Page 1

Herfst 2021

P. 20 Interview Joost Bonte

MET VOLLEDIG HERFSTPROGRAMMA – VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 18, NUMMER 4, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2021, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN


10

Actualiteit & Samenleving

28

Cultuur & Filosofie

40

Persoon & Welzijn Inhoudstafel

Nieuws 4 Samen Lievegem: interview 6 Actualiteit & Samenleving Interview Joost Bonte Cultuur & Filosofie Persoon & Welzijn Digitaal & Media

10 20 28 40 48

Inschrijven 62 UiTPAS 64

2

48

Digitaal & Media


Voorwoord

Beste deelnemer, vrijwilliger, partner, medewerker, Op het tijdstip van de samenstelling van dit tijdschrift zijn de tekenen eindelijk terug gunstig. We kunnen jullie deze herfst opnieuw een volledig breed en divers programma aan uitdagende ‘live’ activiteiten aanbieden. Naast het gebruikelijke aanbod binnen de vier themagebieden (Actualiteit & Samenleving, Persoon & Welzijn, Cultuur & Filosofie, Digitaal & Media) vind je in dit tijdschrift ook tal van nieuwe initiatieven. Denk maar aan het samenwerkingsproject ‘Kinderen van de migratie’ (p. 10) met Canvas, UGent, de publiekswerking van bibliotheek De Krook en Avansa. Op basis van fragmenten uit de nog uit te zenden gelijknamige reeks kan je in gesprek gaan met experten, getuigen en de makers. Of wat denk je van de bijzondere activiteitenreeks ‘Armoede = sociaal onrecht!’ (p. 19), het project ‘Samen Lievegem’ (zie interview p. 6) of de speciale aandacht voor de thema’s gezondheid (p. 46) en stilte (p. 45), … In Gent werken we ook mee aan Comon (p. 46) waar we samen rond het thema ‘Gezondheid’ een door jullie voorgesteld traject uitwerken met onze partners imec, stad Gent en UGent.

Naast een live aanbod blijven we ook een aantal activiteiten online aanbieden, voor mensen die minder mobiel zijn of minder verplaatsingstijd hebben. Bovendien worden heel wat praktijken ‘hybride’ (zowel live als online) aangereikt. Het hele team is bijzonder opgetogen dat we weer een beetje meer ‘voluit’ kunnen werken aan de samenleving en samen leven. Maar we zijn ook realistisch. Indien er verstrengingen of versoepelingen door de overheid worden opgelegd, passen we ons snel aan. Van je inschrijvingsgeld terugkrijgen tot extra publiek in de zalen. Van live naar hybride tot enkel virtueel. We zijn voorbereid en houden jou automatisch op de hoogte van eventuele wijzigingen of aanpassingen. Via onze website krijg je steeds updates van alle bijsturingen. Hopelijk tot erg gauw! Steve Maes Coördinator Avansa regio Gent

3


Nieuws

Dag van de Wetenschap 2021: 28 november Eén keer per jaar bundelen alle organisaties in Vlaanderen die met wetenschap bezig zijn de krachten om hun onderzoek, kennis en passie met alle Vlamingen te delen. In een uitgebreid aanbod van lezingen, kinderworkshops, wetenschapsmarktjes en experimenten – maar ook via online activiteiten – maak je kennis met het nieuwste, leukste en interessantste wat de Vlaamse wetenschap te bieden heeft. Jong of oud, newbie of gepatenteerde wijsneus: de Dag van de Wetenschap biedt voor elk wat wils. Check het programma op www.dagvandewetenschap.be

10-daagse geestelijke gezondheid focust op ontmoeting en sociale verbondenheid Tussen 1 en 10 oktober zet de 10-daagse van de geestelijke gezondheid het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit jaar staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal. Want: contact met anderen, dat hebben we nodig. Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden als het minder gaat, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke herinneringen opbouwen, … En steun van anderen is één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. Na al die maanden coronapandemie weten we meer dan ooit: veerkrachtig zijn, dat doen we samen. Op p. 46 lees je wat Avansa regio Gent in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid organiseert.

4


ACTIVITEIT

Naar een idee voor herbestemming van de kerk

Een methode met 7 bouwstenen

Kerk wordt… Een samenspel met inwoners?

Als je Google mag geloven, is de herbestemming van een kerk een populair thema. Tik maar in en er verschijnt een veelheid aan nieuwe invullingen voor de kerkgebouwen die worden onttrokken aan de eredienst. Vaak gaat dit gepaard met een verbouwing of een restauratie. Soms ook niet. In het beste geval krijgt de kerk een nieuwe functie die ingebed zit in een breder traject van dorpsvernieuwing of de opwaardering van een buurt.

De ‘Kerk in het midden – toolbox’ is een leidraad om een brede dialoog aan te gaan over de toekomst van het kerkgebouw. Hoe verzamel je info over de kerk? Hoe zorg je voor een open dialoog over de nieuwe bestemming? Hoe krijg je zicht op de behoeften van de lokale gemeenschap? Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen? Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle participatie? We delen onze ervaringen vanuit twee pilootkerken. We vertellen welke bouwstenen wij identificeerden en op welke manier je de dialoog en betrokkenheid kan stimuleren. We informeren je over de ondersteuning die de dienst Erfgoed en Avansa hierin voorzien. Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 23/10 2021 PAC Oost-Vlaanderen - Auditorium G22, Gouvernementstraat 22-24, Gent Elisabeth Seeuws, Bert Van der Veken Gratis | Wel vooraf inschrijven

Wat is een goede herbestemming? Kies je best voor een commercieel doel, zoals een restaurant, een architectenbureau of een luxehotel? Voorzie je ruimte voor overheidsdiensten en wordt het een toeristisch infopunt, een kindercrèche of een bibliotheek? In sommige gemeenten bieden kerken een dankbare oplossing voor het verenigingsleven dat steeds plekken zoekt om activiteiten te organiseren. In andere gemeenten neemt de zorg voor de vele parochiekerken een grote hap uit het budget en laat men het initiatief liever aan particulieren. Wat het ook wordt, het is goed om de stem van de inwoners te laten klinken in de zoektocht naar het nieuwe gebruik van het kerkgebouw. De kerk maakt deel uit van haar omgeving. Een kerkgebouw heeft een ruimtelijke impact in het landschap, het dorp en de buurt. Daar hou je dus best rekening mee. De kerk heeft ook een historische waarde en heeft vaak meervoudige betekenissen voor de lokale gemeenschap. De zoektocht naar een nieuwe bestemming, belangt daarom ook de kerkbezoekers, de omwonenden én de inwoners van de gemeente aan. De ‘Kerk in het midden – toolbox’ ondersteunt lokale gemeenschappen en gemeente- en kerkbesturen in de ontwikkeling van een lokale visie op de toekomst van de kerk. Avansa regio Gent en dienst Erfgoed van de provincie OostVlaanderen organiseren komend najaar twee workshops waarbij je kennis maakt met de mogelijkheden van de toolbox:

Code: 21AS9938

ACTIVITEIT

Zelf aan de slag met de toolbox

Hoe de tools inzetten om lokaal in dialoog te gaan? In de ‘Kerk in het midden – toolbox’ vind je draaiboeken, sjablonen, afbeeldingen en informatiebladen die je kan gebruiken om zelf de dialoog met inwoners over de toekomst van de kerk te organiseren en te begeleiden. We stellen de inhoud van de toolbox aan je voor. Aan de hand van concrete cases illustreren we hoe je de onderdelen van de toolbox gericht kan inzetten. Dinsdagnamiddag (13.30u-16.30u): 26/10 2021
 Provinciehuis Oost-Vlaanderen - Banketzaal, Gouvernementstraat 1, Gent Elisabeth Seeuws, Bert Van der Veken Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9939

5


Tony Vermeire

Steve Maes

Op zoek naar een gemeenschappelijke identiteit voor zeven dorpen Dubbelgesprek met Tony Vermeire, burgemeester van Lievegem, en Steve Maes, coördinator van Avansa regio Gent, over het participatief project ‘Samen Lievegem’ Woord: Lieselot De Vylder

6

Een project over verbinding opstarten in volle coronatijden, geen evidente opdracht. Toch slaagden gemeente Lievegem en Avansa regio Gent erin om inwoners warm te maken voor dit project waarin elkaar ontmoeten (over grenzen heen) centraal staat… In 2019 fusioneerden drie gemeenten, samen zeven dorpskernen (Waarschoot, Beke, Oostwinkel, Zomergem, Ronsele, Lovendegem en Vinderhoute) immers tot gemeente Lievegem. Wat brengt zo’n fusie teweeg en hoe ziet de toekomst van Lievegem eruit? 
“Een verbonden iemand is een minder verzuurd iemand”, aldus de burgemeester.


“Ik hoop dat het verenigingsleven COVID-19 overleeft” – Tony Vermeire (burgemeester Lievegem)

Tony Vermeire: “Voor de effectieve fusie leefden er vooral praktische bezorgdheden zoals: ‘Wat met adresen straatnaamwijzigingen?’. Op een gegeven moment was er het voorstel om op de gemeentenaamborden enkel ‘Lievegem’ te vermelden en niet meer te verwijzen naar het oorspronkelijke dorp of gemeente. Na veel tegenkanting is het college op zijn beslissing teruggekeerd. Een voordeel van de fusie voor de inwoners is de belastingverlaging, maar ook het recente ontstaan van het vaccinatiecentrum. Door als gemeente groter te worden, werd zo’n initiatief plots mogelijk. We kunnen nu als grotere gemeente ook zwaarder doorwegen op het beleid, wat de inwoners ten goede komt. IT- en financiële diensten werden gecentraliseerd en er is ook een groter aanbod aan jeugd- en sportkampen.”

1

Begin dit jaar ging het project ‘Samen Lievegem’ van start. Waarom wilde je dit project starten?

Vermeire: “We zaten met drie gelijkwaardige en gelijkaardige gemeentes. We wilden de dorpskern centraal zetten en de inwoners zien als volwaardige actoren die mee het dorp maken. Tegelijk hadden we ook een overkoepelende ‘Lievegemse paraplu’ nodig. Ik was op zoek naar hoe we deze twee konden verbinden met elkaar. Ik wilde graven naar een gemeenschappelijke identiteit of zaken die ons verbinden. Daarom was dit project nodig, vond ik.”

Steve Maes: “De eigenheid van een gemeente ligt in de straat en in de verbinding tussen mensen. Het is mooi dat we met een project als ‘Samen Lievegem’ bruggen kunnen bouwen tussen de verschillende dorpskernen. In de dialoog kan een meerwaarde gecreëerd worden. Als Avansa vinden we het bovendien belangrijk om het leven, de eigenheid en de diversiteit van buurten te omarmen en te behouden. Corona heeft het verhaal natuurlijk bemoeilijkt. Probeer maar eens een participatief traject op te starten en vorm te geven van achter digitale toestellen. Dat gaat met vallen en opstaan, ook voor ons is het experimenteren.”

2

‘Samen Lievegem’ gaat over verbinding en ontmoeting, hoe vinden jullie dat het gesteld is met verbinding en ontmoeting in onze samenleving op dit moment?

Vermeire: “Ik ben actief op sociale media en probeer daar voornamelijk een positieve boodschap te brengen. Maar ik zie dingen die mij bezorgd maken, boodschappen die ik liever niet zie, ook in onze gemeente. Er wordt vaak naar de overheid gewezen als schuldige, maar de overheid heeft tegenwoordig minder en minder macht dan vroeger. Zo moet ze zich bijvoorbeeld bescheiden opstellen ten aanzien van grote spelers zoals de media.

lees verder op pag. 8

7


“Mensen verbinden zich meer dan ooit via sociale media. Maar men moet vaak nog leren om er kritisch mee om te gaan” - Steve Maes (coördinator Avansa regio Gent)

Vroeger kwamen mensen meer samen, er was het verenigingsleven, … Ik hoop dat het verenigingsleven COVID-19 overleeft. Zoals er een economische relance voorspeld wordt, hoop ik ook op een sociale relance. Ik hoop dat er nog altijd vrijwilligers zullen zijn om de verenigingen te trekken en dat de leden niet afhaken. Een verbonden iemand is immers een minder verzuurd iemand. Het is belangrijk om eigenaar te zijn van iets zodat mensen mee verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van de gemeente. Bepaalde groepen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. Er zijn veel armen bijgekomen en die horen we misschien te weinig, maar voor een grote meerderheid in onze dorpen is het nog altijd heel goed leven en is de levensstandaard zelfs verhoogd. We zien dat aan de kwaliteit van onze woningen. Een grote groep heeft het echt goed en toch hoor je misnoegdheid, daar wil ik aan werken en daarom vind ik zo’n project belangrijk. Om die verbondenheid terug aan te wakkeren.” Maes: “Het medialandschap is helemaal door elkaar geschud, wat op zich geen slechte zaak is… mensen verbinden zich meer dan ooit via sociale media. Maar men moet vaak nog leren kritisch om te gaan met die sociale media. Het is een enorme uitdaging, zeker voor de politiek, om rond digitale geletterdheid te werken en mensen te leren omgaan met dat nieuwe, ongelooflijk machtige middel waarbij minderheden - door op te vallen - meerderheden kunnen worden. Corona vergroot dit nog uit en het vergroot ook de verschillen tussen wie het goed heeft en wie in of op de rand van armoede leeft. 
Ik merk ook dat er afstand is tussen platteland en stad. Die afstand kleiner maken is ook een opdracht voor Avansa. Niet alle aandacht moet naar de steden gaan. Het versterken van landelijke gemeentes is belangrijk. En ik denk dat de politiek dé grote opdracht heeft om mensen te blijven betrekken bij het beleid. Een initiatief zoals ‘Samen Lievegem’ is hier een voorbeeld van.”

8

3

Tony, wat is jouw droom voor Lievegem over 10 jaar?

Vermeire: “Dat we een moderne, vooruitstrevende en sterke gemeente zijn die IT-matig mee is. Dat elk huis een gemeentehuis is geworden waarbij je een thuisloket hebt dat op punt staat. Zo komt er meer tijd vrij om uitleg te geven aan huis bij mensen die nog niet (helemaal) mee zijn in de digitale wereld. Anderzijds hoop ik dat elk gemeentehuis ook een thuis kan worden voor de inwoners, dat het ook een ontmoetings-, creatieve en belevingsplek is en niet enkel de connotatie heeft van ‘papieren afhalen en in de wachtrij staan’. Ik wil ook dat mensen Lievegem ervaren als een gemeente waar er nog samen gewoond wordt. Dat het geen ‘slaapgemeente’ is. Ik hoop dat het gaat leven en bruisen in Lievegem en dat we vernieuwend kunnen zijn. Radio Lievegem is een mooi voorbeeld van een initiatief dat erg waardevol is gebleken om in coronatijden toch verbinding te maken met dorpsgenoten. In de toekomst hoop ik op meer van zulke initiatieven.”


SAMEN LIEVEGEM de ontmoeting die grenzen verlegt

‘Samen Lievegem’ is een project van gemeente Lievegem in samenwerking met Avansa regio Gent. Drie gemeenten, samen zeven dorpskernen (Waarschoot, Beke, Oostwinkel, Zomergem, Ronsele, Lovendegem en Vinderhoute) fusioneerden in 2019 tot gemeente Lievegem. Het gemeentebestuur van Lievegem en Avansa Regio Gent kregen middelen uit het LEADER programma om samen met zoveel mogelijk burgers de nieuwe Lievegemse eigenheid te ontdekken en vorm te geven. We doen dit door inwoners, organisaties en bedrijven samen te brengen op activiteiten rond de thema’s ‘Ruimte, Verhalen en Verbeelding’. Deze zomer wordt er een traject rond verhalen en een traject rond zitbanken opgestart. In het najaar zal het thema ‘water’ meer in beeld komen, als verbindend element tussen de dorpen. Weetje: Lievegem vormt voor een groot stuk de bron van het drinkwater dat uit de Gentse kranen stroomt! ‘Samen Lievegem: de ontmoeting die grenzen verlegt’, loopt nog tot de zomer van 2022.
 Alle info op: lievegem.be/samenlievegem

9


copyright: Archief Gent

Actualiteit & Samenleving Canvas in de Krook

Luister naar getuigen en experts uit de Canvas-reeks ‘Kinderen van de migratie’ Dit najaar is de reeks ‘Kinderen van de migratie’ te zien op Canvas. Ontdek tijdens deze avond ongeziene fragmenten, luister naar getuigen en experten uit de reeks en ga nadien live met hen in gesprek. Fatma Taspinar (VRT NWS) leidt de avond in goede banen. Na de Tweede Wereldoorlog bracht België honderdduizenden mensen naar hier als arbeidsmigrant. Ze legden de kiem voor de superdiverse maatschappij waarin we vandaag leven. Wat weten we, meer dan zeventig jaar na de start van deze migratie, over hun verhaal? In de Canvas-reeks ‘Kinderen van de Migratie’ vertellen de pioniers en hun kinderen voor het eerst over het zware en gevaarlijke werk, het onbekende land waarin ze terecht kwamen en de vele obstakels die ze overwonnen. Een vergeten verleden dat meer dan ooit actueel is.

10

Woensdagavond (19.30u-22u): 15/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF via het online platform Zoom. Pc/ tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen.  Christos Pistolas, Floor Verhaeghe, Memet Karaman, Naget Dahmany, Naima Charkaoui, Neshilan Dogan, Tina De Gendt, Clem Robyns, Fatma Taspinar € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live) € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 21AS9922 (live), 21AS9937 (online met nabespreking), 21AS9966 (online zonder nabespreking) I.s.m. VRT, Bibliotheek De Krook, CESSMIR, Mi-MEMBR, Urgent.FM vzw


Wandeling langs buurtinitiatieven in SintAmandsberg Sint-Amandsberg is één van de grootste deelgemeenten van Gent en valt dan ook uiteen in verschillende buurten. In deze wandeling maken we kennis met buurtinitiatieven in de wijken en straten in de buurt van de ‘groene banaan’, de groene buffer tussen Sint-Amandsberg en de NMBS-site. Zaterdagvoormiddag (10u-13u): 2/10 2021 Plaats van afspraak: aan de ingang van Boer’nbuurthuis, Spijkstraat 149, Gent Raf Verbeke € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9821

copyright: Publiek domein

copyright: Jef Geldof

Sint-Amandsberg

Khalid Benhaddou over jongeren en radicalisering In zijn boek Is dit nu de islam? vertelt Khalid Benhaddou hoe de Koran moet gelezen en begrepen worden: niet letterlijk, maar wel in zijn historische context. Hij bespreekt de extreme islam en zijn terroristische uitwassen, hoe je die concreet kan bestrijden en hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. Daarnaast houdt hij een warm pleidooi voor verzoening en dialoog. Maandagavond (20u-21.30u): 4/10 2021 Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele Khalid Benhaddou €8|€6|€4 Code: 21AS9534 I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

Basiscursus fietsonderhoud We pakken remmen en problemen met lichten aan, kijken versnellingen na en leren hoe de fiets op maat afgesteld kan worden. Zo leer je hoe je je fiets snel en budgetvriendelijk kan herstellen. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes. Breng je eigen fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt. In de eerste les krijg je meer info over welke materialen je nodig hebt voor de volgende lessen. 4 dinsdagavonden (19.30u-22u): 5/10, 12/10, 19/10, 26/10 2021 Fietsendepot - De Fietsambassade Gent, Maaltebruggestraat 191, Gent Marijke Van Heurck, Vladimir Duka € 78 | € 58.50 | € 39 | € 15.40 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9838 I.s.m. De Fietsambassade Gent

11


Ethisch consumeren op het spanningsveld tussen fair trade en lokaal Fairtradeproducten stonden jarenlang synoniem voor producten van kleine producenten in het Zuiden en leken op gespannen voet te staan met de stijgende vraag naar lokale producten. Tom Ysewijn (studiedienst Oxfam) licht toe hoe de fairtradebeweging omgaat met dit spanningsveld. Hij toont aan dat, ook wanneer men rekening houdt met het ecologische aspect, sommige producten uit het Zuiden toch de meest ethische keuze zijn. Na de lezing krijgen de deelnemers een drankje aangeboden. Dinsdagavond (19.30u-21u): 5/10 2021 Coopuur, Veldhoek 33,

Duurzame en ethische modekleding: is het mogelijk?

Tegenspraak | Voor of tegen patenten in farma Zijn patenten de beste garantie voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en vaccins of beschermen ze vooral de monopolies en winsten van farma giganten? Het debat woedt met de coronacrisis opnieuw volop. Welke argumenten kunnen jou het meest overtuigen? Of wil je zelf je mening over dit thema inbrengen? In ‘Tegenspraak’ kunnen beide sprekers én het publiek zich uitspreken over een aantal stellingen.

Hoe weten we of onze kleding ecologisch en ethisch verantwoord is? Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne volgt de kledingbusiness al jarenlang en vertelt welke merken en ketens echte inspanningen leveren voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Donderdagavond (20u-21.30u): 7/10 2021 Bibliotheek Oosterzele,

Maandagavond (20u-21.30u):

Stationsstraat 13,

11/10 2021

Scheldewindeke-Oosterzele

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Sara Ceustermans €8|€6|€4

Ruben Mersch, Caroline Ven,

Code: 21AS9531

Janusz Vanhellemont

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Clean Clothes

Oostwinkel-Lievegem

€ 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Campaign in Belgium, Oxfam Wereldwinkel

Code: 21AS9871

Oosterzele

Tom Ysewijn

I.s.m. Bibliotheek De Krook

€ 5 | Inschrijven via Coopuur ook mogelijk Code: 21AS9805

Ethisch consumeren

12

copyright: Cam Morin

Tegenspraak

Copyright: Publiek domein

I.s.m. Coopuur


Cold War | Zimna wojna

Ciné local special | Film + dialoogtafels In 2019 telde Eeklo 252 inwoners van Poolse afkomst. Met het project ‘Nieuwkomer in de kijker’ willen we deze gemeenschap beter leren kennen. De film ‘Cold War’ neemt ons mee naar het Polen vlak na de Tweede Wereldoorlog. Verwacht je aan een meeslepend verhaal, folkloristische muziek en prachtige zwart-witfotografie. Na de film gaan we in gesprek met Poolse inwoners over land en cultuur, de aanwezigheid van de Poolse gemeenschap hier en de integratie in een nieuwe omgeving. Zaterdagavond (20u-22u): 16/10 2021 Cultuurcentrum De Herbakker, Past. De Nevestraat 10, Eeklo Fabienne Haerinck, Janusz Vanhellemont € 5 | € 1.25 - UiTPAS-kansentarief regio Meetjesland Code: 21AS9882.0 I.s.m. Agentschap Integratie en Inburgering, Cultuurcentrum De Herbakker-, N9 muziekclub Eeklo vzw, Stad Eeklo Inschrijfpunt: Cultuurcentrum De Herbakker, 09 218 27 27, info@ccdeherbakker.be

Boekvoorstelling | Van liefdadig naar rechtvaardig Een debat over mondiale uitdagingen en vernieuwende antwoorden, ook in Gent

Hoe pak je mondiale ongelijkheid aan? Wat betekent internationale solidariteit? Hoe biedt ze antwoorden op globale uitdagingen? 11.11.11-directeur Els Hertogen stelde hierrond een boek samen en gaat in debat over de implicaties daarvan voor de stad, de universiteit, de NoordZuidbeweging, en iedereen die zich wil inzetten voor mondiale rechtvaardigheid. Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 19/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Els Hertogen, Hafsa El-Bazioui,

copyright: Publiek domein

copyright: Publiek domein

Cold War

Stefan Blommaert

Stefan Blommaert over de toenemende invloed van China in de wereld Hoe moeten we reageren op de toenemende invloed van China in de wereld? Stefan Blommaert, China verslaggever voor de VRT, vertelt op meeslepende wijze de verhalen die we nodig hebben om beter te begrijpen wat er met China aan de hand is. Donderdagavond (20u-21.30u): 21/10 2021 Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele Stefan Blommaert €8|€6|€4 Code: 21AS9718 I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Davidsfonds Oosterzele

Koen Vlassenroot, Nyanchama Okemwa, Sibo Kanobana Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9903 I.s.m. Bibliotheek De Krook, CESSMIR, De Stadsacademie, Ghent Centre for Global Studies - UGent, Human Rights Centre

13


Infosessie Autodelen Autodelen is een systeem waarbij je samen met anderen gebruik maakt van dezelfde auto. Dat biedt tal van voordelen: goedkoper, milieuvriendelijker en socialer! Ook je (eigen) tweede wagen delen is mogelijk. Hoe gaat autodelen precies in zijn werk en wat zijn de mogelijkheden? Hoe zit het met de verzekering, benzinekosten, onderhoud...? Je komt het in deze infosessie allemaal te weten. We gaan ook in op de lokale situatie in Aalter. Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 26/10 2021 ArtA’A, Stationsplein 25, Aalter Medewerker Autodelen.Net Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9530 I.s.m. Bibliotheek Aalter, Gemeente Aalter - Mobiliteit, Autodelen.Net - Vlaams Netwerk Autodelen

Dzjambo

Interculturele ontmoetingsgroep Heb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom in onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. In kleine groepjes leren we samen Turks koken, bezoeken we een museum of maken we een wandeling in de Bourgoyen. Zo ontstaan op een ongedwongen manier boeiende gesprekken en fijne contacten. De maandelijkse ontmoetingen staan garant voor gezelligheid en interessante activiteiten die je steeds zelf kan kiezen. De eerste bijeenkomst is voorzien als infosessie voor zowel de Nederlandstalige als de anderstalige deelnemers. De deelnemers worden in subgroepen opgedeeld, waarna een korte uitleg volgt over de werking van Dzjambo. Je kan meteen kennismaken met de deelnemers van dit subgroepje. Hierna volgt een voorstelling van activiteiten voor de volgende maand. Iedereen kan al dan niet intekenen voor één of meerdere van die activiteiten. We kijken ernaar uit om je te verwelkomen! 8 vrijdagavonden (19.30u-22u): 29/10 + 26/11 + 17/12 2021 + 28/1 + 25/2 + 25/3 + 29/4 + 27/5 2022 Buurtwerk MachariusHeirnis-Scheldeoord,

Feminisme vandaag | Lunchlezing

Inspiratie, reflectie en gesprek met het Gentse beleid Feminisme vandaag gaat verder dan de traditionele grenzen tussen het huishouden en de markteconomie. Wat wij nu als vanzelfsprekend zien, is het resultaat van een lange strijd. Feminisme heeft impact op alle domeinen van het maatschappelijk leven. Gastsprekers zijn Valerie De Craene (UGent - Onderzoeker gender en diversiteit, Cosmopolis VUB en Motief) en Iris Verschaeve (feministisch engagement bij Furia als co-voorzitter). Moderator is Fatima Laoukili (onderwijsassistent en doctoraatsstudent aan de UAntwerpen rond middenveld en diversiteit). Samen met het panel gaat ze in gesprek met schepen Astrid de Bruycker rondom de verwezenlijkingen, plannen en speerpunten in het stadsbeleid.

Tarbotstraat 61a, Gent Maandagmiddag (12u-13.30u): 8/11 2021 Vrijwilligers Dzjambo

Bibliotheek De Krook,

Gratis | Vooraf inschrijven hoeft niet |

Miriam Makebaplein 1, Gent

Meer info vind je op www.dzjambo.be

Astrid De Bruycker, Fatima Laoukili,

Code: 21AS8856

Iris Verschaeve, Valerie De Craene

I.s.m. IN-Gent vzw

€5|€1-

copyright: Jasper Leonard

UiTPAS-kansentarief regio Gent

14

Code: 21AS9880 I.s.m. Bibliotheek De Krook, VIVA-SVV Oost-Vlaanderen


Wennen aan een superdiverse samenleving

Een complex compromis Onze samenleving werd de laatste decennia steeds diverser en vraagt een constante mentale aanpassing. In deze driedelige vormingsreeks begeleidt Motief vzw je om constructief met de verschillen tussen ons om te gaan. Hoe komt mijn eigen referentiekader tot stand? Wat is mijn visie op diversiteit in de samenleving? Welke rol heeft levensbeschouwing in onze samenleving? Voor mezelf en voor anderen? Hoe bouwen we samen aan een solidaire samenleving die recht doet aan ieders eigenheid?  3 maandagavonden (19u-22u): 8/11, 15/11, 22/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Leila Clement Prijzen die Motief hanteert: Categorie A: € 6, Categorie B: € 15, Categorie C: € 24, Categorie D: € 30, Categorie E: € 36, Categorie F: € 45, Meer info: https://www.motief.org/ info-prijscategorieen Code: 21AS9441 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Motief vzw Inschrijfpunt: Motief vzw, 03 2169483, info.motief@skynet.be 


Wij-zij: polarisatie als verrijking en bedreiging Interlevensbeschouwelijke dialoog

De katholieke, vrijzinnige en moslimgemeenschappen van Zelzate slaan de handen in elkaar om via uitwisseling en ontmoeting tot meer wederzijds begrip te komen. Christophe Busch analyseert voor ons het fenomeen van polarisatie en reikt ons handvatten aan om negatieve vormen van polarisatie te counteren. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over hoe we dit bij onszelf of in onze omgeving herkennen en hoe we hier mee kunnen omgaan. Vrijdagavond (19u-22u): 19/11 2021 De Kring, Kerkstraat 56, Zelzate Christophe Busch Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9855 I.s.m. Agentschap Integratie en Inburgering - Gent, huisvandeMens Eeklo, HVV Zelzate, Marokkaanse moskee, ORBIT vzw, Parochie Assenede-Evergem-Zelzate, Turkse moskee Inschrijfpunt: Parochie AssenedeEvergem-Zelzate, 09/344.55.21, parochie. assenedeevergemzelzate@kerknet.be

copyright: Kristine De Messemaeker

copyright: Publiek domein

Wennen aan een superdiverse samenleving

In mijn stroatse Het Gentse dialect in straatnamen

Het thema voor de ‘Week van het Gents’ is dit jaar ‘In mijn stroatse’. In deze lezing focussen we op straatnaamgeving, toponiemen en de link naar dialecten. Niet alleen het sappige Gents maar ook de connectie naar de dialecten in de deelgemeenten komen aan bod. Een zoektocht naar straatnamen in het dialect of zelfs naar de naam die in het dialect aan je straat wordt gegeven. Soms blijkt die heel anders dan het officiële bordje dat op de hoek van de straat hangt … Maandagnamiddag (15u-16.30u): 22/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF Online via Facebook live | Je kan vrij surfen naar de FB-pagina van Bibliotheek De Krook - www.facebook.com/ bibliotheekdekrook/. Dit is een publieke pagina dus heb je geen account nodig. Deze lezing kan je een paar dagen nadien ook beluisteren via https://soundcloud.com/bibdekrook Spreker volgt later Gratis | Wel vooraf inschrijven voor de live-sessie Code: 21AS9897 (live), 21AS9909 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook, STAM - Erfgoedcel Gent

15


Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen Online infosessie via Zoom

Leer waarom mens- en milieuvriendelijk (ver)bouwen ook op maat van jouw project en budget mogelijk is. Waar vind je correcte informatie en bij wie kan je terecht met je vragen? Je krijgt in een notendop een doe-wijzer en uiteraard tonen we jou inspirerende realisaties uit de praktijk. Na deze boeiende infosessie kan je aan de slag om jouw mens- en milieuvriendelijke bouwproject te realiseren. Donderdagavond (20u-22u): 25/11 2021 Hilde Vanwildemeersch € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen.  Code: 21AS9860 I.s.m. Bibliotheek De Krook, VIBE vzw

copyright: Vibe vzw

De knikkers van Qadir | Theatervoorstelling met nabespreking in dialoogtafels Acht knikkers vormen het enige speelgoed dat Qadir Nadery ooit heeft gezien. Ze zijn uiteindelijk ook het enige dat hij in de locker voor ‘waardevolle spullen’ kan steken wanneer hij na een lange tocht in een Belgisch vluchtelingenkamp arriveert. Een meeslepende en hartverscheurende voorstelling, een verhaal over een exodus die het slechtste in de mens laat zien, maar tegelijk ook de onmetelijke kracht toont van de menselijke waardigheid. Na de voorstelling ben je welkom om aan te schuiven aan gesprekstafels met internationale hapjes. We praten na over de voorstelling en leggen verbinding met vluchtelingen en nieuwkomers. Donderdagavond (20u-22u): 9/12 2021 Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31, Sleidinge-Evergem Theaterwerkplaats Het Gevolg, Eva Rousselle, Janusz Vanhellemont Voor deze voorstelling kan je vanaf 24/8 2021 inschrijven via Cultuurcentrum Evergem. Tickets: Basis - € 12 | Kortingsprijs (bv. groepen van 12 personen) - € 10.50 | Vriendenpas: € 10 | Vriendenpas - 26 jaar:

copyright: publiek domein

€ 6 | - 26 jaar: € 7

16

Code: 21AS9539 I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem, Sociale Dienst Evergem Inschrijfpunt: Cultuurcentrum Evergem, 09 3585100, cultuurcentrum@evergem.be 


Peter Verlinden over kinderen op de vlucht Tussen de vluchtelingen die ons land opvangt, bevinden zich ook heel wat kinderen en minderjarigen. Zij ontvluchtten, al dan niet samen met hun ouders, conflictgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak. Peter Verlinden maakt zich druk om het feit dat deze jongeren nauwelijks begeleiding en opvang krijgen. Zijn lezing is gebaseerd op de jongste gegevens over de vluchtelingencrisis en op de persoonlijke ervaringen van zijn echtgenote. Zij belandde hier zelf als vluchtelinge in de nasleep van de Rwandese genocide. Donderdagavond (20u-21.30u): 16/12 2021 Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi Peter Verlinden € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9789 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bibliotheek Lochristi


Human Rights @ De Krook

Ageism of leeftijdsdiscriminatie is een term die door de COVID-19 pandemie meer en meer aandacht kreeg. Er leven heel wat stereotiepe en vaak negatieve ideeën over ouderen. In dit debat bekijken we met verschillende experten hoe we ervoor kunnen zorgen dat de seksuele gezondheid en rechten van ouderen gewaarborgd kunnen worden in de toekomst. Donderdagavond (19.30u-21u): 9/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Anne Nobels, Ines Keygnaert Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9919 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Human Rights Centre, UZ Gent Inschrijfpunt: Human Rights Centre 09 264 69 11 - info.hrc@ugent.be

Drugs, drugsbeleid Beperking of en mensenrechten vermogen? Ook in ons land kan een drugsbeleid op gespannen voet staan met de grondrechten van elke burger. In dit panelgesprek kijken de deelnemers vanuit het mensenrechtenperspectief naar de internationale en de Belgische aanpak van drugsfenomenen. Samen met de deelnemers uit het publiek gaan ze op een interactieve manier op zoek naar manieren waarop de aanpak van drugsproblemen in de samenleving op een ‘mensenrechtenvriendelijke’ manier kan worden hervormd. Donderdagavond (19.30u-21u): 7/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Joost Bonte, Tino Ruyters, Tom Decorte, Wies De Graeve Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9920 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), VZW Smart On Drugs, Human Rights Centre Inschrijfpunt: Human Rights Centre 09 264 69 11 - info.hrc@ugent.be

Kwetsbare dansende lichamen in het oeuvre van Alain Platel en les ballets C de la B In deze boekpresentatie met aansluitend debat gaan we dieper in op wat het betekent om dansvoorstellingen te creëren ‘for everybody’. Hoe exclusief of inclusief is dans? Wat zijn de gangbare normen rond virtuositeit? En hoe kunnen nietnormatieve dansende lichamen deze notie van virtuositeit verbreden? Donderdagavond (19.30u-21u): 4/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Christel Stalpaert, Guy Cools Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9921 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Human Rights Centre Inschrijfpunt: Human Rights Centre 09 264 69 11 - info.hrc@ugent.be

copyright: Michiel Hendryckx

Een debat over (seksuele) gezondheid en rechten van ouderen

17


Regenwoudsessies In samenwerking met verschillende partners organiseren we een combinatie van online en live activiteiten waarbij we de long van onze planeet in de kijker zetten. We laten een aantal bevoorrechte getuigen aan het woord die op het terrein aanwezig zijn of de situatie ter plekke opvolgen. In de online sessie van WWF leren we ook hoe we zelf via ons eetpatroon een bijdrage kunnen leveren.

De impact van consumptie op ontbossing wereldwijd Online

Via onze consumptie en meer concreet via onze voeding hebben we een belangrijke impact op het verdwijnen van regenwoud en andere waardevolle ecosystemen. In deze sessie gaan we dieper in op hoe de productie van o.a. soja, palmolie en cacao een impact heeft op de vernietiging van natuur en verlies aan biodiversiteit wereldwijd. Donderdagavond (20u-21.30u): 7/10 2021 Joris Aertsens Gratis | Wel vooraf inschrijven | Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede

Het bos in Laos als bron van voedselzekerheid en biodiversiteit Lezing Filip Debruyne

In Laos gebruiken bepaalde bergvolkeren op een duurzame manier de natuur en hun omgeving om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar klimaatverandering en transformatie van bossen in plantages bedreigen hun natuurlijke hulpbronnen. In deze lezing van Filip Debruyne (jarenlang actief in projecten van boslandbouw in Laos) kom je meer te weten over hoe deze boslandbouwers ondersteund worden.

internetverbinding nodig. Vooraf

Woensdagavond (20u-21.30u):

ontvang je de link en enkele tips om in te

27/10 2021

loggen.

Bibliotheek De Krook,

Code: 21AS9856

Miriam Makebaplein 1, Gent

I.s.m. WWF Filip Debruyne Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9813 I.s.m. Bibliotheek De Krook

18


Activiteitenreeks Armoede = sociaal onrecht!

Armoede is nog steeds een plaag die wereldwijd blijft voortwoekeren. De Verenigde Naties zijn ambitieus, want de eerste doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen luidt: ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’. Ook bij ons leeft naar schatting 1 op 10 Belgen in armoede. In deze activiteitenreeks staan we stil bij armoede hier en in de wereld. We gaan na welke lessen het beleid best trekt uit de getuigenissen in het tv-programma ‘Zorgen voor mama’. Topdokter Stephanie De Maesschalck getuigt over haar engagement voor toegankelijke zorg in kansarme buurten en voor vluchtelingen in Duinkerke. Tenslotte geven we deelnemers de kans om kennis te maken met verenigingen en initiatieven uit Deinze die zich inzetten voor hun medeburgers.

In Deinze zorgen we voor elkaar Uit de meest recente cijfers blijkt dat 7% van de Deinzenaren in armoede leeft. Contactcentrum vzw, De Katrol, De Regenboog en De Zonnebloem zijn (vrijwilligers)organisaties die met hen op weg gaan. Organisatoren en vrijwilligers delen hun ervaringen en hoe zij deze problematiek in Deinze trachten aan te pakken. Als publiek krijg je de kans om actief mee te denken en jouw mening te geven. Donderdagavond (19.30u-21u): 28/10 2021 Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze De medewerkers van lokale initiatieven

PANELGESPREK

Zorgen voor mama In dit panelgesprek blikken Kristel Verbeke en Joost Bonte terug op de ervaringen van de mama’s in het programma ‘Zorgen voor mama’. Vervolgens gaat Joost in gesprek met ex- voorzitter van de Decenniumdoelen Jos Geysels over een aantal thema’s die in dit programma aan bod komen. Zijn deze problemen herkenbaar voor mensen die met de armoedeproblematiek vertrouwd zijn? En wat kan de overheid meer of beter doen om hierop een antwoord te bieden? Lees ook het interview met Joost Bonte op p. 20. Donderdagavond (19.30u-21u): 21/10 2021 Leietheater, Brielstraat 8, Deinze Joost Bonte, Jos Geysels, Kristel Verbeke € 5 (Aan de kassa), € 4 | € 1 Code: 21AS9839 I.s.m. Amnesty International - Groep Deinze, Bibliotheek Deinze, GROS Deinze, Oxfam Wereldwinkel Deinze Inschrijfpunt: Bibliotheek Deinze, 09 381 95 60, bibliotheekdeinze@deinze.be

uit Deinze € 5 (Aan de kassa) € 4 | € 1 Code: 21AS9853 I.s.m. Amnesty International - Groep Deinze, Bibliotheek Deinze, GROS Deinze, Oxfam Wereldwinkel Deinze Inschrijfpunt: Bibliotheek Deinze, 09 381 95 60, bibliotheekdeinze@deinze.be

Topzorg voor iedereen Topdokter Stephanie De Maesschalck getuigt over haar engagement voor toegankelijke zorg in kansarme buurten. Donderdagavond (19.30u-21u): 18/11 2021 Leietheater, Brielstraat 8, Deinze Stephanie De Maesschalck € 5 (Aan de kassa) € 4 | € 1 Code: 21AS9854 I.s.m. Amnesty International - Groep Deinze, Bibliotheek Deinze, GROS Deinze, Oxfam Wereldwinkel Deinze Inschrijfpunt: Bibliotheek Deinze 09 381 95 60, bibliotheekdeinze@deinze.be

19


“Armoede beperkt zich niet tot een werkweek, het is 24/7 aanwezig” Joost Bonte over zijn deelname aan Eén-programma ‘Zorgen voor mama’ Woord: Sanne Stassijns Beeld: Joke Couvreur Joost Bonte, voormalig coördinator van het straathoekwerk Oost- en West-Vlaanderen wordt sinds een tijdje vaak herkend op straat. De reden? Zijn deelname aan ‘Zorgen voor mama’, het succesvolle Eénprogramma met Kristel Verbeke (voormalig K3) dat zes moeders in armoede volgt. We praten met hem over de reden van dat succes en maken geregeld een zijsprong naar het thema armoede in Vlaanderen. “Het is mij met de paplepel ingegeven dat alle mensen goed zijn, maar dat er allerlei dingen kunnen gebeuren waardoor ze minder goed worden.”

20

Rond het Eén programma ‘Zorgen voor mama’ is veel te doen. Los van het feit dat het gemiddeld zo’n 780.000 kijkers lokt, valt er ook heel wat rond te lezen op social media. We zijn dan ook benieuwd waarom het programma zo goed scoort, en waarom net nu. Joost Bonte: “Het is human interest en mensen zijn benieuwd naar de levens van anderen. Het verwonderde mij wel dat de VRT de keuze maakte om het op Eén in prime time uit te zenden. Ik dacht dat het iets voor Canvas ging zijn op latere uren, maar ze hebben echt de keuze gemaakt om armoede op een toegankelijke manier te tonen aan zo’n breed mogelijk publiek. Wat ook een rol speelt in het succes van het programma, is dat het uitgezonden wordt in coronatijd: Heel wat mensen stellen immers vast dat ze ook hun spaarboek aan het opeten zijn en dat ze facturen over het eind van de maand moeten tillen. Je moet maar net op dit moment je werk kwijt geraken, korter geschoold zijn, niet thuis kunnen werken of op een uitkering van 70 procent komen. Ik weet niet of die mensen kijken om te zien dat er mensen zijn die het nog slechter hebben, maar het speelt sowieso wel mee denk ik.”


