....-02 Case 5150 + Frontlyft.................-98 NH TL90 A + FrL, 1200h.............-05 NH TM120 RC 980h....................-04 NH TC 54 Mek. 13’ 1540h...........-99

Irtek bevattning, 300m 90mm..-03

Volvo FL 611 skåpbil................-95

Volvo BM 650........................-78

Solid 1600 Lastare anp NH M-60 Serie Agrolux / Överum Tiltjämnare

Bal- Lådvagn, ny, 10m

Kipa Aiv Lådskärare m.m.

PÖRTOM BIL & TRAKTOR ÖB Brännoljeförmedling *❊ Brännoljeförmedling Brännoljeförmedling **Brännoljeförmedling * Märkesservice * Märkesservice * Märkesservice Reparationer alla av alla **Reparation av av alla * Reparationer fordon fordono. o. småmaskiner. småmaskiner fordon o. småmaskiner **Shell Akcela oljeprodukter. Shell *o. o.Shell mobilo.oljeprodukter mobil oljeprodukter **Avgas-, bromstest o. Avgas-, bromstest o. * Avgas-, bromstest o. besiktningsservice samt besiktningsservice besiktningsservice *OBD-test. Däck*oDäck fälg försäljning o fälg försäljning * Däck o. fälgförsäljning, även lantbruksdäck även lantbruksdäck även lantbruksdäck. ❊

Brännoljeförmedling

Velkmossvägen 4 66270 Pörtom Tel. 06-366 1214, 050-056 0974


Nummer 07/2008

16

Sommarens storlajv - I Vargarnas skugga: Spillror i Havet Finlandssvenska rollspelsföreningen Eloria r.f. höll den 24.7 – 27.7.2008 sitt 5-årsjubileumslajv (levande rollspel) ute på Snäröarna i Västerhankmo skärgård. Lajvet var det fjärde i raden av en lajv-kampanj som har pågått under tre års tid. Lajvet centrerade sig kring frågor såsom kulturkrockar och paranoia. Tre kulturer möts på en ö. Ett skogsfolk, Kenoi, har levt i flera år på ön och aldrig störts av utomstående. De får dock en morgon en väldig chock då de upptäcker att det nu plötsligt finns två andra grupper på ön. Den ena verkar bestå av någon form av pirater eller handelsmän som kallar sig själv för Dheraier. Deras skepp hade blivit sänkta av Varg-skepp. Den andra gruppen är större och kallar sig Narger. De båda grupperna har tydligen flutit iland på ön efter att ha lidit skeppsbrott. Dheraiernas skepp blev sänkta och Nargerna var på flykt undan Vargarna och deras fruktade ledarinna Lupa, med flottar som hade gått sönder. Eller var det sabotage, hade de Vargar bland sig? Nargerna, eller närmare bestämt Undre Världen, som består av tjuvar, smugglare, lönnmördare och annat löst pack har under det senast året råkat ut för en total utrensning. Lupa ville se hela Undre Världen utplånad, och hon har lyckats väldigt bra. Det enda som återstår av Undre Världen, så vitt man vet, flöt iland på denna ö. Misstro, paranoia och osämja är en ganska bra beskrivning av stämningen hos Nargerna. Det är på denna grund som lajvet tar sin början. Det som följer nedan är en överblick av vad som skedde i Nargernas läger och hur de interagerade med de två andra folkgrupperna som fanns på ön. Mycket av detta kommer att beskrivas ur min karaktärs synvinkel. Under lajvet spelade jag prisjägaren Arak som hade slutat lyda order och börjat bekämpa Lupa. Prisjägare är allmänt hatade av Undre Världen eftersom de har varit Lupas hjälpare och knähundar.

Fredag Lägret håller på att vakna upp. Doften av gröt slår emot en när man kommer ut ur tältet. Efter frukosten så beger sig några av på en liten upptäcktsfärd på ön. Arak beger sig ner till stranden som finns en bit från lägerplatsen. ”Vad är det som ligger där i vattnet? En person?!” Han rusar fram till kvinnan som ligger i vattnet. Han känner igen kvinnan från en av de andra flottarna, men han minns inte vad hon heter. Hon ser livlös ut. Han drar upp henne ur vattnet och ser efter ifall hon lever. Hon har redan gått bort. Han rusar tillbaka till lägret och ropar efter de andra. De kommer alla till stranden och samlas runt kvinnan. Någon känner igen henne som Tindra (Emma Nykvist). Hur många hade Tindras folk förlorat åt Arkás (Undre Världens och havets gudinna) vrede under natten? Varför bestraffade hon dem på det här viset? De hade säkert Vargar bland sig. Någon måste ha saboterat flottarna, men vem? Dagen flyter på. Ett brev skickat av en smugglare upphittas i Kenois läger. Där nämns flera prisjägare, även Arak. Det blir en hel del liv om det hela, men på något mirakulöst vänster lyckas Arak tala sig ur situationen och dagen fortsätter

i sakta mak. De andra folkgrupperna syns till mellan varven och försök till att ta reda på vad de är för ena görs längs med dagen. Ett par besök i olika läger görs, med varierande resultat. En överlevande kommer simmande iland någon gång under eftermiddagen. Ryktet om att det finns en Varg på ön börjar sprida sig. Tydligen har han varit fasthållen hos Dheraierna en tid. Till sist så lyckas några fånga in honom och ta honom till Nargernas läger. Där förhörs han, och det visar sig att han är Lupas brorson, Eron (Jonny Björkström). Nargerna binder honom och håller honom fången. Kvällen närmar sig och ingenting extra har skett. Ett provisoriskt vindskydd ordnas åt fången och vakter placeras ut, ifall att det skulle komma flera Vargar till ön. Natten börjar falla. Det blir Araks tur att ta en vaktpost uppe vid krönet, en bit från lägret. Därifrån har man bra utsikt och kan lätt upptäcka ifall någon skulle försöka smyga sig in i lägret på natten. Medan han sitter och funderar på livet och allt som hänt honom den senaste tiden, hör han plötsligt någonting som knakar i buskarna nära stranden. Han plockar upp sin pilbåge och sätter en pil på strängen. Försiktigt går han i riktning mot ljudet. När han hör ljud igen så ropar han: ”Kom fram! Jag vet att någon är där.” Han uppfattar någonting som låter som en svag viskning. Ett par ögonblick senare uppenbarar sig Kyra (Anette Sjöskog) från buskarna tillsammans med sin hund. ”Vad står på?”, frågar hon till synes oberörd. ”Ingenting. Jag bara trodde att vi hade inkräktare på väg mot lägret, eller kanske Vargar som smyger omkring.” Kyra börjar gå tillbaka mot lägret och Arak står kvar en stund och iakttar henne. Sedan ger han området som hon kommit från en sista blick, varpå han sedan återvänder till utkiksplatsen. Dock dröjde det inte länge innan Arak igen hörde ljud från samma riktning. ”Men ingen borde ju vara där”, tänkte han tyst för sig själv. Han tog åter upp pilbågen och slängde av sig manteln. Sakta började han gå i riktningen varifrån ljudet kom. Det var någon där. I samma ögonblick såg han hur Kyra var på väg tillbaka mot honom. ”Vad gör hon här igen?”, tänkte han sakta för sig själv medan han närmade sig vem det nu sedan var som satt och tryckte i buskarna. Sedan fick han syn på någon i mörkret. Det var Eron! Vargen var lös! ”VARGEN ÄR LÖS!!!”. Araks rop ekade över hela platsen. Bortifrån lägret hördes det rop och folk började komma springande. Med pilbågen höjd beordrade Arak Eron att komma fram och inte försöka med några dumheter. Självklart försökte Eron fly. Arak avfyrade en pil som missade Eron med några centimeter. Blixtsnabbt drog Arak fram sin dolk och var över honom. Den kampen varade inte länge. Med en dolk mot sin strupe var det inte mycket Eron kunde göra. Han var fast. I det ögonblicket dök Jyra (Vivi Bolin) upp och frågade om Eron hade försökt rymma.

