Page 1

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN APRIL, MEI, JUNI 2018

ZET JE SCHRAP VOOR ONS

LENTEAANBOD 06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

14

CULTUUR & FILOSOFIE

MET VOLLEDIG LENTEPROGRAMMA VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 15, NUMMER 2, APRIL - MEI - JUNI 2018, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

24

PERSOON & WELZIJN

28

DIGITAAL & MEDIA


03

03

VOORWOORD x

VOORWOORD

04

P. 3

NIEUWS

De kerk in het midden.

04

NIEUWS

Fly-over & Activiteiten voor vrijwilligers P. 4 Tête-à-tête Helpende Handen P. 5

05

ACTUALITEIT & SAMENLEVING P. 5 Project in de kijker P. 6 Agenda

06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

17 P. 6 Agenda

INSCHRIJVING BIJ VORMING PLUS P. 20 Agenda

18

14

OVERZICHTSKALENDER Terugblik P.24 Agenda P.25 x P.19

CULTUUR & FILOSOFIE Agenda P. 14

20

UiTPAS GENT

24

P. 5 Project in de kijker P.6 Agenda

PERSOON & WELZIJN P. 24 Agenda

28

DIGITAAL & MEDIA

Agenda P. 28

30

KOMEN LEZEN Agenda P. 30

26

DIGITAAL & MEDIA P. 26 Terugblik P. 26 Agenda


BESTE LEZER E

en nieuwe lente en een nieuw tijdschrift. Wanneer de natuur zich langzaam klaarmaakt om weer te ontluiken, te groeien en te bloeien, reiken ook wij je nieuwe kansen aan om je te ontplooien tot een betere versie van jezelf. Blader maar door om te ontdekken welke inspirerende lezingen, verrijkende workshops en andere leerzame activiteiten we voor jou in petto hebben. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er nog tal van stimulerende projecten. We houden hier alvast een bloemlezing: 1 JAAR DE KROOK Op 10 maart 2018 zal het precies een jaar geleden zijn dat de Gentse Bibliotheek De Krook haar deuren opende voor het grote publiek. Samen met imec, Universiteit Gent, Urgent.fm en de publiekswerking van de bib is Vormingplus Gent-Eeklo sinds de opening partner in een kruisbestuiving tussen wetenschap en technologie, vorming en literatuur, beeld en geluid. Wat die samenwerking tot nu toe al opleverde, zie je op het eerste verjaardagsfeestje van De Krook. Lees er meer over op pagina 34. HELPENDE HANDEN Om onze activiteiten in De Krook in goede banen te leiden kunnen we sinds november beroep doen op een ploegje gedreven vrijwilligers, onze Helpende Handen. We stellen de drie aanspreekpunten Rik, Nelly en Germain aan je voor op pagina 5. B401 / FLY-OVER GENT Stad Gent onderzoekt in samenwerking met een studieteam mogelijke toekomstscenario's voor het Viaduct B401, beter bekend als de Gentse fly-over. Op pagina 4 lees je meer over het Toekomstweekend waar wij mee onze schouders onder steken.

AANBOD VRIJWILLIGERS Ook dit seizoen hebben we weer een selectie uit ons aanbod gemaakt dat in aanmerking komt voor vrijwilligers of leden van verenigingen. Van projectsteun en subsidies verwerven over verbindende communicatie tot flyers en affiches maken voor je evenement: het overzicht van alle activiteiten vind je op pagina 4. Inschrijven kan naar goede gewoonte via onze website. DAG VAN DE FILOSOFIE Op zaterdag 28 april vindt de jaarlijkse Dag van de Filosofie plaats, ditmaal in Bibliotheek De Krook en de Vooruit. Het thema van deze editie is ‘Verbeelding aan de macht’. Kunnen filosofen de wereld veranderen? In workshops, wandelingen en lezingen herdenken we mei ’68 en onderzoeken we wat er 50 jaar na datum overgebleven is van het jaren ’60 idealisme waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten. Op pagina 34 krijg je al een glimp van het programma te zien. Boven dit voorwoord glunderen Jean Paul Van Bendegem en Alicja Gescinska, peter en meter van de Dag van de Filosofie 2018. SAMENLEZEN Komen Lezen werd SamenLezen. De titel veranderde maar de formule blijft ongewijzigd. In kleine groepjes buig je je over een sterk verhaal of pakkend gedicht met een kop koffie, thee en wat lekkers erbij. Omdat samen lezen en erover praten je bij andere mensen brengt. SamenLezen is helemaal gratis. Alle locaties en samenleesmomenten vind je op pagina 33 en op onze website, onder het kopje 'Projecten'. We wensen jou een levendige lente! Het team van Vormingplus Gent-Eeklo

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

REDACTIE Veerle Bosteyn, Steve Maes, Nel Van Vooren BEELDREDACTIE Nel Van Vooren WEBREDACTIE Tim Deschaumes, Nel Van Vooren

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be COVERFOTO & THEMAFOTO'S Coverfoto: Fabienne Haerinck Themafoto's: www.coppenslaureyns.be DRUK Geers Offset VERANTWOORDELIJKE UITGEVER René De Pauw Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

VORMINGPLUS | 3


NIEUWS B401 / FLY-OVER

N

et als zoveel anderen ben je waarschijnlijk al meermaals de stad binnengereden via het viaduct B401. Het viaduct brengt de verschillende autosnelwegen E40, E17 en de stadsring R40 tot aan de Zuid, in het hart van Gent. Omdat dit niet langer strookt met een eigentijdse én toekomstbestendige visie op mobiliteit onderzoekt Stad Gent in 2017 en 2018 in samenwerking met een studieteam mogelijke toekomstscenario's voor het Viaduct B401. Hierbij wordt gezocht naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit én voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen. Dit traject loopt in samenwerking met de Gentenaars en andere gebruikers van het viaduct door inspiratie te

delen, goede voorbeelden mee te nemen, blinde vlekken in kaart te brengen en op termijn ook mogelijke ideeën te gaan testen. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 organiseert de Stad in samenwerking met het Studieteam en Vormingplus Gent-Eeklo een Toekomstweekend B401 in Bibliotheek De Krook. De toekomstscenario’s voor de B401 die tegen dan op tafel liggen worden verbeeld en tastbaar gemaakt aan de hand van workshops, wandelingen… Kom langs, geef jouw feedback en hou onze website in de gaten voor een gedetailleerd programma van dit Toekomstweekend B401. MEER INFO: NELE.VANHOOREN@STAD.GENT

ACTIVITEITEN VOOR VRIJWILLIGERS

B

VERBINDENDE COMMUNICATIE Zie pag. 26

VERWERVEN VAN PROJECTSTEUN EN SUBSIDIES Zie pag. 7

DIGISTATIE | FLYERS EN AFFICHES MAKEN MET CANVA Zie pag. 31

VERENIGING ZOEK(T) VRIJWILLIGERS Zie pag. 9

WEBSITES BOUWEN MET WORDPRESS Zie pag. 31

DIGITALE BEELDBEWERKING MET PHOTOSHOP ELEMENTS Zie pag. 30

DIGISTATIE | FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN Zie pag. 32

en je actief als vrijwilliger of werkzaam in een vzw of vereniging? Dan zijn deze activiteiten misschien iets voor jou.'

4 | VORMINGPLUS


TÊTE-À-TÊTE

HELPENDE HANDEN In de rubriek Tête-à-tête zetten we een cursist, medewerker of fan van Vormingplus in de kijker. Voor tal van activiteiten in de regio Gent-Eeklo kunnen we sinds jaar en dag vertrouwen op een poule enthousiaste vrijwilligers. Ze staan in voor het onthaal van deelnemers en tal van logistieke taken. Ook in Bibliotheek De Krook leiden sinds november vorig jaar een vijftiental vrijwilligers de Gentse activiteiten in goede banen. We noemen hen onze Helpende Handen. Maak kennis met de drie aanspreekpunten van de groep: Nelly Busschots, Rik Delva en Germain Degrendele.

Wie ben je? Nelly: Als gepensioneerde mag ik terugblikken op een rijk gevuld leven. Van kindsbeen af waren mijn interesses zeer uiteenlopend, en zichtbaar in mijn beroepsleven: diverse functies in antroposofische initiatieven, rechterhand in een bio-dynamische bakkerij, opstarten van een bio-vegetarisch restaurant met B&B, duizendpoot in een Schots landhuis. Rik: Ik ben 64 jaar en sinds september 2017 met pensioen. Van opleiding ben ik scheikundige, maar het grootste deel van mijn loopbaan was ik als informaticus werkzaam bij het Vlaams Ministerie voor Onderwijs in Brussel. Ik hou van lezen (vooral non-fictie), muziek beluisteren, reizen en fotograferen. Mijn vrouw en ik bezoeken ook vaak musea in binnen- en buitenland. Germain: Ik ben sinds anderhalf jaar met pensioen maar allesbehalve op rust. ‘Gebeten om te weten’, zou je kunnen zeggen, o.a. door het lezen van Franse boeken (als lid van een leesclub), het volgen van voordrachten, bezoeken van tentoonstellingen ... of gewoon door te luisteren of te kijken naar boeiende radio- en TV programma's. En om mijn BMI wat onder controle te houden doe ik regelmatig aan sport: wandelen, lopen, fitness en af en toe tennis. Welke activiteiten van Vormingplus spreken jou het meest aan? Nelly: Bij het overlopen van het programma van Vormingplus gaat mijn voorkeur duidelijk uit naar culturele activiteiten: muziek, kunst, boeken, filosofie, enz. Gelukkig is er voor elk wat wils: het aanbod is zeer rijk. Rik: Vooral de activiteiten die met mijn belangrijkste hobby’s te maken hebben: boeken, muziek, kunst. Germain: Zelf heb ik al regelmatig deelgenomen aan Vormingplusinitiatieven zoals: een Digistatie over interessante apps, fietsherstelling, de Paarse zetel, digitale fotografie, film bekijken en bespreken en recent: het bezoek aan de tentoonstelling rond Edgard Tytgat en de Pluslezing over Pablo Picasso.

Hoe beleef jij je rol als Helpende Hand? Nelly: Binnen het omhullende kader van Vormingplus voel ik me als Helpende Hand een nuttig radertje. Aanvankelijk was het nog wat zoeken naar het wat en hoe, maar het feit dat enige bijkomende hulp de activiteiten voor alle betrokken partijen kennelijk vlotter doet verlopen, geeft me voldoening. Rik: Ik was altijd al onder de indruk van de ongelooflijke diversiteit in het aanbod van Vormingplus: je woning isoleren, een inleiding op een tentoonstelling hedendaagse kunst, omgaan met keuzestress … Als Helpende Hand kom ik nu met de organisatorische kant in aanraking en ik ben blij dat ik daar een steentje kan toe bijdragen. Ook de samenwerking met De Krook vind ik een enorm pluspunt. Germain: Als Helpende Hand vind ik het fijn om samen met de vele andere vrijwilligers de activiteiten van Vormingplus gesmeerd te laten verlopen en de freelancers én deelnemers te begeleiden waar nodig. Want voor- en achteraf moet toch heel wat gebeuren waarvan het publiek zich niet bewust is. Heb je een bijzondere herinnering aan Vormingplus? Nelly: Vormingplus was niet echt een bekende voor me. De motivatie om me kandidaat te stellen als vrijwilliger steunde enerzijds op mijn dankbaarheid voor de lezingen en opleidingen die ik in het verleden zelf elders heb mogen volgen, anderzijds op het verlangen om op dit gebied een steentje bij te dragen voor andere geïnteresseerden. Rik: Momenteel volg ik bij Vormingplus een cursus gitaar voor beginners. Dat loopt niet van een leien dakje maar ik voel wel dat ik er een solide basis zal aan overhouden waar ik verder kan op voortbouwen. Germain: Voor een vrijwilliger is het erg belangrijk in welke organisatie hij of zij terechtkomt, wat bij mij grotendeels onbekend was. Vormingplus komt bij mij over als een warme groep, de samenwerking verloopt vlot en je leert automatisch ook een aantal nieuwe mensen kennen, wat ik als ingeweken West-Vlaming heel waardevol vind. VORMINGPLUS | 5


AGENDA

TAALCARROUSEL ARABISCH - NEDERLANDS INTERCULTUREEL PRAATCAFÉ

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

ZELF ECOLOGISCHE SCHOONMAAKMIDDELEN MAKEN OVERDAG DINSDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 17/4 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE HORIZON, F. LOUSBERGSKAAI 12, GENT AVOND DINSDAGAVOND (19.30U-22U): 15/5 2018 BIBLIOTHEEK BRUGSE POORT, BLAZOENSTRAAT 9, GENT

V

eel was- en onderhoudsproducten die we kopen bevatten chemische stoffen die via onze huid en luchtwegen ons lichaam binnendringen. Bovendien komen de restanten na het poetsen in onze waterlopen terecht. En dat terwijl we deze producten helemaal niet nodig hebben. Met enkele eenvoudige, goedkope en ecologisch verantwoorde ingrediënten kan je zelf heel gemakkelijk was- en onderhoudsproducten maken. Goed voor het milieu en voor je portemonnee! Je krijgt informatie over ingrediënten en producten en we gaan ook samen aan de slag. Breng een lege fles mee voor wasmiddel en een spray-fles voor je zelfgemaakte allesreiniger. Dan kan je ze thuis meteen uitproberen!

