Waskemare januari/februari 2019

Page 1

Jaargang 39 – Januari/Februari 2019


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 39, nummer 1 Jan/Feb 2019 Redactieleden: Gerda van der Heide Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 13 Februari Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris ●

De redactie verzoekt een ieder om kopij voor de dorpskrant op tijd aan te leveren. Kopij die na de in de Waskemare vermelde inleverdatum wordt ontvangen kan niet meer in het daarop volgende nummer worden geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van artikelen.

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender.


Beste lezers, Hierbij weer een goed gevulde Waskemare met nieuwtjes uit het dorp of vanuit de omgeving. Iedereen bedankt voor het aanleveren van de stukjes, zo houden we elkaar op de hoogte wat er speelt in het dorp. Het lijkt er op eindelijk winter te worden, de eerste nachtvorsten van dit jaar zijn een feit en de schaatsen kunnen eindelijk weer uit de kast gehaald worden. Hopelijk zet het winterse weer door zodat we ook gebruik kunnen maken van de ijsbaan. Alvast veel leesplezier en geniet van een mooie winterperiode. Groet Otto.

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Nieuws Dorpshuis

7

Nieuws van CBS De Paadwizer

9

Afvalkalender

15

Servicepunt Waskemeer stopt

19

Voetbalnieuws van VV Waskemeer

25

Kleurplaat

30

Verslag Kinder Kerstbingo

37

Verslag Krystkuier CBS De Paadwizer

39

Schoolnieuws OBS De Trede

41

De Pollepel

47

Verslag Kerstfeest CBS De Paadwizer

55

3


Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW E-mail: info@handelsondernemingvisser.nl Tel: 06-43507998 Vooraf even bellen, we zijn niet altijd aanwezig Bezorgen gratis binnen straal van 25 kilometer, daarbuiten in overleg Vuren hout SLS kopmaat 38*89 mm, lengtes van 540 cm voorraad SLS kopmaat 44*69 mm,â‚Ź 1,25/m (lengtes van 540 cm voorraad) Panlatten, kopmaat 21*48 mm lengtes van 540 cm voorraad Plaatmateriaal Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm voorraad Andere kopmaten, plaatmaterialen, kozijnhout, boeidelen etc mogelijk

Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar: info@handelsondernemingvisser.nl 4


Februari : 1 Volleybalwedstrijd meisjes Voetbalwedstrijd 5de elftal 2 Familiefeestje 5 Fysiotherapie Goren in de ochtend Toneel 6 3D groep Feestcommissie Dorpsfeest 7 Klaverjas Toneel 9 Klaverjas marathon 11 DES 12 Fysiotherapie Goren in de ochtend Toneel 13 Volleybalwedstrijd Recreanten 14 Klaverjas Toneel 15 Buurtvereniging de Kruisweg 19 Fysiotherapie Goren in de ochtend Toneel 21 Klaverjas Toneel 23 Februari generale repetitie toneel 25 Dorpsgesprek 26 Fysiotherapie Goren in de ochtend Toneel 28 Klaverjas Toneel 27 Ouderensoos Toneeluitvoeringen 1 Maart toneeluitvoering 2 Maart toneeluitvoering 8 Maart toneeluitvoering 9 Maart toneeluitvoering 29 maart Pub quiz (maak elkaar enthousiast en noteer het alvast in de agenda)

5


6


Nieuwtjes Dorpshuis ’t Ald Leger Waskemeer Beste wensen voor 2019 Allereerst nog de beste wensen aan iedereen namens de coördinator Janny van der Veen en het bestuur. Wij gaan er met z’n allen een mooi 2019 van maken! Zo hopen wij oa te starten met de verbouwing van het dorpshuis! Ouderensoos Per januari (her)starten wij met de ouderensoos ’t Ald Leger. Dit zal plaats vinden op de laatste woensdag van de maand vanaf 14 uur. Datums: 30 januari, 27 februari, 27 maart en 17 april (3e woensdag gezamenlijke soos). Pubquiz Ook de voorbereidingen van de pubquiz op 29 maart zijn volop gaande. Houd deze datum vrij. Feestjes Buurtfeest, familiefeest of een andere leuke activiteit? Schroom niet en vraag naar de mogelijkheden! Digitale agenda We zijn erg blij met onze digitale agenda welke te vinden is op de site www.waskemeer.nl. Hierin staan alle activiteiten en reserveringen van het dorpshuis. Neem ook eens een kijkje! Wilt u ook een reservering vast leggen? Mail, app of bel dan naar Janny van der Veen. Activiteit organiseren? Lijkt het u leuk om een activiteit te organiseren maar weet u niet goed waar of hoe u beginnen moet? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag! Verbouwing. De subsidies zitten in de afrondende fase. Zodra deze rond zijn, kunnen we los. Verdere informatie volgt! Vrijwilligers De groep vrijwilligers zet zich super in. Met elkaar proberen we elke activiteit leuk en positief te begeleiden. Omdat er steeds meer activiteiten georganiseerd worden, zou het fijn zijn als er vrijwilligers bij komen. Kom op, geef je op?! Contactgegevens Coördinator: Janny van der Veen Tel: 06-30776188 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 7


