WM FEB MRT 2019

Page 1

Jaargang 39 – Februari/Maart 2019


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 39, nummer 2 Feb/Maart 2019 Redactieleden: Gerda van der Heide Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 20 MAART Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris ●

De redactie verzoekt een ieder om kopij voor de dorpskrant op tijd aan te leveren. Kopij die na de in de Waskemare vermelde inleverdatum wordt ontvangen kan niet meer in het daarop volgende nummer worden geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van artikelen.

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender.


Vrijwilligers, zo belangrijk voor ons dorp. Al vele jaren komt aan het einde van de maand de Waskemare op de deurmat vallen met de nieuwtjes uit het dorp. Steeds weer wordt door vele vrijwilligers iedere maand hard gewerkt om het blad te vullen, te drukken en te verspreiden. We hebben in al die jaren al veel vrijwilligers zien komen en gaan en elke keer lukt het weer om voor de redactie en de bezorgers vrijwilligers te krijgen. Vrijwilligers zijn niet meer zomaar te vragen omdat iedereen wel iets heeft ,maar dan komt het niet goed met alle activiteiten in ons dorp! Wij zijn daarom als redactie op zoek naar 2 personen die onze dorpskrant kunnen samenstellen. Meld jullie aan als je denkt ons te kunnen versterken. Als het niet gaat lukken om daarvoor iemand te vinden kan het dus zo ver gaan dat onze dorpskrant misschien wel gaat verdwijnen. En zover willen we het natuurlijk niet laten komen! Alie Hulleman

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Vlag van Waskemeer in het Dorpshuis

9

Ouderensoos

11

Afvalkalender

15

Verslag Walking Dinner

17

Grens Bebouwde Kom verlegd

17

OBS De Trede Schoolnieuws

23

Voetbalnieuws van VV Waskemeer

27

Kleurplaat

32

Even voorstellen

35

Uitgelicht Buurtvereniging ‘Yn ’e Mande’

41

De Pollepel

49 3


Handelsonderneming Visser / Houthandel Waskemeer Levering van: Hout- en plaatmaterialen, kozijnen, isolatie diverse soorten Hardhout, rond hout, afrasteringspalen etc

Bouwfolie’s, bevestigingsmaterialen etc Golfplaten, overige dakbedekkingsmaterialen Dakramen o.a. Velux, Fakro etc. Vraag naar de mogelijkheden. Mobiel: 06-43507998 W Visser Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer Per mail: wvisser68@online.nl 4


Hierbij de agenda van het Dorpshuis ‘t Ă‚ld Leger Maart : 1 Toneeluitvoering 2 Toneeluitvoering 5 Fysiotherapie Goren in de ochtend Toneel 6 Volleybalwedstrijd Recreanten 7 Klaverjas Toneel Vergadering Dorpshuisbestuur & Voetbalbestuur 8 Toneeluitvoering 9 Toneeluitvoering 11 DES ledenvergadering Vergadering Dorpshuisbestuur 12 Fysiotherapie Goren in de ochtend 14 Klaverjas Toneel 15 Feestje Veekeuring 19 Fysiotherapie Goren in de ochtend 21 Klaverjas Toneel 22 Vergadering visclub Volleybalwedstrijd meisjes & dames 26 Fysiotherapie Goren in de ochtend 27 Ouderensoos (zie informatie verderop in de Waskemare) 28 Klaverjas Toneel

Let op gewijzigde datum Pub Quiz nu vrijdagavond 5 april (Zie informatie verderop in de Waskemare)

5


6


PUBQUIZ op 5 april 2019 Jawel de eerste pubquiz wordt georganiseerd in ‘t Ald leger. Onder leiding van….jawel we hebben onze eigen vertrouwde dorpeling Willem van der Wal bereid gevonden om de pubquiz te leiden. We willen met zijn allen een groot succes van deze (en hopelijk meerdere) pubquiz maken. Een quiz waar plezier en gezelligheid voorop staat. De vragen van de quiz zijn zo samen gesteld dat iedere leeftijdscategorie en elk niveau er plezier aan beleeft. De teams bestaan maximaal uit vijf personen, deze personen krijgen originele en uiteenlopende pubquizvragen te horen. Snelle tussenrondes wisselen vragenrondes af “waar of niet waar”. Een hoog IQ garandeert geen voorsprong in de quiz. Durf jij het aan….geef je op: alleen, met meerdere personen of als team. Plaats: Dorpshuis ’t Âld Leger aanvang 19.30 uur Kosten zijn: € 2,50 pp. Opgave kan voor 24 maart bij Janny van der Veen, Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com Whatsapp of bellen: 06-30776188 Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger

7


8


Vlag van Waskemeer als wandkleed in het dorpshuis Heeft u het al gezien? In de hal van het dorphuis hangt een gehaakte deken van de vlag van Waskemeer, groen, blauw, wit, zwart en natuurlijk ook de schapenkoppen er op!

De �haak maar aan� groep uit Waskemeer heeft deze deken gemaakt voor het projekt: de grootste gehaakte deken van de wereld. In juni 2018 is deze uitgelegd in het Park Vijversburg in Gytsjerk. De grote deken bestond uit maar liefst 10.820 eenpersoons dekens. De dekens zijn naderhand geschonken aan goede doelen, maar wij vonden: de vlag hoort in Waskemeer. Monique van de organisatie zou haar best doen om deze vlag uit die duizenden apart te houden. En jawel in oktober kregen we een mailtje. En nu hangt ie dan in het dorpshuis als bewijs en herinnering aan onze haakactiviteiten in 2018. Haken blijft verbinden. Wil je ook meedoen? Voor opgave/vragen even een mailtje naar jetske67@live.nl 9


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

10


Ouderensoos ’t Ald leger De restart van de ouderensoos is achter de rug. Onder het genot van een kopje koffie en een nieuwjaarsborrel hebben we kennis gemaakt met elkaar. De wensen van een ieder zijn besproken. Het enthousiasme onder de ouderen was zeker aanwezig. “Zo fijn om een middag gezellig bij elkaar te zijn”. Gezamenlijk is daarom ook besloten om door te gaan met de ouderensoos ‘t Ald leger. De volgende laatste woensdag van de maand februari is al bijna daar (of reeds geweest). Een voorlichtingsbijeenkomst door Aline de Graaf is voorgesteld en positief ontvangen. Aline zal informatie geven over de diverse mogelijkheden van uitvaarten en de begeleiding hierbij. Een mooi en passend afscheid wat bij de betrokkenen past. Op zich een beladen onderwerp maar toch interessant voor een ieder. Voor maart zijn er ideeën gekomen voor film en dia kijken van vroeger. Teake de Vegt en Feikje Reinders, hebben nog veel materiaal in hun bezit wat voor ieder leuk is om te zien. Daarmee is de woensdag in maart ook gezellig gevuld. Hier nogmaals de komende data: - 27 Februari - 27 Maart - 17 April (derde woensdag gezamenlijke soos) Kom gerust een keertje langs! Contactpersoon : Janny van der Veen Tel: 06-30776188. 11


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

12


*** OPROEP *** Gezocht: samenstellers! De redactie van de Waskemare is op zoek naar 2 nieuwe samenstellers! Als samensteller ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle aangeleverde kopij tot een Waskemare zoals iedereen hem in de bus krijgt! Dat betekent ‘digitaal’ knippen en plakken, schuiven, aanpassen, passen en meten, net zolang totdat het boekje in de gewenste layout naar de drukker kan. Dit alles naar eigen inzicht en creativiteit!

Voor dorpsgenoten die dit leuk lijkt om te doen, in het bezit zijn van een computer en een paar uurtjes in de maand hier mee bezig willen zijn: meld je bij de redactie en kom ons versterken!

van de redactie 13


14


Gezocht: verkeersregelaars dorpsfeest Voor het dorpsfeest in juni 2019 zijn wij op zoek naar verkeersregelaars voor de begeleiding voor de optocht. Heb jij een certificaat hiervoor of zou je een certificaat willen halen en ons willen helpen tijdens de optocht, geef je dan op. Wij, de organisatie zouden er erg blij mee zijn om hulp uit t dorp te krijgen. Ons mail adres is; dorpsfeestwaskemeer@live.nl Alvast bedankt, het hoofdbestuur

Ter overname: krantenroute Donkerbroek E.O. Route duurt met de auto 1.5 uur. De verdiensten zijn minaal € 650,- per maand. Voor meer informatie: Klaske Rooks 06-27517975 Waskemeer.

