Page 1


waqfenaumagazine@gmail.com @MaryamMagazine


3

3

5 7

9

5

11

15

16

17 33

25

36

26

39

30


3


4


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


17


18


19


20


21


22


23


GERMANY


25 25


30


31


32


‫�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ‬ ‫ﳓﻤﺪﻩ و ﻧﺼﲆ �ﲆ رﺳﻮ� اﻟﮑﺮﱘ و �ﲆ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺴﻤﻴﺢ اﳌﻮﻋﻮد‬ ‫�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ‬ ‫� و ر� ‬ ‫ﳓﻤﺪﻩ و �ا‬ ‫ �� ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺴﻤﻴﺢ اﳌﻮﻋﻮد‬ ‫اﻟﮑﺮﱘ�و �ﲆ‬ ‫ﻧﺼﲆ �� �ﲆ� رﺳﻮ�‬ ‫ﮬﻮ اﻟﻨﺎﴏ‬ ‫�ا �� � � و ر� � ��‬

‫ﮬﻮ اﻟﻨﺎﴏ‬

‫ِ‬ ‫�ت ا�م � ا� اور ��ت‬ ‫ِ‬ ‫�ت ا�م � ا� اور ��ت‬ ‫ز�� �‬

‫ �ر اس � ر�ل � �ت � � � وہ � ز�ہ �� � � �رے۔ )�رۃ ا��ل آ� ‪(25‬‬ ‫اے �ز�� ا�� او‬

‫اے �� ا� اور اس � ر�ل � �ت � � � وہ � ز�ہ �� � � �رے۔ )�رۃ ا��ل آ� ‪(25‬‬ ‫آ�� روح‬

‫� روح‬ ‫�ت آ��‬ ‫ ��د ؑ ��� �‪�’ :‬ى ز�ن � �� � ا� اور ز�ن �ل ر� � اور �ے �� � �� � � ا� اور �� � ر� � ‬

‫‪ ....‬ر� � ‬ ‫ ��‬ ‫�� ‬ ‫� اور �‬ ‫� ا‬ ‫�  �� ‬ ‫ے ے‬ ‫ � �‬ ‫� اور‬ ‫� ۔ �‬ ‫� او رورح ز� �نل ر �ل‬ ‫ ز�ن ‬ ‫ ��‪�’ :‬‬ ‫�  ��‬ ‫ ��د ؑ‬ ‫�� ت ‬ ‫ ز�� ‬ ‫ف �‬ ‫ �ف‬ ‫� �‬ ‫�  اور‬ ‫�  ��‬ ‫� ر �‬ ‫� ا آ��‬ ‫ے� ا� �ر ا� �‬ ‫ �ں۔ى �‬ ‫�� ر‬ ‫� د‬ ‫�� ‬ ‫� د‬ ‫� � د‬

‫��  �‪....‬‬ ‫ او�م�‪ ،‬ز�‬ ‫ف� �ف ‬ ‫� � او‬ ‫ �ے ‬ ‫ ��۔ �‬ ‫�  روح‬ ‫ آ��‬ ‫ �ں۔ �‬ ‫� ر�‬ ‫� د‬ ‫�  د� ‬ ‫� وہ آ� �‬ ‫ رو�� � �ا‬ ‫ �۔ر ‘�)ازا‬ ‫ ا�س‬ ‫ �ا �‬ ‫ل رس� آ�‬ ‫� � � ا‬ ‫� ز�ہ ‬ ‫ ا�ہ ر ا�‬ ‫ے� و‬ ‫ ��۔ ‬ ‫�‬ ‫� ‬ ‫� ق � � �‬ ‫�� د �د‬ ‫� � ‬ ‫� � � � �دق � �� � ��۔ � وہ � ز�ہ � � � اس آ�� �ا � ا�س �۔‘ )ازا� او�م‪ ،‬رو�� �ا� ‬ ‫ص  وہ آ‬ ‫� ‪� 3‬‬ ‫‪(403‬‬ ‫� ‪ 3‬ص ‪(403‬‬ ‫ا�م � �� �‬