“Ik wil op stap gaan met mensen, tonen wat ik kan en ken, maar zij blijven baas van hun leven” Hardheid vs. herkenbaarheid Het productiehuis kwam bij Joost terecht op advies van twee universiteitsprofessoren, maar Joost had wel zijn voorwaarden om deel te nemen aan het programma. Bonte: “Ik vond dat de onverbloemde hardheid van het leven getoond mocht worden, maar dat ook de herkenbaarheid erin moest zitten: Als mama’s soms op het eind van hun latijn roepen op hun kinderen, gaat elke mama dat herkennen. Je kan geen mensen in armoede tonen die constant zitten te knuffelen met hun kinderen. Ze doen dat ook wel natuurlijk, maar dat zou de herkenbaarheid teniet doen. En natuurlijk moesten de opnames ook gebeuren met het nodige respect. De regisseur kijkt daar echt wel op toe. Je moet weten dat die camera’s maar tien minuten een impact hebben en dan zijn de mama’s dat vergeten. En dan was het zeker niet de bedoeling om respectloos om te gaan met die verhalen.” “De mama’s hebben ook alle afleveringen gezien en herkenden er zichzelf in. Je bouwt in die zes maanden tijd natuurlijk een relatie op met die mensen. Je leert ze kennen in goede en slechte tijden en de vertrouwensband die je daardoor met de volledige ploeg kweekt, is van die aard dat ze er ook van uitgingen dat sommige dingen niet tegen hen gebruikt zouden worden. Het enige wat de mama’s jammer vonden, is dat hun leven van zes maanden - waarbij we hen intensief gevolgd hebben - werd herleid naar 50 minuten. Maar ik heb veel bewondering voor hoe het programma is gemaakt, want er was ongelofelijk veel materiaal!”

Ontwapenende coach met humor Joost komt in het programma voor als coach die de mama’s stap voor stap verder helpt. Een grapje hier en daar, maar en passant ook vragen aan Martine (één van de moeders, nvdr.) of ze niet beter iets aan haar tanden zou doen. Je moet het maar durven, maar Joost doet het met zo’n ongelofelijke naturel dat hij ermee wegkomt. En de moeders lijken hem op handen te dragen. Bonte: “Ik ben wie ik ben en ik weet intussen dat mijn aanpak werkt. Maar ik bereid geen mopjes voor. Wat voor mij belangrijk is in de hulpverlening, is authenticiteit. Mensen hebben zeer snel door wanneer je een rol speelt. Authentiek blijven maakt dat je aanpak ontwapenend wordt. Ik ben geboren in een café en heb van jongs af aan leren omgaan met zeer diverse mensen. Of je nu in de groendienst werkte of je was notaris van het dorp, ik leerde iedereen benaderen op dezelfde manier. Het heeft te maken met stijl. Als je aangeleerd krijgt dat de kleren de keizer niet maken, dan is elke mens als hij in zijn nakie staat dezelfde. Het is mij met de paplepel ingegeven dat alle mensen goed zijn, maar dat er allerlei dingen kunnen gebeuren waardoor ze minder goed worden. Ik ben bovendien geen socioloog of psycholoog, ik ben gewoon curieus en wil ook niet oordelen over mensen, anders was ik wel rechter geworden. Ik wil op stap gaan met mensen, tonen wat ik kan en ken, maar zij blijven baas van hun leven. Je moet ze niet op de achterbank zetten en zeggen: ‘Ik zal nu wel rijden’.”

21


“Als je het al moeilijk hebt, gaan mensen zich nog eens permanent bemoeien met aan wat je je geld mag besteden”

Roken en een zwembad

Compassie

In het programma legt men de focus op een aantal persoonlijke drempels die mama’s ondervinden om uit de armoede te geraken en zetten ze stappen mits coaching. We vragen ons af of op die manier niet het beeld versterkt wordt dat armoede het gevolg is van eigen foute keuzes. Bonte: “Ik hoop van niet, want het was in elk geval niet mijn bedoeling om daarop te focussen. Iedereen die rookt, snapt dat mensen in armoede roken. Iedereen de een hond heeft, snapt dat mensen in armoede een hond hebben. Het zwembad van Marleen is bijvoorbeeld tweedehands gekocht en ze weet perfect hoeveel water er in kan. Dat kost haar 140 euro samen. Met twee kinderen een dag naar Plopsaland of Bellewaerde gaan kost je 160 euro aan tickets alleen al! Het zwembad is iets waar ze vorige zomer een hele zomer van hebben kunnen genieten.”

Joost hoopt dat mensen door het kijken naar ‘Zorgen voor mama’ wat alerter en attenter zijn en dat ze beseffen dat armoede overal rondom ons zit. Dat het niet iets is dat enkel in achterbuurten rondom grote steden gebeurt, maar dat het evengoed ook bij hun buurman kan plaatsvinden. Hij hoopt ook dat ze leren van niet snel te oordelen en dat ze een vorm van compassie/ medeleven krijgen. Bonte: “Compassie vind ik trouwens een mooi woord: als je je niet eens kan verplaatsen in het leven van een ander, dan kan je moeilijk weten waarover het gaat en wat er allemaal een rol speelt. Wij drinken na een stressvolle dag een Duveltje of een porto, maar je moet je eens inbeelden dat je 24/7 stress ervaart. Dan zou me het soms niet verwonderen dat mensen een verslavingsproblematiek ontwikkelen, namelijk net om die stress kwijt te geraken en de vuiligheid en viezigheid van het leven even te vergeten. Maar niet enkel mensen in armoede hebben hier last van natuurlijk, ook hoogopgeleiden krijgen steeds meer te maken met een burn-out door aanhoudende stress. En meestal heeft dat enkel en alleen iets te maken met hun werk. Maar armoede beperkt zich niet tot een werkweek. Dat is permanent, dag en nacht, 365 dagen per jaar aanwezig.”

“Ik vind het merkwaardig dat zoveel mensen oordelen over wat mensen in armoede zouden moeten doen, maar ook niet mogen doen. Mensen snappen niet wat ze voor die ene dure aankoop allemaal moeten laten. De moto die een andere mama kocht, is bijvoorbeeld voor haar ook ‘therapie’. Iedereen die een moto heeft, snapt ook dat zij - in haar situatie met een veel te klein huis - een moto heeft. Ik heb zelf met een moto gereden en je kan niet geloven wat dat betekent voor je geestelijk welzijn! Maar zij moeten zich altijd verantwoorden, want ze worden betaald met gemeenschapsgeld. Terwijl er zoveel mensen zijn die ook betaald worden met gemeenschapsgeld, maar die zich niet moeten verantwoorden! Als je het al moeilijk hebt, gaan mensen zich nog eens permanent bemoeien met aan wat je je geld mag besteden.”

22


“Ik hoop dat sociale diensten finaal afstappen van hun ongelofelijk mantra dat je pas sociaal werk kan doen als je afstand houdt”

Nooit meer armoede Op de vraag wat hij de komende tijd nog wil bereiken of waar hij naar streeft, twijfelt hij even. Bonte: “Ik weet dat niet, zo lang het vuur in mij brandt en er is iemand die mij als toorts wil gebruiken, graag. Al zal ik natuurlijk altijd in dezelfde sector blijven. Het enige wat ik hoop, is dat als mijn kleindochter over tien jaar vraagt: ‘Opi, vertel nog eens, wat was dat eigenlijk armoede?’, dat ik kan zeggen: ‘Aha, dat is iets van vroeger, gelukkig bestaat dat niet meer maar ik heb hier nog een dvd liggen, we zullen eens samen kijken.” “Hij omschrijft het als een grote droom, een utopie, een missie waar hij wil naar streven, ook al lukt het niet. Hij hoopt alleen dat er aan de hand daarvan discussies blijven ontstaan, onder de mensen maar voornamelijk op sociale diensten. Bonte: “Ik hoop dat ze finaal afstappen van hun ongelofelijk mantra dat je pas sociaal werk kan doen als je afstand houdt. Want dan denk ik: Dat is zo verkeerd. Je kan pas sociaal werk doen als je nabij bent, zo dicht mogelijk! Dat is het grote verschil tussen empathie en rationele compassie. Want empathie helpt je niet vooruit: je kruipt in je huid van je cliënt en wordt samen met die cliënt boos en onmachtig. Rationele compassie daarentegen is dat je in dat leven stapt, maar er ook terug uit stapt om te kijken: Wat is er nu aan de hand, en wat kan ik hier betekenen? Nee, het ligt niet aan de mensen dat ze onvoldoende zoeken naar een huis, het ligt verdomme aan de (sociale) huizenmarkt. Nee, het ligt niet aan de mensen dat ze niet werken want ze hebben de juiste scholing niet, kregen de juiste arbeidsattitudes niet aangeleerd, er is geen kinderopvang of er rijden te weinig bussen tussen huis en de werkplaats. Daarnaast wil ik ook zeggen dat leven in armoede leven keihard werken is! Ik hoop oprecht dat de sociale diensten hun zienswijze kunnen aanpassen.” Het panelgesprek ‘Zorgen voor mama’ vindt plaats op do 21/10 in Deinze. Meer info: zie pag. 19.

Internationale dag van verzet tegen Armoede De Verenigde Naties hebben 17 oktober vastgelegd als internationale dag van verzet tegen armoede. In Vlaanderen grijpen armoedeorganisaties deze dag aan om hun eisen op het gebied van armoedebestrijding kenbaar te maken. In samenspraak met partners in Lievegem en Deinze organiseren we tijdens deze periode ook een aantal sensibiliserende activiteiten (zie Activiteitenreeks Armoede = sociaal onrecht! op pagina 19).

Spelen in zwarte sneeuw

Fragiel manifest tegen kinderarmoede Armoede is voor buitenstaanders vaak onzichtbaar. Maar voor kinderen uit kansarme gezinnen is armoede een dwingende constante. Dit is jammer genoeg een realiteit voor bijna één op de vijf kinderen in Vlaanderen. Bruno Vanobbergen was tien jaar lang kinderrechtencommissaris en is als Algemeen Directeur van het agentschap Opgroeien nog dagelijks in de weer met het lot van kwetsbare kinderen en jongeren. In deze lezing geeft hij ons een inkijk in de problematiek van kinderarmoede.  Dinsdagavond (20u-22u): 19/10 2021 Bibliotheek Lievegem Zomergem, Den Boer 15, Zomergem-Lievegem Bruno Vanobbergen Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9607 I.s.m. Bibliotheek Lievegem, Welzijnsschakel Lievegem

23


Quotes Elke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een Quotes-interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids.     We bieden dit format komende herfst ook online aan. Check onze website om je in te schrijven voor de online streaming via Zoom.

Quotes | Vincent Scheltiens Extreemrechts Tina De Gendt interviewt Vincent Scheltiens

In het boek Extreemrechts analyseert historicus Vincent Scheltiens de bijzondere aard van extreemrechtse organisaties en hun discours. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21e-eeuwse context. Want de geschiedenis herhaalt zich niet… en al zeker niet op dezelfde manier. Scheltiens pleit dan ook voor ernstige reflectie en debat en roept op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Donderdagavond (19.30u-21u): 30/9 2021 Bibliotheek De Krook,Miriam Makebaplein 1, Gent OF via het online platform- Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Vincent Scheltiens, Tina De Gendt € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live) € 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 21AS9644 (live), 21AS9902 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook

Quotes | Jean Paul Van Bendegem Wijs, grijs en puber

Tina De Gendt interviewt Jean Paul Van Bendegem

Als jong gepensioneerde roept Van Bendegem op tot verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. Maar een verzet moet goed gefundeerd zijn. Daarom is het van belang te weten waar dit beeld van de oudere vandaan komt. Dit vertaalt zich in een onvermijdelijk lange reis die start met de wetenschappen, daarna het contrast laat zien met wijsheid, inzicht en kunde, vervolgens ziekte, verval en het eeuwige leven bespreekt om eindelijk aan te komen bij de senior die een tweede puberteit beleeft: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’. Donderdagavond (19.30u-21u): 28/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internet verbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Jean Paul Van Bendegem, Tina De Gendt € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live) € 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 21AS9390 (live), 21AS9907 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook

24


Quotes | Filip Raes Weg van het piekeren

Tina De Gendt interviewt Filip Raes Piekeren is geen pretje. Het brengt allerlei ellende met zich mee, en kan zelfs uitmonden in een angststoornis of depressie. In Weg van het piekeren beschrijft Filip Raes hoe hij, als gedragstherapeut, werkt met piekeren. Al kun je piekeren nooit helemaal uit je leven bannen, je kunt er wel anders mee omgaan. In heldere stappen vertelt hij in het boek hoe je een nieuwe weg inslaat.

Quotes | Naima Charkaoui Tina De Gendt interviewt Naima Charkaoui

In Het opengrenzenmanifest onderzoekt Naima Charkaoui misschien wel een van de laatste taboes in onze westerse wereld. Ze fileert de vele slechte argumenten die het discours tegen open grenzen bepalen en brengt het perspectief van de slachtoffers van dit beleid in het debat. Donderdagavond (19.30u-21u): 9/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF via het online platform Zoom. Pc/

Donderdagavond (19.30u-21u): 18/11 2021

tablet met camera en micro en een goede

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de

OF via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera

link en enkele tips om in te loggen.

en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen.

Naima Charkaoui, Tina De Gendt € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live)

Filip Raes, Tina De Gendt

€ 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online)

€ 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live)

Code: 21AS9645 (live), 21AS9910 (online)

€ 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online)

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Code: 21AS9639 (live), 21AS9908 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook

25


Gentlezingen Lezingen over historisch Gent

We bieden dit format komende herfst ook online aan. Check onze website om je in te schrijven voor de online streaming.   

Gentlezing | Leie en Schelde in het middeleeuwse Gent

Wat er gebeurd is tussen 1100 en 1300 met de rivieren Leie en Schelde blijft een blanco hoofdstuk in de Gentse stadsgeschiedenis. Dr. Frank Gelaude, wetenschappelijk medewerker van de universiteiten Gent en Antwerpen, doet hier onderzoek naar. Waarom en wanneer werden waterbouwkundige ingrepen, zoals dammen en stuwen, uitgevoerd? Waarvoor werden de waterlopen gebruikt? Waren er toen getijden in de stad? Welke waterlopen zijn natuurlijk? Donderdagavond (19.30u-21u): 16/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Frank Gelaude € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live) € 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 21AS9667 (live), 21AS9901 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook

Gentlezing | Wordt verwacht! De Gentse bioscopen in de jaren 1950 Een lezing van Lies Van de Vijver

Aan de hand van de unieke collectie filmaffiches van Archief Gent neemt Lies Van de Vijver van de Universiteit Gent je mee door de populaire jaren 1950 van de bioscopen in Gent en omstreken. De jaren 1950 waren in Gent gouden jaren voor filmvertoningen. Na de Tweede Wereldoorlog en voor er in elke huiskamer een televisie stond, waren er in Gent meer dan dertig bioscopen. Donderdagavond (19.30u-21u): 14/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent OF via het online platform Zoom. Pc/ tablet met camera en micro en een goede internet verbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen.  Lies Van de Vijver € 5 | €1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (live) € 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (online) Code: 21AS9671 (live), 21AS9904 (online) I.s.m. Bibliotheek De Krook

26

copyright: Rijksarchief Beveren

Een lezing van dr. Frank Gelaude


Ontmoetingsgroepen I.s.m. Avansa regio Gent

In deze groepen blijf je op de hoogte van wat er zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Breid je kennissenkring uit en kom regelmatig samen met leeftijdsgenoten. De volledige programma’s vind je op de website terug via www.avansa-regiogent.be/projecten/ontmoetingsgroepen

VIE-groep Gent

Voor vrouwen van 50+ Dinsdagvoormiddagen (9u-12u): 14/9, 28/9 + 12/10, 26/10 + 9/11, 23/11 + 7/12, 21/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent € 7 | Deze groep is reeds VOLZET I.s.m. Bibliotheek De Krook

VIE Merelbeke

Voor vrouwen van 50+ Donderdagvoormiddagen (9.30u-12u): 7/10, 21/10 + 4/11, 18/11 + 2/12, 16/12, 23/12 2021 Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke € 8/per bijeenkomst I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

PROGRAMMA PLUSLEZINGEN: DO 16/9

Kafka’s proces: een vingerwijzing naar onze samenleving Spreker: Prof. Willie van Peer, Prof. Hermeneutiek Code: 21AS9595 DO 30/9

Van waar komen wij? Spreker: Prof. Willy Goossens, Egyptoloog, cultuurhistoricus Code: 21AS9596 DO 14/10

De actualiteit van Friedrich Nietzsche Spreker: Ann Van Sevenant, Prof. Filosofie Donderdagnamiddag (14u-17u): 14/10 2021 Code: 21AS9597 DO 28/10

Op wereldreis met Voltaire Spreker: Paul Pelckmans, Prof. Em. Franse literatuur Code: 21AS9598 DO 18/11

PLUSlezingen

Het gelijk van Einstein: over zwarte gaten en gravitatiegolven Spreker: Jean-Pierre De Greve, hoogleraar VUB Code: 21AS9599

Donderdagnamiddag (14u-17u):

DO 25/11

16/9, 30/9 + 14/10, 28/10+ 18/11, 25/11 +

Girl power in de beeldende kunst Spreker: Eric Rinckhout, freelance journalist en schrijver Code: 21AS9600

9/12, 23/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

DO 9/12

Opgelet: je kan voor elke sessie apart inschrijven via www.avansa-regiogent.be

Anders gaan denken over technologie Spreker: Yoni Van Den Eede, Prof. VUB Code: 21AS9601 DO 23/12

Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament Spreker: Prof. Willie van Peer, Prof. Hermeneutiek Code: 21AS9602 € 5/bijeenkomst | Opgelet: vooraf inschrijven via www.avansa-regiogent.be. I.s.m. Bibliotheek De Krook

27


copyright: Publiek domein

Cultuur & Filosofie Roland Jooris vertelt over Raveel

Filocafé PostX

We ontmoeten dichter Roland Jooris in het Mudel voor een unieke lezing over Roger Raveel. Na de lezing brengen we een bezoek aan het museum en staan we met een gedicht van Jooris stil bij een werk van Raveel. Van 1999 tot april 2005 was dichter Roland Jooris de conservator van het Roger Raveel museum. Jooris publiceerde poëzie en verdiepte zich in de moderne beeldende kunst.

De oude Grieken wisten het al: geen betere manier om na te denken dan door met elkaar in gesprek te gaan. Met een open geest en een portie gezonde nieuwsgierigheid waag je je in het filocafé aan een filosofisch avontuur. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider ga je in dialoog over filosofische thema’s van nu. Voor iedereen die houdt van boeiende gesprekken in een gezellige setting. De filosofische vraag die we onderzoeken wordt bepaald door de aanwezigen.

Dinsdagnamiddag (14u-16.30u): 14/9 2021

Zondagnamiddag (14.30u-17u):

Lezing in het MUDEL

MUDEL - Museum van Deinze en de Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, Deinze Roland Jooris € 12 | € 9 | € 6 | Deelnemersprijs is exclusief toegang museum Mudel. De toegang is aan groepstarief en regelen we ter plaatse. Code: 21CF9546 I.s.m. Bibliotheek Deinze, MUDEL - Museum van Deinze en de Leiestreek, Literatuur Vlaanderen

19/9 2021 en/of zondagnamiddag (14.30u-17u): 21/11 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Michiel Bellon, Wouter Coolen, Alex Klijn Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21CF9679 (19/9 2021), Code: 21CF9680 (21/11 2021) I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur, PostX

Zorg voor het levenseinde Gerda Okerman, consulent vroegtijdige zorgplanning van Palliatieve Zorg GentEeklo, brengt tijdens de eerste namiddag een algemene inleiding op mogelijke beslissingen omtrent het levenseinde. Aspecten zoals patiëntenrechten, euthanasie & palliatieve zorg komen aan bod. Tijdens de tweede sessie licht Kathleen Vansteenkiste van het huisvandeMens de praktijk toe: welke wilsverklaringen bestaan er, hoe moeten ze ingevuld worden, met wie worden ze het best besproken, … In beide sessies is er ruime mogelijkheid om zelf vragen te stellen. 2 donderdagnamiddagen (14u-16u): 23/9 + 7/10 2021 Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem Gerda Okerman, Kathleen Vansteenkiste €8|€6|€4 Code: 21CF9621 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo vzw, huisvandeMens Eeklo

28


Schrijven naar vrienden Creatief schrijven

Liefdesbrieven, liefdespoëzie, liefdesverhalen… er zijn boekenkasten vol van geschreven. Maar hoe betuig je je vriendschap? Hoe onderhoud je schrijvenderwijs een vriendschap op afstand of - wie weet - dichtbij? Op drie avonden gaan we zelf op zoek naar woorden en verbeelding. Met creatieve opdrachten scherp je je potlood aan tot je er ook allerzachtst mee kan schrijven. We laten ons daarbij inspireren door bekende en minder bekende brievenschrijvers. Waarschoot (Lievegem) 3 woensdagavonden (19.30u-22u):

Flora in de kunst Begeleid bezoek in de plantentuin te Gent

Tijdens een rondleiding in de plantentuin van Gent ontdek je de planten en bloemen die je terugvindt in kunstwerken. Niet altijd worden ze waarheidsgetrouw weergegeven. Soms zijn ze beladen met symboliek of hebben ze een zeer persoonlijke betekenis. We vliegen van Matisse en Van Eyck naar de minder bekende Osias Beert en de acanthusbladeren van de Korintische zuilen. Onze gedreven gids maakt een selectie en brengt aangepaste documentatie mee. Ontdek hoe inspirerend planten voor kunstenaars zijn door de eeuwen heen.

