Page 1

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2017

ZOMEREN

MET VORMINGPLUS 06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

10

CULTUUR & FILOSOFIE

16

PERSOON & WELZIJN

MET VOLLEDIG ZOMERPROGRAMMA VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, REIGERSTRAAT 8, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 14, NUMMER 3, JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

20

DIGITAAL & MEDIA


03

03

VOORWOORD x

VOORWOORD

04

P. 3 Zomeren met Vormingplus

NIEUWS

De kerk in het midden.

04

NIEUWS

Urban Prayers – Urban Mirrors / Evergem verschiet! P. 4

05

ACTUALITEIT & SAMENLEVING P. 5 Project in de kijker P. 6 Agenda

06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

P. 6 Jan De Pauw over hernieuwbare energie 17 P. 8 Agenda

INSCHRIJVING BIJ VORMING PLUS P. 20 Agenda

18 10

OVERZICHTSKALENDER

CULTUUR & FILOSOFIE

Terugblik P.24 Agenda P.25 Weber P. 10 x P.19

Tête-à-tête met Ilse Agenda P. 14 Terugblik op de Dag van de Filosofie P. 22

20

16

UITPAS GENT P. 5 Project in de kijker P.6 Agenda

21

PERSOON & WELZIJN

PERSOON & WELZIJN

P. 16 Lief Cuyvers over de natuur als coach P. 18 Agenda

Agenda P.21

20

DIGITAAL & MEDIA Agenda P. 21

30

KOMEN LEZEN Agenda P. 30

26

DIGITAAL & MEDIA P. 26 Terugblik P. 26 Agenda


ZOMEREN MET VORMINGPLUS

©W

WW. COPP ENSLAU REYS.BE

Beste lezer

W

il je eindelijk eens van die vakantiestress af? Weg van het oneindige aanschuiven op luchthavens of autosnelwegen? Weg van de overvolle toeristenstranden en –zwembaden waar andermans handdoek je favoriete plekje bezet houdt? Van de niet-gevonden rust op door lawaaierige landgenoten bezette bergtoppen? Of van de kinderen die voortdurend van alles willen terwijl jij gewoon tot rust wil komen? Misschien kan Vormingplus wel iets voor jou betekenen. Laat dan die schreeuwerige toeristische websites voor wat ze zijn, zet je knus in je fauteuil, blader op jouw gewenste tempo door ons tijdschrift en ontdek. Wij maken graag tijd voor jou zodat je in alle rust je innerlijke mens kan versterken. Tijd om die boeiende dingen te doen waar je drukke agenda geen plaats voor had.

Of trek je er liever op uit om kennis te maken met andere culturen? Congo in Brussel, Turkije aan de Leie, de Joodse gemeenschap in Antwerpen? Het kan allemaal. Verken je Gent graag eens op literaire wijze? Of ontdek je liever de buurt van Ledeberg of de windturbines in de Gentse haven? Misschien wil jij deze zomer eerder iets leren over duurzaam bouwen, je eigen elektrospel ontwikkelen of een ecologische moestuin aanleggen. Of misschien wil je wel helemaal niets. Dat kan ook. Ga dan in dit tijdschrift op zoek naar heerlijke witruimtes om bij weg te dromen. Het team van Vormingplus Gent-Eeklo wenst je een fijne zomer!

Heb je zin om te zennen deze zomer? Mindful te worden? Je creatieve leven te voeden?

PS: Of je nu verre horizonten opzoekt of gewoon gezellig thuisblijft, op pagina 21 dagen we je uit om de toerist in jezelf boven te halen.

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

REDACTIE Veerle Bosteyn, Steve Maes, Nel Van Vooren BEELDREDACTIE Nel Van Vooren WEBREDACTIE Tim Deschaumes, Nel Van Vooren

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be COVERFOTO & THEMAFOTO'S www.coppenslaureys.be DRUK Geers Offset VERANTWOORDELIJKE UITGEVER René De Pauw Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

VORMINGPLUS | 3


NIEUWS OPROEP

URBAN PRAYERS URBAN MIRRORS N

TGent en Victoria Deluxe lopen samen een tweejarig parcours waarin ze op zoek gaan naar geloof in de stad bij een zo divers mogelijk publiek. Dit onderzoek zal uitmonden in drie verschillende toonmomenten in het theaterseizoen 2017-2018. NTGent-productiedramaturg en artistiek coördinator Steven Heene vertelt: ‘Sinds de aanslag op het World Trade Center en de terreuracties van IS staat religie weer hoog op de internationale agenda. De tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen is nog steeds een onderwerp van discussie, ook in de 21ste eeuw. Maar religie is natuurlijk veel meer dan een bron van conflicten: voor veel mensen is hun geloof een positief en identiteitsversterkend verhaal, een vorm van medemenselijkheid en van bezinning in turbulente tijden. Om die reden gingen NTGent en Victoria Deluxe, een sociaalartistieke werkplek in Gent, een traject aan rond de geloofsgemeenschappen in deze stad. Onder de titel Geloof in de stad / Urban Prayers willen we een aantal van die gemeenschappen in kaart brengen en onderzoeken hoe vooral jongeren nu omgaan met religie. Onder de noemer Urban Mirrors krijgt dit traject een vervolg in het voorjaar van 2018. Een vijftal doelgroepen uit het Gentse participeren in zogenaamde theaterateliers en werken rond het thema religie een presentatie uit. Het resultaat wordt verwerkt in een avontuurlijke montage waarbij we het publiek op sleeptouw nemen: van de ene locatie naar de andere, met telkens een verrassende wending. Ideaal dus voor wie na de serie Urban Prayers in de herfst nieuwsgierig is geworden naar de verbinding tussen de diverse geloofsgemeenschappen die Gent rijk is.’ Vormingplus Gent-Eeklo vormt met NTGent en Victoria Deluxe een team dat een aantal activiteiten zal uitwerken rond religie en geloof. Tezelfdertijd zoekt NTGent ook medioren en senioren die hun grenzen willen verleggen en op de scène willen staan in april 2018. Wie zijn talenten op muzikaal, theatraal en dansant gebied wil verkennen of verleggen kan zich aanmelden voor dit project via Brigitte Pattyn: brigitte.pattyn@vormingplus.be. Meer info vind je op onze website.

4 | VORMINGPLUS

EVERGEM VERSCHIET! H

oe ziet het Evergem van jouw dromen eruit? Hoe wonen, leven, werken en ontspannen de Evergemnaars in 2050? Schieten er al enkele beelden door je hoofd? Geef dan mee inhoud, vorm en kleur aan de toekomst van je eigen gemeente. Beeld je in: je wil aan jouw dorpsgenoten visueel voorstellen hoe het met de Evergemse luchtkwaliteit gesteld is. Je bedenkt hiervoor een artistieke fijnstofgehaltemeter die je installeert op verschillende plaatsen in de stad. Uit de metingen genereer je nietszeggende getallen, daarom schrijf je een programma dat je getallen omzet in natuurbeelden. Zo verschijnt er bij een goede luchtkwaliteit een mooie groene plek in Evergem waar bijen, vlinders en heel veel bloemen het volledig naar hun zin hebben. Naarmate de luchtkwaliteit afneemt verandert dit beeld in een dood, somber landschap waar niemand nog wil wandelen of wonen. Je hoopt met deze installatie aandacht te vestigen op de problematiek van het fijn stof en enkele maatregelen in gang te zetten. Van oktober 2017 tot april 2018 vinden er 20 gratis artistieke en digitale ateliers plaats in de bib van Evergem. Elk atelier bestaat uit voortbouwende sessies die worden begeleid door kunstenaars, artiesten, creatievelingen en makers uit verschillende disciplines. Hiervoor stellen we veel digitale technieken ter beschikking: 3D-printers, lasersnijders, robotica, sensoren… kortom: alles om het digitale te koppelen aan de artistieke creaties. We geven elk team de vrijheid om zelf te kiezen of ze een bepaalde technologie wensen in te zetten. Op die manier houden we het hele traject bevatbaar en aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Met de ateliers maken we duurzame, tastbare, zichtbare en relevante creaties voor Evergem en zijn inwoners. Deze eindproducten delen we tijdens het proces en ook daarna op de website, via sociale media en fysiek met de rest van de Evergemse bevolking.

Meer info www.evergemverschiet.be, Hilde Blancke (Cultuurcentrum Evergem, 09 358 51 02) en Brenda De Windt (Bibliotheek Evergem, 09 216 89 32)


BLIK OP

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN Z

it je met bouw- of verbouwplannen? Dan is je blik op de toekomst gericht. Een gezonde toekomst, niet alleen voor onszelf maar ook voor de planeet en de generaties die na ons komen. Is dat niet waar we allemaal van dromen? Vormingplus en VIBE laten je in Bibliotheek De Krook kennismaken met bouw- en verbouwtechnieken via natuurlijke en gezonde materialen die je energie- en waterverbruik doen dalen. Duurzaam bouwen en verbouwen zit in de lift. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor ingrepen die hun woning ecologischer maken. Denk aan groendaken, dakisolatie, houtskeletbouw, passiefbouw, zonnepanelen en zonneboilers. In negen verschillende infosessies belichten professionals met een passie voor duurzaam bouwen telkens een ander thema. Je kan je nu al inschrijven voor de sessies over groendaken en houtskeletbouw deze zomer. Hou de komende brochures in de gaten voor het aanbod tot en met mei 2018. Alle infosessies zijn gratis. Inschrijven kan via onze website: www.vormingplusgent-eeklo.be. Oktober - Goed isoleren! November - Ventileren en verluchten Januari - Energie besparen met een investering van â‚Ź 0 tot â‚Ź 10.000 Februari - Bio-ecologisch bouwen Maart - Hernieuwbare technieken: verwarming en zonne-energie April - Water gebruiken en hergebruiken Mei - Herinrichten en renoveren: gezond en milieubewust!

Volg ons op: www.facebook.com/vormingplusgenteeklo www.instagram.com/vormingplusgenteeklo

Met de steun van Gent Klimaatstad

Hou rekening met onze vakantieregeling. Van 14 juli tot en met 6 augustus is het kantoor gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 7 augustus staan we weer tot je dienst.

VORMINGPLUS | 5


ACTUALITEIT & SAMENLEVING INTERVIEW

JAN DE PAUW

Jan De Pauw is sinds 2009 projectingenieur bij Ecopower cvba. Hij neemt je binnenkort op sleeptouw naar de windturbines aan het nieuwe Kluizendok in de Gentse haven. In afwachting daarvan geeft hij een voorsmaakje. Een gesprek over het hoe en wat van hernieuwbare energie, zijn job en de coöperatieve visie. Waarin verschilt Ecopower van een gewone energieleverancier? ‘Ecopower is een burgercoöperatie die tegelijk producent en leverancier is. Coöperanten kopen een aandeel om eigen projecten te financieren en worden zo mede-eigenaar van de collectieve installaties, de windturbines en de zonnepanelen, maar ook van de stroom die daarmee geproduceerd wordt. Toen de elektriciteitsmarkt geliberaliseerd werd, heeft Ecopower een leveringsvergunning aangevraagd om die stroom ook thuis te kunnen gebruiken. Die stroomlevering is een dienstverlening aan de coöperanten en gebeurt aan kostprijs. Commerciële energieleveranciers zijn erop gericht om zoveel mogelijk winst te maken op de stroomlevering.’

ook bestuursrecht. Er zijn geen voorbehouden zitjes in de raad van bestuur, elke coöperant kan bestuurder en zelfs voorzitter worden. Er zijn geen postjes die toegekend worden aan een moederbedrijf of aan de grootste aandeelhouders. De thuisblijvers hebben er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat de coöperatie goed bestuurd wordt. Van onze 50.000 coöperanten heeft bovendien 75% slechts één aandeel. Ecopower wordt dus niet zozeer als een belegging gezien, maar als een middel om toegang te krijgen tot wind- en zonnestroom van eigen kweek.’

Het duurzame aspect is wellicht ook van belang. ‘De doelstelling van Ecopower om samen een deel van de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik, betekent dat we alleen in hernieuwbare energieprojecten investeren. Ook omdat we als democratisch bestuurde burgercoöperatie eerder waarde- dan winstgedreven zijn en met sociaal-maatschappelijke doelen werken, is het een heel duurzaam model.’

Wat houdt je job in? ‘Als projectingenieur realiseer ik projecten van begin tot eind: van geschikte locaties kiezen voor wind-, zonne- als WKK-projecten (warmtekrachtkoppeling, red.), over het verzorgen van contracten en vergunningsaanvragen, tot de realisatiefase met constructeurs en aannemers. Na de indienstname volgt de exploitatie, het nodige onderhoud en de keuringen. Sinds de aanbesteding van twee windturbines aan de Eeklose verbrandingsoven word ik als energieadviseur aan de stad uitgeleend om hen met raad en daad bij te staan in alles wat te maken heeft met energietransitie.’

Hoe werkt zo’n burgercoöperatie in de praktijk? ‘Belangrijke contactmomenten zijn zowel de jaarlijkse Algemene Vergadering, de coöperantenavonden in oktober als de infoavonden bij concrete projecten. Als coöperant kun je veel inspraak aan boord leggen, mee dingen in vraag stellen en richting geven aan de manier waarop de coöperatie werkt. Het grote voordeel van een burgercoöperatie is het democratische bestuur: niet alleen heb je één stem op de Algemene Vergadering, maar

Merk je dat de interesse groeit? ‘Ecopower was in het begin van de jaren negentig de eerste energiecoöperatie in Vlaanderen. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een van de grootste energiecoöperaties in Europa, waar Ecopower dikwijls als voorbeeld fungeert. We houden de aanvragen in toom. Het aantal projecten en het aantal coöperanten hoort bij een gezonde coöperatie in balans zijn. Daarom is het een goede zaak dat steeds meer burgercoöperaties

6 | VORMINGPLUS

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


ontstaan in Vlaanderen. Op twee jaar tijd zijn die in aantal verdubbeld. Ze werken allemaal ongeveer op dezelfde manier volgens de internationale coöperatieve principes (ICA-principes: Internationale Coöperatieve Alliantie). De burgercoöperaties hebben de federatie REScoop (Renewable Energy Sources Cooperatives) opgericht, met als doel om samen te werken en kennis te delen, om nieuwe coöperaties bij hun opstart te helpen zodat ze sneller het vrijwilligersstadium kunnen ontgroeien.’ Hernieuwbare energie wordt steeds goedkoper. ‘De bron is dan ook gratis, alleen de installaties zijn duur. Maar hoe meer van die installaties er gebouwd worden, hoe goedkoper ze worden. Kijk naar zonnepanelen: die werden vijf jaar geleden nog zwaar gesubsidieerd. Tegenwoordig maak je geen goedkopere stroom dan die op eigen dak met je eigen zonnepaneel, zonder subsidies. De nodige steun voor windturbines is in diezelfde periode gehalveerd. Brandstoffen zijn in vergelijking dure energiebronnen. Ze zorgen bovendien voor bijkomende problemen: fossiele brandstoffen leiden tot klimaatverandering en nucleaire brandstoffen creëren nog eeuwen een afvalprobleem. En wie zal dat betalen?’ Dus als mensen bezorgd zijn over de toekomst op onze planeet … ‘… dan is het interessant om de stap te zetten naar hernieuwbare energie en energiebesparing. Als je dat niet individueel kunt, omdat je tuin niet groot genoeg is voor een eigen windturbine, je geen geschikt dak hebt of niet genoeg geld voor eigen zonnepanelen, dan is de collectieve aanpak van de burgercoöperaties een fantastisch deelmodel. Samen kunnen we grote projecten realiseren in eigen streek.’ En toch kennen velen het coöperatieve model niet. ‘Aan correcte informatieverstrekking en bewustwording is nog wat werk. Veel mensen denken verkeerdelijk dat ze die grote energiebedrijven nodig hebben voor hun elektriciteit. Dankzij de huidige technologie kan iedereen die nu zelf produceren, de wetgeving maakt het mogelijk om de stroom verdeeld te krijgen. Wind en zon zijn de enige natuurlijke rijkdommen in Vlaanderen. Ze zijn bovendien in elke gemeente massaal voorhanden. Het is

