HOVO Amsterdam - Cursusprogramma voorjaar 2022

Page 1

HOVO Amsterdam Cursusprogramma voorjaar 2022

HOVO Amsterdam voorjaar 2022

1


Inbedding HOVO Amsterdam, HOVO-programmacommissie

Inhoud Welkom op de campus in 2022

3

Kunstgeschiedenis en architectuur 4 (Cultuur)geschiedenis 8 Letteren en muziek

12

Filosofie en religie

15

Mens en maatschappij

18

Exact en medisch

20

Leven lang ontwikkelen bij HOVO Amsterdam

22

Aanmelden en algemene voorwaarden 23

HOVO Amsterdam is onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam (FGB, Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen). De HOVO-programmacommissie heeft als voornaamste taak het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs van HOVO. De leden zijn aangesteld namens de Vrije Universiteit. prof. dr. Herman Verhoef (voorzitter), Faculteit der Bètawetenschappen prof. dr. Mirjam Pijnappels Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, Faculteit Religie en Theologie prof. dr. Piet Mulders, Faculteit der Bètawetenschappen prof. dr. Richard Neerhof, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof. dr. Arko Oderwald, Amsterdam Universitair Medisch Centrum dr. Angela Roothaan, Faculteit der Geesteswetenschappen drs. Carolien van Bergen, programmadirecteur HOVO Amsterdam Agnes Glastra MSc, directeur UCGB dr. Bob Baljet, voorzitter Stichting Vrienden HOVO-VU drs. Alma van Donk, Bureau Bestuurszaken VU

Verplichte bronvermeldingen

De in deze gids gebruikte afbeeldingen zijn rechtenvrij of gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Verplichte vermeldingen van recht­hebbenden staan hieronder vermeld. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, neemt u dan alstublieft contact met ons op binnen de verschijningsperiode van deze gids. Unsplash pag. 8l - Kyle Glenn; ka, 9lb - Mohammed Ajwad; 9r - Louis Hansel; 16l, 22 natalya_etunova; 19lo -Arie Wubben; kv, 19r - Carson Arias; 19lb - bruno-nascimento; kv, 20r - sushobhanbadhai; 21lb -Fakurian Design

Volg ons op social media facebook YOUTUBE LINKEDIN

facebook.com/hovo.amsterdam youtube.com/c/HOVOAmsterdamVrijeUniversiteit linkedin.com/company/vu-hovo-amsterdam

hovo.vu.nl

Colofon Ontwerp Haagsblauw Druk Opmeer

2

Wikimedia Commons pag. 4l -WeeJeeVee; 5o - Vatican Museums; 5r - Galleria Borghese; 6o - Ank Kumar; 10l - RalfR-12; 10r - Joe Ravi; 11 - Julius Jääskeläinen; kv, 17r -Paul Arps; 20l - London British Library; 21r – Ninaras Overige verplichte bronvermeldingen kaft a,v, 8r - Karel Onwijn; 4lb - Suzanne Roelofs; 6lb - Frans Henk Hoekstra; 13r - i-Stock; 15 - Dagmar Illustrations; 18r - Pixabay Verklaring afkortingen: k(aft), a(chter), v(oor), r(echts), l(inks), b(oven) o(nder).

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de opzet van de cursussen en de samenstelling van het cursus­ materiaal berusten bij de docent die de cursus heeft ontwikkeld en het materiaal heeft samengesteld. Gebruik van het cursus­materiaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.


Welkom op de campus in 2022 Een cursus volgen bij HOVO Amsterdam in 2022 betekent: fysiek onderwijs op de campus. We kunnen het nog niet met 100% zekerheid zeggen maar de focus ligt op onderwijs in de collegezalen op de VU, mits de coronamaatregelen van de overheid en van de VU het toestaan.

Kennis op de campus Zin in kennis? Dan bent u bij HOVO van de Vrije Universiteit Amsterdam aan het goede adres. U kunt kiezen uit zo’n vijftig cursussen, lezingen en studie­ dagen in zes kennisdomeinen: Kunst & Architectuur, (Cultuur)geschiedenis, Letteren & Muziek, Filosofie & Religie, Mens & Maatschappij en Exact & Medisch. Onderwijs gaat niet alleen over kennis, maar ook over ontmoeting: tussen docent en deelnemers, tussen deelnemers onderling. Het gaat zelfs over mens tussen de mensen te zijn op de campus, waar mensen van alle leeftijden en nationaliteiten samen komen om te leren, elk op hun eigen wijze. Op de campus kunt u niet alleen colleges volgen, maar ook met medecursisten of met de docent napraten, een VU-café of restaurant bezoeken en naar een film of voorstelling gaan in Rialto of De Griffioen, in hun recent geopende zalen in het NU. VU gebouw. Er is steeds meer te doen op de levendige VU-campus, voor studenten én voor HOVO-cursisten!

Vernieuwde gids Onze cursusgids is vernieuwd, zowel de vorm als de inhoud! In de cursusgids vindt u het actuele programma met per cursus een korte beschrijving, de docent, data, tijden en prijzen en de uiterste aanmelddatum. Alle vermelde prijzen zijn inclusief eventueel (verplicht) studiemateriaal. Nieuw zijn de korte interviews met docenten, de mening van cursisten over de cursussen en extra informatie rondom het programma.

Uitgebreide cursusbeschrijvingen, algemene informatie over de cursussen, het onderwijs en praktische zaken vindt u op hovo.vu.nl, waar u zich ook direct kunt aanmelden. Op hovo.vu.nl kunt u ook eenvoudig zoeken op startdatum in de cursuskalender. Of met behulp van de cursuszoeker cursussen selecteren op basis van uw interesses, bijvoorbeeld het onderwerp, type cursus of uw favoriete docent. Ook uitgebreide informatie en veel gestelde vragen over bijvoorbeeld aanmelden, annuleren of reductie vindt u op de website, onder het kopje Praktische informatie.

Keuze uit cursussen, leergangen of extra activiteiten U heeft bij HOVO Amsterdam een royale keuze uit verschillende vormen van onderwijs: • Cursussen: 3-10 bijeenkomsten door (in principe) één docent. Kijk op pag. 4-21 van deze gids en voor de uitgebreide informatie over iedere cursus op vu.nl/hovo-cursussen • Leergangen: een samenhangend geheel van cursussen, onafhankelijk van elkaar te volgen. Kijk voor meer informatie op pag. 7 van deze gids en voor uitgebreide informatie op vu.nl/hovo-leergangen • Studiedagen: een dag over een actueel, spraak­makend of historisch onderwerp voor deelnemers van alle leeftijden, inclusief koffie/thee en lunch, meestal in het weekend. Kijk op pag. 8 van deze gids en voor uitgebreide informatie op vu.nl/hovo-studiedagen • Lezingen en HOVO-kindercolleges: eenmalige, kortdurende activiteiten die via de maandelijkse HOVO-nieuwsbrief worden aangekondigd. Kijk op pag. 8 van deze gids en voor uitgebreide informatie op vu.nl/hovo-extra HOVO Amsterdam voorjaar 2022

3


Kunstgeschiedenis en architectuur users-class 4 Cursussen

5 Leergangen

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl

Cursus architectuur

Leergang Architectuurgeschiedenis III

Welke antwoorden biedt de architectuur op de vraag: wat maakt een woning plezierig? Is de ideale woning een minimalistische woning met veel licht en ruimte, of toch liever met een eigen tuintje en de mogelijkheid tot contact met je buren? Vanuit architectonisch perspectief bezien we de woningbouw van de laatste honderd jaar, zowel in Nederland als ver daarbuiten. Hierbij zullen we thematisch ingaan op diverse woonvormen, steeds vanuit een chronologisch opzet, zodat goed te zien is hoe de ideeën over de ideale woning veranderd zijn onder invloed van politiek, economie én bewoners. Een actueel onderwerp, gezien de toegenomen tijd die we thuis verblijven en een uitdaging voor de toekomst met de toenemende verstedelijking wereldwijd.

