__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaargang 38 – November/December 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 9 Nov/Dec 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 12 December Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris ●

De redactie verzoekt een ieder om kopij voor de dorpskrant op tijd aan te leveren. Kopij die na de in de Waskemare vermelde inleverdatum wordt ontvangen kan niet meer in het daarop volgende nummer worden geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van artikelen.

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender.


Beste Lezers, Geniet u ook zo van de mooie herfstkleuren en de prachtige luchten. Ze herinneren ons eraan dat we richting de winter gaan. Het herfstweer zet nu echt door en de eerste nachtvorst heeft al weer gezorgd dat we ’s ochtends ruiten moeten krabben. We kunnen nu ook weer vooruitkijken naar de feestdagen en natuurlijk naar Sinterklaas. De Waskemare is ook deze maand weer gevuld met de vaste artikelen zoals ‘het voetbalnieuws van VV Waskemeer, schoolnieuws, ‘de pollepel’, de afvalkalender en bekendmakingen van evenementen e.d. Veel leesplezier, Jan van Bergen

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Afvalkalender

15

Voetbalnieuws van VV Waskemeer

25

OBS De Trede Schoolnieuws

29

Kleurplaat

30

Glasvezel in Waskemeer

39

De Pollepel

47

Nieuws van CBS De Paadwizer

55

Sinterklaas bij De Boekebeam

57 3


4


Hierbij de agenda van het Dorpshuis ‘t Âld Leger December : 1 4 6 7 10 11 13 14 18 20 22 27 28 31

Voetbalgala voetbal Toneel Klaverjas Toneel DES DES Toneel Klaverjas Toneel Volleybal wedstrijden Meisjes & Dames Toneel Krystkuier Basisschool Klaverjas Kerstbingo voor de kids Klaverjas Toneel Grote klaverjasavond Oudejaarsdag: carbidschieten, kindermiddag, cafe ut en thûs open

23 Januari maakt de Ouderensoos een herstart, zie verderop in de Waskemare 25 Januari Walking Dinner, zie verderop in de Waskemare Note: Waskemeer heeft twee AED apparaten: 1: Rechts op de muur bij de hoofdingang van het Dorpshuis T Ald Leger / SCG Liudger 2: Bij Auto en bandenbedrijf Jonkman

5


6


*** OPROEP *** Gezocht: samenstellers! De redactie van de Waskemare is op zoek naar 2 nieuwe samenstellers! Als samensteller ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle aangeleverde kopij tot een Waskemare zoals iedereen hem in de bus krijgt! Dat betekent ‘digitaal’ knippen en plakken, schuiven, aanpassen, passen en meten, net zolang totdat het boekje in de gewenste layout naar de drukker kan. Dit alles naar eigen inzicht en creativiteit!

Voor dorpsgenoten die dit leuk lijkt om te doen, in het bezit zijn van een computer en een paar uurtjes in de maand hier mee bezig willen zijn: meld je bij de redactie en kom ons versterken!

van de redactie 7


8


Een hand, een woord, een kaart, een laatste groet, gaven steun, het deed ons goed. Voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze Heit, Pake en Oerpake

Piet Jongsma willen wij u hartelijk bedanken. Martje Jongsma-de Jager, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

GRATIS OPHALEN: de Waskemare van alle jaargangen tot nu toe G van der Wal Van Hasseltweg 9 Waskemeer. Tel.0516-421419