niet logisch dat multinationals en projectontwikkelaars onze wind en zon komen oogsten om vervolgens een dure factuur te sturen voor die elektriciteit. Dat willen energiecoöperaties voorkomen, door hun energie weer in eigen handen te nemen.’ Probeer je zelf ook duurzaam te leven? ‘Een van de beste dingen die ik kan doen, is zelf het goede voorbeeld geven. Daarom probeer ik elk jaar in zaken als isolatie, dubbel glas, een zonneboiler en zonnepanelen te investeren. Vorig jaar kocht ik een tweedehands elektrisch autootje. Ik rijd nu 10.000 km gratis op zonnestroom, door de elektriciteit die ik uitspaarde met nieuwe A+++ elektrotoestellen, mijn lampen te vervangen door LED-verlichting en ervoor te zorgen dat ik ‘s nachts geen sluipverbruik meer heb. Je staat ervan versteld hoeveel je met beperkte ingrepen kunt besparen.’

BEZOEK WINDTURBINES IN DE GENTSE HAVEN ZATERDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 1/7 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: WINDTURBINES GENTSE HAVEN, GPS - RIEMEKAAI 75, SINT-KRUIS-WINKEL

H

et nieuwe Kluizendok in de Gentse haven telt vijftien windturbines die eigendom zijn van EDF Luminus en Ecopower. Ecopower is een burgercoöperatie die de energievoorziening in eigen handen neemt en de omgevingsenergie wil oogsten voor eigen gebruik. De projectingenieur van Ecopower opent voor ons de deuren van verschillende types windturbines. Hij vertelt ons hoe ze functioneren en schetst de werking van de energiemarkt, de invloed van hernieuwbare energie en het belang van rationeel energiegebruik. JAN DE PAUW € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17AS3956

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 7


AGENDA

ACTUALITEIT & SAMENLEVING en wereld in verandering leren begrijpen en verbindingen aangaan om hem samen te verbeteren. Dat is het doel van het aanbod in deze rubriek. In samenwerking met partners zoeken we sprekers die onze kennis kunnen verdiepen over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Maar welke oplossing is de beste? De meningen hierover lopen uiteen en daarom vinden we debat en discussie een aandachtspunt. Maar ook doeners komen aan hun trekken met bezoeken aan innoverende praktijken, cursussen fietsonderhoud of duurzaam bouwen.

E

Foto: Gabrielle Alu - Matonge

ALLES OVER HOUTSKELETBOUW INFOSESSIE DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 6/7 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

I

BUURT IN DE KIJKER: LEDEBERG WANDELING LANGS BUURTINITIATIEVEN EN STADSVERNIEUWING WOENSDAGNAMIDDAG (13.30U-16.30U): 5/7 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: INGANG SINT-LIEVENKERK, HOVENIERSSTRAAT, LEDEBERG

L

NIKOLAJ DE MEULDER GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 17AS3960 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, MET STEUN VAN GENT KLIMAATSTAD

Foto: Stad Gent

edeberg leeft is de naam van een stadsvernieuwingsproject. Niet toevallig broeien er allerlei burgerinitiatieven die voor een nieuwe dynamiek in deze volkswijk zorgen. Denk maar aan de Standaertsite, een leegstaande doe-het-zelfzaak die op vraag van bewoners wordt omgevormd tot een centrale ontmoetingsplek in de buurt. Al wandelend ontdekken we een aantal van die initiatieven. Ontmoeten, samenleven en zich thuis voelen zijn hierbij belangrijk aspecten. Gids Robert overgiet het sociale gebeuren in Ledeberg met een behoorlijke geut geschiedenis. Erasmus, hagenprekers, Peetje Kozak, een peperkoekenfabriek, overstromingen, de wereldoorlogen, een gemeenschap van slechthorenden, een verdwenen kasteel: allemaal hebben ze een verband met Ledeberg.

n deze sessie ontdek je de verschillende systemen in houtskeletbouw, met hun voor- en eventuele nadelen, hun zomer- en akoestische comfort. Ook de ecologische facetten en de gezondheidsaspecten van een houtskeletbouw worden je duidelijk. Je leert het belang van wind- en luchtdicht isoleren en uit welke materialen je kan kiezen voor wanden, vloeren en daken. Je komt te weten wat de regels zijn rond houtgebruik zonder preventieve chemische verduurzaming. Ook mogelijke gevelafwerkingen zullen besproken worden. Begin alvast weg te dromen over je eigen huis in houtskeletbouw!

VRIJDAG (9.30U-16U): 7/7 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: LOKETTEN BRUSSELCENTRAAL, EUROPAKRUISPUNT 2, BRUSSEL

L

ucas Catherine is auteur van diverse boeken over de koloniale geschiedenis van Congo. Tijdens deze wandeling neemt hij je mee langs de sporen van koloniaal erfgoed in Brussel. Op het einde van de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw veranderde toenmalige koning Leopold II Brussel in een stad die op Parijs moest lijken. Dit financierde hij met rijkdommen uit zijn privébezit Congo Vrijstaat. Veel standbeelden en gebouwen in Brussel herinneren aan die Congo Vrijstaat of aan het latere Belgisch Congo. In VlaamsAfrikaans Huis Kuumba krijg je kip Moambe voorgeschoteld als lunch. Een gids van Kuumba leidt je in de namiddag rond in Matonge, een veelkleurige Brusselse wijk met Afrikaanse kapsalons en winkels. Deze buurt is nu vooral een ontmoetingsplaats voor Afrikanen in ons land. GIDS VAN KUUMBA VZW, LUCAS CATHERINE € 33 | € 28.50 | € 24 | € 6.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. WE VERZAMELEN AAN DE LOKETTEN VAN BRUSSEL CENTRAAL OM 9.30U. VANUIT GENT SINT-PIETERS NEEM JE BEST DE TREIN OM 8.40U. DE MAALTIJD IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN. CODE: 17AS3957 I.S.M. KUUMBA - VLAAMS AFRIKAANS HUIS

ROBERT DECLERCK € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17AS3959

8 | VORMINGPLUS

CONGO IN BRUSSEL WANDELING LANGS KOLONIAAL ERFGOED EN DOOR MATONGE

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

TURKIJE AAN DE LEIE WANDELING ZATERDAGNAMIDDAG (14U-16U): 19/8 2017 SINT-JACOBSKERK-GROOT PORTAAL, BIJ SINT-JACOBS, GENT

TINA DE GENDT € 10.50 | € 8 | € 5 | € 2.10 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17AS3958

GROENDAKEN INFOSESSIE DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 24/8 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

G

roendaken bestaan al sinds mensenheugenis en zijn sedert enkele decennia opnieuw aan een opmars bezig. Sommige gemeenten stellen het aanleggen van een groendak zelfs als een voorwaarde en dat is vrij nieuw. Maar waarom kiest men eigenlijk voor dakbegroeiing? Wat zijn de voordelen van een groendak? Zijn er ook nadelen? Hoe ziet je dakopbouw eruit en welke gewassen plant je best aan? Deze vorming geeft een inleiding tot het kiezen voor een groendak. NIKOLAJ DE MEULDER € 13.50 | € 10.50 | € 6.50 | € 2.70 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17AS3961 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

Foto: Lannoo

BASISCURSUS FIETSONDERHOUD 4 DINSDAGAVONDEN (19U-22U): 5/9, 12/9, 19/9, 26/9 2017 FIETSPUNT MAX MOBIEL, VOSKENSLAAN 27, GENT