De afgelopen twee eeuwen vormen een tijdperk vol maatschappelijke en culturele veranderingen waar we nu nog veel sporen van terugzien. Wat kenmerkt de verschillende bouwstijlen in deze periode en welke ontwikkeling maakte de architectuur door? Nadat architecten in de negentiende eeuw teruggrepen op bouwstijlen uit het verleden, introduceren Frank Lloyd Wright in Amerika en Berlage in Nederland een nieuwe bouwkunst. Naast een functionalistische architectuur (‘het nieuwe bouwen’) ontstaat een expressionistische bouwstijl. In de tweede helft van de twintigste eeuw komen in Nederland en internationaal stromingen op die zich afzetten tegen de functionalistische architectuur.

De zoektocht naar de ideale woning

user-chart Docent drs. Suzanne Roelofs-Hellhake 6 colleges, maandag 10 januari t/m 14 februari 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur € 178,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 2 januari

Negentiende en twintigste eeuw (tot 1980)

user-chart Docent drs. Betty Abas 10 colleges, woensdag 19 januari t/m 30 maart 2022, Calendar-Plus 13.30-16.00 uur (geen college op 23 februari) € 310,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 5 januari

“Het is een feest een docent zoals Frans Henk Hoekstra te hebben, die zich zo inzet voor de groep en zoveel kennis paraat heeft.” 4


Kunstgeschiedenis en architectuur

Cursus kunstgeschiedenis

Florence en Siena

Als u van Florence houdt, dan houdt u van de Renaissance en andersom. De hoofdstad van Toscane heeft veel voortgebracht dat nu tot de absolute top van de kunst wordt gerekend, zoals Ghiberti, Michelangelo en Da Vinci. Zij en talloze andere kunstenaars uit de periode van de ‘wedergeboorte van de kunst’ hebben er hun sporen achtergelaten. Maar zelfs Florentijnen zeggen dat Siena mooier en beter bewaard is gebleven dan hun eigen stad, dit terwijl Florence en Siena al eeuwen rivaliseren – ze bouwden om het hardst wie de grootste kathedraal zou krijgen. In deze cursus volgt u de ontwikkeling van de kunst in enkele Toscaanse steden met Florence en Siena in de hoofdrol.

dan alleen een stijlengeschiedenis is: stilistische ontwikkelingen zijn verbonden met politiek, filosofie, maatschappij en religie. Opvattingen over de samenhang tussen leven en dood, natuur en mens vinden we weerspiegeld in de architectuur van de piramides van Egypte, de ziggoerats in het Nabije Oosten, Etruskische graftombes, de tempels in Griekenland en het Forum Romanum en Pantheon in Rome. user-chart Docent drs. Frans Henk Hoekstra 10 colleges, maandag 7 februari t/m 25 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 28 maart en 18 april) € 322,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 24 januari

user-chart Docent drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin colleges, dinsdag 1 februari t/m 29 maart 2022, Calendar-Plus 7 11.00-13.00 uur (geen college op 22 februari en 15 maart) € 208,25 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 25 januari

Leergang Kunstgeschiedenis IV

Barok en Rococo Europa 1550 - 1700

Leergang Kunstgeschiedenis I

De Klassieke Oudheid

Vaak wordt het oude Griekenland als vertrekpunt genomen voor de Europese (kunst)geschiedenis, maar deze cursus gaat ook in op het oude Egypte, Sumerië, Assyrië, Babylon, Perzië, het Egeïsch zeegebied (Cycladen, Kreta) en de Myceense beschaving. Leidraad is de manier waarop in de kunst een god, farao, keizer of held wordt afgebeeld. Kunstgeschiedenis is meer

Hoe veelzijdig is de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur in West-Europa in de periode 1550-1700! Bij Caravaggio, Bernini en Borromini zien we hoe de Barok zich onderscheidt ten opzichte van de Renaissance, mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. In de Nederlanden ontstaat een grote markt voor genreschilderkunst. Hoe komt dat en hoe weten wij nu iets over de mogelijke betekenissen van de schilderijen van Vermeer en Rembrandt? Maak kennis met de (methodiek en problematiek van) iconografie en iconologie binnen de kunstgeschiedenis en zie de invloed uit Italië en Nederlanden op Franse, Spaanse en Engelse kunst. user-chart Docent drs. Frans Henk Hoekstra Calendar-Plus 10 colleges, donderdag 10 februari t/m 21 april 2022, 10.30-13.00 uur (geen college op 31 maart) € 320,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 27 januari HOVO Amsterdam voorjaar 2022

5


Kunstgeschiedenis en en architectuur Kunstgeschiedenis architectuur

Leergang Kunstgeschiedenis VII

Beeldende kunst en bouwkunst (1940 - ca. 1980) Met het surrealisme (Miró, Dalí) als vertrekpunt richten we ons op het abstract expressionisme (Rothko, Newman), CoBrA, popart (Warhol, Hockney), nouveau réalisme, modernisme in de architectuur (Chandigarh, Brasilia), arte povera, land art en veel andere vormen van beeldende kunst. Nieuwe vormen van kunst zorgen voor felle discussies over functie en betekenis. Wanneer noemen we bijvoorbeeld iets kunst? Waarom zijn er zo weinig vrouwen in de kunstgeschiedenis tot 1980? Door de toenemende macht van televisie en pers is de kunstenaar of architect soms een verheven visionair, een eenzame held of wordt hij of zij gebombardeerd tot superster. De periode 1940 - 1980 vormt een belangrijke basis voor het hedendaagse kunstklimaat.

eeuw tot nu. Deze selectie biedt context aan de kunst van onze tijd. We bezien deze werken in samenhang met kunstwerken uit andere (internationale) museale collecties, met oog voor factoren die een rol spelen bij het ontstaansproces van het kunstwerk: filosofie, techniek, materiaal, maatschappij, politiek, religie, et cetera. Maar leidend blijft de vraag vanuit kunsthistorisch perspectief: hoe kunnen wij nú iets weten over een (modern) kunstwerk? user-chart Docent drs. Frans Henk Hoekstra 10 colleges, donderdag 10 februari t/m 21 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 31 maart) € 321,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 27 januari

user-chart Docent drs. Frans Henk Hoekstra 10 colleges, maandag 7 februari t/m 25 april 2022, Calendar-Plus 13.30-16.00 uur (geen college op 28 maart en 18 april) € 320,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 24 januari

Leergang Kunst in context II

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam Tien kunstwerken uit het Stedelijk Museum Amsterdam vormen het vertrekpunt voor een dynamische route door de beeldende kunst vanaf de vroege twintigste

6

Cursus kunstgeschiedenis

Het zelfportret: een culturele geschiedenis Wat zien we in een zelfportret? Het zelfportret heeft zelden ontbroken in de Westerse kunst, al lag het in de oudheid niet voor de hand: schilders werden toen gezien als handwerkers. In de Middeleeuwen doken de eerste zelfportretten op, veelal van religieuze personen als afbeelding in handgeschreven boeken. De doorbraak volgde in de Renaissance, toen de positie van de kunstenaar veranderde, met als resultaat een veelheid aan zelfportretten. Die ontwikkeling zette door, het zelfportret werd een nieuw genre. Soms laat zo’n portret de kunstenaar aan het werk zien met atelier-attributen. In andere gevallen gaat het om de uitbeelding van zijn persoonlijkheid, meer dan louter realisme. Maar voor alle zelfportretten geldt dat ze een verhaal vertellen over zowel de maker als diens tijd!