TE KOOP 1 Brabantia Droogmolen (nieuw) â‚Ź 25,= Anneke Stoker Tel. 421660 9


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

10


Druk jubileumjaar KCMV Excelsior-De Bazuin Dat muziekvereniging Excelsior-De Bazuin een levendige vereniging is, is u vast wel bekend. We bestaan dan ook niet voor niets dit jaar al 115 jaar! We repeteren iedere woensdagavond in KC De Oerdracht te Haulerwijk en daarnaast verzorgen wij ook nog eens de nodige optredens en acties. We bladeren graag in vogelvlucht met u door onze overvolle agenda van ons jubileumjaar: In januari mochten wij onderdeel uitmaken van het muziekspektakel waarmee Leeuwarden 2018, Culturele Hoofdstad werd geopend. Tijdens de repetities hiervoor en tijdens de uitvoering stonden wij hoog op een dak aan het Zaailand en hebben we regen en kou moeten trotseren, maar het was het meer dan waard. Toen koningin Maxima ons persoonlijk toewuifde als bedankje kon onze avond al helemaal niet meer stuk. Maart was onze actiemaand. Aan het begin van de maand gingen we in Haulerwijk en Waskemeer gingen we langs deuren om potgrond te verkopen en eind maart stonden we een zaterdagochtend in de Poiesz in Haulerwijk om zoveel mogelijk Jeugdsponsormunten te verzamelen. Het geld dat we hiermee ophalen gebruiken wij voor het aanschaffen en onderhouden van instrumenten, met name voor de jeugdleden. Ook wordt een deel van dit geld ingezet voor muzieklessen voor de jeugd. Op deze manier kan de vereniging het lesgeld voor de ouders zo laag mogelijk houden, zodat de kosten voor muziekles niet een drempel hoeven te vormen voor het leren bespelen van een muziekinstrument. In april mochten we optreden bij de heropening van Zwembad Haulewelle in Haulerwijk en op Koningsdag speelden wij, traditiegetrouw in Sinnehiem. In mei hebben we de wandelaars van de Avondvierdaagse 1 avond muzikaal binnengehaald en in juni stond een bijzonder uitje op het programma, want toen zijn we met het hele korps een weekend naar Schiermonnikoog geweest. Daar hebben we deelgenomen aan het Muziekfestival wat daar ieder jaar wordt gehouden voor koren en muziekkorpsen. Op vrijdagavond vertrokken we met de boot vanaf Lauwersoog en op Schier overnachtten we in kam11


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

12


peerboerderij De Duinhoeve, beregezellig! Maar het werd een kort nachtje, want de volgende dag moesten we al vroeg op. Wij waren uitgeloot om om 08.00 uur als eerste op te treden voor de jury, bestaande uit muzieklegendes Jan en Jacob de Haan. We speelden het prachtige nummer Astro Suite en behaalden ondanks de zenuwen, maar dankzij het vele repeteren met onze dirigenten Gert van Veldhuizen (interim) en Petra Rodenboog een mooie 4e plaats! In juli hebben we een aantal buitenconcertjes gegeven in Een en Waskmeer en hadden we onze gezellige slotavond. En hoewel dat doet vermoeden dat het toen zomerstop was, hebben we ook nog twee bosdiensten in Norg (IKR) en een in Bakkeveen begeleid. Daarna mochten de toeters toch echt een poosje in de koffer blijven om er pas in september weer uit te hoeven. In september moesten we meteen vol aan de bak, want ook voor het najaar staan de nodige optredens op het programma. We begonnen met een optreden tijdens de liveuitzending van het Omrop Fryslân radioprogrammma Buro de Vries vanuit het dorpshuis in Waskemeer. En we mochten muziek maken tijdens de heropening van het vernieuwde dorpspark in Haulerwijk.

In oktober waren er onze twee Oktoberfest-jubileumconcerten in Waskemeer en Een, waar we samen met zanger Folkert Eizinga, mooie feestjes mochten bouwen. We mochten deze avonden ook een heel aantal leden onderscheiden voor hun trouwe lidmaatschap, variĂŤrend van 12,5 jaar tot zelfs 70 jaar! In november begeleiden we de lichtjestocht op de begraafplaats in Haulerwijk en spelen we op het Federatiefestival en het laatste weekend van deze maand halen we de Sint natuurlijk feestelijk binnen in zowel Waskemeer als Een. Ons laatste optreden voor deze maand staat gepland op 28 november, dan mogen al onze leerlingen tijdens het Kinderconcert in Sinnehiem laten zien wat zij al hebben geleerd. Dit concert begint om 19.00 uur. En dan is het december en begeleiden we, zoals ieder jaar, de Volkskerstzang in Haulerwijk, waarbij we deze keer samen mogen spelen met zangeres en harpiste Iris Kroes uit Drachten. Traditiegetrouw luiden we dan nog de kersdagen in met het spelen in de kerstnachtdienst van de Baptistengemeente en tot slot trekken we op 1e kerstdag vanaf 06.00 uur door Waskemeer en Haulerwijk om in alle vroegte op diverse plekken in de dorpen kerstkoralen te spelen. We hopen u ergens tijdens een van onze optredens eens te treffen! Wij zijn te volgen op Facebook op de pagina: KCMV Excelsior Haulerwijk/ Bazuin Een Muzikale groeten van De Bazuin-Excelsior 13