29/9 + 13/10, 27/10 2021 Cultureel Centrum

Donderdagnamiddag (14u-15.30u):

Waarschoot - Lievegem,

30/9 2021

Nieuwstraat 8, Waarschoot - Lievegem

Plantentuin Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, Gent

Sonja Focketyn

Hilde Van Crombrugge

€ 50 | € 37.50 | € 25

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 -

Code: 21CF9612

UiTPAS-kansentarief regio Gent

I.s.m. Bibliotheek Lievegem

Code: 21CF9842

Socratisch gesprek Een socratisch gesprek is een leuke en spannende methode om onze beweringen en die van anderen te onderzoeken. Gaandeweg leer je zorgvuldig formuleren, heldere vragen stellen, heel precies luisteren, argumenten geven en argumenten wegen. We gaan aan de slag met heel concreet materiaal. In onze dagdagelijkse verhalen vertellen we immers niet alleen feiten, maar doen we ook uitspraken (beweringen) over die feiten. Zin om het eens te proberen? Zaterdag (10u-16u): 2/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Sandra Aerts € 32 | € 24 | € 16 | € 6.40 UiTPAS-@kansentarief regio Gent Code: 21CF9830 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Merelbeke 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 25/11 + 2/12, 9/12 2021 Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke Sonja Focketyn € 50 | € 37.50 | € 25 | € 10 UiTPAS-kansentarief regio Gent

copyright: La Gerbe, 1953, Henri Matisse

I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

copyright: Publiek domein

Code: 21CF9668

29


Auteurslezing in het Roger Raveel Museum Nu Roger Raveel (1921-2013) honderd jaar zou zijn geworden, blaast dichter Paul Demets het stof van zijn manuscript Het web van omtrek en besluit hij om zijn echte debuut alsnog te publiceren. Demets raakte gefascineerd door de waarneming van de werkelijkheid, net zoals Raveel. Het web van omtrek bevat geen descriptieve beeldgedichten, maar elk gedicht gaat een inhoudelijke of thematische verbinding aan met tekeningen, schilderijen of grafiek van Raveel. We ontmoeten Paul samen met Sieglinde van het Poëziecentrum in het Raveelmuseum. Maandagavond (19.30u-21u): 4/10 2021 Roger Raveel Museum, Gildestraat 2-8, Zulte Paul Demets, Sieglinde Vanhaezebrouck € 12 | € 9 | € 6 | Deelnemersprijs is exclusief toegang museum Roger Raveel. De toegang is aan groepstarief en regelen we ter plaatse. Code: 21CF9550 I.s.m. Bibliotheek Deinze, Roger Raveel Museum, Poëziecentrum, Literatuur Vlaanderen

30

copyright: S.M.A.K.

copyright: Publiek domein

Het web van omtrek | Paul Demets

De hemelse klanken van Josquin Desprez

Slow art day | Online

Josquin Desprez is één van de grootste musici uit Frans-Vlaams Bourgondië. Laat je meevoeren door serene, bijna bovenaardse klanken, en ontrafel het fijne maar zeer vernuftig geconstrueerde stemmenweefsel van de polyfonie. Ontdek de subtiele band tussen muziek en woord. Laat je raken door ingehouden emoties, maar laat je ook meeslepen door vrolijk entertainment. Hoor hoe in Josquins klankrijkdom de muzikale renaissance haar intrede doet. Een goed gedocumenteerde online muziekcursus. Hou een hoofdtelefoon bij de hand, zo geniet je van de mooiste klank.

Kunst kijken en onthaasten. Traag kunstkijken is een manier om je waarneming te versterken en een kunstwerk grondig te bekijken. Kim neemt je online mee naar het S.M.A.K. om samen met aandacht te vertragen. We nemen de tijd om traag te reflecteren rondom enkele werken van Anna Bella Geiger. We wisselen uit over wat we zien en beantwoorden de vragen die in ons opkomen. Een unieke ervaring die je zintuigen verfrist en je kijk op het kunstwerk verbreedt en verdiept.

Online cursus

Met werk van Anna-Bella Geiger in het S.M.A.K.

Zaterdagvoormiddag (10.30u-11.30u): 9/10 2021 Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en

2 donderdagvoormiddagen (11u-12u):

een goede internetverbinding

7/10, 14/10 2021

nodig. Vooraf ontvang je

Via het online platform Zoom.

de link en enkele tips om in te

Pc/tablet met camera en micro

loggen.

en een goede internetverbinding nodig. Vooraf

Kim Decatelle

ontvang je de link en enkele

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief

tips om in te loggen.

regio Gent Code: 21CF9776

Gisèle Tallon € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9731 I.s.m. Bibliotheek De Krook

I.s.m. Bibliotheek De Krook, S.M.A.K.


Verrijk je kijk op kleur Zien en ervaren

Ontdek wat kleur is en hoe kleur ontstaat. Ervaar het verschil tussen pigment en kleurstof en laat je verrassen door tal van kleurweetjes en kleurbetekenissen. Zo krijg je inzicht in kleur binnen haar diverse toepassingen: symbolisch, esthetisch of ruimtelijk gebruik in verkeer, design, schilderkunst, heraldiek, therapie, … Je gaat ook zelf kleuren mengen. Een workshop waar je beslist plezier aan beleeft! 2 maandagavonden (19.30u-22u): 11/10, 18/10 2021 Cultuurhuis Merelbeke, copyright: publiek domein

Driekoningenplein 15, Merelbeke Brigitte Pattyn € 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9552 I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

Filocafé Lochristi Met een open geest en een portie gezonde nieuwsgierigheid waag je je in het filocafé aan een filosofisch avontuur. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider ga je in dialoog over filosofische thema’s van nu. Voor iedereen die houdt van boeiende gesprekken in een gezellige setting. De filosofische vraag die we onderzoeken wordt bepaald door de aanwezigen. Donderdagavond (19.30u-22u): 14/10 2021 Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

copyright: publiek domein

Alex Klijn € 3 | € 0.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9787 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bibliotheek Lochristi

31


Vrij podium met Gentse schrijversgroep DHKD Ontdek poëzie en literaire voorlezingen uit Turkse en Vlaamse literatuur, in het Turks en het Nederlands, ingepakt in een muzikaal jasje. DHKD (Democratische Culturele Volksvereniging) bestaat 40 jaar en nodigt je uit op hun derde Literatuuravond. Maak kennis met schrijvers en poëzie van de Gentse schrijversgroep ‘Poëzie verbindt’, ontdek de werking van DHKD en geniet van het vrij podium literatuur met een intermezzo van muzikaal talent. Vrijdagavond (19.30u-21.30u): 15/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Brigitte Pattyn

Proeven van druktechnieken met de pastapers De pastapers is een pastamachine die werd omgebouwd tot een kleine drukpers. Hiermee kan je makkelijk kleine werkjes drukken op postkaartformaat. We beginnen met de basis van druktechniek met kartonnage. Bij kartonnage maak je een vlak reliëf door verschillende stukjes karton en plat materiaal over elkaar te plakken. Dit cliché wordt dan ingeïnkt en afgedrukt met een pastapers. Zondag (10u-17u): 24/10 2021 Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke Jonas Ghyselen € 40 | € 30 | € 20 | € 8 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Materiaal is in de deelnemersprijs inbegrepen. Code: 21CF9664 I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

I.s.m. Bibliotheek De Krook, D.H.K.D. Vzw (Democratische Culturele Vereniging)

Kunst van het vragen stellen Hoe zorg je ervoor dat je een goede vraag stelt én dat je vraag ook goed aankomt? Kun je als vragensteller dit proces sturen? Wat maakt een vraag tot een ‘goede vraag’? Hoe leer je goede vragen stellen? Tijdens deze cursus onderzoeken we welke effecten vragen kunnen teweegbrengen. We doen verschillende oefeningen en gaan na welke vragen je kunt stellen in welke context en op welk moment. 2 donderdagnamiddagen (14u-16.30u): 21/10, 28/10 2021 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke Alex Klijn € 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9658 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

32

Een ukelele is meer dan ‘een klein gitaartje’. In deze cursus begin je met de basis (stemming, houding, akkoorden), om vervolgens meteen over te gaan tot echt musiceren. Van de gouden jaren van de ukelele, de jaren twintig, via traditionals en The Beatles naar hedendaagse muziek. We besteden ruim aandacht aan strums, de ritmische variaties die kenmerkend zijn voor de ukelele en we leren melodieën spelen. Breng je ukelele mee. Geen voorkennis vereist. (Opgelet: minimum leeftijd 18 jaar) 6 maandagavonden (19.30u-21.30u): 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 + 6/12, 13/12 2021 Ontmoetingscentrum De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem Yannick Van Loo € 80 | € 60 | € 40 Code: 21CF9628 I.s.m. Cultuurcentrum Evergem,

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21CF9240

Ukelele voor beginners

Lezing | Het Lam Gods, een lectuur vol symbolen

Bibliotheek Evergem, WISPER

Over het Lam Gods is het laatste woord nog niet gesproken of geschreven. Hoe kan het ook anders met een werk dat bol staat van de middeleeuwse symboliek? Na een korte historische inleiding tracht deze lezing vooral de diepere betekenis van de verschillende iconografische aspecten van het retabel te ontsluieren. Het Lam Gods onthult immers stap voor stap een samenhangend verhaal over de grote vraagstukken van het geloof en de rol van Christus als redder van de wereld. Maandagavond (19.30u-22u): 25/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Eugeen Roegiest € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9819 I.s.m. Bibliotheek De Krook

copyright: publiek domein

Literatuur en muziek om te verbinden


Copyright: Publiek domein copyright: Fayeroo

Global Music

Global Music Het vertrekpunt van deze reeks is de ontstaansgeschiedenis en popularisering van jazz en pop, beide een typevoorbeeld van blending tussen diverse genres. We belichten klassieke voorbeelden als Indische invloeden bij The Beatles en John McLaughlin (Shakti), new age invloeden met het gebruik van Tibetaanse en Navayo muziek en het inzetten van Gnawa en Balinese Ankloeng instrumenten in allerlei zettingen. Ten slotte staan we stil bij hybride voorbeelden uit Scandinavië, de Balkan en het Midden-Oosten. De hele wereld passeert de revue! 3 maandagavonden (19.30u-22u): 15/11, 22/11, 29/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Maarten Weyler € 48 | € 36 | € 24 | € 5.60 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9503 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Angst en onzekerheid: inspiratie uit de Stoïcijnse filosofie We beleven verontrustende tijden en mensen voelen dat ze geen controle hebben over hun leven. Door tal van concrete filosofische oefeningen, opgetekend door denkers als Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus, leer je beter relativeren en bereik je een realistische omgang met de wereld rondom jou. Je leert meer het moment waarderen en de tegenslagen en tragiek van het leven toe te laten. 2 maandagavonden (19.30u-22u): 22/11, 29/11 2021 Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele Eva Rousselle € 22 | € 16.50 | € 11 Code: 21CF9719 I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

Westerse mythologie

Westerse mythologie Zoals o.a. blijkt uit de populariteit van het boek Mythos van Stephen Fry, staan oude verhalen weer helemaal in de belangstelling. In deze boeiende kennismakingscursus onderzoeken we samen de thema’s die aan de basis liggen van de westerse kunst, religie en literatuur. We bekijken de verhalen die het westerse denken vormden: de oeroude verhalen van de Moedergodin en de vruchtbaarheidscultus, de Griekse en de Romeinse mythologie, het zoroastrisme en de Joodse verhalen, het ontstaan van het christendom in een Joods-Griekse wereld en de vele heidense (Keltische en Germaanse) invloeden op het christendom. 4 donderdagavonden (19.30u-22u): 25/11 + 2/12, 9/12, 16/12 2021 Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele Peter De Backer € 54 | € 40.50 | € 27 Code: 21CF9720 I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

33


Filosofieleesgroep | Hans Alma - Het verlangen naar zin

Het is aangeraden het boek vooraf te lezen. Voor de eerste sessie krijg je nog info over het te lezen fragment. 4 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 18/11 + 2/12, 9/12, 16/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Jan Timmerman € 43 | € 32.50 | € 21.50 | € 8.60 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9825 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Een muzikale kerstbeleving Ontdek hoe het verhaal van Jezus’ geboorte en de gebeurtenissen er rond eeuw na eeuw een nieuwe muzikale gestalte krijgen. Luister naar Lassus, Schütz en Corelli, Mendelssohn, Berlioz en Saint- Saëns, Britten en Jenkins. Ontdek Händels heel eigen kijk op de komst van Jezus en verwonder je in ‘l’embarras du choix’ van Bach. Er is geen concert aan de cursus gekoppeld. 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 2/12, 9/12, 16/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

€ 40 | € 30 | € 20 | € 8 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9729 I.s.m. Bibliotheek De Krook

34

copyright: David Beale

Gisèle Tallon

copyright: Publiek domein

In Het verlangen naar zin verkent Hans Alma hoe we in dagelijkse handelingen zin zoeken en ervaren. ‘Sterke verhalen’, zowel uit de religies als de kunst, kunnen daarbij inspireren. In dialoog met de levensbeschouwingen ontwikkelt Alma een ‘spiritualiteit van het mogelijke’, over hoe de wereld kan zijn. Hoop is daarbij een centrale categorie. De grote kwesties van deze tijd zoals de ecologische crisis, het economische denken, zorg en aandacht zijn hierin vervat. Je leest vooraf een fragment. Tijdens de bijeenkomsten gaan we dieper in op de kwesties die ter sprake komen.


Een beeldende reflectie

copyright: Publiek domein

Maatschappelijke veranderingen zichtbaar in kunst In elke samenleving vinden ingrijpende veranderingen plaats. Deze worden ook zichtbaar in de kunst van elke periode. We zoomen in op kunstwerken die ons meevoeren in de tijd. We staan stil bij evenementen, acties, personen die de menselijke geschiedenis hebben bepaald of veranderd. Ervaar wat je van het verleden kan leren door naar kunst te kijken. Kan kunst dan toch de wereld een beetje redden? O.m. Meester van de Spijkerstof, Camille Corot, Théodore Géricault, Vincent Van Gogh, Caspar David Friedrich, Constantin Meunier, Gustave Van de Woestyne, Anna Boghiguian, Pascal Martine Tayou, ... komen aan bod. 2 maandagavonden (19.30u-22u): 6/12, 13/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Kim Decatelle € 34 | € 25.50 | € 17 | € 6.80 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9775 I.s.m. Bibliotheek De Krook

35


Paarse Zetel

Paarse Zetel in De Krook | Jeroen Olyslaegers

Griet Pauwels interviewt schrijver Jeroen Olyslaegers Jeroen Olyslaegers schreef sinds zijn debuut in 1994 verschillende, vaak confronterende en bevlogen romans, verhalen en theaterteksten. In 2016 kwam de grote doorbraak met de roman Wil, over de houding van een Antwerpse politieagent in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar publiceerde hij het veelgeprezen Wildevrouw dat zich afspeelt in het Antwerpen van de 16de eeuw.

copyright: Michiel Devijver

copyright: Jeroen Olyslaegers

Griet Pauwels interviewt in Bibliotheek De Krook auteurs en andere culturele persoonlijkheden.

Paarse Zetel in De Krook | Chris De Stoop

Griet Pauwels interviewt schrijver Chris De Stoop Chris De Stoop (°1958) schrijft zowel fictie als verhalende non-fictie en was meer dan 30 jaar onderzoeksjournalist voor het weekblad Knack. In 1992 debuteerde hij met Ze zijn zo lief, meneer, een geruchtmakend boek over vrouwenhandel. De Stoop werd meermaals bekroond met of genomineerd voor literaire prijzen. Donderdagmiddag (12.30u-13.15u): 25/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Chris De Stoop, Griet Pauwels Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21CF9703 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Donderdagmiddag (12.30u-13.15u):

Griet Pauwels interviewt schrijver Rachida Lamrabet

De Vlaamse schrijfster Rachida Lamrabet debuteerde in 2007 met de opvallend sterke debuutroman Vrouwland, over de zoektocht van enkele jonge Marokkaanse migranten naar een beter leven. Naast boeken schreef ze ook theaterteksten voor volwassenen en kinderen. In haar recentste roman Vertel het iemand (2018) brengt Lamrabet het vergeten verhaal van een Frans-Marokkaanse soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lamrabet werkte tot 2017 als juriste voor het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (UNIA).  Donderdagmiddag (12.30u-13.15u):

21/10 2021

9/12 2021

Bibliotheek De Krook,

Bibliotheek De Krook,

Miriam Makebaplein 1, Gent

Miriam Makebaplein 1, Gent

Jeroen Olyslaegers, Griet Pauwels

Rachida Lamrabet, Griet Pauwels

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 21CF9677

Code: 21CF9723

I.s.m. Bibliotheek De Krook

I.s.m. Bibliotheek De Krook

copyright: Lenny Oosterwijk

36

Paarse Zetel in De Krook | Rachida Lamrabet


copyright: Publiek domein

€ 25 | € 19 | € 12.50 | € 5 UiTPAS-kansentarief regio Gent I.s.m. Bibliotheek De Krook

Mensen en boeken Sterk inspirerend Maken verbinding - Lieve (deelneemster Leesgroep Zwijnaarde)

Nu

“Na de ervaringen vorig jaar is de groep al behoorlijk gewend aan online ‘leesgroep’. Zo goed als iedereen deed opnieuw mee. We wisselen gezamenlijke momenten af met korte momenten in duo’s of trio’s. Iets wat de deelnemers erg waarderen. Het whiteboard doet elke keer goede dienst om samen het gesprek op te bouwen. Interviews met auteurs en andere filmpjes kunnen nu optimaal bekeken worden. Een heel mooie activiteit was het brengen van fragmenten die de deelnemers aanspraken. Delen van de fragmenten was een makkie zodat iedereen kon meelezen. Kortom, een boeiende ervaring.”

hi e

Heb je zin om je leeservaringen uit te wisselen met andere boekenliefhebbers? Ben je benieuwd wat andere mensen aantrekt (of net niet) in een boek? Wil je meer weten over de auteur en haar of zijn stijl? Dan is de leesgroep iets voor jou. Tweemaandelijks komen we samen rond een boek dat we vooraf kiezen. Met verschillende mensen een boek onder begeleiding bespreken, verrijkt je leeservaring en vergroot je leesplezier!

ytt en

Leesgroepen S ht: ri g copy

op

- Lieven Deprettere (begeleider Online Leesgroep)

“Het afgelopen leesjaar was inderdaad anders dan anders. Sommige deelnemers haakten af bij het alternatief van een online samenkomst: wegens geen ervaring met Zoom of net omdat het te uitputtend wordt bevonden om na de werkweek, waar alles noodgedwongen online verloopt, je ontspanning dan ook nog eens online te moeten beleven. Uiteindelijk waren er aan de online leesgroepen meestal slechts een vijftal deelnemers. Toch heb ik ook geprobeerd om contact te onderhouden met de andere leesgroepleden. Wie dat wou, kon bijvoorbeeld een recensie mailen over het boek of even bellen met mij om bevindingen te delen.” - Valerie De Witte (begeleider Leesgroep De Krook) programma op pag. 38

37


PROGRAMMA: ONLINE LEESGROEP

5 dinsdagnamiddagen (14u-16u): 21/9 + 23/11 2021 + 18/1 + 15/3 + 19/4 2022 Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen Lieven Deprettere Code: 21CF9824

LEESGROEP IN JE BIB! | LEDEBERG

5 zaterdagvoormiddagen (10u-12u): 11/9 + 13/11 2021 + overige data worden later meegedeeld. Bibliotheek Ledeberg, Driesstraat 99, Ledeberg Carine Van der Sypt Code: 21CF9817

5 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 14/10 + 9/12 2021 + overige data worden later meegedeeld. Carine Van der Sypt Code: 21CF9816

LEESGROEP IN JE BIB! | DRONGEN

5 maandagavonden (19.30u-21.30u): 20/9 + 25/10 + 13/12 2021 + 7/2 + 21/3 2022 Bibliotheek Drongen, A. Catriestraat 4, Drongen Davy Van Den Heede Code: 21CF9822

LEESGROEP IN JE BIB! | BRUGSE POORT

5 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 23/9 + 25/11 2021 + 20/1 + 17/3 + 21/4 2022 Bibliotheek Brugse Poort, Blazoenstraat 9, Gent Lieven Deprettere Code: 21CF9823 5 zaterdagvoormiddagen (10u-12u): 2/10 + 4/12 2021 + 5/2 + 23/4 + 4/6 2022 Frederick Broeckaert Code: 21CF9800

38

LEESGROEP IN JE BIB! | DE KROOK

5 zaterdagvoormiddagen (10.15u-12.15u): 2/10 + 20/11 2021 + 29/1 + 26/3 + 21/5 2022 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Dorine Leyseele Code: 21CF8771 5 zaterdagvoormiddagen (10.15u-12.15u): 25/9 + 27/11 2021 + 22/1 + 12/3 + 14/5 2022 Sara Standaert Code: 21CF8731 5 woensdagavonden (19.30u-21.30u): 13/10 + 15/12 2021 + 2/2 + 20/4 + 25/5 2022 André Vermaerke Code: 21CF9790 5 donderdagnamiddagen (14.30u-16.30u): 14/10 + 9/12 2021 - 10/2 + 21/4 + 9/6 2022 Valerie De Witte Code: 21CF9840

LEESGROEP IN JE BIB! | OOSTAKKER

5 maandagavonden (19.30u-21.30u): 4/10 + 6/12 2021 + 7/2 + 28/3 + 13/6 2022 Bibliotheek Oostakker, Sint-Laurentiuslaan 1, Oostakker Goedele De Swaef Code: 21CF9893

LEESGROEP IN JE BIB! | ZWIJNAARDE

5 dinsdagavonden (19.30u-21.30u): 5/10 + 23/11 2021 + 8/2 + 22/3 + 24/5 2022 Bibliotheek Zwijnaarde, Heerweg-Zuid 22, Zwijnaarde Sigrid Van Boxstael Code: 21CF9806

LEESGROEP IN JE BIB! | SINT-AMANDSBERG

5 donderdagnamiddagen (14u-16u): 7/10 + 2/12 2021 + 3/2 + 7/4 + 2/6 2022 Bibliotheek Sint-Amandsberg, Halvemaanstraat 92, Sint-Amandsberg Karin Bonte Code: 21CF9818 5 zaterdagvoormiddagen (10u-12u): 20/11 2021 + 15/1 + 12/3 + 7/5 + 18/6 2022 Karin Bonte Code: 21CF9884

LEESGROEP IN JE BIB! | MARIAKERKE

5 woensdagavonden (19.30u-21.30u): 20/10 + 1/12 2021 + 26/1 + 16/3 + 11/5 2022 Bibliotheek Mariakerke, Trekweg 1, Mariakerke Marleen Van der Bauwhede Code: 21CF9834 5 vrijdagnamiddagen (14u-16u): 22/10 + 3/12 2021 + 28/1 + 18/3 + 13/5 2022 Marleen Van der Bauwhede Code: 21CF9833


SamenLezen SamenLezen is een bijzondere en tegelijk simpele werkvorm. Iemand leest hardop een verhaal/gedicht voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan. Wat springt eruit, wat raakt je, welke beelden komen bij je op? Welke woorden werken en welke zinnen zijn onweerstaanbaar? Gedachten en emoties van personages doen je aan je eigen leven denken. De tekst werkt als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen, wordt het verhaal en de ervaring rijker. Samen lezen is verbindend en plezierig, je ontmoet nieuwe inzichten en proeft van unieke verhalen. Helemaal gratis (wel vooraf inschrijven). Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek. I.s.m. Bibliotheek De Krook.