I

edere fietser weet dat een goed onderhouden fiets een plezier is om mee te rijden. Wil je niet langer met elke lekke band naar de fietsenmaker? En ben je niet bang voor een spatje olie? Dan is deze cursus iets voor jou. We pakken remmen en problemen met lichten aan, kijken versnellingen na en leren hoe de fiets op maat afgesteld kan worden. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes. Zo leer je hoe je je fiets snel en budgetvriendelijk kan

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

herstellen. Breng je fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt. In de eerste les krijg je meer info over welke materialen je nodig hebt voor de volgende lessen. DIMITRY VERHELST € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17AS3919 I.S.M. MAX MOBIEL VZW

HET GERECHTSGEBOUW IN GENT, EEN OPEN HUIS WOENSDAGNAMIDDAG (14U-17U): 6/9 2017 NIEUW GERECHTSGEBOUW, OPGEËISTENLAAN 401, GENT

H

oe verloopt een proces? Wie neemt er welke rol op? En welke rechtbanken zetelen in het gerechtsgebouw van Gent? Binnenkort kent het Gentse gerechtsgebouw geen geheimen meer voor jou. Geert Cheyns, exvoorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. De rondleiding door het nieuwe gerechtsgebouw doorspekt hij met sappige anekdotes en interessante weetjes. Nieuwe inzichten over onze justitie doe je hier op uit eerste hand. GEERT CHEYNS € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17AS3930

Foto: Amaury Henderick

aak je op voor een grondige kennismaking met de Turkse couleur locale in Gent. Welkom in Turkije aan de Leie! Zowat een tiende van de Gentenaars heeft roots in Turkije. Op deze wandeling gaan we op verkenning in de buurt rond de Sleepstraat en Dampoort, waar het verhaal van de Turkse migratie vijftig jaar geleden begon en nog steeds zichtbaar is. Hoe arriveerden de eerste gastarbeiders in dit Turkije aan de Leie? In welke omstandigheden leefden ze en hoe reageerden de buurtbewoners op de komst van de immigranten? Op kousenvoeten bezoeken we een moskee. We bekijken verschillende aspecten van de islam (ontstaan, pijlers, sjiieten en soennieten, de soefistrekking), maar ook het dagelijks leven komt ruimschoots aan bod. Doorheen de wandeling wordt deze concrete Gentse situatie aangevuld met interessante verhalen over het integratiebeleid van de stad Gent en de migratieproblematiek in België.

Foto: nationale beeldbank

M

VORMINGPLUS | 9


CULTUUR & FILOSOFIE

TÊTE-À-TÊTE

ILSE WEBER

In de rubriek Tête-à-tête zetten we een cursist, medewerker of fan van Vormingplus in de kijker. Ilse Weber voert in deze editie het woord. Zij laat je deze zomer kennismaken met het Gent van bekende dichters tijdens een literaire wandeling.

Wie ben je? 'Ik ben Ilse, een vrouw met een passie voor poëzie, literatuur en kunst. Ik ben spontaan, vaak impulsief en temperamentvol. Ik houd van uitdagingen en blijf in evolutie want ‘Iedere dag is een nieuw begin’.' Wat doe je? 'Ik ben sinds tien jaar vormingswerker en geef workshops en cursussen poëzie aan jong en oud. Ik begeleid drie poëzieleesgroepen en verschillende literaire wandelingen. Daarnaast ben ik gids voor het Poëziecentrum en werk ik samen met bibliotheken, Samana en Vormingplus. Sinds kort kijk ik ook met kinderen naar kunstwerken: we filosoferen erover en mits voldoende prikkeling van hun verbeelding worden ze zelf voor even kunstenaar.' Waar woon je? 'Ik woon in Erpe maar heb mijn hart verloren aan Gent.' Wat zijn je interesses? 'Ik houd van boeken, gedichten, kunst, theater, architectuur, filosofie, reizen en van het ontdekken van de smoezelige buurten van een stad. (Levens)verhalen trekken me aan. Me verbonden voelen met mensen en creatief bezig zijn, maken me gelukkig. Maar ook heel gewone dingen als de zee, zwemmen, relaxen, de eerste bloemen in het voorjaar, geurige zeepjes, een goed glas wijn, tijd om van de zon te genieten, mijn eigen en andere kinderen, goeie muziek en dansen. Ik heb niet veel nodig om euforisch te zijn.' Hoe ken je Vormingplus? 'Tien jaar geleden volgde ik een cursus ‘Filosoferen voor beginners’ bij Vormingplus.' Wat zijn de eerste drie dingen die bij je opkomen als je aan Vormingplus denkt? 'Openheid. Een verbonden samenleving. Vernieuwing.'

Heb je een bijzondere herinnering aan Vormingplus? 'Mijn ontmoeting met educatief medewerker Eva, die de cursus Filosoferen begeleidde. Zij opende mijn wereld, liet me nieuwe mogelijkheden zien, scherpte mijn besef van de verschillende manieren van kijken naar het leven aan en introduceerde me als freelance medewerker bij Vormingplus. Ik zet de missie van Vormingplus verder in de workshops en cursussen die ik geef: groepen vormen die warme eilandjes zijn in deze hectische samenleving, kracht putten uit verhalen en gedichten, ons laven aan de schoonheid, verrast worden door nieuwe invalshoeken, gedachten, ideeën, inzichten. In openheid, respect en verbondenheid.' Wat wens je ons toe? 'Ik wens dat Vormingplus via de lopende en nieuwe projecten mee kan bouwen aan een grotere verbondenheid, aan respect voor het anders-zijn, aan het in elkaar slaan van de handen om het leven voor zoveel mogelijk mensen beter te maken. Daarnaast hoop ik dat Vormingplus kan laten zien dat kunst er is voor iedereen en dat kunst je de kans geeft om via de verbeelding naar jezelf en naar de werkelijkheid om je heen te kijken doorheen verschillende brillen. En ik hoop vooral om nog lang met jullie te kunnen samenwerken!'

GENT, LITERAIR VERKEND ZATERDAGNAMIDDAG (10U-12U): 19/8 2017 KIOSK, KOUTER, GENT

T

ijdens deze wandeling kom je op plekken in Gent die belangrijk waren voor een aantal schrijvers en dichters zoals Richard Minne, Karel van de Woestijne, Maurice Maeterlinck, John Flanders en Suzanne Lilar. Wie waren ze? Wat was hun stamcafé? Wat beviel hen in Gent en waar hadden ze het moeilijk mee? Waar groeiden ze op? En wat schreven ze over hun geboortestad? ILSE WEBER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17CF3972 I.S.M. POËZIECENTRUM VZW

>> vervolg pag. 14

10 | VORMINGPLUS

CULTUUR & FILOSOFIE


INSCHRIJVEN BIJ VORMINGPLUS

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven doe je bij voorkeur via de website www.vormingplusgenteeklo.be. Zo hebben we meteen alle gegevens correct. Vervolgens krijg je een mail waarin vermeld wordt dat je inschrijving in behandeling is. Een vlot verloop van de inschrijvingen op Wanneer je inschrijving verwerkt is door ons administratief team krijg onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers je een bevestigingsmail waarin alle gegevens van de activiteit staan willen bieden. Op basis van het aantal met de uitnodiging tot betaling met gestructureerde mededeling op het inschrijvingen bepalen wij of een activiteit rekeningnummer IBAN BE40 0014 2764 2663 (BIC: GEBABEBB). doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan Je inschrijving is definitief als je binnen de zeven dagen betaalt. Eén week voor hiervoor doorslaggevend zijn. de start van je activiteit ontvang je een deelnemersbrief met de praktische info. Als het niet lukt om via de website in te schrijven, kan je ook telefonisch inschrijven tijdens de openingsuren van ons secretariaat. We helpen je graag verder. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Je kan al online inschrijven vóór het tijdschrift in je bus valt. De herfstactiviteiten (september-oktober-november-december 2017) staan vanaf half augustus op onze site.

VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING Vormingplus Gent-Eeklo hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. De reductieprijs geldt voor: studenten met een studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw studentenkaart mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten en niet voor: gepensioneerden of 65+’ers Contacteer ons op 09 224 22 65 voor verdere informatie. De sociale prijs geldt voor: mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje.

werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart. Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 13. Daarnaast is er een Kansentarief Gent. Die geldt voor inwoners van Gent met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten duid je het Kansentarief Gent aan bij de inschrijving en vul je op de website je UiTPAS-nummer in. Cliënten van het OCMW in Gent, Eeklo, Knesselare, Maldegem en Merelbeke kunnen bij hun maatschappelijk werker een tussenkomst vragen om deel te nemen aan het aanbod van Vormingplus in deze gemeenten.

ANNULERING Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de activiteit verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen.

TOEGANKELIJKHEID In het Vormingplusgebouw en in Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT Het secretariaat van Vormingplus GentEeklo is elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 17u telefonisch bereikbaar, behalve op woensdagnamiddag. Dan is het secretariaat gesloten. Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen onbeperkt bereikbaar via de website en via mail. Hou rekening met onze vakantieregeling. Van 14 juli tot en met 6 augustus is het kantoor gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 7 augustus staan we weer tot je dienst.

MEER INFORMATIE Vormingplus Gent-Eeklo Reigerstraat 8, Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be Website: www.vormingplusgent-eeklo.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

VORMINGPLUS | 11


ACTIVITEITENOVERZICHT JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2017 ACTUALITEIT & SAMENLEVING Bezoek windturbines in de Gentse haven

Gent

Zaterdag 1 juli

overdag

PAG. 7

Buurt in de kijker: Ledeberg

Ledeberg

Woensdag 5 juli

overdag

PAG. 8

Alles over houtskeletbouw

Gent

Donderdag 6 juli

overdag

PAG. 8

Congo in Brussel

Brussel

Vrijdag 7 juli

overdag

PAG. 8

Turkije aan de Leie

Gent

Zaterdag 19 augustus

overdag

PAG. 9

Groendaken

Gent

Donderdag 24 augustus

overdag

PAG. 9

Basiscursus fietsonderhoud

Gent

Dinsdag 5 september

avond

PAG. 9

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Gent

Woensdag 6 september

overdag

PAG. 9

CULTUUR & FILOSOFIE Voorbereiding op Documenta 14 Kassel - Athene

Gent

Donderdag 22 juni

avond

PAG. 14

Zin op zondag: Peter Aers

Gent

Zondag 25 juni

overdag

PAG. 14

Zen in de zomer

Gent

Zondag 2 juli

overdag

PAG. 14

Gent, literair verkend

Gent

Zaterdag 19 augustus

overdag

PAG. 10

Proeven van druktechnieken

Gent

Donderdag 24 augustus

overdag

PAG. 15

Shalom! De Joodse gemeenschap in Antwerpen

Antwerpen

Zondag 27 augustus

overdag

PAG. 15

Filosofische dwaaltocht

Gent

Zaterdag 9 september

overdag

PAG. 15

Je creatieve leven voeden

Gent

Maandag 3 juli

overdag

PAG. 18

Meditatie als medicijn

Gent

Zaterdag 8 juli

overdag

PAG. 18

PERSOON & WELZIJN

Zeker van mezelf

Gent

Maandag 10 juli

overdag

PAG. 18

De natuur als coach

Mariakerke

Woensdag 16 augustus

overdag

PAG. 17

Een ecologische moes- en siertuin aanleggen

Poesele

Zaterdag 19 augustus

overdag

PAG. 19

Mindfulness of aandachtstraining

Gent

Maandag 28 augustus

overdag

PAG. 19

Je intuĂŻtie en vertrouwen versterken door stem en klank

Gent

Dinsdag 29 augustus

overdag

PAG. 19

Gent

Donderdag 22 juni

avond

PAG. 21

DIGITAAL & MEDIA Digitaal maken: maak een spaarpot met een lasercutter Film Fest Gent Talkies

Gent

Donderdag 6 juli

avond

PAG. 21

Digitaal maken voor beginners

Gent

Donderdag 17 augustus

avond

PAG. 21

Digitaal maken: laat toestellen en objecten met elkaar praten

Gent

Donderdag 24 augustus

avond

PAG. 21

12 | VORMINGPLUS


VORMINGPLUS INTRODUCEERT UiTPAS GENT

WAT IS UiTPAS?

UiTPUNT OP WIELTJES

UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

UiTpunt op Wieltjes komt naar verschillende wijken. Dit mobiele UiTpunt geeft informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het ontmoetingen en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

VOOR WIE IS UiTPAS GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar. Ook mensen van buiten Gent, bijvoorbeeld studenten, kunnen UiTPAS Gent kopen.

WAAR IS UiTPAS GENT TE KOOP? De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop. De huidige verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Bibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau en Infopunt Campus Prins Filip. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee. Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum, Infopunt Campus Prins Filip, Infopunt De Knoop, Infopunt Sint-Martensstraat en Infopunt Sint-Amandsberg aankopen.

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UiTPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www.uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit. Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Vormingplus Gent-Eeklo vind je op onze website: www.vormingplusgent-eeklo.be/uitpas .

WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/uitpas/voordelen

WAT ZIJN DE TARIEVEN VAN DE UiTPAS? Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1 Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 11.

VORMINGPLUS | 13


AGENDA

CULTUUR & FILOSOFIE Dit aanbod biedt verschillende kijkwijzers aan om de wereld tegemoet te treden en in interactie te gaan met elkaar. Daarbij realiseren we ook ontmoeting en verbinding in een complexe en superdiverse samenleving. We verkennen welke verhalen mensen over zichzelf, anderen en de wereld vertellen en welke (vorm)taal ze daarbij gebruiken. Kritische reflectie bevorderen, culturele geletterdheid versterken en expressie verhogen staan daarbij voorop. Daarom vind je bij ons initiaties creatieve expressie en filosofische vaardigheden, een basis- en verdiepend aanbod rond verschillende kunstvormen en filosofie. Daarnaast leveren we vormen van culturele verkenning van eigen streek en stad en van andere culturen en levensbeschouwingen.

ZIN OP ZONDAG: PETER AERS Foto: Premasagar Rose

ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 25/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, REIGERSTRAAT 8, GENT

Foto: Sven Stilinović

W

VOORBEREIDING OP DOCUMENTA 14 KASSEL ATHENE DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 22/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

e Poolse kunstcriticus en curator Adam Szymczek bepaalde het thema voor de komende mondiale reflectie Leren van Athene als input voor de thematische dubbeltentoonstelling. Documenta 14 South as a state of mind vindt parallel in twee steden plaats: in Kassel en Athene. Veertien kunstenaars zijn uitgenodigd om zich te laten inspireren door de dynamiek tussen beide steden en de mondiale actualiteit. Ontdek hedendaagse kunst in verhouding tot de complexiteit van de samenleving. Vanuit deze inleiding en een goed voorbereid pre-bezoek met actueel beeldmateriaal ontdek je voluit het thema van Documenta 14.

at zijn de fundamentele vragen over onszelf, het leven en de wereld? Volgens de Duitse filosoof Kant zijn er vier vragen die er werkelijk toe doen: wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens? In deze nieuwe zingevingsreeks komt maandelijks een interessante spreker aan het woord, die ingaat op de vragen van Kant. Daarna volgt een gesprek. Op zondag, met ontbijtkoeken en straffe koffie. Peter Aers studeerde filosofie in Gent en Genève en theater in Brussel. Hij is momenteel stadsresident bij Vooruit. Via verschillende oefeningen, gesprekken en voorstellen plaatst hij de dialoog met het publiek centraal. Momenteel werkt hij aan de gespreksperformances On Future, Against Interpretation en Crime and Punishment. Daarin onderzoekt hij hoe we kunnen spreken in een gemeenschap en de rol van macht in dit spreken. Hij laat zich hierbij inspireren door o.a. het werk van de filosofe Hannah Arendt. Op de Dag van de Filosofie begeleidde Peter de gespreksperformance VIJF. Vorig werk van hem is o.a. X. Een oefening in verdwijnen. PETER AERS € 9 | € 7 | € 5 | € 1.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17CF3899

