Winter 2023

Page 1

MET VOLLEDIG WINTERPROGRAMMA –VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 20, NUMMER 1, JANUARI, FEBRUARI, MAART 2023, P NUMMER P408678 –AFGIFTEKANTOOR GENT X WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN P. 12 Armoede-expert Wim Van Lancker: “ Voor de eerste keer maak ik me zorgen over de lagere middenklasse” Winter 2023 WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN
41 Digitaal & Media 35 Persoon & Welzijn 20 Cultuur & Filosofie 8 Actualiteit & Samenleving 2 Inhoudstafel  Nieuws 4 Projecten in de kijker 5 Actualiteit & Samenleving 8 Interview Wim Van Lancker 12 Cultuur & Filosofie 20 Interview Baraa Khadra 21 Persoon & Welzijn 35 Digitaal & Media 41 Terugblik 50 Inschrijven 56 UiTPAS 60 Activiteitenoverzicht 61

Voorwoord

Met de winter voor de deur heeft iedereen de mond vol van de stijgende energieprijzen. Maar wat betekent dit nu echt voor de armen én de lage middenklasse? Is het tij nog te keren? We spraken met armoede-expert Wim Van Lancker. Je kan hem ook live aan het werk zien tijdens het Quotes-interview op donderdag 19 januari (p. 18). Zin om mee te debatteren over hoe we iedereen meekrijgen in de energietransitie? Kom dan naar het Grote Gentse energiedebat (p. 11) en ga samen met beleidsmakers, academici en mensen uit het middenveld op zoek naar oplossingen.

Komende winter maken we ook tijd om de Arabische cultuur te verkennen. We maken kennis met begeleidster Baraa Khadra (p. 21) en vragen haar waarom zij als Syrische deze cursus ontwikkelde. In Bibliotheek De Krook loopt komende winter de expo ‘Dagboeken uit de Brugse Poort’ (p. 30). In drie gelinkte workshops maken we verder kennis met de gezichten achter de wijk Brugse Poort in Gent.

Eerder nood aan om te werken aan je mentaal welzijn of je digitaal bij te schaven? Dat kan uiteraard weer in ons uitgebreid aanbod onder de noemers ‘Persoon & Welzijn’ en ‘Digitaal & media’. Laten we er een warme winter van maken.

Prettige feesten en hopelijk tot snel!

Het team van Avansa regio Gent

EINDEJAARSPERIODE:

Van vrijdagmiddag 23/12 tot en met dinsdag 3/1/23 zal het onthaal gesloten zijn. Vanaf woensdag 4/1 zijn we enkel via telefoon en mail bereikbaar. Vanaf maandag 9/1 kan je ook weer langskomen op het onthaal zelf.

3

Nieuws

Dag van de Filosofie 2023: Weerloos en waardevol

‘Alles van waarde is weerloos’, leert Lucebert. Maar is dat wel zo? Welke waarden zijn net weerbaar? Waardering begint vaak met meten: het bericht op de sociale media met de meeste ‘likes’ is het leukste. Veel jongeren geven aan dat sociale media sterk hun zelfbeeld bepalen. Wat als we op een andere manier beoordelen wat ‘waardevol’ is, en niet enkel de geldwaarde, maar ook de gebruikswaarde, esthetische waarde en morele waarde mee in ogenschouw nemen? Hoe verandert dan onze blik op kunst, op verschillen tussen mensen (en hun ‘beperkingen’), op onze eigenwaarde?

De Dag van de Filosofie 2023 beoogt alles wat niet in prijs is uit te drukken, weer volop op waarde te brengen.

PRAKTISCH:

Zondag 30 april (10u-18.30u)

Locatie: KASK School of Arts, ingang Louis Pasteurlaan, Gent Tickets en programma vanaf 1 maart beschikbaar via www.dagvandefilosofie.be.

Gent reikt literatuurprijs de Boon uit en organiseert boeiend randprogramma

Na Oostende in 2022 ontvangt Gent de uitreiking van de Boon voor literatuur in 2023. De Boon beloont jaarlijks het beste Nederlandstalige boek in twee categorieën: enerzijds fictie en non-fictie en anderzijds kinder- en jeugdliteratuur.

De vzw Vlaamse Literatuurprijs koos de gaststad omdat literatuur lééft in Gent. ‘Gent is dan ook een échte leesstad’, zegt Sami Souguir, Gentse schepen van Cultuur. Denk maar aan onze topbibliotheek de Krook en aan de vele unieke onafhankelijke boekhandels in onze stad. Onze partner Kunstencentrum VIERNULVIER heeft bovendien als enige Vlaamse kunstinstelling een programma rond literatuur. De vele boekenfans van onze stad en ikzelf kijken er alvast naar uit’, aldus Souguir.

Op donderdag 23 maart 2023 zullen de Boonprijzen worden uitgereikt bij VIERNULVIER in Gent. Begin december werd de longlist bekend gemaakt en op vrijdag 13 januari 2023 wordt de shortlist voorgesteld tijdens een uitzending van radio 1-programma Culture Club, opgenomen in de Krook. De winnaars van de twee Boonprijzen worden bepaald door een professionele jury. Maar ook het publiek kan vanaf 13 januari 2023 stemmen op hun favoriete boek op de shortlist: er zijn nl. ook twee publieksprijzen.

Als leesstad grijpt Gent de Boon aan om een interessant randprogramma aan te bieden. O.a. Avansa regio Gent, Bibliotheek De Krook, VierNulVier en UGent zorgen vanaf midden januari voor een mix aan activiteiten, gaande van een voorleesmarathon tot podcasts die worden opgenomen met scholen. De genomineerde Boonboeken, literatuur en het plezier van lezen staan hierin centraal.

PRAKTISCH:

Stem op jouw favoriete boek voor de publieksprijs of kom naar een Gentse activiteit. Voor meer info over de Boon en het Gentse randprogramma, surf naar https://gent.bibliotheek.be/de-boon

4

Projecten in de kijker

Gesprek met Pieter Duysburgh, lesgever en coördinator van het project ‘Ondersteuning Digitale Oefenkansen’

Het project Ondersteuning Digitale Oefenkansen (ODOK) richt zich tot mensen in een kwetsbare situatie en wil hun digitaal zelfvertrouwen en digitale vaardigheden verbeteren. Freelancers met expertise in e-inclusie en digitale oefenkansen geven op maat gemaakte workshops aan de medewerkers en vrijwilligers van organisaties die werken met kwetsbare groepen. Ze ondersteunen hen om in hun dagelijkse werking digitale oefenkansen te creëren voor hun kwetsbare doelgroep. De doelgroep wint aan digitaal zelfvertrouwen en digitale vaardigheden. Het traject loopt in 40 organisaties, verspreid over vijf regio’s. Een toolbox verzekert de duurzaamheid van dit project. We spraken met Pieter Duysburgh, die de workshops geeft én recent ook projectcoördinator is.

Pieter Duysburgh: “Ik heb een master in de sociologie en volgde ook een aanvullend jaar journalistiek. Het verband tussen de digitale wereld en de maatschappij heeft mij altijd al gefascineerd. Ik heb er nog een thesis of masterproef over geschreven, toen was dat nog een relatief nieuw onderwerp. Gedurende lange tijd heb ik gebruikersonderzoek gedaan voor nieuwe digitale

innovaties bij imec-SMIT, VUB en werkte ik ook een aantal jaar als projectleider digitale inclusie bij wat vandaag District 09 heet. Die gecombineerde ervaring met m’n job als operationeel coördinator van het Kenniscentrum ‘Data & Maatschappij’ maakt dat ik intussen goed thuis ben in het onderwerp digitale inclusie. Tegelijk vind ik het ook heel verrijkend om freelance dit soort van projecten te kunnen trekken, want zo voel je ook goed wat leeft op het terrein.”

Van waar de nood van dit project? Duysburgh: “Sinds de hele samenleving in sneltempo digitaliseerde dankzij de coronacrisis, staat digitale inclusie op de politieke agenda. Dat is geweldig, want heel lang was het een onderbelicht onderwerp waar weinig middelen voor vrij werden gemaakt. Tegelijk toont de recentste barometer ‘Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting dat ondanks die versnelling de digitale kloof niet kleiner is geworden. Eén op twee Belgen zou nu digitaal kwetsbaar zijn, terwijl dat bij de vorige bevraging twee jaar geleden maar 4 op 10 was.

5
Copyright: Tom Verbruggen
“Om goed te functioneren in onze samenleving vandaag moet je digitaal vaardiger zijn dan pakweg twee jaar geleden”
“Eén op twee Belgen zou nu digitaal kwetsbaar zijn”

Dat heeft alles te maken met de vaststelling dat, samen met de technologie, ook de digitale vaardigheden evolueren. Sommige digitale vaardigheden, zoals online bankieren of je uitslag van je medische test online nakijken, worden steeds minder optioneel. Om goed te functioneren in onze samenleving vandaag moet je digitaal vaardiger zijn dan pakweg twee jaar geleden.”

“ODOK is maar een puzzelstukje van de oplossing. Er zijn middelen vrij gemaakt voor bijvoorbeeld ‘digibanken’, een soort digipunten waar materiaal, begeleiders en cursussen beschikbaar worden gesteld. ODOK richt zich tot die mensen die zelfs daar niet geraken, die ontmoedigd zijn door de digitale wereld, er zo veel mogelijk van weg blijven en er liever weinig mee te maken hebben. Hen willen we een ‘digitale prikkel’ geven, een kleine positieve digitale ervaring op de plekken waar ze sowieso komen. Als ze ongemerkt en misschien onrechtstreeks fijne digitale ervaringen hebben, dan hebben begeleiders een aanknooppunt om misschien toch eens een cursus te suggereren. Dan verkleint misschien de drempel. Het zijn heel kleine, niet-spectaculaire ingrepen die in al hun bescheidenheid, geloven wij, toch het verschil kunnen maken en drempels kunnen wegnemen.”

Wat doe jij precies binnen het project?

Duysburgh: “Ik werk freelance voor Avansa. Avansa heeft samen met de werking digitale inclusie van District09 het project uitgewerkt en ingediend. Ik heb op basis daarvan het traject verder uitgewerkt dat organisaties kunnen volgen om tot oefenkansen te komen op maat van hun organisaties. Ik werkte ook aan een ‘inspiratieset’ met digitale oefenkansen voor organisaties. Bij elke organisatie passen andere oefenkansen, afhankelijk van de mensen die ze bereiken, de activiteiten die ze organiseren en de mensen

die er werken, al dan niet vrijwillig. Je moet daarom telkens per organisatie bekijken hoe zij best kunnen inzetten op oefenkansen. Daarnaast begeleid ik ook de trajecten voor een aantal organisaties in verschillende regio’s. En door een loopbaanonderbreking van de projectcoördinator, doe ik nu ook de projectcoördinatie.”

Aan welke soort organisaties geven jullie de workshops? Duysburgh: “De organisaties zijn heel verschillend. De recentste barometer toont wel opnieuw aan dat de digitale kloof het grootst is bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Dus heel wat organisaties waar we mee samenwerken richten zich op die doelgroep. Denk aan lokale dienstencentra of afdelingen van OKRA (dé grootste vereniging voor senioren in Vlaanderen en Brussel, nvdr.). Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is digitale inclusie niet alleen een verhaal dat bij hen van tel is. Ook factoren als inkomen en opleiding spelen een rol: mensen met een lager inkomen en een lagere opleiding, zijn opvallend vaker digitaal kwetsbaar. Daarom hebben we ook trajecten met armoedeorganisaties afgelegd, al is dat niet altijd evident omdat de noden daar zo divers en groot zijn. Ook instanties die zich richten tot vluchtelingen en bibliotheken doen mee. Digitale oefenkansen kunnen dus in heel wat contexten een rol spelen.”

Waar heeft het project al een verschil kunnen maken? Duysburgh: “Oefenkansen zijn niet spectaculair. Integendeel, ze moeten net ingebed zitten in bestaande activiteiten. Ze maken het verschil op heel subtiele manieren, de impact is daarom niet altijd zo gemakkelijk vast te stellen. Maar om een aantal voorbeelden te geven: Ik hoorde van een groep biljarters die de afstand tussen hun biljartballen ook eens ging opmeten met een smartphone. Of een lokaal dienstencentrum die in de jaarlijkse quiz ook een ‘oneerlijke’ ronde stopten waarin de deelnemers net wél iets mochten opzoeken met hun telefoon. Ik heb ook weet van een groep nieuwkomers waarbij de begeleiders samen met hen op Google Maps eens gingen kijken naar de plaatsen van hun herkomst. Het lijken kleine dingen en dat zijn het ook, maar die kleine prikkels leiden in bepaalde gevallen soms tot meer.”

PRAKTISCH:

Merk je bij de bezoekers van jouw organisatie ook dat de meest kwetsbaren niet meer mee kunnen met de digitale versnelling? Wil je die groep ondersteunen door hen laagdrempelige oefenkansen te bieden? Grijp dan nu je kans! Avansa biedt een reeks van drie gratis workshops aan om je medewerkers en/ of vrijwilligers op te leiden. Bezorg ons jouw gegevens via charly.maes@avansa-regiogent.be en wij maken een afspraak voor een verkennend gesprek.

6
“ODOK richt zich tot die mensen die ontmoedigd zijn door de digitale wereld, er zo veel mogelijk van weg blijven en er liever weinig mee te maken hebben”

Projecten in de kijker

Wensmens verzamelt wensen in de gevangenis van Gent

“Ik wil graag mijn vrijheid terug”, grijnst de man met de zwarte krullen. “Ik wil een wereld zonder oorlog”, zegt de jonge kerel vanonder zijn kap. “En ik,” glimlacht de donkere man, “wil dat mijn zoon het goed doet op school.” “Ik wens mogelijkheden om me te verdiepen in kunst en cultuur, want deze zijn hier schaars”, zegt de jongen met de blauwe ogen. “Ik wil graag een gevangenissysteem dat mensen beter maakt,” fluistert de man met de diepe rimpels in het gelaat, “en begeleiders met een hart.” “Het enige wat ik wil,” zegt de man met het rode trainingspak, “is omringd worden met goede mensen.” “En ik,” zegt de tiener met veel overtuiging, “wil een toekomst met meer geluk en kansen, zodat ik iets kan maken van mijn leven.” “Mijn enige wens,” zegt de boom van een kerel, “is dat mijn moeder gelukkig is. Zij is alles wat ik heb.” Hij heeft tranen in zijn ogen. “Ik wil clean zijn,” zucht de jongen met het litteken op het voorhoofd, “mijn leven uitbouwen en justitie achter mij laten.” “En ik,” zegt de jonge knaap, “wil graag iemand vinden die mij écht graag ziet.”

Dit is slechts een greep uit de wensen van de bewoners van de gevangenis van Gent. De wensmens mocht er voor één keer op bezoek. Het was een zonnige dag. Serdi, de bekende Gentse beatbokser, gaf er samen met enkele getalenteerde gedetineerden een optreden, buiten op de koer. De sfeer zat goed. Ondertussen gingen wensmensen Pieter en Nancy met de mannen aan de slag. Ze noemen zichzelf optimistische wereldverbeteraars, spreken mensen aan en vragen hen naar hun grootste wensen. En af en toe zorgen zij ervoor dat een wens in vervulling gaat.

Wensmens is een project, bezield door een groepje enthousiaste jongeren, waarin verschillende activiteiten georganiseerd worden rond de wensen en dromen van mensen. Het wil een platform creëren waar er materiaal klaarligt om dromen te verwezenlijken en mensen te engageren om hun dromen achterna te gaan en de verzuring tegen gaan.

PRAKTISCH:

Deze activiteit kaderde in het project Dialoog.

Meer info: www.dialoogherstel.org

Meer info over de projecten van Wensmens via wensmens.be.

7
Wensmens Pieter en beatbokser Serdi zorgden voor de gedetineerden voor een onvergetelijke dag.

Actualiteit & Samenleving

Dzjambo

Interculturele ontmoetingsgroep

Heb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom bij onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. Maandelijks organiseren de vrijwilligers van Dzjambo allerlei activiteiten. Dat kan een wandeling, een sportactiviteit of een concertbezoek zijn en nog veel meer. We stellen de activiteiten elke laatste vrijdag van de maand voor voor tijdens het ‘Dzjambo-café’ in Herberg Macharius. Op een speelse manier leren we elkaar beter kennen en genieten we van een streepje live muziek. Kom naar onze bijeenkomst en maak kennis met onze werking, de vrijwilligers en de andere deelnemers. Meer info via www.dzjambo.be.

Vrijdagavonden (19.30u-22u): 27/1 + 24/2 + 31/3 + 28/4 + 26/5 2023

Herberg Macharius, Coyendanspark 1, Gent.

Gratis | Vooraf inschrijven hoeft niet  Code: 2211386

I.s.m. Herberg Macharius

Human Rights

@ De Krook

Wat doet migratie(recht) met mensen(rechten)?

Dinsdagavond (19u-21u): 7/2 2023

Bibliotheek De Krook

Voorbij ons eigen bord: Op de barricade voor voedseldemocratie

Dinsdagavond (19u-21u): 21/3 2023

Bibliotheek De Krook

Verdere info: www.avansa-regiogent.be

I.s.m. UGent Human Rights Research Network, Bibliotheek De Krook.

8
copyright: Peggy Gillis

Een feitelijke vereniging of vzw? | Infosessie

Een feitelijke vereniging is de wat plechtige benaming voor een groep mensen die samen actief zijn op een of ander gebied, zonder dat die groep daarom een officieel statuut heeft. Aan het ontbreken van een officieel statuut kleven wel enkele nadelen op het vlak van gerechtelijke bescherming en persoonlijke aansprakelijkheid. Een vzw is dan weer een officiële vereniging met een wettelijk statuut, waaruit nogal wat verplichtingen en kosten voortvloeien.

In deze sessie proberen we de voor- en nadelen van beide organisatievormen tegenover elkaar te stellen. Zo kan je een verantwoorde keuze maken om als feitelijke vereniging verder te gaan of een vzw-statuut aan te vragen. We houden rekening met eventuele wijzigingen aan het verenigingsrecht die de regering uitwerkt.

Dinsdagavond (19.30u-22u): 7/2 2023

Leietheater, Brielstraat 8, Deinze

Janes Antonissen

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311195

I.s.m. Stad Deinze, dienst Cultuur

Wij-Zij: polarisatie als verrijking en bedreiging | Lezing met Christophe Busch

In deze lezing analyseert Christophe Busch het fenomeen van polarisatie. Hij licht toe wat er allemaal aan de basis ligt van het fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Aan de hand van historische casussen toont hij aan welke invloed mechanismen zoals groepsdynamiek en gehoorzaamheid hebben en welke vijf gedragsrollen we kunnen identificeren. Tot slot worden ook nog enkele handvaten aangereikt om negatieve vormen van polarisatie te counteren.