Kenoierna. Foto: Cajsa Nykvist Arak svarade jakande och Jyra beordrade honom att ta Erons liv. Arak tvekade i ett par ögonblick, men sedan lät han dolken och marken färgas röd av blod. Broder Sot (Victor Svarvas) som stått och sett på fick plötsligt ett konstigt anfall och sprang ut i skogen. Arak hade annat att tänka på. Det fanns en till Varg bland dem, Kyra, och hon skulle stå till svars för sitt svek.

med hjälp av en planka. Nargerna drar upp honom och tar honom till lägret. Inte långt därefter kommer Dheraierna för att tala med Nargerna. De vill tydligen inte ha något gräl och reder ut att de står mot Vargarna. Efter lite diskussion så kommer man överens om att försöka samarbeta. Lite byteshandel idkas med mat och sedan återgår dagordningen till det normala.

Nargerna hinner inte förhöra Kyra alltför länge innan Broder Sot dyker upp igen med två dolkar i sina händer. Han verkar vara någon helt annan. Nu vill han inte längre bli kallad Broder Sot, utan Birger, en lönnmördare. Vad som följer är kort sagt en blodig historia, som slutar med en duell där Kyra dör, och att Birger och Arak beger sig av på ett litet nattligt uppdrag för att besöka Dheraierna. En god stund senare återvänder de glada och nöjda från sitt lilla besök och Arak går för att vila för natten.

Eller nästan i alla fall. Arak har börjat inse vad det är för ”fel” med Broder Sot, eller Birger. På morgonen var Birger återgått till att vara Broder Sot. Vartefter dagen framskrider börjar Arak mera och mera att försöka locka fram Birger ur Broder Sot. Under eftermiddagen kommer det dock in en person i lägret som förändrar Araks värld, Rína (Anette Sjöskogs nya roll), kvinnan som han hjälpte fly från Lupas borg, efter att han själv tagit henne till fånga. De hade flytt tillsammans och lovat att träffas vid flottbygget utanför staden Remlý, men Rína kom aldrig. Arak är utom sig av glädje då han åter får se kvinnan som han hade förälskat sig i vid första ögonkastet. De spenderar resten av dagen tätt inpå varandra och det är väldigt sällan som de inte sitter och håller om varandra. Föga anar någondera av dem vad kvällen skall föra med sig.

Lördag Ur en orolig slummer vaknar Arak av att någon ropar ”Dheraier i lägret!!”. Arak är snabbt på fötter och rusar ut ur tältet med dolken i högsta hugg, ifall det skulle behövas. Där står två Dheraier med en pinne som är väldigt bekant för Arak. De frågar vem som satt den i deras läger föregående natt. Arak kan inte låta bli att dra på munnen lite åt hans och Birgers lilla hälsning. Dheraierna slår ner pinnen i marken och avlägsnar sig. Resten av morgonen är ganska händelselös och Arak beslutar sig för att pröva sin fiskelycka. Efter en stund har han tillverkat ett metspö åt sig och fått tag i lite bete. Någon vidare fiskeplats hittar han inte, men han sitter i alla fall en stund vid vattnet och försöker få något på kroken. Det tar inte länge förrän någon ropar att det är någon som kommer simmande mot land från den andra stranden. Snabbt överger Arak sina tankar på att fiska och springer iväg för att se vad som står på. Det är Tjalve (Jonny Björkströms nya roll) som kommer simmande iland

Senare under dagen kommer Kenois ledare, Viskaren (Linn Wilhelmsson) som hon kallas, till Nargernas läger och meddelar att hennes folk skulle bli glada om Nargerna skulle delta i Kenois firande senare under kvällen. Dheraierna är tydligen också inbjudna. Nargerna accepterar inbjudan. De får senare höra om en målning som Kenoierna har i sitt läger. Det borde undersökas. En liten grupp, med Arak bland dem, far iväg för att undersöka den konstiga målningen. När gruppen väl kommer fram så är lägret tomt och målningen finns på en stor duk. Där finns en massa symboler, eld och någonting som påminner om käftar. Gruppen tolkar det som att någonting skall ske under kvällen,

kanske någonting med Vargar och firandet som skall ske senare ikväll där ett stort bål är inblandat. Oron börjar sprida sig och en diskussion förs kring att försöka hindra Kenois firande. Festligheterna närmade sig och kvällen kom med sitt skymningsljus. Under kvällen hade häftiga debatter ägt rum om vad som borde göras. Kenoiernas målningar och det faktum att det fanns Vargaskepp i trakten oroade många Narger. Krigsplaner gjordes upp. En del ville kämpa, andra bara vänta och se vad som skulle hända. Det fanns ingen tid för att vänta. Vargarna kunde dyka upp vilket ögonblick som helst. Birger behövdes och man behövde förbereda sig. Kunde alla inte förstå det? Ifall Vargarna kommer måste man vara beredda. Planer smiddes, befästningar byggdes, folk anklagades och frön av hat och misstro började växa inom lägret. Det var bara en tidsfråga innan någonting skulle ske. Festligheterna närmade sig. Till slut kom budet. Det var dags. Alla samlas vid den stora stranden. Kenoierna har tänt en eld och påbörjat sina ritualer. Dheraierna är fulla och glada. Nargerna, från Undre Världen, är tysta och fundersamma. Musik och sång fyller luften och bär ut över det stilla havet. Ifall Vargarna letar efter Nargarna, så vet de nu säkert var de är. De behöver Birger. Kan de andra inte inse det? Är de så blinda? Birger må vara galen, men han är deras bästa hopp ifall Vargarna kommer. Till sist blir det dags för offergåvor till Gudarna. Första gåvan ges åt Arká. Alla tar i tur och ordning dolken och skär ett sår i sin hand (detta gjordes med en latex-dolk, inte en äkta en), och låter ett par droppar blod spridas i havet, medan en tyst bön bes till gudinnan. Broder Sot reagerar ytterst starkt på ritualen. Bra. Kanske Birger småningom kommer fram. Sedan offras bröd åt Gart (jaktens gud). Arak är en av de få som ibland


Nummer 07/2008

17

Eloria höll skräcklajv på Båskas tillber honom, så han får uppgiften att slänga brödet i elden. Han tar brödet och knäböjer framför elden. Medan han stirrar in i eldens sken ber han en tyst bön och slänger sedan i brödet. Han känner sig lite lugnare, för stunden. Arak sitter med Rína och håller om henne, medan han sakta sjunger en sång i hennes öra. Ett lugn sprider sig över honom och han önskar nästan att kvällen aldrig skall ta slut. Lugnet varar dock inte länge. Ganvir (Zacharias Holmberg) och Thor (Fredrik Westblom) har hållit ett vakande öga på Broder Sot. Arak och Rína anar oråd och går för att se vad som står på. Det är tydligt att Birger vill komma fram, det är bara att hjälpa honom en aning. Ganvir försöker däremot lugna ner honom. Det kan inte tillåtas. Arak drar fram dolken och slår till Ganvir i bakhuvudet så att han faller ner medvetslös (görs genom att slå lätt mellan skulderbladen och säga ”knock”). Efter ett par väl valda ord i Broder Sots öra så är det slutligen gjort. Birger kommer fram. Nöjd med sig själv går Arak iväg för att leta upp Rína och meddela henne att Birger är tillbaka. Nu är det bara att hålla honom under kontroll. Det är här planen går i stöpet. Efter en kort stund hörs rop och skrik från platsen där festligheterna pågår. Snabbt som blixten rusar Arak iväg för att se vad som står på. Birger har tydligen överfallit Viskaren. Inte bra. Arak inser nu vilket misstag han begått genom att släppa Birger ur sikte. Det är upp till honom att rätta till situationen. Han frågar vart Birger sprungit och sätter sedan av efter honom. Han är tydligen på väg mot Dheraiernas läger. Arak springer längs den nu alltför bekanta stigen efter Birger. Han måste stoppas. Efter en stund ser han Birger på avstånd. En av Kenoierna, en man, följer efter honom på avstånd. Arak springer om honom och håller sig på ett par meters avstånd. Han har inget val. Det är bara att slå ner Birger. Medan Arak gör sitt utfall vänder sig Birger om och försöker slå till Arak med sina dolkar. Han lyckas nästan. Araks kläder får ett par fina märken där Birgers dolkar träffar, men på marken ligger nu Birger, utslagen, en galen lönnmördare. Thor och Kenoien är snabbt på plats. Rína är inte heller långt bakom. Man bestämmer sig för att vänta tills Birger kvicknar till.

Efter en stund börjar han återfå medvetandet. I ungefär samma stund uppenbarar sig största delen av Dheraierna. Innan någon hinner reagera har en av dem dragit fram en kniv och skurit ett dödligt snitt i strupen på Birger, som faller till marken. En stund av total tystnad och häpnad lägger sig över dem. Sedan bryter helvetet löst. Arak hoppar på kvinnan som skar upp halsen på Birger och försöker göra samma sak mot henne som hon gjorde mot Birger. De andra är allmänt ursinniga. Arak och hans kumpaner lyckas ta dolken av Dheraierna. Arak kokar av ilska, dels för att Birger nu är död, dels för att han är lika arg på sig själv för att det gått som det gått. Efter ett par arga ord och hot om hämnd mot Dheraierna, går Arak ursinnig tillbaka till sitt eget läger. Väl där så släpper äntligen en del av ilskan. Skökaren (äldre benämning på en som säljer sig själv) Hägner (Ludwig Sandbacka) börjar kalla Arak för en dum idiot. Det är mer än Arak kan stå ut med. I sin ilska går han fram, drar ner skökaren på marken och skall just till att klå upp honom, då han känner en dolk mot sin strupe och Ganvirs röst i sitt öra. Arak reser sig långsamt och vänder sig i samma veva om och sätter en dolk mot Ganvirs strupe. Samtidigt känner han hur en dolk sätts mot hans egen hals, denna gång av Jyra. Ytterligare en dolk pressas mot hans hals av Hägner. Arak tror att hans stund är kommen, men mordisk och trotsig som han är just då lyckas han med ett väldigt inre lugn och självbehärskning lugna ner sig och talar sig, om ens för stunden, ur den kniviga situationen. Dolkarna tas bort från hans hals efter en stund och en intensiv dialog inleds mellan Ganvir, Jyra, Hägner och Arak. Tydligen har någon slagit ner Rína vid stranden, någonting som gör Arak galen inombords, men han vet att ifall han tappar fattningen nu kan det vara ute med både honom och Rína. Till slut sänks dolkarna, men Arak ger inte ifrån sig sina vapen trots att de andra kräver det av honom. Under tiden har Hägner försvunnit ner till stranden. Arak sätter också iväg mot stranden. När han närmar sig kommer Hägner mot honom med en dolk mot Rínas strupe, och han beordrar Arak att backa tillbaka till lägret. Väl där släpper Hägner henne. Allt verkade vara i kaos och folk

var upprörda. Stunderna flöt förbi och det verkade som världen började rämna omkring dem. Rína letade sig ner till vattenkanten efter att ha tagit en av dolkarna som Arak bar på sig. En kort stund efteråt gick även Arak ner och frågade om allting var som det skulle med Rína. Med tårar i ögonen såg hon ut över vattnet och mumlade någonting om Birger och Dimeas tårar. Dimeas tårar var två dolkar som Birger hade burit på sig. De ansågs vara heliga för lönnmördarna, nästan som reliker. (Dimea är lönnmördarnas beskyddare och Arkás dotter). Rína förbannade de övriga för deras dumhet och hur de vågade skilja på Dimeas tårar. Arak försökte lugna henne och lovade att hon skulle få tillbaka dolkarna. Rína såg på Arak och satte sin dolk till sin hand och skar upp ett färskt sår och lät blodet blandas med havets vågor. Arak gjorde samma sak. Sedan såg de på varanda och yttrade tyst till varandra: ”Tillsammans. Tillsammans.” De reste sig och började gå tillbaka mot lägret. Det var någon där som sade att Dheraierna var där och ville att Arak och Rína skulle förklara situationen som hade uppstått. Arak var minsann redo att tala med piratavskummen. Men han tänkte låta sin dolk tala med dem, inte munnen. Rína krävde att få en av Dimeas tårar av Jyra innan de gick. De stod och grälade en stund, med sedan bytte de dolkar med varandra. Efter det gick Arak och Rína iväg mot stranden där festligheterna hade ägt rum tidigare under kvällen. Det kändes som i en annan tid, i en annan värld. Väl där såg de en av Dheraierna. Någonting verkade lurt med det hela. Innan varken Rína eller Arak hunnit reagera rusade flera Dheraier fram ur buskarna, medan Jyra hade smugit sig på Rína bakifrån och skurit upp halsen på henne. ”Så det är så här det kommer att sluta”, tänkte Arak för sig själv. ”Nå, jag tänker inte dö utan strid, och jag får i alla fall dö tillsammans med kvinnan som jag älskar.” Med fyra personer, beväpnade med dolkar, på vardera sidan om sig så hade Arak ingen större chans. Han kämpade väl, och lyckades skada ett par av sina motståndare innan de fick in en träff mot halsen på honom. ”Tillsammans…” var Araks sista tanke innan hans livslåga slocknade. Lajvet avslutades för min del här. Vissa höll ännu på och lajvade någon timme innan alla slutligen hade gått och lagt sig. Nästa morgon vaknade alla upp och då var Narg ett minne blott. Alla var igen sig själva och satt nu runt elden vid lägret och pratade och skrattade, och berättade om upplevelser som de hade haft under lajvets gång. Mycket finns det att berätta, mycket mera än vad jag har skrivit ner här, men det får någon annan göra. Lajvet var lyckat i många avseenden. Det var en upplevelse som jag tror många sent kommer att glömma. Tack för min del! Tills nästa gång. Calle Tengman

Svenska lajvare som Dheraier. Foto: Cajsa Nykvist

Under maj och augusti har Finlandssvenska Rollspelsföreningen Eloria r.f. hållit fem omgångar av mini-skräcklajvet ”The Haunting”, under ledning av Calle Tengman. Lajvet var speciellt på det viset att det var första gången i Elorias historia som det hållits flera omgångar av samma lajv. Det betyder att det varje gång var nya deltgare, men att rollerna var samma liksom historien. Lajvet var kort, bara ett par timmar, och hade en deltagargräns på fem personer.

L

ajvet handlar om en grupp ungdomar som är ute och kör en helt vanlig fredag/lördag kväll, när de plötsligt ser ett ljussken från ett övergivet hus. De stannar och vissa känner igen huset från sin barndom, eller av andra orsaker. Vem kunde vara där, och varför? Nyfikna som de är går ungdomarna in för att undersöka saken. Medan de letar sig igenom huset har dörren gått fast och går inte att få upp. De flesta fönster verkar också vara stängda. En ficklampa som ligger på golvet och lyser verkar vara det enda tecknet på att någon nyligen varit där. Men vart har den personen försvunnit? Sakta men säkert börjar det höras konstiga ljud runt om i huset och huset verkar få ett eget liv. Saker börjar falla ner från hyllorna, klockor och telefonen ringer och konstiga röster hörs med vädjan om hjälp eller uppmaningar om att ta sig ut. Spökar det, eller är det någon som försöker jävlas med dem? Inte nog med att de blir inlåsta i huset, snart hittar de dagboksinlägg, tidningsurklipp och andra saker som refererar till händelser i deras eget liv. Någons bror försvann i samma hus i början på 90-talet. Mormodern till en av ungdomarnas dog här nyligen. En annans syster har blivit galen i huset. Detta och många andra saker kommer fram vartefter lajvet går vidare. Plötsligt så blir alla fångna i de bortersta rummen på övre våningen. Någon orsak till varför dörren gått igen, och varför den en stund senare öppnas igen verkar inte stå att finna. Att platsen samtidigt fylls med barnskratt gör inte deltagarnas nerver mindre spända. Det blir inte bättre när de hittar en hängsnara som en man hade hängt sig med på 20-talet, efter att han mördat sin fru. Såvitt man vet var detta den händelse som satte igång hela den blodiga historien. När de väl tagit sig ut ur rummet så börjar det höras ljud från källaren. Det konstiga är att den tidigare varit tom. Inte gömmer sig väl någon där? Eller är det någonting värre? Kameran som hittats tidigare visar en hand som kommit upp ur källarluckan i vardagsrummet. Inte är det väl ägaren till handen som nu finns i källaren? Smått rädda öppnar de luckan till källaren och ett hest ”Hjälp mig….” hörs. Inte nog med det. I samma ögonblick uppenbarar sig en skepnad, Elias (spelad av spelledaren), fram. Elias var det syskon som försvann under tidiga 90-talet och han hade två yngre syskon, som fanns med som karaktärer under lajvet. De får syn på hans svarta ögon, ljusa hy och söndriga kläder, och flyr i panik runt i hela huset sökande efter skydd. Elias vädjar om hjälp och säger någonting om källaren. Till slut försvinner han utan ett spår och bara hans ord hänger kvar i luften.

En stund därefter hittar de en person avsvimmad på övre våningen. De väcker honom och frågar honom varifrån han kommit och varför de inte sett honom tidigare. Jonas, som han presenterar sig som, förklara att han inte har någon aning om hur han hamnat på övre våningen. Det sista han minns är att han gått omkring i huset för att undersöka det. Jonas hade hållit på med en del övernaturlig forskning. De andra berättar för Jonas vad som hänt dem och vad de upplevt, och med gemensamma krafter försöker de hitta en väg ut. Plötsligt hör de ljudet av fotsteg från övre våningen. Fram till denna punkt så har deltagarna trott att det bara finns en spelledare. I själv verket har det hela tiden funnits två stycken, men den andra har hållits hemlig. Osäkra på vad det var för ljud går de med Jonas i spetsen upp för att se efter vad det är frågan om. Medan de står där får de syn på en man som kommer fram från det bortersta rummet iklädd en blodig kostym och med ett gevär i handen. Panik utbryter och de flyr nerför trapporna och finner att dörren är öppen. De rusar ut och slänger sig i bilen och kör iväg samtidigt som de ser mannen komma ut genom ytterdörren. Det är i detta ögonblick som lajvet avslutas och deltagarna drar en djup suck av lättnad. Vi stiger alla ut bilen och den hemliga spelledaren, Zacharias ”Keke” Holmberg, avslöjas. Detta var en hemlighet som gav lajvet en spännande upplösning och en fin avslutning. En debriefing hålls och saker och ting reds ut i ett numera upplyst hus. Belysningen fungerade avsiktligt inte under lajvets gång. Spelarna hade också ombetts låtsas att deras mobiltelefoner inte hade någon täckning. Frågor ställdes och humöret verkade vara gott trots att spelarna hade fått springa omkring i ett spökhus i närmare två och en halv timme. Kommentarer av spelarna som: ”Bättre än en bra skräckfilm”, ”Utmärkt” och ”Jag kommer inte att kunna sova på en vecka” vittnade om att det hade varit en fin och skrämmande upplevelse. Ett stort tack till Korsholms Teater som tillät oss att använda deras utrymmen! Ett tack skall också riktas till UP i Scenkonst vid YH Novia för att vi fick låna en del material från dem. Tack även till dem som lånat ut privata ägodelar samt de personer som var snälla nog att låna ut sina bilar! Tack till er alla! Mera skräcklajv utlovas i framtiden också! Tack för denna gång! Calle Tengman

Annonsera i ÖP!

Ring: 050 092 4528


Nummer 07/2008

18

Sommarteatrarna Sommar i Österbotten betyder, just det ja, sommarteater i Österbotten! Den kulturslukande redaktören och den pragmatiske praktikanten har suttit i publiken. Här har du en rapport!

Sommaren med Sputnik – Närpes Teater Sommaren 2008 innebar urpremiär i Öjskogsparken. Närpes Teater bjöd på pjäsen Sommaren med Sputnik, regisserad av Peter Snickars.

E

fter att ha tagit plats på vridläktaren snurras åskådaren sakta men säkert tillbaka i tiden. Destinationen är 50-talet och en liten by i Närpestrakten. Där spenderar ungdomarna i ugglepatrullen dagarna med att undersöka spökhus och jaga spioner. När satelliten Sputnik, även kallad den konstgjorda månen och spionbollen, ska till att passera byn börjar mystiska saker hända. En hemlighetsfull herreman flyttar in i spökhuset, ett par engelska turister springer och fotograferar i knutarna, och värdesaker försvinner. Tillsammans med de andra byborna har ugglepatrullen plötsligt fullt upp!

Genom Maria Jaskaris noggrant nostalgiska scenografi och Helena Eriksson-Holmbergs tidsenliga kostymering blir Sommaren med Sputnik en autentisk tidsresa. Lägg till en hel hop med kluriga karaktärer och resultatet blir en fin atmosfär. Under första akten byggs stämningen upp så att åskådaren nästan börjar känna sig som en av byborna. Lagom till andra akten kommer också spänningen in i bilden, och teaterupplevelsen fullbordas. Bland många duktiga aktörer kan exempelvis Elisa Makarevitch lyftas fram. Hon gör ett fint jobb

som Lisa, ugglepatrullens äventyrstörstande ledare. Lotta Lillås prudentliga prästfru lockar till många skratt, medan Cecilia och Erica Back gestaltar de ”engelska” turisterna med glans! Sommaren med Sputnik riktar sig främst till en yngre teaterpublik, men lockar och underhåller också de äldre. När vridläktaren snurrat färdigt och stannat tillbaka på 2000-talet finns inte mycket annat att säga än att i Närpes, där kan man det här med teater! Text: Jona Nyström Foto: Jonas Blomqvist.