Kunstgeschiedenis en architectuur

Docent Frans Henk Hoekstra over leergangen bij HOVO user-chart Docent drs. Thea Willemsen colleges, vrijdag 11 februari t/m 4 maart 2022, Calendar-Plus 4 13.30-15.30 uur € 119,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 4 februari

Cursus kunst, religie

Moderne kruiswegen als metafoor en spiegel van menselijk lijden De gewoonte om op de Goede Vrijdag langs een veertiental afbeeldingen te lopen van de zogenaamde Via Dolorosa is eeuwenoud. Reliëfs en schilderingen verbeelden de weg die Jezus van Nazareth na zijn veroordeling liep van het gerechtsgebouw van Pilatus naar Golgotha. Nadat in de negentiende eeuw de schilderingen van een bedenkelijke artistieke kwaliteit werden, kwam in de twintigste eeuw, die zo nadrukkelijk door leed van miljoenen mensen is getekend, behoefte aan een eigentijdse vormgeving van de kruisweg. Laat u verrassen door de kruiswegen uit onze tijd, van moderne kunstenaars als Albert Servaes, Jan Toorop en Aad de Haas. user-chart Docent drs. Ruud Bartlema 3 colleges, donderdag 31 maart t/m 14 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur € 89,25

Docent Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus. Hij ontwikkelt sinds 1993 cursussen en leergangen voor HOVO op het gebied van kunstgeschiedenis, beeldende kunst en architectuur, vanaf de klassieke oudheid tot en met hedendaagse kunst. De leergang Kunstgeschiedenis bestaat uit acht cursussen, opgedeeld in vier grote tijdblokken die samen de voedingsbodem vormen voor de hedendaagse kunst. In de leergang `Kunst in context’ gaat u op een andere manier naar kunstgeschiedenis kijken aan de hand van de collecties van de grote Amsterdamse musea: Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Van Goghmuseum. Frans Henk Hoekstra: “In mijn leergangen neem ik cursisten mee in het nadenken over kunst en kunstwerken, in het vergaren van kennis daarover. Het gaat ook over de methodiek en onderzoek doen. Hoe verkennen we bijvoorbeeld de manier waarop de tijdgenoten van de kunstenaar naar de kunst gekeken hebben? Ik doe meer dan alleen informatie geven: ik wil mensen ook inzicht geven in hoe je daar kritisch mee om gaat. Interessant is ook om te kijken naar hoe eigentijdse of moderne kunst met onszelf te maken heeft, omdat we daar middenin staan.” De cursussen uit een leergang vormen een samenhangend geheel, maar zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Bekijk ook de leergangen elders in deze gids: Pag. 4 Leergang Architectuurgeschiedenis Pag. 5, 6 Leergang Kunstgeschiedenis Pag. 6 Leergang Kunst in Context Pag. 9 Leergang Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen Pag. 16 Leergang Westerse filosofiegeschiedenis Pag. 18 Leergang Psychologie

calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 24 maart

‘Kunstgeschiedenis is het allermooiste vak dat er is. Werkelijk alles heeft een verbinding met de kunstgeschiedenis.’

HOVO Amsterdam voorjaar 2022

7


(Cultuur)geschiedenis users-class 6 Cursussen

2 Leergangen

Studiedag geschiedenis

De wereldgeschiedenis in één dag Alles in het heden vindt zijn wortels in het verleden. Hoe meer je dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld je verbaast. Je ziet de opmars van China en beseft: tot 1750 was dat altijd al de grootste economie. Je ziet de politieke spanningen tussen soennieten en sjiieten in het Midden-Oosten en weet: dat is helaas al 14 eeuwen aan de gang. Wie de geschiedenis kent, kijkt anders naar de wereld om zich heen, zeker in een tijd van grote veranderingen. Laat u daarom in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. user-chart Docent drs. Evert Jan Ouweneel 1 studiedag, zaterdag 15 januari 2022, 10.00-17.00 uur Calendar-Plus € 100,- (incl. lunch en koffie) calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 7 januari

HOVO Extra: studiedagen en kindercollege Overige studiedagen 2 april - Het Russische platteland nu (drs. Judith Janssen) 2 april - De Januskop van Marokko (drs. Krzyzstof Dobrowolski en dr. Paolo de Mas) HOVO-kindercollege Samen in de collegebanken: voor (groot)ouders en (klein)kinderen. 2 april - Schijn bedriegt (drs. Saskia Goddijn) Kijk voor meer informatie op hovo.vu.nl/hovo-extra

8

atlas 1

Studiedag

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl

Cursus cultuurgeschiedenis

De wedergeboorte van Transkaukasië Transkaukasië omvat Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Sinds hun losmaking van de Sovjet-Unie in 1991 zijn ze zich weer gaan richten op hun eigen culturele erfgoed, zoals hun eigen taal en schrift. Armenië en Georgië zijn zelfs de oudste christelijke naties ter wereld. Na een brede kennismaking met de geografie, topografie, demografie en religie in Transkaukasië gaan we per land in op de geschiedenis en de contemporaine ontwikkelingen. Maar ook de interculturele aspecten van de landen zijn belangrijk: hoe te leven op het kruispunt Europa en Azië? Tot slot gaan we nader in op de verschillende kunst- en cultuuruitingen in de landen zoals schilderkunst, literatuur en muziek, in het bijzonder die van Georgië en Armenië. user-chart Docent drs. Karel Onwijn 6 colleges, donderdag 13 januari t/m 17 februari 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur € 208,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 2 januari


(Cultuur)geschiedenis

Cursus geschiedenis

Geschiedenis van Midden-Europa In 2004 werden tien Midden-Europese landen lid van de Europese Unie nadat ze decennia verborgen waren achter het IJzeren Gordijn: Polen, Litouwen, OostDuitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië en Kroatië. Naast de snelle en dynamische ontwikkeling die volgde op de bevrijding van het communistische systeem, zien we ook problemen met het handhaven van de rechtsstaat en de bescherming van minderheden. Hoe komt dat? We proberen de moeilijkheden maar ook de mogelijkheden van de nieuwe EU-lidstaten beter te begrijpen aan de hand van de politieke geschiedenis en de cultuurhistorie van deze landen.

overzicht van de tijd dat zij heersten, maar ziet u ook welke sporen ze nalieten. Het vorstelijk verleden toont zich in vele beroemde gebouwen en monumenten, zoals de Brandenburger Tor en de Siegessäule. Ook Potsdam komt aan bod, waar onder meer Schloss Sanssouci en het Neue Palais getuigen van Pruisens glorietijd onder Friedrich ‘de Grote’. user-chart Docent drs. Michiel Hagdorn Calendar-Plus 8 colleges, dinsdag 1 februari t/m 29 maart 2022, 13.30-15.30 uur (geen college op 22 februari) € 246,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 18 januari

user-chart Docent drs. Frederik Erens 6 colleges, vrijdag 14 januari t/m 25 februari 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 4 februari) € 178,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 7 januari