8


Nieuws van De Paadwizer

9


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

10


Dorpsfeest 2019 Beste dorpsgenoten, Het schiet alweer op, want dit jaar hebben wij van donderdag 27 t/m zondag 30 juni dorpsfeest! Wij als bestuur zijn druk bezig met de organisatie hiervan en de buurten zijn druk gaande om een leuk thema aan te leveren voor de versierde wagens en versiering van de buurt. Ook zijn de buurten als het goed is langs geweest om te vragen wie er een passe-partout wil voor het feest (wel of geen lid, alleen voor inwoners Waskemeer). Kosten Passe-Partout zijn: • Alleenstaande € 15,00; • Gezin zonder kinderen € 25,00; • Gezin met kinderen € 30,00 Mocht je om één of andere reden niet benaderd zijn en toch een passe -partout willen, laat het ons weten!

Opgave versierde wagens en bonte avond Wil je je aanmelden voor de versierde wagens en/of de bonte avond. Dat kan! Geef je thema of act door aan Jan van der Veen (kromten 11) of via de mail: dorpsfeestwaskemeer@live.nl Wij hebben er zin aan, hopelijk u ook! Groeten het dorpsfeest bestuur

11


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

12


*** OPROEP *** Gezocht: samenstellers! De redactie van de Waskemare is op zoek naar 2 nieuwe samenstellers! Als samensteller ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle aangeleverde kopij tot een Waskemare zoals iedereen hem in de bus krijgt! Dat betekent ‘digitaal’ knippen en plakken, schuiven, aanpassen, passen en meten, net zolang totdat het boekje in de gewenste layout naar de drukker kan. Dit alles naar eigen inzicht en creativiteit!

Voor dorpsgenoten die dit leuk lijkt om te doen, in het bezit zijn van een computer en een paar uurtjes in de maand hier mee bezig willen zijn: meld je bij de redactie en kom ons versterken!

van de redactie 13


14


Uitslag grote klaverjasavond 1e Prijs

Marten Veenhuizen

e

Jan Visser

e

Roelof Sikkema

2 Prijs 3 Prijs

Anneke Stoker

Parkeren bij school

Afvalkalender Waskemeer Februari 2019

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 12, 26 12, 26 12, 26

Bak grijs grijs grijs

Datum 5, 19 6, 20 5, 19

Bak groen groen groen

Oud papier: 1 februari NA, NB, NV, NW, NX: 7 februari 15


16


Aankondiging sluiting Steunpunt Waskemeer Beste mensen, Wij Fam. Rademaker gaan verhuizen, steunpunt Waskemeer wordt gesloten per 21 Januari 2019. Aangezien er geen opvolgers zijn om steunpunt voor te zetten. Vriendelijke groeten, Mevr.G.C.M.Rademaker-Groot. Leidijk 42 8434nc Waskemeer.

Gezocht: Collectanten voor Amnesty International Bij het verzoek in het vorige nummer voor opgave van nieuwe collectanten voor Amnesty International is een fout telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer is: 06- 2825 1667 Er worden nog vrijwilligers gezocht! Met vriendelijke groet, Lucia Haarsma CoĂśrdinator Amnesty International Waskemeer

Mindfulness YOGA & DANS‌ Het nieuwe seizoen is begonnen! In de woensdagochtend Mindfulness Yoga groep zijn er nog een paar plaatsen vrij. Donderdagavond 31 januari open DANS AVOND. Voor info:

www. joycederozario.nl

17


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

18


Servicepunt Waskemeer stopt Door weinig of geen animo hebben de initiatiefnemers besloten om te stoppen met het servicepunt. Hoe is dit servicepunt tot stand gekomen, een korte geschiedenis. In november 2008 is er in het dorp Waskemeer een enquête gehouden om te onderzoeken en zichtbaar te maken welke hulp ouderen nodig hebben. En of er voldoende draagvlak is voor een servicepunt. Zijn er voldoende vrijwilligers die hulp kunnen bieden.