Oravais Teater underhåller En fullsatt läktare, en varm julikväll och en liten försening i kvällens föreställning av ”Min yttersta vilja”. Ja, sådant händer ibland. Det var dock värt att sitta och vänta den extra kvarten innan föreställningen satte igång.

F

öreställningen handlade om Johannes Smeds liv och leverne under hans sista levnadsår i Kimo. Trasiga äktenskap, fifflande med pigorna i huset och sluga affärer är bara början av allt som skedde. Komedi och tragedi blandades på ett fint vis in i historien på ett sätt som gjorde att den aldrig kändes långtråkig, och tempot var ganska jämnt genom hela pjäsen. Dräkterna var fina och musiken var väldigt passande.

Många fina skådespelarprestationer kunde också ses under kvällens lopp. Erik Kiviniemi som Johannes Smeds var alldeles utmärkt. Isa Lindgren som pigan Mia var också väldigt övertygande. Övriga omnämnanden går till Annika Åman som Edna Smeds, Matias Kuoppala som Erk och Ulf Johansson som den ack så komiske Sahlström, av vilka samtliga gör fina rolltolkningar.

Trots att pjäsen är en aning lång så blir den trots det aldrig tråkig. Teatergänget har gjort ett fint arbete som de alla kan vara nöjda med. Ann-Luise Bertell har igen lyckats producera en text som man lätt kan ta till sig och regin är förträfflig. En sommarteater man inte bör missa! Calle Tengman

Foto: Bildström/Mats Sandström

Rasmus på luffen – Pedersöre Teater Under den gångna sommaren valde Pedersöre Teater att satsa på en av Astrid Lindgrens klassisker. Publiken på natursköna Åliden fick ta del av berättelsen om Rasmus på luffen.

F

ör en förstgångsbesökare är en teaterkväll på Åliden i Purmo en fin upplevelse. Spelplatsen ligger vackert belägen nära ån, och en solig sommarkväll är förhållandena perfekta för lite äventyr på Västerhaga barnhem, ute på vägarna och hemma hos fru Hedberg.

Vi syns i hela svenska Österbotten!

Pedersöres teaterfolk har lyckats väl med att fånga den lantliga och soliga atmosfär som präglar berättelsen om Rasmus. Kostymeringen och scenografin kastar åskådaren

ungefär 100 år tillbaka i tiden, och inlevelse saknas inte hos aktörerna. Den för många bekanta handlingen kretsar kring den föräldralösa pojken Rasmus (spelad av Anton Finnberg) som rymt från barnhemmet. På rymmen hittar han en kompanjon i luffaren Oskar, som gestaltas av Anders Hassel. Finnberg och Hassel gör sina roller väl. Pedersöres egna Rasmus är precis så lillgammal och småfilosofisk som Astrids, medan Oskar

Upplagan är nu: 52.150 ex!

ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

Din bilaga i ÖP? En vanlig bilaga kan vara från 4 till 20 sidor. Upplagan kan också i viss mån justeras efter era önskemål. Kontakta Helena på tfn. 320 5011, e-post: helena@sou.fi eller Åsa på tfn. 320 5014, e-post: asa@sou.fi och begär en offert.

är sig lik som den lättsamme och hederliga luffare han är! Under handlingens gång lyckas aktörerna charma publiken, och när Oskar tillsammans med Rasmus konfronterar skurkarna Lif och Liander bjuds det på fysisk teater som roar såväl stora som små. I programbladet skriver regissören Göran Sjöholm att berättelsen om Rasmus väl beskriver relationen mellan barn och vuxna. Han konstaterar att det fortfarande idag finns många barn som är otrygga och osäkra, precis som föräldralöse Rasmus. Ett barns behov av stöd och kärlek från vuxna illustreras genom hur viktig relationen till Oskar blir för Rasmus. Sjöholm fångar en del av charmen i berättelsen om Rasmus. Den underhåller, men manar samtidigt till eftertanke. Man behöver inte vara kålkkå rik och grann för att ha det bra, så länge man har någon att dela dagarna med. Inte skadar det heller att vara fri som en fågel ibland! Det är bara att tacka Sjöholm och Pedersöre Teater för påminnelsen! Text: Jona Nyström

Foto: Carina Viklund-Östman


Nummer 07/2008

19

Korsholms teater gav en annorlunda sommarpjäs I år satte Korsholms Teater upp pjäsen ”Vallfärd” av britten Paul Goetzee. Efter tre år med Astrid Lindgren pjäser så är årets pjäsval vid första anblick en vågad satsning. Jakob Johannson står för regin, och Carla Fri har arrangerat sångerna och körens koreografi. Titte Aspholm har varit ansvarig för kläderna och sminkningen och Peter Svahn har gjort scenografin. Ludwig Sandbacka har designat och gjort planschen.

P

jäsen handlar om en fåraherdefamilj som har starka traditioner och fasta principer. Det pågår också ett långvarigt hat mot getherdarna från söder och det framkommer snabbt att det ofta utkämpats hederskrig dessa två grupper sinsemellan, och att hatet familjerna emellan fortfarande finns kvar efter flera decennier av stridigheter. När tvillingflickorna i fåraherdefamiljen, Tista (Jaho Kolppanen) och Mendel (Jeanette xxx), möter på getherdepojken Josef (Ludwig Sandbacka) och Tista fattar tycke för honom, bäddas det snabbt för konflikter. Den övriga familjen får reda på att getherden har synts till i dalen och bestämmer sig för att ”ta hand om honom”. Familjen bryts och splittras och ett krig mot getherdarna blir snabbt ett faktum. Kan de försonas med varandra? Kan band återförenas? Kan flera decennier av konflikter läggas åt si-

dan eller kommer det att sluta i ett blodbad? Vad är man villig att offra för att det ska bli fred? Dessa och många andra frågor ställs under pjäsens gång. Vallfärd är en väldigt intressant och annorlunda pjäs med teman som är lika dagsaktuella som alltid. Skådespelarna håller ett gott tempo igenom hela pjäsen och gör fina gestaltningar. Tempot är ganska jämnt genom hela pjäsen men får lite mera fart mot slutet. I pjäsen finns också en kör. Kören består av sju personer, däribland Sarah Bergkulla och Jannica Flemming som också spelar fåraherdarnas respektive getherdarnas jungfrur. De gör alla ett fint arbete och kördelarna förstärker i många situationer det som sägs på scen och hjälper till att föra historien vidare.

Pjäsen bjuder på såväl skratt som lite mera allvarsamma stunder. Sång varvas med koreograferade käppstrider och dans. Här finns alla ingredienser för att ge en spännande och annorlunda sommarteaterupplevelse. Inte minst när den galna trädmannen Sylvian (Niclas Nygård) kommer och slänger kottar på publiken när han meddelar att det är dags att gå på kaffe i pausen. Spelglädjen är stor och energi finns det gott av på scen. Skådespelarna gör ett gott arbete och ger ett fint djup till texten. Johannsons registil gör också att pjäsen får drag av fysisk teater, vilket gör den mycket intressant att se. Börja grisa. Text: Jona Nyström Foto: Peter Svahn

Emil i Lönneberga gör sig bra på Holmska Gården Årets uppsättning av Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga” på Holmska Gården i Smedsby är en munter och sångfylld föreställning för barn och dem som är unga i hjärtat. Handlingen är välbekant från Astrid Lindgrens böcker och de svenska filmerna som gjordes på 70-talet.

