Page 1

WORKSHOPS LEZINGEN CURSUSSEN DEBATTEN APRIL MEI JUNI 2020

09

INTERVIEW JAN DE PAUW (ECOPOWER)

06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

20

CULTUUR & FILOSOFIE

27

PERSOON & WELZIJN

MET VOLLEDIG LENTEPROGRAMMA VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 17, NUMMER 2, APRIL, MEI, JUNI 2020, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

36

DIGITAAL & MEDIA

1


06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING p. 6 Dzjambo p. 9 Interview Jan De Pauw p. 17 Quotes p. 18 Gentlezingen p. 19 Ontmoetingsgroepen

20

CULTUUR & FILOSOFIE p. 23 Van Eyckjaar 2020 p. 25 De Vier van Blandijn p. 26 Zin op zondag p. 26 Belezen Wetenschappers

27

PERSOON & WELZIJN

36

p. 28 Interview Greet Balemans p. 35 Herstelacademie Gent

DIGITAAL & MEDIA p. 36 Digicafé p. 37 Digistaties p. 40 OpenTechTalks p. 41 Digitaal Maken p. 42 Cursussen p. 44 Fotografie p. 45 Film Fest Gent Talkies

46

EXTRA p. 46 Inschrijven p. 48 UiTPAS p. 49 Activiteitenoverzicht

2


OP UITKIJK Het zijn nog kille dagen wanneer ik dit schrijf. Het corona-virus breidt uit, de Brexit wordt een feit, het Amerikaanse impeachmentproces ontrolt zich zonder getuigen, het onvermogen om een federale regering te vormen blijft onaangetast, de plotse 6% Vlaamse besparingen in culturele sector hakken er weerom in … Het is zo’n gewone drukke dag op onze kantoren aan de Visserij te Gent. Overlegmomenten, deadlines voor het tijdschrift, nieuwe projecten die goedgekeurd zijn, spannende praktijken die vorm krijgen, beleidsdagen in aantocht om het nieuwe beleidsplan te operationaliseren… Iedereen is druk in de weer om zijn of haar taken rond te krijgen. Om weer een bijdrage te leveren aan een sterkere samenleving. Ik kijk even op door het raam vanuit ons achterhuis aan de Achtervisserij dat uitgeeft op het water. Daar ontspint zich een bijzonder ritueel. Collega’s merken het op en kijken mee. Twee parmantige futen zijn verwikkeld in een soort van dans. Ze zwemmen ritmisch en synchroon met gestrekte hals naar elkaar toe, om dan uit het water op te rijzen en met de borst tegen elkaar aan te springen. Vervolgens duiken ze simultaan onder om dan weer samen boven te komen en elkaar plantjes aan te reiken. Ze zwemmen samen weg. We volgen hen. Weg drukte. Weg kilte. Stilte. Van een onnoemelijke schoonheid. Leerrijk. Inspirerend. We wensen je veel inspiratie en hopen dat je vindt wat je zoekt. Steve Maes Coördinator Vormingplus Gent-Eeklo

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

REDACTIE Sanne Stassijns, Veerle Bosteyn en Steve Maes BEELDREDACTIE Sanne Stassijns WEBREDACTIE Tim Deschaumes

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be COVERFOTO & THEMAFOTO'S Coverfoto: Sophie Nuytten Themafoto's: www.coppenslaureys.be DRUK Geers Offset VERANTWOORDELIJKE UITGEVER René De Pauw Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

3


NIEUWS AANBOD VOOR VRIJWILLIGERS B

en je actief als vrijwilliger of werkzaam in een vzw of vereniging? Dan zijn deze activiteiten misschien iets voor jou. Blader door naar de aangegeven pagina’s voor meer informatie.

DE VZW-REGELGEVING IN EEN NOTENDOP Zie pag. 14 IN ORDE MET DE NIEUWE VZW- REGELGEVING Zie pag. 14 ONTDEK JE TALENTEN Zie pag. 31 SPREKEN VOOR EEN PUBLIEK: SPREEKANGST OVERWINNEN. Zie pag. 32 OVER OVERLEGGEN EN AFSPRAKEN MAKEN Zie pag. 32 DIGISTATIE | FIETS- EN WANDELROUTES UITSTIPPELEN Zie pag. 37

DAG VAN DE FILOSOFIE 2020: DE WAARHEID

O

p zaterdag 25 april komen we in Gent opnieuw samen voor de jaarlijkse Dag van de Filosofie. In Minard en De Krook kan je een hele dag terecht voor filosofische activiteiten, lezingen, filocafé, debat… De openingslezing wordt verzorgd door filosoof Alain Badiou en verder kun je je verdiepen in Foucault, fake news en post-truth, en niet-westerse visies op waarheid. Scherp je denken aan tijdens de speeddate met filosofen of in de workshop helder formuleren. Check het volledige programma + bestel je tickets op www.dagvandefilosofie.be.

4


V

er, dicht, rond elkaar, zonder woorden, elkaar helpen en leiden… Spelenderwijs leren we samen dansen. Een onderonsje tussen grootouders en kleinkinderen. Na drie workshops nodigen we het grote publiek uit voor Bal Bazaar! We brengen een toonmoment, waarna het publiek (van 0 tot 110 jaar) mee de dansvloer op mag. Een multigenerationeel dansfeest met taart en koffie!

Workshops op 3 dinsdagen (16u-18u): 17/3, 31/3, 21/4 2020 Dag van de dans ‘Bal Bazaar’ op zaterdag 25/4 2020 Inschrijving per duo kleinkind (6 tot 36 jaar) + grootouder via balbazaar@danspunt.be

Z

in om alles te weten te komen over Het Lam Gods? Stel een groep samen (min. 12 – max. 36 personen) en schrijf je in voor het begeleide spel ‘Ontdek het retabel van Van Eyck’. We komen naar je locatie toe (openhuis, buurthuis, socio-culturele plek) en gaan aan de slag met kijk-, weet-, doe vragen en proefjes die je dichter bij elk paneel brengen. Ontdek alles over het Lam, de polyfonie, de symboliek van bloemen, brokaat motieven en overlevering uit het Oosten. Vraag het spel aan of schrijf je nu in.

FOTO: ISTOCKPHOTO (FG TRADE)

DANSPUNT ZOEKT GROOTOUDERS EN KLEINKINDEREN

SCHRIJF JE IN VOOR HET SPEL ‘ONTDEK HET RETABEL VAN VAN EYCK’

Gratis, 18+, geen voorkennis vereist, max. 6 teams van 6 deelnemers, duur: 1,5u tot 2u. Meer info & inschrijvingen: sabrin.krifa@ vormingplusgent-eeklo.be

Gratis Meer info: www.danspunt.be/bal-bazaar

WOMXN INTERNATIONALE VROUWENDAG Vrijdag, zaterdag, zondag : 6/3, 7/3, 8/3 2020 Gent (Bibliotheek De Krook, Casa Rosa, De Meubelfabriek, De Centrale) Op internationale vrouwendag 2020 maakt hokjesdenken plaats voor kruispuntdenken. We zijn allemaal mensen op een kruispunt van genderidentiteit, seksuele oriëntatie, culturele wortels en sociale achtergrond. Op het programma onder meer een interactieve lezing van Sabine Peeters over Body Positivity, een panelgesprek rond Feminisme en de LGTBI-beweging in België en elders in de wereld, een mars voor vrouwenrechten en een concert van Karsu. Ontdek het programma via het facebook event: WOMXN: Internationale Vrouwendag of de website van Vormingplus Gent-Eeklo. I.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, Stad Gent, De Centrale, Bibliotheek De Krook, FMV, VIVA, VOEM, Genderspectrum, Casa Rosa, Ella en Masala.

5


ACTUALITEIT & SAMENLEVING

DE ZAAK VAN DE GROND

GESPREKSAVOND OVER HET BELANG VAN PUBLIEKE LANDBOUWGROND DINSDAGAVOND (19.30U-22U): 31/3 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

I

n deze gespreksavond gaan onderzoekers en burgers dieper in op het ontwikkelingspotentieel van publieke landbouwgronden. Welk potentieel biedt het bezit van deze gronden aan de stad en aan de Gentenaren? En welk potentieel gaat er verloren wanneer deze gronden worden verkocht?

HANS VANDERMAELEN, JOS WILLEMSEN, MAARTEN CRIVITS GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 20AS8199 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE HONGERIGE STAD, WERKGROEP STADSLANDBOUW GENT

DZJAMBO

INTERCULTURELE ONTMOETINGSGROEP VRIJDAGAVONDEN (19.30U-22U): 27/3 + 24/4 + 29/5 2020. HET MAANDELIJKS PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN WORDT OP DEZE BIJEENKOMSTEN BEKENDGEMAAKT.  HUIS VAN DE MENSENRECHTEN, NIEUWEBOSSTRAAT 3, GENT.

Z

in om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? In kleine groepjes leren we samen Turks koken, bezoeken we een museum of maken we een wandeling in de Bourgoyen. Zo ontstaan op een ongedwongen manier boeiende gesprekken en fijne contacten. Meer info: www.dzjambo.be VRIJWILLIGERS DZJAMBO  GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET I.S.M. IN-GENT VZW 

6

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

MIJN GEDACHT! HET RECHT VAN HET KIND OM GEHOORD TE WORDEN

HUMAN RIGHTS @ DE KROOK DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 2/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ – GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

olgens artikel 12 hebben kinderen en jongeren het recht om vrijelijk hun eigen mening te uiten en gehoord te worden in alle aangelegenheden die hen aanbelangen. Vanuit onderzoek en beleid wordt de toepassing van het recht om gehoord te worden toegelicht. Daarna worden jongeren zelf aan het woord gelaten over hun ervaringen. Het Kinderrechtencommissariaat, dat in de campagne ‘Caroline luistert’ vraagt naar de ervaringen van kinderen en jongeren, modereert het gesprek.

CATHÉRINE VAN DE GRAAF

GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 20AS7968 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, HUMAN RIGHTS CENTRE INSCHRIJFPUNT: HUMAN RIGHTS CENTRE: HRC.UGENT.BE/EVENTS

WIJ WETEN HET OOK NIET. VOLG ONS. | APRIL 2020 ONTMOETINGEN IN DE ZOEKTOCHT NAAR INNOVATIE VAN BINNENUIT

DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 23/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

an gele hesjes tot Youth for Climate klinkt de roep om de maatschappij opnieuw uit te vinden. Elke Leyman en Mischa Verheijden, auteurs van Disrupt jezelf : als je écht de wereld vooruit wil helpen, begin dan met innoveren aan de binnenkant, staan in vier maandelijkse ont-moetingen stil bij wat de wereld ons spiegelt: samen kijken we wat we ermee kunnen en willen doen. ELKE LEYMAN, MISCHA VERHEIJDEN € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPASKANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7433 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

7


FOTO: MELYSTU

AGENDA

OP NAAR EEN MEER ECOLOGISCHE MOES- EN SIERTUIN 3 DONDERDAGAVONDEN (19U-22U): 30/4 + 7/5, 14/5 2020 + ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-13U): 16/5 2020 NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, DRIEPIKKELSTRAAT 32, MARIAKERKE.

BASISCURSUS FIETSONDERHOUD

D

rie avonden lang komen theoretische en praktische kennis over fauna, flora, bodem en permacultuur aan bod. We bekijken stukjes natuur om inzicht te krijgen in ecologische evenwichten en het belang van bodem, licht en vocht. De laatste sessie vindt plaats in iemands tuin, waar je concreet op weg wordt gezet bij het creëren van een biodivers geheel op jouw maat. HERMAN DIERICKX € 67 | € 50.50 | € 33.50 | € 13.40 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8246

LENTE IN NATUURGEBIED DE BOURGOYEN ZATERDAGVOORMIDDAG (9.30U-12.30U): 9/5 2020 NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, DRIEPIKKELSTRAAT 32, MARIAKERKE

O

nder leiding van twee gidsen maken we een boeiende wandeling in het natuurgebied De Bourgoyen. We verkennen samen bekende en minder bekende plekjes. Geniet mee van de heerlijke geuren, kleuren en geluiden van de lente in de Bourgoyen. Tijdens deze voormiddag delen mensen met en zonder beperking hun passie voor de natuur.

8

LOCHRISTI 4 MAANDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16.30U): 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 2020 LOKAAL DIENSTENCENTRUM 'T FAZANTENHOF, BOSDREEF 5C, LOCHRISTI GENT 4 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (10U-13U): 6/6, 13/6, 20/6, 27/6 2020 DE FIETSAMBASSADE - SITE DE WATERTOREN, KATTENBERG 2, GENT

W

e pakken remmen en problemen met lichten aan, kijken versnellingen na en leren hoe de fiets op maat afgesteld kan worden. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes. Zo leer je hoe je je fiets snel en budgetvriendelijk kan herstellen. Breng je eigen fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt. In de eerste les krijg je meer info over welke materialen je nodig hebt voor de volgende lessen.