Er zijn 306 enquêteformulieren verspreid. 176 zijn ingevuld terug ontvangen. Een hele goede score van 57,5%. 137 inwoners stonden achter het oprichten van een servicepunt. 35 willen wel gebruikmaken. En de klapper was dat ruim 50 mensen zich hadden opgegeven als vrijwilliger. Met steun( subsidie) van de gemeente Ooststellingwerf zijn op maandag 7 november 2011 de deuren open gegaan van “Het Servicepunt”. Elke maandag hield “Het Servicepunt”zitting in het dorpshuis “It Ald Leger”. De openingstijd was van 10.00- 12.00 uur. Men kon hier terecht voor de volgende diensten: boodschappen, vervoer ( huisarts, ziekenhuis, gemeentehuis) kleine klussen in en om het huis, ook het invullen van formulieren bijv belasting, aanvragen huishoudelijke hulp via “t Stip”. Van 7 november 2011 t/m 31 mei 2012 waren er 55 aanvragen. Op 2 juli 2012 hebben we besloten om geen zitting meer te houden in het dorpshuis wegens te weinig animo. Want vanaf de opening op 7 november 2011 tot aan 31 mei 2012 hebben ongeveer 6 mensen een bezoek gebracht aan het dorpshuis. Besloten is toen om alleen telefonisch bereikbaar te zijn elke maandag van 10.00-12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur via een mobiele nummer. Het aantal vrijwilligers was intussen geslonken van 54 in ’t begin naar nog maar 30. In november 2014 hebben we nog een oproep in “De Waskemare “gedaan waar we een beroep deden op alle buurtverenigingen om ons in kontakt te brengen met mensen die alleen en eenzaam zijn en die het misschien op prijs stellen als er regelmatig iemand een bezoekje komt brengen. De laatste 4 jaren zijn we veel dank verschuldigd aan Trudy en Fred Rademaker die telefonisch bereikbaar bleven en nog voor enkele dorpsgenoten hulp konden bieden in de vorm van een klus, formulier invullen. Namens de initiatiefnemers wil ik alle vrijwilligers hierbij hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende al die jaren. De initiatiefnemers “Servicepunt Waskemeer” Trudy Rademaker Andries Otter

19


20


Toanielselskip De Waldploech út Waskemar spilet dit jier it stik

“Fan hûs en hiem” Kees en Marja van Wijngaarden binne in trochsnee pear dy’t tegearre in noflik libben ha. Marja is tige tefreden mei it libben dat se hat, mar Kees wol syn dream ferwêzenlikje: in kemping yn it bûtenlân begjinne. Om alles betelje te kinnen moat harren frijsteande jierren tritich wenning ferkocht wurde. Marja hat it hûs fan har tante Irene urven en hinget der hiel bot oan. Dêrom sjocht sy dy emigraasjeplannen ek hielendal net sitten. Dêr komt by dat se in grut geheim hat. Sy hat nammentlik destiids it hûs net allinnich urven, mar tegearre mei har suster Anouk, dy’t al jierren út byld is en ûntwikkelingswurk yn Afrika docht. Kees hat hjir gjin weet fan. As dizze suster dan ynienen op ‘e stoepe stiet dan is it dien mei de rêst. In wanhopige Kees siket in manier om fan syn skoansuster ôf te kommen, in stel ynbrekkers hawwe it op harren hûs fersjoen en as wie it noch net moai genôch, der falt lang om let ek noch echt in deade! De spyldatums binne freed 1, sneon 2, freed 8 en sneon 9 maart 2019, wy begjinne fan 20.00 oere. Sneon 2 en 9 maart hawwe wy live muzyk. De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It âld leger” te Waskemar. Kaarten binne te keap by fam. Sikkema, Wijndelsweg 6, Waskemar. Fan 21 febrewaris ôf, tusken 17.00 en 19.30 oere.

21


22


Aftrap Dorpsfeest 2019: “DE HORT OP” Op Donderdag 27 juni wordt de aftrap van het feest, gedaan door de ouderen onder ons. We gaan “DE HORT OP” met TETJE VAN TOEN! Even voorstellen…Tetje van Toen; Tetje van Toen is een gezellig stadstypetje. Zij kletst en zwetst op humoristische wijze verhalen en liedjes aan elkaar. Een unieke voorstelling, die zorgt voor gezelligheid en ontspanning. In de voorstelling “De hort op” neemt Tetje van Toen de ons zingend mee naar buiten. Vanuit hun stoel kunnen zij genieten van alle oude verhalen over buitenspelen, een dagje er op uit, met het rijtuigie op weg naar de zon of gezellig naar de speeltuin. De ouderen onder ons, zullen zichzelf herkennen in de verhalen en liedjes. We kunnen volop genieten van: * * *

verhalen van vroeger liedjes die uit volle borst meegezongen mogen worden. foto’s en teksten in een PowerPointpresentatie, die het verhaal ondersteunen.

Dus noteer alvast in de agenda; TETJE VAN TOEN op DONDERDAGMIDDAG 27 JUNI in de FEESTTENT!