14


Kerstbingo!!! 22 december organiseren wij voor alle kinderen -jong en oud- een leuke kerst bingo in dorpshuis ’t Ald Leger in Waskemeer. Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. Neem je vriendje, vriendinnetje of je buurtkinderen mee! We hebben leuke prijzen! De kosten bedragen € 4,- hier zitten 6 bingokaartjes in en je krijgt van ons dan ook nog een glaasje ranja en een zakje snoep of chips. Wanneer? Zaterdag middag 22 december om 14:00 uur!! Jonge kinderen alleen onder begeleiding.

Afvalkalender Waskemeer December 2018

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 4, 18 4, 18 4, 18

Bak grijs grijs grijs

Datum 11 12 11

Bak groen groen groen

Oud papier: 7 december NA, NB, NV, NW, NX: 13 december 15


16


Ouderensoos Ouderensoos “de Halm” verandert in Ouderensoos ’t Ald leger. Een nieuwe naam, een nieuwe start. We starten in 2019 op de laatste woensdag van de maand in dorpshuis ’t Ald Leger vanaf 14.00 uur. Noteer vast de volgende datums in uw agenda: - 30 Januari - 27 Februari - 27 Maart - 17 April (derde woensdag gezamenlijke soos) We hopen de ouderen in Waskemeer een leuke en gezellig middag te bieden. Kom gerust een keertje langs! Assistentie is welkom. Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag. Contactpersoon : Janny van der Veen Tel: 06-30776188. Wij willen na het beëindigen van ”Soos de Halm” u allen die hebben bijgedragen voor uw gift hartelijk bedanken namens ons als bestuur en leden van onze soos. Nogmaals hartelijk dank. Mevr. M. ten Hoor. Mevr. R. de. Meel. Mevr. G. Veenstra.

Grote Klaverjasavond op Vrijdag 28 december 2018 aanvang 19.30 uur in Dorpshuis Âld Leger Inleg € 5,= Altijd prijs

17


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

18


19


20


21


22


24 november in Waskemeer

23


24


Nieuws van vv Waskemeer Beste dorpsgenoten, Inmiddels ligt alweer de derde editie van de vv Waskemeer voetbalrubriek voor uw neus. Inmiddels beginnen de dagen korter en kouder te worden, wat betekent dat de lichtmasten van ons complex weer volop gebruikt worden en de skyline van Waskemeer kleur geven. Het najaarsseizoen vordert gestaag en inmiddels vinden de eerste trainingen al weer in de zaal plaats. De jongste jeugd maakt gebruikt van de sporthal in het Liudger terwijl de JO15 en de JO19 hun zaaltrainingen afwerken in MFC De Wier in Ureterp. Ook tijdens de winterstop zullen de jeugdteams niet stilzitten, want elk team is ingeschreven voor zaaltoernooien in de regio. Maar voordat het zover is moet eerst de competitie nog afgerond worden. Hoewel het ene team meer succesvol is dan het andere is er aan plezier en enthousiasme bij de spelers geen gebrek! Hierbij zijn met name prestaties van de JO12 en JO15 het waard om even genoemd te worden, want beide teams zijn door naar de tweede bekerronde! Naast al het voetbalgeweld wordt ook naast het veld het nodige georganiseerd. Zo heeft op zaterdag 10 november traditiegetrouw het Novemberfest plaatsgevonden. Gekleed in lederhosen of dirndl gingen de voetjes van de vloer bij het aanwezig publiek onder de muzikale beats van DJ Noovids! Tot slot hebben we onze merchandise-lijn uitgebreid met een officiële vv Waskemeer Wintermuts. Op deze manier voorkomen we dat onze leden tijdens de winterdagen blootgesteld worden aan de kou. Daarnaast is het ook een erg modieuze muts die niet in uw assortiment mag ontbreken! De muts is verkrijgbaar in onze kantine. Wees er snel bij, want op=op. Team uitgelicht: Kabouters De afgelopen weken is er op de vrijdagavonden door de kabouters fanatiek getraind op sportpark ’t Ald Leger. Onder begeleiding van opperkabouters Sinne Jonkman en Joost van Burgsteden werd er een trainingsprogramma afgewerkt waarbij wekelijks op andere kabouterskills werd getraind. De reeks werd afgesloten op vrijdag 19 oktober met het officiële vv Waskemeer kabouterexamen! Dit bestond uit een parcours op het hoofdveld waarin alle elementen van de afgelopen trai25