LOCHRISTI SAMIR MHADEB € 50 | € 37.50 | € 25 | € 10 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7383 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ’T FAZANTENHOF GENT DIMITRY VERHELST € 70 | € 52.50 | € 35 | € 14 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8266 I.S.M. DE FIETSAMBASSADE GENT

GIDSEN KONEKT € 10 | € 8 | € 5 | € 2.10 - KANSENTARIEF VIA UITPAS REGIO GENT CODE: 20AS7903 I.S.M. KONEKT

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


WINDTURBINES ALS MIDDEL TEGEN KLIMAATVERANDERING Gesprek met Jan De Pauw; projectingenieur bij energiecoöperatie Ecopower - dat samen met de inwoners van Eeklo groene stroom produceert via windturbines. WOORD: SANNE STASSIJNS / BEELD: SOPHIE NUYTTEN

In de strijd tegen de klimaatverandering wil Europa dat gemeenten hun burgers actief betrekken bij de energietransitie. Maar daar waar andere gemeenten pas in actie schieten, is Eeklo met energiecoöperatie Ecopower al meer dan twintig jaar voortrekker. Vijf coöperatieve windturbines produceren er groene, Belgische energie dankzij lokaal draagvlak én de knowhow van projectingenieur Jan De Pauw. “Vlaanderen moet tegen 2030 maar liefst 1000 windturbines bouwen, wij willen ze allemaal plaatsen.”

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

9


INTERVIEW

“Telkens wanneer we ergens een project realiseren zoeken we actief nieuwe coöperanten uit de omgeving. Zo wordt het letterlijk hun energieproject.”

“In 1999 wou het stadsbestuur van Eeklo iets nuttig doen met de gunstige ligging van Eeklo voor windturbines. Men wou windturbines bouwen op publieke gronden, zodat men ook inkomsten kreeg uit de sterke windstromen die eigen zijn aan het Meetjesland. En omdat de wind van iedereen is, moest iedereen de kans krijgen om hieraan deel te nemen. De stad maakte een windplan op en besliste om zéker geen windturbines te plaatsen in woon- en natuurgebieden. Toen het bestuur moest kiezen voor een projectontwikkelaar, waren de belangrijkste criteria burgerparticipatie en een goed communicatieplan. Ecopower werd als beste uit de lijst gekozen en heeft zo in 2001 in Eeklo de eerste coöperatieve windturbine in Vlaanderen gebouwd. Toen ik als inwoner van Eeklo naar de eerste infovergadering voor inwoners ging, was ik meteen verkocht door het coöperatief model van Ecopower. Want ze zeiden: ‘De windturbine die we gaan bouwen, wordt een turbine van jullie allemaal’. Toen Europa vervolgens de energiemarkt vrijgaf en iedereen energie kon produceren en verhandelen, kon de stroom ook echt verdeeld worden onder de coöperanten. Zo is Ecopower een coöperatieve leverancier geworden: de stroom die we samen als coöperanten produceren, kunnen we ook samen afnemen. Als het gaat over hernieuwbare energie, dan wil Eeklo de bevolking zoveel en zo nauw mogelijk betrekken. En dat is de reden waarom hernieuwbare energieprojecten hier altijd gewerkt hebben. Ecopower levert aan bijna 2% van de Vlaamse huishoudens, in Eeklo is dat meer dan 5% . En toch is het draagvlak groot. Mensen zijn immers niet verplicht om coöperant te worden of stroom af te nemen, maar hebben altijd de kans om deel te nemen.” 10

In wat verschillen jullie van grote groene stroomleveranciers zoals Engie en Luminus? “Wij zijn geen commerciële maar een coöperatieve leverancier, wij doen aan deeleconomie: Wij delen de energie die we samen produceren onder de leden en geven hen de kans om groene stroom aan een faire prijs af te nemen. Bij commerciële leveranciers is stroomlevering een businessmodel om winst te maken die naar de aandeelhouders gaat. En dan willen ze natuurlijk zo duur mogelijk hun elektriciteit verkopen, terwijl wij net zo goedkoop mogelijk willen gaan.” Hoe word je coöperant bij Ecopower? “Je wordt coöperant door minstens 1 coöperatief aandeel te kopen. Bij ons is dat 250 euro. We hebben dat destijds vastgelegd. Het moest een bedrag zijn dat groot genoeg is om er eens over na te denken maar niet té groot zodat er een drempel ontstaat. Wat opmerkelijk is: Ecopower heeft 60.000 leden, maar 70% heeft slechts 1 aandeel en 80% van de leden neemt stroom af. Dus de overgrote meerderheid ziet Ecopower niet als beleggingsproduct om dividend op te strijken, maar als toegang tot hernieuwbare energie uit eigen streek. Als er winst overschiet, komt er een bescheiden dividend uit, 2 à 3%. Je hoeft trouwens niet in Eeklo te wonen om coöperant te kunnen worden! Telkens wanneer we ergens een project realiseren zoeken we actief nieuwe coöperanten uit de omgeving. Zo wordt het letterlijk hun energieproject.”

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


INTERVIEW

“In plaats van de warmte uit afvalverbranding in de lucht te blazen, wilde Ecopower kijken of die restwarmte niet gebruikt kon worden om gebouwen mee te verwarmen.” Jullie zijn met Ecopower ook bezig aan een project waarbij jullie warmte, die ontstaat via afvalverbranding, willen verspreiden naar omliggende bedrijven en inwoners. Hoe ver staan jullie daarmee? “Klopt, dat is een nevenproject van de coöperatieve windturbines aan de verbrandingsoven. Eeklo vond het belangrijk dat degene die de windturbines daar mocht bouwen, ook zorgde voor een meerwaarde voor de stad en bevolking. In plaats van de warmte in de lucht te blazen, wilden wij van Ecopower kijken of we die restwarmte niet konden gebruiken om gebouwen mee te verwarmen. In Denemarken doen ze dat al decennialang. En wat bleek? Er zit voldoende energie in die restwarmte om alle gebouwen op grondgebied van Eeklo te verwarmen. Het warmtenet is ondertussen aanbesteed aan ‘Warmteneteeklo’ (consortium Ecopower-Veolia) mét burgerparticipatie, we hebben een detailstudie gedaan en ons masterplan neergelegd en wachten nog op de goedkeuring van ons subsidiedossier door de nieuwe regering. In fase 1 willen we alle bedrijven op het bedrijventerrein voorzien van warmte. Naast het stadskantoor, dat we in 2021 al van warmte willen voorzien, zal onze eerste grote klant het nieuwe ziekenhuis AZ Alma zijn. De grote bedrijven stappen volop mee in het verhaal; ze hebben meestal zelf een duurzaamheidsplan en snappen dat aansluiten op een warmtenet een grote impact zal hebben op hun duurzaamheid. De kleinere bedrijven kijken vaak nog alleen maar naar de prijs. Ze willen dat het veel minder kost dan wat ze nu betalen voor aardgas of stookolie, terwijl het warmtenet evenveel zal kosten. Een aantal spelers zijn moeilijk te overtuigen. Hun vertrouwde ketel moet weg, ze zijn afhankelijk van een buis die door de straat loopt waar warmte uit komt... Ze zijn dit voor warmte niet gewoon en dat merk je ook. In een tweede fase zullen ook de burgers kunnen aansluiten, dan trekken we het warmtenet door tot in het centrum van de stad. Hun bezorgdheden waren weg van zodra ze wisten dat ze niets gingen moeten investeren (Warmteneteeklo neemt alle installatiekosten op zich, nvdr.) en dat we ook back-up voorzien voor periodes met weinig restwarmte. Ze komen zelfs bij ons aankloppen met de vraag: ‘Wanneer komen jullie bij ons in de straat? Mijn ketel is verouderd en als ik me nu bij jullie aansluit, gaat me dat niks kosten.’” (lacht)

Er is vandaag veel aandacht voor het klimaatthema, maar ook veel discussie rond het feit of het beleid de juiste maatregelen neemt. Hoe schat jij de huidige situatie in? “We zitten in Vlaanderen met twee snelheden: Nu steeds meer gemeenten het burgemeesterconvenant ondertekenen (een contract met Europa waarin ze beloven om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied, nvdr.) beginnen ze na te denken hoe ze samen met de bevolking de uitstoot kunnen reduceren. Dat kan op twee manieren: minder verbruiken én lokaal meer hernieuwbare energie produceren. In dat laatste geval komen ze snel bij een samenwerking met burgercoöperaties uit. Daar waar burgemeesters twintig jaar geleden al naar Eeklo kwamen kijken maar uiteindelijk niets deden, staan ze nu weer in de rij om er effectief iets mee te doen. Europa reikt nu zelfs een kader aan met ondersteuningsmaatregelen voor ‘energiegemeenschappen’ waarin burgers centraal staan. Voor het eerst in de geschiedenis ziet Europa burgers niet louter als individuele consumenten of beleggers, maar als volwaardige partners in de energietransitie met rechtstreekse toegang tot de energiemarkt en de hernieuwbare energiebronnen. Daartussen zitten echter België en Vlaanderen, die amper mee zijn met een transitieverhaal mét draagvlakmodel. In de nieuwe beleidsverklaring staat dat men naar 32% minder CO2 uitstoot willen gaan, maar het plan moet wel ‘realistisch en betaalbaar’ zijn. Maar het is niet realistisch om te blijven zeggen dat we onze uitstoot nog wat langer gaan aanhouden als je ziet in wat voor sneltempo het klimaat aan het veranderen is. Je moet er nu iets aan doen. Een grote fout die gemaakt

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

11


INTERVIEW

wordt, is dat investeringen in hernieuwbare energie benoemd worden als een kost. Ok, het gaat om grote bedragen maar het is een investering en het brengt meer op dan het kost! En dat schijnt men nu te vergeten… Om de Europese doelstellingen tegen 2030 te halen, moet Vlaanderen de komende 10 jaar ongeveer 1000 windturbines op land bijbouwen en daarnaast ook de Noordzee volbouwen.”

“Het is niet realistisch om te blijven zeggen dat we onze uitstoot nog wat langer gaan aanhouden als je ziet in wat voor sneltempo het klimaat aan het veranderen is” Is dat haalbaar? “Tuurlijk! Er staan nu 500 windturbines in Vlaanderen en het laatste jaar zijn er maar 25 bijgebouwd waarvan 6 in Eeklo, verschrikkelijk weinig. Duizend windturbines lijkt veel, maar eigenlijk is dat niet veel: er zijn 300 gemeenten in Vlaanderen, dat zijn dus 3 turbines per gemeente. Eigenlijk moeten we heel Vlaanderen brengen naar de toestand van Eeklo 20 jaar geleden. Toen werden in Eeklo de eerste 3 windturbines gebouwd samen met de bevolking. Wanneer elke gemeente dit zou doen, dan haalt Vlaanderen haar klimaatdoelstelling mét draagvlak én lokale meerwaardecreatie! De burgercoöperaties zijn bereid om ze alle 1000 te bouwen, het geld is er. Een windturbine bouwen kost gemiddeld 3 miljoen euro, we hebben dus 3 miljard euro nodig. Dat is slechts anderhalf procent van wat er nu op Belgische spaarboekjes staat. Dus de burgercoöperaties zeggen aan Vlaanderen: ‘Beslis iets. Geef gemeenten de hefbomen én de doelstelling om die 3 windturbines samen met de bevolking te bouwen tegen 2030.’ Het enige wat wij burgercoöperaties nodig hebben, is wat medewerking van de regering en van de commerciële ontwikkelaars die ons momenteel tegenwerken omdat ze burgerparticipatie blijven zien als inperking van hun marktaandeel. De Nederlanders gaan nog een stap verder met hun nieuwe klimaatakkoord. Ontwikkelaars die de wind niet willen delen, worden door de lokale gemeenschap verbannen naar de woestijn, waar plaats is voor ontwikkelaars die windturbines willen bouwen zonder draagvlak omdat er geen mensen wonen. Daar kunnen wij Belgen nog iets van leren!”

12

BEZOEK WINDTURBINES IN DE GENTSE HAVEN

VRIJDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 8/5 2020 PLAATS VAN AFSPRAAK: WINDTURBINES GENTSE HAVEN, RIEMEKAAI 75, 9042 SINT-KRUIS-WINKEL

J

an de Pauw, projectingenieur van Ecopower, opent de deuren van verschillende types windturbines. Hij schetst de werking van de energiemarkt, de invloed van hernieuwbare energie en het belang van rationeel energiegebruik. Om de werking van de energiemarkt te schetsen vraagt hij je om vooraf je energieverbruik in kaart te brengen.

JAN DE PAUW € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 20AS7275 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


FOTO: NEXT GENERATION PHOTO)

AGENDA

FOTO: PARLEMENTARIUM

HAVENRONDVAART GENT-TERNEUZEN ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-13.30U): 16/5 2020 BEZOEKERSCENTRUM HAVEN GENT, RIGAKAAI, GENT

D

GIDS GENTSE GIDSEN, JANUSZ VANHELLEMONT € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7943 I.S.M. KONEKT

HET GERECHTSGEBOUW IN GENT, EEN OPEN HUIS

DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 28/5 2020 GERECHTSGEBOUW, OPGEËISTENLAAN 401, GENT

H

oe verloopt een proces? Wie neemt er welke rol op? En welke rechtbanken zetelen in het gerechtsgebouw van Gent? Geert Cheyns, ex-voorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. De rondleiding doorspekt hij met sappige anekdotes en interessante weetjes. GEERT CHEYNS € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7829

FOTO: DEMEESTER (WIKIMEDIA COMMONS)

e havens van Gent en Terneuzen tijdens een rondvaart bezoeken is een unieke ervaring. Vanop het havenjacht Jacob Van Artevelde beleef je de haven van binnenuit. Een gids geeft je uitleg over de fusiehaven, het belang van de haven, over welke bedrijven er actief zijn en over de schepen die het jacht onderweg kruisen. We spreken af om 9.45u aan het Bezoekerscentrum Haven Gent. We varen tot Terneuzen en keren vervolgens met de bus terug naar het vertrekpunt. Kom op tijd, want de boot vaart stipt om 10u af. Moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

BEZOEK AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET HUIS VAN EUROPESE GESCHIEDENIS

WOENSDAG (10.30U-16U): 27/5 2020 PLAATS VAN AFSPRAAK: LOKETTEN BRUSSEL-LUXEMBURG, TRIERSTRAAT, BRUSSEL

D

ankzij een ontmoeting met een Europarlementslid verneem je uit eerste hand wat zo'n job inhoudt. Daarna leidt een gids je rond in het gloednieuwe Huis van de Europese geschiedenis. Dit museum neemt je mee op reis doorheen de Europese geschiedenis, langs mythen en ontdekkingen tot aan de chaos en het samenhorigheidsgevoel van de twintigste eeuw. JANUSZ VANHELLEMONT € 22 | € 20.50 | € 11 | GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. DAGSCHOTEL (MET VEGETARISCHE OPTIE) EN DRANKJE INBEGREPEN. CODE: 20AS8290

13


AGENDA

DE VZWREGELGEVING IN EEN NOTENDOP

DONDERDAGAVOND (19.30U-22U): 28/5 2020 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

VOOR VRIJWILLIGERS EN BESTUURDERS VAN KLEINE VZW'S EN VERENIGINGEN

IN ORDE MET DE NIEUWE VZWREGELGEVING

E

ZATERDAG (10.15U-16.15U): 16/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 6/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

IK GEEF NIET OP!

MONOLOOG/VOORSTELLING OVER ARBEIDSMIGRATIE MET DIALOOGTAFELS

smeralda verlaat Ecuador om in Europa een betere toekomst op te bouwen. Ze komt terecht in België en heeft een droom, maar de realiteit is anders. Haar verhaal is het verhaal van duizenden anderen in ons land. Op zoek naar geluk wacht deze mensen vaak alleen maar een verborgen leven. Na de voorstelling gaan we in gesprek over de thema's die in de voorstelling aan bod komen: migratie, integratie, arbeidsomstandigheden. MURIEL BATS € 8 | € 1.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8208 I.S.M. GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE, GEMEENTE MERELBEKE

14

J

e leert de grote lijnen kennen van de vzw-regelgeving volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Komen aan bod: de samenstelling en taken van de algemene vergadering en het bestuur; de rechten en plichten van bestuurders; de procedures voor publicatie en neerlegging; de boekhouding en de jaarrekening; de verplichtingen rond belastingen; de verzekeringen en aansprakelijkheid. JANES ANTONISSEN € 33 | € 25 | € 16.50 | € 6.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8183 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VOOR BESTUURDERS EN VRIJWILLIGERS VAN KLEINE VZW'S EN VERENIGINGEN

O

p 1 januari 2020 werd de nieuwe vzw-regelgeving van toepassing voor bestaande vzw’s – met een overgangsperiode tot 31 december 2023. Wat zijn de nieuwe verplichtingen en hoe kan je jouw vzw in regel brengen? Welke veranderingen houdt de wetgeving in voor de aansprakelijkheid van leden en bestuurders, de verzekeringen, fiscaliteit, de financiële opvolging, … JANES ANTONISSEN € 13 | € 10 | € 6.50 | € 2.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8184 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK


AGENDA

CLASH | WERKLOOSHEIDSUITKERING IN TIJD BEPERKEN?

DONDERDAGAVOND (20U-21.30U): 11/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

FOTO: LAB VAN TROJE

I

GEZOND EN MILIEUVRIENDELIJK WONEN INFOSESSIE

ZATERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12.30U): 6/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

W

aar moet je op letten als je gezondheid en ecologie belangrijk vindt in je woning? Het gevarieerde aanbod en de evoluerende eisen maken het niet makkelijk om de juiste keuzes te maken. Deze interactieve infosessie reikt je concrete handvatten aan. Bedoeld voor iedereen met koop-, huur-, bouw- en verbouwplannen. ALEXANDER MIJTS € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8274 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VIBE VZW

WANDELING DOORHEEN STADSLABO DAMPOORTWIJK

ZONDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 7/6 2020 STARTPLAATS: VOOR HET STATION VAN GENT-DAMPOORT, GENT

E

r broeit wat in de Dampoortwijk. Een stadsvernieuwingsproject tracht een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen waar de buurt mee worstelt, zoals woonkwaliteit, mobiliteit en samenleven. Onze gids Jeroen is een van de trekkers van de "pastory"; een burgerinitiatief waarbij buurtbewoners het oude pastoriegebouw van de sloop hebben gered. Tijdens de wandeling maken we kennis met zowel de rijke geschiedenis van de wijk als de recente ontwikkelingen.

s het met de huidige krapte op de arbeidsmarkt geen tijd om, zoals andere EU-landen, de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken? Of slaan de voorstanders hiervan de bal mis omdat werkonwillige werklozen al geactiveerd en gesanctioneerd worden en morrelen aan uitkeringen gevolgen heeft voor het armoederisico van kwetsbare mensen? In ‘Clash’ confronteren we verschillende opinies over een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Het debat krijgt vorm aan de hand van stellingen waar de twee gasten maar ook de deelnemers zich kunnen over uitspreken. SONJA TEUGHELS, WIM VAN LANCKER, JANUSZ VANHELLEMONT € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8287 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

JEROEN ADRIANSENS € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8295

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

15


AGENDA

DURFTEVRAGEN

DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 18/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER - VERDIEPING +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

eb je een idee, een plan, een droom of een project? Durftevragen maakt het mogelijk om deze te realiseren. In deze workshop brengen we mensen samen die een vraag of ambitie hebben. Door de methodiek van Durftevragen helpen mensen elkaar graag, wat ervoor zorgt dat jouw plan of droom sneller, makkelijker, leuker, met meer flow en energie gerealiseerd wordt.

FOTO: VIBE VZW

KITTY WEYN VOOR DEZE ACTIVITEIT WERKEN WE MET WBA OF 'WAARDEBEPALING ACHTERAF'. DAT BETEKENT DAT JE ACHTERAF BEPAALT HOEVEEL HET VOOR JOU WAARD WAS EN JE DAT BEDRAG DAN TER PLAATSE BETAALT. | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 20AS8244 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

MUURTUINEN INFOSESSIE

ZATERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12.30U): 13/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

eze infosessie beantwoordt al jouw vragen over muurtuinen. Wat zijn de mogelijkheden? Hoeveel bedraagt het prijskaartje? Welke extra kosten moet je bijrekenen voor het onderhoud van de begroeiing? En met welke praktische en technische elementen moet je zeker rekening houden?

16

TEUN DEPREEUW € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS8279 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VIBE VZW

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

QUOTES

E

lke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek

en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een Quotes-interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids. 

QUOTES | STEFAN BLOMMAERT DE EEUW VAN XI TINA DE GENDT INTERVIEWT STEFAN BLOMMAERT

DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 23/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

oe moeten we reageren op de toenemende invloed van China? In De eeuw van Xi vertelt Stefan Blommaert op meeslepende wijze de verhalen die we nodig hebben om beter te begrijpen wat er met China aan de hand is.

STEFAN BLOMMAERT, TINA DE GENDT € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7551 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

QUOTES | ICO MALY NIEUW RECHTS

TINA DE GENDT INTERVIEWT ICO MALY DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 4/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

olgens Ico Maly, auteur van het boek Nieuw rechts, is er een belangrijke overeenkomst tussen partijen en beweging aan de rechterkant van het politiek spectrum: ze delen de strijd tegen gelijkheid, vrijheid en universele mensenrechten. Tegen de waarden van de verlichting. De grensoverschrijdende internetcultuur zorgde voor een boom. Over populisme, ideologie, Pepethe-frog-versies van Trump en Baudet, Theo Francken als meme in keizerskostuum, Breitbart en Gramsci. ICO MALY, TINA DE GENDT € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7552 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

17


AGENDA

GENTLEZINGEN

FOTO: DE LOGI & HOORNE

FOTO: COLLECTIE ARNOLD VANDER HAEGHEN – HUIS VAN ALIJN

LEZINGEN OVER HISTORISCH GENT

GENTLEZING | MIDDELEEUWS MAALTE ONDER THE LOOP

OP ARCHEOLOGISCHE ONTDEKKING IN DE 7DE TOT 12DE EEUW ONDER FLANDERS EXPO DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 30/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

I

n 2007 startte rond de hallen van Flanders Expo een grootschalig archeologisch onderzoek naar aanleiding van de ontwikkeling van het nieuwe Gentse stadsdeel The Loop. Tijdens de opgravingen kwam een uitgebreide meerperiodenvindplaats aan het licht, met sporen van de eerste boeren tot en met het militaire vliegveld van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Archeologen Johan Hoorne en Ewoud Deschepper nemen je tijdens deze lezing mee op archeologische ontdekkingsreis naar het oude Maalte.

GENTLEZING | VAN TOEBACK DRINKEN TOT DE TIR FLOBERT KLEIPIJPJES UIT GENTSE BODEM

DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 14/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

avy Herremans van ‘Goed in erfgoed’ spreekt over kleipijpjes en de geschiedenis van het pijproken in onze streken. De kleipijp was gedurende eeuwen een echt hebbeding. Van militair tot monnik, jong en oud, rijk en arm: iedereen rookte de pijp. € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7173 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

€ 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20AS7850 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

18

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

ONTMOETINGSGROEPEN I.S.M. VORMINGPLUS GENT-EEKLO

In deze groepen blijf je op de hoogte van wat zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Breid je kennissenkring uit en kom regelmatig samen met leeftijdsgenoten. De volledige programma’s vind je terug op de vermelde webadressen.

VIE-GROEP GENT 

PLUS

DINSDAGVOORMIDDAGEN (9U-12U): 3/3, 17/3, 31/3 (WANDELING/BEZOEK) + 21/4 + 12/5, 19/5 (DAGUITSTAP) + 2/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT  

PROGRAMMA:  Do 5/3:  Astrodeeltjes fysica   Prof. dr. Nicolaas Van Eijndhoven, VUB vakgroep Fysica  Do 19/3: Maakbaar brein?   Luc Crevits is gewezen kliniekhoofd Neurologie UZ Gent  Do 23/4: Hannah Arendt over vrijheid, politiek en democratie   Geert Van Eekert, Universiteit Antwerpen  Do 14/5: Comparatieve filosofie. De rijkdom van de oosterse en westerse filosofie   Els Janssen, docente School voor Comparatieve filosofie.  Do 4/6: Marx: een actuele inschatting van zijn denken   Walter Weyns, hoogleraar sociologie (UA)  Do 18/6: Schopenhauer. Kunst kan de wereld draaglijk maken   Docent Stefan Joosten   

VOOR VROUWEN VAN 50+ 

€ 7/BIJEENKOMST | DEZE GROEP IS REEDS VOLZET  I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK   WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/ VIEGENT  

VIE-GROEP MERELBEKE 

VOOR VROUWEN VAN 50+  

DONDERDAGNAMIDDAGEN (14U-17U): 5/3, 19/3 + 23/4 + 14/5 + 4/6, 18/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT  

€ 5/BIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET  I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK   WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/PLUSGENT

DONDERDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12U): 19/3 + 2/4, 30/4 + 14/5 2020 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE   LUT DE RYCKE   € 8/BIJEENKOMST| VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET.    I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR   WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/ VIEMERELBEKE

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

19


FOTO: WASILY, CC BY-SA 4.0

CULTUUR & FILOSOFIE

SLOW ART | IN HET S.M.A.K. EXIT KRIS MARTIN

VOORMIDDAGSESSIE ZATERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12U): 4/4 2020 NAMIDDAGSESSIE ZATERDAGNAMIDDAG (14U-15.30U): 4/4 2020 S.M.A.K., J. HOETPLEIN 1, GENT

K FILOCAFÉ GENT

ZONDAGNAMIDDAGEN (14.30U-17U): 9/3 + 26/4 + 31/5 2020 VOORUIT – FOYERZAAL, SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 23, GENT

D

e Filocafés zijn intussen traditie geworden. Het zijn bijeenkomsten waarbij mensen zich aan een filosofisch avontuur wagen. Samen trachten we een zoekende en open dialoog te voeren rond een zelfgekozen filosofische kwestie. We gaan dieper in op gedachten, meningen en overtuigingen. Het Filocafé wordt ondersteund door een ervaren gespreksbegeleider. Uitgangspunt zijn filosofische vragen en gebeurtenissen die jou bezighouden. Iedereen is welkom om mee te filosoferen of te luisteren.

20

unst kijken en onthaasten. Slow art is een methodiek om je waarneming in een context te versterken en om één of twee kunstwerken totaal op te nemen. We wandelen door de overzichtstentoonstelling van Kris Martin. Kim neemt je mee om samen met aandacht te vertragen bij enkele werken. KIM DECATELLE € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | TOEGANGSTICKET S.M.A.K. NIET INBEGREPEN. VOORMIDDAGSESSIE CODE: 20CF8292 NAMIDDAGSESSIE CODE: 20CF8294 I.S.M. S.M.A.K.

WOUTER COOLEN, MICHIEL BELLON VRIJE BIJDRAGE | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 20CF7446 I.S.M. KUNSTENCENTRUM VOORUIT VZW

CULTUUR & FILOSOFIE


AGENDA

PROEF - DEEL BELEEF DE KEUKEN VAN HET MIDDEN-OOSTEN VANDAAG MAANDAGNAMIDDAG (14U-18U): 4/5 2020 LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR, POELSTRAAT 37, MERELBEKE

L

eylâ laat je nieuwe smaken proeven uit landen als Turkije, Libanon en Syrië. Met simpele ingrediënten leer je gevarieerde mezedes (meervoud van mezze) maken die je thuis ook gemakkelijk zelf kan bereiden. We delen onze gerechtjes terwijl we genieten van elkaars gezelschap, kortom: Sofraya! Breng een schort, mesje, snijplank en keukenhanddoek mee en een doosje om op het eind iets mee naar huis te nemen.

IN HET VOETSPOOR VAN BEETHOVEN MET CONCERT IN DE VERNIEUWDE CONCERTZAAL VAN DE BIJLOKE

3 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 20/4, 27/4 + 4/5 2020 + CONCERT DONDERDAGAVOND (20U-22U): 7/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER - VERDIEPING +1 (OP 4/5 IN VERGETEN STRAAT VERDIEPING +2), MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT + CONCERT IN DE BIJLOKE GENT

LEYLA KURHAN € 30 | € 22.50 | € 15 | € 6 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | INGREDIËNTEN INBEGREPEN. CODE: 20CF7380 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR

OOSTERSE MYTHOLOGIE

4 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 7/5, 14/5, 28/5 + 4/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

W

anneer je de verhalen van een cultuur bekijkt, kom je dikwijls veel te weten over hoe mensen in die cultuur in het leven staan. We bekijken de mythes die aan de basis liggen van de oosterse culturen. We lezen en bespreken onder meer de oudste mythes uit India en maken een overzicht van het hindoegodenpantheon.

PETER DE BACKER € 54 | € 40.50 | € 27 | € 10.80 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF8277 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

N

aar aanleiding van zijn 250ste geboortejaar gaan we op zoek naar Beethoven. We volgen hem op zijn levenspad en leren een gedreven man met een visie kennen, die resoluut zijn eigen weg gaat. Tot slot luisteren we in de vernieuwde concertzaal van De Bijloke naar zijn vierde symphonie en vijfde pianoconcert door het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herreweghe en pianist Pierre-Laurent Aimard als solist. GISÈLE TALLON € 69 | € 57 | € 45.50 | € 13.80 - UiTPASKANSENTARIEF REGIO GENT | CONCERTTICKET IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN. CODE: 20CF7394 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

CULTUUR & FILOSOFIE

21


AGENDA

ACTIEF KLASSIEKE MUZIEK LEREN BELUISTEREN 4 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 14/5 + 4/6, 11/6, 18/6 2020 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

M

aak kennis met een grote verscheidenheid aan componisten en werken, instrumenten en stemmen. Vergelijk en ontdek de rijkdom aan vormen en stijlen en ontdek wat de componist jou wil vertellen. Van Lassus en Bach tot Stravinski en Pärt, van kleine intieme stukjes tot groots opgezette werken, van diepe emoties en verstilling tot komisch entertainment.

FILOSOFIELEESGROEP | AVISHAI MARGALIT: HERINNERING. EEN ETHIEK VOOR VANDAAG

3 MAANDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 15/6, 22/6, 29/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER - VERDIEPING +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

oe gaan wij om met ons collectief geheugen? Staat tegenover de plicht tot herinneren het recht om te vergeten? En wat is de morele component van herinneren en vergeten? Margalit stelt deze vragen en onderzoekt hoe vergelding, vergeving en het geweten hierin een rol spelen. Voorbeelden van traumatiserende historische gebeurtenissen komen aan bod.

EVA ROUSSELLE € 40 | € 30 | € 20 | € 8 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF8120 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

GISÈLE TALLON € 54 | € 40.50 | € 27 | € 10.80 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF7382 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR

22

CULTUUR & FILOSOFIE


AGENDA

VAN EYCKJAAR 2020 In 2020 brengt Gent een jaar lang hulde aan Jan van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods. Een jaar lang worden er evenementen en activiteiten gepland voor jong en oud. Ook Vormingplus Gent-Eeklo springt mee op de trein. Laat je onderdompelen in de tijd van toen met onderstaande activiteiten…  

PROEVEN VAN FIJNSCHILDEREN MET OLIEVERF KLEUREYCK | VAN EYCKS KLEUREN IN DESIGN ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12.30U): 11/4 2020 DESIGN MUSEUM GENT, J. BREYDELSTRAAT 5, GENT

V

an Eycks inspirerend kleurgebruik vormt het uitgangspunt voor een selectie nationale en internationale designers die een affiniteit hebben met kleur. Wandel doorheen de zeven hoofdkleuren en het pigmentuniversum die Jan van Eyck en zijn tijdgenoten gebruikten. Kennis, inspiratie en mystiek vormen de onderlagen.

DE TECHNIEK VAN JAN VAN EYCK IN HET ATELIER VAN HET MSK 5 VRIJDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16.30U): 24/4 + 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 2020 MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN, ATELIER, F. SCRIBEDREEF 1, GENT

S

childer een getrouwe kopie van een detail uit een meesterwerk van van Eyck. We vertragen de tijd en ontdekken de oliefverfschilderkunst. Wat maakt deze techniek die Van Eyck beheerste en verbeterde, zo bijzonder? Hoe slaag je er in om licht en materie vanuit waarneming laag per laag weer te geven? Stap voor stap begeleiden we je werkstuk in de zeven lagen techniek: van mager naar vet.

IGOR CALSYN € 107 | € 80.50 | € 53.50 | € 21.40 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | NA INSCHRIJVING ONTVANG JE EEN MATERIALENLIJST. CODE: 20CF7569 I.S.M. MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT

GIDS DESIGN MUSEUM € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF7938 I.S.M. DESIGN MUSEUM GENT

CULTUUR & FILOSOFIE

23


AGENDA

JAN VAN EYCK: "ALS ICH CAN" | LEZING OP ZOEK NAAR HET EGO VAN DE KUNSTENAAR

MAANDAGAVOND (19.30U-22U): 27/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

J

an van Eyck verpersoonlijkt de overgang van de schilder als een naamloos en bescheiden ambachtsman naar een zelfbewust, geleerd en beroemd individu. Hij signeerde en dateerde een negental werken. We plaatsen zijn persoonlijkheid naast deze van andere grootheden uit de kunstgeschiedenis. Een lezing waarin we op zoek gaan naar het ego van de kunstenaar.

‘OVER EYCK EN BLOEMEN’

EEN WANDELING MET NATUURPUNT IN DE GENTBRUGSE MEERSEN ZATERDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 6/6 2020 STARTPLAATS: GENTBRUGSE MEERSEN, BOER JANSSENSSTRAAT (PARKING), GENTBRUGGE

N

atuurpunt Gent neemt je mee in een originele en exclusieve wandeling door de Gentbrugse Meersen. Yves Opstal en An De Pauw dompelen je onder in de natuurwereld en het landschap van nu en in de tijd dat het Lam Gods geschilderd werd. Je maakt kennis met de afgebeelde flora en krijgt ook uitleg over de achterliggende symboliek. Breng goede wandelschoenen en regenkledij mee.

GIDS NATUURPUNT € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF8298 I.S.M. NATUURPUNT GENT VZW

PETER JONNAERT € 14 | € 10.50 | € 7 | € 2.80 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF7456 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ONTDEK HET RETABEL VAN VAN EYCK Vormingplus Gent-Eeklo ontwikkelde samen met stad Gent een interactief begeleid spel rond het Lam Gods. Meer weten? Kijk op p. 5 voor alle info.

24

CULTUUR & FILOSOFIE


AGENDA

DE VIER VAN DE BLANDIJN ZIN OP ZONDAG

In augustus 2019 stierf Rudolf Boehm, en daarmee de laatste filosoof van de “Grote vier denkers Wat zijn de fundamentele vragen over onszelf, leven en deApostel wereld?en Volgens Duitse filosoof Kant zijn van de Blandijnberg”. Etienne Vermeersch, Jaaphet Kruithof, Leo Rudolfde Boehm: vier vragen die er werkelijk toe doen. Wat Wat Gent moet en ik doen? Wat zeer waren van dezelfde generatie, allen filosoof kan aanik dekennen? Universiteit getuige vanmag ik hopen? Wie is de mens? In deze zigevingsreeks komt maandelijks een interessante spreker aan het woord, die ingaat op bijna de volledige twintigste eeuw. Elk op hun manier hebben ze een onuitwisbare stempel deze vragen. eenengesprek met het publiek. Op zondag, met ontbijtkoeken en straffe koffie. gedrukt op het Daarna ethischevolgt debat kritische denken in Vlaanderen (en de wereld).  Tijdens vier avonden laten we telkens een filosoof, leerling, vriend aan het woord over hun denken.  Deze lente is het de beurt aan Rudolf Boehm en Leo Apostel.

FOTO: URS.KIEHL [CC BY-SA (HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0)])

HET DENKEN VAN RUDOLF BOEHM

HET DENKEN VAN LEO APOSTEL

MAANDAGAVOND (19.30U-21U): 27/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

R

udolf Boehm introduceerde “fenomenologie” binnen de filosofie aan de universiteit Gent, en daarmee het gedachtengoed van Husserl, Merleau-Ponty en Heidegger. Hij geloofde dat wie enkel abstracte ideaalbeelden hanteert, tekort schiet in de overweging dat mensen sterfelijk zijn en de wereld eindigt. Boehm was stichter van het filosofisch tijdschrift KRITIEK en medewerker aan het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

GUY QUINTELIER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF8058 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

MAANDAGAVOND (19.30U-21U): 25/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE BLAUWE VOGEL - VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

oor Leo Apostel was vrij denken van cruciaal belang. Hij ijverde voor interdisciplinair onderzoek en zocht naar verbindingen tussen fysica, wiskunde, kunst, zingeving, … Aan de universiteit Gent stichtte Apostel samen met Kruithof de vakgroep moraalwetenschappen. Hij schreef verschillende boeken over vrijmetselarij en atheïstische spiritualiteit. Collega en goede vriend Dirk Batens introduceert ons in zijn denken en persoonlijkheid.

DIRK BATENS € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF8060 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

CULTUUR & FILOSOFIE

25


AGENDA

ZIN OP ZONDAG Wat zijn de fundamentele vragen over onszelf, het leven en de wereld? Volgens de Duitse filosoof Kant zijn er vier vragen die er werkelijk toe doen. Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens? In deze zingevingsreeks komt maandelijks een interessante spreker aan het woord, die ingaat op deze vragen. Daarna volgt een gesprek met het publiek. Op zondag, met ontbijtkoeken en straffe koffie.

ZIN OP ZONDAG | STIJN GEERINCK

ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 31/5 2020, BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS EN HAAS VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

S

tijn Geerinck is master in de moraalwetenschappen en leerkracht levensbeschouwing. Twee jaar geleden werd hij zwaar aangereden. Hij schreef een boek over zijn zoektocht naar identiteit, herstel en zorgvuldig optimisme. Hoe te leven met de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel, met verwondingen voor het leven, met de permanente verandering van zijn lichaam? De verhalende getuigenis wordt aangevuld met inzichten vanuit een beschouwende en wetenschapsfilosofische hoek.