Donderdagavond (20u-22u): 9/2 2023

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Christophe Busch

€ 8 | € 6 | € 4

Code: 2311194

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

Bezoek aan het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement telt 124 parlementairen en is gehuisvest in een mooi gerestaureerd gebouw met een indrukwekkende kunstcollectie, vlakbij het Federaal Parlement en de Wetstraat. Terwijl we naar het parlementsgebouw wandelen, maken we kennis met de andere machtscentra in ons federale land. Een gids van het parlement beantwoordt al je vragen. Wat is de taak van het Vlaams Parlement? Wat is Vlaamse materie, wat Belgische? We maken ook een plenaire zitting mee vanuit de publiekstribunes.

Woensdagnamiddag (13u-17u): 15/2 2023

Plaats van afspraak: aan de loketten van Brussel-Centraal om 13u. Gelieve zelf voor je treinticket te zorgen.

Janusz Vanhellemont

€ 6 | € 4.50 | € 3 | Treinticket niet inbegrepen Code: 2311808

9
copyright: Michiel Hendryckx Een feitelijke vereniging of vzw? | Infosessie Bezoek aan het Vlaams Parlement Copyright: Publiek domein
Copyright: (CC BY-NC-ND 2.0)

|

Tine Hens

Lezing over de dooddoeners in het klimaatdebat

Tine Hens is door haar lezingen over de klimaatproblematiek goed bekend met de dooddoeners in het klimaatdebat. In dit boek klopt ze aan bij allerhande klimaatwetenschappers op zoek naar antwoorden op tien van deze dooddoeners. ‘We kunnen er toch niets meer aan doen’ en ‘Wij zijn te klein om het verschil te maken!’ tot ‘Het klimaat is altíjd al veranderd!’ en ‘We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen?’. Volgens Tine Hens zaaien deze dooddoeners vooral onmacht, twijfel en verwarring en daar stelt ze dit zelfhulpboek bij klimaatverwarring tegenover.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 16/2 2023

Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

Tine Hens € 10 | € 7.50 | € 5

Code: 2310991

I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Hoe verloopt een proces? Wie neemt er welke rol op? En welke rechtbanken zetelen in het gerechtsgebouw van Gent? Binnenkort kent het Gentse gerechtsgebouw geen geheimen meer voor jou. Geert Cheyns, exvoorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. De rondleiding doorspekt hij met sappige anekdotes en interessante weetjes. Nieuwe inzichten over onze justitie doe je hier op uit eerste hand.

Donderdagnamiddag (14u-17u): 23/3 2023

Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, Gent

Geert Cheyns

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311677

Jan Balliauw maakt de balans van één jaar oorlog in Oekraïne

Op 24 februari 2022 werd de wereld met een schok wakker. De Russische president Vladimir Poetin deed wat velen niet voor mogelijk hielden en besloot tot een grootschalige invasie van Oekraïne. Een jaar later maken we met specialist internationale relaties en Ruslandkenner Jan Balliauw de balans op van deze verwoestende oorlog. Hoe evolueren de kaarten op het terrein en vooral: wanneer en op welke manier stopt deze waanzin?

Donderdagavond (19.30u-21u): 2/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Jan Balliauw

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311749

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Bijen in de (moes) tuin: Wat kan ik voor je doen?

Het nut van bijen kan moeilijk overschat worden. Wereldwijd staan ze bekend als ijverige bestuivers van wilde planten en landbouwgewassen. Ook in de moestuin leveren zij bijzonder nuttig werk, gratis en voor niks. Maak kennis met deze prachtige insecten en optimaliseer zo de bestuiving van (jouw) groenten en fruit.

Maandagavond (19.30u-21.30u): 27/3 2023

Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke

Joeri Cortens

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311263

I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke, Natuurpunt

Basiscursus fietsonderhoud

We leren hoe je de fiets op maat kan afstellen. Problemen met lichten, remmen en versnellingen leren we ook aanpakken. Na deze cursus begrijp je beter de werking van je fiets en kan je een aantal basisherstellingen uitvoeren. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes.Opgelet: De nadruk ligt op leren in groep van de basis van fietsonderhoud. Het herstellen van je fiets behoort niet tot de opdracht van de lesgever.

4 vrijdagvoormiddagen (9u-12u): 21/4, 28/4 + 5/5, 12/5 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24B, Merelbeke

Samir Mhadeb

€ 56 | € 42 | € 28 | € 11.20 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311216

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

10
Het is allemaal de schuld van de Chinezen!
Jan Balliauw Copyright: Readmylips.be

ENERGIE

Infosessie | Energie en geld besparen

Niet alleen de energieprijzen blijven stijgen. Ook de bezorgdheid hierover wordt groter met de dag. Met deze infosessie i.s.m. De Energiecentrale van de stad Gent willen we concrete info en tips meegeven over hoe je onmiddellijk energie én geld kan besparen. We hebben natuurlijk niet dé wonderoplossing om je factuur terug naar het oude niveau te brengen, maar alle kleine beetjes helpen om de kosten te drukken. Er is ook ruimte voor jouw vragen en waar nodig verwijzen we door voor begeleiding op maat.

Maandagavond (20u-21.30u): 23/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Medewerker Energiecentrale Gent Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311773

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Energiecentrale - Stad Gent, Unie Actieve Verenigingen

Iedereen mee in de energietransitie?

Het grote Gentse energiedebat

Sinds de Russische invasie van Oekraïne gingen de olie- en gasprijzen, en daaraan gekoppeld de elektriciteitsprijzen, door het dak. Heel wat burgers en bedrijven kwamen hierdoor in de problemen en niet iedereen kan zich investeringen in duurzame technieken veroorloven. Het zijn vaak de gezinnen met een laag budget die terechtkomen in slecht geïsoleerde woningen met verouderde installaties en iedere stijging van de energieprijzen keihard voelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we net deze groepen meenemen in de energietransitie en hen hier ook de vruchten van laten plukken? Met ons panel van beleidsmakers, academici en mensen uit het middenveld gaan we over deze vragen in gesprek.

Donderdagavond (19.30u-21u): 16/2 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Tine Heyse, Koen Schoors, Joy Verstichele, Luce Beeckmans, Pascal Debruyne en andere panelleden Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311862

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Gents MilieuFront

11
copyright: Publiek domein Infosessie | Energie en geld besparen Iedereen mee in de energietransitie? Copyright: Publiek domein
“Klimaatbeleid en armoedebestrijding kan je niet los van elkaar zien” Interview met armoede expert Wim Van Lancker Woord: Jorn Verschuere Beeld: Sophie Nuytten INTERVIEW

Op de Werelddag van het Verzet tegen Armoede (17 oktober) ontmoeten we Wim Van Lancker, professor aan de KU Leuven en gespecialiseerd in sociaal beleid, armoede en ongelijkheid. Samen met Adeline Otto bracht hij onlangs het boek Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden, over klimaatverandering en ongelijkheid. Het vormde een leidraad voor ons gesprek, maar we hadden het ook over geluk en hoop. “Wie een goed geïsoleerd huis heeft met zonnepanelen wordt niet gelijk getroffen als iemand die in een huis woont waar de warmte door de vensters naar buiten gaat.”

Wim Van Lancker: “Zoveel mensen leven in armoede terwijl dat niet hoeft. Dat is geen gevolg van individuele keuzes die mensen maken, maar van systemen en structuren, die er bovendien anders kunnen uitzien. Maar hoe kom je tot een samenleving die minder armoede heeft? Hiermee raak je natuurlijk aan een heleboel systemen, zoals de sociale zekerheid, het beleid, belastingen, de arbeidsmarkt, enzovoort. Ik kijk voornamelijk naar hoe sociaal beleid werkt, naar de effecten van de maatregelen en hoe je hiervoor steun krijgt bij een breed publiek. Maar ook het effect van grote gebeurtenissen op onze samenleving, zoals klimaatverandering, is niet te onderschatten. Dat is een schok die een grote impact zal hebben op het beleid, instrumenten en individuele gedragingen en gevoelens. Ook corona, migratie of vergrijzing zijn zo’n grote gebeurtenissen. Maar de belangrijkste vraag is dus hoe we tot minder armoede kunnen komen.”

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar met een hoog armoedecijfer. Hoe verklaart u deze ogenschijnlijke paradox?

Van Lancker: “Dat komt omdat we in België een heel grote en sterke middenklasse hebben. Dat heeft als voordeel dat we een heel stabiele samenleving hebben die beter bestand is tegen schokken. Het nadeel is dat

het moeilijker is om aan armoedebestrijding te doen, omdat veel uitgaven gaan naar het in stand houden van die middengroep. Denk maar aan dienstencheques, kinderopvang of kinderbijslag. Daardoor kan je dus minder aan de armste laag van de bevolking geven en dus minder effectief armoede bestrijden. In plaats daarvan zou je minder aan de middenklasse kunnen geven, maar dat doen beleidsmakers niet graag.”

Voor de coronacrisis schreef u al dat de politiek te veel gericht is op het beschermen van de middenklasse wegens electoraal gewin. Ziet u dit patroon ook terugkeren in de aanpak van de corona- en energiecrisis?

Van Lancker: “Hierin zie je opnieuw die typische Belgische besluitvorming. Men wil iedereen iets geven want ‘iedereen wordt getroffen’. Dat is onzin. Wie een goed geïsoleerd huis heeft met zonnepanelen wordt niet gelijk getroffen als iemand die in een huis woont waar de warmte door de vensters naar buiten gaat. Je moet dus het geld concentreren op diegenen die zwaarder worden getroffen. Maar dat is natuurlijk geen makkelijke oefening, want de crisis is echt wel serieus. Toch had men wel andere keuzes kunnen maken, gericht op de onderklasse. Dat vind ik een gemiste kans. Voor de eerste keer maak ik me zorgen over de lagere middenklasse, mensen die in hun basisbehoeften kunnen voorzien maar ook niet zoveel op overschot hebben. Als je dan getroffen wordt door zo’n verdriedubbeling van de factuur, dan wordt het wel precair. Daar ben ik wel beducht voor. De aard van deze crisis is anders dan bij corona. Nu gaat het over basisbehoeftes die veel duurder geworden zijn. Bij corona was er voor veel mensen niet zoveel aan de hand, behalve de gezondheid en het mentale aspect. Maar de meeste mensen werden toen snel opgevangen op vlak van tewerkstelling en levensstandaard. Nu worden mensen echt geraakt in hun uitgaven en dat wordt niet op dezelfde manier opgevangen.”

13
“Armoede is geen gevolg van individuele keuzes die mensen maken, maar van systemen en structuren, die er anders kunnen uitzien”

Als we selectiever moeten worden in de sociale uitgaven, hoe kunnen we dan nog de lage middenklasse beschermen?

Van Lancker: “Het is goed dat men bijvoorbeeld het sociaal tarief voor energie heeft uitgebreid. Maar dat zal altijd een grens hebben, zo kan het dat iemand net uit de boot valt omdat die wat meer verdient. Om de energiecrisis het hoofd te bieden, heeft men gekozen voor het basispakket via de fiscaliteit, waar iedereen recht op heeft. Maar men had ook kunnen kiezen om meer te geven aan de lagere inkomens en minder aan de hogere inkomens. Maar idealiter hebben mensen geen sociaal tarief nodig en zijn ze niet afhankelijk van fossiele energie. Op dat vlak heeft de overheid echt wel een langetermijnvisie nodig. Hoe gaan we mensen helpen die niet zelf kunnen investeren in klimaatvriendelijke woningen? Renteloze leningen om je woning energiezuiniger te maken zijn opnieuw een maatregel gericht op de middenklasse. We noemen dit ‘deadweight’, namelijk subsidies geven aan mensen om dingen te doen die men sowieso ging doen of kan doen. En dus is dat weggesmeten geld. Als de middelen schaars zijn, moet je toch nadenken hoe je die het best inzet.”

Veel mensen associëren groene energie vaak met dure energie, maar klopt dit beeld wel?

Van Lancker: “Dat energie vandaag zo duur is heeft niet met groene energie te maken, maar met geopolitieke

verschuivingen. Groene energie wordt daarentegen goedkoper door technologische innovatie, zoals efficiëntere zonnepanelen. Maar als huishoudens zelf die investering moeten maken om groene energie op te wekken, dan vergt dat natuurlijk een serieuze investering. En dat kunnen veel mensen niet betalen. Diegenen die nu het hardst getroffen worden door de crisis, zijn diegenen die die investering niet kunnen maken. En dan moet je oppassen dat je het draagvlak voor groene energie niet verkleint natuurlijk, want velen hebben de indruk dat die transitie op hun kap terechtkomt. Het blijft dus een grote uitdaging om een draagvlak te vinden om die transitie te maken.”

Hoe kunnen we klimaatactivisten en gele hesjes die goedkopere energie willen met elkaar verzoenen?

Van Lancker: “Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Het goede nieuws is dat we allemaal bezig zijn met de toekomst. Hier kan je wel een gedeeld verhaal in vinden. Maar op welke concrete manieren gaan we dat doen? Wie in armoede leeft, heeft vaak geen andere keuze dan met gas te verwarmen. Maar ondanks het feit dat ze slachtoffer zijn, hebben ze het gevoel de schuld te krijgen. Terwijl mensen in armoede een veel kleinere voetafdruk hebben dan de rijksten. We zien dus zowel ongelijkheid in wie verantwoordelijk is, wie er het eerste slachtoffer is en wie getroffen wordt door de gevolgen van het beleid. We moeten echt proberen te gaan naar een beleid

14
dat
“Het blijft een grote uitdaging om een draagvlak te vinden om de transitie naar groene energie te maken”

rekening houdt met de omstandigheden van die mensen. Dat is ook de kernboodschap van ons boek. Je kan namelijk geen energietransitie maken en je samenleving zoveel mogelijk CO2neutraal maken, zonder aan adequate armoedebestrijding te doen. Dat is echt het cruciale evenwicht. Want het is enkel zo dat je die mensen ook kunt meenemen in dat verhaal van de energietransitie. En daarmee zijn we terug bij het begin van dit gesprek, bij het armoedeprobleem in België. Want we hebben een beleid dat helemaal op de middenklasse gericht is, inclusief de klimaatmaatregelen, terwijl we net meer moeten geven aan wie het meer nodig heeft. Klimaatbeleid en armoedebestrijding kan je niet los van elkaar zien.”

Om toch af te sluiten met een positieve noot, wat geeft u nog hoop?

Van Lancker: “Er is altijd hoop! Een samenleving zonder hoop is geen samenleving meer. Ook in dit debat moeten we naar de toekomst kijken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe jongeren daar nu in staan, dan vind ik dat wel hoopgevend. Zij zijn veel meer heel concreet bezig met die toekomst, veel meer dan oudere generaties. En ik merk ook dat zij veel meer het inzicht hebben dat die ongelijkheid daarmee samenhangt. Ook de vakbonden zijn vandaag veel meer mee in dat klimaatverhaal. Het draagvlak zal van onderuit moeten komen, waardoor de overheid niet anders gaat kunnen om die richting te volgen. En daar hebben we natuurlijk allemaal een rol in te spelen, met de keuzes die we zelf maken, de boodschap die we zelf brengen of op welke politiek partij we stemmen.”

Quotes | Wim Van Lancker - Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden

Tina De Gendt interviewt Wim Van Lancker

Meer info op p. 18.

Donderdagavond (19.30u-21u): 19/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF online

15
“Idealiter hebben mensen geen sociaal tarief nodig en zijn ze niet afhankelijk van fossiele energie. Op dat vlak heeft de overheid echt wel een langetermijnvisie nodig”

SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen  Expo in

het STAM

Mensen herken je aan hun silhouet, steden aan hun skyline. In ‘SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen’ daagt het STAM (Stadmuseum Gent) onze - vaak terloopse - blik op de stad uit. Wat zit er achter de grillige lijnen van steen, staal en glas? En waarom blijven we het hoog, hoger, hoogst zoeken? Een niet te missen expo voor wie de stad mee bouwt, tekent, bewoont, liefheeft, in vraag stelt.

Avansa organiseert in samenwerking met het STAM en Bibliotheek De Krook activiteiten in het kader van deze expo. Tijdens deze activiteiten ontvang je een 1+1 gratis voucher waarmee je met twee het STAM kan bezoeken en slechts één ticket hoeft te kopen. De filmvertoningen vinden plaats tijdens de nocturnes van het museum, dan is het museum open tot 22 uur. Bekijk onze activiteiten hieronder!

Ook op het programma: zondagsrondleidingen, stadswandelingen, een combibezoek aan de Boekentoren en veel meer. Het volledige programma & tickets op www.stamgent.be/skyline

PRAKTISCH: 25/11/’22 – 21/05/’23

STAM, Bijlokesite

Godshuizenlaan 2, Gent

Toegangsprijzen: www.stamgent.be/praktisch

Rabot 4-358 en Rabot 2 | Documentaire voorstelling van Simon Allemeersch

In ‘Rabot 4-358’ en ‘Rabot 2’ combineert theatermaker Simon Allemeersch live geluid, documentatie, muziek, theater en videobeelden tot één geheel. Een maatschappelijk verhaal op het snijpunt van architectuur, stadsontwikkeling, geschiedenis en vormgeving.

Programma:

17.30u tot 19u: Rabot 4-358 (90 min.): Een documentaire voorstelling die tegelijkertijd een reconstructie van het verhaal van de Gentse Rabot-gebouwen is én van het atelier van Allemeersch dat er bestond - in samenwerking met de bewoners.

19u-20u: pauze

20u-21.30u: Rabot II (90 min.): Voor ‘Rabot 2’ ging Allemeersch de mensen opzoeken waarmee hij ooit in de Rabotwijk samenwerkte om te kijken hoe het nu met hen gaat. Vanuit deze individuele verhalen

die zich afspelen in alle hoeken van Vlaanderen – Gent (Rabot, Nieuw-Gent), Brussel, Antwerpen (Linkeroever, Kiel, Silvertop en Nieuw-Zuid), Genk, Oostende, het platteland van Oost-Vlaanderen –zoomt hij uit naar een groter verhaal over (het stigma van) hoogbouw, sociaal wonen, privébezit en rijkdom, stad/ platteland en ruimtelijke tegenstellingen. Als deelnemer kan je beide voorstellingen aanschouwen of de keuze maken om maar één te volgen.

Donderdagavond (17.30u-21.30u): 2/2 2023 STAM - Bijlokesite (abdijrefter), Godshuizenlaan 2, Gent

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPASkansentarief regio Gent Code: 2311860

I.s.m. Bibliotheek De Krook, STAMStadsmuseum Gent, Vincent Company

16
Copyright: Lucinda Ra

Nieuw Gent. Snapde? | Documentaire

Onbekend is onbemind. Dat geldt ook voor de wijk Nieuw Gent. In de film ‘ Nieuw Gent, Snapde?’ vertellen vijf bewoners over hun wijk. Wanneer de wijk in beeld komt, is het meestal vanwege minder fraaie zaken. Maar het negatieve beeld staat in contrast met de vele netwerken in de wijk en met de eigen perceptie van de bewoners. De film toont hoe bewoners zelf de wijk ervaren. De film wordt ingeleid door wijkregisseur Els Oyaert. Na de documentaire komen twee buurtbewoners aan het woord. Er is ook ruimte voor vragen vanuit het publiek.