23


24


Nieuws van vv Waskemeer Beste dorpsgenoten, Allereerst wensen we bij deze alle leden, sponsoren, supporters, dorpsgenoten en alle andere betrokkenen bij de vereniging een fantastisch 2019 toe! Inmiddels ligt de kerstvakantie al weer een aantal weken achter ons. Desondanks hebben de meeste teams binnen onze vereniging niet stilgezeten. Zo hebben Heren 1, Dames 1 en de 35+ meegedaan aan zaaltoernooien in de regio. Ook de JO15 en JO19 waren actief in de zaal. Beide teams hebben zich hierop vanaf november voorbereid in MFC de Wier in Ureterp, waar onder leiding van trainer Freddie v/d Velde getraind is. De JO15 deed mee aan het KNVB kerstzaalvoetbal toernooi in Drachten en het UnivĂŠ boarding toernooi in Leek. Op dit laatste toernooi werd een uitstekende prestatie neergezet, aangezien de manschappen van Halbe Jan de Boer en Jelmer Haites er met de tweede prijs vandoor gingen! Met name de 9-1 zege op de leeftijdsgenoten uit Haulerwijk maakt dat de spelers en technische staf met een goed gevoel terugkijken op het zaalseizoen. Daarnaast was ook de JO19 actief op twee zaaltoernooien, namelijk het boardingtoernooi in Roden en het KNVB kerstzaalvoetbal toernooi in Jubbega. De groenhemden van coaches Douwe v/d Mei, Jurrien Hummel en Bart Roijinga wisten op beide toernooien uitstekend te presteren en gingen twee keer met het zilver naar huis. De JO8, JO10 & JO12 zullen ook nog actief zijn op een zaaltoernooi, welke op 19 januari plaats zal vinden in Appelscha. Bij het ter perse gaan van de Waskemare waren de uitslagen nog niet bekend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook deze teams goed voor de dag zijn gekomen! Nu het zaalseizoen bijna achter de rug is nadert het voorjaarsseizoen met rasse schreden. De eerste competitiewedstrijd voor Heren 1 staat al gepland op 26 januari, wanneer er om 15:00 uit in Twijzel aangetreden zal worden. De overige teams hebben nog iets langer om zich voor te bereiden op de eerste competitiewedstrijden, aangezien de competitie pas op 9 februari start. Kortom, na een periode van relatieve stilte op 25


26


sportpark ’t Ald Leger is er na het eerste fluitsignaal vanaf eind januari weer volop leven in de brouwerij op en rond de velden! Nieuwe hoofdtrainer Het bestuur van Waskemeer is zeer content om Klaas Zandberg als nieuwe hoofdtrainer te mogen presenteren voor het seizoen 2019/2020. Na gesprekken met het bestuur en een afvaardiging van spelers waren beide partijen erg enthousiast. De in Waskemeer geboren en getogen Zandberg is op dit moment aan zijn derde seizoen bezig als hoofdtrainer van Zwaagwesteinde, waarmee hij het afgelopen seizoen de nacompetitie wist te bereiken met een fris spelend elftal. De in Siegerswoude woonachtige oefenmeester was voor Zwaagwesteinde maar liefst 7 seizoenen actief voor RWF uit Frieschepalen, waar hij erg goed werk heeft geleverd. Rob de Jong, de huidige oefenmeester van het eerste elftal had al eerder te kennen gegeven Waskemeer aan het einde van het seizoen te verlaten. Waskemeer is verder content te kunnen melden dat de huidige assistent trainer, Theo Meijerhof, Zandberg zal assisteren. Ten aanzien van de overige invulling van de staf zal het bestuur spoedig de gesprekken starten, evenals de invulling van het trainerschap voor de B- selectie. We hebben er alle vertrouwen in dat er ook aankomend seizoen weer veelvuldig gejuicht kan worden zoals op de foto te zien is! Team uitgelicht: JO19 In deze editie van team uitgelicht staan de JO19-1 en JO19-2 centraal die onder de bezielende leiding staan van het ervaren trio Jurrien Hummel, Douwe v/d Mei en Bart Roijinga. Beide teams hebben een uitstekend najaarsseizoen achter de rug. Naast het feit dat beide JO19 teams tijdens het voetbalgala eervol zijn verkozen tot “Team van het jaar 2018” is de JO19-1 op verliespunten op de eerste plaats geëindigd in competitieverband! Een officieel kampioenschap zat er helaas niet in aangezien niet alle wedstrijden gespeeld zijn i.v.m. enkele afgelastingen. De JO19-2 heeft het seizoen afgesloten met een keurige plaats in de middenmoot. (vervolg: pagina 29)

27


28


Hoewel de JO19 uit twee teams bestaat is het groepsgevoel groot en komen ze eigenlijk als één team voor de dag zoals onderstaande groepsfoto illustreert. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Jurrien Hummel een tevreden man is. “Terugkijkend op het afgelopen half jaar denk ik dat mijn spelers grote stappen hebben gezet. Ondanks het feit dat we vaak in wisselende samenstellingen hebben gespeeld had dit geen effect op het voetbal en ging iedereen voor elkaar door het vuur. Daarnaast was het effect van de trainingen van de voetbalschool duidelijk waarneembaar tijdens de wedstrijden. De spelers hebben laten zien dat ze hierbij de nodige skills hebben opgestoken waarmee ze in een 1-tegen-1 situatie hun tegenstander kunnen omspelen. Ons goede positiespel in combinatie met de individuele kwaliteiten van de spelers heeft er daarmee voor gezorgd dat we dit seizoen uitstekend gepresteerd hebben. Daarnaast hebben we het publiek goed weten te vermaken en was de amusementswaarde van onze wedstrijden bijzonder hoog!