STIJN GEERINCK, EVA ROUSSELLE € 13 | € 10 | € 6.50 | € 2.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20CF8299 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

BELEZEN WETENSCHAPPERS | AFRIKA EDITIE DINSDAGAVOND (19.30U-21U): 28/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ - GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

N

aast een paneldiscussie met Sarah De Saeger, Patrick Van Damme en Koen Bostoen, gemodereerd door auteur en radiomaker Pat Donnez, zal Inge Brinkman een inleidende presentatie geven over de rijkdom aan talen en literaturen op het Afrikaanse continent. Met muziek door Daouda Thiam uit Mauretanië. SARAH DE SAEGER, PATRICK VAN DAMME, KOEN BOSTOEN, PAT DONNEZ, INGE BRINKMAN € 5 | € 1 - UiTPAS- KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20KR8213 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, UGENT

26

BELEZEN WETENSCHAPPERS | ALEKSEY YUDIN, GITA DE NECKERE EN TESSA KERRE DINSDAGAVOND (19.30U-21U): 26/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ - GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

P

rofessor Aleksey Yudin, Slavische studies, professor Gita De Neckere, decaan Letteren en Wijsbegeerte en professor Tessa Kerre, hematoloog UZ Gent zijn de gasten. De groep wordt aangevuld door Bert Van Hecke, een belezen student.

ALEKSEY YUDIN, GITA DE NECKERE, TESSA KERRE, BERT VAN HECKE € 5 | € 1 - UiTPAS- KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20KR7740 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, UGENT

CULTUUR & FILOSOFIE


AGENDA

PERSOON & WELZIJN

ZELFVERTROUWEN OP ZAK! MEER MEZELF DURVEN ZIJN

MAANDAG EN DINSDAG (10U-17U): 6/4, 7/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER VERDIEPING +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

oor te groeien in zelfvertrouwen ga je op een andere manier in je leven staan in je werk en je relaties. Bepaalde gebeurtenissen in ons leven kunnen echter ons zelfvertrouwen aantasten. Deze cursus wil je helpen om stap voor stap te groeien in het vertrouwen in jezelf. Er worden concrete handvatten aangereikt om met moeilijkheden om te gaan. MARTINE ANDRIES € 78 | € 58.50 | € 39 | € 15.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW7984 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PRH VZW

PERSOON & WELZIJN

27


AGENDA

FO TO :

GR EE T

BA LE M AN S

“DOOR JEZELF TE LEREN KENNEN, GA JE OOK ANDERS EN VRIJER IN RELATIES STAAN” Gesprek met coaching- en vormingsmedewerker Greet Balemans WOORD: SANNE STASSIJNS / BEELD: GREET BALEMANS

Op haar zestiende stapte Greet na het uitgaan bij een vriend achter op de brommer. Een jammerlijk ongeval zorgde ervoor dat ze in een rolstoel terecht kwam. Nu geeft ze o.a. voor Vormingplus vormingen en coaching rond veerkracht, omgaan met chronische pijn en, zoals dit voorjaar, over aanvaarding. “De ingesteldheid die mij het meest vooruithelpt is: kijk naar wat nog kan en wat mogelijk is. En dat is nog heel veel.” “De jaren na mijn ongeval verliepen woelig. Alles veranderde onmiddellijk. Ik kon niet meer lopen en moest heel lang in het ziekenhuis blijven: 10 weken in Antwerpen en 7 maanden revalidatie in Gent. Het ergste was dat ik mijn studies hotelschool moest stoppen, want het was mijn droom om ooit in de hotelwereld te werken. Er kwamen heel veel dingen op mij af die ik moest loslaten. Ik was heel sportief en had die dag zelfs nog een basketbalmatch gespeeld, ik zat in de Chiro, … alles viel stil. Bovendien had ik heel veel pijn. Al voor mijn ongeval was ik wat op zoek naar mezelf. Die handicap doorkruiste dan nog eens plots al mijn plannen en ik moest beslissingen nemen die ik niet verwachtte.” 28

Roeping Greet koos na haar ongeval voor de studies vertaler-tolk en internationale politiek, dingen die haar enorm verrijkten, maar haar roeping bleek uiteindelijk ergens anders te liggen: “In 1996 leerde ik PRH (Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen) kennen, waarvoor ik al sinds 2000 werk. Ik begeleid er individueel allerlei soorten mensen met vragen rond leven, relaties en werk. Door jezelf te leren kennen, ga je ook anders en vrijer in relaties staan. Ik voel wat het met mij heeft gedaan, mezelf beter leren kennen, en ik wil ook anderen meenemen die hiervoor open staan. Samen hun krachten leren kennen, ontdekken wat ze in hun mars hebben, hen leren om dingen uit te spreken, leren opkomen voor zichzelf of hun zelfbeeld bijstellen om zo meer uit het leven te halen. Ik ga daarin altijd heel realistisch en met beide voeten op de grond te werk, totaal niet zweverig. Ik probeer te vertrekken vanuit de vraag: wat is hier en nu haalbaar? Wat kan ik en wat kan ik nog niet?”

PERSOON & WELZIJN


INTERVIEW

“Er kwamen heel veel dingen op mij af die ik moest loslaten. Ik was heel sportief en had die dag zelfs nog een basketbalmatch gespeeld”

Pijn “De eerste tien jaar had ik geen last van chronische pijn. Maar de laatste jaren, naarmate ik langer en langer in die rolstoel zit, komt dat wel meer voor. Een lichaam is niet gemaakt om veel te zitten. Omdat ik alles met mijn bovenste ledematen doe, heb ik daar geregeld last van. Tegen het einde van de dag voelt mijn rug vaak heel pijnlijk aan. Ik ging door een proces van groei en heb mijn lichaam beter leren kennen. Daardoor merk ik sneller dat ik pijn heb en geef ik er ook aan toe: ik neem rust, trek mijn grenzen, laat dingen passeren en kan makkelijker zeggen: ‘Ik ga niet mee, ik ga rusten.’ Ik weet dat ik niet zoveel energie heb en niet zoveel dingen kan als mensen die niet in een rolstoel zitten. Ik heb geleerd om dat te aanvaarden.” Voor het leven gaan “Ik heb geprobeerd mij nooit te laten tegen houden door mijn beperking, bijvoorbeeld door vaak op reis of naar concerten te gaan. Ook al vergt dat natuurlijk heel wat meer organisatie en opzoekwerk. Ik was vroeger altijd heel sportief en er zijn eigenlijk nog heel veel mogelijkheden om met een beperking te blijven sporten. Maar het is anders natuurlijk: Ik heb wat meer hulpmiddelen en begeleiding nodig en ben sneller uitgeput. Mensen vinden me vaak moedig en zeggen dat ik veel kracht heb. Ik probeer inderdaad positief in het leven te staan, maar neem de moeilijkheden die er zijn ook ernstig. Als het eens niet gaat, wil ik daar ook niet zomaar overheen gaan. De ingesteldheid die mij het meest vooruithelpt is: kijk naar wat er nog kan en wat mogelijk is. En dat is nog heel veel.”

AANVAARDEN, EEN PROCES VAN VALLEN EN OPSTAAN DINSDAGNAMIDDAG (14U-17U): 21/4 2020 BIBLIOTHEEK ZWIJNAARDE, HEERWEG-ZUID 22, ZWIJNAARDE

W

anneer kan ik zeggen dat ik iets aanvaard heb? Vanuit onze eigen levenservaring staan we stil bij dat wat we zouden willen aanvaarden maar nog niet kunnen. We zoeken naar het stapje dat we nu wel al kunnen aanvaarden. Aan de hand van een creatieve oefening zoeken we ook verbinding met onze krachten die we kunnen inzetten om tot aanvaarding te komen. GREET BALEMANS € 19 | € 14.50 | € 9.50 | € 3.80 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW7987 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PRH VZW

“De laatste jaren, naarmate ik langer en langer in die rolstoel zit, heb ik meer last van chronische pijn. Een lichaam is niet gemaakt om veel te zitten”

PERSOON & WELZIJN

29


AGENDA

MINDFULNESS OF AANDACHTSTRAINING KENNISMAKEN MET MILDE AANWEZIGHEID 4 WOENSDAGAVONDEN (19U-21.30U): 29/4 + 6/5, 13/5, 20/5 2020 BIBLIOTHEEK ZWIJNAARDE, HEERWEG-ZUID 22, ZWIJNAARDE

M

indfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. Je leert vat te krijgen op situaties waarin je stress, lichamelijke pijn, werkdruk of spanningen voelt. Breng een matje, deken of grote handdoek en kussentje mee. MARISA HOSLET € 67 | € 53.50 | € 39.50 | € 13.40 - UiTPASKANSENTARIEF REGIO GENT | ONLINE OEFENINGEN ZIJN IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN. CODE: 20PW7915 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, MINDFUL GROEIEN

OMGAAN MET HOOGSENSITIVITEIT | LEZING WOENSDAGAVOND (19.30U-21.30U): 29/4 2020 GEMEENTEHUIS MERELBEKE, HUNDELGEMSESTEENWEG 353, MERELBEKE

H

oog Sensitieve Personen zijn gevoeliger voor stemmingen van anderen, voor licht, geuren, geluiden en drukte, waardoor ze sneller overprikkeld raken. HSP is geen ziekte, maar een karaktertrek met verschillende eigenschappen. Je leert wat hoogsensitiviteit is en hoe je er bewuster mee kan omgaan.

ANJA CLAEYS € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW7241 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR, HSP VLAANDEREN VZW

VEGETARISCHE LENTESEIZOENSKOOKLES DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 30/4 2020 LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR, POELSTRAAT 37, MERELBEKE

J

e gaat aan de slag met de eerste nieuwe lentegroenten en hun passende bereidingswijzen. Je maakt soep, een volledig vegetarisch menu en een dessert. Je leert nieuwe ingrediënten kennen, gebruiken en combineren. Er is ook een aspect van de natuurlijke keuken waar we dieper op ingaan. Voor beginners, maar ook voor wie al wat thuis is in de natuurlijke keuken. Breng een schort, keukenhanddoek en een doosje mee om op het eind iets mee naar huis te nemen. PETER VANDERMEERSCH € 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | MAALTIJD IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN CODE: 20PW7160 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR, DE ZONNEKEUKEN

30

PERSOON & WELZIJN


AGENDA

PROEVEN VAN INDIA

ONTDEK JE TALENTEN

D

D

DONDERDAGNAMIDDAG (14U-18U): 7/5 2020 LOKAAL DIENSTENCENTRUM 'T FAZANTENHOF, BOSDREEF 5C, LOCHRISTI

oor samen te koken en te eten laat Suneet ons proeven van de Indiase cultuur en levensvisie. Eerst maken we kennis met de beginselen van yoga en meditatie, zodat de bereiding van het eten vanuit rust en positieve energie kan plaatsvinden. We maken vegetarische gerechten zoals linzensoep, gekruide groenten, Indiaas brood en papadums klaar. Breng yogamat, dekentje of omslagdoek, schort, mes, plankje, evt. deegrol en een doosje mee om op het eind iets mee naar huis te nemen. SUNEET CHHABRA € 29 | € 22 | € 14.50 | € 5.80 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | MAALTIJD IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN CODE: 20PW7409 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM 'T FAZANTENHOF

ZATERDAG (10U-16U): 9/5 2020 BIBLIOTHEEK ZWIJNAARDE, HEERWEG-ZUID 22, ZWIJNAARDE

enk je dat je geen speciale talenten hebt? Dan heb je ze gewoon nog niet ontdekt want iedereen heeft er! Tijdens deze dag leer je ze kennen, je leert waarom ze belangrijk zijn en hoe je ze kan inzetten op het werk, tijdens sollicitaties en ook daarbuiten. Je ontdekt ook hoe die kennis jou kan helpen om meer energie te hebben.

LENIE VERHELST € 32.50 | € 24.50 | € 16 | € 6.50 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW8139 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

START TO SIMPLIFY

HOE OPRUIMEN JE LEVEN KAN VERANDEREN 2 DINSDAGVOORMIDDAGEN (10.15U-12.45U): 12/5, 19/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER - VERDIEPING +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

eb je behoefte aan meer rust en ruimte? Verlang je naar meer orde en structuur? We starten samen met 'opruimen'. Marlies geeft je tips over hoe je spullen kan loslaten, opruimen en organiseren. Je maakt zelf een plan op om stappen te zetten naar meer rust. Je ontdekt welke hindernissen op je pad kunnen komen en wat je kan doen om ze te overwinnen.