Donderdagavond (19u-21u): 2/3 2023 STAM – Bijlokesite (abdijrefter), Godshuizenlaan 2, Gent

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311731

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Stad Gent, STAM - Stadsmuseum Gent

Gentlezing | Gent, stad van de drie torens?

Steden herken je aan hun skyline. En die is meer dan een optelsom van gebouwen en torens, maar ook een zelfportret dat vertelt welke stad ze wil zijn. Want zo’n portret is nooit neutraal. Hoe zit dat met Gent en haar iconische torenrij?

Het beeld van ‘de stad van de drie torens’ lijkt al eeuwenlang te bestaan. Is dat echt zo en waar komt dat beeld vandaan? De expo ‘SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen’ vormt voor het STAM de aanleiding om stil te staan bij de Gentse skyline. Spreker Wout De Vuyst werkt bij het STAM. Een samenwerking van STAM, Bibliotheek De Krook en Avansa.

Donderdagavond (19.30u-21u): 30/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF online (Je hebt een pc, tablet of een smartphone en goede internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Voor de start van deze activiteit ontvang je de link en enkele tips als handleiding om in te loggen.)

Wout De Vuyst € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live), € 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 2311836 (live), 2311878 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook, STAM – Stadsmuseum Gent

17
copyright: nieuwedokken.be
Copyright: The Redhorse Collective
Nieuw leven op
Oude Dokken | Wandeling Achter de Dampoort, één van de drukste verkeersknooppunten van de stad, ligt een plek waar het verleden, het heden en de toekomst van Gent elkaar kruisen en ontmoeten. Aan het Oude Dok, ooit het sluitstuk van de eeuwenlange pogingen van de Gentenaars om de stad rechtstreeks te verbinden met de zee, wordt op dit eigenste moment gebouwd aan de ‘Stad van de Toekomst’. Op deze site vind je binnenkort een gloednieuwe wijk volgens het ‘brochettemodel’: met hoogstaande architectuur en groene ruimtes rond het water. De Nieuwe Dokken. Volg onze gids op deze rondleiding die je alle hoeken van de 19de, 20ste én de 21ste eeuw laat zien! Zaterdagnamiddag (14u-16u): 6/5 2023 Gids Gandante vzw € 11 | € 8 | € 5.50 | € 2.20 – UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311717 I.s.m. Bibliotheek De Krook, STAM – Stadsmuseum Gent, Gandante vzw
Copyright: De Sint-Niklaaskerk in Gent, 1818, Pierre François De Noter / STAMcollectie, Gent
de

Quotes

Elke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een Quotes-interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids.

We bieden dit format ook online aan. Check onze website om je in te schrijven voor de online streaming.

Quotes | Wim Van LanckerWaarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden

Tina De Gendt interviewt

Wim Van Lancker

Het probleem van de klimaatverandering is het probleem van de ongelijkheid. Terwijl de gele hesjes op straat komen om te protesteren tegen hoge brandstofprijzen, eisen de klimaatactivisten dat er komaf wordt gemaakt met fossiele brandstoffen. Wim Van Lancker toont in zijn boek Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden aan dat een effectief klimaatbeleid de twee kan verzoenen. Maar klimaatverandering kan niet worden aangepakt als ongelijkheid wordt genegeerd. En de tijd dringt.

Donderdagavond (19.30u-21u): 19/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF online (Je hebt een pc, tablet of een smartphone en goede internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Voor de start van deze activiteit ontvang je de link en enkele tips als handleiding om in te loggen)

Tina De Gendt, Wim Van Lancker € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live) , € 3 | € 0.60

- UiTPAS-kansentarief regio Gent (online)

Code: 2311611 (live), 2311876 (online)

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Quotes | Samira AzabarBOEH! Baas over eigen hoofd

Tina De Gendt interviewt Samira Azabar

Als feministisch en antiracistisch collectief strijdt BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd!) voor het recht op zelfbeschikking van iedere vrouw over haar eigen doen en laten, over haar lichaam en leven. Het recht om in alle vrijheid zelf de keuze te maken om al dan niet een hoofddoek te dragen staat daarbij centraal. BOEH! heeft als feitelijke vereniging van vrijwilligers een unieke positie ingenomen in de intersectionele emancipatiestrijd van vrouwen van kleur en vrouwen die tot een religieuze minderheid behoren.

Donderdagavond (19.30u-21u): 9/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF online (Je hebt een pc, tablet of een smartphone en goede internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Voor de start van deze activiteit ontvang je de link en enkele tips als handleiding om in te loggen.)

Ida Dequeecker, Samira Azabar, Tina De Gendt € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live), € 3 | € 0.60

- UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 2311662 (live), 2311877 (online)

I.s.m. Bibliotheek De Krook

18
Copyright: Standaardboekhandel Copyright: EPO

Ontmoetingsgroepen

I.s.m. Avansa regio Gent

In deze groep blijf je op de hoogte van wat er zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Breid je kennissenkring uit en kom regelmatig samen met leeftijdsgenoten. De volledige programma’s vind je op de website terug via https://avansa-regiogent.be/projecten/ontmoetingsgroepen

VIE-groep Merelbeke

Voor vrouwen van 50+

Donderdagvoormiddagen (10u-12u): 12/1, 26/1 + 9/2 + 9/3, 23/3 + 20/4 + 4/5, 25/5 2023

Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke

€ 10/bijeenkomst

I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

VIE-groep Gent  Voor vrouwen van 50+

Dinsdagvoormiddagen (9u-12u): 17/1, 31/1 + 7/2, 28/2 + 14/3, 28/3 + 18/4 + 2/5, 16/5 + 6/6 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

€ 85 – 14 lezingen | Voor meer info en inschrijvingen kan dit enkel en alleen op viegentdivm@gmail.com.

I.s.m. Bibliotheek De Krook

PLUSlezingen

Donderdagnamiddag (14u-17u): 19/1 + 2/2, 23/2 + 9/3, 23/3 + 20/4 + 4/5, 25/5 + 8/6 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

€ 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent |

Vooraf inschrijven is verplicht Opgelet: je kan voor elke sessie apart inschrijven via www.avansa-regiogent.be I.s.m. Bibliotheek De Krook

PROGRAMMA PLUSLEZINGEN:

DO 19/1

Bruno Latourdé denker van het antropoceen Spreker: Jean-Pierre Vanhee, docent Code: 2311762

DO 2/2

Narcisme. Op zoek naar licht in de duisternis Spreker: Diane Ruthgeers, therapeute Code: 2311763

DO 23/2

Het Oude Testament: fictie of historie? Spreker: Prof. Willy Goossens, cultuurcriticus Code: 2311764

DO 9/3

De moord op de kunst Spreker: Thomas Crombez, auteur, essayist, docent Kask, A’pen Code: 2311765

DO 23/3

Twee filosofische werelden: Ludwig Wittgenstein en Rudolf Carnap Sprekers: Fons Dewulf is postdoctoraal assistent aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de KULeuven. Dr. Wim Vanrie is FWO postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Geschiedenis van de Filosofie en Continentale Filosofie (HICO) van de Universiteit Gent. Code: 2311766

DO 20/4

Jacob Kats, theatermaker aan de wieg van het socialisme

Spreker: Johan Wambacq was actief in de Beursschouwburg en het Kaaitheater en was uitgever van het theatertijdschrift Etcetera. Code: 2311767

DO 4/5

Byung-Chul Han – De terugkeer van Eros

Spreker: Jean-Pierre Vanhee, docent Code: 2311768

DO 25/5

Vanden Vos Reynaerde: Een Vlaams meesterwerk dat Vlamingen niet kennen

Spreker: Willie Van Peer, prof. Culturele hermeneutiek Code: 2311769

DO 8/6

Biografie van een stad: Gent. Stad van opstand

Spreker: Lut Depaepe gidst al vele jaren doorheen haar stad Gent en haar geschiedenis. Ze is een vat vol kennis en anekdotiek. Ze is auteur van het boek Gent. Stad van opstand. Code: 2311770

19

Cultuur & Filosofie

Paarse Zetel in De Krook | Bab Gons

Babs Gons is een literaire duizendpoot: ze staat in Nederland bekend als ‘de koningin van het spoken word’ en debuteerde in mei 2021 met haar eerste dichtbundel Doe Het Toch Maar. Daarnaast host ze verschillende literaire programma’s, is ze columnist en publiceert ze korte verhalen. Uit haar werk spreken maatschappelijke betrokkenheid en urgentie. In 2018 won ze de Black Achievement Award voor Kunst en Cultuur. In 2022 was ze een van twee winnaars van De Johnny, een oeuvreprijs voor podiumpoëzie. Babs reist met haar werk de wereld rond. Op 26 januari houdt ze even halt in De Krook voor een gesprek in De Paarse Zetel met Griet Pauwels.

Donderdagmiddag (12.30u-13.15u): 26/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Bab Gons, Griet Pauwels

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311898

I.s.m. Bibliotheek De Krook

20
Copyright: Angela Tellier

Baraa Khadra

Baraa Khadra: “In Syrië werkte ik als leerkracht, maar ook als feminist en activist. Omwille van persoonlijke redenen ben ik ongeveer zes jaar geleden naar België gevlucht. Sinds april 2021 werk ik bij Avansa regio Brugge als educatief medewerker onder het thema diversiteit. Daarvoor heb ik een aantal jobs gedaan binnen het domein van vluchtelingen, integratie en diversiteit.”

Inburgeringscursus

Khadra: “Wanneer nieuwkomers in België toekomen, krijgen ze een integratiecursus of inburgeringscursus. Toen ik de cursus zelf volgde, had ik nadien nog enorm veel vragen over de Belgische cultuur, de mentaliteit, over bepaalde feestdagen, gewoontes, tradities, … Er werd enkel gesproken over: ‘Hoe vind je werk, een woning, wat is verzekering, wat doet OCMW, hoe betaal je facturen, wat is de boete als je niet goed je afval sorteert?’ Maar er bestond geen enkele cursus of organisatie die mij een antwoord kon bieden op die andere vragen.”

“In mijn vorige jobs werkte ik veel samen met ‘buddy’s’ (een buddy maakt het

anderstalige nieuwkomers makkelijker om de weg te vinden en zich thuis te voelen in een stad of gemeente, nvdr.) en ik merkte dat er tussen hen en de nieuwkomers veel miscommunicatie was: ‘Waarom doen nieuwkomers bepaalde dingen op die manier? Waarom reageren ze zo?’ Ze hadden veel vragen en konden ook niet makkelijk de antwoorden hierop vinden. Terwijl het net heel belangrijk is om met de cultuur en mentaliteit van

provincie West-Vlaanderen, en op één van de vergaderingen kregen we servetten met het logo op van de provincie. Even later zag ik ook een afvalbak met het logo op. Ik was in shock. In onze cultuur is dat echt een belediging voor de provincie. Hoe durven mensen daar het logo van de provincie op zetten? Want het servet gaat straks vuil zijn en belandt in de afvalbak. Moest iemand dat doen in Syrië, hij zou de gevangenis in gaan. Een logo heeft een bepaalde waarde en mag zeker niet op de grond belanden.”

Arabisch feest

mensen te leren omgaan. Een concreet voorbeeld: Toen ik hier Nederlandse les volgde en een leerkracht stelde een vraag, keek ik altijd naar de grond en nooit in de ogen van de leerkracht. Voor de Belgische leerkracht is dat heel onbeleefd. Maar voor ons is het net een teken van respect! Een tweede voorbeeld: Mijn eerste werkervaring was in de

Khadra: “Ik heb de cursus al een aantal keer gegeven en er blijkt veel interesse voor te zijn. Er zit ook wat van alles in: de islam, gewoontes en etiquette, opvoeding, getallen, taal, de cultuur, ... Het richt zich naar iedereen die de Arabische cultuur wil leren kennen: mensen die bijvoorbeeld willen reizen naar een Arabisch land, maar ook mensen die werken met mensen met een Arabische achtergrond, die hen willen leren kennen en begrijpen. Zoals leerkrachten Nederlands aan nieuwkomers, maatschappelijk medewerkers, buddy’s, etc.

21
“In mijn vorige jobs merkte ik dat er tussen de buddy’s en nieuwkomers veel miscommunicatie was”
ontwikkelt cursus om miscommunicatie tussen Belgen en Arabieren weg te werken

Na drie sessies

krijgen de deelnemers de kans om in contact te treden met Arabieren tijdens een Arabische avond. Om wat ze geleerd hebben ook effectief te gebruiken. Maar vaak hebben ze ook nog vragen. Deze avond geeft hun de kans om die vragen te stellen. Ondertussen kunnen ze genieten van Arabische hapjes en speelt er Arabische muziek. De avond zal doorgaan in De Centrale in Gent.”

Vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid Khadra: “Mijn grote droom is dat ik op een dag kan terugkeren naar mijn land. Ik heb altijd geloofd in vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en daarom ben ik destijds gevlucht uit mijn land. Maar ik ben er ook veel door verloren: mijn familie, vrienden en mooie job heb ik allemaal moeten achterlaten voor een ideaalbeeld dat eigenlijk nergens blijkt te bestaan, zelfs hier in België niet. En dat is voor mij een grote ontgoocheling. Het maakt mij verdrietig. Maar ik blijf in deze idealen voor de samenleving geloven. Ik kreeg de vraag van iemand of ik ook hier activist wil blijven of worden, maar naar waar ga ik dan moeten vluchten? Overal zijn er mensen met radicale en fanatieke ideeën en soms voel ik me zelfs hier niet veilig. Omdat ik in ideeën geloof die voor radicale en fanatieke moslims niet ok zijn.”

“Ik ben zelf moslim, maar de islam omvat zoveel meer. Veel moslims lezen niet en volgen blindelings de ideeën van de imam. Ik ben iemand die al sinds mijn kindertijd enorm veel leest en daarom heb ik een andere mentaliteit dan de Arabische mentaliteit. Maar ik durf niet altijd mijn mening te zeggen hier in België, en dat dacht ik wel te kunnen. Professioneel kan ik wel zeggen dat ik mijn droomjob heb gevonden binnen Avansa. En ik hoop dat ik er nog lang kan werken. Ik voel echt dat ik een verandering kan teweegbrengen. We organiseren met Avansa veel ontmoetingsmomenten tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen van hier. Om de cultuur en mentaliteit van elkaar te leren kennen. Aan de ene kant help ik nieuwkomers om zich beter te integreren en aan de andere kant help ik Belgen om ook de cultuur en mentaliteit van de nieuwkomers beter te begrijpen. Ik probeer als een brug tussen de twee te zijn en dat vind ik heel belangrijk en mooi. En daarom doe ik mijn job heel graag!”

verkennen

Gedurende vier sessies dompel je je onder in de Arabische wereld. Arabisch erfgoed, de impact op het Westen, de islam, Arabische gewoontes en etiquette, opvoeding, kunst, literatuur en kalligrafie, een korte introductie in de Arabische taal, ... het komt allemaal aan bod! Je sluit deze rijke reeks af met een typisch Arabische avond: terwijl je geniet van een assortiment hapjes in het gezelschap van Arabische mensen, kan je al jouw vragen/bedenkingen kwijt. Daarna gaat de verbindende ontmoeting informeel verder met veel muziek en kan je kennismaken met de interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo.

3 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 2/2, 9/2, 16/2 2023 - Bibliotheek De Krook + donderdagavond (18.30u-22u): 2/3 2023 Arabische avond in De Kelderzaal van De Centrale

Baraa Khadra

€ 54 | € 43 | € 32 | € 10.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Ruim assortiment van hapjes inbegrepen Code: 2311690

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Centrale

22
“Veel moslims lezen niet en volgen blindelings de ideeën van de imam”
“Mijn familie, vrienden en mooie job heb ik allemaal moeten achterlaten voor een ideaalbeeld dat eigenlijk nergens blijkt te bestaan, zelfs hier in België niet”
Copyright:Creative Commons
Welkom | Arabische cultuur
Cursus met verbindende ontmoeting | Arabische avond

Geraas en geruis | Lezing door Jean Paul Van Bendegem

Deze lezing schetst het ontstaan van Van Bendegems boek Geraas en geruis – een pleidooi voor imperfectie en geeft een inkijk in het schrijfproces. Ook de wijze waarop vorm en inhoud met elkaar gekoppeld zijn, krijgt alle aandacht. Maar ook de inhoud zelf komt aan bod: wat is onze obsessie met klasseren, rangschikken en ordenen? Waarom zijn er altijd mankementen? Waarom gaan dingen kapot? Waarom is perfectie niet haalbaar? Dromen we daarom van De bibliotheek van Babel (van Jorge Luis Borges), van wolken en oneindigheid? En bovenal: Wat zou er mis zijn met imperfectie?

Donderdagavond (20u-22u): 9/2 2023

Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

Jean Paul Van Bendegem

€ 4 l € 5 - Aan de kassa

Code: 2310969

I.s.m. Bibliotheek Deinze, Literatuur Vlaanderen

Zorg voor het levenseinde

Gerda Okerman, consulent vroegtijdige zorgplanning van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, brengt tijdens de eerste namiddag een algemene inleiding op mogelijke beslissingen omtrent het levenseinde. Aspecten zoals patiëntenrechten, euthanasie & palliatieve zorg komen aan bod. Tijdens de tweede sessie licht Kathleen Vansteenkiste van het huisvandeMens de praktijk toe: welke wilsverklaringen bestaan er, hoe moeten ze ingevuld worden, met wie worden ze het best besproken, … De beide sessies vormen één geheel en tijdens deze sessies is er ruime mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

2 dinsdagnamiddagen (14u-16u): 28/2 + 7/3 2023

Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

Gerda Okerman, Kathleen Vansteenkiste

€ 14 | € 10.50 | € 7 | € 2.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2311217

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo vzw, huisvandeMens – Gent

23
Copyright: Publiek domein

Lezen in tijden van kwetsbaarheid Gespreksavonden

In het voorjaar van 2023 vindt in Bibliotheek De Krook een reeks gespreksavonden over ‘Lezen in tijden van kwetsbaarheid’ plaats. Op woensdagen 1 maart, 15 maart en 29 maart en dinsdagen 18 april en 9 mei (telkens 20u-21.30u) gaan we in gesprek met kunstenaars, zorgverleners en deelnemers uit het publiek over wat het vandaag betekent kwetsbaar te zijn – in negatieve én in positieve zin. Over de grenzen van kwetsbaarheid en de kracht van kwetsbaarheid. Over de verbindende rol die kunst en cultuur kunnen spelen. Over de steun die de gemeenschap aan het individu kan bieden.