Leergang Internationale Betrekkingen IV

Onze Jaren 1990-heden

Cursus cultuurgeschiedenis

Het koninklijke Berlijn Stad onder de Hohenzollern Van 1415 tot de troonsafstand van keizer Wilhelm II in 1918 is Berlijn gegroeid van bescheiden zetel van de Mark Brandenburg tot trotse residentie van koninkrijk Pruisen en tot slot hoofdstad van Keizerrijk Duitsland. In Berlijn is nog altijd het verleden te zien van de Hohenzollern, die eeuwenlang hun stempel op de stad drukten. In deze cursus krijgt u niet alleen een historisch

Waar staat ons eigen tijdsgewricht voor bezien vanuit de Internationale betrekkingen? In deze cursus leggen we de periode vanaf 1990 onder het vergrootglas. Na de Koude Oorlog leek een wereldvrede eventjes nabij, maar meerdere uitdagingen hebben zich in onze eenentwintigste eeuw steeds verder opgehoopt: niet alleen hernieuwde spanningen tussen de grote mogendheden en een waaier van regionale brandhaarden, maar ook globale en nu zelfs levensbedreigend geworden kwesties: klimaat, pandemie, terrorisme, proliferatie, agressieve ideologieën. Wat betekent dit alles voor de internationale betrekkingen in de nabije toekomst? Wat zal, moet en kan de toekomst ons brengen? user-chart Docent prof.dr. Peter Demant 10 colleges, woensdag 9 februari t/m 20 april 2022, Calendar-Plus 13.30-16.00 uur (geen college op 30 maart) € 315,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 26 januari HOVO Amsterdam voorjaar 2022

9


(Cultuur)geschiedenis Kunstgeschiedenis en architectuur

Cursus oudheidkunde

Opkomst, groei en neergang van het Romeinse Rijk Nadat de Romeinen Carthago hadden verslagen begon hun opmars naar de wereldheerschappij. In de eerste eeuw van onze jaartelling was het Romeinse rijk min of meer voltooid en brak er een bloeiperiode aan waarin handel en nijverheid opbloeiden als nooit tevoren. De stad Rome kon profiteren van de opbrengsten van de provincies. In de derde eeuw traden de zwakheden van Rome aan het licht. Het rijk was te complex geworden en dreigde onder zijn eigen gewicht te bezwijken. Bovendien nam de productie af, wat resulteerde in een sterke afzwakking van de economie. Het verzwakte rijk kreeg te maken met een toenemende druk van Germaanse volkeren op de grenzen. Uiteindelijk was het rijk daartegen niet bestand.

zes verschillende politieke regimes aan den lijve hebben ondervonden: van Keizerrijk (1871-1918) tot aan de eenwording van de Bondsrepubliek Duitsland. In deze collegereeks zal de bewogen Duitse politieke geschiedenis van de afgelopen 150 jaar worden behandeld. Waarom is de Duitse geschiedenis zo bewogen geweest? Waarom heeft de democratie pas na 1945 en in het oosten zelfs na 1990 wortel kunnen schieten? De verschillende regimes worden behandeld, alsook de lotgevallen van enkele spraakmakende Duitsers, waaronder Thomas Mann, Leni Rieffenstahl, Willy Brandt, Ulrike Meinhof en Helmut Kohl. user-chart Docent dr. Koen Vossen 7 colleges, maandag 28 februari t/m 11 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur € 208,25 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 21 februari

user-chart Docent prof.dr. Fik Meijer colleges, vrijdag 11 februari t/m 4 maart 2022, Calendar-Plus 4 11.00-13.00 uur € 119,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 4 februari

Cursus geschiedenis

Een alternatieve geschiedenis van de VS: de Supreme Court bepaalt

Cursus geschiedenis

Van Bismarck tot Merkel De geschiedenis van Duitsland Sinds het ontstaan van de eenheidsstaat in 1871 kent Duitsland een uitermate roerige geschiedenis. Er zijn nog stokoude Duitsers die in hun leven maar liefst

10

Het Supreme Court is een van de meest invloedrijke instituten van Amerika. Het interpreteert de Amerikaanse Grondwet en de constitutionaliteit van wetten en beïnvloedt zo vele levens én de Amerikaanse geschiedenis als geheel. De (soms) verstrekkende uitspraken variëren van het ‘goedkeuren’ van slavernij, rassensegregatie en het interneren van Japanse Amerikanen tot ‘progressieve’ uitspraken over toegang tot witte scholen, Obamacare, abortus en gemengde huwelijken (ras, gender). Niet zelden heeft de politiek het voor het nakijken en soms raken ze het hart van de democratie, zoals Watergate, de verkiezing Bush-Gore en het inperken van beschermingsregels in de stemwet.


HOVO labrys 2021.qxp_HOVO 2021 21-09-21 19:05 Pagina 1

user-chart Docent drs. Tanja Groenendijk-de Vos 4 colleges, maandag 28 februari t/m 21 maart 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur € 119,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 21 februari

Labrys Reizen Exclusieve groepsreizen

Cursus geschiedenis

Nederland in de Tweede Wereldoorlog Sinds 1945 zijn er talloze visies op de bezetting (19401945) in zwang geweest, met onderling grote verschillen. In deze cursus worden de concurrerende visies gewogen tegen hun historische achtergrond. Waar staan we nu? Hoe moet de bezettingstijd, waarin verzet en collaboratie soms dicht bij elkaar lagen, worden beoordeeld? Bij de beantwoording van deze vraag moeten we ons realiseren dat ‘alle geschiedenis contemporaine geschiedenis is’: geen enkele visie staat los van haar historische context. user-chart Docent prof.dr. Doeko Bosscher 5 colleges, donderdag 31 maart t/m 28 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur

Regelmatig organiseren wij reizen onder leiding van h ovo -docenten. In 2022 staan onder andere reizen van drs. Marian van Caspel-van Til, drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin, drs. Hein L. van Dolen, drs. Frederik Erens, drs. Judith Janssen en drs. Karel Onwijn op ons programma.

comfortab e l re ize n met g e li j kg e s te md e n v e r d i e pi n g i n k u n s t, cu ltuur e n natu u r r e i s le i d i n g o p h oo g n i v e au o o g vo o r d etai l e n pe r s o o n li j k e a an dacht 024-3822110 info@labrysreizen.nl labrysreizen.nl

€ 151,75 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 17 maart

HOVO Amsterdam voorjaar 2022

11


Letteren en muziek users-class 7 Cursussen

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl

Cursus muziektheorie

Cursus muziek

Deels in aansluiting op de cursus Harmonie en vorm in de negentiende eeuw, deels als vervolg op de inleidingen tot canon- en fugatechnieken in de barokke periode en de klassieke periode, gaat deze cursus in op de canon en fuga in de negentiende-eeuwse muziek. De cursus biedt een introductie tot contrapuntische technieken in canons en fuga’s uit de negentiende eeuw. We zien de overeenkomsten en verschillen met de voorgaande stijlperioden. De 36 fuga’s van Anton Rejcha, de grondlegger van het ‘nieuwe systeem’, vormen het uitgangspunt voor onze analyses.

Iedereen met enige affiniteit met klassieke muziek heeft wel liederen van Franz Schubert (1797-1828) gehoord, zoals Erlkönig of Ständchen, en kent wellicht verhalen over de kleine, corpulente componist achter zijn onafscheidelijke ronde brillenglazen, die doorschreef op het tafellaken nadat het muziekpapier onverhoopt op bleek te zijn. Aan de hand van een keur van bekende en minder bekende composities van Franz Schubert wordt een beeld geschetst van Schuberts korte muzikale loopbaan in de hoofdstad van het Oostenrijkse keizerrijk. Natuurlijk gaat het over zijn liederen, maar pianosolomuziek, kamermuziek, orkestwerk, opera en toneelmuziek passeren eveneens de revue.