ONLINE SAMENLEZEN

Donderdagvoormiddag (10u-11.30u): 23/9 2021, 7/10 2021, 21/10 2021, 4/11 2021, 18/11 2021, 2/12 2021, 16/12 2021 Waar? Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Vooraf inschrijven via www.avansa-regiogent.be Begeleiding: Eva Rousselle, Marijn Brouckaert Code: 21CF9862 (23/9), 21CF9863 (7/10), 21CF9864 (21/10), 21CF9865 (4/11), 21CF9866 (18/11), 21CF9867 (2/12), 21CF9868 (16/12) Meer info: eva.rousselle@avansa.be

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR MERELBEKE

Tweewekelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u) Waar? Kloosterstraat 24b, Merelbeke Begeleiding: Maureen Van Waeyenberg    Meer info en data: 09 210 71 67 of  kristine.devolder@zorgband.be

SAMENLEZEN VOOR ANDERSTALIGEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE

Maandelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u)   Waar? Dijsegem 1, Merelbeke  Begeleiding: Eddie De Wit   Meer info en data: heidi.dhondt@merelbeke.be of eddie.de.wit@telenet.be of 09 210 34 10  

39

SAMENLEZEN IN BOEKHANDEL LIMERICK

Begeleiding: Kristien De Vos    Meer info: bibliotheek@evergem.be of 09 216 89 30  

SAMENLEZEN IN DIENSTENCENTRUM EN SOCIAAL RESTAURANT DE KNOOP

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MELLE 

Meer info en data: boekhandel@limerick.be 

Tweewekelijks op donderdagvoormiddag (10.30u-11.30u)   Waar? Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg Begeleiding: Caroline Verbruggen Meer info: caroverbruggen@gmail.com

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM SPELTINCX  

Tweewekelijks op donderdagnamiddag (14.15u-15.15u) Waar? Meersemdries 4, 9050 Gent    Begeleiding: Caroline Verbruggen Meer info: caroverbruggen@gmail.com

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE 

Tweewekelijks op dinsdagvoormiddag groep 1 om (9u-10.15u) en groep 2 om (10.30u-11.45u)    Waar? Dijsegem 1, Merelbeke Begeleiding: Kristien Serraes Meer info: heidi.dhondt@merelbeke.be of kristien.serraes@gmail.com of 09 210 34 10  

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK SLEIDINGE 

Driewekelijks op donderdagnamiddag (14u-15.30u)   Waar? Weststraat 31,  Sleidinge-Evergem  

Maandelijks op dinsdagavond (19u-20u)    Waar? Kruisstraat 2A, Melle    Begeleiding: Geertrui Walleyn en Nele Sels Meer info: geertrui.walleyn@melle.be en nelesels@gmail.com  

SAMENLEZEN IN PSYCHIATRISCH CENTRUM DR. GUISLAIN, MOTU 

Tweewekelijks op dinsdagvoormiddag (9.30u-11u) Waar? Fr. Ferrerlaan 88A, Gent Begeleiding: Mileen Janssens   Meer info en data: mileen.janssens@telenet.be

SAMENLEZEN IN ONTMOETINGSCENTRUM TER GULDEN CELLE

Driewekelijks op donderdagnamiddag (14u-15.30u) Waar? Doornzeledries 57, Doornzele Begeleiding: Brenda De Windt  Meer info en data: brenda.dewindt@evergem.be of 09 216 89 30

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK LOCHRISTI 

Tweewekelijks op vrijdagvoormiddag (9.45u-11.15u)   Waar? Koning-Boudewijnlaan 6, Lochristi Begeleiding: Hilde De Brabander, Hilde De Cooremeter en Petra Bogaert

Meer info en data: petra.bogaert@lochristi.be of 09 356 60 73

SAMENLEZEN VOOR ANDERSTALIGEN - GENT

Donderdagavonden (18u-20u): 7/10, 14/10, 21/10, 28/10 + 18/11, 25/11 + 2/12, 9/12, 16/12, 23/12 2021. Vooraf inschrijven via www.avansa-regiogent.be Waar? Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Begeleiding: André Vermaerke Meer info: avermaerke@telenet.be 

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE REINAERT 

Tweewekelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u) Waar? Kerkham 3D, Destelbergen Begeleiding: Maureen Van Waeyenberg Meer info en data: maureen.vanwaeyenberg@ zorgband.be

MEERTALIG SAMENLEZEN TURKS - NEDERLANDS

Wekelijks op donderdagavond (19u-20.30u): 14/10, 21/10 en 28/10 2021. Vooraf inschrijven via bibliotheek Bloemekenswijk: bloemekenswijk.bib@stad.gent of via 09 227 91 96. Waar? Bibliotheek Bloemekenswijk, Francisco Ferrerlaan 275, Gent Begeleiding: Feyza Altinkamis en Désirée Derksen Meer info en data: feyza.altinkamis@ugent.be en eva.rousselle@avansa.be

39


Copyright: Publiek domein

Persoon & Welzijn Verbindende communicatie en empathie De sleutel tot verbinding

Wanneer je kiest om empathisch te zijn naar de ander, parkeer je even je eigen gevoelens en behoeften en luister je naar wat achter de woorden van de ander ligt. Empathie zorgt voor meer begrip, betrokkenheid en respect. De basisbegrippen uit de ‘Verbindende communicatie’ komen aan bod. Verder is er veel kans om te oefenen in inlevend luisteren, gevoelens en behoeften verwoorden, de stap zetten van oordeel naar behoeften en behoeften en strategieën leren onderscheiden. Verschillende werkvormen zorgen voor afwisseling en dynamiek: gesprek, uitwisseling, oefeningen, creatieve opdrachten.

Baas over je gedachten Elke gedachte heeft zijn weerslag op ons voelen. Je gedachten bijsturen in de richting die jij kiest is mogelijk. Wanneer we een probleemgerichte gedachte kunnen ombouwen tot een oplossingsgerichte, nemen we ons leven zelf meer in handen. Je krijgt basismateriaal aangereikt voor gedachtenmanagement. We werken actief met de schema’s uit de Rationeel Emotieve Therapie van Albert Ellis.  4 donderdagavonden (19.30u-22u): 7/10, 14/10, 21/10, 28/10 2021 Ontmoetingscentrum De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem Patrick De Decker € 54 | € 40.50 | € 27 Code: 21PW9627 I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem

4 maandagavonden (19.30u-22u): 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Martine Bal € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9820 I.s.m. Bibliotheek De Krook

40


Eenzaam? Op zoek naar je verborgen veerkracht

Eenzaamheid begrijpen, leren aanvaarden en kiezen voor leven

3 woensdagvoormiddagen (9.30u-12.30u): 13/10, 20/10, 27/10 2021 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

copyright: Rio Hodges

Eenzaamheid kan je in bepaalde situaties overvallen. Een eenzaam gevoel kan ook lange tijd sluimerend aanwezig zijn en je levenslust ondermijnen. In deze tijd weegt eenzaamheid vaak nog zwaarder. Hoe kan je het lichter maken? Hoe kan je je veerkracht versterken? Graag gaan we samen met jou op zoek naar antwoorden.

Veerle Troch € 48 | € 36 | € 24 | € 9.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9662 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, PRH vzw

Minder stress in je leven... het kan!

copyright: Eli DeFaria

Sleutels die je zelf in handen hebt

Groeiende werkdruk, verplichtingen, spanningen, tegenstrijdige opvattingen, piekeren ... Hoe ga je ermee om? Of beter nog: hoe kan je voorkomen van erin te worden meegesleurd? In deze workshop staan we stil bij belangrijke sleutels die je zelf in handen hebt. Ze hebben te maken met wie je bent, met krachten en met weerbaarheid in jezelf. Je eigen grond terug vinden brengt rust en harmonie in de drukte van het leven en de vele dingen die op je afkomen. Donderdagnamiddag (14u-16u): 14/10 2021 Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem Veerle Troch € 16 | € 12 | € 8 Code: 21PW9617 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, PRH vzw

41


4 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u): 15/10, 22/10, 29/10 + 12/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Marisa Hoslet € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9843 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Hartcoherentie Infosessie

Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode om zelf stress te leren beheersen. Als we regelmatig of langdurig blootgesteld worden aan stress, kan dit allerlei gevolgen hebben voor onze gezondheid en ons welzijn. In deze infosessie verneem je hoe een hartcoherentietraining je leert daarmee om te gaan. Donderdagavond (19.30u-21.30u): 21/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Myriam Deroo € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9804 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Anders leren denken Loop je vaak te tobben over dingen waar je geen grip op hebt of geen oplossing voor kan vinden? Piekeren kan veel energie opslorpen die niet naar de oplossing van het probleem gaat, maar naar het uitvergroten ervan. In deze reeks worden enkele technieken en een werkbaar schema uit de cognitieve psychologie voorgesteld. Je leert je eigen denkfouten blootleggen en ombuigen tot constructieve en bruikbare gedachten. 4 maandagnamiddagen (14u-16.30u): 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 2021 Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen, Gentpoortstraat 41, Deinze Patrick De Decker € 54 | € 40.50 | € 27 Code: 21PW9762 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

Spreken voor een groep: spreekangst overwinnen Oefencursus

Voel jij je ook niet zo goed als je het woord moeten nemen voor een groep? Heb je last van klamme handen, een trillende stem, knikkende knieën of verstorende gedachten? In deze praktische cursus gaan we met een kleine groep mensen aan de slag om daar iets aan te veranderen. De focus van deze vorming ligt op oefenen en elkaar feedback geven. Geen grote theorieën, maar wel een heleboel praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. 4 dinsdagvoormiddagen (9.30u-12u): 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 2021 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke Ilse Bockstaele € 54 | € 40.50 | € 27 | € 10.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

copyright: Publiek domein

Code: 21PW9665

42

copyright: Publiek domein

Mindfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. In corona tijden is dat meer dan ooit een uitdaging geworden. Stress, werkdruk of bepaalde beperkingen hebben voor veel mensen een andere betekenis gekregen. Mindfulness kan je helpen je meer bewust te worden van wat je meemaakt. In deze reeks wordt vooral ervaringsgericht gewerkt. Zo leer je vat te krijgen op wat moeilijkere situaties bij jou teweegbrengt.

Omgaan met piekeren

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

copyright: Publiek domein

Mindfulness of aandachtstraining


Creatief denken

Geïnspireerd op hedendaags onderzoek én Leonardo da Vinci Nieuwe inzichten in de werking van onze hersenen tonen dat het menselijke brein een enorm potentieel in zich draagt. Leuke en vernieuwende technieken kunnen je helpen dat potentieel beter te benutten. Lisa Lernout reikt sleutels aan van totaalbreindenken. Je oefent met mindmapping, je traint je geheugen en leert creatiever te denken (sessie 1 en 2). Bernard Lernout schreef Het Leonardo Kompas en toont je hoe je de zeven principes van het creatieve genie van da Vinci kan trainen en toepassen in je werk, binnen je relaties en voor je eigen levenslange ontwikkeling (sessie 3). 3 woensdagavonden (19.30u-22u): 10/11, 17/11, 24/11 2021 Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke Bernard Lernout, Lisa Lernout € 40 | € 30 | € 20 | € 8

copyright: Publiek domein

copyright: Publiek domein

Zestig plus. Nieuw elan!

Creatief denken

Single zijn

Zestig plus. Nieuw elan!

Je bent single. Daar heb je bewust voor gekozen of het is gebeurd door omstandigheden. Deze cursus wil je verder op weg helpen om te komen tot een realistischer beeld van het single zijn. Het vraagt inzet om van je leven als single iets te maken en om de kansen die het single zijn heeft, te benutten. We bieden je geen pasklare oplossingen, maar wel een andere manier van omgaan met je single zijn. Zo kan er meer aanvaarding groeien om van daaruit sterker te staan in het single zijn. Je gaat zelf aan de slag met vragen. Het is geen praatgroep.

Op je zestigste is je leven niet voorbij. Een nieuwe levensfase dient zich aan. Zestigplussers hebben een rijke bagage, zetten nieuwe stappen en krijgen nieuwe uitdagingen. ‘Blijf ik nog werken? Wat na mijn pensioen? Hoe vul ik de vrijgekomen tijd op een zinvolle manier in? Wat wil ik nog doen zolang ik gezond ben? Wat kan ik niet meer en hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik de zorg voor (klein)kinderen en ouders combineren met eindelijk iets doen voor mezelf? Hoe en waar wil ik wonen? Voldoet mijn sociaal netwerk nog of wil ik het uitbreiden?’ Je staat stil bij je eigen leven(svragen), krijgt nieuwe inzichten en hoort hoe anderen het doen.

Een last of een kracht?

3 donderdagnamiddagen (13.30u-16.30u): 18/11, 25/11 + 2/12 2021 Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken,

4 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u):

Hoeksken 29A, Evergem

19/11, 26/11 + 3/12, 10/12 2021 Lokaal Dienstencentrum

Jacqueline Hermans

‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

€ 50 | € 37.50 | € 25 Code: 21PW9618

Lieven Deprettere

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum

€ 54 | € 40.50 | € 27 | € 10.80

Het Hoeksken, PRH vzw

- UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9788 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof

- UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9666 I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

43


Wat zijn grenzen? Waar ligt jouw grens en waar ligt de grens van de ander? Hoe komt het dat grenzen aangeven en grenzen krijgen zo moeilijk is? Hoe zeg je ‘neen’ tegen het verzoek én ‘ja’ tegen de persoon? In deze training gaan we via praktische oefeningen zelf onderzoeken wat grenzen aangeven en krijgen doet met ons. 3 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u): 19/11, 26/11 + 3/12 2021 Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen, Gentpoortstraat 41, Deinze Sjoeke Knockaert € 40 | € 30 | € 20 Code: 21PW9763 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

Start to simplify

Hoe opruimen je leven kan veranderen Heb je behoefte aan meer rust en ruimte? Verlang je naar meer orde en structuur? We starten samen met ‘opruimen’. Je krijgt inzicht in hoe opruimen je leven kan veranderen. Marlies geeft je tips over hoe je spullen kan loslaten, opruimen en organiseren. Je maakt zelf een plan op om stappen te zetten naar meer rust. Je ontdekt welke hindernissen op je pad kunnen komen en wat je kan doen om ze te overwinnen. Samen bouwen we aan je doelen. 2 woensdagavonden (19.30u-22u): 1/12, 8/12 2021 Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke Marlies Boutens € 32 | € 24 | € 16 | € 6.40 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9669 I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

Alleen met jou | Lezing met Rika Ponnet In de liefde zijn we vandaag vrijer dan ooit en toch zijn we collectief bang. Bang om gekwetst of niet gezien te worden. We hopen dat een rationele en wetenschappelijke benadering van de liefde onze redding zal zijn. Als we maar verstandig een partner kiezen, dan komt het goed. Of toch niet? Rika Ponnet komt naar Deinze om haar baanbrekende boek Alleen met jou voor te stellen. Hierin houdt ze een opvallend pleidooi voor ‘de terugkeer van de romantische liefde’. Donderdagavond (19.30u-21.30u): 9/12 2021 Buurtcentrum De Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1A, Deinze Rika Ponnet €8|€6|€4 Code: 21PW9697 I.s.m. Bibliotheek Deinze

Feedback leren geven en ontvangen Op een respectvolle en vriendelijke manier feedback geven is heel belangrijk binnen een goeie samenwerking met anderen. Ook het krijgen en vragen van feedback kan een kans zijn om een beter zicht te krijgen op wie je bent. Zelfkennis is namelijk de basis van een gezond zelfvertrouwen. In deze training gaan we op zoek naar wat feedback geven, krijgen en ontvangen soms zo moeilijk maakt en hoe je het anders en beter kan doen.   2 vrijdagvoormiddagen (10.15u-12.45u): 10/12, 17/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Sjoeke Knockaert € 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9837

copyright: Charles Deluvio

I.s.m. Bibliotheek De Krook

44

copyright: Carmen Devos

Omgaan met grenzen


copyright: Publiek domein

copyright: Publiek domein

copyright: Gentser

Stilte

Met Avansa creëren we al meerdere jaren aandacht voor stilte en verstilling. Zo plannen we elk seizoen een Stiltewandeling i.s.m. Genster, een stilteplatform van vrijwilligers, verbonden aan Waerbeke. We nemen deel aan ‘Dag van de Stilte’, organiseerden een symposium rond stilte, rust en ruimte, werken aan ‘Silence For Peace’ en bouwden mee aan het project ‘Urban Silence’. Ook dit najaar organiseren we enkele activiteiten die ruimte creëren voor stilte, vanuit de overtuiging dat mensen steeds vaker nood hebben en op zoek gaan naar verstilling en betekenisgeving. Door hiervoor tijd te maken, willen we de zinzoeker in jou voeden. In volle overtuiging dat we op deze manier mee bouwen aan een samenleving waar stilte een gemeengoed is waar mensen recht op hebben. Vertraag en verlangzaam. Er is hier en er is tijd. 

Stilte in de stad wandeling in stilte Boost je mentale gezondheid

Een gezond lichaam en een gezonde geest hebben elkaar nodig. We verkennen de stilte met een lege geest. Emoties, denkwerk en beslommeringen zijn alleen maar hinderpalen in de vrije waarneming van de wereld rondom ons en binnen in ons. We wandelen zonder te praten. Het stilteplatform Genster neemt je mee op een wandelparcours van een uur door de binnenstad van Gent. Eerst is er een introductie en achteraf volgt een gesprek over de ervaring van verstilling. Genster is een lokaal platform verbonden aan Waerbeke vzw. Het wil de beleving van stilte, rust en ruimte in en rond Gent bevorderen. Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 16/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Carine De Wilde Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21PW9895 I.s.m. Genster - Lokaal platform Waerbeke vzw

Eenvoudig mediteren Meditatie wordt meer en meer erkend als ‘natuurlijk medicijn’, een uniek middel om stress los te laten en tot rust te komen. Het is eenvoudig, praktisch en iedereen kan het leren. In deze reeks zoeken we samen uit hóe dat kan. We bouwen stapsgewijs op. We maken kennis met een waaier aan mogelijkheden en staan stil bij de vele positieve effecten die mediteren op ons leven en lichaam kan hebben. Er is ruime gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng. 3 vrijdagvoormiddagen (9.30u-12u): 26/11 + 3/12, 10/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Ann Van Hecke € 44 | € 33 | € 22 | € 8.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9716 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Schrijven naar je-zelf Online cursus

Duik in dit schrijfweekend en ontdek wat schrijven voor jou kan betekenen. Schrijven kan een creatieve uitlaatklep zijn of een houvast in moeilijke momenten. Door je gedachten en gevoelens toe te vertrouwen aan papier, krijg je meer inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt. Zo ontstaat er rust in je gedachten en ruimte om te focussen op wat er voor jou echt toe doet. Het gaat niet over mooie zinnen maken. Wel over de kracht van woorden en benoemen wat voor jou waardevol is. Deze workshop is interactief. Je krijgt tijd om zelf te schrijven, maar hoeft niets voor te lezen. Zaterdagvoormiddag en zondagvoormiddag (10u-12.30u): 4/12, 5/12 2021 Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Emke Dierickx € 30 | € 22.50 | € 15 | € 6 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9730 I.s.m. Bibliotheek De Krook

45


Gezondheid Als Avansa regio Gent steunen we de 10-daagse van Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober), een gezamenlijk initiatief van verschillende Vlaamse organisaties die, elk vanuit hun eigen invalshoek, werk maken van een geestelijk gezond Vlaanderen. In dat kader organiseren we de vertoning van de documentaire ‘Liefde in tijden van jongdementie’ en ‘Wandelen voor meer veerkracht’. Daarnaast werken we ook mee aan het project Comon, een collectief van wetenschappers, technologen en creatievelingen van Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook die van Gent een betere, aangenamere en wijzere stad wil maken. Ook daar ligt het thema gezondheid als eerste op tafel (meer hieronder).