Na het succes van vorig jaar (‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’) slaan de organiserende partners – Avansa, Bibliotheek De Krook Gent, Humanities Academie en Universiteit Gent – opnieuw de handen in elkaar. Noteer alvast de data en hou voor het definitieve programma de websites van Avansa en Humanities Academie in de gaten.

Westerse mythologie

In deze boeiende kennismakingscursus onderzoeken we samen de thema’s die aan de basis liggen van de westerse kunst, religie en literatuur. We bekijken hiervoor de verhalen die het westerse denken vormden: de oeroude verhalen van de Moedergodin en de vruchtbaarheidscultus, de Griekse en de Romeinse mythologie, het zoroastrisme en de Joodse verhalen, het ontstaan van het christendom in een Joods-Griekse wereld en de vele heidense (Keltische en Germaanse) invloeden op het christendom.

4 donderdagavonden (19.30u-22u): 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 2023

Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke

Peter De Backer

€ 55 | € 41.50 | € 27.50 | € 11 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311128

I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

Proeven van druktechnieken |

Zeefdruk

Zeefdruk vraagt wat zorg en geduld, maar levert vaak verbluffende resultaten op. We leren je de basistechnieken aan van het zeefdrukken op papier. Stapsgewijs ervaar je het plezier van je creativiteit. We starten met het voorbereiden van de zeef en vervolgens maken we een ontwerp. Daarna volgt het fixeren en uitspoelen van het beeld én het drukken zelf. Dit allemaal op postkaartformaat. Een verrassende en ontspannende workshop!

Vrijdag (10u-17u): 3/3 2023 Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

Jonas Ghyselen

€ 43 | € 32.50 | € 21.50 | € 8.60UiTPAS-kansentarief regio Gent | Materiaal is in de deelnemersprijs inbegrepen Code: 2310752

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ’t Fazantenhof

24
Copyright:Publiek domein Copyright: Jonas Ghyselen

Mondharmonica

Een kennismaking

Tijdens deze sessies leer je de meest gebruikte techniek voor eenvoudige melodieën uit de blues, folk en rock. Bovendien krijg je informatie en tips om je muzikale zoektocht zelf verder te zetten. Mathieu Vilain speelt al van kindsbeen af mondharmonica. Gebeten door de blues begon hij zijn carrière als straatmuzikant. Later leerde hij ook trompet (o.a. aan de Jazzstudio). Hij werkt als harmonicaspeler, trompettist en mandolinist mee aan verschillende muzikale projecten in uiteenlopende muziekstijlen: van reggae tot bluegrass.

4 maandagavonden (19.30u-21.30u): 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 2023

Ontmoetingscentrum De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem

Mathieu Vilain

€ 44 | € 33 | € 22 | Breng een standaard 10-hole diatonic harmonica in toonaard C mee.

Code: 2311112

I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem

Into The Soul of The Blues Grasduinen in de geschiedenis van de bluesmuziek

In een wervelende presentatie vertelt bluesliefhebber Bart over de muziek die vanuit Afrika, in de donkere periode van de slavernij, werd meegevoerd naar de westerse wereld. Hij beschrijft de zang van de ‘field hollers’ op de plantages in het Zuiden van de Verenigde Staten en het leven van de muzikanten die zwierven door de delta van de Mississippi. De revolutionaire ‘Roaring Twenties’ brachten meer emancipatie voor de vrouw, wat tot uiting kwam in de ‘Female Blues’. In de jaren 40 en 50 kreeg de blues een rebelse nakomeling met de naam rock-‘n-roll. En dan zijn er nog die Golden Sixties, een periode waarin de jeugd de oorspronkelijke bluesmeesters herontdekte. Bart speelt tijdens de cursus ook enkele nummers op een galmende resonator-gitaar.

4 dinsdagavonden (19.30u-22u): 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 2023

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Bart Massaer

€ 55 | € 41.50 | € 27.50

Code: 2311155

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

25
Mondharmonica Into The Soul of The Blues Copyright: Dorky Mum Copyright: Publiek domein

FILOSOFIE

Pocketfilosofie

Welke inzichten hebben ons denken over mens en wereld ingrijpend beïnvloed en veranderd? We selecteerden vier belangrijke ideeën als ultieme inleiding tot de filosofie: ‘Het lichaam is de kerker van de ziel’ (Plato), ‘Ik denk, dus ik ben’ (Descartes), ‘De weerlegging van onze vergissingen is de positieve ervaring die we in de werkelijkheid opdoen’ (Karl Popper) en ‘De beginselen van rechtvaardigheid worden gekozen achter een sluier van onwetendheid’ (John Rawls). We lichten de centrale uitspraak toe, bespreken ze en denken samen na over de praktische relevantie ervan.

4 maandagavonden (19.30u-22u): 6/2, 13/2, 27/2 + 6/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Leren filosoferen

Het andere gesprek

Hoe kruid je gesprekken op familiefeesten? Wat antwoord je op de eindeloze ‘waarom’-vragen van (klein)kinderen? De filosofische gesprekstechniek reikt handvatten aan die toelaten om de ander te ontmoeten op een dieper, menselijker of intiemer niveau. We oefenen filosofische vaardigheden die de ‘socratische houding’ kenmerken: vragen stellen, onbevooroordeeld luisteren, filosofische prikkels herkennen, argumenten beoordelen.

4 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u): 10/2, 17/2 + 3/3, 10/3 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Wouter Coolen € 55 | € 41.50 | € 27.50 | € 11 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311213

Filosofieleesgroep | Bruno Latour

In oktober overleed de Franse filosoof, socioloog en antropoloog Bruno Latour. Hij gold als een van de belangrijkste en meest invloedrijke hedendaagse denkers. De laatste jaren richtte hij zich in zijn werk volop op de klimaatkwestie. Hij ontwierp de idee van een ‘parlement van de dingen’: we kunnen de wereld vanuit het gezichtspunt van andere mensen, dieren, planten en zelfs objecten bekijken door ons ermee te vereenzelvigen. Via rollenspellen is het mogelijk om andere personen en zaken een stem te geven in een theatraal ‘parlement der dingen’. Tijdens deze filosofieleesgroep duiken we elke bijeenkomst in een sleuteltekst van Latours oeuvre. Bij inschrijving ontvang je meer info over de te lezen teksten.

4 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

De Krook

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Denk-Kracht

I.s.m. Bibliotheek De Krook

26
€ 70 | €
UiTPAS-kansentarief
Gent Code:
I.s.m.
Brecht Decoene
52.50 |
35 | € 14 -
regio
2311310
Bibliotheek
Alexandra Van Laeken, Bas Matthynssens € 65 | € 49 | € 32.50 | € 13 -
UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311890
Copyright: Publiek domein Copyright: Boomfilosofie

Angst en onzekerheid: inspiratie uit de Stoïcijnse

filosofie

We beleven verontrustende tijden en merken dat we geen controle hebben over ons leven. De Stoïcijnse filosofie is gericht op het bereiken van gemoedsrust, mentale onafhankelijkheid en evenwicht in je omgang met heftige emoties. Door tal van concrete filosofische oefeningen, opgetekend door Stoïcijnse denkers als Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus, leer je relativeren en bereik je een realistische omgang met de wereld rondom je. Gedurende twee avonden word je ondergedompeld in oude wijsheid en praktische levenskunst.

Wijs, grijs en puber | Lezing door Jean Paul Van Bendegem

Als jong gepensioneerde roept Jean Paul Van Bendegem op tot verzet en tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. Maar een verzet moet goed gefundeerd zijn. Daarom is het belangrijk om te weten waar het huidige beeld van de oudere vandaan komt. Dit vertaalt zich in een onvermijdelijk lange reis die start met de wetenschappen. Daarna laat hij het contrast zien met wijsheid, inzicht en kunde, gevolgd door ziekte, verval en het eeuwige leven. Van Bendegem eindigt de reis bij de senior die een tweede puberteit beleeft: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’.

Donderdagavond (20u-22u): 20/4 2023

ArtA’A, Stationsplein 25, Aalter

Jean Paul Van Bendegem

€ 8 | € 6 | € 4

Code: 2310970

I.s.m. Bibliotheek Aalter, Literatuur Vlaanderen

Het landschap (leren) lezen

Wandeling in Moortsele

Een landschap lezen doe je vanuit je eigen subjectieve ervaring. Toch kan je m.b.v. objectieve criteria patronen herkennen en elementen benoemen. De wisselwerking tussen objectivering en subjectieve waardering is een boeiend spel. Deze filosofische wandeling raakt zowel wetenschap als kunst. We stappen langs de GR 122, maar doorkruisen ook woongebieden.

Zaterdagnamiddag (14u-17u): 29/4 2023

Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele-Oosterzele

Chris De Smedt

€ 15 |€ 11.50 | € 7.50

Code: 2310992

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Erfgoed Viersprong

27
2 maandagnamiddagen (13.30u-16u): 6/3, 13/3 2023 Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem Eva Rousselle € 22 | € 16.50 | € 11 Code: 2311157 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken
Copyright: Publiek domein copyright: Luc Vandeput

ROUW, AFSCHEID EN VERLIES

Schrijven over rouw en verlies

Naar een nieuw evenwicht

Vaak zwijgen we over verlies en verdriet, in de hoop dat die gevoelens zo zullen verdwijnen. Toch kan je pas rouwen als je je gevoelens kan benoemen. Regelmatig tijd maken om te schrijven, kan je hierbij helpen. In deze workshop leer je wat schrijven voor jou kan betekenen en hoe je hier ruimte voor kan maken in je dagelijkse leven. Je krijgt uiteenlopende schrijfopdrachten die je helpen om stil te staan bij wat is geweest en je blik te richten op de toekomst. Je leert schrijven over persoonlijke ervaringen. Dit geeft je inzicht en helpt je om emoties te benoemen. Je schrijft enkel voor jezelf, je leest nooit iets voor.

Zaterdag (10.30u-16.30u): 28/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Emke Dierickx € 30 | € 22.50 | € 15 | € 6 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311699

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Filosofische workshop over dood, afscheid en troost

Hoe kunnen we ons verhouden tot verlieservaringen, in het bijzonder de dood? Filosoof Michel de Montaigne stelde dat wie leert te sterven, ook leert te leven. Volgens hem kwam het er dan ook op aan om met de dood vertrouwd te geraken, bv. door er dicht bij te komen en ze niet uit de weg te gaan. Tijdens deze workshop laten we ons door verschillende filosofen inspireren om beter te sterven. We doen ook enkele reflectie-oefeningen.

Donderdagavond (19.30u-22u): 2/2 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Eva Rousselle

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2311757

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Kraanvogel, vlieg Aan de slag met rouw

Kraanvogel, vlieg is een boek dat Catherine Verguts schreef over haar zoontje Sander. Hij spiegelde zijn s, schreef gedichtjes in een gebloemd schriftje en overleed aan een hersentumor op zijn negende. Tijdens deze workshop leest zij enkele korte stukjes voor. Daarnaast schrijven we samen tekstjes rond ons verlies en we zoeken naar nieuwe, krachtige verhalen, die in elk van ons zitten. We wisselen uit op zoek naar herkenning en erkenning van onze rouw en onze liefde, want verdriet en warmte hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar komen net vaak samen voor.

Maandagavond (19.30u-21.30u): 6/2 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Catherine Verguts

€ 11 | € 8 | € 5.50 | € 2.20 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311756

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Literatuur Vlaanderen

28
Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein
Filosoferen is leren te sterven

EINDPUNT.

Tentoonstellingsbezoek en gesprekscirkel

In januari en februari vindt bij huisvandeMens in het Geuzenhuis ‘EINDPUNT’ plaats: Een tentoonstelling met woorden en beelden over rouw en verlies. Kunst kan verzachten in het omgaan met verlieservaringen door de (h)erkenning die mensen vinden in woorden, beelden en klanken. We bezoeken de tentoonstelling. Nadien gaan we met elkaar in gesprek rond ‘rouw en verlies’ aan de hand van kunstobjecten en tekstfragmenten.

Donderdagavond (19.30u-21u): 9/2 2023 huisvandeMens - Gent, Kantienberg 9D, Gent

Kathleen Vansteenkiste, Eva Rousselle € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311894

I.s.m. huisvandeMens - Gent

OnumentTaal

Bezoek aan het Onument en dialooggesprek

Een Onument wil letterlijk een plaats geven aan gemeenschappelijke en individuele verlieservaringen. Onumenten zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost. De naam is bewust gekozen door Uus Knops: lichter, luchtiger en minder massief dan monumenten, met de symbolische en cruciale beginletter O. Het is een open en uitnodigend woord. Breng voor deze ochtend je lievelingspassage mee over verlies of troost. Deze teksten lezen we in duo aan elkaar voor. Je mag een kaars aansteken voor wie of wat je mist. We geven OnumenTaal aan ons verdriet en aan elkaar.

Zondagvoormiddag (10u-12u): 26/3 2023 Onument Drongen, aan het einde van de zijweg naast Heiebreestraat 66, Drongen

Uus Knops, Eva Rousselle € 11 | € 8 | € 5.50 | € 2.20 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311895

29
EINDPUNT. OnumentTaal Copyright:Publiek domein Copyright:Uus Knops, het Onument in Kortrijk

Dagboeken uit de Brugse Poort: over de mensen achter de gevels

We kennen de gevels van de Brugse Poort, maar kennen we ook de mensen die er wonen? Artistieke broedplaats Fixatief in Bij’ De Vieze Gasten hield een jaar lang het dagboek bij van de buurt: gepassioneerde fotografen vertellen het verhaal van buurtbewoners door hen in hun huis vast te leggen. Het project wordt ondersteund door fotograaf Yann Bertrand en projectbegeleider Michèle Verbruggen.

Fixatief is een broedplaats voor sociaal-artistieke projecten waarin woord en beeld het vertrekpunt vormen. Michèle: “Al onze projecten hebben een link met de Brugse Poort. We willen op een laagdrempelige manier mensen uit onze buurt uitnodigen om deel te nemen aan kunstprojecten”, aldus Michèle. “Voor het project ‘Dagboeken’ hebben we gekozen voor het medium documentairefotografie. Mensen met een passie voor fotografie hebben iemand uit de wijk gekozen waarop ze graag een tijd wilden inzoomen.”

PRAKTISCH: De expo ‘Dagboeken’ loopt van 4/3 t.e.m. 29/4 in Bibliotheek De Krook (tweede verdieping – afdeling fotografie).

In het hoofd van Joost Goethals | Reflectie over sociale fotografie Bezoek aan de fototentoonstelling

Workshop Slam Poetry met Gentse rapper Fatih Devos

Creatie vanuit fotoproject

In een traject van vier sessies begeleidt rapper Fatih ons bij het maken van eigen slam-, rap- of spoken word  teksten. Slam poetry is verwant aan de hiphop- en rapcultuur. Op een pittige manier brengt de slammer een krachtige boodschap met een gevatte tekst, met ritme en lichaamstaal. We laten ons inspireren door de foto’s van de tentoonstelling.

4 woensdagavonden (19.30u-21.30u): 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Fatih De Vos, Fabienne Haerinck € 65 | € 49 | € 32.50 | € 13 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311803

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Sociale fotografie is een vorm van fotografie waarin de mens en zijn plaats in de maatschappij centraal staan. Onderzoek en engagement van de fotograaf spelen hier dikwijls een belangrijke rol. Fotograaf Joost Goethals neemt ons mee in een uurtje presentatie en reflectie over het thema’ Sociale fotografie’. Daarna kijken we naar foto’s en wisselen we onze beleving uit. We bezoeken aansluitend de expo.

Zaterdagvoormiddag (10.30u-12.30u): 11/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Joost Goethals

€ 16 | € 12 | € 8 | € 3.20 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311802

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Vieze Gasten

Schrijven naar foto’s

Workshop creatief schrijven van foto naar woord

Scherp je zintuigen aan en proef van creatief schrijven. Laat je ontroeren en inspireren door de fototentoonstelling en duik onbesuisd in je verbeelding. Handige opdrachten helpen je om korte tekstjes te schrijven bij de tentoonstelling. Vind rake woorden bij wat je ziet en wat je voelt. Leer hoe je teksten kan bijschaven en geniet in groep van het resultaat dat we bundelen. Een voor iedereen toegankelijke schrijfworkshop!

4 donderdagvoormiddagen (10.15u-12.45u): 20/4, 27/4 + 4/5, 18/5 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Danielle Eeraerts

€ 65 |€ 49 | € 32.50 | € 13 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311804

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Vieze Gasten

30
copyright: Publiek domein

Actief klassieke muziek leren beluisteren

Klassieke muziek is niet ouderwets, moeilijk om naar te luisteren of altijd bloedserieus. Maak kennis met een grote verscheidenheid aan componisten en werken, instrumenten en stemmen. Van Lassus en Bach tot Stravinski en Pärt, van kleine intieme stukjes tot groots opgezette werken, van diepe emoties en verstilling tot komisch entertainment. Geen voorkennis nodig.

4 maandagnamiddagen (13.30u-16u): 6/2, 13/2, 27/2 + 6/3 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Gisèle Tallon € 55 | € 41.50 | € 27.50 | € 11UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311072

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Das Lied von der Erde Met concert in De Bijloke

Mahler kende ‘de vloek van de negende symfonie’. Daarom koos hij na zijn achtste voor een geheel van zes liederen voor twee zangers en orkest. ‘Das Lied von der Erde’ werd één van zijn bekendste composities. Het werk ontstond in de moeilijkste periode in zijn leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Het belicht de liefde en de natuur, maar de tragiek van het leven loopt er als een rode draad doorheen. Ontdek hoe de meester de stemmen met een uiterst gevarieerd instrumentaal palet verweeft, van een groot orkest tot een doorzichtig kantwerk. Tot slot genieten we van het concert met het Symfonieorkest Vlaanderen o.l.v. Kristiina Poska.

2 maandagavonden (19.30u-22u): 13/3, 20/3 2023 + concert op zaterdagavond (20u-22u): 25/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent + het concert vindt plaats in De Bijloke, J. Kluyskensstraat 2, Gent Gisèle Tallon € 65 | € 57 | € 48.50 | € 13UiTPAS-kansentarief regio Gent | Concertticket is in de deelnemersprijs inbegrepen Code: 2311347 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Mattheuspassie

Bach schonk de Thomaskerk in Leipzig voor de Goede Vrijdagviering in 1727 één van de grootste meesterwerken van alle tijden. Laat je meevoeren met dit doorvoelde en zeer menselijke Bijbelverhaal. Zonder muzikale voorkennis ontdek je zelf hoe verfijnd Bach woorden en muziek met elkaar verbindt. Hoe schetst hij een muzikaal ‘beeld’? Waarom kiest hij voor een bepaald instrument? Wat doet hij met een melodie? Wat Bach schrijft, heeft altijd een reden.