Canon en fuga in de negentiende-eeuwse muziek

user-chart Docent dr. Marcel Zwitser 10 colleges, dinsdag 18 januari t/m 29 maart 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 22 februari) € 297,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 11 januari

Inleiding tot het leven en werk van Franz Schubert

user-chart Docent dr. Marcel Zwitser 10 colleges, dinsdag 18 januari t/m 29 maart 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 22 februari) € 304,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 4 januari

“Marcel Zwitser is een buitengewoon inspirerende docent die met grote muziekhistorische kennis van zaken zowel essenties als illustrerende details op boeiende wijze over het voetlicht weet te krijgen.” 12


Letteren en muziek

aan de hand van kunstwerken van de 14e eeuw tot nu. We zien hoe de canti verbeeld zijn in middeleeuwse miniaturen en in illustraties van onder meer Botticelli, Blake, Dalí, Rauschenberg en Hudig.

Cursus letteren

Actuele literatuur als spiegel In deze cursus worden acht romans besproken die ‘product van de tijd’ zijn. Elke roman heeft in zijn kern een actuele problematiek of discussie. Per college bespreken we één roman en kijken hoe die zich tot die actualiteit verhoudt. Uiteraard gaan we in op wélk verhaal eigenlijk wordt verteld, hóe het wordt verteld en wat de schrijver mogelijk met zijn ‘verpakking’ wilde bereiken. Bovendien wordt elke roman in een literaire traditie geplaatst. We gaan van wit Amerika onder Trump naar het post-Apartheid Zuid-Afrika, van #MeToo naar kunstmatige intelligentie, van racisme naar omgaan met het verleden…

user-chart Docent drs. Marian van Caspel-van Til 7 colleges, donderdag 3 februari t/m 24 maart 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 24 februari) € 208,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 27 januari

user-chart Docent drs. Lidewijde Paris colleges, woensdag 19 januari t/m 16 maart 2022, Calendar-Plus 8 11.00-13.00 uur (geen college op 23 februari) € 238,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 12 januari

Cursus letteren, kunst

Dante’s Divina Commedia In de Divina Commedia van Dante Alighieri (1265-1321), een van de grootste literaire werken van de Europese cultuur, beschrijft Dante in honderd canti zijn denkbeeldige tocht door hel, vagevuur en hemel. Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen door het beeldend taalgebruik van de dichter laten inspireren. In deze cursus volgen we Dante’s reis

Cursus letteren, geneeskunde

Schrijvende artsen V

Opvallend veel artsen, zo lijkt het, zijn als schrijver van romans of als dichter bekend geworden. Mede vanwege hun professie horen zij vele verhalen en kunnen ze zich goed inleven in personen en personages. In deze cursus volgen we artsen die zich ontpopten tot goede schrijvers of dichters. Aan de hand van romans van deze schrijvende artsen in het licht van hun biografie ziet u hoe hun medische achtergrond de volgende schrijvers mede in staat stelt levendige personages te creëren: Paul Hochgatterer, Belcampo, Maxim Osipov, Heinar Kipphardt, João Guimarães Rosa, Erik Solvanger & Frank Koenegracht, Richard Selzer en Martin Winckler. user-chart Docent prof.dr. Arko Oderwald 8 colleges, vrijdag 18 februari t/m 8 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur € 238,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 11 februari

HOVO Amsterdam voorjaar 2022

13


Letteren en muziek

Cursus letteren

Naar het hart van Rusland Het beeld van het Russische platteland Het beeld van Rusland in het Westen wordt nog vooral gedomineerd door de grote steden Moskou en Petersburg. Het platteland van Rusland is terra incognita voor ons. Maar hoe leefde men in de dorpen? Hoe leefden lijfeigenen en later de kolchoze-boeren buiten de grote steden, op het Russische platteland? We onderzoeken het beeld van het Russische platteland door literatuur uit verschillende perioden en van verschillende schrijvers en dichters te lezen. We lezen en bespreken werk van negentiende-eeuwse Realisten als Toergenjev, Tsjechov, Boenin en van minder bekende twintigste-eeuwse schrijvers zoals Sjolochov, Platonov, Kazakov en Sjoeksjin. Liedkunst en schilderkunst completeren het beeld. user-chart Docent drs. Judith Janssen 5 colleges, vrijdag 4 maart t/m 1 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur € 148,75 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 25 februari

Cursus muziek

De passies van Bach De Lijdenstijd wordt al jarenlang muzikaal gedomineerd door de passiemuziek van Johann Sebastian Bach: op talloze plaatsen klinkt dan zijn Matthäus-Passion. In drie colleges analyseren we wat de passies van Bach zo bijzonder maakt en waarin zij zich onderscheiden van andere muziek voor de Goede Week. Daarmee is onlosmakelijk verbonden de religieuze overtuiging van de componist, alsmede de kerkelijke traditie waarin hij zich bevond. Ook zaken als tekstuitbeelding, muzikale vormen en liturgische context worden daarbij betrokken. We kijken ook waarom dit repertoire in Nederland zo populair is geworden. De colleges worden rijkelijk geïllustreerd met passende muziekvoorbeelden. user-chart Docent drs. Frans Jansen 3 colleges, woensdag 30 maart t/m 13 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur € 89,25 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 23 maart

14


Filosofie en religie users-class 6 Cursussen

1 Leergang

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl

Cursus filosofie

Cursus filosofie

Alles bestaat, zelfs eenhoorns, maar de wereld niet. Althans, dat stelt de hedendaagse Duitse filosoof Markus Gabriel, in Waarom de wereld niet bestaat. Het concept van de wereld zit ons juist dwars als we willen begrijpen hoe de werkelijkheid voor ons is. Allesomvattende wereldbeelden (van idealisme tot materialisme) proberen alle ervaringen terug te brengen onder één noemer, maar die reductie doet onrecht aan de rijkdom van de ervaringen, aldus Gabriel. Het Nieuw Realisme houdt een paradigmaverandering in die een beschrijving van de werkelijkheid zoekt die recht doet aan de concrete ervaring. Daarmee kan ze voorbij reductionistische modellen denken die alles óf materie óf geest willen maken: we leven in ‘zinvelden’.