We zullen er alles aan doen om deze ingezette lijn ook in 2019 door te trekken zodat we ook dan weer mee gaan doen om de prijzen. Ik, mijn collega-leiders en de spelers kijken nu al uit naar de eerstvolgende wedstrijden!”

29


KLEURP


PLAAT


32


Beste bewoner, In Ooststellingwerf krijgen 1690 gezinnen glasvezel van Kabelnoord. Dat is voor hen geweldig goed nieuws, maar het buitengebied van Ooststellingwerf telt veel meer adressen. De dorpen, met bedrijven, scholen en haar inwoners horen er volgens DFMopGlas ook bij. DFMopGlas wil graag dat dorpsbewoners die dat willen, een aansluiting kunnen krijgen op die toekomstbestendige digitale snelweg. Iedere inwoner krijgt immers straks te maken met vernieuwingen in de zorg, het onderwijs en de werkgelegenheid. En daar speelt een supersnelle internetverbinding een belangrijke rol in. De leefbaarheid en het comfort worden steeds meer bepaald door supersnel internet. U kreeg van DFMopGlas enkele weken geleden al een envelop met informatie. Die informatie kunt u ook terugvinden op www.dfmopglas.nl onder het kopje Ooststellingwerf. Als herinnering sturen wij u deze brief, met op de achterzijde het intentie aanmeld formulier. Om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij uw keuze, organiseren de lokale glasvezel vrijwilligers een aantal inloopbijeenkomsten. Deze zijn: • Makkinga, donderdag 17 januari in dorpshuis Grietenijhûs van 18:30 tot 20:30 • Makkinga, zaterdag 19 januari in dorpshuis Grietenijhûs van 10:00 tot 12:00 • Haulerwijk, zaterdag 19 januari in dorpshuis De Enter van 10.00 uur tot 13.00 • Elsloo, zaterdag 19 januari in Dorpshuis ’t Anker van 10.30 tot 13.00 of bel 06 51721829 Op www.dfmopglas.nl onder het kopje Ooststellingwerf vindt u ook alle informatie. Waarom doen DFMopGlas en al haar vrijwilligers dit? Een glasvezelnetwerk aanleggen kost veel geld. Het graafwerk is het duurste, dat loopt op tot 70% van de totale aanlegkosten. Daarom wil DFMopGlas graag tegelijk met Kabelnoord aanleggen, zodat we de graafkosten delen en veel kunnen besparen. Zo’n kans krijgen we niet weer.

Misschien vindt u uw huidige internet en TV goed genoeg, maar in Fryslân lopen we met deze dingen zeker niet voor op. De digitale ont33


34


wikkelingen gaan erg snel; sinds eind 2018 hebben 3 miljoen gezinnen in Nederland de beschikking over glasvezel. Als we dit met elkaar als inwoners willen en mee gaan doen, dan kan DFMopGlas ook de scholen, verenigingen, dorpshuizen, musea etc die supersnelle glasvezel aanbieden. Ooststellingwerf kan koploper van Fryslân worden met glasvezel voor het buitengebied én de dorpen, net zoals dat in Drenthe al gerealiseerd is. Doe dus mee! Vul het intentie formulier in en stuur, mail of app deze vóór 25 januari. p.s. Heeft u de intentieovereenkomst al opgestuurd of ingeleverd, dan hoeft u nu niets te doen.

Aan alle ouderen van Waskemeer en omstreken Toneelvereniging de Wâldploech is weer druk bezig met het instuderen van het stuk “Fan hûs en hiem” De data voor de uitvoering zijn inmiddels vastgesteld op 1, 2, 8 en 9 maart 2019. De generale repetitie staat gepland op zaterdagmiddag 23 februari 2018, aanvang 14.00 uur. Durft u niet meer 's avonds alleen over straat, wordt een avond met 200 bezoekers u te veel en had u toch graag een uitvoering van de Wâldploech bij willen wonen?, dan is dit uw kans! Bezoek samen met een aantal bewoners van Sinnehiem en de ouderen soos van Wijnjewoude de generale repetitie op: Zaterdagmiddag 23 februari 2017, aanvang 14.00 uur in het atrium van het Ljudger te Waskemeer. Heeft u geen vervoer, bel dan gerust met het bestuurslid W. Haaisma telefoonnummer 0516-421463

35


Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden brengt heel veel emotie met zich mee.

Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moet er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op zich. Omdat ieder mens uniek is en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart regelen altijd maatwerk. Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de nabestaanden. Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op de te maken uitvaartkosten. Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenvergoeding. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te melden. Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of informatie over bijverzekeren kunt u contact opnemen met; mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 0516-422872 dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 0516-421396 via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, via de website www.uitvaarthaulerwijk.nl kunt u ook wijzgingen/nieuwe aanmeldingen doorgeven.