FRANCESCA VANTHIELEN OVER DE KLIMAATZAAK WOENSDAGAVOND (20U-21.30U): 18/4 2018 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE

A

ls we onze planeet leefbaar willen houden, moeten we actie ondernemen. Dat zijn we verplicht aan onszelf én aan alle volgende generaties. Aangezien de Belgische overheden niet snel genoeg te werk gaan om een duurzame toekomst te vrijwaren, startte vzw Klimaatzaak een rechtszaak om de overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Mede-oprichtster Francesca Vanthielen vertelt wat deze rechtszaak betekent voor ons en voor diegenen die de planeet van ons erven. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het burgerinitiatief 'De Klimaatzaak'. FRANCESCA VANTHIELEN €8|€6|€4 CODE: 18AS5189 I.S.M. BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, VZW KLIMAATZAAK

OVERDAG NATHALIE SEVERENS € 5 | € 2.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5362 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE HORIZON INSCHRIJVEN VIA LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE HORIZON - 09 266 88 55 - LDC.DE.HORIZON@ OCMWGENT.BE AVOND NATHALIE SEVERENS € 16 | € 12 | € 8 | € 3.20 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5361 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

6 | VORMINGPLUS

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

6 VRIJDAGAVONDEN (19.30U-22U): 20/4 + 4/5, 18/5 + 1/6, 15/6, 29/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

T

aalcarrousel is een intercultureel praatcafé in Gent waarbij Nederlandsen Arabischtaligen elkaars taal beter leren spreken. Je praat afwisselend Nederlands en Arabisch en helpt elkaar. We kiezen telkens een thema om over te spreken, zoals familie, cultuur of eten. Zo blijven de gesprekken boeiend en leer je elkaar(s cultuur) beter kennen. De focus ligt op de spreektaal uit de Levant: Syrië, Jordanië, Palestina, Libanon. Vrijwilligers bereiden telkens een thema voor om over uit te wisselen. VRIJWILLIGERS TAALCARROUSEL GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 18AS4574 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PCVO HET PERSPECTIEF

TAALCARROUSEL RUSSISCH - NEDERLANDS INTERCULTUREEL PRAATCAFÉ 5 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (10U-12.30U): 21/4 + 5/5, 19/5 + 2/6, 16/6 2018 PCVO - HET PERSPECTIEF, HENLEYKAAI 83, GENT

T

aalcarrousel is een intercultureel praatcafé waarbij Vlamingen en Russen elkaars taal beter leren spreken. Je praat afwisselend Nederlands en Russisch en helpt elkaar. De gesprekken gaan over dagelijkse dingen zoals familie, cultuur, voeding of opvoeding. Zo leer je elkaar beter kennen en begrijpen. Vrijwilligers bereiden telkens een thema voor om over uit te wisselen. VRIJWILLIGERS TAALCARROUSEL GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 18AS5058 I.S.M. PCVO HET PERSPECTIEF


AGENDA

OP NAAR EEN MEER ECOLOGISCHE TUIN ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12.30U): 21/4 2018 + 4 DINSDAGAVONDEN (19U-22U): 24/4 + 8/5, 15/5, 22/5 2018 BOERSE POORT, MAHATMA GANDHISTRAAT, GENT (21/4 2018) EN NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, DRIEPIKKELSTRAAT 32, MARIAKERKE

oe haal je de natuur binnen in je eigen sier- en/of moestuin? En hoe maak je er een aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk geheel van, met de natuur als model? Tijdens de eerste sessie gaan we op onderzoek in het tuincollectief van de Boerse Poort. Daarna volgen drie binnenlessen waar alle relevante theoretische en praktische kennis over fauna, flora, bodem en permacultuur aan bod komen. De laatste les vindt plaats in iemands tuin waar je concreet op weg wordt gezet bij het creëren van een biodivers geheel op jouw maat: een plek waar je van kunt genieten en waar de natuur een boost krijgt. HERMAN DIERICKX € 80 | € 60 | € 40 | € 16 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5142

WATER GEBRUIKEN EN HERGEBRUIKEN ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 21/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

W

e gebruiken heel wat water in en om het huis: (af)wassen, drinken, schoonmaken, wc doorspoelen, douche/ bad, tuin sproeien … Maar zuiver water wordt steeds duurder en schaarser. Voor veel toepassingen hoeven we echt geen drinkwater te gebruiken. In deze infosessie leer je meer over rationeel watergebruik in huis en de toepassingen van regenwater. Door een eenvoudige regenwaterinstallatie te plaatsen, kan je al tot de helft zuiver drinkwater besparen. Met de stijgende prijzen is zo'n installatie dus al snel rendabel. Hoe dan ook produceert ieder huishouden heel wat afvalwater. Een kleinschalige zuiveringsinstallatie kan een zinvolle bijdrage leveren aan ons leefmilieu.

Foto: Matthijs van Heerikhuize

H

VERWERVEN VAN PROJECTSTEUN EN SUBSIDIES

CLASH | JACHT: NATUURBEHEER OF BARBARIJ? EEN INTERACTIEF DEBAT OVER HETE HANGIJZERS

3 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 26/4 + 3/5, 17/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

DONDERDAGAVOND (20U-22U): 26/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

oe stel je een goed dossier samen om subsidies te vinden voor jouw project? We maken kennis met verschillende financiers (private financiers, gemeenten, Vlaamse en Europese subsidielijnen) en kijken door hun bril. Wie zou jouw project willen steunen? Wat moet je zeker in je dossier vermelden? Welke schrijfstijl gebruik je daarbij? Hoe stel je een realistische begroting op? We vertrekken vanuit jouw projectidee en geven elkaar feedback. Aan het einde van de cursus heb je een stevige basis om een projectdossier te schrijven op maat van de financier van je keuze. SABINE CRAENEN € 37 | € 28 | € 18.50 | € 7.40 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5101 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

Foto: (CC BY-NC-SA 2.0)

HILDE VANWILDEMEERSCH GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 18AS4703 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VIBE VZW. MET DE STEUN VAN GENT KLIMAATSTAD

I

n Clash confronteren we twee tegengestelde opinies over een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Het debat krijgt vorm aan de hand van stellingen waar de twee gasten maar ook de deelnemers zich kunnen over uitspreken. Het debat over de jacht woedt volop, denken we maar aan de de drijfjacht op everzwijnen, het debat over de jacht op vossen en het bekendmaken van de kaart van de jachtgebieden in Vlaanderen. Dieter De Mets voert het woord namens de belangenvereniging van Vlaamse jagers. Hij ziet de jacht als een vorm van natuurbeheer met een sterke traditie die vandaag nog altijd relevant is om de biodiversiteit in stand te houden en de overlast van sommige soorten als vos en everzwijnen in te perken. Knack-redacteur Dirk Draulans stelt zich vragen bij de meerwaarde van jacht als natuurbeheer en verbaast zich over het feit dat we als maatschappij nog steeds toelaten dat dieren worden neergeschoten voor de sport, in tijden van terrorisme en gevoeligheid aan dierenleed. Welke argumenten kunnen jou het meest overtuigen of heb je zelf ook argumenten voor of tegen? Schrijf je dan zeker in voor dit actuele en relevante debat. DIETER DE METS, DIRK DRAULANS € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5346 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

>>

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 7


Foto: Fabienne Haerinck

AGENDA

DZJAMBO INTERCULTURELE ONTMOETINGSGROEP 2 VRIJDAGAVONDEN (19.30U-22U): 27/4 + 25/5 2018. HET MAANDELIJKS PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN WORDT OP DEZE BIJEENKOMSTEN BEKENDGEMAAKT. IN-GENT VZW AFDELING INBURGERING, BLEKERIJSTRAAT 55, GENT

H

eb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom in onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. In kleine groepjes leren we samen Turks koken, bezoeken we een museum of maken we een wandeling in de Bourgoyen. Zo ontstaan op een ongedwongen manier boeiende gesprekken en fijne contacten. De maandelijkse ontmoetingen staan garant voor gezelligheid en interessante activiteiten die je steeds zelf kunt kiezen. We kijken ernaar uit om je te verwelkomen! VRIJWILLIGERS DZJAMBO GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 17AS4475 I.S.M. IN-GENT VZW

CULINAIR ONKRUID WANDELING

HET GERECHTSGEBOUW IN GENT, EEN OPEN HUIS

MERELBEKE ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 28/4 2018 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE OOSTERZELE DONDERDAGNAMIDDAG (14U-16U): 3/5 2018 PLAATS VAN AFSPRAAK WORDT LATER BEKENDGEMAAKT

DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 3/5 2018 GERECHTSGEBOUW, OPGEËISTENLAAN 401, GENT

O

nbekend is onbemind. Dat is zeker zo voor de vele kruiden die we als onkruid bestempelen. Wilde planten hebben immers ook wilde smaken. Er wacht je een totaal nieuwe culinaire beleving wanneer je er in de keuken mee aan de slag gaat. Bovendien zitten veel wilde planten barstensvol mineralen, vitaminen en andere heilzame inhoudsstoffen. Plots wordt de natuur zo weer een bron van overvloed. Tijdens een wandeling leer je een aantal courante soorten in het wild herkennen. MERELBEKE DIËGO VAN DE KEERE € 8.50 | € 6.50 | € 4.50 | € 1.70 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS4229 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR, LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF OOSTERZELE DIËGO VAN DE KEERE € 8.50 | € 6.50 | € 4.50 CODE: 18AS4230 I.S.M. BIBLIOTHEEK OOSTERZELE

8 | VORMINGPLUS

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

G

eert Cheyns, ex-voorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. De rondleiding door het nieuwe gerechtsgebouw doorspekt hij met sappige anekdotes en interessante weetjes. Nieuwe inzichten over onze justitie doe je hier op uit eerste hand. GEERT CHEYNS € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5023

Foto: Amaury Henderick (CC BY-NC-ND 2.0)

>>


AGENDA

DE GENTSE BELUIKEN: OVER ‘VUILE GOTEN’ EN VERBORGEN GEVELS HISTORISCH GENT DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 3/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

e dokters Mareska en Heyman noemen de Gentse beluiken in hun onderzoek van 1845 nog ‘vuile goten’. Net zoals vele andere industriesteden kent Gent vanaf de negentiende eeuw overbevolkte en onhygiënische arbeidersbuurten met duizenden kleine beluikhuisjes. Veel ervan blijven tot diep in de twintigste eeuw bewoond. Het is als een aflossing van de wacht door achtereenvolgende generaties armen. Vanaf de jaren 1970 brengen een onderzoek van de WIARUG (Werkgroep Industriële Archeologie van de Rijksuniversiteit Gent) en het pas opgerichte MIAT de Gentse beluiken onder de aandacht. In de jaren 1980 maakt het stadsbestuur werk van de huisvestingsproblematiek en lanceert het renovatieplannen voor de beluiken. Hilde Langeraert, conservator van het MIAT, neemt je mee naar de verborgen hoekjes en vergeten verhalen van de Gentse beluiken. HILDE LANGERAERT € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS4698 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

VERENIGING ZOEK(T) VRIJWILLIGERS 2 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 7/5, 14/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

rijwilligers zijn het cement van onze maatschappij, maar veel verenigingen krijgen het steeds moeilijker om (bestuurs) vrijwilligers te vinden. Hoe komt dat en wat kan je eraan doen? In deze tweedelige reeks krijg je een dieper inzicht in de hedendaagse vrijwilligersengagementen. Je leert hoe je gericht vrijwilligers kan werven en hoe jouw vereniging een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid kan opbouwen. Met de verschillende praktische tips kan je onmiddellijk aan de slag. SVEN VAN DAMME € 29.50 | € 22.50 | € 14.50 | € 5.90 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5102 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK >>

ONTMOETINGSGROEPEN I.S.M. VORMINGPLUS GENT-EEKLO

I

n deze groepen blijf je op de hoogte van wat zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Als je graag op deze wijze je kennissenkring uitbreidt en regelmatig wil samenkomen met leeftijdsgenoten, ben je van harte welkom. Je kan aansluiten bij een van de volgende groepen. Je vindt de programma’s terug op de vermelde webadressen.

VIE-GROEP GENT VOOR VROUWEN VAN 50+ TWEEWEKELIJKS OP DINSDAGVOORMIDDAG (9U-12U): 17/4 + 8/5, 22/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT € 45 VOOR 7 BIJEENKOMSTEN | LET OP! DEZE GROEP IS VOLZET! I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/VIEGENT

VIE-GROEP MERELBEKE VOOR VROUWEN VAN 50+ TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAGVOORMIDDAG (9.30U-12U): 19/4 + 3/5, 17/5, 31/5 2018 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE DEELNAMEPRIJS € 7/BIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/VIEMERELBEKE

VOV-GROEP GENT VOOR VROUWEN VAN 50+ TWEEWEKELIJKS OP DINSDAGNAMIDDAG (14U-17U): 17/4, 24/4 + 8/5, 22/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT 17/4 24/4 8/5 22/5

200 JAAR UGENT | LUT DE PAEPE BEZOEK WATERTOREN MET GIDS PLANETEN BUITEN ONS ZONNESTELSEL: KANS OP BUITENAARDS LEVEN? | PROF. DR. JEAN-PIERRE DE GREVE DEMOCRATIE EN VERKIEZINGEN, EEN WOELIGE RELATIE | KRIS DESCHOUWER

LIDGELD: € 10/JAAR | € 9.50/BIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/VOVGENT

PLUS TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 19/4 + 3/5, 17/5, 31/5 + 14/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT 19/4 3/5 17/5 31/5 14/6

EUROPA EN DE GROOTMACHTEN: HEBBEN WE NOG TROEFKAARTEN? | PROF. DR. SVEN BICSOP WAAR EEN WIL IS, IS EEN BREIN EN IETS MEER | LUC CREVITS JÜRGEN HABERMAS | PROF. STEFAN RUMMENS IMMANUEL KANT | PROF. GERTRUDIS VAN DE VIJVER FJODOR DOSTOJEWSKI, EEN SUBVERSIEVE MORALIST | PROF. PIETER BOULOGNE

€ 7/BIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/PLUSGENT

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 9


Foto: Epo

Foto: Lannoo

AGENDA

QUOTES

EQuotes

lke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een -interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids.

QUOTES | OORLOG ZONDER GRENZEN TINA DE GENDT INTERVIEWT LUDO DE BRABANDER

QUOTES | DE TWEEDE HELFT TINA DE GENDT INTERVIEWT ASSITA KANKO

DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 19/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 17/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

A

anslagen van IS in Brussel en Parijs en vluchtelingenstromen uit Syrië en Afghanistan... we kunnen ons hoofd niet langer afwenden van conflicten elders in de wereld. Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw bepleit in zijn boek Oorlog zonder grenzen dat we ook het aandeel van buitenlandse invloeden niet mogen onderschatten bij het escaleren van conflicten in deze landen. Ludo De Brabander legt hierbij de focus op Syrië. Hij volgt vooral de situatie in het Koerdische gebied op de voet op, wat stof opleverde voor zijn nieuwe boek Het Koerdische Utopia. LUDO DE BRABANDER, TINA DE GENDT € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS4646 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

10 | VORMINGPLUS

Btweede helft

russelse politica en auteur Assita Kanko brengt met De een boek dat perfect past bij haar wervelende persoonlijkheid: een geëngageerde en overtuigende oproep voor een nieuw feminisme. In De tweede helft vermengt ze getuigenissen uit haar eigen leefwereld met harde feiten en cijfers over de rol van vrouwen in onze maatschappij. Haar dwingende boodschap: vrouwen, 'de tweede helft', worden nog altijd onvoldoende naar waarde geschat. Kanko raakt talloze thema's aan, van het glazen plafond tot huiselijk geweld maar ook vrouwenbesnijdenis, waarvan zij zelf slachtoffer was in haar geboorteland Burkina Faso. Het resultaat is een oproep die niemand onbewogen zal laten in tijden van #metoo. ASSITA KANKO, TINA DE GENDT € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS4647 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

BASISCURSUS FIETSONDERHOUD 4 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (9U-12U): 26/5 + 2/6, 9/6, 16/6 2018 DE FIETSAMBASSADE-GENT, VOSKENSLAAN 27, GENT

L

eer hoe je je fiets (remmen, lichten, versnellingen ...) snel en budgetvriendelijk kan herstellen. Breng je eigen fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt. In de eerste les krijg je meer info over welke materialen je nodig hebt voor de volgende lessen. DIMITRY VERHELST € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5355 I.S.M. DE FIETSAMBASSADE GENT

SPELEN IN ZWARTE SNEEUW FRAGIEL MANIFEST TEGEN KINDERARMOEDE DINSDAGAVOND (19.30U-21U): 15/5 2018 BIBLIOTHEEK EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM

B

ijna één op de vijf kinderen leeft in armoede. Armoede is voor buitenstaanders vaak onzichtbaar. Maar voor kinderen uit kansarme gezinnen is armoede een dwingende constante. Bij het spelen, het naar school gaan of het shoppen: ze kunnen er niet aan ontsnappen. Dat kan en moet anders. In zijn eerste, als boek uitgegeven manifest vraagt Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. Hij bekijkt de armoedeproblematiek vanuit kinder- en mensenrechtenperspectief. Wat betekent armoede voor hen en voor hun gezin? Hoe benaderen de samenleving en het beleid die kinderen in armoede? En welke hefbomen zijn er voor een betere armoedebestrijding? De Kinderrechtencommissaris bepleit een omvattend verhaal. De huidige focus van het beleid op zelfredzaamheid schiet volgens hem tekort. De structurele uitsluitingsmechanismen zouden beter aangepakt moeten worden. Wie in armoede leeft, heeft namelijk ook in onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd extra hindernissen te overwinnen.