26


ningen aan bod kwamen. Aan de kabouters de schone taak om te laten zien wat ze in hun mars hadden, met als ultieme beloning het enige echte vv Waskemeer kabouterdiploma en een heuse medaille in het verschiet! In eerste instantie vonden de kabouters het nog spannend, maar uiteindelijk leverde iedereen een uitstekende prestatie af! Het resultaat was een overduidelijk 100% slagingspercentage en na de ceremoniÍle plichtplegingen ontvingen Yinthe Vervat, Renske Hut, Rune Golsteijn, Lotus Keuning en Lisa Opdam (ontbreekt op de foto) hun diploma en het bijbehorende edelmetaal! Een prachtige prestatie die laat zien dat onze vereniging een nieuwe talentvolle lichting rijker is, wat natuurlijk veel goeds belooft voor de toekomst! In het voorjaar zal een nieuwe reeks van trainingen gaan beginnen; t.z.t. zal hierover nadere informatie volgen. Bij deze willen we alle kabouters en ouders bedanken voor hun enthousiasme en graag zien we iedereen weer terug in de lente! Jeugdclinic Op 27 maart organiseren we als vereniging een voetbalclinic voor de jeugd op ons sportpark ’t Ald Leger. Hiervoor hebben we niet de minste spelers weten te strikken, want vol trots kunnen we melden dat Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Denzel Dumfries vanuit Eindhoven af zullen reizen naar Waskemeer! Dit drietal speelt bij PSV en is daarmee de koploper van Nederland en daarnaast actief in de Champions League in een poule met o.a. FC Barcelona. Bovendien komen ze ook uit voor het Nederlands Elftal. Kortom, het belooft een fantastisch voetbalevenement te worden! Nadere informatie over het hoe en wat zal t.z.t. via de site en Facebook gedeeld worden. Noteer de datum in ieder geval in uw agenda!

27


28


29


Kleurplaat


32


33


Hubo Haulerwijk Hoofdweg boven 30 8433 LB HAULERWIJK http://www.hubo.nl 34


Volkskerstzang Haulerwijk met Iris Kroes en Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor Op woensdag 19 december a.s. vindt in Haulerwijk de jaarlijkse Volkskerstzang in sporthal De Bongerd plaats. Dit evenement wordt inmiddels voor de 13e keer georganiseerd en trekt ieder jaar ca. 800 bezoekers. Programma Op het programma staan deze keer optredens van de plaatselijke koren mannenkoor in Shantystijl It Ljochtbeaken, o.l.v. Jaap Kuperus, interkerkelijk koor XjongVoices o.l.v. Izaak van Apeldoorn en van muziekvereniging Excelsior, o.l.v. Petra Rodenboog. Ook zal het jubilerende Christelijk Ooststellingwerfs Mannekoor, o.l.v. Moniek Timmer, acte de présence geven. Zij bestaan dit jaar 50 jaar. De line up wordt gecompleteerd met de 26 jarige zangeres en harpiste Iris Kroes uit Drachten. Christmas Feelings Zij dankt haar bekendheid aan het winnen van het tweede seizoen van The Voice of Holland in 2012. Sindsdien heeft ze een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd met zowel Engelstalige als Friestalige nummers en werkte ze samen met onder andere Marco Borsato. Een zeer emotioneel moment uit de carrière van Iris was het optreden tijdens de herdenkingsdienst van de vliegramp MH17. De song ‘I still cry’ ging de hele wereld over nadat het live was uitgezonden op CNN. Eind 2015 bracht Kroes de cd ‘Christmas Feelings’ uit en tourde ze met de Warm Winter Feelings concertenreeks langs verschillende kerken door Nederland en in 2016 was ze in 22 theaters in heel Nerdeland te zien met haar voorstelling ‘Irisistible’. Tijdens de Volkskerstzang zal zij zichzelf begeleiden op de harp bij het ten gehore brengen van sfeervolle kerstliederen. Daarnaast zal zij bij een aantal nummers worden begeleid door KCMV Excelsior. Kerstverhaal en samenzang Naast het kijken en luisteren naar deze optredens is er ook ruimte voor samenzang en zal een van de leerlingen van BS De Laweij dit jaar het kerstverhaal voorlezen. Al met al weer een erg afwisselend programma dat jong en oud zal aanspreken. De zaal gaat open om 18.45 uur, de Volkskerstzang begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De commissie nodigt alle inwoners van Haulerwijk-Waskemeer en omstreken van harte uit voor deze sfeervolle kerstbeleving! 35