14 | VORMINGPLUS

Foto: Tim Deschaumes

ANDRÉ BAERT € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17CF3977 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

CULTUUR & FILOSOFIE

ZEN IN DE ZOMER KENNISMAKING MET HET ZENBOEDDHISME ZONDAG (9.30U-16U): 2/7 2017 ZEN SANGHACENTRUM, ELYZEESE VELDEN 10 B, GENT

T

ijdens deze zendag maak je op een actieve manier kennis met het zenboeddhisme in de praktijk. Wat is zen precies? Hoe beoefen je dat? Wat doe je wanneer je mediteert? En hoe kan je dat leren? Je wordt ingewijd in deze boeddhistische spiritualiteit. Je komt meer te weten over het Zen Sanghacentrum in Gent en je leert bewust aanwezig te zijn en contact maken met jezelf. De dag wordt begeleid door Daniël Langmans, zenbeoefenaar en dichte student van Frank De Waele, zenleraar van het Zen Sanghacentrum. DANIËL LANGMANS € 30 | € 25 | € 15 | € 6 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | GRAAG JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN. KOFFIE/THEE/WATER ZIJN IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN. CODE: 17F3963 I.S.M. ZEN SANGHACENTRUM VZW


Foto: Atelier Beeldend Zijn

AGENDA

PROEVEN VAN DRUKTECHNIEKEN ONTDEK EEN CREATIEF PROCES

ntdek beeldtaal met inkt, papier en karton. Vanuit een technisch begeleide fase ga je aan de slag met een veelheid aan materiaal. Het is een dans van focus en loslaten, een oefening in creatieve durf en feedback. Tijdens deze driedaagse proef je van verschillende druktechnieken: je experimenteert met kartonnage, doordruktechniek, monotype, suikeretstechniek of clichés maken met een lijmpistool. Verfris je creativiteit. Al doende krijg je inzicht: je combineert of je gaat dieper in op een techniek die je aanspreekt. Basismateriaal is aanwezig. JONAS GHYSELEN € 114 | € 92 | € 69.50 | € 22.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | IN DE DEELNAMEPRIJS IS HET MATERIAAL TER WAARDE VAN € 20 PER PERSOON INBEGREPEN. JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN. CODE: 17CF3968 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

SHALOM! DE JOODSE GEMEENSCHAP IN ANTWERPEN ZONDAG (8U-17.30U): 27/8 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: GENT-SINT-PIETERSSTATION, INKOMHAL ONDER ELEKTRONISCH BORD, GENT

N

ergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij wortel schoten in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Een gids van Antwerpen Averechts vzw geeft je ’s morgens bij een kopje koffie een inleiding en neemt je daarna mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijg je van de joodse gastvrouw of -heer uitleg over geloofsbeleving. Nadien wandelen we richting restaurant waar een koosjere lunch wacht, samen met een uitgebreide uitleg over wat koosjer betekent. Na de lunch is er tijd voor het Diamantkwartier, Stadspark en het verhaal over joodse feesten en hun betekenis. GIDS ANTWERPEN AVERECHTS VZW, PETER DE BACKER € 54 | € 40.50 | € 27 | € 10.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | WE VERZAMELEN OM 8U IN STATION GENT-SINT-PIETERS. GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. CODE: 17CF3974

CULTUUR & FILOSOFIE

FILOSOFISCHE DWAALTOCHT ZATERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 9/9 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: BEELDENGROEP P. DE SMET DE NAEYERPLEIN GENT

K

an een stad filosofisch verkend worden? Deze wandeling geeft hierop een positief antwoord door volgende thema's aan bod te laten komen: wat is waar en wat is vals in een stad? Wat is aanwezig en misschien nog belangrijker: wat is afwezig of verdwenen? Wat betekent leven, wonen en bestaan in een stad? Als de stad een toneel is, wat zijn dan haar coulissen? Met filosoof Jean Paul Van Bendegem verkennen we Gent op een niet-alledaagse manier. Het vertrekpunt van de wandeling is de beeldengroep Schoonheid, kracht en wijsheid op het Paul de Smet de Naeyerplein (omgeving Krijgslaan). Het eindpunt - als een filosofische exploratie al zoiets kent - zal aan het Belfort zijn. JEAN PAUL VAN BENDEGEM € 17 | € 13.50 | € 10 | € 3.40 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | DRANKJE IN MUB'ART IS INBEGREPEN CODE: 17FZ3973

Foto: Miquel Fabre

O

Foto: Dan Zollmann

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG (9.30U-16.30U): 24/8, 25/8, 26/8 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

VORMINGPLUS | 15


PERSOON & WELZIJN

16 | VORMINGPLUS


AGENDA

INTERVIEW LIEF CUYVERS

DE NATUUR ALS COACH De natuur wordt automatisch geassocieerd met tot rust komen. Hoe bomen, water, planten en dieren ook een spiegel kunnen zijn van wat er in jezelf en je leven omgaat, leert ‘De natuur als coach’. Lief Cuyvers, educatief medewerker Persoon & Welzijn bij Vormingplus Gent-Eeklo baseerde zich voor deze driedelige cursus op de omgeving waarin ze zelf het liefst vertoeft.

Hoe kan de natuur een coach zijn? ‘Als je in de natuur loopt zie je soms dingen die je niet verwacht: een dier of een bloem die op het water groeit. Die beelden kunnen iets wakker maken in jezelf: ze ontroeren je of je krijg het gevoel klein en nietig te zijn door waaiende bomen. Een bos kan je ook een gevoel van veiligheid geven: het omhult en beschermt je tegen regen en wind. Hoe je die dingen interpreteert en ervaart, zegt iets over hoe je jezelf op dat moment voelt. De natuur is zo een erg toegankelijk medium om iets over jezelf te leren. ‘Look deep into nature and then you will understand everything better’, zei Albert Einstein. Een boom kan niet weglopen van conflicten. Je kunt dus iets leren van hoe hij creatief omspringt met zijn verweer. De cursus wordt een soort verkenning van hoe je dankzij de natuur een antwoord kan vinden op allerlei soorten vragen waar je soms mee zit: over jezelf of het leven. Zonder dat de uitkomst vastligt.’ Is het hebben van een vraag dan een voorwaarde? ‘Niet per se. Ik denk dat veel mensen soms zonder het zelf te beseffen met een soort onrust zitten. De bedoeling is om elke deelnemer een eigen uitgangspunt te laten kiezen. Een crisis op het werk, moeilijke beslissingen, het verlangen naar rust of iets dat je wil veranderen in je leven. Veel mensen herkennen wellicht de ervaring dat hun kijk op de dingen vanzelf verandert tijdens een wandeling in de buitenlucht. Of ze voelen zich achteraf anders in hun vel. Hier zullen we dat bekende gevoel uitdiepen door er nog meer bij stil te staan via allerlei opdrachten.’ Kun je enkele voorbeelden geven? ‘Sommige mensen gaan actief op zoek naar stilte. Anderen kunnen er niet mee omgaan. Tijdens een stilte ontstaat er ruimte om na te denken en dat kan beangstigend zijn. In de natuur is het niet altijd muisstil, de geluiden zijn gewoon anders. Tijdens de cursus zullen we dankzij stiltemomenten onderzoeken wat die geluiden doen met jou, wat maakt dat ze anders zijn dan de geluiden uit je dagelijks leven. Ook aan het onbevangen kijken zullen we aandacht besteden. Er zijn zo van die dingen die je pas opmerkt als je goed kijkt. Waar ik vroeger woonde stond een bosje populieren die in de lente oranje leken. Pas toen ik dichterbij kwam, waren de rode randjes aan de knoppen te zien. Dat de natuur groen is in de lente is dus maar gedeeltelijk waar. Je zintuigen opnieuw leren gebruiken, fris kijken en beelden tot je laten spreken voor je er zelf betekenis in legt, kun je dankzij de natuur gemakkelijk aanleren