OP BEZOEK BIJ DE STADSSECRETARIS VAN GENT DONDERDAGNAMIDDAG (15U-16.30U): 24/5 2018 STADHUIS, BOTERMARKT 1, GENT

D

e Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en hierdoor komt er ook meer aandacht voor het gemeentelijk bestuursniveau. Het beleid wordt bepaald door de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden die we verkiezen maar er is natuurlijk ook een heel ambtenarenapparaat dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit beleid. Aan het hoofd van dit korps staat de stadssecretaris. Zij is ook de brugfiguur tussen het politieke niveau en de ambtenaren. Hoe dit juist allemaal in zijn werk gaat horen we van deze bevoorrechte getuige. Mieke Hullebroeck is sinds vorig jaar de nieuwe stadssecretaris. Zij ontvangt ons in de raadzaal, waar ze ons een inkijk geeft in het functioneren van het stedelijk bestuursniveau, de uitdagingen waar dit niveau voor staat en wat de taken van de stadssecretaris specifiek zijn. MIEKE HULLEBROECK € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5353

BRUNO VANOBBERGEN GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 18AS4194 I.S.M. BIBLIOTHEEK EVERGEM, CULTUURCENTRUM EVERGEM

Foto: Vibe

>>

HERINRICHTEN EN RENOVEREN: GEZOND EN MILIEUBEWUST! ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 26/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

it is een interactieve vormingssessie die je een pak bijbrengt over een gezond binnenmilieu. Je start met een filmpje. Daarna neem je deel aan een ‘speeddating’ met materialen: in kleine groepjes en op een interactieve manier maak je kennis met de meer gezonde en ecologische versies van afwerkingsmaterialen zoals verf, behang, vloeren, leempleister enz. Zo ontdek je proefondervindelijk gezonde en milieuverantwoorde materialen. Hoe binnenafwerkingsmaterialen mee het binnenmilieu bepalen is iets waar veel mensen niet bij stilstaan. Na deze sessie doe je dat gegarandeerd wel. LIESBETH DE VETTER GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 18AS4704 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VIBE VZW. MET DE STEUN VAN GENT KLIMAATSTAD

>> ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 11


Foto: Bart Dewaele

AGENDA

BEZOEK AAN HET FEDERAAL PARLEMENT DONDERDAGNAMIDDAG (13U-17.30U): 31/5 2018 PLAATS VAN AFSPRAAK: LOKETTEN BRUSSEL-CENTRAAL, EUROPAKRUISPUNT 2, BRUSSEL

ZATERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 9/6 2018 TRAFIEK VZW, HASPELSTRAAT 37, GENT

W

il je het politieke gebeuren in de Wetstraat eens van dichtbij meemaken? Dan is deze uitstap je kans, want op donderdag is er telkens een plenaire vergadering die we live kunnen volgen. Een gids van de Kamer van Volksvertegenwoordigers beantwoordt al je vragen. Wat is het verschil tussen de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat? Wat is Vlaamse materie en wat Belgische? Voor we het Parlement bezoeken wandelen we even langs de belangrijkste machtscentra van ons land en krijgen we meer uitleg over de verschillende instellingen. JANUSZ VANHELLEMONT € 6 | € 4.50 | € 3 | VANUIT GENT SINT-PIETERS NEEM JE BEST DE TREIN VAN 12.23U. GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. CODE: 18AS5352

12 | VORMINGPLUS

ER BROEIT WAT IN DE BRUGSE POORT WANDELING LANGS BURGERINITIATIEVEN

D

e volkswijk Brugse Poort is altijd al een smeltkroes geweest van jong en oud, nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners. Hilde Verschaeve is trekker van Trafiek vzw en al jarenlang actief in de buurt. Ze is dan ook goed geplaatst om ons een evolutie van de buurt te schetsen. Zowel een stadsvernieuwingsproject (Zuurstof voor de Brugse Poort) als vele burgerinitiatieven geven de buurt haar huidige gezicht en beleving. Al wandelend ontdekken we een aantal van die initiatieven. Ontmoeten, samenleven, participatie en diversiteit zijn hierbij belangrijke aspecten. Natuurlijk kent de wijk ook nog zijn problemen en uitdagingen. Ook deze hete hangijzers gaat onze gids niet uit de weg wanneer ze haar geëngageerde kijk op de wijk met ons deelt. HILDE VERSCHAEVE € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5349

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


SAMEN VOOR VREDE 1

00 jaar geleden stopte de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heerst er in West-Europa voorspoed en vrede. Andere plaatsen in de wereld gaan wel nog steeds gebukt onder oorlog, onderdrukking en geweld. Denken we maar aan het lang aanslepende conflict tussen Israël en Palestina. Sinds de aanslagen van IS in Brussel en de vluchtelingenstroom uit Syrië en Afghanistan weten we dat conflicten elders in de wereld ook hier hun weerslag kunnen hebben. Hoe zorgen we voor een verder samenleven

in vrede? Hoe krijgen we de Westerse en islamitische wereld dichter bij elkaar? En hoe moeten we het gevaar inschatten dat uitgaat van kernwapens in tijden van Trump en Kim Jong Un? In de activiteitenreeks ‘Samen voor vrede’, in samenwerking met de Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Merelbeke, Melle en Oosterzele, staan we in dit vredesjaar stil bij de grote uitdagingen voor vrede en veiligheid vandaag.

Foto: Borgerhoff & Lamberigts

DINSDAGAVOND (20U-22U): 24/4 2018 JEUGDCENTRUM MOLENHOEK, HUNDELGEMSESTEENWEG 445, MERELBEKE

N

oord-Korea test met de regelmaat van de klok ballistische raketten en kernwapens. President Trump wil dit niet zomaar laten gebeuren. De schrik voor een kernoorlog neemt wereldwijd toe. Tegelijkertijd is er in 2017 in de schoot van de VN door een meerderheid van landen in de wereld het Nucleair Wapenverbodsverdrag onderhandeld. ICAN kreeg voor haar lobbywerk voor dat verdrag de Nobelprijs voor de Vrede. De kloof tussen de houding van de kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten is nog nooit zo groot geweest. Stevenen we af op een clash? Hoe sterk is het bestaande non-proliferatieregime nog? Wegen de voordelen van kernwapens op tegen alle nadelen? En wat is de positie van België en de rol van de NAVO in dit hele verhaal? TOM SAUER € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18AS5396 I.S.M. GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE

IS DIT NU DE ISLAM? IN GESPREK MET KHALID BENHADDOU WOENSDAGAVOND (20U-22U): 2/5 2018 GEMEENTEHUIS MELLE, GEMEENTEPLEIN 1, MELLE

I

n zijn boek Is dit nu de islam? schrijft de jonge imam Khalid Benhaddou hoe je tegelijk Europeaan, weldenkend moslim en volbloed democraat kan zijn. Hij vertelt hoe je de Koran echt moet lezen en begrijpen: niet letterlijk, maar in zijn historische context. Hij spreekt over de extreme islam, zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden, en hoe je jongeren kan weghouden van radicalisering. Hij houdt een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, where East meets West . KHALID BENHADDOU € 5 | GEEN REDUCTIE MOGELIJK CODE: 18AS5399 I.S.M. GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE

Foto: Fabienne Haerinck

DE GEVAREN VAN KERNWAPENS IN TIJDEN VAN TRUMP EN KIM JUNG UN

ISRAËL EN PALESTINA | 70 JAAR VERDEELDHEID WOENSDAGAVOND (20U-22U): 16/5 2018 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE

H

et Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gezien als een conflict tussen twee volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Vrede lijkt onmogelijk omdat geen van beide partijen de strijdbijl wil begraven. Land- en basisrechten vormen echter de voornaamste inzet van het conflict: Israël heeft een eigen staat sinds 1948 en het verhindert de oprichting van een Palestijnse staat. Op 29 november 1947 beslisten de Verenigde Naties om Palestina te verdelen in een Joodse staat (55 percent), een Palestijnse staat (44 percent) en een internationaal gebied Jeruzalem. Dit Verdeelplan moest de strijd tussen de zionistische en de Palestijnse nationale beweging beslechten, maar het omgekeerde gebeurde: het plan vormde de aanleiding voor een gewapend conflict. De zionistische beweging aanvaardde het plan omdat ze een grote territoriale winst boekte, de Palestijnen verwierpen het omdat het hen zwaar benadeelde. De VN erkende toen reeds dat dit plan noodlottig was: een Palestijnse staat zou er niet komen. Zeventig jaar later is de meerderheid van de Palestijnen ontheemd. BRIGITTE HERREMANS € 5 | GEEN REDUCTIE MOGELIJK CODE: 18AS5397 I.S.M. GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 13


AGENDA

MAROKKO: EEN SCHRIJVERSPALET MAANDAGAVOND (20U-22U): 23/4 2018 BIBLIOTHEEK LOCHRISTI, KON. BOUDEWIJNLAAN 6, LOCHRISTI

CULTUUR & FILOSOFIE

S

MOZART EN DE OPERA MET UITVOERING VAN LA CLEMENZA DI TITO IN DE VLAAMSE OPERA GENT LEREN KIJKEN NAAR MODERNE KUNST MET BEGELEID BEZOEK AAN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 2 MAANDAGNAMIDDAGEN (14U-16U): 16/4, 23/4 2018 + ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12.30U): 28/4 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF, POELSTRAAT 37, MERELBEKE EN MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT, F. SCRIBEDREEF 1, GENT

H

eb je vragen over kunst? Voel je je onzeker in het spreken over moderne kunst en kun je wel wat inwijding gebruiken? Dan is deze reeks iets voor jou. Vanuit kijkoefeningen en reacties uit de groep verkennen we een reeks kunstwerken. We kijken samen en wisselen indrukken uit. Deze inleiding verfrist je kijk op beeldende kunst en brengt je een heel eind op weg in het omgaan met kunstwerken in relatie tot de snel veranderende maatschappij. Als afsluiter brengen we een bezoek aan de collectie van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. BRIGITTE PATTYN € 33 | € 25 | € 16.50 | € 6.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | INGANGSTICKET MUSEUM IS NIET IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF4099 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF

3 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 16/4, 23/4 + 7/5 2018 + DINSDAGAVOND (20U-22.45U): 8/5 2018 (OPERA) BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT EN VLAAMSE OPERA GENT, SCHOUWBURGSTRAAT 3, GENT (CONCERT)

M

ozart wijdde zich aan alle muzikale genres die in zijn tijd populair waren, maar de opera was zijn favoriet. Ontdek hoe hij dit genre naar een persoonlijk, onnavolgbaar hoogtepunt voert dat niet te vatten is in vakjes of trends. Luister naar zijn grote meesterwerken Figaro, Don Giovanni, De Toverfluit, en ontrafel een ragfijn samenspel van stemmen en instrumenten die het diepste van je ziel blootleggen. Mozart is de beste psycholoog, zei een beroemd regisseur ooit. Zijn laatste opera, La clemenza di Tito, zou ouderwets zijn. Maar is dat wel zo? Verdiep je in het werk van een Mozart op zijn artistieke hoogtepunt, waarna je de opvoering van dit meesterwerk beleeft in de Opera. GISÈLE TALLON € 72 | € 60.50 | € 48 | € 14.40 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | CONCERTTICKET (€ 24.60) IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF5385 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

Foto: Wikimedia Commons

DAG VAN DE FILOSOFIE VERBEELDING AAN DE MACHT ZATERDAG 28 APRIL, 14U-18U. WWW.DAGVANDEFILOSOFIE.BE

14 | VORMINGPLUS

CULTUUR & FILOSOFIE

chrijvers gelieerd aan Marokko zijn talrijk en talentrijk, denken we maar aan Tahar Ben Jelloun (Prix Goncourt-winnaar), Fatima Mernissi, Hafid Bouazza (Gouden Uil-winnaar) en Abdelkader Benali. Van eigen bodem laten we Fikry el Azzouzi en Rachida Lamrabet de revue passeren: warme, verrassende stemmen. Laat je verleiden door deze wervelende opstap naar leesplezier, met een projectiepresentatie en een uitgebreide literatuurlijst. Ook de bibliotheek stelt een literatuurlijst samen en zet Marokkaanse auteurs en muziek in de kijker. Katrien en Stefaan nemen je graag mee in deze literaire verkenning, met verse muntthee en koekjes, tussen de boeken van Bibliotheek Lochristi. KATRIEN VAN HECKE, STEFAAN SEGAERT € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 18CF5229 I.S.M. BIBLIOTHEEK LOCHRISTI

PROEVEN VAN ACRYLSCHILDEREN EXPRESSIEWORKSHOP 5 DONDERDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16.30U): 26/4 + 3/5, 17/5, 24/5, 31/5 2018 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE

S

childerkunst begrijp je beter door zelf te schilderen en kleuren te mengen. Vanuit eenvoudige oefeningen ervaar je stap voor stap het acrylschilderen. Onder begeleiding leer je het penseel op papier hanteren, de richting van toetsen, de structuur van verflagen, droog en nat opbouwen. Daarbij laat je je onder meer inspireren door Leieschilders en museumcollecties, maar ook door ander beeldmateriaal, schaduwvormen, muziek en je intuïtie. Je oefent in het opbouwen van een compositie met kleurtoetsen en vlakken. Je schildert gelaagd en experimenteert vanuit demonstratie. Er is geen voorkennis of tekentalent vereist. BRIGITTE PATTYN € 92.50 | € 76 | € 58.50 | BASISMATERIAAL IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN (ACRYLVERF, PAPIER, MEDIUM, SPATELS, PENSELEN) CODE: 18CF4143 I.S.M. BIBLIOTHEEK OOSTERZELE


AGENDA

FILOCAFÉ GENT 3 ZONDAGNAMIDDAGEN (14.30U-17U): 29/4 + 27/5 + 24/6 2018 VOORUIT - FOYERZAAL, SINTPIETERSNIEUWSTRAAT 23, GENT

D

e Filocafés zijn intussen traditie geworden. Het zijn bijeenkomsten op café, waarbij allerlei mensen verzamelen die zich bereidwillig en enthousiast aan het filosofische avontuur willen wagen. Samen trachten we een zoekende en open dialoog te voeren rond een zelfgekozen filosofische kwestie. We gaan dieper in op gedachten, meningen en overtuigingen. Het Filocafé wordt ondersteund door een ervaren gespreksbegeleider. Uitgangspunt zijn filosofische vragen en gebeurtenissen die jou bezighouden: hoe vrij is onze huidige samenleving? Bestaan er slechte mensen? Hoe weet je wat je weet? Iedereen is welkom om mee te filosoferen of te luisteren.

