Wm feb maart 2017 definitief

Page 1

Jaargang 37 – Feb / Maart 2017


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 37, nummer 02, Feb/Maart 2017 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 15 MAART Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Hallo dorpsgenoten, Voor u weer een nieuwe Waskemare met nieuws van o.a. de scholen en Plaatselijk Belang DES. Ook nog enkele posters met komende evenementen. Van mijn kant heb ik een verzoek aan alle mensen die wel eens een stukje inzenden. Dat is dat wij het graag in het lettertype Arial 10,5 zien. Die 10,5 kun je gewoon intikken in het vakje van de lettergrootte. Veel stukjes die met de telefoon of tablet worden ingezonden hebben een afwijkend lettertype, wat door ons dan weer omgezet moet worden en extra werk meebrengt. Wij zouden u zeer dankbaar als u deze kleine moeite zou willen doen. Verder wens u veel leesplezier met deze krant. Elly Kouwenhoven

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Afvalkalender

7

DES uitnodiging jaarvergadering

9

OBS De Trede Schoolnieuws

11

DJ Wessel Kinder Disco

13

DJ Wessel Teenage Waskemeer

17

CBS De Paadwizer gaat 3 talig

21

Kleurplaat

26

CBS De Paadwizer Happy Valentine

31

OBS De Trede Schaaktoernooi

37

De Pollepel

41

Interview Bloemenpotpourri 2.0

45

CBS De Paadwizer Voorleesdagen

49 3


Wie komt de Waskemare-redactie versterken?? Woon je met plezier in Waskemeer of directe omgeving en wil je graag anderen informeren en enthousiasmeren over de vele activiteiten die er plaatsvinden, dan is de Waskemare op zoek naar jou! Ons gezellige redactieteam ziet zich graag versterkt met nieuw, fris, vrolijk, jong en/of oud bloed. Wie of wat je ook bent, je bent van harte welkom om 1,5 uur in de maand mee te denken over wat voor nieuws we in de Waskemare kunnen plaatsen. Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot ziens!

4


Alweer de derde maand van 2017, een aantal vergaderingen en voor de jeugd staan er weer muzikale avonden op het programma!

Maart: 2. Klaverjas 3. 2 volleybalwedstrijden, ledenvergadering voetbal 19.30 uur 6. D.E.S 19.45, E.H.B.O, Dorpshuisbestuursvergadering 9. Klaverjas 13. Ledenvergadering D.E.S, E.H.B.O 15. Stemmen 16. Klaverjas 17. Visclub vergadering 18. Disco 20. E.H.B.O 22. Volleybalwedstrijd 23. Klaverjas 24. 2 Volleybalwedstrijden 25. Playbackshow 27. E.H.B.O 30. Klaverjas 31. Buurtvereniging De kroesvaarders april: 8. Muziekuitvoering

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Afvalkalender Waskemeer Maart 2017 Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 13, 27 14, 28 14, 28

Bak grijs grijs grijs

Datum 6, 20 7, 21 6, 20

Bak groen groen groen

Oud papier: 3, 31 maart NA, NB, NV, NW, NX: 9 maart 7


8


9


10


11


12


13


14


15


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

tel. 0516-421908

16


17


18


19


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

20


De Paadwizer in Waskemeer wordt 3-talige school. ‘Goodmorning ladies and gentlemen’, klinkt het als de kleuters ’s ochtends het lokaal binnenkomen. De leerlingen kijken er niet meer van op, dat de voertaal op school naast Nederlands ook Fries en Engels is. Basisschool De Paadwizer is al begonnen met de eerste stappen op weg naar het predicaat 3-talige school en zal met ingang van dit jaar onder begeleiding van Cedin hier verder aan werken. Vanaf februari 2017 zal een zogenaamde ‘native speaker’ rondlopen op school. Sarah Busken, een Art-teacher, oorspronkelijk uit Amerika, zal elke dinsdagmiddag ondersteunen in de lessen. Al bij de kennismaking bleek dat iedereen, leerkrachten en leerlingen, uitgedaagd wordt om Engels te spreken, wanneer Sarah op school aanwezig is. Waarom drietalig onderwijs? Het aanleren van meer talen is belangrijk voor de internationale communicatie. Of, simpel gezegd: de kinderen moeten zich in binnenen buitenland kunnen redden. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat de basisschool aandacht moet schenken aan de moedertaal van het kind. Als deze goed wordt ontwikkeld, gaat het leren van andere talen veel gemakkelijker.