36


Uitslag Zonnebloem-loterij 2018 Afdeling Haulerwijk e.o. van de Zonnebloem bedankt u hartelijk voor het kopen van één of meer loten! Veel uitstapjes en activiteiten voor de medemens heeft u hierdoor mogelijk gemaakt! Prijsnummer Prijs Aantal prijzen 1e prijs € 15.000,1 2e prijs € 10.000,1 3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,1 4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 6e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 7e prijs € 2.500,1 8e prijs € 2.500,1 9e prijs € 1.000,1 10e prijs € 1.000,1 11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 14e prijs € 445,1 15e prijs € 445,1 16e prijs € 445,1 17e prijs € 445,1 18e prijs € 445,1 19e prijs iPad t.w.v. € 400,1 20e prijs iPad t.w.v. € 400,1 21e prijs iPad t.w.v. € 400,1 22e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,1 23e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,1 24e prijs E-reader t.w.v. € 129,1 25e prijs E-reader t.w.v. € 129,1 26e prijs VVV bon t.w.v. € 100,15 27e prijs VVV bon t.w.v. € 100,15 28e prijs VVV bon t.w.v. € 100,15 29e prijs VVV bon t.w.v. € 100,15 30e prijs VVV bon t.w.v. € 100,15 31e prijs € 50,150 32e prijs € 50,150 33e prijs € 50,150 34e prijs € 15,1.500 35e prijs € 15,1.500 36e prijs € 15,1.500

Gevallen op: 0749977 0884499 0117147 0732026 0621582 0948541 0211931 0448799 0988693 0821872 1007847 0492307 0445011 0005483 0908312 0396999 0743713 0128163 0856342 0387373 0142707 0530076 0971608 0667355 0808337 43801 (5 eindcijfers) 30243 (5 eindcijfers) 94687 (5 eindcijfers) 59748 (5 eindcijfers) 84440 (5 eindcijfers) 5441 (4 eindcijfers) 2699 (4 eindcijfers) 6653 (4 eindcijfers) 353 (3 eindcijfers) 112 (3 eindcijfers) 245 (3 eindcijfers)

Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij,Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak altijd een kopie voor uw eigen administratie. Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende Lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

37


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

38


Glasvezel in Waskemeer De stand van zaken Beste buurtgenoten, it giet oan! oftewel glasvezel komt eraan, we moeten alleen nog wel even intekenen. De feiten: De vraagbundeling gaat in de gemeente Ooststellingwerf op 28 oktober beginnen en loopt tot 24 december 2018. Alle witte adressen (adressen die nu nog traag internet via de telefoonlijn van KPN hebben) krijgen zeer binnenkort achtereenvolgens een brief van de gemeente over aanleg glasvezel en daarna een informatiekrant van Kabelnoord (Kn), die het netwerk in heel Friesland laat aanleggen en dat netwerk zal beheren. Er zijn vijf bijeenkomsten gepland: 5, 6, 7, 8, en 15 november. De eerste zal in Oosterwolde zijn, vervolgens Olderberkoop (6/11), Fochteloo (7/11), Donkerbroek (8/11) en Haulerwijk (15/11).

De inschrijf termijn loopt dus van 28/10 t/m 24/12 2018. Daarin moet minstens 60 % van de witte adressen in de gemeente intekenen om in 2e kwartaal 2019 te kunnen starten met aanleg. Intekenen betekent dat men een contract tekent om een abonnement op een provider te nemen ĂŠn zich verplicht om maandelijks een extra bijdrage van 15 euro te betalen aan de netbeheerder gedurende een bepaalde periode. Dit bedrag is een bijdrage aan de (zeer hoge) kosten van aanleg van glasvezel. Wie na 25-12-2018 maar voor start aanleg (bij jou in de buurt?) alsnog intekent betaalt eenmalig 500 euro. Wie zich alsnog aanmeldt nadat de aanleg gereed is betaalt de werkelijke aanlegkosten, heel veel meer dus. De extra kosten (bovenop het reguliere abonnement bij de provider) zijn 15,- p/ maand voor minimaal 10 en maximaal 30 jaar, afhankelijk van hoeveel aansluitingen worden gerealiseerd. (vervolg: pagina 40)