TENTOONSTELLINGSBEZOEK ANGST IN HET MUSEUM DR. GUISLAIN MET FILOSOFISCH NAGESPREK VRIJDAGNAMIDDAG (13.30U-17U): 4/5 2018 MUSEUM DR. GUISLAIN, J. GUISLAINSTRAAT 43, GENT

A

ngst is een van de meest instinctieve emoties. Het bepaalt voor een groot deel onze manier van handelen. Museum Dr. Guislain wil met deze tentoonstelling de vele gezichten van angst laten zien. Van ‘godsvrezend’ tot angst voor de medemens, van individuele fobie tot massahysterie. Na een gegidste rondleiding volgt een filosofisch nagesprek. GIDS MUSEUM DR. GUISLAIN, LIEF CUYVERS € 13 | € 11.50 | € 9.50 | € 2.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | INGANGSTICKET MUSEUM IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF5350 I.S.M. MUSEUM DR. GUISLAIN

Foto: Tatjana Gerhard

ALEX KLIJN VRIJE BIJDRAGE | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 18CF5190 I.S.M. KUNSTENCENTRUM VOORUIT VZW

CULTUUR & FILOSOFIE

HAMMAM | STEAMING STORIES HET ABC VAN BADGEWOONTES, LICHAAMSVERZORGING EN VORMEN VAN BIJGELOOF DOOR DE EEUWEN HEEN MAANDAGAVOND (19.30U- 21.30U): 7/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

r. Sadi Maréchal (Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie) gaat tijdens deze lezing in op de evolutie van badgewoontes en vormen van bijgeloof die onze eigen ideeën over lichaamshygiëne vorm hebben gegeven, van het Oude Nabije Oosten tot nu. De focus ligt op de rol van water in dagelijkse lichaamshygiëne, het gebruik van zepen, arganolie, schoonheidsproducten, de sociale gebruiken en het bijgeloof tijdens een badbezoek. Na afloop kunnen de toehoorders kennismaken met traditionele en moderne verzorgingsproducten uit de (oude) hammam-cultuur. SADI MARÉCHAL, BRIGITTE PATTYN € 5 | € 3 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18CF4881 I.S.M. UNIVERSITEIT GENT, STAM, FEDERATIE VAN MAROKKAANSE VERENIGINGEN, AMSABISG (INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS), FARO. VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED

VORMINGPLUS | 15

>>


AGENDA

>>

ZIN OP ZONDAG

W

at zijn de fundamentele vragen over onszelf, het leven en de wereld? Volgens de Duitse filosoof Kant zijn er vier vragen die er werkelijk toe doen. Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens? In deze nieuwe zingevingsreeks komt maandelijks een interessante spreker aan het woord, die ingaat op de vragen van Kant. Daarna volgt een gesprek. Op zondag, met ontbijtkoeken en straffe koffie.

ZIN OP ZONDAG | LIEVE THIENPONT

ZIN OP ZONDAG | PETER VAN LIERDE

ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 6/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 10/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

ieve Thienpont is psychiater, therapeut en LEIFarts. Zij is voorzitter van vzw Vonkel/LEIFpunt Gent, waar mensen terechtkunnen met levenseindevragen. Ze werkt mee aan wetenschappelijke publicaties, opiniestukken en internationale documentaires omtrent euthanasie en psychisch lijden. Ze is auteur van Libera Me. Over euthanasie en psychisch lijden (Witsand 2015) en De pijn van anders zijn. Getuigenissen van (on)draaglijk lijden met Asperger (Lannoo 2017). LIEVE THIENPONT € 13 | € 10 | € 6.50 | € 2.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | KOFFIE/ THEE EN KOFFIEKOEK ZIJN IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF5404 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

P

eter Van Lierde, taoïstische naam Fang Lide, is romanist, literatuurwetenschapper, cultuurwetenschapper, Master of Arts in European Studies, operazanger, yoga-leraar, taoïst en arts binnen de authentieke Chinese geneeswijzen. Hij richtte center OLM op en het Taoïstisch Alchemistisch Gezondheidscentrum. Hij doceert lichaamswerk, rugreëducatie, taijiquan, yuanqigong, en werkt als artistiek coach. Hij bewandelt een weg van 'lichamelijke spiritualiteit' en doet vergelijkend onderzoek naar Oosterse en Westerse manieren om met lichaam en geest om te gaan. Hij zet zich in voor het bewaren van oude medische kennis en methoden, die zelfs in de landen van oorsprong verloren dreigen te gaan.

Foto: Tatjana Gerhard

L

PETER VAN LIERDE € 13 | € 10 | € 6.50 | € 2.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | KOFFIE/ THEE EN KOFFIEKOEK ZIJN IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF5403 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

>> vervolg pag. 22 16 | VORMINGPLUS

CULTUUR & FILOSOFIE

VORMINGPLUS | 16


INSCHRIJVEN BIJ VORMINGPLUS

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven doe je bij voorkeur via de website www.vormingplusgenteeklo.be. Zo hebben we meteen alle gegevens correct. Vervolgens krijg je een mail waarin vermeld wordt dat je inschrijving in behandeling is. Een vlot verloop van de inschrijvingen op Wanneer je inschrijving verwerkt is door ons administratief team krijg onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers je een bevestigingsmail waarin alle gegevens van de activiteit staan willen bieden. Op basis van het aantal met de uitnodiging tot betaling met gestructureerde mededeling op het inschrijvingen bepalen wij of een activiteit rekeningnummer IBAN BE40 0014 2764 2663 (BIC: GEBABEBB). doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan Je inschrijving is definitief als je binnen de zeven dagen betaalt. hiervoor doorslaggevend zijn. Als het niet lukt om via de website in te schrijven, kan je ook telefonisch inschrijven tijdens de openingsuren van ons secretariaat. We helpen je graag verder. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Je kan al online inschrijven vóór het tijdschrift in je bus valt. De zomeractiviteiten (juli-augustus-september 2018) staan vanaf mei op onze site.

VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING Vormingplus Gent-Eeklo hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. De reductieprijs geldt voor: studenten met een studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw studentenkaart mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten en niet voor: gepensioneerden of 65+’ers Contacteer ons op 09 224 22 65 voor verdere informatie De sociale prijs geldt voor: mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje.

werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart. Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent, sinds januari 2018 ook ook voor inwoners van Merelbeke en Destelbergen. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 21. Daarnaast is er een Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke en Destelbergen met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten duid je het Kansentarief Gent aan bij de inschrijving en vul je op de website je UiTPAS-nummer in. Cliënten van het OCMW in Gent, Eeklo, Knesselare, Maldegem en Merelbeke kunnen bij hun maatschappelijk werker een tussenkomst vragen om deel te nemen aan het aanbod van Vormingplus in deze gemeenten.

ANNULERING Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de activiteit verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen.

TOEGANKELIJKHEID In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT Het secretariaat van Vormingplus Gent-Eeklo is elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u telefonisch bereikbaar, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Dan is het secretariaat gesloten. Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen onbeperkt bereikbaar via de website en via mail.

MEER INFORMATIE Vormingplus Gent-Eeklo Visserij 106/1, 9000 Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be Website: www.vormingplusgent-eeklo.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

VORMINGPLUS | 17


ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL, MEI, JUNI 2018 ACTUALITEIT & SAMENLEVING Ontmoetingsgroepen VIE-groep Gent | Voor vrouwen van 50+

Gent

Dinsdag

17 april

overdag

PAG. 9

VOV-groep Gent | Voor vrouwen van 50+

Gent

Dinsdag

17 april

overdag

PAG. 9

VIE-groep Merelbeke | Voor vrouwen van 50+

Merelbeke

Donderdag

19 april

overdag

PAG. 9

Plus

Gent

Donderdag

19 april

overdag

PAG. 9

Zelf ecologische schoonmaakmiddelen maken

Gent

Dinsdag

17 april

overdag

PAG. 6

Francesca Vanthielen over de Klimaatzaak

Oosterzele

Woensdag

18 april

avond

PAG. 6

Quotes | Oorlog zonder grenzen

Gent

Donderdag

19 april

avond

PAG. 10

Taalcarrousel Arabisch - Nederlands

Gent

Vrijdag

20 april

avond

PAG. 6

Water gebruiken en hergebruiken

Gent

Zaterdag

21 april

overdag

PAG. 7

Op naar een meer ecologische tuin

Gent

Zaterdag

21 april

overdag

PAG. 7

Taalcarrousel Russisch - Nederlands

Gent

Zaterdg

21 april

overdag

PAG. 6

De gevaren van kernwapens in tijden van Trump en Kim Jung Un

Merelbeke

Dinsdag

24 april

avond

PAG. 13

Verwerven van projectsteun en subsidies

Gent

Donderdag

26 april

avond

PAG. 7

Clash | Jacht: natuurbeheer of barbarij?

Gent

Donderdag

26 april

avond

PAG. 7

Dzjambo

Gent

Vrijdag

27 april

avond

PAG. 8

Culinair onkruid

Merelbeke

Zaterdag

28 april

overdag

PAG. 8

Is dit nu de islam?

Melle

Woensdag

2 mei

avond

PAG. 13

Culinair onkruid

Oosterzele

Donderdag

3 mei

overdag

PAG. 8

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Gent

Donderdag

3 mei

overdag

PAG. 8

De Gentse beluiken: over ‘vuile goten’ en verborgen gevels

Gent

Donderdag

3 mei

avond

PAG. 9

Vereniging zoek(t) vrijwilligers

Gent

Maandag

7 mei

avond

PAG. 9

Spelen in zwarte sneeuw

Evergem

Dinsdag

15 mei

avond

PAG. 11

Zelf ecologische schoonmaakmiddelen maken

Gent

Dinsdag

15 mei

avond

PAG. 6

Israël en Palestina | 70 jaar verdeeldheid

Oosterzele

Woensdag

16 mei

avond

PAG. 13

Quotes | De tweede helft

Gent

Donderdag

17 mei

avond

PAG. 10

Op bezoek bij de stadssecretaris van Gent

Gent

Donderdag

24 mei

overdag

PAG. 11

Basiscursus fietsonderhoud

Gent

Zaterdag

26 mei

overdag

PAG. 11

Herinrichten en renoveren: gezond en milieubewust!

Gent

Zaterdag

26 mei

overdag

PAG. 11

Bezoek aan het Federaal Parlement

Brussel

Donderdag

31 mei

overdag

PAG. 12

Er broeit wat in de Brugse Poort

Gent

Zaterdag

9 juni

overdag

PAG. 12

18 | VORMINGPLUS


ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL, MEI, JUNI 2018

CULTUUR & FILOSOFIE Leren kijken naar moderne kunst

Merelbeke

Maandag

16 april

overdag

PAG. 14

Mozart en de opera

Gent

Maandag

16 april

avond

PAG. 14

Marokko: een schrijverspalet

Lochristi

Maandag

23 april

avond

PAG. 14

Proeven van acrylschilderen

Oosterzele

Donderdag

26 april

overdag

PAG. 14

Dag van de Filosofie | Verbeelding aan de macht

Gent

Zaterdag

28 april

overdag

PAG. 14

Filocafé Gent

Gent

Zondag

29 april

overdag

PAG. 15

Tentoonstellingsbezoek Angst in het Museum Dr. Guislain

Gent

Vrijdag

4 mei

overdag

PAG. 15

Zin op zondag | Lieve Thienpont

Gent

Zondag

6 mei

overdag

PAG. 16

Filosoferen over kunst

Gent

Zondag

6 mei

overdag

PAG. 22

Hammam | Steaming Stories

Gent

Maandag

7 mei

avond

PAG. 15

Poëzie lezen over vrede en oorlog

Gent

Maandag

14 mei

avond

PAG. 22

Denken zonder grenzen

Gent

Maandag

14 mei

avond

PAG. 22

Chinese denkers ... inspiratie voor vandaag

Gent

Donderdag

17 mei

avond

PAG. 22

Wereldmuziek verkennen

Gent

Vrijdag

18 mei

overdag

PAG. 22

Hugo Claus, con amore

Brussel

Zaterdag

26 mei

overdag

PAG. 23

Stilte en kunst

Merelbeke

Zondag

27 mei

overdag

PAG. 23

Filosofieleesgroep Albert Camus | De mens in opstand

Gent

Maandag

28 mei

avond

PAG. 23

Traag kunst kijken

Gent

Vrijdag

1 juni

overdag

PAG. 23

Zin op zondag | Peter Van Lierde

Gent

Zondag

10 juni

overdag

PAG. 16

Zeker van mezelf

Gent

Maandag

9 april

overdag

PAG. 24

Meditatie als medicijn (VOLZET)

Gent

Zaterdag

14 april

overdag

PAG. 24

Single zijn

Gent

Dinsdag

17 april

overdag

PAG. 24

Chinese gezondheidsoefeningen

Lochristi

Woensdag

18 april

overdag

PAG. 24

Vegetarische lenteseizoenskookles

Deinze

Woensdag

25 april

overdag

PAG. 25

Omgaan met hooggevoeligheid

Evergem

Woensdag

25 april

avond

PAG. 25

Eten voor een goed gevoel

Evergem

Donderdag

26 april

overdag

PAG. 25

Mindfulness of aandachtstraining

Gent

Maandag

7 mei

overdag

PAG. 26

Bewust bewegen

Merelbeke

Maandag

7 mei

overdag

PAG. 26

Verbindende communicatie

Gent

Donderdag

24 mei

avond

PAG. 26

Fotografie als hulpbron in je leven

Gent

Maandag

28 mei

avond

PAG. 26

Hulp vragen doe je niet. Of toch?