Liefde in tijden van jongdementie

Documentaire met inleiding door de regisseur + nabespreking aan praattafels ‘Liefde in tijden van jongdementie’ is een documentaire van Leo De Bock die het maakproces toont van de theatervoorstelling ‘De Loteling’, een creatie van het gezelschap Het Bataljong waarin mensen met jongdementie zelf op scène hun verhaal vertellen. De beelden van de voorstelling worden afgewisseld met intense getuigenissen en geven een bijzondere inkijk in wat er omgaat in het hoofd en hart van mensen met jongdementie, partners, buddy’s en vrienden. Leo De Bock komt de documentaire inleiden en na de film ben je welkom om aan te schuiven aan gesprekstafels. In het kader van Wereld Alzheimer Dag (21/9). Dinsdagavond (19.30u-22u): 21/9 2021

Wandelen voor meer veerkracht Wandelen is een mooie manier om je hoofd leeg te maken. Je ziet en hoort nieuwe en verfrissende dingen. Als je samen met iemand gaat wandelen, kan je een goed gesprek hebben. Maar ook als je alleen wandelt, kan je je batterijen weer opladen. We wandelen samen, we vertragen en vallen stil. We oefenen verschillende manieren om onze gedachtemolen tot rust te brengen en meer mindful te wandelen. Af en toe reflecteren we en praten met elkaar over wat we ervaren. Zo kan je ondervinden wat voor jou het best werkt om veerkrachtiger thuiskomen. Gelieve aangepaste kleding te voorzien. Weer of geen weer, de wandeling gaat door. We wandelen ongeveer 5 km. Vrijdagnamiddag (13.30u-16u): 8/10 2021 Kortrijksesteenweg, Sint-Denijs-Westrem

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60

Miriam Makebaplein 1, Gent

- UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9710

Eva Rousselle, Leo De Bock

Op 18 mei schoot Comon uit de startblokken. Het doel? Van Gent een gezondere stad maken. Met technologie als deel van de oplossing. Deze zomer wordt er achter de Comon-coulissen hard gewerkt. Elke uitdaging van Gentenaars die de afgelopen weken in de bus viel, wordt gewikt en gewogen. Liliane Van Maldeghem was erbij op 18 mei toen Comon het eerste rondetafelgesprek aftrapte. Haar uitdaging: “Hoe zorgen we voor schone lucht voor onze kinderen?” Liliane wil onze kinderen minder langs de dokter zien passeren. Een gelukkiger leven voor kinderen in Gent, zonder aandoeningen als gevolg van slechte lucht. Deze zomer kiest Comon één uitdaging uit waarmee ze een experiment zal opzetten. Benieuwd naar welke uitdaging het uiteindelijk haalt? Je leest het op www. comon.gent. En als dat bekend is, gaan we met z’n allen experimenteren. Een volgende fase waarvoor ze je brein graag lenen!

Parkbos - Ingang Portaal Grand Noble,

Lief Cuyvers

Bibliotheek De Krook,

Comon, samen maken we Gent nog beter

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21PW9592 I.s.m. Bibliotheek De Krook,

46

copyright: Sanne Stassijns

copyright: Publiek domein

Stad Gent - Regie Gezondheid en Zorg

Avansa Regio Gent werkt intensief mee aan dit nieuwe initiatief: in de uitbouw van de workshops en debatten rond het gekozen thema, het modereren van dialoogtafels (of breakout rooms), het inzetten van formats in het aanbod (Quotes, Tegenspraak…) rond het thema, … Samen kijken we uit naar het proces en de eventuele resultaten.


copyright: publiek domein

copyright: Luis Villasmil

copyright: Miguel Bruna

Herstelacademie Een Herstelacademie geeft korte en gerichte cursussen rond thema’s die te maken hebben met geestelijke gezondheid, psychisch herstel en veerkracht, en dit in verschillende Vlaamse regio’s. De cursussen zijn gericht naar een breed publiek en worden telkens in duo gegeven door een professionele trainer en een ervaringsdeskundige trainer. Meer info over het cursusaanbod en inschrijvingen: www.herstelacademie.be. Ook Herstelacademie Meetjesland plant dit najaar tal van boeiende cursussen. Neem een kijkje op: herstelacademie-meetjesland.weebly.com/algemeen-cursusaanbod.

Weer in mijn kracht komen

Positief omgaan met stress

Zeg ik het of zeg ik het niet?

In drie bijeenkomsten werken we telkens vanuit een andere invalshoek naar mogelijkheden die je kunnen helpen om meer in je kracht te komen. Tijdens de eerste sessie gaan we in op ‘het voelen’: we hebben het over de kracht van zintuiglijk waarnemen en wat dit voor jou kan betekenen. Tijdens de tweede sessie hebben we het over het belang van bewegen en hoe je jezelf kan motiveren om tot actie over te gaan. In de laatste sessie gaan we dieper in op hoe we onze gedachten en overtuigingen positief kunnen bijsturen.

Hoe werkt stress? Wanneer ervaren we te veel stress en kunnen we ook te weinig stress ervaren? Hoe kan je met deze info aan de slag? We geven heel wat tips en oefeningen om positief om te gaan met stress.

In ons herstelproces worden we soms uitgedaagd door stigma, vanuit de maatschappij, maar ook vanuit onszelf. In deze twee sessies proberen we deze stigmatiserende gedachten te herkennen. Samen zoeken we manieren om stigma om te buigen naar herstelgerichte gedachten over onszelf.

4 maandagvoormiddagen (10.15u-12.15u): 29/11 + 6/12, 13/12, 20/12 2021 Bibliotheek De Krook,

2 woensdagvoormiddagen (9u-12u):

Miriam Makebaplein 1, Gent

15/12, 22/12 2021 Bibliotheek De Krook,

Chanou Vrijdaghs, Geert Eggermont

Miriam Makebaplein 1, Gent

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21PW9832

Anniek Declerck, Kristien Van den Bossche

3 donderdagvoormiddagen (10u-12u):

I.s.m. Bibliotheek De Krook,

Gratis | Wel vooraf inschrijven

7/10, 14/10, 21/10 2021

Herstelacademie Gent

Code: 21PW9709

Bibliotheek De Krook,

Inschrijfpunt: Herstelacademie Gent,

I.s.m. Bibliotheek De Krook,

Miriam Makebaplein 1, Gent

0496 03 04 48 – www.herstelacademie.be/

Herstelacademie Gent

Gent/

Inschrijfpunt: Herstelacademie Gent,

Leen Zelderloo, Marleen Minnoey

0496 03 04 48 – www.herstelacademie.be/

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Gent/

Code: 21PW9708 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Herstelacademie Gent Inschrijfpunt: Herstelacademie Gent, 0496 03 04 48 – www.herstelacademie.be/ Gent/

47


copyright: Nathalie Samain

Digitaal & Media DIGICAFÉ Voor wie op een laagdrempelige manier zijn/haar eerste stappen in de digitale wereld wil zetten. Het Digicafé richt zich op digitale beginners en vindt plaats in het Krookcafé. Telkens staat een bepaald onderwerp centraal. We gaan van start met een korte introductie over dat onderwerp via het online programma Zoom. Die kan je zowel in het Krookcafé (met hoofdtelefoon) als thuis volgen. Na de introductie oefenen we samen: begeleiders komen langs om je te helpen en je leert ook van elkaar. Je mag je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen, maar er staan er ook ter beschikking.

Do 30/9:

Karen Vos, Pascale Hoelebrandt,

Alle tips om vlot met je computer te werken

Tim Deschaumes

(Code: 21DM9696)

Gratis | Inschrijven = nodig als je van thuis

Leer allerlei praktische tips om vlot met je

uit de introductie wil volgen. Je krijgt een

computer (Windows) te leren werken.

mailtje met een link en info over hoe je kan deelnemen.

28/10:

(Gedeeltelijk) via het online platform Zoom.

Itsme en burgerprofiel (Code: 21DM9768)

Pc/tablet met camera en micro en een

Leer jouw persoonlijke gegevens (over gezond-

goede internetverbinding nodig. Je kan ook

heid, financiën, belastingen, ...) op een veilige

naar Bibliotheek De Krook komen, dan hoef

manier opzoeken en bewaren. Je maakt kennis

je niet in te schrijven.

met Itsme, jouw burgerprofiel en eBox.

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent, Ligo - Centrum voor

Di 25/11: Gezondheid online (Code: 21DM9777) Maak kennis met betrouwbare apps en websites over gezondheid. Do 23/12:

Donderdagvoormiddag (10u-12u)

Phishing en internetfraude (Code: 21DM9778)

Bibliotheek De Krook – Krookcafé,

Leer hoe je phishing-berichten herkent en hoe

Miriam Makebaplein 1, Gent

je je tegen deze en andere vormen van internetfraude kan beschermen.

48

basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland


Voor wie in een korte demo kennis wil maken met een digitaal thema. Een expert licht toe en nadien is er tijd voor vragen.

Online digistatie | Zoom voor gevorderden

Copyright: Publiek domein

Zoom biedt een aantal krachtige functies die van pas komen bij vergaderingen, lezingen of groepswerk. Met schermdeling kan je je bureaublad of specifieke programma’s tonen aan andere deelnemers. Break-out rooms stellen je in staat om de deelnemers op te delen in diverse groepen, die je als begeleider virtueel kunt bezoeken. Omdat Zoom werkt met de rollen host en co-host, kan je als host taken doorgeven aan jouw co-hosts, zoals het controleren van microfoons, het opvolgen van chatvragen of het bedienen van een poll. Inzicht in de belangrijkste settings van je Zoomaccount zorgt voor een veilige meeting waarin alle benodigde functies zijn ingeschakeld. Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 25/9 2021 Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Tim Deschaumes € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9831 I.s.m. Bibliotheek De Krook

copyright: Jason Howie (CC BY 2.0)

DIGISTATIE

Digistatie | Digistatie | De beste apps voor Cinema online je smartphone of Waar kan je op legale wijze specifieke tablet commerciële films, filmklassiekers, Een smartphone of tablet vervangt geen telefoon. Het combineert verschillende functies en mogelijkheden, wat een klassieke gsm nooit kan. Wat dacht je van een digitaal boodschappenlijstje, een scanner, een takenlijst, een notitieprogramma, een reisgids, een muziekherkenner etc.? We overlopen de meest populaire en nuttige toepassingen - gratis en zo veel mogelijk in het Nederlands - die het volle potentieel van je toestel benutten. Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 28/9 2021 Bibliotheek Merelbeke, Dijsegem 1, Merelbeke Dries Taveirne € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9660 I.s.m. Bibliotheek Merelbeke

wereldcinema of art cinema bekijken? We verkennen het online filmaanbod met een overzicht van commerciële (bv. Netflix) én cinefiele (bv. Mubi) streamingdiensten wereldwijd, zoekinstrumenten om in het streamingkluwen je weg te vinden, films in het publieke domein, gratis aanbod van filmmusea en openbare omroepen en gespecialiseerde webshops waar je klassiekers of moeilijk te vinden films kan aanschaffen. Zomergem (Lievegem) Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 28/9 2021 Bibliotheek Lievegem - Zomergem, Den Boer 15, Zomergem-Lievegem Tim Deschaumes € 10 | € 7.50 | € 5 Code: 21DM9652 I.s.m. Bibliotheek Lievegem Deinze Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 11/12 2021 Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze Tim Deschaumes € 5 | € 4 | € 2.50 Code: 21DM9769 I.s.m. Bibliotheek Deinze

49


copyright: Jonas Leupe

Digistatie | Contactloos betalen Zoals op veel plaatsen ter wereld is cash geld ook in België al jaren op zijn retour: het record van transacties via Bancontact wordt jaar na jaar verpulverd. Daarnaast is ook het gebruik van QR-codes een populaire manier van contactloos betalen. Nieuwe apps en betaalplatformen zagen de afgelopen jaren het levenslicht, zoals Payconiq (Bancontact). In deze sessie overlopen we de verschillende technieken en mogelijkheden om contactloos en ‘mobiel’ (met je smartphone) te betalen en staan stil bij veiligheidsaspecten. Evergem Dinsdagnamiddag (14u-16u): 5/10 2021 Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem Evy Vandewalle € 10 | € 7.50 | € 5 Code: 21DM9623 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Lochristi Woensdagvoormiddag (10u-12u): 6/10 2021 Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi Evy Vandewalle € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9786 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof

50

Digistatie | Bescherm je privacy op sociale media

Van Facebook tot Twitter In deze demo leer je hoe je de belangrijkste privacy instellingen in Facebook aanpast. Je komt te weten wie je inhoud kan zien, waar je activiteitenlogboek goed voor is en wat tags zijn. Je bekijkt je eigen profiel door de ogen van een Facebook-vriend. Twitter leent zich meer tot anonimiteit dan Facebook, maar ook daar is het nuttig om je weg in de privacy instellingen te kennen. Donderdagvoormiddag (10u-12u): 7/10 2021 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke Evy Vandewalle € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9661 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar


We demonstreren sites waarmee je zelf een route kan uitstippelen en hoe je die route dan kan overzetten naar je smartphone of GPS. We ontdekken het aanbod aan routes die je kant-en-klaar online kan downloaden en bekijken routeplanners die gebruik maken van knooppunten. We evalueren of het zinvol is om te investeren in een fiets- of wandel-GPS, en of je voldoende hebt aan je vertrouwde smartphone. Donderdagavond (19.30u-21.30u): 7/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Luc Peeters € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9835 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent

Online digistatie | E-boeken beheren met Calibre Met het programma Calibre (Windows, macOS & Linux) kan je je e-books organiseren en synchroniseren. In deze sessie geven we eerst wat context bij het fenomeen ‘elektronische boeken’: beschikbare hardware: e-readers versus tablets bestandsformaten & kopieerbeveiliging aanbieders: online boekenwinkels, uitleenplatformen, huurformules gratis en legaal aanbod (Gutenberg e.a.). Vervolgens geven we een demo van Calibre en overlopen we de belangrijkste functionaliteiten. We tonen hoe je ‘metadata’ ophaalt en aanpast, hoe je collecties onderhoudt en hoe je de e-books synchroniseert met je e-reader. Maandagavond (19.30u-21.30u): 11/10 2021 Via het online platform Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Christophe Ketels € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9802 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Digistatie | Smartphonefotografie Nog niet zo lang geleden waren foto’s die je met een smartphone maakte van belabberde kwaliteit. Dat is vandaag helemaal anders. De meeste mid-range en high-end smartphones beschikken over een camera met een (zeer) hoge resolutie, een snelle autofocus en een degelijke sensor. Bijgevolg kan je met een smartphone al uitstekende foto’s nemen als je een aantal eenvoudige vuistregels hanteert. Naast fotografische tips krijg je ook een kort overzicht van populaire fotografie-apps. Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 16/10 2021 Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem Rudi Debruyne Copyright: Publiek domein

Digistatie | Fietsen wandelroutes online uitstippelen

€ 5 | € 4 | € 2.50 Code: 21DM9629 I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

51


Digistatie | Meer inzicht in je migraine dankzij A.I.? UZ Gent, UGent en imec onderzoeken hoe A.I. kan helpen bij het nauwkeuriger identificeren van je activiteiten en de mogelijke triggers van migraine, om migrainepatiënten sneller vooruit te helpen. Wil je graag te weten komen hoe dit precies werkt? Wil je zelf ook graag uitproberen hoe dit onderzoek je migraine kan helpen bestrijden? We leggen je tijdens deze digistatie graag uit hoe! Zaterdagvoormiddag (10u-11.30u): 16/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Femke Ongenae, Sofie Van Hoecke € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9749 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent, imec, UGent, UZ Gent

Digistatie | Start to Pinterest Je online ideeëncatalogus

Pinterest is een virtueel prikbord waar je jouw mooiste foto’s, interessante webpagina’s en filmpjes kan verzamelen. Zo leg je een persoonlijke ideeëncatalogus aan: van binnenhuisarchitectuur tot recepten, van kunst tot politiek, van filosofie tot sport. Items als het nut van Pinterest, het aanmaken van een account, de Pinterest-app tot zelf prikborden opstarten komen onder meer aan bod. Je krijgt tips en enkele inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen.  Maandagnamiddag (14u-16u): 18/10 2021 Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen, Gentpoortstraat 41, Deinze Nel Van Vooren € 10 | € 7.50 | € 5 Code: 21DM9759 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

52

Start to Pinterest

Digistatie | Facebook Meer dan de helft van de Belgen maakt gebruik van Facebook om contact te houden met vrienden. In je Facebookgebruikersprofiel zeg je wie je bent en wat jou boeit. Via de statusbalk geef je aan waar je mee bezig bent. Je kan daarnaast ook foto’s en video’s delen, interessante links doorspelen, evenementen ruchtbaarheid geven, ... Wat je op Facebook plaatst, is echter niet gemakkelijk af te schermen van een breder publiek. Deze en vele andere items komen aan bod in deze workshop. Vrijdagvoormiddag (10u-12u): 22/10 2021 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke Evy Vandewalle € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9663 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

copyright: Publiek domein

copyright: Usman Yousaf

Meer inzicht in je migraine dankzij A.I.?


copyright: Publiek domein

Digistatie | Whatsapp, Skype en andere communicatie-apps

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 23/10 2021 Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze Dries Taveirne € 5 | € 4 | € 2.50 Code: 21DM9760 I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Kopen en verkopen op het web

copyright: Publiek domein

Sms is een ietwat gedateerde technologie. Nieuwe communicatieplatformen bieden meer mogelijkheden en bevatten uiterst handige functies. In deze sessie demonstreren we de werking van enkele populaire communicatie-apps. Hoe installeren? Hoe activeren? Hoe te gebruiken in de praktijk? Wat is nu het verschil tussen WhatsApp, Skype, FaceTime en Facebook Messenger? Of doen ze eigenlijk allemaal precies hetzelfde? En welke apps genieten vandaag de voorkeur om te bellen met beeld?

Digistatie | Gratis en degelijke software Voor elke computertoepassing bestaat er wel een gratis alternatief. Maar is gratis software ook degelijk? Niet altijd. Soms gaat het om minderwaardige en schadelijke versies van een betalend pakket. Er zitten echter ook pareltjes tussen. In deze lezing geven we een overzicht van kwalitatieve gratis software. We focussen hierbij op vrije software of opensourcesoftware. Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 30/10 2021 Bibliotheek Landegem, Stationsstraat 20, Landegem Evy Vandewalle € 5 | € 4 | € 2.50

We verkennen de sterk groeiende wereld van ‘e-commerce’: webshops, vergelijkingssites, tweedehandsmarkten, veilingen. Binnen elke productcategorie overlopen we een aantal van de meest overzichtelijke, gebruiksvriendelijke, en voordelige webshops. Komen aan bod: veiligheid: sterke paswoorden, beveiligde verbindingen, de reputatie van een winkel of verkoper checken, het verloop van een online aankoop (‘check-out’ procedure), betalingsmogelijkheden en wat als het fout loopt: garantie, verzekering, dienst na verkoop, ... Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 20/11 2021 Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem Dries Taveirne € 5 | € 4 | € 2.50 Code: 21DM9630 I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Code: 21DM9761 I.s.m. Bibliotheek Deinze

53


Digistatie | Online bijleren: hoe en waar?

copyright: Sanne Stassijns

Welke organisaties in binnen- en buitenland bieden online cursussen aan? Hoe weet je of ze kwalitatief hoogstaand zijn? Waar vind je Nederlandstalig materiaal? Eens je zicht hebt op waar je online cursussen vindt, moet je ook weten hoe je eraan kunt deelnemen. We kijken zowel naar hardware (camera, microfoon) als naar software (browser, apps, videobelplatformen zoals Zoom en Jitsi). Aalter Maandagavond (19.30u-21.30u): 22/11 2021 ArtA’A, Stationsplein 25, Aalter Tim Deschaumes € 10 | € 7.50 | € 5 Code: 21DM9740 I.s.m. Bibliotheek Aalter Merelbeke Donderdagnamiddag (14u-16u): 25/11 2021 Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke Tim Deschaumes € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9535 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Digistatie | Podcasts zoeken en maken Waar vind je interessante podcasts? Hoe kun je die beluisteren? Welke kansen bieden ze? Welkom in de wondere wereld van podcasts! Sara Logghe is gepassioneerd door het medium en is actief binnen het Gentse netwerk Podlab. Ze maakt de tweewekelijkse podcast ‘Bende van het Boek’ en is bezieler van de podcast ‘Aan het woord’ van Cultuurconnect. Naast luistertips en praktische informatie krijg je ook een checklist van zaken waar je rekening mee moet houden voor je aan de slag kan om zelf een podcast te maken. Lochristi Donderdagavond (19.30u-21.30u): 25/11 2021 Bibliotheek Lochristi, Kon. Boudewijnlaan 6, Lochristi Sara Logghe € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9799 I.s.m. Bibliotheek Lochristi Deinze Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 4/12 2021

copyright: Sanne Stassijns

Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

54

Sara Logghe € 5 | € 4 | € 2.50 Code: 21DM9767 I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Efficiënt en kritisch zoeken op het web In deze demo bekijken we hoe je Google naar je hand kunt zetten om zo snel mogelijk te vinden wat je zoekt, recht op het doel af. We overlopen belangrijke aandachtspunten bij elke zoekactie, analyseren de zoekresultaten en waarschuwen voor het effect van de filterbubbel. Je leert de betrouwbaarheid van informatie beter inschatten en herkennen wanneer de aangeboden informatie in feite een (verdoken) advertentie is. Tot slot geven we nog een aantal browsertips. Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 4/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Christophe Ketels € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9803 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent


copyright: Envato

OPENTECHTALKS Voor wie al een goede IT-kennis heeft en geboeid is door de opensource-filosofie.