Voordelen drietalig onderwijs De voordelen zijn duidelijk: • De kinderen zijn zich bewust van meertaligheid; • De kinderen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol spelen; • De kinderen beheersen op jonge leeftijd meer talen dan alleen hun moedertaal; • Het algemene taalgevoel van de kinderen wordt gestimuleerd en versterkt. Het niveau van Nederlandse taalvaardigheid blijft op gemiddeld eindniveau. Het niveau van de andere twee talen stijgt logischerwijs. 21


22


Wat betekent het voor basisscholen? Bij drietalig onderwijs spelen drie talen een grote rol binnen de school. De drie talen worden niet alleen als vak onderwezen, maar ook gebruikt om les in te geven bij andere vakken. Er is pas sprake van een drietalige school wanneer drie talen in een bepaalde verhouding worden gebruikt als instructie- of voertaal. De leerkracht geeft dan bijvoorbeeld gymnastiek, biologie, geschiedenis of aardrijkskunde in het Engels of Fries. Met drietalig onderwijs op de basisschool is CBS De Paadwizer een perfecte voorloper van het MVO (Meertalig Voortgezet Onderwijs) op het CSG Liudger in Waskemeer. Een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt hiermee gelegd, een mooie stap in de samenwerking tussen De Paadwizer en CSG Liudger Waskemeer.

23


24


25


Kleu


urplaat


28


CURSUS POLITIEK ACTIEF Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief! Vraagt u zich wel eens af hoe beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan gratis de cursus Politiek Actief! De cursus start op maandag 18 maart. Aanmelden kan tot vrijdag 1 maart bij Mirjam van Bergen, de raadsgriffier van Ooststellingwerf, via m.vanbergen@ooststellingwerf.nl. Programma In de cursus Politiek Actief vergroot u uw theoretische kennis over de lokale politiek en verbetert u uw vaardigheden, zoals debatteren. Daarnaast bezoekt u een gemeenteraadsvergadering. De cursus start op dinsdag 14 maart en bestaat in totaal uit vier bijeenkomsten, met elk een ander thema: Dinsdagavond 14 maart: wat is de gemeente door de burgemeester Dinsdagavond 28 maart: wat doet de gemeente door de gemeentesecretaris en ambtenaren Dinsdagavond 2 mei: wat doet de gemeenteraad door raadsleden en de raadsgriffier Dinsdagavond 23 mei: bijwonen raadsvergadering

Wie weet bent u hierna wel zĂł geĂŻnspireerd geraakt dat u zich in 2018 kandidaat stelt als raadslid! Meer informatie Met vragen over de cursus kunt u terecht bij Mirjam van Bergen, raadsgriffier bij de gemeente Ooststellingwerf via m.vanbergen@ooststellingwerf.nl of 0516- 56 62 99. 29


30


Happy Valentine! Elke dinsdag krijgen de kinderen op de Paadwizer Engelse les van miss Sarah, onze ‘native speaker’. Dinsdag 14 februari was het Valentijnsdag, en daarom was liefde in alle groepen het onderwerp. Bij groep 1, 2 en 3 werd het lied ‘I love You’ gezongen. In groep 4, 5 en 6 werd een ‘Valentine’s day’ quiz gedaan, en groep 7 en 8 gingen ‘fill-in poems doen. Verder werd in alle groepen het prentenboek ‘Guess How Much I love You’ voorgelezen. (kunt u thuis ook nog eens bekijken op you tube) De onderbouw heeft nog een Valentijns kaart naar hun ouders gestuurd. Een kusje op de enveloppe en posten maar. Leuke actie van post.nl! Verder vroegen we de kinderen uit de onderbouw waar zij aan denken bij Valentijn. Dit is wat ze zeiden: Metz: ‘Aan mama, omdat mama heel lief doet. Ik mag altijd lekker warm op schoot zitten”. Tycho van der Veen: ‘Aan mijn moeder, daar ga ik mee trouwen’. Elisa: ‘Ik ben verliefd op mijn Heit en Mem, Oppas en Pake en Beppe’. Joas: ‘Dat je elkaar heel erg lief vindt. Ik vind jou heel lief juf. Dan ga je ook iets voor Papa’s en Mama’s maken.’ Marc: ‘Dan ben ik heel dol op iemand. Dan ga ik ze steeds achterna, als ze mooie jurken aan hebben.’ Tycho Vervat: ’Memmie en Heitie, omdat ik die sa leuk fyn. Omdat Heit en Mem sa grappige dinkjes dogge.’ Geeske: ‘Dan kun je ook een hartje knippen, dan heb je ook liefde. Dan kun je trouwen.’ Sanne: ‘Ik denk altijd dat mijn Moeder gaat trouwen. Mijn moeder is verliefd op mijn Papa, en die zijn nog niet getrouwd. Mijn Moeder en Vader houden heel veel van mij.’ Lucas: ‘Ik vind papa en mama lief.’ Bernt: ‘Ik denk aan mijn Vader en Moeder, die vind ik zo lief. Bij Valentijn geef je je Vader een cadeautje’. Mirthe: ‘Omdat ik ze lief vind. Heitie is lief. Dan ben je verliefd. Heit en Mem binne troud, en se binne hiel erg verliefd op elkoar.’ 31