2 donderdagavonden (19.30u-22u): 23/3, 30/3 2023 Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

Gisèle Tallon € 28 | € 21 | € 14 Code: 2311019

I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

31
KLASSIEKE MUZIEK Copyright: Wikipedia Copyright: Wikipedia

BEELDENDE KUNST

Europa, Oxalá | Bezoek tijdelijke tentoonstelling AfrikaMuseum

Erfgoed, herinnering en identiteit - een idee van hoop

De tentoonstelling ‘Europa Oxalá’ in het AfricaMuseum toont het werk van 21 Europese kunstenaars, allen tweede of derde generatie. Deze kunstenaars, geboren en getogen in een postkoloniale context, reflecteren over hun erfgoed, hun herinneringen en hun identiteit vanuit diaspora - Congo, Angola, Guinee, Benin, Algerije en Madagaskar - in het hedendaagse Europa. De expo omvat een originele benaderingswijze van racisme, dekolonisatie van de kunsten en de deconstructie van het koloniale denken. Philippe Dewaegenaere leidt ons rond.

Zaterdagvoormiddag (10.30u-12.30u): 25/2 2023

Afrika Museum, Leuvensesteenweg 13, Tervuren

Philippe Dewaegenaere

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent | Het toegangsticket en treinticket zijn niet in de deelnemersprijs inbegrepen. De toegangstickets worden ter plaatse geregeld. Code: 2311855

Allegorie in de beeldende kunst

Het ongeziene in beeld

Iedereen kent wellicht het geraamte met de zeis of de geblinddoekte vrouw met de weegschaal. Maar herken je ook de vijf zintuigen in het schilderij van Theodoor Rombouts? Ontdek de beeldspraak in de gedaante van levende wezens en in tal van attributen/objecten. In deze cursus ervaar je niet alleen de visuele genoegens van de meest voorkomende soorten allegorieën, je leert ook hoe ze te interpreteren en de strekking ervan te begrijpen. Deze kunstvorm, afkomstig uit de klassieke oudheid, wordt zelfs vandaag nog in de moderne kunst toegepast.

2 donderdagnamiddagen (14u-16.30u): 23/3, 30/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Danny Yvergneaux

€ 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311716

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Het ongeziene in beeld | Iconografiewandeling

in het MSK

De wondere wereld van beeldspraak

Ontdek de wondere wereld van de iconografie: Een beeldtaal die dreigt verloren te gaan omdat we niet meer vertrouwd zijn met het lezen van de symboliek en de kennis die in beelden schuilt. Onze deskundige gids, Martine Audenaert, belicht een selectie aan religieuze iconografie van de oude meesters uit de collectie van het MSK. We zoeken wat de kunstenaar in het beeld vertelt en ontdekken waarom de heiligen bepaalde attributen gekregen hebben.

We geven ook aandacht aan enkele profane/niet religieuze voorstellingen. Een inspirerend museumbezoek die je kijk en interpretatie van schilderijen verdiept!

Zaterdagvoormiddag (10.30u-12.30u): 22/4 2023

Museum voor Schone Kunsten Gent, F. Scribedreef 1, Gent

Martine Audenaert € 10 |€ 7.50 | € 5 | € 2 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent | Het toegangsticket is niet in de deelnemersprijs inbegrepen. Dit wordt ter plaatse geregeld. Code: 2311750

I.s.m. BOEKjeBEZOEK - Gent

32
Cultuurstad vzw Copyright:Publiek domein Copyright: Wikimedia

SamenLezen

SamenLezen is een bijzondere en tegelijk simpele werkvorm. Iemand leest hardop een verhaal/gedicht voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan. Wat springt eruit, wat raakt je, welke beelden komen bij je op? Welke woorden werken en welke zinnen zijn onweerstaanbaar? Gedachten en emoties van personages doen je aan je eigen leven denken. De tekst werkt als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen, wordt het verhaal en de ervaring rijker. Samen lezen is verbindend en plezierig, je ontmoet nieuwe inzichten en proeft van unieke verhalen.

Helemaal gratis. Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek.

Meer informatie over SamenLezen?

Neem contact op met Eva.Rousselle@avansa-regiogent.be of 0468 32 94 46.

Als op een winternacht...

SamenLezen van bij jou thuis

Tijdens de donkere winteravonden ontmoeten we elkaar online om samen te lezen. In kleine groep lezen we winterse verhalen en poëzie. We praten met mekaar over wat de tekst met ons doet, waar we aan denken of wat ons geraakt heeft. En we luisteren naar mekaar. Zo brengen we wat warmte binnen. De begeleider leest voor. Je hoeft helemaal geen grote lezer te zijn of iets voor te bereiden. Deze activiteit is een samenwerking van Avansa regio Gent, Avansa Limburg en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender.

Woensdagavond (20u-21.30u): 18/1, 25/1 + 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 2023

Thuis | Online

Ellen Frissaer, Eva

Gratis | Wel vooraf inschrijven | Je hebt een pc, tablet of een smartphone en goede internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Voor de start van deze activiteit ontvang je de link en enkele tips als handleiding om in te loggen.

Code: 2311776 (18/1), 2311842 (25/1), 2311843 (1/2), 2311844 (8/2), 2311845 (15/2), 2311846 (22/2)

I.s.m. Avansa regio Limburg, Avansa regio Vlaamse Ardennen-Dender Inschrijvingspunt: Avansa regio Limburg, tel. 011 560 100, info@avansa-limburg.be Je kan voor elke sessie apart inschrijven.

33
Rousselle, Sonja Focketyn Copyright:Publiek domein

SAMENLEZEN MET ANDERSTALIGEN | KENNISMAKINGSSESSIE

Ben je nieuwsgierig naar ‘Samen Lezen’, maar twijfel je of dit iets voor jou is? Wil je graag eerst eens kennismaken met deze activiteit? Welkom op deze kennismakingssessie. Daarna kies je of je de reeks (8 bijeenkomsten) volgt. We lezen een sterk verhaal en een mooi gedicht voor. We praten samen met anderen over de tekst. We ontmoeten elkaar. Helemaal gratis, met koffie of thee en wat lekkers erbij. Iedereen welkom.

Donderdagavond (18u-19.30u): 19/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

André Vermaerke

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311244

I.s.m. Bibliotheek De Krook, IN-Gent vzw - Afdeling Inburgering

VERDER OP HET PROGRAMMA:

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR - MERELBEKE

Tweewekelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u)

Waar? Poelstraat 37, Merelbeke. Begeleiding: Kristine De Volder Meer info en data: 09 210 71 67 of kristine.devolder@zorgband.be

SAMENLEZEN MET ANDERSTALIGEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE

Maandelijks op dinsdagavond (19u-20u)

Waar? Dijsegem 1, Merelbeke

Begeleiding: Eddie De Wit Meer info en data: heidi.dhondt@ merelbeke.be of eddie.de.wit@telenet.be of 09 210 34 10

SAMENLEZEN IN BOEKHANDEL LIMERICK, GENT

Meer info en data: boekhandel@limerick.be

SAMENLEZEN IN DIENSTENCENTRUM EN SOCIAAL RESTAURANT DE KNOOP

Tweewekelijks op donderdagvoormiddag (10.30u-11.30u)

Waar? Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg  Begeleiding: Caroline Verbruggen  Meer info: caroverbruggen@gmail.com

SAMENLEZEN MET ANDERSTALIGEN

Zin om een sterk verhaal te lezen en een mooi gedicht te horen? Om samen met anderen te praten over de tekst? Schrijf je dan in! Met ‘Samen Lezen’ lezen we samen voor het plezier. Helemaal gratis, met koffie of thee en wat lekkers erbij. Iedereen welkom.

Donderdagavonden (18u-19.30u): 26/1 + 2/2, 9/2, 16/2 + 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

André Vermaerke

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311245

I.s.m. Bibliotheek De Krook, IN-Gent vzw - Afdeling Inburgering

SAMENLEZEN IN LOKAAL

DIENSTENCENTRUM SPELTINCX

Tweewekelijks op donderdagnamiddag (14.30u-15.30u)

Waar? Meersemdries 4, 9050 Gent  Begeleiding: Caroline Verbruggen  Meer info: caroverbruggen@gmail.com

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE

Tweewekelijks op dinsdagvoormiddag (10.30u-11.45u) Waar? Dijsegem 1, Merelbeke  Begeleiding: Kristien Serraes  Meer info: heidi.dhondt@merelbeke.be of kristien.serraes@gmail.com of 09 210 34 10

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK SLEIDINGE  Driewekelijks op donderdagnamiddag (14u-15.30u) Waar? Weststraat 31, Sleidinge-Evergem Begeleiding: Kristien De Vos  Meer info: bibliotheek@evergem.be of  09 216 89 30

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MELLE  Maandelijks op dinsdagavond (19u-20u)  Waar? Kruisstraat 2A, Melle  Begeleiding: Geertrui Walleyn en Nele Sels Meer info: geertrui.walleyn@melle.be en nelesels@gmail.com

SAMENLEZEN IN BOEKHANDEL ROKKO (data nog niet bekend) Waar? Sint-Salvatorstraat 3, 9000 Gent Begeleiding: Coline Bracke en Daan Vandepitte Meer info: coline.bracke@avansaregiogent.be of 0498 06 12 77

SAMENLEZEN IN

ONTMOETINGSCENTRUM TER GULDEN CELLE

Driewekelijks op donderdagnamiddag (14u-15.30u) Waar? Doornzeledries 57, Doornzele  Begeleiding: Brenda De Windt  Meer info en data: brenda.dewindt@ evergem.be of 09 216 89 30

SAMENLEZEN IN

BIBLIOTHEEK LOCHRISTI

Tweewekelijks op vrijdagvoormiddag (9.30u-11u)

Waar? Koning-Boudewijnlaan 6, Lochristi  Begeleiding: Hilde De Brabander en Petra Bogaert

Meer info en data: petra.bogaert@ lochristi.be of 09 356 60 73

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE REINAERT

Tweewekelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u) Waar? Kerkham 3D, Destelbergen  Begeleiding: Maureen Van Waeyenberg  Meer info en data: maureen. vanwaeyenberg@zorgband.be

SAMENLEZEN IN SENIORCITY GENT

Tweewekelijks op woensdagvoormiddag (10u - 11u30)

Begeleiding: Kathleen Van Steenkiste Meer info: kathleen.vansteenkiste@ demens.nu

34

Doe toch niet zo moeilijk!

Verbindende

Persoon & Welzijn

Mindfulness of aandachtstraining

leggen

communicatie

in moeilijke situaties

Communiceren valt niet altijd mee. Je voelt je niet begrepen, de ander voelt zich gekwetst. Er ontstaan onduidelijkheden, boosheid en verwijten. Vanuit verbinding kunnen we leren omgaan met deze situaties. Je ontwikkelt voeling met wat je zelf voelt en nodig hebt, en leert dit op een respectvolle manier over te brengen. Je leert kritiek en verwijten van de ander te horen als een behoefte die vervuld wilt worden in plaats van een aanval. Dit oefenen we aan de hand van concrete situaties en voorbeelden in een sfeer van respect, speelsheid en humor.

Mindfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. Mindfulness kan je helpen om meer bewust te worden van wat je meemaakt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het beoefenen van mindfulness de levenskwaliteit verhoogt. In deze reeks wordt vooral ervaringsgericht gewerkt. Zo leer je vat te krijgen op wat moeilijkere situaties bij jou teweegbrengen. De reeks is voor wie wil ervaren hoe mindfulness kan helpen in het dagelijkse leven, het is geen therapie.

4 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u): 27/1 + 3/2, 17/2 + 3/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Marisa Hoslet

€ 65 | € 49 | € 32.50 | € 13 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311793

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Ervaar ook jij heel wat ontmoetingen als moeilijk of niet helemaal ‘echt’? Beelden over jezelf, beelden over de ander, zenuwen, onzekerheid, te hoge verwachtingen, … Het zijn mogelijke stoorzenders die je hinderen in je dagelijkse contacten en die echt ontmoeten in de weg staan. Deze workshop biedt je een aanzet tot anders en authentieker contact leggen.

Maandagvoormiddag (10u-12u): 30/1 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Martine Andries

€ 18 | € 13.50 | € 9 | € 3.60 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311154

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, PRH vzw

De Krook

4 maandagavonden (19.30-22u): 16/1, 23/1, 30/1 + 6/2 2023
Gent Martine Bal € 65 | € 49 | € 32.50 | € 13UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311796 I.s.m. Bibliotheek
Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1,
Authentiek contact leren
Mijn dagelijkse ontmoetingen anders beleven
Copyright: Publiek domein
35
Copyright: Sophie Nuytten

Creatief denken

Geïnspireerd op hedendaags onderzoek én Leonardo da Vinci

Nieuwe inzichten in de werking van onze hersenen tonen dat het menselijke brein een enorm potentieel in zich draagt. Leuke en vernieuwende technieken kunnen je helpen dat potentieel beter te benutten. Lisa Lernout reikt sleutels aan van totaalbreindenken. Je oefent met mindmapping, je traint je geheugen en leert creatiever te denken (sessie 1 en 2). Bernard Lernout schreef Het Leonardo Kompas en toont je hoe je de zeven principes van het creatieve genie Leonardo da Vinci kan trainen en toepassen in je werk, binnen je relaties en voor je eigen levenslange ontwikkeling (sessie 3).

3 maandagavonden (19.30u-22u): 30/1 + 6/2, 13/2 2023

Ontmoetingscentrum De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem

Lisa Lernout, Bernard Lernout € 44 | € 33 | € 22

Code: 2311230

I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem

Anders Leven | Lezing met Manu Keirse

Aan de hand van drie basisthema’s –anders ouder worden, anders ziek zijn en anders sterven – gaat Manu Keirse in dit inspirerende boek op zoek naar een fundamenteel andere manier van leven. Want hoe kunnen we ons leven en onze carrière op een heel andere manier vorm geven, zodat jonge mensen tijd hebben voor hun gezin en oudere mensen volop kansen krijgen om zich te ontplooien? Hoe kunnen we generaties niet naast elkaar, maar met elkaar laten leven? En wat als we de mens en niet de technologie centraal stellen in de gezondheidszorg?

Donderdagavond (20u-22u): 2/2 2023 ArtA’A, Stationsplein 25, Aalter

Manu Keirse

€ 8 | € 6 | € 4

Code: 2310974

I.s.m. Bibliotheek Aalter

De wondere wereld van de traan Lezing

met Ad Vingerhoets

In ‘De wondere wereld van de traan’ worden allerlei vooroordelen en misverstanden over huilen ontzenuwd. Ad Vingerhoets vertelt verrassende feitjes en onderzoeksbevindingen over het uniek menselijk huilen, geïllustreerd met boeiende filmfragmenten en pakkende anekdotes. Hij behandelt zeer uiteenlopende aspecten van huilen: van de evolutionaire achtergrond van huilen en de vraag of dieren ook kunnen huilen, tot verschillen tussen culturen en psychologische en psychiatrische aspecten. Ook gaat hij kort in op de traan in de kunst.

Evergem

Donderdagavond (20u-22u): 2/2 2023

Administratief Centrum Ertvelde - Raadzaal, Marktplein 2, Ertvelde-Evergem

Ad Vingerhoets

€ 8 | € 6 | € 4 Code: 2310977

I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem

Merelbeke

Donderdagnamiddag (14u-16u): 2/3 2023 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Ad Vingerhoets

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2310976

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

36
Copyright: Uitgeverij Lannoo Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein

Omgaan met piekeren Anders

leren denken

Piekeren kan veel energie opslorpen die niet naar de oplossing van het probleem gaat, maar naar het uitvergroten ervan. In deze reeks worden enkele technieken en een werkbaar schema uit de cognitieve psychologie voorgesteld. Je leert je eigen denkfouten blootleggen en ombuigen tot constructieve en bruikbare gedachten.

4 dinsdagnamiddagen (14u-16.30u): 7/2, 14/2, 28/2 + 7/3 2023

Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen, Gentpoortstraat 41, Deinze

Patrick De Decker

€ 55 | € 41.50 | € 27.50 Code: 2311163

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

Is er stilte in de stad? Wandeling in stilte

Samen even vertragen, puur waarnemen, voelen en stilte vinden in de stad en in je hoofd? Als er stilte is, kan verandering in beweging komen. We verzamelen aan het beschermd stadsgezicht van het Groot Begijnhof SintElisabeth in Sint-Amandsberg. Na een korte inleiding, neemt Genster ons in stilte mee op een zorgvuldig uitgestippelde wandeling van ongeveer een uur. Nadien volgt een cirkelgesprek over de ervaring van verstilling. Met een kopje kruidenthee.

Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 11/2 2023

Startpunt: Groot Begijnhof Sint-Elisabeth, Groot Begijnhof 31, Gent

Carine De Wilde

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311857

I.s.m. Genster - Lokaal platform Waerbeke vzw

Hartcoherentie | Infosessie

Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode om zelf stress te leren beheersen. Als we regelmatig of langdurig blootgesteld worden aan stress, kan dit allerlei gevolgen hebben voor onze gezondheid en ons welzijn. Denk maar aan slaapproblemen, concentratiestoornissen, oververmoeidheid, minder weerstand, depressie en burn-out. In deze infosessie verneem je hoe een hartcoherentietraining je leert daarmee om te gaan.

Lochristi

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 16/2 2023 Bibliotheek Lochristi, Kon. Boudewijnlaan 6, Lochristi

Myriam Deroo € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311089

I.s.m. Bibliotheek Lochristi

Evergem

Donderdagnamiddag (14u-16u): 9/3 2023

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem

Myriam Deroo € 8 | € 6 | € 4 Code: 2311090

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

37
Copyright: Publiek domein Copyright: Avansa regio Gent

De kracht van constructieve feedback en waardering

Wil je wel feedback geven, maar weet je niet precies hoe en ben je tegelijkertijd bezorgd dat het meer kwaad dan goed doet? Als jij feedback krijgt, voel je je dan snel afgewezen als persoon? Tijdens deze ervaringsgerichte workshop nemen we onze overtuigingen over het geven van feedback en waardering onder de loep. Door oefeningen en rollenspellen, worden we ons bewust van de invloed van onze eigen communicatie, ons eigen gedrag op anderen en worden vaardigheden bijgebracht om ook lastige situaties het hoofd te bieden.

Zaterdag (9.30u-16.30u): 25/2 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

€ 36 | € 27 | € 18 | € 7.20UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311739

I.s.m. Bibliotheek De Krook

De magie van empathie

Het mooiste geschenk dat je aan iemand kan geven, is je aanwezigheid en je volle aandacht. En het is ook een cadeau voor jezelf. In de praktijk is dat een stuk uitdagender dan het klinkt, het verhaal van de ander raakt namelijk ook altijd iets in jou aan. Met nuttige inzichten en oefensituaties uit je persoonlijke of professionele leven leer je in deze cursus luisteren van hart tot hart, voorbij gelijk en ongelijk.