omdat we geen intentie leggen in de uitstraling van een boom. De natuur doet niet moeilijk, ze oordeelt of roddelt niet. Vervolgens kun je nagaan hoe je dat in je omgang met mensen doet.’ Hoe bereid je je voor op een cursus in de buitenlucht? ‘In een lokaal moet je veel inbreng voorzien om tot je punt te komen. In de Bourgoyen krijg ik die invulling op een presenteerblaadje aangeboden. De natuur is een dankbare omkadering omdat velen ze vanzelf als mooi ervaren, in een wereld waarin schoonheid soms ver te zoeken is. Tegelijk toont ze ook strijd, afbraak en dood. Die dingen maken evengoed deel uit van het leven. Mijn cursussen zijn meestal vrij gestructureerd. In dit geval ben ik afhankelijk van het medium en de vragen die rijzen. Voor mezelf wordt het dus een goede oefening in loslaten. Als iemand de behoefte voelt om een boom te knuffelen, dan mag dat gerust. Al is dat niet de insteek van de cursus.’ (lacht)

DE NATUUR ALS COACH WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG (10U-16U): 16/8, 17/8, 18/8 2017 NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, DRIEPIKKELSTRAAT 32, MARIAKERKE

I

n de natuur kan je rust en ontspanning vinden. Het is heerlijk om buiten te zijn, groen te zien, stilte te horen en schoonheid te ervaren. Maar de natuur kan ook een spiegel zijn of een bron van inspiratie. Processen in de natuur kunnen je iets tonen en inzicht bieden in jezelf en in hoe je leven loopt. Contact met de aarde, planten en dieren doet iets met je bewustzijn. Je kan je weer verbonden voelen met levende dingen, met jezelf en misschien zelfs met het grotere geheel. Verken in deze driedelige cursus de natuur rondom jou en in jezelf. Gebruik je zintuigen, wandel en zit in stilte of in dialoog met de groep. LIEF CUYVERS € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | JE KAN JE PICKNICK MEEBRENGEN. GRAAG JE KLEDING AANPASSEN AAN HET WEER. OOK ALS HET REGENT GAAN WE NAAR BUITEN. CODE: 17PW3948 I.S.M. NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN

PERSOON & WELZIJN

VORMINGPLUS | 17


AGENDA

PERSOON & WELZIJN Ieder mens is een knooppunt van relaties. Dit aanbod behandelt jouw relatie met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Hoe blijf je in deze drukke wereld verbonden met anderen en vooral: met jezelf? Wij bieden je inspiratie en nieuwe inzichten. Je krijgt middelen aangereikt die je helpen om meer evenwicht te vinden in je leven, beter te communiceren en je eigen lichamelijk en geestelijke gezondheid in handen te nemen.

MEDITATIE ALS MEDICIJN HEILZAAM VOOR HART EN BREIN

ZEKER VAN MEZELF ASSERTIVITEITSTRAINING

ZATERDAG (9.30U-16U): 8/7 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, REIGERSTRAAT 8, GENT

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG (10U-16U): 10/7, 11/7, 13/7, 14/7 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, REIGERSTRAAT 8, GENT

Foto: Garrett King

M

JE CREATIEVE LEVEN VOEDEN 4 VOORMIDDAGEN (9.30U-12.30U): 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, REIGERSTRAAT 8, GENT

D

e creatieve kracht stroomt als water over het terrein van onze psyche, op zoek naar de natuurlijke kanalen, de arroyos. Ze stroomt in elke bedding die we hebben: die waarmee we geboren zijn en deze die we eigenhandig gegraven hebben. Als je het moeilijk vindt om het verbeeldingsvolle en vindingrijke te bereiken of om trouw te blijven aan je persoonlijke visie, dan is er iets misgegaan met de stroming van het water. Tijdens de zoektocht naar je creatieve kracht laat je je opnieuw meevoeren door vier stokoude sprookjes uit het boek De Ontembare Vrouw van Clarissa Pinkola Estès. Deze activiteit staat open voor mannen en vrouwen. Je hoeft het eerste deel niet gevolgd te hebben.

editatie heeft een duidelijke invloed op zowel je lichamelijke als psychische gezondheid. Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat regelmatig mediteren bepaalde hersenfuncties gunstig beïnvloedt. Ook het hormonaal stelsel, de hartfunctie en immuniteit ervaren heilzame effecten. Meditatie is zowel een krachtig medicijn voor ziekte als een preventief middel voor burn-out. In deze workshop worden theoretische inzichten afgewisseld met stilte- en meditatiemomenten. Op een leuke en begrijpelijke manier onderzoeken we de fysiologische effecten van meditatie met behulp van afbeeldingen en filmfragmenten. LIEVEN OSTYN € 30.50 | € 23 | € 15 | € 6.10 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN CODE: 17PW3952

LINDA VAN WICHELEN € 59 | € 44.50 | € 29.50 | € 11.80 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17PW3945 I.S.M. TINTELING

18 | VORMINGPLUS

PERSOON & WELZIJN

A

ssertief zijn is opkomen voor jezelf op een manier die respectvol is voor de ander. Zeg je vaak niet wat je denkt? Zeg je ja terwijl je nee wil zeggen? Vind je het moeilijk om contact te leggen en jezelf te tonen? Je leert een positief zelfbeeld en een gevoel van zelfvertrouwen opbouwen. Je maakt kennis met een aantal technieken om in te zetten bij je contacten met anderen. Met veel praktische oefeningen werk je aan een communicatiestijl die bij jou past: duidelijk formuleren wat je voelt en denkt, nee zeggen, grenzen stellen, omgaan met kritiek. Ook je onderhandelingsvaardigheden worden aangescherpt. ELS LECOMPTE € 98 | € 73.50 | € 49 | € 19.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN CODE: 17PW3971


AGENDA

JE INTUÏTIE EN VERTROUWEN VERSTERKEN DOOR STEM EN KLANK DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG (10U-16U): 29/8, 30/8, 31/8 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

Foto: Lisanne van der Vaart

J

ZATERDAG (10.30U-16.30U): 19/8 2017 COHOUSING NEVELE, BEENTJESSTRAAT 28, POESELE

D

e tuin die we bezoeken behoort tot een startend cohousing-project en moet nog grotendeels aangelegd worden. In de voormiddag wordt het kader geschetst waarbinnen deze tuin zich situeert, welke mogelijkheden tot aanleg hij biedt, hoe je moes- en siertuin handig kunt combineren. In de namiddag gaat het er wat praktischer aan toe. Er worden allerlei technieken gedemonstreerd. Je krijgt uitleg over het creëren van een biodiverse tuin op jouw maat: een tuin waar je van kunt genieten en waar de natuur een boost krijgt. Zowel ecologische als esthetische aspecten komen aan bod. HERMAN DIERICKX € 25 | € 19 | € 12.50 | € 5 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | JE KAN JE PICKNICK MEEBRENGEN. KOFFIE, THEE EN WATER ZIJN IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN. CODE: 17GM3966

MINDFULNESS OF AANDACHTSTRAINING KENNISMAKEN MET MILDE AANWEZIGHEID 4 VOORMIDDAGEN (10U-12.30U): 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, REIGERSTRAAT 8, GENT

HILDE BREDA € 88.50 | € 66.50 | € 41 | € 17.70 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN CODE: 17PW3967 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

M

indfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. In deze vierdelige cursus leer je je meer bewust te worden van je eigen ervaringen en met mildheid te kijken naar wat aanwezig is. Daarbij wordt vooral ervaringsgericht gewerkt. Zo leer je vat te krijgen op situaties waarin je stress, lichamelijke pijn, werkdruk of spanningen voelt. De reeks is bedoeld voor wie wil kennismaken met de toepassing van mindfulness in het dagelijks leven; het is geen therapie.