Te koop: - 2 grote koffers, per stuk 15 euro - diepvries met 3 laden, een jaar oud, 100 euro Te bevragen bij A.Stoker tel 0516-421660 Afvalkalender Waskemeer Maart 2019

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 12, 26 12, 26 12, 26

Bak grijs grijs grijs

Datum 5, 19 6, 20 5, 19

Bak groen groen groen

Oud papier: 1, 29 maart NA, NB, NV, NW, NX: 7 maart 15


16


Verslag Walking Dinner Ruim 40 personen wandelden mee tijdens de eerste editie van de Walking Dinner in Waskemeer vrijdag avond 25 januari. Het idee is om tijdens de wandeling van voorgerecht naar toetje te lopen. Er werd gestart in het dorpshuis met glĂşhwein en apfelstrudel met slagroom. De volgende halte was bij Theo en Karina de Jong. Zij verzorgden tomaten- of groentesoep met stokbrood. Bij Johan en Trienke Stuiver konden de deelnemers kiezen uit een behoorlijk hoofdgerecht. Er stonden zes verschillende soorten stamppot voor de wandelaars klaar. Voorde liefhebbers was er een extra blokje om uitgezet. Daarna werd bij Jan en Korinne Wagenaar aangeschoven voor een toetje: aardbeienkwark, monchou met kers en stratialella. Ze mochten zelf kiezen. Het eindstation was het dorpshuis, waar de groep met goed gevulde magen binnen kwam. Ze konden er nazitten voor koffie of thee. De deelnemers waren erg enthousiast over de eerste editie. Het blijft ongetwijfeld niet bij een eenmalige wandelen-eet tocht. In de zomer staat het volgende walking dinner gepland.

Grens bebouwde kom Waskemeer verlegd Door het aanbrengen van verkeersmaatregelen op de N917 is het nodig dat de bebouwde kom grens van Waskemeer wordt verlegd. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N917 met snelheidsbeperkende maatregelen. In aansluiting daarop gaat ook de gemeente met deze weg aan de gang. De grenzen worden verplaatst naar een locatie die nu volledig eigendom is van de provincie, zodat alle woningen binnen de bebouwde kom komen te liggen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt het provinciale gedeelte dat binnen de bebouwde kom komt te liggen overgedragen aan de gemeente.

Tegen dit besluit kan evt. bezwaar worden ingediend, maar procedures vertragen het wijzigen van deze uitvoering 17


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

18


Aan de inwoners van Waskemeer,

Weet u dat er in Ooststellingwerf een seniorenvereniging is? Sinds het voorjaar van 2016 is de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO)actief in onze gemeente. Over haar activiteiten heeft u vast wel eens iets gelezen in de gemeentelijke en regionale media. Onze belangenvereniging voor senioren stelt zich ten doel: Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij -naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; De belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief. De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen, waaronder: Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeente en gemeentelijke instellingen en organisaties inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van een goed seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan; Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten. De OSO vindt belangenbehartiging heel belangrijk en daarom heeft zij veel contactmet de gemeente en andere instanties die ten dienste staan van de senioren in onze gemeente.

Daarnaast heeft de OSO ook tot doel om activiteiten te organiseren. De activiteiten commissies (AC’s) van Appelscha, Haulerwijk, Makkinga en Oosterwolde zorgen doorhet jaar heen voor leuke, gezellige en informatieve activiteiten. Deze activiteiten staan altijd open voor alle leden, in welk dorp u ook woont. Bent u nog geen lid van de OSO en u heeft wel belangstelling dan wordt u van harte uitgenodigd om u aan te melden als lid. U wordt dan enkele keren per jaar via onze nieuwsbrieven en programmaboekjes op de hoogte gehouden van de stand van zaken binnen de vereniging en onze activiteiten.