F

öreställningen är fylld med Emils välbekanta hyss. Från att fastna med huvudet i soppskålen till försök att få ut en värkande tand ur Linas mun, och att måla lillasyster Ida blå i ansiktet och därigenom halvt skrämma ihjäl den stackars gamla Krösa-Maja som tror att Ida har tyfus. Upp i flaggstången blir stackars lilla Ida hissad när prosten kommer på besök med sin fru, och det enda som man lite blir och saknar är Griseknoen. Tempot är ganska raskt och handlingen stannar inte upp, med undantag av olika inslag av sång, som det blir mycket av. Med jämna mellanrum ställer sig olika skådespelare upp och sjunger kända visor så som ”Du käre lille snickerbo” och ”Idas Sommarvisa”. Publiken blir

också ombedd att sjunga med i ett skede. Ibland känns det hela nästan mer som en musikal än en sommarteater. Stig Snickars sköter fint ackompanjemanget på dragspel. Föreställning är främst riktad till barn, men man kan nog också som vuxen njuta av berättelsen. Linas och Alfreds scener tillsammans bjuder på ett och annat att tänka på när det gäller förhållanden. Underhållning får man också. Emils alla hyss och små spratt lockar till skratt, och när Kaija Grannas kommer in som Krösa-Maja och den skäggiga damen dyker upp i slutet så kan man inte låta bli att dra på munnen. Föreställningen har många goda egenskaper och fina karaktärer,

framför allt ska barnskådespelarna ha en stor eloge för sina fina rollprestationer. Simon Holmberg som Emil är väldigt duktig och visar redan på en erfarenhet och stark scennärvaro. Jan Holm har gjort en fin föreställning tillsammans med skådespelarna. De bjuder på en lättsam och barnsinnig sommarteater som lämnar publiken ett positivt humör och en längtan tillbaka till barnadagar när man fick fritt fick springa omkring och vara busig och leka. Emil är en fin påminnelse om friheten i barndomen och barnasinnet, som man inte på äldre dagar ska glömma att man ännu har. Calle Tengman

UTHYRES!

Nytt, fräscht mötesutrymme för upp till 15 personer. Även kaffe ordnas!

Adress: Handelsespl. 10D, Vasa. Boka via SÖU, på tfn. 06 320 5000

TRAKTORÄGARE!

När du är i behov av service eller reparationer på era fordon, vänd er då till oss. Auktoriserad verkstad för: • JOHN DEERE • MASSEY FERGUSON • VALTRA VALMET • DEUTZ-FAHR • SAME Vi reparerar och servar även andra märken. Tfn direkt till montörerna: Mats 0500 266 967, Daniel 050 322 4530, Verkstaden 766 7257

BJÖRKSKOGS BIL & TRAKTOR AB Edsevö


Nummer 07/2008

20

www.hf-products.com Hösterbjudande!

Betongpontoner och betongbryggor

Bryggor finns även som byggsats. Ring och diskutera! Återförsäljare: FB-Marin, Nykarleby Stig In, Maxmo Malax Byggmaskiner Atle Guss, Tjöck

044-5363912 06-3450146 06-3651880 040-0262109

Tfn 06-347 6100 info@hf-products.com

Jordbyggnadsarbeten F:ma D. Österåker 050 552 4653

Utför: - husgrunder - dikningar - vägar - sprängning - vedklyvning - m.m.

Glasterrasser Glasterrasser och Sam Jansson 020 7403 477 balkongglas Balkonginglasningar 020 Dahl 740 3511 Kim511 Dahl Kim 020 7403

Välkommen på förhandsvisning Välkommen att planera Ert drömboende! av vårt mässhus Välj bland våra många modellhus eller ta med söndagen kl. 12-15. egna skisser.den Boka16.3 planeringsträff nu! adress: Bäverstigen 5, Sunnanvik Planiatalo Loiste och Kaste, en stilig och energieffektiv lösning.

Suorittaa:

F:ma Magnus Lerbacka 0500-564 227 Traktorarbeten, trädgårdsarbeten, markstensläggning, grävmaskinsarbeten (minigrävare 5,5 t) Borstning av industri-/asfaltsplaner

Försäljning av matjord, fyllnadsjord & morän

Även mindre byggnadsarbeten -Terrasser, trappor, staket & bryggormagnus.lerbacka@netikka.fi Kärråkersvägen 21, 66530 Kvevlax

-

talon perustukset ojitukset tiet räjäytykset halonhakkuu ym.

BLI MEDLEM I SÖU! Vi jobbar med verksamhet för barn och ungdomar i hela svenska Österbotten.

Tfn. 320 5000 eller kansli@sou.fi

www.planiatalo.fi

Ab Ingenjörsbyrå - Insinööritoimisto Oy Mathias Smeds tel. 050 557 5252, Storalånggatan 83, Vasa


Nummer 07/2008

21

Moderna PIECE OF CAKE En pjäs av Tove Appelgren

Våra storfavoriter Victoria, Carolina och Moderna finns nu även som 1-planshus. Beställ broschyr!

Carolina

Matilda

Försäljning: Johnny Majabacka Tfn 020 768 0450, fax 020 768 0206 GSM 040 731 0005 johnny.majabacka@teritalot.fi 68700 TERJÄRV Tfn 020 768 0411 Fax 020 768 0206

www.teritalot.fi

Vem gagnar det att vårt folk kan så få språk som möjligt? I ”Piece of Cake” har en alternativ Armfelt i en fåspråkig parallellvärld, svaret:

Teater Taimines turnépjäs för högstadier och gymnasier tar avstamp i Finska krigets tvåhundraårsmarkering. ”Piece of Cake” nosar på frågor om identitet, historia och kulturella rötter, belyser språkundervisningen samt enspråkigheten och utforskar stackars Lilla Finlands möjligheter i vårdnadstvisten mellan Mamma Svea och Pappa Ivan. Skådespelarna CG Wentzel och Mikael Strömberg ger sitt yttersta på finlandssvenska, rikssvenska, finska, ryska, franska och framför allt; bad English i Tove Appelgrens pjäs ”Piece of Cake” – en fartfylld språkresa med avgång 1808-1809 och med samtiden som destination.

Längd: 40 min.

Beställningar och förfrågningar: tel. 040-503 83 97, post@taimine.fi, www.taimine.fi

Hösten slutsåld! Vi tar emot bokningar för våren 2009 redan nu.

KRISTINEST AD KRISTINESTAD KRISTIIN ANKA UPUNKI KRISTIINANKA ANKAUPUNKI Gammaldagstorgdag 6.9.2008 Mikaelimarknad 3.10-4.10.2008 ...och mycket annat året om.