Foto: John Carrel - Meadowlark

EEN ECOLOGISCHE MOESEN SIERTUIN AANLEGGEN PERMACULTUUR IN DE PRAKTIJK

e stem laten klinken is iets heel natuurlijks, als baby doe je het gewoon. Daarna ontstaan er vaak remmingen en geraakt je levensstroom geblokkeerd: je keel zit vast, je stem klinkt ingehouden of scherp, je wordt niet gehoord. Door klank te maken, stem te geven en te spreken vanuit je gevoel, kan je het leven weer voelen stromen, kan je stralen en zowel kracht als zachtheid ervaren. Je stem en lichaam worden meer expressief en flexibel. Je boodschap krijgt meer impact en je komt levendiger over. Je komt dichter bij je kern en je intuïtie. Voor deze driedelige workshop hoef je niet te kunnen zingen.

MARISA HOSLET € 68.50 | € 51.50 | € 29 | € 13.70 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | BRENG EEN MATJE, DEKEN OF GROTE HANDDOEK EN KUSSENTJE MEE. CD IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN. CODE: 17PW3970 I.S.M. MINDFUL GROEIEN

PERSOON & WELZIJN

19 | VORMINGPLUS VORMINGPLUS | 19


DIGITAAL & MEDIA

20 | VORMINGPLUS


AGENDA

DIGITAAL & MEDIA De digitale evolutie zet zich aan sneltreinvaart door. De manier waarop we met elkaar communiceren, nieuws vergaren of films bekijken is continu in verandering. Met dit aanbod zetten we in op het verwerven van digitale vaardigheden, informatie- en beeldgeletterdheid. In korte, smaakmakende ‘Digistaties’ verwerf je inzicht in digitale trends zoals sociale media, the cloud, het internet der dingen. In langere workshops kun je digitale media en hardware (tablets, smartphones, 3D-printing …) grondiger verkennen. Digitale vaardigheid betekent ook aandacht voor privacy, online veiligheid en de (on)betrouwbaarheid van websites. In film- en fotografieworkshops komen niet alleen digitale trends, maar ook de artistieke aspecten van die media aan bod.

FILM FEST GENT TALKIES

Foto: Britvi Clearing Zone

DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 6/7 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

DIGITAAL MAKEN: MAAK EEN SPAARPOT MET EEN LASERCUTTER MAAK MET 2D-TEKENINGEN EEN 3D-OBJECT DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 22/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

Van een platte plaat tot 3D-object: hoe doe je dat? De lasercutter laat je toe allerlei materialen snel en nauwkeurig te versnijden: leer, stof, hout, multiplex, plexiglas, enz. We leren de mogelijkheden van web applicaties zoals de Ingegno Doosmaker en het tekenprogramma Inkscape. Je gaat naar huis met een leuke, gepersonaliseerde spaarpot.

Dit voorjaar startte in de nieuwe Bibliotheek De Krook een reeks live talkshows waarin film centraal staat. Patrick Duynslaegher, artistiek directeur van Film Fest Gent, is de spilfiguur in een panel met vaste en wisselende leden die praten over de filmactualiteit. Film Fest Gent Talkies moet een vast rendez-vous worden voor al wie wil kunnen meepraten over film en gepassioneerde filmliefhebbers aan het woord wil zien. Reserveren is verplicht. Meer info vind je op stad.gent/ bibliotheek en www.filmfestival.be/talkies. BEN VAN ALBOOM, PATRICK DUYNSLAEGHER, STEVEN TUFFIN € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17DM3951 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, FILM FEST GENT

DIGITAAL MAKEN VOOR BEGINNERS EEN INTRODUCTIE TOT FABLABS EN MAKERSRUIMTES DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 17/8 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

Wat kun je verwachten in een makerspace of fablab? Wat kun je maken met een 3D-printer of een lasercutter? Hoe begin je eraan? Deze workshop verloopt aan de hand van een presentatie en lezing, gevolgd door een casestudie: 3D-objecten ontwerpen met een 3D-printer. Aansluitend bezoeken we de makersruimte van imec, het Prototyping Lab. STEAM EDUTRAINER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17DM3995 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL MAKEN: LAAT TOESTELLEN EN OBJECTEN MET ELKAAR PRATEN HET INTERNET OF THINGS DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 24/8 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

Het Internet of Things (IoT) is niet uit het nieuws weg te branden: slimme sensoren, smart cities, slimme thermostaten. Maar wat is het eigenlijk? Met een fablab in de buurt, basiskennis elektronica en basiskennis programmeren, kun je je eigen IoT-toestel maken. STEAM EDUTRAINER € 20 | GEEN REDUCTIE MOGELIJK CODE: 17DM4009 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

STEAM EDUTRAINER € 20 | € 15 | € 10 | € 4 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 17DM4008 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

ZONNIGE GROETJES GEZOCHT

Stuur ons een kaartje vanop je vakantiebestemming en win! Om onze kantoormuren wat op te vrolijken zijn we op zoek naar exotische of nabije vergezichten, schilderachtige bergtoppen en zonnige of regenachtige groetjes. Half september vist een onschuldige hand enkele winnaars uit de inzendingen. Zij krijgen een mooie prijs om het afscheid van de zomer een beetje te verzachten. Ook thuisblijvers maken kans. Stuur je wens- of ansichtkaartje naar:

Vormingplus Gent-Eeklo Reigerstraat 8 9000 Gent

Vergeet niet om je volledige naam en adres te vermelden. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

DIGITAAL & MEDIA

VORMINGPLUS | 21


TERUGBLIK De Dag van de Filosofie stond op 25 maart in het teken van Rust & Onrust. Hoe rust te vinden in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is die nastrevenswaardig? Of kan onrust net een kracht zijn? Onder anderen Joke Hermsen, Ignaas Devisch en Jean Paul Van Bendegem probeerden een antwoord op deze vragen te formuleren. Maar ook via een Socratisch gesprek, Filosofisch kwintet, de documentaire 'In Pursuit of Silence', een stiltewandeling met Joris Capenberghs en een performance van Ben Benaouisse werd er stilgestaan bij het thema. En met het kinderprogramma van Fluxlab, Filowijs en Kamer-A kwamen filosoofjes in spe aan hun trekken. Het KASK liep aardig vol, honderden hersenpannen kraakten simultaan en de aha-erlebnissen volgden elkaar in sneltempo op. Een fotoverslag van een wijze dag. Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Kask School of Arts, Masereelfonds, Amarant, Scholengroep Panta Rhei, theatermaker Peter Aers, Waerebeke vzw. www.dagvandefilosofie.be

300 rustige filosofieliefhebbers bij de openingslezingen

Foto: Tim Deschaumes

Jean Paul Van Bendegem houdt een betoog over (on) rust, geĂŻnspireerd op het echappement

Foto: Tim Deschaumes

Ignaas Devisch over rusteloosheid

22 | VORMINGPLUS

Foto: Stijn Heyvaert

Foto: Stijn Heyvaert

Workshop robotica voor kinderen


Joke Hermsen signeert

Foto: Tim Deschaumes

Weer veel volk bij Limericks boekenstand

Foto: Tim Deschaumes

Foto: Tim Deschaumes

Foto: Tim Deschaumes

Fototentoonstelling over digitale stress met Facebookende Hanna Provoost

Foto: Stijn Heyvaert

Foto: Tim Deschaumes

Eva Rousselle leidde de 5de Dag van de Filosofie in goede banen

VORMINGPLUS | 23


TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be

Vormingplus Zomer 2017  

Workshops, lezingen, cursussen, debatten en projecten in juli, augustus en september 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you