De menselijke conditie is het tweede hoofdwerk van Hannah Arendt en behelst de vraag naar de menselijke waardigheid. Vaak wordt wat mensen doen bezien vanuit een economisch perspectief, maar daarmee doen we de menselijkheid tekort, aldus Arendt. Alleen: wat houdt dat in? Zij hanteert de begrippen pluraliteit en nataliteit en gaat in op de rol van onder meer vergeving, liefde en werk op de menselijke conditie. In de huidige samenleving spelen efficiëntie, economie en ook AI een grote rol, concepten die lijken te botsen met de menselijke waardigheid. Arendt biedt alternatieve handvatten die ook in onze eigen tijd bruikbaar zijn om na te denken hoe menselijke waardigheid vorm kan of zelfs moet krijgen.

user-chart Docent drs. Petra Bolhuis

user-chart Docent drs. Petra Bolhuis

10 colleges, maandag 24 januari t/m 4 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 21 februari)

10 colleges, maandag 24 januari t/m 4 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 21 februari)

€ 297,50

€ 297,50

calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 17 januari

calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 17 januari

Markus Gabriel: Waarom de wereld niet bestaat

Hannah Arendt, De menselijke conditie

“Door de colleges filosofie van Petra Bolhuis ben ik beter toegerust de hoofdlijnen in de ontwikkelingen van onze snel veranderende samenleving te ontwaren en te plaatsen.” HOVO Amsterdam voorjaar 2022

15


Filosofie en religie Kunstgeschiedenis en architectuur

Cursus filosofie

Hedendaagse filosofie Wat staat er nu op het spel in de filosofie? Welke vraagstukken, thema’s en uitdagingen houden de hedendaagse filosofie bezig? In deze cursus bestuderen we een aantal van de meest prominente filosofen van onze tijd en de vragen die zij opwerpen met betrekking tot ethiek, politiek, ideologie, gender en de natuur. In twee colleges per filosoof behandelen we de filosofieopvatting van Gilles Deleuze, het ethische denken van Giorgio Agamben, de ideologiekritiek van Slavoj Zizek, de feministische filosofie van Judith Butler en de natuurfilosofie van Bruno Latour. Laat u verrijken door de originele perspectieven die deze denkers bieden op de problemen van onze tijd.

gebieden van de filosofie heeft Plato een blijvend stempel gedrukt. Zijn talrijke dialogen, waarin zijn leermeester Sokrates veelal een prominente rol vervult, lijken geen filosofische kwestie onaangeroerd te laten en zijn bovendien geschreven in een uitmuntende stijl. In deze cursus bestuderen we de belangrijkste ideeën van Plato aan de hand van enkele van zijn bekendste en levendigste dialogen, te weten het Symposium, de Euthyfron, de Apologie, de Kriton en de Faidon. user-chart Docent drs. Arend Klaas Jagersma 10 colleges, dinsdag 8 februari t/m 19 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 1 maart) € 297,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 1 februari

user-chart Docent Ype de Boer MA 10 colleges, woensdag 2 februari t/m 13 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 23 februari) € 316,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 19 januari

Leergang Westerse filosofiegeschiedenis I

De klassieke filosofie

Cursus filosofie

Dialogen van Plato Volgens een bekende typering van de Engelse filosoof Alfred Whitehead is de geschiedenis van de westerse filosofie te beschouwen als een voetnoot bij de werken van Plato (427-347 v.Chr.). Of het nu gaat over kennisleer, ethiek, metafysica of politieke filosofie, op al deze

16

De hoogtepunten van de klassieke filosofie omvatten tal van fascinerende en invloedrijke ideeën van beroemde Griekse en Romeinse denkers, vanaf de periode vanaf haar ontstaan in de zesde eeuw v. Chr. in Griekenland tot aan de ondergang van het West-Romeinse rijk in de vijfde eeuw n. Chr. Op tal van terreinen en op velerlei wijzen hebben de Griekse en Romeinse filosofen het fundament gelegd voor de westerse beschaving en mede vorm gegeven aan het moderne mens- en wereldbeeld. In tien hoorcolleges maakt u kennis met onder andere de volgende klassieke filosofen en stromingen: de presocraten, Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, de stoïcijnen, het scepticisme en Plotinus en het Neoplatonisme.


en religie KunstgeschiedenisFilosofie en architectuur

user-chart Docent drs. Arend Klaas Jagersma 10 colleges, zaterdag 12 februari t/m 30 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 5 maart en 16 april) € 297,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 6 februari

Cursus religiewetenschap

Religieuze diversiteit in hedendaags Amsterdam

Cursus filosofie

Boeddhistische soetra’s Er bestaan veel boeddhistische stromingen. Maar wat dacht de Boeddha zelf eigenlijk? We lezen het in de Pali Canon, de oudste en meest authentieke bron van het boeddhistische gedachtengoed. Zo kunnen we ons een beeld vormen van het gedachtengoed van de Boeddha, onafhankelijk van latere interpretaties ervan. Welke stijl van leven raadde hij aan? Hoe dacht hij over leven en dood, en wat daarna komt? Is het universum eeuwig, of komt er ooit een einde aan? Hoe kan de mens zich bevrijden van verdriet en wanhoop? En wat is de juiste manier om te mediteren? Tot slot bestuderen we commentaren van de grote boeddhistische filosofen Nagarjuna en Shantideva, en de zogenaamde mahayanasoetra’s.

Al eeuwenlang staat Amsterdam bekend als een diverse stad. Vandaag de dag herbergt Amsterdam 180 verschillende nationaliteiten en daarmee ook vele verschillende religies en een rijkdom aan gebedshuizen, geloofsgemeenschappen en religieuze feestdagen. Wie zijn deze religieuze gemeenschappen uit heden en verleden van de stad? Tijdens deze cursus krijgt u een goed beeld van de religieuze diversiteit in de stad vandaag de dag. Maar komt u ook te weten hoe religie de ontwikkeling van Amsterdam mede heeft bepaald en nog steeds van grote invloed is. user-chart Docenten prof.dr. August den Hollander, prof.dr. Welmoed Boender, dr. Danielle Philips Koning, dr. Johan Roeland 4 colleges, donderdag 3 maart t/m 24 maart 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur € 120,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 24 februari

user-chart Docent drs. Victor Melenhorst Calendar-Plus 10 colleges, vrijdag 18 februari t/m 29 april 2022, 11.00-13.00 uur (geen college op 15 april) € 308,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 4 februari

HOVO Amsterdam voorjaar 2022

17


Mens en maatschappij users-class 4 Cursussen

1 Leergang

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl

Cursus maatschappij

Leergang Psychologie V

Het is in 2022 ruim tien jaar geleden dat de ‘Arabische Lente’ plaatsvond. In het hele Midden-Oosten kwamen toen burgers in opstand en sneuvelden autoritaire regimes. De revoltes kwamen als een verrassing. Democratie leek in aantocht. Maar hoe staat de regio er intussen voor? Wat is het perspectief van recente protesten in Soedan, Algerije, Irak en Libanon, soms aangeduid als ‘Arabische Lente 2.0’? Is de rol van het jihadisme uitgespeeld? Hoe stevig zit Bashar al-Assad in het zadel? Hoe opereren conservatieve oliemonarchieën zoals Saoedi-Arabië? En de Islamitische Republiek Iran? Heeft het zin om conflicten in het Midden-Oosten te bezien via het schema ‘soenieten versus shi’ieten’? En welke rol speelt het langslepende conflict tussen Israël en de Palestijnen?

Emoties zijn van onschatbare waarde voor ons dagelijks functioneren. We kunnen niet zonder emoties, al kunnen ze het ons soms knap lastig maken. Wat zijn emoties precies en welke emoties worden onderscheiden? Wat weten we van hoe ze inwerken op ons gedrag en welbevinden? In deze cursus wordt vanuit verschillende theoretische benaderingen de psychologie van de emoties behandeld, zoals vanuit de evolutionaire, cognitieve, psychofysiologische en sociaal-psychologische invalshoeken. Het zal gaandeweg duidelijk worden dat emoties ons overkomen, dat wij ons op ieder moment van de dag in een emotionele toestand bevinden en dat een leven zonder emoties niet kan bestaan.