(vervolg zie pagina 21)

19


20


Het lidmaatschap van de OSO is € 20,-- per persoon per jaar. Wanneer u lid wilt worden kunt u uw naam en adres doorgeven aan het OSO secretariaat: Breikom 1 8431 BM Oosterwolde; telefoon: 512600; e-mail info@os-ooststellingwerf.nl. Na uw aanmelding wordt vanuit de ledenadministratie contact met u opgenomen. Mogen wij iets van u horen? namens het bestuur van de OSO J.S. Punter – de Vries. secretaris

Gezocht: Collectanten voor Amnesty International Er hebben zich al een paar mensen aangemeld maar wie of wie wil ook nog even een straatje lopen voor dit goede doel? Ik heb nog een paar enthousiastelingen nodig! :-} Graag bellen of appen met Lucia Haarsma 06-3825 1667 Met vriendelijke groet, Lucia Haarsma Coördinator Amnesty International Waskemeer

Mindfulness (yoga)en meer… Zaterdag 9 maart is er een open middag aan de Finne 5 (Wijnjewoude). Van harte welkom voor informatie, kennismaking en/ of een workshop! Zie de website:

www. joycederozario.nl

21


22


23


24


25


26


Nieuws van vv Waskemeer Nieuws van vv Waskemeer Beste dorpsgenoten, Inmiddels worden de dagen al weer merkbaar langer en gaan we weer richting het voorjaar. De veldcompetities zijn weer gestart, wat betekent dat de meeste trainingen en wedstrijden in de zaal ten einde zijn gekomen. Het zaalseizoen werd spectaculair afgesloten aangezien de JO12 het Steegdentoernooi in Appelscha ongeslagen met de eerste plaats wist af te sluiten! Een knappe prestatie van de manschappen van Tomar Peeters en Joost van Burgsteden. Maar er gaat niets boven de geur van echt gras en inmiddels hebben alle teams de eerste veldwedstrijden achter de rug. Hierdoor is het elke zaterdag weer gezellig druk op sportpark ’t Ald Leger waarbij voor alle teams geldt dat het plezier voorop staat. Het loont dan ook zeker om eens een bezoekje te wagen aan ons mooie sportpark en onder het genot van een kopje koffie en thee al het voetbalenthousiasme te aanschouwen! Ondertussen zijn we als vereniging ook al druk bezig met de voorbereidingen van de voetbalclinic welke gegeven zal worden door PSV en Oranje spelers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. Deze clinic zal zoals het nu lijkt plaatsvinden op woensdagmiddag 27 maart en belooft een groot spektakel te gaan worden! De precieze invulling van deze middag volgt zo spoedig mogelijk via de website, onze Facebook pagina en ons Instagram account. Tot slot bestond onze vereniging op 2 februari precies 35 jaar. Het moge duidelijk zijn dat we dit niet zomaar voorbij zullen laten gaan en dat dit grootst gevierd zal worden met (oud) leden, sponsoren en andere betrokkenen. Nadere details volgen binnenkort via de gebruikelijke kanalen, maar houd zaterdag 30 maart alvast vrij in de agenda! (vervolg zie pagina 29)

27


28


Team uitgelicht: JO10 In deze editie van “Team uitgelicht” staat de JO10 centraal. Het team staat onder de bezielende leiding van Oene Bouma. Hij is inmiddels een echte veteraan in het trainersgilde binnen onze vereniging en heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. Dit seizoen doet hij met zijn team mee aan de nieuwe spelopzet waarmee de KNVB in september is gestart. Dit betekent dat de wedstrijden worden afgewerkt op een kwart veld met teams bestaande uit zes spelers. Dit betekent meer balcontacten, combinaties en individuele acties in het veld. Hierdoor zijn de wedstrijden van de JO10 dit seizoen zeer doelpuntrijk, maar viel het kwartje vaak net de verkeerde kant op. Toch werd de eerste competitiewedstrijd van 2019 overtuigend met 9-4 gewonnen! Coach Bouma gaat de tweede seizoenshelft daarom met vertrouwen tegemoet. “Het was voor mijn spelers in eerste instantie erg wennen aan de nieuwe voetbalvorm. We waren daarnaast ingedeeld in een zware poule met onder andere Harkemase Boys en Oerterp. Toch hebben we de stijgende lijn weten in te zetten en zijn de spelers er stuk voor stuk op vooruit gegaan. We zullen er alles aan doen om de ingezette positieve lijn door te trekken naar de tweede seizoenshelft en ik heb er alle vertrouwen in dat de resultaten dan niet uit kunnen blijven.” Deelname Poiesz Jeugdsponsoractie Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. Onze koker is te vinden in de Poiesz te Bakkeveen. De actie duurt van 11 februari t/m 7 april. Bij elke €10, - aan boodschappen ontvangt u een Jeugdsponsormunt die in de muntenkoker ingeleverd kan worden. Indien u boodschappen bij een andere Poiesz 29


