Page 1

VU-NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 IN HET VOLWASSENENONDERWIJS VOOR DEELNEMERS MET EEN ONDERWIJSBEVOEGDHEID


DOCENT NT2 IN HET VOLWASSENENONDERWIJS

VOOR DEELNEMERS MET EEN ONDERWIJSBEVOEGDHEID De opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven.

Deze opleiding start in januari 2020 en eindigt in januari 2021. Bij succesvolle afronding verwerft u het erkende Certificaat Docent NT2 waarmee u, in combinatie met uw onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, uitstekend bent toegerust om aan de slag te gaan als docent NT2 in het volwassenenonderwijs.

THEORIE EN PRAKTIJK De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding. Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat u gedurende de gehele looptijd lesgeeft aan volwassen anderstaligen (minimaal 260 uur). Het docententeam bestaat uit specialisten op NT2gebied, onder wie taalwetenschappers, docentopleiders, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Zij zijn werkzaam bij VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

OPZET EN INHOUD STARTBIJEENKOMST

Deze bijeenkomst heeft een informatief karakter: na de kennismaking geeft de docent toelichting op het traject en op de verschillende onderdelen, werkwijze en evaluatie. De deelnemers maken een begin met het in kaart brengen van hun startcompetenties, mogelijke ontwikkelingspunten en ontwikkelingsplan. Het laatste zal in de volgende drie begeleidingsbijeenkomsten verder worden uitgewerkt. Werkvorm

plenaire bijeenkomst, workshop

Evaluatie

n.v.t.

Datum

22 januari 2020

Studiebelasting

8 uur (bijeenkomst en voorbereiding)


VAKINHOUDELIJKE BIJEENKOMSTEN

In deze elf bijeenkomsten komen de achtergronden en de praktische toepassing van verschillende onderdelen van het NT2-onderwijs aan bod. Leerdoelen • Deelnemers ontwikkelen en/of vergroten hun kennis van tweedetaalverwerving, algemene leertheorieën, taalleertheorieën, benaderingen en principes van (onderdelen van) taalonderwijs. • Deelnemers leren om deze inzichten te verbinden met en toe te passen op de onderwijspraktijk, vooral via praktijkopdrachten. Onderwerpen • Theorieën van tweedetaalverwerving • Benaderingen van tweedetaalonderwijs • Woordenschatonderwijs • Grammaticaonderwijs • Leesvaardigheidsonderwijs • Feedback en schrijfvaardigheidsonderwijs • Luistervaardigheidsonderwijs • Spreekvaardigheidsonderwijs • Uitspraakonderwijs in de praktijk • Interculturele competenties • Toetsing en evaluatie van kennis en vaardigheden Werkvorm

elf plenaire bijeenkomsten: hoorcolleges (1-2), workshops (3-11)

Evaluatie

negen uitgewerkte praktijkopdrachten; aanwezigheid

Periode

januari – oktober 2020

Studiebelasting

160 uur (bijeenkomsten, literatuurstudie, verwerkingsopdrachten)

BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN

In deze drie bijeenkomsten ligt de nadruk op ondersteuning van de lespraktijk en van uw ontwikkeling als docent door intervisie en reflectie. Daarnaast bereidt u zich voor op het eindgesprek en de eindbeoordeling. Activiteiten zijn onder andere: • aanleggen van en werken met portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan, • bespreken lesopnames, observatie, cursistenevaluatie en 360 graden feedback, • lesplan uitwerken en presenteren. Werkvorm

drie bijeenkomsten in workshopvorm

Evaluatie

opdrachten per bijeenkomst; aanwezigheid; eindportfolio

Periode

maart – november 2020

Studiebelasting

70 uur

EINDGESPREK

Werkvorm

individueel eindgesprek

Evaluatie

portfolio met praktijkopdrachten, presentatie lesplan met reflectie

Datum

17 of 18 december 2020

Studiebelasting

2 uur (incl. voorbereiding)


PRAKTISCHE INFORMATIE TOELATINGSEISEN

De opleiding is geschikt voor docenten die al enige tijd werkzaam zijn in het NT2-onderwijs. We hanteren drie toelatingscriteria: een afgeronde hbo- of wo-opleiding, een onderwijsbevoegdheid (eerstegraads- of tweedegraads lerarenopleiding, PABO of BKO) en gedurende de opleiding aantoonbaar minimaal 260 uur lesgeven in Nederlands als tweede taal aan volwassenen.

STUDIELAST

De opleiding start op 22 januari 2020. De studiebelasting is 500 uur, inclusief 260 praktijkuren. Er zijn 16 bijeenkomsten op woensdagmiddag. Het eindgesprek is op 17 of 18 december 2020.

KOSTEN

De kosten voor de opleiding bedragen â‚Ź 2.500,- inclusief het (deels Engelstalige) studiemateriaal, exclusief literatuur.

INSCHRIJVEN

U kunt zich aanmelden van 1 oktober t/m 31 december 2019, via het online formulier op onze website. De toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het maximum van 20 deelnemers eerder dan 31 december 2019 is bereikt, wordt de inschrijving gesloten. We hanteren een beperkte wachtlijst. Als u daarop geplaatst wordt, ontvangt u daarvan per e-mail bericht. Uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding ontvangt u bericht of er alsnog een plaats is vrijgekomen. Na de aanmeldperiode controleert VU-NT2 de inschrijvingen op bovengenoemde criteria en worden de beschikbare plaatsen definitief toegewezen. Als u bent toegelaten ontvangt u een uitnodiging voor de startbijeenkomst.

Informatie VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam Dr. B. (Bart) Bossers, coĂśrdinator docentenopleiding De Boelelaan 1105, kamer 13A-45 , 1081 HV Amsterdam T (020) 59 86542 E b.h.bossers@vu.nl I nt2.vu.nl/docentNT2

Profile for Vrije Universiteit Amsterdam

VU NT2 Docenten  

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

VU NT2 Docenten  

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE