Lente 2024

Page 1

P. 18

Muzikant en fotograaf

Shalan Alhamwy brengt klanken in beeld in fototentoonstelling

MET VOLLEDIG LENTEPROGRAMMA –VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 21, NUMMER 2, APRIL, MEI, JUNI 2024, P NUMMER P408678 –AFGIFTEKANTOOR GENT X
WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN Lente 2024 WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN

Cultuur & Filosofie

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be

TEL. 09 224 22 65

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be

ISSN 1784-5661

REDACTIE

Sanne Stassijns, Veerle Bosteyn en Steve Maes

BEELDREDACTIE

Sanne Stassijns

WEBREDACTIE

Sanne Stassijns

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be

COVERFOTO

Shalan Alhamwy

DRUK

Graphius

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

René De Pauw

Fortlaan 25, 9000 Gent

P-NUMMER: P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

9 Actualiteit & Samenleving 2 41 Digitaal & Media 35 Persoon & Welzijn Inhoudstafel  Nieuws 4 Actualiteit & Samenleving 9 Interview Shalan Alhamwy 18 Cultuur & Filosofie 22 Interview Lisa Doeland 31 Persoon & Welzijn 35 Digitaal & Media 41 Terugblik 49 Inschrijven 52 UiTPAS 54 Activiteitenoverzicht 55
22

Beste lezer,

2024 is al een tijdje aan de gang, maar dat dit een bijzonder en belangrijk jaar wordt, staat buiten kijf. Wereldwijd staan er meer dan 60 verkiezingen in democratische landen op stapel, geen evidentie in een sterk polariserend landschap. Ook België doet zijn duit in het zakje met federale, Europese, Vlaamse en gemeentelijke verkiezingen op de agenda. Naast het inhoudelijke en bestuurlijke vooruitzicht zijn er ook vormelijk heel wat wijzigingen voor de kiezer zoals de afschaffing van de stemplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen of het Europees kiesrecht vanaf 16. Voor de kiezer wordt het er bovendien niet eenvoudiger op; steeds gesofisticeerdere en persoonsgerichtere propaganda wordt in rijkelijke salvo’s op ons afgevuurd… alsof complexe samenlevingsproblemen met een knipje in de vinger bezworen zouden zijn. Avansa regio Gent zal zich dit jaar dan ook engageren in verkiezingsprojecten als ‘Iedere stem telt’ (i.s.m. onder andere SAAMO), ‘Utopegem’ (i.s.m. andere Avansa-centra), Vormingen voor Verkiezingen (i.s.m. De Kring in Eeklo), maar zal je eveneens met debat, lezingen en boeiende activiteiten voeden, informeren en uitdagen (zie p. 13).

Naast de verkiezingen zijn we ook volop aan de slag met enkele grote ‘werven’: in ‘Vila Cruzeiro’, nodigen we, in het kader van ‘Gent jongerenhoofdstad 2024’, een vijftal Braziliaanse Favela-jongeren uit om n.a.v. de documentaire ‘De jongens van Vila Cruzeiro’ met onze jongeren uit te wisselen, te verbroederen en na te denken over toekomst, samenleving en samenleven (zie p. 5).

Met tal van activiteiten rond democratie, samenleving, e-inclusie, zingeving en cultuur, de projecten ‘Dag van de Filosofie’ (zie interview met filosofe Lisa Doeland op p. 31), ‘De herbestemming van de kerk in Zeveren’ (zie p. 6), een terugblik op ‘de Herstelconferentie’ (p. 50) etc. geeft dit tijdschrift blijk van een stevige maatschappelijke betrokkenheid en nodigt jou graag uit om deel te nemen.

Steve Maes

(Coördinator Avansa regio Gent)

3

Nieuws

Gratis expo brengt technologische oplossingen voor beweegplezier doorheen de stad

Ben jij ook nieuwsgierig naar wijze ideeën die jouw alledaagse verplaatsingen plezieriger en gezonder maken? Dan mag je de gratis expo van Comon niet missen. Je vindt er een bonte mix van out-of-the-box ideeën, recht uit het brein van kinderen, studenten en andere creatieve Gentenaars, met een vleugje sciencefiction. Sommige zijn zo realistisch dat je ze meteen wilt proberen, andere eerder futuristisch en gewoonweg verbluffend. Tijdens brainstorms en knutselateliers van Comon lieten Gentenaars hun fantasie de vrije loop. Tuupetegoare, want bij Comon is iedereen uitvinder.

PRAKTISCH:

De expo gaat door op het gelijkvloers van De Krook (M. Makebaplein) in Gent in de maand mei, tijdens de openingsuren van De Krook. De precieze data worden later bekendgemaakt.

Dag van de Filosofie 2024: CHAOS

“De kleinste afwijking van de waarheid wordt later duizendvoudig vermenigvuldigd”, zei Aristoteles bijna 25 eeuwen geleden in Over de hemelen. Het kleine verschil met de grote gevolgen en de chaos die dat geeft, houden de filosofie tot in onze bewogen tijd bezig. Onze moderne samenleving is gebaseerd op orde. We proberen chaos uit te bannen, maar met de aanhoudende stroom crises lijkt de maatschappelijke chaos compleet. Van de crisis rond waarheid (post-truth), de klimaatcrisis en de vluchtelingencrisis tot aan geopolitieke crises en oorlog. Ook als individu kunnen we het gevoel hebben dat het leven ons ontglipt. Hebben we nog de regie over onze persoonlijke data en eigendommen? En hoe gaan we om met het informeler worden van cultuur en traditie? Moeten we meer orde organiseren in ons eigen leven, in de samenleving, op wereldschaal? Of moeten we meer ruimte geven aan chaos?

Hoe verhoudt de mens zich tot chaos? Is het een bron voor creativiteit en pluraliteit, of juist een bron van onzekerheid en geweld? Chaos kan voorafgaan aan orde, zoals de oersoep aan de eerste fysische ordening voorafging. Andersom kan een achterhaalde orde ook om chaos vragen.

Volgens Ludwig Wittgenstein moet de filosoof ‘in de oude chaos afdalen en zich daar thuis voelen’. En zo gaat de Maand van de Filosofie in 2024 afdalen in de chaos van vandaag. Op zoek naar een antwoord op de vraag hoe chaos tot orde, creativiteit en pluraliteit kan leiden. En soms tot wanhoop drijft.

PRAKTISCH: Zaterdag 27 april (14.15u-20u), KASK & CONSERVATORIUM School of Arts, programma & tickets op dagvandefilosofie.be

4

Jonge Brazilianen komen naar Gent voor project ‘Gent X Vila Cruzeiro’

Woord: Johan Geldof (Dienst Beleidsparticipatie Stad Gent) en Fabienne Haerinck (Stafmedewerker Avansa regio Gent)

We leven in een harde wereld vol maatschappelijke ongelijkheden. Al naargelang de plek waar je geboren bent, kan je een vliegende start maken of dien je twee keer zo hard te werken om je dromen waar te maken. Jongeren die belanden in maatschappelijk kwetsbare posities hebben het moeilijk en krijgen te maken met tal van maatschappelijke barrières en (structurele) uitsluitingsmechanismen wanneer ze hun dromen proberen waar te maken. Hoe kunnen we deze jongeren beter ondersteunen in het maken van de juiste keuzes? Voor welke uitdagingen komen zij te staan in hun jonge leven? En wat hebben zij nodig om hun dromen te kunnen waarmaken? En wat als zij de kans krijgen om hun boodschap zelf tot bij de bevoegde beleidsmakers te brengen?

Met het project ‘Gent X Vila Cruzeiro’ gaan we tijdens ‘Gent Jongerenhoofdstad 2024’ de uitdaging aan. In mei komen vijf jonge Brazilianen uit één van de meest gewelddadige favela’s van Rio de Janeiro naar Gent voor een uitwisseling met de jongeren van Nieuw Gent, Gent Dampoort, Rabot en Ledeberg.

De jongeren wisselen verhalen uit, gaan in gesprek over hun leven en gaan samen op zoek naar wat zij nodig hebben om hun toekomst waar te maken. Samen denken ze na over hoe ze hun boodschap op een creatieve manier naar het beleid kunnen brengen. Voor dit project werken we samen met tal van organisaties waaronder vzw Minus One, vzw Ocup, vzw Formaat, vzw Jong, vzw Hip Hop Hooray, vzw Jong Gent in Actie, de Centrale en Stad Gent.

Benieuwd naar hoe de uitwisseling met de jongeren uit Brazilië tot stand kwam? Lees het verhaal van onze collega Fabienne.

Dit project kan worden gerealiseerd dankzij de steun van Ghent European Youth Capital 2024 en JINT vzw (Erasmus+). De Brazilianen maken de reis naar België dankzij de steun van de Stichting Liedts-Meesen. Peter van het project: Lawrence Liedts.

Volg het project via Instagram: gentxvilacruzeiro

5
De jongeren kwamen in 2022 al eens naar Gent en wisselden dan o.m. uit met de jongeren van het jeugdhuis uit Nieuw Gent.

PROJECT IN DE KIJKER

Samen bouwen aan een afscheiding die verbindt

De oude Grieken wisten het al: panta rhei. Niets blijft hetzelfde en alles is vergankelijk. Dat weten de Zeverenaars ook. Zeveren ziet de laatste maanden zijn uitzicht veranderen: binnenkort krijgt de SintAmanduskerk een andere bestemming als dorpshuis.

Beeld: Justine Demarey

Woord: Sven De potter en Bram Van Hecke

Via het project 'Toren-Breed', een samenwerking tussen Avansa regio Gent, Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Erfgoed en stad Deinze, wordt de dorpsgemeenschap in Zeveren nauw betrokken bij dit project. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de ideeën en bezorgdheden van de inwoners van Zeveren. In de eerste fase van het project (2022) werden de inwoners van Zeveren bevraagd en kwamen verschillende lokale organisaties, burgers en verenigen samen tijdens verschillende participatiemomenten. Sinds januari 2023 werkte een trekkersgroep hierrond verder en ontwikkelde een visie op een afscheiding tussen het kerkgebouw (het toekomstige dorpshuis) en het kerkhof. De groep streeft naar een afscheiding die verbinding schept tussen mensen, die de link maakt tussen een nieuw gebeuren en de rijke geschiedenis van het gebouw en het dorp.

De trekkersgroep zijn Zeverenaars die nabij betrokken willen zijn bij de herbestemming van kerk tot dorpshuis. Om van het dorpshuis een succes te maken, is het belangrijk dat de Zeverenaars meebouwen aan het gehele proces. De kerk is voor hen een plek waar alle paden kruisen, het centrum van het dorp. Die gedachte willen we dan ook meenemen naar de invulling van een warm dorpshuis. Via deze werkwijze geven we kansen aan het dorp om mee te bouwen aan deze nieuwe toekomstige plek. Avansa begeleidt het hele participatietraject van de groep en helpt mee de stem van het dorp te laten horen in het proces tot het dorpshuis. Daarnaast is een intensieve samenwerking met de provicie Oost-Vlaanderen en de betrokken stadsdiensten erg belangrijk om tot effectieve realisaties te komen. Regelmatig komen betrokken schepenen, ambtenaren en specialisten langs op de vergaderingen en gaan we in gesprek over de te nemen stappen. Het is werkelijk samen bouwen door te brainstormen, uit te wisselen, te leren en te verbinden.

Getuigenissen uit de trekkersgroep:

Filip Vandaele en Bert Van Poucke

De kerk van Zeveren is één van de drie kerken in OostVlaanderen die in het project Toren-Breed op een eerste investeringsbudget van 22.000 euro kan rekenen. Waarvoor wordt dat budget aangewend?

Filip Vandaele: “Het budget wordt gebruikt om het proces (de herbestemming) te begeleiden en het draagvlak in de gemeenschap verder te verhogen. In de scope van dit investeringsbudget zit vooral de omgeving, de relatie tussen kerkhof, dorpsplein en dorpshuis. De bestaande betonnen panelen worden binnenkort verwijderd en er komt een nieuwe verbindende afscheiding tussen de begraafplaats, het dorpsplein en het dorpshuis. Als trekkersgroep zijn we nauw betrokken bij de uitwerking ervan.”

De trekkersgroep kwam al zes keer samen. Wat zijn zo de meest gehoorde verlangens?

Filip: “De inwoners verlangen dat de kern van hun dorp een ontmoetingsplaats wordt. Een plaats die enerzijds de geschiedenis omarmt en anderzijds een plaats is waar de inwoners iets kunnen beleven. Veel mensen houden van hun dorp, omdat ze zich er verankerd en geworteld voelen. In Zeveren wonen heel wat families al generaties lang. Ze kennen elkaars verdriet en elkaars geluk. Het verlangen is dat het gebouw een plek wordt waar mensen elkaar bij bepaalde gelegenheden kunnen treffen. En het moet een plek worden waar mensen tot rust kunnen komen. De historiek van het gebouw en de nabijheid van de begraafplaats versterken dat verlangen.”

Bert Van Poucke: “Het behoud van het kerkhof is een belangrijk gegeven in de herbestemming. Er komt een nieuwe afscheiding, die beide functies – begraafplaats en dorpshuis – kan verzoenen. Het dorpshuis wordt een ontmoetingszaal in de breedste zin van het woord. Het wordt een plek die vooral voor verbinding zal zorgen, over generaties heen. Concreet komt het hierop neer: de kerkhofmuur wordt deels doorbroken,

7
Filip Vandaele Bert Van Poucke

waardoor de begraafplaats – en de overledenen – meer betrokken worden bij het dorp. Het is de bedoeling om meer transparantie te krijgen tussen dorp en kerkhof. Het respect voor onze voorouders blijft vanzelfsprekend, maar we krijgen ook een kans om hun verhalen weer te vertellen.”

Filip: “We zijn allemaal betrokken partij. Onze overleden familieleden liggen er begraven en het gros van de Zeverenaars hoopt dat ze er ook zelf hun laatste rustplaats kunnen vinden. We hebben er met de trekkersgroep dan ook uitgebreid over gepraat, en zorgvuldige voorstellen geformuleerd. We hebben een visietekst open grenzen uitgewerkt. Ik geef graag twee passages mee: ’t Is hier dat het verhaal van ons dorp wordt verteld, en ’t is hier dat alle paden kruisen en grens wordt doorkijk, afscheiding schept verbinding, leven en dood worden één, de geschiedenis wordt toekomst.”

Wat verwachten jullie beiden van het nieuwe kerkgebouw in de toekomst?

Filip: “Dat het een plek mag worden waar vanuit de rijke geschiedenis nieuwe verhalen ontstaan; dat ook de volgende generaties zich in onze lokale gemeenschap verankerd en verbonden voelen. Dit zijn onze roots!”

Bert: “Dat het een gemeenschapshuis wordt van dorpelingen, door dorpelingen, voor dorpelingen.”

In het voorjaar van 2024 wisselen we met de trekkersgroep uit over het gebruik van het toekomstige dorpshuis en de aandachtspunten voor een passend en goed ontwerp van een warm en polyvalent dorpshuis. Op 21 april komen alle Zeverenaars samen om de nieuwe afscheiding te vieren, te klinken op de toekomst en uit te kijken naar de volgende fase in het project. De trekkersgroep en de betrokken verenigingen zullen dit moment organiseren, basisschool Zevi en Ter Linde van Ebergiste (een voorziening voor personen met beperking) werken mee aan een tentoonstelling van kunstwerken tijdens dit moment.

8

Actualiteit & Samenleving

Bezoek aan het federaal parlement

Als warmmaker voor de verkiezingen brengen we een bezoek aan het kloppend hart van de politiek: het federaal Parlement. Een gids van de Senaat leidt ons rond in het federaal Parlement en beantwoordt al je vragen. Voor we het parlement bezoeken, wandelen we langs de belangrijkste machtscentra van ons land. We wonen ook een stuk van de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij.

Donderdagnamiddag (13u-16u): 28/3 2024

Plaats van afspraak: loketten Brussel-Centraal, Europakruispunt 2, Brussel

Janusz Vanhellemont

€ 7 | € 5.25 | € 3.50 | Gelieve zelf voor je treinticket te zorgen

Code: 2413808

Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor je doen?

Het nut van bijen is niet te onderschatten. Wereldwijd staan ze bekend als ijverige bestuivers van wilde planten en landbouwgewassen. Ook in de moestuin leveren zij bijzonder nuttig werk, gratis en voor niks! Maak kennis met deze prachtige insecten en optimaliseer zo de bestuiving van (jouw) groenten en fruit.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 28/3 2024

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Joeri Cortens

€ 8 | € 6 | € 4

Code: 2412660

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Gemeente Oosterzele, Natuuracademie, Velt - Afdeling Land van Rhode

9
Publiek domein
Copyright:

De Europese Green Deal

Hoe leven we in 2050?

De Europese Commissie lanceerde in 2019 het ambitieuze plan om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Met de Europese Green Deal is een bindende klimaatwet en een uitgebreid actieplan uitgewerkt waarmee de Commissie onze manier van leven wil transformeren. In deze lezing ontdek je waar de Green Deal vandaan komt, hoe de Europese instellingen dat willen realiseren en welke uitdagingen we moeten trotseren om de ambities waar te maken.

Donderdagavond (19.30u-21u): 28/3 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Thomas Vandenberghe

€ 9 | € 6.75 | € 4.50 | € 1.80UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413419

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Europahuis Ryckevelde

Kringloopeconomie: van wegwerp naar hergebruik

Steeds meer mensen laten zich verleiden door tweedehands kledij. Een duurzame, hippe trend. In deze interactieve lezing toont Geert Deruyck van Ateljee vzw aan wat de voordelen zijn van hergebruik en recyclage. De kringloopwinkels zijn het bekendste voorbeeld van deze groeiende circulaire economie, maar we maken ook kennis met andere voorbeelden om duurzaam om te gaan met de schaarse grondstoffen.

Donderdagnamiddag (14u-15.30u): 18/4 2024 Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem

Geert Deruyck

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2412641

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Kringloopwinkel Ateljee

Bezoek aan het Europees

Parlement & het Huis van Europese geschiedenis

In juni verkiezen we een nieuw Europees parlement, waaronder ook heel wat nieuwe Vlaamse volksvertegenwoordigers. Dankzij een ontmoeting met een Europarlementslid verneem je uit eerste hand wat zo'n job inhoudt. Daarna leidt een gids je rond in het Huis van de Europese geschiedenis.

Woensdag (10u-15.30u): 17/4 2024

Plaats van afspraak: loketten BrusselLuxemburg, Trierstraat, Brussel

Janusz Vanhellemont

€ 6 | € 4.50 | € 3 | Gelieve zelf voor je treinticket te zorgen

Code: 2413908

10
Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein Copyright: Parlementarium

Copyright:

Bezoek duurzame energieproductie in Eeklo

Jan De Pauw is projectingenieur bij burgercoöperatie Ecopower, dat hernieuwbare energieprojecten uitbaat in Eeklo. Tijdens een wandeling langs enkele van die projecten geeft hij ons meer uitleg over het ontstaan en de werking van Ecopower. Deelnemers worden gevraagd hun eigen verbruik in kaart te brengen, zodat Jan de werking van de energiemarkt en het belang van hernieuwbare energie uit de doeken kan doen.

Donderdagnamiddag (14u-17u): 25/4 2024

Startpunt: Verbrandingsoven BalgerhoekeEeklo, Sint-Laureinsesteenweg 10, Eeklo

Jan De Pauw

Gratis | Wel vooraf inschrijven. Ben je van de gemeente Lochristi en wil je graag ook meerijden naar de locatie met anderen of heb je zelf plaatsen beschikbaar om naar de plaats van afspraak te rijden? Neem dan contact op met Nathalie De MolCentrumleider Lokaal Dienstencentrum 't Fazantenhof, Lochristi - 09 238 32 18 voor 19/4 2024

Code: 2412772

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum 't Fazantenhof, MilieudienstGemeente Lochristi

Onze grond, onze toekomst voor betaalbaar wonen Experts uit Basel en Berlijn inspireren Gent in het behoud van publieke grond voor meer betaalbaar wonen

In het kielzog van de volksraadpleging ‘Grondrecht betaalbaar wonen’ willen de initiatiefnemers leren uit de ervaringen van Bazel en Berlijn. In beide steden vond een gelijkaardig referendum plaats als het Gentse. Tot welke resultaten heeft dat geleid in deze steden? Wat kan het Gentse stadsbestuur hieruit leren?  Het gesprek met de Duitstalige gasten zal doorgaan in het Engels.

Zaterdagvoormiddag (11u-13u): 27/4 2024 NTGent-Foyer, Sint-Baafsplein 17, Gent

Brigitta Gerber, Dirk Löhr, Ulrich Kiesse Gratis | Vooraf inschrijven is niet verplicht, wel aangewezen via info@volksraad.be

Code: 2413936

I.s.m. Volksraad.be

DEZE ACTIVITEIT IS REEDS VOLZET

Achter de schermen van de Kringwinkel

Ontdek de ins en outs die de Kringwinkel doen draaien met deze rondleiding achter de schermen bij Ateljee vzw. Tijdens de rondleiding kan je kennismaken met de manier waarop goederen gesorteerd worden en hoe de distributie verloopt. Zo ontdek je de verschillende stappen die tweedehandsspullen doorlopen alvorens ze te koop zijn in de Kringwinkel.

Donderdagnamiddag (13u-15u): 2/5 2024 Ateljee vzw, Getouwstraat 11, Gent

Egon Heyvaert

I.s.m. Kringloopwinkel Ateljee, Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

11
Sophie Nuytten Copyright: Volksraad.be Copyright: Ateljee VZW

Wandeling langs buurtinitiatieven in de wijk SintPieters-Buiten

Myriam Dumortier, één van de trekkers van het wijkcomité Sint-Pieters-Buiten, leidt ons rond in haar wijk tussen het Sint-Pietersstation en de Sterre. Een diverse wijk met de villa's van het Miljoenenkwartier, maar ook kleine rijhuizen. Het buurtcomité is al jarenlang trekker van initiatieven die zorgen voor een aangename, leefbare buurt met veel groen en aandacht voor duurzame mobiliteit.

Zaterdagnamiddag (14u-16u): 8/6 2024 Reigerspark, Reigerstraat 1, Gent

Myriam Dumortier

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPASkansentarief regio Gent Code: 2413932

Hoe harder hoe heter, hoe groener hoe beter Wandeling over ontharding in de stad

Door klimaatverandering krijgen we meer te maken met extreme weersomstandigheden. Om dat zo goed mogelijk op te vangen, wil Gent overbodige verharding wegnemen. Kortom: tegels eruit en groen erin! Deze rondleiding van anderhalf uur neemt je mee naar een aantal plekken in de binnenstad waar de laatste jaren onthard werd, onder impuls van en samen met rebelse Gentenaars.

Zondagvoormiddag (10.30u-12u): 16/6 2024 Plaats van afspraak: Bankjes voor De Post (oud postgebouw), Korenmarkt, Gent. We eindigen aan Bibliotheek De Krook

Liesbet De Weder

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2413921

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Hoe verloopt een proces? Wie neemt er welke rol op? En welke rechtbanken zetelen in het gerechtsgebouw van Gent? Binnenkort kent het Gentse gerechtsgebouw geen geheimen meer voor jou. Geert Cheyns, ex-voorzitter van de politierechtbank, gidst je doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. Met sappige anekdotes en interessante weetjes doe je nieuwe inzichten over onze justitie op uit eerste hand.

Donderdagnamiddag (14u-17u): 20/6 2024

Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, Gent

Geert Cheyns

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2412874

Copyright: Janusz Vanhellemont
Wandeling langs buurtinitiatieven in de wijk Sint-Pieters-Buiten
Copyright: Jan Peirs 12
Hoe harder hoe heter, hoe groener hoe beter

Copyright:

Stemmen voor Europa | Gratis infosessie

De werking van de Europese Unie en de plaats van de verkiezingen

In deze infosessie kom je meer te weten over hoe de Europese regelgeving een groot deel van ons dagelijks leven bepaalt. Hoe komt deze Europese regelgeving tot stand? Wat is de rol van het Europees Parlement? Klopt het dat het Europees Parlement weinig macht heeft? Waar is dat heen en weer gereis tussen Brussel en Straatsburg voor nodig? Deze infosessie kom je buiten als een ware Europakenner.

Woensdagavond (19.30u-21u): 24/4 2024 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Lies Cappoen

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413810

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Europahuis Ryckevelde

Het Europese verkiezingsdebat

De Europese lijsttrekkers gaan in debat onder moderatie van Rob Heirbaut en Hendrik Vos

In dit debat zoomen we, een maand voor de verkiezingsdag, in op de Europese verkiezingen. Onze twee moderatoren Rob Heirbaut en Hendrik Vos kennen de Europese Unie als hun broekzak. Zij gaan in gesprek met de lijsttrekkers van de Vlaamse kieslijsten voor het Europees Parlement. Europa staat immers voor heel wat uitdagingen. Welke oplossingen stellen de lijsttrekkers voor?

Met medewerking van Bruno Tobback, Hendrik Vos, Hilde Vautmans, Johan Van Overtveldt, Rob Heirbaut, Rudi Kennes, Sara Matthieu, Tom Vandendriessche.

Woensdagavond (19.30u-21u): 15/5 2024

Auditorium Quetelet - UGent, Tweekerkenstraat 2, Gent

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413886

I.s.m. Europa Direct Oost-Vlaanderen, Europahuis RyckevelDe

Kies-wijzer

Vorming met interactieve quiz over verkiezingen, democratie, geldig stemmen en politieke partijen

Dit jaar worden we twee keer naar de stembus geroepen. Ben jij nog mee? In deze vorming zetten we alles op een rijtje. Door in mensentaal op concrete vragen te antwoorden, maken we je wegwijs in de verkiezingen. De nadruk ligt op de verkiezingen van juni. In september volgt een tweede vorming met een focus op de lokale verkiezingen.

Donderdagnamiddag (14u-16u): 16/5 2024

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem

Janusz Vanhellemont

€ 8 | € 6 | € 4

Code: 2412733

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

13
Publiek domein Copyright: Publiek domein Copyright: Provincie Oost-Vlaanderen Copyright: Publiek domein

Quotes

Elke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een Quotes-interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids.

Quotes |

Alain GerlacheHet verhaal van Wallonië

Tina De Gendt interviewt

Alain Gerlache

Als Waal die sinds zijn tienerjaren in direct contact staat met Vlaanderen, neemt Alain Gerlache in ‘Het verhaal van Wallonië’ een aantal vooroordelen over Wallonië onder de loep. Zonder partij te kiezen, spoort hij de waarheden en foute beweringen op die over beide landsdelen de ronde doen.

Donderdagavond (19.30u-21u): 18/4 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Alain Gerlache, Tina De Gendt

Code: 2413923

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Copyright: Uitgeverij Ertsberg Copyright:

€ 7 | € 1.40 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Quotes | Koen SchoorsAlles wordt anders

Tina De Gendt interviewt Koen Schoors

Professor Koen Schoors schetst in ‘Alles wordt anders’ de wereld zoals die er binnenkort moet en zal uitzien. In de economie, energiewinning, afvalverwerking, etc. dringen zich een aantal ingrijpende transformaties op. Schoors is ervan overtuigd dat alles anders, maar ook beter zal worden.

Donderdagavond (19.30u-21u): 16/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Koen Schoors, Tina De Gendt

€ 7 | € 1.40 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413924

I.s.m. Bibliotheek De Krook

14
Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

Gentse Gronden

Gentse Gronden |

Onbekend, onverteld en intrigerend

Tentoonstelling in het STAM van 22/3 tot 29/9 2024

Vandaag bezit Gent 1.800 hectare landbouwgrond, voornamelijk buiten de stadsgrenzen. Ooit was dat 5.000 hectare. De stad op het platteland: wat is het verhaal achter die gronden? De expo ‘Gentse Gronden’ neemt je mee in de geschiedenis en reikt tot het belangrijke actuele debat over de toekomst van stedelijk grondbezit en voedselzekerheid.

Het verhaal van de Gentse landbouwgronden start in de dertiende eeuw, wanneer Gentse liefdadigheidsorganisaties eigenaar worden van gronden buiten de stadsmuren. Eeuwenlang zijn die gronden broodnodig om de stad te voeden. In de twintigste eeuw breidt de stad uit met de haven en autosnelwegen, vormt het nieuwe OCMW voedselhulp om tot het leefloonsysteem en verandert de landbouwsector grondig. De Gentse landbouwgronden worden deels verkocht en raken in de vergetelheid.

Vandaag zijn de Gentse gronden voer voor debat. Waar ligt hun toekomst? ‘Gentse Gronden’ in het STAM geeft je inzicht in verschillende visies en wil een aanzet leveren tot een gedeelde toekomstvisie op de Gentse gronden.

Gentse Gronden |

Lezing Naar

aanleiding van de expo ‘Gentse

Gronden’

in het STAM

Eeuwenlang rekenden steden op gronden buiten de stad om hun bevolking van voedsel te voorzien. De tijd deed het thema voedsel naar de achtergrond verdwijnen, maar vandaag komen de Gentse landbouwgronden opnieuw in opspraak. Naar aanleiding van de expo ‘Gentse Gronden’ in het STAM, vertellen Esther en Hans over de historische relatie tussen stedelijke armenzorg, voedselzekerheid en grondbezit.

Donderdagavond (19.30u-21.30u):

30/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Esther Beeckaert, Hans Vandermaelen

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2413917

I.s.m. Bibliotheek De Krook, ILVO, STAM - Stadsmuseum Gent

Gentse Gronden | Onbekend, onverteld en intrigerend S.T.A.M. Begeleid tentoonstellingsbezoek met gids

Woensdagvoormiddag (10.30u-12u): 5/6 2024

STAM - Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, Gent

Martine Audenaert

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPASkansentarief regio Gent | Gelieve zelf je toegangsticket te zorgen. Code: 2413895

Meer info kan je vinden op P. 27 – Cultuur en Filosofie

Michiel Hendrickx

De landbouwbrigades

Wil jij ook de handen uit de mouwen steken en vanop de eerste rij zien hoe de korte keten werkt? Maak kennis met een boer uit de regio en help hem/haar een dagje op het veld.

De Landbouwbrigades | Infosessie

Is het mogelijk om onze voedselproductie te transformeren naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem? De Landbouwbrigades trekken het veld in om te onderzoeken hoe boeren en consumenten kunnen samenwerken. Op de infoavond maak je kennis met een boer(in) uit het Gentse, en krijg je informatie over landbouw en de Landbouwbrigades. Vervolgens kan je je inschrijven voor één of meer meewerkdagen.

De Landbouwbrigades bij

De Goedinge Meewerkdag

De Goedingekouter in Afsnee doet al eeuwenlang dienst als landbouwgrond. In 2018 kregen autonome boeren de grond in handen via een concessie. Ze stampten er De Goedinge uit de grond, een CSA-boerderij waar je zelf kan oogsten of pakketten kan bestellen. Het bedrijf wordt uitgebouwd vanuit een langetermijnvisie voor toekomstige generaties. Kom mee werken en maak kennis met de boeren.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 25/4 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Lief Cuyvers, Medewerker Solidagro Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413880

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Solidagro, STAM - Stadsmuseum Gent

De Landbouwbrigades bij Oogstgoed Meewerkdag

Oogstgoed is een CSAzelfoogstboerderij. Als lid koop je aan het begin van het jaar een oogstaandeel, in ruil mag je het hele jaar door groenten en fruit oogsten voor eigen gebruik. Zo reduceer je je voedselkilometers en gun je de boer een eerlijk inkomen. Oogstgoed is ook een ontmoetingsplaats voor boeren en klanten. Op deze meewerkdag maak je van dichtbij kennis met de boeren en hun werk.

Zaterdag (10u-16u): 4/5 2024

Zelfoogstboerderij Oogstgoed, Jan van Aelbroeckdreef (geen nr), Gentbrugge

Medewerker Solidagro

Gratis | Wel vooraf inschrijven | Zorg voor schoenen en kleren die vuil mogen worden. Breng je picknick en voldoende water mee. Wij zorgen voor koffie, thee en koekjes.

Code: 2413888

I.s.m. Solidagro, STAM - Stadsmuseum Gent

Zaterdag (10u-16u): 25/5 2024

Bioboerderij De Goedinge, Goedingenstraat 9, Afsnee

Medewerker Solidagro

Gratis | Wel vooraf inschrijven | Zorg voor schoenen en kleren die vuil mogen worden.

Breng je picknick en voldoende water mee.

Wij zorgen voor koffie, thee en koekjes.

Code: 2413890.0

I.s.m. Solidagro, STAM - Stadsmuseum Gent

De Landbouwbrigades bij de Gentse

Zuivelhoeve

Meewerkdag

De Gentse Zuivelhoeve is een melkveebedrijf aan de Gentse stadsrand. Vandaag houdt de tweede generatie boeren op deze locatie vee, en de derde generatie staat klaar om de teugels in handen te nemen. Kom meehelpen bij een Gents familiebedrijf waar vers gemolken melk tot heerlijke artisanale producten wordt verwerkt.

Zaterdag (10u-16u): 1/6 2024

De Gentse Zuivelhoeve, Drieselstraat 67, Oostakker

Lief Cuyvers

Gratis | Wel vooraf inschrijven | Zorg voor schoenen en kleren die vuil mogen worden. Breng je picknick en voldoende water mee. Wij zorgen voor koffie, thee en koekjes.

Code: 2413915

I.s.m. Solidagro, STAM – Bijlokesite

C o p y r gi:th
C o p y r gi:th
C o p y r gi:th
16 C o pyri g h t
niemodkeilbuP
niemodkeilbuP
niemodkeilbuP
niemodkeilbuP

Dzjambo

Interculturele ontmoetingsgroep

Heb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom bij onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. Maandelijks organiseren de vrijwilligers van Dzjambo allerlei activiteiten. Dat kan een wandeling, een sportactiviteit of een concertbezoek zijn en nog veel meer. We stellen de activiteiten elke laatste vrijdagavond van de maand voor tijdens het 'Dzjambo-café' in Herberg Macharius. Op een speelse manier leren we elkaar beter kennen en genieten we van een streepje live muziek. Kom naar onze bijeenkomst en maak kennis met onze werking, de vrijwilligers en de andere deelnemers.

Ontmoetingsgroepen

I.s.m. Avansa regio Gent

Vrijdagavonden (19.30u-22u): 29/3 + 26/4 + 31/5 + 28/6 2024

Herberg Macharius, Coyendanspark 1, Gent

Vrijwilligers van Dzjambo, Janusz Vanhellemont, Fabienne Haerinck

Gratis | Inschrijven is niet nodig.

Het maandelijks programma van activiteiten wordt op deze bijeenkomsten bekendgemaakt.

Code: 2313040

I.s.m. Herberg Macharius

In deze groepen blijf je op de hoogte van wat er zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Breid je kennissenkring uit en kom regelmatig samen met leeftijdsgenoten. De volledige programma’s vind je op de website terug via https://avansa-regiogent.be/projecten/ontmoetingsgroepen

VIE-groep Merelbeke

Voor vrouwen van 50+

Donderdagvoormiddagen (10u-12u): 20/4 + 4/5, 25/5 2023

Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke

€ 10/bijeenkomst

I.s.m. Cultuurhuis Merelbeke

VIE-groep Gent

Voor vrouwen van 50+

Dinsdagvoormiddagen (9.30u-12u): 16/4 + 7/5, 21/5 + 4/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

€ 85 – Werkjaar september 2023-juni 2024 | Meer info en inschrijvingen enkel via viegentdivm@gmail.com.

I.s.m. Bibliotheek De Krook

PLUSlezingen

Donderdagnamiddagen (14u-16.30u): 28/3 + 18/4, 25/4 + 2/5, 16/5, 23/5 + 6/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

€ 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Vooraf inschrijven is verplicht

Opgelet: je kan voor elke sessie apart inschrijven via www.avansa-regiogent.be

PROGRAMMA PLUSLEZINGEN

DO 28/3

La femme cachée dans la fôret Vrouwelijke kunstenaars en het surrealisme

Spreker: Ann Geeraerts, curator, auteur Code: 2413331.0

DO 18/4

Pluslezing | Polyfonie, een auditieve revolutie Jan Van Eyck en de muziek van zijn tijd

Spreker: Paul De Loore, oud leraar esthetica, polyfonie ensemble El Grillo Code: 2413332.0

DO 25/4

Pluslezing | Jean Baudrillard. Leven na de orgie

Spreker: Philippe Lepers, docent, auteur

Code: 2413339.0

DO 2/5

Pluslezing | F.M. DostojevskiEen visionair auteur

Spreker: Agnes Claeys, historica Code: 2413335.0

DO 16/5

Pluslezing | En plots werd de schilderkunst anders

Spreker: Jo Haerens, kunsthistorica

Code: 2413337

DO 23/5

Pluslezing | In het spoor van Fanon Orde, wanorde en dekolonisering

Spreker: Koenraad Bogaert, UGent Code: 2413340.0

DO 6/6

Pluslezing | Transhumanisme De evolutie van de mens voorbij het menselijke

Spreker: Jean Pierre Vanhee, docent

Code: 2413341.0

17

INTERVIEW

Muzikant en fotograaf

Shalan Alhamwy brengt Vlaamse klanken in beeld

Woord: Janusz Vanhellemont

Nadat hij in 2015 Syrië moest ontvluchten, noemt muzikant en fotograaf Shalan Alhamwy België zijn nieuwe thuis. Daar ondervond hij snel dat Nederlands leren een duwtje in de rug geeft om de sociale context in het land beter te begrijpen. “Het is heel interessant om te vergelijken op welke manier je iets zegt in welke taal. Sommige begrippen of woorden kan je niet letterlijk vertalen omdat het soms een heel andere lading of dimensie heeft. ”

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Shalan Alhamwy: “Ik ben een zoeker. Artistiek ben ik vooral bezig met muziek en fotografie, maar ik ben geïnteresseerd in alles wat met de mens te maken heeft. Op zoek naar antwoorden in die zoektocht, verdiep ik me dus ook in kunst, filosofie, literatuur en taal. Ik denk dat ik me momenteel in een soort existentiële crisis bevind. Een crisis in de goede zin omdat het mij stimuleert om over alles na te denken en mezelf vragen te stellen."

Wat heeft er jou toen op het spoor gezet om muzikant te worden?

Alhamwy: “Muziek is altijd al een passie geweest, het zat ook in de familie. Mijn vader was een amateur oedspeler (een peervormig snaarinstrument dat veel gebruikt wordt in muziek uit het Midden-Oosten, nvdr.) Op een bepaald moment ging ik naar een concert waar een violist aan het soleren was en het was liefde vanaf de eerste noot. Ik wist: ‘dit wil ik ook kunnen!’ Ik kocht een viool en ben er zelf mee aan de slag gegaan, je kon toen nergens in Homs viool leren spelen. Op een bepaald moment kwam er een Russische violiste in Homs wonen. Ik heb toen 2 jaar bij haar privéles gevolgd en daarna ben ik 5 jaar in het conservatorium gaan studeren.”

“Muzikanten leggen heel snel contact met elkaar. Je kan met elkaar spelen, zonder een gemeenschappelijke taal te delen”

Je bent opgegroeid in Syrië. Hoe was dat?

Alhamwy: “Ik ben geboren in Homs, een stad die een beetje te vergelijken valt met Gent qua grootte. Het is ook net als Gent een rebelse stad. Bij de Syrische revolutie in 2011 waren er al heel snel burgerprotesten in Homs. Daar heeft het regime voor het eerst gereageerd met schieten op de massa, en vandaar is het dan geëscaleerd.”

Je bent in 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, moeten vluchten vanwege de burgeroorlog. Hoe was het voor jou om hier helemaal terug opnieuw te moeten beginnen? Alhamwy: “Ik had inderdaad mijn netwerk en job in Syrië. Ik speelde er in orkesten waaronder het nationaal orkest en hier moest ik terug helemaal van nul beginnen. Maar ik had het voordeel dat ik een muzikant ben met kennis van de westerse muzikale canon. Ik merkte dat er snel deuren opengingen voor mij en dat men bereid was om naar mijn verhaal te luisteren. Zo kon ik contacten leggen en een netwerk uitbouwen, en daar ben ik heel dankbaar voor. Muzikanten leggen heel

19
Copyright: Carl Dejonghe

snel contact met elkaar. Je kan met elkaar spelen, zonder een gemeenschappelijke taal te delen.”

Je was betrokken in verschillende initiatieven van en voor vluchtelingen in die periode. Kan je daar meer over vertellen?

Alhamwy: “Ik was actief bij Cinemaximiliaan, een organisatie die destijds bezig was met vluchtelingen in het Brusselse Maximilaanpark op te vangen, te begeleiden en sociaalartistieke activiteiten voor hen te organiseren. Ik nam ook deel aan taalcarrousel Arabisch-Nederlands, dat destijds in het gebouw van Vormingplus (het voormalige Avansa regio Gent, nvdr.) plaatsvond in Gent. Een prachtig initiatief waarin ik heel fijne mensen ontmoet heb. In 2015 was er veel aandacht voor vluchtelingen in de media. Enerzijds was dat positief: men wilde aantonen dat vluchtelingen geen anonieme massa zijn, maar individuen met elk zijn of haar verhaal. Maar na een tijd wou ik ook wel af van het label ‘vluchteling’. Ik wou dat mensen interesse zouden hebben in de mens en muzikant die ik was, en niet omdat ik vluchteling was.”

Je bent nu actief in De Centrale, een plek waar niet-westerse muziek centraal staat. Wat is je job daar juist?

Alhamwy: "Ik doe er de coördinatie van de muziekateliers. In de ateliers kan je muziekinstrumenten uit het Midden-Oosten leren bespelen, zoals de Arabische oed of de Turkse saz, Oosterse percussie, de MiddenOosterse viool of de qanun. We zijn daarin vrij uniek in Vlaanderen. Sommige van die cursussen vind je enkel in De Centrale.”

Een andere passie voor jou is fotografie. Hoe is die passie ontstaan?

Je kan dus veel zeggen met één woord en mensen weten direct waarover het gaat door de non-verbale signalen die erbij horen, vooral in de uitdrukking van het gezicht. En het zijn net die gezichtsuitdrukkingen die ik op beeld wou vastleggen. Ik vroeg mensen om hen te portretteren terwijl ze de gezichtsuitdrukking maken die bij een woord als 'Oef' of 'Goh' hoort. Dat maakt dat fototentoonstelling ook zo leuk en interactief. Mensen moeten raden welk woord het model uitbeeldt.”

In het panelgesprek zal je meer vertellen over jouw relatie met het Nederlands. Je gaf de activiteit de titel ‘Schoonmoedertaal’. Wat bedoel je hiermee?

Alhamwy: “Het is natuurlijk een variatie op het begrip ‘moedertaal’. Ik vind het een mooi begrip omdat de taal een soort moeder is voor alle burgers die die taal spreken, het creëert een thuisgevoel. Gedurende de 8 jaar dat ik het Nederlands onder de knie probeer te krijgen, ben ik de laatste 2 jaar wel meer thuis in het Nederlands. Maar Nederlands is natuurlijk wel niet mijn moedertaal. Ik spreek nog altijd met een accent en dat zal waarschijnlijk ook niet verdwijnen. Mijn vriendin is Gents, en bij haar is het wel haar moedertaal. Dat helpt ook heel veel natuurlijk. Zij legt alle mopjes uit die ik niet begrijp en geeft me ook goede tips. Vandaar dus het begrip ‘schoonmoedertaal’.”

"Ik vroeg mensen om hen te portretteren terwijl ze de gezichtsuitdrukking maken die bij een woord als 'Oef' of 'Goh' hoort"

Alhamwy: “Die passie is ontstaan tijdens de coronapandemie, een periode waarin er voor professionele muzikanten zoals ik weinig om handen was. Ik begon te experimenteren met video, fotografie en beeldverwerking.”

De aanleiding van de activiteit 'Mijn schoonmoedertaal' is de fototentoonstelling ‘Vlaamse klanken’. Kan je meer vertellen over het concept hiervan?

Alhamwy: “Het idee voor deze fotoreportage is gegroeid vanuit mijn interesse in taal. Mijn moedertaal is Arabisch en ik spreek Nederlands als tweede taal. Het is heel interessant om te vergelijken op welke manier je iets zegt in welke taal. Sommige begrippen of woorden kan je niet letterlijk vertalen omdat het soms een heel andere lading of dimensie heeft. Zo merkte ik op dat je in het Nederlands soms heel veel kan zeggen met één enkel woordje. Vaak gaat het om kleine tussenwoorden zoals ‘amai’, ‘oesje’ of ‘bwa’. Woorden die veel gebruikt worden en waar vaak ook een emotionele lading aan verbonden is. Door ‘amai’ te zeggen, kan je bijvoorbeeld je verwondering of afkeuring uitdrukken.

Een veelgehoorde klacht van nieuwkomers is dat het Nederlands dat ze in de handboeken op de schoolbanken leren helemaal anders is dan de spreektaal op straat of van hun buurvrouw. Is dit ook een hindernis die jij hebt moeten overwinnen? Alhamwy: “Ik vind het fascinerend om te merken hoe in een kleine regio als Vlaanderen er zo veel verschillende dialecten worden gesproken. Je hebt dus wel een standaardtaal nodig die iedereen begrijpt. Anderzijds is de kloof tussen het Standaardnederlands en de spreektaal in Vlaanderen nu wel te groot. Mijn buurman Etienne is hier 72 jaar geleden geboren. Hij spreekt met mij enkel plat Gents. In het begin verstond ik maar 20 procent van wat hij vertelde, terwijl ik wel al Standaardnederlands sprak. Nu begrijp ik hem al veel beter en dat vind ik een verrijking. Ik ben dus wel vragende partij dat tussentaal ook een plaats krijgt in het leertraject dat we als nieuwkomers volgen.”

20
"Ik ben dus wel vragende partij dat tussentaal ook een plaats krijgt in het leertraject dat we als nieuwkomers volgen"

Is Nederlands spreken een noodzakelijk element geweest in je integratie hier?

Alhamwy: “Je kan in Vlaanderen in sommige academische of artistieke milieus perfect functioneren zonder de taal te kennen, want iedereen spreekt perfect Engels en vaak spreken Vlamingen drie of vier talen. Maar ik vind het wel een verrijking voor je sociale leven als je de taal van de mensen hier spreekt, het is een krachtige tool voor integratie.”

Is taal louter een middel om te kunnen communiceren of is het meer dan dat voor jou?

Alhamwy: “Taal is zeker meer dan dat. Voor mij is het ook een drager van cultuur zoals muziek. Zo staan de Arabische songteksten bol van melancholie. Vlamingen hebben een goed gevoel voor humor en dat vertaalt zich dan ook in de muziek. Arabieren hebben heus ook wel humor, maar in de traditionele Arabische muziek komt dat helemaal niet voor!”

Wat kunnen deelnemers aan de activiteit

‘Mijn schoonmoedertaal’ bijleren?

Alhamwy: “We gaan in gesprek over taal als communicatiemiddel en waar het soms tekort komt, of waar er frictie is over de manier waarop de taal gebruikt wordt. Humor kan leuk zijn, maar sommige grappen kunnen, zelfs met goede bedoelingen, kwetsend zijn en net voor conflict zorgen. Taal is voortdurend in evolutie, maar het evolueert niet snel genoeg in functie van onze noden. Zo is er nu de kwestie die op tafel gelegd wordt door de LGBTQ-gemeenschap over de nood aan nieuwe termen en begrippen over gender. We kunnen het ook hebben over ervaringen van cursisten en lesgevers NT2. Wat is je motivatie als leraar Nederlands of als cursist?”

“Ik wil ook in gesprek gaan hoe schrijvers de taal gebruiken en welke plaats tussentaal daarin heeft. Maar ook of schrijvers denken aan het groeiende publiek van anderstalige nieuwkomers. Kort samengevat is het bedoeld voor mensen die met taal bezig zijn: hoe gaan ze om met de groeiende diversiteit in de samenleving en welke invloed heeft dit op zijn beurt op de taal?”

De expo 'Vlaamse klanken' loopt tot 1 juni in Bibliotheek De Krook.

Mijn schoonmoedertaal

Multi-artiest Shalan

Alhamwy gaat met gasten in gesprek over hun relatie met

het Nederlands

Nadat hij in 2015 Syrië moest ontvluchten, noemt muzikant en fotograaf Shalan Alhamwy België zijn nieuwe thuis. Daar ondervond hij snel dat Nederlands leren een duwtje in de rug geeft om de sociale context in het land beter te begrijpen. In dit panelgesprek werpt hij samen met enkele gasten een blik op allerlei taalgerelateerde aspecten waar anderstalige nieuwkomers vaak mee geconfronteerd worden.

Donderdagavond (19.30u-21u): 25/4 2024 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Shalan Alhamwy, e.a.

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413909

I.s.m. Bibliotheek De Krook

21
copyright: Studio Edelweiss

Copyright:

Cultuur & Filosofie

Filocafé op de trap

Samen wagen we ons aan het filosofisch avontuur. In het filocafé trachten we met elkaar een zoekende en open dialoog te voeren rond een zelfgekozen filosofische kwestie. Uitgangspunt zijn filosofische vragen en gebeurtenissen die jou bezighouden. vb. Hoe vrij is onze huidige samenleving? Bestaan er slechte mensen? Hoe weet je wat je weet? Iedereen is welkom om mee te filosoferen of te luisteren.

Donderdagavond (18u-20.30u): 28/3 + 25/4 + 30/5 + 27/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Alex Klijn, Laura Fournier, e.a.

Gratis | Vooraf inschrijven is niet nodig Code: 2413503.0 (28/3), 2413504 (25/4), 2413505.0 (30/5), 2413506 (27/6)

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Universiteit Gent

De wonderkamer van de waarheid - GUM expo Begeleid tentoonstellingsbezoek

GUM brengt opnieuw grote namen en jong talent uit de kunstwereld samen met markant onderzoek uit binnen- en buitenland, en boeiende wetenschapsprojecten waaraan je zelf kan deelnemen. De expo breekt uit naar het museum en de Plantentuin. Dompel je onder in de Wonderkamer van de Waarheid en kom alles te weten over de waarheid … of niet?

Zaterdagvoormiddag (10.30u-12u): 13/4 2024

GUM - Gents Universiteitsmuseum, Ledeganckstraat 171, Gent

Martine Audenaert

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Toegangsticket voor het museum is niet in de deelnemersprijs inbegrepen Code: 2413896

22
Studio Edelweiss
Universiteitsmuseum
Gents

Initiatie verhalen schrijven

Van beeld naar woord

Loopt je hoofd soms over van creatieve spinsels, maar krijg je die niet op papier? Zet een punt achter je writer’s block, en sluit je aan bij deze basiscursus. Ervaar schrijfplezier in groep en geniet van elkaars teksten tijdens voorleesmomenten. Voorkennis is niet vereist. Dankzij de opbouwende feedback schrap en schaaf je stap voor stap aan je teksten.

6 donderdagvoormiddagen (9u-12u): 18/4, 25/4 + 2/5, 16/5, 23/5, 30/5 2024

Bibliotheek Merelbeke, Dijsegem 1, Merelbeke

Danielle Eeraerts

€ 63 | € 47 | € 31.50 | € 12.60 - UiTPASkansentarief regio Gent Code: 2412632

I.s.m. Bibliotheek Merelbeke

Workshop je eigen shampoobar maken

Kruiden en klei als grondstof

Onder warme begeleiding van Karina Marte van OurEcoLifestyle maak je met natuurlijke materialen een zachte shampoobar/kruidenzeep. Met de juiste hoeveelheden klei, kruiden, oliën en tensioactieve stoffen creëer je een voedende en rustgevende bar. Je gaat aan de slag met kruiden die langs de graskant groeien.

Merelbeke

Vrijdagvoormiddag (9.30u-12.30u): 19/4 2024

Ontmoetingscentrum Flora, Past. Clausplein 1, Merelbeke

Karina Marte

€ 29.50 | € 22.13 | € 14.75 | € 5.90UiTPAS-kansentarief regio Gent | Extra materiaal is in de deelnemersprijs inbegrepen Code: 2412745

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Lochristi

Donderdagvoormiddag (9u-12u): 2/5 2024 Lokaal Dienstencentrum 't Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

Karina Marte

€ 29.50 | € 22.13 | € 14.75 | € 5.90UiTPAS-kansentarief regio Gent | Extra materiaal is in de deelnemersprijs inbegrepen Code: 2412746

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ’t Fazantenhof

Lotenhulle

Vrijdagvoormiddag (13.30u-16.30u): 3/5 2024

Ontmoetingscentrum Avondvreugd, Lodorp 103, Lotenhulle

Karina Marte

€ 29.50 | € 22.13 | € 14.75 | Extra materiaal is in de deelnemersprijs inbegrepen

Code: 2412841

I.s.m. Curando vzw, Ontmoetingscentrum Avondvreugd

Draw for Change

In haar boek en documentairereeks ‘Draw for change’ brengt Catherine Vuylsteke het levensverhaal van zes internationale vrouwelijke cartoonisten. Met humor en moed treden deze vrouwen de wereld tegemoet. Over haar ontmoetingen met die inspirerende figuren maakt Vuylsteke een voorleesevent, bijgestaan door videofragmenten en geanimeerde cartoons.

Maandagavond (19.30u-21u): 22/4 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Catherine Vuylsteke

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413858

I.s.m. Bibliotheek De Krook

23
Publiek domein Copyright: Publiek domein Copyright: Uitgeverij Lannoo
Copyright:

Filosofieleesgroep | Jacques Rancière

In De geëmancipeerde toeschouwer verzet de Franse filosoof Jacques Rancière zich tegen de gedachte dat de hedendaagse cultuurliefhebber een passieve waarnemer is. Zijn filosofie emancipeert de toeschouwer tot een actief lid van de culturele gemeenschap. Dat levert een vernieuwende visie op de relatie tussen esthetica en politiek op. Bij inschrijving ontvang je meer info over de te lezen teksten.

4 donderdagavonden (19.30u-21.30u): 25/4 + 2/5, 16/5, 23/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Alexandra Van Laeken € 68 | € 51 | € 34 | € 13.60 - UiTPASkansentarief regio Gent | Voor de eerste bijeenkomst krijg je meer info over de te lezen teksten.

Code: 2413937

I.s.m. Bibliotheek De Krook

De

sprankelende klanken van Vivaldi

Met concert Concerto Italiano & Rinaldo Alessandrin in De Bijloke

Vioolvirtuoos Antonio Vivaldi is vooral bekend dankzij zijn Vier jaargetijden, maar de Italiaanse grootmeester schreef ook schitterende vocale muziek. Laat je meevoeren op de klanken van zijn opera-aria's en ontdek het werk van een fascinerend veelzijdig componist tijdens deze Vivaldi-special in De Bijloke. Een uniek en niet te missen concert.

3 maandagavonden (19.30u-22u): 29/4 + 6/5, 13/5 2024 en concert op vrijdagavond (20u-22u):

17/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent en het concert vindt plaats in De BijlokeConcertzaal, J. Kluyskensstraat 2, Gent

Gisèle Tallon

€ 82 | € 70 | € 58 | € 16.40 - UiTPASkansentarief regio Gent | Het concertticket is in de deelnemersprijs inbegrepen

Code: 2413573

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Kunst en ethiek: een moeilijk huwelijk?

Heeft ons moreel waardeoordeel een rol te spelen in onze waardering van een kunstwerk? Die vraag leidt tegenwoordig tot verhitte discussies, maar is wellicht zo oud als het denken over kunst zelf. Kunnen de ideeën van filosofen van vroeger en vandaag ons helpen om de vaak gepolariseerde discussies te ontmijnen? In haar boek Foute kunst neemt Leen Verheyen dit thema onder de loep.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 2/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Leen Verheyen

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413957

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Literatuur Vlaanderen

24 Copyright: Wikimedia Commons
publicaties Copyright: Publiek domein
Octavo

Virginie

Lovelingwandeling

Wereldoorlog 1 in Gent

Gent, 1914. Ondanks een verbod van de Duitse bezetter, houdt schrijfster Virginie Loveling haar indrukken van de bezette stad nauwgezet bij in een geheim oorlogsdagboek. Wandel mee met Walkotopia en treed in de voetsporen van Virginie Loveling. De wandeling voert je terug naar het Gent van de Eerste Wereldoorlog.

Zaterdagvoormiddag (10u-12.30u): 4/5 2024

Startpunt: Virginie Lovelinggebouw, Kon. Maria-Hendrikaplein 70, Gent. We eindigen in de Veldstraat

Leentje Van Hoorde

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413862

I.s.m. Walkotopia

Wijs, grijs en puber | Lezing door Jean Paul Van Bendegem

Als jong gepensioneerde roept Jean Paul Van Bendegem op tot verzet en tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. Maar een verzet moet goed gefundeerd zijn. Daarom vertrekt Van Bendegem op een lange zoektocht om te ontrafelen waar ons huidige beeld van ouderen vandaan komt. Van Bendegem eindigt de reis bij de senior die een tweede puberteit beleeft: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’.

Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 7/5 2024

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Jean Paul Van Bendegem

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2412557

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Literatuur Vlaanderen

Samen kijken | Moderne en hedendaagse kunst begrijpen Cursus met

actief museumbezoek S.M.A.K.

Deze cursus met actief museumbezoek leert je spreken over kunst, en laat je cultuur ervaren in relatie tot maatschappelijke uitdagingen. In groep ervaren we internationale en Belgische kunstwerken, en reiken we een kader aan om gericht naar kunst te kijken. Afsluiten doen we met een bezoek aan het S.M.A.K. in Gent.

3 woensdagvoormiddagen (10.15u-12.45u): 15/5, 22/5 (Bibliotheek De Krook), 29/5 (museumbezoek S.M.A.K.) 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Brigitte Pattyn

€ 45 | € 34 € 22.50 € 9 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Het toegangsticket voor het museum is niet in de deelnemersprijs inbegrepen

Code: 2413346

I.s.m. Bibliotheek De Krook

25 Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein

Hoop voor de levenden |

Funerair erfgoed en lentepoëzie

Historisch verrijkte wandeling op de Westerbegraafplaats

Onze gepassioneerde gids An Hernalsteen neemt ons mee naar de Westerbegraafplaats. We kuieren langs de graven en ontdekken de symboliek achter funerair erfgoed, hoop en troost. Na het bezoek sluiten we af rond de herdenkingsboom, waar met SamenLezen door middel van poëzie reflecteren op de lente, hoop en vernieuwing.

Vrijdagvoormiddag (10u-12.30u): 17/5 2024 Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, Gent

An Hernalsteen, Brigitte Pattyn, Coline Bracke

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413894

Kom Binnen! | Het geheugen van het huis

Vertelwandeling met Frank Degruyter

Waar wonen we, hoe wonen we, met wie wonen we? Niets is zo belangrijk als een plek hebben om (t)huis te komen. In artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat iedereen recht heeft op huisvesting. Maar of dat altijd lukt is een andere vraag. ‘Kom binnen!’ wordt een vertelwandeling met fijne, grappige maar ook ontroerende verhalen.

Zaterdagvoormiddag (10.30u-12.30u): 25/5 2024 Plaats van afspraak: Speeltuintje aan het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan, Gent. We eindigen aan de Rabottorens

Frank Degruyter

€ 13 | € 9.50 | € 6.50 | € 2.60 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2413899

De bijzondere wereld van de opera

Voor een buitenstaander lijkt de opera een vreemde wereld. De fascinerende kunstvorm slaagt er nochtans in om het hele spectrum aan menselijke gevoelens en daden op magistrale wijze naar voren te brengen. Ontdek hoe grote componisten op hun eigen manier een buitengewone wereld scheppen, en hoe muziek meer in beweging kan brengen dan woorden.

3 maandagavonden (19.30u-22u): 27/5 + 3/6, 10/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Gisèle Tallon

€ 49 | € 37 | € 24.50 | € 9.80 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2413572

I.s.m. Bibliotheek De Krook

26
Copyright: Yvan De Meyer Copyright: Visit Gent Copyright: Publiek domein

Oosterse mythologie

We bekijken de mythes die aan de basis liggen van de oosterse culturen, en komen zo tot nieuwe inzichten. We lezen en bespreken de oudste mythes uit het Indiaas hindoeïsme, boeddhistische verhalen, het Tibetaanse dodenboek, mythes uit het taoïsme en het shintoïsme. Centraal staat het gevoel van eenheid die de oosterse mythologieën proberen uit te drukken.

3 maandagavonden (19.30u-22u): 27/5 + 3/6, 10/6 2024 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Peter De Backer

€ 49 | € 37 | € 24.50 | € 9.80 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2413576

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Gentse Gronden | Onbekend, onverteld en intrigerend

Begeleid tentoonstellingsbezoek S.T.A.M.

Eeuwenlang deed Gent een beroep op landbouwgronden buiten de stad om haar verpauperde bevolking van voedsel te voorzien. Tijdens de twintigste eeuw wordt de stad minder afhankelijk van haar landbouwgronden, en doet ze een groot deel van de hand. Vandaag bezit Gent nog steeds 1.800 hectare landbouwgronden. Wat is het verhaal achter die gronden? Waar ligt hun toekomst?

Woensdagvoormiddag (10.30u-12u): 5/6 2024

STAM - Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, Gent

Martine Audenaert

€ 8 | € 6 |€ 4 |€ 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Gelieve zelf je toegangsticket te kopen Code: 2413895

Meer info over de tentoonstelling kan je vinden op pagina 15 – Actualiteit en Samenleving

27
Copyright: Michiel Hendryckx
Publiek domein
Copyright:

Copyright: Thagaste

Bezoek aan het Augustijnenklooster

Uniek erfgoed in Gent

Het Augustijnenklooster in Gent kent sinds zijn stichting in 1296 een bevlogen geschiedenis. Ann neemt je mee in het verhaal van het historische erfgoed tijdens een rondleiding door de ruimten op de benedenverdieping en de monumentale bibliotheek. Wist je trouwens dat het Lam Gods er een vaste schuilplaats had tegen kunstrovers? Ontdek nog meer opmerkelijke verhalen tijdens deze rondleiding.

Zaterdagvoormiddag (10u-11.45u): 8/6 2024 Augustijnenklooster, Academiestraat 1, Gent

Ann De Beir

€ 22 | € 16.50 |€ 11 |€ 4.40 - UiTPASkansentarief regio Gent | Het toegangsticket tot het klooster is in de deelnemersprijs inbegrepen

Code: 2413319

Paarse Zetel in de Krook

Griet Pauwels interviewt in Bibliotheek De Krook auteurs en andere culturele persoonlijkheden.

De Paarse Zetel is een initiatief van Bibliotheek De Krook en Avansa regio Gent. Voor deze lezing ontving de bibliotheek een subsidie van Literatuur Vlaanderen

De Kleine Cervantes is de jeugdliteratuurprijs van Stad Gent. Deze prijs wordt uitgereikt op 25/4 2024. De winnaar wordt in mei 2024 geïnterviewd door Griet Pauwels in de Paarse zetel. Hou de website in de gaten voor verdere info.

28

SamenLezen

SamenLezen is een bijzondere en tegelijk simpele werkvorm. Iemand leest hardop een verhaal/gedicht voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan. Wat springt eruit, wat raakt je, welke beelden komen bij je op? Welke woorden werken en welke zinnen zijn onweerstaanbaar? Gedachten en emoties van personages doen je aan je eigen leven denken. De tekst werkt als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen, wordt het verhaal en de ervaring rijker. Samen lezen is verbindend en plezierig, je ontmoet nieuwe inzichten en proeft van unieke verhalen.

Helemaal gratis. Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek.

We lezen i.s.m. bibliotheken, sociale restaurants, psychiatrische centra, seniorencentra, diensten voor integratie en inburgering, ontmoetingscentra, armoede-verenigingen en gevangenissen.

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK

SINT-DENIJS-WESTREM

Tweewekelijks op dinsdagnamiddag (14u-15.30u)

Waar? Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem

Begeleiding: Diane Maes

Meer info en data: maesdiane@hotmail.com en sintdenijswestrem.bib@stad.gent

SAMENLEZEN POCO LOCO

Tweewekelijks op dinsdagnamiddag om 13.30u

Waar? Poco Loco, Ferrerlaan 106.

Begeleiding: Eli Noè

Meer info en data: elinoe2009@gmail.com

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE REGENBOOG

Waar? Kerkham 3D, Destelbergen

Begeleiding: Ilona De Vestele

Meer info en data: ilonadevestele@gmail.com

SAMENLEZEN MET ANDERSTALIGEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE (VOOR ANDERSTALIGEN ÉN NEDERLANDSTALIGEN SAMEN)

Maandelijks op dinsdagavond (19u-20.30u)

Waar? Dijsegem 1, Merelbeke

Begeleiding: Eddie De Wit

Meer info en data: claudia.van.houte@merelbeke.be of inschrijvingen.bibliotheek@merelbeke.be of 09 210 34 10

SAMENLEZEN IN BOEKHANDEL LIMERICK

Maandelijks op vrijdagvoormiddag (10.30 u-12.00u)

Waar? Koningin Elisabethlaan 142-148, 9000 Gent

Meer info en data : 09 222 17 57 of Soetkin@limerick.be en boekhandel@limerick.be

SAMENLEZEN IN DIENSTENCENTRUM EN SOCIAAL RESTAURANT DE KNOOP

Tweewekelijks op donderdagvoormiddag (10.30u-11.30u)

Waar? Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg

Begeleiding: Caroline Verbruggen

Meer info en data: caroverbruggen@gmail.com

SAMENLEZEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM SPELTINCX

Tweewekelijks op donderdagnamiddag (14.30u-15.30u)

Waar? Meersemdries 4, 9050 Gent

Begeleiding: Caroline Verbruggen

Meer info en data: caroverbruggen@gmail.com

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE

Tweewekelijks op dinsdagvoormiddag (10.30u-12u)

Waar? Dijsegem 1, Merelbeke

Begeleiding: Kristien Serraes

Meer info en data: claudia.van.houte@merelbeke.be of inschrijvingen.bibliotheek@merelbeke.be of 09 210 34 10

29

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MERELBEKE

Tweewekelijks op donderdagmiddag (12.30u-14u)

Waar? Dijsegem 1, Merelbeke

Begeleiding: Kristien Serraes

Meer info en data: claudia.van.houte@merelbeke.be of inschrijvingen.bibliotheek@merelbeke.be of 09 210 34 10

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK SLEIDINGE

Driewekelijks op donderdagnamiddag (14u-15.30u)

Waar? Weststraat 31, Sleidinge-Evergem

Begeleiding: Kristien De Vos

Meer info en data: bibliotheek@evergem.be of 09 216 89 30

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK MELLE

Maandelijks op dinsdagavond (19u-20u)

Waar? Kruisstraat 2A, Melle

Begeleiding: Geertrui Walleyn en Nele Sels

Meer info en data: geertrui.walleyn@melle.be en nelesels@gmail.com

SAMENLEZEN IN ONTMOETINGSCENTRUM

TER GULDEN CELLE

Driewekelijks op donderdagnamiddag (14u-15.30u)

Waar? Doornzeledries 57, Doornzele

Begeleiding: Brenda De Windt

Meer info en data: brenda.dewindt@evergem.be of 09 216 89 30

SAMENLEZEN IN BIBLIOTHEEK LOCHRISTI

Tweewekelijks op vrijdagvoormiddag (9.30u-11u)

Waar? Koning-Boudewijnlaan 6, Lochristi

Begeleiding: Hilde De Brabander en Petra Bogaert

Meer info en data: petra.bogaert@lochristi.be of 09 356 60 73

SAMENLEZEN IN LOKAAL

DIENSTENCENTRUM DE REINAERT

Tweewekelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u)

Waar? Kerkham 3D, Destelbergen

Begeleiding: Maureen Van Waeyenberg

Meer info en data: maureen.vanwaeyenberg@zorgband.be

SAMENLEZEN IN DAGVERZORGINGSCENTRUM DE TRIANGEL

Tweewekelijks op maandagvoormiddag (10.15u-11.45u)

Waar? Steenvoordestraat 36 bus 0001, 9070 Heusden

Begeleiding: Maureen Van Waeyenberg

Meer info en data: maureen.vanwaeyenberg@zorgband.be

SAMENLEZEN IN SENIORCITY GENT

Tweewekelijks op woensdagvoormiddag (10u – 11u30)

Begeleiding: Kathleen Van Steenkiste

Meer info en data: kathleen.vansteenkiste@demens.nu

SAMENLEZEN VOOR ANDERSTALIGEN IN BIBLIOTHEEK DE KROOK (ENKEL ANDERSTALIGEN)

Tweewekelijks op donderdagavond (18u-19.30u)

Begeleiding: André Vermaerke

Meer info en data: andre.vermaerke@telenet.be

MENSEN EN VERHALEN VAN OVERAL

SamenLezen voor anderstaligen in Bibliotheek de Krook (voor anderstaligen én Nederlandstaligen)

Tweewekelijks op maandagavond (18u-19.30u)

Begeleiding: Eva Rousselle

Meer info en data: eva.rousselle@avansa-regiogent.Be of 0468 32 94 46

SAMENLEZEN GEVANGENIS GENT (VOOR GEDETINEERDEN ÉN MENSEN VAN BUITEN DE GEVANGENIS)

Meer info en data: Eva.Rousselle@avansa-regiogent.be

SAMENLEZEN PC GUISLAIN, AFDELING MOTU

Tweewekelijks op dinsdagnamiddag om 13.30u

Waar? PC Guislain, afdeling MOTU (gesloten groep voor mensen met een psychotische problematiek)

Begeleiding: Eli Noe en Vincent Van Gelder

Meer info: elinoe2009@gmail.com

Meer informatie over SamenLezen? Neem contact op met Eva.Rousselle@avansa-regiogent.be of 0468 32 94 46

30

INTERVIEW

"De apocalyps is al bezig, maar dat opent net mogelijkheden"

Filosofe Lisa Doeland over groene illusies en de voordelen van beperking

Woord: Toon Lambrechts voor MO* Magazine (november 2023)

Groene groei en aanverwante ideeën gaan ons niet redden van de klimaatrampen, want het gaat om meer van hetzelfde. Maar dat betekent niet dat we fatalistisch moeten zijn, benadrukt de Nederlandse filosofe Lisa Doeland. "Veel mensen denken dat hun eigen handelen er niet toe doet. Maar wanneer je je aansluit bij collectieven die het systeem willen veranderen, wordt opeens veel meer mogelijk."

Het wordt steeds moeilijker om weg te kijken van de escalerende ecologische crisis. Toch lukt ons dat best, en we worden daarbij geholpen door verhalen over groene groei, circulaire economie of hernieuwbare energie. Die beloven ons dat fundamentele aanpassingen van onze levensstijl niet nodig zijn, als we maar de juiste technologische veranderingen doorvoeren.

Wat gemakshalve buiten beeld blijft: dat bijvoorbeeld ook hernieuwbare energie een zware ecologische impact heeft – denk maar aan lithiumwinning of diepzeemijnbouw. ‘Groene groei’? De Nederlandse filosofe Lisa Doeland fileert genadeloos de onderliggende veronderstellingen achter dat idee in haar boek Apocalypsofie: Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën. Daarin stelt ze ‘de apocalyps’ centraal. Niet als een catastrofe die ons te wachten staat, maar als een begrip om onze eigen tijd te vatten. Het is geen boek dat geruststelt. Maar wel: een uitnodiging om anders te gaan denken over het einde van de wereld zoals we die kennen.

APOCALYPS NU

Lisa Doeland: "Al te vaak zien we de apocalyps als iets wat ons op een gegeven moment in de toekomst plotsklaps in de schoot valt. Dat beeld heeft iets onontkoombaars over zich, een soort afstandelijke toekomstvisie waar eigenlijk toch niets meer aan te doen valt. Het maakt passief, afwachtend, alsof je een film kijkt. Ik probeer een ander beeld op te roepen: dat van een zich traag ontrollende apocalyps, een einde van de wereld waar we middenin staan, en waar we dus wel degelijk een actieve rol in te spelen hebben. We zitten eigenlijk al midden in die apocalyps. Het is allang niet meer iets wat ons te wachten staat, maar iets wat op dit moment gebeurt. Kijk maar naar de groeiende impact van een veranderend klimaat, of naar het steeds sneller uitsterven van soorten.

Alleen is de apocalyps niet gelijk verdeeld. Hier bij ons lijkt het allemaal wel mee te vallen, en kan je het idee vasthouden dat het allemaal wel losloopt met de klimaatverandering en dat we hier nog wel best lekker zitten. In landen als Spanje en Griekenland of in andere delen van de wereld ligt dat heel anders. Daar ontrollen de gevolgen van een veranderend klimaat zich steeds intenser."

VERBEELDINGSKRACHT

U ziet de apocalyps als een waardevolle lens om de tijd waarin we leven beter te begrijpen. Maar leidt zo’n focus niet tot fatalisme?

Doeland: "Juist niet, daar ben ik in mijn boek heel duidelijk in. De apocalyps naar ons toe halen stelt ons net in staat onszelf als onderdeel ervan te zien. Het is niet langer een plotse catastrofe ergens in de toekomst, iets wat ons nog te wachten staat, maar een accurate beschrijving van de situatie waarin we ons vandaag al in bevinden. Dat kan fatalistisch klinken. Maar net door de huidige situatie op die manier te begrijpen, opent het mogelijkheden om er als het ware binnen in te stappen, en om actief een ander ‘einde van de wereld’ mee mogelijk te maken. Daar is nood aan, aan het openbreken van de huidige situatie. Een goed voorbeeld daarvan is het debat over subsidies voor fossiele brandstoffen, dat Extinction Rebellion hoog op de agenda geplaatst heeft (de milieuactivistische groep bezette daarvoor onder andere wekenlang de drukke A12-snelweg, red.). Onze afhankelijkheid van fossiele brandstof, die altijd als onoverkomelijk voorgesteld werd, wordt nu radicaal en breed in vraag gesteld, iets wat voorheen niet mogelijk leek."

"Het idee dat het nog altijd erger kan, helpt om alternatieven die ons worden voorgehouden kritisch te bekijken"

Lisa Doeland

- is filosofe, auteur en docente - is verbonden aan de Radboud Universiteit en de de Universiteit van Amsterdam - heeft twee boeken op haar naam staan: Onszelf voorbij: Kijken naar wat we liever niet zien (2018, samen met Naomi Jacobs en Elize de Mul) en het recent verschenen Apocalypsofie. Overrecycling, groene groei en andere gevaarlijkefantasieën (juni 2023).

Het lijkt soms alsof het ons aan verbeeldingskracht ontbreekt als het op de toekomst aankomt. Zowel wat betreft de gevolgen van de ecologische crisis als alternatieven voor de huidige status quo. Hoe kan de focus op het apocalyptische, die u voorstelt, ons daarbij helpen? Doeland: "Die apocalyptische lens is niet noodzakelijk handig. Het kan verlammend werken, maar dat is niet hoe ik het zie. Het idee dat het nog altijd erger kan, en dat de ingeslagen weg ons naar een toekomst leidt die behoorlijk angstaanjagend is, helpt om alternatieven die ons momenteel worden voorgehouden kritisch te bekijken. Want die zijn niet noodzakelijk beter dan ons huidig economisch systeem. Het risico is reëel dat we van de regen in de drop komen."

32

GROEN JASJE

U bent erg kritisch voor ideeën zoals groene groei, circulaire economie of recyclage.

Doeland: "Ze klinken beloftevol, maar het gaat uiteindelijk opnieuw om idealen waarbij er altijd iets onder het tapijt gemoffeld wordt. Er zijn altijd kosten voor iets of iemand die buiten beeld blijven. Ze legitimeren opnieuw opofferingen. Neem bijvoorbeeld de transitie naar groene energie. Die vraagt enorme hoeveelheden lithium en andere zeldzame aardmetalen voor elektrische auto’s, windturbines, zonnepanelen… De logica achter deze ideeën is dezelfde als die van vandaag. Men gaat uit van een almaar groeiende behoefte aan energie, die het koste wat het kost gefaciliteerd dient te worden. Zonder die honger naar almaar meer in vraag te stellen. Een apocalyptische bril laat zien dat de toekomstvisie die in dergelijke groene illusies doorschemert, niet of nauwelijks verschilt van het gangbare economisch model. Meer van hetzelfde eigenlijk, maar dan met een groen jasje aan."

Hoe moet het anders dan, ons denken over alternatieven?

Doeland: "Even geleden sprak ik met een architect en die hield me een heel ander perspectief voor. Hij vertelde hoe verfrissend het zou zijn om het gewoon te doen met de huidig beschikbare energie, in plaats van een groeiende energievraag als vanzelfsprekend te beschouwen. Met andere woorden: om wat we vandaag ter beschikking hebben als uitgangspunt te nemen, en vanuit die beperking alternatieven te zoeken.

Dat vond ik een bijzonder inspirerende gedachte, en een heel andere benadering dan de huidige ideeën over groene groei. Want daar klinkt de vraag helemaal niet of we die groeiende energievraag überhaupt wel moeten invullen. Groei wordt als vanzelfsprekend gezien, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo hoeft te zijn."

LIEVER DE STATUS QUO?

Onze huidige manier van leven legt een onhoudbaar groot beslag op de ecologische draagkracht van de planeet. De ongelijkheid tussen wie mee in de boot zit en wie niet neemt enkel toe. Tegelijk worden we er niet bepaald gelukkig van. Waarom houden we dan toch collectief zo halsstarrig vast aan de status quo?

"Ik vind mijn familie en gezin belangrijk, en mijn tijd is beperkt. Dat doet me kritischer nadenken over waar ik mijn energie in steek"

Doeland: "Een goede vraag. Daar zit ik zelf ook wel eens mee. Ik zit in een fase in mijn leven dat ik het al wat makkelijker heb, en ik merk dat dit niet altijd even lekker zit. Soms zijn het net beperkingen die het fijn maken.

Bovendien dreigt het gevaar dat je vergeet hoeveel ingewikkelder het leven is als je kampt met zorgen over je bestaanszekerheid. Er heerst in onze cultuur sterkt het idee dat we wel moeten genieten van wat we hebben, van onze weelde, restaurants, winkelen, reizen, noem maar op. Want dat is wat we de hele tijd aan het doen zijn, waar we onze status aan ontlenen en onze eigenwaarde. Maar het heeft iets heel gejaagds, iets heel onrustigs."

Waarom hebben we het in onze cultuur zo moeilijk met beperkingen?

Doeland: "Ja, waarom eigenlijk? Ik voel net aan dat we gebukt gaan onder het feit dat die beperkingen er niet zijn. Als ik naar mijn eigen leven kijk, zijn het vaak bepaalde limieten die voor rust zorgen of die me gelukkig maken. Je hebt bijvoorbeeld maar een beperkt budget, je kan niet nog eens op vakantie, dus dan kijk je hoe je het hier zo gezellig mogelijk maakt. Ik vind mijn familie en gezin best wel belangrijk, en mijn tijd is beperkt. Dat doet me kritischer nadenken over welke uitnodigingen ik aanneem of waar ik mijn energie in steek. Ik merk dat net die beperkingen me gelukkiger en creatiever maken."

RUIMTE OM HET SYSTEEM TE VERANDEREN

Een scherper begrip van de tijd waarin we leven is één ding. Maar wat zegt het ons over hoe te handelen? Hoe kan iemand die zich zorgen maakt over de toekomst aan de slag met die bezorgdheid?

Doeland: "Eerst en vooral: er zijn heel wat mensen voor wie het heel moeilijk is om zich met dergelijke vragen over systeemverandering bezig te houden,

simpelweg omdat ze de handen vol hebben met zichzelf overeind te houden in deze maatschappij. Ik wil niet gezegd hebben dat iedereen dezelfde verantwoordelijkheid draagt om te zien wat niet goed gaat, en om daarover ideeën te ontwikkelen en tot verandering te komen. Dat zou niet eerlijk zijn. Veel mensen hebben die ruimte gewoon niet. Maar op het moment dat je die ruimte wel hebt, draag je ergens een verantwoordelijkheid om er invulling aan te geven. Dat mis ik vaak vandaag. Onze cultuur is doordesemd met het idee dat je die verantwoordelijkheid helemaal niet hebt, en dat je maar moet genieten van alles wat je toekomt want je hebt daar nu eenmaal recht op. Dat beeld wordt heel sterk gevoed door reclame, en door allerlei mensen die er alle belang bij hebben dat het huidige systeem in stand blijft zoals het is.

Het is belangrijk om daar als individu een soort afstand van te creëren. En zo de ruimte te scheppen om te zien hoe je zelf onderdeel bent van een systeem, en dus vervolgens ook onderdeel kan zijn van systeemveranderingen. Want als je deel bent van een probleem, draag je ook

"Veel mensen leven met het idee dat hun eigen handelen er niet toe doet, dat het niet meer voorstelt dan een druppel op een hete plaat"

verantwoordelijkheid voor de oplossing. Het gaat erom een soort aanvoelen te ontwikkelen dat we zelf dragers zijn van bepaalde systemen, op verschillende manieren. In mijn geval als moeder, als mens, als filosoof, als universitair docente… In al die rollen heb ik een

33

bepaalde verantwoordelijkheid die ik zo goed mogelijk dien in te vullen, ongeacht wat anderen van mij vragen. Veel mensen leven met het idee dat hun eigen handelen er niet toe doet, dat het niet meer voorstelt dan een druppel op een hete plaat. Of we houden onszelf voor dat we goed bezig zijn met ideeën zoals recyclage of CO2-compensatie. Maar dat verhult dat we tegen systeemproblemen aankijken, politieke problemen die politieke oplossingen vragen. Wanneer mensen zich aansluiten bij collectieven die systeemverandering nastreven, wordt opeens veel meer mogelijk."

ACADEMICUS EN ACTIVIST?

U bent zelf actief bij Extinction Rebellion. Hoe valt activisme te rijmen met de toch eerder beschouwende positie van academicus en filosoof?

Lisa Doeland: "Dat botst soms een beetje, merk ik. Ik heb ondertussen een paar keer deelgenomen aan de blokkade van de A12. Dan komt automatisch de vraag in welke hoedanigheid ik daar sta. Zeker als burger, als moeder, als mens. Ik denk niet als academicus, eigenlijk: dat vraagt een afstandelijkheid die er op dat moment niet is. Zo’n actie heeft iets heel fysieks. Je doet het samen met anderen, in een groep. Heel belangrijk, maar ook heel verschillend van wat ik in de collegezaal doe, of thuis met mijn gezin, of wanneer ik een opiniestuk schrijf. Ik heb me al vaak het hoofd gebroken over hoe dat alles te verzoenen valt, en of dat eigenlijk wel moet. Want er komt natuurlijk de vraag of je als academicus wel activist kan zijn. Opnieuw een kwestie waar ik als filosoof over kan reflecteren, dat onderscheid tussen het academische en het activistische. En ook over wat men eigenlijk wil bewerkstelligen wanneer men opwerpt dat die twee rollen niet te verzoenen zijn. Maar die vragen zijn niet voor als ik meedoe met zo’n actie, die zijn voor later. Ik stoor me er ook minder en minder aan dat het soms een beetje schuurt, die verschillende rollen. De vraag wat het betekent om burger te zijn, om moeder te zijn, om filosoof te zijn levert telkens andere antwoorden op. Die liggen niet altijd in lijn met elkaar, want het gaat om verschillende posities met hun eigen verantwoordelijkheden."

"De vraag wat het betekent om burger te zijn, om moeder te zijn, om filosoof te zijn levert telkens andere antwoorden op"

FILOSOFIE IN APOCALYPTISCHE TIJDEN

Ten slotte: wat heeft de filosofie ons nog te bieden in dergelijke apocalyptische tijden?

Doeland: "Conceptuele helderheid, een antwoord op de vraag waar we het eigenlijk over hebben. Wat betekent een concept als circulaire economie nu precies? Of groene groei? Groen kapitalisme? Filosofie draagt eraan bij om die ideeën scherp te stellen, en legt bloot hoe ze ingezet worden. Neem bijvoorbeeld de groene-energietransitie. Die transitie komt in feite neer op het behoud van het status quo, want ze is evengoed gestoeld op een denken in termen van grondstoffen en extractie. Opnieuw worden er dingen opgeofferd omwille van groei, enkel om onze levensstandaard vast te houden. De negatieve aspecten rationaliseert men de onzichtbaarheid in. Filosofie helpt om ideeën die erg mooi lijken kritisch tegen het licht te houden, en de verborgen achterkant ervan naar voren te brengen."

Lisa Doeland is op zaterdag 27/4 te gast op 'Dag van de Filosofie' in Gent. Meer info & tickets: www.dagvandefilosofie.be.

34

Persoon & Welzijn

Woehoe! Opruimen!

Een opgeruimd huis biedt rust, maar voor lang niet iedereen is efficiënt opruimen een eenvoudige klus. Elke dag komen er nieuwe spullen je huis binnen, en die geraak je niet zo gemakkelijk terug kwijt. Na jaren ervaring bij WOEHOE, leert opruimcoach Fien je wat opruimen is en wat het voor jou kan betekenen. Zo kan je weer een grip krijgen op je huis en op je leven.

Lochristi

Donderdagavond (19.30u-22u): 28/3 2024

Bibliotheek Lochristi, Kon. Boudewijnlaan 6, Lochristi

Fien Wolfvelde

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2412730

I.s.m. Bibliotheek Lochristi

Merelbeke

Dinsdagvoormiddag (9.30u-12u): 23/4 2024

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Fien Wolfvelde

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2412731

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Mindful wandelen

Een uitnodiging tot vertragen en stilvallen

Wandelen is niet alleen goed voor onze lichamelijke, maar ook voor onze geestelijke gezondheid. Zo kunnen we ons hoofd leegmaken en met een frisse blik naar de wereld kijken. We wandelen samen, we vertragen en vallen stil. We oefenen ook in meditatief wandelen. We reflecteren en delen onze ervaringen. Wandel mee en ervaar hoe je veerkrachtiger weer naar huis gaat.

Evergem

Maandagnamiddag (13.30u-16u): 15/4 2024

Vertrekpunt: Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenstraat 34, Ertvelde-Evergem Lief

I.s.m.

Oosterzele

Donderdagvoormiddag (9.30u-12u): 16/5 2024

Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele-Oosterzele Lief

I.s.m.

35 Copyright: Publiek domein
Cuyvers
12 | € 9 | € 6 | We wandelen ongeveer 5 km. Weer of geen weer, de wandeling gaat zeker door Code: 2412670
Lokaal Dienstencentrum Het
Hoeksken
Cuyvers
12 | € 9 | € 6 | We wandelen ongeveer 5 km. Weer of geen weer, de wandeling gaat zeker door Code: 2412679
Bibliotheek Oosterzele
Publiek domein
Copyright:

Herstel Academie Gent

Ontdek de kracht van schrijven

In deze cursus ontdek je hoe schrijven je helpt om sterker in je schoenen te staan en ervaringen te verwerken. Voor deze cursus heb je geen schrijftalent of ervaring nodig. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil schrijven om tot inzichten te komen of gewoon voor het plezier. Geschikt voor beginners en ervaren schrijvers. Mensen in herstel zullen een manier aangeboden krijgen om met hun herstel schrijvend aan de slag te gaan.

4 maandagnamiddagen (13.30u-16.30u):

15/4, 22/4, 29/4 + 27/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Emke Dierickx, Karen Kerckhofs

€ 20 | € 4 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413471

I.s.m. Bibliotheek De Krook, HerstelAcademie Gent Inschrijfpunt: ovl-gent@herstelacademie.be - 0496 03 04 48

Leren communiceren zonder

oordeel

of verwijt

Kennismaken met geweldloze communicatie

Communiceren is niet gemakkelijk. Soms is het moeilijk om de juiste woorden te vinden, of reageren we niet zoals we zouden willen. We grijpen naar Marshall Rosenbergs stappen van de geweldloze communicatie om enkele hordes te overwinnen. We oefenen in groep en zoeken samen hoe we deze mooie manier van omgaan met elkaar in de praktijk kunnen brengen. Inschrijven via Herstelacademie Gent.

4 dinsdagnamiddagen (13.30u-16u): 16/4, 23/4, 30/4 + 7/5 2024

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Lief Cuyvers, Johan Pertry

€ 20 | € 4 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413712

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, HerstelAcademie Gent Inschrijfpunt: ovl-gent@herstelacademie.be

- 0496 03 04 48

36
Copyright: Publiek domein Copyright: Psyche

Aan de slag met herstel

Herstellen gaat over omgaan met je psychische kwetsbaarheid. Wat helpt jou vooruit? Wat zijn obstakels op weg naar je herstel en hoe kan je daarover springen? Wat zijn jouw krachten en mogelijkheden? Wat geeft jou hoop? Je krijgt een inleiding op psychisch herstel en zet jezelf verder op weg. Inschrijven via Herstelacademie Gent.

4 woensdagnamiddagen (13.30u-16u):

17/4, 24/4 + 8/5, 15/5 2024

Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24b, Merelbeke

Ellen Ruythooren, Janique Vanthienen

€ 20 | € 4 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413713

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, HerstelAcademie Gent

Inschrijfpunt: ovl-gent@herstelacademie.be

- 0496 03 04 48

Wat kan filosoferen voor jou betekenen?

In deze cursus oefen je om eigen gedachten te formuleren. We luisteren actief naar elkaar en leren omgaan met verschillen in mening. Daardoor krijg je meer zelfvertrouwen en verhoog je je eigenwaarde. We zullen het hebben over vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Wat betekenen deze begrippen voor zingeving?

3 woensdagnamiddagen (14u-17u): 8/5, 15/5, 22/5 2024

Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven, Neuseplein 33, Gent

Karen Braet, Peter Tomlinson

€ 15 | € 3 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2413715

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven, HerstelAcademie Gent Inschrijfpunt: ovl-gent@herstelacademie.be0496 03 04 48

37
Copyright: Publiek Domein Copyright: Publiek domein

Stilte in de stad

Wandeling in stilte

Stilte heeft een heilzame werking. Ons daar bewust van worden kan een sleutel tot verandering zijn. Genster nodigt je uit voor een wandelparcours door de stad in stilte. Na een korte introductie vertrekken we voor een wandeling van ongeveer een uur. Na een kopje kruidenthee volgt een cirkelgesprek over onze ervaring van verstilling en vertraging.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 20/4 2024 Open Huis Bassijn, Bassijnstraat 2, Gent

Carine De Wilde

€ 6 | € 4.50 | € 3 | € 1.20UiTPAS-kansentarief regio Gent | We wandelen ongeveer 4 km.

Code: 2413812

I.s.m. Genster - Lokaal platform Waerbeke vzw

De binnenmilieudokter

Gezonde lucht in huis

Het gros van onze dagen spenderen we binnenshuis. We staan er niet vaak bij stil, maar de binnenlucht die we inademen is vaak meer vervuild dan de buitenlucht. Gezonde lucht is nochtans cruciaal voor een goede gezondheid. In deze interactieve workshop ga je in groepjes op zoek naar de invloed van de binnenlucht op onze gezondheid.

Maandagvoormiddag (10.30u-12.30u): 22/4 2024 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

TIne Vande Maele

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413537

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Logo Gezond+ Gent

Activeer je nervus vagus | Lezing met Dr. Luc Swinnen Een revolutionair antwoord op stress- en angstklachten, trauma en een verminderde immuniteit

Stress en angst zitten niet alleen in ons hoofd, we voelen het in heel ons lijf. Cruciaal hierin is de nervus vagus, de zwervende zenuw. Die staat in contact met al onze organen. Via die zenuw kunnen we positieve boodschappen geven aan ons lijf. Zo worden we stressbestendiger en veerkrachtiger. Luc Swinnen is stressexpert, hij vertaalt wetenschappelijke inzichten naar heel concrete handvaten.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 25/4 2024

Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke-Oosterzele

Luc Swinnen

€ 8 | € 6 | € 4

Code: 2412653

I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

38
Gentser Copyright: Publiek domein
Copyright:

Luistercafé

In het luistercafé krijg je in een groepje van drie de kans om te praten over iets wat je wil delen met anderen. De anderen luisteren stilzwijgend. Daardoor krijgt je verhaal ten volle erkenning. Daarna is het jouw beurt om een luisterend oor te zijn. Een aanrader voor iedereen die op zoek is naar menselijk contact en authentieke verbinding.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 2/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Frédéric Cotman

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413553

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Dinsdagvoormiddag (10.30u-12.30u): 4/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Frédéric Cotman

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413554

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Schrijven naar je-zelf

Schrijven kan een creatieve uitlaatklep zijn of een houvast bieden in moeilijke momenten. Door je gedachten en gevoelens toe te vertrouwen aan papier, krijg je meer inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt. Het gaat niet over mooie zinnen maken, maar wel over de kracht van woorden en benoemen wat voor jou waardevol is. Duik mee in deze schrijfdag en ontdek wat schrijven voor jou kan betekenen. Deze workshop is interactief. Je krijgt tijd om zelf te schrijven, maar hoeft niets voor te lezen.

Lochristi

2 maandagnamiddagen (13.30u-16u):

6/5, 13/5 2024

Lokaal Dienstencentrum 't Fazantenhof, Bosdreef 5C, Lochristi

Emke Dierickx

€ 35 | € 26.25 | € 17.50 | € 7 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent | Breng papier en schrijfgerief mee

Code: 2412640

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ’t Fazantenhof

Gent

Zaterdagvoormiddag (10u-16u): 8/6 2024

Bibliotheek Brugse Poort, Blazoenstraat 9, Gent

Emke Dierickx

€ 35 | € 26.25 | € 17.50 | € 7 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent | Breng papier, schrijfgerief en lunchpakket mee

Code: 2414026

I.s.m. Bibliotheek De Krook

39
Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein

Copyright:

De taal van je lichaam begrijpen

Ons lichaam geeft ons signalen die wij niet altijd begrijpen. Slapeloze nachten, eindeloos gepieker of twijfelen aan jezelf zijn vaak voorkomende symptomen van stress. Het is belangrijk om op een juiste manier met die signalen om te gaan. Deze cursus in kleine groep biedt iedereen voldoende persoonlijke ruimte, en reikt concrete handvaten aan om zelf met stressmanagement aan de slag te gaan.

2 woensdagvoormiddagen (9.30u-12u): 8/5, 15/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Ann Van Hecke

€ 35 | € 26.25 | € 17.50 | € 7UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413558

I.s.m. Bibliotheek De Krook

De kracht van constructieve feedback en waardering

Op een constructieve manier feedback kunnen geven en ontvangen is een talent dat maar weinig mensen beschoren is. Tijdens deze ervaringsgerichte workshop nemen we onze overtuigingen over het geven van feedback en waardering onder de loep. Door oefeningen en rollenspellen, worden we ons bewust van de invloed van onze eigen communicatie. We werken aan onze vaardigheden om lastige situaties het hoofd te bieden.

2 zaterdagen (9.30u-16.30u): 22/6, 29/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Dino Steyaert

€ 84 | € 63 | € 42 | € 16.80UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413538

I.s.m. Bibliotheek De Krook

40
Publiek domein Copyright: Publiek domein

Digitaal & Media

DIGICAFÉ

Voor wie op een laagdrempelige manier zijn/haar eerste stappen in de digitale wereld wil zetten.

Het Digicafé richt zich op digitale beginners en vindt plaats in Bibliotheek De Krook. Telkens staat een bepaald onderwerp centraal. We gaan van start met een korte introductie over dat onderwerp. Daarna oefenen we samen: begeleiders komen langs om je te helpen en je leert ook van elkaar. Je mag je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen, maar er staan er ook ter beschikking.

Bibliotheek De Krook, lokaal Vos en Haas –verdieping –1, Miriam Makebaplein 1, Gent

Charly Maes, Tim Deschaumes

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Digicafé voor beginners | Surfen en e-mailen op het web

Om te surfen op het internet of 'het web' heb je een 'browser' nodig, zoals Google Chrome. Hoe gebruik je de adresbalk en de knoppen van zo'n browser? Wat zijn favorieten en wat heb je aan de 'geschiedenis'? Een browser kan je ook gebruiken voor webmail. Hoe voeg je bestanden (bv. foto's) toe?

Donderdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 28/3 2024

Gratis | Opgelet: vanaf nu graag vooraf inschrijven!

Code: 2413445.0

Digicafé voor beginners | Veilig op het internet

Hoe herken je misleidende mails zoals phishing? Hoe weet je of er een virus op je computer zit? Zijn je accounts goed beveiligd? Hoe maak je betere wachtwoorden? Met welke apps kan je op een veilige manier je wachtwoorden onthouden? Het Digicafé richt zich op digitale beginners en maakt ze wegwijs.

Donderdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 25/4 2024

Gratis | Opgelet: vanaf nu graag vooraf inschrijven!

Code: 2413446.0

Digicafé voor beginners | Itsme, Mijn Burgerprofiel, Mijn Gezondheid

Tijdens deze editie van het Digicafé laten we je kennismaken met de eindeloze reeks toepassingen waar itsme nuttig voor is. Als je itsme nog niet hebt geïnstalleerd, doen wij dat voor jou. Breng je identiteitskaart (met pincode) mee.

Donderdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 30/5 2024 Gratis | Opgelet: vanaf nu graag vooraf inschrijven!

Code: 2413447.0

Digicafé voor beginners | Online talen leren

De tijd dat online vertaalmachines lachwekkend slechte resultaten opleverden, ligt lang achter ons. Tegenwoordig bestaat er een hele waslijst vol kwalitatieve vertaalapps met interessante toepassingen. Welke apps en websites zijn het best geschikt om talen te leren? Wat is het verschil tussen Duolingo, Babbel of Rosetta Stone?

Donderdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 27/6 2024

Gratis | Opgelet: vanaf nu graag vooraf inschrijven!

Code: 2413448.0

41
copyright: Nathalie Samain

DIGISTATIE

Voor wie in een infosessie kennis wil maken met een digitaal thema. Een expert licht toe en nadien is er tijd voor vragen. Opgelet: Een digistatie is geen workshop.

Digistatie | itsme, eBox, Doccle, Mijn Burgerprofiel ... ben je nog mee?

Steeds meer leveranciers en overheidsdiensten kan je het best digitaal raadplegen. Met itsme kan je inloggen zonder dat je je paswoorden of je eID nodig hebt. Ook alle overheidsdiensten zijn online te raadplegen via eBox en Mijn Burgerprofiel. Met Doccle ontvang je al je facturen digitaal. Tijdens deze digistatie krijg je een demonstratie van al deze diensten.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 20/4 2024

Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

Evy Vandewalle

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2412617

I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Digistatie | Dokter Google: op zoek naar betrouwbare gezondheidsinfo

Als je een kwaaltje hebt of je wil gezonder leren leven, kan het internet handig van pas komen. ‘Dokter Google’ biedt hulp, maar op het web is ook veel misinformatie te vinden. We reiken handvaten aan om zelf te beslissen welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. We bekijken voorbeelden van betrouwbare gezondheids-apps en beoordelen ze kritisch.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 20/4 2024 Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

Ann De Meulemeester, Muguet Koobasi

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2412903

I.s.m. Bibliotheek Deinze, Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent

Digistatie | Smartphonefotografie

De meeste smartphones beschikken vandaag over een camera met een (zeer) hoge resolutie, een snelle autofocus en een degelijke sensor. Bijgevolg kan je met een smartphone al uitstekende foto’s nemen als je een aantal eenvoudige vuistregels hanteert. Naast fotografische tips krijg je een kort overzicht van populaire fotografie-apps.

Donderdagvoormiddag (9.30u-11.30u): 25/4 2024 ArtA'A, Stationsplein 25, Aalter

Rudi Debruyne € 12 | € 9 | € 6

Code: 2412628

I.s.m. Bibliotheek Aalter

42 Copyright: Publiek domein
Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek
domein

Digistatie | Je foto's beheren met Google Photos (Android/iOS)

Met Google Photos kan je automatisch al je foto's en video’s in de cloud opslaan. In deze digistatie demonstreren we hoe je de app installeert en configureert, en we bekijken hoe je via de browser simpele fotobewerkingen uitvoert. Via deze dienst kan je heel makkelijk switchen van smartphone naar laptop en omgekeerd. We leggen ook uit welke gevolgen Google Photos heeft voor je online privacy.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 27/4 2024

Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

Evy Vandewalle

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2412614

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Wearables om je pols

Steeds meer mensen lopen rond met een smartwatch, sporthorloge of activity tracker om de pols. Maar wat zijn die elektronische apparaatjes precies, en hoe kunnen ze het dagelijks leven makkelijker maken? Technologieliefhebber en sportfanaat Dirk Nys legt uit welke wearables hij gebruikt om sportiever, productiever en gezonder te leven.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 27/4 2024

Bibliotheek Landegem, Zaal Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem

Dirk Nys

€ 5 | € 4 | € 2.50

Code: 2412688

I.s.m. Bibliotheek Deinze

Digistatie | Bijleren met apps

Hoe vind je online de meest kwalitatieve en educatieve info? We testen de apps van Google en Wikipedia en verkennen YouTube en andere videoplatformen. Als je een vreemde taal wil aanleren, is Duolingo een speelse instudeerapp. Je maakt kennis met augmented reality-apps (Google Goggles, Sky Map, Wikitude, Layar) en we bekijken apps om de gevonden kennis te verwerken zoals Quizlet of Evernote Peek.

Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 27/4 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Rolf De Meulenaere

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 - UiTPAS-kansentarief

regio Gent

Code: 2413424

I.s.m. Bibliotheek De Krook Copyright:

43
Brett Jordan Copyright: Publiek domein

Digistatie | Streamingdiensten voor muziek

In deze sessie vergelijken we een aantal populaire diensten en leggen we uit hoe je daarmee muziek of podcasts kan zoeken, beluisteren, afspeellijsten kan maken en offline kan plaatsen. We bekijken ook hoe je de audio die je streamt op je smartphone naar je luidsprekers stuurt. Het tweede uur is voorbehouden voor vragen over dit onderwerp.

Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 30/4 2024

Bibliotheek Merelbeke, Dijsegem 1, Merelbeke

Rolf De Meulenaere

€ 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2412717

I.s.m. Bibliotheek Merelbeke

Digistatie | Kopen en verkopen op het web

We verkennen de sterk groeiende wereld van e-commerce: webshops, vergelijkingssites, tweedehandsmarkten, veilingen. Binnen elke productcategorie overlopen we een aantal van de meest overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en voordelige webshops. Tijdens deze digistatie worden we wegwijs in de online winkelwereld.

Donderdagavond (19.30u-21.30u): 2/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Dries Taveirne

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413418

I.s.m. Bibliotheek De Krook

44
t3n.de Copyright: Publiek domein
Copyright:

Digistatie | Dokter Google: gezond slapen Op zoek naar betrouwbare gezondheidsinfo

We verdiepen ons in het belang van gezonde slaap voor fysiek en mentaal welzijn, en de gevolgen van slaaptekort. We doorlopen een typisch slaappatroon, en je krijgt betrouwbare tips voor het creëren van een gezonde slaaphygiëne en goede slaapgewoontes. Ook het nut of de zinloosheid van bepaalde gezondheidsapps wordt besproken.

Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 25/5 2024 Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Anneke Vandendriessche

Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 2413406

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent

Digistatie | TikTok

TikTok veroverde in een recordtempo de smartphones van jong en oud. Het platform biedt creatieve geesten en content creators dan ook heel wat mogelijkheden om vlug viraal te gaan. Jonas Lips, professioneel TikTokker bij HLN, vertelt je hoe je een strategie ontwikkelt om te scoren op TikTok, en wat het geheim is om viraal te gaan.

Maandagavond (19.30u-20.30u): 27/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Jonas Lips

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 2413461

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Digistatie | Energie besparen met de digitale meter

Tegen eind 2024 moet minstens 80 procent van alle Vlaamse gezinnen over een digitale meter beschikken. Met zo’n slimme meter kan je je verbruik gedetailleerd opvolgen en via gerichte ingrepen kosten besparen. In deze digistatie bekijken we hoe je je digitale meter kan koppelen aan bepaalde apps en hoe je het kan inzetten om je verbruik te optimaliseren.

Donderdagnamiddag (14u-16u): 6/6 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Christophe Ketels

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 -

UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413906

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Copyright: Publiek domein Copyright: Brett Jordan

CURSUSSEN

Copyright:

Een walkshop in jouw 'slimme' stad Stadswandeling

De term smart city betekent dat onze steden vol zitten met technologische snufjes die constant data verzamelen. Die data worden dan gebruikt voor stedelijk beleid. Ben je nieuwsgierig naar de informatie die in jouw stad verzameld wordt en wat ermee gebeurt? Wandel mee in een walkshop (walking workshop) in het hart van Gent, en kom meer te weten over wat jouw stad 'slim' maakt.

Zondagnamiddag (14u-16u): 5/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Jonas Breuer

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 - UiTPASkansentarief regio Gent | We spreken af aan de hoofdingang van de bib

Code: 2413892

I.s.m. Privacy Salon

Donderdagavond (18u-20u): 16/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Jonas Breuer

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 - UiTPASkansentarief regio Gent | We spreken af aan de hoofdingang van de bib

Code: 2413910

I.s.m. Privacy Salon

Zondagavond (18u-20u): 26/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Jonas Breuer

€ 12 | € 9 | € 6 | € 2.40 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | We spreken af aan de hoofdingang van de bib

Code: 2413911

I.s.m. Privacy Salon

Vlot werken met Windows 11

In deze lessenreeks beginnen we bij het basisgebruik van Windows 11, waarbij we ook bekijken hoe deze nieuwe versie verschilt met zijn voorgangers. Daarnaast leren we enkele nieuwe functies van Windows 11 gebruiken. Als afsluiter duiken we de instellingen in om enkele interessante opties te overlopen. Voor deze lessenreeks wordt er een basiskennis van het werken met de computer verwacht.  Breng je Windowslaptop en oplaadkabel mee.

3 woensdagvoormiddagen (10.15u-12.45u): 15/5, 22/5, 29/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Rolf De Meulenaere

€ 53 | € 40 | € 26.50 | € 10.60UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413487

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Copyright: Publiek domein Copyright: Publiek domein 46

Smartphonefotografie en nabewerking met Snapseed

Tijdens de tweede sessie rond smartphonefotografie focussen we op de app Snapseed om foto's te bewerken. Je raakt vertrouwd met bijsnijden, perspectiefverandering, de correcte zwartwitinstelling, portretinstellingen, dubbele belichting, en nog veel meer. Na de correcte nabewerking exporteren we de foto’s naar de juiste bestemming. Breng je smartphone (of tablet) en oplader mee.

2 vrijdagvoormiddagen (10.15u-12.45u):

17/5, 24/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Rudi Debruyne

€ 28 | € 21 | € 14 | € 5.60UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2413903

I.s.m. Bibliotheek De Krook Publiek domein
Voor wie zich wil verdiepen in een programma, app of digitale trend. Je werkt interactief in kleine groep met laptop, tablet of smartphone.

FILM FESTIVAL GENT TALKIES

In de Talkies, de maandelijkse talkshow van Film Fest Gent in de inspirerende setting van Bibliotheek De Krook, praat één centrale gast uit de culturele wereld met Patrick Duynslaegher over de films of de filmervaringen van zijn of haar leven. Na het gesprek krijgt de deelnemer de kans om vragen te stellen aan de gast van de avond.

Film Fest Gent Talkies | Tijmen Govaerts

Donderdagavond (19.30u-21u): 28/3 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413451.0

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent Inschrijvingspunt: www.filmfestival.be

Film Fest Gent Talkies | Michael De Cock

Donderdagavond (19.30u-21u): 25/4 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413652

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent Inschrijvingspunt: www.filmfestival.be

Film Fest Gent Talkies | Charlotte De Bruyne

Donderdagavond (19.30u-21u): 30/5 2024

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Code: 2413453.0

I.s.m. Bibliotheek De Krook, Film Fest Gent Inschrijvingspunt: www.filmfestival.be

47
C o p y r gi:th saB tseFmliF(streagoB ,tneG )2202 C o p y r gi:th rebmA mliF(lessobnaV tseF )tneG C o p y r gi:th saB tseFmliF(streagoB tneG )2202
48
Meer informatie over Draw for Change vind je op pagina 23 - Cultuur & Filosofie

SamenLezen tijdens

'Het Betere Boek'

Eind november vond 'Het Betere Boek' plaats, een literair festival dat een hommage brengt aan de Nederlandstalige literatuur van het afgelopen seizoen. Ieder jaar wordt het sterkste debuut bekroond met De Bronzen Uil. Avansa regio Gent feestte de hele dag mee doorheen SamenLezen-momenten van alle genomineerde boeken. Zo baanden we ons samen een weg langs aangrijpende verhalen en goede koffie.

Deze editie werd Tussen morgenzee en avondland van Ramy El-Dardiry verkozen tot winnaar. De beesten van Gijs Wilbrink wist dan weer het publiek en de lezersjury te charmeren.

Fotograaf: Evy Ottermans

49 Copyright: Priscilla du Preez Copyright: Studio Edelweiss TERUGBLIK

Herstelconferentie sluit DIALOOG

af

DIALOOG is een project van Avansa, De Huizen vzw en De Rode Antraciet, dat de voorbije drie jaar het debat voedde over hoe we als samenleving omgaan met de kwesties misdaad, straf en herstel. Eind november sloten we het project af met de Herstelconferentie. Daarbij sloegen DIALOOG en Moderator vzw (expert in herstelrecht en bemiddeling) de handen in elkaar.

Onze samenleving staat onder een constante spanning waarbij waarden en normen onder druk komen te staan. Dat kan leiden tot brandjes, maar ook tot conflict en zelfs tot strafbare feiten en misdrijven. Daarbij wordt zowel persoonlijke als maatschappelijke schade aangericht.

Tijdens de Herstelconferentie zijn we op zoek gegaan naar een constructieve manier om daarmee om te gaan, als individu en als samenleving. We gingen op zoek naar hoe de schade kan worden hersteld, en hoe we erkenning geven aan ieders noden. Op welke manier kan dialoog tussen alle betrokkenen helpen?

Om het project DIALOOG af te sluiten, werd er een magazine uitgebracht. Het neemt je mee doorheen de afgelopen jaren van het project DIALOOG: een glimp van de vele activiteiten en de bijhorende ontmoetingen, de verhalen die werden gecapteerd met een podcast en een film, de verhalen van onrecht en crisis. Maar evengoed een verhaal van kracht en verbinding, met ook vernieuwende ideeën, concepten en praktijken die de samenleving in de richting van herstel duwen.

Wil je graag een papieren exemplaar ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@avansa-regiogent.be met vermelding van jouw adresgegevens.

Liever digitaal lezen?

Scan de QR-code

Meer weten over de herstelconferentie en over het project DIALOOG? Neem een kijkje op de website www.dialoogherstel.be/herstelconferentie.

50 TERUGBLIK

Dialoogtafels brainstormen rond

plezierig bewegen doorheen de stad

Comon is een open laboratorium waar onderzoekers en technologen samenwerken met creatieve Gentenaars om van Gent een nòg wijzere stad te maken, met technologie als deel van de oplossing. Hoe pakken ze dat aan? Door uitdagingen te verzamelen, oplossingen te bedenken en uit te testen. Samen met alle Gentenaars. Dit jaar gaan we aan de slag met de gekozen uitdaging: "Hoe kunnen we bewegen doorheen de stad plezieriger maken?". Bewegen is goed voor onze gezondheid en ons verplaatsen doen we sowieso.

In deze fase delen we ervaringen en expertise om de uitdaging beter te leren kennen. Welke ervaringen hebben Gentenaars rond plezierig bewegen doorheen de stad? Wat helpt hen daarbij? Welke oplossingen bestaan er al? Welke wensen hebben ze voor de toekomst van Gent? Heel wat Gentenaars deelden hun persoonlijke verhalen en creatieve dromen tijdens de Dialoogtafels. Een mix van Gentenaars met een diverse achtergrond kwam samen, verspreid over de hele stad: bij Amal, BlinkOut, Casa Rosa, De Centrale, De Zuidpoort, LDC De Mantel en Sportaround.

Uit de gesprekken bleek het belang van spel, gebruik van de publieke ruimte, veiligheid en kunst als randvoorwaarden om plezieriger te bewegen doorheen de stad. Ontdek de ideeën en verhalen van de Dialoogtafels op de website van Comon (comon.gent.be).

Comon is een samenwerking tussen Avansa regio Gent, imec, UGent, Bibliotheek De Krook en Urgent.fm.

51 TERUGBLIK

INSCHRIJVEN BIJ AVANSA REGIO GENT

Nieuw: Vanaf nu kan je online via de website www.avansa-regiogent.be ook inschrijven zonder dat je hiervoor een account hoeft te maken. Je kan je dus aanmelden als ‘gast’, waardoor je geen login en wachtwoord meer nodig hebt.

Wil je toch nog gewoon via je account inloggen en afrekenen? Dat kan ook nog altijd. Heb je hierbij hulp nodig? Je vindt op de website een handig stappenplan via de veelgestelde vraag: ‘Hoe kan ik inschrijven voor een cursus of activiteit?’.

Alles blijft dus hetzelfde, er komt alleen een extra optie om je in te schrijven, nl. ‘Als gast’:

'Ik schrijf mij in met mijn account' biedt de mogelijkheid om: een account aan te maken of in te loggen met je bestaande account meerdere activiteiten en/of meerdere personen toe te voegen aan je winkelmandje

'Ik schrijf mij in als gast’ biedt de mogelijkheid om: je in te schrijven zonder een account aan te maken (je hoeft hier dus geen wachtwoord in te geven) per activiteit in te schrijven en te betalen (ook voor meerdere deelnemers) Opgelet: via deze weg kan je niet voor meerdere activiteiten tegelijk inschrijven en betalen

52

VERDERE INFO

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug.

VOLZET

Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS

Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING

Avansa regio Gent hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs

De reductieprijs geldt voor:

• studenten (18+) met een geldige studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit via mail een kopie van jouw studentenkaart

• mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten: Contacteer ons op 09 224 22 65 voor meer informatie.

De sociale prijs geldt voor:

• mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje. Dit kan ook een foto of scan zijn die je per mail doorstuurt. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en woon je wel in Gent? Dan kan je beroep doen op het UiTPAS-kansentarief (zie verder).

• werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart.

Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 25.  Daarnaast is er een UiTPAS met Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten, duid je UiTPAS-kansentarief regio Gent aan bij de inschrijving en vul je het UiTPAS-nummer in, dat je op de UiTPAS kan terugvinden.

PRIJSVERSCHIL

Identieke cursussen kunnen in prijs verschillen als die op verschillende plaatsen worden gegeven omdat sommige gemeentebesturen en/of andere partners tussen komen in de kostprijs van een activiteit. Avansa regio Gent kan dan de deelnemersprijs verlagen. Een greep uit de partners die recent tussenkwamen in de deelnemersprijs: gemeentebestuur Evergem, gemeentebestuur Deinze, gemeentebestuur Merelbeke, gemeentebestuur Oosterzele, Cultuuroverleg Meetjesland. Wij danken hen voor hun bijdrage.

ANNULERING

• Indien de activiteit door omstandigheden niet kan doorgaan, word je hiervan verwittigd en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven.

• Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten. Indien je niet verwittigt, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID

Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Contacteer ons hiervoor per mail of telefonisch.

TOEGANKELIJKHEID

In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT

Elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u zijn we telefonisch bereikbaar, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Voor inschrijvingen en/of inlichtingen blijven we ook bereikbaar via de website en via mail.

Meer informatie  Avansa regio Gent vzw

Visserij 106/1, 9000 Gent

Telefoon: 09 224 22 65

E-mail: info@avansa-regiogent.be

Website: www.avansa-regiogent.be

Rekeningnummer (opgelet: nieuw!):

IBAN: BE15 8939 4415 5730 - BIC: VDSPBE91

53

Met je UiTPAS REGIO GENT bij Avansa regio Gent

WAT IS UITPAS?

UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

VOOR WIE IS UITPAS REGIO GENT?

Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. Een paar jaar geleden sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent en sinds januari 2020 kwamen ook Melle en Lochristi erbij. De 5 gemeenten vormen samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten.

1. De gewone UiTPAS: hiermee betaal je het gewone standaardtarief, maar kan je wel punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten.

2. De UiTPAS met kansentarief: hiermee betaal je het UiTPASkansentarief (80% korting) en kan je bovenop nog eens punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. Dit is enkel voor mensen met een kansenstatuut.

UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.

WAAR IS UITPAS REGIO GENT TE KOOP?

De UiTPAS regio Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi te koop. De huidige verkooppunten zijn in Gent: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee; in Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Bibliotheek Lochristi, Bibliotheek Beervelde, Bibliotheek Zaffelare, Bibliotheek Zeveneken, Lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Sportdienst Lochristi, Jeugddienst Lochristi, Cultuurdienst Lochristi.

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW. In Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Sociaal huis OCMW.

WELKOMSTVOORDELEN

Alle info en voordelen lees je op stad.gent/nl/uit-in-gent/uitpas.

DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UITPAS ZIJN:

Basisprijs: € 5  Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2  Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1  Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 53.

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UITPAS?

Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar  stad.gent/nl/uit-in-gent. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Avansa regio Gent vind je op onze website: www.avansa-regiogent.be/uitpas

Inschrijven met je UiTpunten doe je via mail of telefonisch.

54

Activiteitenoverzicht april, mei, juni

Actualiteit & Samenleving

VIE-groep Gent Gent Dinsdag 16 april 2024 overdag P. 17 VIE-groep Merelbeke Merelbeke Donderdag 20 april 2024 overdag P. 17 Bezoek aan het federaal parlement Brussel Donderdag 28 maart 2024 overdag P. 9 Pluslezing | La femme cachée dans la fôret Gent Donderdag 28 maart 2024 overdag P. 17 De Europese Green Deal Gent Donderdag 28 maart 2024 avond P. 10 Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor je doen? Oosterzele Donderdag 28 maart 2024 avond P. 9 Dzjambo Gent Vrijdag 29 maart 2024 avond P. 17 Bezoek aan het Europees Parlement & het Huis van Europese geschiedenis Brussel Woensdag 17 april 2024 overdag P. 10 Pluslezing | Polyfonie, een auditieve revolutie Gent Donderdag 18 april 2024 overdag P. 17 Kringloopeconomie: van wegwerp naar hergebruik Evergem Donderdag 18 april 2024 overdag P. 10 Quotes | Alain Gerlache - Het verhaal van Wallonië Gent Donderdag 18 april 2024 avond P. 14 Stemmen voor Europa | Gratis infosessie Gent Woensdag 24 april 2024 avond P. 13 Pluslezing | Jean Baudrillard. Leven na de orgie Gent Donderdag 25 april 2024 overdag P. 17 Bezoek duurzame energieproductie in Eeklo Eeklo Donderdag 25 april 2024 overdag P. 11 Mijn schoonmoedertaal Gent Donderdag 25 april 2024 avond P. 21 De Landbouwbrigades | Infosessie Gent Donderdag 25 april 2024 avond P. 16 Onze grond, onze toekomst voor betaalbaar wonen Gent Zaterdag 27 april 2024 overdag P. 11 Achter de schermen van de Kringwinkel Gent Donderdag 2 mei 2024 overdag P. 11 Pluslezing | F.M. Dostojevski - Een visionair auteur Gent Donderdag 2 mei 2024 overdag P. 17 De Landbouwbrigades bij Oogstgoed Gent Zaterdag 4 mei 2024 overdag P. 16 Het Europese verkiezingsdebat Gent Woensdag 15 mei 2024 avond P. 13 Pluslezing | En plots werd de schilderkunst anders Gent Donderdag 16 mei 2024 overdag P. 17 Kies-wijzer Evergem Donderdag 16 mei 2024 overdag P. 13 Quotes | Koen Schoors - Alles wordt anders Gent Donderdag 16 mei 2024 avond P. 14 Pluslezing | In het spoor van Fanon Gent Donderdag 23 mei 2024 overdag P. 17 De Landbouwbrigades bij De Goedinge Gent Zaterdag 25 mei 2024 overdag P. 16 Gentse Gronden | Lezing Gent Donderdag 30 mei 2024 avond P. 15 De Landbouwbrigades bij de Gentse Zuivelhoeve Gent Zaterdag 1 juni 2024 overdag P. 16 Pluslezing | Transhumanisme Gent Donderdag 6 juni 2024 overdag P. 17 Wandeling langs buurtinitiatieven in de wijk Sint-Pieters-Buiten Gent Zaterdag 8 juni 2024 overdag P. 12 Hoe harder hoe heter, hoe groener hoe beter Gent Zondag 16 juni 2024 overdag P. 12 Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis Gent Donderdag 20 juni 2024 overdag P. 12 copyright: Publiek domein
55
56 56 Cultuur & Filosofie Filocafé op de trap Gent Donderdag 28 maart 2024 avond P. 22 De wonderkamer van de waarheid - GUM expo Gent Zaterdag 13 april 2024 overdag P. 22 Initiatie verhalen schrijven Merelbeke Donderdag 18 april 2024 overdag P. 23 Workshop je eigen shampoobar maken Merelbeke Vrijdag 19 april 2024 overdag P. 23 Draw for Change Gent Maandag 22 april 2024 avond P. 23 Filocafé op de trap Gent Donderdag 25 april 2024 avond P. 22 Filosofieleesgroep | Jacques Rancière Gent Donderdag 25 april 2024 avond P. 24 De sprankelende klanken van Vivaldi Gent Maandag 29 april 2024 avond P. 24 Workshop je eigen shampoobar maken Lochristi Donderdag 2 mei 2024 overdag P. 23 Kunst en ethiek: een moeilijk huwelijk? Gent Donderdag 2 mei 2024 avond P. 24 Workshop je eigen shampoobar maken Lotenhulle Vrijdag 3 mei 2024 overdag P. 23 Virginie Lovelingwandeling Gent Zaterdag 4 mei 2024 overdag P. 25 Wijs, grijs en puber | Lezing door Jean Paul Van Bendegem Merelbeke Dinsdag 7 mei 2024 avond P. 25 Samen kijken | Moderne en hedendaagse kunst begrijpen Gent Woensdag 15 mei 2024 overdag P. 25 Hoop voor de levenden | Funerair erfgoed en lentepoëzie Gent Vrijdag 17 mei 2024 overdag P. 26 Kom Binnen! | Het geheugen van het huis Gent Zaterdag 25 mei 2024 overdag P. 26 Oosterse mythologie Gent Maandag 27 mei 2024 avond P. 27 De bijzondere wereld van de opera Gent Maandag 27 mei 2024 avond P. 26 Filocafé op de trap Gent Donderdag 30 mei 2024 avond P. 22 Gentse Gronden | Onbekend, onverteld en intrigerend Gent Woensdag 5 juni 2024 overdag P. 27 Bezoek aan het Augustijnenklooster Gent Zaterdag 8 juni 2024 overdag P. 28 Filocafé op de trap Gent Donderdag 27 juni 2024 avond P. 22 Persoon & Welzijn Woehoe! Opruimen! Lochristi Donderdag 28 maart 2024 avond P. 35 Mindful wandelen Evergem Maandag 15 april 2024 overdag P. 35 Ontdek de kracht van schrijven Gent Maandag 15 april 2024 overdag P. 36 Leren communiceren zonder oordeel of verwijt Merelbeke Dinsdag 16 april 2024 overdag P. 36 Aan de slag met herstel Merelbeke Woensdag 17 april 2024 overdag P. 37 Stilte in de stad Gent Zaterdag 20 april 2024 overdag P. 38 De binnenmilieudokter Gent Maandag 22 april 2024 overdag P. 38 Woehoe! Opruimen! Merelbeke Dinsdag 23 april 2024 overdag P. 35 Activeer je nervus vagus | Lezing met Dr. Luc Swinnen Oosterzele Donderdag 25 april 2024 avond P. 38 Luistercafé | Mei 2024 Gent Donderdag 2 mei 2024 avond P. 39 Schrijven naar je-zelf Lochristi Maandag 6 mei 2024 overdag P. 39 De taal van je lichaam begrijpen Gent Woensdag 8 mei 2024 overdag P. 40 Wat kan filosoferen voor jou betekenen? Gent Woensdag 8 mei 2024 overdag P. 37 Mindful wandelen Oosterzele Donderdag 16 mei 2024 overdag P. 35 Luistercafé | Juni 2024 Gent Dinsdag 4 juni 2024 overdag P. 39 Schrijven naar je-zelf Gent Zaterdag 8 juni 2024 overdag P. 39 De kracht van constructieve feedback en waardering Gent Zaterdag 22 juni 2024 overdag P. 40
57 Digitaal & Media Digicafé voor beginners | Surfen en e-mailen op het web Gent Donderdag 28 maart 2024 overdag P. 41 Film Fest Gent Talkies | Tijmen Govaerts Gent Donderdag 28 maart 2024 avond P. 47 Digistatie | Dokter Google: op zoek naar betrouwbare gezondheidsinfo Deinze Zaterdag 20 april 2024 overdag P. 42 Digistatie | itsme, eBox, Doccle, Mijn Burgerprofiel ... ben je nog mee? Evergem Zaterdag 20 april 2024 overdag P. 42 Digistatie | Smartphonefotografie Aalter Donderdag 25 april 2024 overdag P. 42 Digicafé voor beginners | Veilig op het internet Gent Donderdag 25 april 2024 overdag P. 41 Film Fest Gent Talkies | Michael De Cock Gent Donderdag 25 april 2024 avond P. 47 Digistatie | Je foto's beheren met Google Photos (Android/iOS) Deinze Zaterdag 27 april 2024 overdag P. 43 Digistatie | Wearables om je pols Landegem Zaterdag 27 april 2024 overdag P. 43 Digistatie | Bijleren met apps Gent Zaterdag 27 april 2024 overdag P. 43 Digistatie | Streamingdiensten voor muziek Merelbeke Dinsdag 30 april 2024 avond P. 44 Digistatie | Kopen en verkopen op het web Gent Donderdag 2 mei 2024 avond P. 44 Een walkshop in jouw 'slimme' stad Gent Zondag 5 mei 2024 overdag P. 46 Vlot werken met Windows 11 Gent Woensdag 15 mei 2024 overdag P. 46 Een walkshop in jouw 'slimme' stad Gent Donderdag 16 mei 2024 avond P. 46 Smartphonefotografie en nabewerking met Snapseed Gent Vrijdag 17 mei 2024 overdag P. 46 Digistatie | Dokter Google: gezond slapen Gent Zaterdag 25 mei 2024 overdag P. 45 Een walkshop in jouw 'slimme' stad Gent Zondag 26 mei 2024 avond P. 46 Digistatie | TikTok Gent Maandag 27 mei 2024 avond P. 45 Digicafé voor beginners | Itsme, Mijn Burgerprofiel, Mijn Gezondheid Gent Donderdag 30 mei 2024 overdag P. 41 Film Fest Gent Talkies | Charlotte De Bruyne Gent Donderdag 30 mei 2024 avond P. 47 Digistatie | Energie besparen met de digitale meter Gent Donderdag 6 juni 2024 overdag P. 45 Digicafé voor beginners | Online talen leren Gent Donderdag 27 juni 2024 overdag P. 41
58 V.U.: René de Pauw, Fortlaan 25, 9000 Gent
59

Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be

TEL. 09 224 22 65

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be

ISSN 1784-5661

ONR. BE 0859.604.397

RPR. Gent, afdeling Gent

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.