Gent

Dinsdag

29 mei

overdag

PAG. 26

Gestalttherapie | Therapie van het contact

Gent

Donderdag

31 mei

avond

PAG. 27

Brein en gedrag

Gent

Donderdag

7 juni

avond

PAG. 27

Elke verandering begint bij jezelf

Sint-DenijsWestrem

Zaterdag

16 juni

overdag

PAG. 27

Zomerse vegetarische picknick en buffet

Deinze

Donderdag

28 juni

overdag

PAG. 27

PERSOON & WELZIJN

VORMINGPLUS | 19


ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL, MEI, JUNI 2018 DIGITAAL & MEDIA Digistatie | Start to Pinterest

Gent

Zaterdag

21 april

overdag

PAG. 28

Digistatie | De beste apps voor je smartphone of tablet

Lovendegem

Maandag

23 april

avond

PAG. 28

Digistatie | Wegwijs in digitale camera’s

Gent

Maandag

23 april

avond

PAG. 28

Digicafé voor beginners | Sociale media

Gent

Donderdag

26 april

overdag

PAG. 28

Digitaal maken | Woordkunst uit hout of karton

Gent

Donderdag

26 april

avond

PAG. 32

Film Fest Gent Talkies | April

Gent

Donderdag

26 april

avond

PAG. 29

Digistatie | Je digitale muziekbibliotheek samenstellen en beheren

Evergem

Zaterdag

5 mei

overdag

PAG. 29

Digistatie | Bescherm je privacy op sociale media

Gent

Zaterdag

5 mei

overdag

PAG. 29

Digitale beeldbewerking met Photoshop Elements

Gent

Maandag

7 mei

overdag

PAG. 30

Digistatie | Back-up maken van je gegevens?

Lovendegem

Maandag

7 mei

avond

PAG. 30

Digistatie | Gezondheidsapps

Gent

Maandag

14 mei

avond

PAG. 30

Vlot werken met Facebook

Gent

Dinsdag

15 mei

overdag

PAG. 31

Digitaal maken | Demonstratie vinylsnijden

Gent

Donderdag

17 mei

avond

PAG. 32

Digistatie | Flyers en affiches maken met Canva

Gent

Vrijdag

25 mei

overdag

PAG. 31

Digistatie | Digitale collecties Bib De Krook

Gent

Vrijdag

25 mei

overdag

PAG. 31

Websites bouwen met WordPress

Gent

Maandag

28 mei

avond

PAG. 31

Digicafé voor beginners | Online routeplanners

Gent

Donderdag

31 mei

overdag

PAG. 28

Digitaal maken | Een gepersonaliseerde stoffen tas

Gent

Donderdag

31 mei

avond

PAG. 32

Film Fest Gent Talkies | Mei

Gent

Donderdag

31 mei

avond

PAG. 29

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

Deinze

Zaterdag

2 juni

overdag

PAG. 32

Vlot werken met Mac

Gent

Zaterdag

2 juni

overdag

PAG. 32

Digicafé voor beginners | Gezondheid

Gent

Donderdag

28 juni

overdag

PAG. 28

Digitaal maken | Een nachtsensor die het licht controleert

Gent

Donderdag

28 juni

avond

PAG. 32

Film Fest Gent Talkies | Juni

Gent

Donderdag

28 juni

avond

PAG. 29

20 | VORMINGPLUS


MET JE UiTPAS REGIO GENT BIJ VORMINGPLUS

WAT IS UiTPAS?

UiTPUNT OP WIELTJES

UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

UiTpunt op Wieltjes komt naar verschillende wijken. Dit mobiele UiTpunt geeft informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het ontmoetingen en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

VOOR WIE IS UiTPAS GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar. Ook mensen van buiten Gent, bijvoorbeeld studenten, kunnen UiTPAS Gent kopen.

WAAR IS UiTPAS GENT TE KOOP? De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop. De huidige verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Bibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau en Infopunt Campus Prins Filip. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee. Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum, Infopunt Campus Prins Filip, Infopunt De Knoop, Infopunt Sint-Martensstraat en Infopunt Sint-Amandsberg aankopen.

WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/UiTPAS/voordelen

WAT ZIJN DE TARIEVEN VAN DE UiTPAS? Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UiTPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www.uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit. Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Vormingplus Gent-Eeklo vind je op onze website: www.vormingplusgent-eeklo.be/uitpas

UiTPAS REGIO GENT = ÉÉN KAART VOOR GENT, MERELBEKE EN DESTELBERGEN In januari 2018 sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent. Sindsdien vormen de 3 gemeenten samen UiTPAS regio Gent. Met UiTPAS regio Gent hebben pashouders nu een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke en Destelbergen punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. Gentenaars kunnen hun UiTPAS gebruiken in Merelbeke en Destelbergen en omgekeerd kunnen inwoners van Merelbeke en Destelbergen ook van het ruime UiTPAS-aanbod in Gent genieten.

Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 17.

VORMINGPLUS | 21


AGENDA

POËZIE LEZEN OVER VREDE EN OORLOG SAMENLEESSESSIE

DENKEN ZONDER GRENZEN DE COMPARATIEVE FILOSOFIE VAN ULRICH LIBBRECHT MAANDAGAVOND (20U-22U): 14/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

U

lrich Libbrecht (1928-2017) was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan verschillende Vlaamse universiteiten. Hij ontwikkelde een model waarin culturen tot hun dieptestructuur herleid worden. Hij komt uit op drie fundamenteel verschillende wereldbeelden: het taoïstische (China), het boeddhistische (Indische oorsprong) en het westerse (Griekse oorsprong). Hierin staan respectievelijk natuur, mystiek en rationaliteit als basisdimensie centraal. We gaan na door welke basisuitgangspunten deze verschillende denkwijzen bepaald worden. Zo leren we andere manieren van denken beter begrijpen en kunnen we die van onszelf verruimen en verdiepen. ELS JANSSENS € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18CF5199 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

FILOSOFEREN OVER KUNST BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING 'MOON CALENDAR' IN HET S.M.A.K. ZONDAGNAMIDDAG (14.30U-17U): 6/5 2018 S.M.A.K., J. HOETPLEIN 1, GENT

K

unst roept vragen op. Vragen staan centraal in de filosofie. Deze workshop combineert een bezoek aan de tentoonstelling van Hiwa K in het S.M.A.K. met een filosofisch gesprek. De rondgang door de tentoonstelling vormt de grondstof voor het filosofisch onderzoek: Wanneer raakt kunst? Is elke esthetische ervaring uniek? Is elke interpretatie ‘juist’?

ALEX KLIJN € 25 | € 18.50 | TOEGANGSTICKET VOOR DE TENTOONSTELLING 'MOON CALENDAR' (€ 12) IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN I.S.M. VORMINGPLUS MIDDENEN ZUID-WEST-VLAANDEREN INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: VORMINGPLUS MIDDEN- EN ZUID-WESTVLAANDEREN: 056 260 600 OF WWW.VORMINGPLUSMZW.BE 22 | VORMINGPLUS

MAANDAGAVOND (20U-21.30U): 14/5 2018 POËZIECENTRUM, VRIJDAGMARKT 36, GENT

O

p de sfeervolle zolder van het Poëziecentrum lezen we samen aangrijpende poëzie. Over vrede en hoe die te installeren, over oorlog en (innerlijke) strijd, over menselijkheid en het waardevolle. We laten ons meevoeren door intense gedichten en mooie zinsnedes van inspirerende dichters. Omdat gedichten emoties en gedachten zo goed onder woorden brengen. En omdat samen lezen en erover praten je bij jezelf brengt, maar ook bij andere mensen. SIEGLINDE VANHAEZEBROUCK, EVA ROUSSELLE € 6.50 | € 5 | € 3.50 | € 1.30 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18CF5030 I.S.M. POËZIECENTRUM VZW

CHINESE DENKERS ... INSPIRATIE VOOR VANDAAG 3 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 17/5, 24/5, 31/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

e twee belangrijkste filosofieën in de Chinese cultuur zijn het confucianisme en het taoïsme. Tijdens drie avonden bespreken we drie basiswerken. Wie China en zijn bewoners wil begrijpen zal zeker baat hebben bij de bespreking van het werk van Confucius. Hij ontwikkelde zijn humanistisch aandoende filosofie in de 6e eeuw v.Chr. en legde sterk de nadruk op naastenliefde ('ren') en de familie als basis van de maatschappij. In dezelfde periode ontstond het taoïsme: een filosofie die de naar natuurlijkheid en authenticiteit snakkende 21ste-eeuwse mens aanspreekt. In de Tao Te Ching heeft Lao Tzu het over spontaniteit, de relativiteit van waardeoordelen en leven in harmonie met je omgeving. Het werk van zijn opvolger Chuang Tzu is speels en doet verrassend modern aan. De droom, de kracht en de soepelheid van het menselijk brein staan hier centraal. PETER DE BACKER € 37 | € 28 | € 18.50 | € 7.40 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18CF5356 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

CULTUUR & FILOSOFIE

Foto: Fayeroo

Foto: Giammarco Boscaro

>>

WERELDMUZIEK VERKENNEN 3 VRIJDAGNAMIDDAGEN (14U-16.30U): 18/5, 25/5 + 1/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

eze driedelige reeks biedt een inleiding tot de karakteristieken van muzikale elementen/parameters en klanken zoals ze terug te vinden zijn in een waaier aan wereldculturen en de verwerking hiervan in westerse muziek. Actief beluisteren staat centraal, via audio- en video-opnames en analyses van toonaangevende stijlen. Het vertrekpunt is de ontstaansgeschiedenis en popularisering van jazz en pop, beide een typevoorbeeld van blending tussen verschillende genres uit de wereldmuziek. Verder belichten we klassieke voorbeelden als Indische invloeden bij The Beatles en John McLaughlin (Shakti), new age invloeden met het aanwenden van Tibetaanse en Navayo muziek en het inzetten van Gnawa en Balinese Ankloeng instrumenten in allerlei zettingen. Ten slotte staan we stil bij hybride voorbeelden uit Scandinavië, de Balkan en het Midden-Oosten. Kortom, de hele wereld passeert de revue. MAARTEN WEYLER € 48 | € 36 | € 24 | € 9.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18CF5340 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, HALEWYNSTICHTING VZW


AGENDA

STILTE EN KUNST DE NATUUR ALS INSPIRATIEBRON ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12.30U): 27/5 2018 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

Foto: Herman Selleslags

Z

HUGO CLAUS, CON AMORE BEGELEID TENTOONSTELLINGSBEZOEK BOZAR ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.30U): 26/5 2018 BOZAR-PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL, RAVENSTEINSTRAAT 33, BRUSSEL

ijn kunst en stilte twee handen op één buik? Sommige kunstwerken stralen innerlijke rust en stilte uit, terwijl andere de kilte van vernietiging en eenzaamheid oproepen. Hoe gaan kunstenaars om met die soms paradoxale stilte? Start elk scheppingsproces met stilte of terugtrekking? En is een stilleven wel echt stil? Deze gedocumenteerde lezing, doorspekt met talrijke voorbeelden uit de literatuur, beeldende kunst en muziek verkent het thema kunst en stilte aan de hand van tekst- en audiofragmenten, foto's en filmpjes. VIRGINIE PLATTEAU € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18CF4146 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR

1

0 jaar na zijn dood en 50 jaar na mei ’68 wijdt BOZAR een museale tentoonstelling aan Vlaanderens meest bekroonde auteur: Hugo Claus. De multidisciplinaire expo toont Claus in al zijn facetten: schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur. Toch wordt het geen traditioneel overzicht van een leven en een oeuvre. Curator Marc Didden maakt met liefde – con amore - een hoogst persoonlijke tentoonstelling, niet óver Claus, maar vóór Claus. Een eigenzinnig portret, samengesteld uit nauwkeurig geselecteerde archiefbeelden, foto’s, tekstfragmenten en kunstwerken van o.a. Appel, Raveel en Ensor, maar ook hedendaagse kunstenaars als Borremans, De Cordier, Dillemans en Vanriet.

FILOSOFIELEESGROEP ALBERT CAMUS | DE MENS IN OPSTAND 4 MAANDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 28/5 + 11/6, 18/6, 25/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

L

'Homme révolté/De mens in opstand is, in volle Koude Oorlog, het antwoord van Camus aan de linkse intelligentsia over welk maatschappijmodel een antwoord kan bieden op de wederopbouw na WOII. Hij analyseert de aantrekkingskracht van de totalitaire regimes, maar vooral de verleiding van de marxistische, SovjetRussische illusie. Het boek zou het einde van de vriendschap met Sartre betekenen. De opstand is de conditie van de mens die weigert met zijn lot samen te vallen. Camus gaf hier niet alleen een antwoord op de absurditeit waarop de mens in De mythe van Sisyphus werd geconfronteerd. Hij wees er ook op dat de mens niet alleen een solitair maar ook een solidair wezen is. Een boek uit 1951 dat zijn tijd ver vooruit was. We lezen fragmenten en gaan in gesprek met elkaar over de actualiteitswaarde van het boek. JAN TIMMERMAN € 47.50 | € 36 | € 23.50 | € 9.50 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | NA INSCHRIJVING KRIJG JE NOG INFORMATIE OVER DE VOORAF TE LEZEN HOOFDSTUKKEN CODE: 18CF5234 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

TRAAG KUNST KIJKEN BEZOEK AAN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN VRIJDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 1/6 2018 MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT, F. SCRIBEDREEF 1, GENT

W

e nemen je mee door de zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent waar we samen vier schilderijen beleven. Als je traag naar een kunstwerk kijkt, doe je belangrijke ontdekkingen. We stappen het kader van een schilderij binnen en gaan op zoek naar geluiden. Wat vertelt het werk ons? Wat zegt de kunstenaar met vorm en kleur? Benieuwd wat je leert van het kunstwerk door in groep hardop te kijken.