3 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 2/3, 9/3, 23/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Frédéric Cotman

€ 39 | € 29 | € 19.50 | € 7.80 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311737

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Emoties: zoveel meer dan gevoelens Lezing met

Ad Vingerhoets

Ad Vingerhoets rekent af met het idee dat emoties alleen maar gevoelens zijn die vaak de oorzaak zijn van veel ellende en problemen. Integendeel. De evolutie heeft ons juist met allerlei emoties uitgerust om problemen te voorkomen of op te lossen.

Donderdagavond (20u-22u): 2/3 2023

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Ad Vingerhoets

€ 8 | € 6 | € 4 Code: 2310978

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

38
Dino Steyaert Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein

En ik dan?

Balanceren tussen mezelf en de zorg voor een ander

Heb jij ook last van stemmetjes in je hoofd die vechten om de aandacht? Goed voor onszelf zorgen betekent dat we voorrang geven aan onze eigen behoeften, en nee zeggen op de vragen van anderen. Vaak zitten allerlei overtuigingen ons daarvoor in de weg en vinden we moeilijk een balans. Je eigen behoeften au sérieux nemen én in verbinding blijven met de ander, het kan. In deze cursus is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, de ervaringen een kader te geven en te oefenen met voorbeelden van concrete situaties. Dit alles in een sfeer van respect waar ernst, speelsheid en humor elkaar afwisselen.

4 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u): 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Martine Bal € 65 | € 49 | € 32.50 | € 13 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311732

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Tot rust komen kan je leren

Een propvolle agenda lijkt hét statussymbool van onze tijd te zijn. Maar een hyperactief en boordevol leven leidt niet altijd tot geluk. Het kan ertoe leiden dat we het contact met onszelf verliezen. In deze cursus onderzoeken we v ia eenvoudige relaxatie- en meditatie oefeningen manieren om even op de rem te gaan staan en bewust te vertragen. We geven onszelf de tijd om daarvan te leren genieten. Voorafgaande ervaring met meditatie is niet nodig. Een nieuwsgierige en open houding voor het onbekende is voldoende.

4 dinsdagavonden (19.30u-22u): 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 2023

Ontmoetingscentrum De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem

Patrick De Decker

€ 55 | € 41.50 | € 27.50 Code: 2311160

I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem

39
Copyright: Publiek domein En ik dan? Balanceren tussen mezelf en de zorg voor een ander Tot rust komen kan je leren copyright: Publiek domein

HerstelAcademie

HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond maatschappelijke thema’s, welbevinden & mentaal welzijn Iedere geïnteresseerde volwassene is na inschrijving welkom om een cursus te volgen en hierbij in een kleine groep van max. 8 deelnemers eventuele kennis & ervaring te delen. De nadruk ligt op leren van elkaar. Een cursus van de HerstelAcademie wordt begeleid door een hulpverlener en ervaringswerker die hun kennis rond een bepaald thema graag bespreekbaar maken. Betaling van een cursus kan via overschrijving, cash en via UiTPAS(punten). Voor mensen met kansentarief zijn er meerdere voordelen.

Baas over je gedachten

Je gedachten bijsturen in de richting die jij kiest, is mogelijk. Het kan je meer vrijheid en innerlijke rust geven.  Wanneer we een probleemgerichte gedachte kunnen ombouwen tot een oplossingsgerichte, nemen we ons leven zelf meer in handen. Je krijgt basismateriaal aangereikt voor gedachtenmanagement. We werken actief met de schema’s uit de Rationeel Emotieve Therapie van Albert Ellis.

4 donderdagnamiddagen (14u-16.30u): 9/3, 16/3, 23/3, 30/3 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Patrick De Decker

€ 55 | € 41.50 | € 27.50 | € 11 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311165

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Meer

geduld, minder stress

Geduld ontwikkelen is niet gemakkelijk maar niet onmogelijk. Het is niet iets wat je hebt of niet, maar eerder een beslissing die je keer op keer neemt. Maar hoe doe je dat? In deze vorming besteden we alle aandacht aan het aanleren van een nieuwe gewoonte: geduld.

2 maandagavonden (19u-21.30u): 13/3, 20/3 2023 Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Ann Van Hecke

€ 30 | € 22.50 | € 15

Code: 2311026

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

INSCHRIJVEN?

Meetjesland

www.herstelacademiemeetjesland.be Of In wijkcentrum De Kring –Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo Maandag tot vrijdag van 9u tot 16.30u Gent www.herstelacademie.be/gent

INTERESSE OF VRAGEN?

Meetjesland 0485 21 21 28 of 09 378 61 69 ovl-eeklo@herstelacademie.be Scan deze QR-code voor ons aanbod: Gent 0496030448 ovl-gent@herstelacademie.be

40
copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein

DIGICAFÉ

Voor wie op een laagdrempelige manier zijn/haar eerste stappen in de digitale wereld wil zetten.

Het Digicafé richt zich op digitale beginners en vindt plaats in Bibliotheek De Krook. Telkens staat een bepaald onderwerp centraal. We gaan van start met een korte introductie over dat onderwerp. Daarna oefenen we samen: begeleiders komen langs om je te helpen en je leert ook van elkaar. Je mag je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen, maar er staan er ook ter beschikking.

Donderdagvoormiddag (10.15u-12.15u)

Bibliotheek De Krook – lokaal Vos en Haas –verdieping -1, Miriam Makebaplein 1, Gent

Digitaal & Media

Do 26/1:

Tips om geld uit te sparen op het internet (Code: 2311904)

Leer over tweedehands kopen, repareren, ruilen en doorverkopen via internet.

Do 2/3:

Bankieren met mijn smartphone (Code: 2311905)

Leer hoe je kan inloggen op de app van je bank, waar je jouw saldo kan consulteren en een overschrijving kan uitvoeren.

Do 30/3:

Hoe maak je een veilig wachtwoord? (Code: 2311906)

Leer hoe je een veilig wachtwoord kan maken en hoe je dit kan onthouden.

41
Charly Maes Gratis | Vooraf inschrijven hoeft niet I.s.m. Bibliotheek De Krook copyright: Nathalie Samain

DIGISTATIE

Voor wie in een infosessie kennis wil maken met een digitaal thema. Een expert licht toe en nadien is er tijd voor vragen. Opgelet: Een digistatie is geen workshop.

Digistatie | Streamingdiensten voor muziek en

video

In deze sessie vergelijken we een aantal populaire streamingdiensten, zoals Spotify en Netflix. We bekijken ook hoe je jouw televisietoestel toegankelijk maakt voor streamingdiensten met Chromecast of hoe je muziek die je streamt op je smartphone naar je luidsprekers stuurt. Er is voldoende tijd om vragen te stellen.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 21/1 2023

Bibliotheek Landegem, Stationsstraat 20, Landegem

Rolf De Meulenaere

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2311103

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Sociale media

De meest bekende sociale media zijn Facebook en Twitter. Facebook is een sociaalnetwerksite waarop je communiceert met vrienden door berichten te posten en te reageren op berichten van anderen, al dan niet met een ‘vind-ik-leuk’. Een puur professioneel netwerk is LinkedIn. Media als Instagram en Pinterest zorgen voor sociale banden door het delen van beeldmateriaal. Twitter is dan weer een vorm van microblogging, waarbij je korte berichtjes deelt met vrienden en experts. In deze demo wordt getoond wat het verschil is tussen al deze sociale media, hoe je ze kunt koppelen aan elkaar en of het voor jou zinvol is om er gebruik van te maken.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 28/1 2023

Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

Evy

I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Digistatie | Gratis software: de pareltjes

Voor elke computertoepassing bestaat er wel een gratis alternatief. Maar is gratis software ook degelijk? Niet altijd. Soms gaat het om minderwaardige en schadelijke versies van een betalend pakket. Er zitten echter ook pareltjes tussen. In deze lezing geven we een overzicht van kwalitatieve gratis software. We focussen hierbij op vrije software of opensourcesoftware. We overlopen de gratis alternatieven voor beveiliging, internet en e-mail. Ook andere kwalitatieve, gratis pakketten en programma’s komen aan bod. Het tweede uur is voorbehouden voor jouw vragen over dit onderwerp.

Maandagnamiddag (13.30u-15.30u): 30/1 2023 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

42
Vandewalle € 5 | € 4 | € 2.50 Code: 2311055
Vandewalle € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311900
Evy
I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent
Copyright: Getty Images copyright: Publiek domein

met apps

Hoe vind je online de meest kwalitatieve en educatieve info? We testen de apps van Google en Wikipedia en verkennen YouTube en andere videoplatformen. Als je een vreemde taal wil aanleren, is Duolingo een speelse instudeer-app. Je maakt kennis met augmented reality-apps (Google Goggles, Sky Map, Wikitude, Layar) en we bekijken apps om de gevonden kennis te verwerken zoals Quizlet of Evernote Peek.

Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 31/1 2023

Bibliotheek Merelbeke, Dijsegem 1, Merelbeke

Rolf De Meulenaere

€ 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311102

I.s.m. Bibliotheek Merelbeke

Digistatie | Bescherm je privacy op Facebook

Sociale media bieden ons allerlei nieuwe manieren om met elkaar te communiceren. Maar soms loopt het mis: Dat ene berichtje was niet voor de hele wereld bedoeld. Reisfoto’s wil je graag met vrienden delen, maar staan ze wel veilig op Facebook? Kan het bedrijf ze voor eigen doeleinden gebruiken? In deze demo leer je hoe je de belangrijkste privacy instellingen in Facebook aanpast.

Woensdagvoormiddag (10u-12u): 1/2 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Evy Vandewalle

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2311066

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

We demonstreren sites waarmee je zelf een route kan uitstippelen en tonen hoe je die route kan overzetten naar je smartphone of GPS. We zoeken uit of je de computer thuis kan skippen en ineens alles op je smartphone kan plannen. We ontdekken het aanbod aan routes die je kant-en-klaar online kan downloaden en bekijken routeplanners die gebruik maken van knooppunten.

Lochristi

Donderdagvoormiddag (10u-12u): 2/2 2023

Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

Luc Peeters

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311077

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof

Deinze

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 4/2 2023

Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

Luc Peeters

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2311076

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Merelbeke

Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 28/3 2023

Bibliotheek Merelbeke, Dijsegem 1, Merelbeke

Luc Peeters

€ 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311083

I.s.m. Bibliotheek Merelbeke

43
Copyright: Brett Jordan

Digistatie | Smartphonefotografie

De meeste mid-range en high-end smartphones beschikken vandaag over een camera met een (zeer) hoge resolutie, een snelle autofocus en een degelijke sensor. Bijgevolg kan je met een smartphone al uitstekende foto’s nemen als je een aantal eenvoudige vuistregels hanteert: vermijd digitaal zoomen en de flits, maak creatief gebruik van perspectief, autofocus, kleur, contrast en compositieregels. Naast fotografische tips krijg je ook een kort overzicht van populaire fotografie-apps.

Merelbeke

Dinsdagvoormiddag (10u-12u): 7/2 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Rudi Debruyne

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2311124

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Deinze

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 4/3 2023

Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

Rudi Debruyne

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2311123

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Smart home: hoe begin ik eraan?

Home automation is vandaag een stuk toegankelijker en goedkoper. We overlopen enkele populaire toepassingen voor consumenten zoals domotica, beveiliging en home entertainment. We leggen uit hoe je de voice assistants zoals Siri en Google Assistant op je smartphone kan gebruiken om je slimme toestellen te bedienen en te automatiseren.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 16/2 2023

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Luc Peeters

€ 10 | € 7.50 | € 5 Code: 2311086

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

Digistatie |

Start to Pinterest Je online ideeëncatalogus

Pinterest is een virtueel prikbord waar je jouw mooiste foto’s, interessante webpagina’s en filmpjes kan verzamelen. Zo leg je een persoonlijke ideeëncatalogus aan. Van binnenhuisarchitectuur tot recepten, van kunst tot politiek, van filosofie tot sport. De mogelijkheden zijn eindeloos. Items als het nut van Pinterest, het aanmaken van een account, de Pinterest-app tot zelf prikborden opstarten komen onder meer aan bod. Je krijgt tips en enkele inspirerende praktijkvoorbeelden.

Maandagnamiddag (14u-16u): 6/3 2023 Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen, Gentpoortstraat 41, Deinze

Nel Van Vooren

€ 10 | € 7.50 | € 5 Code: 2311241

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

Copyright: Publiek domein

Digistatie |

Muziek streamen met Spotify

Onze platenkast en cd-rek worden meer en meer vervangen door online muziekbibliotheken. Spotify is één van de grootste aanbieders met miljoenen nummers van zowat alle denkbare genres. Hoe kan je snel (gratis of betalend) aan de slag met Spotify? Wat zijn de voor- en nadelen van dit online muziekplatform? Je krijgt een overzicht van wat Spotify te bieden heeft (bibliotheek, playlists, Spotify connect, mobiele app ...), en we bespreken de verschillende abonnementsformules.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 9/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Digistatie | Cinema online

Terwijl muziekliefhebbers met een abonnement op Spotify of Apple Music beschikken over een haast volledige toegang tot de muziekgeschiedenis, moeten filmliefhebbers het met veel minder stellen. In elk land zijn er talloze streamingdiensten, elk met een beperkt aanbod. Waar kan je op legale wijze specifieke commerciële films, filmklassiekers, wereldcinema of art cinema bekijken? We verkennen het online filmaanbod.

Lochristi

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 2/2 2023

Bibliotheek Lochristi, Kon. Boudewijnlaan 6, Lochristi

Tim Deschaumes

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311206

I.s.m. Bibliotheek Lochristi

Deinze

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 11/3 2023

Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

Tim Deschaumes

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2311205

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Alles over e-books

Ook in de komende jaren zullen mensen nog (veel) fysieke boeken kopen. Maar tegelijk zullen ze ook meer digitaal gaan lezen, omdat er naast evidente nadelen ook onmiskenbare voordelen aan het elektronische boek verbonden zijn. In deze sessie maken we je graag wegwijs in: beschikbare hardware: e-readers versus tablets, verschillende bestandsformaten & kopieerbeveiliging, de aanbieders: online boekenwinkels, uitleenplatformen, huurformules en het gratis en legale aanbod (Gutenberg e.a.).

Zaterdagvoormiddag (10.30u-12.30u): 11/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Christophe Ketels

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2311839

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Dirk Nys € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311825 I.s.m. Bibliotheek De Krook
€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -
Digistatie | Muziek streamen met Spotify Digistatie | Cinema online
45
copyright: Publiek domein copyright: Publiek domein

Digistatie | Haal meer uit Chrome en Firefox

Je browser is meer dan ooit een venster op de wereld. Je gebruikt het voor zoveel meer dan surfen op het internet. In deze cursus leer je hoe je met deze browsers sneller en veiliger kunt surfen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan privacy-aspecten: wachtwoordbeheer, incognitomodus, cookies, tracking, locatie delen, gegevens wissen. Je maakt ook kennis met ingebouwde synchronisatiemogelijkheden en met handige uitbreidingen (extensies of add-ons). Tussendoor tonen we hoe je een zoekmachine als Google naar je hand kunt zetten om zo snel mogelijk te vinden wat je zoekt en we staan ook kort stil bij de nieuwste tendensen.

Dinsdagnamiddag (13.30u-15.30u): 14/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Christophe Ketels

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2311838

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Digistatie | Contactloos betalen

Zoals op veel plaatsen ter wereld is cash geld ook in België al jaren op zijn retour. In deze sessie overlopen we de verschillende technieken en mogelijkheden om contactloos en ‘mobiel’ (met je smartphone) te betalen. We staan ook stil bij veiligheidsaspecten.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 18/3 2023

Bibliotheek Landegem, Stationsstraat 20, Landegem

Evy Vandewalle

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2311049

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Instagram

Instagram is al lang niet meer het kleine zusje van Facebook. De foto-app is populairder dan ooit. En dat is begrijpelijk: van al die mooie beelden op je smartphone kan je alleen maar vrolijk worden. Bovendien is het een gebruiksvriendelijk en veelzijdig sociaal medium. Leer hoe je een eigen profiel aanmaakt, een foto, video of verhaal post en vrienden kan volgen. Ontdek daarnaast hoe Instagram heel wat inspiratie kan bieden voor recepten, reizen of je creatieve projecten.

Donderdagnamiddag (14u-16u): 23/3 2023 Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen, Gentpoortstraat 41, Deinze

Keltoume Raes

€ 10 | € 7.50 | € 5

Code: 2311896

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

Copyright: Jonas Leupe Copyright: Denny Muller
46

Digitaal maken | Introductie 3D-printen

In deze workshop geven we je een inleiding in het 3D-tekenen en 3D-printen met het programma Tinkercad. Je krijgt de basiskennis over de werking van een 3D-printer mee, je leert hoe Tinkercad werkt en hoe je zelf een eigen 3D-tekening maakt. Zo scherp je je creativiteit, design skills en technische vaardigheden aan. Het resultaat van je werk, een klein 3D-geprint gadget, neem je mee naar huis. Voor deze workshop is geen voorkennis vereist.

Maandagavond (19u-21.30u): 9/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

STEAM edutrainer

€ 20 | € 15 | € 10 | € 4 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311916

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent

Digitaal maken | Introductie tekenen met Inkscape

Inkscape is een gratis opensourceprogramma voor grafische vormgeving. In deze korte workshop leer je hoe je met Inkscape ontwerpen maakt voor een lasersnijder of snijplotter. We verkennen de basisfuncties en experimenteren met basisvormen. Met de opgedane kennis kan je dan vrij gaan experimenteren tijdens de open ateliers in de Krook en elders.

Maandagavond (19u-21.30u): 6/2 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

STEAM edutrainer

€ 20 | € 15 | € 10 | € 4 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311917

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent

Digitaal maken | Introductie Cricut Design Space

In het maakatelier van Bibliotheek De Krook gebruiken we de snijmachine Cricut. Om met dit toestel aan de slag te gaan, leer je het best eerst de basisfuncties kennen van de bijhorende software: Cricut Design Space. Met die kennis kan je zelf de mooiste projecten ontwerpen tijdens de Digistatie snijplotten of het Open atelier. Voorkennis is niet nodig. Indien mogelijk breng je je eigen laptop mee met het programma Cricut Design Space reeds geïnstalleerd.

Maandagavond (19u-21.30u): 6/3 2023 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

STEAM edutrainer € 20 | € 15 | € 10 | € 4 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311918

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent

Digitaal maken | Introductie lasersnijden

copyright: Envato

Lasersnijden is een moderne technologie waarmee je heel nauwkeurig vormen graveert en uitsnijdt. Met een lasercutter kan je de meest uiteenlopende objecten creëren. Tijdens de workshop ontdek je meer over deze boeiende techniek en ga je hands-on een speelse houten theelichthouder maken. Je personaliseert een sjabloonbestand en nadien wordt je design uitgesneden door de lasersnijder. Het eindproduct neem je mee naar huis. Voorkennis: je volgde de introductie Tekenen met Inkscape of je hebt enige kennis van digitaal vectortekenen. Zo mogelijk breng je je eigen laptop mee met het programma Inkscape daarop geïnstalleerd.