Kristinestads fritidsb yr å fritidsbyr yrå

Vanhanajan toripäi vä toripäiv 6.9.2008 Mikkelinmarkkinat 3.10-4.10.2008

www.kristinestad.fi

Behöver Ni marknadsföra Er? Ring Jonny Åstrand 06-347 0608, 0500-924 528 E-mail: cjcenter@malax.fi www.cjcenter.fi


Nummer 07/2008

22

RES MED LINDA TOURS TALLINN HĂ–STLOVSRESA 16-18.10 STOCKHOLM MUSIKALEN FOOTLOOSE 16-19.10 BADRESA TILL FRA MARE 01-08.11 KAP VERDE frĂĽn Helsingfors (bussresa ingĂĽr) 13-28.11 GRAN CANARIA frĂĽn Vasa 13-20.11, 5 pl. TENERIFFA frĂĽn Vasa 16-23.11,10 pl. TALLINN, JULMARKNAD 04-06.12 STOCKHOLM, JULMARKNAD 05-07.12 TENERIFFA frĂĽn Vasa 08-15.02 TENERIFFA frĂĽn Vasa 08-22.02, 4 pl. GRAN CANARIA frĂĽn Vasa (sportlov) 19-26.02 GRAN CANARIA frĂĽn Vasa 19.02-05.03, 6 pl. GRAN CANARIA frĂĽn Kronoby 19-26.02 TENERIFFA frĂĽn Vasa (sportlov) 22.02-01.03 6 pl. TENERIFFA frĂĽn Vasa 22.02-08.03 8 pl. GRAN CANARIA frĂĽn Kronoby 05-12.03

www.lindatours.com

NĂ„RPES, tfn. 06-224 3350

ALLT INOM TRĂ„GOLV

Skicka artikeltipsen till jona@sou.fi

  

AnsĂśkan inom augusti

• • • •

hÜg boendekvalitet med stora tomter nya omrüden fÜr strand- och havsnära boende närhet till skola och service ett rikligt utbud av kultur och fritidsaktiviteter

Tomter fÜr fÜretagande • bra tomter pü attraktiva omrüden • tomter skräddarsys vid behov enligt näringsinriktning • fÜrmünliga – konkurrenskraftiga avgifter  

 

• • • •

hyvä asumisenlaatu ja suuret tontit uusia alueita rannan- ja merenläheiseen asumiseen koulut ja palvelut lähellä hyvät mahdollisuudet vapaa-ajanharrastuksiin ja runsas kulttuuritarjonta

•

edulliset – kilpailukykyiset maksut

a Müngsidig n studier i e ulturell Tonttejaü yrittäjille gktoimivalla n m hyviä tontteja alueilla • tarvittaessa • tontit räätälÜidään ! Ü EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN milj mukaan elinkeinon 

Nykarleby är smĂĽstad som bäst. Här ďƒžnns goda fĂśrsĂśrjningsmĂśjligheter, ďƒžna bostadsomrĂĽden och vacker natur in pĂĽ knuten. Nykarleby har plats fĂśr människor. Det är därfĂśr vi som bor här trivs och mĂĽr bra. Nykarleby ingĂĽr i en region som kännetecknas av tillväxt och nytänkande. Det kustnära läget och bra kommunikationer gĂśr att Nykarleby är attraktivt som bostadsort.

www.nykarleby.ďƒž

I Ă–STERBOTTEN

Undervisningsministeriet har beviljat studiestudier enligt prĂśvning till

Kaavoitus ja mittaus/ sedlar fĂśr gratis Uudenkaarlepyyn kaupunki, puh. 06-7856 111 tai skolans linjer: tekniska.kansliet@nykarleby.ďƒž Lue: www.uusikaarlepyy.ďƒžAnsĂśkan inom augusti

Planläggning och mätning/Nykarleby stad, Tfn. 06-7856 111 eller tekniska.kansliet@nykarleby.ďƒž Läs mera: www.nykarleby .ďƒž

   Magnus 050-593 44 32 w w w. e n a g o l v o c h t a k . f i 

 

 

Vi stür fÜr känslan under fÜtterna! - slipning - reparationer - behandlingar

Strandgatanon 21-22 Uusikaarlepyy pikkukaupunki par65100 VASA haimmillaan. Täällä on hyvät ansiomahdollisuudet, hienot asuinalueet ja tfn: (06) 317 4913 kaunis luonto heti nurkan takana. info@efo.fi Uusikaarlepyy on ihmisläheinen kaupunki. Siksi me täällä asuvat viihdymme ja voimme hyvin. Kaupunki kuuluu alueeseen, jolle on tunnusomaista kasvu ja innovatiivisuus. Uusikaarlepyy on houkutteleva asuinpaikka rannikonläheisen sijaintinsaDu ja hyvien har fortfarande liikenneyhteyksiensä ansiosta.

chans att fĂĽ plats pĂĽ vĂĽra linjer! BesĂśk vĂĽr hemsida www.efo.ďƒž fĂśr ansĂśkningsblankett och mer information!

www.nykarleby.ďƒž

www.efo.ďƒž


Nummer 07/2008

23 (Annons) Ofarligt fÜr miljÜn och människor, helt giftfri!

Har du ett sjukt Hus? Vad är det egentligen frügan om? Begreppet sjuka hus handlar ju egentligen inte om att huset är sjukt, utan om att människor blir sjuka när de vistas i huset! Symtom som tyder pü att huset är sjukt kan vara: torra slemhinnor, retningar i Üron-näsa-hals, hudproblem, huvudvärk, onormal trÜtthet och dülig sÜmn samt yrsel och allergiska symtom. Alla reagerar inte, men om man har allergier eller astma i släkten bÜr man vara extra fÜsiktig.

,, 0,&", , ,%"%""2,3,- ,%"" ,  ,%+2,4 , ,, ,* * , 1,,#,* ,'%""2 # , , , , .,!  ( .,,,"%"/+)"$,!,"%"/+)")   

   

 

Ă–STERBOTTENS MUSEUM

De vackraste sidensjalarna ur Brages samling 4.9-26.10

I en kontorsmiljÜ kan man enligt forskarna Üka produktiviteten med 6-10% igenom att fÜrbättra luftkvaliteten, sü detta bÜr även tänka pü Üverallt där man skall vistas. I hemmen, skolorna mm. Att fÜrbättra luftkvaliteten igenom att fÜrbättra ventilation räcker inte alltid till. Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem. Detta kan bl.a. medfÜra mÜgel- och bakterieangrepp pü olika ytor. Vad skall man gÜra? Man kan aldrig torka ut eller pü kemisk väg med mÜgeltvätt fü bukt med mÜgel/bakterieskada. Ca 95 % av alla mÜgelskador är dolda i konstruktionerna. 60-, 70-, 80-, 90-talshus och felaktigt renoverade äldre hus är de som är i riskzonen fÜr sjuka hus. Det är sällan man känner nügon speciell lukt i ett sü kallat sjukt hus om man inte är van.

MÜglig husfasad MÜgelangrepp pü fasader tolkas ofta som smuts, men om man inget gÜr kommer mÜgelsvamparna att sprida pü sig till münga fler ställen. Har ditt hus blivit sjukt?

Ingen fara, vi har botemedlet. Med den bästa tekniken och med vür specialistkompetens kan vi gÜra ditt hus friskt igen.

Appliceringen av skyddet är enkelt: inget behÜver rivas och ingen behÜver flytta ut under saneringen. Vi sanerar fÜrutom byggnader även bütar mm. Ta tillfället i akt och skydda din bostad och büt nu! Inget annat fÜretag i Finland sysslar med mÜgel- och flamskydd pü samma sätt som vi. Medlet är unikt! Flamskydd av toppklass Vi kan även flamskydda och pü sü vis hÜja brandsäkerheten i olika miljÜer som restauranger, vürdinrättningar, hemmen mm. En kort fÜrklaring av vür produkt: Ämnet är ett �biologiskt skyddsmedel� som skyddar mot mÜgel och rÜta och biologiska lukter samt mot skadeinsekter.