GIDS BOZAR-MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL, BRIGITTE PATTYN € 17 | € 14.50 | € 11.50 | WE SPREKEN AF OM 10.15U AAN DE INGANG VAN HET MUSEUM. GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. HET TOEGANGSTICKET IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF5386

BRIGITTE PATTYN € 14 | € 12 | € 10 | € 2.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | TOEGANGSTICKET IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18CF4648 I.S.M. KONEKT

CULTUUR & FILOSOFIE

VORMINGPLUS | 23


AGENDA

SINGLE ZIJN EEN LAST OF EEN KRACHT? 3 DINSDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12.45U): 17/4, 24/4 + 8/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

PERSOON & WELZIJN

J

MEDITATIE ALS MEDICIJN HEILZAAM VOOR HART EN BREIN ZATERDAG (9.30U-16U): 14/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

ZEKER VAN MEZELF MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG (10U-16U): 9/4, 10/4, 12/4, 13/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

A

ssertief zijn is opkomen voor jezelf op een manier die respectvol is voor de ander. Vind je het moeilijk om te zeggen wat je denkt? Of lukt het je niet altijd om contact te leggen en jezelf te tonen? In deze cursus werk je aan je zelfvertrouwen en aan een positief zelfbeeld. Daarnaast maak je kennis met een aantal technieken die je kan inzetten in je contacten met anderen. Met veel praktische oefeningen werk je aan een communicatiestijl die bij jou past: je leert duidelijk te formuleren wat je voelt en denkt, nee zeggen, grenzen stellen en omgaan met kritiek.

editatie heeft een duidelijke invloed op zowel je lichamelijke als psychische gezondheid. Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat regelmatig mediteren bepaalde hersenfuncties gunstig beïnvloedt. Ook het hormonaal stelsel, de hartfunctie en immuniteit ervaren heilzame effecten. Meditatie is zowel een krachtig medicijn voor ziekte als een preventief middel voor burn-out. In deze workshop worden theoretische inzichten afgewisseld met stilte- en meditatiemomenten. Op een leuke en begrijpelijke manier onderzoeken we de fysiologische effecten van meditatie met behulp van afbeeldingen en filmfragmenten.

LIEVEN OSTYN € 32.50 | € 24.50 | € 16 | € 6.50 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | EEN LUNCHPAKKET KAN MEEGEBRACHT WORDEN CODE: 18PW5055 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK DEZE ACTIVITEIT IS REEDS VOLZET

Foto: CC0 - Unsplash - kosal ley

HELENA VERHAEGHE € 108 | € 81 | € 54 | € 21.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | EEN LUNCHPAKKET KAN MEEGEBRACHT WORDEN CODE: 18PW4878 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

M

24 | VORMINGPLUS

PERSOON & WELZIJN

e bent single. Daar heb je bewust voor gekozen of de omstandigheden hebben dit meegebracht. Deze cursus wil je verder op weg helpen om te komen tot een realistischer beeld van het single zijn. Het vraagt inzet om van je leven als single iets te maken en om de kansen die het single zijn heeft, te benutten. We bieden je geen pasklare oplossingen maar wel een andere manier van omgaan met je single zijn. Zo kan er meer aanvaarding groeien en van daaruit kan een beweging op gang komen om sterker te staan in je single zijn, in deze realiteit van je leven. Je gaat zelf aan de slag met vragen. Het is geen praatgroep. JACQUELINE HERMANS € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18PW5016 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PRH VZW

CHINESE GEZONDHEIDSOEFENINGEN 4 WOENSDAGVOORMIDDAGEN (10U-12U): 18/4, 25/4 + 2/5, 9/5 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM 'T FAZANTENHOF, BOSDREEF 5C, LOCHRISTI

D

e oude Chinezen ontwikkelden methoden om het lichaam gezond te houden. Ze richtten zich op de preventie van problemen en het herstellen van evenwicht in het lichaam. Je maakt kennis met enkele eenvoudige bewegingsoefeningen en met oefeningen die inwerken op specifieke lichaamsfuncties, zoals de spijsvertering en de ademhaling. De oefeningen dragen bij tot het harmoniseren en daardoor gezonder maken en houden van lichaam en geest. Je gewrichten worden soepeler, je rug wordt steviger en flexibeler. Je denken verandert, zorgen en stress verminderen. De oefeningen vormen een goede basis voor Tai Chi. Ze zijn toegankelijk en haalbaar voor iedereen. Draag losse kledij en gemakkelijke, platte schoenen. Breng schrijfgerei mee. PETER VAN LIERDE € 36 | € 27 | € 18 CODE: 18PW4207 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ’T FAZANTENHOF


Foto: SONY DSC

VEGETARISCHE LENTESEIZOENSKOOKLES

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

WOENSDAGNAMIDDAG (13.45U-16.45U): 25/4 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, GHESQUIÈRESTRAAT 15, DEINZE

WOENSDAGAVOND (19.30U-22U): 25/4 2018 BIBLIOTHEEK EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM

J

e gaat aan de slag met de eerste nieuwe lentegroenten en hun passende bereidingswijzen. Je maakt soep, een volledig vegetarisch menu en een dessert op smaakvolle en evenwichtige wijze. Je leert nieuwe ingrediënten kennen, gebruiken en combineren. Er is ook een aspect van de natuurlijke keuken waar we dieper op ingaan. De recepten zijn eenvoudig te integreren in de dagelijkse keuken en in gezinssituaties met kinderen. Deze activiteit is geschikt voor beginners maar ook voor wie al wat thuis is in de natuurlijke keuken. Breng een schort, mesje, snijplank en keukenhanddoek mee, en een doosje om op het eind iets mee naar huis te nemen. PETER VANDERMEERSCH € 26 | € 22 | € 17.50 CODE: 18PW4183 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, DE ZONNEKEUKEN

H

oog Sensitieve Personen zijn gevoeliger voor stemmingen van anderen, voor licht, geuren, geluiden en drukte, en raken daardoor sneller overprikkeld. HSP is geen ziekte maar een karaktertrek met verschillende eigenschappen. Vaak zijn deze mensen gewetensvol, zorgzaam, intuïtief en denken na over de diepere zin van het leven. Indien men die hooggevoeligheid camoufleert of niet erkent, kan het de oorzaak zijn van fysieke en/of psychische problemen. In deze lezing, voor hooggevoelige mensen en voor diegenen die hier meer over willen weten, krijg je informatie over wat hooggevoeligheid is en hoe er bewuster mee om te gaan. ANJA CLAEYS €8|€6|€4 CODE: 18PW4248 I.S.M. BIBLIOTHEEK EVERGEM

PERSOON & WELZIJN

ETEN VOOR EEN GOED GEVOEL DE INVLOED VAN VOEDING OP DE PSYCHE DONDERDAGNAMIDDAG (13.30U-16U): 26/4 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN, HOEKSKEN 29A, EVERGEM

O

pgewekt en vitaal door het leven gaan, lijkt jou dat een utopie? Wist je dat negatieve gevoelens versterkt kunnen worden door ongezonde voeding? Heel wat fysieke klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon door heilzame voeding. Dat je hiermee ook je psycho-emotioneel welbevinden beïnvloedt, is echter veel minder bekend. Heb je af en toe last van depressieve neigingen, pijn, migraine, vermoeidheid of een premenstrueel syndroom? In deze infosessie leer je welke voedingsstoffen verantwoordelijk zijn voor een goed psychisch functioneren en welke lichaamsprocessen erdoor gestuurd worden. Dit is geen kookles. RUTH LAUWAERT € 13 | € 10 | € 6.50 CODE: 18PW4201 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN

VORMINGPLUS | 25


AGENDA

MINDFULNESS OF AANDACHTSTRAINING KENNISMAKEN MET MILDE AANWEZIGHEID

FOTOGRAFIE ALS HULPBRON IN JE LEVEN 2 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 28/5 + 4/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

4 MAANDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16U): 7/5, 14/5, 28/5 + 4/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

MARISA HOSLET € 72.50 | € 54.50 | € 36 | € 14.50 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | ONLINE OEFENINGEN ZIJN IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 18PW5360 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, MINDFUL GROEIEN

BEWUST BEWEGEN VOOR EEN GROTERE WEERBAARHEID, RUST EN ONTSPANNING 4 MAANDAGNAMIDDAGEN (14U-16U): 7/5, 14/5, 28/5 + 11/6 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF, POELSTRAAT 37, MERELBEKE

J

e maakt kennis met enkele eenvoudige methodes om je gezondheid preventief te stimuleren. We werken met praktijken afkomstig uit zowel oosterse als westerse tradities. Je krijgt inzichten mee uit o.a. de oude Chinese trainingen van het taoïsme, die een weldadig effect hebben op lichaam en geest. Je gewrichten blijven soepeler, je rug wordt steviger en flexibeler. Zorgen, stress en denken transformeren zodat je meer ruimte, veerkracht en vrijheid ervaart. De oefeningen zijn haalbaar voor iedereen. En hebben ook een goede basis voor tai chi en voor wie zorg wil dragen voor z’n rug en gezondheid. Er is geen voorkennis vereist. Breng schrijfgerei en losse kleding mee.

Foto: Juan Gonzalez

indfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. Je leert vat te krijgen op situaties waarin je stress, lichamelijke pijn, werkdruk of spanningen voelt. Breng een matje, deken of grote handdoek en kussentje mee.

VERBINDENDE COMMUNICATIE GEBASEERD OP HET WERK VAN MARSHALL ROSENBERG EN PAT PATFOORT 4 DONDERDAGAVONDEN (19U-22U): 24/5, 31/5 + 14/6, 21/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

O

verkomt het je soms dat wat je wilde zeggen helemaal anders wordt ontvangen? Dat je het goed bedoelde maar de ander zich toch gekwetst voelt, of dat je naast elkaar praat in plaats van met elkaar? In deze cursus worden de valkuilen die communicatie belemmeren onderzocht en oefen je op een praktische en levendige manier, aan de hand van concrete voorbeelden en situaties die de deelnemers aanbrengen. Je leert hierbij om je gevoelens en behoeften helder uit te drukken maar ook om te luisteren naar die van anderen vanuit een open, niet-oordelende houding. Zo ontstaan contacten op basis van respect, erkenning en nieuwsgierigheid. MARTINE BAL € 65 | € 49 | € 32.50 | € 13 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18PW5031 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

MIRIAM DE RYCKE € 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18PW5117 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

Foto: Christian Newman

M

e beelden die je vastlegt met je fototoestel, vertellen iets over wie je bent. Ze geven weer hoe jij je op dat moment voelt, waar je naar verlangt, waar je blij van wordt of ze bieden je troost. Door creatief en kunstzinnig met fotografie bezig te zijn, leer je meer over jezelf en kan je jezelf op een zeer persoonlijke manier uitdrukken. Dit is geen fotografiecursus. Je krijgt wel een ruimer inzicht in hoe fotografie een hulpbron kan zijn in jouw leven. Je gaat ook zelf aan de slag door middel van een kleine opdracht. Je hoeft geen fotografiekennis te hebben en ook geen hoogtechnologisch fototoestel. Breng je fototoestel of smartphone mee.

HULP VRAGEN DOE JE NIET. OF TOCH? DINSDAGNAMIDDAG (13.30U-16.30U): 29/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

ulp vragen is niet altijd evident. Vaak denken we dat we het allemaal zelf moeten kunnen oplossen. Toch zit het in onze natuur om ons te laten helpen. In deze workshop maak je kennis met een aantal hindernissen die maken dat je geen hulp vraagt. Je krijgt ook al een paar inzichten in hoe je het anders kunt aanpakken.

PETER VAN LIERDE € 39 | € 29.50 | € 19.50 CODE: 18PW4206 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF

JACQUELINE HERMANS € 15.80 | € 12 | € 7.50 | € 3.16 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18PW5019 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PRH VZW

26 | VORMINGPLUS

PERSOON & WELZIJN


AGENDA

GESTALTTHERAPIE | THERAPIE VAN HET CONTACT IN DE REEKS 'WAT IS PSYCHOTHERAPIE?' DONDERDAGAVOND (19.30U-22U): 31/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

n Gestalttherapie is er ruime aandacht voor de beleving van de cliënt in relatie tot zijn of haar omgeving. Het is een aantrekkelijke therapievorm waarbinnen experiment en existentiële vragen worden ingezet en die een krachtige theoretische basis heeft. Aan de hand van een aantal basisbegrippen, theoretische uitgangspunten en praktijkvoorbeelden, krijg je zicht op wat deze unieke vorm van therapie precies inhoudt. Je hoeft helemaal geen voorkennis te hebben en je krijgt uitvoerig de tijd om vragen te stellen, zowel over de theorie als over de praktijk. MAYA VAN ZELST € 13.50 | € 10.50 | € 6.50 | € 2.70 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18PW5370 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

BREIN EN GEDRAG INLEIDING TOT DE EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE 2 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 7/6, 14/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

K

an je persoonlijkheidskenmerken meten met hersenscans? Hebben we een dominante hersenhelft? En wat zijn spiegelneuronen eigenlijk? Deze en andere vragen komen aan bod in deze twee sessies over brein en gedrag. Je maakt kennis met enkele basisprincipes van hersenorganisatie. Je leert ook de voor- en nadelen kennen van de instrumenten die gebruikt worden om hersenfuncties te onderzoeken. We bespreken recente krantenartikels over het brein en buigen ons over enkele courante misvattingen omtrent de hersenen. Voorkennis is niet vereist. ROBIN GERRITS € 18 | € 13.50 | € 9 | € 3.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18PW5401 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN - VAKGROEP EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE

Foto: Sebastien Wiertz

I

ELKE VERANDERING BEGINT BIJ JEZELF ACTIEVE HOOP ALS LEVENSSTIJL ZATERDAG (10U-16.30U): 16/6 2017 KASTEEL BORLUUT, KLEINE GENTSTRAAT 46, SINT-DENIJS-WESTREM

D

e wereld om ons heen verandert snel. Sommige veranderingsprocessen maken ons bezorgd of bang, andere stemmen ons hoopvol en enthousiast. Hoe houden we het hoofd boven water als we geconfronteerd worden met klimaatverandering, de groeiende kloof tussen rijk en arm, eenzaamheid, wegwerpcultuur ... ? Welke eigen weg kunnen we bewandelen naar een verbindende samenleving? We staan stil bij wat ons inspireert en energie geeft. Door uitwisseling, observatie en oefeningen gaan we op zoek naar de verbinding met onszelf, met de ander en met de wereld. We laten ons inspireren door het boek Actieve hoop. Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden van de Amerikaanse eco-filosofe en boeddhiste, Joanna Macy en arts, coach dr. Chris Johnstone. LIEF CUYVERS, YVES VAN REUSEL € 25 | € 19 | € 5 | € 5 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT | EEN LUNCHPAKKET KAN MEEGEBRACHT WORDEN CODE: 18PW5103 I.S.M. VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN – DENDER

PERSOON & WELZIJN

ZOMERSE VEGETARISCHE PICKNICK EN BUFFET DONDERDAGNAMIDDAG (13.45U-16.45U): 28/6 2018 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, GHESQUIÈRESTRAAT 15, DEINZE

H

et zomerseizoen, de vakantieperiode en het rijke aanbod aan seizoensingrediënten zijn bijzonder geschikt voor het maken van een picknick en buffet. Je leert smakelijke, toegankelijke, verrassende en kleurrijke vegetarische bereidingen maken die ook makkelijk mee te nemen zijn naar een picknick of uitstap. De bereidingen zijn doordacht maar steeds eenvoudig. Je krijgt vooral nieuwe producten, mogelijkheden en ideeën aangereikt om stap voor stap een gezonde picknick en gevarieerd buffet op te bouwen. Breng een schort, mesje, snijplank en keukenhanddoek mee, en een doosje om op het eind iets mee naar huis te nemen. PETER VANDERMEERSCH € 26 | € 22 | € 17.50 CODE: 18PW4184 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, DE ZONNEKEUKEN

VORMINGPLUS | 27


AGENDA

DIGISTATIE | WEGWIJS IN DIGITALE CAMERA'S MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 23/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

DIGITAAL & MEDIA

M

DIGISTATIE | DE BESTE APPS VOOR JE SMARTPHONE OF TABLET MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 23/4 2018 BIBLIOTHEEK LOVENDEGEM, DORP 28, LOVENDEGEM

DIGISTATIE | START TO PINTEREST JE ONLINE IDEEËNCATALOGUS ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 21/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

P

interest is een virtueel prikbord waar je jouw mooiste foto’s, interessante webpagina's en filmpjes op een centraal punt kan verzamelen. Zo leg je een persoonlijke ideeëncatalogus aan. Je kan je ook laten inspireren door de prikborden van anderen over allerlei onderwerpen: van binnenhuisarchitectuur tot recepten, van kunst tot politiek, van filosofie tot sport. De mogelijkheden zijn eindeloos. Items als het nut van Pinterest, het aanmaken van een account, de Pinterest-app tot zelf prikborden opstarten komen onder meer aan bod. Je krijgt tips en enkele inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen.