‫غ‬ ‫ �ل ؓ ��� �‪� � ��’ :‬رى �� ا� ا�م � �� � ا� � � � غ ّساال � �� � �� � �رے �م ‬ ‫� ا�و‬ ‫� ا ��‬ ‫�ت ا�م �‬ ‫غ‬ ‫غ ت‬ ‫�� ت‬ ‫ے �م ‬ ‫�� �� ‬ ‫� او ر غ ّساا‬ ‫� ‬ ‫ں ا ا� ‬ ‫ �ڑ��‬ ‫� �� ‬ ‫� ا� �م و �‬ ‫ �� ا وا�‬ ‫�‪ ’ :‬آ�‬ ‫� ا �‬ ‫��‬ ‫� اورت  �ا� ا‬ ‫ � ‬ ‫ �رك�تے ‬ ‫�ز � د� � ‬ ‫� ل � رو‬ ‫ ��‬ ‫� � �‬ ‫ �ر �ى� ا�‬ ‫��‬ ‫�  ا�م ‬ ‫پ �‬ ‫ ��ر �‬ ‫ �دہ ا�و �ل ؓں او‬ ‫ارادے‬ ‫غ ت‬ ‫ � ‬ ‫� تك�تے ‬ ‫� �‬ ‫ روز د‬ ‫� او‬ ‫ �ڑ�‬ ‫�و �‬ ‫� �‬ ‫�� � �� ا‬ ‫� او آرپ �‬ ‫ے او‬ ‫ ازد� ِد ‬ ‫� �‬ ‫� �‬ ‫ �ور ۔�  ��� ‬ ‫��  ��‬ ‫� � ‬ ‫ں اس ‬ ‫� ا‬ ‫ آ�۔ ‬ ‫�  وا� ‬ ‫�‬ ‫ آ� ا�ہ م � ز�‬ ‫ �دہ�  ��ں ز� اور � ��  ا�‬ ‫�� ‬ ‫ �ا �س ‬ ‫�ہر �‬ ‫اراد‪...‬‬ ‫� � �‬

‫� (� ز�� � � اور آ�ہ � ز�� �� � � آ�۔ � اس � � � �و۔ �� � �� � ازد� ِد ‬ ‫ص � ‬ ‫� � �ر س ‬ ‫� �� �� �‬ ‫ �۔‘‪� )...‬ہ  ِ‬ ‫‪131‬‬ ‫�ت‬ ‫ِ‬ ‫�ت �ر ص ‪(131‬‬ ‫� �� �۔‘ )‬ ‫� ا�د � اور �� � � �د ��د‬

‫ ��د‬ ‫�  �د‬ ‫� ‪�’ �:‬‬ ‫ ��ر �‬ ‫� او‬ ‫� ا�د ‬ ‫�ت �‬ ‫� ��� �ں � �� � � �� �ں � �� � � � �ں ا� � ا�ى اس � � د� ‬ ‫� � ‬ ‫� �‬ ‫ �� ؓد‬

‫� د� ‬ ‫�� ا�‬ ‫ � اںن  ا� � ‬ ‫ �� ‬ ‫ � ں ‬ ‫ن  �‬ ‫ ا�ں ن د��  ���  او� ر ا�‬ ‫ ���� �‬ ‫ ��‬ ‫� د� ‬ ‫ �‪ �’�� :‬‬ ‫�‬ ‫� ات ‬ ‫� وہ ا�‬ ‫�  ذ� ‬ ‫س  �‬ ‫ى ااس‬ ‫ ا�ن ‬ ‫��‬ ‫� � ‬ ‫� � � ‬ ‫�� �‬ ‫�� �‬ ‫� ان ‬ ‫ں � �‬ ‫� ان‬ ‫ ���‬ ‫ �� ؓد� ‬ ‫�ِ � ‬ ‫� �‬

‫‪ �( �21‬ا�ن اس � ذ� ‬ ‫ص ن ‬ ‫� ‪ � 2‬ا‬ ‫�ا او �ر اضن � ‬ ‫ ا�ن د‬ ‫ں د� � �دں � اور� ان ‬ ‫� ا‬ ‫�ِ � � ‬ ‫�  ا�‬ ‫�‪ �....‬وہ‬ ‫ �۔‘� )� � ِ‬ ‫� � ‬ ‫ �رى‬ ‫�ت�  ٰ  ‬ ‫ �� � �‬ ‫ دو�و�ں �‬ ‫ب ن� �� ا�‬ ‫� � ا‬ ‫� ‬ ‫� ا ��ھ  �� ‬ ‫ِ‬ ‫ �رى� ‪ 2‬ص ‪(21‬‬ ‫�ت ٰ  ‬ ‫�‪� � � ....‬ھ � � � � اب � ا�د �ں اور دو�وں � �� �ا �ض �۔‘ )‬


Profile for waqfenauintl

Maryam - Apr-Jun 2013 (Urdu)  

Maryam - Apr-Jun 2013 (Urdu)