39


40


Maar éénmalig 1800 euro betalen kan ook en is goedkoper zodra die 15 euro voor meer dan 10 jaar wordt gevraagd. Het eerste jaar kan alleen bij Kn als provider worden ingetekend, alleen al omdat er voor de sluitingstermijn van 24/12 geen contracten met andere providers zullen zijn afgesloten, zo is de verwachting. Probleem daarbij is dat andere providers eerst afwachten of het Friese project gaat slagen voordat ze willen instappen. Maar, na een jaar kan men het contract met Kn als provider opzeggen en overstappen naar één van de andere providers, die er dan inmiddels zullen zijn.

Dit zijn de belangrijkste feiten, die vast ook in de brief van de gemeente en/of in de informatiekrant van Kn zullen staan. De bijeenkomsten zijn een aanvulling daarop en bieden gelegenheid om al jullie vragen te stellen en laten beantwoorden.

Nieuwsgierig? Kijk vast op de site: https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/ , naast de veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ’s) is er ook een aparte pagina over je eigen gemeente en zijn er ook enige leerzame video’s over glasvezelaanleg te vinden (kijk daarvoor onder FAQ’s bij “aanleg Kabelnoord”.

Aankondiging:

Blog voor Kika in de Waskemare Vanaf volgende maand kont er een heuse blog van Jaqueline Haaisma in de Waskemare. Ze houdt ons allemaal op de hoogte van het reilen en zeilen van haar voorbereidingen voor de marathon van New York volgend jaar november. Wilt u haar steunen kijk dan op haar website https://2019.runvoorkikamarathon.nl/jaqueline-haaisma 41


42


Uitvoeringen toneelvereniging ‘De Wâldploech’ Zet u het alvast in de agenda? De spelers van toneelvereniging ‘de Wâldploech’ zijn alweer een paar weken druk aan het oefenen. Zij proberen weer een stuk op te voeren wat zorgt voor een gezellig avondje uit. De uitvoeringen zijn op de volgende dagen: 23 februari : generale repetitie op de zaterdagmiddag Uitvoering: 1+2 maart én 8+9 maart (anders dan op de Haulewelle- kalender vermeld staat) Houd de Wakemare en oa de NOS in de gaten voor verdere informatie.

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Woensdag 12 december

43


44


25 januari:

Walking Dinner Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie wil dit nu niet?! In de rest van Nederland geniet het concept Walking Dinner een groeiende populariteit. Ook Waskemeer wil mensen hiermee kennis laten maken. Een Walking Dinner is modern, origineel en sociaal. Een diner zonder vaste plaatsen, met meerdere gangen gevuld met meerdere kleine gerechten. Een lopend buffet waar eten en wandelen gecombineerd wordt. Een van de grootste voordelen van deze manier van dineren is dat je tijdens een Walking Dinner meer mensen spreekt dan bij een traditioneel diner. Dus doe mee en kom van de bank af, ga gezellig wandelend met elkaar een vorkje prikken.De afstand is niet groter dan 5 km en vind plaats in Waskemeer, hierdoor kan een ieder jong/oud/sportief/ onsportief deelnemen. Evt. kunnen we een rolstoel en duwer regelen. Omdat het de eerste x is en er plaats gecreëerd en inkopen gedaan moeten worden willen we graag twee weken van te voren weten hoeveel mensen er deelnemen. We proberen met de weersomstandigheden rekening te houden. By the way: Mensen die willen assisteren zijn van harte welkom (graag zsm doorgeven) Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur. Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten, twee drankjes en koffie/thee. Opgave kan voor 11 januari bij Janny van der Veen, Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com Whatsapp of bellen: 06-30776188 Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger 45


46


De pollepel De pollepel Appelkwak: IngrediĂŤnten: 500 gr Bona (geen pakje margarine) 500 gr zelfrijzend bakmeel 500 gr. Lichtbruine of witte basterdsuiker 250 gr. Quaker H-O havermout Snufje zout 1-2 kilo appels Kaneel Noten, dadels, rum o.i.d Bereiding: Oven voorverwarmen op 160 graden C. Boter, zelfrijzend bakmeel, suiker en havermout goed mengen tot een stevige substantie. Bakblik bekleden met bakpapier Deeg gelijkmatig uitsmeren (plakt wel een beetje). De appels schillen en in partjes snijden, eventueel met citroensap besprenkelen. Kaneel, noten e.d. erdoor mengen. Alles gelijkmatig over het deeg verdelen. Ongeveer een uur op 160 graden C bakken. Eet smakelijk namens Marcel en Jarike

Wij geven de pollepel door aan Sjoerd en Alisanne.