OpenTechTalks | Dwengo Dwengo werd opgestart door zes ingenieurs van UGent die ondersteuning willen bieden aan jongeren, hobbyisten of leerkrachten die aan de slag wil met robotica en artificiële intelligentie. Daarvoor ontwikkelden ze het opensourcemicrocontrollerplatform Dwenguino, dat compatibel is met Arduino. Het is heel gebruiksvriendelijk en daarom perfect geschikt voor iedereen die zijn eerste programmeerstappen zet. Maandagavond (19u-21.30u): 27/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Zimcke Van de Staey € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9826 I.s.m. Bibliotheek De Krook

OpenTechTalks | Introductie tot ethisch hacken Overheden, bedrijven en particulieren worden steeds kwetsbaarder voor aanvallen van black hat hackers, criminelen die de lekken in computers uitbuiten voor geldgewin of louter om schade te veroorzaken. Daartegenover staan de white hat hackers: zij testen computersystemen op fouten en dichten de lekken voordat malafide hackers inbreken. Tijl Deneut (Howest) geeft een overzicht van diverse vormen van cybercriminaliteit en hoe je je ertegen kunt wapenen.  Maandagavond (19u-21.30u): 29/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Tijl Deneut € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9828 I.s.m. Bibliotheek De Krook

OpenTechTalks | Haal meer uit Chrome en Firefox We overlopen de belangrijkste functies van Chrome (Google) en Firefox. Je leert hoe je met deze browsers sneller en veiliger kunt surfen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan privacyaspecten: wachtwoordbeheer, incognitomodus, cookies, tracking, locatie delen en gegevens wissen. Je maakt ook kennis met ingebouwde synchronisatiemogelijkheden, extensies of add-ons. Maandagavond (19u-21.30u): 25/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Christophe Ketels € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9827 I.s.m. Bibliotheek De Krook

OpenTechTalks | Fotobeheer met darktable Darktable is een opensourceprogramma om de workflow van fotografen te optimaliseren. Je kunt je foto’s ermee beheren, ontwikkelen (RAW) en optimaliseren. In deze OpenTechTalk leer je navigeren doorheen de interface, de bibliotheek gebruiken, (basis)bewerkingen uitvoeren en bewerkte foto’s exporteren. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. Neem gerust je eigen laptop met darktable-installatie mee als je mee wilt volgen, maar dat is geen must. Maandagavond (19u-21.30u): 20/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Kevin Vermassen € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM8200 I.s.m. Bibliotheek De Krook

55


copyright: Publiek domein

DIGITAAL MAKEN

Digitaal maken | Introductie tekenen met Inkscape Inkscape is een gratis opensourceprogramma voor grafische vormgeving. In deze korte workshop leer je hoe je met Inkscape ontwerpen maakt voor een lasersnijder of snijplotter. We verkennen de basisfuncties en experimenteren met basisvormen. Een goede voorbereiding op de introducties lasersnijden, snijplotten en 3D-printen. Maandagavond (19u-21u): 27/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent STEAM edutrainer € 20 | € 15 | € 10 | € 4 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9844 I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent

Digitaal maken | Introductie lasersnijden Lasersnijden is een moderne technologie waarmee je heel nauwkeurig vormen graveert en uitsnijdt. Met een lasercutter kan je de meest uiteenlopende objecten creëren. Tijdens de workshop ontdek je meer over deze boeiende techniek en ga je hands-on een speelse houten theelichthouder maken. We vertrekken vanuit een sjabloonbestand dat je personaliseert. Nadien wordt je design uitgesneden door de lasersnijder. Het eindproduct neem je mee naar huis. Voorkennis: je volgde de introductie Tekenen met Inkscape of je hebt enige kennis van digitaal vectortekenen. Maandagavond (19u-21u): 11/10 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent STEAM edutrainer € 20 | € 15 | € 10 | € 4 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9845 I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve

Met de snijplotter in het makerslab van de Krook kun je o.a. transfer-prints maken die met een hittepers op stof gefixeerd kunnen worden. Je leert hoe je je ontwerp digitaliseert en de snijplotter gebruikt. Ook leer je de verschillende materialen kennen die je voor deze techniek kunt gebruiken. Aan het einde van de workshop heb je je eigen T-shirt, sweater of hoodie met een transferprint op zak! Voorkennis: je volgde de introductie Tekenen met Inkscape of je hebt enige kennis van digitaal vectortekenen Breng een eigen T-shirt of totebag mee. Maandagavond (19u-21u): 8/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent STEAM edutrainer € 20 | € 15 | € 10 | € 4 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9846 I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.talent@Gent

56

Digitaal maken | Introductie 3D-printen

copyright: Publiek domein

Digitaal maken | Introductie snijplotten

STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent

In deze workshop geven we je een inleiding in het 3D-tekenen en 3D-printen met het programma Tinkercad. Je krijgt de basiskennis over de werking van een 3D-printer mee, je leert hoe Tinkercad werkt en hoe je zelf een eigen 3D-tekening maakt. Zo scherp je je creativiteit, design skills en technische vaardigheden aan. Het resultaat van je werk, een klein 3D-geprint gadget, neem je mee naar huis. Geen voorkennis vereist. Maandagavond (19u-21u): 13/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent STEAM edutrainer € 20 | € 15 | € 10 | € 4 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9847 I.s.m. Bibliotheek De Krook, De Creatieve STEM en Ingegno, Digitaal.Talent@Gent


CURSUSSEN Voor wie zich wil verdiepen in een programma, app of digitale trend. Je werkt interactief in kleine groep met laptop of tablet.

Vlot videobellen

Het voorbije jaar verliepen veel van onze sociale contacten via internet. Ook na de crisis zullen we een mix houden van fysieke en online contacten. Videobellen met enkele vrienden of familieleden gaat vlot met Whatsapp of Facebook. Online vergaderen met een grotere groep of een cursus volgen kan dan weer met Zoom, Jitsi Meet of Google Meet. We verkennen elk platform en bespreken de voor- en nadelen. Evergem

Deinze

Maandagnamiddag (14u-16.30u): 4/10 2021 (in LDC)

Donderdagnamiddag (14u-16.30u): 25/11 2021 (in LDC)

+ maandagnamiddag (14u-15.30u): 11/10 2021

+ donderdagnamiddag (14u-15.30u): 2/12 2021

(online - thuis)

(online - thuis)

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken,

Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen,

Hoeksken 29A, Evergem

Gentpoortstraat 41, Deinze

Evy Vandewalle

Evy Vandewalle

€ 20 | € 15 | € 10 - Breng je laptop en/of

€ 20 | € 15 | € 10 Breng je laptop en/

smartphone en oplaadkabel mee naar de eerste sessie.

of smartphone en oplaadkabel mee naar de eerste

De tweede sessie gaat via Zoom. Je hebt een pc of

sessie. De tweede sessie gaat via het online platform

tablet met camera en micro en een goeie internet-

Zoom. Pc/tablet met camera en micro en een goede

verbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om deel

internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en

te nemen. Je krijgt vooraf de link en enkele tips

enkele tips om in te loggen.

om in te loggen.

Code: 21DM9765

Code: 21DM9532

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

Online constructief discussiëren. Kan dat? Online lezing Ruben Mersch

Waarom lopen discussies zo snel uit de hand? Tijdens deze lezing geeft Ruben Mersch je concrete tips die je helpen om een meningsverschil om te zetten naar een constructief debat. Hij leert je niet alleen hoe je de ander kunt overtuigen, maar ook hoe je samen op zoek kunt gaan naar de best mogelijke oplossing.

copyright: ReadMyLips

Dinsdagavond (20u-21.30u): 5/10 2021 Ruben Mersch € 10 | € 7.50 | € 5 | Via het online platform Zoom. PC/tablet met camera en micro en een goede internetverbinding nodig. Vooraf ontvang je de link en enkele tips om in te loggen. Code: 21DM9717 I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

57


Websites bouwen met WordPress Aan de hand van praktische voorbeelden bouw je in deze cursus stap voor stap je eigen website op. Op het einde staat je eigen website online en sta je klaar om de bezoekersaantallen te controleren. Deze cursus is geschikt voor wie over weinig technische bagage beschikt, maar wel het doorzettingsvermogen heeft om een toepassing helemaal naar zijn hand te zetten. Basis PC­-vaardigheden (vensterbeheer, klikken, slepen, etc.) zijn wel vereist. Breng je laptop en oplader mee. 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 18/11, 25/11 + 2/12 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Dries Taveirne € 48 | € 36 | € 24 | € 9.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9861 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent

Een walkshop in jouw ‘slimme’ stad Stadswandeling

De term ‘Smart city’ betekent dat onze steden vol zitten met technologische snufjes die data verzamelen. Die data worden dan gebruikt voor stedelijk beleid. Ben je nieuwsgierig naar de informatie die in jouw stad verzameld wordt en wat ermee gebeurt? Wandel mee in een ‘walkshop’ ( walking workshop) in het hart van Gent en kom meer te weten over wat jouw stad ‘slim’ maakt. Zaterdagnamiddag (14u-16u): 11/9 2021 of zondagnamiddag (14u-16u): 12/9 2021 of maandagavond (18u-20u): 13/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Jonas Breuer Gratis | Wel vooraf inschrijven | Afspraak op het Miriam Makebaplein 1, naast de hoofdingang van Bibliotheek De Krook. Code: 21DM9900 (11/9 2021), 21DM9905 (12/9 2021), 21DM9906 (13/9 2021) I.s.m. Kenniscentrum Data & Maatschappij

58

FOTOGRAFIE

Smartphonefotografie en nabewerking met Snapseed Naast fotografische tips krijg je tijdens deze workshops ook een kort overzicht van populaire fotografie-apps. Je leert hoe je je foto’s automatisch kan back-uppen in de cloud. Tijdens de tweede sessie focussen we op de app Snapseed om foto’s na te bewerken. Je raakt vertrouwd met bijsnijden, perspectiefverandering, de correcte zwart-witinstelling, portretinstellingen, dubbele belichting, ... . Na de correcte nabewerking exporteren we de foto’s naar de juiste bestemming. Breng je smartphone (of tablet) en oplaadkabel mee. Merelbeke 2 woensdagavonden (19.30u-22u): 22/9, 29/9 2021 Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke Rudi Debruyne € 23 | € 17.50 | € 11.50 | € 4.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9659 I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke Evergem 2 dinsdagavonden (19.30u-22u): 16/11, 23/11 2021 Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31, Sleidinge Rudi Debruyne € 23 | € 17.50 | € 11.50 Code: 21DM9624.0 I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, Bibliotheek Evergem


FILM FESTIVAL GENT TALKIES In Talkies, de talkshow van Film Fest Gent in de inspirerende setting van Bibliotheek De Krook, praat één centrale gast uit de culturele wereld met Patrick Duynslaegher over de films of de filmervaringen van zijn of haar leven. Na het gesprek krijgt de bezoeker de kans om vragen te stellen aan de gast van de avond.      

Film Fest Gent Talkies | September 2021 De gast voor deze avond wordt later bekendgemaakt. Donderdagavond (19.30u-21u): 23/9 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Patrick Duynslaegher € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9912 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent

Film Fest Gent Talkies | November 2021 De gast voor deze avond wordt later bekendgemaakt. Donderdagavond (19.30u-21u): 25/11 2021 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent Patrick Duynslaegher € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9913 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent

59


POSTXFILM Playtime! PostXFilm programmeert in het voor- en najaar een thematische reeks van telkens zes films. Het aanbod is een mix van recente en oude cinema, kleine en grote meesterwerken. De focus ligt op auteurscinema (de ‘grote regisseurs’) en wereldcinema (films van alle windstreken). Filmliefhebbers uit de buurt en daarbuiten kunnen zo kennismaken met soms minder bekende pareltjes uit de filmgeschiedenis. Elke film wordt voorafgegaan door een korte introductie, die de film en regisseur situeert in zijn politieke en artistieke context. Napraten kan in de gezellige BarX, als corona het toelaat.

PostXFilm | Hannah PostXFilm | Smiles and Her Sisters of a Summer Night Woody Allen

Hannah, haar zussen, hun mannen en minnaars worstelen met zichzelf of zijn overgeleverd aan intense emoties: verboden passioneel verlangen, hypochondrie of faalangst. Regisseur Woody Allen weeft de episodische verhalen van de emotionele personages tot een dynamisch geheel met tal van komische hoogtepunten. Als fan van zowel Groucho Marx als Ingmar Bergman, maakt Allen telkens weer een persoonlijke synthese van het grappige en het ernstige. Zaterdagavond (20.30u-23u): 9/10 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Ive Verdoodt, Tim Deschaumes € 6 | Je hoeft niet vooraf in te schrijven, betalen kan ter plaatse. Code: 21DM9829 I.s.m. PostX

60

Ingmar Bergman

Ook al is advocaat Fredrik Egerman getrouwd met Anna, een 19-jarige schone, zijn hart gaat nog steeds uit naar de gevierde actrice Desiree. Sinds hun breuk heeft zij echter een relatie met een verwaande legerofficier. Bergmans weerkerende thema’s – overspel, de vluchtigheid van liefde, existentiële twijfel – vinden ook in deze film hun plek, maar ze worden hier ingebed in puntige dialogen en slapstickmomenten. Zaterdagavond (20.30u-23u): 23/10 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Ive Verdoodt, Tim Deschaumes € 6 | Je hoeft niet vooraf in te schrijven, betalen kan ter plaatse. Code: 21DM9848 I.s.m. PostX

copyright: Publiek domein

copyright: Publiek domein

copyright: Publiek domein

In tijden van crisis is humor een veelzijdig wapen. Dat wist Jiri Menzel al, toen hij Closely Watched Trains draaide in communistisch Tsjechoslovakije. Humor helpt niet alleen om maatschappelijke maar ook persoonlijke crisissituaties het hoofd te bieden. De puntige dialogen van Woody Allen, Ingmar Bergman of Billy Wilder verzachten hun donkere thema’s, zoals liefdesverdriet of existentiële twijfel. Juzo Itami toont in Tampopo dat humor en hartverwarmend humanisme perfect samengaan. Tegenover taalhumor plaatst de onnavolgbare Jacques Tati heerlijke visuele grappen in zijn magnum opus Playtime, een film waarvoor hij zowaar een ministad liet bouwen.

PostXFilm | Tampopo Juzo Itami

Tampopo is de naam van een alleenstaande moeder, wiens ramen-keuken van bedenkelijke kwaliteit is. Met de hulp van een bont gezelschap van noedelliefhebbers probeert ze haar zaak op te waarderen tot een culinaire place to be. Deze hilarische én ontroerende cultklassieker van Juzo Itame is een ode aan de Japanse keuken. Zaterdagavond (20.30u-23u): 6/11 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Ive Verdoodt, Tim Deschaumes € 6 | Je hoeft niet vooraf in te schrijven, betalen kan ter plaatse. Code: 21DM9849 I.s.m. PostX


copyright: Publiek domein

Closely Watched Trains

PostXFilm | Closely Watched Trains Jiri Menzel

De jonge Milos werkt als seinhuiswachter in het lokale treinstationnetje. Met zijn werkethiek en die van zijn collega’s is het pover gesteld. Ze hebben meer oog voor vrouwelijk schoon dan voor passerende treinen. Het verhaal speelt zich af tijdens WOII, toen Tsjechoslovakije door de nazi’s werd bezet. Zoals vele van zijn collega’s van de Tsjechoslovaakse New Wave, gebruikte Regisseur Jiri Menzel humor als middel om weg te komen met maatschappijkritiek. Zaterdagavond (20.30u-23u): 20/11 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Ive Verdoodt, Tim Deschaumes € 6 | Je hoeft niet vooraf in te schrijven, betalen kan ter plaatse. Code: 21DM9851 I.s.m. PostX

copyright: Publiek domein

copyright: Usman Yousaf

Playtime

The Apartment

PostXFilm | The Apartment PostXFilm | Playtime Jacques Tati

In Playtime schetst Tati een gedetailleerd beeld van Parijs als een futuristische metropool, waarin Mr. Hulot (een personage dat Tati zelf in verschillende van zijn films vertolkt) en tal van andere personages verloren lopen. Terwijl Woody Allen komedie puurt uit dialogen, is Tati een meester in de visuele humor. Zaterdagavond (20.30u-23u): 4/12 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Ive Verdoodt, Tim Deschaumes € 6 | Je hoeft niet vooraf in te schrijven, betalen kan ter plaatse. Code: 21DM9850

Billy Wilder

C.C. Baxter werkt voor een grote verzekeringsmaatschappij. Om hogerop te komen, stelt hij zijn appartement ter beschikking van zijn bazen, die zo vrij spel hebben voor hun amoureuze escapades. Regisseur Billy Wilder zorgt in deze klassieke romantische komedie voor spitse dialogen en sterke acteerprestaties van Jack Lemmon en Shirley MacLaine. Bovendien vindt de film een mooie balans tussen vrolijkheid en tristesse. Zaterdagavond (20.30u-23u): 18/12 2021 PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke Ive Verdoodt, Tim Deschaumes € 6 | Je hoeft niet vooraf in te schrijven, betalen kan ter plaatse. Code: 21DM9852 I.s.m. PostX

I.s.m. PostX

61


INSCHRIJVEN BIJ AVANSA REGIO GENT Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn. HOE INSCHRIJVEN? Sinds 2019 werken we met een online betalingssysteem. Daarvoor heb je een nieuwe (!) persoonlijke account nodig. Ook als je daarvoor al online inschreef bij Vormingplus, moet je een nieuwe account aanmaken om verder te kunnen gaan. Om dit te doen, klik je rechtsonder de oranje knop inloggen op ‘nog geen account’. Inloggen via Facebook kan ook, maar dan wordt de bevestigingsmail wel gestuurd naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Facebookaccount. Loopt je online inschrijving vast? Lees hier onze TIPS. 1. Gebruik bij voorkeur de internetbrowser Google Chrome voor een vlot verloop. 2. Log eerst in en ga dan pas naar de activiteit waarvoor je je wil inschrijven. 3. Loopt het proces vast en krijg je een draaiend wieltje te zien? Druk op de refresh knop van je browser (icoontje rond pijltje links naast de balk waarin je het webadres invult). Nog vragen? Ook onze onthaalmedewerkers staan voor je klaar tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9u tot 12.30u en van  14u tot 16u. Gesloten op woensdag- en vrijdagnamiddag).  09 224 22 65 of info@avansa-regiogent.be

62

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Inschrijven voor online activiteiten gebeurt op dezelfde manier. OPGELET: Sinds eind 2019 heeft iedereen die zich wil inschrijven een nieuwe account nodig, dus die zal je wellicht even moeten aanmaken om verder te kunnen. Na je inschrijving krijg je ten laatste één dag voor de start van de activiteit een mail met daarin een link. Op de dag en het uur van de online activiteit, klik je op de link en word je doorverbonden naar de online activiteit. Je krijgt in de mail ook enkele tips om correct in te loggen in het programma Zoom. VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt. CURSUSPLAATS Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld. 
 STANDAARDPRIJS EN KORTING Avansa regio Gent hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. 
 De reductieprijs geldt voor: • studenten (18+) met een geldige studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit via mail een kopie van jouw studentenkaart • mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten: Contacteer ons op 09 224 22 65 voor meer informatie.


De sociale prijs geldt voor: • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in de regio van UiTPAS Gent wonen (zie p. 64): op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje. Dit kan ook een foto of scan zijn die je per mail doorstuurt. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en woon je wel in Gent? Dan kan je beroep doen op het UiTPAS-kansentarief (zie verder). • werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart. Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 64. Daarnaast is er een UiTPAS met Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten, duid je UiTPAS-kansentarief regio Gent aan bij de inschrijving en vul je het UiTPAS-nummer in, dat je op de UiTPAS kan terugvinden. PRIJSVERSCHIL Identieke cursussen kunnen in prijs verschillen als die op verschillende plaatsen worden gegeven omdat sommige gemeentebesturen en/of andere partners tussen komen in de kostprijs van een activiteit. Avansa regio Gent kan dan de deelnemersprijs verlagen. Een greep uit de partners die recent tussenkwamen in de deelnemersprijs: gemeentebestuur Evergem, gemeentebestuur Deinze, gemeentebestuur Merelbeke, gemeentebestuur Oosterzele, Cultuuroverleg Meetjesland. Wij danken hen voor hun bijdrage.