E

r bestaan miljoenen apps die je het leven makkelijker kunnen maken. Maar welke zijn echt de moeite? Weet je bijvoorbeeld hoe je gratis kan sms'en en bellen met WhatsApp? Hoe je de titel van een liedje te weten komt? Hoe je eenvoudig opzoekt wanneer je volgende bus of trein vertrekt? Of hoe je je toestel laat vertellen wanneer het gaat regenen en welke vuilniszakken je moet buitenzetten? In deze interactieve demosessie overlopen we een 20-tal essentiële apps voor diverse toepassingen. Zowel apps voor iOS (Apple), Android als Windows komen aan bod. Het laatste uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp. MATHIAS ALGOET € 10 | € 7.50 | € 5 CODE: 18DM4259 I.S.M. BIBLIOTHEEK LOVENDEGEM

Foto: Jason Howie (CC BY 2.0)

DIGITAAL & MEDIA

LUKAS ROELS € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM4990 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGICAFÉ VOOR BEGINNERS DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-13U): 26/4 + 31/5 + 28/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ – GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

NEL VAN VOOREN € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5382 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

28 | VORMINGPLUS

et de overgang van analoge naar digitale technologie won de fotografie aan populariteit. Ondertussen zijn er al veel types van digitale camera’s: smartphones, tablets, compacte camera’s, systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s. Al deze camera’s hebben hun sterke en zwakke punten. Je krijgt een duidelijke uitleg over waar je het best op let bij de aankoop van een nieuw toestel en waar de digitale addertjes onder het virtuele gras zitten. Je raakt wegwijs in het bos van technische termen, van digitale en optische zoom tot megapixel en full frame sensor. Zo kom je beslagen op het ijs als je voor het eerst een digitale camera aankoopt of als je oudere fototoestel aan vervanging toe is. Je krijgt een goed zicht op de voor- en nadelen van elk type camera en je kan een verantwoorde en persoonlijke keuze maken uit het grote aanbod.

e wereld wordt steeds digitaler en misschien heb je het gevoel dat je niet meer kunt volgen. Daarom organiseert Bibliotheek De Krook samen met Vormingplus, CBE Leerpunt en Digitaal.Talent@Gent ‘Digicafés’, waar je rustig een toestel ter hand kan nemen om de mogelijkheden en beperkingen ervan te ontdekken. Elk Digicafé is gewijd aan een bepaald onderwerp maar je bent er welkom met al je vragen. Niets moet en alles mag. Er is een coach aanwezig die je kan helpen. We maken het gezellig in het Krookcafé met een gratis drankje. Volgende thema’s komen aan bod: 26/4 Sociale media (Facebook, WhatsApp…) 31/5 Online routeplanners (Google Maps, Sygic, Waze...) 28/6 Gezondheid (betrouwbare gezondheidsinformatie, recepten, doktersafspraak, gezondheidsapps...) PASCALE HOELEBRANDT, PIETER DUYSBURGH, TIM DESCHAUMES GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT, LEERPUNT - CENTRUM BASISEDUCATIE GENT


AGENDA

DIGISTATIE | BESCHERM JE PRIVACY OP SOCIALE MEDIA VAN FACEBOOK TOT TWITTER ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 5/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

S

FILM FEST GENT TALKIES DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 26/4 + 31/5 + 28/6 2018, BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ – GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

F

ilm Fest Gent Talkies is een maandelijkse talkshow met film als centraal thema, in de inspirerende omgeving van Bibliotheek De Krook. Een vast panel en wisselende gasten bespreken alles wat in filmland roert en beweegt. Vaste panelleden zijn naar goede gewoonte Britt Valkenborghs, Ben Van Alboom en Steven Tuffin. Samen met artistiek directeur van Film Fest Gent Patrick Duynslaegher buigen ze het hoofd over enkele recente bioscoopreleases. BEN VAN ALBOOM, BRITT VALKENBORGHS, PATRICK DUYNSLAEGHER, STEVEN TUFFIN € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5249 (APRIL), 18DM5372 (MEI), 18DM5250 (JUNI) I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, FILM FEST GENT

DIGISTATIE | JE DIGITALE MUZIEKBIBLIOTHEEK SAMENSTELLEN EN BEHEREN ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 5/5 2018 BIBLIOTHEEK EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM

J

e computer is de ideale opslagplaats voor je favoriete muziek. Je leert hoe je cd's op je computer zet, legaal muziek kan downloaden, muziek opslaat, bewaart en ordent. Maar al die muziek moet je natuurlijk kunnen beluisteren. We bekijken hoe je de computer aansluit op je geluidsinstallatie. Je kan de muziek ook overzetten naar draagbare apparaten, zoals je smartphone of een mp3-speler. Je komt te weten hoe je via streaming op een legale manier gratis naar muziek kan luisteren op je pc, tablet of smartphone. Na deze sessie kan je je eigen digitale muziekcollectie beheren. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

ociale media bieden ons allerlei nieuwe manieren om met elkaar te communiceren. Dat is erg handig, maar soms loopt het mis: dat ene berichtje was niet voor de hele wereld bedoeld, enkel voor een paar vrienden. Reisfoto's wil je graag met vrienden delen, maar staan ze wel veilig op Facebook? Kan het bedrijf ze voor eigen doeleinden gebruiken? In deze demo leer je hoe je de belangrijkste privacyinstellingen in Facebook aanpast. Je komt te weten wie je inhoud kan zien, waar je activiteitenlogboek goed voor is en wat tags zijn. Je bekijkt je eigen profiel door de ogen van een Facebook-vriend. Twitter leent zich meer tot anonimiteit dan Facebook, maar ook daar is het nuttig om je weg in de privacyinstellingen te kennen. MATTIJS HERTSENS € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5373 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

JOACHIM LEEMAN € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 18DM4158 I.S.M. BIBLIOTHEEK EVERGEM, CULTUURCENTRUM EVERGEM

DIGITAAL & MEDIA

VORMINGPLUS | 29


Foto: João Silas

AGENDA

DIGITALE BEELDBEWERKING MET PHOTOSHOP ELEMENTS

DIGISTATIE | BACK-UP MAKEN VAN JE GEGEVENS

DIGISTATIE | GEZONDHEIDSAPPS

5 MAANDAGVOORMIDDAGEN (10.15U-13U): 7/5, 14/5, 28/5 + 4/6, 11/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 7/5 2018 BIBLIOTHEEK LOVENDEGEM, DORP 28, LOVENDEGEM

MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 14/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

P

hotoshop Elements biedt een immens aantal mogelijkheden om zowel foto’s te verbeteren als om ze creatief te bewerken. Soms nam je je foto wat te donker op, of lijken de kleuren nergens naar door de verkeerde witbalans, of nam je wat teveel omgeving mee ... Er kan zoveel misgaan bij het nemen een foto. Veel van die euvels kunnen achteraf nog bijgewerkt worden. Je kan je originele foto ook beschouwen als de basis voor creatieve toepassingen zoals het omzetten naar zwart-wit of sepia. Je kan er details uit selecteren om deze dan bij een andere foto te voegen. Omlijnen, diepte creëren met schaduwen en ook het toevoegen van teksten horen bij de vele mogelijkheden. Er zullen enkele laptops ter beschikking zijn, maar je kan uiteraard ook je eigen laptop brengen. Voorzie die wel van het programma Adobe Photoshop Elements. GUSTAAF DE MEERSMAN € 68 | € 51 | € 34 | € 13.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5398 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

30 | VORMINGPLUS

I

edereen kent het verhaal van de gecrashte harddisk, de gestolen laptop, de in het toilet verzeilde smartphone. Voorgoed verdwenen zijn jouw waardevolle gegevens van foto’s, video's en documenten tot e-mails en contactpersonen. In deze demo gaan we na waar je bestanden zich bevinden: harde schijven, geheugenkaartjes, USBsticks, mediaspeler, optische media (cd, dvd, blu-ray), of ergens bij een cloudopslagdienst. We maken de oefening voor pc's, laptops, tablets en smartphones. We gaan in op de meest elementaire back-upmaatregel: zorg ervoor dat je belangrijkste gegevens op minstens twee plaatsen bewaard worden door geregeld manueel te kopiëren of automatisch met behulp van cloudsynchronisatiediensten. Ten slotte stippen we de mogelijkheid aan van volwaardige, maar complexere, back-upmethodes op Windows 10 en Android. We leggen ook het onderscheid uit tussen back-ups en systeemherstel. JOACHIM LEEMAN € 10 | € 7.50 | € 5 CODE: 18DM4161 I.S.M. BIBLIOTHEEK LOVENDEGEM

DIGITAAL & MEDIA

S

ommige apps toveren je smartphone of tablet om in een hartslagmeter, een stappenteller of een slaapcoach. Andere apps helpen je om te stoppen met roken of geven een seintje wanneer het tijd is voor je medicijnen. Soms stellen apps zelf een diagnose. Echt betrouwbaar en accuraat zijn deze gezondheidsapps echter zelden, ook niet in combinatie met 'activiteitstrackers'. Bovendien is er geen controle op de medische inhoud en bestaat er nog geen keurmerk. Iedereen die dat wil kan een gezondheidsapp op de markt brengen, ook kwakzalvers of mensen zonder kennis van zaken. Maar dat betekent nog niet dat alle gezondheidsapps en -gadgets waardeloos zijn. In deze demo/lezing brengen we het nut van gezondheidsapps terug tot de juiste dimensies. We geven een overzicht van 'eHealth'-apps en -apparaten en staan stil bij privacyvraagstukken. Tot slot zoomen we verder uit om de weg te wijzen naar betrouwbare medische informatie online: een kritische houding is hierbij onontbeerlijk. MATHIAS ALGOET € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5376 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT


AGENDA

VLOT WERKEN MET FACEBOOK 3 DINSDAGNAMIDDAGEN (14U-17U): 15/5, 22/5, 29/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

eer dan de helft van de Belgen maakt gebruik van Facebook om contact te houden met vrienden. In je Facebookgebruikersprofiel zeg je wie je bent en wat jou boeit. Via de statusbalk geef je aan waar je op dit eigenste moment mee bezig bent. Je kan daarnaast ook foto's en video's delen, interessante links doorspelen, evenementen ruchtbaarheid geven, enzoverder. Wat je op Facebook plaatst, is echter niet gemakkelijk af te schermen van een breder publiek. Je moet dus goed nadenken over wat je er wel en juist niet op zet. Je oefent de theorie van de 'Digistatie Facebook' in de praktijk en leert nog andere functies kennen. Je kan je eigen laptop gebruiken, maar er zijn ook laptops voorzien. CARINA GÜLCHER € 52 | € 39 | € 26 | € 10.40 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5381 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGISTATIE | FLYERS EN AFFICHES MAKEN MET CANVA VRIJDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 25/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

C

anva is online software waarmee je op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier mooie posters of flyers maakt. In deze demo krijg je op een snelle manier een overzicht van de mogelijkheden van het programma. Canva gebruikt een enorme bibliotheek aan kant-en-klare achtergronden, vormen, lijnen, teksten, knoppen, icoontjes, pijlen, infographics en illustraties. Een ontwerp krijgt automatisch een eigen webadres toebedeeld waardoor je het met anderen kan delen. Of je post het eindresultaat in één beweging op Facebook of Twitter. Het is natuurlijk ook mogelijk om je ontwerp te downloaden naar je eigen pc om het te printen of naar de drukker te sturen. Zo kan je zonder technische kennis toch professionele flyers, posters of ander drukwerk creëren. En je hoeft hiervoor geen dure software zoals Publisher of InDesign aan te schaffen.

DIGISTATIE | DIGITALE COLLECTIES BIB DE KROOK

WEBSITES BOUWEN MET WORDPRESS

VRIJDAGNAMIDDAG (14U-16U): 25/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

3 MAANDAGAVONDEN (19U-22U): 28/5 + 4/6, 11/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

e Bib biedt naast een grote tastbare collectie ook een uitgebreide collectie van digitale bronnen aan. Zo kun je meer dan duizend Engelstalige e-boeken ontlenen. Met Gopress kan je vele Vlaamse kranten en tijdschriften raadplegen. Pressreader zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot meer dan 7000 internationale kranten en tijdschriften. Met Belgica Press en Delpher heb je ook een unieke toegang tot historische bronnen tot het begin van de 19 de eeuw. De Bib stelt zelf ook dossiers samen die een stevige hulp zijn bij jouw zoektocht naar informatie over schrijvers, kunstenaars of prangende maatschappelijke kwesties. LiteRom maakt dan weer een overvloed aan boekrecensies toegankelijk. En met Home Academy gaat een wereld van kwalitatief hoogstaande hoorcolleges open over thema’s als filosofie, kunst, politiek, natuurwetenschappen … In deze Digistatie leer je hoe je toegang krijgt tot al deze diensten, of je ze enkel in de Bib of ook thuis kunt raadplegen en hoe je ze raadpleegt: via je browser of een app.