47


Te koop en per direct beschikbaar: Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2

www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

48


Kansrijke start voor kinderen in Ooststellingwerf De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat 14 procent van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol. Op donderdag 8 november gingen 70 zorgprofessionals in de geboortezorg in Ooststellingwerf in gesprek over het verbeteren van de samenwerking tussen het gebiedsteam, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dat komt door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Deze gezondheidsproblemen hebben gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben zelfs een aanzienlijk groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Deze verschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leefstijl, voeding en sociale omgeving. Zorgwethouder Esther Verhagen deed de aftrap van de bijeenkomst: “Alle kinderen in onze gemeente verdienen een kansrijke start. De eerste dagen en weken zijn cruciaal en bepalend voor de kansen in de rest van het leven. Wij willen er met alle samenwerkende partijen voor zorgen die kans zo groot mogelijk te maken”. Samen werken aan een kansrijke start De gemeente Ooststellingwerf en samenwerkende partijen uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg gingen in gesprek over het verbeteren van de samenwerking tussen gebiedsteam, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt. ●

Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

49


50


Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 43e maal. Een ideale gelegenheid om een lang kerstweekend af te sluiten met een gezonde wandeling door de natuur. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij Dúndelle, nabij het sportpark. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 9:30 en 14:30 uur (de 15 km tot 14 uur), zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie" op weer een nieuwe locatie. Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis puzzel, waarbij de hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen is. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl

2e kerstdag (woensdag 26 december): Bakkeveen kerstwandeling, routes 5, 7, 10 en 15 km. Start tussen 9:30 en 14 uur bij Dúndelle (bij sportpark, Mjûmsterwei 16).

51


52


53


54


Nieuws van C.B.S. de Paadwizer Dinsdag 6 november zijn de kleuters heerlijk naar het Blauwe Bos geweest. Aan de hand van een bingokaart met plaatjes, werd er in kleine groepjes intensief gezocht naar de desbetreffende herfstmaterialen. Door te kijken, te voelen en te tellen ontdekten we dat boomstammen ruw of glad kunnen zijn en dat er soms heel veel paddenstoelen in groepjes bij elkaar staan. We speurden ook naar egels, vogels en eekhoorns, maar helaas zaten die waarschijnlijk veilig in hun holletjes verstopt dus konden we die plaatjes niet op onze bingokaarten wegstrepen. Bij de speeltoestellen hebben we gepicknickt en gespeeld. Het was een zeer geslaagde ochtend. Door de activiteiten commissie van school is vrijdag 9 november het nationaal schoolontbijt georganiseerd. Samen met de peuters van de Boefkes hebben we ontbeten. De kinderen konden gezellig bij elkaar aan tafel aanschuiven.

Zondag 11 november hebben de kinderen meegewerkt aan de KerkSchool-Gezinsdienst. Het thema van de dienst was ‘Vriendschap is geluk hebben!’. Het welkom werd gedaan door de kleuters, zij kwamen zingend de kerk binnen. Door groep 3,4 en 5 werd het lied ‘Lees je bijbel’ in 3 talen gezongen. De kinderen van groep 6,7 en 8 vertelden het verhaal van de vier vrienden en hun zieke vriend aan de hand van verkeersborden. En de vriend werd zelfs naar beneden gelaten vanaf de balustrade… 55


56


Sinterklaas bij De Boekebeam Op woensdag 5 december verwachten we rond 8:30 uur sinterklaas bij de Boekebeam. Sint zal een bezoek brengen aan de kinderen van de Boefkes en de kinderen van C.B.S. de Paadwizer.

57


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

58

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c 8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919


Profile for Waskemare

Waskemare november december 2018  

Waskemare november december 2018  

Profile for waskemare
Advertisement