Het Midden-Oosten onder de loep

user-chart Docent drs. Paul Aarts 6 colleges, maandag 10 januari t/m 14 februari 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur € 178,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 2 januari

Psychologie van emoties

user-chart Docent dr. Andreas Wismeijer 10 colleges, dinsdag 11 januari t/m 29 maart 2022, Calendar-Plus 10.00-12.15 uur (geen college op 1 maart en 22 maart) € 297,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 4 januari

“Andreas Wismeijer geeft op een boeiende wijze college met veel tot de verbeelding sprekende en confronterende praktijkvoorbeelden.” 18


Mens en maatschappij

Cursus psychologie

Gedragsverandering en gezond leven Gezond leven en een gezonde leefstijl staan volop in de belangstelling. Het veranderen van leefstijlgewoonten is echter niet gemakkelijk. Vanuit de psychologie is er veel kennis beschikbaar over gedrag en effectieve gedragsveranderingstechieken. Wat is de psychologie achter gedragsverandering, toegepast op leefstijl? We doorlopen alle fasen van gedragsverandering, van het vinden van de motivatie voor verandering tot en met het omgaan met momenten van terugval. We zoomen in op de psychologische theorie en passen die ter oefening toepassen op een kleine leefstijlgewoonte die u zelf wil veranderen. De laatste bijeenkomst gaat over de rol van de omgeving bij gedragsverandering en nudging (het aanpassen van de omgeving zodat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt).

wereldeconomie. Maar is alles waar de consument geld voor over heeft echt van waarde? Was het bijvoor­ beeld echt waardevol dat verzekeraars miljoenen Nederlanders opzadelden met woekerpolissen? En hoe redelijk is het dat die verzekeraars veel meer verdienden dan bijvoorbeeld vuilnismannen? Aan de hand van het boek van Mariana Mazzucato De waarde van alles gaan we in deze cursus op deze vragen in. user-chart Docent dr. Ruud Knaack 8 colleges, woensdag 23 februari t/m 20 april 2022, Calendar-Plus 13.30-15.30 uur (geen college op 30 maart) € 238,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 16 februari

user-chart Docent prof.dr. Ingrid Steenhuis Calendar-Plus 5 colleges, donderdag 13 januari t/m 10 februari 2022, 13.30-15.30 uur € 148,75 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 6 januari

Cursus politicologie

Populisme als ontworteling van de representatieve democratie Naar populisme wordt veel empirisch onderzoek gedaan. In deze cursus nemen we de belangrijkste en meest recente onderzoeken door, met vragen als: Wat is de achtergrond van mensen die stemmen op populistische partijen? Waarom stemt ook een deel van de middenklasse op populisten? Waarom blijft in de meeste landen de steun voor populisten steken onder de 20 procent en waarom zijn populistische partijen zo slecht in staat te regeren (met andere partijen)? Is het populisme gevaarlijk en ondermijnend voor de representatieve democratie, of heeft het populisme juist een ‘zuiverende werking’?

Cursus economie

De waarde van alles Volgens de dominante neoklassieke economische theorie weerspiegelt de prijs de waarde die de consument toekent aan het hebben van een product of dienst: het draait om waarde onttrekken of toevoegen aan de

user-chart Docent dr. Andre Krouwel 5 colleges, donderdag 3 maart t/m 31 maart 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur € 148,75 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 24 februari HOVO Amsterdam voorjaar 2022

19


Exact en medisch users-class 5 Cursussen

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl

Cursus medische wetenschap

Cursus biologie

DNA, genen en erfelijkheid zijn regelmatig in het nieuws. Maar wat is het eigenlijk en hoe werkt het? Wat zijn de belangrijkste aspecten van DNA, genen en erfelijkheid? We zullen zien hoe het DNA-alfabet wordt afgelezen en vertaald. Vervolgens bekijken we hoe DNA bijdraagt aan de erfelijkheid en aan de groei van een bevruchte eicel tot een compleet organisme. We zullen ook zien wat de huidige mogelijkheden zijn om aan het DNA te sleutelen en de toepassingen daarvan. Ook de rol van DNA in kanker en bij virussen wordt besproken. Ten slotte besteden we aandacht aan de rol van DNA in het ontstaan van het leven en in de evolutie.

Wat is de oorsprong van het leven? Er zijn meer dan honderd definities van wat leven eigenlijk is en welke organismen tot het leven gerekend moeten worden. De diversiteit van (merendeels ontoetsbare) opvattingen is groot en lijkt te suggereren dat het onderwerp nog in een voorwetenschappelijk stadium verkeert. Toch zijn er de laatste jaren meerdere concrete, met experimenten onderbouwde, inzichten ontwikkeld die maken dat we er nu veel meer over kunnen zeggen dan tijdens de beroemde ‘oersoep’-experimenten van Stanley Miller in de jaren vijftig. Recente en historisch gegeven ideeën, experimentele gegevens en theoretische inzichten laten zien hoe het antwoord op de vraag naar de oorsprong van het leven dichterbij is gekomen in de afgelopen jaren.

DNA, genen en erfelijkheid

user-chart Docent dr. Hans Vos 7 colleges, vrijdag 14 januari t/m 4 maart 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 4 februari) € 208,25 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 7 januari

Oorsprong van het leven

user-chart Docent prof.dr. Nico van Straalen 6 colleges, woensdag 2 februari t/m 16 maart 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 23 februari) € 188,50 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 19 januari

“Ik geniet niet alleen van de inhoud van de door HOVO aangeboden cursussen, maar zeker ook van het enthousiasme van de docenten en de prettige sfeer tijdens de colleges.” 20


Exact en medisch

Cursus medische wetenschap

De gezonde hersenen

Het brein, een uiterst ingewikkelde machine, wordt tijdens een mensenleven aan veel invloeden blootgesteld. Toch weet niemand precies hoe onderhoud van deze ‘machine’ eruit ziet. Hoe zien de hersenen eruit en wat kunt u zelf doen (en wat vooral niet) om de hersenen zo optimaal mogelijk te laten functioneren? We ontdekken het aan de hand van nieuwste inzichten uit de wetenschap, maar ook door te kijken naar de opbouw en structuur van de hersenen. Er zit een practicum ingebouwd om (kalfs)hersenen in 3D te bekijken en de deelnemers gaan in gesprek met jonge hersenonderzoekers over hersengezondheid.

en hoe weten we dat? De gegevens van ruimtemissies, samen met metingen aan meteorieten en experimenten in het laboratorium dragen allen bij aan een beter begrip van de geologische processen die zich op de andere lichamen in ons zonnestelsel afspelen. Uiteindelijk leidt dat tot meer kennis over onze eigen planeet. user-chart Docent prof.dr. Wim van Westrenen 6 colleges en 1 rondleiding, dinsdag 8 maart t/m 26 Calendar-Plus april 2022, 13.30-15.30 uur (geen college op 29 maart) € 208,25 calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 1 maart

user-chart Docenten zijn allen verbonden aan het Amsterdams Medisch Centrum, afdeling VUmc 8 colleges, maandag 28 februari t/m 25 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur (geen college op 18 april) € 258,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 21 februari

Cursus astronomie

Planeten in ons zonnestelsel Ruim vijftig jaar na het eerste bezoek van mensen aan de maan beleeft het planeetonderzoek een renaissance. Bijna wekelijks leveren ruimtemissies nieuwe wetenschappelijke inzichten over de geschiedenis van de maan, Mars, maar ook van Mercurius, Venus, asteroïden, de buitenplaneten en hun manen. Wat is de huidige stand van zaken in het planeetonderzoek? Wat weten we over de geologische ontwikkeling van de planeten