W

ordPress is een gebruiksvriendelijke toepassing waarmee je zelf websites kunt bouwen, zonder dat je codetaal (HTML, CSS) moet kennen. Het is geschikt voor persoonlijke sites (blogs, portfolio van je foto's ...) of voor sites van verenigingen, winkels, evenementen. De volgende thema's komen aan bod: het verschil tussen de gratis en betalende versie; een geschikt ontwerp zoeken en installeren; het dashboard gebruiken; pagina's en berichten toevoegen; met menu's werken. Je leert ook wat het nut is van plug-ins en hoe je ze installeert. Na deze workshop heb je zelf een eenvoudige website ontworpen. Basiskennis van computergebruik is nodig. MATHIAS ALGOET € 44 | € 33 | € 22 | € 8.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM4977 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

TIM DESCHAUMES € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5390 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

MIEKE VERGOTE € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5374 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL & MEDIA

VORMINGPLUS | 31


AGENDA

DIGISTATIE | FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN

VLOT WERKEN MET MAC 3 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (10.15U-13U): 2/6, 9/6, 16/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 2/6 2018 BIBLIOTHEEK DEINZE, GENTPOORTSTRAAT 1, DEINZE

E

en zelf uitgestippelde route geeft een heel eigen cachet aan toeristische uitstappen. Tegenwoordig hoef je daarvoor geen stafkaarten aan te schaffen, maar kan je gebruik maken van gratis diensten op het web. In deze demo maken we kennis met online programma's om je eigen fietsen wandelroutes uit te tekenen (Google Maps, Fietsnet, RouteYou ...). Je leert daarbij de aangenaamste route te kiezen (gescheiden fietspaden, 'trage wegen', veerponten). We bekijken ook hoe je deze route kan overzetten naar een smartphone of naar een

speciale wandel- of fietsgps. Tot slot overlopen we enkele aandachtspunten bij de aanschaf van een wandelof fiets-gps: technische eigenschappen, functieomvang, bediening, (verborgen) kosten of upgrademogelijkheden. MIEKE VERGOTE € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 18DM5002 I.S.M. BIBLIOTHEEK DEINZE

D

e Mac-computer van Apple is een prettig apparaat om mee te werken. Doordat harden software door hetzelfde bedrijf worden gemaakt, werkt alles perfect samen. Maar alle begin is moeilijk. Deze cursus levert u veel basiskennis op over het werken met macOs Sierra. Vanaf het beginscherm duikt u steeds verder in de mogelijkheden. U leert onder meer Finder, het berichtencentrum, de persoonlijke assistent Siri, systeemvoorkeuren, contacten en agenda gebruiken, backups maken en nog veel meer. Aan de hand van praktische

oefeningen overlopen we in deze workshop de belangrijkste functionaliteiten. Er is steeds ruimte voor individuele vragen. Basis pc-vaardigheden zijn vereist (vensterbeheer, klikken, slepen, enz.). Breng je eigen laptop (Mac Book, Mac Book Air, ...) mee. MATTIJS HERTSENS € 32.50 | € 24.50 | € 16 | € 6.50 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM5383 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL MAKEN DIGITAAL MAKEN | WOORDKUNST UIT HOUT OF KARTON INTRODUCTIE LASERCUTTING

DIGITAAL MAKEN | DEMONSTRATIE VINYLSNIJDEN INTRODUCTIE MAKERSPACES EN FABLABS

DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 26/4 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 17/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

et een lasercutter snijden we op kunstzinnige wijze tekst uit karton of licht hout, een creatieve manier om je kamer een extra accent te geven. Van zodra je een aantal regels kent, kun je je eigen ontwerp maken. We gebruiken het programma Inkscape. Voorkennis heb je niet nodig. STEAM EDUTRAINER € 20 | € 15 | € 10 | € 4 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM4906 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

32 | VORMINGPLUS

W

at kun je verwachten in een makerspace of fablab? Wat kun je maken met een 3D-printer of een lasercutter? Deze workshop begint met een presentatie, daarna bezoeken we de makersruimte van De Krook, het Prototyping Lab. Je krijgt er een demonstratie vinylsnijden. STEAM EDUTRAINER € 20 | € 15 | € 10 | € 4 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM4917 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL MAKEN | EEN GEPERSONALISEERDE STOFFEN TAS INITIATIE SNIJPLOTTER DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 31/5 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

et een snijplotter snijden we op kunstzinnige wijze een tekst of leuke afbeelding uit. Die strijken we dan op een stoffen tas of eigen T-shirt. Eens je een aantal regels kent, kun je je eigen ontwerp maken. We gebruiken het programma Inkscape. Voorkennis heb je niet nodig. STEAM EDUTRAINER € 20 | € 15 | € 10 | € 4 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM4907 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL & MEDIA

DIGITAAL MAKEN | EEN NACHTSENSOR DIE HET LICHT CONTROLEERT INTRODUCTIE ARDUINO DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 28/6 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

Z

et je eerste stappen met Arduino en leer hoe je LED-lichten kan aansturen. Arduino is een eenvoudige microprocessor die je eenvoudigweg in allerlei projecten kan gebruiken. Om het LED-licht te programmeren gebruiken we de programma’s Arduino en blokkencode.ingegno.be. Voorkennis heb je niet nodig. STEAM EDUTRAINER 20 | € 15 | € 10 | € 4 KANSENTARIEF VIA UiTPAS GENT CODE: 18DM4908 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT


SAMENLEZEN SamenLezen is geen leesclub als een ander. Iemand leest hardop voor, de groep luistert en reageert. Zo simpel is het. Samen verhalen en gedichten lezen verbindt mensen. Het maakt hen sterker en weerbaarder. Door het delen van de leeservaring wordt lezen een plezier en krijgt het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost. In Gent zijn momenteel verschillende leesgroepen actief, met koekjes en een kop koffie erbij. Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek. SamenLezen is gratis.

KOMEN LEZEN ZUIDPOORT MAANDELIJKS OP ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-11U) ZUIDPOORT, RERUM NOVARUMPLEIN 25, GENT (HOEK MET KIKVORSSTRAAT, INGANG VIA DE POORT) SIEGLINDE VANHAEZEBROUCK SIEGLINDE.VANHAEZEBROUCK@POEZIECENTRUM.BE OF 09 225 22 25

KOMEN LEZEN VOORUIT TWEEWEKELIJKS OP MAANDAGAVOND (20U-21U) VOORUIT, SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 23, 9000 GENT, GELE KAMER MARIEKE ROELS EN ANNELORE SMITS MARIEKEROELS@HOTMAIL.COM, 0498 145 972 OF ANNELORE_SMITS@HOTMAIL.COM

KOMEN LEZEN DE KNOOP SOCIAAL RESTAURANT TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAGVOORMIDDAG (10.30U-11.30U) HUNDELGEMSESTEENWEG 125, LEDEBERG CAROLINE VERBRUGGEN CAROVERBRUGGEN@GMAIL.COM

KOMEN LEZEN BIBLIOTHEEK MERELBEKE TWEEWEKELIJKS OP DINSDAGVOORMIDDAG (10.15U-11.30U) DIJSEGEM 1, MERELBEKE HEIDI.DHONDT@MERELBEKE.GOV.BE OF KRISTIEN.SERRAES@TELENET.BE OF 09 210 34 10

KOMEN LEZEN BIBLIOTHEEK SLEIDINGE WEKELIJKS OP DONDERDAGNAMIDDAG (14U-15.30U) WESTSTRAAT 31, SLEIDINGE (EVERGEM) KRISTIEN DE VOS KRISTIEN DE VOS, BIBLIOTHEEK@EVERGEM.BE, 09 216 89 30

KOMEN LEZEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE REGENBOOG TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAG (12.45U-14U) I.LEUS@SKYNET.BE

KOMEN LEZEN DE HEIDE MERELBEKE TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAGNAMIDDAG (15U- 16.30U) DE HEIDE VZW, INDUSTRIEPARK 6, MERELBEKE ELS GOOSSENS

KOMEN LEZEN CHRISTOFORUS MUNTE TWEEWEKELIJKS OP DINSDAGAVOND (19U-20.30U) DE HANDBOOG, RUSPOEL 2, MUNTE ELKE MEERSMAN VERA.LEMMENS@SKYNET.BE

KOMEN LEZEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DR. GUISLAIN, DE KLIP TWEEWEKELIJKS OP DINSDAGVOORMIDDAG (10.30U-11.45U) MILEEN.JANSSENS@TELENET.BE

KOMEN LEZEN DOORNZELE MAANDELIJKS OP DONDERDAGNAMIDDAG (14U-15.30U) ONTMOETINGSCENTRUM TER GULDEN CELLE, DOORNZELEDRIES 57, DOORNZELE

KOMEN LEZEN BIBLIOTHEEK LOCHRISTI TWEEWEKELIJKS OP VRIJDAGVOORMIDDAG (9.45U-11.15U) LDC ’T FAZANTENHOF, BOSDREEF 5C, LOCHRISTI HILDE DE COORMETER EN PETRA BOGAERT PETRA.BOGAERT@LOCHRISTI.BE OF 09 356 60 73

VORMINGPLUS | 33


4

DE KROOK JAAR 001 10 MAART 2018

DE KROOKKRANT | maart - april 2018

ZATERDAG 10:00 - 19:00

LIVE RADIO Toekomst van radio Urgent.fm, het medialab van de UGent, praat met experten, wetenschappers en politici over radioformats van de toekomst – met of zonder robots achter de microfoon. En wat met de digitale optelsom van tekst, stem en beeld?

GRATIS

Doorlopend - De Krook, Urgent.fm radiostation

DE TECHPEDITIE

D J ‘s

DEDD

Een interactieve pop-up expo* Bij imec ontwikkelen de knapste wetenschappers minuscule chips en revolutionaire applicaties, met impact op het dagelijks leven. Beleef een dag in de toekomst op De Techpeditie, een verbluffende interactieve expo vol demo’s, games, Virtual Reality en 3D video en veel meer. Doorlopend vanaf 10:00 Studentenplein (naast Ufo, UGent) Sint-Pietersnieuwstraat 33 * Kick-off in Gent van reizende tentoonstelling De Techpeditie

W H

POP-UPS Back to the future Verstuur je goede voornemens. Stap in de toekomstlift. Schrijf een brief naar jezelf. Label je toekomstdromen. Doorlopend - De Krook

DIGITAAL MAKEN WALKS Rondleidingen 11:00

Algemeen

14:00

Architectuur

15:30

Kinderen - Het spook van de Krook

16:30

Literatuur

Inschrijven noodzakelijk: www.dekrook.be

KINDEREN Luisterende Oortjes (3+) Kom luisteren en kijken naar verschillende verhalen!

Doorlopend van 10:00 tot 12:00 - Kinderbibliotheek

Huisverteller Veerle Ernalsteen (10+)

Veerle vertelt over de toekomst. 14:30 – Kinderbibliotheek

Ruimtereizen workshop

Hoe ziet een ruimtereiziger eruit? Hoe gedraagt hij/zij/x zich in De Krook? We zoeken het uit en leggen het vast in diverse media. Doorlopend van 13:00 tot 16:00 - Kinderbibliotheek

Workshop Digitaal Maken, dat is leren werken met lasercutters en 3D-printers, de basis van elektronica opsteken, starten met programmeren... Maak kennis met het aanbod.

Meer info: www.dekrook.be

10:00-17:00 - De Krook, Vos en haas

COMEDY Nigel Williams Gewezen fabrieksarbeider, activist, vakbondsman en cafébaas Nigel Williams fileert in een exclusieve voorstelling voor 1 jaar De Krook bekende en onbekende toekomstmythes. 14:30 - De Krook, De Blauwe Vogel

DEMO'S

TALKS QUOTES Nemen robots de wereld over? Tina De Gendt interviewt filosoof Jochanan Eynikel die de grote technologische trends bekijkt door een menselijke bril en reflecteert over ethische innovatie.

Onderzoek vandaag kleurt het leven van morgen

11:00 - Krookcafé

Demo’s van de UGent in De Krook: over het activeren van mensen met dementie via muziek, fobieën overwinnen met Virtual Reality, herkennen van interactieve reclame, 360°journalistiek, slimme producten voor gezondheid en welzijn, tijdreizen naar de oudheid en veel meer.

FILMFEST GENT TALKIES Toekomst van het filmkijken

Doorlopend - De Krook, Agora

www.dekrook.be 34 | VORMINGPLUS

De Krook geeft DIGITAAL TALENT een feestje voor PUNT z’n eerste verjaardag Adviespunt in De Krook Een vraag over je computer, tablet en jij… bent uitgenodigd! of smartphone? Onze begeleiders helpen je graag verder. Kom op zaterdag Doorlopend - De Krook 10 maart smullen van een schitterend programma. Snoep van panelgesprekken, nip van demo’s, expo’s… en proef de toekomst. Welkom!

Patrick Duynslaegers interviewt Alexander Vandeputte (directeur filmverdeler Lumière) over de toekomst van filmkijken. 17:00 - Krookcafé

KRAKS@DEKROOK Slimme technologie in huis & micro-electronica in ons lichaam Hoe benaderen internet en slimme toestellen duurzaam en comfortabel wonen? Hoe vult technologie onze veranderende zorgnoden aan? Een blik op de kansen en uitdagingen van de toekomst. Aan het Centre for Microsystems Technology (imec-UGent) werken Maaike Op de Beeck en haar team aan computerchips die zo klein zijn dat we ze in het menselijk lichaam kunnen inplanten. 15:30 - Krookcafé

PAARSE ZETEL Impact van tijd Griet Pauwels interviewt auteur Filip Rogiers over Angel, zijn aangekondigd boek over hoe tijd niet zozeer de gebeurtenissen, maar wel de vragen erover verandert.

A h zi W m k

O A m

A th k sc zi p

H h

A h p h k e a D sa w

W K

Outer

A J Te D b o L vo

Muziek die doet denken aan afgelegen plekken met stille landschappen.

N m

17:30 - De Krook, Trap van steen en wolken

A za n b U

14:00 - Krookcafé

MUZIEK


VORMINGPLUS | 35


TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

36 | VORMINGPLUS

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be

Vormingplus Lente 2018  
Vormingplus Lente 2018  

Workshops, lezingen, cursussen, debatten en projecten in april, mei en juni 2018

Advertisement