Leden kunnen bij een sterfgeval DAG en NACHT contact opnemen met onze (nieuwe) uitvaartverzorgsters;

Aline Graaf & Coby Kuiper telefoon 06-402 575 99 36


Een Geslaagde Kerst-Kinder-Bingo! Zaterdag 22 december organiseerde de Activiteitencommissie weer eens de Kinder-Bingo. Dit keer een Kerst-Bingo, waarbij je onder andere ook leuke kerst prijzen kon winnen. Om 14.00 uur ging de Bingo van start. Er waren veel kinderen naar de Bingo toegekomen. De zaal was dus gezellig gevuld met jonge kinderen en hun vaders/moeders en oudere kinderen die met vrienden en vriendinnen waren gekomen. Om er eerst even in te komen werd er rustig gestart. Maar al snel zat de spanning er goed in. Wie heeft als eerste die bovenste rij vol of wie heeft als eerste een volle Bingo-kaart!

Ook werd er staand Bingo gespeeld. Wanneer je dan een cijfer hoorde dat wel op je Bingo-kaart stond moest je helaas gaan zitten maar wanneer het cijfer niet op je Bingo-kaart stond mocht je blijven staan. Degene die als laatste bleef staan won de prijs. Veel kinderen hebben leuke prijzen uit kunnen kiezen. De hoofdprijs, een grote knuffel koe, ging naar de 4-jarige Yfke Brecht Rispens.

Lijkt het jou ook leuk om eens een spelletje Bingo te spelen dan ben je de volgende keer natuurlijk van harte welkom. Neem je vader, moeder, broertjes, zusjes of je vrienden en vriendinnen gerust mee!

Namens de Activiteitencommissie, Karina en Alledien 37


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu †(en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

38


Verslag Krystkuier De Paadwizer

39


40


41


42


Leerlingen CSG Liudger Waskemeer halen € 4177,85 op voor KiKa Donderdag 20 december werden er veel kilometers gemaakt door leerlingen van CSG Liudger Waskemeer voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De leerlingen konden zich laten sponsoren voor een sponsorloop in en om Waskemeer of voor een leesmarathon die op school werd gehouden. De voorlopige opbrengst van de activiteiten is € 4177,85. Met de opbrengst van de gelopen en gelezen kilometers sponsort de school op haar beurt een inwoner van Waskemeer, Jaqueline Haaisma, die in november 2019 de marathon van New York rent voor KiKa. Jaqueline hoopt na afloop van de marathon meer dan € 7.000 te kunnen overhandigen aan KiKa. De opbrengst van de sponsoractiviteiten van CSG Liudger Waskemeer is dan ook meer dan welkom.

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Woensdag 13 Februari

43


44


* * * KiKa blog Jacqueline * * * Hallo lezers, Allereerst de allerbeste wensen voor 2019. Dat een ieder maar een mooi en gezond jaar tegemoet mag gaan. 2019 zal voor mij en velen met mij een bijzonder jaar worden. November naar New York om daar 42km te gaan rennen voor Kika. En wat is er de afgelopen maand veel gebeurd op dat gebied. Niet alleen qua training, ook qua sponsoring. Het zal de meesten van jullie niet ontgaan zijn, dat de leerlingen en leerkrachten van de school zich enorm hebben ingezet voor Kika. Rennen of lezen was de opdracht van school. En zoveel woorden ik normaal gesproken klaar heb. Zo sprakeloos was ik tijdens en na het evenement. Wat prachtig georganiseerd en wat onwijs veel enthousiasme. Eerlijk gezegd, toen ik daar op school zat en ze hadden mij gevraagd dit te doen had ik ze vierkant uitgelachen. Ik??? Hardlopen voor een goed doel??? NOOIT, daar wordt je moe van. Dat was ik, dus wat kon ik verwachten? Ervanuit gaande dat de meesten de zelfde instelling hadden als mij toen, verwachtte ik niets. Of in ieder geval niet dit!! Het merendeel ging als een malle en ik ben er rustig bij tussendoor gerend. Want natuurlijk deed ik mee. En toen kwam het verlossende woord. Ze hadden het geflikt om ruim â‚Ź4100 op te halen. Waar begin je dan met bedanken? Dus nogmaals langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor welke bijdrage dan ook. Dit bedrag maakt dat ik gegarandeerd kan starten in november. Maar natuurlijk ben ik er nog lang niet. Want iedere euro is er 1 voor de kans op herstel van kinderkanker. Verder deed ik mijn trainingen, jaja zelfs met kerst. En liep ik de adventure run op Ameland 10 km. Verder was ik afgelopen zondag de gelukkige die mee mocht lopen tijdens de halve marathon van Egmond. Wat een geweldig evenement is dat!! Voor mensen die niet van hardlopen houden niet te begrijpen. Maar met wat voor instelling je ook start? Het doel om te winnen of het doel gewoon te genieten en uitlopen (zet mij maar in de laatste optie) Je komt euforisch over de streep. Je voert een strijd, een ieder op zijn of haar manier. En je komt aan als een winnaar. Dit is precies wat ik de zieke kinderen gun. Zij kiezen niet voor de strijd. Waarom zou ik dan niet op mijn manier strijden om zo een onderdeel te kunnen zijn van hun kans om te overwinnen? Kleine moeite, groot gebaar. Sponsoren blijft mogelijk via : https://2019.runforkikamarathon.nl/jaqueline-haaisma