32


Elise: ‘Je maakt dan een kaartje waar je Papa van houdt. Die vind je dan heel lief. Je kunt hem lekker eten geven.’ Gijs: ‘Ik ben verliefd op Midas en Jack, omdat ze altijd grappige dingen doen, en ze altijd spelen.’ Gemma: ‘Liefde is…..dat je elkaar lief vindt, dan geef je elkaar bloemen en stuurt kaartjes naar elkaar.’ Yinthe: ‘Verliefd zijn is dat iemand van een ander houdt. Dan geven ze elkaar een kusje.’ Sterre: ‘Als je groot bent, en je bent verliefd, dan ga je trouwen. Als je verliefd bent, dan voel je dat van binnen. Dat is een raar gevoel, dan bonkt je hart.’

Welkom bij Gospel Boulevard!!! Op vrijdag 10 maart a.s. komt Gospel Boulevard een prachtig concert geven met het thema: “Everybody praise the Lord!” De avond wordt verzorgd door voltallige band met een koor van 28 enthousiaste zangers! Een feestelijke, energieke live show, een verzameling top talenten van Nederlandse bodem en een boodschap die tijdloos inspireert; een optreden van Gospel Boulevard smaakt altijd naar meer! Er worden vier concerten in het land georganiseerd door Zingen in de Kerk, waarvan één in Haulerwijk, dit in samenwerking met Kerk in Actie en wordt ondersteund door Geloven in het Dorp (Gezamenlijke Kerken van Haulerwijk-Waskemeer). Tijdens deze concerten zal aandacht gevraagd worden voor het werk van Kerk in Actie, wat in deze avond wordt toegelicht. Dit wordt gehouden in Kerkelijk Centrum “de Oerdracht” te Haulerwijk en begint om 20.00 uur. Dit zal een mooi spektakel worden voor jong en oud!

Voor meer informatie en het reserveren van tickets kunt u terecht op www.zingenindekerk.nl De entree is € 5,00, dit bedrag zal ten goede komen voor het werk van “Kerk in Actie”. De mensen die het niet zo ruim hebben en toch willen komen genieten kunnen contact opnemen met Rieks de Vries 0516 – 421378. Namens commissies Zingen in de Kerk en Geloven in het Dorp veel plezier. 33


34


Woensdag 15 Maart

35


36


37


38


Collecteweek Amnesty International 5 t/m 11 maart 2017 ‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Dank dat jullie door bleven vechten. Blijf doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen.’ Yecenia Armenta uit Mexico zat vier jaar gevangen nadat ze, na vijftien uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet had begaan. Ze kwam vrij, mede nadat Amnesty International actie voor haar voerde. Geef om vrijheid Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Ooststellingwerf zullen van 5 tot en met 11 maart 2017 tientallen collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in onze gemeente ruim € 3700 euro opgehaald. Vorig jaar gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd €1,5 miljoen opgehaald voor het werk van Amnesty. Missie Amnesty Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen. Waarom een collecte? Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Voor Yecenia Armenta uit Mexico en voor talloze anderen. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl. 39


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

40


De pollepel Klaas Jan, bedankt voor jouw recept en het doorgeven van de Pollepel. Hierbij het recept voor eigengemaakte tomatensoep. IngrediĂŤnten: Scheut olijfolie 1 ui 1 teen knoflook 750 gram Romatomaten 3 zongedroogde tomaatjes uit olie 500 ml water 2 bouillonblokjes (groente) Kookroom, naar believen Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de gesnipperde ui en fijngesneden knoflook ongeveer 4 min.

Snij de tomaten in partjes en roerbak deze 10 min. mee. Voeg het water, de bouillonblokjes en de gesneden zongedroogde tomaatjes toe. Pureer met een staafmixer. Verdeel over de borden en schenk de kookroom erop. Eet smakelijk!!

Hierbij geeft ik de Pollepel door aan Anne Marie Opdam Groetjes Helga Hut 41


42


43


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 44


Interview met

Bloemenpotpourri 2.0 Als je in Haulerwijk de winkel binnenkomt ruik je de heerlijke bloemengeur al en staan er allemaal leuke bloemen en planten te wachten om meegenomen te worden.