Vi har en produkt som testats i mer än 17 ür och varit i aktiv användning i mer än 4 ür. Över 200 fastigheter har behandlats. VTT:s bästa testresultat och münga nÜjda friskare kunder är bevisen fÜr att vür teknik fungerar. VEM behÜver produkten? Alla som vill fÜrbättra kvaliteten och bibehülla en hÜg kvalitet pü sina egna eller andras bostäder. VarfÜr är vür produkt sü bra Den tränger in i materialen och ger bostaden ett varaktigt skydd. Den tar bort lukten och skyddar vid nya fuktangrepp mm!

Museigatan 3, 65100 Vasa, tel. (06) 325 3800 http://museum.vasa.fi Ă–ppet ti, to, fre 10-17, ons 10-20, lĂś-sĂś 12-17

Kan blandas i mülfärg och lack. Kan även tillsättas i betongmassa utan att fÜrsämra betongens kvalitet. Pü sü vis kan man fÜrhindra att mÜgel kan fästa pü betongytor. Trä som skall behandlas kan vara fuktigt. Behandlat trä hüller längre! Medlet är en inhemsk produkt, trygg och säker att använda.

Ab WSJ SANITATION Oy www.wsjsanitation.net wsjsanitation@regionline.fi GSM:+358 (0) 400 418 103 GSM:+358 (0) 40 749 5006 GSM:+358 (0) 40 729 1182 Ă…land GSM +358 (0) 40 530 7322

MALAX KOMMUN En utmärkt plats!

Kom, Bygg och Bo i Malax Kommunen erbjuder stora fina bostadstomter, bra service och närhet till Vasa.

• Nytt detaljplaneomrüde, Emaus skede

Kurs i komplett süngteknik Musikhuset i Jakobstad, Storgatan 9, üldergräns: Üver 18 ür kurs 1 12.10.08, kl. 10.00-17.00, 60 ₏ kurs 2 15.02.08, kl. 10.00-17.00, 60 ₏ Anmälningar: tfn (06) 324 2492/fortbildning@syi.fi eller pü hemsidan: http://fortbildning.syi.fi senast 12.09 fÜr kurs 1 och 15.01 fÜr kurs 2. Berättande fÜr barn Jakobstad, 24.09. och 09.10.2008 kl. 18.00-21.15, 65 ₏ Hur hantera sorg och kris i verksamheten med barn Jakobstad, 04.10.2008 kl. 09.00-16.00, 75 ₏ Vasa, 08.11.2008 kl. 09.00-16.00, 75 ₏ Att mÜta barn frün andra kulturer Vasa, 2.10. kl. 16.30-19.45, 30 ₏ Trygghet pü arbetsplatsen fÜr barn och unga Kristinestad, 22.10.2008, kl. 18.00-21.15, 45 ₏ Jakobstad, 23.10.2008 kl. 18.00-21.15, 45 ₏ Vasa, 25.10.2008 09.00-16.00, 65 ₏ Att Ta Till Tals sin oro Jakobstad, 29.10.2008 kl. 18.00-21.00 och 12.11.2008 kl. 18.00-20.00, 85 ₏ Musiksprüka med barn Närpes, 08.11.2008 kl. 09.00-16.00, 65 ₏ Barnsjukvürd Närpes, 04.12., 11.12. och 14.01.2008 kl. 17.30-20.45, 65 ₏

LĂĽng fortbildning

II, Ăśppnas i hĂśst. Tomterna ges ut frĂĽn och med juni 2008. PĂĽ omrĂĽdet finns 13 st tomter, ca 2000 m2, 3 euro/m2

Välkommen till Malax Malmgatan 5, 66100 Malax, tel. (06) 347 7111, malax@malax.fi

Ă„nnu nĂĽgra lediga studieplatser till: Artesan (mĂśbelsnickeri/mĂśbelrenovering) Ă„r du intresserad, kontakta genast: GĂśsta SmĂĽros, 050-516 6849

Trädgürdsmästare Är du intresserad, kontakta genast: Kaj LÜfvik, 050-438 4964

Restaurangkock Ă„r du intresserad, kontakta genast: Kristina Linde, 050-572 4153

Snickare Ă„r du intresserad, kontakta genast: Johan Skoglund, 050-386 5930

Läkemedelstekniker Är du intresserad, kontakta genast: Maria Lund, 050-407 0052

Hur upptäcka och hantera sexuella Üvergrepp bland barn Utbildningen innehüller 5 delar Vasa, september 2008 april 2009 Anmälningar: tfn 324 2377/fortbildning@syi.fi eller pü hemsidan: http://fortbildning.syi.fi senast tvü veckor fÜre kursstart

Svenska

www.malax.fi

Fortbildning

Svenska

yrkesinstitutet

yrkesinstitutet

Fortbildning och utvecklingstjänster Kungsgürdsvägen 30 A 65380 VASA

I tfn (06) 324 2811 I www.syi.fi I


Nummer 07/2008

24

Bildskärmar till specialpris! G2400W 24”

• storlek: 24” • upplösning: 1920 x 1200 • svarstid: 2ms • kontrast: 1000:1 • Senesye+ Photo Technology

G2200W 22”

• storlek: 22” • upplösning: 1680x1050 • kontrast: 1000:1 • ljusstyrka: 300 cd/m2 • svarstid: 5ms

G2000WD 20”

• storlek: 20.1” • upplösning: 1680x1050 • kontrast: 3000:1 • svarstid: 5ms • DVI

€ 319 € 199 € 159

G900W 19”

• storlek: 19” • upplösning: 1400x900 • kontrast: 800:1 • ljusstyrka: 300cd/m2 • svarstid: 5ms • Senesye+ Photo Technology

€ 139

Sänkt pris! Mycket prisvärd 17 tums dator

Mycket prest anda till förmånl igt pris

ACER EXTENSA 5220

ACER ASPIRE 7520G

15.4” WXGA Crystal Brite Intel Celeron® Mobile 550 1024MB RAM 80 GB 5400rpm hårdskiva DVD RW • WLAN 802.11bg Vista Home Basic

17” TFT WXGA+ AMD Turion 64 X2 dual core processor NVIDIA® GeForce® 8400M GS 256MB 2 MB RAM 160 GB hårdskiva DVD Super Multi drive

Kolla priset!!

EESPRIMO Mobile V5535

Intel Celeron processor 1GB RAM 120 GB hårdskiva DVD Super Multi drive Windows Vista Home Basic

ACER EXTENSA 5620Z 15.4” WXGA CrystaBrite 2GB RAM 160GB hårdskiva Vista Home Premium

ASUS PRO50N

15.4” Glare type TFT, WXGA, 1280x800 x800 AMD Turion64x2 TL-56 processor 3GB RAM integrerad 1.3Mpixel kamera 250GB hårdskiva DVD Super Multi 7-in-1 minneskortläsare

Gör din dator trådlös WLI-U2-AG108HP-3 Effektiv 108Mbps WLAN-adapter för bärbara eller stationära datorer.

€ 1790

Korsholmsesplanaden 38, Vasa Tel: 06-3197700 info@multitronic.fi

www.multitronic.fi

Öppet: Vardagar 9-17 Lördagar 10-14

ÖP nr 7 2008  

Österbottniska Posten Innehåll: 3. Malax Uf:s jubileum. 5. Tina Storsjö, projektkoordinator. 7. ÖP:s 40-årsfest. 11-14. Festivalbilaga. 16-1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you