Tot de volgende Waskemare! Liefs Jaqueline 45


Het adres voor al uw;

Veevoeders en meststoffen Huisdiervoeders- en accessoires Land- en tuinbouwartikelen Bestrijdingsmiddelen Diergeneesmiddelen Weideafrastering Hengelsportartikelen Werkschoeisel en –kleding Gaas en gladdraad Kom langs in onze winkel of bestel online in onze webshop www.ritsema-dier-tuin.nl

Leeksterweg 5 Haulerwijk Tel: 0516 42 12 56 46


De pollepel Heerlijke Witlofstamppot! Benodigdheden: 1 kilo geschilde aardappelen 1 kilo witlof pakje hamblokjes 1 beker crème fraiche 125 ml 1 kruidenbouilontablet peper en zout nootmuskaat geraspte Fryske nagelkaas boter Bereiding: De geschilde aardappelen in stukjes snijden. Maak de witlof schoon, was het en laten uitlekken en snijd het in grove stukken. Kook de aardappelen met een klein beetje zout en pureer ze. Smelt een klontje boter in de koekenpan en voeg daar de witlof aan toe, voeg de verkruimelde bouillon tablet eraan toe en laat het op een laag vuur gaar stoven. Voeg de creme fraiche en de hamblokjes eraan toe, en naar smaak nootmuskaat, zout en peper en vermeng het geheel Voeg vervolgens de puree toe en meng alles opnieuw door elkaar. Doe alles in een ingevette ovenschaal en bestrooi de stampot met de geraspte Fryske nagelkaas en zet het daarna in de oven totdat het geheel een goudbruin korstje heeft. Een heerlijke stampot, eet smakelijk Alie Hulleman Ik geef hierbij de pollepel door aan Adria Verhoef

47


Te koop en per direct beschikbaar: Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2

www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

48


UITJE VAN DE ZONNEBLOEM AFDELING HAULERWIJK E.O. Op 13 december was het zover. De zonnebloem afdeling Haulerwijk e.o ging naar de Orchideeën hoeve in kerstsfeer. Onderweg verzamelen we een bus vol gasten die opstappen op verschillende plaatsen. Daarna gaan we de grote weg op naar Luttelgeest. Daar aangekomen krijgen we eerst koffie en thee met gebak. De binnenkomst is al prachtig. Na een korte uitleg kunnen we met de gasten door de prachtige kassen in kerstsfeer en naar de kerstmarkt. De Orchideeën hoeve bestaat al erg lang en is begonnen als Orchideeën kas die open werd gesteld voor publiek. Tegenwoordig is er zoveel bij gebouwd. Een vlindertuin, een lorituin, tropische tuin, regenwoud kas, er zijn mini aapjes en flamingo's en een winkel waar uiteraard ook Orchideeën te koop zijn. Voor sommige is het de eerste keer en voor anderen is het erg lang geleden dat ze er voor het laatst geweest zijn. Rond half 6 verzamelden we in de grote hal en konden we genieten van een koor. Daarna gingen we weer in de bus op weg naar huis. Bij aankomst kreeg iedereen een orchidee van de buschauffeur en zijn vrouw. Het was weer een geslaagde dag. Afdeling Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek. ●

Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

49


50


Collecteweek Hersenstichting De Hersenstichting houdt dit jaar van maandag 28-01-2019 t/m zaterdag 02-02-2019 de jaarlijkse collecteweek, en voor de 3e keer in Waskemeer. Een op de Vier mensen heeft een Hersenaandoening. En een hersenaandoening zet je leven op zijn kop! Of het nu gaat om een Hersenbloeding, Alzheimer, Depressie, Hersentumor, Huntington, Parkinson, Hersenkneuzing, Multiple Sclerose etc., onderzoek is hard nodig. Met elkaar willen we de mensen met een hersenaandoening een betere toekomst geven. Door te geven aan de collectant van de Hersenstichting helpt u iedereen die kampt met de gevolgen van een hersenaandoening. Organisator van de Hersenstichting in Waskemeer: Corrie de Vries