Maandagavond (19u-21.30u): 3/4 2023 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

STEAM edutrainer € 20 | € 15 | € 10 | € 4 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311919

I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent

47
DIGITAAL MAKEN
copyright: Publiek domein copyright: Publiek domein

CURSUSSEN

Voor wie zich wil verdiepen in een programma, app of digitale trend. Je werkt interactief in kleine groep met laptop of tablet.

Orde scheppen op je Windows pc

Tijdens deze workshop breng je opnieuw structuur in het virtuele universum van je Windows pc, zodat je gemakkelijker het juiste programma of een bepaalde foto terugvindt. We leren mappen aanmaken en beheren, documenten aanmaken, verplaatsen en kopiëren, bibliotheken en snelkoppelingen gebruiken, inhoud van internet opslaan, geheugenkaarten en usb-sticks gebruiken, foto’s ordenen en het juiste programma opzoeken. Basis pc-vaardigheden zijn vereist (computer opstarten, met de muis klikken en slepen).

Breng je Windows laptop en oplader mee.

3 dinsdagnamiddagen (13.30u-16.30u): 31/1 + 7/2, 14/2 2023

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Evy Vandewalle

€ 59 | € 44.50 | € 29.50 | € 11.80 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311067

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Creëer zelf je podcast Workshop

Je leert een idee uitwerken, op een eenvoudige manier opnemen en eventueel monteren. Je ontdekt databases met muziek en geluiden en leert over auteursrecht. ‘Blooshoofd’ is een educatief collectief van radio- en podcastmakers. Met o.a. ‘Fiere Stede’ en ‘Strop The Music’ creëren onze lesgevers succesvolle podcasts. Daarnaast zijn velen ook actief als radiomaker binnen Urgent. fm. Voorkennis over opname en montage is niet vereist, maar je moet wel weten wat een podcast is en er idealiter al enkele beluisterd hebben.

Breng je laptop met oplader en een koptelefoon of oortjes mee, zo kunnen we vlot aan de slag.

2 woensdagavonden (19u-22u): 8/2, 15/2 2023

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Google cloud optimaal gebruiken

De Google cloud biedt heel wat toepassingen. In deze workshop maken we je contacten, agenda en mail beschikbaar op al je toestellen, we maken mappen en documenten, slaan ze op, delen ze en digitaliseren ze in Google Drive, we synchronisren je foto’s op je smartphone met je laptop, we bewerken je foto’s, maken albums en delen ze met anderen in Google Foto’s. We maken backups in Google Drive en Google Foto’s en gebruiken Google Keep om je to do’s en notities in onder te brengen.

Breng je eigen laptop met Windows 10 of 11 EN een Android smartphone mee.

3 dinsdagnamiddagen (13.30u-16.30u): 18/4, 25/4 + 2/5 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

48
Bert
€ 51 | € 38.50 | € 25.50 Code: 2311341
Van Helleputte, Jonas Vermeulen
I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Erfgoed Viersprong, Blooshoofd vzw
Evy Vandewalle € 59 | € 44.50 | € 29.50 | € 11.80UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2311901 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent
Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein

FILM FESTIVAL GENT TALKIES

In de Talkies, de maandelijkse talkshow van Film Fest Gent in de inspirerende setting van Bibliotheek De Krook, praat één centrale gast uit de culturele wereld met Patrick Duynslaegher over de films of de filmervaringen van zijn of haar leven. Na het gesprek krijgt de bibliotheekbezoeker de kans om vragen te stellen aan de gast van de avond.

Film Fest

Gent

Talkies | 26/1 2023

Donderdagavond (19.30u-21u): 26/1 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Patrick Duynslaegher, de gast wordt later bekend gemaakt Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311601

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent Inschrijvingspunt: https://www.filmfestival.be

Film Fest Gent Talkies | 2/3 2023

Donderdagavond (19.30u-21u): 2/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Patrick Duynslaegher, de gast wordt later bekend gemaakt Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311602

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent Inschrijvingspunt: https://www.filmfestival.be

Film Fest Gent Talkies | 30/3 2023

Donderdagavond (19.30u-21u): 30/3 2023

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Patrick Duynslaegher, de gast wordt later bekend gemaakt Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2311603

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent Inschrijvingspunt: https://www.filmfestival.be

49
Publiek domein
Copyright:

Praten over pijn in al haar facetten

Donderdag 27 oktober vond in bibliotheek De Krook het eerste experimentcafé van Comon plaats. Comon is een collectief van wetenschappers, technologen en creatievelingen van Stad Gent, imec, universiteit Gent, bibliotheek De Krook, radio Urgent en Avansa regio Gent. Tijdens het experimentcafé belichtten we ’pijn’ vanuit verschillende invalshoeken.

Allereerst kon je ‘Dolox’ uittesten, een slim horloge waarmee je fysieke pijn registreert. Het horloge werd ontwikkeld door studenten uit verschillende opleidingen. Twee dames in een rolstoel waren enthousiast over het handig gebruik van het toestel. “Hier kan iedereen mee aan de slag, niet enkel digibeten”. Zij zouden het zelf ook gebruiken om discreet en snel hun pijnwaarden te kunnen ingeven wanneer hun pijn toeneemt. “Nu houden we een geschreven dagboek bij, wat nogal omslachtig is. Bovendien relativeer je al snel het pijnniveau wanneer je je dagboek ’s avonds invult”, vertelden ze. De Dolox is een horloge dat zich enkel bezighoudt met het pijnniveau, meer moet dat voor hen niet zijn. Zij willen geen uurwerk waar ook nog andere apps op staan, gewoon een simpel te gebruiken registratie device.

Literaire ontmoeting rond pijn Een verdieping lager ging een groepje aan de slag met literaire fragmenten rond pijn. Je samen laten raken door literatuur en poëzie, zorgde voor een intiem gesprek met beklijvende uitspraken: “Ik herken mij in de quotes van Frida Kahlo, die ondanks haar ziekte toch blijft doorgaan, ook als ze hier telkens haar grenzen overschrijdt.”

“Door chronisch ziek te zijn, verlies je soms vrienden omdat je een afspraak moet afzeggen, en dan nog eens afzeggen, en daarna nog eens verplaatsen. Niet iedereen heeft daar begrip voor.”

“Soms is het moeilijk om niet zichtbaar ziek te zijn. Je zou, net als het personage in het boek van Hannah Bervoets, willen slepen met je been zodat anderen ook echt zien dat je ziek bent.”

TERUGBLIK
50
In Agora werd gefilosofeerd over pijn onder begeleiding van filosoof Alex Klijn. Copyright: Studio Edelweiss

Filocafé

Vervolgens kon je in de Agora van de Krook de hele avond lang binnen- en buitenwandelen in ons Filocafé. Vanuit de vraag ’waar zit de pijn?’ werden allerlei denkregisters opengetrokken en werd onderzocht of en zo ja wat de verschillen zijn tussen fysieke en mentale pijn. Alex Klijn, de filosofisch begeleider, werd vooral geraakt door de vriendelijkheid van de aanwezige pijnpatiënten. “Mocht ik zo’n pijn hebben, dan zou ik wellicht in een hoekje kruipen. Deze mensen leven dagelijks met zo’n pijn en moeten een heel proces hebben doorgemaakt om er gewoon met een glimlach bij te zitten.”

Ge zijt niet alleen met pijn Tot slot ging in het Krookcafé i.s.m. BlinkOut het panelgesprek ’Ge zijt niet alleen… met pijn’ door. Drie pijnpatiënten vertelden er openhartig over hoe het is om dagelijks met pijn om te gaan. Opvallend vaak kwam ‘onzichtbare pijn’ ter sprake, en hoe frustrerend het is als mensen zeggen: ’Je ziet het niet aan jou’. Zeker als dat mensen zijn die dicht bij je staan. Lynn, een van de spreeksters in het panelgesprek, vertelt aan hoe ze metaforen rond pijn heeft ontwikkeld met haar kinderen. Ze vergelijkt zichzelf op erge momenten met een cactus, waardoor de kinderen perfect weten hoe laat het is en hoe ze rekening kunnen houden met hun mama. Ook het verdriet dat met pijn samengaat en dat nooit weggaat, wordt benoemd. ’Je staat ermee op en je gaat ermee slapen’.

Tot slot zijn de panelleden het er roerend over eens dat er op politiek niveau nog veel werk aan de winkel is. Met de uitkeringen die vandaag beschikbaar zijn, kan je niet echt deelnemen aan de samenleving. Inclusie wordt verhinderd door geldgebrek. En verder willen ze als les meegeven: werk op maat. Laat politici eens 30 dagen lang met 30 verschillende mensen met een beperking meelopen voor één dag, dan zal je merken dat iedereen een eigen verhaal heeft met specifieke noden en behoeften.

PRAKTISCH:

Alle info over de komende activiteiten van Comon vind je op www.comon.gent.

51
Pijnpatiënten konden de Dolox testen, een horloge dat hun pijn meet. Copyright: Studio Edelweiss Copyright: Studio Edelweiss
I N SAMEN W E R KING M E T I N SAMEN W E R KING M E T
In Krookcafé kon men luisteren naar persoonlijke ervaringen van pijnpatiënten.

Kerkgebouwen krijgen nieuwe toekomst

Heel wat parochiekerken in Oost-Vlaanderen staan leeg of worden sporadisch gebruikt. Nochtans kunnen deze gebouwen naast een religieuze functie ook een belangrijke rol voor de gemeenschap vervullen. Ze staan vaak in het midden van het dorp of de wijk en kunnen een aantrekkelijke ontmoetingsplaats zijn in de openbare ruimte. Tijd om de lokale parochiekerk nieuw leven in te blazen! Avansa regio Gent werkt hiervoor samen met de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen, Avansa Waas-en-Dender en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender.

Kerk in het midden - Toolbox

Wij helpen bij het vinden van een neven- of herbestemming van de kerk. Heb je nog geen (of een vaag) idee rond de neven- of herbestemming van de kerk? Dan kan je aan de slag met de Kerk in het midden – Toolbox of kan je je door ons hierbij laten begeleiden. Bekijk zeker de Kerk in het midden –Toolbox projectpagina op onze website www.avansaregiogent.be

Kerk in het midden - Netwerk

Is de neven- of herbestemming van de kerk al gekend, maar zoek je nog advies of heb je een vraag bij de uitvoering? Dankzij het ‘Kerk in het midden – Netwerk’ helpen we elkaar. Drie tot vier keer per jaar brengen we bestuurders, ambtenaren, burgers, verenigingen,… samen om ervaringen uit te wisselen, inspirerende plaatsen te bezoeken, praktijkverhalen te horen én sterke inhoudelijke input te brengen over thema’s die te maken hebben met herbestemming van kerkgebouwen. Op zaterdag 24 september ontvingen we een 50tal geïnteresseerden in de herbestemde kerk van Overbeke (Wetteren) voor de kick-off van het Kerk in het midden – Netwerk. Het herbestemmen van de parochiekerk is maatwerk en elk traject heeft zijn eigen verhaal, kansen en uitdagingen. Maar na de kick-off bleek eens te meer dat de uitdagingen gemeenschappelijk gedragen worden en dat uitwisselen hierover zinvol is.

52
TERUGBLIK Copyright: Stefaan Van der Biest

Op 3 december vond de tweede bijeenkomst van het netwerk plaats in het gemeenschapscentrum het Marca (Maarkedal). We kregen een schets van het hele herbestemmingstraject met aandacht voor de stapsgewijze uitvoering, aandachtspunten, uitdagingen en leerpunten. Daarnaast was er een toelichting over de juridische procedures en administratieve stappen die nodig zijn bij het herbestemmen van kerken.

Op 16 maart gaan we met het Netwerk op bezoek bij Den Hannekesnest in Evergem. Dit ‘Buurtpunt Kerkbrugge-Langerbrugge’ krijgt stapsgewijs vorm vanuit de vragen: Hoe kunnen we van de lokale kerk –opnieuw en met een andere invulling – een centrale ontmoetingsplaats maken voor alle inwoners? Hoe kan deze plek bijdragen aan een zorgzame, verbonden buurt? Dit praktijkverhaal is beslist inspirerend voor velen!

PRAKTISCH:

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij een herbestemmings project en heb je hierbij vragen, ideeën of ervaringen? Grijp dan nu je kans en kom zeker langs! Deelname is gratis, na inschrijving via Avansa regio Gent (www.avansa-regiogent.be).

Begeleiding en investeringen in drie pilootkerken op het platteland Met het plattelandsproject ‘Toren-Breed’ geven we drie kerken in Oost-Vlaanderen een duwtje in de rug. Deze ervaringen worden ingebracht in het Kerk in het midden –Netwerk. De combinatie van begeleiding en investering is cruciaal om de herbestemming van kerken te laten slagen. De investeringen zijn een eerste stap in een gefaseerde aanpak. Samen met de begeleiding zorgt dit ervoor dat het herbestemmingsproces geleidelijk groeit en dat het gedragen wordt door de mensen, zodat het kerkgebouw opnieuw een centrale plek krijgt in het dorp. Avansa regio Gent is aan de slag in en rond de kerk van Zeveren (Deinze), samen met de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze. De Sint-Amanduskerk vervult in de toekomst de rol van ‘dorpshuis’. Het ‘Toren-Breed’-project zal met de inbreng van de gemeenschap en de gebruikers van het huidige dorpshuis vragen om de precieze invulling en vorm ervan in te kleuren. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de aanwezigheid van een stille ruimte en het kerkhof.

PRAKTISCH:

Alle info rond het Kerk in het midden–Netwerk en de Kerk in het midden-Toolbox vind je op onze website onder projecten.

53
Copyright: Stefaan Van der Biest Copyright: Stefaan Van der Biest

Dzjambo opnieuw van start met wervelende avond

Op vrijdagavond 28 oktober ging het nieuwe werkjaar van Dzjambo, onze interculturele ontmoetingsgroep, met een knal van start met het eerste Dzjambocafé. Dat ging door in de gezellige Herberg Macharius, een culturele hotspot in de Gentse Machariuswijk.

Heel wat mensen, zowel nieuwkomers als geboren en getogen Gentenaars, vonden voor het eerst hun weg naar onze bijeenkomst. De sfeer zat meteen goed. We maakten kennis met elkaar aan de hand van een spel, uitgewerkt door onze stagiaire Babette. Ondertussen konden we genieten van een drankje en een hapje. We stelden onze activiteiten van de maand november voor, die met veel enthousiasme werden onthaald. Daarna barstte het feest los op de tonen van Syrische muziek, live gebracht door Amir en Samir. Maar Dzjambo is meer dan enkel de maandelijkse Dzjambo cafés. Tussendoor organiseren we ook een maandelijks activiteitenprogramma waarbij onze cultureel gemengde deelnemersgroep samen naar een concert gaat, samen gaat wandelen in de natuur of samen gaat sporten Maar ook nog zo veel meer!

PRAKTISCH:

Vind het volledige programma op www.dzjambo.be.

54 TERUGBLIK

Samen Lievegem eindigt met slotevent

Met de slogan ‘De ontmoeting die grenzen verlegt’ werd het project ‘Samen Lievegem’ in het leven geroepen. Op vrijdag 16 september blikten we terug op het verloop van het hele project. Door middel van sprekende beelden, persoonlijke verhalen en zelfs een zitbank kwamen de creaties die ontsprongen uit Samen Lievegem tot leven in de sporthal van Waarschoot. Alle passanten kregen zo een beeld van het project. Ook kersverse burgemeester Kim Martens was van de partij. Betaal met een verhaal

De verhalen waarmee de Lievegemnaren ‘betaalden’ voor een bord met de naam van hun favoriete woonplek werden vertoond met illustraties van kunstenaar Elooi De Buck.

De Klapstoel

We verzamelden getuigenissen in onze videoreeks ‘De Klapstoel’. Lievegemnaren gaven ons doorheen een komisch, aangrijpend, maar vooral persoonlijk verhaal de mogelijkheid om een beeld te krijgen van hun Lievegem. Met een draagbare hoofdtelefoon konden de toeschouwers de getuigenissen nog eens beluisteren en bekijken op een groot scherm.

Je kan deze filmpjes nog steeds bezichtigen op het Facebook- of Youtubekanaal van de Gemeente Lievegem. Neem dus zeker een kijkje!

De zitbank als dorpsgezicht

We lanceerden de oproep met de vraag of de Lievegemnaren een bank kenden die wel een opfrisbeurt kon gebruiken, of ze een fenomenaal plekje voor ogen hadden waar een nieuwe zitbank niet zou misstaan. De vele reacties die we op deze oproep kregen, werden op de kaart van Lievegem getoond. In Vinderhoute brachten inwoners alle bestaande zitbanken in kaart en gingen op pad om hun dorpsgenoten te vragen op welke plekken ze

graag nog extra banken willen. Wie moe was van al het rondkijken op de expositie kon even uitrusten op de levensechte bank, die ontworpen werd in samenwerking met de bewoners van de wijk Kerkelare en de vrijwilligers van het Dienstencentrum.

De buurt waar ik graag woon We stapten naar de Lievegemnaar en lieten hen aan het woord op de zomerse feesten. De dromen die we daar opvingen, kon je lezen in het Droomboek van Lievegem.

Een nieuw begin Als de ene deur dicht gaat, gaat er een andere deur open. Het project ‘Samen Lievegem’ komt tot haar einde, maar we zijn er zeker van dat de inwoners van Lievegem aan het verhaal ‘Samen Lievegem’ zullen blijven schrijven.

55
TERUGBLIK

INSCHRIJVEN BIJ AVANSA REGIO GENT

Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Gebruik bij voorkeur de internetbrowser Google Chrome en surf dan naar www.avansa-regiogent.be

1

Klik op ‘activiteiten’.

2

Je krijgt een zoekbalk waar je op titel kan zoeken. Klik de activiteit aan waarvoor je wilt inschrijven.

3

Je ziet meteen of er nog beschikbare plaatsen zijn. Druk op de knop ‘inschrijven’.

56

4De knop ‘inschrijven’ brengt je naar de inlogpagina van het winkelmandje.

6

5a

Heb je nog geen account? Druk dan op ‘Nog geen account?’ en vul de nodige gegevens in en klik op de oranje knop ‘registreer’.

Heb je wel een account? Log dan in met jouw e-mailadres en paswoord.

5b

Ben je je paswoord vergeten? Klik dan op ‘paswoord vergeten’. Je krijgt een mail met daarin een link om opnieuw je paswoord in te stellen.