30


vestiging doet is het ook mogelijk om de munten in de kantine in te leveren. Op zaterdagmiddag 30 maart zal een afvaardiging vanuit onze jeugd fysiek aanwezig zijn in Bakkeveen om de actie te promoten. Bij deze actie geldt natuurlijk hoe meer Jeugdsponsormunten er ingeleverd worden, hoe meer sponsorgeld er uiteindelijk door de Poiesz wordt uitgekeerd. De opbrengst van de actie zal gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe materialen ten behoeve van de voetbalschool waar onze vereniging dit seizoen mee gestart is. Nieuwe merchandise Met de clubsjaal en muts hebben we er inmiddels al voor gezorgd dat we onze leden letterlijk niet in de kou laten staan. Echter, bij de winter hoort nu eenmaal ook dat het zo nu en dan regent. Om onze leden niet alleen warm maar ook droog te houden hebben we daarom als club een vv Waskemeer paraplu laten ontwerpen! Natuurlijk is deze paraplu groen van kleur en zijn ook de steel en handvat gehuld in onze clubkleuren. Daarnaast is paraplu uiteraard voorzien van ons logo. De paraplu is vanaf nu beschikbaar in onze kantine voor het mooie bedrag van â‚Ź15,-. Sla daarom je slag en wees er snel bij, want op=op!

31


KLEURP


PLAAT


34


Hallo…...even voorstellen!! Na een paar weken af en aan rennen, vele bus- en autoladingen lossen, een enorme hoeveelheid dozen sjouwen, zijn we dan nu geïnstalleerd aan Bisschopsweg 1, het huis van Leo en Louise Beck. Wij zijn Lodewijk (50) en Sandra Meeter (51) en onze dochter Sanne (26) met haar vriend Matthijs (28). Binnen nu en enkele weken komt daar een kleine spruit bij. We hebben 25 jaar in Earnewâld gewoond, maar groeiden daar “uit ons jasje”. Sinds vorig jaar hebben wij nl. een schiettent en kinderdraaimolen gekocht, die nogal wat ruimte vergen. Bij toeval stuitten wij op dit mooie pand met loodsen. En ook nog eens in een mooie omgeving!!! Lodewijk is binnenvaartondernemer en exploiteert (samen met zijn broer) een tanker, die afvalolie (restanten frituurvet etc.) vervoert tussen Nijmegen/Kampen en Delfzijl/Emden. Incidenteel nog van Rotterdam af. Sandra is vnl. thuis in de weer met huishouden, administratie, 2 katten, 2 vogels, hand- en spandiensten voor de draaimolen. Normaal gesproken ook een frequent bezoeker van de sportschool, maar nu even niet i.v.m. de drukte. Later komt daar het oppassen voor de kleine bij en hopelijk kunnen we komende zomer zo nu en dan gasten ontvangen in ons gastenverblijf, waar nu nog hard aan gewerkt wordt…..(sorry voor eventuele overlast, buren) Sanne en Matthijs runnen samen The Wildwest Saloon, een schiettent, die we met zijn allen vorig jaar hebben opgeknapt. Zij draaien vnl. kleinschalige kermissen en dorpsfeesten in de drie noordelijke provincies. Daarnaast werkt Sanne als callcenter-agent voor Eneco. Nu is ze voorlopig met zwangerschapsverlof.