Gastzangers welkom voor passieproject Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude nodigt gastzangers uit voor de passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout, op tekst van Hans de Ruiter. Dit wordt het derde passieproject van ‘Looft den Heer’, waarbij het basiskoor wordt uitgebreid met tientallen enthousiaste gastzangers die gedurende twee maanden wekelijks repeteren. In de week voor pasen staan drie uitvoeringen gepland (13, 14, 17 april) in Zuid Oost Friesland. De repetities zijn vanaf 20 februari op woensdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in Wijnjewoude. De cantate ‘Lam Gods’ is het passie deel van het Oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. De koorpartijen zijn eenvoudig en worden afgewisseld met tekstlezingen en samenzang. Het geheel wordt begeleid door piano en orgel en staat onder leiding van Annejaap Soldaat. Zin om mee te doen? Meld je aan vóór 1 februari! Bij Wieke Haarsma, w.haarsma47@gmail.com of tel. 06 21 46 20 14 (ook voor vragen)

51


52


PERSBERICHT

Eerste Blijverslening verstrekt in Ooststellingwerf Deze maand is de eerste Blijverslening verstrekt aan een ouder echtpaar in de gemeente Ooststellingwerf. Hiermee werd een traplift naar hun bovenwoning gerealiseerd en hoognodig onderhoud aan de buitenkant van het huis gepleegd. Veel mensen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Maar met het ouder worden van de bewoners, vergt dat soms aanpassingen om het huis levensloopbestendig te maken. Hierbij valt te denken aan de aanleg van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Of aan het rolstoelvriendelijk maken van het huis en sanitair. De gemeente Ooststellingwerf komt tegemoet aan de wensen van deze inwoners door het verstrekken van een Blijverslening. Dat kan in de vorm van een lening of (extra) hypotheek. Dankzij de blijverslening kan het echtpaar weer jaren zelfstandig functioneren in het huis waar ze al vijftig jaar wonen. De vrouw des huizes vertelt: ‘We wonen op een prachtige plek, centraal in het dorp, met winkels en voorzieningen vlakbij. We willen hier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.’ De gemeente Ooststellingwerf werkt bij de Blijverslening samen met het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Voor meer informatie kunnen mensen hier terecht: https://www.svn.nl/ gemeente/Ooststellingwerf. Mensen die interesse hebben in een Blijverslening kunnen ook contact opnemen met de gemeente Ooststellingwerf via 140516. 53


54


Kerstfeest De Paadwizer Donderdag 20 december schenen er vele lichtjes en liepen er 's avonds vele mensen over straat in Waskemeer. Het slechte weer hield de mensen gelukkig niet tegen om op zoek te gaan naar het Koningskind. Nadat de aanwezigen zich in Bethlehem hadden laten inschrijven, kregen ze in de school het lied "Ga je mee op zoek naar het koningskind" te horen dat door de kinderen van C.B.S. de Paadwizer van te voren was opgenomen. Via de achteruitgang kwamen de gasten bij de eerste herberg. Op vele plaatsen in het dorp waren prachtig aangeklede herbergen te vinden, helaas ze waren allemaal vol. Muziekvereniging Excelsior speelde prachtige kerstnummers achter in een schitterende tuin. Ook de herders hadden een idyllisch plekje gevonden. Koning Herodes had vele wachters door het dorp lopen, maar ook hij wist niet waar het kindje kon zijn. De wijzen vertelden dat ze een bijzondere ster hadden gezien en bij de engelen klonken prachtige liederen. Gelukkig werd de ster boven de stal gevonden en kon iedereen toch een bezoek brengen aan het koningskind. Prachtig om te zien waar een klein dorp groot in kan zijn, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten, ouders, leden van de toneelvereniging en dorpsgenoten hebben samen de handen uit de mouwen gestoken om er een prachtig kerstfeest van te maken‌ Iedereen die heeft meegewerkt ontzettend bedankt! We wensen een ieder een gelukkig 2019! Team C.B.S. de Paadwizer Wietske de Vegt C.B.S. de Paadwizer Willem Kroezestraat 6B 8434 NN Waskemeer 0516-421075 55


56


“Haak maar aan” groep in Waskemeer Haken is verbinden Vorig jaar hebben we met onze ” haak maar aan” groep mee gedaan met het project de grootste deken van de wereld te haken. Het wereld record is verbroken met 10.000 gehaakte dekens. Afgelopen zomer waren deze dekens te bewonderen in het vijverpark in Tytsjerk . De dekens worden nu aan goede doelen geschonken. Onze gehaakte vlag van Waskemeer- deken hebben we terug gekregen en deze krijgt een mooi plekje in ons dorpshuis. Ondertussen zit onze “haak maar aan ”groep niet stil. We zijn o.a bezig met spreien maken of vlaggetjes en andere versiering haken voor ons dorpsfeest in juni. Lijkt het je leuk om aan te haken ( je hoeft niet te kunnen haken…we leren het je graag) dan ben je van harte welkom. Wij komen 1 keer in de 3 weken op een maandag of dinsdag avond bij elkaar.

Oproep:

Wij zijn op zoek naar restjes wol voor deze verbinding. Alvast bedankt voor deze bijdrage ☺ opgave/vragen graag een mailtje naar jetske67@live.nl 57


58


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c 8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919