Nadat de fam. de Vries jarenlang de Bloemenpotpourri heeft gehad is het sinds juli 2016 overgegaan naar Tineke Kajuiter uit Haulerwijk. Het is geen onbekend gezicht, Tineke werkt er al vanaf het begin hier en heeft ook nog in Donkerbroek gewerkt in de bloemenzaak, ook Janet en Corry zijn gebleven. Dit was zeker niet moeilijk want de dames vormen een goed team met elkaar en hebben naast de liefde voor het vak, ook lol samen dat betekend dat de sfeer uitstekend is in de Bloemenpotpouri 2.0 Toen Corry de Vries aangaf te willen stoppen met de winkel was het voor Tineke allang een wens om haar eigen winkel te beginnen, deze kans was voor haar. Tineke heeft de opleiding gedaan in Eelde, aan de tuinbouwschool heeft ze de bloemsierkunst gedaan en het ondernemersvaardigheden diploma, en daarna nog vele bijschool cursussen in de bloemsierkunst tot vandaag de dag. Tijdens de wedstrijd bloemsierkunst in haar schoolperiode is ze jeugdkampioen geworden van het noorden, deze wedstrijd werd gehouden in de Hortus in Haren. Na ongeveer13 jaar is het dan zover dat ze haar eigen zaak heeft met bloemen en is Bloemenpotpourri 2.0 een feit! Nadat ze in juli de zaak over nam zijn ze in augustus een weekje dicht gegaan om de zaak te updaten met een fris nieuw verfje en een bloemschiktafel erbij voor drukke momenten, Jan Kajuiter, de man van Tineke is hiermee druk geweest en heeft de klussen op zich genomen. Hiermee heeft de winkel weer een eigen karakter gekregen en kan ze er weer een hele tijd tegen. Tijdens het klussen zijn wij ( Jan en Ik ) geholpen door een heel klusteam. Buiten dat we minimaal 2x per week bloemen binnen krijgen uit Rijnsburg, krijgen we tussendoor ook nog bloemen van Eelde. 45


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu en Charles Byarugaba (in Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP:

Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

46


Daarna voelde het echt als haar eigen winkel en konden ze na een weekje de zaak weer openeTineke werkt met verse bloemen die gemiddeld 2 x per week worden aangevoerd vanuit Rijnsburg. Hierbij worden de boeketten samengesteld voor verkoop en kun je ook zelf uit de prachtige collectie bloemen een boeket laten samenstellen door verkoopsters, dan heb je wel een heel persoonlijk boeket. Verder is er in de winkel een mooi assortiment bloempotten en vazen en diverse leuke hebbedingetjes om je huis mee op te fleuren. Premium Topbloemen is het merk waarmee ze werkt via internet bestellingen, ze ontvangen veel bestellingen die tot in de wijde omgeving worden bezorgd. Hiermee is oa. ook Jan druk om de bezorging te doen. Premium Topbloemen is een site waar je een goed en kwalitatief hoogwaardig boeket ontvangt, goed verzorgd in een mooie doos. De bestellingen hiervan komen uit het hele land en soms ook uit het buitenland. Bloemenpotpourie 2.0 verzorgt ook workshops in bloemsierkunst, dit kan op lokatie bij een vereniging of buurt oid. En in Haulerwijk hebben ze inloop workshops, hierbij kun je binnenkomen en bij diverse creatisch kijken of je er aan mee wilt doen, en daarna kun je aanschuiven of verder kijken. Het is geheel vrijblijvend, er staat een lekker kopje koffie of thee klaar. In het kader van de fair trade waar we steeds meer bewuster worden van het milieu worden ook in de bloemenwereld steeds meer de aandacht getrokken naar een beter product. Hier worden daarom ook bloemen aangeboden van Fair Flowers Fair Plants. De bloemen en planten worden geteeld bij kwekers die aan hoge milieu eisen voldoen als het gaat om mens en milieu. Wilt u hier meer van weten, vraag het in de winkel, ze kunnen u er alles van vertellen zodat u weet hoe u ook kunt meewerken aan een beter milieu. Via facebook kun je de Bloemenpotpourri 2.0 bekijken wat er voor nieuws en ideeen zijn. Bloemenpotpourri 2.0 Norgerweg 6 B 8533LL Haulerwijk 0516423346 info@bloemenpotpourri.nl 47


48


Groep 1,2 en 3 opent de Nationale voorleesdagen met een pyjamadag! Woensdag 25 januari zijn de Nationale voorleesdagen begonnen! Deze dag is op een ludieke wijze geopend. Groep 1, 2 en 3 mocht in pyjama naar school en er mocht een kussen mee! We hebben veel gelezen; zo heeft Juf Willemijn veel voorgelezen, de kinderen gingen zelf ook vrij lezen en deden we aan dobbelsteen lezen. In de kring zaten we niet op een stoel, maar op onze kussens. Verder hebben we ook gewoon geschreven, gespeeld en gerekend in onze pyjama's. Het was heel bijzonder ochtend en de kinderen vonden het machtig, in de pyjama naar school.

49


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

50

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919