MARLIES BOUTENS € 27 | € 20.50 | € 13.50 | € 5.40 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW8176 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

PERSOON & WELZIJN

31


AGENDA

EHBO MET KRUIDEN

DONDERDAGNAMIDDAG (13.30U-16.30U): 14/5 2020 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN, HOEKSKEN 29A, EVERGEM

W

elke planten kunnen nuttig zijn bij mogelijke kleine ongevallen? We zien een aantal planten die hier duidelijk hulp kunnen bieden en hun toepassing in een pleister, kompres, zalf of ontsmettingsmiddel. MARTINE VAN HUFFEL € 19.50 | € 15 | € 9.50 | KRUIDEN ZIJN IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN. CODE: 20PW7261 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN

OVER OVERLEGGEN EN AFSPRAKEN MAKEN EEN KUNST DIE JE KAN LEREN

FOTO: SANNE STASSIJNS

3 MAANDAGAVONDEN (19U-22U): 18/5, 25/5 + 8/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

WANDELEN VOOR MEER VEERKRACHT ZATERDAGVOORMIDDAG (9.30U-12.30U): 16/5 2020 NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, DRIEPIKKELSTRAAT 32, MARIAKERKE

W

andelen is een mooie manier om je hoofd leeg te maken. Je ziet en hoort nieuwe en verfrissende dingen. Als je samen met iemand gaat wandelen, kan je een goed gesprek hebben. Maar ook als je alleen wandelt, kan je je batterijen weer opladen. We wandelen samen en oefenen verschillende manieren om onze gedachtemolen tot rust te brengen en meer mindful te wandelen. We wandelen ongeveer 5 km.

J

e onderhandelt de hele dag door: met je partner, met je kind, tijdens je werk, met vrienden … Soms loopt dit gesmeerd, andere keren heb je het gevoel vast te zitten of vaardigheden te missen. In deze cursus krijg je meer zicht op jouw manier van overleggen. Je krijgt sleutels aangereikt om je hierin verder te ontplooien. VEERLE TROCH € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW7985 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PRH VZW

LIEF CUYVERS € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | GELIEVE AANGEPASTE KLEDING TE VOORZIEN. WEER OF GEEN WEER, DE WANDELING GAAT DOOR. WE VERTREKKEN AAN DE INGANG VAN NATUUR- EN MILIEUCENTRUM BOURGOYEN. CODE: 20PW8252

32

PERSOON & WELZIJN

SPREKEN VOOR EEN PUBLIEK: SPREEKANGST OVERWINNEN OEFENCURSUS

4 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 18/5, 25/5 + 8/6, 15/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER - VERDIEPING +1 (EERSTE EN TWEEDE SESSIE) + LOKAAL VOS - VERDIEPING -1 (DERDE EN VIERDE SESSIE), MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

oel jij je ook niet zo goed als je het woord moet nemen voor een groep? In deze praktische cursus gaan we met een kleine groep mensen aan de slag om daar iets aan te veranderen. De focus ligt op oefenen en elkaar feedback geven. Geen grote theorieën, maar wel een heleboel praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. ILSE BOCKSTAELE € 54 | € 40.50 | € 27 | € 10.80 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW8095 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK


AGENDA

MEDITATIE OP VOORSCHRIFT

3 DINSDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16.30U): 2/6, 9/6, 16/6 2020 BIBLIOTHEEK ZWIJNAARDE, HEERWEG-ZUID 22, ZWIJNAARDE

N

eurowetenschappelijk onderzoek toont dat aan dagelijkse meditatie een heilzaam effect kan hebben op lichaam en geest. Pijn en psychische klachten kunnen erdoor verminderen en daardoor ook het medicatiegebruik. In deze workshop onderzoeken we hoe dit in elkaar zit. We gebruiken hierbij fascinerende beelden en filmfragmenten uit de fysiologie afgewisseld met korte meditatie- en stiltemomenten. LIEVEN OSTYN € 53 | € 40 | € 26.50 | € 10.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW8258 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

LICHAAM EN ADEM. BRONNEN VAN RUST EN ENERGIE 4 WOENSDAGVOORMIDDAGEN (10U-12U): 3/6, 10/6, 17/6, 24/6 2020 BIBLIOTHEEK ZWIJNAARDE, HEERWEG-ZUID 22, ZWIJNAARDE

L

ichaam en geest kunnen bron zijn van onrust. De oude Chinese taoïstische wijsheid toont een weg om lichaam en geest beter op elkaar af te stemmen. Een natuurlijk gebruik van je mogelijkheden laat je toe meer evenwicht, harmonie en verbinding met jezelf te ervaren. We werken met de rug, met ontspanning en met de adem. Breng schrijfgerei en losse kleding mee. PETER VAN LIERDE € 43 | € 32.50 | € 21.50 | € 8.60 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW8038 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

PERSOON & WELZIJN

33


AGENDA

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

COMMUNICEREN VAN HART TOT HART

DONDERDAGAVOND (19.30U-22U): 4/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER VERDIEPING +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

2 ZATERDAGEN (10U-17U): 13/6, 20/6 2020 GEMEENSCHAPSCENTRUM 'T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

B

J

innen Oplossingsgerichte Therapie ga je samen met de therapeut op zoek naar wat werkt voor jou. Iets werkt als het je dichter brengt bij wat je wil voor jezelf, of bij wat belangrijk voor je is. Vandaar dat we allereerst gaan kijken naar wat het is dat je wilt bereiken. Jij bent de expert van jouw leven. De therapeut hoeft je niet te vertellen wat je moet doen, maar stelt jou de juiste vragen die je uitnodigen om te doen wat werkt. HANS VAN LAAKE € 11 | € 8.50 | € 5.50 | € 2.20 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW8178 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

34

VERBINDENDE COMMUNICATIE VOOR KOPPELS

e gaat samen met je liefdespartner op zoek naar authentieke communicatie. Via geweldloze communicatie (Rosenberg) leer je contact te maken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Je wil de ander ontmoeten en zelf tot in de kern ontvangen worden. Maar dat zorgt er soms ook voor dat je aan pijnplekken raakt. Blijven communiceren is dan cruciaal. Dat oefen je op een concrete en speelse manier met je eigen partner en ook met anderen. MARTINE BAL, SAMMY VIENNE € 85 | € 64 | € 42.50 | € 17 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20PW7780 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR

PERSOON & WELZIJN

FOTO: STEFANOS PAPACHRISTOU (CC BY-NC 2.0)

IN DE REEKS: WAT IS PSYCHOTHERAPIE?


AGENDA

HERSTELACADEMIE GENT Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychische gezondheid en psychisch herstel. Alle cursussen worden begeleid door een duo dat bestaat uit iemand met professionele kennis en iemand met ervaringskennis.    Wil je een stap verder zetten in je herstelproces?  Wil je vaardiger worden in het leven met kwetsbaarheid?   Wil je opnieuw de regie nemen over je eigen leven?  Wil je iemand helpen bij zijn of haar herstel?  De cursussen staan open voor iedereen.    

POSITIEF OMGAAN MET STRESS

4 WOENSDAGNAMIDDAGEN (14U-16U): 13/5, 20/5, 27/5 + 3/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

J

e leert beter begrijpen hoe stress werkt. Wanneer ervaren we te veel stress? Kunnen we ook te weinig stress ervaren? We geven heel wat tips en oefeningen om positief om te gaan met stress.

KATRIEN REYNAERT € 20 CODE: 20PW7973 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, HERSTELACADEMIE GENT INSCHRIJFPUNT: HERSTELACADEMIE GENT – 0496 03 04 48 – WWW.HERSTELACADEMIE.BE/GENT/

Eeklo   Cursussen en inschrijvingen: www.herstelacademie.be/eeklo   Heb je een UiTPAS (kansentarief/gelijkgesteld) Meetjesland, dan neem je best contact op met Tine Pelleriaux - 09 378 61 69 -  ovl-eeklo@herstelacademie.be   

PERSOON & WELZIJN

35


AGENDA

DIGITAAL & MEDIA

Digicafé De wereld wordt steeds digitaler en misschien heb je het gevoel dat je niet meer kan volgen. Daarom organiseert Bibliotheek De Krook samen met Vormingplus, CBE Leerpunt en Digitaal. Talent@Gent ‘Digicafés’, waar je rustig een toestel ter hand kan nemen om de mogelijkheden en beperkingen ervan te ontdekken. Elk Digicafé is gewijd aan een bepaald onderwerp. Je bent er welkom met al je vragen. Er zijn coaches aanwezig die je kunnen helpen. We maken het gezellig in het Krookcafé met een gratis drankje. DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-12.30U)   BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ -  GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT 

Do 30/4: Google is meer dan googlen Do 28/5: Online muziek Do 25/6: Foto’s opslaan en bewerken KAREN VOS, PASCALE HOELEBRANDT, TIM DESCHAUMES  GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET   I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT, LEERPUNT CENTRUM BASISEDUCATIE GENT

36

DIGITAAL & MEDIA

FOTO: NATHALIE SAMAIN

Voor wie op een laagdrempelige manier zijn/haar eerste stappen in de digitale wereld wil zetten.


AGENDA

Digistatie Voor wie in een korte demo kennis wil maken met een digitaal thema. Een expert licht toe en nadien is er tijd voor vragen.

DIGISTATIE | START TO PINTEREST

JE ONLINE IDEEËNCATALOGUS DINSDAGNAMIDDAG (14U-16U): 21/4 2020 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, GENTPOORTSTRAAT 41, DEINZE

P

interest is een virtueel prikbord waar je jouw mooiste foto’s, interessante webpagina's en filmpjes kan verzamelen. Zo leg je een persoonlijke ideeëncatalogus aan. Het nut van Pinterest, het aanmaken van een account, de Pinterest-app en zelf prikborden opstarten komen aan bod. Je krijgt tips en inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarna is er voldoende tijd voor vragen.

NEL VAN VOOREN € 10 | € 8 | € 5 CODE: 20DM7293 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN

DIGISTATIE | FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN

DIGISTATIE | JE EIGEN BLOG OF WEBSITE MAKEN

W

W

ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 25/4 2020 BIBLIOTHEEK DEINZE, GENTPOORTSTRAAT 1, DEINZE

e demonstreren sites waarmee je zelf een route kan uitstippelen en tonen hoe je die route dan kan overzetten naar je smartphone of GPS. We zoeken uit of je de computer thuis kan overslaan en ineens alles op je smartphone kan plannen. We ontdekken het aanbod aan routes die je kant-en-klaar online kan downloaden.

LUC PEETERS € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 20DM7309 I.S.M. BIBLIOTHEEK DEINZE

DIGITAAL & MEDIA

MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 27/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

il je zelf een website of blog maken, maar weet je niet hoe je van start gaat? We geven een bloemlezing van blog- en websiteplatformen (Wordpress, Squarespace, Weebly, Shopify, Medium, ...) waarmee je zonder veel technische bagage een website kan ontwerpen en online plaatsen. We geven ook tips omtrent beeld- en schrijftaal en eindigen met een aantal sterke praktijkvoorbeelden. MIEKE VERGOTE € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8293 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

37


AGENDA

DIGISTATIE | CITIZEN SCIENCE

HOE BURGERS HET MONOPOLIE OP WETENSCHAP OPENBREKEN DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 28/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

DIGISTATIE | DIGITALE COLLECTIES BIBLIOTHEEK DE KROOK

MAANDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 4/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

B

ibliotheek De Krook biedt naast een grote tastbare collectie ook een collectie van digitale bronnen aan, zoals Engelstalige e-boeken, Vlaamse en internationale kranten en tijdschriften, unieke historische bronnen, dossiers over schrijvers/kunstenaars, boekrecensies , hoorcolleges, etc. Je leert hoe je toegang krijgt tot al deze diensten.

DIGISTATIE | RADIO EN TV ANNO 2020

ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 16/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

et traditionele radiolandschap verandert snel dankzij de opkomst van streamingdiensten, internetradiostations, genre- en nichezenders en podcasts. We overlopen de diverse opties om digitaal radio te beluisteren en we maken dezelfde oefening voor televisie. DRIES TAVEIRNE € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8282 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

TIM DESCHAUMES € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8280 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

38

DIGITAAL & MEDIA

e laatste jaren kent citizen science een sterke opmars. Burgers meten lucht- en waterkwaliteit in hun buurt, brengen verkeersstromen in kaart etc. Scivil, het Vlaamse kenniscentrum voor citizen science, licht toe wat burgerwetenschap is. Maar je gaat vooral zelf als burgerwetenschapper aan de slag met enkele inspirerende en laagdrempelige projecten. Je hebt geen wetenschappelijke vorming of kennis nodig om mee te doen! JEF VAN LAER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8311 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT, SCIVIL


AGENDA

DIGISTATIE | HET NIEUWE REIZEN

ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 6/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

R DIGISTATIE | DE BESTE APPS VOOR JE SMARTPHONE OF TABLET

ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 30/5 2020 BIBLIOTHEEK LANDEGEM, STATIONSSTRAAT 20, LANDEGEM

E

en smartphone of tablet vervangt geen telefoon. Het combineert verschillende functies en mogelijkheden, wat een klassieke gsm nooit kan. We overlopen de meest populaire en nuttige toepassingen - gratis en zo veel mogelijk in het Nederlands - die het volle potentieel van je toestel benutten.

DRIES TAVEIRNE € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 20DM7993 I.S.M. BIBLIOTHEEK DEINZE

DIGISTATIE | CINEMA ONLINE

DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 4/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

eizen kan vandaag helemaal op eigen tempo en volgens eigen voorkeuren, met behulp van tal van digitale informatiebronnen en toepassingen. We overlopen een volledige reis: van de voorbereiding tot de vakantieherinneringen achteraf. Je krijgt onderweg uitgebreid tips om je reis helemaal te plannen zoals jij verkiest. PIETER DUYSBURGH € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8281 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

W

aar kan je op legale wijze specifieke commerciële films, filmklassiekers of art cinema bekijken? Je maakt kennis met commerciële en cinefiele streamingdiensten wereldwijd, zoekinstrumenten, VPN en geoblocking, films in het publieke domein en gespecialiseerde filmwebshops. TIM DESCHAUMES € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8271 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGISTATIE | PODCASTS ZOEKEN EN MAKEN ZATERDAGVOORMIDDAG (10.15U-12.15U): 13/6 2020, BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING - DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

W

aar vind je interessante podcasts? Hoe kun je die beluisteren? Welke kansen bieden ze? Welkom in de wondere wereld van podcasts! Sara Logghe is gepassioneerd door het medium en actief binnen het Gentse netwerk Podlab. Naast luistertips en praktische informatie krijg je ook tips om zelf een podcast te maken. SARA LOGGHE € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8283 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL & MEDIA

39


AGENDA

OpenTechTalks Voor wie al een goede IT-kennis heeft en geboeid is door de opensource-filosofie. Na de workshop drinken we nog een glas in de Vooruit.

OPENTECHTALKS | INTRODUCTIE TOT DE LINUXCOMMANDLINE MAANDAGAVOND (19U-21.30U): 27/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

O

p Linux-systemen is 'de terminal' nog altijd prominent aanwezig: een tekstconsole waar je commando's ingeeft (CLI of 'command line interface') om zo opdrachten aan je besturingssysteem of specifiek programma te geven. Veel Linux-gebruiker beweren dat "de muis gemakkelijke dingen gemakkelijk houdt en dat de commandline moeilijke dingen doenbaar houdt". In deze demo/workshop overlopen we een aantal basiscommando's, zodat je je koudwatervrees overwint.

OPENTECHTALKS | DRUPAL: 20 YEARS ON

OPENTECHTALKS | MAPS.ME & OSMAND

T

D

MAANDAGAVOND (19U-21.30U): 25/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

wintig jaar na het ontstaan van Drupal draait ongeveer 2,3% van alle websites wereldwijd op dit open source-CMS (blogs, bedrijfswebsites, politieke sites, overheidssites). In deze sessie trachten we het succes van Drupal te verklaren, maar we staan ook stil bij bedreigingen die het moest overwinnen. En wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Drupal in de volgende jaren? NICK VEENHOF € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8229 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

CHRISTOF DE BO € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8228 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

40

DIGITAAL & MEDIA

MAANDAGAVOND (19U-21.30U): 29/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS VERDIEPING -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

e kaart- en navigatie-apps voor je smartphone of tablet, MAPS.ME en OsmAnd, bieden een uitstekende gebruikservaring met heel veel nuttige functies. Beide apps hebben hun sterke punten, zoals de zoekfunctie en de snelle rendering bij MAPS. ME, en de flexibiliteit en finesse bij OsmAnd. We demonstreren ze allebei. PIETER BRUSSELMAN, MERIJN SUPPLY € 5 | € 1 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8230 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK


AGENDA

DIGITAAL MAKEN | INTRODUCTIE TOT ARDUINO INGEGNO BLOKKENCODE

DONDERDAGAVOND (18.30U-21.30U): 2/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

A

rduino is een eenvoudige microprocessor die je in allerlei projecten kan gebruiken. We starten met het programmeren van LED’s en verkennen nadien de mogelijkheden van projecten zoals Edge Lit Acrylic , waarbij je op basis van een tekening gecreëerd in Inkscape mooie lichtgevende voorwerpen maakt. Geen voorkennis vereist.

STEAM EDUTRAINER € 20 | € 15 | € 10 | € 4 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM7873 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

FOTO: INGEGNO

FOTO: INGEGNO

Digitaal maken 

DIGITAAL MAKEN | EEN SFEERLAMP MAKEN MET ARDUINO BEGINNERSPROJECT ARDUINO

3 DONDERDAGAVONDEN (18.30U-21.30U): 30/4 + 7/5, 14/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING - DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

A

rduino is een eenvoudige microprocessor die je in allerlei projecten kan gebruiken. We verkennen de mogelijkheden van Edge Lit Acrylic, waarbij je op basis van een tekening, gecreëerd in Inkscape, mooie lichtgevende voorwerpen maakt. Je neemt een leuke sfeerlamp mee naar huis. Deze workshop vereist geen voorkennis, maar het is nuttig om de introductie tot Arduino te volgen (zie hiernaast).

STEAM EDUTRAINER € 60 | € 45 | € 30 | € 12 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM7928 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL & MEDIA

41


AGENDA AGENDA

Cursussen

FOTO: JOÃO SILAS

Voor wie zich wil verdiepen in een programma, app of digitale trend. Je werkt interactief in kleine groep met laptop of tablet.

WEBSITES BOUWEN MET WORDPRESS

DIGITALE BEELDBEWERKING MET PHOTOSHOP ELEMENTS

V

E

3 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 4/5, 11/5, 18/5 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING - DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

an alle platforms om websites te bouwen steekt Wordpress erbovenuit door zijn gebruiksgemak, hedendaagse look en mogelijkheden om een band op te bouwen met je volgers. Aan de hand van praktische voorbeelden bouw je in deze cursus stap voor stap je eigen website op. Basis PC­-vaardigheden (vensterbeheer, klikken, slepen, etc.) vereist. Breng je laptop en oplader mee.

42

DRIES TAVEIRNE € 48 | € 36 | € 24 | € 9.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8284 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

5 DINSDAGVOORMIDDAGEN (10.15U-13U): 12/5, 19/5 + 2/6, 9/6, 16/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

r kan zoveel misgaan bij het nemen een foto. Veel van die euvels kunnen achteraf nog bijgewerkt worden. Photoshop Elements biedt een immens aantal mogelijkheden om zowel foto’s te verbeteren als ze creatief te bewerken. Er zullen enkele laptops ter beschikking zijn, maar je kan uiteraard ook je eigen laptop brengen. Voorzie die wel van het programma Adobe Photoshop Elements.

GUSTAAF DE MEERSMAN € 68 | € 51 | € 34 | € 13.60 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8317 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT, VIDEOKONTAKT VZW

DIGITAAL & MEDIA


VLOT WERKEN MET WINDOWS 10

VLOT WERKEN MET MAC

N

D

3 VRIJDAGVOORMIDDAGEN (9U-12U): 5/6, 12/6, 19/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

3 MAANDAGAVONDEN (19U-22U): 8/6, 15/6, 22/6 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING- DIGILAB VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

u Windows 10 de 'definitieve' versie is geworden, loont het des te meer om dit besturingssysteem grondiger te leren kennen. Er is steeds ruimte voor individuele vragen. Basis pc-vaardigheden zijn vereist (vensterbeheer, klikken, slepen, enz.). Je kan je eigen laptop gebruiken, maar er zijn ook laptops beschikbaar in het Digilab. Breng je laptop, oplader en handleiding mee. CARINA GÜLCHER € 49 | € 37 | € 24.50 | € 9.80 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT | INDIEN JE EEN LAPTOP VAN HET DIGILAB WIL GEBRUIKEN NEEM CONTACT MET VORMINGPLUS GENT-EEKLO: TEL. 09 2242265. CODE: 20DM8318 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

e Mac-computer van Apple is een prettig apparaat om mee te werken. Doordat hard- en software door hetzelfde bedrijf worden gemaakt, werkt alles perfect samen. Maar alle begin is moeilijk. Aan de hand van praktische oefeningen overlopen we in deze workshops de belangrijkste functionaliteiten. Basis pc-vaardigheden zijn vereist (vensterbeheer, klikken, slepen, enz.). Breng je laptop (Mac Book, Mac Book Air, ...) mee.

DRIES TAVEIRNE € 49 | € 37 | € 24.50 | € 9.80 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM8316 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL & MEDIA

43


AGENDA

Fotografie FOTOGRAFIE, EEN BELEVING

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG (10U-17U): 6/4, 7/4, 8/4 2020 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VERGETEN STRAAT - VERDIEPING +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

FOTO: AMAURY HENDRICKX

T

ijdens deze driedaagse workshop maak je kennis met de technische mogelijkheden van jouw fototoestel. De betekenis en instelling van sluitertijd, diafragma, witbalans, ISO, JPEG of RAW worden uitgebreid belicht. Maar we hebben het ook over het effect van licht, de compositie (zoals de ‘gulden driehoek') en vooral ook: een verkenning van verschillende stijlmogelijkheden. Breng je fototoestel en de bijhorende handleiding mee.

GUSTAAF DE MEERSMAN € 97 | € 73 | € 48.50 | € 19.40 - UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT CODE: 20DM7950 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VIDEOKONTAKT VZW

PORTRETFOTOGRAFIE... MET AANWEZIG LICHT 5 MAANDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 27/4 + 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 2020 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE-OOSTERZELE

FOTO: VIVIAN MAIER

S

amen met portretfotograaf Lukas Roels exploreer je de mogelijkheden en onmogelijkheden van het genre, van groepsfoto tot zelfportret. Een korte historische introductie toont de evolutie van het portret: van de pioniersjaren van de fotografie tot de selfiecultuur van nu. Maar de nadruk ligt op het zelf doen: via uitdagende thuisopdrachten en de bespreking ervan kom je tot indringende portretten. Breng je fototoestel, oplader en handleiding mee.

44

LUKAS ROELS € 54 | € 40.50 | € 27 CODE: 20DM7184 I.S.M. BIBLIOTHEEK OOSTERZELE

DIGITAAL & MEDIA


AGENDA

Film Fest Gent Talkies In Talkies, de maandelijkse talkshow van Film Fest Gent in de inspirerende setting van Bibliotheek De Krook, praat één centrale gast uit de culturele wereld met Patrick Duynslaegher over de films of de filmervaringen van zijn of haar leven. Na het gesprek krijgt de bezoeker de kans om vragen te stellen aan de gast van de avond.    DONDERDAGAVOND (19.30U-21U)   BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ - GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT   PATRICK DUYNSLAEGHER € 5 | € 1 – UiTPAS-KANSENTARIEF REGIO GENT I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, FILM FEST GENT  DO 26/3: FILM FEST GENT TALKIES | MAART 2020 (NAAM VOLGT) CODE: 20DM7822

DO 30/4: FILM FEST GENT TALKIES | GILLES COULIER

Gilles Coulier regisseert zowel tv-series (Bevergem, De Dag, War of the Worlds) als films (Cargo). Na het gesprek is er nog ruimte om vragen te stellen. CODE: 20DM7823

FOTO: CC BY-SA 4.0

DO 28/5: FILM FEST GENT TALKIES | MEI 2020 (NAAM VOLGT) CODE: 20DM7824

Gilles Coulier

DIGITAAL & MEDIA

45


INSCHRIJVEN BIJ VORMINGPLUS

Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn.

HOE INSCHRIJVEN? NIEUW: Vanaf eind 2019 werken we met een nieuw online betalingssysteem. Daarvoor heb je een nieuwe (!) persoonlijke account nodig. Ook als je daarvoor al online inschreef bij Vormingplus, moet je éénmalig een nieuwe account aanmaken om verder te kunnen gaan. Druk daarvoor in het inlogvenster rechts onderaan op 'Nog geen account?'. Loopt je online inschrijving vast? Lees hier onze TIPS. 1. Gebruik bij voorkeur de internetbrowser Google Chrome voor een vlot verloop (en geen Internet Explorer). 2. Log eerst in en ga dan pas naar de activiteit waarvoor je je wil inschrijven. 3. Loopt het proces vast en krijg je een draaiend wieltje te zien? Druk op de refresh knop van je browser (icoontje links naast de balk waarin je het webadres invult). Nog vragen? Bekijk onze instructiefilmpjes via de website. Ook onze onthaalmedewerkers staan voor je klaar tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u. Gesloten op woensdag- en vrijdagnamiddag). Tel. 09 224 22 65 of info.gent.eeklo@vormingplus.be. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Je kan vaak al online inschrijven vóór het tijdschrift in je bus valt. De zomeractiviteiten (juli, augustus, september 2020) staan vanaf eind april op onze site.

46


VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING Vormingplus Gent-Eeklo hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. De reductieprijs geldt voor: • studenten (18+) met een geldige studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit via mail een kopie van jouw studentenkaart • mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten: Contacteer ons op 09 224 22 65 voor meer informatie. De sociale prijs geldt voor: • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje. • werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart.

Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 48. Daarnaast is er een UiTPAS met Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten, duid je UiTPAS-kansentarief regio Gent, aan bij de inschrijving en vul je het UiTPAS-nummer in.

PRIJSVERSCHIL Identieke cursussen kunnen in prijs verschillen als die op verschillende plaatsen worden gegeven omdat sommige gemeentebesturen en/of andere partners tussen komen in de kostprijs van een activiteit. Vormingplus kan dan de deelnemersprijs verlagen. Een greep uit de partners die recent tussenkwamen in de deelnemersprijs: gemeentebestuur Evergem, gemeentebestuur Deinze, gemeentebestuur Merelbeke, gemeentebestuur Oosterzele, Cultuuroverleg Meetjesland. Wij danken hen voor hun bijdrage.

ANNULERING • Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. • Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. • Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Contacteer ons hiervoor per mail of telefonisch.

TOEGANKELIJKHEID In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT Het secretariaat van Vormingplus Gent-Eeklo is elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u telefonisch bereikbaar, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Dan is het secretariaat gesloten. Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen bereikbaar via de website en via mail. Zomersluiting Van vrijdag 17/7 tot en met zondag 9/8 2020

MEER INFORMATIE Vormingplus Gent-Eeklo vzw Visserij 106/1, 9000 Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be Website: www.vormingplusgent-eeklo.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

47


MET JE UiTPAS REGIO GENT BIJ VORMINGPLUS

WAT IS UiTPAS? UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel. 

VOOR WIE IS UiTPAS REGIO GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. Een paar jaar geleden sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent en vanaf januari 2020 komen ook Melle en Lochristi erbij. De 5 gemeenten vormen samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig.  De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.

WAAR IS UiTPAS GENT TE KOOP? De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi te koop. De huidige verkooppunten zijn in Gent: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee; in Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost 't Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Bibliotheek Lochristi, Bibliotheek Beervelde, Bibliotheek Zaffelare, Bibliotheek Zeveneken, Lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof, Sportdienst Lochristi, Jeugddienst Lochristi, Cultuurdienst Lochristi. 48

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW. In Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost 't Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Sociaal huis OCMW.

WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/uitpas/voordelen

DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UiTPAS ZIJN: Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1 Er bestaat ook een UiTPAS met kansentarief. Meer info hierover vind je op pagina 47.

UITPUNT OP WIELTJES UiTpunt op Wieltjes komt naar verschillende wijken. Dit mobiele UiTpunt geeft informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het ontmoetingen en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UiTPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www.uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Vormingplus Gent-Eeklo vind je op onze website: www.vormingplusgent-eeklo.be/uitpas Inschrijven met je UiTpunten doe je via mail of telefonisch.


ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL, MEI, JUNI 2020 ACTUALITEIT EN SAMENLEVING VIE-groep Gent

Gent

Dinsdag

3 maart 2020

overdag

PAG. 8

VIE-groep Merelbeke

Merelbeke

Donderdag

19 maart 2020

overdag

PAG. 8

Plus

Gent

Donderdag

5 maart 2020

overdag

PAG. 8

Dzjambo

Gent

Vrijdag

27 maart 2020

avond

PAG. 6

De zaak van de grond

Gent

Dinsdag

31 maart 2020

avond

PAG. 6

Mijn gedacht! Het recht van het kind om gehoord te worden.

Gent

Donderdag

2 april 2020

avond

PAG. 7

Quotes | Stefan Blommaert - De eeuw van Xi

Gent

Donderdag

23 april 2020

avond

PAG. 17

Wij weten het ook niet. Volg ons. | April 2020

Gent

Donderdag

23 april 2020

avond

PAG. 7

Op naar een meer ecologische moes- en siertuin

Gent

Donderdag

30 april 2020

avond

PAG. 8

Gentlezing | Middeleeuws Maalte onder The Loop

Gent

Donderdag

30 april 2020

avond

PAG. 18

Basiscursus fietsonderhoud

Lochristi

Maandag

4 mei 2020

overdag

PAG. 8

Bezoek windturbines in de Gentse haven

Gent

Vrijdag

8 mei 2020

overdag

PAG. 12

Lente in natuurgebied De Bourgoyen

Gent

Zaterdag

9 mei 2020

overdag

PAG. 8

Gentlezing | Van toeback drinken tot de Tir Flobert

Gent

Donderdag

14 mei 2020

avond

PAG. 18

Havenrondvaart Gent-Terneuzen

Gent

Zaterdag

16 mei 2020

overdag

PAG. 13

De vzw-regelgeving in een notendop

Gent

Zaterdag

16 mei 2020

overdag

PAG. 14

Bezoek aan het Europees Parlement en het Huis van Europese geschiedenis

Brussel

Woensdag

27 mei 2020

overdag

PAG. 13

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Gent

Donderdag

28 mei 2020

overdag

PAG. 13

Ik geef niet op!

Merelbeke

Donderdag

28 mei 2020

avond

PAG. 14

Quotes | Ico Maly - Nieuw Rechts

Gent

Donderdag

4 juni 2020

avond

PAG. 17

Basiscursus fietsonderhoud

Gent

Zaterdag

6 juni 2020

overdag

PAG. 8

In orde met de nieuwe vzw-regelgeving

Gent

Zaterdag

6 juni 2020

overdag

PAG. 14

Gezond en milieuvriendelijk wonen

Gent

Zaterdag

6 juni 2020

overdag

PAG. 15

Wandeling doorheen stadslabo Dampoortwijk

Gent

Zondag

7 juni 2020

overdag

PAG. 15

Clash | Werkloosheidsuitkering in tijd beperken?

Gent

Donderdag

11 juni 2020

avond

PAG. 15

Muurtuinen

Gent

Zaterdag

13 juni 2020

overdag

PAG. 16

Durftevragen

Gent

Donderdag

18 juni 2020

avond

PAG. 16

Filocafé Gent

Gent

Zondag

9 maart 2020

overdag

PAG. 20

Slow art | in het S.M.A.K. - voormiddagsessie

Gent

Zaterdag

4 april 2020

overdag

PAG. 20

Slow art | in het S.M.A.K. - namiddagsessie

Gent

Zaterdag

4 april 2020

overdag

PAG. 20

KleurEyck | Van Eycks kleuren in design

Gent

Zaterdag

11 april 2020

overdag

PAG. 23

In het voetspoor van Beethoven

Gent

Maandag

20 april 2020

avond

PAG. 21

Proeven van fijnschilderen

Gent

Vrijdag

24 april 2020

overdag

PAG. 23

Het denken van Rudolf Boehm

Gent

Maandag

27 april 2020

avond

PAG. 25

Jan Van Eyck: "Als ich can" | Lezing

Gent

Maandag

27 april 2020

avond

PAG. 24

Belezen wetenschappers | Afrika-editie

Gent

Dinsdag

28 april 2020

avond

PAG. 26

Proef-deel-beleef de keuken van het Midden-Oosten vandaag

Merelbeke

Maandag

4 mei 2020

overdag

PAG. 21

Oosterse mythologie

Gent

Donderdag

7 mei 2020

avond

PAG. 21

Actief klassieke muziek leren beluisteren

Merelbeke

Donderdag

14 mei 2020

avond

PAG. 22

Het denken van Leo Apostel

Gent

Maandag

25 mei 2020

avond

PAG. 25

Belezen wetenschappers | Aleksey Yudin, Gita De Neckere en Tessa Kerre

Gent

Dinsdag

26 mei 2020

avond

PAG. 26

Zin op zondag | Stijn Geerinck

Gent

Zondag

24 april 2020

overdag

PAG. 26

‘Over Eyck en bloemen’

Gent

Zaterdag

6 juni 2020

overdag

PAG. 24

Filosofieleesgroep | Avishai Margalit: Herinnering. Een ethiek voor vandaag

Gent

Maandag

15 juni 2020

avond

PAG. 22

Zelfvertrouwen op zak!

Gent

Maandag

6 april 2020

overdag

PAG. 27

Aanvaarden, een proces van vallen en opstaan

Zwijnaarde

Dinsdag

21 april 2020

overdag

PAG. 29

Mindfulness of aandachtstraining

Zwijnaarde

Woensdag

29 april 2020

avond

PAG. 30

Omgaan met hoogsensitiviteit | Lezing

Merelbeke

Woensdag

29 april 2020

avond

PAG. 30

Vegetarische lenteseizoenskookles

Merelbeke

Donderdag

30 april 2020

overdag

PAG. 30

Proeven van India

Lochristi

Donderdag

7 mei 2020

overdag

PAG. 31

Ontdek je talenten

Zwijnaarde

Zaterdag

9 mei 2020

overdag

PAG. 31

Start to simplify

Gent

Dinsdag

12 mei 2020

overdag

PAG. 31

Positief omgaan met stress

Gent

Woensdag

13 mei 2020

overdag

PAG. 35

CULTUUR & FILOSOFIE

PERSOON & WELZIJN

49


ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL, MEI, JUNI 2020 PERSOON & WELZIJN EHBO met kruiden

Evergem

Donderdag

14 mei 2020

overdag

PAG. 32

Wandelen voor meer veerkracht

Gent

Zaterdag

16 mei 2020

overdag

PAG. 32

Over overleggen en afspraken maken

Gent

Maandag

18 mei 2020

avond

PAG. 32

Spreken voor een publiek: spreekangst overwinnen

Gent

Maandag

18 mei 2020

avond

PAG. 32

Meditatie op voorschrift

Gent

Dinsdag

2 juni 2020

overdag

PAG. 33

Lichaam en adem. Bronnen van rust en energie

Zwijnaarde

Woensdag

3 juni 2020

overdag

PAG. 33

Oplossingsgerichte Therapie

Gent

Donderdag

4 juni 2020

avond

PAG. 34

Communiceren van hart tot hart

Merelbeke

Zaterdag

13 juni 2020

overdag

PAG. 34

Film Fest Gent Talkies | maart 2020

Gent

Donderdag

26 maart 2020

avond

PAG. 45

Digitaal maken | Introductie tot Arduino

Gent

Donderdag

2 april 2020

avond

PAG. 41

Fotografie, een beleving

Gent

Maandag

6 april 2020

overdag

PAG. 44

Digistatie | Start to Pinterest

Deinze

Dinsdag

21 april 2020

overdag

PAG. 37

Digistatie | Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

Deinze

Zaterdag

25 april 2020

overdag

PAG. 37

OpenTechTalks | Introductie tot de Linux-commandline

Gent

Maandag

27 april 2020

avond

PAG. 40

Portretfotografie ... met aanwezig licht

Oosterzele

Maandag

27 april 2020

avond

PAG. 44

Digistatie | Je eigen blog of website maken

Gent

Maandag

27 april 2020

avond

PAG. 37

Digicafé voor beginners | Google is meer dan googlen

Gent

Donderdag

30 april 2020

overdag

PAG. 36

Digitaal maken | Een sfeerlamp maken met Arduino

Gent

Donderdag

30 april 2020

avond

PAG. 41

Film Fest Gent Talkies | Gilles Coulier

Gent

Donderdag

30 april 2020

avond

PAG. 45

Digistatie | Digitale collecties Bibliotheek De Krook

Gent

Maandag

4 mei 2020

overdag

PAG. 38

Websites bouwen met WordPress

Gent

Maandag

4 mei 2020

avond

PAG. 42

Digitale beeldbewerking met Photoshop Elements

Gent

Dinsdag

12 mei 2020

overdag

PAG. 42

Digistatie | Radio en TV anno 2020

Gent

Zaterdag

16 mei 2020

overdag

PAG. 38

OpenTechTalks | Drupal: 20 Years on

Gent

Maandag

25 mei 2020

avond

PAG. 40

Digicafé voor beginners | Online muziek

Gent

Donderdag

28 mei 2020

overdag

PAG. 36

Film Fest Gent Talkies | mei 2020

Gent

Donderdag

28 mei 2020

avond

PAG. 45

Digistatie | Citizen science

Gent

Donderdag

28 mei 2020

avond

PAG. 38

Digistatie | De beste apps voor je smartphone of tablet

Landegem

Zaterdag

30 mei 2020

overdag

PAG. 39

Digistatie | Cinema online

Gent

Donderdag

4 juni 2020

avond

PAG. 39

Vlot werken met Windows 10

Gent

Vrijdag

5 juni 2020

overdag

PAG. 43

Digistatie | Het nieuwe reizen

Gent

Zaterdag

6 juni 2020

overdag

PAG. 39

Vlot werken met Mac

Gent

Maandag

8 juni 2020

avond

PAG. 43

Digistatie | Podcasts zoeken en maken

Gent

Zaterdag

13 juni 2020

overdag

PAG. 39

Digicafé voor beginners | Foto's opslaan en bewerken

Gent

Donderdag

25 juni 2020

overdag

PAG. 36

OpenTechTalks | MAPS.ME & OsmAnd

Gent

Maandag

29 juni 2020

avond

PAG. 40

DIGITAAL & MEDIA

50


51


TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661 ONR. BE 0859.604.397 RPR. Oost-Vlaanderen

52

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be

Profile for Vormingplus Gent-Eeklo vzw

Lente 2020  

Lente 2020  

Advertisement