Wij hopen hier in Waskemeer net zo lang en net zo fijn te kunnen wonen als in Earnewâld. Helaas hebben we nog niet de tijd gehad om kennis te maken met de buurtgenoten en zijn we voorlopig nog even hard bezig met een verbouwing, maar wie langs wil komen voor een voorstelrondje en een bak koffie (of thee) is welkom!!! Hartelijke groeten, Lodewijk, Sandra, Sanne & Matthijs tel.: 0516 858859 35


36


Activiteiten KCMV Excelsior Haulerwijk-Waskemeer KCMV Excelsior in actie voor de jeugd, want muziek maken is gezond Potgrondactie Om hun vereniging goed op peil te kunnen houden, organiseert Excelsior Haulerwijk-Waskemeer jaarlijks een aantal activiteiten en acties. EĂŠn daarvan is de potgrondactie. De leden gaan op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 maart a.s. weer de deuren langs met 20L-zakken potgrond. Het is ook mogelijk om al op voorhand potgrond te bestellen. Dat kan door uw bestelling door te geven via de mail: cindygrootenhuis@hotmail.com of telefonisch op 06-20209778. Wij zorgen dan dat uw bestelling op 8 maart (in Waskemeer) of 9 maart (in Haulerwijk) wordt bezorgd, of evt. (in overleg) op een andere datum. Opbrengst De opbrengst van de acties van Excelsior wordt gebruikt voor het aanschaffen en onderhouden van instrumenten, met name voor de jeugdleden. Ook wordt een deel van dit geld ingezet voor muzieklessen voor de jeugd. Op deze manier kan de vereniging het lesgeld voor de ouders zo laag mogelijk houden, zodat de kosten voor muziekles niet een drempel hoeven te vormen voor het leren bespelen van een muziekinstrument. Muziek maken is gezond Want muziek maken is niet alleen heel erg leuk, maar ook goed voor de gezondheid en de algemene ontwikkeling van een kind. Muziek maken heeft een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheSjoerd Weiland 37


38


den van een kind. Muziek maken is goed voor de motoriek en het concentratievermogen en er wordt een beroep gedaan op het gehoor. Muziek maken is ook goed voor de sociale ontwikkeling. Je moet samenwerken om er een geheel van te maken. Kinderen leren hoe ze zich als individu in een groep kunnen handhaven en om zich daar prettig bij te voelen. Dit alles heeft een positiever zelfbeeld als resultaat. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die muziekles gehad hebben, beter kunnen schakelen tussen verschillende taken, makkelijker problemen kunnen oplossen en snel informatie kunnen verwerken. En hoe leuk is het als je dan als kers op de taart bijvoorbeeld zomaar een keer in een volle sporthal met Iris Kroes mag optreden? Noteren Nog een datum om vast te noteren is zaterdag 30 maart a.s. Dit jaar mogen wij weer meedoen met de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. In de periode van 11 februari tot en met 7 april heeft de Poiesz weer mooie aanbiedingen met gebak, groente en fruit, waarbij u Jeugdsponsormunten ontvangt.

Op 30 maart a.s. zijn wij met een aantal (jeugd)leden van 10.00 - 15.00 uur in de Poiesz in Haulerwijk aanwezig om van onszelf te laten horen en om uw munten in ontvangst te nemen. U bent hierbij alvast van harte uitgenodigd!

39


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu †(en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