Nu ben je in het winkelmandje. Is dit de enige activiteit waarvoor je wilt inschrijven? Accepteer dan de voorwaarden en klik op online betalen

57
HOE LOG IK IN?

HOE KAN IK MIJN TARIEF AANPASSEN?

Ga naar je openstaande inschrijving in je winkelmandje en klik op het potloodje ‘bewerk’. Kies nu het juiste tarief door het juiste bolletje te selecteren en klik op ‘update deelnemer’. (Opgelet: indien je rechtsonder klikt op ‘sluiten’, wordt je tariefkeuze geannuleerd).

HOE KAN IK MEERDERE PERSONEN INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT?

Ga naar je openstaande inschrijving en klik op ‘extra deelnemers toevoegen’. Geef de naam, voornaam, het e-mailadres en tarief in en klik op ‘voeg deelnemer toe’. (Opgelet: indien je rechtsonder klikt op sluiten, wordt de persoon opnieuw verwijderd).

HOE KAN IK INSCHRIJVEN VOOR MEERDERE ACTIVITEITEN?

Klik in je winkelmandje bovenaan rechts op ‘terug naar website’ en ga naar de volgende activiteit waarvoor je wil inschrijven De activiteit wordt dan in je winkelmandje toegevoegd aan je openstaande inschrijvingen.

IK KAN NIET ONLINE BETALEN, WAT NU?

Klik onderaan bij je inschrijving op de oranje knop ‘winkelmandje tijdelijk bewaren’ en neem de eerstvolgende werkdag contact op met Avansa regio Gent. Wij bezorgen jou dan de betalingsgegevens.

HOE KAN IK EEN INSCHRIJVING VERWIJDEREN UIT MIJN WINKELMANDJE?

Ga naar je openstaande inschrijving en klik op het vuilbakje onder ‘verwijder’. Klik nadien op de knop ‘bevestig’.

NOG VRAGEN?

Ook onze onthaalmedewerkers staan voor je klaar tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u. Gesloten op woensdagen vrijdagnamiddag). 09 224 22 65  of info@avansa-regiogent.be

58
EXTRA VRAGEN BIJ ONLINE INSCHRIJVEN

VERDERE INFO

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug.

VOLZET

Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS

Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING

Avansa regio Gent hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs

De reductieprijs geldt voor:

• studenten (18+) met een geldige studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit via mail een kopie van jouw studentenkaart

• mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten: Contacteer ons op 09 224 22 65 voor meer informatie.

De sociale prijs geldt voor:

• mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje. Dit kan ook een foto of scan zijn die je per mail doorstuurt. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en woon je wel in Gent? Dan kan je beroep doen op het UiTPAS-kansentarief (zie verder).

• werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart.

Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 60.  Daarnaast is er een UiTPAS met Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten, duid je UiTPAS-kansentarief regio Gent aan bij de inschrijving en vul je het UiTPAS-nummer in, dat je op de UiTPAS kan terugvinden.

PRIJSVERSCHIL

Identieke cursussen kunnen in prijs verschillen als die op verschillende plaatsen worden gegeven omdat sommige gemeentebesturen en/of andere partners tussen komen in de kostprijs van een activiteit. Avansa regio Gent kan dan de deelnemersprijs verlagen. Een greep uit de partners die recent tussenkwamen in de deelnemersprijs: gemeentebestuur Evergem, gemeentebestuur Deinze, gemeentebestuur Merelbeke, gemeentebestuur Oosterzele, Cultuuroverleg Meetjesland. Wij danken hen voor hun bijdrage.

ANNULERING

• Kan een activiteit niet doorgaan door de huidige coronamaatregelen? Dan betalen we jou het inschrijvingsgeld terug.

Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven.

• Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten.

• Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID

Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Contacteer ons hiervoor per mail of telefonisch.

TOEGANKELIJKHEID

In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT  Elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u zijn we telefonisch bereikbaar, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Voor inschrijvingen en/of inlichtingen blijven we ook bereikbaar via de website en via mail.

Meer informatie  Avansa regio Gent vzw

Visserij 106/1, 9000 Gent

Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info@avansa-regiogent.be Website: www.avansa-regiogent.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

59

Met je UiTPAS REGIO GENT bij Avansa regio Gent

WAT IS UITPAS?

UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

VOOR WIE IS UITPAS REGIO GENT?

Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. Een paar jaar geleden sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent en sinds januari 2020 kwamen ook Melle en Lochristi erbij. De 5 gemeenten vormen samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten.

1. De gewone UiTPAS: hiermee betaal je het gewone standaardtarief, maar kan je wel punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten.

2. De UiTPAS met kansentarief: hiermee betaal je het UiTPASkansentarief (80% korting) en kan je bovenop nog eens punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. Dit is enkel voor mensen met een kansenstatuut.

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW. In Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Sociaal huis OCMW.

WELKOMSTVOORDELEN

Alle info en voordelen lees je op stad.gent/nl/uit-in-gent/uitpas.

DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UITPAS ZIJN:

Basisprijs: € 5

Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2  Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1  Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 59.

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UITPAS?

UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.

WAAR IS UITPAS REGIO GENT TE KOOP?

De UiTPAS regio Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi te koop. De huidige verkooppunten zijn in Gent: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee; in Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Bibliotheek Lochristi, Bibliotheek Beervelde, Bibliotheek Zaffelare, Bibliotheek Zeveneken, Lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Sportdienst Lochristi, Jeugddienst Lochristi, Cultuurdienst Lochristi.

Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar  stad.gent/nl/uit-in-gent. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Avansa regio Gent vind je op onze website: www.avansa-regiogent.be/uitpas

Inschrijven met je UiTpunten doe je via mail of telefonisch.

60

Activiteitenoverzicht januari, februari, maart

Actualiteit & Samenleving

VIE-groep Merelbeke Merelbeke Donderdag 12 januari 2023 overdag P. 19 VIE-groep Gent Gent Dinsdag 17 januari 2023 overdag P. 19 Pluslezing | Bruno Latour - dé denker van het antropoceen Gent Donderdag 19 januari 2023 overdag P. 19 Quotes | Wim Van Lancker - Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden Gent Donderdag 19 januari 2023 avond P. 18 Quotes |Wim Van Lancker-Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden | Online Online Donderdag 19 januari 2023 avond P. 18 Infosessie | Energie en geld besparen Gent Maandag 23 januari 2023 avond P. 11 Pluslezing | Narcisme. Op zoek naar licht in de duisternis Gent Donderdag 2 februari 2023 overdag P. 19 Rabot 4-358 en Rabot 2 | Docu-voorstelling van Simon Allemeersch Gent Donderdag 2 februari 2023 avond P. 16 Een feitelijke vereniging of vzw? | Infosessie Deinze Dinsdag 7 februari 2023 avond P. 9 Wij-Zij: polarisatie als verrijking en bedreiging | Lezing met Christophe Busch Oosterzele Donderdag 9 februari 2023 avond P. 9 Bezoek aan het Vlaams Parlement Brussel Woensdag 15 februari 2023 overdag P. 9 Het is allemaal de schuld van de Chinezen! | Tine Hens Evergem Donderdag 16 februari 2023 avond P. 10 Iedereen mee in de energietransitie? Gent Donderdag 16 februari 2023 avond P. 11 Pluslezing | Het Oude Testament: fictie of historie? Gent Donderdag 23 februari 2023 overdag P. 19 Nieuw Gent. Snapde? | Documentaire Gent Donderdag 2 maart 2023 avond P. 17 Jan Balliauw maakt de balans van één jaar oorlog in Oekraïne Gent Donderdag 2 maart 2023 avond P. 10

Pluslezing | De moord op de kunst Gent Donderdag 9 maart 2023 overdag P. 19

Quotes | Samira Azabar - BOEH! Baas over eigen hoofd Gent Donderdag 9 maart 2023 avond P. 18

Quotes | Samira Azabar - BOEH! Baas over eigen hoofd | Online via Zoom Online Donderdag 9 maart 2023 avond P. 18 Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis Gent Donderdag 23 maart 2023 overdag P. 10

Pluslezing | Twee filosofische werelden: Ludwig Wittgenstein en Rudolf Carnap Gent Donderdag 23 maart 2023 overdag P. 19 Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor je doen? Merelbeke Maandag 27 maart 2023 avond P. 10

Gentlezing | Gent, stad van de drie torens? Gent Donderdag 30 maart 2023 avond P. 17

Gentlezing | Gent, stad van de drie torens? | Online via Zoom Online Donderdag 30 maart 2023 avond P. 17

Pluslezing | Jacob Kats, theatermaker aan de wieg van het socialisme Gent Donderdag 20 april 2023 overdag P. 19 Basiscursus fietsonderhoud Merelbeke Vrijdag 21 april 2023 overdag P. 10

Pluslezing | Byung-Chul Han - De terugkeer van Eros Gent Donderdag 4 mei 2023 overdag p. 19

Pluslezing | Vanden Vos Reynaerde: Een Vlaams meesterwerk dat Vlamingen niet kennen Gent Donderdag 25 mei 2023 overdag p. 19

Pluslezing | Biografie van een stad: Gent. Stad van opstand Gent Donderdag 8 juni 2023 overdag p. 19 Nieuw leven op de Oude Dokken | Wandeling Gent Zaterdag 6 mei 2023 overdag p. 17

copyright: Publiek domein
61

Cultuur & Filosofie

Als op een winternacht... | Sessie 18/1 2023

Online Woensdag 18 januari 2023 avond P. 33

SamenLezen met anderstaligen | Kennismakingssessie Gent Donderdag 19 januari 2023 avond P. 34

Als op een winternacht... | Sessie 25/1 2023 Online Woensdag 25 januari 2023 avond P. 33 Paarse Zetel in De Krook | Bab Gons Gent Donderdag 26 januari 2023 overdag P. 20

SamenLezen met anderstaligen Gent Donderdag 26 januari 2023 avond P. 34 Schrijven over rouw en verlies Gent Zaterdag 28 januari 2023 overdag p. 28

Als op een winternacht... | Sessie 1/2 2023 Online Woensdag 1 februari 2023 avond P. 33

Welkom | Arabische cultuur verkennen Gent Donderdag 2 februari 2023 avond P. 22 "Filosoferen is leren te sterven" Gent Donderdag 2 februari 2023 avond P. 28 Actief klassieke muziek leren beluisteren Merelbeke Maandag 6 februari 2023 overdag P. 31 Kraanvogel, vlieg Gent Maandag 6 februari 2023 avond p. 28 Pocketfilosofie Gent Maandag 6 februari 2023 avond P. 26

Als op een winternacht... | Sessie 8/2 2023 Online Woensdag 8 februari 2023 avond P. 33 EINDPUNT. Gent Donderdag 9 februari 2023 avond P. 29 Geraas en geruis | Lezing door Jean Paul Van Bendegem Deinze Donderdag 9 februari 2023 avond P. 23 Leren filosoferen Merelbeke Vrijdag 10 februari 2023 overdag P. 26 Als op een winternacht... | Sessie 15/2 2023 Online Woensdag 15 februari 2023 avond P. 33

Als op een winternacht... | Sessie 22/2 2023 Online Woensdag 22 februari 2023 avond P. 33 Europa, Oxalá | Bezoek tijdelijke tentoonstelling Africamuseum Tervuren Zaterdag 25 februari 2023 overdag P. 32 Zorg voor het levenseinde Lochristi Dinsdag 28 februari 2023 overdag P. 23 Westerse mythologie Merelbeke Donderdag 2 maart 2023 avond P. 26 Filosofieleesgroep | Bruno Latour Gent Donderdag 2 maart 2023 avond P. 24 Proeven van druktechnieken | Zeefdruk Lochristi Vrijdag 3 maart 2023 overdag P. 24 Angst en onzekerheid: inspiratie uit de Stoïcijnse filosofie Evergem Maandag 6 maart 2023 overdag P. 27 Mondharmonica Evergem Maandag 6 maart 2023 avond P. 25

Into The Soul of The Blues Oosterzele Dinsdag 7 maart 2023 avond P. 25 Workshop Slam Poetry met Gentse rapper Fatih Devos Gent Woensdag 8 maart 2023 avond P. 30 In het hoofd van Joost Goethals | Reflectie over sociale fotografie Gent Zaterdag 11 maart 2023 overdag P. 30 Das Lied von der Erde Gent Maandag 13 maart 2023 avond P. 31 Allegorie in de beeldende kunst Gent Donderdag 23 maart 2023 overdag P. 32 Mattheuspassie Evergem Donderdag 23 maart 2023 avond P. 31 OnumentTaal Gent Zondag 26 maart 2023 overdag P. 29 Schrijven naar foto’s | Dagboeken uit de Brugse Poort Gent Donderdag 20 april 2023 overdag P. 30 Wijs, grijs en puber | Lezing door Jean Paul Van Bendegem Aalter Donderdag 20 april 2023 avond P. 27 Het ongeziene in beeld | Iconografiewandeling in het MSK Gent Zaterdag 22 april 2023 overdag P. 32 Het landschap (leren) lezen Oosterzele Zaterdag 29 april 2023 overdag P. 27

Persoon & Welzijn Doe toch niet zo moeilijk! Gent Maandag 16 januari 2023 avond P. 35 Mindfulness of aandachtstraining Gent Vrijdag 27 januari 2023 overdag P. 35 Authentiek contact leren leggen Merelbeke Maandag 30 januari 2023 overdag P. 35 Creatief denken Evergem Maandag 30 januari 2023 avond P. 36 Anders Leven | Lezing met Manu Keirse Aalter Donderdag 2 februari 2023 avond P. 36 De wondere wereld van de traan Evergem Donderdag 2 februari 2023 avond P. 36 Omgaan met piekeren Deinze Dinsdag 7 februari 2023 overdag P. 37 Is er stilte in de stad? Gent Zaterdag 11 februari 2023 overdag P. 37 Hartcoherentie | Infosessie Lochristi Donderdag 16 februari 2023 avond P. 37 De kracht van constructieve feedback en waardering Gent Zaterdag 25 februari 2023 overdag P. 38 De wondere wereld van de traan Merelbeke Donderdag 2 maart 2023 overdag P. 36 De magie van empathie Gent Donderdag 2 maart 2023 avond P. 38 Emoties: zoveel meer dan gevoelens Oosterzele Donderdag 2 maart 2023 avond P. 38 En ik dan? Gent Vrijdag 3 maart 2023 overdag P. 39 62

Persoon & Welzijn

Tot rust komen kan je leren

Evergem Dinsdag 7 maart 2023 avond P. 39 Hartcoherentie | Infosessie Evergem Donderdag 9 maart 2023 overdag P. 37

Baas over je gedachten

Merelbeke Donderdag 9 maart 2023 overdag P. 40 Meer geduld, minder stress Oosterzele Maandag 13 maart 2023 avond P. 40

Digitaal & Media

Digitaal maken | Introductie 3D-printen

Digistatie | Streamingdiensten voor muziek en video

Digicafé voor beginners | Tips om geld uit te sparen op het internet

Gent Maandag 9 januari 2023 avond P. 47

Landegem Zaterdag 21 januari 2023 overdag P. 42

Gent Donderdag 26 januari 2023 overdag P. 41

Film Fest Gent Talkies | 26/1 2023 Gent Donderdag 26 januari 2023 avond P. 49

Digistatie | Sociale media Evergem Zaterdag 28 januari 2023 overdag P. 42

Digistatie | Gratis software: de pareltjes Gent Maandag 30 januari 2023 overdag P. 42 Orde scheppen op Windows pc Merelbeke Dinsdag 31 januari 2023 overdag P. 48

Digistatie | Bijleren met apps Merelbeke Dinsdag 31 januari 2023 avond P. 43

Digistatie | Bescherm je privacy op Facebook Merelbeke Woensdag 1 februari 2023 overdag P. 43

Digistatie | Cinema online

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

Lochristi Donderdag 2 februari 2023 avond P. 45

Lochristi Donderdag 2 februari 2023 overdag P. 43

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen Deinze Zaterdag 4 februari 2023 overdag P. 43

Digitaal maken | Introductie tekenen met Inkscape Gent Maandag 6 februari 2023 avond P. 47

Digistatie | Smartphonefotografie Merelbeke Dinsdag 7 februari 2023 overdag P. 44

Creëer zelf je podcast Oosterzele Woensdag 8 februari 2023 avond P. 48

Digistatie | Smart home: hoe begin ik eraan? Oosterzele Donderdag 16 februari 2023 avond P. 44

Digicafé voor beginners | Bankieren met mijn smartphone Gent Donderdag 2 maart 2023 overdag P. 41

Film Fest Gent Talkies | 2/3 2023 Gent Donderdag 2 maart 2023 avond P. 49

Digistatie | Smartphonefotografie Deinze Zaterdag 4 maart 2023 overdag P. 44

Digistatie | Start to Pinterest Deinze Maandag 6 maart 2023 overdag P. 44

Digitaal maken | Introductie Cricut Design Space

Gent Maandag 6 maart 2023 avond P. 47

Digistatie | Muziek streamen met Spotify Gent Donderdag 9 maart 2023 avond P. 45

Digistatie | Cinema online Deinze Zaterdag 11 maart 2023 overdag P. 45

Digistatie | Alles over e-books Gent Zaterdag 11 maart 2023 overdag P. 45

Digistatie | Haal meer uit Chrome en Firefox Gent Dinsdag 14 maart 2023 overdag P. 46

Digistatie | Contactloos betalen Landegem Zaterdag 18 maart 2023 overdag P. 46

Digistatie | Instagram Deinze Donderdag 23 maart 2023 overdag P. 46

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen Merelbeke Dinsdag 28 maart 2023 avond P. 43 Digicafé voor beginners | Hoe maak je een veilig wachtwoord? Gent Donderdag 30 maart 2023 overdag P. 41

Film Fest Gent Talkies | 30/3 2023 Gent Donderdag 30 maart 2023 avond P. 49

Digitaal maken | Introductie lasersnijden Gent Maandag 3 april 2023 avond P. 47 Google cloud optimaal gebruiken Gent Dinsdag 18 april 2023 overdag P. 48

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be

TEL. 09 224 22 65

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be ISSN 1784-5661

REDACTIE

Sanne Stassijns, Veerle Bosteyn en Steve Maes

BEELDREDACTIE

Sanne Stassijns

WEBREDACTIE

Tim Deschaumes, Sanne Stassijns

CONCEPT & VORMGEVING

www.josnotteboom.be

COVERFOTO

Sophie Nuytten

DRUK

Geers Offset

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

René De Pauw

Fortlaan 25, 9000 Gent

P-NUMMER: P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

63
Dit is
Volkshogeschool
TEL.
E-MAIL:
ISSN
ONR.
RPR.
het kwartaaltijdschrift van Avansa,
Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be
09 224 22 65
info@avansa-regiogent.be
1784-5661
BE 0859.604.397
Gent, afdeling Gent grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be