Cursus geologie

Het landschap van nu en de ijstijden van toen De effecten van ijstijden op de ontwikkeling van het landschap zijn immens. Dat begint met de evolutie van de klimaatcondities, met name de afwisseling tussen glacialen en interglacialen. We kijken naar methoden van reconstructie vanaf de klassieke glaciale modellen tot aan de moderne methodieken. De vroegere klimaatcondities beïnvloedden de vorming van rivierterrassen, canyonvorming en aanslibbing van riviervlakten. We zoomen in op wereld­wijde processen en effecten, maar ook specifieker op Nederland. Fietsend door oneindig laagland realiseert u zich dat de plooiingen in het huidige landschap grotendeels deels gevormd zijn door de klimatologische omstandigheden van 2,5 miljoen jaar geleden! user-chart Docent prof.dr. Jef Vandenberghe 4 colleges, woensdag 30 maart t/m 20 april 2022, Calendar-Plus 11.00-13.00 uur € 119,calendar-exclamation Uiterste aanmelddatum 23 maart HOVO Amsterdam voorjaar 2022

21


Leven lang ontwikkelen bij HOVO Amsterdam Sinds 1990 volgen duizenden deelnemers HOVO-onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Kenmerkend voor HOVO is de veelzijdigheid van het aanbod in zes kennisdomeinen, de academische kwaliteit van de programma’s en docenten en de locatie: de levendige en goed bereikbare VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Onderwijsvormen bij HOVO Amsterdam U ziet bij de praktische informatie op de website welke aanmeldmogelijkheden er per cursus zijn: live op de campus, live online of hybride. Wat zijn de kenmerken van deze onderwijsvormen?

Onderwijs op de campus: •

Voor wie is het HOVO-onderwijs? Voor iedereen die zin heeft om nieuwe kennis op te doen. Om daarmee de geest te verrijken, de wereld om ons heen beter te begrijpen, uit interesse voor een onderwerp of gewoon voor het plezier van leren! Het aanbod bestaat uit cursussen van 3-10 colleges, leergangen van een aantal elkaar opvolgende cursussen, studiedagen en lezingen. De onderwijsvorm, inhoud en momenten waarop de cursussen plaatsvinden zijn vooral gericht op deelnemers vanaf vijftig jaar, maar wie zich aangesproken voelt door de inhoud en onderwijs­ vorm van HOVO is welkom, ongeacht leeftijd.

Wat kunt u bij HOVO verwachten? •

22

Inspirerende colleges door deskundige en bevlogen docenten. Bij veel cursussen hoort een boek, reader of ander studiemateriaal, maar zelfstudie is niet verplicht. Alle vermelde prijzen zijn inclusief eventueel (verplicht) studiemateriaal. Een digitale leeromgeving (MijnHOVO) waarin digitaal cursusmateriaal wordt geplaatst. Hoge kwaliteit: de gemiddelde beoordeling van cursisten voor docent en inhoud is 4,5 of hoger (schaal van 0-5)

De colleges vinden plaats op de campus in een geschikte collegezaal. Eventuele verplichte readers of syllabi worden bij het eerste college uitgereikt. Coronamaatregelen: de meest recente VU-maatregelen vindt u op vu.nl/hovo-corona

Onderwijs live online: •

De colleges zijn online te volgen met het gebruikersvriendelijke en veilige programma Zoom for Education. De docent is via een live cameraverbinding te zien. Extra service: verplichte readers en syllabi worden voor de start van de cursus zonder extra kosten per post toegestuurd.

Hybride onderwijs Bij een aantal cursussen heeft u de keuze om de cursus online te volgen of op de campus. De docent geeft de colleges op de VU, waarbij de online deelnemers meedoen via hun beeldscherm en dus samen met de deelnemers in de collegezaal de colleges volgen. De docent ziet op een groot scherm in de collegezaal ook de cursisten die online deelnemen. Kijk op vu.nl/hovo-overhovo voor alle informatie over HOVO, het onderwijs en de cursussen, leergangen, studiedagen, Kindercollege en lezingen.


Aanmelden en algemene voorwaarden Aanmelding Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Ga naar de website hovo.vu.nl. Bij iedere cursus vindt u onder de tab Data en contact een knop ‘direct aanmelden’.

Al uw gegevens bij elkaar in MijnHOVO Uw online MijnHOVO-account biedt voor, tijdens en na afloop van de cursus tal van voordelen. Zo kunt u zelf eenvoudig uw persoonlijke gegevens beheren en de status van uw aanmelding volgen. Kort voor aanvang van de cursus ontvangt u een startmail met alle praktische informatie, zoals het definitieve rooster en de cursuslocatie. Deze email wordt ook in MijnHOVO gezet. Eventuele presenta-ties en ander digitaal studiemateriaal staan overzichtelijk per cursus voor u klaar en bij plaatsing van nieuw mate-riaal krijgt u per e-mail bericht. De enige voorwaarde om hiervan te profiteren is een eigen e-mailadres waarmee u een account kunt aanmaken.

Bevestiging aanmelding Als u nog geen MijnHOVO-account heeft, krijgt u het verzoek deze aan te maken en vervolgens kunt u uw aanmelding voltooien. Na aanmelding krijgt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Zo niet, dan heeft HOVO uw aanmelding niet ontvangen en kunt u het opnieuw proberen. Is uw aanmelding gelukt, dan ziet u de betreffende cursus in MijnHOVO, met de status ‘aangemeld’. Zodra uw aanmelding is verwerkt door een HOVO-medewerker, verandert de status in ‘bevestigd’, of ‘wachtlijst’. U ziet in MijnHOVO of u bent ingeschreven.

Praktische informatie Op vu.nl/hovo-praktisch vindt u de meest recente informatie over alle praktische zaken, zoals over MijnHOVO, over aanmelden en plaatsing of wachtlijst, over betalen, annuleren. U vindt hier ook informatie over de faciliteiten

op de campus, parkeren (algemeen en voor mensen met een Parkeerontheffing) en bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, dan kunt u een mail sturen aan hovo@vu.nl. HOVO is telefonisch beperkt bereikbaar. Kijk op de website voor de bereik­ baarheid van onze medewerkers.

Uw privacy en verwerking persoonsgegevens Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het verwerken van uw aanmelding en inschrijving, betalingsdoeleinden, identificatiedoeleinden en communicatie over de cursussen (bijvoorbeeld bij uitval van een college), alsook - indien u heeft aangegeven dat u daar toestemming voor geeft - toezending van cursusgidsen of nieuwsbrieven. U kunt deze voorkeuren op ieder moment wijzigen. Indien u langer dan drie jaar geen HOVO-cursussen volgt, verwijderen wij uw gegevens uit ons adresbestand en wordt uw MijnHOVO-account opgeheven. U kunt zich op ieder moment weer aanmelden. Op hovo.vu.nl vindt u ons volledige privacystatement.

Aansprakelijkheid, klachten en algemene voorwaarden HOVO Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvoorziene wijzigingen van de gegevens in deze cursusgids. Onze complete algemene voorwaarden en onze klachtenregeling vindt u op hovo.vu.nl. Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij HOVO Amsterdam.

Beeld- en geluidsopnames Het maken van beeld- en geluidsopnames wordt niet op prijs gesteld, mede omdat het vaak als storend wordt ervaren door de docent en medecursisten

HOVO Amsterdam voorjaar 2022

23


Contact Map-marker

Vrije Universiteit Amsterdam

HOVO Amsterdam

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

T (020) 598 56 69

24

ENVELOPE-OPEN

hovo@vu.nl

Mouse-Pointer

hovo.vu.nl