40


Uitgelicht: Buurtvereniging " Yn 'e Mande" Ik ben bij Hilda Dekker, ze zit in t bestuur van de buurtvereniging "Yn 'e Mande", de buurt die deels buiten Waskemeer ligt, vanaf de Bult, de Kreilen en de Mandewyk. Eind jaren 80 was er buurtvoetbal en daaraan kon je mee doen als 'buurt', dat was hier nog niet geregeld en zodoende een goede reden om er 1tje te starten. Roelie de Jong, van de Mandewyk heeft het startsein gegeven en de naam bedacht en een buurt was geboren. Er zijn in totaal 36 woningen en daarvan zijn 23 adressen lid van de buurt, daarbij horen inclusief kinderen, 64 leden. Het bestuur bestaat uit 4 personen, Griet, Hilda, Cor en Trienke. Er wordt ongeveer 3 x per jaar vergaderd en er zij. 2 a 3 uitjes per jaar. Het laatste uitje ging naar Dundelle in Bakkeveen, daar werd een soort Qluedo spel gespeeld wat erg leuk was. Soms gaat de buurt ook bowlen met elkaar. Als de winter ijs brengt heeft de buurt ook al gezellige prikslee wedstrijden gehouden inclusief koek en zoopie op de vaart of bij een lid op de vijver. Dat is dan wel het derde uitje. Ook is de buurt met een bootreis geweest, fietstocht gereden, burendag gehouden met een Amerikaans tintje zodat je zelf je hapje en drankje meeneemt en daar worden ook de niet leden bij uitgenodigd. Zo ontmoet je hen ook eens op een gezellige avond. Voor de jeugd is er jarenlang de uitnodiging geweest voor de film in t dorpshuis, en voor de allerkleinste leden werden er met Pasen eieren verstopt in de bosjes bij een van de leden en die later geschilderd werden. Dit is wel te merken in welke buurt de eierboer woont. Voor de activiteiten van t naderende dorpsfeest zijn de jonge ouders gemobiliseerd om een mooie wagen in elkaar te zetten en kunnen de kindjes er op pronken. Naast de uitjes wordt ook in deze buurt gedacht aan geboortes, zieken en overlijden. Hier worden desgevraagd bezoekjes en een bloemetje, cadootje of een fruitmand bezorgd. De buurt is, zoals vele buurten, via de app in contact met elkaar, wat is de techniek toch prachtig! Hilda bedankt voor de gastvrijheid en de openheid voor het interview. Alie Hulleman 41


42


43


44


OPROEP AAN KLEINE ONDERNEMERS OF VERENIGINGEN UIT DE REGIO Dorpshuis De Enter in Haulerwijk wil een voorjaars-presentatie avond organiseren. Wilt u zich eens op een leuke manier presenteren, uw bedrijfje of vereniging eens in de ‘spotlight’ zetten? Pak dan deze kans.

Huur voor een klein bedrag een stukje ruimte in het dorpshuis. U bent helemaal vrij in de manier waarop u de presentatie wilt doen. Denk bijvoorbeeld aan een mini-workshop, iets lekkers laten proeven, een raadspelletje of wat u maar wilt. In overleg is er veel mogelijk. Deze presentatieavond wordt bij voldoende deelname gehouden op vrijdag 12 april. U kunt u aanmelden per mail op g.terveld@hotmail.com of voor verdere info tel.0516-422538. Aanmelden voor 1 maart a.s.

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 uiterlijk 20 maart naar:

waskemare@waskemeer.nl

Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris

45


46


* * * KiKa blog Jacqueline * * * Hallo lezers!! Natuurlijk ook deze maand weer een blog(je) van mij. Helaas niet een blog over hardlopen. Want dat heb ik deze maand niet gedaan. Nul kilometer maakte ik om precies de zijn. Want zoals iedere sporter heb ook ik kennis mogen maken met een blessure. Net terug gekomen van mijn bezoek aan de chiropractor, die absoluut vertrouwen heeft in herstel. Helaas zeggen zulke mensen alleen niet wat je wilt horen, want de eerst komende weken, zal lopen nog niet mogen. Natuurlijk heb ik mezelf volgepland met alternatieven. Zo fiets ik op een speedbike die in de kamer staat. En heb ik het zwemmen uitgevonden. (Lees schoolslag spartelen, want naast mijn lieve vriendinnetje Jeanine. Die zwemt als een volleerd zwemster, ben ik net een spartelend zeehondje op het droge) Alles om in ieder geval niet teveel conditie te verliezen. Eerlijk gezegd valt het me tegen, dat niet lopen. Want ondanks de alternatieven, weet ik nu nog zekerder dat lopen mijn ding is. En niet zozeer om de prestaties, wel omdat het voor mij een uitlaatklep is. Schoenen aan en gaan, om thuis te komen en vrolijk en fris de dag te starten, of af te sluiten. Maar ĂŠĂŠn ding is zeker, wat ga ik genieten van de kilometers die gaan komen richting de marathon. Want hoe ik het ook wendt of keer, gaan voor het goede doel staat om nummer 1. Nu misschien niet zoals ik wil, maar dat komt wel weer. En dat vooruitzicht heeft menig kind of volwassene met de vreselijke ziekte kanker niet direct. Dus richt ik mij eens extra op wat er nodig is voor Kika, en wat ik daarin kan betekenen zonder de kilometers af te leggen. Zo heb ik afgelopen vrijdag een korte presentatie mogen houden op mijn werk. En heb nu te maken met een groep geweldig enthousiaste collega's. En ook zijn we bezig met een hardloopevenement, dit in samenwerking met P'optimaal. Waarvoor ik via deze weg een oproepje wil doen. Ben jij verkeersregelaar of ken jij verkeersregelaars?? Wij zoeken voor dit evenement een aantal vrijwilligers die dit willen doen en er bevoegd voor zijn. Laat het mij weten via de redactie, mocht je mijn gegevens niet hebben. Alle informatie is meer dan welkom. Rest mij af te sluiten, met in het vooruitzicht mooie dingen en een hoop kilometers voor Kika. En natuurlijk zijn alle bijdragen nog altijd welkom via onderstaande link: https://2019.runforkikamarathon.nl/jaqueline-haaisma Tot de volgende Waskemare, Liefs Jaqueline 47


Het adres voor al uw;

Veevoeders en meststoffen Huisdiervoeders- en accessoires Land- en tuinbouwartikelen Bestrijdingsmiddelen Diergeneesmiddelen Weideafrastering Hengelsportartikelen Werkschoeisel en –kleding Gaas en gladdraad Kom langs in onze winkel of bestel online in onze webshop www.ritsema-dier-tuin.nl

Leeksterweg 5 Haulerwijk Tel: 0516 42 12 56 48


De pollepel

HEERLIJKE PADDESTOELEN SOEP:

IngrediĂŤnten:

3 soorten paddestoelen flinke klont roomboter 2 a 3 eetlepels bloem flinke scheut melk venkelknol flinke scheut kookroom zout peper glas port bosje bosuitjes paar ons gesneden beenham (En voor smulpapen 1 pakje dobbelsteentjes spek) Bereiding: Eventueel de dobbelsteentjes spek bakken eruit halen en in het vet de schoongemaakte en in plakjes gesneden paddestoelen roosteren. Als je geen spek erdoor doe dan de paddestoelen plakjes roosteren in een klontje boter. Venkel aan de kook brengen in ruim water ( tot hij ca 3 vingers onderstaat) en zachtjes gaar laten worden. Roe maken: Roomboter smelten, bloem erin en goed roeren. Melk erdoor roeren. Als de venkel gaar is een gedeelte in stukjes snijden en terug doen in het vocht en de roe erdoor doen. Goed roeren. Kookroom erdoor, en zout en peper naar smaak toevoegen. Van het vuur halen en de paddestoelen en bosuitjes ( en spekjes) erbij doen. Beenham in kleine stukjes snijden en toevoegen aan de soep.

(vervolg zie pagina 51)

49


Te koop en per direct beschikbaar: Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2

www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

50


Als laatste het glaasje port toevoegen. Even laten trekken op een heel zacht vuur. Een stukje stokbrood erbij en je hebt een hele maaltijd.

En als de fles port dan toch open is nog een lekker toetje: STOOFPEERTJES MET KANEEL IN PORT: 500 gr kleine stoofpeertjes schijfje citroen 1 kaneelstokje 3 el. suiker ruim 2 dl port Schil de peren en laat de steeltjes eraan zitten. Leg ze in een passende pan. De citroen en het kaneelstokje tussen de peren . Strooi de suiker erover en schenk er de port en ruim 2 dl water bij. Aan de kook brengen en in ca 2 uur garen. Halverwege de kooktijd de peertjes keren. In het vocht af laten koelen. Citroen en kaneel stokje eruit halen. In het vocht serveren. lekker met een bolletje ijs erbij. Eet smakelijk. Ik geef de pollepel door aan Janie van der Linden.

Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

51


52


53


54


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c 8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919