ANNULERING • Kan een activiteit niet doorgaan door de huidige coronamaatregelen? Dan betalen we jou het inschrijvingsgeld terug. • Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. • Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. • Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten. BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Contacteer ons hiervoor per mail of telefonisch. TOEGANKELIJKHEID In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen. OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT Na de zomersluiting zal het secretariaat vanaf dinsdag 10/8 opnieuw telefonisch en via mail bereikbaar zijn. Elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u zijn we telefonisch bereikbaar, behalve op woensdagen vrijdagnamiddag. Voor inschrijvingen en/of inlichtingen blijven we ook bereikbaar via de website en via mail. Meer informatie
Avansa regio Gent vzw Visserij 106/1, 9000 Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info@avansa-regiogent.be Website: www.avansa-regiogent.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

63


Met je UiTPAS REGIO bij Avansa regio Gent WAT IS UITPAS?
 UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.  VOOR WIE IS UITPAS REGIO GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. Een paar jaar geleden sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent en sinds januari 2020 kwamen ook ook Melle en Lochristi erbij. De 5 gemeenten vormen samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. Er bestaan 2 soorten: 1. De gewone UiTPAS: hiermee betaal je het gewone standaardtarief, maar kan je wel punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. 2. De UiTPAS met kansentarief: hiermee betaal je het UiTPAS-kansentarief (80% korting) en kan je bovenop nog eens punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. Dit is enkel voor mensen met een kansenstatuut. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar. WAAR IS UITPAS GENT TE KOOP? De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi te koop. De huidige verkooppunten zijn in Gent: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee; in Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Bibliotheek Lochristi, Bibliotheek Beervelde, Bibliotheek Zaffelare, Bibliotheek Zeveneken, Lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Sportdienst Lochristi, Jeugddienst Lochristi, Cultuurdienst Lochristi.

64

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW. In Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Sociaal huis OCMW. WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/uitpas/voordelen DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UITPAS ZIJN: Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1 Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 62. HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UITPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www.uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Avansa regio Gent vind je op onze website: www.avansa-regiogent.be/ veelgesteldevragen. Inschrijven met je UiTpunten doe je via mail of telefonisch.


copyright: Publiek domein

Activiteitenoverzicht

september, oktober, november, december Actualiteit & Samenleving ONTMOETINGSGROEPEN VIE-groep Gent

Gent

Dinsdag

14 September 2021

overdag

p. 27

VIE Merelbeke

Merelbeke

Donderdag

7 Oktober2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Kafka’s proces: een vingerwijzing naar onze samenleving

Gent

Donderdag

16 September 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Van waar komen wij?

Gent

Donderdag

30 September 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | De actualiteit van Friedrich Nietzsche

Gent

Donderdag

14 Oktober 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Op wereldreis met Voltaire

Gent

Donderdag

28 Oktober 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Het gelijk van Einstein: over zwarte gaten en gravitatiegolven

Gent

Donderdag

18 November 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Girl power in de beeldende kunst

Gent

Donderdag

25 November 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Anders gaan denken over technologie

Gent

Donderdag

9 December 2021

overdag

p. 27

Pluslezing | Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament

Gent

Donderdag

23 December 2021

overdag

p. 27

Een debat over (seksuele) gezondheid en rechten van ouderen

Gent

Donderdag

9 September 2021

avond

p. 17

Canvas in De Krook | Live en online

Gent

Woensdag

15 September 2021

avond

p. 10

Gentlezing | Leie en Schelde in het middeleeuwse Gent | Live en online

Gent

Donderdag

16 September 2021

avond

p. 26

Quotes | Vincent Scheltiens - Extreemrechts | Live en online

Gent

Donderdag

30 September 2021

avond

p. 24

Wandeling langs buurtinitiatieven in Sint-Amandsberg

Gent

Zaterdag

2 Oktober 2021

overdag

p. 11

Khalid Benhaddou over jongeren en radicalisering

Oosterzele

Maandag

4 Oktober 2021

avond

p. 11

Ethisch consumeren op het spanningsveld tussen fair trade en lokaal

Lievegem

Dinsdag

5 Oktober 2021

avond

p. 12

Basiscursus fietsonderhoud

Gent

Dinsdag

5 Oktober 2021

avond

p. 11

Drugs, drugsbeleid en mensenrechten

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

avond

p. 17

Duurzame en ethische modekleding: is het mogelijk?

Oosterzele

Donderdag

7 Oktober 2021

avond

p. 12

De impact van consumptie op ontbossing wereldwijd

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

avond

p. 18

Tegenspraak | Voor of tegen patenten in farma

Gent

Maandag

11 Oktober 2021

avond

p. 12

Gentlezing | Wordt verwacht! De Gentse bioscopen in de jaren 1950

Gent

Donderdag

14 Oktober 2021

avond

p. 26

Gentlezing | Wordt verwacht! De Gentse bioscopen in de jaren 1950 | Online Zoom

Gent

Donderdag

14 Oktober 2021

avond

p. 26

Cold War | Zimna wojna

Eeklo

Zaterdag

16 Oktober 2021

avond

p. 13

Boekvoorstelling | Van liefdadig naar rechtvaardig

Gent

Dinsdag

19 Oktober 2021

avond

p. 13

Spelen in zwarte sneeuw

Lievegem

Dinsdag

19 Oktober 2021

avond

p. 23

Zorgen voor mama

Deinze

Donderdag

21 Oktober 2021

avond

p. 19

Stefan Blommaert over de toenemende invloed van China in de wereld

Oosterzele

Donderdag

21 Oktober 2021

avond

p. 13

Naar een idee voor herbestemming van de kerk

Gent

Zaterdag

23 Oktober 2021

overdag

p. 5

65


Actualiteit & Samenleving Zelf aan de slag met de toolbox

Gent

Dinsdag

26 Oktober 2021

overdag

p. 5

Infosessie Autodelen

Aalter

Dinsdag

26 Oktober 2021

avond

p. 14

Het bos in Laos als bron van voedselzekerheid en biodiversiteit

Gent

Woensdag

27 Oktober 2021

avond

p. 18

Quotes | Jean Paul Van Bendegem - Wijs, grijs en puber | Live en online

Gent

Donderdag

28 Oktober 2021

avond

p. 24

In Deinze zorgen we voor elkaar

Deinze

Donderdag

28 Oktober 2021

avond

p. 19

Dzjambo

Gent

Vrijdag

29 Oktober 2021

avond

p. 14

Beperking of vermogen?

Gent

Donderdag

4 November 2021

avond

p. 17

Feminisme vandaag | Lunchlezing

Gent

Maandag

8 November 2021

overdag

p. 14

Wennen aan een superdiverse samenleving

Gent

Maandag

8 November 2021

avond

p. 15

Quotes | Filip Raes - Weg van het piekeren | Live en online

Gent

Donderdag

18 November 2021

avond

p. 25

Topzorg voor iedereen

Deinze

Donderdag

18 November 2021

avond

p. 19

Wij-zij: polarisatie als verrijking en bedreiging

Zelzate

Vrijdag

19 November 2021

avond

p. 15

In mijn stroatse | Live en online

Gent

Maandag

22 November 2021

overdag

p. 15

Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen

Gent

Donderdag

25 November 2021

avond

p. 16

Quotes | Naima Charkaoui - Het opengrenzenmanifest | Live en online

Gent

Donderdag

9 December 2021

avond

p. 25

De knikkers van Qadir | Theatervoorstelling met nabespreking in dialoogtafels

Evergem

Donderdag

9 December 2021

avond

p. 16

Peter Verlinden over kinderen op de vlucht

Lochristi

Donderdag

16 December 2021

avond

p. 16

Cultuur & Filosofie

66

Leesgroep in je bib! | Ledeberg

Gent

Zaterdag

11 September 2021

overdag

p. 38

Roland Jooris vertelt over Raveel

Deinze

Dinsdag

14 September 2021

overdag

p. 28

Filocafé PostX | sessie 19/9 2021

Merelbeke

Zondag

19 September 2021

overdag

p. 28

Leesgroep in je bib! | Drongen

Gent

Maandag

20 September 2021

avond

p. 38

Online Leesgroep

Gent

Dinsdag

21 September 2021

overdag

p. 38

Online SamenLezen | Sessie 23/9 2021

Gent

Donderdag

23 September 2021

overdag

p. 39

Zorg voor het levenseinde

Evergem

Donderdag

23 September 2021

overdag

p. 28

Leesgroep in je bib! | Brugse Poort

Gent

Donderdag

23 September 2021

avond

p. 38

Leesgroep in je bib! | De Krook

Gent

Zaterdag

25 September 2021

overdag

p. 38

Schrijven naar vrienden

Lievegem

Woensdag

29 September 2021

avond

p. 29

Flora in de kunst

Gent

Donderdag

30 September 2021

overdag

p. 29

Socratisch gesprek

Gent

Zaterdag

2 Oktober 2021

overdag

p. 29

Leesgroep in je bib! | Brugse Poort

Gent

Zaterdag

2 Oktober 2021

overdag

p. 38

Leesgroep in je bib! | De Krook

Gent

Zaterdag

2 Oktober 2021

overdag

p. 38

Leesgroep in je bib! | Oostakker

Gent

Maandag

4 Oktober 2021

avond

p. 38

Het web van omtrek | Paul Demets

Zulte

Maandag

4 Oktober 2021

avond

p. 30

Leesgroep in je bib! | Zwijnaarde

Gent

Dinsdag

5 Oktober 2021

avond

p. 38

Online SamenLezen | Sessie 7/10 2021

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

overdag

p. 39

De hemelse klanken van Josquin Desprez | Online cursus via Zoom

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

overdag

p. 30

Leesgroep in je bib! | Sint-Amandsberg

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

overdag

p. 38

SamenLezen voor anderstaligen

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

avond

p. 39

Slow art day | Online

Gent

Zaterdag

9 Oktober 2021

overdag

p. 30

Verrijk je kijk op kleur

Merelbeke

Maandag

11 Oktober 2021

avond

p. 31

Leesgroep in je bib! | De Krook

Gent

Woensdag

13 Oktober 2021

avond

p. 38

Leesgroep in je bib! | De Krook

Gent

Donderdag

14 Oktober 2021

overdag

p. 38

Filocafé Lochristi

Lochristi

Donderdag

14 Oktober 2021

avond

p. 31

Meertalig SamenLezen Turks - Nederlands

Gent

Donderdag

14 Oktober 2021

avond

p. 39

Leesgroep in je bib! | Ledeberg

Gent

Donderdag

14 Oktober 2021

avond

p. 38

Literatuur en muziek om te verbinden

Gent

Vrijdag

15 Oktober 2021

avond

p. 32


Cultuur & Filosofie Leesgroep in je bib! | Mariakerke

Gent

Woensdag

20 Oktober 2021

avond

p. 38

Online SamenLezen | Sessie 21/10 2021

Gent

Donderdag

21 Oktober 2021

overdag

p. 39

Paarse Zetel in De Krook | Jeroen Olyslaegers

Gent

Donderdag

21 Oktober 2021

overdag

p. 36

Kunst van het vragen stellen

Merelbeke

Donderdag

21 Oktober 2021

overdag

p. 32

Leesgroep in je bib! | Mariakerke

Gent

Vrijdag

22 Oktober 2021

overdag

p. 39

Proeven van druktechnieken met de pastapers

Merelbeke

Zondag

24 Oktober 2021

overdag

p. 32

Lezing | Het Lam Gods, een lectuur vol symbolen

Gent

Maandag

25 Oktober 2021

avond

p. 32

Online SamenLezen | Sessie 4/11 2021

Gent

Donderdag

4 November 2021

overdag

p. 39

Ukelele voor beginners

Evergem

Maandag

8 November 2021

avond

p. 32

Global Music

Gent

Maandag

15 November 2021

avond

p. 33

Online SamenLezen | Sessie 18/11 2021

Gent

Donderdag

18 November 2021

overdag

p. 39

Filosofieleesgroep | Hans Alma - Het verlangen naar zin

Gent

Donderdag

18 November 2021

avond

p. 34

Leesgroep in je bib! | Sint-Amandsberg

Gent

Zaterdag

20 November 2021

overdag

p. 38

Filocafé PostX | sessie 21/11 2021

Merelbeke

Zondag

21 November 2021

overdag

p. 28

Angst en onzekerheid: inspiratie uit de Stoïcijnse filosofie

Oosterzele

Maandag

22 November 2021

avond

p. 33

Paarse Zetel in De Krook | Chris De Stoop

Gent

Donderdag

25 November 2021

overdag

p. 36

Westerse mythologie

Oosterzele

Donderdag

25 November 2021

avond

p. 33

Schrijven naar vrienden

Merelbeke

Donderdag

25 November 2021

avond

p. 29

Online SamenLezen | Sessie 2/12 2021

Gent

Donderdag

2 December 2021

overdag

p. 39

Een muzikale kerstbeleving

Gent

Donderdag

2 December 2021

avond

p. 34

Maatschappelijke veranderingen zichtbaar in kunst

Gent

Maandag

6 December 2021

avond

p. 35

Paarse Zetel in De Krook | Rachida Lamrabet

Gent

Donderdag

9 December 2021

overdag

p. 36

Online SamenLezen | Sessie 16/12 2021

Gent

Donderdag

16 December 2021

overdag

p. 39

Persoon & Welzijn Liefde in tijden van jongdementie

Gent

Dinsdag

21 September 2021

avond

p. 46

Verbindende communicatie en empathie

Gent

Maandag

4 Oktober 2021

avond

p. 40

Weer in mijn kracht komen

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

overdag

p. 47

Baas over je gedachten

Evergem

Donderdag

7 Oktober 2021

avond

p. 40

Wandelen voor meer veerkracht

Gent

Vrijdag

8 Oktober 2021

overdag

p. 46

Eenzaam? Op zoek naar je verborgen veerkracht

Merelbeke

Woensdag

13 Oktober 2021

overdag

p. 41

Minder stress in je leven ... het kan!

Evergem

Donderdag

14 Oktober 2021

overdag

p. 41

Mindfulness of aandachtstraining

Gent

Vrijdag

15 Oktober 2021

overdag

p. 42

Stilte in de stad - wandeling in stilte

Gent

Zaterdag

16 Oktober 2021

overdag

p. 45

Hartcoherentie

Gent

Donderdag

21 Oktober 2021

avond

p. 42

Omgaan met piekeren

Deinze

Maandag

8 November 2021

overdag

p. 42

Spreken voor een groep: spreekangst overwinnen

Merelbeke

Dinsdag

9 November 2021

overdag

p. 42

Creatief denken

Merelbeke

Woensdag

10 November 2021

avond

p. 43

Single zijn

Evergem

Donderdag

18 November 2021

overdag

p. 43

Zestig plus. Nieuw elan!

Lochristi

Vrijdag

19 November 2021

overdag

p. 43

Omgaan met grenzen

Deinze

Vrijdag

19 November 2021

overdag

p. 44

Eenvoudig mediteren

Gent

Vrijdag

26 November 2021

overdag

p. 45

Positief omgaan met stress

Gent

Maandag

29 November 2021

overdag

p. 47

Start to simplify

Merelbeke

Woensdag

1 December 2021

avond

p. 44

Schrijven naar je-zelf | Online cursus

Gent

Zaterdag

4 December 2021

overdag

p. 45

Alleen met jou | Lezing met Rika Ponnet

Deinze

Donderdag

9 December 2021

avond

p. 44

Feedback leren geven en ontvangen

Gent

Vrijdag

10 December 2021

overdag

p. 44

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Gent

Woensdag

15 December 2021

overdag

p. 47

67


Digitaal & Media

68

Een walkshop in jouw ‘slimme’ stad

Gent

Zaterdag

11 September 2021

overdag

p. 58

Een walkshop in jouw ‘slimme’ stad

Gent

Zondag

12 September 2021

overdag

p. 58

Een walkshop in jouw ‘slimme’ stad

Gent

Maandag

13 September 2021

avond

p. 58

Smartphonefotografie en nabewerking met Snapseed

Merelbeke

Woensdag

22 September 2021

avond

p. 58

Film Fest Gent Talkies | September 2021

Gent

Donderdag

23 September 2021

avond

p. 59

Online digistatie | Zoom voor gevorderden

Gent

Zaterdag

25 September 2021

overdag

p. 49

Digitaal maken | Introductie tekenen met Inkscape

Gent

Maandag

27 September 2021

avond

p. 56

OpenTechTalks | Dwengo

Gent

Maandag

27 September 2021

avond

p. 55

Digistatie | Cinema online

Lievegem

Dinsdag

28 September 2021

avond

p. 49

Digistatie | De beste apps voor je smartphone of tablet

Merelbeke

Dinsdag

28 September 2021

avond

p. 49

Online digicafé voor beginners | Alle tips om vlot met je computer te werken

Gent

Donderdag

30 September 2021

overdag

p. 48

Vlot videobellen

Evergem

Maandag

4 Oktober 2021

overdag

p. 57

Digistatie | Contactloos betalen

Evergem

Dinsdag

5 Oktober 2021

overdag

p. 50

Online constructief discussiëren. Kan dat?

Oosterzele

Dinsdag

5 Oktober 2021

avond

p. 57

Digistatie | Contactloos betalen

Lochristi

Woensdag

6 Oktober 2021

overdag

p. 50

Digistatie | Bescherm je privacy op sociale media

Merelbeke

Donderdag

7 Oktober 2021

overdag

p. 50

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

Gent

Donderdag

7 Oktober 2021

avond

p. 51

PostXFilm | Hannah and Her Sisters

Merelbeke

Zaterdag

9 Oktober 2021

avond

p. 60

Digitaal maken | Introductie lasersnijden

Gent

Maandag

11 Oktober 2021

avond

p. 56

Online digistatie | E-boeken beheren met Calibre

Gent

Maandag

11 Oktober 2021

avond

p. 51

Digistatie | Meer inzicht in je migraine dankzij A.I.?

Gent

Zaterdag

16 Oktober 2021

overdag

p. 52

Digistatie | Smartphonefotografie

Evergem

Zaterdag

16 Oktober 2021

overdag

p. 51

Digistatie | Start to Pinterest

Deinze

Maandag

18 Oktober 2021

overdag

p. 52

Digistatie | Facebook

Merelbeke

Vrijdag

22 Oktober 2021

overdag

p. 52

Digistatie | Whatsapp, Skype en andere communicatie-apps

Deinze

Zaterdag

23 Oktober 2021

overdag

p. 53

PostXFilm | Smiles of a Summer Night

Merelbeke

Zaterdag

23 Oktober 2021

avond

p. 60

OpenTechTalks | Haal meer uit Chrome en Firefox

Gent

Maandag

25 Oktober 2021

avond

p. 55

Online digicafé voor beginners | Itsme en burgerprofiel

Gent

Donderdag

28 Oktober 2021

overdag

p. 48

Digistatie | Gratis en degelijke software

Nevele

Zaterdag

30 Oktober 2021

overdag

p. 53

PostXFilm | Tampopo

Merelbeke

Zaterdag

6 November 2021

avond

p. 60

Digitaal maken | Introductie snijplotten

Gent

Maandag

8 November 2021

avond

p. 56

Smartphonefotografie en nabewerking met Snapseed

Evergem

Dinsdag

16 November 2021

avond

p. 58

Websites bouwen met WordPress

Gent

Donderdag

18 November 2021

avond

p. 58

Digistatie | Kopen en verkopen op het web

Evergem

Zaterdag

20 November 2021

overdag

p. 53

PostXFilm | Closely Watched Trains

Merelbeke

Zaterdag

20 November 2021

avond

p. 61

Digistatie | Online bijleren: hoe en waar?

Aalter

Maandag

22 November 2021

avond

p. 54

Online digicafé voor beginners | Gezondheid online

Gent

Donderdag

25 November 2021

overdag

p. 48

Vlot videobellen

Deinze

Donderdag

25 November 2021

overdag

p. 57

Digistatie | Online bijleren: hoe en waar?

Merelbeke

Donderdag

25 November 2021

overdag

p. 54

Film Fest Gent Talkies | November 2021

Gent

Donderdag

25 November 2021

avond

p. 59

Digistatie | Podcasts zoeken en maken

Lochristi

Donderdag

25 November 2021

avond

p. 54

OpenTechTalks | Introductie tot ethisch hacken

Gent

Maandag

29 November 2021

avond

p. 55

Digistatie | Podcasts zoeken en maken

Deinze

Zaterdag

4 December 2021

overdag

p. 54

Digistatie | Efficiënt en kritisch zoeken op het web

Gent

Zaterdag

4 December 2021

overdag

p. 54

PostXFilm | Playtime

Merelbeke

Zaterdag

4 December 2021

avond

p. 61

Digistatie | Cinema online

Deinze

Zaterdag

11 December 2021

overdag

p. 49

Digitaal maken | Introductie 3D-printen

Gent

Maandag

13 December 2021

avond

p. 56

PostXFilm | The Apartment

Merelbeke

Zaterdag

18 December 2021

avond

p. 61

OpenTechTalks | Fotobeheer met darktable

Gent

Maandag

20 December 2021

avond

p. 55

Online digicafé voor beginners | Phishing en internetfraude

Gent

Donderdag

23 December 2021

overdag

p. 48


Laat Vertraag. Vertraag. Vertraag je stap.

Stap trager dan je hartslag vraagt.

Verlangzaam. Verlangzaam. Verlangzaam je verlangen.

En verdwijn met mate.

Neem niet je tijd En laat de tijd je nemen Laat. (L.Nolens)

69


COLOFON Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa,

REDACTIE

CONCEPT & VORMGEVING

Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw,

Sanne Stassijns, Veerle Bosteyn

www.josnotteboom.be

Visserij 106/1 te 9000 Gent.

en Steve Maes

COVERFOTO

Het is gekoppeld aan de website

BEELDREDACTIE

Joke Couvreur

www.avansa-regiogent.be

Sanne Stassijns

DRUK

WEBREDACTIE

Geers Offset

TEL. 09 224 22 65

Tim Deschaumes, Sanne Stassijns VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be

René De Pauw

ISSN 1784-5661

Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

70

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier


grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info@avansa-regiogent.be ISSN 1784-5661 ONR. BE 0859.604.397 RPR. Gent, afdeling Gent

Profile for Avansa regio Gent

Avansa regio Gent herfst 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded